Genealodzy.PL Podziel się na Facebooku

https://genealodzy.pl/

Polskie TG  
Użytkownik:         Rejestracja
Hasło: Zapamiętaj

flag-pol flag-eng     home login logout     Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty

08:41 poniedziałek, 10 grudnia 2018


Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat Wersja gotowa do druku Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
mzielOffline
Temat postu: Księgi grodzkie kowalewskie (woj.chełmińskie) - moje notatki  PostWysłany: 19-11-2018 - 13:14
Zasłużony
Członek PTG


Dołączył: 22-02-2011
Posty: 445
Skąd: Warszawa
Status: Offline
Na początek przepraszam za nieco mylący tytuł: otóż księgi grodzkie kowalewskie (obejmujące swą właściwością całe województwo chełmińskie) nie zachowały się. Jednak zachowało się całkiem sporo wpisów przeznaczonych do tych ksiąg. Po kolei.

Województwo chełmińskie było jedną z czterech części Prus Królewskich (obok województw pomorskiego, malborskiego i Księstwa Warmińskiego), które w wyniku wojny trzynastoletniej (1454-1466) zostały włączone do Korony Polskiej.

Jego granice na południu i zachodzie wyznaczała Wisła, na wschodzie Drwęca, a na północy m.in. rzeka Osa. Województwo dzieliło się na dwa powiaty: chełmiński i michałowski. Na jego terenie znajdowało się jedno starostwo grodowe z siedzibą w Kowalewie (dziś Kowalewo Pomorskie), utworzone dopiero w 1611 r., przy czym sam sąd zaczął funkcjonować w 1626 r. Specyfiką tego sądu było to, że… często był zamknięty. Wynikało to m.in. z nominacji na urząd wojewody (który w Prusach Królewskich pełnił także funkcję starosty) nieindygenów, którzy nie obejmowali urzędów, a przejmowali jedynie dochody z przypisanych do tych urzędów starostw. Ponadto objęcie urzędu było związane z koniecznością złożenia przysięgi na sejmiku generalnym, a w XVIII w. sejmiki te często bądź nie dochodziły do skutku, bądź były zrywane. Sądy i urzędy zamykano też w okresach panowania zarazy oraz wojen.

Niezależnie od powyższych perturbacji życie w prowincji cały czas się toczyło: szlachta żeniła się, kupowała i dzierżawiła majątki, obracała pieniędzmi, toczyła spory etc., w związku z czym musiała gdzieś te czynności dokumentować i utrwalać. Skoro sąd grodzki był zamknięty, wpisy, które co do zasady powinny być dokonywane w tym sądzie, były wnoszone przez szlachtę do sądu który funkcjonował w mieście, czyli do sądu ławniczego. Po otwarciu sądu grodzkiego, każdy miał możliwość pobrać odpis z ksiąg ławniczych i oblatować go w księgach grodzkich. Ponieważ taki stan notorycznie się powtarzał i często trwał wiele lat, w końcu został usankcjonowany prawnie i od 1742 na mocy przywileju królewskiego wpisy szlacheckie można było umieszczać w księgach ławniczych Kowalewa i miały taką samą moc jak wpisy w księgach ziemskich i grodzkich.

W 1772 r., po wcieleniu terenów województwa chełmińskiego do Królestwa Prus w wyniku I zaboru, oba sądy przestały istnieć. Niedługo potem akta sądu grodzkiego i ziemskiego kowalewskiego (ziemskie od 1702 r., bo wcześniejsze spłonęły w Toruniu podczas oblężenia miasta przez Szwedów) uległy całkowitemu zniszczeniu.

Tak więc jedyne wpisy szlacheckie z tego terenu jakie się zachowały znajdziemy w miejskich księgach ławniczych: przede wszystkim kowalewskich, ale szlachta czasem dokonywała wpisów także w innych miastach województwa.

Wpisy takie przemieszane są ze wpisami mieszczańskimi i zaczynają się od takiej (lub podobnej) formuły: „Ad iudicium aitaq praesentia Civilia Scabinalia Kovaleviensia (quoniam acta Castrensia Kovaleviensia Palatinatus Culmensis ad presens vacant nec ad ca aditus patet) veniens”, co można przetłumaczyć tak: „przed niniejszym sądem ławniczym kowalewskim (ponieważ akta grodzkie kowalewskie województwa chełmińskiego są obecnie niedostępne) stawił się”.
Ilość tych wpisów jest różna w różnych księgach, ale można powiedzieć, że w zachowanych księgach ławniczych kowalewskich (obejmujących lata 1671-81, 85-89, 91-1753, 66-67, 70-71), wpisy szlacheckie występują w sposób ciągły dla następujących lat:
1685-1689, 1692, 1702-1706, 1712-1714, 1721-1753, 1766.

Dla pozostałych lat (w tym, a może przede wszystkim, dla okresu sprzed utworzenia sądu grodzkiego) wpisów można także szukać w innych księgach ławniczych miast z terenu województwa chełmińskiego. Najlepiej zachowane są księgi ławnicze toruńskie, chełmżyńskie (AP Toruń) i golubskie (AD Toruń).

Poniżej przedstawiam moje notatki z ksiąg ławniczych kowalewskich. W następnej kolejności będę przeglądał także inne księgi ławnicze. Podaję orientacyjną listę nazwisk z tych terenów będących w kręgu mojego zainteresowania:

Przodkowie: Dulski, Dzierzgowski, Mroczyński, Osiecki, Osłowski (Kalkstein-Osłowski), Piwnicki, Sielski, Sokołowski, Suliński, Tokarski, Tur

Inni: Białobłocki, Elżanowski, Ostrowicki, Paprocki


KSIĘGI ŁAWNICZE KOWALEWSKIE

Księgi ławnicze kowalewskie 1685-1689, sygn. 6
1687 k. 151 Stanisław Sokołowski z I strony
Florian Nowicki posesor dóbr Turzno (p. chełmiń.) z II strony

1688 k. 214v Doota Wybczyńska c. ol. Stanisław Wybczyński i ol. Ewa Kowalkowska, jej mąż: Wojciech Borowski, kwituje Andrzej Trebnic z sumy zapisanej na dobrach Kwiatki i Płużnica (p. chełmiń.)

Księgi ławnicze kowalewskie 1691-1721, sygn. 7
1692 k. 32v Wojciech Elżanowski s. ol. Łukasz Elżanowski, w imieniu swoim i brata Stanisław Elżanowski, składa protest przeciwko ich innemu bratu: Adam Elżanowski
ich siostra: Konstancja Elżanowska (jej mąż: Jakub Orłowski)
dobra: Elżanowo (p. chełmiń.)

1692 k. 34 Michał Wacław Dąbrowski s. Jan Wojciech Dąbrowski i Anna Rozalia Karwat umarza część długu zapisaną przez jego wuja: Jan Karwat na dobrach Piwnice (p. chełmiń.)

1692 k. 34v Piotr Ciecholewski s. ol. Samuel Ciecholewski (ławnik ziemski michałowski) i ol. Zofia Plemięcka rezygnuje części dóbr Wichulec (p. michał.) na rzecz Jan Stanisław Karwat

1692 k. 36v Zofia Głuchowska c. ol. Łukasz Głuchowski i ol. Zofia Elżanowska, jej mężowie: 1v ol. Krzysztof Samuel Karwosiecki, 2v Stanisław Sutkowski

1702 k. 59v Magdalena Leska c. ol. Łukasz Leski i Anna Moszczyńska, jej mąż: Stanisław Łoktowski

1702 k. 62v małżonkowie Andrzej Raba i Anna Marianna Kierszensdorf, dziedzice części dóbr Galczewo (p. chełmiń.) zapisują dług 1.200 złp w pruskiej monecie na rzecz Jakub Ciborski

1702 k. 63 Zofia Lubodzieska, wdowa po ol. Konstanty Kazimierz Piwnicki (wicewojewoda chełmiński) i jej syn Jan Franciszek Piwnicki z I strony
Wojciech Działowski z II strony
dobra: Augustynowice i Bartoszewice (p. chełmiń.)

1702 k. 64 Jan Franciszek Piwnicki s. ol. Konstanty Kazimierz Piwnicki (wicewojewoda chełmiński) i Zofia Lubodzieska, w imieniu swoim i swoich małoletnich braci: Antoni Piwnicki, Kazimierz Piwnicki i Ignacy Piwnicki, sprzedaje za 6.000 złp w pruskiej monecie dobra Augustynowice (p. chełmiń.) na rzecz Wojciech Działowski s. Michał Działowski i Anna Rywocka
posag na tych dobrach miała oprawiony Konstancja Piwnicka (jej mąż: Rutkowski, komornik dobrzyński)

1704 k. 99 i kolejne Adam Orłowski s. ol. Paweł Orłowski i ol. Teresa Oleska
rodzeństwo: Bartłomiej Pilski, Marcin Pilski, Marcjanna Pilska (jej mąż: Jan Paprocki), Teofila Pilska (panna) sc. ol. Maciej Pilski i ol. Anna Trzebska
dobra: Napole koło Kowalewa (p. chełmiń.)

1704 k. 109v bracia: Jan Bromirski, Franciszek Bromirski i Antoni Bromirski ss. ol. Zygmunt Bromirski i Barbara Radoszycka z I strony
Władysław Łoś z II strony
zastaw dóbr Pułkowo (p. chełmiń.)

1704 k. 121v Justyna Orłowska c. ol. Paweł Orłowski i ol. Teresa Oleska, jej mąż: Piotr Gołyszewski, kwituje swojego brata: Marcin Orłowski

1704 k. 122v ks. Klemens Krupecki i ks. Ambroży Szczepanowski, działający w imieniu klasztoru dominikanów w Toruniu z I strony
małżonkowie: Adam Mlekicki i Elżbieta Bronszukowna z II strony
kontrakt dzierżawy dóbr Chełmoniec (p. chełmiń.)

1704 k. 123 ks. Klemens Krupecki i ks. Ambroży Szczepanowski, działający w imieniu klasztoru dominikanów w Toruniu kwitują małżonków: Władysław Kurnatowski i Marianna Ostrowska z czynszu dzierżawnego za dobra Ostrowite (p. chełmiń.)

1704 k. 131 Justyna Chełmońska, wdowa po ol. Jerzy Stanisław Kossowski oblatuje inwentarz rzeczy ruchomych pozostałych po jej zmarłym mężu

1704 k. 132 Justyna Chełmońska oblatuje testament swojego męża ol. Jerzy Stanisław Kossowski. Testator wykonawcą testamentu mianuje syna: Adam Kossowski. Dzieci testatora z ostatniego małżeństwa z Justyną Chełmońską: Ignacy Kossowski i Barbara Kossowska. Testator wydziedzicza swojego syna z wcześniejszego małżeństwa: Wojciech Kossowski

1706 k. ? (brak numeru karty) Antoni Piwnicki s. ol. Konstanty Piwnicki (wicewojewoda chełmiński) i Zofia Lubodzieska oprawia 1000 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Marianna Wybczyńska (1v ol. Andrzej Trebnic)

1706 k. 201 Marianna Białobłocka, wdowa po ol. Michał Kukowski (cześnik bracławski), ceduje oprawę swojego posagu na dobrach Sędzice (p. michał.) na rzecz swoich synów: Jan Kukowski, Mikołaj Kukowski, Franciszek Kukowski (jego żona: Zofia Pawłowska)

1706 k. 203 Franciszek Kukowski działający w imieniu małżonków: Tomasz Pawłowski i Teresa Więckowska, ich dzieci: Andrzej Kukowski i Zofia Kukowska, bratanek Tomasza: Jan Pawłowski
dobra: Zaskocz (p. chełmiń.)

1714 k. 236 Władysław Rudnicki, dziedzic części dóbr Wabcz (p. chełmiń.) w imieniu swoim i swojej bratanicy: Rozalia Rudnicka c. ol. Kazimierz Rudnicki i Marianna Tokarska kasuje sumę 1350 złp w pruskiej monecie zapisaną przez Michał Jackowski w kontrakcie rezygnacji części dóbr Piwnice (p. chełmiń.) zwanej Gołocczyzna, zawartym pomiędzy Stanisław Jawosz i Michał Jackowski, wpisanym do ksiąg grodzkich kowalewskich 9 lipca 1699 r. przez Andrzej Gołocki s. ol. Michał Gołocki i Zofia Piwnicka

1714 k. 247v Jan Tokarski s. ol. Jacek Tokarski i ol. Marianna Piwnicka, działając jako opiekun w imieniu swojej siostrzenicy: Anna Wołowska c. ol. Wojciech Wołowski i ol. Ludwika Tokarska, kwituje Michał Jackowski z zapłaty 500 złp w pruskiej monecie, spadłą na Annę po matce, z łącznej kwoty 2400 złp zapisanej w księgach grodzkich kowalewskich dnia 1 października 1699 r. na dobrach Piwnice (p. chełmiń.) przez ol. Jerzy Piwnicki s. ol. Tomasz Piwnicki

1714 k. 240 Paweł Dulski dziedzic dóbr Obory i Gorzuchowo (p. chełmiń.) zapisuje dług 500 złp w pruskiej monecie na rzecz Anna Wołowska c. ol. Wojciech Wołowski i ol. Ludwika Tokarska

Księgi ławnicze kowalewskie 1746-1749, sygn. 14
1749 k. 3v Ludwika Pawłowska c. ol. Fabian Pawłowski (podchorąży malborski) i ol. Teresa Czapska, jej mąż: Juliusz Dziewanowski (podwojewodzi chełmiński) dziedzic dóbr Płonne (z. dobrz., p. ryp.), kwituje swoich braci Jan Pawłowski (sędzia ziemski malborski), Franciszek Pawłowski i Jan Pawłowski z sumy 20.000 złp w pruskiej monecie tytułem wypłaty posagu na podstawie umowy małżeńskiej zawartej w dobrach Klonówka (woj. pom., p. tczew.) dnia 10 stycznia 1746 r.

1749 k. 7v oblata kontraktu sprzedaży dóbr Żmijewko i Zbytkowo (p. chełmiń.) zawartego dnia 5 lipca 1749 r. w dobrach Napole (p. chełmiń.) pomiędzy Jakub Rościszewski s. ol. Michał Rościszewski i ol. Marianna Łukowska z I strony, a Antoni Tokarski (burgrabia bobrownicki) z II strony

1749 k. 14v Teresa Nieborska, jej mężowie: 1 ol. Andrzej Płachecki 2v ol. Wojciech Rykaczewski, w asyście Antoni Tokarski (krewny z linii macierzystej), jej synowie z 1v: Michał Płachecki i Jan Płachecki
dotyczy sum zapisanych przez Konstancja Gralewska, wdowa po ol. Kazimierz Dziewanowski, jej syn: Juliusz Dziewanowski (podwojewodzi chełmiński), na dobrach Dębowa Łąka (obecnie własność Działyńskich) w 1736 r.

1749 k. 26 dział dokonany przez siostry: Konstancja Dąbrowska (wdowa po ol. Walenty Ostrowicki, stolnik trembowelski, ich syn: Felicjan Ostrowicki), Katarzyna Dąbrowska (mąż: Adam Działowski, stolnik bracławski), Marianna Dąbrowska (mężowie: 1v ol. Brzeziński, 2v Maciej Sumiński, stolnik dobrzyński), Ludwika Dąbrowska (mąż: Wawrzyniec Ludwik Działowski, pisarz ziemski chełmiński) cc. ol. Felicjan Dąbrowski i Rozalia Trzcińska

1746 k. 32 Barbara Cisowska c. ol. Andrzej Cisowski, jej mąż: Rafał Elżanowski, jej siostrzeńcy: Stanisław Niewieściński i Franciszka Niewieścińska sc. Ludwik Niewieściński i ol. Ewa Cisowska, jej stryj: Michał Cisowski (skarbnik smoleński)
dobra: Mileszewy (p. michał.)

1746 k. 40v Łukasz Tur kwituje swoich braci: Jan Antoni Tur i Tomasz Tur z rzeczy ruchomych i nieruchomych w dobrach Lipniczki (p. chełmiń.) odebranych od Ludwik Krupocki s. ol. Jakub Krupocki i Anna Wałczyńska

1746 k. 40v Tomasz Tur s. ol. Mikołaj Tur i ol. Anna Dorota Cymerman

1746 k. 47v Marianna Orłowska, mężowie: 1v ol. Daniel Winiarski 2v ol. Stanisław Wiesiołowski (burgrabia malborski) 3v Kazimierz Pawłowski, jej brat: Jan Orłowski, dokonuje cesji wierzytelności na rzecz swych dzieci z 2v Franciszek Wiesiołowski i Marianna Wiesiołowska

1746 k. 103 Michał Paprocki zapisuje posag swojej córce z pierwszej żony (ol. Teresa Starorypińska): Elżbieta Paprocka, m.in. przez transfer sum zapisanych w księgach grodzkich kowalewskich w 1733 r. na dobrach Chełmonie, jego zięć: Michał Lewiński (podstoli trembowelski)

1746 k. 104 Michał Lewiński (podstoli trembowelski) dziedzic dóbr Szewno (woj. pom., p. świec.) oprawia 4.000 tynfów posagu swojej żonie: Elżbieta Paprocka c. Michał Paprocki

1746 k. 107 Elżbieta Kossowska, jej mężowie: 1v ol. Michał Loki 2v +Łukasz Ludwik Sielski, dziedzic dóbr Zegartowice (p. chełmiń.)

1747 k. 147v małżonkowie Józef Rudnicki i Eleonora Sampławska sprzedają części dóbr Trzebcz (p. chełmiń.) na rzecz Stanisław Sampławski za 3600 złp w pruskiej monecie

1747 k. 162v Anna Sielska c. ol. Stefan Sielski i Zofia Rudnicka, jej mąż: Stanisław Kuczkowski, jej brat: ol. Ludwik Sielski, dobra: Zegartowice (p. chełmiń.)

1748 k. 177v Tomasz Piwnicki s. ol. Marcin Piwnicki i ol. Marianna Sokołowska

1748 k. 182 małżonkowie: Kazimierz Jackowski i Marianna Nagórska sprzedają części dóbr Trzebcz (p. chełmiń.) na rzecz Stanisław Sampławski

1749 k. 3?? Piotry Kobyliński s. ol. Antoni Kobyliński i ol. Barbara Mroczyńska
Gaspar Mroczyński

1749 k. 340v Antoni Wolski oblatuje kontrakt sprzedaży dóbr Pułkowo (p. chełmiń.) zawarty pomiędzy Dominik Łoś, w asyście oiekun Michał Gorczyński (sądowy ziemski michałowski) z I strony, oraz Marianna Malanowska mężowie: 1v ol. Łoś 2v Tokarski, w asyście opiekun Stanisław Malanowski i przyjaciel Jan Malanowski z II strony

1749 k. 353 bracia Felicjan Ostrowicki, Stefan Ostrowicki i Leon Ostrowicki ss. ol. Walenty Ostrowicki (stolnik trembowelski) i Konstancja Dąbrowska
Tomasz Ciborski
dobra: Cichoradz (p. chełmiń.)

1749 k. 360v Barbara Dąbska wdowa po ol. Zygmunt Dąbski, w asyście Franciszek Antoni Suliński (burgrabia kiszporski)
Antoni Święcicki, Ludwik Przeciszewski, Franciszek Nałęcz, Maciej Dąbski (regent inowrocławski)

1749 k. 366v Job Antoni Elżanowski w imieniu swojego syna z ol. Teresa Ostrowicka: Józef Elżanowski, dokonuje cesji praw do dóbr Sumówko (p. michał.) spadłych na syna po jego ciotce: ol. Ewa Ostrowicka (jej mąż uv: Józef Gójski, stolnik czernihowski)

1749 k. 381 siostry Marianna Rzeszotarska (jej mąż: Michał Paprocki) i Barbara Rzeszotarska (jej mąż: Kazimierz Mysłakowski) cc. ol. Tomasz Rzeszotarski i ol. Anna Starorypińska, przeciwko: Maciej Starorypiński, dziedzic części dóbr Godziszewy zwane Kowaklowszczyzna (z. dobrz., p. ryp.), Gabriel Przeradzki, małżonkowie: Marcin Witkowski i Barbara Orłowska

1749 k. 381v Michał Paprocki udziela pełnomocnictwa swojemu bratu: Wojciech Paprocki

1749 k. 382 Ignacy Brzozowski (wiceregent chełmiński)
Józef Mniewski s. ol. Franciszek Mniewski i ol. Marianna Łaguszewska
rodzeństwo: Wacław Tokarski, Norbert Tokarski, Wiktoria Tokarska (mąż: Maciej Małachowski), Konstancja Tokarska (mąż: Łąbęcki) sc. ol. Samuel Tokarski i ol. Anna Orzelska (2v ol. Szymon Wiśniewski)
dobra: Radoszewice (woj. brz.-kuj., p. przed.)

1749 k. 394 Jan Malanowski udziela pełnomocnictwa na rzecz: Jan Orłowski, Ignacy Brzozowski (wiceregent chełmiński), Andrzej Ulejski, Antoni Suliński, Bartłomiej Sielski

1749 k. 395 Antoni Tokarski i jego rodzice: Kazimierz Tokarski i Magdalena Sokołowska przeciwko siostrzeńcowi: Ludwik Tokarski

1749 k. 397v Antoni Job Elżanowski oblatuje umowę małżeńską zawartą między nim a rodzicami jego przyszłej żony: Magldaena Tokarska c. Kazimierz Tokarski i Magdalena Sokołowska. Rodzice wyznaczają posag w kwocie 1.200 złp w pruskiej monecie, w tym na 600 złp cedują wierzytelność od Ludwik Sokołowski a 600 złp cedują z długu zapisanego na dobrach Napole pod Chełmnem (p. chełmiń.), zaś Elżanowski po ściągnięciu tych wierzytelności zobowiązuje się oprawić 1.500 złp posagu na swych dobrach. Umowa zawarte w miejscowości Dobrowo dnia 24 maja 1749 r. w obecności świadków: Tomasz Łukiński, Franciszek Więckowski, Ignacy Rościszewski, Rafał Elżanowski, Stanisław Elżanowski

1749 k. 401v Tomasz Piwnicki przeciwko Ludwik Sokołowski. Dotyczy wyroku sądu ziemskiego michałowskiego

1749 k. 402v rodzeństwo Stanisław Elżanowski, Łukasz Elżanowski, Antoni Elżanowski, Wojciech Elżanowski, sukcesorzy swego brata: ol. Franciszek Elżanowski i siostry ol. Konstancja Elżanowska (jej mąż: Maciej Białobrzeski), ich szwagier: Andrzej Józef Ostrowski w w imieniu swej małżonki: Ludwika Elżanowska, niegdy dziedzice części dóbr Zbójenko (z. dobrz., p. lipn.), obecnie własność Jan Malanowski, wszelkie swoje prawa na tych dobrach cedują na rzecz swojego brata: Ignacy Elżanowski

Księgi ławnicze kowalewskie 1750-1757, sygn. 16
1754 k. 133 Ignacy Elżanowski składa protestację przeciwko swojemu stryjowi: Job Antoni Elżanowski

Księgi ławnicze kowalewskie 1757-1762, sygn. 17
1757 k. 6 Michał Roznowski (stolnik) z I strony
Antoni Tokarski (wiceregent ziemski i burgrabia grodzki chełmiński), jego siostra: Magdalena Tokarska, wdowa po ol. Job Antoni Elżanowski z II strony

Księgi ławnicze kowalewskie 1750-1753, 1766-1767, 1770-1771, sygn. 19
1750 k. 40 Marcjanna Elżanowska c. ol. Adam Elżanowski (ławnik ziemski michałowski, dziedzic dóbr Chełmonie (p. chełmiń.)) i Barbara Elżanowska, jej brat: Rafał Elżanowski, jej mąż: Wojciech Ostrowicki, umowa małżeńska

1750 k. 52v Wojciech Gostomski (łowczy grabowiecki) i Felicjan Białobłocki (ławnik ziemski michałowski), zapis 2000 złp w pruskiej monecie na dobrach Jaguszewice (p. michał.) na zabezpieczenie wyroku sądu ziemskiego michałowskiego z 1 sierpnia 1747 r.

1750 k. 58 Józef Chudzyński kontraktem z dnia 6 lipca 1750 r. zawartym w Kowalewie sprzedaje za 530 złp w pruskiej monecie swoje części w dobrach Świecie (p. michał.) na rzecz małżonków: Franciszek Antoni Suliński (burgrabia kiszporski) i Teresa Tokarska

1750 k. 59 Franciszek Antoni Suliński (burgrabia kiszporski), dziedzic części dóbr Świecie (p. michał.) nabytych dziś od Józef Chudzyński, oprawia na tych dobrach 400 złp posagu swojej żonie: Teresa Tokarska

1750 k. 59v Antoni Jan Załuskowski (dowódca jazdy wojska polskiego) posesor dóbr Pluskowęsy (p. chełmiń.) składa protestację przeciwko Felicjan Białobłocki (ławnik ziemski michałowski) i Piotr Kobyliński

1752 k. 128 Barbara Brzozowska (po mężu Sampławska), w asyście Antoni Tokarski (wiceregent chełmiński) przeciwko Józef Kosowski (wiceregent chełmiński)

1752 k. 138v oblata kontraktu zawartego pomiędzy Józef Przeciszewski (dowódca jazdy pruskiej) s. ol. Szymon Przeciszweski i Marianna Osiecka, a jego bratem Stanisław Przeciszewski (chorąży płocki)
dobra: Gnojenko, Petrykozy (woj. płoc., p. szreń.)

1752 k. 152 rodzeństwo: Stanisław Czarliński, Elżbieta Czarlińska, Anna Czarlińska, Marcjanna Czarlińska sc. ol. Paweł Czarliński i ol. Magdalena Elżanowska, ich dziadek: ol. Samuel Elżanowski, dziedzic dóbr Elżanowo, Tobułka, Szuchowa, Smorzewo (p. chełmiń.)
siostra Samuela: Barbara Elżanowska, wdowa po ol. Adam Elżanowski (ławnik ziemski michałowski), jej syn: Rafał Elżanowski, jej ciotka: ol. Anna Elżanowska (bpt)
wymien.: ol. Wojciech Elżanowski

1752 k. 170 Antoni Tokarski, subdelegat burgrabski grodu kiszporskiego, działający z upoważnienia chorążego i wicewojewody malborskiego: Michał Nepomucen a Leszcze Leski
małżonkowie: Jan Sikorski i Teresa Działyńska
dobra: Dębowa Łąka

1752 k. 197 Michał Paprocki dziedzic części dóbr Chełmonie (p. chełmiń.), Ludwika Jaworska (stolnikowa trembowelska) i jej syn Wiktor Jaworski, dziedzice innych części tych dóbr z I strony
Barbara Elżanowska (ławnikowa ziemska michałowska) i jej syn Rafał Elżanowski, dziedzice innych części dóbr Chełmonie z II strony

1752 k. 232 Antoni Suliński (burgrabia kiszporski), subdelegat z upoważnienia wicewojewody malborskiego Leskiego
Krystyna Dorpowska, wdowa po ol. Piotr Czapski (chorąży pomorski), jej brat: ol. Adam Wojciech Dorpowski
dobra: Gierkowo (p. chełmiń.)

1752 k. 243 rodzeństwo: Józef Elżanowski, Kazimierz Elżanowski, Katarzyna Elżanowska sc. ol. Wojciech Elżanowski
Barbara Elżanowska, wdowa po ol. Adam Elżanowski (ławnik ziemski michałowski) i jej syn Rafał Elżanowski
sukcesorzy ol. Paweł Czarliński i ol. Magdalena Elżanowska
wszyscy wyżej wymienieni: sukcesorzy ol. Anna Elżanowska (bpt)
dobra: Chełmonie (p. chełmiń.)

1753 k. 259 rodzeństwo Karol Orłowski i Konkordia Orłowska (po mężu Lencka) sc. ol. Stanisław Orłowski i ol. Teresa Elżanowska, ich siostra: Ludwika Orłowska, jej mąż: Stanisław Modliński
dobra: Konojadki i Zalesie (p. michał.)

1766 k. 295 Jan Białobłocki (ławnik ziemski chełmiński) kwituje Felicjan Białochowski (major regimentu jazdy wojska polskiego) z części kwoty zapisanej w księgach grodzkich kowalewskich na dobrach Zawada na rzecz brata Jana: Tyburcy Walerian Białobłocki (sędzia ziemski michałowski) w 1760 r.

1766 k. 298 Katarzyna Kukowska, jej mężowie: 1v ol. Franciszek Malanowski, 2v ol. Michał Ostrowicki, w asyście syna z 1v: Jan Malanowski, kwituje z zapłaty Ignacy Wagner (stolnik smoleński)

1766 k. 310v Antoni Tokarski (łowczy grabowiecki, regent chełmiński), Ludwika Bieganowska, wdowa po ol. Stanisław Wessel (starosta golubski), przeciwko Paweł Szczuka (podstoli Wiski, wicestarosta i sędzia łomżyński)

1770 k. 356v Mikołaj Rzeszotarski kwituje z zapłaty Antoni Bernard in Orłów Orłowski (żupnik dobrzyński)


KSIĘGI ŁAWNICZE CHEŁMIŃSKIE

Księgi ławnicze chełmińskie 1696, sygn. 3
1696 k. 116v obdukcja braci: Walerian Gorzuchowski i Stanisław Gorzuchowski ss. ol. Wojciech Gorzuchowski, dziedziców dóbr Uść, rany zadane przez Maciej Nahajewski posesora dóbr Augustynowice i Uść (p. chełmiń.) i jego brata: Wojciech Nahajewski

1696 k. 127v relacja na rzecz Jan Dulski, dziedzica części dóbr Obory i Gorzuchowo (p. chełmiń.)
dotyczy zastawu dóbr Gorzuchowo na rzecz małżonków: Aleksander Mroczyński i Magdalena Osłowska, ich syn: Jan Mroczyński
wymieniony: Jakub Sokołowski

_________________
Pozdrawiam,
Michał
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
mzielOffline
Temat postu:   PostWysłany: 02-12-2018 - 17:46
Zasłużony
Członek PTG


Dołączył: 22-02-2011
Posty: 445
Skąd: Warszawa
Status: Offline
Lata 1706, 1726-1728, 1732-1733, 1738-1746

KSIĘGI ŁAWNICZE KOWALEWSKIE

Księgi ławnicze kowalewskie 1722-1728 sygn. 9
1726 k. 49v Rozalia Rutkowska c. Stefan Rutkowski i Elżbieta Trzebska, jej mąż: Jakub Paprocki
dobra: Żygląd (p. michał.)

1726 k. 92v Aleksandra Bąkowska c. Paweł Bąkowski (stolnik inowrocławski) i Zofia Bystram, jej mąż: Antoni Piwnicki (ławnik ziemski michałowski, dziedzic dóbr Jakubowo, p. chełmiń.), jej bracia: Stefan Bąkowski i Walenty Bąkowski
dobra: Grodziczno (p. michał.)

1726 k. 142v Michał Kalkstein (sędzia ziemski malborski) kwituje małżonków: Jakub Kazimierz Rubinkowski i Katarzyna Gęza z sumy 2.000 złp

1726 k. 147 Adam Działowski, jego żona: Katarzyna Dąbrowska, jej rodzeństwo: Józef Dąbrowski, Marianna Dąbrowska, Ludwika Dąbrowska (nieletni), Konstancja Dąbrowska (jej mąż: Walenty Ostrowicki) sc. ol. Felicjan Dąbrowski i Rozalia Trzcińska
dobra: Cichoradz (p. chełmiń.)

1727 k. 168 Mikołaj Tur, wdowiec po ol. Katarzyna Kossowska, ich dzieci: Jan Tur, Łukasz Tur, Elżbieta Tur, Barbara Tur, Marianna Tur, Anna Tur

1727 k. 170 Krzysztof Mikołaj Guttry kwituje Mikołaj Tur z łącznej kwoty 3.500 złp, w tym 2.000 złp zapisane 2 stycznia 1720 r. w księgach toruńskich przez ol. Jan Baumgarten (ławnik ziemski chełmiński) i jego syna Jakub Baumgarten na dobrach Lipniczki (p. chełmiń.), 500 złp zapisane 31 lipca 1723 r. przez małżonków ol. Jakub Baumgarten i Anna Dorota Cymmerman (2v Mikołaj Tur), kolejne 500 złp zapisane 22 sierpnia 1723 w aktach ławniczych Folzonga przez to samo małżeństwo, później ta suma była kasowana i zasądzona wyrokiem sądu wraz z karą

1727 k. 227v bracia Aleksander Białobłocki i Jan Białobłocki ss. ol. Paweł Białobłocki i ol. Teresa Jasińska, składają protest przeciwko bratu przyrodniemu: Paweł Białobłocki s. ol. Paweł Białobłocki i Katarzyna Bagniewska (1v ol. Paweł Białobłocki 2v ol. Słotwiński 3v Jan Rościszewski)

1727 k. 228 bracia Aleksander Białobłocki i Jan Białobłocki składają prostest przeciwko ich stryjowi: Franciszek Białobłocki i przeciwko ich bratom stryjecznym: Jan Fryderyk Białobłocki i Ludwik Białobłocki ss. ol. Kazimierz Białobłocki

1727 k. 228v Sebastian Malanowski posesor dóbr Pułkowo (p. chełmiń.) składa protest przeciwko małżonkom: Jan Tokarski i Joanna Raba i ich synowi: Wojciech Tokarski

1727 k. 232 Sebastian Radowicki (chorąży chełmiński)
Antoni Suliński, Jan Berent

1727 k. 238v Jan Białobłocki składa manifest przeciwko małżonkom Anna Sumińska (1v ol. Paweł Łempicki) i Tyburcy Białobłocki
stryjowie Jana: ol. Kazimierz Białobłocki i Franciszek Białobłocki
dobra: Babalice (p. michał.)

1727 k. 239 Konstancja Tur (jej mężowie: 1v: ol. Andrzej Wołczański 2v ol. Maciej Dzierzgowski), w asyście brata: Mikołaj Tur, kwituje małżonków Aleksander Białobłocki i Barbara Elżanowska z kwoty 3000 złp w pruskiej monecie, którą zapisali w 1724 r. jej i jej mężowi 2v

1727 k. 248v Regina de Szynychy, wdowa po ol. Adam Elżanowski de Gajewo, w asyście przyjaciół: Aleksander Białobłocki i Jan Białobłocki, ceduje oprawę posagu na dobrach Gajewo (p. chełmiń.) na rzecz swoich synów: Jan Elżanowski i Job Antoni Elżanowski

1727 k. 249 Aleksander Białobłocki, jego żona: Barbara Elżanowska, sprzedaje za 350 zł swoje części w dobrach Sędzice (p. michał.) na rzecz Kazimierz Kalkstein

1727 k. 261 rodzeństwo: Sebastian Malanowski, Jan Malanowski, Stanisław Malanowski, Rafał Malanowski i Franciszek Malanowski ss. ol. Felicjan Malanowski i ol. Anna Pawłowska sprzedają za 7.100 złp części dóbr Zaskocz (p. chełmiń.) na rzecz Aleksander Żernicki
ich siostra: Katarzyna Malanowska (jej mąż: Wojciech Moszczyński)

1728 k. 277 Michał Paprocki s. ol. Piotr Paprocki i ol. Zofia Koźmińska, dziedzic części dóbr Chełmonie (p. chełmiń.), zapisuje dług 500 złp na rzecz Ludwika de Troszki, wdowy po ol. Jan Jaworski (stolnik trembowelski)

1728 k. 278 Konstancja Elżanowska c. ol. Łukasz Elżanowski i ol. Krystyna de Szynychy, jej mężowie: 1v ol. Jakub Orłowski 2v Fabian Rozański, jej syn z 1v: Stefan Orłowski, kwituje małżonków: Adam Elżanowski (ławnik ziemski michałowski) i Barbara Elżanowska

1728 k. 288 Katarzyna Jackowska c. Michał Jackowski (ławnik ziemski michałowski) i ol. Konstancja Piwnicka, jej mąż: Maciej Ciborski s. ol. Michał Ciborski i ol. Katarzyna Sielska
dobra: Piwnice (p. chełmiń.)

1728 k. 289v Michał Jackowski (ławnik ziemski michałowski) kwituje braci: Godfryd Piwnicki i Maciej Piwnicki ss. ol. Stanisław Piwnicki i ol. Konstancja Wolska, dzedziców części dóbr Piwnice zwane Piwniczczyzna (p. chełmiń.)

1728 k. 291 Paweł Białobłocki s. ol. Paweł Białobłocki i Katarzyna Bagniewska kwituje stryja: Franciszek Białobłocki, jego inny stryj: ol. Kazimierz Białobłocki, wdowa po nim: Marianna Elsnic, ich synowie: Jan Białobłocki i Ludwik Białobłocki
dobra: Sędzice (p. michał.)

1728 k. 293 spect. Jan Baumgart s. Daniel Baumgart i ol. Benigna Knyppel, sukcesor swojego brata stryjecznego: ol. Jakub Fryderyk Baumgart (bpt), dziedzica dóbr Lipniczki (p. chełmiń.) z I strony
Anna Dorota Cymerman, jej mężowie: 1v ol. Andrzej Dytkens 2v ol. Jakub Fryderyk Baumgart 3v Mikołaj Tur z II strony

1728 k. 293v spect. Jan Baumgart s. Daniel Baumgart i ol. Benigna Knyppel rezygnuje części dóbr Lipniczki (p. chełmiń.) na rzecz Mikołaj Tur

1728 k. 306 Wojciech Paprocki s. ol. Piotr Paprocki i ol. Zofia Koźmińska kwituje swego brata Michał Paprocki z kwoty 300 złp zapisanej przez ich ciotkę ol. Dorota Paprocka (jej mąż: ol. Michał Brzescki)

1728 k. 313 Andrzej Owidzki s. ol. Stanisław Owidzki (ławnik ziemski tczewski, pisarz grodzki malborski) składa protest przeciwko Władysław Tokarski

1728 k. 333 Teresa Ostrowicka c. ol. Jakub Ostrowicki i Marianna Trzcińska (2v Elżanowska), jej mąż: Job Antoni Elżanowski s. ol. Adam Elżanowski i Regina de Szynychy, kwituje z 3.000 złp posagu zapisanego w umowie małżeńskiej zawartej między jej małżonkiem a jej matką i bratem: Piotr Ostrowicki, jej mąż tą kwotę oprawia jej na dobrach Gajewo (p. chełmiń.)

1728 k. 334 Jan Elżanowski s. ol. Adam Elżanowski i Regina de Szynychy, jego żona: Joanna Orłowska, jego dzieci z poprzedniej żony (ol. Konstancja Orłowska): Franciszek Elżanowski, Florian Elżanowski, Katarzyna Elżanowska, Ludwika Elżanowska

1728 k. 335 Piotr Ostrowicki s. ol. Jakub Ostrowicki i Marianna Trzcińska (2v Elżanowska), posesor zastawny dóbr Trzebiełuch (p. chełmiń.)

1728 k. 344 Marianna Słupska c. Jan Słupski (ławnik ziemski michałowski) i Helena Żórawska, jej mąż: Karol Orłowski s. ol. Stanisław Orłowski (sędzia ziemski malborski) i Teresa Elżanowska, dziedzic dóbr Konojadki (p. michał.), kwitują rodziców żony z posagu, a małżonek oprawia żonie posag na swoich dobrach

1728 k. 365 Stanisław Białobłocki, jego brat: Tomasz Białobłocki, żona Tomasza: Eufrozyna Żółtowska, ich dzieci: Antoni Białobłocki, Jan Białobłocki, Józef Białobłocki z I strony
Adam Będkowski z II strony
dobra: Chojno (p. michał.)

Księgi ławnicze kowalewskie 1730-1733 sygn. 10
1706 k. 142 małżonkowie: Maciej Dzierzgowski i Konstancja Tur, posesorzy zastawni dóbr Kobyły (p. chełmiń.), zastawili te dobra małżonkowie: Feliks Kiełczewski i Barbara Kalkstein
Fabian Orłowski

1706 k. 143v (i kolejne) Stanisław Piwnicki s. ol. Tomasz Piwnicki (rotmistrz toruński) i Katarzyna Elżanowska, rezygnuje części dóbr Zegwirt (p. chełmiń.) na rzecz Jan Cieleski s. ol. Wojciech Cieleski i ol. Marianna Spławska
żona Stanisława: Konstancja Wolska c. ol. Jakub Wolski i ol. Katarzyna Leska, jego siostry: Cecylia Piwnicka (jej mąż: Adam Browiński s. ol. Władysław Browiński), Konstancja Piwnicka (jej mąż: Michał Jackowski, dziedzic dóbr Trzebcz, p. chełmiń.)

1732 k. 183v Kazimierz Jóżef Jaworski s. ol. Marcin Jaworski i ol. Wiktoria Murzynowska, dziedzic dóbr Zakrzewko (p. chełmiń.)

1732 k. 185v Jan Białobłocki s. ol. Paweł Białobłocki i ol. Teresa Jasińska, kwituje Kazimierz Kalkstein s. ol. Jerzy Karol Kalkstein i Jadwiga Rutkowska, z zapłaty ceny za sprzedaż dóbr Babalice (p. michał.) w 1731 r.

1732 k. 188v Ludwika de Troszki, wdowa po ol. Jan Jaworski (stolnik trembowelski) i jej syn Wiktor Jaworski, zastawiają swoje dobra na rzecz Marcin Ciborski

1732 k. 195 Tyburcy Białobłocki s. Adam Białobłocki
dobra: Mielewo, Zawady (p. michał.)

1732 k. 201v rodzeństwo: Wojciech Jackowski, Stanisław Jackowski, Michał Jackowski, Jadwiga Jackowska (wdowa po ol. Józefe Ciborski), Marianna Jackowska i Katarzyna Jackowska (panny)
ks. Aleksander Sampławski (proboszcz parafii Grzybno i Trzebcz)

1733 k. 344v protestacja Jan Tokarski przeciwko Godfryd Piwnicki

1733 k. 356 Jakub Krupocki w imieniu swoim i w imieniu Konstancja Tur (jej mężowie: 1v ol. Andrzej Wołczański 2v ol. Maciej Dzierzgowski) kwituje Adam Orłowski (ławnik ziemski michałowski)

Księgi ławnicze kowalewskie 1738-1741, sygn. 11
1738 k. 32v Marianna Sumińska (po mężu: Jaworska) w imieniu swoim i dzieci: Antoni Jaworski i Justyna Jaworska, asysta: Stanisław Sampławski, składa manifestację przeciwko Stanisław Radowicki

1738 k. 35 Tomasz Wierzbowski (miecznik bracławski), jego żona: Anna Radowicka, prawa do części dóbr Butowo spadłych na niego po stryju ol. Józef Wierzbowski ceduje na rzecz Franciszek Pląskowski

1738 k. 43 Michał Garczyński (ławnik ziemski michałowski) opiekun dla Dominik Łoś s. ol. Józef Łoś (kasztelan rypiński) i Marianna Malanowska (2v ol. Wojciech Tokarski), składa manifestację przeciwko Marianna Łoś (wdowa po ol. Józef Lewald Powalski), Izabella Łoś (mąż: Kukowski), Urszula Łoś (mąż: Pawłowski), synom ol. Konstancja Łoś: Antoni Orłowski i Andrzej Orłowski, wszyscy będący sukcesorami ol. Władysław Łoś (kasztelan rypiński) i Elżbieta Czapska
dobra: Radowiska Małe (p. chełmiń.)

1739 – brak notatek z tego roku

1740 k. 214v rodzeństwo: Florian Elżanowski, Katarzyna Elżanowska i Ludwika Elżanowska, sc.: ol. Jan Elżanowski i ol. Konstancja Odrowska, manifestacja przeciwko: Jan Borkowski, dotyczy sum po ich braciach wujecznych: ol. Jan Odrowski (imię drugiego brata niepodane)

Księgi ławnicze kowalewskie 1741-1746, sygn. 12
1741 k. 19 Teresa Działyńska c. ol. Jan Ignacy Działyński (wojewoda pomorski) i ol. Joanna Drzewicka, jej mąż: Franciszek Szembek (wojewoda inflancki), dziedziczka dóbr Dębowa Łąka (p. chełmiń.) spadłych na nią po stryju: ol. Józef Działyński, w asyście: Juliusz Dziewanowski (przyjaciel z linii ojczystej), składa manifest przeciwko mężowi

1741 k. 36 Jan Tokarski (subdelegat kiszporski)
Jan Ponierzyński
dobra: Elżanowo (p. chełmiń.)

1742 k. 51 małżonkowie: Wojciech Rutkowski (sędzia ziemski dobrzyński) i Teresa Kitnowska zapisują dług na rzecz Teresa Konopacka, wdowy po ol. Walerian Kruszyński (kasztelan gdański) i jej córce Magdalena Kruszyńska, wdowie po ol. Franciszek Chrząstowski (ławnik ziemski świecki)
dobra: Sartowice (woj. pom., p. świec.)

1742 k. 57 małżonkowie: Wojciech Rutkowski i Teresa Kitnowska, dziedzice dóbr Falęcin (p. chełmiń.)
Jan Zieliński (podstoli różański)

1742 k. 62 Ludwik Sokołowski, Marianna Sokołowska (jej mężowie: 1v ol. Marcin Piwnicki, 2v Tomasz Sampławski, stolnik inflancki), siostry Marcjanna Borkowska (jej mąż: Ignacy Trebnic) i Marianna Borkowska (panna) cc. ol. Konstancja Sokołowska, spadkobiercy ol. Władysław Sokołowski z I strony
bracia Jan Tokarski i Antoni Tokarski z II strony
dotyczy wyroku sądu trybunalskiego w Piotrkowie, gdzie jako powodowie występowali:
Wiktoria Niszczycka, wdowa po ol. Stanisław Karnkowski (kasztelan wyszogrodzki) i jej dzieci: Antoni Karnkowski, Andrzej Karnkowski, Felicjan Karnkowski, Sylwester Karnkowski, Józef Karnkowski, Piotr Karnkowski, Apolonia Karnkowska, i inna córka Stanisława: Antonina Karnkowska, wnuki ol. Adam Karnkowski (kasztelan wyszogrodzki)

1742 k. 63v Antoni Orłowski dzierżawca dóbr Wielka Łąka (p. chełmiń.), jego matka: Katarzyna Trebnic, składa protest przeciwko małżonkom: Kazimierz Cisowski i Ewa Piotrowska

1742 k. 67v Marianna Malanowska (jej mężowie: 1v ol. Józef Feliks Łoś, kasztelan rypiński, 2v ol. Wojciech Tokarski) w asyście przyjaciela: Kazimierz Gołyszewski, jej brat: Jan Malanowski, ich stryj: Stanisław Malanowski

1742k. 69 Barbara Karska, wdowa po ol. Jakub Trankwic, jej syn: Kazimierz Trankwic kwitują Kazimierz Piwnicki z zapłaty sumy 1500 złp zapisanej przez Józef Jackowski (ławnik ziemski michałowski) na części dóbr Piwnice zwane Gołocczyzna (p. chełmiń.), na podstawie umowy z 1738 r. zawartej między Jackowskim i Piwnickim

1742 k. 69 Rafał Elżanowski dziedzic dóbr Chełmonie (p. chełmiń.) zapisuje dług 1500 zp na rzecz Barbara Karska, wdowy po ol. Jakub Trankwic

1742 k. 80 Teresa Sumińska, jej mąż: Fryderyk Białobłocki, w asyście: Jan Zembrzuski, kwituje swojego szwagra: Ludwik Białobłocki

1742 k. 80v Mikołaj Tur, dziedzic dóbr Lipniczki (p. chełmiń.), działając w imieniu spadkobierców ol. Konstancja Tur (jej mężowie: 1v ol. Andrzej Wołczański, 2v ol. Maciej Dzierzgowski), kwituje Jan Kitnowski (pisarz grodzki chełmiński, chorąży pomorski, podwojewodzi chełmiński) z zapłaty kwoty 1500 złp zapisanej w księgach grodzkich kowalewskich w 1736 r., którą wczoraj od niego odebrał

1742 k. 81 Mikołaj Tur, dziedzic dóbr Lipniczki (p. chełmiń.), zapisuje dług 1500 złp w pruskiej monecie na rzecz spadkobierców małżonków ol. Maciej Dzierzgowski i ol. Konstancja Tur, którą to sumę wczoraj odebrał w ich imieniu od Jan Kitnowski (pisarz grodzki chełmiński, chorąży pomorski, podwojewodzi chełmiński), w następujący sposób: na rzecz Konstancja Dzierzgowska (jej mąż: Osiecki) kwotę 391 złp i 40 gr, na rzecz Marianna Dzierzgowska (panna) także 391 złp i 40 gr, na rzecz Franciszek Dzierzgowski – 615 złp i 20 gr, na rzecz Józef Dzierzgowski – 102 złp

1742 k. 81v Stanisław Kossowski i jego syn Ignacy Kossowski kwitują Mikołaj Tur z zapłaty kwoty 1750 złp z pierwotnej sumy 3000 złp zapisanej przez ol. Jan Baumgarten (rajca toruński) na swoich dobrach dziedzicznych Lipniczki (p. chełmiń.), zasądzonej wyrokiem sądu grodzkiego kiszporskiego z 1718 r. w sprawie między małżonkami Turami i Kossowskimi

1742 k. 88 Antoni Tokarski w imieniu swoich rodziców: Kazimierz Tokarski i Magdalena Sokołowska składa manifest przeciwko małżonkom: Piotr Borowski i Anna Bagniewska

1742 k. 99 Stanisław Sampławski składa manifest przeciwko rodzeństwu: Maciej Jackowski, Tomasz Jackowski, Mikołaj Jackowski, Michał Jackowski, Wojciech Jackowski, Jadwiga Jackowska, Marianna Jackowski (panny)
dobra: Trzebcz, część zwana Jackowszczyzna (p. chełmiń.)

1742 k. 109 Barbara Karwosiecka c. ol. Krzysztof Karwosiecki i ol. Zofia Głuchowska, jej mężowie: 1v ol. Franciszek Sutkowski 2v Marcin Baliński, kwituje Jan Antoni Karwat (ławnik ziemski michałowski) z sumy 350 złp zapisanej jej i jej siostrze Zofia Głuchowska w 1723 r. na dobrach Wichulec, Czekanowo (p. michał.) przez jego ojca: ol. Jan Stanisław Karwat

1742 k. 109v Wiktor Jaworski (stolnik trembowelski) dziedzic dóbr Szewa i części dóbr Chełmonie (p. chełmiń.) zapisuje sumę 350 złp na rzecz sióstr: Zofia Głuchowska i Barbara Głuchowska (jej mąż: Marcin Baliński)

1742 k. 121 Rafał Elżanowski
Jan Orłowski, Ignacy Brzozowski (wiceregent chełmiński), Andrzej Ulejski, Antoni Suliński

1742 k. 130v Jan Szaliński s. ol. Józef Szaliński i ol. Zofia Rojewska, jeden ze spadkobierców ol. Stanisław Spławski, dziedzica dóbr Żmijewko i Zbytkowo (p. chełmiń.) rezygnuje części tych dóbr na rzecz Kazimierz Piwnicki (sędzia ziemski chełmiński)

1742 k. 131 Anna Głuchowska (jej mężowie: 1v ol. Jan Sielski 2v Józef Dominik Pawłowicz) składa manifest przeciwko rodzeństwu: Hugo Chełmicki, Jan Chełmicki, Ignacy Chełmicki, Brygida Chełmicka sc. ol. Krzysztof Chełmicki i Katarzyna Głuchowska

1743 k. 132v Jan Zieliński (podstoli różański) z I strony
małżonkowie Wojciech Rutkowski (sędzia ziemski dobrzyński) i Teresa Kitnowska z II strony

1743 k. 132v Wojciech Rutkowski (sędzia ziemski dobrzyński) udziela pełnomocnictwa na rzecz Antoni Bagiński, Antoni Malewski, Franciszek Suliński, Jakub Kępicki, Adam Bojanowski, Bartłomiej Gościcki (burgrabia płocki)

1743 k. 168 Ignacy Białobłocki, jego żona: Franciszka Wilbicka (1v ol. Uzdowski)
dobra: Montowo (p. michał.)

1743 k. 180v Konstancja Elżanowska c. ol. Łukasz Elżanowski i ol. Krystyna de Szynychy, jej mężowie: 1v ol. Jakub Orłowski, 2v ol. Fabian Różański, w asyście: Ignacy Brzozowski (wiceregent chełmiński) udziela pełnomocnictwa na rzecz Rafał Elżanowski
dobra: Żygląd (p. chełmiń.)

1746 k. 181v bracia Łukasz Tur i Tomasz Tur ss. ol. Mikołaj Tur, dziedzice dóbr Lipniczki (p. chełmiń.), zapisują dług 2000 zlp swojemu bratu: Jan Antoni Tur

1746 k. 193 Piotr Tuchołka (podkomorzy malborski) w imieniu swoim i swoich dzieci z ol. Ludwika Kczewska: Jan Tuchołka, Marianna Tuchołka, Agnieszka Tuchołka, Justyna Tuchołka, spadkobiercy ol. Stanisław Działyński (starosta kiszewski), dziedzice dóbr Orzechówko (p. chełmiń.) z I strony
Kazimierz Piwnicki (sędzia ziemski chełmiński) w imieniu swoim i swoich dzieci z ol. Katarzyna Borowska (c. ol. Krzysztof Borowski, chorąży wojsk koronnych, i ol. Eleonora Gralewska, posesorzy zastawni dóbr Orzechówko): Walerian Piwnicki i Ewa Piwnicka (jej mąż: Łukasz Kleszczyński, ławnik ziemski michałowski) z II strony

1746 k. 195 Józef Nostitz-Jackowski (subdelegat burgrabski kiszporski), jego żona: Ludwika Matkowska, składa protest przeciwko Konstancja Zawadzka, jej mąż: Chełstowski (podkomorzy chełmiński)

1746 k. 198v Agnieszka Zakrocka c. ol. Maciej Zakrocki, jej mąż: Florian Elżanowski

1746 k. 203 Katarzyna, żona spect. Jan Szultz (mieszczanin brodnicki), w asyście: Franciszek Antoni Suliński, udziela pełnomocnictwa na rzecz Antoni Mrozowski

1746 k. 213 Elżbieta Rywocka, jej mężowie: 1v ol. Jan Wybczyński 2v Jan Jerzy Kossowski, jej dzieci z 1v: Antoni Wybczyński, Marianna Wybczyńska, Anna Wybczyńska (panny)
dobra: Buczek (p. michał.)

1745 k. 242 Józef Dzierzgowski kwituje Mikołaj Tur z sumy 102 złp, które ten zapisał na dobrach Lipniczki w 1742 r. na rzecz sukcesorów ol. Maciej Dzierzgowski

1745 k. 242v Józef Dzierzgowski oblatuje kwit z 1 marca 1724 r.: Adam Białobłocki kwituje Maciej Dzierzgowski z kwoty 200 złp, którą ten mu zapisał 5 lipca 1723 r. w dobrach Widlice (p. chełmiń.)

1745 k. 248v Anna Sokołowska, jej mężowie: 1v ol. Wojciech Krupocki 2v ol. Stanisław Borkowski, w imieniu swoim i córek z 1v: Franciszka Krupocka, Apolonia Krupocka, Krystyna Krupocka kwituje Barbara Elżanowska z kwoty 100 złp (którą wczoraj odebrała z rąk jej syna: Rafał Elżanowski) zapisanej 20 czerwca 1734 r. w dobrach Pluskowęsy

1745 k. 254 Anna Dorota Cymerman, wdowa po ol. Mikołaj Tur dziedzicu dóbr Lipniczki (p. chełmiń.), jej syn: Tomasz Antoni Tur

1745 k. 254v rodzeństwo: Wojciech Szaliński i Anna Szalińska (panna) sc. ol. Jakub Szalińska i Zuzanna Gryczówna, wnuki ol. Józef Szaliński i Zofia Rojewska, dziedzice części dóbr Żmijewko i Zbytkowo spadłych na nich po ol. Stanisław Spławski, cedują prawa do tych dób na rzecz Kazimierz Piwnicki (sędzia ziemski chełmiński)

1745 k. 268 Antoni Job Elżanowski, dziedzic dóbr Gajewo (p. chełmiń.)
Ignacy Brzozowski (wiceregent chełmiński), Andrzej Ulejski, Antoni Suliński, Maciej Dąbrowski, Bartłomiej Szeliski

1745 k. 277 Anna Dorota Cymerman, jej mężowie: 1v ol. spect. Andrzej Detkens (mieszczanin i kupiec toruński) 2v ol. Jakub Fryderyk Baumgarten 3v ol. Mikołaj Tur, w asyście syna z 1v: spect. Jan Andrzej Detkens, kwituje Jan Antoni Tur (jego bracia: Łukasz Tur i Tomasz Tur) z dwóch kwot: pierwsza 1.000 złp, z sumy pierwotnej 2.000 złp zapisanej jej przez męża z 2v w księgach grodzkich kowalewskich w 1722 r. na dobrach Lipniczki (p. chełmiń.), drugą także 1.000 złp, tytułem dożywocia zapisanego jej przez męża 3v w 1725 r.

1745 k. 288 oblata wyroku sądu trybunalskiego w Piotrkowie:
Ludwik Sokołowski, Marianna Sokołowska (jej mężowie: 1v ol. Marcin Piwnicki, 2v Tomasz Sampławski, cześnik winnicki), Marcjanna Borkowska (jej mąż: Ignacy Trebnic) i Marianna Borkowska (panna), rodzice: ol. Michał Sokołowski i ol. Konstancja Sokołowska, sukcesorzy ol. Władysław Sokołowski
Franciszek Antoni Suliński (subdelegat burgrabski kiszporski)

1745 k. 324-328v bardzo szczegółowy inwentarz budynków i ruchomości pozostałych w dobrach Lipiniczki (p. chełmiń.) po ol. Mikołaj Tur, spisany przez wdowę po nim: Anna Dorota Cymerman, w obecności świadków Bartłomiej Krupocki, Franciszek Wybczyński, Wojciech Komorowski, Stefan Domaracki: „inwentarz dóbr dziedzicznych Lipniczki nazwanych w województwie chełmińskim leżących po śmierci Ś.P. nieboszczyka Imci P. Mikołaju Turze mężu moim sercem najukochańszym pozostałych przy prezencyi Ich Mciów przyjaciół zaproszonych spisany dnia 23 września roku 1745”

1746 k. 357 Tomasz Dąbski a Lubraniec (chorąży inowrocławski, ławnik ziemski chełmiński), w obecności: Wawrzyniec Trzciński (chorąży bracławski), Franciszek Trebnic, Wojciech Borkowski, Józef Suliński, Antoni Cybulski, Jan Linowski
dotyczy wyroku sądu ziemskiego chełmińskiego pomiędzy Adam a Canden Trzciński i Ludwik Sokołowski

_________________
Pozdrawiam,
Michał
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:     
Skocz do:  
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat Wersja gotowa do druku Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zobacz następny temat
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits
donate.jpg

Zarząd PTG: ptg@genealodzy.pl.:. rss Nasz RSS .:. Administrator strony: admin@genealodzy.pl
Strona wygenerowana w czasie 0.129396 sekund(y)