Genealodzy.PL Genealogia

Tłumaczenia - rosyjski - Umowa przedślubna

Darek1965 - 26-12-2009 - 16:40
Temat postu: umowa przedmałżeńska z 1908
Witam
Proszę o przetłumaczenie umowy przedmałżeńskiej zawartej w Rypinie przed notariuszem Bilińskim.

http://img187.imageshack.us/img187/7708/aktstr1a.jpg

http://img693.imageshack.us/img693/4454/aktstr2a.jpg

http://img44.imageshack.us/img44/5145/aktstr3a.jpg

http://img188.imageshack.us/img188/1316/aktstr4a.jpg

http://img198.imageshack.us/img198/3463/aktstr5a.jpg

http://img44.imageshack.us/img44/9172/aktstr6a.jpg

Z góry dziekuję za udzieloną pomoc, Darek
Danecka - 30-12-2009 - 17:35
Temat postu: umowa przedmałżeńska z 1908
Numer Rejestru 479
Dnia 1/14 Października 1908 roku, do mnie Antoniego Bogusławowicza Bilińskiego Rypińskiego Notariusza, w kancelarii mojej znajdującej się w powiatowym mieście Rypin, Guberni Płockiej, w domu pod numerem 64 przy ulicy Gdańskiej,
Stawili się, osobiście mnie nie znani:
1/ Katarzyna Wojciechowa Rudnicka urodzona Lewandowska, wdowa po Janie Rudnickim,
2/ jej córka Jozefa Janowa Rudnicka, panna lat 17 licząca, działająca w obecności i za zgodą swej matki,
i 3/ Bolesław Janow Szpejenkowski lat 24 liczący, kawaler –
chłopi, mieszkający w powiecie Rypińskim, a mianowicie:
- dwie pierwsze osoby zamieszkałe w Osadzie Sokołowo
- trzecia osoba zamieszkała w Osadzie Dulsk;
w obecności dwóch świadków osobiście mnie znanych i mających zdolność do czynności prawnych, mieszczan: Tomasza Osipowicza Gowarzewskiego i Iwana Osipowicza Grabkowskiego, zamieszkałych w Rypinie, razem z nimi stawający i do działań prawomocnych na rzecz sporządzenia niniejszego aktu całkowicie zdolni, zawarli umowę niniejszą:
Paragraf 1
Bolesław Szpejenkowski, kawaler Józefa Rudnicka, panna oświadczyli, że zamierzają zawrzeć związek małżeński w następstwie czego na czas trwania swojego przyszłego małżeństwa ustanawiają wzajemne majątkowe stosunki w sposób następujący:
- cały majątek jaki każdy z przyszłych małżonków w chwili obecnej posiada i jaki otrzyma w darowiźnie, spadku, z kupna lub innego powodu a także cały majątek nabyty staraniem i pracą małżonków w czasie trwania małżeństwa od dnia zawarcia związku małżeńskiego – będzie ich wspólną własnością.
Odnośnie spadkobrania jednego z małżonków przez drugiego – przyszli małżonkowie podporządkowują się zasadom zawartym w Artykule 231 i następnych Kodeksu Cywilnego Carstwa Polskiego[ Królestwa Polskiego].
Paragraf 2
Stawająca wdowa Katarzyna Rudnicka oświadczyła, że ona na związek małżeński swej córki Józefy z Bolesławem Szpejenkowskim, również i na zawarcie przez nich niniejszej umowy przedślubnej wyraża zgodę;
i następnie wdowa Katarzyna Rudnicka oświadczyła, że na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego w kancelarii tutejszego Notariusza, dnia 18/31 Marca 1906 roku, zarejestrowanym pod numerem 304, ona współoświadczająca i jej zmarły maż Jan Rudnicki zakupili wspólnie zawierając umowę między sobą od Józefa Wyla za kwotę 200 Rubli chłopską zagrodę położoną w Osadzie Sokołowo w powiecie Rypińskim, zapisaną w Tabeli Likwidacyjnej tejże Osady- pod Numerem 12,z ziemią za serwituty całość wielkości 9 mórg lub wg rosyjskiej morgi- mórg 4 i budynkami, i że po śmierci jej męża Jana Rudnickiego, w zeszłym roku, pozostawiony przez niego majątek – gospodarstwo chłopskie zostaje podzielony między dzieci jego, cztery osoby, a mianowicie:
1/ obecna tutaj córka Józefa, i synowie: 2/ Leonard, 3/Jan/ 4/Wacław,
urodzeni Rudniccy wg prawa – spadkobiercy, a także owdowiała żona, oświadczająca Katarzyna Rudnicka, wg prawa spadkowego Art.232 Kodeksu Cywilnego Carstwa Polskiego[ Królestwa Polskiego]. Po powyższym oświadczeniu, wdowa Katarzyna Rudnicka oznajmiła, że ona cały swój majątek także nieruchomy, gospodarstwa znajdującego się w Osadzie Sokołowo pod Numerem 12 w tabeli likwidacyjnej zapisanego i zgodnie z Aktem Notarialnym Nr.304 oraz zgodnie z obowiązującym prawem, składający się gospodarstwa/ zagrody/, ziemi, budynków i wszystkich innych rzeczy wchodzących w skład zagrody chłopskiej, inwentarzem ruchomym i nieruchomym – przekazuje obecnej współstawającej córce swojej Józefie Rudnickiej za niżej wyszczególnione alimenty na swoją rzecz w wysokości 40 Rubli rocznie i za dobrowolnie uzgodnioną z córką kwotę 350 Rubli, która to kwota spłacona zostanie jej synom a mianowicie:
1/ Leonardowi Rudnickiemu – 100 Rubli
2/ Janowi Rudnickiemu – 100 Rubli
i 3/ Wacławowi Rudnickiemu – 150 Rubli; dwóm pierwszym …..? bez procentów, a ostatniemu w okresie niepełnoletności w kwocie 4 Rubli od stu na rok, przez 12 lat jego niepełnoletności , do rąk jego matki, to jest oświadczającej Katarzyny Rudnickiej. W określonym wyżej czasie spłata kapitału nastąpi bez dodatkowych wezwań i bez procentów.
Oprócz powyższej kwoty alimentów współstawająca Katarzyna Rudnicka ustanowiła dla siebie bezpłatne użytkowanie gospodarstwa w ramach alimentów; Józefa Rudnicka zobowiązana została do wydania i udostępnienia Katarzynie Rudnickiej dożywotnio od dnia przejęcia gospodarstwa, mianowicie:
dać jej mieszkanie w domu mieszkalnym, składające się z jednego pokoju od południowej strony, ze strychem nad nim i innymi sieniami?;
na utrzymanie dawać jej dwa ….? torfu suchego i dwa stosy chrustu/gałęzi?/ i opału/ węgla?/;
dawać jej zdrowe ziarno wg warszawskiej miarki – 4 korce;
8 korców jęczmienia, a także 10 korców kartofli;
kawałek ziemi – 10 kwadratowych prętów pod ogrodowe uprawy; oprócz tego utrzymywać przez lato i zimę razem ze swoimi skopami? I karmić swoją paszą 1 krowę nazwaną „ Że….?”
umożliwić trzymanie 4 kur i prosiaka;
dostarczyć podwodę na tam i z powrotem do młyna; umożliwić jej czerpanie wody ze studni; i na koniec- dożywotnio umożliwić jej swobodne poruszanie się po całym gospodarstwie.
W następstwie niniejszego, współstawająca Józefa Rudnicka bez ograniczeń przyjmuje i aprobuje wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z przekazania jej na własność gospodarstwa znajdującego się w Osadzie Sokołowo zapisanego pod Numerem 12 w Tabeli.
Przejęcie wyżej wymienionych praw nastąpi z dniem zawarcia małżeństwa przez nią / Józefę Rudnicką/ z Bolesławem Szpejenkowskim i od tego dnia zaczyna obowiązywać termin przyjęcia zobowiązania opłacania wszystkich podatków i ponoszenia wszystkich powinności wynikających z tych praw.

Paragraf 3
Współstawająca Józefa Rudnicka oświadczyła, że prawa matki swojej Katarzyny Rudnickiej do wyżej wymienionego gospodarstwa dobrze zrozumiała i je aprobuje, i w związku z tym zobowiązuje się do przestrzegania wyżej wymienionych obowiązków i przekazania braciom swym należnych im kwot pieniężnych oraz wyżej zapisane alimenty matce swojej wypłacać i ją utrzymywać.

Paragraf 4
Notariusz niniejszy zapoznał obecnych z Art.208 Kodeksu Cywilnego Carstwa Polskiego[Królestwa Polskiego] i ……….?

Akt ten oświadczającym i wyżej wyszczególnionym świadkom został przeczytany i po jego akceptacji i upewnieniu się, że oświadczający dobrowolnie zawierają niniejszy Akt oraz rozumieją jego sens i znaczenie, przez Bolesława Szpejenkowskiego i Notariusza został podpisany; pozostali oświadczyli, że są niepiśmienni i zlecili podpisać za siebie mieszkańcowi miasta Rypina Józefowi? Stanisławowiczowi Rozynkowskiemu?.
Pierwszy wypis Aktu niniejszego wydany zostanie małżonkom.
Opłaty aktowe zostały w sposób następujący naliczone: podatku od umowy – 1 Rubel 25 kopiejek, sporządzenie aktu – 4 Ruble, opłata miejscowa – 2 Ruble 25 kopiejek i takiej samej opłaty – 4 Ruble 75 kopiejek.
Podpisy: Bolesław Szpeienkoski
Dopisek Notariusza: podpis w języku polskim znaczy: Bolesław Szpejenkowski – przetłumaczył Notariusz /-/podpis nieczytelny
Za niepiśmiennych Katarzynę Rudnicka i Józefę Rudnicką podpisał ich przedstawiciel J.Rozinkowski.
Świadkowie obecni przy sporządzeniu Aktu, posiadający zdolność do czynności prawnych, stawający ……..?/dalszy tekst trudno odczytać/….. Katarznie Rudnickiej i Józefie Rudnickiej ……. Podpisali:
Iwan Osipowicz Grabkowski
Notariusz /-/podpis nieczytelny
/Antoni Biliński/

Darku, jak potrafiłam tak przetłumaczyłam.

Pozdrawiam, i wszystkiego dobrego w Nowym Roku życzę
Danuta
Darek1965 - 30-12-2009 - 21:58
Temat postu: umowa przedmałżeńska z 1908
Witam
Pani Danuto, słowa podziękowania i ukłony za bezinteresowną pomoc.
Mamy na forum dużo ludzi dobrej woli, ale niewielu odważnych, których nie przerażają kilkustronnicowe teksty do tłumaczenia.
Pozdrowienia i wszystkiego naj w Nowym Roku
Darek
aerbert - 30-12-2009 - 22:54
Temat postu: umowa przedmałżeńska z 1908
Pani Danuto,
Mam bardzo podobny dokument do przetłumaczenia. Jest to umowa przedslubna z 1908 r. pomiędzy Pietrzakiem i Zarychtą. Mam go już od kilku miesiecy. Niestety nikt do tej pory nie chciał mi go przetłumaczyć. Pewnie ze wzgledu na długość... Mam nadzieję, że Darek wybaczy mi, że podpiełam się pod jego wątek, ale mam podobny problem, co On więc gdyby była Pani tak uprzejma i zechciała przetłumaczyć chociaż pierwszą stronę, to byłabym niezmiernie wdzięczna. Nie mam pojecia dlaczego ten dokument jest taki długi. Nawet w Archiwum byli zaskoczeni.


Tutaj dla ułatwienia jest tłumaczenie aktu ślubu:

Nr 8 Strzałki i Roszkowa Wola Michał Zarychta z Zofią Pietrzak
Działo się w w Żdżarach osiemnastego lutego tysiąc dziewięćset ósmego roku nowego stylu o godzinie jedenastej rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Adama Woźniaka i Jana Rudnickiego, pełnoletnich, rolników ze Strzałek , zawarto w dniu dzisiejszym w Żdżarskim kościele parafialnym religijny związek małżeński między Michałem Zarychta (Michałem Zarychta), kawalerem, lat dwadzieścia dwa mającym, synem Antoniego i Marianny z domu Błąkała małżonków Zarychta, żyjących, rolników, urodzonym i zamieszkałym w Roszkowej Woli, a Zofią Pietrzak (Zofią Pietrzakówną), panną, lat dwadzieścia jeden mającą, córką Antoniego i Antoniny z domu Zielińska małżonków Pietrzaków, żyjących, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Strzałkach. Ojciec panny młodej zezwolił na jej wstąpienie w ten związek małżeński, który poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Żdżarskim i Łęgonickim kościołach parafialnych dwudziestego szóstego stycznia, drugiego i dziewiątego lutego bieżącego roku nowego stylu. Umowa przedślubna została przeze nich zawarta przed notariuszem Józefem Grotowskim w mieście Rawie piątego lutego bieżącego roku nowego stylu. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego został odbyty przeze księdza Piotra Kowalskiego Proboszcza Żdżarskiego. Akt ten zawierającym małżeństwo i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przeze nas tylko podpisany. Ks. Piotr Kowalski Proboszcz Parafii Żdzary utrzymujący akta stanu cywilnego

Bardzo prosze chociaz o tę jedna stronę.Pozdrawiam,
Ola Erbert
Wojewodka_Monika - 19-08-2010 - 09:08
Temat postu: Umowa przedślubna
Umowa przedślubna - Palka i Żelgowska
Witam,
bardzo proszę o przetłumaczenie umowy przedślubnej moich prapradziadków, Wincenty Palka z Księżej Wólki, syn Jana i Tekli z Teodorczyków, Katarzyna Żelgowska z Luboli, córka Marcina i Tekli z Pawełczyków. Ślub odbył się w parafii w Brodni 5 lutego 1901 r.
Dzięki Jurkowi z forgenu mam pierwszą stronę Smile

Według rejestru numer 44, dnia dziewiątego (dwudziestego drugiego) stycznia tysiąc dziewięćset pierwszego roku, do mnie, Hipolita Łuniewskiego, syna Roberta, notariusza przy Kancelarii Hipotecznej Sieradzkiego Sądu Pokoju, do mojego biura, znajdującego się w mieście Warcie, powiatu Sieradzkiego, guberni Kaliskiej, na rynku, w domu pod numerem 91 stawili się w obecności osobiście mi znanych i mających zdolność do czynności prawnych świadków, a mianowicie Franciszka Elińskiego, syna Andrzeja i Józefa Wesela, syna Jan, mieszczan, w tym mieście Warcie zamieszkałych i dokonali następującego aktu, osobiście mi znani i mający zdolność do dokonania aktów, a prawne miejsce zamieszkania w niżej wymienionym faktycznym miejscu swojego zamieszkania wybierający: 1) Tekla z domu Pawelczyk, córka Adama, wdowa po Marcinie Żelgowskim, 2) córka ich Katarzyna Żelgowska, lat dwadzieścia, panna, działająca w obecności i za zgodą swej matki i otrzymawszy od niej zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński, a 3) Marcin Potasiński, syn Andrzeja i 4) Wincenty Palka, syn Jana, kawaler, pełnoletni, chłopi, ostatni we wsi Księżej Wólce, gminy Niemysłów, a pozostali we wsi i gminie Lubola, powiatu Tureckiego zamieszkali.
§ 1 Wincenty Polka i Katarzyna Żelgowska oświadczyli, że zamierzają zawrzeć małżeństwo i w związku z tym i tą umową przedślubną ustanawiają między sobą w sposób następujący wzajemne stosunki majątkowe:

http://picasaweb.google.com/monika.woje ... 8439006818
http://picasaweb.google.com/monika.woje ... 2845851442
http://picasaweb.google.com/monika.woje ... 7536776850
http://picasaweb.google.com/monika.woje ... 9837480626
http://picasaweb.google.com/monika.woje ... 5494731618

Z góry bardzo dziękuję za pomoc Smile

pozdrawiam
Monika Wojewódka
Wojewodka_Monika - 22-08-2010 - 20:56
Temat postu: Umowa przedślubna - Palka i Żelgowska
dzięki Danusi (Danecka) prośba nieaktualna
Danusiu ogromnie Ci dziękuję Smile
Czyżewski_Bartłomiej - 22-08-2010 - 21:16
Temat postu: Umowa przedślubna - Palka i Żelgowska
A można prosić o wrzucenie tekstu przetłumaczonej umowy - ciekaw jestem jak to wyglądało (niestety, nie znam rosyjskiego "fachowego" do takich prawniczych kwestii... Sad ) Smile
Wojewodka_Monika - 22-08-2010 - 21:43
Temat postu: Umowa przedślubna - Palka i Żelgowska
Według rejestru numer 44, dnia dziewiątego (dwudziestego drugiego) stycznia tysiąc dziewięćset pierwszego roku, do mnie, Hipolita Łuniewskiego, syna Roberta, notariusza przy Kancelarii Hipotecznej Sieradzkiego Sądu Pokoju, do mojego biura, znajdującego się w mieście Warcie, powiatu Sieradzkiego, guberni Kaliskiej, na rynku, w domu pod numerem 91 stawili się w obecności osobiście mi znanych i mających zdolność do czynności prawnych świadków, a mianowicie Franciszka Elińskiego, syna Andrzeja i Józefa Wesela, syna Jana, mieszczan, w tym mieście Warcie zamieszkałych i dokonali następującego aktu, osobiście mi znani i mający zdolność do dokonania aktów, a prawne miejsce zamieszkania w niżej wymienionym faktycznym miejscu swojego zamieszkania wybierający:
1) Tekla z domu Pawelczyk, córka Adama, wdowa po Marcinie Żelgowskim,
2) córka ich Katarzyna Żelgowska, lat dwadzieścia, panna, działająca w obecności i za zgodą swej matki i otrzymawszy od niej zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński,
3) Marcin Potasiński, syn Andrzeja
i 4) Wincenty Polka, syn Jana, kawaler, pełnoletni, chłopi, ostatni we wsi Księżej Wólce, gminy Niemysłów, a pozostali we wsi i gminie Lubola, powiatu Tureckiego zamieszkali.

Paragraf 1
Wincenty Polka i Katarzyna Żelgowska oświadczyli, że zamierzają zawrzeć małżeństwo i w związku z tym i tą umową przedślubną ustanawiają między sobą w sposób następujący wzajemne stosunki majątkowe:
Ustanawiają między sobą wspólność majątkową nieograniczoną, dotyczącą całego majątku także otrzymanego w darowiźnie, na mocy testamentu i prawnie nabytego, odnoszącą się do praw i zarządzania majątkiem przez każdego z małżonków za życia; odnośnie spadkobrania po śmierci jednego z małżonków przez drugiego, ustalają siebie jako osoby podlegające obowiązującym prawnym zasadom.

Paragraf 2
Tekla Żelgowska oświadczyła, że zgodnie z przedłożonym przy tym Akcie Wypisem Postanowień Przewodniczącego Kaliskiego Sądu Pokoju, z dnia 6 Października 1880 roku, że w rok po śmierci swojego męża Marcina Żelgowskiego podczas publicznej sprzedaży w dniu podziału majątku po Stanisławie Żelgowskim, kupiła za kwotę 636 rubli gospodarstwo położone we wsi Lubola, zapisane w Tabeli Likwidacyjnej po Numerem 25/26, o powierzchni 5 mórg 132 pręty ziemi, z zabudowaniami i innymi przynależnościami, z obowiązkiem zapłaty siostrze Józefie Wasińskiej 180 rubli 48 kopiejek i również tyle samo spadkobiercom po jego bracie Józefie Żelgowskim, to jest dzieciom: Antoninie Jastrzębskiej?, Rochowi i Mariannie Żelgowskim i ….? ich…? Józefie Kujkowej; z jakich Wasińska według Aktu sporządzonego u Notariusza Stanisława Brodowskiego za Romana Danielewicza ….?, z dnia 1/13 Sierpnia 1888 roku o Numerze 1246, którego wypis przedstawiła przy niniejszym Akcie, swoje pieniądze otrzymała od niego; a na podstawie Aktu w tutejszej kancelarii sporządzonego dnia 13/25 Maja 1897 roku o Numerze 248 i dnia 31 Października/13 Listopada 1900 roku o Numerze 5…?
swoje pieniądze w kwocie 148 rubli 48 kopiejek przekazała [Wasińska] Oświadczającej [Tekli Żelgowskiej].
Po Marcinie Żelgowskim pozostały dzieci: 1/ Jan, 2/ Paweł, 3/ Wawrzyniec, 4/ Wojciech i 5/ Katarzyna, a Oświadczająca otrzymała pośmiertną po mężu własność na 1/6 części pozostałego po nim majątku.
I zgodnie z tym całą wyżej wymieniona sumę 148 rubli 48 kopiejek bez zastawu, zabezpieczenia i bez posiadanych wszystkich swoich praw uzyskanych po śmierci męża na jego majątku – na przyszłość od dnia dzisiejszego bez jakichkolwiek wyjątków, ona Tekla Żelgowska niniejszym Aktem zapisuje i odstępuje Współ Oświadczającemu Wincentemu Polka ,za dobrowolnie uzgodnioną cenę 300 rubli.

Paragraf 3
Z tej sumy [300 rubli] zostawia sobie na opłacenie Marcina Potasińskiego zgodnie z Aktem sporządzonym w tutejszej kancelarii dnia 31 Października/ 13 Listopada 1900 roku o Numerze 591, należnej jemu od niej kwoty 77 rubli za odstąpienie [przez niego] od dzierżawy ziemi wyżej wymienionego gospodarstwa oraz tytułem zwrotu czynszu i obsiewów za dobrowolnie z nim uzgodnione 70 rubli 20 kopiejek, to jest [razem] 147 rubli 20 kopiejek.

Paragraf 4
Pozostałe 152 ruble 80 kopiejek zamienia ona w kapitał emerytalny, z przekazaniem tej kwoty na potrzeby Wincentego Polki, w zamian czego nakłada na niego obowiązek osobistego przez niego przekazywania do końca jej życia:
- pomieszczenia mieszkalnego we wspólnym domu,
- także pomieszczenia dla zwierząt, pośladu oraz obórki z wyjściem dla krowy,
- każdego roku przekazania 15 prętów kwadratowych ziemi zaoranej i uprawionej pod len,
- wydania jej 270 garnców kartofli,
-- 54 garnce żyta,
- 18 garnców pszenicy,
- 2 tysiące kawałków torfu
- drewna pół sążnia, w polanach z dostawą i kupnem,
- 1,5 rubla gotówką,
oraz dbać i chronić za życia i zadbać o pochówek jej ciała po śmierci –
- pod rygorem zapłaty odszkodowania za szkody i straty.

Paragraf 5
Marcin Potasiński oświadczył, że za zrzeczenie się wobec Tekli Żelgowskiej zgodnie z postanowieniami Aktu, pieniądze za jego dzierżawne prawa - to jest zwrot czynszu i za obsiewy- na kwotę 147 rubli 20 kopiejek w całości w gotówce przy niniejszym Akcie otrzymał od Wincentego Polka, co nastąpiło za pokwitowaniem, i w związku z tym od dnia dzisiejszego pretensji do dalszej dzierżawy wnosić nie będzie; zastrzega sobie jedynie prawo do bezpłatnego w tym roku zbioru z przygotowanych przez niego pod len, klinowych kawałków ziemi przy polnej drodze, o powierzchni około 28 prętów kwadratowych.

Obecny Notariusz przyszłym małżonkom oznajmił ich konieczny obowiązek ujawnienia tej umowy z Aktu niniejszego, zgodnie z Art. 208 Kodeksu Cywilnego Carstwa Polskiego, pod rygorem nieważności.
Projekt Aktu niniejszego przedstawiono Oświadczającym, przeczytano i słowo w słowo przetłumaczono im przy wyżej wymienionych Świadkach.
Po przekonaniu się, że przez Oświadczających został przyjęty i zrozumiały – przez umiejących pisać podpisany został.
Niepiśmienni zlecili podpisanie za siebie …? Wincentemu Nikołajewiczowi Wachowskiemu zamieszkałemu….?, co uwiarygodniły podpisy Świadków.
Wypis wydany będzie każdemu z Oświadczających według ich potrzeb. I[ Pierwszy] Wypis Aktu dla Wincentego Polki wydany będzie na herbowym papierze ze znaczkiem za 2 ruble 10 kopiejek. Opłata miejska- 1 rubel 10 kopiejek.

Dopisek:
Ta treść należy do Aktu z 1901 roku o Numerze 44.
Na stronie III tego Aktu między wierszem 6 i 7 dopisane słowa: „na przyszłość od dnia dzisiejszego” - są ważne, wykreślono na I stronie słowo w wierszu 1”roku”, na stronie II wiersz 11 cyfra i słowo „”660 rubli”, na stronie II wiersz 30 słowo/„ metr sześcienny”/ - nie czytać.

Na potwierdzenie swego stanu chłopskiego Wincenty Polka przedstawił Wypis z Akt o urodzeniu z Parafii Niemysłów z dnia 19 Czerwca 1873 roku i dostarczył dla potrzeb tego Aktu Wypis z Tabeli Likwidacyjnej wsi Księże Młyny o zapisaniu w niej jego ojca właściciela gospodarstwa pod Numerem 3, wydany przez Wójta Gminy Niemysłów dnia 18 Grudnia 1900 roku o Numerze 2431.

Za niepiśmiennych: Tekle i Katarzynę Żelgowskie i Marcina Potasińskiego na ich polecenie podpisał się Wincenty Wachowski [ podpis własnoręczny]
[ podpisy własnoręczne]
Wincenty Polka Franciszek[Franc] Eliński Świadek Józef Wesel Świadek
Notariusz Hipolit Łuniewski

Wypis z opłata miejską 2 ruble 20 kopiejek wydano dnia dzisiejszego Wincentowi Polka.
Notariusz H. Łuniewski

Tłumaczyła z języka rosyjskiego:
Danuta Danecka sierpień 2010 roku
Uwaga:
W nawiasach kwadratowych dopiski tłumaczącego


Monika
Czyżewski_Bartłomiej - 26-08-2010 - 21:03
Temat postu: Umowa przedślubna z 1877r - Andrzej Kubiak i Anna Dolna
Witam serdecznie!

Bardzo będę wdzięczny za pomoc przy tłumaczeniu umowy przedślubnej moich prapradziadków - Andrzeja Kubiak i Anny Dolnej, sporządzonego w 1877r w Uniejowie w kancelarii Feliksa Chodyńskiego przez jego syna, Adama.

Linki do fotografii umowy (niestety nie posiadam na chwilę obecną skanera, mam nadzieję, że zdjęcia wystarczą):

Strona 1
http://a.imageshack.us/img651/5104/p1080079l.jpg

Strona 2
http://a.imageshack.us/img843/874/p1080081.jpg

Strona 3
http://a.imageshack.us/img843/4391/p1080082.jpg

Dla pomocy podam imiona i nazwiska osób wymienionych w dokumencie (Andrzej Kubiak, Anna Dolna, Adam Chodyński), oraz miejscowości (Uniejów, Dzierżązna), które odczytałem.
Danecka - 26-08-2010 - 21:45
Temat postu: Umowa przedślubna z 1877r - Andrzej Kubiak i Anna Dolna
Witam.

Bardzo chętnie zabiorę się do tłumaczenia, w miarę moich umiejetności amatorskich.

Mam jednak prośbę, abyś przesłał mi te zdjęcia na mój adres e mail: danecka46@o2.pl

Mam lepsze możliwosci jesli chodzi o powiększanie, drukowanie itp. To bardzo ułatwia mi i przyspiesza prace.
Tłumaczenie tekstu oczywiście umieszczę na Forum.


Pozdrawiam
Danuta
Danecka - 27-08-2010 - 15:30
Temat postu: Umowa przedślubna z 1877r - Andrzej Kubiak i Anna Dolna
Witam.

Jak potrafiłam tak przetłumaczyłam, myślę, że będziesz zadowolony.

Oto tekst:


Znaczek Herbowy
15 kopiejek
15 Kwietnia 1877

Wg Rejestru Numer 120

1877 roku dnia 15/27 Kwietnia---


Do mnie Adama Chodyńskiego, syna Feliksa – Notariusza przy Hipotecznej Kancelarii Tureckiego Sądu Pokoju, w Osadzie Uniejów zamieszkałego, do biura mojego znajdującego się w tejże Osadzie, w domu pod Numerem 67 a -
- stawili się, osobiście mnie nieznani, w obecności dwóch znanych mnie osobiście i mających zdolność do czynności prawnych Świadków, potwierdzających tożsamość i zdolność prawną osób Stawających:

I. Andrzej Kubiak syn Piotra, rolnik, wdowiec, z Kolonii Dzierżązna Gmina Niewiesz,
II. Anna Dolny córka Piotra i Marianny urodzonej Gzik, małżonków Dolny, przy ojcu we wsi Księże Młyny Gminy Niemysłów Powiatu Tureckiego zamieszkała,

i zawarli Umowę Przedślubną o następujących uzgodnieniach:

Pierwsze

Andrzej Kubiak i Anna Dolny oświadczyli, że zamierzają zawrzeć ze sobą związek małżeński, wobec czego na czas swojego przyszłego małżeństwa ustanawiają wzajemne małżeńskie i cywilne stosunki w następujący sposób:----

Drugie

Cały majątek jaki każdy z przyszłych małżonków teraz posiada i jaki w przyszłości pochodzić będzie z zarobku, darowizny lub innego powodu – będzie stanowić wspólną ich własność.

Trzecie

Andrzej Kubiak oświadczył, że jego obecny majątek składa się z prywatnej własności chłopskiego gospodarstwa, znajdującego się we wsi Dzierżązna, o powierzchni 15 mórg, zapisanego w Indeksie Hipotecznym pod Numerem 5-ym i 17-ym Trzeciego Rozdziału, co oznacza, że jest On zapisany jako właściciel rodzinny, z połową mórg ziemi z zabudowaniami i przynależnościami, co wycenia na kwotę 300 Rubli Srebrem.

Czwarte

Przyszła żona Anna Dolny wniesie w dom przyszłego męża w terminie 2-ch lat od dnia dzisiejszego kwotę 180 Rubli, oprócz tego wnosi teraz dwie krowy i różne domowe naczynia i inne potrzebne rzeczy- o wartości wszystkiego razem – 100 Rubli.

Piąte

W odniesieniu do spadkobrania jednego małżonka po drugim, Strony umawiające się uzgodniły, że pozostającą część majątku przy mężu po śmierci żony, i odwrotnie- weźmie i będzie korzystać z pozostawionego majątku po zmarłym małżonku.

Szóste

Sporządzający ten Akt Notariusz objaśnił Stronom, że zgodnie z art.208 kodeksu Carstwa Polskiego dla prawomocności tej Umowy Przedślubnej, niezbędnym jest, aby przy sporządzaniu cywilnego aktu małżeństwa przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego zgłosić, że tego dnia u działającego Notariusza zawarta została ta Umowa pomiędzy osobami wstępującymi w związek małżeński.Projekt tego Aktu został sporządzony i przeczytany w obecności Świadków: Teofila Tarczyńskiego, syna Kacpra i Joachima Kaczyńskiego, syna Karola, Obywateli w Uniejowie zamieszkałych; po zamianie jego[ projektu] na Akt Notarialny, przekonaniu się, że przez Stawających został zrozumiany i zaakceptowany[ potwierdzony], następnie przez Świadków i Notariusza został podpisany i wniesiony do Rejestru.

Wobec niepiśmienności Stawających podpisał za nich, na ich osobista prośbę, zamieszkały w Uniejowie Obywatel Wojciech Suwaliński.

Pierwszy Wypis tego Aktu może być wydany obojgu umawiającym się Stronom.
Papier herbowy – cena 1 Rubel 50 kopiejek, przyłożona.
Opłata dochodu Gminnej Kasy – 75 kopiejek, pobrano.

Akt ten po podpisaniu, Stawającym przetłumaczono słownie na polski dialekt[ sic!].

Za niepiśmiennych Andrzeja Kubiaka i Annę Dolny, na ich osobista prośbę, podpisał

[ podpis własnoręczny]
Wojciech Suwaliński


[ podpisy własnoręczne]

Joachim Kaczyński, syn Kazimierza
Teofil Tarczyński, syn Kacpra

Adam Chodyński, syn Feliksa - NotariuszNajbardziej uderzył mnie przy tłumaczeniu zapis dotyczący języka polskiego-nazwanego dialektem!? Tak to zostawiłam w tłumaczeniu.


Pozdrawiam
Danuta
Czyżewski_Bartłomiej - 27-08-2010 - 15:56
Temat postu: Umowa przedślubna z 1877r - Andrzej Kubiak i Anna Dolna
Serdecznie dziękuję! Smile

Bez pomocy męczyłbym się z tym dosyć długo (znam rosyjski, ale niektóre sformułowania z tej umowy nic mi nie mówiły...).

"polski dialekt" - ciekawostka Very Happy

Jeszcze raz dziękuję za tak szybkie przetłumaczenie Smile
kuntz - 02-01-2012 - 10:15
Temat postu: Umowa przedślubna po rosyjsku - dla mnie nie do przejścia
Witam

Właśnie wyszperałem ze skrzynki pocztowej przesyłkę z Archiwum a w niej Umowa przedślubna po rosyjsku - dla mnie nie do przejścia.

to jak tekst na maturze

Jeśli Ktoś zlituje się w swej dobroci i pochyli nad tym tekstem będę bardzo wdzięczny

www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/29de18e49db1d9a0.html

www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8fa216c62de9b875.html

www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3a5d50c1614a74b6.html

Robert
dorocik133 - 02-01-2012 - 19:40
Temat postu: Umowa przedślubna po rosyjsku - dla mnie nie do przejścia
Niestety dla mnie nie do przejścia, potrzeba doświadczonego grafologa
Pozdrawiam
Dorota
Danecka - 06-01-2012 - 15:30
Temat postu: Umowa przedślubna po rosyjsku - dla mnie nie do przejścia
Witaj Robercie,

oto tłumaczenie:


Wg Rejestru Nr 273
Dnia 26 Stycznia/7 Lutego 1900 roku, do mnie Częstochowskiego Notariusza Radcy Władysława Małkowskiego, syna Ludwika, w biurze moim znajdującym się w mieście Częstochowa Gubernia Piotrkowska, w domu pod Numerem 43, stawili się nieznani mnie osobiście, posiadający zdolność do czynności prawnych chłopi:

1. Stanisław Gandera, syn Urbana, kawaler lat 27 liczący,
2. Karolina Kunert, córka Augusta, panna lat 21 licząca,

zamieszkali: pierwszy- we wsi Kuźnica Kiedrzyńska gmina Kamyk, druga we wsi Przystajń, powiat Częstochowski, Gubernia Piotrkowska , i w obecności Świadków potwierdzających ich tożsamość, mieszczan: Jana Szluchcińskiego, syna Pawła, i Konstantego Czerwicza, syna Michała, mieszkańców miasta Częstochowa- zawarli akt umowy przedślubnej treści następującej:

Paragraf 1
Stanisław Gandera i Karolina Kunert oświadczyli, że zamierzają zawrzeć związek małżeński i na czas trwania współżycia ustanawiają swoje wzajemne stosunki majątkowe w sposób następujący- całość majątku, bez wykluczeni, jaki każdy z przyszłych małżonków obecnie posiada i jaki uzyska w drodze darowizny,spadku lub szczęśliwego przypadku, a także majątek nabyty pracą i zapobiegliwością w czasie trwania małżeństwa, będzie stanowić ich wspólną nierozłączną własność.

Paragraf 2
Karolina Kunert oświadczyła, że obecny jej majątek, jaki wnosi do domu przyszłego męża, stanowi kwota 300 rubli w gotówce, którą otrzymała za pokwitowaniem jako swój udział od rodziców Augustyna i Joanny małżonków Kunert.

Paragraf 3
Stanisław Gandera potwierdza, że wymienioną wyżej kwotę 300 rubli otrzymał od przyszłej żony Karoliny Kunert, przy podpisaniu niniejszego Aktu, w obecności Notariusza i Świadków, oraz że kwotę tą zabezpiecza całym swym obecnym i przyszłym majątkiem.
Oprócz tego Stanisław Gandera ze swoje strony oświadcza, że obecny jego majątek składa się z gospodarstwa chłopskiego znajdującego się we wsi Kuźnica Kiedrzyńska w gminie Kamyk Guberni Częstochowskiej, zapisanego pod numerem 22/20, mającego powierzchni 14 mórg 176 prętów nowopolskiej miary, przejętego od ojca Urbana Gandera Aktem Numer 272 sporządzonym w dniu dzisiejszym u obecnego Notariusza.

Paragraf 4
Notariusz poinformował Strony, że zgodnie z art.208 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego – o zawarciu niniejszej Umowy przedślubnej winna być uczyniona adnotacja w Akcie Małżeństwa.

Akt ten został przeczytany Stronom i przetłumaczony przez mnie Notariusza na j. polski, w obecności w/w Świadków, a po zaakceptowaniu Aktu przez Strony i upewnieniu się, że zawarli go dobrowolnie i rozumieją jego sens i znaczenie, podpisany został.
Pierwszy Wypis tego Aktu na papierze aktowym za opłata 1 rubel 25 kopiejek, ze znaczkiem opłaty w wysokości 80 kopiejek, będzie wydany Karolinie Kunert.
Pobrano gotówką opłatę miejską -82,5 kopiejki.
Adnotacja: na tej stronie w wierszu trzecim dopisane ” ze znaczkiem opłaty 80 kopiejek”-ważne, na stronie drugiej wiersz siódmy przekreślono” dawny” a dopisano „ przyszły” – co należy czytać.

[Podpis własnoręczny ] Stanisław Gandyra
Brzmienie tego podpisu w j. polskim to: Stanisław Gandera- przetłumaczył Notariusz/-/ podpis nieczytelny

Wobec niepiśmienności na osobistą prośbę Karoliny Kunert podpisał się mieszkaniec miasta Częstochowa Stanisław Tomczycki syn Michała.
Przy Akcie tym ….?, świadkiem był i potwierdził, że za niepiśmienną Karolinę Kunert na jej prośbę podpisał się mieszkaniec miasta Częstochowa Stanisław Tomczycki syn Michała - Jan Pawłowicz Szlychciński i Konstanty Michajłowicz Czerwicz
Notariusz Radca /-/ podpis nieczytelny


[ Wypis Akty wydano Karolinie Kunert dnia 18/31 Lipca 1900 roku – zapis w górnej części Aktu]

pozdrawiam
Danuta
Jankowski_Mateusz - 15-05-2012 - 17:46
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie (rosyjski) umowy przedślubnej
Witam, czy ktoś znajdzie chwilę na przetłumaczenie tego aktu notarialnego? Jest to umowa przedślubna między Andrzejem Jankowskim (ur. w Skaszynie) a Franciszką z Zaparuchów (ur. w Dąbiu Kujawskim), spisana u notariusza Skibickiego w Brześciu Kujawskim w roku 1885 (ich ślub odbył się w Izbicy Kujawskiej).

https://picasaweb.google.com/1042099530 ... 7551899394

https://picasaweb.google.com/1042099530 ... 2388697970

https://picasaweb.google.com/1042099530 ... 8459019586

https://picasaweb.google.com/1042099530 ... 4087442770

Byłbym ogromnie wdzięczny. Pozdrawiam, Mateusz Jankowski
Danecka - 16-05-2012 - 10:03
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie (rosyjski) umowy przedślubnej
Witaj Mateuszu,

przetłumaczę ten dokument.

pozdrawiam
Danuta
Jankowski_Mateusz - 16-05-2012 - 11:10
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie (rosyjski) umowy przedślubnej
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Czekam na odezwę i również pozdrawiam, Mateusz.
Danecka - 16-05-2012 - 15:34
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie (rosyjski) umowy przedślubnej
Mateuszu, bardzo proszę prześlij skany na mój adres: danecka46@o2.pl

Chciałam teraz zabrać się za tłumaczenie- treść po powiekszeniu jest zamazana i trudno odczytywać.
Wysłałam Ci też wiadomośc na PW.

Tłumaczenie wstawione będzie na Forum.

Danuta
Danecka - 16-05-2012 - 23:02
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie (rosyjski) umowy przedślubnej
Mateuszu,
proszę bardzo oto tłumaczenie:

Wg Rejestru Numer 333

Dnia 29 Października/ 10 Listopada 1885 roku.
Ja, Józef Skibicki, syn Mikołaja, Notariusz przy Sądzie Pokoju Guberni Warszawskiej , mający biuro w Brześciu Powiat Włocławski ,udałem się do Kąkowej Woli w Powiecie Włocławskim do mieszkania małżonków Zaparucha, gdzie stawili się znani mi osobiście, posiadający zdolność prawną:
1. Andrzej Jankowski, syn Józefa, chłop rolnik zamieszkały we wsi Skaszyn Powiat Włocławski
2. Franciszka Zaparucha, córka Jakuba, pełnoletnia panna, zamieszkała we wsi Kąkowa Wola Powiat Włocławski
- i w obecności Świadków posiadających zdolność prawną: Michała Polakowskiego, syna Franciszka, i Tomasza Kobus, syna Błażeja, chłopów zamieszkałych we wsi Kąkowa Wola, zawarli Akt następujący:
Andrzej Jankowski i Franciszka Zaparucha oświadczyli, że zamierzają zawrzeć związek małżeński, w związku z czym na okres swego przyszłego małżeńskiego pożycia ustalają swoje wzajemne stosunki majątkowe w sposób następujący:
Paragraf I
Całe mienie, którym każde z nich obecnie posiada i które w przyszłości otrzyma w formie darowizny, spadku lub innego przypadku oraz majątek nabyty staraniem i pracą małżonków w czasie trwania małżeństwa, będzie stanowić ich wspólną własność.
Paragraf II
W przypadku śmierci jednego z małżonków, żyjący małżonek otrzyma połowę własności pozostawionej po zmarłym i dla tego podporządkowują się zasadom określonym w Art. 231 i następnych prawa cywilnego Królestwa Polskiego.
Paragraf III
Notariusz poinformował Strony, że dla ważności niniejszej Umowy przy Akcie Małżeństwa konieczne jest zgłoszenie Urzędnikowi Stanu Cywilnego, że dnia dzisiejszego przed obecnym Notariuszem zawarta została Umowa.

Wypis będzie wydany Stronom na papierze herbowym za opłatą 60 kopiejek.
Opłatę w wysokości 70 kopiejek za sporządzenia aktu uzyskano.
Akt ten przeczytano w obecności wyżej wymienionych świadków i słownie przez Notariusza przetłumaczony został na język polski, ponieważ Stawający nie znają języka rosyjskiego.
Po odebraniu Aktu[ przez Strony] i przekonaniu się ,że zawierają go dobrowolnie i rozumieją jego sens i znaczenie, podpisany został.
Uwaga:
Na pierwszej stronie w wierszu szesnastym w słowie „ niezawarty’ skreślić „ nie”.
Na prośbę niepiśmiennej Franciszki Zaparucha podpisał się Jan Szymański, syn Aleksandra, stolarz ze wsi Sarnowo.
[Podpis własnoręczny] – Andrzej Jankowski
Za niepiśmienną Franciszkę Zaparucha na jej prośbę podpisuje się- Jan Szymański [ podpis własnoręczny]
Tłumaczenie na j. rosyjski: „ Andrzej Jankowski” – przetłumaczył Notariusz Skibicki
Przy złożeniu podpisu przez Jana Szymańskiego za niepiśmienną Franciszkę Zaparuchę na jej osobistą prośbę, obecni byli:
Michał Polakowski Tomasz Kobus Józef Skibicki [ podpisy własnoręczne]

/ W nawiasach kwadratowych zapisano uwagi tłumaczącego/

pozdrawiam
Danuta
MajaWojdalski - 17-05-2012 - 08:04
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie (rosyjski) umowy przedślubnej
Szanowni Panstwo,

Ja takze mam do tlumaczenia umowe przedslubna. Slecze nad nia od kilku godzin, ale chyba rady nie dam. Jezeli ktos z Panstwa moze mi pomoc (4 strony) - bardzo chetnie przesle dobrej jakosci skany przez e-mail.

Z gory serdecznie dziekuje.

Maja
Aftanas_Jerzy - 17-05-2012 - 12:37
Temat postu: Re: Prośba o przetłumaczenie (rosyjski) umowy przedślubnej
majawojdalski@hotmail.com napisał:
Szanowni Panstwo,

Ja takze mam do tlumaczenia umowe przedslubna. Slecze nad nia od kilku godzin, ale chyba rady nie dam. Jezeli ktos z Panstwa moze mi pomoc (4 strony) - bardzo chetnie przesle dobrej jakosci skany przez e-mail.

Z gory serdecznie dziekuje.

Maja

Proszę przysłać skany na mój adres mailowy jaftanas@gmail.com
Zaznaczam, że zwyczajowo zamieszczę te skany waz z tekstem tłumaczenia i uwagami tłumacza na forum. Może to spowodować dyskusję i dodatkowe korekty tekstu tłumaczenia. Jeśli wyrażasz zgodę na taki tryb postępowania, to oczekuję na przysłanie skanów.
MajaWojdalski - 18-05-2012 - 14:51
Temat postu: Re: Prośba o przetłumaczenie (rosyjski) umowy przedślubnej
Panie Jerzy - dziekuje serdecznie. Jak najbardziej wyrazam zgode i serdecznie zapraszam do dyskusji na temat dokumentu. To dotychczas jedyna umowa przedslubna w mojej rodzinie, wiec bede wdzieczna za uwagi i wszelkie szczegoly jakie moga wzbogacic moja znajomosc jezykowa czy wzbogacic kontekst kulturowy tego dokumentu. Przesylam tekst na Pana e-mail. A tu kilka faktow o intercyzie:

Jan Ewaryst Wierzbicki (moj pradziad) urodzony w Pultusku, w roku 1880. 11 stycznia 1908 r poslubil Bronislawe Emilie Zenczykowska z domu Widner (prababka), urodzona 17 wrzesnia 1879 w Lodzi. Bronislawa stracila pierwszego meza, Bronislawa Zenczykowskiego w roku 1906 - miala z nim przynajmniej dwoje dzieci. Obydwoje pochodzili z rodzin mieszczanskich - ojciec Jana byl pisarzem miejskim w Pultusku, ojciec Bronislawy starszym cechu mistrzow piekarskich w Lodzi. Intercyza zostala zawarta u notariusza lodzkiego, Jozefa Grabowskiego, prowadzacego kancelarie w oparciu o rosyjska ustawe onotariacie z roku 1866.

Maja
Aftanas_Jerzy - 18-05-2012 - 15:54
Temat postu: Re: Prośba o przetłumaczenie (rosyjski) umowy przedślubnej
Pani Maju!
Jeszcze dzisiaj przetłumaczę.
MajaWojdalski - 19-05-2012 - 22:33
Temat postu: Re: Prośba o przetłumaczenie (rosyjski) umowy przedślubnej
Panie Jerzy,

Prosze potwierdzic, ze otrzymal pan skany. Jeszcze raz serdecznie dziekuje.

Maja
Aftanas_Jerzy - 22-05-2012 - 12:29
Temat postu:
Pani Maju!
Zamieszczam niżej pełny tekst tłumaczenia umowy przedślubnej, która zawiera bardzo ciekawe informacje dla Pani oraz sądzę dla tych czytelników, którzy badają warunki bytu bogatego mieszczaństwa polskiego na początku 19 wieku:

Główny wyciąg na jednym arkuszu zwykłego papieru z ostemplowaniem na nim  marki o wartości jednego rubla i dwadzieścia pięć kopiejek, wydano dnia 28 grudnia (10 stycznia) 1907/8 roku dla przyszłych małżonków Wierzbickich: Jana Ewarysta (dwojga imion) i Bronisławy Emilii (dwojga imion). 
Podpis: /-/  Not. J. Grabowicz
Numer rejestrowy 4086.
Dnia dwudziestego ósmego grudnia tysiąc dziewięćset siódmego roku ( ósmego stycznia tysiąc dziewięćset ósmego roku) u mnie Łódzkiego Notariusza, Kolegialnego Asesora Józefa Leopoldowicza Grabowskiego, w kancelarii mojej, znajdującej się w mieście Łodzi przy ulicy Ceglanej pod numerem 1390, stawili się znani mi osobiście i posiadający zdolność do czynności prawnych: 1) Jan  - Ewaryst (dwojga imion) Pawłowicz Wierzbicki, buchalter, kawaler, 27-letni, zamieszkały w mieście Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 120, oraz 2) Bronisława - Emilia (dwojga imion) Stanisławówna Żenczykowska z domu Widner, wdowa po śmierci Edwarda Żenczykowskiego, obywatela miasta, 28-letnia, zamieszkała w Łodzi przy ulicy Zarzewskiej pod numerem 45, i w obecności znanych mi osobiście, posiadający prawem wymagane przymioty, świadków, a mianowicie: mieszczanina Konstantyna Hilariowicza Waderskiego i obywatela miasta Walentego Józefowicza Rucińskiego, obu w mieście Łodzi zamieszkałych, zawarli przedślubną umowę następującej treści:
 § 1. Jan - Ewaryst Wierzbicki i Bronisława - Emilia Żenczykowska oświadczyli, że oni zamierzają połączyć się węzłem małżeńskim i na okres swojego przyszłego pożycia małżeńskiego swoje wzajemne stosunki majątkowe urządzać w następujący sposób:
 § 2. Całe mienie jakim obecnie włada każdy z przyszłych małżonków Wierzbickich oraz odtąd w przyszłości każde z nich otrzyma w postaci darowizn lub spadków, stanowić będzie zawsze  oddzielną i wyłączną własność każdego z osobna przyszłych współmałżonków Wierzbickich, natomiast mienie nabyte okazyjnie, a także nabyte w wyniku wspólnej pracy i starań przez kogokolwiek z przyszłych współmałżonków w czasie trwania ich wspólnego pożycia, stanowić będzie wspólną obojga ich własność. 
 § 3.  Bronisława - Emilia Żenczykowska oświadczyła, że mienie jakie ona wnosi do domu swojego przyszłego męża składa się: a) z sumy jednego tysiąca dwustu rubli w gotowiźnie; b) z sumy jednego tysiąca pięciuset rubli zagwarantowanej na korzyść Bronisławy - Emilii Żenczykowskiej w sposób hipoteczny w czwartym rozdziale hipotecznego wykazu nieruchomości należącej do niejakiego Janickiego, a zlokalizowanej we wsi Dąbrówka, gminy Chojna, powiatu Łódzkiego; c) z prawa do współposiadania w jednej ósmej nierozdzielnej części łódzką miejską nieruchomością położonej przy placu Górny - Rynek pod numerem hipotecznym sześćset dwadzieścia siedem (627), a policyjnym - trzecim/czwartym (3/4), oznaczonej w rejestrze hipotecznym 1133, jakie-to prawa majątkowe Bronisława - Emilia Żenczykowska ocenia na sumę trzech tysięcy rubli; d) z następującego mienia ruchomego ogólnej wartości sześćset dwadzieścia pięć rubli, a mianowicie: dwóch par koni z uprzężą, powóz i dwie furmanki dla przewozu ładunków; e) z różnego rodzaju złotych ozdobionych drogocennymi kamieniami przedmiotów ogólnej wartości dwieście pięćdziesiąt rubli; f) z różnego rodzaju damskiej garderoby ogólnej wartości dwieście rubli; g) z dziennej i nocnej bielizny oznaczonej monogramami "B.W" ogólnej wartości dwieście pięćdziesiąt rubli; h) z pościeli, a mianowicie: czternaście poduszek, czterech kołder, trzech pierzyn, materaców i sienników ogólnej wartości dwieście pięćdziesiąt rubli; i) z pełnego wyposażenia mieszkalnego i kuchennego w czterech pokojach z kuchnią, a mianowicie: aa) w salonie: komplet mebli z czarnego drzewa z obiciami pluszowymi składający się z: sofy, stołu, dwu foteli, sześciu krzeseł, o wartości stu rubli, fortepianu z czarnego drzewa wyrobu Hoffera o wartości dwieście siedemdziesiąt rubli, stojącego lustra w ramiach z czarnego drzewa o wartości sześćdziesiąt rubli, żyrandola z trzema lampami o wartości czterdziestu rubli, różnych drobnych przedmiotów, bagateli, kobierców, portier i obrazów, ogólnej wartości sto osiemdziesiąt rubli; bb) w pokoju stołowym: bufet z dębowego drzewa o wartości pięćdziesiąt pięć rubli, stół i sześć krzeseł z takiego samego drzewa o wartości czterdzieści pięć rubli, otomana z pluszowym obiciem o wartości czterdzieści rubli, dwu stolików z dębowego drzewa o wartości piętnastu rubli, szafy bibliotecznej i drugiej małej szafki z dębowego drzewa, o wartości siedemdziesięciu pięciu rubli, samowara platerowanego srebrem o wartości pięćdziesięciu rubli, zegara ściennego w szafce z drewna dębowego i wiszącej lampy o wartości trzydziestu rubli; cc) w sypialni: dwa łóżka żelazne i dwie nocne szafki, o wartości osiemdziesiąt rubli, trzy szafy z drzewa orzechowego i jedna szafa - bieliźniarka z takiego samego drzewa ogólnej wartości stu rubli, komoda z drzewa orzechowego o wartości dwadzieścia pięć rubli, umywalka z marmurowa płyta i z przyborami do mycia, o wartości czterdziestu pięciu rubli; dd) w pokoju dziecinnym: dwa łóżka, otomana, stół, sześć krzeseł, umywalnia i lampa wisząca, ogólnej wartości osiemdziesiąt rubli, maszyna do szycia marki Singer o wartości siedemdziesiąt pięć rubli; ee) w kuchni: meble kuchenne, różnego rodzaju miedziane, żeliwne, drewniane, szklane, porcelanowe i gliniane naczynia kuchenne i utensylia, ogólnej wartości sto dwadzieścia pięć rubli; j) z porcelanowego serwisu na osiemnaście osób, a także różnego rodzaju innych naczyń stołowych, porcelanowych, szklanych i glinianych, ogólnej wartości osiemdziesięciu pięciu rubli; k) ze stołowych  sreber, a także różnego rodzaju przedmiotów platerowanych, ogólnej wartości sto pięćdziesiąt rubli; l) z kap na łóżka, z zasłon i karniszów do okien, różnego rodzaju obrusów i serwetek, a także innej bielizny stołowej, ogólnej wartości osiemdziesiąt pięć rubli. 
 § 4. Jan - Ewaryst Wierzbicki oświadczył, że on obecnie, oprócz niezbędnej mu garderoby i obuwia, żadnego mienia nie posiada; a mienie jego przyszłej małżonki wyszczególnione w powyższym trzecim paragrafie otrzymał, co potwierdza swoim podpisem, na podaną wyżej wycenę ruchomego majątku swojej przyszłej żony i wydzielonych przedmiotów będących składnikami tego majątku, wyraża zgodę oraz na takie mienie swojej przyszłej żony zapewnia zabezpieczenie całym swoim teraźniejszym i przyszłym majątkiem nieruchomym i ruchomym, z ustanowieniem priorytetu prawnego przed wszelkimi innymi wierzytelnościami.  
§ 5. Odnośnie zasad dziedziczenia przez jednego z przyszłych małżonków Wierzbickich po śmierci drugiego, to w tym zakresie małżonkowie Wierzbiccy podporządkowują się przepisom wyłożonym w Artykułach: 231 i następnych Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego 1825 roku.
§ 6.  Niżej podpisany Notariusz poinformował umawiające się strony, że na mocy Artykułu 208 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego 1825 roku. dla prawomocności niniejszej umowy przedślubnej konieczne jest przy dokonywaniu cywilnego aktu małżeńskiego u urzędnika stanu cywilnego dokonać zgłoszenia, że dnia dzisiejszego w biurze niżej podpisanego Notariusza sporządzona była niniejsza umowa przedślubna pomiędzy wstępującymi w związek ślubny osobami.
 §  7. Wyciąg z niniejszej umowy przedślubnej zostanie na podstawie Artykułu 67 Kodeksu Handlowego przesłany przez niżej podpisanego Notariusza do Piotrkowskiego Sądu Okręgowego celem wywieszenie na tablicy.
Akt niniejszy został umawiającym się w obecności wymienionych świadków odczytany, a po akceptacji i potwierdzeniu, że strony z dobrej woli pragną ten akt zawrzeć i rozumieją jego sens i znaczenie. Odpisy tego aktu wydawać każdej ze stron umawiających się.  Główny odpis wydać na imię Jana  - Ewarysta (dwojga imion) Pawłowicza oraz Bronisławy Emilii (dwojga imion) Stanisławówny z domu Widner z pierwszego małżeństwa Żenczykowskiej, przyszłych małżonków Wierzbickich, do rąk własnych z potwierdzeniem odbioru podpisem Jana Ewarysta (dwojga imion) Wierzbickiego. Na głównym odpisie umieszczono znaczek opłaty skarbowej o wartości jednego rubla i dwadzieścia pięć kopiejek, pobrano opłatę notarialną gotówką w kwocie siedemdziesiąt pięć kopiejek, co odnotowano w książce pobranych opłat pod numerem 4086.
Podpisy stron, świadków i notariusza: /-/

Wyciąg z niniejszego aktu, w celu umieszczenia na tablicy, przesłano pod numerem 1. do Piotrkowskiego Sądu Okręgowego dnia 4 stycznia 1908 roku.
Podpis notariusza /-/

Tłumaczył: Jerzy Aftanas dnia 22.05.2012

Uwagi tłumacza:
1. W tekście oryginalnym podaje się imiona stron: Iwan-Ewaryst i Bronisława- Emilia z dodatkiem imion odojcowskich (отчествo), chociaż podpisy stron są po polsku (Jan Ewaryst, Bronisława Emilia) bez imienia odojcowskiego, i dlatego notariusz podał przy tych podpisach notatkę, że to on zastosował niżej wersję rosyjską tych dwóch podpisów (wymóg urzędowy). To zdanie opuszczono w tłumaczeniu.
2. Oznaczenia literowe składników mienia w paragrafie 3 podano wg kolejnych liter alfabetu polskiego, a nie rosyjskiego jak w oryginalnym tekście.
MajaWojdalski - 27-05-2012 - 19:52
Temat postu:
Panie Jerzy,

Serdecznie dziekuje za tak profesjonalne tlumaczenie. Wnosi ono odrobine swiatla w przyszle losy mojego dziadka, Jerzego, syna Jana Ewarysta i Bronislawy Emilii, urodzonego w 1911. Wyraznie Bronislawa i jej rodzina przyjela malzenstwo z rezerwa. Jan Eweryst byl "goly", choc pochodzil z dosc dostatniej rodziny, byl tez siostrzencem slynnego w owych czasach dyrektora teatrow w Lodzi i Warszawie - Texla. Bronislawa zmarla mlodo, nie wiem jeszcze kiedy, ale prawdopodobnie przed rokiem 1920. Z anegdot rodzinnych wynika, ze Jan Eweryst wyjechal po jej smierci do USA a moj dziadek zostal pod opieka swojego wuja, brata Bronislawy, ksiedza, ktory po podziale znacznego majatku siostry, wyslal siostrzenca do.... pasienia gesi na wies. Dziadek Jurek dorastal w biedzie, co bylo tymbardziej trudne, ze jego wczesniejsze dziecinstwo bylo dosc dostatnie. Jako dorosly, nie utrzymywal kontaktu z rodzina.

Pozostaje mnostwo pytan, na ktore bede szukac odpowiedzi w Lodzkich i Pultuskich archiwach przy najblizszej wizycie w Polsce.

Chce tez dodac, ze do tej pory moja mama nie wiedziala nic o historii swojej rodziny, wiec wszystkie te informacje sa dla nas nie tylko historycznie ciekawe ale takze emocjonalnie wazne.

Jeszcze raz dziekuje.

Maja
Aftanas_Jerzy - 27-05-2012 - 21:27
Temat postu:
Fascynujące... prawdziwy scenariusz do filmu.
witexgw - 13-09-2012 - 19:25
Temat postu:
Mam ogromną prośbę do kogoś z Pańtwa o pomoc w przetłumaczeniu umowy przedślubnej moich pradziadków z roku 1890. Kompletnie nie daję sobie rady. Bardzo proszę o kontakt mail witexgw@o2.pl.
Będę ogromnie wdzięczna za tłumaczenie chociaż najważniejszego fragmentu dokumentu.
Pozdrawiam, GRażyna
witexgw - 15-09-2012 - 22:46
Temat postu:
Pragnę na forum skierować słowa uznania i podziękować Danusi Daneckiej za okazałą pomoc w tłumaczeniu umowy.
Dziękuję Bardzo,
z poważaniem, GRażyna
Grot_Witold - 20-09-2012 - 22:18
Temat postu: Prosze o pomoc w przetłumaczeniu fragm. umowy przedślubnej
Proszę o pomoc w przetłumaczeniu fragmentu umowy przedślubnej z roku 1884.
...kawaler, zgodnie z wolą tu obecnych rodziców panny, zamierzają połączyć się węzłem małżeńskim, w tym przypadku tym aktem zawarli między sobą przedślubną umowę taką, że (...?)

http://imageshack.us/a/img837/2867/umowafrag.jpg

Pozdrawiam
Witek
Stanisław_Szwarc - 04-10-2012 - 20:57
Temat postu: Prosze o pomoc w przetłumaczeniu fragm. umowy przedślubnej
Witku,
spróbuję trochę, choć nabazgrane strasznie i do tego prawniczy język.

że wszelki majątek, w którego posiadanie wejdzie którekolwiek z przyszłych malżonków drogą darowizny lub spadku będzie wyłączną własnością obdarowanego lub spadkobiercy,a wszelki majątek, w którego posiadanie wejdzie którekolwiek z przyszłych malżonków okazjonalnie (???) lub w drodze zarobku będzie ich majątkiem wspólnym.

Nie rozumiem tylko tego "słuczajno" - okazjonalnie?, przypadkowo? Pewnie jest na to jakiś prawniczy termin.
Pozdrawiam
Staszek
magdalena72 - 11-01-2013 - 20:12
Temat postu: Prosze o pomoc w przetłumaczeniu fragm. umowy przedślubnej
Właśnie dostałam z Archiwum w Sieradzu umowę przedślubną moich pradziadków Wawrzyńca Ledra i Marianny Franciszki Funtner/Fontner i jak radziłam sobie z tłumaczeniem aktów urodzenia, ślubu czy zgonu, to z ta umową mam problem, jeśli byłby ktoś tak kochany to prosiłabym o pomoc w tłumaczeniu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c94 ... 71edd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6bc ... 64255.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b1c ... a7886.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/124 ... 674ba.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f36 ... f99ef.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/797 ... b1eed.html

Pozdrawiam Magdalena Spławska
To co jestem w stanie rozszyforwać
1900 roku piątego/siedemnastego lutego, do mnie Władysława Adamowicza Kucharskiego, notariusza przy kancelarii Sądu Pokoju miasta Łasku, do mojego biura znajdujacego się w Widawie, ......... Piotrowskiego, w domu pod nr 115, zjawili się licznie? Znani mi ...................; Ignacy Józefowicz Leder i Katarzyna Łukaszewna Fontner, wdowa po Antonim Fontner...., Wawrzyniec Ignacewicz Leder ...... i Marianna Antonowna Fontner ........ panna;
działająca w obecności i za zgodą swej matki i otrzymawszy od niej zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński, (nie jestem tego pewna), ............. Igancy Leder i wawrzyniec Leder, zamieszkali? z kolonii Wola Kleszczowa, gminy Dąbrowa Widawska, ......Łaskiego? Katarzyna Fontner i Marianna Fontner w Pabianicach, ...Łaskiego?
w obecności ............... Józefa Janowicza Potockiego i Leopolda Mikołajewicza Dobrowo.....

Jeszcze raz kłaniam sie nisko Magdalena
MonikaMaru - 13-01-2013 - 12:27
Temat postu: Prosze o pomoc w przetłumaczeniu fragm. umowy przedślubnej
Witam,
Spróbuję rozczytać z pierwszego linku.

- ...w Widawie, powiatu łaskiego, guberni piotrkowkiej...
- ...stawili się osobiście znani mi w celu dopełnienia aktu mający zdolność prawną rolnicy 1/ Ignacy ...., 2/ Katarzyna Ł...
- ...wdowa po A.F.,3/ Wawrzyniec I.L. kawaler pełnoletni,
- 4/ Marianna A.F. niepełnoletnia panna występująca w obecności i za zgodą swojej matki zgłaszającej się do niniejszego aktu Katarzyny Fontner
-zamieszkali w kolonii Wola Kleszczowa....., powiatu łaskiego, a Katarzyna F. i Marianna F. ...powiatu łaskiego.
- w obecności świadków... Mikołajewicza Dobrowolskiego...

Pozdrawiam ,
Monika
magdalena72 - 13-01-2013 - 14:16
Temat postu: Prosze o pomoc w przetłumaczeniu fragm. umowy przedślubnej
Bardzo dziękuję - a czy mogłabym prosić o dalsze tłumaczenie?
Magdalena
MonikaMaru - 13-01-2013 - 20:05
Temat postu: Prosze o pomoc w przetłumaczeniu fragm. umowy przedślubnej
Magdaleno, chyba nie dam rady. Tekst jest drobny mimo powiększenia, no i ten charakter pisma pogarsza czytelność tekstu. Oczy wysiadają. Rolling Eyes

Monika
magdalena72 - 13-01-2013 - 20:08
Temat postu: Prosze o pomoc w przetłumaczeniu fragm. umowy przedślubnej
Dziękuje bardzo za pomoc, staram się sama ale wiekszości słów nie znam i niestety skany które uzyskałam z AP Sieradz też nie są najlepszej jakości.
Magdalena
k_skrzyp - 23-02-2013 - 16:48
Temat postu:
Dołączam do tematu prośbę o pomoc w przetłumaczeniu fragm. umowy notarialnej pradziadków z 1906 r.
strona A:
http://s14.postimage.org/g2ej5q14x/alfa.jpg
strona B:
http://s7.postimage.org/e5447fat7/beta.jpg

Proszę jeszcze o podpowiedź, jaki rodzaj dokumentu oznaczają następujące rosyjskie skróty pochodzące z alfabetycznego skorowidza akt notarialnych:
http://s18.postimage.org/xsa73dsx5/skorowidz.jpg

Pozdrawiam, Kamil
Aftanas_Jerzy - 23-02-2013 - 18:31
Temat postu:
1) Obie strony tekstu może przetłumaczy ktoś inny (problemy ze wzrokiem).

2) Skrótu oznaczają:
1. Sprzedaż
2. Pokwitowanie
3. Sprzedaż
4. Umowa przedślubna
5. Odstąpienie komuś swoich praw
6. Umowa przedślubna
7. Wydzielenie (wyodrębnienie, wyłączenie)
k_skrzyp - 26-02-2013 - 20:26
Temat postu:
Dziękuję, bardzo przyda się przy poszukiwaniach ze skorowidzami.

Gdyby ktoś zechciał pomóc (bezinteresownie lub odpłatnie) z zamieszczonymi wyżej stronami umowy przedślubnej, mogę przesłać zdjęcia w nieco wyższej rozdzielczości, proszę o kontakt.
Pod linikiem 2 kolejne strony umowy:
http://s12.postimage.org/90fuwx44d/umowa.jpg

Pozdrawiam,
Kamil
Galazka - 24-02-2017 - 12:50
Temat postu:
Witam.
Ostatnio udało mi się odnaleźć w Archiwum umowę przedślubną. Nie wiem czy taki długi dokument nie będzie nadużyciem z mojej strony z prośbą o tłumaczenie.
Jeżeli to nie problem to z góry bardzo serdecznie dziękuję.

Umowa dotyczy Józefa Ambroziaka i Ewy Szuba.
Najpierw dokument z repertorium:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 9adc9.html

i sam akt notarialny:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 86c07.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... f8574.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ddc78.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7c2bc.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 5abce.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6da0a.html

Wystarczy mi krótkie streszczenie, bez dokładnego tłumaczenia.

Jeszcze raz z góry serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam,
Andrzej Gałązka
Galazka - 24-02-2017 - 13:25
Temat postu:
Przepraszam za kłopot.
Już wklejam dobre linki.

Repertorium:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6179ab78e799adc9

Akt notarialny:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/a01a5183ee686c07
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/baa712ee1d4f8574
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/1071310e753ddc78
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/3a1b4a29a537c2bc
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/09ed2eca9315abce
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/63a8263d76e6da0a

Pozdrawiam serdecznie,
Andrzej Gałązka
Rostkowski_Mariusz - 12-04-2018 - 14:08
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie umowy przedślubnej zawartej u notariusza Pawła Gąsowskiego w Czyżewie pomiędzy Józefem Skłodowskim i Pauliną Zembrowską. Mój rosyjski okazał się zbyt ubogi.
https://images84.fotosik.pl/1039/124326fd5f0f8f34.jpg
https://images82.fotosik.pl/1041/6ce439a3036c852f.jpg
https://images83.fotosik.pl/1039/978df289dbfa1426.jpg

Będę wdzięczny za pomoc.
Mariusz
Grazyna1505 - 10-05-2020 - 11:44
Temat postu: umowa przedslubna notariusz grell z 14.10.1897 nr 713
Witam, poszukuje aktu nr 713 o zawarciu umowy przedslubnej pomiedzy michalem kowalikiem a marianna kozlowska . Akt podpisano 14,10,1897r u chmielnickiego notariusz Grelli.Jesli komus z Panstwa udaloby sie znalezc to rowniez prosze o przetlumaczenie. Ja zupelnie nie wiem gdzie szukac .
Z gory dziekuje za podpowiedzi
pozdrawiam Grazyna
Wszystkie czasy w strefie GMT - 12 Godzin
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits