Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

flag-pol flag-eng home login logout Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty
czwartek, 24 września 2020

longpixel
longpixel

Nasi tu byli

arrow Optowo
8:01:19 - 24.09.2020
arrow przemo1974
8:00:57 - 24.09.2020
arrow sbasiacz
8:00:16 - 24.09.2020
arrow poz_marecki
7:59:22 - 24.09.2020
arrow Majtka_Łukasz
7:59:17 - 24.09.2020
arrow marcinpt
7:58:40 - 24.09.2020
arrow merdigon
7:57:34 - 24.09.2020
arrow Uszyńska_Hanna
7:55:23 - 24.09.2020
arrow kasia_wilcz
7:54:54 - 24.09.2020
arrow Kazmierczak_Slawomir
7:54:22 - 24.09.2020
arrow Katarzyna_GT
7:53:14 - 24.09.2020
arrow Fedorczyk
7:52:49 - 24.09.2020
arrow kinga_chojnacka
7:51:17 - 24.09.2020
arrow pdanielak
7:50:27 - 24.09.2020
arrow netsoft
7:49:07 - 24.09.2020
arrow Patfil85
7:48:37 - 24.09.2020
arrow dirkhelmstaedt
7:48:34 - 24.09.2020
arrow Gadecki.Bogusław
7:47:40 - 24.09.2020
arrow danielmmm
7:45:29 - 24.09.2020
arrow kowalczyk
7:39:36 - 24.09.2020
arrow jart
7:38:05 - 24.09.2020
arrow adamrw
7:36:26 - 24.09.2020
arrow labarnerie
7:34:54 - 24.09.2020
arrow adebowski
7:32:30 - 24.09.2020
arrow andrzej_baran
7:31:48 - 24.09.2020
arrow looke
7:30:12 - 24.09.2020
arrow Alice
7:29:56 - 24.09.2020
arrow Bartek97
7:28:06 - 24.09.2020
arrow jakub.witkowski
7:26:33 - 24.09.2020
arrow Lech_Niepiekło
7:22:33 - 24.09.2020
Członkowie i sympatycy

Baza SEZAM - warto szperać
Dodano: sobota, 19 maja 2007 - 11:19 Autor: tyburski
ArchiwaliaW bazie Sezam można znależć coraz więcej danych. Wpisujesz na google szukane nazwisko oraz słowo sezam i otrzymujesz numery różnych archiwaliów (sądowych, bankowych, itp).
Czasem ,jak masz szczęście, to trafisz także na akta metrykalne. Oto co znalazłem po wpisaniu nazwiska " Katarzyna Kurowska sezam"
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
ul. Krzywe Koło 7
00-270 Warszawa
tel: (22) 831-18-03, 831-00-46
fax: 831-37-31
email: archiwum@warszawa.ap.gov.pl
www.warszawa.ap.gov.pl
Nr zespołu: 161 / 0 Karta: A
Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Rok 1826 był rewolucyjny w stosunku do organizacji urzędów stanu cywilnego. Sieć urzędów dotąd oparta o administracyjny podział miast i gmin teraz została przyporządkowana do administracyjnego podziału wybranych parafii . Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich tych przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki była ona jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii byli więc bezwarunkowo urzędnikami stanu cywilnego. Sposób prowadzenia ksiąg przez urzędników s. c., procedura sporządzania wpisów i wzór treści aktów prawie się nie zmieniły. Nadal sporządzane przez urzędnika stanu cywilnego akty spisywane były na podstawie ustnych oświadczeń stawiających się (świadczących) i świadków . Stawiającymi mogli być ludzie obojga płci będący w momencie zajścia faktu urodzeń czy zgonu. W przypadku więc urodzeń świadczącym mógł być ojciec, ale i akuszerka lub lekarz, przy aktach małżeństw przyszli małżonkowie, a przy aktach zgonu wszyscy obecni przy śmierci, jednak ich zadaniem nie było świadczenie o zajściu, a jedynie o tożsamości osoby zmarłej. W tym przypadku to urzędnik zobowiązany był naocznie zaświadczyć o zgonie . Wybór świadków był bardziej ograniczony. Świadkiem mógł być wyłącznie mężczyzna mający nie mniej niż 21 lat życia. Akty spisywane były w oparciu o ściśle ustalony przepisami wzór. Wszystkie rodzaje aktów zawierały takie informacje jak: rok, dzień, godzina, w których zostały przyjęte, nazwiska i imiona, wiek, profesja, miejsce zamieszkania stawiających się osobiście wszystkich, o których będzie wzmianka w akcie. Akty urodzenia zawierały dodatkowo takie informacje jak dzień, godzina, miejsce urodzenia dziecka, jego płeć, imiona nadane, stan rodziców chrzestnych. Akty małżeństw zawierały jeszcze: wyciąg z aktu zapowiedzi, oświadczenie stron, iż biorą się za małżonków i ogłoszenie związku między nimi przez urzędnika stanu cywilnego. Natomiast akty zgonu, jeżeli udało się ustalić, dane rodziców osoby zmarłej i miejsce jej urodzenia. Spisane według takich wzorów akty następnie odczytywał urzędnik stanu cywilnego oraz składał podpis on oraz świadczący i świadkowie. W przypadku, gdy ktoś nie mógł złożyć podpisu, np. bo był niepiśmienny, to urzędnik sporządzał odpowiednią notatkę o tym fakcie. Akty wpisywane były do księgi bezpośrednio jedne pod drugimi bez przerw, a ewentualne przekreślenia i uzupełnienia musiały być poświadczone tak samo jak akt. Dodatkowo wszystkie zapisywane liczby jak wiek i data zapisywano słownie. Nadal utrzymywano dwie księgi, przy czym wtóropis był księgą obejmującą akta z jednego roku, podzieloną wewnętrznie na trzy części dla każdego rodzaju aktów. Natomiast pierwopis obejmował tyle lat na ile starczyło w księdze miejsca i stanowił trzy księgi prowadzone odrębnie dla akt: urodzeń, małżeństw i zgonów. Prowadzono także odrębną księgę zapowiedzi, która jednak nie miała swojego duplikatu i po zakończeniu pozostawała w parafii. Zaprzestano prowadzenia akt rozwodów, które zostały zniesione. Parafowania liczby kart każdej nowo założonej księgi dokonywał dziekan, a zamknięte na koniec każdego roku księgi miały być sprawdzane przed osoby upoważnione przez Komisję Rządową Sprawiedliwości - również dziekan. Po sporządzeniu protokołu sprawdzenia rewidenci składali księgi do archiwum sądu pokoju. Dodatkowo urzędnicy s.c. po upływie każdego kwartału zobowiązani byli sporządzać imienne listy osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych. Parafia św. Jana Chrzciciela była jedną z siedmiu parafii warszawskich, które w 1826 r. przejęły obowiązki urzędów stanu cywilnego. Okręg stanu cywilnego pokrył się z okręgiem administracyjnym parafii. W roku 1866 obowiązki urzędu stanu cywilnego objęło następnych sześć parafii . W ten sposób okręg administracyjny zmniejszył się na korzyść "nowej" parafii Przemienienia Pańskiego. Granica okręgu administracyjnego parafii przechodziła od Wisły ulicami: Bednarską przez Skwer, Kozią, Miodową do Kapitulnej, z Kapitulnej Podwalem, przez kawałek Freta do Mostowej, Mostową przez Boleść do samej Wisły.
Zawartość: Na zespół składają się akty urodzeń, małżeństw, zgonów wnoszone do ksiąg stanu cywilnego. Dodatkowo do akt małżeństw zbierane były załączniki, tzw. aneksy, świadczące o stanie cywilnym osób zawierających związek małżeński i mogą to być: odpisy urodzeń lub chrztów, odpisy aktów zgonów, odpisy postanowień sądowych, zezwolenia władz na zawarcie związku małżeńskiego /np. dla osób wojskowych czy pracowników kolei/.
Adamczewska Nepomucena, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 482;
Adamczewski Aleksander, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 443;
Adamiec Stanisław Zygmunt, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 250;
Adamik Ewa, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 260;
Adank Aniela Urszula, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 502;
Anaczkowski Andrzej Ignacy Wilhelm, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 478;
Astanowicz Antonina Józefa, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 376;
Babczyński Józef, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 3;
Baczyńska Marianna Franciszka, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 32;
Badurska Teresa Ludwika, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 51;
Balbin Katarzyna Tekla, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 395;
Balcerzak Czesław Jakub, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 474;
Baranowski Walerian, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 232;
Barszczewski Michał Józef, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 213;
Bartosiak Feliks Stanisław, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 205;
Bauerertz Anna Małgorzata, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 510;
Berkle Stanisława Elżbieta, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 196;
Blacha Łucja Karolina, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 139;
Blancard Władysława Waleria, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 117;
Błońska Barbara Antonina, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 228;
Błońska Ludwika Tekla, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 33;
Bogucka Bronisława Marcella, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 39;
Bonczyńska Apolonia Paulinz, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 446;
Borowski Gabriel Aleksander, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 500;
Borowski Jan Kornelli, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 144;
Borowski Wacław, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 499;
Borowskia Maria Aniela, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 501;
Borysiewicz Joanna Antonina, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 47;
Bożkiewicz Franciszek, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 98;
Bromirski Władysław Feliks, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 492;
Brylski Cezary Wincenty, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 452;
Bryszczyńska Natalia, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 178;
Brzezińska Aniela Honorata, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 151;
Brzezowska Marianna Magdalena, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 468;
Brzoska Elżbieta Józefa, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 150;
Brzozowska Filomena Dominika, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 438;
Buczyński Maksymilian Edward, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 127;
Budrewicz Kazimierz Andrzej, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 244;
Budzelewska Antonina Franciszka, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 392;
Busiakiewicz Rozalia Tekla, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 67;
Bystrzejewska Franciszka Eleonora, ur. 1866 r. Warszawa - akt urodzenia nr 157;

... i nazwiska zaczynające się na pozostałe litery alfabetu osób urodzonych w parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w 1866 r.

źródło: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/karta.php?arch=72&zesp=161&cd=0&referer=&offset=50


Autor Komentarze
Komentarze
SympatykSympatyk____________
Od: Lip 02, 2006 Posty: 3536
Napisano:Maj 19, 2007 - 11:38
Skomentuj ten artykuł w tym wątku
_EZFORUMCOMMENTS_USERINFO p
Piotr_Haska____________
Od: Lut 23, 2008 Posty: 3
Napisano:Lut 13, 2009 - 12:29
Witam,artykuł niewątpliwie ciekawy niestety podana strona już nie istnieje a szkoda.
Nawiązując do fotografii akt z Parafi św.Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim to interesują mnie wszelkie zapisy nazwisk HASKA i RESZKE do 1900r.Gdyby Pan takowe posiadał to jestem zainteresowany ich uzyskaniem.
pozdrawiam
Piotr Haska
_EZFORUMCOMMENTS_USERINFO p
DorotaK
SympatykSympatyk____________
Od: Sty 19, 2009 Posty: 113
Napisano:Lut 14, 2009 - 09:25
Chyba w archiwum trwa jakieś przeorganizowanie - a tu adres do udostępnianych baz:

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/
_EZFORUMCOMMENTS_USERINFO p
Kaczmarek_Aneta
SympatykSympatyk____________
Od: Lut 09, 2007 Posty: 5411
skąd:Warszawa/Piaseczno
Napisano:Maj 06, 2012 - 16:18
Baza SEZAM nie wyszukuje zespołów z AP Lublin oraz AP Poznań (może jeszcze coś ?) - sądzę, że w związku z faktem, iż zespoły te przeniesiono do ZOSIA.
Przyznam, że jak dla mnie to wielka szkoda, bo zdecydowanie łatwiejszym w obsłudze i bardziej przyjaznym (przynajmniej dla mnie) jest SEZAM - szkoda, że zaczyna przypominać szwajcarski ser Sad

Pozdrawiam
Aneta
_EZFORUMCOMMENTS_USERINFO p p


Kliknij aby przejść do komentarzy na forum

donate.jpg
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego zawiera forum genealogiczne i bazy danych przydatne dla genealogów © 2006-2020 Polskie Towarzystwo Genealogiczne
kontakt:
Strona wygenerowana w czasie 1.024194 sekund(y)