Genealodzy.PL Genealogia

Szlachta, herbarze - Biuro Informacyjne

Robert_Kostecki - 06-08-2019 - 22:18
Temat postu: Biuro Informacyjne
Dobry wieczór,

od paru lat w obiegu internetowym egzystuje informacja, że za jakiś czas w Polsce mają znaleźć się kopie dokumentów wytworzonych przez Józefa Kaczanowskiego i jego Biuro Informacyjne, które mieściło się w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 415 (w pałacu St. Potockiego, dawniej Lubomirskich) i zostało założone wraz z Janem Glücksbergiem.

Józef Kaczanowski był pośrednikiem pomiędzy petentami Biura a Heroldią Królestwa Polskiego. Jego archiwum dotyczy klientów Biura, którym załatwiał/wyszukiwał papiery wywodowe.

Józefa Kaczanowskiego uważa się nie tylko za pośrednika, ale i fałszerza w sprawach legitymacji przed Heroldią Królestwa Polskiego. Każdy, kto miał środki finansowe, mógł zdobyć potrzebne dokumenty dzięki wyspecjalizowanemu Biurowi pośrednictwa Józefa Kaczanowskiego, który miał filie/agendy w różnych miastach.

Na rynku genealogicznym działało kilka podobnych instytucji, ale Józef Kaczanowski uważany był za głównego wykonawcę poszukiwań genealogicznych dla potrzeb Heroldii Królestwa Polskiego. Podobno działał najszerzej i prowadził działalność na wielką skalę.

Po śmierci Józefa Kaczanowskiego Archiwum to stało się własnością heraldyka Stanisława Korwin-Kossakowskiego i dalej ...?!

Czy wspomniane archiwum Kaczanowskiego zostało już zeskanowane i trafiło do Polski? Jakie są lub będą możliwości skorzystania z tego zasobu?

Pozdrawiam

Robert Kostecki
Tomasz_Lenczewski - 06-08-2019 - 22:53
Temat postu: Biuro Informacyjne
Nie tak szybko. Ktoś musi za to zapłacić. Jeśli żadna instytucja nie wyłoży pieniędzy to osoby prywatne, które pozyskają to nie muszą być dobroczyńcami zainteresowanych. Na razie jest to prywatne przedsięwzięcie. Archiwalia obejmują również rękopiśmienne herbarze, może nie rewelacyjne, ale zawsze uzupełniające. Te zbiory są znane co najmniej kilku naukowcom od lat, którzy z tego korzystają dla swoich celów bądź prywatnych kwerend. Trzeba czekać cierpliwie albo jechać do Kijowa, co wiąże się z kosztami. A kwerenda zważywszy na ograniczoną liczbę wypożyczeń teczek na dzień i ich bałagan (inwentarz jest mocno tymczasowy) byłaby kosztowna. Proponuję napisać do AGADu czy oni cokolwiek przedsięwzięli. Jeśli nie to sprawa jest jasna. Swoją drogą to wydanie takich materiałów byłoby wyzwaniem. Od lat istnieje przepisany herbarz Bohdanowicz Dworzeckiego, ale chętnego na edycję brak. Zresztą wykorzystuje go w herbarzu żmudzkim jego autor. Tak więc przyjdzie może nam poczekać. Pozdrawiam
Nowik_Andrzej - 07-08-2019 - 00:38
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Robert_Kostecki napisał:
Po śmierci Józefa Kaczanowskiego Archiwum to stało się własnością heraldyka Stanisława Korwin-Kossakowskiego i dalej ...?!

Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy w Kijowie,
zespół 966 "Колекція документів Департаменту Герольдії Царства Польського"
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/

Zespół archiwalny należący do najcenniejszych w genealogii polskiej.

Zainteresowanie instytucji państwowych: znikome.

Andrzej Marek Nowik
https://nowik.info/
Robert_Kostecki - 07-08-2019 - 08:41
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Bardzo dziękuję Panom za odpowiedź. Smile Teraz w końcu jest wszystko jasne dla zainteresowanych.
"Jeśli żadna instytucja nie wyłoży pieniędzy to osoby prywatne, które pozyskają to nie muszą być dobroczyńcami zainteresowanych" [T. L.]. Panie Tomaszu, to jest oczywista oczywistość. Chodziło mi o pełnię wiedzy na ten temat, która do tej pory, przynajmniej na tym Forum, była rozsiana w sposób zdawkowy.

W tym miejscu, to może apel do wszystkich stowarzyszeń genealogicznych działających w Polsce, żeby porozumiały się w tej sprawie i wspólnie wystosowały petycję do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie! To chyba jest realne i byłoby działaniem w dobrej sprawie?!

Tak na marginesie, to prosiłbym o uchylenie fragmentu swojego warsztatu i podanie, gdzie jeszcze można szukać dokumentacji związanej z legitymacjami przed Heroldią Królestwa Polskiego, skoro w tamtym okresie miało działać kilku podobnych poszukiwaczy:

1. AGAD w Warszawie oraz poszczególne AP - akta szczątkowe Heroldii Królestwa Polskiego oraz szlacheckich Gubernialnych Deputacji Wywodowych
https://szukajwarchiwach.pl/search?q=Heroldia

2. AP w Poznaniu - spuścizna po Józefie Szaniawskim, archiwiście
https://szukajwarchiwach.pl/search?q=Heroldia

3. ...

Pozdrawiam

Robert Kostecki
Nowik_Andrzej - 07-08-2019 - 22:51
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Robert_Kostecki napisał:
3. ...

"Akta Heroldii Królestwa Polskiego w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu" - ubiegłoroczny wykład Joanny Lubierskiej w Brzegu.
https://genealodzy.opole.pl/konferencja2018
http://www.wtg-gniazdo.org/forum/viewto ... mp;t=17508

Andrzej Marek Nowik
https://nowik.info/
Robert_Kostecki - 08-08-2019 - 16:57
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Panie Andrzeju,

w AGAD w zespole 1/423/0 Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, Oddział Kaliski, znajdują się akta (579 jednostek) z lat 1836-1844 osób nie wylegitymowanych ze szlachectwa.

Czy orientuje się Pan czego należy spodziewać się po wyżej wymienionych aktach dotyczących szlachty niewylegitymowanej? Czy są tam jakieś dokumenty dowodowe, czy tylko ogólna korespondencja urzędowa nie zawierająca konkretów na temat rodziny legitymującego się?!

Pozdrawiam

Robert Kostecki
Robert_Kostecki - 09-08-2019 - 15:33
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
https://szukajwarchiwach.pl/search?q=od ... zlachectwa
Robert_Kostecki - 26-08-2019 - 21:16
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Witam,

zwróciłem się do AGAD-u, iż ze strony https://szukajwarchiwach.pl/ wynika, że w AGAD w zespole 1/423/0 Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, Oddział Kaliski, znajdują się akta (579 jednostek) z lat 1836-1844 osób nie wylegitymowanych ze szlachectwa. W związku z tym zwróciłem się z prośbą o poinformowanie mnie, czy ww. zespół akt dotyczący osób nie wylegitymowanych posiada indeks, dzięki któremu można by łatwo zorientować się, czy występuje w nim np. nazwisko Kostecki oraz czego należy spodziewać się po wyżej wymienionych aktach? Czy znajdują się tam złożone dokumenty wywodowe, czy tylko ogólna korespondencja urzędowa nie zawierająca konkretów na temat rodziny legitymującego się?

Odpowiedziano mi, że informacje zawarte w zespole nr 423 Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej są dostępne w publikacji Elżbiety Sęczys pt. Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000. Poza wspomnianym zespołem autorka wykorzystała też inne zespoły z zasobu AGAD: II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Ogólne Zebranie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, Heroldia Królestwa Polskiego oraz Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych.
We wspomnianej publikacji wymienione zostały następujące osoby noszące nazwisko Kostecki: Kostecki Sylwester, Kostecki Alojzy h. Prawina, Kostecki Franciszek h. Prus II, oraz Kosteccy h. Rudnica: Tomasz z żoną Nepomuceną oraz ich dzieci – Józef Nicefor, Tomasz Marcjan Stanisław, Jan Nepomucen Ksawery, Anna Konstancja oraz Bronisława Matylda.

Opracowanie E. Sęczys, które posiadam, odnosi się do szlachty wylegitymowanej, a odnośnik do akt:
https://szukajwarchiwach.pl/1/423/0/-/2 ... bJednostka
wyraźnie głosi o szlachcie niewylegitymowanej.

O co tu chodzi?

Robert Kostecki
Robert_Kostecki - 12-12-2019 - 20:53
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
"W tym miejscu, to może apel do wszystkich stowarzyszeń genealogicznych działających w Polsce, żeby porozumiały się w tej sprawie i wspólnie wystosowały petycję do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie! To chyba jest realne i byłoby działaniem w dobrej sprawie?!"

Czy coś konkretniejszego słychać w sprawie spuścizny po Kaczanowskim?

Robert
Robert_Kostecki - 25-12-2019 - 11:08
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Witam,

szczerze mówiąc, mimo, że interesuję się m.in. tematyką szlachty w Królestwie Polskim, to jednak czasami nie podążam za wyjaśnieniami ekspertów. Trochę wygląda to w ten sposób, że udzielają oni wyjaśnień zbyt zdawkowo, w niedopowiedziany sposób, tak jakby uważali, że wszyscy zainteresowani są już na wysokim poziomie wiedzy na ten temat. Brakuje mi rzetelnego zebrania informacji, chociażby podobnie jak to zrobił Michał dla ksiąg ziemskich i grodzkich. Przede wszystkim, chodzi o podanie źródeł/miejsc/linków oddzielnie dla szlachty wylegitymowanej i szlachty niewylegitymowanej. Wydawałoby się, że dla tej pierwszej są opublikowane wykazy:
1. Spisok rodam Carstwa Polskago priznannym w dworianskom dostoinstwie s gierbami niewniesiennymi w „Wysoczajszie utwierżdiennyj Gierbownik”, sporządził W. K. Łukomskij, Sankt Peterburg 1912, tab. IV;
2. RGIA Petersburg, Sbornik Wysoczajszie utwierżdiennych dipłomnych gierbow polskago dworianstwa niewniesiennych w Obszczij Gierbownik, rkps, fond 1411, opis 1, dieło 440.
3. Mikołaj Pawliszczew, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej zatwierdzony, Warszawa, cz. I i II, 1853.
4. Kazimierz Marcinkowski, Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim 1815-1836, 1907.
5. Juliusz Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich:
a) Zeszyt I - str. 25, 26, 32.
b) Zeszyt II - str. 34, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 51, 53, 54, 59, 60, 64.
c) Zeszyt III - str. 69, 73, 78, 79, 82, 83, 90, 93, 96.
d) Zeszyt IV - str. 100, 102, 104, 107, 109, 111, 116, 119, 126, 136.
na koniec z opracowaniem E. Sęczys. Otrzymaliśmy też wiedzę, że E. Sęczys wykorzystała (1867 rok) protokoły z posiedzeń Rady Stanu, która po likwidacji w 1861 roku Heroldii przejęła niejako rolę Heroldii warszawskiej. Ale konkretnie w jakiej części? Potem szlachcie pozostawała tylko Heroldia Cesarstwa Rosyjskiego w Petersburgu. W związku z tym rodzi się m.in. pytanie, czy spis szlachty wylegitymowanej Łukomskiego z 1912 roku zawiera wszystkie nazwiska szlachty wylegitymowanej do tego roku? A co ze szlachtą niewylegitymowaną, która usiłowała potwierdzić szlachectwo bezpośrednio w Petersburgu? Czy dokumentacja jej dotycząca znajduje się w archiwum w Petersburgu? A co z danymi po roku wydania opracowania Łukomskiego?
Teraz szlachta niewylegitymowana. Temat spuścizny dokumentacyjnej jej dotyczącej wydaje się jeszcze bardziej skomplikowany, ale na pewno do ogarnięcia w sensie zebrania i udostępnienia wszelkiej, posiadanej wiedzy.

Pozdrawiam

Robert

https://genealodzy.pl/index.php?name=PN ... d%B1+stanu

https://genealodzy.pl/index.php?name=PN ... rada+stanu
Robert_Kostecki - 27-12-2019 - 08:21
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
Cytat: Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy w Kijowie, zespół 966 "Колекція документів Департаменту Герольдії Царства Польського"
https://cdiak.archives.gov.ua/spysok_fondiv/
Zespół archiwalny należący do najcenniejszych w genealogii polskiej.
Zainteresowanie instytucji państwowych: znikome.
___________________________________________________________________

Wiem, że stronę tę odwiedzają m.in. przedstawiciele wielu stowarzyszeń genealogicznych. Czy na prawdę musimy czekać kolejne lata, aby dygitalizację tego zespołu akt dokonała w końcu osoba prywatna, pod kątem czerpania później zysków? Wink

Pozdrawiam

Robert
marcin_kowal - 13-03-2020 - 16:30
Temat postu: Re: Biuro Informacyjne
W najbliższym czasie planuję zdigitalizować cały fond 966.
Dzis zapoznałem się z inwentarzem i sfotografowałem go.
danisha - 13-03-2020 - 19:30
Temat postu:
Marcinie ,jesteś Wielki!
Dana
sbasiacz - 13-03-2020 - 19:35
Temat postu:
Trzymam kciuki, Wielki to za mało !
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits