Genealodzy.PL Genealogia

Tłumaczenia - rosyjski - par. Bałdrzychów, Dalików, Kałów, Poddębice ...

lazyplayer - 15-03-2020 - 11:38
Temat postu: par. Bałdrzychów, Dalików, Kałów, Poddębice ...
Proszę o tłumaczenie aktu małżeństwa nr 1
Franciszek Rosiński i Jadwiga Tomaszewska
Miejscowość - Krzemieniew
Parafia - Dalików
rok 1910

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 72&y=0
Sroczyński_Włodzimierz - 15-03-2020 - 11:49
Temat postu: Akt małżeństwa, Rosińscy - Dalików 1910
rodzice?
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-12392.phtml

nick nieprzypadkowo wybrany?
lazyplayer - 15-03-2020 - 13:19
Temat postu: Akt małżeństwa, Rosińscy - Dalików 1910
Rodzice Wojciech Rosiński i Ewa Lisiecka oraz Marcin Tomaszewski i Antonina Malanowska

Jeżeli coś jest nie tak to przepraszam, ale dopiero co się zarejestrowałam i nie wszystko jeszcze ogarnęłam.
Sroczyński_Włodzimierz - 15-03-2020 - 13:24
Temat postu: Akt małżeństwa, Rosińscy - Dalików 1910
OK, z tych ważniejszych - podpis choćby imię Smile
lazyplayer - 15-03-2020 - 13:25
Temat postu: Akt małżeństwa, Rosińscy - Dalików 1910
Kinga Smile
Sroczyński_Włodzimierz - 15-03-2020 - 14:23
Temat postu: Akt małżeństwa, Rosińscy - Dalików 1910
11/24 I 17:00
św: Błażej Kowalczyk l.40, Franciszek Mikołajewski l.44 rolnicy z ..? Krzemioniowa?
on: kawaler l. 24 ur. i zam. Krzemienów? przy rodzicach
ona: panna l.21 , matka nie żyje; ur. w ... par. Domaniew, zam. przy ojcu w Krzemieniowie?

umowa przedślubna w Łęczycy 7 / 20 I 1910 u notariusza Samuela Fibicha

ww do sprawdzenia, korekty, uzupełnienia
lazyplayer - 15-03-2020 - 15:33
Temat postu: Akt małżeństwa, Michał Terka i Anna Patora, Kałów 1903r-OK
Proszę o w miarę dokładne tłumaczenie całego aktu małżeństwa nr 5
Miejscowość Feliksów
Parafia Kałów
rok 1903
rodzice: Wojciech Terka i Teofila Kubicka oraz Szczepan i Marianna Kubicka

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 7&y=18
Kamiński_Janusz - 15-03-2020 - 18:21
Temat postu: Akt małżeństwa, Michał Terka i Anna Patora - Kałów 1903r
M – Akt Nr 5/1903. Feliksów
Działo się w Kałowie 22 stycznia/4 lutego 1903 roku o godzinie 5 wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków: Michała Kubiaka lat 50 i Augustyna Patory lat 55, obu rolników w Feliksowie mieszkających, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między: Michałem Terką kawalerem lat 30, rolnikiem z Józefowa parafii Skęczniew w powiecie tureckim, synem zmarłego Wojciecha i Teofili z Kubickich małżonków Terka, i Anną Patora, panną lat 18 przy rodzicach w Feliksowie mieszkającą, tamże urodzoną córką Szczepana i Marianny z Kubickich małżonków Patora rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w kałowskim i w skęczniewskim kościołach parafialnych, a mianowicie: 5/18, 12/25 i 19 stycznia/1 lutego tego roku.
Na zawarie tego małżeństwa w trzecim stopniu pokrewieństwa uzyskano pozwolenie Arcybiskupa Warszawskiego Popiela z dnia 4/17 grudnia zeszłego roku Nr 5852. Pozwolenie zaś od uczestniczących osobiście przy akcie małżeństwa rodziców panny młodej, oświadczone zostało ustnie.
Nowożeńcy zawarli umowę przedślubną w osadzie Uniejowie u notariusza Grabińskiego w dniu 2/15 stycznia tego roku.
Religijnego ślubu udzielił ksiądz Felicjan Wabner, miejscowy administrator.
Akt ten po przeczytaniu uczastniczącym, przez nas i przez nich podpisany został.
ks. Felicjan Wabner /.../
/pozostałe podpisy/
W_Marcin - 15-03-2020 - 18:39
Temat postu: Akt małżeństwa, Michał Terka i Anna Patora - Kałów 1903r
Feliksów. Działo się w Kałowie 22.01 (4.02) 1903 r. o 5 wieczorem. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Michała Kubiaka l. 50 i Augystyna Patora, l. 55, obu rolników w Feliksowie zamieszkałych, zawarto religijne małżeństwo między Michałem Terką, kawalerem l. 33, rolnikiem z Józefowa parafii Skęczniew w powiecie tureckim, synem zmarłego Wojciecha i Teofilii z Kubickich, małżonków Terków a Anną Patorą, panną, l. 18, przy rodzicach w Feliksowie zamieszkałą, tam też urodzoną, córką Szczepana i Marianny z Kubickich małżonków Patorów, rolników. Ślub poprzedziły 3 zapowiedzi w kościołach parafialnych kałowskim i skęczniewskim, dokładnie 5(18.), 12(25), 19.01(1.02) bieżącego roku. Na zawarcie tego małżeństwa w 3 stopniu pokrewieństwa uzyskano pozwolenie Arcybiskupa Warszawskiego Popiela z dnia 4(17).12 poprzedniego roku o numerze 5852. Pozwolenie obecnych rodziców nowozaślubionej zostało słownie udzielone. Nowozaślubieni zawarli umowę przedślubną we wsi Uniejów u notariusza Grabińskiego dnia 2(15).01 bieżącego roku. Ślubu udzielił ksiądz Felicjan Dobner? Akt ten w obecności stawiających przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
lazyplayer - 15-03-2020 - 22:32
Temat postu: Akt małżeństwa, Michał Terka i Anna Patora - Kałów 1903r
Dziękuję bardzo Very Happy
elgra - 15-03-2020 - 22:40
Temat postu:
O dziękowaniu

https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-59523.phtml
lazyplayer - 15-03-2020 - 22:51
Temat postu: Akt małżeństwa, Rosińscy - Dalików 1910
Mam jeszcze pytanie czy w tym akcie są podane zapowiedzi (daty tych zapowiedzi) i gdzie były ogłoszone, jeżeli taka informacja jest? Drugie moje pytanie to czy w tym akcie pojawia się imię Hipolit i jeżeli tak to kim on jest?

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 72&y=0

z góry dziękuję
lazyplayer - 15-03-2020 - 23:35
Temat postu: Akt małżeństwa, Szczepan Patora i Marianna Kubicka - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu małżeństwa Szczepana Patory i Marianny Kubickiej
Akt nr 26
Parafia: Poddębice
Miejscowość: Góra Bałdrzychowska
rok: 1881
Rodzice: Grzegorz Patora i Kunegunda Konczak oraz Łukasz Kubicki i Jadwiga ?


http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1545

Z góry dziękuję
Kamiński_Janusz - 16-03-2020 - 09:21
Temat postu: Akt małżeństwa, Szczepan Patora i Marianna Kubicka
Nr 26. Góra Bałdrzychowska.
Działo się w osadzie Poddębice 6/18 października 1881 roku o godzinie 5 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Grzegorza Patory lat 64 i Augustyna Patory lat 36, rolników z Feliksowa, zawarto tego dnia religijny związek małżeńśki między: Szczepanem Patorą kwalerem rolnikiem z Feliksowa, urodzonym w Katarzynowie, synem wyżej wspomnianego Grzegorza rolnika z Feliksowa i żony jego Kunegundy z Kończaków, lat 26 mającym, a Marianną Kubicką panną, przy rodzicach swoich rolnikach w Górze mieszkającą i urodzoną, córką Łukasza i żony jego Jadwigi, lat 17 mającą.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszym i kałowskim kościołach parafialnych, w dniach 20 września, 2 i 9 października bieżacego roku.
Pozwolenie uczestniczącego osobiście przy akcie małżeństwa ojca panny młodej, oświadczone zostało ustnie.
Religijnego ślubu udzieliłem osobiście.
Akt ten niepiśmienym, uczestniczącym przy tym akcie, przeczytany – przez nas tylko podpisany został.
ks. Franciszek Czlanawski? proboszcz /.../.
KrystynaZadworna - 16-03-2020 - 10:50
Temat postu: Akt małżeństwa, Rosińscy - Dalików 1910
Zapowiedzi w kościele parafialnym w Dalikowie w dniach:
20.12/1909r./02.01.1910r., 27.12.1909r./09.01.1910r., 03.01.1910r./16.01.1910r.
Ksiądz, który udzielił ślubu Hipolit Tyszyński administrator parafii Dalików.

Pozdrawiam.
Krystyna
Sroczyński_Włodzimierz - 16-03-2020 - 11:30
Temat postu: Akt małżeństwa, Rosińscy - Dalików 1910
a dokładnie pobłogosławił ślub, którego udzielili sobie małżonkowie
lazyplayer - 16-03-2020 - 23:09
Temat postu: Akt małżeństwa Franciszek Zając i Antonina Kochanowska - OK
Proszę o tłumaczenie aktu małżeństwa Franciszka Zająca i Antoniny Kochanowskiej

Akt nr 15
Parafia: Kałów
Miejscowość: Fułki
rok: 1890
Rodzice: Andrzej Zając i Katarzyna Trzaszkiewicz oraz Szczepan Kochanowski i Marianna Borkowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 60&y=0

Z góry dziękuję Very Happy
KrystynaZadworna - 18-03-2020 - 08:49
Temat postu: Akt małżeństwa Franciszek Zając i Antonina Kochanowska
Akt 15
Działo się we wsi Kałów 17/29.10.1890 roku o godz. 10 rano. Oświadczamy,że w obecności świadków Wojciecha Lefika 50 lat i Andrzeja Skoniecki 39 lat mających, obaj koloniści w Fułkach zamieszkali, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Franciszkiem Zając, kawalerem, 22 lata mającym, synem Andrzeja i Katarzyny urodzonej Trzaszkiewicz małżonków Zając, urodzonym w Cięszkowie/Ciężkowie, a jak dotąd w Fułkach w służbie będącym i
Antoniną Kochanowską, panną, 22 lata mającą, córką zmarłego Szczepana i żyjącej Maryanny urodzonej Borkowska małżonków Kochanowskich, urodzoną i jad dotąd w Fułkach przy matce zamieszkałą.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia, a dokładnie: 30.09/12.10, 07/19.10 i 14/26.10 bieżącego roku, opublikowane w kałowskim parafialnym kościele. Nowożeńcy oświadczyli, że oni nie zawierali żadnej przedmałżeńskiej umowy. Sam obrzęd małżeństwa wykonany przez księdza Franciszka Grabowskiego miejscowego proboszcza. Akt ten po przeczytaniu obecnym niepiśmiennym przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 18-03-2020 - 11:18
Temat postu: Aktu małżeństwa Machał Jagieła i Marianna Oziębłowska - OK
Proszę o tłumaczenie kolejnego aktu małżeństwa Machała Jagieły i Marianny Oziębłowskiej

Akt 7 sygn. 212
Parafia: Bałdrzychów
Miejscowość: Dąbrówka
rok: 1874
Rodzice: Kacper i Małgorzata Jagieła oraz Aleksy i Julianna Oziębłowscy


http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2&y=13

Z góry dziękuję
Kinga
Marek70 - 18-03-2020 - 14:47
Temat postu:
A link do aktu?
lazyplayer - 18-03-2020 - 16:37
Temat postu:
Link się gdzieś zapodział Confused

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2&y=13

Już poprawione Very Happy
Kamiński_Janusz - 18-03-2020 - 17:46
Temat postu:
Działo się we wsi Bałdrzychów 27 października/8 listopada 1874 roku, o godzinie 3 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Walentego Pajerskiego rolnika z Bratkowa Dolnego lat 45 i Mateusz Burzyńskiego rolnika z Businy (???) lat, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Michałem Jagiełą wdowcem po zmarłej w Charchowie Pańskim w dniu 15/27 lipca bieżacego roku Joannie z Frantkowskich Włodarów???, w Charchowie Pańskim służacym a w Bratkowie Dolnym urodzonym synem zmarłego Kacpra i żyjącej Małgorzaty z drugiego małżeństwa Pajerskiej rolniczki z Bratkowa Dolnego, lat 26 mającym, a Marianną Oziębłowską panną, córka zmarłych Aleskego i Julianny Oziębłowskiej rolnkiów, w Dąbrówce przy bracie mieszkającą a w Businie urodzoną, lat 23 majacą.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi 6/18, 13/25 i 20 października/1 listopada bieżącego roku w kościołach parafialnych bałdrzychowskim i drużbińskim ogłoszone. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Akt ten po przeczytaniu przez nas tylko podpisany został, dlatego że uczestnicy są niepiśmienni.
ks. Kajetan Jeziorkowski /.../.
lazyplayer - 18-03-2020 - 23:10
Temat postu: Akt małżeństwa Michał Trzcinka i Józefa Mirek - OK
Proszę o tłumaczenie aktu małżeństwa Michała Trzcinki i Józefy Mirek

Akt 13
Parafia: Poddębice
Miejscowość: Góra Bałdrzychowska
rok: 1879
Rodzice: Tomasz i Marianna Trzcinka oraz Jan i Prakseda Mirek

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=165


Z góry dziękuję
Kinga
Marek70 - 20-03-2020 - 09:04
Temat postu: Re: Akt małżeństwa Michał Trzcinka i Józefa Mirek
lazyplayer napisał:
Proszę o tłumaczenie aktu małżeństwa Michała Trzcinki i Józefy Mirek

Akt 13
Parafia: Poddębice
Miejscowość: Góra Bałdrzychowska
rok: 1879
Rodzice: Tomasz i Marianna Trzcinka oraz Jan i Prakseda Mirek

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=165


Z góry dziękuję
Kinga


Poddębice 18/08/1879 o 11:00,
Świadkowie: Tomasz Trzcinka lat 59 rolnik z Góry, Paweł Kurski? rolnik z Zagórzyc lat 46,
Młody: Michał Trzcinka, kawaler, urlopowany żołnierz, ur. i zam. w Górze, syn wyżeh wspomnianego Tomasza i zmarłej jego żony Marianny zd. Ch...?, lat 29,
Młoda: Józefa Mirek, panna, służąca z Góry, ur. w Zagórzycach, córka Jana rolnika i jego żony Praksedy, lat 20.
lazyplayer - 20-03-2020 - 10:49
Temat postu: Re: Akt małżeństwa Michał Trzcinka i Józefa Mirek
Mam jeszcze pytanie czy w tym akcie są podane zapowiedzi (daty tych zapowiedzi) i gdzie były ogłoszone, jeżeli taka informacja jest oraz kto udzielał ślubu, czy świadkowie są niepiśmienni? Każda informacja zawarta w akcie jest dla mnie cenna.

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=165

pozdrawiam Kinga Smile
lazyplayer - 20-03-2020 - 11:11
Temat postu: Akt urodzenia - Franciszek Zając - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu urodzenia Franciszka Zająca

Akt 64
Miejscowość: Ciężków
Parafia: Kałów
rok: 1868
rodzice: Andrzej Zając i Katarzyna Trzaskiewicz

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 1&y=73

Z góry dziękuję
Kinga
Kamiński_Janusz - 20-03-2020 - 11:14
Temat postu: Akt urodzenia
Nr 64. Ciężków.
Działo się we wsi Kałów 22 września/4 października 1868 roku o godzinie 1 po południu. Stawił się osobiście Andrzej Zając wyrobnik z Ciężkowa lat 27 mający, w obecności Mikołaja Ciekańskiego rolnika lat 45 i Michała Lewandowskiego murarza lat 50 w Ciężkowie mieszkających, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodzone zostało w Ciężkowie 20 września/2 października tego roku , o godzinie 1 po pólnocy, przez ślubną jego żonę Katarzynę z Trzaskiewiczów lat 26 mającą. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym, dzisiaj przez nas odprawionym, dano imię Franciszek, a chrzestnymi byli: Antoni Chlewski z Agatą Janiak. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a że oni niepiśmienni, przez nas tylko podpisany został.
ks. Józef Knapiński /.../.
Marek70 - 20-03-2020 - 11:15
Temat postu: Re: Akt małżeństwa Michał Trzcinka i Józefa Mirek
Zapowiedzi 3, 10 i 17 tego miesiąca w parafii tutejszej.
Jak zwykle akt wszystkim przeczytany, ale podpisany tylko przez nas.
Ks. Franciszek Ulanowski?
Irena_Powiśle - 20-03-2020 - 12:22
Temat postu: Re: Akt małżeństwa Michał Trzcinka i Józefa Mirek
zd. Ch...?,

Marku, odczytałam jak Chabelskiej.

Irena
lazyplayer - 20-03-2020 - 12:27
Temat postu: Akt urodzenia Andrzej Zając
Proszę o kolejne tłumaczenie całego aktu urodzenia Andrzeja Zająca

Akt 141
Miejscowość: Chrapy
Parafia: Poddębice
rok: 1894
rodzice: Franciszek Zając i Antonina Kochanowska


http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1745

Dziękuję
Kinga
Marek70 - 20-03-2020 - 12:31
Temat postu: Re: Akt małżeństwa Michał Trzcinka i Józefa Mirek
Irenko,
Chylę czoła Smile
lazyplayer - 20-03-2020 - 12:58
Temat postu: Akt zgonu - Szczepan Kochanowski -OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu zgonu Szczepana Kochanowskiego

Akt 14
Miejscowość: Fułki
Parafia: Kałów
rok: 1885
rodzice: Maciej i Józefa

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1337

Z góry dziękuję
Kinga
Marek70 - 20-03-2020 - 13:23
Temat postu: Akty zgonu
Działo się w Kałowie 17/29 kwietnia 1885 roku o 12:00. Zjawili się: Wojciech Jakubowski, lat 52 i Wojciech Lefik, lat 53, koloniści zamieszkali w Fułkach i oświadczyli, że 15/27 kwietnia tego roku o 6:00 we wsi Fułki zmarł Szczepan ochanowski, kolonista tamże zamieszkały, lat 58, urodzony we wsi Malanów parafia Kazimierz, syn zmarłych Macieja Kochanowskiego i jego żony Józefy, zostawił po sobie owdowiałą żonę Mariannę Kochanowską urodzoną Borkowską w Fułkach. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Szczepana Kochanowskiego, akt ten zgłaszającym niegramotnym przeczytany, i Nam tylko podpisany.
Ksiądz Tadeusz Kijewski, administrator parafii kałowskiej
pełniący obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
lazyplayer - 20-03-2020 - 23:54
Temat postu: Akt urodzenia, Andrzej Zając-OK
Ponawiam prośbę

Proszę o tłumaczenie całego aktu urodzenia Andrzeja Zająca

Akt 141
Miejscowość: Chrapy?
Parafia: Poddębice
rok: 1894
rodzice: Franciszek Zając i Antonina Kochanowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1745

Dziękuję
Kinga
Marek70 - 21-03-2020 - 08:39
Temat postu: Re: Akt urodzenia, Andrzej Zając
lazyplayer napisał:
Ponawiam prośbę

Proszę o tłumaczenie całego aktu urodzenia Andrzeja Zająca

Akt 141
Miejscowość: Chrapy?
Parafia: Poddębice
rok: 1894
rodzice: Franciszek Zając i Antonina Kochanowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1745

Dziękuję
Kinga


Działo się Poddębicach 06/18 listopada 1894 o 17:00. Zjawił się osobiście Franciszek Zając służący z Chrap lat 26, w obecności Bonifacego Gulaka/Hulaka lat 21 i Józefa Kochanowskiego stróża lat 30, obaj z Chrap i okazali nam dziecię płci męskiej, oświadczyli że urodziło się w Chrapach tego dnia o 10:00 od jego ślubnej żony Antoniny z Kochanowskich lat 26 mającej. Dziecku temu na chrzcie świętym, popełnionym o tej porze nadano imię Andrzej, a chrzestnymi jego byli Bonifacy Gulak/Hulak z Wiktorią Kochanowską. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano. Przez Nas tylko podpisany.
lazyplayer - 21-03-2020 - 13:41
Temat postu: Akt zgonu Katarzyna Zając - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu zgonu Katarzyny Zając

Akt 56
Miejscowość: Ciężków
Parafia: Kałów
rok: 1891
rodzice: Jan Trzaszkiewicz i Jadwiga Strzelecka

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1347

Z góry dziękuję
Kinga
lazyplayer - 22-03-2020 - 18:59
Temat postu: Akt zgonu Antonina Zając (Rogalska) 1882r. -OK
Uprzejmie proszę o tłumaczenie kolejnego całego aktu zgonu Antoniny Zając

Akt 82
Miejscowość: Ciężków
Parafia: Kałów
rok: 1882
rodzice: Wojciech i Marianna

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1376

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 24-03-2020 - 18:04
Temat postu: Akt zgonu Antonina Zając (Rogalska) 1882r.
Akt 56
Działo się w Kałowie 24.11/06/12.1891 roku o godz. 3 po południu. Stawili się: Paweł Krajewski 36 lat i Tomasz Gadecki 38 lat mający, obaj służący w Ciężkowie zamieszkali i oświadczyli, że wczoraj o godz. 10 wieczorem w Ciężkowie zmarła Katarzyna Zając 40 lat mająca, córka Jana i Jadwigi urodzonej Strzelecka małżonków Trzaszkiewicz, urodzona w Tarnowie, a to tej pory w Ciężkowie zamieszkała, zostawiła po sobie owdowiałego męża Andrzeja Zając. Po naocznym potwierdzeniu zgonu Katarzyny Zając, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany i przez to przez nas tylko podpisany.
Akt 82
Działo się we wsi Kałów 29.11/11.12.1882 roku o godz. 12 rano. Stawili się: Józef Zając klucznik/kościelny 52 lat i Andrzej Zając furman 38 lat mający, mieszkający w Ciężkowie, synowie zmarłej i oświadczyli, że 27.11/09.12 o godz. 1 po północy we wsi Ciężków zmarła Antonina Zając, urodzona Rogalska, tam zamieszkała przy rodzinie wdowa po zmarłym Szymonie Zając, 72 lata mająca, urodzona we wsi Fułkach, córka zmarłych Wojciecha Rogalskiego i żony jego Marianny. Po naocznym potwierdzeniu zgonu Antoniny Zając, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany i przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 25-03-2020 - 11:29
Temat postu: Akt zgonu Marianna Gołębiewska 1887r. - OK
Uprzejmie proszę o tłumaczenie całego aktu zgonu Marianny Gołębiewskiej

Akt 39
Miejscowość: Przekora
Parafia: Kałów
rok: 1887
rodzice: Jakób, Gertruda

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=117

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 25-03-2020 - 17:35
Temat postu: Akt zgonu Marianna Gołębiewska 1887r.
Akt 39
Działo się w Kałowie 13/25.11.1887 roku o godz. 12 rano. Stawili się: Mateusz Banachowski 41 lat i Jan Sobczak 29 lat mający, koloniści zamieszkali we wsi Przekora i oświadczyli, że 11/23.11 bieżącego roku o godz. 11 rano we wsi Przekora umarła Maryanna Gołębiewska urodzona Wachowska, tam zamieszkała, 70 lat mająca, urodzona we wsi Kupinin parafii Dąbie, córka zmarłych Jakuba Wachowskiego i żony jego Gertrudy - zostawiła po sobie owdowiałego męża Marcina Gołębiewskiego, kolonisty zamieszkałego we wsi Przekora. Po naocznym potwierdzeniu zgonu Maryanny Gołębiewskiej, akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany i przez to przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 25-03-2020 - 22:21
Temat postu: Akt małżeństwa-Antoni Nowak i Justyna Mirek - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu małżeństwa Antoniego Nowak i Justyny Mirek

Akt 11
Miejscowość: Zagórzyce
Parafia: Poddębice
rok: 1889
rodzice: Mateusz i Urszula Nowak oraz Jan i Prakseda Mirek

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=189

Z góry dziękuję
Kinga
lazyplayer - 26-03-2020 - 23:41
Temat postu: Akt małżeństwa-Tomasz Szulc i Józefa Pawlak - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu małżeństwa Tomasza Szulc i Józefy Pawlak

Akt 9
Miejscowość: Ciężków
Parafia: Kałów
rok: 1892
rodzice: Jan Szulc, Marianna Wojciechowska oraz Alojzy Pawlak, Kunegunda Kończak

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 5&y=83

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 29-03-2020 - 12:23
Temat postu: Akt małżeństwa-Tomasz Szulc i Józefa Pawlak
Akt 11
Działo się w osadzie Poddębicach 30.01/11.02.1889 roku o godz. 12 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków: Jana Hajdy robotnika 66 lat i Pawła Burskiego gospodarza 53 lata, w Zagórzycach zamieszkałych, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Antonim Nowakiem, wdowcem po śmierci Elżbiety 13 grudnia zeszłego roku urodzonej Krajewska, gospodarzem z Rąkczyna, tamże urodzonym, synem zmarłych Mateusza i żony jego Urszuli urodzonej Dysio/Rysio?, 47 lat a
Justyną Mirek, panną przy rodzicach swoich gospodarzach w Zagórzycach zamieszkałą i tamże urodzoną, córką Jana i żony jego Praksedy, 23 lata.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia w tutejszym parafialnym kościele 27 zeszłego, 3 i 10 bieżącego miesiąca. Religijny obrzęd zaślubin przez nas dokonany. Akt ten niepiśmiennym obecnym przy tym przeczytany, przez nas tylko podpisany.

Akt 9
Działo się w Kałowie 10/22.08.1892 roku o godz. 1 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Jana Prosniaka gospodarza 56 lat i Marcina Pawlaka służącego 36 lat mających, obaj w Ciężkowie zamieszkali, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Tomaszem Szulc, kawalerem, 30 lat mającym, synem Jana i Maryanny urodzonej Wojciechowska małżonków Szulc, urodzonym we wsi Rębiewskie parafii Korczew powiat sieradzki i do tej pory przy rodzicach zamieszkałym a
Józefą Pawlak, panną, 27 lat mającą, córką Alojzego i Kunegundy urodzonej Kończak małżonków Pawlak, urodzoną w Ciężkowie, zamieszkałą przy rodzicach.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia publikowanie w kałowskim parafialnym kościele, a dokładnie: 26.07/07.08, 02/14.08, 09/21.08 bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że oni umowy przedślubnej nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin dokonany przez księdza Feliksa Wabner, proboszcza kałowskiej parafii. Akt ten po przeczytaniu obecnym niepiśmiennym przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 29-03-2020 - 22:34
Temat postu: Akt zgonu, Jan Mirek 1891r. - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu zgonu Jana Mirek

Akt 26
Miejscowość: Zagórzyce
Parafia: Poddębice
rok: 1891
rodzice: Kazimierz i Marianna

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1001

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 31-03-2020 - 09:56
Temat postu: Akt zgonu, Jan Mirek 1891r.
Akt 26
Działo się w osadzie Poddębicach 13/25.03.1891 roku o godz. 12 rano. Stawili się: Maciej Mirek, chłop, 29 lat i Paweł Burski, gospodarz, 54 lata, w Zagórzycach zamieszkali i oświadczyli, że 11/23 bieżącego miesiąca o godz. 12 w nocy zmarł w Zagórzycach Jan Mirek, 53 lata, wdowiec, gospodarz w Zagórzycach zamieszkały i tamże urodzony, syn zmarłych Kazimierza i żony jego Marianny. Po naocznym potwierdzeniu zgonu jego, akt ten niepiśmiennym świadkom przeczytany i przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 31-03-2020 - 22:52
Temat postu: Akt zgonu, Grzegorz Patora 1888r - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu zgonu Grzegorza Patory

Akt 7
Miejscowość: Feliksów
Parafia: Kałów
rok: 1888
rodzice: Karol i Apolonia Kubik

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=123

Z góry dziękuję
Kinga
lazyplayer - 02-04-2020 - 23:32
Temat postu: Akt małżeństwa Feliks Gołębiewski i Zuzanna Brzezińska - OK
Proszę o kolejne tłumaczenie całego aktu małżeństwa Feliksa Gołębiewskiego i Zuzanny Brzezińskiej

Akt 13
Miejscowość: Fułki
Parafia: Kałów
rok: 1895
rodzice: Marcin Gołębiewski, Marianna Wachowska oraz Stanisław Brzeziński, Antonina Łuczak

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 0&y=98

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 05-04-2020 - 11:44
Temat postu: Akt małżeństwa Feliks Gołębiewski i Zuzanna Brzezińska
Akt 7
Działo się we wsi Kałów, 16/28.03.1888 roku o godz. 2 po południu. Stawili się: Franciszek Jaruga z Feliksowa 50 lat i Wincenty Trzcinka z Pustkowie 41 lat mający, koloniści i oświadczyli, że 14/26.03 bieżącego roku we wsi Feliksów zmarł Grzegorz Patora, kolonista tam zamieszkały i urodzony, 71 lat mający, syn zmarłych Karola Patory i zony jego Apolonii urodzonej Kubiak, zostawił po sobie owdowiałą żonę Kunegundę Patora urodzoną Konczak we wsi Feliksów. Po naocznym potwierdzeniu zgonu Grzegorz Patora akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany i przez nas tylko podpisany. Ksiądz Tadeusz Kijewski.
Akt 13
Działo się w Kałowie 18/30.09.1895 roku o godz. 5 wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków Stanisława Brzezińskiego 57 lat i Jakuba Kaczmarka 50 lat mających, obaj gospodarze w Fułakch zamieszkali, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Feliksem Gołębiowskim, kawalerem, 41 lat mającym, gospodarzem, urodzonym we Fułkach, w Przekorze zamieszkałym, synem Marcina i zmarłej Marianny urodzonej Wachowska małżonków Gołębiowskich zamieszkałym w Przekorze
i Zuzanną Brzezinską, panną, 30 lat mającą, zamieszkałą przy rodzicach, urodzoną w Bałdrzychowie tejże parafii,córką Stanisława i Antoniny urodzonej Łuczak małżonków Brzezinskich gospodarzy w Fułkach zamieszkałych.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w tutejszym parafialnym kościele, a dokładnie: 27.08/08.09, 03/15.09 i 10/22.09 tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że oni przedślubnej umowy nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin udzielony przez księdza Felicjana Wabnera tutejszego proboszcza. Akt ten po przeczytaniu obecnym niepiśmiennym, przez nas tylko podpisany. Ksiądz Felicjan Wabner.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 05-04-2020 - 16:58
Temat postu: Akt małżeństwa Antoni Nowak i Elżbieta Krajewska - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu małżeństwa Antoniego Nowaka i Elżbiety Krajewskiej

Akt 6
Miejscowość: Rąkczyn
Parafia: Poddębice
rok: 1877
rodzice: Mateusz Nowak, Urszula Rysio oraz Michał, Tekla Krajewscy

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1513

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 06-04-2020 - 10:14
Temat postu: Akt małżeństwa Antoni Nowak i Elżbieta Krajewska
Akt 6
Działo się w osadzie Poddębicach 17/29.01.1877 roku o godz. 11 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Wojciecha Krajewskiego 54 lata i Bartłomieja Trzałki? 37 lat mających, chłopów z Byczyny zawarto dzisiaj religijny obrzęd małżeństwa między:
Antonim Nowakiem, wdowcem po śmierci Magdaleny urodzonej Gapińska która nastąpiła 25.10 zeszłego roku, gospodarzem z Rąkczyna, tam urodzonym, synem zmarłego Mateusza i żony jego Urszuli urodzonej Rysio przy synu swoim w Rąkczynie zamieszkałej, 34 lata mającym
a Elżbietą Krajewską, panną, przy ojcu swoim w Rąkczynie zamieszkałą i tamże urodzoną, córką Michała gospodarza i żony jego zmarłej i Tekli, 23 lata mającą.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia w tutejszym parafialnym kościele 14,21,28 bieżącego miesiąca. Nowożeńcy oświadczyli, że przedślubnej umowy między sobą nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin przez nas udzielony. Akt ten obecnym przy akcie niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ksiądz Franciszek Ulakowski?

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 06-04-2020 - 17:59
Temat postu: akt urodzenia Anna Rosińska 1913r. - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu urodzenia Anny Rosińskiej

Akt 88
Miejscowość: Wilków
Parafia: Kałów
rok: 1913
rodzice: Franciszek i Jadwiga Tomaszewska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1506

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 08-04-2020 - 11:47
Temat postu: akt urodzenia Anna Rosińska 1913r.
Akt 88
Działo się w Kałowie 08/21.12.1913 roku o godz. 10 rano. Stawił się Franciszek Rosiński ski z Wilkowa gospodarz 28 lat, w obecności Józefa Miszczak 49 lat i Józefa Piusa/Płusa? 28 lat, obaj gospodarze z Wilkowa i okazał nam dziecię płci żeńskiej, urodzone w Wilkowie 05/18.12.1913 roku o godz. 10 wieczorem od jego małżonki Jadwigi urodzonej Tomaszewska 25 lat. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj dano imię Anna, a chrzestnymi jego: Ignacy Marciniak i Marianna Pieniążek. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany i przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 08-04-2020 - 16:06
Temat postu: Akt urodzenia, Anna Patora 1884r. - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu urodzenia Anny Patory

Akt 47
Miejscowość: Feliksów
Parafia: Kałów
rok: 1884
rodzice: Szczepan Patora i Marianna Kubicka

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 0&y=15

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 09-04-2020 - 11:20
Temat postu: Akt urodzenia, Anna Patora 1884r.
Akt 47
Działo się w Kałowie 14/26.07.1884 roku o godz. 10 rano. Stawił się osobiście Szczepan Patora, kolonista zamieszkały w Feliksowie 30 lat, w obecności Piotra Miszczak z Fułki 54 lata, a także Andrzeja Więckowskiego z Kałowa 58 lat, kolonistów i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając: że ono urodziło się we wsi Feliksów 10/22.07 bieżącego roku roku o godz. 8 rano od jego małżonki Marianny urodzonej Kubicka 20 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj przez księdza Tadeusza Kijewskiego/Kiewskiego dano imię Anna, a chrzestnymi jego byli: Łukasz Kubicki z Góry Bałdrzychowskiej dziadek i Kunegunda Patora z Feliksowa babcia tego dziecka. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a następnie przez nas jak również oświadczającego podpisany. Świadkowie zaś niepiśmienni. Ksiądz Tadeusz Kijewski.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 09-04-2020 - 23:33
Temat postu: Akt urodzenia, Marianna Gołębiewska 1905r. - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu urodzenia Marianny Gołębiewskiej

Akt 79
Miejscowość: Przekora
Parafia: Kałów
rok: 1905
rodzice: Feliks, Bregida Jagieła

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 0&y=25

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 10-04-2020 - 15:45
Temat postu: Akt urodzenia, Marianna Gołębiewska 1905r.
Akt 79
Przekora. Działo się w Kałowie 06/19.11.1905 roku o godz. 1 po południu. Stawił się Feliks Gołębiewski, gospodarz z Przekory 51 lat, w obecności Stanisława Piątkowskiego i Rocha Miszczaka, obaj pełnoletni, gospodarze, w Przekorze zamieszkali i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Przekorze wczoraj o godz. 6 rano od jego małżonki Bregidy urodzonej Jagieła 30 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj dano imię Maryanna, a chrzestnymi jego byli: Hilary Brzeziński i Maryanna Jaskulska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. F. Wabner.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 10-04-2020 - 19:17
Temat postu: Akt urodzenia, Brygida Jagieła 1875 - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu urodzenia Brygidy Jagieły

Akt 37
Miejscowość: Bratków Dolny
Parafia: Bałdrzychów
rok: 1875
rodzice: Michał, Maryanna Oziębłowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 4&y=98

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 11-04-2020 - 19:41
Temat postu: Akt urodzenia, Brygida Jagieła 1875
Akt 37
Bratków Dolny. Działo się we wsi Bałdrzychowie 14/26.09.1875 roku o godz. 12 w południe. Stawił się Michał Jagieła robotnik w Bratkowie Dolnym zamieszkały 26 lat majacy, w obecności Ignacego Nowaka 60 lat i Stanisława Kapituły 50 lat mający, gospodarze w Bratkowie Dolnym zamieszkali i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się w Bratkowie Dolnym 13/25.09 bieżącego roku o godz. 12 w południe. Przybył od jego małżonki Maryanny urodzonej Ozienbłowska 22 lata mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dzisiaj nami dokonanym dano imię Brigida/Brygida, a chrzestnymi jego byli: Andrzej Jagieła i Rozalia Grodzka. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, dlatego że oni niepiśmienni. Przez nas tylko podpisany. Ks. Kajetan Wiorkowski.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 11-04-2020 - 23:20
Temat postu: Akt urodzenia, Leokadia Szulc - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu urodzenia Leokadji Szulc

Akt 87
Miejscowość: Ciężków
Parafia: Kałów
rok: 1904
rodzice: Tomasz i Józefa Pawlak

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=125

Z góry dziękuję
KingaDla wszystkich życzenia radosnych świąt Wielkanocnych Very Happy
lazyplayer - 13-04-2020 - 16:54
Temat postu: Akt urodzenia, Roch Nowak,1896r - OK
Proszę o kolejne tłumaczenie całego aktu urodzenia Rocha Nowaka

Akt 92
Miejscowość: Rąkczyn
Parafia: Poddębice
rok: 1896
rodzice: Antoni i Justyna Mirek

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=874

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 14-04-2020 - 12:40
Temat postu: Akt urodzenia, Roch Nowak,1896r
Akt 87
Ciężków. Działo się w Kałowie 10/23.10.1904 roku o godz. 1 po południu. Stawił się Tomasz Szulc, gospodarz z Ciężkowa 44 lat, w obecności Andrzeja Józwiaka i Jana Prosniaka, obaj pełnoletni gospodarze w Ciężkowie zamieszkali i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Ciężkowie 04/17 bieżącego miesiąca i roku o godz. 6 wieczorem od jego małżonki Józefy urodzonej Pawlak 32 lata mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj dano imię Leokadya, a chrzestnymi jego byli: Andrzej Józwiak i ?? Witczak. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. Felicjan Wabner.
Akt 92
Działo się w osadzie Poddębice 04/16.08.1896 roku o godz. 9 rano. Stawił się osobiście Antoni Nowak, gospodarz w Rąkczynie zamieszkały 54 lata mający, w obecności Jana Strzałki 60 lat i Leona Nowaka 36 lat mających, obaj gospodarze w Rąkczynie zamieszkali i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że ono urodzone w Rąkczynie wczoraj o godz. 12 w południe od jego małżonki Justyny urodzonej Mirek 30 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj przez ks. Włodzimierza Wyrzykowskiego dano imię Roch, a chrzestnymi jego byli: Jan Strzałka i Antonina Kozak. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. Wyrzykowski.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 14-04-2020 - 13:44
Temat postu: Akt małżeństwa Andrzej Zając i Marianna Pakulska 1892-OK
roszę o tłumaczenie całego aktu małżeństwa Andrzeja Zając i Marianny Pakulskiej

Akt 8
Miejscowość: Ciężków
Parafia: Kałów
rok: 1892
rodzice: Szymon Zając, Antonina Rogalska oraz Andrzej Pakulski, Marianna Gadecka

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=169

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 14-04-2020 - 15:29
Temat postu: Akt małżeństwa Andrzej Zając i Marianna Pakulska 1892
Akt 8
Ciężków. Działo się w Kałowie 16/28.02.1892 roku o godz. 1 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Franciszka Binias 30 lat szewca z Tumusina i Marcina Zagozdy 50 lat mającego gospodarza w Przekorze zamieszkałego, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Andrzejem Zając, wdowcem po zmarłej Katarzynie urodzonej Trzaszkiewicz, 50 lat mającym, synem zmarłych Szymona i Antoniny urodzonej Rogalska małżonków Zając, urodzonym w Wilczycy i do tej pory w Ciężkowie służącym zamieszkałym
a Maryanną Pakulską, panną, 30 lat mającą, córką zmarłego Andrzeja i żyjącej Marianny urodzonej Gadecka małżonków Pakulskich, urodzoną w Wilczycy i do tej pory w Ciężkowie służącą zamieszkałą.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w kałowskim parafialnym kościele, a dokładnie: 12/24.01, 19/31.01 i 26.01/07.02 bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że oni przedślubnej umowy nie zawarli. Tenże obrzęd zawarcia związku małżeńskiego dokonany przez księdza Zacheusza Kasińskiego/Kaczyńskiego? Proboszcza parafii Dalików za zgodą miejscowego proboszcza. Akt ten po przeczytaniu obecnym niepiśmiennym, przez nas tylko podpisany. Ks. Felicjan Wabner.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 14-04-2020 - 23:55
Temat postu: Akt urodzenia, Wiktoria Trzcinka 1899 - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu urodzenia Wiktorii Trzcinki

Akt 91
Miejscowość: Ciężków
Parafia: Kałów
rok: 1899
rodzice: Michał, Józefa Mirka

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=100

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 15-04-2020 - 14:36
Temat postu: Akt urodzenia, Wiktoria Trzcinka 1899
Akt 91
Działo się w Kałowie 05/17.12.1899 roku o godz. 2 po południu. Stawił się Michał Trzcinka gospodarz w Ciężkowie zamieszkały 50 lat mający, w obecności Michała Zielińskiego i Andrzeja Witczaka, obaj pełnoletni gospodarze w Ciężkowie zamieszkali i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Ciężkowie 27.11/09.12 tego roku o godz. 8 wieczorem, od ślubnej jego żony Józefy urodzonej Mirka, 40 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj dano (jedno) imię Wiktorya, a chrzestnymi jego byli: Michał Zieliński i Tekla Witczak. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. Felicjan Wabner.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 15-04-2020 - 16:16
Temat postu: Akt małżeństwa Michał Trzcinka i Józefa Mirek 1879 - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu małżeństwa Michała Trzcinki i Józefy Mirek

Akt 13
Miejscowość: Góra Bałdrzychowska
Parafia: Poddębice
rok: 1879
rodzice: Tomasz Trzcinka i Marianna oraz Jan Mirek i Prakseda

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=151

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 16-04-2020 - 08:40
Temat postu: Akt małżeństwa Michał Trzcinka i Józefa Mirek 1879
Skończyło się rumakowanie, zaczęły się bazgroły.
Akt 13
Góra Bałdrzychowska. Działo się w osadzie Poddębicach 06/18.08.1879 roku o godz. 11 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Tomasza Trzcinki 59 lat gospodarza z Góry i Pawła Burskiego gospodarza z Zagórzyc 46 lat, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Michałem Trzcinka – kawalerem, urlopowanym żołnierzem, urodzonym i zamieszkałym w Górze, synem wyżej wspomnianego Tomasza i zmarłej żony jego Marianny urodzonej Choińska, 29 lat,
a Józefą Mirek – panną, służącą z Góry, urodzoną w Zagórzycach, córką Jana gospodarza i żony jego Praksedy, 20 lat.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia w tutejszym parafialnym kościele w 03, 10, 17 dzień bieżącego miesiąca. Pozwolenie obecnego osobiście przy zaślubinach ojca niewiasty wyrażono słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że umowa przedślubna między nimi zawierana nie była. Religijny obrzęd zaślubin nami dokonany. Akt ten niepiśmiennym obecnym przy tym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. Franciszek ?

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 16-04-2020 - 14:36
Temat postu: Akt małżeństwa, Franciszek Rosiński i Jadwiga Tomaszewska-OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu małżeństwa Franciszka Rosińskiego i Jadwigi Tomaszewskiej

Akt 1
Miejscowość: Krzemieniew
Parafia: Dalików
rok: 1910
rodzice: Wojciech Rosiński, Ewa Lisiecka oraz Marcin Tomaszewski, Antonina Malanowska

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=269

Mam nadzieję że z tym aktem może pójdzie trochę łatwiej. Wydaje się, że jest trochę ładniej napisany.

Z góry dziękuję Pani, Pani Krystyno i ogólnie wszystkim tłumaczom za wysiłek
Kinga Very Happy
Kamiński_Janusz - 16-04-2020 - 17:06
Temat postu: Akt małżeństwa, Franciszek Rosiński i Jadwiga Tomaszewska
Akt Nr 1. Krzemieniew.
Działo się we wsi Dalików 11/24 stycznia 1910 roku o godzinie 5 po południu. Oznajmiamy, że w obecności świadków: Błażeja Kowalczyka lat 40 i Franciszka Mikołajewskiego lat 44, obu rolników w Krzemieniewie mieszkających, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między: Franciszkiem Rosińskim kawalerem lat 24, synem Wojciecha i Ewy z Lisieckich małżonków Rosińskich, urodzonego i dotąd w Krzemieniewie przy rodzicach mieszkającym, - i Jadwigą Tomaszewską panną lat 21, córką Marcina i nieżyjącej Antoniny z Malanowskich małżonków Tomaszewskich rolników, urodzoną w Julianowie parafii Domaniew, a dotąd w Krzemieniewie przy ojcu mieszkającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym dalikowskim kościele parafialnym, a mianowicie: 20 grudnia zeszłego roku/2 stycznia bieżacego roku, 27 grudnia /9 stycznia (słów w akcie podkreślonych – nie czytać) i 3/16 stycznia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że zawarli między sobą umowę przedślubną przed notariuszem Samuelem Fibichem w mieście Łęczyca w dniu 7/20 stycznia 1910 roku. Religijnego ślubu udzielił ksiądz Hipolit Pyszyński, administrator parafii Dalików. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
ks. H. Pyszyński
lazyplayer - 16-04-2020 - 22:59
Temat postu: Akt ślubu, Michał Jaiełło i Joanna Frankowska 1870 - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu małżeństwa Michała Jagiełły i Joanny Frankowskiej

Akt 13
Miejscowość: Bratków dolny
Parafia: Bałdrzychów
rok: 1870
rodzice: Kacper i Małgorzata Jagiełło oraz Stanisław, Katarzyna Frankowscy

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=102

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 18-04-2020 - 09:50
Temat postu: Akt ślubu, Michał Jaiełło i Joanna Frankowska 1870
Akt 1
Bratków Dolny. Działo się we wsi Bałdrzychowie 13.10.1870 roku o godz. 1 po południu. Oświadczamy, że w obecności Jana Urbaniaka 45 lat i Ignacego Nowaka 53 lata, gospodarzy w Bratkowie Dolnym zamieszkałych, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Michałem Jagiełłom, kawalerem, służącym w Bratkowie Dolnym zamieszkałym i urodzonym, ze zmarłego Kacpra i żyjącej Małgorzaty Jagiełłów gospodarzy matki z drugiego małżeństwa Pajerski gospodyni z Bratkowa, 20 lat mającym
a Joanną Frankowską, panną w Bratkowie Dolnym w służbie zostającą, na Krzyżówkach w parafii Lisków urodzoną, córką Stanisława i Katarzyny Frankowskich wyrobników w Grabinie zamieszkałych, 24 lata mającą.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia 02,09 i 16 października bieżącego roku w parafialnym kościele bałdrzychowskim. Pozwolenie obecnej osobiście przy akcie ślubu matki narzeczonego udzielone słownie (dopisem na marginesie). Nowożeńcy oświadczyli, że umowa przedślubna między nimi zawierana nie była. Akt ten po przeczytaniu, przez nas tylko podpisany, dlatego że obecni niepiśmienni. Ks. Kajetan Wiorkowski.

Pozdrawiam.
Krystyna
lazyplayer - 18-04-2020 - 12:37
Temat postu: Akt zgonu, Małgorzata Pajerska 1891 - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu zgonu Małgorzaty Pajerskiej

Akt 7
Miejscowość: Bałdrzychów
Parafia: Bałdrzychów
rok: 1891
rodzice: ?

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=234

Z góry dziękuję
Kinga
el_za - 18-04-2020 - 17:03
Temat postu: Akt zgonu, Małgorzata Pajerska 1891
Małgorzata Pajerska, wdowa, lat 76, rodziców nieznanych i nieznanego miejsca urodzenia, mieszkająca przy synu w Bratkowie, zmarła 01/ 13.II.1891 o 10 wieczór w Bratkowie.
Zgłosili 03/ 15.II.1891 Mateusz Gołębowski, l.35 i Tomasz Nowak, l.36, rolnicy z Bratkowa.

Ela
lazyplayer - 18-04-2020 - 23:01
Temat postu: Akt zgonu Walenty Pajerski 1976 - OK
Proszę o tłumaczenie całego aktu zgonu Walentego Pajerskiego

Akt 14
Miejscowość: Bałdrzychów
Parafia: Bratków Dolny
rok: 1876
rodzice: Wiktor i Małgorzata

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1450

Z góry dziękuję
Kinga
KrystynaZadworna - 20-04-2020 - 08:49
Temat postu: Akt zgonu Walenty Pajerski 1976
Akt 14
Bratków Dolny. Działo się we wsi Bałdrzychowie 17/29.05.1876 roku o godz. 9 rano. Stawili się: Ignacy Nowak 67 lat i Szymon Zawadowski 33 lata mający, obaj gospodarze w Bratkowie Dolnym zamieszkali i oświadczyli, że 14/26.05 bieżącego roku o godz. 11 po południu zmarł w Bratkowie Dolnym Walenty Pajerski, gospodarz 45 lat mający, syn zmarłych już Wiktora i Małgorzaty Pajerskich robotników, w Górnym Bratkowie urodzony, a w Dolnym Bratkowie zamieszkały. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Małgorzatę z Gorskich w Bratkowie Dolnym zamieszkałą. Po naocznym potwierdzeniu zgonu Pajerskiego akt ten stawającym niepiśmiennym przeczytany. Przez nas tylko podpisany. Ks. Kajetan Wiorkowski.

Pozdrawiam.
Krystyna
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits