Genealodzy.PL Genealogia

Szlachta, herbarze - Biuro Informacyjne Józefa Kaczanowskiego

Robert_Kostecki - 06-08-2019 - 22:18
Temat postu: Biuro Informacyjne Józefa Kaczanowskiego
Dobry wieczór,

od paru lat w obiegu internetowym egzystuje informacja, że za jakiś czas w Polsce mają znaleźć się kopie dokumentów wytworzonych przez Józefa Kaczanowskiego i jego Biuro Informacyjne, które mieściło się w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 415 (w pałacu St. Potockiego, dawniej Lubomirskich) i zostało założone wraz z Janem Glücksbergiem.

Józef Kaczanowski był pośrednikiem pomiędzy petentami Biura a Heroldią Królestwa Polskiego. Jego archiwum dotyczy klientów Biura, którym załatwiał/wyszukiwał papiery wywodowe.

Józefa Kaczanowskiego uważa się nie tylko za pośrednika, ale i fałszerza w sprawach legitymacji przed Heroldią Królestwa Polskiego. Każdy, kto miał środki finansowe, mógł zdobyć potrzebne dokumenty dzięki wyspecjalizowanemu Biurowi pośrednictwa Józefa Kaczanowskiego, który miał filie/agendy w różnych miastach.

Na rynku genealogicznym działało kilka podobnych instytucji, ale Józef Kaczanowski uważany był za głównego wykonawcę poszukiwań genealogicznych dla potrzeb Heroldii Królestwa Polskiego. Podobno działał najszerzej i prowadził działalność na wielką skalę.

Po śmierci Józefa Kaczanowskiego Archiwum to stało się własnością heraldyka Stanisława Korwin-Kossakowskiego i dalej ...?!

Czy wspomniane archiwum Kaczanowskiego zostało już zeskanowane i trafiło do Polski? Jakie są lub będą możliwości skorzystania z tego zasobu?

Pozdrawiam

Robert Kostecki
Tomasz_Lenczewski - 06-08-2019 - 22:53
Temat postu: Biuro Informacyjne
Nie tak szybko. Ktoś musi za to zapłacić. Jeśli żadna instytucja nie wyłoży pieniędzy to osoby prywatne, które pozyskają to nie muszą być dobroczyńcami zainteresowanych. Na razie jest to prywatne przedsięwzięcie. Archiwalia obejmują również rękopiśmienne herbarze, może nie rewelacyjne, ale zawsze uzupełniające. Te zbiory są znane co najmniej kilku naukowcom od lat, którzy z tego korzystają dla swoich celów bądź prywatnych kwerend. Trzeba czekać cierpliwie albo jechać do Kijowa, co wiąże się z kosztami. A kwerenda zważywszy na ograniczoną liczbę wypożyczeń teczek na dzień i ich bałagan (inwentarz jest mocno tymczasowy) byłaby kosztowna. Proponuję napisać do AGADu czy oni cokolwiek przedsięwzięli. Jeśli nie to sprawa jest jasna. Swoją drogą to wydanie takich materiałów byłoby wyzwaniem. Od lat istnieje przepisany herbarz Bohdanowicz Dworzeckiego, ale chętnego na edycję brak. Zresztą wykorzystuje go w herbarzu żmudzkim jego autor. Tak więc przyjdzie może nam poczekać. Pozdrawiam
Nowik_Andrzej - 07-08-2019 - 00:38
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Robert_Kostecki napisał:
Po śmierci Józefa Kaczanowskiego Archiwum to stało się własnością heraldyka Stanisława Korwin-Kossakowskiego i dalej ...?!

Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy w Kijowie,
zespół 966 "Колекція документів Департаменту Герольдії Царства Польського"
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/

Zespół archiwalny należący do najcenniejszych w genealogii polskiej.

Zainteresowanie instytucji państwowych: znikome.

Andrzej Marek Nowik
https://nowik.info/
Robert_Kostecki - 07-08-2019 - 08:41
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Bardzo dziękuję Panom za odpowiedź. Smile Teraz w końcu jest wszystko jasne dla zainteresowanych.
"Jeśli żadna instytucja nie wyłoży pieniędzy to osoby prywatne, które pozyskają to nie muszą być dobroczyńcami zainteresowanych" [T. L.]. Panie Tomaszu, to jest oczywista oczywistość. Chodziło mi o pełnię wiedzy na ten temat, która do tej pory, przynajmniej na tym Forum, była rozsiana w sposób zdawkowy.

W tym miejscu, to może apel do wszystkich stowarzyszeń genealogicznych działających w Polsce, żeby porozumiały się w tej sprawie i wspólnie wystosowały petycję do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie! To chyba jest realne i byłoby działaniem w dobrej sprawie?!

Tak na marginesie, to prosiłbym o uchylenie fragmentu swojego warsztatu i podanie, gdzie jeszcze można szukać dokumentacji związanej z legitymacjami przed Heroldią Królestwa Polskiego, skoro w tamtym okresie miało działać kilku podobnych poszukiwaczy:

1. AGAD w Warszawie oraz poszczególne AP - akta szczątkowe Heroldii Królestwa Polskiego oraz szlacheckich Gubernialnych Deputacji Wywodowych
https://szukajwarchiwach.pl/search?q=Heroldia

2. AP w Poznaniu - spuścizna po Józefie Szaniawskim, archiwiście
https://szukajwarchiwach.pl/search?q=Heroldia

3. ...

Pozdrawiam

Robert Kostecki
Nowik_Andrzej - 07-08-2019 - 22:51
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Robert_Kostecki napisał:
3. ...

"Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu" - ubiegłoroczny wykład Joanny Lubierskiej w Brzegu.
https://genealodzy.opole.pl/konferencja2018
http://www.wtg-gniazdo.org/forum/viewto ... mp;t=17508

Andrzej Marek Nowik
https://nowik.info/
Robert_Kostecki - 08-08-2019 - 16:57
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Panie Andrzeju,

w AGAD w zespole 1/423/0 Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, Oddział Kaliski, znajdują się akta (579 jednostek) z lat 1836-1844 osób nie wylegitymowanych ze szlachectwa.

Czy orientuje się Pan czego należy spodziewać się po wyżej wymienionych aktach dotyczących szlachty niewylegitymowanej? Czy są tam jakieś dokumenty dowodowe, czy tylko ogólna korespondencja urzędowa nie zawierająca konkretów na temat rodziny legitymującego się?!

Pozdrawiam

Robert Kostecki
Robert_Kostecki - 09-08-2019 - 15:33
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
https://szukajwarchiwach.pl/search?q=od ... zlachectwa
Robert_Kostecki - 26-08-2019 - 21:16
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Witam,

zwróciłem się do AGAD-u, iż ze strony https://szukajwarchiwach.pl/ wynika, że w AGAD w zespole 1/423/0 Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, Oddział Kaliski, znajdują się akta (579 jednostek) z lat 1836-1844 osób nie wylegitymowanych ze szlachectwa. W związku z tym zwróciłem się z prośbą o poinformowanie mnie, czy ww. zespół akt dotyczący osób nie wylegitymowanych posiada indeks, dzięki któremu można by łatwo zorientować się, czy występuje w nim np. nazwisko Kostecki oraz czego należy spodziewać się po wyżej wymienionych aktach? Czy znajdują się tam złożone dokumenty wywodowe, czy tylko ogólna korespondencja urzędowa nie zawierająca konkretów na temat rodziny legitymującego się?

Odpowiedziano mi, że informacje zawarte w zespole nr 423 Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej są dostępne w publikacji Elżbiety Sęczys pt. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000. Poza wspomnianym zespołem autorka wykorzystała też inne zespoły z zasobu AGAD: II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, Heroldia Królestwa Polskiego oraz Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych.
We wspomnianej publikacji wymienione zostały następujące osoby noszące nazwisko Kostecki: Kostecki Sylwester, Kostecki Alojzy h. Prawina, Kostecki Franciszek h. Prus II, oraz Kosteccy h. Rudnica: Tomasz z żoną Nepomuceną oraz ich dzieci – Józef Nicefor, Tomasz Marcjan Stanisław, Jan Nepomucen Ksawery, Anna Konstancja oraz Bronisława Matylda.

Opracowanie E. Sęczys, które posiadam, odnosi się do szlachty wylegitymowanej, a odnośnik do akt:
https://szukajwarchiwach.pl/1/423/0/-/2 ... bJednostka
wyraźnie głosi o szlachcie niewylegitymowanej.

O co tu chodzi?

Robert Kostecki
Robert_Kostecki - 12-12-2019 - 20:53
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
"W tym miejscu, to może apel do wszystkich stowarzyszeń genealogicznych działających w Polsce, żeby porozumiały się w tej sprawie i wspólnie wystosowały petycję do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie! To chyba jest realne i byłoby działaniem w dobrej sprawie?!"

Czy coś konkretniejszego słychać w sprawie spuścizny po Kaczanowskim?

Robert
Robert_Kostecki - 25-12-2019 - 11:08
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Witam,

szczerze mówiąc, mimo, że interesuję się m.in. tematyką szlachty w Królestwie Polskim, to jednak czasami nie podążam za wyjaśnieniami ekspertów. Trochę wygląda to w ten sposób, że udzielają oni wyjaśnień zbyt zdawkowo, w niedopowiedziany sposób, tak jakby uważali, że wszyscy zainteresowani są już na wysokim poziomie wiedzy na ten temat. Brakuje mi rzetelnego zebrania informacji, chociażby podobnie jak to zrobił Michał dla ksiąg ziemskich i grodzkich. Przede wszystkim, chodzi o podanie źródeł/miejsc/linków oddzielnie dla szlachty wylegitymowanej i szlachty niewylegitymowanej. Wydawałoby się, że dla tej pierwszej są opublikowane wykazy:
1. Spisok rodam Carstwa Polskago priznannym w dworianskom dostoinstwie s gierbami niewniesiennymi w „Wysoczajszie utwierżdiennyj Gierbownik”, sporządził W. K. Łukomskij, Sankt Peterburg 1912, tab. IV;
2. RGIA Petersburg, Sbornik Wysoczajszie utwierżdiennych dipłomnych gierbow polskago dworianstwa niewniesiennych w Obszczij Gierbownik, rkps, fond 1411, opis 1, dieło 440.
3. Mikołaj Pawliszczew, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony, Warszawa, cz. I i II, 1853.
4. Kazimierz Marcinkowski, Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim 1815-1836, 1907.
5. Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich:
a) Zeszyt I - str. 25, 26, 32.
b) Zeszyt II - str. 34, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 51, 53, 54, 59, 60, 64.
c) Zeszyt III - str. 69, 73, 78, 79, 82, 83, 90, 93, 96.
d) Zeszyt IV - str. 100, 102, 104, 107, 109, 111, 116, 119, 126, 136.
na koniec z opracowaniem E. Sęczys. Otrzymaliśmy też wiedzę, że E. Sęczys wykorzystała (1867 rok) protokoły z posiedzeń Rady Stanu, która po likwidacji w 1861 roku Heroldii przejęła niejako rolę Heroldii warszawskiej. Ale konkretnie w jakiej części? Potem szlachcie pozostawała tylko Heroldia Cesarstwa Rosyjskiego w Petersburgu. W związku z tym rodzi się m.in. pytanie, czy spis szlachty wylegitymowanej Łukomskiego z 1912 roku zawiera wszystkie nazwiska szlachty wylegitymowanej do tego roku? A co ze szlachtą niewylegitymowaną, która usiłowała potwierdzić szlachectwo bezpośrednio w Petersburgu? Czy dokumentacja jej dotycząca znajduje się w archiwum w Petersburgu? A co z danymi po roku wydania opracowania Łukomskiego?
Teraz szlachta niewylegitymowana. Temat spuścizny dokumentacyjnej jej dotyczącej wydaje się jeszcze bardziej skomplikowany, ale na pewno do ogarnięcia w sensie zebrania i udostępnienia wszelkiej, posiadanej wiedzy.

Pozdrawiam

Robert

https://genealodzy.pl/index.php?name=PN ... d%B1+stanu

https://genealodzy.pl/index.php?name=PN ... rada+stanu
Robert_Kostecki - 27-12-2019 - 08:21
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Cytat: Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy w Kijowie, zespół 966 "Колекція документів Департаменту Герольдії Царства Польського"
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/
Zespół archiwalny należący do najcenniejszych w genealogii polskiej.
Zainteresowanie instytucji państwowych: znikome.
___________________________________________________________________

Wiem, że stronę tę odwiedzają m.in. przedstawiciele wielu stowarzyszeń genealogicznych. Czy na prawdę musimy czekać kolejne lata, aby dygitalizację tego zespołu akt dokonała w końcu osoba prywatna, pod kątem czerpania później zysków? Wink

Pozdrawiam

Robert
marcin_kowal - 13-03-2020 - 16:30
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
W najbliższym czasie planuję zdigitalizować cały fond 966.
Dzis zapoznałem się z inwentarzem i sfotografowałem go.
danisha - 13-03-2020 - 19:30
Temat postu:
Marcinie ,jesteś Wielki!
Dana
sbasiacz - 13-03-2020 - 19:35
Temat postu:
Trzymam kciuki, Wielki to za mało !
marcin_kowal - 06-09-2020 - 22:18
Temat postu:
CDIAK Fond 966 opis 1 - Inwentarz
Jak to ujął Adam A. Pszczolkowski "studium fałszerstwa" - Archiwum Kaczanowskiego czyli dokumenty kancelarii zajmującej się legitymacjami szlacheckimi.
Zbiór zawiera dokumenty z lat 1534-1862
Robert Kostecki na forum genealodzy.pl pisze: "Józef Kaczanowski i jego Biuro Informacyjne, które mieściło się w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 415 (w pałacu St. Potockiego, dawniej Lubomirskich) i zostało założone wraz z Janem Glücksbergiem.

Józef Kaczanowski był pośrednikiem pomiędzy petentami Biura a Heroldią Królestwa Polskiego. Jego archiwum dotyczy klientów Biura, którym załatwiał/wyszukiwał papiery wywodowe.

Józefa Kaczanowskiego uważa się nie tylko za pośrednika, ale i fałszerza w sprawach legitymacji przed Heroldią Królestwa Polskiego. Każdy, kto miał środki finansowe, mógł zdobyć potrzebne dokumenty dzięki wyspecjalizowanemu Biurowi pośrednictwa Józefa Kaczanowskiego, który miał filie/agendy w różnych miastach.

Na rynku genealogicznym działało kilka podobnych instytucji, ale Józef Kaczanowski uważany był za głównego wykonawcę poszukiwań genealogicznych dla potrzeb Heroldii Królestwa Polskiego. Podobno działał najszerzej i prowadził działalność na wielką skalę."

Jeśli znadą się chetni sfinansować pracę to jestem gotów zdigitalizować nawet całość. Jeśli nie to jest możliwość zlecenia wykonania kopii poszczególnych spraw.
To jest ogrom pracy na kilka miesięcy.

https://drive.google.com/file/d/16f_V53 ... sp=sharing
Tomasz_Lenczewski - 07-09-2020 - 00:01
Temat postu:
Inwentarz jest dość ogólny. Zdaje się parę osób się do tego przymierzało. Niektórzy korzystali z tego w celu wykonywania płatnych kwerend od lat. Nie wiem czy tam jest metryczka korzystających. Z tego, co mi wiadomo to są tam tomy herbarza Wielądka różniące się w rękopisie od wydanego i zaliczane do tego zbioru. Chyba, że to jest odrębna rzecz, ale ze zbioru Kaczanowskiego względnie S.K. Kossakowskiego, bo on był ostatnim właścicielem tego nabytego zbioru. Jego części są zdaje się również w Wilnie wskutek rozproszenia podczas I wojny światowej.
marcin_kowal - 07-09-2020 - 00:10
Temat postu:
Owszem, Inwentarz jest baaardzo ogólny. Dla tego napisałem ze dygitalizacja to kwestia wielu misięcy jak nie lat. To jest obszerny zbiór. I w zależności od jakości skanów/zdjęc jakiej się spodziewamy to naprawdę kawał ciężkiej pracy do wykonania.
Przy okazji można zrobić dokładny inwentarz oczywiście.
Ten załączony to spuścizna zsrr i jego podejscia do materiałów archiwalnych.
Robert_Kostecki - 07-09-2020 - 07:38
Temat postu:
Marcinie, a jaki koszt w przybliżeniu byłby związany z planowanym przez Ciebie przedsięwzięciem. Generalnie smutne przypadki nauczyły ludzi być nieufnymi. Jednak drobne kwoty razy liczba darczyńców, pewnie dałyby pożądaną kwotę?! Masz jakiś pomysł lub założone osobne konto bankowe? A, może zaoferuj jako wolontariusz swoje usługi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych! Dziwi mnie, że w Polsce działa tyle stowarzyszeń genealogiczno-heraldycznych i do tej nie doszło do porozumienia między nimi w podobnych sprawach.

Robert
marcin_kowal - 07-09-2020 - 09:29
Temat postu:
Nie jestem w stanie oszacować teraz kosztów. W inwentarzu nie ma informacji o ilości kart w poszczególnych sprawach.
Teraz jestem w Polsce, poza tym w CDIAK w zwiazku z COVID ciężko się pracuje (tylko 4 osoby w czytelni i dostęp ograniczony do 3,5h dziennie).
Myslałem od października/listopada zacząć powolutku zamawiać sprawy z tego zbioru dla tego przypomniałem temat i udostępniłem inwentarz.
Nowik_Andrzej - 07-09-2020 - 16:15
Temat postu:
Przy digitalizacji całego zespołu liczba skanów nie powinna przekroczyć stu tysięcy, uwzględniając różnice w formacie etc. jest to praca dla jednej osoby mniej więcej na miesiąc.

Znaczna część zespołu została już zdigitalizowana i nie widzę przeszkód, aby mogła być opublikowana.

Oczywiście prawdopodobnie całość została juz dawno zdigitalizowana z inicjatywy prywatnej, ale jak to bywa w przypadku ksiąg metrykalnych z archiwów parafialnych, nie ma chętnych do bezpłatnego udostepnienia w celu publikacji.

Andrzej Marek Nowik
marcin_kowal - 07-09-2020 - 17:04
Temat postu:
Nowik_Andrzej napisał:
Przy digitalizacji całego zespołu liczba skanów nie powinna przekroczyć stu tysięcy, uwzględniając różnice w formacie etc. jest to praca dla jednej osoby mniej więcej na miesiąc.

Znaczna część zespołu została już zdigitalizowana i nie widzę przeszkód, aby mogła być opublikowana.

Oczywiście prawdopodobnie całość została juz dawno zdigitalizowana z inicjatywy prywatnej, ale jak to bywa w przypadku ksiąg metrykalnych z archiwów parafialnych, nie ma chętnych do bezpłatnego udostepnienia w celu publikacji.

Andrzej Marek Nowik


1. 100 000 skanów (załóżmy że to 50 000 kart) to jest 50 dni pracy w normalnym trybie (bez ograniczen zwiazanych z COVID). 50 dni pracy w archiwum to 12 tygodni, czyli około 3 miesięcy.
Nie wiem skąd wyszło Panu miesiąc.

2. Więc dlaczego nie jest opublikowna ?

3. Mi to nie przeszkadza.
Robert_Kostecki - 07-09-2020 - 18:45
Temat postu:
Marcinie,

jeżeli masz taką wolę, to rób swoje. Na pewno wiele osób wspomoże Ciebie finansowo, tylko musiałbyś określić z grubsza potrzebną kwotę i ustalić stronę formalno-prawną takiego przedsięwzięcia. Żebyś mnie źle nie zrozumiał, ale co chwila jesteśmy elektryzowani wiadomościami, że ktoś zakłada jakieś konto na cel zbożny, ludziska dokonują wpłat nie mając wglądu na stan takiego konta, a potem okazuje się, że nadwyżka pieniędzy jest "przejadana". Wink Musi też być od razu podana forma publicznej prezentacji takiej digitalizacji, żeby później nie było niedomówień. Można też spróbować zainteresować czynnik rządowy, jakim jest NDAP w Warszawie.

Kiedyś już o tym pisałem, ale powtórzę. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wokół heraldyki i genealogii kręci się też biznes. W samej tylko Polsce działa ileś tam biur poszukiwawczych, nie licząc osób fizycznych, które w ten sposób zarabiają lub dorabiają. Jeżeli zainwestują i zdobędą taki, ogólnie niedostępny materiał, to nie łudź się, że będzie on charytatywnie opublikowany. Tak czynią amatorzy-hobbyści, np. na swoich stronach internetowych. Zawodowcy, co najwyżej wymieniają się, ale tylko między sobą, albo świadczą wzajemne usługi. Wiem, co piszę, bo mam takiego znajomego. Przeciętny, nawet dosyć wykwalifikowany amator, nawet nie podejrzewa jakim warsztatem dysponują zawodowcy. A, posiadają "cuda", łącznie z księgami metrykalnymi uznanymi powszechnie za zaginione, itd.i itp. Więc nie dziwota, że czerpiąc korzyści materialne, bardzo niechętnie puszczają "parę". To wielokrotnie można było zauważyć, nawet na tym Forum. Smile

Pozdrawiam

Robert
marcin_kowal - 07-09-2020 - 19:47
Temat postu:
Robercie,
jako że planuje to robić w ramach wolnego od pracy czasu i środkami amatorskimi (aparat foto) czas realizacji będzie znacznie dłuzszy niż podany przez Andrzeja miesiąc, nawet dłuższy niż moje wyliczenia. Oceniam to na jakieś 6-8 miesięcy (praca, dom, rodzina).
Sprawa prezentacji to do dyskusji (ustalenia) jeśli znajda się darczyńcy. Ja jestem za upublicznieniem (może w delikatnie słabszej jakości) natomiast darczyncy otrzymaliby w pełnej.
Nie zajmuje się genealogią zawodowo. Za to często bywam w ukraińskich archiwach w związku ze swoimi badaniami i poszukiwaniami.
Samo "Archiwum Kaczanowskiego" interesuje mnie tylko jako sprawa historyczna i jak napisał Adam "jako studium fałszerstwa". Nie znajdę tam raczej napewno swoich i nie o to zresztą mi chodzi (chociż kto wie Smile )

Przez najbliższy miesiąc jestem w Polsce i dla tego wyciągnąłem ten temat. Jest trochę czasu by zastanowić się na tym. Co i jak zrobić.

Jesli chodzi o koszty to w CDIAK cena jednego dokumentu to 46 hrywien. Ale cennik jest tak fajnie skonstruowany że z jednej karty potrafia wyciągnąć nawet i 5 dokumentów.
Prywatne stawki wykonania zdjęc to 2 zł od strony.
To dla uzmysłowienia jakie koszty trzebaby ponieść zlecając komuś wykonanie digitalizacji.
Sroczyński_Włodzimierz - 07-09-2020 - 20:16
Temat postu:
Przy założeniach różnicowania dostępu - temat zaczyna być ..wymagający wyjaśnienia
Są i takie wątki (o pracach z efektami nie tylko "w lepszej jakości tylko dla grup ograniczonych") tolerowane od lat na forum PTG, więc nie chodzi o niedopuszczalność.

O wyraźne zaznaczenie, że przy takich założeniach nie jest to projekt PTG, "afiliowany przy PTG" etc - TAK, w tej chwili o to chodzi;)

Gorsza (dla wielu niezauważalna) jakość prezentowanych w serwisie PTG w porównaniu z pełnymi (czasem 12-13MB, najczęściej 6-7MB, czasami 4MB) zdjęciami przekazywanymi dysponentom wynikała z ograniczeń technicznych, także użytkowników.
Obecnie (c.a. od maja) z uwagi na pojemniejsze nasze serwery i coraz lepsze łącza jakimi dysponujecie - drodzy użytkownicy - limit "na zdjęcie" jest podwyższony - nowe materiały mają kompresję mniej więcej taka jak materiały ze szwa.gov - wielkość do ok 3,5 MB.

Przy ewentualnym wsparciu kierowanym poprzez PTG inne niż powyższe ograniczenia nie będą stosowane.
Darowizna to darowizna:) Nie "coś za coś". Może (i bywa) celowa - a rozpoczęcie i kontynuacja projektu jest jest/bywa od zgromadzenia środków.
Ale darczyńcy (w przypadku, gdyby miał być to projekt w jakiś sposób PTGowski) nie partycypują "bardziej" w wynikach. W kosztach lub/i pracach - owszem:)
Nowik_Andrzej - 08-09-2020 - 18:54
Temat postu:
marcin_kowal napisał:


1. 100 000 skanów (załóżmy że to 50 000 kart) to jest 50 dni pracy w normalnym trybie (bez ograniczen zwiazanych z COVID). 50 dni pracy w archiwum to 12 tygodni, czyli około 3 miesięcy.
Nie wiem skąd wyszło Panu miesiąc.

2. Więc dlaczego nie jest opublikowna ?

3. Mi to nie przeszkadza.


Ad 1. Liczyłem 20 dni roboczych, po 5 tys. zdjęć dziennie (tyle sam jestem w stanie wykonać bez statywu).

Ad 2. Bo nikt się tym nie zajął.

Ad 3. Przeszadza to i szkodzi to polskiej genealogii.

I krótko o zespole: wywody masowo fałszowano, ale nawet historyczny dokument sfałszowany jest źródłem historycznym. Nie wspominając o mnóstwie zachowanych tam w kopiach czy nawet oryginałach dokumentów staropolskich (vide zakres lat w inwentarzu). Z zespołem tym kojarzy mi się zdanie Justusa Lipsiusa o Księdze Suda: baran, ale baran o złotym runie.

Andrzej Marek Nowik
marcin_kowal - 08-09-2020 - 19:14
Temat postu:
Nowik_Andrzej napisał:
marcin_kowal napisał:


1. 100 000 skanów (załóżmy że to 50 000 kart) to jest 50 dni pracy w normalnym trybie (bez ograniczen zwiazanych z COVID). 50 dni pracy w archiwum to 12 tygodni, czyli około 3 miesięcy.
Nie wiem skąd wyszło Panu miesiąc.

2. Więc dlaczego nie jest opublikowna ?

3. Mi to nie przeszkadza.


Ad 1. Liczyłem 20 dni roboczych, po 5 tys. zdjęć dziennie (tyle sam jestem w stanie wykonać bez statywu).

Ad 2. Bo nikt się tym nie zajął.

Ad 3. Przeszadza to i szkodzi to polskiej genealogii.

I krótko o zespole: wywody masowo fałszowano, ale nawet historyczny dokument sfałszowany jest źródłem historycznym. Nie wspominając o mnóstwie zachowanych tam w kopiach czy nawet oryginałach dokumentów staropolskich (vide zakres lat w inwentarzu). Z zespołem tym kojarzy mi się zdanie Justusa Lipsiusa o Księdze Suda: baran, ale baran o złotym runie.

Andrzej Marek Nowik


Z całym szacunkiem, ale czy odwiedzał Pan Archiwa Ukraińskie? Czy zna Pan regulaminy jakie tam obowiązują ?
Kończę dyskusję bo zmierza donikąd. Zamiast merytorycznie zając się tematem Pan licytuje się na ilość zdjęc jakie Pan wykonuje.

Najprawdopodobnie założę zbiórkę na jakiejś platformie. Koszt szacuje na 40 000 zł, czas realizacji około pół roku.

Zbiórka została założona. Nie wiem czy mogę tu podać link. Jeśli ktoś chętny wspomóc to na pw lub kontakt na FB.
Robert_Kostecki - 09-09-2020 - 00:50
Temat postu:
Marcinie, nie przejmuj się. Co prawda jest to Forum PTG, ale to nie znaczy, że jego poszczególni członkowie mają tu jakiś decyzyjny głos i są wyroczniami. Informuj tutaj o postępie w sprawie. Najwyżej "cenzura" wykasuje Twój wpis, co nie będzie posunięciem demokratycznym i tolerancyjnym. Smile
Tyle od lat mówiono z niedopowiedzeniami o przedmiotowym zespole akt, stwarzając nimb tajemniczości,zapewne dla podkreślenia swojej ważności, ale jak przychodzi do konkretów, to zniechęcanie, czyli przysłowiowe "kłody pod nogi". Oczywiście, że masz rację. To byłby kapitalny materiał dla wielu badaczy i uszczegółowiłby temat, chociażby "fałszerstw", co na dzień dzisiejszy jest tylko sygnalizowane na bazie pojedynczych ustaleń. Reszta, to domysły. Już prof. prof. S.M. Kuczyński i D. Beauvois pisali, że w tego rodzaju zbiorach, oprócz "fałszywek" znajduje się mnóstwo autentycznych dokumentów, które w przypadku szlachty niewylegitymowanej zostały zarekwirowane, żeby raz na zawsze odciąć możliwość ponownych starań udowodnienia szlachectwa. Kiedy zadawałem konkretne pytania na temat miejsc przechowywania takiej zarekwirowanej dokumentacji, to było tylko milczenie, co świadczy, że "zawodowcy" albo nie chcą zdradzić swojego warsztatu, albo tylko coś tam ogólnie wiedzą ten temat. Według prof. Beauvois w Kijowie ma się znajdować olbrzymi zbiór dotyczący szlachty niewylegitymowanej. Odnośnie "Archiwum Kaczanowskiego", to na szczęście dowiedzieliśmy się, że jest to zbiór rozproszony, a jego część ma się znajdować w Wilnie?!

Pozdrawiam serdecznie

Robert
marcin_kowal - 09-09-2020 - 07:42
Temat postu:
Link do zrzutki https://zrzutka.pl/64jbck
Pawłowska_Ledke_Elżbieta - 09-09-2020 - 10:43
Temat postu:
marcin_kowal napisał:
Link do zrzutki https://zrzutka.pl/64jbck


Witaj Marcinie!

Zgadzam się z Robertem. Popieram Twoją inicjatywę i dziękuję Ci za nią. Mam nadzieję, że w ślad za nami aktywnie pójdą inni genealodzy-amatorzy. Daj znać o postępach w pracach nad dygitalizacją tego cennego zbioru.

Pozdrawiam serdecznie.

Elżbieta
apszczol - 09-09-2020 - 11:53
Temat postu:
Witam Panstwa!

Specjalnie sie tu zarejestrowalem, aby wyjasnic pare spraw.

1. Fond 966 w CDIAK byl znany od kilku (a moze kilkunastu) lat grupie krakowskich badaczy.
Ta wiedza byla ukrywana przed reszta swiata. Znalezlismy super zrodelko - i tylko my z tego bedziemy korzysac.

2. Zbior ten odkrylem na nowo w czerwcu 2016 r. Przegladajac kolejne jednostki stwierdzilem, iz zawiera on w sobie nie tylko falszywki z biura Kaczanowskiego, ale rekopismienne nieznane wczesniej tomy herbarzy Ignacego Tuczyk-Kapicy oraz Wojciecha Wielądka. A takze wypisy z tych akt grodzkich i ziemskich, ktore poszly z dymem w 1944 r.

3. Na poczatku 2017 roku zorganizowalem wyjazd naukowy do Kijowa, w ktorym oprocz mnie
uczestniczyli prof. Jan Tegowski, dr Tomasz Jaszczolt, dr Grzegorz Ryzewski, dr Andrzej Buczylo, Jan Gradzki i Andrzej Kobylanski.
Ten zespol przejrzal calosc fondu 966 za wyjatkiem kilku jednostek.
To czego nie udalo sie wowczas obejrzec zespolowi (jednostki w zlym stanie) - przejrzalem osobiscie w maju 2017 r. (za zgoda dyrekcji CDIAK).
Wszystkie jednostki opisalismy co do ich zawartosci i rozmiarow.
Owczesne notatki musze pozbierac do kupy i zrobic z tego jednolity inwentarz.

4. Jednostki, ktore wowczas uznalismy za najcenniejsze, zwlaszcza Kapicajana, zostaly w 100% zeskanowane w latach 2018-2019 za pieniadze pozyskane z grantow ministerialnych.
Niestety strona ukrainska nie zezwala na ich powszechne udostepnianie.
Stad materialem tym dysponowac moze tylko powyzszy zespol naukowy.

5. Pozyskany material archiwalny zostal wykorzystany. m. in. przy publikacji Slownika Historyczno-Geograficznego Ziemi Liwskiej, a takze w artykulach Tomasza Jaszczolta zamieszczanych w "Studiach Genealogicznych".

6. Na podstawie anonsow prasowych biura Kaczanowskiego w warszawskiej prasie - udalo sie ustalic,
ze Kaczanowski nabyl cale archiwa Wieladka i Kapicy. W prasie warszawskiej byly tez informacje o sprzedazy tego zbioru po upadku Heroldii KP i smierci Kaczanowskiego.
Glownym nabywca byl hr. Kossakowski z Wojtkuszek. Czesc trafila do Wlodzimierza hr. Platera.

7. Zbior Kaczanowskiego jest obecnie przechowywany w 4 miejscach.
Wynika to z porownania oryginalnego inwentarza z 1860 roku,
z obecnymi zasobami archiwow.
Glowny trzon tego zbioru znajduje sie w CDIAK w Kijowie.
Ciag dalszy to brudnopisy Wieladka w AGAD, ktore zreszta do AGAD trafily po ostatniej wojnie z Kijowa.
Kolejna partia przechowywana jest w Archiwum Puslowskich w Zbiorze Rekopisow BJ w Krakowie - ogladalem osobiscie w 2018 r.,
czesciowo obfotografowalem, ale tego materialu dotad nie opracowalem.
Ostatna partia znajduje sie w Archiwum Narodowym w Krakowie - niektore jednostki ze Zbioru Zygmunta Glogera.

8. Fakt istnienia powyzszego materialu kijowskiego ujawnilem publicznie jesienia 2016 r. podczas konferencji w Brzegu.

Pozdrawiam,
Adam A. Pszczolkowski
Sroczyński_Włodzimierz - 09-09-2020 - 12:03
Temat postu:
"Niestety strona ukrainska nie zezwala na ich powszechne udostepnianie."
Do wyjaśnienia chyba pozostaje czy zgoda jest potrzebna, także uwzględniając wygrane sprawy w ukraińskich sądach.
To, że ktoś twierdzi "nie można" oznacza nie więcej niż "ktoś twierdzi, że nie można"
Do wniosku "nie można" brakuje dowiedzenia "ma prawo zabronić" i na jakiej podstawie.
a może kwestia zezwolenia jest lokalna i dotyczy np rozliczenia grantu lub innych ograniczeń, które nie mają zastosowania teraz lub w innych okolicznościach

istotne: ile stron tego, co można zdigitalizować jest? (Poza jednostkami w fatalnym stanie) - inwentarz da (daje) odpowiedź na to pytanie?
Robert_Kostecki - 09-09-2020 - 12:38
Temat postu:
No proszę, jak pierwsze wpłaty otworzyły konkretną dyskusję w tej sprawie. Osoba fizyczna, żaden tam oficjalny przedstawiciel, uzyskuje zgodę od archiwum na sfotografowanie całego zbioru. Dodatkowo płaci za to, a więc jest dysponentem uzyskanego materiału. Być może archiwum ukraińskie znowu zrobi zastrzeżenia, co do powszechnego udostępniania "Archiwum Kaczanowskiego". Zobaczymy! Jeżeli będzie takie zastrzeżenie, to dysponent będzie udostępniał materiały nie powszechnie. Zainteresowana osoba będzie miała okazję w swoim opracowaniu, nawet opublikowanym w masmediach, powołać się na konkretną sygnaturę akt, a do tej pory nie miała na to możliwości. Czy za to strona ukraińska będzie zakładała pozwy sądowe, każdej z tych osób, tylko dlatego, że nie były osobiście w Kijowie?! Smile
Można wiedzieć, w jakich miejscach oprócz Kijowa i Krakowa oraz prawdopodobnie Wilna, znajduje się jeszcze rozczłonkowane "Archiwum Kaczanowskiego".
apszczol - 09-09-2020 - 12:47
Temat postu:
Odpowiadam.
1. Pieniadze na dotychczasowa digitalizacje nie pochodzily ze srodkow prywatnych, tylko panstwowych.
Na zasadzie umowy.
Kto umow nie dotrzymuje - ten nie wart jest dalszej wspolpracy. Koniec i kropka.

2. Osoba fizyczna uzyskala zgode od archiwum w 2020 r.
W latach poprzednich wygladalo to znacznie inaczej.
Kto nigdy nie byl w CDIAK ten nie zrozumie rezimu, jaki panowal w tym archiwum.
Kazde wejscie i wyjscie wiazalo sie z medlowaniem i okazywaniem paszportu i przepustek - wpierw wojskowemu,
a nastepnie pracownikowi sluzby archiwalnej.
Kazda jednostka wymagala oddzielnych zgod na udostepnienie.
Byl calkowity zakaz fotografowania wlasnym sprzetem.
A kazde zamowienie na reprodukcje wymagalo zebrania podpisow, zgod i kontrasygnat - dyrekcji, pracowni naukowej i buchalterii.

3. Jak ktos nie pracuje w archiwach ukrainskich to z oddali moze miec to wszystko w nosie.
Jak ktos chce korzystac - to musi sie pilnowac.
marcin_kowal - 09-09-2020 - 12:49
Temat postu:
Panu Adamowi bardzo dziękuję za informacje i wyjaśnienia.
Wspierającym za dokonane już wpłaty.

Co do zgody na udostępnianie, wg prawa ukraińskiego nie ma już ograniczeń w tym, czego dowodem są działania Alexa Krakowskiego. Wszystko co fotografuje publikuje na platformie wikisource.
Problemem są wewnętrzne regulaminy archiwów i zwyczaje tam panujące. Ale to temat na osobny wątek.
Sroczyński_Włodzimierz - 09-09-2020 - 12:53
Temat postu:
Dla mnie najbardziej istotny wątek, ale może być osobny:)
Ustalenie "dostała zgodę" a "działała w ramach swobód ogólnych" wiele zmienia. I (choć to zbiór ważny), to wykazanie "zgoda nie jest potrzebna" ma wielokroć większą wagę niż kilkadziesiąt tysięcy skopiowanych stron.

Tak - umów należy dotrzymywać. Ale można je też renegocjować / aneksować - szczególnie przy zmianach o toczeniu prawnych. Normalna rzecz.
Robert_Kostecki - 09-09-2020 - 13:05
Temat postu:
"Jednostki, które wówczas uznaliśmy za najcenniejsze, zwłaszcza Kapicajana, zostały w 100% zeskanowane w latach 2018-2019 za pieniądze pozyskane z grantów ministerialnych." Czyli publicznych?

"Niestety strona ukraińska nie zezwala na ich powszechne udostępnianie". A udostępnianie nie publiczne zainteresowanym obywatelom RP wchodzi w rachubę? Środki ministerialne, to nie biorą się z podatków m.in. osób fizycznych - obywateli RP! Może sponsorem wyjazdu naukowego była jednak osoba prywatna, która wspomogła ministerstwo?

"Stąd materiałem tym dysponować może tylko powyższy zespół naukowy". A, czy ja, skromny obywatel RP, to mogę zwrócić się do tego zespołu naukowego o udostępnienie uzyskanego materiału?

Czy możemy liczyć na szybkie opublikowanie inwentarza do zebranego materiału?

Robert
apszczol - 09-09-2020 - 13:16
Temat postu:
Odpowiadam.

1. Renegocjacje/ annexy, etc. - to dotycza swiata cywilizowanego.
Reszte prosze sobie dopowiedziec.

2. Oczywiscie, ze pieniadze publiczne.
I dzieki tym pieniadzom publicznym Slownik Ziemi Liwskiej jest znakomicie bogatszy w tresci.

3. Poniewaz wchodzilem w sklad tego zespolu - wiec moja odpowiedz jest odmowna.
Dla kazdego kto mnie o to spyta.
I dlatego p. Marcin chce robic wszystko od nowa, zeby na nowych warunkach udostepnic. Za zgoda, jak mam nadzieje, DASU i dyrekcji CDIAK.

4. Skoro pan Marcin chce podjac sie tej pracy - to ja tym bardziej i tym szybciej wroce do materialow z 2016/17.
Przy okazji jego prac - mozna bedzie pewne kwestie niewynotowane wowczas dopracowac.

Adam A. Pszczolkowski
Robert_Kostecki - 09-09-2020 - 14:05
Temat postu:
A, zwrócenie się do ministerstwa polskiego, jako sponsora też będzie odmowne. A, czym postawa grupy badaczy krakowskich różni się od zespołu naukowego? To takie niecywilizowane. Chyba. Oczywiście za Słownik Ziemi Liwskiej dziękujemy.
Smile Sad Smile Sad Smile Sad

Robert

http://www.origo-gen.pl/pdf/2019_Varia_ ... skiego.pdf
Pawłowska_Ledke_Elżbieta - 09-09-2020 - 16:48
Temat postu:
apszczol napisał:
Witam Panstwa!

Specjalnie sie tu zarejestrowalem, aby wyjasnic pare spraw.
...

Pozdrawiam,
Adam A. Pszczolkowski


Dziękuję, Adamie.

Elżbieta
Nowik_Andrzej - 10-09-2020 - 00:27
Temat postu:
marcin_kowal napisał:

Z całym szacunkiem, ale czy odwiedzał Pan Archiwa Ukraińskie? Czy zna Pan regulaminy jakie tam obowiązują ?
Kończę dyskusję bo zmierza donikąd. Zamiast merytorycznie zając się tematem Pan licytuje się na ilość zdjęc jakie Pan wykonuje.

Nie chodziło mi o "licytowanie się" ale o próbę oszacowania pracy, bez uwzględniania dodatkowych czynników, i tak proszę mnie rozumieć.

Robert_Kostecki napisał:
Marcinie, nie przejmuj się. Co prawda jest to Forum PTG, ale to nie znaczy, że jego poszczególni członkowie mają tu jakiś decyzyjny głos i są wyroczniami. (...)
Tyle od lat mówiono z niedopowiedzeniami o przedmiotowym zespole akt, stwarzając nimb tajemniczości,zapewne dla podkreślenia swojej ważności, ale jak przychodzi do konkretów, to zniechęcanie, czyli przysłowiowe "kłody pod nogi". (...) Kiedy zadawałem konkretne pytania na temat miejsc przechowywania takiej zarekwirowanej dokumentacji, to było tylko milczenie, co świadczy, że "zawodowcy" albo nie chcą zdradzić swojego warsztatu, albo tylko coś tam ogólnie wiedzą ten temat.


Mam nadzieję, że nie odnosi się to do mnie, chociaż kontest w tym wątku może to sugerować. Wspomnę tylko, że przed rokiem podałem szczegółowo, o który zespół chodzi, a jesli chodzi o metodologię genealogii, ktorą zajmuję sie od lat, to chętnie dzielę się swoimi ustaleniami na wykładach, podczas warsztatów i w publikacjach.

Bardzo dziękuję Adamowi za cenne wyjaśnienia.

Mam nadzieję, że informacja o zrzutce nie zostanie z tego wątku usunięta, sam zaś od dawna jestem zwolennikiem takiego sposobu procedowania procesu digitalizacji jako najskuteczniejszego w podobnych okolicznościach. Oczywiście bez końca można czekać aż ktoś za własne pieniadze wszystko zrobi albo zrobią to instytucje publiczne, co jest jeszcze mniej prawdopodobne.

Ze swej strony postaram sie w najbliższym czasie opublikować na portalu PTG pierwszy fragment akt z archiwum Józefa Kaczanowskiego, ale o tym w odrębnym wątku.

Andrzej Marek Nowik
Robert_Kostecki - 10-09-2020 - 07:27
Temat postu:
Ej tam, ej tam Panie Doktorze. Czy można prosić w podsumowaniu, w jakich konkretnie miejscach Europy i jakie konkretnie rozproszone zespoły akt "Archiwum Kaczanowskiego" się znajdują?

Pozdrawiam serdecznie

Robert Kostecki
Krystyna.waw - 10-09-2020 - 17:57
Temat postu:
Mam nadzieję, że Marcin i Adam się jakoś dogadają, żeby
- sumienia, umów nie gwałcić
- wielu aktów powtórnie nie dygitalizować
apszczol - 10-09-2020 - 22:20
Temat postu:
Cytat:
Mam nadzieję, że Marcin i Adam się jakoś dogadają, żeby


Na tym polega dogadanie sie, ze trzeba bedzie ponownie digitalizowac.
Ja sluze wiedza. Pan Marcin sluzy swym czasem w Kijowie.

Cytat:
A, czym postawa grupy badaczy krakowskich różni się od zespołu naukowego?


Na tym, ze obecnie wiedza o fondzie 966 jest powszechna.
Mozna o nim dyskutowac i myslec jak legalnie calosc pozyskac i udostepnic.

Cytat:
Z całym szacunkiem, ale czy odwiedzał Pan Archiwa Ukraińskie? Czy zna Pan regulaminy jakie tam obowiązują ?


Bardzo sluszna uwaga Pana Marcina.
I trzeba wiedziec, ze te regulaminy czesto sie zmieniaja,
w zaleznosci od archiwum i jego dyrektora,
Albo od nowych pomyslow DASU (ukrainski odpowiednik naszego NDAP).

Najlepszy i zrealizowany (!) pomysl DASU wygladal tak.
1. Mozna wlasnym sprzetem fotografowac materialy archiwalne, za wyjatkiem materialow opisanych w punktach 2 i 3.
2. Nie mozna fotografowac jednostek, ktore sa grubsze niz 4 cm.
3. Nie mozna fotografowac jednostek, ktore maja inny rozmiar niz A4.
Szach i mat. Smile
Robert_Kostecki - 11-09-2020 - 07:44
Temat postu:
Dla fotografa, ale nie dla skanerologa.
Nowik_Andrzej - 11-09-2020 - 10:33
Temat postu:
Robert_Kostecki napisał:
Czy można prosić w podsumowaniu, w jakich konkretnie miejscach Europy i jakie konkretnie rozproszone zespoły akt "Archiwum Kaczanowskiego" się znajdują?


Jeżeli dobrze rozumiem pytanie, odpowiedź jest w tym wątku:
apszczol napisał:
7. Zbior Kaczanowskiego jest obecnie przechowywany w 4 miejscach.
Wynika to z porownania oryginalnego inwentarza z 1860 roku,
z obecnymi zasobami archiwow.
Glowny trzon tego zbioru znajduje sie w CDIAK w Kijowie.
Ciag dalszy to brudnopisy Wieladka w AGAD, ktore zreszta do AGAD trafily po ostatniej wojnie z Kijowa.
Kolejna partia przechowywana jest w Archiwum Puslowskich w Zbiorze Rekopisow BJ w Krakowie - ogladalem osobiscie w 2018 r.,
czesciowo obfotografowalem, ale tego materialu dotad nie opracowalem.
Ostatna partia znajduje sie w Archiwum Narodowym w Krakowie - niektore jednostki ze Zbioru Zygmunta Glogera.


Andrzej Marek Nowik
Tomasz_Lenczewski - 11-09-2020 - 10:48
Temat postu:
W CDIAK znajdują się tomy rękopiśmienne Herbarza Wielądka. Analiza kilku z nich z wydanym herbarzem wskazuje, że jest to inne dzieło (uzupełniające?). Ładnie oprawione tomy zapisane czytelnym charakterem pisma autora. Zbyt ładnie wyglądały, aby Ukraińska SRR zwróciła je do AGAD w 1958 r. w odróżnieniu od brudnopisów (dziś tzw. Teki Wielądka). Coś musi się jednak znajdować w Wilnie, ponieważ właścicielem spuścizny był S. hr. Kossakowski, jak i część nabył, jak tu było wspomniane W. hr. Plater. Dobrze byłoby, aby podchodzić do tego nie, jak do Archiwum Heroldii czym ten zbiór nie jest tylko materiałów uzupełniających. Wszak są w nim odpisy oryginalnych akt wykorzystywanych przy legitymacjach, notatki genealogiczne, czasem trudne do odczytania. Tak jak notatki Wielądka zawierające różne wersje genealogii rodzin (np. Ostrowskich „herbu Rawicz”).
Robert_Kostecki - 11-09-2020 - 13:34
Temat postu: Poz. 72 w inwentarzu kijowskim do "Archiwum Kaczanowski
Witam,

mam pytanie, które uprzejmie kieruję głównie do znawców tematu Panów: Kowala, Lenczewskiego, Nowika i Pszczółkowskiego, z nadzieją na odpowiedź.
Przeglądając inwentarz, do którego link podał pan Marcin Kowal:
https://drive.google.com/file/d/16f_V53 ... mT12S/view
odkryłem, że pod pozycją nr 72 widnieje wpis dotyczący niejakiego Kosteckiego.
Do tej pory ustaliłem, że wnioski legitymacyjne w Heroldii Królestwa Polskiego złożyło kilku Kosteckich.
Wylegitymowani:
1. Franciszek Jerzy Kostecki (ur. 1758 Tyrawa Wołoska - zm. 1844 Kraków), lekarz, profesor UJ, generalny sztabsmedyk lazaretu polowego przy sztabie Tadeusza Kościuszki, właściciel majątków ziemskich Obrażejowice, Wierzbica i Budziejowice k/Miechowa. Wylegitymowany w 1840 roku w Królestwie Polskim z herbem Prus II.
2. Tomasz Kostecki (ur. 1797 Płock - zm. 1861 Włocławek), chórzysta teatrów warszawskich i opery, aktor, w 1831 roku gwardzista honorowy. Wylegitymowany w 1844 roku w Królestwie Polskim z herbem Rudnica.
3. Alojzy Gonzaga Kostecki (ur. ok. 1803 Kalisz - zm. 1868 Warszawa), prawnik, prokurator, sędzia, członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, nobilitowany w 1844 roku. Wylegitymowany w Królestwie Polskim z herbem Prawina.
4. Piotr Hipolit Kostecki (*14.08.1794 Kaliszu – 26.12. 1859 Wodzisław), lekarz medycyny. W czasie powstania listopadowego, jako lekarz wojskowy, odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari klasy IV. W dniu 17.08.1837 r. złożył w Deputacji Szlacheckiej Guberni Kaliskiej podanie o przyznanie szlachectwa. Otrzymał przyznanie praw szlachectwa osobistego i o upoważnienie do wpisania go do ksiąg szlachty osobistej guberni kaliskiej. W dniu 24.02.1838 r. Deputacja powiadomiła go, że ma prawo prosić o nadanie mu szlachectwa dziedzicznego, lecz powinien w tej sprawie zwrócić się do J. W. Księcia Namiestnika Królestwa”. Brat Alojzego Gonzagi.

Niewylegitymowani:
5. Antoni Napoleon Kostecki (ur. ok. 1807 Kalisz - zm. 1877 Warszawa), urzędnik niższych klas, posesor we wsi Grabowie k/ Widawy. Listy stanu służby z lat 1844-1861 stwierdzają, że „Dowody szlachectwa złożone zostały w Heroldii Królestwa, lecz potwierdzenia jeszcze nie uzyskał". Brat przyrodni Alojzego Gonzagi i Piotra Hipolita.
6. Wincenty Ryszard Kostecki (ur. 1831 Warka - zm. 1868 Elsnerów), urzędnik niższych klas, właściciel majątku ziemskiego Elsnerów k/Warszawy. Przed 1854 rokiem złożył w Heroldii Królestwa Polskiego dowody dawnego szlachectwa z herbem Leszczyc, ale ostatecznie w dniu 23.11.1856 r. uzyskał odmowę.
7. Franciszek Kostecki (*ok. 1791 - zm. 1840 Warka), porucznik WP, burmistrz Lipna, Wyszogrodu i Warki, obywatel ziemski, ojciec wyżej wymienionego Wincentego Ryszarda. W dniu 15.02.1839 r. w Królestwie Polskim uzyskał odmowę przyznania mu praw szlacheckich (AGAD, sygn. 273, s. 60-61, 84).

Wylegitymowani, ale pozbawieni szlachectwa za swoje czyny:
8. Karol Kostecki (*21.10.1805 Lack). W 1827 roku, jako ochotnik, wszedł w szeregi Wojska Polskiego i był kanonierem artylerii pieszej, następnie awansował na podoficera IV klasy w 1 kompanii pozycyjnej artylerii pieszej i został skierowany do Szkoły Bombardierów w Warszawie, gdzie brał aktywny udział w Nocy Listopadowej. W czasie Powstania Listopadowego w dniu 24.12.1830 r. został mianowany na porucznika i walczył w 4 kompanii lekkopieszej. Był odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari nr 109 nadanym 08.03.1831 r. Po upadku powstania przeszedł z gen. Rybińskim do Prus, a potem udał się do Francji. Początkowo, od 18.05.1832 r. przebywał w zakładzie w Avinion, a następnie 18.05.1833 r. został skierowany do Gueret. Zamieszkał w Felletin w departamencie Creuse, gdzie w 04.08.1834 r. potępił Czartoryskiego. W dniu 12.04.1836 r. wrócił do Avinion, gdzie był pisarzem u notariusza. Następnie, przez sześć lat pracował jako niwelator przy budowie Kanału Marsylskiego. W 1848 roku wyjechał z Francji z zamiarem powrotu do rodziny, lecz po przybyciu do Drezna trafił na zamieszki, więc udał się znowu do Francji. W latach 1848-1851 roku przebywał w miejscowości Bastia na Korsyce, skąd napisał do władz carskich o wyrażenie zgody na powrót do kraju. Wywołał tym wszczęcie postępowania, mającego ustalić, jakim majątkiem dysponuje na terenie Królestwa Polskiego, pod kątem późniejszej konfiskaty. W marcu 1853 roku wyjechał do Tuluzy. Korzystając z amnestii wrócił w 1856 roku do Polski, jednak utracił prawa przysługujące stanowi szlacheckiemu (AGAD, sygn. 269, s. 136).

Moje pytanie brzmi - W którym z wymienionych przez Panów miejsc (oczywiście oprócz archiwum kijowskiego i AGAD w Warszawie) mogę jeszcze liczyć na oszukanie dokumentów związanych z legitymacjami ww. Kosteckich, szczególnie tych niewylegitymowanych?

Robert Kostecki

moderacja (elgra)
Zgodnie z Regulaminem proszę zamieszczać posty w odpowiednim, istniejącym już temacie (ikonka "Odpowiedz" zamiast "Nowy temat")
Robert_Kostecki - 11-09-2020 - 21:48
Temat postu: Poz. 72 w inwentarzu kijowskim do "Archiwum Kaczanowski
Czy dobrze podsumowałem?

„Archiwum Kaczanowskiego” jako materiał uzupełniający do akt szczątkowych Heroldii Królestwa Polskiego przechowywanych w AGAD w Warszawie oraz AAD w Poznaniu (sygn. AHKP/01–2Cool. Dokumenty dotyczą 28 rodzin: Celiński AHKP/01 C 32/4 3; Chądzyński AHKP/04 C 43/15 7; Cheliński AHKP/05 C 46/18 8; Chłopecki AHKP/06 C 31/3 7; Chmielewski AHKP/07 C 36/8 1; Chmieliński AHKP/08 C 47/19 4; Chociatowski AHKP/09 ——— 50; Chodkowski AHKP/10 C 38/10 1; Chodylski AHKP/11 C 48/20 1; Chojnacki AHKP/12 C 40/12 9; Choromański AHKP/13 C 41/13 4; Chrzanowski AHKP/14 C 39/11 10; Chyliński AHKP/15 C 42/14 8; Cichoński AHKP/02 C 30/2 10; Cieński AHKP/03 C 37/9 1; Cockerill AHKP/16 C 33/5 3; Cybulski AHKP/17 C 34/6 1; Czajkowski AHKP/18 C 35/7 2; Czarnecki AHKP/19 C 44/16 22; Czarnowski AHKP/20 C 29/1 2; Offmański AHKP/21 O 215/5 6; Okoń AHKP/22 O 214/4 2; Olędzki AHKP/23 O 213/3 1; Oliżarowicz AHKP/24 O 216/6 4; Olszański AHKP/25 —1; Olszewski AHKP/26 O 217/7 11; Osiński AHKP/27 O 211/1 3; Oszkowski AHKP/28 O 212/2 2 — 97.

Biuro Informacyjne Józefa Kaczanowskiego mieściło się w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 415 (w pałacu St. Potockiego, dawniej Lubomirskich) i zostało założone wraz z Janem Glücksbergiem. Kaczanowski nabył całe archiwa Wielądka i Kapicy. Centralna część akt Heroldii Królestwa Polskiego - księgi zawierające streszczenia wywodów szlacheckich - przed wywiezieniem z Warszawy została skopiowana i także znalazła się w archiwum Józefa Kaczanowskiego.

I część „Archiwum Kaczanowskiego” jest przechowywana w zasobie Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy w Kijowie(CDIAK Fond 966 "Колекція документів Департаменту Герольдії Царства Польського". Zawiera nie tylko materiały z biura Kaczanowskiego, ale rękopiśmienne, nieznane wcześniej tomy herbarzy Ignacego Tuczyk-Kapicy oraz Wojciecha Wielądka, a także wypisy z tych akt grodzkich i ziemskich, które spaliły się w 1944 roku.
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/
Kapicajana, zostały w 100% zeskanowane w latach 2018-2019 za pieniądze pozyskane z grantów ministerialnych (inf. A. Pszczółkowski). Porównanie kilku tomów rękopiśmiennych Herbarza Wielądka z wydanym herbarzem wskazuje, że jest to inne dzieło (uzupełniające?). Ładnie oprawione tomy zapisane czytelnym charakterem pisma Wielądka (inf. T. Lenczewski).
opis 1 – Inwentarz. Inwentarz jest dość ogólny. Na początku 2017 roku A. Pszczółkowski zorganizował wyjazd naukowy do Kijowa, w którym oprócz niego uczestniczyli: prof. Jan Tęgowski, dr Tomasz Jaszczołt, dr Grzegorz Ryżewski, dr Andrzej Buczyło, Jan Grądzki i Andrzej Kobylański.
Ten zespół przejrzał całość fondu 966 za wyjątkiem kilku jednostek.
To czego nie udało się wówczas obejrzeć zespołowi (jednostki w złym stanie) – A. Pszczółkowski przejrzał w maju 2017 r. Wszystkie jednostki zostały opisane co do ich zawartości i rozmiarów.
Ówczesne notatki muszę pozbierać i zrobić z tego jednolity inwentarz (inf. A. Pszczółkowski).
https://drive.google.com/file/d/16f_V53 ... mT12S/view
(inf. M. Kowal)

II część „Archiwum Kaczanowskiego” jest przechowywana w zasobie Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, w Zbiorze Rękopisów, Archiwum Pusłowskich – A. Pszczółkowski oglądał w 2018 roku i częściowo sfotografował, ale tego materiału dotąd nie opracował (inf. A. Pszczółkowski).
Sfotografowałem wpisy dotyczące nazwisk na litery S-Ż (sygn. BJ Przyb. 728-729/99) ponieważ nie objął ich herbarz hr. Seweryna Uruskiego, zwykle cytujący wywody przed Heroldią. Ze swej strony postaram sie w najbliższym czasie opublikować na portalu PTG pierwszy fragment akt z archiwum Józefa Kaczanowskiego. Księgi te były prowadzone odrębnie dla poszczególnych liter alfabetu i zawierały numer znajdujący się również na wystawianym dyplomie, imię, nazwisko i herb osoby legitymującej się, jej zawód i gubernię, w której mieszkała, imiona rodziców z nazwiskiem rodowym matki, wyliczenie z imienia wszystkich pokoleń przodków oraz opis podstawowego dokumentu wywodowego (inf. A. M. Nowik).
Dwa lata temu kopiowałem..., ale robiłem tam kwerendę odnośnie interesujących mnie czy znajomych rodzin, a nie całości poszczególnych teczek czy zagadnień, więc to są zaledwie fragmenty luźne z różnych teczek (inf. T. Lenczewski).

III część „Archiwum Kaczanowskiego” jest przechowywana w zasobie AGAD w Warszawie i obejmuje brudnopisy Wielądka, które trafiły tu w 1958 roku z Kijowa.

IV część „Archiwum Kaczanowskiego” jest przechowywana w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie - niektóre jednostki ze Zbioru Zygmunta Glogera (inf. A. Pszczółkowski).

V część „Archiwum Kaczanowskiego” musi się znajdować w Wilnie, ponieważ właścicielem spuścizny był S. hr. Kossakowski oraz W. hr. Plater (inf. T. Lenczewski).

Robert
marcin_kowal - 12-09-2020 - 14:10
Temat postu: Poz. 72 w inwentarzu kijowskim do "Archiwum Kaczanowski
Informacja dla Włodka Wink
"Закон про національний архівний фонд гарантує право самостійно копіювати документи, публікувати ці копії та відтворювати в будь-якому виді на власний розсуд."
Ustawa o Narodowym Funduszu Archiwalnym gwarantuje prawo do samodzielnego kopiowania dokumentów, publikowania tych kopii i powielania ich w dowolnej formie według własnego uznania.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381 ... VTwaM#Text
стаття 20
"Стаття 20. Права користувачів документами Національного архівного фонду

Користувачі документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, мають право:

1) користуватися в читальному залі архівної установи копіями документів з фондів користування, а у разі їх відсутності - оригіналами, якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених законом, а також відповідно до закону користуватися документами обмеженого доступу;

2) отримувати від архівних установ довідки про відомості, що містяться в документах, доступ до яких не обмежено на підставах, визначених законом;

3) за письмовою згодою архівних установ отримувати документи або їх копії в тимчасове користування поза архівними установами;

4) користуватися довідковим апаратом до документів, а за згодою архівних установ - і обліковими документами;

5) виготовляти, у тому числі за допомогою технічних засобів, або отримувати від архівних установ копії документів і витяги з них, якщо це не загрожує стану документів та не порушує авторські та суміжні права, а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівною установою;

6) публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати зміст архівних документів з посиланням на місце їх зберігання і з дотриманням умов, передбачених законодавством.

У разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу, будь-яка фізична особа має право вимагати від архівної установи долучення до цих документів письмового обґрунтованого спростування чи доповнення зазначених відомостей.

{Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом № 534-V від 22.12.2006}

Права користувачів документами Національного архівного фонду, що належать іншим власникам, визначаються власником документів з урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства.

{Частина третя статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012}

Дії посадових осіб архівних установ, що перешкоджають реалізації законних прав користувачів документами Національного архівного фонду, можуть бути оскаржені в порядку підлеглості або у судовому порядку."

ważny dla nas jest punkt 5 i 6.
Sroczyński_Włodzimierz - 12-09-2020 - 14:16
Temat postu:
Wydaje mi się, że jest to ważne nie tylko dla mnie. Tak istotne, że chętnie bym się nie domyślał, ale przeczytał opinie innych osób o brzmieniu (po polsku:) i znaczeniu (6)
публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати зміст архівних документів з посиланням на місце їх зберігання і з дотриманням умов, передбачених законодавством.
marcin_kowal - 12-09-2020 - 14:26
Temat postu:
Ja mogę tylko wskazać działania Alexa i innych genealogów z Ukrainy, którzy teraz bezproblemowo digitalizują i udostępniają zasoby z Ukraińskich archiwów.
Robia to w większości archiwów bez żadnych przeszkód i problemów. Przeszkody jakie napotykają to odmowa użyczenia prądu, nagłe przekazanie zamowionego materiału do renowacji. Czyli złośliwości.
Ale i na to są sposoby.

________

Jeśli chodzi o zbiórkę funduszy na digitalizację, chciałbym abyście mi pomogli nie tylko finansowo.
https://zrzutka.pl/64jbck

Plan na początek

W celu digitalizacji planuję zakup skanera CZUR który po wykonaniu przekażę CDIAK (argument w celu przekonania do współpracy i być może udostępnienia materiału który nie jest udostępniany ze względu na niezadowalający stan fizyczny) poza tym kilka innych sprzętów (dyski, karty pamięci). I fundusz podarunkowy.

To technikalia, w sumie proste bo zależne tylko od zgromadzonych środków. Oceniam, że aby zacząć musze uzbierać minimum 10 000 zł na początek.

Druga sprawa, być może trudniejsza to rozmowy z decydentami (wspomniane przekonanie do współpracy). Tutaj prócz wyzej wspomnianych ewentualnych darowizn, potrzebuję pism polecających, listów otwartych itp.
Zwrócę się do Zarządu PTG o wystosowanie prośby do CDIAK, ale przydałoby się więcej takich pism.
Czy jest sens zwracać się o takowe do np NDAP?
Może środowiska naukowe też takie pisma poparcia mi udzielą ?
Robert_Kostecki - 12-09-2020 - 21:20
Temat postu:
Marcinie,

pamiętaj, ze nie każdy naukowiec jest Dworzaczkiem, czy Kuczyńskim. Sam znam kilka przypadków, gdzie naukowiec korzystając przez całe swoje życie zawodowe ze stanowiska lub pełnionej funkcji - sam, przy pomocy studentów oraz podwładnych - zgromadził kapitalny materiał w postaci wypisów, tłumaczeń, w tym dotarł do unikatów niedostępnych lub nieznanych innym. Kiedy był czynny zawodowo, to "puszył się"na różnych seminariach, sympozjach, konferencjach, itp. rautach jako dysponent, a zainteresowanych laików zbywał byle czym. Potem wynieśli go nogami do Bonifratrów, a żona staruszka wyp... wszystko na fajans. Wniosek jest taki, że publiczność społeczna jako podatnik chciałaby mieć coś z tego, nie tylko w postaci tekstów naukowych rozproszonych po różnych publikatorach, tak naprawdę niedostępnych dla gawiedzi.

Pozdrawiam

Robert
apszczol - 12-09-2020 - 22:53
Temat postu:
Archiwum Wlodzimierza hr. Platera znajdowalo sie w guberni wolynskiej.

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografi ... law-plater
Nowik_Andrzej - 17-09-2020 - 00:33
Temat postu: Re: Poz. 72 w inwentarzu kijowskim do "Archiwum Kaczano
Robert_Kostecki napisał:

Moje pytanie brzmi - W którym z wymienionych przez Panów miejsc (oczywiście oprócz archiwum kijowskiego i AGAD w Warszawie) mogę jeszcze liczyć na oszukanie dokumentów związanych z legitymacjami ww. Kosteckich, szczególnie tych niewylegitymowanych?


Teraz rozumiem pytanie. Akt należy poszukać w instytucjach, które zajmowały się tą sprawy i do których się ewentualnie odwoływano. Które to są? Zalezy od rodzaju odwołania, roku, guberni etc.

Ważne uzupełnienie:
z wykładu w Brzegu w 2018 r. i późniejszej publikacji jednoznacznie nie wynika, czy w Poznaniu jest fragment akt Heroldii czy archiwum Józefa Kaczanowskiego.

Andrzej Marek Nowik
Robert_Kostecki - 23-09-2020 - 20:14
Temat postu:
Tu spis alfabetyczny szlachty:

https://www.antykwariat.wojtowicz.krako ... 9ac365cc67
marcin_kowal - 23-09-2020 - 21:13
Temat postu:
Trwa zbiórka funduszy na digitalizację https://zrzutka.pl/64jbck
Inwentarz kolekcji:
https://drive.google.com/file/d/16f_V53 ... 89-wflLvVA

Moje całkiem amatorskie tłumaczenie inwentarza (skąpego) fondu 966 z CDIAK.

1 Decyzje Heroldii Polski na wnioski szlachty o potwierdzenie szlachectwa 1838 1840
2 Decyzje Heroldii Polski 1839 1842
3 Decyzje Departamentu Heroldii Polski na wnioski szlachty o potwierdzenie szlachectwa 1840 1844
4 Decyzje Departamentu Heroldii Polski na wnioski szlachty o potwierdzenie szlachectwa 1841 1842
5 Decyzje Departamentu Heroldii Polski na wnioski szlachty o potwierdzenie szlachectwa 1842 1847
6 Decyzje Departamentu Heroldii Polski na wnioski szlachty o potwierdzenie szlachectwa 1843 1855
7 Decyzje Heroldii Polski 1847 1850
8 Wykazy szlachty polskiej 1648 XVIII w.
9 Wykazy starych polskich rodów szlacheckich, opis ziemi Łomżyńskiej XVIII w
10 Genealogia Szlachciców Babskich, Oleksińskich, Zaleski i innych XVIII-XIX w
11 Genealogia i kopie dokumentów Szlachciców Glińskich, Bielskich, Nowickich XVIII-XIX w.
12 Genealogia Szlachciców Pilchowskich, Pikarskich, Piłsudskich i innych XVIII-XIX w.
13 Kopie genealogii Szlachciców Chmielewskich, Domańskich, Osowskich, Puchalskich i innych z Metryki Koronnej XVIII w.
14 Genealogia Szlachciców Białkowskich, Sikorskich, Olszewskich i innych z Łomżyńskich Ksiąg Sądowych XVIII-XIX w.
15 Genealogia Szlachciców Skrobockich, Gorłakowskich, Wardzickich i innych XVIII-XIX w.
16 Genealogia Szlachciców Tarnowskich, Tokarskich, Wesołowskich, Wosińskich i innych XVIII-XIX w.
17 Genealogia i wykazy dokumentów oraz dokumenty Szlachciców Goraburdon, Zawadzkich, Wiktorowickich i innych XIX w.
18 Genealogia Szlachciców Zacharkiewiczów, Zakrzewskich, Załuskich i innych XIX w.
19 Genealogia Szlachciców Kaganowskich, Grotowskich, Dobrzawskich XIX w.
20 Genealogia i wykazy dokumentów Szlachciców Korzorskich, Borkowskich, Sawickich i innych XIX w.
21 Genealogia Szlachciców Kozakowskich, Kosteckich, Jurkiewiczów i innych XIX w.
22 Genealogia Szlachciców Kochalińskich, Larkowskich, Libiszewskich i innych XIX w.
23 Genealogia i wykazy dokumentów Szlachciców Leszczyńskich, Szamowskich, Skryńskich XIX w.
24 Genealogia Szlachciców Majewskich, Michalskich, Malinowskich i innych XIX w.
25 Genealogia Szlachciców Sadowskich, Sapieh, Skorzewskich, Sosnowskich i innych XIX w.
26 Wywody i wykazy dokumentów Szlachciców Cichowskich, Karasiów, Chodkowskich i innych XIX w.
27 Genealogia Szlachciców Kraińskich, Kraskowskich, Lipińskich, Druckich i innych. lata 10-20 XIX w.
28 Genealogia Szlachciców Maszkowskich, Młockich, Nowakowskich i innych 1816 1818
29 Genealogia Szlachciców Karskich, Miklaszewskich, Przedeckich i innych 1821
30 Genealogia i wykazy dokumentów Szlachciców Grombczewskich, Rasukich, Nieszkowskich i innych XIX x.
31 Genealogia i dokumenty potwierdzające prawa do szlachectwa Szlachciców Rostowskich, Raczkowskich, Rejtarowskich i innych 1862 1819
32 Wykazy szlachty zatwierdzonej przez Heroldię Polski do stanu szlacheckiego XVIII-XIX w.
32a Wykaz i listy
33 Wykaz szlachty zatwierdzonej do stanu szlacheckiego przez Komisję Wileńską 1798 1799
34 Alfabetyczny wykaz szlachty zapisanej w Herbarzach Duńczewskiego i Kuropatnickiego 1838
35 Spis szlachty zapisanej do stanu szlacheckiego przez Heroldię Polski 1838 1862
36 Oryginały i kopie dokumentów przedstawianych Heroldii, cześć I. XVI-XIX w.
37 Oryginały i kopie dokumentów przedstawianych Heroldii, cześć II. XVI-XIX w.
38 Wykazy dokumentów, dokumenty i kopie dokumentów przedłożonych Heroldii. XVI-XIX w.
39 Dokumenty i kopie dokumentów przedłożonych Heroldii część I. XVI-XIX w.
40 Dokumenty i kopie dokumentów przedłożonych Heroldii część II. XVI-XIX w.
41 Wykazy dokumentów i dokumenty szlachty, mieszczan i innych przedłożone Heroldii 1607 1812
42 Dokumenty Szlachciców Bro..rskich przedstawione Heroldii. XVII-XVIII w.
43 Dokumenty szlacheckie przedłożone Heroldii. XVII-XVIII w.
44 Wykazy wywodów szlachty przedstawione Heroldii. XVII-XVIII w.
45 Wywody i wykazy dokumentów Szlachciców Gadomskich, Gorowskich, Grobowskich i innych zamieszczone w księgach departamentu Heroldii, część I. XVII-XVIII w.
46 Wywody i wykazy dokumentów Szlachciców Mioduszewskich, Skarżyńskich, Szypułkowskich i innych zamieszczone w księgach departamentu Heroldii, część II. XVII-XVIII w.
47 Kopie dokumentów i dokumenty szlachty przedstawione Heroldii. XVII-XIX w.
48 Wykazy dokumentów i dokumenty szlachty, mieszczan i innych przedstawione Heroldii. XVII-XVIII-XIX w.
49 Akty Łuckiego, Krzemienieckiego, Wlodzimierskiego i innych grodzkich sądów. XVIII w.
50 Dokumenty złożone przez szlachtę do Heroldii dla potwierdzenia szlachectwa. XVIII w.

cdn
spraw jest niemal 200.
Robert_Kostecki - 24-09-2020 - 13:47
Temat postu:
Marcinie, rewelacja dla tych, którzy nie znają języka rosyjskiego. Widzę z tego tłumaczenia, że przeoczyłem pod pozycją 21 jakiś Kosteckich. Ciągle mam nadzieję, że może Kosteccy uwzględnieni pod numerami 21 i 72, to moi krewni?!

Bardzo dziękujemy Marcinie i pozdrawiamy wszystkich pozostałych dobrej woli w tej sprawie, w szczególności PP. Pszczółkowskiego i Nowika.

Robert

Poz. 42 - dot. Bromierskich
marcin_kowal - 24-09-2020 - 15:02
Temat postu:
marcin_kowal napisał:
Trwa zbiórka funduszy na digitalizację https://zrzutka.pl/64jbck
Inwentarz kolekcji:
https://drive.google.com/file/d/16f_V53 ... 89-wflLvVA

Moje całkiem amatorskie tłumaczenie inwentarza (skąpego) fondu 966 z CDIAK.

1 Decyzje Heroldii Polski na wnioski szlachty o potwierdzenie szlachectwa 1838 1840
2 Decyzje Heroldii Polski 1839 1842
3 Decyzje Departamentu Heroldii Polski na wnioski szlachty o potwierdzenie szlachectwa 1840 1844
4 Decyzje Departamentu Heroldii Polski na wnioski szlachty o potwierdzenie szlachectwa 1841 1842
5 Decyzje Departamentu Heroldii Polski na wnioski szlachty o potwierdzenie szlachectwa 1842 1847
6 Decyzje Departamentu Heroldii Polski na wnioski szlachty o potwierdzenie szlachectwa 1843 1855
7 Decyzje Heroldii Polski 1847 1850
8 Wykazy szlachty polskiej 1648 XVIII w.
9 Wykazy starych polskich rodów szlacheckich, opis ziemi Łomżyńskiej XVIII w
10 Genealogia Szlachciców Babskich, Oleksińskich, Zaleski i innych XVIII-XIX w
11 Genealogia i kopie dokumentów Szlachciców Glińskich, Bielskich, Nowickich XVIII-XIX w.
12 Genealogia Szlachciców Pilchowskich, Pikarskich, Piłsudskich i innych XVIII-XIX w.
13 Kopie genealogii Szlachciców Chmielewskich, Domańskich, Osowskich, Puchalskich i innych z Metryki Koronnej XVIII w.
14 Genealogia Szlachciców Białkowskich, Sikorskich, Olszewskich i innych z Łomżyńskich Ksiąg Sądowych XVIII-XIX w.
15 Genealogia Szlachciców Skrobockich, Gorłakowskich, Wardzickich i innych XVIII-XIX w.
16 Genealogia Szlachciców Tarnowskich, Tokarskich, Wesołowskich, Wosińskich i innych XVIII-XIX w.
17 Genealogia i wykazy dokumentów oraz dokumenty Szlachciców Goraburdon, Zawadzkich, Wiktorowickich i innych XIX w.
18 Genealogia Szlachciców Zacharkiewiczów, Zakrzewskich, Załuskich i innych XIX w.
19 Genealogia Szlachciców Kaganowskich, Grotowskich, Dobrzawskich XIX w.
20 Genealogia i wykazy dokumentów Szlachciców Korzorskich, Borkowskich, Sawickich i innych XIX w.
21 Genealogia Szlachciców Kozakowskich, Kosteckich, Jurkiewiczów i innych XIX w.
22 Genealogia Szlachciców Kochalińskich, Larkowskich, Libiszewskich i innych XIX w.
23 Genealogia i wykazy dokumentów Szlachciców Leszczyńskich, Szamowskich, Skryńskich XIX w.
24 Genealogia Szlachciców Majewskich, Michalskich, Malinowskich i innych XIX w.
25 Genealogia Szlachciców Sadowskich, Sapieh, Skorzewskich, Sosnowskich i innych XIX w.
26 Wywody i wykazy dokumentów Szlachciców Cichowskich, Karasiów, Chodkowskich i innych XIX w.
27 Genealogia Szlachciców Kraińskich, Kraskowskich, Lipińskich, Druckich i innych. lata 10-20 XIX w.
28 Genealogia Szlachciców Maszkowskich, Młockich, Nowakowskich i innych 1816 1818
29 Genealogia Szlachciców Karskich, Miklaszewskich, Przedeckich i innych 1821
30 Genealogia i wykazy dokumentów Szlachciców Grombczewskich, Rasukich, Nieszkowskich i innych XIX x.
31 Genealogia i dokumenty potwierdzające prawa do szlachectwa Szlachciców Rostowskich, Raczkowskich, Rejtarowskich i innych 1862 1819
32 Wykazy szlachty zatwierdzonej przez Heroldię Polski do stanu szlacheckiego XVIII-XIX w.
32a Wykaz i listy
33 Wykaz szlachty zatwierdzonej do stanu szlacheckiego przez Komisję Wileńską 1798 1799
34 Alfabetyczny wykaz szlachty zapisanej w Herbarzach Duńczewskiego i Kuropatnickiego 1838
35 Spis szlachty zapisanej do stanu szlacheckiego przez Heroldię Polski 1838 1862
36 Oryginały i kopie dokumentów przedstawianych Heroldii, cześć I. XVI-XIX w.
37 Oryginały i kopie dokumentów przedstawianych Heroldii, cześć II. XVI-XIX w.
38 Wykazy dokumentów, dokumenty i kopie dokumentów przedłożonych Heroldii. XVI-XIX w.
39 Dokumenty i kopie dokumentów przedłożonych Heroldii część I. XVI-XIX w.
40 Dokumenty i kopie dokumentów przedłożonych Heroldii część II. XVI-XIX w.
41 Wykazy dokumentów i dokumenty szlachty, mieszczan i innych przedłożone Heroldii 1607 1812
42 Dokumenty Szlachciców Bromierskich przedstawione Heroldii. XVII-XVIII w.
43 Dokumenty szlacheckie przedłożone Heroldii. XVII-XVIII w.
44 Wykazy wywodów szlachty przedstawione Heroldii. XVII-XVIII w.
45 Wywody i wykazy dokumentów Szlachciców Gadomskich, Gorowskich, Grobowskich i innych zamieszczone w księgach departamentu Heroldii, część I. XVII-XVIII w.
46 Wywody i wykazy dokumentów Szlachciców Mioduszewskich, Skarżyńskich, Szypułkowskich i innych zamieszczone w księgach departamentu Heroldii, część II. XVII-XVIII w.
47 Kopie dokumentów i dokumenty szlachty przedstawione Heroldii. XVII-XIX w.
48 Wykazy dokumentów i dokumenty szlachty, mieszczan i innych przedstawione Heroldii. XVII-XVIII-XIX w.
49 Akty Łuckiego, Krzemienieckiego, Wlodzimierskiego i innych grodzkich sądów. XVIII w.
50 Dokumenty złożone przez szlachtę do Heroldii dla potwierdzenia szlachectwa. XVIII w.

cdn
spraw jest niemal 200.

marcin_kowal - 30-09-2020 - 13:31
Temat postu:
Zebrane w całość informacje jakie udało mi się uzyskać nt fondu 966 są już na stronie kwartalnika More Maiorum i w najnowszym numerze
https://www.moremaiorum.pl/archiwum-kac ... B8j9bJS_KI
Robert_Kostecki - 02-10-2020 - 07:37
Temat postu:
Wystarczy przejrzeć zasoby, chociażby tego Forum, żeby zorientować się, jak duży procent obywateli Polski ma szlacheckie korzenie, zarówno "po mieczu" jak i "po kądzieli". Wiemy z literatury przedmiotu, że chociażby w samym tylko Królestwie Polskim, czyli części będącej pod zaborem rosyjskim, z uwagi na nie sprostanie ostrym wymogom ukazu carskiego, około 280 tyś. osób utraciło przywileje przysługujące stanowi szlacheckiemu. Marcin podjął się trudnego zadania, które upubliczni kapitalne dla sprawy materiały. Z uwagi na hipotetycznie duże zainteresowanie, jednak nie podąża za nim kwota datków. Myślę, że dla dobra genealogii, nawet osoby niezainteresowane mogłyby coś tam "ściepnąć".

Pozdrawiam

Robert

______
Archiwum Kaczanowskiego - digitalizacja
Zbiórka funduszy https://zrzutka.pl/64jbck
Nowik_Andrzej - 03-10-2020 - 15:24
Temat postu: Re: Poz. 72 w inwentarzu kijowskim do "Archiwum Kaczano
Robert_Kostecki napisał:
Czy dobrze podsumowałem?

„Archiwum Kaczanowskiego” jako materiał uzupełniający do akt szczątkowych Heroldii Królestwa Polskiego przechowywanych w AGAD w Warszawie oraz AAD w Poznaniu (sygn. AHKP/01–2Cool. Dokumenty dotyczą 28 rodzin: Celiński AHKP/01 C 32/4 3; Chądzyński AHKP/04 C 43/15 7; Cheliński AHKP/05 C 46/18 8; Chłopecki AHKP/06 C 31/3 7; Chmielewski AHKP/07 C 36/8 1; Chmieliński AHKP/08 C 47/19 4; Chociatowski AHKP/09 ——— 50; Chodkowski AHKP/10 C 38/10 1; Chodylski AHKP/11 C 48/20 1; Chojnacki AHKP/12 C 40/12 9; Choromański AHKP/13 C 41/13 4; Chrzanowski AHKP/14 C 39/11 10; Chyliński AHKP/15 C 42/14 8; Cichoński AHKP/02 C 30/2 10; Cieński AHKP/03 C 37/9 1; Cockerill AHKP/16 C 33/5 3; Cybulski AHKP/17 C 34/6 1; Czajkowski AHKP/18 C 35/7 2; Czarnecki AHKP/19 C 44/16 22; Czarnowski AHKP/20 C 29/1 2; Offmański AHKP/21 O 215/5 6; Okoń AHKP/22 O 214/4 2; Olędzki AHKP/23 O 213/3 1; Oliżarowicz AHKP/24 O 216/6 4; Olszański AHKP/25 —1; Olszewski AHKP/26 O 217/7 11; Osiński AHKP/27 O 211/1 3; Oszkowski AHKP/28 O 212/2 2 — 97.


Wracam do tematu: przy okazji tej dyskusji warto zbadać i ustalić, czy akta z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu są częścią akt Heroldii Królestwa Polskiego.

Andrzej Marek Nowik
Robert_Kostecki - 03-10-2020 - 16:07
Temat postu: Re: Poz. 72 w inwentarzu kijowskim do "Archiwum Kaczano
Panie Doktorze,

wydaje się, że dopiero wtedy, kiedy zespół ludzi (bo nie wyobrażam sobie pracy tylko jednej osoby) ogarnie całość dokumentacji związanej z hasłem Heroldia Królestwa Polskiego, wówczas będzie można przeprowadzić prace porównawcze. Natomiast cieszy fakt, że coś się konkretnie ruszyło w tej sprawie. I nie chodzi tu o środowisko naukowców oraz zawodowych poszukiwaczy, ale korzyści i wiedzę dla pospolitego genealoga amatora. Wiemy, że przez dziesiątki lat po II WŚ egzystował pogląd, że wraz ze spaleniem się w 1944 roku AGAD w Warszawie przepadła na zawsze lwia część zgromadzonych tam informacji. Piszę celowo informacji, a nie dokumentów, bo jak się w ostatnich latach ujawnia - dużą część informacji można odtworzyć.

Robert Kostecki
Tomasz_Lenczewski - 03-10-2020 - 17:13
Temat postu: Re: Poz. 72 w inwentarzu kijowskim do "Archiwum Kaczano
Myślę, że na porównanie przyjdzie czas kiedy zaczną być publikowane ocalałe wypisy z akt Heroldii Królestwa Polskiego z całych istniejących wtedy teczek. Takie rzeczy robiono przed wojną i w czasie okupacji (np. Miłosz Gembarzewski utrzymujący się podczas okupacji z genealogii ...)
Robert_Kostecki - 03-10-2020 - 18:02
Temat postu: Re: Poz. 72 w inwentarzu kijowskim do "Archiwum Kaczano
Pamiętajmy o Bonifratrach. Zaraz mi się przypomina tekst przedwojennej bajeczki dla dzieci - Józio spłynął był do morza (bo był niegrzeczny i spadł do rzeczki z kładeczki)... Ale o tym węgorze tylko wiedzą, ale one cicho siedzą. Smile

Rodzina Gembarzewskich na kartach historii Polski pojawia się na przełomie
XVII i XVIII w. Pieczętowała się herbem Abdank. W poszukiwaniu informacji
o historii rodu szczególnie pomocny jest Polski Słownik Biograficzny. W zasobach Biblioteki Narodowej znajdziemy także niewielki zbiór materiałów
rodziny Gembarzewskich (prawdopodobnie tylko częściowo ocalony z pożogi powstania warszawskiego), który przed wojną znajdował się w Bibliotece
Ordynacji Krasińskich. Zawiera on m.in. rękopiśmienne drzewo genealogiczne rodziny (https://wceo.wp.mil.pl/y/pliki/rozne/2019/07/WBBS_2018.pdf).
Tomasz_Lenczewski - 03-10-2020 - 20:18
Temat postu: Re: Poz. 72 w inwentarzu kijowskim do "Archiwum Kaczano
Miłosz Gembarzewski, brat monarchisty Leszka, pracował w AGAD niemal do wybuchu powstania warszawskiego, na zlecenie różnych rodzin m.in. Zembrzuskich
chołoniewski - 06-10-2020 - 21:20
Temat postu: Do Pana Marcina
Panie Marcinie ,chciałbym wspomóc finansowo Pana działania .Proszę o podanie danych .
Jurek
Bozenna - 06-10-2020 - 21:24
Temat postu: Do Pana Marcina
Aj ! do ktorego Pana Marcina?
Jakie dzialania?
Pozdrawiam,
Bozenna
marcin_kowal - 06-10-2020 - 21:27
Temat postu: Do Pana Marcina
Witam, jeśli to o mnie chodzi to będę wdzięczny za darowiznę na projekt digitalizacji zbioru 966 w CDIAK w Kijowie "Archiwum Kaczanowskiego"
https://zrzutka.pl/64jbck

można wpłacać bezpośrednio ze strony lub tradycyjnie (jako metodę płatności wybieramy przelew tradycyjny).


Indywidualny numer konta tej zrzutki

32 1750 1312 6880 5843 6309 4387 skopiuj

Odbiorca

Zrzutka.pl sp. z o. o.
al. Karkonoska 59
53-015 Wrocław

https://zrzutka.pl/64jbck/wplac/przelew/wydrukPDF
marcin_kowal - 15-10-2020 - 08:59
Temat postu: Do Pana Marcina
W związku z COVID czytelnia w CDIAK pracuje w bardzo ograniczonym zakresie.

Mimo tego, że czytelnia jest dość duża równocześnie może w niej przebywać 4 osoby i w związku z tym dostępność bardzo ograniczono.
Obowiązują zapisy na miejsce, czas oczekiwania to na dzień dzisiejszy 2 miesiące. Praca tylko przez 3 i poł godziny dziennie (9:30-13:00 lub 13:30-17:00).
https://cdiak.archives.gov.ua/chytalnyi_zal.php

W tym momencie mam potwierdzenie rezerwacji na :
25 listopad
2 grudnia
7 grudnia
8 grudnia
10 grudnia
codziennie wysylam zamówienie i rezerwację na kolejne dni.

poza tym cały czas obowiązuje regulamin czytelni a co za tym idzie ilość udostępnionego materiału jest ograniczona do 10 spraw na jeden dzień i nie więcej jak 1000 kart.
piotr_nojszewski - 16-10-2020 - 01:05
Temat postu: Do Pana Marcina
Odniosę się troszkę do pytania co zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
Widziałem kawałek. A to co widziałem wygląda jak korespondencja kierowana do Heroldii Królestwa Polskiego.
Ale nie są to bardzo obszerne dokumenty i traktowałbym je raczej jako ciekawe ale uzupełniające.
Robert_Kostecki - 19-10-2020 - 11:50
Temat postu: Do Pana Marcina
Raczej ciekawe, albo nieciekawe - to mało ważne. Podobnie jak rozważanie, czy są autentycznym fragmentem akt po byłej HKPol., czy też nie. Stanowią istotny element w sprawie "odtworzenia" akt HKPol. Oczywiście, w niczym nie zastąpią teczek wywodowych, ale...

Pozdrawiam

Robert

P.S.

A licznik zrzutki, tak jakoś zatrzymał się.
______
Archiwum Kaczanowskiego - digitalizacja
Zbiórka funduszy https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 25-11-2020 - 15:05
Temat postu: Do Pana Marcina
Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę podziękować wszystkim wspierającym mój projekt digitalizacji zasobów fondu 966 w CDIAK Kijów. Tym którzy wpłacili darowizny i tym, którzy w inny sposób pomagają zdobyć te środki.
Na chwilę obecną wartość zbiórki to niemal 5800 zł.
Plan był taki, żeby do końca listopada zebrać minimum 10 000 zł. Kwota ta pozwoliłaby rozpocząć moje prace. Nie udało się tego dokonać, ale jeden z darczyńców zobowiązał się do pokrycia tej brakującej kwoty - za co z całego serca dziękuje !!!!. Dzięki temu dziś fotografowałem pierwsze materiały.
Sprawy 1-3 (wykonałem 1500 zdjęć).
Udostępniono mi także sprawę 4 ale z powodu ograniczeń czasowych (regulamin pozwala na tylko 3 i pół godziny pracy) nie udało się jej sfotografować (następnym razem).
Są to Rezolucje Heroldii. Indeks wpisów pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Efekty moich prac zostaną udostępnione dla wszystkich, bezpłatnie po ukończeniu tego projektu. Do tego czasu materiał w formie surowej bedę udostępniał wspierającym, których, jeśli są zainteresowani proszę o wiadomość email na adres gorbaczow[AT]gmx.net

To jest początek prac, przede mną mnóstwo materiału do sfotografowania i sporo kosztów do poniesienia, dla tego tez proszę o wsparcie finansowe poprzez przekazanie darowizny na ten cel:
https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 26-11-2020 - 20:47
Temat postu: Do Pana Marcina
A może znajdą się osoby chętne do pomocy przy opracowywaniu zdobytego materiału ?
O ile sam Inwentarz obiecał stworzyć Pan Adam Pszczółkowski, to warto byłoby same indeksy z poszczególnych spraw przerobić na wersję cyfrową. O ile nie znajdzię się chętny to ja sam kiedyś to zrobię Smile
Wydaje mi się, ze samo opisanie i zinwentaryzowanie tego zbioru to niezły materiał na naukową publikacje Wink
Robert_Kostecki - 26-11-2020 - 20:59
Temat postu: Do Pana Marcina
Marcinie, to my dziękujemy bardzo, że postanowiłeś zająć się tą sprawą, bo to będzie tzw. krok milowy dla całej rzeszy zainteresowanych. Może i mam tendencje do "rozdrapywania ran", ale muszę tu powiedzieć też kilka gorzkich słów. Od 1944 roku istniał pogląd, co do bezpowrotnego utracenia tego, co kryło się pod pojęciem Heroldia Królestwa Polskiego. Nawet wysokiej klasy naukowcy tak uważali, co być może wynikało z ich literalnego podejścia do tematu - akta po byłej Heroldii Królestwa Polskiego prawie doszczętnie spłonęły, w rozumieniu tego, co było przechowywane w AGAD w Warszawie - koniec kropka. Przeciętny amator genealog, ale pasjonat, był utrzymywany przez kilkadziesiąt lat właśnie w takiej beznadziejności i nie jeden objawienia nie doczekał. Jednak niewielka grupka osób doskonale wiedziała, że wiele rzeczy można odtworzyć, bo dysponowała tzw. warsztatem. Jedni z tych dysponentów bezinteresownie zabierali "tajemnicę" do grobu, inni czerpali korzyści z tej wiedzy, jeszcze inni cedzili ją na różnego rodzaju sympozjach dostępnych tylko dla grupki osób. Wiem po sobie, że dopiero wtedy, kiedy nabyłem już pewną wiedzę tematyczną i po raz kolejny na przestrzeni wielu lat "osaczałem" danego dysponenta, wówczas łaskawie coś tam ujawniał, tak jakby nie mógł tego zrobić dużo wcześniej. Ale poniekąd to rozumiem, bo jest to z pogranicza biznesu i życzliwości. Okazało się jednak, że nie wszystko jest stracone. Przejście widać gołym okiem, po Twoim deklaracyjnym wpisie. Raptem "rozwiązały się języki". Mam tylko nadzieję, że teraz współpraca fachowców pójdzie w kierunku "pro publico bono".

Pozdrawiam

Robert
marcin_kowal - 26-11-2020 - 21:18
Temat postu: Re: Do Pana Marcina
Robert_Kostecki napisał:
Marcinie, to my dziękujemy bardzo, że postanowiłeś zająć się tą sprawą, bo to będzie tzw. krok milowy dla całej rzeszy zainteresowanych. Może i mam tendencje do "rozdrapywania ran", ale muszę tu powiedzieć też kilka gorzkich słów. Od 1944 roku istniał pogląd, co do bezpowrotnego utracenia tego, co kryło się pod pojęciem Heroldia Królestwa Polskiego. Nawet wysokiej klasy naukowcy tak uważali, co być może wynikało z ich literalnego podejścia do tematu - akta po byłej Heroldii Królestwa Polskiego prawie doszczętnie spłonęły, w rozumieniu tego, co było przechowywane w AGAD w Warszawie - koniec kropka. Przeciętny amator genealog, ale pasjonat, był utrzymywany przez kilkadziesiąt lat właśnie w takiej beznadziejności i nie jeden objawienia nie doczekał. Jednak niewielka grupka osób doskonale wiedziała, że wiele rzeczy można odtworzyć, bo dysponowała tzw. warsztatem. Jedni z tych dysponentów bezinteresownie zabierali "tajemnicę" do grobu, inni czerpali korzyści z tej wiedzy, jeszcze inni cedzili ją na różnego rodzaju sympozjach dostępnych tylko dla grupki osób. Wiem po sobie, że dopiero wtedy, kiedy nabyłem już pewną wiedzę tematyczną i po raz kolejny na przestrzeni wielu lat "osaczałem" danego dysponenta, wówczas łaskawie coś tam ujawniał, tak jakby nie mógł tego zrobić dużo wcześniej. Ale poniekąd to rozumiem, bo jest to z pogranicza biznesu i życzliwości. Okazało się jednak, że nie wszystko jest stracone. Przejście widać gołym okiem, po Twoim deklaracyjnym wpisie. Raptem "rozwiązały się języki". Mam tylko nadzieję, że teraz współpraca fachowców pójdzie w kierunku "pro publico bono".

Pozdrawiam

Robert

Dzięki za miłe słowo.
Co do meritum, to ja powiem tak....
Jak możemy wymagać żeby nas szanowano, skoro sami nie szanujemy swojej przeszłości ? Dla paru groszy ukrywamy, pozwalamy sądzić że coś nie istnieje. ech....
Robert_Kostecki - 30-11-2020 - 22:17
Temat postu:
W RGIA w Sankt Petersburgu, fond 1343, opis 38 - znajdują się teczki wywodowe szlachty Królestwa Polskiego z lat 1868-1916 (z dokumentacją odnoszącą się do wywodów z lat 1836-1867). O tym, że były z lat 1868-1916, to wiadomo, bodajże od czasu ukazania się artykułu śp. prof. Kuczyńskiego. Natomiast informacja podana (w nawiasie) przez pana Pszczółkowskiego, to chyba dla większości badaczy amatorów nowość. Tak na marginesie, to do czasu "zawieszenia" na stronach internetowych wykazów szlachty wylegitymowanej w poszczególnych guberniach, to akurat takim indeksem nazwisk dla Królestwa Polskiego (i chyba dalej dla tego terenu administracyjnego w carskiej Rosji) było opracowanie Łukomskiego pt. "Spis rodów Królestwa Polskiego zatwierdzonych w szlachectwie z herbami niewniesionymi do Najwyżej Zatwierdzonego Herbarza", Sankt-Petersburg 1912. Data wydania sugeruje, że być może ujęte są tu rodziny wylegitymowane w latach 1868-1911, ale znowu sam tytuł sugeruje, że raczej nie. Tak, czy inaczej, materiałów "odtworzeniowych" w temacie HKPol. przybywa.

Robert
Robert_Kostecki - 01-12-2020 - 22:21
Temat postu:
AAD w Poznaniu, Chojnacki, sygn. AHKP/12:
- Pismo dotyczące szlachectwa Józefa Choromańskiego, skierowane do Kaczanowskiego, utrzymującego Kantor Informacyjny w Warszawie.
- List Kaczanowskiego prawdopodobnie do Józefa Choromańskiego z 24.04.1855.
- Pismo Kaczanowskiego do Heroldii Królestwa Polskiego z roku 1861 w imieniu nieletnich Chojnackich.

"Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu" - mgr Joanna Lubierska
https://www.youtube.com/watch?v=fGiTd2iM45k
Sroczyński_Włodzimierz - 01-12-2020 - 23:15
Temat postu:
więcej w
http://www.wtg-gniazdo.org/forum/viewto ... mp;t=17508
marcin_kowal - 02-12-2020 - 20:56
Temat postu:
Dziś kolejne 2 sprawy
966-1-4 (Rezolucje Heroldii) i 966-1-9 (wydaje się to brudnopisem do herbarza, na początku spis szlachty Inflanckiej, poźniej wykazy starożytnych rodów szlacheckich i na końcu spisy parafii i wsi w ich skład wchodzących - Ziemia Łomżyńska)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Niestety w popołudniowej sesji (od 14 do 17.30) jakość oświetlenia spowodowała złą jakość fotografii. Wszystko dzisiejsze będzie do powtórki.
Robert_Kostecki - 02-12-2020 - 21:23
Temat postu:
Dzięki uprzejmości jednego z badaczy, otrzymałem kopię zawartości jednostki nr 21 z "Archiwum Kaczanowskiego" przechowywanego w archiwum kijowskim, w części dotyczącej Kosteckich. Okazało się, że jest to jednostronicowy dokument, na którym są wyrysowane dwa drzewka pokoleniowe dotyczące rodzin Kosteckich wylegitymowanych z herbem Prus 2 i herbem Rudnica.

Około połowy 90. lat XX wieku zwróciłem się do prof. Błażeja Śliwińskiego z UG, który opublikował m.in. pracę pt. "Lisowie Krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci", Gdańsk 1993, o wyrażenie opinii na temat zebranych przeze mnie informacji dotyczących rodziny Kosteckich h. Prus 2. Profesor zauważył, że w wywodzie brakuje jednego pokolenia. Miał rację, ponieważ owe brakujące pokolenie zawiera wspomniane drzewko. Natomiast tych danych nie zawierały herbarze oraz inne tematyczne spisy i wykazy. Dodatkowo z otrzymanego dokumentu wynika, że Jakub ze Szczaworyża wskazany w herbarzu A. Bonieckiego jako antenat Kosteckich h. Leszczyc, to notoryczny Prus. Takie przypuszczenie miałem od dawna, ponieważ Szczaworyż leży w bliskości Kostek, gniazda Kosteckich, z których mieli pochodzić Kosteccy h. Prus 2. To oczywiście żadne dowody, gdyż równie dobrze Jerzy Franciszek Kostecki wylegitymowany w Królestwie Polskim z herbem Prus 2, mógł być potomkiem Leszczyców. Wiemy, jak to z tymi herbami bywało.

Poniekąd istnienie Kosteckich h. Leszczyc uwiarygodnia wywód Kosteckich h. Rudnica. Z materiałów Kaczanowskiego wynika, że Tomasz Kostecki wylegitymowany z herbem Rudnica był wnukiem Tomasza, który w 1768 roku był nobilitowany z herbem Leszczyc odmieniony. Można zauważyć, że w historii nobilitacji zdarzały się przypadki, kiedy uszlachceni otrzymywali odmianę herbu, który używała "stara" rodzina tego samego nazwiska. Być może były to przywrócenia dawnego szlachectwa, ale skąd tu herb Rudnica? Drzewko pokoleniowe Kosteckich h. Rudnica jest wzbogacone u Kaczanowskiego o antenata, którego nie znajdziemy w herbarzach. O ile nie jest to fałszywa informacja, to dopisek " zr: 1786 z Akt Mielnickich" przy Marcinie, ojcu wylegitymowanego, daje jakiś punkt zaczepienia do dalszych poszukiwań.

Zapewne każda jednostka będzie zawierać innego rodzaju dane, które będą też różnie odczytywane, ale na pewno dobrze jest już wcześniej zgromadzić pewien materiał poglądowy. Przy tym zorientowałem się, że "Archiwum Kaczanowskiego" zawiera oryginalne dokumenty HKPol. lub ich kopie uwiarygodnione, ponieważ nie podejrzewam, żeby Kaczanowski podrabiał podpisy urzędników.

Robert
Nowik_Andrzej - 02-12-2020 - 23:14
Temat postu:
Robert_Kostecki napisał:
AAD w Poznaniu, Chojnacki, sygn. AHKP/12:
- Pismo dotyczące szlachectwa Józefa Choromańskiego, skierowane do Kaczanowskiego, utrzymującego Kantor Informacyjny w Warszawie.
- List Kaczanowskiego prawdopodobnie do Józefa Choromańskiego z 24.04.1855.
- Pismo Kaczanowskiego do Heroldii Królestwa Polskiego z roku 1861 w imieniu nieletnich Chojnackich.

"Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu" - mgr Joanna Lubierska
https://www.youtube.com/watch?v=fGiTd2iM45k


Opublikowane do tej pory informacje o tym zbiorze wskazują raczej, że nie są to fragmenty akt Heroldii Królestwa Polskiego (zbiór został błędnie rozpoznany).

Andrzej Marek Nowik
marcin_kowal - 08-12-2020 - 16:02
Temat postu:
Z Archiwum Kaczanowskiego, sprawa
CDIAK 966-1-49
Akta Łuckie, Krzemienieckie, Włodzimirskie i inne Wołyńskie
odpisy, wypisy z Ksiąg Ziemskich i grodzkich - indeks nazwisk
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
CDIAK 966-1-50
Wyciągi starożytne częsc 2
jak wyżej, dotyczące różnych ziem
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
marcin_kowal - 10-12-2020 - 23:03
Temat postu:
Przede wszystkim dziękuję wszystkim donatorom i prosze o kolejne darowizny. Każda, nawet drobna wpłata pomaga.
Postępy w digitalizacji prezentuje przede wszystkim w tym temacie i na grupach genealogicznych na FB.
Podczas prac przy digitalizacji fondu 066 z CDIAK, czyli Archiwum Kaczanowskiego spotkam sie z kilkudziesięcioma sprawami oznaczonymi jako NFS. Czyli "niezadowalający stan fizyczny". Takie sprawy nie są udostępniane z powodu złego stanu ksiag (zgnite, porwane, połamane). Robie co tylko moge by uzyskac zgodę na sfotografowanie zwłaszcza tych materiałów.
966-1-49
Archiwum Kaczanowskiego ciąg dalszy.
NFS
"Zły Stan Fizyczny" księgi - czyli nie jest do udostępniania.
Takich ksiąg w tej kolekcji jest kilkadziesiąt.
Tym razem sie udało uzyskac zgodę na digitalizację.
Karty księgi porwane, połamane, zgnite i rozpadajace sie przy obracaniu.
Prawdopodobnie ostatni raz zostały udostępnione (chyba że trafia na listę do renowacji).
Naprawdę bałem sie dotykać kilku arkuszy!
Dla tego prośba o wspomożenie moich działań dotacjami. Być może to jedyna szansa by zdigitalizować ten zasób.
Każda wpłata, nawet drobna, pomaga.
https://zrzutka.pl/64jbck

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
marcin_kowal - 14-12-2020 - 18:54
Temat postu:
Rezolucje Heroldii
CDIAK 966-1-5
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
CDIAK 966-1-6
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Genealogie i dokumenty klientów Kantoru Informacyjnego Józefa Kaczanowskiego
CDIAK 966-1-21
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
CDIAK 966-1-72
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
sbasiacz - 14-12-2020 - 21:11
Temat postu:
marcin_kowal napisał:
Z Archiwum Kaczanowskiego, sprawa
CDIAK 966-1-49
Akta Łuckie, Krzemienieckie, Włodzimirskie i inne Wołyńskie
odpisy, wypisy z Ksiąg Ziemskich i grodzkich - indeks nazwisk
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
CDIAK 966-1-50
Wyciągi starożytne częsc 2
jak wyżej, dotyczące różnych ziem
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

w 966-1-49 znalazłam nazwisko Bukar, akurat ta strona jest niezbyt czytelna i nie jestem pewna numerków, czy po 73. jest 83.87. a po 121. jest 159.?
i co dalej można z tym zrobić, będą te akta? a jakie to lata?
z góry dziękuję za info
marcin_kowal - 14-12-2020 - 22:09
Temat postu:
sbasiacz napisał:
marcin_kowal napisał:
Z Archiwum Kaczanowskiego, sprawa
CDIAK 966-1-49
Akta Łuckie, Krzemienieckie, Włodzimirskie i inne Wołyńskie
odpisy, wypisy z Ksiąg Ziemskich i grodzkich - indeks nazwisk
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
CDIAK 966-1-50
Wyciągi starożytne częsc 2
jak wyżej, dotyczące różnych ziem
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

w 966-1-49 znalazłam nazwisko Bukar, akurat ta strona jest niezbyt czytelna i nie jestem pewna numerków, czy po 73. jest 83.87. a po 121. jest 159.?
i co dalej można z tym zrobić, będą te akta? a jakie to lata?
z góry dziękuję za info

Na kartach 18, 71, 73, 83, 87, 97, 115, 121, 139 i 164 występuje nazwisko Bukar. Są to wypisy z Ksiąg ziemskich i grodzkich.

Po ukończeniu digitalizacji całego zbioru będzie on ogólnodostępny. Do tego czasu pdf z poszczególnymi sprawami udostępniam wspierającym moje przedsięwzięcie.
Robert_Kostecki - 16-12-2020 - 09:56
Temat postu:
Dziękujemy Marcinie za podjęcie tego trudu i czekamy na ukończenie digitalizacji całego zbioru. Ciekawe, że w inwentarzu rękopiśmiennym pod jednostką 72 widnieje nazwisko Kostecki (chyba, że błędnie odczytałem), a w indeksie do akt już nie. Przejrzałem pobieżnie zawartość jednostki nr 72 i wydaje się, że faktycznie nic tam o Kosteckich nie ma. Są tylko wzmiankowane Kostki w powiecie węgrowskim, jako własność Święckich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_%C5%9Awi%C4%99cki

Pozdrawiam

Robert
marcin_kowal - 16-12-2020 - 21:15
Temat postu: Re: Do Pana Marcina
marcin_kowal napisał:
Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę podziękować wszystkim wspierającym mój projekt digitalizacji zasobów fondu 966 w CDIAK Kijów. Tym którzy wpłacili darowizny i tym, którzy w inny sposób pomagają zdobyć te środki.
Na chwilę obecną wartość zbiórki to niemal 5800 zł.
Plan był taki, żeby do końca listopada zebrać minimum 10 000 zł. Kwota ta pozwoliłaby rozpocząć moje prace. Nie udało się tego dokonać, ale jeden z darczyńców zobowiązał się do pokrycia tej brakującej kwoty - za co z całego serca dziękuje !!!!. Dzięki temu dziś fotografowałem pierwsze materiały.
Sprawy 1-3 (wykonałem 1500 zdjęć).
Udostępniono mi także sprawę 4 ale z powodu ograniczeń czasowych (regulamin pozwala na tylko 3 i pół godziny pracy) nie udało się jej sfotografować (następnym razem).
Są to Rezolucje Heroldii. Indeks wpisów pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Efekty moich prac zostaną udostępnione dla wszystkich, bezpłatnie po ukończeniu tego projektu. Do tego czasu materiał w formie surowej bedę udostępniał wspierającym, których, jeśli są zainteresowani proszę o wiadomość email na adres gorbaczow[AT]gmx.net

To jest początek prac, przede mną mnóstwo materiału do sfotografowania i sporo kosztów do poniesienia, dla tego tez proszę o wsparcie finansowe poprzez przekazanie darowizny na ten cel:
https://zrzutka.pl/64jbck


CDIAK 966-1-1 nazwiska których dotycza Rezolucje Heroldii (klienci Biura Informacyjnego):
Biesiadowski Alexander
Bielski Jerzy
Bereznicki Felix
Bagieński Ludwik po Andrzeju
Borycki Leon
Bielski Jerzy
Budziszewski Józef, Tomasz, Michał, Ignacy, Stanisław, Jan
Bartold Marcin
Babiński Mateusz
Bukowski Jan Nepomucen
Bielski Jerzy
Bańkowski Jan
Broniewicz Jakób
Babiński Wincenty
Babiński Franciszek i Gaspary
Babiński Jakób
Babiński Józef Grzegorz, Ludwik
Broniewicz Jakób
Brodzki Ludwik
Bogucki Eugieniusz
Bernatowicz Ignacy
Białkowski Władysław
Chrzanowski Tadeusz
Chrzanowski Stanisław
Chrzanowski Wincenty
Chrzanowski Jan
Chrzanowski Wojciech
Cywiński Szymon
Ciszewski Felix
Ciszewski Felix
Ciszewski Walenty
Chmielowski Tomasz
Chojnacki Adam
Czerznicki Jan Rafał i Stanisław
Choromański Józef
Chodkowski Wiktor
Czapski Maxymilian
Czarniawski Michał
Cholewicki Xawery
Chajęcki Ludwik
Cywiński Justyn
Chobrzyński Wojciech
Celiński Antoni
Chorzewski Paweł
Czechowiczowa Julia
Czaplicki Franciszek
Cywiński Justyn
Dębiński Maciej
Dębiński Maciej
Dmochowski Alexander i Antoni
Dymowski Jakób
Dzieliński Dominik i Stanisław
Dąbrowski Stefan
Dabiecki Józef
Dmochowski Alexy
Danielewicz Konstanty
Dobrzelewski Wincenty i Józef
Drągowski Józef
Drągowski Jakób
Drągowski Antoni
Drągowski Antoni
Dragowski Leon Ignacy i Justyn
Drągowski Jan
Dmochowski Antoni
Dzieliński Stanisław i Dominik
Dzwonkowski Jan
Falęcki Leonard
Gąsowski Franciszek
Głogowski Norbert Alexander Onufry
Głogowski Konstanty, Petronela i Stanisław Grzegorz
Grekowski Mikołaj
Gasecki Ignacy
Gaszyński Józef
Guzowski Michał
Gutowski Józef
Grodzicki Wincenty i Józef
Grodzicki Józef Tomasz
Grabowski Ignacy
Grąbczewski Felix
Grodzki Apolinary Sylwester
Gaszyński Alexander
Gaszyński Józef
Gierkowski Sylwester
Gązowski Franciszek
Grochowski Franciszek
Grzebski Jan
Golian Józef
Grodzki Apolinary
Grabowski Stefan Hyppolit
Gołębiowski Łukasz
Głogowski Norbert Konstanty Stanisław Jan
Grodzicki Wincenty i Józef
Grodzki Paweł
Gązowski Franciszek Karol
Grabowski Ignacy i Kazimierz
Gawroński Franciszek
Humięcki Antoni
Jastrzębski Franciszek Karol
Jarocki Józef
Józefowicz Mustafa
Jasieński Rafał
Józefowicz Maciej Alexander i Amurat
Janicki Teodor
Janicki Wawrzyniec
Jasieński Rafał
Kobyliński Michał
Kraszkowski Piotr
Karczewski Franciszek
Kraiewski Teofil Łukasz Piotr
Kłobukowski Michał
Kisielewski Wincenty
Kiwerski Andrzej
Kowalski Lucyan
Kaczanowski
Kossakowski Walenty
Koszobudzki Felicyan
Kulesza Maciej i Michał
Kulikowski Erazm Onufry
Koćmierowski Franciszek
Kochnowski Stanisław
Kisielewski Piotr
Karpiński Gabryel
Klimaszewski Antoni Bartłomiej i Jan
Karpiński Bogumił
Kochnowski Stanisław
Kłobukowski Emilian
Klimaszewski Bonifacy
Koeppen Dorota
Kaczanowski Józef
Lipiński Józef
Lipiński Józef
Lisicki Roman
Lipski Józef
Lityński Tomasz
Laskowski Piotr
Łochowski Karol Leonard
Łochowski Tomasz Paweł
Milewski Tadeusz
Mierzejewski Antoni
Magnuski Jan
Mroczek Jacenty
Malinowski Felicyan
Mioduszewski Aleksander
Moszczeński Stanisław
Moszczeński Stanisław
Maleszewski Tomasz
Modrzewski Polikarp
Nestorowicz Jan Teofil
Niewęgłowski Ignacy
Nowicki Józef
Olszewski Bartłomiej
Olszewski Bartłomiej
Olszewski Marcin
Olszewski Bartłomiej
Paszkowski Leonard
Pisarski Maciej
Przyłuski Ludwik
Polanowski Alexander
Przeciszewski Franciszek i Ludwik
Przeciszewski Kazimierz
Puławski Wojciech
Podczaski Teodor i Felix
Rakowiecki Wincenty
Radoszewski Wincenty Boxa
Rzeczkowska Maryanna
Rakowiecki Wincenty
Rembowski Franiszek
Rudnicki Jan
Rzeczkowska Maryanna
Rutkowski Antoni
Rzepecki Ignacy
Radziewicz Felix
Radzieiowski Rafał
Ratayski Walentyn
Smoleński Ignacy
Swieżawska Karolina Józefa
Swiątkowski Hyacynt
Sarnecki Walenty
Sławiński Wincenty
Sławiński Jan
Sławiński Jan
Skotnicki Ignacy
Sarnecki Walenty
Swiątkowski Jacek
Swiątkowski Hyacynt
Smoleński Józef
Swięcicka Eleonora
Trębicki Jan
Tchorzewski Franciszek
Trębicki Jan
Ulatowski Stanisław
Woyno Idzi, Jan, Karol
Wilczkowski Dominik
Wądołowski Józef
Witwicki Mikołaj
Wierzbicki Jóżef Kalasanty
Wierzbicki Marcin
Wolański Jan
Władych Adolf
Woyciechowski Marcin
Zieliński Józef
Zelechowski Jan
Zeleżyński Marcin
Zawadzki Onufry

Sprawa CDIAK 966-1-2 nazwiska których dotycza Rezolucje Heroldii (klienci Biura Informacyjnego):
Lp wg Inwentarza Nazwisko i imię Karta
1 Gorecki Walenty 6-7
2 Paszkowicz Alexander 8
3 Czarniawski Michał 9-10
4 Wrociński Franciszek 11-12
5 Kamieński Hipolit Wojciech Piotr Marcin Spiridion i Józef 13-14v
6 Żaczkowski Jan Walenty 15-16
7 Żaczkowski Walenty 17-18
8 Zeleżyński Marcin 19-20
9 Lipka Tomasz 21-22
10 Abramowicz Ignacy 23
11 Jarmoliński Maciej i Fabian 24
12 Jarmoliński Maciej i Fabian 25
13 Zarzecki Emilian i Jan 26-27
14 Prądzyński Sebastyan 28
15 Kowalski Lucyan 29-30
16 Zajączkowski Wincenty Alexander brak
17 Janikowski Józef Longin 31
18 Gronkowski Fabian brak
19 Trzeciecki Józef 32
20 Rayzacher Marcin 33-34
21 Zaleska Maryanna z Łaszczów 35-36
22 Grabowski Kazimierz 37
23 Bonisławski Ludwik 38-39
24 Kobylinski Stefan 40-41
25 Chłopecki Jan Kanty 42-43
26 Żmijewski Józef Andrzej Mateusz Piotr 44-45
27 Maleszewski Tomasz po Macieju 46-47
28 Wereszczyński Jakób 48-49
29 Suchocki Ludwik 50-51
30 Czarnecki Andrzej Ludwik 52-53
31 Rapacki Wojciech i Ignacy 54-55
32 Rapacki Alexander 56-57
33 Smoliński Michał Józef 58-59
34 Wąsowski Marcin 60-61
35 Gruszecki Jan 62-63
36 Arnd Alexander 64-65
37 Radkiewicz Ignacy 66-67
38 Radzikowski Tomasz 68-69
39 Jaworski Wincenty a Paulo 70
40 Jaworski Wincenty Ferraryusz 71
41 Masłowski Franciszek 72
42 Stypułkowski Ignacy 73-74
43 Remiszewski Felix 75-76
44 Chotkowski Wiktor 77-78
45 Noiński Jan 79-80
46 Grądzki Stanisław 81-82
47 Kamieński Maxymilian 83-84
48 Tarasowicz 85
49 Babiński Mateusz 86-87v
50 Kobylinski Franciszek 88-89
51 Sożański Jerzy 90-91
52 Burghard Bonawentura 92-93v
53 Leński Alexander 94-95
54 Kalicki Józef 96-97
55 Dekański Adam 98-99
56 Rzączyński Józef 100-101
57 Buczeń Jacenty 102
58 Wituski Alexander 103
59 Nowicki Ignacy 104-105
60 Gołęberski Stanisław 106-106v
61 Chrzanowski Józef 107
62 Kruszewski Stanisław 108-108v, 112a
63 Królikowski Antoni 109-109v
64 Kępiński Roman 110
65 Wojciechowski Adam 111
66 Michałowski Nikodem 112
67 Czernik Antoni 113
68 Kalinowski Jakub 114
69 Kisielewski Wincenty 115-116
70 Seifert Karol Adolf 117
71 Apanowicz Cyprian 118
72 Piechowski Jan Wincenty i Dominik Jan Nepomucen 119
73 Sokołowski Chryzostom 120-121
74 Dębski Wojciech 122-123
75 Polkowski Ignacy 124-125
76 Krasuski Adam Andrzej 126-127
77 Straszewicz Kacper 128
78 Zakrzeński Felix 129-130
79 Wiśniewski Józef 131
80 Wykowski Karol 132
81 Ulatowski Franciszek Felix 133
82 Kraiewski Seweryn i Ignacy 134
83 Zabrocki Wojciech 135-136
84 Sadkowski Józef 137-138
85 Kłopotowski Antoni 139-140
86 Kłopotowski Stanisław 141-142
87 Lipiński Józef i Jan 143-144
88 Parol Maciej i Jan 145-146
89 Łyszkiewicz Tekla Marya 147
90 Wąsowski Jacenty 148-149
91 Niewiarowski Klemens 150-151
92 Wojewódzki Karol 152-153
93 Ziembliński Szymon 154-155
94 Kraszewski Jan 156-157
95 Wojakowski Józef 158-158v
95a Grekowski Mikołaj 159
96 Hreczyna Ignacy 160-161
97 Zgorzelski Felix i Ignacy 162-163
98 Szelągowski Jan i Kacper 164-165
99 Michalicki Tomasz 166-167
100 Szkultecki Antoni 168-169
101 Gorzechowski Jan 170-171
102 Niwiński Jan 172-173
103 Jakutowicz Tomasz 174-175
104 Lewicki Kacper 176-177
105 Bielski Jerzy 178-179
106 Krzymowski Jan Ignacy 180-180v
107 Borowski Wacław Andrzej 181-182
108 Zdzitowiecki Apolinary 183-184
109 Nowakowski Urban i Stanisław 185-186
110 Wagner Gustaw 187-188
111 Prusiecki Stanisław i Bolesław 189-190
112 Grabowski Józef 191-192
123 Przyłuski Stanisław 193-194
124 Czyżewski Marcin 195
125 Czyżewski Jan 196
126 Wolski Ignacy Sylwester 197
127 Tarnowski Stanisław Wojciech 198
128 Żurkowski Maxymilian 199
129 Gołemberski Stanisław 200-200v
130 Wróblewski Kamil Marcin Korneliusz (3 imion) 201-202
131 Grabowski Onufry 203
132 Biesiadowski Alexander 204
133 Nowosielski Franciszek 205
134 Bagieński Ludwik 206
135 Babiński Grzegorz 207
136 Babiński Jakób 208
137 Gorecki Ignacy 209
138 Szczepanowski Józef 210-211
139 Grąbczewski Felix 212-213
140 Skoczyński Stanisław 214-215
141 Baczyński Walerian brak
142 Borycki Leon 216
143 Olszewski Wojciech 217-217v
144 Gołębiowski Łukasz 218
145 Jaszowski Józef 219-219v
146 Zołtowski Grzegorz 220
147 Jabłoński Jakób 221
148 Sowiński Józef 222
149 Stanowski Józef 223-224
150 Stanowski Ludwik 225-226
151 Waśniewski Jan 227-228
152 Malinowski Ignacy 229-230
153 Ratajski Walenty 231-232
154 Straszewicz Kacper i Alexander 233-233v
155 Pęczkowski Józef Kalasanty brak
156 Skotnicki Ignacy 234-234v
157 Waleszyński Julian Konstanty i Michał 235-236
158 Brocki Antoni 237-238
159 Repliński Marcin 239-240
160 Waśniewski Józef i Wawrzyniec 241-242
161 Grzebski Jan 243-244
162 Mrozowski Stanisław 245-246v
163 Goniewski Antoni i Stanisław 247-248
164 Zimnoch Hipolit i Cyprian 249-250
165 Radwański Kazimierz 251-252v
166 Horoszewicz Antoni 253-254
167 Krasuski Leon 255-256
168 Jaskułd Antoni Karol Joachim 258
169 Bajer Maciej 259-260
169 Smoliński Józef 257
170 Zygart Konstanty Tytus Wojciech 261-262
171 Kubiński Ignacy 263-264
172 Gumowski Jan 265
173 Todtleben Leopold Augustyn 266-267
174 Jabłoński Jakób 268-269
175 Zieliński Piotr 270-271
176 Humięcki Antoni 272-273
177 Wierzbicki Ludwik Józef 274
178 Brzeziński Franciszek Jan 275-275v
179 Kownacki Józef Kajetan 2 imion 276
180 Kosiński Karol Teodor 277
181 Bielski Jerzy brak
182 Mioduszewski Józef 278-279
183 Mioduszewski Jan po Michale 280-280v
184 Stypułkowski Ignacy Andrzej 281-282
185 Gliński Jan 283
185 Sosnowski Ludwik 284-285
186 Wrześniowski Fabian i Ludwik 286-287
187 Kobyliński Franciszek 288
188 Borycki Leon 289
189 Zakrzewski Piotr 290
190 Karwowski Antoni 291
191 Milewska Monika 292-293v
192 Jabłoński Jakób 294-294v
193 Reich Konstanty 296-297
194 Kurzątkowski Alexander Franciszek 298
195 Byczkowski Bartłomiej 299-300
196 Herniczek Franciszek 301


Sprawa CDIAK 966-1-3 nazwiska których dotycza Rezolucje Heroldii (klienci Biura Informacyjnego):
Biernacki Mikołaj
Burghard Karol
Bogusz Franciszek
Bartoszewski Felix
Baczyński Waleryan
Bereźnicki Felicyan
Borowski Wacław
Borkowski Xawery
Bartoszewski Felicyan Paweł
Białkowski Dominik
Bukowiecki Tomasz
Brześciański Franciszek
Babiński Ludwik Wincenty i Józef
Brzeziński Józef
Bitkowski Alexander Konstanty
Baczyński Waleryan
Bzowski Kajetan
Boelke Samuel
Bankowski Jan Nepomucen
Babiński Jakób
Bakiera Wojciech
Bakiera Wojciech
Bietkowski Ignacy
Cieszkowski Józef
Chmieleński Tomasz
Chmielowski Tomasz
Czyżewicz Józef
Chrzanowska Maryanna
Czyżewski Marcin
Dalecki Jan
Dęby Jan
Dzikowski Jan
Drewnowski Józef
Druszkowski Waleryan
Filipowicz Edward Alexander
Fabochowski Floryan
Gumowski Jan
Grabowski Wojciech
Gawroński Franciszek
Gutowski Józef
Głębocki Auxenty
Gumiński Józef
Gąsiorowski Wincenty
Grekowski Mikołaj Alexander
Haraziński Józef
Hussarzewski Teodor
Janicki Teodor Marcin
Jaskułd Antoni Karol Joachim
Jaskowski Jan Nepomucen
Jesko Norbin
Jastrzębski Franciszek
Kulikowski Nikary
Krasuski Adam Andrzej
Kobyliński Szymon
Kłopotowski Stefan
Kłopotowski Jan
Kowalski Lucyan
Korytkowski Kazimierz
Kalecki Kazimierz
Krotkiewski Kajetan Antoni Roman
Kryczyńska Maryanna
Kwiatkowski Jan Franciszek
Klimontowicz Kajetan
Kwiatkowski Jan
Klimaszewski Marcin
Klukowski Klemens
Krzymowski Alexander
Klimontowicz Kajetan
Koskowski Wincenty
Kruger Antonina
Koszarski Kazimierz
Krosnowski Romuald
Kumelski Hieronim
Kuncewicz Salomea
Korpaczewski Michał
Księski Stanisław
Kobyliński Stefan
Lewicki Kacper
Leniecki Dominik
Lechowicz Karolina
Lipka Ludwik
Liwski Stanisław
Lewiński Antoni
Lipiński Tomasz po Baltazarze
Łapczyński Felix
Łapczyński Antoni
Maleszewski Tomasz i Teodor
Miklaszewski Kazimierz
Maruszewski Seweryn
Michalicki Tomasz
Mierzejewski Antoni
Masłowski Franciszek Xawery
Miński Antoni
Milewski Edward
Milewski Edward
Mandecki Stefan
Mikułowski Ignacy
Niesiołowski Stanisław i Franciszek
Niesiołowski Stanisław
Niemiera Piotr
Nieszkowski Wilhelm Karol
Nieszkowski Wilhelm
Napiórkowska
Niesiołowski Stanisław
Nowakowski Władysław Tomasz
Nieszkowski Wilhelm
Obrębski Paweł
Ostrowski Alexander
Ostrorog Henryk
Obrębski Paweł
Orłowska Ewa
Otkiewicz Romuald
Podbielski Ludwik
Pogonowski Jan
Polkowski Józef
Pogonowski Jan
Przesmyski Paweł
Puchalska Teressa
Puchalska Teressa z Kunów
Parys
Pogorzelski Józef
Przewoski
Radkiewicz Felix
Ratayski Walenty
Radomyski Ludwik
Rodkiewicz Fabian
Ropelewski Konstanty
Romiszewski Piotr
Remiszewski Piotr
Rożyński Michał
Rylski Paweł
Remiszewski Ignacy
Rau Józef
Słupecki Józef Franciszek
Skoczyński Stanisław
Strzelecki Kajetan
Seyfert Karol Adolf
Starzyński Sylwester
Skarzyński Jan
Smoniewski Stanisław
Sierpiński Michał
Świezyński Hieronim
Śląski Andrzej
Skoczyński Stanisław
Sobocki Jan
Szarewicz Wojciech
Szymborski Adam
Szczepanowski Józef
Skrzyszewski Ludwik
Smiłowski Jan
Sobocki Jan i Walenty
Siedliski
Skorupski Stanisław
Stypułkowski Seweryn Kazimierz
Smolski Wincenty
Smitkowski Alexander
Smiłowski Jan
Sierakowski Kazimierz
Tymowski Julian
Tymowski Julian
Trzaskowski Alexy
Turowska Pelagia
Tottleben Leopold
Turowska Pelagia
Wilczkowski Dominik
Wierzchowski Franciszek
Walter Mateusz
Wychowski Władysław
Wierzbicki Jan
Wujakowski Józef
Wessel Adam
Wenda Gracyan
Wieszczycki Leon
Wielecki Błażey
Wasiutyński Leonard Wojciech i Hermogenes
Zakrzewski Bartłomiej
Zieliński Józef Antoni
Zdzitowiecki Apolinary
Zawadzki Stanisław
Zygler Ludwik i Teodor
Zeleżyński Marcin
Zelkowski Jan Nepomucen i Piotr
Zabierzewski Tomasz
Żarnowski Franciszek
Zyliński Paweł
Zdziarski Felix

Sprawa CDIAK 966-1-4 nazwiska których dotycza Rezolucje Heroldii (klienci Biura Informacyjnego):
Bakura Wojciech
Bartold Józef
Białkowski Antoni
Biesiadowski Alexander
Bońkowski Jan
Bońkowski Karol
Borucki Józef
Borycki Leon
Brudziński Jacenty
Brzeziński Józef
Buczeń Jacenty
Bukowski Jan i Józef
Bukowski Józef
Bukowski Józef Kazimierz
Burski Tomasz
Chmieliński Kazimierz Adam i Kornel
Chobrzyński Wojciech
Cholewicki Xawery
Chrzanowski Ignacy Kajetan
Chrzanowski Józef
Chrzanowski Józef i Anna
Ciepielowski Tomasz
Ciepielowski Tomasz
Cieszkowski Antoni
Cieszkowski Józef
Cywiński Justyn
Czajkowski Teofil
Czapiewski Jan
Czechowicz Julia
D…biecki Józef
Dmochowski Alexy
Dobrzański Józef
Dobrzański Józef
Druszkowski Ignacy
Dymowski Jakób
Dymowski Jakób
Falęcki Leonard
Gadomski Stanisław
Gadomski Stanisław
Gawroński Franciszek
Gąsecki Ignacy
Gąsiorowski Wincenty
Gerowski Sylwester
Gnoiński Michał Józef
Gojski Maciej i Józef
Gosławski Wincenty
Górecki Ignacy
Górecki Jan
Górecki Józef
Grabowska Celestyna z Turczyńskich
Grodzki Franciszek
Grotowski Franciszek i Tomasz
Gumiński Konstanty
Jabłoński
Jankowski Antoni Kazimierz
Jański Seweryn
Jarmund Kazimierz
Jaszowski Józef
Jerzmanowski Felix
Kalinowski Dominik Mateusz
Kalinowski Julian
Kamiński Alexander
Kamiński Stanisław
Karasiński Andrzej
Karczewski Franciszek
Karczewski Franciszek
Karpiński Gabryel
Kasprzycki Jakób
Kawecki Antoni
Kępiński Walenty
Klimaszewski Marcin
Kłobukowski Michał
Kobierzycki Paweł Antoni Napoleon
Kocięcki Ludwik
Kornaszowski Jan Alexander
Koszutski Hipolit Jacek
Kownacki Ludwik
Kozłowski Romuald
Krajewski Ignacy i Seweryn
Krauze Wawrzyniec i Adam
Kretowicz Pius Brunon Jan
Krolikowski Antoni Bazyli
Kruger Antonina
Kruszewski Stanisław
Krzęciewski Jan
Kulczycki Józef
Kulikowski Nikazy
Lassota Ignacy
Ligowski Zygmunt
Lipiński Józef
Lubowidzki Antoni
Łapczyński Ignacy
Łuczaj Jan
Łuczaj Mikołaj Tomasz
Łukaszewicz Józefat
Makowski Franciszek
Makowski Franciszek Xawery
Makowski Józef
Makowski Wiktor
Malinowski Franciszek
Markowski Krzysztof
Mijakowski Wincenty Ferraryusz
Miński Antoni
Modrzewski Polikarp
Morawski Hieronim Sabin
Moszczeński Stanisław
Nassalski Franciszek
Niewiadowski Kazimierz Ludwik
Niwiński Gabryel Józef
Nowosielski Franciszek
Omęta Paweł
Orpiszewski Konstanty
Ostrzeniewski Filip
Paczek pv Raczyńska z Wiktorów Józefa
Paszkowski Leon
Pieńkowski Michał
Podbielski Ludwik
Podczaski Dyonizy Franciszek
Podczaski Felix
Pogonowski Onufry
Porębiński Stanisław
Prądzyński Sebastyan
Przeszkodziński Antoni
Przybyszewski Klemens
Radoszewski Wincenty
Radziejowski Rafał
Radzimińska Honorata z Idzikowskich
Radzimiński Franciszek
Radzimiński Jacenty Jan
Radzimiński Kajetan
Rakowiecki Wincenty
Raszyński Andrzej Alojzy
Remiszewski Piotr i Ignacy
Romanowski Filip
Romiszewski Hipolt Ludwik Wincenty
Ropelewski Konstanty
Rudiger Bernard Fryderyk
Rumiński Antoni
Rutkowski Antoni
Rutkowski Józef
Rychter Alexander
Rzewuski Paweł
Rzewuski Paweł
Skarzyński Jan
Skorski Franciszek Teodor
Skorupski Stanisław Michał i Dyonizy
Słupecki Jóżef
Smoleński Michał Paweł/Józef
Sowiński Jóżef
Sowiński Jóżef
Srzednicki Wincenty Walerian
Starzyński Sylwester
Studziński Alexander
Stypułkowski Ignacy Andrzej
Suchoccy (małoletni)
Sulikowski Konstanty
Suski Jan Kanty
Szczęsnowicz Jan
Szpotański Kazimierz
Śliwiński Antoni
Śliwiński Hyacynt
Śmiechowski Antoni i Józef
Świdziński Felix
Taszycka Klara
Tąkiel Michał
Tchorzewski Franciszek
Trębicki Jan
Trębicki Jan
Trębicki Jan
Turski Teodor Jóżef i Wincenty Wiktor
Tuszowski Sylwester
Tymowski Julian
Ulatowski Rafał Seweryn
Ulatowski Tomasz
Umiński Władysław
Wanert August
Wasilkowski Stanisław Pius
Wasiutyński Leonard Wojciech Józef Marcin
Wierciński Woyciech
Wiktorowa Józefa
Wilczkowski Dominik
Wiśniewski Ludwik
Wojakowski Alexander
Wojcicki Kazimierz
Wojciechowski Kazimierz
Wojewódzky Józef
Wojtkowski Felix
Wolski Antoni
Wolski Sylwester Ignacy Kacper
Woyciechowski Michał
Wyszomirski Maciej
Xięski Stanisław
Zabierzowski Tomasz
Zagajewski Ignacy Kazimierz
Zakrzewski Walenty Piotr i Tomasz
Zawadzki Onufry
Zelkowski
Zyniew Bronisław
Zyniew Bronisław i Leon
Żarnowski Franciszek
Żebracki Ludwik
Żukowski Walenty Michał

Sprawa CDIAK 966-1-5 nazwiska których dotyczą Rezolucje Heroldii (klienci Biura Informacyjnego):
Ankwicz Roman
Bartoszewski Felicjan Paweł
Bielawski Józef
Błeszyńska Izabella
Błeszyński Felix
Boehlke Samuel
Bogdanowicz Maryanna z Piramowiczów
Borodzicz Oktawian
Brandt Tomasz
Broniewicz Jakub Józef Walenty
Broniewski Mateusz
Brudziński Ludwik Jacenty
Bukowiecki Tomasz i Antoni
Chłopecki
Chmieliński Hipolit
Chrzanowska Maryanna, Chrzanowski Alexander (małoletni)
Chrzanowski Ignacy Kajetan
Dąbrowski Józef
Dębski Felix
Domański Adam Jan
Falkowski Szymon syn Baltazara
Filipowicz Edward
Gąsiorowski Felix i Tomasz
Gąsiorowski Wincenty
Gojski Józef
Grekowski Mikołaj, Alexander i Adam
Gromkowski Fabian
Grotowski Tomasz
Grzybowski Faustyn i Jan
Gumiński Józef
Gumiński Wojciech
Husarzewski Teodor
Jabłoński Michał
Janikowski Ignacy
Jarmund Kazimierz
Jaskułd Antoni Karol Joachim
Jaworski Stansław Felix Antoni
Jaworski Wincenty a Paulo
Jaworski Wincenty Ferraryusz
Jełowicki Stanisław
Józefowicz Kazimierz i Julian
Jurkowski Jan
Kamieński Maciej Józef
Klukowski Klemens
Kłopotowski Stefan
Koch, Płodowski Władysław
Kostrzycka Natalia
Kraków Ludwik
Krasnowski Romuald
Krauze Wawrzyniec i Adam
Kręcki Wincenty
Krotkiewski Roman
Królikowski Antoni Bazyli
Kruszewski Henryk
Kruszewski Mikołaj
Kubiński Ignacy
Kulikowski Nikazy
Kuncewicz Salomea Maryanna
Kwiatkowski Jan
Kwiatkowski Jan
Leski Franciszek
Łapczyńska
Łapczyński Felix
Łapczyński Ignacy
Łoskowski Wincenty
Łuniewski Franciszek
Maleszewski Andrzej syn Tomasza
Maleszewski Jakub syn Walentego
Maleszewski Jan Leonard i Jakub synowie Antoniego
Maleszewski Tomasz syn Macieja
Małachowski Onufry
Mazaraki
Mierzejewski Andrzej
Milewski Paweł
Mioduszewski Paweł
Mołochowiec Michał
Nadratowski Konstanty
Nagórski Józef
Napierkowski Konstanty
Nast Wilhelm i Arnold
Nitowski Henryk
Niwiński Jan de Matta
Norwid Ludwik
Norwid Ludwik
Nosarzewski Dominik
Olszański Adam Wilhelm
Olszewski Edward
Omęta Paweł
Ossowski Ignacy
Ostroróg Henryk
Otkiewicz Romuald
Pajewski Jakób Jan Felix i Stanisław
Podbielski Stanisław syn Jana
Prądzyński Sebastyan
Prusiecki Bolesław Jan
Przechodzka Józefa
Przeszkodziński Ignacy Piotr
Pszczółkowski Antoni
Puszet de Puget Konstanty
Raczyński Andrzej Alojzy
Ratyński Maciej
Rau Józef
Roguski Michał
Roguski Mikołaj
Roszkowski Józef
Rożyński Michał
Rudnicki Jan
Rudziński Władysław
Rutkowski Patron
Rzewuski Paweł
Sierakowski Mieczysław
Sierakowski Mieczysław
Sierpiński Michał
Skarżyński Józef Maciej i Franciszek
Skawiński Tomasz
Sławiński Maciej i Władysław
Smiłowski Jan
Smolski Wincenty
Staniszewski Karol
Starzyński Antoni syn Ignacego
Stawecka Teresa z Biernawskich
Stawiski Jóżef
Strzemieczny Maciej
Szaniawski Wincenty
Szczepanowski Józef syn Felixa
Szembek Józef
Szpotański Ludwik
Śląski Piotr
Ślepowroński Alexander
Śliwiński Antoni
Śliwiński Hiacynt
Średnicki Wincenty
Świdziński Felix
Tański Franciszek
Tarasiewicz Hieronim
Tarnowski Felix
Tarnowski Stanisław i Wojciech
Ulatowski Rafał Seweryn
Waligórski Hipolit
Waligórski Kacper
Waligórski Stanisław
Wąsowicz Protazy
Wielecki Błażej
Wilski Stanisław Felix Antoni
Wodziński Wincenty
Wojciechowski Kazimierz
Wojciechowski Michał
Wojciechowski Stefan
Wojewódzki Jan
Wojsiatycz Józef
Wołk Stanisław
Woroniecki Kalikst Xsiążę
Woźniakowski Dawid
Wyrzykowski Jóżef
Wyrzykowski Tomasz
Zaborowski Antoni
Zajączkowski
Zakrzewski Józef
Zakrzewski Seweryn, Alexander i Romuald
Zakrzewski Walenty Piotr Tomasz
Zaleska Maryanna
Zambrowska Józefa Brygida
Zeleżyński
Zieliński Kazimierz
Żarnowski Franciszek
Żarnowski Franciszek
Żeleżyński Marcin
Żelkowski Łukasz
Żmijewski Andrzej, Józef i Mateusz
Żukowski Felix i Stanisław
marcin_kowal - 22-12-2020 - 16:18
Temat postu: Re: Do Pana Marcina
Sfotografowane kolejne sprawy z CDIAK F966-1 "Kolekcja Dokumentów Heroldii Królestwa Polskiego" znane jako Archiwum Kaczanowskiego
966-1-11
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-16
Wojciech Wincenty Wielądko Rękopis "Heraldyka szlachty polskiej"
Tarnowski Nota do druku Heraldyki o Familii Hrabiów Tarnowskich
Tarnowski Genealogia Domu Starożytnego Rolicz Tarnowskich do Heraldyki ułożona
Taszycki Genealogia Domu Starożytnego Wielmożnych z Łuczławic Taszyckich herbu Strzemię do Heraldyki Tomu 6
Tokarski Nota do druku Tomu Szóstego Heraldyki o Familii Tokarskich
Tomaszewski Wypis z dokumentów autentycznych o Domie Tomaszewskich od wieku 15 aż do żyjących w tymże czasie osób
Topolski Genealogia Domu Topolskich do Heraldyki Tomu Szostego
Trembiński Genealogia Domu Starożytnego Trembińskich w dziele Heraldyki umieszczona
Nekanda Trepka Genealogia Domu Starożytnego Wielmożnych Nekanda Trepka z dokumentów, przywilejów, do Heraldyki Tomu Szóstego podana
Treter Treteriana
Trzciński Genealogia Domu Starożytnego Trzcińskich herbu Ślepowron do Heraldyki Tomu 6
Trzciński Genealogia Domu Starożytnego Trzcińskich do dzieła Heraldyki ułożona
Tuchołka Genealogia Domu Tuchołków do dzieła Heraldyki Tomu Szostego
Turski Procedencja Domu Starożytnego Turskich w dziele Heraldyki umieszczona
Tylli Do Tomu Szostego o Familii de Tyllich
Tymiński Genealogia Domu Starożytnego Wielmożnych na Tymiance Nałęcz Tymińskich, z autorów wiary godnych i dokumentów autentycznych do dzieła uprzywilejowanego Heraldyki podana
Tymowski Genealogia Domu Starozytnego z Tymowa Tymowskich, herbu Sas z dokumentów autentycznych do uprzywilejowanego działa Heraldyki podana
Tyszecki Genealogia Domu Starożytnego Wielmożnych z Tyszkowic Tyszeckich, z autorów wiary godnych, Konstytucji, i dokumentów autentycznych do dzieła Heraldyki podana
Tyszkiewicz Nota do druku Heraldyki Tomu Szóstego Familii Tyszkiewiczów
Tyszkiewicz Genealogia Domu Starożytnego Hrabiów Tyszkiewicz z autorów wiary godnych i dokumentów na Tabelle i linie directe idące ułożona
Littawor Chreptowicz Genealogia Domu Starożytnego Jaśnie Wielmożnych Hrabiów Littawor Chreptowicz z dokumentów autentycznych do dzieła Heraldyki Tomu Siódmego podana
Ułanowicz Wypis z dokumentów Domu Hrabiów Ułanowiczów
Udrycki Genealogia Domu Starożytnego Wielmożnych z Udryc Udryckich herbu Nałęcz
Wadowski
Wągrowski
Walewski
Wargawski
Wasilewski
Węgleński
Wiercieński
Wichliński
Wildziewicz
Woyniłowicz
Wydzga
Wysocki
Waga
Walicki Adnotacja o Domie Walickich do Heraldyki w Tomie piątym umieścić się mającey
Waliszewski Genealogia Domu Starożytnego Wielmożnych z Waliszewa Leszczyc Waliszewskich z dokumentów autentycznych do dzieła Heraldyki Tomu Szóstego Podana
Wasilewski Nota do druku Tomu 6 Heraldyki O Familii z Wasilewa Wasilewskich herbu Drzewica z Niesieckiego, Konstytucyi, i dokumentów
Watson Genealogia Domu Watsonów do Heraldyki Tomu Piatego
Wawrzecki Nota do druku Tomu Szóstego Heraldyki o Familii z Krzetuszowa Wawrzeckich
Węgleński Genealogia Domu Węgleńskich do Heraldyki Tomu Piątego
Węglewski Do Tomu Szóstego Heraldyki
Weinzieher Procedencya Urodzonych Weinzierl czyli Weinzieher Starożytney Szlachetney w Niemczech, a potym w Czechach familii, z tej niektórzy do Polski przeszli, z autorów wiary godnych i dokumentów autentycznych napisana do dzieła Heraldyki podana
Werchratski
Wichliński Nota do druku Tomu Szóstego Heraldyki o Familii Wichlinskich
Wielądko Genealogia Domu Starożytnego Wielmożnych Nałęcz na Wielądkach Roguszynie Lesniki Wielądko przydomku Podolak z dokumentów autentycznych, od wieku czternastego aż do żyjących osób, do dzieła Heraldyki podana
Wieliczko Genealogia Domu Starożytnego Wielmożnych Wieliczko do dzieła Heraldyki Tomu Szóstego poadana
Wielopolski Genealogia Domu Starożytnego Hrabiów na Pieskowej Skale Wielopolskich do dzieła Heraldyki Tomu 6 ułożona
Wilski Nota do druku Timu Szóstego Heraldyki o familii Wielmożnych Wilskich herbu Półkozic in Septembri 1818 podana
Nieczuia Wierzbicki Kopia Genealogii z dokumentów, i na elekcje Królów Suffragiów do Wypisu z herbarza Niesieckiego o Domie Nieczuia Wierzbickich przyłączona 1817 r w miesiącu Lutym
Wiesiołowski Genealogia Domu Starożytnego Hrabiów z Wiesiołowa Wiesiołowskich z autentycznych dokumentów, autorów dawnych, oraz Konstytucyi, dokładnie przez autora dzieła Heraldyki do Tomu Szóstego ułożona 1813 roku
Wieszeniewski Genealogia Wieszeniewskich do Tomu 5
Wilczewski Genealogia domu Wilczewskich do Tomu 5
Wilga Genealogia Domu Starożytnego Wilgów do Heraldyki Tomu 6
Wilichowski
Wilkanowski Procedencya Domu Starozytnego z Wilkanowa Wilkanowskich do dzieła Heraldyki umieszczona. Herbu Lis
Wilxycki Genealogia Domu Wilxyckich do dzieła Heraldyki Tomu Piatego
Winnicki Nota Winnickich herbu Sas
Spensberger Wiorogorski Genealogia domu Starożytnego Wielmożnych Spensberger Wiorogorskich herbu własnego do Tomu Siódmego Heraldyki 1812 podana
Wiśniewski Nota do Heraldyki Tomu Szóstego O domie Wiśniewskich herbu Pruss 1mo
Witkowski Wypis z herbarza Niesieckiego o domie Urodzonych Witkowskich herbu Nowina, drugich Syrokomla do dzieła uprzywilejow. Tomu Szóstego Heraldyki 1821 roku podany
Włodkowski Nota do Heraldyki o familii Urodzonych z Włodków Włodkowskich herbu Dołęga podana
Wodzicki Procedencya Domu Wodzickich do dzieła Haraldyki Tomu Szóstego
Woiewódzki Nota do druku Działa Heraldyki Tomu 6 o Familii Woiewódzkich
Wolff Genealogia Domu Starożytnego J Wielmożnych z Ludlinghausu Wolff do dzieła Heraldyki Tomu Szóstego podana
Wosiński Nota do druku Heraldyki Tomu Szostego o Familii Urodzonych z Wosina Wosińskich herbu Brodzic
Woyciechowski Genealogia Domu Starożytnego Wielmożnych z Woyciechowa Saryusz Woyciechowskich w Wielkieypolszcze osiadłych do Tomu Szostego Heraldyki
Woyda Nota do druku Tomu Siódmego Heraldyki o familii Woydy herbu Mieczosław
Wróblewski Nota do druku Tomu Szóstego Heraldyki o familii z Wróblewa Wróblewskich h. Ślepowron z odmianą
Wronikowski
Wybranowski Genealogia Domu Starożytnego Wybranowskich do dzieła Heraldyki Tomu 6
Wysocki Procedencya Domu Wysockich z dawnych Autorów i o teraz żyjących w Dziele Heraldyki umieszczona
Wyszkowski Nota do druku Tomu 6 Heraldyki O Domie Korwin z Wyszkowa Wyszkowskich herbu Ślepowron z Autorów wiary godnych, Konstytucyi Suffragiów na elekcye Królów Polskich, i dokumentów podana

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-35 karty 1-130
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-36
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Materiał dla donatoró już na googledrive.
To ostatnia wizyta w CDIAK w tym roku. Początek nowego roku nie jawi się zbyt optymistycznie. Z powodu kwarantanny zapowiedzianej na Ukrainie w styczniu, Archiwa także będa zamkniete. Nie przyjmowane są zgłoszenia na rezerwację miejsc w czytelni. Ale projekt cały czas realizuję. W tym czasie (do kolejnej wizyty) będę opisywał materiał, pracował na inwentarzem.
Darczyńcy, na googledrive otrzymają poprawione pdf.
Są też dobre wiadomości, wszystko wskazuje na to, że sprawy digitalizowane w przyszłym roku będą już skanowane CZURem 😎

Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i mam nadzieję że Państwo jeszcze nie raz wspomogą ten projekt.
https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 25-12-2020 - 18:28
Temat postu: Re: Do Pana Marcina
Kolejne indeksy z Rezolucji Heroldii w poście powyżej.
marcin_kowal - 29-12-2020 - 09:59
Temat postu: Re: Do Pana Marcina
Sprawa CDIAK 966-1-6 nazwiska których dotyczą Rezolucje Heroldii (klienci Biura Informacyjnego):

Błaszkiewicz
Budny
Bakałowicz
Brochocki
Brześciański
Budowski
Bojarski
Borzysławski
Batycki
Biliński
Berner
Buczyński
Czapska
Chyliński
Cytwic
Cholewiński
Choromański
Choiński
Dębicki
Dzikowski
Dobiecki
Duckert
Falęcki
Fiszer
Grzymski
Grochowski
Gąsowski
Grabowski
Gogolewski
Gawiński
Gutowski
Gutkowski
Grzymski
Górski
Grzymała
Gądlewski
Goszczyński
Janiszewski
Jankowski
Jarzyński
Janasz
Jurkowski
Jabłowski
Krauze
Kamiński
Krasnodębski
Kosiński
Kryński
Kownacki
Kobyliński
Kulesza
Kraiewski
Kotarbiński
Kunsteter
Kowalski
Kawałowski
Kulikowski
Koryzma
Kozicki
Kłukowski
Koryciński
Klonowski
Kolunski
Kurpiewski
Krzęciewski
Kolczyński
Lewandowski
Laskowski
Lipski
Lipiński
Łoskowski
Łapiński
Mazurkiewicz
Maiewski
Mieszkowski
Marczewski
Malewski
Mrozowski
Milewski
Michałowski
Mackiewicz
Marx
Morawski
Niewiadowski
Przybyszewski
Pohl
Perzanowski
Puszet
Przeździecki
Polikowski
Przegaliński
Pomorski
Paszewski
Paruszkiewicz
Puszewski
Ratyński
Rzewuski
Roman
Regulski
Rudziński
Raciborski
Starzyński
Sospowski
Sierpiński
Szembek
Święcicki
Stęglewski
Szymoński
Szelągowski
Suchecki
Sąchocki
Stojanowski
Szpakowski
Szypowski
Skalski
Todtleben
Wyszkowski
Weychert
Waligórski
Wojnarowski
Wyrzykowski
Winnicki
Warzycki
Wróblewski
Ziemborowski
Zieliński
Zagajewski
Zaleski
Żurkowski
Zdziarski
Żmijewska
Zabłocki
Zaorski
marcin_kowal - 11-01-2021 - 12:06
Temat postu:
CDIAK sprawa 966-1-49 Akta Łuckie, Krzemienieckie, Włodzimirskie i inne Wołynskie

Byczkowski
Batkowski
Bekiera
Bukar
Berezecki
Bogusz
Barański
Chmarcki
Czarnołuski
Czetwertyński
Czaplic
Czartoryski
Chojnacki
Chrzanowski
Czerczycki
Chajęcki
Chamiec
Celiński
Czyżewski
Czarnecki
Cyryna
Dłużewski
Dąbrowski
Drozdowski
Domaszewski
Dzierzanowski
Dogiel
Falkowski
Fenikowski
Fedorowicz
Górski
Gdowski
Gniewosz
Gozdziejowski
Gurowski
Godlewski
Hulewicz
Horodeński
Hurko
Huski
Han
Horecki
Jełowicki
Jezierski
Jajkowski
Iwanowski
Jurkowski
Jarmoliński
Jaworski
Jastrzębski
Jełowicki
Jasieński
Krasicki
Kuczowski
Kietliński
Kucharski
Korzeniowski
Kawecki
Kossakowski
Kudelski
Klimkiewicz
Krassowski
Karski
Kalinowski
Kozerski
Kurdwanowski
Kaznowski
Kamiński
Kadłubiski
Koryciński
Kozieradzki
Ledóchowski
Lenkiewicz
Leszczyński
Lubliński
Ledóchowski
Leśniewicz
Laskowski
Linczowski
Łubkowski
Łoś
Łojowski
Łęczycki
Łobaczewski
Machwecki
Miączyński
Małachowski
Minakowski
Mikołowski
Malinski
Molski
Majewski
Mierzwiński
Olizar
Odrzechowski
Piotrowski
Pawłowski
Pruszyński
Pepłowski
Piniński
Puchalski
Polanowski
Podhorodeński
Piasecki
Przyłuski
Ponikiewski
Rodecki
Rogowski
Radwański
Rohoziński
Radecki
Rosołowski
Rużycki
Stecki
Strojewski
Sokołowski
Stadnicki
Szczepkowski
Stoiński
Sawicki
Skaliński
Sobieszczański
Słoniewski
Szaciński
Sankowski
Szczepański
Syroczyński
Skrodzki
Tyszewicz
Turowicz
Tchorzewski
Turowski
Ulatowski
Wiszniowski
Wolański
Wieniawski
Wojnarowski
Wedykowski
Wereszczyński
Wesołowski
Zagórski
Zaleski
marcin_kowal - 26-01-2021 - 14:59
Temat postu:
3 kolejne sprawy z CDIAK, z fondu 966, znanego jako Archiwum Kaczanowskiego:
966-1-7 - Rezolucje Heroldii (dotyczą klientów Kaczanowskiego)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-8 - rękopisy, brudnopisy, notatki, wykazy szlachty do Herbarzy, wypisy m.in. z Duńczewskiego
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-10 - rękopis Wojciech Wincenty Wielądko Rękopis "Heraldyka szlachty polskiej"
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

oraz kolejny fragment 966-1-35 (karty 130-230) - spisy szlachty wylegitymowanej na podstawie obwieszczeń Heroldii
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing


Materiał niebawem w formie pdf na googledrive dla donatorów.
Po skończeniu projektu pdf i skany będą dostępne dla wszystkich.

Prace w końcu skanerem CZUR, troszkę dłużej trwa digitalizowanie ale jakość lepsza. W ciągu 3 i pół godziny jakie przysługuja wydajność 800 skanów.
marcin_kowal - 31-01-2021 - 10:50
Temat postu:
Sprawa CDIAK 966-1-7 nazwiska których dotyczą Rezolucje Heroldii (klienci Biura Informacyjnego):
Brzeski
Bakiera
Brandt
Biegański
Brzozowski
Broniewski
Biernacki
Brzeziński
Bielski
Broniewicz
Bukowski
Cieszkowski
Ciepielowski
Chmieliński
Czajkowski
Daszkiewicz
Dzikowski
Druszkowski
Filipowicz
Godlewski
Gumiński
Gojski
Gąsiorowski
Gerowski
Grabowski
Gołemberski
Grochowski
Gorzechowski
Gorecki
Grodzicki
Głogowski
Gliński
Hakebeil
Jastrzębski
Jaworski
Jasiński
Kobyliński
Kubiński
Kłossowicz
Klukowski
Krasuski
Kuńcewicz
Kulikowski
Kraków
Kaszuba
Kłobukowski
Kalinowski
Kłopotowski
Korytkowski
Krauze
Laskowski
Listopad
Lipka
Moczarski
Majewski
Milewski
Miński
Michniewicz
Niemiera
Niewiarowski
Nagórski
Nast.
Olszewski
Omęta
Olszański
Puszet
Podoski
Przeszkodziński
Piotrkowski
Paradowski
Pawłowski
Przechadzki
Rajski
Radzikowski
Rau
Rumiński
Ratyński
Raczyński
Ramotowski
Ratajska
Radzikowski
Ropelewski
Raczyński
Rutkowski
Ślepowroński
Sosnowski Antoni
Śliwiński
Sadkowski
Sierakowski
Slaski
Smólski
Stypułkowski
Sierpiński
Strzemieczny
Smoleński
Tottleben
Trzeciecki
Ulatowski
Woroniecki
Wielecki
Waligórski
Wasilewski
Żarnowski
Zdrodowski
Zakrzewski
Zeleżyński
Zebracki
Zieliński
Zdziarski
Zabierzowski

https://drive.google.com/drive/u/4/fold ... IUke7w-uPx


Ciąg dalszy roboczego tłumaczenia (tylko na potrzeby planowania prac) inwentarza Fondu 966 - Kolekcja Dokumentów Heroldii Królestwa Polskiego, znana jako Archiwum Kaczanowskiego

51 Dokumenty szlachty Wojakowskich przedstawione Heroldii XVIIIw
52 Spisy dokumentów szlachty przedstawione Departamentowi Heroldii Polski cz. 1 XVIII w
53 Spisy dokumentów przedstawione przez szlachtę Heroldii Polski cz. II XVIII w
54 Genealogia szlachty, podania do Heroldii o utwierdzenie w szlachectwie 1720 1816
55 Kopie i oryginały dokumentów, pism w języku łacińskim, francuskim, przedstawione Heroldii, lata 70-90 XVIII w.
56 Opisy genealogii szlachty przekazane Departamentowi Heroldii dla potwierdzenia szlachectwa 1771 1822
57 Dokumenty wywodowe szlachty Witkowskich i innych 1790 1820
58 Genealogia szlachty Dobkiewicz, Wyszkowski, Galiński i innych przygotowane dla Heroldii Polski, koniec XVIII-początek XIX w
59 Genealogia i spisy dokumentów szlachty Dobrzańskich, Czernieckich, Chodkowskich i innych przedstawione Heroldii XVIII-XIX w
60 Dokumenty szlachty, mieszczan i innych wniesione do Heroldii Polski cz. I XVIII-XIX w
61 Genealogia i spisy dokumentów szlachty Życkich, Kołakowskich, Regulskich i innych przedstawione Heroldii XVIII-XIX w
62 Genealogia i spisy dokumentów szlachty Brzozowskich, Krajewskich, Sokołowskich i innych przedstawione Heroldii XVIII-XIX w
63 Dokumenty szlachty, mieszczan i innych wniesione do Heroldii cz. II XVIII-XIX w
64 Dokumenty szlachty, mieszczan i innych wniesione do Heroldii cz. III XVIII-XIX w
64a Dokumenty szlachty, mieszczan i innych wniesione do Heroldii cz. IV XVIII-XIX w
65 Kopie dokumentów szlachty Wawrzewskich, Rzewuskich, Łopacińskich i innych przedstawione Heroldii XVIII-XIX w
66 Kopie dokumentów przedstawione przez szlachtę Heroldii cz. I XVIII-XIX w
67 Oryginały i kopie dokumentów przedstawione przez szlachtę Heroldii cz. II XVIII-XIX w
68 Spisy dokumentów i dokumenty szlachty Gumowskich, Wałowskich, Bukowskich i innych przedstawione Heroldii XVIII-XIX w
69 Spisy dokumentów genealogii i inne dokumenty szlachciców Chodkowskich, Kalińskich i innych przedstawione Heroldii XVIII-XIX w
70 Wywody i spisy dokumentów szlachty Morozowskich, Dębowskich, Brzeskich i innych dla Heroldii Polski XVIII-XIX w
71 Wywody i spisy dokumentów szlachty Gruszyńskich, Jasińskich, Pruszyńskich i innych dla Departamentu Heroldii Polski XVIII-XIX w
72 Wywody, kopie wyroków sądowych, wypisy ksiąg metrykalnych i inne dokumenty szlachty Kosteckich, Kręciewskich i innych dla Heroldii XIX w
73 Konstytucja Księstwa Warszawskiego i dokumenty genealogiczne szlachty przedstawione Heroldii 1801
74 Spisy dokumentów szlachty Topolskich, Walewskich, Wodyńskich i innych przekazane Heroldii 1802
75 Kopie dokumentów szlachty wniesione do Departamentu Heroldii, lata 30-50 XIX w
76 Kopie dokumentów heraldycznych szlachty przedstawione Heroldii 1836 1847
77 Kopie dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii dla potwierdzenia praw szlacheckich 1838 1839
78 Kopie dokumentów szlacheckich, potwierdzenia Komisji Praw dla przedstawienia Departamentowi Heroldii Polski 1838 1840
79 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich, cz I 1838 1841
80 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich, cz II 1838 1841
81 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich, cz III 1838 1841
82 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich 1838 1841
83 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich 1840 1843
84 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich 1840 1845
85 Spis szlachty wnoszącej dokumenty do Departamentu Heroldii 1840 1845
86 Wywody szlacheckie Rzewuskich, Kossowskich, Kamińskich i innych przekazane Heroldii 1840 1860
87 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich 1844 1847
88 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich 1847 1850
89 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich 1850
90 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich 1850 1853
91 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich 1851 1852
92 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich 1852
93 Wykazy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich 1854 1855
94 Spisy dokumentów przedstawionych przez szlachtę Departamentowi Heroldii Polski dla potwierdzenia swoich praw szlacheckich 1853 1857
95 Ogłoszenia Heroldii Polski,
96 Ogłoszenia Heroldii Polski,
97 Ogłoszenia Heroldii Polski,
98 Kolekcja Ksiąg Sądowych
99 Kolekcja Ksiąg Sądowych XV-XVII w
100 Kolekcja Ksiąg Sądowych Łomża XV-XVI w
101 Kolekcja Ksiąg Sądowych Łomża XV-XVII w
102 Kolekcja Ksiąg Sądowych Łomża XV-XVIII w
103 Wypisy z Ksiąg Grodzkich Wiś… (łacina) 1534 1585

Inwentarz fondu 966
https://drive.google.com/file/d/16f_V53 ... sp=sharing
Digitalizacja tych pozycji planowana jest na marzec-maj 2021.
W lutym będę kończył pierwszą 50.

Chcących wspomóc prace zapraszam do uczynienia darowizn https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 02-02-2021 - 15:29
Temat postu:
Prace przy digitalizacji kolekcji 966-1 "Dokumenty Heroldii Królestwa Polskiego" znanej jako Archiwum Kaczanowskiego, w Archiwum CDIAK w Kijowie posuwają się naprzód.
Dzis 1100 zeskanowanych kart.
Sprawy
966-1-35 od karty 230 do końca - Spisy szlachty wylegitymowanej na podstawie obwieszczeń Heroldii
966-1-12 - rękopis Wojciech Wincenty Wielądko "Heraldyka szlachty polskiej" Litera "P i R"
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-13 - notatki do herbarza, Metryki Koronne, Indeksy do Ksiag Piotrkowskich i Lubelskich
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-14 - Kwerendy Kaczanowskiego
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-15 karty 1-300 (reszta kolejnym razem) - Kwerendy Kaczanowskiego Tom 199
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Robert_Kostecki - 02-02-2021 - 17:29
Temat postu:
Marcinie, jeszcze raz gratulacje i wielkie dzięki.

W Archiwum Kaczanowskiego w sprawie nr 14 (karty 209-210) znajduje się szereg zapisów dotyczących różnych Kosteckich, w tym dwa, które mogą być dla moich poszukiwań kluczowymi:

1764 Kostecki Józef - T 45, f. 348.
1778 Kaliskie - T 58, f. 460.

Na razie nie rozszyfrowałem skrótów zastosowanych przez Kaczanowskiego, ale domyślam się, że to są odnośniki do teczek nr 45 i nr 58 i stosownych foliałów, czyli kart/stron. Czy można prosić znawców tematu o objaśnienie, o co w tym chodzi? Gdzie szukać tych teczek nr 45 i 58?

Pozdrawiam

Robert Kostecki
marcin_kowal - 02-02-2021 - 18:11
Temat postu:
Robert_Kostecki napisał:
Marcinie, jeszcze raz gratulacje i wielkie dzięki.

W Archiwum Kaczanowskiego w sprawie nr 14 znajduje się szereg zapisów dotyczących różnych Kosteckich, w tym dwa, które mogą być dla moich poszukiwań rewelacją:

1764 Kostecki Józef - T 45, f. 348.
1778 Kaliskie - T 58, f. 460.

Na razie nie rozszyfrowałem skrótów zastosowanych przez Kaczanowskiego, ale domyślam się, że to są odnośniki do teczek nr 45 i nr 58 i stosownych foliałów, czyli stron. Czy można prosić znawców tematu o objaśnienie, o co w tym chodzi? Gdzie szukać tych teczek nr 45 i 58?

Pozdrawiam

Robert Kostecki

https://drive.google.com/file/d/1I5GFZY ... sp=sharing

Nie jestem specjalistą ale wydaje mi się ze chodzi o Metryke Koronną (Suffragia z roku 1764)
https://pl.wikisource.org/wiki/Kategori ... iem_(1764)
oraz o Ksiegi Kaliskie 1778
województwo kaliskie
powiaty: kaliski, gnieźnieński, kcyński, nakielski, koniński, pyzdrski
starostwa grodowe: Kalisz, Gniezno, Konin, Kcynia, Nakło, Pyzdry
księgi grodzkie:
- kaliskie (1419-1793), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 9), zmikrofilmowane, częściowo zdigitalizowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/9/0/#tabZespol , zregestowane przez Dworzaczka: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
- gnieźnieńskie (1447-1793), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 13), zmikrofilmowane, częściowo zdigitalizowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/13/0/#tabZespol , zregestowane przez Dworzaczka: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
- konińskie (1461-1793), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 17), zmikrofilmowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/17/0/#tabZespol , zregestowane przez Dworzaczka: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
- kcyńskie (1452-1773), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 16), zmikrofilmowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/16/0/#tabZespol , zregestowane przez Dworzaczka: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
- nakielskie (1432-1772), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 19), zmikrofilmowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/19/0/#tabZespol , zregestowane przez Dworzaczka: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
- pyzdrskie (1461-1793), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 21), zmikrofilmowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/21/0/#tabZespol , zregestowane przez Dworzaczka: http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html

księgi ziemskie:
- kaliskie (1401-1793), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 4), zmikrofilmowane, częściowo zdigitalizowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/4/0/#tabZespol
- gnieźnieńskie (1390-1790), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 2), zmikrofilmowane, częściowo zdigitalizowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/2/0/#tabZespol
- konińskie (1394-1791), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 6), zmikrofilmowane, częściowo zdigitalizowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/6/0/#tabZespol
- kcyńskie (1432-1791), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 5), zmikrofilmowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/5/0/#tabZespol
- nakielskie (1442-1767), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 8 ), zmikrofilmowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/8/0/#tabZespol
- pyzdrskie (1390-1791), przechowywane w AP Poznań (zespół nr 10), zmikrofilmowane: https://szukajwarchiwach.pl/53/10/0/#tabZespol
https://genealodzy.pl/index.php?name=PN ... highlight=
marcin_kowal - 04-02-2021 - 21:17
Temat postu:
Sprawy z Archiwum Kaczanowskiego - CDIAK 966-1
966-1-17 (sprawa odrestaurowana)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-18
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-19
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-20
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
już na googledrive, dostępne dla wspierających, donatorów.
marcin_kowal - 09-02-2021 - 19:12
Temat postu:
Kolejne sprawy z fond 966 zdigitalizowane.
Niestety jedna z zamówienia wypadła z powodu złego stanu (NFS 966-1-22)

966-1-23 - Skorowidze
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-24 - Spis manuskryptów wasnościa J. Kaczanowskiego będących. Genealogie różne.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-25 - Heraldyka - W. Wielądko
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

wersje pdf także już gotowe dla donatorów, którym BARDZO DZIĘKUJĘ!
marcin_kowal - 16-02-2021 - 20:55
Temat postu:
Kolejna porcja materiału już na googledrive.
Sprawy :
966-1-26 Genealogie rodzin klientów Kantoru J. Kaczanowskiego
966-1-27 Heraldyka W.Wielądko
966-1-28 Heraldyka W. Wielądko
marcin_kowal - 19-02-2021 - 14:32
Temat postu:
Kolejne zdigitaizowane sprawy z kolekcji 966 znanej jako "Archiwum Kaczanowskiego" dostępne dla donatorów już na googledrive.

966-1-29 Heraldyka W. Wielądko
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-30 Genealogie i materiały z Kantoru J. Kaczanowskiego
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
tutaj gratka dla szukających informacji o RUSZKOWSKICH - indeks metryk tego nazwiska

sprawa 966-1-31 jest nieudostępniana ze względu na zły stan fizyczny (to już druga).
marcin_kowal - 24-02-2021 - 14:33
Temat postu:
Digitalizacja Kolekcji znanej jako "Archiwum Kaczanowskiego" CDIAK fond 966 ciąg dalszy.
Kolejne sprawy już dostępne na googledrive dla donatorów.
Poniżej przykłady zawartości (indeksy osób):
966-1-37 Wypisy z akt ziemkskich i grodzkich, metryki, dokumenty klientów Kantoru
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-39 Wypisy z akt ziemkskich i grodzkich, metryki, dokumenty klientów Kantoru
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-40 Wypisy z akt ziemskich i grodzkich, dokumenty klientów kantoru
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-41 Sumariusze i różne akta - dokumenty majątkowe Ledóchowskich i majątku Uhrusk i Wulka Zabużna
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Sprawy nie udostępniane ze względu na zły stan fizyczny:
966-1-31
966-1-42

Projekt digitalizacji można wesprzeć poprzez darowiznę https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 02-03-2021 - 09:40
Temat postu:
Chcąc pokazać jakie materiały zawiera kolekcja 966 z CDIAK (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie) - "Dokumenty Heroldii Polski" znana powszechnie jako "Archiwum Kaczanowskiego" (i moim zdaniem tak powinna być nazywana) udostępniam teraz dla wszystkich 3 sprawy.
Na podstawie prac digitalizacyjnych (około 50 już przejrzanych spraw), w mojej ocenie, całą kolekcję można podzielić na 2 główne kategorie:
1. Dokumenty Kaczanowskiego, jego klientów i odpowiedzi (Rezolucje) Heroldii na wnioski.
2. Rękopisy Wielądka (Heraldyka), notatki i brudnopisy, wypisy z ksiag ziemskich i grodzkich powstałe na potrzeby Heraldyki.

Poniżej linki do kompletnych 3 spraw:
1. 966-1-7 - Rezolucje Heroldii Królestwa Polskiego
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

2. 966-1-18 - Heraldyka W. Wielądko - Heraldyka rękopis
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

3. 966-1-19 - Dokumenty Kantoru J.Kaczanowskiego - genealogie klientów Kantoru, dokumenty klientów, notatki i sprawozdania
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Spraw w kolekcji jest niemal 200, poszczególne sprawy liczą od 250 do 800 kart. Oceniam że całość to nawet 100 000 kart do zeskanowania.
W normalnych warunkach (bez ograniczeń związanych z COVID) to praca na 100 wizyt w czytelni (regulamin czytelni w archiwum umożliwia udostępnienie na dzień tylko 1000 kart). W związku z COVID ograniczono dostęp czasowy - tylko 3 godziny na dzień, dodatkowo czeka się na miejsce w czytelni ponad miesiąc. W styczniu Archiwum CDIAK było nieczynne, w lutym zarezerwowano mi 7 dni, na marzec mam zarezerwowanych 5. Rezerwacje na kwiecień dopiero za kilka dni będa dostępne.

Wszystkich chcących wspomóc mój projekt digitalizacji tej kolekcji zapraszam do uczynienia darowizny https://zrzutka.pl/64jbck

A dotychczasowym Donatorom serdecznie dziękuję za wsparcie i prosze w miarę możliwości o kolejne.

Efekty prac, po zakończeniu zostaną upublicznione, cały zeskanowany materiał będzie w wolnym dostępie dla każdego. A do tego czasu materiał w postaci pdf udostępniam tylko Donatorom.
marcin_kowal - 03-03-2021 - 19:16
Temat postu:
Efekt dzisiejszych prac:
966-1-43 - Dokumenty z Kantoru Kaczanowskiego, kopie ksiąg metrykalnych (Lublin przedmieścia 1764 i inne), Castro Perpetuarum Lanciciensis - Lit. K, Wypisy z Akt Zakroczymskich
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-44 - Genealogie klientów Kantoru J. Kaczanowskiego
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-45 - Kwerendy Kaczanowskiego - Litery A-J
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Dla donatorów materiał już na googledrive.
marcin_kowal - 05-03-2021 - 22:24
Temat postu:
Oryginalny Inwentarz do Kolekcji Dokumentów Kantoru Józefa Kaczanowskiego
sporządzony przez samego Kaczanowskiego

Tomy
13 do 25 "Genealogie zebrane staraniem Wielądka.
Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych"
24 do 32 "Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.
1. Zbiory z Korespondencji z Archiwami
2. Zbiory z Deputacji Guberniów Wołyńskiej, Białostockiej, Kijowskiej, Wileńskiej, Mińskiej, Grodzińskiej i Podolskiej tudzież z Nobilitacyi Siewierskiej"
32 "3. Spis Hrabiów Baronów i Książąt
4. Spis Akt już podanych lub utwierdzonych przez Heroldyję
5. Spis Alfabetyczny z Kwerendy po różnych Aktach
6. Starożytne ślady Szlachectwa przez ???nackiego
7. Spis Akt Kwerendowanych w Drochiczynie"
33 Spis Akt: z Sigilt, z Kwerend z Archiwum Głównego i z Wielądka
34 Spis Właścicieli podług taryffy podymnego i Kaucyi za Urzędnikami wystawianych.
35 Spis Alfabetyczny Kwerendy z Metryk Koronnych
36 Spis Alfabetyczny Metryk w całym Kraju zbieranych.
37 Skorowidz Akt Lubelskich, Radziejowskich i Łukowskich.
38 Skorowidz Akt 1. Kaliskich 2. Wieluńskich 3. Ostrzeszowskich 4. Nowokorczyńskich 5. Siewierskich 6. Kieleckich 7. Częsć Radziejowskich i 8. Część Ciechanowskich, Eductiv Nobilitatis z Trybunału Lubelskiego, a. Akt Dawnych c. z Akt Lwowskich d. z Akt Grodu Warszawskiego i e. Spis całej Szlachty Guberni Wileńskiej.
39 Spis Poselstw, Orderów, Kasztelanii i Dygnitarzy jako też Sumariusz ze wszystkich Voluminów Legum, Nagród, Libertacyi Restytucyi, Sennusz, Przywilejów i Daniny Dóbr na wieczność.
40 Sumariusz z Oblat Łuków, Stężyckich i Liwskich jako też z kwerend szczegółowych w Archiwum Warszawskim i Płockim.
41 Spis Nobilitacji i Indygenatów.
42 Spis Alfabetyczny Szlachty przyznanej przez Heroldię
43 Kwerenda dla Tegobarskich w Krakowie Zbiór Akt Łomżyńskich, Sandomirskich Radomskich i Opoczyńskich vide Tom 38 Nowokorczynskich Siewierskich Kieleckich, Ciechanowskich i Radziejowskich.
44 Zbiór Akt a. Pruzańskich, b. Krzemienieckich, c. Skorowidz Łucki, Zbiór Akt a. Mińskich, b. Oszmiańskich c. Pińskich d. Słomińskich e. Nowogrodzkich f. Kijowskich g. Zytomirskich, h. Zaryczewskich, i. Kraieńskich, k. Brzeskich, l. Wileńskich m. Brzeskich, n. Drochińskich
45 Zbiory ad hoc z Voluminów Legum z Kalendarzy z roku 1648 i 1764 jako też Spis Urzędników z Kalendarzyka 1783 roku.
46 Kwerendy z Archiwum i Sigillaty Zbiór K.
47 Zbiór Akt Dawnych Lubelskich, Lwowskich Kamieńczykowskich i Edukacyi Nobilitates tak z Lubelsko Trybunalskich jako i Warszawskich Summarjusz Vide Tom 37
48 Specyfikacyje Legitymacyi wykończonych.
49 Zbiór Akt Płockich, i Zbiór historycznych licznych familii z Wielądka oddzielnie pochodzących.
50 Notaty nowe obejmujące różne Kwerendy i Zbiór Sumaryczny Akt z Radomia.
51 Zbiory Akt i Notat różnych i część z Dawnych Akt Płockich, Czerskich i Kwerend po Aktach różnych.
52 Genealogie rozmaite Spisem objęte.
53 Akta Czerskie i Rowskie z których część jest 53 Tom.
54-57 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74
58 Akta Kaliskie Wieluńskie i Ostrzeszowskie.
59 Sumaryus częścią przy Tom 59 a częścią przy Tom 38
60 Akta Łukowskie sum vide Tom 37 i 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów.
61 Akta Stężyckie sum vide Tom 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów.
62 Akta Liwskie sum vide Tom 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów.
63-64 Akta Łęczyckie
65 Akta Lubelskie S. v. 37
66 Zbiór Metryk nadsyłanych w Gubernii Mazowieckiej i innych stron.
67 Akta Kowalskie z Sumaryuszem Cz:I oraz Sumaryus Akt Czerskich Tom : 54, 55, 56, 57
68-69 Akta Kowalskie z Sumaryuszem vide N. 69
70-71 Zbiory extraktów Starożytnych.
72 Urzęda, Suffragia Volum. Legum Sumaryusz Rowski, Sumaryusz z Archiwum Głównego, i Sumarjusze z rozmaitych Archiwów
73 Spis Szlachty podług Duńczewskiego i Kuropatnickiego, gdzie się głównie która familia gnieździ.
74 Sum Części 1, 2 i 3 Akt Czerskich wypis Alfabetyczny Urzędów z Sigil. I Komory do ustanowienia ofiary. Wypis Urzędów z T. 7 Volum. Wypis Urzędów i Kom. Z T. 8 Vol. do rozstrzygnienia Sprawy znaczonych.
75 Zbiór dawnych Akt w extraktach Starożytnych
76 Zbiór Metryk w dawnych i w nowych wyciagach.
77 Sumaryusz Akt Słuckich, całość z Metryk Koronnych z Oblat Lwowskich do tego ??? ??? ??? Z Oblat Poznań, Radom Kalis Czerskich, Płock z Lubel. Urzędów Wypis Urzędów z 56 i 8 Tomu Volumina i rozmaite Kwerendy.
78 Notaty rozmaite Sumaryu. z Akt Archiwów Mazowieck. to jest Rowskie i Sochaczewskie. Wypis z Ksiąg Podymnego z Podlaskiej Guberni i Akta Radomskie metryk Petersburs.
79 Zbiory Metryk szczególniej z Radomskiego nadesłanych i z Podlaskiego.
80-81 Zbiór Akt w nowych extraktach wyiętych.
82 Spis Urzędów i Akt główny z Tomów Wielądka wyjętej.
83 Sumaryus z Akt Drochińskich.
84 Kwerendy różne.
85 Sigillaty.
86 Spis Szlachty podłóg Xsiąg Majestatycznych zaginął.
87 Wypis Seryarzy Poznańskich, Płockich, Radomskich i Kieleckich.
88 Herbarz Kapicy.
89-91 Specyfikacje Akt złożonych w Heroldyi.
92 Sumarjusz Akt Liwskich i innych z Siedlec
93 Kwerendy rozmaite
94 Sumaryus z Tom 87 i Kwerendy do 87
95 Zbiór Metryk podług rapportu Xięży.
96 "Kwerendy różne, Spisy z Xiag Majestatycznych Galicyjskich i Lubelskich od a do g.
Spis Akt Radomskich i Lubelskich reszta zaginęła."
97-99 Sumarjusz Akt Łomżyńskich
100 Sumarryusz Akt Wiskich
101 Sumaryusz Akt Wąsowskich
102 Sumaryusz Akt Wąsowskich
103 Sumaryusz Akt Wiskich
104 Sumaryusz Akt Kolneńskich
105 Sumaryusz Akt Radziłowskich, Ostrowskich i Kolneńskich.
106-108 Sumaryusz Akt Zambrowskich
109 Sumaryusz Akt Ostrołęckich
110 Sumaryusz Akt obej,ujący wypis Szlachty Kurlandzkiej, Inflandzkiej, dawnych Xiążąt, nadania Herbu, i Parafii Wykaz w znacznej części Łomżyńskiem.
111 Dawne śluby Akt w Brańskiej i Drachińskiej Ziemi.
112 Zbiór Akt Dawnych.
113 Sumaryusz z Akt Łomżyńskich, Podlaskich i Kwerendyi.
114 Sumaryusz Tomów 54, 55, 70, 77, 83, 92, 94, 112, 113,i 190
115 Sumaryusz Tomów 101, 102, 106, 107, 108.
116 Zbiór Akt Dawnych
117 Zbiór Akt Dawnych
118 "Urzęda i Akta Główne z Akt Płockich
Sumaryusze Czerskie i Kwerendy."
119 Wyciągi Starozytne.
120-121 Kwerendy Alfabetyczne ułożone.
122 Wyciagi rozmiate nowe.
123 Sumaryusze Tomów 103, 105, 100, 109, 110, 111
124 Sumaryusz Tomów 97, 98, 99, 104
125 Sumaryusze z Wielądka Tomów 106, 117, 115, 119
126 Sumaryusz Akt Kanclerskich, Wypis Urzędów z Kalendarzyka Politycznego z r. 1788. Wypis posiadaczy Starostw i Wujtostw z r. 1771. Sumaryusz Radomski, Wypis Nobilitacyi dawnych i rozmaite zbiorki.
127 Sumaryusz Tomów 122 i Kwerendy.
128 Zbiór Wyciagów Starożytnych.
129 Sumaryusz dawnych Akt Czerskich.
130 Skorowidz Tom 126, 129. Skorowidz Akt Łęczyckich i Skorowidz niektórych Akt z Archiwum Heroldyi.
131 Kwerendy rozmaite.
132 Wyciągi starożytne
133 Sumaryusz z Akt bardzo dawnych Krakowskich.
134 Sumaryusz Akt rozmaitych, Sumaryusz Elekcyi z r. 1764.
135 Zbiór Akt szczególniej Galicyjskich.
136 Kwerendy rozmaite z Sumaryuszem.
137 Kwerendy z Sumaryuszem.
138 Kwerendy Płockie i Sumaryusze w których są i z Akt Korczyńskich.
139 Wyciągi nowe z Sumaryuszem.
140 Kwerendy i stare Akta.
141 Kwerendy Łomżyńskie z Sumaryuszem.
142 Kwerendy rozmaite.
143 Sumaryusze Poznańskie.
144 Kwerendy i Genealogie.
145 Wyciągi dawne po większej części Łuckie i Chełmskie.
146-147 Wyciągi Łuckie i Chełmskie.
148 Wyciągi dawne i nowe.
149 Kwerendy
150 Kwerendy Nobilitacyjne i Wyciagi z Xiąg Majestatycznych Galicyjskich.
151 Wyciagi dawne Metryk.
152 Kwerendy i Wypisy z Akt Warszawskich
153 Kwerendy z Sumaryuszem.
154 Kwerendy, Genealogie, i wypisy z Akt Drochickich.
155 Wypisy z Akt Dawnych.
156 Zbiór nowych rozmaitych wyciagów.
157 Zbiór nowych rozmaitych wyciagów.
158 Zbiór metryk w nowych wyciagach.
160 Wypisy Akt Starozytnych i Sumaryusze.
161 Wypisy Akt Dawnych.
162 Wypisy Akt Dawnych.
163 Wyciągi nowe Akt Zagranicznych.
164 Sumaryiusz Akt Warszawskich i innych a nawet Brzesko Litewskich.
165 Notaty z Akt Łomżyńskich i Kwerendy.
166 Sumaryusz Metryk, Sumaryusz z Akt Łęczyckich i rozmaitości.
167 Genealogia, Spis Akt Głównych w dawnych Legitymacyiach złożonych, i Sumaryusz wszystkich Specyfikacyi.
168 Kwerendy i mały Sumaryusz Metryk w Parafii Panny Maryi w Warszawie
169 Kwerendy
170 Sumaryusz Akt Piotrkowskich
171 Zbiór Akt w nowych wyciagach.
172 Zbiór Akt i Metryk tak w nowych jak i dawnych wyciagach.
173 Zbiór Akt w dawnych Wyciagach.
174 Kwerendy i Sumaryusze Akt różnych.
175 "Sumaryusz Wielądka wszystkich Tomów
Sumaryusz Tomu 49"
176 Zbiór Genealogyi rozmaitych z Heroldyi.
177 Wyciagi metryk tak i w nowych jak w dawnych Wypisach z Sumaryuszem.
178 Zbiór Akt nowych Wypisach z Sumaryuszem.
179 Spisy Akt należyte od W. Dziemanowskiego bądź w Płocku bądź w Łomży.
180 Zbiór Akt w Dawnych Wypisach.
181 Kwerendy rozmaite.
182 Wypisy Metryk i Akt w nowym Wypisie.
183 Sumaryusz części Akt Łuckich.
184 Sumaryusz Akt Petersburskich, Kaliskich i Siedleckich.
185 Spis Zbioru Akt i metryk w nowym i dawnym Wypisie.
186 Sumaryusz Akt Łomżyńskich i Lubelskich.
187 Sumaryusz w małym formacie Akt Radomskich
188 Wyciągi Akt Metryk i Genealogie.
190 Wyciagi Starożytne i nowe Akt rozmaitych podług Spisów.
191 Zbiór Akt w Wypisach nowych jako też i metryk.
192 Kwerendy do interesów bieżących uskutecznione.
193 Mały format. Notaty przez SP ???wicza w Archiwum Głównym dokonywane.
194 Zbiory Oryginalnych Dyplomatów i innych Akt w Wypisach.
195 Zbiory rozmaitych extraktów Akt dawnych i nowych.
196 Notaty dopełnione w Archiwum Głównym przy poszukiwaniu Akt.
197 Zbiór nowych Metryk najwięcej Warszawskich Parafii i rozmaitych.
198 Nowy poszyt Akt dawnych pochodzący z Prokuratotyi Jeneralnej.
199 Nowy poszyt Kwerend w zeszłym i bieżącym roku dopełniony.
200 Taryffa Dóbr kilku Gubernii Królestwa.
201-205 "Na???? 5 Tomów Sumaryuszów do których są spisywane wszystkie Akta Kwerendy.
Sumaryusze z wszystkich Akt oprócz metryk."
206-219 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi.
220-225 Tomy składające się z Rezolucji Heroldyi
https://drive.google.com/file/d/1Q5uFsy ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FhpExu ... sp=sharing

Inwentarz jest doszyty do sprawy 966-1-24
ps 1
Panów Adam A. Pszczolkowski i Tomasz Jaszczołt prosze o korektę i uwagi.
ps 2
już pobieżna analiza tego Inwentarza świadczy o tym, że "najlepsze dopiero przed nami".
ps 3
w miarę postępów prac digitalizacyjnych będę aktualizował obecną numerację spraw w stosunku do tego Inwentarza.
ps 4
tradycyjnie proszę o wsparcie w postaci darowizn na https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 09-03-2021 - 17:48
Temat postu:
Kolejna sprawa musi poczekać na lepsze czasy.
966-1-47 NFS
ale za to
966-1-46 /Tom 121 Kwerendy Alfabetyczne ułożone/
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
W sprawie tej, na końcu jest sumariusz do Tomu 145 Wyciągi dawne po większej części Łuckie i Chełmskie (Sprawa 41). Bardzo ułatwia poszukiwania.

i 966-1-48 /Tom 83 Sumaryus z Akt Drochińskich/
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
już dostępne na googledrive dla donatorow.

Za darowizny serdecznie Państwu dziękuję.
marcin_kowal - 17-03-2021 - 17:53
Temat postu:
Meldunek Wink z postępu prac w Archiwum CDIAK w Kijowie "Archiwum Kaczanowskiego"
Sprawa 966-1-51 według oryginalngo Inwentarza jest to Tom 135 "Zbiór Akt szczególniej Galicyjskich"
Sprawa 966-1-52 według oryginalnego Inwentarza Tom 165 Kwrendy Notaty z Akt Łomżyńskich i Kwerendy"
oraz zeskanowana CZURem ponownie sprawa 966-1-16 Tom 20 - "Genealogie zebrane staraniem Wielądka. Część historyczna Familii pr Wielądka traktowanych"
już na googledrive dla donatorów.
A w linkach poniżej przykłady:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Wielkie podziękowania dla wspieracjących!
marcin_kowal - 07-05-2021 - 15:05
Temat postu:
Po 1,5 miesięcznej przerwie Czytelnia w CDIAK znów otwarta Smile
Dziś zdigitalizowałem 3 sprawy z "Archiwum Kaczanowskiego"
966-1-53 Sumaryusz części Akt Łuckich (tom 183)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-54 Heraldyka WW Wieladko Tom 6 Lit. D-H (tom 14)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-55 Zbiór różnych dokumentów
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Całość w formie PDF dla Donatorów wieczorem na googledrive
marcin_kowal - 20-05-2021 - 18:02
Temat postu:
Archiwum Kaczanowskiego
CDIAK - Fond 966
dziś 2 sprawy:
966-1-62 Zbiór metryk (Tom 151 Wyciągi Dawne Metryk)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-63 Zbiór metryk i akt (Tom 182 Wypisy Metryk i Akt w nowym Wypisie)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Dla darczyńców już dostępne na googledrive.

Moje prace można wesprzeć poprzez darowiznę na https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 22-05-2021 - 22:40
Temat postu:
Archiwum Kaczanowskiego
CDIAK Fond 966 Opis 1 Sprawa 1
Rezolucje Heroldii Tom 1
https://drive.google.com/file/d/1QpAszA ... sp=sharing

Biesiadowski Alexander
Bielski Jerzy
Bereznicki Felix
Bagieński Ludwik po Andrzeju
Borycki Leon
Bielski Jerzy
Budziszewski Józef, Tomasz, Michał, Ignacy, Stanisław, Jan
Bartold Marcin
Babiński Mateusz
Bukowski Jan Nepomucen
Bielski Jerzy
Bańkowski Jan
Broniewicz Jakób
Babiński Wincenty
Babiński Franciszek i Gaspary
Babiński Jakób
Babiński Józef Grzegorz, Ludwik
Broniewicz Jakób
Brodzki Ludwik
Bogucki Eugieniusz
Bernatowicz Ignacy
Białkowski Władysław
Chrzanowski Tadeusz
Chrzanowski Stanisław
Chrzanowski Wincenty
Chrzanowski Jan
Chrzanowski Wojciech
Cywiński Szymon
Ciszewski Felix
Ciszewski Felix
Ciszewski Walenty
Chmielowski Tomasz
Chojnacki Adam
Czerznicki Jan Rafał i Stanisław
Choromański Józef
Chodkowski Wiktor
Czapski Maxymilian
Czarniawski Michał
Cholewicki Xawery
Chajęcki Ludwik
Cywiński Justyn
Chobrzyński Wojciech
Celiński Antoni
Chorzewski Paweł
Czechowiczowa Julia
Czaplicki Franciszek
Cywiński Justyn
Dębiński Maciej
Dębiński Maciej
Dmochowski Alexander i Antoni
Dymowski Jakób
Dzieliński Dominik i Stanisław
Dąbrowski Stefan
Dabiecki Józef
Dmochowski Alexy
Danielewicz Konstanty
Dobrzelewski Wincenty i Józef
Drągowski Józef
Drągowski Jakób
Drągowski Antoni
Drągowski Antoni
Dragowski Leon Ignacy i Justyn
Drągowski Jan
Dmochowski Antoni
Dzieliński Stanisław i Dominik
Dzwonkowski Jan
Falęcki Leonard
Gąsowski Franciszek
Głogowski Norbert Alexander Onufry
Głogowski Konstanty, Petronela i Stanisław Grzegorz
Grekowski Mikołaj
Gasecki Ignacy
Gaszyński Józef
Guzowski Michał
Gutowski Józef
Grodzicki Wincenty i Józef
Grodzicki Józef Tomasz
Grabowski Ignacy
Grąbczewski Felix
Grodzki Apolinary Sylwester
Gaszyński Alexander
Gaszyński Józef
Gierkowski Sylwester
Gązowski Franciszek
Grochowski Franciszek
Grzebski Jan
Golian Józef
Grodzki Apolinary
Grabowski Stefan Hyppolit
Gołębiowski Łukasz
Głogowski Norbert Konstanty Stanisław Jan
Grodzicki Wincenty i Józef
Grodzki Paweł
Gązowski Franciszek Karol
Grabowski Ignacy i Kazimierz
Gawroński Franciszek

Humięcki Antoni
Jastrzębski Franciszek Karol
Jarocki Józef
Józefowicz Mustafa
Jasieński Rafał
Józefowicz Maciej Alexander i Amurat
Janicki Teodor
Janicki Wawrzyniec
Jasieński Rafał
Kobyliński Michał
Kraszkowski Piotr
Karczewski Franciszek
Kraiewski Teofil Łukasz Piotr
Kłobukowski Michał
Kisielewski Wincenty
Kiwerski Andrzej
Kowalski Lucyan
Kaczanowski
Kossakowski Walenty
Koszobudzki Felicyan
Kulesza Maciej i Michał
Kulikowski Erazm Onufry
Koćmierowski Franciszek
Kochnowski Stanisław
Kisielewski Piotr
Karpiński Gabryel
Klimaszewski Antoni Bartłomiej i Jan
Karpiński Bogumił
Kochnowski Stanisław
Kłobukowski Emilian
Klimaszewski Bonifacy
Koeppen Dorota
Kaczanowski Józef
Lipiński Józef
Lipiński Józef
Lisicki Roman
Lipski Józef
Lityński Tomasz
Laskowski Piotr
Łochowski Karol Leonard
Łochowski Tomasz Paweł
Milewski Tadeusz
Mierzejewski Antoni
Magnuski Jan
Mroczek Jacenty
Malinowski Felicyan
Mioduszewski Aleksander
Moszczeński Stanisław
Moszczeński Stanisław
Maleszewski Tomasz
Modrzewski Polikarp
Nestorowicz Jan Teofil
Niewęgłowski Ignacy
Nowicki Józef
Olszewski Bartłomiej
Olszewski Bartłomiej
Olszewski Marcin
Olszewski Bartłomiej
Paszkowski Leonard
Pisarski Maciej
Przyłuski Ludwik
Polanowski Alexander
Przeciszewski Franciszek i Ludwik
Przeciszewski Kazimierz
Puławski Wojciech
Podczaski Teodor i Felix
Rakowiecki Wincenty
Radoszewski Wincenty Boxa
Rzeczkowska Maryanna
Rakowiecki Wincenty
Rembowski Franiszek
Rudnicki Jan
Rzeczkowska Maryanna
Rutkowski Antoni
Rzepecki Ignacy
Radziewicz Felix
Radzieiowski Rafał
Ratayski Walentyn
Smoleński Ignacy
Swieżawska Karolina Józefa
Swiątkowski Hyacynt
Sarnecki Walenty
Sławiński Wincenty
Sławiński Jan
Sławiński Jan
Skotnicki Ignacy
Sarnecki Walenty
Swiątkowski Jacek
Swiątkowski Hyacynt
Smoleński Józef
Swięcicka Eleonora
Trębicki Jan
Tchorzewski Franciszek
Trębicki Jan
Ulatowski Stanisław
Woyno Idzi, Jan, Karol
Wilczkowski Dominik
Wądołowski Józef
Witwicki Mikołaj
Wierzbicki Jóżef Kalasanty
Wierzbicki Marcin
Wolański Jan
Władych Adolf
Woyciechowski Marcin
Zieliński Józef
Zelechowski Jan
Zeleżyński Marcin
Zawadzki Onufry
marcin_kowal - 26-05-2021 - 06:55
Temat postu:
Archiwum Kaczanowskiego
CDIAK Fond 966 Opis 1 Sprawa 2
Rezolucje Heroldii Tom 3
https://drive.google.com/file/d/1C67d76 ... sp=sharing

Abramowicz Ignacy
Apanowicz Cyprian
Arnd Alexander
Babiński Grzegorz
Babiński Jakób
Babiński Mateusz
Baczyński Walerian
Bagieński Ludwik
Bajer Maciej
Bielski Jerzy
Bielski Jerzy
Biesiadowski Alexander
Bonisławski Ludwik
Borowski Wacław Andrzej
Borycki Leon
Borycki Leon
Brocki Antoni
Brzeziński Franciszek Jan
Buczeń Jacenty
Burghard Bonawentura
Byczkowski Bartłomiej
Chłopecki Jan Kanty
Chotkowski Wiktor
Chrzanowski Józef
Czarnecki Andrzej Ludwik
Czarniawski Michał
Czernik Antoni
Czyżewski Jan
Czyżewski Marcin
Dekański Adam
Dębski Wojciech
Gliński Jan
Gołemberski Stanisław
Gołęberski Stanisław
Gołębiowski Łukasz
Goniewski Antoni i Stanisław
Gorecki Ignacy
Gorecki Walenty
Gorzechowski Jan
Grabowski Józef
Grabowski Kazimierz
Grabowski Onufry
Grąbczewski Felix
Grądzki Stanisław
Grekowski Mikołaj
Gronkowski Fabian
Gruszecki Jan
Grzebski Jan
Gumowski Jan
Herniczek Franciszek
Horoszewicz Antoni
Hreczyna Ignacy
Humięcki Antoni
Jabłoński Jakób
Jabłoński Jakób
Jabłoński Jakób
Jakutowicz Tomasz
Janikowski Józef Longin
Jarmoliński Maciej i Fabian
Jarmoliński Maciej i Fabian
Jaskułd Antoni Karol Joachim
Jaszowski Józef
Jaworski Wincenty a Paulo
Jaworski Wincenty Ferraryusz
Kalicki Józef
Kalinowski Jakub
Kamieński Hipolit Wojciech Piotr Marcin Spiridion i Józef
Kamieński Maxymilian
Karwowski Antoni
Kępiński Roman
Kisielewski Wincenty
Kłopotowski Antoni
Kłopotowski Stanisław
Kobylinski Franciszek
Kobylinski Stefan
Kobyliński Franciszek
Kosiński Karol Teodor
Kowalski Lucyan
Kownacki Józef Kajetan 2 imion
Kraiewski Seweryn i Ignacy
Krasuski Adam Andrzej
Krasuski Leon
Kraszewski Jan
Królikowski Antoni
Kruszewski Stanisław
Krzymowski Jan Ignacy
Kubiński Ignacy
Kurzątkowski Alexander Franciszek
Leński Alexander
Lewicki Kacper
Lipiński Józef i Jan
Lipka Tomasz
Łyszkiewicz Tekla Marya
Maleszewski Tomasz po Macieju
Malinowski Ignacy
Masłowski Franciszek
Michalicki Tomasz
Michałowski Nikodem
Milewska Monika
Mioduszewski Jan po Michale
Mioduszewski Józef
Mrozowski Stanisław
Niewiarowski Klemens
Niwiński Jan
Noiński Jan
Nowakowski Urban i Stanisław
Nowicki Ignacy
Nowosielski Franciszek
Olszewski Wojciech
Parol Maciej i Jan
Paszkowicz Alexander
Pęczkowski Józef Kalasanty
Piechowski Jan Wincenty i Dominik Jan Nepomucen
Polkowski Ignacy
Prądzyński Sebastyan
Prusiecki Stanisław i Bolesław
Przyłuski Stanisław
Radkiewicz Ignacy
Radwański Kazimierz
Radzikowski Tomasz
Rapacki Alexander
Rapacki Wojciech i Ignacy
Ratajski Walenty
Rayzacher Marcin
Reich Konstanty
Remiszewski Felix
Repliński Marcin
Rzączyński Józef
Sadkowski Józef
Seifert Karol Adolf
Skoczyński Stanisław
Skotnicki Ignacy
Smoliński Józef
Smoliński Michał Józef
Sokołowski Chryzostom
Sosnowski Ludwik
Sowiński Józef
Sożański Jerzy
Stanowski Józef
Stanowski Ludwik
Straszewicz Kacper
Straszewicz Kacper i Alexander
Stypułkowski Ignacy
Stypułkowski Ignacy Andrzej
Suchocki Ludwik
Szczepanowski Józef
Szelągowski Jan i Kacper
Szkultecki Antoni
Tarasowicz
Tarnowski Stanisław Wojciech
Todtleben Leopold Augustyn
Trzeciecki Józef
Ulatowski Franciszek Felix
Wagner Gustaw
Waleszyński Julian Konstanty i Michał
Waśniewski Jan
Waśniewski Józef i Wawrzyniec
Wąsowski Jacenty
Wąsowski Marcin
Wereszczyński Jakób
Wierzbicki Ludwik Józef
Wiśniewski Józef
Wituski Alexander
Wojakowski Józef
Wojciechowski Adam
Wojewódzki Karol
Wolski Ignacy Sylwester
Wrociński Franciszek
Wróblewski Kamil Marcin Korneliusz (3 imion)
Wrześniowski Fabian i Ludwik
Wykowski Karol
Zabrocki Wojciech
Zajączkowski Wincenty Alexander
Zakrzeński Felix
Zakrzewski Piotr
Zaleska Maryanna z Łaszczów
Zarzecki Emilian i Jan
Zdzitowiecki Apolinary
Zeleżyński Marcin
Zgorzelski Felix i Ignacy
Zieliński Piotr
Ziembliński Szymon
Zimnoch Hipolit i Cyprian
Zołtowski Grzegorz
Zygart Konstanty Tytus Wojciech
Żaczkowski Jan Walenty
Żaczkowski Walenty
Żmijewski Józef Andrzej Mateusz Piotr
Żurkowski Maxymilian
marcin_kowal - 01-06-2021 - 21:09
Temat postu:
Archiwum Kaczanowskiego
CDIAK Fond 966 Opis 1 Sprawa 3
Rezolucje Heroldii Tom (nieustalony)
https://drive.google.com/file/d/1z1hNDV ... sp=sharing
Biernacki Mikołaj
Burghard Karol
Bogusz Franciszek
Bartoszewski Felix
Baczyński Waleryan
Bereźnicki Felicyan
Borowski Wacław
Borkowski Xawery
Bartoszewski Felicyan Paweł
Białkowski Dominik
Bukowiecki Tomasz
Brześciański Franciszek
Babiński Ludwik Wincenty i Józef
Brzeziński Józef
Bitkowski Alexander Konstanty
Baczyński Waleryan
Bzowski Kajetan
Boelke Samuel
Bankowski Jan Nepomucen
Babiński Jakób
Bakiera Wojciech
Bakiera Wojciech
Bietkowski Ignacy
Cieszkowski Józef
Chmieleński Tomasz
Chmielowski Tomasz
Czyżewicz Józef
Chrzanowska Maryanna
Czyżewski Marcin
Dalecki Jan
Dęby Jan
Dzikowski Jan
Drewnowski Józef
Druszkowski Waleryan
Filipowicz Edward Alexander
Fabochowski Floryan
Gumowski Jan
Grabowski Wojciech
Gawroński Franciszek
Gutowski Józef
Głębocki Auxenty
Gumiński Józef
Gąsiorowski Wincenty
Grekowski Mikołaj Alexander
Haraziński Józef
Hussarzewski Teodor
Janicki Teodor Marcin
Jaskułd Antoni Karol Joachim
Jaskowski Jan Nepomucen
Jesko Norbin
Jastrzębski Franciszek
Kulikowski Nikary
Krasuski Adam Andrzej
Kobyliński Szymon
Kłopotowski Stefan
Kłopotowski Jan
Kowalski Lucyan
Korytkowski Kazimierz
Kalecki Kazimierz
Krotkiewski Kajetan Antoni Roman
Kryczyńska Maryanna
Kwiatkowski Jan Franciszek
Klimontowicz Kajetan
Kwiatkowski Jan
Klimaszewski Marcin
Klukowski Klemens
Krzymowski Alexander
Klimontowicz Kajetan
Koskowski Wincenty
Kruger Antonina
Koszarski Kazimierz
Krosnowski Romuald
Kumelski Hieronim
Kuncewicz Salomea
Korpaczewski Michał
Księski Stanisław
Kobyliński Stefan
Lewicki Kacper
Leniecki Dominik
Lechowicz Karolina
Lipka Ludwik
Liwski Stanisław
Lewiński Antoni
Lipiński Tomasz po Baltazarze
Łapczyński Felix
Łapczyński Antoni
Maleszewski Tomasz i Teodor
Miklaszewski Kazimierz
Maruszewski Seweryn
Michalicki Tomasz
Mierzejewski Antoni
Masłowski Franciszek Xawery
Miński Antoni
Milewski Edward
Milewski Edward
Mandecki Stefan
Mikułowski Ignacy
Niesiołowski Stanisław i Franciszek
Niesiołowski Stanisław
Niemiera Piotr
Nieszkowski Wilhelm Karol
Nieszkowski Wilhelm
Napiórkowska
Niesiołowski Stanisław
Nowakowski Władysław Tomasz
Nieszkowski Wilhelm
Obrębski Paweł
Ostrowski Alexander
Ostrorog Henryk
Obrębski Paweł
Orłowska Ewa
Otkiewicz Romuald
Podbielski Ludwik
Pogonowski Jan
Polkowski Józef
Pogonowski Jan
Przesmyski Paweł
Puchalska Teressa
Puchalska Teressa z Kunów
Parys
Pogorzelski Józef
Przewoski
Radkiewicz Felix
Ratayski Walenty
Radomyski Ludwik
Rodkiewicz Fabian
Ropelewski Konstanty
Romiszewski Piotr
Remiszewski Piotr
Rożyński Michał
Rylski Paweł
Remiszewski Ignacy
Rau Józef
Słupecki Józef Franciszek
Skoczyński Stanisław
Strzelecki Kajetan
Seyfert Karol Adolf
Starzyński Sylwester
Skarzyński Jan
Smoniewski Stanisław
Sierpiński Michał
Świezyński Hieronim
Śląski Andrzej
Skoczyński Stanisław
Sobocki Jan
Szarewicz Wojciech
Szymborski Adam
Szczepanowski Józef
Skrzyszewski Ludwik
Smiłowski Jan
Sobocki Jan i Walenty
Siedliski
Skorupski Stanisław
Stypułkowski Seweryn Kazimierz
Smolski Wincenty
Smitkowski Alexander
Smiłowski Jan
Sierakowski Kazimierz
Tymowski Julian
Tymowski Julian
Trzaskowski Alexy
Turowska Pelagia
Tottleben Leopold
Turowska Pelagia
Wilczkowski Dominik
Wierzchowski Franciszek
Walter Mateusz
Wychowski Władysław
Wierzbicki Jan
Wujakowski Józef
Wessel Adam
Wenda Gracyan
Wieszczycki Leon
Wielecki Błażey
Wasiutyński Leonard Wojciech i Hermogenes
Zakrzewski Bartłomiej
Zieliński Józef Antoni
Zdzitowiecki Apolinary
Zawadzki Stanisław
Zygler Ludwik i Teodor
Zeleżyński Marcin
Zelkowski Jan Nepomucen i Piotr
Zabierzewski Tomasz
Żarnowski Franciszek
Zyliński Paweł
Zdziarski Felix
marcin_kowal - 02-06-2021 - 17:02
Temat postu:
Prac przy digitalizacji Kolekcji z CDIAK - Archiwum Kaczanowskiego ciąg dalszy Smile
966-1-56 - Heraldyka W.W. Wielądko Tom 15, lit. J-K
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-57 - Kwerendy i Stare Akta (Tom 140)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-58 - Kwerendy rozmaite (Tom 181)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Pdf dla donatorów za chwilę na googledrive.
marcin_kowal - 15-06-2021 - 15:34
Temat postu:
CDIAK - Kolekcja 966 zwana "Archiwum Kaczanowskiego"
Trzy sprawy :
966-1-59 - Kwerendy, Genealogie, i wypisy z Akt Drochickich tom 154
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-60 - Kwerendy z Sumaryuszem tom 153
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-61 - Kwerendy i Wypisy z Akt Warszawskich tom 152
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
PDF już dostępne na googledrive dla Donatorów.

Wszystkich chętnych wspomóc moje pracę zapraszam do uczynienia darowizny https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 23-06-2021 - 08:58
Temat postu:
Kolejne trzy sprawy z CDIAK z Kolekcji 966, zwanej "Archiwum Kaczanowskiego"

966-1-64a https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-65 https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-66 https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

już dostepne na googledrive dla donatorów.
marcin_kowal - 26-06-2021 - 12:04
Temat postu:
Szanowni Państwo,
za mną około 1/3 prac związanych z digitalizacją kolekcji 966 w CDIAK znanej jako "Archiwum Kaczanowskiego".
Wszystkim donatorom, pomagającym serdecznie dziękuję za wsparcie i jeśli to możliwe proszę o dalsze.
W związku z COVID, niestety, prace posuwają się dużo wolniej niż zakładałem ale mimo ograniczeń w dostępie do Archiwum, zdigitalizowanego materiału regularnie przybywa i jest umieszczany na googledrive.
Na dzień dzisiejszy to 60 zeskanowanych/sfotografowanych spraw (20 000 skanów).
Do końca wakacji mam zarezerwowane 10 wizyt w CDIAK w wyniku których powinienem zeskanować około 30 kolejnych spraw (to jest około 10 000 - 12 000 skanow).

Chcąc zachęcić Państwa do wsparcia tego projektu udostępniam dla wszystkich cześć materiału dostępnego dla donatorów.
Moje działania można wesprzeć poprzez uczynienie darowizny na https://zrzutka.pl/64jbck

Oprócz wcześniej udostępnionych 6 spraw:
1. 966-1-7 - Rezolucje Heroldii Królestwa Polskiego
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

2. 966-1-18 - Heraldyka W. Wielądko - Heraldyka rękopis
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

3. 966-1-19 - Dokumenty Kantoru J.Kaczanowskiego - genealogie klientów Kantoru, dokumenty klientów, notatki i sprawozdania
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

4. 966-1-1 - Rezolucje Heroldii Tom 1
https://drive.google.com/file/d/1QpAszA ... sp=sharing

5. 966-1-2 - Rezolucje Heroldii Tom 3
https://drive.google.com/file/d/1C67d76 ... sp=sharing

6. 966-1-3 - Rezolucje Heroldii Tom (nieustalony)
https://drive.google.com/file/d/1z1hNDV ... sp=sharing

Udostępniam teraz kolejne 14 :

Nr Inw. CDIAK Opis
966-1-8 Zbiory ad hoc z Voluminów Legum z Kalendarzy z roku 1648 i 1764 jako też Spis Urzędników z Kalendarzyka 1783 roku - Tom 45
966-1-9 Sumaryusz Akt obej,ujący wypis Szlachty Kurlandzkiej, Inflandzkiej, dawnych Xiążąt, nadania Herbu, i Parafii Wykaz w znacznej części Łomżyńskiem - Tom 110
966-1-10 Zbiór Akt Płockich, i Zbiór historycznych licznych familii z Wielądka oddzielnie pochodzących - Tom 49
966-1-11 Sumaryusz Akt rozmaitych, Sumaryusz Elekcyi z r. 1764 - Tom 134
966-1-13 Spis Alfabetyczny Kwerendy z Metryk Koronnych - Tom 35
966-1-24 Genealogie rozmaite Spisem objęte - Tom 52
966-1-30 Kwerendy rozmaite - Tom 131
966-1-34 Spis Szlachty podług Duńczewskiego i Kuropatnickiego, gdzie się głównie która familia gnieździ - Tom 73
966-1-35 Spis Alfabetyczny Szlachty przyznanej przez Heroldię - Tom 42
966-1-45 Kwerendy Alfabetyczne ułożone - Tom 120
966-1-46 Kwerendy Alfabetyczne ułożone - Tom 121
966-1-48 Sumaryus z Akt Drochińskich - Tom 83
966-1-50 Zbiory extraktów Starożytnych - Tom 71
966-1-66 Zbiór Akt w nowych extraktach wyiętych - Tom 80

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Robert_Kostecki - 26-06-2021 - 17:21
Temat postu:
Marcinie,

jeżeli jest to dopiero około 1/3 zbioru, to można podejrzewać, że w sumie będzie to około 60 000 skanów. Jeszcze raz nasze uznanie, że podjąłeś się tego zadania, mimo początkowych trudności. Teraz zachodzi pytanie - I, co dalej? Czy jest to w ogóle realne, żeby jakiś zespół osób lub osoba podjęły się przejrzystego opracowania zeskanowanych materiałów. Już nawet nie myślę o tym, o czym mówiliśmy na wstępie, żeby zebrać i porównać wszystko, co jest dostępne pod hasłem "Heroldia Królestwa Polskiego". Z drugiej jednak strony koledzy z Wielkopolski opracowali spuściznę po profesorze W. Dworzaczku i jest ona dostępna w Internecie pod nazwą "Teki Dworzaczka". Nurtuje mnie także pytanie, jakie w takim razie dokumenty zawierał zniszczony w 1944 roku w Warszawie zespół akt po b.HKPol, skoro w materiałach Kaczanowskiego są chyba także oryginały dokumentów?! Oczywiście, wydaje się, że najcenniejszymi były teczki wywodowe, zarówno osób/rodzin zatwierdzonych później w szlachectwie, ale i niewylegitymowanych. Musi być przecież jakiś klucz do tych wszystkich zbiorów dokumentów, zarówno rękopiśmiennych jak i drukowanych. Według mnie, to tylko żmudna praca kompilacyjna może dać wynik "odtworzeniowy" akt HKPol. W przeciwnym razie, będzie to tylko wieloletnia szarpanina, tylko pod swoje potrzeby.

Pozdrawiam serdecznie

Robert
marcin_kowal - 29-06-2021 - 18:47
Temat postu:
Digitaliazacji Fondu 966 "Archiwum Kaczanowskiego" ciag dalszy:
966-1-67 - Zbiory rozmaitych extraktów Akt dawnych i nowych Tom 195
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-68 - Kwerendy różne - Tom 84
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-69 - Zbiór Akt w dawnych Wyciagach Tom 173
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Materiał dla wspierających juz na googledrive. A chcących wspomoc moj projekt zapraszam do uczynienie darowizny https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 12-07-2021 - 17:58
Temat postu:
Kolejne sprawy zdigitalizowane przeze mnie w CDIAK z kolekcji 966 - Archiwum Kaczanowskiego

966-1-70 - Kwerendy Nobilitacyjne i Wyciagi z Xiąg Majestatycznych Galicyjskich Tom 150
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-77 Specyfikacyje Legitymacyi wykończonych Tom 48
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-78 Wyciagi rozmiate nowe Tom 122
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-79 Specyfikacje Akt złożonych w Heroldyi Tom 90
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-105 - Akta Stężyckie sum vide Tom 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów Tom 61
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-71 - nieudostępniana ze wzgledu na zły stan zachowania

Dla donatorów już dostępne na googledrive.
marcin_kowal - 21-07-2021 - 13:10
Temat postu:
Kolejne efekty prac w CDIAK - Fond 966 - Archiwum Kaczanowskiego

966-1-64 Wyciągi nowe Akt Zagranicznych Tom 163
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-80 Specyfikacje Akt złożonych w Heroldyi Tom 91
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-81 Specyfikacje Akt złożonych w Heroldyi Tom 89
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

już dostępne na googledrive dla donatorów.
marcin_kowal - 26-07-2021 - 19:54
Temat postu:
Kolejna porcja materiału z kolekcji z CDIAK fond 966 znanej jako "Archiwum Kaczanowskiego"
Wszystkim wspierającym serdeczne podziękowania a chcących wesprzeć mój projekt digitalizacji fondu 966 zapraszam do uczynienia darowizny na https://zrzutka.pl/64jbck
Każda wpłata przybliża do końca ten projekt.
W związku z COVID w CDIAK obowiązuja ograniczenia w ustalaniu wizyt i czasie możliwym do pracy. 1 wizyta na tydzień i 3 i pół godziny na wizytę. Od kilkunastu miesięcy praktycznie całość wykorzystywałem na zamawianie materiału z kolekcji 966 przez co nie mogłem zamawiać materiałów na zlecenia (i zarabiac). Mimo wszystko projekt kontynuuję i doprowadzę do końca.

Dziś udostępniam dla Darczyńców sprawy:
966-1-82 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi Tom II
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-83 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi Tom I
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-84 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi Tom III Dodatkowy
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

dostępne są już na googledrive.
benyzet - 27-07-2021 - 18:32
Temat postu:
Witam. Marcinie, a jak się wsparło zrzutkę już po raz drugi ,to jak można otrzymać dostęp do Twojego dysku Google.? 😔😉
marcin_kowal - 27-07-2021 - 18:41
Temat postu:
benyzet napisał:
Witam. Marcinie, a jak się wsparło zrzutkę już po raz drugi ,to jak można otrzymać dostęp do Twojego dysku Google.? 😔😉

wysyłam linki poprzez googledrive na adresy podanbe prezy wpłacie. ilość wpłat nie ma znaczenia. dostęp jest dla kazdego wspierającego.
Probolemem jest czesto że googledrive nie wysyla zaproszeń na adresy z domeny wp, interia i kilku innych.

podaj adsres email na pw.
benyzet - 27-07-2021 - 20:05
Temat postu:
Już mam dostęp. 👍😊
marcin_kowal - 03-08-2021 - 15:11
Temat postu:
Archiwum Kaczanowskiego
CDIAK Fond 966
dziś 2 spore sprawy (850 skanów)
już dostępne dla donatorów na googledrive. A pod linkami poniżej indeksy nazwisk w nich występujących.
966-1-86 Kwerendy i mały Sumaryusz Metryk w Parafii Panny Maryi w Warszawie
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-88 Specyfikacje Tom II Nowy
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Projekt digitalizacji kolekcji mozna wepsrzeć poprzez darowiznę na
https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 07-08-2021 - 11:37
Temat postu:
Archiwum Kaczanowskiego - CDIAK fond 966 Raport na dzień 7.8.2021

Jestem z pracami na półmetku. Niestety w związku z COVID i ograniczeniami nim wywołanymi prace posuwają się dużo wolniej niż planowałem.
Projekt można wesprzeć poprzez darowiznę na https://zrzutka.pl/64jbck
za co składam serdeczne podziękowania tym, którzy już pomogli a wszystkich innych zachęcam do wsparcia.

Na ogólną ilość 186 spraw z kolekcji 966 "Archiwum Kaczanowskiego" z zamówionych do tej pory 91 spraw udostępniono mi i zostało zdigitalizowane 84. 7 spraw nie zostało mi udostępnione ze wzgledu na zły stan zachowania.
Sprawy zdigitalizowane dostępne są dla donatorów w postaci pdf. Po skonczeniu projektu dostęp do materiałów bedzie dla wszystkich.
Aby zachęcić Państwa do wsparcia moich prac udostępniam już teraz dla wszystkich kolejne 20 spraw.

Do udostępnionych już:
966-1-1 - Rezolucje Heroldii Tom 1
966-1-2 - Rezolucje Heroldii Tom 3
966-1-3 - Rezolucje Heroldii Tom (nieustalony)
966-1-7 - Rezolucje Heroldii Królestwa Polskiego
966-1-8 Zbiory ad hoc z Voluminów Legum z Kalendarzy z roku 1648 i 1764 jako też Spis Urzędników z Kalendarzyka 1783 roku - Tom 45
966-1-9 Sumaryusz Akt obej,ujący wypis Szlachty Kurlandzkiej, Inflandzkiej, dawnych Xiążąt, nadania Herbu, i Parafii Wykaz w znacznej części Łomżyńskiem - Tom 110
966-1-10 Zbiór Akt Płockich, i Zbiór historycznych licznych familii z Wielądka oddzielnie pochodzących - Tom 49
966-1-11 Sumaryusz Akt rozmaitych, Sumaryusz Elekcyi z r. 1764 - Tom 134
966-1-13 Spis Alfabetyczny Kwerendy z Metryk Koronnych - Tom 35
966-1-18 - Heraldyka W. Wielądko - Heraldyka rękopis
966-1-19 - Dokumenty Kantoru J.Kaczanowskiego - genealogie klientów Kantoru, dokumenty klientów, notatki i sprawozdania
966-1-24 Genealogie rozmaite Spisem objęte - Tom 52
966-1-30 Kwerendy rozmaite - Tom 131
966-1-34 Spis Szlachty podług Duńczewskiego i Kuropatnickiego, gdzie się głównie która familia gnieździ - Tom 73
966-1-35 Spis Alfabetyczny Szlachty przyznanej przez Heroldię - Tom 42
966-1-45 Kwerendy Alfabetyczne ułożone - Tom 120
966-1-46 Kwerendy Alfabetyczne ułożone - Tom 121
966-1-48 Sumaryus z Akt Drochińskich - Tom 83
966-1-50 Zbiory extraktów Starożytnych - Tom 71
966-1-66 Zbiór Akt w nowych extraktach wyiętych - Tom 80

doszły następujące:
966-1-4 Rezolucje Heroldii Tom 2
966-1-5 Rezolucje Heroldii Tom 5 nowy
966-1-6 Rezolucje Heroldii z r. 1855
966-1-12 rękopis Wojciech Wincenty Wielądko "Heraldyka szlachty polskiej" Litera "P i R"
966-1-14 Kwerendy Kaczanowskiego
966-1-15 Kwerendy Kaczanowskiego Tom 199
966-1-16 Heraldyka W.Wielądko
966-1-17 Wypisy
966-1-20 Notaty dopełnione w Archiwum Głównym przy poszukiwaniu Akt
966-1-21 Zbiór Genealogyi rozmaitych z Heroldyi
966-1-23 Skorowidze
966-1-25 Heraldyka - W. Wielądko
966-1-26 Genealogie rodzin klientów Kantoru J. Kaczanowskiego
966-1-27 Heraldyka W.Wielądko
966-1-28 Heraldyka W.Wielądko
966-1-29 Heraldyka W.Wielądko
966-1-32 Genealogie, Kwerendy
966-1-33 Wypisy, Genealogie
966-1-36 Skorowidz Akt 1. Kaliskich 2. Wieluńskich 3. Ostrzeszowskich 4. Nowokorczyńskich 5. Siewierskich 6. Kieleckich 7. Częsć Radziejowskich i 8. Część Ciechanowskich, Eductiv Nobilitatis z Trybunału Lubelskiego, a. Akt Dawnych c. z Akt Lwowskich d. z Akt Grodu Warszawskiego i e. Spis całej Szlachty Guberni Wileńskiej.
966-1-37 Wypisy z akt ziemkskich i grodzkich, metryki, dokumenty klientów Kantoru

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
marcin_kowal - 08-08-2021 - 00:59
Temat postu:
Prócz wpłat, PROSZĘ, napiszcie że przydało sie to Smile
Pieniądze to nie wszystko.... one tylko pozwalają szybciej skończyc projekt.

Motywacją i zadowoleniem jest jesli znajdziecie cos o swoich. To mnie dopinguje, to pozwala spłacić dług wobec wszystkich indeksujących ksiegi, wobec tych którzy podzielili sie wiedzą i informacjami.

I tu wielkie podziękowania dla Włodka !!!! Piszcie i myślcie o nim co chcecie ale to facet który daje wędke i mówi jeszcze jakie robaki załozyc na haczyk.

Zajmuje się genealogią od tylko 3 lat. Ale dzięki temu forum, dzięki ludziom których na tym forum poznałem - Joanna, i ludziom którzy podjęli się indeksacji aktów (wymieć Was to trudna sprawa, nie chce nikogo pominąć - każdy niemal indeks z PODOLA, KIJOWSZCZYZNY I WSCHODNIEGO WOŁYNIA) które zdobyłem jestem tu gdzie jestem.
Genealogia to nie tylko daty. Poszukiwaczy dat zegnam od razu.

Działajmy razem i wspierajmy sie wzajemnie. Geneteka i projekty prowadzone przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne to ewenement na skale światową.
Dostepny teraz i na zawsze dla wszystkich. Za darmo. Nie słuchajcie plotek.
Sroczyński_Włodzimierz - 08-08-2021 - 09:40
Temat postu:
To miłe (niezależnie którego W. miałeś na myśli), ale forma podziękowań, którą Ty wybrałeś (zrobienie i docelowo przekazanie wszystkim w wolnym dostępie mocnej piguły informacyjnej) jest najlepsza i niczego więcej nie mógłbym oczekiwać.
Mam nadzieję, że to przechodnia relacja, tj Twoja działalność też zaowocuje tym, że ktoś poczuje się zobowiązany do kolejnego pakietu.

---
@ Przykład na "przydało się". Z mojej strony: w wersji lajtowej: może bardzo się przydać, jest nadzieja.

Opis tego
https://drive.google.com/drive/folders/ ... mrpiqE7aOk
jest bardzo interesujący "966-1-86 Kwerendy i mały Sumaryusz Metryk w Parafii Panny Maryi w Warszawie"

Jeśli to jest summariusz (nawet "mały") z ksiąg, nie "spis metryk wykorzystanych w biurze" to być może jest to jedyne źródło (wtórne, ale w miarę pełne) informacji o zapisach (części zapisów?) w księgach sprzed 1826, które uznaje się za bezpowrotnie stracone.
Będzie dostępne dla ogółu w całości, to myślę, że opis zostanie poszerzony:) Tj zawartość opracowana w mniejszym lub większym stopniu.
Ww na podstawie tego, co każdy może zobaczyć (tj na podstawie opisu/tytułu i fragmentu, nie całości)
marcin_kowal - 09-08-2021 - 11:04
Temat postu:
Sroczyński_Włodzimierz napisał:
To miłe (niezależnie którego W. miałeś na myśli), ale forma podziękowań, którą Ty wybrałeś (zrobienie i docelowo przekazanie wszystkim w wolnym dostępie mocnej piguły informacyjnej) jest najlepsza i niczego więcej nie mógłbym oczekiwać.
Mam nadzieję, że to przechodnia relacja, tj Twoja działalność też zaowocuje tym, że ktoś poczuje się zobowiązany do kolejnego pakietu.

---
@ Przykład na "przydało się". Z mojej strony: w wersji lajtowej: może bardzo się przydać, jest nadzieja.

Opis tego
https://drive.google.com/drive/folders/ ... mrpiqE7aOk
jest bardzo interesujący "966-1-86 Kwerendy i mały Sumaryusz Metryk w Parafii Panny Maryi w Warszawie"

Jeśli to jest summariusz (nawet "mały") z ksiąg, nie "spis metryk wykorzystanych w biurze" to być może jest to jedyne źródło (wtórne, ale w miarę pełne) informacji o zapisach (części zapisów?) w księgach sprzed 1826, które uznaje się za bezpowrotnie stracone.
Będzie dostępne dla ogółu w całości, to myślę, że opis zostanie poszerzony:) Tj zawartość opracowana w mniejszym lub większym stopniu.
Ww na podstawie tego, co każdy może zobaczyć (tj na podstawie opisu/tytułu i fragmentu, nie całości)


Właśnie Ciebie miałem na myśli Wink

A tutaj sprawa 966-1-86
https://drive.google.com/file/d/1tTdTaw ... sp=sharing
do weryfikacji czy to jest to o czym mówi tytuł.

Co do wsparcia, pomocy, kontynuacji - z miłą chęcią przyjmę także pomoc przy opracowaniu matriału. Weryfikacji i układaniu skanów (zmiany nazw plików), przepisywanie ew. tworzenie indeksów do nazwisk występujących tak by materiał który trafi do publicznego obiegu był w miarę uporządkowany.
Mam nadzieje, że miejsce na serwerach PTG się znajdzie Wink
Sroczyński_Włodzimierz - 09-08-2021 - 11:23
Temat postu:
Wieczorem przejrzę, tak na szybko - nie widzę, nie rzuciło mi się w szybkim przebiegu takie zestawienie. "Informacje z Nawiedzenia" - mogą być w opracowaniach dot. rodzin w tym woluminie, ale summariusza na razie nie dostrzegłem. Zapraszam i inne osoby do przejrzenia. Jeśli coś się znajdzie - polecam
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-96342.phtml
jako miejsce do rozwinięcia wątku o zasobie (w tym wypadku "małym summariuszu") z par. Nawiedzenia NMP w Warszawie (Panny Marii) na Nowym Mieście sprzed 1826
marcin_kowal - 09-08-2021 - 11:40
Temat postu:
Sroczyński_Włodzimierz napisał:
Wieczorem przejrzę, tak na szybko - nie widzę, nie rzuciło mi się w szybkim przebiegu takie zestawienie. "Informacje z Nawiedzenia" - mogą być w opracowaniach dot. rodzin w tym woluminie, ale summariusza na razie nie dostrzegłem. Zapraszam i inne osoby do przejrzenia. Jeśli coś się znajdzie - polecam
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-96342.phtml
jako miejsce do rozwinięcia wątku o zasobie (w tym wypadku "małym summariuszu") z par. Nawiedzenia NMP w Warszawie (Panny Marii) na Nowym Mieście sprzed 1826

strony 296-309 pdf (od karty 248) chyba coś jest.
Sroczyński_Włodzimierz - 09-08-2021 - 11:51
Temat postu:
tzn "strony" pdf-a , karty 248-257v
z chrztów 1749-1794 ...?
marcin_kowal - 09-08-2021 - 11:53
Temat postu:
Sroczyński_Włodzimierz napisał:
tzn "strony" pdf-a , karty 248-257v
z chrztów 1749-1794 ...?

nic innego tam nie widze.
A opis tomu wzięty z oryginalnego spisu manuskryptów.
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopi ... t-90.phtml
Sroczyński_Włodzimierz - 09-08-2021 - 12:03
Temat postu:
wieczorem popatrzęSmile może uda się coś spiąć z końcówki tego okresu (17xx-1794) z małżeństwami z cyrkułów lub nawet z parafii z najwcześniejszego okresu (1826-1830?), z aneksami
marcin_kowal - 09-08-2021 - 17:11
Temat postu:
Kolejne zeskanowane przeze mnie księgi z kolekcji 966 z CDIAK w Kijowie "Archiwum Kaczanowskiego"
Sprawy:
966-1-75 Zbiór Akt w nowych wyciagach (Tom 171)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-76 Wyciągi dawne i nowe (Tom 148)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-85 Skorowidze Kwerend
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

już dostępne na googledrive dla donatorów.
marcin_kowal - 16-08-2021 - 16:30
Temat postu:
Archiwum Kaczanowskiego
CDIAK w Kijowie fond 966

kolejne 3 sprawy, specyfikacje dokumentów klientów Kantoru przekazane Heroldii

966-1-87 - Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi - Tom 10 Nowy
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-89 - Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi - Tom 12 księga dodatkowa
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-90 - Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi - Tom 15.9
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

PDF już dostępne dla Donatorów na googledrive.
Maślanek_Joanna - 16-08-2021 - 19:08
Temat postu:
Prócz wpłat, PROSZĘ, napiszcie że przydało sie to Smile
Pieniądze to nie wszystko.... one tylko pozwalają szybciej skończyc projekt.

Motywacją i zadowoleniem jest jesli znajdziecie cos o swoich. To mnie dopinguje, to pozwala spłacić dług wobec wszystkich indeksujących ksiegi, wobec tych którzy podzielili sie wiedzą i informacjami.


Z wakacyjnym opóźnieniem, ale wszem i wobec PISZĘ, ŻE SIĘ PRZYDAŁO Very Happy Very Happy Very Happy

Ty Marcinie wiesz doskonale, że dzięki Twoim znaleziskom ogromnie powiększyłam swoją wiedzę o kresowych przodkach, ale piszę dla innych, że Twoja działalność na Ukrainie - dla wielu z nas wcale lub małodostępnej - daje wszystkich genealogom możliwość znacznego poszerzania horyzontów.
Na pewno nie o wszystkich przypadkach wiesz, ale zapewniam Cię, że jest ich mnóstwo, mnóstwo Smile

Wielkie dzięki za Twoje zaangażowanie! Smile
Joanna
marcin_kowal - 21-08-2021 - 07:51
Temat postu:
Dzięki za miłe słowa Smile

_________

Z prac w CDIAK przy digitalizacji fondu 966 znanego jako Archiwum Kaczanowskiego

Ponad 1300 skanów (2600 stron)

966-1-91 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi - Tom 13 Nowy Specyfikacje 7
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-92 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi - Tom 14 Specyfikacje 8
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-93 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi - Tom 16 Specyfikacje
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-94 Specyfikacyie Dowodów składanych do Heroldyi - Tom 17 Specyfikacje 1857
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-95 Skorowidz Wielądka
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-96 Sumariusz z Oblat Łuków, Stężyckich i Liwskich jako też z kwerend szczegółowych w Archiwum Warszawskim i Płockim
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Materiał dla Donatorów juz dostępny na googledrive.
Za darowizny bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich do wspierania moich prac poprzez zrzutka.pl/64jbck


Kolejne wizyty w Archiwum dopiero we wrześniu (obowiązki i rodzina ważniejsze a i na życie też trzeba zarabiać (praca)).

We wrześniu do digitalizacji planowane (wg inwentarza archiwum):
966-1-73 Konstytucja Księstwa Warszawskiego i dokumenty genealogiczne szlachty przedstawione Heroldii
966-1-97 Ogłoszenia Heroldii Polski,
966-1-98 Wypisy z Ksiąg Sądowych Wąsowskich ?
966-1-99 Wypisy z Ksiąg Sądowych Kaliskich XV-XVII w
966-1-100 Wypisy Ksiąg Sądowych Łomża XV-XVI w
966-1-101 Wypisy Ksiąg Sądowych Łomża XV-XVII w
966-1-102 Wypisy Ksiąg Sądowych Łomża XV-XVIII w
966-1-103 Wypisy z Ksiąg Grodzkich Wiś… (łacina)
966-1-104 Wypisy z Ksiag Sądowych Zambrowskich
966-1-106 Wypisy z Ksiąg Sądowych Chełmski i Krasnystawskich
966-1-107 Wypisy z Ksiąg Sądowych Wiskich
966-1-108 Wypisy z Ksiąg Sądowych ???
966-1-109 Wypisy z Ksiąg Sądowych Zambrowskich cz. 1
966-1-110 Wypisy z Ksiąg Sądowych Zambrowskich cz. 2
966-1-111 Wypisy z Ksiąg Grodzkich Łomżyńskich
966-1-112 Wypisy z Ksiąg Sądowych Czerskich
966-1-113 Wypisy z Ksiąg Sądowych Łukowskich
966-1-114 Wypisy z Ksiąg Sądowych Rowskich, Kamieńczykowskich, Płockich i innych
charston90 - 21-08-2021 - 13:53
Temat postu:
Marcinie,

Jeszcze raz dziękuję! Osobiście najbardziej ostrzę sobie zęby na wypisy z ksiąg sądowych łomżyńskich (zaginione Kapicjana?), w herbarzu Kapica bardzo zdawkowo opisał wywód mojej linii po mieczu do początków XVII wieku, liczę że tam znajdę te kwity i z roku około 1770 wyląduje w 1610-1620 Smile.

Pozdrawiam
Mariusz
marcin_kowal - 21-08-2021 - 18:37
Temat postu:
charston90 napisał:
Marcinie,

Jeszcze raz dziękuję! Osobiście najbardziej ostrzę sobie zęby na wypisy z ksiąg sądowych łomżyńskich (zaginione Kapicjana?), w herbarzu Kapica bardzo zdawkowo opisał wywód mojej linii po mieczu do początków XVII wieku, liczę że tam znajdę te kwity i z roku około 1770 wyląduje w 1610-1620 Smile.

Pozdrawiam
Mariusz


Około 10 września powinno coś być z łomzyńskich Smile
jamiolkowski_jerzy - 21-08-2021 - 21:25
Temat postu:
Tak to są Kapicjana. Ich atut to (jak we wszystkich pozostałych: krakowskich , warszawskich i lwowskich) typowa dla kapicjanów czytelność pisma. Natomiast te kijowskie -wedle mnie -cechuje największa lapidarność, skrótowość. Typowe dla Kapicy skrótowe streszczanie dokumentów w kijowskich jest chyba najbardziej widoczne. Ale szczęśliwie pozostaje ważna wartość czyli wymienione są osoby występujące w sądowych dokumentach. Natomiast sens sprawy bywa trudny do wyłapania. I jeszcze jeden minus niestety jest przewaga wypisów najstarszych XV i XVI wiecznych (co jest wartością dla historyków), ale może być problemem w budowaniu powiązań genealogicznych. Wywód z punktu startowego w 1770 roku w początki XVII wieku może być niemożliwy. Ale obym się mylił.
Witanowski_Jan - 22-08-2021 - 12:32
Temat postu:
Na temat Kapicy i jego zbioru (także tej części która znalazła się u Kaczanowskiego), napisał artykuł Tomasz Jaszczołt: "Studia genealogiczne", t. 2. Warszawa 2018. W Kijowie znajduje się 14 tomów wypisów z ksiąg wschodniego Mazowsza, 500 kart. Brak niestety księgi z wypisami ostrołęckimi. Była w 1865 i najwyraźniej zagnięła ☹️
piotr_nojszewski - 31-08-2021 - 11:20
Temat postu:
Nieustannie liczę na coś więcej ze spalonych ksiąg liwskich.
marcin_kowal - 08-09-2021 - 12:39
Temat postu:
Wieczorem na googledrive dla donatorów, będzie dostępna sprawa 966-1-100 z Archiwum Kaczanowskiego - 500 kart (1000 stron).
Wg inwentarza oryginalnego jest to Tom 98 "Sumarjusz Akt Łomżyńskich"

A trzeba przypomnieć, że
Księgi Grodzkie Łomżyńskie (1532-1817) i Księgi Ziemskie Łomżyńskie (1420-1805) w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego.

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
charston90 - 08-09-2021 - 15:40
Temat postu:
Marcinie,

Bomba! Będę mieć materiał do pracy w nadchodzące jesienne wieczory Smile

Pozdrawiam,
Mariusz
marcin_kowal - 10-09-2021 - 15:16
Temat postu:
Dzisiaj był bardzo pracowity dzień, szkoda że nie udało się wszystkiego zeskanować.
Zwykle zamawiam 3-4 sprawy, ale dziś wpadła 1 której wczesniej nie wydano ze względu na zły stan fizyczny, i dodatkowo 2 sprawy których poprzednim razem nie zdążyłem z powodu awarii laptopa.
No i przez to na kolejną wizytę przeniosłem 3 sprawy (około 1400 kart)
A dziś dla Państwa niemal 1600 skanów (kart):
966-1-74 udostępniona pomimo NFS
Heraldyka WW Wielądko Tom 31 Litery T-Ż - niemal 1300 stron
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-99 Sumariusze Ksiąg Sądowych Kolneńskich - Tom 104
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-101 Sumariusze Ksiag Sądowych Ostrowskich, Radziłowskich, Kolneńskich - Tom 105
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-102 Sumariusze Ksiąg Sądowych Łomżyńskich - Tom 97
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Materiał dla donatorów wieczorem na googledrive.
A wszystkich Państwa zapraszam do wsparcia moich działań poprzez https://zrzutka.pl/64jbckInformacyjnie, Księgi Sądowe:
grodzkie łomżyńskie (1532-1817): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego
ziemskie łomżyńskie (1420-1805): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego
grodzkie kolneńskie (1650-1798 ): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego
ziemskie kolneńskie (1449-1809): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego
ziemskie radziłowskie (1552-1794): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego

grodzkie ostrowskie (1634-1640, 1 księga), przechowywane w AGAD (zespół nr 45-46)
ziemskie ostrowskie, kamieńczykowskie (1684-1801, szczątki) , przechowywane w AGAD (zespół nr 43-44 oraz 45-46)
x_Jurand - 10-09-2021 - 19:35
Temat postu:
Marcinie,

Serdecznie dziękuję za:

966-1-74 udostępniona pomimo NFS Heraldyka WW Wielądko Tom 31 Litery T-Ż - niemal 1300 stron

W końcu znalazłem jakieś informacje o Żelisławskich u Wielądka.
I wyjaśniło się co znaczyła informacja - w materiałach 966-1-95, zdjęcie 540 (Skorowidz Wielądka) - "Zelisławski, XXXI, 1059, 1061"

Raz jeszcze wielkie dzięki za Twoją ogromną pracę.

Pozdrawiam serdecznie
x. Jurand
marcin_kowal - 14-09-2021 - 16:01
Temat postu:
CDIAK Kolekcja 966 "Archiwum Kaczanowskiego"
dziś 1500 skanów (3000 stron)

966-1-73 Akta Rozmaite Tom 111 - w oryginalnym Inwentarzu Kaczanowskiego pod nr 111 są "Dawne śluby Akt w Brańskiej i Drochińskiej Ziemi" (być może się wyjaśni jaki to Tom gdy wszystko już będzie zeskanowane)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-97 Sigillaty i AKta Alfabetyczne Tom 33 - w oryg. Inw. "Spis Akt: z Sigilt, z Kwerend z Archiwum Głównego i z Wielądka"
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-98 Akta Wąsowskie Tom 101 - wg oryg. Inw. "Sumaryusz Akt Wąsowskich"
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-104 Akta Zambrowskie Tom 108 - wg oryg. Inw. "Sumaryusz Akt Zambrowskich"
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

*Akta Zambrowskie
grodzkie (1445-1792): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego
ziemskie (1445-1801): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego

Akta Wąsowskie
grodzkie (1577-1799): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego
ziemskie (1471-1807): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego


Materiał w postaci pdf już wieczorem będzie dostępny dla donatorów na googledrive.
marcin_kowal - 17-09-2021 - 15:43
Temat postu:
Kolejna porcja skanów z CDIAK z kolekcji "Archiwum Kaczanowskiego" fond 966.
3 całe sprawy i 220 kart kolejnej - w sumie niemal 1600 skanów (3100 stron)
Już wieczorem na googledrive dla donatorów.

966-1-103 Sumaryusz Akt Wiskich Tom 100
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-106 Wyciągi Łuckie i Chełmskie Tom 146 - Akta Dawne Chełmińskie i Krasnostawskie
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-107 Sumaryusz Akt Wiskich Tom 103
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-108 Sumaryusz Akt Wąsoskich Tom 102
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Księgi sądowe:
grodzkie wiskie (1522-1792): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego
ziemskie wiskie (1452-1807): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego
grodzkie wąsoskie (1577-1799): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiego
ziemskie wąsoskie (1471-1807): w całości spłonęły w AGAD w trakcie powstania warszawskiegoMoje prace mozna wesprzeć poprzez darowiznę na https://zrzutka.pl/64jbck

Za darowizny i wsparcie serdecznie dziękuję!
Sroczyński_Włodzimierz - 17-09-2021 - 17:11
Temat postu:
nie tyle spłonęły w trakcie, co zostały celowo , z premedytacją zniszczone po ustaniu walk w rejonie AAD
inna kwalifikacja , istotnie inna
marcin_kowal - 17-09-2021 - 17:42
Temat postu:
Sroczyński_Włodzimierz napisał:
nie tyle spłonęły w trakcie, co zostały celowo , z premedytacją zniszczone po ustaniu walk w rejonie AAD
inna kwalifikacja , istotnie inna

pełna zgoda w ocenie zaistniałego faktu. Tutaj jednak jako informacja że nie ma ich i że materiały z Archiwum Kaczanowskiego to jeden z nielicznych a kto wie czy nie jedyny ślad po ich zawartości.
jozefswider - 18-09-2021 - 16:29
Temat postu:
Marcin dzięki za wykonaną pracę .
Sprawa 966-1-108 co prawda w nagłówku jest Akty Wąsowskie lecz księga zawiera Akty Łomżyńskie i trochę Zambrowskich .
Pozdrawiam Józek
marcin_kowal - 19-09-2021 - 20:13
Temat postu:
jozefswider napisał:
Marcin dzięki za wykonaną pracę .
Sprawa 966-1-108 co prawda w nagłówku jest Akty Wąsowskie lecz księga zawiera Akty Łomżyńskie i trochę Zambrowskich .
Pozdrawiam Józek


Bardzo dziekuję za tą uwagę. Też to zauważyłem skanując.
Mam w planie przygotować dokładny inwentarz tej kolekcji i takie uwagi będa w nim zawarte.
marcin_kowal - 22-09-2021 - 15:43
Temat postu:
1200 skanów - Kolejne sprawy z kolekcji 966 "Archiwum Kaczanowskiego" z CDIAK


966-1-106 Wyciągi Łuckie i Chełmskie Tom 146 - Akta Dawne Chełmińskie i Krasnostawskie (skany od 221 do końca)

966-1-109 Sumaryusz Akt Zambrowskich Tom 107
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-110 Sumaryusz Akt Zambrowskich Tom 106
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-111
Sumarjusz Akt Łomżyńskich Tom 99
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing


Dla darczyńców dostępne już wieczorem na googledrive.
marcin_kowal - 29-09-2021 - 17:56
Temat postu:
Kolejne trzy sprawy z Kolekcji 966 Archiwum Kaczanowskiego już dostępne dla donatorów na googlegrive.

966-1-112 Sumaryusz Akt Czerskich Tom 54 - Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-113 Akta Łukowskie sum vide Tom 37 i 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów Tom 60
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-114 Urzęda, Suffragia Volum. Legum Sumaryusz Rowski, Sumaryusz z Archiwum Głównego, i Sumarjusze z rozmaitych Archiwów Tom 72
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Witanowski_Jan - 29-09-2021 - 21:19
Temat postu:
W fondzie 114 są ucięte marginesy - górny i dolny. To utrudnia czytanie i powoduje lukę w tekście. Czy da się to poprawić?
marcin_kowal - 30-09-2021 - 09:35
Temat postu:
Witanowski_Jan napisał:
W fondzie 114 są ucięte marginesy - górny i dolny. To utrudnia czytanie i powoduje lukę w tekście. Czy da się to poprawić?

juz powinno być ok.
marcin_kowal - 18-10-2021 - 15:38
Temat postu:
CDIAK kolekcja 966 "Archiwum Kaczanowskiego"
Pomimo coraz większych problemów, utrudnień (ograniczenia związane z COVID - niezaszczepieni wizyty co 2 tygodnie, brak prądu - w sumie ponad 2 godziny stracone - pozostały nie ruszone 3 sprawy) udało sie w czasie 2 wizyt zdigitalizować kolejne sprawy.

Dzisiaj 7 spraw, razem 2100 skanów
966-1-115 Zbiór Akt a. Pruzańskich, b. Krzemienieckich, c. Skorowidz Łucki, Zbiór Akt a. Mińskich, b. Oszmiańskich c. Pińskich d. Słomińskich e. Nowogrodzkich f. Kijowskich g. Zytomirskich, h. Zaryczewskich, i. Kraieńskich, k. Brzeskich, l. Wileńskich m. Brzeskich, n. Drochińskich - Tom 44
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-116 Zbiór Akt w Dawnych Wypisach - Tom 180
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-117 Kwerendy Płockie i Sumaryusze w których są i z Akt Korczyńskich Tom - 138
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-118 Heraldyka W. Wielądko brudnopis - Tom 29
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-119 Wyciągi Starozytne - Tom 119
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-120 Akta Łęczyckie - Tom 64
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-121 Akta Czerskie i Rowskie z których część jest 53 Tom
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharingMateriał dla donatorów wieczorem będzie już na googledrive.
I pliki przykładowe z linków powyżej także się jeszcze ładują na dysk.

Wszystkich chętnych wspomóc moje prace zapraszam do uczynienia darowizny poprzez https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 21-10-2021 - 20:16
Temat postu:
W nocy III zmiana w pracy, potem 1,5 godziny snu i szybko do archiwum. Tam 3,5 godziny skanowania. Powrót do domu (rano i po archiwum cały czas korki - 12 km pokonuje w 1-1,5 godziny) i znów spać bo ... w nocy III zmiana a jutro rano znów archiwum.
Ale nie płaczę 🙂 najważniejsze że jest materiał i możliwość skanowania.
Czasu brakuje tylko na przygotowanie i wysłanie materiału na googledrive.
Efekt działań z dzisiejszego dnia postaram się jutro i w sobote wrzucić na dysk (Kochana Żona zaczyna krzywo patrzeć i narzekać że męża nie ma 🙁 )
A w miedzy czasie kilka postów z ciekawostkami z dzisiejszego dnia.
Wspierającym serdeczne podziękowania a dla reszty prośba o jeszcze pół roku cierpliwości. Cały materiał mam nadzieję do marca 2022 uda się zeskanować.
Oczywiście, proszę i zachęcam do wsparcia moich prac poprzez darowiznę na https://zrzutka.pl/64jbck
Dziś skanowałem zaległości i sprawy które wpadły ekstra (pojawił się wolny termin na dziś i skorzystałem):
966-1-123
966-1-133
966-1-134
966-1-135
w sumie 1750 skanów (w tym 2 sprawy z F 1046 - ksiegi metrykalne z dek. berdyczowskiego).
ps
Tomasz Lenczewski w jednej ze spraw kwerenda Lenczewskich (znane ?)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
marcin_kowal - 22-10-2021 - 20:47
Temat postu:
Archiwum Kaczanowskiego, CDIAK kolekcja 966 - kolejne sprawy - 2100 skanów (ponad 4200 stron)

966-1-122 Akta Lubelskie S. v. 37 - Tom 65
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-123 Akta Liwskie sum vide Tom 40 |tylko z niektórych Oblat i Urzędów - Tom 62
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-124 Akta Kaliskie i Wieluńskie - Tom 27 (brudnopisy Wielądka? - Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-125 Kwerendy Łomżyńskie z Sumaryuszem - Tom 141
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-126 Kwerendy z Archiwum i Sigillaty Zbiór K. - Tom 46
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-133 Kwerendy i Genealogie - Tom 144
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-134 Akta Kaliskie Wieluńskie i Ostrzeszowski - Tom 58
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-135 Zbiór Akt nowych Wypisach z Sumaryuszem - Tom 178
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing


Późno w nocy powinny być juz na googledrive (słaby internet dziś Sad )
marcin_kowal - 28-10-2021 - 20:05
Temat postu:
CDIAK - Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie
Kolekcja 966 (fond 966) znana jako Archiwum Kaczanowskiego

Chcąć przypomnieć/wyjaśnić czym jest ten zbiór a także zachęcic do wsparcia moich prac, udostępniam dla wszystkich w wolnym dostępie sporą porcje wykonanych przeze mnie w Kijowie skanów.
Po krótce, co można znaleźć w poszczególnych sprawach mówią tytuły ksiąg.
„Archiwum Kaczanowskiego” jest przechowywane w zasobie Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy w Kijowie (CDIAK Fond 966 "Колекція документів Департаменту Герольдії Царства Польського"). Zawiera nie tylko materiały z biura Kaczanowskiego, ale rękopiśmienne, nieznane wcześniej tomy herbarzy Ignacego Tuczyk-Kapicy oraz Wojciecha Wielądka, a także wypisy z tych akt grodzkich i ziemskich, które spaliły się w 1944 roku.
Czym był zbiór Kaczanowskiego można przeczytać w wątku na genealodzy.pl https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopi ... rt-0.phtml
oraz na grupie FB https://www.facebook.com/groups/483927925655815
o postępach z prac i sposobie wsparcia również informację w wyżej wymienionych wątkach przekazuję.
W tym miejscu serdeczne podziękowania dla wspierających, donatorów i zachęta do uczynienia darowizny na dalsze prace poprzez wpłatę na https://zrzutka.pl/64jbck

Do udostępnionych już materiałów w formie PDF:
966-1-1 - Rezolucje Heroldii Tom 1
966-1-2 - Rezolucje Heroldii Tom 3
966-1-3 - Rezolucje Heroldii Tom (nieustalony)
966-1-4 Rezolucje Heroldii Tom 2
966-1-5 Rezolucje Heroldii Tom 5 nowy
966-1-6 Rezolucje Heroldii z r. 1855
966-1-7 - Rezolucje Heroldii Królestwa Polskiego
966-1-8 Zbiory ad hoc z Voluminów Legum z Kalendarzy z roku 1648 i 1764 jako też Spis Urzędników z Kalendarzyka 1783 roku - Tom 45
966-1-9 Sumaryusz Akt obej,ujący wypis Szlachty Kurlandzkiej, Inflandzkiej, dawnych Xiążąt, nadania Herbu, i Parafii Wykaz w znacznej części Łomżyńskiem - Tom 110
966-1-10 Zbiór Akt Płockich, i Zbiór historycznych licznych familii z Wielądka oddzielnie pochodzących - Tom 49
966-1-11 Sumaryusz Akt rozmaitych, Sumaryusz Elekcyi z r. 1764 - Tom 134
966-1-12 rękopis Wojciech Wincenty Wielądko "Heraldyka szlachty polskiej" Litera "P i R"
966-1-13 Spis Alfabetyczny Kwerendy z Metryk Koronnych - Tom 35
966-1-14 Kwerendy Kaczanowskiego
966-1-15 Kwerendy Kaczanowskiego Tom 199
966-1-16 Heraldyka W.Wielądko
966-1-17 Wypisy
966-1-18 - Heraldyka W. Wielądko - Heraldyka rękopis
966-1-19 - Dokumenty Kantoru J.Kaczanowskiego - genealogie klientów Kantoru, dokumenty klientów, notatki i sprawozdania
966-1-20 Notaty dopełnione w Archiwum Głównym przy poszukiwaniu Akt
966-1-21 Zbiór Genealogyi rozmaitych z Heroldyi
966-1-23 Skorowidze
966-1-24 Genealogie rozmaite Spisem objęte - Tom 52
966-1-25 Heraldyka - W. Wielądko
966-1-26 Genealogie rodzin klientów Kantoru J. Kaczanowskiego
966-1-27 Heraldyka W.Wielądko
966-1-28 Heraldyka W.Wielądko
966-1-29 Heraldyka W.Wielądko
966-1-30 Kwerendy rozmaite - Tom 131
966-1-32 Genealogie, Kwerendy
966-1-33 Wypisy, Genealogie
966-1-34 Spis Szlachty podług Duńczewskiego i Kuropatnickiego, gdzie się głównie która familia gnieździ - Tom 73
966-1-35 Spis Alfabetyczny Szlachty przyznanej przez Heroldię - Tom 42
966-1-36 Skorowidz Akt 1. Kaliskich 2. Wieluńskich 3. Ostrzeszowskich 4. Nowokorczyńskich 5. Siewierskich 6. Kieleckich 7. Częsć Radziejowskich i 8. Część Ciechanowskich, Eductiv Nobilitatis z Trybunału Lubelskiego, a. Akt Dawnych c. z Akt Lwowskich d. z Akt Grodu Warszawskiego i e. Spis całej Szlachty Guberni Wileńskiej.
966-1-37 Wypisy z akt ziemkskich i grodzkich, metryki, dokumenty klientów Kantoru
966-1-45 Kwerendy Alfabetyczne ułożone - Tom 120
966-1-46 Kwerendy Alfabetyczne ułożone - Tom 121
966-1-48 Sumaryus z Akt Drochińskich - Tom 83
966-1-50 Zbiory extraktów Starożytnych - Tom 71
966-1-66 Zbiór Akt w nowych extraktach wyiętych - Tom 80


dodałem kolejne 22 sprawy:
966-1-39 Zbiór nowych Metryk najwięcej Warszawskich Parafii i rozmaitych - Tom 197
966-1-40 Wypisy z akt ziemskich i grodzkich, dokumenty klientów kantoru
966-1-41 Wyciągi dawne po większej części Łuckie i Chełmskie - Tom 145
966-1-43 Sumaryusz Metryk, Sumaryusz z Akt Łęczyckich i rozmaitości - Tom 166 - Dokumenty z Kantoru Kaczanowskiego, kopie ksiąg metrykalnych (Lublin przedmieścia 1764 i inne), Castro Perpetuarum Lanciciensis - Lit. K, Wypisy z Akt Zakroczymskich
966-1-44 Genealogie klientów Kantoru J. Kaczanowskiego
966-1-49 Akta Łuckie, Krzemienieckie, Włodzimirskie i inne Wołynskie - Tom 147
966-1-51 Zbiór Akt szczególniej Galicyjskich - Tom 135
966-1-52 Kwerendy Notaty z Akt Łomżyńskich i Kwerendy - Tom 165
966-1-53 Sumaryusz części Akt Łuckich - Tom 183
966-1-54 Heraldyka W. Wielądko Tom 6 Lit. D-H - Tom 14
966-1-55 Zbiór różnych dokumentów
966-1-56 Heraldyka W.W. Wielądko Tom 15, lit. J-K - Tom 15
966-1-57 Kwerendy i Stare Akta - Tom 140
966-1-58 Kwerendy rozmaite - Tom 181
966-1-59 Kwerendy, Genealogie, i wypisy z Akt Drochickich - Tom 154
966-1-60 Kwerendy z Sumaryuszem - Tom 153
966-1-61 Kwerendy i Wypisy z Akt Warszawskich - Tom 152
966-1-62 Wyciągi Dawne Metryk - Tom 151
966-1-63 Wypisy Metryk i Akt w nowym Wypisie - Tom 182
966-1-64 Wyciągi nowe Akt Zagranicznych Tom 163
966-1-64a Zbiór różnych dokumentów
966-1-65 Zbiór Pism Drukiem i Manuskryptów z 1790 roku


dostępne na moim googledrive https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
oraz na wikisource https://uk.wikisource.org/wiki/А& ... 050;/966/1

Ponad to, część materiału udostępniam już w formie skanów (wyższa jakość i wygoda przy przegladaniu):
966-1-1 - Rezolucje Heroldii Tom 1
966-1-2 - Rezolucje Heroldii Tom 3
966-1-3 - Rezolucje Heroldii Tom (nieustalony)
966-1-4 Rezolucje Heroldii Tom 2
966-1-5 Rezolucje Heroldii Tom 5 nowy
966-1-6 Rezolucje Heroldii z r. 1855
966-1-7 - Rezolucje Heroldii Królestwa Polskiego
966-1-8 Zbiory ad hoc z Voluminów Legum z Kalendarzy z roku 1648 i 1764 jako też Spis Urzędników z Kalendarzyka 1783 roku - Tom 45
966-1-9 Sumaryusz Akt obej,ujący wypis Szlachty Kurlandzkiej, Inflandzkiej, dawnych Xiążąt, nadania Herbu, i Parafii Wykaz w znacznej części Łomżyńskiem - Tom 110
966-1-10 Zbiór Akt Płockich, i Zbiór historycznych licznych familii z Wielądka oddzielnie pochodzących - Tom 49
966-1-11 Sumaryusz Akt rozmaitych, Sumaryusz Elekcyi z r. 1764 - Tom 134
966-1-12 rękopis Wojciech Wincenty Wielądko "Heraldyka szlachty polskiej" Litera "P i R"
966-1-13 Spis Alfabetyczny Kwerendy z Metryk Koronnych - Tom 35
966-1-14 Kwerendy Kaczanowskiego
966-1-15 Kwerendy Kaczanowskiego Tom 199
966-1-16 Heraldyka W.Wielądko
966-1-17 Sumaryusz Akt Słuckich, całości z Metryk Koronnych z Oblat Lwowskich dotyczący familii ??? Z Oblat Poznań, Radom Kalis Czerskich, Płock z Lubel. Urzędów Wypis Urzędów z 56 i 8 Tomu Volumina i rozmaite Kwerendy - Tom 77
966-1-18 Heraldyka W. Wielądko - Tom 21
966-1-19 Kwerendy różne, Spisy z Xiag Majestatycznych Galicyjskich i Lubelskich od a do g. Spis Akt Radomskich i Lubelskich reszta zaginęła - Tom 96
966-1-20 Notaty dopełnione w Archiwum Głównym przy poszukiwaniu Akt - Tom 196
966-1-21 Zbiór Genealogyi rozmaitych z Heroldyi - Tom 176
966-1-23 Skorowidze
966-1-24 Genealogie rozmaite Spisem objęte - Tom 52
966-1-25 Heraldyka - W. Wielądko
966-1-26 Genealogie rodzin klientów Kantoru J. Kaczanowskiego
966-1-27 Heraldyka W. Wielądko - Tom 16
966-1-28 Heraldyka W. Wielądko - Tom 17
966-1-29 Heraldyka W. Wielądko - Tom 23
966-1-30 Kwerendy rozmaite - Tom 131
966-1-32 Genealogie, Kwerendy
966-1-33 Wypisy, Genealogie - Tom 159
966-1-34 Spis Szlachty podług Duńczewskiego i Kuropatnickiego, gdzie się głównie która familia gnieździ - Tom 73
966-1-35 Spis Alfabetyczny Szlachty przyznanej przez Heroldię - Tom 42
966-1-36 Skorowidz Akt 1. Kaliskich 2. Wieluńskich 3. Ostrzeszowskich 4. Nowokorczyńskich 5. Siewierskich 6. Kieleckich 7. Częsć Radziejowskich i 8. Część Ciechanowskich, Eductiv Nobilitatis z Trybunału Lubelskiego, a. Akt Dawnych c. z Akt Lwowskich d. z Akt Grodu Warszawskiego i e. Spis całej Szlachty Guberni Wileńskiej.
966-1-37 Wypisy z akt ziemkskich i grodzkich, metryki, dokumenty klientów Kantoru
966-1-39 Zbiór nowych Metryk najwięcej Warszawskich Parafii i rozmaitych - Tom 197
966-1-40 Wypisy z akt ziemskich i grodzkich, dokumenty klientów kantoru
966-1-41 Wyciągi dawne po większej części Łuckie i Chełmskie - Tom 145
966-1-43 Sumaryusz Metryk, Sumaryusz z Akt Łęczyckich i rozmaitości - Tom 166 - Dokumenty z Kantoru Kaczanowskiego, kopie ksiąg metrykalnych (Lublin przedmieścia 1764 i inne), Castro Perpetuarum Lanciciensis - Lit. K, Wypisy z Akt Zakroczymskich
966-1-44 Genealogie klientów Kantoru J. Kaczanowskiego
966-1-45 Kwerendy Alfabetyczne ułożone - Tom 120
966-1-46 Kwerendy Alfabetyczne ułożone - Tom 121 (W sprawie tej, na końcu jest sumariusz do Tomu 145 Wyciągi dawne po większej części Łuckie i Chełmskie (Sprawa 966-1-41))
966-1-48 Sumaryus z Akt Drochińskich - Tom 83
966-1-49 Akta Łuckie, Krzemienieckie, Włodzimirskie i inne Wołynskie - Tom 147
966-1-50 Zbiory extraktów Starożytnych - Tom 71


dostpne na moim googledrive: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
oraz w poczekalni na genealodzy.pl https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki ... nowskiego/

Jeszcze raz dziękuję donatorom i zapraszam do przegladania, pobierania i korzystania z mojej pracy.
A jeśli uznają Państwo że to dobra praca, to wesprzeć ją mozna poprzez darowiznę https://zrzutka.pl/64jbck

Pozdrawiam
Marcin Kowal
marcin_kowal - 01-11-2021 - 14:23
Temat postu:
Efekty dzisiejszej wizyty w czytelni CDIAK, już wieczorem na googledrive dostępne dla wspierajacych (900 skanów).

CDIAK - Kolekcja 966 "Archiwum Kaczanowskiego"

966-1-127 Sumaryusz Akt Słuckich, całości z Metryk Koronnych z Oblat Lwowskich dotyczący familii ??? Z Oblat Poznań, Radom Kalis Czerskich, Płock z Lubel. Urzędów Wypis Urzędów z 56 i 8 Tomu Volumina i rozmaite Kwerendy - Tom 77 (należy zweryfikować)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-128 Zbiór Akt w nowych extraktach wyiętych - Tom 81
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-129 Sumaryus z Tom 87 i Kwerendy do 87 - Tom 94
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
marcin_kowal - 08-11-2021 - 20:19
Temat postu:
Kolejne 3 zeskanowane sprawy z kolekcji 966 Archiwum CDIAK "Archiwum Kaczanowskiego"

966-1-130 Sumaryusz Akt Kanclerskich, Wypis Urzędów z Kalendarzyka Politycznego z r. 1788. Wypis posiadaczy Starostw i Wujtostw z r. 1771. Sumaryusz Radomski, Wypis Nobilitacyi dawnych i rozmaite zbiorki - Tom 126
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-131 Kwerendy rozmaite - Tom 142
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

966-1-132 Zbiór Metryk w dawnych i w nowych wyciagach - Tom 76
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
marcin_kowal - 16-11-2021 - 14:13
Temat postu:
Archiwum Kaczanowskiego
CDIAK f. 966
5 kolejnych spraw zdigitalizowane i umieszczone na googledrive - już dostępne dla donatorów

966-1-136 Tom 47 Zbiór Akt Dawnych Lubelskich, Lwowskich Kamieńczykowskich i Edukacyi Nobilitates tak z Lubelsko Trybunalskich jako i Warszawskich Summarjusz Vide Tom 37
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-137 Tom 92 Sumarjusz Akt Liwskich i innych z Siedlec
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-151 Tom 132 Wyciągi starożytne
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-153 Tom 51 Zbiory Akt i Notat różnych i część z Dawnych Akt Płockich, Czerskich i Kwerend po Aktach różnych. (sumariusz Tom 53)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
966-1-154 Tom 57 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Donatorom za darowizny serdecznie dziękuję !

Jeśli ktokolwiek chce wesprzeć moje prace to zapraszam do uczynienia darowizny poprzez https://zrzutka.pl/64jbck
marcin_kowal - 19-11-2021 - 00:55
Temat postu:
Sprawa 966-1-138 już na googledrive w wolnym dostępie
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
w formacie pdf https://drive.google.com/file/d/1UzrMn9 ... sp=sharing
oraz na genetece w poczekalni:
https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki ... nowskiego/

więcej info o tej sprawie w temacie https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopi ... -asc.phtml
jamiolkowski_jerzy - 19-11-2021 - 09:12
Temat postu:
Przyznaję się że do dokumentów Kaczanowskiego podchodziłem z rezerwą, sądząc, że Jamiołkowscy nie korzystali z pomocy jego Biura. Myliłem się . Kiedy teraz -przyznaję późno – zorientowałem się, że te dokumenty są do przegląda w poczekalni to poklikałem. Intuicyjnie (jak się okazało szczęśliwie słusznie) zacząłem od rejestru jego klientów (generalnie poszukiwania zaczynać należy od podobnych rejestrów, bez tego utoniemy w morzu (dla naszej genealogii balastu). I bingo .Klientami Kaczanowskiego byli Jamiołkowscy strzelce ale przede wszystkim moje Sieniuty. Są nawet ich drzewka. Te drzewka to akurat dla mnie żadna rewelacja bo wiedziałem i wiem nawet więcej, niemniej jako wypełnienie historii miłe. Nawet jeśli moim Sieniutom przodkom nie udało się wylegitymować . Udało się to Strzelcom .Panie Marcinie dziękuje .
Ps. Uzupełniając:w 966-1 -44 moich J. jest całe mnóstwo skany 204-206. Już mam legitymacyjne wywody kilkunastuh co się wylegitymowali
vonklinkoff - 19-11-2021 - 13:47
Temat postu:
jamiolkowski_jerzy napisał:
Przyznaję się że do dokumentów Kaczanowskiego podchodziłem z rezerwą, sądząc, że Jamiołkowscy nie korzystali z pomocy jego Biura. Myliłem się . Kiedy teraz -przyznaję późno – zorientowałem się, że te dokumenty są do przegląda w poczekalni to poklikałem. Intuicyjnie (jak się okazało szczęśliwie słusznie) zacząłem od rejestru jego klientów (generalnie poszukiwania zaczynać należy od podobnych rejestrów, bez tego utoniemy w morzu (dla naszej genealogii balastu). I bingo .Klientami Kaczanowskiego byli Jamiołkowscy strzelce ale przede wszystkim moje Sieniuty. Są nawet ich drzewka. Te drzewka to akurat dla mnie żadna rewelacja bo wiedziałem i wiem nawet więcej, niemniej jako wypełnienie historii miłe. Nawet jeśli moim Sieniutom przodkom nie udało się wylegitymować . Udało się to Strzelcom .Panie Marcinie dziękuje .


Jurku czy moglbys dac konkretny material archiwalny od ktorego zaczales przegladac Kaczanowskiego (piszesz o liscie klientow). Chcialbym sie za to zabrac ale przeraza mnie ogrom materialu.
jamiolkowski_jerzy - 19-11-2021 - 14:27
Temat postu:
Przed chwilą stworzyłem wątek Wywody przed Heroldią przykład naciągania. To przykład czego można się spodziewać. Oczywiście każdemu życzę aby były to przykłady pozytywne, ale ja się takich u moich Jamiołkowskich nie spodziewam. Z powodu kompletnego nieuctwa komputerowego korzystałem tylko z tych ksiąg które są w poczekalni. I to tylko tych które potencjalnie dawały szanse znalezienia moich Jamiołkowskich. Sprawdziłem kilka gdzie sa alfabetyczne rejestry. Trafiła mi się taka jedna rejestr klientów gdzie byli moi. Przeglądanie wszystkiego dla Jamiołkowskich , nie wiem kogo Ty szukasz, byłoby bez sensu. Promilowe szanse na trafienie.
marcin_kowal - 20-11-2021 - 15:48
Temat postu:
4 kolejne zeskanowane przez mnie sprawy z CDIAK w Kijowie kolekcja 966 Archiwum Kaczanowskiego już dostępne dla donatorów na googledrive.

Jak nie wynikną niespodziewane okoliczności to w lutym powinienem zakończyć projekt i udostępnić całość wszystkim w wolnym dostępie.

966-1-139 Tom 95 Zbiór Metryk podług rapportu Xięży.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Pismo od Kosystorza Generalnego Płockiegi do Dekanów i Proboszczów zobowiązujace ich do sporzadzenia wykazów

określonych nazwisk szlachty z lat 1650-1790
Wykazy z parafii:
Bakoszyn
Bądków
Bieżuń
Blichów
Bulkow
Daniszew
Dobrzyń
Gojsk
Kobylniki
Łubeck
Orszymowo
Radzymin
Siecień
Tłuchów
Wyszogród
Zaduszniki
Zakroczym
Zakrzew
i inne

Kwerendy z ksiąg parafialnych:
Parafia Św. Krzyża
Kwerenda w Parafii Panny Maryi w Warszawie
Kwerenda z Kościoła Św. Krzyża i Koszar Gwardyjskich oraz Parafii Św. Andrzeja w Warszawie
Regestr Metrykk Chrztu z Kościoła Św. Jana

Kwerenda metryk z różnych kościołów dotyczace nazwisk:Lipińskich, Pączkowskich, Szczycińskich, Skalskich,

Szymońskich, Ulatowskich, Wiśniewskich i innych

Metryki szlachty od roku 1700 do 1797 wyjęte z ksiag Kościoła Parafialnego Brzóskiego w obwodzie Radomskim,

Guberni Sandomierskiej położonym.

Parafia Zbuczyn w Obwodzie Siedleckim

Wykazy z Konsystorza Generalnego Lubelskiego
Gródek
Kiełczewice
Tyszowce
Zemborzyce
i inne


966-1-140 Tom 79 Zbiory Metryk szczególniej z Radomskiego nadesłanych i z Podlaskiego.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

wypisy z parafii
Parafia Św. Krzyża
Kampinos
Panny Maryi
Księga oblat Łuków od 1764 do 1766 - parafie różne
Księga oblat Łuków od 1773 do 1780 - parafie różne
Oblaty Liwskie od 1764 do 1791 - parafie różne
Wykaz określonych rodzin z Parafii zambrowskiej od 1650 do 1790
Lista osób Urodzenia Szlacheckiego w Parafii Sleszyn od 1763 do 1790
Parafia Niegów
Wyciag z Parafi Sułoszowa (gub. Krakowskiej, obwód Olkuski, Gmina Pieskowa SKała)
wypisy z kościołów Obwodu Stanisławowskiego Guberni Mazowieckiej
kilka parafii

Wypisy na żądanie Komisarza Obwodu Opatowskiego (Gubernia Sandomierska, Obwód Opatowski)
Ciepielów
Szewna

Wypisy na prośbe Dziekana Radomskiego z kościołów tegoż dekanatu
Mniszek

Pismo Dekana Radomskiego do Komisarza Obwodu Radomskiego z zestawianiem z parafii:
Wsoła

Wykaz z Parafii dla Komisarza Obwodu Opoczyńskiego:
Brudzewice
Bieliny
Nieznamierowice
Odrowąż
Skorków
i inne

Wykaz z parafii Iłża

Wykaz z kościoła Św. Trójcy i Św. Piotra i Pawła w Gnieźnie

Wykaz z Parafii dla Komisarza Obwodu Sandomierskiego:
Bidziny
Goźlice
Denków
Klimontów
i inne

Wykaz z Parafii dla Komisarza Obwodu Opatowskiego:
Bałtów966-1-145 Tom 188 Wyciągi Akt Metryk i Genealogie.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Indeks nazwisk do tego tomu
Odpisy, wypisy, kopie z ksiąg sądowych i inne dokumenty

Indeks metryk z Św. Aleksander?
Indeks metryk z Św. Krzyż
Indeks metryk z Parafia Bonisław
Indeks metryk z Parafia Proboszczowice
Metryki Św. Jana
Zakrzew
Bułków
Zambrów
i inne

Materiały do Heraldyki WW Wielądka i dokumenty przez niego zebrane
Genealogie różnych rodzin.


966-1-156 Tom 179 Spisy Akt należyte od W. Dzierzanowskiego bądź w Płocku bądź w Łomży.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Wyciąg Alfabetyczny z Notat Dzierzanowskiego

Spis ludzności rz.k. parafii Łubeckiej z Ziemi Wyszogrodzkiej z roku 1791
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafii Pilchowskiej w Xięstwie Mazowieckim za 1790 rok
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Orszymowska 1790
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Łubecka 1790
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Kobylnicka 1790
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Blichowska 1790
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Wyszogrodzka 1790
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Gumińska 1790
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Bułkowska 1790
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Zakrzewska 1790
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Skołatowska 1790
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Daniszewska 1790
Spis ludzności rz.k. parafii Daniszewskiej 1791
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Łętowska 1790
Regestr metryk chrztów, pogrzebów i ślubów Parafia Czerwińska 1790

Wykaz szlachty Kolneńskiej i Wąsowskiej z roku 1690

Spis metryk Jamiołkowskich

Specyfikacje dowodów i genealogie klientów Kaczanowskiego
jamiolkowski_jerzy - 20-11-2021 - 20:10
Temat postu:
Praktyczna wskazówka dla poszukiwaczy wywodów legitymacyjnych!! Start poszukiwań warto zacząć w poczekalni
https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki ... nowskiego/
od 966-1-44 Genealogie klientów kantoru
https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki ... 20Kantoru/
i od razu od skanu 21 do 212. Są co prawda wcześniej (i po) alfabetyczne wykazy ale na szybko nie rozgryzłem, zdaje się w niczym w poszukiwaniach nie przydatne. Natomiast skany od 21 do 212 to prezentacja drzew wywodowych. Wręcz zdębiałem mnogością nazwisk z moich podlaskich okolic bodaj w komplecie. Niestety tylko mniej więcej kolejność alfabetyczna. Dobrze by było umówi się na zindeksowanie nazwiskami poszczególnych skanów po 50 na głowę. Czekam na odzew , bez tego wsparcia ja zrobię tylko na własny użytek nazwiska kilku moich parafii Sokół i okolicznych.
Szczeszek - 21-11-2021 - 11:49
Temat postu:
Spojrzałam do skanów i mam pytanie techniczne, czy na stronie będzie osobna zakładka do zindeksowanego zbioru?
Moje pytanie wynika z tego:

https://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki ... _00041.jpg

Przy Jacentym Kuleszy pojawia się data 1784, zaś poniżej przy 1769. Na samej górze przy Pawle jest data 1676.
W indeksach geneteki jest Michał syn Felixa, ale urodzony w 1796. Możliwy zatem czeski błąd. Pomiędzy Feliksem a Jacentym jest jeszcze Stanisław. Czy to brat Grzegorza?

Czy do tego indeksowania byłyby jakieś formatki?

Magda
jamiolkowski_jerzy - 21-11-2021 - 13:28
Temat postu:
A z jakiej parafii Kuleszów szukasz? Kuleszów jest jak mrówek , w różnych regionach kraju. Nie wszystko jest zindeksowane w genetece, z ich podlaskiego matecznika Kulesz Kościelnych braki metryk są okrutne. I bardzo istotne - tylko niektórzy z nich się legitymowali. W tym zbiorze te wywody to skany 41, 76, 171, 178. Trzeba je wszystkie przeanalizować. Ocenić czy pasuje do naszej szlacheckiej okolicy Jeśli pasuje do naszego oczekiwanego wywodu to bingo.
Czy są błędy w tych drzewkach . W samych datach i faktach raczej nie. Jeśli (ale wtedy ich wyłapanie to już wyższa szkoła jazdy) to raczej możemy mieć do czynienia z celowym manipulowanie osobami (podstawieniem rzekomych przodków byle imiona poprzez filiacje prowadzące do utytułowanego przodka się zgadzały ) .
Czy szukasz Kuleszów z Kulesz Koscielnych ? Czy w ogóle z Podlasia z Ziemi Bielskiej? napisz mi co już na pewno ustaliłaś,spróbuje przeanalizować czy jest szansa że Ci klienci Kaczanowskiego mogą miec zwiazek z Twoimi.
A co do ewentualnego indeksowania Formatek etc. Ja tu nie rządze ale gdybym mógł proponowac to nie indeksacje ale raczej stworzenie czegoś co byłoby pomocą , rodzajem podręcznego kapownika .
Np. tak
21 Gadomski
22 Gadomski i Bobrownicki
23 Kamieński Rutkowski
24 jw. Chyba to samo (wygląda że sa powtórzenia skanów)
25 Dworakowski i Dworak
Lub nazwiskami
Bruszewski 49
Drągowski 32
Duchnowski 46
Jamiołkowski 204, 205, 206
marcin_kowal - 21-11-2021 - 13:50
Temat postu:
do większości tomów są skorowidze właśnie w takim układzie.
Nazwisko i nr karty

Kwestia tylko przepisać je i zaktualizować względem nr skanów.
Szczeszek - 21-11-2021 - 14:01
Temat postu:
Ci moi nie wylegitymowali się. To raczej pewne. W metrykach Jan Kulesza ur. 1774 r. jako szlachcic, chrzestnymi NN Antoni Olszewski i Helena Makowska. Jan w 1804 r. chrzci swoją córkę, jeszcze jako szlachcic. w 1819 r. zgłasza swojego syna jako urodzony dziedzic. Jego syn w akcie małżeństwa (1842) jest szlachetnym, ale dwa lata po tym, jak zgłasza swojego syna jest już rolnikiem. Jego żona, gdy się rodziła była szlachcianką, a gdy umierała (1848) była wyrobnicą.
Parafia Rutki Kossaki.
Jeśli chodzi o Kuleszów stanęłam na Franciszku Kuleszy ur. w 1709 r. w Kuleszach Wykno. Ojcem był Grzegorz Kulesza. To są dane z indeksów, więc chciałabym sprawdzić poprawność powiązań.

Magda
jamiolkowski_jerzy - 21-11-2021 - 14:19
Temat postu:
W zasadzie tak, tyle że
- inwentarzy jest mnóstwo odsyłają do różnych tomów co dla szczątkowo zainteresowanego może być jest problemem
-odsyłają do paginacji kart ksiąg a ta różni się od paginacja skanów . Przykładowo dla moich J w tu rozważanej księdze dla kart jest 184 - 186 a dla skanów 204 -206.
Dla jasności ja rzuciłem tylko, luźną propozycje bo otrzymałem pytania świadczące że ludzie mają kłopoty . Bez odzewu od ew, chetnych zatem nie ma problemu.
Magdo przy takim opisie prawie na pewno nie znajdziesz ich wśród legitymujących się linii.
Szczeszek - 21-11-2021 - 14:31
Temat postu:
Jerzy, ja nie szukam legitymacji. Wystarczą mi inni, którzy się wylegitymowali i są w heroldii umieszczeni Wink .

PS. nie chcę zaśmiecać wątku, napisałam na maila.

Magda
marcin_kowal - 24-11-2021 - 16:27
Temat postu:
Kolejne** 4 sprawy z Kolekcji 966 w CDIAK** znanej jako **Archiwum Kaczanowskiego**

*Niemal 1400 skanów (ponad 2700 stron dokumentów)*

Moje prace digitalizacyjne mozna wesprzeć darowizną poprzez https://zrzutka.pl/64jbck

**966-1-141** Tom 189 Brak takiego tomu w Inwentarzu Kaczanowskiego - Wyciągi Starożytne ?

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

**966-1-147** Tom 194 Zbiory Oryginalnych Dyplomatów i innych Akt w Wypisach.

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

**966-1-148** Brak takiego tomu w Inwentarzu Kaczanowskiego - Akta w kopiach Tom 1 – Dokumenty Radziwiłłów i inne magnackie (ze zbiorów Wielądka)

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

**966-1-149** Tom 170 Sumaryusz Akt Piotrkowskich

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Witanowski_Jan - 27-11-2021 - 15:59
Temat postu:
Witam.
Zainteresował mnie indeks: sprawa 153, s. 365. Przy literze A jest chyba dopisek "Wielądek". Ale ten inwentarz nie wygląda mi na spis rodzin od Wielądka. Raczej na spis spraw z Metryki Koronnej albo z ksiąg grodzkich warszawskich. Przeważnie występują dwie strony. Przykładowo, strona 667: Osuchowski.... Służewski, 787. Zastanawia mnie ten numer. Czy to strona czy numer zapiski? I gdzie można znaleźć ten wpis?
Jeżeli ktoś to ogrania to będę bardzo wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam.

Janek
marcin_kowal - 29-11-2021 - 15:07
Temat postu:
Ponad **1200 skanów (niemal 2500 stron dokumentów)** z kolekcji **966 CDIAK "Archiwum Kaczanowskiego"**

już dostępne na googledrive dla donatorów mojego projektu.

Zachęcam do wsparcia moich poprzez uczynienie darowizny na https://zrzutka.pl/64jbck

Dotychczasowym wspierającym serdeczne podziękowania!

**966-1-146** Tom 191 Zbiór Akt w Wypisach nowych jako też i metryk.

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

**966-1-150** Tom 55 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

**966-1-152** Tom 56 Zbiór uczyniony nowo do części 1 i 2 znajduje się oddzielny Summariusz do części 3 pod Nr Tomu 74

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

**966-1-155** Tom 112 Zbiór Akt Dawnych.

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
marcin_kowal - 03-12-2021 - 15:25
Temat postu:
Trzy opasłe tomiska (1400 skanów - 2800 stron) autorstwa W.W. Wielądka z 1802 roku dostępne dla donatorów na googledrive.

Kolekcja 966 CDIAK "Archiwum Kaczanowskiego"

**966-1-163** Tom 26 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.

*Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery G, H, I.*

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

**966-1-164** Tom 27 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.

*Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litera K.*

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

**966-1-165** Tom 28 Zbiór Dokumentów Zebranych przez Wielądka za Dowód do Legitymacji posłużyć mogących.

*Indeks i Sumariusz dokumentów i notat dotyczących szlachty Polskiej przez Wojciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka zebranych, rok 1802, Litery L, Ł, M.*

https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits