Poszukiwanie przodków - od czego zacząć genealogiczne poszukiwania1. Naszkicuj proste drzewo genealogiczne.
Pozwoli Ci to zorientować się co wiesz, czego musisz się dowiedzieć i jednocześnie pokaże kogo z rodziny należy na tę okoliczność wypytać.

2. Podziel drzewo na fragmenty.
Aby uprościć gromadzenie danych możesz podzielić rodzinę wielopoleniową na rodziny monogamiczne składające się z pary rodziców biologicznych oraz ich dzieci. Możesz użyć gotowych formularzy arkuszy rodzinnych ( str.1 str.2 ) publikowanych na Genpolu.

3. Jeśli pracujesz z komputerem.
Jeżeli masz komputer i wolisz pracować z jego pomocą istnieje wiele programów genealogicznych płatnych i darmowych. Możesz swoje dane wprowadzać bezpośrednio do formularzy w tych programach. Czy zrezygnujesz z wcześniejszego przygotowania papierowych arkuszy zdecyduj sam. Pamiętaj jednak, że wszystko co masz w komputerze do czasu wydrukowania czy też zabezpieczenia kopii na zewnętrznym nośniku jest wirtualne i może zniknąć. Dokumentacja w formie papierowej zawsze ma rację bytu, zwłaszcza jeśli wybierasz się na poszukiwania.

4. Spisz wszelkie dodatkowe informacje nie ujęte w arkuszu rodziny.
Ważne są daty i miejsca wszelkich wydarzeń (gdzie i kiedy urodzony, ochrzczony, szkoła, ślub, miejsce zamieszkania, data zgonu, gdzie pochowany – cmentarz, kwatera, nr grobu, zdjęcie). Notuj też źródło informacji abyś kiedyś wiedział skąd (z jakich dokumentów) lub od kogo (z przekazu ustnego) informacja pochodzi.

5.Przejrzyj rodzinne dokumenty: Odszukaj i przeanalizuj akty urodzenia/ chrztu/ ślubu/ śmierci, dowody osobiste, paszporty, umowy o pracę, akty własności/ zakupu/ sprzedaży, legitymacje szkolne/ służbowe/ ubezpieczeniowe/ inne, fotografie, wycinki artykułów, listy, pamiętniki i wszystkie inne. Mogą one dostarczyć wielu cennych informacji, będących punktem zaczepienia do dalszych poszukiwań.

6. Rozmawiaj z rodziną.
Zacznij od najbliższych i najstarszych. Nie odkładaj tego na kiedyś. Możesz nie zdążyć bezpowrotnie tracąc możliwość zdobycia bardzo wielu cennych informacji. To najważniejsze ich źródło i ono może ukierunkować Twoje badania. Porozmawiaj z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami, pradziadkami, wujami, ciotkami i kuzynami, a więc z wszystkimi członkami rodziny do jakich dotrzesz. Zapisuj wszystkie informacje notując skąd pochodzą. Zbierz też adresy i telefony do kolejnych osób. Sprawdź czy ktoś inny w rodzinie nie prowadził badań genealogicznych Twojej rodziny.

7.Odwiedź tych co odeszli.
Poza odwiedzeniem swojej rodziny warto wybrać się na miejscowy cmentarz, odnaleźć groby przodków zanotować wszelkie widniejące na nich informacje. Warto zrobić fotografie. więcej

8. Sprawdź informacje dostępne w Internecie.
Wpisz w www.google.pl swoje nazwisko, zarówno w formie męskiej jak i żeńskiej. Poszukaj witryn genealogicznych i sprawdź zamieszczone tam linki do innych stron (genealogicznych). Odwiedź i przejrzyj fora dyskusyjne. Wiele problemów z którymi się borykasz nie są tylko Twoimi. Pytali też o to inni i często uzyskali odpowiedź.

9. Sprawdź dostępne bazy danych.
Cennym źródłem informacji mogą okazać się dostępne w internecie bazy danych zawierające indeksy metrykalne. Obejmują one niestety niewielki fragment istniejących zasobów niemniej jednak warto je przejrzeć pod kątem własnych poszukiwań. Są to Geneteka, Pomorskie TG, Zabór pruski (Wielkie Księstwo Poznańskie).

10. Poszerz swoją wiedzę.
Warto zapoznać się z literaturą tematu. Jedną z takich wartych polecenia pozycji jest "Poszukiwanie przodków - genealogia dla każdego" Małgorzaty Nowaczyk. Jest poradnikiem który pokazuje jak prowadzić skuteczne poszukiwania i jak odczytywać stare dokumenty.

Poszukiwanie w archiwach