Poszukiwanie genealogiczne w archiwach


Poszukiwanie przodków w Archiwum Państwowym w Warszawie. Fragment magazynu historycznego "Portal" z 2007 r. odc. z genealogią.

1. Poszukiwany PRADZIAD.
Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD) zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych i części Archiwów Archidiecezjalnych. Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach. Wskazówki wyszukiwawcze

2. Przeczytaj przewodnik AGAD.
Archiwum Główne Akt Dawnych przygotowało krótki poradnik jak korzystać z ich i nie tylko z ich zasobów. Poradnik zawiera podstawowe informacje gdzie i jak szukać dokumentów nie tylko w AGAD lecz również w innych Archiwach.

3. Zdobądź informacje o Archiwach Państwowych.
Archiwa Państwowe mają w internecie swój portal na którym zamieszczono bardzo wiele przydatnych informacji. Znajduje się tam również Lista archiwów z linkami do stron WWW poszczególnych oddziałów.

4. Poczytaj o Archiwach Kościelnych.
Najlepiej opracowaną stronę informacyjną posiada Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu Można tam znaleźć info o zasobach, w tym zmikrofilmowanych księgach metrykalnych. Niestety nie wszystkie archiwa posiadają tak dobrze opracowaną i udostępnioną informację na swój i swoich zasobów temat.

5. Poszukaj w zasobach Mormonów.
Mormoni zaczęli mikrofilmować polskie księgi metrykalne w latach 60-tych ubiegłego wieku. Dzięki tej akcji mamy zmikrofilmowaną dużą część zasobów i są one dostępne w naszych archiwach. Dostępne są również w zasobach Mormonów. Internetowe zasoby Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Na stronach Genpolu znaleźć można instrukcję korzystania z zasobów Internetowych Mormonów

Od czego zacząć