Genealodzy.PL Genealogia

Wojny i Powstania zbrojne, Wojsko.. - Pobór w latach 1840-1914, Armia Carska

arsart - 30-05-2010 - 17:27
Temat postu: Długość służby w armii rosyjskiej (i radzieckiej)
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=709144&print=true
bardzo ciekawy artykuł w czasopiśmie WŁADZA, chociaz wg mnie nie wyczerpuje tematu. Na przykład w Guberni Grodzieńskiej zwolnieni ze służby woskowej byli rzemieslnicy...
Piórkowska_Ewa - 06-03-2012 - 16:25
Temat postu: Pobór do wojska w latach 1840-1914
Witam. Mam pytanie, jak w latach 1840-1914 na terenach powiedzmy Królestwa Polskiego wyglądał obowiązek służby wojskowej. Czy dotyczył wszystkich młodych mężczyzn, czy tylko określonej liczby przypadającej na daną miejscowość i ile w owym czasie taka służba mogła trwać? Ewa
Aftanas_Jerzy - 06-03-2012 - 21:20
Temat postu: pobór do wojska w latach 1840-1914
Witam!
Temat był wielokrotnie omawiany na forum w różnym układzie pytań. Jest też obszerna literatura dostępna w formie drukowanej i cyfrowej.
Poniżej podaję tylko zarys tego obszernego tematu. Myślę, że będą uzupełnienia, pytania i odpowiedzi w dyskusji.

Służba wojskowa w Armii Carskiej w XIX wieku

A. System rekrucki[/b]
Car Piotr I wprowadził w Rosji [b]"system rekruckiego"
poboru do wojska, który polegał na nast. założeniach:
1. obowiazywał wszystkie warstwy społeczne,
2. szlachta miała, tak jak wcześniej, obowiązek osobisty i powszechny, pozostałe warstwy społeczne miały obowiazek nakładany na społeczności, tj. rząd określał swoje zapotrzebowanie nie w stosunku do osóby, ale do społeczności, wskazując tylko ilość rekrutów w wieku 20-35 lat przekazywanych z danej społeczności, zostawiając samej społeczności wybór konkretnych osób posyłanych do wojska,
3. okres służby - dożywotni,
4. ilość rekrutów, terminy poborów, rozkład w czasie i w jakich rejonach - określano każdorazowo przed każdym poborem.
W poszczególnych latach te pierwsze zasady zmieniano:
- W 1736 roku wprowadzono zasadę, że z każdej rodziny szlacheckiej z obowiązku rekruckiego zwalniano jednego z braci dla lepszego zarzadzania posiadłością, a służba była dla szlachty ograniczona do 25 lat.
- W 1762 roku szlachta otrzymała przywilej zwalniający ją z obowiązku rekruckiego wogóle. W następnych latach stopniowo zwalniano z obowiązku rekruckiego inne grupy społeczne: kupców, honorowych obywateli miast, mieszkańców uprzywilejowanych miejscowości, ludzi z wyższym wykształceniem, kolonistów, rodzin duchownych i innych. Dopuszczano też zamianę służby na pieniężny wykup.

Początkowo terytorium państwa było podzielone na 5 'pasów'. Z każdego takiego pasa co 5 lat dostarczano po 1 rekrucia na 100 dusz ludności.
W 1839 roku podzielono kraj na strefę zachodnia i wschodnią. Pobór rekruta odbywał sie na przemian: w jednym roku z zachodniej strefy, w następnym - ze wschodniej.
Od czasów Wojny Krymskiej (1855) pobór był bez podziału na strefy. Ilości rekrutów regulowały zasady: pobór zwykły - 7 rekrutów z 1 tysiaca ludnosci, pobór zwiększony - 7-10 osób i nadzwyczajny - powyzej 10 rekrutów z tysiaca.
W czasie Krymskiej Wojny wzięto: z gubernii wschodnich po 70 osób z tysiaca dusz, a z gubernii zachodnich - po 57 osób z tysiaca dusz ludnosci.
W 1863 roku z uwagi na Powstanie Styczniowe i z obawy na interwencję państw zachodnich, przeprowadzono dwa nadzwyczajne pobory w całym państwie, każdy po 5 osób na 1000 dusz. Dalsze pobory odbywały się też co roku w całym państwie. Te ostatnie pobory dawały co roku od 140 do 150 tysiecy rekrutów.
Wybór rekrutów miał charakter gromadzki (gminny), tj gromada wybierała rekrutów wg zasady "kolejki" z uwzględnieniem siły roboczej każdej rodziny. W 1854 roku wprowadzono zasadę "losowania" dla mieszczan, rzemieślników i państwowych chłopów. Dla chłopów pańszczyźnianych pozostawała zasada "kolejki" , ale tylko formalnie, bo najczęściej dziedzic pomijając kolejność, sam wybierał wysyłanych "do rekruta".
Wiek powołania nie był stały. Przed Krymska Wojną, to ukończnych od 20 do 35 lat (później obiżono górną granicę do 30 lat). Po wprowadzeniu zasady losowania, wiek stających do losowania wynosił 21 lat, a w Archangielskiej i Ołonieckiej guberniach - 22 lata. Finowie byli w ogóle zwolnieni od służby wojskowej.
W 1793 roku zamiast dożywotniej słuzby ustanowiono 25 lat, i tak utrzymano do Krymskiej Wojny, chociaż praktycznie już w 1834 roku skrócono długość służby do 20 lat. Niższe rangi (szeregowcy i podoficerowie), po odsłużeniu 20 lat byli zwalniani na 5 lat z wojska na tzw bezterminowy urlop, z którego mogli być znów wcielani do jednostek w przypadku konieczności uzupełnienia stanów do pełnej liczebności bojowej na czas wojny.
W czasie panowania Aleksandra II skrócono długość służby do 15 lat, przy czym początkowo rzeczywista słuzba wynosiła 12 lat, po czym nizsze rangi były zwalniane na bezterminowy urlop na 3 lata, a następnie wprowadzono zwolnienia na bezterminowy urlop na 5 lat po 10 latach służby.
Na okres 1860-1874 nastapiło dalsze skracania długości czynnej służby przez wprowadzenie tzw 'tymczasowego urlopu' dla niższych rang: słuzba zasadnicza trwała około 7 lat, później było zwolnienie na urlop tymczasowy 3-letni, następnie zaczynał sie bezterminowy urlop 5-letni, a po tym okresie następowało przejście w "stan spoczynku".

Jeszcze przy Piotrze I wydano carski ukaz pozwalajacy osobom z obojętnej warstwy społecznej (nawet chłopom pańszczyźnianym) wysyłać zamiast siebie kupionych ludzi. Najbardziej rozpowszechnione było wynajmowanie ochotników. Od 1840 roku państwo samo zaczęło najmować ochotników, a w 1872 roku wprowadzono nieograniczone wykupywanie sie z wojska dla wszystkich starajacych się, po wpłaceniu okreslonej sumy do kasy państwa.

B. Powszechny obowiązek służby wojskowej
W 1874 roku zlokwidowano obowiazek rekrucki w ramach reformy wojskowej Milutina. Rekrut nazywał się teraz "poborowym". Car Aleksander II manifestem z 1 stucznia 1874 roku wprowadził powszechny obowiązek służby wojskowej.
Wg nowego prawa, powoływano wszystkich młodych mężczyźn w wieku skończonych 21 lat. Stawali oni przed komisjami wojskowymi, a z nich ok. 20-25% przyjmowano do czynnej służby wojskowej metodą losowania. Zwalniano na zawsze: inwalidów, kalek ruchu, głuchoniemych, chorych na gruźlicę, epilepsję, niedorozwój umysłowy i chorobe umysłową, syfilityków, niskiego wzrostu (mniej niż 154 cm).
Nie podlegał wcieleniu: jedyny syn u rodziców, jedyny żywiciel w rodzinie, a takze jeśli starszy brat służył lub służy w wojsku. Wzięci do wojska służyli: w wojskach lądowych - 15 lat, z czego w służbie czynnej 6 lat i 9 lat w rezerwie, we flocie - 7 lat służby czynnej i 3 lata w rezerwie. Czasokres służby skracano: do 4 lat dla posiadajacych świadectwa ukończenia wiejskiej szkoły podstawowej, do 3 lat dla tych, którzy mają skończoną szkołę podstawowa miejską, do 1,5 roku - gimnazjum, do 0,5 roku - absolwenci wyższych uczelni.

Taki system trwał do I Wojny Światowej (1914r)
Piórkowska_Ewa - 07-03-2012 - 08:25
Temat postu: pobór do wojska w latach 1840-1914
Dziękuję za szybką i jak zwykle bardzo satysfakcjonującą mnie odpowiedź. Ewa
robbi89 - 07-03-2012 - 20:05
Temat postu: pobór do wojska w latach 1840-1914
Jurku,
mam do Ciebie pytanie. W akcie slubu mojego pradziadka, który został zawarty w Warszawie w 1891, jest napisane, że 24-letni pan młody jest szergowym rezerwy. Czy mogę z tego wynioskować, że ma on za sobą już czynna służbę wojskową oraz, że ukończył conajmniej szkołę podstawową?
Pozdrawiam
Piotrek
Aftanas_Jerzy - 07-03-2012 - 21:06
Temat postu: pobór do wojska w latach 1840-1914
Witam Piotrku!
Tak wynika z ogólnych przepisów, ale mogły być szczególne przypadki szybszego przeniesienia do rezerwy, np ze względu na sytuacje rodzinną (ślub, jedyny żywiciel itp) lub zdrowotną (wypadek, choroba). Musiało to być załatwiane przez dowództwo okręgu. Brak podpisu pod aktem ślubu i notatka, że niepiśmienny o niczym nie świadczy, bo księża często wypisywali takie formułki nawet dla ludzi, których zawód wymagał umiejętności pisania i czytania.
Piórkowska_Ewa - 02-10-2012 - 17:43
Temat postu: Pobór do carskiej armii 1914
Witam.
Zadałam kiedyś pytanie o pobór do wojska carskiego przed 1914. Dostałam wyczerpującą odpowiedź, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz doszłam do I wojny. Wiem, że przed nią zwalniano z poboru jedynych żywicieli, albo jeśli starszy brat służył... Teraz poznaję dzieje mojej rodziny i mam już napewno trzech braci (pierwszy, drugi, piąty z 8 synów), o których wiem, że byli wzięci na wojnę (drugi miał dwoje dzieci, jedyny żywiciel - zresztą, ta jego żona wzięła furmankę, dzieci, krowę i tam gdzieś na tę wojnę do niego pojechała, wróciwszy w stanie błogosławionym !).
Na jakiej zasadzie brano więc do wojska w czasie wojny, wszystkich młodych mężczyzn zdolnych do walki? Czy były jeszcze jakieś inne kryteria?
Ewa
Sroczyński_Włodzimierz - 02-10-2012 - 17:59
Temat postu: Pobór do carskiej armii 1914
Ci którzy byli zwolnieni wcześniej od służby w czasie pokoju z powodów jakie wymieniasz -nie byli zwolnieni od służby w czasie wojny
tj I, II kategoria
częściowo może pomóc analiza fragmentów z:
http://archiwalia.genealodzy.pl/index.p ... mp;zs=0023
Janas_Tomasz - 23-09-2013 - 20:42
Temat postu: Pobór do carskiej armii 1914
Witam.
W aktach małżeństwa moich przodków również jest napisane "żołnierz rezerwista". Franciszek brał ślub w 1881 w wieku 26 lat, a Baltazar w 1903 w wieku 29. Z tego co pisze powyżej mogę wnioskować, że odbywali służbę w wojskach lądowych (15 lat: 6 lat służby czynnej i 9 w rezerwie).

Czy istnieją jakieś listy poborowych z tamtego okresu i gdzie można je odnaleźć??? Może ktoś ma do nich dostęp i mógłby sprawdzić interesujące mnie nazwiska, a może są gdzieś opublikowane online? I jeszcze jedno pytanie. Gdzie odbywano służbę wojskową??? na terenie Królestwa polskiego czy cesarstwa???

Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie
Tomek.
Lipińska_Elżbieta - 23-09-2013 - 20:56
Temat postu:
A co może oznaczać zapis "żołnierz emerytowalny dymisjonowany byłych Wojsk Polskich"? Mój przodek Jakub Witkowski ur. ok. 1781 roku w mieście Golubie Księstwa Poznańskiego (zapis w akcie ślubu, był synem Jana i Marianny Witkowskich), osiadł we wsi Łaszów (obecnie Łaszew) w parafii Mierzyce k/Wielunia. W chwili swojego ślubu w 1845 roku miał 64 lata. I po tym czasie urodziły mu się dwie córki. Jak sprawdzić jego wojenne losy?
robbi89 - 23-09-2013 - 21:32
Temat postu:
Według mnie możesz przypuszczać, że był on zawodowym żółnierzem wojsk Królestwa Polskiego. Odnalazłaś jego akt zgonu? Może tam będzie podany jego stopień? Im wyższy tym łatwiej będzie Ci się czegoś o nim dowiedzieć.
Brzostowski_Mariusz - 15-04-2015 - 16:39
Temat postu: Pobór do carskiej armii - w jakim wieku i na jak długo?
Witam!
Może ktoś wie i podzieli się informacją...?
Mój dziadek urodzony w 1880 roku był wcielony (?) do carskiej armii. Mam jego zdjęcie w mundurze wykonane w Tule (wygląda na mundur rosyjski). Żadnych innych dat nie mam.
Potrzebuję informacji kiedy ( w jakim wieku) mógł być do tego wojska wcielony i na jak długo. No bo chyba nie tak jak dziś - 18 lat na 2/3 lata?
Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów coś na ten temat wie i pomoże ? Jest to dość istotna dla mnie informacja.
Pozdrawiam
Mariusz
Sawicki_Julian - 15-04-2015 - 17:01
Temat postu: Pobór do carskiej armii - w jakim wieku i na jak długo?
Witam Mariusz, na ten temat najlepiej by odpowiedział Jerzy Aftanas, jeśli chodzi o armię carską. U mnie jeden pradziadek poszedł do wojska w wieku 19 lat i służył 25 lat, wujek był tylko 6 lat i poszedł jak miał 21 lat, była tez służba u Cara na 15 lat ; pozdrawiam - Julian.
Ps. - ponieważ osignąłem zamierzony cel, jak licznik wskazuje, wybieram się na urlop wypoczynkowy( mój kręgosłup znowu lichy), jutro będzie nowy dzień i beze mnie ; Pozdrawiam
Brzostowski_Mariusz - 15-04-2015 - 17:05
Temat postu: Pobór do carskiej armii - w jakim wieku i na jak długo?
Dziękuję za odzew...
U mnie było chyba troszkę krócej...
Na zdjęciu jest ok 20 letni młodzian a skądinąd wiem z całą pewnością że po 1900 roku (rok, dwa, trzy - tego własnie nie wiem) był już w domu
MonikaMaru - 15-04-2015 - 17:21
Temat postu: Pobór do carskiej armii - w jakim wieku i na jak długo?
W uzupełnieniu tego, co napisał Julian. Przy okazji życzę miłego wypoczynku.

http://genealodzy.pl/PNphpBB2-printview ... rt-0.phtml

Pozdrawiam,
Monika
Brzostowski_Mariusz - 15-04-2015 - 19:17
Temat postu:
Bardzo dziękuję Moniko.
Trochę mi rozjaśniło sprawę aczkolwiek nie do końca.
Wiem, że nie służył 25 lat, 15 też chyba nie, ale czy 5, 3 czy 1.5 to już niestety na razie pozostanie tajemnicą Sad
Pozdrawiam
Mariusz
Maria_Klimas - 15-04-2015 - 20:45
Temat postu:
Mój dziadek poszedł do wojska mając 20 lat i służył 6 lat, Brat mojego dziadka słuzył w marynarce 7 lat został powołany jak miał 19 lat. Widać ta służba była nie zawsze jednakowa od czego zależało to trudno powiedzieć.

Pozdrawiam Maria
MonikaMaru - 15-04-2015 - 20:56
Temat postu:
Wklejam fragment ze strony Szpejankowskiego

W 1874 r. ustawą z 13 stycznia wojsko carskie zostało zreformowane, wprowadzono powszechny obowiązek służby wojskowej niezależnie od stanu i wyznania. Zostali nim objęci wszyscy mężczyźni, którzy ukończyli 21 lat. Służba trwała w wojskach lądowych sześć lat, a w marynarce siedem, zwolnieni od niej byli jedynacy, pracownicy kolei oraz synowie, których ojciec zginął w walkach z powstańcami w okresie powstania styczniowego. Ponieważ liczba poborowych nawet po zwolnieniach była większa niż potrzeby armii, dlatego organizowano losowanie i do wojska szli tylko ci, którzy wyciągnęli los.

Więcej: http://www.szpejankowski.eu/index.php/inne/9.html

Pozdrawiam,
Monika
Brzostowski_Mariusz - 15-04-2015 - 20:59
Temat postu:
Masz rację. Tak więc ta droga do ustalenia pewnych faktów w czasie niestety dobrą nie jest.
(coś w rodzaju godziny piętnastej szesnaście czy szesnastej piętnaście... fakt, że jest po południu.
Mariusz
Doniec_Henry - 15-04-2015 - 21:17
Temat postu:
witam,
informacja z linku

http://ryczow.com/z_ziemi_ryczowskiej/w ... brance.htm
Tekst:
Żołnierze w służbie w carskim wojsku w Rosji musieli odsłużyć okresy obowiązkowej czynnej służby wojskowej: w piechocie i artylerii (bez konnej) 3 lata, w pozostałych formacjach wojsk lądowych 4 lata, w marynarce wojennej 5 lat. Większość rekrutów z Królestwa Polskiego do poboru stawano po ukończeniu 20 roku życia kierowano do piechoty i artylerii polowej. Wszyscy Polacy, którzy odbyli służbę w wojsku w razie mobilizacji mieli być wezwani w szeregi wojsk, które wypełniały Warszawski okręg wojskowy. Natomiast, aby zachować rosyjski charakter armii, Polacy w czasie pokoju udawali się na służbę daleko na wschód, a Warszawski okręg wojskowy w całości otrzymywał rekrutów z innych okręgów.
Brzostowski_Mariusz - 15-04-2015 - 21:25
Temat postu:
Moniko, czy śmierć ojca mogła być powodem wcześniejszego zwolnienia z wojska?
Masz może jakieś wiadomości na ten temat?
Pozdrawiam
Mariusz
mariazgora - 15-04-2015 - 22:18
Temat postu:
Moniko,
czytając to co wkleiłaś wyżej, dochodzę do wniosku, że ten mój Stanisław z wczorajszych dociekań o pobyt w Kijowie chyba w tym wojsku carskim wcale może nie był, jeśli wcześniej był maszynistą kolejowym.
Faktem jest że mógł zdążyć być i wrócić, bo idąc do ślubu miał już 26 lat.
I dopiero po wojsku zatrudnić się na kolei.
Mam jego fotkę w mundurze, ale to jest na pewno mundur polski, z czasów II wojny, bo jest już z dużymi dziećmi swoimi.

Podrawiam.
Maria
Brzostowski_Mariusz - 15-04-2015 - 22:21
Temat postu:
Dziękuję Doniec_Henry.
Myślę, że precyzyjniejszej odpowiedzi nie uzyskam.
Muszę się zadowolić tym okresem 3-4 lata bo mój pra na zdjęciu na marynarza nie wygląda.
Pozdrawiam
Mariusz
ofski - 15-04-2015 - 23:44
Temat postu:
http://genealodzy.pl/PNphpBB2-printview ... rt-0.phtml
Brzostowski_Mariusz - 15-04-2015 - 23:48
Temat postu:
już tam byłem... Sad)
Bea - 16-04-2015 - 00:46
Temat postu:
Pobór rekruta z Królestwa Polskiego do armii carskiej po 1863.pdf
Doniec_Henry - 16-04-2015 - 08:24
Temat postu:
witam Mariusz,
może tak,
podaj mi miejsce zamieszkania lub urodzenia dziadka - dojdę po Brance i przez Carski Ukaz.
piotr_nojszewski - 16-04-2015 - 08:41
Temat postu:
Generalnie jeśli był wcześniej w armii to w akcie ślubu POWINIEN BYĆ odpowiedni zapis ( żołnierz rezerwy).

O czym tu nie napisano: żołnierzom, którzy żywi wrócili i swoje odsłużyli przysługiwało pierwszeństwo w uzyskaniu pracy w instytucjach państwowych a to były dobre fuchy. Łatwiej było zostać kolejarzem, leśnikiem ...

W bibliotece znajdziesz więcej:

Caban, Wiesław Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873 Warszawa : "DiG", 2001.
Legieć J. Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii rosyjskiej w latach 1874-1913 UJK 2013
Kulik, Mariusz Polacy wśród wyższych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1865-1914) Wydawnictwo Neriton, 2008.

oraz dostępna online Michał Kopczyński Wielka Transformacja

http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/ ... rmacja.pdf
Brzostowski_Mariusz - 16-04-2015 - 10:04
Temat postu:
Beato
Dziękuję za ciekawą niewątpliwie pozycję. problem jednak jest w czasie. Te informacje dotyczą poborów z lat 1865 do 1873 a mnie interesuje okres powiedzmy około roku 1900-go.
Pozdrawiam
Mariusz
MonikaMaru - 16-04-2015 - 10:09
Temat postu:
Piotrze, chyba masz rację. W akcie ślubu był zapis "żołnierz rezerwy". Znalazłam link do Manifestu o zaciągu (Dz.W-wski dod. 171 z 1867) http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/126018?tab=1

Jest tam punkt o zwolnieniach. Szlachta, duchowni, cudzoziemcy byli zwalniani na zawsze, ale różnej maści pracownicy - tylko na czas wykonywanych funkcji. Gdyby nasz rezerwista był zwolniony bez odbycia służby jako pracujący kolejarz, miałby prawdopodobnie zapis "czasowo zwolniony do rezerwy" ("wremienno otpusknyj").

Ciągle się uczę rozpoznawania tych rezerwistów w języku rosyjskim. Rozszyfrowałam "pobiletnych" i "zabiletnych", a teraz przypadkowo doszli ci "czasowi/okresowi", którzy jednak różnią się od zwykłych rezerwistów. Smile

Pozdrawiam,
Monika
Brzostowski_Mariusz - 16-04-2015 - 10:21
Temat postu:
Witaj Doniec_Henry
Dzięki za zainteresowanie.
Jeśli chodzi o mojego dziadka to...
Antoni Brzostowski urodził się w 1880 roku w Ciemierów gmina Pyzdry pow. Konin - Gubernia Kaliska (będąca w owym czasie w zaborze rosyjskim). Wiem, że po powrocie z wojska (w 1898 roku kupiono majątek w Koninie) dziadek trochę odpoczywał; później rozkręcił jakiś "interes"; później "splajtował"; później pracował w Kaliszu; później wyjechał w kieleckie i tam w 1917 roku się ożenił.
Tak wygląda to kalendarium. Domniemywam też, że gdzieś w latach 1898-1903 zmarł jego ojciec...
Nie wiem czy ten fakt mógł skrócić pobyt w wojsku? Dziadek - najstarszy syn aczkolwiek nie jedynak.
Pozdrawiam
Mariusz
MonikaMaru - 16-04-2015 - 10:57
Temat postu:
... i jeszcze coś dla zainteresowanych służbą wojskową w Królestwie Polskim

http://www.epnp.pl/ebook/a04287_sluzba_rekrutow

Monika
Sadlowski_Jerzy - 20-05-2015 - 20:22
Temat postu: Pobór do carskiej armii - w jakim wieku i na jak długo?
Sadłowski Karol 1877(6)- dziadek, podobno służył w wojsku carskim. Proszę o informację
Adam.55 - 15-12-2015 - 15:52
Temat postu: Służba we wojsku.
Witam!
Przeglądając akt urodzenia mojego przodka natrafiłem na taki zapis przy informacji o jego ojcu:

http://scr.hu/17in/a6th0

Był to rok 1865, Przedecz był wówczas w zaborze Rosyjskim. Czy jest jakaś szansa żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego "wojaka" ? Wink

edit: Mikołaj został powołany do wojska w 1861 roku, był w nim na pewno do 1865 tylko mi nie mówcie że tłumił powstanie styczniowe :/

Pozdrawiam

Adam
jarymi - 15-12-2015 - 23:43
Temat postu: Służba we wojsku.
A co z tego wycinka można odczytać - sprawdź czy podałeś prawidłowy link
Adam.55 - 16-12-2015 - 08:07
Temat postu:
w akcie chrztu syna Mikołaja Drzewakowskiego był taki zapis " Powołany do wojska w miesiącu lipcu roku poprzedniego" czyli w 1861. Podczas chrztu jego córki w 1865 jest zapis "zrodzona z Mikołaja Drzewakowskiego w wojsku będącego" czyli do 1865 roku na pewno jeszcze był w wojsku. Czy jest jakaś szansa zeby się dowiedzieć gdzie odbywał służbę wojskową?

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia Wink

Adam
tomek_k_1985 - 06-04-2016 - 20:39
Temat postu:
Witam!
W dokumentach Powiatowego Urzędu do Spraw Powinności Wojskowej znalazłem zapis o komisji poborowej mojego prapradziadka Piotra. Z tego co wyczytałem to został z jakiegoś powodu zwolniony ze służby na zawsze.
Byłbym wdzięczny za pomoc co było powodem zwolnienia ze służby w wojsku.
Oto zdjęcia dokumentów:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3dd3ee9579f4ddf9
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f37b9400197e0f39
Piotr Kępiński to mój prapradziadek a Jan Kruk to jego kuzyn.
Jan trafił do wojska a Piotr nie. Rozszyfrowałem wymiary poborowych. Oczekiwałem, że znajdę więcej informacji w tych księgach.
Pozdrawiam
Tomasz
jamiolkowski_jerzy - 06-04-2016 - 21:38
Temat postu:
Zamiast pytać radzę przeczytać cały watek od początku.
tomek_k_1985 - 07-04-2016 - 22:23
Temat postu:
jamiolkowski_jerzy napisał:
Zamiast pytać radzę przeczytać cały watek od początku.


Wątek nie zawiera odpowiedzi na moje pytanie.
Chciałbym się dowiedzieć co znaczy II kategoria.
Oto zapis lekarza
http://www.fotosik.pl/zdjecie/387d3879049311ff
Adam.55 - 26-10-2018 - 17:30
Temat postu: Pobór do wojska, Gubernia Kaliska.
Witajcie,
wiem, że istnieje już na tym forum temat dotyczący poboru do wojska carskiego lecz mam kilka wątpliwości a zarazem pytań. Wojciech Gębka, mój praprapradziadek rodzi się w 1872 roku w miejscowości Dzierzny, parafia Osiek Wielki w okolicy Koła w ówczesnej Guberni Kaliskiej. Biorąc ślub w 1899 ma wpisane "żołnierz urlopowany". Poczyniłem pewne poszukiwania i jeśli pobór odbywał się po ukończeniu 21 lat to Wojciech prawdopodobnie poszedł do wojska w roku 1893. Odnalazłem takowy fragment: "Nie podlegał wcieleniu: jedyny syn u rodziców, jedyny żywiciel w rodzinie, a także jeśli starszy brat służył lub służy w wojsku.Wzięci do wojska służyli: w wojskach lądowych - 15 lat, z czego w służbie czynnej 6 lat i 9 lat w rezerwie, we flocie - 7 lat służby czynnej i 3 lata w rezerwie" Przyjmując, że Wojciech został wzięty do wojska w roku 1893 to pasowało by to 6 lat służby czynnej w wojskach lądowych(po których zostaje urlopowany w 1899 i bierze ślub).
Zacząłem szukać dalej i znalazłem takowy fragment:"Do obszaru konkretnej komisji poborowej były przypisane jednostki wszystkich rodzajów wojsk, z marynarką wojenną włącznie. Ale tylko po jednej każdego rodzaju wojsk. Więc jeśli ustalimy, czy był w piechocie, czy w artylerii, to dopiero można stwierdzić, do jakiej jednostki powinien być wcielony"
Wojciech urodził się w powiecie kolskim w guberni Kaliskiej, wiem, że poborem do armii zajmował się gubernialny i powiatowy urząd do spraw powinności wojskowej. Czy ktoś wie gdzie szukać informacji na temat takowego urzędu z guberni kaliskiej?

Adam
piotr_nojszewski - 26-10-2018 - 19:09
Temat postu: Pobór do wojska, Gubernia Kaliska.
Musisz poszukac na szwa zespolu o tej nazwie: Gubernialny/ powiatowy urzad ds powinnosci wojskowej gub Kaliskiej lub odpowiedniego powiatu.
Po niektorych zostala duza sposcizna po innych pojedyncze kartki. Pewne elementy sa tez czasem w aktach urzedow d/s wloscianskich.
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits