Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

flag-pol flag-eng home login logout Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty
wtorek, 11 sierpnia 2020

longpixel


Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat Wersja gotowa do druku Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
mzielOffline
Temat postu: Księgi grodzkie kowalewskie (woj.chełmińskie) - moje notatki  PostWysłany: 19-11-2018 - 13:14
Zasłużony
Członek PTG


Dołączył: 22-02-2011
Posty: 496
Skąd: Warszawa
Status: Offline
Na początek przepraszam za nieco mylący tytuł: otóż księgi grodzkie kowalewskie (obejmujące swą właściwością całe województwo chełmińskie) nie zachowały się. Jednak zachowało się całkiem sporo wpisów przeznaczonych do tych ksiąg. Po kolei.

Województwo chełmińskie było jedną z czterech części Prus Królewskich (obok województw pomorskiego, malborskiego i Księstwa Warmińskiego), które w wyniku wojny trzynastoletniej (1454-1466) zostały włączone do Korony Polskiej.

Jego granice na południu i zachodzie wyznaczała Wisła, na wschodzie Drwęca, a na północy m.in. rzeka Osa. Województwo dzieliło się na dwa powiaty: chełmiński i michałowski. Na jego terenie znajdowało się jedno starostwo grodowe z siedzibą w Kowalewie (dziś Kowalewo Pomorskie), utworzone dopiero w 1611 r., przy czym sam sąd zaczął funkcjonować w 1626 r. Specyfiką tego sądu było to, że… często był zamknięty. Wynikało to m.in. z nominacji na urząd wojewody (który w Prusach Królewskich pełnił także funkcję starosty) nieindygenów, którzy nie obejmowali urzędów, a przejmowali jedynie dochody z przypisanych do tych urzędów starostw. Ponadto objęcie urzędu było związane z koniecznością złożenia przysięgi na sejmiku generalnym, a w XVIII w. sejmiki te często bądź nie dochodziły do skutku, bądź były zrywane. Sądy i urzędy zamykano też w okresach panowania zarazy oraz wojen.

Niezależnie od powyższych perturbacji życie w prowincji cały czas się toczyło: szlachta żeniła się, kupowała i dzierżawiła majątki, obracała pieniędzmi, toczyła spory etc., w związku z czym musiała gdzieś te czynności dokumentować i utrwalać. Skoro sąd grodzki był zamknięty, wpisy, które co do zasady powinny być dokonywane w tym sądzie, były wnoszone przez szlachtę do sądu który funkcjonował w mieście, czyli do sądu ławniczego. Po otwarciu sądu grodzkiego, każdy miał możliwość pobrać odpis z ksiąg ławniczych i oblatować go w księgach grodzkich. Ponieważ taki stan notorycznie się powtarzał i często trwał wiele lat, w końcu został usankcjonowany prawnie i od 1742 na mocy przywileju królewskiego wpisy szlacheckie można było umieszczać w księgach ławniczych Kowalewa i miały taką samą moc jak wpisy w księgach ziemskich i grodzkich.

W 1772 r., po wcieleniu terenów województwa chełmińskiego do Królestwa Prus w wyniku I zaboru, oba sądy przestały istnieć. Niedługo potem akta sądu grodzkiego i ziemskiego kowalewskiego (ziemskie od 1702 r., bo wcześniejsze spłonęły w Toruniu podczas oblężenia miasta przez Szwedów) uległy całkowitemu zniszczeniu.

Tak więc jedyne wpisy szlacheckie z tego terenu jakie się zachowały znajdziemy w miejskich księgach ławniczych: przede wszystkim kowalewskich, ale szlachta czasem dokonywała wpisów także w innych miastach województwa.

Wpisy takie przemieszane są ze wpisami mieszczańskimi i zaczynają się od takiej (lub podobnej) formuły: „Ad iudicium aitaq praesentia Civilia Scabinalia Kovaleviensia (quoniam acta Castrensia Kovaleviensia Palatinatus Culmensis ad presens vacant nec ad ca aditus patet) veniens”, co można przetłumaczyć tak: „przed niniejszym sądem ławniczym kowalewskim (ponieważ akta grodzkie kowalewskie województwa chełmińskiego są obecnie niedostępne) stawił się”.
Ilość tych wpisów jest różna w różnych księgach, ale można powiedzieć, że w zachowanych księgach ławniczych kowalewskich (obejmujących lata 1671-81, 85-89, 91-1753, 66-67, 70-71), wpisy szlacheckie występują w sposób ciągły dla następujących lat:
1685-1689, 1692, 1702-1706, 1712-1714, 1721-1753, 1766.

Dla pozostałych lat (w tym, a może przede wszystkim, dla okresu sprzed utworzenia sądu grodzkiego) wpisów można także szukać w innych księgach ławniczych miast z terenu województwa chełmińskiego. Najlepiej zachowane są księgi ławnicze toruńskie, chełmżyńskie (AP Toruń) i golubskie (AD Toruń).

Poniżej przedstawiam moje notatki z ksiąg ławniczych kowalewskich. W następnej kolejności będę przeglądał także inne księgi ławnicze. Podaję orientacyjną listę nazwisk z tych terenów będących w kręgu mojego zainteresowania:

Przodkowie: Dulski, Dzierzgowski, Mroczyński, Osiecki, Osłowski (Kalkstein-Osłowski), Piwnicki, Sielski, Sokołowski, Suliński, Tokarski, Tur

Inni: Białobłocki, Elżanowski, Ostrowicki, Paprocki


KSIĘGI ŁAWNICZE KOWALEWSKIE

Księgi ławnicze kowalewskie 1685-1689, sygn. 6
1687 k. 151 Stanisław Sokołowski z I strony
Florian Nowicki posesor dóbr Turzno (p. chełmiń.) z II strony

1688 k. 214v Doota Wybczyńska c. ol. Stanisław Wybczyński i ol. Ewa Kowalkowska, jej mąż: Wojciech Borowski, kwituje Andrzej Trebnic z sumy zapisanej na dobrach Kwiatki i Płużnica (p. chełmiń.)

Księgi ławnicze kowalewskie 1691-1721, sygn. 7
1692 k. 32v Wojciech Elżanowski s. ol. Łukasz Elżanowski, w imieniu swoim i brata Stanisław Elżanowski, składa protest przeciwko ich innemu bratu: Adam Elżanowski
ich siostra: Konstancja Elżanowska (jej mąż: Jakub Orłowski)
dobra: Elżanowo (p. chełmiń.)

1692 k. 34 Michał Wacław Dąbrowski s. Jan Wojciech Dąbrowski i Anna Rozalia Karwat umarza część długu zapisaną przez jego wuja: Jan Karwat na dobrach Piwnice (p. chełmiń.)

1692 k. 34v Piotr Ciecholewski s. ol. Samuel Ciecholewski (ławnik ziemski michałowski) i ol. Zofia Plemięcka rezygnuje części dóbr Wichulec (p. michał.) na rzecz Jan Stanisław Karwat

1692 k. 36v Zofia Głuchowska c. ol. Łukasz Głuchowski i ol. Zofia Elżanowska, jej mężowie: 1v ol. Krzysztof Samuel Karwosiecki, 2v Stanisław Sutkowski

1702 k. 59v Magdalena Leska c. ol. Łukasz Leski i Anna Moszczyńska, jej mąż: Stanisław Łoktowski

1702 k. 62v małżonkowie Andrzej Raba i Anna Marianna Kierszensdorf, dziedzice części dóbr Galczewo (p. chełmiń.) zapisują dług 1.200 złp w pruskiej monecie na rzecz Jakub Ciborski

1702 k. 63 Zofia Lubodzieska, wdowa po ol. Konstanty Kazimierz Piwnicki (wicewojewoda chełmiński) i jej syn Jan Franciszek Piwnicki z I strony
Wojciech Działowski z II strony
dobra: Augustynowice i Bartoszewice (p. chełmiń.)

1702 k. 64 Jan Franciszek Piwnicki s. ol. Konstanty Kazimierz Piwnicki (wicewojewoda chełmiński) i Zofia Lubodzieska, w imieniu swoim i swoich małoletnich braci: Antoni Piwnicki, Kazimierz Piwnicki i Ignacy Piwnicki, sprzedaje za 6.000 złp w pruskiej monecie dobra Augustynowice (p. chełmiń.) na rzecz Wojciech Działowski s. Michał Działowski i Anna Rywocka
posag na tych dobrach miała oprawiony Konstancja Piwnicka (jej mąż: Rutkowski, komornik dobrzyński)

1704 k. 89 Stanisław Zawadzki (chorąży pomorski) s. ol. Władysław Zawadzki (chorąży pomorski) i ol. Ludwika Krasińska, dziedzic dóbr Zajezierze, Bągart, Gierkowo (p. chełmiń.), jego żona: Katarzyna Wolska, jej bracia: Bartłomiej Wolski i Franciszek Wolski

1704 k. 99 i kolejne Adam Orłowski s. ol. Paweł Orłowski i ol. Teresa Oleska
rodzeństwo: Bartłomiej Pilski, Marcin Pilski, Marcjanna Pilska (jej mąż: Jan Paprocki), Teofila Pilska (panna) sc. ol. Maciej Pilski i ol. Anna Trzebska
dobra: Napole koło Kowalewa (p. chełmiń.)

1704 k. 109v bracia: Jan Bromirski, Franciszek Bromirski i Antoni Bromirski ss. ol. Zygmunt Bromirski i Barbara Radoszycka z I strony
Władysław Łoś z II strony
zastaw dóbr Pułkowo (p. chełmiń.)

1704 k. 112 Jan Cieleski, dzierżawca dóbr Grzywna Biskupia (p. chełmiń.)

1704 k. 121v Justyna Orłowska c. ol. Paweł Orłowski i ol. Teresa Oleska, jej mąż: Piotr Gołyszewski, kwituje swojego brata: Marcin Orłowski

1704 k. 122v ks. Klemens Krupecki i ks. Ambroży Szczepanowski, działający w imieniu klasztoru dominikanów w Toruniu z I strony
małżonkowie: Adam Mlekicki i Elżbieta Bronszukowna z II strony
kontrakt dzierżawy dóbr Chełmoniec (p. chełmiń.)

1704 k. 123 ks. Klemens Krupecki i ks. Ambroży Szczepanowski, działający w imieniu klasztoru dominikanów w Toruniu kwitują małżonków: Władysław Kurnatowski i Marianna Ostrowska z czynszu dzierżawnego za dobra Ostrowite (p. chełmiń.)

1704 k. 131 Justyna Chełmońska, wdowa po ol. Jerzy Stanisław Kossowski oblatuje inwentarz rzeczy ruchomych pozostałych po jej zmarłym mężu

1704 k. 132 Justyna Chełmońska oblatuje testament swojego męża ol. Jerzy Stanisław Kossowski. Testator wykonawcą testamentu mianuje syna: Adam Kossowski. Dzieci testatora z ostatniego małżeństwa z Justyną Chełmońską: Ignacy Kossowski i Barbara Kossowska. Testator wydziedzicza swojego syna z wcześniejszego małżeństwa: Wojciech Kossowski

1706 k. ? (brak numeru karty) Antoni Piwnicki s. ol. Konstanty Piwnicki (wicewojewoda chełmiński) i Zofia Lubodzieska oprawia 1000 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Marianna Wybczyńska (1v ol. Andrzej Trebnic)

1706 k. 198v Mikołaj Tur, posesor dóbr Gierkowo (p. chełmiń.)
bracia Jakub Krupocki i Bartłomiej Krupocki

1706 k. 201 Marianna Białobłocka, wdowa po ol. Michał Kukowski (cześnik bracławski), ceduje oprawę swojego posagu na dobrach Sędzice (p. michał.) na rzecz swoich synów: Jan Kukowski, Mikołaj Kukowski, Franciszek Kukowski (jego żona: Zofia Pawłowska)

1706 k. 203 Franciszek Kukowski działający w imieniu małżonków: Tomasz Pawłowski i Teresa Więckowska, ich dzieci: Andrzej Kukowski i Zofia Kukowska, bratanek Tomasza: Jan Pawłowski
dobra: Zaskocz (p. chełmiń.)

1714 k. 236 Władysław Rudnicki, dziedzic części dóbr Wabcz (p. chełmiń.) w imieniu swoim i swojej bratanicy: Rozalia Rudnicka c. ol. Kazimierz Rudnicki i Marianna Tokarska kasuje sumę 1350 złp w pruskiej monecie zapisaną przez Michał Jackowski w kontrakcie rezygnacji części dóbr Piwnice (p. chełmiń.) zwanej Gołocczyzna, zawartym pomiędzy Stanisław Jawosz i Michał Jackowski, wpisanym do ksiąg grodzkich kowalewskich 9 lipca 1699 r. przez Andrzej Gołocki s. ol. Michał Gołocki i Zofia Piwnicka

1714 k. 247v Jan Tokarski s. ol. Jacek Tokarski i ol. Marianna Piwnicka, działając jako opiekun w imieniu swojej siostrzenicy: Anna Wołowska c. ol. Wojciech Wołowski i ol. Ludwika Tokarska, kwituje Michał Jackowski z zapłaty 500 złp w pruskiej monecie, spadłą na Annę po matce, z łącznej kwoty 2400 złp zapisanej w księgach grodzkich kowalewskich dnia 1 października 1699 r. na dobrach Piwnice (p. chełmiń.) przez ol. Jerzy Piwnicki s. ol. Tomasz Piwnicki

1714 k. 240 Paweł Dulski dziedzic dóbr Obory i Gorzuchowo (p. chełmiń.) zapisuje dług 500 złp w pruskiej monecie na rzecz Anna Wołowska c. ol. Wojciech Wołowski i ol. Ludwika Tokarska

Księgi ławnicze kowalewskie 1746-1749, sygn. 14
1749 k. 3v Ludwika Pawłowska c. ol. Fabian Pawłowski (podchorąży malborski) i ol. Teresa Czapska, jej mąż: Juliusz Dziewanowski (podwojewodzi chełmiński) dziedzic dóbr Płonne (z. dobrz., p. ryp.), kwituje swoich braci Jan Pawłowski (sędzia ziemski malborski), Franciszek Pawłowski i Jan Pawłowski z sumy 20.000 złp w pruskiej monecie tytułem wypłaty posagu na podstawie umowy małżeńskiej zawartej w dobrach Klonówka (woj. pom., p. tczew.) dnia 10 stycznia 1746 r.

1749 k. 7v oblata kontraktu sprzedaży dóbr Żmijewko i Zbytkowo (p. chełmiń.) zawartego dnia 5 lipca 1749 r. w dobrach Napole (p. chełmiń.) pomiędzy Jakub Rościszewski s. ol. Michał Rościszewski i ol. Marianna Łukowska z I strony, a Antoni Tokarski (burgrabia bobrownicki) z II strony

1749 k. 14v Teresa Nieborska, jej mężowie: 1 ol. Andrzej Płachecki 2v ol. Wojciech Rykaczewski, w asyście Antoni Tokarski (krewny z linii macierzystej), jej synowie z 1v: Michał Płachecki i Jan Płachecki
dotyczy sum zapisanych przez Konstancja Gralewska, wdowa po ol. Kazimierz Dziewanowski, jej syn: Juliusz Dziewanowski (podwojewodzi chełmiński), na dobrach Dębowa Łąka (obecnie własność Działyńskich) w 1736 r.

1749 k. 26 dział dokonany przez siostry: Konstancja Dąbrowska (wdowa po ol. Walenty Ostrowicki, stolnik trembowelski, ich syn: Felicjan Ostrowicki), Katarzyna Dąbrowska (mąż: Adam Działowski, stolnik bracławski), Marianna Dąbrowska (mężowie: 1v ol. Brzeziński, 2v Maciej Sumiński, stolnik dobrzyński), Ludwika Dąbrowska (mąż: Wawrzyniec Ludwik Działowski, pisarz ziemski chełmiński) cc. ol. Felicjan Dąbrowski i Rozalia Trzcińska

1746 k. 32 Barbara Cisowska c. ol. Andrzej Cisowski, jej mąż: Rafał Elżanowski, jej siostrzeńcy: Stanisław Niewieściński i Franciszka Niewieścińska sc. Ludwik Niewieściński i ol. Ewa Cisowska, jej stryj: Michał Cisowski (skarbnik smoleński)
dobra: Mileszewy (p. michał.)

1746 k. 40v Łukasz Tur kwituje swoich braci: Jan Antoni Tur i Tomasz Tur z rzeczy ruchomych i nieruchomych w dobrach Lipniczki (p. chełmiń.) odebranych od Ludwik Krupocki s. ol. Jakub Krupocki i Anna Wałczyńska

1746 k. 40v Tomasz Tur s. ol. Mikołaj Tur i ol. Anna Dorota Cymerman

1746 k. 47v Marianna Orłowska, mężowie: 1v ol. Daniel Winiarski 2v ol. Stanisław Wiesiołowski (burgrabia malborski) 3v Kazimierz Pawłowski, jej brat: Jan Orłowski, dokonuje cesji wierzytelności na rzecz swych dzieci z 2v Franciszek Wiesiołowski i Marianna Wiesiołowska

1746 k. 103 Michał Paprocki zapisuje posag swojej córce z pierwszej żony (ol. Teresa Starorypińska): Elżbieta Paprocka, m.in. przez transfer sum zapisanych w księgach grodzkich kowalewskich w 1733 r. na dobrach Chełmonie, jego zięć: Michał Lewiński (podstoli trembowelski)

1746 k. 104 Michał Lewiński (podstoli trembowelski) dziedzic dóbr Szewno (woj. pom., p. świec.) oprawia 4.000 tynfów posagu swojej żonie: Elżbieta Paprocka c. Michał Paprocki

1746 k. 107 Elżbieta Kossowska, jej mężowie: 1v ol. Michał Loki 2v +Łukasz Ludwik Sielski, dziedzic dóbr Zegartowice (p. chełmiń.)

1747 k. 147v małżonkowie Józef Rudnicki i Eleonora Sampławska sprzedają części dóbr Trzebcz (p. chełmiń.) na rzecz Stanisław Sampławski za 3600 złp w pruskiej monecie

1747 k. 162v Anna Sielska c. ol. Stefan Sielski i Zofia Rudnicka, jej mąż: Stanisław Kuczkowski, jej brat: ol. Ludwik Sielski, dobra: Zegartowice (p. chełmiń.)

1748 k. 177v Tomasz Piwnicki s. ol. Marcin Piwnicki i ol. Marianna Sokołowska

1748 k. 182 małżonkowie: Kazimierz Jackowski i Marianna Nagórska sprzedają części dóbr Trzebcz (p. chełmiń.) na rzecz Stanisław Sampławski

1749 k. 3?? Piotry Kobyliński s. ol. Antoni Kobyliński i ol. Barbara Mroczyńska
Gaspar Mroczyński

1749 k. 340v Antoni Wolski oblatuje kontrakt sprzedaży dóbr Pułkowo (p. chełmiń.) zawarty pomiędzy Dominik Łoś, w asyście oiekun Michał Gorczyński (sądowy ziemski michałowski) z I strony, oraz Marianna Malanowska mężowie: 1v ol. Łoś 2v Tokarski, w asyście opiekun Stanisław Malanowski i przyjaciel Jan Malanowski z II strony

1749 k. 353 bracia Felicjan Ostrowicki, Stefan Ostrowicki i Leon Ostrowicki ss. ol. Walenty Ostrowicki (stolnik trembowelski) i Konstancja Dąbrowska
Tomasz Ciborski
dobra: Cichoradz (p. chełmiń.)

1749 k. 360v Barbara Dąbska wdowa po ol. Zygmunt Dąbski, w asyście Franciszek Antoni Suliński (burgrabia kiszporski)
Antoni Święcicki, Ludwik Przeciszewski, Franciszek Nałęcz, Maciej Dąbski (regent inowrocławski)

1749 k. 366v Job Antoni Elżanowski w imieniu swojego syna z ol. Teresa Ostrowicka: Józef Elżanowski, dokonuje cesji praw do dóbr Sumówko (p. michał.) spadłych na syna po jego ciotce: ol. Ewa Ostrowicka (jej mąż uv: Józef Gójski, stolnik czernihowski)

1749 k. 381 siostry Marianna Rzeszotarska (jej mąż: Michał Paprocki) i Barbara Rzeszotarska (jej mąż: Kazimierz Mysłakowski) cc. ol. Tomasz Rzeszotarski i ol. Anna Starorypińska, przeciwko: Maciej Starorypiński, dziedzic części dóbr Godziszewy zwane Kowaklowszczyzna (z. dobrz., p. ryp.), Gabriel Przeradzki, małżonkowie: Marcin Witkowski i Barbara Orłowska

1749 k. 381v Michał Paprocki udziela pełnomocnictwa swojemu bratu: Wojciech Paprocki

1749 k. 382 Ignacy Brzozowski (wiceregent chełmiński)
Józef Mniewski s. ol. Franciszek Mniewski i ol. Marianna Łaguszewska
rodzeństwo: Wacław Tokarski, Norbert Tokarski, Wiktoria Tokarska (mąż: Maciej Małachowski), Konstancja Tokarska (mąż: Łąbęcki) sc. ol. Samuel Tokarski i ol. Anna Orzelska (2v ol. Szymon Wiśniewski)
dobra: Radoszewice (woj. brz.-kuj., p. przed.)

1749 k. 394 Jan Malanowski udziela pełnomocnictwa na rzecz: Jan Orłowski, Ignacy Brzozowski (wiceregent chełmiński), Andrzej Ulejski, Antoni Suliński, Bartłomiej Sielski

1749 k. 395 Antoni Tokarski i jego rodzice: Kazimierz Tokarski i Magdalena Sokołowska przeciwko siostrzeńcowi: Ludwik Sokołowski

1749 k. 397v Antoni Job Elżanowski oblatuje umowę małżeńską zawartą między nim a rodzicami jego przyszłej żony: Magdalena Tokarska c. Kazimierz Tokarski i Magdalena Sokołowska. Rodzice wyznaczają posag w kwocie 1.200 złp w pruskiej monecie, w tym na 600 złp cedują wierzytelność od Ludwik Sokołowski a 600 złp cedują z długu zapisanego na dobrach Napole pod Chełmnem (p. chełmiń.), zaś Elżanowski po ściągnięciu tych wierzytelności zobowiązuje się oprawić 1.500 złp posagu na swych dobrach. Umowa zawarte w miejscowości Dobrowo dnia 24 maja 1749 r. w obecności świadków: Tomasz Łukiński, Franciszek Więckowski, Ignacy Rościszewski, Rafał Elżanowski, Stanisław Elżanowski

1749 k. 401v Tomasz Piwnicki przeciwko Ludwik Sokołowski. Dotyczy wyroku sądu ziemskiego michałowskiego

1749 k. 402v rodzeństwo Stanisław Elżanowski, Łukasz Elżanowski, Antoni Elżanowski, Wojciech Elżanowski, sukcesorzy swego brata: ol. Franciszek Elżanowski i siostry ol. Konstancja Elżanowska (jej mąż: Maciej Białobrzeski), ich szwagier: Andrzej Józef Ostrowski w w imieniu swej małżonki: Ludwika Elżanowska, niegdy dziedzice części dóbr Zbójenko (z. dobrz., p. lipn.), obecnie własność Jan Malanowski, wszelkie swoje prawa na tych dobrach cedują na rzecz swojego brata: Ignacy Elżanowski

Księgi ławnicze kowalewskie 1750-1757, sygn. 16
1754 k. 133 Ignacy Elżanowski składa protestację przeciwko swojemu stryjowi: Job Antoni Elżanowski

Księgi ławnicze kowalewskie 1757-1762, sygn. 17
1757 k. 6 Michał Roznowski (stolnik) z I strony
Antoni Tokarski (wiceregent ziemski i burgrabia grodzki chełmiński), jego siostra: Magdalena Tokarska, wdowa po ol. Job Antoni Elżanowski z II strony

Księgi ławnicze kowalewskie 1750-1753, 1766-1767, 1770-1771, sygn. 19
1750 k. 40 Marcjanna Elżanowska c. ol. Adam Elżanowski (ławnik ziemski michałowski, dziedzic dóbr Chełmonie (p. chełmiń.)) i Barbara Elżanowska, jej brat: Rafał Elżanowski, jej mąż: Wojciech Ostrowicki, umowa małżeńska

1750 k. 52v Wojciech Gostomski (łowczy grabowiecki) i Felicjan Białobłocki (ławnik ziemski michałowski), zapis 2000 złp w pruskiej monecie na dobrach Jaguszewice (p. michał.) na zabezpieczenie wyroku sądu ziemskiego michałowskiego z 1 sierpnia 1747 r.

1750 k. 58 Józef Chudzyński kontraktem z dnia 6 lipca 1750 r. zawartym w Kowalewie sprzedaje za 530 złp w pruskiej monecie swoje części w dobrach Świecie (p. michał.) na rzecz małżonków: Franciszek Antoni Suliński (burgrabia kiszporski) i Teresa Tokarska

1750 k. 59 Franciszek Antoni Suliński (burgrabia kiszporski), dziedzic części dóbr Świecie (p. michał.) nabytych dziś od Józef Chudzyński, oprawia na tych dobrach 400 złp posagu swojej żonie: Teresa Tokarska

1750 k. 59v Antoni Jan Załuskowski (dowódca jazdy wojska polskiego) posesor dóbr Pluskowęsy (p. chełmiń.) składa protestację przeciwko Felicjan Białobłocki (ławnik ziemski michałowski) i Piotr Kobyliński

1752 k. 128 Barbara Brzozowska (po mężu Sampławska), w asyście Antoni Tokarski (wiceregent chełmiński) przeciwko Józef Kosowski (wiceregent chełmiński)

1752 k. 138v oblata kontraktu zawartego pomiędzy Józef Przeciszewski (dowódca jazdy pruskiej) s. ol. Szymon Przeciszweski i Marianna Osiecka, a jego bratem Stanisław Przeciszewski (chorąży płocki)
dobra: Gnojenko, Petrykozy (woj. płoc., p. szreń.)

1752 k. 152 rodzeństwo: Stanisław Czarliński, Elżbieta Czarlińska, Anna Czarlińska, Marcjanna Czarlińska sc. ol. Paweł Czarliński i ol. Magdalena Elżanowska, ich dziadek: ol. Samuel Elżanowski, dziedzic dóbr Elżanowo, Tobułka, Szuchowa, Smorzewo (p. chełmiń.)
siostra Samuela: Barbara Elżanowska, wdowa po ol. Adam Elżanowski (ławnik ziemski michałowski), jej syn: Rafał Elżanowski, jej ciotka: ol. Anna Elżanowska (bpt)
wymien.: ol. Wojciech Elżanowski

1752 k. 170 Antoni Tokarski, subdelegat burgrabski grodu kiszporskiego, działający z upoważnienia chorążego i wicewojewody malborskiego: Michał Nepomucen a Leszcze Leski
małżonkowie: Jan Sikorski i Teresa Działyńska
dobra: Dębowa Łąka

1752 k. 197 Michał Paprocki dziedzic części dóbr Chełmonie (p. chełmiń.), Ludwika Jaworska (stolnikowa trembowelska) i jej syn Wiktor Jaworski, dziedzice innych części tych dóbr z I strony
Barbara Elżanowska (ławnikowa ziemska michałowska) i jej syn Rafał Elżanowski, dziedzice innych części dóbr Chełmonie z II strony

1752 k. 232 Antoni Suliński (burgrabia kiszporski), subdelegat z upoważnienia wicewojewody malborskiego Leskiego
Krystyna Dorpowska, wdowa po ol. Piotr Czapski (chorąży pomorski), jej brat: ol. Adam Wojciech Dorpowski
dobra: Gierkowo (p. chełmiń.)

1752 k. 243 rodzeństwo: Józef Elżanowski, Kazimierz Elżanowski, Katarzyna Elżanowska sc. ol. Wojciech Elżanowski
Barbara Elżanowska, wdowa po ol. Adam Elżanowski (ławnik ziemski michałowski) i jej syn Rafał Elżanowski
sukcesorzy ol. Paweł Czarliński i ol. Magdalena Elżanowska
wszyscy wyżej wymienieni: sukcesorzy ol. Anna Elżanowska (bpt)
dobra: Chełmonie (p. chełmiń.)

1753 k. 259 rodzeństwo Karol Orłowski i Konkordia Orłowska (po mężu Lencka) sc. ol. Stanisław Orłowski i ol. Teresa Elżanowska, ich siostra: Ludwika Orłowska, jej mąż: Stanisław Modliński
dobra: Konojadki i Zalesie (p. michał.)

1766 k. 295 Jan Białobłocki (ławnik ziemski chełmiński) kwituje Felicjan Białochowski (major regimentu jazdy wojska polskiego) z części kwoty zapisanej w księgach grodzkich kowalewskich na dobrach Zawada na rzecz brata Jana: Tyburcy Walerian Białobłocki (sędzia ziemski michałowski) w 1760 r.

1766 k. 298 Katarzyna Kukowska, jej mężowie: 1v ol. Franciszek Malanowski, 2v ol. Michał Ostrowicki, w asyście syna z 1v: Jan Malanowski, kwituje z zapłaty Ignacy Wagner (stolnik smoleński)

1766 k. 310v Antoni Tokarski (łowczy grabowiecki, regent chełmiński), Ludwika Bieganowska, wdowa po ol. Stanisław Wessel (starosta golubski), przeciwko Paweł Szczuka (podstoli Wiski, wicestarosta i sędzia łomżyński)

1770 k. 356v Mikołaj Rzeszotarski kwituje z zapłaty Antoni Bernard in Orłów Orłowski (żupnik dobrzyński)


KSIĘGI ŁAWNICZE CHEŁMIŃSKIE

Księgi ławnicze chełmińskie 1696, sygn. 3
1696 k. 116v obdukcja braci: Walerian Gorzuchowski i Stanisław Gorzuchowski ss. ol. Wojciech Gorzuchowski, dziedziców dóbr Uść, rany zadane przez Maciej Nahajewski posesora dóbr Augustynowice i Uść (p. chełmiń.) i jego brata: Wojciech Nahajewski

1696 k. 127v relacja na rzecz Jan Dulski, dziedzica części dóbr Obory i Gorzuchowo (p. chełmiń.)
dotyczy zastawu dóbr Gorzuchowo na rzecz małżonków: Aleksander Mroczyński i Magdalena Osłowska, ich syn: Jan Mroczyński
wymieniony: Jakub Sokołowski

_________________
Pozdrawiam,
Michał


Ostatnio zmieniony przez mziel dnia 05-06-2019 - 12:09, w całości zmieniany 2 razy
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
mzielOffline
Temat postu:   PostWysłany: 02-12-2018 - 17:46
Zasłużony
Członek PTG


Dołączył: 22-02-2011
Posty: 496
Skąd: Warszawa
Status: Offline
Lata 1706, 1726-1728, 1732-1733, 1738-1746

KSIĘGI ŁAWNICZE KOWALEWSKIE

Księgi ławnicze kowalewskie 1722-1728 sygn. 9
1726 k. 49v Rozalia Rutkowska c. Stefan Rutkowski i Elżbieta Trzebska, jej mąż: Jakub Paprocki
dobra: Żygląd (p. michał.)

1726 k. 92v Aleksandra Bąkowska c. Paweł Bąkowski (stolnik inowrocławski) i Zofia Bystram, jej mąż: Antoni Piwnicki (ławnik ziemski michałowski, dziedzic dóbr Jakubowo, p. chełmiń.), jej bracia: Stefan Bąkowski i Walenty Bąkowski
dobra: Grodziczno (p. michał.)

1726 k. 142v Michał Kalkstein (sędzia ziemski malborski) kwituje małżonków: Jakub Kazimierz Rubinkowski i Katarzyna Gęza z sumy 2.000 złp

1726 k. 147 Adam Działowski, jego żona: Katarzyna Dąbrowska, jej rodzeństwo: Józef Dąbrowski, Marianna Dąbrowska, Ludwika Dąbrowska (nieletni), Konstancja Dąbrowska (jej mąż: Walenty Ostrowicki) sc. ol. Felicjan Dąbrowski i Rozalia Trzcińska
dobra: Cichoradz (p. chełmiń.)

1727 k. 168 Mikołaj Tur, wdowiec po ol. Katarzyna Kossowska, ich dzieci: Jan Tur, Łukasz Tur, Elżbieta Tur, Barbara Tur, Marianna Tur, Anna Tur

1727 k. 170 Krzysztof Mikołaj Guttry kwituje Mikołaj Tur z łącznej kwoty 3.500 złp, w tym 2.000 złp zapisane 2 stycznia 1720 r. w księgach toruńskich przez ol. Jan Baumgarten (ławnik ziemski chełmiński) i jego syna Jakub Baumgarten na dobrach Lipniczki (p. chełmiń.), 500 złp zapisane 31 lipca 1723 r. przez małżonków ol. Jakub Baumgarten i Anna Dorota Cymmerman (2v Mikołaj Tur), kolejne 500 złp zapisane 22 sierpnia 1723 w aktach ławniczych Folzonga przez to samo małżeństwo, później ta suma była kasowana i zasądzona wyrokiem sądu wraz z karą

1727 k. 227v bracia Aleksander Białobłocki i Jan Białobłocki ss. ol. Paweł Białobłocki i ol. Teresa Jasińska, składają protest przeciwko bratu przyrodniemu: Paweł Białobłocki s. ol. Paweł Białobłocki i Katarzyna Bagniewska (1v ol. Paweł Białobłocki 2v ol. Słotwiński 3v Jan Rościszewski)

1727 k. 228 bracia Aleksander Białobłocki i Jan Białobłocki składają prostest przeciwko ich stryjowi: Franciszek Białobłocki i przeciwko ich bratom stryjecznym: Jan Fryderyk Białobłocki i Ludwik Białobłocki ss. ol. Kazimierz Białobłocki

1727 k. 228v Sebastian Malanowski posesor dóbr Pułkowo (p. chełmiń.) składa protest przeciwko małżonkom: Jan Tokarski i Joanna Raba i ich synowi: Wojciech Tokarski

1727 k. 232 Sebastian Radowicki (chorąży chełmiński)
Antoni Suliński, Jan Berent

1727 k. 238v Jan Białobłocki składa manifest przeciwko małżonkom Anna Sumińska (1v ol. Paweł Łempicki) i Tyburcy Białobłocki
stryjowie Jana: ol. Kazimierz Białobłocki i Franciszek Białobłocki
dobra: Babalice (p. michał.)

1727 k. 239 Konstancja Tur (jej mężowie: 1v: ol. Andrzej Wołczański 2v ol. Maciej Dzierzgowski), w asyście brata: Mikołaj Tur, kwituje małżonków Aleksander Białobłocki i Barbara Elżanowska z kwoty 3000 złp w pruskiej monecie, którą zapisali w 1724 r. jej i jej mężowi 2v

1727 k. 248v Regina de Szynychy, wdowa po ol. Adam Elżanowski de Gajewo, w asyście przyjaciół: Aleksander Białobłocki i Jan Białobłocki, ceduje oprawę posagu na dobrach Gajewo (p. chełmiń.) na rzecz swoich synów: Jan Elżanowski i Job Antoni Elżanowski

1727 k. 249 Aleksander Białobłocki, jego żona: Barbara Elżanowska, sprzedaje za 350 zł swoje części w dobrach Sędzice (p. michał.) na rzecz Kazimierz Kalkstein

1727 k. 261 rodzeństwo: Sebastian Malanowski, Jan Malanowski, Stanisław Malanowski, Rafał Malanowski i Franciszek Malanowski ss. ol. Felicjan Malanowski i ol. Anna Pawłowska sprzedają za 7.100 złp części dóbr Zaskocz (p. chełmiń.) na rzecz Aleksander Żernicki
ich siostra: Katarzyna Malanowska (jej mąż: Wojciech Moszczyński)

1728 k. 277 Michał Paprocki s. ol. Piotr Paprocki i ol. Zofia Koźmińska, dziedzic części dóbr Chełmonie (p. chełmiń.), zapisuje dług 500 złp na rzecz Ludwika de Troszki, wdowy po ol. Jan Jaworski (stolnik trembowelski)

1728 k. 278 Konstancja Elżanowska c. ol. Łukasz Elżanowski i ol. Krystyna de Szynychy, jej mężowie: 1v ol. Jakub Orłowski 2v Fabian Rozański, jej syn z 1v: Stefan Orłowski, kwituje małżonków: Adam Elżanowski (ławnik ziemski michałowski) i Barbara Elżanowska

1728 k. 288 Katarzyna Jackowska c. Michał Jackowski (ławnik ziemski michałowski) i ol. Konstancja Piwnicka, jej mąż: Maciej Ciborski s. ol. Michał Ciborski i ol. Katarzyna Sielska
dobra: Piwnice (p. chełmiń.)

1728 k. 289v Michał Jackowski (ławnik ziemski michałowski) kwituje braci: Godfryd Piwnicki i Maciej Piwnicki ss. ol. Stanisław Piwnicki i ol. Konstancja Wolska, dzedziców części dóbr Piwnice zwane Piwniczczyzna (p. chełmiń.)

1728 k. 291 Paweł Białobłocki s. ol. Paweł Białobłocki i Katarzyna Bagniewska kwituje stryja: Franciszek Białobłocki, jego inny stryj: ol. Kazimierz Białobłocki, wdowa po nim: Marianna Elsnic, ich synowie: Jan Białobłocki i Ludwik Białobłocki
dobra: Sędzice (p. michał.)

1728 k. 293 spect. Jan Baumgart s. Daniel Baumgart i ol. Benigna Knyppel, sukcesor swojego brata stryjecznego: ol. Jakub Fryderyk Baumgart (bpt), dziedzica dóbr Lipniczki (p. chełmiń.) z I strony
Anna Dorota Cymerman, jej mężowie: 1v ol. Andrzej Dytkens 2v ol. Jakub Fryderyk Baumgart 3v Mikołaj Tur z II strony

1728 k. 293v spect. Jan Baumgart s. Daniel Baumgart i ol. Benigna Knyppel rezygnuje części dóbr Lipniczki (p. chełmiń.) na rzecz Mikołaj Tur

1728 k. 306 Wojciech Paprocki s. ol. Piotr Paprocki i ol. Zofia Koźmińska kwituje swego brata Michał Paprocki z kwoty 300 złp zapisanej przez ich ciotkę ol. Dorota Paprocka (jej mąż: ol. Michał Brzescki)

1728 k. 313 Andrzej Owidzki s. ol. Stanisław Owidzki (ławnik ziemski tczewski, pisarz grodzki malborski) składa protest przeciwko Władysław Tokarski

1728 k. 333 Teresa Ostrowicka c. ol. Jakub Ostrowicki i Marianna Trzcińska (2v Elżanowska), jej mąż: Job Antoni Elżanowski s. ol. Adam Elżanowski i Regina de Szynychy, kwituje z 3.000 złp posagu zapisanego w umowie małżeńskiej zawartej między jej małżonkiem a jej matką i bratem: Piotr Ostrowicki, jej mąż tą kwotę oprawia jej na dobrach Gajewo (p. chełmiń.)

1728 k. 334 Jan Elżanowski s. ol. Adam Elżanowski i Regina de Szynychy, jego żona: Joanna Orłowska, jego dzieci z poprzedniej żony (ol. Konstancja Orłowska): Franciszek Elżanowski, Florian Elżanowski, Katarzyna Elżanowska, Ludwika Elżanowska

1728 k. 335 Piotr Ostrowicki s. ol. Jakub Ostrowicki i Marianna Trzcińska (2v Elżanowska), posesor zastawny dóbr Trzebiełuch (p. chełmiń.)

1728 k. 344 Marianna Słupska c. Jan Słupski (ławnik ziemski michałowski) i Helena Żórawska, jej mąż: Karol Orłowski s. ol. Stanisław Orłowski (sędzia ziemski malborski) i Teresa Elżanowska, dziedzic dóbr Konojadki (p. michał.), kwitują rodziców żony z posagu, a małżonek oprawia żonie posag na swoich dobrach

1728 k. 365 Stanisław Białobłocki, jego brat: Tomasz Białobłocki, żona Tomasza: Eufrozyna Żółtowska, ich dzieci: Antoni Białobłocki, Jan Białobłocki, Józef Białobłocki z I strony
Adam Będkowski z II strony
dobra: Chojno (p. michał.)

Księgi ławnicze kowalewskie 1730-1733 sygn. 10
1706 k. 142 małżonkowie: Maciej Dzierzgowski i Konstancja Tur, posesorzy zastawni dóbr Kobyły (p. chełmiń.), zastawili te dobra małżonkowie: Feliks Kiełczewski i Barbara Kalkstein
Fabian Orłowski

1706 k. 143v (i kolejne) Stanisław Piwnicki s. ol. Tomasz Piwnicki (rotmistrz toruński) i Katarzyna Elżanowska, rezygnuje części dóbr Zegwirt (p. chełmiń.) na rzecz Jan Cieleski s. ol. Wojciech Cieleski i ol. Marianna Spławska
żona Stanisława: Konstancja Wolska c. ol. Jakub Wolski i ol. Katarzyna Leska, jego siostry: Cecylia Piwnicka (jej mąż: Adam Browiński s. ol. Władysław Browiński), Konstancja Piwnicka (jej mąż: Michał Jackowski, dziedzic dóbr Trzebcz, p. chełmiń.)

1732 k. 183v Kazimierz Jóżef Jaworski s. ol. Marcin Jaworski i ol. Wiktoria Murzynowska, dziedzic dóbr Zakrzewko (p. chełmiń.)

1732 k. 185v Jan Białobłocki s. ol. Paweł Białobłocki i ol. Teresa Jasińska, kwituje Kazimierz Kalkstein s. ol. Jerzy Karol Kalkstein i Jadwiga Rutkowska, z zapłaty ceny za sprzedaż dóbr Babalice (p. michał.) w 1731 r.

1732 k. 188v Ludwika de Troszki, wdowa po ol. Jan Jaworski (stolnik trembowelski) i jej syn Wiktor Jaworski, zastawiają swoje dobra na rzecz Marcin Ciborski

1732 k. 195 Tyburcy Białobłocki s. Adam Białobłocki
dobra: Mielewo, Zawady (p. michał.)

1732 k. 201v rodzeństwo: Wojciech Jackowski, Stanisław Jackowski, Michał Jackowski, Jadwiga Jackowska (wdowa po ol. Józefe Ciborski), Marianna Jackowska i Katarzyna Jackowska (panny)
ks. Aleksander Sampławski (proboszcz parafii Grzybno i Trzebcz)

1733 k. 344v protestacja Jan Tokarski przeciwko Godfryd Piwnicki

1733 k. 356 Jakub Krupocki w imieniu swoim i w imieniu Konstancja Tur (jej mężowie: 1v ol. Andrzej Wołczański 2v ol. Maciej Dzierzgowski) kwituje Adam Orłowski (ławnik ziemski michałowski)

Księgi ławnicze kowalewskie 1738-1741, sygn. 11
1738 k. 32v Marianna Sumińska (po mężu: Jaworska) w imieniu swoim i dzieci: Antoni Jaworski i Justyna Jaworska, asysta: Stanisław Sampławski, składa manifestację przeciwko Stanisław Radowicki

1738 k. 35 Tomasz Wierzbowski (miecznik bracławski), jego żona: Anna Radowicka, prawa do części dóbr Butowo spadłych na niego po stryju ol. Józef Wierzbowski ceduje na rzecz Franciszek Pląskowski

1738 k. 43 Michał Garczyński (ławnik ziemski michałowski) opiekun dla Dominik Łoś s. ol. Józef Łoś (kasztelan rypiński) i Marianna Malanowska (2v ol. Wojciech Tokarski), składa manifestację przeciwko Marianna Łoś (wdowa po ol. Józef Lewald Powalski), Izabella Łoś (mąż: Kukowski), Urszula Łoś (mąż: Pawłowski), synom ol. Konstancja Łoś: Antoni Orłowski i Andrzej Orłowski, wszyscy będący sukcesorami ol. Władysław Łoś (kasztelan rypiński) i Elżbieta Czapska
dobra: Radowiska Małe (p. chełmiń.)

1739 – brak notatek z tego roku

1740 k. 214v rodzeństwo: Florian Elżanowski, Katarzyna Elżanowska i Ludwika Elżanowska, sc.: ol. Jan Elżanowski i ol. Konstancja Odrowska, manifestacja przeciwko: Jan Borkowski, dotyczy sum po ich braciach wujecznych: ol. Jan Odrowski (imię drugiego brata niepodane)

Księgi ławnicze kowalewskie 1741-1746, sygn. 12
1741 k. 19 Teresa Działyńska c. ol. Jan Ignacy Działyński (wojewoda pomorski) i ol. Joanna Drzewicka, jej mąż: Franciszek Szembek (wojewoda inflancki), dziedziczka dóbr Dębowa Łąka (p. chełmiń.) spadłych na nią po stryju: ol. Józef Działyński, w asyście: Juliusz Dziewanowski (przyjaciel z linii ojczystej), składa manifest przeciwko mężowi

1741 k. 36 Jan Tokarski (subdelegat kiszporski)
Jan Ponierzyński
dobra: Elżanowo (p. chełmiń.)

1742 k. 51 małżonkowie: Wojciech Rutkowski (sędzia ziemski dobrzyński) i Teresa Kitnowska zapisują dług na rzecz Teresa Konopacka, wdowy po ol. Walerian Kruszyński (kasztelan gdański) i jej córce Magdalena Kruszyńska, wdowie po ol. Franciszek Chrząstowski (ławnik ziemski świecki)
dobra: Sartowice (woj. pom., p. świec.)

1742 k. 57 małżonkowie: Wojciech Rutkowski i Teresa Kitnowska, dziedzice dóbr Falęcin (p. chełmiń.)
Jan Zieliński (podstoli różański)

1742 k. 62 Ludwik Sokołowski, Marianna Sokołowska (jej mężowie: 1v ol. Marcin Piwnicki, 2v Tomasz Sampławski, stolnik inflancki), siostry Marcjanna Borkowska (jej mąż: Ignacy Trebnic) i Marianna Borkowska (panna) cc. ol. Konstancja Sokołowska, spadkobiercy ol. Władysław Sokołowski z I strony
bracia Jan Tokarski i Antoni Tokarski z II strony
dotyczy wyroku sądu trybunalskiego w Piotrkowie, gdzie jako powodowie występowali:
Wiktoria Niszczycka, wdowa po ol. Stanisław Karnkowski (kasztelan wyszogrodzki) i jej dzieci: Antoni Karnkowski, Andrzej Karnkowski, Felicjan Karnkowski, Sylwester Karnkowski, Józef Karnkowski, Piotr Karnkowski, Apolonia Karnkowska, i inna córka Stanisława: Antonina Karnkowska, wnuki ol. Adam Karnkowski (kasztelan wyszogrodzki)

1742 k. 63v Antoni Orłowski dzierżawca dóbr Wielka Łąka (p. chełmiń.), jego matka: Katarzyna Trebnic, składa protest przeciwko małżonkom: Kazimierz Cisowski i Ewa Piotrowska

1742 k. 67v Marianna Malanowska (jej mężowie: 1v ol. Józef Feliks Łoś, kasztelan rypiński, 2v ol. Wojciech Tokarski) w asyście przyjaciela: Kazimierz Gołyszewski, jej brat: Jan Malanowski, ich stryj: Stanisław Malanowski

1742k. 69 Barbara Karska, wdowa po ol. Jakub Trankwic, jej syn: Kazimierz Trankwic kwitują Kazimierz Piwnicki z zapłaty sumy 1500 złp zapisanej przez Józef Jackowski (ławnik ziemski michałowski) na części dóbr Piwnice zwane Gołocczyzna (p. chełmiń.), na podstawie umowy z 1738 r. zawartej między Jackowskim i Piwnickim

1742 k. 69 Rafał Elżanowski dziedzic dóbr Chełmonie (p. chełmiń.) zapisuje dług 1500 zp na rzecz Barbara Karska, wdowy po ol. Jakub Trankwic

1742 k. 80 Teresa Sumińska, jej mąż: Fryderyk Białobłocki, w asyście: Jan Zembrzuski, kwituje swojego szwagra: Ludwik Białobłocki

1742 k. 80v Mikołaj Tur, dziedzic dóbr Lipniczki (p. chełmiń.), działając w imieniu spadkobierców ol. Konstancja Tur (jej mężowie: 1v ol. Andrzej Wołczański, 2v ol. Maciej Dzierzgowski), kwituje Jan Kitnowski (pisarz grodzki chełmiński, chorąży pomorski, podwojewodzi chełmiński) z zapłaty kwoty 1500 złp zapisanej w księgach grodzkich kowalewskich w 1736 r., którą wczoraj od niego odebrał

1742 k. 81 Mikołaj Tur, dziedzic dóbr Lipniczki (p. chełmiń.), zapisuje dług 1500 złp w pruskiej monecie na rzecz spadkobierców małżonków ol. Maciej Dzierzgowski i ol. Konstancja Tur, którą to sumę wczoraj odebrał w ich imieniu od Jan Kitnowski (pisarz grodzki chełmiński, chorąży pomorski, podwojewodzi chełmiński), w następujący sposób: na rzecz Konstancja Dzierzgowska (jej mąż: Osiecki) kwotę 391 złp i 40 gr, na rzecz Marianna Dzierzgowska (panna) także 391 złp i 40 gr, na rzecz Franciszek Dzierzgowski – 615 złp i 20 gr, na rzecz Józef Dzierzgowski – 102 złp

1742 k. 81v Stanisław Kossowski i jego syn Ignacy Kossowski kwitują Mikołaj Tur z zapłaty kwoty 1750 złp z pierwotnej sumy 3000 złp zapisanej przez ol. Jan Baumgarten (rajca toruński) na swoich dobrach dziedzicznych Lipniczki (p. chełmiń.), zasądzonej wyrokiem sądu grodzkiego kiszporskiego z 1718 r. w sprawie między małżonkami Turami i Kossowskimi

1742 k. 88 Antoni Tokarski w imieniu swoich rodziców: Kazimierz Tokarski i Magdalena Sokołowska składa manifest przeciwko małżonkom: Piotr Borowski i Anna Bagniewska

1742 k. 99 Stanisław Sampławski składa manifest przeciwko rodzeństwu: Maciej Jackowski, Tomasz Jackowski, Mikołaj Jackowski, Michał Jackowski, Wojciech Jackowski, Jadwiga Jackowska, Marianna Jackowski (panny)
dobra: Trzebcz, część zwana Jackowszczyzna (p. chełmiń.)

1742 k. 109 Barbara Karwosiecka c. ol. Krzysztof Karwosiecki i ol. Zofia Głuchowska, jej mężowie: 1v ol. Franciszek Sutkowski 2v Marcin Baliński, kwituje Jan Antoni Karwat (ławnik ziemski michałowski) z sumy 350 złp zapisanej jej i jej siostrze Zofia Głuchowska w 1723 r. na dobrach Wichulec, Czekanowo (p. michał.) przez jego ojca: ol. Jan Stanisław Karwat

1742 k. 109v Wiktor Jaworski (stolnik trembowelski) dziedzic dóbr Szewa i części dóbr Chełmonie (p. chełmiń.) zapisuje sumę 350 złp na rzecz sióstr: Zofia Głuchowska i Barbara Głuchowska (jej mąż: Marcin Baliński)

1742 k. 121 Rafał Elżanowski
Jan Orłowski, Ignacy Brzozowski (wiceregent chełmiński), Andrzej Ulejski, Antoni Suliński

1742 k. 130v Jan Szaliński s. ol. Józef Szaliński i ol. Zofia Rojewska, jeden ze spadkobierców ol. Stanisław Spławski, dziedzica dóbr Żmijewko i Zbytkowo (p. chełmiń.) rezygnuje części tych dóbr na rzecz Kazimierz Piwnicki (sędzia ziemski chełmiński)

1742 k. 131 Anna Głuchowska (jej mężowie: 1v ol. Jan Sielski 2v Józef Dominik Pawłowicz) składa manifest przeciwko rodzeństwu: Hugo Chełmicki, Jan Chełmicki, Ignacy Chełmicki, Brygida Chełmicka sc. ol. Krzysztof Chełmicki i Katarzyna Głuchowska

1743 k. 132v Jan Zieliński (podstoli różański) z I strony
małżonkowie Wojciech Rutkowski (sędzia ziemski dobrzyński) i Teresa Kitnowska z II strony

1743 k. 132v Wojciech Rutkowski (sędzia ziemski dobrzyński) udziela pełnomocnictwa na rzecz Antoni Bagiński, Antoni Malewski, Franciszek Suliński, Jakub Kępicki, Adam Bojanowski, Bartłomiej Gościcki (burgrabia płocki)

1743 k. 168 Ignacy Białobłocki, jego żona: Franciszka Wilbicka (1v ol. Uzdowski)
dobra: Montowo (p. michał.)

1743 k. 180v Konstancja Elżanowska c. ol. Łukasz Elżanowski i ol. Krystyna de Szynychy, jej mężowie: 1v ol. Jakub Orłowski, 2v ol. Fabian Różański, w asyście: Ignacy Brzozowski (wiceregent chełmiński) udziela pełnomocnictwa na rzecz Rafał Elżanowski
dobra: Żygląd (p. chełmiń.)

1746 k. 181v bracia Łukasz Tur i Tomasz Tur ss. ol. Mikołaj Tur, dziedzice dóbr Lipniczki (p. chełmiń.), zapisują dług 2000 zlp swojemu bratu: Jan Antoni Tur

1746 k. 193 Piotr Tuchołka (podkomorzy malborski) w imieniu swoim i swoich dzieci z ol. Ludwika Kczewska: Jan Tuchołka, Marianna Tuchołka, Agnieszka Tuchołka, Justyna Tuchołka, spadkobiercy ol. Stanisław Działyński (starosta kiszewski), dziedzice dóbr Orzechówko (p. chełmiń.) z I strony
Kazimierz Piwnicki (sędzia ziemski chełmiński) w imieniu swoim i swoich dzieci z ol. Katarzyna Borowska (c. ol. Krzysztof Borowski, chorąży wojsk koronnych, i ol. Eleonora Gralewska, posesorzy zastawni dóbr Orzechówko): Walerian Piwnicki i Ewa Piwnicka (jej mąż: Łukasz Kleszczyński, ławnik ziemski michałowski) z II strony

1746 k. 195 Józef Nostitz-Jackowski (subdelegat burgrabski kiszporski), jego żona: Ludwika Matkowska, składa protest przeciwko Konstancja Zawadzka, jej mąż: Chełstowski (podkomorzy chełmiński)

1746 k. 198v Agnieszka Zakrocka c. ol. Maciej Zakrocki, jej mąż: Florian Elżanowski

1746 k. 203 Katarzyna, żona spect. Jan Szultz (mieszczanin brodnicki), w asyście: Franciszek Antoni Suliński, udziela pełnomocnictwa na rzecz Antoni Mrozowski

1746 k. 213 Elżbieta Rywocka, jej mężowie: 1v ol. Jan Wybczyński 2v Jan Jerzy Kossowski, jej dzieci z 1v: Antoni Wybczyński, Marianna Wybczyńska, Anna Wybczyńska (panny)
dobra: Buczek (p. michał.)

1745 k. 242 Józef Dzierzgowski kwituje Mikołaj Tur z sumy 102 złp, które ten zapisał na dobrach Lipniczki w 1742 r. na rzecz sukcesorów ol. Maciej Dzierzgowski

1745 k. 242v Józef Dzierzgowski oblatuje kwit z 1 marca 1724 r.: Adam Białobłocki kwituje Maciej Dzierzgowski z kwoty 200 złp, którą ten mu zapisał 5 lipca 1723 r. w dobrach Widlice (p. chełmiń.)

1745 k. 248v Anna Sokołowska, jej mężowie: 1v ol. Wojciech Krupocki 2v ol. Stanisław Borkowski, w imieniu swoim i córek z 1v: Franciszka Krupocka, Apolonia Krupocka, Krystyna Krupocka kwituje Barbara Elżanowska z kwoty 100 złp (którą wczoraj odebrała z rąk jej syna: Rafał Elżanowski) zapisanej 20 czerwca 1734 r. w dobrach Pluskowęsy

1745 k. 254 Anna Dorota Cymerman, wdowa po ol. Mikołaj Tur dziedzicu dóbr Lipniczki (p. chełmiń.), jej syn: Tomasz Antoni Tur

1745 k. 254v rodzeństwo: Wojciech Szaliński i Anna Szalińska (panna) sc. ol. Jakub Szalińska i Zuzanna Gryczówna, wnuki ol. Józef Szaliński i Zofia Rojewska, dziedzice części dóbr Żmijewko i Zbytkowo spadłych na nich po ol. Stanisław Spławski, cedują prawa do tych dób na rzecz Kazimierz Piwnicki (sędzia ziemski chełmiński)

1745 k. 268 Antoni Job Elżanowski, dziedzic dóbr Gajewo (p. chełmiń.)
Ignacy Brzozowski (wiceregent chełmiński), Andrzej Ulejski, Antoni Suliński, Maciej Dąbrowski, Bartłomiej Szeliski

1745 k. 277 Anna Dorota Cymerman, jej mężowie: 1v ol. spect. Andrzej Detkens (mieszczanin i kupiec toruński) 2v ol. Jakub Fryderyk Baumgarten 3v ol. Mikołaj Tur, w asyście syna z 1v: spect. Jan Andrzej Detkens, kwituje Jan Antoni Tur (jego bracia: Łukasz Tur i Tomasz Tur) z dwóch kwot: pierwsza 1.000 złp, z sumy pierwotnej 2.000 złp zapisanej jej przez męża z 2v w księgach grodzkich kowalewskich w 1722 r. na dobrach Lipniczki (p. chełmiń.), drugą także 1.000 złp, tytułem dożywocia zapisanego jej przez męża 3v w 1725 r.

1745 k. 288 oblata wyroku sądu trybunalskiego w Piotrkowie:
Ludwik Sokołowski, Marianna Sokołowska (jej mężowie: 1v ol. Marcin Piwnicki, 2v Tomasz Sampławski, cześnik winnicki), Marcjanna Borkowska (jej mąż: Ignacy Trebnic) i Marianna Borkowska (panna), rodzice: ol. Michał Sokołowski i ol. Konstancja Sokołowska, sukcesorzy ol. Władysław Sokołowski
Franciszek Antoni Suliński (subdelegat burgrabski kiszporski)

1745 k. 324-328v bardzo szczegółowy inwentarz budynków i ruchomości pozostałych w dobrach Lipiniczki (p. chełmiń.) po ol. Mikołaj Tur, spisany przez wdowę po nim: Anna Dorota Cymerman, w obecności świadków Bartłomiej Krupocki, Franciszek Wybczyński, Wojciech Komorowski, Stefan Domaracki: „inwentarz dóbr dziedzicznych Lipniczki nazwanych w województwie chełmińskim leżących po śmierci Ś.P. nieboszczyka Imci P. Mikołaju Turze mężu moim sercem najukochańszym pozostałych przy prezencyi Ich Mciów przyjaciół zaproszonych spisany dnia 23 września roku 1745”

1746 k. 357 Tomasz Dąbski a Lubraniec (chorąży inowrocławski, ławnik ziemski chełmiński), w obecności: Wawrzyniec Trzciński (chorąży bracławski), Franciszek Trebnic, Wojciech Borkowski, Józef Suliński, Antoni Cybulski, Jan Linowski
dotyczy wyroku sądu ziemskiego chełmińskiego pomiędzy Adam a Canden Trzciński i Ludwik Sokołowski

_________________
Pozdrawiam,
Michał
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
mzielOffline
Temat postu:   PostWysłany: 28-03-2019 - 08:33
Zasłużony
Członek PTG


Dołączył: 22-02-2011
Posty: 496
Skąd: Warszawa
Status: Offline
Poniżej notatki z pierwszej partii ksiąg ławniczych chełmżyńskich. Zachowały się księgi za okres 1578-1773, z luką w okresie 1642-1658, przy czym dla wpisów szlacheckich w praktyce ta luka jest znacznie większa i obejmuje okres 1629-1683. Dodatkowo w latach w których działał sąd grodzki kowalewski wpisów szlacheckich jest znikoma ilość, za to w pozostałych jest ich bardzo dużo. Dotyczy to zwłaszcza okresu przed uruchomieniem sądu grodzkiego (przed 1628 r.).
Księgi te są przechowywane w AP Toruń i są w całości zmikrofilmowane.

Poniżej aktualna lista nazwisk (do XVI wieku włącznie):

Przodkowie: Bażyński, Brant, Bux, Bystram, Cieleski, Czarliński, Dulski, Dzierzgowski, Kossowski, Krupocki, Loka, Machwic, Michorowski, Mortęski, Mroczyński, Orłowski (de Czygenberk), Osiecki, Osłowski (Kalkstein-Osłowski), Piwnicki, Raba, Rembowski, Sielski, Sokołowski, Spławski, Suliński, Tokarski, Trzebski, Tur, Wulkowski

Inni: Białobłocki, Elżanowski, Ostrowicki, Paprocki, Wolski

KSIĘGI ŁAWNICZE CHEŁMŻYŃSKIE
Księgi ławnicze chełmżyńskie 1602-1642 sygn. 7
1602 k. 4v Feliks Wolski dziedzic dóbr Stablewice (p. chełmiń.), jego żona: Anna Balińska, jego bracia: Jerzy Wolski, Jan Wolski

1608 k. 59v Wojciech Przymiński dziedzic dóbr Przymino oprawia 1000 złp posagu swojej żonie: Anna Pawłowska c. Franciszek Pawłowski de Boże Pole (woj. pom., p. tczew.) i Barbara Maliszewska

1609 k. 223 Maciej Orłowski dziedzic dóbr Rybieniec (p. chełmiń.) i innych
Jan Wachlewski s. Mikołaj Wachlewski

1610 k. 239 Jan Wysocki de Jeleniec (p. chełmiń.), jego żona: Elżbieta Radowicka, jej brat: Jan Radowicki

1610 k. 258v Dorota Czarlińska, wdowa po ol. Jerzy Sokołowski, ich synowie: Adam Sokołowski, Jan Sokołowski, Hieronim Sokołowski, Andrzej Sokołowski, Stanisław Sokołowski, Wojciech Sokołowski
ich dobra: Robakowo, Obory (p. chełmiń.)

1627 k. 313 małżonkowie Stanisław Kossowski i Urszula Tesmer

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1625-1628 sygn. 10
1625 s.53 Feliks Wolski i Stanisław Wolski w imieniu swoim i w imieniu Maciej Wolski (ławnik ziemski michałowski), Jan Wolski, Piotr Wolski protestują przeciwko miastu Toruń

1625 s. 57 Tomasz Trzebski rezygnuje części dóbr Żygląd (p. chełmiń.) swojemu wnukowi Jan Trzebski s. ol. Mikołaj Trzebski i Katarzyna Wysocka

1625 s. 60 Fabian Wabczyński s. ol. Hugo Wabczyński i Dorota Pawłowska de Parlin części dóbr Wabcz (p. chełmiń.) spadłe na niego po jego braciach: ol. Mikołaj Wabczyński i ol. Jan Wabczyński (bpt), w imieniu swoim i swojego brata ks. Piotr Wabczyński zastawia na rzecz Feliks Wiewierski (starosta starogardzki)

1625 s. 63 Tomasz Trzebski zapisuje dług 300 złp swojej wnuczce Gertruda Trzebska, jej brat: Jan Trzebski

1625 s. 64 Katarzyna Wysocka, wdowa po ol. Mikołaj Trzebski, w asyście brata Jan Wysocki i Stanisław Bajerski, kazuje dożywocie zapisane jej przez męża

1625 s. 105 Krzysztof Wysocki de Jeleniec przeciwko Jan Napolski
wymienieni: Tomasz Trzebski, Stanisław Wysocki

1625 s. 111 Jan Orłowski de Cygemberk dziedzic dóbr Storlus (p. chełmiń.) i innych części swoje w dobrach Rybieniec (p. chełmiń.) zastawia na rzecz Stefan Leski, a ten mu je z powrotem wydzierżawia

1625 s. 172 Jan Orłowski dziedzic dóbr Storlus (p. chełmiń.) i innych rezygnuje swoje części dziedziczne w dobrach Gogoliniec (p. chełmiń.) na rzecz Jan Arciszewski

1625 s. 175 bracia Feliks Wolski, Maciej Wolski (ławnik ziemski chełmiński), Jan Wolski, Piotr Wolski, Stanisław Wolski, sukcesorzy stryja ol. Fabian Wolski de Stablewice

1625 s. 177 Jan Orłowski dziedzic dóbr Storlus (p. chełmiń.) i innych, jego siostra: Małgorzata Orłowska, jej mąż: Marcin Cedrowski z województwa łęczyckiego

1625 s. 193 Barbara Lichtian, jej mężowie: 1v ol. Samuel Wierzbowski 2v Maciej Borowski, w asyście Maciej Białobłocki, zapisuje dług swojemu mężowi

1626 s. 212 Anna Gąszczyńska c. Jan Gąszczyński i Anna Radowicka, jej mąż: Andrzej Sokołowski, w asyście: jej brat Baltazar Gąszczyński i Jan Radowicki, zrzeka się swoich praw do dóbr rodzinnych

1626 s. 213 Andrzej Sokołowski a Wrząca zapisuje 2.000 złp długu swojej żonie Anna Gąszczyńska

1627 s. 229 Baltazar Gąszczyński s. Jan Gąszczyński i Anna Radowicka
Łukasz Szymborski, Jan Obrębski, Wawrzyniec Radowicki

1627 s. 275 roboracja kontraktu między małżonkami Stanisław Kossowski i Urszula Tesmer z I strony, a Jan Arciszewski z II strony
dobra: Gogoliniec i Watlewo (p. chełmiń.)

1627 s. 317 relacja w sprawie z powództwa Jan Orłowski de Cygemberk s. ol. Maciej Orłowski, dziedzica dóbr Storlus, Rybieniec (p. chełmiń.) i innych przeciwko sukcesorom ol. Adam Osieczkowski (jego żona: ol. Anna Orłowska): bracia Feliks Łoś i Jan Łoś ss. Andrzej Łoś (kasztelan słoński), rodzeństwo Maciej Łoś, Wojciech Łoś, Zofia Łoś (jej mąż: Wojciech Sudraski), Marianna Łoś (jej mąż: Mikołaj Bajerski) sc. ol. Stanisław Łoś, Stanisław Mikołajewski i jego bratankowie: Marcin Mikołajewski, Władysław Mikołajewski, Zygmunt Mikołajewski ss. ol. Adam Mikołajewski, Barbara Czosnowska (jej mąż: Wojciech Suski)

1628 s. 453 Benedykt Konarski proboszcz świerczyński
bracia ol. Jan Głuchowski i ol. Florian Głuchowski
rodzeństwo: Mikołaj Wolski, Zofia Wolska, Gertruda Wolska sc. ol. Łukasz Wolski
Maciej Wolski (ławnik ziemski chełmiński)

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1683-1718 sygn. 12
1684 s. 89 Marcin Leski posesor dóbr Brąchnówko (p. chełmiń.) składa protest przeciwko małżonkom Jakub Sokołowski (posesor dóbr w tej samej miejscowości) i Elżbieta Widlicka

1707 s. 373 rodzeństwo Jan Tokarski, Kazimierz Tokarski, Ludwika Tokarska (jej mąż: Wojciech Wołowski) sc. ol. Jacek Tokarski i ol. Marianna Piwnicka, kwitują Jan Kazimierz Dobrski (chorąży michałowski) z 3.000 złp (po 1.000 złp dla każdego z rodzeństwa) z łącznej kwoty 6.000 złp, na którą składają się dwie kwoty: 5.000 złp zapisane przez Jan Kazimierz Dobrski ich matce w księgach grodzkich skarszewskich w 1686 r. na dobrach Piesienica (woj. pom., p. tczew.) obecnie należących do Jan Lewald Powalski oraz 1.000 złp spadłej na nich po ich babce ol. Katarzyna Orłowska (jej mężowie: 1v ol. Samuel Piwnicki 2v ol. Władysław Dobrski, chorąży michałowski)

1707 s. 375 Michał Dulski dziedzic dóbr Obory i Gorzuchowo (p. chełmiń.) zapisuje kwotę 1.200 złp na rzecz Ludwika Tokarska c. ol. Jacek Tokarski i ol. Marianna Piwnicka, jej mąż: Wojciech Wołowski

1709 s. 396 Konstancja Piwnicka c. ol. Tomasz Piwnicki (rotmistrz powiatu toruńskiego) i Katarzyna Elżanowska, jej mąż: Michał Jackowski (dziedzic dóbr Trzebcz, p. chełmiń.) kwituje swojego brata Jerzy Piwnicki z kwoty 200 złp tytułem posagu, zapisanej na dobrach Piwnicki (p. chełmiń.)

1709 s. 397 siostry Konstancja Tokarska (jej mąż: Jakub Sokołowski) i Marianna Tokarska (wdowa po ol. Kazimierz Rudnicki) cc. ol. Jacek Tokarski i ol. Marianna Piwnicka, sukcesorki stryja matki ol. Andrzej Piwnicki (bpt), w asyście swoich braci: Jan Tokarski i Kazimierz Tokarski, sumy spadłe na nich po ww. Andrzeju cedują na Jerzy Piwnicki s. ol. Tomasz Piwnicki (rotmistrz powiatu toruńskiego) i Katarzyna Elżanowska

1709 s. 398 Jakub Sokołowski s. ol. Jan Franciszek Sokołowski i ol. Małgorzata Sielska, dziedzic dóbr Robakowo (p. chełmiń.), zapisuje swojej żonie: Konstancja Tokarska c. ol. Jacek Tokarski i ol. Marianna Piwnicka kwotę 500 złp, którą odebrał od Jerzy Piwnicki, a która spadła na nią po ol. Andrzej Piwnicki

1709 s. 399 siostry Konstancja Tokarska (jej mąż: Jakub Sokołowski) i Marianna Tokarska (wdowa po ol. Kazimierz Rudnicki) cc. ol. Jacek Tokarski i ol. Marianna Piwnicka, w asyście swoich braci Jan Tokarski i Kazimierz Tokarski, kwitują Jan Kazimierz Dobrski (chorąży michałowski) z 2.000 złp (po 1.000 złp dla każdej z sióstr) z łącznej kwoty 6.000 złp, na którą składają się dwie kwoty: 5.000 złp zapisane przez Jan Kazimierz Dobrski ich matce w księgach grodzkich skarszewskich w 1686 r. na dobrach Piesienica (woj. pom., p. tczew.) obecnie należących do Jan Lewald Powalski oraz 1.000 złp spadłej na nich po ich babce ol. Katarzyna Orłowska (jej mężowie: 1v ol. Samuel Piwnicki 2v ol. Władysław Dobrski, chorąży michałowski)

1709 s. 402 Władysław Rudnicki s. ol. Daniel Rudnicki i ol. Urszula Piwnicka, jego brat ol. Kazimierz Rudnicki, zapisuje 500 złp swojej bratowej Marianna Tokarska c. ol. Jacek Tokarski i ol. Marianna Piwnicka, którą to sumę spadłą na nią po ol. Andrzej Piwnicki odebrał od Jerzy Piwnicki

1709 s. 404 Władysław Rudnicki s. ol. Daniel Rudnicki i ol. Urszula Piwnicka, jego bratanica: Rozalia Rudnicka c. ol. Kazimierz Rudnicki i Marianna Tokarska
dobra Rudnickich: Wabcz (p. chełmiń.)

1709 s. 406 ks. Samuel Tokarski (jezuita w kolegium jezuickim w Poznaniu) s. ol. Jacek Tokarski i ol. Marianna Piwnicka wraz z m.in. rodzeństwem sukcesor ol. Andrzej Piwnicki, wszelkie spadłe na niego po Andrzeju prawa do dóbr Piwnice (p. chełmiń.) ceduje swojemu bratu Kazimierz Tokarski

1717 s. 551 nieletni bracia Walenty Ostrowicki, Jan Fabian Ostrowicki, Roch Ostrowicki ss. ol. Jan Ostrowicki i ol. Teresa Ostrowicka wnuki ol. Marianna Ostrowicka, ich stryj: ol. Franciszek Ostrowicki (bpt), dziedzice dóbr Wałdowo i Siemkowo (woj. pom., p. świec.) i Zakrzewo (p. chełmiń.) i innych, w asyście opiekunów: Jan Kos i Michał Wysocki
bracia Stanisław Jackowski, Maciej Jackowski, Tomasz Jackowski, Mikołaj Jackowski, Michał Jackowski, Wojciech Jackowski, sukcesorzy stryja: ol. Aleksander Jackowski (bpt) dziedzica dóbr Trzebcz (p. chełmiń.)
dotyczy sumy zapisanej przez ich babkę (w asyście ol. Andrzej Garczyński, ławnik ziemski świecki)

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1720-1750 sygn. 13
1744 k. 447 Ludwik Sokołowski, Marianna Sokołowska (jej mężowie: 1v ol. Marcin Piwnicki 2v Tomasz Sampławski, cześnik winnicki), siostry Marcjanna Borkowska (jej mąż: Ignacy Trebnic) i Marianna Borkowska (panna) cc. ol. Konstancja Sokołowska wnuczki ol. Michał Sokołowski, wszyscy sukcesorzy ol. Władysław Sokołowski
wyrok Trybunału Koronnego w Piotrkowie w sprawie o zapłatę 4.000 złp zapisanych na dobrach Karnków, z powództwa Wiktoria Niszczycka, wdowy po ol. Stanisław Karnkowski (kasztelan wyszogrodzki) i ich dzieci: ks. Andrzej Karnkowski (kanonik inflancki), Antoni Karnkowski, Felicjan Karnkowski, Sylwester Karnkowski, Józef Karnkowski, Piotr Karnkowski, Apolonia Karnkowska

1750 k. 578v Łukasz Tur w imieniu swoim i swojego brata Tomasz Tur składa protest przeciwko Franciszka Jackowska, wdowa po ol. Józef Jackowski
dobra: Kątki (woj. i p. malb.)

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1731-1742 sygn. 15
1732 k. 32 Franciszek Cieleski s. Jan Cieleski (ławnik ziemski michałowski) i Zofia kwituje fam. Mikołaj Brutkowski

1737 k. 132v małżonkowie: Łukasz Cieleski i Perpetua Osłowska, jej brat: Kazimierz Osłowski

1738 k. 168v Franciszek Cieleski dziedzic dóbr Brąchnówko, Browina i Zęgwirt (p. chełmiń.) sumę 1200 złp przeniesioną przez Rafał Kczewski (starosta ..?) z dóbr Robakowo, zapisuje na rzecz szpitala chełmżyńskiego

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1742-1748 sygn. 16
1743 s. 61 Franciszek Antoni Cieleski (chorąży inflancki, pisarz grodzki chełmiński) dziedzic dóbr Zęgwirt i Brąchnówko (p. chełmiń.) s. ol. Jan Cieleski (ławnik ziemski michałowski) i ol. Zofia Sokołowska, jego żona: Anna Teofila Nahorecka c. ol. Marcin Nahorecki (ławnik ziemski świecki) i Zofia Mełdrzyńska, dożywocie małżeńskie

1743 s. 125 Antoni Elżanowski zapisuje 1000 złp na dobrach Gajewo (p. chełmiń.), na rzecz Katarzyna Elżanwoska (jej mąż: Józef Stępowski) i jej siostry: Ludwika Elżanowska (panna), brat tych sióstr: Florian Elżanowski

1743 s. 174 rodzeństwo Michał Dulski, Elżbieta Dulska i Rozalia Dulska składają protest przeciwko Adam Szeliski, dziedzicowi dóbr Krastudy (woj. i p. malb.), dotyczący jego tenuty dóbr Gorzuchowo, Świątniki i Obory (p. chełmiń.)

1745 s. 362 rodzeństwo Maciej Jackowski, Tomasz Jackowski, Mikołaj Jackowski, Wojciech Jackowski, Michał Jackowski ss. ol. Jan Jackowski i Rozalia Trzebska rezygnują części dóbr Trzebcz (p. chełmiń.) na rzecz Stanisław Sampławski s. ol. Florian Sampławski i Rozalia Prądzyńska, na tych dobrach posag miały zapisany ich siostry: Jadwiga Jackowska (jej mąż Ciborski) i Marianna Jackowska

1746 s. 507 Elżbieta Kossowska, jej mężowie: 1v ol. Michał Loka 2v ol. Antoni Wiśniewski 3v ol. Łukasz Ludwik Szeliski, jej syn z 1v: Walenty Loka

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1748-1761 sygn. 17
1748 s. 54 bracia Antoni Trebnic, Kajetan Trebnic (ławnik ziemski michałowski) i Florian Trebnic kwitują z kwoty 1340 złp zapisanej na dobrach Brąchnówko (p. chełmiń.) Franciszek Cieleski (chorąży inflancki)

1749 s. 87 małżonkowie Felicjan Ostrowicki (stolnik trembowelski) i Marianna Ciborska kwitują Franciszek Ciborski (ławnik ziemski chełmiński) z 3.000 złp posagu zapisanych Mariannie przez jej rodziców ol. Maciej Ciborski i ol. Katarzyna Jackowska

1749 s. 88 Felicjan Ostrowicki (stolnik trembowelski) s. ol. Walenty Ostrowicki (stolnik trembowelski) i Konstancja Dąbrowska, w obecności swojego brata Stefan Ostrowicki i w imieniu swojego małoletniego brata Leon Ostrowicki, kwotę 3.000 złp odebraną z rąk Franciszek Ciborski zapisuje na dobrach Siemkowo (woj. pom., p. tczew.) swojej żonie Marianna Ciborska c. ol. Maciej Ciborski i ol. Katarzyna Jackowska

1749 s. 133 Ludwik Sokołowski dziedzic dóbr Robakowo (p. chełmiń.) sumę 500 złp odebraną od Antoni Elżanowski, posesora dóbr Gajewo (p. chełmiń.) zapisuje na rzecz Ludwika Elżanowska, jej mąż: Stanisław Zgliniecki

1750 s. 206 Zofia Cieleska c. ol. Łukasz Cieleski (ławnik ziemski chełmiński) i Perpetua Osłowska, jej mąż: Jan Trebnic (ławnik ziemski tczewski), kwituje swojego stryja Franciszek Cieleski (chorąży inflancki) z kwoty 11.000 złp zapisanej na dobrach Gołuszyce (woj. pom., p. świec.) przez jej ojca w intercyzie z dnia 23 czerwca 23 czerwca 1742 r.

1750 s. 209 Jan Trembecki (ławnik ziemski świecki) s. Ewa Pląskowska, jego żona: Zofia Cieleska c. ol. Łukasz Cieleski (ławnik ziemski chełmiński) i Perpetua Osłowska, dożywocie małżeńskie

1751 s. 284 Ludwik Sokołowski zapisuje na dobrach Robakowo (p. chełmiń.) kwotę 333 złp 16 gr na rzecz rodzeństwa Melchior Piotrowski, Rozalia Piotrowska (jej mąż: Zielęcki) i Dorota Piotrowska (panna) sc. Jan Piotrowski i ol. Regina Przeźmińska wnuki ol. Elżbieta Trebnic (mąż: ol. Przeźmiński)

1752 s. 364 Ludwik Sokołowski zapisuje na dobrach Robakowo (p. chełmiń.) kwotę 3.000 złp na rzecz kościoła toruńskiego

1753 s. 522 Ludwik Sokołowski zapisuje dług na dobrach Robakowo (p. chełmiń.) na rzecz sióstr Marcjanna Borkowska (jej mężowie: 1v ol. Trebnic 2v Dominik Sampławski) i Marianna Borkowska (jej mąż: Szmytkowski) cc. ol. Wojciech Borkowski i ol. Konstancja Sokołowska

1754 s. 598 małżonkowie Piotr Kobyliński i Konstancja Tokarska dziedzice dóbr Napole k. Kowalewa (p. chełmiń.) i posesorzy dóbr Zegartowice (p. chełmiń.) z I strony
małżonkowie Władysław Byczkowski i Katarzyna Wolska z II strony

1755 s. 663 bracia Maciej Jackowski i Mikołaj Jackowski ss. ol. Jan Jackowski i ol. Rozalia Trzebska, wnuki ol. Bolesław Jackowski, swoje prawa do dóbr Turze Wielkie (woj. pom., p. tczew.) spadłe na nich po ich bracie ol. Aleksander Jackowski (bpt) cedują na rzecz swoich bratanków: Aleksander Jackowski (burgrabia kiszporski) i Wojciech Jackowski (instygator chełmiński) ss. Michał Jackowski (cześnik czernihowski) i ol. Eleonora Dąbrowska

1755 s. 678 Kazimierz Elżanowski s. ol. Wojciech Elżanowski i ol. Ewa Chodzińska, jego rodzeństwo: Katarzyna Elżanowska, Józef Elżanowski

1755 s. 696 Antoni Bagniewski (sędzia ziemski chełmiński) kwituje rodzeństwo Kazimierz Białobłocki i Teodora Białobłocka (jej mąż: Franciszek Ulrych) sc. ol. Aleksander Białobłocki, dziedzica dóbr Szramowo (p. michał.)
dotyczy rozliczeń pomiędzy ich dziadkiem ol. Mikołaj Białobłocki i ol. Jan Bagniewski

1757 s. 814 Konstancja Wilczewska, jej mężowie 1v ol. Wojciech Trzebiatowski 2v Sebastian Cieleski

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1761-1773 sygn. 19
1767 k. 139 Jan Komierowski s. ol. Franciszek Komierowski (cześnik bracławski) i ol. Marianna Tuchołka, jego żona: Teresa Trebnic c. Andrzej Trebnic (ławnik ziemski michałowski) i Justyna Jaworska, dożywocie małżeńskie

_________________
Pozdrawiam,
Michał


Ostatnio zmieniony przez mziel dnia 09-04-2019 - 09:42, w całości zmieniany 1 raz
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu:   PostWysłany: 28-03-2019 - 19:32
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 757

Status: Offline
Dobry wieczór,

dziękujemy za kolejną porcję super materiałów genealogicznych. W zaprezentowanych materiałach występuje nazwisko Tokarski. Czy można je w jakiś sposób wiązać z miejscowością Tokary, położoną niedaleko Kowalewa? Czy raczej Tokarscy na omawianym terenie, to przybysze herbu Ryś zza Wisły, czyli z województwa pomorskiego?!

Pozdrawiam

Robert
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
mzielOffline
Temat postu:   PostWysłany: 29-03-2019 - 10:04
Zasłużony
Członek PTG


Dołączył: 22-02-2011
Posty: 496
Skąd: Warszawa
Status: Offline
Wszyscy Tokarscy jakich zlokalizowałem w XVIII w. w województwie chełmińskim należą do jednej rodziny i są potomkami żyjącego w drugiej połowie XVII w. Jacka Tokarskiego. Najstarszą informację jaką znalazłem o Jacku to wzmianka, że w 1682 był dziedzicem dóbr Piesienica w powiecie tczewskim. Na przełomie XVII i XVIII w. wszystkie jego dzieci mieszkały na terenie parafii Wabcz, po drugiej stronie Wisły, w powiecie chełmińskim, potem się rozproszyli. Jacek na pewno nie pochodził z Tokar koło Kowalewa (raczej nie było Tokarskich, dla których te Tokary były gniazdem rodowym). Może pochodził z Tokar na Kaszubach, w parafii Żukowo, skąd wyszło co najmniej kilka rodzin drobnoszlacheckich o tym nazwisku. Jednak sam na pewno nie był dziedzicem w tych Tokarach, bo w kompletnie zachowanych metrykach chrztu z XVII w. z parafii Żukowo Jacek nie pojawia się. Nie ma go też w rejestrze pogłównego z 1662 r. (co jeszcze niczego nie przesądza). Wśród licznych Tokarskich w Wielkopolsce też nie występuje. Możliwa jest też opcja, że przyszedł z zupełnie skądinąd. W latach sześćdziesiątych pojawia się w Świeciu Kazimierz Tokarski, administrator zamku świeckiego (chyba jednoznaczna funkcja z ekonomem starostwa świeckiego). Starostą świeckim był wtedy wojewoda ruski Stanisław Jan Jabłonowski. Możliwe więc, że na zarządcę starostwa wyznaczył kogoś kogo znał i komu ufał, osobę z jego stron, a więc ten Tokarski mógł przybyć gdzieś z południowo-wschodniej części RP. Biorąc pod uwagę bliskość miejsc w których się pojawiali Kazimierz i Jacek i brak innych Tokarskich bezpośrednio w tym rejonie, możliwe, że ten Kazimierz Tokarski był krewnym (pokoleniowo pasowałby na ojca) Jacka. Szczególnie biorąc pod uwagę, że najstarszy syn Jacka, mój przodek, to również Kazimierz. To tylko hipotezy, mam nadzieję, że uda mi się je zweryfikować.

Co do herbu to tradycyjnie Tokarskim z Prus przypisywało się Rysia, ale na pewno byli w Prusach Królewskich Tokarscy różnych herbów. O problemach z ich jednoznaczną identyfikacją herbową pisze dosyć obszernie P.Pragert w III tomie Herbarza szlachty kaszubskiej.
Nawet potomkom Jacka przypisywane są różne herby: Antoniemu Tokarskiemu (wnuk Jacka), wiceregentowi chełmińskiemu, we wszystkich opracowaniach (m.in. Żernicki, uzupełnienia do Niesieckiego) przypisywany jest herb Ryś. Z kolei jezuitę Samuela Tokarskiego (syn Jacka, stryj Antoniego) Niesiecki umieszcza pod herbem Roch.

_________________
Pozdrawiam,
Michał
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
mzielOffline
Temat postu:   PostWysłany: 13-05-2019 - 09:20
Zasłużony
Członek PTG


Dołączył: 22-02-2011
Posty: 496
Skąd: Warszawa
Status: Offline
KSIĘGI ŁAWNICZE CHEŁMŻYŃSKIE
Lata 1600-1625, 1721-1731

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1600-1607 sygn. 6
1600 s. 13 małżonkowie Wojciech Bolimiński i Ewa Trzebska, dożywocie małżeńskie

1601 s. 161 Stanisław Orłowski zapisuje dług 2.000 złp swojemu bratu Maciej Orłowski de Storlus

1601 s. 162 Stanisław Orłowski prawa do dóbr Orle (p. michał.) spadłe na niego po swojej ciotce ol. Lukrecja Sokołowska ceduje swojemu bratu Maciej Orłowski de Storlus s. ol. Stanisław Orłowski

1601 s. 165 Maciej Orłowski de Storlus, jego żona: Justyna Brant, w asyście Tomasz Trzebski de Żygląd, rezygnują części dóbr Gogoliniec (p. chełmiń.) na rzecz brata – Stanisław Orłowski

1602 s. 176 Fabian Wolski dziedzic dóbr Nawra (p. chełmiń) s. ol. Marcin Wolski i Anna Sokołowska zapisuje dług na rzecz Mikołaj Działyński (wojewoda chełmiński), którą to sumę odebrał z rąk Maciej Orłowski de Storlus

1603 s. 285 Łukasz Dąbrowski de Gierkowo
bracia Jan Jeszka i Gaspar Jeszka ss. ol. Bartłomiej Jeszka i Małgorzata Wałdowska, roborują kontrakt zawarty dnia 7 marca 1603 r. w dobrach Wałdowo pomiędzy: Małgorzata Konojadzka, wdowa po ol. Ambroży Wałdowski, w asyście Bartosz Ostromecki i Wojciech Dorpowski z I strony
jej synowie Wojciech Wałdowski, Zygmunt Wałdowski i Jerzy Wałdowski oraz jej wnuczki Marianna Wałdowska i Zofia Wałdowska cc. ol. Stanisław Wałdowski z II strony
ona rezygnuje synom i wnuczkom swoje części w dobrach Wadłowo i Boluminek (p. chełmiń.) spadłe na nią po mężu

1603 s. 292 małżonkowie Piotr Kruszyński i Agnieszka Krupocka, w asyście Jan Bolimiński, prawa na dobrach Tytlewo (p. chełmiń.) zapisane przez małżonków Andrzej Tytlewski i Anna Strzelewska cedują na rzecz Maciej Orłowski

1603 s. 320 braci Jan Radowicki i Wawrzyniec Radowicki ss. ol. Samson Radowicki

1603 s. 322 małżonkowie: Jerzy Kossowski i Anna Radowicka, ona w asyście Wojciech Trzebski, jej bracia: Jan Radowicki i Wawrzyniec Radowicki

1603 s. 335 Justyna Brant c. ol. Andrzej Brant de Rokocin (woj. pom., p. tczew.) i ol. Katarzyna Rembowska, jej mąż: Maciej Orłowski de Storlus, w asyście Maciej Niewieściński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata Henryk Brant

1603 s. 337 Zygmunt Trzebski Kwos, dziedzic dóbr Trzebcz (p. chełmiń.), w obecności Maciej Strupczewski i Fabian Trzebski (jego brat), zapisuje dług swojej córce z ol. Agnieszka Strupczewska: Zofia Trzebska

1603 s. 339 Zygmunt Trzebski oprawia na dobrach Trzebcz (p. chełmiń.) 90 złp posagu swojej żonie Katarzyna Zaleska

1603 s. 356 Dorota Kopycka, wdowa po ol. Jan Bolimiński „Zbyszek”, w asyście: Jerzy Piecewski i Wawrzyniec Kopycki (brat), Fabian Trzebski, jej wnuki: Wojciech Bolimiński s. Adam Bolimiński i Elżbieta Obrębska oraz Agnieszka Bolimińska c. Adam Bolimiński i Anna Łoktowska

1603 s. 359 Fabian Trzebski oblatuje kontrakt z 1592 r.: Jerzy Trzebski rezygnuje części dóbr Trzebcz, Mrowin i Żygląd (p. chełmiń.) swemu bratu: Fabian Trzebski

1603 s. 362 małżonkowie Fabian Trzebski i Jadwiga Kopycka (jej brat: Wawrzyniec Kopycki), dożywocie małżeńskie

1604 s. 485 małżonkowie Wawrzyniec Trebnic i Anna Kruszyńska z I strony
małżonkowie Jerzy Radowicki i Anna Konarska, w asyście Jan Gąszczyński de Niemczyk z II strony
dobra Kwiatki (p. chełmiń.)

1607 s. 777 Jan Radowicki de Raczyniewo
Anna Cieleska c. Wojciech Cieleski, wdowa po ol. Jan Szymborski

1607 s. 834 bracia Sanisław Kobylski, Jakub Kobylski oraz Jezy Kobylski i Jan Kobylski ss. ol. Jan Kobylski z I strony
bracia Samuel Wierzbowski i Jerzy Wierzbowski z II strony
ol. Emercjanna z Mielna Wierzbowska

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1607-1614 sygn. 8
1607 s. 38 Stanisław Bajerski dziedzic dóbr Żygląd (p. chełmiń.) protestuje przeciwko Mikołaj Trzebski

1607 s. 61 Regina Sokołowska de Wrząca, w asyście Jan Sokołowski i Fabian Wolski s. ol. Anna Sokołowska (krewni z linii ojczystej i macierzystej), daje części dóbr Trzebcz i Nawra (p. chełmiń.) na rzecz Jakub Baliński (sędzia ziemski malborski), jego siostrzeńscy: Maciej Wolski i Łukasz Wolski ss. Feliks Baliński i ol. Anna Balińska

1607 s. 101 Katarzyna Działowska, wdowa po ol. Maciej Orłowski de Orłowo, w asyście: Tomasz Mrowiński, swoje prawa do dóbr Działowo (p. chełmiń.) spadłe na nią po bracie ol. Maciej Działowski, ceduje swojemu synowi Jan Orłowski

1608 s. 123 Łukasz Sampławski s. ol. Marcin Sampławski, dziedzic dóbr Turzno (p. chełmiń.), jego żona Eufrozyna Rejtan Maruńska c. Jan Rejtan Maruński, dożywocie małżeńskie

1609 s. 274 Anna Pawłowska c. Franciszek Pawłowski de Bożepole (woj. pom., p. tczew.), jej mąż: Wojciech Przeźmiński
dobra: Przeczno (p. chełmiń.)

1609 s. 280 Jan Orłowski s. ol. Maciej Orłowski
Regina Sokołowska c. ol. Jerzy Sokołowski, dziedziczka dóbr Nawra (p. chełmiń.)

1609 s. 290 małżonkowie Jerzy Radowicki i Anna Konarzyńska
Krzysztof Pluszwicz

1609 s. 302 Paweł Arciszewski de Buszkowy (woj. pom., p. gda.) kwituje małżonków Jan Kalkstein-Osłowski i Anna de Plewno z kwoty zapisanej na dobrach Biała (woj. pom., p. świec.)

1609 s. 363 Jan Wolski i jego synowie z ol. Barbara Raczmiewska: Jan Wolski i Stanisław Wolski zastawiają części dóbr Stablewice (p. chełmiń.)

1610 s. 389 Helena Tytlewska, wdowa po ol. Łukasz Raczmiewski de Przeczno, jej syn: Jerzy Raczmiewski, siostra Łukasza: Eufemia Raczmiewska, jej mąż: Feliks Wolski de Stablewice

1610 s. 423 Jerzy Wabczyński, jego brat: Stanisław Wabczyński, jego synowie: Jan Wabczyński i Bartłomiej Wabczyński, dziedzice dóbr Wabcz (p. chełmiń.)

1610 s. 443 Wojciech Pniewski s. ol. Walerian Pniewski dziedzic dóbr Zaskocz (p. chełmiń.) oprawia posag swojej żonie Zofia Wabczyńska c. Jerzy Wabczyński i Helena Białochowska

1610 s. 475 Elżbieta Piwnicka c. ol. Stanisław Piwnicki (ławnik ziemski chełmiński), jej mąż: Bartłomiej Wabczyński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Jan Piwnicki, Krzysztof Piwnicki, Mikołaj Piwnicki, Michał Piwnicki, Daniel Piwnicki, Florian Piwnicki, ich opiekunami są ich stryjowie: Benedykt Piwnicki i Szymon Piwnicki

1611 s. 563 Szymon Łążyński (wicewojewoda chełmiński) oprawia posag swojej żonie Anna Piwnicka c. ol. Stanisław Piwnicki (ławnik ziemski chełmiński) i Katarzyna Pakosz

1611 s. 593 Helena Jasińska de Ostrowite, wdowa po ol. Jerzy Wolski, za zgodą Sebastian Jasiński (sędzia tczewski) i Jan Kostka de Sternberg, ceduje prawa do dóbr Stablewice (p. chełmiń.) na rzecz swoich synów Maciej Wolski i Piotr Wolski

1612 s. 616 Jan Tokarski czwartą część lasu Cieszyszwo (woj. pom., p. tczew.) daje swojej siostrze: Barbara Tokarska

1612 s. 628 Anna Cieleska, wdowa po ol. Jan Szymborski, w asyście syna Wojciech Szymborski, zapisuje dług 1.300 złp na rzecz Michał Kalkstein

1612 s. 684 Apolonia Wałdowska, wdowa po ol. Walerian Głuchowski, w asyście swojego brata: Jerzy Wałdowski
Walerian Sumiński

1612 s. 690 Dorota, wdowa po ol. Stanisław Wałdowski, w asyście Krzysztof Makowiecki, kwituje Jerzy Wałdowski

1612 s. 719 Mikołaj Jarzembiński kwituje Barbara Dulska, jej mężowie: 1v ol. Łukasz Dąbrowski 2v Jerzy Piwnicki

1613 s. 757 Michał Garczyński, jego żona: Zofia de Piesienica, aprobują testament ol. Jan Piesienicki (Jan Pisieński) (kanonik chełmiński)

1613 s. 885 bracia Maciej Wolski i Łukasz Wolski ss. Feliks Wolski i Anna Balińska kwitują Jakub Baliński (sędzia malborski)

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1617-1625 sygn. 9
1618 k. 28v Zygmunt Kowalkowski, dziedzic dóbr Gierkowo (p. chełmiń.) oprawia posag swojej żonie: Gertruda Białobłocka

1619 k. 63 ks. Stanisław Roszkowski i ks. Walenty Szczawiński (kanonicy chełmińscy) kwitują braci Jan Dąbrowski i Bartłomiej Dąbrowski ss. ol. Jan Dąbrowski, dziedzice dóbr Gierkowo i Sapoty (p. chełmiń.), oraz Barbara Dulska, jej mężowie: 1v ol. Łukasz Dąbrowski 2v Jerzy Piwnicki

1620 k. 118v Walenty Sokołowski rezygnuje części swoje dziedziczne, w tym spadłe na niego po matce ol. Katarzyna Trzebińska, w dobrach: Dąbrówka, Boguszewo, Piotrkowo, Rynwałd, Konojady, Mileszowy i Tomki na rzecz swojego brata ks. Piotr Sokołowski (kanonik chełmiński)

1620 k. 183 Kaspar Wybczyński kwituje Jan Orłowski de Storlus s. ol. Maciej Orłowski i ol. Justyna de Rokocin, z długu po matce

1621 k. 271 Jan Wolski de Stablewice oprawia posag swojej żonie Katarzyna Dorpowska c. ol. Wojciech Dorpowski

1621 k. 279 Maciej Wolski s. Feliks Wolski kwituje Maciej Wolski (ławnik ziemski michałowski) s. ol. Jerzy Wolski

1621 k. 313 Wojciech Trzebski kwituje swojego brata Fabian Trzebski i jego żonę Jadwiga Kopytkowska

1621 k. 324 małżonkowie Feliks Kalkstein i Helena Trankwic sprzedają części dóbr Trzebcz (p. chełmiń.) małżonkom ? Krajewski i Zofia Obrębska

1622 k. 366v Wojciech Trzebski, Katarzyna Trzebska (wdowa po ol. Kęsicki), Dorota Trzebska (wdowa po ol. Stefan Spławski), rodzeństwo Jan Bolimiński i Katarzyna Bolimińska (wdowa po ol. Jerzy Szpęgawski) sc. ol. Ewa Trzebska

1622 k. 369 Krzysztof Jaworski dziedzic dóbr Jaworze (p. michał.), jego żona Zofia Widlicka c. Łukasz Widlicki, dożywocie małżeńskie

1622 k. 418v Michał Kołbrzyński de Zęgwirt (p. chełmiń.) oprawia posag swojej żonie Dorota Piwnicka c. Szymon Piwnicki i Zofia Wiesiołowska

1622 k. 430v Gertruda Wolska c. ol. Jan Wolski, jej mąż: Stefan Leski s. ol. Maciej Leski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Jan Wolski i Stanisław Wolski. Jej mąż oprawia jej posag na swych dobrach Leszcz (p. chełmiń.) (k. 431), następnie zeznają sobie dożywocie małżeńskie (k. 432v)

1623 k. 461 Mikołaj Trzebski plenipotent Jan Bolimiński, Jerzy Szpęgawski, Jan Spławski
Maciej Kęsicki, jego bratanek – Jan Kęsicki

1624 k. 615v Piotr Sokołowski (komornik chełmiński), dziedzic dóbr Dąbrówka i Boguszewo, jego matka: Katarzyna Trzebińska, jego bracia: Walenty Sokołowski i Jerzy Sokołowski de Wrząca

1624 k. 688v Elżbieta Sokołowska c. ol. Ludwik Sokołowski de Wrząca, jej mąż Łukasz Wolski de Wojsko, w asyście Jan Sokołowski i Hieronim Sokołowski, krewni z linii ojczystej, kasuje oprawę swojego posagu

1625 k. 744v Elżbieta Sokołowska c. ol. Ludwik Sokołowski de Wrząca, jej mąż: Łukasz Wolski de Wojsko, jej bracia stryjeczni: Mikołaj Sokołowski i Jakub Sokołowski

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1721-1731 sygn. 14
1722 Ewa Wybczyńska, jej mężowie: 1v ol. Trzebski 2v ol. Aleksander Orłowski, w asyście brata Stanisław Wybczyński i zięcia Jan Antoni Elżanowski, zapisuje 1.500 złp posagu swojemu przyszłemu mężowi Michał Jackowski

1725 s. 321 Maciej Jackowski s. ol. Jan Jackowski i ol. Rozalia Trzebska, przeciwko swojemu bratu Stanisław Jackowski i jego żonie Marianna Starczewska (1v ol. Jan Nagórski)

1725 s. 277 obdukcja ran Zofia Sokołowska, dokonana w obecności jej męża Jan Cieleski (ławnik ziemski michałowski) i syna Łukasz Cieleski, zadanych przez Walerian Elżanowski, pryncypała i jego pomocników: Tomasz Browiński, Chryzostom Browiński, Winiarski, Kępiński, Ostrowski

1726 s. 329 Mikołaj Tur zapisuje 1.000 złp tytułem posagu swojej siostrze Marianna Tur, jej mąż: Franciszek Wybczyński

1728 s. 531 Franciszek Rościszewski (podstoli dobrzyński) s. Bartłomiej Rościszewski (starosta bobrownicki), jego żona: Klara Cieleska, kwituje swojego teścia Jan Cieleski (ławnik ziemski michałowski) z kwoty 6.000 złp zapisanej w 1725 r.

1731 s. 727 Jan Żukowski (regent skarszewski), wykonuje wyrok sądowy z powództwa: bracia Łukasz Cieleski (ławnik ziemski michałowski) i Franciszek Cieleski ss. Jan Cieleski (ławnik ziemski michałowski) i Zofia Sokołowska, bracia Michał Sokołowski, Wojciech Sokołowski i Józef Sokołowski, małżonkowie Walenty Wąsowski i Ewa Sokołowska, małżonkowie Wojciech Trankwic i ol. Marianna Sokołowska, spadkobiercy swojej prababki ol. Krystyna Jemielska (jej mężowie 1v ol. Jan Sokołowski 2v ol. Franciszek Goczkowski), sumę 4.000 złp spadłą na nich po tej prababce importuje się do dóbr Ostrowite należących do Leopold Brodlicki

1731 s. 729 na podstawie tego samego wyroku co powyżej, na rzecz tych samych powodów, sumę 2.500 złp importuje się do dóbr Robakowo (p. chełmiń.) należących do Jakub Sokołowski

_________________
Pozdrawiam,
Michał


Ostatnio zmieniony przez mziel dnia 15-05-2019 - 10:08, w całości zmieniany 1 raz
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu:   PostWysłany: 13-05-2019 - 22:30
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 757

Status: Offline
Dobry wieczór,

spytam się jeszcze o Kowalkowskich. Swojego czasu, któryś z panów Kowalkowskich:
Kowalkowski Jacek, Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskiego (1838-1918), Poznań-Wrocław 2002.
Kowalkowski Krzysztof, Rodzina Kowalkowskich, Gdańsk 1999, ss. 55.
Kowalkowski Krzysztof, Rodzina Kurowskich, Gdańsk 1999, ss. 29.
https://przodek.pl/genealogia/nazwiska/kowalkowski
https://ornatowski.com/nazwiska/kowalkowski/

zwrócił się do mnie z pytaniem, czy nie znam gniazda rodowego Kowalkowskich, być może położonego gdzieś na ziemi chełmińskiej lub michałowskiej. Kojarzyłem tylko miejscowość Kowaliki z pracy popularnego charakteru mojego autorstwa, ale zdaje się nie o tą wieś chodziło?!
https://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/ ... wy_WPK.pdf

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za dzielenie się z nami efektem Pana kwerend

Robert Kostecki
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
mzielOffline
Temat postu:   PostWysłany: 18-05-2019 - 20:33
Zasłużony
Członek PTG


Dołączył: 22-02-2011
Posty: 496
Skąd: Warszawa
Status: Offline
Witam,

Kowalkowskich do tej pory nie badałem, bo nie mam ich wśrod moich przodkow, jednak nie raz sie na nich natknalem w Prusach Krolewskich i okolicach (ziemia dobrzyńska). Najwięcej było ich w miejscowosci Kowalki w parafii Rypin, w ziemi dobrzyńskiej. Byli bodaj herbu Przegonia. Na pewno częsc z nich mogla sie przeniesc do pobiskiego województwa chełmińskiego.
Druga rodzina o tym nazwisku (pisani czasem takze Kowalikowscy) byla w wojewodztwie pomorskim. Choc byla to pojedyncza rodzina, to dosyc mocno sie rozrodzili. Byli herbu Godziemba. Do powiatu tczewskiego przybyli z wojewodztwa chełminskiego w XVII wieku. Pisze o nich obszernie Jacek Kowalkowski w artykule "Testament Zygmunta Kowalkowskiego z 1624 roku" (Genealogia nr 15, rok 2003 , ss. 81-91) oraz ten sam w artykule "Posag Anny Myślęckiej, żony Fabiana Kowalkowskiego, w świetle układu poślubnego z 1593 roku" (Genealogia nr 3, 1993, ss. 95-106). Raczej nie pochodzili z Kowalików w powiecie michałowskim, bo były to dobra kościelne.

Pozdrawiam,
Michał

_________________
Pozdrawiam,
Michał
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
mzielOffline
Temat postu:   PostWysłany: 08-01-2020 - 10:16
Zasłużony
Członek PTG


Dołączył: 22-02-2011
Posty: 496
Skąd: Warszawa
Status: Offline
Poniżej trochę urobku z ziemi chełmińskiej. Kontynuowałem przeglądanie najstarszych ksiąg ławniczych chełmżyńskich, ale przeglądałem też po raz kolejny kilka ksiąg z tej serii oraz ławniczych kowalewskich. Są też notatki z jedynej zachowanej księgi ławniczej wąbrzeskiej oraz z pierwszej księgi ławniczej toruńskiej, jaką przeglądałem. Niestety w księgach ławy toruńskiej staromiejskiej jest olbrzymia wyrwa dla drugiej połowy XVII wieku i XVIII w.: z okresu 1641-1720 są zachowane raptem 2 roczniki (1671 i 1707). Za wiek XVIII też raczej skromnie. Zachowane księgi XVII-wieczne są natomiast imponujące: zarówno jeśli chodzi o rozmiar, oprawę, piękne pismo, jak i niezwykle szczegółowy indeks z epoki, dołączony do księgi.

KSIĘGI ŁAWNICZE CHEŁMŻYŃSKIE
Księgi ławnicze chełmżyńskie 1578-1596 sygn. 4
1579 s. 60 małżonkowie Jakub Orłowski i Barbara Elżanowska, ona w asyście Tomasz Elżanowski, swoje cząstki w dobrach Wałdówka i Święte (p. chełmiń.) darowują swojemu synowi: Maciej Orłowski

1580 s. 75 Jan Kossowski de Kosowo z małżonką Elżbieta Quos Trzebska, ona w asyście Paweł Trzebski, kwitują jej brata Feliks Trzebski z sumy 80 złp zapisanej na dobrach Trzebcz (p. chełmiń.) spadłej na niej po jej innym bracie: ol. Jan Trzebski

1581 s. 106 Łukasz Spławski z powiatu świeckiego wraz z żoną: Dorota Wesołowska, ona w asyście Adam Pyskarzewski, części swoje w dobrach Rzęczkowo, Szmałowo i las koło wsi Łążynek (p. chełmiń.) sprzedaje za 1100 złp na rzecz Anna de Nawra, wdowie po ol. Marcin Wolski

1581 s. 115 Stanisław Kowalkowski, jego żona: Dorota Spławska c. ol. Bronisz Spławski i Magdalena Suchostrzyska, ona w asyście Krzysztof Wybczyński, ich jedyny syn: Jan Kowalkowski, oświadczają że nie mają i nie będą zgłaszać żadnych roszczeń co do praw po rodzicach Doroty wobec Jan Zaleski

1589 s. 356 Anna Sokołowska, wdowa po ol. Marcin Wolski, w asyście: Maciej Orłowski i syn Fabian Wolski
Mikołaj Działyński (wojewoda chełmiński, starosta bratiański)
dobra: Czarże (p. chełmiń.)

1592 s. 542 Elżbieta Krupocka c. Wojciech Krupocki i Anna Gołembiewska, jej mąż: Marcin Browiński

1593 s. 559 Benedykt Piwnicki intromitowany do dóbr Łążynek (p. chełmiń.) nabytych od Małgorzata Łążyńska, jej mężowie: 1v ol. Stanisław Gizowski 2v ol. Maciej Jarzembiński, i jej synów: Wojciech Gizowski, Maciej Jarzembiński i Stanisław Jarzembiński

1593 s. 591 Bartłomiej Orłowski, jego żona: Anna Leska, zapisuje dług na rzecz brata Maciej Orłowski i jego żony Katarzyna Działowska tytułem zapłaty ceny za zbycie części dóbr Orłowo (p. chełmiń.)

1593 s. 598 ugoda spisana w obecności Mikołaj Różański (sędzia ziemski), Jerzy Baliński (sędzia ziemski malborski), Walenty Kołudzki (burgrabia bydgoski), Marcin Niedrowski, Wawrzyniec Trebnic, pomiędzy:
rodzeństwem Jan Wolski, Jerzy Wolski, Feliks Wolski, Elżbieta Wolska (jej mąż: Maciej Lipiński), Anna Wolska (jej mąż: Marek Bajerski) sc. ol. Jan Wolski i ol. Jadwiga Szymborska; rodzeństwem Andrzej Tytlewski, Jan Tytlewski i Helena Tytlewska (jej mąż: Łukasz Raczniewski) sc. ol. Jakub Tytlewski i ol. Anna Szymborska; Barbara Szymborska (jej mąż: Wojciech Niewieściński) c. ol. Jakub Szymborski, z I strony
a ich stryjami, wujami i ciotkami: Jan Szymborski, Bartłomiej Szymborski, Gertruda Szymborska (mąż: Przeźmierski), Katarzyna Szymborska (wdowa po ol. Radowicki), Elżbieta Szymborska (mąż: Bystram) sc. ol. Jan Szymborski, spadkobiercy ol. Wawrzyniec Szymborski, z II strony
rozliczenia związane z dobrami po ol. Wawrzyniec Szymborski: Szymborno i Głodowo (p. chełmiń.)

1594 s. 625 Anna Orłowska c. ol. Stanisław Orłowski, jej mąż: Adam Osieczkowski, w asyście Krzysztof Oborski, kwituje swojego brata Andrzej Orłowski z kwoty 3.000 złp zapisanej jej przez ojca

1594 s. 626 Andrzej Orłowski zastawia swoje części dóbr Rybieniec (p. chełmiń.) na rzecz Jan Walewski, za 2.100 złp

1594 s. 639 Eufemia Napolska, jej mąż: Jan Piątkowski, kwituje swoich braci: Maciej Napolski i Walerian Napolski

1595 s. 692 Jerzy Orłowski, jego żona: Justyna Kwiatkowska, ona w asyście Paweł Leski de Brąchnówko, zapisuje dług na rzecz Wawrzyniec Trebnic

1595 s. 703 Feliks Wolski de Stablewice (p. chełmiń.), jego żona: Anna Balińska, jego bracia: Jerzy Wolski i Jan Wolski

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1597-1600 sygn. 5
1597 s. 5 małżonkowie Maciej Orłowski i Katarzyna Działowska, ona w asyście Jan Gołocki, kwitują jego brata: Bartłomiej Orłowski

1597 s. 6 Zofia Orłowska c. Maciej Orłowski i Katarzyna Działowska, jej mąż: Jan Tytlewski, zrzeka się swoich praw do dóbr rodzinnych

1597 s. 55 Anna Raba, wdowa po ol. Łukasz Głuchowski, w asyście brata Ernest Raba oraz Stanisław Pieczewski i Jerzy Pieczewski, swoje części w dobrach Falęcin (p. chełmiń.) przekazuje swoim synom: Eliasz Głuchowski, Fryderyk Głuchowski i Mikołaj Głuchowski, zachowując sobie prawo dożywocie na połowie tych dóbr

1597 s. 82 Zygmunt Napolski, jego żona: Anna Dobrska, potwierdza, że jego żona nie zgłasza żadnych roszczeń względem synów jej stryja, który ją wychował - ol. Jakub Piwnicki: Stanisław Piwnicki (ławnik ziemski chełmiński), Benedykt Piwnicki i Szymon Piwnicki. Ma to związek z roszczeniami jej brata: Marcin Dobrski

1597 s. 88 rodzeństwo: Maciej Orłowski, Bartłomiej Orłowski, Helena Orłowska (jej mąż: Piotr Świebodziński), ol. Jakub Orłowski (jego żona: Małgorzata, 2v Wojciech Falęcki, dzieci Jakuba: Michał Orłowski, Władysław Orłowski, Krystyna Orłowska, Jadwiga Orłowska)

1598s. 191 [akt przekreślony] Marcin Mrowiński, dziedzic części dóbr Mrowin (p. chełmiń.), jego żona: Elżbieta Krupocka
Fabian Trzebski de Trzebcz (p. chełmiń.)

1598 s. 194 [akt przekreślony] Bartłomiej Mrowiński zapisuje dług na rzecz Wojciech Krupocki

1599 s. 277 Michał Orłowski de Orłowo (p. chełmiń.) s. ol. Jakub Orłowski oświadcza, że nie rości sobie żadnych praw po swojej matce ol. Zofia Kraszudzka na dobrach orłowskich

1599 s. 313 Jan Wolski de Stablewice (p. chełmiń.) oprawia 1.000 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Katarzyna Kopycka

1599 s. 355 małżonkowie Zygmunt Wałdowski i Małgorzata Pisińska, dożywocie małżeńskie

1600 s. 411 Jerzy Orłowski zapisuje dług na rzecz Wawrzyniec Trebnic

1600 s. 469 Maciej Orłowski de Grubno (p. chełmiń.) i jego żona Justyna Brant, ona w asyście Aleksy Zygleński, sprzedają za 3.000 złp części dóbr Suchostrzygi (woj. pom., p. tczew.) na rzecz Ludwik Mortęski (wojewoda pomorski)

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1683-1718 sygn. 12 (uzup.)
1687 k. ? Elżbieta Dobrska, jej mężowie: 1v ol. Władysław Wabczyński 2v Władysław Rudnicki przeciwko Fabian Orłowski s. ol. Wojciech Orłowski i jego żonie: Eleonora Sielska

1707 k. 328v (i kolejne) Krzysztof Orłowski s. ol. Jan Orłowski i Helena Machnacka, jego żona: Prudencjanna Gorzuchowska c. ol. Wojciech Gorzuchowski i ol. Zofia Trzebska, jej brat: Stanisław Gorzuchowski, ich dobra dziedziczne: Uście (p. chełmiń.)
siostry stryjeczne Krzysztofa: Konstancja Orłowska (jej mężowie 1v ol. Piotr Zagórowski 2v Jan Piekarski) i Helena Orłowska (jej mąż: Hieronim Szołowski) cc. ol. Krzysztof Orłowski (stolnik chełmiński) i ol. Elżbieta Bedlińska

1707 k. 349 Adam Orłowski s. ol. Paweł Orłowski i ol. Teresa Oleska, dziedzic dóbr Napole koło Kowalewa (p. chełmiń.), jego żona: Anna Orłowska c. ol. Andrzej Orłowski i Urszula Ruszkowska (2v Rafał Gołyszewski)
Jakub Ciborski s. ol. Michał Ciborski

Księgi ławnicze chełmżyńskie 1742-1748 sygn. 16 (uzup.)
1742 s. 12 Dominik Loka, posiadacz dóbr Łyniec (p. chełmiń.) protestuje przeciwko swojemu teściowi Jan Borkowski, z powodu braku zapłaty posagu

1742 s. 36 Kazimierz Osłowski (miecznikowicz wschowski) i Adam Kossowski (ławnik ziemski chełmiński) obaltują ugodę zawartą w związku z wyrokiem sądu ziemskiego tczewskiego z 1736 r.:
spadkobiercy ol. Wacław Kossowski (podstoli czernihowski): Adam Kossowski (ławnik ziemski chełmiński) w imieniu jego małoletnich dzieci: Ignacy Kossowski i Konstancja Kossowska; Łukasz Zaleski i Teresa Zaleska; małżonkowie: Tomasz Ciborowski i Marianna Kossowska, z I strony
małżonkowie: Łukasz Cieleski (ławnik ziemski chełmiński) i Perpetua Osłowska, Kazimierz Osłowski, sukcesorowie ol. Kozłowski, z II strony

1743 s. 65 Andrzej Borkowski, posesor dóbr Witkowo (p. chełmiń.), Franciszek Antoni Suliński (subdelegat burgrabski kiszporski), w obecności: Florian Elżanwoski, posesor dóbr Bajerze (p. chełmiń.), Maciej Kamiński
dobra: Żygląd (p. chełmiń.), których właścicielem jest Józef Bagniewski (podwojewodzi malborski) s. ol. Teodor Bagniewski (podwojewodzi malborski)
interwenienci: małżonkowie Andrzej Borkowski i Zofia Nachujewska

1743 s. 107 Antoni Kruszyński (kasztelanic gdański) przeciwko małżonkom Walenty Ostrowicki (stolnik trembowelski) i Konstancja Dąbrowska, posesorom zastawnym dóbr Cichoradz (p. chełmiń.)

1743 s. 130 Joanna Orłowska, wdowa po ol. Jan Elżanowski, w asyście Józef Stępowski, jej syn: Ignacy Elżanowski, kwituje Krzysztof Gostomski (stolnik winnicki) z kwoty zapisanej na dobrach Bajerze (p. chełmiń.)

1744 s. 214 Andrzej Sieliski, dziedzic dóbr Gorzuchowo (p. chełmiń.) z I strony
Adam Działowski, dziedzic dóbr Pilewice (p. chełmiń.) z II strony

1744 s. 270 Perpetua Osłowska c. ol. Adam Osłowski (miecznik wschowski) i ol. Perpetua Kozłowska, wdowa po ol. Łukasz Cieleski (ławnik ziemski chełmiński), w asyście brata męża: Franciszek Cieleski (chorąży inflancki, pisarz grodzki kowalewski), kwituje swojego brata: Michał Osłowski z zusmy zapisanej na dobrach Lipno (woj. pom., p. świec.)

1745 s. 376 Bartłomiej Orłowski (kapitan wojsk koronnych) posesor dóbr Kuczwały (p. chełmiń.)
Sebastian Mełdrzyński (kasztelan rypiński) dziedzic tych dóbr

1746 s. 467 Sebastian von Hallen Mełdrzyński (kasztelan rypiński) przeciwko Jan Orłowski

1746 s. 486 Michał Paprocki zapisuje na swoich dobrach Chełmonie (p. chełmiń.) kwotę na rzecz Michał Lewiński (podstoli trembowelski) tytułem posagu za swoją córkę z ol. Teresa Starorypińska: Elżbieta Paprocka

1748 s. 618 Tomasz Piwnicki s. ol. Marcin Piwnicki i ol. Marianna Sokołowska, w imieniu swoim i swojego rodzeństwa, a także Ignacy Trebnic w imieniu swoim i żony swojej Marcjanna Borkowska, Wojciech Borkowski, Marianna Borkowska c. ol. Konstancja Sokołowska, kwitują Wiktoria Niszczycka, wdowę po ol. Stanisław Karnkowski (kasztelan wyszogrodzki) oraz jej dzieci: Andrzej Karnkowski (kanonik płocki), Antoni Karnkowski, Felicjan Karnkowski, Sylwester Karnkowski, Józef Karnkowski, Piotr Karnkowski z sumy zapisanej przez Ludwik Sokołowski a aktach ziemskich sieradzkich, a także z sumy zapisanej przez ol. Stanisław Karnkowski (kasztelan dobrzyński) na rzecz ol. Władysław Sokołowski w aktach grodzkich kowalewskich w 1654 r.

1748 s. 648 małżonkowie Antoni Orłowski i Katarzyna Ostrowicka, dożywocie małżeńskie

1748 s. 650 Ludwik Sokołowski manifestuje przeciwko Antoni Tokarski s. Kazimierz Tokarski i Magdalena Sokołowska, dotyczy kwoty zapisanej dnia 28 czerwca 1707 r. w aktach ławniczych chełmińskich na rzecz jego ojca ol. Jakub Sokołowski przez ol. Aleksander Mroczyński i jego syna Jan Mroczyński

KSIĘGI ŁAWNICZE KOWALEWSKIE
Księgi ławnicze kowalewskie 1671-180 sygn. 5
1671 k. 7 hon. Kazimierz Gawroński, w asyście Łukasz Sokołowski, obdukcja ran

1674 k. 73 Zofia Czarlińska c. ol. Andrzej Czarliński i ol. Katarzyna Gąszczyńska, jej mąż: Konstanty Hornowski, z I strony
jej siostrzeniec Jan Wiśniewski w imieniu swoim oraz w imieniu: Katarzyna Wiśniewska, Anna Wiśniewska (albo Czarlińska), Michał Czarliński (zakonnik, cysters), braci Jan Spławski i Stanisław Spławski, Grzegorz Czarliński, z II strony
dobra: Piątkowo (p. chełmiń.)
o anulowanie wyroku sądu kapturowego chełmińskiego

1678 k. 133 Jakub Barański (wiceregent chełmiński)
Władysław Dobrski (ławnik ziemski chełmiński) i jego syn Jan Dobrski

1678 k. 134 Paweł Orłowski, dziedzic części dóbr Napole, manifestuje przeciwko Maciej Pilski, dziedzicowi tamże

Księgi ławnicze kowalewskie 1722-1728 sygn. 9 (uzup.)
1726 k. ? Barbara Trebnic, wdowa po ol. Bartłomiej Wolski, jej synowie: Antoni Wolski, ks. Jakub Wolski i Maciej Wolski
dobra: Kijewo (p. chełmiń.)

1726 k. 41v Jadwiga Nagórska, jej mąż: Franciszek Ciborski kwituje Karol Orłowski z kwoty zapisanej przez jego ojca Stanisław Orłowski (ławnik ziemski malborski) na dobrach Konojadki (p. michał.)

1726 k. 50 Wojciech Suliński s. ol. Andrzej Suliński, posesor zastawny dóbr Babiec-Więczanki (z. dobrz., p. ryp.), prawo zastawu zapisanemu w księgach grodzkich płockich w 1701 r. przez małżonków Mateusz Babecki i Marianna Sudrawska, Marcin Babecki s. ww. Mateusza i ol. Dorota Skurgiewska, Marianna Dzierzgowska, wdowa po ol. Stanisław Kempski, za kwotę 1.420 złp przenosi na dobra Żygląd (p. chełmiń.), za zgodą Aleksander Bajerski
wymien. Rozalia Rutkowska (mąż: Paprocki)

1726 k. 150v Marcin Ciborski sumę 400 złp zapisaną w 1721 r. przez Jan Orłowski s. Marcin Orłowski, dziedzica dóbr Napole, na rzecz ol. Józef Ciborski, ceduje dalej
stryj Jana – Adam Orłowski (ławnik ziemski michałowski)

1727 k. 164 Marcin Ciborski s. ol. Jakub Ciborski i ol. Aleksandra Orłowska, kwituje Michał Garczyński s. ol. Stanisław Garczyński (stolnik bielski), z kwoty zapisanej w 1723 r. przez jego ojca

1727 k. 196 Michał Prądzyński przeciwko Jan Orłowski, dziedzicowi dóbr Piątkowo

1727 k. 239v Świętosław Radowicki (podwojewodzi chełmiński) dziedzic dóbr Zajączkowo, Kobyły i Wierzbowo (p. chełmiń.), zastawia dobra Wierzbowo na rzecz Konstancja Tur, jej mężowie: 1v ol. Andrzej Wołczański, 2v ol. Maciej Dzierzgowski

1727 k. 275v Barbara Pniewska c. ol. Stanisław Pniewski i ol. Katarzyna Czarlińska, jej mężowie 1v ol. Michał Pawłowski 2v Jan Orłowski, siostrzenica i sukcesorka dla ol. Jan Spławski, w asyście męża i synów: Stanisław Pawłowski i Aleksander Pawłowski, kwituje Elżbieta Czapska, wdowę po ol. Władysław Łoś (kasztelan rypiński) z kwoty zapisanej przez kasztelana na rzecz ol. Jan Spławski i ol. Stanisław Spławski na dobrach Radowiska (p. chełmiń.)

KSIĘGI ŁAWNICZE WĄBRZESKIE
Księgi ławnicze wąbrzeskie 1681-1765, sygn. 1
1719 s. 143 Katarzyna Mokierska c. ol. Jerzy Mokierski i ol. Elżbieta Łasińska, wdowa po ol. Wojciech Szymborski, w asyście: Wojciech Modzelewski, jej siostra: ol. Marianna Mokierska, jej mąż: ol. Wojciech Jezierski (sędzia tucholski)
Mikołaj Lniski
dobra: Mokre (woj. pom, p. tuchol.)

1757 s. 274 Katarzyna Dąbrowska, jej mąż: Adam Działowski (stolnik bracławski), sumę jaką ma z podziału ze swoimi siostrami: ol. Konstancja Dąbrowska (jej mąż: ol. Walenty Ostrowicki, stolnik trembowelski), ol. Marianna Dąbrowska (jej mąż: ol. Mateusz Sumiński, stolnik dobrzyński), Ludwika Dąbrowska (jej mąż: Wawrzyniec Ludwik Działowski, pisarz chełmiński), na dobrach Szocka Karczma (p. chełmiń.) ceduje na rzecz Ignacy Działowski (ławnik ziemski chełmiński, starosta strzelecki), bratu stryjecznemu swojego męża

KSIĘGI ŁAWNICZE TORUŃSKIE
Księgi ławnicze toruńskie staromiejskie 1625-1626 sygn. 25
1626 k. 590v Jan Wojanowski s. Piotr Wojanowski z powiatu świeckiego zapisuje dług 6.000 złp na rzecz Adam Świniarski

1626 k. 603v Henryk Behm i jego żona Barbara Grezowna, ona w asyście Krystian Strobanth, rezygnują części dóbr Kamlarki (p. chełmiń.) na rzecz Maciej Odrowski

1626 k. 627v małżonkowie Piotr Behm i Małgorzata Rembowska, ona w asyście Aleksander Bąkowski, dożywocie małżeńskie

_________________
Pozdrawiam,
Michał
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Darek08Offline
Temat postu:   PostWysłany: 08-01-2020 - 22:13
Sympatyk


Dołączył: 17-05-2016
Posty: 78

Status: Offline
Dzięki bardzo za te regesty.
Czy planuje Pan wpisy z ksiąg łęczyckich lub sieradzkich?

Pozdrawiam
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
mzielOffline
Temat postu:   PostWysłany: 10-01-2020 - 21:04
Zasłużony
Członek PTG


Dołączył: 22-02-2011
Posty: 496
Skąd: Warszawa
Status: Offline
Wypisy z ksiąg grodzkich sieradzkich i łęczyckich są w tych wątkach:
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-61590.phtml
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-58625.phtml

Będę na pewno kontynuował przeglądanie tych ksiąg (i robił z nich notatki publikowane tutaj), ale głównie tych z połowy XVI w. i starszych.

_________________
Pozdrawiam,
Michał
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:     
Skocz do:  
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat Wersja gotowa do druku Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zobacz następny temat
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits
donate.jpg
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego zawiera forum genealogiczne i bazy danych przydatne dla genealogów © 2006-2020 Polskie Towarzystwo Genealogiczne
kontakt:
Strona wygenerowana w czasie 0.637396 sekund(y)