Genealodzy.PL Podziel się na Facebooku

https://genealodzy.pl/

Polskie TG  
Użytkownik:         Rejestracja
Hasło: Zapamiętaj

flag-pol flag-eng     home login logout     Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty

21:29 poniedziałek, 22 stycznia 2018

Nasi tu byli

arrow Krzysztof_Wasyluk
21:29:25 - 22.01.2018
arrow Góralczyk_Krzysztof
21:28:55 - 22.01.2018
arrow Badkowska
21:28:54 - 22.01.2018
arrow ChmielowskaAnna
21:28:36 - 22.01.2018
arrow Rejnus
21:28:28 - 22.01.2018
arrow PakulavelRutka
21:27:51 - 22.01.2018
arrow kaphis
21:26:57 - 22.01.2018
arrow Mendyka_Grzegorz
21:26:00 - 22.01.2018
arrow edyta_s
21:25:15 - 22.01.2018
arrow Bazelak_Barbara
21:25:14 - 22.01.2018
arrow Szczepaniak_Tomasz
21:22:43 - 22.01.2018
arrow Płocharski_Leszek
21:22:41 - 22.01.2018
arrow Eufrozyn
21:21:56 - 22.01.2018
arrow elgra
21:21:55 - 22.01.2018
arrow dstancel
21:21:22 - 22.01.2018
arrow semc_anetka
21:21:20 - 22.01.2018
arrow dragon
21:20:59 - 22.01.2018
arrow beatpatt35
21:20:53 - 22.01.2018
arrow Kkovalska
21:20:29 - 22.01.2018
arrow grad
21:19:38 - 22.01.2018
arrow tomes
21:19:36 - 22.01.2018
arrow MGieras
21:19:19 - 22.01.2018
arrow JakubP
21:18:57 - 22.01.2018
arrow Krzemińska_Małgorzata
21:18:52 - 22.01.2018
arrow AndrzejG
21:18:13 - 22.01.2018
arrow NikosK08
21:18:12 - 22.01.2018
arrow Czyżewski_Bartłomiej
21:17:13 - 22.01.2018
arrow pawełKa
21:16:57 - 22.01.2018
arrow MalgorzataKurek
21:16:54 - 22.01.2018
arrow zmagoda
21:15:23 - 22.01.2018
Członkowie i sympatycy

Poparcie dla projektów digitalizacji i indeksacji
Dodano: sobota, 15 stycznia 2011 - 18:54 Autor: Młochowski_Jacek
ArchiwaliaW chwili obecnej atmosfera wokół digitalizacji i indeksacji akt metrykalnych jest bardzo dobra, lepsza niż kiedykolwiek w ostatnich latach. Warto więc napisać parę słów i ocenić to co się obecnie dzieje. Do napisania tego artykułu skłoniły mnie również pytania dotyczące oceny projektów jakich wiele się teraz realizuje. Nie chciałbym tu przedstawiać rankingu projektów, które mi najbardziej się podobają, a raczej przedstawić kryteria które uważam za istotne przy ich ocenie. Zacznę jednak od krótkiego podsumowania zmian jakie miały miejsce w ostatnich latach.
Z przyczyn leżących poza środowiskiem genealogicznym, gdyż nasze środowisko zawsze pragnęło większej dostępności informacji i materiałów źródłowych, najważniejsza jest zmiana stanowiska dysponentów akt stanu cywilnego z zakresie ich udostępniania. Za największego sprzymierzeńca genealogów w tym względzie uważam Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Sławomira Radonia, gdyż to właśnie on pozwolił na szerokie otwarcie dostępu do akt metrykalnych.

Można powiedzieć, że to nic takiego bo przecież jest to tylko właściwie rozumiana realizacja misji archiwów. Zauważyć jednak trzeba, że mimo iż ustawy dotyczące celów i sposobu funkcjonowania AP są niezmienne od lat, dopiero w ostatnich latach, notabene po powstaniu PTG i nawiązaniu współpracy NDAP-PTG dokonał się znaczący postęp. Pierwszym krokiem w tym kierunku było kilkukrotne zmniejszenie opłat za kserokopie do celów genealogicznych. Kolejnym krokiem była zgoda na udostępnianie zdigitalizowanych obrazów metryk on-line w Internecie. W latach wcześniejszych ochronę zasobów metrykalnych realizowano głównie poprzez tworzenie i utrzymywanie barier dla genealogów. Podstawowe, zagwarantowane ustawowo, prawo dostępu do Archiwów było respektowane, ale nikomu nie zależało na likwidowaniu barier. Obecnie ochronę zasobów metrykalnych realizuje się w większym stopniu poprzez digitalizację i udostępnianie poprzez Internet kopii aktów stanu cywilnego. Niemniej istotnym ułatwieniem jest fakt, że dostęp do tych dokumentów pozostał w dużej części bezpłatny, a więc taki o jaki PTG walczyło od początku swojej działalności. Jako pierwsi zaczęliśmy w sposób zorganizowany udostępniać metryki w Internecie.

W 2007 roku został zainicjowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr Sławomira Radonia Zintegrowany System Informacji Archiwalnej „ZoSIA”. Celem tej inicjatywy jest stworzenie narzędzia do opracowywania oraz udostępniania w Internecie zbiorów archiwów państwowych. Zadanie to zostało powierzone Narodowemu Archiwum Cyfrowemu i jest najważniejszym projektem realizowanym przez NAC. Początkowo system nie zawierał zdigitalizowanych metryk a jedynie informacje o zespołach ale z czasem NAC udostępnia coraz więcej zdigitalizowanych skanów aktów stanu cywilnego jako załączniki do opisywanych zespołów. Na sympozjum podsumowującym pilotażowy program indeksacji metryk Archiwów Państwowych NAC zapowiedział udostępnienie w ciągu roku milion nowych skanów asc. Takie działania są godne najwyższego uznania.

Postawa NDAP ma również wpływ na dysponentów metryk kościelnych Archiwów Diecezjalnych oraz archiwów parafialnych. Ponad wszelką wątpliwość okazało się, że nie ma przeszkód prawnych by udostępniać akty stanu cywilnego osób już nieżyjących w Internecie. Darmowe udostępnianie asc spowodowało większą otwartość strony kościelnej na zachodzący proces. Proboszczowie docenili, że dzięki współpracy z genealogami, udostępniając księgi do sfotografowania zabezpieczają ich treść przed ryzykiem bezpowrotnej utraty oraz uzyskują dodatkową pomoc kancelaryjną w postaci indeksów.

Zielone światło dla digitalizacji i indeksacji zbiórów AP zapalone przez Naczelnego Dyrektora umożliwiło zainicjowanie i realizację lokalnych projektów przez dyrektorów AP. Jako przykład podam projekt Indeksacja i digitalizacja zasobów z APW O/ Grodzisk realizowany poprzez Warszawski Zespół Indeksacyjny dzięki otwartości na potrzeby genealogów Dyrektora AP Warszawa Ryszarda Wojtkowskiego. Zamierzamy w tym roku w ramach współpracy z AP Warszawa opracować zespoły warszawskie. Ponieważ w zakresie digitalizacji i indeksacji współpracujemy również z Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim oraz Archiwum Diecezjalnym Warszawsko-Praskim, są szanse na pełne opracowanie zasobów stołecznych. Polskie Towarzystwo Genealogiczne nie jest jedynym, które organizuje i wspiera projekty indeksacji i digitalizacji. Podobnie Pomorskie TG nawiązało współpracę z AP Gdańsk i rozpoczęło digitalizację i indeksację zasobów AP. Lubelskie TG również od dawna aktywnie indeksuje zasoby z okolic Lublina a ostatnio we współpracy z Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich indeksują parafie Diecezji Lubelskiej. Śmiem twierdzić, że indeksacją zajmują członkowie większości TG. Nawet jeśli nie prowadzą odrębnych projektów to współpracują z już istniejącymi takimi jak Geneteka czy Poznań Projekt Łukasza Bieleckiego.
Podobnie jak Geneteka jest projektem ogólnopolskim chcielibyśmy by projekt Metryki również rozwijał się jako ogólnopolski. Na razie w ponad 80% zawiera zasoby z woj. mazowieckiego, ale są już pierwsze parafie spoza Mazowsza. Chętnie udzielimy wsparcia doświadczeniem, miejscem na serwerze dla rozbudowy projektu o parafie innych województw. Zapraszamy więc inne TG do współpracy.

Czasem zapyta ktoś które projekty uważam za warte poparcia. Na tak postawione pytanie mam dwie odpowiedzi krótszą i dłuższą. Najkrócej mówiąc wszystkie projekty digitalizacji i indeksacji warte są wsparcia. Uzasadnieniem może być fakt, że wszystkie przyczyniają się do rozwoju genealogii i wszystkie tworzą pełniejsza informacje i/lub zabezpieczają kopie materiałów źródłowych których dotyczą.

Jednak poszczególne projekty w różnym stopniu realizują różne cele. Oprócz projektów otwartych i dostępnych dla wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń tj. on-line i za darmo istnieją zdigitalizowane zasoby za korzystanie z których trzeba zapłacić. Niekoniecznie są to komercyjne projekty mające z założenia przynosić zysk dysponentowi. Często są to projekty, które zarobić muszą na swoje utrzymanie ponieważ koszty wytworzenia i utrzymania zasobów w sieci internetowej nie są małe. Często dostępne za darmo indeksy służą wygenerowaniu zapotrzebowania na odpłatne kopie metryk. Takim projektom należy się inna ocena. Można więc zaakceptować konieczność poniesienia kosztów na uzyskanie kopii aktu, ale z racji mniejszej dostępności do materiałów źródłowych projekty takie zasługują na mniejsze poparcie niż projekty służące darmowemu udostępnianiu pełnych zasobów wszystkim zainteresowanym. Projekty częściowo odpłatne ze względów ekonomicznych siłą rzeczy starać się będą o wyłączność na dystrybucję posiadanych zasobów. Dlatego późniejsze objęcie tych zasobów darmową dystrybucją może być utrudnione. Trudno też w pełni popierać projekt jeżeli do budowy odpłatnych zasobów używa się publicznych pieniędzy i pracy wolontariuszy. Niedopuszczalna moim zdaniem jest praktyka gdy wolontariusz nie zdaje sobie sprawy, że jego praca służy przede wszystkim osiąganiu zysków przez twórcę projektu, lub wynik jego pracy trafia do szuflady jako pomoc do wykonywania odpłatnych kwerend. W przypadku projektów komercyjnych powinien mieć on prawo do wynagrodzenia.

Reasumując, na największe poparcie i wsparcie zasługują projekty digitalizacji i indeksacji udostępniające w pełni swoje zasoby za darmo. W mniejszym stopniu na poparcie i wsparcie zasługują projekty oferujące częściową informację, jeżeli pozyskanie dokumentów źródłowych wiąże się z ponoszeniem kosztów. Na najmniejsze poparcie zasługują projekty w których informacja (indeksy) mają na celu zwiększenie popytu na materiały rozprowadzane na zasadach komercyjnych.
Zauważyć należy, że z ostatnim przypadkiem mamy bardzo rzadko do czynienia, jednak oceniając projekt należy wziąć pod uwagę z jakiego typu przedsięwzięciem się spotykamy.

Nawiązując do podziału którego dokonałem powyżej warto dodać, że obecnie najczęściej mamy do czynienia z przypadkiem drugim. Największa, licząca 4,5 mln rekordów Geneteka oferuje nam darmową informację gdzie szukać aktu, ale po dokument źródłowy wystąpić musimy do właściwego archiwum. Z racji coraz dostępniejszych darmowo metryk, czy to w ramach digitalizacji przez genealogów, czy w związku ze wzrastającą ilością metryk udostępnianych przez NAC najszybciej przybywa indeksów do metryk darmowo dostępnych w Internecie. I taki obrót spraw jest dla nas najbardziej satysfakcjonujący.

Tak zupełnie przy okazji, wszystkich którzy przebrnęli ten przydługi artykuł chcąc wyrazić poparcie dla projektów digitalizacji i indeksacji zachęcam do wsparcia wybranego projektu ponieważ wszystkie darmowe projekty muszą się z czegoś utrzymywać i płacić realne pieniądze za serwery i inny sprzęt do utrzymania i rozbudowy swoich baz. Apel o wsparcie projektów PTG znajduje się tutaj.


Autor Komentarze
Komentarze
SympatykSympatyk____________
Od: Lip 02, 2006 Posty: 3409
Napisano:Sty 15, 2011 - 19:55
Skomentuj ten artykuł w tym wątku
_EZFORUMCOMMENTS_USERINFO p
Sroczyński_Włodzimierz
Członek PTGCzłonek PTG____________
Od: Paź 09, 2008 Posty: 14608
skąd:Warszawa
Napisano:Sty 15, 2011 - 20:41
dodam jeden argument za priorytetami jak wyżej, zgadzając się z tezami Jacka
zapewnienie możliwości publikacji (kopii i opracowań) w dowolnym miejscu jest najlepszą gwarancją niskich kosztów lub bezpłatności (dla użytkownika)

gdyby "dystrybutor informacji A" podniósł cenę dla użytkownika powyżej akceptowalnej wartości to autor może nawiązać współpracę z B, C, D -który zrobi to taniej czy za darmo
bez wnikania w prawniczy żargon -na chłopski rozum:
dobro, do którego dostępu nikt nie będzie w stanie poważnie utrudnić - będzie tanie (do bezpłatności włącznie) -na pewno
takie, które może być reglamentowane - może być tanie ale nie musi (w przyszłości szczególnie:)

plus bezpieczeństwo:
gdy ktoś ogranicza dostęp (możliwość publikacji gdzie indziej) a sam (choćby mając najlepsze chęci!) nie da rady publikować tanio czy bezpłatnie to naraża wolontariuszy na ryzyko, że ich praca za jakiś czas zniknie (ew. zostanie przejęta)

gdy ktoś nie ogranicza możliwości publikacji (zdjęć, skanów, opracowań) to nawet jeśli nie da rady zapewnić publikacji na długie lata, to umożliwia to innym -nie jest psem ogrodnika

pozdrawiam
_________________
Bez PW. Korespondencja poprzez maila:


http://genealodzy.pl/index.php?module=MailUsers&op=main&touname=Sroczy%F1ski_W%B3odzimierz
_EZFORUMCOMMENTS_USERINFO p
Dławichowski
Członek PTGCzłonek PTG____________
Od: Wrz 24, 2006 Posty: 829
skąd:Koszalin
Napisano:Sty 16, 2011 - 15:09
APEL !
Uważam, że jest to wspaniały artykuł.
Na tyle wspaniały, iż nie powinien znajdować się w tym miejscu na stronie głównej: genealodzy.pl, ponieważ niedługo "spadnie". Ze względu na jego pernamentną aktualność winien być umiejscowiony na stałe i na głównym miejscu Strony głównej. Świadczyć to także będzie o zaangażowaniu genealogów w prpces fotografowania i indeksowania. Potwierdzi, iż to właśnie zadanie jest priorytetem działalności wszystkich polskich towarzystw regionalnych. Uświadomi wszystkim, jak bardzo środowisko genealogiczne jest zwarte i zdeterminowane. Wskaże także miejsce i sposób wsparcia finansowego dla potrzeb realizacji tak długiego procesu. Apeluję więc o przeniesienie tego artykułu w takie miejce, by zaraz po otworzeniu Strony głównej był na tyle rzucający się w oczy, (kolor tematy-czcionka) by skłaniał do przeczytania.
Krzycho z Koszalina
_________________
O mnie:


http://www.dlawich.pl/
_EZFORUMCOMMENTS_USERINFO p p p p p
Zatoka
SympatykSympatyk____________
Od: Lip 04, 2009 Posty: 313
Napisano:Sty 27, 2011 - 22:48
Otwarcie się archiwów państwowych na współpracę ze środowiskiem genealogów-amatorów to w dużej mierze zaufanie jakiego do nas nabrano, patrząc przez przyzmat naszych dokonań. Nie ulega wątpliwości że byliśmy bacznie obserwowani. Zadawano sobie pytanie czy nasza aktywnośc nie okaże się słomianym ogniem. W międzyczasie myśmy krzepli i swoją pracą udowadnialiśmy iż jesteśmy godni tego zaufania. Nie byłoby tych osiągnięć gdyby m.in. nie postawa ks. Nadolnego, dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie. Osoby wielokrotnie ciepło wspominanej na naszych forach. Jego otwartość na współpracę z nami datuje się jeszcze sprzed czasów powstawania towarzystw genealogicznych. Rozumiał sens i istotę dygitalizacji zgromadzonych zasobów. Potem przyszedł czas ich indeksacji. W efekcie dygitalizację można uznać za zakończoną, indeksacja jest na poziomie 50 % zaawansowania, z dostępnością w PomGenBazie i Genetece. Smucą płynące z kraju sygnały o braku takiej współpracy czy wręcz niechęci. Wystarczy poczytać posty o tym co się dzieje w AD Toruń. Nie lepiej jest z AD Gdańsk. Szereg rozmów, prowadzonych w ostatnich latach, w sprawie nawiązania współpracy, zakończyło się fiaskiem. Ta sytuacja bardzo martwiła członków PomTG lecz wszystko uległo radykalnej zmianie z dniem 17 listopada ub. r. tj momentem podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy AP Gdańsk i PomTG. Teraz tam zdobywane jest zaufanie i udowadnianie, iż jesteśmy godni danego nam kredytu. Nikt już dzisiaj nie wspomina o konieczności dalszych rozmów z dyrektorem AD Gdańsk, a kilka miesięcy temu ten temat spędzał wszystkim sen z powiek. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przewidywać iż podobnie będzie wyglądała sprawa z tymi archiwami diecezjalnymi, z którymi dotąd nie udało się nawiazać współpracy. Dygitalizacja zasobów AP to praca na wiele lat.

Popatrzmy realnie na sytuację. W dygitalizacji uczestniczył znikomy odsetek osób z naszego środowiska. Dla poprawnego wykonania zdjęć trzeba mieć odpowiedniej klasy aparat fotograficzny i sprzęt towarzyszący. To kosztuje. Nielicznych tylko stać na to by z własnej kieszeni pokrywać te koszty. Większość z tych osób zajmie się teraz dygitalizacją zasobów AP. Tym samym nie ma sił na rozszerzanie współpracy z kolejnymi AD. W efekcie władze tych AD same sobie strzeliły gola do własnej bramki. Smutne, a zarazem tak bardzo prawdziwe.

Pozdrawiam

Janusz
_EZFORUMCOMMENTS_USERINFO p


Kliknij aby przejść do komentarzy na forum

donate.jpg

Zarząd PTG: ptg@genealodzy.pl.:. rss Nasz RSS .:. Administrator strony: admin@genealodzy.pl
Strona wygenerowana w czasie 0.143230 sekund(y)