Genealodzy.PL Genealogia

Tłumaczenia - rosyjski - m35 1887 P Jaskulski-E Majcher Narodz NMP W-waOK

pen60 - 21-06-2010 - 20:40
Temat postu: m35 1887 P Jaskulski-E Majcher Narodz NMP W-waOK
Bardzo proszę o przetłumaczenie aktów zgonu (parafia św. Andrzeja w Warszawie)
- nr 289 Magdalena Brzemińska
- nr 443 Cezar Anger
- nr 197 Marianna Anger

https://picasaweb.google.pl/10776780097 ... 8211087122
https://picasaweb.google.pl/10776780097 ... 2776270882
https://picasaweb.google.pl/10776780097 ... 3356981186

Pozdrawiam
Marek
Danecka - 22-06-2010 - 09:35
Temat postu: prośba o przetłumaczenie
Witaj Marku.

Akt Nr 197
Działo się w Warszawie dnia 11/23 Kwietnia 1870 roku o godzinie piątej po południu.
Stawili się: Jan …? Turecki i Kazimierz Szpakowski, służący Szpitala Św. Ducha, pełnoletni zamieszkali w Warszawie i oświadczyli, że dnia wczorajszego w Warszawie przy ulicy Elektoralnej pod numerem 750 umarła Marianna Anger, pierwszego ślubu Dziubińska, powtórnego Anger, lat 44 mająca, urodzona w mieście Końskie, data, imiona i nazwisko rodzinne oświadczającym świadkom nie jest znane; pozostawiając po sobie owdowiałego męża Grzegorza Anger.
Po naocznym przekonaniu sie o śmierci Marianny Anger Akt ten po przeczytaniu przez Nas tylko podpisany został, świadkowie są niepiśmienni.
Ks. Andrzej Jankowski za Proboszcza

Akt Nr 443
Działo się w Warszawie dnia 29 Sierpnia/10 Września 1868 roku o godzinie jedenastej rano.
Stawili się: Józef Makowski i Wincenty Łukowski służący Szpitala Św. Ducha, pełnoletni, zamieszkali Warszawie i oświadczyli, że dnia dzisiejszego o godzinie pierwszej po północy, w Warszawie przy ulicy Elektoralnej pod numerem 750 umarł Cezary Anger lat 17 mający, urodzony w Warszawie, syn nieżyjących Edwarda Angera i jego żony Emilii urodzonej Szer?.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Cezarego Anger Akt ten po przeczytaniu przez Nas tylko podpisany został, świadkowie są niepiśmienni.
Ks. Augustyn Grabowski za Proboszcza

Akt Nr 289
Działo się w Warszawie w Parafii Św. Andrzeja dnia 28 Maja/9 Czerwca 1894 roku o godzinie dziesiątej rano.
Stawili się: Jan Brzemiński wyrobnik i Józef Chmielewski szewc, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie i oświadczyli, że tutaj w Warszawie przy ulicy Żelaznej pod numerem 1141 „a”, dnia wczorajszego o godzinie dwunastej w nocy umarła Magdalena Brzemińska 1 rok i 11 miesięcy mająca, urodzona w Warszawie, córka Jana Brzemińskiego i Emilii urodzonej Zaleszyńska małżonków Brzemińskich.
Po przekonaniu się o śmierci Magdaleny Brzemińskiej Akt ten przeczytano niepiśmiennym obecnym, przez Nas tylko podpisany został.
Ks. Piotr Michalski za Proboszcza


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 25-06-2010 - 17:52
Temat postu: m.7 1880 Rocki Józef-Adamczyk Marianna Wilanów
Serdeczne dzięki za poprzednie przetłumaczenie i zwracam się z prośbą - mam trzy akty małżeństwa do przetłumaczenia z rosyjskiego:
nr 47 Jan Kulma
nr115 Paweł Magnuszewski (oba parafia Wszystkich Świętych)
nr 143 Leon Piotrowski ( parafia św. Andrzeja w W-wie )

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 0622311410
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 8653697874
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 4622260290


Pozdrawiam
Marek
Danecka - 25-06-2010 - 23:28
Temat postu:
Witaj Marku.
Tłumaczenia dwóch aktów:

Akt Nr 47

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 20 Stycznia/ 2 Lutego 1915 roku o godzinie dziewiątej rano.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Mariana Szwech i Pawła Głodowskiego, służących, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie,
zawarto w dniu dzisiejszym w tutejszym Kościele religijny związek małżeński pomiędzy:

Janem KULMA ,kawalerem, szewcem, lat 30 mającym, urodzonym we wsi Brzóze Nowo Mińskiego Powiatu, synem nieżyjącego Jana i żyjącej Marianny urodzonej Bartnicka małżonków Kulma; zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Prostej pod numerem 1168 w tutejszej Parafii,

i Antoniną PIOTROWSKĄ, wdową po Leonie Kazimierzu zmarłym w tutejszej Parafii w 1911 roku;
handlarką, lat 37 mającą, urodzoną w Warszawie w Parafii Św. Andrzeja, córką nieżyjącego Pawła i żyjącej Anieli urodzonej Brzemińska małżonków Magnuszewskich; zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem 1191 ab w tutejszej Parafii.
Małżeństwo poprzedziły dwie zapowiedzi ogłoszone w tutejszej Parafii w dniach: 11/24 i 18/31 Stycznia tego roku, na jedno ogłoszenie zapowiedzi otrzymano dyspensę/indult/ Numer 438, wydaną przez Archidiecezję Warszawską w dniu wczorajszym.
Nowo Zaślubieni oświadczają, że umowy przedślubne ze sobą nie zawarli.
Religijny obrzęd Ślubny odprawił Ksiądz Eugeniusz Czajkowski tutejszy Wikariusz.
Akt ten Nowo Zaślubionym i świadkom przeczytano, przez Nas i przez Nich podpisany został.

Jan Kulma Antonina Piotrowska
M. Szwech p. Głodowski
Ks. M. Miechowski


Akt Nr 115

Działo się w Warszawie w kancelarii Parafii Wszystkich Świetych dnia 22 Września/4 Października 1868 roku o godzinie szóstej po południu.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Józefa Andreckiego służącego, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Królewskiej numer 1066 litera s, lat 38 mającego i Hipolita Jaksińskiego woźnicy, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej numer 1502. lat 32 mającego,
zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy:

Pawłem MAGNUSZEWSKIM,kawalerem lat 30, urodzonym w mieście Paszew w Księstwie Poznańskim,w Prusach, synem nieżyjącego Piotra i żyjącej Józefy urodzonej Klijewska małżonków Magnuszewskich; zamieszkałym w Warszawie- wcześniej przy ulicy Długiej numer 578, obecnie przy ulicy Solnej numer 812 i tutaj podmajstrem szewskim będącym,

i Anielą Brzemińską vel Brzezińską, panną lat 25, urodzoną we wsi Kawęczyn w Guberni Warszawskiej, córką nieżyjących Mikołaja i Józefy urodzonej Pawłowska małżonków Brzemińskich vel Brzezińskich; zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej numer 1370 i tutaj służącą będącą.
Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w dniach niedzielnych: 1/13 Września, 8/20 Września i 15/27 Września tego roku w Parafiach: Przemienienia Pańskiego, Św. Andrzeja i tutejszej.
Nowo Zaślubieni oświadczają, że umowy ślubnej nie zawierali. Religijny obrzęd Ślubny odprawił Ksiądz Antoni Rogowski tutejszy Wikariusz.
Akt ten stawającym i świadkom przeczytano, przez Nas, Nowo Zaślubionego i dwóch świadków podpisany został, Nowo Zaślubiona pisać nie umie.

Ksiądz Józef Dobrowolski Wikariusz
Paweł Magnuszewski Józef Andrecki Hypolit Suksiński

Nazwisko świadka podpisanego własnoręcznie – Hipolit Suksinski, zapisano jako Hipolit Jaksiński.

Miasto urodzenia Pana Młodego zapisane Paszew, myślę że to zmieniona nazwa miasta Pleszew.

Pozdrawiam
Danuta
Danecka - 25-06-2010 - 23:44
Temat postu:
Trzecie tłumaczenie:

Akt Nr 143 Działo się w Warszawie w Parafii Św. Andrzeja dnia 2/14 Czerwca 1896 roku o godzinie trzeciej po południu.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Józefa Piotrowskiego szewca i Antoniego Piotrowskiego urzędnika, zamieszkałych w Warszawie , pełnoletnich,* i oświadczyli, że dnia dzisiejszego zawarty został religijny związek małżeński pomiędzy:

Leonem Kazimierzem dwóch imion PIOTROWSKIM, kawalerem, szewcem- majstrem szewskim, żołnierzem rezerwistą, lat 30 mającym, urodzonym w mieście Piotrków, synem Mateusza i Emilii małżonków Piotrowskich; zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Nowy Świat numer 1262,

i Antonina MAGNUSZEWSKĄ, panną, przy rodzicach, lat 21 mającą, urodzoną w tutejszej Parafii, córką Pawła i Anieli z Brzemińskich małżonków Magnuszewskich; zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Elektoralnej numer 794 litera A.

Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w dniach: 24,31 Maja i 7 Czerwca tego roku w Parafialnych Kościołach: tutejszym i Św. Krzyża.
Religijny obrzęd Ślubny odprawił Ksiądz Jan Krajewski tutejszy Wikariusz.
Akt ten przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. Jan Krajewski


* ten, kto pisał Akt pomylił formułki , zbędne są słowa " i oświadczyli, że"


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 12-07-2010 - 20:50
Temat postu:
Proszę bardzo o przetłumaczenie z rosyjskiego:
akt małżeństwa nr141 Marianna Brzemińska
akt urodzenia nr 76 Józefa Brzemińska
akt urodzenia nr 516 Felicja Brzemińska
wszyscy z parafii św. Andrzeja

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 2350831378
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 6971841826
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 9340663922

Bardzo dziękuję.
Marek
Danecka - 13-07-2010 - 20:12
Temat postu:
Witaj Marku.

Akt Nr 76
Działo się w Warszawie dnia 13/26 Kwietnia 1879roku o godzinie dziewiątej wieczorem.
Stawił się Jan Brzemiński, robotnik ,lat 44, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 1032, w obecności: Wawrzyńca Stępniak, służącego, i Jana Płaska , robotnika, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie , w dniu dzisiejszym o godzinie ósmej rano, z jego prawowitej żony Emilii urodzonej Zalesińska, lat 35 mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Stanisława Lityńskiego nadano imię STANISŁAWA, a rodzicami chrzestnymi byli: Wawrzyniec Stępniak i Izabela Brzemińska.
Akt ten po przeczytaniu, prze Nas i oświadczającego podpisany został, świadkowie są niepiśmienni.
Ks. Stanisław Lityński

Akt Nr 416
Działo się w Warszawie dnia 14/26 Listopada 1881 roku o godzinie dziesiątej rano.
Stawił się Jan Brzemiński, robotnik, lat 48, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 1032, w obecności: Macieja Brzemińskiego robotnika i Feliksa Stefańskiego stolarza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Warszawie dnia 2/14 Listopada bieżącego roku o godzinie czwartej po południu, z jego prawowitej zony Emilii urodzonej Zalesińska, lat 36 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Walentego Kazanieckiego, nadano imiona FELICJA BARBARA, a rodzicami chrzestnymi byli: Maciej Brzemiński i Marianna Stępniak. Nieprzybycie wcześniejsze dla tego Aktu, nastąpiło z woli rodziców.
Akt ten po przeczytaniu, przez Nas i świadka podpisany został, pierwszy świadek jest niepiśmienny.
[ podpisy własnoręczne]


Akt Nr 141
Działo się w Warszawie w Parafii Św. Andrzeja dnia 20 Czerwca/2 Lipca 1893 roku o godzinie czwartej po południu.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Antoniego Jaczyńskiego, ślusarza, i Franciszka Stasinowskiego, kowala, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie,
zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy:

Jakubem Szeronos, wdowcem po żonie swojej Katarzynie urodzonej Iwanowicz, zmarłej dnia 25 Grudnia/6 Stycznia 1885/1886 roku w Chełmie Gubernia Lubelska;
utrzymującym się z własnych środków, lat 33 mającym, urodzonym w Siedlcach, synem Wojciecha i Apolonii urodzonej Strzałkowska, małżonków; zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Ogrodowej numer 58,

i Marianną Brzemińską, panną przy rodzicach, lat 30 mająca, urodzoną w Szamotach Powiatu Grójeckiego?, córką Jana i Emilii urodzonej Zalesińska małżonków Brzemińskich; zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 74.

Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi głoszone w Parafialnych Kościołach: Św. Jana, Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy i tutejszym: dnia 18,25 Czerwca i 2 Lipca tego roku. Nowo Zaślubieni oświadczyli ,że nie zawarli umowy przedślubnej.
Religijny obrzęd ślubny odprawił Ksiądz Jan Niemira tutejszy Wikariusz. Akt ten po przeczytaniu, przez Nas, drugiego świadka i Nowo Zaślubionego podpisany został.
Przekreślone słowa bez znaczenia.
Ks. Jan Niemira


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 16-07-2010 - 19:28
Temat postu:
Bardzo proszę o przetłumaczenie dwóch aktów urodzenia

Nr 179 Leopold Zygmunt Brzemiński parafia Przemienia Pańskiego
Nr 376 Franciszek Józef Anger parafia Św. Andrzeja

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 3827183970
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 2353073218

Pozdrawiam
Marek
Danecka - 17-07-2010 - 17:01
Temat postu:
Witaj Marku

Akt Nr 179
Działo się w Warszawie w Parafii Przemienienia Pańskiego dnia 19 Listopada/1 Grudnia 1868 roku o godzinie szóstej po południu.
Stawił się osobiście Jan Brzemiński Obywatel, lat 38, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Podwale numer 500 litera ”b”, w obecności: Zygmunta Reiman Obywatela i Józefa Grabowskiego pisarza, obu pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w jego mieszkaniu dnia 3/15 Listopada bieżącego roku o godzinie trzeciej po północy, z jego prawowitej żony Emilii urodzonej Zalesińska, lat 26 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym, nadano imiona: LEOPOLD ZYGMUNT, a rodzicami chrzestnymi byli: Zygmunt Reiman i Józefa Kulesza.
Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez Nas i obecnych podpisany został.
Ks. Bronisław Podolski Wikariusz Parafii Przemienienia Pańskiego
Brzemiński Jan Zygmunt Reiman J.Grabowski

Akt Nr 376
Działo się w Warszawie dnia 10/22 Września 1878 roku o godzinie szóstej po południu.
Stawił się Grzegorz Anger robotnik, lat 55, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Waliców numer 1109, w obecności: Antoniego Kwiatkowskiego tokarza i Panteleona Różyckiego maszynisty, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono dnia 14/26 Sierpnia bieżącego roku z jego prawowitej żony Marianny urodzonej Kostrzewa, lat 30 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Walentego Kazańskiego, nadano imiona: FRANCISZEK JÓZEF, a rodzicami chrzestnymi byli: Antoni Kwiatkowski i Marianna Różycka.
Nie stawiono się w swoim czasie do Aktu zgodnie z wolą rodziców.
Akt ten przeczytano, przez Nas i pierwszego świadka podpisany został, oświadczający i drugi świadek są niepiśmienni.
Antoni Kwiatkowski
Ks. Walenty Kaziński za Proboszcza


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 20-07-2010 - 22:17
Temat postu:
Witam!
Proszę o przetłumaczenie trzech aktów zgonu
Józefa Brzemińska
Waleria Anger
Feliksa Brzemińska
wszyscy parafia Św. Andrzeja


http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 8573558498
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 5042348210
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 7976402882
Dziękuję
Marek
Danecka - 21-07-2010 - 19:59
Temat postu:
Witaj Marku.

Akt Nr 39

Działo się w Warszawie dnia 14/26 Stycznia 1881 roku o godzinie dwunastej w południe.
Stawili się: Jan Brzemiński robotnik i Józef Brzozowski stolarz, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie ósmej wieczorem w Warszawie przy ulicy Krochmalnej pod numerem 1032 umarła Józefa Brzemińska 1 rok i 10 miesięcy mająca, urodzona w Warszawie, córka Jana i Emilii urodzonej Zalesińska małżonków Brzemińskich.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Józefy Brzemińskiej, Akt ten po przeczytaniu przez Nas tylko podpisany został, świadkowie są niepiśmienni.
Ks. Piotr Michalski za Proboszcza


Akt Nr 415

Działo się w Warszawie dnia 24 Września/6 Października 1877 roku o godzinie dziesiątej rano.
Stawili się: Grzegorz Anger robotnik i Ludwik Redlich służący, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli, że dnia dzisiejszego o godzinie siódmej rano w Warszawie przy ulicy Waliców pod numerem 1109 umarła Waleria Anger 2 lata i 9 miesięcy mająca, urodzona w Warszawie, córka Grzegorza i Marianny urodzonej Kostrzewa małżonków Anger.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Walerii Anger, Akt ten po przeczytaniu przez Nas tylko podpisany został, świadkowie są niepiśmienni.
Ks. Stanisław Lipiński za Proboszcza


Akt Nr 677

Działo się w Warszawie dnia 18/30 Grudnia 1881 roku o godzinie dziesiątej rano.
Stawili się: Jan Brzemiński robotnik i Józef Brzozowski stolarz, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie pierwszej po południu przy ulicy Krochmalnej pod numerem 1032 umarła Feliksa Brzemińska 1 miesiąc i 15 dni mająca, urodzona w Warszawie, córka Jana i Emilii urodzonej Zalesińska małżonków Brzemińskich.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Feliksy Brzemińskiej, Akt ten po przeczytaniu przez Nas tylko podpisany został, świadkowie są niepiśmienni.
Ks. Piotr Michalski za Proboszcza


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 23-07-2010 - 18:47
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie aktu Nr 14 z 1912 r. Akt dotyczy prawdopodobnie kupna ziemi przez Franciszka Mamaja wójta Gminy Młociny - dziadka mojej żony.
Byłbym bardzo wdzięczny, dziękuję.

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 0200443314


Pozdrowienia
Marek
Danecka - 23-07-2010 - 23:39
Temat postu:
Witaj Marku.

Nr 14
1912 roku dnia 1 Listopada
Ja, niżej podpisany zarządzający Folwarkiem Wawrzyszew Gminy Młociny Powiatu Warszawskiego i Guberni Warszawskiej, działający na podstawie upoważnienia, oświadczający 1912 roku u Warszawskiego Notariusza Borkowskiego, oddaję[ przekazuję] mieszkańcowi wsi Buraków Mały Gmina Młociny, Powiat Warszawski i Gubernia Warszawska Franciszkowi synowi Stanisława MAMAJOWI w dzierżawę działkę ziemi z Folwarku Wawrzyszew, oznaczoną na planie sporządzonym przez mierniczego ziemi M. Zambrzyckiego w 1912 roku Numer 42 i 43, o powierzchni 12 mórg 0 prętów, z przeznaczeniem powierzchni 5 mórg 80 prętów pod zasiewy, a mianowicie: żyto? 5 mórg 80 prętów, owsa o mórg 0 prętów, począwszy od dnia 1 Października 1913 roku za całkowitą dzierżawną opłatą 360 rubli 0 kopiejek, która zapłacona zostanie w całości przy podpisaniu tychże uzgodnień. Przy czym działka ta ostatnio była zaorana i nawożona.

Ja, Mamaj niniejsza dzierżawę akceptuję i odbieram. Granice działki pokazano mnie i są mi dobrze znane. W przypadku mojego zrzeczenia się dzierżawy nie mam prawa żądać zwrotu zapłaconych przeze mnie w dniu dzisiejszym pieniędzy z tytułu opłaty dzierżawnej.
Oprócz powyższego zobowiązania, ja, Mamaj zobowiązuję się na całą działkę wywozić nawóz.
Niniejsze uzgodnienie[ umowę] napisano w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w biurze Folwarku Wawrzyszew, a drugi przekazany do rąk Mamaja.
[ podpisy]
Zarządzający: Adam Ludwik? Brustman
Dzierżawca: Mamaj Franciszek

Własnoręczność podpisów wyżej wymienionych osób poświadczam.
Wójt Gminy

Pozdrawiam
Danuta
Alan_Jakman - 24-07-2010 - 12:16
Temat postu:
Są to moje pierwsze tego typu akta, napisane jak się nie mylę w języku angielskim proszę o pomoc ich odczytaniu.
http://img841.imageshack.us/i/bartlomie ... patis.jpg/ <--- link do zdjęcia
Na tym zdjęciu chodzi mi o odczytanie 2 linijki z Bartlomiejem Cichoniem.

http://img269.imageshack.us/i/wojciecha ... namar.jpg/ <---link do zdjęcia
Jest to linijka z datą 25 wrzesień albo 1 wrzesień. Chodzi mi o małżeństwo Wojciecha Cichonia i Katarzyny Joniec.

http://img19.imageshack.us/i/wojciechcichonbaptism.jpg/ <---link do zdjęcia
Z góry dziękuje za tłumaczenie.
Pozdrawiam
Alan Jakman Very Happy
Tomek1973 - 24-07-2010 - 12:38
Temat postu:
Linki po przeniesieniu tematu nie działają.
Poza tym, to jest łacina, a nie rosyjski...

pozdrawiam - tomek
Śmiech_Michał - 24-07-2010 - 13:06
Temat postu:
Nie wiem czy w dobrym miejscu to umieszczam, jeżeli nie to przepraszam, próbowałem stworzyć nowy temat, ale coś mi nie wychodziło, nie znam się zbytnio na internecie.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do użytkowników niniejszego forum o pomoc w przetłumaczeniu dwu aktów małżeństwa parafii Zatory z 1882 i 1884 roku. Z góry serdecznie dziękuję.

oto linki:

http://img24.imageshack.us/i/m25z1884ascobryte.jpg/

http://img153.imageshack.us/i/m1z1882asczatory.jpg/
Danecka - 24-07-2010 - 15:21
Temat postu:
Dla michalsmiech:

Akt Nr 25
Psary i Zatory

Działo się we wsi Obryte dnia 27 Sierpnia/8 Września 1884 roku o godzinie drugiej po południu.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Macieja Dumały lat 35 i Jana Szymańskiego lat 33, rolników zamieszkałych we wsi Zatory tejże Parafii, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy:

Janem Jakowickim, kawalerem lat 27 mającym, szeregowcem zwolnionym do rezerwy, 85-go rezerwowego Batalionu Piechoty i Kadry ?; urodzonym we wsi Zatory tejże Parafii i tamże przy matce zamieszkałym, synem nieżyjącego Konstantego Jakowickiego i żyjącej jego żony Karoliny urodzonej Wasik, rolników,

i Ewą Mąka, panną lat 27 mającą, urodzoną i zamieszkałą we wsi Psary tutejszej Parafii, córką Pawła Mąki i nieżyjącej jego żony Marianny urodzonej Kaczmarczyk, rolników.

Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym i Zatorskim Parafialnych Kościołach dnia: 12/24, 19/31 Sierpnia i 26 Sierpnia/7 Września tego roku.
Nowo Zaślubieni oświadczają, że nie zawarli ze sobą umowy przedślubnej. Religijny obrzęd ślubny odprawił Ksiądz Antoni Rychlicki tutejszy Administrator.
Akt ten Nowo Zaślubionym i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Administrator Parafii Obryte Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
Ks. Antoni Rychlicki


Akt Nr 1
Zatory

Działo się w Zatorach dnia 11/23 Stycznia 1882 roku o godzinie dziesiątej rano.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Andrzeja Gołębiewskiego lat 60 i Macieja Domały lat 30, obu gospodarzy zamieszkałych w Zatorach,
zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy:

Aleksandrem Jakowickim, kawalerem lat 22 mającym, urodzonym w Zatorach i tamże przy matce zamieszkałym, synem nieżyjącego Konstantego Jakowickiego i żyjącej jego żony Karoliny urodzonej Wasik,

i Józefą Szymańską, panną lat 21 mającą, córka Wawrzyńca Szymańskiego i jego żony Marianny urodzonej Komka?, urodzoną w Zatorach i tamże przy rodzicach zamieszkałą.

Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszym Parafialnym Zatorskim Kościele w dniach: 27 Grudnia zeszłego roku/ 8 Stycznia tego roku, 3/15 i 10/22 Stycznia tego roku.
Nowo Zaślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej ze sobą nie zawarli. Religijny obrzęd ślubny odprawił w dniu dzisiejszym Ksiądz Jan Gęsty Administrator Zatorskiej Parafii.
Akt ten po przeczytaniu niepiśmiennym obecnym, przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz Jan Gęsty Administrator Zatorskiej Parafii Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

Pozdrawiam
Danuta
Alan_Jakman - 24-07-2010 - 15:31
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie tych akt.

http://img690.imageshack.us/i/bartlomie ... patis.jpg/ <--- link do zdjęcia
Na tym zdjęciu chodzi mi o odczytanie 2 linijki z Bartlomiejem Cichoniem.

http://img37.imageshack.us/i/wojciechan ... namar.jpg/ <---link do zdjęcia
Jest to linijka z datą 25 wrzesień albo 1 wrzesień. Chodzi mi o małżeństwo Wojciecha Cichonia i Katarzyny Joniec.

http://img19.imageshack.us/i/wojciechcichonbaptism.jpg/ <---link do zdjęcia
Z góry dziękuje za tłumaczenie.
Pozdrawiam
Alan Jakman
Sylwia_Hanf - 25-07-2010 - 18:38
Temat postu:
Witam,
akty te wstawil Pan juz do tlumaczen z j.angielskiego ? i tam zostaly Panu przeltumaczone.
Pozdrawiam Sylwia
pen60 - 26-07-2010 - 19:15
Temat postu:
Proszę bardzo o przetłumaczenie aktów urodzenia
Akt 25 Bronisława Brzumińska Kawęczyn parafia Rembertów powiat grójecki
Akt 6 Ignacy Malinowski parafia Skuły
Akt 18 Franciszek Malinowski parafia Skuły

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 6220146002
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 3758724002
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 1906190866


Z góry bardzo dziękuję.
Pozdrowienia
Marek
Danecka - 27-07-2010 - 20:45
Temat postu:
Witaj Marku.

Akt Nr 6 Skuły
Działo się w Skułach dnia 1/13 Lutego 1899 roku o godzinie piątej po południu.
Stawił się Szymon Malinowski gajowy ze wsi Skuły, lat 40 mający, w obecności: Maksymiliana Maciejewskiego lat 30, organisty ze Skuł i Józefa Szostka lat 45, gospodarza ze Skuł, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono dnia 20 Stycznia/1 Lutego tego roku o godzinie szóstej wieczorem, z jego prawowitej żony Marianny urodzonej Januszewska lat 30 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię IGNACY, a rodzicami chrzestnymi byli: Maksymilian Maciejewski i Anastazja Januszewska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz Ludwik Ułasiewicz?

Akt Nr 18 Skuły
Działo się w Skułach dnia 13/25 Marca 1895 roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Szymon Malinowski lat 36, leśniczy, w obecności: Józefa Szostka gospodarza i Józefa M..? karczmarza, obu ze Skuł, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono dnia 9/21 Marca tego roku o godzinie trzeciej rano, z jego prawowitej żony Marianny urodzonej Januszewska lat 30 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym nadano imię FRANCISZEK, a rodzicami chrzestnymi byli: Piotr Piotrkowicz i Marianna Kłosiewicz.
Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ks. Ludwik Ułasiewicz?

Akt Nr 25 Kawęczyn
Działo się we wsi Rembertów dnia 5/17 Marca 1874 roku o godzinie trzeciej po południu.
Stawił się Jan Brzemiński drobny właściciel z Kawęczyna, lat 39 mający, w obecności: Jakuba Obrębalskiego lat 50 i Józefa Stepnowskiego ? lat 47, obu drobnych właścicieli zamieszkałych w Kawęczynie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kawęczynie dnia 27 Lutego/ 10 Marca bieżącego roku o godzinie dziesiątej wieczorem, z jego prawowitej żony Emilii urodzonej Zalesińska, lat 29 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię BRONISŁAWA, a rodzicami chrzestnymi byli: Paweł Królikowski i Bronisława Zalesińska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz K..? Gordowski

Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 30-07-2010 - 17:26
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie z języka rosyjskiego trzech akt urodzenia ze Skuł
Akt nr 39 Feliks Malinowski
Akt nr 47 Marianna Malinowska
Akt nr 55 Anastazja Malinowskahttp://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 7403451922
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 5895681010
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 6893113554

Z góry bardzo dziękuję.
Pozdrowienia
Marek
Danecka - 31-07-2010 - 14:49
Temat postu:
Witaj Marku.
Oto tłumaczenia:

Akt Nr 39 Skuły
Działo się we wsi Skuły dnia 20 Maja/2 Czerwca 1901 roku o godzinie ósmej rano. Stawił się osobiście Szymon Malinowski gajowy, lat 42 mający, w obecności świadków: Józefa Szostek lat 50 i Józefa Knos? Lat 64, obu gospodarzy ze Skuł, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, ze urodziło się ono w Skułach dnia 17/30 Maja bieżącego roku o godzinie dziewiątej wieczorem, z jego prawowitej żony Marianny urodzonej Janiszewska, lat 32 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię FELIKS, a rodzicami chrzestnymi byli: Maksymilian Maciejewski i Marianna Okrasa.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Administrator Parafii Skuły Ksiądz…?

Akt Nr 47 Skuły
Działo się w Skułach dnia 20 Października/1 Listopada 1891 roku w południe.
Stawił się Szymon Malinowski gajowy ze Skulskich *Koziennych Lasów, lat 33 mający, w obecności: Łukasza Tondery i Antoniego Kierzkowskiego, pełnoletnich, drwali zamieszkałych w Skułach, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Skułach dnia 14/26 Października bieżącego roku o godzinie siódmej wieczorem, z jego prawowitej żony Marianny urodzonej Janiszewska, lat 22 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię: MARIANNA, a rodzicami chrzestnymi byli: Jan Tondera i Małgorzata Spieszyńska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez Nas i ojca dziecka podpisany został., świadkowie są niepiśmienni.

* Koziennych- zapis fonetycznie- nie potrafię przetłumaczyć tego słowa

Akt Nr 55 Skuły
Działo się w Skułach dnia 3/15 Grudnia 1889 roku o godzinie pierwsze po południu.
Stawił się Szymon Malinowski strzelec? Ze Skuł, lat 31 mający, w obecności: Grzegorza Malinowskiego i Józefa Millaty?, pełnoletnich rolników ze Skuł, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone tamże, dnia 1 Grudnia o godzinie pierwszej w nocy, z jego prawowitej żony Marianny urodzonej Anuszewska, lat 20 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię ANASTAZJA, a rodzicami chrzestnymi byli: Grzegorz Malinowski i Zofia Malinowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom wszystkim niepiśmiennym, przeczytano.
Ksiądz Józef Kajrunszto? Administrator


Pozdrawiam
Danuta
Danecka - 31-07-2010 - 16:29
Temat postu:
Marku, bardzo mnie frapował ten strzelec.
Jak na zawołanie znalazłam odpowiedź na Forgenie, okazuje się że to nie odosobniony przypadek:

http://forgen.pl/forum/viewtopic.php?f= ... 168#p72168

Myślę, że też Cię to zainteresuje.

Danuta
pen60 - 01-08-2010 - 17:05
Temat postu:
Witam!!!!!
Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie tłumaczenia. Bardzo przybliżyły mnie historię rodziny. Szczególnie cieszę się Danuto za zaangażowanie i wyjaśnieniem w akcie urodzenia Anastazji Malinowskiej jej ojca Szymona Malinowskiego a moim pradziadkiem stanowiska strzelec w lasach państwowych. Pradziadek zajmował stanowisko gajowego, leśniczego ale to było w latach późniejszych. Widocznie, kiedy podejmował pracę stanowisko strzelec było rangą najniższą i początkiem swojej kariery tat wynika z dekretu. Nie znałem wcześniej tych zależności w hierarchi pracowników lesnych.

Pozdrawiam
Marek
pen60 - 05-08-2010 - 21:32
Temat postu:
Bardzo proszę o przetłumaczenie z j. rosyjskiego
Akt małżeństwa nr 26 Tomasz Brzemiński
Akt urodzenia nr. 2 józefa Brzemińska
Akt urodzenia nr.23 Piotr Józef Brzemiński
św.Andrzeja

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 6508996546
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 0456580402
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 3880054290
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 06-08-2010 - 09:02
Temat postu:
Witaj Marku.

Oto tłumaczenia:

Akt Nr 26
Działo się w Warszawie dnia 19/31 Stycznia 1869 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Kazimierza Balbierczyka i Jakuba Sawickiego, ślusarzy, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie - zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy:

Tomaszem Brzemińskim lat 56, wdowcem, służącym, urodzonym we wsi Kawęczyn, synem nieżyjących Kazimierza i Marianny małżonków Brzemińskich; zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Solnej pod numerem 812,

i Marcjanną Karwowską lat 39, panną, służącą, urodzoną we wsi Karwowo Wszebory Powiatu Łomżyńskiego, córką nieżyjących Macieja i Julianny urodzonej Cebrowska małżonków Karwowskich; zamieszkałą w Warszawie pod wyżej podanym numerem.

Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi: 17, 24 i 31 dnia Stycznia bieżącego roku, ogłoszone w tutejszym Parafialnym Kościele.
Nowo Zaślubieni oświadczyli, że umowa przedślubna między nimi nie została zawarta.
Religijny obrzęd ślubny odprawił Ksiądz Piotr Berger Wikariusz tutejszej Parafii.
Akt ten po przeczytaniu przez Nas i narzeczonego podpisany został.

Ks. Stanisław Lityński za Proboszcza

Tomasz Brzemiński


Akt Nr 2
Działo się w Warszawie dnia 22 Grudnia/3 Stycznia 1879 roku/ 1880 roku o godzinie jedenastej rano.
Stawili się : Julian Brzemiński i Franciszek Kwieciński, robotnicy, pełnoletni zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie czwartej po południu w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej pod numerem 999- umarła Józefa Brzemińska 11 miesięcy mająca, urodzona w Warszawie, córka Juliana i Marianny urodzonej Oblękowska małżonków Brzemińskich.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Józefy Brzemińskiej, Akt ten po przeczytaniu przez Nas tylko podpisany został, ponieważ świadkowie są niepiśmienni.
Ks. Stanisław Lityński za Proboszcza

Akt Nr 23
Działo się w Warszawie dnia 8/20 Stycznia 1878 roku o godzinie piątej po południu.

Stawił się Maciej Brzemiński utrzymujący się z własnych środków, lat 38 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Krochmalnej pod numerem 1032, w obecności: Andrzeja Kworowskiego szewca i Juliana Zielińskiego kowala, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 6/18 Stycznia bieżącego roku o godzinie szóstej wieczorem, z jego prawowitej żony Izabelli urodzonej Peter, lat 27 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym przez Księdza Stanisława Lityńskiego, nadano imiona: PIOTR JÓZEF, a rodzicami chrzestnymi byli: Antoni Jaworski i Felicja Niewińska. Akt ten po przeczytaniu przez Nas i świadków podpisany został, ponieważ oświadczający jest niepiśmienny.

Andrzej Kworowski Julian Zieliński

Ks. Stanisław Lityński za Proboszcza


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 10-08-2010 - 11:17
Temat postu:
Witam!!!!
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego:
Akt urodzenia 38 Helena Brzumińska Kawęczyn
Akt urodzenia 173 Zofia Brzemińska św. Andrzeja
Akt urodzenia 142 Aniela Brzemińska św. Andrzeja

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 5953592418

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 3218596498

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 7566686258
Z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 10-08-2010 - 20:30
Temat postu:
Witaj Marku.

Akt Nr 38 Kawęczyn
Działo się we wsi Rembertów dnia 20 Maja/1 Czerwca 1876 roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się osobiście Jan Brzumiński właściciel cząstkowy w Kawęczynie, lat 42 mający, w obecności: Jakuba Obrzymbalskiego lat 50 i Feliksa Zdziarskiego lat 37, obu właścicieli cząstkowych w Kawęczynie,
i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kawęczynie dnia 14/26 Maja bieżącego roku o godzinie siódmej po południu, z jego prawowitej zony Emilii urodzonej Zalesińska, lat 35.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię HELENA, a rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Rosbicki i Marianna Kruszkowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz Kornel Łarbowski

Akt Nr 142
Działo się w Warszawie dnia 2/14 Kwietnia 1879 roku o godzinie czwartej po południu.
Stawił się Julian Brzemiński robotnik, lat 28 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej pod numerem 999E, w obecności: Władysława Mazurkiewicza Mistrza Szewskiego i Pawła Obłękowskiego Służącego, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 26 Stycznia/7 Lutego bieżącego roku o godzinie siódmej wieczorem, z jego prawowitej żony Marianny urodzonej Obłękowska, lat 31.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Piotra Michalskiego nadano imiona: JÓZEFA ANIELA, a rodzicami chrzestnymi byli: Władysław Mazurkiewicz i Marianna Duchat, Paweł Obłękowski i Aniela Lasota.
Nie zeznano tego Aktu w odpowiednim terminie z woli rodziców.
Akt ten po przeczytaniu przez Nas i pierwszego świadka podpisano, drugi świadek i ojciec są niepiśmienni.
Ks. Piotr Michalski za Proboszcza
Władysław Mazurkiewicz


Akt Nr 173
Działo się w Warszawie dnia 10/22 Kwietnia 1880 roku o godzinie szóstej po południu.
Stawił się Maciej Brzemiński utrzymujący się z własnych środków, lat 40 mający , zamieszkały w Warszawie przy ulicy Krochmalnej pod numerem 1032, w obecności: Kazimierza Peliwo Mistrza szewskiego i Andrzeja Piecka zdemobilizowanego żołnierza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie w dniu dzisiejszym o godzinie dziesiątej rano, z jego prawowitej żony Izabelli urodzonej Pater, lat 35.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym prze Księdza Stanisława Lipińskiego nadano imiona: STANISŁAWA ZOFIA, a rodzicami chrzestnymi byli: Kazimierz Peliwo i Marianna Pater.
Akt ten po przeczytaniu przez Nas i pierwszego świadka podpisany został, oświadczający i drugi świadek są niepiśmienni.
Ks. Stanisław Lipiński
Kazimierz Peliwo

Pozdrawiam
Danuta
agnieszka_s - 11-08-2010 - 10:09
Temat postu:
Witam
Bardzo proszę o przetłumaczenie z języka rosyjskiego:
- akt urodzenia nr 1947 - Władysław Szwed
- akt urodzenia nr 1965 - Wiktor Szwed

http://a.imageshack.us/img844/6782/szwedwadyslaw.jpg

http://a.imageshack.us/img36/6445/szwedwiktor.jpg

Serdecznie dziękuję
Agnieszka
Danecka - 12-08-2010 - 11:40
Temat postu:
Witaj Agnieszko

Akt Nr 1947

Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy dnia 14/26 Grudnia 1895 roku o godzinie piątej wieczorem.
Stawił się Władysław Szwed, wyrobnik lat 31 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Wolność pod numerem 17, w obecności Konstantego Rościszewskiego i Jana Kozaka, stolarzy, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie,
i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 26 Października/7 Listopada tego roku o godzinie dziesiątej rano, z jego prawowitej żony Józefy urodzonej Cendrowska, lat 27 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Jana…?, nadano imię WŁADYSŁAW, a rodzicami chrzestnymi byli: Konstanty Rościszewski i Maria Szlachta.
Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Za Proboszcza / podpis nieczytelny/

Akt Nr 1965
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy dnia 16/28 Grudnia 1890 roku o godzinie czwartej po południu.
Stawił się Władysław Szwed murarz lat 24 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Wolność pod numerem 19, w obecności: Wojciecha Cendrowskiego murarza i Władysława Kazanowskiego rymarza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono tutaj w Warszawie pod wyżej zapisanym numerem, dnia 5/17 Grudnia tego roku o godzinie trzeciej po południu, z jego prawowitej żony Józefy urodzonej Cendrowska, lat 28 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Wacława Martwińskiego, nadano imię WIKTOR, a rodzicami chrzestnymi byli: Wojciech Cendrowski i Marianna Blumszajn.
Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Za Proboszcza Parafii ks./ podwis nieczytelny/Pozdrawiam
Danuta
agnieszka_s - 12-08-2010 - 14:04
Temat postu:
Danuto bardzo dziękuję za tłumaczenia, mam jeszcze prośbę o przetłumaczenie:
- akt urodzenia nr 468 – Szwed Józef
- akt urodzenia nr 1386 – Szwed Sabina
- akt zgonu nr 732 – Szwed Sabina
- akt urodzenia nr 314 – Szwed Eugenia
- akt zgonu nr 674 – Szwed Eugenia

http://a.imageshack.us/img443/4061/szwedjzef.jpg
http://a.imageshack.us/img695/1158/szwedsabinaur.jpg
http://a.imageshack.us/img94/6411/szwedsabinazg.jpg
http://a.imageshack.us/img840/9259/szwedeugeniaur.jpg
http://a.imageshack.us/img831/5739/szwedeugeniazg.jpg

Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam
Agnieszka
Danecka - 12-08-2010 - 17:10
Temat postu:
Agnieszko, teraz dwa tłumaczenia,pozostałe wieczorem.

Akt Nr 468

Działo się w Parafii narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy dnia 9/21 Marca 1897 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawił się osobiście Władysław Szwed, wyrobnik lat 32 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Wolność pod numerem 17, w obecności: Walentego Szwed ślusarza i Antoniego Nosler? Szewca, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono pod wyżej wskazanym numerem, dnia 5/17 Marca tego roku o godzinie piątej rano, z jego prawowitej żony Józefy urodzonej Cendrowska, lat 29 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Jana Majewskiego nadano imię JÓZEF, a rodzicami chrzestnymi byli: Walenty Szwed i Józefa Ozimina.
Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Za Proboszcza Ksiądz…?

Akt Nr 314

Działo się w Warszawie w Parafii Przenajświętszej Bogurodzicy dnia 27 Września/9 Października 1892 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawił się osobiście Władysław Szwed murarz, lat 26 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Wolność pod numerem 17, w obecności: Konstantego Dąbrowskiego stolarza i Józefa Grabickiego kołodzieja, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono pod wyżej wskazanym numerem, dnia 21 Sierpnia/2 Września tego roku o godzinie czwartej po południu, z jego prawowitej zony Józefy urodzonej Cendrowska lat 27 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Antoniego Margońskiego? Nadano imię SABINA, a rodzicami chrzestnymi byli: Konstanty Dabrowski i Marianna Więckowska.
Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Za Proboszcza…?

Nazwa ulicy przy jakiej zamieszkiwał Władysław Szwed- to ulica Wolność w XIXw.w Woli, obecnie w Dzielnicy Wola.
Poprawiłam nazwę ulicy w poprzednich tłumaczeniach.


Pozdrawiam
Danuta
Danecka - 12-08-2010 - 21:49
Temat postu:
Agnieszko, ostatnie trzy tłumaczenia:

Akt Nr 732
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy dnia 19/31 Sierpnia 1893 roku o godzinie dziesiątej rano.
Stawili się: Antoni Myszler szewc i Stanisław Grodzicki bednarz, pełnoletni zamieszkali w Warszawie i oświadczyli, że tutaj w Warszawie przy ulicy Wolność pod numerem 17/19 dnia wczorajszego o godzinie ósmej rano umarła Sabina Szwed, przy rodzicach, 1 rok mająca, urodzona w Warszawie, córka Władysława Szwed murarza i Józefy urodzonej Cendrowska, małżonków.
Po przekonaniu się o śmierci Sabiny Szwed Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Za Proboszcz Parafii Ks. Jan Bentkowski

Akt Nr 314

Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy dnia 20 Lutego/4 Marca 1894 roku o godzinie piątej wieczorem.
Stawił się Władysław Szwed zamieszkały w Warszawie przy ulicy Wolność pod numerem 17, w obecności Stanisława Telengi brązownika i Stanisława Grodzickiego bednarza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono pod wyżej wskazanym numerem dnia 12/24 Lutego tego roku o godzinie dziewiątej wieczorem, z jego prawowitej żony Józefy urodzonej Cendrowska, lat 28 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Jana Bentkowskiego nadano imię EUGENIA, a rodzicami chrzestnymi byli: Stanisław Telenga i Antonina Zawierucha.
Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Za Proboszcza Ks. Jan Bentkowski

Akt Nr 674
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy dnia 29 Lipca/ 10 Sierpnia 1895 roku o godzinie dziesiątej rano.
Stawili się: Andrzej Cendrowski i Franciszek Widera wyrobnicy, pełnoletni zamieszkali w Warszawie i oświadczyli, że tutaj w Warszawie przy ulicy Wolność pod numerem 19, dnia wczorajszego o godzinie siódmej rano umarła Eugenia Szwed, przy rodzicach, 1 rok i 5 miesięcy mająca, urodzona w Warszawie, córka Władysława Szwed murarza i Józefy urodzonej Cendrowska, małżonków.
Po przekonaniu się o śmierci Eugenii Szwed, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Za Proboszcza Ksiądz….?

Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 13-08-2010 - 14:09
Temat postu:
witam!!!
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt ur. nr 168 Józef Rozbicki Wszystkich Świętych
Akt ur. nr. 323 Stanisław Brzemiński św. Andrzeja
Akt ur. nr. 355 Tekla Brzemińska św. Andrzeja

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 9697360706
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 1756486146
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 2485547554

Bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 14-08-2010 - 14:37
Temat postu:
Witaj Marku.

Akt Nr 168
Działo się w mieście Warszawa w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dnia 9/31 Marca 1875 roku o godzinie piątej po południu.
Stawił się Jan Rozbicki stróż, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Zielnej pod numerem 1427, lat 44 mający, w obecności: Ksawerego Wasilewskiego stróża i Michała Jamiołkowskiego wyrobnika, obu zamieszkałych w Warszawie,
i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie w jego mieszkaniu dnia 5/17 Marca bieżącego roku o godzinie szóstej wieczorem, z jego prawowitej żony Rozalii urodzonej Brzemińska, lat 45 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię JÓZEF, a rodzicami chrzestnymi byli: Ksawery Wasilewski i Kunegunda Chmielewska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiszącym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. Antoni Rogowski Wikariusz


Akt Nr 323

Działo się w Warszawie w Parafii Św. Andrzeja dnia 1/13 Lipca 1888 roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się: Julian Brzemiński i Józef Klawenber? , obaj dozorcy zamieszkali w Warszawie przy ulicy Chłodnej pod numerem 906 i oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie piątej po południu umarł Stanisław Brzemiński 1 rok i 2 miesiące mający, urodzony w Warszawie, syn Juliana i Marianny urodzonej Obłękowska małżonków Brzemińskich.
Po przekonaniu się o śmierci Stanisława Brzemińskiego Akt ten obecnym niepiszącym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. Fr. Grabowski

Akt Nr 355

Działo się w Warszawie dnia 10/22 Września 1874 roku o godzinie dwunastej w południe.
Stawił się Maciej Brzemiński wyrobnik, lat 32 mający, w obecności: Pawła Magnuszewskiego mistrza szewskiego i Andrzeja Piechowskiego stolarza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie,
I okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 8/20 Września bieżącego roku o godzinie czwartej rano, z jego prawowitej żony Izabeli urodzonej Pater, lat 28 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Walentyna Kazańskiego nadano imiona: TEKLA MICHALINA, a rodzicami chrzestnymi byli: Paweł Magnuszewski i Petronela Pieczynkowska?
*Nie zeznano w odpowiednim czasie tego Aktu z woli rodziców.
Akt ten, po przeczytaniu przez Nas tylko podpisany został- oświadczający i świadkowie są niepiśmienni.
Ks. Walentyn Kazański za Proboszcza


*Zastanawia wpisanie tego zdania do aktu, ponieważ wg podanych dat nie nastąpiło opóźnienie w ochrzczeniu dziecka. Chyba, że błędnie zapisano nazwę miesiąca- albo chrztu albo urodzenia.


Pozdrawiam
Danuta
arnaw7 - 16-08-2010 - 21:46
Temat postu:
Witam,
Proszę o pomoc w przetłumaczeniu aktu chrztu z rosyjskiego.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40c ... 35eb8.html
Filip
Danecka - 17-08-2010 - 08:48
Temat postu:
Witaj arnaw7, na Forum podpisujemy się pod postami, z pewnością masz ładne imię.

A oto tłumaczenie:

Akt Nr 89 Strzemieszyce Wielkie
Działo się we wsi Gołonóg dnia 13/25 Marca 1882 roku o godzinie dwunastej w południe.
Stawił się osobiście Błażej Stradomski dróżnik żelaznej drogi[ kolei], we wsi Strzemieszyce Wielkie zamieszkały, lat 28 mający, w obecności: Teofila Kmiecika lat 29 i Konstantego Musiałka lat 40, obu robotników we wsi Strzemieszyce Wielkie zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Strzemieszyce Wielkie dnia 13/25 Marca bieżącego roku o godzinie pierwszej po południu, z jego prawowitej żony Julianny urodzonej Skorupska, lat 22 mającej.
Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odprawionym przez niżej podpisanego, nadano imiona MARIANNA STANISŁAWA, a rodzicami chrzestnymi byli: wyżej wymieniony Teofil Kmiecik i Anna Dumańska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, a wobec ich niepiśmienności przez Nas podpisany został.
Ks. Gonsiorowski?


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 18-08-2010 - 18:33
Temat postu:
Witam!!
Proszę o przetłumaczenie
akt urodzenia nr 440 Marianny Brzemińskiej, parafia św. Andrzeja
akt urodzenia nr 638 Walerii Brzemińskiej, parafia św. Jana
akt zgonu nr 356 Stanisława Brzemińskiego, parafia św. Jana

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 4756757954
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 2530741218
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 7525102546

Pozdrawiam
Marek
Danecka - 22-08-2010 - 20:45
Temat postu:
Witaj Marku.

Akt Nr 356

Działo się w Warszawie dnia 18/30 Lipca 1872 roku o godzinie trzeciej po południu.
Stawili się: Józef Jachimowicz kuśnierz i Aleksy Górski robotnik, pełnoletni w Warszawie zamieszkali. I oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie piatej po południu w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej pod numerem 177 – umarł Stanisław Brzemiński 1 rok 11 miesięcy mający, urodzony w Warszawie, syn nieżyjącego Tomasza Brzemińskiego i żyjącej Marcjanny urodzonej Karwowska Małżonków.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Stanisława Brzemińskiego, Akt ten przeczytano przy obecnych, przez Nas tylko podpisany został, ponieważ oświadczający są niepiśmienni.
Ks. Franciszek Małatyński p.o Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego


Akt Nr 440

Działo się w Warszawie dnia 28 Listopada/10 Grudnia 1876 roku o godzinie piątej po południu.
Stawił się Julian Brzemiński robotnika, lat 26 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej pod numerem 998 litera „B”?, w obecności: Marcela Woźniaka furmana Emerytalnej Komisji i Franciszka Rogozińskiego robotnika, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 14/26 Listopada bieżącego roku o godzinie dziesiątej rano, z jego prawowitej zony Marianny urodzonej Obłonkowska, lat 28 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Andrzeja …? Nadano imiona: MARIANNA KATARZYNA, a rodzicami chrzestnymi byli: Marcel Woźniak i Józefa Rytke.
Nie zeznano w odpowiednim czasie tego Aktu z woli rodziców.
Akt ten przeczytano i przez Nas tylko podpisany został; oświadczający i obecni są niepiśmienni.
Ksiądz…?


Akt Nr635

Działo się w Warszawie dnia 16/28 Listopada 1868 roku o godzinie trzeciej po południu.
Stawił się osobiście Maciej Brzemiński Obywatel, lat 27, w Warszawie przy ulicy Podwale pod numerem 518 zamieszkały, w obecności: Antoniego Błońskiego służącego i Eustachego Sankiewicza Kościelnego służącego, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia wczorajszego o godzinie piątej po południu, z jego prawowitej żony Izabeli urodzonej Pater, lat 23 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona: WALERIA AGATA, a rodzicami chrzestnymi byli: Antoni Błoński i Agata Kossecka.
Akt ten świadkom obecnym przeczytano, przez Nas podpisany został; ojciec i świadkowie oświadczyli, że pisać nie umieją.
Ks. Władysław Sroczyński p.o. Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 25-08-2010 - 21:24
Temat postu:
Witam!!!!
Bardzo dziękuję za poprzednie tłumaczenia i okazaną pomoc.
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt nr 12 Julian Brzumiński parafia św. Andrzeja
Akt nr 54 Zofia Brzemińska parfia św. Andrzeja
Akt nr 246 Eugeniusz Brzemiński parafia Wszystkich Świętych
Akt nr 264 Leon Kazimierz Piotrowski parafia Wszystkich Świętych

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 9594020338
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 3862817474
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 8105667074
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 4545925314

Dziękuję i pozdrawiam
Marek
Danecka - 26-08-2010 - 08:59
Temat postu:
Witaj Marku

Akt Nr 246

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 13/26 Kwietnia 1914 roku o godzinie siódmej wieczorem.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Bronisława Sanieckiego garbarza i Jana Majer tokarza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie- zawarto w dniu dzisiejszym w tutejszym Kościele religijne Małżeństwo pomiędzy:

Eugeniuszem Brzemińskim kawalerem, krawcem, lat 20 mającym, urodzonym w Warszawie w parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, synem nieżyjącego Szczepana i żyjącej Leokadii urodzonej Zielińska, małżonków Brzemińskich; zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Dzielnej pod numerem 5437 w Parafii Św. Augustyna,

i Janiną Zielińską panną przy Rodzicach, lat 17 mającą, urodzoną w Wydmuchu powiatu Błońskiego, córką żyjących Szczepana i Franciszki urodzonej Bomba/ z domu Bąba/ małżonków Zielińskich; zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem 1902 „W” w tutejszej Parafii.

Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Parafiach: Św. Augustyna i tutejszej, w dniach: 30 Marca/12, 6/19 i 13/26 Kwietnia tego roku.
Nowo Zaślubieni oświadczyli że umowy przedślubnej między sobą nie zawarli.
Ojciec panny dał ustne pozwolenie na zawarcie tego Małżeństwa.
Religijny obrzęd ślubny odprawił Ksiądz Edward Gorczyca tutejszy Wikariusz.
Akt ten po przeczytaniu, przez Nowo Zaślubioną, świadków i przez Nas podpisany został, Nowo Zaślubiony,* matka narzeczonego i ojciec panny pisać nie umieją.
Ks. W. Miechowicz
[ podpisy ]
*Wstawka- dopisek u dołu Aktu.


Akt Nr 54

Działo się w Warszawie w Parafii Św. Andrzeja dnia 22 Stycznia/3 Lutego 1884 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawił się Feliks Brzemiński służący, lat 46 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Krochmalnej pod numerem 988, w obecności: Jana Pykiel służącego i Feliksa Petrykowskiego rzeźnika, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono tutaj w Warszawie, w jego mieszkaniu dnia 11/23 Stycznia tego roku o godzinie dwunastej w nocy, z jego prawowitej żony Katarzyny urodzonej Bojanowska, lat 35 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Władysława Wiśniewskiego, nadano imię ZOFIA, a rodzicami chrzestnymi byli: Jan Pykiel i Marianna Dąbrowska.
Opóźnienie tego Aktu nastąpiło z woli ojca. Akt ten przeczytano niepiśmiennym obecnym, przez Nas podpisany został.
Ks. Władysław Wiśniewski za Proboszcza

Akt Nr 264

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 21 Marca/ 3 Kwietnia 1911 roku o godzinie dziesiątej rano.
Stawili się: Antoni Piotrowski szewc i Dymitr Syromiastnikow Obywatel, pełnoletni zamieszkali w Warszawie i oświadczyli, że w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem 1191 „ab”, wczoraj o godzinie siódmej wieczorem umarł Leon Kazimierz Piotrowski, żonaty, szewc, lat 46 mający, urodzony w gubernialnym mieście Piotrkowie, syn Mateusza i Emilii urodzonej Burakowska, małżonków Piotrowskich; pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Antoninę urodzoną Magnuszewska.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Leona Kazimierza Piotrowskiego Akt ten obecnym przeczytano, przez nich i przez Nas podpisany został.
Ks. W. Miechowicz Wikariusz
[ podpisy]

Pozdrawiam
Danuta
Danecka - 26-08-2010 - 09:28
Temat postu:
Marku, ostatnie tłumaczenie:

Akt Nr 12

Działo się w Warszawie dnia 18/30 Stycznia 1876 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Marcina Woźniaka …? Emerytalnej Komisji i Piotra Kwiatkowskiego malarza pokojowego, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie- zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy:

Julianem Brzemińskim lub Brzumińskim lat 25 mającym, kawalerem, służącym, urodzonym w Warszawie, synem rodziców z imienia nieznanych, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Krochmalnej pod numerem 999,

i Marianną Obłąkowską, panną, służącą, lat 29 mającą, urodzoną we wsi Żukowo, córką Wawrzyńca i Franciszki urodzonej Wojcicka, małżonków Obłąkowskich; zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Krochmalnej pod numerem 995.

Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi 9-go,16-go i 23-go dnia Stycznia bieżącego roku, ogłoszone w tutejszym Parafialnym Kościele.
Nowo Zaślubieni oświadczają, że umowy przedślubnej ze sobą nie zawarli. Religijny obrzęd ślubny odprawił Ksiądz Stefan Łuniewski Wikariusz miejscowego Parafialnego Kościoła.
Akt ten przeczytano, przez Nas i drugiego świadka podpisany został, Nowo Zaślubieni i pierwszy świadek pisać nie umieją.
Ks. Stefan Łuniewski za Proboszcza
Piotr Kwiatkowski

Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 27-08-2010 - 22:23
Temat postu:
Witam!!!!!
Serdeczna prośba o przetłumaczenie.
Akt 102 Jan Michał Brzemiński parafia Przemienia Pańskiego
Akt 496 Wojciech Brzemiński parafia Wszystkich Świętych
Akt 654 Stanisław Brzemiński parafia Wszystkich Świętych

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 8314147314
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 6399748658
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 4096187634

Dziękuję
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 28-08-2010 - 12:12
Temat postu:
Witaj Marku.

Akt Nr ?
Działo się w Warszawie w Kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dnia 26 Kwietnia/8Maja 1887 roku o godzinie piątej po południu.
Stawił się Julian Brzemiński wyrobnik lat 37 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Okopowej pod numerem 1172 litera „K”, w obecności: Jana Popińskiego wyrobnika i Konstantego Nawrockiego kościelnego sługi, obu zamieszkałych Warszawie, pełnoletnich, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w jego mieszkaniu dnia 23 Kwietnia/5 Maja tego roku o godzinie trzeciej po południu, z jego prawowitej zony Marianny z Obłękowskich, lat 39 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię STANISŁAW, a rodzicami chrzestnymi byli: Jan Poniński i Antonina Bartosiewicz.
Akt ten po przeczytaniu, przez Nas i drugiego świadka podpisany został, oświadczający i pierwszy świadek pisać nie umieją.

Ks. Wincenty Miechowicz

Konstanty Nawrocki


Akt Nr 496
Działo się w Warszawie w kancelarii Parafii Wszystkich Świetnych dnia 25 Marca/6 Kwietnia 1885 roku o godzinie siódmej po południu.
Stawił się Julian Brzemiński wyrobnik lat 35 majaczy, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Okopowej pod numerem 1172 litera „K” , w obecności: Stanisława Grala wyrobiska i Tomasza Taras furmana, obu zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich, i okazał Nam dziecię płci emskiej oświadczając, że urodziło się ono w jego mieszkaniu dnia 20 Marca/1 Maja bieżącego roku o godzinie jedenastej w nocy, z jego prawowitej zony Marianny z Obłękowskich, lat 37 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię WOJCIECH, a rodzicami chrzestnymi byli: Stanisław Grala i Józefa Taras. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas podpisany został.
Ks. Julian Biały Wikariusz


Akt Nr 102
Działo się w Parafii Przemienienia Pańskiego dnia 11/23 Czerwca 1871 roku o godzinie pierwszej po południu.
Stawił się Maciej Brzemiński Obywatel, lat 29 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Podwale w domu pod numerem 500, w obecności: Michała Pater Obywatela i Łukasza Króla Służącego, obu pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w jego mieszkaniu dnia 11/23 Czerwca bieżącego roku o godzinie jedenastej rano, z jego prawowitej żony Izabeli urodzonej Pater, lat 26 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona: JAN MICHAŁ, a rodzicami chrzestnymi byli: Michał Pater i Prakseda Kańska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, a następnie przez Nas tylko podpisany został.
Ks. Bronisław Nadolski Wikariusz Parafii Przemienienia Pańskiego


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 31-08-2010 - 14:59
Temat postu:
Witam!!!!
Proszę o przetłumaczenie:
Akty urodzenia z parafii Wszystkich Świętych
Nr 468 Teodora Brzemińska
Nr 1502 Irena Brzemińska
Nr 1188 Władysław Brzemiński
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 8076764738
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 4906272530
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 2758246610

Z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 01-09-2010 - 09:26
Temat postu:
Witaj Marku.

Akt Nr 1502
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 30 Czerwca/ 13 Lipca 1902 roku o godzinie siódmej wieczorem.
Stawił się Ignacy Brzemiński kurier, lat 28 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem 5948, w obecności: Stefana Bielińskiego kuriera i Jana Kamińskiego służącego, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 18 Czerwca/1 Lipca tego roku o godzinie czwartej po południu, z jego prawowitej żony Klotyldy urodzonej Chrzanowska, lat 24 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię IRENA, a rodzicami chrzestnymi byli: Stefan Bieliński i Stanisława Puczyńska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. J. Biały Wikariusz

Akt Nr 468
Działo się w Warszawie w kancelarii parafii Wszystkich Świętych dnia 27 Marca/ 8 Kwietnia 1883 roku o godzinie piątej popołudniu.
Stawił się Jan Brzemiński wyrobnik, lat 32 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem 1243 litera „a”, w obecności: Marcina Woźniaka woźnego Emerytalnej Komisji i Antoniego Kurasiewicza wyrobnika, obu zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu dnia 20 Marca/1 Kwietnia tego roku o godzinie szóstej wieczorem, z niego i z jego prawowitej żony Marianny urodzonej Obłonkowska, lat 35 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię TEODORA, a rodzicami chrzestnymi byli: Marcin Woźniak i Apolonia Obłonkowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. Józef Kraszczyński Wikariusz

Akt Nr 1188
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 6/18 Czerwca 1899 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawił się Ignacy Brzemiński kurier, lat 26 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pańskiej 6948, w obecności: Władysława Miedzianek kuriera i Michała Zabłockiego kotlarza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu dnia 15/27 Maja tego roku o godzinie szóstej wieczorem, z jego prawowitej żony Klotyldy urodzonej Chrzanowska.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię WŁADYSŁAW, a rodzicami chrzestnymi byli: Władysław Miedzianek i Teofila Basińska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. W. Miechowicz Wikariusz

Pozdrawiam
Danuta
wojtekcell - 01-09-2010 - 10:32
Temat postu:
Witam

Bardzo proszę o przetłumaczenie aktów

akt chrztu 03.07.1904 Janina Flantowicz Orzeszków parafia Uniejów
http://www.wcellmer.evbox.pl/Orzeszkow_1904.jpg

akt chrztu 14.10.1880 Józefa Łysiak Skotniki parafia Uniejów
http://www.wcellmer.evbox.pl/Uniejow_1880.jpg

akt ślubu 07.11.1898 Edward Flantowicz i Józefa Łysiak parafia Uniejów
http://www.wcellmer.evbox.pl/Skotniki_1898.jpg

z góry dziękuje
Wojtek
Danecka - 01-09-2010 - 12:58
Temat postu:
Witaj Wojtku.

Akt Nr 171 Orzeszków
Działo się w Osadzie Uniejów dnia 27 Czerwca/10 Lipca 1904 roku o godzinie pierwszej popołudniu.
Stawił się Edward Flantowicz murarz z Orzeszkowa, lat 28 mający, w obecności: Stanisława Tylkiego lat 35 i Józefa Pajora lat 40, obu rolników z Orzeszkowa, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Orzeszkowie dnia 20 Czerwca/3 Lipca tego roku o godzinie pierwszej po północy, z jego prawowitej zony Józefy urodzonej Łysiak, lat 22 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię JANINA, a rodzicami chrzestnymi byli: Ignacy Rataj i Bogumiła Haruba. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ks. T. Bukowski Proboszcz Uniejowski

Akt Nr 200 Skotniki
Działo się w Osadzie Uniejów dnia 2/14 Października 1880 roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Wawrzyniec Łysiak robotnik ze Skotnik, lat 42 mający, w obecności Józefa Kałuckiego lat 50 i Antoniego Chmieleckiego lat 48, obu rolników ze Skotnik, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Skotnikach dnia dzisiejszego o godzinie dziesiątej rano, z jego prawowitej żony Marianny urodzonej Gościk, lat 35 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię JÓZEFA, a rodzicami chrzestnymi byli: Wawrzyniec Żabiński i Antonina Wiśniewska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ks. T. Bukowski Proboszcz Uniejowski

Akt Nr42 Skotniki

Działo się w Osadzie Uniejów dnia 26 Października/ 7 Listopada 1898 roku o godzinie dziesiątej rano.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Józefa Augustyniaka rolnika ze Skotnik, lat 38 i Władysława Umińskiego? Rolnika z Wielenina, lat 23- zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy:

Edwardem Flantowicz lat 23, kawalerem, urodzonym i zamieszkałym u matki wdowy, robotnicy w Wieleninie Parafii Wielenin, synem nieżyjącego Wojciecha i żyjącej Julianny z Zielińskich małżonków Flantowicz,

i Józefą Łysiak lat 18 mającą, panną, urodzoną i zamieszkałą u rodziców w Skotnikach, córką Wawrzyńca robotnika i Marianny z Gościków małżonków Łysiak.

Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Parafiach Wielenin i tutejszej: 11/23, 18/30 i 25 Października/ 6 Listopada bieżącego roku. Nowo Zaślubieni oświadczyli, że nie zawarli ze sobą umowy przedślubnej. Pozwolenie ojca Nowo Zaślubionej, obecnego przy Akcie udzielone zostało ustnie.
Religijny obrzęd ślubny odprawił niżej podpisany Proboszcz Parafii.
Akt ten po przeczytaniu obecnym niepiśmiennym, przez Nas tylko podpisany został.
Ks. Zygmunt Jabłoński?


Pozdrawiam
Danuta
wojtekcell - 01-09-2010 - 20:32
Temat postu:
Bardzo dziekuje i prosze o przetlumaczenie jeszcze jednego aktu slubu

Wincenty Hyb i Teofili Gluszynskiej 24.02.1903
http://www.wcellmer.evbox.pl/swStanislaw_1903.jpg

Wojtek
Danecka - 01-09-2010 - 23:21
Temat postu:
Wojtku, oto tłumaczenie:
Akt Nr 108 Czyste

Działo się w Wolskiej Parafii dnia 11/24 Lutego 1903 roku o godzinie dziesiątej rano.
Oznajmiamy, że w obecności pełnoletnich świadków: Adama Fronczaka i Wincentego Płosajkiewicza, obu kościelnych służących, zawarto dnia dzisiejszego religijny związek małżeński pomiędzy:

Wincentym Janem Hyb, kawalerem lat 33 mającym, zarządcą, w Czyste zamieszkałym, urodzonym w Grójeckiej Parafii, synem Mateusza i Małgorzaty z Woźniaków, małżonków Hyb,

i Teofilą Głuszyńską, panną lat 27 mającą, w Czyste zamieszkałą, urodzoną w Parafii Potworów, córką Piotra i Jadwigi z Litwińskich, małżonków Głuszyńskich.

Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym Parafialnym Kościele: 18, 25 Stycznia, 1 Lutego tego roku. Nowo Zaślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawarli.
Oświadczyli także, że przyczyną zawarcia przez nich małżeństwa jest syn Eugeniusz urodzony 18/30 Grudnia 1896 roku w Parafii Św. Aleksandra w Warszawie; niniejszym Aktem Małżeństwa uznają go za swojego własnego i w oparciu o Art. 291 Kodeksu Cywilnego Carstwa Polskiego przyznają jemu pochodzenie i prawa prawowitego dziecka.
Religijny obrzęd ślubny odprawił tutejszy Ksiądz Wikariusz Stanisław Suchański.
Akt ten obecnym przeczytano, przez nas i przez nich podpisany został.
Ksiądz……?
[podpisy zaślubionych]

Pan Młody podpisał się nazwiskiem „Chyb”

Pozdrawiam
Danuta
wojtekcell - 02-09-2010 - 21:23
Temat postu:
Pani Danuto

Dziki pomocy uczestników forum mam kolejny akt urodzenia czy moge prosic o jego tlumaczenie

http://www.wcellmer.evbox.pl/NN.jpg

Wojtek
Danecka - 02-09-2010 - 22:55
Temat postu:
Wojtku oto tłumaczenie:

Nr 1106
Działo się w Warszawie w Parafii Św. Aleksandra dnia 8/30 Grudnia 1896 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawiła się Joanna Lingnau żona szewca, lat 44 mająca, w Warszawie zamieszkała, w obecności Adama Nowaka krawca i Józefa Kobryń stolarza, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, i okazała Nam dziecię płci męskiej urodzone w Warszawie przy ulicy Kruczej pod numerem 1694 litera A w dniu dzisiejszym o godzinie trzeciej rano, oświadczając że urodziło się ono z Teofili Głuch niezamężnej wyrobnicy, 18 lat mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię EUGENIUSZ, a rodzicami chrzestnymi byli: Adam Nowak i Joanna Lingnau.
Akt ten po przeczytaniu przez Oświadczającą, Świadków i przez Nas podpisany został.
Ksiądz./-/ podpis nieczytelny
Adam Nowak Joanna Lingnau Józef Kobryń

Dopisek na marginesie Aktu:

Wymienione w tym Akcie dziecko Eugeniusz- uznane zostało prawowitym synem przez rodziców swoich Wincentego Hyb i Teofilę Głuch także Głuszyńska, Aktem Małżeństwa Numer 108 sporządzonym w Wolskiej Parafii Św. Stanisława dnia 11/24 Lutego 1903 roku.
Miasto Warszawa dnia 13/26 Sierpnia 1903 rok
[Podpis Księdza nieczytelny]

Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 03-09-2010 - 18:27
Temat postu:
Witam !!
Proszę bardzo o prztłumaczenie aktów urodzenia.
Akt 180 Stanisław Brzemiński parafia Przemienia Pańskiego
Akt 785 Julia Piotrowska parafia Wszystkich Świętych
Akt 2832 Waleria Piotrowska parafia Wszystkich Świętych

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 2863844162
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 6908408834
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 9700050114

Dziękuję z góry
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 06-09-2010 - 14:41
Temat postu:
Witaj Marku

Akt Nr 2832
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 16/29 Grudnia 1902 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawił się Leon Kazimierz/dwóch imion/ Piotrowski majster szewski lat 38 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem 1221/1222, w obecności: Walentego Jaszcz malarza i Władysława Czarnockiego szewca, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 28 Listopada/ 11 Grudnia tego roku o godzinie piątej po południu, z jego prawowitej żony Antoniny z Magnuszewskich, lat 38 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię WALERIA, a rodzicami chrzestnymi byli: Walenty Jaszcz Stanisława Białobrzeska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. W. Miechowicz Wikariusz

Akt Nr 785
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 3/15 Kwietnia 1906 roku o godzinie siódmej wieczorem.
Stawił się Leon Kazimierz/ dwóch imion/ Piotrowski szewc, lat 41 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem 1191 ab, w obecności: Józefa Kodytel szewca i Pawła Głodowskiego służącego, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 1/14 Lutego tego roku o godzinie siódmej rano, z jego prawowitej żony Antoniny z Magnuszewskich.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię JULIA, a rodzicami chrzestnymi byli: Józef Kodytel i Helena Czarnocka.
Akt ten po przeczytaniu, przez Nas, oświadczającego i jednego świadka podpisany został, drugi- niepiśmienny.
Leon Piotrowski Józef Kodytel
Ks. W. Miechowicz Wikariusz

Akt Nr 180
Działo się w Warszawie w Parafii Przemienienia Pańskiego dnia 1/13 Listopada 1870 roku o godzinie piątej po południu.
Stawiła się Felicja Zegarska Akuszerka, lat 38 mająca, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Dunaj w domu pod numerem 148, w obecności: Stanisława Koszela utrzymującego się z własnych środków i Łukasza Króla Kościelnego sługi, obu pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie,
I okazała Nam dziecię płci męskiej urodzone w tutejszym mieście Warszawa przy ulicy Podwale w domu pod numerem 500, dnia 14/26 Sierpnia bieżącego roku o godzinie szóstej po południu, oświadczając że jest ono zrodzone z Tomasza Brzemińskiego zmarłego w Sierpniu tego roku, i z jego prawowitej żony Marcjanny urodzonej Karwowska, lat 41 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona: STANISŁAW CEZARY, a rodzicami chrzestnymi byli: Stanisław Koszela i Izabella Różana. Asystowali: Adam Różański i Antonina Bykowska.
Akt ten oświadczającej i obecnym przeczytano i następnie przez Nas i obecnych podpisany został.
Akt ten opóźniony został z powodu choroby matki.
Ks. Bronisław Podolski Wikariusz Parafii Przemienienia Pańskiego
Felicjanna Zegarska Stanisław Koszela Łukasz Król

Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 09-09-2010 - 20:13
Temat postu:
Witam!!!
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie trzech Aktow urodzenia z parfii Wszystkich Świętych
akt 170 Lucjan Mroziewicz
akt 177 Ignacy Zabłocki
akt 819 Stanisław Zabłocki
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 2520739154
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 5144830210
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 7815737954
Bardzo dziękuję za okazaną pomoc

Pozdrowienia
Marek
Danecka - 10-09-2010 - 09:25
Temat postu:
Witaj Marku.

Akt Nr 170
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 12/24 Stycznia 1897 roku o godzinie piątej popołudniu.
Stawił się Edward Mroziewicz Majster Szewski, lat 33 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Grzybnej pod numerem 1049, w obecności Jana Różyckiego Obywatela i Feliksa Mroziewicza Szewca, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu dnia 26 Grudnia zeszłego roku/ 7 Stycznia tego roku o godzinie drugiej rano, z jego prawowitej żony Tekli Michaliny urodzonej Brzemińska, lat 22 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano/ dwa/ imiona: LUCJAN JULIAN, a rodzicami chrzestnymi byli: Jan Różycki i Józefa Zielińska. Akt te oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez Nich i przez Nas podpisany został.
Edward Mroziewicz Jan Różycki Feliks Mroziewicz
Ks. Wincenty Miechowicz Wikariusz

Akt Nr 177
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 14/27 Stycznia 1901 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawił się Michał Zabłocki kotlarz, lat 35 mający, zamieszkały w Warszawie przy Placu Witkowskiego pod numerem 1147 d/X?, w obecności Władysława Szabelskiego polerownika i Józefa Zbierskiego murarza, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 25 Grudnia zeszłego roku/ 7 Stycznia tego roku o godzinie piątej rano, z jego prawowitej żony Anny urodzonej Brzemińska, lat 32 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię IGNACY, a rodzicami chrzestnymi byli: Władysław Szabelski i Pelagia Pietrzak.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. W. Miechowicz Wikariusz
[ w tym akcie zapisując datę sporządzenia aktu i datę urodzenia dziecka , przyjęto różnicę 13 dni między kalendarzami juliańskim i gregoriański. W poprzednim akcie- przyjęto różnicę 12 dni.]

Akt Nr 819
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 12/24 Kwietnia 1898 roku o godzinie czwartej po południu.
Stawił się Michał Zabłocki kotlarz, lat 33 mający, zamieszkały w Warszawie przy Placu Witkowskiego pod numerem 1147 d/X?, w obecności Piotra Jaworskiego szlifierza i Ignacego Brzemińskiego ślusarza, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie w jego mieszkaniu dnia 2/14 Marca tego roku o godzinie piątej po południu, z jego prawowitej żony Anny urodzonej Brzemińska, lat 35 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię STANISŁAW, a rodzicami chrzestnymi byli: Piotr Jaworski i Klotylda Chrzanowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. Wincenty Miechowicz Wikariusz


Pozdrawiam
Danuta
Danecka - 13-09-2010 - 19:24
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie z języka rosyjskiego
Basiu, możesz przesłac na mój adres:
danecka46@o2.pl

Pozdrawiam
Danuta
Mielnikowa_Lada - 13-09-2010 - 19:59
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie z języka rosyjskiego
Albo na mój: ladajar@mail.ru sproboje/Pozdrawiam/LAda
pen60 - 17-09-2010 - 17:21
Temat postu:
Witam!!!
Proszę o przetłumaczenie trzech aktów urodzenia z rosyjskiego
parafia Wszystkich Świętych
Nr 2589 Ignacy Brzemiński
Nr 777 Helena Brzemińska
Nr 1715 Wacław Buza

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 3657520050
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 5887361522
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 7995255938

Z góry za okazaną pomoc dziękuję
Marek
Danecka - 18-09-2010 - 08:39
Temat postu:
Witaj Marku

Nr 777
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 5/17 Kwietnia 1898 roku o godzinie piątej po południu.
Stawił się Szczepan Brzemiński murarz, lat 33 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem 1174, w obecności: Teofila Domińskiego oficjalisty i Ignacego Brzemińskiego ślusarza, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie – i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu, dnia 18 Lutego/2 Marca bieżącego roku o godzinie jedenastej w nocy, z jego prawowitej żony Leokadii urodzonej Zielińska, lat 30 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię HELENA, a rodzicami chrzestnymi byli: Teofil Domiński i Pelagia Trojanowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. Wincenty Miechowicz Wikariusz

Nr 2589
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 12/25 Grudnia 1900 roku o godzinie trzeciej po południu.
Stawił się Ignacy Brzemiński kurier, lat 26 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem 5948, w obecności: Walentego Pietrzaka wyrobnika i Władysława Szabelskiego szlifierza, pełnoletnich , zamieszkałych w Warszawie – i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 25 Listopada/8 Grudnia tego roku o godzinie drugiej po południu, z jego prawowitej żony Klotyldy urodzonej Chrzanowska, lat 22 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię IGNACY, a rodzicami chrzestnymi byli: Walenty Pietrzak i Franciszka Stróżewska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. W. Miechowicz Wikariusz

Nr 1715
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 20 Września/3 Października 1909 roku o godzinie dziesiątej rano.
Stawił się Józef Buza dozorca, lat 26 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Siennej pod numerem 1900 N, w obecności: Franciszka Demborowskiego dozorcy i Pawła Głodowskiego służącego, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie – i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodzi losie ono w Warszawie dnia 14/27 Września tego roku o godzinie dziesiątej wieczorem, z jego prawowitej żony Michaliny urodzonej Brzemińska, lat 27 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię WACŁAW, a rodzicami chrzestnymi byli: Franciszek Demborowski i Małgorzata Buza.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. W. Miechowicz Wikariusz

Pozdrawiam
Danuta
Roszkowska_Agnieszka - 18-09-2010 - 16:26
Temat postu:
Witam
Proszę o przetłumaczenie czterech aktów urodzenia z języka rosyjskiego
parafia Wszystkich Świętych

nr 766 Stanisława Roszkowska http://picasaweb.google.com/klasatrzyce ... 1450970130
nr 31 Marian Roszkowski http://picasaweb.google.com/klasatrzyce ... 4735041874
nr 622 Leon Frumencjusz Roszkowski http://picasaweb.google.com/klasatrzyce ... 3219290290
nr 2213 Eugeniusz Roszkowski http://picasaweb.google.com/klasatrzyce ... 8335322466

Pozdrawiam
Agnieszka
arnaw7 - 18-09-2010 - 18:21
Temat postu:
Witam,
Prosiłbym o przetłumaczenie napisów z odwrotu zdjęcia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c03 ... 2494a.html
Pozdrawiam Filip
Danecka - 18-09-2010 - 19:59
Temat postu:
Filipie witaj,
napis przetłumaczony:

"Artystyczne fotografie - Renbela
w Bobrujsku
negatywy przechowuje się"

Spójrz na ten link:

http://www.starafotografia.pl/index.php ... JE_MENU=21

Pozdrawiam
Danuta
Danecka - 18-09-2010 - 21:53
Temat postu:
Witaj Agnieszko.
Tłumaczenia- nie spisywałam dopisków w j. polskim, znajdujących się na marginesach Aktów:

Nr 31
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 24 Grudnia 1908 roku/ 6 Stycznia 1909 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawił się Franciszek Roszkowski właściciel dorożki, lat 43 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem 1185; w obecności: Adama Ostalskiego kowala i Pawła Głodowskiego służącego, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie – i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 10/23 Grudnia 1908 roku o godzinie czwartej rano, z jego prawowitej żony Stanisławy urodzonej Kalinowska, lat 33 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię MARIAN, a rodzicami chrzestnymi byli: Adam Ostalski i Helena Popławska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. W. Miechowicz Wikariusz


Nr 622
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 17/30 Marca 1902 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawił się Franciszek Roszkowski lat 36mający, [wstawka w j. polskim] / Franciszek Roszkowski/, właściciel dorożki, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Miedzianej pod numerem 5038; w obecności: Frymencjusza Kowalskiego snycerza i Sebastiana Kraft kowala, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie – i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 9/22 Lutego tego roku o godzinie drugiej po południu, z jego prawowitej żony Stanisławy urodzonej Kalinowska, lat 24 mającej
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano / dwa / imiona: LEON FRYMENCJUSZ, a rodzicami chrzestnymi byli: Frymencjusz Kowalski i Adela Kalinowska.
Akt ten opóźniony został z powodu zajęć Ojca, po przeczytaniu przez Nas i świadków podpisany został, oświadczający jest niepiśmienny.

Frymencjusz Kowalski Sebastian Kraft Ks. W. Miechowicz

Wstawka przy końcu treści Aktu: „ podkreślone słowa bez znaczenia”

[ szukając w Internecie imienia „ Frymencjusz” trafiłam na to: link- http://www.fdf.pl/grawer/

Nr 2113
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 8/20 Listopada 1897 roku o godzinie dziewiątej rano.
Stawił się Walenty Pawlak….. [ ten Akt nie dotyczy Eugeniusza Roszkowskiego]


Nr 766
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 3/16 Kwietnia 1906 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawił się Franciszek Roszkowski właściciel dorożki, lat 41 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem 1185; w obecności: Jana Roszkowskiego rolnika i Pawła Głodowskiego służącego, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie- i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dnia 16/29 Października zeszłego roku o godzinie dziewiątej wieczorem, z jego prawowitej żony Stanisławy urodzonej Kalinowska, lat 29 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię STANISŁAWA, a rodzicami chrzestnymi byli: Jan Roszkowski i Leokadia Ołtarzewska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. W. Miechowicz Wikariusz

Pozdrawiam
Danuta
Roszkowska_Agnieszka - 18-09-2010 - 22:11
Temat postu:
Bardzo dziękuję i już się poprawiam - pomyliłam numery:)

Właściwy to 2213, załączam link: http://picasaweb.google.com/klasatrzyce ... 1487897314

Pozdrawiam
Agnieszka
Danecka - 19-09-2010 - 13:06
Temat postu:
Witaj Agnieszko.

Akt Nr 2213

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 23 Listopada/5 Grudnia 1897 roku o godzinie siódmej wieczorem.
Stawił się Franciszek Roszkowski dorożkarz, lat 31 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Prostej pod numerem 1169; w obecności: Michała Kalinowskiego urzędnika i Walerego Przedpełskiego szewca, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie – i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu dnia 15/27 Listopada tego roku o godzinie dziewiątej rano, z jego prawowitej żony Stanisławy urodzonej Kalinowska, lat 21 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię EUGENIUSZ, a rodzicami chrzestnymi byli: Michał Kalinowski i Cecylia Kalinowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez Nas i świadków podpisany został.
Michał Kalinowski Walenty Przedpełski
Ks. Wincenty Miechowicz Wikariusz

Pozdrawiam
Danuta
jurek49 - 21-09-2010 - 08:54
Temat postu:
Witam.

Proszę o przetłumaczenie z języka rosyjskiego akt ślubu:

miejscowość Kowale (parafia Praszka) Walenty Pilarczyk i Katarzyna Owczarek

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c4 ... 205e2.html

Pozdrawiam Jurek R.
Danecka - 21-09-2010 - 19:34
Temat postu:
Witaj Jurku.

Oto tłumaczenie:

Akt Nr 3
Działo się w Osadzie Praszka dnia 31 Grudnia/12 Stycznia 1895 roku o godzinie pierwszej po południu.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Kazimierza Owczarek lat 45 i Walentego Owczarek lat 33, obu szewców zamieszkałych w Praszce- zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy:

Walentym Józefem Pilarczyk, kawalerem lat 29 mającym, służącym, zamieszkałym w Kowalach, urodzonym we wsi Kamionka Parafia Bolesławiec, synem Józefa i Katarzyny urodzonej Pokora, małżonków Pilarczyków, służących,

i Katarzyną Owczarek, panna lat 22 mającą, zamieszkała przy rodzicach i urodzoną w Kowalach, córka Franciszka i Julianny urodzonej Tabaka, małżonków Owczarków, rolników.

Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym Parafialnym Kościele, a mianowicie: 17/29 Grudnia zeszłego roku, 24 Grudnia/5 Stycznia i 31 Grudnia/12 Stycznia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli ze sobą umowy przedślubnej.
Religijny obrzęd ślubny odprawił Księdza Antoni Korzybski Wikariusz Parafii w Praszce.
Akt ten Nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Urzędnik utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego Ks. Korzybski

Pozdrawiam
Danuta
jurek49 - 22-09-2010 - 20:16
Temat postu:
Witam.

Jeszcze jeden akt do przetłumaczenia:

akt urodzenia Owczarek Katarzyna nr 193 Kowale parafia Praszka - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/663 ... a5e67.html
Danecka - 23-09-2010 - 21:06
Temat postu:
Witaj Jurku.

Tłumaczenie aktu chrztu:

Nr 193 Kowale
Działo się w Osadzie Praszka dnia 18/30 Listopada 1873 roku o godzinie dziesiątej rano.
Stawił się osobiście Franciszek Owczarek lat 30 mający, Osadnik zamieszkały w Kowalach, w obecności: Marcina Nogi lat 35 i Ignacego Mistygacz lat 36, Osadników zamieszkałych w Kowalach – i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kowalach dnia 12/24 Listopada bieżącego roku o godzinie piątej rano, z jego prawowitej żony Julianny urodzonej Tabaka, lat 23 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię KATARZYNA, a rodzicami chrzestnymi byli: Marcina Noga i Karolina Jasna.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ks. Kaszubowski


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 23-09-2010 - 21:44
Temat postu:
Witam!
Mam do przetłumaczenia
Akt urodzenia nr28 Stanisław Mamaj Łomianki
Akt zgonu nr 153 Stefania Brzumińska parafia Wszystkich Świętych
Akt zgonu nr 269 Feliks Brzemiński parafia Wszystkich Swiętych

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 8244876146
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 3847659922
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 1605092850

Z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
Jadczak_Anna - 23-09-2010 - 21:46
Temat postu:
Bardzo proszę o tłumaczenia następującycch aktów urodzeń
- Hieronim Gawęcki, Stara Łomża, 1877
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/na8 ... directlink

- Marianna Ustaszewska, Stara Łomża, 1886
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/Uvu ... directlink

- Stanisława Wałkuska, Moczydło, 1885
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/zF7 ... directlink

- Teodor Małachowski, Kupiski, 1887
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/bcz ... directlink

- Jadwiga Katarzyna Pikulińska, Kolno, 1895
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/nV- ... directlink

- Bronisława Borecka, Nowy Borek, 1878
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/hgf ... directlink

Z góry dziekuję za pomoc, Anka
Danecka - 24-09-2010 - 09:22
Temat postu:
Witam Marku.

Proszę, oto tłumaczenia:

Nr 28 Łomianki
Działo się we wsi Kiełpinie dnia 5/17 Marca 1895 roku o godzinie czwartej po południu.
Stawił się Stanisław Mamaj, robotnik w Łomiankach zamieszkały lat …?, w obecności: Jana Skorupskiego lat 30 i Wincentego ….? Lat 40, zamieszkałych w Łomiankach- i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Łomiankach, dnia dzisiejszego o godzinie czwartej rano, z jego prawowitej żony Katarzyny urodzonej Ziemieńczyk, lat 24 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym nadano imię JÓZEF, a rodzicami chrzestnymi byli: wyżej wymieniony Jan Skorupski i Ewa Liparskowa.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany zostali.

[ prawa część Aktu – treść odcięta, dlatego znaki zapytania w tłumaczeniu aktu]

Nr 269
Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dnia 12/24 Marca 1897 roku o godzinie jedenastej dnia.
Stawili się: Ignacy Brzemiński i Antoni Orlik, kurierzy, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie i oświadczyli, że tutaj w Warszawie, przy ulicy Pańskiej pod numerem 1174, wczoraj o godzinie trzeciej po południu umarł Feliks Brzemiński ….? Cieśla, lat 60 mający, urodzony w Rembertowie powiat Grójecki, syn Franciszka i Rozalii małżonków Brzemińskich. Pozostawił po sobie żonę Katarzynę urodzoną Bujanowska.
Akt ten obecnym, po przekonaniu się o śmierci Feliksa Brzemińskiego, przeczytano niepiśmiennym, przez nas podpisany został.
Ks. Wincenty Miechowicz Wikariusz

Nr 153
Działo się w Warszawie w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dnia 13/25 Lutego 1889 roku o godzinie czwartej po południu.
Stawili się : Jan Brzumiński ojciec zmarłej, i Paweł Mucha stróż, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli, że tutaj w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej pod numerem 1143 litera W, dnia wczorajszego o godzinie dziewiątej rano umarła Stefania Brzumińska dwa lata mająca, urodzona w Warszawie, córka Jana i Emilii urodzonej Zalesińska, małżonków Brzumińskich.
Po przekonaniu się o śmierci Stefani Brzumińskiej Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. Wincenty Miechowicz Wikariusz


Pozdrawiam
Danuta
Danecka - 25-09-2010 - 18:28
Temat postu:
Witaj Aniu.
Najlepiej otworzyć nowy temat - post, będziesz bardziej widoczna.

Teraz tłumaczenia dwóch aktów:

Nr 351 Stara Łomża
Działo się w mieście Łomża dnia 14/26 Grudnia 1877 roku o godzinie pierwszej po południu.
Stawił się osobiście Piotr Gawecki, gospodarz w Starej Łomży zamieszkały, lat 30 mający, w obecności: Benedykta Jurkowskiego lat 60 i Wojciecha Malinowskiego lat 65, obu gospodarzy w Starej Łomży zamieszkałych- i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Starej Łomży dnia 10/22 Grudnia bieżącego roku o godzinie szóstej popołudniu, z jego prawowitej żony Franciszki urodzonej Zaczek, lat 28 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Jachiewicza? nadano imię HIERONIM, a rodzicami chrzestnymi byli: Benedykt Jurkowski i Teofila Wieczorek.
Akt ten oświadczającemu świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ks. Jachiewicz Wikariusz Łomżyńskiej Parafii utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

Nr 261 Stara Łomża
Działo się w mieście Łomża dnia 13/26 Lipca 1886 roku w południe.
Stawił się Antoni Ustaszewski gospodarz w Starej Łomży zamieszkały, lat 33 mający, w obecności: Józefa Kalinowskiego lat 45 i Kacpra Szymańskiego lat 24, obu gospodarzy w Starej Łomzy zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Starej Łomży dnia 10/22 Lipca bieżącego roku o godzinie trzeciej rano, z jego prawowitej żony Ewy urodzonej Malinowska, lat 27 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Jachiewicza? nadano imię MARIANNA, a rodzicami chrzestnymi byli: Stanisław Drozdowski i Marianna Cieślik.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ks. J. Jachiewicz Proboszcz

Pozdrawiam
Danuta
Danecka - 25-09-2010 - 19:57
Temat postu:
Aniu, proszę bardzo- reszta tłumaczeń:

Nr 139 Moczydło
Działo się w mieście Łomża dnia 12/24 Maja 1885 roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Franciszek Wałkuski robotnik w Moczydle zamieszkały, lat 30 mający, obecności: Józefa Młodzianowskiego lat25 i Antoniego Młodzianowskiego lat 40, obu robotników w Moczydle zamieszkałych- i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Moczydle dnia 3/15 Maja bieżącego roku o godzinie piątej po południu, z jego prawowitej żony Franciszki urodzonej Sokołowska, lat 26 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Ja…?, nadano imię STANISŁAWA, a rodzicami chrzestnymi byli: Józef Sokołowski i Paulina Młodzianowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz….?
Dopisek:
Wzmiankowana w tym akcie Stanisława Wałkuska zawarła związek małżeński z Janem Reufertem w Parafii Łomżyńskiej w dniu 18 lutego 1050 roku. Proboszcz Parafii Łomżyńskiej

Nr 360
Działo się w mieście Łomża dnia 20 Września/2 Października 1887 roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Jan Małachowski gospodarz w Kupiskach zamieszkały, lat 32 mający, w obecności: Hieronima Dardzińskiego lat 32 i Pawła Zaczka lat 32, obu gospodarzy 3 Kupiskach zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kupiskach dnia 18/30 Września bieżącego roku o godzinie drugiej rano, z jego prawowitej żony Zbiejty urodzonej Plon/ Zbiejty z Plonów/, lat 30 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię TEODOR, a rodzicami chrzestnymi byli: Piotr Bednarczyk i Julianna Dardzińska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ks. …..?


Nr 373 Miasto Kolno
Działo się w mieście Kolno dnia 19 Listopada/ 1 Grudnia 1895 roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Władysław Pikuliński lat 28 mający, Mieszczanin-gospodarz zamieszkały w mieście Kolno, w obecności: Teofila Kościeleckiego lat 35 i Franciszka Siwika lat 40, Mieszczan-gospodarzy zamieszkałych w mieście Kolno, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w mieście Kolno, dnia 123/24 Listopada bieżącego roku o godzinie drugiej po południu, z jego prawowitej żony Aleksandry urodzonej Kościelecka, lat 22 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Stanisława Kossakowskiego, nadano imiona JADWIGA KATARZYNA, a rodzicami chrzestnymi byli: Franciszek Sztachelski i Waleria Kościelecka.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz Stanisław Kossakowski Proboszcz Parafii Kolno


Nr 4 Nowy Borek
Działo się w Andrzejewie dnia 25 Grudnia 1877 roku/ 6 Stycznia 1878 roku p godzinie dwunastej w dzień.
Stawił się osobiście Konstanty Borecki rolnik w Nowym Borku zamieszkały, lat 23 mający, w obecności: Jakuba Wiedra lat 30 i Franciszka Szymańskiego lat 40, rolników w Nowym Borku zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Nowym Borku dnia 22 Grudnia zeszłego roku/3 Stycznia tego roku o godzinie siódmej rano, z jego prawowitej żony Józefy z Gburów, lat 20 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Wincentego Godlewskiego nadano imię BRONISŁAWA, a rodzicami chrzestnymi byli: Jakub Wieder i Franciszka Biała.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ks. Wincenty Godlewski Proboszcz Andrzejewskiej Parafii utrzymujący ASC

Nr 63 Wyrzyki
Działo się w Drozdowie dnia 14/26 Lipca 1885 roku o godzinie drugiej popołudniu.
Stawił się Rudolf Walch chłop -robotnik zamieszkały w Wyrzykach, lat 34 mający, w obecności: Stanisława Kotowskiego lat 45 i Aleksandra Kownackiego lat 45, gospodarzy zamieszkałych w Wyrzykach, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Wyrzykach dnia 8/20 Lipca bieżącego roku o godzinie szóstej rano, z jego żony Ewy urodzonej Kowalewska, lat 28 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym prze Księdza Piotra Andrulewicza nadano imię ALEKSANDER, a rodzicami chrzestnymi byli: Józef Wysocki i Michalina Kotowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ks. Piotr Andrulewicz


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 03-10-2010 - 21:20
Temat postu:
Witam!!!
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego Akt nr133 małżeństwa Wojciech Brzumiński parafia Narodzenia NMP
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 6620848338
Dziękuję
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 04-10-2010 - 08:23
Temat postu:
Witaj Marku.

Nr 133
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, dnia 4/16 Maja 1886 roku o godzinie siódmej po południu.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Adama Szwedowicza, służącego Wojskowego Więzienia, lat 40, zamieszkałego przy ulicy Dzikiej pod numerem 19, i Pawła Magnuszewskiego, szewca, lat 50, zamieszkałego we wsi Kawęczyn powiatu Grójeckiego – zawarty został w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy:

Wojciechem Brzumińskim, kawalerem, kowalem, lat 45 mającym, urodzonym we wsi Kawęczyn powiatu Grójeckiego, synem Józefa i Antoniny urodzonej Latosińska, małżonków; zamieszkałym we wsi Kawęczyn powiatu Grójeckiego,

i Petronelą Dziuba, panną, utrzymującą się przy krewnych, lat 40 mającą, urodzoną we wsi Biała powiatu Wieluńskiego, córką nieżyjących Stanisława i Magdaleny urodzoną Sajewicz, małżonków; zamieszkałą przy ulicy Dzikiej pod numerem 19.

Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Parafialnym Kościele tutejszym i Rembertowskim, w dniach: 2,9 i 16 Maja tego roku.
Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Religijny obrzęd ślubny odprawił * Chryzolog Majewski, Wikariusz tutejszej Parafii.
Akt ten obecnym przeczytano, przez Nas i świadków podpisany został; Nowożeńcy są niepiśmienni.

Za Proboszcza Parafii Ks. Jarczyński
Paweł Magnuszewski Adam Szwedowicz

*Patron imienia: Piotr Chryzolog (Złotousty), gr. Ἅγιος Πέτρος ὁ Χρυσολόγος, Petros Chrysologos (ur. ok. 380 w Forum Cornelli, zm. 31 lipca[1] 450) – ojciec i doktor Kościoła, budowniczy kościołów, duszpasterz i wybitny kaznodzieja, biskup, święty Kościoła katolickiego./ źródło- Wikipedia/

Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 07-10-2010 - 22:14
Temat postu:
Witam!!!
Proszę o przetłumaczenie
Akt ur. 878 Brzemińska Antonina
Akt ur. 871 Brzemińska Marianna
Akt zg. 554 Brzemiński Aleksy
trzy akta parafia Narodzenia NMP
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 4210634242
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 4490873330
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 1681959346
Z góry dziękuję
pozdrawiam
Marek
Danecka - 10-10-2010 - 21:02
Temat postu:
Witam.
Proszę , oto tłumaczenia:

Nr 197
Działo się w Warszawie dnia 11/23 Kwietnia 1870 roku o godzinie piątej po południu.
Stawili się : Jan Dominik Turecki i Kazimierz Szpakowski, służący Szpitala Św. Ducha, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie dziesiątej wieczorem, w Warszawie przy ulicy Elektoralnej pod numerem 750, umarła Marianna Anger, po pierwszym mężu Dziubińska/ Marianna pierwszego ślubu Dziubińska, powtórnego Anger/ lat 44 mająca, urodzona w mieście Końskie, córka rodziców z imienia i nazwiska oświadczającym świadkom nieznanych. Pozostawiła po sobie owdowiałego męża Grzegorza Anger.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Marianny Anger, Akt ten po przeczytaniu przez Nas tylko podpisany został, świadkowie są niepiśmienni.
Ks. Andrzej Kikowski za Proboszcza

Nr 443
Działo się w Warszawie dnia 29 Sierpnia/10 Września 1868 roku o godzinie jedenastej rano.
Stawili się: Józef Makowski i Wincenty Łukowski, służący Szpitala Św. Ducha, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli, że dnia dzisiejszego o godzinie pierwszej po północy, w Warszawie przy ulicy Elektoralnej pod numerem 750, umarł Cezary Anger, uczeń drukarski, lat 17 mający, urodzony w Warszawie, syn nieżyjących Edwarda Angera i jego żony Emilii urodzonej Szerb.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Cezarego Angera ,Akt ten po przeczytaniu ,przez Nas tylko podpisany został, świadkowie są niepiśmienni.
Ks. August Grabowski za Proboszcza

Nr 289
Działo się w Warszawie w Parafii Św. Andrzeja dnia 28 Maja/9 Czerwca 1884 roku o godzinie dziesiątej rano.
Stawili się: Jan Brzemiński wyrobnik i Józef Chmielewski szewc, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli, że dnia wczorajszego w Warszawie przy ulicy Żelaznej pod numerem 1141a, o godzinie dwunastej w nocy umarła Magdalena Brzemińska 1 rok i 11 miesięcy mająca, urodzona w Warszawie, córka Jana i Emilii urodzonej Zaleszyńska, małżonków Brzemińskich.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Magdaleny Brzemińskiej, Akt ten po przeczytaniu niepiśmiennym obecnym, przez Nas podpisany został.
Ks. Piotr Migdalski za Proboszcza

Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 11-10-2010 - 14:59
Temat postu:
Witaj Danusiu !
Dziękuję za te wszystkie przetłumaczone akta. Przy ostatnim tłumaczeniu przez Ciebie nasąpił błąd, do akcji wkroczyła strona pierwsza co nie zostało zauwarzone przez Ciebie. Tłumaczenie o które prosiłem było na ostatniej siódmej stronie akta nr 878,871,554.
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 11-10-2010 - 21:50
Temat postu:
Witaj Marku.
Oj, roztrzepana jestem. Tłumacząc te akty pomyslałam, że już w jakimś tłumaczeniu nazwisko Turecki było i także miejscowość Końskie,ale nie skojarzyłam z Twoimi dokumentami.
Oto tłumaczenia właściwych aktów:

Nr 878
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy dnia 31 Października/ 12 Listopada 1876 roku o godzinie piątej po południu.
Stawił się Stanisław Brzemiński, wyrobnik, lat 40 mający, w obecności Juliana Zielińskiego szewca i Józefa Zuzarskiego wyrobnika. Pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie- i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodzono się ono w Warszawie przy ulicy Dzielnej pod numerem 2369 litera „a”, dnia 21 Października/ 2 Listopada tego roku o godzinie pierwszej po północy, z jego prawowitej żony Łucji urodzonej Naglikowska, lat 30 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Bertolda Suchcickiego, nadano imię ANTONINA, a rodzicami chrzestnymi byli: Julian Zieliński i Barbara Czajkowska.
Akt ten obecnym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został, oświadczający i świadkowie sa niepiśmienni.
Podpis Wilhelminy Szostopałow jest bez znaczenia.
za Proboszcza Parafii Ksiądz Bertold Suchcicki

Nr 554
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy dnia 7/19 Października 1876 roku o godzinie jedenastej rano.
Stawili się: Stanisław Brzemiński woźnica i Józef Zuziarski wyrobnik, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli, że tutaj, w Warszawie przy ulicy Dzielnej pod numerem 46 dnia dzisiejszego o godzinie ósmej rano umarł Aleksy Brzemiński, przy rodzicach, 3 lata mający, urodzony w Warszawie, syn wyżej wymienionego Stanisława i Łucji urodzonej Naglikowska, małżonków.
Po przekonaniu się o śmierci Aleksego Brzemińskiego, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
za Proboszcza Parafii Ks. Bertold Suchcicki

Nr 871
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy dnia 26 Sierpnia/7 Września 1879 roku o godzinie czwartej po południu.
Stawił się osobiście: Feliks Brzemiński, stróż, lat 40 mający, w obecności: Walentego Kańskiego stróża i Grzegorza Paczuskiego? wyrobnika, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie- i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono tutaj, w Warszawie przy ulicy Smoczej pod numerem 2499, dnia 13/25 Sierpnia tego roku o godzinie piątej rano, z jego prawowitej żony Katarzyny urodzonej Bojanowska, lat 30 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Stanisława Zdzitowieckiego, nadano imię MARIANNA, a rodzicami chrzestnymi byli: Walenty Kański i Marianna Łapcińska.
Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. Chryzolog Majewski


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 14-10-2010 - 09:53
Temat postu:
WItam!!!
Dziękuję za poprzednie tłumaczenie.
Proszę o przetłumaczenie
Parafia Narodzenia NMP
akt ur. nr 917 Romuald Brzemiński
akt zg. nr 781 Anna Brzemińska
akt ur. nr 877 Roman Brzemiński
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 3002311458
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 8131152418
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 6086274562
Pozdrawiam
Marek
pen60 - 15-10-2010 - 20:44
Temat postu:
Witam!!!
Proszę o przetłumaczenie
Akt małżeństwa nr 282 Szczepan Brzumiński parafia Nrodzenia NMP

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 3528484834

Pozdrawiam
Marek
Danecka - 15-10-2010 - 21:39
Temat postu:
Witaj Marku.

Nr 781
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia 7/19 Sierpnia 1881 roku o godzinie jedenastej rano.
Stawili się: Feliks Brzemiński, wyrobnik i Wojciech Motyl, stróż, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli, że tutaj, w Warszawie, przy ulicy Ostrowskiej? pod numerem 20, dnia wczorajszego o godzinie piątej rano umarła Anna Brzeminska, przy rodzicach, 2 lata mająca, urodzona w Warszawie, córka Feliksa i Katarzyny urodzonej Bojanowska. Po przekonaniu się o śmierci Anny Brzemińskiej, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Za Proboszcza Parafii Ks. Chryzolog Majewski

Nr 917
Działo się w Warszawie w Parafii NMP dnia 2/14 Września 1879 roku o godzinie szóstej wieczorem.
Stawił się Stanisław Brzemiński, wyrobnik, lat 44 mający, w obecności świadków: Jerzego Zielińskiego, bednarza i Józefa Krajewskiego, dorożkarza, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie- i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się tutaj, w Warszawie, przy ulicy Dzielnej pod numerem 2369 litera „a” o godzinie ósmej rano, z jego żony Łucji urodzonej Naglikowska, lat 33 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Leopolda Urbanowicza, nadano imiona: ROMUALD – JAN, a rodzicami chrzestnymi byli: Jerzy Zieliński i Rozalia Krajewska.
Opóźnienie w sporządzeniu tego Aktu nastąpiło z woli rodziców.
Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Za Proboszcza Parafii Ks. Chryzolog Majewski

Nr 877
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia 29 Lipca/10 Sierpnia 1882 roku o godzinie czwartej po południu.
Stawił się osobiście Maciej Brzemiński, wyrobnik, lat 41 mający, w obecności: Kajetana Ligenzy, kaprala Żandarmerii i Jana Płaska, wyrobnika, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie- i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono tutaj, w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej pod numerem 864, dnia wczorajszego o godzinie piątej po południu, z jego prawowitej żony Izabeli urodzonej Pater, lat 37 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Józefa Szczuckiego, nadano imiona: ROMAN- WAWRZYNIEC, a rodzicami chrzestnymi byli: Kajetan Ligenza i Marianna Stępniewska.
Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Za Proboszcza Parafii Ks. Z. Konarski

Pozdrawiam
Danuta
Danecka - 16-10-2010 - 09:25
Temat postu:
Witaj Marku,
tłumaczenie aktu małżeństwa:
Nr 282
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia 9/21 Września 1890 roku o godzinie szóstej po południu.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Piotra Zanowskiego, szewca, lat 26, zamieszkałego przy ulicy Grzybowskiej pod numerem 29, i Karola Michałowskiego, murarza, lat 27, zamieszkałego przy ulicy Łuckiej pod numerem 25 – został zawarty w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy:
Szczepanem Brzumińskim, kawalerem, podmajstrem murarskim [ czeladnikiem murarskim], lat 25 mającym, urodzonym we wsi i Parafii Rembertów, powiatu Grójeckiego, Guberni Warszawskiej, synem Feliksa i Katarzyny urodzonej Bojanowska, małżonków Brzumińskich;
i Leokadią Zielińską, panną, wyrobnicą, lat 23 mającą, urodzoną we wsi Czachówek Parafii Gozdowo, powiatu Sierpeckiego, Guberni Płockiej, córką Jana i Justyny urodzonej Kowalska, małżonków Zielińskich ; obojgiem zamieszkałych przy ulicy Pawiej pod numerem *62 ./. 2333.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym Parafialnym Kościele w dniach: 19/31 Sierpnia, 26 Sierpnia/7 Września i 2/14 Września tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawarli.
Religijny obrzęd zawarcia małżeństwa odprawił Ksiądz Wacław Martwiński Wikariusz tutejszej Parafii.
Akt ten obecnym przeczytano, następnie przez Nas i świadków: Piotra Zanowskiego i Karola Michałowskigo podpisany został; Nowożeńcy są niepiśmienni.
Za Proboszcza Parafii Ks. …..?
Piotr Zanowski Karol Michałowski

* myślę, że pierwszy podany numer dotyczy zamieszkania Pana Młodego, a drugi- Panny Młodej.

Parafia i Gmina Gozdowo: http://www.gminagozdowo.vel.pl/readarti ... icle_id=24

Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 21-10-2010 - 18:08
Temat postu:
Witam!!!
Mam jeszcze do prztłumaczenia
akt ur. nr 937 Anna Brzemińska
akt ur. nr 1758 Jan Brzemiński
oba parafia Narodzenia NMP
akt zg. nr 483 Maciej Brzemiński
parafia Narodzenia NMP

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 3128315154
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 9122744850
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 5027324002

Z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 25-10-2010 - 15:22
Temat postu:
Witaj Marku.

Nr 483
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia 10/22 Czerwca 1883 roku o godzinie ósmej rano.
Stawił się Jan Brzemiński utrzymujący się z własnych środków i Jan Płaska wyrobnik, pełnoletni zamieszkali w Warszawie i oświadczyli, że tutaj, w Warszawie przy ulicy Ogrodowej pod numerem 37, dnia wczorajszego o godzinie dziesiątej minut trzydzieści wieczorem ,umarł Maciej Brzemiński, żonaty, utrzymujący się ….?, lat 41 mający, urodzony w W…..? powiatu grójeckiego, syn nieżyjących Macieja i Joanny, małżeństwa; pozostawił po sobie owdowiałą żonę Izabelę urodzoną Pater.
Po przekonaniu się o śmierci Macieja Brzemińskiego, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Za Proboszcza Parafii Ks. Chryzolog Majewski

Nr 937
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia 15/22 Sierpnia 1882 roku o godzinie czwartej po południu.
Stawił się osobiście Stanisław Brzemiński, woźnica, lat 45 mający, w obecności: Józefa Siekierskiego szewca i Jana Gildman czeladnika stolarskiego, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono tutaj, w Warszawie przy ulicy Dzielnej pod numerem 2369 litera „I”, dnia 7/19 Lipca tego roku o godzinie czwartej rano, z jego prawowitej żony Łucji urodzonej Naglikowska, lat 26 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Grzegorza Grudzińskiego, nadano imię ANNA, a rodzicami chrzestnymi byli: Józef Siekierski i Rozalia Gildman.
Opóźnienie nastąpiło z woli rodziców. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Za Proboszcza Parafii Ksiądz Z. Konarski

Nr 1758
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia 14/16 Grudnia 1886 roku o godzinie siódmej po południu.
Stawił się Feliks Brzemiński, wyrobnik, lat 48 majacy, zamieszkały przy ulicy Pawiej pod numerem 22, w obecności: Antoniego Woźniaka, strażaka, i Edwarda Frankowskiego ….?, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono tutaj w Warszawie pod wyżej wskazanym numerem, dnia 13/25 Listopada tego roku o godzinie piątej po południu, z jego prawowitej żony Katarzyny urodzonej Bojanowska, lat 37 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Wawrzyńca Jarczyńskiego, nadano imiona JAN – BOLESŁAW, a rodzicami chrzestnymi byli: Antoni Woźniak i Natalia Szmyt.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Za Proboszcza Parafii Ks. ….? [ podpis nieczytelny]

Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 28-10-2010 - 11:46
Temat postu:
Witam!!!
W Akcie nr 483, które tłumaczyłaś urodzony w W... to jest Wieś Wylezin.
Mam do przetłumaczenia
Akt zgonu nr 72 Helena Brzemińska
Akt zgonu nr 194 Roman Brzemiński
Akt zgonu nr 1126 Zofia Brzemińska
Wszyscy parafia Narodzenia NMP
http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 6585341906

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 8858207010

http://picasaweb.google.pl/107767800971 ... 7738747810

Z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 30-10-2010 - 12:09
Temat postu:
Witaj Marku.
Oto tłumaczenia:

Nr 72
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia 13/25 Stycznia 1883 roku o godzinie jedenastej rano.
Stawili się: Feliks Brzemiński i Walenty Dąbrowski, oboje stróże, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie- i oświadczyli, ze tutaj w Warszawie przy ulicy Dzielnej pod numerem 23, dnia dzisiejszego o godzinie trzeciej rano umarła Helena Brzemińska, przy rodzicach, sześć miesięcy mająca, urodzona w Warszawie, córka Feliksa i Katarzyny urodzonej Bojanowska, małżonków.
Po przekonaniu się o śmierci Heleny Brzemińskiej, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Za Proboszcza Parafii Ks. Chryzolog Majewski

Nr 194
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia 24 Lutego/8 Marca 1883 roku o godzinie piątej po południu.
Stawili się: August Lelmacher? i Jan Paczurski, oboje słudzy kościelni, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie – i oświadczyli, że tutaj w Warszawie, przy ulicy Ogrodowej pod numerem 37, dnia dzisiejszego o godzinie czwartej rano umarł Roman Brzemiński, przy rodzicach, siedem miesięcy mający, urodzony w Warszawie, syn Macieja, wyrobnika, i Izabeli urodzonej Pater, małżonków.
Po przekonaniu się o śmierci Romana Brzemińskiego, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Za Proboszcza Parafii ks. Chryzolog Majewski

Nr 1126
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia 5/17 Grudnia 1887 roku o godzinie jedenastej rano.
Stawili się: Feliks Brzemiński i Wojciech Kopczewski?, oboje wyrobnicy, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie – i oświadczyli, że tutaj w Warszawie, przy ulicy Smoczej pod numerem 30, dnia wczorajszego o godzinie piątej minut trzydzieści rano umarła Zofia Brzemińska, przy rodzicach, 4 lata mająca, urodzona w Warszawie, córka Feliksa i Katarzyny urodzonej Bojanowska, małżonków.
Po przekonaniu się o śmierci Zofii Brzemińskiej, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został. Za Proboszcza Parafii Ks. Majewski


Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 04-11-2010 - 16:14
Temat postu:
Witaj!1
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego.
Akt ur. nr 551 Jan Brzumiński
Akt ur.nr 1232 Jan Brzomiński
z parafii Narodzenia NMP
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 8599633810

http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 7884549586

Z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam
Marek
ciupylu - 05-11-2010 - 18:12
Temat postu:
Bardzo prosze o przetlumaczenie aktu. Z gory bardzo serdecznie dziekuje!! http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a2 ... 9121f.html
Danecka - 09-11-2010 - 19:41
Temat postu:
Witaj Marku.
Oto tłumaczenia:

Nr 551
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia 9/21 Kwietnia 1891 roku o godzinie czwartej po południu.
Stawił się osobiście Szczepan Brzumiński, murarz, lat 26 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pawiej pod numerem 62; w obecności: Józefa Radkiewicza, murarza, i Walentego Dąbrowskiego, stolarza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie – i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Warszawie pod wyżej wymienionym numerem, dnia 24 Lutego/8 Marca tego roku o godzinie trzeciej po południu, z jego prawowitej żony Leokadii urodzonej Zielińska.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Wacława Martwińskiego, nadano imię JAN, a rodzicami chrzestnymi byli: Józef Radkiewicz i Katarzyna Żaryn.
Opóźnienie Aktu nastąpiło z woli Ojca. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Za Proboszcza Parafii Ksiądz /-/ podpis nieczytelny

Nr 1232
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia NMP dnia 1/13 Września 1891 roku o godzinie szóstej po południu.
Stawił się Jan Brzomiński, czeladnik kowalski, lat 31 mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Wroniej pod numerem 73; w obecności: Edwarda Czarnieckiego, służącego, i Stefana Andrzejewskiego, wyrobnika, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie – i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Warszawie dnia 29 Sierpnia/ 10 Września bieżącego roku o godzinie dwunastej dnia, z jego prawowitej żony Stanisławy urodzonej Otocka, lat 21 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Wacława Martwińskiego, nadano imiona: JAN – WINCENTY, a rodzicami chrzestnymi byli: Edward Czarniecki i Antonina Otocka.
Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Za Proboszcza Parafii Ks. Majewski

Pozdrawiam
Danuta
Danecka - 09-11-2010 - 19:57
Temat postu:
Witaj - ciupylu, chyba jakieś imię masz?

Oto tłumaczenie:
Nr 321 Tarło
Działo się w mieście Lubartów dnia 10/22 Września 1899 roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Stanisław Kołodziuk, chlop- parobek, we wsi Tarło zamieszkały, lat 35 mający; w obecności: Wojciecha Pasierbiaka lat 38, i Wojciecha Biedaka lat 42, chłopów- parobków w Tarle zamieszkałych – i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone we wsi Tarło dnia wczorajszego o godzinie dziesiątej po południu, z jego prawowitej żony Anny urodzonej Krasuska, lat 23 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię WŁADYSŁAW, a rodzicami chrzestnymi byli: Wojciech Pasierbiak i Stanisława Chołodziuk.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz /-/ podpis nieczytelny Administrator Parafii

Pozdrawiam
Danuta
kaaczorr174 - 10-11-2010 - 15:20
Temat postu:
Witam, mam gorąca prośbe o pomoc w tłumaczeniu nastepujacych aktów:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/683 ... 9e5c7.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/952 ... 6cb95.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/226 ... 4a551.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05a ... abe76.html

z gory bardzo dziękujęWink
robbi89 - 18-11-2010 - 11:49
Temat postu:
Witam!
Bardzo proszę o przetłumaczenie aktów dotyczących Wacława Kruze, syna Jakóba Kruze i Julii z Gardowskich zamieszkałych w Warszawie w parafii św. Jana Chrzciciela:
a) chrztu (1875, nr 528, lewy dolny róg)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/499ae5b5bebcf5ab.html
b) zgonu (1876, nr 520, lewy górny róg)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/2492084eea3e3af0.html
Z góry dziękuję za pomoc
Piotrek
Cieślak_Krystyna - 18-11-2010 - 20:32
Temat postu:
528 Działo się w Warszawie dwudziestego pierwszego września/trzeciego października tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie czwartej trzydzieści po południu. Stawił się Jakub Kruze, czeladnik rymarski, lat trzydzieści dziewięć mieszkający w Warszawie przy ulicy Żródłowej pod numerem dwa tysiące sześćset trzydziestym siódmym w obecności Ludwika Rakowskiego a także Teodora Sakowicza, pełnoletnich mieszkańców Warszawy i okazał nam dziecko płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Warszawie siedemnastego/dwudziestego dziewiątego lipca tego roku o godzinie dwunastej w nocy z jego ślubnej żony Julii z Gardowskich, lat trzydzieści dwa. Dziecku na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym nadano imiona Wacław, Ludwik a rodzicami chrzestnymi byli Ludwik Rakowski i Rozalia Piorunowska. Opóźnienie tego aktu spowodowane zajęciami ojca. Akt ten po przeczytaniu obecnym, podpisaliśmy.
Ksiądz A. Biernacki

520 Działo się w Warszawie siedemnastego/dwudziestego dziewiątego grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się: Jakub Kruze i Ludwik Wojcieszko, rymarze, pełnoletni mieszkańcy Warszawy i oświadczyli, że w dniu wczorajszym o godzinie dziesiątej rano w Warszawie przy ulicy Rynek Starego Miasta pod numerem sześćdziesiątym pierwszym zmarł Wacław Kruze mający jeden rok i sześć miesięcy, urodzony w Warszawie, syn małżonków Jakuba Kruze i Julianny z Gardowskich. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Wacława Kruze, akt ten przeczytałem obecnym i sam podpisałem, jako że oni oświadczyli, że są niepiśmienni.
Ksiądz Władysław Sierdziński.

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 18.11.2010r.
robbi89 - 19-11-2010 - 18:37
Temat postu:
Witam,
chciałbym prosić o tłumaczenie jeszcze jednego aktu. Jest to akt chrztu Lucyny Apolonii Kieleckiej, córki Wacława i Janiny z Borowieckich, sporządzony w parafii św. Jana w Warszawie w 1905 roku. Szczególnie interesuję mnie dopisek na marginesie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f9f3851a57b1ba39.html
(nr 886, prawy dolny róg)
Dziękuję i pozdrawiam
Piotrek
pen60 - 19-11-2010 - 20:14
Temat postu:
Witaj Danusiu !

Mam tym razem do przetłumaczenia z rosyjskiego akt notarialny z 1915 r. Proszę też o przetłumaczenie napisu w stemplu.
Strona 1
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 5452915186

strona 2
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 1563928930
strona 3
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 3387607730
stempel
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 0812170882
Z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 20-11-2010 - 16:39
Temat postu:
Witaj Marku.
Proszę bardzo, tłumaczenie Aktu Notarialnego:

Oryginał wypisu znajduje się w Księdze hipotecznej na rok 1915 pod Numerem 14 - Majątku „ Poparafialna Ziemia” w Wawrzyszewie powiatu warszawskiego, u Notariusza przy Wydziale Hipotecznym Warszawskiego Sądu Okręgowego Kazimierza Francewicza Kosińskiego [syna Franciszka].

Wg Rejestru Numer 447

W 1915 roku dnia 26 Czerwca/ 9 Lipca do mnie Kazimierza Francewicza Kosińskiego [syna Franciszka], Notariusza przy Wydziale Hipotecznym Warszawskiego Sądu Okręgowego w biurze moim w Warszawie pod Numerem 493 stawili się osobiście mnie znani i posiadający zdolność prawną rosyjscy poddani, Obywatele:

1/ Piotr Buczyński syn Andrzeja
i 2/ Władysław Buczyński syn Andrzeja
- oboje zamieszkali i mający prawne miejsce pobytu we wsi Wawrzyszew powiatu Warszawskiego,

w obecności osobiście mnie znanych i posiadających zdolność do czynności prawnych Świadków, Obywateli: Feliksa Cholewińskiego syna Ignacego , pod Numerem 1544, i Andrzeja Sobola syna Józefa, pod Numerem 112, w Warszawie zamieszkałych,
i zawarli niniejszy Akt treści następującej:

Paragraf 1
Piotr Buczyński oświadczył, że jest współwłaścicielem Majątku „ Poparafialna Ziemia” w Wawrzyszewie powiatu Warszawskiego, co wynika z zapisu w II Rozdziale hipotecznego indeksu niniejszej Księgi, a mianowicie posiada kawałek ziemi zapisany pod Numerem 4 / czwartym/ II Rozdziału indeksu tej Księgi, o powierzchni 2/ dwie/ dziesięciny 1298/ tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt osiem// sążni kwadratowych.

Niniejszym Aktem Piotr Buczyński z oznaczonego swojego kawałka ziemi - kawałek ziemi o powierzchni 1/jednej/ dziesięciny 60/sześćdziesiąt/ sążni kwadratowych znajdujący się przy granicy kawałka ziemi na całej długości tegoż kawałka, należącego do Józefa-Mariana Buczyńskiego, oznaczonego w indeksie Numerem 3, sprzedaje na pełną własność Współstawającemu Władysławowi Buczyńskiemu, za dobrowolnie uzgodnioną cenę sprzedaży 400/ czterysta/ rubli, które otrzymał od Kupującego w gotówce, w pełnej kwocie, jeszcze przed zawarciem tego Aktu.
W związku z tym, Aktem niniejszym przepisuje i wyraża zgodę na przeniesienie hipoteczne praw własności na imię Kupującego.

Tak jak Władysław Buczyński ,kupionym zgodnie z niniejszym Aktem, kawałkiem ziemi już faktycznie włada i użytkuje, to przy takim władaniu i użytkowaniu ten kawałek ziemi Sprzedający pozostawia na przyszłość Kupującemu, z obowiązkiem opłacania podatków, opłat i wykonywania gminnych powinności.

2. [ nie zaznaczono „ paragraf”]
Kupujący Władysław Buczyński oświadczył, że kupionym zgodnie z tym Aktem kawałkiem ziemi już włada i użytkuje; granice i powierzchnia, a także prawa Sprzedawcy Piotra Buczyńskiego do tego kawałka ziemi i hipoteczny zapis majątku „ Poparafialna Ziemia w Wawrzyszewie” w tej Księdze zapisanego – wszystko dobrze zna, i w związku z tym wyraża zgodę i sprzedaż tą przyjmuję i odbiera, z przeniesieniem na siebie praw tego kupna, z powołaniem się na załączone do dokumentów tej Księgi pod Numerem 45, zaświadczenie Sztabu Twierdzy Warszawskiej, z dnia 14 Kwietnia o Numerze 4794.

Dla ustalenia prawnej wyceny przyjęto wycenę poprzedniego przeniesienia, z powołaniem się na Art. 128 Ustawy o bezpośrednich? podatkach, i ustanowioną w tym Akcie cenę 400 rubli; w oparciu o powyższe - prawna wycena wynosi 460 rubli.
Akt ten przeczytano Stawającym w obecności wyżej wymienionych Świadków, i po jego akceptacji oraz upewnieniu się, że Stawający zawierają ten Akt dobrowolnie i rozumieją jego sens i znaczenie – podpisany został.

Wypis należy wydać Kupującemu.

Przy sporządzeniu tego Aktu pobrano:
opłata stemplowa 2 ruble 50 kopiejek, opłata aktowa 3 ruble, opłata od umowy 18 rubli 40 kopiejek, opłata miejska 80 kopiejek, opłata Notariusza 2 ruble 40 kopiejek.

Podpisali:
Piotr Buczyński, Władysław Buczyński, Feliks Cholewiński syn Ignacego, Andrzej Sobol syn Józefa, Notariusz Kazimierz Kosiński.

Wypis ten słowo w słowo zgodny z oryginalnym Aktem zapisanym w Rejestrze na 1915 rok pod Numerem 447, wydano Władysławowi Buczyńskiemu w dniu sporządzenia Aktu.

Dopisek: na stronie 2 w wierszu 13 poprawiono[słowo] ” granice”.

Notariusz /-/ [podpis nieczytelny]

Pieczęć okrągła Notariusza

[Pieczęć z napisem w skrótach, pełny zapis jedynie imienia i nazwiska; herb ?/ godło?/ ]

„ Notariusz przy Wydziale Hipotecznym Warszawskiego Okręgowego Sądu
Kazimierz Kosiński”

[W nawiasach kwadratowych dopiski tłumaczącego.]

Pozdrawiam
Danuta
Cieślak_Krystyna - 20-11-2010 - 20:06
Temat postu:
886
Działo się w Warszawie w parafii Świętego Jana dwudziestego szóstego grudnia tysiąc dziewięćset piątego roku o godzinie szóstej piętnaście po południu. Stawił się Wacław Franciszek Kielecki dwudziestosześcioletni kawaler w obecności Józefa Witwickiego, technika i Antoniego Przygodzkiego, kołodzieja, obu pełnoletnich mieszkających w Warszawie i okazał nam dziecko płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Brzozowej pod numerem dwieście czternastym, drugiego/piętnastego listopada tego roku o godzinie trzeciej po południu z Janiny Borowieckiej, niezamężnej z rodzicami mieszkającej, lat osiemnaście; które to dziecko pochodzące od niego, wyżej wymieniony Wacław Franciszek Kielecki uznaje za swoje własne i uznaje się jego ojcem. Dziecku na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imiona Lucyna Apolonia a jego rodzicami chrzestnymi byli: Józef Witwicki i Apolonia Dreusz. Akt ten opóźniony z powodu choroby matki, obecnym przeczytałem, podpisałem z ojcem i pierwszym świadkiem; drugi świadek oświadczył, że jest niepiśmienny.
Ksiądz [podpis nieczytelny]

dopisek na marginesie:
Rodzice wymienionej w tym akcie Lucyny Apolonii Kieleckiej, ślubni małżonkowie Wacław Franciszek Kielecki i Janina Anna Borowiecka, aktem ślubu nr 18* zawartego w tutejszej parafii Świętego Jana dnia 21 stycznia/3 lutego 1907 roku uznają ją za swoją własną córkę i na podstawie paragrafu 291 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego zabezpieczają jej prawa prawowitego dziecka.
Warszawa, 17/2 września 1914 roku
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego, ksiądz [podpis nieczytelny]

* nie mam pewności czy to jest nr 18

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 20.11.2010r.
pen60 - 24-11-2010 - 18:50
Temat postu:
Witaj Danusiu !!
Dziękuję bardzo za poprzednie obszerne tłumaczenie.
Mam do przełumaczenia akt nr 32 urodzenia parafia Skuły Antoniego Malinowskiego.

http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 2323915122

Z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marek
pen60 - 25-11-2010 - 19:18
Temat postu:
Witam ponownie!
Powinno być dobrze.
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 6862039762
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 26-11-2010 - 09:45
Temat postu:
Witaj Marku.
Proszę, oto tłumaczenie:

Nr 32 Skuły
Działo się w Skułach dnia 6/18 1893 roku o godzinie drugiej po południu.
Stawił się Szymon Malinowski lat 33, Leśnik Skulskich Urzędowych Lasów; w obecności: Grzegorza Malinowskiego lat 40, i Józefa Szostek lat 38, rolników ze Skuł – i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Skulskiej leśnej osadzie dnia 26 Maja/ 7 Czerwca bieżącego roku o godzinie trzeciej rano, z jego prawowitej żony Marianny urodzonej Januszewska, lat 24.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię ANTONI, a rodzicami chrzestnymi byli: Grzegorz Malinowski i Małgorzata Szostek.
Akt ten oświadczającemu i świadkom, wszystkim niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz /-/ [ podpis nieczytelny]
pen60 - 02-12-2010 - 20:30
Temat postu:
Witam Danusiu !!!!
Mam do przetłumaczenia z parafii Nawiedzenia NMP
Akt zgonu 293 Marcyanna Brzemińska
Akt zgonu 297 Wojciech Brzemiński
Akt urodzenia 195 Aleksander Brzemiński
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 2953809970
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 2106975666
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 2852918706

Z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marek
pen60 - 05-12-2010 - 22:46
Temat postu:
Witaj Danusiu!!

Poprzednik Pan Magroski nieco wprowadził zamieszania. Nie wprowadził swojego postu. Dołączył od jakiegoś czasu do mojego Z tego tytułu pominięta jest moja prośba do Ciebie Danusiu z dnia 02 12 2010 r.
Jeszcze raz zwracam się z prośbą o przetłumaczenie.
Pozdrawiam
Marek
Danecka - 08-12-2010 - 17:42
Temat postu:
Witaj Marku, parę dni byłam nieobecna na Forum.
Prosze Marku oto tlumaczenia, ale tylko dwóch aktów.
Akt Nr 293 nie dotyczy Marcjanny Brzemińskiej lecz Ignacego Broszkiewicza.
Ponadto w akcie nr. 297 jako zawód stawających podano: " oboje szewcy", a przy zmarłym dziecku zapisano" syn stróża", i jaka jest prawda?; myślę że z poprzednich tłumaczonych metryk uzyskasz odpowiedź.

Akt Nr 293 dotyczy Ignacego Broszkiewicza

Akt Nr 297
Działo się w Warszawie dnia 26 Lipca/ 7 Sierpnia 1878 roku o godzinie dwunastej rano.
Stawili się: Feliks Brzemiński i Piotr Dąbrowski, oboje w szewcy po lat 40 mający, zamieszkali w Warszawie, i oświadczyli, że w dniu dzisiejszym o godzinie szóstej rano zmarł w tutejszym mieście
Wojciech Brzemiński 3 lata mający, syn stróża, w domu pod numerem 2247, urodzony w Warszawie z Feliksa i jego żony Katarzyny z Bojanowskich.
Po naocznym przekonaniu się o śmierci Brzemińskiego, Akt ten przeczytano niepiśmiennym świadkom, przez nas podpisany został.
Ksiądz …..?

Akt Nr 195
Działo się w Warszawie dnia 28 Kwietnia/10 Maja 1874 roku o godzinie szóstej po południu.
Stawił się Stanisław Brzemiński, służący lat 34 mający; w obecności: Aleksandra Augustynika , służącego, lat 32, i Juliana Zielińskiego, służącego, lat 26, zamieszkałych w Warszawie, i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w tutejszym mieście, w domu pod numerem 2242 dnia 17/29 Kwietnia bieżącego roku o godzinie dziesiątej w nocy, z jego prawowitej żony Łucji urodzonej Naglikowska, lat 24 mającej.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię ALEKSANDER, a rodzicami chrzestnymi byli: Aleksander Augustynik i Marianna Naglikowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez Nas podpisany został; oświadczający i świadkowie są niepiśmienni.
Ksiądz . . ….?

Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 11-12-2010 - 14:39
Temat postu:
Witam!!!
Mam do przetłumaczenia
Akt urodzenia nr 139 Wojciech Brzemiński
" nr 410 Marcyanna Brzemńska
parafia Narodzenia NMP

http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 0311563618
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 0223272402

Dziękuję i pozdrawiam
Marek
Danecka - 15-12-2010 - 14:03
Temat postu:
Witaj Marku,
prosze bardzo oto tłumaczenia:

Nr 139
Działo się w Warszawie dnia 6/18 Kwietnia 1875 roku o godzinie piątej po południu.
Stawił się Feliks Brzeziński ? stróż lat 34, w obecności: Hipolita Pyrlickiego stróża lat 26, i Józefa Zdziarskiego stróża lat 40, zamieszkałych w Warszawie – i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w tutejszym mieście, w domu pod numerem 2258, dnia 3/15 Kwietnia bieżącego roku o godzinie szóstej po południu, z jego prawowitej żony Katarzyny urodzonej Bąkowska, lat 30.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię WOJCIECH, a rodzicami chrzestnymi byli: wyżej wymieniony Hipolit Pyrlicki i Helena Zdziarska oraz Józef Zdziarski i Barbara Grotowska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez Nas podpisany został; oświadczający i świadkowie są niepiśmienni.
Ks. H. Grołowański? Wikariusz Parafii Panny Marii

Nr 410
Działo się w Warszawie dnia 13/25 Listopada 1977 roku o godzinie siódmej po południu.
Stawił się Feliks Brzomiński stróż lat 40; w obecności: Aleksandra Frankowskiego strażnika lat 30, i Kazimierza Klimińskiego Policyjnego strażnika lat 30, zamieszkałych w Warszawie – i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w tutejszym mieście, w domu pod numerem 2247, dnia 7/19 Listopada bieżącego roku o godzinie czwartej rano, z jego prawowitej żony Katarzyny urodzonej Bąkowska, lat 30.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię MARCJANNA, a rodzicami chrzestnymi byli: wyżej wymieniony Aleksander Frankowski i Franciszka Bieńkowska oraz Kazimierz Klimiński i Antonina Biernacka.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Ks. ..? Dzieniakowski Wikariusz Parafii Panny Marii

Pozdrawiam
Danuta
pen60 - 07-01-2011 - 22:37
Temat postu:
Witaj Danusiu !
Dużo zdrowia i pomyślności w Nowym Roku 2011
Mam do przetłumaczenia:
Akt małżeństwa nr 178 Michał Zabłocki parafia Narodzenia NMP
Akt urodzenia nr 239 Feliks Brzomiński parafia Wszystkich Świętych
Akt urodzenia nr 369 Józef Toporek parafia Narodzenia NMP

http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 8399743266
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 9227614642
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 4469770290

Pozdrawiam i bardzo dziękuję za pomoc
Marek
Skrzypczak_Bogumiła - 12-01-2011 - 22:03
Temat postu:
Bardzo proszę o przetłumaczenie następujących aktów urodzenia:
http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... &op=se
oraz 1 akt ślubu;
http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... &op=se
Pozdrawiam.
Bogumiła
Skrzypczak_Bogumiła - 13-01-2011 - 09:57
Temat postu:
Ta technika mnie przerasta - weszłam w metryki Warszawa Wsz.św. wpisałam nazwisko Chorchos - wyskoczyły akta ze skanami
skopiowałam link,wkleiłam do postu i ... go nie ma.
Jak to zrobić,żeby ktoś mógł przetłumaczyć mi te metryki ?
Pomocy.
Bogumiła


* http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... an=280.jpg *
Cieślak_Krystyna - 13-01-2011 - 13:53
Temat postu:
Bogusiu
Kliknij w konkretny skan. Otworzy Ci się akt. Kliknij, żeby go powiększyć i dopiero teraz skopiuj adres i wklej na forum
K
kasiek - 13-01-2011 - 14:29
Temat postu:
Bogusiu,
to co zrobilas powinno wystarczyc..."Ktos" nacisnie na "skan" po prawej w podanym linku i otworzy mu sie skan.
Cieślak_Krystyna - 15-01-2011 - 12:02
Temat postu:
280
Działo się w Warszawie w kancelarii parafii Wszystkich Świętych, dnia dwudziestego pierwszego lipca/drugiego sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie szóstej wieczorem. Oświadczam, że w obecności świadków Franciszka Ślesickiego, dozorcy mieszkającego w Warszawie i Wawrzyńca Chorchosa, rolnika mieszkającego we wsi Rozdziały w powiecie pułtuskim, obu pełnoletnich, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Feliksem Grzymałą, dwudziestosześcioletnim kawalerem, woźnicą *, urodzonym we wsi Grzymały w powiecie sokołowskim w guberni siedleckiej, synem żyjącego Hipolita i nieżyjącej Emilii z domu Głodowska (z Głodowskich) małżonków Grzymała, mieszkającym w Warszawie przy ulicy Wroniej pod numerem tysiąc dwieście czterdziestym pierwszym w tutejszej parafii – i Ewą Chorchos, trzydziestojednoletnią panną, służącą, urodzoną we wsi Rozdziały w powiecie pułtuskim w guberni łomżyńskiej, córką żyjącego Wawrzyńca i nieżyjącej Katarzyny z domu Maliszewska (z Maliszewskich) małżonków Chorchos, mieszkającą w Warszawie przy ulicy [powtórzenie: przy ulicy] Wroniej pod numerem tysiąc dwieście czterdziestym pierwszym w tutejszej parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w parafiach: Narodzenia NMP i tutejszej w dniach siódmego/dziewiętnastego, czternastego/dwudziestego szóstego lipca i dwudziestego pierwszego lipca/drugiego sierpnia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowa przedślubna nie została zawarta. Religijny ślubny obrzęd celebrował ksiądz Ludwik Stempowski, wikary tutejszej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, sam podpisałem.
Ksiądz W. Miechowicz, wikary
* furman, dorożkarz

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 15.01.2011r.

Bogusiu, który akt urodzenia Ci przetłumaczyć?. Podaj przynajmniej imiona lub numer aktu. W linku jest 12 aktów
K
pen60 - 17-01-2011 - 21:21
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego:
Akt małżeństwa nr 178 Michał Zabłocki parafia Narodzenia NMP
Akt urodzenia nr 239 Feliks Brzomiński parafia Wszystkich Świętych
Akt urodzenia nr 369 Józef Toporek parafia Narodzenia NMP

http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 8399743266
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 9227614642
http://picasaweb.google.com/10776780097 ... 4469770290

Pozdrawiam i bardzo dziękuję za pomoc
Marek
Danecka - 21-01-2011 - 21:46
Temat postu:
Witaj Marku,
proszę, oto tłumaczenia:

Nr 178
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy dnia 28 Maja/9 Czerwca 1889 roku o godzinie szóstej po południu.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Leopolda Ossowskiego czeladnika kamieniarskiego[murarskiego], lat 27, zamieszkałego przy ulicy Niskiej pod numerem14, i Floriana Kotyło kamieniarza[murarza], lat 23, zamieszkałego przy ulicy Pawiej pod numerem 68 – zawarty został w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy:

Michałem Zabłockim kawalerem lat 22, kotlarzem, urodzonym we wsi Bobrowce Parafii Osuchów powiatu Płockiego guberni Warszawskiej, synem Andrzeja rolnika i jego żony Antoniny z Orzechowskich; zamieszkałym przy ulicy Pawiej pod numerem 2354 c /7,

i Anną Brzemińską, panną lat 21, pozostającą przy Rodzicach, urodzoną we wsi Gąski Parafii Tarczyn powiatu Grójeckiego guberni Warszawskiej, córką Feliksa wyrobnika i jego żony Katarzyny z Bojanowskich; zamieszkałą przy ulicy Pawiej pod numerem 2338 a /86.

Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym Parafialnym Kościele w dniach: 7/19, 14/16 Maja i 28 Maja/2 Czerwca tego roku.
Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali ze sobą. Religijny obrzęd ślubny odprawił Ksiądz Zygmunt Skarżyński wikariusz tutejszej Parafii.
Akt ten przeczytano niepiśmiennym obecnym, przez Nas tylko podpisany został.
Za Proboszcza Parafii Ksiądz Jarczyński

Nr 239
Działo się w mieście Warszawa w Kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dnia 4/16 Marca 1879 roku o godzinie siódmej po południu.
Stawił się Jan Brzomiński stróż, lat 41, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Żelaznej pod numerem 1145; w obecności: Józefa Toporka dorożkarza i Walentego Żołnierka służącego, pełnoletnich mieszkańców Warszawy – i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie w jego mieszkaniu dnia 1/13 Marca tego roku o godzinie ósmej wieczorem, z jego małżonki Magdaleny z Sankowskich, lat 30.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię FELIKS, a rodzicami chrzestnymi byli: Józef Toporek i Helena Zdziarska.
Akt ten Ojcu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas podpisany został.

Ks. Julian Biały Wikariusz


Nr 369
Działo się w Warszawie w Parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy dnia28 Marca/9 Kwietnia 1882 roku o godzinie piątej po południu.
Stawił się osobiście Józef Toporek kamieniarz, lat 40, w obecności: Antoniego Stanisławczyka rzeźnika i Antoniego Nowackiego szewca, pełnoletnich mieszkańców Warszawy – i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono tutaj w Warszawie przy ulicy Ogrodowej pod numerem 857, dnia 25 Lutego/9 Marca tego roku o godzinie dwunastej w nocy, z jego małżonki Julianny z Brzemińskich, lat 27.
Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Chryzologa Majewskiego, nadano imiona JÓZEF JAN, a rodzicami chrzestnymi byli: Antoni Stanisławczyk i Ludwika Drzezbicka.
Opóźnienie nastąpiło z woli Rodziców. Akt Ten niepiśmiennym obecnym przeczytano, przez Nas podpisany został.
Za Proboszcza Parafii Ks. Chryzolog Majewski
Pozdrawiam
Danuta
Skrzypczak_Bogumiła - 22-01-2011 - 18:29
Temat postu:
Krysiu,dziękuję za tłumaczenie aktu ślubu.
Znowu coś namieszałam,ale wysyłam jeszcze raz nr zdjęć:
1. http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 5-0358.jpg - zdjęcie 358
2. http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 1-1914.jpg - zdjęcie 1912 i 1913 /bliźnięta/
3. http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 9-2642.jpg - zdjęcie 2639
4. http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 5-0538.jpg - zdjęcie 537
5. http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 5-1698.jpg - zdjęcie 1695 i 1696 /bliźnięta/
6. http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 9-0502.jpg - zdjęcie 502
Uff!! myślę,że wreszcie mi wyszło.
Krysiu bardzo proszę o pomoc /jestem z Jastrzębia Zdroju/.
Pozdrawiam.Bogumiła
Cieślak_Krystyna - 22-01-2011 - 19:50
Temat postu:
358
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych ósmego/dwudziestego lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Józef Chorchos, dwudziestodziewięcioletni wyrobnik (robotnik dniówkowy) mieszkający w Warszawie przy ulicy Grzybowej? pod numerem tysiąc pięćsetnym, w obecności Józefa Pielawskiego i Ksawerego Dombkowskiego, pełnoletnich wyrobników zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecko płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Warszawie w jego mieszkaniu, dnia dwudziestego piątego stycznia/szóstego lutego bieżącego roku o godzinie ósmej rano z jego ślubnej żony Tekli z domu Michalska (Tekli z Michalskich), trzydziestotrzyletniej. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Czesław a jego rodzicami chrzestnymi byli Józef Pielawski i Balbina Dombkowska. Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, sam podpisałem.
Ksiądz Wincenty Miechowicz, wikary

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 22.01.2011r.
Cieślak_Krystyna - 22-01-2011 - 20:30
Temat postu:
1912
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych ósmego/dwudziestego pierwszego września tysiąc dziewięćset piątego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Józef Chorchos, trzydziestopięcioletni wyrobnik (robotnik dniówkowy) mieszkający w Warszawie przy ulicy Miedzianej pod numerem tysiąc sto czterdziestym siódmym (z literą) D, w obecności Antoniego Byrskiego, studziennego i Franciszka Szlesickiego, woźnicy, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecko z bliźniaków płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Warszawie, dnia szóstego/dziewiętnastego września bieżącego roku o godzinie siódmej trzydzieści wieczorem z jego ślubnej żony Tekli z domu Michalska (Tekli z Michalskich), trzydziestoośmioletniej. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Stanisław a jego rodzicami chrzestnymi byli Antoni Byrski i Tekla Szlesicka. Akt ten po przeczytaniu podpisałem z okazującym; świadkowie niepiśmienni.
Ksiądz W. Miechowicz, wikary

1913
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych ósmego/dwudziestego pierwszego września tysiąc dziewięćset piątego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Józef Chorchos, trzydziestopięcioletni wyrobnik (robotnik dniówkowy) mieszkający w Warszawie przy ulicy Miedzianej pod numerem tysiąc sto czterdziestym siódmym (z literą) D, w obecności Piotra Szajewskiego, szewca i Franciszka Slesickiego*, woźnicy, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecko z bliźniaków płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Warszawie, dnia szóstego/dziewiętnastego września bieżącego roku o godzinie ósmej wieczorem z jego ślubnej żony Tekli z domu Michalska (Tekli z Michalskich), trzydziestoośmioletniej. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Edmund a jego rodzicami chrzestnymi byli Piotr Szajewski i Marianna Bala. Akt ten po przeczytaniu podpisałem z okazującym; świadkowie niepiśmienni.
Ksiądz W. Miechowicz, wikary

* Franciszek spisany jest w pierwszym akcie jako Szlesicki, a w następnym akcie Slesicki

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 22.01.2011r.
Cieślak_Krystyna - 22-01-2011 - 21:27
Temat postu:
502
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych dwudziestego trzeciego lutego/ósmego marca tysiąc dziewięćset trzeciego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Józef Chorchos, trzydziestoczteroletni wyrobnik mieszkający w Warszawie przy ulicy Plac Witkowskiego pod numerem pięć tysięcy sto osiemdziesiątym ósmym, w obecności Franciszka Chorchosa i Mateusza Kruka pełnoletnich wyrobników zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecko płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Warszawie, dnia jedenastego/dwudziestego czwartego lutego bieżącego roku o godzinie czwartej po południu z jego ślubnej żony Tekli z domu Michalska (Tekli z Michalskich), trzydziestosiedmioletniej. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Zygmunt a jego rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Chorchos i Olimpia Kentna (Kętna). Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, sam podpisałem.
Ksiądz W. Miechowicz, wikary

537
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych dwudziestego piątego lutego/dziesiątego marca tysiąc dziewięćset pierwszego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Franciszek Chorchos, dwudziestosiedmioletni wyrobnik mieszkający w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem pięć tysięcy trzysta pięćdziesiątym siódmym, w obecności Adama Bieleckiego, woźnicy i Józefa Pilawskiego, wyrobnika, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Warszawie, dnia jedenastego/dwudziestego czwartego lutego bieżącego roku o godzinie dziesiątej wieczorem z jego ślubnej żony Marianny z domu Szydłowska (Maryanny z Szydłowskich), dwudziestosześcioletniej. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Leokadia a jego rodzicami chrzestnymi byli Adam Bielecki i Ewa Grzymała. Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, sam podpisałem.
Ksiądz W. Miechowicz, wikary

2639
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych trzynastego/dwudziestego szóstego grudnia tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Józef Chorchos, trzydziestodwuletni wyrobnik mieszkający w Warszawie przy ulicy Wroniej pod numerem pięć tysięcy pięćset czterdziestym drugim, w obecności Antoniego Byrskiego, studziennego i Jana Slesickiego, wyrobnika, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Warszawie, dnia osiemnastego listopada/pierwszego grudnia bieżącego roku o godzinie jedenastej w nocy z jego ślubnej żony Tekli z domu Michalska (Tekli z Michalskich), trzydziestoczteroletniej. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Eugenia a jego rodzicami chrzestnymi byli Antoni Byrski i Ewa Grzymała. Akt ten opóźniony z powodu choroby ojca, okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, sam podpisałem.
Ksiądz W. Miechowicz, wikary

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 22.01.2011r.
Cieślak_Krystyna - 22-01-2011 - 21:56
Temat postu:
1695
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych dwudziestego czwartego sierpnia/piątego września tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Józef Chorchos, trzydziestoletni wyrobnik mieszkający w Warszawie przy ulicy Żelaznej pod numerem tysiąc pięćset czterdziestym dziewiątym (z literą) N, w obecności Józefa Slesickiego, dozorcy i Andrzeja Mazurczaka, wyrobnika, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecko z bliźniaków płci męskiej oświadczając, że urodziło się w Warszawie, w jego mieszkaniu, w dniu dzisiejszym o godzinie piątej po południu z jego ślubnej żony Tekli z domu Michalska (Tekli z Michalskich), trzydziestoczteroletniej. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Wiktor a jego rodzicami chrzestnymi byli Józef Slesicki i Aniela Zaremba. Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, sam podpisałem.
Ksiądz W. Miechowicz, wikary

1696
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych dwudziestego czwartego sierpnia/piątego września tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Józef Chorchos, trzydziestoletni wyrobnik mieszkający w Warszawie przy ulicy Żelaznej pod numerem tysiąc pięćset czterdziestym dziewiątym (z literą) N, w obecności Andrzeja Mazurczaka, wyrobnika i Józefa Slesickiego, dozorcy, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecko płci żeńskiej z bliźniaków oświadczając, że urodziło się w Warszawie, w jego mieszkaniu, w dniu dzisiejszym o godzinie szóstej wieczorem z jego ślubnej żony Tekli z domu Michalska (Tekli z Michalskich), trzydziestoczteroletniej. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Marianna a jego rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Mazurczak i Ewa Grzymała. Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, sam podpisałem.
Ksiądz W. Miechowicz, wikary

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 22.01.2011r.
kujawski_dariusz - 26-01-2011 - 07:48
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego aktu ślubu Władysława Humięckiego z Marianną Nosarzewską.
Z tego co udało mi się ustalić w akcie mogą jeszcze wystąpić takie nazwiska jak Kozicki, Borzuchowski oraz miejscowości Szawły, Żmijewo,Zakrzewo Małe.

http://www.fotka.pl/profil/dkmm/albumy/ ... 93fff9484b

Pozdrawiam i z góry bardzo dziękuję za pomoc
Darek
igoriosso - 30-01-2011 - 11:29
Temat postu:
także mam wielką prośbę o przetłumaczenie z rosyjskiego!
nr22:
http://img696.imageshack.us/i/dsc02188z.jpg/
i nr 15:
http://img408.imageshack.us/i/dsc02209y.jpg/

z góry dziękuję!
IgorD.
Cieślak_Krystyna - 30-01-2011 - 13:54
Temat postu:
Szawły
4
Działo się we wsi Żmijewo trzydziestego pierwszego stycznia/dwunastego lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie drugiej po południu. Oświadczam, że w obecności świadków Idziego Olszewskiego, czterdziestoletniego rolnika ze Szawłów i Fabiana Nosarzewskiego, trzydziestotrzyletniego rolnika z Kuców, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Władysławem Humienckim, trzydziestoletnim kawalerem; we wsi Zakrzewo Małe w parafii Łysaków z Wojciecha i Marianny z Kozickich małżonków Humienckich urodzonym; we wsi Kucach w parafii Żmijewo mieszkającym; rolnikiem – i Marianną Nosarzewską, dwudziestodwuletnią panną; we wsi Szawły w parafii Żmijewo z Wincentego i Feliksy z Borzuchowskich małżonków Nosarzewskich urodzoną; tudzież przy ojcu rolniku we wsi Szawły w parafii Żmijewo mieszkającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w żmijewskim kościele dwudziestego siódmego grudnia/ósmego stycznia, drugiego/piętnastego* stycznia i dziesiątego/dwudziestego drugiego stycznia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd zaślubin zawarto w kościele żmijewskim wobec księdza Grzegorza Dziubackiego, proboszcza parafii Żmijewo. Stronom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, następnie podpisałem.
Ksiądz Grzegorz Dziubacki, proboszcz parafii Żmijewo, utrzymujący akta stanu cywilnego.
* błąd w zapisie

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 30.01.2011r.
Sznober_Barbara - 30-01-2011 - 16:54
Temat postu:
Witam,

bardzo proszę o pomoc w odczytaniu nazwy parafii w akcie ślubu ...Stanisław Kawiak urodzony we wsi Moszna parafii....Słabo czytelne Sad
http://szukajwarchiwach.pl/skan/widok/s ... RNSbhM90g/

Barbara
Jol_Kla - 30-01-2011 - 20:21
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o tłumaczenie aktu urodzenia Feliksy Wołosiewicz vel Wołosiukpozdrawiam
Jola
Cieślak_Krystyna - 30-01-2011 - 21:44
Temat postu:
294
Działo się w Pradze szesnastego/dwudziestego dziewiątego listopada tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Stanisław Wołosiewicz także Wołosiuk, lat czterdzieści sześć, numerowy* z Pragi w obecności Tomasza Piotrowskiego i Mikołaja Kozłowskiego, obu pełnoletnich numerowych z Pragi i okazał nam dziecko płci żeńskiej urodzone w Pradze przy ulicy Zombkowskiej pod numerem trzydziestym, dnia siódmego/dwudziestego listopada tego (roku) o godzinie siódmej rano z jego ślubnej żony Marianny z domu Hajko (Maryanny z Hajków), lat czterdzieści trzy. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Feliksa a jego rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Piotrowski i Jadwiga [Własyna?]. Akt ten obecnym przeczytano, sam podpisałem.
Ksiądz [podpis nieczytelny]
* numerowy – obsługa numeru (pokoju) w hotelu

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 30.01.2011r.
igoriosso - 30-01-2011 - 22:28
Temat postu:
proszę ponownie o tłumaczenie z rosyjskiego Smile
pani Krystyno!
nr22:
http://img696.imageshack.us/i/dsc02188z.jpg/
i nr 15:
http://img408.imageshack.us/i/dsc02209y.jpg/

z góry dziękuję!
IgorD.
Cieślak_Krystyna - 30-01-2011 - 23:09
Temat postu:
Nr 22
Mocarze i Karwowo
Działo się w osadzie Jedwabne, dnia trzynastego/dwudziestego piątego czerwca tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie szóstej po południu. Oświadczam, że w obecności świadków Jakuba Mocarskiego, lat dwadzieścia cztery i Tomasza Mocarskiego, lat dwadzieścia cztery (sic!), obu rolników mieszkających w Mocarzach, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Konopką, dwudziestopięcioletnim rolnikiem, kawalerem urodzonym i mieszkającym w Mocarzach, synem Jana i jego zmarłej żony Barbary z Brzostowskich małżonków Konopków – i Franciszką Marianną Mościcką, dwudziestoczteroletnią panną, córką nieżyjącego Jakuba i żyjącej wdowy po nim Marianny z domu Grondzka (Grądzka), gospodyni mieszkającej w Karwowie, ślubnych małżonków Mościckich; urodzoną i mieszkającą przy matce w Karwowie. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w kościołach parafialnych – burzyńskim i jedwabińskim w dniach: dwudziestego ósmego maja/dziewiątego czerwca, czwartego/szesnastego i jedenastego/dwudziestego trzeciego czerwca bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczają, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd zaślubin celebrował ksiądz Bernard Włostowski, proboszcz parafii Jedwabno. Akt ten po przeczytaniu podpisałem, obecni pisać nie umieją.
Ksiądz Bernard Włostowski, proboszcz parafii Jedwabno, utrzymujący akta stanu cywilnego.

Nr 15
Karwowo i Pluty
Działo się w osadzie Jedwabne, dnia szesnastego/dwudziestego siódmego* kwietnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Oświadczam, że w obecności świadków Jana [Mieścickiego?], lat dwadzieścia siedem i Franciszka Przystrzelskiego, lat dwadzieścia dziewięć, szlachciców gospodarzy mieszkających w Plutach, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Adamem Chrostowskim, wdowcem po Juliannie z Rogowskich, zmarłej dwudziestego trzeciego marca/czwartego kwietnia bieżącego roku, szlachcicem gospodarzem zamieszkałym i urodzonym w Plutach w parafii Przytuły, synem Józefa i Rozalii z Trzasków nieżyjących małżonków Chrostowskich, szlachciców gospodarzy – i Julianną Mościcką, dwudziestodwuletnią panną, szlachcianką urodzoną i mieszkającą w Karwowie, córką nieżyjącego Jakuba i żyjącej Marianny z Grądzkich małżonków Mościckich, szlachty gospodarzy mieszkających w Karwowie. Małżeństwo to poprzedziły trzy przedślubne zapowiedzi w kościołach parafialnych – jedwabińskim i przytulskim (ogłoszone) kolejno w dniach: trzydziestego pierwszego marca/dwunastego kwietnia, siódmego/dziewiętnastego kwietnia i czternastego/dwudziestego szóstego kwietnia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczają, że żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd zaślubin celebrował ksiądz niżej podpisany. Akt ten po przeczytaniu nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym, sam podpisałem.
Ksiądz Piotr Budzejko, proboszcz parafii Jedwabno, urzędnik stanu cywilnego.
> w tłumaczeniu uwzględniłam poprawki z marginesu.
* pomyłka w dacie

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 30.01.2011r.
Sznober_Barbara - 31-01-2011 - 07:31
Temat postu:
Witam

ponawiam prośbę o przetłumaczenie fragmentu aktu ślubu dot. parafii pana młodego

http://szukajwarchiwach.pl/skan/widok/s ... RNSbhM90g/

Barbara
Cieślak_Krystyna - 31-01-2011 - 19:39
Temat postu:
wieś Moszna
parafia Garbów
powiat Lublin
Marek_T_Sołtysiak - 02-02-2011 - 21:38
Temat postu:
Serdecznie pozdrawiam.
Bardzo proszę o przetłumaczenie tekstu na język polski.
http://zalacznik.wp.pl/01/d686/AASDC116 ... 61f9e9125c
Z góry serdecznie dziękuję.
Marek Sołtysiak
Jol_Kla - 09-02-2011 - 18:18
Temat postu:
Bardzo dziękuje Krystyno Smile
i bardzo proszę o jeszcze (akt 204 - ponownie Stanisław Wołosiuk) :

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 03-206.jpg

z podziękowaniami i pozdrowieniami
Jola
Cieślak_Krystyna - 09-02-2011 - 20:32
Temat postu:
204
Działo się w Warszawie dziesiątego/dwudziestego drugiego kwietnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Stanisław Wołosiuk, trzydziestoczteroletni stangret mieszkający w Warszawie pod numerem trzysta sześćdziesiątym czwartym w obecności Michała Pulcera, urzędnika kolejowego i Jana Jarzembowskiego (Jarzębowskiego) murarza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecko płci żeńskiej urodzone tutaj w Warszawie czwartego/szesnastego kwietnia bieżącego roku o godzinie pierwszej po południu z jego ślubnej żony Marianny z domu Hajko, lat dwadzieścia dziewięć. Dziecku temu na chrzcie świętym odprawionym nadano imię Janina a jego rodzicami chrzestnymi byli Michał Pulcer i Emilia Wołosiuk. Akt ten po przeczytaniu, podpisałem; obecni są niepiśmienni.
Ksiądz Jan Garwoliński, u[trzymujący] a[kta] s[tanu] c[ywilnego]

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 09.02.2011r.
Chmielewski_Krzysztof - 10-02-2011 - 00:09
Temat postu:
Witam,
proszę o pomoc w przetłumaczeniu aktu zawarcia małżeństwa nr 58 z parafii Przemienienia Pańskiego w Warszawie (1897 rok).

http://i56.tinypic.com/2ljlxl2.jpg

Pozdrawiam i z góry serdecznie dziękuję,
Krzysztof
Cieślak_Krystyna - 12-02-2011 - 15:22
Temat postu:
58
Działo się w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego, dnia czwartego/szesnastego maja tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie szóstej po południu. Oświadczam, że w obecności świadków Antoniego Chojnackiego, krawca i Antoniego Łapińskiego, stolarza, pełnoletnich mieszkających w Warszawie, w dniu dzisiejszym zawarto religijny związek małżeński między Konstantym Chmielewskim, dwudziestosześcioletnim kawalerem, szewcem zamieszkałym w Warszawie pod numerem dwusetnym trzecim przy ulicy Brzozowej, urodzonym we wsi Lipniki w powiecie pułtuskim, synem Piotra i Weroniki z domu Rybińska (Piotra i Weroniki z Rybińskich) małżonków Chmielewskich – i Bronisławą Zdanowską, dwudziestodziewięcioletnią wdową po Władysławie, zmarłym w Warszawie dwudziestego ósmego października/dziewiątego listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku; mieszkającą w Warszawie pod numerem czterysta sześćdziesiątym czwartym i piątym przy ulicy Senatorskiej, urodzoną we wsi [Krzemki?] w powiecie pułtuskim, córką Michała i Michaliny z domu Gutowska (Michała i Michaliny z Gutowskich) małżonków Chojnackich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone tutaj w Warszawie w parafiach: tutejszej i Świętego Jana w dniach dwudziestego kwietnia/drugiego maja, dwudziestego siódmego kwietnia/dziewiątego maja i czwartego/szesnastego maja tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd zaślubin celebrował ksiądz Józef Podbielski, wikary tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu podpisałem z panem młodym; panna młoda i świadkowie są niepiśmienni.
Ksiądz [podpis nieczytelny]

> dopisek: „podkreślone słowo jest bez znaczenia” – uwzględniłam w tłumaczeniu

Tłumaczyła Krystyna Cieślak w Gliwicach, dnia 12.02.2011r.
wieslaw_lbn - 12-02-2011 - 15:59
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie aktów dotyczących moich 3x,2x,1x pra-dziadków:
- zgonu - 1876 - Krawczyk Jan
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f3 ... 3bace.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b1c ... f9298.html
- ślubu - 1880 - Krawczyk Wojciech i Marianna Szałek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/159 ... 919db.html
- urodzenia - Krawczyk Franciszek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05b ... 26463.html
Miejscowość : Gardzienice, parafia Piaski

Z góry bardzo dziękuję,
Pozdrawiam.
wieslaw_lbn - 16-02-2011 - 18:16
Temat postu:
wieslaw_lbn napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie aktów dotyczących moich 3x,2x,1x pra-dziadków:
- zgonu - 1876 - Krawczyk Jan
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f3 ... 3bace.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b1c ... f9298.html
- ślubu - 1880 - Krawczyk Wojciech i Marianna Szałek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/159 ... 919db.html
- urodzenia - Krawczyk Franciszek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05b ... 26463.html
Miejscowość : Gardzienice, parafia Piaski

Z góry bardzo dziękuję,
PozdrawiamChciałbym ponowić moją prośbę. Przepraszam za moją niecierpliwość ale bardzo zależy mi na tych tłumaczeniach.

Pozdrawiam Wiesiek
maziarek - 19-02-2011 - 22:12
Temat postu:
Witam,
Oto tłumaczenia i załącznik w temacie Piaski.
http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geogra ... om_VIII/51

Działo się w osadzie Piaski Wielkie dwudziestego drugiego stycznia / trzeciego lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku w cztery godziny po południu. Zgłosili się: Walenty Giereć lat siedemdziesiąt i Franciszek Giereć lat czterdzieści, rolnicy ze wsi Gardzienice i oświadczyli, że w dwudziestym dniu stycznia /pierwszym lutego bieżącego roku w jedenastej godzinie nocy zmarł we wsi Gardzienice JAN KRAWCZYK lat pięćdziesiąt dwa, rolnik ze wsi Gardzienice, urodzony w Gardzienicach z rodziców zgłaszającym nieznanych, mieszkający w Gardzienicach, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Mariannę z domu Misztal (Mariannę z Misztalów). Po naocznym przekonaniu się o zgonie Jana Krawczyka, Akt ten zgłaszającym niepiśmiennym przeczytany i dlatego tylko nami podpisany.
Ksiądz Andrzej Burdzicki Administrator Parafii Piaski


19
Gardzienice

Działo się w osadzie Piaski Wielkie trzynastego / dwudziestego piątego kwietnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku w dwie godziny po południu. Ogłaszam, że w obecności świadków: Antoniego Rymarczyka lat czterdzieści dwa i Jana Kowalczyka lat trzydzieści pięć, rolników ze wsi Gardzienice zawarty dziś został religijny związek małżeński między Wojciechem Krawczykiem lat osiemnaście, kawalerem, rolnikiem mieszkającym przy rodzeństwie we wsi Gardzienice, urodzonym we wsi Gardzienice, synem zmarłych Jana Krawczyka, byłego rolnika i Marianny z domu Misztal jego żony, i Marianną Szałek, panną, urodzoną we wsi Gardzienice, córką Wincentego Szałka rolnika ze wsi Gardzienice i Wiktorii z domu Smolesz(?) jego żony, lat osiemnaście mieszkającą przy rodzicach we wsi Gardzienice. Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w tutejszym Kościele Parafialnym w dniach: trzydziestego marca / jedenastego kwietnia, szóstego / osiemnastego i trzynastego/ dwudziestego piątego kwietnia bieżącego roku. Pozwolenie na zawarcie związku udzielone nowożeńcowi przez Wiejską Radę złożone w Izbie Gminnego Sądu, Trzeciego Okręgu Krasnystawskiego Powiatu jedenastego/ dwudziestego trzeciego kwietnia bieżącego roku, okazano nam. Pozwolenia młodej rodzice jej uczestniczący osobiście przy sporządzaniu aktu udzielili słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu ślubnego dokonał Ksiądz Andrzej Burdzicki miejscowy Administrator. Akt ten odczytany, nami tylko podpisany, uczestniczący niepiśmienni.
Ksiądz Andrzej Burdzicki Administrator Parafii Piaski


136
Gardzienice

Działo się w osadzie Piaski Wielkie dwudziestego trzeciego czerwca/ piątego lipca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku w godzinę po południu. Zgłosił się Wojciech Krawczyk lat dwadzieścia osiem, chłop rolnik mieszkający w Gardzienicach, w towarzystwie Mikołaja Kłosa lat czterdzieści trzy i Andrzeja Giemby lat dwadzieścia pięć, chłopów rolników mieszkańców tejże wsi i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono wczorajszego dnia w ósmej jego godzinie w Gardzienicach, z ślubnej jego żony Marianny z domu Szałek lat dwadzieścia osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś dano na imię FRANCISZEK, a chrzestnymi jego byli: Mikołaj Kłos i Wiktoria Giembowa. Akt ten po odczytaniu zgłaszającemu i świadkom niepiśmiennym, nami tylko podpisany.
Ks. W Czarniecki Prowadzący Akta Stanu Cywilnego


Pozdrawiam
Bogusław

pen60 - 16-09-2014 - 12:37
Temat postu:
Witam,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
akt urodzenia
nr 69 1895 Zofia Nowakowska Piaseczno
akt zgonu
nr 45 1895 Zofia Nowakowska Piaseczno
nr 46 1891 Stanisława Nowakowska Piaseczno
nr 56 1899 Marianna Nowakowska Piaseczno

<a href=http://zapodaj.net/2735ba7b28949.png.html>45 1895 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/e2a7b1207e9cd.png.html>46 1891 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/554ab12ac1535.png.html>56 1899 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/5aa621b092295.png.html>69 1895 ur.png</a>

serdecznie za okazaną pomoc dziękuję
Pozdrawiam
Marek
el_za - 09-10-2014 - 17:01
Temat postu:
45/
14/ 26 czerwca 1895r, Franciszek Chłopecki i Antoni Kłosiewicz, z Chyliczek oświadczyli, że 13/ 25.VI, tego roku, o 2.00 po północy, zmarła w Chyliczkach, Zofia Nowakowska, żyjąca 6 dni, córka Józefa i Marianny z Kłosiewiczów.

46/
06/ 18 września 1891r, Antoni Kłosiewicz i Mateusz Chłopecki, z Chyliczek, oświadczyli, że 04/ 16.IX, tego roku, o 8.00 wieczorem, zmarła w Chyliczkach, Stanisława Nowakowska, żyjąca 6 dni, córka Józefa i Marianny z Kłosiewiczów.

56/
15/ 27 kwietnia 1899r, Franciszek Chłopecki i Michał Kłosiewicz, z Chyliczek, oświadczyli, że 13/ 25.IV, tego roku, o 5.00 po południu, zmarła w Chyliczkach, Marianna Nowakowska, żyjąca 1 rok, córka Józefa i Marianny z Kłosiewiczów.

69/
11/ 23 czerwca 1895r, Józef Nowakowski, lat 33 oraz Franciszek Chłopecki, lat 34 i Antoni Kłosiewicz, lat 36, rolnicy z Chyliczek, okazali dziecko, urodzone w Chyliczkach, 05/ 17.VI, tego roku, o 4.00 rano, z Marianny z Kłosiewiczów, lat 24, nadane imię - Zofia, chrzestnymi byli: Jan Rowiński i Marianna Młynarska.

Ela
pen60 - 17-10-2014 - 19:59
Temat postu:
Witam,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
akt zgonu
nr 80 1890 Jan Nowakowski Piaseczno
akt urodzenia
nr 101 1890 Jan Nowakowski Piaseczno
nr 104 1891 Stanisława Nowakowska Piaseczno
nr 170 1897 Marianna Nowakowska Piaseczno
http://zapodaj.net/8cf9dd0992ce5.png.html
http://zapodaj.net/8a430d611243c.png.html
http://zapodaj.net/3591784472892.png.html
http://zapodaj.net/cf18097fe5e2f.png.html

Z góry bardzo dziękuję. Ostatnie akta dotyczące Nowakowskich

Marek
el_za - 17-10-2014 - 21:41
Temat postu:
80
25 sierpnia/ 06 września 1890
Mateusz Chłopecki, lat 56 i Antoni Kłosiewicz, 30, rolnicy z Chyliczek, oświadczyli, że 24.VIII/ 05.IX, tego roku, o 1.00 po południu zmarł w Chyliczkach, Jan Nowakowski, żyjący 3 dni, syn Józefa i Marianny z Kłosiewiczów.

101
24 sierpnia/ 05 września 1890
Zgłaszają – Józef Nowakowski, lat 27 oraz Mateusz Chłopecki, lat 56 i Antoni Kłosiewicz, lat 30, rolnicy z Chyliczek;
Dziecko – ur. Chyliczki, 22.VIII/ 03.IX, tego roku, o 9.00 wieczorem, imię – Jan;
Matka – Marianna z Kłosiewiczów, lat 26;
Chrzestni – Jan Broszkowski i Marianna Chłopecka.

104
01/ 13 września 1891
Zgłaszają – Józef Nowakowski, lat 30 oraz Mateusz Chłopecki, lat 50 i Antoni Kłosiewicz, lat 40, rolnicy z Chyliczek;
Dziecko – ur. Chyliczki, 29.VIII/ 10.IX, tego roku, o 2.00 rano, imię – Stanisława;
Matka – Marianna z Kłosiewiczów, lat 23;
Chrzestni – Jan Nowakowski i Józefa Kłosiewicz.

170
02/ 14 listopada 1897
Zgłaszają – Józef Nowakowski, lat 36 oraz Antoni Kłosiewicz, lat 40 i Franciszek Chłopecki, lat 38, rolnicy z Chyliczek;
Dziecko – ur. Chyliczki, 30.X/ 11.XI, tego roku, o 1.00 po północy, imię – Marianna;
Matka – Marianna z Kłosiewiczów, lat 30;
Chrzestni – Michał Kłosiewicz i Anna Chłopecka.

pozdrawiam Ela
pen60 - 03-11-2014 - 20:47
Temat postu:
Witaj Elu,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
akt zgonu
nr 245 1904 Adam Szamota Tarczyn
nr 43 1906 Szamota Tarczyn
nr 38 1877 Aleksander Szamota Tarczyn
nr 124 1883 Piotr Feliks Szamota Tarczyn


<a href=http://zapodaj.net/1d6025b5e622f.png.html>38 1877 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/668554112383e.png.html>43 1906 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/b1decc73c8cfb.png.html>124 1883 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/93004a3bc9d53.png.html>245 1904 zg.png</a>
Z góry bardzo dziękuję.
Marek
el_za - 03-11-2014 - 21:39
Temat postu:
Witaj,

38
Tarczyn, 29 stycznia/ 10 lutego 1877r
Kazimierz Olszewski, lat 37 i Mateusz Graba, lat 47, robotnicy z Tarczyna, oświadczyli, że dwa dni temu, o 11.00 rano, zmarł w Szamotach, Aleksander Szamota, lat 8, syn Adama i Ludwiki, rolników z Szamot.

43
Tarczyn, 09/ 22 lutego 1906r
Ludwik Omos(?), lat 46 i Paweł Sz(…), lat 35, rolnicy z Szamot, oświadczyli, że 07/ 20 lutego, tego roku, o 10.00 wieczorem, urodziło się martwe dziecko, płci męskiej, syn rolnika Władysława Szamoty i Małgorzaty z Gąbiewskich.

124
Tarczyn, 04/ 16 sierpnia 1883r
Julian Łażewski, lar 38 i Adam Szamota, lat 60, rolnicy z Szamot, oświadczyli, że dwa dni temu, o 10.00 wieczorem, zmarł z Szamotach, Piotr Feliks Szamota, żyjący 10 dni, syn Konstantego, rolnika z Szamot i jego żony Franciszki.

245
Tarczyn, 24 listopada/ 07 grudnia 1904r
Władysław Szamota, lat 45 i Konstanty Szamota, lat 50, rolnicy z Szamot, oświadczyli, że 22 listopada/ 05 grudnia, tego roku, o 4.00 po południu, zmarł w Szamotach, Adam Szamota, rolnik z Szamot, lat 82, urodzony w Szamotach, syn Jana i Marianny z Szymańskich, pozostawił żonę Ludwikę z Rudnickich.

pozdrawiam Ela
pen60 - 12-11-2014 - 20:43
Temat postu:
Witaj Elu,
Jeszcze raz dziękuję za poprzednie tłumaczenie
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
akt zgonu
nr 20 1878 Agnieszka Szamota Tarczyn
nr 80 1877 Walentyna Szamota Tarczyn
nr 96 1874 Cecylia Szamota Tarczyn
nr 312 1894 Magdalena Szamota Tarczyn

<a href=http://zapodaj.net/8bb88f08d123c.png.html>20 1878 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/834c4453b8489.png.html>80 1877 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/abecffe8fc884.png.html>96 1874 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/dd0df64592f32.png.html>312 1894 zg.png</a>
Z góry bardzo dziękuję
Marek
el_za - 12-11-2014 - 22:17
Temat postu:
Witaj,

20
Tarczyn, 12/ 24 stycznia 1878
Feliks Żelazowski, rolnik z Młochowa, lat 43 i Józef Wesołowski, rolnik z Parol, lat 49, oświadczyli, że dwa dni temu, o 6.00 rano, zmarła w Krakowianach, Agnieszka Szamota, lat 73, córka nieznanych rodziców, wdowa po Adamie, robotnica z Krakowian.

80
Tarczyn, 09/ 21 kwietnia 1877
Kazimierz Olszewski, lat 37 i Mateusz Grabo, lat 47, robotnicy z Tarczyna, oświadczyli, że dwa dni temu, zmarła w Szamotach, Walentyna Szamota, lat 16, córka rolników, Adama i Ludwiki.

96
Tarczyn, 15/ 27 czerwca 1874
Józef Radomski, lat 50 i Stanisław Maszkiewicz, lat 40, robotnicy z Szamot, oświadczyli, że wczoraj, o 2.00 po południu, zmarła w Szamotach, Cecylia Szamota, lat 7, córka rolników, Adama i Ludwiki.

312
Tarczyn, 29 grudnia 1894/ 10 stycznia 1895
Michał Teofilski, lat 50 i Walenty Kacperski, lat 40, rolnicy z Szamot, oświadczyli, że dwa dni temu, o 11.00 rano, zmarła w Szamotach, Magdalena Szamota, lat 8, córka rolników, Konstantego i Franciszki.

pozdrawiam Ela
pen60 - 23-11-2014 - 16:37
Temat postu:
Witaj Elu,
Dziękuję za poprzednie tłumaczenie
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
akt zgonu
nr 208 1894 Weronika Szamota Tarczyn
nr 269 1873 Antoni Szamota Tarczyn
Akt urodzenia
nr 302 1895 Stanisław Szamota Tarczyn
nr 77 1889 Wiktoria Szamota Tarczyn

<a href=http://zapodaj.net/a4d30b9253e2c.png.html>77 1889 ur.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/2a4b99b213f8c.png.html>208 1894 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/f438b43e8017a.png.html>269 1873 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/2860b4b881d86.png.html>302 1895 ur.png</a>
Z góry bardzo dziękuję
Marek
el_za - 23-11-2014 - 19:48
Temat postu:
77
Tarczyn, 05/ 17 kwietnia 1889
Zgłaszają – Konstanty Szamota, lat 34 oraz Antoni Sierakowski, lat 38 i Stanisław Zalesiński, lat 34, rolnicy z Szamot;
Dziecko – ur. w Szamotach, dwa dni temu, o 5.00 rano, imię – Wiktoria;
Matka – Franciszka z Szelągowskich, lat 30;
Chrzestni – Wincenty Borzym i Julianna Szamota.

302
Tarczyn, 19 listopada/ 01 grudnia 1895
Zgłaszają – Konstanty Szamota, lat 46, rolnik oraz Władysław Szamota, lat 36 i Teodor Zalesiński, lat 37, obaj robotnicy, wszyscy z Szamot;
Dziecko – ur. w Szamotach, 11/ 23 listopada, tego roku, o 11.00 rano, imię – Stanisław;
Matka – Franciszka z Szelągowskich, lat 38;
Chrzestni – Teodor Zalesiński i Anna Żukowska.

269
Tarczyn, 29 lipca/ 10 sierpnia 1873
Karol Słomczyński, lat 45 i Stanisław Grzeszkowski, lat 38, robotnicy ze Szczak, oświadczyli, że tego dnia, o 8.00 rano, zmarł w Szczakach, Adam Szamota, lat 50, parobek, syn nieżyjących, Michała i Ewy, pozostawił żonę, Agnieszkę z d. Skorupską(?) Skorupiakowską(?), robotnicę ze Szczak;

208
Tarczyn, 20 lipca/ 01 sierpnia 1894
Stanisław Zalesiński, lat 40 i Michał Tafliński, lat 50, rolnicy z Szamot, oświadczyli, że dwa dni temu, o 2.00 po południu, zmarła w Szamotach, Weronika Szamota, lat 8, córka Konstantego i Franciszki, rolników z Szamot.

pozdrowienia
Ela
pen60 - 27-11-2014 - 13:52
Temat postu:
Witaj Elu,
Dziękuję za tłumaczenie
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów

Akt urodzenia
nr 242 1907 Nowakowski Piaseczno
Akt małżeństwa
nr 21 1906 Stanisław Penconek Piaseczno
<a href=http://zapodaj.net/a857e069a8d91.jpg.html>21 1906 małż.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/8c0c87212ed52.jpg.html>242 1907 u.jpg</a>

Z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
el_za - 27-11-2014 - 16:35
Temat postu:
21
Piaseczno, 25 czerwca/ 08 lipca 1906
Świadkowie – Ignacy Białkowski, lat 27 i Adam Rybarczyk, lat 30, wyrobnicy z Chyliczek;
Pan młody – Stanisław Penconek, kawaler, wyrobnik, lat 24, urodzony w Natolinie, zamieszkały w Jeziornie, syn nieżyjącego Stanisława i żyjącej Marianny z Matysiaków, wyrobnicy z Jeziorny,
Panna młoda – Rozalia Nowakowska, panna, lat 17, urodzona i zamieszkała przy rodzicach w Chyliczkach, córka Józefa, rolnika i Marianny z Kłosiewiczów, zamieszkałych w Chyliczkach;
Zapowiedzi – trzy w parafiach: Piaseczno i Powsin;
Umowy nie zawarli;
Pozwolenie młodej dali rodzice;
Ślubu udzielił ks. Aleksander Dmochowski, za ustnym zezwoleniem ks. Konstantego Pietrzykowskiego, miejscowego Administratora.

242
Piaseczno, 20 grudnia 1908/ 02 stycznia 1909
Józef Nowakowski, ojciec dziecka, lat 45 oraz Franciszek Koperski, lat 40 i Antoni Kłosiewicz, lat 42, wszyscy rolnicy z Chyliczek, okazali martwe dziecko płci żeńskiej, urodzone martwo w Chyliczkach, wczoraj, o 10.00 rano, z jego żony Marianny z Kłosiewiczów, lat 40.

pozdrowienia
Ela
pen60 - 05-12-2014 - 14:21
Temat postu:
Witaj Elu,
Dziękuję bardzo za poprzednie tłumaczenie
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
akt urodzenia
nr 38 1871 Maryanna Szamota Tarczyn
nr 19 1891 Franciszka Szamota Tarczyn
nr 237 1901 Regina Szamota Tarczyn
nr 186 1887 Stefan Szamota Tarczyn
Dziękuję
Pozdrawiam
Marek
<a href=http://zapodaj.net/e29d3b13cbe2c.png.html>19 1891 ur.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/38ed1880860c6.jpg.html>38 1871 u.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/c0dbe05daad6c.png.html>186 1887 ur.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/a2c307cd53599.png.html>237 1901 u.png</a>
el_za - 06-12-2014 - 22:23
Temat postu:
Wszystkie akty z parafii Tarczyn

19
19/ 31 stycznia 1891
Władysław Szamota, rolnik z Szamot, lat 30 oraz Piotr Kaczyński, lat 40 i Paweł Orzeszak, lat 55, robotnicy z Tarczyna, okazali dziecko, urodzone w Szamotach, 10/ 22 stycznia, tego roku, o 6.00 wieczorem, z Małgorzaty z Gołębiewskich, lat 22, nadano imię – Franciszka, chrzestni – Julian Łażewski i Julia Rudnicka.

38
03/ 15 lutego 1871
Adam Szamota, właściciel ziemski z Szamot, lat 49 oraz Andrzej Sztyk, lat 33 i Franciszek Małecki, lat 40, rolnicy z Szamot, okazali dziecko, urodzone w Szamotach, wczoraj, o 10.00 wieczorem, z Ludwiki z Rudnickich, lat 38, nadano imię – Marianna, chrzestni – Józef Zalesiński i Julianna Szamota.

186
23 sierpnia/ 04 września 1887
Władysław Szamota, rolnik z Szamot, lat 28 oraz Mateusz Gołębiewski, lat 27 i Józef Zdziarski, lat 50, rolnicy z Suchodoła, okazali dziecko, urodzone w Szamotach, dnia (? nie potrafię odczytać), o 11.00 rano, z Małgorzaty z Gołębiewskich, lat 20, nadano imiona – Stefan Julian, chrzestni – Mateusz Gołębiewski i Michalina Łażewska.

237
09/ 22 września 1901
Władysław Szamota, lat 42, rolnik z Szamot oraz Teodor Zalesiński i Konstanty Szamota, pełnoletni rolnicy z Szamot, okazali dziecko, urodzone w Szamotach, wczoraj, o 12.00 w południe, z Małgorzaty z Gołębiewskich, lat 35, nadane imię – Regina, chrzestni – Teodor Zalesiński i Apolonia Ma(…?).

pozdrawiam Ela
pen60 - 19-12-2014 - 23:00
Temat postu:
Witaj Elu,
Bardzo dziękuję za tłumaczenia i poświęcony czas.
z okazji Swiąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 składam najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, radości, dużo zdrowia, spełnienia marzeń.
składa

Marek
pen60 - 30-12-2014 - 21:32
Temat postu: Tłumaczenie nazwiska
Witaj Elu,
Proszę o przetłumaczenie z j. rosyjskiego
Akt małżeństwa
nr 7 1884 Julian Seroczyński Tarczyn
nr 21 1900 Jan Dobrowolski Tarczyn

<a href=http://zapodaj.net/f36aed97edae0.jpg.html>7 1884 malz.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/079e0d10496d8.jpg.html>21 1900 małż.jpg</a>

z góry bardzo dziękuję
Serdecznie pozdrawiam
Składam wszelkiej pomyślności, szczęścia spełnienia marzeń na ten Nowy Rok 2015

Marek
Komorowski_Longin - 31-12-2014 - 07:33
Temat postu:
el_za napisał:
Wszystkie akty z parafii Tarczyn

237
09/ 22 września 1901
Władysław Szamota, lat 42, rolnik z Szamot oraz Teodor Zalesiński i Konstanty Szamota, pełnoletni rolnicy z Szamot, okazali dziecko, urodzone w Szamotach, wczoraj, o 12.00 w południe, z Małgorzaty z Gołębiewskich, lat 35, nadane imię – Regina, chrzestni – Teodor Zalesiński i Apolonia Ma(…?).

pozdrawiam Ela


Chrzestna - Apolonia Małczyńska

Pozdrawiam Longin.
pen60 - 31-12-2014 - 13:22
Temat postu:
Witaj Elu,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z dnia 30 XII br

Dziękuę i pozdrawiam
Marek
el_za - 31-12-2014 - 13:31
Temat postu:
Marku, trochę cierpliwości, tłumaczenie to nie jest wyścig na czas.

7
Tarczyn, 18/ 30 stycznia 1884
Świadkowie – Antoni Sierakowski, rolnik z Szamot i Aleksander Popławski, młynarz z Nadarzyna, po 30 lat;
Pan młody – Julian Sieroczyński (sprostowanie na marginesie – Seroczyński), kawaler, lat 21, urodzony w Głuchowie, pow.grójeckim, syn nieżyjących Walentego i Józefy z Kołomańskich, kowal, zamieszkały w Ksawerowie;
Panna młoda – Apolonia Zalesińska, panna, lat 17, urodzona i zamieszkała przy rodzicach w Szamotach, córka Józefa i Franciszki z Szamotów, obywateli;
Zapowiedzi – trzy, w parafiach: tutejszej i Rembertowskiej;
Pozwolenie dla młodej dali ustnie rodzice;
Umowy ślubnej nie zawarli;
Ślubu udzielił ks. Wojciech Zgleczewski.

21
Tarczyn, 08/ 20 lutego 1900
Świadkowie – Stanisław Węgrowski i Andrzej Zdziarski, rolnicy z Suchodoła;
Pan młody – Jan Dobrowolski, lat 21, kawaler, kowal, urodzony w Drwalewie, zamieszkały w Warszawie, w parafii Wszystkich Świętych, syn nieżyjącego Piotra i żyjącej Heleny z Pachowskich;
Panna młoda – Józefa Bronisława Węgrowska, lat 19, panna, urodzona i zamieszkała przy matce, rolniczce w Suchodole, córka nieżyjącego Franciszka i żyjącej Marianny z Jaworowskich;
Zapowiedzi – trzy, w parafiach: tutejszej i Wszystkich Świętych;
Pozwolenie dla młodej dała ustnie matka;
Umowy ślubnej nie zawarli;
Ślubu udzielił ks. Emilian Tymieniecki.

pozdrawiam Ela
pen60 - 10-01-2015 - 11:53
Temat postu:
Witaj Elu,

Przepraszam najmocniej,
Chciałbym wyjaśnić: W wątkutym pojawił się wpis innej osoby. Myślałem, że moja prośba o przetłumaczenie nie będzie zauarzona.
Dlatego taka moja reakcja.
Mama do przetłumaczenia
Akt urodzenia
nr 125 1881 r. Weronika Gorzkowska Sobików
nr 207 1909 r. Wacław Gorzkowski ,,
nr 7 1874 r. Julia Marcela Ludwika Zakrzewska Osuchów
Akt zgonu
nr 68 1883 r. Jan Skibniewski Leoncin

<a href=http://zapodaj.net/b61ebf275eb20.jpg.html>7 1874 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/b165c1b37390d.jpg.html>68 1883 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/c334da8208f0e.png.html>125 1881 ur.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/f7de90bf9f1c3.png.html>207 1909 ur.png</a>

Z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam
Marek
Ceborski_Krzysztof - 10-01-2015 - 12:05
Temat postu:
Dzień dobry,
poproszę o pomoc w uzyskaniu najważniejszych informacji z poniższych aktów zgonów:
nr 38 Marcin Sasiak
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/T ... ,362772201
nr 4 Ewa Sasiak
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/T ... ,362771601
Pozdrawiam,
Krzysztof
el_za - 10-01-2015 - 14:03
Temat postu:
Dla Marka:

7
Osuchów, 13/ 25 stycznia 1874
Zgłaszają – Mikołaj Zakrzewski, właściciel części z Białowioski (Białej Wioski), lat 38 oraz Jan Błażejewski, lat 35 i Wincenty Pachowski, lat 50, właściciele z Białej Wioski;
Dziecko – urodzone w Białej Wiosce, 25 grudnia 1873/ 04 stycznia 1874, o 7.00 wieczorem, nadane imiona – Julia Marcela Ludwika;
Matka – Pelagia z Wolskich, lat 32;
Chrzestni – Walenty Dembowski i Antonina Sujecka, asystowali – Jan Dembowski z Julianną Dembowską i Antoni Dembowski z Ludwiką Bajkowską.

68
Leoncin, 19 listopada/ 01 grudnia 1883
Władysław W(…), lat 43, właściciel domu w mieście Rawie i Feliks Skibniewski, właściciel ziemski z Secymina, lat 22, oświadczyli, że wczoraj, o 7.00 wieczorem, w Secyminie zmarł Jan Skibniewski, właściciel ziemski, lat 65, urodzony w Rusicy(?), pow. węgrowskim, Guberni Siedleckiej, syn Jakuba i Rozalii z domu Forstowej(?), pozostawił żonę Franciszkę z domu Szamotową.

125
Sobików, 29 października/ 10 listopada 1881
Zgłaszają – Roman Gorzkowski, gospodarz z Aleksandrow, lat 32 oraz Karol Bochenek, lat 52 i Józef Kucharski, lat 42, gospodarze z Aleksandrowa;
Dziecko – urodzone w Aleksandrowie, tego dnia, o 9.00 rano, nadane imię – Weronika;
Matka – Julianna z Gajewskich, lat 23;
Chrzestni – Wojciech Gorzkowski i Rozalia Dynarzewska.

207
Sobików, 23 października/ 05 listopada 1909
Zgłaszają – Andrzej Gorzkowski, rolnik z Wincentowa, lat 24 oraz Izydor Dudzicki, robotnik i Jan Buczek, rolnik, pełnoletni z Wincentowa;
Dziecko – urodzone w Wincentowie, 20 października/ 02 listopada, tego roku, o 11.00 wieczorem, nadane imię – Wacław;
Matka – Anna z Murawińskich, lat 28;
Chrzestni – Izydor Dudzicki i Eleonora Berlińska.

pozdrawiam Ela
pen60 - 23-01-2015 - 18:24
Temat postu:
Witaj Elu,
Dziękuję za poprzednie tłumaczenie
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
akt małżeństwa
nr 10 1895 Stanisław Węgrowski Osuchów
Akt zgonu
nr 114 1907 Maryanna Nowakowska Piaseczno
nr 117 1907 martwe Penczonek Piaseczno

<a href=http://zapodaj.net/11d4b5bed8f0a.jpg.html>10 1895 małż.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/63c6d86f86757.jpg.html>114 1907-8 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/b19567343433a.jpg.html>117 1907 ur martwe.jpg</a>

za co z góry bardzo dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam
Marek
el_za - 25-01-2015 - 21:52
Temat postu:
10
Osuchów, 07/ 19 lutego 1895
Świadkowie – Jan Siński, lat 26, rolnik z Tarczyna i Antoni Andrychowicz, lat 26, rolnik z Lindowa;
Pan młody – Stanisław Węgrowski, lat 29, kawaler, syn Franciszka i Marianny z Jaworskich, urodzony i zamieszkały przy rodzicach, rolnikach w Suchodole, parafii Tarczyn;
Panna młoda – Julia Marcela Ludwika Zakrzewska, lat 21, panna, córka Mikołaja i Pelagii z Wolskich, urodzona i zamieszkała przy rodzicach, rolnikach w Białowiosce;
Zapowiedzi – trzy w parafiach: tutejszej i tarczyńskiej;
Umowy nie było;
Pozwolenie dali rodzice młodej.

pozdrawiam Ela
andrzej1973 - 25-01-2015 - 22:12
Temat postu:
Bardzo proszę o przetłumaczenie aktu ślubu
akt nr 28 Wojciech Goleniewski Marianna Gniazdo

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1419

Pozdrawiam
el_za - 26-01-2015 - 16:55
Temat postu:
Dokończenie dla Marka:

114
Piaseczno, 26 grudnia 1907/ 08 stycznia 1908
Maciej Chłopecki, lat 70 i Antoni Kłosiewicz, lat 50, rolnicy z Chyliczek, oświadczyli, że 24 grudnia/ 06 stycznia, o 10.00 wieczorem, zmarła Marianna Nowakowska, żona rolnika, lat 41, urodzona i zamieszkała w Chyliczkach, córka Franciszka i Katarzyny z Zalewskich, małż. Kłosiewiczów, pozostawiła męża Józefa.

117
Piaseczno, 14/ 27 czerwca 1907
Stanisław Penczonek, wyrobnik z Chyliczek, lat 26 wraz z Franciszkiem Kanclerskim, lat 40 i Janem Tomaszewskim, lat 30, rolnikami z Chyliczek, okazał dziecko płci męskiej, martwo urodzone w dniu wczorajszym, o 10.00 wieczorem, z jego żony Rozalii z Nowakowskich, lat 19.

pozdrawiam Ela
pen60 - 06-02-2015 - 22:00
Temat postu:
Witaj Elu,
Dziękuję za poprzednie tłumaczenie
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
akt małżeństwa
nr 10 1879 Władysław Wienier Leoncin
nr 20 1874 Edward Irzyłowski ,,
nr 4 1874 Józef Skibniewski ,,

<a href=http://zapodaj.net/66f4164c8e3cc.jpg.html>4 1874 małż.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/508dec9f74939.jpg.html>10 1879 małż.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/ac5c79843dbea.jpg.html>20 1874 małż.jpg</a>
Z góry bardzo dziękuję

Serdecznie pozdrawiam
Marek
el_za - 06-02-2015 - 22:58
Temat postu:
4
Głusk, 22 stycznia/ 03 lutego 1874
Świadkowie - Adam Kasprzak, nauczyciel z Secymina, lat 29 i Leopold Piwnicki, pisarz gminny z Gniewniewic, lat 22;
Pan mlody - Józef Skibniewski, lekarz medycyny, kawaler, syn Jana i Franciszki z d. Szamota, urodzony w Siestrzeniu, parafii Brwinów, zamieszkały w Secyminie, lat 25;
Panna młoda - Leokadia Przemyska, panna, zamieszkała przy swoich krewnych z Secyminie, córka Antoniego i Antoniny z d. Trzebickiej, urodzona we wsi i parafii Szymanów, lat 19;
Zapowiedzi - tylko jedna, od dwóch pozostałych zwolnienie Warszawskiej Archidiecezjalnej Konsystorii, z 22.01/ 03.02, tego roku, nr 256;
Pozwolenie dla młodej dała ustnie matka;
Umowy ślubnej nie było.

Ela
el_za - 07-02-2015 - 16:22
Temat postu:
10
Głusk, 08/ 20 lutego 1879
Świadkowie – Romuald Bertel, podleśniczy Lasów Rządowych z Rybitwy, lat 29 i Bogumił Szyszkiewicz, organista z Głuska, lat 60;
Pan młody – Władysław Wienier, rozwiedziony z poprzedniego związku małżeńskiego, właściciel ziemski miasta i parafii Rawa, syn Zelmana i Sary, urodzony w Sandomierzu, lat 40;
Panna młoda – Katarzyna Skibnieska, panna, zamieszkała w Secyminie przy rodzicach, córka Jana i Franciszki Szamoty, urodzona we wsi i parafii Leszno, lat 23;
Zapowiedzi – tylko jedna, w parafiach: Głuskiej i Rawskiej, od dwóch pozostałych zwolnienie Warszawskiej Archidiecezjalnej Konsystorii z dn. 22.01/ 03.02, za nr 414;
Umowy nie zawarli.

pozdrawiam
el_za - 08-02-2015 - 15:01
Temat postu:
20
Głusk, 13/ 25 listopada 1874
Świadkowie – Eugeniusz Piotrowski, wójt Gminy Szymanowo i Józef Buczyński, wójt Gminy Kampinos, obaj po 36 lat;
Pan młody – Edward Irzyłowski, kawaler, syn Wincentego i Petroneli z domu Janczeskiej, wójt Gminy Tułowice, urodzony we wsi Witkowice, parafii Brochów, zamieszkały w Tułowicach, lat 27;
Panna młoda – Bronisława Skibniewska, panna, córka Jana i Franciszki z domu Szamota, urodzona we wsi i parafii Leszno, zamieszkała w Secyminie przy rodzicach, propinatorach, lat 17;
Zapowiedzi – tylko jedna, od dwóch pozostałych zwolnienie Warszawskiej Archidiecezjalnej Konsystorii, z dn. 02/ 14.11. tego roku, za nr 7674(?);
Umowę ślubną zawarli u Rejenta Dyl(?) w Sochaczewie, dn. 02/ 14.11. tego roku za nr 2898/424;
Pozwolenie dla młodej dał ojciec.

pozdrowienia
Ela
pen60 - 21-02-2015 - 19:49
Temat postu:
Witaj Elu,
Dziękuję za poprzednie tłumaczenie
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
Akt małżeństwa
nr 8 1871 Helena Skibniewska Leoncin
Akt zgonu
nr 9 1907 Ludwik Skibniewski Zakroczym
nr 10 1874 Józef Skibniewski Leszno

<a href=http://zapodaj.net/b9718c3a0fb81.jpg.html>8 1871 małż Leoncin.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/469750572078b.jpg.html>9 1907 zg Zakroczym.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/39f291907c0de.jpg.html>10 1874 zg Leszno.jpg</a>
z góry badzo dziękuję
Serdecznie pozdrawiam
Marek
el_za - 06-03-2015 - 19:26
Temat postu:
9
Zakroczym, 27 stycznia/ 09 lutego 1907
Jan Jędrzejczyk, lat 37, sługa kościelny i Michał Mroziński, lat 23, organista, obaj z Zakroczymia, oświadczyli, że tego dnia, o 4.00 po południu, w Zakroczymiu, zmarł Ludwik Skibniewski, właściciel domu, lat 63, syn Jana i Franciszki z Szamotów, urodzony w parafii Leszno, pow. błońskim, pozostawił żonę Juliannę z Górnickich.

Ela
el_za - 07-03-2015 - 23:02
Temat postu:
cd

10
Leszno, 01/ 13 lutego 1874
Józef Przesmycki(?), szwagier zmarłego, nauczyciel z Wilkowa, lat 23 i Franciszek So(…), nauczyciel z Leszna, lat 48(?), oświadczyli, że 28 stycznia/ 09 lutego, tego roku, o 2.00 po południu, zmarł w Secyminie(?), Józef Skibniewski, lekarz medycyny(?), żonaty, przy rodzicach w Secyminie(?) zamieszkały, lat 25(?), syn Jana i Franciszki z Szamotów, właścicieli folwarku Secymin(?), pozostawił żonę Leokadię (…?)

8
Głusk, 18/ 30 maja 1871
Świadkowie – Wojciech Tworkiewicz(?), sługa kościelny, lat 70 i Franciszek Bartkiewicz, organista par. głuskiej, lat 27;
Pan młody – Marcelli Paciorkowski, kawaler, lat 24, urodzony i zamieszkały przy rodzicach, mieszczanach w Błoniu, syn Antoniego i Elżbiety z Brzezińskich(?);
Panna młoda – Helena Skibnieska, panna, lat 16, urodzona w Lesznie, zamieszkała przy rodzicach, właścicieli propinacji w Secyminie, córka Jana i Franciszki z Szamotów;
Zapowiedzi – trzykrotne w parafiach: Błonie i Głusk;
Pozwolenie dla młodej dał ojciec;
Umowy nie zawarli.

pozdrawiam
pen60 - 20-03-2015 - 22:01
Temat postu:
Witaj Elu,
Dziękuję za poprzednie tłumaczenie
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
akt małżeństwa
nr 44 1886 Szymon Stanisław Skibniewski św. Krzyża Warszawa
Akt zgonu
nr 58 1895 Marianna Zawadzka Pszczonów łódzkie

<a href=http://zapodaj.net/b48ab7a1baa74.jpg.html>44 1886 małż.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/99df9b59885a6.jpg.html>58 1895 zg.jpg</a>

Serdecznie pozdrawiam
Marek
el_za - 08-04-2015 - 16:18
Temat postu:
44
Warszawa, parafia Maryi Panny (Nawiedzenia NMP), 22 lutego/ 06 marca 1886
Świadkowie – Władysław Woźniakowski, lat 44 i Władysław Wiemer, lat 45, właściciele domów z Warszawy;
Pan młody – Szymon Stanisław Skibniewski, kawaler, właściciel apteki, lat 35, urodzony we wsi Przeszkoda, pow. błońskim, syn nieżyjącego Jana i żyjącej Franciszki z d. Szamota, zamieszkały: przedtem w Głusku, pow. sochaczewskim, następnie w Warszawie, w tutejszej parafii, w domu pod numerem 337;
Panna młoda – Maria Gurkau, wdowa po Fryderyku Gurkau, zmarłym 31.X.1880, właścicielka domu, lat 38, urodzona we wsi Rogowo, Guberni Warszawskiej, córka nieżyjących Wacława i Faustyny z d. Grabińskiej, małż. Radomińskich, zamieszkała w Warszawie, w tutejszej parafii, w domu pod numerem 318;
Zapowiedzi – trzy w tutejszej parafii, w parafii głuskiej jedna, od dwóch pozostałych zwolnienie Warszawskiej Duchownej Konsystorii, z dnia 20.II/ 04.III, tego roku, za numerem 955;
Umowy przedślubnej nie zawarli.

58
Pszczonów, 07/ 19 marca 1895
Wojciech Klimkiewicz, lat 58 i Stanisław Pająk, lat 40, wyrobnicy z Łyszkowic, oświadczyli, że 04/ 16.III, tego roku, o 4.00 po północy, zmarła w Łyszkowicach, Marianna Zawadzka, z pierwszego ślubu Perzanowska, wdowa po Józefie Zawadzkim, lat 82, córka Jana i Agnieszki z d. Stadnickiej, małż. Zalesińskich, urodzona w Aktorowie (chyba chodzi o Jaktorów), zamieszkała w Łyszkowicach, przy synie propinatorze.


pozdrawiam Ela
pen60 - 02-05-2015 - 17:48
Temat postu:
Witaj Elu,
Dziękuję za poprzednie tłumaczenie
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
akt małżeństwa
nr 488 1903 Wacław Jan Jakób Irzyłowski Wszystkich świętych Warszawa
Akt zgonu
nr 121 1910 Antoni Irzycki Mszczonów
nr 391 1885 Michał Mroziewicz św. Jan Warszawa

<a href=http://zapodaj.net/afdd0b90e9ad3.png.html>121 1910 zg.png</a>
<a href=http://zapodaj.net/df96fdc3bc3bd.jpg.html>391 1885 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/ac9cf3657d7cf.jpg.html>488 1903 małż.jpg</a>
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 07-05-2015 - 20:48
Temat postu:
Witam,

488. Warszawa
1. Parafia Wszystkich Św. 23.IX./6.X.1903 o 11-ej rano
2. Andrzej Karwowski nauczyciel z Secymina w pow. sochaczewskim i Andrzej Paciorkowski urzędnik akcyzy zam. w Warszawie
3. WACŁAW JAN JAKUB IRZYŁOWSKI, kawaler, student Uniw. Warszawskiego, 22 lata mający, urodzony we wsi Wilcze-Tułowskie pow. sochaczewski, s. żyjących Edwarda i Bronisławy ze Skibniewskich małż. Irzyłowskich, zamieszkały w Warszawie ul. Marszałkowska 1600N w parafii św. Barbary
4. APOLONIA MATYJAŚKIEWICZ, panna, nauczycielka, 24 lata mająca, urodzona w tutejszej parafii, c. zmarłych Jana i Marianny z Bąkowskich małż. Matyjaśkiewiczów, zamieszkała w Warszawie ul. Pańska 1199A w tutejszej parafii
5. trzy zapowiedzi w parafii św. Aleksandra, św. Barbary i w tutejszej
6. umowy nie zawarli
Ślubu udzielił ks. Adam Pyzowski wikary z parafii św. Jana w obecności ks. Jana Krupińskiego miejscowego wikarego.

391. Warszawa
1. Warszawa 23.VIII./4.IX.1885 o 11-ej rano
2. Marceli Kiciński szewc i Klemens Wojtyński, subiekt kupiecki, pełnoletni zamieszkali w Warszawie
3. dzisiaj (4.IX.br) o 7-ej rano w Warszawie pod nr 176 zmarł MROZIEWICZ MICHAŁ, majster szewski, 56 lat mający, urodzony w Kulkowie gub. warszawska, s. Adama i Marianny małż. Mroziewiczów, pozostawił owdowiałą Józefę z Dutkiewiczów.

121. Mszczonów
1. Mszczonów 19.VI./2.VII.1910 o 11-ej rano
2. Antoni Patanowski 30 lat mający, stelmach i Jan Iżycki 41 lat mający, szewc, obaj z Mszczonowa
3. wczoraj (1.VII.br) w Mszczonowie o 5-ej rano zmarł ANTONI IŻYCKI, 65 lat mający, szewc, wdowiec, urodzony w Kołaczku, s. Jana i Marianny z Latosińskich małż. Iżyckich.

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 16-05-2015 - 20:24
Temat postu:
Witaj,
Bardzo dziękuję Moniko za pomoc.
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
akt urodzenia
nr 319 1883 Magdalena Brzemińska św. Andrzej Warszawa
Akt zgonu
nr 62 1890 Waleria Seroczyńska Jaziórka
nr 57 1905 Józefa Serafin Rembertów grójecki

<a href=http://zapodaj.net/866bb9b3a2941.jpg.html>57 1905 z.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/0a817653a828b.jpg.html>62 1890 z.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/ffc23a289000b.jpg.html>319 1883 u.jpg</a>
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 16-05-2015 - 21:44
Temat postu:
319. Warszawa
1. Warszawa 19.VI./1.VII.1883 o 9-ej rano
2. Jan Brzemiński, utrzymujący się z własnych środków, 49 lat mający, zamieszkały ul Waliców 1109
3. Karol Frankowski , majster szewski i Józef Adamski służący, pełnoletni zamieszkali w Warszawie
4. płci żeńskiej urodzone w Warszawie 15/27.V.br o 2-ej w nocy
5. prawowita małż. Emilia z Zalesińskich 38 lat
6. MAGDALENA MARIANNA
7. Karol Frankowski i Marcjanna Serawin
Opóźniebnie z powodu zajęć ojca.
Ochrzcił ks. Stanisław Lipiński

62. Jaziora
1. Jeziora 7/19.X.1890 o 2-ej po poł.
2. Franciszek Ciarach , 48 lat i Tomasz Cypriak , 40 lat mający, rolnicy z Jezior
3. 2/14.X.br o 7-ej wieczorem zmarła w nieszczęśliwym wypadku z ogniem WALERIA SEROCZYŃSKA, 3 lata mająca, c. Cypriana i Ludwiki z Wróblewskich małż. Seroczyńskich kowali z Jezior.

57. Kawęczyn
1. Rembertów 15/28.XI.1905 o 11-ej rano
2. Tomasz Rozbicki 50 lat i Ignacy Galiński 70 lat mający, rolnicy z Kawęczyna
3. 13/26.XI.br o 11-ej wieczorem zmarła w Kawęczynie JÓZEFA SERAFIN, 78 lat mająca, gospodyni, c. Piotra i Katarzyny z Brzumińskich małż. Młochowskich, pozostawiła owdowiałego męża Kacpra Serafina.

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 28-05-2015 - 21:30
Temat postu:
Witaj,
Bardzo dziękuję Moniko za pomoc.
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z języka rosyjskiego aktów
Akt małżeństwa
nr 52 1909 Bolesław Węgrowski Żyrardów
nr 486 1908 Franciszek Tkaczyk Warszawa św. Aleksandra
Akt zgonu
nr 229 1914 Emilia Żelasińska ( Zalesińska) Warszawa św. Andrzej

<a href=http://zapodaj.net/f7334040640e5.jpg.html>52 1909 m.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/3d631352f688c.jpg.html>486 1908 m.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/9237b55c193c8.jpg.html>229 1914 z.jpg</a>
z góry bardzo dziękuję
Serdecznie pozdrawiam
Marek
Marek_Wysocki - 10-06-2015 - 22:43
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie : osoby mieszkające we wsi Kossaki 1908 gmina Grabowo oraz stronę tytułową czego ten spis dotyczył konkretnie?
strona tytułowa:

http://zapodaj.net/94985b0b945f6.jpg.html

spis osób Kossaki :

http://zapodaj.net/068ada706e4a4.jpg.html

http://zapodaj.net/05e4a7dd87639.jpg.html


Pozdrawiam serdecznie
Marek W.
Radosław.Konca - 12-06-2015 - 18:27
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam.
Ponawiam prośbę o przetłumaczenie z dnia 28 05 2015
Bardzo mnie zależy na tych aktach
Serdecznie pozdrawiam
Marek


Rzeczonego Stanisława Starszewskiego masz (na obu zdjęciach) w pozycji 180, w kolejnej rubryce podano, że ma 15 mórg (liczby prętów nie podano).

RK
pen60 - 12-06-2015 - 20:24
Temat postu:
Witam.
Radosławie, ta odpowiedź dotyczy Marka Wysockiego. Mnie nie dotyczy.

Moja prośba
Ponawiam prośbę o przetłumaczenie z dnia 28 05 2015
Bardzo mnie zależy na tych aktach
Serdecznie pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 16-06-2015 - 16:11
Temat postu:
Marek_Wysocki napisał:
Proszę o przetłumaczenie : osoby mieszkające we wsi Kossaki 1908 gmina Grabowo oraz stronę tytułową czego ten spis dotyczył konkretnie?
strona tytułowa:

http://zapodaj.net/94985b0b945f6.jpg.html

spis osób Kossaki :

http://zapodaj.net/068ada706e4a4.jpg.html

http://zapodaj.net/05e4a7dd87639.jpg.html


Pozdrawiam serdecznie
Marek W.


Witam,

Jest to teczka spraw ogólnych szczucińskiego urzędu powiatowego zawierająca spis osób mających prawo głosu na gminnych zebraniach.

Kossaki:
179. Konstanty Kossakowski
180. Stanisław Staszewski
181. Władysław Borzymowski
182. Tomasz Walczewski
183. Mateusz Świętkowski
184. Stanisław Gajewski
185. Teofil Kossakowski
186. Stanisław Rydzewski
187. Paweł Kossakowski

Bokiem: drobni właściciele szlacheckich gospodarstw dziedzicznych.

Pozdrawiam,
Monika

pen60 napisał:
Witam,
Jeszcze raz ponawiam prośbę o przetłumaczenie z rosyjskiego wątek z dnia 28 05 2015
Bardzo mnie zależy na tych aktach
Serdecznie pozdrawiam
Marek


Witam,

52. Ruda Guzowska
1. Żyrardów 14/27.V.1909 o 8-ej rano
2. Wacław Wysocki , stolarz, 27 lat i Marcin Miroszewski, robotnik, 54 lata mający, obaj z Teklinowa
3. BOLESŁAW WĘGROWSKI, kawaler, 22 lata mający, stolarz z Teklinowa, urodzony w Żyrardowie, s. Teofila i Apolonii ze Śmiechowskich małż. Węgrowskich
4. ANTONINA LIPKA, panna, 23 lata mająca, zamieszkała w Rudzie Guzowskiej przy siostrze, urodzona w Osinach parafia Kaski, c. Antoniego i Marianny z Szymańczaków małż. Lipków
5. trzy zapowiedzi
6. oświadczyli, że przed wstąpieniem w związek małżeński spłodzili syna Wacława urodzonego w Rudzie Guzowskiej 8/21.XI.1908, którego niniejszym aktem uznają za swoje własne dziecko i na podst. art. 291 kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego zapewniają mu byt i status dziecka z prawowitego związku.
Ślubu udzielił ks. Feliks Kozak wikary

Pozdrawiam,
Monika
MonikaMaru - 16-06-2015 - 16:49
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam.
Ponawiam prośbę o przetłumaczenie z dnia 28 05 2015
Bardzo mnie zależy na tych aktach
Serdecznie pozdrawiam
Marek


486. Warszawa
1. Parafia św. Aleksandra 7/20.IX.1908 o 7-ej wieczorem
2. Ignacy Pietrzykowski, malarz (pokojowy) i Józef Mołodyński, kowal, pełnoletni zamieszkali w Warszawie
3. FRANCISZEK TKACZYK, kawaler, wyrobnik, 32 lata mający, urodzony w Koryciskach parafia Mniszek powiat radomski, s. Józefa i Marianny z Gruszków małż. Tkaczyków, zamieszkały w Warszawie ul Kacza 2509/10 w parafii Nar.NMP
4. WERONIKA GORZKOWSKA, panna, służąca, 26 lat mająca, urodzona w Aleksandrowie parafia Sobików powiat grójecki, c. Romana i Julianny z Gajewskich małż. Gorzkowskich, zamieszkała Al.Ujazdowskie 1726G w tutejszej parafii
5. trzy zapowiedzi w obu parafiach
6. umowy nie zawarli
Ślubu udzielił ks. Jan Kurzyna wikary

229. Warszawa
1. Parafia św. Andrzeja 19/25.III.1914 o 11-ej rano
2. Józef Rogoziński i Franciszek Stefański , pełnoletni służący ze szpitala Św. Ducha, zamieszkali w Warszawie
3. 10/23.III.br o 11-ej wieczorem w Warszawie ul. Elektoralna 12 zmarła EMILIA ŻELAZIŃSKA, wdowa, 74 lata mająca, podopieczna przytułku św. Franciszka Salezego, nie wiadomo gdzie urodzona, c. Wojciecha i Izabeli małżonków.

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 30-06-2015 - 15:39
Temat postu:
Witam,
Jeszcze raz bardzo dziękuję za poprzednie tłumaczenie.
Mam do przetłumaczenia z rosyjskiego
Akt zgonu
nr 25 1871 Marcjanna Piwarska Belsk
nr 57 1879 Antoni Piwarski Belsk
nr 41 1882 Franciszka Piwarska Belsk

<a href=http://zapodaj.net/44315f9c2c50b.jpg.html>57 1879 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/065f5d0a1f8b6.jpg.html>25 1871 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/ebb948feb30a1.jpg.html>41 1882 zg.jpg</a>
Serdeczne dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 02-07-2015 - 20:25
Temat postu:
Witam,

57. Stara Wieś
1. Belsk 29.VIII./10.IX.1879 o 10-ej rano
2. Jan Kociewiak, 36 lat i Jan Ciepieniak?, 56 lat mający, właściciele domów w Starej Wsi
3. wczoraj (9.IX.br) o 4-ej po poł. zmarł w Starej Wsi ANTONI PIWARSKI, wlaściciel domu, 62 lata mający, zamieszkały i urodzony w Starej Wsi, s. zmarłych Marcina i Jadwigi z Badowskich małż. Piwarskich, pozostawił owdowiałą żonę Rozalię z Maciaków.

41. Belsk
1. Belsk 13/23.X.1882 o 9-ej rano
2. Mateusz Przybylski, 34 lata i Karol Badowski, 30 lat mający, służący z Belska
3. przedwczoraj (21.X.br) o 10-ej wieczorem zmarła w Belsku FRANCISZKA z Dybków PIWARSKA, 67 lat mająca, wdowa po Kazimierzu Piwarskim, c. zmarłych Mateusza i Reginy z Szybaków małż. Dybków, urodzona w Starej Wsi, zamieszkała w Belsku przy córce.

Tego aktu 25 nie odczytam, bo jest za mały. Nie da się go powiększyć.

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 02-07-2015 - 21:32
Temat postu:
Witam,
Dziękuję. akt 25 1871 zg Marcjanna Piwarska Belsk przesyłam jeszcze raz

<a href=http://zapodaj.net/055185887aa0d.jpg.html>25 1871zg.jpg</a>
Marek
MonikaMaru - 03-07-2015 - 14:36
Temat postu:
Witam,

25. Stara Wieś
1. Belsk 11/23.V.1871 o 9-ej rano
2. Antoni Piwarski, 55 lat i Jakub Maciak, 27 lat mający, właściciele domów ze Starej Wsi
3. wczoraj (22.V.br) o 5-ej po poł. zmarła w Starej Wsi MARCJANNA z Ciepieńków PIWARSKA, 50 lat mająca, urodzona w Bobowie (napisane: w Bobuwie), c. zmarłych Bartłomieja i Magdaleny z Ciepieńków, pozostawiła owdowiałego męża Antoniego Piwarskiego.

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 18-07-2015 - 22:10
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o prztłumaczenie z rosyskiego aktów
Akt zgonu
nr 5 1882 Urszula Obrębalska Rembertów grójecki
nr 63 1877 Jakub Obrębalski Wrociszew
Akt urodzenia
nr 75 1880 Józefa Bronisława Węgrowska Tarczyn

<a href=http://zapodaj.net/2e55d7b81398b.jpg.html>5 1882 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/6372e06cbb5d7.jpg.html>63 1877 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/4db550d944998.jpg.html>75 1880 ur.jpg</a>
Pozdrawiam
Marek
Kazmierczak_Slawomir - 19-07-2015 - 14:35
Temat postu:
Dzień dobry,
proszę o pomoc w odczytaniu i przetłumaczeniu fragmentu zaznaczanego na czerwono.
Akt dotyczy ślubu Aleksandra Kojro i Anny Łempickiej z domu Blusiewicz, Poryte, 1893 rok. Zaznaczony fragment to miejsce urodzenia Aleksandra.
https://www.dropbox.com/s/vhbmu3zq29g5xaf/akt.jpg?dl=0
Pozdrawiam
Sławomir Kaźmierczak
MonikaMaru - 19-07-2015 - 17:46
Temat postu:
Dzień dobry

"..we wsi Mikołajki tejże parafii w Królestwie Pruskim..."

Sądzę, że to te Mikołajki

http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/in ... %99tnik%29

https://www.google.pl/maps/dir/Kurz%C4% ... 53.4470826

Pozdrawiam,
Monika


pen60 napisał:
Witam,
Bardzo proszę o prztłumaczenie z rosyskiego aktów
Akt zgonu
nr 5 1882 Urszula Obrębalska Rembertów grójecki
nr 63 1877 Jakub Obrębalski Wrociszew
Akt urodzenia
nr 75 1880 Józefa Bronisława Węgrowska Tarczyn

<a href=http://zapodaj.net/2e55d7b81398b.jpg.html>5 1882 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/6372e06cbb5d7.jpg.html>63 1877 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/4db550d944998.jpg.html>75 1880 ur.jpg</a>
Pozdrawiam
Marek


Witam,

5. Kwęczyn
1. Rembertów 23.I./4.II.1882 o 12-ej w poł.
2. Feliks Stebłowski z Grzegorzewic, 50 lat i Franciszek Serafin z Kawęczyna, 45 lat mający, obaj włościanie
3. 21.I./2.II.br o 7-ej wieczorem zmarła w Kawęczynie URSZULA OBRĘBALSKA, 66 lat mająca, wdowa przy synu swoim, c. zmarłych Stanisława i Józefy z Nowickich małż. Stebłowskich.

Marku, w pozostałych otwiera się strona z aktami i nie da się wybranego aktu powiększyć. Do odczytu litery niestety ciut za małe. Wink

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 19-07-2015 - 18:31
Temat postu:
Witaj Moniko,
Poprawiłem pownno być lepiej

<a href=http://zapodaj.net/eed78b86529cc.jpg.html>63 1877 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/1c328d3d654af.jpg.html>75 1880 ur.jpg</a>
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 19-07-2015 - 19:44
Temat postu:
Teraz jest OK.

63. Grzegorzewice
1. Wrociszew 9/21.XI.1877 o 10-ej rano
2. Andrzej ...ot? 64 lata i Feliks Stebnowski, 44 lata mający, gospodarze z Grzegorzewic
3. 6/18.XI.br o 4-ej po poł. w Grzegorzewicach zmarł JAKUB OBRĘBALSKI, gospodarz z Kawęczyna, 56 lat mający, urodzony w Grzegorzewicach, s. Ignacego i Franciszki małż. Obrębalskich, pozostawił owdowiałą żonę Urszulę ze Stebnowskich.

W poprzednim akcie jednak powinno być - Stebnowscy. Źle odczytałam. Tu nazwisko wyraźnie jest napisane.

75. Suchodół
1. Tarczyn 28.II./11.III.1880 o 2-ej po poł.
2. Franciszek Węgrowski obywatel zamieszkały w Suchodole, 40 lat mający
3. Karol Perzyna, 68 lat i Jakub Perzyna 53 lata mający, rolnicy z Przypkowskiej Woli
4. płci żeńskiej urodzone w Suchodole wczoraj (10.III.br) o 10-ej rano
5. prawowita małż. Marianna z Jaworskich 37 lat
6. JÓZEFA BRONISŁAWA
7. Piotr Zieliński i Emilia Węgrowska

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 01-08-2015 - 18:06
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o prztłumaczenie z rosyskiego aktów
Akt zgonu
nr 17 1869 Michał Przybylski Belsk
Akt urodzenia
nr 6 1873 Józefa Kłosiewicz Piaseczno
Akt małżeństwa
nr 7 1872 Antoni Piwarski z Rozalia Maciak Belsk

<a href=http://zapodaj.net/43beeb9e87c8c.jpg.html>6 1873 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/f6b87eb5828ad.jpg.html>7 1872 m.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/6c732e6552b42.jpg.html>17 1869 z.jpg</a>
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 03-08-2015 - 20:32
Temat postu:
Witam,

6. Chyliczki
1. Piaseczno 1/13.I.1873 o 5-ej po pol.
2. Franciszek Kłosiewicz, rolnik z Chyliczek, 34 lata mający
3. Jan Kłosiewicz, 54 lata i Mateusz Chłopecki 36 lat mający, rolnicy z Chyliczek
4. płci żeńskiej urodzone w Chyliczkach 29.XII.1872/10.I.1873 o 10-ej w nocy
5. prawowita małż. Katarzyna z Zalewskich 32 lata
6. JÓZEFA
7. Józef Szymański i Marianna Chłopecka

7. Stara Wieś
1. Belsk 16/28.X.1872 o 2-ej po poł.
2. Jan Ciepieniak, 45 lat i Antoni Kiełbowski, 48 lat, właściciele domów ze Starej Wsi
3. ANTONI PIWARSKI, 55 lat mający, wdowiec po Mariannie z Ciepieńków zmarłej 11/24.V.1871, urodzony w Starej Wsi, s. zmarłego Marcina i Jadwigi małż. Piwarskich właścicieli domu ze Starej Wsi
4. ROZALIA PRZYBYLSKA, 40 lat mająca, wdowa po Michale Przybylskim zmarłym 13/25.III.1869, urodzona w Starej Wsi, c. zmarłych Fabiana i Marianny małż. Marciaków, zamieszkała w Starej Wsi
5. trzy zapowiedzi
6. umowy nie zawarli

17. Stara Wieś
1. Belsk 13/25.III.1869 o 4-ej po pol.
2. Jakub Maciak 27 lat i Andrzej Krawczak 34 lata mający, właściciele domów ze Starej Wsi
3. dzisiaj (25.III.br) o 9-ej rano w Starej Wsi zmarł MICHAŁ PRZYBYLSKI, 51 lat mający, właściciel domu, urodzony w Wilczogórze, s. zmarłych Tomasza i Salomei z Wiśniewskich, pozostawił owdowiałą żonę Rozalię z Maciaków

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 22-08-2015 - 17:12
Temat postu:
Witaj Moniko,
Bardzo proszę o przetłumaczenie
Akt zgonu
nr 31 1882 Mikołaj Nowakowski Służew
nr 43 1882 Andrzej Nowakowski Służew
nr 75 1883 Antoni Nowakowski Służew
<a href=http://zapodaj.net/46b211c683c13.jpg.html>31 1882 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/c9086812e372a.jpg.html>43 1882 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/f94a8fb134d4b.jpg.html>75 1883 zg.jpg</a>
Z góry bardzo dziękuję
Serdecznie pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 23-08-2015 - 12:44
Temat postu:
Witaj,

31. Pery
1. Służew 15/27.II.1882 o 1-ej po poł.
2. Jan Tomczyk, 62 lata i Antoni Nowakowski, 56 lat mający, rolnicy z Per
3. 13/25.II.br o 5-ej po poł. zmarł w Perach MIKOŁAJ NOWAKOWSKI, 12 lat mający, urodzony i zamieszkały w Perach, s. rolników Antoniego i Julianny z Derdów.

43. Pery
1. Służew 6/18.III.1882 o 1-ej po poł.
2. Franciszek Derda z Jemielina, 60 lat i Józef Niemczak z Dzbarza, 40 lat mający, rolnicy
3. 4/16.III.br o 6-ej rano zmarł w Perach ANDRZEJ NOWAKOWSKI, 15 lat mający, urodzony w Wyczółkach, zamieszkały w Perach, s. rolników Antoniego i Julianny z Derdów małż. Nowakowskich.

75. Pery
1. Służew 5/17.V.1883 o 1-ej po poł.
2. Józef Bobrowski z Moczydła, 35 lat i Jan Tomczyk z Per, 62 lata mający, rolnicy
3. 3/15.V.br o 8-ej wieczorem zmarł w Perach ANTONI NOWAKOWSKI, rolnik, 58 lat mający, urodzony w Wyczółkach, zamieszkały w Perach, s. zmarłych rolników Piotra i Teresy z Perzaków małż. Nowakowskich, pozostawił owdowiałą żonę Juliannę z Derdów Nowakowską.

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 27-08-2015 - 16:50
Temat postu:
Witaj Moniko,
Zwracam się o przetłumaczenie aktu małżeństwa
nr 30 1909 Józef Nowakowski - Marianna Tomala Piaseczno

<a href=http://zapodaj.net/68ab3ee8c0a29.jpg.html>30 1909 m.jpg</a>
Dziękuję za poprzednie
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 27-08-2015 - 17:54
Temat postu:
Witaj,

30. Chylice
1. Piaseczno 13/26.IX.1909 o 5-ej po poł.
2. Józef Rosłon, 45 lat i Ludwik Saławiła, 40 lat mający, rolnicy z Chylic
3. JÓZEF NOWAKOWSKI, rolnik, wdowiec po Mariannie z Kłosiewiczów zmarłej w ubiegłym roku w Chyliczkach, urodzony w parafii Służew, zamieszkały w Chyliczkach, 46 lat mający, s. zmarłego Antoniego i Julianny z Dyrdów małż. Nowakowskich
4. MARIANNA TOMALA, 42 lata mająca, wdowa po Janie zmarłym w Chylicach 9/22.XI.ub.r., c. zmarłego Jana i Wiktorii z Pacuszków małż. Kuklewskich
5. trzy zapowiedzi
6. umowy nie zawarli

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 11-09-2015 - 12:30
Temat postu:
Witaj Moniko,
Zwracam się o przetłumaczenie aktu małżeństwa
nr 2 1896 Piotr Nowakowski - Wiktoria Walendzik Piaseczno
<a href=http://zapodaj.net/72d3a4f6b09d5.jpg.html>2 1896.jpg</a>
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 11-09-2015 - 21:26
Temat postu:
Witam,

2. Dąbrówka
1. Piaseczno 21.I./2.II.1896 o 1-ej po poł.
2. Józef Sołtysiak, rolnik z Dąbrówki, 45 lat i Walenty Leszczyński rolnik z Łady, 48 lat mający
3. PIOTR NOWAKOWSKI, kawaler, rolnik, 31 lat mający, rodem ze wsi (nie napisano jakiej), s. zmarłego Antoniego i Julianny z Derdów rolniczki z Piór, zamieszkały w Piórach
3. WIKTORIA WALENDZIAK, panna, 17 lat mająca, urodzona w Piórach, c. Łukasza rolnika i Józefy z Leszczyńskich , zamieszkała w Dąbrówce przy rodzicach
5. trzy zapowiedzi w tutejszym i służewskim kościele parafialnym
6. pozwolenie ustne rodziców panny młodej
7. umowy nie zawarli

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 20-09-2015 - 20:39
Temat postu:
Witaj,
Dziękuję za poprzednie tłumaczenie
Mam jeszcze do przetłumaczenia
Akt urodzenia
nr 48 1869 r. Mikołaj Nowakowski Służew
Akt zgonu
nr 175 1873 Teresa Ufnalewska Służew
nr 104 1908 Jan Tomala Piaseczno

<a href=http://zapodaj.net/a3c3a24ff1f55.jpg.html>48 1869 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/2c5a5139fb3f6.jpg.html>104 1908 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/3826f58791d9e.jpg.html>175 1873 zg.jpg</a>
Z góry dziękuję

Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 21-09-2015 - 10:59
Temat postu:
Witam,

48. Piery
1. Służew 16/28.IV.1869 o 8-ej wieczorem
2. Antoni Nowakowski, gospodarz z Pier, 43 lata mający
3. Andrzej Niemczak, 40 lat i Józef Niemczak, 25 lat mający, gospodarze z Dzbarza
4. płci męskiej urodzone w Pierach wczoraj (27.IV.br) o 7-ej rano
5. prawowita małż. Julianna z Derdów 38 lat
6. MIKOŁĄJ
7. Andrzej Niemczyk i Agnieszka Derda

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbar%C5%BC

104. Chylice
1. Piaseczno 11/24.XI.1908 o 10-ej rano
2. Tomasz Stańczyk 39 lat i Jan Ramasz 50 lat mający, rolnicy z Chylic
3. 9/22.XI.br o 7-ej wieczorem zmarł w Chylicach JAN TOMALA, rolnik, 48 lat mający, urodzony i zamieszkały w Chylicach, s. Józefa i Anieli z Zalewskich małż. Tomalów, pozostawił owdowiałą żonę Mariannę z Kuklewskich.

175. Szopy
1. Służew 25.VII./6.VIII.1873 o 11-ej rano
2. Jan Ufnalewski, robotnik, 33 lata i Stanisław Pyziel, chałupnik, 29 lat mający, obaj z Szop
3. 4.VIII.br o 11-ej wieczorem zmarła w Szopach TERESA z Dziedziców UFNALEWSKA, 30 lat mająca, urodzona w Wolicy, zamieszkała w Szopach, c. Łukasza i Katarzyny z Kłosów małż. Dziedziców robotników z Szop, pozostawiła owdowiałego męża w/w Jana Ufnalewskiego.

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 29-09-2015 - 15:01
Temat postu:
Witam,
Dziękuję bardzo za poprzednie tłumaczenie
Za sprawą Anety Kaczmarek odnalazłem
Akt małżeństwa
nr11 1869 r. Ludwik Januszewski - Anastazja Kowalska Piaseczno
Prosiłbym o przetłumaczenie
<a href=http://zapodaj.net/1c2e4a906787e.jpg.html>11a.jpg</a>

Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 29-09-2015 - 18:26
Temat postu:
Witam,

11. Lesznowola
1. Piaseczno 24.VI./6.VI.1869 o 8-ej po poł.
2. Andrzej Pleban, leśnik z Falęckiej Budy, 50 lat i Marcin Leszczyński leśnik z Borowiny, 45 lat mający
3. LUDWIK JANUSZEWSKI, 23 lata mający, kawaler, robotnik, urodzony w Warszawie w parafii św. Karola, s. Tekli Januszewskiej służącej w Warszawie, zamieszkały w Falęckiej Budzie
4. ANASTAZJA KOWALSKA, panna, urodzona w Lutkówce, c. zmarłych Józefa i Katarzyny z d. Milati, 23 lata mająca, zamieszkała w Lesznowoli na służbie
5. trzy zapowiedzi w tutejszym i raszyńskim kościele parafialnym
6. umowy nie zawarli

Zdziwił mnie ten kościół św. Karola. To chyba kościół w ówczesnych Powązkach - św.Karola Boromeusza.

Pozdrawiam,
Monika
Kublik_Anna - 30-09-2015 - 00:31
Temat postu:
[quote]
(...)
11. Leśnowola
(...)
4. ANASTAZJA KOWALSKA, panna, urodzona w Lutkówce, c. zmarłych Józefa i Katarzyny z d. Milati, 23 lata mająca, zamieszkała w Leśnowoli na służbie

Lesznowola, oczywiście - miejscowi się połapią, ale czy pen60 jest wystarczająco miejscowy ? Razz
MonikaMaru - 30-09-2015 - 09:49
Temat postu:
Aniu, masz rację. Poprawiłam na Lesznowolę. Też nie należę do miejscowych, a pismo prawie kaligraficzne, więc nie przyszło mi do głowy sprawdzać.

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 30-09-2015 - 15:46
Temat postu:
Witaj Moniko,
Też zwróciłem uwagę na ten błąd. Potraktowałem to za błąd pisarski. W tej okolicy nie ma innej miescowości jak Lesznowola.
Druga sprawa. Parafia św. Karola. W tamtym okresie czasu w świadomości ludzkiej była tam parafia. Ale ten rejon był administrowany
przez parafię św. Andrzeja. Z pomocą Aneksów z Piaseczna odnalazłem akt urodzenia nr 598/1845 Ludwika Januszewskiego
spisany u św. Andrzeja.
Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tłumaczenie
Marek
pen60 - 09-10-2015 - 22:05
Temat postu:
Witaj,
Proszę o przetłumaczenie
Akt małżeństwa
nr 9 1869 Paweł Rynowiecki - Apolonia Teodozja Krynicka Błonie
nr 18 1880 Michał Cybulski - Waleria Marianna Perzyna Szymanów

<a href=http://zapodaj.net/2dd524d5c90c1.jpg.html>9 1869 m.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/18eeb02cc2c10.jpg.html>18 1880 m.jpg</a>
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 10-10-2015 - 19:15
Temat postu:
Witam,

19. Bieniewice
1. Błonie 18/30.VI.1869 o 6-ej po poł.
2. Stanisław Feluch, kolonista, 54 lata i Piotr Kaczmarski, arendator, 44 lata mający, obaj z Izdebna
3. PAWEŁ RYNOWIECKI, kawaler, kowal kiedyś w Izdebnie, obecnie w Radonicach zamieszkały, 23 lata mający, urodzony w Łubcu, s. Jakuba Rynowieckiego, szewca z Łubca i zmarłej jego żony Weroniki z Wasilewskich.
4. APOLONIA TEODOZJA KRYNICKA, panna zamieszkała w Bieniewicach przy rodzicach, 17 lat mająca, urodzona w Moginach/Moczynach, c. arendatorów propinacyjnych z Bieniewic
5. trzy zapowiedzi w tutejszym i izdebnieńskim kościele parafialnym
6. pozwolenie ustne ojca panny młodej
7. umowy nie zawarli

18. Hermanów
1. Szymanów 20.VIII./1.IX.1880 o 8-ej wieczorem
2. Piotr Kurpiewski, nauczyciel z Szymanowa, 35 lat i Jan Jung, kasjer z Hermanowa, 45 lat mający
3. MICHAŁ CYBULSKI, propinator, kawaler, 38 lat mający, s. zmarłych Michała i Anny z Żychlińskich małż. Cybulskich, urodzony w parafii Piątek powiat łęczycki, zamieszkały w Sochaczewie
4. WALERIA MARIANNA PERZANOWSKA v. PERRZYNA, panna 27 lat mająca, c. Stanisława i zmarłej Elżbiety z Baruskich małż. Perzanowskich v. Perzynów, urodzona w Strzeniówce, zamieszkała w Hermanowie przy rodzicach
5. trzy zapowiedzi w sochaczewskim i tutejszym kościele parafialnym
6. umowy nie zawarli
7. pozwolenie ustne rodziców panny młodej

Pozdrawiam,
Monika
Katarzyna_Baniak - 15-10-2015 - 15:58
Temat postu:
Dzień dobry,
bardzo proszę o przetłumaczenie aktu ślubu http://szukajwarchiwach.pl/72/159/0/-/8 ... p83rzaRbqQ Antoni Baniak i Teresa Jamiołkowska, Warszawa św. Andrzej. Proszę głównie o przetłumaczenie informacji dotyczących pana młodego.
Sroczyński_Włodzimierz - 15-10-2015 - 16:39
Temat postu:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0
elzbieta277 - 16-10-2015 - 23:01
Temat postu:
dzień dobry,

czy mogłabym prosić o przetłumaczenie czy bardziej rozszyfrowanie poniższego aktu chrztu nr 39:

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,88958,12

z góry dzięki !

Elżbieta
pen60 - 05-11-2015 - 18:24
Temat postu:
Witaj,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie
Akt urodzenia
nr 189 1892 Waleria Seroczyńska Tarczyn
Akt zgonu
nr 13 1892 Antonina Maciak Belsk
nr 63 1896 Rozalia Piwarska Belsk

<a href=http://zapodaj.net/c66b98073c73b.jpg.html>189 1892 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/ecacaad8da7c6.jpg.html>13 1892 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/e4ec579183e93.jpg.html>63 1896 zg.jpg</a>
zgóry dziękuję za tłumaczenie
Serdecznie pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 05-11-2015 - 18:47
Temat postu:
Katarzyna_Baniak napisał:
Dzień dobry,
bardzo proszę o przetłumaczenie aktu ślubu http://szukajwarchiwach.pl/72/159/0/-/8 ... p83rzaRbqQ Antoni Baniak i Teresa Jamiołkowska, Warszawa św. Andrzej. Proszę głównie o przetłumaczenie informacji dotyczących pana młodego.Witam,

112. Warszawa
1. Warszawa 5/17.VII.1881 o 6-ej wieczorem
2. Stanisław Grabowski, obywatel i Michał Elewski prywatny oficjalista, pełnoletni zamieszkali w Warszawie
3. ANTONI BANIAK, 28 lat mający, kawaler, żołnierz rezerwy, urodzony w Wywle pow. włoszczowski, s. Macieja i Marianny z Trapisewskich małż. Baniaków, zamieszkały ul.Mirowska 935/6
4. TERESA JAMIOŁKOWSKA, panna, służąca, 37 lat mająca, urodzona w Jamiołkach Rawkach pow. mazowiecki, c. Jana i Anny z Fraszczewskich małż. Jamiołkowskich, zamieszkała ul. Mirowska 935/6
5. trzy zapowiedzi
6. umowy nie zawarli

Pozdrawiam,
Monika


elzbieta277 napisał:
dzień dobry,

czy mogłabym prosić o przetłumaczenie czy bardziej rozszyfrowanie poniższego aktu chrztu nr 39:

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,88958,12

z góry dzięki !

Elżbieta


39. Serock
1. Serock 10/22.IV.1894 o 2-ej po poł.
2. Antoni Jarosiński, rolnik z Serocka, 35 lat mający
3. Stanisław Sikorski, 60 lat i Michał Sikorski, 46 lat mający, rolnicy z Serocka
4. płci żeńskiej urodzone w Serocku 20.III./1.IV.br o 10-ej rano
5. prawowita małż. Wiktoria z Krzyczkowskich, 26 lat
6. JULIA
7. Jan Krzyczkowski i Marianna Zakrzewska

Pozdrawiam,
Monika

pen60 napisał:
Witaj,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie
Akt urodzenia
nr 189 1892 Waleria Seroczyńska Tarczyn
Akt zgonu
nr 13 1892 Antonina Maciak Belsk
nr 63 1896 Rozalia Piwarska Belsk

<a href=http://zapodaj.net/c66b98073c73b.jpg.html>189 1892 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/ecacaad8da7c6.jpg.html>13 1892 zg.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/e4ec579183e93.jpg.html>63 1896 zg.jpg</a>
zgóry dziękuję za tłumaczenie
Serdecznie pozdrawiam
Marek


189. Szczaki
1. Tarczyn 6/18.IX.1892 o 2-ej po poł.
2. Cyprian Seroczyński, kowal ze Szczak, 38 lat mający
3. Piotr Kaczyński, 40 lat i Paweł Orzeszak, 58 lat mający, robotnicy z Tarczyna
4. płci żeńskiej urodzone w Szczakach 14/26.VIII.br o 11-ej wieczorem
5. prawowita małż. Ludwika z Wróblewskich, 30 lat
6. WALERIA
7. Leopold Brudziński i Apolonia Seroczyńska
Akt opóźniony z powodu choroby ojca dziecięcia.

13. Belsk
1. Belsk 9/21.III.1892 o 9-ej rano
2. Stanisław Pawlak 40 lat i Albert Dodatko?, 60 lat majcy rolnicy z belska
3. 6/18.III.br zmarła w Belsku ANTONINA MACIAK, 82 lata mająca, urodzona w Małej Wsi, c. zmarłych Adama i Heleny z Łodygowskich małż. Zaleskich rolników, wdowa po zmarłym przed 30-tu laty Janie Maciaku.

63. Stara Wieś
1. Belsk 16/28.XII.1896 o 11-ej rano
2. Walenty Kociewiak 50 lat i Andrzej Kowalczyk, 35 lat mający, rolnicy z Bodzewa
3. 12/24.XII.br o 10-ej rano w Starej Wsi zmarła ROZALIA PIWARSKA, wdowa, 72 lata mająca, urodzona i zamieszkała w Starej Wsi przy córce robotnicy, c. Fabiana i niewiadomej matki małż. Maciaków.

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 20-11-2015 - 19:16
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumazenie aktów urodzenia
Nr 34 1879 Juliana Tkaczyk Mniszek
Nr 39 1873 Stanisław Tkaczyk Mniszek
Nr 48 1876 Franciszek Tkaczyk Mniszek

<a href=http://zapodaj.net/bbd65b965728b.jpg.html>34 1879 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/bfc31ccec5a26.jpg.html>39 1873 u.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/e541c305b79c8.jpg.html>48 1876 u.jpg</a>

z góry dziękuję za tłumaczenie oraz dziękuję Moniko z poprzednie
Serdecznie pozdrawiam
Marek
Zielarin - 20-11-2015 - 22:46
Temat postu:
Dzięń dobry mógł bym podłączyć sie do tematu z małą prośbą.. Jestem całkowicie łysy z cyrylicy ale udało mi sie wydedukować miejscowość ale nazwisko do dla mnie zbyt wiele ;/ http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=322 w 37 i 42 może znajdować sie nazwisko Barlak jeśli tak prosił bym o przetłumaczenie
Kublik_Anna - 21-11-2015 - 01:06
Temat postu:
37 mówi, że niezamężna Aniela Lemieszka (?) z Boczek urodziła córeczkę Mariannę
42 mówi, o narodzinach tamże Jasia, syna Feliksa Kopytowskiego i Franciszki z Buczków

O Barlakach nic nie widzę Sad , ale pamiętam to nazwisko z któregoś wcześniej tłumaczonego aktu - z okolic Nadarzyna chyba?
Zielarin - 21-11-2015 - 08:41
Temat postu:
hmm raczej mało prawdopodobne żeby był ktoś w Nadarzynie musze jeszcze troszke popatrzeć w tą metryke jest ona wprowadzona z tłumaczeniem do internetu ale niestety pierwsze ok 100 aktów jest zrobione nie dokładnie ( imiona bez wprowadzenia nr aktu oraz bez nazwisk rodziców itd...);/
MonikaMaru - 21-11-2015 - 14:55
Temat postu:
Barlak Jan jest pod nr 62. Syn Grzegorza (37) i Rozalii z Pisarków (30).
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1228

Tu jest link do spisu, więc przyjrzyj się, jak wygląda zapis nazwiska Barlak. To pomoże Ci przeglądać indeksy.
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1327

Pozdrawiam,
Monika
MonikaMaru - 21-11-2015 - 19:56
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumazenie aktów urodzenia
Nr 34 1879 Juliana Tkaczyk Mniszek
Nr 39 1873 Stanisław Tkaczyk Mniszek
Nr 48 1876 Franciszek Tkaczyk Mniszek

<a href=http://zapodaj.net/bbd65b965728b.jpg.html>34 1879 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/bfc31ccec5a26.jpg.html>39 1873 u.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/e541c305b79c8.jpg.html>48 1876 u.jpg</a>

z góry dziękuję za tłumaczenie oraz dziękuję Moniko z poprzednie
Serdecznie pozdrawiam
Marek


Witam,

34. Łaziska
1. Mniszek 18/30.III.1879 o 2-ej po poł.
2. Józef Tkaczyk, włościanin z Łazisk, 45 lat mający
3. Walenty Wypchło, 30 lat i Roch Janicki, 45 lat mający, włościanie z Łazisk
4. płci żeńskiej urodzone w Łaziskach 14/26.III.br o 11-ej rano
5. prawowita małż. Marianna z Gruszków, 45 lat
6. JULIANNA
7. Jan Piasta i Marianna Ofiara

39. Koryciska
1. Mniszek 22.V./4.V.1873 o 3-ej po poł.
2. Józef Tkaczyk, zamieszkały w Koryciskach, 38 lat mający
3. Paweł Bujak, 44 lata i Maciej Gruszka, 38 lat mający, obaj z Korycisk
4. płci męskiej urodzone w Koryciskach 20.IV./2.V.br o 3-ej po poł.
5. prawowita małż. Marianna z Gruszków 38 lat
6. STANISŁAW
7. Paweł Gruszka i Kunegunda Gruszka

48. Koryciska
1. Mniszek 23.V./7.VII.1876 o 10-ej rano
2. Józef Tkaczyk, włościanin z Korycisk, 41 lat mający
3. Ludwik Tworek 35 lat i Wawrzyniec Laskowski, 35 lat mający, włościanie z Korycisk
4. płci męskiej urodzone w Koryciskach 19/31.V.br o 11-ej rano
5. prawowita małż. Marianna z Gruszków 40 lat
6. JÓZEF
7. Mateusz Lurzyński/Łużyński i Jadwiga Mikulska

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 11-12-2015 - 15:01
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumazenie aktów urodzenia
Nr 74 1880 Józef Węgrowski Tarczyn
Nr 95 1872 Bolesław Węgrowski Tarczyn
Akt zgonu
Nr 164 1906 Waleria Szymańska Mszczonów
Jeszcze raz dzięki za poprzednie tłumaczenie

<a href=http://zapodaj.net/a5133d65ed331.jpg.html>74 1880 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/3512cf84bf625.jpg.html>95 1872 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/730e7b09ed635.jpg.html>164 1906 zg.jpg</a>

Serdecznie pozdrawiam
Marek
roza.kruza - 12-12-2015 - 20:51
Temat postu:
Witam serdecznie
Bardzo proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f89482f811e52ec0
Aniela Rzeplińska ur.w miejscowości Węgra, córka Stanisława Rzeplińskiego i Heleny Rasińskiej/Rosińskiej
szczególny problem mam z datami,akt jest z roku 1895, na płycie nagrobnej rok urodzenia jest podany 1896
Pozdrawiam i dziękuję
Róża
MonikaMaru - 14-12-2015 - 13:32
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumazenie aktów urodzenia
Nr 74 1880 Józef Węgrowski Tarczyn
Nr 95 1872 Bolesław Węgrowski Tarczyn
Akt zgonu
Nr 164 1906 Waleria Szymańska Mszczonów
Jeszcze raz dzięki za poprzednie tłumaczenie

<a href=http://zapodaj.net/a5133d65ed331.jpg.html>74 1880 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/3512cf84bf625.jpg.html>95 1872 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/730e7b09ed635.jpg.html>164 1906 zg.jpg</a>

Serdecznie pozdrawiam
Marek


Witam,

164. Mszczonów
1. Mszczonów 8/21.VIII.1906 o 2-ej po poł.
2. Jan Szymański, 52 lata i Józef Machnacki, 42 lata mający, szewcy z Mszczonowa
3. w Mszczonowie 6/19.VIII.br o 1-ej po poł. zmarła WALERIA SZYMAŃSKA, 46 lat mająca, przy mężu będąca, urodzona w Płaskach, c. Stefana i Marianny z Ruźbickich małż. Płaskich, pozostawiła owdowiałego męża Jana Szymańskiego.

95. Suchodół
1. Tarczyn 8/20.V.1872 o 4-ej po poł.
2. Franciszek Węgrowski, właściciel dóbr z Suchodołu, 32 lata mający
3. Szymon Pawłowski, 48 lat i Franciszek Pawłowski 43 lata mający, rolnicy z Suchodołu
4. płci męskiej urodzone w Suchodole wczoraj (19.V.br) o 6-ej rano
5. prawowita małż. Marianna z Jaworskich, 30 lat
6. BOLESŁAW
7. Józef Zdziarski i Emilia Węgrowska

74. Suchodół
1. Tarczyn 28.II./11.III.1880 o 2-ej po poł.
2. Franciszek Węgrowski, obywatel z Suchodołu, 40 lat mający
3. Karol Perzyna 68 lat i Jakub Perzyna, 53 lata mający, rolnicy z Przypkowskiej Woli
4. płci męskiej urodzone w Suchodole wczoraj (10.III.br) o 10-ej rano
5. prawowita małż. Marianna z Jaworskich, 37 lat
6. JÓZEF
7. Stanisław Latoszyński i Tekla Kasprzycka

Pozdrawiam,
Monika

roza.kruza napisał:
Witam serdecznie
Bardzo proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f89482f811e52ec0
Aniela Rzeplińska ur.w miejscowości Węgra, córka Stanisława Rzeplińskiego i Heleny Rasińskiej/Rosińskiej
szczególny problem mam z datami,akt jest z roku 1895, na płycie nagrobnej rok urodzenia jest podany 1896
Pozdrawiam i dziękuję
RóżaWitam,

31. Obrąb
1. Węgra 7./19.III.1895 o 3-ej po poł.
2. Stanisław Rzepliński, robotnik z Obrębu, 29 lat mający
3. Józef Keczmerski z Klewek, rolnik, 45 lat i Józef Makowski z Obrębu, robotnik, 27 lat mający
4. płci żeńskiej urodzone w Obrębie 1/13.III.1894 o 7-ej rano
5. prawowita małż. Helena z Rasińskich, 27 lat
6. ANIELA
7. Józef Keczmerski i jego zona Franciszka.
Akt opóźniony z powodu niestawienia się ojca.

Nie wiem, czy to jest Keczmerski, czy może Kaczmarski tak zapisany.
Dziecko urodziło się w ubiegłym roku.

Pozdrawiam,
Monika
roza.kruza - 14-12-2015 - 17:04
Temat postu:
Bardzo dziękuję,teraz już rozumiem te dwie daty.Dodam jeszcze,że na pomniku jest data urodzenia 10.03.1896.
Pozdrawiam
Róża
roza.kruza - 16-12-2015 - 12:50
Temat postu:
Mam jeszcze jedną prośbę o przetłumaczenie 2 aktów
akt urodzenia Władysław Rzepliński ur.17.03.1907 w Krzemieńcu syn Stanisława i Heleny Rasińskiej
akt ur. Kazimierz Rzepliński ur.22.09.1911 w Krzemieńcu
każdy akt składa się z dwu części - takie skany dostałam z Ukrainy
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/4abe1f46625af8cb" target="_blank"><img src="http://images78.fotosik.pl/166/4abe1f46625af8cbmed.jpg" border="0" alt="" /></a>
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/16b6c99ad32a8ba5" target="_blank"><img src="http://images77.fotosik.pl/166/16b6c99ad32a8ba5med.jpg" border="0" alt="" /></a>

<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/be87617168a83bf1" target="_blank"><img src="http://images76.fotosik.pl/167/be87617168a83bf1med.jpg" border="0" alt="" /></a>
<a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/29f7917c1b113265" target="_blank"><img src="http://images77.fotosik.pl/166/29f7917c1b113265med.jpg" border="0" alt="" /></a>
Dziękuję za pomoc
Róża
MonikaMaru - 16-12-2015 - 15:39
Temat postu:
Witam,

Skany godne podziwu. Chyba wiszący w powietrzu mikrofilm fotografowany był z ręki.

32. Rzeplińscy
- 23. kwietnia/ lipca (widoczna końcówka -lia)1907 w krzemienieckim rzym.-kat. kościele parafialnym ochrzczone zostało dziecię imieniem (Wła)dysław przez ks. Lucjana Kr(....?) proboszcza
-syn włościan gub. płockiej pow. przasnyski gmina Chojnowo Stanisława s. Jana i Heleny z Raszyńskich małżonków Rzeplińskich urodzony 17.III.br w Krzemieńcu parafia krzemieniecka
-chrzestnymi rodzicami byli włościanin Antoni Kopczyński z żoną Józefą Jaskólską.

Brak numeru
- 25.IX.1911 w krzemienieckim rzym.-kat. kościele parafialnym zostało ochrzczone dziecię imieniem Kazimierz przez ks. Bieleckiego proboszcza
- syn włościan guberni płockiej gmina Chojnowo Stanisława i Heleny z Raszyńskich małż. Rzeplińskich urodzony 22.IX. w Krzemieńcu
- chrzestnymi byli Aleksander Kozłowski i Maria Rzeplińska żona Tomasza

Pozdrawiam,
Monika
roza.kruza - 16-12-2015 - 18:30
Temat postu:
Bardzo dziękuję i mam kolejną zagadkę, pierwszy raz pojawia się Maria i Tomasz Rzeplińscy, kim byli muszę poszukać.
Chciałabym jeszcze dodać,że nazwisko Rzepliński to tylko zbieg okoliczności i moja rodzina nie ma nic wspólnego z Andrzejem Rzeplińskim prezesem TK.
Pozdrawiam
Róża
pen60 - 16-12-2015 - 20:18
Temat postu:
Witaj Róża,
Ten wątek założyłem w 2010 r. Coraz częściej, a wydaje mnie się na stałe chcą zadomowić się osoby inne nie związane ze mną. Prosiłbym o założenie swojego wątku jak to robią inni. I nikt nikomu nie będzie przeszkadzał.
Takie stwierdzenie, że moja rodzina nie ma wspólnego z Andrzejem Rzeplińskim, może być mylące. W genealogii różnie to bywa.
Pozdrawiam
Marek
roza.kruza - 16-12-2015 - 20:57
Temat postu:
Witam
Nie sądziłam,że wątek może być czyjąś własnością i,że tak bardzo przeszkadzam a i o zadomowieniu się to też przesada.Ale niech będzie.
Pozdrawiam
Róża
MonikaMaru - 16-12-2015 - 21:14
Temat postu:
Różo, Marek ma trochę racji, bo ja sama, kiedy chcę Cię odszukać (zwykle odczytuję odpowiedzi , czy nie ma jakichś wątpliwości co do tłumaczenia), to muszę pamiętać "u kogo jesteś" Wink

Swój temat założysz, jeśli na dole klikniesz w ikonkę "Nowy Temat" i wpiszesz swoją prośbę zgodnie z tą instrukcją

https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-12392.phtml

a potem możesz ciągnąć jako swój temat pisząc w "Szybka odpowiedź", albo za każdym razem zakładać nowy dla konkretnego aktu.

A co do Rzeplińskiego, to też przeleciała mi taka myśl - rodzina? Chociaż kto wie, świat jest taki mały.

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 17-12-2015 - 14:59
Temat postu:
Witaj Moniko,
Dziękuję za wsparcie. Mnie też parę lat temu zwrócono taką samą uwagę. Przyjąłem ją z uszanowaniem.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam Tobie i rodzinie najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszelkich
marzeń.
Dzięki za tłumaczenia
Serdecznie pozdrawiam
Marek
pen60 - 07-01-2016 - 18:39
Temat postu:
Witaj Moniko,

Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt urodzenia
nr 87 1911 Balbina Penconek Powsin
nr 150 1909 Marianna Penconek Powsin
nr 206 1907 Helena Penconek Powsin

z góry bardzo dziękuję
<a href=http://zapodaj.net/4cd314e6db36d.jpg.html>87 1911 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/87feeeb591148.jpg.html>150 1909 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/75c2908ca8ca5.jpg.html>206 1907 ur.jpg</a>

Serdecznie pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 19-01-2016 - 18:40
Temat postu:
pen60 napisał:
Witaj Moniko,

Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt urodzenia
nr 87 1911 Balbina Penconek Powsin
nr 150 1909 Marianna Penconek Powsin
nr 206 1907 Helena Penconek Powsin

z góry bardzo dziękuję
<a href=http://zapodaj.net/4cd314e6db36d.jpg.html>87 1911 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/87feeeb591148.jpg.html>150 1909 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/75c2908ca8ca5.jpg.html>206 1907 ur.jpg</a>

Serdecznie pozdrawiam
Marek


Witam,

206. Jeziorna
1. Powsin 30.IX./13.X.1907 o 3-ej po poł.
2. Franciszek Penconek, włościanin robotnik z Jeziorny, 31 lat mający
3. Franciszek Uliński, 45 lat i Józef Radomski, 27 lat mający, włościanie robotnicy z Jeziorny
4. płci żeńskiej urodzone w Jeziornie 24.IX./7.X.br o 5-ej rano
5. prawowita małż. Katarzyna z Kostantych, 32 lata
6. HELENA
7. Józef Penconek i Rozalia Penconek

150. Jeziorna
1. Powsin 2/15.VIII.1909 o 3-ej po poł.
2. Franciszek Penconek, włościanin robotnik z Jeziorny, 34 lata mający
3. Józef Radomski, 50 lat i Józef Penconek, 30 lat mający, włościanie robotnicy z Jeziorny
4. płci żeńskiej urodzone w Jeziornie 20.VII./2.VIII.br o 2-ej w nocy
5. prawowita małż. Katarzyna z Konstantych, 35 lat
6. MARIANNA
7. Stanisław Bruszewski i Józefa Kostanta

87. Jeziorna
1. Powsin 4/17.V.1911 o 8-ej rano
2. Franciszek Penconek, włościanin, robotnik z Jeziorny, 37 lat mający
3. Józef Radomski, 34 lata i Józef Penconek 34 lata mający, włościanie robotnicy z Jeziorny
4. płci żeńskiej urodzone w Jeziornie 27.IV./10.V.br o 10-ej wieczorem
5. prawowita małż. Katarzyna z Kostantych, 238 lat
6. BALBINA
7. Józef Kostanty i Zofia Penconek

Nazwisko Kostanty/Konstanty różnie zapisywano.

Pozdrawiam,
Monika

jarekf20 napisał:
Proszę o przetłumaczenie

http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... 4&kt=1

Wacław Hertyk i Anna Zienkiewicz


Ej, mam wybrać z tej listy? Wink
Zielarin - 20-01-2016 - 20:22
Temat postu:
wow dawno tu niebyłem dzieku Monika bo wszystko się zgadza ! :>
pen60 - 30-01-2016 - 17:38
Temat postu:
Witaj Moniko,
Proszę o przetłumaczenie
akt małżeństwa
nr 7 1881 Józef Penconek - Zofia Urbaniak Powsin
akt urodzenia
nr 23 1871 Zofia Urbaniak Powsin

z góry bardzo dziękuję

<a href=http://zapodaj.net/6edf203171702.jpg.html>7 1891 małż.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/82d16b01ec800.jpg.html>23 1871 ur.jpg</a>

Serdecznie pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 09-02-2016 - 13:24
Temat postu:
pen60 napisał:
Witaj Moniko,
Proszę o przetłumaczenie
akt małżeństwa
nr 7 1881 Józef Penconek - Zofia Urbaniak Powsin
akt urodzenia
nr 23 1871 Zofia Urbaniak Powsin

z góry bardzo dziękuję

<a href=http://zapodaj.net/6edf203171702.jpg.html>7 1891 małż.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/82d16b01ec800.jpg.html>23 1871 ur.jpg</a>

Serdecznie pozdrawiam
Marek


Witam,

Mała przerwa, ale już jestem tu.

23. Latoszki
1. Powsin 7/19.III.1871 o 4-ej po poł.
2. Franciszek Urbaniak, włościanin rolnik z Latoszek, 28 lat mający
3. Grzegorz Kłos z Lisów, 38 lat i Wojciech Latoszek z Latoszek, 32 lata mający, włościanie
4. płci żeńskiej urodzone w Latoszkach wczoraj (18.III.br) o 2-ej po poł.
5. prawowita małż. Elżbieta z Karaszewskich, 22 lata
6. JÓZEF
7. Grzegorz Kłos i Zofia Urbaniak

7. Powsin
1. Powsin 16/28.I.1891 o 9-ej rano
2. Michał Urbaniak, 43 lata i Jan Kosycarz, 34 lata mający, włościanie rolnicy z Powsina
3. JÓZEF PENCONEK, kawaler, włościanin, rolnik, 24 lata mający, urodzony i zamieszkały w Kabatach, s. zmarłego Stanisława i żyjącej Elżbiety z Dudzików małż. Penconków, włościan rolników
4. ZOFIA URBANIAK, panna, 19 lat mająca, urodzona i zamieszkała w Powsinie, c. Jana i Małgorzaty z Penconków małż. Kłosów włościan rolników
5. trzy zapowiedzi
6. umowy nie zawarli
7. pozwolenie ustne rodziców panny

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 28-02-2016 - 16:37
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt urodzenia
nr 45 1880 Elżbieta Penconek Powsin
nr 80 1910 Aniela Penconek Powsin
nr 120 1910 Tomasz Penconek Powsin

<a href=http://zapodaj.net/8cb2a3d6c68d1.jpg.html>45 1880 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/6d25cbbfa02d6.jpg.html>80 1910 ur.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/a22c881177776.jpg.html>120 1910 ur.jpg</a>
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 28-02-2016 - 17:41
Temat postu:
Witam,

45. Kabaty
1. Powsin 17/29.III.1880 o 4-ej po poł.
2. Jan Penconek włościanin rolnik z Kabat, 38 lat mający
3. Józef Kłos z Powsina, 53 lata i Franciszek Penconek z Kabat, 30 lat mający, włościanie , rolnicy
4. płci żeńskiej urodzone w Kabatach 15/27.III.br o 10-ej wieczorem
5. prawowita małż. Małgorzata z Gawrysiów, 36 lat
6. ELŻBIETA
7. Józef Kłos i Marianna Penconek

80. Powsin
1. Powsin 21.III./3.IV.1910 o 4-ej po poł.
2. Stanisław Penconek, włościanin rolnik z Powsina, 37 lat mający
3. Franciszek Bieliński, 40 lat i Józef Kłos, 43 lata mający, włościanie z Powsina
4. prawowita małż. Katarzyna z Urbaniaków, 33 lata
6. ANIELA
7. Piotr Urbaniak i Marianna Bielińska

120. Kabaty
1. Powsin 16/29.V.1910 o 5-ej po poł.
2. Józef Penconek, włościanin rolnik z Kabat, 44 lata mający
3. Jan Marczak, 44 lata i Jan Penconek, 47 lat mający, włościanie z Kabat
4. płci męskiej urodzone w Kabatach 10/23.V.br o 11-ej wieczorem
5. prawowita małż. Marianna z Szewczyków, 38 lat
6. TOMASZ
7. Franciszek Radomski i Marianna Penconek

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 06-03-2016 - 17:52
Temat postu:
Witaj,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie aktu zgonu księdza Franciszka Szamoty znany z działalności społecznej
Akt zgonu
nr 514 1909 Ksiądz Franciszek Szamota Warszawa św. Aleksandra
moja prababcia Brzumińska wielokrotnie o nim opowiadała

<a href=http://zapodaj.net/6ed61aa427dd7.jpg.html>514 1909 zg.jpg</a>
dziękuję
serdecznie pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 06-03-2016 - 18:57
Temat postu:
Witam,

514. Warszawa
1. Parafia św. Aleksandra 14/27.VIII.1909 o 12-ej w poł.
2. Stanisław Czubik, nauczyciel muzyki i Stanisław Wojciechowski, kurier, obaj pełnoletni zamieszkali w Warszawie
3. wczoraj (26.VIII.br) o 6-ej wieczorem w Warszawie Al. Szucha 5278 zmarł ks. FRANCISZEK SZAMOTA, 58 lat mający, proboszcz, dziekan Dekanatu Łódzkiego, urodzony w Szamotach pow. błoński, s. Adama i Ludwiki z Rudnickich małż. Szamotów.

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 16-04-2016 - 21:40
Temat postu:
Witaj,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie aktów urodzenia
nr 139 1906 Aniela Penconek Powsin
nr 147 1895 Weronika Penconek Powsin
nr 177 1912 Zofia Penconek Powsin
<a href=https://zapodaj.net/291002c082353.jpg.html>139 1906 ur.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/7022351d9309c.jpg.html>147 1895 ur.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/7655255efdf79.jpg.html>177 1912 ur.jpg</a>
jeszcze raz bardzo proszę i z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marek
Aga_Brz - 21-04-2016 - 20:52
Temat postu:
139. Kabaty
21.07/5.08.1906 o 3 po południu
Józef Penconek rolnik 39l. z Kabat
świadkowie: Jan Karaszewski 44l. i Stanisław Mrówka (Mrowka) 44l.
Aniela urodzona w Kabatach 19.07/1.08 br. o 16
matka Zofia z Urbaniaków 36l.
chrzestni Józef Mrowka i Marianna Karaszewska

147. Powsin
30.08/11.09.1895 o 6 po południu
Józef Penconek rolnik 27l. z Kabat
świadkowie: Jan Marczak 27l. i Jan Penconek 32l.
Weronika urodzona w Kabatach 28.08/9.09 br. o 11 (po północy)
matka Marianna z Szewczyków 20l.
chrzestni Jan Latoszek i Agnieszka Górczak/Gurczak

177. Kabaty
W Powsinie 19.08/1.09.1912 o 4 po południu
Józef Penconek rolnik 45l. z Kabat
świadkowie: Jan Penconek 49l. i Jan Marczak 45l.
Zofia urodzona w Kabatach 7/20.08 br. o 8 wieczorem
matka Marianna z Szewczyków 36l.
chrzestni Piotr Penconek i Zofia Szewczyk
pen60 - 22-04-2016 - 20:11
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt małżeństwa
nr 1 1911 Szymon Malinowski - Antonina Modrzycka Turek Prażmów
<a href=https://zapodaj.net/5cb37f66a119d.jpg.html>1 1911.jpg</a>
z góry bardzo dziękuję
Serdecznie pozdrawiam
Marek
pen60 - 24-04-2016 - 16:28
Temat postu:
Witam,
Ponawiam prośbę o przetłumaczenie
aktu małżeństwa mojego pradziadka
za pomoc dziękuję
Pozdrawiam
Marek
el_za - 24-04-2016 - 17:38
Temat postu:
1
Prażmów, 09/ 22 stycznia 1911
Świadkowie - Feliks Kołecki, lat 26 z Zawodnego i Józef Borowski, lat 30 z Jaroszowej Woli, obaj rolnicy;
Pan młody - Szymon Malinowski, wdowiec po zmarłej w Uwielinach, Anastazji z Januszewskich, leśnik Nowohuckiej działki (obwodu leśnego?, nie wiem jak będzie poprawnie), syn nieżyjących Jana i Józefy z Gielewiczów, urodzony w Gnojnej, lat 50, zamieszkały w Uwielinach;
Panna młoda - Antonina Turek z Modrzyckich, wdowa po zmarłym w ubiegłym roku w Jaroszowej Woli, Fabianie Turek, lat 49, robotnica, córka nieznanych rodziców, wychowanica Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, nieznanego miejsca urodzenia, zamieszkała w Jaroszowej Woli;
Zapowiedzi - trzy;
Umowy ślubnej nie zawarli.

pozdrawiam Ela
pen60 - 30-04-2016 - 15:25
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt urodzenia
nr 178 1909 Marta Malinowska Prażmów
Akt zgonu
nr 45 1912 Eugenia Malinowska Prażmów
<a href=https://zapodaj.net/c4cdbffef2804.jpg.html>178 1909 ur.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/f843f771c12c3.jpg.html>45 1912 zg.jpg</a>

za przetłumaczenie bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
pen60 - 11-05-2016 - 20:30
Temat postu:
Witam,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z rosyjskiego z dnia 30 IV
za pomoc bardzo dziękuję.
Pozdrawiam
Marek
el_za - 11-05-2016 - 20:48
Temat postu:
45
Prażmów, 12/ 25.VI.1912
Jakub Zieliński, lat 50 i Ludwik Januszewski, lat 67, z Uwielin, oświadczyli, ze wczoraj, o 5.00 rano, zmarła w Uwielinach, Eugenia Malinowska, lat 4, córka Szymona i nieżyjącej Marianny z Anuszewskich, zamieszkała przy ojcu leśniku.

178
Prażmów, 12/ 25.XII.1909
1. Szymon Malinowski, leśnik z Uwielin, lat 50;
2. Piotr Tokaj, lat 40 i Szymon Tokaj, lat 50, obaj z Uwielin;
3. ur. Uwieliny, 08/ 21.XII, tego roku, o 11.00 rano, nadane imię - Marta;
4. Marianna z Januszewskich, lat 40;
5. Michał Kolmus i Bronisława Wróblewska.

pozdrawiam Ela
pen60 - 30-05-2016 - 19:24
Temat postu:
Witam,
Serdeczna prośba
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt zgonu
nr 68 1910 Fabian Turek Prażmów
akt urodzenia
nr 125 1909 Irena Władysława Grabarczyk Prażmów
z góry dziękuję
Pozdrawiam

Marek
<a href=https://zapodaj.net/739a66900b24f.jpg.html>68 1910 z.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/20263b27debef.jpg.html>125 1909 ur.jpg</a>
MonikaMaru - 31-05-2016 - 14:17
Temat postu:
Witam,

68. Jaroszowa Wola
1. Prażmów 27.IX/10.X.1910 o 3-ej po poł.
2. Grzegorz Tokaj 42 lata i Ludwik Tokaj, 50 lat mający, rolnicy z Jaroszowej Woli
3. dzisiaj (10.X.br) o 8-ej rano zmarł w Jaroszowej Woli FABIAN TUREK, rolnik, 80 lat mający, s. zmarłych Mateusza i Magdaleny małż. Turków, urodzony w Długowoli parafia grójecka, zamieszkały w Jaroszowej Woli, pozostawił owdowiałą Antoninę z Modrzyckich

125. Kamionka
1. Prażmów 26.VIII./8.IX.1909 o 10-ej rano
2. Władysław Grabarczyk, leśnik z Kamionki, 29 lat mający
3. Piotr Kuklewski 60 lat i Leon Kuklewski, 40 lat mający, .......? (nie odczytam zajęcia) z Kamionki
4. płci żeńskiej urodzone w Kamionce 11/24.VIII.br o 8-ej rano
5. prawowita małż Anastazja z Malinowskich, 20 lat
6. IRENA WŁADYSŁAWA
7. Ludwik Malinowski i Franciszka Cendrowska

Pozdrawiam,
Monika
achillo - 02-06-2016 - 09:58
Temat postu:
Dzień dobry

Uprzejmie proszę o tłumaczenie aktu urodzenia Marii Heleny Jastrzębskiej (plik w załączeniu).

Rok 1902, parafia Kłóbka, miejsce urodzenia Unisławice.
Rodzice: Ludwik, Natalia.

Z góry dziękuję.
Sz.

http://www.fotosik.pl/zdjecie/b69a19009c963846
Kasprzyk_Anna - 02-06-2016 - 13:29
Temat postu:
Witaj Michał!

Akt 137 Unisławice
Działo się we wsi Kłóbka 1 / 14 grudnia 1902 r. o godzinie 1-ej po południu. Stawił się osobiście Ludwik Jastrzębski 37-letni szewc zamieszkały w Unisławicach, w obecności 40-letniego Jana Sarnowskiego i 38-letniego Józefa Dwornikowskiego, obydwóch włościan zamieszkałych w Unisławicach i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się w Unisławicach 14 / 27 listopada tego roku o godzinie 11-ej w nocy, z jego prawowitej żony Natalii Elżbiety Jabczyńskiej liczącej 30 lat. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym, sprawowanym w dniu dzisiejszym przez księdza Józefa Kowalskiego proboszcza tutejszej parafii, dano imiona Maria Helena, a jego rodzicami chrzestnymi byli Józef Goździalski i Helena Balukiewicz. Akt ten, opóźniony z powodu choroby zgłaszającego, któremu, jak również i świadkom niepiśmiennym został przeczytany, a następnie przez nas i ojca dziecięcia podpisany. Proboszcz Kłóbkowskiej Parafii Utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego (-) Ks. J. Kowalski, (-) L. Jastrzębski.

Pozdrawiam
Anna
achillo - 02-06-2016 - 17:44
Temat postu:
Pięknie dziękuję za tłumaczenie Pani Anno.

Jednocześnie, ośmielam się poprosić o jeszcze jedno tłumaczenie.

Parafia Chodecz.
Józef Topolski.
Imiona rodziców: Ignacy, Marianna

http://www.fotosik.pl/zdjecie/91a50e15d9e3c81c

Z uszanowaniem

Sz.
Kasprzyk_Anna - 03-06-2016 - 23:00
Temat postu:
Witaj Sz.

Akt 53 Strzygi
Działo się w Chodczu 23 lutego / 7 marca 1886 roku o godzinie 2-ej po południu. Stawił się Ignacy Topolski służący ze Strzyg liczący 26 lat, w obecności Józefa Nowakowskiego służącego z Trzeszczona liczącego 25 lat i Andrzeja Lewandowskiego kościelnego z Chodcza liczącego 56 lat i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Strzygach w dniu dzisiejszym o godzinie 7-ej rano, z jego prawowitej małżonki Marianny z Gralaków liczącej 27 lat. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym, sprawowanym w dniu dzisiejszym przez księdza Sobierajskiego wikarego parafii, dano imię Józef, a jego rodzicami chrzestnymi byli Józef Nowakowski i Teofila Kamińska. Akt ten obecnym niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam
Anna

Na przyszłość napisz odrębny post, to w razie czego będziesz miał tłumaczenia w jednym miejscu, tak jak kolega Marek (Pen60).
pen60 - 14-07-2016 - 23:37
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego aktu małżeństwa
nr 203 1913 Aleksander Feliks Seroczyński - Marianna Zych
za pomoc bardzo dziękuję
<a href=https://zapodaj.net/71f653822dfa7.jpg.html>203 1913 małż.jpg</a>
Pozdrawiam
Marek
pen60 - 17-07-2016 - 18:06
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia z rosyjskiego
nr 16 1898 Marian Jan Seroczyński Grójec- Kobylin
oraz akt małż. z 14 VII
<a href=https://zapodaj.net/b8e04a4ea274c.jpg.html>16 1898 ur.jpg</a>
z góry bardzo dziękuję
pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 18-07-2016 - 17:23
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia z rosyjskiego
nr 16 1898 Marian Jan Seroczyński Grójec- Kobylin
oraz akt małż. z 14 VII
<a href=https://zapodaj.net/b8e04a4ea274c.jpg.html>16 1898 ur.jpg</a>
z góry bardzo dziękuję
pozdrawiam
Marek


Witam,

16. Kobylin
1. Grójec 2/14.II.1898 o 4-ej po poł.
2. Cyprian Seroczyński, kowal z Kobylina, 44 lata mający
3. Wojciech Kuźmiński, 46 lat i Marian Maliszewski, 50 lat mający, gospodarze z Kobylina
4. płci męskiej urodzone w Kobylinie 27.I./8.II.br o 5-ej po poł.
5. prawowita małż. Ludwika z Wróblewskich, 37 lat
6. MARIAN JAN
7. Julian Seroczyński i Pelagia Kołomańska

Pozdrawiam,
Monika
MonikaMaru - 18-07-2016 - 19:33
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego aktu małżeństwa
nr 203 1913 Aleksander Feliks Seroczyński - Marianna Zych
za pomoc bardzo dziękuję
<a href=https://zapodaj.net/71f653822dfa7.jpg.html>203 1913 małż.jpg</a>
Pozdrawiam
Marek


203. Warszawa
1. Parafia sw. Andrzeja 21.IX./4.X.1913 o 10-ej rano
2. Emilian Dratowski, ....? i Stanisław Zych, ekspedient, pełnoletni z warszawy
3. ALEKSANDER FELIKS SEROCZYŃSKI, 31 lat mający, kawaler, ślusarz, urodzony w parafii Rembertów pow. grójecki, s. Cypriana i zmarłej Ludwiki z Wróblewskich małż. Seroczyńskich, zamieszkały ul. Krochmalna 6507
4. MARIANNA ZYCH, 26 lat mająca, panna przy rodzicach, urodzona w parafii sw. Krzyża w Warszawie, c. Józefa i Julianny z Paluchów małż. Zychów, zamieszkała ul. Krochmalna nr 999
5. trzy zapowiedzi w kościele parafialnym tutejszym i św. Stanisława na Woli
6. umowy przedślubnej nie zawarli

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 21-07-2016 - 17:30
Temat postu:
Witam,
Dziękuję za poprzednie tłumaczenie.
Proszę o przetłumaczenie tylko fragmentu miejsca urodzenia Cypriana Seroczyńskiego
Akt ten małżeństwa nr 12 1876 mam przetłumaczony oprócz aktu miejsca urodzenia odczytano .......irowie?
brak początku, spisany w Worowie
<a href=https://zapodaj.net/8b803614a3e8f.jpg.html>12 1876 małż.jpg</a>
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 21-07-2016 - 20:58
Temat postu:
Odczytuję " w Żyrowie". Pierwsza litera, jak w słowach "żitelstwujuszczyj"

Pozdrawiam,
Monika
pen60 - 09-08-2016 - 20:58
Temat postu:
Witam,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie aktu urodzenia
nr 92 1906 Edward Cyprian Seroczyński Grojec

<a href=https://zapodaj.net/441d3886d1655.jpg.html>92 1906 ur.jpg</a>
za przetłumaczenie z rosyjskiego bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
jatom - 09-08-2016 - 22:43
Temat postu:
Mam prośbę - w poniższym fragmencie interesuje mnie precyzyjne tłumaczenie wytłuszczonego fragmentu : "Малиновский Александр Брунович
Родился в 1872 г., Гродненская обл., г. Пружаны; белорус; б/п; депо ст.Вязьма Западной обл., слесарь.
Арестован 13 августа 1937 г. Вяземским РО УНКВД
Приговорен: НКВД и прокурора СССР 17 сентября 1937 г.
Приговор: расстрел Расстрелян 23 сентября 1937 г. Реабилитирован 8 октября 1957 г. Военный трибунал Прибалтийского ВО
Источник: Книга памяти Смоленской обл."

czyli - "б/п; депо..." - ktoś pomoże ?
Andrzej75 - 11-08-2016 - 11:08
Temat postu:
jatom napisał:
czyli - "б/п; депо..."

Bezpartyjny; depo (czyli pewnie w tym kontekście parowozownia albo wagonownia przy stacji Wiaźma).
http://doroszewski.pwn.pl/haslo/depo/
pen60 - 18-08-2016 - 20:32
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia z rosyjskiego
nr 27 1896 Wiktoria Imbirska Orszymowo płockie
<a href=https://zapodaj.net/64495e1e3f5a0.jpg.html>27 1896 ur.jpg</a>
oraz zaległe z 9VIII akt urodzenia
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
pen60 - 28-08-2016 - 17:00
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu z rosyjskiego
nr 100 1909 Helena Penconek Powsin
oraz dwa poprzednie nr 27 i 92
z góry dziękuję
<a href=https://zapodaj.net/c088fc1230d21.jpg.html>100 1909 zg.jpg</a>
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 28-08-2016 - 20:23
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie aktu urodzenia
nr 92 1906 Edward Cyprian Seroczyński Grojec

<a href=https://zapodaj.net/441d3886d1655.jpg.html>92 1906 ur.jpg</a>
za przetłumaczenie z rosyjskiego bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek


Witam,

92. Grojcy (Grójec)
1. Grójec 30.VII./19.VIII.1906 o 1-ej po poł.
2. Cyprian Seroczyński, kowal, 55 lat mający, zamieszkały w Grójcu
3. Jan Piwowarski, wyrobnik, 55 lat i Stanisław Filipczak, służący kościelny, 53 lata mający, obaj z Grójca
4. płci męskiej urodzone w Grójcu 25.VII./7.VIII.br o 8-ej wieczorem
5. prawowita małż. Ludwika z Wróblewskich, 48 lat mająca
6. EDWARD CYPRIAN
7. Józef Pietrzak i Florentyna Pi(wo)warska


pen60 napisał:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia z rosyjskiego
nr 27 1896 Wiktoria Imbirska Orszymowo płockie
<a href=https://zapodaj.net/64495e1e3f5a0.jpg.html>27 1896 ur.jpg</a>
oraz zaległe z 9VIII akt urodzenia
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek


27. Niździn
1. Orszymowo 7/19.II.1896 o 12-ej w poł.
2. Antoni Imbirski, 25 lat mający, morgownik z Niździna
3. Andrzej Opała, 55 lat i Ludwik Wiktorski, 33 lata mający, morgownicy z Niździna
4. płci żeńskiej urodzone w Niździnie wczoraj (18.II.br) o 11-ej rano
5. prawowita małż. Marianna z Budków, 26 lat
6. WIKTORIA
7. Antoni Opała i Józefa Wiktorska


m.piorkowski napisał:
Witam,
Nieśmiało proszę o pomoc w przetłumaczeniu aktu mojego pradziadka Stanisława Gizy: https://zapodaj.net/0546f09cf0544.jpg.html
Z góry dziękuję
Pozdrawiam
M. Piórkowski


99. Szewnica
1. Jadów 21.IV./3.V.1896 o 1-ej po poł.
2. Rozalia Giza, położna, 32 lata mająca, zamieszkała w Jadowie
3. Jan Giza, parobek, 30 lat i Aleksander Piątek, gumienny, 31 lat mający, obaj z Szewnicy
4. płci męskiej urodzone w Szewnicy 19.IV./1.V.br o 12-ej w poł.
5. Rodzice: Konstanty Giza, 22 lata mający , nieobecny z powodu odbywania służby wojskowej i jego żona Marcjanna z Rybickich, 23 lata mająca, służąca z Szewnicy
6. STANISŁAW
7. Jan Giza i Marianna Racieńska

pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu z rosyjskiego
nr 100 1909 Helena Penconek Powsin
oraz dwa poprzednie nr 27 i 92
z góry dziękuję
<a href=https://zapodaj.net/c088fc1230d21.jpg.html>100 1909 zg.jpg</a>
Pozdrawiam
Marek


100.Jeziorna
1. Powsin 31.X./13.XI.1909 o 10-ej rano
2. Antoni Sybilski, 45 lat i Józef Radomski, 35 lat mający, włościanie robotnicy z Jeziorny
3. 29.X./11.XI.br o 8-ej rano zmarła w Jeziornie HELENA PENCONEK, 2 lata mająca, urodzona i zamieszkała w Jeziornie, c. Franciszka i Katarzyny z Konstantów małż. Penconków.
pen60 - 18-09-2016 - 18:40
Temat postu:
Witam,
Dziękuję za poprzednie tłumaczenie
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt urodzenia
12 1880 Marianna Eleonora Seroczyńska Rembertów grójecki
akt zgonu
23 1879 Franciszek Seroczyński Rembertów grójecki

<a href=https://zapodaj.net/60f9630df7af4.jpg.html>12 1880 u.jpg</a>

<a href=https://zapodaj.net/2cf87b55adf30.jpg.html>23 1879 z.jpg</a>

z góry dziękuję
Serdecznie pozdrawiam
Marek
pen60 - 23-09-2016 - 21:53
Temat postu:
Witam,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z rosyjskiego
aktu urodzenia
40 1884 Antoni Seroczyński Rembertów grójecki
<a href=https://zapodaj.net/4615b164640b8.jpg.html>40 1884 u.jpg</a>
oraz z dnia 18 września
z góry dziekuję
Pozdrawiam
Marek
Sroczyński_Włodzimierz - 23-09-2016 - 22:31
Temat postu:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1454
podstawowe:
http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... &op=se

przypominam:
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-12392.phtml
pen60 - 24-09-2016 - 19:55
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie poprzednich wątków 19 i 23 IX
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 25-09-2016 - 19:37
Temat postu:
Witam,

12. Pawłowice
1. Rembertów 27.I./8.II.1880 o 2-ej po poł.
2. Cyprian Szeroczyński, kowal z Pawłowic, 30 lat mający
3. Jan Pawlak, 40 lat i Antoni Morawski, 53 lata mający, rolnicy z Pawłowic
4. płci żeńskiej urodzone w Pawłowicach 21.I./2.II.br o 3-ej rano
5. prawowita małż. Ludwika z Wróblewskich, 23 lata
6. MARIANNA ELEONORA
7. Dionizy kasałucki i Teodora Piwarska

23. Pawłowice
1. Rembertów 12/24.III.1879 o 3-ej po poł.
2. Antoni Morawski, 52 lata i Jan Pawlak, 39 lat mający, rolnicy z Pawłowic
3. wczoraj (23.III.br) o 10-ej wieczorem zmarł w Pawłowicach FRANCISZEK SZEROCZYŃSKI, 5 m-cy mający, s. Cypriana i Ludwiki małż. Szeroczyńskich kowali.

40 . Pawłowice
1. Rembertów 8/20.VI.1884 o 6-ej po poł.
2. Cyprian Szeroczyński, kowal z Pawłowic, 38 lat mający
3. Michał Szymańczak, 40 lat i Jan Kucharski, 50 lat mający, służący z Pawłowic
4. płci męskiej urodzone w Pawłowicach 1/13.VI.br o 5-ej rano
5. prawowita małż. Ludwika z Wróblewskich, 24 lata
6. ANTONI
7. Szymon Studniarek i Teodora Piwarska.
pen60 - 05-11-2016 - 16:48
Temat postu:
Witam,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt zgonu
nr 469 1909 r. Ludwika Seroczyńska parafia św. Andrzeja Warszawa
akt urodzenia
nr 1578 1887 r. Marianna Zych parafia św Krzyża Warszawa

<a href=https://zapodaj.net/b452759332486.jpg.html>469 1909 zg.jpg</a>

<a href=https://zapodaj.net/1a1c1f6b0a317.jpg.html>1578 1887 ur.jpg</a>

za pomoc bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
Irena_Powiśle - 05-11-2016 - 17:22
Temat postu:
Ludwika Seroczyńska
Działo się w Warszawie w parafii Św.Andrzeja 25 lipca/6 sierpnia 1909 roku o godzinie 3 po południ. Stawili soę Jófef Rogoziński i Franciczek Stefański obaj pełnoletni służący szpitala Św.Ducha, w Warszawie mieszkające. Ogłosili że dzisiaj o szóstej rano w Warszawie pod adresem ulica Elektoralna, 12 zmarła Ludwika Seroczyńska z domu Wróblewska, 50 lat mająca, małżonka kowala, urodzona w Grójcu gubernii Warszawskiej córka Marcina i Antoniny z domu Macal [?] małżonków Wróblewskich.Zostawiła po siebie męża wdowca Cypriana Seroczyńskiego. Akt ten jest do ogłaszających przeczytany i tylko przez nas podpisany.

Niestety, nie mogę powiększyć zdjęcia i odczytać poprawie nazwisko panieńskie matki.
Pozdrawiam
Komorowski_Longin - 05-11-2016 - 18:33
Temat postu:
z d. Maciak
pen60 - 05-11-2016 - 19:32
Temat postu:
Witam jeszcze raz,
Potwierdzam, zd. Maciak. To mojego pradziadka Wróblewskiego matka i za razem moja praprababka
Dziękuję bardzo za pomoc
Co do aktu urodzenia przesłałem jeszcze raz znajduje się szukaj w archiwach

http://www.szukajwarchiwach.pl/72/158/0 ... xaKmQuleaw

Pozdrawiam
Marek
Irena_Powiśle - 06-11-2016 - 11:30
Temat postu:
Działo się w Warszawie w parafii Św. Krzyża 29.11/11.12 1887 r o godzinie 4-tej popołudni. Stawil się Józef Zych, [запасный рядовой] 36 lat, mieszkający w Warszawie pod adresem ulica Szpitalna, 1354, i w obecności Józefa Świetlika i Andrzeja Gronek, służących, pełnoletnich, zamieszkających w Warszawie, okazal nam dziecko płci żeńskiej , urodzone tutaj w Warszawie w jego mieszkaniu, 24.11/06.12 bieżącego roku o godzinie 10 wieczorem od ślubnej małżonki Julianny z Paluchów, 30 lat. Dziecku temu przy św.Chrztu nadano imię Maryanna. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Świetlik i Marianna Dombrowska[Dąbrowska]. Akt ten ojcu i świadkom niepisemnym przeczytany i nami podpisany.
Ks. Antoni [...]
Запасный рядовой - w wojsku carskim to żołnierz-szeregowiec, który już był w wojsku, ale jest w rezerwie', bo w wypadku wojny powinien pójść do wojska znów.
Nie wiem jak to napisać jednym wyrazem. Rekrut-rezerwista albo żołnierz-rezerwista.
Pozdrawiam
Irena
pen60 - 06-11-2016 - 11:54
Temat postu:
Witaj Irenko,
Można by przyjąć z całą pewnością zwrot - żołnierz rezerwista
Jeszcze raz dziękuję za okazaną pomoc
Serdecznie pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 08-11-2016 - 16:35
Temat postu:
запасный рядовой szeregowy rezerwy
pen60 - 10-11-2016 - 14:49
Temat postu:
Witam,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małżeństwa
9 1893 Piotr Frontczak - Feliksa Łuczak parafia Orłów łódzkie
21 1909 Leon Filipek- Marianna Jastrzębska parafia Brwinów
akt urodzenia
109 1910 Feliks Filipek parafia Brwinów

<a href=https://zapodaj.net/993377d1f502c.jpg.html>9 1893 malz.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/40e7e26695995.jpg.html>21 1909 małż.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/b5b7e17b225be.jpg.html>109 1910 ur.jpg</a>

za pomoc z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
pen60 - 11-11-2016 - 17:10
Temat postu:
Witam,
Przesyłam jeszcze raz akta 21 i 109 z metryk, lepiej widoczne
proszę o przetłumaczenie

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=409
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=210
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 11-11-2016 - 18:05
Temat postu:
21. Parżniew
1. Brwinów 30.VIII./2.IX.1909 o 1-ej po poł.
2. Piotr Gwiazda, 28 lat i Marcin Wojcieszak, 56 lat mający, służący z Parżniewa
3. LEON FILIPEK, kawaler, urodzony w Warszawie w parafii NMP, s. Wiktorii Filipek, służącej , 20 lat mający, służący z Parżniewa
4. MARIANNA JASTRZĘBSKA, panna, urodzona w Magierowej Woli parafia Ostrołęka powiat grójecki, c. Mikołaja i Agnieszki ze Slaskich małż. Jastrzębskich, zamieszkała w Parżniewie przy rodzicach, 20 lat mająca
5. trzy zapowiedzi
6. pozwolenie ustne matki pana młodego i rodziców panny
7. umowy przedślubnej nie zawarli

109. Parżniew
1. Brwinów 8/21.VIII.1910 o 9-ej rano
2. Leon Filipek służący z Parżniewa, 20 lat mający
3. Piotr Gwiazda, 30 i Michał Gwiazda, 33 lata mający, służący z Parżniewa
4. płci męskiej urodzone w Parżniewie 7/20.VIII.br o 11-ej rano
5. prawowita małż. Marcjanna z Jastrzębskich, 20 lat
6. FELIKS
7. Piotr Gwiazda i Marianna Jastrzębska
pen60 - 12-11-2016 - 16:22
Temat postu:
Witam,
Dziękuję za szybkie przetłumaczenie.
Pozostał jeszcze akt 9 1893 z dnia 10.11.
Jeżeli to możliwe prosiłbym o uwzględnienie
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 13-11-2016 - 19:34
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małżeństwa
9 1893 Piotr Frontczak - Feliksa Łuczak parafia Orłów łódzkie

<a href=https://zapodaj.net/993377d1f502c.jpg.html>9 1893 malz.jpg</a>

za pomoc z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek9. Orłów
1. Orłów 23.VIII./4.IX.1894 o 10-ej rano
2. Jakub Kubiak, 64 lata i Antoni Rachubiński, 33 lata mający, włościanie rolnicy z Orłowa
3. PIOTR FRONTCZAK, 22 lata mający, kawaler, s. Mikołaja i zmarłej Marcjanny z Janczaków małż. Frontczaków, urodzony w Łękach i tam zamieszkały przy ojcu
4. FELIKSA ŁUCZAK, 17 lat mająca, panna, c. Jana i Zofii z Czarusiów małż. Łuczaków, urodzona i zamieszkała w Orłowie
5. trzy zapowiedzi w tutejszym i łęckim kościele parafialnym
6. umowy nie zawarli
7. pozwolenie ustne ojca panny młodej.
pen60 - 20-11-2016 - 15:43
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie
Witam,
Akt urodzenia
nr 16 1892 Jan Penconek Powsin Kabaty
rodzice Franciszek, Katarzyna Kłos

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 20-11-2016 - 15:56
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie
16. Kabaty
1. Powsin 16/28.I.1892 o 5-ej po poł.
2. Franciszek Penconek, włościanin, robotnik z Kabat, 25 lat mający
3. Franciszek Masiak, 33 lata i Stanisław Królik, 30 lat mający, włościanie robotnicy z Kabat
4. płci męskiej urodzone w Kabatach 15/27.I.br o 3-ej rano
5. prawowita małż. Katarzyna z Kłosów, 24 lata
6. JAN
7. Franciszek Masiak i Marianna Milewska
pen60 - 30-11-2016 - 17:26
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie
Witam,
Akt urodzenia
nr 78 1889 Józefa Franciszka Szyperska Powsin Jeziorna
rodzice Franciszek, Marianna Borowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=209

Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 30-11-2016 - 21:24
Temat postu:
78. Jeziorna
1. Powsin 30.VII./11.VIII.1889 o 12-ej w poł.
2. Franciszek Szyperski, włościanin robotnik z Jeziorny, 25 lat
3. Franciszek Kanabuss, robotnik 30 lat i Franciszek Górski, włościanin, rolnik, 48 lat mający, obaj z Jeziorny
4. płci żeńskiej urodzone w Jeziornie 23.VII./4.VIII.br o 3-ej po poł.
5. prawowita małż. Marianna z Borowskich, 24 lata
6. JÓZEFA FRANCISZKA
7. Franciszek Kanabuss i Franciszka Carowa
pen60 - 09-01-2017 - 20:06
Temat postu:
Witam,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie aktu małżeństwa
nr 30 1888 Franciszek Penconek - Katarzyna Kłos Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0
z góry bardzo dziękuję
pozdrawiam
Marek
pen60 - 10-01-2017 - 10:39
Temat postu:
Witaj Elgro,
Wcześniej rzeczywiście wstawiałem do tłumaczenia więcej niż jeden akt i wszystkie miałem je
umieszczone w jednym miejscu.
Obecnie wstawiam jeden akt a po tłumaczeniu wstawiam OK!. Kiedy wstawiam nowy akt kasuję OK! i zmieniam tytuł. Mam wszystko w jednym miejscu.
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 10-01-2017 - 16:59
Temat postu:
30. Powsin
1. Powsin 16/28.X.1888 o 7-ej wieczorem
2. Jan Milewski z Powsina, 36 lat i Stanisław Janek z Kabatów, 29 lat mający, włościanie rolnicy
3. FRANCISZEK PENCONEK, kawaler, 22 lata mający, włościanin urodzony w Powsinie, zamieszkały przy matce w Kabatach, wyrobnik, s. zmarłego Andrzeja i Józefy z Janków,
4. KATARZYNA KŁOS, panna 24 lata mająca, włościanka, urodzona we wsi Zamoście/we wsi Zamościu (в деревни Замосьце), zamieszkała na służbie w Powsinie, c. Franciszka i Rozalii z Misaków małż. Kłosów włościan z Wilanowa
5. trzy zapowiedzi
6. umowy nie zawarli
pen60 - 25-03-2017 - 19:35
Temat postu:
Witam,
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie
akt małż. 6 1900 Jan Penconek - Franciszka Janek Powsin
Pozdrawiam
Marek
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 87&y=0
MonikaMaru - 23-04-2017 - 21:21
Temat postu:
6. Powsin
1. Powsin 18/30.I.1900 o 8-ej wieczorem
2. Stanisław Mrówka, 40 lat i Jan Kosycarz, 43 lata mający, włościanie rolnicy z Powsina
3. JAN PENCONEK, kawaler, włościanin, 22 lata mający, urodzony i zamieszkały w Powsinie, s. żyjących Józefa i Katarzyny z Mrówków małż. Penconków włościan rolników
4. FRANCISZKA JANEK, panna, 22 lata mająca, urodzona i zamieszkała w Powsinie, c. żyjących Wojciecha i Józefy z Ulińskich małż. Janków włościan rolników
5. trzy zapowiedzi
6. umowy nie zawarli
pen60 - 10-05-2017 - 11:32
Temat postu: akt urodzenia 23/1908 Helena Penconek Powsin
Witam,
Mam do przetłumaczenia akt ur. nr 23/1908 Helena Penconek

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=334

z góry dziękuję
Marek
MonikaMaru - 12-05-2017 - 11:30
Temat postu: akt urodzenia 23/1908 Helena Penconek Powsin
Witam,

23. Powsin
1. Powsin 21.I./3.II.1908 o 8-ej rano
2. Jan Penconek, włościanin rolnik z Powsina, 31 lat mający
3. Marcin Gawryś, 44 lata i Karol Mrówka, 44 lata mający, włościanie rolnicy z Powsina
4. płci żeńskiej urodzone w Powsinie 18/31.I.br o 2-ej w nocy
5. prawowita małż. Franciszka z Janków, 30 lat
6. HELENA
7. Józef Grabowski i Katarzyna Penconek
pen60 - 21-05-2017 - 17:43
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie
akt zgonu 49 1911 Stanisław Penconek Powsin
z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marehttp://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0
MonikaMaru - 01-06-2017 - 19:45
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie
akt zgonu 49 1911 Stanisław Penconek Powsin
z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marehttp://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0


49. Jeziorna
1. Powsin 19/25.VI.1911 o 8-ej rano
2. Franciszek Penconek, robotnik, 36 lat i Franciszek Staros, rolnik, 30 lat mający, włościanie z Jeziornej
3. 10/23.VI.br o 1-ej po poł. zmarł w Jeziornie STANISŁAW PENCONEK, 1 rok mający, urodzony i zamieszkały w Jeziornej, s. Józefa i Zofii z Wozimińskich małż. Penconków.
pen60 - 18-06-2017 - 16:27
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie
Akt ur. 18/1872 Wiktoria Magnuszewska Warszawa św. Andrzej
z góry bardzo dziękuję

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 18-06-2017 - 16:55
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie
Akt ur. 18/1872 Wiktoria Magnuszewska Warszawa św. Andrzej
z góry bardzo dziękuję

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

Pozdrawiam
Marek


18.

Działo się w Warszawie drugiego /czternastego/ stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Paweł Magnuszewski szewc trzydzieści pięć lat mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Krochmalnej pod numerem 1032 w obecności Franciszka Dumińskiego, żołnierza urlopowanego i Maksymiliana Jaskulskiego szewca pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie piątego /siedemnastego/ grudnia, tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku o godzinie jedenastej rano, z prawowitej jego żony Anieli z Brzezińskich trzydzieści trzy lata mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Antoniego Łepkowskiego nadano imiona Wiktoria Anastazja, a chrzestnymi byli Franciszek Dumiński i Franciszka Jaskulska. Niezgłoszenie tego aktu wynikło z winy rodziców. Akt ten po przeczytaniu przez nas i oświadczającego podpisano, świadkowie niepiśmienni.

Podpisy:

/-/

/-/
pen60 - 22-06-2017 - 12:12
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie
Akt zgonu 42/1877 Marianna Magnuszewska Warszawa św. Andrzej
z góry bardzo dziękuję
pozdrawiam
Marek

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1716
kujawa_cezary - 23-06-2017 - 07:30
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie
Akt zgonu 42/1877 Marianna Magnuszewska Warszawa św. Andrzej
z góry bardzo dziękuję
pozdrawiam
Marek

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1716


42.

Działo się w Warszawie dwudziestego czwartego stycznia /piątego lutego/ tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku o godzinie jedenastej rano. Stawili się Paweł Magnuszewski i Adam Rogalski mistrzowie szewscy, pełnoletni zamieszkali w Warszawie i oświadczyli, że wczorajszego dnia o godzinie dziesiątej rano w Warszawie przy ulicy Żelaznej pod numerem 1125 zmarła Marianna Magnuszewska trzy dni mająca, urodzona w Warszawie, córka Pawła i Anieli z Brzemińskich małżonków Magnuszewskich. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Marianny Magnuszewskich, Akt ten po przeczytaniu przez nas i pierwszego świadka podpisano drugi świadek niepiśmienny.

Podpisy:

/-/

/-/

_________________________________________________

kujawa_cezary napisał:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie
Akt ur. 18/1872 Wiktoria Magnuszewska Warszawa św. Andrzej
z góry bardzo dziękuję

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

Pozdrawiam
Marek


... z prawowitej jego żony Anieli z Brzezińskich ...


Errata do poprzedniego tłumaczenia: Anieli z Brzemińskich
pen60 - 08-07-2017 - 21:43
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia
nr 371 1909 Stanisław Penconek Parafia św. Bonifacy Warszawa Czrrniaków

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=138
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 09-07-2017 - 05:58
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia
nr 371 1909 Stanisław Penconek Parafia św. Bonifacy Warszawa Czrrniaków

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=138
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek


N371
Sielce
Stanisław Pęconek

Działo się we wsi Czerniaków, pierwszego /czternastego/ listopada tysiąc dziewięćset dziewiątego roku, o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Stanisław Pęconek dwadzieścia pięć lat mający, służący na Wilanowskiej Kolei Żelaznej, zamieszkały we wsi Sielce, w obecności świadków Józefa Pyza i Andrzeja Kotowskiego pełnoletnich obu robotników zamieszkałych w Sielcach i okazał Nam dziecię płci męskiej, oświadczając że urodził się on w Sielcach, dwudziestego siódmego października /dziewiątego listopada/ bieżącego roku, o godzinie czwartej rano z prawowitej jego żony Rozalii z Nowakowskich dwadzieścia lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym przez Nas w dniu dzisiejszym nadano imię Stanisław, a chrzestnymi jego byli: Franciszek Pęconek i Marianna Chmielewska. Akt ten po przeczytano obecnym niepiśmiennym przez Nas tylko podpisano.

Podpis:

/-/
pen60 - 16-07-2017 - 18:55
Temat postu: akt ur. 216/1877 Magdalena Magnuszewska W-wa św. Andrzej
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. nr 216 1873 Magdalena Magnuszewska W-wa św. Andrzej

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1952
z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 16-07-2017 - 19:15
Temat postu: Re: akt ur. 216/1877 Magdalena Magnuszewska W-wa św. Andrzej
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. nr 216 1873 Magdalena Magnuszewska W-wa św. Andrzej

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1952
z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marek


216

Działo się w Warszawie siedemnastego /dwudziestego dziewiątego/ czerwca tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Paweł Magnuszewski szewc trzydzieści siedem lat mający zamieszkały w Warszawie przy ulicy Krochmalnej pod numerem 1032 w obecności Piotra Paluszkiewicza i Tomasza Danielewicza szewców pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając że urodziło się ono w Warszawie piętnastego /dwudziestego ósmego/ maja bieżącego roku o godzinie ósmej rano z prawowitej jego żony Anieli z Brzemińskich trzydzieści sześć lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Walentego Kazańskiego nadano imię Magdalena, a chrzestnymi byli Piotr Paluszkiewicz i Eleonora Szubska. Akt ten po przeczytaniu przez nas, oświadczającego i drugiego świadka podpisano, pierwszy świadek niepiśmienny.

Ks. Walenty Kazański za proboszcza

Paweł Magnuszewski
Józef Danielewicz
pen60 - 19-07-2017 - 13:11
Temat postu: Re: akt ur. 216/1877 Magdalena Magnuszewska W-wa św. Andrzej
Witam,

Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. nr 54 1875 Antonina Magnuszewska W-wa św. Andrzej

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=2163

z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 19-07-2017 - 18:23
Temat postu: Re: akt ur. 216/1877 Magdalena Magnuszewska W-wa św. Andrzej
pen60 napisał:
Witam,

Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. nr 54 1875 Antonina Magnuszewska W-wa św. Andrzej

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=2163

z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marek


54

Działo się w Warszawie drugiego /czternastego/ lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Paweł Magnuszewski mistrz szewski, trzydzieści dziewięć lat mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Żelaznej pod numerem 1125 w obecności Klemensa Syromatnikowa żołnierza dywizjonu żandarmerii i Juliana Kiełczewskiego obywatela pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając że urodziło się ono w Warszawie, dwudziestego pierwszego stycznia /drugiego lutego/ bieżącego roku o godzinie dwunastej w nocy z prawowitej jego żony Bronisławy z Brzemińskich trzydzieści osiem lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Stefana Łuniewskiego nadano imię Antonina, a chrzestnymi byli Klemens Syromatnikow i Emilia Kiełczewska. Opóźnienie aktu wynikło z winy rodziców. Akt ten po przeczytaniu, przez nas, oświadczającego i pierwszego świadka podpisano, drugi świadek niepiśmienny.

Ks. Stefan Łuniewski Proboszcz

Paweł Magnuszewski
Syromatnikow
pen60 - 29-07-2017 - 17:46
Temat postu: Re: akt ur. 216/1877 Magdalena Magnuszewska W-wa św. Andrzej
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. nr 318 1908 Pęconek W-wa św. Bonifacego

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=2193

z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 29-07-2017 - 17:52
Temat postu: Re: akt ur. 216/1877 Magdalena Magnuszewska W-wa św. Andrzej
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. nr 318 1908 Pęconek W-wa św. Bonifacego

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=2193

z góry dziękuję
Pozdrawiam
Marek


N318
Czerniaków
Pęconek

Działo się we wsi Czerniaków dwudziestego ósmego września /jedenastego października/ tysiąc dziewięćset ósmego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawili się Stanisław Pęconek służący na Wilanowskiej Kolei Żelaznej dwadzieścia siedem lat mający zamieszkały w Czerniakowie w obecności świadków Jana Tomaszewskiego i Walentego Chęciak pełnoletnich obu robotników zamieszkałych w Czerniakowie i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Czerniakowie wczorajszego dnia o godzinie szóstej rano, oświadczając że urodziło się martwe z prawowitej jego żony Rozalii z Nowakowskich dwadzieścia lat mającej. Akt ten po przeczytaniu obecnym niepiśmiennym przez Nas tylko podpisano.

Podpis:

/-/
pen60 - 06-08-2017 - 11:00
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur 1411 1910 Czesław Wróblewski Warszawa Wszystkich Świętych
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=648
Pozdrawiam i dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 06-08-2017 - 11:05
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur 1411 1910 Czesław Wróblewski Warszawa Wszystkich Świętych
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=648
Pozdrawiam i dziękuję
Marek


1411

Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych pierwszego /czternastego/ dnia sierpnia tysiąc dziewięćset dziesiątego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Julian Wróblewski ślusarz czterdzieści lat mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem 1549F w obecności Andrzeja Kowalskiego ślusarza i Stefana Wiecheckiego rzeźnika pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie i okazał Nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodził się on w Warszawie pierwszego /czternastego/ dnia lipca tego roku o godzinie drugiej po południu, z prawowitej jego żony Walerii z Różalskich trzydzieści lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Czesław, a chrzestnymi jego byli: Andrzej Kowalski i Felicja Wiechecka. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano przez ich i Nas podpisano.

J. Wróblewski
Andrzej Kowalski
S. Wiechecki

Ks. W. Miechowicz Wikary
pen60 - 09-08-2017 - 18:31
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur 1717 1912 Wacław Czesław Wróblewski Warszawa Wszystkich Świętych

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=521
Pozdrawiam i dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 09-08-2017 - 19:28
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur 1717 1912 Wacław Czesław Wróblewski Warszawa Wszystkich Świętych

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=521
Pozdrawiam i dziękuję
Marek


1717

Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych siódmego /dwudziestego/ dnia października tysiąc dziewięćset dwunastego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Julian Wróblewski stolarz czterdzieści dwa lata mający zamieszkały w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem 1549F w obecności Aleksandra Wielnickiego murarza i Pawła Głodowskiego służącego, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie i okazał Nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodził się on w Warszawie czternastego /dwudziestego siódmego/ dnia września tego roku o godzinie dziewiątej rano z prawowitej jego żony Walerii z domu Sałach dwadzieścia sześć lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano dwa imiona Wacław Czesław, a chrzestnymi jego byli: Aleksander Wielnicki i Pelagia Sałach. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano przez Nas podpisano.

Ks. J. Miechowicz Wikary
pen60 - 15-08-2017 - 14:20
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur 2425 1899 Maria Łyczkowska Warszawa MB Loretańska
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=542
Pozdrawiam i dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 15-08-2017 - 14:28
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur 2425 1899 Maria Łyczkowska Warszawa MB Loretańska
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=542
Pozdrawiam i dziękuję
Marek


2425

Działo się w Pradze dwudziestego czwartego października /piątego listopada/ tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie szóstej po południu. Stawił się Antoni Łyczkowski* trzydzieści pięć lat mający maszynista z Pragi w obecności Zygmunta Markowskiego urzędnika i Władysława Albrecht ślusarza, obu pełnoletnich, pierwszego z Warszawy drugiego z Pragi i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Pradze przy ulicy Wołowej pod numerem 43 dziewiętnastego września /ósmego października/ tego roku o godzinie trzeciej rano z prawowitej jego żony Lucyny z Grzybowskich dwadzieścia siedem lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Maria, a chrzestnymi jego byli Zygmunt Markowski i Czesława Kłosowska. Akt ten obecnym przeczytano, przez Nas tylko podpisano.

Podpis:

/-/

_____________

* tłumacząc rosyjski zapis byłby Łuczkowski
pen60 - 20-08-2017 - 11:50
Temat postu:
Witam,

Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur 206 1888 Rozalia Penconek św. Katarzyna Służew

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1480
Pozdrawiam i dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 20-08-2017 - 11:59
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,

Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur 206 1888 Rozalia Penconek św. Katarzyna Służew

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1480
Pozdrawiam i dziękuję
Marek


N206
Służew
Rozalia Penconek

Działo się we wsi Służew dwudziestego pierwszego dnia sierpnia /drugiego września/ tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawili się Józef Penconek szeregowy rezerwy 28 Batalionu, zamieszkały w Służewie, trzydzieści lat mający, w obecności Stanisława Karkusińskiego robotnika zamieszkałego we wsi Ochota trzydzieści lat mającego i Jana Zudka służącego kościelnego, zamieszkałego w Służewie, pięćdziesiąt jeden lat mającego i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając że urodziło się ono w Służewie osiemnastego /trzydziestego/ dnia sierpnia tego roku o godzinie siódmej po południu z prawowitej jego żony Katarzyny z Nagieciów dwadzieścia cztery lata mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym przez nas w dniu dzisiejszym nadano imię Rozalia, chrzestnymi jego byli Stanisław Karkusiński i Józefa Książkowa. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, a przez ich niepiśmienność przez nas tylko podpisano.

Podpis:

/-/
pen60 - 27-08-2017 - 11:44
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt zg. 95 1898 Michał Jaworowski Grójec

http://www.szukajwarchiwach.pl/58/468/0 ... r9Gv-ZXo2A
Pozdrawiam i dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 27-08-2017 - 11:51
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt zg. 95 1898 Michał Jaworowski Grójec

http://www.szukajwarchiwach.pl/58/468/0 ... r9Gv-ZXo2A
Pozdrawiam i dziękuję
Marek


N95
Grójec

Działo się w mieście Grójcu piętnastego /dwudziestego siódmego/ sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Walenty Trzepałka obywatel czterdzieści sześć lat mający i Walenty Nowacki obywatel pięćdziesiąt lat mający obaj zamieszkali tu w Grójcu i oświadczyli że tu w Grójcu dwunastego /dwudziestego czwartego/ dnia bieżącego miesiąca i roku o godzinie siódmej po południu zmarł Michał Mateusz Jaworowski bywszy właściciel ziemski majątku Wylezin, urodzony we wsi Kącin, osiemdziesiąt cztery lata mający, syn Antoniego i prawowitej jego żony Łucji z Gąseckich małżonków Jaworowskich. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Józefę Latoszyńską. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Michała Mateusza Jaworowskiego Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano i zatem przez nas tylko podpisano.

Ksiądz Józef Gleba Proboszcz Grójeckiej Parafii Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
pen60 - 02-09-2017 - 17:56
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małżeństwa
nr 3 1895 Jan Ciepliński - Bronisława Jaworowska Grójec

<a href=https://zapodaj.net/d4022ae24fcb6.jpg.html>3 1895 m.jpg</a>
Pozdrawiam i dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 22-09-2017 - 20:29
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małżeństwa
nr 3 1895 Jan Ciepliński - Bronisława Jaworowska Grójec

<a href=https://zapodaj.net/d4022ae24fcb6.jpg.html>3 1895 m.jpg</a>
Pozdrawiam i dziękuję
Marek


Data ślubu: 20 stycznia 1895 roku.

Świadkowie: Józef Nowakowski obywatel właściciel domu zamieszkały w Grójcu lat 50 i Antoni Jaworowski właściciel domu z Grójca lat 48.

On: Jan Ciepliński, kawaler, kupiec, urodzony w Radomiu, syn Karola i Teofili z Rdzankowskich, zamieszkały w Warszawie, lat 32.

Ona: Bronisława Józefina Jaworowska, panna, córka bywszego posiadacza ziemskiego, urodzona we wsi Wylezin, córka Michała i Józefy z Latosińskich, lat 26, zamieszkała w Grójcu przy rodzicach.

Dalej o zapowiedziach, piśmienności obecnych i ich podpisy.
pen60 - 05-11-2017 - 12:46
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 13 1905 Marcin Pęconek - Karolina Ukleja
św. Bonifacy Warszawa
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=146
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Proszę o przetłumaczenie najważniejszych rzeczy
Marek
MonikaMaru - 05-11-2017 - 20:03
Temat postu:
13. Czerniaków
1. Czerniaków 15/28.II.1905 o 5-ej po poł.
2. Jan Sankowski z Czerniakowa i Walenty Nowosielski z Powsinka, gospodarze
3. MARCIN PENCONEK, wdowiec, woźny, 32 lata mający, urodzony w Czerniakowie, zamieszkały na Pradze, s. zmarłych Franciszka i Józefy z Lewandowskich małż. Penconków
4. KAROLINA UKLEJA, panna przy matce, 19 lat mająca, urodzona i zamieszkała w Czerniakowie, c. zmarłego Wojciecha i Franciszki z Wrzosków małż. Uklejów
5. trzy zapowiedzi w tutejszym i praskim kościele
6. umowy przedślubnej nie zawarli
7. pozwolenie ustne matki panny
8. decyzja Generalnej Konsystorii Warszawskiej Kurii Arcybiskupiej z 8/21.I.br nr 391 dotycząca pokrewieństwa I-go stopnia zezwala na zawarcie małżeństwa.
pen60 - 09-11-2017 - 19:03
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 39 1905 Ludwik Klimek - Rozalia Pęconek
św. Bonifacy Warszawa
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=171

Pozdrawiam i z góry dziękuję
Proszę o przetłumaczenie najważniejszych rzeczy
Marek
MonikaMaru - 09-11-2017 - 20:18
Temat postu:
Czerniaków
1. Czerniaków 25.IX./8.X.1905 o 4-ej po poł.
2. Adam Rybarczyk z Wilanowa i Piotr Plewka z Augustówka, robotnicy
3. LUDWIK KLIMEK, kawaler, żołnierz rezerwy, cieśla, 24 lata mający, urodzony w Powsinie, zamieszkały w Czerniakowie, s. Wojciecha i zmarłej Marianny z Latoszków małż. Klimków
4. ROZALIA PĘCONEK, panna przy rodzicach, 17 lat mająca, urodzona w Służewie, zamieszkała w Czerniakowie, c. Józefa i Katarzyny z Nageciów małż. Pęconków
5. trzy zapowiedzi
6. umowy przedślubnej nie zawarli
7. pozwolenie ustne ojca panny
pen60 - 11-11-2017 - 16:08
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur 6 1882 Marianna Tuszyńska Kiełpin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=877
Pozdrawiam i bardzo dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 11-11-2017 - 16:13
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur 6 1882 Marianna Tuszyńska Kiełpin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=877
Pozdrawiam i bardzo dziękuję
Marek


6.
Buraków

Działo się we wsi Kiełpin pierwszego /trzynastego/ lutego tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Józef Tuszyński wyrobnik w Burakowie, w obecności świadków Mikołaja Gołębia lat dwadzieścia dziewięć i Stanisława Mamaja lat trzydzieści dwa obu gospodarzy w Burakowie i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając że urodziło się ono w Burakowie dwudziestego pierwszego stycznia /drugiego lutego/ tego roku o godzinie dziesiątej wieczorem z prawowitej jego żony Wiktorii ze Staszewskich lat trzydzieści. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odprawionym nadano imię Marianna, a chrzestnymi byli Mikołaj Gołąb i Agnieszka Miecznikowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano przez nas tylko podpisano.

Podpis:

(-)
pen60 - 17-11-2017 - 18:14
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż 7 1899 Franciszek Mamaj - Marianna Tuszyńska Kiełpin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=182
Pozdrawiam i bardzo dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 17-11-2017 - 18:21
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż 7 1899 Franciszek Mamaj - Marianna Tuszyńska Kiełpin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=182
Pozdrawiam i bardzo dziękuję
Marek


7.
Buraków

Działo się we wsi Kiełpin osiemnastego /trzydziestego/ stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie dziesiątej rano. Oświadcza się że w obecności świadków Mikołaja Gołębia lat czterdzieści sześć i Jana Balcerzaka lat czterdzieści osiem obu gospodarzy w Burakowie zawarto dziś religijny związek małżeński między Franciszkiem Mamaj kawalerem, urodzonym w Burakowie, synem Stanisława i Weroniki z Grabińskich małżonków Mamajów, przy rodzicach na gospodarstwie zamieszkałym, lat dwadzieścia jeden; a Marianną Tuszyńską panną, urodzoną w Burakowie, córką Józefa i Wiktorii z Staszewskich małżonków Tuszyńskich, gospodarzy w Burakowie, zamieszkałą przy rodzicach, lat siedemnaście.

Dalej o zapowiedziach, pozwoleniu rodziców młodej oraz niepiśmienności.
pen60 - 25-11-2017 - 20:56
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 402 1906 Franciszek Lewandowski Marymont
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=2017
Pozdrawiam i bardzo dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 25-11-2017 - 21:38
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 402 1906 Franciszek Lewandowski Marymont
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=2017
Pozdrawiam i bardzo dziękuję
Marek


Franciszek Lewandowski urodzony 19 listopada 1906 roku w Młocinach.
Syn Tomasza Lewandowskiego sklepikarza lat 29 zamieszkałego w Młocinach i Marianny z Januszewskich lat 24.
Chrzest 25 listopada 1906 roku.
Chrzestnymi byli: Franciszek Januszewski i Anna Januszewska.
pen60 - 02-12-2017 - 19:54
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 1 1872 Rozalia Mamaj Kiełpin
<a href=https://zapodaj.net/e5fb62a50a04a.jpg.html>1 1872 ur.jpg</a>
Pozdrawiam i bardzo dziękuję
Marek
<a href=https://zapodaj.net/50cfc95b4e413.jpg.html>1 1872 u.jpg</a>
kujawa_cezary - 02-12-2017 - 20:24
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 1 1872 Rozalia Mamaj Kiełpin
<a href=https://zapodaj.net/e5fb62a50a04a.jpg.html>1 1872 ur.jpg</a>
Pozdrawiam i bardzo dziękuję
Marek
<a href=https://zapodaj.net/50cfc95b4e413.jpg.html>1 1872 u.jpg</a>


Rozalia Mamaj urodzona 22 stycznia 1872 roku w Dąbrowie.
Córka Józefa Mamaj wyrobnika zamieszkałego w Dąbrowie lat 38 i Franciszki z Kortków lat 35.
Chrzest 28 stycznia 1872 roku w Kiełpinie.
Chrzestnymi byli Karol Romański i Wiktoria Majewska.
pen60 - 09-12-2017 - 16:14
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 8 1872 Cecylia Mamaj Kiełpin

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,171293,4
Pozdrawiam i bardzo dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 09-12-2017 - 16:21
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 8 1872 Cecylia Mamaj Kiełpin

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,171293,4
Pozdrawiam i bardzo dziękuję
Marek


N8
Łomianki

Działo się we wsi Kiełpin dwunastego /dwudziestego czwartego/ marca tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Jakub Mamaj służący zamieszkały w Łomiankach lat trzydzieści osiem w obecności Karola Wdowiarskiego lat trzydzieści i Franciszka Dulewicza lat czterdzieści służących zamieszkałych w Łomiankach i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając że urodziło się ono w Łomiankach dziesiątego /dwudziestego drugiego/ marca bieżącego roku o godzinie dziesiątej po południu z prawowitej jego żony Józefy z Lewandowskich lat dwadzieścia dziewięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Nas dziś odprawionym nadano imię Cecylia, a chrzestnymi byli Karol Mamaj i Agnieszka Zwolińska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano i przez Nas podpisano.

Podpis:

(-)
pen60 - 16-12-2017 - 16:23
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małz. 6/1907 Stanisław Mamaj - Anna Grabińska Kiełpin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0
Dziękuje i pozdrawiam

Marek
MonikaMaru - 16-12-2017 - 20:53
Temat postu:
6. Buraków
1. Kiełpin 29.IV./12.V.1907 o 6-ej po poł.
2. Stanisław Mamaj, gospodarz z Burakowa Małego, 57 lat i Stanisław Dąbrowski, gospodarz z Łomianek, 44 lata
3. STANISŁAW MAMAJ, kawaler, żołnierz rezerwy, 26 lat, urodzony w Łomiankach, s. Jana i Ludwiki z Balcerzaków małż. Mamajów gospodarzy z Łomianek
4. ANNA z Grabińskich MAMAJ, wdowa, gospodyni, 22 lata, c. Jakuba i Katarzyny z Królaków małż. Grabińskich gospodarzy z Burakowa Małego
5. trzy zapowiedzi
6. umowy przedślubnej nie zawarli
pen60 - 28-01-2018 - 18:57
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małz. 3/1913 Jan Penconek - Franciszka Szyperska Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1312
z góry dziękuję i pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 28-01-2018 - 19:35
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małz. 3/1913 Jan Penconek - Franciszka Szyperska Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1312
z góry dziękuję i pozdrawiam
Marek


N3
Jeziorna

Działo się we wsi Powsinie szóstego /dziewiętnastego/ stycznia tysiąc dziewięćset trzynastego roku o godzinie dwunastej w południe. Oświadcza się, że w obecności świadków Andrzeja Jędrzejczyka leśnika z Jeziorny Oborskiej lat trzydzieści dwa i Jana Madeńskiego rolnika ze wsi Jeziorny lat dwadzieścia sześć, zawarto dziś religijny związek małżeński między Janem Penconek kawalerem, wyrobnikiem, lat dwadzieścia jeden, urodzonym i zamieszkałym przy matce we wsi Kabaty, synem zmarłego Franciszka Penconek i żyjącej Katarzyny z Kłosów włościanki wyrobnicy i Józefą Franciszką Szyperską panną, lat dwadzieścia trzy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach we wsi Jeziorna, córką Franciszka i Marianny z Porowskich małżonków Szyperskich włościan wyrobników.

Dalej o zapowiedziach w tutejszej parafii, braku umowy przedślubnej i niepiśmienności.
pen60 - 29-01-2018 - 20:57
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małz. 21/1913 Stanisław Pyzel - Bronisława Penconek Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0
z góry dziękuję i pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 30-01-2018 - 17:20
Temat postu:
N21
Kabaty

Działo się we wsi Powsin dwudziestego pierwszego maja /trzeciego czerwca/ tysiąc dziewięćset trzynastego roku o godzinie ósmej wieczorem. Oświadcza się, że w obecności świadków Józefa Pyziel lat czterdzieści sześć i Jana Karaszewskiego lat pięćdziesiąt, oby włościan rolników zamieszkałych we wsi Kabaty, zawarto dziś religijny związek małżeński między Stanisławem Pyziel kawalerem, włościaninem rolnikiem, lat dwadzieścia siedem, urodzonym i zamieszkałym we wsi Powsin, synem Józefa i Marianny z Penconków małżonków Pyziel włościan rolników i Bronisławą Penconek panną, lat siedemnaście, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach we wsi Kabaty, córką Józefa i Zofii z Urbaniaków małżonków Penconek włościan rolników.

Dalej o zapowiedziach w tutejszym kościele, braku przeciwwskazań, pozwoleniu ojca panny młodej i niepiśmienności.
pen60 - 09-02-2018 - 18:18
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 3/1885 Teofil Siarkiewicz-Michalina Jaworowska Rembertów grójecki
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=457
z góry dziękuję i pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 09-02-2018 - 18:29
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 3/1885 Teofil Siarkiewicz-Michalina Jaworowska Rembertów grójecki
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=457
z góry dziękuję i pozdrawiam
Marek


3. Wylezin
1. Rembertów 28.I./9.II.1885 o 6-ej po poł.
2. Franciszek Latoszyński, obywatel z Tarczyna, 35 lat i Józef Żenczykowski, slusarz z gminy Komorniki, 54 lata
3. TEOFIL SIARKIEWICZ, 28 lat, kawaler, rezerwista Lejb-Gwardyjskiego Pułku Jegrów, urodzony w Garwolinie, s. zmarłych Karola i Marianny z Michalików, zamieszkały w Warszawie, szewc
4. MICHALINA JAWOROWSKA, panna, urodzona w Wylezinie, c. Michała i Józefy z Latosyńskich małż. Jaworskich właścicieli majątku (Wylezin), 23 lata, zamieszkała przy rodzicach.
5. trzy zapowiedzi w rembertowskim i warszawskim kościele parafialnym Wszystkich Świętych
6. nie zawarli umowy przedślubnej
pen60 - 10-02-2018 - 12:02
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt zg. 8/1869 Antoni Malinowski Rembertów Grójecki

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1437
z góry dziękuję i pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 10-02-2018 - 12:10
Temat postu:
Antoni Malinowski zmarł 28 stycznia /9 lutego/ 1869 roku w Łękominie.
Syn Jana i Józefy z Klisińskich Malinowskich służących dworskich, 2 lata i 6 miesięcy.
Zgon zgłosili Jan Beker karbowy lat 34 i Paweł Dusza służący lat 33 zamieszkali w Łękominie.
pen60 - 16-02-2018 - 16:54
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 10/1889 Bronisław Kropiniewicz-Józefa Jaworowska Rembertów grójecki

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=775
z góry dziękuję i pozdrawiam
Marek
Sroczyński_Włodzimierz - 18-02-2018 - 18:19
Temat postu:
rodzice?
w genetece są, więc powinieneś podać
pen60 - 18-02-2018 - 18:32
Temat postu:
Witam,
Rodzice młodego Ludwik Zofia Wysocka
rodzice panny młodej Michał Józefa Latoszyńska
Pozdrawiam
Marek
pen60 - 19-02-2018 - 20:20
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 45/1892 Helena Malinowska Rembertów grójecki
Władysław, Florentyna Jaworowska
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=154
z góry dziękuję i pozdrawiam
Marek
akt małż. ostatni jest prazetłumaczony
Sroczyński_Włodzimierz - 20-02-2018 - 13:42
Temat postu:
45 Kawęczyn
14 / 26 V 15:00
zgł ojciec rolnik z Kawęczyna l. 26
św: Józef Szymczak? l. 30, Michał Gowin l. 3..? rolnicy z Kawęczyna
ur: 9 / 21 V 10:00
m: żona ojca l.22
chrzestni Kazimierz Jaworski, Teofila Jaworska
https://geneszukacz.genealodzy.pl/donate.php
pen60 - 24-02-2018 - 16:54
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 34/1912 Stefan Julian Szamota-Helena Malinowska Rembertów grójecki
młody- ojciec Władysław i Małgorzata Gołębiewska
młoda- ojciec Władysław i Florentyna Jaworowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=273
z góry bardzo dziękuję
Marek
Sroczyński_Włodzimierz - 25-02-2018 - 23:20
Temat postu:
6/19 XI 10:00
św: Szymon Sieradzan? Józef Kordeła? rolnicy z Kawęczyna
on kawaler l.25 ur Szamoty par. Tarczyn i tam przy rodzicach zamieszkały
ona panna l. 20 ur i zam przy rodzicach rolnikach w Kawęczynie
Komorowski_Longin - 26-02-2018 - 06:46
Temat postu:
Świadkowie to; Szymon Serafin i Józef Kordel
pen60 - 04-03-2018 - 11:06
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 19/1883 Edward Dobrowolski-Helena Jaworowska Rembertów grójecki
młody- ojciec Stanisław i Marianna Pietrykowska
młoda- ojciec Michał i Józefa Latosińska
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=207

z góry bardzo dziękuję
Marek
Komorowski_Longin - 04-03-2018 - 13:41
Temat postu:
Akt 19 Wylezin, działo się w Rembertowie 6 lis. 1883 roku o godz. 6 wieczorem
świadkowie-Michał Latoszyński rolnik lat 38 i ks. Wojciech Zgleczewski proboszcz Parafii Tarczyńskiej lat 60
młody-Edward Dobrowolski, kawaler 26 lat ur. w Falencinie pow. grójeckiego, zam. w Warszawie, tokarz, syn Stanisława i Marianny z Pietrzykowskich
młoda-Helena Jaworowska, panna 18 lat urodzona i zamieszkała w Wylezinie, córka Michała i Józefy z Latoszyńskich, właścicieli ziemskich
pen60 - 06-03-2018 - 20:36
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 56/1910 Wacław Płaska - Franciszka Szamota Tarczyn
młody- ojciec Ksawery, Marianna Dąbrowska
młoda- ojciec Władysław, Małgorzata Gołębiewska
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

z góry bardzo dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 07-03-2018 - 05:16
Temat postu:
Miejsce: Tarczyn.
Data: 3 /16/ listopada 1910 roku.

Świadkowie: Konstanty Szamota lat 56 i Antoni Sierakowski lat 60, rolnicy z Szamot.

Pan młody: Wacław Płaska lat 27, kawaler, urodzony i zamieszkały przy swoich rodzicach rolnikach w Suchodole, syn Ksawerego i Marianny z Dąbrowskich.

Panna młoda: Franciszka Szamota lat 19, panna, urodzona i zamieszkała przy swoich rodzicach rolnikach w Szamotach, córka Władysława i Małgorzaty z Gołębiewskich.

Trzy zapowiedzi w tutejszej parafii, brak umowy przedślubnej, pozwolenie ojca panny młodej, niepiśmienni.
pen60 - 18-03-2018 - 11:15
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 296/1912 Michalina Szamota Tarczyn
rodzice Konstanty, Antonina Kołakowska
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1417
Z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 18-03-2018 - 11:19
Temat postu:
Michalina Szamota urodzona 16 /29/ września 1912 roku roku w Szamotach.
Córka Konstantego Szamoty lat 59 rolnika z Szamot i Antoniny z Kułakowskich lat 34.
Chrzest: 15 /28/ września 1912 roku w Tarczynie.
Chrzestni: Stanisław Łaniewski i Marianna Lewandowska.
Wraz z ojcem stawili się: Stanisław Łaniewski i Władysław Szamota, rolnicy z Szamot.
pen60 - 21-03-2018 - 19:27
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 232/1913 Henryka Wacława Szamota Tarczyn
rodzice Stefan, Helena Malinowska
http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,158485,60
Z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 21-03-2018 - 19:40
Temat postu:
Henryka Wacława Szamota urodzona 15 /28/ sierpnia 1913 roku w Szamotach.
Córka Stefana Szamoty lat 26 rolnika z Szamot i Heleny z Malinowskich lat 20.
Chrzest: 25 sierpnia /7 września/ 1913 roku w Tarczynie.
Chrzestni: Władysław Malinowski i Małgorzata Szamota.
Wraz z ojcem stawili się: Paweł Lawendowski i Władysław Malinowski.
pen60 - 24-03-2018 - 15:01
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 276/1913 Marianna Plaska Tarczyn
rodzice Wacław, Franciszka Szamota

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,158485,71

Z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 24-03-2018 - 15:10
Temat postu:
Marianna Płaska urodzona 3 /16/ października 1913 roku w Suchodole.
Córka Wacława lat 29 rolnika z Suchodołu i Franciszki z Szamotów lat 20.
Chrzest: 6 /19/ października 1913 roku w Tarczynie.
Chrzestni: Karol Płaska i Wacława Gołębiewska.
Wraz z ojcem stawili się: Jan Gołębiewski i Jan Obrębalski, rolnicy z Suchodołu.
pen60 - 30-03-2018 - 20:52
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt zg 132/1913 Henryka Szamota Tarczyn
rodzice Stefan, Helena Malinowska

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,158486,34

Z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 31-03-2018 - 05:19
Temat postu:
Henryka Wacława Szamota zmarła 3 /16/ września 1913 roku w Szamotach.
Żyła 14 dni, córka rolnika Stefana i Heleny z Malinowskich małżonków Szamotów, urodzona i pozostająca przy rodzicach w Szamotach.
Zgon zgłosili: Władysław Szamota i Konstanty Szamota, rolnicy z Szamot.
pen60 - 02-04-2018 - 12:06
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt zg. 160/1913 Marianna Płaska Tarczyn Suchodół
rodzice Wacław, Franciszka Szamota

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,158486,41

Z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 02-04-2018 - 12:19
Temat postu:
N160
Suchodół

Działo się w osadzie Tarczynie piętnastego /dwudziestego ósmego/ października tysiąc dziewięćset trzynastego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawili się Jan Gołębiewski i Jan Obrębalski obaj rolnicy pełnoletni z Suchodołu i oświadczyli że czternastego /dwudziestego siódmego/ października bieżącego roku o godzinie jedenastej wieczorem zmarła w Suchodole Marianna Płaska dwadzieścia jeden dni mająca, córka rolnika Wacława i Franciszki z Szamotów małżonków Płasków, urodzona i pozostająca przy rodzicach w Suchodole. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Marianny Płaska, Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano przez Nas tylko podpisano.

Podpis:

(-)
pen60 - 07-04-2018 - 22:25
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 13/1895 Franciszek Podskarbi - Wiktoria Madziar
rodzice młody Marcin, Zofia Trzeciak
młoda Maciej, Marianna Zakrzewska
http://szukajwarchiwach.pl/62/174/0/1/7 ... bJednostka

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 08-04-2018 - 08:31
Temat postu:
N13
Franciszek Podskarbi z Wiktorią Madziar

Działo się we wsi Grębków pierwszego /trzynastego/ lutego, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku, o godzinie drugiej po południu. Oświadcza się, że w obecności świadków Aleksego Sopińskiego lat pięćdziesiąt osiem i Ludwika Małeckiego lat dwadzieścia osiem, włościan służący z pałacu Sinołęka, zawarto dziś religijny związek małżeński między: Franciszkiem Podskarbim włościaninem, kawalerem, służącym z pałacu Sinołęka, lat dwadzieścia, urodzonym we wsi Gołębiówka kałuszyńskiej parafii, w powiecie nowomińskim, Guberni Warszawskiej, synem zmarłego Marcina i pozostającej wśród żywych po nim wdowy Zofii z Trzeciaków a Wiktorią Madziar panną, włościanką, lat dwadzieścia jeden, urodzoną i zamieszkałą przy matce we wsi Stawiskach tutejszej parafii, córką zmarłego Macieja i pozostającej wśród żywych po nim wdowy Marianny z Zakrzewskich.

Trzy zapowiedzi w tutejszej parafii, brak umowy przedślubnej, pozwolenie matki pana młodego, niepiśmienni.
pen60 - 09-04-2018 - 20:19
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 35/1886 Ludwik Małecki - Zofia Podskarbi Grębków
rodzice młoda Marcin, Zofia Trzeciak
młody Józef, Katarzyna Czarnecka

http://szukajwarchiwach.pl/62/174/0/1/61#tabJednostka

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 09-04-2018 - 20:36
Temat postu:
N35
Ludwik Małecki z Zofią Podskarbi

Działo się we wsi Grębków dwunastego /dwudziestego czwartego/ listopada, tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku, o godzinie pierwszej po południu. Oświadcza się, że w obecności świadków Michała Kałuskiego lat czterdzieści osiem i Jakuba Twardowskiego lat czterdzieści trzy, włościan ze wsi Sinołęka, zawarto dziś religijny związek małżeński między: Ludwikiem Małeckim włościaninem kawalerem, lat dwadzieścia jeden, urodzonym i zamieszkałym przy rodzicach we wsi Sinołęce, tutejszej parafii, synem Józefa i Katarzyny z Czarneckich, a Zofią Podskarbiówną panną włościanką, lat dwadzieścia cztery, służącą z tejże wsi, urodzoną we wsi Jarnice węgrowskiej parafii, córką zmarłego Marcina i pozostającej wśród żywych jego wdowy Zofii z Trzeciaków.

Trzy zapowiedzi w tutejszej parafii, brak umowy przedślubnej, niepiśmienni.
pen60 - 16-04-2018 - 10:05
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 65/1894 Jan Cywiński Klukowo gm. Świercze
rodzice Ludwik, Katarzyna Krajczyńska
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=206
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 19-04-2018 - 07:10
Temat postu:
N65.
Gołębie

Działo się w Klukowie ósmego /dwudziestego/ maja, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawił się Ludwik Cywiński lat dwadzieścia osiem, wyrobnik w Gołębiach żyjący, w obecności świadków: Józefa Głuśniewskiego wyrobnika lat pięćdziesiąt i Szymona Rembeckiego lat pięćdziesiąt osiem rolnika, obu w Gołębiach żyjących i okazał Nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodził się on w Gołębiach trzeciego /piętnastego/ maja, bieżącego roku, o godzinie ósmej wieczorem, z prawowitej jego żony Katarzyny z Krajczyńskich, lat dwadzieścia osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Nas dziś odprawionym nadano imię Jan, a chrzestnymi jego byli: Franciszek Zadrożny i Franciszka Krajczyńska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisano.

Administrator Klukowskiej Parafii, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
Ks. F. Dmochowski
pen60 - 21-04-2018 - 11:19
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 24/1893 Anastazy Aleksander Jaworowski - Zofia Żukowska Klukowo gm. Świercze
rodzice młody Michał, Józefa Latoszyńska
młoda Wacław, Wanda Jarnutowska
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=546

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 21-04-2018 - 11:24
Temat postu:
N24
Kacperowo

Działo się w Klukowie 18 /30/ września, 1893 roku o godzinie 7 po południu. Oświadcza się, że w obecności świadków Jana Maik lat 36 stróża kościelnego i Jana Wawrzyńskiego lat 28, wyrobnika, obu w Klukowie zamieszkałych, zawarto dziś religijny związek małżeński między Anastazym Aleksandrem Jaworowskim kawalerem, lat 32, synem Michała i Józefy z Latoszyńskich małżonków Jaworowskich, urodzonym w Wylezinie, a zamieszkałym w Kacperowie i Zofią Żukowską panną, lat 19, córką Wacława i Wandy z Jarnutowskich małżonków Żukowskich, urodzoną w mieście Łomża, a zamieszkałą w Kacperowie.

Pozwolenie ojca panny młodej, trzy zapowiedzi w tutejszej parafii, brak umowy przedślubnej, piśmienni.
pen60 - 03-05-2018 - 22:21
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 5/1871 Stanisław Mamaj - Weronika Grabińska Kiełpin

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,171092,3
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 06-05-2018 - 10:12
Temat postu:
N5
Łomianki

Działo się we wsi Kiełpinie 8 /20/ listopada 1871 roku o godzinie 11 rano. Oświadcza się, że w obecności świadków Łukasza Sowińskiego lat 45 i Stanisława Dąbrowskiego lat 43 obu włościan zamieszkałych w Łomiankach zawarto dziś religijny związek małżeński między Stanisławem Mamaj lat 21, kawalerem, zamieszkałym przy rodzicach w Łomiankach i tamże urodzonym, synem Pawła Mamaj i jego żony Małgorzaty z Jakubczyków włościan zamieszkałych w Łomiankach i Weroniką Grabińską panną, urodzoną w Burakowie, córką nieżyjących Stanisława Grabińskiego i jego żony Anny z Kocowskich włościan zamieszkałych w Burakowie, lat 18, zamieszkałą w Burakowie przy opiekunie.

Trzy zapowiedzi w tutejszej parafii, pozwolenie opiekuna panny młodej, brak umowy przedślubnej, niepiśmienni.
pen60 - 10-05-2018 - 22:44
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 7/1876 Jan Mamaj - Ludwika Balcerzak Kiełpin

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,171223,4

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 17-05-2018 - 20:28
Temat postu:
N7
Łomianki

Działo się we wsi Kiełpin dnia 15 /27/ listopada 1876 roku o godzinie 12 w południe. Oświadcza się, że w obecności świadków Stanisława Dąbrowskiego lat 45 i Jana Sobowicza lat 38 obu gospodarzy zamieszkałych we wsi Łomianki zawarto dziś religijny związek małżeński między Janem Mamajem kawalerem synem żyjących rodziców Pawła i Małgorzaty małżonków Mamajów gospodarzy zamieszkałych we wsi Łomianki, urodzonym tamże i zamieszkałym przy rodzicach, lat 24 i Ludwiką Balcerzak panną córką żyjących rodziców Augustyna i Marianny z Królaków gospodarzy, urodzoną tamże we wsi Łomiankach, lat 20.

Trzy zapowiedzi w tutejszej parafii, brak umowy przedślubnej, niepiśmienni.
pen60 - 31-05-2018 - 12:08
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 31/1882 Michał Mamaj Kiełpin

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,171135,9

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 31-05-2018 - 12:13
Temat postu:
31.
Łomianki

Działo się we wsi Kiełpinie 5 /17/ sierpnia 1882 roku o godzinie 4 po południu. Stawili się Jan Mamaj wyrobnik z Łomianek lat 28 w obecności Stanisława Skowronka lat 27 i Stanisława Skorupskiego lat 23 obu wyrobników w Łomiankach i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając że urodził się on w Łomiankach wczorajszego dnia o godzinie 10 wieczorem z prawowitej jego żony Ludwiki z Balcerzaków lat 25. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odprawionym nadano imię Michał, a chrzestnymi byli wspomniany Stanisław Skorupski i Marianna Miecznikowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano przez nas tylko podpisano.

Podpis:

(-)
pen60 - 02-06-2018 - 14:20
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 88/1914 Stanisław Mamaj Kiełpin

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,242090,24

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
MonikaMaru - 06-06-2018 - 20:40
Temat postu:
88. Kiełpińska Kępa
1. Kiełpin 9/22.XI.1914 o 4-ej po poł.
2. Józef Mamaj, rolnik z Kiełpińskiej Kępy, 28 lat mający
3. Ludwik Nowicki 24 lata i Jakub Salwowski 26 lat mający, rolnicy z Kiełpińskiej Kępy
4. płci męskiej urodzone w Kiełpińskiej Kępie 1/14.XI.br o 8-ej rano
5. prawowita małż. Teodozja z Nowickich, 23 lata
6. STANISŁAW
7. Ludwik Nowicki i Waleria Gromnicka
pen60 - 14-06-2018 - 19:12
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt zg. 44/1906 Michał Mamaj Kiełpin

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,171177,10

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 15-06-2018 - 07:18
Temat postu:
44.
Łomianki

Działo się we wsi Kiełpin, dnia 26 sierpnia /9 września/ 1906 roku. Stawili się: Wojciech Faliński rybak w Burakowie lat 46 i Szczepan Wyczółkowski gospodarz w Łomiankach, lat 38 i oświadczyli, że 12 /25/ września tego roku w nocy utonął w rzece Wiśle Michał Mamaj rybak zamieszkały w Burakowie, syn Jana i Ludwiki z Balcerzaków małżonków Mamaj gospodarzy w Łomiankach i jego ciało znaleziono w Dziekanowie i pochowano na cmentarzu Kiełpińskim, lat 24, pozostawił po sobie żonę Annę z Grabińskich. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Michała Mamaja akt ten oświadczającym świadkom przeczytano i przez Nas podpisano.

Podpis:

(-)
pen60 - 17-06-2018 - 10:02
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 13/1904 Michał Mamaj - Anna Grabińska Kiełpin

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,171287,4

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 17-06-2018 - 10:07
Temat postu:
23.
Łomianki

Działo się we wsi Kiełpin 1 /14/ listopada 1904 roku o godzinie 10 rano. Oświadcza się, że w obecności świadków Feliksa Regulskiego lat 46 i Wojciecha Balcerzaka lat 52 obu gospodarzy w Łomiankach zawarto dziś religijny związek małżeński między Michałem Mamaj kawalerem, synem Jana i Ludwiki z Balcerzaków małżonków Mamaj gospodarzy w Łomiankach będącym przy rodzicach, lat 22, a Anną Grabińską panną, córką Jakuba i Katarzyny z Królewów małżonków Grabińskich gospodarzy w Burakowie będącą przy rodzicach, lat 18.

Trzy zapowiedzi w tutejszej parafii, brak informacji o umowie przedślubnej, niepiśmienni.
pen60 - 21-06-2018 - 21:46
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 10/1909 Józef Mamaj - Jadwiga Teodora Nowicka Kiełpin

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,171299,6

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
MariannaF - 22-06-2018 - 12:33
Temat postu:
Akt 10 Kępa Kiełpińska
Działo się w Kiełpinie dnia 1/14 listopada 1909 roku o godz. 5 po południu.
W dniu dzisiejszym w obecności świadków Piotra Brzezińskiego lat 37 i Jan Nowickiego lat 33, rolników mieszkających w Kępie Kiełpińskiej zawarto związek małżeński między:
- Józefem Mamaj, kawalerem, żołnierzem rezerwy, lat 25 lat, mieszkającym u matki w Kępie Dziekanowskiej i tam urodzonym, synem zmarłego Szczepana i żyjącej matki Marianny zd. Strucińska
i
- Jadwigą Teodorą Nowicką, panną, lat 20, urodzoną i mieszkającą przy rodzicach w Kępie Kiełpińskiej, córką Józefa i Anny zd. Guzowska.
Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi: 18/31 października, 25 października/7 listopada, 1/14 listopada tego roku.
Pozdrawiam
Marianna
pen60 - 24-06-2018 - 12:06
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 338 1908 Jan Zajączkowski Marymont
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=419
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 27-06-2018 - 06:31
Temat postu:
338 Potok.

Działo się we wsi Bielany 16 /29/ października 1908 roku o godzinie 7 wieczorem. Stawiła się Julianna Zajączkowska, zamieszkała przy mężu w Potoku lat 56 w obecności Ignacego Binkowskiego kapelusznika lat 22 i Ignacego Binkowskiego gospodarza lat 48, obu z Potoka i okazała Nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodził się on w Potoku dziś o godzinie szóstej wieczorem, z nieobecnego przy tym akcie z przyczyn powinności wojskowych Jana Zajączkowskiego szewca zamieszkałego w Potoku lat 21 i prawowitej jego żony Janiny z Buczyńskich lat 20. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Nas dziś odprawionym nadano imię Jan, a chrzestnymi jego byli Ignacy Binkowski kapelusznik i Julianna Zajączkowska. Akt ten oświadczającej i świadkom niepiśmiennym przeczytano przez Nas tylko podpisano.

Podpis:

(-)
pen60 - 02-07-2018 - 23:08
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt m. 10 1908 Jan Zajączkowski- Aniela Buczyńska Marymont

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=236

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
Rojek_Radosław - 05-07-2018 - 13:14
Temat postu:
Nr 10 Marymont

Bielany 27 stycznia/9 lutego 1908 o 5 po południu.

Świadkowie: Mikołaj Kalinowski kapelusznik z Rudy 39 lat i Piotr Książek dorożkarz (woźnica) z Pragi-nowej 54 lata.

On: Jan Zajączkowski, kawaler urodzony w Warszawie na Pradze, mieszkający w Rudzie przy rodzicach, syn Jana i Julii Książek, 21 lat.

Ona: Aniela Janina Buczyńska, panna urodzona i mieszkająca w Marymoncie przy rodzicach, córka Jana i Antoniny Nowakowskiej, 19 lat.

Pozwolenie ustne.
Brak umowy przedślubnej.
Niepiśmienni.

Pozdrawiam
Radek
pen60 - 08-07-2018 - 12:56
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt zg. 229 1908 Jan Zajączkowski Marymont

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 5&y=42

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 08-07-2018 - 13:02
Temat postu:
229 Potok.

Działo się we wsi Bielany 18 /31/ października 1908 roku o godzinie 10 rano. Stawili się: Ignacy Binkowski kapelusznik lat 22 i Ignacy Binkowski gospodarz lat 48 obaj z Potoka i oświadczyli, że wczoraj o godzinie 6 rano w Potoku zmarł Jan Zajączkowski 12 godzin mający, urodzony w Potoku, syn Jana i Janiny z Buczyńskich małżonków Zajączkowskich. Po naocznym przekonaniu się o jego zgonie, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisano.

Podpis:

(-)
pen60 - 11-07-2018 - 22:52
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 19 1881 Jan Penconek - Maryanna Salecka Wilanów
rodzice młodego Józef, Agnieszka, panny Jan Maryanna

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 15-07-2018 - 08:10
Temat postu:
N19.
Czerniaków

Działo się we wsi Wilanowie 28 lipca /9 sierpnia/ 1881 roku o godzinie 7 wieczorem. Oświadcza się, że w obecności świadków: Pawła Nagica [?] robotnika zamieszkałego we wsi Służew lat 39 i Stanisława Kacperskiego służącego kościelnego lat 76, zamieszkałego we wsi Wilanowie, zawarto dziś religijny związek małżeńskim między Janem Penconek wdowcem robotnikiem lat 50, urodzonym i zamieszkałym we wsi Czerniakowie, synem zmarłych Józefa i Agnieszki nieznanej z nazwiska [panieńskiego] małżonków Penconków i Marianną Salecką wdową po Wojciechu Saleckim zmarłym w Szpitalu Dzieciątka Jezus w 1875 roku, robotnicą lat 35, córką pozostających wśród żywych Jana i Marianny nieznanej z nazwiska [panieńskiego] małżonków małżonków Luśkiewiczów. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym: 12 /24/, 19 /31/ lipca i 26 lipca /7 sierpnia/ bieżącego roku. Przeciwwskazania do zawarcia małżeństwa nie wystąpiły. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej między nimi zawartej nie było. Akt ten Nowożeńcom i obecnym świadkom niepiśmiennym przeczytano i przez nas tylko podpisano.

Podpis:

(-)
pen60 - 02-08-2018 - 11:03
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 107 1912 Władysław Kanclerski Piaseczno
rodzice Franciszek, Józefa Kłosiewicz

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 08-08-2018 - 08:20
Temat postu:
N107.
Chyliczki

Działo się w osadzie Piaseczno 13 /26/ maja, 1912 roku, o godzinie 1 w dzień. Stawił się Franciszek Kanclerski rolnik z Chyliczek, lat 46, w obecności Michała Paliwody stolarza z Piaseczna, lat 39 i Franciszka Chłopeckiego rolnika z Chyliczek, lat 50 i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono w Chyliczkach 2 /15/ maja, tego roku, o godzinie 3 rano z jego małżonki Józefy z Kłosiewiczów lat 41. Dziecięciu temu na chrzcie świętym, dziś odprawionym, nadano imię Władysława, a chrzestnymi jego byli Michał Paliwoda i Aniela Saławiła (?). Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano i przez ich niepiśmienność, przez nas tylko podpisano.

Podpis:

(-)
pen60 - 22-08-2018 - 09:30
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 126 1912 Stefania Kłos Piaseczno
rodzice Wojciech, Elżbieta Penczonek
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=277

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
Sroczyński_Włodzimierz - 29-08-2018 - 11:34
Temat postu:
27 V / 9 VI
zgł ojciec dniówkowy z Piaseczna l. 38
św: Jan Penczonek l.21 , Wincenty Błaszczyk l.30 ; dniówkowi z Piaseczna
u: 21 V / 3 VI 03:00
m: l.36 żona ojca
chrz: Jan Penczonek, Józefa Kłos
https://geneszukacz.genealodzy.pl/donate.php
pen60 - 03-10-2018 - 10:59
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 19/1897 Wojciech Kłos-Elżbieta Penconek Powsin
rodzice m. Franciszek, Rozalia Misiak
p. Antoni, Józefa Janek

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=214

Jeszcze raz proszę, ponownie proszę
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
pen60 - 04-10-2018 - 20:53
Temat postu:
Akt małż. przetłumaczony mam na priva.
Dziękuję
Marek
pen60 - 14-11-2018 - 22:15
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 7/1906 Józef Marian Buczyński-Paulina Fijałkowska Marymont
rodzice młodego Andrzej, Marianna Karczmarek
młodej Franciszek, Marianna Skwarek
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 7&y=89

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 16-11-2018 - 07:03
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 7/1906 Józef Marian Buczyński-Paulina Fijałkowska Marymont
rodzice młodego Andrzej, Marianna Karczmarek
młodej Franciszek, Marianna Skwarek
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 7&y=89

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek


7. Wawrzyszew.

Działo się we wsi Bielany, 15 /28/ stycznia 1906 roku, o godzinie 5 wieczorem. Oświadcza się, że w obecności świadków: Jana Karczmarka, lat 62 i Piotra Buczyńskiego, lat 26, obu gospodarzy z Wawrzyszewa, zawarto dziś religijny związek małżeński między Józefem Marianem Buczyńskim, kawalerem, wyrobnikiem, urodzonym i zamieszkałym w Wawrzyszewie, synem nieżyjących: Andrzeja i Marianny z domu Karczmarek małżonków Buczyńskich, lat 22, a Pauliną Fijałkowską, panną, urodzoną i zamieszkałą w Wawrzyszewie przy rodzicach wyrobnikach, córką Franciszka i Marianny z domu Skwarek małżonków Fijałkowskich, lat 20. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym: 1 /14/, 8 /21/ i 15 /28/ stycznia bieżącego roku. Pozwolenie obecnych przy małżeńskim akcie rodziców panny młodej nastąpiło ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między nimi zawartej nie było. Religijny obrzęd małżeństwa dopełnił niżej podpisany Ksiądz Michał P... Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisano.

Podpis:

(-)
pen60 - 28-11-2018 - 14:30
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 59/1892 Helena Seroczyńska Rembertów
rodzice Julian, Apolonia Zalesińska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0
z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 28-11-2018 - 14:43
Temat postu:
N59. Pawłowice

Działo się we wsi Rembertów 12 /24/ lipca 1892 roku, o godzinie 2 po południu. Stawili się Julian Seroczyński kowal w Pawłowicach lat 30, w obecności świadków Jana Pawlak lat 53 i Józefa Nowickiego lat 40, obu rolników w Pawłowicach i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Pawłowicach 6 /18/ tego lipca o godzinie 5 rano z prawowitej jego żony Apolonii z Zalesińskich lat 26. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odprawionym nadano imię Helena, a chrzestnymi jego byli Cyprian Seroczyński i Bronisława Brzumińska. Akt ten oświadczającemu i świadkom wszystkim niepiśmiennym przeczytano przez nas tylko podpisano.

Ksiądz Anzelm Turant Proboszcz Parafii Rembertów
pen60 - 30-11-2018 - 10:02
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 34/1912 Stefan Julian Szamota-Helena Malinowska Rembertów
rodzice młodego Władysław, Małgorzata Gołębiewska
rodzice młodej Władysław, Florentyna Jaworowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=675

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 30-11-2018 - 10:08
Temat postu:
N34.
Kawęczyn

Działo się we wsi Rembertowie 6 /19/ listopada 1912 roku o godzinie 10 rano. Oświadcza się że w obecności świadków Szymona Serafina i Józefa Kordeli obu pełnoletnich gospodarzy z Kawęczyna, zawarto dziś religijny związek małżeński między Stefanem Julianem Szamotą kawalerem, lat 25, urodzonym we wsi Szamoty parafii Tarczyn i tamże zamieszkałym przy rodzicach gospodarzach, synem pozostających wśród żywych Władysława i Małgorzaty z Gołębiewskich małżonków Szamotów i Heleną Malinowską panną, lat 20, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach gospodarzach w Kawęczynie, córką Władysława i Florentyny z Jaworowskich małżonków Malinowskich.

Trzy zapowiedzi w parafii Rembertów i Tarczyk, brak umowy przedślubnej, niepiśmienni.
pen60 - 08-12-2018 - 18:33
Temat postu:
Witam,
Bardzo proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 29/1874 Stanisław Siedlecki-Agnieszka Dorozińska Brzeziny łódzkie
rodzice młodego Józef,Józefa Tymińska
rodzice młodej Stanisław Katarzyna Milaty

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=251

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 14-12-2018 - 21:03
Temat postu:
29.
Brzeziny.

Działo się w mieście Brzezinach 10 /22/ dnia lipca 1874 roku o godzinie 4 po południu. Oświadcza się że w obecności świadków: Józefa Mrozowskiego woźnego przy Brzezińskim Sądzie Pokoju lat 30 i Adama Krykowskiego rolnika lat 45, obu zamieszkałych w mieście Brzezinach, zawarto dziś związek małżeński między: Stanisławem Siedleckim kawalerem, urodzonym w mieście Brzeziny, synem Józefa i zmarłej Józefy z domu Tymińskiej prawowitych małżonków Siedleckich, przy ojcu w mieście Brzezinach zamieszkałym, lat 22 i Agnieszką Dorozińską vel Dorożenko panną, urodzoną we wsi Budy Petrykowskiej Parafii Lutkówka w powiecie grójeckim, córką zmarłych Stanisława i Katarzyny z domu Miłłaty [?] prawowitych małżonków Dorożińskich vel Dorożenków, służącą w mieście Warszawie zamieszkałą, lat 23. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Kościołach Parafialnych Brzezińskim i Warszawskim Świętego Aleksandra, w Brzezinach 2 /14/, 9 /21/ i 16 /28/ dnia czerwca, w Warszawskim Świętego Aleksandra 20 dnia maja /7 czerwca/, 2 /14/, 9 /21/ dnia czerwca bieżącego roku. Małżeństwu temu nie towarzyszyła żadna umowa przedślubna. Religijny obrzęd małżeństwa dopełnił Ksiądz Idzi Krykowski Proboszcz Parafii Gałkowskiej, w obecności Księdza Franciszka Paszukiewicza Wikarego Parafii Brzezińskiej. Akt ten Nowożeńcom i świadkom przeczytano, przez i i jednego tylko świadka podpisano przez niepiśmienność Nowożeńców i jednego świadka.

Ksiądz Franciszek Paszukiewicz Wikary Parafii Brzezińskiej Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

Józef Mrozowski świadek
pen60 - 26-12-2018 - 12:33
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie aktu małz.
213 1886 Florian Franciszek Tomaszewski - Weronika Elżbieta Wysocka W-wa św. Jan
młody rodzice Ludwik Franciszka Boczkowska
młoda rodzice Józef Marianna Radź
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=205
Z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 26-12-2018 - 14:18
Temat postu:
213.

Działo się w Warszawie 8 /20/ listopada 1886 roku o godzinie 7 po południu. Oświadcza się, że w obecności świadków Ludwika Tomaszewskiego obywatela i Piotra Brzozowskiego mistrza szewskiego, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, zawarto dziś religijny związek małżeński między Florianem Franciszkiem Tomaszewskim lat 27, kawalerem, pochodzącym z miasta Warszawy, rzemieślnikiem, synem prawowitych małżonków Ludwika Tomaszewskiego i Franciszki z Boczkowskich, zamieszkałym w Warszawie pod numerem 453 i Weroniką Elżbietą Wysocką panną, córką nieżyjących małżonków Józefa Wysockiego i Marianny z Radziów, urodzoną na przedmieściu Warszawy Pradze, lat 20, zamieszkałą w Warszawie przy krewnych, pod numerem 509.

Trzy zapowiedzi w parafii tutejszej i Przemieniania Pańskiego, pozwolenia udzielił główny opiekun panny młodej Tomasz Wysocki, brak umowy przedślubnej, piśmienni.
pen60 - 30-12-2018 - 11:18
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu
620/1879 Józef Wysocki W-wa MB Loretańska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=728

Z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 30-12-2018 - 12:11
Temat postu:
620. Praga.

Działo się w Pradze 19 września /1 października/ 1879 roku o godzinie 9 rano. Stawili się: Teofil Rukscińskich lat 60 emeryt z Warszawy i Adam Tarkowski lat 51 urzędnik kolei żelaznej z Pragi i oświadczyli, że wczoraj o godzinie 3 po południu w Pradze zmarł Józef Wysocki lat 87 mający, wdowiec, emeryt, zamieszkały tamże urodzony w mieście Warka powiatu grójeckiego, syn Jana i nieznanej z imienia matki małżonków Wysockich. Po naocznym przekonaniu się o jego zgonie, Akt ten obecnym przeczytano, przez Nas i Ich podpisano.

Tutaj następują podpisy
pen60 - 17-02-2019 - 12:23
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt mał. 116/1891 Jan Brzumiński - Stanisława Zofia Otocka W-wa św. Aleksander
https://szukajwarchiwach.pl/72/162/0/-/ ... 5#tabSkany


https://szukajwarchiwach.pl/72/162/0/-/ ... OQbhT_iH-A

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
carmilla - 03-03-2019 - 16:46
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt mał. 116/1891 Jan Brzumiński - Stanisława Zofia Otocka W-wa św. Aleksander
https://szukajwarchiwach.pl/72/162/0/-/ ... 5#tabSkany


https://szukajwarchiwach.pl/72/162/0/-/ ... OQbhT_iH-A

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek


116

Działo się w Warszawie w parafii Św. Aleksandra 30 kwietnia/12 maja 1891 roku o godzinie 7 wieczorem.
Wiadomo czynimy iż w przytomności Stefana Andrzejewskiego, dniówkarza i Franciszka Milczarek, woźnicy, pełnoletnich mieszkańców Warszawy na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między:

Janem Brzemińskim, kawalerem, kurierem?, 30 lat mającym, urodzonym we wsi Wylezin w powiecie Grójeckim, synem Józefa i Józefy z Wierzbickich, małżonków Brzemińskich, zamieszkałym w Warszawie w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny pod numerem 2519 i 2520

i

Stanisławą Zofią Otocką, panną, służącą, 23 lata mającą, urodzoną we wsi Konstantyn w powiecie włodawskim, córką Wincenta i Józefy z Myszkowskich, małżonków Otockich, zamieszkałą w Warszawie w tutejszej parafii pod numerem 1644.

Małżeństwo poprzedził 3 zapowiedzi ogłoszone w obydwu kościołach parafialnych w dniach: 19 i 26 kwietnia oraz 3 maja bieżącego roku.

Nowo zaślubieni oświadczyli iż nie zawarli umowy przedślubnej.

Religijny obrzęd zaślubin sprawowany przez księdza Stanisława Kazańskiego, tutejszego wikariusza.
Akt ten odczytano i podpisany został przez nowo zaślubioną, świadka i Nas. Nowo zaślubiony i drugi świadek są niepiśmienni.
pen60 - 17-03-2019 - 19:25
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt ur. 27/1891 Jan Stasiak Skuły

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,152150,9

Prosiłbym o przetłumaczenie treści też na marginesie

z góry bardzo dziękuję
Pozdrawiam
Marek
pen60 - 23-03-2019 - 17:58
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
pominiętego aktu urodzenia z 17. 03.
z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam
Marek
pen60 - 31-03-2019 - 17:00
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 4 1888 Władysław Malinowski - Florentyna Jaworowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0
oraz pominięty akt ur. z 17. 03. 27/1891 Jan Stasiak Skuły

z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 03-04-2019 - 12:36
Temat postu:
27.
Słubica

Działo się w Skułach 19 /31/ maja 1891 roku o godzinie 1 w dzień. Stawił się Franciszek Stasiak lat 45 rolnik ze Słubicy w obecności Pawła Żukowskiego ze Słubicy i Łukasza Gandery ze Skuł obu rolników pełnoletnich i okazał Nam dziecię płci męskiej, urodzone tamże 3 /15/ tego maja o godzinie 10 w nocy z prawowitej jego żony Marianny z Wodnickich lat 38. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś dopełnionym nadano imię Jan, a chrzestnymi jego byli Paweł Łukowski i Bronisława Gabasiewicz. Akt ten oświadczającemu i świadkom wszystkim niepiśmiennym przeczytano przez Nas tylko podpisano.

Podpis:

(-)

Jan Stasiak 10 /23/ listopada 1913 roku w kościele parafii Skuły zawarł związek małżeński z Franciszką Malinowską

___________________________________

N4. Kawęczyn

Działo się we wsi Rembertów 18 /30/ stycznia 1888 roku, o godzinie 4 po południu. Oświadcza się, że w obecności świadków: Pawła Magnuszewskiego lat 54 i Izydora Kotańskiego lat 38, obu rolników w Kawęczynie, zawarto dziś religijny związek małżeński między Władysławem Malinowskim wdowcem, lat 23, urodzonym w Mieście Grójec, synem nieżyjącego Józefa i pozostającej wśród żywych jego wdowy Józefy z Malinowskich, zamieszkały we wsi Korytach przy swojej matce na gospodarstwie i Florentyną Jaworowską panną, urodzoną w Kawęczynie, córką Walentyna i Franciszki z Brzumińskich małżonków Jawororskich, lat 17, zamieszkałą przy rodzicach na Kolonii w Kawęczynie.

Trzy zapowiedzi w kościele rembertowskim i prażmowskim, rodzice panny młodej udzielili ustnej zgody, brak intercyzy przedślubnej, niepiśmienni.
pen60 - 26-04-2019 - 13:57
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż Władysław Węgrowski-Helena Białkowska Tarczyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=376

z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 01-05-2019 - 10:54
Temat postu:
N18.
Jeżewice.

Działo się w osadzie Tarczynie 31 stycznia /13 lutego/ 1906 roku o godzinie 7 po południu. Oświadcza się, że w obecności świadków: Jana Dobrowolskiego lat 28 i Stanisława Węgrowskiego lat 42 obu rolników z Suchodołu, zawarto dziś religijny związek małżeński między Władysławem Węgrowskim lat 32, urodzonym w Tarczynie, synem Pawła i jego żony Emilii z Jaworowskich, zamieszkałym przy swoim ojcu rolniku w Tarczynie, żołnierzem rezerwy i Heleną Białkowską, panną urodzoną w Kaleniu parafii ojrzanowskiej, córką Józefa Białkowskiego i jego żony Józefy z Baraniaków, zamieszkałą przy swoich rodzicach w Jeżewicach, lat 20.

Trzy zapowiedzi w tutejszej parafii, pozwolenie ojca panny młodej, brak intercyzy przedślubnej, pan młody i świadkowie piśmienni.
pen60 - 19-05-2019 - 14:16
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż Józef Węgrowski-Eleonora Rybak Tarczyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1947

z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam
Marek
kujawa_cezary - 19-05-2019 - 14:31
Temat postu:
36
Tarczyn

Działo się w osadzie Tarczynie 3 /16/ września 1902 roku o godzinie 10 rano. Oświadcza się, że w obecności świadków Antoniego Tomaszewskiego mieszkańca Tarczyna i Józefa Września rolnika z Grzęd obu pełnoletnich, zawarto dziś religijny związek małżeński między Józefem Węgrowskim lat 21 kawalerem urodzonym i zamieszkałym przy ojcu rolniku w Tarczynie, synem Pawła i nieżyjącej Emilii z Jaworowskich i Eleonorą Rybak lat 20, panną, urodzoną we wsi Komorowie parafii Pęcice, zamieszkałą przy rodzicach w Tarczynie, córką Józefa i Marianny z Bartoldów.

Trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej parafii, pozwolenie rodziców panny młodej nastąpiło ustnie, brak intercyzy przedślubnej, nowożeńcy i Tomaszewski piśmienni.
pen60 - 25-05-2019 - 21:12
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż 6 1914 Franciszek Bladosz-Anna Pęconek Św. Bonifacy Warszawa
on Julian, Katarzyna Sadkowska
ona Józef, Katarzyna Nageć

https://szukajwarchiwach.pl/72/3215/0/- ... -OMUjZCfmA

z góry bardzo dziękuję.
Pozdrawiam
Marek
Kamiński_Janusz - 29-05-2019 - 09:40
Temat postu:
Akt Nr 6/1914. Czerniaków
Franciszek Bladosz

Działo się we wsi Czerniaków 29 grudnia/11 stycznia 1913/1914 roku, o godzinie 5 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków: Jana Kabały i Ludwika Klimka pełnoletnich robotników z Czerniakowa, zawarto tegoż dnia religijny związek małżeński między:
- Franciszkiem Bladoszem, kawalerem robotnikiem lat 21, urodzonym w parafii Piaseczno a mieszkajacym w Czerniakowie, synem żyjących Juliana i Katarzyny z Sadkowskich, małzonków Bladosz, i
- Anną Pęconek, panną przy rodzicach, lat 18 mającą, urodzoną i mieszkającą w Czerniakowie, córką żyjących Józefa i Katarzyny z Nageciów, małżonków Pęcionek.
Małżeństwoto poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele filialnym: 15/28 grudnia, 22 grudnia/4 stycznia i 29 grudnia/11 stycznia tego roku.
Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali.
Pozwolenie ojca panny młodej na wstąpienie w związek małżeński oświadczone zostało słownie.
Religijnego ślubu udzielił ksiądz Marcin Kominek, rektor czerniakowskiego kościoła filialnego.
Akt ten obecnym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
ks. M. Kominek /.../.
pen60 - 01-06-2019 - 10:54
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż 343 1903 Franciszek Józef Angier - Franciszka Bronisława Machlek Warszawa św. Stanisław
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=170
z góry bardzo dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 01-06-2019 - 11:07
Temat postu:
343. Koło.

Działo się w Parafii Wolskiej 25 października /7 listopada/ 1903 roku o godzinie 5 wieczorem. Oświadcza się, że w obecności pełnoletnich świadków Konstantyna Angier szewca i Józefa Kowalskiego murarza w Warszawie zamieszkałych, zawarto dziś religijny związek małżeński między Franciszkiem Józefem Angier lat 25, kawalerem, tkaczem w Warszawie zamieszkałym, urodzonym w Warszawie, synem Grzegorza i Marianny z Kostrzewów, małżonków Angier już nieżyjących, a Franciszką Bronisławą Machlek lat 18, panną przy matce w Kole zamieszkałą, urodzoną w Woli, córką nieżyjącego już Jana i Petroneli z Maciejaków, małżonków Machlek.

Trzy zapowiedzi w tutejszej parafii i parafii św. Andrzeja, brak intercyzy, pozwolenie matki panny młodej, niepiśmienni.
pen60 - 06-06-2019 - 10:28
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt ur. 371/1909 Jadwiga Irena Zajączkowska Marymont W-wa
rodzice Jan, Janina Buczyńska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

z góry bardzo dziękuję
Marek
pen60 - 18-06-2019 - 10:59
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
aktu urodzenia z dnia 6 czerwca
z góry dziękuje
Marek
Kamiński_Janusz - 18-06-2019 - 12:22
Temat postu:
Akt Nr 371. Marymont.
Zdarzyło się we wsi Bielany 18/31 października 1909 roku, o godzinie 3 po południu. Stawił się Jan Zajączkowski, szewc mieszkający w Marymoncie, lat 23, w obecności Wojciecha Nowakowskiego lat 46 i Stanisława Nowakowskiego lat 53, robotników z Marymontu, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodzone w Marymoncie 7/20 października bieżacego roku o godzinie 7 rano, przez ślubną jego żonę Janinę z Buczyńskich lat 20 mającą. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym odprawionym dzisiaj przez księdza Kucharskiego, dano imiona Jadwiga Irena, a chrzestnymi byli: Wojciech Nowakowski, Julian Kuczyński i Kazimiera Oskierko? .
Akt ten niepiśmiennym uczestnikom przeczytany, przez nas tylko podpisany został. /.../.
pen60 - 07-09-2019 - 22:15
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 7 1880 Rocki Józef - Adamczyk Marianna Wilanów
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 7&y=52

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 08-09-2019 - 09:31
Temat postu:
Wilanów 27/01/1888 o 16:00.
Świadkowie: Wojciech Rocki lat 50, Wojciech Adamczyk lat 52, chłopi gospodarze ze wsi Siekerki,
Młody: Józef Rocki, kawaler, lat 22, ur. i zam. we wsi Siekierki przy rodzicach na gospodarstwie, syn Jana i Zofii zd. Jankowska małżonków Rockich,
Młoda: Marianna Adamczyk, panna, lat 22, ur. i zam. przy ojcu we wsi Siekierki, córka Jakuba i zmarłej Rozalii zd. Penconek małżonków Adamczyk.
pen60 - 10-09-2019 - 17:43
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 26 1882 Franciszek Penconek - Marianna Szulc Wilanów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 11-09-2019 - 12:15
Temat postu:
Wilanów 19/10/1882 o 10:00.
Świadkowie: Jan Szymański lat 32, Jan Lepianka lat 40, chłopi gospodarze ze wsi Zawady.
Młody: Franciszek Penconek, kawaler, robotnik, lat 22, ur. we wsi Bielawa parafia Powsin, zam. we wsi Zawady, syn żyjących Józefa i Marianny zd. Łopacińska małż. Penconek.
Młoda: Marianna Szulc, panna, robotnica, lat 20, ur. i za. we wsi Zawady, córka żyjących Michała i Franciszki zd. Widawska małż. Szulc.
pen60 - 13-09-2019 - 21:58
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 18 1875 Piotr Słomka - Agnieszka Penconek Wilanów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=199

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 13-09-2019 - 22:16
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 18 1875 Piotr Słomka - Agnieszka Penconek Wilanów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=199

z góry bardzo dziękuję
MarekWilanów 26/10/1875 o 17:00.
Świadkowie: Jan Sąkowski lat 25, Franciszek Sąkowski lat 50, chłopi gospodarze ze wsi Czerniaków,
Młody: Piotr Sumka, kawaler, "były"? żołnierz brygady grenadierów, lat 29, ur. we wsi Borzęcin, zam. w Siekerkach, robotnik dniówkowy (?), syn żyjącego Hilarego i zmarłej Anny zd. Świątek małż. Sumka,
Młoda: Agnieszka Penconek, panna, lat 22, ur. i zam. we wsi Czerniaków, utzrymująca się ze służby, córka Jana i Franciszki zd. Przybyszewska małż. Penconek.
pen60 - 19-09-2019 - 11:49
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 14 1884 Jan Szymański - Waleria Płaska Mszczonów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=351

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 19-09-2019 - 12:56
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 14 1884 Jan Szymański - Waleria Płaska Mszczonów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=351

z góry bardzo dziękuję
Marek


Miasto Mszczonów 06/02/1884 o 16:00,
Świadkowie: Łukasz Osiadacz lat 68, Wincenty Susszkiewicz (to nie błąd, przetłumaczyłem tak jak napisano) lat 32, rolnicy zam. w mieście Mszczonowie
Młody: Jan Szymański, wdowiec, lat 30, szewc, syn nieznanych rodziców, ur. w mieście Warszawa, zam. w mieście Mszczonów,
Młoda: Waleria Płaska, lat 24, wdowa po Antonim Płaska zmarłym 31/01/1883, córka zmarłego Stefana i żyjącej Marianny małż. Płaska, ur. we wsi Płaski, zam. w mieście Mszczonów.
pen60 - 23-09-2019 - 21:51
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 18 1906 Szczepan Brzumiński - Cecylia Zakrzewska Rembertów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2&y=88

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 23-09-2019 - 22:15
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 18 1906 Szczepan Brzumiński - Cecylia Zakrzewska Rembertów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2&y=88

z góry bardzo dziękuję
Marek


Rembertów 11/11/1906 o 13:00,
Świadkowie: Rajmund Kamiński lat 40, Jóżef Kamiński lat 32, obaj rolnicy zam. w Rembertowie,
Młody: Szczepan Brzumiński, kawaler, lat 26, ur. w Rembertowie, syn zmarłych Konstantego i Władysławy zd. Kamińska małż. Brzumińskich, zam. w Rembertowie, służący,
Młoda: Cecylia Zakrzewska, panna, lat 24, ur. w Słubicy, córka Kazimierza i zmarłej jego żony Katarzyny zd. Grzejkowska, zam. w Rembertowie, służąca.
pen60 - 30-09-2019 - 17:23
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 6 1871 Ignacy Zalesiński - Paulina Zofia Rudnicka Nadarzyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=118

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 01-10-2019 - 10:55
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 6 1871 Ignacy Zalesiński - Paulina Zofia Rudnicka Nadarzyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=118

z góry bardzo dziękuję
Marek


Nadarzyn 05/09/1871 o 17:00,
Świadkowie: 1. Antoni Karwowski, karczmarz we wsi Bronisze, lat 54; 2. Józef Kakietek, piekarz? w Nadarzynie, lat 24,
Młody: Jan Zalesiński, kawaler, kowal na stancji Sękocin, syn Józefa i Franciszki zd. Szamot małż. Zalesińskich, ur. we wsi Szamoty, lat 23,
Młoda: Paulina Zofia Rudnicka, panna, córka Michała i Salomei zd. Rudnicka małż. Rudnickich, ur. we wsi Wola Przypkowska, zam. przy rodziacach w Starejwsi, lat 22.
pen60 - 05-10-2019 - 13:16
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 6 1894 Franciszek Zalewski - Anastazja Zalesińska Nadarzyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=146

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 05-10-2019 - 13:26
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 6 1894 Franciszek Zalewski - Anastazja Zalesińska Nadarzyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=146

z góry bardzo dziękuję
Marek


Nadarzyn 28/01/1894 o 19:00 .
Świadkowie: Józef Pietrkowicz lat 30, Szymon Chagowski lat 28, obaj gospodarze zam. w Nadarzynie,
Młody: Franciszek Zalewski, kawaler, lat 23, ur. i zam. przy rodzicach w Nadarzynie, syn Wincentego i Marianny zd. Przezdziecka małż. Zalewskich gospodarzy,
Młoda: Anastazja Zalesińska, panna, lat 16, ur. i zam. przy rodzicach w Nadarzynie, córka Leopolda i Antoniny zd. Sirakowska małż. Zelesińskich gospodarzy.
pen60 - 08-10-2019 - 16:42
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 11 1892 Władysław Kołakowski - Helena Zalesińska Nadarzyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=201

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 08-10-2019 - 20:17
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 11 1892 Władysław Kołakowski - Helena Zalesińska Nadarzyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=201

z góry bardzo dziękuję
Marek


Nadarzyn 18/09/1892 o 19:00,
Świadkowie: 1. Stanisław Naziębło, lat 34, rolnik z Nadarzyna; 2. Grzegorz Okrawszawski, lat 30, kowal z Ochoty,
Młody: Władysław Kolasiński, kawaler, syn zmarłego Leona i Józefy zd. Pietrzak małż. Kolasińskich młynarzy, ur. w Błędowie poawiat Grójec, zam. w Wólce Kosowskiej, młynarz, lat 22,
Młoda: Helena Zalesińska, panna, córka Leopolda i Antoniny zd. Sierakowska małż. Zalesińskich rolników z Nadarzyna, zam. przy rodzicach w Nadarzynie, lat 22.
pen60 - 12-10-2019 - 14:09
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 15 1885 Stanisław Naziębło - Teodozja Zalesińska Nadarzyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=224

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 12-10-2019 - 14:20
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 15 1885 Stanisław Naziębło - Teodozja Zalesińska Nadarzyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=224

z góry bardzo dziękuję
Marek


Nadarzyn 28/10/1885 o 16:00 .
Świadkowie: Władysław Wistjakowski? lat 50, Florian Orłowski lat 50, obaj gospodarze zam. w Nadarzynie,
Młody: Stanisław Naziembło, kawaler, ur. i zam. w Nadarzynie przy rodzicach gospodarzach, syn Jana i Marcjanny zd, Gadomska małż. Naziembło, lat 27,
Młoda: Teodozja Zalesińska, panna, ur. we wsi Szamoty, teraz zam. w Nadarzynie przy rodzicach gospodarzach, córka Lepolda i Antoniny zd. Sierakowska małż. Zalesińskich, lat 18.
Nie było umowy przedślubnej.
pen60 - 18-10-2019 - 18:43
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 8 1880 Antoni Płaska - Waleria Płaska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=939

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 18-10-2019 - 19:00
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 8 1880 Antoni Płaska - Waleria Płaska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=939

z góry bardzo dziękuję
MarekLutkówka 03/02/1880 o 19:00,
Świadkowie: Józef Kurzątkowski gospodarz lat 24, Michał Pater "rzemieślnik"? lat 66,
Młody: Antoni Płaska, kawaler, "pobiletnyj" żołnierz "kalesnik" (solarz?), zam. w Płaskach, ur. w Brwinowie, lat 27, syn zmarłego Juliana i Józefy zd. Śmiechowska małż. Płaska,
Młoda: Waleria Płaska, panna, ur. i zam. przy rodzicach w wPłaskach, lat 20 i 11 m-cy, córka zmarłego Stefana i jego żony Marianny zd. Rozbicka.
pen60 - 20-10-2019 - 20:42
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 12 1871 Józef Toporek - Julianna Domicela Brzemińska Nadarzyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=142

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 20-10-2019 - 20:58
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 12 1871 Józef Toporek - Julianna Domicela Brzemińska Nadarzyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=142

z góry bardzo dziękuję
Marek


Nadarzyn 24/10/1871 o 14:00,
Świadkowie: 1. Józef Ziomek, gospodarz, lat 52, zam. we wsi Sękocin; Aleksander Taboszewski, ...? , zam. w Tarczynie, lat 27,
Młody: Józef Toporek, kawaler, syn zmarłego Stanisława i żyjącej Agnieszki zd. Chudziak małż. Toporek, ur. w Zwoleniu, zam. w Sękocinie,
Młoda: Julia Domicela Brzemińska, panna, córka zmarłych Konstantego i Rozalii zd. Radońska małż. Brzemińskich, ur. we wsi Kawęczyn, zam. w Tarczynie jako służąca, lat 17.
pen60 - 23-10-2019 - 21:12
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 8 1879 Józef Milewski - Marianna Komosa Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=222

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 23-10-2019 - 21:29
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 8 1879 Józef Milewski - Marianna Komosa Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=222

z góry bardzo dziękuję
Marek


Powsin 05/02/1879 o 13:00,
Świadkowie: Józef Golik lat 64 ze wsi Jeziorka, Stanisław Golik lat 50 ze wsi Bielawa, obaj chłopi rolnicy,
Młody: Józef Milewski, kawaler, lat 20, chłop, ur. we wsi Jeziorka i tam zam. przy matce, "nazywający siebie rolnikiem"?, syn zmarłego Franciszka Milewskiego i żyjącej jego żony Elżbiety zd. Golik chłopki ze wsi Jeziorka,
Młoda: Marianna Komosa, panna, lat 18, ur. we wsi Jeziorka i tam zam. przy rodzicach, córka chłopów Franciszka Komosy robotnika z Jeziorki i jego żony Józefy zd. Szewczyk.
pen60 - 28-10-2019 - 18:41
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 21 1869 Józef Latoszek-Agnieszka Masiak Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=173

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 28-10-2019 - 19:13
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 21 1869 Józef Latoszek-Agnieszka Masiak Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=173

z góry bardzo dziękuję
Marek


Powsin 21/09/1869 o 17:00.
Świadkowie: Wociech Latoszek chłop rolnik ze wsi Latoszki lat 32, Grzegorz Kłos chłop rolnik ze wsi Lisy lat 37,
Młody: Józef Latoszek, kawaler, syn zmarłego Tomasza Latoszka i owdowiałej jego żony Marianny zd. Urbańska, lat 24, ur. we wsi Lisy i tam zam. przy matce rolniczce,
Młoda: Agnieszka Masiak, panna, lat 17, ur. we wsi Powsin, córka zmarłego Szymona i owdowiałej jego żony Zofii zd. Penconek, zam. na służbie we wsi Latoszki.
pen60 - 30-10-2019 - 21:53
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 21 1879 Michał Penconek - Elżbieta Matyjasiak Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=330

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 30-10-2019 - 22:26
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 21 1879 Michał Penconek - Elżbieta Matyjasiak Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=330

z góry bardzo dziękuję
Marek


Powsin 01/10/1879 o 15:00,
Świadkowie: Antoni Słowik lat 34, Bartłomiej Matyjasiak lat 52, obaj wujków panny młodej chłopów rolników ze wsi Jeziorna,
Młody: Michał Penconek, kawaler, lat 22, syn zmarłego Wojciecha Penconka i żyjącej jego żony Magdaleny zd. Kłos chłopki ze wsi Kabaty, ur.i zam. przy matce w Kabatach, nazywający siebie rolnikiem,
Młoda: Elżbieta Matyjasiak, panna, lat 17, ur. i zam. przy rodzicach we wsi Kępa Okrzewska, córka chłopów Józefa Matyjasiaka rolnika ze wsi Kępa Okrzewska i jego żony Marianny zd. Słowik.

Umowy przedślubnej nie było.
pen60 - 03-11-2019 - 18:44
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 26 1874 Józef Kozłowski - Emilia Milatii Mszczonów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=366

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 04-11-2019 - 10:18
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 26 1874 Józef Kozłowski - Emilia Milatii Mszczonów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=366

z góry bardzo dziękuję
Marek


Mszczonów 09/06/1874 o 21:00,
Świadkowie: Jan Kozłowski szewc lat 33, Filip Szustkiewicz rolnik lat 53, zam. w mieście Mszczonów,
Młody: Józef Kozłowski, kawaler, lat 30, syn zmarłych Michała i Anny małż. Kozłowskich, ur. i zam. w mieście Mszczonów, szewc,
Młoda: Emilia Milatty/Millaty, panna, lat 20, córka Ksawerego i zmarłej Serafiny małż. Milatty, ur. we wsi Żyrardów, zam. przy rodzeństwie w mieście Mszczonów.
pen60 - 07-11-2019 - 21:20
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 10 1895 Józef Toporek - Franciszka Szczęśniak Rembertów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 13&y=6

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 07-11-2019 - 22:28
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 10 1895 Józef Toporek - Franciszka Szczęśniak Rembertów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 13&y=6

z góry bardzo dziękuję
Marek


Rembertów 31/07/1895 o 9:00,
Świadkowie: Leon Prus lat 52, Franciszek Cylejewski lat 45, obaj rolnicy zam. w Kawęczynie,
Młody: Józef Toporek, wdowiec, lat 55, ur. w Zwoleniu gubernia radomska, syn już zmarłych rodziców niepamiętanych z imienia, zam. w Kawęczynie na swoim gospodarstwie,
Młoda: Franciszka Szczęśniak, panna, lat 33, ur. we wsi Serwinów gubernia kielecka, córka Jacka i zmarłej jego żony Zofii zd. Woźniak małż. Szczęśniak, zam. w Kawęczynie jako służąca.
Umowy przedślubnej nie było.
pen60 - 12-11-2019 - 11:42
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Aneks 1 do aktu małż. 33 1900 Franciszek Penconek - Katarzyna Konstan Powsin


http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/ ... 7_0049.jpg

Oprócz zapisanych treści dot. osoby, interesuje mnie z jakiej parafii i miejscowości
z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 12-11-2019 - 15:39
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Aneks 1 do aktu małż. 33 1900 Franciszek Penconek - Katarzyna Konstan Powsin


http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/ ... 7_0049.jpg

Oprócz zapisanych treści dot. osoby, interesuje mnie z jakiej parafii i miejscowości
z góry bardzo dziękuję
Marek


Gubernia siedlecka
Powiat garwoliński
Parafia Parysów
Wieś Wola Starogrodzka

Parysów 23/12/1873 04/01/1874 o 17:00,
Ojciec: Walenty Kostanty, gospodarz, zam. we wsi Wola Starogrodzka, lat 30,
Świadkowie: Jan Gryglas lat 20, Paweł Rosłaniec lat 60, obaj gospodarze zam. w Woli Starogrodzkiej,
Dziecko: dziewczynka, ur. 04/01/1874 o 11:00 we wsi Wola Starogrodzka,
Matka: Agnieszka zd. Jałocha, lat 30,
Imię na chrzcie: Katarzyna,
Chrzestni: Jan Gryglas i Marianna Rosłaniec.
pen60 - 22-11-2019 - 19:27
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 3 1876 Antoni Osiński - Bronisława Millaty Skuły

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,152186,2

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 22-11-2019 - 19:45
Temat postu:
pen60 napisał:
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 3 1876 Antoni Osiński - Bronisława Millaty Skuły

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,152186,2

z góry bardzo dziękuję
Marek


Skuły 17/10/1876 o 18:00.
Świadkowie: Józef Walczyński pisarz sądowy z Mszczonowa lat 45, Stanisław Wróblewski karczmarz ze Słubicy lat 35,
Młody: Antoni Osiński, kawaler, kucharz, zam. w Grzmiącej, ur. w Borowie parafia Czempin Duży (wielki) księstwo poznańskie, syn zmarłych Tomasza i Zuzanny zd. Wejs (może Weis) małż. Osińskich, lat 33,
Młoda: Bronisława Millata, panna, zam. w Słubicy przy rodzicach, ur. w Skułach, córka żyjących Józefa i Józefy zd. Drążkiewicz małż. Millatych, lat 22.
pen60 - 30-11-2019 - 14:46
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 10 1881 Teofil Wożniak - Bronisława Antonina Millaty Skuły

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,152313,6

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 02-12-2019 - 21:08
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 10 1881 Teofil Wożniak - Bronisława Antonina Millaty Skuły

http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,152313,6

z góry bardzo dziękuję
Marek


Skuły 20/07/1881 o 19:00,
Świadkowie: Józef Milata propinator lat 48, Jan Kuczaj rolnik lat 43, zam. we wsi Skuły,
Młody: Teofil Woźnicki, kawaler, lat 37 i 2 m-ce i 23 dni, ur. we wsi Bukówka, syn owczarza Franciszka i Małgorzaty zd. Wietrzewska małż. Woźnickich, kowal, zam. we wsi Skuły,
Młoda: Bronisława Antonina Millaty, córka strazniak leśnego Józefa Millaty i Józefy zd. Kilińska małż. Millaty, ur. i zam. w Skułach, służąca, lat 22 i 2 m-ce i 20 dni, wdowa po Antonim Osińskim kucharzu zamrłym w Słubicy 29/06/1878.
pen60 - 09-12-2019 - 11:31
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 1 1890 Franciszek Górecki-Bronisława Woźnicka zd. Millaty Radziejowice

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=237

z góry bardzo dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 12-12-2019 - 08:28
Temat postu:
Witaj, mam duży problem ze zlokalizowaniem wsi i parafii w której urodził się pan młody. Nie jestem pewien czy w tym akcie zapisano poprawnie ich nazwy. Myślę, że to Zieleń w parafii Pluskowęsy, ale w akcie jest to zapisane trochę inaczej.

N1
Korytów

Działo się we wsi Radziejowice 26 grudnia (7 stycznia) 1889 (9) roku o godzinie 6 wieczorem. Oświadcza się, że w obecności świadków Franciszka Ksiąszkiewicza lat 30 młynarza z Radziejowic i Józefa Millatego lat 58 propinatora ze Skul, zawarto dziś religijny związek małżeński między Franciszkiem Góreckim lat 30, rzeźnikiem, urodzonym we wsi Zieleń parafii Pluskowęsy w Imperium Pruskim, zamieszkały w Żyrardowie, synem nieżyjących rodziców Franciszka i Marianny z Jaruszewskich małżonków Góreckich propinatorów, a wdową Bronisławą z Millatych z pierwszego małżeństwa Osińską, z drugiego Woźnicką, lat 29, urodzoną w Skulach, zamieszkałą w Korytowie, córką żyjącego Józefa i nieżyjącej Józefy z Klilińskich małżonków Millatych propinatorów.

Zapowiedzi w tutejszym i jedno w wiskickim kościele parafialnym, brak intercyzy przedślubnej.
pen60 - 14-12-2019 - 15:06
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt m. 123 1911 Józef Rzodkiewicz - Henryka Marianna Górecka Warszawa parafia Zbawiciela

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=117

z góry bardzo dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 15-12-2019 - 19:11
Temat postu:
123

Działo się w Warszawie w parafii Najświętszego Zbawiciela 24 maja (6 czerwca) 1911 roku, o godzinie 11 rano. Oświadcza się, że w obecności świadków Bolesława Osińskiego lat 32, urzędnika zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 41 i Henryka Kowalskiego lat 34, fryzjera, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej pod numerem 71, zawarto dziś religijny związek małżeński między: Józefem Rzodkiewiczem lat 28, kawalerem, fryzjerem, urodzonym w Zambrowie powiatu łomżyńskiego, synem Antoniego i Anny z Nowowiejskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Nowy Świat pod numerem 17 i Henryką Marianną Górecką lat 17, panną, przy matce, urodzoną w Korytowie powiatu błońskiego, córką Franciszka i Bronisławy z Milatych, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 41.

Trzy zapowiedzi w parafii tutejszej i św. Krzyża, brak intercyzy przedślubnej, pozwolenie ustne udzieliła matka panny młodej.
pen60 - 19-12-2019 - 21:28
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt zg. 144 1913 Bronisława Antonina Górecka Warszawa parafia Zbawiciela

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=2028

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 19-12-2019 - 23:39
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt zg. 144 1913 Bronisława Antonina Górecka Warszawa parafia Zbawiciela

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=2028

z góry bardzo dziękuję
Marek


Warszawa par. Zbawiciela 16/06/1913 o 19:00,
Zgłaszający: Czesław Makowiecki kupiec, Tomasz Wolf służący, obaj pełnoletni zam. w Warszawie
Zmarły: Bronisław Antonina Górecka zd. Millati, zm. 16/06/1913 o 16:00 w Warszawie przy ul. Pięknej nr 40, Lat 52, wdowa, przy synu urzędniku, ur. we wsi Skuły, córka Józefa i Józefy.
pen60 - 26-12-2019 - 12:39
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt zg. 11 1889 Teofil Woźnicki Radziejowice Korytów

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=797

z góry bardzo dziękuję
Marek
badur - 26-12-2019 - 17:51
Temat postu:
11. Miało miejsce we wsi Radziejowice 24 stycznia/5 lutego 1889r o dwunastej w południe. Stawił się Tomasz Nowak lat 64 i Józef Łaniewski 46 lat obydwaj rolnicy we wsi Korytów mieszkający i oznajmili mi, że 22 stycznia/3 lutego bieżącego roku o drugiej w nocy zmarł we wsi Korytów urodzony we wsi Słubica Teofil Woźnicki lat 41 syn Franciszka i Małgorzaty z Węgrzewskich małżonków Woźnickich zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Bronisławę z Milatych. Po stwierdzeniu zgonu Teofila Woźnickiego akt ten zgłaszającym niepiśmiennym został przeczytany i przeze mnie tylko podpisany. /podpis/
pen60 - 29-12-2019 - 17:08
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt zg. 16 1878 Antoni Osiński Skuły

http://metryki.genbaza.com/genbaza,detail,152400,4

z góry bardzo dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 31-12-2019 - 14:14
Temat postu:
16
Słubica

Działo się we wsi Skułach 19 czerwca (1 lipca) 1878 roku o godzinie 4 wieczorem. Stawili się Stanisław Szymański lat 43 i Józef Batory lat 48 pierwszy gospodarz, drugi karbowy w Słubicy zamieszkali i oświadczyli, że 17 (29) czerwca tego roku o godzinie 4 po południu w Słubicy zmarł Antoni Osiński kucharz, lat 34 mający, syn Tomasza i Zuzanny z domu Wejs, zamieszkałej [nie jestem pewien czy oboje rodzice zamieszkali, czy tylko matka, czy on] w Opolu Guberni Lubelskiej, urodzony we wsi Borówka parafii Czempin Wielkiego Księstwa Poznańskiego, a obecnie we wsi Słubica pozostający. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Bronisławę z domu Milatty. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Antoniego Osińskiego Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano i przez Nas tylko podpisano.
pen60 - 17-01-2020 - 15:06
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt ur. 80 1896 Jan Dembski Lutkówka

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1272

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 18-01-2020 - 21:27
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt ur. 80 1896 Jan Dembski Lutkówka

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1272

z góry bardzo dziękuję
Marek


Lutkówka 30/08/1896 o 14:00,
Ojciec: Roch Dembski, wyrobnik ze wsi Grzegorzewice, lat 27,
Świadkowie: Marcin Szleszyński lat 50, Michał Kwiatkowski lat 40, obaj gospodarze ze wsi Grzegorzewice,
Dziecko: chłopczyk, ur. 28/08/1896 o 3:00 we wsi Grzegorzewice,
Matka: Julia zd. Baka, lat 26,
Imię na chrzcie: Jan,
Chrzestni: Władysław Lipiński i Marianna Królikowska.
pen60 - 23-01-2020 - 20:10
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt małż. 18 1879 Michał Kosycarz - Zofia Masiak Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=304

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 24-01-2020 - 14:01
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt małż. 18 1879 Michał Kosycarz - Zofia Masiak Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=304

z góry bardzo dziękuję
Marek


Powsin 30/07/1879 o 9:00,
Świadkowie: Jan Urbanek lat 53, Jan Marczak lat 56, obaj chłopi rolnicy ze wsi Powsin,
Młody: Michał Kosycarz, wdowiec po zmarłej 24/07/1877 w Powsinie Agnieszce zd. Pencionek/Pęcionek, ur. i zam. we wsi Powsin, lat 60, syn zmarłych Michała Kosycarza i jego żony Anny zd. Pencionek/Pęcionek,
Młoda: Zofia Masiak, wdowa po zmarłym 30/03/1863 w Powsinie Szymonie Masiaku, chłopka, lat 55, ur. i zam. we wsi Powsin, żyjąca ze środków własnych, córka zmarłych Pawła Pencionka/Pęcionka i jego żony Marianny zd. Banczakiewicz.
pen60 - 01-02-2020 - 17:05
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt zg 33 1868 Szczepan Gawryś Zerzeń

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=2376

z góry bardzo dziękuję
Marek
sbasiacz - 01-02-2020 - 18:38
Temat postu:
20.10.1868 o 10 po południu
zgłaszający:Jan Latoszek l.32 zamieszkały w Zbyszkach, Maciej Sątorek l.35 z Zastowia, włościanie
10.10.1868 o godzinie 6 po południu umarł Szczepan Gawryś, włościanin zamieszkały w Zastowie, l.50, urodzony we wsi Powsin, syn zmarłych Józefa Gawrysia i jego żony Zofii z d.Pięconka, zostawił żonę Agnieszkę z Krolaków.
zgłaszający niepiśmienni
pen60 - 04-02-2020 - 11:21
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt zg 41 Agnieszka Kosycarz Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=569
z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 04-02-2020 - 15:32
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt zg 41 Agnieszka Kosycarz Powsin

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=569
z góry bardzo dziękuję
Marek


Powsin 26/07/1877 o 10:00,
Zgłaszający: Michał Kosycarz mąż zmarłej lat 58, Franciszek Kosycarz syn tejże lat 31, obaj chłopi rolnicy ze wsi Powsin,
Zmarły: Agnieszka Kosycarz, zm. 24/07/1877 o 22:00 w Powsinie, chłopka, lat 56, ur. w Powsinie, córka Wojciecha Penconka i jego żony Marianny zd. nie zapamiętano, zostawiła męża Michała.
pen60 - 09-02-2020 - 17:35
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

Akt małż. 1 1887 Adam Wełnicki - Marianna Bojkowska Promna

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=191

z góry bardzo dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 09-02-2020 - 17:42
Temat postu:
N1.
Falęcice.

Działo się we wsi Promna 4 (16) stycznia 1887 roku, o godzinie 5 po południu. Oświadcza się, że w obecności świadków Jana Skowron lat 43 i Józefa Kuczyńskiego lat 40, służących zamieszkałych we wsi Falęcice, zawarto dziś religijny związek małżeński między Adamem Wełnickim kawalerem synem nieżyjącego Antoniego i pozostającej wśród żywych po nim wdowy Pauliny z Dobrowolskich prawowitych małżonków Wełnickich, urodzonym we wsi Wilków, zamieszkałym we wsi Falęcice, pisarzem, lat 23 i Marianną Bajkowką panną urodzoną we wsi Falęcice, córką Aleksandra i Anieli z Uzdowskich, prawowitych małżonków Bajkowskich, zamieszkałą we wsi Falęcice przy rodzicach, lat 20.

Trzy zapowiedzi w tutejszym kościele parafialnym, brak intercyzy przedślubnej.
pen60 - 12-02-2020 - 17:23
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt małż. 9 1901 Lucjan Wełnicki - Marianna Ćwiklińska Tarczyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=382

z góry bardzo dziękuję
Marek
Marek70 - 13-02-2020 - 09:15
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt małż. 9 1901 Lucjan Wełnicki - Marianna Ćwiklińska Tarczyn

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=382

z góry bardzo dziękuję
Marek


Tarczyn 03/02/1901 o 19:00,
Świadkowie: Antoni Tomaszewski, Walenty Ćwikliński, pełnoletni zam. w Tarczynie,
Młody: Lucjan Wełnicki, lat 23, kawaler, kowal, ur. w Zawodnem parafia Prażmów, zam. w Warszawie w parafii Św. Barbary, syn zmarłego Antoniego i żyjącej Pauliny zd. Dobrowolska,
Młoda: Marianna Ćwiklińska, lat 23, panna, ur. i zam. przy matce w Tarczynie, córka zmarłego Ignacego i żyjącej Teofili zd. Dobrowolska.
pen60 - 10-03-2020 - 21:10
Temat postu:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt małż. 17 1888 Józef Mamaj - Ludwika Dutkowska Wawrzyszew

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=170

z góry bardzo dziękuję
Marek
Sroczyński_Włodzimierz - 10-03-2020 - 21:18
Temat postu:
rodzice?
są w indeksie
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-12392.phtml
naprawdę tak trudno stosować?
pen60 - 10-03-2020 - 21:40
Temat postu:
Oczywiście że są w indeksie. Ale chodzi o inne ważne informacje
Marek
Sroczyński_Włodzimierz - 10-03-2020 - 21:42
Temat postu:
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-12392.phtml

naprawdę tak trudno stosować?

a Ty na to:
"Oczywiście że są w indeksie. Ale chodzi o inne ważne informacje"
pen60 - 11-03-2020 - 11:11
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt z dnia 10 marca
z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 11-03-2020 - 12:05
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
Proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Akt małż. 17 1888 Józef Mamaj - Ludwika Dutkowska Wawrzyszew

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=170

z góry bardzo dziękuję
Marek

Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt z dnia 10 marca
z góry dziękuję
Marek


Witaj Marku,
W tym wypadku dało się spokojnie odczytać ten akt, ale czasami są takie gryzmoły, że trzeba sięgać do indeksów, aby się upewnić, czy dobrze się tłumaczy i stąd zapewne były posty Włodka.


AM 17/1888
Wawrzyszew 05/08/1888 o 13:00,
Świadkowie: Michał Sotomski? robotnik z Wawrzyszewa lat 24, Jan Kamiński ślusarz z Warszawy lat 58,
Młody: Józef Mamaj, kawaler, robotnik, lat 23, ur. i zam. we wsi Łomianki, syn Jakuba i Józefy zd. Lewandowska małż. Mamaj,
Młoda: Ludwika Dutkowska, panna, służąca, lat 30, ur. we wsi Wólka Kozodawska powiat Grójec, córka zmarłego Szymona i żyjącej Anny zd. Luterek małż. Dutkowskich, zam. we wsi Wawrzyszew.
pen60 - 14-03-2020 - 20:54
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt ur. 750 1896 Stanisław Mamaj Narodzenia NMP Leszno Warszawa

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1978

z góry dziękuję
Marek
Sroczyński_Włodzimierz - 14-03-2020 - 21:06
Temat postu:
Marku (70)
moje posty był z prostego założenia
są zasady opublikowane i należy ich się trzymać, szczególnie że nie są bardzo jakoś skomplikowane, pracochłonne, a moderatorzy o nich często przypominają
dobrze byłoby, gdybyś to wspierał, a nie wprost przeciwnie
pen60 - 15-03-2020 - 11:01
Temat postu:
witam,
Ponawiam prośbę o przetłumaczenie aktu urodzenia. Widzę że Włodek nikomu nie przepuści.
Jeszcze raz proszę.
Z góry dziekuję.
Marek
Sroczyński_Włodzimierz - 15-03-2020 - 11:10
Temat postu:
Korzystasz z kopii wytworzonych i opublikowanych przeze mnie
więc miarkuj się, bo naprawdę łamiesz regulamin, a to że nie ponosisz z tego tytułu konsekwencji to przejaw skrajnie odmiennego od "nie przepuści nikomu" łaskawej postawy
ale nie balansuj więcej na cienkiej linii łaskawości (nie tylko mojej)
pen60 - 15-03-2020 - 12:00
Temat postu:
witam,
Ponawiam prośbę o przetłumaczenie aktu urodzenia. Aktu urodzenia brak w genetece
Jeszcze raz proszę.
Z góry dziękuję.
Marek
Sroczyński_Włodzimierz - 15-03-2020 - 12:14
Temat postu:
tu masz kopie, która ułatwi powiązanie z późniejszymi losami - jednoznaczną identyfikację
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1604
a dane matki (wdowy) są po polsku do odczytania
pen60 - 15-03-2020 - 12:41
Temat postu:
Te dwa akta różnią się. Na moim brak informacji na marginesie. Jeżeli odczytasz
napisz kiedy urodził się Stanisław Mamaj. ile lat wówczas miała jego matka.
Marek
Sroczyński_Włodzimierz - 15-03-2020 - 12:49
Temat postu:
tak, różnią się te dwie kopie tego samego aktu
dlatego podlinkowałem drugi, różniący się wzmianką o ślubie - poza kwestią jakości

20 IV / 2 V 15:00 Pawia 62 / 2333
wiek wg zapisu 33 lata
pen60 - 20-03-2020 - 20:40
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż. 8 1892 August Lambert - Maryanna Mamaj Wawrzyszew
rodzice młody Karol, młodej Józef, Franciszka Kordek

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=350

z góry dziękuję
Marek
KrystynaZadworna - 24-03-2020 - 10:10
Temat postu:
Akt 8
Buraków. Działo się ww wsi Wawrzyszew 26.01/07.02.1892 roku o godz. 6 wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków: Piotra Mroczkowskiego, murarza z Kaskady, 27 lat i Aleksandra Koie/Kois(?), starszego wojskowego pisarza z Marymontu, 25 lat mających, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Augustem Lambert, kawalerem, lutereńskiego wyznania, starszym felczerem talińskiego pułku, urodzonym w mieście Mitawa, zamieszkałym w Marymoncie, synem zmarłych Karla i nieznanej po imieniu matki małżonków Lambert, 29 lat mający i
Maryanną Mamaj, panną, urodzoną w Łomiankach, zamieszkałą w Burakowie przy rodzicach robotnikach, córką Józefa i Franciszki urodzonej Kordek małżonków Mamaj, 25 lat mającą.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym parafialnym kościele: 05/17, 12/24 i 19/31.01 bieżącego roku. Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego narzeczonemu udzielone przez Komendanta/Dowódcę 40 Talińskiego Pułku Piechoty, z 14 listopada minionego roku za nr 6064. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Ono oświadczyli także, że spłodzonego przez niego przed zawarciem związku małżeńskiego ze współżycie między nimi, syna Bolesława Jana dwóch imion, urodzonego w Słodowcu 04/16.05.1890 roku, niniejszym aktem małżeństwa przyjmują za swojego własnego i na podstawie artykułu/paragrafu 291 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, gwarantują mu status i prawa ślubnego dziecka. Religijny obrzęd zawarcia małżeństwa dokonany przez niżej podpisanego księdza Michała Pogorzelskiego. Akt ten po przeczytaniu, przez nas, nowozaślubionego i świadka Koia/Koisa? podpisany, nowozaślubiona i świadek Mroczkowski niepiśmienni.

Pozdrawiam.
Krystyna
pen60 - 29-03-2020 - 12:45
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż.26 1894 Józef Przytuła - Małgorzata Mamaj Wawrzyszew Powązki 22.07.1894
rodzice młody Walenty, młodej Jakub Józefa Lewandowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=376
ąkt wyblakły proszę o informacje takie jak - ile mieli lat on i ona, młodego jak nazywała się matka, skąd pochodzili obydwoje, ewentualnie nazwiska świadków.

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 29-03-2020 - 19:55
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
akt małż.26 1894 Józef Przytuła - Małgorzata Mamaj Wawrzyszew Powązki 22.07.1894
rodzice młody Walenty, młodej Jakub Józefa Lewandowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=376
ąkt wyblakły proszę o informacje takie jak - ile mieli lat on i ona, młodego jak nazywała się matka, skąd pochodzili obydwoje, ewentualnie nazwiska świadków.

z góry dziękuję
Marek


Wawrzyszew 22/07/1894 o 18:00,
Świadkowie: Walenty Jaroń lat 42, Wojciech Zieliński lat 37, obaj gospodarze z Powązek,
Młody: Józef Przytuła, kawaler, ur. we wsi Ożarów, zam. w Powązkach przy rodzicach robotnikach, syn Walentego i Kunegundy zd. Cybulska małż. Przytuła, lat 25,
Młoda: Małgorzata Mamaj, panna, ur. we wsi Łomianki, zam. w Powązkach przy rodzicach robotnikach, córka Jakuba i Józefy zd. Lewandowska małż. Mamaj, lat 20.
pen60 - 04-04-2020 - 19:27
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 20 1889 Jan Karol Gorczyca - Małgorzata Balcerzak Wawrzyszew
rodzice młody Józef, Józefa Bucińska młoda Jan, Ludwika

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=211

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 05-04-2020 - 12:08
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 20 1889 Jan Karol Gorczyca - Małgorzata Balcerzak Wawrzyszew
rodzice młody Józef, Józefa Bucińska młoda Jan, Ludwika

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=211

z góry dziękuję
Marek


Wawrzyszew 06/10/1889 o 17:00,
Świadkowie: Andrzej Buczyński robotnik z Marymontu lat 24, Aleksander Wiśniewski ślusarz ze Słodowca lat 24,
Młody: Jan Karol Gorczyca, kawaler, "szkurnik/sznurnik"?, ur. w Warszawie, zam. w Pułkowie, syn Józefa i Józefy zd. Buczyńska małż. Gorczyca, lat 22,
Młoda: Małgorzata Balcerzak, panna, służąca, zam. w Grossowie, ur. w Łomiankach, córka zmarłych Jana i Ludwiki zd. Łazarz małż. Balcerzak, lat 18.
pen60 - 08-04-2020 - 17:01
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 62 1895 Stanisław Mamaj – Anna Kazulak Wawrzyszew
rodzice młody Jakub, Józefa Lewandowska młoda Franciszek, Julianna Wielecka

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=138

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 09-04-2020 - 09:29
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 62 1895 Stanisław Mamaj – Anna Kazulak Wawrzyszew
rodzice młody Jakub, Józefa Lewandowska młoda Franciszek, Julianna Wielecka

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=138

z góry dziękuję
Marek


Wawrzyszew 10/11/1895 17:00,
Świadkowie: Józef Grzybowski lat 32, Józef Przytuła lat 27, obaj robotnicy z powązek,
Młody: Stanisław Mamaj, kawaler, robotnik, ur. w Łomiankach, zam. w Młocinach, syn Jakuba i Józefy zd. Lawendowska małż. Mamaj, lat 25,
Młoda: Anna Kazulak, panna, ur. we wsi Łomna, zam. w Powązkach przy rodzicach robotnikach, córka Franciszka i Julianny zd. Bielecka małż. Kazulak, lat 18.
pen60 - 17-04-2020 - 21:06
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 72 1895 Jan Mamaj – Felicja Balcerzak Wawrzyszew
rodzice młody Józef, Franciszka Kordek młoda Wawrzyniec, Magdalena

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=163

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 17-04-2020 - 21:30
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 72 1895 Jan Mamaj – Felicja Balcerzak Wawrzyszew
rodzice młody Józef, Franciszka Kordek młoda Wawrzyniec, Magdalena

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=163

z góry dziękuję
Marek


Wawrzyszew 24/11/1895 o 18:00,
Świadkowie: Piotr Urbaniak lat 45 gospodarz, Wojciech Wiśniewski lat 45 garbarz, obaj z Burakowa,
Młody: Jan Mamaj, kawaler, służący, ur. w Łomiankach, zam. w Warszawie, syn zmarłego Józefa i Franciszki zd. Kordek małż. Mamaj, lat 32,
Młoda: Felicja Balcerzak, panna, ur. i zam. w Burakowie przy rodzicach gospodarzach, córka Wawrzyńca i Magdaleny zd. Brylak małż. Balcerzak, lat 18.
pen60 - 24-04-2020 - 21:25
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 9 1870 Jan Osiński - Tekla Leszczyńska Wawrzyszew
rodzice - młody : Józef , Anna Chybowska młoda: Aleksander, Maryanna Choroś

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1221

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 25-04-2020 - 07:13
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 9 1870 Jan Osiński - Tekla Leszczyńska Wawrzyszew
rodzice - młody : Józef , Anna Chybowska młoda: Aleksander, Maryanna Choroś

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1221

z góry dziękuję
Marek


Wawrzyszew 20/06/1870 o 11:00,
Świadkowie: Michał Figacz(?) lat 40, Józef Krawczyk lat 22, rolnicy zam. w Wawrzyszewie,
Młody: Jan Osiński, kawaler, lat 22, zam. w Wawrzyszewie przy rodzicach, syn chłopa Józefa Osińskiego i jego żony Anny zd. Chybowska,
Młoda: Tekla Leszczyńska, panna, lat 19, zam. tu w wawrzyszewie przy ojcu, ur. we wsi Łomna, córka Aleksandra Leszczyńskiego służącego i jego zmarłej żony Marianny zd. Choroś.
pen60 - 01-05-2020 - 12:11
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 8 1870 Andrzej Julian Salwoski – Marianna Osińska Borzęcin
rodzice – młody: Józef, Anna Szadkowska młoda: Karol, Scholastyka Wysocka

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1773

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 04-05-2020 - 10:47
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 8 1870 Andrzej Julian Salwoski – Marianna Osińska Borzęcin
rodzice – młody: Józef, Anna Szadkowska młoda: Karol, Scholastyka Wysocka

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1773

z góry dziękuję
Marek


Borzęcin 07/11/1870 o 11:00,
Świadkowie: Michał Siemiątkowski rolnik z Latchorzewa lat 38, Jakub Salwoski rolnik lat 44 zam. w Sierakowie,
Młody: Andrzej Julian Salwoski, kawaler, lat 24, ur. w Pieńkowie, syn Józefa i jego żony Anny zd. Szadkowska, zam. przy rodzicach w Sierakowie parafia Łomna,
Młoda: Marianna Osińska, panna, lat 19, ur. w Truskawiu, córka Karola i zmarłej jego żony Scholastyki zd. Wysocka, zam. przy ojcu w Truskawiu.

Zapowiedzi w parafii tutejszej i łomnowskiej.
pen60 - 10-05-2020 - 14:51
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 19 1871 Jan Osiński – Tekla Gołąb Wawrzyszew wdowiec
rodzice - młody : Józef , Anna Chybowska młoda: Andrzej, Magdalena

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=682

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 12-05-2020 - 15:02
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 19 1871 Jan Osiński – Tekla Gołąb Wawrzyszew wdowiec
rodzice - młody : Józef , Anna Chybowska młoda: Andrzej, Magdalena

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=682

z góry dziękuję
Marek


Wawrzyszew 27/11/1871 o 13:00,
Świadkowie: Szczepan Balcerzak lat 49, Kacper Ruczka(?) lat 37, rolnicy ze wsi Młociny,
Młody: Jan Osiński, rolnik, lat 23, wdowiec po zmarłej 01/10/1871 Tekli zd. Leszczyńska, ur. i zam. w Wawrzyszewie, syn Józefa Osińskiego i jego żony Anny zd. Gybowska/Hybowska(?) zamieszkałych w Wawrzyszewie,
Młoda: Tekla Gołąb, panna, z domu gospodarskiego, lat 18, ur. i zam. w Młocinach, córka zmarłych Andrzeja i Magdaleny zd. Balcerzak małżonków Gołąb.
pen60 - 20-05-2020 - 17:33
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 15 1879 Józef Grendzicki - Rozalia Osińska Wawrzyszew
rodzice - młody: Stanisław, Rozalia Przepiórka młoda : Józef , Anna Chybowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=505

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 21-05-2020 - 11:13
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 15 1879 Józef Grendzicki - Rozalia Osińska Wawrzyszew
rodzice - młody: Stanisław, Rozalia Przepiórka młoda : Józef , Anna Chybowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=505

z góry dziękuję
Marek


Wawrzyszew 26/05/1879 o 12:00,
Świadkowie: Michał Figacz, Jan Ludwicki, rolnicy z Wawrzyszewa, po lat 47,
Młody: Józef Grędzicki, gospodarz, rolnik z Wawrzyszewa, wdowiec po zmarłej 12/04/1879 Józefie zd. Dąbrowska, lat 26, ur. we wsi Pułkowa, syn zmarłych Stanisława Grędzickiego i jego żony Anastazji zd. Przepiórka,
Młoda: Rozalia Osińska, panna, lat 20, ur. i zam. przy rodzicach w Wawrzyszewie, córka Józefa Osińskiego rolnika i jego żony Anny zd. Chybowska.
pen60 - 24-05-2020 - 21:09
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur 497 1914 Jadwiga Penconek Czerniaków św. Bonifacego
rodzice: Stanisław, Rozalia Nowakowska
https://szukajwarchiwach.pl/72/3215/0/- ... hp68HNlalQ

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 24-05-2020 - 21:27
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur 497 1914 Jadwiga Penconek Czerniaków św. Bonifacego
rodzice: Stanisław, Rozalia Nowakowska
https://szukajwarchiwach.pl/72/3215/0/- ... hp68HNlalQ

z góry dziękuję
Marek


Wieś Czerniaków 15/11/1914 o 11:00,
Ojciec: Stanisław Pęconek, lat 32, majster/brygadzista przy wilanowskiej żeleaznej drodze. zam. we wsi Sielce,
Świadkowie: Michał Czarnecki, Wojciech Malisiak, pełnoletni, obaj murarze zam. w Sielcach,
Dziecko: dziewczynka, ur. 09/11/1914 o 5:00 w Sielcach,
Matka: Rozalia zd. Nowakowska, lat 28,
Imię na chrzcie: Jadwiga,
Chrzestni: Michał Czarnecki i Zofia Malisiak.
pen60 - 30-05-2020 - 15:36
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 13 1891 Adam Osiński - Michalina Wiktoria Dzielecińska Wawrzyszew
rodzice - młody : Józef , Anna młoda: Mateusz, Franciszka Szubińska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=322

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 31-05-2020 - 06:06
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 13 1891 Adam Osiński - Michalina Wiktoria Dzielecińska Wawrzyszew
rodzice - młody : Józef , Anna młoda: Mateusz, Franciszka Szubińska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=322

z góry dziękuję
Marek


Wawrzyszew 10/05/1891 o 19:00,
Świadkowie: Adam Karczmarek lat 40, Andrzej Ludwicki lat 36, obaj gospodarze z Wawrzyszewa,
Młody: Adam Osiński, kawaler, ur. i zam. w Wawrzyszewie przy rodzicach gospodarzach, syn Józefa i Anny zd. Zybowska małz. Osińskich, lat 28,
Młoda: Michalina Wiktoria Dzielecińska, panna, ur. we wsi Służew, zam. w Wawrzyszewie przy ojcu służącym, córka Mateusza i zmarłej Franciszki zd. Szubińska małż. Dzielecińskich, lat 20.
pen60 - 08-06-2020 - 12:31
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 148 1914 Maria Czesława Penconek Powsin Jeziorna
rodzice: Józef, Józefa Wozimińska

https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki ... 47-148.jpg

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 08-06-2020 - 16:09
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 148 1914 Maria Czesława Penconek Powsin Jeziorna
rodzice: Józef, Józefa Wozimińska

https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki ... 47-148.jpg

z góry dziękuję
Marek


Powsin 26/07/1914 o 21:00,
Ojciec: Józef Penconek, chłop, robotnik, zam. we wsi Jeziorna, lat 36,
Świadkowie: Franciszek Szewczyk lat 40, Jakub Biernacki lat 30, obaj chłopi robotnicy zam. we wsi Jeziorna,
Dziecko: dziewczynka, 16/07/1914 o 10:00 we wsi Jeziorna,
Matka: Józefa zd. Wozimińska, lat 30,
Imię na chrzcie: Maria Czesława,
Chrzestni: Władysław Pomianowski i Apolonia Nowosielska.

Akt opóźniony z winy rodziców.
pen60 - 14-06-2020 - 12:44
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m. 20 1894 Leopold Toporek – Marianna Frej Prażmów Borki
rodzice - młody: Józef, Julianna Brzumińska młoda: Wilhelm, Marcjanna Maruszewska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=179

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 15-06-2020 - 13:17
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m. 20 1894 Leopold Toporek – Marianna Frej Prażmów Borki
rodzice - młody: Józef, Julianna Brzumińska młoda: Wilhelm, Marcjanna Maruszewska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=179

z góry dziękuję
Marek


Prażmów 14/10/1894 o 16:00,
Świadkowie: Wojciech Klimek lat 53 rolnik z Borek, Tomasz Rożbicki lat 35 rolnik z Kawęczyna,
Młody: Leopold Toporek, kawaler, lat 22, rolnik, ur. i zam. we wsi Kawęczyn powiat Grójec, syn żyjącego Józefa i zmarłej Julianny zd. Brzumińska małż. Toporek,
Młoda: Marianna Frej, panna, lat 23, ur. w Kamionku, zam. w Borkach, córka zmarłego Wilhelma i żyjącej Marcjanny zd. Maruszewska.

Zapowiedzi w parafii tutejszej i rembertowskiej.
pen60 - 19-06-2020 - 21:36
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m. 31 1893 Kazimierz Jaworowski - Stefania Wiśniewska Prażmów
rodzice – młody: Walenty, Franciszka Brzumińska młoda: Antoni, Teofila Łukasiewicz

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0
z góry dziękuję
Marek
kujawa_cezary - 20-06-2020 - 06:38
Temat postu:
31
Mirowska Wieś

Działo się we wsi Prażmowie 31 października (12 listopada) 1893 roku, o godzinie 3 po południu. Oświadcza się, że w obecności świadków Tomasza Rozbickiego i Władysława Malinowskiego obu po 32 lata mających, rolników z Kawęczyna, zawarto dziś religijny związek małżeński między: Kazimierzem Jaworowskim kawalerem, rolnikiem, lat 26, urodzonym i zamieszkałym we wsi Kawęczyn powiatu grójeckiego, synem pozostających przy życiu Walentego i Franciszki z Brzemińskich małżonków Jaworowskich, a Stefanią Wiśniewską panną, lat 19, urodzoną we wsi Wólka Załęska powiatu grójeckiego, zamieszkałą przy rodzicach w Mirowskiej Wsi, córką pozostających przy życiu Antoniego i Teofili z Łukasiewiczów małżonków Wiśniewskich.

Trzy zapowiedzi w parafii tutejszej i Rembertów, pozwolenie matki panny młodej, brak intercyzy przedślubnej.
pen60 - 26-06-2020 - 11:01
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 580 1912 Feliks Brzomiński - Apolonia Szczepańska Warszawa Wszystkich Świętych
rodzice – młody: Jan, Magdalena Sankowska młoda: Stanisław, Marianna Marchlewska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 26-06-2020 - 13:20
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 580 1912 Feliks Brzomiński - Apolonia Szczepańska Warszawa Wszystkich Świętych
rodzice – młody: Jan, Magdalena Sankowska młoda: Stanisław, Marianna Marchlewska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

z góry dziękuję
Marek


Warszawa par. Wszystkich Świętych 27/10/1912 o 18:00,
Świadkowie: Kazimierz Chusz(?) kontrahent, Władysław Kurzela tokarz, pełnoletni zam. w Warszawie,
Młody: Feliks Brzomiński, kawaler, murarz, lat 33, ur. w parafii tutejszej, syn zmarłego Jana i żyjącej Magdaleny zd. Sankowska małż. Brzomińskich, zam. w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej nr 5148 w parafii Św. Zbawiciela,
Młoda: Apolonia Szczepańska, panna, barmanka/bufetowa, lat 29, ur. w mieście Serock powiat Pułtusk, córka zmarłych Stanisława i Marianny zd. Marchlewska małż. Szczepańskich, zam. w Warszawie przy ul. Złotej nr 1486 litera A w parafii tutejszej.

Zapowiedzi w parafii tutejszej i Św. Zbawiciela.
pen60 - 02-07-2020 - 11:13
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m 62 1884 Mateusz Górecki - Magdalena Brzomińska Sankowska Warszawa św. Trójca
rodzice nie wymienieni z d. Sankowska

https://szukajwarchiwach.pl/72/1215/0/- ... RJXJXqvRFg

z góry dziękuję
Marek
KrystynaZadworna - 05-07-2020 - 17:54
Temat postu:
Akt 62
Działo się w Warszawie w parafii Św. Trójcy 17/29.06.1884 roku o godz. 4 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Pawła Majkowskiego i Lucjana Naziębło, obaj wyrobnicy, po 35 lat mający, przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem 35 w Warszawie zamieszkali, dzisiaj zawarto religijny związek małżeński między:
Mateuszem Góreckim – kawalerem, żołnierzem rezerwy, wyrobnikiem, 36 lat mającym, urodzonym we wsi Sokolniki w powiecie płockim, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem 35 w tutejszej parafii, synem zmarłego Jana i Anny małżonków Góreckich
a Magdaleną z Sankowskich Brzomińską - wyrobnicą, wdową po Janie Brzomińskim zmarłym 28.05/09.06.1880 roku w parafii Św. Krzyża w Warszawie, 38 lat mającą, urodzoną w powiatowym mieście Iłża, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem 35 w tutejszej parafii, córką już zmarłych Kacpra i Klementyny urodzonej Jaworska małżonków Sankowskich.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia 20.05/01.06, 27.05/08.06 i 03/15.06 tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowa przedślubna między nimi zawierana nie była. Religijny obrzęd zaślubin dokonany przez księdza Feliksa Sulimierskiego, tutejszego wikarego. Akt ten nowożeńcom i świadkom, wszyscy niepiśmienni, odczytany, przez nas podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
pen60 - 05-08-2020 - 17:42
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

m 2 1899 Jan Gwardys – Emilia Płaska Sobików
on: Franciszek, Franciszka Szczepaniak ona: Antoni, Józefa Jaworowska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =0&y=0

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 05-08-2020 - 20:14
Temat postu:
pen60 napisał:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

m 2 1899 Jan Gwardys – Emilia Płaska Sobików
on: Franciszek, Franciszka Szczepaniak ona: Antoni, Józefa Jaworowska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =0&y=0

z góry dziękuję
Marek


Sobików 18/01/1899 o 16:00,
Świadkowie: 1. Antoni Barczak, lat 60, zam. we wsi Magierow Wola, rolnik; 2. Jan Wróbel, lat 48, zam. we wsi Krężel, rolnik,
Młody: Jan Gwardys, lat 29, kawaler, ur. i zam. przy ojcu we wsi Magierowa Wola parafia Ostrołęka, syn Franciszka Gwardysa rolnika zam. we wsi Magierowa Wola i zmarłej Franciszki zd. Szczepaniak,
Młoda: Emilia Płaska, panna, zam. przy rodzicach we wsi Czaplinek, ur. we wsi Kawęczyn parafia Rembertów, lat 21, córka Antoniego i Józefy zd. Jaworowska mażł. Płaska młynarzy.
pen60 - 13-09-2020 - 21:22
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

m. 277 1883 Wiktor Damazy Brześciański - Maria Magdalena Eibel W-wa św. Aleksander
rodzice: on – Feliks Florentyna Iwińska ona – Piotr, Eleonora Neumark

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =0&y=0

z góry dziękuję
Marek
Kamiński_Janusz - 14-09-2020 - 08:48
Temat postu:
Działo się w Warszawie w parafii św. Aleksandra dnia 6/18 listopada 1833 roku, o godzinie 7 wieczorem. Oznajmiamy, że w obecności : Aleksandra Eibla kupca lat 30 i Piotra Eibla artysty muzyka lat 51, w Warszawie mieszkających, zawarto w dniu wczorajszym religijny związek małżeński między: Wiktorem Damazym Brześciańskim kandydatem praw (dzisiejszy odpowiednik to licencjat prawa), kawalerem lat 23, urodzonym we wsi Gnatowice w powiecie sochaczewskim guberni warszawskiej, synem mieszkającego w powiatowym mieście Sandomierz Feliksa emeryta i nieżyjącej Franciszki z domu Iwińska, małżonków Brześciańskich, - i Marią Magdaleną Eibel (podpisała się Eibl) panną przy rodzicach zostającą, lat 22, urodzoną w Warszawie, córką Piotra artysty muzyka i Eleonory z domu Neimark, małżonków Eiblów, obojga (narzeczonych) mieszkających w Warszawie, on w parafii św. Krzyża od Nr 1260, ona wcześniej w parafii św. Krzyża, obecnie zaś w tutejszej, pod Nr 1743. Za zgodą Jego Eminencji Warszawskiego Arcybiskupa Metropolity z dnia 17 listopada tego roku, wydanej pod Nr 4370, nie były ogłaszane zapowiedzi poprzedzające zawarcie małżeństwa. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Oświadczyli także, że spłodzoną przez nich, ze współżycia między sobą przed wstąpieniem w związek małżeński, Wiktorię Kazimierę (dwóch imion) urodzoną w Warszawie w dniu 18/30 października tego roku, niniejszym aktem małżeństwa uznają za swoją własną córkę, i na podstawie artykułu 91 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego zabezpieczają jej stan i prawa dziecka prawowitego. Religijnego ślubu udzielił miejscowy wikary, ksiądz Franciszek Kaczyński. Akt przeczytany i następnie przez nowożeńców, świadków i przez nas podpisany został.
/podpisy/
Administrator, ksiądz Ksawery Rogowski /.../.
pen60 - 04-10-2020 - 17:57
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur 20 1871 Stanisław Mamaj Kiełpin
rodzice: Karol Józefa Olczak

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1171

z góry dziękuję
Marek
KrystynaZadworna - 06-10-2020 - 10:07
Temat postu:
Akt 20
Działo się we wsi Kiełpin 29.03/10.04.1871 roku o godz. 11 po północy. Stawił się: Karol Mamaj, robotnik, zamieszkały w Łomiankach, 23 lata mający, w obecności: Jana Tkaczyka, 40 lat i Łukasza Sowinskiego, 45 lat mających, obaj chłopi, zamieszkali w Łomiankach i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, ze o no urodzone w Łomiankach 27.03/08.04 bieżącego roku o godz. 12 po północy, od ślubnej jego żony Józefy urodzonej Olczak, 28? lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj, przez nas, dano imię: Stanisław, a chrzestnymi byli: Jan Tkaczyk i Tekla Bogdalska?. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym odczytany i następnie przez nas podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
m.piorkowski - 06-10-2020 - 19:41
Temat postu:
Dzień dobry,

Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu moich pra-pra-dziadków Antoniego Wiśniewskiego i Zofii Głowackiej.

Akt. 231

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=590

Z góry dziękuję
Maksymilian
pen60 - 06-10-2020 - 20:41
Temat postu:
Witaj Maksymilianie
Jest taki zwyczaj w tłumaczeniach, że nie wchodzi się do cudzego postu. Trzeba założyć swój
z swoją nazwą i z niego korzystać. W ten sposób nie wchodzi się w drogę.
Pozdrawiam
Marek
m.piorkowski - 06-10-2020 - 23:18
Temat postu:
O przepraszam - niestety nie potrafię usunąć wpisu:(
KrystynaZadworna - 08-10-2020 - 11:12
Temat postu:
Dla m.piorkowski

Akt 231
Działo się w Pradze 09/21.09.1885 roku o godz. 6 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Leona Wolf, 44 lata, urzędnika kolei żelaznych z Szmulowizny i Konstantyna Ganeckiego/Gateckiego, 25 lat, cieśli z Pragi, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Antonim Wiśniewskim – wdowcem po żonie Ludwice zmarłej w 1883 roku, urzędnikiem kolei żelaznych, zamieszkałym w Szmulowiznie, urodzonym w Warszawie, 35 lat mającym, synem Aleksandra i Pauliny urodzonej Kowalewska
a Zofia Głowacką – panna służącą, zamieszkałą w Pradze, urodzoną we wsi Mazowsze powiat lipnowski, 30 lat mającą, córką Mateusza i zmarłej Joanny urodzonej Rogulska.
Ślub poprzedziły jednokrotne ogłoszenia publikowane w tutejszym parafialnym kościele 01/13.09 tego roku. Od dwóch ogłoszeń nastąpiło zwolnienie na podstawie zgody warszawskiej konsystorii z dnia 05/17.09 bieżącego roku za nr 3103. Nowożeńcy oświadczyli, że ślubna umowa między nimi zawarta nie była. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego dokonany dzisiaj przez ks. Wacława Gizaczyńskiego. Akt ten obecnym nowożeńcom i świadkom odczytany, przez nas i nich podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
pen60 - 12-10-2020 - 12:23
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur 50 1871 Aniela Mamaj Kiełpin
rodzice: Tomasz Teresa Piotrowska
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1220
z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 13-10-2020 - 14:31
Temat postu:
Kiełpin 03/12/1871 o 16:00,
Ojciec: Tomasz Mamaj, służący zam. w Łomiankach, lat 43,
Świadkowie: Jan Balcerzak lat 26, L...(?) Młotkowski lat 30, obaj służący zam. w Łomiankach,
Dziecko: dziewczynka, ur. 02/12/1871 o 11:00 w Łomiankach,
Matka: Teresa zd. Piotrowska, lat 40,
Imię na chrzcie: Aniela,
Chrzestni: L...(?) Młotkowski i Wiktoria Piotrowska.
pen60 - 17-10-2020 - 14:13
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur 4 1874 Jan Karol Mamaj Kiełpin
rodzice: Stanisław, Weronika Grabińska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=809

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 17-10-2020 - 18:01
Temat postu:
Kiełpin 01/02/1874 o 15:00,
Ojciec: Stanisław Mamaj, gospodarz, zam. we wsi Buraków, lat 24,
Świadkowie: Jan Kowalski lat 37, Stanisław Regulski lat 46, obaj gospodarze zam. we wsi Buraków,
Dziecko: chłopczyk, ur. 26/01/1874 o 6:00 we wsi Buraków,
Matka: Weronika zd. Grabińska, lat 20,
Imię na chrzcie: Jan Karol,
Chrzestni: Jan Kowalski i Joanna Swięcka(?).
pen60 - 20-10-2020 - 13:22
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur 23 1874 Józefa Mamaj Kiełpin
rodzice: Jakub, Józefa Lewandowska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=286

z góry dziękuję
Mare
KrystynaZadworna - 22-10-2020 - 15:28
Temat postu:
Akt 23
Działo się we wsi Kiełpin 20.05/01.06.1874 roku o godz. 10 wieczorem. Stawił się osobiście: Jakub Mamaj, służący, 23 lata mający, w obecności świadków: Jana Sobowicz, gospodarza, 34 lata i Karola Wdowiarskiego, 30 lat mających, obaj zamieszkali w Łomiankach i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że ono urodzone w Łomiankach wczoraj o godz. 7 wieczorem, od ślubnej jego żony Józefy urodzonej Lawendowska, 27 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj dano imię: Józefa, a chrzestnymi byli: wyżej wymieniony Jan Sobowicz i Józefa Tkaczyk. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym odczytany, przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
pen60 - 25-10-2020 - 17:59
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 28 1874 Marianna Mamaj Kiełpin
rodzice: Karol Józefa Olczak

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=391

z góry dziękuję
Marek
KrystynaZadworna - 30-10-2020 - 08:51
Temat postu:
Akt 28
Działo się we wsi Kiełpin 22.08/03.09.1874 roku o godz. 7 wieczorem. Stawił się osobiście: Karol Mamaj, gospodarz, zamieszkały w Łomiankach, 26 lata mający, w obecności świadków: Stanisława Mamaj, 24 lat i Michała Dąbrowskiego, 40 lat mających, obaj gospodarze, zamieszkali w Łomiankach i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, ze ono urodzone w Łomiankach wczoraj o godz. 3 w nocy, od ślubnej jego żony Józefy urodzonej Olczak/Olczyk, 30 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj dano imię: Marianna, a chrzestnymi byli: Stanisław Mamaj i Teofila Ocipkowa. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym odczytany, przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
pen60 - 03-11-2020 - 14:28
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 34 1875 Andrzej Mamaj Kiełpin
rodzice: Stanisław Weronika Grabińska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1812

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 03-11-2020 - 15:02
Temat postu:
Kiełpin 28/11/1875 o 10:00,
Ojciec: Stanisław Mamaj, gospodarz zam. we wsi Buraków, lat 24,
Świadkowie: Stanisław Regulski 43, Tadeusz Miecznikowski 44, obaj gospodarze zam. we wsi Buraków,
Dziecko: chłopczyk, ur. 23/11/1875 o 13:00 w Burakowie,
Matka: Weronika zd. Grabińska(?), lat 22,
Imię na chrzcie: Abdrzej,
Chrzestni: wyżej wspomniany Stanisław Regulski i Józefa Liszewska(?).
pen60 - 06-11-2020 - 13:51
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur 6 1877 Konstanty Mamaj Kiełpin
rodzice: Jakub, Józefa Lewandowska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1468

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 06-11-2020 - 14:02
Temat postu:
Kiełpin 11/03/1877 o 16:00,
Ojciec: Jakub Mamaj, służący w Łomiankach, lat 36,
Świadkowie: Ignacy Chinke 46, Tomasz Szczyniak 50, obaj służący w Łomiankach,
Dziecko: chłopczyk, ur. 09/03/1877 w Łomiankach,
Matka: Józefa zd. Lewandowska, lat 32,
Imię na chrzcie: Konstanty,
Chrzestni: wyżej wspomniany Ignacy Chinke i Emilia Bielak/Pielak(?).
pen60 - 11-11-2020 - 10:45
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 10 1877 Feliksa Mamaj Kiełpin
rodzice: Karol Józefa Olczak

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1946

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 11-11-2020 - 17:09
Temat postu:
Kiełpin 20/05/1877 o 17:00,
Ojciec: Karol Mamaj, robotnik zam. we wsi Łomianki, lat 30,
Świadkowie: Józef Jędrysiak 26, Kazimierz Zieliński 54, obaj robotnicy zam. w Dąbrowie,
Dziecko: dziewczynka, ur. 09/05/1877 o 23:00 we wsi Łomianki,
Matka: Józefa zd. Olczak, lat 32,
Imię na chrzcie: Feliksa,
Chrzestni: wyżej wspomniany Józef Jędrysiak i Weronika Mamaj.
pen60 - 17-11-2020 - 14:15
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego

ur. 10 1878 Franciszka Mamaj Kiełpin
rodzice: Stanisław Weronika Grabińska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=2223

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 17-11-2020 - 14:57
Temat postu:
Kiełpin 03/04/1878 o 15:00,
Ojciec: Stanisław Mamaj, gospodarz zam. w Burakowie, lat 28,
Świadkowie: Jan Balcerzak 27, Jan Miecznikowski 43, obaj gospodarze zam. w Burakowie,
Dziecko: chłopczyk, ur. 31/03/1878 o 17:00,
Matka: Weronika zd. Grabińska, lat 24,
Imię na chrzcie: Franciszek,
Chrzestni: Jan Balcerzak i Agnieszka Wdowiarska.
pen60 - 27-11-2020 - 20:13
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 41 1878 Teofil Mamaj Kiełpin
rodzice: Karol Józefa Olczak

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=763

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 27-11-2020 - 20:46
Temat postu:
Kiełpin 19/12/1878 o 17:00,
Ojciec: Karol Mamaj, służący w wiosce Łomianki, lat 32,
Świadkowie: Jan Markowski 32, Franciszek Buciarski(?) 40, obaj służący w wiosce Łomianki,
Dziecko: chłopczyk, ur. 18/12/1878 o 22:00 w Łomiankach,
Matka: Józefa zd. Olczak, lat 35,
Imię na chrzcie: Teofil,
Chrzestni: wyżej wspomniany Jan Markowski i Rozalia Baczyńska.
pen60 - 30-11-2020 - 18:16
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 7 1879 Franciszka Mamaj Kiełpin
rodzice: Jan, Ludwika Balcerzak

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=494

z góry dziękuję
Marek
KrystynaZadworna - 02-12-2020 - 08:58
Temat postu:
Akt 7
Działo się we wsi Kiełpin 04/16.02.1879 roku o godz. 4 po południu. Stawił się osobiście: Jan Mamaj, służący w osiedlu Łomiankach, 25 lata mający, w obecności świadków: Wojciecha Balcerzaka, 30 lat i Franciszka Wdowiarskiego, 28 lat, obaj gospodarze, zamieszkali w osiedlu Łomiankach i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, ze ono urodzone w osiedlu Łomiankach 28.01/09.02 tego roku o godz. 10 wieczorem, od ślubnej jego żony Ludwiki urodzonej Balcerzak, 20 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj dano imię: Franciszka, a chrzestnymi byli: wyżej wspomniany Wojciech Balcerzak i Agnieszka Wdowiarska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym odczytany, przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
pen60 - 05-12-2020 - 13:17
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 35 1879 Michał Mamaj Kiełpin
rodzice: Jakub, Józefa Lewandowska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=791

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 05-12-2020 - 13:24
Temat postu:
Kiełpin 21/09/1879 o 10:00,
Ojciec: Jakub Mamaj, służący w majątku Łomianki, lat 37,
Świadkowie: Tomasz Szcesniak 40, Ludwik Karczmarek 30, obaj służący w majątku Łomianki,
Dziecko: chłopczyk, ur.20/09/1879 o 18:00 w Łomiankach,
Matka: Józefa zd. Lewandowska, lat 30,
Imię na chrzcie: Michał,
Chrzestni: Konstanty Nadolski służący w Łomiankach i Helena Majewska.
pen60 - 12-12-2020 - 20:20
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m. 14 1879 Piotr Karaszewski - Elżbieta Penconek Powsin
rodzice młody: Franciszek, Wiktoria Dudzik młoda: Walenty Milewski, Teresa Kłos

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=157

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 12-12-2020 - 21:39
Temat postu:
Powsin 06/05/1879 o 9:00,
Świadkowie: Stanisław Latynek(?) 20 ze wsi Powsin, Michał Karaszewski 47 ze wsi Kabaty, obaj chłopi rolnicy,
Młody: Piotr Karaszewski, wdowiec po zmarłej w Kabatach 26/09/1878 Teresie zd. Szymańska, chłop rolnik, ur. i zam. w Kabatach, syn zmarłych Franciszka Karaszewskiego i jego żony Wiktorii zd. Dudzik, lat 51,
Młoda: Elżbieta Penconek, wdowa po zmarłym w Powsinie 04/11/1872 Janie Penconku, chłoka rolniczka, ur. i zam. w Powsinie, lat 47, córka zmarłych Walentego Milewskiego i jego żony Ptersy zd. Kłos.
pen60 - 01-01-2021 - 21:32
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur 31 1880 Feliks Mamaj Kiełpin
rodzice: Karol Józefa Olczak

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=432

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 01-01-2021 - 21:54
Temat postu:
Kiełpin 24/08/1880 o 17:00,
Ojciec: Karol Mamaj, służący z Łomianek, lat 33,
Świadkowie: Stanisław Skorupski 20 służący, Michał Dąbrowski 46 gospodarz, obaj służący zam. w Łomiankach,
Dziecko: chłopczyk, ur. 23/08/1880 o 9:00 w Łomiankach,
Matka: Józefa zd. Olczak, lat 37,
Imię na chrzcie: Feliks,
Chrzestni: wyżej wspomniany Stanisław Skorupski i Rozalia Bartoszczyk(?).
pen60 - 09-01-2021 - 21:07
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 23 1883 Zofia Mamaj Kiełpin
rodzice: Stanisław Weronika Grabińska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=292

z góry dziękuję
Marek
pen60 - 18-01-2021 - 13:48
Temat postu:
Witam,
Ponawiam prośbę o przetłumaczenie aktu z dnia 9 01. br.
z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 18-01-2021 - 17:07
Temat postu:
Kiełpin 21/05/1883 o 11:00,
Ojciec: Stanisław Mamaj, gospodarz z Burakowa, lat 33,
Świadkowie: Andrzej Brylak 50, Michał Tulik(?) 50, obaj gospodarze z Burakowa,
Dziecko: dziewczynka, ur. 15/05/1883 o 4:00 w Burakowie,
Matka: Weronika zd. Grabińska, lat 27,
Imię na chrzcie: Zofia,
Chrzestni: Andrzej Brylak i Teofila Chojnacka.
pen60 - 25-01-2021 - 12:52
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 30 1883 Józefa Mamaj Kiełpin

rodzice: Karol Józefa Olczak
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1033

z góry dziękuję
Marek
pen60 - 01-02-2021 - 18:05
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego z dnia 25 I.
ur. 30 1883 Józefa Mamaj Kiełpin
z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 01-02-2021 - 22:28
Temat postu:
Kiełpin 06/07/1883 o 18:00,
Ojciec: Karol Mamaj, lat 36,
Świadkowie: Antoni Bartosiński 30, Michał Dąbrowski 45, obaj gospodarze zam. w Łomiankach,
Dziecko: dziewczynka, ur. 27/06/1883 o 3:00 w Łomiankach,
Matka: Józefa zd. Olczak, lat 42,
Imię na chrzcie: Józefa,
Chrzestni: wyżej wspomniany Antoni Bartosiński i Józefa Mamaj.
pen60 - 06-02-2021 - 18:11
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
małż. 6 1871 Jan Kosycarz – Anna Penconek Powsin
rodzice: młody – Franciszek, Zofia Pyzel ona – Franciszek, Agata Pakuła

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =0&y=0
z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 11-02-2021 - 00:16
Temat postu:
Powsin 07/02/1871 o 15:30,
Świadkowie: Stanisław Mrówka 36 ze wsi Kabaty, Ludwik Kosycarz brat młodego 42 z Powsina, obaj chłopi rolnicy,
Młody: Jan Kosycarz, kawaler, syn zmarłęgo Franciszka Kosycarza i żyjącej jego żony Zofii za. Pyzel chłopki z Powsina, ur. i zam. przy matce we wsi Powsin, lat 21,
Młoda: Anna Penconek, panna, lat 24, ur. we wsi Powsin, córka zmarłych Franciszka Penconka i jego żony Agaty zd. Pakuła, zam. w Powsinie, utrzymująca się ze służby.
pen60 - 17-02-2021 - 14:07
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m. 10 1889 Jan Bąk – Barbara Klimek Konary pow. grójecki
rodzice: on - Marcin , Anna Pawlińska ona – Paweł, Maryanna Siekierzyńska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1189

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 17-02-2021 - 15:48
Temat postu:
Konary 04/08/1889 o 17:00,
Świadkowie: Jan Karpisz 33 parobek zzam. we wsi Konary, Jan Siekarzyński 45 rolnik zam. we wsi Gusin,
Młody: Jan Bonk/Bąk, lat 39, zarządzający dworem, zam. w Gusinie, wdowiec po zmarłej Salomei zd. Szostak, ur. we wsi Tyrzyn w powiecie garwolińskim, chłop,
Młoda: Barbara Klimek, lat 22, służąca, zam. we wsi Konary, ur. we wsi Leśniki w powiecie garwolińskim, córka chłopów dworskich parobków zam. w Konarach Pawła Klimka i jego żony Marianny zd. Siekierzyńska.

Ogłoszenia w parafiach Konary i Goźlin.
pen60 - 26-02-2021 - 19:03
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m. 36 1893 Teodor Zalesiński – Marianna Wolska św. Stanisław
rodzice: on – Józef, Franciszka Szamota ona – Kacper, Franciszka Wybrańczyk

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=518

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 26-02-2021 - 22:39
Temat postu:
Parafia Wolska 29/01/1893 o 17:00,
Świadkowie: Edward Ostrowski wyrobnik, Józef Sado rolnik, pełnoletni z Ochoty,
Młody: Teodor Zalesiński, kawaler, rolnik, ur. i zam. w Szamotach w powiecie błońskim, syn zmarłych Józefa i Franciszki zd. Szamota małż. Zalesińskich, lat 33,
Młoda: Marianna Wolska, panna, ur. i zam. przy matce rolniczce w Ochocie, córka zmarłęgo Kacpra i żyjącej Franciszki zd. Wybrańczyk małż. Wolskich, lat 16.

Ogłoszenia w parafiach Wola i Tarczyn.
pen60 - 07-03-2021 - 18:28
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m. 186 1908 Franciszek Cyprian Magnuszewski – Eleonora Jaskulska św. Andrzej
rodzice: on – Paweł, Aniela Brzemińska ona – Tomasz, Franciszka Żmijanka

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=169

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 08-03-2021 - 05:33
Temat postu:
Warszawa par. Św. Andrzeja 09/09/1908 o 16:00,
Świadkowie: Ignacy Gustowski, Stanisław Leman, obaj szewcy pełnoletni zam. w Warszawie,
Młody: Franciszek Cyprian Magnuszewski, lat 38, kawaler, szewc, ur. w parafii tutejszej, syn zmarłego Pawła i żyjącej Anieli zd. Brzemińska małż. Magnuszewskich, zam. w Warszawie przy ul. Leszno nr 682 A,
Młoda: Eleonora Jaskulska zd. Majcher, lat 41, wdowa po Piotrze Jaskulskim zmarłym 20/07/1898 w Warszawie w parafii NMP, zam. u krewnych, ur. w Warszawie w parafii NMP, córka zmarłych Tomasza i Franciszki zd. Żmijanka małż. Majcher, zam. w Warszawie przy ul. Leszno nr 726 A.

Ogłoszenia w parafiach tutejszej i NMP.
pen60 - 16-03-2021 - 12:21
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 18 1885 Józef Mamaj Kiełpin
rodzice: Karol Józefa Olczak

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1374

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 16-03-2021 - 12:54
Temat postu:
Kiełpin 17/05/1885 o 15:00,
Ojciec: Karol Mamaj, gospodarz w Łomiankach, lat 38,
Świadkowie: Józef Miecznikowski 27, Michał Dombrowski 45, obaj gospodarze w Łomiankach,
Dziecko: chłopczyk, ur. 28/04/1885 o 18:00 w Łomiankach,
Matka: Józefa zd. Olczak, lat 42,
Imię na chrzcie: Józef,
Chrzestni: wyżej wspomniany Józef Miecznikowski i Agnieszka Wdowiarska(?).
pen60 - 25-03-2021 - 10:53
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 23 1886 Józef Mamaj Kiełpin
rodzice: Stanisław, Weronika Grabińska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=915

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 29-03-2021 - 10:29
Temat postu:
Kiełpin 17/03/1886 o 18:00,
Ojciec: Stanisław Mamaj, gospodarz w Burakowie, lat 36,
Świadkowie: Andrzej Brylak 52, Jan Miecznikowski 48, obaj gospodarze w Burakowie,
Dziecko: chłopczyk, ur. 16/03/1886 o 18:00 w Burakowie,
Matka: Weronika zd. Grabińska, lat 32,
Imię na chrzcie: Józef,
Chrzestni: Andrzej Brylak i Marianna Miecznikowska.
pen60 - 10-04-2021 - 20:44
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
ur. 35 1892 Cecylia Mamaj Kiełpin
rodzice: Stanisław Weronika Grabińska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=385

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 12-04-2021 - 11:51
Temat postu:
Kiełpin 30/06/1892 o 20:00,
Ojciec: Stanisław Mamaj, gospodarz z Burakowa, lat 40,
Świadkowie: Jan Dunajski(?) 29, Jan Miecznikowski 60, obaj gospodarze z Burakowa,
Dziecko: chłopczyk, ur. 25/06/1892 o 17:00 w Burakowie,
Matka: Weronika zd. Grabińska, lat 38,
Imię na chrzcie: Cecylia,
Chrzestni: Jan Dunajski(?) i Franciszka Franiewska(?).
pen60 - 02-05-2021 - 14:33
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m. 95 1911 Władysław Buczyński – Bronisława Osińska Marymont
rodzice młody: Andrzej, Marianna Kaczmarek młoda: Szczepan, Teofila Dąbrowska

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1029

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 02-05-2021 - 14:42
Temat postu:
Bielany 06/11/1911 o 11:00,
Świadkowie: Andrzej Ludwicki 56, Jan Karczmrek 68, gospodarze z Wawrzyszewa,
Młody: Władysław Buczyński, kawaler, robotnik, ur. i zam. w Wawrzyszewie, syn zmarłych Andrzeja i Marianny zd. Karczmarek małż. Buczyńskich, lat 25,
Młoda: Bronisława Osińska, panna, ur. w Burakowie, zam. w Wawrzyszewie przy rodzicach gospodarzach, córka Stefana i Teofilii zd. Dąbrowska małż. Osińskich, lat 21.
pen60 - 10-05-2021 - 18:06
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Aneks 2 do aktu małż 13 1905 Warszawa św. Bonifacy
on: Franciszek, Józefa Lewandowska ona: Wojciech, Franciszka Wrzosek

https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki ... i/0038.jpg
z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 10-05-2021 - 20:40
Temat postu:
Proboszcz
Warszawskiej Rzymsko-Katolickiej Parafii
Matki Bożej Loretańskiej
na Przedmieściu Praga
Nr 171/1905
Świadectwo
To świadectwo, że w tutejszym parafialnym kościele, na dniach 23 styczeń (5 luty), 30 styczeń (12 luty), 6 luty (19 luty) tego roku opublikowane były 3 ogłoszenia o mającym odbyć się ślubie między Marcinem Pęconkiem wdowcem woźnym tutejszym parafianinem i Karoliną Ukleją panną przy rodzicach przebywającą w parafii Czerniaków.
pen60 - 03-06-2021 - 18:02
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
Aneks 3 do aktu małż 13 1905 Warszawa św. Bonifacy
on: Franciszek, Józefa Lewandowska ona: Wojciech, Franciszka Wrzosek

https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki ... i/0040.jpg

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 03-06-2021 - 18:30
Temat postu:
Proboszcz
warszawskiej r-k parafii
Matki Bożej Loretańskiej
na przedmieściu Praga
Oznajmiamy, że w księgach stanu cywilnego tejże parafii za rok 1904 pod nr 733 jest następujący:
akt o śmierci

Działo się w Pradze 09 maja 1904 o 15:00. Pojawili się Marcin Pęconek woźny i Franciszek Kosieradzki rolnik, obaj pełnoletni z Targówka i oświadczyli, że wczoraj o 14:00 zmarła w targówku Ewa Pęconek zd. Oklej, lat 27, przy mężu, ur. w Czerniakowie w powiecie warszawskim, crka Wojciecha i Franciszki, zostawiła owdowiałego męża Marcina. Po "zweryfikowaniu" jej śmierci, akt ten stawającym przeczytano, przez Nas tylko podpisany.
podpisano ks. K. Szymański
pen60 - 14-06-2021 - 17:08
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m. 63 1898 Józef Osiński – Wiktoria Midak Wawrzyszew
Rodzice on: Jan, Tekla Gołąb ona: Józef, Antonina Krawczyk

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=301

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 16-06-2021 - 15:25
Temat postu:
Wawrzyszew 07/11/1898 o 12:00,
Świadkowie: Andrzej Osiński 38 gospodarz z Wawrzyszewa, Franciszek Matuszewski 35 gospodarz z Młocin,
Młody: Józef Osiński, kawaler, ur. i zam. w Młocinach przy rodzicach gospodarzach, syn Jana i Tekli zd. Gołąb małż. Osińskich, lat 24,
Młoda: Wiktoria Midak, panna, ur. i zam. w Wawrzyszewie przy rodzicach gospodarzach, córka Józefa i Antoniny zd. Krawczyk małż. Midak, lat 17.
pen60 - 02-07-2021 - 14:58
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m. 33 1888 Stanisław Osiński – Marianna Krulak Wawrzyszew
Rodzice: on: Józef, Anna Chybowska ona: Józef, Józefa

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=623

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 05-07-2021 - 23:30
Temat postu:
Wawrzyszew 29/10/1888 o 11:00,
Świadkowie: Józef Krawczyk 40, Jan Karczmarek 43, obaj gospodarze z Wawrzyszewa,
Młody: Stanisław Osiński, kawaler, ur. i zam. przy rodzicach gospodarzach w Wawrzyszewie, syn Józefa i Anny zd. Chybowska małż. Osińskich, lat 24,
Młoda: Marianna Krulak, panna, służąca, ur. we wsi Łomianki, zam. w Wawrzyszewie, córka zmarłych Józefa i Józefy zd. Choroś małż. Krulak, lat 23.
pen60 - 12-07-2021 - 12:36
Temat postu:
Witam,
proszę o przetłumaczenie z rosyjskiego
m. 35 1887 Piotr Jaskulski – Eleonora Majcher W-wa Leszno Narodzenia NMP

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=175

z góry dziękuję
Marek
Marek70 - 14-07-2021 - 08:55
Temat postu:
Warszawa par. NMP 23/01/1887 o 19:00,
Świadkowie: Maksymilian Jaskulski 47 szewc zam. przy ul. Elektoralnej nr 11, Józef Kasirowicz 25 szewc zam. przy ul. Trębackiej nr 11
Młody: Piotr Jaskulski, kawaler, szewc, lat 23, ur. w Stawiszynie w powiecie kaliskim, syn małżonków Tomasza i Jadwigi zd. Magnuszewska, zam. przy ul. Ogrodowej nr 25/870,
Młoda: Eleonora Majcher/Meicher, panna, służąca, lat 19, ur. w Warszawie, córka małżonków Tomasza i Franciszki zd. Piechnik, zam. przy ul. Ogrodowej nr 25/870.
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits