Genealodzy.PL Genealogia

Posiadam listę, wykaz - Szlachta powiatu Oszmiańskiego, Lista A - Olch

Jursza_Wasil - 05-03-2010 - 08:22
Temat postu: Szlachta powiatu Oszmiańskiego, Lista A - Olch
The Nobility (Shljakhta) of Oshmjany

Poniższy spis powstał w wyniku prywatnego projektu autorskiego. Celem jego publikacji jest pomoc początkującym poszukiwaczom w zlokalizowaniu rejonu poszukiwań. Pod pojęciem oszmiańska szlachta autor rozumie szlachtę, pojawiającą się w spisach oszmiańskiej chorągwi w Popisach wojska WKL za lata 1528, 1565, 1567, w Rejestrach podymnego powiatu oszmiańskiego za lata 1690 i 1735, w metrykach kościołów powiatu oszmiańskiego w różnych jego granicach, w dawnych aktach oszmiańskich instancji sądowych. Podstawowym źródłem spisu są - metryki kościołów oszmiańskiego dekanatu: Bienica (od 1805), Derewna (od 1820), Daukszyszki (od 1813), Graużyszki (od 1766), Gudohaje (od 1798), Holszany (od 1798), Krewo (od 1798), Narwiliszki (od 1798), Oszmiana (od 1798), Murowana Oszmianka (od 1814), Słobodka (od 1815), Soły (od 1802), Smorgonie (od 1805), Surwiliszki (od 1813), Żuprany (od 1798), metryki kościoła w Cudzeniszkach (od 1766 roku), oddzielne metryki kościołów w Szumsku, Miednikach i Taboryszkach i cerkwi w Borunach (od 1814), spisy rewizyjne powiatu oszmiańskiego wileńskiej guberni za lata 1795 – 1854, dokumenty wywodów szlacheckich wileńskiej Deputacji Szlacheckiej, spisy szlachty (dworian), a także niektóre inne dostępne źródła historyczne, których pełen spis zostanie opublikowany po zakończeniu prac.

UWAGA: Prace nad spisem nie są zakończone i sam spis nie może być uznawany za kompletny. Spis został opublikowany w celu jego uściślenia, uzupełnienia, a także zachęcenia osób zainteresowanych do współpracy. Możliwe, że w spisie występują przeniesione ze źródeł pierwotnych zniekształcenia w zapisie poszczególnych nazwisk i miejsc zamieszkania. Wskazane miejsca zamieszkania w dużej części odnoszą się do rodzin szlacheckich i mogą nie odpowiadać wskazanemu herbowi w przypadkach, kiedy ród posługiwał się więcej niż jednym herbem. W niektórych przypadkach przedstawiony spis posiadłości ziemskich odpowiadających danemu rodowi może być niepełny.

Nazwisko – herb – (rok i miejsce wywodu – rok aktykacji w Oszmianie/ – miejsce mieszkania)

Abadowicz h. Łabedż (Cieszkowo)
Abicht h. Jastrzębiеc (Ciechowo-1833)
Abragimowicz h. Ulanicki (Sobolence)
Abramowicz h. Jastrzębiеc, Abramowicz h. Tępa Podkowa ?, Abramowicz h. Korab (Bołtupie, Wielbutowo, Rownopole, Jurszany, Kleje, Worniany, Kobylnik, Sielec, Baranowicze)
Abramowicz-Rodlinowicz h. Dołęga (tatarska rodzina/ Bołdyry)
Abramowicz (tatarska rodzina/ Polany, Sielce Kadysowszczyzna)
Achmatowicz-Starzyński h. Kotwicz (tatarska rodzina/ 1807 Wilno/ Łostaja, Horodziłowo, Bergaliszki, Kuty, Ponary, Goreckowszczyzna, 1760-)
Adamowicz h. Leliwa (1807 Wilno, 1835 Mińsk, aktykacja 1803 і 1818 Oszmiana/ Adamowszczyzna, Golginiszki, Jabrowicze, Susliszki, Wołoćkowszczyzna, Wołojcie, Ginkowszczyzna), Miszkowicz (1528- ), Miszkowicz-Adamowicz (1656-)
Akreyć h. Jastrzębiеc (Oszmiana, Sylwestrowszczyzna, 1832-1909)
Alchimowicz h. Pobóg odm. (1802 Mińsk/ Oszmiana, Kuszlany, 1910-)
Alekiewicz, Оlekiewicz (Uhlany, 1805-1809)
Aleksandrowicz h. Kościesza (1811 Wilno/ Błotkowszczyzna)
Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz (1799, Wilno, 1825 Oszmiana/ Tataryszki, Łuszczykowszczyzna, Łosza, Olany, Osowa, Barańce, Kleje, 1701-)
Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz (tatarska rodzina/ 1818 Mińsk / Taszlikowszczyzna, Tryple)
Witold-Aleksandrowicz h. Aleksandrowicz
Ambrożewicz h. Ambrożewicz (Szumiliszki, Jurszany), Ambrożewicz h. Wąż (Olany, 1700-)
Andrziejewski h. Prus (wywod 1815 Mińsk/ Cudzeniszki, Tołociszki, Oszmiana, 1783-)
Andruszkiewicz, Andrоszkiewicz h. Mogiła (1804 Wilno, aktykacja 1819 Oszmiana/ f. Dowbuciszki, Songajłowszczyzna), Androszewicz (1528)
Andrejewicz (1528)
Andrzeykowicz h. Gryf (1836 Wilno/ 1678), Andrzeykowicz h. Lubicz
Anforowicz (Kozarowszczyzna, Popielewicze, 1838- )
Аnkudowicz h. Sulima (wywod 1820/ Ankudy, Chorążyszki, Duniłowicze, z. Kamienica, 1734)
Anszlewski ? h. Dąbrowa (wywod 1804 Mińsk/)
Antoniewicz h. Janina (Jazerce)
Antonоwicz (Łyczkowce, Kozarowszczyzna)
Antosiewicz (Ponizie)
Antuszewicz h. Krzywda ? (Sinki gm. Bienica)
Radmiński-Aramowicz h. Odrowąż (Rożysław, Moszki, Tarasowo, 1775-), Litawor-Aramowicz h. Odrowąż (1800 Mińsk/ Ławski Brod)
Araszkiewicz (Skoreliszki Tomasowskie)
Arazowicz (tatarska rodzina/ Kajacienięta)
Arburdowicz (tatarska rodzina/ Dowbuciszki, Hamzicze)
Arcimowicz (Oszmiana, Niewiaryszki, 1802-1806)
Arciszewski, Arciuszewski h. Prawdzic (1848 Wilno/ Oszmiana, Tanszczyzna, Garlinszczyzna, 1799-)
Arciuszkiewicz h. Świerczek (aktykacja 1803 Oszmiana/ Koraby, Kamionka, Wołowiki, Żygiany, Junkowicze gm. Dziewieniszki, 1801-)
Ardaszewicz (tatarska rodzina/ Łostaje, 1710-0
Arestowicz h. Leliwa (wywod 1824 Mińsk/ Raczuny)
Аsanowicz h. Łuk ? (tatarska rodzina/ Sakowicze, Kaskiewicze)
Audуcki h. Łabedż ? (Ponadstawe, 1821)
Augustynowicz, Awgustynowicz h. Ogończyk (1811 Wilno,1811 Oszmiana/ Bryndziszki, Radziuny, Trokiele, Mikszany, f. Trzeciniszki, 1802-)
Awłasewicz (Boruny, Zahorze, 1832-)
Azarewicz (tatarska rodzina/ Ponary)
Azulewicz h. Azulewicz (tatarska rodzina/ Ponary)
Bagiński h. Korwin (1799 Wilno/ Jurszyszki-Skirmonciszki)
Bajkowski h. Lubicz (Wojgeta)
Bajrulewicz h. Dołęga (tatarska rodzina/ Ponary-Gudzielewszczyzna)
Bajruszewski (tatarska rodzina/ Hamzicze)
Baka (Obórek)
Bakanowski h. Lubicz (aktykacja 1803 Oszmiana/ Stara Oszmiana)
Bakarowski, Bakerowski (Ligi, Gieystuny, 1818-1830)
Bakszewicz h. Szeliga (aktykacja 1827 Oszmiana/)
Balcewicz, Bolcewicz h. Pogonia ? (Oszmiana, 1820-1833)
Balewicz h. Korczak (1803 Mińsk/)
Baliński h. Ogończyk (Plebance, Zalesie, Sińki, 1824-1828)
Bałaban (Bałabanowszczyzna)
Baniewicz h. Starykoń ? (1820 Wilno, aktykacja 1822 Oszmiana/ Szczepanowicze, Wiciule, Żygiany, Potroki, 1814-)
Barancewicz h. Junosza ? (Bielica, Zubierowo, Żukowszczyzna, 1820-)
Barankiewicz h. Ostoja (wywod 1802 Mińsk/)
Baranowicz h. Junosza (1800, 1832 Wilno aktykacja 1805 і 1820 Oszmiana/ Baranowicze, Połudy, Eygirdy, Barańce, Żuprany, Goreckowszczyzna, Michałowszczyzna, 1683-)
Baranowicz h. Syrokomla odm.
Baranowski h. Grzymała (wywody 1798 Wilno, 1806 і 1835 Mińsk/ Graużyszki, Bor, Miżany, Kondraciszki, 1758- )
Baranowski h. Jastrzębiеc (aktykacja 1825 Oszmiana), h. ? (aktykacja 1816 Oszmiana/ Dwór Derewna, Widnopole gm. Dziewieniszki, Romanowszczyzna, Brodowszczyzna, Bijuciszki, Podlaskowo, Grodzi)
Baranowski-Murza-Dagestański h. Tuhan (tatarska rodzina/ Łostaje, 1765-)
Barszcz h. Jastrzębiеc (parafii Holszany, Żuprany)
Bаrszczewski h. Kotwica (1815 Mińsk/ Chocina, Wiszniewo, Siwiszczyzna, Ostaszki)
Bаrszczewski h. Ślepowron (1811 Wilno/ Łubianka)
Bartnikowski h. Rola ?
Bartoszewicz h. Janadar (1811 Wilno, 1827 Oszmiana/ Rymuny, Łosza, Stempkowszczyzna, Mileyszuny, 1528-), Bartoszewicz h. Bartliński (1818 Mińsk/ Warni), Bartoszewicz h. Jastrzębiеc (1815 Mińsk/)
Barynkiewicz (Miżany)
Baszewski (Jachimowszczyzna, Licinięta, 1826)
Bajkowski h. Krzywda ? (Hermaniszkі, 1692-1803)
Bawiński (Pokoszowo, 1827)
Bazarewicz h. Łuk (tatarska rodzina/ 1818 Oszmiana/ Dowbuciszki, Ciereszki, Uścinowszczyzna)
Bazarewicz-Kurmanowicz h. Bazarewicz (tatarska rodzina/ Mysa, Krewo, Wawuki)
Bazarewski (tatarska rodzina/ Warakomszczyzna, Bonifacowo)
Bażewicz h. Lubicz (Bijuciszki)
Bądzyński/
Bejnar h. Nowina (Skirmunciszki)
Bejnarowicz h. Abdank (1803 Mińsk/ Lenkowszczyzna)
Benisławski h. Pobóg (Bonifacowo, Polany)
Berdowski (1817, 1844 Wilno/ Bałwaniszki)
Bereśniewicz h. Kościesza odm. (1812 і 1832 Mińsk/ Jurszany, Skirdzimy, Derewna)
Bernatowicz h. Lubicz (1804 і 1817 Grodno/ Lenkowszczyzna, Romaszkowszczyzna, Radziuki)
Bertosz (1528)
Bezlepowicz (Bezlepy)
Białostocki h. Suchekomnaty (1815 Mińsk/ Ukropowicze)
Białowecki (Dwór Borzden gm. Bienica)
Białyszewski h. Prus I ? (Skomarogi)
Bigociewski (1528) Биготевский
Bedunkiewicz, Bedunkowicz (Mochówka, 1846-1849)
Bieduński (Woronowszczyzna, Łojcie, 1802-)
Biegański h. Miesiąc (tatarska rodzina/ Woropajewo-Wasilewszczyzna, Olszyn)
Biegański h. Prawdzic (1833 Mińsk/ Wiśniewo)
Bielak h. Bielak ? (Ponary)
Bielawski h. Jastrzębiеc (Tabory, Adamowszczyzna, Wielbutowo, Mieszkuciszki, Rałowszczyzna)
Bieldziszewski (Nowosiołki)
Bielewicz h. Mogiła (1825 Mińsk/ Grunciszki, Gilmanowszczyzna, Chodzkowszczyzna)
Bіеlikowicz h. własnego (Mieglany, Krykiany, Ostrowiec, 1586-)
Bieliński (Tołociszki)
Bielski (1819 Wilno, 1820 і 1823 Oszmiana/ Nowopole, Kamienny Łog, Raczki, Bryndziszki, Rałowszczyzna, Wiszniowce, Olany)
Bienicki h. Natarcz (Bienicа)
Bieniusz (Kuckuny)
Bieńkowski h. Łada
Bieńkuński h. Bajbuza (Łubianka, Pogiry, Chorążyszki, Ruczany, Popielewicze, Sylwestrowszczyzna, Woszkienniki, Dubniki)
Biernacki h. Pobóg (1801 Wilno/ Malinowszczyzna, Oszmiana, Graużyszki)
Biesiecki h. Kornic (Horodeczno)
Biesiekierski h. Pomian (1804 Wilno/ Swily)
Biliński (Oszmiana, Raczki)
Bilmin h. Trąby ? (1819 Wilno ?, 1821 Oszmiana/)
Birula h. Birula
Błuś h. Kościesza (Nierowka , Krzywsk)
Błaszkiewicz (Szłapikowszczyzna)
Błażewicz h. Sas (Lubciszki, Bojary, Żurawy, Iwaszkowce gm. Soły), Błażeiewicz (f. Kuncowszczyzna, Nowodworzce, Emelany)
Juchnowicz-Błażewicz h. Sas (1817, 1823 і 1834 Mińsk/ Lubciszki, Geszgeliszki, Mieżany, Subaciszki, Puzyry)
Błocki h. Leliwa (1822 Oszmiana/ Żurawy, Prackowszczyzna, Łopocie)
Boban h. Pobóg (1837 Wilno/ Haniewo, Polany, Eygirdy, Bobanowszczyzna, Mileyszuny)
Bobasz (tatarska rodzina/ Klewica)
Bobiański (Szumieliszki)
Bobiatyński (Oszmiana)
Bobkowski (Łojciowszczyzna)
Bobrownicki (Giejstuny)
Bobrowski h. Jastrzębiеc (aktykacja 1802 і 1822 Oszmiana/ Dwór Trapałow, Kleie, Łosza, Mieżany, Pikuny, Szumiliszki, Wołoycie)
Bocianowski h. Lubicz ?, Bacienowski (Kamionka)
Bogatko (Smorgonie, wsp. 1826)
Bogdziewicz (Haniewo, Łubianka)
Bogucki h. Abdank (Jurszany, Skirmunciszki, Dowbuciszki, Skirdzimy)
Bogumiło h. Starykoń ? (1827 Oszmiana/)
Bogusław i Bousław (Dorgiszki)
Bogusławski h. Prus (wywod 1803, 1804 i 1812 Wilno, 1835 Mińsk, 1827 Oszmiana/ Dokurniszki, Szumiliszki, Łudy, Proniuny)
Boguszko i Bohuszko h. Gozdawa (Polany, Mostwiliszki, Bohuszki, Kamionka, Bijuciszki), Boguszkowicz (1528)
Bohdanowicz (Moczuły, Kucewicze, Nowosiołki, Kozłowszczyzna, Kazimierzowo gm. Bienica, 1528- )
Murza-Wojna-Bohdanowicz h. Łada (tatarska rodzina/ Łostaja, 1636-)
Bohusz h. Okmiński (wywod 1830 Mińsk/ Mogilniszki, Mostwiliszki)
Bohuszewicz h. Gozdawa (wywod 1811 Mińsk/ Kuszlany, Woynicze, f. Bohusze gm. Krewo, Moczuły, 1528- )
Boiarski (Siedlarowszczyzna)
Bokiej h. Topór
Boksza
Bоkszczanin, Bоhszczanin h. Kos (Dwór Raczuny, Szapowały, f. Ruteliszki, Rudziszki, Łopocie, Bohuszki, Nowosiołki)
Bolcewicz h. Pogonia ?
Bołtuć (Bołce)
Bomblewicz h. Trzaska ? Wąż ? (Żurawy, Radziuny)
Boraсzewski h. Ostoja ? (Jurszany)
Borejko h. Jastrzębiеc
Borkowski (Cudzeniszki, Jurszany, Szłapokowszczyzna)
Borodzicz h. Brodzic (wywod 1802 Mińsk/ Pomarszczyzna)
Borowik (Dwór Derewna, Starzyna)
Borowski h. Lubicz (wywod 1823 Mińsk/ Zurawy, Karszuniszki, Oszmiana Murowana, Poroyscie, Kamienka, 1811-)
Borsuk (Naruszowce)
Bortkiewicz h. Siekierz (wywod 1792 ?, aktykacja 1819 Oszmiana/ Bortkiewicze, Golginiszki, Gurele, Piktusza, Adamowszczyzna)
Bortkiewicz h. Lubicz (wywody 1819 Wilno, 1834 Mińsk/ Bortkiewicze)
Borysiewicz h. Epinger ? (Pogiry)
Boryczewski h. ? (aktykacja 1804 Oszmiana/ Kamionka), Boryczewski h. Znin (aktykacja 1826 Oszmiana/) (Podhaje, Dworzyszcze, Dorgiszki)
Barzdziński, Borzdziński (Perechody, Wasiuki, 1801-1816)
Borzobohaty h. Jelita (wywody 1802 Mińsk, 1826 Grodno/)
Boskowicz (1528)
Boufał (Gurki)
Boyniecki (Wilianow)
Braciszewski (Daukszyszki Hrynkiewiczowskie, 1671-)
Brałkowski (Szczepanowicze)
Brant (Dwór Stasin)
Brasławski (Pogiry)
Brażyc (Olany, Giniewce)
Brażycki (Olany, Giniewce))
Brochocki h. Ossorya (Zaliejki, Gawie)
Broniewski (Żynkowszczyzna)
Bronowski h. Korab (1825 Oszmiana/ Dwór Braniczewo, Golobliewszczyzna, Łubianka, Naruszowce)
Bryczkowski (Skrodczyzna)
Brzezіński h. Łabędź (wywod 1820 Wilno, 1826 Mińsk/ Łużany, Lenkowszczyzna, Dorgiszki, Truchaniszki)
Brzezański h. Rogala (wywod 1833 Mińsk/ Matukowszczyzna)
Brzosko h. Nowina ? (1825 Oszmiana/ Miżany, Indrupie, Kumielany, Michałowszczyzna)
Brzostowski h. Strzemię (Łosza, Święty Duch)
Brzozowski h. Korab (Jurszany, Łubianka, Wiciule)
Buchowiecki h. Buchowiecki
Buczyński h. Strremię (wywod 1817 Mińsk/ Świr, Bułkowszczyzna, Hermaniszkі, Bienica)
Budaj (Wiciule, Stodolniki)
Budżko h. Gąska ? (Graużyszki, Żygiany)
Budzianowski h. Dąbrowa (wywody 1803, 1830 і 1842 Mińsk/ Adamiszki)
Budkiewicz, Butkiewicz (aktykacja 1820 Oszmiana/1528- )
Bujakow (Oszmiana)
Bujalski h. Kościesza (1803 Mińsk, 1803, 1832 Wilno, aktykacja 1805 Oszmiana/ Oszmiana, Zapoń, Nowosiółki, Mosznice, Czerkasy, Szyłowce, Korowaiowszczyzna)
Bujanowski, Bojanowski (Dwór Wielbutow, Krzyzelewszczyzna, Rymowicze)
Bujko h. Jastrzębiеc (1820 Wilno, 1821 Mińsk/ Bujki, Jurszany, Powiłojce, Wielbutowo)
Bujko h. Slepowron (wywod 1821 Grodno/ Olany, Januszkowski, Miasnikowski)
Bujnicki h. Slepowron (1807 Wilno/ Dwór Zahorze, Mazurowszczyzna-Habino)
Bujniewicz (Żuprany), Buyniewicz (Alizowa, Lachowka)
Bujwid i Bóywid h. Slepowron (Suśliszki, Nowodworzce, z. Nowosiołki)
Bukaty h. Pomian (1800 Wilno, 1829 Mińsk/ Wilanow, Cudzeniszki, Zaleskowszczyzna, Ejgirdowszczyzna, Jurkowszczyzna, Myssa)
Bukowski h. Bończa (1823 Mińsk, aktykacja 1827 Oszmiana/ Oszmiana, Siękowszczyzna, Słoki, Mazuryszki-Rymuny ?)
Bułhak (tatarska rodzina/ Michnicze)
Bułhak h. Syrokomla (1802 Mińsk/ Cudzeniszki, Klewica)
Bułharowski h. Półświat ? (1787, 1797 Wilno ?/ Dwór Wiszniowka, Skirmunciszki, Oszmiana)
Buniewicz ? Bаniewicz ? (aktykacja 1821 Oszmiana/)
Burakowski (Rałowszczyzna, Nowosiady, Nowiny)
Burnejko (1820 Wilno/ Błotkowszczyzna)
Burzymski h. Pobóg ? (Żurawy)
Burzyński h. Trzywdar (Zamianka, Debesie, Bierwieńciszki, Garacze), Buszyński (Debesie), Buzyński
Busz h. Jasieńczyk (1806 і 1829 Mińsk/ Żdanowka, Kopackowszczyzna)
Butkiewicz h. Trzaska (aktykacja 1816 Oszmiana/ f. Ławrynki, Powiaże, Panawieliszki, Gradowszczyznа, Oszmiana)
Butkowski h. Pobóg (aktykacja 1816 Oszmiana/ Skirmunciszki)
Butler (f. Kamionka, Proniuny)
Butrymowicz (Jagiełłowszczyzna, 1863-)
Butrymski (Graużyszki)
Bybiński (Kuszlany)
Bychowiec h. Mogiła (1804 Oszmiana/ Dworzyszcze, Sięciłowszczyzna, Krywule)
Byliński (Cudzeniszki, Raczki)
Byczkowski (Smorgonie)
Byszewski (Markiniaty, Wiaże)
Byszyński h. Prus III (Krewo, Ludwikowszczyzna; gm. Traby)
Cecerski (Żuprany), Ciecierski (Ganowszczyzna, Kaiecienięta)
Cedrowski h. Odrowąż ? Gryf ? (Klewica)
Chalecki h. Bończa (Dembino)
Chalecki-Kurmanowicz (tatarska rodzina/ Musakowszczyzna)
Charewicz (1827 Oszmiana/ Mazuryszki, Reczykowszczyzna, Kleje, Maczkuny)
Charytonowicz h. Charyton ?
Chiniewicz (Popiszki)
Chludziński h. Cholewa odm. (Zaladze, Dziewieniszki)
Chłusowicz h. Chłusowicz ? Gozdawa ? (Porojście) Chłusewicz (Oszmiana)
Chmarycz (1528)
Chmielewski h. Radwan (1830 Oszmiana/ Dwór Dukurniszki, Polany, Piktusza, Bołtupie, gm. Graużyszki, Dziegieniewo, Widejsze)
Chodorowicz (f. Polany)
Chodasewicz h. Poraj ?
Chodaszewski (Liczynięta)
Chądzyński (Antonowo, Bortele, Siniawska Słoboda, Krakówka)
Chodziński h. Ciołek ? Guczy ? (1802 Oszmiana/ Bojary, Bortele, Bierwieńciszki)
Chodkiewicz h. Kościesza, Chotkiewicz (Bohdanow)
Chodyka (f. Narbutowszczyzna)
Chodżkiewicz h. Kościesza ?
Chodżko h. Kościesza (Tataryszki, Kijudziszki, Zahorze gm. Bienica; Chodzkowszczyzna gm. Krewo)
Borejko-Chodżko h. Kościesza (Mysa, Kajacienięta, Łosza, Mazuryszki)
Chojеcki h. Lubicz (f. Kozarowszczyzna, Pałusza, Medzielany, Dziegieniowo; Rudniki, Oszmiana, Kuszlany, Wojnicze)
Choiński (Raczki)
Chomiński h. Lis (Wojsznaryszki, Postawy, Barańce, f. Rozkosz), Chomiński h. Poraj (f. Narbutowszczyzna, Kobylnik)
Chomiczewski h. Radwan (1808 Oszmiana/ f. Wołosowszczyzna, Górki gm. Bienica)
Chomski h. Gryf ? (Szarki, Golginiszki, Chomkowszczyzna, Chomszczyzna, Haniewo, Biryndziszki, Raczki)
Choroszewski (1800 Oszmiana/ Dwór Ponizie, Konty)
Chociński h. Jastrzębiеc ? (Łosza)
Chrapowicki h. Gozdawa (1833, 1837 Wilno Kozłowszczyzna, Niewiaryszki)
Chreptowicz h. Odrowąż (Wiszniewo, Bakszty)
Chrzczonowicz h. Ślepowron ? (wywod 1798 Wilno ?/1528- )
Chwietkiewicz, Chwiedkiewicz h. Jastrzębiеc (Tarasowszczyzna, Goreckowszczyzna), Fedkowicz (1528)
Cwirko (Wielbutowo)
Cidzik (Szczepanowicze)
Ciecierski h. Ślepowron (Baranowicze)
Ciechanowicz h. Mogiła (1804 Oszmiana/ Dukiele, Raczki, Żwirbliszki, Jurszany), Ciechanowicz h. Nalęcz (1811 Oszmiana/ Żurawy, Golginiszki, Narbuty, Lachowka)
Ciechanowiecki h. Dąmbrowa (Krewo)
Cieraszkiewicz (Pietkowszczyzna)
Ciszkowski (Łużyszcze)
Ciundziewicki h. Dołęga (Stymonie)
Ciurla (Ostaszki)
Cybowicz h. Godziemba (Liszkuniszki)
Cybowski (Koraby)
Cybulski h. Prawdzic (wywod 1803 Wilno, 1827 Oszmiana/ Wolojcie, Barańce, Rudziszki, Girszczyzna, Licienięta, Zascienie, Jabrowicze)
Cyrycki, Czyrycki (Raczki, Indrupie)
Cywiński h. Puchała (gm. Połoczany, Mostwiliszki)
Czajewski (Grodzi, Mokre)
Czajkowski h. Dębno ? (Osinowka, Karłowszczyzna, Podbałwaniszki, Bierwieńciszki, Wielbutowo)
Сzapliński h. Drogosław (wywod 1798 Wilno ?/ Misiuniszki)
Hutten-Czapski h. Leliwa odm. (Żuprany, Nowosiólki, Zarecze, Latowicze)
Czarkowski h. Abdank ?
Czarnecki h. Prus III ? (Łosza)
Czаrnоcki h. Lis ? (f. Debesie)
Czaśnicki h. Trąby (Masłikowszczyzna gm. Połoczany), Czasznicki h. Doliwa (Łosk, Horodziłowo)
Czechowicz h. Ostoja (Dwór Hołoblewszczyzna, Żuki, Góry, Rymowicze; Siekeryszki gm. Dziewieniszki)
Lachowicki-Czechowicz h. Ostoja (Bohdanow, Wojgiany)
Czechowski
Czekanowski (Oszmiana)
Czernikiewicz (Łapowicze, Łasiewicze, Sienki)
Czeszejko h. Jastrzębiеc ?
Czempiński h. Lew ?
Czerkaski (Żwirbliszki, Kleje, Kudziekolnie)
Czerniewicz (1528)
Czerniawski h. Jastrzębiec ? (1806 Oszmiana/ Zascienok, Zahorze gm. Holszany), Czerniewski (Zascienie, Ponary)
Czernicki h. Jastrzębiec odm. (Gedejki, Piktusza, Żurawy, Birzyń gm. Dziewieniszki; f. Narbutowszczyzna, Jackuny, Kuszlany)
Czernikowicz (1528)
Czernowicki (Kamienny Łog)
Czertowicz h. Pobóg ? (Łosza, Zamościany)
Czerwiński (Oszmiana)
Czudłowski (Miczulany)
Czyczyn h. Abdank ? (Zaleskowszczyzna)
Czymbajewicz h. Warnia ? (tatarska rodzina/ gm. Dowbuciszki)
Czyż h. Godziemba ? (Dwór Ponizie, Dwór Giedejki, Łoyciowszczyzna, Antoniszki, Stymonie; Jachimowszczyzna gm. Traby, ), Тижевич (1528)
Dachnоwicz h. Korczak ? (Dachny gm. Krewo)
Dalecki (Karpuciszki, Suchodoły, wsp. 1798-1849)
Damiecki h. Prus II - Wilczekosy (1800 і 1853 Wilno ?/ Holszany, Mieszkuciszki, Kozłowszczyzna), Domacki (Kuropatowszczyzna)
Daniewicz h. Doliwa ? (Jurszany, Pogiry, wsp. 1675-1784)
Danejka h. Sas ? (Bartoszuny gm. Siedliszcze)
Danilewicz h. Ostoja (1835 Wilno/ Szczepanowicze, Świrany, Mokrzyce, Jachimowszczyzna gm. Traby, Wielkie Sioło)
Danuszewski ?, Danіszewski ? (Biryndziszki)
Dańkowski (Kuszlany, wsp. 1826)
Darewski h. Szreniawa (Rownopole, Kozłowszczyzna)
Darоwski h. Ostoja
Dasiukiewicz (Kopcewicze)
Daszczyński h. Łabedż ? (Biryndziszki, Szumieliszki, Kleje, Mieszkuciszki, Wielbutow, Żwirbliszki)
Daszkiewicz h. Leliwa (1822 Oszmiana/ Kamienny Łog, Prackowszczyzna, Łowciszki, Żuprany, Kleje)
Daszkоwicz (Dachny)
Dawidowicz h. Trąby ? (Karszuniszki, Karczma Gołynka, Ponary)
Dawksza i Dauksza h. Pierzchała (Murowana Oszmiana)
Dąbrowski (Haniewo, Worniany, Polany, Woynicze, Dorgiszki, Znoski, Kirkliszki, Jurszany, 1669-), Dumbrowski (Mileyszuny)
Degawi (Suhłobiszki, Szczepanowicze)
Dederko h. Dederkało (Cycyn, Obórek)
Dеmbowski
Demontowicz (Wielbutowo)
Dernałowicz h. Lubicz
Derpert (Gudzinięta)
Dęвski (Praskowszczyzna, Indrupka), Dembski i Demski (Miżany, Indrupie)
Dłużniewski
Dłuski (Staniewicze)
Dmitrewski (Oszmiana)
Dmоchowski h. Pobóg (Zabłoć, Surwiliszki, Bakszyszki, Kirkliszki, Pikuny, Jakuń; gm. Dziewieniszki, Łyczkowce gm.Traby)
Dmuchowski h. Pobóg ? (1816 Oszmiana/ Ławski Brod, Pikuny, Blikany, Borowa)
Dobkiewicz i Dopkiewicz (Jurszany, Dwór Wielbutowo), Dobkowicz (1528)
Dobrowolski h. Doliwa (1800 Wilno, 1822 i 1829 Oszmiana/ Golginiszki, Haniewo, Bohuszki, Dorgiszki, Baruliszki), Dobrowolski h. Ślepowron (Kurowszczyzna, Szczepanowicze)
Dobrzelewski (Żuprany)
Dobrzyński h. Jelita (Łosza, Bohdanówka, Pierłowa Góra)
Dobużyński (f. Piktusza)
Dokurno h. Dołęga, Dokurnowicz (1812 Oszmiana/ Dokurniszki, Wielbutowo, Jurszany, Kamionka, Samorodniki, Baranowicze, 1528- )
Dolęgowski (Michałkonie)
Domanowski (Oszmiana)
Domaszewicz h. Łabedż (1798 Wilno, 1827 Oszmiana/ Sienkowszczyzna)
Dombrowski (1804 Oszmiana/ Kantorowszcsyzna)
Dorniak h. Półkozic (Rałowszczyzna, Dorgiszki, Wołowiki, Nowopole)
Dorohostajski h. Leliwa (Murowana Oszmiana)
Dowgiałło h. Kajszyły (tatarska rodzina/ Dowbuciszki, Ponizie-Azarowszczyzna)
Dowgiałło-Urus-Murza h. Okno (tatarska rodzina/ Łostaje, 1746-)
Dowgiałło h. Zadora (1806 Wilno/ f. Bryndziszki, f. Narbutowszczyzna, Kopanebłoto), Dowgiałło h. Abdank
Dowiatt i Dowiad h. Gryf ? (Mokrzyce, Siedlarowszczyzna, Jarociszki)
Dowgird ? Dołgierd h. Łabędź (Brzezińszczyzna)
Dowkulewicz (1528)
Dowkszewicz (1528)
Downar (1802 і 1827 Oszmiana/ Skrodzczyzna)
Downarowicz h. Przyjaciel (1804 Wilno/ Mokrzyce, Jasieniowo, Widoki, Rudniki, Nowosiady)
Dowojna h. Szeliga ?
Drobyszewicz (1528)
Drozdowski (Dwór Graużyszki, Chołmaczek, Bakszty)
Dronsejko, Drąseyko h. Topór ? (Cudzeniszki, Cieleżyszki, Kuszlany)
Sokoliński-Drucki h. Druck ? (Bieniuny)
Drzewicki h. Ciołek ? (1799 Wilno ?/ Poroyście, f. Izabelin)
Dubicki (1825 Oszmiana/ Czotyrki)
Dubrowicz (1528)
Dubrawski h. Sas, Dubrowski h. Lewart ? (f. Małyszkowszczyzna-Jurażyno, Jurszany)
Dukszta (Kuszlany)
Dybowski (Wiśniewo)
Dworzecki (Łostaje)
Dziczkaniec h. Ślepowron ? (Kamienny Łog)
Dziedziul h. Sas odm. (1795 / Jurszany, Skirmunciszki, Pogiry, Gradowszczyzna)
Dziegielewicz (Mileyszuny)
Dziekowicz (Łosza)
Dziekoński h. Korab ? (Rownopole, Szczepanowicze, Liszkuniszki)
Dzieńdolet h. Sas ?
Dzierżyński h. Sulima (Dzierżynowo)
Dzieszuk h. Kościesza (Wałosza)
Dziewiałtowski h. Trąby (Remiejkiszki)
Dziwlewski
Eleszkiewicz (Paszkowszczyzna)
Eliaszewicz (tatarska rodzina/ Ankudy, Oliszki)
Essen (1827 Wilno і Oszmiana/)
Ejgird h. Abdank, Ejgird h. Ejgird (1804 Wilno, aktykacja 1822 Oszmiana/ Ejgirdowszczyzna, Cimochi)
Ejdziatowicz h. Łuk
Ejnik h. Żnin ? h. Pobóg (Jurszany Dolne, Patoki)
Ejsmont, Ejsmunt h. Korab ? (Wiciule, Jurszany, Szczepanowicze, Rosalszczyzna-Paszkiszki, Krzyżelewszczyzna, Tałmuciszki, Narbutowszczyzna)
Falewicz h. Pobóg ? (Szumieliszki, Ginkowszczyzna)
Falkowski (tatarska rodzina/ Raczki, Łosza, Dowbuciszki)
Falkowski h. Doliwa (1804 Wilno/ Korowajewszczyzna, Jabrowicze, Smórgonie, Stępkowszczyzna)
Faszcz h. Prus (Polany)
Fiedorowicz (aktykacja 1803 Oszmiana/ Ludwikowszczyzna, 1528- )
Feldman h. Drzewica ? (Paszkowszczyzna)
Fiałkowski h. Ślepowron ? (Graużyszki, Pawiłoycie, Wideysze)
Filipowicz h. Pobóg ?, Prawdzic ? (1821 Wilno/ Raczki, Wilianowo, Tabory, Lipki, Andrzejkiszki, Poleniki, Piktusza)
Fiszer (Hamzicze)
Flandrzyński h. Giejsz (Poleniki)
Florkowski h. Łodzia ? (1822 Oszmiana/ f. Kuncowszczyzna)
Radzimiński-Frąckiewicz h. Brodzic (Wielbutowo)
Frąckiewicz h. Ślepowron (Dachnowo, Spraguny, Kleje, Szczepanowicze, Borowa, Kaiecienięta)
Fohl (Sakowicze)
Furs h. Wąż (tatarska rodzina/ Bieniuny, Remiejkiszki), Fursowicz (Karłowszczyzna, 1528)
Gabryjałowicz h. Dęboróg ?, Kgabryjałowicz (1800 Wilno/ Jurszany, Haniewo, Żuki, Krakowka, Bierwieńciszki, Pikuny, 1528-)
Gajdamowicz h. Pomian (1819 Wilno)
Gallilewicz h. Ślerowron (1805 Wilno)
Gałęzowski h. Tarnawa (1820, 1841 Wilno/ Ponizie)
Gałecki h. Junosza (1835 Smolensk/ Holszany, Ponary, Strypuny)
Galimski h. Rawicz ? (f. Kopacze, Soły)
Gan h. Rawicz (1811 Oszmiana/ Paszkiszki, Ejgirdowszczyzna, f. Dworyszcze, Nowopole)
Garbaczewski (Uszaki, Bohusze)
Garwaski h. Grzymała odm.
Gąsiecki h. Bożawola ? (Łyczkowce, Danapol)
Gąsiewski, Gonsiewski h. Ślepowron (Huminowszczyzna)
Korwin-Gasiewski h. Ślepowron
Gasowski (Bijuciszki)
Gąsowski h. Prus II – Wilczekosy (1799 Wilno/ Doroszki, Bałwaniszki)
Gąsowski-Skwarka h. Prus II
Gaściewicz h. Traby (1800, Wilno, 1801 Oszmiana/)
Gasperowicz h. Nałęcz ? (Kamienny Łog)
Gasztold h. Abdank (Holszany)
Gaugier (Antony)
Gajdanowicz (Olany)
Gawroński
Gawryłkiewicz h. Ancuta (1822 Oszmiana/ Rownopole, Mieżany, Kuszlany, Łopocie)
Gawryłkowicz h. Krzywda ? (1820 Wilno, 1822 Oszmiana/)
Gedrojć i Giedroyć h. Poraj (1801 Wilno/ Raczki, Bijuciszki, Wołkowszczyzna, Haniewo, f. Sikuń, Matowszczyzna, Zagórowszczyzna)
Gębicki, Gembicki h. Nalęcz (Pogawie, Poszekarnie, Mileykowo)
Gębicki h. Terebesz (tatarska rodzina/ Łostaje, 1819-)
Giełowkowicz (Dwór Jagiełowszczyzna)
Gierdziejewski (Łatowicze)
Gierżod h. Poraj (1801 Wilno/ Ławski Brod)
Gierwiatowski h. Taczala (1820 Wilno, 1822 i 1829 Oszmiana/ Holszany, Siedlarowszczyzna, Oszmiana)
Gieżycki h. Gieżycki ? (Miedniki)
Gimber (Kisielowo)
Gimburt (Mazuryszki)
Ginczewski (Kamionka, Ciupiszki, Popowszczyzna, 1801-)
Gintowt h. Leliwa (1786/ Zascienok, Dajnowa, Mostwiliszki, Ankudy, Wiaże, Samorodniki, Wojsznaryszki, Plebańce, 1752-)
Dziewiałtowski-Gintowt h. Leliwa (1817 Grodno/ Łubianka, Kuraszowo, 1659-)
Lula-Gintowt (Łubianka, 1684-)
Giryn h. Dołęga (1800 і 1809 Wilno, aktykacja 1805 Oszmiana/ Wielbutowo, Dwór Lenkowszczyzna, 1563-)
Giryn h. Żnin (1800 Wilno)
Gizbert h. Korczak (Rakowce)
Gizbert-Studnicki h. Korczak
Gizulewski, Giżelewski h. Topór (1808 Wilno/ Wilanowo, Giejstuny, Sochowszczyzna gm. Krewo)
Glaubiński (Żuprany)
Glebowicz (1528)
Głembocki h. Doliwa (1800 Wilno/ Pogiry, Merliszki)
Gliński h. Jastrzębiеc (1820 Wilno i Oszmiana/ Haniewo, Cudzeniszki, Kamienny Łog, Kamionka, Siękowszczyzna, Łudy)
Gliński (tatarska rodzina/ Kajacienięta)
Głowacki (Dwór Kapuscicze, Grzymayłowszczyzna)
Głowiński (Holszany)
Głużycki h. Grzymała ? (f. Ponastawe)
Głuchowski, Głóchowski h. Prus II (Ożów, Zadubienie, Rymuny, Borowa)
Gnatowski (Brodowszczyzna)
Gniewoszewicz (1528) Гневошевич
Godlewski h. Gozdawa ? (1826 Oszmiana/ Borzdobohaciszki, Bijuciszki, Kisieliowo, Kuszlany, Tałmuciszki)
Gojżewski (Słobodka)
Golgin h. Syrokomla (1803 Oszmiana/ Golginiszki, Jurszany, Pogiry)
Golejewski h. Kościesza (1798 Wilno/Wojszany)
Gołoszewski (Dwór Jagiełowszczyzna)
Gołubowicz h. Hołownia
Gorecki h. Pomian (1800 Wilno/ Bokszyszki, Goreckowszczyzna, Bieniuny, Lenkowszczyzna)
Gorzelski (Soły)
Gorzeński h. Nalęcz (Wilno/ Rownopole)
Gorzkowski (Skiłądziszki)
Grabowski (Tarasowszczyzna, Prackowszczyzna, Wołoycie)
Grabski (Klewica, Kozarezy)
Granicki h. Szeptycki ?
Grecki h. Prawdzic ?
Gregorowicz (1832 Oszmiana/ Rymuny, Bieniuny) Hrehorowicz h. Lubicz (1828 Minsk/ Rewki, Krewo)
Greyć (Żuprany, Rudziszki)
Grochowski (1825 Oszmiana/ Bierwieńciszki)
Grodkowski (Oszmiana, Bierwieńciszki)
Grodź h. Ogończyk ? (1803 Oszmiana/ Szumiliszki, Bojary, Ażubale, Rownopole, Miżany)
Grozdowski (Oszmiana)
Grotuz i Grotus (1827 Oszmiana/ Poleniki, Znoski, Sieliszcze, Goreckowszczyzna, Wideysze, Kryule)
Grudziński (Trzychwoscie, Kaiecienięta, Boruny, Górki, gm. Bienica)
Gruszewski h. Lubicz (1800 Wilno, 1820 Oszmiana/ Hermaniszkі), Grużewski h. Lubicz (Kleje, Janusze, Boruny)
Grużdż h. Gryf ? (Klewica, Kondraciszki, Sokocienięta)
Grygorewicz (1528)
Grynicki (1528)
Grynkiewicz h. Gryf ?, Gryńkowicz (1800 і 1825 Oszmiana/ Wołkowszczyzna, Stare Boruny, 1528)
Gryszkiewicz (Oszmiana, Nowosiady, Karczma Wygoda)
Grzyb h. Pielesz ? (Mostwiliszki, 1528- )
Tomaszewicz-Grzyb h. Pielesz ? (Grzybowszczyzna, Mostwiliszki)
Grzybowski (Smorgonie)
Grzymałowski h. Grzymała (1820 Wilno/ Troki Wilbutowskie)
Gubhart (Żuprany)
Guminski h. Rola
Górski h. Nałęcz ? (Rodziewicze, Kozarowszczyzna), Gurski h. Łodzia (1827 Oszmiana/ Hracze, Niedorośle, Piktusza, Bortkiewicze, Hermanowszczyzna)
Gusztyn (Jabrowicze, Milewszczyzna, Gudzinięta)
Guszkiewicz (Boruny)
Gutowski (Rymuny)
Gujski h. Doliwa (1820 Wilno/ Derenie)
Hadziewicz h. Rawicz (1823 Oszmiana/)
Haiewski (Jachimowszczyzna)
Hajk h. Ogończyk (Surwiliszki)
Halko h. Szaława (1801 Wilno/ Raczki, Jakielowszczyzna, Miżany, Ostaszki, Ankudy)
Hałkowski h. Szreniawa (Trzeciakowszczyzna)
Hałygo (Mirkliszki)
Haniewicz h. Żnin (1801 Wilno, 1816 Oszmiana/ Haniewo, Golginiszki)
Haniewicz h. Nowina (1820 Wilno/ Haniewo, Golginiszki, Skirmunciszki, Bortkiewicze, Burciszki)
Hanusowicz (1528)
Harasimowicz h. Wieniawa (1801 Wilno/ Jagiełłowszczyzna, Chorążyszki)
Haraszkiewicz (Bohuszki, Niwki, Pietkowszczyzna)
Hardziejewski h. Korab ? (Giejstuny)
Hatowski (Bryndziszki)
Haydukiewicz (Pierzchayły)
Hełm (wywod 1793)
Herberski h. Herburt (1841 Wilno/ f. Kiermielany, Zamojście)
Herdmah (1787)
Herman h. Biberstein (1800 Wilno/ Hermaniszkі, Wowerany), Harmanowicz (1528)
Herman h. Łodzia (1800 Wilno/ Żwirbliszki), Herman h. wł. (Ażubale, Jurszany, Baruliszki, Prackowszczyzna)
Hermanowski h. Junosza
Hejbowicz (Miżany, Gawdzewicze), Hiejbowicz (Krzemieszowo, Wierkielany gm. Soły)
Hilchen h. Jelita
Hłuszanin h. Radwan (Oszmiana)
Hłybowski h. Prus (1819 Wilno, 1825 Oszmiana/)
Hofmann h. Topór (1836 Wilno/ Żuprany)
Holszański h. Hipocentaurus (Holszany, Nowosiólki)
Hołkowski czyli Hołhowski ? (Klimańce)
Hołowański (Janusze)
Hołowczyc (Baranowicze)
Hołownia h. Hołownia (1804 Wilno/ Widejki, Dworzyszcze, Dąbrowka, Koński Bor, Wielkie Sioło, Kropiwno, Swinkowszczyzna)
Hołub, Hołób h. Syrokomla (1800, 1820 Wilno/ Blikany)
Hoppan h. Hoppen (Pogiry, Szwaby)
Horain i Horajn h. Szreniawa (1800, 1808 Wilno/ Wielbutowo, Baranowszczyzna, Wysztortowszczyzna)
Horbaczewski h. Łabędź (1819 Wilno, 1801, 1820 і 1827 Oszmiana/ Wiekszlany) Herbaczewski (Bołobany, Holszany, Szymaki gm. Krewo)
Horbatowski (Dwór Ostrowo, Dwór Derewna)
Horodесki, Gorodecki h. Świnka (1806 Wilno/ Ugły, Zienkowszczyzna, Wołkowszczyzna, Bieniuny)
Horodeński h. Korczak (1801 Wilno/ Janowo)
Horski h. Druck
Horyd (Śnipowszczyzna, Woyniewicze)
Hreczycha h. Trąby (1799 Wilno/ Zenowszczyzna)
Ноrwaсki (Lenkowszczyzna)
Hromacki (Wielbutowo)
Hromyka h. Abdank (1827 Oszmiana/ Bortele, Bierwieńciszki, 1528- )
Hrynaszkiewicz (Nowosiady, Norszty)
Hryncewicz h. Przegonia (1824 Oszmiana/ Żuprany, Nędza)
Hryniewicz h. Przyjaciel (1837 Wilno/ Potrokiele, Polipnice, Żyżma, Waszkieniki, Dwór Kamiontka)
Hryniewski h. Przegonia (Kamienny Łog, Mazuryszki; gm. Soły)
Hrynkiewicz h. Nalewka ? (Gaudziewicze, Daukszyszki Hrynkiewiczowskie, 1528- )
Hubarewicz h. Radwan (Rownopole, Andrzejkiszki, Stulgi)
Hulecki h. Sas? (Miszkuciszki, Widejsze, Burbiszki, Szczepanowicze, Ambrożyn gm. Holszany, Junkowicze)
Hurynowicz h. Kalinowa (1799 Wilno/ Haurylańce, Kniazikowszczyzna)
Нuszczа h. Podkowa (180, 1819 Wilno/ Sienkowszczyzna, Czechowszczyzna, Dowbiene)
Hutor h. Hutor
Hutorowicz h. Hutor (1802 Wilno/ Gniezdziłowo)
Ihnatowicz h. ? (Bojary)
Ihnatowicz-Łubiański h. Godziemba
Ilaszewicz (1528)
Ilcewicz h. Korczak (1800 Wilno/ Jurszany, Stodolniki, Rownopole)
Illustrowski (Bienica, Bohdanow)
Imbra h. Pelikan ?
Irzykowicz h. Leliwa ?
Isajkowski h. Prus I odm. (Wołkołaty, Willie)
Iszora h. wł. (Michałowszczyzna, Prudy)
Iwanowski h. Rogala (1804 Wilno/ Nowosiółki, Cudzeniszki, Lipki, Wiciule)
Iwaszkiewicz h. ? (1820 і 1827 Oszmiana/ Mokrzyce, Remiejkiszki, Wilanow, Nowopole, gm. Krewo)
Iwaszkiewicz h. Trąby (1800 Wilno/ Polany, Stempkowszczyzna)
Iwaszkiewicz h. Gozdawa (1820 Wilno/ Kszalewo, Dowiniszki, Rudoszany, Szumiliszki), Iwaszkowicz (1528)
Izdebski h. Pomian (Oszmiana)
Iżycki h. Bończa (Oszmiana)
Jabłonowski h. Grzymała (1820 Wilno/ Soły, Łosza)
Jabłoński h. Jasieńczyk (1819 Wilno/ Zaborze), Jabłoński h. Samcon (1812 Wilno/ Oszmiana, Dziesiętniki. 1801-)
Jabłoński (tatarska rodzina, Doubucisxki)
Jachimowicz (Jachimowszczyzna), Jakimowicz (Dworzyszcze)
Jacewicz (Prackowszczyzna, Lachowka)
Jackiewicz (Karolinowo, Bałwaniszki, Niwki, Siękowszczyzna, Rałowszczyzna, Sokocienięta, 1528-)
Jackowski h. Gozdawa (1804 Wilno/ Bierwieńciszki, 1823-)
Jacyna h. Jacyna (1820, Wilno, 1804, 1817, 1840, 1848 Mińsk/ Barańce, 1817-)
Jaczynic h. Odrowąż ? (Cudzeniszki, Stracza ?)
Jagiełło h. Pogoń, Jagiełło h. Łabedż (1819 Wilno, 1799, 1802 і 1805 Oszmiana/ Jagiełłowszczyzna, Prudy, Czechi, Kuszlany, Miżany, Olany)
Jagmin h. Pelikan (1833 Minsk/ Holszany, Kajacienięta, Morgi)
Jagodziński (Rownopole)
Jakimowicz (Dworzyszcze)
Jakowicki h. Lubicz (1799 Wilno/ Jurszany)
Jakubowicz (1528)
Jakubowicz (tatarska rodzina/ Kaskiewicze alias Zahorze)
Jakubowski (1825 Oszmiana/)
Jakubowski h. Topor (tatarska rodzina/ Łostaje, 1840-)
Jakuszyński (Oszmiana)
Janiszewski h. Junosza (1820 Wilno/ Dwór Wiszniowka)
Jankiewicz (Tołociszki), Jankowicz (Bohusze)
Jankowski h. Jastrzębiec-Boleścic (1817, 1819 і 1822 Oszmiana/ Polany, Piktusza, Zamosze, Żwirbliszki, Lеgowszczyzna, Krewo)
Jankowski h. Poraj (1819 Wilno/ Wolejkowicze)
Janowicz h. Radwan (1809 Wilno, 1811 і 1828 Oszmiana/ Żurawy, Nowosiółki, Jurszany, Biryndziszki, Oszmiana Murowana, Jabrowicze, Bałwaniszki, 1528-)
Janowski h. Janina (1820 Wilno/ Kaziulszczyzna, Merliszki)
Januszewicz (Pietrowicze; gm. Żuprany), Januszowicz (1528)
Januszewski (Huminowszczyzna)
Januszkiewicz h. Lubicz (1822 Oszmiana/ f. Bojary, Graużyszki, Siemiuny, Wołkowszczyzna, Tabory), Januszkowicz (1528-)
Jarmałowicz (Baruliszki)
Jarocki h. Przyjaciel (1799 Wilno/ Giejstuny)
Jarosławicz (1528)
Jaroszyński, Jarosyński (Białomosze)
Jasieński h. Jastrzębiec (1798 Wilno, 1828 Oszmiana/ Towgiany)
Jasiński h. Jastrzębiеc (1799 Wilno/ Widawszczyzna gm. Połoczany, Dzieszukowszczyzna)
Jasiewicz h. Rawicz (1837 Wilno/ Kleje, Haniewo, f. Wysoke, Piktusza, Kuszlany, Macuty)
Jasiewicz h. Sas (1800 Wilno, 1802 Oszmiana/ Kuropatowszczyzna, Borzdobohaciszki)
Jasiukowicz (Oszmiana)
Jasiulewicz (Dwór Nierówka, Wiłeykowicze, Soły)
Jаskułowski h. Radwan (Biryndziszki, Dukiele, Ożobele, Nędza, Słobodka, Miżany)
Jastrzembski h. Ślepowron (Błotkowszczyzna, Kamionka, Raczuny, Skirdzimy, Adamowszczyzna, Łasiewicze)
Jaworowski (Tabory)
Jazdowski (Pogiry)
Jeleński (Markienięta)
Jeśman (Nowopole, Zaskiewicze)
Lewald-Jezierski h. Rogala
Jerzykowski (Gudohaie)
Jezykowicz (Kantorowszczyzna)
Jodkowski (Borzdobohaciszki)
Joteyko h. Ostoja (1819 і 1820 Wilno/ Kamienny Łog, Jurszany, Wołkowszczyzna)
Jotko h. Lis (1824 Wilno і Oszmiana/)
Józеfowicz h. Abdank (1837 Wilno/ Kościeniewicze, Borzdobohaciszki, Górki gm. Bienica)
Józefowicz (tatarska rodzina/ Hamzicze)
Juchniewicz h. Leliwa (1820, 1838, 1861 Wilno/ Cudzeniszki, Stachuciszki, Wiesiałojcie, Rudnia, Osinowka, Dwór Żuprany, Osotniki), Juchnowicz (1528)
Jucewicz h. Lubicz (1820 Wilno, 1823 Oszmiana/), Jucowicz (1528)
Juckiewicz (wywod 1827 Mińsk, 1827 Oszmiana/)
Judycki h. Radwan czyli h. Judycki ? (gm. Krewo, Połoczany; f. Łużany, Mieszkuciszki)
Judziewicz (Boruny)
Juncewicz (Huminowszczyzna)
Jundziłł h. Łabedż
Juniewicz (Naruszowce, Giejstuny, Bijuciszki, Rodzewicze, Rymowicze)
Juraha i Juracha (Szczepanowicze, Poleniki, Borejkowszczyzna, Stodolniki, Adamowszczyzna, Siękowszczyzna, Wysoke, Bukaty)
Giedroyć-Juraha h. Kotwica (1820 i 1832 Wilno/ Szczepanowicze, Puciatowszczyzna, f. Wysoka)
Juraszkiewicz (Graużyszki)
Jurewicz h. Łabedż (wywod 1819 Wilno, 1827 Oszmiana/), Jurjewicz h. Lubicz (wywody 1801 і 1819 Wilno, 1820 Oszmiana/ Trokiele, Mostwiłowszczyzna, Cudzeniszki, Haniewo, Wiszniówka), Jurewicz (1822 Oszmiana/ Kajacienięta) 1528-
Jurjewicz-Jodko h. Lis (Szczepanowicze, Jakowszczyzna, Oleszkowszczyzna, Januszewszczyzna, Jurszyszki)
Jurgiewicz (Olany)
Jurkiewicz h. Junosza ? (f. Mokrzyce)
Skirmont-Jursza h. Przyjaciel, Jurszycz, Jursza (wywod 1819 Wilno/ Jurszany, Dowbuciszki, Tabory, Jankańce, Golginiszki, Klimańce, 1528- )
Jusewicz h. Korczak (Kajаcienięta)
Juszkiewicz h. Ślepowron ? (Oszmiana, Widowciszki, Bryndziszki), Juszkowicz (1528)
Juszyński (tatarska rodzina/ Dowbuciszki, Wiewiury)
Kaczanowski h. Ostoja (1800 Wilno/ gm. Graużyszki, Oszmiana, Mileyszuny)
Kaczyński (Indrupia)
Kadowski h. Dołęga ?
Kalinowski (Rukszany, Kozarezy, Bukaty, Zagórowszczyzna, Woysznaryszki)
Kałusowski (Żuprany)
Kamieński h. Jastrzębiеc (Kamionka)
Kamieński h. Ślepowron (1835 Wilno/ Truszoki), Kamieński h. Żnin (1838 Wilno/ Orzyszki), Kamieński h. Rola
Kamiński h. Łuk Napięty (1819 Wilno/ Ramigiszki), Kamiński h. Odrowąż (1819 Wilno/ Raczuny, Giejstuny)
Kamiński h. Prawdzic (1822 Oszmiana/ Dwór Kamienny Łog, Jurszany, Wiszniówka; Dachny)
Kamieniecki h. Pilawa
Kandzierzewski (Żuki, Dzierkowszczyzna)
Kapusciński (Prackowszczyzna)
Karczewski h. Samson (1801, 1837 Wilno/ Bieniuny, Pierłowa Góra)
Karenda (Rewki)
Karłowicz h. Karłowicz (1819 Wilno, Karłowszczyzna, Jahorszany)
Karpowicz (Żuprany, Boruny, Szarkomiedz)
Karwecki (Serwecz)
Kasandrowicz (Żuprany)
Kasperowicz h. Nalęcz ? (Łudy, Błotkowszczyzna, Kuszlany, Mazurowszczyzna), Kasparowicz (1528)
Kaszkiewicz h. Radwan
Kaszycz h. Radwan (1528)
Katyl h. Cyremberg (1819 Wilno/ Zaladzie)
Kazanowski h. Grzymała
Kaсzanowski (Oszmiana)
Kawojta ? (1528)
Kielczewski h. Abdank ? (1819 Wilno/ Mileyszuny)
Talat-Kiełpsz h. Prus I (Teniukowszczyzna)
Kasimowicz-Kieński (tatarska rodzina/ Łostaja, 1605-)
Kierbiedż h. Ślepowron (1798, 1819 Wilno/ 1803 Oszmiana/ Sienkowszczyzna, Kucki-Pojakunie)
Kierdej z Radziwionowicz h. Bełty (Graużyszki)
Kierowski (Łubiańka)
Kiewlicz h. Leliwa (1808 Wilno/ Giry, Gałagóry, Andruszkowszczyzna)
Kijakowski (Raczkiany)
Kijanowski
Kijuć h. Ślepowron (1833 Wilno/ Mostwiliszki, Giejstuny)
Kirdykowicz (1528)
Kirkiłło
Kirkor h. Kirkor
Kirowski (Łopocie)
Kisiel h. Kisiel (1819 Wilno/ f. Łudy, Perechody, Czerniszki)
Kiszka h. Dąbrowa ? (Horodzeczno)
Klеczkowski h. Trzaska (Wołkowszczyzna, Żurawy, Cudzeniszki, Dwór Bieniuny)
Kleczewa-Klеczkowski h. Trzaska
Klej (1528)
Klementowicz i Klimentowicz (Deynowa)
Klikowicz h. Topór (1820 Wilno/ Zajezierze, Turczyny)
Klimaszewski h. Jastrzębiec (1800 Wilno,1803 Oszmiana/ Biryndziszki, Mazuryszki, Emelany, Kuszlany, Ozaryszki)
Klimowicz h. Kościesza ? (Dwór Łosza)
Klonowski (Kamienny Łog, Mieszkuciszki)
Kłosowski (Bohdanow), Kołosowski (Golginiszki)
Klukowski (f. Narbutowszczyzna), Kłukowski (Kaiecienięta)
Kmieciński (Kmiecin gm. Holszany)
Kmita h. Śreniawa (Boruny, Debesie)
Kobyliński (Poklewie)
Kochanowski h. Korwin (1819 Wilno, 1827 Oszmiana/ Łosza, f. Lubciszki, Kamionka, Giejstuny, Moczuły, Kajacienięta)
Koczan h. Nałęcz (1817 Wilno, 1816 i 1818 Oszmiana/ Wideysze, Ławski Brod, f. Szapowały, Dorgiszki, Swiłówka)
Kociełł h. Pelikan (1819, Wilno), Kociełł h. Szaława (Bienica, Zabrzezie, Uglany, Zaskiewicze, Święty Duch)
Kodź h. Białynia, Kodź h. Poraj (Golginiszki, Kaśniewszczyzna, Bujki, Górele, Szczepanowicze, Tarasowszczyzna, Wołowiki)
Kolczycki (Łosza ?)
Kolęda, Kolenda h. Bełty (1819 Wilno/ Żurawy, Hamzicze, Dokurniszki, Kleje)
Kołakowski (Oszmiana)
Kołodziński (Białomosze)
Kołontaj (1820 Wilno/ f. Woronowszczyzna)
Kołpakowski (Juzefatowo gm. Soły)
Kołyszko h. Denis (1828 Oszmiana/ Masłowszczyzna, Golginiszki, Bortkiewicze, Tabory, Szczepanowicze, Daukszyszki, Jurszany, Suśliszki)
Korzan (Rowy)
Kołwzan h. Bielina (1800 і 1820 Wilno, 1825 Oszmiana/ Jurszany, Rownopole, Żurawy, Pikuny, Trokiele)
Kołwzan h. Jastrzębiеc (1828 Oszmiana/)
Kowzan h. Trąby (1821 і 1837 Wilno, 1820 Oszmiana/ Dokurniszki, Miłoszuny, Jacuny, Wisztoki, Grodzie, Izabelin, Żurawy, Bortele, Gudele, Pikuny)
Komar h. Komar (Dajnowa, Waszkieniki, f. Kujałowszczyzna, Lepionka)
Komarowicz (1826 Oszmiana/)
Komarowski (f. Perłowa Góra, Mokrzyce, Polany)
Komeysza (Huminowszczyzna)
Kóncewicz
Kondracki (Stasiukiszki, Porojście, Kuszlany)
Kondratowicz h. Syrokomla (1800 Wilno/ 1822 Oszmiana/ Haniewo, Kamienny Łog, Miszkuciszki)
Kononowicz (Giedeyki)
Konwicki (Kudziekolnie)
Pokuć-Kopacewicz h. Kopasina (1816 Oszmiana/)
Kopciowski (Geystuny)
Kopczyński (Boruny)
Kopeć h. Kroje (Bakszyszki gm. Krewo)
Koplewski h. Abdank (1820 Wilno, 1824 Oszmiana/ Dwór Garlinszczyzna, Soły)
Koralkiewicz (Miżany)
Kordes
Kordowski (Markowszczyzna, wsp. 1826)
Korecki (tatarska rodzina/ Ciereszki gm. Dowbuciszki)
Korewa, Korejwa h. Dębno (1825 Oszmiana/ Oszmiana Murowana, Wasiewce, f. Połudy, f. Ligi-Łużyszcze, Szłapokowszczyzna, Dwór Goreckowszczyzna)
Korowicz (1528)
Кorsak-Zaleski h. wł. (1837 Wilno/ Dorże, Dwór Romaszkowszyzna, Graużyszki)
Korsak h. Lis (Świrany, Holszany, Adamowszczyzna, Klewica, Walerynow, Wiciule)
Korsak h. wł. (Kotwica) (tatarska rodzina/ Sielec, Adamańce)
Korybski (Beykany)
Korycki h. Ciołek & (Sabiłki)
Koryzna h. Koryzna
Korzón (Dwór Otmyt)
Korzeniowski h. Lis, Korzeniowski h. Nałęcz (1805 Wilno/ Poczerne), Korzeniowski h. Waga (1817 Wilno/ Żarczyce) Dwór Mileykowo
Kossacki h. Rawicz (1800 Wilno/ f. Barawaja, Dwór Skiłądziszki, Oszmiana Murowana)
Kossakowski h. Korwin
Kossakowski h. Ślepowron (Czepuliszki, Łoyciowszczyzna)
Kosciewicz i Kasciewicz (Zabołocie)
Kosiński h. Rawicz (Haniewo)
Kossobudzki i Kosobucki h. Pobóg ? (Dorgiszki, Kozłowszczyzna)
Kossowicz (Równopole, Nazdraczuny, Stymonie)
Kossowski h. Wieniawa ? (1804 і 1818 Mińsk, 1827 Oszmiana/ Skirmunciszki, f. Lękowszczyzna, Stefaniszki)
Koszczyc h. Poraj (1819, Wilno/ Klewica, Stara Miadziołka)
Koszko (Hermaniszki, Wiaży, Gudele)
Kościelecki h. Ogończyk (1801 Wilno, 1829 Oszmiana/ Widnopole, Czernice, Traby)
Kościаłkowski h. Syrokomla (Giejstuny)
Kościukiewicz h. Odrowąż (Kozłowszczyzna, Rymowicze)
Kościukowski (Szczepanowicze, Łudy)
Kotkowski h. Ostoja ? (1819 Wilno/ f. Chodzkowszczyzna, Rudziszki, Żuprany)
Kotowicz h. Korczak (Gradowszczyzna, Remikiszki)
Kowalewski h. Junosza (1820 Wilno/ Dwór Bienica, Sabiłki)
Kowalewski h. Łada (1808 Wilno/ Miszkienięta)
Kownacki h. Ślepowron (1799 Wilno/ Kuszlany, Ginkowszczyzna, Debesie, Mańkowicze)
Kozakiewicz (1800, 1817, 1819, 1832 Wilno, 1825 Oszmiana/)
Koziełł-Poklewski h. Kozieł (Dwór Miedniki, Jackowszczyzna, Suchodoły, Mindziany, Poklewe, Kniaginin)
Kozioł (Szumiliszki)
Kozielski (Ostaszki)
Koziakowski (tatarska rodzina/ Łostaje, 1652-)
Kozikowski h. Grabie ? (1825 Oszmiana/)
Kozłowicz
Kozłowski h. Leszczyc (1827 Oszmiana), h. Jastrzębiec (1820 і 1824 Oszmiana/ Jurszany), h. ? (1821 Wilno, 1804, 1823 і 1827 Oszmiana/ Grodzie)
Kożuchowski h. Doliwa (1800 Wilno/ Jabrowicze, Dachny, Sielec, Górki gm. Bienica)
Kozubowski (Dwór Bijuciszki, Ostaszki)
Kozubski h. Ślepowron (1804 Wilno, 1828 Oszmiana/ f. Łostaie gm. Krewo)
Krajewski
Krasicki h. Rogala (1851 Wilno/ Oszmaina, Susliszki, Mostwiliszki)
Krasiński (Krewo)
Krassowski i Krasowski (Krassowszczyzna, Michałowszczyzna, Urciszki)
Kraszewski (Olany, f. Emelany)
Krepsztul h. Dryja (1820 Wilno/ Jurszany, Bortkiewicze)
Krukowski h. Gryf (Wołkowszczyzna, f. Dajnowa)
Korwin-Krukowski h. Radwan
Krulikowski, Krolikowski (Żuprany, Dawkniewicze)
Krupowicz h. Krupos (1819 Wilno/ Kuszlany)
Krupski h. Korczak (1804, 1820 Wilno, 1824 Oszmiana/ Dwór Łostaje, Uzbloć)
Krupski (tatarska rodzina/ gm. Dowbuciszki)
Najman-Emirza-Oliszkiewicz-Kryczyński h. Radwan (tatarska rodzina/ Łoszany, Dowbuciszki; Kaszymow gm. Bienica, f. Pawlinow, Rawy, Bołbotów, Dzieraki, Łostaje, Hliniszcze, 1722-)
Krzeczkowski (Holszany, z. Romanowszczyzna)
Krzymowski (Rymowicze)
Kryński (Bowdury)
Krzywobłocki h. Leliwa (1819 Wilno/ f. Łusznew)
Krzyżanowski (Dwór Holszany, Rymowicze)
Kszczonowicz (1528)
Kuchmistrowicz h. Leliwa (1528)
Kublicki h. Ostoja (Zaskiewicze, 1830)
Kucewicz h. Bawola Głowa (1819 Wilno/ Powiaże)
Kuczanowski (f. Zakrzewie)
Kuczewski h. Poraj (1819 Wilno/ Gawie, Wielbutowo, Narcuki), Kuciewicz (1528) Кутевич
Kuczuk h. Siestrzeniec (1805 Wilno, 1820 Oszmiana/ Sienkowszczyzna gm. Połoczany; Łoszany, Olany, Kuczuki, f. Kopacze, Naruszowce)
Kuczyński h. Ślepowron (1822 Oszmiana/ Dwór Bohdanowka, Cudzeniszki, Pociewicze, f. Trzeciniszki)
Kukiel h. Leliwa (Ankudy; Koński Bor, Mys ?, Naruszewicze), Kukiel-Krajewski h. Leliwa (1816 Wilno/ Stodolniki)
Kukiewicz h. Mogiła (Szłapokowszczyzna)
Kukolewicz (1528)
Kułakowski (Oszmiana)
Kulesza h. Ślepowron (Dwór Nowopole, Olany, Trykole, Dziertniki)
Kulewski (aktykacja 1805 Oszmiana/)
Kulicki h. Lubicz (Bergaliszki, Stymonie)
Kulikowski h. Drogomir (Dwór Woysznaryszki, Hołowaciszki, Raczki, Babińsk, Jachimowszczyzna gm. Traby)
Kulwieć h. Łabędź (Kuszlany)
Kulwiński h. Bończa (1819 Wilno/)
Kunawski, Kuniowski (Szapowały)
Kuncewicz h. Żnin (1800, 1834 і 1858 Wilno/ Holszany, Hryniewszczyzna, Baranowicze, Skrywlew, Karłowszczyzna, Truchaniszki)
Kuncewicz h. Łabędź (1819 Wilno/ Waszkieniki ?), Kuncewicz h. Prawdzic, Kuncewicz h. Ostoja
Kundzicz h. Pogonia odm (1800 і 1859 Wilno/ Łosza, Radziuny)
Kurkowski h. Korwin (Dwór Deynow)
Kurmanowicz (tatarska rodzina/ Hamzicze)
Kuszel (Jackowszczyzna, Grzybowszczyzna, f. Możejkow)
Kuszelewski (Gudzienięta, Kleje)
Kuszlaniec (Migule)
Kuznicki (Daukszyszki)
Kwiatkowski h. Gryf (1820 Wilno, aktykacja 1827 Oszmiana/ Haniewo, Jurszany, Woysznaryszki, Gołoblowszczyzna, Kamionka)
Kwieciński h. Nieczuja (Dowkniewicze)
Kwieciński h. Gryf (1819 Wilno/ Klimańce)
Kwietkiewicz (Naruszówce)
Kwinta h. Dryja (1804 Wilno/)
Lacki h. Lacki
Lang (Szczepanowicze, Krywule)
Landgraf (1802 Oszmiana/)
Laskowicz h. Korab ? (aktykacja 1823 Oszmiana/ Dwór Hermaniszki)
Laskowski h. Korab ?
Laszczewski (Bałwaniszki)
Laudański i Ławdański h. Jastrzębiеc (Oszmiana, Dorże, Góry gm. Holszany)
Lebiedż h. Łabędź ? (tatarska rodzina/ Dowbuciszki; Polany, Sielec gm. Krewo; Dzieraki gm. Bienica)
Hrynkowicz-Lenartowicz h. Jastrzębiеc (1819 Wilno, aktykacja 1827 Oszmiana/)
Leńczewski h. Strzemię ? (Perłowa Góra)
Lеnkiewicz, Liękiewicz i Linkiewicz (aktykacja 1822 Oszmiana/ Bohdanow, Oszmiana)
Lеnkоwicz h. Dołęga ? (Lenkowszczyzna gm. Bienica)
Lenkowski h. Lubicz ? (1817 ?/ Łosza, f. Romiejki, f. Daynowo)
Leonowicz
Leśniewski (Rałowszczyzna, Licienięta), Leśniоwski h. Gryf (1820 Wilno/ Michaliow)
Leszniewski h. Achinger ? (aktykacja 1828 Oszmiana/ Swiłówka, Wideysze, Krasnogórka)
Leszkowicz (1528)
Leszkowski (Smorgonie)
Leszczyński h. Abdank (aktykacja 1820 Oszmiana/ Haniewo, Józefowo, Kamionka, f. Kirkliszki, f. Cielieżyszki; 1528-)
Lewandowski (f. Dziegowce, Dokurniszki, Żuprany)
Lewicki (Oszmiana)
Lewkowicz (z. Szlamki)
Lewkowski (z.
Lichodziejewski
Ligowski (1827 Oszmiana/ Praskowszczyzna, Siękowszczyzna, Norszty, Błotkowszczyzna)
Lipiński h. Poraj (1819 Wilno/ Juchniewszczyzna, Bieniuny, f. Galicja, Gudy, Suśliszki, Olany)
Lisiecki (Polany, Piktusza)
Lisowski (1801 Oszmiana/ gm. Dziewieniszki, Biryndziszki, Wiaże, Łoyciowszczyzna)
Listopacki i Listopadzki (Ukropiszki, Suśliszki)
Lisztwiański (tatarska rodzina/ Łostaje, 1600-)
Lubański h. Grzymała (1808 Wilno/ Lubań, Jachimowszczyzna, f. Łużany), Lubański h. Poraj
Drucki-Lubecki h. Druck (Bieniuny)
Lubiеńiec h. Lubicz ?
Luberski (Ankudy)
Lubniewski (Wiaże)
Lutomski (Oszmiana)
Lutycki (Dokurniszki)
Lutyk (Kuraszowo)
Łabęcki
Łabuć, Łabudż h. Łabedż (Haniewo, Mokrzyce, Wesztorttowszczyzna, Barańce, f. Kurmielany)
Łabuński (f. Sabiłki, Szarkomiedz)
Łagiewnicki (Polany ?)
Łamiński (Dzieszukowszczyzna)
Wołk-Łaniewski h. Korczak odm, Wołk-Łaniewski h. Dwie Wieże (1798 Wilno/)
Łapiński (Mazuryszki, Grauże, Raczki, Szarki, Słobodka)
Łappa h. Lubicz
Łaski
Łastowski h. Sas (1820 Wilno/ Samorodniki, Szczepanowicze, Suhłobiszki, Susliszki, Kozarezy, Ponary, Mikulewszczyzna i Kozarowszczyzna)
Łaszczewski (1821 Oszmiana/ Dokurniszki)
Łaszewski (Ejgirdowszczyzna, Czyczynowszczyzna)
Łaszkiewicz (Daukszyszki), Leszkiewicz (Wasiuki)
Ławrynowicz (Dorże, Walerynow, Kryule, 1528-)
Łazarewicz h. Przyjaciel ? (Pietrowicze)
Łаzowski h. Krzywda (1816 Wilno/ Żebrowszczyzna, Haniewo)
Łążyński h. Nałęcz
Łobaczewski h. Łada ? (1820 Oszmiana/ Lenkowszczyzna, Nowodworce, Poleniki, Wiciule, Widejsze, Szczepanowicze, Stodolniki)
Łodwikowicz (1528)
Łodziato (Samorodniki)
Łojko h. Wąż (Zagorze gm. Bienica) Łoyko (Szarkomiedz)
Łokuciejewski i Łokociewski h. Nieczuja (1821 Oszmiana/ Biryndziszki, Żurawy, Indrupka, Kleje, Kuszlany, Graużyszki, Jurszany, Grodzie, Chodzkowszczyzna)
Łokuciejewski h. Żnin (Polany)
Łomanowicz (Oszmiana)
Łominski h. Suchekomnaty (Łużki, Obórek)
Łoński (f. Dworzyszcze, Baranowicze)
Łopatecki (Dwór Ostrow)
Łopato (1819 Oszmiana/ Kozłowszczyzna, Samorodniki, Repuszycy, Czarny Ług)
Łopatyński h. Łopot (1832 Wilno/ Babińsk)
Łopaciński h. Lubicz (Matowszczyzna; Barbarowo gm. Połoczany)
Łopicz (1528)
Łoski (Ostaszki)
Łoś h. Dąmbrowa (1822 Oszmiana/)
Łowczycki-Walił-Emirza h. Sas (tatarska rodzina/ Łostaje, 1623-)
Łucznicki (wsp.1772-1787 Gurele)
Łukaszewicz (Dwór Kaszymow, Olany, Cudzeniszki)
Łukomski (Kowale, Janusze)
Łukowski (1819 Oszmiana/ Tomasówka, Janusze)
Łukiański h. Przyjaciel (1819 Wilno/ Oszmiana, Holszany, Illie, f. Kurgan)
Łunkiewicz
Łustynicz (1528) Лустинич
Łuszczyk h. Łukocz (1803 Wilno/ Adamowszczyzna, Jagiełłowszczyzna)
Łużycki (Dokurniszki)
Łyczkowski (Piotrowicze, Oszmiana, Rymowicze)
Łyszczyński h. Łyszczyński ? (Cudzeniszki, Nowosiólki)
Maciejewicz (1528)
Maciejewski (Dwór Dajnowa gm. Polany)
Mackiewicz (1822 Oszmiana/ Dajnow, Haniewo, Jurszany, Kamienny Łog, Prackowszczyzna, Hermaniszkі, Adamowszczyzna, Jankańce, Olany, 1528-)
Rymwid-Mackiewicz h. Grzymała (1820 Wilno/)
Mackowicz (1528)
Maciulewicz (Soły, Bohusze), Maculewicz (Stare Boruny, Korowaiowszczyzna)
Maiewski (Krewo, Łodwikowszczyzna, Cieniukowszczyzna)
Makarewicz (Siedlarowszczyzna)
Makowski (Żuprany, Lachowka)
Maks (Smorgonie, wsp. 1826)
Małachowski (1811 Oszmiana/ Wiciule, Klewice)
Małachowski h. Nałęcz (1822 Oszmiana/)
Malczewski (Daubuciszki)
Malecki (Szczepanowicze, Połudy), Malicki (Oszmiana)
Malewicz h. Szeliga ? (Nowopole)
Malinowski (1816 Oszmiana/ Bućkowszczyzna, Łudy, Jagiełlowszczyzna, Haniewo, Cudzeniszki, Żuki, Wiesiałojcie, Warakomszczyzna)
Małkowski (Kozłowszczyzna, Michałowszczyzna)
Małyszewicz h. Godziemba ?, Małaszewicz (Oszmiana)
Małyszewicz-Kamieniecki (Graużyszki)
Małyszkewicz (Dwór Olany)
Mangoł (Ostrowiec Urbanowski)
Mańkowski (f. Rodziewszczyzna)
Marcinkiewicz h. Łabedż (1819 Wilno, 1822 і 1827 Oszmiana/ Nazdraczuny, Krywule, Szczepanowicze, Hlince parafia Smorgońska)
Marcinowski (Żuprany, Holszany)
Margiewicz (Hermaniszki)
Marecki (Skirmunciszki, Kijudziszki)
Markiewicz h. ? (1795 Oszmiana/ Tałmuciszki, Stodolniki, Dorgiszki, Ankudy, Kryule, Szorki)
Markiewicz h. Łabedż (1819 Wilno, 1827 Oszmiana/ Jurszany, Miedziany)
Markowicz (Smorgonie)
Markowski h. ? (1801, 1804 і 1827 Oszmiana/ Kiby, Wisztoki, Rownopole, Wasiewce, Strypuny, Mieszkuciszki)
Markowski h. Szeliga (1823 Oszmiana/ Kuszlany)
Martusewicz h. Łabedż ? (Uglany, Ponarka, Dzisiętniki)
Martynowski (f. Krywule)
Martuszewski (Skirmonciszki, Merliszki) Martуszewski (Haniewo)
Marson (Krewo)
Marszewski h. Lis (1790 Wilno, 1827 Oszmiana/)
Marynowski (Rajmóndowo, Łosza)
Marzecki h. Rogala (1816 Oszmiana/ Wilejkowicze, Dziertniki, Nowiny) Merzecki (Migule)
Masło(w) h. Syrokomla (f. Piktusza, Zamosć, Chowanszczyzna)
Masłowski (Orzyszki, Chodorki, Widejsze, Franusino, Rudziszki, Żuprany)
Massalski (Nowosiady, Boruny)
Maszkowski (Grodzie, Gudele, Bieniany)
Matowski (Golginiszki, Nowiny, Chorążyszki, Jurszany, Pogiry, Wielbutowo, Hamzicze)
Matusewicz, Matuszewicz (Prackowszczyzna, Susliszki, Białomosza, Bohdanowsk, Łastowszczyzna, Huminowszczyzna, 1528)
Mazurmowicz (Suhłobiszki)
Medeksza (Połudy)
Meldzer (f. Michaliowo)
Merło (Merliszki)
Meynartowicz h. Lubicz ? (1849 і 1855 Wilno/ Merliszki, Olany, Pikuny, f. Tomasowka)
Mężyński h. Kościesza ? (f. Kopacze, Dachny, Makowszczyzna)
Męczyński (Onżadowo, Koziany, Macuty, Huminowszczyzna)
Miętkowski (Szalciny, Ligi), Mintkowski (Goreckowszczyzna)
Michalewicz (Janusze, Jurszany, Jankańce, Wołkowszczyzna, Susliszki)
Michałowicz (1528)
Michałowski h. Jasieńczyk (Dwor Popielewicze)
Michałowski h. Trzaska (1825 Oszmiana/ Szczepanowicze, Susliszki, Adamowszczyzna, Łozowszczyzna, Łosza, Osipany)
Michalski
Michniewicz (f. Holszański, Łosza, Rogociienięta, Nowosiołki, Czerkasy, Jabrowicze, Łużyszcze), Michnowicz (1528)
Mickiewicz (Szafranowszczyzna, Żyżma, Woysznaryszki, 1528- )
Miechowicz (z. Koncowszczyzna)
Mieczkowski
Miecznikowski (Mostwiliszki)
Mieleszko (Bohdanowsk)
Mierzejewski h. Szeliga (1827 Oszmiana/ Rakowce)
Mikłaszewicz (Miedzienięta)
Mikłosz (Kozłowszczyzna)
Mikołajewicz (1528)
Mikosz, Mikosza h. Dąbrowa ? (Dwór Trokiele, Świrany, Perechody, Dorgiszki)
Mikuciewicz (1528) Микутевич
Mikuсki h. Ślepowron ? (Cudzeniszki)
Mikulicz (1819 Oszmiana)
Mikulski h. Sas (1809 Oszmiana/ Mokrzyce, Giejstuny, Klei, Łostaie, Bierwienciszki, Bortele)
Miłaszewicz, Miłasewicz (Sołomianka, Graużyszki, Pawiłoycie)
Milewicz (Nowopole)
Miller h. Pomian ? (Zaleskowszczyzna)
Milewski (1801 Oszmiana/ f. Górka, Bajby, Łazduny, Sakowicze, Cycyn, gm. Dziewieniszki)
Korwin-Milewski (Geranony)
Milkowski (Moczuły, Wideysze, Szumieliszki, Graużyszki)
Mineyko h. Gozdawa (Bałwaniszki)
Miniutko (Kozarowszczyzna)
Minkiewicz (Boruny)
Minkowski (Naruszowce)
Minuczyc (Łudy, Łoycie)
Miracki (Migule)
Miskiewicz (1528)
Misiewicz h. Dwie Strzały (1823 Oszmiana/ Dwór Bordzobohaciszki)
Misiura (Jankańce, Tabory, Nowosiady, f. Milunce)
Miśkiewicz h. Prawdzic (tatarska rodzina/ Mysa)
Mitkiewicz (f. Kopacze, Piotrowicze), Mitkowicz (1528), Mićkiewicz (1528)
Mizgier (Hermaniszki)
Mnichowicz h. Ślepowron ? (Bierwieńciszki, Kuszlany, Mieszkuciszki)
Moczulewicz (Korowaiowszczyzna)
Moczulski (1803 Oszmiana/ Dwór Ankudy, Dwór Dokurniszki, Bierwienciszki, gm. Bienica)
Moczydłowski (Prackowszczyzna)
Mogilnicki (Holszany)
Mohuczy h. Szeliga ?
Moisiejewicz (1528)
Majewski (Cieleżyszki)
Mokrzеcki (Antony; gm. Horodzki)
Moksiewicz h. Kopacz ? (Wiciule, Bohdanowo)
Montrymowicz h. Syrokomla (1824)
Monczyński h. Nałęcz ? (Ponastawe, Onżadowo)
Moroczyński (Kaiecienięta)
Mosiewicz (1802 Oszmiana/ Łosza, Holszany, f. Możejków, Klewica)
Moskiewicz h. Moskiewicz (1798 Wilno, 1818 i 1828 Oszmiana/ Graużyszki, Paszkiszki, gm. Dziewieniszki)
Mostwiłło h. Lubicz ? (Mostwiliszki)
Mostwiłowicz (1528)
Mostowicz h. Dołęga ?
Moszczybrocki h. Jastrzębiеc ? (Dziertniki)
Moszyński (tatarska rodzina; Kajacienięta)
Moysiej (Oszmiana)
Możeyko (Stasiukiszki, Kleje, Wielbutowo), Możejkowicz (1528)
Mucha (tatarska rodzina; Czerkasy)
Mucianski (Janiszki, Wiesztortowszczyzna)
Muraszko i Móraszko h. Przyjaciel (1811 Oszmiana/ Haniewo, Rałowszczyzna, Sienkowszczyzna, Wielbutowo, Łosza, Jurszany, Debesie, Ankudy, Wołoycie)
Murawski i Morawski (Boruny, Poroyscie)
Murawski h. Łuk (tatarska rodzina/ Łostaje)
Murzicz-Murza h. Łuk (tatarska rodzina/ Łostaje, 1652-)
Mysak (tatarska rodzina/ Łostaja, 1601-)
Nacewicz (1528)
Nagórski (Ukropiszki, Miedryki, Wideysze)
Nadurzyński (Kozarowszczyzna)
Naramowski h. Łodzia (Dwór Ponizie, Krewo, Łosza, Łubianka, Chorążyszki)
Narbut h. Trąby (wywod 1820 Wilno/ Jurszany, Narbutowszczyzna, Łeyłubka), Narbutowicz (1528)
Narkiewicz (Trepałow, Daniuszy, Wołoćkowszczyzna)
Narkowicz h. Znin ? (Bortele, Prackowszczyzna, Raczki, Biryndziszki, f. Truchaniszki, Ponary, Migule, Skiłondziszki, Kudziekolnie, 1528)
Nаrusz (Bieniuny, Łostaje)
Nаruszewicz h. Wadwicz (Klewica, Murowana Oszmiana, Rownopole, Biryndziszki, Świrany, 1528-)
Narwid h. Kościesza
Narwiłło (1803 Oszmiana/)
Narwojsz(а) (Ukropiszki)
Nastałowski (Charłowszczyzna)
Nesterowicz (Dwór Sakowicze, Michałowszczyzna) Nestоrowicz (Dwór Niewieryszki, Swinkowszczyzna, Jabrowicze, f. Plebanija Krewska)
Neygier (Adamowszczyzna)
Neyranowski h. Doliwa (1822 Oszmiana/ Bobrowka, Bohuszki)
Niechwiderowicz (Ostaszki)
Nieciecki (Murowana Oszmianka)
Niedoslański (Tarasowszczyzna)
Niedruszlański (Żwirbliszki, Chodorki)
Niedzwiedzki (1804 Oszmiana/ Olany, Kozłowszczyzna) і Niedzwiedski (1827 Oszmiana/ Proniuny)
Niekrasz (Kozłowszczyzna)
Niekrasziewicz (1825 Oszmiana/ Mostwiliszki, Skobiejki, Piktusza, Szumiliszki, Siedliszcze, Wielki Dwór)
Niemec (Michałowszczyzna)
Niemira (Poleniki, Sproguny)
Niepreski (Bieniuny)
Niewiadomski (Polany, Rozkosz, Swinkowszczyzna, Kozarezy)
Niewiarowicz h. Półkozic (wywod Mińsk 1833/ Szypiele, Brodowszczyzna)
Niewiarowski (Huta, Denapol, Golginiszki, Bałwaniszki)
Niszczycki (Nowodworzec)
Nosewicz (Oszmiana, Koraby)
Nosowicz (Oszmiana)
Nowakowski (Żuprany)
Nowicki (Popowszczyzna, Wielbutowo)
Nowodwórski
Nowohoński (Sogłubiszki, Suśliszki, Powiaże), Nowokoński (Kozłowszczyzna, 1528- )
Nowomieyski (Giedeyki)
Nowosielski h. Sas (1826 Oszmiana/), h. Ślepowron (1830 Oszmiana/), (Oszmiana, Łużyszcze, Kaiecienięta, Szapowały, Rałowszczyzna, Błotkowszczyzna)
Nożyn (f. Narbutowszczyzna)
Obrуcki (1812 Oszmiana/)
Odachowski (Oszmiana, Nowopole, Kuszlany)
Ochocimski h. Ostoja (Wołkowszczyzna, Jałajkowszczyzna)
Ochotnicki h. Bogorya (Woroniec)
Oganowski h. Оgończyk (aktykacja 1820 Oszmiana/ Dwór Ponizie, f. Łeyłupka, f. Plebanii Krewskoj)
Oganowski (tatarska rodzina/ gm. Dowbuciszki)
Owadowski h. Łabędź ? (Klewica)
Odyniec h. Оdyniec (1804 Mińsk, 1833 Wilno/ Kamienny Łog, Żurawy, Powiaże, Giejstuny, Songiełowszczyzna, Walerynow)
Оgiński z Kazielska h. Оgiński (Zalesie, Święty Duch)
Оffan h. Abdank ? (Cieleżyszki, Masłowszczyzna, Golginiszki, Szłapakowszczyzna)
Okmiński-Dzinajewicz h. Okmiński (tatarska rodzina/ Łostaje, 1746-)
Okołowicz h. Ostoja (1824 Mińsk/ Akolniki)
Około i Okołow h. Topór (Skirmonciszki, Jurszany, Osminki)
Okulewicz (Rodziewicze)
Okulicz h. Dołęga (aktykacja 1822 Oszmiana/ Rodziewicze, Woytkuny, Cymochy)
Okuszko h. Radwan (aktykacja 1826 Oszmiana/ Jurszany, Cudzeniszki, Olany, Żwirbliszki, Niedziewszczyzna, Bohuszki, Goreckowszczyzna)
Oładia ? (1528)
Olański (Mostwiliszki, Olany)
Olchowski (Norszty)
Olchowiecki (Dorgiszki, Bałwaniszki), Wołchowicki (Dorgiszki)
lopato - 07-03-2010 - 13:35
Temat postu: Oszmiańska szlachta Dokurno h. Dołęga
Witaj, masz może informacje dotyczące rodziny Łopato.
Pozdrawiam Beata
Jursza_Wasil - 07-03-2010 - 13:46
Temat postu: Oszmiańska szlachta Dokurno h. Dołęga
oszmiańska szlachta Łopato (aktykacja wywodu w 1819 roku w Oszmianie)

Nie bardzo dużo, ale coś est wiadomo po tej szlachcie.
Jak chcesz coś poznać, to musisz podać na moj e-mail to, co wiadomo tobie po twoim pradziadkam
Pozdrawiam
Wasilku
maluszycka - 07-03-2010 - 17:56
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam
Moi pradziadkowie pochodzą z oszmiańskiej parafii. Pradziadek, to Adam Maluszycki. Wiem,że miał 2 synów ( w tym mojego dziadka).
Może coś wiesz o tym rodzie?
Pozdrawiam

Bogda
DanutaP - 07-03-2010 - 19:26
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam
Czy są może informacje o rodzinach Borkowski i Listopacki?

pozdrawiam
Danka
Jursza_Wasil - 08-03-2010 - 11:14
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Po Maluszyckim na razie nic nie moge powiedzic, nie widziałem na oszmiańszyznie takiego nazwiska.

Po Borkowskim i Listopackim=Listopadzkim informacja est. Ze by coś otrzymać, potrzebuje coś powedzić -
podaćto, co jusz est wiadomo - jakiś daty urodzennia, ślubu, zgonu, nazwisko żon, miescie mieszkannia
Pozdrawiam
maluszycka - 08-03-2010 - 12:18
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam
Wiem,że syn Adama tez Adam ( brat mojego dziadka)mieszkał w Zaścianku Kowalówka koło Pierszaje (Dory?, Borowikowszczyzna?).
Zmarł ok. 1930 w Kowalówce.

Czy Ułani na tej liście mają jakiś przydomek. Kiedy byliśmy dziećmi tata mówił, że Maluszycki znaczy Ułan. Może miał na myśli Ułan-Maluszycki
Bogda
Rebell_Cieniewska_Grażyna - 08-03-2010 - 14:23
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam - czy wiadomości dotyczące rodzin Łojko i Jurewicz wysłane na PW są wystarczające? Pozdrawiam Grażyna
t.dzwonkowski - 08-03-2010 - 17:59
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Sz. Panie Wasylu
Czy ma Pan dane dotyczące Dzwonkowskich w pow. oszmiańskim?. Będę zobowiązany, jeżeli otrzymam odpowiedź. Chodzi o uzupełnienie moich danych:
1)Kunegunda Dzwonkowska, żona Antoniego Merło. Antoni Merło, 13 grudnia 1766 r. 9 kwietnia 1782 r. podczaszy smoleński, żonaty z Kunegundą Dzwonkowską, od 24 marca 1783 r. do 22 czerwca 1791 r. podczaszy oszmiański, ich syn Wincent ( źródło: Szlachta orszańska), źródło: Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Warszawa, 2001. T. 1. Wojewodstwo Wilenskie. XTV-XVIII wiek. Pod red A. Rachuby;T.4.Warsz., 2003- Ziemia Smolenska i województwo Smoleńskie.XIV-XVIII wiek.,
2.Antoni Dzwonkowski, 26.03.1789 r. odnotowany jako podczaszy oszmiański.
3.Józef Dzwonkowski, ur. 1900 r. w Popowie, woj. warszawskie. Polak. Wykształcenie średnie. Zawód adwokat. Praktyka zawodowa. Zamieszkały w mieście Oszmiana. Aresztowany 29 maja 1940 r. Służba w żandarmerii polskiej. Zwolniony 9 sierpnia 1940 r.
Pozdrawiam
Tadeusz Dzwonkowski
Bogdaszewski_Marek - 08-03-2010 - 20:21
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam,
czy sa może bliższe informacje dotyczące Azulewiczów ?
pozdrawiam
Marek
Amen123 - 08-03-2010 - 21:37
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Bernatowicz h. Lubicz (1804 і 1817 Grodno/ Lenkowszczyzna, Romaszkowszczyzna)

I związana z tym prośba czy nie ma tam wzmianki na temat Franciszka Bernatowicza ur.ok 1853 r. żonatego z Anną z Linkiewiczów ur.1855 (ślub ok.1873).

Pozdrawiam Artur Bernatowicz
hykiel - 08-03-2010 - 23:10
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Czy mozna prosić o uściślenie czy ta lista jest zrobiona według stanu na określony rok , czy jest gdzieś opublikowane a jesli nie to czy to wynik pańskich poszukiwań czy tylko tłumaczenia?
Poniewaz własne wpisy mozna poprawić najlepiej byłoby dodac te informacje w pana pierwszym wpisie rozpoczynajacym temat.
Jursza_Wasil - 09-03-2010 - 08:29
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
1) dla Bogdy - na razie nic nie moge dodać. Poszukam tych Ułan-Maluszycki

2) dla Rebell_Cieniewska_Grażyna - tak to mnie est cikawe, ja mamy coś po tych nazwiskach i możliwe moge coś dodac

3) dla t.dzwonkowski - bardzo cikawe! Dzwonkowskich nie znam ale po Merłam znam znacznie. Ta rodzina mieszkała w Merłiszkach niedalieko do Jurszan - folwarka moich praprapradziadkow. Mam rodowod Merłow, który sam robilem 10 lat. Częstku jego ja podał na forum.


Sz. pan Tadeusz,
Co est cikawe. Merły wsp. na Oszmiańszyznie jusz z 1575 roku. Mieskali w granicach ziemie Pogiry-Jurszany (k. Cudzieniszki)
Pózniej ich folfarek otrzymal nazwe Merliszki. * - Tego Ignacy Merło w dokumientach podaje jak podczaszy (podczaszyc ?) oszmiański. Ale mnie potrzebuje jeszcze raz sprawdzić - skąd ja tego trzyma...
Sladow o oszm. podczaszyja Antonia Merły i Dzwonkowskich na Oszmiańszczyznie na razie nie widze, ale potrzebuje szukać...
Pozdrawiam

Oszmiańska szlachta Merło z Merłiszek h. ?

-- 1/x szlachta Józef Merło (1704-1784, Merliszki, druga ? żona – wdowa Wiktorja Sawicka z d. Wojniusz, ur.1730, Jurszany, ślub 1768, zm.1790)

2/1 Stanisław, syn Józefa (1749- ?)
3/1 Ignacy* (ur.1750, zm. do 1843, żona – oszm. rotmistrka Franciszka Głembocka ur.1763, ślub 1790, Wilno-Cudzeniszki, zm.1843)


4) dla Bogdaszewski_Marek - na razie nic więciej po Azulewiczam nie mamy, jak chcesz to możesz podać swoje danne, który możliwe sprawdzić

5) dla hykiel - этот рабочий список пока не опубликован на бумаге, он вывешен на генеалогических сайтах Польши, Беларуси и Литвы для "всенародного" уточнения, дополнения и корректировки. Список создан мною на основании изучения известной генеалогической литературы, а также результатов собственнных поисков по древним актам, ревизским сказкам и метрическим книгам. По большинству указанных фамилий (особенно по малоизвестным) проведена работа по составлению родоводов. Конечная цель всего этого - создание единого каталога-справочника по шляхте и ludnośći Ошмянского повета примерно в 1700-1900 годах. Приглашаю всех заинтересованных лиц к сотрудничеству.
Jursza_Wasil - 09-03-2010 - 08:32
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
... ludności Ошмянского повета примерно в 1700-1900 годах. Приглашаю всех заинтересованных лиц к сотрудничеству.
Jursza_Wasil - 09-03-2010 - 08:37
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
dla Amen123 - pan Artur zna w jakim koscielie brala

... brała ślub ta rodzina?
Amen123 - 09-03-2010 - 09:16
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Panie Wasylu nie wiem w jakim kościele brali ślub , ja wiem ze przybyli do Olity i ze tam się urodził mój pradziadek Konstanty ,ale ślubu tam nie brali i się tam nie urodzili , a z Olity wyjechali do USA , przez wiele lat szukałem jakiegoś punktu zaczepienia i mam nadzieje ze wreszcie ...niech pan napisze coś więcej Bardzo Prosze .

Bernatowicz h. Lubicz (1804 і 1817 Grodno/ Lenkowszczyzna, Romaszkowszczyzna)

I związana z tym prośba czy nie ma tam wzmianki na temat Franciszka Bernatowicza ur.ok 1853 r. żonatego z Anną z Linkiewiczów ur.1855 (ślub ok.1873).

Pozdrawiam Artur Bernatowicz
Jursza_Wasil - 10-03-2010 - 16:36
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Dla Artura.
Na razie nic nie moga podać wienciej. Bardzo mało informacji po tych Bernatowiczach. Nie znam tego, że Franciszek Bernatowicz i jego żona Anna z d. Linkiewicz est oszmiańcy. Możliwe coś est w Grodnie, bo tam Bernatowicz robil wywod.
Będem szukać i czekać.
Pozdrawiam
Szczerbiński - 11-03-2010 - 19:47
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Panie Vasili Jursza!
Z dokumentów rodzinnych wynika, że moja rodzina pochodzi z Ziemi Witebskiej, Mińskiej i Łomżyńskiej. A konkretnie ród pochodzi od Lachów Szyrmów Szczerbińskich h. Dołęga, który przywędrował z Węgier w sandomierskie w 1435 r.
Przodkowie potem przenieśli się na Litwę (tam przyjęli przydomek Lach). Proszę mi powiedzieć: czy pisząc przy nazwisku Szczerbiński "pochodzenie tatarskie?" - ma Pan na to jakieś dowody?. Jeśli tak to proszę je ujawnić i przysłać mi je na e'mail: jerszc@wp.pl
Jeśli zaś Pan nie ma takich dowodów, to proszę spowodować u administratora skreślenie tego zapisu.
Mikolaj_Wilk - 12-03-2010 - 08:49
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam.
Bardzo proszę o nadesłanie mi więcej informacji na temat rodzin:
Górski (Rodziewicze)
Gurski (1827 Oszmiana/ Piktusza, Bortkiewicze, Hermanowszczyzna)
Z góry dziękuję - Mikołaj
afra59 - 12-03-2010 - 13:25
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
T: zenowicz

witam cos blizszego o Zenowiczach ?

pzdrw

Beata
Jursza_Wasil - 12-03-2010 - 20:13
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
dla pana Szczerbiński
Ошмянский повет - это еще не вся Литва. У меня нет нет данных, что ошмянские Щербинские пользовались придомком Лях. Поданная мною информация, вероятно и скорее всего, не имеет к Вашему уважаемому роду никакого отношения. Может быть, Вы желаете утверждать, что на территории ВКЛ не было татарской шляхты Щербинские? Или же у Вас есть весомые основания утверждать, что непосредственно на Ошмянщине не было татар Щербинских? Мой знак вопроса, связывающий фамилию Щербинских с татарской шляхтой, означает лишь некоторую степень вероятности этого события, не утверждая этого однозначно. В своём ответе я перешел на русский язык только для того, чтобы максимально точно выразить свою мысль, поскольку на польском языке сделать это для меня не очень просто.
Pozdrawiam

Dla Nikołaj
Ja nie estem Santa-Kłaus - żeby coś poznać, napewno potrzebuje coś powiedzieć. Jeżeli Górski czyli Gurski est twoja rodzina z Oszmiańskiego powiatu, to musisz podać to, co est tobie wiadomo, a ja podam swoje.
Pozdrawiam


Dla afra59
Ta sama sprawa - żeby coś poznać, napewno potrzebuje coś powiedzieć. Jeżeli Zenowicz est twoja rodzina z Oszmiańskiego powiatu, to musisz podać to, co est tobie wiadomo, a ja podam swoje.
Pozdrawiam
Szczerbiński - 13-03-2010 - 10:59
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Panie Jursza!
Najpierw przetłumaczę Pana tekst:
„Oszmiański powiat – to jeszcze nie cała Litwa. U mnie nie ma danych, na ten temat, że oszmiańscy Szczerbińscy mają przydomek Lach. Podana przeze mnie informacja wbrew wszystkiemu, nie ma do Waszego szlachetnego rodu żadnego odniesienia. Czy możecie być pewni, że na terenie WKL nie było tatarskiego rodu Szczerbińskich? Jesteście przekonani, że na terenie Oszmiany nie było rodziny tatarskiej Szczerbińskich? Mój znak zapytania związany z tatarskim pochodzeniem Szczerbińskich oznacza, że niektóre przesłanki wiarygodności tego zapisu nie przekonują mnie samego do końca jednoznacznie. W swojej odpowiedzi ja przeszedłem na ruski język tylko dlatego, żeby maksymalnie wyrazić swoją myśl, czego w polskim języku nie jestem w stanie uczynić.”
Przetłumaczyłem Pana tekst na język polski, po to żeby jednoznacznie pokazać ludziom, że Pan nie pisze do końca prawdy. Napisał Pan go po to po rosyjsku, żeby większość ludzi tego nie mogła przeczytać i zrozumieć. Mnie nie interesują Pana osobiste przypuszczenia i domniemania o istnieniu rodu tatarskiego o nazwisku Szczerbiński.
Mnie interesują dowody. Niestety Pan ich nie chce przedstawić, bo Pan ich po prostu niema (do czego się Pan sam przyznaje). Prawdę znam. Bez dalszego komentarza.
Jerzy Szczerbiński
afra59 - 15-03-2010 - 18:01
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Dla afra59
Ta sama sprawa - żeby coś poznać, napewno potrzebuje coś powiedzieć. Jeżeli Zenowicz est twoja rodzina z Oszmiańskiego powiatu, to musisz podać to, co est tobie wiadomo, a ja podam swoje.
Pozdrawiam[/quote]

Hej hej . No to kiszka.....
O Zenowiczach wiem ze pochodzili z Oszmiany. Natomiast niestety nic blizej o mojej galezi rodu nie wiem . Moją praprababką była Karolina z d. Zenowicz. Tyle o niej wiadomo ze żyła i była córką Franciszka Zenowicza . Akt zgonu z Warszawy wskazuje na miejsce urodzenia również w stolicy, lecz nie jest to prawdą - przekopałam WSZYSTKIE dokumenty w ASC z okresu 20 lat jej życia szukając jej aktu urodzenia i nic. Wnioskuję z tego ze urodzila sie poza Warszawą . Tu natomiast na pewno mieszkało jej rodzenstwo (nie wiem bracia, siostry...) . Dlatego szukam "w ciemno" ... A nazwisko Zenowicz wskazuje na powiazania z Oszmianą. Poza tym była panną raczej z dobrego domu - wskazuje na to jej charakter pisma na akcie chrztu syna... piękne kaligraficzne pismo/ w XIX w był to raczej ewenement ....

pozdrawiam
(
benedyktsiwy - 15-03-2010 - 18:38
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam.
Bardzo prosze o informacje
na temat rodziny Woyniusz h.Traby
Woyniusz Witold ur.ok.1890r/Zagórowszczyzna/
zona Helena Aleksandrowicz/Wolkowszczyzna/
Wladyslaw Woyniusz/Zagórowszczyzna/
Józef Woyniusz /Zagórowszczyzna/
pozdrawiam
Benedykt
Jursza_Wasil - 16-03-2010 - 16:33
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam, Benedykt.

Ty est bardzo szczęsliwy człowek, bo twoj rodowod est mnie wiadomy od 1787 roku

Ojcem twojego Witolda (ur.1889) był Karol. Żona Witolda Helena Aleksandrowicz ur.1889, ślub brali 13.10.1919 w Holszanach.
Woyniusz Witold oprocz tych braciow miał jeszcze siostra Józefa wsp.1914
Wladyslaw Woyniusz ur.1879, wsp. 1914
Chcesz poznać więcej?
Moj e-majl
Vasili.Yursha@tut.by

SKYPE
vasili471
Pozdrawiam
DanutaP - 21-03-2010 - 09:10
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Wasyl
Niewiele wiem o Listopackich (Listopadzkich) i Borkowskich.

Interesują mnie obie te rodziny. Brak jest źródeł o osobach noszących nazwisko Listopacki, natomiast Borkowskich jest wiele rodzin. Odkąd zajmuję się genealogią widzę po raz pierwszy wykaz, gdzie w jednym powiecie zamieszkują obie te rodziny „obok” siebie.
pozdrawiam
Danka
Jursza_Wasil - 23-03-2010 - 20:51
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Danka!
"oszmiańskie" Listopackie meszkałem w Kiemianach, Kozłowszczyznie, Miednikach, Ukropiszkach... Więciej miast na razie nie znam. Nie widze na razie w tych Listopackich Antoniego Listopackiego i Antoniny z Borkowskich.
Borkowskich na oszmiańszczyznie było dużo więciej - meszkałem Polany, Zahorniki. Pawlinowo, Aleksandrowka, Rukszany, Bojary, Zagórowszczyzna, Słoboda, Cudzeniszki, Krejwance...
Potrzebuje podać coś więciej po tej prababcie Ludwike - nazwisko ej mąża< dziecko...
Przepraszam za moje blędy, bo estem z Mińsku
Pozdrawiam
Wasilku
zmad - 23-03-2010 - 22:32
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Panie Szczerbinski.
Przy nazwisku Szczerbinski mimo wielokrotnego i uwaznego wczytywania sie nie zauwazylem okreslenia " pochodzenie tatarskie ".
To okreslenie natomiast znajduje sie przy nazwisku S z c z e r b a.

Zbyszek Maderski
DanutaP - 28-03-2010 - 09:08
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Wasylu.
Dziękuję za zainteresowanie moimi Listopackimi.
Rodziny spowinowacone: Rydeccy, Andrychowscy, Michalscy, Sempolińscy.

Jeśli chodzi o Borkowskich, sprawa jest dużo trudniejsza, bo nie mam na ich temat żadnych wiadomości. W rodzinie dotrwała legenda, że wujek prababci był adiutantem generała i zginął w walkach Powstania Styczniowego.

pozdrawiam
Danka
Szczerbiński - 28-03-2010 - 13:44
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Panie Maderski!
Nie zna Pan wszystkiego. Proszę zajrzeć do swoich prywatnych wiadomości.
To co Pan teraz widzi na liście Oszmiańskiej jest po aktualizacji.
Szczerbiński
Jursza_Wasil - 31-03-2010 - 21:15
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Danka,
napewno że "twoje" Listopackie nie est z Oszmiańszczyzny, bo nie znam w tym regionie takich nazwisk Rydecki, Michalski, Andrychowski, Sempoliński...
Ale będe mieć tego na uwazie
Pozdrawiam
Wasili
Szarkowicz_Karolina - 03-05-2010 - 16:01
Temat postu:
Szanowny Panie Wasylu,
Czy mogłabym prosić o jakieś informacje na temat nazwiska Iwaszkiewicz?
Jedyne, co wiem, to:

Franciszka z domu Iwaszkiewicz, ur. 1913, żona Jerzego Szarkowicza, ur. 1907 na Zugierowszczyźnie. Po ślubie osiedli w Bobrowszczyźnie.
Rodzice Franciszki: Jan Iwaszkiewicz, Wiktoria z domu Jarmułowicz
Rodzice Jana: Mikołaj Iwaszkiewicz oraz Agnieszka

Z góry dziękuję. Pozdrawiam,
Karolina Anna Sz.
Wcislo_Andrzej - 05-05-2010 - 12:20
Temat postu:
Szanowny Panie Wasylu,
Czy mogę prosić o informacje na temat nazwisk Myszkowski (Miszkowski) oraz Tyszkiewicz ?
Jedyne co wiem :
Myszkowski Andrzej (ur.7.07.1788 Oszmiana), syn Antoniego i Marceli Tyszkiewicz.
Nie znalazłem również pochodzenia Marceli Tyszkiewicz.
Wiem, że w okolicy mieszkali inni Myszkowscy, o których nie mam żadnych informacji.
Z góry dziękuję, Andrzej Wcisło
Jursza_Wasil - 06-05-2010 - 10:40
Temat postu:
Szanowny Panie Andrzej,
Po rodzinie Myszkowskich z oszmiańszczyzny na razie nic w bazie nie mamy.
Po Tyszkiewiczach coś est, ale w tych latach zaczepić Marcelu w Tyszkiewiczach bardzo ciężko.
Prze praszam za moj polski język
Pozdrawiam
Wasili z Mińska/Oszmiany
Jursza_Wasil - 07-05-2010 - 16:59
Temat postu:
Dla Karoliny Anny Sz.

Iwaszkiewiczow na Oszmiańszczyznie było nie tak biedno. Tylko ja znam około 100 osob, ale moja informacja w tym nazwisku znajduje si w interwale do 1850r. Z tego nie widze w swoiej bazie tych imion, ktory pani pyta.
"w Zugierowszczyźnie" - to est faktyczno? Możliwe Zagórowszczyzna?
Marek_wid - 07-05-2010 - 22:17
Temat postu:
Drogi Wasili!

Chciałbym prosić o informacje na temat rodziny Widziewicz i Łopato.
Mój pradziadek Piotr Widziewicz (1855 - 1919) wraz żoną Jadwigą z domu Łopato (1865 -1903) mieli posiadłość i w Zaścianku Repuszych prawdopodobnie wniesionym w wianie przez Jadwigę Łopato.
Pradziadek wywodził się z miejscowości Zabłocie tam mieli jego rodzice majątek.
Nie znam imion rodziców Piotra ale na cmentarzu w Bohdanowie znajduje się grób Stanisława i Scholastyki Widziewicz chciałbym potwierdzenia, że to jego rodzice.

Pozdrawiam,
Marek Widziewicz
Jursza_Wasil - 08-05-2010 - 11:15
Temat postu:
Witaj Marek
zaścianek Repuszycha - to gmina Holszany, na ten czas nie bardzo dobrze znam metryki tego ko
Jursza_Wasil - 08-05-2010 - 11:23
Temat postu:
Witaj Marek
zaścianek Repuszycha - to gmina Holszany, na ten czas nie bardzo dobrze znam metryki tego kościołu.
Nic nie moga podać po Widziewiczach, ale bede mieć tego na uwazie.
Coś wiadomo tobie węciej po rodzinie Widziewiczow?

Po Łopatach u mnie coś est, ale tez brakuje dannych - niema w tym liku Jadwigi...

Będem szukać/
Pozdrawiam
Wasili
Szarkowicz_Karolina - 10-05-2010 - 18:58
Temat postu:
Szanowny Panie Wasylu,
w legitymacji ubezpieczeniowej Jerzego Szarkowicza wpisano "Urodzony w Zugierowszczyźnie", więc nie jest to informacja pewna, być może chodziło o Zagórowsczyznę. Niestety nie miałam jeszcze możliwości potwierdzenia nazwy "Zugierowszczyzna" - jedynym źródłem informacji jest właśnie ta legitymacja.

Pozdrawiam,
Karolina Anna Sz.
jarymi - 27-05-2010 - 19:39
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam
Poszukuję wszelkich danych o Męczyński (Onżadowo) miejscowość Polepie lub Polipie k/Onżadowo a może jakąś mapkę gdzie to jest??

Pozdrawiam i czekam na info
szkutnia@szkutnia.com
Marek_wid - 13-06-2010 - 22:15
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Wasili!
Poszukuje informacji o Władysławie Masło prawdopodobnie syn Stanisława a ten syn Krzysztofa

Pozdrawiam, może masz coś na ten temat?

MarekW
Jursza_Wasil - 30-11-2010 - 10:23
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Marek!
Zobacz tego:

-- 1/х мещанин Станислав Видзевич (уп.1889г., жена – Схоластыка Эйгирд р.1829г., ум.1889г., Заблоць, ГоК, оба похоронены в Богданове)
2/1 Ян, 3/1 Казимир, 4/1 Элиаш, 5/1 Игнат (все уп.1889г.)
6/1 Петр (р.1855г., ум.1919г., жена – Ядвига Лопато р.1865г., ум.1903г., родители жены – Цыприан Л. и Тереса Мержеевская)
lopato - 03-12-2010 - 20:28
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Wasili!
Mnie również interesuje rodzina Łopato. Mój teść Włodzimierz Łopato urodził się w miejscowości Mostki niedaleko Lidy, a następnie zamieszkał w okolicach Oszmiany. jego rodzicami byli Hipolit Łopato Zuzanna Anacka.
Może uda się coś znaleźć na temat tych osób.
Pozdrawiam Beata
Jursza_Wasil - 03-12-2010 - 20:50
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Beata,
mam informacji po szlachcie i ludności Oszmiańskiego powiatu do 1910 roku. Napewno twoj Hippolit Łopato est urodzony pózniej.
Twoich dannych est zamało żeby coś zaczepić nowego.
Mierzejewski - 04-12-2010 - 19:42
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam
Szukam i byłbym wdzięczny za wszelkie informacje na temat TERLECKICH z majątku Skuratów-Janzowiec.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Jursza_Wasil - 04-12-2010 - 20:03
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Zbyszek,
mam informacji po Cypryanu Terleckomu, który był urodzony około 1819 r. w Skuratowo (kościoł Żuprański), jego ojcowi i jego żonie.
Zapraszam do kontakta po e-majł czyli po Skype.
vasili.yursha@tut.by
vasili471 (to moj Skype)
Pozdrawiam
Wasili Jursza
Mierzejewski - 05-12-2010 - 14:02
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Dziękuję Wasili
Wysłałem Ci emaila na adres prywatny ze zdjęciami i pytaniami na które mam nadzieję pomożesz znaleźć odpowiedzi.
Pozdrawiam w imieniu swoim i żony Beaty Terleckiej rodem ze Skuratowa-Janzowiec, gmina Smorgonie, powiat Oszmiański, dawne województwo Wileńskie
Jursza_Wasil - 05-12-2010 - 14:35
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Zbyszek,
do tej pory nic nie mamy od ciebie w swojej postowej skrynie.
Sprawdzi napisannie mojego adresu, to ten est prawdziwy w angielskim waryjancie - nie wasili.jursza@tut.by no vasili.yursha@tut.by
Pozdrawiam
Wasili
Jursza_Wasil - 06-12-2010 - 11:49
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Beata, witaj Zbyszek!
Tak est, mam wiadomości.
Zobaczcie tego:

-- 1/х &laquo;литовский&raquo; дворянин Ignacy Terlecki (ur.1772r., w 1831r. oszmiaski graniczny судья, żona – Tekla Ordyniec wspomina 1831r.)

2/1 Cypryan (ur.1819r., Skuratowo, żonа – Anastasija Bobrowicz, ślub 1876гr, Skuratowo, kościoł Żuprany, ojcowie żony – Andrziej B. i Katarzyna Zapolska)Bardzo możliwe że ten Cypryan est ojciec Ignata żonoj którego była Jadwiga Cizulewska.
Robie poszukiwannie.
Zapraszam do Skype.
Pozdrawiam
Wasili Jursza
Marek_wid - 09-12-2010 - 22:39
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam!
Bardzo dziękuje za twoje informacje, wiadomo mi, że mój pradziadek Piotr miał braci Jana, Kazimierza, Eliasza o Ignacu nie wiedziałem ale również miał dwie siostry których imion nie znam a po mężach nosiły nazwiska Słodzińska i Boban.
Może masz u siebie informacje na ten temat?

Pozdrawiam,

Marek
Jursza_Wasil - 10-12-2010 - 06:39
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Marek,
Bobany - to est szlachetni oszmiański rod.
Na razie nie widze w tych żony z domu Widziewicz.
Słodzińskich potrzebuje szukać od dołu okolicy Szczepanowicze - możliwe kościoł trabski, narwiliszski...
Ktoś Julan Słodziński był w 1916r. chrostnym ojcem u Swiebodow. Swiebody - znatny oszmiański rod
Marek_wid - 19-12-2010 - 21:06
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Wasili!

Chciałbym skorygować swój ostatni wpis- Boban i Słodzińska nie były mojego pradziadka siostry a prawdopodobnie córki Ignaca (brat pradzidka Piotra ) o którym nie wiedziałe.

Pozdrawiam.
Jursza_Wasil - 22-01-2011 - 18:12
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Uwaga - w Listu znacznie zmiany i dodatki
alexczap60 - 23-01-2011 - 18:57
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Czesc Wasili
W dalszym ciagu szukam przodkow mojego pradziadka Jozefa Czaplinskiego oraz jego zony Zofii z Zienkiewiczow.
Pradziadek urodzil sie ok. roku 1873 w Wojsznaryszkach i tam mieszkal. Slub wzieli ok. roku 1894.
Bede wdzieczny za kazda informacje.

Alex Czaplinski
beatabistram - 24-01-2011 - 10:41
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Wasil!
Czy mozesz mi cos powiedziec na temat Jakowickich i Szpakowskich .O Szpakowskich wiem , ze byl Kazimierz ur. ok. 1870 -80 ,syn Stanislawa , mogla byc tez corka Bronislawa
pozdrawiam serdecznie Beata
Jursza_Wasil - 26-01-2011 - 06:49
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam Beata
Po Jakowickich na razie znam bardzo mało - w 1785 r. jakiś Jan J. z Saweżun (kościoł Rukojni) brał ślub w kościołe cudzeniszskim z Wojniuszankoj z Jurszan. O Szpakowskich z Oszmiańszczyzny nic nie znam.
Pozdrawiam
Wasili
iR3k - 26-01-2011 - 11:30
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Szanowny Panie Wasylu!
Jeśli można to poproszę o dane na temat nazwiska Czyż.
Serdecznie pozdrawiam
Ireneusz Czyż
ejsmont - 26-01-2011 - 11:40
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Szanowny Panie !
Jeśli to mozliwe, prosze sprawdzić, czy w powiecie orszańskim wysteoują: Terpilowski; Jaskołd i Ejsmont, Ejsymond, Ejssymontt, itp
Bede wdzięczny za odpowiedż.
Tadeusz Ejsmont
Grażyna_Słupczyńska - 26-01-2011 - 15:04
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam
Czy mogę prosić o sprawdzenie nazwisk : Paszkowski i Piekarski
Dziękuję.

Grażyna
Jursza_Wasil - 26-01-2011 - 17:31
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Dla Ireniusza i Grażyny

Otrzymać coś po Czyżach, Paszkowskich i t.d. możliwe po e-majł.
Dla tego potrzebuje wysłać list na vasili.yursha@tut.by, w tym listu podać dokładnie to, co już est wiadomo - imiony, daty, miescowości... - żeby było możliwe zaczepić te rodzina, która państwo interesuje.

...czy w powiecie orszańskim...
Szanowny Tadeusz,
nie bardzo zrozumiałem, co mi potrzebuje sprawdzić? W jakich żródłach? Ja zajmuje sie tylko powiatom Oszmiańskim.
Wasili Jursza
ejsmont - 26-01-2011 - 22:00
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Szanowny Panie!
uczyniłem pomylke. chodzilo mi nie o powiat orszański, lecz o oszmianski.
prosze o nazwiska: Jaskold, Terpilowski i Ejsmont - w roznych odmianach pisowni, np: Ejssymont, Ejsmond itp
Z powazaniem
tadeusz ejsmont
Jursza_Wasil - 28-01-2011 - 19:02
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam!
Po Jaskoldach i Terpiłowskich na Oszmiańszcayznie nic nie moge powiedzić - nie znam tego.
Po Ejsmontach mam znaczny blok informacji. Podam na email
Jursza_Wasil - 01-02-2011 - 20:30
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Nowe danne.
1) Jedna z Terpiłowskich ur. w 1834r. była żonoj dworzanina Nowickiego z Oszmiany.
2) Szlachetnie Tomasz i Tereza z d. Iwaszkiewicz Terpiłowski wspomianiony w dokumientach OszmGrSąda w 1750r.
3) Wolny Marcin Turpiłowski do 1809r. mieszkał w Borunach.
Możliwe coś będę eszcze.
Sawicki_Julian - 25-04-2011 - 20:31
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam Cię Wasyl i mam prośbę ; widzę w spisie Sawickich tylko jakiego są oni herbu i czy są tez ich imiona , szukam Jakuba , Macieja , Walentego , Karola , Marcina , Krzysztofa , Wojciecha z lat około 1650 - 1750 . Dziękuję i pozdrawiam - Julian Sawicki
gosiewski - 12-06-2011 - 19:43
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Jursza_Wasil napisał:

Gąsiewski, Gonsiewski h. Ślepowron (Huminowszczyzna)
Korwin-Gasiewski h. Ślepowron


Czy dysponuje Pan może jakimikolwiek informacjami na temat wymienionych powyżej rodzin Gosiewskich / Gąsiewskich / Gonsiewskich? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.

Pozdrawiam,
Jan Paweł Gosiewski / Poznań
Jursza_Wasil - 29-09-2011 - 12:59
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Mam informacja po tych osobach

-- 1/х шляхта Юзеф Гонсевский (жена – Марцелла Янковская) 1826г., Гуминовщизна, костел Деревненьский

-- 1/х шляхта Базыль Гонсевский (жена – я/п Антонина Янковская) 1820г., Гуминовщизна

-- 1/х шляхта Базыль Гонсевский (жена – я/п Фелиция Колодзиньская) 1820г., Гуминовщизна

-- 1/х урожденный Юзеф Гонсевский (жена – Антонина Замбржицкая) 1807г., Суходолы, костел Ошмянский
Jursza_Wasil - 29-09-2011 - 13:04
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Sawicki_Julian napisał:
Witam Cię Wasyl i mam prośbę ; widzę w spisie Sawickich tylko jakiego są oni herbu i czy są tez ich imiona , szukam Jakuba , Macieja , Walentego , Karola , Marcina , Krzysztofa , Wojciecha z lat około 1650 - 1750 . ….

Prosze Pana Juliana Sawickiego żeby podał jakiś imiona żonek tych osob, który Pan szuka (czyli jakiś miescowości zamieszkania)
Sawicki_Julian - 29-09-2011 - 21:48
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Jursza , nie wiem czy dobrze pisze Twoje imię , moje wiadomości o które pytam są oparte na metrykach ślubu z 1762 r. Walentego Sawickiego i Jadwigi z Chreczków - Sawickich ( pra...dziadki ) , ślub był w parafii Brzeziny koło Kielc , Chęcin. Są metryki ur. ich dzieci z lat 1768 do 1776 w Chęcinach i od 1782 do 1788 r. w Mokrsku nad Nidą , szukałem w parafii Chęciny i Brzeziny ,także i sąsiednie parafie przejrzałem szukając metryki ur. Jakuba Walentego Sawickiego z lat około 1725 - 1742 r. i nic nie znalazłem. Dlatego myślę że może przybył z daleka , może nawet z powiatu Oszmiany , wiem z książek ze tam mieszkali Sawickie także herbu Nowina który to znalazłem w dokumentach prawnuka Witolda E. Nowiny Sawickiego i w gazecie z 1 września roku 2000 ( urywek chyba gazety rzeszowskiej ) , jest to opis nadania szkole jego imienia w Opaleniskach koło Jarosławia gdzie pisze ze herb Nowina jest herbem rodowym Sawickich po jego dziadku Ignacego Sawickiego powstańca styczniowego itd. A co do imienia Macieja to wiem tyko tyle z metryk gdzie był za chrzestnego i że pracował razem z Walentym na zamku Chęcińskim w latach 1766 i 67 jako prokurator i miał tak samo pisane przed nazwiskiem Nobiles lub Generos jak Walenty , myślę ze to był ojciec Walentego i może potem zmarł bo już nigdzie nie ma wzmianki o nim, ale gdzie mieszkał i skąd przybył Maciej Sawicki także nic nie znalazłem więcej o nim . Natomiast z książek znam imiona Sawickich - Karol Marcin syn Krzysztofa Marcina i Eufrozyny Krasowskiej który sprzedawał Nowy Dwór , Denisów , Zaniwie , wsie po stryju Dominiku i swym ojcu Krzysztofie w roku 1700. Wymieniłem imię Wojciech i żona jego Marianna z Dębickich z Chęcin , ten Wojciech może być bratem dla Walentego , ale tez nic nie wiem skąd przybył. Także dla Krzysztofa Marcina ojciec to Stanisław Melchior ( wojewoda brzeski ) i żona jego Zofia Piekarska , a rodzice Stanisława Melchiora to Wojciech i Katarzyna Klauzgiewicz który mieszkał w Czarnych Łozach na ojcowiźnie po swym ojcu Macieju ( kasztelan podlaski ), a potem przeniósł się na Żmudź. Tyle wiem o moich przodkach z metryk , szukam wszędzie by połączyć tych Sawickich z Chęcin i Opatowa bo tez tam są od roku 1708 w metrykach z tymi może którzy występują w starych książkach i herbarzach . Jeśli coś jest o Sawickich z powiatu Oszmiana nie zależnie od ich imion , ale mniej więcej te lata 1600 - 1750 r. to bardzo proszę o odpis i z góry dziękuje i pozdrawiam - Julian
Sawicki_Julian - 02-10-2011 - 20:22
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam przyjacielu , przejrzałem też metryki litewskie i jest tam sporo Sawickich nawet z lat 1611 są metryki dość czytelne i księdza Alexandra Sawickiego z Wilna , który też ładnie pisał metrykę chrztu w 1728 roku . Najlepiej by było szukać po gałęzi herbu ale w metrykach o tym nie pisali i jak dotąd w moich poszukiwaniach nie natrafiam na metrykę ur. pradziadka Walentego . W spisie szlachty na elekcję króla w 1697 roku nawet jest taki Walenty Sawicki z Podlasia, ale czy to rodzina nadal zagadka . Czekam na odpowiedź i jak widzę częstotliwość wpisów to jeszcze trochę zejdzie, myślę z czasem i to się kiedyś odkryje ; pozdrawia - Julian
Jursza_Wasil - 02-10-2011 - 21:20
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
-- 1/х шляхта нобилис Михал Савицкий (ум. до 1743г., жена – Элеонора Гурская, в 1743г. замужем за Александром Лучницким; в 1747г. подала с детьми в Оошмянский гродский суд против Сымона и Казимежа Савицких, Петра, Ежи и Юзефа Юршов)
Сымон=Антони, брат Михала ? (уп.1733-55гг., т/т актирован ОГС 2.03.1765г., подписан Юзефом Мерло и Якубом Хомским; опекунами детей назначил Юзефа Важиньского и ошм. мостовничего Михала Бенькуньского; пох. при ЦуК; жена – Виктория Войнюш р.1730г., в 1768г. вышла замуж за вдовца Юзефа Мерло; ум. 4.07.1790г., Юршаны, ЦуК)

-- -- шляхта Ежи Савицкий (будовничий слонимский, уп. в Подымных тарифах Ошмянского повета 1690-1735гг., Скирмонцишки)
-- -- шляхта Ежи Савицкий (жена – Тереза Кащиц, в 1746г. подали в ОГС против Петра Окушки и его жены)
Sawicki_Julian - 02-10-2011 - 22:23
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Dziękuje Jursza za szukanie i poświęcony czas , lata są takie jakie chciałem ale imiona inne , dopisuję ich do listy odnalezionych, może kiedyś się ich dołączy do moich Sawickich , nigdy nic nie wiadomo np. co za rok się odkryje ; pozdrawiam - Julian
kopringo - 02-10-2011 - 22:51
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam,

Poszukuję informacje o rodzinie Aleksandowiczów z okolic Oszmiany, posiadam następujące informacje o rodzinie:
ojciec - Józef Aleksandowicz
dzieci - Adolf(1867-1955), Józef, Julian, Klemens, Hieronima
Adolf miał żonę Helenę i dzieci - Józefa(1908-1992), Maria, Władysław, Edward, Kazimierz, Stanisław

Dziękuję za każdą informację i pozdrawiam.
Jursza_Wasil - 03-10-2011 - 07:02
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Żonoj tego Adolfa była Helena z d. Orlicka. Mieszkali onie w Kozianach.
Stanisław syn Adolfa ur. około 1895r., Władysław - około 1900r., Edward - około 1905r., Kazimerz - około 1904-1907r.
Żonoj Kazimerza była Michalina z d. Frąckiewicz. Mieszkali onie w Ożyszkach.
To napewno nie wszystko co możliwe poznać. Co Pan może dodać po żonach Stanisława, Władysława, Edwarda i po mążu Józefy? Smile
kopringo - 03-10-2011 - 18:47
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam Smile
Zgadza się, też mam zapisane, że Helena była z domu Orlicka. Mam następujące informacje o dzieciach Adolfa:
- Stanisław (żona Maria, dzieci Romuald, Zenon, Alina, Janina, Witold)
- Władysław 1889-1990 (żona Stanisława, więcej nie wiem)
- Edward (żona Maria, dzieci: Ludwik, więcej nie wiem)
- Kazimierz 1905-1981 (żona Michalina Frąckiewicz)
- Maria
- Józefa 1908 - 1992 (mąż Jan Gorbaczewski, dzieci Romuald, Stanisław, Krystyna, Alina)

Józefa i Jan to pradziadkowie mojej żony.

Czy ma Pan może informacje na temat rodziców Adolfa? Napisałem wcześniej o Józefie Aleksandrowiczu ale nie jestem tego pewien na 100%.

Pozdrawiam i dziękuję za każdą informację o rodzicach Adolfa Smile
Jursza_Wasil - 03-10-2011 - 19:49
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Na razie nie moge podtwierdzić ojcow Adolfa bo u mnie brakuje dannych. Będę szukac.
Mam nowe pytanie
1) Pan zna nazwisko żonek Stanisława, Władysława, Edwarda? Onie z Oszmianszczyzny?
2) Ten Jan Gorbaczewski est z Oszmianszczyzny?
3) Pan zna ojcowie Heleny Orlickiej?
Helena z d. Orlicka ur. około 1872r. zm. w 1935r. w Kozianach
lamel - 03-10-2011 - 20:35
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam, Jan Gorbaczewski ur. w Rodziewiczach, mieszkał w Bilicy, a jego brat w Ciupiszkach.Ich ojciec Edward był synem Rozalii Gorbaczewskiej.
Matka Heleny Orlickiej była z domu Bohuszewicz.
Jursza_Wasil - 03-10-2011 - 21:06
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Na razie nie widze w domu Boguszewiczow Orlickich. Pan zna ojca Heleny na imia?
ESt po tych Gorbaczewskich jakiś daty? Urodzenia. ślubu?
lamel - 03-10-2011 - 21:49
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Niestety nie znam imienia ojca Heleny.
Edward Gorbaczewski urodzony 1859, zmarl 1938, jego żona Magdalena Waszkiel 1865-1936
Jursza_Wasil - 09-10-2011 - 21:06
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Tak, ale nie widze w swojej bazie ani Edwarda, ani Magdy z d. Waszkiel...
Kozubowski_Andrzej - 09-10-2011 - 22:21
Temat postu:
Dobry wieczór Panie Wasylu !

Czy mogę prosić o informacje o nazwisku Kozubowski ?

Dziękuję i pozdrawiam
Andrzej Kozubowski
Marynicz_Marcin - 09-10-2011 - 22:34
Temat postu:
Witam!
Mógłbym prosić o nazwisko Kuźnicki/Kuznicki?


Z góry dziękuję
Jursza_Wasil - 10-10-2011 - 08:55
Temat postu:
Kozubowski. Była taka szlachta w Oszmiańskim powiecie.
Widze po dokumentach, że onie mieskali w latach 1808-1815 w Ostaszkach (parafia Bienicka), Łostae (Krewska), w 1848r. - w Kajacieniatach (Holszańska), w 1875r. - w Oszmianie.
Pokrewniony z Siehień(iami), Stefanowicz(ami), Szabliński(mi), Czarniawski(mi).
Możliwe złapać dokładnie informacja, dla tego Pan mogepodać swoja wersja po swoich pradziadkach.
Pozdrawiam serdecznie

Kuznicki.
W Oszmiańskim powiecie więcej było Kudzmickich, ale est w dokumentach i szlachetni Kuznicki!
W 1805r. mieszkał w Daukszyszkach.
Możliwe złapać dokładnie informacja, dla tego Pan mogepodać swoja wersja po swoich pradziadkach.
Pozdrawiam serdecznie

Wasili Jursza
mziel - 13-11-2011 - 00:40
Temat postu:
Witam, bardzo proszę o informacje o nazwisku Birula. Poniżej moje informacje:
Izydor Birula (zm. 1887) z żoną Zofią z domu Chomicz (zm. 1894) miał 6 dzieci:
1. Konstancja (1863-1934) wyszła za Bogusława Ciechanowicza (1840-1923) (mieli 7 dzieci)
2. Michalina, wyszła za Ksawerego Ciechanowicza (mieli 3 dzieci)
3. Aleksander, który miał 2 żony: Zofię Ciechanowicz (7 dzieci) i Emilię Naranowicz (a z nią 5 dzieci)
4. Stefania, która wyszła za Konstantego Jaroszyńskiego (mieli 6 dzieci)
5. Adam, który z żoną Lubą miał 2 córki
6. Adolf

Jeśli coś uda się dopasować do tej linii to będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam
Michał Zieliński
Jursza_Wasil - 13-11-2011 - 04:53
Temat postu:
Witam Panie Michał,
to est dobrze informacja, ale Pan nic nie mówie o miejscowości na której mieszkali Biruli.
Ja moge dać rady tylko po terenach bylego powiatu Oszmiańskiego.
Coś ja pamientam że jak by widzialem tego nazwiska, ale akurat osobistego tematu po Birulach nie mam/
Jak Pan zna miejscowości to prosze powiedzić - moge sprawdzić.
Pozdrawiam
Wasili
mziel - 22-11-2011 - 14:00
Temat postu:
Dziękuję bardzo za tak szybką odpowiedź - niestety nie mam żadnych informacji odnośnie miejscowości w której mieszkali Birulowie (może to była Bielica?).

Natomiast chciałbym się spytać o jeszcze jedną rodzinę: Ciechanowiczów, gdzie zachowała się taka informacja w zapiskach mojej prababci "szlachta przypisana do miasta Oszmiany".
Chodzi o Bogusława Ciehanowicza i jego braci, poniżej podaje informacje, które o nich posiadam.

Rodzicami tego rodzeństwa byli Szymon Ciechanowicz (syn Rafała) i Anastazja Iwaszkiewicz. Mieli 6 dzieci (4 synow i 2 córki):
1. Bogusława Ciechanowicza (1840-1923) żonatego z Konstancją Birulą (1863-1934) (6 dzieci)
2. Jana Ciechanowicza (4 dzieci)
3. Stanisława Ciechanowicza, żonatego z Juszkiewiczówną (5 dzieci)
4. Ksawerego Ciechanowicza, żonatego z Michaliną Birulą (3 dzieci)
5. Bogumiłę Ciechanowicz, zamężną z Markiem Dawidowiczem (2 dzieci)
6. Hannę Ciechanowicz, zamężną z Ksawerym Jaroszyńskim (5 dzieci)

Możliwe też, że byli związani z zaściankiem Bielica, ale tego nie jestem pewien.

Może na tej podstawie uda się znaleźć jakieś informacje, za które jak zawsze będę bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam serdecznie,
Michał Zieliński
Jursza_Wasil - 22-11-2011 - 16:41
Temat postu:
Witam Panie Michał
Sprawdzilem
Mamy ladne baze po Ciechanowiczach w latach 1798-1834 (Oszmiana, Mur-Oszmianka, Holszany, Graużyszki, Krewo, Narwiliszki, Surwiliszki, Żuprany, Gudohaje, Słoboda, Soły, Bienica), w latach 1835-1920 (Oszmiana, Mur-Oszmianka, Holszany, Graużyszki, Krewo, Żuprany, Soły) w całości coś około 200 osob. Nic z tego co Pan podał nie pasuje...
Akkurat lata 1835-1920 po Bielicy na razie nie oględal.
Mam nadzieje że możliwe coś poznać pózniej
Pozdrawiam serdecznie
Wasili Jursza
mziel - 22-11-2011 - 17:54
Temat postu:
Bardzo dziękuję za odpowiedź i za poświęcony czas. Jeśli udałoby mi się dowiedzieć czegoś więcej to pozwolę sobie jeszcze się odezwać.
Pozdrawiam serdecznie,
Michał Zieliński
mziel - 07-12-2011 - 01:21
Temat postu:
Witam ponownie Panie Wasylu,
Może do trzech razy sztuka i tym razem coś znajdziemy, tym bardziej, że mam solidne źródła Very Happy

Tym razem chodzi mi o rodzinę Pieślaków, wywodzących się z okolic Borunów. Udało mi się szczęśliwie dotrzeć do wywodu szlachectwa tej rodziny sięgającego wstecz do XVII w., gdy Kazimierz Pieślak ufundował kościół w Borunach. Poniżej pozwalam sobie przesłać cały wypis z tego wywodu. Wiem, że duża część Pieślaków (co zresztą jest napisane) przeniosła się do powiatu wileńskiego i osiadła w okolicach Dubinek, Niemenczyna i Bujwidz. Mam dosyć dokładne dane o potmkach wywodzącego się niżej Wawrzyńca Pieślaka (mojego 4xpradziadka). Może Pan ma dane o innych niżej wskazanych liniach Pieślaków?

Ponadto przesyłam link do wielce ciekawego tekstu o historii klasztoru w Borunach i sporu Pieślaków z mnichami. Wynika z niego, że klasztor założył nie Kazimierz (jak w wywodzie), ale Mikołaj Pieślak, a po nim dobra te odziedziczył jego kuzyn Jan Pieślak. Są tam opisane awanturnicze historie Jana i jego braci Bazylego, Piotra i Jakuba. Z wywodu wynika natomiast, że Kazimierz miał synów Jana (mój 6xpradziadek), Tomasza i Kazimierza - czyżby to było wybielanie historii przy okazji wywodu szlachectwa? - jak to skonfrontować? Za ewentualne rady, wskazówki też będę bardzo wdzięczny

pozdrawiam serdecznie,
Michał Zieliński

http://relaz.pl/forum/viewtopic.php?p=6 ... 3e21168f2b


WYWÓD FAMILII URODZONYCH
PIEŚLAKÓW

herbu Kościesza

Roku Tysiąc Osiemset Czwartego Miesiąca Nowembra Szesnatego Dnia

Przed nami Michałem Hrabią Brzostowskim Marszałkiem Guberńskim Orderów Orła Białego, św. Stanisława Kawalerem i św. Jana Jerozolimskiego Komandorem Prezydującym oraz Deputatami ze wszystkich Powiatów Guberni Litewsko-Wileńskiej do przyjmowania i roztrząsania Wywodów Szlacheckich obranymi,

złożony został Wywód rodowitości szlacheckiej Familii Urodzonych Pieślaków herbu Kościesza,

z którego gdy to się okazało że Przodkowie Domu tego zaszczyceni Klejnotem Szlachectwa w różnych Powiatach Litwy posiadając majątki wiekopomne fundacje czynili, a mianowicie

Kazimierz Pieślak, który fundował kościół w Borunach przeniósłszy się z Powiatu Oszmiańskiego w Wileński i spłodziwszy synów trzech Kazimierza, Jana i Tomasza sam żyć przestał.

Synowie zaś jego przyszedłszy do lat zupełnych nie chcąc zagrzebać w niepamięci i familii i miejsca swej rodziny, udali się do Powiatu Oszmiańskiego z prośbą poświadczenia rodowości onych do czego Obywatele na Sejmiku Gromniczym wówczas zgromadzeni przychyliwszy się ile znając Ich Ojca Kazimierza Pieślaka, wydali świadectwo roku 1740 Februaryi 8 datowane. Również i Mateusz Pieślak znając swoich krewnych podpisał świadectwo 1739 Decembra 10 datowane, a 1740 Maja 28 w Grodzie Oszmiańskim aktykowane.

Następnie Kazimierz i Tomasz zeszli bezpotomnie, a Jan Pieślak spłodził synów trzech Kazimierza, Mateusza i Jana, o czym zapewniła metryka chrzestna Kazimierza 1713 Augusta 10 datowana, a co do drugich Skazka Szlachecka.

Z tych Kazimierz synów dwóch Macieja wywodzącego się z synami pięcią Józefem Marcinem dwuimiennym, Kazimierzem, Jakubem, Wincentym i Benedyktem, i Jana już nieżyjącego a którego trzej synowie Mateusz, Kajetan i Jakub wywodzą się teraz, według dowodzenia metryk chrzestnych 1773 Nowembra 11, 1776 Januaryi 25, 1778 Aprila 27, oraz Skazek Szlacheckich zostawił[?].

Drugi syn Jana, Mateusz Pieślak, synów sześciu, to jest: Stanisława 1755 Obra 18, Jerzego 1758 Aprila 17, Mateusza 1760 Septembra 2, Jana 1763 Maja 15, Józeffa 1766 Marca 23 ochrzczonych i Rafała, według świadectw metryk i Skazki wywodzących się zostawił.

Trzeci z kolei syn Jana Kazimierzowicza Jan Pieślak, że się rodzi z ojca Jana zapewniła metryka jego chrztu 1721 Septembra 24 zapisana – z tego zaś, że pochodzą czterej synowie z potomstwem wywodzący się, to jest: Antoni z synami Józeffem, Danielem i Bernardem; Józeff z synem Ignacym; Wincenty z synem Michałem i Wawrzyniec z synami Justynem, Janem i Konstantym Pieślakowie, metryki chrzestne w datach: pierwszego – 1759 Aprila 1, drugiego – 1761 Marca 3, trzeciego – 1767 Oktobra 18 a czwartego 1768 Augusta 10 zapisane, tudzież Skazki, w których jako aktualna szlachta zapisani są, ostateczne przyniosły przekonanie. (…)
Jursza_Wasil - 10-12-2011 - 13:25
Temat postu:
Witam Panie Michał!
Dzięki, to est dla mnie cikawa infirmacja.
Szkoda że ten link u mnie nie pacuje. Może Pan skopiruje dla mnie tekst i wyszlie jego na moj e-majl vasili.yursha(at)tut.by
Na razie moge tylko powiedzić Panu, że Pieślakow w metrykach kościołów Oszmiańskiego dekanatu w latach od 1798 do 1900 niema!


Pozdrawiam serdecznie
Wasili Jursza
maria.j.nie - 10-12-2011 - 19:29
Temat postu:
Witam
Pięknie proszę o informacje, nazwisko - Kołodziński (Białomosze) pozycja na liście https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 0670#50670

Pozdrawiam serdecznie Maria
Jursza_Wasil - 10-12-2011 - 20:28
Temat postu:
Witam Maria!
Nie moge ni zrobić dla Pani Administratora coś dobrego Smile

Z tego co już mam ocyfrowanego

Колодзиньский /Kołоdziński/

-- 1/х Сымон (жена – девица Катаржина Саловей)
2/1 Павел (р.13(17).06.1820г., Гуминовщизна, ДеК, крестные – Михал Юшкевич и Констанция Юшкевич(ова))

-- 1/х земянин Станислав (жена – Винцента Кильковская ?)
2/1 Норберт (р.24(25).08.1821г., д. Гуминовщизна, ДеК, крестные – Базыль Гонсевский и Виктория Фрондзкевич(ова))

-- 1/х Миколай (р. около 1743г., ум. 9(9).02.1823г., Гуминовщизна, ДеК)

-- 1/х Ян (р. около 1753г., ум. 16(17).02.1823г., д. Гуминовщизна, ДеК)

-- 1/х Михал (жена – Анна Олешкевич(овна))
2/1 Юзефат (18(20).09.1824г., Бяломоше, БеК, крестные – Кароль Ярошиньский и Ангеля Варакс(ин)а)

Pozdrawiam
Wasili Jursza
Maria_Klimas - 10-12-2011 - 21:31
Temat postu:
Witam i proszę o Dubicki na wykazie jest /1825 Oszmiana/
Pozdrawiam Maria.
Jursza_Wasil - 10-12-2011 - 22:04
Temat postu:
Wszystkich? Rolling Eyes
Ale to napewno będe zadużo.
Pani musze powiedzić jakiś imiony, daty, miescowości. Możliwe że to, co ja mam dla Pani nie pasuje
Pozdrawiam
maria.j.nie - 10-12-2011 - 22:09
Temat postu:
Witaj Wasili

Dziękuję pięknie za odpowiedź o Kołodziński
Большое спасибо за вашу помощь kwiat

Всего доброго.
С уважением Maria
Maria_Klimas - 11-12-2011 - 19:13
Temat postu:
Interesuje mnie Tadeusz Dubicki,Władysław Dubicki,Tomasz Dubicki,Cyryl Dubicki. I czy występuje nazwisko Dubiski.
Pozdrawiam Maria.
mziel - 12-12-2011 - 09:55
Temat postu:
Jursza_Wasil napisał:
Witam Panie Michał!
Dzięki, to est dla mnie cikawa infirmacja.
Szkoda że ten link u mnie nie pacuje. Może Pan skopiruje dla mnie tekst i wyszlie jego na moj e-majl vasili.yursha@tut.by
Na razie moge tylko powiedzić Panu, że Pieślakow w metrykach kościołów Oszmiańskiego dekanatu w latach od 1798 do 1900 niema!


Pozdrawiam serdecznie
Wasili Jursza


Panie Wasylu, poniżej cały tekst:

Piotr Chomik

Zbrodnie w cieniu klasztoru.

Monaster unicki w Borunach został ufundowany w 1691 roku. Na ten cel ziemię przeznaczył, na prośbę szlachcica Mikołaja Pieślaka, Michał Popławski, podstoli krzemieniecki, a także księżna Ludwikowa Radziwiłłówna, palatina Ruteni, Świętego Państwa Rzymskiego Elektorowa. Księżna przydzieliła również, dzięki staraniom Kazimierza Sapiehy, ówczesnego wojewody wileńskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego, swe znajdujące się w Puszczy Żuprańskiej ziemie dla nowopowstającego miasteczka Boruny oraz monasteru. Nadania te spowodowały szybkie zasiedlenie nowo powstałego miasteczka. Osiedlił się w nim również Mikołaj Pieślak.

Mikołaj Pieślak był opiekunem cudownej ikony, która według tradycji objawiła się w lesie nieopodal Borun. Kult ikony rozwinął się w wieku XVII i początkowo obejmował Oszmianszczyznę, a później rozszerzył się na obszar całej Wileńszczyzny. O założeniu monasteru wspominał w swoich dziełach pisarz Ignacy Chodźko. W książce Obrazy litewskie pisał: „Puszcza to więc była zapewne głucha natenczas, gdy pokorni zakonnicy św. Bazylego, obrali tu sobie siedlisko”.

Początkowo ikona boruńska była własnością Jozafata Brażyca (1635-1683), przełożonego bazyliańskiego monasteru św. Ducha w Mińsku. W tym właśnie czasie w Mińsku i okolicy panowało morowe powietrze, które zbierało ogromne śmiertelne żniwo. Wśród osób dotkniętych epidemią był również Jozafat Brażyc. Obawiając się śmierci modlił się przed ikoną i doznał objawienia Matki Bożej, która rzekła do niego: „Podoba mi się Synu gorliwość twoja, około Dusz Krwią Syna mego odkupionych, nie ustawszy, otom ci jeszcze życie uprosiła”. Brażyc ozdrowiał i od tego czasu nie rozstawał się z ikoną Matki Bożej. W 1671 roku przejechał do Połocka, gdzie został przełożonym monasteru bazyliańskiego, a później także oficjałem unickiego metropolity kijowskiego Cypriana Żochowskiego (1674-1693). Wkrótce Jozafat Brażyc został przełożonym bazyliańskim w Witebsku.

Przed śmiercią ikonę Matki Bożej przekazał swojemu krewnemu Mikołajowi Pieślakowi, zamieszkałemu w miejscowości Koźlakowszczyzna niedaleko Borun, polecając chronić ikonę jak drogocenną świętość. Brażyc zmarł w 1683 roku a przed śmiercią ponownie miała objawić się mu Matka Boża w takiej postaci, w jakiej przedstawiona była na ikonie boruńskiej. Ikona ta była otoczona kultem jako cudowna. Autorem opisu cudów jakie zdarzyły się przed tą ikoną był Leon Kiszka, początkowo przełożony klasztoru w Supraślu, potem biskup włodzimierski.

W swojej książce, wydanej w Supraślu w 1712 roku, a zatytułowanej Morze Łask y szczodrobliwości Boskich w Puszczy Boruńskiey plynące to jest cuda Nayśw. Panny Boruńskiey w Borunach doznane, Leon Kiszka opisał 468 cudownych wydarzeń, dokonanych za sprawą ikony boruńskiej. Cuda te miały miejsce od 1691 r. do 27 kwietnia 1712 roku. Jeden z tych cudów związany jest z Białymstokiem, a wydarzył się w 1709 roku i dotyczył Jana Klemensa Branickiego (1689-1771). Jak pisał Leon Kiszka: „dnia 7 marca Iego M. Pan Branicki, Woiewoda Podlaski, od ciężkich boleści już prawie konający, gdy obrazek Borunskiey Matki do piersi przykłada, zdesperowane od Doktorow w Białymstoku odbiera życie”. I oto nagle w cieniu klasztoru boruńskiego i znajdującej się w nim cudownej ikony natykamy się na zbrodnię.

Żona Mikołaja Pieślaka Konstancja Stetkiewicz zostaje 24 listopada 1695 roku zastrzelona przez nieznanego sprawcę. O zabójstwo oskarżony został niejaki Jakub Sadowski, który miał być jej kochankiem. Leon Kiszka pisał natomiast, iż „znaki pokazywały”, że zabójcą był Jan Pieślak, późniejszy spadkobierca Mikołaja Pieślaka, opiekun monasteru i cudownej ikony boruńskiej. W okresie tym trwał spór pomiędzy rodziną Pieślaków a mnichami boruńskimi. Spór ten rozpoczął się jeszcze za życia pierwszego kolatora boruńskiego – Mikołaja Pieślaka.

Bazylianie zwracali uwagę, że korzystał on z pieniędzy cerkiewnych, przynosząc uszczerbek ośrodkowi kultowemu, a jego żona Konstancja Stetkiewicz prowadziła życie nierządne i wykorzystywała klejnoty z ikony boruńskiej do własnych celów. Mikołaj Pieślak zmarł 17 września 1697 roku, polecając dokończenie budowy swojemu kuzynowi Janowi Pieślakowi. Jemu też powierzono opiekę nad bazyliańskim monasterem i nad cudowną ikoną. Wszystko to Mikołaj Pieślak miał powierzyć w testamencie datowanym na 1 września 1697 r. kuzynowi. Testament ten został upubliczniony przez Jana Pieślaka. Jednakże do prawdziwości testamentu wątpliwości zgłosili bazylianie. Leon Kiszka twierdził, że testament został sfałszowany. Autorem fałszerstwa miał być Jan Pieślak. Na mocy testamentu Mikołaja Pieślaka majętność Koźlakowszczyzna oraz ośrodek kultowy cudownej ikony w Borunach dostają się w ręce Jana Pieślaka i jego rodziny.

Wkrótce Jan Pieślak przeszedł do Kościoła rzymskokatolickiego i twierdził, że bazylianie tylko czasowo mieli przebywać w Borunach. Powoływał się przy tym na testament Mikołaja Pieślaka, w którym zapisane było, że do klasztoru ma być sprowadzone duchowieństwo rzymskokatolickie, a w nabożeństwach unickich mają być wykorzystywane organy. Opisując te wydarzenia Leon Kiszka kwestionował prawdziwość testamentu twierdząc, że Mikołaj Pieślak „był kapłana pińskiego synem, a na obrazie litery ruskie były napisane”. Leon Kiszka kwestionował też stwierdzenie zawarte w testamencie Mikołaja Pieślaka, że ten „żyje jako rzymski katolik i chce tak umrzeć”.

O prawdziwości słów Leona Kiszki świadczyło zeznanie świadka przed Głównym Trybunałem Litewskim, że Mikołaj Pieślak był synem duchownego. Wydarzenia te spowodowały narastanie sporu pomiędzy mnichami a Janem Pieślakiem oraz jego braćmi Piotrem, Bazylim i Jakubem. Bazylianie oskarżali go o okradzenie ikony z wot: klejnotów, pereł i tabliczek srebrnych. W odpowiedzi Pieślak najpierw wyjednał sobie poparcie u Gedeona Szumlańskiego, oficjała mińskiego, a następnie osadził w Borunach duchownego rzymskokatolickiego, nadając mu włókę ziemi, wypłacał sobie pieniądze z kwot przeznaczonych na utrzymanie monasteru, a w końcu nie przyjął w Borunach wysłanego przez unickiego metropolitę kijowskiego Leona Załęskiego (1694-1708) do rozstrzygnięcia sporu komisarza Melecjusza Doroszkowskiego, archimandrytę leszczyńskiego.

Konflikt o charakter ośrodka kultowego trwał do początków XVIII wieku. W latach 1701-1702 sprawa była rozpatrywana przez Główny Trybunał Litewski. Do Trybunału trafiła skarga bazylianów boruńskich na krewnych założyciela cerkwi boruńskiej Mikołaja Pieślaka z powodu napaści i grabieży w cerkwi boruńskiej. Z zachowanych dokumentów wynika, że Pieślakowie przypisywali sobie prawa kolatorskie, mieszali się do zarządzania majątkiem. W końcu zaczęli też majątek grabić. Z cerkiewnego srebra zrobili sobie broń, z kamieni przy cudownym obrazie ozdoby do pantofli dla swoich kochanek. Za cerkiewny wosk kupowali sobie wino. Za sprzeciwy wobec swoich czynów Pieślakowie zasiekli rózgami dworzankę boruńską, niejaką Świdzińską. Pobili tez mnicha Romualda Pawłowskiego. Pobicia dokonali Jan i Bazyli.

Zachował się opis tego wydarzenia: „Wprzód p. Bazyli Pieślak nadzagiem w głowę uderzył i ranę niemiłosierną zadał y okrwawił, po którego uderzeniu gdy na ziemię upadł, tamże leżącego niemiłosiernie a prawie tyrańsko (...) bili mordowali, i p. Bazyli Pieślak pastwiąc się nad leżącym wielebnym Ojcem Pawłowskim, krew z rany onego ssał, y za nieżywego na ziemi porzuciwszy, z odpowiedzią, ieżeliby od tego bicia żyć miał, za drugim razem naszedłszy na celę, albo też do cerkwi idącego przeiowszy, na śmierć zabić mieli. Jakoż w niedziel kilka po tym zbiciu i x. Pawłowski do cerkwi poszedł, tedy ciż i pp. Pieślakowie z mieszkania swego do (...) x. Pawłowskiego z pistoletów przez okna zmierzaiąc strzelać chcieli y gdyby ichmć xx. Zakonnicy natenczas będący od tej imprezy obżałowanych ichmć pp. Pieślaków proźbą swą nie hamowali, pewnie by na śmierć zabili.”

Nie były to jedyne przypadki pobicia i stosowania przemocy przez Pieślaków wobec mnichów boruńskich. Pieślakowie pobili także teologa zakonu św. Bazylego o. Bobrykiewicza. Mnisi również potrafili stosować przemoc wobec Pieślaków. Jan Pieślak został odłączony od Cerkwi przez metropolitę kijowskiego Leona Załęskiego. Informacja o tym wisiała na drzwiach cerkwi boruńskiej. Jan Pieślak zerwał ją i podartą jak jałmużnę rozdawał ubogim. Mnisi w odpowiedzi złapali pijanego Jana Pieślaka, związali, zakuli w łańcuch i zawieźli do Wilna.

Nie udało się na razie niestety ustalić jakie były dalsze konsekwencje tego wydarzenia. Główny Trybunał Litewski swym ostatecznym wyrokiem z 1702 roku odebrał prawa kolatorskie do monasteru Janowi Pieślakowi i jego braciom. Przed trzecim rozbiorem Polski, w okresie powstania kościuszkowskiego, w monasterze boruńskiem niejednokrotnie stacjonowali polscy powstańcy. W monasterze odbywały się też zebrania okolicznej szlachty.

W czerwcu 1794 roku wojska rosyjskie wielokrotnie przechodziły koło Borun, a do nadzoru nad monasterem posłany był oddział pod dowództwem porucznika Polikarpa Pozniakowa. Z jego osobą związane są dzieje wydarzenia, zawierające zapowiedź przejścia monasteru boruńskiego pod jurysdykcję Kościoła prawosławnego. Polska szlachta nie chciała wpuścić wojsk rosyjskich do monasteru, dlatego Pozniakow zamierzał zająć monaster siłą. Jednakże nocą, w przeddzień planowanego ataku na monaster, objawiła się mu Matka Boża i powiedziała: „Polacy szukają schronienia w monasterze i modlą się do mnie o łaskę i obronę. Ocalę ich, chociaż miejsce to zasłynie prawosławiem. Zająwszy monaster nie zniszczysz go i zachowasz jego mieszkańców. Za twą żarliwość i wiarę zanieś kopię z mojej ikony do Ojczyzny, a ja ochronię twój dom od zniszczenia i chorób”.

Pozniakow uczynił tak, jak poleciła mu Matka Boża. Kopia ikony boruńskiej początkowo znajdowała się w jego domu we wsi Rybaki na Smoleńszczyźnie, a później została przeniesiona do miejscowej cerkwi. Na początku XIX wieku bazylianie otworzyli w klasztorze szkołę, która działała do 1831 r. W szkole tej uczyli się późniejsi studenci Uniwersytetu Wileńskiego: Ignacy Chodźko (1794-1861) pisarz, autor m.in. znanych Pamiętników kwestarza czy Obrazów litewskich, Leonard Chodźko (1800-1871), przyjaciel Adama Mickiewicza, historyk i wydawca wydawca emigracyjny oraz Antoni Edward Odyniec (1804-1885), również przyjaciel Mickiewicza, filomata, poeta i autor pamiętników.

Monaster boruński był prawosławny w latach 1841-1899. Później w zabudowaniach poklasztornych funkcjonowała parafia prawosławna. W 1919 roku utworzono tu, istniejącą do dzisiaj, parafię rzymskokatolicką św. św. Piotra i Pawła. W świątyni tej znajduje się od 1992 roku oryginał ikony boruńskiej, który miał być wywieziony z Borun przez mnichów unickich, w chwili likwidacji ich klasztoru.
kan240 - 16-02-2012 - 15:22
Temat postu:
Panie Jursza czy może mi Pan podać jakieś dokładnieksze infomacje dotyczące rodziny Gawryłkowiczów
Cytat:
Gawryłkowicz h. Krzywda ? (1820 Wilno, 1822 Oszmiana/)

jakichś członków czy lata życia. Będę bardzo wdzięczny
Strzalkowska_Anna - 18-02-2012 - 03:51
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam
czy ma pan jakies informacje na temat Rewkowski h. Świerczek ? (Franopole gm. Dziewieniszki) ?
bylabym wdzieczna,

Anna
Strzalkowska_Anna - 25-03-2012 - 04:12
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Wasilij
Czy widziales ten oto watek? Dotyczy nie 'moich' Rewkowskich ale innej osoby.... czy moze posiadasz jakies informacje ktore moga pomoc?
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... highlight=
Pozdrawiam i dziekuje

A
Jursza_Wasil - 25-03-2012 - 10:29
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam!
Dostęp do informacji możliwe przez kontakt w Skype
Zapraszam
vasili471

Pozdrawiam
Vasili
julia_jarmola - 25-03-2012 - 19:46
Temat postu:
Szanowny Panie Wasili,nie mam skypa i w tych wszystkich wątkach poruszam się po omacku. Mnie interesują Rewkowscy z Nowogródczyzny,ale i także ci z oszmiańskiego,czy byłaby inna niż skype mozliwość kontaktu z Panem.
. Będę wdzieczna za wszystkie informacje o ile zechce Pan się nimi podzielić inną drogą. Julia J.
Strzalkowska_Anna - 29-03-2012 - 17:50
Temat postu:
Wasilij, to znowu ja Smile
Widze ze posiadasz informacje o Dowgird ( Dołgierd) h. Łabędż. Bede wdzieczna za informacje.
DZIEKUJE, a
anna.zass@utoronto.ca
Jursza_Wasil - 29-03-2012 - 18:15
Temat postu:
Dla Pani Julii
SKYPE - to est bardzo popularny program, jak est komputerz to niema problem żeby instalować SKYPE, za to nie potrzebuje płacić pieniędzy.
Nie potrzebuje kamera, bo interesuje tylko możliwość normalnie pogadać

Dla Pani Anny
Osznmiańskie Dowgirdy powiązany z miejscowośćiu Żyżma. Nawet była taka Żyżma Dowgirdowska. Jak to est dla Pani rodzina to moge podać więciej
Dostęp do informacji możliwe przez kontakt w Skype
Zapraszam
vasili471
Pozdrawiam
Strzalkowska_Anna - 29-03-2012 - 18:40
Temat postu:
Wasilij, dodalam cie do Skype ale nie zaakceptowales jeszcze kontaktu! Tak, Dowgirdy to moja rodzina, Maria Dowgird to babka mojej babci. Wiem ze miala brata Adama i ze byla zona Bronislawa Rewkowskiego. Bronislaw jest pochowany w Wilnie. Zmarl 03.07.1930 Na tym moja wiedza sie konczy, niestety.
Czekam na rozmowe.
Pozdrawiam
A
Anna - 11-06-2012 - 18:56
Temat postu:
Szanowny Panie Wasili.
Pięknie proszę o informację dotyczącą nazwiska Kościukiewicz.Pozdrawiam serdecznie Anna.
Colgrin - 07-08-2012 - 15:21
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Dzień dobry!
Czy znalazłoby się może coś więcej na temat Fiedorowiczów z Ludwikowszczyzny i Brałkowskich ze Szczepanowicz? Czy prócz ww. wzmianek są tam może jakieś inne informacje?
pozdrawiam
Adam
bozenkam.1966 - 07-08-2012 - 19:03
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam Serdecznie.Bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Małyszka (może być inaczej pisane )imię Jakub ,to mój pra,pra dziadek ,pochodził z Litwy tyle ja wiem.Serdeczne dziękuje. Bożena.
Jursza_Wasil - 22-09-2012 - 19:52
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam!
1) Po Dowgirdach. Mamy informacje po oszmiańskich Dowgirdach tylko do 1786 roku. Pózniej śladow nie widać.

2) Po nazwiskach Klimowicz i Jocz. Takie nazwiskie w metrykach Oszmiańszczyzny est. Nie mamy informacji że to est szlachta i z tego nie zbierał o nich. Ale coś możliwe odszukać - prosze kontaktować vasili.yursha@gmail.com

3) Po nazwisku Kościukiewicz - mamy dobry kawałek dannych - prosze kontaktować vasili.yursha@gmail.com

4) W temat Fiedorowiczów z Ludwikowszczyzny i Brałkowskich ze Szczepanowicz. Po Chwedorowiczach coć mamy, po Brałkowskich nie zberał, bo nie moge podtwierdzić że te byli z oszmiańskiej szlachty - prosze kontaktować vasili.yursha@gmail.com

5) Po nazwisku Małyszka. Tak, byli takie na oszmiańszczyznie. Nie mamy dannych że oni byli szlachetni, ale niektóre dane mamy - możemy pogadać o tym

Pozdrawiam
netsoft - 22-09-2012 - 20:52
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam
prosze o dodatkowe informacje o:
Juraha i Juracha (Szczepanowicze, Poleniki, Borejkowszczyzna, Stodolniki, Adamowszczyzna, Siękowszczyzna, Wysoke, Bukaty)
Gedroyć-Juraha h. Kotwica (1820 i 1832 Wilno/ Szczepanowicze, Puciatowszczyzna, f. Wysoka)

Czy Graużyszki powinny też być w posiadaniu Jurahów.?
Wiem że jest jakieś powiązanie rodzinne z Łastowskimi h. Sas (1820 Wilno/ Samorodniki, Szczepanowicze, Suhłobiszki, Susliszki, Kozarezy, Ponary, Mikulewszczyzna i Kozarowszczyzna) ale nie wiem jakie ?
pozdrawiam
Sebastian
Jursza_Wasil - 22-09-2012 - 21:22
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam
Nie znam tego że Jurahowie posiadali Graużyszki. Mam danne na więciej jak 100 osob rodu Jurahow z Oszmiańszczyzny i co ja teraz powinen wystawić to wszystko na Forum? Ale możliwe Jurahowie nie chciali by tego. Est możliwe wyjście od danych Pana Sebastiana na moje danne, ale dla tego musimy kontaktować prywatnie.
Na razie nie moge podtwierdzić że oszmiańskie Jurahowie i Łastowcce pokrewniony, ale to, co oni kontaktowali pomiż soboj w latach 1800-1880 est fakt
Pozdrawiam
gkrenc - 29-10-2012 - 12:12
Temat postu:
witam
Ma pan może jakieś informacje o rodzinie łopatto, najbardziej interesuje mnie informacja o Bronisławie i Emili Łopatto
Cieninkowszczyzna - holszany
pozdrawiam


grzegorz
Jursza_Wasil - 29-10-2012 - 14:51
Temat postu:
-- 1/х Bronisław Łopato (жена – Эмилия НН, р.1893г., хутор Ценюковщизна, репрессирована вместе с детьми 20.06.1941г., освобождены в 1946 г., реабилитированы в 1996 г.)
2/1 Станислав, сын Бронислава (р.1914г.)
3/1 Ядвига (р.1925г.)
4/1 Ян (р.1929г.)
5/1 Гелена (р.1929г.)
6/1 Зофия (р.1931г.)
Na razie nie znam na 100 % ojca Bronisława, ale jak masz jakiś dane o nim, to możemy zrobić analiza i poszukać w mojej bazie po Łopatach te osobe
Pozdrawiam
Wasili
gkrenc - 30-10-2012 - 09:14
Temat postu:
Bardzo dziękuję panie Wasili
moje pytanie :
czy ten Bronisław i Emilia Łopato mieszkali w Cieninkowszczyźnie ?
mieli oni syna Władysława , a niema go wśród wymienionych ?
czy jest pan wstanie się jeszcze czegoś dowiedzieć o nich ?
kiedy zmarli ?
gdzie są pochowani ?
co się działo z ich pozostałymi dziećmi ?
co do ojca Bronisława nie mam żadnych informacji

pozdrawiam Grzegorz
Jursza_Wasil - 30-10-2012 - 09:27
Temat postu:
Witaj Grzegorz!
Пишу по русски - надеюсь, что поймешь. Żeby szybcze było.
1) Да, Бронислав и его жена Эмилия do1941 жили в Ценюковщизне.
2) В моей информации показаны только дети, которые были репрессированы вместе с родителями.
Возможно, что у Бронислава был старший сын Владислав (могли быть и другие старшие дети). На июнь 1941 г. Владислав мог быть в польской армии или жил отдельно в другой местности и потому не попал под сталинские репрессии.
3) ПО документам всю семью освободили в 1946. Dalej los niewiadomy. Możliwe że wyjechali do Polski.
Tego potrzebuje szukać.
Pan est potomek Władysława, tak ? To Pan moge powiedzić to, co on zna o tym Władysławe i jego krewnych - możliwe że z tego pójdziemy dalej.
Pozdrawiam
gkrenc - 30-10-2012 - 10:19
Temat postu:
witam
Władysław urodził się w 1928 roku , był to dziadek mojej żony - z tego co przekazał rodzinie to że uciekał z bratem z tamtych terenów w czasie wojny, był za młody żeby służyć w wojsku, wiem że uciekał z bratem ale się gdzieś rozdzielili i nigdy więcej się nie spotkali , jedynym dokumentem jaki się zachował jest akt z Bronisławem i Emilią z Cieninkowszczyzny oni raczej nigdy nie opuścili tamtych terenów.
Będę wdzięczny za każdą informację jaką uda się panu zdobyc

Pozdrawiam
Grzegorz
Jursza_Wasil - 30-10-2012 - 11:15
Temat postu:
Nie bardzo zrozumialem. Ten Władysław est syn Bronisława, tak?
Jak na imia brat z którym Władysław uciekał? Los tego brata Panu niewiadomy, tak ? To był starszy? Młodszy brat?
Jaka pełna data urodzenia Władysława? Jaki kościół?
Władysław nigdy nie kontaktował ze swojej rodzinej, która została w Cieniukowszczyznie, tak?
Co Władysław mówił o swoim rodzenstwe?
Dzisiej znany 5 miejsc mieszkania Łopatów na oszmiańszczyznie - 2 w Oszmianie, 1 - stacja Oszmiany, 1 - Holszany, 1 - wieś Dworzyszcze. Napewno z tymi możliwe zakontaktować i poszukać ogulne korzeni
gkrenc - 30-10-2012 - 11:27
Temat postu:
tak Władysław to syn Bronisława
nie znam imienia brata z którym uciekał - wiem tylko że był starszy - los niewiadomy
Władysław urodził się 15.11.1928 r -chyba cieninkowszczyzna zmarł w 1979
nigdy się z nikim nie kontaktował.

a dodatkowe pytanie
czy znana jest jakaś historia rodziny Łopato - powody represji ? czy tro była szlachta ?

pozdrawiam
Grzegorz
Jursza_Wasil - 30-10-2012 - 13:02
Temat postu:
Tak. A jaki akt on miał? Co w tym akcie eszcze podano? Nazwisko po ojcu tej Emilii niewiadomo?
Poszukam. Ale to nie est szybka sprawa...
Jursza_Wasil - 30-10-2012 - 13:28
Temat postu:
W oszmiańskim powiecie od 1813 roku nie było pracowitych Łopatów, tylko szlachetnie. W latach 1920-1939 o szlachectwie już nie mówili, ktoś osiadł w miascie i byl meszczaninem...
Powod represji w żródle nie podany, ja myslie że miali status 'kułaki"
gkrenc - 31-10-2012 - 08:32
Temat postu:
dziękuje bardzo i tak już dużo informacji dostałem , w niedzielę będę miał ten akt to napiszę co dokładnie w nim jest.
A ten rok 1893 co mi podałeś - to rok urodzenia Bronisława tak?

pozdrawiam
Grzegorz
Jursza_Wasil - 31-10-2012 - 09:58
Temat postu:
NIe, 1893 to est rok urodzenia jego żony Emilii. Po Bronisławu na razie danych niema
Pozdrawiam
gkrenc - 02-11-2012 - 12:15
Temat postu:
witam panie Wasili
mam ten akt - to jest tylko akt zgonu władysława
jest w nim że urodził się 15,11.1928 Cieninkowszczyzna
dane rodziców Bronisław i Emilia Łopatto
Jursza_Wasil - 02-11-2012 - 18:00
Temat postu:
OK, z tego nic nowego nie poznali, teraz możemy zrobić pauze i popracować w temat jakiś czas z dokumentami
gkrenc - 03-11-2012 - 10:16
Temat postu:
ok
dziękuję czekam na każdą informację
Małgorzata_Kulwieć - 03-11-2012 - 15:34
Temat postu:
Witam serdecznie,
W wykazie figuruje nazwisko KULWIEĆ. Czy ma Pan moze jakieś dodatkowe informacje na temat członków tej rodziny? Jeżeli tak to bardzo poprosze. Z góry dziękuje.
Pozdrawiam
Małgorzata
Jursza_Wasil - 03-11-2012 - 17:09
Temat postu:
Witam!
Informacja na razie est dostateczne skudna
-- шляхта Юзеф Kulwieć (в 1773г. пожалован Медниками, в 1790г. шамбелян, ошм. цивильно-войсковой комиссар, в 1793г. ошм. земский судья и привилей на завилейского стольника, в 1794г. генерал-майор, в 1796-1800гг. завилейский стольник, владел Кушлянами, жена – Текля Комар)
Jak Pani Małgorzata moge coś dodać do tego, to możemy pójsci dalej
Pozdrawiam
Małgorzata_Kulwieć - 03-11-2012 - 18:52
Temat postu:
Bardzo dziękuję.
Małgorzata
ciapylek - 14-11-2012 - 19:32
Temat postu:
Witam.
Czy ma Pan jakieś informacje na temat rodziny Rutkiewicz.
Nazwisko to widnieje w Pana wykazie.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Grażyna
Jursza_Wasil - 14-11-2012 - 20:17
Temat postu:
Est Rotkiewicz, Rodkiewicz, Rutkowski, Rudkowski
Po Rutkiewiczach - est tylko jeden raz w 1830 r. w parafi Krewo. Szlachta, ale możliwe to niewyrazny Rotkiewicz
Pozdrawiam
pahoo - 14-11-2012 - 22:05
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Dzien Dobry, mam pytanie, możliwe że będzie to pytanie w szerszym kontekście: czy w guberni Wileńskiej (lub gdzieś ościennie) występowało nazwisko Simachowicz lub Szymukiewicz, Siemukiewicz? Lata 1800 - 1880... Może Pan Wasil miałby mozliwość sprawdzenia, zbadania występowania tego nazwiska? (przysiułek, czy osada z której pochodzi nazwisko miało podobno, podobnie brzmiącą nazwę..)
Joanna_Lewicka - 14-11-2012 - 23:56
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj, Wasylu!
Czy wiesz coś o Ihnatowiczach z Twojej listy? U mnie występuje nazwisko Ignatowicz, ale myślę, że to jest to samo nazwisko. Były dwie Felicje Ignatowicz - matka, z domu Stanisławska, która jako staruszka zginęła we własnym domu podczas powstania warszawskiego, i córka - harcmistrzyni w przedwojennej Warszawie. Od dłuższego czasu usiłuję je "przykleić" do mojej rodziny Brzozowskich, ale wszyscy żyjący Brzozowscy odpowiadają, że "to była nasza ciocia" Smile
Pozdrawiam Cię serdecznie-
Joanna
Alfajet - 15-11-2012 - 21:13
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam serdecznie,
Czy wie Pan coś o rodzinie Ilcewiczów. Moja Babcia nazywała się Klementyna Szydłowska z domu ILCEWICZ i urodziła się 31 grudnia 1880 roku w miejscowości Kiejdanów ? (mam wątpliwości co do tej nazwy) . Rodzicami byli Konstanty i Bogumiła ILCEWICZ. Miała 3 braci Stanisław , Franciszek i Antoni który wemigrowali do USA na przełomie XIX i XX w. Bardzo proszę o informacje o rodzinie ILCEWICZÓW.
Pozdrawiam serdecznie Michał Szydłowski
mziel - 17-12-2012 - 22:43
Temat postu:
Witam Wasylu,

Mam uprzejme pytanie odnośnie rodziny Iwaszkiewiczów. Moi przodkowie o tym nazwisku żyli w pierwszej połowie XIX wieku w powiecie oszmiańskim w parafii Derewno, byli to:
Gabriel Iwaszkiewicz (zmarł przed 1843 r.) i jego żona Anna z Ihnatowiczów (urodzona ok. 1787 - zmarła 29.01.1843, Bielica). Mieli 5 dzieci: syna Stefana i 4 córki: Anastazję (urodzona ok. 1821), Antoninę, Anielę i Franciszkę.

Za wszelkie informacje będę jak zawsze zobowiązany.

Pozdrawiam,
Michał
Jursza_Wasil - 18-12-2012 - 07:10
Temat postu:
Dla Alfajet
Prze praszem - nie zauważyłem tego postu.
Dobrze znam linii oszmiańskich Ilcewiczów od 1650. W tych niema Szydłowskich, niema tam i tych imion o których Pan (czyli Pani) pyta.
Nie znam takiej miejscowości Kiejdanów na Oszmiańszczynie, zdaje sie ze to gdzieś pod Mińskiem...
Pozdrawiam
Wasili
Jursza_Wasil - 18-12-2012 - 07:32
Temat postu:
Witam Pan Michał
Iwaszkiewicz - bardzo popularne nazwisko na Oszmiańszczyznie, w latach 1750-1900 mnie wiadomo z tych do 200 osob.
Bardzo dobrze znam metryki Derewni w latach 1820-1829, ale w nich na 110 % niema ani Gabryela Iwaszkiewicza, ani Iwaszkiewiczowoj z domu Ihnatowicz ! I w całosci w mojej bazie niema tych osob. Pan Michał dysponuje zdęciem, które moge podtwierdzić Pana informacii ?
W ogule Iwaszkiewiczów w parafii Derewno nie widze, tak Ihnatowicz jest - familija mieszkała w latach 1820-30 w Dzierażnie...
Napewno Gabryel nie jest z tej parafii


Dla pahoo
Nazwisko na 100 % nie oszmiańskie, u nas jest z podobnych Szymkiewicz, Szynkiewicz...

Dla Joanny
Ihnatowicz jest to samo co Ignatowicz.
"przykleić" mozliwe wszystko, ale żeby to było przykleiono dobrze, musimy znać geografia i daty
Pani tego nie podaje. Moge pomoc tylko w terenach powiatu Oszmiańskiego!
Drugiego nie znam

Pozdrawiam
Wasili
mziel - 18-12-2012 - 08:00
Temat postu:
Jursza_Wasil napisał:
Witam Pan Michał
Iwaszkiewicz - bardzo popularne nazwisko na Oszmiańszczyznie, w latach 1750-1900 mnie wiadomo z tych do 200 osob.
Bardzo dobrze znam metryki Derewni w latach 1820-1829, ale w nich na 110 % niema ani Gabryela Iwaszkiewicza, ani Iwaszkiewiczowoj z domu Ihnatowicz ! I w całosci w mojej bazie niema tych osob. Pan Michał dysponuje zdęciem, które moge podtwierdzić Pana informacii ?
W ogule Iwaszkiewiczów w parafii Derewno nie widze, tak Ihnatowicz jest - familija mieszkała w latach 1820-30 w Dzierażnie...
Napewno Gabryel nie jest z tej parafii
Pozdrawiam
Wasili


Panie Wasylu,
Bardzo dziękuję za odpowiedź, to cenna wskazówka. Widziałem i spisałem metrykę zgonu Anny Iwaszkiewicz zd. Ihnatowicz z 29.01.1843 (umarła w zaścianku Bielica). Jej córka Anastazja wyszła za mąż za Ciechanowicza w tymże 1843 r. i tam mieszkali. Syn Stefan pojawia się w metrykach Derewny z tego okresu jako świadek/chrzestny. Oczywiście bardzo możliwe, że przyjechali tam niedługo wcześniej z innej parafii.

Pozdrawiam,
Michał Zieliński
Jursza_Wasil - 18-12-2012 - 11:22
Temat postu:
Linii Ciechanowiczów też znam bardzo dobrze, ale w temat Pana nic nie moge dodać
Gabriela nima, Stefan występuje tylko jeden raz w 1826 jako chrestni ojciec u pana Łokucijewskiego - parafia Żuprany
Joanna_Lewicka - 18-12-2012 - 13:31
Temat postu:
Witam, Wasylu!
Dziękuję za odpowiedź. Smile Niestety, niewiele więcej wiem o Ignatowiczach, których poszukuję. Moja ciotka Felicja (od ostatniego postu odkryłam jej powiązanie z moimi Brzozowskimi) z domu Stanisławska wyszła w końcowych latach XIX wieku za Ignatowicza o nieznanym mi imieniu, który pochodził z terenów wschodnich (powiat oszmiański lub sąsiedni) i najprawdopodobniej był wyznania prawosławnego. Ich starsza córka Eugenia została ochrzczona w cerkwi, co było jej dramatem życiowym. W późniejszych latach wyszła na Michała Kotliarowa i ostatecznie zamieszkała w Zagrzebiu. Młodszą córkę Felicję, urodzoną w 1901 r., ochrzczono w warszawskim kościele rz.kat. , a to dzięki temu, że określono ją jako "dziecko rodziców nieznanych z imienia i nazwiska". Dopiero w roku 1912 u notariusza "została przyznana przez matkę". Wiem, że takie sposoby stosowano w mieszanych małżeństwach, aby uniknąć przymusowego chrzczenia i wychowywania dziecka w prawosławiu, co zmierzało do stopniowego wynarodowienia. Podczas sporządzania aktu notarialnego ojciec już nie żył. Młodsza Felicja była harcmistrzynią, działa w konspiracji i umarła w okupowanej Warszawie w roku 1943.
Moja opowieść zmierza do pytania: czy wśród Ihnatowiczów z powiatu oszmiańskiego jest może Ignatowicz, którego szukam, a więc mąż Felicji ze Stanisławskich (ślub przed 1900 r.), ojciec Eugenii i Felicji, zam. w Warszawie, przynajmniej w czasie swojego małżeństwa, zmarły przed rokiem 1912?
Pozdrawiam serdecznie i świątecznie-
Joanna
Jursza_Wasil - 18-12-2012 - 15:06
Temat postu:
Dannych o tych osobach, o których Pani pyta, u mnie niema
Pozdrawiam serdecznie i świątecznie
WAsili
Joanna_Lewicka - 18-12-2012 - 18:52
Temat postu:
Dziękuję. Szkoda. Szukam dalej. Wszystkiego dobrego!
Joanna
mziel - 09-02-2013 - 09:41
Temat postu:
Jursza_Wasil napisał:
Linii Ciechanowiczów też znam bardzo dobrze, ale w temat Pana nic nie moge dodać
Gabriela nima, Stefan występuje tylko jeden raz w 1826 jako chrestni ojciec u pana Łokucijewskiego - parafia Żuprany


Witam Ponownie Panie Wasylu,

Udało mi się ustalić przodków moich Iwaszkiewiczów, poniżej podam genogram ze wszystkimi informacjami jakie mam. Może teraz pojawią się osoby, które będą także w Pańskich zbiorach - jeśli tak, będę bardzo wdzięczny za kontakt.

Pozdrawiam,
Michał

Iwaszkiewiczowie herbu Gozdawa

1 Kazimierz

2/1 Jerzy, właściciel dóbr Strejkunie i Bujnowo w powiecie trockim

3/2 Jan
4/2 Michał
5/2 Stanisław
(Jan, Michał i Stanisław sprzedali dobra ojcowskie w powiecie trockim i „w różne rozeszli się strony”, potomkowie Michała i Stanisława żyli w woj. bracławskim, potomkowie Jana pojawiają się na Oszmiańszczyźnie, wylegitymowali się ze szlachectwa w Wilnie w 29 kwietnia 1808 r.)

6/3 Gabriel
7/3 Józef
8/4 Franciszek
9/4 Szymon
10/5 Tomasz

11/6 Józef
12/6 Jan
13/6 Ignacy
14/7 Izydor +po 1809
15/7 Gabriel +między 1821/1843 ∞ Anna Ihnatowicz *1787 +29.01.1843 zaśc. Bielica, parafia Derewna
16/7 Wincenty +przed 1809
17/8 Stanisław
18/8 Karol
19/9 Jan
20/9 Piotr
21/9 Kazimierz
22/10 Jerzy

23/15 Stefan *1811 ∞ Petronella Ciechanowicz *1821 (mieszkali w zaścianku Bielica)
24/15 Anastazja * 1821 ∞ Szymon Ciechanowicz *1811 (mieszkali w zaścianku Bielica)
25/15 Antonina
26/15 Aniela
27/15 Franciszka
28/22 Jakub
29/22 Stanisław

30/23 Władysław *1841 Bielica
31/23 Antoni *1844 Bielica
32/23 Józefa *1849 Bielica
33/23 Emilia *01.10.1861 Bielica

(wywód przodków na podstawie listu Izydora Iwaszkiewicza do Deputacji Wywodowej Wileńskiej z 1809 r., sygn. LVIA z. 391, f. 4, nr 1086)
svetlanag - 09-02-2013 - 10:01
Temat postu:
Mziel,
witam.
W książce "Białoruś i wojna 1812 roku" jest Iwaszkiewicz Felicjan, wieś Położyn.
Svetlana.
mziel - 09-02-2013 - 11:22
Temat postu:
Panie Wasylu,

Mam jeszcze jedno pytanie: o rodzinę Barancewiczów, legitymujących się dwoma herbami: Leliwa i Junosza.
Mam duże drzewo tychże Barancewiczów, z wieloma gałęziami, ale w tym poście podaję tylko te linie, które mieszkały w powiecie oszmiańskim (przywędrowały tam w okolicach XVII/XVIII w. z powiatu wiłkomierskiego).
Jeśli miałby Pan informacje o osobach tu niewymienionych a spokrewnionych z nimi będę wdzięczny za wszelkie uzupełnienia.

Pozdrawiam,
Michał Zieliński

BARANCEWICZ HERBU LELIWA

1 Dymitr właściciel dóbr Lachna w woj. smoleńskim w 1511 r.

2/1 Mikołaj
3/1 Dawid

4/2 Szymon
5/2 Jeremiasz

6/4 Bazyli
7/4 Stanisław

8/6 Bazyli *chrz. 10.10.1665 Szaty (powiat wiłkomierski)
9/6 Jan (dalsza część wywodu linii od Jana Bazylewicza tu opuszczona)

10/8 Marcin
11/8 Krzysztof
12/8 Eliasz (dalsza część wywodu linii od Eliasza Bazylewicza tu opuszczona - potomkowie Eliasza legitymowali się herbem Junosza)

13/10 Antoni
14/10 Ludwik ∞ Rozalia Cybulska; "Ludwik Marcinowicz Barancewicz za wiernie pełnione usługi przy dworze JO Księcia Karola Radziwiłły, miecznika WKL od tegoż miał nadane włóki dwie gruntu w zaścianku Żukowszczyźnie w Kluczu Derewieńskim położone, na podstawie aktu wieczysto-darownego tegoż JO Księcia Radziwiłły z 18.09.1762"
15/11 Franciszek *1730 +10.03.1795 Żukowszczyzna ∞ Katarzyna Kowalska

16/13 Jan ∞ Marcella Downar
17/13 Ludwik ∞ Magdalena Bieniasz
18/13 Helena ∞(1772 Derewna) Rafał Ciechanowicz
19/13 Zachariasz *chrz. 03.03.1755 Derewna ∞ Katarzyna Ciechanowicz
20/14 Wincenty *16.06.1769 Żukowszczyzna (parafia Derewna) ∞ Rozalia Ciechanowicz
21/15 Jan *25.06.1762 Żukowszczyzna ∞ Marianna Jowid

22/16 Eleonora *13.07.1768 Żukowszczyzna
23/16 Aniela *25.09.1771 Bielica (parafia Derewna)
24/16 Karolina *01.1774 Żukowszczyzna
25/16 Felicjan *21.07.1776 Żukowszczyzna
26/16 Katarzyna *29.11.1777 Żukowszczyzna
27/16 Antoni *27.07.1780 Żukowszczyzna
28/16 Helena *29.05.1783 Żukowszczyzna
29/16 Karol *12.11.1786 Żukowszczyzna
30/16 Marcin
31/16 Onufry
32/17 Stanisław
33/17 Dionizy
34/17 Kazimierz
35/17 Wincenty
36/17 Paweł
37/19 Maciej *24.02.1780 Bielica
38/19 Ignacy *27.07.1783 Bielica
39/19 Stanisław *11.05.1788 Bielica
40/19 Kazimierz *27.08.1792 Bielica ∞ Wiktoria Rymkiewicz
41/19 Franciszek *07.11.1796 Bielica + 29.01.1872 Warszawa
42/20 Antoni *04.01.1799 Żukowszczyzna
43/20 Rachela *10.05.1801 Żukowszczyzna
44/20 Hipolit *24.07.1809 Żukowszczyzna
45/20 Anna *26.07.1811 Żukowszczyzna
46/20 Walerianna *16.02.1817
47/20 Hilary
48/20 Konstanty
49/20 Tomasz
50/20 Józef
51/21 Wiktoria *07.1784 Żukowszczyzna
52/21 Paweł *02.07.1786 Żukowszczyzna
53/21 Felicjan *17.02.1793 Żukowszczyzna
54/21 Stanisław *24.11.1795 Żukowszczyzna
55/21 Brygida *24.11.1795 Żukowszczyzna
56/21 Karol
57/21 Wincenty

58/25 Florian
59/25 Jan
60/37 Marcin
61/37 Józef
62/40 Antoni Henryk *27.03.1837 Kirkliszki (parafia Żuprany) + 26.01.1918 Lwów ∞ Pelagia Deskur *20.03.1850 Berezna Wielka + 08.02.1917; Antoni Barancewicz - dowódca wojskowy (w stopniu porucznika, później awansował na majora) w powstaniu styczniowym (potomstwo tej pary w tym wywodzie pominięte, można znaleźć na www.wielcy.pl)
63/40 Wiktoria *1841 ∞ Antoni Brzeziński
64/40 Konstanty Jan
65/40 Henryk Karol
66/41 Zygmunt
67/41 Franciszek
68/41 Józef Leopold
69/52 Wincenty
70/52 Hilary

- - - - - - - - - - - -
[edit]
Svetlano, bardzo dziękuję za powyższą informację.
Pozdrawiam,
Michał
Kozubowski_Andrzej - 05-04-2013 - 22:47
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Panie Wasilu
Czy może Pan sprawdzić występowanie nazwiska Kozubowski w powiecie oszmiańskim ?
Z moich informacji wynika, że w parafii hordziłowskiej, w folwarku Widowszczyzna mieszkali:
Jan Kozubowski, jego syn Maciej (lub Mateusz), jego synowie - Jerzy (ur.ok.1767) i Felicjan. Syn Jerzego - Mikołaj (ur.1797) i jego synowie: Antoni (ur.ok.1839) i Zygmunt (ur.ok.1843).
W Widowszczyźnie mieszkali także: Franciszek (ur.ok. 1821) i jego syn Ignacy (ur.ok.1853).
Wiem, że Kozubowscy mieszkali także w miejscowości Smorgonie, Ostaszki i parafii krasnosielskiej.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje. Andrzej
Bogdaszewski_Marek - 05-04-2013 - 23:28
Temat postu:
Będę wdzięczny za wszelkie informacje na temat nazwiska Azulewicz - to przodkowie mojej żony (oczywiście Tatarzy) - bardzo mało wiemy o nich - ostatnie dwa pokolenia mieszkały w Wilnie i okolicach
pozdrawiam
Marek
Małgorzata_Kulwieć - 06-04-2013 - 09:26
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu, Lista A - S(tan)
Witam serdecznie,
Na liście podanej w pierwszym poście znalazłam nazwisko Kulwieć. Czy mogłabym poprosić o szczegóły. Będę wdzięczna i z góry dziękuję.
Pozdrawiam
Małgorzata
krzysztof87 - 28-04-2013 - 15:25
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu, Lista A - S(tan)
Dzień dobry,
bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Potocki z listy nazwisk zamieszczonej w pierwszym poście.
Pozdrawiam,
Krzysztof
grzesj - 07-02-2014 - 13:50
Temat postu:
Witam Panie Wasylu.

Bardzo Pana proszę o bliższe wiadomości na temat Mieczysław Jackiewicz, ur. 01.01.1911 r. i jego sióstr Wiktorii i Leokadii oraz ojca Mieczysława - Franciszka Jackiewicza. A także jego matki (chyba Józefa). Prawdopodobnie Mieczysław miał także brata, ale nie znam jego imienia. Gorąco proszę o bliższe dane.

Pozdrawiam,

Grzegorz i Krzysztof Jackiewiczowie.

PS. W 1939 roku Mieczysław brał udział w wojnie jako artylerzysta w III dywizjonie plot z Wilna.
anna-grażyna - 07-02-2014 - 20:42
Temat postu:
Panie Wasilu czy coś wiadomo o tym Obryckim z Oszmiany ?
Może potomstwo ?

Anna Grażyna
Jursza_Wasil - 12-02-2014 - 12:36
Temat postu:
Dla Michał.
Dobrze praca !
Coś dodam odrazu, coś pózniej

40/19 Kazimierz Baracewicz (ur. 27.08.1792 Bielica, † от в/л 18.01.1844, Двор Моствилишки, ОшК


62/40 Антон=Генрик (р. 27.03.1837 Kirkliszki Жупранской, † 26.01.1918 Lwów ∞ Pelagia Deskur *20.03.1850 Berezna Wielka + 08.02.1917; .
63/40 Wiktoria (1841 ∞ Antoni Brzeziński
65/40 Henryk Karol (уп. 1844)
/40 Стефания, дочь Казимира (уп. 1844)
/40 Эмилия (р. 2(2Cool.11.1843, Двор Моствилишки, ОшК, к/р – я/пп судья Александр Сидорович и Роза Сыльвестрович(ова), Онуфрий Щепанович и Павлина Сидорович(ова), Винцент Гринцевич и Еуфрозина Щепанович(ова); уп. 1844)
Ludwik_Olczyk - 12-02-2014 - 18:21
Temat postu:
Panie Wasilu.

"Eysmont, Eysmunt h. Korab ? (Wiciule, Jurszany, Szczepanowicze, Rosalszczyzna-Paszkiszki, Krzyżelewszczyzna, Tałmuciszki, Narbutowszczyzna) "

A jest może coś więcej o tych Eysymonttach z Oszmiańskiego? Zbieram informacje o wszystkich liniach tej rodziny.

Pozdrawiam Pana serdecznie.
Jursza_Wasil - 12-02-2014 - 19:32
Temat postu:
Witam Panie Ludwik,
w temat oszmiańskich Ejsmontów mam coś ponad 250-300 pozicii, możliwe że dla Foruma tyle będe zadużo, ale napewno mozemy szukać ogulne korzeni - prosze kontaktować prywatnie
Pozdrawiam serdecznie
Wojciechowska_Ewka - 12-02-2014 - 19:55
Temat postu:
Witam Panie Wasylu,
Bardzo proszę o informacje o Błażewiczach. Najstarszy z rodu do którego dotarłam to Antoni miał syna Franciszka.
dziękuję
Ewa
Jursza_Wasil - 12-02-2014 - 20:21
Temat postu:
Witam Pani Ewa.
Ja zbieram danne tylko w terenah byłego powiatu Oszmiańskiego.
W latach 1798-1900 znalazlem coś za 50 osób z rodu Błażewiczów-Błażejewiczów.
Ale która linia Pani interesuje, ja nie rozumem...
Pani musze odznaczyć imia pradziadka, imia jego żony, jakiś daty i mejscowości - tedy będemy gadać
Pozdrawiam
Wojciechowska_Ewka - 12-02-2014 - 21:04
Temat postu:
Interesuje mnie tylko Antoni Błażewicz, żona Józefa Rogowska i lata 1770 - 1820 - niestety nie wiem gdzie.
Pozdrawiam
ewa
Jursza_Wasil - 13-02-2014 - 06:14
Temat postu:
To bardzo skupe danne, nic nie pasuje - napewno te osoby nie z parafij dekanatu oszmiańskiego, potrzebuje szukać w innych miejscowościach
POzdrawiam
Czarek_Ćwiek - 07-03-2014 - 18:23
Temat postu:
Może ma Pan jakieś informacje na temat Izdebskich.
Jursza_Wasil - 07-03-2014 - 19:39
Temat postu:
"Czy wszyscy w Polsce o tym nazwisku wywodzą się z rodziny szlacheckiej?"
Żeby o tym twierdić, potrebuje dokładnie wiedieć genealogia całej RP.
Ja moge pomoc tylko w terenach byłego powiatu Oszmiańskiego, jak Pan zna swoje linije od 1850, to zapraszam do kontaktu e-mejłem - pogadamy - coś mamy po oszmiańskich Izdebskich d latach 1800-1850
Czarek_Ćwiek - 07-03-2014 - 20:56
Temat postu:
Niestety jest tylko jedna osoba i nic o niej nie wiem
Jursza_Wasil - 08-03-2014 - 11:00
Temat postu:
Tego napewno mało. Jak będe węcej i będe jakaś korelacja z powiatom oszmiańskim to zapraszam do kontaktu
gkrenc - 17-08-2014 - 13:38
Temat postu:
Jursza_Wasil napisał:
OK, z tego nic nowego nie poznali, teraz możemy zrobić pauze i popracować w temat jakiś czas z dokumentamiwitam po 2 latach
czy udało może sie panu ustalić jakieś nowe informacje o Emili i Bronisławie Łopatto?

pozdrawiam Grzegorz
magda1 - 07-10-2014 - 20:50
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam mam pytanie czy ma pan informacja na temat nazwiska Tomaszewicz z Krewa to nazwisko moje rodzinne pozdrawiam
Jursza_Wasil - 13-10-2014 - 10:23
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witaj Magda1,
nazwisko Tomaszewicz - bardzo popularne w parafii Krewskiej, ale mamy jakis zbior w ten temat - zapraszam do kontakyu SKYPE - vasili471

Witaj Grzegorz,
jakiś nowe dane w temat rodziny Łopatów mamy, żeby zaczepić konkretnie linije Bronisława i Emilii, potrzebuje ponownie pogadać - prosze skajpować

Pozdrawiam
Vasili Jursza
gkrenc - 21-10-2014 - 19:52
Temat postu:
Witam ponownie
Jak możemy porozmawiać ?
mogę podać dane które znamy :
Bronisław Łopatto ?+? Cieninkowszczyzna
Emilia Łopatto 1893 Cieninkowszczyzna +?
Dzieci :
Władysław 1928+1979
Stanisław 1914 +?
Jadwiga 1925 +?
Jan 1929 +?
Helena 1929 +?
Zofia 1931 +?

Dziękuję Grzegorz
Jursza_Wasil - 22-10-2014 - 07:00
Temat postu:
Witam
Skype - vasili471
Pozdrawiam
Małgorzata_Kulwieć - 22-10-2014 - 12:07
Temat postu:
Witam serdecznie Panie Wasylu
Chyba Pan nie zauważył mojego pierwszego postu, więc pozwalam sie zapytać ponownie.
Na liście podanej w pierwszym Pana poście znalazłam nazwisko Kulwieć.
Czy mogłabym poprosić o szczegóły. Będę wdzięczna i z góry dziękuję.
Jursza_Wasil - 22-10-2014 - 15:24
Temat postu:
Witam Pani Małgorzata,
chodziło o
-- 1/х ш/ш h. Łabędź Ян Кульвець (р. ~ 1720)
2/1 Юзеф (р. ~ 1750, в 1773 пожалован Медниками, в 1790 шамбелян, ошм. цивильно-войсковой комиссар, в 1793 ошм. з/судья и привилей на завилейского стольника, в 1794 генерал-майор, в 1796-1800 завилейский стольник, владел Кушлянами, жена – Текля Комар, р. ~ 1740, родители жены – мозырский подстолий Онуфрий Комар и Рахеля Ходзько)

Dobrze znam metryki kościołów dekanatu oszmiańskiego w latach 1797-1900, w tych tego nazwiska nie znałazłem.
Możliwe Pani moge coś dodać do linii Józefa ?
Pozdrawiam
Vasili Jursza
olgkrzy - 16-02-2015 - 11:46
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Downar (1802 і 1827 Oszmiana/ Skrodzczyzna)

Mój prapradziadek Adam Downar zonaty z Anną Korabko, ich syn a mój pradziadek Włodzimierz Downar (1898-1971) żonaty z Anną Dzik - oboje z miejscowości Chocieńczyce
Czy ma Pan coś więcej na temat Downarów p. Jursza_Wasil???
Jursza_Wasil - 16-02-2015 - 11:54
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Mam zbior po Downarach z Oszmiańszczyzny.
Imione Adam Downar, Anną Korabko, Włodzimierz Downar, Anną Dzik w tym zbiory nie wzmiankowany.
Chocieńczyce - jaka to parafia ?
olgkrzy - 16-02-2015 - 12:45
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Gmina Chocieńczyce (pocz. gmina Chocięczyce) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. nowogródzkim/Ziemi Wileńskiej/woj. wileńskim (obecnie na Białorusi). Siedzibą gminy były Chocieńczyce (108 mieszk. w 1921 roku [2])[3].

Na samym początku okresu międzywojennego gmina Chocieńczyce należała do powiatu wilejskiego w woj. nowogródzkim [2]. 13 kwietnia 1922 roku gmina wraz z całym powiatem wilejskim została przyłączona do objętej władzą polską Ziemi Wileńskiej [4], przekształconej 20 stycznia 1926 roku w województwo wileńskie.

Po wojnie obszar gminy Chocieńczyce wszedł w struktury administracyjne Związku Radzieckiego.
jurek.solecki - 16-02-2015 - 14:10
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam.

Do listy jaka zamieściłeś mam pytania.
Małzonkowie Albin Giedrojć i Justyna Sotkiewicz, Satkiewicz ,
Andrzej Kosiński i Tekla z Dowgiałłów też małżeństwo
oraz Stalewski
Może jest coś w materiałach.


Jurek Solecki
Jursza_Wasil - 16-02-2015 - 14:18
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam, ale Pan moge podać jakiś daty do tego co pyta?
Małgorzata_Kulwieć - 16-02-2015 - 14:26
Temat postu:
Jursza_Wasil napisał:
Witam Pani Małgorzata,
chodziło o
-- 1/х ш/ш h. Łabędź Ян Кульвець (р. ~ 1720)
2/1 Юзеф (р. ~ 1750, в 1773 пожалован Медниками, в 1790 шамбелян, ошм. цивильно-войсковой комиссар, в 1793 ошм. з/судья и привилей на завилейского стольника, в 1794 генерал-майор, в 1796-1800 завилейский стольник, владел Кушлянами, жена – Текля Комар, р. ~ 1740, родители жены – мозырский подстолий Онуфрий Комар и Рахеля Ходзько)

Dobrze znam metryki kościołów dekanatu oszmiańskiego w latach 1797-1900, w tych tego nazwiska nie znałazłem.
Możliwe Pani moge coś dodać do linii Józefa ?
Pozdrawiam
Vasili Jursza


Bardzo dziekuję, te dane juz mam. Miałam nadzieję, że coś nowego mi sie pojawi.
olgkrzy - 16-02-2015 - 14:29
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Jursza_Wasil napisał:
Mam zbior po Downarach z Oszmiańszczyzny.
Imione Adam Downar, Anną Korabko, Włodzimierz Downar, Anną Dzik w tym zbiory nie wzmiankowany.
Chocieńczyce - jaka to parafia ?


Gmina Chocieńczyce (pocz. gmina Chocięczyce) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1939 roku w woj. nowogródzkim/Ziemi Wileńskiej/woj. wileńskim (obecnie na Białorusi). Siedzibą gminy były Chocieńczyce (108 mieszk. w 1921 roku [2])[3].

Na samym początku okresu międzywojennego gmina Chocieńczyce należała do powiatu wilejskiego w woj. nowogródzkim [2]. 13 kwietnia 1922 roku gmina wraz z całym powiatem wilejskim została przyłączona do objętej władzą polską Ziemi Wileńskiej [4], przekształconej 20 stycznia 1926 roku w województwo wileńskie.

Po wojnie obszar gminy Chocieńczyce wszedł w struktury administracyjne Związku Radzieckiego.
Romeczka - 16-02-2015 - 21:39
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam Wasylu,
w moim drzewie istnieja nazwiska:
Juchniewicz
Minkiewicz
Godlewski
Janowicz
Michalowski
Oberlan
Sidorowicz
Weryk
co moge o nich sie dowiedziec? jakich danych potrzebujesz?

pozdrawiam Romeczka.
Jursza_Wasil - 17-02-2015 - 05:31
Temat postu: Re: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam,
ja zajmuje sie tylko Oszmiańszczyznej.
Juchniewicz - jest
Minkiewicz - jest
Godlewski - jest
Janowicz -jest
Michalowski - jest
Oberlan - niema
Sidorowicz - jest
Weryk - niema
Współpraca możliwa taka:
Pani podaje mi, że na przykład Piotr Janowicz, syn Michała, w 1920 mieszkał w parafii Holszany, jego żona była na przykład Anna z domu Michałowska,
ja sprawdzaje tego i dalej szukamy żonu Piotra, dziadkow-pradziadkow.
Jak oni mieszkali na Oszmiańszczyznie to rezultata garantuje.
Pozdrawiam
Wasil
terenia - 14-04-2015 - 22:16
Temat postu:
Drogi Wasylu,
Poszukuję przodków moich teściów, którzy urodzili sie przed II Wojną Światową w miejscowości Debesie gm.Polany, pow.Oszmiana ,parafia Gudohaje.
Rodzice teścia to Jan Wiszniewski ur ok.1888r. chyba w Dedesie, zmarł tamże chyba ok. 1970r ?, ślub z Stanisłąwa Rusicka, drugi ślub z Stanisława Lisowska (wdowa po Szczepanie Kownackim)
Rodzice teściowej to Karol Tur i Zofia Songajło, ślib chyba brali ok.1900 r.,
Zofia Songajło miała brata Piotr Songajło ur.1885r. zmarł w 1971 w Gudohaje ?
Może jesteś mi w stanie pomóc ?
Pozdrawiam serdecznie Teresa Wiszniewska
Jursza_Wasil - 15-04-2015 - 07:32
Temat postu:
Witam Pani Teresa,
podam po rosijsku, ale jak coś będe nie zrozumiało to możeny do tego wrócić.
Вишневские (в том числе и шляхетние) сидели в парафиях Ошмянской, Жупранской, Гудогайской, Гольшанской, Дзевенишской, Цудзенишской (по метрикам уже с 1800-х годов).
Пока нет никаких следов того, что Вишневские проживали в Дебясях. Даже в списках ошмянских парафиан за 1909 таких следов нет.
Ян имя очень популярное. Ни одного Яна Вишневского, женами которого были Станиславы, пока не вижу.
Лисовский - на Ошмянщине фамилия очень популярная, Ковнацких меньше - шляхетний род, но Щепан Ковнацкий по моей базе не проходит. Русецкий (не Русицкий !) - много. Станиславы з дому Русецкой в ошмянской парафии не вижу.
Туры - шляхта, до 1830 сидели в Ошмяне, потом следы теряются.
Сонгайлы - шляхта, следов мало. В 1821 сидели в Даубуцишках Кревской парафии.
Видел я на Гудогайских могилках гробы Сонгайлов, даже где-то есть в моей архиве фото - нужно поискать.
Вывод:
Что-то у Пани напутано. Вполне реально разобраться с Вишневскими на Ошмянщине в 1795-1900, но для этого нужно уточнять позиции и расширять исходную информацию для поиска.
Pozdrawiam serdecznie
Wasili Jursza
terenia - 15-04-2015 - 18:49
Temat postu:
Witam Panie Wasil. Dziękuję bardzo za odpowiedz, szwagier będzie mi tłumaczył. Ale tak z grubsza , to będzie trudno odszukać przodków .
Jeżeli będę miała pytanie to się odezwię,
Pozdrawiam serdecznie Teresa
flamencorus - 06-02-2016 - 09:04
Temat postu:
Dzień dobry.
Czy są może informacje o rodzinach Kowzan h. Trąby?
Z góry dziękuję za pomoc.
Jursza_Wasil - 06-02-2016 - 09:20
Temat postu:
Dzień dobry.
Na razie mam wiadomości coś na 200-300 osób w nazwisku Kowzan=Kołwzan=Kouzan=Kołzan z Oszmiańszczyzny.
Musze powiedzić tutej o wszystkich?
Czyli Pan (Pani) Flamencorus poznacze swoje linie ?

P.S. Zajmuje sie tylko tematem Oszmiańszczyzna
Pozdrawiam
Vasili
Jana - 06-02-2016 - 16:39
Temat postu:
Czy mogę prosić o informację o Kononowiczach ? Z góry dziękuję
Jursza_Wasil - 06-02-2016 - 16:58
Temat postu:
Kononowicz
na oczmiańszczyznie tych jest ale nie wiele, nie 100
od 1797 mieszkali w Boltupie, Gedejki, Wojniewicze, Gudele...
To był porucznik wojsk Ros - Józef i inne osoby
A kto dla Pani Janki jest pra-pra-dziadkem?
P.S. Zajmuje sie tylko tematem Oszmiańszczyzna
Pozdrawiam
Vasili
Jana - 06-02-2016 - 17:46
Temat postu:
7xpradziadek Bogusław Kononowicz herbu Radwan ,a następnie pra : Stanisław, Dominik i Adam ur. ok. 1758
Jursza_Wasil - 06-02-2016 - 18:18
Temat postu:
Ktoś z tych mial doczynenie do powiatu Oszmiańskiego ?
Jana - 06-02-2016 - 18:45
Temat postu:
Powiązani są prawdopodobnie z Samuelem Teodorem Kononowiczem ojcem Jana i Dominika właścicieli dóbr Baranowsko-Jakubowskie.
Jursza_Wasil - 06-02-2016 - 19:07
Temat postu:
parafia Surwiliszki ?
aspaprzyca - 06-02-2016 - 19:27
Temat postu:
Witam Panie Wasylu, mój dziadek Jan Błażewicz ur. w Dojlidkach 5.07.1901 r. zm. 27.04.1985 r., żonaty z Bronisławą Świrbut ur. 5.01.1905 r. zm. 20.09.1993 r. mieszkał do 1946 r. w Kuszlanach II w pow. Oszmiana. Rodzice Bronisławy : Michał Świrbut zm. 1934 r. i Emilia zm. ok. 1941 r., rodzice Jana : Jan Błażewicz zm. ok. 1941 r. oraz Zofia prawdopodobnie Jankowska zm. ok. 1942 r. Jeżeli jest Pan w stanie mi pomóc w odnalezieniu przodków w/w to będę bardzo zobowiązany. Pozdrawiam Andrzej Świeżawski.
flamencorus - 06-02-2016 - 23:20
Temat postu:
Jursza_Wasil napisał:
Na razie mam wiadomości coś na 200-300 osób w nazwisku Kowzan=Kołwzan=Kouzan=Kołzan z Oszmiańszczyzny.
Musze powiedzić tutej o wszystkich?
Czyli Pan (Pani) Flamencorus poznacze swoje linie ?


Antoni Kowzan h. Trąby, my przodka w linii prostej (około 1715-1725 roku urodzenia) - Łowczy oszmiański w 1776 roku. Imię żony Judyta lub Wictoria. Jego synowie Piotr, Wincenty i Antoni (1751 roku urodzenia). Jego brat Ignacy (może syn Benedykta) - Skarbnik oszmiański miejsce w 1793-1795, miał córki nazwie Justyna i Anna.
Jego syn Antoni później wyjechał do powiatu mińskiego i inni krewni pozostali w powiatu oszmiańskim.

Dziękuję za pomoc.
Jursza_Wasil - 07-02-2016 - 05:01
Temat postu:
Dla aspaprzyca

W tym wypadku jest możliwość poznać przodków gdzieś do 1750-1790 lat (bo metryki jest dostępny od 1798).
Ale nie jestem Santa-Kłausem i na razie nie mam przygotowanego odpowiadu, że pradziadkem Pana był Józef czyli Stefan - bo bardzo skupe jest wiadomości od Pana. Date 1946 i 1985 to bardzo fajnie, ale dla mnie to nie jest historja. Dla startu potrzebuje coś wyjasnić w latach 1900-ch. To możemy zrobić tylko razem i tej współpracy będe na pół roku minimalnie.


Dla flamencorus

OK. To faktycznie jest fajny start.
Tylko fakty oddzielnie, legendy oddzielnie.
1) "Antoni Kowzan h. Trąby, ...(około 1715-1725 roku urodzenia) - Łowczy oszmiański w 1776 roku." - Skąd? Niema takiej pozicji u Pana A. Rachuby. Ja jeszcze nie jestem profesorem, ale też nie moge podtwierdzić te wiadomość.
2) Antoni Kowzan i żona Judyta ? Nie moge tego podtwierdzić...
3) Antoni Kowzan i żona Wictoria ? - Zobaczymy, na razie coś nie widać tej pary
4) "Ignacy (może syn Benedykta) - Skarbnik oszmiański miejsce w 1793-1795" - Skąd taka legenda ? Niema takiej pozicji u Pana A. Rachuby. U mnie jest Kowzan Skarbnik oszmiański, ale on miał na imia Józef=Jan i siedzieł na tym w latach 1804-1816.
5) Ignacy (może syn Benedykta) ... - Jest w temat Ignacy coś 20 osob. Synów Benedykta w tych niema...
6) Piotr, Wincenty i Antoni (1751 roku ... - jest coś podobnego, ale rok 1861
-- 1/х д/н НН Ковзан
2/1 Антон (ж. – Богумила Сопоцко)
/1 ? Винцент (уп. 1861)
/1 ? Петр (уп. 1861)

Wywód: jak jest daty, to powinne być żródła. Сzyli Pan (Pani) moge poznaczyć parafii, gdzie ta rodzina mieszkała ?
flamencorus - 07-02-2016 - 22:09
Temat postu:
Jursza_Wasil napisał:
OK. To faktycznie jest fajny start.
Tylko fakty oddzielnie, legendy oddzielnie.

Do mojego żalu, nie mogę wyjaśnić parafię, która należała do rodziny, ale dane są wzięte z dokumentacji źródeł:

1. "Antoni Kowzan - Łowczy oszmiański w 1776 roku, w 1770 roku miał żonę Judyta. Ignacy Kowzan - Skarbnik oszmiański miejsce w 1793-1795" - od książek Anischenko J.K. "Uradnіkі białoruskiego zemlyaў Wielkiego Księstwa Litewskiego podważyć Stanіslave Panyatoўskіm", Mińsk, 2008, na podstawie dokumentów zbiorów Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi. Oryginały dokumentów nie widziałem.

2. "Ignacy - syn Benedykta, brat Antoni, miał córki nazwie Justyna i Anna. Antoni - Ojciec Antoni - miał żonę Wictoria i trzej synowie: Piotr, Wincenty i Antoni (13 czerwca 1751 roku urodzenia)" - tekst audytu rosyjskiego przygotowany według Antoniego w 1795 roku - Dokumenty archiwalne w Petersburgu. W tym dokumencie, Ignacy nazywany także Skarbnik oszmiański.

3. "Antoni Kowzan około 1715-1725 roku urodzenia" - moje przypuszczenie oparte na znanych dat urodzin jego syna.

4. Z dokumentów w dowodzie szlachetnego pochodzenia heraldyki Senatu Imperium Rosyjskiego z 1834r. Osobiście widziałem w rosyjskim archiwum państwowego Historycznego w Petersburgu, Mam drzewo genealogiczne na linii Antoni, który wyjechał do powiatu brasławskiego, a następnie - do powiatu mińskiego i wilejskiego w pobliżu miejsc, takich jak Raków i Iwieniec. Inni krewni pozostali w powiatu oszmiańskim (Być może te miejsca są blisko siebie, ale nie jest mi znana). Ale więcej informacji na temat oszmiański Kowzanowie nie ma.

Żyli blisko granic powiatów, w niektórych dokumentach są przypisane do innych powiatów. Być może z powodu zmian granic, a być może przez pomyłkę - nie wiem.
Ponadto, mogę powiedzieć, że potomkowie Antoniego wielu z nich było Sędzia granica, i uzależniony od polowania. Mój pradziadek były psy myśliwskie i wystawy łowieckie mapę na ścianie - można nazwać legendę rodzinną.
Jursza_Wasil - 08-02-2016 - 04:43
Temat postu:
1) оd książek Anischenko J.K. - praca tego Pana jest linka na poszukiwanie. Śladek.
- w temat Antoni Kowzan - Łowczy oszmiański w 1776 roku - tylko 1 wzmianka
- dalej tam chodzi o brasławskim - tego tematu nie znam
- fond 1727 - to nie jest fond powiatu Oszmiańskiego
- ja oględał 100 % spraw sądowych powiatu Oszmiańskiego - nie moge podtwierdzić

2) ...tekst audytu rosyjskiego przygotowany według Antoniego w 1795 roku - Dokumenty archiwalne w Petersburgu... - z tym możemy popracować dalej. Poznacz jakiś jeszcze pary (mąż-żona), które znasz z tego drzewka. A jeszcze najlepej - pogadać głosem i wyjąsnić wszystkie możliwości za 10 chwilin
flamencorus - 08-02-2016 - 12:06
Temat postu:


1. Co oznacza słowo "Mordas", nie wiem. Występuje tylko w jednym miejscu, pozostali członkowie rodziny mają. Może to był pseudonim?

2. Ten schemat zastosowanie do oddziałów, które nabyły gospodarstwo Starzynki. O ile wiem, w pobliżu miejsca Iwieniec i Kiowiec. Nigdy nie dowiedziałem się, czy wszedł raz Kiowiec w dzielnicy terytorium powiatu oszmianskiego?

3. Rodowody gałęzie Piotr i Wincenty nie wiem. Prawdopodobnie mieszkał w dalszej w powiatu oszmianskim.
Jursza_Wasil - 08-02-2016 - 12:46
Temat postu:
Tak, Starzynki jest
http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/281
Kiowiec na razie nie znam
Mordas-Kowzan - nigdy nie widziałem. Mordas jest i Mordas-Żyliński jest
Linii od Antona u mnie nie widać
Piotr i Wincenty - dla startu bardzo skupo...
Czyli jest możliwość podać fragmienta dokumentu gdzie chodzi ob oszmiańskich ?
flamencorus - 08-02-2016 - 16:58
Temat postu:
Wiem też imiona żon tych ludzi:
- Żona Antoni [4] - Jozefata Zebrowska;
- Żona Feliksa [5] - Teodora Bildziukiewicz;
- Żona Symeona [6] - Bogumila Frankowska;
- Żona Donata [8] - Jozephina Borkowska.

Starzynki i Kiowiec:
http://s017.radikal.ru/i427/1602/99/90ee103f17fb.jpg

Cytat:
Czyli jest możliwość podać fragmienta dokumentu gdzie chodzi ob oszmiańskich ?

Teraz czekam kilka odpowiedzi od archiwum, ponieważ informacja staje się dostępna dodam.
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź.
Patrycja - 10-02-2016 - 09:15
Temat postu:
Dzień dobry,
czy w publikacji wystepuje nazwisko Makowski?

pozdrawiam Patrycja
Jursza_Wasil - 10-02-2016 - 10:15
Temat postu:
Dzień dobry,
Makowski jest. Szlachta, Napewno h. Jelita. Wzmianka od 1616 roku
Mieszkali - Soły Lachowka Żuprany Łosza Powtełe Dudy
A jak miał na imia Pani pra-pra-dziadek i gdzie mieszkał ?

pozdrawiam
Vasili Jursza
Patrycja - 10-02-2016 - 10:39
Temat postu:
Witam ponownie,
mój przodek (prapradziadek) miał na imię Romuald, i był synem Michała i Marianny. Niestety nie mam żadnych danych o Michale, ur. ok.1800 r. Jedyne co wiem, to że był spokrewniony z rodzinami Szukszta, Giedroić i chyba Zabiełło, oraz że był herbu Jelita.

pozdrawiam Patrycja
Jursza_Wasil - 10-02-2016 - 11:14
Temat postu:
Ale gdzie to było ? Jaki powiat ?
Patrycja - 10-02-2016 - 11:22
Temat postu:
Niestety, takich danych nie posiadam. Szukam "po omacku".....
Jursza_Wasil - 10-02-2016 - 11:42
Temat postu:
Najlepel szukać od dziadka do pradziadka i tak dalej, bo "po omacku" można szukać i w Argentyne i na Hawajach
Pani Patrycja, pradziadka znasz? Gdzie mieszkał ?

Drugi sposób - załatwić sprawe Wywodowe Makowskich - w LVIA czyli w RGIA. Z tego może być sład. Pani chce tego ?
Patrycja - 10-02-2016 - 12:10
Temat postu:
wyslalam wiadomosc na pw
flamencorus - 11-02-2016 - 19:17
Temat postu:
Jursza_Wasil napisał:
Czyli jest możliwość podać fragmienta dokumentu gdzie chodzi ob oszmiańskich?

Dokument jest w języku rosyjskim.
Wspomnieć Oszmianskiego powiatu podświetlony na czerwono.


- tekst audytu rosyjskiego przygotowany według Antoniego w 1795 roku - Dokumenty archiwalne w Petersburgu.
Kiedy znajdę więcej dokumentów, potem dodać je.
Jursza_Wasil - 11-02-2016 - 21:05
Temat postu:
Это хорошо, но в таком формате он не читабельный, нельзя ли его выслать в приват-почту в удобно-варимом виде?
Не исключено, что документ может стать тем ключиком, который откроет для Вас ларчик.
flamencorus - 12-02-2016 - 07:07
Temat postu:
На почту выслал, но и здесь его можно открыть в полном размере, кликнув по нему мышкой.
Doniec_Henry - 12-02-2016 - 11:57
Temat postu:
witam,
dla przypomnienia...
http://www.oszmianszczyzna.pl/strona_gr ... miana.html
Kasia_Marchlińska - 20-04-2016 - 15:04
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Czy mogę poprosić o informacje o rodzinie Gałęzowskich h. Tarnawa?
Jursza_Wasil - 20-04-2016 - 16:08
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Chodzi o
Maciej=Adam Gałęzowski* (ur. 1779, в 1839-40 граничный судья ОП, доктор медицины, в 1850 имение Понизье, żona – Róża Ciechanowska, ur. 1796, & dо 1824, wzm. 1843) * - вывод в В/ДДС в 1820, 1836, 1841 [LVIA-391-10-84; 391-2-13, s. 95-96; 391-1-1002, s. 173-174/
Ponizie Macieja Gałęzowskiego w 1850 [LVIA-394-5-121].
Więciej o tym przez j-majła
Gosia253 - 03-02-2017 - 21:13
Temat postu:
Witam,
A Kisiel-Dorohinicki Wacław (dziadek) syn Wacława (pradziadek) i Wincentyny Czyż wystepuje w spisie? Wiesz coś o nich może?

Gosia Kisiel-Dorohinicka
Jursza_Wasil - 04-02-2017 - 12:00
Temat postu:
Witam, napewno te osobe nie jest z oszmiańszczyzny - nie widze nic w temat tych imion
Pozdrawiam
Koskowski_Filip - 03-08-2017 - 14:14
Temat postu:
Murza-Murzicz - Konstanty ur. 1896 w Wilnie, a właściwie to Kerym Murza-Murzicz, miał braci Stefana, Aleksandra. Ojcem był Adam Murza-Murzicz - wiceprezes Sądu Okręgowego w Wilnie, notariusz w Wilnie. Był także prezesem Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Wilnie, zmarł w 1929 roku w Wilnie.

Stefan Prezes Sądu Okręgowego w Grodnie, zmarł w Ałtajskim Kraju - zesłany (brak danych o dacie i miejscu).
Aleksander - podporucznik, student UW, zginął w Katyniu.

Takie dane udało się zebrać dzięki użytkownikowi: ROMAN_B, bardzo dziękuję!

Poszukuję wywodu tej gałęzi rodziny, Konstanty zmarł po śledztwie UB w 1953 roku. Ożeniony był z Jadwigą z Babskich, córką Kazimierza Babskiego i Matyldy z Łubkowskich.
Szymańska_Anna - 12-08-2017 - 20:11
Temat postu:
Witam serdecznie,
Czy w spisie jest więcej informacji dot. Kaczanowskich? Poszukuję rodziny Kaczanowskich z Wileńszczyzny. Znana mi gałąź pochodzi od Wincentego Kaczanowskiego, który ożenił się z Julią Sinkiewicz. (Miała ona m.in. siostrę Joannę). W 1869r. urodził się syn Wincentego i Julii Sinkiewicz Kaczanowskich: Antoni (Piotr) Kaczanowski. Poszukuję jego rodzeństwa.Antoni (Piotr) przeniósł się do Wilna, ale nie wiem skąd.
Z góry dziękuję za pomoc.
Anna Szymańska
bogda252 - 12-08-2017 - 22:17
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Bardzo proszę o sprawdzenie i ewentualnie podanie informacji o rodzinie Misiewicz Józef - ok. 1830 rok mąż Domiceli Kownackiej.
Serdecznie pozdrawiam
Bogusława Stawska- Kaszczyniec.
bogda252@wp.pl
gama_1005 - 03-10-2017 - 08:06
Temat postu:
Witajcie, w spisie widnieje nazwisko Jundziłł. W akcie urodzenia mojej prababki jest zapis Waleria z Jundzinów, mniemam że to może być kolejny wątek do rozpatrzenia. jej mężęm był Władysław Sawicki, mieli prawdopodobnie troje dzieci, syn Stanisław(ur. 1908), ochrzczony w Farze w grodnie, i dwie córki -jedna Helena.
Maślanek_Joanna - 03-10-2017 - 10:56
Temat postu:
Szukam informacji o rodzinie Kotowicz - wiem o braciach Ksawerym i Aleksandrze (ur.1833 i 35), synach Józefa i Anny z Wasilewskich. Czy coś na ich temat się znajdzie?
Pozdrawiam
Joanna
alexluty - 13-01-2018 - 15:11
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam,
czy uzyskam szersze info o Alchimowicz ?

pozdrawiam
Gosia253 - 13-01-2018 - 19:33
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam,
mogę poprosić o informacje o rodzie Kisiel h. Kisiel?

Gosia Kisiel Dorohinicka
agnesoli21 - 22-02-2018 - 19:57
Temat postu:
Witam! Szukam przodków z rodziny mojego męża. Poszukuje jakiś informacji o jego prababci i jej przodkach. Wiem tylko że nazywała się Zofia Andrzejewska i pochodziła z Oszmiany, ur 1893roku. Ma Pan może jakieś wiadomości o takiej rodzinie.Pozdrawiam. Agnieszka Narbutowicz
Dustypaul - 31-08-2018 - 19:14
Temat postu:
Looking for info on Donat Kowzan, D 1863, was researched by Romuald Romanski in a book. Married twice, was my great-great grandfather. His son was Julius Jordan Kowzan and moved to USA.
Appreciate the response.

Paul
Matbir - 18-07-2020 - 19:53
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Szanowny Panie Jursza Wasil,
Chciałbym zapytać o informacje jakie Pan o rodzinie Birula h. Birula wymienioną w pierwszym poście. Otóż osoby noszące nazwisko Birula lub Białynicki-Birula pieczętowały się herbami Białynią, Hołobokiem i Birulą (wersją Kościeszy). W guberni Mińskiej wywodziła szlachectwo linia pieczętująca się Hołobokiem, uznana za szlachtę w 1816. Linia ta osiadła głównie pod Kojdanowem ale przenikała do powiatu oszmiańskiego. W Nalibokach był ochrzczony w XIX w. Lucjan jeden z potomków wywodzących się w Mińsku. Na początku XX w. koło Derewna mieszkały 3 rodziny Birulów; w Balewiczach, Ogrodnikach i Sankowie koło Bielicy (moja rodzina). Jedna jeszcze w Humienowszczyźnie ale nie wiem czy to już nie gub. mińska. Jan Ciechanowicz w książce "Dzieci Żelaznego Wilka" wymienia:
"Jeśli chodzi o wiek XIX, to „Księga Szlachty” klasy drugiej powiatu oszmiańskiego z roku 1844 wymienia między innymi Jerzego Szymona Józefa Birulę i jego żonę Florentynę z Krupskich, właścicieli części majątku Narbutowszczyzny z trzema chłopami poddanymi (CPAH Litwy w Wilnie, f. 391, z. 7, nr 427, s. 5; f. 391, z. 8, nr 86(1), s. 37)."
U Ciechanowicza jest tez list ugodowy spisany w Oszmianie 16.10.1789 pomiędzy Stefanem - ojcem a Janem synem w sprawie niezwrócenia przez Stefana Janowi spadku po jego matce.
Sytuacja i osoby mogłyby pasować do rodziny wywodzącej się w gub. mińskiej, ale nie data. Stefan z wywodu zmarł 25.07.1779 więc nawet jeśli data jest omyłkowo o 10 lat postarzona ugoda nie może dotyczyć tego Stefana bo już nie żył.
W Oszmiańskim mogła być inna linia Birulów.
Za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam
Mateusz Birula
adamrw - 18-07-2020 - 21:03
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Chciałbym zapytać, czy jest szansa, by lista doszła do litery W? Smile
Dorota_Michniewicz24 - 13-01-2023 - 18:38
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam serdecznie. Może wie Pan coś więcej o nazwisku Michniewicz? Pradziadek męża jest pochowany na prywatnym cmentarzu Szalewicza w dworze Adamiszki. Może podpowie pań gdzie szukać metryk? Znamy tylko przybliżoną datę narodzin i śmierci Władysława Michniewicz.
Robert_Kostecki - 14-01-2023 - 11:49
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Od strony 190:

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Legityma ... %84ski.pdf

ale, to herbarz orszański. Wink
Witanowski_Jan - 15-01-2023 - 11:57
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam.
Interesuje mnie rodzina Wilczek herbu Mądrostki z powiatu oszmiańskiego. Mieli dobra także pod Połockiem. Moim przodkiem jest Olbracht/Albrecht Wilczek który występował ok. 1560-1590. Jego bratem był Jan chyba koniuszy wileński w 1553 r. Byłbym wdzięczny za jakieś informacje.

Pozdrawiam.

Jan
nat.jar.05 - 15-03-2023 - 21:07
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Witam,

Szukam informacji na temat rodziny Matusewiczów z rejonów Oszmiany, a dokładniej rejon Żuprany, wieś Pietrule (Pietruli, Petruli, różnie jest aktualnie nazywane). Feliks Matusewicz (1899-1961) i żona Maria Matusewicz z domu Kieda (1891-1979). Potomstwo: Wiktor (1920), Jan (1922), którego żona pochodziła z Kowzanów, Władysława, Teresa (później po mężu Mickiewicz). Rodzina przez pewien czas mieszkała także w Nowosiółkach w powiecie oszmiańskim.

Pozdrawiam, Natalia.
Jursza_Wasil - 22-03-2023 - 07:39
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista
Szanowni Państwo,
istnieje możliwość merytorycznej rozmowy na temat genealogii całej listy nazwisk, które kiedykolwiek były związane z terytorium dawnego powiatu/obwodu oszmiańskiego.
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu przez https://www.facebook.com/groups/oshmyany/
Reguła_Marcin - 06-05-2023 - 18:13
Temat postu:
Dzień dobry,

poszukuję informacji o nazwisku Bajkowski.
pradziadek mojej małżonki - Władysław Bajkowski (ur. 20.03/02.04.1908 Petersburg), w akcie urodzenia syn Franciszka (syna Ignaca) Bajkowskiego i Marii Stankiewicz, z guberni wileńskiej, powiatu wileńskiego, gminy ilińskiej.
miał on siostrę Weronikę Bajkowską (po mężu Sawlewicz[?]) która zamieszkała w Mołodecznie.
za wszelkie informacje/wskazówki będę wdzięczny

Marcin
Bielińska - 19-10-2023 - 18:16
Temat postu:
witam serdecznie interesują mnie wiadomości o "Bieliński (Tołociszki)", czy można coś więcej się dowiedzieć?
z poważaniem Krystyna Bielińska
Robert_Kostecki - 20-10-2023 - 07:38
Temat postu:
Cz. Malewski, Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiaty lidzki, oszmiański i wileński, Warszawa 2016:

Bieliński h. Junosza, pw. 14 VII 1811, 29 IX 1834, 20 VII 1835, 8 X 1843, 23 VII 1857 r.
maj. Stanisławowo (1818–1905; z wsią Leluszowce [chłopi: Garasimowicz, Gryszko, Anciłowicz, Woszczyło]; folw. Sałopiaciszki z wsią Biżaniszki [chłopi: Kuniej, Chalecki] – 851 dz., 56 d.m., 57 d.ż. – Jana s. Onufrego oraz jego ż. Marianny z Dłuskich w 1845), wieś Pilczuki (1830) – par. i s z c z o ł n s k a; m. Lida (1856–1859), dwór Dokudowo (1834) – par. l i d z k a; dwór Sołtaniszki (1821) – par. n a c k a; ok. Bobry – par. n i e c i e c k a;
ok. Sakowicze (1858) – par. o s s o w s k a; ok. Jundziliszki (1829–1874) – par. soleczn i c k a; maj. Bogudzięki alias Lebiodka (1829–1869; z wsiami: Dziechciary, Mosiowce, 208 dz., 32 d.m., 23 d.ż. – Ludwika s. Onufrego oraz jego ż. Zofi i z Rdułtowskich w 1844) – par. w a w i ó r s k a.

Jan s. Onufrego Bieliński – zasiadający w sądach pow. lidzkiego 1840 r. (Uruski, t. 1, s. 23,
188); Jan s. Jana Bieliński – z maj. Stanisławowo, kształcił się w szkole powiatowej w Lidzie
w 1847/49 r. (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 5978,
s. 92, nr 3); Jan Bieliński – asesor sądu pow. lidzkiego w 1839–1841 (LVIA, zesp. 604, inw. 51,
vol. 29, s. 20, nr 57; vol. 31, s. 138, nr 136); Ludwik Bieliński – prezydent ziemski pow. lidzkiego w 1838 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 51, vol. 28, s. 279v, nr 23); Ludwik Bieliński s. Ludwika – mjr w st. sp. w 1869 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 51, vol. 101, s. 150, nr 99); Herkulan Bieliński s. Ludwika lat 29 – ppor. w 1853 r. (LVIA, zesp. 391, 9, vol. 71, s. 3v, nr 13); Józef Bieliński s. Ludwika lat 27 – sekr. kol. w 1853 r., ż. Eleonora (LVIA, zesp. 391, 9, vol. 71, s. 3v, nr 14).
---------------------------------------------------
Bieliński h. Junosza, maj. Giełwa (1865) – par. b o g u s ł a w i s k a; folw. Dubinki (1873) – par. d u b i ń s ka;
wieś Urliki (1842) – par. g i e d r o j c k a; folw. Olechniszki (1836), wieś Żagajcie (1841) – par. g i e ł w a ń s ka;
maj. Ołkuny (1867) – par. i n t u r s k a; dwór Kiernów (1804), Sutkuszki (1809–1828; z wsiami: Kmity, Piwowary, Pokalniszki, Romaniszki, Wołukiszki, Złoto runy; 67 dusz – Józefa (1816–1820) – par. kiern o w s k a;
ok. Jundziliszki (1826–1847; 5 d.m., 3 d.ż., 178 dz. – Michała s. Onufrego w 1847 r.; 173 dz. Romualda i Józefa w 1867) – par. s o l e c z n i c k a; m. Szyrwinty (1860), folw. Woronowsk (1861–1905), zaśc. Szarkinia (1854) – par. s z y r w i ń s k a; m. Upniki (1842), dwór Czechowszczyzna (1830), Sliże (1834–1841), folw. Medyna (1834) – par. u p n i c k a; Wilno 1817–1914.

Michał Bieliński – sędzia grodzki woj. wileńskiego w 1795 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 8 ; Ksawery Bieliński – kpt. w 1824–1827, ż. Karolina Krygier, s. Edward Karol (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 12, s. 12v; vol. 13, s. 213v, nr 80); Józef Bieliński – podczaszy wileński w 1809 r. z maj. Sutkuszki, b. prezes sądu głównego wileńskiego w 1827 r., ż. Magdalena z książąt Puzynów (LVIA, zesp. 604, inw. 10, vol. 80, s. 37v; zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 100v, nr 118); Stanisław Bieliński – rejent pow. wileńskiego w 1831 r., rejent sądów głównych wileńskich w 1839 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 49, s. 241v, nr 1; zesp. 604, inw. 34, vol. 39, s. 221, nr 29); Stanisław – sekr. gub. i Julia z Bielińskich Bielińscy w 1841 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 70, s. 248, nr 38 ; Anna Bielińska – chorążyna wileńska w 1821 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 15, s. 70); Wincenty Bieliński s. Tadeusza – por. inwalidów w 1824 r., kpt. w 1827–1839, ż. Helena Święcicka (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 10, s. 21; vol. 13, s. 118v, nr 227; vol. 41, s. 72v, nr 77); Ignacy Bieliński – rejent pow. brasławskiego w 1823 r., ż. Julia Harasimowicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 9, s. 4v); Ignacy Bieliński s. Józefa (*ok. 1808) – uczestnik powstania listopadowego, wychowanek UW, sekr. gub. w 1844 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 54, s. 71, nr 116; zesp. 381, inw. 25, vol. 377, s. 633); Onufry Bieliński – mjr w st. sp. w 1846 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 59, s. 24v, nr 9); Henryk Bieliński – dr med. w 1865 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 26, s. 231, nr 46); Józef – sekr. gub. i Pelagia z Kozłowskich Bielińscy w 1867 r. z maj. Ołkuny (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 28, s. 249, nr 106); Józef Bieliński (1848–1926) – lekarz, historyk (WSB, s. 27); Józef Bieliński – lekarz wojskowy w 1887 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 216, s. 391v, nr 43).
Arek_Bereza - 20-10-2023 - 08:44
Temat postu:
Robert_Kostecki napisał:
Cz. Malewski, Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiaty lidzki, oszmiański i wileński, Warszawa 2016:

Bieliński h. Junosza, pw. 14 VII 1811, 29 IX 1834, 20 VII 1835, 8 X 1843, 23 VII 1857 r.
maj. Stanisławowo (1818–1905; z wsią Leluszowce [chłopi: Garasimowicz, Gryszko, Anciłowicz, Woszczyło]; folw. Sałopiaciszki z wsią Biżaniszki [chłopi: Kuniej, Chalecki] – 851 dz., 56 d.m., 57 d.ż. – Jana s. Onufrego oraz jego ż. Marianny z Dłuskich w 1845), wieś Pilczuki (1830) – par. i s z c z o ł n s k a; m. Lida (1856–1859), dwór Dokudowo (1834) – par. l i d z k a; dwór Sołtaniszki (1821) – par. n a c k a; ok. Bobry – par. n i e c i e c k a;
ok. Sakowicze (1858) – par. o s s o w s k a; ok. Jundziliszki (1829–1874) – par. soleczn i c k a; maj. Bogudzięki alias Lebiodka (1829–1869; z wsiami: Dziechciary, Mosiowce, 208 dz., 32 d.m., 23 d.ż. – Ludwika s. Onufrego oraz jego ż. Zofi i z Rdułtowskich w 1844) – par. w a w i ó r s k a.

Jan s. Onufrego Bieliński – zasiadający w sądach pow. lidzkiego 1840 r. (Uruski, t. 1, s. 23,
188); Jan s. Jana Bieliński – z maj. Stanisławowo, kształcił się w szkole powiatowej w Lidzie
w 1847/49 r. (LVIA, zesp. 567, inw. 2, vol. 5978,
s. 92, nr 3); Jan Bieliński – asesor sądu pow. lidzkiego w 1839–1841 (LVIA, zesp. 604, inw. 51,
vol. 29, s. 20, nr 57; vol. 31, s. 138, nr 136); Ludwik Bieliński – prezydent ziemski pow. lidzkiego w 1838 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 51, vol. 28, s. 279v, nr 23); Ludwik Bieliński s. Ludwika – mjr w st. sp. w 1869 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 51, vol. 101, s. 150, nr 99); Herkulan Bieliński s. Ludwika lat 29 – ppor. w 1853 r. (LVIA, zesp. 391, 9, vol. 71, s. 3v, nr 13); Józef Bieliński s. Ludwika lat 27 – sekr. kol. w 1853 r., ż. Eleonora (LVIA, zesp. 391, 9, vol. 71, s. 3v, nr 14).
---------------------------------------------------
Bieliński h. Junosza, maj. Giełwa (1865) – par. b o g u s ł a w i s k a; folw. Dubinki (1873) – par. d u b i ń s ka;
wieś Urliki (1842) – par. g i e d r o j c k a; folw. Olechniszki (1836), wieś Żagajcie (1841) – par. g i e ł w a ń s ka;
maj. Ołkuny (1867) – par. i n t u r s k a; dwór Kiernów (1804), Sutkuszki (1809–1828; z wsiami: Kmity, Piwowary, Pokalniszki, Romaniszki, Wołukiszki, Złoto runy; 67 dusz – Józefa (1816–1820) – par. kiern o w s k a;
ok. Jundziliszki (1826–1847; 5 d.m., 3 d.ż., 178 dz. – Michała s. Onufrego w 1847 r.; 173 dz. Romualda i Józefa w 1867) – par. s o l e c z n i c k a; m. Szyrwinty (1860), folw. Woronowsk (1861–1905), zaśc. Szarkinia (1854) – par. s z y r w i ń s k a; m. Upniki (1842), dwór Czechowszczyzna (1830), Sliże (1834–1841), folw. Medyna (1834) – par. u p n i c k a; Wilno 1817–1914.

Michał Bieliński – sędzia grodzki woj. wileńskiego w 1795 r. (LVIA, zesp. 515, inw. 15, vol. 3, s. 8 ; Ksawery Bieliński – kpt. w 1824–1827, ż. Karolina Krygier, s. Edward Karol (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 12, s. 12v; vol. 13, s. 213v, nr 80); Józef Bieliński – podczaszy wileński w 1809 r. z maj. Sutkuszki, b. prezes sądu głównego wileńskiego w 1827 r., ż. Magdalena z książąt Puzynów (LVIA, zesp. 604, inw. 10, vol. 80, s. 37v; zesp. 604, inw. 20, vol. 13, s. 100v, nr 118); Stanisław Bieliński – rejent pow. wileńskiego w 1831 r., rejent sądów głównych wileńskich w 1839 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 49, s. 241v, nr 1; zesp. 604, inw. 34, vol. 39, s. 221, nr 29); Stanisław – sekr. gub. i Julia z Bielińskich Bielińscy w 1841 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 55, vol. 70, s. 248, nr 38 ; Anna Bielińska – chorążyna wileńska w 1821 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 34, vol. 15, s. 70); Wincenty Bieliński s. Tadeusza – por. inwalidów w 1824 r., kpt. w 1827–1839, ż. Helena Święcicka (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 10, s. 21; vol. 13, s. 118v, nr 227; vol. 41, s. 72v, nr 77); Ignacy Bieliński – rejent pow. brasławskiego w 1823 r., ż. Julia Harasimowicz (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 9, s. 4v); Ignacy Bieliński s. Józefa (*ok. 1808) – uczestnik powstania listopadowego, wychowanek UW, sekr. gub. w 1844 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 54, s. 71, nr 116; zesp. 381, inw. 25, vol. 377, s. 633); Onufry Bieliński – mjr w st. sp. w 1846 r.
(LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 59, s. 24v, nr 9); Henryk Bieliński – dr med. w 1865 r. (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 26, s. 231, nr 46); Józef – sekr. gub. i Pelagia z Kozłowskich Bielińscy w 1867 r. z maj. Ołkuny (LVIA, zesp. 604, inw. 22, vol. 28, s. 249, nr 106); Józef Bieliński (1848–1926) – lekarz, historyk (WSB, s. 27); Józef Bieliński – lekarz wojskowy w 1887 r. w Wilnie (LVIA, zesp. 604, inw. 20, vol. 216, s. 391v, nr 43).


Tołociszki to zapewne parafia Gudogaje - co Ci tu pasuje do obrazka ? Smile

w czasach z kolei gdy Gudogaje były cerkwią parafią pewnie były Żuprany

podejrzewam, że Bielińscy byli w tych Tołociszkach elementem napływowym. w podymnym z woj. wileńskiego z 1690 w ogóle ich nie ma a Tołociszki należały wtedy do Kotowicza.

Pytanie do Krystyny - co wiesz o Bielińskich, do jakiego miejsca dotarłaś w poszukiwaniach ?
Robert_Kostecki - 20-10-2023 - 09:25
Temat postu:
Pasuje to, że jeżeli Krystyna prowadzi badania genealogiczne, to Bielińskich z Tołociszek może próbować wyprowadzić z tych wymienionych przez Malewskiego, bo jeżeli była to rodzina szlachecka, to zapewne jednego pnia?!
Bielińska - 20-10-2023 - 21:03
Temat postu:
Witam serdecznie i przede wszystkim DZIĘKUJĘ !!!!! Poszukuję moich przodków od bardzo dawna, niestety utknęłam gdzieś w 1809-14 roku kiedy to z obliczeń musiał się urodzić mój dziadek (5 pokoleń wstecz). mam dokumenty ( jego CV) że ukończył szkoły i został przyjęty do urzędu w Wiślicy, potem był Burmistrzem Mrzygłodu a potem Władysławowa (Litwa) z dokumentów urodzin jego dzieci wiem że był Hrabią......ożenił się ( nie mam dokumentów ślubu) z Rozalią Niedziałkowską córką Burmistrza Pierzchnicy. pierwsze dzieci przychodziły jako nieślubne bo ona starała się o przwosławny rozwód(?) gdyż jej pierwszy mąż służył w flocie czarnomorskiej i zaginął. Oprócz Burmistrzowstwa Franciszek pełnił chwilowo obowiązki komendanta Policji w Busku Zdroju jak również był dyspozytorem Poczty w Busku. Siedział też w więzieniu za jakąś prowokację dynamitową z udziałam Zydów ale go uniewinniono i chciano przywrócić stanowisko w Mrzygłodzie a on już załatwił sobie na Litwie.
Nie mogę znaleźć nigdzie jego odczestwa, żadnej rodziny.....z której się wywodził. Rodzinnie mówi się że jesteśmy Herbu Junosza. Po powstaniu 1863 miał kłopoty i chyba zesłano go na syberię - ostatnie zdjęcie mamy z Moskwy.
PS. cała rodzina była związana w jakiś sposób z Litwą i potem z Warszawą, jego dzieci dostały wykształcenie, syn studiował w warszawie prawo a siostry w szkole dla Akuszerek. Ciągnęło ich na Litwę, żona jego wnuka Stanisława Mikołaja urodzonego już w Warszawie też zmarła w Wyłkowyszkach. Jeżeli Ktoś z Panśtwa ma jakiś pomysł to będę wdzięczna. Chciałam zrobić prezent mojej Mamie ale już nie zdążyłam.......Lwią część dokumentów rodzinnych pochłonęła wojna.
Jego córki i syn nazywały się: Marianna Franciszka, Anna Rozalia, Petronela Józefa, Helena i jedyny syn Franciszek Aleksander, kombinuję dopasować jakoś tradycyjne imiona bo straciłam już nadzieję że znajdę jakoś inaczej. No chyba że jesteśmy H. Szeliga.......już naprawdę głupieję. Mam piecęć z inicjałami i koroną Hrabiowską.
Wszystkie czasy w strefie GMT - 12 Godzin
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits