Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

flag-pol flag-eng home login logout Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty
piątek, 22 września 2023

longpixel


Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat Wersja gotowa do druku Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
Robert_KosteckiOffline
Temat postu: Wywody szlachectwa na terenie Królestwa Polskiego-przewodnik  PostWysłany: 04-09-2023 - 19:38
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 1531

Status: Offline
Ogółem Heroldia Królestwa Polskiego potwierdziła szlachectwo ponad 52 tys. osób (tzn. szóstej części dawnej szlachty), co oznaczało zmniejszenie udziału szlachty w liczbie ludności Królestwa Polskiego z ok. 7,5% do 1,7%.

Źródła drukowane do 1939 roku:

1. Dziadulewicz S., Jak się legitymowano ze szlachectwa przed b. Heroldią Królestwa Polskiego, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 7, 1914, s. 31-33.

2. Łukomski W. K., Dokumenty byłej Heroldyi Królestwa Polskiego, [w:] Miesięcznik Heraldyczny, R. 7, 1914 i R. 8, 1915.

3. Лукомский В. К., Тройницкий С. Н., Ukazatieli k Wysoczajsze utwierżdiennym Obszczemu Gierbowniku dworianskich rodow Wsierossijskoj Imperii i Gierbowniku dworjanskich rodow Carstwa Polskogo, Санкт-Петербург, 1910.

4. Лукомский В. К., Тройницкий С. Н., Gierby trietiej czasti Gierbownika dworjanskich rodow Carstwa Polskogo po matieriałam bywszej Gieroldii Carstwa Polskogo ,Санкт-Петербург, 1910.

5. Лукомский В. К., Тройницкий С. Н., Список лицам, Высочайше пожалованным дипломами с гербами на дворянское достоинство Царства Польского. Списки лицам, Высочайше пожалованным дипломами с гербами на дворянское достоинство Всероссийской империи и Царства Польского, Санкт-Петербург, 1911, С. 69—79.

6. Лукомский В. К., Тройницкий С. Н., Списки лицам, Высочайше пожалованным дипломами с гербами на дворянское достоинство Всероссийской империи и Царства Польского, Санкт-Петербург, 1911.

7. Лукомский В. К., Список родам Царства Польского, признанным в дворянском достоинстве с гербами, не внесёнными в „Высочайше утвержденный Гербовник, Санкт-Петербург, 1912. [Корректурное издание Департамента Герольдии].

8. Marcinkowski K., Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim 1815-1836, : z podaniem ich herbów na podstawie Dziennika Praw, Warszawa 1907.
Dostęp internetowy:
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/public ... 25/content

9. Ostrowski J., Księga herbowa rodów polskich, Warszawa 1897.
Herby z nobilitacji w Królestwie Polskim:
a) Zeszyt I - str. 25, 26, 32.
b) Zeszyt II - str. 34, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 51, 53, 54, 59, 60, 64.
c) Zeszyt III - str. 69, 73, 78, 79, 82, 83, 90, 93, 96.
d) Zeszyt IV - str. 100, 102, 104, 107, 109, 111, 116, 119, 126, 136.

10. Pawliszczew M., Gerbovnik dvorjanskich rodov Carstva Pol'skago, vysočajše utverždennyj (Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony), cz. I i II, Warszawa 1853.
Był współautorem ustawy o szlachectwie, wprowadzenie której miało na celu pozbawienie szlachectwa jak największej liczby szlachty i strącenie jej do stanu włościaństwa. W swoim Herbarzu, będącym podsumowaniem jego badań, jak sam twierdził "ponad sto tysięcy szlachty znalazło się wśród chłopów, a ponad dziesięciu magnatów utraciło tytuły hrabiowskie". Drzeworyty przygotowane do tomu trzeciego posłużyły do wydania w 1910 roku "Gierbow trietiej czasti gierbownika dworjanskich rodow Carstwa Polskogo, po materialam bywszej Gieroldii Carstwa Polskogo".
Dostęp internetowy:
https://cyfrowe.mnk.pl/dlibra/publicati ... 79/content

11. Terlecki I., Heroldia i porządek otrzymywania od niej utwierdzenia szlachectwa, Sankt-Petersburg 1832.

12. Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I-XVI, Warszawa 1904-1917.

13. Wielądko W., Heraldyka, czyli opisanie herbów, w jakim który jest kształcie, oraz familie rodowitej szlachty polskiej i W.X. Litewskiego z ich herbami. Przy tym: Wsławieni męstwem i odwagą, wytworną nauką, cnotą, gorliwością i innymi zasługami w ojczyźnie dawniejszego i teraźniejszego wieku Polacy t. 1, Warszawa 1792–1794; t. 3, Warszawa 1795; t. 4, Warszawa 1796; t. 5, Warszawa 1798.
Całość dzieła w t. 1–12 przeszła w rękopisie ze zbiorów W. Platera do Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Dostęp internetowy:
https://polona.pl/preview/8ff0e75b-d39e ... 653478937b
http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/publica ... anguage=pl

14. Ogłoszenie o prawie o szlachectwie w Królestwie Polskim.
Dostęp internetowy:
https://crispa.uw.edu.pl/object/files/3 ... ay/Default

15. Spis alfabetyczny szlachty przyznanej przez Heroldię i potwierdzonej przez Radę Stanu do dnia 13 i 30 września 1837 roku, [w:] Kalendarzyk informacyjny na rok 1838, Warszawa 1838, s. 132-168.
Dostęp internetowy:
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/public ... 1/content?

16. Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851-1854.
Dostęp internetowy:
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/public ... 33/content


Źródła drukowane po 1945 roku:

1. Adamczewski M., Nobilitacja Wilhelma Fryderyka Zacherta, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, nowej serii t. II (XIII), Warszawa 1995, s. 163-168.

2. Afonasienko I.M., Dumin S.W., Chmielewski A.N., Herby szlacheckie Królestwa Polskiego nadane przez Cesarzy Rosyjskich", tom I, 2023.

3. Czarnocki A., Potwierdzenia szlachectwa dla szlachty osiadłej we wsi Wiski, [w:] Rocznik Bialskopodlaski, tom 27/28 (2020), s. 137-156.
Dostęp internetowy:
https://bbc.mbp.org.pl/dlibra/publicati ... 40/content

4. Czekalska A., Starania Wojciecha Korabity Ostrowskiego o legitymację szlachectwa w Heroldii Królestwa Polskiego – przyczynek do problemu, [w:] Studia i szkice z dziejów Polski i powszechnych od storożytności do początku XXI wieku, Nr 100 (2018), s. 85-96.
Dostęp internetowy:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/historic ... /3652/3200

5. Demidowicz T., Reforma szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LXII (2010), zesz. 2, s. 145-170.
Dostęp internetowy:
https://repozytorium.amu.edu.pl/server/ ... 89/content

6. Getka-Kenig M., Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830 — próba charakterystyki, [w:] Przegląd Historyczny 100/4, 725-754 (2009), s. 725-754.
Dostęp internetowy:
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prz ... 25-754.pdf

7. Goska A. A., Nowik A. M., Wierność polskiej tradycji szlacheckiej. Potwierdzenie szlachectwa braci Romana Dmowskiego, [w:] Rocznik Mazowiecki, t. 21 (2009), s. 301-305.
Dostęp internetowy:
https://docplayer.pl/113725968-Wiernosc ... kiego.html

8. Jedlicki J., Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenie szlachectwa w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968.

9. Jedlicki J., Geneza wtórnego szlachectwa w Królestwie Polskim, [w:] Wiek XIX. Prace ofiarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1967.

10. Klempert M., Wywód szlachecki familii hrabiów Korwin-Kossakowskich, [w:] Echa przeszłości, XVIII (2017), s. 337-347.
Dostęp internetowy:
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/ ... sAllowed=y

11. Konarski K., Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. II, Warszawa 1956.

12. Kostecki R., Próba wejścia do stanu szlacheckiego w Królestwie Polskim. Sprawa braci Kosteckich, [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, nowej serii t. III (XIV), Warszawa 1997, s. 187-191.

13. Kuczyński S. K., Polonica heraldyczne i sfragistyczne w zbiorach leningradzkich, Archeion, Tom 66, 1978, s. 191-213.

14. Lubierska J., Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, [w:] Varia Genealogica, 3 (2019), s. 81-97.
Spis rodzin, których dokumenty znajdują się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu:
Celiński; Chądzyński; Cheliński; Chłopecki; Chmielewski; Chmieliński; Chociatowski; Chodkowski; Chodylski; Chojnacki; Choromański; Chrzanowski; Chyliński; Cichoński; Cieński; Cockerill; Cybulski; Czajkowski; Czarnecki; Czarnowski; Offmański; Okoń; Olędzki; Oliżarowicz; Olszański; Olszewski; Osiński; Oszkowski.
Dostęp internetowy (prezentacja):
https://www.youtube.com/watch?v=fGiTd2iM45k

15. Osiecka M., Heroldia Królestwa Polskiego 1836-1861. Inwentarz, Warszawa 1999.

16. Pudłowski L., Nobilitacje w Królestwie Polskim, cz. I, [w:] Mówią Wieki, s. 7-9.

17. Pudłowski L., Nobilitacje w Królestwie Polskim, cz. II, [w:] Mówią Wieki, 5, 1981, s. 11-15.

18. Sęczys E., Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867), Warszawa 2000.
Dostęp internetowy, indeks nazwisk:
http://dig.pl/pdf/Szlachta_wylegitymowana.pdf

19. Sęczys E., Szlachta guberni augustowskiej, lubelskiej i radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2018.
Dostęp internetowy:
https://www.archiwa.gov.pl/wp-content/u ... j_PDF.pdf.

20. Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy dokumentów ze zbiorów RPAH w Sankt-Petersburgu, pod red. S. Górzyńskiego, Warszawa 2001.


Źródła archiwalne, maszynopisy:
1. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), sygn. 1/400/0/-/73, Wielądko Wojciech W.
Notatki, wypisy itp. materiały nie związane z określonymi rodzinami, fragmenty, spisy zawartości załączone do tek Wielądka przed ich popruciem, karta tytułowa "rękopismu" szóstego tomu Heraldyki [od A-Z], fragmenty i bruliony listów, pokwitowania spłaty przez Wielądkę komornego z lokalu zajmowanego w Warszawie przy Krzywym Kole, 1812-1818. Zbiory rewindykowane w roku 1958 z Kijowa (zob. też poz. 20, poz. 39, poz. 44 na stronie szukajwarchiwach.gov.pl).

2. AGAD, Heroldia Królestwa Polskiego, sygn. 1/219/0.
Szczątki dawnego zespołu liczącego około 12 tyś. jednostek archiwalnych, który spłonął w 1944 roku. Ocalał jeden wolumen. Do tego doszło 17 woluminów akt przekazanych przez Główny Zarząd Archiwów ZSRR w 1961 roku, pochodzących z zespołu Heroldii Królestwa Polskiego, które nie zostały zwrócone w 1922 roku.

3. AGAD, (III) Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 1/186/0
W 1861 roku została zlikwidowana Heroldia Królestwa Polskiego; jej kompetencje przejęła Rada Stanu Królestwa Polskiego (którą historycy nazywają III Radą Stanu) i od 1861 r. prowadziła ona dalej legitymacje szlacheckie do 1867 roku. Przejęła ona akta zlikwidowanej Heroldii i prowadziła dalej księgi szlacheckie.
Dostęp internetowy:
http://agadd.home.net.pl/metrykalia/186 ... indeks.htm
Wzór dyplomu wydanego przez (III) Radę Stanu w 1862 roku.
Dostęp internetowy:
https://myvimu.com/exhibit/48461017-dok ... -polskiego

4. AGAD w Warszawie, Spisy szlachty niewylegitymowanej oraz pozbawionej szlachectwa w Królestwie Polskim.
Dostęp internetowy:
http://www.agad.gov.pl/niewylegitymowan ... owani.html

5. Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 53/1138, Józef Szaniawski - spuścizna (1805-1879); archiwista w: Archiwum Głównym Akt Dawnych Królestwa Polskiego, archiwach akt dawnych w Sieradzu i Kaliszu).
Spuściznę Szaniawskiego stanowią wyłącznie tzw. materiały warsztatowe, czyli zapiski, wypisy i notatki z literatury, odpisy i wypisy archiwalne oraz korespondencja w kwestiach merytorycznych. Są one efektem prac kwerendowych prowadzonych przez Szaniawskiego a wcześniej przez jego poprzednika Antoniego Pstrokońskiego w archiwach w Sieradzu i Kaliszu. Poszukiwania te podejmowano na zlecenie osób prywatnych, głównie szlachty, którą objęło prawo o szlachcie z 1836 roku. Wykonano także kwerendy rządowe, zamawiane przez urzędy.
Dostęp internetowy:
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zes ... spol/15493
Z. Wojciechowska, Archiwista Józef Szaniawski i jego spuścizna aktowa, Archeion, XCIX, 1998, s. 93-106.
Indeks osobowy:
Broniszowie, Chabielscy, Chełkowscy, Chełmscy, Chlebowscy, Chlewscy, Chmielewscy, Chociszewscy, Chodakowscy, Chomentowscy, Chorkowscy, Chropy, Chruccy, Chrzanowscy, Chwalczewscy, Chyczewscy, Chylewscy, Cieleccy, Cieńscy, Ciesielscy, Cygańscy, Cywińscy, Czarnieccy, Czartkowscy, Czechowscy, Czepielowscy, Czepowscy, Czermińscy, Czernikowie, Czołhańscy, Czurelowie, Czyżewscy, Kaczkowscy, Kaczyńscy, Kalinowscy, Kamieński J. K., Kamińscy, Kamoccy, Karczewscy, Kareńscy, Karmińscy vel. Karmańscy, Karśniccy, Kawieccy, Kazanowscy, Kąsinowscy, Kędzierscy, Kędziowie, Kęszyccy, Kicińscy, Kiełczewscy, Klichowscy, Klimaszewscy, Klińscy, Klobar, Kłodzińscy, Kobierzyccy, Kobylańscy, Krasińniccy, Krasińscy, Kraszyńscy, Kraykowscy, Lamparscy, Laryszowie, Laskowscy, Lassoccy, Lekczyńscy, Lekszyccy, Lenartowiczowie, Leszczyńscy, Leszkowie, Leśniewscy, Libiszewscy, Lipowscy, Lipscy, Lisieccy, Lisowscy, Listopadowie, Logowie, Lubiatowscy, Lubieńscy, Lubomęscy, Lutomirscy, Lutosławscy, Ładowie, Łascy, Łaszewscy [Łaszowscy?], Łaszyńscy, Łętkowscy, Łopateccy, Łuczyńscy, Ługowscy, Łuszczyńscy, Łyczyńscy, Łykowscy, Łyszczyńscy, Magnuscy, Majerowie, Makowscy, Malczewscy, Maliszewscy, Malscy [albo Charłupscy], Małeccy, Mańkowscy, Marszałkowiczowie, Masłowscy, Mazurkiewiczowie, Mącińscy, Mączyńscy, Miarowscy, Miaskowscy, Miączyńscy, Michniewscy, Miedzińscy, Mielżyńscy, Miełońscy, Mierzejewscy, Mierzewscy, Mieszczańscy, Mikołajewscy, Mikorscy, Milewscy, Miłaszewscy, Miłowscy, Miniszewscy, Mińscy, Młodeccy, Mniewscy, Mniszkowie, Molscy, Mroczkowscy, Muchlińscy, Mukułowscy, Muszyńscy, Muśniccy, Topolscy, Trzcińscy, Tukowscy, Ulidowiczowie.
Sygn. 53/1138/0/-/19, [Materiały związane z wnioskami o uznanie szlachectwa, załatwionymi odmownie przez Heroldię Królestwa Polskiego; dotyczą rodzin: Ulichowiczów, Zabłockich, Zaleskich, Zarzeckich, Zayfertów, Zdziarskich, Zegadłów, Zieglerów, Zielińskich, Ziemborowskich, Ziemońskich, Ziewieckich, Żółkowskich, Żyznowskich], lata 1830-1880.
Z. Wojciechowska w swoim artykule pisze - "Spuścizna Szaniawskiego składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera materiały kwerendowe dotyczące około 200 rodzin szlacheckich i sporadycznie mieszczańskich" i dalej - "Omówiona część spuścizny Józefa Szaniawskiego została opracowana w 1968 roku, posiada inwentarz książkowy... Trudno dziś dociec, dlaczego poza tym inwentarzem znalazło się sporo materiałów, które pod względem merytorycznym i formalnym należą do wcześniej opracowanych, a pozostają nieznane".

6. Biblioteka Jagiellońska, Archiwum Pusłowskich, księgi szlachty Królestwa Polskiego dotyczące nazwisk na litery S-Z, wraz z uzupełnieniami (sygn. 728-99).
Dostęp internetowy:
https://skanoteka.genealodzy.pl/ar42-zs99
Pozostają jeszcze do udostępnienia księgi szlachty na litery:
tom. I: lit. A-H (sygn. 726-99).
tom II: lit. J-Ł (sygn. 727-99).
oraz uzupełnienia:
tom I (fragment): lit. C;
tom II: lit. J-O (sygn. 737-99) – spis szlachty z przed ogłoszeniem prawa legitymowanej;
tom III: lit. P-Z (sygn. 738-99) – spis szlachty z przed ogłoszeniem prawa wylegitymowanej.
Dostęp internetowy:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... LRyMwgnK7A

7. Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy w Kijowie (CDIAK), fond 966 "Колекція документів Департаменту Герольдії Царства Польського" (tzw. „Archiwum Kaczanowskiego”).
Zbiór zawiera dokumenty z lat 1534-1862. Józef Kaczanowski był pośrednikiem pomiędzy petentami swojego kantoru a Heroldią Królestwa Polskiego. Jego archiwum dotyczy klientów, którym przygotowywał papiery wywodowe.
I część „Archiwum Kaczanowskiego” zawiera nie tylko materiały z biura Kaczanowskiego, ale rękopiśmienne, nieznane wcześniej tomy herbarzy Ignacego Tuczyk-Kapicy oraz Wojciecha Wielądka, a także wypisy z tych akt grodzkich i ziemskich, które spaliły się w 1944 roku. https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/
a) 966-1-7 (Rezolucje Heroldii Królestwa Polskiego).
b) 966-1-18 (Heraldyka W. Wielądko – rękopis). Porównanie tomów rękopiśmiennych herbarza rękopiśmiennego Wielądka z herbarzem wydanym wskazuje, że jest to inne dzieło.
c) 966-1-19 (Dokumenty kantoru J. Kaczanowskiego: genealogie klientów, dokumenty klientów, notatki i sprawozdania).
Dostęp internetowy:
https://skanoteka.genealodzy.pl/ar37-zs966
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%90%D ... AB4-DyRnkk
https://genealogie-kresowe.pl/genealogi ... anowskiego

8. Rosyjskie Państwowe Historyczne Archiwum w Sankt-Petersburgu (RGIA), fond 1343, opis 38, O potomstwiennych dworzanach Carstwa Polskogo.
Teczki wywodowe szlachty Królestwa Polskiego z lat 1868-1916, z dokumentacją odnoszącą się do wywodów z lat 1836-1867. Dokumentacja ta liczy 2514 pozycji, a z uzupełnieniami 2 765 pozycji. Do tego dochodzi kilka spisów osób z lat 1870, 1873, i 1870-1884.
Dostęp internetowy: https://fgurgia.ru/object/439271
Na stronie dostępny plik w PDF zawierający indeks nazwisk, których dotyczą poszczególne sprawy (niedostępne).
Na chwile obecną, dostęp do poszczególnych teczek wywodowych jest bardzo utrudniony.

9. RGIA, fond 1411, opis 1, dieło 440, Sbornik Wysoczajszie utwierżdiennych dipłomnych gierbow polskago dworianstwa niewniesiennych w Obszczij Gierbownik, 2 tomy, rkps.
Herbarz ten zawiera około 200 herbów związanych z nobilitacjami w Królestwie polskim, które nie zostały włączone do „Obszczego Gierbownika”.
W dostępie internetowym, można zobaczyć te herby, wpisując w wyszukiwarce nazwę danego herbu:
https://gerbovnik.ru/arms/5510.html

10. Потомственные дворяне Варшавской губернии, внесенные в родословные книги, хранящиеся в Варшавском губернском Правлении, с 1870 по 1894 г., Б.м., б.г. [Варшава, 1894?]. 38 c.
19 нумерованных только на лицевой стороне листов. Список по алфавиту фамилий; указаны имена сопричисленных и имена их отцов; гербы не указаны. Машинопись, оттиск соригинала (гектограф?). Находится в собрании Т. Ленчевского из Варшавы (inf. Internet S. Dumin, 1995).

Proszę o sprostowania i uzupełnienia. Ale konkrety, a nie mnożenie stron zapisami, które nic nie wnoszą do tematu.


Ostatnio zmieniony przez Robert_Kostecki dnia 20-09-2023 - 21:09, w całości zmieniany 26 razy
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Mariusz14Offline
Temat postu: Wywody szlachectwa na terenie Królestwa Polskiego-przewodnik  PostWysłany: 04-09-2023 - 22:19
Sympatyk


Dołączył: 14-01-2022
Posty: 149

Status: Offline
Jakby co zamieszczam link:

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%90%D ... AB4-DyRnkk

Gota:

https://www.youtube.com/watch?v=ixmIKNFGp2g&t=2907s

Mariusz
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu: Wywody szlachectwa na terenie Królestwa Polskiego-przewodnik  PostWysłany: 04-09-2023 - 22:37
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 1531

Status: Offline
Jeszcze dodam, że spuściznę archiwisty J. Szaniawskiego stanowią wyłącznie tzw. materiały warsztatowe, czyli zapiski, wypisy i notatki z literatury, odpisy i wypisy archiwalne oraz korespondencja w kwestiach merytorycznych. Są one efektem prac kwerendowych prowadzonych przez Szaniawskiego a wcześniej przez jego poprzednika Antoniego Pstrokońskiego w archiwach w Sieradzu i Kaliszu. Poszukiwania te podejmowano na zlecenie osób prywatnych, głównie szlachty, którą objęło prawo o szlachcie z 1836 roku. Wykonywano, także kwerendy rządowe, zamawiane przez urzędy.
Józef Szaniawski - pozostała spuścizna:
- Różne luźne notatki genealogiczne.
- Notatki i zbiory genealogiczne. Herb rodziny Broniszów.
- Regestra z akt pyzdrskich, konińskich i piotrkowskich oraz zbiór dokumentów tyczących się familii Bogusławskich i dóbr Bogusławic oraz innych przyległych -[rejestr wpisów i wypisy akt granicznych, podziałów dóbr, rezygnacji, z lat 1423-1785, także innych rodzin: Konarskich, Górskich, Małgoskich, Robaczyńskich, Chłapowskich, Gablińskich, Jastrzęmbskich, Jaraczewskich, Czyżewskich, Wolickich, Stęgowskich, Kawieckich, Dobrzyckich, Strzałkowskich, Grabienickich, Pawłowskich, Piotrowskich, Turskich i in.
- Regestra z akt wieluńskich, kaliskich i konińskich oraz dokumenta tyczące się legitymacji Dąbrowskich [transakcje działy dożywocia, rezygnacje ugody reformacje intromisje testamenty akta graniczne rejestry transakcji, zapisów - odpisy akt z lat 1413-1791 także innych rodzin: Niemojewskich, Kowalskich, Masłowskich, Chrząstowskich, Konopnickich, Strzeleckich, Podwodowskich, Jackowskich, Sobiepańskich, Stobieckich, Latalskich, Gruszczyńskich, Kłobuchowskich, Wielowieyskich, Raczyńskich i in.
- Sumariusz mniejszy obejmuje: spis dokumentów tyczących się dóbr Drzązgowa i przyległych, dokumenty dóbr Mieszkowa i Szypłowa 1446-1757, wypisy z repertorium rejenta Bogusławskiego 1806-1818, wypisy z akt brzeskich, grąbińskich, gnieźnieńskich, kaliskich, konińskich, kcyńskich, kościańskich, nakielskich i in., sumariusz księgi Kalisza obejmujący kontrakty sprzedaży domów 1630-1755: [akta graniczne, transakcje wieczyste rodzin: Kiedrowskich, Kowalskich, Wężyków, Mycielskich, Zakrzewskich i in.]
- Connotatio transactionum variarum domus M. et G. Iwańskich [...] ex actis castrensibus siradiensibus compendiose ab anno 1620 [...] [do1774]-[sumariusz wpisów długów, zapisów sum i dóbr, kwitów spłat, dzierżaw, rezygnacji i reformacji Iwańskich z Walewskimi, Tomickimi, Goliszowskimi, Kowalskimi, Piekarskimi, Byszewskimi i in.] [Dopiski ręką Szaniawskiego.
- Compendium transactionum generosi Sebastiani Manicki ad anno 1650 ex actis castrensibus Posnaniensibus accurate collectum 1701 [do strony 195]. Summa seu compendium trasactionum tam generosi olim Sebestiani Manicki quam et MM Rydzyńskich ab anno 1700 accurate collecto 1725 [wypisy transakcji majątkowych, pretensji, kwitów i innych akt wpisanych do ksiąg grodzkich poznańskich w latach 1650-1730 w sprawach majątk. także innych rodzin: Opalińskich, Brezów, Czackich, Rogalińskich, Skórzewskich.
- Regestra granicialia ac aliorum transactionum ab anno 1461 ad 1759 in actis castrensium Calisiensium per Josephum Pągowski transsmititur [wykaz akt granicznych, wizji, podziałów dóbr, rezygnacji itp. dotyczących dóbr: Witaszyce Ostrów, Rzegocin, Fabianowo, Koźminek, Waliszewice, Chlewo, Rososzyca, Dobrzec, Lutynia, Jedlec i in. oraz rodzin: Bronikowskich, Molskich, Radolińskich, Trąmpczyńskich, Gałczyńskich, Linowskich, Twardowskich, Koźmińskich, Żychlińskich i in.
- Summarium ad bona oppidi Modliborzyce Słupie Dąbie Polichna et Wierzchowiska, denique ad bona Stoięszyn, nec non universalem substantiam Nachoreccianam inacticationi subiectam comportatum et per iudicium compromissoriale subscriptum comparatum [spis rodzin zamieszczonych w księdze, sumariusze dokumentów z okresu od XVI do końca XVIII w. dotyczących różnych dóbr, genealogie Nachoreckich, Ossowskich, Słoniewskich, Wieteckich i in. Spis nazwisk ręką Szaniawskiego.
- Liber primus resignationum bonorum Choienscianorum aliarumgue variarum transactionum domus et nominis Choieńskich atgue Rogalińskich ex actis authenticis descriptus M.Constantino Łodzia de Dzwonowo Rogaliński olim Vladislai Rogaliński et Annae Choieńska coniugum castellanorum Naclensium nepoti, bonorumque Choina, Goleiewka, Ostrobodek ac aliorum spectantium haeredi dedicatus 1753, regesty wpisów dotyczących dóbr od 1423, genealogie Choińskich i Rogalińskich, transakcje innych rodzin.
- Connotatio granicierum ex actis terrestribus et castrensibus Palatinatuum Maioris Polniae deprompta - [sumariusz wpisów granicznych z lat 1393-1639 z ksiąg sądowych kaliskich, kościańskich, poznańskich i gnieźnieńskich dot. rodzin: Grębiewskich, Wysockich, Kurczewskich, Granowskich, Ruczkowskich, Pogorzelskich, Żychlińskich, Rozbickich, Konarzewskich, Ratayskich, Budziszewskich, Osowskich, Boianowskich, Czarkowskich, Sadowskich, Rożnowskich, Góreckich, Bartoszewskich, Krzyżanowskich, i in.
- Dekreta kommisyjne vi sanciti a statibus rei manati Varsaviae a die 12 iuny ad 14 8bris ferowane tudzież kondescensoryalne w kluczach Poddębicach Lutomirskim in ordine liquidationis onerum mediantibus complanationibus zapadłe, annus 1776. Dekreta niniejsze z r. 1776 dotyczące kluczów w łęczyckiem i sieradzkiem Poddębic oraz Lutomirska[]należały do familii Grudzyńskich[]traktują o wierzytelnościach[] Wpływają do nich następujące główne familie: Besiekierscy, Bielscy, [.], Walewscy, Wolscy.
- Decretum condescensoriale in bonis Palczew prolatum. Decretum potioritatis ex a. 1778 super bonis Palczew seu Przyszkowa Wieś et Hucisko in districtu petricowiensi palatinatus siradiensis, ad 2 quod concurrant cerditorum familiae Błeszyński Boniecki, Borkowski, Boski, Bydłowski, Dankowski, Dziedzicki, Dobrowolski, Golian, Jaworski, Kobielski, Kamocki, [.], Rzyszko, Rylski, Szadkowski, Szymański, Trzcinski, Tymowski, Wattson, Wierzbowski, Wizembork, Wodzinowski, Skarbek, Żabicki, Zaborowski, Załęski.
- Dekret zjazdowy pod względem konkursu wierzycieli do dóbr Zalesia, Wygiełzowa, Podgórza, Zdzarów i Prusinowic należących do Jana Łykowskiego zaoblatowany w księgach ziemskich sieradzkich d.5 VIII 1790 a nastąpiony na gruncie Zalesia d.26 X 1789 przywiedzione tu są rodziny: Bąkowscy, Chmielewscy, Cieszkowscy, Czarneccy, Dąbrowscy, Dobkowie, Gorczyczy, Grudzińscy, Jaworscy, Kossowie, Kozerscy, Kozłowscy, Kożuchowscy, Kwiatkowscy, Lasoccy, Leśniewscy, Łykowscy, Mokronowscy, Moczyńscy, Mączyńscy[.]
- Domaniewskich akta familijne [wypisy z ksiąg grodzkich sieradzkich transakcji majątkowych zawartych w latach 1685-1762 między różnymi rodzinami: Szamowskimi, Domaniewskimi, Wężykami, Walewskimi i in. oraz spis transakcji zamieszczonych w tej księdze, obejmujący lata: 1685-1704.
- Liber fundationum conventus konopnicensis Si Pauli Primi Eremitae [kopie dokumentów i ekstrakty z ksiąg sądowych: wpisy fundacji i nadań z lat 1552-1788 oraz opis kościoła w Konopnicy, i jego wyposażenia, występują rodziny: Konopnickich, Siemianowskich, Oraczewskich, Zabłockich.
- Księga ta obejmuje po większej części dokumenty dotyczące: Rozdrażewskich, Przecławskich i Niemojewskich. [Ekstrakty z ksiąg grodzkich i ziemskich gnieźnieńskich, poznańskich, piotrowskich i in. wpisów z lat 1532-1792 dokumentów majątkowych różnych rodzin nadania i przekazania dóbr i sum, zapisy, pozwy sądowe, kwity, spisy inwentarza przy oddawaniu dóbr w dzierżawę, dekrety, protestacje.]
- Sumariusz dokumentów do dóbr Skarżynek, wymieniający, dokumenty z lat 1566-1791, ekstrakty wpisów z ksiąg ziemskich i grodzkich sieradzkich dokumentów granicznych Skarżynka Małego z innymi wsiami z lat 1403-1660, rezygnacji dóbr, przekazania sum dekrety sądowe przysądzające dobra: z lat 1603-1787, zapiski gospodarskie akta rodzin: Skarżyńskich, Mycielskich, Przespolewskich, Zabłockich, Szołdrskich, Moraczewskich i in.
- Księga niniejsza ofiarowana została do Archiwum Kaliskiego w roku 1873 przez Kazimierza Stanisławskiego właściciela wsi Łęki z powiatu szadkowskiego, zamieszczone są w niej extrakty mn. wiecej chronologicznie od 1599 aż do 1794 wyjęte z Archiwów Kamieńca Podol., szadkowskiego, sieradzkiego, kaliskiego, pozn. Familie ważniejsze w tej księdze wyliczeni są: Bielawski, Bogucki, Bronikowski, Budziszewski, Daleszyński, Gawłowski, Głoskowski[.], Twardowski, Wargawski, Wądałkowski, Wolicki, Żeronski.
- Dokumenta łacińskie potem tłumaczone na j. polski od pag. 169 a w końcu na niemiecki od pag. 307, dotyczące wsi Kościół czyli Kościelna Wieś od chwili założenia tamże r. 1209 konwentu S. Benedykta. W styczności z nim stoją wsie Bieganin, Borucin, Bobry, Dobiesław, Głogów, Kuszew, Krzywosądowo.Wierzchosław. Przywiedzeni tu są arcybiskupi, biskupi, opaci. [Wpisy nadań, fundacji, działów, opisów XV-XVIIIw. rodziny: Wysockich, Grzymisławskich, Kromolickich, Kwiatkowskich, Skudlskich, Baranowskich.
- Papiery Odrzywolskich i Wielowiejskich od r. 1672-1767 wyjęte z ksiąg lubelskich, przemyskich, lwowskich, korczyńskich, kamienieckich itd.- dotyczy dóbr Dobiecina. [Ekstrakty oryginały i oblaty zapisów dożywotnich, posagowych, darowizn, pożyczek, kontraktów kupna-sprzedaży dóbr, ich nadań i podziałów, testamentów i inwentarzy pośmiertnych, intercyz ślubnych, spisy kosztowności, manifestacje, pozwy i wyroki, skrypty dłużne i kwity, pożyczki pod zastaw, sumariusz dokumentów Odrzywols...i Wielowieys.
- Papiery familii Ordęgów od r. 1719-1800 [Ekstrakty grodzkie sieradzkie, wójtowskie sieradzkie i trybunalskie piotrkowskie zawierające: manifestacje protestacje pozwy sądowe relacje obdukcję ran w domu pobitego który nie mógł przybyć do sądu, wyroki sądowe, kwity, umowy polubowne dla załagodzenia sporu, oryginały kontraktów z cieślami na naprawę i rozbudowę dworu, wykazy wydatków, wykaz warunków koniecznych dla zawarcia kontraktu dzierżawnego.
- Dowody Rowińskich, [Ekstrakty z akt grodzkich kaliskich i sieradzkich kontraktów majątkowych, dekretów w sprawie spłaty sum, pozwy sądowe, zapisy dożywotnie, kwity, zapisy sum, przekazania sum, usunięcia z majątku, relacje-zeznania w sprawach spornych, kondemnacje-wyroki skazujące, oryginały kontraktów małżeńskich, inwentarzy i kontraktów sprzedaży dóbr ziemskich, rota przysięgi Kazimierza Rowińskiego na urząd komornika granicznego sieradzkiego, rejestr spraw i dyspozycji: materiały z 1672-1762.
- Papiery rodziny Zarembów, Tymienieckich i in.- ekstrakty od 1652 do 1785 wykazujące procedencyą Tymienieckich [Oryginalny sumariusz dokumentów do procesu Tymienieckich z Walewskimi o dobra ziemskie działy dóbr w rodzinie kontrakt pożyczkowy pod zastaw dóbr, inwentarz dóbr, oraz ekstrakty z akt grodzkich pyzdrskich i sieradzkich, trybunalskich piotrkowskich i ziemskich ostrowskich: pożyczek i kwitów, przekazania sum i dóbr, pozwy i zeznania pozwanych, kontrakt tradycji-przekazania dóbr itp.
- Papiery Wierzchlejskich [Oryginały i oblaty oraz ekstrakty z akt grodzkich sieradzkich, łęczyckich i akt trybunalskich piotrkowskich zawierające kontrakty dzierżawne testamenty inwentarze pośmiertne i inwentarze spisane przy okazji dzierżawy, kontrakty kupna-sprzedaży dóbr ziemskich, manifestacje i protestacje rozpoczynające sprawy sporne, oraz umowy i ugody, obdukcje ran, zapisy sum, zapisy dożywotnie, intromisje w dobra, pozwy, relacje, dekrety, skrypty dłużne, kwity: z lat 1686-1739.
- Listy Józefa Kiedrowskiego w sprawie legitymacji szlachectwa oraz notatki - wyniki kwerendy genalogicznej rodziny Kiedrowskich.
- Notatki kwerendowe z akt grodzkich sieradzkich, kaliskich i piotrkowskich. Notatki kwerendowe i zestawienie genealogii rodziny Kiedrzyńskich sporządzone na zamówienie zainteresowanej rodziny, także zestawienie opłat za wykonane w archiwum prace korespondencja i odpisy XVIII i XIX-wieczne, aktów zamieszczonych w księgach grodzkich.

Łuszczyński w "Silva heraldica" pisał o rodzinie Pągowskich powołując się na materiały Józefa Szaniawskiego. Jednak brak tej rodziny w wcześniej zamieszczonych wykazach.

Z. Wojciechowska w swoim artykule pisze - "Omówiona część spuścizny Józefa Szaniawskiego została opracowana w 1968 roku, posiada inwentarz książkowy... Trudno dziś dociec, dlaczego poza tym inwentarzem znalazło się sporo materiałów, które pod względem merytorycznym i formalnym należą do wcześniej opracowanych, a pozostają nieznane".
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu: Wywody szlachectwa na terenie Królestwa Polskiego-przewodnik  PostWysłany: 06-09-2023 - 14:49
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 1531

Status: Offline
Ukazało się wydawnictwo w tłumaczeniu "Herby szlacheckie Królestwa Polskiego nadane przez Cesarzy Rosyjskich". Autorzy I.M. Afonasienko, S.W. Dumin, A.N. Chmielewski. Tam herb Prawina nadany Alojzemu Gonzadze Kosteckiemu, który to herb dotychczas widniał w rękopiśmiennym herbarzu przechowywanym w archiwum petersburskim oraz wydawnictwie T. Gajla. Jest też zamieszczony biogram A.G. Kosteckiego, który wydaje się został opracowany na podstawie moich ustaleń.
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu: Wywody szlachectwa na terenie Królestwa Polskiego-przewodnik  PostWysłany: 06-09-2023 - 22:07
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 1531

Status: Offline
Z informacji znajdujących się w obiegu internetowym wynika, że w zasobach BJ znajdują się następujące zespoły dokumentów:
- "Kapicjana" ostrołęckie ze zbioru Kaczanowskiego (wolumin zawierający odpisy akt ostrołęckich, sygn. Przyb. 625-99).
Na stronie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w Warszawie, zostały opublikowane jedynie:
Przyb. 728-99 Kopie ksiąg szlachty lit. S-Z
Przyb. 728-99 Uzupełnienia kopii ksiąg szlachty lit. S-Z
https://skanoteka.genealodzy.pl/ar42-zs99

Pozostałe kopie ksiąg szlachty, zgodnie z deklaracją osoby fizycznej, która je skopiowała w BJ, zostały tylko częściowo upublicznione:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... LRyMwgnK7A

W Bibliotece Jagiellońskiej jest też przechowywany rękopis z Archiwum Pusłowskich "Spis alfabetyczny szlachty polskiej w Galicji" (sygn. Przyb. 744-99). W statusie Domeny Publicznej, akurat został on opublikowany przez Bibliotekę Jagiellońską na stronie internetowej:
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publica ... ion/201881


Ostatnio zmieniony przez Robert_Kostecki dnia 19-09-2023 - 21:39, w całości zmieniany 2 razy
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu: Wywody szlachectwa na terenie Królestwa Polskiego-przewodnik  PostWysłany: 11-09-2023 - 22:03
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 1531

Status: Offline
Trzeba zwrócić uwagę, że A. Czekalska, autorka artykułu o staraniach Wojciecha Ostrowskiego herbu Korab o legitymację szlachectwa w HKPol., wyzyskała akta kancelarii notariusza Emeryka Wysockiego w Radomsku 1830–1854. Stąd wniosek, że oprócz Pstrokońskiego, Szaniawskiego i Kaczanowskiego, najbardziej znanych, także inni notariusze przygotowywali pod zamówienia dokumentację wywodową. Warto więc, pod tym kątem, zapoznać się ze spuścizną lokalnych biur notarialnych.
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
marcin_kowalOffline
Temat postu:   PostWysłany: 14-09-2023 - 08:44
Członek Honorowy


Dołączył: 04-11-2017
Posty: 1320
Skąd: Tarnobrzeg
Status: Offline
Robercie,
WIELKIE PODZIĘKOWANIA !!! za ten poradnik.

Dla amatora takiego jak ja, to niesamowity zbiór odnośników do najważniejszych źródeł. Tych ogólnie znanych i znanych tylko "tłustym kotom" Smile
Pomimo, że zajmuje sie głównie głównie genealogiami szlachty z terenów zabranych przez Rosję to historie rodzin, które trafiły na Kijowszczyzne, Podole i część Wołynia, która stanowiła przed I Rozbiorem woj. kijowskie łączą się w oczywisty sposób z histopriami rodzin z KP.

Jeśli pozwolisz to umieszcze Twój artykuł u siebie na stronie. To olbrzymia i wartościowa praca.

pozdrawiam
Marcin

_________________
Marcin
______
https://genealogie-kresowe.pl
Księgi sądowe Grodzkie i Ziemskie w CDIAK - digitalizacja
Zbiórka funduszy https://zrzutka.pl/8s38zh
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Mariusz14Offline
Temat postu:   PostWysłany: 14-09-2023 - 17:55
Sympatyk


Dołączył: 14-01-2022
Posty: 149

Status: Offline
To warto też przeczytać:

Krzysztof Ślusarek, AUSTRIA WOBEC POLSKIEJ SZLACHTY Z GALICJI W LATACH 1772–1861,STUDIA HISTORYCZNE R. LV, 2012, Z. 2 (218) PL ISSN 0025-1429

https://polona.pl/preview/b6c0e3a9-3d11 ... a5202f38e8

Mariusz
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Kosciuk_JoannaOffline
Temat postu:   PostWysłany: 18-09-2023 - 17:46
Sympatyk


Dołączył: 05-01-2022
Posty: 81

Status: Offline
Ogromne podziękowania za zamieszczone zestawienie. Mam pytanie odnośnie poniższych materiałów:

"Z informacji znajdujących się w obiegu internetowym wynika, że w zasobach BJ znajdują się następujące zespoły dokumentów:
- "Kapicjana" ostrołęckie ze zbioru Kaczanowskiego (wolumin zawierający odpisy akt ostrołęckich, sygn. Przyb. 625-99).
Na stronie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w Warszawie, zostały opublikowane jedynie:
Przyb. 728-99 Kopie ksiąg szlachty lit. S-Z
Przyb. 728-99 Uzupełnienia kopii ksiąg szlachty lit. S-Z
Przyb. 726-99 Kopie ksiąg szlachty lit. A-H
https://archiwalia.genealodzy.pl/index. ... zs&zs=0101"

W ubiegłym tygodniu byłam w trakcie ich analizy, ale w tym tygodniu link się już nie otwiera i przekierowuje na stronę Skanoteka, w której przedmiotowych materiałów nie znalazłam..., czy one zostały przeniesione w jakieś inne miejsce?

Pozdrawiam
Joanna
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Tomasz_LenczewskiOffline
Temat postu:   PostWysłany: 18-09-2023 - 17:58
Sympatyk


Dołączył: 26-09-2010
Posty: 1644
Skąd: Warszawa
Status: Offline
Kosciuk_Joanna napisał:
Ogromne podziękowania za zamieszczone zestawienie. Mam pytanie odnośnie poniższych materiałów:

"Z informacji znajdujących się w obiegu internetowym wynika, że w zasobach BJ znajdują się następujące zespoły dokumentów:
- "Kapicjana" ostrołęckie ze zbioru Kaczanowskiego (wolumin zawierający odpisy akt ostrołęckich, sygn. Przyb. 625-99).
Na stronie Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w Warszawie, zostały opublikowane jedynie:
Przyb. 728-99 Kopie ksiąg szlachty lit. S-Z
Przyb. 728-99 Uzupełnienia kopii ksiąg szlachty lit. S-Z
Przyb. 726-99 Kopie ksiąg szlachty lit. A-H
https://archiwalia.genealodzy.pl/index. ... zs&zs=0101"

W ubiegłym tygodniu byłam w trakcie ich analizy, ale w tym tygodniu link się już nie otwiera i przekierowuje na stronę Skanoteka, w której przedmiotowych materiałów nie znalazłam..., czy one zostały przeniesione w jakieś inne miejsce?

Pozdrawiam
Joanna


https://skanoteka.genealodzy.pl/ar42-zs99
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Kosciuk_JoannaOffline
Temat postu:   PostWysłany: 18-09-2023 - 18:20
Sympatyk


Dołączył: 05-01-2022
Posty: 81

Status: Offline
Dziękuję, jednakże nie ma tam akt o sygnaturze 726 "Kopie ksiąg szlachty lit. A-H"

serdeczności
Joanna
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu:   PostWysłany: 18-09-2023 - 19:28
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 1531

Status: Offline
Joanno, lepiej, żebyś nie wiedziała o wzajemnych układach w światku "tłustych węgorzy".
Powtarzam poradę:
Dla wszystkich zainteresowanych Zbiorem Pusłowskich (zbiór specjalny) podaję informację, że na stronie https://bj.uj.edu.pl/reading-rooms/manuscripts jest podany kontakt mailowy, pod którym możemy drogą poczty elektronicznej zamówić w Bibliotece Jagiellońskiej:
1. Kwerendę, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dane nazwisko widnieje w spisie szlachty Królestwa Polskiego, sporządzonym przez Z. Pusłowskiego.
2. Zamówienie skanów stron z konkretnego tomu, o ile mamy pewność, że interesujące nas nazwisko jest tam opisane.

W ten sposób w ciągu kilku dni, za kwotę 16 złp, otrzymałem strony z tomu obejmującego nazwiska na literę "K", jak Kostecki.

Wystarczy przejrzeć kilka wcześniejszych wpisów pod tym tematem i na ich bazie skonstruować zapytanie do Czytelni Rękopisów BJ w Krakowie i wysłać mailem.
Cennik usług znajdziemy na stronie BJ:
https://bj.uj.edu.pl/documents/4148353/ ... 07f82601dc

Tu, sobie poczytaj:
https://genealodzy.pl/index.php?name=PN ... lo%F1skiej
Na stronie 5 wpisów jest zamieszczona informacja, że "Dzięki uprzejmości Jarosława Młynika kopia ksiąg szlachty Heroldii lit. A-H została opublikowana w Archiwaliach".

Lepiej Joanno pisz do Biblioteki Jagiellońskiej i nie dochodź prawdy. Jedna jest zasada, że póki pewne zbiory dokumentów są w dostępie on-line, to trzeba je szybko kopiować na twardy dysk swojego komputera.

Robert


Ostatnio zmieniony przez Robert_Kostecki dnia 19-09-2023 - 21:42, w całości zmieniany 1 raz
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Kosciuk_JoannaOffline
Temat postu:   PostWysłany: 18-09-2023 - 19:53
Sympatyk


Dołączył: 05-01-2022
Posty: 81

Status: Offline
Rozumiem, pytanie wynikało głównie właśnie z faktu, że mi nagle akta zniknęły w trakcie przeglądania i robienia notatek Wink

Będę postępować zgodnie z poradą! Dziękuję.
Joanna
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Robert_KosteckiOffline
Temat postu:   PostWysłany: 19-09-2023 - 22:44
Sympatyk


Dołączył: 14-09-2015
Posty: 1531

Status: Offline
Gubernia piotrkowska została utworzona w 1867 roku. Aleksander Kostecki, syn Aleksandra, prowizor aptekarski, około 1894 roku wyjechał do guberni podolskiej. Tam urodziła się dwójka jego dzieci: Maria (1898) i Henryk (1900). W obu metrykach urodzenia, ich ojciec, a mój pradziadek, był określony jako szlachcic guberni piotrkowskiej. Z tego, co się dowiedziałem, to urzędnik Stanu Cywilnego na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, robiąc zapis w metrykach o pochodzeniu społecznym, miał obowiązek sprawdzić stosowne zaświadczenie.
Reasumując. Skoro mojemu 3xpradziadkowi nie udało się wylegitymować do 1861 roku w Królestwie Polskim, to być może po 1867 roku dokonał tego jego syn lub wnuk, obywatele właśnie guberni piotrkowskiej.
Tu leży mój problem, ponieważ nikt nie może mi wytłumaczyć, czy indeks osobowy z lat 1870-1910 (1916?), dotyczący osób legitymujących się przed Heroldią Cesarstwa Rosyjskiego, który jest dostępny w pliku PDF na stronie Rosyjskiego Państwowego Historycznego Archiwum w Sankt-Petersburgu (RGIA), fond 1343, opis 38, O potomstwiennych dworzanach Carstwa Polskogo - zawiera pełny wykaz legitymujących się od początku 1870 roku.

Drugą kwestią jest to, gdzie znajdują się dokumenty osób legitymujących się w latach 1868-1869, skoro III Rada Stanu Królestwa Polskiego zakończyła działalność w 1867 roku.

Poza tym, zwracam się z prośbą do tych osób, które być może sporządziły indeks osobowy do protokołów z lat 1861-1867 III Rady Stanu Królestwa Polskiego, żeby skontaktowały się ze mną, ponieważ liczę, że w tych protokołach występuje Kostecki, przedstawiciel mojej rodziny.

Robert
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Buzderewicz_TomaszOffline
Temat postu:   PostWysłany: 20-09-2023 - 09:22
Sympatyk


Dołączył: 18-01-2021
Posty: 21

Status: Offline
Robercie niestety taki zapis w metryce nie musi oznaczać, że Twój przodek był szlachcicem wylegitymowanym.
Mam metryki z Wołynia z przełomu XIX i XX w. gdzie przedstawiciele rodziny Buzderewiczów są raz zapisywani jako krestianie innym razem dworianie. Metryki te dotyczą dzieci zwykłych rolników, którzy na pewno nie wylegitymowali się, a szlachcicem wylegitymowanym był co najwyżej ich dziadek.

Pozdrawiam
Tomasz
 
 Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:     
Skocz do:  
Wszystkie czasy w strefie GMT - 12 Godzin
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat Wersja gotowa do druku Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zobacz następny temat
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits
donate.jpg
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego zawiera forum genealogiczne i bazy danych przydatne dla genealogów © 2006-2023 Polskie Towarzystwo Genealogiczne
kontakt:
Strona wygenerowana w czasie 0.722979 sekund(y)