Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

flag-pol flag-eng home login logout Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty
sobota, 26 września 2020

longpixel


Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat Wersja gotowa do druku Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
Robert_KosteckiOffline
Temat postu: Bibliografia literatury genealogiczno-heraldycznej  PostWysłany: 09-10-2018 - 22:46
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 803

Status: Offline
Drobne uzupełnienia do opracowania Anny Celej, Bibliografia Genealogii i Heraldyki Polskiej za lata 1980 - 2001, Warszawa 2006, ss. 391, zestawił Robert Kostecki.
Achremczyk St., Szlachta na Warmii XVI-XVIII wieku, [w:] Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XX wieku. Materiały sympozjum w Toruniu 9. IV.1992 r., pod red. J. Dygdały, Toruń 1993, s. 63-71.
Adamczewski M., Gurowscy herbu Wczele, a pieczęcie miast Bledzewa, Kleczewa i Władysławowa, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, serii nowej t. 3, 1997, s. 167–174.
Antoniewicz W. L., Nagrobki kościelne w Krośnie ze stanowiska heraldyczno-genealogicznego, Miesięcznik Heraldyczny, rocz. 1, 1908.
Antoniewicz M., Źródła i rozwój herbów rodzin tatarskich w polskim piśmiennictwie heraldycznym, [w:]: Tatary – Musulmanie na ziemliah Bielarusi, Litvy i Polscy, cz. 2, Mińsk 1995, s. 328–338.
Antoniewicz M., Manifestacja genealogiczna w herbie złożonym biskupa Pawła Olgimunta księcia Holszańskiego, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Zeszyty Historyczne”, z. 4, 1997, s. 387-433.
Antoniewicz M., Pochodzenie episkopatu litewskiego XV-XVI wieku w świetle katalogów biskupów wileńskich, „Studia źródłoznawcze”, t. XXXIX, 2001, s. 63-67.
Antoniewicz M., Ród Wieruszów w kontekście fundacji klasztoru paulińskiego w Wieruszowie, „Studia Claromontana” 2006, t. 24, s. 407-430.
Antoniewicz M., Herb Hippocentaurus – dzieło przypadku czy osobliwa kreacja heraldyczna? [w:] Ministri historiae. Pagalbiniai istorijos moksalai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose, red. Z. Kiaupa, J. Sarcevičiene, Vilnius 2013, s. 171-200. Lietuvos istorijos institutas.
Antoniewicz M., O pochodzeniu rodziny Długoszów herbu Wieniawa – czyli tropy w poszukiwaniu przodków wielkiego historyka, [w:] Ecclesia –Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa 2014, s. 718-734.
Antoniewicz M., Genealogiczno-heraldyczne i prosopograficzne uwarunkowania unii horodelskiej w świetle tradycji historiograficznej, [w:] Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich. Od Krewa do zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów, red. S. Górzyński, Warszawa 2014, s. 69–88.
Antoniewicz M., Herb Wieniawa w świetle manifestacji i opisów Jana Długosza – na tle heraldyki polskiej późnego średniowiecza, [w:] Jan Długosz herbu Wieniawa, pod red. M. Gogoli i J. Książka, Wieluń 2016, s. 49-65.
Antoniewicz M., Głowacki M., Okolice „heraldyki tatarskiej” w opisach Wojciecha Wijuka Kojałowicza, [w:] Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Zeszyty Historyczne, t. V, red. M. Cetwiński, Częstochowa 1998, s. 53–80.
Antoniewicz M., O „rozbrataniu się” panów litewskich ze szlachtą polską w Parczewie, czyli o wiarygodności relacji w Kronice Bychowca, [w:] Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 105-116.
Archiwum rodzinne Skibniewskich przydomku Kurzec h. Ślepowron, Kraków 1912.
Arkuszewski A., Cichowski K., Cichowscy z Linowa, Wiadomości ziemiańskie, nr 46, 2011.
Arsenjew W. S., Spisok dworianskich rodow Siedleckoj gubiernii, Petersburg 1910.
Augusiewicz Sł., Dyplom z wywodem szlachectwa Johanna von Hoverbecka z 1659 roku w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, [w:] Rocznik Olsztyński, t. XVII, 1997, s. 209-228.
Augustyn M., Dzieje rodzin szlacheckich herbu Przestrzał od XVI do XVIII w., cz. 1 [w:] Bieszczad, R. 9, 2002, s. 9-52 [Berezowscy, Bereżańscy vel Berehowscy, Smereczańscy, Stebniccy, Terleccy, Woronczenko (Kozacy)]; Augustyn M., Dzieje rodzin szlacheckich herbu Przestrzał od XVI do XVIII w., cz. 2 [w:] Bieszczad, R. 10, 2003, s. 9-74 [Unichowscy, Ustrzyccy].
Augustyn M., Zarys dziejów wsi Stebnik i kolonii Steinfels, [w:] Bieszczad, R. 9, 2002, ss. 95-166.
Bajda Ł., Balowie herbu Gozdawa, [w:] Echo Bieszczadów, nr 8 (17), 2001, s. 17; Tamże: nr 9 (18), s. 17.
Bajda Ł., Balowie. Z bieszczadzkich lasów na salony Krakowa i Lwowa, 2010, ss. 160.
Bajda Ł., Szlachta w Bieszczadach i na Pogórzu. Czasy saskie i stanisławowskie, Krosno 2017, ss. 413.
Bartoś M., Lehndorffowie – władcy „Wielkiej głuszy nad jeziorem”, [w:] Studia Angerburgica, t. 2, 1997, s. 46-51.
Baruch M., Dzieje rodu patrycjuszowskiego Starej Warszawy [Baryczkowie h. wł.], Warszawa 1914.
Baruch M., Ród Fukierów [h. wł.], Warszawa 1922.
Beauvois D., Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, Paryż 1987.
Beauvois D., Dezintegracja drobnej szlachty polskiej na Ukrainie w latach 1831-1863, [w:] Losy Polaków w XIX-XX w. Studia ofiarowane prof. S. Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznice jego urodzin, Warszawa 1987.
Beauvois D., Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914, Lublin 2005.
Bebłowski A., Radziwiłłowicz D., Herby i Heraldyka. Krótki informator, 2000, ss. 82.
Benyskiewicz K., Ród Jeleni Niałków z Kębłowa i jego rola w procesie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Poznań-Wrocław 2002.
Białkowski L., Ród Bibersteinów, Kraków 1908.
Białkowski L., Mikołaj z Bogorii a Mikołaj z Ossolina, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 5, 1912.
Białkowski L., Spis rodzin szlacheckich ruskich i polskich na Podolu XVI w., Warszawa 1920.
Białkowski L., Ród Czamborów Rogalów, [w:] Rocznik Heraldyczny, 6, 1921.
Białkowski L., Lewaltowie Jezierscy h. Rogala, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. VIII, Toruń 1930.
Białkowski L., Drobiazgi genealogiczne. Rzadka genealogia zstępna Dzierążyńskich z Terr. Grabovecen. w XIV-XVI, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 16, 1937.
Białkowski L., Ród Bibersteinów a ród Momotów godła Jeleniego rogu w wiekach XIV-XVI, TN KUL, Lublin 1948, ss. 17.
Białuński G., Szlachta i dobra szlacheckie w starostwie ryńskim w Prusach Książęcych (do XVIII w.), [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1, 1994, s. 13-22.
Białuński G., Osadnictwo regionu Wielkich jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – starostwo leckie (giżyckie) ryńskie, Olsztyn 1996.
Białuński G., Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich, Malbork 2006, ss. 186.
Białuński G., Ród Wyszeliców, Echa Przeszłości, XIII, 2012, 25-39.
Bielecki E., Gozdawici Bireccy [h. Gozdawa] w XV stuleciu, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, 11, 1932.
Bieniak J., Heraldyka polska przed Długoszem, [w:] Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1979.
Bieniak J., Ród Łabędziów, [w:] Genealogia-studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, Toruń 1987.
Bieniak J., Od wójtów Rypina do rodu szlacheckiego. (Starorypińscy w XIV i XV stuleciu), [w:] Rypin. Szkice z dziejów miasta, pod red. Mirosława Krajeńskiego, Rypin 1994, s. 39-78.
Bieniak J., Doliwowie w XIII wieku. (Przesłanki późniejszej świetności rodu w Królestwie Polskim ostatnich Piastów), [w:] Cracovia-Polonia-Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiąta rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995.
Bieniak J., Polska elita polityczna XII wieku (część III B. Arbitrzy książąt — trudne początki), [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 7, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 11–44.
Bieniak J., Władza a społeczeństwo w świetle źródeł (cztery epizody funkcjonowania sądu staropolskiego na Kujawach), [w:] Genealogia — władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Jana Wroniszewskiego, Toruń 1999, s. 359–389.
Bieniak J., Polska elita polityczna XII wieku (część III C. Arbitrzy książąt — pełnia władzy), [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 8, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 9–66.
Bieniak J., Dobrzyński wywód szlachectwa z 1378 roku, [w:] Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 445-454.
Biernacka M., Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne a współczesne przemiany, Warszawa 1966.
Biliński A., Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów. Studjum historyczno-heraldyczne. Przejrzał i do druku przygotował Zygmunt Wdowiszewski. Warszawa 1932, ss. 231. Materiały do genealogii 229 rodzin szlacheckich.
Birkenmajerowa Z., Rodowód średniowiecznych Gryfitów śląskich, „Roczn. TPN na Śląsku”, Katowice, V, 1936.
Birkenmajerowa Z., Śląskie sprawy Gryfitów płockich XIII stulecia, „Roczn. TPN na Śląsku”, Katowice, VI, 1938.
Biskup M., Tomczak A., Mapy woj. pomorskiego w drugiej połowie XVI w., [w:] Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu, z. 1, rocz. 58, Toruń 1955.
Błaszczyk G., Herbarz szlachty żmudzkiej, t. 1, Warszawa 2015, ss. 684.
Błaszczyk G., Herbarz szlachty żmudzkiej, t. 4, Warszawa 2015, ss. 698.
Błaziak Maria, Uwagi o rycerstwie w „Roczniku świętokrzyskim nowym”, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 7, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 201–210.
Bogucki A., Interpretacje nazw rycerstwa (XIII-XV wiek), [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 9, Warszawa 2001, s. 207-220.
Boguski J., Herbarz szlachty ostrołęckiej, Ostrołęka 2002.
Bogusławski A., Szlachta napoleońska w Polsce, „Kurier Warszawski”, nr 122, 1921.
Bogusz A., Mikołaj Bogusz z Kościelna (1492-1560), [w:] Miesięcznik Heraldyczny, 2, 1909.
Bogusz A., Mikołaja Bogusza spadkobiercy, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, 2, 1909.
Boniecki A., Kronika rodziny Bonieckich h. Gończa przydomku Fredro, Warszawa 1875.
Boniecki A., Poczet rodów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku, Warszawa 1883.
Boniecki A., Herbarz Polski, t. 1-17, Warszawa 1899-1913.
Borawska T., Wykaz rodów szlachty Prus Królewskich z połowy XVII wieku (Na podstawie herbarza J. K. Dachnowskiego), [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, z. 128, 1982, s. 149-168.
Borawski P., Tatarzy-ziemianie w dobrach Radziwiłłów (XVI-XVIII w.), „Przegląd Historyczny”, z. 1, t. 82, 1991.
Birkenmajer A., Nobilitacja Szarffenbergerów, Kraków 1926.
Borkiewicz-Celińska A., Osadnictwo ziemi ciechanowskiej w XV wieku (1370-1526), Wrocław 1970.
Borkowski-Dunin J. S., Genealogia żyjących utytułowanych rodów polskich, Lwów 1895.
Borkowski-Dunin J. S., Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887.
Borkowski-Dunin J. S., Almanach błękitny. Genealogie żyjących rodów polskich, Lwów 1908.
Borkowski-Dunin J. S. i Wąsowicz-Dunin M., Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Stanisława Leszczyńskiego, spis stronników Augusta III, Lwów 1910.
Borzestowski-Socha B., Wieś kaszubska Borzestowo, Londyn 1986.
Borzyszkowski J., Życie codzienne w kaszubsko-pomorskich dworach i dworkach na przełomie XIX i XX wieku (Zarys problematyki i możliwości badawczych) [w:] Szlachta, społeczeństwo, państwo między Warmią a Rugią w XVIII - XX wieku, praca zbiorowa pod red. Mieczysława Jaroszewicza i Włodzimierza Stępińskiego, Słupsk 1998, s. 201-208.
Bouffał B., O pochodzeniu i herbie rodu Bouffałów Doroszkiewiczów, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 12, 1933.
Bouffał B., Rozrodzenie Bouffałów Doroszkiewiczów w XV i XVI stuleciach, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 17, 1938.
Breza E., Pochodzenie przydomków szlachty Pomorza Gdańskiego, Uniwersytet Gdański. Zeszyty Naukowe, Rozprawy i Monografie. t. 6 Gdańsk 1978.
Brodzicki Cz., Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej, Warszawa 1994.
Brodzikowski W., Herby polskiej szlachty, Warszawa 2003.
Bruski K., Rycerstwo Ziemi Lęborskiej w czasach średniowiecza, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego, 4, 1997, s. 23-41.
Brzeziński S., Panowie z Tomic [Tomiccy h. Łodzia], [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 12, 1933.
Brzustowicz G. J., Rycerstwo Ziemi Choszczeńskiej XIII–XVI wieku. Polityka — gospodarka — kultura — genealogia, Warszawa 2004, ss. 478.
Brzustowicz G. J., Ubiór heraldyczny wójta nowomarchijskiego Arnolda II von der Osten z Drezdenka, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” nr 7, Gorzów 2000, tom 1, s. 45–51 [*].
Brzustowicz G. J., Nieznany herb pomorski. Przyczynek do heraldyki żeńskiej dynastii zachodniopomorskiej w średniowieczu, „Przegląd Zachodniopomorski” 11, 1996, z. 2, s. 169–177.
Brzustowicz G. J., Rodziny herbu Wąż w Rzeczypospolitej; Czy Paweł Wasznik był przedstawicielem rodu Wężyków ?, Internet, www.szlachta.org
Brzustowicz G. J., Rycerze i Młyn Szlifierski, Choszczno 2004, ss. 102 (historia rodów: Jeleni-Niałków, Kenstelów, Wedlów, Güntersbergów, Goltzów i innych).
Brzustowicz B. W., Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym średniowieczu i renesansie na tle europejskim (XIV-XVI w.), Warszawa 2003, ss. 420.
Bubczyk R., Uwagi o protoplastach rodziny Kurozwęckich na terenie Małopolski w XIII wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 8, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 113–129.
Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku, oprac. Waldemar Bukowski, Kórnik 1999 (= Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, pod red. Antoniego Gąsiorowskiego, t. 4, z. 5).
Bubczyk R., Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku. Styudium z dziejów powiązań polskiej elity politycznej z Andegawenami, Warszawa 2002.
Bukowiecki J., Krótka rozprawa o hojności i chciwości [Bukowieccy z Bukowca], Gorzów - Bledzew 2004, ss. 74.
Bukowski A., Waplewo. Zapomniana placówka kultury polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim [Rabowie, Niemojewscy, Rogala-Zawadzcy, Chełstowscy, Bagniewscy, Sierakowscy], Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1989.
Bukowski W., Jan Wałach z Chmielnika. Z dziejów kariery rycerskiej w Polsce w czasach Władysława Jagiełły, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 141-152.
Bułhak. W., Bułhakowie. Zarys historii rodu, Warszawa 1994, ss. 255.
Butkiewicz M., Dobra szlacheckie w powiecie tykocińskim w XVI-XVII w., Lublin 1998.
Byliński J., Marcin Broniewski - trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III, Wrocław 1994, ss. 192. [Broniewscy h. Leliwa].
Cetwiński M., Ze studiów nad Strzegomiami, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 226, Historia 26, 1974.
Chorągwie grunwaldzkich zwycięzców, wstęp, oprac. Stefan K. Kuczyński, Warszawa 1989.
Cetwiński M., Mityczne wzorce i społeczne funkcje legend herbowych Czartoryskich i Czetwertyńskich, „Genealogia”, 1, 1991, s. 43-58.
Chamerska H., Drobna szlachta w Królestwie Polskim (1832-1864), Warszawa 1974.
Chmielowski B. ks., Zbiór krótki herbów polskich, oraz wsławionych cnotą i naukami Polaków, Warszawa 1763.
Ciechanowicz J., Na styku cywilizacji (Strawińscy, Sikorscy, Petrażyccy, Dostojewscy, Ciechanowiczowie, Bogdanowiczowie), Wilno-Rzeszów 1997, ss. 541.
Ciechanowicz J., Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I-VI, Rzeszów 2001-2006, ss. 368 + ss. 480 + ss. 548 + ss. 610 + ss. 598 + ss. 490.
Ciechanowicz J., Herbarz polsko-rosyjski. Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski, t. 1-2, Warszawa 2006, ss. 651 + ss. 575.
Ciechanowicz J., Herbarz Polesia, Boguchwała 2009, ss. 232.
Ciechanowicz J., Księga herbowa Białej, Czarnej i Czerwonej Rusi, Inflant, Litwy, Moskwy, Polski, Ukrainy i Żmudzi, Siemianowice Śląskie 2014, ss. 316.
Cieszkowski S. D., Cieszkowscy h. Dołęga, Poznań 1898.
Cieślak T., Szlachta zagrodowa województwa stanisławowskiego, Warszawa 1938.
Chłapowski D., Potworowscy. Kronika rodzinna [h. Dębno], Warszawa 2002, ss. 188.
Chiński-Jeske T., W gnieździe Zborowskich, „Kurier Warszawski”, nr 126, 1902.
Chmiel A., Herb Śreniawa, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 1, 1908.
Chmielewska M., Herby Śląskie, „Archeion”, t. XCV, 1995.
Chmielewski L., Tajemnice herbów polskich, 2005, ss. 128.
Chodyński A. R., Płyta nagrobkowa z Ostrowina, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1-4, 1990, s. 3-18.
Chołodecki-Białynia J., Bem (v. Behem, v. Bohem) szlachta i Bem de Cosban hrabiowie, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 6, 1913.
Chołodecki-Białynia J., Białynia-Chołodeccy uczestnicy spisków, więźniowie stanu, uchodźcy z ziemi ojczystej 1831-1863, Lwów 1911.
Chorążyczewski W., Roszak St., Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku, Toruń 2002.
Chorowiec O., Herbarz szlachty wołyńskiej, t. I,
Chorowiec O., Herbarz szlachty wołyńskiej, t. II,
Chorowiec O., Herbarz szlachty wołyńskiej, t. III, Radom 2014, ss. 564.
Chreptowicz J., Pamiętnik rodu Chreptowiczów [h. Odrowąż], 1890.
Chromik G. M., Feudalni panowie Czechowic, Czechowice-Dziedzice, 1997.
Chrościcki Juliusz A., „W honor domu mego i pamięci”. Program genealogiczny na elewacjach rezydencji Krzysztofa Ossolińskiego w Krzyżtoporze, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, serii nowej tom 3, 1997, s. 135–151.
Chrzanowski-Nowina W., Herbarz szlachty polskiej, Bonn 1984.
Chrząński S., Tablice odmian herbowych, Warszawa 1909.
Chwalibińska J., Ród Prusów w wiekach średnich, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, r. 52, z. 2, Toruń 1948.
Ciara S., Kariera rodu Wejherów 1560-1657, Prace Instytutu Historycznego UW, z. 8, Warszawa 1980.
Ciara S., Wejherowie, magnacki ród Prus Królewskich, [w:] Najstarsze dzieje Wejherowa (Materiały z sesji naukowej), pod red. S. Gierszewskiego, Wejherowo 1988.
Ciechanowicz J., Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 1-5, Rzeszów 2001.
Ciechanowicz J., Rody szlacheckie Imperium Rosyjskiego pochodzące z Polski Herbarz polsko –rosyjski, t. I i II, 2006.
Cisewski Tomasz Marcin, Bliskie mi nazwiska pomorskie. Cisewscy, Ossowscy, [w:] „Naji Góche", nr 2 (13) / 2003.
Ciżek Aneta, Szlachta na Pomorzu Zachodnim w rewolucji 1848 roku, [w:] Szlachta, społeczeństwo, państwo między Warmią a Rugią w XVIII - XX wieku, praca zbiorowa pod red. Mieczysława Jaroszewicza i Włodzimierza Stępińskiego, Słupsk 1998, s. 261-274 (Zusammenfassung, s. 275).
Cynarski St., Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia, Warszawa 1996, ss. 340.
Czajkowski K. ks., Rodowód domu Chomętowskich [h. Bończa i Lis], Warszawa 1928.
Czamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007, ss. 552.
Czaplewski P., Hipoteza o pochodzeniu szlachty kaszubskiej, Zeszyty Towarzystwa Naukowego w Toruniu, nr XIV.
Czarnecki T., Skąd pochodzi polski termin szlachta?, [w:] Mazowsze, Pomorze, Prusy, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 2000 (= „Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza” 7), s. 39–63.
Czarnecki W., Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku, 2012, ss. 435. (Andrzejowscy h. Nałęcz (?) [71] Dziedzice Bezka h. Korczak (?) [78] Borowscy h. Lubicz [89] Bziccy h. Ciołek [108] Dziedzice Cycowa i Syczyna [128] Gruszeccy h. Lubicz [144] Hańscy h. Korczak [163] Jaślikowscy h. Korczak [174] Krupscy h. Korczak [191] Romanowscy h. Bończa (?) [207] Snopkowscy h. Rawicz [220] Stawscy h. Korczak [228] Średzińscyh. Leliwa [240] Uhrowieccy h. Suchekomnaty [253] Dziedzice Weremowic [272] Wereszczyńscy h. Korczak [287] Wołczkowie h. Działosza [302] Zaporscy h. Gryf [315] Żółkiewscy h. Lubicz [330] Żulińscy h. Gozdawa [348]).
Czernećkij Ewgen, Spisok biłocerkiwśkoj szljachti [gub. kijowska, powiaty: wasilkowski, taraszczański, zwenigrodzki], Biała Cerkiew 2001.
Czernećkij Ewgen, Branićki gerba Korczak, Biała Cerkiew 2001.
Czarnocki Konrad, Historie o Mieleszkach [h. Korczak], Warszawa 2008, ss. 136.
Czarnowski-Wika A., Historia rodu Wika-Czarnowskich, Kościerzyna 1930.
Czarnowski S. J., Pamiętnik z trzech stuleci XVIII, XIX i XX [Czarnowscy h. Łada], Warszawa 1921.
Czerwińscy h. Lubicz, Warszawa 1930.
Czuczyński A., Pochodzenie i rodzina ks. Piotra Skargi Powęskiego, Przegląd Powszechny 1892.
Czwojdrak B., Jastrzębce w Ziemi Krakowskiej i Sandomierskiej do połowy XV wieku, Kraków 2007, ss. 188.
Dachnowski Jan Karol, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, oprac. Zdzisław Pentek, Kórnik 1995.
Dacka I. M., „Korona polska”Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego, Warszawa 2004., ss. 274.
Dajnowicz M., Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2002.
Dangel St., Rok 1831 w Minszczyźnie, tom II, Warszawa 1925.
Darowski-Weryha A., Znaki pieczętne ruskie. Noty heraldyczne, Paryż 1862.
Darowski-Weryha A., Przysłowia odnoszące się do nazwisk szlacheckich i miejscowości, Poznań 1874. (Praca zawiera kilkaset nazwisk szlacheckich i nazw miejscowości z przysłowiami oraz szczegółową legendą pochodzenia).
Dąbkowski P., Szkice z życia szlachty sanockiej w XV stuleciu, [w:] Rocznik Heraldyczny, VI, 1923.
Dąbkowski P., Wędrówki rodzin szlacheckich. Karta z dziejów szlachty halickiej, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, Lwów 1925 [Pozycja 1: Historyczno-prawne studium o ustroju bojarów litewskich z okresu unii polsko-litewskiej w Horodle 1413 roku; pozycja 2: Kształtowanie się polskich nazwisk szlacheckich w XIV-XVI w.; pozycja 3: Rody polskiej szlachty z Małopolski i Mazowsza osiadłych na Rusi Halickiej od XV w. Dotyczy rodów o nazwiskach: Biodra, Błąd, Borssan, Bukowieński, Bydłowski, Bylina, Chłopski, Chochłowski, Chocimierski, Chomęcki, Ciesielski, Dahas, Darabowski, Fredro, Długosz, Drohomirecki, Gardzinka, Gąsieński, Giza, Godowski, Gorecki, Goszka, Goworek, Grabowiecki, Herburtowski, Jenk, Kaliszański, Kapturek, Karaś, Kieszkowski, Kniaźdworski, Koszawa, Koścień, Kromidowski, Kunaszowski, Kustra, Kwiatkiewicz, Labant, Lacki, Łączka, Męcina, Miłowański, Mokrosęcki, Morawski, Niemirka, Niezwieski, Nikel, Obelnicki, Obertyński, Ostryński, Palczik, Parawa, Petryłowski, Piączek, Pierzchała, Podwerbecki, Prandota, Przeroślski, Puszka, Radlicz, Reciborski, Ruchała, Snopek, Spargalt, Starzyński, Staynkeller, Strączek, Swosz, Szadurka, Szczurek, Szumlański, Tabor, Tarnawiecki, Sas - Wąwelnicki, Wojna, Wrona, Zelman, Żołądź, Żyrawski].
Dąbkowski P., Zwierciadło szlacheckie, Lwów 1928.
Dąbkowski P., Szlachta zaściankowa w Kończynie i Kruszelnicy nad Stryjem, Lwów 1936.
Dąbrowa J., Rozgrabiony – zniszczony (O rodzinie von Lerchenfeldów, polskiej gałęzi bawarskiej szlachty i jej majątku w Żychcach), Pomerania, czerwiec 2000, s. 26-31.
Dąbrowski D., Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV w.), Kraków 2008, ss. 830.
Dąbrowski J., Pochodzenie rodu Amadejów, Przegląd Polski, t. 183, XLVI, Kraków 1912.
Derwich M., Cetwiński M., Herby, legendy, dawne mity, Wrocław 1989.
Derwich M., Legenda herbu Dębno, „Herald”, z. 1, 1990 (wersja tatarska) i z. 1(2), 1991 (wersja litewska).
Derwich M., Bostowscy herbu Bielina, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Biedniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 153-179.
Długosz J., Banderia prutenorum tudzież Insygnia seu clenodia Regni Poloniae, wyd. J. Muczkowski, Kraków 1851.
Dobrowolska W., Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich (z wstępem o rodzie Zbaraskich), Przemyśl 1926.
Dobrzyński-Demkowicz B., Szlachta zagrodowa Ziemi Czerwieńskiej. Jej pochodzenie i przeszłość, Stanisławów 1938.
Doerflerówna A., Ostatni Buczaccy, [w] Miesięcznik Heraldyczny, R. 16, 1937.
Dola K., Rządy Władysława Opolczyka w Księstwie Opolskim, [w:] Władysław Opolczyk, jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci, pod red. Anny Pobóg-Lenartowicz, Opole 2001 (= „Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku” 21), s. 35–44.
Dramowicz W., Z dziejów rodu Dziembowskich herbu Pomian z powiatu międzyrzeckiego, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 7/2, Gorzów 2000, s. 121–131.
Drągowski A. W., Herby szlachty polskiej i litewskiej, Poznań 2005, ss. 144.
Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX wieku. Materiały sympozjum w Hołnach Majera (26-27 maja 1989 roku), pod red. S. K. Kuczyńskiego, Białystok 1991.
Drohojowski J., Kronika Drohojowskich, 2 tomy, Kraków 1904.
Drzewiecki B., Szlachta województwa chełmińskiego latach 1454-1772, Warszawa 2014, s. 252.
Drzewo genealogiczne 64 herbowe po mieczu i po kądzieli Sobańskich, Jełowickich, Drohojowskich, Warszawa 1912.
Dubiecki M., Ostatni z Sieniutów. Na Kresach i za Kresami, Kijów 1914.
Dudziński P., Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997.
Dudziński P., Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich, t. 1-2, Warszawa 2007, ss. 461.
Dumin S. W., Szlachta tatarska w Wielkim Księstwie Litewskim i zmiany jej sytuacji prawnej w XVI-XVIII w., „Roczniki Historyczne”, R. 57, 1991.
Dumin S., Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Gdańsk 1999.
Dumin S., Górzyński S., Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej, Warszawa 1992.
Dumin St., Rachuba A., Sikorska-Kulesza J., Ciechanowieccy herbu Dąbrowa, Warszawa 1997.
Dunikowski J., Rodowód rodziny z Urska Dunikowskich h. Abdank 1400-1900, Lwów 1900.
Dunikowski J., O rodzie Świerczków [h. wł.] na Rusi w wieku XV i początkach rodziny Dunikowskich, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 10, 1931.
Dygdała J., Przebędowscy – osiemnastowieczni magnaci w Prusach Królewskich, [w:] Najstarsze dzieje Wejherowa (Materiały z sesji naukowej), pod red. S. Gierszewskiego, Wejherowo 1988, s. 75-92.
Dygdała J., Wierzchosławski Sz., Nawra Kruszyńskich i Sczanieckich. Studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, „Prace Popularnonaukowe TNT”, nr 53, Toruń 1990.
Dygdała J., Piwniccy w ziemi chełmińskiej w XVII—XVIII wieku — nieudane próby kariery urzędniczej, [w:] Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych, Toruń 2005.
Dymmel P. Stemmata nobilium. Herby rycerskie w rękopisie Roczników Jana Długosza z końca XVI w., [w:] Ze skarbca kultury, z. 51, 1993.
Dworakowski S, Szlachta zagrodowa we wschodnich powiatach Wołynia i Polesia. Relacje z terenu, Warszawa 1939, ss. 128. [Zawiera relacje o szlachcie zagrodowej we wschodnich powiatach Wołynia i Polesia ze szczczegółowym uwzględnieniem wsi powiatu Kostopol i Stolin województwa poleskiego (Aleksandrówka, Białohusza, Bohdanówka, Dubnowicze, Huta Perejma, Jasny Bór, Kamień, Krasna Wola, Łobcza, Łunin, Moczula, Niemowicze, Osowa, Pępków, Płotnica, Płotyczno, Remel, Widziborzec, Wólka, Wólka Oreja i Wysoki Ostrów). Obejmuje szczegółowe (w tym imienne) spisy 559 rodzin szlacheckich z rodów: Adaszyński, Apanowicz (Opponowicz), Bagiński, Baldwin – Ramułt, Białostocki, Bogatko (Bohatko), Bronowicki, Brucki-Stępkowski, Budziński, Buraczyński, Burzyński, Butt – Hussaim, Chorążycki, Chrapicki, Cybulski, Czalewicz, Czarnecki, Czetwertyński, Dobrowolski, Domalewski, Dubieński, Dubojski, Dzikowicki, Filiczkowski, Filipowicz, Górecki, Grocholski, Hołłubowicz, Horehlad, Hruszewski (Gruszewski), Hulnicki, Januszkiewicz, Jastrzębski, Jaworski h. Sas, Junkiewicz, Kaczanowski, Kałłaur, Karpowicz, Knobelsdorf, Kołb, Kołb – Sielecki, Kołosowski, Komar, Komorowski, Konopacki, Korczyk (Korczyński ?), Korjata, Korzeniewicz – Wysocki, Kosobucki, Kotecki, Koźlakowski, Kuczyński, Kulczycki, Lebiedzewski, Lemieszewski h. Lubicz, Leszkiewicz – Zenpowicz – Olpieński, Lewandowski h. Wierusz, Lewandowski h. Wierusz, Łoś, Łozicki, Łoziński, Łukomski, Malachiński, Malinowski, Małyszczycki, Matuszyński, Niekraszewicz, Nozdryn – Płotnicki, Opacki, Orliński, Ostrowski, Pancewicz, Paszkiewicz, Połchowski, Prokopowicz, Protasowicki, Rancewicz, Rączyński, Rodcewicz, Rybczyński, Saczkowski, Sawicki, Sielużycki, Sienkiewicz (?), Szkrabiński, Szołomicki, Szpakowski, Szpiganowicz h. Pobóg, Szymanowski, Tchórzewski, Tyszko, Ugorowski; Urbanowicz, Wabiszczewicz h. Juńczyk, Werenicz, Woliński, Wołczkowicz, Zabłocki, Zarembicki, Zarzycki, Zbaraszewski, Zdanowicz (?)].
Dworzaczek W., Przenikanie szlachty do stanu mieszczańskiego w Wielkopolsce w XVI i XVII w., [w:] Przegląd Historyczny, t. 47, z. 4, 1956, s. 656-684.
Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959.
Dworzaczek W., Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa maopolskiego. Wiek XIV-XV, Warszawa 1971.
Dworzecki-Bohdanowicz J. P., Herbarz szlachty litewskiej, rękopis, Lietuvos Valstybes Istorijos Archyvas Wilno f. 391, apyraso 9.SVT 2789.
Dziadulewicz St., Ze studyów nad heraldyką polską. Herb Moszczenica, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 2, 1909.
Dziadulewicz St., Ze studyów nad heraldyką polską. Herb Bienia, Miesięcznik Heraldyczny, R. 3, 1910.
Dziadulewicz St., Jak się legitymowano ze szlachectwa przed b. Heroldią Królestwa Polskiego, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 7, 1914, s. 31-33.
Dziadulewicz St., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929.
Dzieduszycki M., Kronika domu Dzieduszyckich, Lwów 1865.
Dziembowski P., Testament Adama Augusta Dziembowskiego z dnia 9 czerwca 1806 roku
w zbiorach gorzowskiego archiwum. Przyczynek do genealogii rodziny Dziembowskich herbu Pomian, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 7/2, Gorzów 2000, s. 45–55.
Dzięcielski M., Przyczynki do historii rodu, [w:] Verbum Nobile, nr 1 (11), 1997, s. 26-27.
Dzięcielski M., Pochodzenie szlachty lęborskiej i rozwój własności ziemskiej na przykładzie Dzięcielca i rodziny Dzięcielskich, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego, 10, 1999, s. 12-23.
Dzięcielski M., Weiherowie z linii tymieńskiej w XIV – pocz. XX wieku. Szkic genealogiczny, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego, 12, 2000, s. 33-49.
Dzięcielski M., Somnitzowie w XIV-XX wieku. Szkic genealogiczny, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego, 16, 2000, s. 39-55.
Dzięcielski M., Rexinowie. Szkic genealogiczny, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego 17, 2000, s. 5-21.
Dzięcielski M., Pomorskie siedziby Weiherów – Bukowina i Bożepole Wielkie w powiecie lęborskim, [w:] Studia Pelplińskie, t. 30, 2000, s. 171-187.
Dzięcielski M., Przebendowscy. Szkic genealogiczno-historyczny, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego, 18, 2001, s. 4-45.
Dzięcielski M., Z ojczyzny bohaterów (O rodzie von Tauentzien z Tawęcina), Pomerania, styczeń/luty 2003, s. 32-34.
Epstein T. J., Małżeństwa szlachty posesorskiej na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w latach 1815-1880, „Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku”, t. IX: Studia o rodzinie, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1991.
Erhardt L., Igor Strawiński [Strawińscy h. Sulima], Warszawa 1978.
Fałkowski W., Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492), Warszawa 1992.
Fastnacht A., Osadnictwo Ziemi Sanockiej 1340-1650, Wrocław 1962.
Fastnacht A., Sanok. Materiały do dziejów miasta do XVII w., Brzozów 1990.
Fastnacht A., Słownik historyczno-geograficzny Ziemi Sanockiej w średniowieczu, część 1, Brzozów 1991.
Fastnacht A., Słownik historyczno-geograficzny Ziemi Sanockiej w średniowieczu, część 2, Brzozów- Wzdów-Rzeszów 1998.
Fijałek J., Tarłowie [h. Topór]. Znamienitego rodu początki i świetność, „Przegląd Historyczny”, t. VIII, 1909; t. X, 1910.
Friedberg M., Rozsiedlenie rodów rycerskich w województwie sandomierskim w wieku XV, „Pamiętnik Świętokrzyski”, 1930, red. A. Patkowski, Kielce 1931.
Fronczak W., Pruskie pochodzenie herbu Słubica, Rocznik WTG "Gniazdo", 2011, s. 23-36.
Fryszczyn W. J., Ruiny zamku Kostiuk Wołodyjowskich, [w:] Wschód, 1939, t. 4, Nr 141, s. 4.
Gadon L., Nieco o naszej rodzinie [Gadonowie h. wł.], Kraków 1905.
Gajl T., Polskie rody szlacheckie i ich herby, Białystok 1999; 2000; 2003.
Gajl T., Herby szlacheckie Rzeczypospolitej obojga narodów, Gdańsk 2003, ss. 325.
Gajl T., Herby szlacheckie Polski porozbiorowej, Warszawa 2005, ss. 194.
Gajl T., Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku, Gdańsk 2007, ss. 554 (suplement, 2011).
Gajl T., Nowy herbarz Polski, Gdynia 2016, ss. 647.
Gałkowski P., Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939), Rypin 1997.
Garczyński T., Dorpowscy w Prusach Królewskich i Wielkopolsce. Studium genealogiczne, Toruń 2012, ss. 336.
Gawarecki W. H., Genealogia familii Gawareckich [h. Nałęcz], Warszawa 1824.
Gawęda S., Pilawici Moskorzewscy-Kamienieccy, [w:] Personae-Colligationes-Facta, Toruń 1991.
Genealogia — władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Jana Wroniszewskiego, Toruń 1999.
Gawroński F. R., O wygasłym rodzie Słupiców, Studia i szkice historyczne, seria III, Kijów 1915.
Gawroński F. R., Stare rusko-polskie rody na Rusi do końca XVI w., Przewodnik Naukowo-Literacki, 1918. Genealogia domu Białłozorów herbu Wieniawa przydomku Montwid, rkps., Biblioteka Kórnicka PAN.
Genealogia starożytnego Domu Jaśnie Oświeconych Książąt na Ostrogu Ostrogskich, niezwyciężonego w wojnach rycerza, szczęśliwego w rządach monarchy, gorliwego nawroceniu całej Rusi do zbawiennej wiary - apostoła Ś. Włodzimierza i Świtosławowicza prawdziwych i nieodrodnych potomków, Lwów 1866, ss. 270.
Gerbounik belaruskaj šljachty, t. 1 [A-O], Mińsk 2002.
Giergiel T., Symbolika jelenia w polskiej heraldyce rycerskiej, Sandomierz 1998.
Giermański S., Summariusz kleynotów abo herbów Państwa a y Rycerstwa Korony Polskiey y W. X. Litewskiego z różnych autorów (...) zebrany, Kraków 1621.
Gierszewski S., Migracje chłopów i szlachty do miast Pomorza Gdańskiego od połowy XVI do połowy XVII w., „Zapiski Historyczne”, z. 3, 1967.
Gieysztor A., O pochodzeniu i rozsiedleniu rodu Grabiów, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 16, 1937.
Gieysztor A., Fragmenty zapisek herbowych piotrkowskich i radomskich [radomskowskich] województwa sieradzkiego XIV i XV w., Przegląd Historyczny, t. 37, 1948.
Gigilewicz E., Kartusz herbowy Michała Stefana Radziejowskiego, biskupa warmińskiego (1679-1688), [w:] Ludzie i herby w dawnej Polsce, pod red. P. Dymmela, Lublin 1995, s. 1978.
Gloger Z., Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta, Warszawa 1873.
Gloger Z., Szlachta na Żmudzi, „Biblioteka Warszawska”, IV, 1877.
Gloger Z., Kilka wiadomości o szlachcie zagonowej mazowieckiej i podlaskiej, „Niwa”, t. 14, 1878.
Głogowski S., Głogowscy h. Grzymała (cz. 4), „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, 10, 1994 [druk: 1996], s. 241–268.
Genealogia Podiebradów, Gliwice 1997.
Głogowski S., Mierosławscy h. Leszczyc, Bytom 2005.
Gmiterek H., Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781, Warszawa 1994.
Gojniczek W., Klochowie z Kornic i Bestwiny — dzieje szlacheckich dziedziców Ustronia
do początków XVII w., [w:] Studia i dziejów Ustronia, pod red. Idziego Panica, Ustroń 2000,
s. 7–21.
Gorczyn J. A., Kleynoty abo herby państwa y rycerstwa powiatow y miast głownych Korony Polskiey y W. X. L. według obiecadła dla pamięci łacnieyszey położone, Kraków 1630.
Gorzkowski M., O rusińskiej i rosyjskiej szlachcie, Kraków 1876.
Gotocki P., Zapisy rocznikarskie w Poniecu 1617–1651, oprac. Jan Związek, Kielce 1998.
Górnowicz H., Rodowe nazwy miejscowe Pomorza, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, nr 15, 1967.
Górscy herbu Boża Wola. Przodkowie i potomkowie generała Franciszka Górskiego, pod red. Krystyny Górskiej-Gołaskiej, Poznań 2000 (= „Prace Komisji Historycznej PTPN”, t. 58).
Górska-Gołaska K., Ciołkowie. Z życia drobnej szlachty wielkopolskiej, [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów, Poznań 1997.
Górska-Gołaska K., Kamienica Górskich. Źródła do dziejów majątku, [w:] Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych, Toruń 2005.
Górski K., Ród Odrowążów w wiekach średnich, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego”, t. VIII, 1926-1927 (1928).
Górski K., Drzewo genealogiczne Lach Szyrmów [h. Dołęga], [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 10, 1931.
Górski K., Polacy i Niemcy w ziemi chełmińskiej w średniowieczu, „Strażnica Zachodnia”, 2/3, 13, 1937.
Górski K., Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn 1986.
Górski W., Niepospolita rodzina [Żulińscy h. Ciołek], Warszawa 1927.
Górzyński S., Mały herbarz historyka, Warszawa 1982, ss. 35.
Górzyński S., Kochanowski J., Herby szlachty polskiej, Warszawa 1992.
Górzyński S., Nobilitacje przemysłowców w Galicji w latach 1772-1918, [w:] Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku, pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1993.
Górzyński S., Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918, Warszawa 1997.
Górzyński S., Piwkowski W., Urbaniak V., Zielińska T., Radziwiłłowie herbu Trąby, Warszawa 1995.
Grabowski Z., Grabowska M., Herby w katedrze warmińskiej we Fromborku, [w:] Komentarze Fromborskie, z. 5, Olsztyn 1973, s. 129-154.
Grella J., Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370–1382, Toruń 1994.
Grocyn S. (Mieroszowski S.), Heraldyczny podręcznik i monografie genealogiczno-historyczne, Kraków (ok. 1870).
Grygiel R., Jurek T., Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa, Łódź 1996.
Grzegorz M., Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r., Toruń 1970.
Gubrynowicz A., Baronowie z Gubr Gubrynowicze [h. Lis] de Mengen herbu własnego. Szkic genealogiczny, Zagórz 1932, ss. 10.
Gumowski M., Herbarz Polski, z. 1, Warszawa 1931.
Gumowski M., Herbarz patrycjatu toruńskiego, Toruń 1970.
Gut P., Urzędnicy sądowi pochodzenia szlacheckiego na Pomorzu Zachodnim w pierwszej połowie XIX wieku (s.65-74), [w:] Szlachta, społeczeństwo, państwo między Warmią a Rugią w XVIII - XX wieku, praca zbiorowa pod red. Mieczysława Jaroszewicza i Włodzimierza Stępińskiego, Słupsk 1998.
Gutkowski K. M., Rawicze Gutkowscy z Gutkowic, Warszawa 2002, ss. 100.
Haisig M., Sfragistyka szlachecka doby średniowiecznej w świetle archiwów lwowskich, Lwów 1938.
Halecki O., Chaleccy na Ukrainie, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 3, 1910.
Halecki O., Opis herbów posłów polskich wysłanych po Henryka Walezego. Przyczynek do heraldyki polskiej XVI wieku, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, t. 5, 1912.
Halecki O., W sprawie pochodzenia Tęczyńskich, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, t. 7, 1914.
Halecki O., O początkach szlachty i heraldyki na Litwie, „Kwartalnik Historyczny”, t. XXIX, 1915.
Hamerski H. W., Hamerska-Rymarz R. G., Rodowód Hamerskich [h. Tępa Podkowa]. Potomstwo Wawrzyńxca Hamerskiego z Giełdona koło Brus oraz zarys spokrewnionych rodów Cysewskich, Czarnowskich, Kolińskich, Ostrowskich, Prądzyńskich i Leliwa Pruszaków, Pelplin 1998
Handke K., Ślady mowy dawnej szlachty kaszubskiej jako czynnik wpływający na podziały gwarowe, [w:] Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzykowych, Wrocław, 1985
Herbarz nadania godności szlacheckich i arystokratycznych w Polsce 1992-1995, Kraków 1996.Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. I. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nepomucena Bobrowicza, Lipsk 1839-1846, T. I-X, Lipsk 1839-1846.
Herbarz Pojezierza, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, Gorzów Wielkopolski, 2014, ss. 192. (m.in.: von Unruh, von Kalckreth, von Seydlitz, Górka, Opaliński, Chłapowski, Mycielski, Malinowski)
Herbarz pszczyński, Pszczyna 1998, ss. 64.
Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony, cz. I-II, Warszawa 1853.
Herby szlacheckie na Śląsku. Podręczny herbarz rycerstwa, mieszczaństwa i innych osób nobilitowanych na terenach rdzennie śląskich do roku 1618, część C-G, Wrocław 2001.
Herby polskie z Marcina Bielskiego, Warszawa 1991.
Herby polskie z Marcina Bielskiego, Jana Liva Herbulta, W.O. Szymona Okolskiego Zakonu Kaznodziejskiego S.TB i inszych authórów … zebrał A. Swach... w Poznaniu R.P. 1705 (reprint, Warszawa 1991).
Heroldia Królestwa Polskiego 1836-1861. Inwentarz, oprac. M. Osiecka, Warszawa 1999.
Heymowski A., Herby polskie w paryskim Armorial Bellenville, [w:] Studia Źródłoznawcze, t. 32-33, 1990.
Heymowski A., Rycerstwo polskie w zachodnich herbarzach XIV i XV wieku, [w:] Polskie więzi kulturowe na obczyźnie, red. M. Paszkiewicz, Prace Kongresu Kultury Polskiej, Londyn 1986.
Heymowski A., Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich, recte Lyncenich, [w:] Studia Źródłoznawcze, t. 29, 1985, s. 94-124.
Heymowski A., Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar, [w:] Studia Źródłoznawcze, t. 12, 1967, s. 73-111.
Heymowski A., Herbarz Inflant polskich z roku 1778, „Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej”, t. II, Buenos Aires-Paryż 1964.
Hlebionek M., Obce rycerstwo i szlachta w ziemi wałeckiej od XIV do XVIII wieku. Przewodnik heraldyczno-genealogiczny, Toruń 2002, ss. 92.
Horoszkiewicz R., W poleskich zaściankach szlacheckich, „Ziemia”, nr 6-7, 1936.
Horoszkiewicz R., Szlachta zaściankowa na ziemiach wschodnich, Pińsk 1937.
Horoszkiewicz R., Spis rodów szlachty zaściankowej ziemi pińskiej, Warszawa 1937, ss. 55.
Horwat J., Jedynak Z., Kiereś Z., Szlachta górnośląska. Materiały do dziejów szlachty górnośląskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku w zbiorze Dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu, Bytom 2008, ss. 502.
Horwat J., Z dziejów rodziny Rudzkich w XV wieku, „Rocznik Muzeum Gliwicach”, t.VII-VIII, Gliwice 1994. Hudyma P., Herbarz katedry gnieźnieńskiej, 2004, ss. 308.
Jabłonowski A., Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 6, Podlasie, cz. 1, Warszawa 1908.
Jabłonowski A., Zasiedlenie Ukrainy, „Przegląd Historyczny”, 4, 1907.
Jagmin T., Zagadnienie szlachty zagrodowej na Wschodzie Polski, Warszawa 1938.
Jakubowicz J., Sagi rodów polskich, Lublin 2000 (Czartoryscy, Czetwertyńscy, Dwerniccy, Morawscy, Potoccy, Radziwiłłowie, Sanguszkowie, Sapiehowie, Zamoyscy).
Jakubowicz K., Herby szlacheckie na Śląsku A-B. Podręczny herbarz rycerstwa, mieszczaństwa i innych osób nobilitowanych na terenach rdzennie ślaskich do roku 1618, Wrocław 2001, ss. 77.
Jakubowicz K., Herby szlacheckie na Śląsku C-G. Podręczny herbarz rycerstwa, mieszczaństwa i innych osób nobilitowanych na terenach rdzennie ślaskich do roku 1618, Wrocław 2001, ss. 168.
Jakubowski J., Ptaszycki S., Meysztowicze herbu Rawicz, Warszawa 1929.
Jana Długosza Banderia Prutenorum tudzież Insignia seu Clenodia regni Poloniae, wyd. J. Muczkowski, Kraków 1854.
Janeczek A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław 1991.
Janicka D., Rodzina von der Groeben i jej związki z Polską w XVII wieku, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1, 1993, s. 33-51.
Jankowski Cz., Powiat oszmiański [Sulistrowscy h. Lubisz], t. II, Petersburg 1897.
Jankowski Cz., Powiat oszmiański „Rodzina Umiastowskich”, Wilno 1922.
Jasiński J. Szlachta warmińska w XVIII i XIX wieku [w:] Szlachta, społeczeństwo, państwo między Warmią a Rugią w XVIII - XX wieku, praca zbiorowa pod red. Mieczysława Jaroszewicza i Włodzimierza Stępińskiego, Słupsk 1998, s.145-154.
Jasiński J., Czas odległy i bliski. Paczosowie i Jasińscy w XIX i XX wieku, Olsztyn 1998 (Zamojszczyzna-Lublin).
Jastrzębska K., Dzieje zaścianka szlacheckiego Jastrzębie. Między Domanicami a Wiśniewem, [w:] Szkice Podlaskie, t. 13, 2003, s. 239-245.
Jastrzębska K., Olędzcy właściciele dóbr na Łupinach, [w:] Szkice Podlaskie, t. 8, 2000, s. 31-40.
Jawor G., Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, Lublin 2000.
Jedlicki J., Geneza wtórnego szlachectwa w Królestwie Polskim, [w:] Wiek XIX. Prace ofiarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1967.
Jedlicki J., Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968.
Jeske-Choiński T., W gnieździe Zborowskich, Kurier Warszawski, 1902, nr 126.
Jeżowa K., Przyczynek do historii szlachty kaszubskiej, Strażnica Zachodnia, 8, 1929.
Jurek T., Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, PTPN, Wydział Komisji Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Historycznej, t. 54, Poznań 1996.
Jurek T., Rotacja elity dworskiej na Śląśku w XII–XIV w., [w:] Genealogia — władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Jana Wroniszewskiego, Toruń 1999, s. 7–27.
Jurek T., U początków niemieckiej imigracji rycerskiej na Śląsku. Świadkowie układu Bolesława Rogatki z arcybiskupem magdeburskim Wilbrandem z 1249 roku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 7, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 107–127.
Jurek T., Rodowód Pogorzelów, Kraków 2005, ss. 112.
Jurek T., Wierzbnowie Panowie z Wierzbnej Genealogia, Kraków 2006, ss. 184.
Jusiak P., Majątki rodziny Firlejów z Dąbrowicy w pierwszej połowie XVI wieku, Lublin 2011, ss. 200.
Jusupović M., Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna Zabiełłów w latach 1733- 1795, Warszawa 2014.
Kaganiec M., Heraldyka Piastów śląskich 1146-1707, Katowice 1992.
Kaletka H. A., Berwińscy recte Berniccy, Rocz. Hist. Pozn., 9, 1933.
Kamińska M., Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego, cz. 1, Wrocław 1964.
Kamiński H., Kniaziowskie rody kresowe, Warszawa 2014.
Kamieński A., Suscy h. Szaszor (Orla) w XVI i XVII w., [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 14, 1935.
Kamocki F., Geneza dwu godeł w herbie Łada. Warszawa 1925, ss. 36, (herby).
Kamocki F., Dziwolągi heraldyczne, Warszawa 1916, ss. 50.
Kamocki F., Wymiary prawidłowe tarcz herbowych, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 12, 1933, s. 22-24.
Kamosiński S., Nieznana szlachta Krajny. Dzieje rodziny - Tomaszewscy z Sadkowskiego Młyna na tle porównawczym, [w:] Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych, Toruń 2005.
Karczewska T., Przegląd pieczęci pruskich z dokumentów traktatu toruńskiego z 1466 roku, [w] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 4, 1962.
Karczewska J., Kujawsko-dobrzyńskie władztwo Władysława Opolczyka, [w:] Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci, pod red. Anny Pobóg-Lenartowicz, Opole 2001 (= „Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku” 21), s. 53–59.
Karczewska J., Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu, Wydawnictwo Historyczne (Biblioteka Genealogiczna, T. 8), Poznań-Wrocław 2003.
Karczewska J., Majątki rodu Leszczyców na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w XV w., [w:] Społeczeństwo Polski Średniowiecznej: Zbiór studiów, T. 10, Warszawa 2004, s. 103-119.
Karczewska J., Rodzina Lubomirskich h. Pomian, [w:] Rocznik PTHer., 2005, VII (XVIII), s. 31-34.
Karczewska J., Nieznane zapiski herbowe z wielkopolskich ksiąg sądowych, [w:] Rocznik PTHer., 2005, VII (XVIII), s. 111-115.
Karnkowski K., Historia rodu Karnkowskich [h. Junosza], t. I i II, Baden 2012.
Karolczak K., Dzieduszyccy. Dzieje Rodu. Linia poturzycko-zarzecka., Kraków 2001.
Karwowski St., Piotr Włostowicz i Duninowie, Rocznik TPN Pozn., XL, 1914.
Karwowski St., Historia rodu Leszczyców z Radolina Radolińskich, Jarocin 2010, ss. 315.
Karwowski St., Leszczyńscy herbu Wieniawa, Lwów 1916.
Kazańczuk M., Staropolskie legendy herbowe, Wrocław 1990.
Kempa T., Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549–1616) wojewoda wileński, Warszawa 2000.
Kempa T., Dzieje rodu Ostrogskich, Toruń 2002.
Kerner-Żuralska M., Materiały do dziejów osadnictwa Pomezanii (pow. kwidzyński, iławski oraz część grudziądzkiego), [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2, 1964, s. 150-167.
Kętrzyński S., Genealogia Szyrzyków [h. Doliwa] z Brzezia w pierwszej połowie XIV wieku,[w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 13, 1934.
Kętrzyński W., O narodowości polskiej w Prusiech Zachodnich za czasów krzyżackich. Studium historyczno-etnograficzne, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. 1, 1874.
Kętrzyński W., O Jabłonowskich herbu Prus III, [w:] Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do „Gazety Lwowskiej”, rocz. IV, Lwów 1876, s. 979-1000.
Kętrzyński W., O Bażyńskich familii pruskiej, Rocz. TPN Pozn., X, 1878.
Kętrzyński W., O ludności polskiej w Prusach niegdyś krzyżackich, Lwów 1882.
Kętrzyński W., Przydomki szlachty pomorskiej, Toruń 1902.
Kętrzyński W., Pamiętnik p[ana] Macieja Czygenberg Orłowskiego o własnej rodzinie i rodach powinowatych (1604-1606), wyd. W. Kętrzyński, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, r. 13, 1906.
Kętrzyński W., Pan Walenty Wolski, Zap. TN Tor., nr 3, I, 1908.
Kiedrowski W., Jutrzenka-Trzebiatowscy z Wysokiej Zaborskiej, “Pomerania”, 2001, s. 23-25.
Kiersnowski R., Niedźwiedź i panna. U źródeł jednej z legend heraldycznych, [w:] Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury, Warszawa 1992.
Kiersnowski R., Wilczekosy i czeluście, [w:] Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 87-92.
Kiersnowska T., O pochodzeniu rodu Awdańców, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. V, pod. Red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1992.
Klemp A., Protestanci w dobrach prywatnych Prus Królewskich od drugiej polowy XVII do drugiej połowy XVIII w., Gdańsk 1994.
Kirkor S., Uwagi ogólne o genealogii rodziny Kirkorów litewskich, Londyn 1969, ss. 52.
Kiryk F., Szlachta w Bochni. Ze studiów nad społeczeństwem miast górniczych w Małopolsce w XVI i w pierwszej połowie XVII stulecia, „Społeczeństwo Staropolskie”, t. 2, Warszawa 1979.
Kiryk F., Szlachta w Wieliczce na przełomie XVI i XVII w., „Studia Historyczne”, z. 1, R 25, 1982.
Klepacki-Doliwa Z., Klepaccy z Klepacz w ziemi drohickiej. Z okazji 550-lecia istnienia, Garbacz 2006.
Kłodziński A., Tęczyńscy [h. Topór]. Genealogia rodu oraz pogląd na jego rozwój, zamożność i znaczenie, Sprawozdanie do Badań Historii Sztuki w Polsce, Kraków 1914, nr 9.
Kobierecki M., Walewscy herbu Kolumna w XVII-XVIII wieku. Genealogia, Majętności, Działalność polityczna, wyd. Ibidem, ss. 358.
Kochanowski J., Rycerskie herby Polaków, cz. 1-2, Warszawa 1991.
Kochanowski J. K., Firleje [h. Lewart]. Szkice i drobiazgi historyczne, Warszawa 1906.
Kociszewski A., Legenda św. Stanisława Kostki, a tożsamość regionalna północnego Mazowsza, [w:] Regionalizm-Kultura-Kościól, Ciechanów 1998.
Koczerska M., Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975.
Koczerska M., Świadomość genealogiczna możnowładztwa polskiego w XV wieku. Podstawy i środki wyrazu, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 2, Warszawa 1982.
Kojałowicz-Wijuk W., Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator, „Herold Polski”, Kraków 1905, ss. 320. (Wydano do nazwiska "Komar". Dalsza część pozostaje nadal w łacińskim rękopisie).
Kojałowicz-Wiiuk W., Herbarz W. X. Litewskiego tzw. Compendium, wyd. F. Piekosiński, „Herold Polski”, Kraków 1897.
Konarski Sz., O polskich herbach złożonych, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 11, 1932.
Konarski Sz., Armorial de la noblesse Polonaise Titree, Paris 1958.
Konarski Sz., O heraldyce i „heraldycznym” snobiźmie, Paryż 1967.
Konieczny J., Rezydencje ziemiańskie w Buchwałdzie, Kobysewie i Wichulcu jako placówki kultury polskiej czasu niewoli, [w:] Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych, Toruń 2005.
Konopacka E., Kronika rodu Konopackich, Pelplin 1994.
Konopka J., O polskich herbach złożonych, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 4, 1911.
Korczyński G., Herbarz szlachty polskiej, Bielsko Biała 2013, ss. 160.
Korwin [Piotrowski] L., Szlachta mojżeszowa, t. 1: Szlachta wyznania mojżeszowego w Europie, [b.m.w.] 1933.
Korwin [Piotrowski] L., Korwinowie, Kraków 1935.
Korwin [Piotrowski] L., Szlachta neoficka, t. 2, Kraków 1939.
Korzeniowska W., Ziemiaństwo na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. Studium monograficzne, Opole 1997.
Kopczyński M., Szlachta województwa chełmińskiego i pomorskiego w świetle Rejestrów Pogłównego Generalnego z roku 1662. Próba analizy liczbowej, [w:] Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XX wieku. Materiały sympozjum w Toruniu 9. IV.1992 r., pod red. J. Dygdały, Toruń 1993.
Kosiński A. A., Przewodnik heraldyczny, t. I-III, Warszawa 1877-1881.
Kossakowski hr. K. St.: Monografie historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich, t. I-III, Warszawa 1859-1872.
Kostecki R., Płomień w herbie. Ród Brantów z Prus Królewskich, [w:] Magazyn Heraldyczny, 3, 1991, s. 14, 15.
Kostecki R., Korsarz szlachcicem. Sekretna nobilitacja Władysława IV, [w:] Magazyn Heraldyczny, 5, 1992, s. 3-5.
Kostecki R., Próba wejścia do stanu szlacheckiego w Królestwie Polskim. Sprawa braci Kosteckich, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, nowej serii t. III (XIV), s. 187-191.
Kostecki R., Axel Rikard Furuhjelm i jego potomkowie. Przyczynek do dziejów polonizacji w Królestwie Polskim, [w:] Acta Sueco-Polonica, nr 7, 1998, s. 190-193.
Kostecki R., Kownaccy herbu „Pielesz odmieniony” – nieznana szlachta polska, [w:] Studia Angerburgica, t. 3, 1998, s. 149-151.
Kostecki R., Elementy ichtiomorficzne w heraldyce szlacheckiej, [w:] Magazyn Przemysłu Rybnego, 1 (9), 1999, s. 39, 40.
Kostecki R., Zmienność herbu rodu Jungschulz von Röbern, [w:] Rocznik Elbląski, t. XVII, 2000, s. 227-232.
Kostecki R., Kosteccy w Kaliszu na przełomie XVIII i XIX wieku, [w:] Gens, rocz. 2001, s. 59-64.
Kostecki R., Płyta nagrobna małżonków von Wilmsdorf z kościoła p. w. św. Bartłomieja w Pasłęku, Głos Pasłęka, nr 4 (135), 2002, s. 10.
Kostecki R., M. Bartoś, R. Kostecki, Epitafium Joanny Elżbiety zur Lippe-Detmold w kościele p. w. Matki Boskiej Miłosierdzia w Strużynie, [w:] Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski, rocz. IV, 2002, s. 207-214.
Kostecki R., Szlachta gniazdowa województwa pomorskiego i jej herby, [w:] Verbum Nobile, nr 15, 2003, s. 24-31.
Kostecki R., Kartusz herbowy Szymona Rudnickiego (1552-1621), biskupa warmińskiego, z katedry we Fromborku, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, nowej serii t. VI (XVII), 2003, s. 109-112.
Kostecki R., Szlacheckie „gniazda rodowe” zlokalizowane na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego i jego okolic, [w:] Przewodnik kulturowy po Welskim Parku Krajobrazowym, Działdowo 2005, s. 3-20.
Kostecki R., Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej, [w:] Gens, rocz. 2003-2004, 55-66.
Kostecki R., Przyczynek do historii rodzin związanych z Wielkopolską na tle genealogii Kosteckich, [w:] Gens, 2009-2010, s. 17-32.
Kostecki R., Herby w kościele gotyckim w Mariance koło Pasłęka, [w:] Gens, 2011-2012, s. 17-30.
Kostecki R., Herby dawnych właścicieli dóbr ziemskich zlokalizowanych na terenie ziemi zalewskiej i jej okolicy (cz. 1), Zapiski Zalewskie, 44, 2019, s. 37-43.
Kostka J., Potomkowie Nawoja herbu Dąbrowa. Ród Kostków, Koszalin 1995, ss. 88.
Kot St., Słupeccy [h. Rawicz] w ruchu reformacyjnym, Reformacja w Polsce, IV, 1926.
Kotewicz R., Ród Ostrowskich w dziejach Tomaszowa i Rzeczpospolitej, Tomaszów Mazowiecki 1991.
Kowalkowska E., Rodzina Guzowskich – Gusowskich, Gdańsk: Wydawnictwo 1999, ss. 27.
Kowalkowski J., Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskiego (1838-1918), Poznań-Wrocław 2002.
Kowalkowski J., Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku, Warszawa 2015, ss. 456.
Kowalkowski K., Rodzina Kowalkowskich, Gdańsk 1999, ss. 55.
Kowalkowski K., Rodzina Kurowskich, Gdańsk 1999, ss. 29.
Kozicki-Dunin Z. ks., Wywód szlachectwa Gościeradowskich [h. Nieczuja] z r. 1477, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 2, 1909.
Kozierowski S., Ród Wczeliczów, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 6, 1913; R. 7, 1914; R. 8, 1915.
Kozierowski S., Ród Bylinów, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, 7, 1914.
Kozierowski S., Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg ziemskich i grodzkich w Poznańskim Archiwum Państwowym złożonych, Rocz. TPN Pozn., t. 43, 1915.
Kozierowski S., Ród Jeleni-Niałków-Brochwiczów, Rocz. TPN Pozn., XLV, 1918.
Kozierowski S., Ród Szaszorów-Opalów-Orłów, Rocz. TPN Pozn., XLV, 1918.
Kozierowski S., Ród Doliwów, Poznań 1923.
Kozierowski S., Obce rycerstwo w Wielkopolsce w XIII-XV w., Poznań 1929.
Kozierowski S., Ród Poraitów-Różyców, Rocz. PTHer., t. IX, 1930.
Kozłowski-Boleścic A. S., Henryk Sienkiewicz i ród jego, Warszawa 1917.
Krasoń J., Zbąszyń do przełomu w. XVI i XVII [Zbąscy h. Nałęcz], Zbąszyn 1935.
Kratochwil Z., Wielkopolscy Skórzewscy w Prusach królewskich w XVIII wieku, [w:] Rocznik Gdański, t. 51, z. 1, 1991, s. 63-81.
Kratochwil Z., Drogi awansu drobnej szlachty pomorskiej XVII-XVIII wieku (na przykładzie rodu Piechowskich), „Rocznik Gdański”, t. XLIV, z. 1, 1984.
Kraushar A., Działy w rodzinie Baryczków (1566), Przegląd Historyczny, IX, 1909.
Kruczkowski-Korwin S., Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austryjackich w czasie od r. 1773 do 1918, Lwów 1935.
Kryczyński S., Początki rodu książąt Glińskich. Prace historyczne w trzydziestolecie działalności profesora Stanisława Zakrzewskiego, Lwów 1934.
Kryczyński S., Nieznane szczegóły o rodzinie gen. Józefa Bielaka, Aten.


Ostatnio zmieniony przez Robert_Kostecki dnia 19-08-2019 - 13:21, w całości zmieniany 8 razy
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu: Bibliografia literatury genealogiczno-heraldycznej  PostWysłany: 10-10-2018 - 05:58
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 803

Status: Offline
j.w.

Krzepela J., Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego, Kraków 1925.
Krzepela J., Małopolskie rody ziemiańskie, Kraków 1928.
Krzepela J., Rody ziemiańskie XV i XVI wieku zestawione według dzielnic, w których były osiedlone, Kraków 1930.
Kruczkowski S. K., Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austryjackich w czasie od roku 1773 do 1918, dalej tych osób, którym wymienieni władcy zatwierdzili dawne tytułu książęce względnie hrabiowskie lub nadali tytuły hrabiów i baronów jak niemniej tych, którym zatwierdzili staropolskie szlachectwo, Lwów 1935.
Krzyżanowski S., Słownik herladyczny dla pomocy w poszukiwaniach archeologicznych, Kraków 1870.
Książkowe znaki własnościowe XV-XVIII wieku. Katalog wystawy ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Malbork 1998.
Księga chrztów parafii radzionkowskiej z lat 1801–1850, wyd. Zbigniew Kwaśny, Wrocław 1997 (= „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 131).
Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator, oprac. Anna Laszuk, Warszawa 1998, ss. XVIII, 470.
Kucharski W., Ludność ziemi sanockiej na schyłku XVIII w. (na podstawie urzędowego protokołu Magistratu sanockiego). Przyczynek do historii Sanoka, Sanok 1907.
Kuczyński S. M., Rodowód Michała Chadeckiego, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 13, 1934.
Kuczyński S. M., Przynależność rodowa Abrahama Sochy [h. Nałęcz], [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 17, 1938.
Kuczyński S. K., Pieczęć Mikołaja Kopernika, „Mówią Wieki:, 1970, nr 10, s. 12-13.
Kuczyński S. K., Mikołaja Kopernika sygnet z Apollem, „Biuletyn Numizmatyczny”, 1971, nr 4, s. 69-71.
Kuczyński S. K., Niektóre zagadnienia symboliki heraldycznej na tle funkcjonowania herbu jako znaku, [w:] Problemy nauk pomocniczych historii, cz. II, Katowice 1973.
Kuczyński S. K., Trójstronna pieczęć herbowa Adama Stanisława Grabowskiego biskupa warmińskiego, „Biuletyn Numizmatyczny”, 1973, nr 8, s. 141-145.
Kuczyński S. K., Jeszcze o herbie złożonym na pieczęci Adama St. Grabowskiego biskupa warmińskiego, „Biuletyn Numizmatyczny”, 1974, nr 1, s. 5-6.
Kuczyński S. K., Polonica heraldyczne i sfragistyczne w zbiorach leningradzkich, [w:] Archeion, T. 66, 1978, s. 191-213.
Kuczyński S. K., Nobilitacja Szymona Szymonowica, „Rocznik Lubelski”, t. XXV/XXVI, 1985, s. 31-43.
Kuczyński S. K., Gra w herby, czyli przyczynek do popularyzacji heraldyki w XVIII w., [w:] Drogą historii. Studia ofiarowane Profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. P. Dymmela, K. Skupieńskiego, B. Trelińskiej, Lublin 2001, s. 325-333.
Kulczycki J., Słownik rodu Kulczyckich, Gdynia 1995.
Kulikowski A., Heraldyka szlachecka, 1990, ss. 239.
Kulikowski A., Wielki herbarz rodów polskich, Gliwice 2005.
Kuropatnicki E. A., Wiadomości o klejnocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim, tudzież w przyległych prowincjach z ksiąg Paprockiego, Okolskiego, Dunczewskiego, Chmielowskiego, oraz z aktu elekcji Króla Jmci Polskiego Stanisława Augusta, jako też z aktów Konfederacji na sejmie Convocationis 1764 zaczętej, a w roku 1766 rozwiązanej, tudzież w Konstytucji innych sejmów za teraźniejszego Panowania odprawionych, Warszawa 1789.
Kurtyka J., Problem klienteli możnowładczej w Polsce późnośredniowiecznej, [w:] Genealogia — władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Jana Wroniszewskiego, Toruń 1999, s. 47–124.
Kurtyka J., Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997.
Kurtyka J., Elita małopolska XIII i XIV w. – Przerywa czy kontynuacja (na przykładzie Toporów: potomstwo Żegoty wojewody i kasztelana krakowskiego, [w:] Genealogia. Polska elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym, Toruń 1993.
Kutrzeba S., Przywilej dla rodu Dębno z r. 1410, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, 2, 1910.
Kwilecki A., Kwilicz i inne majatki Kwileckich na przestrzeni wieków, Poznań 1996, ss. 223.
Kwilecki A., Wielkopolskie rody ziemiańskie, Poznań 2010, ss. 502.
Laberschek J., Gryfowie Komołowscy w średniowieczu, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Seria Nowa” 3, 1997, s. 13–30.
Labuda G., Przyczynek do walk wewnątrzklasowych szlachty kaszubskiej w XVII wieku, „Rocznik Gdański”, T. 13, 1954.
Labuda G., Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku, Toruń, 1954.
Labuda G., Inwentarze starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII i XVIII w., Toruń, 1959.
Lasocki Z., Szkice z życia szlachty zawkrzyńskiej w XV i XVI w., [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 10, 1931; R. 11, 1932.
Lasocki Z., Dołęga czy do Łęga? O powstaniu nazwy rodu i herbu Dołęga i rozsiedleniu Dołęgów w okolicach Łęga oraz Legenda o rycerzu Dołędze, Cieszyn, 1932.
Lasocki Z., Zakład w Polsce średniowiecznej. Przyczynek do genealogii Dołęgów, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, 12, 1933.
Lasocki Z., Dostojnicy i urzędnicy ziemi dobrzyńskiej w XIV i XV wieku, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, t. 13, 1934, s. 135-136.
Lasocki Z., Rodzina gen. Bema, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 14, 1934.
Lasocki Z., Czy Skrzetuski był kozakiem?, Kraków 1935.
Lasocki Z., Z pachołka persona (Janusz Bieykowski), [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 15, 1935.
Lasocki Z., Sienkiewiczowskie „Lwie pacholę” i ród jego [Aksakowie h. wł.], [w:] Miesięcznik Heraldyczny, t. 15, 1936.
Lasocki Z., Nobilitacja Aswerusa [Wrzosopolscy (Heydepol) h. wł.], [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 15, 1936.
Lasocki Z., Skrzetuscy [h. Jastrzębiec], [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 16, 1937.
Lazar A., Genealogia polska. Rody zagłębiowskie, 2011.
Łaszczyńska O., Przodkowie Bruchnalskich h. Herburtowa, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 18, 1939.
Łaszczyńska O., Ród Herburtów w wiekach średnich, Poznań 1948.
Łaszewski H., Walenty Wolski z Niestępowa i jego potomkowie, Zap. TN Tor., nr 2, I, 1908.
Lechowski L., Herb Pilawa i Pilawici z Łachowa, [Powell, USA] 1995.
Legenda i historia rodu Jastrzębskich herbu Ślepowron i innych rodów z nimi spokrewnionych, zamieszkałych w zaściankach wsi Jastrzębie w dawnej ziemi łukowskiej, pod redakcją Edwarda Podniesińskiego [w:] Szkice Podlaskie, t. 13, 2003, s. 235-237.
Leitgeber Sł., Opracowania monograficzne z lat 1967-1973, przedstawiające dzieje rodzin: Leitgeberów, Morawskich, Plucińskich, Jabłkowskich herbu Wczele (maszynopisy prac, których kopie znajdują się w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Oddział w Poznaniu, Bibliotece Kórnickiej i Instytucie Zachodnim, nie publikowane).
Leitgeber Sł., Potuliccy, Londyn 1990.
Leitgeber Sł., Nowy Almanach Błękitny, Poznań-Warszawa, 1993.
Leitgeber Sł., Bużeńscy herbu Poraj, [w:] Na sieradzkich szlakach, nr 3 (59), 2000.
Leitgeber Sł., Jabłkowscy - ongiś ród sieradzki, [w:] Na sieradzkich szlakach, nr 1 (61), 2001.
Leitgeber Sł., Przyczynki do historii starych rodów sieradzkich, [w:] Na sieradzkich szlakach, nr 3-4 (63-64), 2001.
Leitgeber Sł., Wierzbięta z Palowic i Kępna i jego ród, [w:] Na sieradzkich szlakach, nr 3-4 (63-64), 2001.
Leitgeber Sł., Dzieje rodziny Leitgeberów od XVIII do XX wieku, Poznań-Wrocław 2002.
Lenczewski T. B., Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, Warszawa 1995–1996.
Lenczewski T., Russoccy herbu Zadora. Zarys monografii rodu, Warszawa 2005.
Lenczewski T., Weidemann A., Szylchra Trzebińscy z Trzebini herbu Abdank odmienny. Szkic genealogiczny, Warszawa 2007, ss. 80.
Leszczyc Z., Herby szlachty polskiej, Poznań 1908.
Lewandowski I., Rzymska i rzymsko-sarmacka genealogia rodów szlacheckich w niektórych herbarzach staropolskich, [w:] Świadomość historyczna Polaków, pod red. J. Topolskiego, Łódź, 1981.
Lipiński W., Szlachta na Ukrainie, Kraków 1909.
Łada H., Historia rodu Schedlin-Czarlińskich, Inowrocław 1985.
Łącznik Rodzinny. Organ Związku Rodowego Janotów Bzowskich h. Nowina, z. 1-3, Warszawa 1932, 1938, 1939.
Łaguna S., Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie głównie sieradzkie, „Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności”, t. VIII, Kraków 1898.
Łapiński-Lubicz Ł., Łapy i ich mieszkańcy. Zaścianki Łapińskich w XV-XVIII w., Polskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 2004.
Łaszkiewicz A. S., Ród Wiszniewskich, Kij. Star. 1887.
Łaszczyńska O., Ród Herbertów w wiekach średnich, Poznań 1948.
Łączyńska A., Infuły i szyszaki - opowieść o wielkim rodzie Górków, Warszawa 1966, ss. 275.
Łempicki J., Herbarz Mazowiecki, t. 1-3, Poznań 1998.
Łempicki J., Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego, t. 4, 2008, ss. 610.
Łempicki J., Rościszewscy-dzieje rodziny, Warszawa 2000.
Liber geneseos Illustris familie Schidloviciae [Szydłowieccy h. Odrowąż], wyd. T. Działyński, Paryż 1848.
Limanowski B., Stanisław Worcell [Worcellowie h. Dąb], Kraków [b. r.].
Łojko J., Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985.
Łowmiański H., Wykaz wywodów szlachectwa na Litwie przeważnie z lat 1775-1799, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 18, 1939.
Łoza S., Bielińscy h. Szeliga, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 12, 1933.
Łukomski W. K., Dokumenty byłej Heroldyi Królestwa Polskiego, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 7, 1914 i R. 8, 1915.
Łukomski W. K., Modzelewski, Małorossijskij Gierbownik, Sankt-Petersburg 1914 [Adamowicz h. Leliwa, Afendik, Aleksandrowicz, Alferow, Andruszkiewicz h. Rubiesz, Andrzejewski h. Prus I, Antonowicz-Awerkowicz i Antonowicz-Woysym h. Janina, Antonowicz-Strachowski h. Szeliga, Apostoł h. Juńczyk, Armaszewski, Bagiła h. Elita, Bakan h. Piatyróg, Bakurinski, Baranowski h. Ostoja i Jastrzębiec, Bartosz h. Zadora, Basakow h. Godziemba, Basowicz h. Prus I, Baturinc h. Trąby, Baturski, Bazylewski, Betuliński, Bezborodko hrabia, Bezpałow h. Zagłoba, Biełocerkowski h. Przyjaciel, Biełozierski, Bilewicz, Błażewicz h. Sas, Błochin h. Ogończyk, Bobrowski h. Jastrzębiec, Bobrujski h. Jastrzębiec, Bogajewski h. Andro de Biu, Bogdanowicz h. Łada, Bogiński h. Ślepowron, Bohomolec h. Bogoria i Pomian, Bohun h. Jastrzębiec, Bohusz h. Półkozic, Bondarewski h. Sas, Borkowski Dunin h. Łabędź, Borowikow (Borowik) h. Ogończyk, Borowski h. Gozdawa i Ogończyk, Borozd, Borozdowicz h. Szeliga, Borsuk (Borsukow) h. Dołęga, Breszko-Breszkowski h. Starykoń, Briuchowiecki, Brujewicz h. Bończa, Brylewicz h. Sas, Brzeżański h. Doliwa, Bublik h. Łuk, Budliański, Bugajewski, Buhosławski h. Jastrzębiec, Bujalski, Bułaszewicz, Buławka, Butowicz, Bykowski hrabia h. Radwan, Bywalkiewicz h. Dołęga, Cesarski, Chałański h. Radwan, Chanenko, Charczenko h. Jastrzębiec, Charitonienko-Jewmienow h. Rogala, Chilczewski, Chilkowski h. Lubicz, Chodko h. Kościesza, Chołodowicz h. Sas, Chołodowski h. Paparona, Chomenko, Chramcow h. Lubicz, Christianowicz, Chudorbin, Ciekliński (Cykliński) h. Habdank, Citowicz (Cytowicz) h. Prus III, Czajka, Czajkowski h. Dębno, Czarnołuski, Czarnysz, Czekan h. Godziemba, Czerniachowski h. Łada, Czerniawski h. Śreniawa, Czesnok, Cziżewski (Czyżewski), Czugajewski h. Dębno, Czujkiewicz, Danczenko h. Przyjaciel, Daniłowicz h. Sas, Daragan h. Przerowa, Darowski h. Ostoja, Daszenko h. Leliwa, Dawidowski h. Jastrzębiec, Demcziński h. Półkozic, Demeszko h. Łuk, Dergun h. Rawicz, Diakowski h. Lubicz, Diediewicz h. Dołęga lub Gozdawa, Dmitraszko Rajc h. Sas, Dobriański h. Sas, Dobronizski h. Cholewa, Doliński, Dombrowski (Grzywa Dombrowski) h. Dąbrowa, Domontowiecz h. Ostoja, Doroszenko, Dowgolewski h. Zadora, Dragomirow, Dubin h. Drzewica, Dubliański, Dubnicki h. Zagłoba, Dubowik h. Zagłoba, Dubrow h. Dąbrowa, Dworecki h. Słonina, Dziurkowski h. Pomian, Dżunkowski, Dżur h. Leliwa, Fedczenko h. Jastrzębiec, Fedorowski h. Farensbach, Fenenko, Fiałkowski (Fijałkowski) h. Pobóg, Filipow h. Prus II, Filipowicz h. Kalinowa, Gajdowski-Potapowicz (Hajdowski ?), Gajewyj, Galienkowski, Gałagan, Gałuzewski, Gamal (Hamal) h. Dryja, Ganże, Garkuszewski (Gorkuszewski), Gatcuk h. Pelikan, Gawriszew h. Leszczyc, Getun, Gliebow h. Pogoń Polska, Gołembatowski h. Prawdzic, Gomolicki h. Tępa Podkowa, Gonczarewski, Gordienko h. Korab i Łabędź, Gorlienko, Gorowyj h. Abdank, Grachowski h. Lubicz, Granowski h. Leliwa, Gribowski h. Pielesz, Griczenko i Griczenko-Bołdakowski h. Grabie, Griniewicz (Hryniewicz) h. Przyjaciel, Griszanow, Grzembecki h. Jastrzębiec, Gubczic h. Nalewka, Gudowicz – szlachta i hrabiowie, Gudy-Miesiencow, Gudym-Lewskowicz, Gułak (Hułak) h. Łuk, Halecki h. Łuk, Holiak (Holak ?), Hołub h. Juńczyk, Iljaszenko h. Szeliga, Iljenko h. Igłowski, Imszeniecki h. Szreniawa, Isajewicz, Iskrzycki, Iwanicki-Wasilenko h. Pełnia albo Iwanicki, Iwanienko, Iwanin h. Janina, Izmailski, Jacenko h. Jacyna, Jachniewicz h. Janina, Jagodowski h. Korczak, Jakimach, Jakimowicz (Jakimowicz-Kożuchowski), Jakowlewicz h. Łuk, Jałockij h. Sas, Janowicz h. Radwan, Janowski h. Jastrzębiec, Janżul, Jaroszenko-Szewelew, Jaroszewski h. Zagłoba, Jarow-Rawski h. Rawicz, Jartoszewski h. Ślepowron, Jażborowski-Juriew, Jenki i Jenki-Darowski h. Nałęcz, Jeremiewicz, Jesikorski, Jesimontowski h. Sas odm., Józefowicz h. Dąbrowski, Junicki h. Janina, Jurkiewicz h. Sas, Jurkowski h. Jastrzębiec, Juskiewicz-Kraskowski h. Nałęcz, Kaftapowski, Kalinowski h. Kalinowa, Kaliński, Kamieniecki Skaczkowski, Kandyb, Kaniewiecki h. Nałęcz, Kaniewski h. Nałęcz, Kapnist (graf), Karpiek, Karpienko Łogwinow, Karpiński h. Korab, Karpowicz h. Karp, Kartaszewski, Katerinicz, Katricz h. Grabie, Kazanowicz h. Grzymała odm., Kazański h. Łuk odm., Kibalczicz h. Rola, Kiriakow, Kisiel, Kisiel-Zagoriański, Kizimowski h. Dąbrowa, Klimienko h. Łodzia i Pilawa, Klimowicz h. Junosza, Kniszew, Koczubej (szlachta, grafowie i kniziowie), Kołodkiewicz, Komarowski h. Korczak, Komowski, Kompanc h. Niesobia, Konstantynowicz h. Lis, Kopiski (Kopisski) h. Odrowąż, Kordiukow-Miszczenski h. kolumna, Koricki (Korycki), Kornienko, Korobko, Koropczewski h. Ostoja, Korotkiewicz h. Radwan, Korowko-Wolski h. Sas odm., Korżiński (Korżyński) h. Strzemię, Kosacz h. Kosy, Kosiarowski h. Pobóg i Łuk, Kosiński h. Rogala odm., Kosteniecki, Koszuba h. Półkozic, Kotowicz h. Korczak, Kowalewski h. Dołęga, Kowanko, Kowtunowicz h. Kownia, Kozacziński (Kozaczyński) h. Wąż, Kozłowicz-Fedki h. Ogończyk, Kozłowski h. Jastrzębiec, Krasnicki (Kraśnicki) h. Rawicz, Krasnożen h. Kita, Krasowski h. Jastrzębiec, Kricki (Krycki), Kriczewski (Kryczewski, Krzyczewski), Krinicki (Krynicki) h. Topór, Kriwicki-Timczenko, Krolewiecki (Królewiecki) h. Topór, Kruczki-Gołubow, Kryżanowski (Krzyżanowski), Ktupiański, Kulesza h. Ślepowron, Kuliabko, Kułakowski h. Kościesza, Kupcziński (Kupczyński) h. Topacz, Kurik h. Kur, Kurilienko-Timoszenko, Kuszczinski (Kuszczyński) i Kuszcza h. Kusza, Kuzminski (Kuźmiński) h. Jastrzębiec, LaskowskiTendietnikow h. Dąbrowa, Lazarewicz (Łazarewicz) h. Przyjaciel, Lazarewski (Łazarewski), Lazkiewicz (Laskiewicz, Łazkiewicz, Łaskiewicz), Legkobytow, Lenczowski de Lencze h. Strzemię, Lesieniewicz, Lewczenko h. Gryf, Lewicki h. Rogala, Lewkowicz h. Habdank, Lichopoj-Baszewski, Lichoszerstow, Liesenko h. Nałęcz, Ligozub h. Pogonia, Liniewicz (Liniewski), Lipski, Lisienko, Lisowski h. Ślepowron, Listowski, Liszin-Dudicki (Dudycki), Łagoda, Łajkiewicz, Łastowiecki h. Laryssa, Łaszczyński h. Laryssa, Łaszenko h. Radwan, Łaszkiewicz, Łoboda h. Lis, Łobysewicz, Łomikowski, Łopat (Łopata, Łopatyn) h. Łopot, Łubianowski (Łubanowski), Łukianowicz-Liżdwon (Łyżdwon) h. Jasieńczyk, Łusta h. Nałęcz, Łuzanow, Magierowski h. Szeliga, Majewski h. Starykoń, Makowski h. Jelita, Maksimowski (Maksymowski) h. Łabędź, Maksymowicz-Wasilkowski h. Pielesz, Malczenko h. Habdank, Malinoszewski h. Pielesz, Maliszewski h. Gryf, Małachow (Małachowski ?) h. Nałęcz, Małam (Małama), Mandzos-Androsow h. Mądrostki, Manujłowicz, Mańkowski (Mankowski) h. Jastrzębiec, Marcholenko h. Leliwa, Marczenko, Marenc-Łogwinow h. Strzemię, Markowicz, Markowski h. Szeliga, Martos h. Osoria, Martynowicz, Mazapeta-Brodowicz h. Gozdawa, Mazaraki, Mazepa h. Kurcz, Metelski h. Ostoja, Mieszeticz, Miklaszewski, Miłoradowicz (szlachta, graf), Mina h. Odrowąż, Mironienko, Mironow h. Niesobia, Mirowicz h. Przyjaciel, Misakowski, Misłowski (Mysłowski) h. Nałęcz, Miszczenko, Mitkiewicz (Mikuliński), Mnogogriesznyj, Modzalewski h. Herburt, Mokrzewicz (Debogorin-Mokrzewicz) h. Bogoria, Moliawka (Maliawka), Mosienko (Mojsienko)-Zarogowny, Moskalski h. Radwan, Mowczan, Mwolski h. Półkozic, Narbut (Narbutt) h. trąby, Nawrocki h. Szaława, Nestorowicz h. Pobóg, Nieczaj h. Pobóg, Niedanczic-Kriwopisz h. Korczak, Niemoriwcz – Danczenko h. Gozdawa, Niesmian h. Rawicz, Niestel, Nikiforow, Nowakowicz, Nowicki, Nowikow, Nozdr, Nudżewski, Obidowski h. Sulima, Oboleński, Ochriemienko (Obuchowicz), Ogijewski, Ogijewski-Ochocki h. Sas, Ogranowicz (Ogronowicz), Olszański h. Jastrzebiec, Omeliuta h. Lis, Omieljanienko, Omieljanowicz h. Kolumna, Oniszczenko, Opoprienko-Szelkow, Osmołowski h. Bończa, Ostaszko (Ostaszkow) h. Ostoja, Ostelecki h. Wieruszowa, Ostrogradski, Ostroszcenko h. Przyjaciel, Ostrowski h. Korczak, Otrieszkow (Tarasenko-Otrieszkow), Otwinowski h. Gryf, Owsienko (Owsianko) h. Lubicz, Ozierski, Pal (Połota), Papczenko h. Jastrzębiec, Parpur h. Paparona, Pasienko h. Belina, Paskiewicz (Paskiewicz-Erywański, hrabia i książę), Paszczenko h. Ostoja, Pawłowski, Pawołocki h. Przyjaciel, Piekalicki h. Odrowąż, Piekur h. Półkozic, Pietrowski h. Gozdawa, Pigus h. Pogonia, Pirocki h. Prus I, Plieszko h. Pogonia, Pluszcz h. Lubicz, Pluszcz-Giłokoż h. Dryja, Płaksin, Płochuto h. Półkozic, Poczek, Podgajewski h. Pilawa, Podgajewski-Pribłud h. Pobóg, Podolski, Podwysocki h. Ostoja, Pokorski-Żorawka i Pokorski h. Pokora odm., Pokotyło h. Drzewica, Poletik, Politkowski, Połonicki (Połonicki-Szimkow), Połoński h. Leliwa, Połowiecki, Połubot, Popyrko h. Herburt, Porochoński, Posudiewski (Susziński, Suszyński), Poźniak, Praczik h. Nieczuja, Prasoł h. Nieczuja, Prigar, Prijmakow, Procenko h. Korczak, Proskurienko (Proskurenko) h. Szeliga, Przedzymirski, Psioł, Puszkarenko-Owsiejenko h. Ostoja, Puzik h. Pokora, Raczinski (Raczyński) h. Jastrzębiec, Radczenko h. Dąbrowa, Rajczenko h. Jelita, Rajnolski-Radicz (Kmicic vel Radzic), Rakowicz, Rakuszko-Romanowski h. Boża Wola, Rastorgun, Raszewski h. Wąż, Razumowski (hrabia), Redko h. Lubicz, Renczicki (Renczycki), Reszinski (Reszyński)-Puszkar h. Ogończyk, Reut (Reutt) h. Gozdawa, Rklicki, Rodzianko, Rogowicz, Romanczenko, Romanowicz, Romanowski, Romaskiewicz (Romaszkiewicz) h. Ślepowron, Rosławiec, Rosowski, Roszczin h. Lis, Ruban (Rubach), Rubiec, Ruchliadko h. Dołęga, Ruchow-Badilewski h. Pobóg, Rudczenko h. Prawdzic, Rudkowski h. Pobóg, Rybalski-Butewicz h. Radwan, Ryczycki-Łogwinow h. Łodzia, Rymsza h. Leliwa, Rzadkiewicz h. Jastrzębiec, Sachnowski, Sahajdaczny h. Pobóg, Sajewski h. Nieczuja, Sałogub (Sołłohub) h. Prawdzic, Samojłowicz h. Szaława, Sawczenko-Bielski h. Prawdzic, Sawicki h. Cholewa, Sawicz, Sawicz-Tichonowicz h. Sulima, Sawojski-Jezuczewski, Semeko h. Przyjaciel, Semenow, Semenowicz h. Radwan, Serbin h. Leliwa, Serdiukow, Sidorenko (Sidorenko-Skripczenko) h. Ogończyk, Sielecki, Silewicz, Silicz, Silicz-Aliferow, Simonowski h. Radwan, Skabiczewski h. Rola, Skaczewski h. Bończa, Skałowski h. Łodzia, Skoropadski, Skorupa h. Szeliga, Skugar-Skwarski h. Zaremba, Słabiej h. Łodzia, Słuczanowski, Smiałowski (Śmiałowski) h. Leszczyc, Snieżko (Śnieżko) h. Zagłoba, Sobolewski h. Ślepowron, Sokolikow (Sokolikow-Radczenko-Kotliarew) h. Sokola i Rudnica, Sokołowski h. Sokola i Pomian, Sołomin, Sołomko, Sołomko-Ławski h. Korab, Soroko h. Suchekomnaty, Spaszczewicz-Kicz h. Ostoja, Spiczak-Zabołotny, Spiridonow h. Lis, Społatbog, Stawicki h. Gozdawa, Stebłowski h. Ostoja, Stefanowicz-Dońcow, Stokolenko-Kirilenko, Stolicz h. Wieruszowa, Stopanowski, Storożenko h. Szeliga, Stożek, Stożewski, Stradomski h. Prus I, Stupaczewski, Suchot (Suchotin), Sucienko, Sulima h. Sulima, Swiatobliwo-Korobkin, Swiderski (Świderski) h. Ślepowron, Swiecki (Świecki), Swirski (Świrski) h. Szaława, Swobodecki h. Pobóg, Szafoński, Szczerba h. Rawicz, Szczerban h. Rawicz, Szczitnicki (Szczytnicki) h. Ślepowron, Szczucki h. Ślepowron, Szemszukow, Szendiuch h. Przyjaciel, Szichucki h. Poraj, Szijkiewicz (Szyjkiewicz) h. Szeliga, Sziran (Szirian), Szkarup-Szaforostow h. Szeliga, Szklarewicz h. Kościesza, Szklarewski h. Sulima, Szlikiewicz (Szlikiewicz-Szliuszczew) h. Doliwa, Szramczenko, Sztiszewski (Stiszewski) h. Ostoja, Szuba h. Prawdzic, Szuma h. Połota, Szumicki h. Jastrzębiec, Tański h. Nałęcz, Tarasenko, Tarasewicz, Tarasow h. Taczała, Tarnowski, Ternabiot, Ternawski h. Sas, Tichopowicz-Miszczenko h. Korczak, Timczenko-Ostrowierchow, Timkowski, Timoszenko h. Leliwa, Tiszczenko h. Jastrzębiec, Tocki, Tomar, Topolnicki h. Sas, Towstolies, Towstonog h. Kita, Tripolski (Trypolski) h. Gozdawa, Trizna (Tryzna) h. Gozdawa, Drucki, Jelita i Pobóg, Trocki, Trocki-Seniutowicz, Trojnicki, Troszczinski (Troszczyński), Truchanow h. Pogonia, Trusewicz h. Szeliga, Tumański, Tupic (Tupicz) h. Lubicz, Turański, Turkowski h. Juńczyk, Umaniec h. Cholewa, Walkiewicz, Wasilienki Biednyj h. Janina, Wasilienki h. Pełnia, Wasiutyński i Wasiutyński Pobiedow h. Korczak, Wiazowik, Wieliczkowski, Wielientiej, Wieliński h. Dęboróg, Wierzbicki – Antiucha h. Łuk, Wierzbicki h. Nieczuja, Wiridarski, Wisłogurski h. Nałęcz, Wiśniewski h. Ramułt, Wojciechowicz h. Prus, Woronczenko, Worożbit h. Ślepowron, Wowkuszewski, Wroński, Wujachiewicz h. Korczak, Wyhowski h. Abdank, Wysocki, Zabieło (Zabiełło) h. Ostoja, Zabłocki-Lesiatowski h. Białynia, Zakomorny h. Gryf, Zankiewicz h. Siekierz, Zankowski, Zarecki-Zienkowicz h. Zenowicz, Zarowski h. Cholewa, Zarudny, Zatyrkiewicz h. Przyjaciel, Zawadowski (hrabia), Zeleński, Ziniewicz h. Zenowicz, Złatkowski h. Topór, Znaczko-Jaworski h. Kościesza, Zrażewski h. Doliwa odm., Zub h. Prawdzic, Żajworowikow, Żdanowicz h. Pomian, Żeljak h. Jezierza, Żerbowski h. Jasieńczyk, Żłób-Pogorielski (Pogorzelski ?) i Bublik Pogorielski h. Kościesza, Żorawka, Żukow h. Prus III, Żukowski, Żurakowski h. Sas odm., Żurakowski-Korecki h. Pogoń i Sas, Żurman h. Szeliga, Żyła h. Suchekomnaty].
Majchrowski S., Rodzina Hauke, Warszawa 1972.
Maleczyński K., Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352-1783, Zabytki Dziejowe, t. VI, z. 1, Lwów 1938.
Maleszewski J., Książęta Bielscy h. Pogoń, Warszawa 1929.
Malewska H., Panowie Leszczyńscy, Kraków 1985.
Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie:
Herb Lubicz: rodzina Krupowies, herb Nałęcz: rodzina Korkuć,
Herb Topór: rodzina Nosewiczów; rodzina Monkiewiczów h. Lubicz; herb Bończa: rodzina Bartoszewiczów,
Herby Leliwa i Śreniawa: rodzina Songinów,
Herb Korczak: rodzina Ilcewiczów, rodzina Bieniakońskich,
Herb Łabędź: rodzina Jundziłłów,
Herb Poraj i herb Przyjaciel: rodzina Mickiewiczów,
Herb Zadora: rodzina Dowgiałów, herb Grzymała: rodzina Baranowskich,
Herb Nowina i Strzemię: rodzina Nowokuńskich,
Herb Łabędź: rodzina Kuncewiczów,
Herb Trąby: rodzina Narbuttów,
Herb Abdank odm.: rodzina Hryncewiczów,
Herb Gryf: rodzina Znamierowskich,
Wykaz rodzin szlacheckich powiatu lidzkiego,
Herb Kuszaba: rodzina Siekluckich,
Wykaz rodzin szlacheckich powiatu lidzkiego (uzupełnienie),
Herb Odrowąż: rodzina Jacewiczów,
Herb Wąż: rodzina Kostrowickich,
Rodzina Houwalt herbu własnego,
Herb Lubicz: rodzina Wilbików,
Herb Gryf: rodzina Puttkamerów,
Herb Godziemba: rodzina Podborskich Joczów,
Herb Jastrzębiec: rodzina Malewskich,
Herb Kościesza: rodzina Piłsudskich,
Herb Pogonia: rodzina Poczobut-Odlanickich,
Malewski Cz., Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku – 2002.
Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki – 2005.
Małecki A., Studia heraldyczne, Lwów 1890, t. 1 i 2.
Małachowski Nałęcz P., Zbiór nazwisk szlachty z opisaniem herbów własnych familiom zostającym w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim, Lublin 1805.
Manteuffel G., O starodawnej szlachcie krzyżacko-rycerskiej na kresach inflanckich, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, 3, 1910.
Mańkowski T., Hoczew i Balowie [h. Gozdawa], [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 2, 1909.
Marcinek R., Ślusarek K., Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej, cz. I: A-K, Kraków 1996.
Marcinkowski K., Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim 1815-1836. Z podaniem ich herbów na podstawie „Dziennika Praw”, Warszawa 1907.
Maroszek J., Osadnictwo drobnoszlacheckie w miastach podlaskich w XVI-XVIII w. Problem konkurencji gospodarczej, „Zeszyty Naukowe UW Filia w Białymstoku”, Z. 19. Humanistyka. Tom IV. Dział II. Prace Historyczne, Białystok 1977.
Matuszewski J., Nagana szlachectwa w Polsce w XV i XVI w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, seria I: Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 77, 1971.
Matuszewski J., Polskie nazwisko szlacheckie, Łódź 1975.
Mazur z Korony, Drobna szlachta w Polsce, „Dziennik Literacki”, 1863.
Merczyng H., Pięć pokoleń ewangelickich rodu z Drohojowa Drohojowskich, „Przegląd Historyczny”, 1901.
Merczyng H., Hoczew i Balowie, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 3, 1910.
Meyet L., Szlachectwo rodu Słowackich [h. Leliwa], Przewodnik Naukowo-Literacki, 1904.
Meysztowicz A., Karpiowie herbu własnego, Wilno 1907.
Micel M., Spis powstańców 1863 roku więzionych w twierdzy kijowskiej, Przemyśl 1995.
Michałowski, Nałęcz Szamotulski, Poznań 1903.
Michta J., Nobilitacja i indygenat w szlacheckiej Rzeczypospolitej, [w:] Discernere vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 1992.
Michta J., Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej (1434-1794), z. 1-12, Kielce 1993.
Michta J., Klejnot w herbach w średniowieczu i okresie nowożytnym, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Biedniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 341-350.
Mickiewiczowa I., Bibliografia prac drukowanych w wydawnictwach Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 1908-1933, "Miesięcznik Heraldyczny", 12/12, 203-214.
Milewska D., Kartusze trumienne patrycjuszy elbląskich od XVII do I połowy XIX wieku, [w:] Rocznik Elbląski, t. 5, Warszawa-Poznań 1972, s. 175-192.
Mieroszowski S. hr., Kilka słów o heraldyce polskiej, Kraków 1887.
Milewski-Kapica I., Herbarz, Kraków 1870.
Mikucki S., Barwa w heraldyce średniowiecznej, część I: Herby rycerstwa zachodniego i polskiego, Rocz. PTHer., 1928-1929.
Mikucki S., Rycerstwo słowiańskie w Wapenboek Gelrego, [w:] Studia Źródłoznawcze, t. 3, 1958.
Mikulski K., Drobna szlachta kaszubska w XVI-XIX wieku, [w:] Pomorze Gdańskie, nr 18, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1988.
Mikulski K., Szlachta powiatu świeckiego w województwie pomorskim w XVI-XVIII wieku (zmiany struktury majątkowej, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, z. 259, 1993, s. 35-60.
Mikulski K., Urzędnicy Prus Królewskich XVI-XVIII wieku. Spisy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990.
Moi przodkowie w linii męskiej, Warszawa 1991, ss. 53 [Gościmski].
Morby John E., Dynastie Europy. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny, Kraków 1995.
Mosingiewicz K., Ród Gryfów w ziemi sądeckiej do połowy XV wieku, „Studia Historyczne”, t. XXIII, z. 3, 1980.
Mosingiewicz K., Kieleccy herbu Gryf, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 3, Warszawa 1985.
Mosingiewicz K., Gryfowie Nasiechowscy. Ze studiów nad rodem Gryfów w XIV-XV w., „Studia Historyczne”, t. XXXI, 1988.
Możejko B., Starosta bielski Iwaszko Dowojnowicz w sporze z mieszczanami gdańskimi. Nieznane źródła do badań nad mentalnością szlachecką i bielską hierarchią urzędniczą, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 8, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 207–218.
Mrozowicz W., Władysław Opolczyk w historiografii średniowiecznej, [w:] Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci, pod red. Anny Pobóg-Lenartowicz, Opole 2001 (= „Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku”, 21), s. 13–22.
Mrozowski P., Polskie tablice erekcyjne z wieków XIV i XV, [w:] Studia Źródłoznawcze, s. 32/33, 1990, s. 77-112.
Mrozowski P., Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.
Mysłakowski P., Materiały genealogiczne szlachty parafii Rypin 1675-1808, seria Rodowody szlachty ziemi dobrzyńskiej, tom I, Warszawa 1998.
Niedźwiedzki L., Przeszłość rodu Niedźwieckich herbu Ogończyk, T. I. Cz. I. Rkp., 1922, ss. 267. Odpisy archiwalnych dokumentów do rodowodu Niedźwiedzkich h. Ogończyk z powiatu lepelskiego wraz z genealogią rodu. Jest to kopiariusz dokumentów składanych w latach 1802-1868 do Deputacji Wywodowej Szlacheckiej guberni witebskiej w związku z legitymacją szlachecką oraz staraniem części rodziny niezatwierdzonej w szlachectwie o przyłączenie do rodu. Stanowi niezwykle cenny zbiór z uwagi na brak rodziny w wydanych herbarzach szlachty witebskiej i "Rodzinie" Uruskiego. Autorem zbioru jest zapewne Lucjusz Niedźwiedzki (1886-?), urzędnik ziemski w Białymstoku, syn Antoniego i Marii Young, którego ojciec czynił starania o uzyskanie statusu szlacheckiego w 3 ćwierci XIX wieku. Pieczołowicie zebrane dokumenty, akta metrykalne i korespondencja z urzędami szlacheckimi stanowią w sumie monografię rodziny, a o wyjątkowości zbioru świadczy jego charakter stanowiący rzadki przykład wysokiej kultury genealogicznej autora. Język rosyjski, zwykle z polskim tłumaczeniem.
T. II. Cz. 2. [1925]. - 487 k. Odpisy archiwalnych dokumentów dotyczące spraw majątkowych Mateusza i Anny z Radoszkowskich Niedźwiedzkich h. Ogończyk oraz ich syna Jakuba (wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1840 roku). Dołączono również podobne sprawy krewnych Andrzeja i Małgorzaty Niedźwiedzkich z Bełdy i Turczyna i Karoliny z Rydzewskich Niedźwiedzkiej z Pieńczykowa. Rodzina Niedźwiedzkich była cząstkowymi właścicielami wsi Pieńczykowo i Sołki, gmina Przestrzele, parafii Rajgród, w powiecie szczuczyńskim (wcześniej augustowskim), guberni augustowskiej. Materiały stanowią cenną dokumentację stosunków społecznych pomiędzy drobną szlachtą a chłopami, zawierają m.in. odpisy akt sądowych na tle sporów o grunta czy serwituty w latach 1865 - 1889 przed łomżyńskim sądem gubernialnym. Dokładne szkice terenów spornych we wsi stanowią ilustrację do akt. Język rosyjski i polski.
Niemczyk K., Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku, Katowice 2016, ss. 360.
Niesiecki K. ks., Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L, Lwów 1728.
Niesiecki K. ks., Korona polska, Lwów 1728–1743.
Niesobski M., Popularny herbarz rodzin i rodów polskich, Tychy 1994.
Niewiatowska R., Olędzcy herbu Rawicz, właściciele Siedlec w XVII wieku, [w:] Szkice Podlaskie, t. 8, 2000, s. 5-29.
Niwiński M., Ród panów z Wierzbicy, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 10, 1931.
Nowacki J. ks., Gniazdo „Paniącząt” Doliwów. Uwagi na tle procesu o tożsamość i prawe pochodzenie Jana Szczyckiego w r. 1446/47, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 10, 1931.
Nowakowski P., Heraldyka Iłżecka, Iłża: 2014, ss. 40.
Nowosad W., Wąglikowscy w Prusach Królewskich w XVII i XVIII wieku, [w:] Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych, Toruń 2005.
Nowosad W., Konopaccy herbu Odwaga — dzieje pomorskiej rodziny senatorskiej w XV–XVIII wieku. Studium genealogiczno–majątkowe, Warszawa 2014, ss. 384.
Nowicki R., Związek Skórzewskich, przedstawicieli linii generalskiej na Łabiszynie, z Bydgoszczą. Skórzewscy, [w:] Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych, Toruń 2005.
Okólski Sz., Orbis Polonus, Kraków 1640.
Ortyk B., Szlachta okoliczna lidzka, „Tygodnik Ilustrowany”, 1876-1877.
Orzełowski St., Historia rodu Jasińskich [h. Topór] 1750-2005, Siedlce 2007, ss. 899.
Otto-Michałowska M., Gotyckie malarstwo tablicowe w Polsce, Warszawa 1982.
Ostaszewski J., Genealogia Sękowskich, Warszawa 1993, ss. 8.
Ostaszewski J., Genealogia Skibniewskich, Warszawa 1993. ss. 10.
Osten-Sacken M., Historia polskiej gałęzi rodu Osten-Sacken, publikacja elektroniczna, Biblioteka Kórnicka PAN.
Ostrowski J., Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897-1906.
Pacuski K., O rodzie Gozdawów na Mazowszu w XIV i XV w. i jego tradycjach, [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991.
Pacuski K., O rodzie Wężyków na Mazowszu w XIV-XV wieku, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Biedniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 213-224.
Pacuski K., Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Studium z dziejów osadnictwa i elity władzy na Mazowszu średniowiecznym, Warszawa 2009, ss. 576.
Pakulski J., Geneza, recepcja i znaczenie przydomków rycerskich w średniowiecznej Polsce. Uwagi problemowe, [w:] Genealogia. Problemy metodyczne w badaniach na polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, red. J. artel, Toruń 1982.
Pakulski J., Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Genealogia, uposażenie i rola polityczna w XII-XIV w., Toruń 1982.
Pakulski J., Godziembowie w monarchii jagiellońskiej. Desygnaty i skład rodu, [w:] Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, pod red. J. Hertla i J. Wroniszewskiego, Toruń 1987.
Pakulski J., Kanclerze wielkopolscy ostatnich Piastów i ich rola w polityce wewnętrznej i zagranicznej, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 7, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 135–164.
Pakulski J., Wałdowscy i ich fundacja dla augustianów (w Górce?). Z dziejów elity politycznej XIII-XIV w., [w:] Personae, colligationes, facta, red. J. Bieniak i in., Toruń 1991.
Pakulski J., Nomina genealogiae kilku rodów rycerskich średniowiecznej Polski-geneza i recepcja, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, pod red. K. Zielińskiej-Melkowskiej, Toruń 1997.
Pakulski J., Familia Wawrzyńca z Królikowa herbu Zaremba do połowy XV wieku, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Biedniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 225-246.
Pakulski J., Ród Godziębów w średniowiecznej Polsce. Studium genealogiczne, Toruń 2005, ss. 456.
Pamiątka po zmarłych ś. p. Adamie i Henryku Wielowieyskich [h.Półkozic] i Zofii z Deskurów Wielowieyskiej, Kraków 1904.
Polak nie sługa...; Dwa pamiętniki z wojny polsko – rosyjskiej 1830 – 1831; Materiały do dziejów rodzin Kamieńskich i Kamińskich, Tom I, Siedlce 2014, ss. 128.
Panfil T., Lingua symbolica. O pochodzeniu i znaczeniach najstarszych symboli heraldycznych w Polsce, Lublin 2002.
Paprocki B., Gniazdo cnoty, Kraków 1578.
Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584 (reprint – wyd. K. J. Turowskiego, Kraków 1858).
Parczewski A., Szczątki kaszubskie w prowincji pomorskiej, Poznań 1896.
Perkowski T., Legitymacje szlachty polskiej w prowincjach zabranych przez Rosję, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R 17, 1938, s. 69-76.
Piechowski J., Ukryte światła herbów, Warszawa 1991.
Piechowski J., Herby, Magia, Mity, Warszawa 1995.
Piechowski von T. A., Studium z dziejów kaszubskiej rodziny Piechowskich, Acta Cassubiana, t. II, Gdańsk 2000.
Piechowski Żuroch T. A., Przodek Jakub, Pomerania, 2003, s. 42-47.
Piekosiński F., Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1889.
Piekosiński F., Rycerstwo polskie wieków średnich, Kraków 1896.
Piekosiński F., Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie, głównie sieradzkie, zebrał S. Łaguna, [w:] Archiwum Komisji Historycznej, t. 8, 1898, s. 455-485.
Piekosiński F., Herbarz szlachty prowincji witebskiej, Kraków 1899.
Piekosiński F., Diehl B., Pieczęcie polskie wieków średnich, [w:] Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, t. III, Kraków 1899.
Piekosiński F., Herold Polski, czyli przewodnik heraldyczny polski, cz. I, [w:] Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, t. V, z. 1, Kraków 1899.
Piekosiński F., O źródłach heraldyki ruskiej, [w:] Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny, seria 2, T. 13, Kraków 1899.
Piekosiński F., Materiały do historii rodu Werszowców polskich, zwłaszcza Rawiczów, Herold Polski, Kraków 1905.
Piekosiński F., Ród szlachecki Florkowskich h. wł., „Herold Polski”, 1905.
Piekosiński F., Rocznik Werszowców Rawiczów, Herold Polski, Kraków 1906.
Piekosiński F., Polska XVI w. pod względem rozsiedlenia się szlachty, „Herold Polski”, Kraków 1906.
Piekosiński F., Zapiski sądowe województwa sandomierskiego, „Archiwum Komisji Prawniczej”, t. VIII, cz. 1, 1907.
Piekosiński F., Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg wiślickich z lat 1396-1450, wyd..., [w:] Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, t. VII, Kraków 1907.
Piekosiński F., Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne: Adnotationes spectantes ad familias, [w:] Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, t. VII, Kraków 1907.
Piekosiński F., Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej. Uzupełnienie II, Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, t. 16, 1934; t. 17, 1935.
Pieniążek-Odrowąż J., Rycerstwo Polskie w wyprawie wiedeńskiej A. D. 1683, Warszawa 1933
Pierzchała L., Krótka wiadomość o zapomnianej proklamacyi średniowiecznej, Lwów 1904.
Pierzchała L., Pierzchałowie-Gierałtowie. Sprostowanie błędów Długosza, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 15, 1936.
Pierzchała L., Gierałtowie współfundatorami klasztoru brzeskiego, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 17, 1938.
Pierzchała L., Pochodzenie rodu Gierałtów-Ośmiorogów. Przyczynek do osadnictwa Małopolski w XII w., [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 17, 1938.
Pietkiewicz K., Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, Poznań 1995.
Pietkiewicz K., Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku, Poznań 1982.
Pietras T., Sulima – herb Oporowskich i jego ewolucja do konca XVI wieku, [w:] Oporów. Stan badań. Materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji 50 rocznicy Muzeum w Oporowie 22 listopada 1999 roku, pod red. G. Kin-Rzymkowskiej, Oporów 2000, s. 79-106.
Pietras T., Antenaci Rafała Bratoszewskiego herbu Sulima, Internet.
Pietruski O., Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektorów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697, Stanisława Augusta roku 1764, Lwów 1845.
Pilewscy. Saga ostatniego rodu wielkich Prusów, praca zbiorowa pod red. Sławomira Klec-Pilewskiego, Warszawa 2004.
Pilewski-Klec B., Studia i przyczynki do historii, genealogii i heraldyki polskiej, Londyn 1991.
Pilewski-Klec B., Wykaz prac drukowanych w wydawnictwach Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908-1939), [w] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. V, Buenos Aires-Paryż, 1971.
Piętka J., Mazowiecka elita feudalna późnego średniowiecza, Warszawa 1975.
Piętka J., Urzędnicy i świeckie otoczenie książąt mazowieckich do połowy XIII wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 1, Warszawa 1981.
Piotrowski T., Dostojnicy województwa łeczyckiego za pierwszych Jagiellonów, Warszawa 1935.
Piotrowski T., Rozsiedlenie rodowe szlachty łęczyckiej na przełomie XIV i XV wieku, „Rocznik Oddziału
Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego”, t. III, 1939, s. 17-64.
Pisarkiewicz M., Groby szlacheckie i ziemiańskie na rzymskokatolickich cmnetrazach regionu kutnowskiego, "Kutnowskie Zeszyty Regionalne". T. IX. 2005.
Pjerjapis Vojska Vjalikaga Knjastva Litovskaga 1528 goda, Mińsk 2003.
Plewczyński M., Wagner M., Poczet Rodzin Polskich: Kowalscy, Warszawa 1992, ss. 90.
Pleszczyński A., Bojarzy międzyrzeccy (Międzyrzecz Podlaski). Studium etnograficzne przez..., Biblioteka „Wisły”, t. XI, Warszawa 1893.
Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko- rusko- słowackie w średniowieczu, pod red. M. Parczewskiego i S. Czopka, Rzeszów 1996.
Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Lwów 1857.
Podhorodecki L., Sobiescy herbu Janina, Warszawa 1981, ss. 319.
Plewczynski M., Wagner M., Poczet rodzin polskich, praca zbiorowa-Kowalscy [h. Wieruszowa], 1992.
Podręczny herbarz rycerstwa, mieszczaństwa i innych osób nobilitowanych na terenach rdzennie śląskich do roku 1618, opracował Krzysztof Jakubowicz, cz. A-B, Wrocław 2001, ss. 77; cz. C-G, Wrocław 2001, ss. 96.
Pogonowski J., Puchacze Horodyscy, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 10, 1931.
Pogonowski J., Legitymacja szlachecka po rozbiorach, [w] Miesięcznik Heraldyczny, R. 11, 1932.
Polska XVI wieku pod względem geograficzno – statystycznym, opisana przez A. Pawińskiego.
Polska w XVI w. pod względem rozsiedlenia się szlachty [acc.: ] Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych województwa podolskiego z lat 1563-1565 [acc.:] Ród szlachecki Florkowskich h. własnego [acc.:] Klejnoty królewskie, [Kraków: Akademia Umiejętności, 1907]. - III, "Herold Polski" 1907.
Polaczek L., Spis rodzin szlachty polskiej, z. 1-4, Kraków 1893-1894.
Polaczkówna H., O Gierałcie, Dzierałcie, Cietrzewiu, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 1, 1908.
Polaczkówna H., Materiały do heraldyki polskiej, „Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności”, t. 11, 1909-1913.
Polaczkówna H., Księga bracka św. Krzysztofa na Arlbergu w Tyrolu, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 12, 1933.
Polaczkówna H., Najstarsze źródła heraldyki polskiej, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dział II, t. 2, Lwów 1924, z. 3.
Polaczkówna H., Fundacje dla potomków szlachty galicyjskiej, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 14, 1935.
Polaczkówna H., Orzechowscy z Orzechowa h. Rogala, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 14, 1935.
Polaczkówna H., O podróżnikach średniowiecznych z Polski i do Polski, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, t. 16, 1937.
Polaszewski L., Szlachta zagrodowa w woj. kaliskim w XVI-XVIII w., „Rocznik Kaliski”, t. VIII, s. 227-247.
Pollak R., Samuel Twradowski [h. Ogończyk] w kaliskich aktach grodzkich, Roczn. Hist. Pozn. 1939/1946, XV, z. 2.
Pollakówna M., Kronika Piotra z Dusburga, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.
Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, pod redakcją Krzysztofa Skupieńskiego i ks. Anzelma Weissa, Warszawa 2004.
Polskie Osadnictwo Historyczne, cz. 1 i 2: Szlachta zagrodowa na Wschodzie Polski. Siedziby, liczba i rody. Notatnik dla badaczy z materiałów sen. Pulnarowicza i in., cz. 1: Województwo stanisławowskie, opr. T. Cieślak, Warszawa 1938, cz. 2, z. 1: 15 powiatów. Województwo lwowskie, opr. T. Cielak, Stan obecny szlachty zagrodowej we wsiach Ciętkowice i Kołbajowice pow. Sudeckiego, opr. W terenie E. Trillerówna, Warszawa 1938; cz. 3: Szlachta zagrodowa na Wschodzie Polski. Siedziby, liczba, rody, herby, przydomki. Województwo tarnopolskie. Notatnik dla badaczy z materiałów organizacji społecznych i gminnych spisów ludności, opr. A. Bartoszu, Warszawa 1939; cz. 4: Łemkowie, zapomniani Polacy. Województwo krakowskie. Łemkowszczyzna Zachodnia. Materiały onomastyczne, zebrał i omówił A. Bartoszuk, Warszawa 1939.
Pomarański S., Do genealogii Józefa Gołuchowskiego [Gołuchowscy h. Leliwa], [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 8, 1928.
Popiel P., Rodzina Popielów Herbu Sulima z przydomkiem Chościak, Kraków 1936 [reprint 2002].
Popowska-Taborska H., O Pomorskich przysięgach lennych z początków XVII wieku raz jeszcze, [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, red. K. Handke, Warszawa, 1998.
Porębska K., Grzegorz M., Słownik historyczno-geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, Wrocław 1971.
Pośpiech A., Majętność na sprzedaż. Szlachecki handel ziemią i przemiany struktury majątkowej w powiecie kaliskim w latach 1580-1655, Wrocław 1989.
Potkański K., Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich przechowywanych w Archiwum radomskim i warszawskim, „Archiwum Komisji Historycznej”, t. 3, 1886.
Potocki W., Poczet herbów szlachty Korony Polskiey i Wielkiego Xsięstwa Litewskiego, Kraków, 1696.
Potocki W., Odjemek od herbów szlacheckich, z rękopisów Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Narodowej odczytali, wstępem i komentarzami opatrzyli M. Łukasiewicz, Z. Pentek, Poznań 1997.
Potuliccy, Londyn 1990.
Powierski J., Śmierć wojewody Krystyna Piotrowica, a początek najazdów pruskich na Mazowsze. Legendy o Łabędziach, a przekazy o traktacie spiskim z 1214 roku, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1, 1992, s. 3-32.
Pragert P., Herby szlachty kaszubskiej:
“Albecki – Ahelbecke - Ahlebeck” - Pomerania, styczeń 2002, s. 18.
„Bałga”, Pomerania, luty 2002,s. 30-31.
„Bandemer”, Pomerania, marzec 2002, s. 25-26.
“Barcz – Barszcz - Bartsch”, Pomerania, grudzień 2001, s. 27-29.
„Bąkowski”, Pomerania, kwiecień/maj 2002, s. 55-57.
"Będzimirowski i Brychta", Pomerania, lipiec/sierpień 2003, s. 50-51.
„Białk”, Pomerania, czerwiec 2002, s. 27.
„Bochen”, Pomerania, lipiec/sierpień 2002, s. 51-52.
„Borna”, Pomerania, wrzesień 2002, s. 19-21.
„Borski”, Pomerania, grudzień 2002, s. 30-33.
"Borzestowski", Pomerania, styczeń/luty 2003, s. 35-36.
"Borzyszkowski", Pomerania, marzec 2003, s. 26-30.
"Bożepolski - von Boschpol", Pomerania, kwiecień/maj 2003, s. 48-49.
"Bronk", Pomerania, czerwiec 2003, s. 51-54.
"Brychta", Pomerania, lipiec/sierpień 2003, s. 50-51.
"Brzeziński", Pomerania wrzesień 2003, s. 38-40.
"Bychowski", Pomerania, październik-listopad 2003, s. 52-53.
"Chamier", Pomerania, grudzień 2003, s. 48-51.
“Jeżewski – Jezewski - Jeżowski”, Pomerania, październik 2001, s. 26-27.
„Główczewski”, Pomerania, listopad 2001, s. 22-25.
“Mach – Machow – Machowski”, Pomerania, wrzesień 2001, s. 32-34.
“Witek - Witka – Witke – Witk”, Pomerania, lipiec/sierpień 2001, s. 25-27.
Pragert P., Herbarz szlachty kaszubskiej, t. I, Gdańsk 2005, ss. 232; t. II, Gdańsk 2007, ss. 376; t.III, Gdańsk 2009.
Prinke R. T., Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992.
Prochaska A., Lenna i maństwa na Rusi i na Podolu, Kraków 1901.
Prochaska A., O kniaziowskim pochodzeniu szlachty Glińskich, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 5, 1912.
Prochaska A., Ze źródeł do genealogii szlachty wojew. ruskiego, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 6, 1913.
Prochaska A., Lwowianie szlachta nowa, „Przewodnik Naukowo-Literacki”, Lwów 1919.
Prochaska A., Lwów a szlachta, „Biblioteka Lwowska”, t. 24-25, Lwów 1919.
Prochaska A., Wyhowski [h. Abdank] twórca unii hadziackiej i jego rodzina, „Przewodnik Naukowo-Literacki”, 1920.
Prokop K. R., Wokół daty i miejsca urodzenia prymasa Andrzeja Alojzego Ankwicza, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, serii nowej tom 3, 1997, s. 179–186.
Prondzyński-Obracht C., Ważne są wybitne osoby. Dzieje rodziny Prondzyńskich (Prądzyński), „Kurier Bytomski”, nr 479/2001.
Prondzyński-Obracht C., Zróżnicowanie społeczne Kaszubów w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli i pozycji szlachty, [w:] Szlachta, społeczeństwo, państwo między Warmią a Rugią w XVIII - XX wieku, praca zbiorowa pod red. Mieczysława Jaroszewicza i Włodzimierza Stępińskiego, Słupsk 1998., s.211-223.
Prondzyński-Obracht C., Prądzyńscy — pomorska rodzina szlachecko-ziemiańska, [w:] Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych, Toruń 2005.
Pruszak T. A., …żem zawsze życzliwy temu domowi , Relacja rodzina Pruszaków [h. Leliwa] i Chopinów od końca XVIII do lat 60. XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem losów rodziny Pruszaków, Warszawa 2010.
Przezdziecki J., Roch, czyli wieża szachowa w herbach polskich i obcych, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 11, 1932.
Przyboś K., Fredrowie herbu Bończa „domus antiqui moris virtutisque cultrix, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, serii nowej tom 3, 1997, s. 75–116.
Przybyszewski A., Ossolińscy herbu Topór, Radomyśl Wielki, 2009, ss. 100.
Przybyszewski S. M., Przybyszewscy. Linie rodowe i pokolenia wraz ze słowniczkiem biograficznym, Kielce 2002.
Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej, pod red. D. Woźnickiego, Tarnowskie Góry 1999, s. 50 (Publikacja zawiera: Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Spiskie początki śląskich Donnersmarcków; Dariusz Woźnicki: Indygenaty biskupów krakowskich jako książąt siewierskich; Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Rodowód książąt Raciborza z rodów von Hessen i von Hohenlohe; Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Dariusz Woźnicki: Śląski mariaż Dönhoffa. Przyczynek do dziejów związków śląsko-polskich w XVII w.).
Pszczółkowski A. A., Szlachta przasnyska w połowie XIX w. Szkice, Warszawa, 2000, ss. 120.
Pszczółkowski A. A., Herbarz parafii Krzynowłoga Mała, położonej w powiecie przasnyskim w ziemi ciechanowskiej, Nidzica 2002.
Pszczółkowski A. A., Gniazdo i Krze. Rodowody Chodkowskich, 2005, ss. 540.
Ptaszycki S., Z dziejów starego rodu, [w:] „Charitas”. Księga zbiorowa na rzecz R..-K. Towarzystwa Dobroczynności przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu, Petersburg 1894.
Ptaśnik J., Bonerowie, „Rocznik Krakowski”, R. 7, 1905.
Pudłowski L., Herb Boża Wola, [w:] Górscy herbu Boża Wola. Przodkowie i potomkowie generała Franciszka Górskiego, pod red. Krystyny Górskiej-Gołaskiej, Poznań 2000 (= „Prace Komisji Historycznej PTPN” 58), s. 9–14.
Pudłowski L., Nobilitacje w Królestwie Polskim, [w:] Mówią Wieki, s. 11-16.
Pudłowski L., Nobilitacje w Królestwie Polskim, cz. I, [w:] Mówią Wieki, s. 7-9.
Pudłowski L., Nobilitacje w Królestwie Polskim, cz. II, [w:] Mówią Wieki, 5, 1981, s. 11-15.
Pulnarowicz W., U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru (historia powiatu turczańskiego), Turka n. Sanem 1927.
Pulnarowicz W., Rycerstwo Polskie Podkarpacia, Przemyśl, 1937.
Rec.: Antoni Gąsiorowski, „Roczniki Historyczne” 63, 1997, s. 196–197.
Rec.: Dorota Leśniewska, „Roczniki Historyczne” 63, 1997, s. 194–196.
Rec.: Gerard Labuda, „Roczniki Historyczne” 63, 1997, s. 186–188.
Rec.: Lucyna Harc, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 51, 1996, nr 4, s. 562–563.
Rec.: Piotr Dziembowski, Uwagi do tekstu W. Dramowicza o rodzinie Dziembowskich, tamże, s. 173–176.
Rec.: Robert Bubczyk, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Seria Nowa” 3, 1997, s. 210–213.
Rec.: Robert Bubczyk, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Seria Nowa” 3, 1997, s. 209–210.
Rec.: Sobiesław Szybkowski, O rządach Aleksandra Jagiellończyka na Litwie i pochodzeniu Kiszków, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Seria Nowa” 3, 1997, s. 193–203.
Rec.: Tomasz Demidowicz, „Podlaski Kwartalnik Kult.” 1996, nr 4, s. 76–78.
Rec.: Tomasz Jurek, „Roczniki Historyczne” 63, 1997, s. 191–193.
Ród Ogonów-Powałów, rkp., [1928-1933 - 1945], 3 vol. Materiały do genealogii kilkuset rodów herbu Ogończyk opracowane na podstawie kilkudziesięciu źródeł, przeważnie drukowanych. Autor, zapewne Lucjusz Niedźwiedzki herbu Ogończyk, zamierzał zebrać informacje o wszystkich członkach herbowych swego rodu. Często odnaleźć tu można nazwiska nieznane podstawowym herbarzom. Ponadto informacje o gniazdowych siedzibach rodu Powałów-Ogonów. Chronologicznie informacje nie wykraczają poza okres Polski przedrozbiorowej, choć zdarzają się informacje XIX-XX wieczne. Mniejszy wolumin zawiera najstarsze dzieje rodu, oparte na pracy prof. Władysława Semkowicza, z licznymi uzupełnieniami z różnych materiałów. Miejscami uzupełnienia w postaci doklejek, wycinków i notatek w luźnej postaci. Numeracja kart niejednolita. Karty paginowane 1-304, z których każdy numer przypisany innemu nazwisku, zawierają również karty dodatkowe nienumerowane, niekiedy wielostronnie wypełnione. Ponadto w ciągu występują zapisane karty o numerach 305-411, a także karty bez paginacji. Całość mimo takiego układu paginacji utrzymana w porządku alfabetycznym. Pomiędzy poszczególnymi wypełnionymi kartami (często dwustronnie), po kilkanaście kart interfoliowanych. Daty graniczne powstania dzieła 1928 (mały wolumin, oznaczenie na k. tyt.), 1933 (na grzbiecie poszczególnych czarnych woluminów) i 1945 (informacja w tekście przy jednym z rodów). Praca napisana głównie czarnym atramentem (sporadycznie występuje czerwony i niebieski). Miejscami ozdobiona rysunkami herbowymi (warianty Ogończyka). Pismo czytelne, kaligrafowane. Prawdopodobnie autor początkowo zapisywał na luźnych kartach, które następnie oprawił, interfoliując je z myślą o dalszych uzupełnieniach.
Rozmieszczenie własności ziemskiej województwa pomorskiego, okręgu bytowskiego i lęborskiego w drugiej połowie XVI w. w skali 1:300 000, oprac. Marian Biskup, Bydgoszcz, 1954.
Rozprawy i materyały z dziedziny nauk dających poznawać źródła historyczne polskie, t. I, z. 1, pod red. F. Piekosińskiego, Herold Polski, Kraków 1906. Zawiera: F. Piekosiński, O grzywnie polskiej staropiastowskiej; M. Gumowski, Medale Jagiellonów; F. Piekosiński, Pieczęcie polskie wieków średnich doby piastowskiej i [tenże:] Najstarsze pieczęcie szlachty polskiej.
Pułaski K., Książęta Wiśniowieccy w XVI w., Przewodnik Naukowo-Literacki, 1877.
Pułaski K., Książęta Holszańscy, szkice, Kraków 1887.
Pułaski K., Stare osady w ziemi kamienieckiej i dziedziczące na nich rody polskiej szlachty historycznej, Przew. Nauk.-Liter., 1918.
Pułaski K., Kronika rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. I, Brody 1911; t. II, Warszawa 1991.
Puzyna J., Nieznane Chodkiewiczówne z XV w., [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 11, 1932.
Rachuba A., Sapiehowie: mity, legendy, fakty, [w:] Dom Sapieżyński, oprac. E. Sapieha, Warszawa 1995.
Rachuba A., W sprawie nieznanych Wittygowi nazwisk i herbów szlacheckich, [w:] Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 143-154.
Radzimiński-Luba Z., O herbie Krzywaśny, pospolicie Drużyna vel Szreniawa zwanym, Dwutygodnik naukowy, Kraków 1878.
Radzimiński-Luba Z., Jeszcze słowo o herbie Krzywaśny, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Akademii Umiejętności, 1884, XVII.
Radzimiński-Luba Z., Marszałkowie wołyńskiej ziemi przed Unią Lubelską i miana ich spadkobiercy – marszałkowie szlachty wołyńskiej w porozbiorowej dobie, „Kwartalnik historyczny”, t. XXIX, 1915.
Radzimiński-Luba Z., Sprawa odrębnego pochodzenia litewskich i białoruskich Chodkiewiczów, [w:] Rocznik Heraldyczny, 8, 1928.
Rejestr szlachty z ziemi drohickiej, AGAD, Księgi grodzkie drohickie, seria I nr 2, k. 607-640, [w:] Akta unii Polski z Litwą 1385-1791, wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz, Kraków 1932, nr 132, s. 265-296.
Roguski M., Zalewski J., Rody szlachty polskiej, Warszawa 1993.
Rodowód Głębockich [h. Doliwa], Kraków (po 1839).
Rodowód Hamerskich. Potomstwo Wawrzyńca I Hamerskiego z Giełdona koło Brus oraz zarys spokrewnionych rodów Cysewskich, Czarnowskich, Kolińskich, Ostrowskich, Prądzyńskich i Leliwa Pruszaków. Zebrane przez Wincentego Hamerskiego i Renatę Genowefę Hamerską-Rymarz, Pelplin 1998.
Rodowód familii Trzetrzewińskich [h. Tępa Podkowa], Warszawa 1960.
Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, Ciechanów 2000 (materiały z sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego).
Roman M., Osadnictwo i stosunki własnościowe w Pomezanii biskupiej od końca XIII do połowy XV wieku, [w:] Zapiski Historyczne, z. 1, t. 37, 1972, s. 25-53.
Romaniuk M., Pomorska rodzina, Komierowscy, [w:] Pomorskie rody ziemiańskie w czasach nowożytnych, Toruń 2005.
Rosłanowski T., Uwagi na temat pochodzenia oraz posiadłości i przynależności stanowej rodu von Jungingen, [w:] Zapiski Historyczne, t. 28, Toruń 1963.
Różański St., Formowanie się wielkiej własności w Prusach Książęcych w świetle akt podworskich, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 3, 1958, s. 225-236.
Rudziński W., Koligacje śląskie na tle historii rodziny Rudzińskich, Warszawa 1995, ss. 213.
Rusiński W., Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, [w:] Rocznik Kaliski, t. XIV-XVI.
Russocki S., Mazowieckie rody gniazdowe. Kilka uwag w sprawie ich genezy i charakteru, „Przegląd Historyczny, z. 1, t. 52, 1961.
Russocki S., Elementy współnoty w osadach drobnoszlacheckich Mazowsza (XV-XIX w.), Zeszyty Naukowe FUW, Zeszyt 19, Humanistyka, dział H – prace historyczne, t. 4, 1977.
Russocki S., Elementy wspólnoty w osadach drobnoszlacheckich Mazowsza (XV-XIX w.), „Zeszyty Naukowe UW w białymstoku”. Zeszyty 19. Humanistyka. Tom IV. Dział II – Prace Historyczne, Białystok 1977.
Ruszczyc M., Dzieje rodu i fortuny Branickich, 1991, ss. 430.
Ruśniaczek J., Ikonografia Rodziny Komorowskich [h. Korczak], Karta Groni, nr IX – X, Żywiec 1980.
Rychlikowa I., Deklasacja drobnej szlachty polskiej w Cesarstwie Rosyjskim. Spór o „Pułapkę na szlachtę” Daniela Beauvois, [w:] Przegląd Historyczny, t. 79, z. 1, 1988, s. 121-147.
Rychlikowa I., Galicyjski odłam narodu szlacheckiego w latach 1772-1815, [w:] Kwartalnik Historyczny, nr 2, R. 95, 1988.
Rychlikowa I., Tatarzy litewscy 1761-1831 częścią szlacheckiego stanu?, [w:] Kwartalnik Historyczny, nr 3-4, R. 97, 1990.
Rychlikowa I., Carat wobec polskiej szlachty na ziemiach zabranych w latach 1772-1831, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, R. 98, 1991.
Rydzewski B., Bohatyrowicze. „Źródła mocy”, Wilno 1929.
Rymar D. A., Kariery wojskowe szlachty pogranicza wielkopolsko-lubuskiego na przykładzie rodu Bukowieckich herbu Drogosław z powiatu międzyrzeckiego (XV – pocz. XIX w.)”, „Rocznik Lubuski”, 26, 2000, cz. 2, s. 149–167.
Rymar E., Albert zwany „z Luge”, zasadźca Gorzowa i jego rodzina, „Nadwarciański Rocznik Hist.-Archiw.”, 3, 1996, s. 211–213.
Rymar E., Ród Zarembów na pograniczu wielkopolsko-brandenburskim w XIII–XIV wieku, [w:] Roczniki Historyczne, 63, 1997, s. 149–152.
Ryżewski G., Ród Chreptowiczów herbu Odrowąż, wyd. Avalon, ss. 351.
Rzewuska J., Wielka rodzina Rzewuskich w wielkim narodzie. Kraków 1879, ss. 265.
Šalanda A., Gerby rodu Sapiegau, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” [2], 1995, z. 2, s. 5–15.
Sas P., Szlachta zagrodowa, Lwów [b. r.]
Sawicz Cz., 500 lat rodu Sawiczów herbu Sulima. Zbiór dokumentów, Warzawa 2007, ss. 518.
Sęczys E., Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000.
Sękowski R., Udział rycerstwa śląskiego w rządach i kolonizacji Rusi Czerwonej przez Władysława Opolczyka — problemy genealogiczne i rozeznanie wstępne, [w:] Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci, pod red. Anny Pobóg-Lenartowicz, Opole 2001 (= „Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku” 21), s. 115–135.
Sękowski R., Herbarz szlachty śląskiej, t. 1 (A-C), Katowice 2002, ss. 496.
Sękowski R., Herbarz szlachty śląskiej, t. 2 (D-G), Katowice 2003, ss. 536.
Sękowski R., Herbarz szlachty śląskiej, t. 3 (H-K), Katowice 2003, ss. 480.
Sękowski R., Herbarz szlachty śląskiej, t. 4 (K-Ł), Katowice 2005, ss. 448.
Sękowski R., Herbarz szlachty śląskiej, t. 5 (M-N), Katowice 2007, ss. 544.
Sękowski R., Herbarz szlachty śląskiej, t. 6 (0-Po), Chorzów 2008, ss. 451.
Semkowicz W., Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce w XIV i XV w., Lwów 1899.
Semkowicz W., Doliwa, Dołęga, Doraja, [w:] Kwartalnik Historyczny, 1904.
Semkowicz W., O pochodzeniu rodu „Wczele”, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 1, 1908.
Semkowicz W., Gozdawa, Mozgawa, Godula, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 1, 1908.
Semkowicz W., Czy Skargowie byli szlachtą? [h. Prus odm.], [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 2, 1909.
Semkowicz W., Wywód szlachectwa Słociłów [h. Biała], [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 2, 1909.
Semkowicz W., O początkach rodu Sulima, [w:] Miesiecznik Heraldyczny, R. 3, 1910, nr 1, s. 4-8.
Semkowicz W., Uwagi metodyczno-krytyczne nad pochodzeniem i rozsiedleniem rycerstwa polskiego wieków średnich, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, t. 5, 1912.
Semkowicz W., O pochodzeniu i rozsiedleniu rodu Amadejów w Polsce, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, t. 5, 1912.
Semkowicz W., Mazowieckie przywileje rodowe z XIV i XV w., [w:] Archiwum Komisji Historycznej AU, tom 11, Kraków, 1909 - 1913.
Semkowicz W., W sprawie początków szlachty na Litwie i jej ustroju rodowego. (Odpowiedź Oskarowi Haleckiemu), Kwartalnik Historyczny, 1915, Lwów 1916.
Semkowicz W., Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w., wyd. W. Semkowicz, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego, t. 3, 1913.
Semkowicz W., Ród Awdańców w wiekach średnich, Rocz. TPN Pozn., XLIV-XLVI, 1917-1920.
Semkowicz W., O litewskich rodach bojarskich. Ród Awdańców-Gasztołdów, Lwów 1923.
Sienkiewicz W., Bojarzy-szlachta i ziemianie w dobrach prywatnych w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVI w., „Zapiski Historyczne”, t. XLVIII, 1983, z. 4.
Siekierka W., Rodowód domu Siekierków [h. Oksza], Lwów 1874.
Sikora F., O rzekomej dominacji politycznej Lisów w Małopolsce w XIII w., czyli kilka uwag o rodzie Pobogów, [w:] Studia Historyczne, R. XXVI, 1983, z. 1.
Sikora F., Uwagi o przygotowaniach rycerzy małopolskich do wielkiej wojny z Zakonem Niemieckim, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 247-260.
Sikora F., „Kmieć szlachcicem”. Wilkowie z Pawlikowic w XV wieku, [w:] Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 399-418.
Sikorska-Kulesza J., Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX w., Pruszków 1995.
Sikorski A., Uwagi do genealogii książąt zatorskich, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, serii nowa t. 3, 1997, s. 31–40.
Skałkowski A. M., Rodowód Józefa Sułkowskiego [h. Sulima], Poznań, 1934.
Skibiński J., Starostwa dziedziczne Prus Książęcych w XVII i XVIII wieku. Studium z dziejów przeobrażeń społeczno-ustrojowych, Olsztyn 1972.
Sławińska K., Ród Śniadeckich, Tygodnik Ilustrowany, 1939, nr 24.
Sławiński T., Człowiek istotą rodzinną — genealogia Kretkowskich w XV–XVIII wieku, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, serii nowej tom 3, 1997, s. 53–74.
Sławiński T., Uwagi o magnaterii kujawskiej 1447-1569, „Przegląd Historyczny”, t. LXXVI, 1985.
Sławiński T., Kretkowscy w Prusach Królewskich w XVII-XVIII wieku, „Zapiski Historyczne”, t. LVII, 1992, z. 4.
Sławiński T., Dobra ziemskie pruskiej linii Kretkowskich w latach 1613-1728, „Zapiski Historyczne”, t. LVIII, 1993, z. 4.
Sławiński T., O początkach Dołęgów notat dwoje, [w:] Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 389-398.


Ostatnio zmieniony przez Robert_Kostecki dnia 18-08-2019 - 10:42, w całości zmieniany 6 razy
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu: Bibliografia literatury genealogiczno-heraldycznej  PostWysłany: 10-10-2018 - 16:43
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 803

Status: Offline
j.w.

Sławiński T., Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku, 2011.
Smoleński W., Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków 1890.
Smoleński W., Mazowiecka szlachta w poddaństwie proboszczów płockich, [w:] Pisma Historyczne, t. 1. Kraków 1901.
Smoleński W., Drobna szlachta w Królestwie Polskim; studyum etnograficzno-społeczne, Warszawa 1885.
Smoleński W., Drobna szlachta w Królestwie Polskim, [w:] Pisma Historyczne, t. 1, Kraków 1901.
Smoliński M., Sytuacja na pograniczu askańsko-meklemburskim w II połowie XIII w. i na przełomie XIII/XIV w. Najazd Brandenburgii na Pomorze Sławieńskie w 1306 r., [w:] Mazowsze, Pomorze, Prusy, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 2000 (= „Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza”, 7), s. 181–234.
Smolka S., Gniazdo Tęczyńskich. Szkice Historyczne, Warszawa 1883.
Sobecki Wł., Szlachta rycerska pod herbem z półksiężycem, fragmenty wspólnej polsko-niemiecko-islamskiej historii wybranej szlachty rycerskiej dawnego województwa bydgoskiego i Gochów, Bydgoszcz 2011, ss. 284.
Sobieski W., Upadek rodziny Starzechowskich [h. Nieczuja]. Szkice historyczne, Warszawa 1904.
Sobieszczański-Rogala J., Zagadnienie zawołań rycerskich w świetle danych indologii, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, t. 15, 1936.
Sochacka A., Jan z Czyżowa, namiestnik Władysława Warneńczyka. Kariera rodziny Półkoziców w średniowieczu, Lublin 1993, ss. 242.
Sochaniewicz K., W sprawie heraldyki ruskiej i badań nad rozsiedleniem szlachty na ziemiach ruskich, Poznań 1925.
Sochaniewicz K., O kolebce rodu Zamoyskich i o Piwach Prawdzicach na Rusi, [w:] Rocznik Heraldyczny, t. 5, 1920.
Sperka J., Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce, Katowice 2001.
Sperka J., Szafrańcowie, Koniecpolscy, Koziegłowscy, Chrząstowscy. Nieznane koligacje i ich wpływ na funkcjonowanie sceny politycznej w okresie panowania Władysława Jegiełły, [w] Średniowiecze polskie i powszechne, t. 1, red. I. Panic, Katowice 1999.
Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851-1854.
Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, pod red. S. K. Kuczyńskiego, t. 7, Warszawa 1996; t. 8, Warszawa 1999.
Spytkowśkyj J., Rid i herb Szeptyćkich, Bohosłowia, Naukowy Kwartalnik, 1933, 1934.
Sroczyński Z., Żeleńscy. Rodowód, dzieje rodu Żeleńskich z Leżanki, Warszawa 1997.
Sroczyński Z., Sroczyńscy. Opowieści rodzinne, Warszawa 2001, ss. 310.
Sroka St. A., Genealogia Andegawenów węgierskich, Kraków 1999.
Sroka St. A., Polacy na Węgrzech za panowania Zygmunta Luksemburskiego 1387-1437, Kraków 2001.
Sroka St. A., Książę Władysław Opolczyk na Węgrzech, [w:] Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci, pod red. Anny Pobóg-Lenartowicz, Opole 2001 (= „Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku”, 21), s. 45–51.
Sroka St., Rodzina Kurowskich w XIV-XV wieku, Kraków 1990.
Stachowska-Krzyżankowska A., Małżeństwa szlacheckie w parafii Luzino w latach 1670-1797 w świetle ksiąg metrykalnych (przyczynek do dziejów szlachty kaszubskiej), Zapiski Historyczne, tom LXXIX, 2014, zeszyt 3, s. 115-140.
Stadnicki K., Rodowody domu Stadnickich 1368-1861, Lwów 1857-1861.
Staszewski M., Szlachta dekanatu kutnowskiego w 1783 roku, Łowicz 2001.
Stebelski I., O prześwietnej familii Imść PP. Sułtanów, Pis. Dziej. Pol., IV, 1878, Kraków.
Stecki T. J., Steccy Olechnowicze h. Radwan, Poznań 1888.
Stekert A., Przydomki polskie, litewskie i rusińskie, Kraków 1897.
Stępkowski L., O potrzebie problematyki genealogicznej we współczesnym regionaliźmie, [w:] Rodzina- Młodzież-Regionalizm, Ciechanów 2000, s. 92-95.
Stolarczyk T., Szlachta wieluńska od XIV do połowy XVI wieku, Wieluń, 2005.
Stryjkowski M., O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, ale z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczone, oprac. J. Radziszewska, Warszawa 1978.
Strzałkowska J., Materiały genealogiczno-biograficzne rodzin Strzałkowskich i Kuhnów, Łódź 1996, ss. 28.
Szczurowski P., Pochodzenie Prusów Szczurowskich, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2(296), Olsztyn 2017, s. 189-220.
Szczurowski P., Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku, Sandomierz 2018, ss. 332.
Szymczakowa A., Nobiles siradienses. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów, Warszawa 2011, ss. 568.

Studia i Materiały Historyczne

Tom 1, 1991: Redaktor, Przedmowa (s. 7–9)
STUDIA
Tomasz Jurek, Krąg rodzinny starosty wielkopolskiego Wierzbięty (1352–1369), czyli początki rodu Niesobiów (s. 11–42)
Marek Cetwiński, Mityczne wzorce i społeczne funkcje legend herbowych Czartoryskich i Czetwertyńskich (s. 43–5Cool
Marek Górnym, Związek Agnieszki Błajewny i Franciszka Wyrzyskiego. Przyczynek do znajomości wsi wielkopolskiej w XVII wieku (s. 59–64)
Zbigniew Fras, Pochodzenie narodowe i społeczne galicyjskich uczestników powstania 1830/1831 roku (s. 65–80)
MATERIAŁY
Marek Górny, List pochodzenia Dawida Urquharda z 1663 roku. Źródło do dziejów osadnictwa szkockiego w Polsce (s. 81–84)
KOMUNIKATY
Marek Górny, Władysław Jagiełło — potomkiem Piastów (s. 85–89)
RECENZJE I OMÓWIENIA
Stanisław Mackiewicz, Dom Radziwiłłów (Krzysztof Uściński)
Stanisława Dębicka, W starym gnieździe. Z sagi rodu Kolbergów (Marek Górny)
Tom 2, 1992:Redaktor, Przedmowa (s. 7)
STUDIA
Władysław Semkowicz, Rycerstwo śląskie do końca XIV wieku. Uwagi o polskich rodach rodzimych. Na podstawie maszynopisu z roku 1938, przejrzanego przez autora ponownie w roku 1948 wydał Marek Górny (s. 9–25)
Sławomir Leitgeber, Grocholscy herbu Sulima, przydomku z Oporowa. Dzieje wielkopolskiej rodziny w XV–XVII wieku (s. 27–46)
Margarita E. Byčkova, Polskie Tradycje w genealogii rosyjskiej XVII wieku. Na podstawie publikacji z roku 1981 przełożył Tadeusz Gosk, wydał Marek Górny (s. 47–64)
Marek Cetwiński, Hieroglify kultury słowiańskiej. Heraldyka w poglądach Zoriana Dołęgi Chodakowskiego (s. 65–76)
MATERIAŁY
Krystyna Górna, Prośba Tomasza Bebły i Heleny Malikówny o dyspensę małżeńską. Epizod z życia mieszczan górnośląskich w XVIII wieku (s. 77–85)
STARODRUKI
Walenty Szypiński, Wiersz weselny na ślub Filipa Bokija i Zofii Zawadzkiej. Na podstawie druku z roku 1645 wydał Wiesław Tyszkowski (s. 87–103)
POLEMIKI I DYSKUSJE
Marek Górny, Pałukowie, Pałuki — o nazwie wielkopolskiego rodu rycerskiego (s. 105–108)
RECENZJE I OMÓWIENIA
Mariusz Kazańczuk, Staropolskie legendy herbowe (Marek Cetwiński)
Marek Ruszczyc, Dzieje rodu i fortuny Branickich (Zbigniew Fras)
Robert Jarocki, Ostatni ordynat. Z Janem Zamoyskim spotkania i rozmowy (Krzysztof Uściński)
Tom 3, 1993:Redaktor, Przedmowa (s. 7)
STUDIA
Tomasz Jurek, Herby rycerstwa śląskiego na miniaturach „Kodeksu o św. Jadwidze” z 1353 roku (s. 9–36) [fragmenty tekstu; streszczenie; summary; Zusammefassung]
Tomasz Jurek, Kasztelan kaliski Andrzej z Bnina († 1367) — przodek Bnińskich herbu Łodzia (s. 37–43)
Jan Tęgowski, Powiązania genealogiczne wojewodów mołdawskich Bogdanowiczów z domem Giedyminowiczów w XIV–XV wieku (s. 45–66)
Jacek Kowalkowski, Rękopisy herbarza Jana Karola Dachnowskiego z XVII i XVIII wieku (s. 67–82)
Marek Cetwiński, „Rody” piastowskiej „marchii zachodniej”. Władysław Semkowicz o średniowiecznym rycerstwie śląskim (s. 83–93)
MATERIAŁY
Jacek Kowalkowski, Posag Anny Myślęckiej, żony Fabiana Kowalkowskiego, w świetle układu poślubnego z 1593 roku (s. 95–106)
KOMUNIKATY
Andrzej Kostrzewski, Franciszek Ferdynand Lilling (1831–1917) i jego potomkowie. Przyczynek do dziejów polonizacji cudzoziemców w Galicji (s. 107–110)
RECENZJE I OMÓWIENIA
Jerzy Piechowski, Ukryte światła herbów (Marek Cetwiński)
Hans von Mosch, Urkunden und Regesten zur Geschichte und Genealogie der Familie von Mosch 1245–1945 (Tomasz Jurek)
Andrzej Wyczański, Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego (1506–1548) (Krzysztof Uściński)
VARIA
Marek Górny, Bibliografia bieżąca genealogii polskiej (1) (s. 123–135)
Tom 4, 1994:Redaktor, Przedmowa (s. 7)
STUDIA
Kazimierz Przyboś, Awans społeczny Lubomirskich herbu Drużyna od XIV do początku XVII wieku (s. 9–45)
Sławomir Leitgeber, Kościeleccy herbu Ogończyk. Nagły upadek magnackiego rodu w końcu XVI wieku (s. 47–54)
Krystyna Górna, Roedernowie w krapkowickiej społeczności lokalnej w latach 1682–1773 (s. 55–6Cool
Stanisław Pigoń, Sprawa o matkę Adama Mickiewicza. Na podstawie publikacji z roku 1922 wydał Marek Górny (s. 69–77)
Zbigniew Fras, Szkoła polskości dla cudzoziemców, czyli o niektórych skutkach spisków galicyjskich z lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku (s. 79–92)
MATERIAŁY
Mieczysława Chmielewska, Dokument herbowy Seyfrida von Rotha z 1464 roku (s. 93–99)
Marek Górny, List pochodzenia Marcina Franciszka Smoguleckiego, podczaszego brzeskokujawskiego, z 1671 roku (s. 101–107)
Jacek Kowalkowski, Poświadczenie polskości — dokument sporządzony przez Maurycego Szumana dla syna Norberta w 1861 roku (s. 109–116)
KOMUNIKATY
Edward Rymar, Dominus Wrezlaus. Przyczynek do genealogii Przemyślidów w XIII wieku (s. 117–118)
Marek Górny, Paszkietowie z Szaradowa w XVIII wieku (s. 119–125)
POLEMIKI I DYSKUSJE
Kazimierz Jasiński, Miejsce pochowania Bolesława Krzywoustego (s. 127–136)
Tomasz Jurek, Znowu o Wierzbięcie z Palowic (s. 137–140)
RECENZJE I OMÓWIENIA
Józef Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego (Tomasz Jurek)
Jerzy Dygdałac, Adam Stanisław Grabowski (1698–1766): biskup, polityk, mecenas (Bogdan Rok)
Zofia Kozarynowa, Sto lat. Gawęda o kulturze środowiska (Janina Fras)
Marek Miller, Arystokracja (Krzysztof Uściński)
Tom 5, 1995:Redaktor, Przedmowa (s. 7)
STUDIA
Krzysztof Rafał Prokop, Data urodzenia księcia legnickiego Ruperta I (s. 9–24)
Kazimierz Jasiński, Przydomek Kazimierz Wielkiego (s. 25–43)
Sławomir Leitgeber, Kłobukowscy herbu Paprzyca. Dzieje linii pałuckiej w XVI–XVIII wieku (s. 45–52)
Marek Górny, Wybór imion chrzestnych dla dzieci szlacheckich w powiecie kcyńskim w XVII wieku (s. 53–67)
Jacek Kowalkowski, Małżeństwo Józefa Wybickiego i Kunegundy Drwęskiej w latach 1773–1775 (s. 69–86)
Marek Cetwiński, „Przewodnik wyborny”. Początki kryterium imionowego w badaniach nad społeczeństwem Polski piastowskiej (s. 87–106)
MATERIAŁY
Marek Górny, Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Część 1. Lata 1592–1618 (s. 107–140)
Sławomir Leitgeber, Spis szlachty powiatu kcyńskiego z 1621 roku (s. 141–144)
KOMUNIKATY
Jan Tęgowski, Chronologia urodzeń dzieci Giedymina (s. 145–148)
Marek Górny, Bałowie z Szaradowa w XVIII wieku (s. 149–153)
RECENZJE I OMÓWIENIA
Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, rys. Adam Jońca, Herby szlachty polskiej (Maria Bobowska-Kowalska, s. 155–162)
Edward Breza, Wybrane nazwiska parafii Smogulec pod Wągrowcem na przełomie XVI i XVII wieku (Marek Górny, s. 163–168)
Ewa Berberyusz, Książę z Maisons-Laffitte (Krzysztof Uściński)
Tom 6, 1995:Redaktor, Przedmowa (s. 7)
STUDIA
Arkadiusz Szczawiński, Daty dzienne zgonów Warcisława I i Warcisława II, książąt Pomorza Gdańskiego (s. 9–16)
Jan Tęgowski, Małżeństwa Lubarta Giedyminowica. Przyczynek do genealogii dynastów halicko-wołyńskich w XIV wieku (s. 17–26)
Sławomir Leitgeber, Smoguleccy herbu Grzymała. Dzieje rodziny od XVI do XVIII wieku (s. 27–52)
August von Doerr, Legitymowani potomkowie ostatnich książąt cieszyńskich z rodu Piastów (r. 1915) (s. 53–62)
Mieczysława Chmielewska, Pochodzenie i koligacje Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Idee drzeworytu Stanisława Temberskiego i Jana Aleksandra Gorczyna z 1669 roku (s. 63–74)
Krzysztof Rafał Prokop, Rzekomi synowie księcia legnickiego Ruperta I. Z dziejów historiograficznej omyłki. (s. 75–8Cool
MATERIAŁY
Marek Górny, Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Część 2. Lata 1619–1652 (s. 89–132)
Ireneusz Lipiński, Umowa przedślubna Michała Ossolińskiego i Anny Szaniawskiej z 1753 roku (s. 133–136)
POLEMIKI I DYSKUSJE
Kazimierz Jasiński, Przydomek Bolesława Krzywoustego (s. 137–146)
Marek Górny, Uwagi o badaniu przezwisk i nazwisk staropolskich (s. 147–154)
RECENZJE I OMÓWIENIA
Rafał T. Prinke, Poradnik genealoga amatora (Marek Górny, s. 155–159)
Irena Krzywicka, Wspomnienia gorszycielki (Krzysztof Uściński, s. 160–166)
VARIA
Bibliografia bieżąca genealogii polskiej (3) (s. 167–174)
Tom 7, 1996:Redaktor, Przedmowa (s. 7)
STUDIA
Arkadiusz Szczawiński, Genealogia Dypoldowiczów. Ze studiów nad rodowodem Przemyœlidów w XII–XIII wieku (s. 9–56)
Jan Tęgowski, Małżeństwo Wigunta Olgierdowica w politycznych planach króla Władysława Jagiełły (s. 57–6Cool
Marek Górny, Zawarcie małżeństwa na wsi pałuckiej w XVIII wieku: parafia Szaradowska (s. 69–96)
Jacek Kowalkowski, Miejsce pochowania Kunegundy Drwęskiej († 1775), żony Józefa Wybickiego (s. 97–104)
MATERIAŁY
Marek Górny, Testament Cecylii z Działyńskich Baranowskiej z 1736 roku (s. 105–114)
STARODRUKI
Anonim, Oda na dzień weselny Feliksa Olędzkiego i Róży Węgleńskiej (r. 1775) (s. 115–118)
POLEMIKI I DYSKUSJE
Elżbieta Kowalczyk, Miejsce powchowania Bolesława Krzywoustego – dyskusji ciąg dalszy (s. 119–124 )
Jan Tęgowski, Pochodzenie kniaziów Iwana i Fiodora Nieświckich (s. 1125–136)
RECENZJE I OMÓWIENIA
Małgorzata Aleksandrowicz-Szmulikowska, Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów. Przyczynek do badań mentalności magnackiej XVI–XVII wieku (Marek Górny, s. 1137–139)
Andrzej Kwilecki, Stratyfikacja warstw wyższych w dawnej Polsce. Ziemiaństwo i arystokracja (Sławomir Leitgeber, s. 140–142)
Tom 8, 1996:Redaktor, Przedmowa (s. 7)
STUDIA
Andrzej Marzec, Krąg rodzinny arcybiskupa Janusza Suchywilka (s. 9–26)
Jan Tęgowski, Przodkowie Zofii Holszańskiej, czwartej żony Władysława Jagiełły (s. 27–46)
Jacek Kowalkowski, Augustyn Gorzeński – adresat listów Józefa Wybickiego z lat 1774 i 1779 (s. 47–60)
MATERIAŁY
Ireneusz Lipiński, Testament Piotra Werychy Massalskiego z 1561 roku (s. 61–66)
Agnieszka Wysocka, Testament Heleny Franciszki z Kamiona Wieteskiej z 1684 roku (s. 67–70)
Małgorzata Pach, Testament Ludwiki z Wielopolskich Wodzickiej z 1808 roku (s. 71–7Cool
KOMUNIKATY
Krystyna Górna, Szczepańscy z Krapkowic w XVIII wieku (s. 79–86)
POLEMIKI I DYSKUSJE
Jan Tęgowski, Jeszcze o pochodzeniu kniazia Fiodora Nieœwickiego (s. 87–90)
RECENZJE I OMÓWIENIA
Jacek Kowalkowski, Kórnicka edycja herbarza J. K. Dachnowskiego (s. 91–136)
Krzysztof Uściński, Dokument spóznionego niesmaku (s. 137–146)
VARIA
Bibliografia bieżąca genealogii polskiej (4) (s. 147–158)
Tom 9, 1997:Redaktor, Przedmowa (s. 7)
STUDIA
Arkadiusz Szczawiński, Data zgonu Sambora II. Przyczynek do genealogii książąt Pomorza Gdańskiego w XIII wieku (s. 9–22)
Stanisław Karwowski, Dziembowscy herbu Pomian. Dzieje rodziny od XV do początku XX wieku (r. 1991, wyd. Piotr M. Dziembowski) (s. 23–82)
MATERIAŁY
Tomasz Jurek, Sprawa Marcina Zegana i Doroty Szczepankówny. Przyczynek do kwestii świadomości genealogicznej średniowiecznego chłopstwa (s. 83–97)
Ewa Kulik, Transakcje majątkowe Stefana Śliźnia z lat 1773 i 1774 (s. 99–110)
Marek Górny, Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku (s. 111–170)
KOMUNIKATY
Marek Górny, Będzińscy albo Będzyńscy herbu Belina. Na pograniczu stanów (s. 171–174)
Tom 11:STUDIA
Wacław Gójniczek, Grodzieccy z Brodów herbu Radwan w XV–XVIII wieku (s. 7–19)
Ireneusz Lipiński, Massalscy — linia wołkowyska od XVI do początku XIX wieku (s. 21–65)
Krystyna Górna, Korgielowie z Pietny pod Krapowicami w XVIII wieku (s. 67–83)
MATERIAŁY
Mieczysław Kędelski, Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 roku (s. 85–136)
RECENZJE I OMÓWIENIA
Marek Cetwiński, Kilka uwag na marginesie książki o Podiebradach (s. 137–142)
Krzysztof Uściński, Klaus von Bismarck — autobiografia pęknięta (s. 143–158)
Tom 12, 2000:STUDIA
Jan Tęgowski, Spokrewnienie Bolesława Krzywoustego ze Świętoborem i Świętopełkiem, książętami pomorskimi z początków XII wieku (s. 7–22)
Jarosław Nikodem, Data urodzenia Władysława Jagiełły. Uwagi o starszeństwie synów Olgierda i Julianny (s. 23–50)
Adam Soćko, Gardzienice w Lubelskiem — majątek i jego właściciele od XV do XX wieku (s. 51–6Cool
Przemysław Wiszewski, Legnicka tablica pamiątkowa rodu Budziwojowiców. Przyczynek do poznania tradycji genealogicznej rycerstwa na Śląsku w pierwszej połowie XVI wieku (s. 69–9Cool
MATERIAŁY
Jan Tęgowski, Pokwitowanie posagu przez Katarzynę księżniczkę mazowiecką, żonę Michała Bolesława Zygmuntowica, z 1439 roku (s. 99–101)
Mieczysław Kędelski, Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 roku (s. 103–226)
VARIA
Listy do Redaktora
Tom 13, 2001:STUDIA
Jarosław Nikodem, Synowie Giedymina. Próba ustalenia kolejności urodzeń (s. 7–30)
Jan Tęgowski, Data ślubu Aleksandry, Piastówny cieszyńskiej, z możnowładcą węgierskim Władysławem z Gary (s. 31–3Cool
Jan Tęgowski, Polityczne aspekty małżeństwa księżniczki mazowieckiej Katarzyny Siemowitówny z Michałuszkiem synem Zygmunta Kiejstutowica (s. 39–4Cool
Wacław Gojniczek, Uwagi o pochodzeniu św. Melchiora Grodzieckiego. Przyczynek do genealogii mieszczańskiej rodziny Grodskich z Cieszyna (s. 49–5Cool
Jacek Kowalkowski, Zainteresowania genealogiczne Ignacego Krasickiego (1735–1801) (s. 59–116)
MATERIAŁY
Paweł Klint, Testament Zofii ze Smoszewskich Pogorzelskiej z 1658 roku (s. 117–128)
Piotr M. Dziembowski, Inwentarz pośmiertny Baltazara Dziembowskiego z 1671 roku (s. 129–132)
POLEMIKI I DYSKUSJE
Jarosław Nikodem, Patirg (Patryk?) Kiejstutowic czy Patryk Narymuntowic? Próba identyfikacji księcia władającego Grodnem do 1365 roku (s. 133–150)
STARODRUKI
Dymitr Kola, Wesele stanów wszystkich koronnych — wiersz weselny Elżbiety Mniszchówny i Karola Wielopolskiego z 1725 roku (wyd. Ewa Kulik) (s. 151–182)
Tom 14, 2002:STUDIA
Jan Tęgowski, Data powrotu Siemomysła na Kujawy – rok 1279 (s. 7–1Cool
Joanna Karczewska, Ród Kotwiców na Kujawach w średniowieczu (s. 19–30)
Dariusz Dąbrowski, Radosłowle kniazey Wytebskich – analiza porównawcza treści (s. 31–70)
Paweł Klint, Wyrzyscy herbu Pałuka w XVI–XVIII wieku (s. 71–106)
Jacek Kowalkowski, Małżeństwo Marianny Ciecierskiej i Franciszka Skórzewskiego w latach 1755–1773. Szkic do portretów (s. 107–126)
MATERIAŁY
Marek Górny, Testament Macieja Grochowickiego, łowczego kaliskiego, z 1675 roku (s. 127–132)
Małgorzata Pach, Genealogia starożytnego domu Ichmościów Panów Złotnickich – źródło genealogiczne w dokumentach Andrzeja Złotnickiego z przełomu XVII i XVIII wieku (s. 133–142)
STARODRUKI
Anonim, Walor drogiej sławy Prześwietnego Drogosława – wiersz weselny Marianny Ciecierskiej i Franciszka Skórzewskiego z 1755 roku (wyd. Jacek Kowalkowski) (s. 143–164)
RECENZJE I OMÓWIENIA
Krzysztof Uściński, My, w pakcie z Bogiem – rozważania po lekturze powieści Jeana d'Ormessona, My, z łaski Boga (s. 165–173)
Tom 15, 2003:STUDIA
Krzysztof Benyskiewicz, Herb Jeleni wielkopolskich w XIV–XVI wieku (s. 7–34)
Jan Tęgowski, Kilka uwag o genealogii kniaziów Kroszyńskich do końca XV wieku (s. 35–44)
Wacław Gojniczek, Małgorzata Kostlachówna z Kremże – matka Wacława Gotfryda barona z Hohensteinu, nieślubnego syna księcia cieszyńskiego Adama Wacława. Przyczynek do genealogii Piastów śląskich
(s. 45–62)
Paweł Klint, Samozwaniec w krajeńskim dworze. Przyczynek do dziejów Sławianowskich herbu Koźle Rogi (s. 63–74)
MATERIAŁY
Łukasz Lubicz Łapiński, Akt działu po Szczęsnym Łapie z Łap Bursiąt z 1603 roku (s. 75–80)
Jacek Kowalkowski, Testament Zygmunta Kowalkowskiego z 1624 roku (s. 81–94)
Kazimierz Przyboś, Testament Gryzeldy Konstancji z Zamoyskich Wiśniowieckiej z 1672 roku (s. 95–108)
Konrad Rzemieniecki, Spis ludności parafii będkowskiej z 1791 roku (s. 109–128)
Ryszard Wójtowicz, Metryka ślubu Kazimierza Wodzickiego i Eleonory Platerówny z 1847 roku (s. 129–132)
KOMUNIKATY
Marek Górny, Pochodzenie rodowe Zofii Zakrzewskiej, żony Stefana Krzysztofa Gorajskiego (s. 133–136)
POLEMIKI I DYSKUSJE
Jan Tęgowski, Data urodzenia Jagiełły oraz data chrztu prawosławnego jego starszych braci (s. 137–144)
RECENZJE I OMÓWIENIA
Mikołaj Szołtysek, O historii rodziny inaczej – uwagi w związku z książką Jacka Goody'ego, The European Family. An Historico-Anthropological Essay (s. 145–156)
VARIA
Krzysztof Fokt, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu – dyskusja na kanwie książki Jana Wroniszewskiego zorganizowana przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (s. 157–159)

Strzyżewski W., Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI-XVIII wiek), Warszawa 2009, ss. 266.
Studium heraldyczne z rękopisów pozostałych po heraldyku Kazimierzu Stadnickim. Wiadomość genealogiczna o rodzinie Bierżyńskich h. Ślepowron, Warszawa 1879.
Stupnicki H., Herbarz Polski i imionopis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów, t. I-III, Lwów 1855-1862.
Sukertowa-Biedrawina E., Rodowód i życie Tymoteusza Gizewiusza, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2, 1965, s. 210-237.
Supruniuk A., U kresu wypraw krzyżowych. Udział rycerzy i stronników mazowieckich w krzyżackich rejzach na Litwę na podstawie XIV-wiecznych herbarzy zachodnioeuropejskich, „Teki Historyczne” 21, 1994–1995 [druk: 1996], s. 52–83.
Supruniuk A., Krąg rodzinny Andrzeja z Korabiewic herbu Szarza, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Biedniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 261-270.
Supruniuk A., Otoczenie ks. Mazowieckiego Siemowita IV (1374 - 1426), Warszawa 1998.
Sygański J. ks, Indygenat Dzianetów, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 2, 1909.
Sygański J. ks, Z notat heraldyczno-genealogicznych [Brandysowie z Grabiszyc h. Radwan; Brodeccy h. Jastrzębiec; Witkowscy h. Nowina; Zakrzowscy h. Bogoria; Zeniowie h. Tępa Podkowa], [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 3, 1910.
Szalewicz A., Rodopis Szalewiczów. Czy wszyscy pochodzimy od jednego przodka, Warszawa 2008, ss. 514.
Szeptycka A., Uwagi do artykułu o Herburtach z Bruchnala, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 18, 1939.
Szczuka L., Marszałkowie szlachty gub. grodzieńskiej, „ Aten. Wil”, II, 1924.
Szczygielski W., Zmiany w stanie posiadania i strukturze własnościowej szlachty powiatu wieluńskiego od połowy XVI do końca XVIII w., „Rocznik Łódzki”, t. 1, 1958.
Szelągowski A., Wici i Topory. Studyum nad genezą i znaczeniem godeł polskich i zawołań. Akademia Umiejętności, Kraków 1914.
Szpot J., Materiały do historii Duninów, Lwów 1858.
Szweda A., Panowie z Iwna herbu Grzymała w służbie królów polskich, [w:] Etos rycerski w Europie środkowej i wschodniej X-XV w., pod red. W. Peltza i J. Dudka, Zielona Góra 1997, s. 160-163.
Szweda A., Nałęcz Jan z Iwna, czyli o początkach Iwieńskich herbu Łodzia, „Roczniki Historyczne”, r. LIII, 1997, s. 153–162.
Szweda A., Jurkowscy herbu Grzymała. Przyczynek do dziejów osadnictwa polskiego na Rusi Czerwonej, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Biedniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 281-290.
Szweda A., Urzędnicy i ich zastępcy w Wielkopolsce w XV w. na przykładzie rodu Grzymałów, [w:] Genealogia — władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Jana Wroniszewskiego, Toruń 1999, s. 141–152.
Szweda A., W kręgu synowców arcybiskupa Janusza Suchegowilka, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 8, pod red. S. K. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 175–194.
Szweda A., Ród Grzymałów w Wielkopolsce, Toruń 2001, ss. 403.
Szybkowski S., Pozakancelaryjne aspekty życiorysu Mikołąja Cebulki z Czechowa — sekretarza, dyplomaty i doradcy Witolda. Przyczynek do badań nad kręgiem polskich współpracowników wielkiego księcia, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 7, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1996, s. 243–265.
Szybkowski S., Dokument sądu ziemskiego inowrocławskiego z 11 V 1426 r. Pochodzenie sędziego ziemskiego inowrocławskiego Jana Rosiejowskiego z Dąbrówki, [w:] [w:] Mazowsze, Pomorze, Prusy, pod red. B. Śliwińskiego, Gdańsk 2000 (= „Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza” 7), s. 341–353.
Szybkowski S., Przynależność rodowa Mikołaja Osieńskiego, męża Anny Trląskiej. Uzupełnienie do genealogii dziedziców Trląga, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 8, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 195–205.
Szybkowski S., Ród Cielepałów. Studium genealogiczne, Gdańsk 1999.
Szybkowski S., Rodzina Bolumińskich na Kujawach i w Wielkopolsce w XV wieku. Działalność, posiadłości, genealogia, heraldyka, [w:] Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 419-444.
Szymański J., Systematyka polskiej heraldyki rycerskiej, a budowa języka blazonowania, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXII, 1980.
Szymański J., Indygenat czy nobilitacja, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Historia XXVI, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 240, 1992.
Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.
Szymański J., Zmiana formy czy gatunku herbarzy polskich w XVI wieku, [w:] Ludzie i herby w dawnej Polsce, pod. red. P, Dymmela, Lublin 1995.
Szymański J., Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Łódź, 2001.
Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.
Szymański J., Nieznane źródło heraldyki polskiej z XVI wieku, [w:] Studia Źródłoznawcze, t. 32-33, s. 129-141.
Szymczak J., Epigrafika w służbie genealogii. O początkach Wspinków z Będkowa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Historia, t. XLV, 1990.
Szymczakowa A., Rodzina czy klientela? Komornicy urzędników sieradzkich w XV wieku, [w:] Genealogia — władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Jana Wroniszewskiego, Toruń 1999, s. 125–140.
Szymczakowa A., Marcin Klobar kuźnik-szlachcicem, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Biedniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 291-300.
Szymczakowa A., Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998.
Szymczakowa A., Nagana szlachectwa w Sieradzkiem w XV wieku, [w:] Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 455-466.
Śliwiński B., Poczet książąt gdańskich, Gdańsk 1997.
Śliwiński B., Podsędek sandomierski Prandota i małopolscy Odrowążowie w II połowie XIV wieku, [w:] Ludzie, władza, posiadłości, pod red. Jana Powierskiego i Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1994 (= „Gdańskie Studia i Dziejów Średniowiecza”, 1), s. 217–244 [zob. 3/130].
Śliwiński B., O pochodzeniu kasztelana krakowskiego Spycimira z Tarnowa w świetle najnowszych badań nad genealogią jego rodziny, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Biedniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 271-280.
Śliwiński B., Herb rodu Święców, [w:] Genealogia — władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Jana Wroniszewskiego, Toruń 1999, s. 153–167.
Śliwiński J., Powiązania dynastyczne Kazimierza Wielkiego a sukcesja tronu w Polsce, Olsztyn 2000.
Testamenty szlachty krakowskiej XVII–XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650–1799, oprac. Alicja Falniowska-Gradowska, Kraków 1997.
Śliwiński B., Lisowie Krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci, Gdańsk 1993.
Ślusarek K., Szlachta w Galicji Wschodniej na przełomie XVIII i XIX wieku. Rozmieszczenie terytorialne i liczebność, „Studia Historyczne”, z. 2, R. XXXIV, 1991.
Ślusarek K., Drobna szlachta w Oberżynie. Studium z dziejów szlachty w małym miasteczku na przełomie XVIII i XIX w., „Studia Historyczne”, z. 2, R. XXXVII, 1991.
Ślusarek K., Jahniszczak W., Szlachta w misteczkach Hałyczyny w kinci XVIII st. Początku XIX st., [w:] Aktualni problemy rozwytku mist ta miśkoho samowriaduwannia (istoria i suczasnist), Riwne 1993.
Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994.
Ślusarek K., Bilina Wielka. Galicyjskie zaścianki szlacheckie [Bilińscy herbu Sas], ss. 128.
Średniowieczne zapiski heraldyczne łęczyckie, wyd. T. Piotrkowski, Z. Wdowiszewski, „Miesięcznik Heraldyczny”, R. 14, 1935.
Święcki T., Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski, t. I-II, Warszawa 1858.
Tarnas-Tomczyk A., Ród Wierzbnów do końca XIV wieku. Genealogia i rozsiedlenie, Wrocław 1993, ss. 80. Tarnawski A., Bibliografia szlachty zagrodowej Małopolski Wschodniej, Lwów 1938.
Tarnawski A., Szlachta zagrodowa w Polsce południowo-wschodniej, Materiały do bibliografii, Lwów 1938.
Teki Włodzimierza Dworaczka 1.2.0. CD-ROM, Kórnik 1997.
Terlikowski W., Drobna szlachta na Podlasiu i w parafii Haydnów, [w:] Mozaika Ziemi Łosickiej. Religia, kultura, polityka, red. Arkadiusz Indraszczyk, Warszawa – Łosice 2005.
T. M., Panowie Wielopolscy w Krakowie. Niektóre epizody przeszłości tej rodziny, Lwów 1896.
Teterycz A., Rządy księcia Henryka, syna Bolesława Krzywoustego, w ziemi sandomierskiej, [w:] Mazowsze, Pomorze, Prusy, pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 2000 (= „Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza”, 7), s. 245–270.
Tęgowski J., Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań-Wrocław 1999 (= „Biblioteka Genealogiczna”, 2, pod red. Marka Górnego).
Tłoczek I. F., Drobnoszlacheckie gospodarstwa rolne na Podlasiu, „Zeszyty Naukowe SGGW-AR w Warszawie”, Seria Historyczna, Nr 16, 1979.
Tłomacki A., Sapiehowie- linia kodeńska, Warszawa 1996.
Tom 1. Ziemia przemyska, część 1. Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 1997; część 2. Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1651 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś; Przemyśl-Rzeszów 1997; część 3. Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1658 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś; Przemyśl-Rzeszów 1999; część 4. Rejestr pogłównego ziemi przemyskiej z 1674 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 2000.
Tom 2. Ziemia sanocka, część 1. Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1640 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 1998; część 2. Rejestr poborowy ziemi sanockiej z 1655 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, Przemyśl-Rzeszów 1999.
Tomicki A., Sobańscy [h. Junosza], Prz. Lwow., X, 1875.
Topczybasza Ali Akber Bek, Przyczynek do heraldyki muślimów litewskich, [w:] Herold, z. 1, Warszawa 1930.
Trajdos Tadeusz M., Dobroczyńcy mendykantów średniowiecznego Lwowa, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 8, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 219–254.
Trawka R., Kmitowie. Studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce, Kraków 2005, ss. 550.
Trelińska B., Nobilitacja Joachima de Beke, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Biedniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 301-304.
Trelińska B., Album armorum nobilium Regni Poloniae XV-XVIII saec. Herby nobilitacji i indygenatów XV-XVIII w., Lublin 2001.
Trillerówna E., Mauzoleum rodzinne Szczepańskich [Szczepańscy h. Dołęga] w Katuzach, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 17, 1938.
Trzecieski J., Pamiętniki i wspomnienia z sanockiej ziemi. Cz. I. Krosno 1907, ss. 224. Zawiera materiały do historii miejscowej szlachty (m.in. spis rodów szlachty sanockiej i ich dóbr z XVII w.) z uwzględnieniem roli dominującej w powiecie rodziny Krasickich oraz pamiętnik Romana Krasińskiego z 1831 r. Mnóstwo przyczynków do genealogii. Kolejna część dzieła nie ukazała się.
Trzyna E., Ziemia Sanocka i struktura jej własności feudalnej od połowy XVI do drugiej połowy XVII wieku, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego”, r. 9, 1978.
Tymieniecki K., Szlachta-mieszczanie w Wielkopolsce XV w. (1400-1475 r.), [w:] Miesięcznik Heraldyczny, t. 15, 1936, nr 10-12; t.16, 1937, nr 1-2.
Tyszkiewicz, Genealogia domu Tyszkiewiczów [h. Leliwa] 1437-1450, b. m. 1890.
Tyszkiewicz E., Groby Tyszkiewiczów, Warszawa 1873.
Tyszkiewicz J., Tyszkieviciana, Poznań 1903.
Tyszkiewicz M., Monografia domu Tyszkiewiczów, Warszawa 1900.
Tyszkiewicz M., Materiały historyczno-genealogiczne do monografii domu Tyszkiewiczów, t. I, w. XV i XVI (1413-1509), Warszawa 1911.
Ulanowski B., Materiały do historii prawa i heraldyki polskiej, „Archiwum Komisji Historycznej”, t. III, 1886.
Urban W., Nieznana szlachta na podstawie akt grodzkich Archiwum Państwowego w Krakowie (XVII – początek XVIII wieku), [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, serii nowej tom 3, 1997, s. 153–166.
Uruski hr. S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I-XV, Warszawa 1904-38.
Wagner Newlin T., Wagnerowie inflancko-polscy, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, t. 9, 1930.
Wagner Newlin T., Wagnerowie inflancko-polscy, uzupełnienia, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, t. 11, 1932.
Wajs A., Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 2001.
Wańkowicz M., Dzieje rodziny Korzeniewskich, Gdańsk 1981, ss. 49.
Warszycki W., Imion herbownych z urodzenia szlachetnego uroczystością wyrachowanych summariusz dowodnymi autorów świadectw wsparty przez urodzonego... do druku podany ..., Gdańsk 1782.
Wasilewski T., Topograficzne nazwy rodowe w Polsce średniowiecznej i ich znacznie dla badań nad genezą rodów, [w:] Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej, Toruń 1987.
Wdowiszewski Z., Ród Bogoriów w wiekach średnich, [w:] Rocznik Heraldyczny, t. 9, 1930 (uzup. rec. K. Górskiego, MH, R. 9, 1930).
Wdowiszewski Z. Polska bibliografia heraldyczna za lata 1914-1928, "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", 5-9.
Wdowiszewski Z., Regesty przywilejów indygenatów w Polsce (1519-1793), [w:] Materialy do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. V, Buenos Aires-Paryż 1971.
Wdowiszewski Z., Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794), [w:] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. IX, Buenos Aires 1987.
Wenta J., O stróżach „testamentu” Bolesława Krzywoustego, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 8, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 67–112.
Weyssenhoff J., Kronika rodziny Weyssów-Weyssenhoffów, Wilno 1935.
Wielądko W., Heraldyka szlachty polskiej, Warszawa 1792-1798.
Wielądko W., Genealogia Romanów h. Ślepowron, rkps., AGAD ok. 1810.
Wierzchosławski Sz., Studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, Toruń 1990.
Wiesiołowski J., Szlachta w mieście. Przemieszczenia i migracje szlachty między wsią a miastem w Polsce XV wieku, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, z. 1, t. XIV, 1980.
Wiesiołowski J., Hołub z Bordeaux herbu Wczele, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, serii nowej t. 1, 1993, s. 13-23.
Wilczyński J. K., Herbarz staropolskiej szlachty podług heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych, Paryż 1859-1866.
Wilska M., Objazdy księcia Janusza Starszego. Struktura władzy i środowisko dworskie na Mazowszu, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S. K. Kuczyński, t. 2, Warszawa 1982.
Winiarski Brzezina A., Herby szlachty Rzeczypospolitej, 2005, ss. 190.
Wiśniewski J., Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186-1926 r. Tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom: [nakł. autora], 1926. - 216 s., [27] k. tabl., [3] k. tabl. rozkład. Kilkaset biogramów kanoników sandomierskich pochodzących głównie ze znanych rodów szlacheckich.
Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do końca XVIII wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu augustowskiego, Białystok 1967.
Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XIV do XIX wieku, [w:] Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, pod red. J. Antoniewicza, Białystok 1963.
Wiśniewski J., Rodzina Wagów w kulturze polskiej, Warszawa 1974.
Wiśniewski J., Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-litewsko-ruskim od końca XIV do poł. XVII w., „Acta Baltico-Slavica”, t. I, 1964.
Wiśniewski J., Ród Wagów, [w:] Rodzina Wagów w kulturze polskiej, red. W. Grębecka, Warszawa 1974, s. 7-15.
Wiśniewski J., Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, [w:] Acta Baltico-Slavica, t. 11, 1977.
Wiszewski P., Związki fundatorów z klasztorami żeńskimi na Śląsku (XIII – połowa XIV w.). Wybrane aspekty, [w:] Genealogia — władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, pod red. Andrzeja Radzimińskiego i Jana Wroniszewskiego, Toruń 1999, s. 303–332.
Witanowski M. R., Ród aptekarzy płockich Alantsich (w. XV-XVII), „Wiadomości Farmaceutyczne”, LVI, 1929.
Witanowski M. R., Rodowód gen. Józefa Bema, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, 6, 1913.
Wittyg W., Znaki pieczętne mieszczan (gmerki) w Polsce w XVI i zaraniu XVII wieku, Kraków 1906.
Wittyg W., Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908.
Wittyg W., Wypisy heraldyczne z ksiag poborowych wojewodztwa podolskiego z lat 1563 – 1565, [w:] Herold Polski,. Kraków 1908.
Wittyg W., Rozsiedlenie i gniazda rodowe szlachty ziemi rawskiej w w. XVI, Arch. Kom. Hist., 11, Kraków 1913.
Włodarczyk T., Ród Kalksteinów, „Mówią Wieki”, 39, 1996, nr 8, s. 32–38.
Włodarski A., Zarys monografii rodu Lipińskich herbu Rawicz. Ze źródeł archiwalnych, Warszawa 1912.
Włodarski A., Krótkie wiadomości o rodzie Walińskich h. Łuk, Warszawa 1922.
Włodarski A., Ród Porajów-Pstrokońskich comesów z Bużenina, Warszawa 1928.
Włodarski A., Ród Szostakowskich h. Łabędź, Warszawa 1932.
Włodarski A., Burhardtowie h. Grzymała, Warszawa 1933.
Włodarski A., Zarys monografii rodu Grzymała Ślaski Trzymałaś. Śleszyński, Warszawa 1934.
Włodek J., Goetz-Okocimscy. Kroniki rodzinne 1590-2000, Kraków 2001.
Wnęk S., Wodziccy — dzieje zapomnianej fortuny, „Prace Hist.-Archiw.” 4, 1996, s. 19–29.
Wojczuk I., Kartusz herbowy Ludwika Konstantego Pocieja, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, serii nowej t. 3, 1997, s. 175–178.
Wojecki M., Skąd nasz ród. Wojecki, Zielona Góra 1995.
Wolf J., Pacowie. Materiały historyczno-genealogiczne ułożone i wydane przez..., Petersburg 1885.
Wolf J., Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa itewskiego 1386-1795, Kraków 1885.
Wolf J., Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895.
Wolff A., Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., Kraków 1937.
Woliński M., Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie, Tom 1,
Woliński M., Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie, Tom 2, Szczecin 2014, ss.
Wolski M., Kilka uwag o herbie Ogniwo i rodzie „Lubowlitów”, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Biedniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 389-400.
Wolski M., Zmiany heraldyczne u szlachty polskiej w kontekście jej migracji na Podole, [w:] Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, F. Kiryk, Kraków 2000.
Wolski M., Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnoŹościowe, Kraków 2013, ss. 439.
Wójcik M. L., Ród Gryfitów do końca XIII wieku. Pochodzenie-genealogia-rozsiedlenie. Wrocław 1993.
Wójtowicz A., Ród Petrykowskich (od 1690 r.). Linia kujawsko-mazowiecka, 2008, ss. 160.
Wspomnienia o rodzinie Załuskich [h. Junosza) w XIX stuleciu, Kraków 1907.
Wypis treściwy z dokumentów do genealogii rodziny Prawdzie Zabrzezińskich-Zaleskich, Lwów 1886.
Wyrobisz A., Mowa herbów. Herby w kaplicy Kościeleckich w Kościelcu koło Inowrocławia, [w:] Arx Felicitatis. Księga ku czci profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników, kom. Red. Juliusz A. Chrościcki et al., Warszawa 2001.
Wywód przodków Maryi Leszczyńskiej, Opracował Otto Forst-Battaglia, Lwów 1913.
Wroniszewski J., Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Poznań-Wrocław 2001 (= „Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 60, pod red. Marka Górnego).
Wroniszewski J., Kryteria herbowe w badaniach genealogicznych, [w:] Genealogia. Problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, pod red. J. Hertla, Toruń 1982.
Wroniszewski J., Ród Rawiczów w wiekach średnich, [w:] Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Hertel, J. Wroniszewski, Toruń 1987.
Wroniszewski J., Ród Rawiczów – Warszowice i Grotowce, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, r. 85, z. 1, 1992.
Wroniszewski J., Wywody szlachectwa w Małopolsce XIV i XV wieku. Kwestia autentyczności najstarszego wywodu z 1335 r., [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 1997.
Wroniszewski J., List dobrego urodzenia Gawina ze Smogorzowa z 1445 roku a problem autorstwa tzw. Klejnotów Długoszowych, [w:] Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski Średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Biedniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, Toruń 1997, s. 401-417.
Wroniszewski J., Nobiles Sandomirienses. Rody Dębów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów, Kraków 2013, ss. 292.
Wrycza J., Zniemczona szlachta kaszubska, Gryf IV, nr 1/2, 1912.
Z Kosobut Piechowscy. Zapiski genealogiczne nieznajomego, Zapiski Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, t. III, 1914.
Wspomnienia o rodzinie Załuskich [h. Junosza] w XIX stuleciu, Kraków 1907.
Wybranowski A., Żydowscy [h. Doliwa], Przewodnik Naukowo-Literacki, 1882.
Wykaz rękopiśmiennych materiałów heraldyczno-genealogicznych znajdujących się w Bibliotece Ossolineum we Lwowie, "Miesięcznik Heraldyczny", 1931, 10, 41-43.
Wypis treściwy z dokumentów do genealogii rodziny Prawdzic Zabrzezińskich-Zaleskich, Lwów 1886.

Verbum Nobile
Spis treści roczników z lat 1992-2003

Nr 1 - grudzień 1992: * Stanisław Górski * Janusz Kalinowski Poczet kasztelanów Królestwa Obojga Narodów.
Nr 2 - luty 1993: * Selim Chazbijewicz * Władysław Chrzanowski O heraldyce słów kilka * Janusz Kalinowski Poczet kasztelanów Królestwa Obojga Narodów (2).
Nr 3-4 kwiecień – czerwiec 1993: * Szymon Konarski O nazwiskach szlacheckich * Selim Chazbijewicz Tatarskie rody książęce w Wielkim Księstwie Litewskim * Janusz Kalinowski Poczet kasztelanów Rzeczypospolitej Obojga Narodów (3).
Nr 5/6 sierpień - październik 1993: * Szymon Konarski O tytułach * Stanisław Dziadulewicz Jak się legitymowano ze szlachectwa przed b. Heroldyą Królestwa Polskiego * Stanisław Dumin Herby Tatarów litewskich * Władysław Chrzanowski * Dominik Zaroszyc Książęta Światopełk-Mirscy. Prawdy i legendy * Janusz Kalinowski Poczet kasztelanów Królestwa Obojga Narodów (4).
Nr 7 – 1994: * Janusz Kalinowski Poczet Kasztelanów Obojga Narodów (5) * Ireneusz Stanisław Osiński * Selim Chazbijewicz Szlachta tatarska w Rzeczypospolitej.
Nr 8 – 1994: * Janusz Kalinowski Poczet Kasztelanów Rzeczypospolitej Obojga Narodów (6) * Mariusz Gizowski Abatement * Selim Chazbijewicz Szlachta tatarska w Polsce.
Nr 9/10 – 1995: * Marek Dzięcielski Dzięcielscy * Leszek Zakrzewski Hegnerowie * Mariusz Gizowski Wielcy heraldycy Europy (1) Mariusz Gizowski Poczet heraldyków polskich (1) * Selim Chazbijewicz.
Nr 11 – 1997: * Mirosław Pisarkiewicz * Waldemar Górny Na tarczy herbowej i w listach. Marginalia o Opalińskich * Leszek Zakrzewski Dołęgowie - Zakrzewscy * Marek Dzięcielski Przyczynki do historii rodu * Selim Chazbijewicz.
Nr 12 – 1998: * Mirosław Pisarkiewicz * Grzegorz Brzustowicz Polski Lancelot * Jan Ciechanowicz Majewscy.
Nr 13/14 - 2000/2001: * Oleg Łagowski Testament przodka * Adam Pszczółkowski Wokół "Pana Tadeusza" * Selim Chazbijewicz Herby szlachty tatarskiej w Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim * Adam Pszczółkowski * Jan Ciechanowicz Achmatowicze * Mirosław Pisarkiewicz Pomniki szlacheckie na polskich cmentarzach (III)
Nr 15 - X 2003: * Łukasz Lubicz-Łapiński Drobna szlachta województwa podlaskiego w XVII wieku * Adam Danilczyk, Łukasz Lubicz-Łapiński Stan badań nad sejmikami * Rafał Bogusławski Mierzyn * Mirosław Pisarkiewicz Grodzisko koło Świnic Warckich. Cmentarz rzymskokatolicki * Jerzy Kobylański Koblańscy vel Kobylańscy herbu Sas * Kazimierz (Janota) Bzowski Rodzina Janotów Bzowskich.

Zeszyty Rodziny Nieczuja-Ostrowskich i Rodzin Spokrewnionych, Warszawa 1994.
Zachorowski S., W sprawie herbu Bienia, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 3, 1910.
Zajączkowski B. J., Armoriał czyli poczet herbów klejnotów zacnych, Pelplin 2005, ss. 396.
Zakrzewski L., Dołęgowie Zakrzewscy, [w:] Verbum Nobile, 1(11), 1997, s. 21-22.
Zakrzewski S., Źródła podań tyniecko-wiślickich [Toporczycy-Starżowie], Kwartalnik Historyczny, 1914, nr 28.
Zalewski L., Szlachta ziemi liwskiej. Sejmiki, urzędy, herbarz, Warszawa 2005, ss. 240.
Zawirski J., Historia rodziny Buchowieckich-Zawirskich odczytana na 7 zjeździe familijnym w dn. 9 VI 1935 w Kobierzynie u Adama Zawirskiego, Przemyśl 1935.
Zdanowicz A., Genealogie do rysu chronologiczno-historycznego [Valois, Sforca, Gwiztusz, Kalita], Wilno 1861, ss. 25.
Zdrenka J., Herby mieszczaństwa gdańskiego, [w] Mieszczaństwo Gdańskie, Gdańsk 1998.
Zeranski F., Historia naszej rodziny – genealogia rodu Zeranskich i rodu Peplowskich herbu Gozdawa, Warszawa 2002.
Zielińscy G. i J., Wiadomości o rodzie Świnków, Toruń 1880.
Zielińscy G. i J., Wiadomośc historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka, 2 tomy, Toruń 1880-1881.
Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997.
Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych. Tablice genealogiczne, Warszawa 1997.
Zielińska T., Losy panów szlachty w dobrach Potockich na Białorusi. Epizod z drugiej połowy XVIII wieku, [w:] Heraldyka i okolice, Warszawa 2002, s. 467-475.
Zieliński, Pierwszy Szwarcenberg w Polsce [Szwarcenbergowie h. Nowina], Biblioteka Warszawska, 1867, II.
Zins H., Ród Ferberów i jego rola w dziejach Gdańska w XV i XVI w., Lublin 1951.
Znamierowski A., Herbarz rodowy. Kompendium, Warszawa 2004.
Zuber R., Dzieje rodu Zubrów [h. Sas], Kraków 2012, ss. 176.
Związki elity władzy ziem dziedzicznych Władysława Łokietka z małopolskim obozem rządzącym (po roku 1306), [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 8, pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa 1999, s. 155–174.
Zwoliński A., Z herbem Radwan, 1990.
Żabiccy F. i K., Genealogia J. O. Książąt Świętopełków Czetwertyńskich, Łuck 1793.
Żak A., Sanguszkowie. Materiały z sesji naukowej, pod redakcją K. Bańburskiego, Tarnów 1989.
Żakiewicz M., Tatarski ród Oganowskich w tradycji gdańskiej rodziny Żakiewiczów, [w:] Rocznik Tatarów Polskich, 3, 1995 [druk: 1996], s. 195–204.
Żebrowski T., Pochodzenie i genealogia rodziny Zielińskich herbu Świnka ze Skępego do początku XVII w., „Notatki Płockie”, nr 4/109, 1981.
Żegunia D., Kubiak M., Herby rodów pomorskich. Ród Pirchów, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego 2, 1997, s. 14-16.
Żegunia D., Kubiak M., Ród Weiherów, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego, 3, 1997, s. 17-20.
Żegunia D., Kubiak M., Herby rodów pomorskich. Ród von Somnitz, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego, 5, 1997, s. 15-18.
Żegunia D., Kubiak M., Herby rodów pomorskich. Ród Weiherów (linia łebska w XVI w.) cz. II, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego, 6, 1998, s. 16-22.
Żegunia D., Kubiak M., Herby rodów pomorskich. Ród Grelów, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego, 7, 1998, s. 12-16.
Żegunia D., Kubiak M., Herby rodów pomorskich. Ród Weiherów linia łebska w XVI wieku) – cz. III, [w:] Biuletyn Historyczny Lęborskiego Bractwa Historycznego, 9, 1998, s. 18-22.
Żemigała M., Piec „herbowy” z XVI w. na zamku w Bolesławcu nad Prosną, [w:] Mediaevalia archeologia, Wrocław 1986.
Żerelik R., Wykaz szlachty chrześcijańskiej z kampanii tureckiej 1566 roku, Poznań-Wrocław 2002.
Żółtowski Ogończyk F., Monografia rodu Żółtowskich h. Ogończyk, Warszawa 1912.
Żółtowski J., Rodzina Żółtowskich w ciągu stuleci (odnoga urbanowska), Poznań 1939.
Żółtowski M., Genealogia rodu Żółtowskich, Łódź-Skierniewice 1998, ss. 245.
Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, t. I-XXXI, Poznań 1879-1908.
Żychliński T., Krótki zarys monografii rodziny Duninów Wąsowiczów, Lwów 1886.
Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza, Paulina Święcickiego i Tadeusza Rylskiego wydana staraniem Józefa, Franciszki Wolskiej, Ludwika Siedleckiego i Wacława Lipińskiego. Pod red. Wacława Lipińskiego. Kijów 1912, XXIV, 675 s., tam: M. Hruszewski, Szlachta ukraińska na przełomie XVI i XVII w.; Wacław Lipiński, Nazwy "Ruś" i "Ukraina" i ich znaczenie historyczne; Mowa Samuela Zorki na pogrzebie Bohdana Chmielnickiego wedle latopisu Wełyczkowego; Dwie chwile z dziejów porewolucyjnej Ukrainy; Dokumenty "Ruiny"; Szlakiem Bohdanowym; Stanisław Michał Krzyczewski, Z dziejów walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnickiego; Sojusz szwedzko-ukraiński w r. 1708; K. Szajnocha, Jak Ruś polszczała; Przysięga panów wołyńskich na sejmie lubelskim 1569 r.; Szlachta unici.
ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, T. I: R. 1908/9, Lwów. Zawiera pomnikową pracę Jerzego Hr. Dunin-Borkowskiego i Mieczysława Dunin Wąsowicza: Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i Spis stronników Augusta III.
ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, T. II: R. 1910, Lwów. Zawiera: Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich Franciszka Piekosińskiego i wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych (Rekognicyarz poborowy woj. podlaskiego z r. 1581 i księga podskarbińska nr 8 z lat 1568-70).
ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, T. III: R. 1911-1912, Lwów 1913, Zawiera: W. Semkowicza, Wywody szlachectwa w Polsce XIV-XVII w.
ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie.Pod red. Władysława Semkowicza.T. IV: R. 1913. Zawiera: Otto Forst-Battaglia: Wywód przodków Maryi Leszczyńskiej; Helena Polaczkówna: Szlachta w Siewierzu Biskupim w latach 1442-1790.
ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Pod red. Władysława Semkowicza.T. V: R. 1914. Lwów 1913-1920. Zawiera m.in.: St. Kozierowski: Studia nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. VIII. Ród Samsonów-Watów; K. Sochaniewicz: O kolebce rodu Zamojskich i Piwach-Prawdzicach na Rusi; tegoż: Sitańscy h. Nałęcz na pograniczu chełmsko-bełskim w XV i XVI w.; Z. L. Radzimiński, Ród Sałtykowych-Sołtyków i list Michała Hlebowicza Sałtykowa do Lwa Sapiehy z r. 1611.
ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, T. VI: R. Lwów 1921-1922. Zawiera m.in.: St. Kozierowski: Nieznane zapiski heraldyczne, cz. II; P. Dąbkowski: Szkice z dziejów szlachty sanockiej w XV stuleciu; L. Białkowski: Ród Czamborów-Rogalów w dawnych wiekach; St. Dziadulewicz: Drobiazgi heraldyczne. 5. Herb Ważanki; Z. Wdowiszewski: Polska bibljografja heraldyczno-genealogiczna za lata 1914-1921.
ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, T. VII: R. 1924-1925 (1926) Lwów. Zawiera m.in.: M. Friedberg: Ród Łabędziów w wiekach średnich; B. Namysłowski: Merki rybaków pomorskich. Przyczynek do heraldyki i folkloru; H. Polaczkówna, Ród Wezenborgów w Polsce i jego pierwotne gniazdo; K. Sochaniewicz: Studia nad rozsiedleniem szlachty w Ziemi chełmskiej. Smokowie Ślepowrony w XV i XVI w. na Chełmszczyźnie, przybysze z Mazowsza; Z. Wdowiszewski: Polska bibliografja heraldyczno-genealogiczna za lata 1922-1924; W. Semkowicz, O litewskich rodach bojarskich zbratanych z szlachtą polską w Horodle 1413 r.
ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, T. VIII: R. 1926-1927 (1928). Zawiera: St. Dziadulewicz, Regognicjarz poborowy powiatu tucholskiego z roku 1570; K. Górski, Ród Odrowążów w wiekach średnich.
ROCZNIK (Polskiego) Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, T. IX: 1928-1929. Kraków: Pol. Tow. Heraldyczne we Lwowie, 1930. - [8], 328[4] k. map rozkład., [1] k. tabl., il. Zawiera m.in. Z. Wdowiszewski: Ród Bogorjów w wiekach średnich; St. Kozierowski: Ród Porajów-Różyców; S. Mikucki: Barwa w heraldyce średniowiecznej; Z. Wdowiszewski: Polska bibljografja heraldyczno-genealogiczna za lata 1925-1928.
ROCZNIK (Polskiego) Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, T. X: R. 1930. Zawiera: M. Friedberg, Klejnoty Długoszowe.
ROCZNIK Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, T. XI: R. 1931/32. Kraków. Zawiera: L. Wyrostek, Ród Dragów-Sasów na Węgrzech i Rusi Halickiej, Kraków 1932.

Gens
Spis treści roczników z lat 1990-2004

1990

Rafał T. Prinke, Wspólna praca - wspólne korzyści, s. 1-4
Rafał T. Prinke, Dr. Conrad Swan (Święcicki) - polski herold w College of Arms, s. 5-9
Andrzej Szymon Waliszewski, Analiza heraldyczno-genealogiczna płyt nagrobnych Sulimowskich w Borzęciczkach, s. 10-18
Leszek Krajkowski, Rodzina Batkowskich z Chodzieży i Poznania, s. 19-26
Paweł Piotr Martuzalski, Informacje o członkach rodzin szlacheckich na podstawie odpisów z nagrobków cmentarnych Krakowa I, s. 27-30
Towarzystwa genealogiczne polskie, polonijne i Polską zainteresowane 31-32
Rafał T. Prinke, Rzetelność czy próżność?, s. 33-35
Bolesław Januszkiewicz, Drzewo genealogiczne rodu Cegielskich, s. 36-40
Jan Pągowski, Poszukiwanie początków rodziny Pągowskich herbu Pobóg, s. 41-49
Jerzy Krynicki, Z dziejów rodu Krynickich-Chodyków herbu Korab, s. 50-54
Zdzisław Pentek, Koligacje tzw. "ludności olęderskiej" w Wielkopolsce, s. 55-59
Paweł Piotr Martuzalski, Informacje o członkach rodzin szlacheckich na podstawie odpisów z nagrobków cmentarnych Krakowa II, s. 60-63
Towarzystwa genealogiczne w krajach sąsiednich, s. 64
Rafał T. Prinke, Pretendenci i genealogia, s. 65-70
Andrzej Szymon Waliszewski, Złotkowscy herbu Topór w XVI i XVII wieku, s. 71-81
Rafał T. Prinke, Rodzina Zawackich z Zawdy i Łasina do początku XIX wieku, s. 82-96
Zdzisław Pentek, Stanisław Karwowski - badacz i genealog, s. 97-99
Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie I, s. 100-104
Działalność biur heraldycznych, s. 105-110
Rafał T. Prinke, Komputeryzacja genealogii i heraldyki, s. 111-115
Jan Pągowski, Prinke Rafał T., Genealogia rodziny Wapniarskich z Kazimierza Biskupiego, s. 116-125
Jan Pągowski, Potomkowie Seweryna Pągowskiego h. Pobóg pisarza ziemskiego kaliskiego, s. 126-147
Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie II, s. 148-151
1991

Rafał T. Prinke, Herby dzisiaj, s. 1-2
Józef Ceptowski, Genealogia rodziny Ceptowskich, s. 3-8
Jerzy Krynicki, O początkach rodu Krynickich z Ziemi Przemyskiej, s. 9-17
Rafał T. Prinke, Nieznany herbarzyk polski w zbiorach College of Arms w Londynie, s. 18-19
Zdzisław Pentek, Przyczynek do dziejów heraldyki w świetle kronik Geoffroya de Villehardouina i Roberta de Clari, s. 20-22
Zdzisław Pentek, O pracach genealogicznych ks. Stanisława Kozierowskiego, s. 23-25
Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie III, s. 26-32
Rafał T. Prinke, Królewska krew. Polscy potomkowie Karola Wielkiego, s. 33-42
Andrzej Szymon Waliszewski, Metody identyfikacji w badaniach heraldyczno-genealogicznych, s. 43-47
Zdzisław Pentek, Jana Karola Dachnowskiego "Herby szlacheckie w ziemiach pruskich", s. 48-53
Rafał Wolski, Niektóre nauki pomocnicze historii Pomorza Wschodniego (Prus) w XVIII i XIX wieku, s. 54-58
Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie IV, s. 59-64
Rafał T. Prinke, Uczniowie Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Paradyżu w latach 1836-1886, s. 65-96
Leszek Krajkowski, XIX-wieczne cmentarze Poznania, s. 97-98
Leszek Krajkowski, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan (dawniej Starofarny) na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu,
s. 99-118
Leszek Krajkowski, Cmentarz parafii św. Wojciecha na stoku Cytadeli w Poznaniu, s. 119-127
1992

Józef Borzyszkowski, Dzieje rodziny w życiu historyka, s. 1-16
Juliusz Wit Leo, Zarys dziejów rodziny Leo, s. 17-23
Zdzisław Pentek, Bolesław Kurosz - heraldyk nieznany, s. 24-26
Henryk Koczorowski, Filigran o tematyce heraldycznej, s. 27-32
Rafał T. Prinke, Michał Sędziwój - pochodzenie, rodzina, herb, s. 33-49
Renata Olszewska, Zdzisław Pentek, Wybrane obiekty sepulklarne (XVI-XX w.) Murowanej Gośliny i okolic,
s. 50-62
Zdzisław Pentek, Stemmata w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
s. 63-64
Sławomir Leitgeber, Dzieje poznańskiej rodziny Taylorów, s. 65-72
Rafał T. Prinke, Królewska krew (2), s. 73-82
Renata Olszewska, Zdzisław Pentek, Materiały do badań genealogicznych okolic Poznania (cz. 2), s. 83-100
Leszek Krajkowski, Cyryl Ratajski i jego rodzina, s. 101-109
Jacek Ceptowski, Genealogia rodziny Handschuhów, s. 110-129
Leszek Krajkowski, Właściciele nieruchomości w Gnieźnie w 1787 r., s. 130-131
1993

Jan Pruszyński, Zygmunt Luba-Radzimiński i archiwum berehskie, s. 1-11
Paweł Kosina, Potomkowie Mikołaja Dunina-Wąsowicza, s. 12-18
Leszek Krajkowski, Rodowód Franciszka Ratajczaka, powstańca wielkopolskiego, s. 19-23
Wojciech Buller, Odnalezieni przodkowie, s. 24-36
Sławomir Leitgeber, Potomkowie Stanisława Kurnatowskiego (1823-1912), s. 37-40
Emanuel Leo von Löwenmuth, Historia rodziny Leo, s. 41-47
Louis S. Meyer, The family of Benedict Meyer, s. 48-55
Rafał T. Prinke, Indeks osób do wywodów przodków kanoników poznańskich 1535-1786, s. 56-105
Zdzisław Pentek, Prace genealogiczne Wojciecha Wielądka (1744-1822), s. 106-119
Zdzisław Pentek, XVII-wieczny herbarz rękopiśmienny ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, s. 120-121
Tadeusz Jeziorowski, Ekspertyza zapisu Art. 103.1 Konstytucji RP, s. 122-124
1994-1998

Andrzej Szymon Waliszewski, Ciświccy z Ciświcy herbu Wieniawa na Zbąszyniu, Rydzynie i Grodźcu, s. 1-98
1999-2000

Sławomir Leitgeber, Szułdrzyńscy, s. 1-10
Paweł Kosina, Nekropolia Duninów-Wąsowiczów w Smogorzowie, s. 11-19
Jerzy Krynicki, Jeszcze o początkach rodu Krynickich z Ziemi Przemyskiej, s. 20-23
Jerzy Rosochowicz, Drzewo genealogiczne rodziny Rosochowiczów (po mieczu), s. 24-53
Leszek Krajkowski, Krajkowscy. Z dziejów rodzin jednego nazwiska, s. 54-79
Piotr Maciej Dziembowski, Genealogia rodziny Balbierz (Balwierz), s. 80-92
Tadeusz Kęsicki, Kęsiccy z Kęs koło Pułtuska, s. 93-98
Z żałobnej karty, s. 99
2001

Arkadiusz Wagner, Herbowe ekslibrisy L.S.J. barona Schimmelpfenniga - domniemane znaki książkowe Biblioteki Rady Miejskiej Poznania z XVI-XVII w., s. 1-18
Sławomir Leitgeber, Chrzanowscy herbu Nowina (?) – szlachta czy mieszczanie?, s. 19-26
Mikołaj Pietraszak Dmowski, O pochodzeniu rodziny Mroczków herbu Leszczyc, s. 27-48
Lech Grodzicki, Golędzinowscy z Witek. Sprawozdanie z poszukiwań genealogicznych, s. 49-58
Robert Kostecki, Kosteccy w Kaliszu na przełomie XVIII i XIX wieku, s. 59-64
Krzysztof Artur Dławichowski, Drzewo genealogiczne Dławichowskich po mieczu, s. 65-94
Piotr Maciej Dziembowski, Księga grodzka wałecka z lat 1704-1708. Indeks osób, s. 95-107
2002

Mikołaj Pietraszak Dmowski, Zbigniew Wąsowski, Podlaskie korzenie Romana Dmowskiego, s. 1-20
Mikołaj Pietraszak Dmowski, Zaginione epitafium Władysława Dmowskiego, s. 21-28
Leszek Krajkowski, Rodzina Kolanowskich z Szamotuł i Poznania, s. 29-38
Sławomir Leitgeber, Ziołeccy, s. 39-56
Kazimierz Taczanowski, Taczanowscy z Taczanowa, s. 57-62
Piotr Maciej Dziembowski, Śluby parafii Rusiec, s. 63-100

2003-2004

Leszek Krajkowski, Rodzina historyka Stanisława Karwowskiego, s. 1-16
Piotr Maciej Dziembowski, Dziembowscy herbu Pomian - linia drezdeńska, s. 17-34
Lech Grodzicki, Rodzina Lembke z Przedborza - sprawozdanie z poszukiwań genealogicznych, s. 35-54
Robert Kostecki, Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej, s. 55-66
Piotr Maciej Dziembowski, Żołnierze napoleońscy pochowani na cmentarzu w Margoninie w 1807 roku,
s. 67-74
Mikołaj Pietraszak Dmowski, Żołnierze armii francuskiej z wojny 1870/71 zmarli w niewoli pruskiej, pochowani na cmentarzu starofarnym w Bydgoszczy, s. 75-76
Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty ewangelickiej parafii Skoki i Rejowiec - wypisy, s. 77-98
Mikołaj Pietraszak Dmowski, Warunki genealogiczne dla kandydatów do kolegium szlacheckiego w Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, s. 99-104
Robert Bielecki, Projekt indeksowania małżeństw z Wielkopolski, s. 105-108.

Herold
Spis treści
Numer 1

Od wydawcy.
Funkcje społeczne ruchu heraldycznego, Adolf M. Bocheński.
Mityczna historia szlachty polskiej, M. Cetwiński.
Ród Piastów, J. Chutkowski.
Rezydencja Klemensa Branickiego, A. Czapka.
Legenda herbu Dębno, M. Derwich.
„Stary duch wojewodów ziem piastowskich“ (O senatorach i senacie w Encyklopedii Z. Glogera).
Na Kresach, W. Serczyk.
Muślimowie – Tatarzy na ziemiach polskich, Jezry M. Kopeć.

Numer 2

O ks. Ludwiku Ruczce i 471 powstańcach styczniowych.
Dlaczego myśmy tyle złorzeczeń rzucili na naszą przeszłość?
Muślimowie-Tatarzy na ziemiach polskich, Jerzy M. Kopeć.
800-lecie najstarszego świeckiego stowarzyszenia w Polsce.
Legenda herbu Dębno (cz. II), Marek Derwich.
Potomkowie „leśnych ludzi”, M. Cetwiński.
O zwrot zawłaszczonego mienia, J. Skowera.
Najwięksi właściciele ziemscy w Polsce przed II wojną.
Polesia czar…(rec.), W.Machowski.
Herby rycerstwa polskiego (rec.).
Obrona sądowa (K.Ujejskiego) we Lwowie w 1863 r.


Ostatnio zmieniony przez Robert_Kostecki dnia 18-08-2019 - 10:46, w całości zmieniany 8 razy
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu: Bibliografia literatury genealogiczno-heraldycznej  PostWysłany: 10-10-2018 - 21:12
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 803

Status: Offline
j.w.

Numer 3

O Trzecim Maja.
Lista osób nobilitowanych podczas Sejmu Czteroletniego.
Szlachectwo i oznaczenia (rec.), J.M.Kopeć.
Stanice, dwory, pałace, W.M. Serczyk.
Naukowe znaczenie genealogii i heraldyki, J.Bieniak.
Najwięksi właściciele ziemscy w Polsce.
Luise i Antoni Radziwiłłowie, L.Trzeciakowski.
Wędrówka w zaświaty, M.Cetwiński.
Pierwsi książęta śląscy, J.Chutkowski.
Dwór w Rochowie, A.Czapski.

Numer 4-5

Klaudyna z Działyńskich Potocka – Stanisław K.Potocki.
Śladem Wspinków herbu Wilczekosy, czyli Prus II – Jan Szymczak.
Najwięksi właściciele ziemscy w Polsce przed II wojną.
Dwory polskie – problemy badawcze – Tadeusz Chrzanowski.
Kultura Szlachecka – Janusz Tazbir.
Uzbrojenie, barwa i chorągwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego – Piotr Borawski.
Reforma ustroju administracyjnego – Jan Skowera.
Na tropach rzemieślniczych rodów – JMK.
Listy do redakcji.
Książki, czasopisma, informacje.

Numer 6

Początki nazwisk w Polsce – Wacław Urban.
Polskie związki rodzinne w pierwszym dziesięcioleciu XX w. – Stanisław K.Potocki.
Rozważania o Piastach – Kazimierz Jasiński.
Kilka uwag o rodzinie księcia Władysława Polczyka – Stanisław Sroka.
Wielkie oszustwo.
Dom rodu CASTELL – CASTELL – Radosław Charzyński.
Ogniwo w łańcuchu pokoleń – Jan Skowera.

Numer 7

O związkach domu Wettinów z Polska…
Udział rycerstwa polskiego w zagranicznych turniejach w Średniowieczu - Bogdan Brzustowicz.
Rozważania o Piastach – Kazimierz Jasiński.
Uzbrojenie, barwa i chorągwie Tatarów… - Piotr Borawski.
Ród Czapskich – Elżbieta Walczak.
Kilka uwag o „Ukrytych światłach herbów” – Kacper Krasicki.
Zadorowie z Bąkowej Góry – Alicja Szymczakowa.

Numer 8
Rodowód Jezusa Chrystusa wg. ew. św. Mateusz – ks. Michał Czajkowski.
Dwór w Zegrzynku Jerzego Szaniawskiego – Anna Czapska.
Rycheza, żona króla polskiego Mieszka II – Kazimierz Jasiński.
Akcenty polskie w największym herbarzu węgierskim – Wacław Urban.
Stary Koń, czyli Szafraniec albo Zaprzaniec – Marek Cetwiński.
O prawie szlacheckim – wczoraj i dziś – Jerzy M.Kopeć.
Zarządzenie Nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
Brak uprzedzeń i rzetelna wiedza ożywiają ideę królewską – Artur Górski.

Numer 9

„Corona graeca” – pierwszy polski diadem królewski – Stanisław Życiński.
Z dziejów szydłowieckiego mieszczaństwa XVI/XVII wieku – Waldemar Kowalski.
Dwór w Oborach – Anna Czapska.
Wywody szlachectwa kanoników krakowskich (1550-1600) – Wacław Urban.
Krzyżowcy i pielgrzymi. Wyprawy książąt i rycerzy zachodniopomorskich do Ziemi Świętej w Średniowieczu –
Grzegorz Brzustowicz.
Loże rodowe w jaworskim Kościele Pokoju – Alexander von Frezer.
Recenzja Opowieści o jednej wsi – JMK.
Recenzja Szlacheckie „WHO’S WHO” Jerzy S. Kulczycki.

Numer 10

Rezydencje monarsze w dobie ottońskiej w Niemczech i Polsce.
Kościuszkówka jako doskonały pod względem konstrukcyjnym typ polskiej szabli bojowej.
Krzyżowcy i pielgrzymi. Wyprawy książąt i rycerzy zachodniopomorskich do Ziemi Świętej (cz. 2).
Spis szlachty kunowskiej.
Wywody szlachectwa kanoników krakowskich (1550-1600).
Świętosław Szczenię herbu Łada bohater spod Nikopola w 1396 r.
Uwagi o genezie polskiej arystokracji.
Arystokracja niemiecka - co to znaczy.
Akt zawiązania Konfederacji Spiskiej.
O Konfederacji.

Numer 11

Zamoyscy: Przedstawiciele rodu; Ordynacja Zamoyska; Ordynaci Zamoyscy.
Rozmowa z Marcinem Zamoyskim prezydentem Zamościa.
Dobry przykład Księstwa Lichtenstein.
Krzyżowcy i pielgrzymi.Wyprawy książąt i rycerzy zachodniopomorskich do Ziemi Świętej (część III).
Historyczne znaczenie unii polsko-saskiej.
Lwie przemiany.
Nieznana i mało znana szlachta Lubelszczyzny z I poł. XVII w.
VII ogólnopolska giełda szlachecka.
O monarchii-cytaty.
Polemiki.
Recenzje.


Ostatnio zmieniony przez Robert_Kostecki dnia 18-08-2019 - 10:46, w całości zmieniany 3 razy
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu: Bibliografia literatury genealogiczno-heraldycznej  PostWysłany: 11-10-2018 - 05:40
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 803

Status: Offline
j.w.

GENS:

2005-2006

Leszek Krajkowski, Profesor Włodzimierz Dworzaczek (1905 - 1988), s. 1-6
Waldemar Fronczak, Programy heraldyczne w będkowskim kościele - próba wyjaśnienia, s. 7-16
Dariusz Kucharski, Kuchary, Kucharscy, s. 17-36
Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, Genealogia Zielazków, s. 37-64
Robert Starczewski, Starczewscy ze Starczewa. Potomkowie Hilarego Starczewskiego (1763-1819),protoplasty linii pomorskiej z ziemi chełmińskiej - do końca XIX wieku, s. 65-80
Tomasz Zakrzewski, Rodzina Zakrzewskich herbu Trzaska, s. 81-88
Kazimierz Taczanowski, Edmund Taczanowski (1822-1879). Krótka historia wielkopolskiego generała, s. 89-104
Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelicko-reformowanej w Orzeszkowie - wypisy, s. 105-138

2007-2008

Leszek Krajkowski, Towarzystwo Genealogiczno - Heraldyczne 1987-2007, s. 1-10
Jolanta Dworzaczkowa, Rodzina profesora Włodzimierza Dworzaczka, s. 11-16
Marek Makieła, Kresowy ród Taranczewskich, s.17-30
Marek Makieła, Jan Nepomucen Dankowski, poznański fabrykant mebli z przełomu XIX i XX wieku, s. 31-50
Bronisław Kaszkowiak, Szlachcic mieszczaninem. Franciszek Wierzejewski (ok. 1718-1788) i jego potomkowie, s.51-62
Dariusz Piotr Kucharski, Kniaziowie Holszańscy, s. 63-72
Waldemar Fronczak, Słówkilka o odmianach herbu Prus II, s. 73-82
Waldemar Fronczak, O herbie Piękostki, s.83-90
Kazimierz Taczanowski, Działalność Komiscji Cywilno - Wojskowej w sprawie ustanowienia polskiego a zarazem ziemiańskiego patronatu pruskich fortyfikacji zewnętrznego pierścienia Poznania w latach 1930-1931, s. 91-106
Piotr Maciej Dziembowski, Z dziejów kościoła ewangelicko - reformowanego w Orzeszkowie, s. 107-120
Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelicko - reformowanej w Waszkowie - wypisy, s. 121-132
Piotr Maciej Dziembowski, Obiekty sepulkralne przy kościele w Skórzewie, s. 133-140

2009-2010

Piotr Maciej Dziembowski, Portrety nagrobne Grotów w kościele skórzewskim, s. 1-5
Bronisław Kaszkowiak, Zagadkowa postać Pawła Myszkowskiego (ok. 1750-1828), s. 7-15
Robert Kostecki, Przyczynek do historii rodzin związanych z Wielkopolską na tle genealogii Kosteckich, s. 17-32
Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelicko - reformowanej w Lasocicach - wypisy , s. 33-36
Piotr Maciej Dziembowski, Pastorowie parafii ewangelicko - reformowanej w Lasocicach - przyczynki do genealogii, s. 37-46
Marek Makieła, Gałąź rodzinna Franciszka Wojciecha Taranczewskiego, s.47-59
Jan Pągowski, Krąg rodzinny, przodkowie, koligacje, oraz środowisko Marii z Pągowskich Mochnackiej, matki Maurycego Mochnackiego, s. 61-78
Andrzej Sikorski, Uzurpacje szlachectwa i tytułów arystokratycznych w XVIII i XIX wieku, s. 79-88
Bronisław Kaszkowiak, Zjawisko ubytku przodków jako skutek małżeństw osób spokrewnionych, s. 89-100
Waldemar Fronczak, Metryki ślubów szlachty w parafii Dmosin, wypisy z lat 1583-1631. Próba identyfikacji rodzin, s. 101-110
Tomasz Zakrzewski, Historia rodziny Kierskich herbu Jastrzębiec z Kiekrza koło Poznania, s. 111-120
Kazimierz Taczanowski, Spotkanie Stefana Żeromskiego z pastorem Stefanem Skierskim z Kościoła ewangelicko-reformowanego w 1924 roku, s. 121-133

2011-2012

Leszek Krajkowski, 25 - lecie Towarzystwa Genealogiczno - Heraldycznego, s.1-6
Leszek Krajkowski, Rodowód filozofa Michała Sobeskiego, s.7-16
Robert Kostecki, Herby w kościele gotyckim w Mariance koło Pasłęka, s.17-30
Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelicko - augsburskiej w Swarzędzu - wypisy, s.31-46
Piotr Maciej Dziembowski, Obiekty sepulkralne przy kościele w Konarzewie, s.47-62
Lech Grodzicki, Wileńska rodzina Wrześniowskich. Sprawozdanie z poszukiwań genealogicznych, s.63-100
Zbigniew Andrzej Stasiewski, Krótka historia Leona Juliana Stasiewskiego (1903-1920), s.101-110
Zbigniew Andrzej Stasiewski, Historia metryk w Wielkopolsce, s.111-118
Bronisław Kaszkowiak, Testament Agnieszki Kotusowej z 1661 roku. Przyczynek do poszukiwań genealogicznych, s.119-121

2013-2014

Piotr Maciej Dziembowski, Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Zakrzewie
Leszek Krajkowski, Przyjęcie do prawa miejskiego w Kościanie w latach 1760-1793. Spis osób
Marek Makieła, Wężykowie Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - część I
Piotr Andrzej Dmochowski, O wartości przekazów rodzinnych dotyczących genealogii na przykładzie łukowskiej linii Dmochowskich herbu Pobóg
Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, Krąg rodzinny Zygmunta Gorgolewskiego
Lech Grodzicki, Lwowska rodzina Wrześniowskich. Kazimierz Wrześniowski-inżynier, profesor i jego rodowód
Jan Pągowski, Najdawniejsi protoplaści rodu Pągowskich herbu Pobóg
Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelickiej w Międzychodzie
Leszek Krajkowski, Prof. Włodzimierz Dworzaczek patronem skweru w Poznaniu

2015 - 2016

Rafał T. Prinke, Potomkowie i dziedzice Mieszka I - refleksje genealogiczne w rocznicę chrztu Polski
Piotr Maciej Dziembowski, Materiały do genealogii rodziny Paetz - przyczynek do genealogii rodzin bamberskich
Agnieszka Salamon - Radecka, Kim jest ta pani na portrecie ? - czyli po co historykom sztuki genealogia. Rozważania wokół biografii i twórczości plastycznej Jerzego Hulewicza (1886-1941)
Marek Makieła, Wężykowie Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - część II
Lech Grodzicki, Inżynier Edwin Wrześniowski - uczestnik powstania styczniowego
Wiktor Stułów, Burchardtowie. Moje poszukiwania i ich tajemnice

2017

Leszek Krajkowski, 30 lat działalności Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego
Zbigniew Andrzej Stasiewski, Walery Gorgolewski - ostrzeszowianin, który zginął pod Monte Cassino
Marcin Ladek, Postać podpułkownika Stanisława Krzepińskiego jako inspiracja do dalszych poszukiwań genealogicznych
Marek Makieła, Wężykowie Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - część III
Alina Kucharska, Miejsce I wojny światowej w rodzinnej genealogii. Przypadek Władysława Schwarza i jego korespondencji
Wiktor Stułów, "Moje" podpoznańskie cmentarze
Zbigniew Andrzej Stasiewski, Akuszerki powiatu ostzrszowskiego w XIX wieku i na początku XX wieku
Piotr Maciej Dziembowski, Testament Joanny Jadwigi z Mielęckich Dziembowskiej z 1743 roku
Kzimiera Wałęsiak, Stanisław Wałęsiak. Wspomnienie w 100. rocznicę urodzin
Mikołaj Pietraszak Dmowski, Wspomnienie o sąsiedzie, Sławomirze Leitgeberze (1921-2010)

2018

Leszek Krajkowski, Jubileuszowa sesja Towarzystwa Genealogiczno - Heraldycznego
Leszek Krajkowski, Rodzina Jana Kilińskiego
Zbigniew Andrzej Stasiewski, Herb Grabie
Marcin Ladek, Służba w wojsku austro-węgierskim c.i k. kapitana I klasy Wacława Krzepińskiego
Marcin Ladek, Zarys drzewa genealogicznego rodziny Dębskich na tle porucznika Mieczysława Dębskiego
Marek Makieła, Wężykowie Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - część IV
Lech Grodzicki, Ignacy Wrześniowski i jego francuska rodzina
Piotr Maciej Dziembowski, Testament Jerzego Wojciecha Dziembowskiego z 1763 roku
Piotr Maciej Dziembowski, Inwentarz rzeczy ruchomych po biskupie Aleksandrze Działyńskim z 1739 roku
Piotr Maciej Dziembowski, Przyczynek do genealogii rodziny Anioła
Leszek Krajkowski, 30. rocznica śmierci prof. Włodzimierza Dworzaczka


Ostatnio zmieniony przez Robert_Kostecki dnia 18-08-2019 - 10:54, w całości zmieniany 2 razy
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Szczurowski_PiotrOffline
Temat postu:   PostWysłany: 03-03-2019 - 15:19
Sympatyk


Dołączył: 11-07-2016
Posty: 96

Status: Offline
Ł. Ćwikła - Ród Prusów w Polsce Centralnej do XVI wieku..., praca doktorska, UŁ 2018
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/24795
http://wydzfilhist.uni.lodz.pl/wp-conte ... kla-r1.pdf
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu:   PostWysłany: 18-08-2019 - 08:51
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 803

Status: Offline
Szczurowski P., Historia okolicy szlacheckiej Goździec (Gójszcz) w parafii Kałuszyno, Rocznik Kałuszyński, z. 15, Kałuszyn 2015.
Rachuba A., Uwagi do genealogii Sokołowskich h. Korab, Archeion, t. 91, 1993.
Sadkowska C., Źródła archiwalne do genealogii Sokołowskich herbu Korab, Archeion, t. 85, 1989.

Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
Tom 1 (2009):
Sprys Z. Janina., Geneza i recepcja Genealogii Włodzimierza Dworzaczka, s.15
Pielas J., Oleśniccy herbu Radwan a Zamoyscy w XVI – XVII wieku, s.29
Osiński T., Józef Aleksander Puchała, senator – kasztelan Królestwa Polskiego i jego potomkowie w XIX i na początku XX wieku, s.69

Tom 2 (2010):
Wójcik M. L., Kto był mężem Katarzyny, domniemanej wnuczki ostatniego Piasta świdnickiego ? Przyczynek do genealogii panów von Parchwitz, s.13.
Złotkowski P., Nazwiska i przydomki szlachty historycznej ziemi bielskiej na Podlasiu motywowane nazwami heraldycznymi, s.24.
Nowak Mariusz, Dzieje rodu hrabiów Zamoyskich (gałąź na Podzamczu i Maciejowicach) – zarys problemu, s.61.

Tom 3 (2011):
Popiołek Bożena, Franciszek Husarzewski – szlachcic nieubogi, czyli pomyłka historyka, s. 31.
Jaszczołd Tomasz, Kuczyńscy herbu Ślepowron linia „kasztelańska”. Materiały genealogiczne z ksiąg metrykalnych i gazet XVII i XVIII w., s. 59.

Tom 4 (2012):
Michalski W., Legendy herbowe Krwawego Serca i Płotu – heraldyka a kultura historyczna szkockiego rodu Douglasów, s. 15.
Nalewajek A., Ożarowscy herbu Rawicz – kariera na dworze Jagiellonów, s. 33.
Ternes J., Przyczynki do genealogii Żółkiewskich w XVI w., s. 84.
Wnuk A. U., Jerzy Szornel herbu Dołęga z Popkowic, sędzia ziemski lubelski i jego testament, s. 151.
Kicińska U., Rosa Bogu Y Ludziom Mila Y Przyiemna – wizerunek Marcybelli Anny Hlebowiczównej Ogińskiej w świetle jej testamentu oraz mowy pogrzebowej, s. 176.


Ostatnio zmieniony przez Robert_Kostecki dnia 25-10-2019 - 12:13, w całości zmieniany 3 razy
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu:   PostWysłany: 23-08-2019 - 09:15
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 803

Status: Offline
Pszczółkowski A. A., Szlachta przasnyska w połowie XIX w. Szkice, Warszawa, 2000.
Pszczółkowski A. A., Dzieje rodu Borowych z ziemi ciechanowskiej, Warszawa, 2009.
Pszczółkowski A. A., Powrót do korzeni. Rodowody Chodkowskich, Chodkowo Wielkie, 2013.
Pszczółkowski A. A., Herb z sąsiedniej kartki, Verbum Nobile, nr 13/14, 2000 – 2001; pełny tekst on-line
Wokół "Pana Tadeusza" , Verbum Nobile, nr 13/14, 2000 – 2001.
Pszczółkowski A. A., recenzja, Kazimierz M. Gutkowski, Rawicze Gutkowscy z Gutkowic, Verbum Nobile, nr 15, 2003.
Pszczółkowski A. A., Drobna szlachta w komunistycznej propagandzie – wybrane przykłady, Verbum Nobile, nr 16, 2007.
Pszczółkowski A. A., Geneza nazw wsi drobnoszlacheckich w ziemi ciechanowskiej, [w:] Dziedzictwo kulturowe pogranicza, Warszawa, 2007.
Pszczółkowski A. A., Od drobnego rycerstwa do zaangażowanego ziemiaństwa. Trzy fazy rozwoju krza bogdańskiego rodu Rykowskich na tle lokalnego środowiska kulturowego, [w:] Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku, Ciechanowskie Studia Muzealne, t. V, Ciechanów, 2007.
Pszczółkowski A. A., Obrazki z życia konsultanta albo kilka uwag o fałszerstwach dokumentów..., Verbum Nobile, nr 17, 2008, s.47.
Pszczółkowski A. A., Spis szlachty różańskiej, Verbum Nobile, nr 17, 2008, s.59.
Pszczółkowski A. A., Struktura majątkowa i rozrodzenie szlachty ziemi ciechanowskiej w świetle regestru pogłównego z 1676 r., Herold, nr 12, 2009.
Pszczółkowski A. A., Horror w zaścianku? Czyli o psychologii drobnej szlachty uwag garść, [w:] Drobna szlachta dawniej i dziś, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2009, s. 75-84.
Pszczółkowski A. A., O burgrabim płockim i pięknej Barbarze, czyli wokół „prehistorii” Bojanowskich, [w:] Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian XVIII-XX wieku, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2011, s. 19-50;
Pszczółkowski A. A., Szlachta ziemi ciechanowskiej w świetle taryfy podymnego z 1775 roku, Przeszłość Demograficzna Polski, nr 30, 2011, s. 25-52[2];
Pszczółkowski A. A., Ludność parafii Krzynowłoga Mała po potopie szwedzkim w świetle podatków podymnego 1661 r. i pogłównego 1662 r., Przeszłość Demograficzna Polski, nr 31, 2012[3];
Pszczółkowski A. A., Opinia w sprawie herbów członków Związku Szlachty Polskiej, Verbum Nobile, nr 18, 2013.
Pszczółkowski A. A., O herbarzy pułapce i hrabiowskich fortelach albo migawki z genealogii Komorowskich, Verbum Nobile, nr 18, 2013.
Pszczółkowski A. A., recenzja, Oleg Chorowiec, Herbarz szlachty wołyńskiej: tom I, Radom 2012, ss. 574; tom II, Radom 2013, ss. 577, Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, tom V, Lublin 2013 (2014), s. 306-313.
Pszczółkowski A. A., Miasteczka szlacheckie w ziemi ciechanowskiej, [w:] Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian w okresie od XVIII do XX wieku, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów 2014, s. 11-56.
Pszczółkowski A. A., Parafia Stupsk w świetle spisów podatkowych (XVI-XVIII wiek), Ziemia Zawkrzeńska, tom XVIII, praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Juszkiewicza i Leszka Zygnera, s. 89-98.
Pszczółkowski A. A., Bartłomiej Pszczółkowski pod Samosierrą?, Rocznik Przasnyski, tom I, Przasnysz 2014, s. 13-17.
Pszczółkowski A. A., Składka publiczna obywateli powiatu nurskiego 1789 r., Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, tom VI, Lublin 2014 (2015), s. 279-305.
Pszczółkowski A. A., Na tropie herbu Kopciów – przyczynek do heraldyki Wielkiego Księstwa Litewskiego, Verbum Nobile, nr 19, 2015, s. 38-45.
Pszczółkowski A. A., Piotr Pszczółkowski – sługa radziwiłłowski, Verbum Nobile, nr 19, 2015, s. 136-145.
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu:   PostWysłany: 22-10-2019 - 18:08
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 803

Status: Offline
Jaszczołt T., Kuczyńscy herbu Ślepowron, Zarys dziejów rodziny, Warszawa 2005 (tekst i tablice genealogiczne).
Jaszczołt T., Kuczyńscy i Lubowiccy herbu Ślepowron w ziemi drohickiej w XV i XVI wieku, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. IV, 2008.
Jaszczołt T., Szlachta powiatu mielnickiego do połowy XVI wieku. Materiały genealogiczne i majątkowe, w: Czas na podlaskie. Mielnik. 497 rocznica urodzin województwa podlaskiego, Białystok 2010.
Jaszczołt T., Kuczyńscy herbu Ślepowron linia. „kasztelańska”. Materiały genealogiczne z ksiąg metrykalnych i gazet XVII i XVIII w., „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” 3, 2011, s. 59–97.
Jaszczołt T., Co pozostało ze spuścizny aktowej podlaskich sądów ziemskich i grodzkich sprzed 1569 roku?, „Colloquia Collegii Suprasliensis”, Supraśl 2012.
Jaszczołt T., Korczewscy z rodu Prusów w ziemi drohickiej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” nowa seria, t. XI (XXII), Warszawa 2012.
Jaszczołt T., Kosowscy herbu Ciołek w ziemi drohickiej do połowy XVI wieku, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. I–II, red Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek, Kraków 2013.
Jaszczołt T., Ród Niemiry z Wsielubia – Niemirowiczowie i Szczytowie herbu Jastrzębiec do połowy XVI w., w: Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich, pod red. S. Górzyńskiego, Warszawa 2015, s. 175–250.
Jaszczołt T., Ciecierscy herbu Rawicz w świetle ksiąg metrykalnych i informacji z gazet z XVII–XIX w., „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. X, z. 2, Ciechanowiec 2014, s. 87–138.
Jaszczołt T., Raczkowie herbu Gozdawa. Fundatorzy pierwszego kościoła w Turośni Kościelnej, w: Parafia w Turośni Kościelnej 1515–2015. Ku chwale Trójcy Przenajświętszej, red. Ks. A. Szot, M. Wróbel, Białystok–Turośń Kościelna 2015, s. 15–52.
Jaszczołt T., Wojnowie herbu Ślepowron w ziemi bielskiej w XV–XVI w. w: Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka, red. Andrzej Sikorski, Tomasz Sławiński, Warszawa 2016, Wydawn. PIOMAR, s. 193–248.
Jaszczołt T., Akta legitymacyjne Ciecierskich herbu Rawicz w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny” 11, 2015, s. 53–72.
Jaszczołt T., Ignacy Kapica (1763–1817), w: Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka, t. II, red. Andrzej Sikorski, Tomasz Sławiński, Wydawn. PIOMAR, Warszawa 2018, s. 377–406.
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu:   PostWysłany: 24-10-2019 - 19:55
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 803

Status: Offline
Jurek T., Rodzina von Pannewitz. Awans i kariera Niemców na Śląsku w XIII–XIV w., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 45, 1990 (wyd. 1991), s. 439–457.
Jurek T., Krąg rodzinny starosty wielkopolskiego Wierzbięty (1352–1369), czyli początki rodu Niesobiów, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 1, 1991, s. 11-42.
Jurek T., Nieznane zapiski heraldyczne z ksiąg sądowych kaliskich XV wieku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria” 1 (12), 1993, s. 133–148.
Jurek T., Herby rycerstwa śląskiego na miniaturach Kodeksu o św. Jadwidze z 1353 roku, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 3, 1993, s. 9–36.
Jurek T., Kasztelan kaliski Andrzej z Bnina (+ 1367) – przodek Bnińskich herbu Łodzia, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 3, 1993, s. 37–43.
Jurek T., Die Familie von Pannewitz. Aufstieg und Karriere einer deutschen Adelsfamilie in Schlesien im 13. und 14. Jahrhundert, Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 33, 1992 (wyd. 1993), s. 229–233.
Jurek T., [Rec.:] R. Grygiel, Zarembowie z Jarocina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, Łódź 1992, „Rocznik Kaliski” 23, 1991, wyd. 1993, s. 241–243.
Jurek T., [Rec.:] H. von Mosch, Urkunden und Regesten zur Geschichte der Familie von Mosch 1245–1945, cztery woluminy, München 1980–1991, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 3, 1993, s. 115–117.
Jurek T., Najdawniejsze wywody szlachectwa na Śląsku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 49, 1994, s. 191–203.
Jurek T., Leszno i Leszczyńscy w XV i XVI w. (Uwagi krytyczne), „Przyjaciel Ludu” 1993 [wyd. 1994], z. I–II (XLIII–XLIV), s. 3–19.
Jurek T., Znowu o Wierzbięcie z Palowic, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 4, 1994, s. 137–140.
Jurek T., [Rec.:] J. Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, „Genealogia – Studia i Materiały Historyczne” 4, 1994, s. 141–149.
Jurek T., Zmienność herbów rycerzy niemieckich na Śląsku, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria” 2 (13), 1995, s. 41–51.
Jurek T., [Rec.:] A. Tarnas-Tomczyk, Ród Wierzbnów do końca XIV w., Wrocław 1993, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria” 2 (13), 1995, s. 239–240.
Jurek T., Grygiel R., Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich właścicieli, Łódź 1996, ss. 362.
Jurek T., [Rec.:] J. Kurtyka, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997, „Kwartalnik Historyczny” 105, 1998, nr 2, s. 129–132.
Jurek T., [Rec.:] Johann der Blinde, Graf von Luxemburg, König von Böhmen 1296–1346, Luxemburg 1997, „Roczniki Historyczne” 64, 1998, s. 258–261.
Jurek T., [Rec.:] M. Kaganiec, Heraldyka Piastów śląskich 1146–1707, Katowice 1992, „Studia Źródłoznawcze” 37, 2000, s. 209–211.
Jurek T., Rodowód Pogorzelów, Kraków 2005, ss. 112. – [Rec.:] M. Kopiec, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 14, 2009, s. 451–452.
Jurek T., Bibersteinowie i średniowieczne wędrówki niemieckich rycerzy na Śląsk, w: Bibersteinowie w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, Zielona Góra 2006, s. 21–30.
Jurek T., Geneza szlachty polskiej, w: Šlechta, moc a reprezentace ve středověku, Praga 2007 („Colloquia mediaevalia Pragensia” 7), s. 63–140.
Jurek T., Notes on the Nałęcz Family of Szamotuły. A Contribution to the Lords’ Historiography in Mediaeval Poland, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 12, 2007, s. 155–165.
Jurek T., [Rec.:] A. Celej, Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej za lata 1980–2001, Warszawa 2006, „Kwartalnik Historyczny” 115, 2008, nr 2, s. 172–176.
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Szczurowski_PiotrOffline
Temat postu:   PostWysłany: 25-10-2019 - 10:43
Sympatyk


Dołączył: 11-07-2016
Posty: 96

Status: Offline
Robert_Kostecki napisał:
P. Szczurowski:
- Historia okolicy szlacheckiej Goździec (Gójszcz) w parafii Kałuszyno...(?)
https://docplayer.pl/24411913-Piotr-szc ... dziec.html


"Rocznik Kałuszyński", z. 15, Kałuszyn 2015.
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:     
Skocz do:  
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat Wersja gotowa do druku Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zobacz następny temat
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits
donate.jpg
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego zawiera forum genealogiczne i bazy danych przydatne dla genealogów © 2006-2020 Polskie Towarzystwo Genealogiczne
kontakt:
Strona wygenerowana w czasie 2.503872 sekund(y)