Genealodzy.PL Genealogia

Do Genealodzy.PL dodano - Wykaz nazwisk w wojsku carskim -opracowanie

joanna23 - 06-02-2010 - 15:23
Temat postu: Wykaz nazwisk w wojsku carskim -opracowanie
Brzozowski:

- Aleksander s. Aleksandra, kapitan w 164-tym Zakatalskim pułku piechoty, m-sto Witbesk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Jana ur. 1867 r. , generał-major, naczelnik sztabu 10-go Arczenskiego korpusu (Ord. 1914-1918) ;
- Aleksander s. Onufrego - kapitan 1 batalionu 3 Grenadierskiej Artyleryjskiej Brygady (1877r.) ;
- Antoni s. Marcina, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., Gubernia Chełmska, powiat bielski/bialski, zaginął 7/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8776);
- Antoni s. Mikołaja, kapitan korpusu Feldbergerskiego 1807-1817; otrzymał order św. Grzegorza Nr 11889 (Feldbergerski korpus 1796-1896) ;
- August s. Mariana, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Lubelska, powiat lubelski, zaginął 11/10/1914r. (Spis pol 1914, str. 8496);
- Eugeniusz s. Wasyla , ur. 05/03/1859 r. , generał-major 5 Kawalerii Piechoty , na liście figuruje z dn. 14/04/1913 r. (Spis gen.1914r.) ;
- Florian s. Franciszka (Franca) ur. 04/05/1861 r. , katolik, żonaty, 3 dzieci , lekarz weternarii 4 artylerysjkiej brygady - 1906 (spis cywil.służ.wojsk. 1909r.) ;
- Ignacy s. Michała, ur. 02/03/1859 r., katolik, żonaty, 1 syn, starszy lekarz przy 7 Husarskim Biełorusskim pułku (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Jan s. Ignacego, w latach 25/09/1839 - 1845 kadet Korpusu Grafa Arakczejewa, w roku 1847 przydzielony do Lejb Gwardii Wołyńskiego Pułku (Historia Kad.Korpusu Grafa Arakczejewa 1834-1884) ;
- Jan s. Michała , w latah 1859-1867 Niżegrodzkie Gimnazjum Wojenne , po jego ukończeniu przeznaczony do 12 Wielikolskiego pułku (Niż.Gimn.Woj. 1834-1884) ;
- Jan s. Szczepana, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., Gub.Lubelska, powiat lubartowski, wieś Kamionka, zaginął 2/03/1915r. (Spis pol. 1915, str. 8499);
- Julian ur. ok. 1848 r., od 27 kwietnia 1869 r. był pod nadzorem policyjnym za udział w powstaniu; przebywał w Cariewkokszajskie, przybył z Enisiejska - lista policyjna uczestników powstania 1863-1864 ;
- Konstanty - kursant Mikołajowskiej Kawaleryjskiej Uczeln.Wojskowej - 1885 r., przeznaczony do 34-go Starodubskiego pułku dragońskiego (Historia Orłowsk.kadeck.korpusu 1843-1893) ;
- Michał s. Andrzeja, sztabs-kapitan w 8 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim - Barabiasz (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, sztabs-kapitan , komendant 18 Roty (artyleria), m-sto Płock (K.P.Gub.Płocka 1889) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, pułkownik, komendant artylerii, Gubernia Łomżyńska (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Mikołaja, podporucznik w 2-gim Grenadierskim Rostowskim Jego Wyskości Wielkiego Kniazia Michała Aleksandrowicza Pułku, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Stanisława, kapitan w 212-tym Bachczisarajskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Cherson (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Rajmund s. Władysława, podporucznik w Lejb Gwardii Semeniowskim Pułku, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Eugeniusza, kapitan we Władywostockim batalionie saperskim , m-sto Władiwostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stefan , w roku 1869 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 105-go Orenburskiego pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 );
- Stanisław Aleksander Julian s. Antoniego, kornet w Jamburgskim pułku od 18/08/1862 r.; w roku 1871 został sztabs-rotmistrzem w eskadronie rezerwy Jamburgskiego pułku (Jamburgski Pułk) ;
- Władysław s. Rajmunda, ur. 24/09/1846 r., żonaty, 4 dzieci, dowódca - 73 Krymski Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Aleksandra Mikołajewicza Pułk - 1896 (Wykaz pł. 1902);
- Włodzimierz s. Antoniego, chorąży w Lejb Gwardii Pawłowskim Pułku od 17/08/1872 r.; z dniem 21/08/1886 r. jako kapitan zwolniony ze służby wojskowej z powodu choroby (Pawłowski Pułk 1890);
- Włodzimierz s. Jana - 1917 r. - ukończenie Wojennej Akademii Imperatorskiej Mikołaja ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać ten post.

W tym wątku, nie udzielam odpowiedzi.
Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml


Lista alfabetyczna nazwisk zamieszczonych w tym wątku, dostępna w temacie : Indeks Nazwisk do ''Wykaz nazwisk w wojsku carskim- ...'' . Listę przygotował Pan Stefan ''Sianin_1948''
joanna23 - 06-02-2010 - 15:37
Temat postu:
Jasiński :

- Albert s. Marcina , porucznik w 58-ym Pragskim pułku piechoty m-sto Mikolajew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander , oficer floty, miczman od 25/03/1917 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Antoni, grenadier, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Warszawska, m-sto Sochaczew, zaginął 4/03/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10039);
- Antoni s. Wiktora, młodszy oficer w 13-tym Bielozierskim pułku piechoty - 01/01/1849 r. (13 Biełoziersk.Pułk Piech.) ;
- Edward s. Jana, podpułkownik w admiralicji od 30/07/1916 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Edward s. Michała - sztandarowy - spis z 1882 r. sztab pułku Imperatora Aleksandra III;
- Edmund s. Wincentego - podoficer Lejb Gwardii Pułku Preobrażeńskiego (1917r.) ;
- Franciszek s. Jana, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol.,żonaty, Gub.Grodzieśnska, powiat bielski, okręg J., zaginął 9/12/1914r. (Spis pol. 1914, l.529-0535);
- Grzegorz s. Jana , pułkownik w Moskiewskim Okręgu Wojennym (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Jana, starszy podoficer, wyzn.prawosławne, żonaty, Gubernia Chełmska, gmina Rejowiec/Rajowiec, zaginął 5/11/1915r. (Spis pol. 1915,str. 8642);
- Józef s. Grzegorza,podpułkownik, dowódca 1-go batalionu sztab 2-giej brygady 7 Dwywizji Piechoty (siedziba Piotrków) (Księga Pamięci Gub.Radomskiej 1898r.) ;
- Konstanty s. Michała, ur. 1853, wyznanie - katolik, wdowiec, pracownik kancelarii Głównego Dowództwa Wojsk Kozaczych (Spis cywil.wojsk. 1909) ;
- Ludwik s. Mikołaja , kapitan w 166-stym Rownienskim pułku piechoty m- sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Nikifora, chorąży S.Petersburskiego Grenadierskiego Króla Fryderyka Wilhelma III Pułku od 08/11/1848 r. ; z dniem 21/07/1852 r. przeniesiony do Ułańskiego Jego Wysokości Cesarewicza Pułku (S.Petersburski Pułk 1880r.) ;
- Mikołaj s. Pawła , sztabs-kapitan w 35-tym Brianskim gen.-adiut. Gorczakowa Pułku m-sto Kremenczug (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr ur. 21/12/1856 r., żonaty , 1 syn - doktor -starszy lekarz wojskowego Astrachańskiego szpitala (1909 r. spis cywil.powoł.do wojska);
- Stanisław s. Jana , rotmistrz w 17-tym Nowomirogrodskim pułku 3 Oddzielna Brygada Kawaleryjska , m-sto Włocławsk (Włocławek ?) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Stanisława , podpułkownik w 2 Lejb Husarskim Pawłodarskim Imperatora Aleksandra III Pułku m-sto Suwałki (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiktor s. Wiktora, młodszy oficer w 13-tym Bielozierskim pułku piechoty - 01/01/1849 r. (13 Biełozierski Pułk Piech.) ;
- Wincenty s. Michała, chorąży 146-go Caricynskiego pułku od 26/10/1878r., w latach późniejszych dowodzący 14-tą Rotą w tym samym pułku (Historia pułków 37-Dywizji Piechoty 1700-1880) ;
- Władysław s. Pawła, adiutant 2-go batalionu 131-go Tiraspolskiego pułku piechoty - 1882 r. (131 Tiraspolski Pułk Piechoty 1877r.) ;
- Włodzimierz otczestwo Jakowlewicz, inżynier-mechanik floty, lejtienant od 06/12/1914 r. (Oficerzy floty 1917) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać ten post.
joanna23 - 06-02-2010 - 15:54
Temat postu:
Dąbrowski :

- Adam s. Jordana, sztabs-kapitan w 47-ym Ukraińskim pułku piechoty, w roku 1874 ukończył Wojenn.-Prawn.Akademię; w latach późniejszych pułkownik Okręgowego Wojennego Omskiego Sądu Okręgowego (Akadem.Wojenn.-Prawn.1891) ;
- Adolf , w roku 1877 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 17-go batalionu strzeleckiego (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Adolf s. Antoniego (Antona), porucznik w 119-tym Kołomienskim pułku piechoty, m-sto Mińsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Aleksandra ur. 26/10/1883 r., potomek dworzanina, w roku 1914 w 29 Brygadzie Bakinskiej Korpusu Straży Granicznej ;
- Aleksander s. Fiedora, kapitan w Warszawskim Wojennym Okręgu - bataliony artyleryjskie 1-6, rejon Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Włodzimierza, ur. 1881 r.; w służbie wojsk. od 1899 r. ; 1900- oficer; podpułkownik budownictwa okrętowego (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Aleksy s. Włodzimierza, sztabs-oficer floty, kapitan I rangi od 28/07/1917r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Alfons , miczman w 11 ekipażu floty ( wykaz floty 1904 ) ;
- Andrzej s. Józefa, podpułkownik, intendent 3-ej Dywizji Piechoty (K.P.Gub.Kałużska 1913 r.) ;
- Antoni , w roku 1884 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 63-go Uglick. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- A. A. (tylko inicjały, gdzie pierwsza litera odnosi się do imienia żołnierza, druga do imienia ojca) - porucznik w wojnie ros.-jap. - pancernik " Navarin "
- A.W - naczelnik wachty - krążownik pancerny " Rossija " wojna ros.-jap.
- Bogdan s. Adolfa, kornet w 2 Lejb-Ułańskim Kurlandskim Imperatora Aleksandra III Pułku, Kalwaria (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Feliks s. Feliksa, podporucznik w 9-tym Turkestanskim batalionie strzeleckim, m-sto Skobeljew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. Sergiusza , kapitan II rangi floty od 06/12/1916 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Jakub s. Grzegorza (Georga), porucznik w 1 Wschodnio-Syberyjskim Jego Wysokości Pułku Strzeleckim, sioło: Razdolnoje (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan , oficer floty, miczman od 28/06/1917 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Jan s. Igora, kapitan Litinskoj Komendy (K.P.Gub.Podolska 1872r.) ;
- Józef, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Grodnieńska, Powiat B-stocki, zaginął bez wieści 9/11/1914 (Spis pol. 1914);
- Józef s. Fiodora, ur. 17/02/1863 r., żonaty, 2 dzieci: córka + syn; dworzanin, starszy lekarz w Gorżdinskiej Brygadzie Straży Granicznej, 1906 (Spis lek.med.str.gr.1909) ;
- Józef s. Henryka, ur. 30/03/1846 r., żonaty 1 syn, pułkownik, naczelnik brygady Jekaterinodarsk. (Kal.Kaukazk.1908 r.) (Wykaz płk. 1902);
- Józef s. Michała , ur. 06/09/1858 r. Gub.Kowieńska, doktor medycyny; od 30/12/1897 r. przy wojennym szpitalu 5 sztabu Dywizji Piechoty - 17-sty Archangielski Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;
- Julian s. Juliana ur. 26/07/1856 r. - w 1902 r. rotmistrz w Rewelskim Korpusie Straży Granicznej, w roku 1914 kapral oddziału 21-ej Brygady Skulianskoj Korpusu Straży Granicznej ;
- Kazimierz s. Antoniego, adiutant 2-go batalionu 131-go Tiraspolskiego pułku piechoty 1877 r. (Historia 131-go Tiraspolskiego pułku piechoty) ;
- Kazimierz s. Władysława, sztabs-kapitan w 2 Ussurijskim Żeleznodorożnym batalionie, m-sto Nikolsk-Ussurijskij (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty, strzelec, wyzn. katolickie, żonaty, Gub. Chełmska, powiat zamojski, Skierbieszów, ranny 17/08/1914 (Spis pol. i rannych, 13824);
- Konstanty s. Jana , chorąży 148-go Kaspijskiego pułku piechoty (order św. Grzegorza 1914-1918);
- Konstanty Ignacy s. Józefa , porucznik 153-go Bakinskiego pułku piechoty 1878 r. (153 Bakinski pułk piechoty 1877-1878) ;
- Ksawery s. Józefa - w latach 1798-1799 - szef Polskiego Pułku Konnego ;
- Leon , ur. 11/07/1838 r., żonaty, 2 dzieci; generał-major w sztabie generalnym; naczelnik I Wojsk.Uczeln.Pawłowskiej (Spis gener. 1891r.) ;
- Leon s. Andrzeja ur. 08/02/1861 r. ; generał-lejtienant - Moskiewskieg.Okręg.Sądu Wojenn., na liście z dn. 25/03/1912 r.; (Spis gen.1914 r.) ;
- Lew s. Pawła, podporucznik w 2-gim strzeleckim pułku, m-sto Płock (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Maurycy Pantelejmon s. Antoniego/Antona , podpułkownik, dowódca 1-go batalionu w 138 Bołchowskim pułku piechoty (KP Gub.Wileńska 1912) ;
- Michał , w roku 1874 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 17-go batalionu strzeleckiego (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Michał s. Andrzeja, podpułkownik w Okręgowym Dowództwie Artyleryjskim , m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Włodzimierza, ur. 1884 r.; 1905 - Morski Korpus; kapitan 2 rangi od 28/07/1917 r.; w siłach zbrojnych Południowego frontu Rosji (Oficerzy Morskiej Floty; Oficerzy floty 1917) ;
- Mikołaj , po ukończeniu w roku 1865 kadeckiego korpusu Aleksandrowskiej Uczeln.Wojsk. przeznaczony do Orłowskiego pułku (Orłowska Uczeln.1843-1893) ;
- Mikołaj s. Sergiusza, porucznik w Syberyjskim górnym artyleryjskim dywizjonie rezerwy, m-sto Barnaul (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Onufry, starszy podoficer, wyzn. prawosławne, żonaty, Gub. Chełmska, powiat hrubieszowski, Horodło, zaginął 21/11/1914r. (Spis pol. i rannych, 14056);
- Piotr s. Stanisława, sztabs-kapitan w 9-tym Ingermanlandzkim Imperatora Piotra I Pułku Piechoty, m-sto Kaługa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Rafał s. Włodzimierza, ur. 12/10/1864 r., w stopniu pułkownika od 12/09/1908 r. - Oddzielny Korpus Żandarmerii (Wykaz płk. 1914 r.) ;
- Rudolf s. Kazimierza, kapitan w 18-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, sioło: Bieriezowka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sebastian s. Zacharego, chorąży 145-go Nowoczerkawskiego pułku 1878r.; z dniem 27/11/1880 r. przeniesiony do 148-go Kaspijskiego pułku (Historia pułków piechoty 37 Dywizji 1700-1880);
- Sergiusz s. Fiedora, podpułkownik w 1 Syberyjskim artyleryjskim dywizjonie rezerwy, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław , w roku 1890 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do S.Petersburskiego Pułku Grenadierów (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 );
- Stanisław , w roku 1887 ukończenie kursu junkerów - przeznaczony do 117-go Jarosławskiego pułku piechoty ( Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 ) ;
- Stanisław s. Aleksandra, kapitan w Petersburgskim Wojennym Okręgu, rejon Staro-Russkij (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Franciszka, porucznik w 44-tym Kamczackim pułku piechoty, m-sto Łuck (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiktor , w roku 1881 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 106-go Ufimsk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Wiktor s. Józefa, podpułkownik w Taszkientskim Cesarewicza Pułku, m-sto Władikawkaz (Władikaukaz) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Witold s. Lwa, sztabs-kapitan w 15-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Czita (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wincenty, w roku 1875 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 62-go Suzdalsk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Wincenty s. Gordana (może Jordana ), sztabs-kapitan 47-go Ukraińskiego pułku piechoty, w roku 1872 ukończył Akademię Wojenn.-Prawniczą; w latach późniejszych - pułkownik Wojennego Okręgowego Odesskiego Sądu (Akadem.Wojenn.-Prawn. 1891r.);
- Włodzimierz s. Mikołaja, chorąży w 1 Syberyjskim Kozaczym Jermaka Timofieja Pułku, m-sto Dżarkent (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać ten post.
joanna23 - 06-02-2010 - 15:59
Temat postu:
Klimkowski:

- Mikołaj s. Narkiza ur. 01/05/1860 r., wyznanie prawosławne, żonaty, 1 syn - naczelnik oddziału wojsk kozackich ( 1909r. spis cywil.wojsk.);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać ten post.
joanna23 - 06-02-2010 - 16:10
Temat postu:
Jabłonowski :

- Feliks s. Jana , podporucznik 13 Roty 140 Zarajskij pułk piechoty 2 Brygada 35 Dywizja Piechoty (Ks.Pamięci Gub.Riazańskiej 1914 r.) ;
- Feliks s. Teofila, kanonier, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Łomżyńska, powiat mazowiecki, gmina Kowalewszczyzna, zaginął 10-15/02/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10074);
- Romuald s. Władysława, kanonier, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Łomżyńska, powiat mazowiecki, gmina Kowalewszczyzna, zaginął 10-15/02/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10074);
Jabłoński :

- Aleksander s. Antoniego , w latach 1878-1879 służył w Lejb Gwardii Siemieniowskim Jego Wysokości Imperatora Aleksandra Aleksandrowicza Pułku, nie podany stopień wojsk.; w roku 1879 zwolniony ze służby wojskowej; (Lejb Gw.Siemieniowski Pułk 1883r.) ;
- Aleksander s. Józefa, chorąży 146-go Carycinskiego pułku piechoty od 05/11/1869 r. ; z dniem 10/04/1872 r. przeniesiony do 138-go Bolchowskiego pułku (37 Dywizja Piechoty 1700-1880) ;
- Aleksander s. Pawła; ur. 1875 r.; działacz Morskiego Uniwersytetu (Oficerzy Morskiej Floty ) ;
- Alfred s. Aleksandra, od 21/06/1870 kornet w Grodzieńskim pułku husarów; 26/10/1882 w stopniu pułkownika przeszedł do rezerwy (Grodz.płk. 1897);
- Andrzej s. Mikołaja, pułkownik w Kazańskim Okręgu Wojennym, m-sto Kazań (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Andrzej s. Mikołaja, ur. 09/11/1869 r. w stopniu pułkownika od 06/12/1908 r. - eneralny Sztab 47 Dywizji Piechoty (Wykaz płk. 1914) ;
- Andrzej s. Mikołaja - pułkownik - 163 piechota , pułk Lenkokansko-Naszemburski (1914-1916) ; skończył w 1900 r. Wojenną Akademię Imperatorską - Mikołaja - K.P. Komni
- Antoni Tomasz Leonard s. Ludwika - 127 Put. pułk piechoty (Równo) - dowódca 2-go batalionu - podpułkownik (Gub.Woł. 1892 r.);
- Bronisław, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Grodnieńska, Powiat B-stocki, zaginął bez wieści 25/12/1914r. (Spis pol. 1914);
- Edmund s. Jana - 11 Artyleryjska Brygada - starszy lekarz (Gub.Woł.1892 r.);
- Edmund s. Klemensa, kapitan w Dońskim Imperatora Aleksandra III Pułku, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eugeniusz - służba w Syberyjskim ekipażu floty ( wykaz floty 1904 ) ;
- Jan s. Włodzimierza ur 1860r.; pułkownik 75 piechota Sewastopolskiego pułku ;
- Jan s. Aleksego , podpułkownik, dowódca 5-ej baterii 13-ej Strzeleckiej Syberyjskiej Artyleryjskiej Brygady (order św. Grzegorza 1914-1918);
- Jan s. Władysława, podpułkownik w 47-ym Ukraińskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku, m-sto Winnica (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef s. Pawła, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Żyrzyń, zaginął 14/08/1914 lub 14/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1788);
- Konstanty s. Konstantego - chorąży - Lejb Gwardii Pułku Pawłowskiego (1883 r.) ;
- Ksawery s. Ignacego , 1808 r. - feldberger, 1819 r. chorąży, 1834 kapitan ( Feldbergerski korpus 1796-1896);
- Mikołaj s. Mikołaja , porucznik 19-go Kostromskiego pułku piechoty (order św. Grzegorza 1914-1918);
- Mikołaj s. Włodzimierza, ur. 28/12/1858 r.; w stopniu pułkownika od 04/10/1907 r., w armii piechoty rejonu Żytomirskiego (Wykaz płk.1914) ;
- Paweł s. Wiktora ur. 1899 r. - oficer Armii Kołczaka ;
- Paweł August s. Józefa - od 22/12/1873 roku porucznik - Lejb Gwardii Pułku Pawłowskiego (1870 r.) ;
- Piotr s. Aleksandra, rotmistrz w 12-tym Starodubowskim pułku (Spis rotmistrzów Armeńskiej Kawal. 15/09/1916);
- Sergiusz s. Aleksandra, porucznik w 6-ej artyleryjskiej brygadzie rezerwy (sąd brygady) (K.P.Gub.Saratowska 1893) ;
- Sergiusz s. Mikołaja ur. 1874 r. - pułkownik - sztab 5 Armii ;
- Stanisław s. Aleksandra; służył na krążowniku " Orzeł " (Oficerzy Morskiej Floty ) ;
- Stanisław s. Antoniego, porucznik w Wileńskim Okręgu Wojennym - Wileński artyleryjski pułk (Dwinsk) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Józefa, porucznik 147-go Samarskiego pułku piechoty - 1863r. ( Historia pułków piechoty 37 Dywizji 1700-1880) ;
- Wiaczesław s. Sergiusza, sztabs-kapitan 2-ej pieszej baterii rezerwy, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wincenty , w roku 1876 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 109-go Wołżsk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 ) ;
- Włodzimierz s. Konstantego , podporucznik 185-go Baszkadyklarskiego pułku piechoty (order św. Grzegorza 1914-1918);
- Włodzimierz s. Mirona , podporucznik 196-go Iskarskiego pułku piechoty (order św. Grzegorza 1914-1918);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać ten post.[/list]
joanna23 - 06-02-2010 - 16:22
Temat postu:
Kowalski :

- Aleksander s. Mikołaja , sztabs-kapitan , Kaukazka artyleryjska brygada rezerwy, m-sto Wladikawkaz (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksy s. Adama , kapitan 18-go Wołogodowskiego pułku piechoty (order św. Grzegorza 1914-1918);
- Anatol , lejtienant w 88 ekipażu floty ( wykaz floty 1904 ) ;
- Andrzej s. Anatola, ober-oficer floty, starszy lejtienant od 14/01/1913 r. (Oficerzy floty 1917);
- Antoni s. Antoniego, sztabs-oficer, kapitan I rangi floty od 03/08/1915 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Borys s. Grzegorza , porucznik Czembarskiego pułku piechoty (order św. grzegprza 1914-1918) ;
- Fiodor Julian Marian s. Juliana, ur. 18/04/1865 r., wyznanie katolickie, żonaty, 2 dzieci, starszy lekarz przy 102 Wiatskim pułku piechoty (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Franciszek s. Jana, szeregowy, wyzn.katol., kawaler, Gub.Chełmska, Powiat Tomaszowski, gmina Krynicy, zaginął 19/11/1914r. (Spis pol. 1914, str.13512);
- Franc/Franciszek s. Kazimierza, szeregowy, wyzn. katolickie, kawaler, Gub. Kaliska, powiat sieradzki, Krokocice, ranny 5/11/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14805);
- Jakub s. Ignacego, ur. 19/02/1845 r., wyznanie prawosławne, wdowiec, wykładowca w Pażewskim Korpusie (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Jan - feldfeber 2 Roty Strzeleckiej , otrzymał order wojenny 3-go stopnia Nr 2700 (Historia 2-go Rostowskiego grenadierskiego pułku 1889 r.) ;
- Jan s. Bartłomieja, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Zyrzyń, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol. 1915,str. 1784);
- Julian s. Franciszka, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Warszawska, Powiat Płoński, Madzele, ranny 5/07/1915r. (Spis pol.1915r,, str. 42900);
- Kuźma podoficer 131-go Tiraspolskiego pułku piechoty, wojenny order 4-go stopnia Nr 77232 (131 Tiraspolski Pułk Piechoty 1877r.) ;
- Marceli, szeregowy w 3 Ułańskim Smoleńskim Imperatora Aleksandra III Pułku, otrzymał odznaczenie wojenne Nr 21602 - 1863-1864 (Smoleński pułk 1708-1908) ;
- Michał, feldfebel I Rota w 12 Wielkołuckim pułku piechoty; odznaczony 3 i 4 stopniem Wojennego Orderu w wojnie ros.-jap. ( 12 Wielkołucki płk.piech. 1877-1904);
- Michał, szeregowy, wyzn.prawosławne, kawaler, Gub.Chełmska, Powiat Zamojski, okr.Suchowola, zaginął 9/10/1914r. (Spis pol. 1914,str. 13504);
- Michał s. Osipa, eger., wyzn.rz.-katol., kawaler, Gubernia Lubelska, powiat lubelski, gmina Jastków, ranny 16/07/1915r. (Spis pol. 1915, str. 9656);
- Mikołaj s. Mikołaja - podpułkownik 282-go Aleksandrowskiego pułku piechoty (ord.1914-1918) ;
- Mikołaj s. Mikołaja , od 06/12/1914 - Oddzielny Korpus Żandarmerii (Spis rotmistrz.Armeńskiej Kawaleii 1916) ;
- Mikołaj s. Mikołaja, kapitan w 134-tym Fiedosijskim pułku piechoty, m-sto Jekaterinosław (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Grzegorza , porucznik okr. Zaamuskiego Korpusu Straży Granicznej - 1902 r. ;
- Piotr s. Jana, szeregowy, wyzn.rz.-katol., kawaler, Gubernia Radomska, powiat kozienicki, zaginął 29/08/1915r., (Spis pol. 1915,str. 9714);
- Piotr s. Wiktora , sztabs-kapitan 253 Groznienski batalion rezerwy m-sto Groznyj (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Alberta, porucznik w 165-tym Łuckim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Antoniego , kapitan w 20-tym Galickim pułku , m-sto Żytomir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Feliksa, szeregowy, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Radomska, powiat koński, zaginął 29/08/1915r. (Spis pol.1915, str. 10107);
- Wacław s. Filipa, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Końskowola, ranny 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol. 1915,str. 1783);
- Walenty, szeregowy 3 Roty 12 Wielkołuckiego pułku piechoty; odznaczony 4 stopniem Wojennego Orderu za udział w wojnie ros.-jap. (12 Wielkołucki płk.piech. 1877-1904);
- Wiktor - 26 Strzelecki Syberyjski Pułk - spis 1916r. ;
- Witold s. Piotra, ur. 03/07/1861 r. , wyznanie katolickie, żonaty, 1 dziecko (syn) , starszy lekarz I Wschodnio-Syberyjskiego batalionu (1909r. spis cywil.powoł.do wojska);
- Włodzimierz, po ukończeniu w r. 1896 Uczel.Wojskowej w Wilnie powołany do 108-go Saratowskiego pułku piechoty (Uczeln.Wojsk.Wilno 1864-1899) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 06-02-2010 - 16:27
Temat postu:
Głębocki :

- Grzegorz syn E. , ur. 15/02/1879 r. - kornet Straży Granicznej w Łomży - ok.1902 r. a w 1914 r. w 14 Brygadzie Częstochowskiej Korpusu Straży Granicznej ;
- J[b]an s. Józefa [/b], ur. 1889 r.; 1916 - Morska Uczeln.Inżynieryjna; inżynier-mechanik; 'miczman' (Oficerzy morskiej floty) ;
- Julian s. Stanisława, kornet w Lejb Gwardii Ułańskim Jej Wysokości Aleksandry Fiodorowny Pułku od 1857 r. ; w roku 1858 w stopniu porucznika przeszedł do rezerwy (L.Gw.Ułański Pułk 1896r.) ;
- Mikołaj s. Józefa ur. 1859 r. - Odessa, mieszkaniec m. Kazań, ukończył Szkołę Wojenną, aresztowany 1920 r. - K.P Tamarstan ;
- Mikołaj s. Józefa , kapitan w 27-ym Witebskim pułku (m-sto Końsk) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyli, oficer floty, miczman od 05/10/1912 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Wincenty s. D. , porucznik w 4-ym Kaukazkim batalionie strzeleckim (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post
joanna23 - 06-02-2010 - 16:30
Temat postu:
Dębowski :

- August s. Władysława, kapitan w 55-tym Podolskim pułku piechoty, m-sto Bendery (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Erazm s. Ludwika, porucznik w 15-tym Dragunskim Pierieslawskim Imperatora Aleksandra III Pułku, m-sto Płock (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Franciszek s. Kazimierza, szeregowy, wyzn.rz.-katol., żonaty, Gubernia Warszawska, powiat nowomiński, zaginął między 28/01 a 8/02/1915 (Spis pol. 1915,str. 9877);
- Jan - ukończenie w 1869 r. Wojskowej Uczelni Aleksandrowskiej;
- Kazimierz-Stanisław , sztandarowy 431 Tichwińskiego pułku piechoty; poległ w Małowody (order św. Grzegorza 1914-1918);
- Konstanty s. Filipa, kornet w Lejb Gwardii Ułańskiego Jej Wysokości Aleksandry Fiodorowny Pułku od 1804 r. ; w roku 1807 przeniesiony do Wołyńskiego Garnizonowego pułku (J.Gw.Ułański Pułk 1896r.) ;
- Leon s. Macieja, naczelnik sztabu 37 Dywizji, data wstąpienia 20/01/1883 r. (Historia pułków piechoty 37 Dywizji 1700-1880) ;
- Ludwik s. Piotra, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Żyrzyń, zaginął 14/08/1914 lub 14/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1789);
- Michał s. Grzegorza, sztabs-kapitan w 210-tym Pieriekopskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Jekatierinoslaw (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 06-02-2010 - 16:34
Temat postu:
Dzwonkowski :

- Antoni s. Kazimierza, ur. Gub. Płocka (rejon Pułtuski m.Chriszczań) za udział w powstaniu zesłany do Archanielska na 4 lata a potem na Sybir - 23/12/1866 r.
- Ludwik s. Osipa, ur. 1856 rok; wyznanie katolickie, podpułkownik w 150 Tamańskim pułku piechoty ( Spis podpł. 1898 r. )
- Piotr s. Stanisława, efr., wyzn.katol., żonaty, Gub.Warszawska, Powiat Radzymiński, Radzymin, wieś Marki, zaginął 10/07/1915r. (Spis pol. 1915r., str. 42900);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 06-02-2010 - 16:37
Temat postu:
Staniszewski :

- Andrzej s. Baltazara ur. 18/05/1866 r. młodszy lekarz Kiracirsk.szpitala (1909 r. spis cywil.powoł.do wojska) ;
- Andrzej s. Konstantego, kapitan, pomocnik starszego adiutanta w Władiwostockim Priamurskim Okręgu Wojennym (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Ignacy s. Jana - podoficer piechoty gwardii (1917) ;
- Lew s. Aleksandra, kapitan w 51 Litewskim Jego Wysokości Cesarewicza pułku piechoty, m-sto Simfieropol (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. S., szeregowy, wyznanie katolickie, kawaler, Gub.Grodzieńska, Powiat Wołkowyski, m-sto Roś, ranny 23/12/1914r. (Spis pol. 1914, str.11541);
- Władysław s. Jana, pułkownik, sztab-oficer Własikaukazkiej brygady (Kal.Kaukaz.1908 r.) ;
- Włodzimierz s. Jana, pułkownik, naczelnik w Jekaterinodarskim Oddziale dowództwa Władykaukazkiego (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 06-02-2010 - 16:41
Temat postu:
Kubiak :

- Marceli s. Jakuba - 202 piechota górska

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 06-02-2010 - 16:43
Temat postu:
Mikucki :

- Antoni - 161 piechota pułku Aleksandropolskiego ;
- Antoni s. Zygmunta, kapitan w 112-tym Uralskim pułku piechoty, m-sto Kalwaria (Ros.Imp.Armia 1909);
- Franc, w roku 1876 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 110-go Kamsk. pułku piechoty (Spis Uczel.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Stanisław s. Konstantego - dowódca pułku kawalerii 11 Strzeleckiej Dywizji - PBCP Nr 41 1921 ;
- Wincenty , ur. 09/04/1854 r. , wyznanie katolickie, żonaty, starszy lekarz 217-go Kromskiego pułku piechoty (1909 r. spis cywil.powoł.do wojska) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 06-02-2010 - 16:47
Temat postu:
Kalinowski :

- Aleksander s. Kazimierza, porucznik w 47 Ukraińskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku Piechoty, m-sto Winnica (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Maksyma - chorąży - sztab pułku Imperatora Aleksandra (1864 r.);
- Aleksander s. Stefana, grenadier, wyzn.katolickie, kawaler, powiat sokołowski, ranny 4/03/1915r. (Spis pol.1915, str. 10076);
- Aleksander , w roku 1863 przeniesony do 2-go Moskiewskiego Gimnazjum Wojennego (Uczeln.Wojsk.Aleksandrowska 1901 r.) ;
- Anatol s. Apoloniusza - pułkownik, dowódca 267-go Duchowszczyńskiego pułku piechoty (ord.1914-1918) ;
- Andrzej s. Telesfora, porucznik we Władiwostockim batalionie saperskim, kwatera Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Bronisław s. Lwa, porucznik w 32-gim Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Krasnojarsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Dmitrij s. Grzegorza, kornet w Lejb Gwardii Kozaczego Jego Wysokości Pułku od 08/08/1834 r. ; z dniem 03/02/1842 r. w stopniu porucznika zwolniony ze służ.wojskowej (L.Gw.Kozaczy Pułk 1876 r.) ;
- Ignacy s. Pawła , porucznik 149-go Czarnomorskiego pułku piechoty (order św. Grzegorza 1914-1918);
- Jakub , w roku 1863 ukończył Uczeln.Wojsk.Michałowsko-Woroneżską - kadecki korpus jako chorąży (Uczeln.Wojsk.Michałowsko-Woroneżska 1845-1865) ;
- Jan , chorąży 2-go Finlandzkiego pułku strzeleckiego, poległ w 1915 r. - Pachtalicha (ord.1914-1918) ;
- Konstanty s. Bronisława - dowódca wozu pancernego Nr 8 - 1920 r. PBCP;
- Michał s. Osipa, szeregowy, wyzn. prawosławne, kawaler, Gubernia Grodzieńska, m-sto Kobryń, zaginął 9/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8687);
- Mikołaj, podpułkownik w 13 Lejb Grenadiersk.Erewanskim Jego Wysokości Pułku , spis na 14/11/1850 r. (13 Lejb Grenad.Erewan.J.W.Pułk 1875) ;
- Mikołaj , szeregowy 15 Roty 73-go Krymskiego Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Aleksandra Michajłowicza Pułku , 1887 (73 Krymski Pułk 1887) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, sztabs-kapitan w 23 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Gatczina (Ros.Imp.Armia 1909);
- Mikołaj s. Aleksandra, podporucznik w 36-stej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Karaczew (Ros.Imp.Armia 1909);
- Mikołaj s. Piotra, kapitan w 153 Bakinskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Sergia Michałowicza Pułku Piechoty, m-sto Aleksandropol (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Modest , 1866 r. - podporucznik w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;
- Piotr s. Stefana - rotmistrz 11 Aleksandrowska Brygada Straży Granicznej (pow. Pławski) 1889 r, ;
- Piotr s. Telesfora, sztabs-kapitan w 13-tym batalionie saperskim, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Aleksandra, porucznik w 38 Tobolskim pułku piechoty, m-sto Skierniewice (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Jana , sztabs-kapitan w 5-tym Wschodnio-Syberyjskim mort.artyleryjskim dywizjonie, sioło: Spasskoje (Ros.Imp.Armia.1909) ;
- Stanisław s. Andrzeja, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Warszawska, Jeziorna, ranny 4/07/1915r. (Spis pol. 1915r.str. 42900);
- Stanisław s. Jana, strzelec, Gubernia Łomżyńska, m-sto Ostrowa, zaginął 30/08/1915r. (Spis pol. 1915,str. 9654);
- Stefan/Stiepan s. Stefana , kapitan w 31 rezerwowym (kadrowym) batalionie piechoty, m-sto Płock (K.P.Gub.Płocka 1889) ;
- Telesfor s. Ignacego, ur. 15/01/1846 r., żonaty, 6 dzieci, dowódca - 100 Ostrowski pułk piechoty (Wykaz płk.1902 r.) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 07-02-2010 - 08:10
Temat postu:
Ponczkowski / Penczkowski :

- Fadiej s. Juliana - sztabs kapitan 14 Roty ; 110 Piechota Kamska generała adiutanta Grafa Tolia , sioło: Szancy k/Kowna - (spis z 1913 r + Ros.Imp.Armia 1909) ;Peczkowski :

- Aleksy, junker Wileńskiej Uczelni Wojennej, po jej ukończeniu w roku 1867 przydzielony do 113-go Starorusskiego pułku piechoty (Wileń.Uczeln.Junkerów 1864-1899) ;
- Fiedor/Teodor s. Justyna, od 6/10/1863 r. podporucznik w 146 Carycyńskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.65);
- Jan, po ukończeniu w roku 1870 Wileńskiej Junkierskiej Uczelni Piechoty przeznaczony do 110 Kamskiego pułku piechoty (Wil.Junk.Ucz.Piech. 1864-1899) ;
- Ludwik, junker Wileńskiej Uczelni Wojennej, po jej ukończeniu w roku 1866 przydzielony do 10-go Wiatskiego pułku piechoty (Wileń.Uczeln.Junkerów 1864-1899)) ;
- Michał s. Antoniego, pułkownik, dowódca 1-go Ussurijskiego żeleznodorożnego batalionu , m-sto Nikolsk - Ussurijskij (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Nikifora, sztabs-kapitan w 8 Krasnowodskim batalionie rezerwy, m-sto Krasnowodsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wincenty s. Justyna, od 28/03/1867 r. porucznik w 146 Carycyńskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.79);W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 09-02-2010 - 14:31
Temat postu:
Wichrowski / Wichiriew :

- Aleksander s. Aleksandra, pułkownik, wykładowca nauk wojennych w Aleksiejewskiej Uczelni Wojennej, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Ignacy s. Józefa ur. ok. 1839 r. Gub. Płocka - czasowy szeregowy 58 piechoty batalionu rezerwy; za udział w powstaniu powołany do służby wojennej - spis uczestników powstania zesłanych do Jarańska (Gub. Wiatska) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, ur. 01/12/1849 r.; pułkownik, dowódca w 200 Iżorskim pułku rezerwy (Wykaz płk. 1902);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 09-02-2010 - 14:34
Temat postu:
[b]Podbielski :[/b]

- imienia brak; w 1862 r. ukończenie Wojennej Akademii Imperatora Mikołaja

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 09-02-2010 - 16:21
Temat postu:
Sułkowski :

- Aleksander , służba w 29 ekipażu floty ( wykaz floty 1904 ) ;
- Andrzej s. Mikołaja, sztabs-kapitan w 29-tej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Ryga (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Arkadiusz , w roku 1872 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 118-go Szujsk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 );
- Borys s. Józefa ur. 1881 r. - naczelnik sztabu 3 Żelaznej Dywizji Strzeleckiej, 1913 r. - ukończenie Akademii Wojennej Imperatora Mikołaja
- Borys s. Józefa, porucznik w 34-tym Siewskim Ge.Kamieńskiego Pułku Piechoty, m-sto Połtawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. Mikołaja, kapitan w 29-tej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Ryga (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Julian (Julij) s. Kacpra, w latach 08/06/1863 - 1865 kadet Korpusu Grafa Arkczejewa; w roku 1865 przydzielony do I Pawłowskiej Uczelni Wojennej (Historia Kad.Korpusu Grafa Arakczejewa 1834-1884);
- Ludwik s. Andrzeja, chorąży, 50 Białostocki pułk piechoty, 1830 r. (50 B-stocki plk.piech.,1907);
- Mikołaj s. Mikołaja, kapitan w 45-tym artyleryjskim parku, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiaczesław s. Konstantego, porucznik w 26-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Witold s. Juliana, podporucznik w 43 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Olita (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz, w roku 1883 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 7-go batalionu rezerwy (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 ) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.[/list]
joanna23 - 10-02-2010 - 06:45
Temat postu:
Andrzejewski :

- Andrzej , w roku 1876 ukończenie kursu junkerów , przeznaczony do 119-go Kołom. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Borys s. Grzegorza - podporucznik - 376 pułk piechoty
- Eugeniusz s. Konstantego - w latach 1878-1880 - kapitan - adiutant - 4-ta bateria Jego Imperatorskiej Wysokości Naczelnika Carewicza Aleksieja Mikołajewicza;
- K.K. (pierwsza litera odnosi się do imienia żołnierza, druga do imienia ojca) - drugi kapitan na niszczycielu " Groznyj " - wojna ros.-jap.
- Kazimierz , porucznik - 26 Wschodnio-Syberyjski pułk strzelecki, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,str.21);
- Maksym s. Michała - w latach 1809-1810 podpułkownik - dowódca - Orłowski Muszkieterski Pułk (41-Egerski);
- Michał , w roku 1876 ukończenie kursu junkerów , przeznaczony do 117-go Jarosławskiego pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899);
- Mikołaj s. Mikołaja - mł. oficer 3 Pułku Strzeleckiego ( 29-ta piechota - pułk Czerniogowski) - 5-ty Kijowski Pułk Grenadierów Jego Imperatorskiej Wysokości Naczelnika Carewicza Aleksieja Mikołajewicza;
- Paweł s. Jana, chorąży 94-go Jenisienskiego pułku - 01/04/1869 r. (Historia Permskiego pułku 1788-1897) ;
- Stefan s. Stiepana - rotmistrz - Lejb Gwardii Pułk Konny - order św. Grzegorza (1808);
- Stefan (Stiepan) s. Stefana (Stiepana) - w latach 1821-1827 - generał-major - Lejb gwardii Pułku Ułańskiego Wielkiej Księżny Aleksandry Fiodorowny;
- Walerian s. Waleriana, w stopniu pułkownika od 06/12/1911 r., dowódca 5 baterii Lejb Gwardii 2 artyleryjskiej brygady (Wykaz płk. 1914) ;
- Włodzimierz s. Andrzeja ur. 1849 r., sztabs-rotmistrz Warszawskiego Dywizjonu Żandarmerii (Oddz.Korpus Żnadarm. 1890) ;
W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 10-02-2010 - 06:49
Temat postu:
Januszkieiwcz :

- Arkadiusz - kursant Pawłowskiej Uczeln.Wojsk. 1869 r., przeznaczony do 27-ej polowej brygady artyleryjskiej (Historia Orłowsk.kadeck.korpusu 1843-1893) ;
- Arkadiusz s. Konstantego , podpułkownik, dowódca 4 baterii - 2 Dywizjon - Lublin - 18-ta Artyleryjska Brygada (K.P. Gub.Lubelska 1898 );
- Dmitry, junker Wileńskiej Uczelni Wojennej, po jej ukończeniu w roku 1882 przydzielony do 85-go Wyborgskiego pułku piechoty ((Wileń.Uczeln.Junkerów 1864-1899);
- Filip s. Kuźmy; żonaty, wyzn.prawosławne; Gub. Grodnieńska, Powiat Prużański , przepadł bez wieści 22/01/1915r. (Spis. pol. 1915);
- Jan - chorąży 146-go Carycyńskiego pułku piechoty (ord.1914-1918) ;
- Karol , po ukończeniu kursu junkerów w roku 1882 przeznaczony do 23-go batalionu rezerwy (Wileń.Uczeln.Junkerów 1864-1899)
- Konstanty - porucznik, adiutant 160 Abchazskiego Pułku ;
- Konstanty s. Konstantego, ur. 06/05/1878 r. , syn podpułkownika, żonaty ; porucznik brygady Rypińskiej Korpusu Straży Granicznej ( K.Str.Gr. 1909 r.) ;
- Michał s. Michała, młodszy oficer-chorąży 3 Roty 116-go Małojarosławskiego pułku piechoty (11 Grenad.Fanagor.Pułk 1790-1890) ;
- Mikołaj s. Mikołaja ( 1868-1918 ) - dworzanin Gub.Pskowskiej - główny dowódca Kaukazkiej Armii;
- Mikołaj s. Mikołaja, pułkownik w Kancelarii Ministerstwa Wojennego - Wydział Prawodawstwa Wojennego, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mieczysław s. Ksawerego, podpułkownik w 112-tym Uralskim pułku piechoty, m-sto Kalwaria (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stefan (Stiepan) s. Józefa, kapitan w 99-tym Iwangorodskim pułku piechoty, m-sto Dwinsk (Ros.Imp.Armia 1909) .

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 10-02-2010 - 13:18
Temat postu:
Wesołowski :

- Aleksy, po ukończeniu w roku 1860 Aleksandrowskiej Uczeln.Wojsk. jako porucznik przeznaczony do Riazanskiego pułku piechoty ( Aleksandrowska Uczeln.Wojskowa 1901 r.) ;
- Aleksander s. Jana, sztabs kapitan - dowódca 16 Roty - 1879r. Wyborgskiego pułku (Wyborgski pułk 1901) ;
- Andrzej s. Andrzeja, ur. 20/02/1862 r.; w stopniu pułkownika od 01/06/1906r., dowódca - 21 Syberyjski Jej Wysokości Aleksandry Fiedorowny Pułk Strzelecki )Wykaz płk. 1914) ;
- Antoni s. Andrzeja ur. 07/03/1866 r. - generał dowodzący brygadą 46-ej dywizji piechoty (order św. Grzegorza 1914-1918);
- Antoni s. Dymitra, kanonier, wyzn.prawosławne, kawaler, Gubernia Grodzieńska, m-sto Bielsk, poległ 19/02/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10052);
- Grzegorz s. Grzegorza, w roku 1890 dowódca 13 Roty w 131 Tiraspolskim Gen.-Ad. Wannowskiego pułku piechoty (131 Tiraspolski płk.piech. 1877) ;
- Grzegorz s. Michała - ' bibliotekar ' pułku - 127 Put. pułk (Równo) - Gub.Wołyńska 1892 r. ;
- Ilia , w r. 1765 sierżant Wyborgskiego pułku, w r. 1770 zdemobilizowany w stopniu chorążego (Wyborgski pułk 1901) ;
- Józef s. Józefa, szeregowy, żonaty, wyzn.prawosławne, Gub.Grodnieńska, Powiat Białostocki, gmina Juchnowiec, ranny 9/05/1915r. (spis pol. 1915);
- Michał s. Andrzeja , mł.oficer, kapitan 18-go saperskiego batalionu od 1895 r. ; z dniem 05/02/1898 jako podpułkownik przeszedł do rezerwy (18 batalion saperski 1899) ;
- Mikołaj s. Aleksego, pułkownik, dowódca batalionu Aleksandrinskiego korpusu kadeckiego w latach 1851-1863 (Uczlen.Aleksandrowska 1901) ;
- Mścisław s. Antoniego, oficer od 1916r., porucznik w Lejb Gwardii Kirasirskiego Jego Wysokości Pułku, kontuzjowany 6 maja 1919 r,; poległ 9-10 czerwca 1919 r. w sioło Andriejewka na Krymie (Oficerzy Gwardii 2002);
- Paweł s. Andrzeja - rotmistrz w służbie Czernomorskiej Brygady Korpusu Straży Granicznej - 1920 r. ;
- Paweł s. Mikołaja - podpułkownik 76-go Kubańskiego pułku (order św. Grzegorza 1914-1918);
- Piotr ur. 01/10/1855 r. , żonaty, 2 dzieci, lekarz dla dowódców - Kazańsk (1909 r. spis cywil.powoł.do wojska) ;
- Sergiusz, porucznik, poległ w 1914 r. (Lista poległych 1914) ;
- Stefan (Stiepan) s. Siemiona , w latach 1802-1809 służył w Lejb Gwardii Siemieniowskim Jego Wysokości Imperatora Aleksandra Aleksandrowicza Pułku; w roku 1808 w stopniu wojskowym - sztabs - kapitan (L.Gw.Siemieniowski Pułk 1883 r.) ;
- Włodzimierz s. Włodzimierza , ur. 1895 r.; 1915- Morski Korpus; miczman; od 24/01/1919 r. porucznik (Oficerzy Morskiej Floty) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 10-02-2010 - 13:20
Temat postu:
Marciniak :

- Konstanty s. Antoniego - porucznik 193-go Swiażskiego pułku piechoty; poległ w Agaszi (order św. Grzegorza 1914-1918);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 15-02-2010 - 09:05
Temat postu:
Wasilewski :

- Adam , efr., wyzn.rzym.-katol., kawaler, Gubernia Lubelska, powiat łukowski, gmina Łysobyki, ranny 22/08/1915 r. (Spis pol. 1915, str. 9656);
- Aleksander, po ukończeniu w roku 1871 kursu junkerów przeznaczony do 120-go Sierpuch. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Aleksander s. Aleksandra , sztabs-rotmistrz w Primorskim dragunskim pułku , sioło - Razdolnoje (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Aleksandra porucznik w Jamburgskim pułku od 16/08/1869 r. , przeniesiony z 14-go Mitawskiego husarskiego Księcia Pruskiego Alberta młodsz. pułku; z dn. 27/04/1871 r. przeniesiony do S.Petersburskiej policji d/s kawalerii (Jamburgski Pułk) ;
- Aleksander s. Aleksandra, kornet w Jamburgskim pułku od 22/04/1865 r. , przeniesiony z 2-go Lejb Gwardii Kuriandskiego ułańskiego pułku (Jamburgski Pułk) ;
- Aleksy , szeregowy 12 Roty Lejb Gwardii Izmajłowskiego Pułku, otrzymał order wojenny 4 stopnia (L.Gw.Izmajł.Pułk 1730-1880) ;
- Andrzej s. Antoniego, kapitan w 20-tym Turkestanskim batalionie strzeleckim, m-sto Kerki (Ros.Imp.Armia 1909);
- Antoni, szeregowy, Gub. Warszawska, Powiat Błoński, okręg Młochów, zaginął 17/08/1914 lub 17/08/1915r. (Spis pol. 1915,str. 1828);
- Antoni s. Pawła, porucznik w admiralicji; na emigracji we Francji; zmarł 05/08/1933 r. w Paryżu (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Antoni s. Piotra - 128 Starosokolskij pułk piechoty (Zasław) - kapitan 9-tej roty (Gub.Woł. 1892 r.) ;
- Jan , po ukończeniu kursu junkerów w roku 1897 przeznaczony do 97-go Lifl. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Jan s. Aleksandra , sztabs-kapitan w 8 Finlandzkim strzeleckim pułku, m-sto Wybort (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Aleksego, kanonier, wytzn.prawosławne, kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat Słonimski, ranny 18/01/1915r (Spis pol. 1915, str. 10052);
- Jan s. Fiodora , porucznik w 58 Pragskim pułku, m-sto Mikolajew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Kuźmy , podpułkownik , od kwietnia do 7 maja 1865 r. w 65-tym Moskiewskim pułku piechoty (Historia 65-go Moskiewsk.Pułk.Piechoty 1890 r.) ;
- Jan s. Macieja, szeregowy, wyzn.prawosławne, żonaty, Gubernia grodzieńska, powiat bielski, gmina Orla, ranny 12/10/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8815);
- Jan s. Macieja, porucznik 146-go Caricinskiego pułku - 20/02/1864 r.; w stopniu sztabs-kapitana zwolniony ze służby wojskowej z dniem 23/10/1865 r. (Historia pułków piechoty 37 Dywizji 1700-1880) ;
- Jan , podporucznik Wyborgskiego pułku - 1766 r. , w r. 1770 zdemobilizowany w stopniu podporucznika (Wyborgski pułk 1901);
- Kesar (nie wiem jaka oboczność imienia, może Cezar ) s. Jana, ober-oficer floty, starszy lejtienant od 30/07/1916 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Konstanty s. Jana - 43-ci Ochocki pułk piechoty (Łuck) - młodszy lekarz (K.P Gub.Wołyńska 1892 r.) ;
- Konstanty s. Leona , porucznik w 7 batalionie pontonowym, m-sto Góra-Kalwaria (Ros.Imp.Armia 1909);
- Leon s. Antoniego, ur. 26/12/1848 r., żonaty , 8 dzieci, pułkownik, sztabs-oficer d/s wojskowych w W-wskim Wojennym Okręgu, m-sto Warszawa , 1899 (Wykaz płk.1902) ;
- Michał , 1859 r. - chorąży w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;
- Michał s. Aleksandra, kornet w Jamburgskim pułku od 20/02/1873 r. (Jamburgski Pułk) ;
- Michał s. Jana - 125 pułk Kurski ( Żytomir ) kapitan 16-go batalionu (Gub. Woł. 1892 r.) ;
- Michał , po ukończeniu w roku 1884 kursu junkerów, przeznaczony do 22-go batalionu rezerwy (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Mikołaj , w r. 1764 sierżant Wyborgskiego pułku, zdemobilizowany w r. 1770 w stopniu kapitana (Wyborgski pułk 1901) ;
- Mikołaj , po ukończeniu w roku 1875 kursu junkerów przeznaczony do 105 Orenbursk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, ur. 1845 r., żonaty , 2 dzieci, adiutant G.Ż.U. 1979 r., pomocnik Naczelnika Kurskiej Gubernii Żandarmerii (Oddzielny Korpus Żandarmerii 1892r.) ;
- Mikołaj s. Włodzimierza, ur. 13/09/1896 r.; 1918 - gardemarin; 1919 - miczman (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Paweł s. Akima - 162 Achalicchskij pułk piechoty - komendanci roty - kapitan ;
- Paweł s. F. - porucznik, adiutant 2 batalionu 10-go Wschodnio- Syberyjskiego pułku strzeleckiego ;
- Paweł s. Wincentego, sztabs-kapitan w 83 Samurskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku Piechoty - Deszlagar (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr , kapral 10-go Małorossijsk.grenadiersk.pułku, order św.Grzegorza Nr 52359 w roku 1877, poległ od ran (Historia 10-go Grenadiersk.Małorossijsk.Pułku 1889 r.) ;
- Piotr , po ukończeniu w 1873 roku kursu junkerów przeznaczony do 119-go Kołomsk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Stanisław s. Teofila- podporucznik w 1 pułku strzeleckim , m-sto Przasnysz ( K. Gub. Płocka 1889 r.) ;
- Władysław, po ukończeniu w roku 1869 kursu junkerów , przeznaczony do 113-go Starorosijsk. pułku piechoty (Spis Uczeln. Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Włodzimierz s. Aleksandra, rotmistrz w 15-tym Husarskim Ukraińskim Jej Wysokości Wielkiej Kniaziny Ksenii Aleksandrowny Pułku , m-sto Sierpiec (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Aleksandra , komendant 1-go żelaznodorożnego batalionu , m-sto S.Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909);
- Włodzimierz s. Mikołaja, porucznik w 1 Wschodnio-Syberyjskim wojenno-telegraficznym batalionie, sioło: Spaskoje (Ros.Imp.Armia 1909) ;Miźko - Wasilewski Jan s. Jana, ur. 07/08/1851 r., sztabs-oficer, pułkownik w armii piechoty (Wykaz płk. 1914) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 20-02-2010 - 10:27
Temat postu:
Kułak :

- Grzegorz - żołnierz Armii Czerwonej 2 pułku brygady kursantów (odzn. 1923 r.)

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 20-02-2010 - 10:30
Temat postu:
Mazur:

- Adam s. Aleksego, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., żonaty, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, okręg Małyszew, zaginął 10/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8681);
- Antoni, dragon w Lejb-Gwardii Dragońskim Pułku; poległ w kampanii 1877-78 (Lejb-Dragon 1814-1914) ;
- Bolesław s. Osipa, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., żonaty, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, zaginął 9/11/1914r. (Spis pol.1914,str. 8684);
- Bronisław s. Kazimierza, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., żonaty, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, gmina Aleksin, ranny 8/11/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8682);
- Michał s. Andrzeja, efrejtor, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Chełmska, powiat hrubieszowski, Moniatycze, ranny 21/11/1914r. (Spis.pol. i rannych, 14057)
- Rafał s. Adama, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., żonaty, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, okręg Małyszew, zaginął 10/11/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8681);
- Jan , szeregowy 10-go Małorossijsk.grenadiersk.pułku, order św.Grzegorza Nr 51403 w roku 1877 (Historia 10-go Grenadiersk.Małorossijsk.Pułku 1889r.) ;
- Jan s. Szczepana, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., Gub.Lubelska, powiat lubelski, , ranny 9/02/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8501);
- Paweł s. Mikołaja - dowódca eskadry 14 dywizji (odzn. 1923 r.);
- Piotr s. Stanisława, grenadier, wyzn.luterańskie, kawaler, Gubernia Lubelska, powiat Krasnystaw, gmina Sułów, zaginął 6-12/07/1915r. (Spis pol. 1915, str. 9991);
- Sebastian, szeregowy 12 Roty 2-go Rostowskiego grenadierskiego pułku, otrzymał order wojenny Nr 63091 (Historia 2-go Rostowskiego grenadierskiego pułku 1889r.) ;
- Stefan - żołnierz Armii Czerwonej 132 pułku ( odzn. 1923 r.) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 22-02-2010 - 18:36
Temat postu:
Nowicki :

- Adam , po ukończeniu w roku 1882 kursu junkerów, przeznaczony do 106-go Ufimsk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Adolf -młodszy lekarz kadeckiego Tiflisskiego korpusu ; (1909 - spis cywil. powoł.do wojska);
- Aleksander s. Jana - kapitan - 45-ty Azowski pułk piechoty - dowódca 1-wszej Roty (K.P Gub.Wołyńska - 1892r.) ;
- Benjamin s. Piotra, porucznik w admiralicji od 06/12/1914 r. (Oficerzy floty 1917);
- Borys s. Konstantego, ur. 1888 r.; 1908- Morski Korpus; 1909 - oficer; starszy lejtienant; na emigracji w Estonii (Oficerzy Morskiej Floty);
- Eugeniusz s. Fiedora, ur. 29/11/1867 w Gub. Radomskiej ( z dworzan Gub. Smoleńskiej ); 1884 - Płocki Korpus Kadecki; 1886 - Konstantynowska Uczelnia Wojenna; 1892- Akademia Gensztabu; oficer Lejb Gwardii Litewskiego Pułku (Oficerzy Gwardii 2002);
- Grzegorz - kursant Konstantynowskiej Uczeln.Wojskowej 1883 r., przeznaczony do 17-go batalionu strzeleckiego (Historia Orłowsk.kadeck.korpusu 1843-1893) ;
- Grzegorz s. Pawła, ur. 03/11/1876 r. w Sewastopolu; 1916 - Morski Korpus; miczman; dowódca wachty krążownika " Pamięci Merkurego " (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Henryk s. Tomasza, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler,Gub.Warszawska, Powiat Pułtusk, wieś Sziszka ( słabo widoczna ), zaginął 7/02/1915r. (Spis pol. 1915);
- Hipolit s. Romana ur. 01/05/1864 r. - młodszy lekarz 17-go Archangielogorodskiego pułku piechoty ; (1909-spis cywil.powoł.do wojska) ;
- Jan , po ukończeniu w roku 1871 kursu junkerów , przeznaczony do Ufimsk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Jan s. Hipolita, od 20/02/1864 r. podporucznik w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.35);
- Józef s. Macieja, szeregowy, wyzn.rzyms.-katol., Gubernia Lubelska, powiat lubelski, wieś Radowczyce ( niewyraźny skrót ), ranny 9/02/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8501);
- Karol s. Władysława, w latach 30/08/1853 - 1862 kadet Korpusu Grafa Arakczejewa; od 1862 roku podpułkownik w 18-tym Batalionie strzeleckim (Historia Kad.Korpusu Grafa Arakczejewa 1834-1884) ;
- Konstanty , kadet II Moskiewskiego Korpusu Kadeckiego Imperatora Mikołaja I - ukończenie 1899-1900 (Moskiewski Korpus Kadecki 1899) ;
- Leon , po ukończeniu w roku 1893 kursu junkerów, przeznaczony do 17-go batalionu strzeleckiego (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Lucjan s. Franca, ur. 1862 r.; w służbie wojsk. od 1881 r.; pomocnik lekarza morskiego w szpitalu w Sewastopolu; rozstrzelany przez bolszewików w nocy 16/12/1917 r. (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Michał s. Felicjana , ur. 01/09/1864 r. Gub. Mińska; 08/12/1885 szeregowy ; 06/08/1895 r. - podporucznik - 17-go Archangielskiego Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;
- Mikołaj , z premier-majorów Głuchowskiego karabinierowego pułku 22/09/1786 r. ; przeniesiony do Gwardii konnej - sekund-rotmistrz ; w roku 1787 - rotmistrz (Lejb Gw.konnego pułku 1731-1886 r.) ;
- Mikołaj s. Aleksandra - podporucznik 74-go Stawropolskiego pułku piechoty, poległ 23/07/1917 w Pukliaki (ord.1914-1918) ;
- Mikołaj s. Dementego , ur. 22/02/1833 r.; żonaty, 1 syn; generał-lejtienant w armii kawalerii; naczelnik 9 Dywizji Kawalerii (w spisie gen.sztabu) (Spis gen. 1891r.) ;
- Mikołaj s. Jana , podpułkownik 9-go Staroingermanlandzskiego pułku (K.P.Gub.Niżnogorodzka 1891 r.) ;
- Mikołaj s. Mikołaja - starszy adiutant - rotmistrz - sztab 32-giej Dywizji Piechoty ( K.P. Gub.Wołyńska 1892 r. );
- Mikołaj , po ukończeniu w roku 1872 kursu junkerów, przeznaczony do 119-go Kołomsk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Mikołaj s. Włodzimierza , 1881 - chorąży w Lejb Gwardii Siemieniowskim Pułku (L.Gw.Siemieniowski pułk 1883) ;
- Osip, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Grodnieńska, Powiat B-stocki, zaginął bez wieści 9/11/1914r. (Spis pol. 1914);
- Paweł s. Jana, ur. 23/06/1857 r.; oficer od 1879 r.; wice-admirał, głównodowodzący portu Sewastopolskiego morza Czarnego; rozstrzelany w nocy 15/12/1917 r. w Sewastopolu przez bolszewików; miał córkę Marię (Kociubińska) (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Sergiusz s. Pawła, pomocnik lekarza floty Czernomorskiej; rozstrzelany między 16/12/1917 a 24/02/1918 r. w Sewastopolu (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Walerian , 1843-1848 - ukończenie Kadeckigo Korpusu Grafa Arakczejewa; podporucznik w Selenginskim pułku piechoty; poległ 28/06/1855 r. na 3 bastionie przy bombardowaniu Sewastopola (Historia Kad.Korpusu Grafa Arakczejewa 1834-1884) ;
- Wasyl s. Jakuba (Jakowlewa) , w latach 27/02/1834 - 1839 kadet Korpusu Grafa Arakczejewa; od 1841 roku służba w 3 Grenadierskiej Artyleryjskiej Brygadzie (Historia Kad.Korpusu Grafa Arakczejewa 1834-1884) ;
- Wincenty, podoficer 113-go Staroruskiego pułku piechoty, order św.Grzegorza Nr 102803 w roku 1855 (Historia 113-go Staroruskiego pułk.piechoty 1900 r.) ;
- Władysław , oficer floty, miczman od 25/03/1917 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Włodzimierz s. Antona/Antoniego, od 01/11/1872 r. chorąży w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.54);
- Włodzimierz s. Piotra , 15/08/1861 r. przeniesiony z Tawriczeskiego grenadierskiego Jego Wysokości Imperatora Wielkiego Kniazia Michała Mikołajewicza Pułku do Lejb Gwardii Litewskiego Pułku; 29/12/1864 r. przeniesiony do sztabu generalnego w stopniu szbas-kapitana (L.Gw.Litewski Pułk 1887) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 25-02-2010 - 08:24
Temat postu:
Szmidt :

- Albert s. Alberta, ur. 03/05/1888 r. w Rydze; chorąży floty; inżynier-mechanik; oficer od 1917 r. (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Alfred - kursant Pawłowskiej Uczeln.Wojsk. 1887 r., przeznaczony do 53-go Wołyńskiego E.I.W. Mikołaja Mikołajewicza Starsz. pułku piechoty (Historia Orłowsk.kadeck.korpusu 1843-1893) ;
- Aleksander s. Aleksandra, ur. 16/06/1871r., kapitan w Lejb Gwardii 3-go pułku strzeleckiego (Spis Kapitanów Gward.Piechoty 1910);
- Aleksander s. Aleksandra , ober-oficer floty, starszy lejtienant od 06/01/1914 (Oficerzy floty 1917) ;
- Aleksander s. Otta , ur. 19/03/1833 r., żonaty, 5 dzieci; generał-lejtienant w armii piechoty; naczelnik 16 Dywizji Piechoty (w spisie gen.sztabu) (Spis gen. 1891 r.) ;
- Aleksy s. Karola , pułkownik w 108 Saratowskim pułku piechoty (KP Gub.Wileńska 1912) ;
- Andrzej - szeregowy 10-go Małororossijskiego grenadierskiego pułku piechoty, w roku 1877 otrzymał ord.św.Grzegorza Nr 52393 (Historia 10-go Grenad.Małoros.Pułku 1889r.) ;
- Apoloniusz s. Andrzeja, sztabs-rotmistrz w pułku Jamburgskim od 22/01/1865 r. - przeniesiony z 1-go S.Petersburskiego Bawarskiego ułańskiego pułku, będąc w stopniu rotmistrza z dn. 27/04/1867 r. zwolniony ze służb.wojsk. z przyczyn zdrowotnych (Jamburgski Pułk) ;
- Artur s. Adolfa - sztab-rotmistrz 2 eskadron (sztab w Kaliszu) 15-ty dragunskij Aleksandrowskij pułk (K.P. Gub.Kaliska 1906r. ) ;
- Artur , ur. 1856 r.; w służbie wojsk. od 1878 r.; oficer od 1882 r.; kapitan 1 rangi (z rezerwy) Syberyjskiej Floty (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Artur otczestwo Gotlibowicz, sztabs-oficer floty, kapitan I rangi od 27/07/1915 (Oficerzy floty 1917);
- Eugeniusz s. Jana , inżynier-mechanik , kapitan 2 rangi od 03/08/1913 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Eugeniusz s. Otta , ur. 31/12/1844 r. , generał kawalerii Kirasirskiego Jego Wysokości Pułku, na liście figuruje z dn. 06/12/1907 (Spis gener.1914 r.) ;
- Fiedor s. Michała, ur. 18/08/1850 r., wyznanie prawosławne, żonaty, 6 dzieci, starszy lekarz przy Bobruńskim batalionie dyscyplinarnym (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Georg Henryk s. Jakowlewa, ur. 18/12/1851 r., wyznanie luterańskie, żonaty, 2 dzieci, wykładowca w Woroneżskim Kadeckim Korpusie (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Grzegorz s. Eugeniusza, podporucznik , 1914 r. - ranny (Spis rannych 1914);
- Grzegorz s. Jana , w latach 1877-1878 pułkownik Lejb Gwardii Pułku Finlandzkiego ;
- Grzegorz s. Jana, pułkownik sztabu generalnego, wykładowca historii i taktyki wojennej - 1865 r. Pawłowskiej Uczeln.Wojennej (Pawłows.Uczeln.Wojenna 1798-1898);
- Grzegorz s. Marcina - chorąży 123-go Kozłowskiego pułu piechoty (ord.1914-1918) ;
- Grzegorz , oficer floty, miczman od 04/05/1917 (Oficerzy floty 1917) ;
- Jan - kapral 10-go Małorossij.pułku grenadierskiego; w roku 1877 otrzymał ord.św.Grzegorza Nr 83072 (Historia 10-go Grenadiersk.Małorossikj.pułku 1889) ;
- Julian Włodzimierz s. Jana, dwódca 2-go batalionu 10-go Nowobg.pułku (K.P.Gub.Kałużska 1913r.) ;
- Karol, kornet w pułku Jamburgskim od 14/06/1814 r. (Jamburgski Pułk ) ;
- Karol s. Adolfa - 4 oddział Sandomierskiej Brygady Oddziału Korpusu Straży Granicznej (K.P. Gub.Lubelska 1898 r.) ;
- Karol s. Karola, pułkownik w Lejb Gwardii Pawłowskim Pułku od 28/01/1833 r.; z dniem 13/01/1835 r. zwolniony ze służby wojskowej z przyczyn rodzinnych (L.Gw.Pawłowski Pułk 1890r.) ;
- Konstanty s. Konrada , w latach 1877-1884 generał-major Lejb Gwardii Pułku Pawłowskiego ;
- Konstanty - kursant Pawłowskiej Uczeln.Wojsk. 1886 r., przeznaczony do pułku piechoty I.W.K. W.Konstantynowny (Historia Orłowsk.kadeck.korpusu 1843-1893);
- Krystian s. Jana , kapitan Wyborgskiego pułku - 1795 r. (Wyborgski pułk 1901) ;
- Michał s. Andrzeja, ur. 1879 r.; 1904 - Morska Uczeln.Inżynieryjna; kapitan 2 rangi; inżnier-mechanik; na emigracji (nie podane gdzie) (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Michał otczestwo Andresewicz , inżynier-mechanik, kapitan 2 rangi od 10/01/1916 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Mikołaj s. Mikołaja - rotmistrz 15-go Ukraińskiego pułku huzarów (ord. 1914-1918) ;
- Mikołaj - kursant Konstantynowskiej Uczeln.Wojsk. 1872 r., przeznaczony do 27-ej polowej brygady artyleryjskiej (Historia Orłowsk.kadeck.korpusu 1843-1893) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, kornet Jamburgskiego pułku od 25/06/1865 r., przeniesiony z 42-go Jakutskiego pułku piechoty; po roku 1871 figurował jako sztabs-rotmistrz tego samego pułku (Jamburgski Pułk) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, ur. 16/08/1873 r., kapitan w Lejb Gwardii 3 str.pułku (Spis kapitanów Gward.Piechoty 1910);
- Mikołaj s. Nikity, kornet w Lejb Gwardii Ułańskim Jej Wysokości Aleksandry Fiodorowny Pułku od 1888r. ; z dniem 20/09/1889 r. skreślony z listy wojsk. ze względu na śmierć (L.Gw.Ułański Pułk 1896r.) ;
- Mikołaj s. Włodzimierza, ur. 1863 r.; 1883 - Morski Korpus , Akademia Gejsztaba; podpułkownik w admiralicji; wykładowca Morskiego Korpusu; w siłach zbrojnych Południowej Rosji; pułkownik; w 1920r. ewakuowany z Noworossijska do Aleksandrii na statku " Saratow "; na emigracji; generał-major floty (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Nikita s. Konrada , 1851-1862 sztabs-kapitan w Lejb Gwardii Siemieniowski Pułk, 1862 - zwolniony od służby wojskowej (L.Gw.Siemien.Pułk 1883) ;
- Paweł s. Jana, kornet w Jamburgskim pułku od 1817 r.; przeniesiony z Orenburskiego ułańskiego pułku; będąc w stopniu porucznika z dn. 15/11/1818 r. zwolniony ze służb.wojsk. z przyczyn zdrowotnych (Jamburgski Pułk) ;
- Piotr s. Aleksandra, chorąży S.Petersburskiego Grenadierskiego Króla Fryderyka Wilhelma III Pułku od 10/08/1838 r. ; z dniem 02/02/1842 r. zwolniony ze służby wojskowej z powodów rodzinnych (w stopniu porucznika (S.Petersburski Grenad.Pułk 1880 r.) ;
- Piotr s. Piotra, ur. 06/10/1859 r. ; generał-major w armii kawalerz., komisarz d/s zachodniej części Zadońsk. ; na liście figuruje od 06/12/1910 r. (Spis gener.1914r.) ;
- Stanisław s. Jakowlewa, w latach 1862-1870 kadetNiżegorodzkiego Gimnazjum Wojennego (Niż.Gimn.Woj.1834-1884) ;
- Waldemar - kursant Konstantynowskiej Uczeln.Wojsk. 1869 r., przeznaczony do 27-ej polowej brygady artyleryjskiej (Historia Orłowsk.kadeck.korpusu 1843-1893) ;
- Wiaczesław s. Jana; ur. 1885 r.; 1906 - Morski Korpus; oficer od 1907 r.; starszy lejtienant; rozstrzelany przez bolszewików (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Włodzimierz Albert s. Augusta, ur. 21/01/1852 r., żonaty, 3 dzieci, dowódca 27 brygady artyl. 2 Dywizji (Wykaz płk.1902);
- Włodzimierz - podporucznik Lejb Gwardii 3-go pułku strzeleckiego - poległ w 1915 r. - Siennica-Korolewska (ord.1914-1918) ;
- Włodzimierz s. Piotra, ur. 1883 r.; 1902 - Morski Korpus; kapitan 1 rangi sił zbrojnych Południowej Rosji; w 1920 r. ewakuowany z Sewastopola do Tursji (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Włodzimierz , oficer floty, miczman od 04/05/1917 (Oficerzy floty 1917) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 25-02-2010 - 17:58
Temat postu:
Barszcz :

- Albert s. Ludwika, ur. 1875 r.; 1897 - Morska uczeln.Inżynieryjna; kapitan 1 rangi; inżynier-mechanik; na emigracji we Francji 1924-1930; zmarł 01/08/1936 r. w Niemczech (Oficerzy morskiej floty) ;
- Witold - kapitan 2 rangi - 3 ekipaż floty (wykaz floty-1904) ;
- Włodzimierz s. Henryka Korrzeniowski/Korrzeniewski Barszcz ur. 29/05/1880 r. - 17-sta Brygada Tomaszowska Korpusu Straży Granicznej - 1914 r.

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


W tym wątku, nie udzielam odpowiedzi.
Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w

T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej

http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 26-02-2010 - 20:36
Temat postu:
Sawicki :

- Adrian - w roku 1887 ukończenie kursu junkerów i przeznaczony do 18-go batalionu strzeleckiego (Spis Uczel.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 ) ;
- Aleksander s. Grzegorza ur. 1864 r. , w roku 1913 dowódca Amurskiego Pułku Kozaczego (spis 1914-1918) ;
- Aleksander s. Grzegorza, dowódca 2 sotni - Straż Ochrony Kolei Wschodnio-Chińskiej - 1900 r. ;
- Aleksander s. Lwa, ur. 06/06/1874 r., żonaty, młodszy lekarz przy Gorżdinskiej Brygadzie Straży Granicznej, 1905 (Spis lek.med.str.gran.1909) ;
- Aleksander s. Mikołaja, kapitan - poległ w 1914 r. (Lista poległych 1914);
- Anatol s. Pawła, służył na krążowniku " Orzeł "; od 01/12/1918 r. w Uczeln.Morskiej we Władywostoku (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Anicenty , w roku 1878 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do Ustjżskiego pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 ) ;
- Bronisław s. Antoniego, grenadier, wyzn.katolickie, żonaty,Gubernia Lubelska, m-sto Łuków, zaginął 4/03/1915r. (Spis pol.1915, str. 10076 );
- Emanuel , w roku 1899 ukończenie kursu junkerów , przeznaczony do 158-go Kutais. pułku piechoty ( Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 );
- Eugeniusz , w roku 1866 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 116-go Małojar. pułku piechoty - poległ; (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 ) ;
- Fiodor s. Pawła, porucznik 146-go Caricinskiego pułku piechoty od 30/03/1872 r. ; z dniem 22/11/1874 r. zwolniony ze służb.wojskowej z przyczyn zdrowotnych (37 Dywizja Piechoty 1700-1880) ;
- Fiodor s. Waleriana, kornet w Jamburgskim pułku od 15/12/1813 r. - przeniesiony z Litewskiego ułańskiego pułku; w roku 1815 przeniesiony do Lejb Kirasijskiego Pułku (Jamburgski Pułk) ;
- Foma/Tomasz s. Piotra, młodszy podoficer, wyzn.prawosławne, kawaler, Gub.Grodzieńska, powiat białostocki, Gródek, kontuzjowany 16/09/1914 r (Spis pol. 1914,10382);
- Florian s. Antoniego/Antona, szeregowy, wyzn.rzymsk.-kat., kawaler, Gub. Suwalska, Powiat Sejeński, ranny 13/10/1914 lub 13/10/1915r. (Spis pol. 1915r.,str. 1887);
- Grzegorz s. Aleksandra, ur. 1890 r. ; 1912 - Sumskij Kadecki Korpus; oficer na okręcie " Rostislaw "; w siłach zbrojnych Połudiowej Rosji; 28/03/1920 r. starszy lejtienant; na emigracji w Jugosławii (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Grzegorz s. Michała, kornet w Jamburgskim pułku od 08/10/1866 r.; będąc w stopniu porucznika z d. 31/05/1869 r. przeniesiony do Lejb Gwardii Grodzienskiego husarskiego pułku (Jamburgski Pułk) ;
- Hipolit s. Wiktora , ur. 31/01/1863 r. , generał-major, naczelnik sztabu 2-go Turk.arm.korpusu, na liście z 13/07/1910 r. (Spis gen.1914 r.) ;
- Ignacy, w roku 1884 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 109-go Wołżańskiego pułku piechoty ( Spis Uczel.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 ) ;
- Ignacy s. Ignacego , ' kazarm ' w 64-tym Kazańskim pułku piechoty , m-sto Sokółka (białostockie) (K.P.Gub.B-stocka 1913r.) ;
- Ilia s. Grzegorza, podoficer w 131 Tiraspolskim Den.Adiutanta Wannowskiego pułku piechoty - 1899 r. (131 Tiraspolski płk piech.);
- Jan s. Franciszka, grenadier, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Łomżyńska, powiat węgrowski, rejon grębkowski, zaginął 4/03/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10074);
- Jan s. Ignacego, szeregowy, wyzn.prawosł., żonaty, Gub.Warszawska, Powiat Grodzki, wieś Borowo, zaginął bez wieści 27/01/1915r. (Spis pol. 1915);
- Jan s. Karola, pułkownik dowódca 19-go draguńskiego Archanielskiego pułku (spis 1914-1918) ;
- Jan s. Macieja, chorąży w Lejb Gwardii Pawłowskim Pułku od 28/11/1819r., z dniem 12/10/1821 przeniesiony do Newskiego pułku piechoty (L.Gw.Pawłowski Pułk 1890r.) ;
- Józef , w roku 1893 ukończenie kursu junkerów, przeznaczony do 161-go Aleksandrowskiego pułku piechoty ( Spis Uczel.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 ) ;
- Konstanty s. Andrzeja, porucznik 4-go Kałużskiego batalionu rezerwy piechoty - 22/06/1857 r., z dniem 23/05/1860 r. jako sztabs-kapitan przeniesiony do 4-go Modlińskiego pułku piechoty batalionu rezerwy (Historia 101-go Permskiego pułku 1788-1897) ;
- Leon s. Aleksandra , sierżant Uccurijskiego pułku kozaczego (spis 1914-1918) ;
- Leon s. Józefa, kapitan 43-go Syberyjskiego pułku strzeleckiego (spis 1914-1918);
- Ludwik ur. 07/10/1837 r. , wdowiec, 4 dzieci, dowódca 2 brygady 38-ej dywizji piechoty (spis 1896 r.) ;
- Ludwik s. Fiodora, dwódca w 11-tym Grenadierskim Fanagorijskim pułku (11 Grenad.Fanag.Pułk 1790-1890r.) ;
- Marian s. Sobiesława, ur. 02/08/1871 r., w stopniu pułkownika od 06/12/1909r. - 2-gi Kaukazki żeleznodorożnyj batalion (Wykaz płk. 1914) ;
- Michał s. Andrzeja, starszy podoficer, wyznanie prawosławne, kawaler, Gub. Chełmska, powuat hrubieszowski, Mircze, kontuzjowany 19/11/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14057);
- Michał s. Józefa, kapitan 215-go Buzułukskiego pułku piechoty, na liście poległych 20/08/1904 r. (215-ty Buzułukski pułk piechoty 1904-1905) ;
- Michał s. Michała , podporucznik w Grajewskiej brygadzie straży granicznej 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Graniczn.1902 r. ) ;
- Michał s. Michała, ur. 02/05/1852 r., dworzanin, żonaty, pułkownik, dowódca Gorżginskiej Brygady, 1902 (Korp.Str.Gran.1909) ;
- Michał s. Michała, ur. 28/05/1881 r., dworzanin, żonaty, porucznik w Taurogenskiej Brygadzie Straży Granicznej, 1905 (Korp.Str.Gran.1909) ;
- Mikołaj s. Efima, major w 2 batalionie 13-go Biełozierskiego Gen.Feldm.Gr.Łassiego pułku piechoty (13 Biełozierski płk.piech. 1708-1893) ;
- Mikołaj s. Michała, podporucznik 146-go Caricinskiego pułku piechoty; z dniem 20/11/1874 zwolniony ze służb.wojskowej z przyczyn rodzinnych (37 Dywizja Piechoty 1700-1880);
- Mikołaj s. Mikołaja , od 25/06/1855 r. służba w 10-tym Małorossij.grenadiersk.pułku (Historia 10-go Małorossijsk.Grenadiersk.pułku 1899r.) ;
- Mikołaj s. Wasyla/Wasiliewa , 1821-1824 kapitan w Lejb Gwardii Siemieniowskim Pułku (L.Gw.Siemien.Pułk 1883) ;
- Mikołaj - 1892 r. ukończenie kursu junkerów i przeznaczony do 119-go Kołom. pułku piechoty, po roku 1899 - porucznik Lidskiego pułku piechoty ( Spis Uczel.Wojsk.w Wilnie 1864-1899 ) ;
- Piotr , podooficer 4 Roty Lejb Gwardii Litewskiego Pułku, w roku 1887 otrzymał order wojenny Nr 54455 (L.Gw.Litewski Pułk 1887r.) ;
- Sergiusz s. Wiktora, ur. 07/10/1866 r., w stopniu pułkownika od 06/12/1909 r, Oddzielny Korpus Żandarmerii (Wykaz płk. 1914) ;
- Stanisław, w roku 1898 ukończenie kursu junkerów , przeznaczony do 103-go Pietrozaw. pułku piechoty (Spis Uczel.Wojsk. Wilno 1864-1899 )
- Stanisław - w roku 1890 ukończenie kursu junkerów i przeznaczony do 74 batalionu rezerwy ( Spis Uczel.Wojsk. w Wilnie 1864-1899 ) ;
- Stanisław, grenadier, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Lubelska, powiat łukowski, wieś Łazy, ranny 4/03/1915r. (Spis pol. 1915; str. 10078);
- Stefan s. Aleksego, szeregowy, wyzn.prawosławne, żonaty, Gub.Grodnieńska, Powiat Grodnieński, ranny 7/11/1914 r. (Spis pol. 1914);
- Wasyl s. Andrzeja, major 146-go Caricinskiego pułku piechoty od 06/10/1863r.; z dniem 19/11/1863 r. przeniesiony do Kaspijskiego pułku piechoty (37 Dywizja Piechoty 1700-1880) ;
- Wiktor s. Hipolita , podporucznik 25-ej artyleryjskiej brygady (23 oddział korpusu sił powietrznych) (spis 1914-1918) ;
- Wiktor s. Włodzimierza, sztabs-kapitan w 64-tym Kazańskim pułku piechoty (K.P. Gub.B-stocka 1913r.) ;
- Wincenty s. Kazimierza, starszy podoficer, wyzn.rzym.-katol., żonaty, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, gmina Zawyki, ranny 12/10/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8815);
- Witold s. Stefana (Stiepana), ur. 17/05/1847 r., żonaty, pułkownik w artylerii piechoty (Petersburg) (Wykaz płk.1902);
- Władysław s. Józefa, porucznik, 50 Białostocki pułk piechoty, 1876 r. (50 B-stocki płk.piech.,1907);
- Włodzimierz s. Aleksego, podporucznik 81-go Apszeronskiego pułku piechoty ( Katarzyny Wielkiej ) (spis 1914-1918) ;
- Włodzimierz s. Grzegorza , podpułkownik, dowódca 11-ej Dywizji Artylerii (spis 1914-1918) ;
- Włodzimierz s. Igora , kapitan w Lejb Gwardii Siemieniowskim Jego Wysokości Imperatora Aleksandra Aleksandrowicza Pułku , służył w latach 1840-1855, w r. 1853 awansowany na kapitana (L.Gw.Siemieniowski Pułk 1883r.) ;
- Włodzimierz s. Józefa, porucznik 5-go Kaukazkiego górnego oddzielnego artyleryjskiego dywizjonu (spis 1914-1918) ;
- Włodzimierz s. Michała, ur. 26/10/1850 r., żonaty, 8 dzieci, dowódca 3-go pułku strzeleckiego (Wykaz płk.1902);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 26-02-2010 - 21:09
Temat postu:
Kulesza :

- Bronisław s. Witolda , sztab-rotmistrz - 27 Jerewańska Brygada Straży Granicznej - 1912 r. ;
- Jan s. Kazimierza, kapitan w 1-ym Syberyjskim Strjetenskim pułku piechoty rezerwy , m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Feliksa, podporucznik 70-go Riażskiego pułku piechoty (spis 1914-1918) ;
- Stanisław s. Daniela, kanonier, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Łomżyńska, powiat ostrołęcki, zaginął 10-15/02/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10074);
- Walenty s. Łukasza, bombardier, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub. Łomżyńska, Powiat Łomżyński, poległ 25/11/1914 lub 25/11/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1917);
- Włodzimierz s. Józefa, kwatermistrz w 15-tym Szlisselburgskim Gen.-Feldm. Kniazia Anikity Repina pułku piechoty, m-sto Zambrów (K.P.Gub.Łomżyńskiej 1912) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 27-02-2010 - 08:11
Temat postu:
Sokołowski :

- Aleksander s. Aleksego, w roku 1864 przeniesiony z Artylerii Wileńskiej do 107-go Troickiego pułku piechoty - sztbs-kapitan; w roku 1866 zwolniony ze służby w stopniu kapitana (107 Troicki Pułk Piechoty 1875 r.) ;
- Aleksander (otczestwo Kleonowicz), rotmistrz 3-go eskadrona 33-go draguńskiego Izumskiego pułku (K.P. Gub.Wołyńska 1892r.) ;
- Aleksander s. Wasyla , ur. 14/12/1852 r., żonaty, 1 syn, podpułkownik, pomocnik dowódcy 15-go Siewerskiego pułku, 1901 (Wykaz płk.1902) ;
- Ambroży - podoficer 9 Roty Lejb Gwardii Litowskiego pułku, na liście poległych z dn. 04/01/1878 r. (Lejb Gw.Litowski pułk 1887) ;
- Andrzej s. Franca (Franciszka), ur. 12/01/1863 r., w stopniu pułownika od 06/12/1904 r.; dowódca - 24-ty Simbirskij Gen.Niewiarowskiego Pułk Piechoty (Wykaz płk. 1914) ;
- Andrzej s. Grzegorza , oficer floty, miczman od 06/11/1914 (Oficerzy floty 1917) ;
- Antoni s. Stanisława, doradca wojskowy przy 215-tym Buzułukskim pułku piechoty; 15/12/1904 r. ze względu na stan zdrowia ewakuowany do Rosji (215-ty Buzulukski pułk piechoty 1904-1905) ;
- Ambroży, podoficer 9 Roty Lejb Gwardii Litewskiego Pułku - na liście poległych z dn. 04/01/1878 r. (L.Gw.Litewski Pułk 1887 r.) ;
- Bolesław , oficer floty , miczman od 25/03/1917 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Borys s. Hipolita , kornet w Zaamurskim Okręgu straży granicznej, 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Gran.1902r.) ;
- Filip s. Grzegorza, porucznik 320-go Czembarskiego pułku piechoty, poległ 21/05/1915 r. w miejscowośco Sadzawka (spis 1914-1918) ;
- Franc, feldf. 7 -ej Roty 131 Tiraspolskiego pułku piechoty; 30/11/1877 r. otrzymał order wojenny 3-go stopnia Nr 77256 (Historia 131-go Tiraspolskiego pułku piechoty 1877 r.) ;
- Grzegorz s. Adama , sztabs-kapitan 5-go batlionu 168-go Ostrożskiego pułku rezerwy (K.P.Gube.Wołyńska 1892 r.) ;
- Grzegorz s. Aleksandra, chorąży - z dniem 20/01/1817 r. przeniesiony do Pskowskiego wewnętrznego batalionu straży (Historia Permskiego pułku 1788-1897) ;
- Grzegorz s. Grzegorza, kapitan, komendant 21 Roty (artyleria) , m-sto Płock (K.P.Gub.Płocka 1889) ;
- Grzegorz s. Grzegorza , ur. 24/01/1863 r., wyznanie prawosławne, rozwodnik, starszy lekarz przy 14 strzeleckim pułku (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Hipolit s. Hipolita, pułkownik w Gorżdinskiej brygadzie straży granicznej - 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Gran.1902r.) ;
- Ignacy s. Ignacego , porucznik 1-go konno-górnego dywizjonu artyleryjskiego (spis 1914-1918) ;
- Jakub, dowódca 11-stej Roty 13 Lejb Grenadiersk.Erewanskiego J.W.Pułku; poległ w stopniu majora - spis na 14/11/1850 r. (13 Lejb Grenadiersk.J.W.Pułk 1875);
- Jan s. Jana , podpułkownik w 43 artyleryjskiej brygadzie (KP Gub.Wileńska 1914) ;
- Jan s. Justyna, ur. 29/05/1895 r.; 1917- Szkoła Chorążych; miczman; dowódca na okręcie " Ludmiła " )Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Jan s. Mikołaja - lejtienant w kancelarii atamana Astrachańskiego wojsk kozaczych (K.P.Gub.Astrachańska 1916-1917);
- Jan s. Mikołaja, ur. 28/01/1858 r., żonaty, 2 dzieci, pułkownik w armii kawalerii (Wykaz płk.1902r.);
- Jan s. Pawła porucznik w Jamburgskim pułku od 1814 r.; z dn. 06/02/1816 r. przeniesiony do Borodinskiego pułku piechoty (Jamburgski Pułk) ;
- Józef s. Macieja, podporucznik 2-go batalionu 166-go Łuckieo pułku piechoty (kwatera Żytomir) (K.P.Gub.Wołyńska 1892 r.) ;
- Józef s. Macieja, ur. 31/01/1859 r.; w stopniu pułkownika od 06/12/1908 r., w armii piechoty Tomskiego rejonu (Wykaz płk. 1914) ;
- Kazimierz s. Cypriana, sztabs-kapitan 655-go Dragomirczaskiego pułu piechoty (spis 1914-1918) ;
- Konstanty s. Andrzeja , pułkownik w Lejb Gwardii Izmajłowskim Pułku - 1878 (L.Gw.Izmajł.Pułk 1730-1880) ;
- Lew - kursant Aleksandrowskiej Uczeln.Wojsk. 1888 r., przeznaczony do 5-go Kaukazskiego batalionu piechoty rezerwy (Historia Orłowsk.kadeck.korpusu 1843-1893) ;
- Mikołaj s. Ospia, w latach 1839-1848 Niżegrodzkie Gimnazjum Wojenne, po jego ukończeniu przeznaczony do 2 brygady Archangelskiego pułku piechoty (Niż.Gimn.Woj. 1834-1884) ;
- Mikołaj s. Pawła , pułkownik od 1835 r. w Lejb Gwardii Ułańskim Jej Wysokości Aleksandry Fiedorowny Pułku; w roku 1856 dowódca Husarskiego Pułku Księcia Ludwika Gessenskiego (L.Gw.Ułański Pułk 1896 r.) ;
- Mikołaj s. Wasyla, ur. 14/11/1846 r., żonaty, 2 dzieci, pułkownik, dowódca baterii piechoty 2-ej Kronsztadskiej Kawalerii (Wykaz płk.1902) ;
- Roman s. Ospia , w latach 1856-1863 Niżegrodzkie Gimnazjum Wojenne, po jego ukończeniu przeznaczony do Twerskiego batalionu strzeleckiego przy Azowskim pułku (NiżGimn.Woj. 1834-1884) ;
- Sergiusz s. Mikołaja ur. 1877 r. ' protoirej ' 7-go Finlandzkiego pułku strzeleckiego, w 1923 roku emigrował do Francji, zamieszkał w Paryżu (spis 1914-1918) ;
- Stanisław s. Stanisława, ur. 1885 r.; 1908 - Morska Uczeln.Inżynieryjna; od 1909 r. oficer; inżynier-mechanik, starszy lejtienant; na emigracji w Polsce (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Stanisław s. Władysława , sztabs-kapitan, dowódca 14-tej Roty Wyborgskiego pułku - 1880 r. (Wyborgski pułk 1901) ;
- Stanisław s. Władysława, ur. 08/12/1860 r., w stopniu pułkownika od 06/12/1910 r., naczelnik Medwiediejewskiego dyscyplinarnego batalionu (batalion karny) (Wykaz płk.1914) ;
- Walerian/Walery s. Józefa, ur. 08/06/1824 r.; żnaty, 4 dzieci; generał-major w armii piechoty Kancelarii Ministerstwa Wojennego (Spis gen. 1891 r.) ;
- Walerian/Walery s. Osipa w latach 27/01/1837 - 1843 kadet Korpusu Grafa Arkaczejewa, w roku 1846 zwolniony ze służby wojskowej z przyczyn rodzinnych (Historia Kad.Korpusu Grafa Arakczejewa 1834-1884) ;
- Wiaczesław s. Feliksa , pułkownik 76-go Kubańskiego pułku piechoty (spis 1914-1918) ;
- Władysław Eugeniusz s. Kacpra , sztab-rotmistrz Skuljanskiej brygady straży granicznej , 1902r. (Oddz.Korp.Straż.Granicznej 1902r.) ;
- Włodzimierz s.Grzegorza, podporucznik 43-go Syberyjskiego pułku strzeleckiego (K.P.Akmołińska oblast 1913 r.) ;
- Włodzimierz s. Hipolita , porucznik w Grajewskiej brygadzie straży granicznej , 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Graniczn.1902 r.) ;
- Włodzimierz s. Mikołaja ur. 1858 r., 1 córka, adiutant G.Ż.U. 1884 r., pomocnik naczelnika Gub.Saratowskiej (Oddzielny Korpus Żandarmerii 1892 r.) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 27-02-2010 - 20:08
Temat postu:
W tym wątku, nie udzielam odpowiedzi.
Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 28-02-2010 - 12:03
Temat postu:
Dunajewski :

- Aleksander - kursant Aleksandrowskiej Uczeln.Wojsk. (1882 r.), przeznaczony do 103-go Pietrozawodzkiego pułku piechoty (Historia Orłowsk.kadeck.korpusu 1843-1893) ;
- Dmitry s. Denisa, porucznik w Zaamurskim Okręgu Straży Granicznej (Oddz.Korpus Straży Granicznej 1902) ;
- Franc (Franciszek) s. S., kapitan w 169-tym Nowo-Trokskim pułku, m-sto Olita (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. Stanisława, kapitan, m-sto Sestrorjeck (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan , sztabs-kapitan 19-go Kostromskiego pułku piechoty, poległ 13/03/1917 r. - Nagorje Łabuzy (spis 1914-1918) ;
- Mikołaj - kursant Aleksandrowskiej Uczeln.Wojskowej - 1893 r. (Historia Orłowsk.kadeck.korpusu 1843-1893 ) ;
- Mikołaj , 1918 r. - Morski Korpus; na emigracji w Rumunii (Oficerzy Morskiej Floty ) ;
- Mikołaj s. Mikołaja, kapitan w Orłowskim-Bachtina Korpusie Kadeckim, m-sto Orel (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 28-02-2010 - 12:11
Temat postu:
Czyżewski :

- Alojzy s. Fryderyka, podporucznik, poległ w 1914 r. (Lista poległych 1914);
- Arkadiusz s. Wasyla, podpułkownik w 2-giej artyleryjskiej brygadzie rezerwy, m-sto Sierpuchow (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Dionizy s. Cezarego, sztabs-kapitan w 29 Czernigowskim pułku piechoty, m-sto Warszawa (KP Gub.Warszawa 1913) ;
- Fiedor s. Franciszka (Franca), kapitan w 30-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Krasnojarsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. Romana, kapitan 69-go Riazańskiego pułku (spis 1914-1918) ;
- Jan s. Aleksandra, szeregowy, kawaler, Gub. Chełmska, powiat hrubieszowski, Horodło, wieś Lipsko, poległ 2/12/1914 (Spis pol. i rannych, 13839);
- Józef s. Sylwestra, podporucznik w 129-tym Bessarabskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Michała Aleksandrowicza Pułku Piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Leon s. Wasyla - 1861-1929 - chorąży 4-tej brygady artyleryjskiej w roku 1881 (spis 1914-1918) ;
- Leon s. Wasyla, podpułkownik w 2-giej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Biela (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Antoniego/Antona, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, Kurów, ranny 14/08/1914r. lub 14/08/1915r. (Spis pol. 1915,str. 1783);
- Mikołaj s. Cezarego , mł.oficer, podporucznik w 13-tym Bielozierskim pułku piechoty - 01/01/1894 r. (13 Biełoziersk.Pułk Piechoty) ;
- Mikołaj s. Cezarego, sztabs-kapitan , rejon S.Petersbursko-Dwinskij (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Cezarego, sztabs-kapitan w Charkowskiej Miestnej Brygadzie (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Konstantego - 1861-1918 , chorąży 65-go Moskiewskiego pułku piechoty w roku 1881 (spis 1914-1918) ;
- Mikołaj s. Konstantego, podpułkownik w 84-tym Szirwanskim Jego Wysokości Pułku Piechoty, sioło: Chasaw-Jurt (Ros.Imp.Armia 1909);
- Piotr s. Grzegorza, w latach 1813-1819 porucznik w Wyborgskim pułku (Wyborgski pułk 1901) ;
- Siemion s. Grzegorza, 1804 - podchorąży, 1813 - porucznik - Wyborgski pułk (Wyborgski pułk 1901) ;
- Włodzimierz s. Dmitrego, sztabs-kapitan w 16-tym Turkestanskim batalionie strzeleckim, m-sto Buchara (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 28-02-2010 - 16:08
Temat postu:
[u]Paszkowski :


- Aleksander s . Leonarda, szeregowy, wyzn.prawosławne, kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, gmina Aleksin, ranny 11/10/1914 r. (Spis pol.1914,str. 8817);
- Borys s. Edwarda, ur. 1891 r.; 1911 - Morski Korpus; lejtienant; poległ między 1917 a 1920 rokiem (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Eugeniusz s. Aleksandra , dowódca brygady 36-ej Dywizji Piechoty (spis 1914-1918 ) ;
- Mikołaj s. Aleksandra , kapitan - poległ w 1914 r. (Wykaz poległych 1914) ;
- Mikołaj s. Jana ur. 22/05/1864 r. żonaty, rotmistrz w Nowobrzeskiej brygadzie Korpusu Straży Granicznej (K. Str. Gran.1909);
- Mikołaj s. Piotra , porucznik - poległ w 1914 r. (Wykaz poległych 1914);
- Piotr , po ukończeniu w roku 1876 kursu junkerów, przeznaczony do 108-go Saratowsk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899);
- Zygmunt s. Ignacego w latach 08/08/1874 - 1883 kursant Niżegorodskiego Korpusu Kadeckiego (Historia Kad.Korpusu Grafa Arakczejewa 1834-1884) ;
- Zygmunt s. Stanisława, ur. 1853 r., wyznanie rzymsko-katolickie, oficer w 34 Siewskim Gen. Kamieńskiego pułku piechoty (Spis podpłk. 1893)

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 28-02-2010 - 16:10
Temat postu:
Zubrycki :

- Aleksander s. Zacharego lub Zachariasza , kapitan w Wileńskim Okręgu Wojennym rejonu Kowno (wojsko inżynieryjne) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. S. , podporucznik w 5-ym Kałużskim Imperatora Wilhelma I Pułku (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef s. Jerzego, naczelnik w Policji m.Batumi (Kal.Kaukazki 1908 r.) ;
- Piotr s. Aleksego, porucznik w 16-tym batalionie strzeleckim, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909) ;

Zubrzycki :

- Mikołaj s. Aleksandra, podpułkownik w 1-ej artyleryjskiej brygadzie rezerwy, m-sto Dwińsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 03-03-2010 - 18:37
Temat postu:
Witkowski :

- Adam s. Mikołaja, kapitan, w roku 1868 przeniesiony z 110-go Kamskiego pułku piechoty do 107-go Troickiego pułku piechoty, z dniem 07/05/1869 r. zwolniony ze służby wojskowej w stopniu majora (107 Troicki Pułk Piechoty 1875r.) ;
- Aleksander s. Jana, szeregowy, wyznanie katolickie, wdowiec, Powiat B-stocki,, ranny22/12/1914r. (Spis pol.1914, str. 11541);
- Jakub s. Piotra, chorąży , z dn. 10/11/1814 r. przeniesiony do Egerskiego grenadierskiego pułku (Historia 101-go Permskiego pułku 1788-1897) ;
- Józef s. Jana, ur. 09/02/1859 r.; w stopniu pułkownika od 06/12/1910r. - 188 Karsskij pułk piechoty (Wykaz płk.1914) ;
- Józef s. Piotra, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Warszawska, Powiat Grodzisk, wieś Clarki, zaginął 25/05/1915r. (Spis pol. 1915);
- Kajetan s. Konstantego, lekarz 6-go strzeleckiego batalionu rezerwy - 13/10/1869 r. (Historia 101-go Permskiego pułku 1788-1897) ;
- Konstanty s. Wasyla, sztab-rotmistrz 13-go Władimirskiego ułańskiego pułku; w r. 1882 ukończył Akademię Wojenn.-Prawn.; w latach późniejszych podpułkownik w Kijowskim Okręgu Wojennym (Akadem.Wojenn.-Prawn.1891 r.) ;
- Michał , po ukończeniu kursu junkerów w roku 1884 przeznaczony do 62-go Suzdalisk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Michał s. Aleksandra, porucznik w 16-stej Dywizji Piechoty (Księga Pamięci Gub.Białostockiej 1879) ;
- Mieczysław , po ukończeniu kursu junkerów w roku 1887 przeznaczony do 163-go Lenkor. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899) ;
- Sergiusz, oficer floty, miczman od 04/05/1917r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Władysław otczestwo Kalikotowicz, chorąży ; 28/09/1891 r. jako porucznik przeniesiony do Carewskiego batalionu rezerwy (Historia Permskiego pułku 1788-1897 ) ;
- Włodzimierz s. Konstantego, ur. 21/04/1885 r., z dworzan Sankt-Petersburgskiej Gubernii, od lutego 1919 r. naczelnik 3 Drozdowskiej Dywizji; zmarł 18/01/1978 r. (Oficerzy Gwardii 2002);
- Włodzimierz s. Wasyla, ur. 1869 r., w słuzbie wojskowej od 1887 r., oficer od 1889 r. - Lekb Gwardii Siemieniowski pułk, zmarł do roku 1928 w Jarosławie jako kawaler (Oficerzy Gwardii 2002);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 03-03-2010 - 18:44
Temat postu:
Bogdaszewski :

- Czesław , po ukończeniu w roku 1871 kursu junkerów przeznaczony do 118-go Szujsk. pułku piechoty (Spis Uczeln.Wojsk. w Wilnie 1864-1899);
- Fortunat s. Ignacego, chorąży 1837r. - 50 B-stocki JW Ger.Saksen Altenburgskiego pułku piechoty; zwolniony od służby wojskowej 09-/02/1846r. z powodu choroby (50 B-cki płk.piech.1807-1907)
- Jan s. Fomy, ur. 29/12/1871 r., w stopniu pułkownika od 10/04/1911 r.; pomocnik prokuratora wojennego przy Okręgowym Sądzie Wojennym w Kijowie (Wykaz płk. 1914) '
- Mikołaj s. Piotra, porucznik w 19-tym saperskim batalionie m-sto Brest-Litowsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Piotra, porucznik w 64-tym Kazanskim Jego Wysokości Wielkieo Kniazia Michała Mikołajewicza Pułku m-sto Białystok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Piotra, sztabs-kapitan - 36-ta artyleryjska brygada m-sto Karaczew (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


W tym wątku, nie udzielam odpowiedzi. Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 03-03-2010 - 20:19
Temat postu:
Rudnicki :

- Adam, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., Gub.Grodnieńska, m-sto B-stok, ranny 17/11/1914 r. (Spis pol.1914);
- Aleksander s. Goriana, ur. 03/09/1846 r., żonaty, 2 dzieci, pułkownik, dowóca w 62-gim Suzdalskim pułku piechoty (Wykaz płk. 1902);
- Andrzej s. Ignacego , podpułkownik 3-go batalionu 125 Kurskiego pułku piechoty (K.P.Gub.Wołyńska 1892 r.) ;
- Darij s. Apolloniusza, ur. 25/07/1847 r., Chołost, dowódca 44 Kamczatsk.pułku piechoty 1897 (Wykaz płk. 1902);
- Dmitrii s. Andrzeja, podporucznik w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku Piechoty , m-sto Żytomir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Edmund Bolesław s. Jana, ur. 16/03/1849 r., Chołost, dowódca baterii rezerwy 220-go Epifansk.pułku (Wykaz płk. 1902);
- Edmund s. Jana, generał-major, komendant pułku - 136 Taganrogskij pułk piechoty, m-sto Jelisawietgrad (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Edmund s. Jana, dowódca 7 Roty w 5 Grenadierskim Kijowskim Jego Wysokości Karola Inderlandskiego Pułku (K.P.Gub.Kałużska 1885) ;
- Grzegorz s. Andrzeja, sztabs-kapitan w 45-ej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Wilkomir (Ros.Imp.Armia 1909);
- Jan, szeregowy, Gubernia Chełmska, powiat chełmski, zaginął 9/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8775);
- Józef s. Dominika , podporucznik 70-go Riażskowo pułku piechoty (spis ord. 1914-1918) ;
- Mieczysław s. Stanisława, ur. 1891 r.; miczman; komendant na statku "Rumynija"; 28/03/1920 r. - lejtienant; na emigracji w Polsce (wymienieni dzieci+ żona) (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, podporucznik w 43-ej artyleryjskiej brygadzie, posiełok Olita (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Jana, porucznik w 99-tym Iwangorodskim pułku piechoty, m-sto Dwińsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj otczestwo Kwintiljanowicz, ur. 03/11/1868 r., w stopniu pułkownika od 06/12/1908 r., - Sztab Generalny 26 Dywizji Piechoty (Wykaz płk. 1914 r.) ;
- Stanisław s. Jana, ur. 28/07/1851 r., sztabs-oficer w okręgu Odesskim 1897 (Wykaz płk.1902);
- Stanisław s. Jana, pułkownik , naczelnik Petersburgskiej inżynieryjnej ' distancji ' (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stefan s. Ludwika, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol.; żonaty, Gub. Grodnieńska, powiat białostocki; ranny 30/10/1914 (Spis pol. 1914);
- Wilhelm s. Józefa, sztabs-kapitan w 133-cim Simferopolskim pułku piechoty, m-sto Jekaterinowsław (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Andrzeja , podpułkownik , dowódca 1-ej baterii 80-tej artyleryjskiej brygady (spis ord. 1914-1918) ;
- Włodzimierz s. Andrzeja, sztabs-kapitan w 45-ej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Wilkomir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Zygmunt s. Bolesława, ur. 17/07/1881 r., Chołost, dworzanin, żonaty, kornet w Karsskiej Brygadzie Straży Granicznej , 1905 (Korp.Str.Gran.1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 04-03-2010 - 13:01
Temat postu:
Maj :

- Antoni , 1885 r. - podporucznik w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;
- Bogdan s. Fiedora, inżynier, wykładowca geometrii - Aleksandrijska Uczelnia Wojenna (Aleksand.Uczeln.Wojen.1851-1863) ;
- Fiodor s. Bogdana, podpułkownik, dwódca 4-ej baterii 3-ej artyleryjskiej brygady (K.P.Gub.Kałużska 1913r.) ;
- Ignacy, szeregowy, wyznanie katolickie, Gub.Kaliska, powiat łęczycki, zaginął 13/08/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14807);
- Mikołaj s. Jana - kursant Pawłowskiej Uczel. Wojsk. (1863 r.) , przeznaczony do 145-go Nowoczerkawskiego pułku piechoty (Historia Orłow.kadeck.korpusu 1843-1893) ;

Maj - Majewski Włodzimierz otczestwo Zinowiewicz; ur. 15/09/1867 r., w stopniu pułkownika od 06/12/1904 r., dowóca - 44 Kamczatskij pułk piechoty (Wykaz płk. 1914);W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 04-03-2010 - 13:04
Temat postu:
Jarosz :

- Jan , 1896 r. - podporucznik w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku - adnotacja : zmarł (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;
- Leon s. Piotra, podporucznik 148-go Kaspijskiego pułku piechoty - 1866r. ; z dniem 07/02/1872 r. zwolniony ze służby wojskowej z przyczyn rodzinnych (Historia pułków 37 Dywizji Piechoty 1700-1880) ;
- Leonard - kursant Konstantynowskiej Uczeln.Wojsk. (1864 r.) , przeznaczony do 148-go Kaspijskiego pułku piechoty (Historia Orłowsk.kadeck.korpusu 1843-1893) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 06-03-2010 - 16:49
Temat postu:
Kamiński :

- Aleksy s. Jana, ur. 17/03/1857 r., w stopniu pułkownika od 06/12/1909r., sztabs-oficer w armii piechoty - Mińska Miestna Brygada (Wykaz płk. 1914) ;
- Aleksy s. Michała, ur. 1891 r.; miczman, w armii Dobrowolczeskoj; 28/11/1919 r. sztabs-kapitan; ewakuowany z Odessy (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Aleksy s. Timofieja , podporucznik 188-go Karsskiego pułku piechoty, ord. św. Grzegorza w 1916 r., poległ 17/12/1914 r. w miejsc. Łopuszko (ord.1914-1918) ;
- Antoni/Anton s. Ignacego, st. podoficer, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Lubelska, Powiat Janowski, gmina Annopol, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1784);
- Jan s. Artemiego , rotmistrz Skuljanskiej brygady straży granicznej 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Graniczn.1902 r. ) ;
- Jan s. Jana ur. 19/11/1870 r. - Gub.Kijowska, od 27/05/1893 r. podporucznik w Starobelskim batalionie rezerwy ( Starobeslki batalion rezerwy 1890 r.) ;
- Józef s. Stanisława, strzelec, wyzn.katol., kawaler, Gub. Kaliska, Powiat Turecki, sioło Czpjewa, zaginął 2/11/1914 lub 2/11/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1912)
- Leon , w roku 1883 ukończenie Uczeln.Wojsk. w Wilnie , przeznaczony do 105-go Orenburskiego pułku piechoty (Uczeln.Wojsk. Wilno 1864-1899) ;
- Leon , chorąży 319-go Bugulminskiego pułku piechoty, ord.św.Grzegorza w r. 1915 (ord.1914-1918) ;
- Kazimierz , szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler,Gub. Grodnieńska, m-sto Białystok., ranny 18/11/1914 r. (Spis pol. 1915);
- Marian Karol s. Ludwika, pułkownik w 15-tym Szlisselburgskim Gen.-Feldm.Kniazia Anikity Repina pułku piechoty, m-sto Zambrów (K.P.Gub.Łomżyńskiej 1912) ;
- Michał s. Aleksego , kapitan II rangi floty od 09/02/1915 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Michał s. Michała , pułkownik w admiralicji od 25/03/1912 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Paweł s. Filipa, starszy podoficer, wyzn.prawosławne, żonaty, Gubernia Chełmska, powiat bielski/bialski, ranny 5/11/1914r. (Spis pol. 1914,str.8775);
- Piotr podoficer 5-Roty 131 -go Tiraspolskiego pułku piechoty, wojenny order 4-go stopnia Nr 77248 ( 131 Tiraspolski Pułk Piechoty 1877r.) ;
- Piotr s. Ignacego, od 21/07/1829 r. kornet w Lejb Gwardii Grodzieńskim pułku husarskim ( Grodz.płk. husar. 1897r. );
- Stanisław s. Klemensa, ur. 12/11/1841 r., żonaty, 2 dzieci; generał-major w artylerii (Spis gen. 1891 r.) ;
- Wiktor s. Gierasima, podpułkownik, dowódca 4-go Oddziału Sandomierskiej Brygady Korpusu Straży Granicznej (kwatera Janów)(K.P.Gub.Lubelska 1898r.);
- Wilhelm s. Jana, kapitan 7-go Syberyjskiego pułku strzeleckiego, w r. 1916 ord.św.Grzegorza (ord.1914-1918) ;
- Włodzimierz, w roku 1893 ukończenie Uczeln.Wojsk. w Wilnie, przeznaczony do 147-go Samarskiego pułku piechoty (Uczeln.Wojsk.Wilno 1864-1899) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 06-03-2010 - 17:00
Temat postu:
Kamieński :

- Aleksander s. Stanisława, chorąży 146-go Caricinskiego pułku - 1875 r.; w latach późniejszych dowodzący 7 Rotą tego samego pułku (Historia pułków piechoty 37 Dywizji 1700-1880) ;
- Bolesław s. Bolesława, podporucznik 147-go Samarskiego pułku piechoty - 26/09/1876 r. (Historia pułków piechoty 37 Dywizji 1700-1880) ;
- Borys s. Aleksandra, podpułkownik 6-go Zaamurskiego Pogranicnego pułku konnego , ord. św. Grzegorza (ord.1914-1918) ;
- Borys s. Aleksego, ur. 1891 r. , syn oficera (z dworzan); 1912- Morski Korpus; lejtienant floty Bałtyckiej; od 26/06/1919 r. naczelnik oddziału floty Kaspijskiej; od sierpnia 1919 r. - dowódca niszczyciela " Merkury " (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Dawid s. Abrama, ur. 05/11/1857 r. wyznanie prawosławne, żonaty, 4 dzieci, lekarz wojskowy (laborant) (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Eugeniusz, chorąży, poległ w 1914 r. (Lista poległych 1914) ;
- Emilian , 1859 r. - chorąży w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;
- Feliks s. Dominika, ur. 1892 r.; 1914- Morska Inżynietjna Uczeln.; służył w siłach zbrojnych frontu Południowego Rosji; 05/02/1920 r. ewakuowany z Sewastopola na statku " Dych - Tay " (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Jan , inżynier-mechanik floty, miczman od 15/07/1917 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Józef s. Stanisława, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Żyrzyń, zaginął 14/08/1914 lub 14/08/1915r. (Spis pol. 1915,str. 1789);
- Kazimierz , w roku 1899 ukończenie Uczeln.Wojsk. w Wilnie, przeznaczony do 164-go Zakat.pułku piechoty (Uczeln.Wojsk.Wilno 1864-1899) ;
- Konstanty , inżynier-mechanik floty, miczman od 30/07/1916 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Lew s. Afanazego, rotmistrz w Brygadzie Częstochowskiej Oddziel.Korp.Straży Granicznej 1891 r. (Ross.Imperium 1891);
- Michał s. E. , chorąży 146-go Caricinskiego pułku - 1865 r.; z dn. 28/02/1871 r. w stopniu sztabs-kapitana przeniesiony do Simbirskiego Gubernskiego batalionu (Historia pułków piechoty 37 Dywizji 1700-1880) ;
- Michał , 1917 - Szkoła Chorążych; chorąży w admiralicji; miczman; poległ w 1920 r. w Sewastopolu (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Michał s. Pawła , pułkownik w 6-tym Armeńskim Korpusie, sztab m-sto Białystok (K.P.Gub.B-stocka 1913 r.)
- Mikołaj s. Pawła, sztbas-kapitan 17-go batalionu saperskiego, ord.św. Grzegorza w r. 1916, poległ 13/05/1916 r. (ord. 1914-1918) ;
- Mikołaj s. Mikołaja , inżynier-mechanik floty, starszy lejtienant od 30/07/1915r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Narcyz Leopold Feliks, sztabs-kapitan 145-go Nowoczerkawskiego pułku - 4-ty batalion Tomskiego pułku rezerwy - 01/01/1881 r. (Historia pułków piechoty 37 Dywizji 1700-1880);
- Osip s. Antoniego, bombardier, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat białostocki, gmina Obrubniki, zaginął 11-15/02/1915r. (Spis pol.1915, str. 10053);
- Paweł s. Michała, podpułkownik, dowódca 2-go batalionu 128-go Starooskolskiego pułku (K.P.Gub.Wołyńska 1892r.) ;
- Paweł s. Eugeniusza, ur. 31/10/1863 r., w stopniu pułkownika od 06/12/1906 r. - w Wojennym Sądzie Okręgowym - Irkutsk (Wykaz płk. 1914) ;
- Sergiusz, kursant kadeckiego korpusu; w r. 1864 przeniesiony do 2-go Moskiewskiego Gimnazjum Wojennego (Uczeln.Wojenn.Aleksandrowska 1901) ;
- Stanisław , inżynier-mechanik floty, miczman od 06/05/1916 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Stanisław s. Fadieja, sztabs-kapitan w 4-tym grenadierskim 13 Biełozierskiego Gen.-Feldm.Gr.Łassiego pułku piehoty (13 Biełozierski pułk piechoty 1708-1893) ;
- Stanisław s. Józefa, starszy podoficer, wyznanie katol., kawaler, Gubernia Kielecka, powiat kielecki, okręg Szczecnowski, zaginął 4/09/1915r. (Spis pol. 1915,str. 9648);
- Wiktor, w roku 1874 ukończenie Uczeln.Wojskowej w Wilnie, przeznaczony do 104-go Ustjużskiego pułku piechoty (Uczeln.Wojsk.Wilno 1864-1899) ;
- Wiktor s. Wiktora ur. 16/09/1881 r., sztabs-kpitan 97-go Liflandzkiego pułku piechoty, w r. 1914 ord.św. Grzegorza (ord.1914-1918) ;
- Włodzimierz s. Konstantego , porucznik w Zaamurskim Okręgu Straży Granicznej 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Graniczn.1902r.) ;
- Włodzimierz s. Konstantego, ur. 30/01/1872 r., sztabs-rotmistrz w Brygadzie Łomżyńskiej Straży Granicznej , 1905 (Korp.Str.Gran.1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 06-03-2010 - 17:03
Temat postu:
Bandrowski :

- Apolinary s. Antoniego, ur. 08/12/1853 r., żonaty, 3 dzieci, podpułkownik w armii piechoty, 1900 (Wykaz płk.1902) ;
- Kazimierz s. Jana - kapitan 5-go batalionu 41-go Semenginskiego pułku , kwatera Dubno (K.P.Gub.Wołyńska 1892 r.) ;
- Włodzimierz s. Franca, ur. 23/09/1848 r., żonaty, 5 dzici, dowódca 4 Mortirn.artyleryjskiego pułku , w stopniu podpułkownika od 1885 r.(Wykaz płk.1902);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 06-03-2010 - 17:08
Temat postu:
Giedrojc :

- Arnold s. Nikodema , sztabs-kapitan rezerwy- K.P.Gub.Pskowska 1851 r.) ;
- Stanisław s. Cezarego, ur. 1884 r. , lejtienant Syberyjskiej floty - 1918 r. (Oficerzy Morskiej Floty) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 06-03-2010 - 17:14
Temat postu:
Potocki :

- Albert s. Ignacego, rotmistrz w Lejb Gwardii Jej Wysokości Aleksandry Fiedorowny Pułku od 1837 r. ; w roku 1840 w stopniu podpułkownika rzeniesiony do Księcia Karola Pruskiego Pułku Piechoty (L.Gw.Ułański Pułk 1896 r.) ;
- Aleksander s. Aleksandra , porucznik w 153 Bakinskim pułku piechoty 1878 r. (153 Bakinski Pułk Piechoty 1877-1878) ;
- Aleksander s. Pawła, oficer floty, miczman od 06/11/1914r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Aleksander s. Stanisława, od 16/11/1815 r. kornet w Gwardii Konnej; z dniem 19/03/1826 r. przeniesiony do Kurlandskiego Dragunskiego Pułku w stopniu pułkownika (Lejb Gw.Konnego Pułu 1731-1886r.) ;
- Andrzej s. Jana, kornet w Lejb Gwardii Ułańskim Jej Wysokości Aleksandry Fiedorowny Pułku od 1805 r. ; w roku 1807 przeniesiony do Archangielskiego garnizonowego pułku (L.Gw.Ułański Pułk 1896 r.) ;
- Eugeniusz s. Pawła, ur. 1844 r., żonaty, 4 dzieci; rotmistrz, naczelnik Umanskiego Oddział.Kijowskiego Żandarmerii Policji - 1881 r. (Oddzielny Korpus Żandarmerii 1892r.) ;
- Jan s. Jana oficer w Wojsku Dońskim - 1889 r. ; od roku 1897 w sztabie Wojska Donskiego Nowoczerkawskiego (Wojsk.Donskie 1897r.) ;
- Paweł s. Mikołaja, ur. 14/01/1851 r. rotmistrz, dowódca - Orłowsk.Kadeck.Korpus (Wykaz Płk.1902);
- Paweł s. Pawła, ur. 17/12/1886 r.; Orla; 1908 - Morski Korpus; 1909 - oficer; lejtienant 1 Bałtyckiej floty; dowódca na trawlerze " Razjaszczij "; 1919 r. - uciekinier do Finlandii (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Piotr s. Pawła, ur. 1856 r., żonaty, 2 dzieci, dowódca 95-go Krasnojarskiego pułku piechoty (Wykaz płk.1902) ;
- Piotr s. Platona, w roku 1882 ukończył Mikołajewską Akademię Wojsk.
(Imperat.Mikołajewsk.Akadem.Wojsk.) ;
- Piotr s. Platona ur. 02/07/1855 r., generał-lejtienant generalnego sztabu, dowódca 35 Dywizji Piechoty - na liście 02/07/1910 r. (Spis gen.1914r.) ;
- Stanisław , od 21/08/1793 r. w Konnej Gwardii w stopniu korneta; 11/04/1804 r. - porucznik Lejb Kirasirijskiego Jego Wysokości Pułku; w roku 1807 otrzymał order św. Grzegorza 4-go stopnia ; (Lejb Gw.Konnego Pułku 1731-1886r.) ;
- Włodzimierz s. Grzegorza, pułkownik morskiej części budowniczej; na emigracji w Estonii (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Włodzimierz s. Pawła, ur. 01/06/1853 r., żonaty, 2 dzieci, rotmistrz, dowódca Aleksandr.Kadeck.korpusu (Wykaz płk.1902) ;W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 07-03-2010 - 09:17
Temat postu:
Bogusławski :

- Aleksy s. Jana ur. 03/09/1859 r., żonaty, 2 córki, wykładowca Jarosławskiego Korpusu Kadeckiego (Spis cywil.służb.wojsk.1909 r.) ;
- Aleksander s. Jana, sztabs-kapitan 4-go batalionu Dnieprowskiego pułku piechoty - 146 Caricynski Pułk - 1863 r.; z dniem 18/01/1869 r. w stopniu kapitana przeniesiony do 59-go batalionu piechoty rezerwy (Historia pułków 37 Dywizji 1700-1880);
- Aleksander S. Piotra , generał, ord. św. Anny - 1849 r. (Spis generałów 1888 r.) ;
- Andrzej s. Aleksandra (1870-1918) , pisarz (protokolant) w 6-stym Finlandzkim pułku strzeleckim, ord.św.Grzegorza , poległ we Francji (Ruska Kompania Honorowa) (ord.1914-1918) ;
- Andrzej s. Mikołaja , lekarz w S.Petersburskim Grenadierskim Króla Fryderyka Wilhelma III Pułku , od 07/09/1855 r. (S.Petersburski Pułk 1880 r.) ;
- Fiedor , chorąży w 65 Moskiewskim Jego Wysokości Imperatora Cesarewicza Pułku - 1868 rok ( 65 Moskiewski płk 1642-1700-1890 ) ;
- Fiodor s. Aleksandra, ober-oficer floty, starszy lejtienant od 28/07/1917r. (Oficerzy floty 1917);
- Grzegorz s. Grzegorza , ur. 09/01/1860 r. Gub. Czernigowska; 22/06/1879 r. - szeregowy ; 15/05/1898 r. - sztabs-kapitan w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;
- Jan, podoficer 11 Roty 2-go Rostowskiego grenadierskiego pułku, otrzymał order wojenny Nr 38861 (Historia 2-go Rostowskiego grenadierskiego pułku 1889r.) ;
- Jan s. Pawła , inżynier-mechanik floty, pułkownik od 14/01/1913r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Piotr s. Siemiona, adiutant 131-go Tiraspolskiego pułku piechoty - 1863r. (131 Tiraspolski Pułk Piechoty 1877 r.) ;
- Sergiusz s. Pawła, podporucznik z I Wojennej Uczelni Pawłowskiej - na liście w roku 1894 (95-ty Krasnojarski pułk piechoty 1797-1897);
- Stefan ( Stiepan ) s. Jana ,ur. 1856 r., żonaty, starszy lekarz w 7 Syberyjskim pułku rezerwy - Krasnojarsk (Spis cywil.Służb.wojsk.1909 r.) ;
- Wiktor, porucznik w admiralicji od 06/12/1916r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Włodzimierz s. Aleksego, ur. 14/12/1864 r., żonaty, 3 dzieci; prowadzący wojenną kancelarię Karsskiej olasti (Spis cywil.służb.wojsk.1909r. ) ;
- Włodzimierz s. Dymita, ur. w 1874 r., w słuzbie wojskowej od 1891 r., oficer od 1893 r., pułkownik w Lejb Gwardii konno-grenadierskim pułku, zmarł 02/11/1930 r w Paryżu (Oficerzy Gwardii 2002);
- Włodzimierz s. Stefana (Stiepana), sztabs-kapitan 95-go batalionu rezerwy 95-tego Krasnojarskiego pułku piechoty - na liście w r.1878 (95-ty Krasnojarski pułk piechoty);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 07-03-2010 - 09:20
Temat postu:
Szadkowski/Szatkowski :

- Antoni, szeregowy 5-ej Roty 10-go grenadierskiego Małorossijskiego pułku; otrzymał order wojenny Nr 83119 (Historia 10-go Grenadierskiego Małorossij.Pułku 1889 r.) ;
- Antoni- młodszy lekarz przy sztabie 61 Władimirskiego pułku piechoty, m-sto Zwierzyniec (Księga Pamięci Gub.B-stocka 1897) ;
- Mateusz, szeregowy 95-go Krasnojarskiego pułku piechoty, widnieje na liście poległych 1877-1878 ( 95-ty Krasnojarski pułk piechoty 1797-1897) ;
- Mikołaj s. Władysława, pułkownik, dwódca 248-go Sławjanoserbskiego pułku piechoty, ord.św.Grzegorza (ord.1914-1918) ;
- Wiaczesław s. Władysława, porucznik, młodszy oficer w 18-tym batalionie saperskim od 27/08/1897r.; 1896 - sztabs-kaitan - przeniesiony do wojsk inżynieryjnych; 1898 - kapitan (Historia 18 Batalionu Saperskiego 1894-1899) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 07-03-2010 - 09:23
Temat postu:
Wiliński :

- Aleksander s. Jana, sztabs-kapitan 215-go Buzułukskiego pułku piechoty; 06/09/1904 r. ranny , skierowany do szpitala. Do pułku powrócił 30/10/1904 r.; 17/02/1905 r. znowu ranny - ewakuowany do Rosji (215-ty Buzułukski pułk piechoty 1904-1905 ) ;
- Feofil (może Teofil ) s. Witolda, ur. 22/12/1864 r., żonaty, 1 córka, wykładowca Władymirsko-Kijowskiego Korpusu Kadeckiego (Spis cywil.służb.wojsk.1909r.) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 07-03-2010 - 09:25
Temat postu:
[b]Walicki :[/b]

- Konstanty s. Antoniego, kapitan w 5-tym mort.artyleryjskim dywizjonie, m-sto Cherson (Ros.Imp.Armia 1909);
- Michał s. Bolesława, kapitan, część strzelecka, ranny w wojnie rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,47);
- Michał s. Emerik. ( skrót imienia w j.rosyjskim ), naczelnik 1-go Kaukazkiego Armeńskiego Korpusu (Kalend.Kaukazk.1908 r.) ;
- Michał s. Norberta, sztabs-kapitan w 23-cim Uzowskim Gem.Feldm. Sałtykowa Pułku Piechoty, Sałtykowski sztab, m-sto Ostrowa (być może chodzi o m-sto Ostrów) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Alfonsa, kapitan w 2-gim batalionie saperskim, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909);
- Mikołaj s. Aleksandra, sztabs-kapitan w 143-cim Dorogobużskim pułku piechoty, m-sto Brańsk (Ros.Imp.Armia 1909);
- Mikołaj s. Józefa, porucznik w 12-tym Syberyjskim Barnaulskim pułku piechoty rezerwy , m-sto Barnaul (Ros.Imp.Armia 1909);
- Stanisław - otczestwo Karpowicz, w 1811 r. chorąży Tawriczeskiego grenadierskiego pułku, z dniem 10/11/1814 r. przeniesiony do 3-go Egerskiego grenadierskiego pułku (Historia 101-go Permskiego pułku 1788-1897) ;
- Wiaczesław s. Józefa, porucznik w 12-tym Syberyjskim Barnaulskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Barnaul (Ros.Imp.Armia 1909);
- Włodzimierz s. Wiaczesława, rotmistrz w Lejb Gwardii Draguńskim Pułku, m-sto Star.Petergof (Ros.Imp.Armia 1909) ;W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 08-03-2010 - 14:37
Temat postu:
Czerwiński :

- Bronisław s. Konstantego, ur. 11/12/1860 r., wyznanie katolickie, starszy lekarz przy 1 Władywostockim szpitalu czasowym (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Grzegorz s. Kazimierza, porucznik w 31 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Krasnojarsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. Kazimierza, ur. 10/12/1880 r., w stopniu sztabs-rotmistrza od 09/04/1912 r. - 29 Bakińska Brygada Straży Granicznej (Oddz.Korpus Straży Granicznej 1913) ;
- Jan , szeregowy w 11-tym grenadierskim Fanagorijskim pułku - 1878 (11 Grenad.Fanag.Pułk 1790-1890) ;
- Jan s. Jana, kapitan w 3-cim Kowieńskim pułku piechoty, m-sto Kowno (Ros.Imp.Armia 1909);
- Kazimierz s. Lwa, podporucznik w 6-tym konno-artyleryjskim dywizjonie, m-sto Mława (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty s. Józefa, porucznik w 163 Lenkoransko-Naszeburgskim pułku piechoty, m-sto Witebsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Leon lub Leonard s. Piotra, kornet w 20-tym Draguńskim Finlandzkim pułku, m-sto Wilmanstrand (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Maurycy s. Fryderyka, lekarz weterynarii przy 7-mej Brygadzie Artyleryjskiej siedziba Radom (Księga Pamięci Gub.Radomskiej 1899r.);
- Mikołaj, w roku 1865 przeniesiony z Uczelni Wojsk.Michałowsko-Worożeńskiej do Uczeln.Wojsk.Aleksandrowskiej (Kad.Korp.Michałowsk.-Woroneżsk.1845-1865) ;
- Paweł s. Eugeniusza, rotmistrz w Rejonie Charkowskim (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Eugeniusza, podpułkownik w 76-tym Kubańskim pułku piechoty, m-sto Tulczyn (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Witold s. Jakuba - stopień wojskowy skrót ' ec ' - 1 Liniennyj Gen.Wielmanowa Pułk Kubanskowo Kaz.Wojska, m-sto Romny (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz, kursant II Moskiewskiego Korpusu Kadeckiego Imperatora Mikołaja I; sztabs-kapitan 14-go batalionu strzeleckiego, poległ od ran dnia 12/08/1877 r. (Moskiewski Korpus Kadecki 1899)


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 09-03-2010 - 12:34
Temat postu:
Mioduszewski :

- Mikołaj s. Jana ujęty w r. 1871 w 131 Tiraspolskim pułku piechoty (131 Tiraspolski Pułk Piechoty 1877 r.) ;W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 10-03-2010 - 10:39
Temat postu:
Zalewski :

- Adam s. Aleksandra, porucznik 18-go saperskiego batalionu ; w roku 1890 ukończył Akademię Wojenno-Prawniczą; w latach późniejszych sztabs-kapitan - kandydat na sędziego wojennego przy Odesskim Okręg.-Wojenn.Sądzie (Wojenn.-Prawn.Akadem.1891) ;
- Antoni s. Grzegorza , chorąży , z dniem 15/03/1823 r. przeniesiony do Kijowskiego wewnętrznego batalionu straży (Historia Permskiego pułku 1788-1897) ;
- Franciszek/Franc s. Piotra, kapitan w 23 Izowskim pułku piechoty, m-sto Mława (K.P.Gub.Płocka 1889) ;
- Henryk s. Adolfa , kapitan w 65-tym Moskiewskim Jego Wysokości Pułku Piechoty, m-sto Chołm (Chełm) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr , podoficer w lejb Gwardii Izmajłowskim pułku , otrzymał order wojenny 4 stopnia - 1877-1878 ( L.Gw.Izmajł.pułk 1730-1880) ;
- Sergiusz s. Mikołaja, w latach 22/01/1875 - 1881 kadet Niżegorodskiego Gimnazjum Wojennego, w roku 1881 przydzielony do II Konstantynowskiej Uczelni Wojennej (Historia Kadeckiego Korpusu Grafa Arakczejewa 1834-1884) ;
- Wacław s. Władysława, porucznik w 195-tym Dubnenskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Kobryń (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiaczesław s. Mikołaja, porucznik w 10-tym konno-artyleryjskim dywizjonie, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wsiewołod s. Mikołaja, porucznik w 29-tym parku artyleryjskim, m-sto Dwińsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 10-03-2010 - 10:42
Temat postu:
Kaliński :

- Aleksander s. Jana, sztabs-kapitan btalionów saperskich; w roku 1873 ukończył Wojenno-Prawniczą Akademię; w latach wcześniejszych Mikołajowską Uczelnię Inżynieryjną (Wojen.-prawn.akadem.1891 r.) ;
- Andrzej s. Fiodora, główny lekarz przy wojennym podolskim szpitalu (K.P.Gub.Podolska 1859 r.) ;
- Jakub , szeregowy 5 Roty Lejb Gwardii Izmajłowskiego pułku, otrzymał order wojenny 4 stopnia 1877-1878 (L.Gw.Izmajł.Pułk 1730-1880) ;
- Stefan (Stiepan) s. Michała, Wyborgski pułk, w roku 1823 zdemobilizowany w stopniu chorążego (Wyborgski pułk 1901) ;
- Włodzimierz s. Nikifora , podporucznik w 126-tym Rylskim pułku piechoty , m-sto Ostrog (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 11-03-2010 - 07:21
Temat postu:
Jaworski :

- Arseniusz s. Wasylego , porucznik w Zaamurskim Okręgu Straży Granicznej , 1902r. (Oddz.Korp.Straż.granicznej 1902r.) ;
- Dominik s. Jana, ur. 28/07/1854 r., starszy lekarz 216-go Insarskiego pułku rezerwy piechoty (Spis cywil.służb.wojsk.1909r.) ;
- Edmund s. Piotra, wyznanie ezymsk.-katol., kawaler, Gubernia Grodnieńska, Powiat B-stocki, wieś Jaświły; ranny 14/10/1914r. (Spis pol. 1914);
- Jan s. Jana , rotmistrz w 15-stym Ukraińskim Jej Wysokości Ksienii Aleksandrowny Pułku Huzarów (Spis rotmistrzów Armeńskiej Kawalerii 1916r.) ;
- Jan s. Jana , ober-oficer floty, starszy lejtienant od 02/08/1914 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Jan s. Ludwika, szeregowy, wyzn. rzymsk.-katol.,kawaler, Gub.Lubelska, gmina Kamień, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915 r. (Spis pol. 1915r., str. 1785);
- Konstanty s. Fortunata, chorąży 147-go Samarskiego pułku piechoty 1866 r. (Historia pułków 37-Dywizji Piechoty 1700-1880) ;
- Laurenty, szeregowy, wyznanie katolickie, Gub. Kaliska, powiat łęczycki, zaginął 13/08/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14808);
- Ludwik s. Jana, szeregowy, poległ 29 lutego 1904 na okręcie ' Jenisiej ' (Wojna ros.-jap. 1904 ) ;
- Mikołaj s. Pawła , ur. 10/04/1883 r., 1902 - Kadecki Korpus; 1904 - Pawłowska Uczeln.Wojskowa; sztabs-kapitan w admiralicji; dowodzący częścią moblizacyjną wojennego portu w Archangielsku; od 27/11/1918 r. w wojsku frontu Północnego Rosji (Oficerzy Morskiej Floty ) ;
- Mikołaj s. Pawła, porucznik 116-go Małojarosławskiego pułku piechoty m-sto Ryga )Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Wasylego; sztabs-kapitan w admiralicji Syberyjskiej Floty - 1918 r. (Oficerzy Morskiej floty ) ;
- Paweł , 1875 r. - podporucznik w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;
- Sergiusz s. Pawła, ur. 19/12/1864 r.; 1885- Morski Korpus; oficer, kapitan 1 rangi, dowódca na krążowniku " Straż " Oddzielnego Korpusu Straży Granicznej (Oficerzy Morskiej Floty ) ;
- Stanisław s. Rudolfa , kapitan, dowódca Roty w 21 Muromskim pułku piechoty, m-sto Rożany (K.P. Gub. Łomżyńskiej 1912) ;
- Stefan (Stiepan), szeregowy 10-go Grenadierskiego Małorossijskiego pułku, figuruje na liście poległych w woj.ros.-tur. 1877-1878 (Historia 10-go Grenad.Małorossij.Pułku 1889 r.) ;
- Wasyl , porucznik w Zaamurskim Okręgu Straży Granicznej 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Graniczn.1902r.) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 11-03-2010 - 08:03
Temat postu:
Błoch :

- Filip, szeregowy 5-go Egerskiego pułku, figuruje na liście poległych w 1813r. (95-ty Krasnojarski pułk piechoty 1797-1897r.) ;
- Fryderyk, szeregowy 153-go Bakinskiego pułku piechoty, figuruje na liście poległych i zaginionych (153 Bakinski pułk piechoty 1877-1878r.) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 11-03-2010 - 08:17
Temat postu:
Adamski :

- Brotysław s. Franca, podporucznik - 215 Buzułukski pułk piechoty, 03/10/1904 - kontuzjowany (215-ty Buzułukski pułk piechoty 1904-1905) ;
- Edmund s. Feliksa , kapitan w 133 Simferopolskim pułku piechoty m-sto Jekaterinosław (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan , szeregowy, wyzn.katol., żonaty, Gub.Warszawska, Powiat Warszawski, wieś Susiew, zaginął 17/08/1914 lub 17/08/1915r., (Spis pol. 1915r. str.1827);
- Leon , eger., wyzn.rzym.-katol., kawaler, Gubernia Radomska, powiat opoczyński, ranny 17/07/1915r. (Spis pol. 1915,str. 9713);
- Stefan, szeregowy, wyzn. prawosławne, kawaler, Gub.Grodzieńska, powiat grodnieński, przepadł bez wieści 7/11/1914r. (Spis pol. 1914);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 11-03-2010 - 09:05
Temat postu:
Nowiński :

- Aleksander s. Aleksandra, kapitan 2 stopia; naczelnik Fiedosinskiego portu (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Leon , po ukończeniu w roku 1893 korpusu kadeckiego Uczeln.Wojsk. w Wilnie powołany do 17-go batalionu strzeleckiego (Uczeln.Wojsk.Wilno 1864-1899) ;
- Mikołaj s. Włodzimierza, podchorąży w Lejb Gwardii Siemieniowskim Jego Wysokości Imperatora Aleksandra Aleksandrowicza Pułku - 1881 r. (L.Gw.Siemieniowski Pułk 1883r.) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 11-03-2010 - 19:04
Temat postu:
Piotrowski / Pietrowski :

- Aleksander s. Aleksandra, sztabs-kapitan w batalionie karnym , m-sto Bobrujsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Fiodora, ur. 26/02/1832 r., żonaty, 6 dzieci; generał-lejtienant w armii kawalerii; naczelnik 7 Brygady Kawalerii Rezerwy (Spis gen.1891 r.) ;
- Aleksander s. Michała, chorąży w S.Petersburskim Grenadierskim Króla Fryderyka Wilhelma III Pułku od 22/07/1840 r. ; w latach późniejszych awansował na porucznika (S.Petersb.Pułk 1880r.) ;
- Aleksander s. Włodzimierza, sztabs-kapitan 186-go Aslanduzskiego pułku piechoty (Spis ord.1914-1918) ;
- Andrzej s. Andrzeja, generał-major, 1804-junker, 1808- kornet, w latach 1825-1828 dowodził Tiraspolskim pułkiem konnym (Niżegrodskie Gimnazjum Wojenne 1834-1884) ;
- Antoni/Anton s. Jana , porucznik w Nowgorodskim Korpusie (Niżegrodskie Gimnazjum Wojenne 1834-1884) ;
- Arseniusz s. Piotra, kapitan 45-go Azowskiego pułku piechoty (Spis ord.1914-1918) ;
- Bolesław s. Jana, podporucznik w 3 Grenadierskim Pernowskim Karola Fryderyka Wilhelma IV Pułku, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909)
- Borys s. Bronisława, podpułkownik w Kawaleryjskiej Mikołajewskiej Uczelni Wojennej, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909)
- Bronisław Adolf , podporucznik Nowoczerkawskiego Jego Wysokości Pułku - 1867, kursant junkerów Pawłowskiej Uczeln.Wojsk. ; z dn. 15/02/1878 r. przeniesiony do batalionu rezerwy; w roku 1879 ponownie powrócił do pułku w stopniu podpułkownika; dowódca 2-go batalionu (37 Dywizja Piechoty 1700-1880) ;
- Bronisław s. Ignacego, generał, naczelnik dowództwa Irkutskiej Miestnej Brygady, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909);
- Cezar (Cezary) s. Adolfa, porucznik w 5-tej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Żytomir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Cezar (Cezary) s. Adolfa, porucznik w 31 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Białgorod (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Damian otczestwo Illiarionowicz - podporucznik - lista poległych 1914 r. (Spis poległych 1914) ;
- Edmund s. Franciszka (Franca), kapitan w 18-tym Wołogorodskim Jego Wysokości Karola Rymynskiego Pułku, m-sto Nowograd-Wołynsk (Ros.Imp.Armia 1909)
- Eugeniusz s. Jana, kapitan Lejb Gwardii Litewskiego pułku (Spis ord. 1914-1918);
- Grzegorz s. Wiktora, ober-oficer floty, starszy lejtienant od 30/07/1916r. (Oficerzy floty 1917);
- Hipolit s. Józefa, oficer floty, podpułkownik w admiralicji od 01/01/1915r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Hipolit s. Piotra, sztabs-rotmistrz w Lejb Gwardii Ułańskim Jej Wysokości Aleksandry Fiedorowny Pułku od 1818 r. ; w roku 1834 przeniesiony do rezerwy (L.Gw.Ułański Pułk 1896r.) ;
- Ignacy s. Gierasima , chorąży 312-go Wasilkowskiego pułku piechoty (Spis ord.1914-1918) ;
- Ignacy s. Ignacego , w latach 1863-1868 kadet Niżegrodzkiego Gimnazjum Wojennego, po jego ukończeniu przeznaczony do 26 Mogilewskiego pułku piechoty (Niż.Gimn.Woj.1834-1884) ;
- Jan , szeregowy 10-go Grenadierskiego Małorossijskiego pułku, w roku 1877 otrzymał order wojenny Nr 52412 (Historia 10-go Grenad.Małorossijskiego pułku 1889r.) ;
- Jan , kursant junkerów Wojsk.Uczeln.w Wilnie, po jej ukończeniu w roku 1870 przeznaczony do 108-go Saratowskiego pułku piechoty (Uczel.Wojsk.Wilno 1864-1899r.) ;
- Jan s. Adolfa , rotmistrz Arensburskiej brygady straży granicznej , 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Gran.1902r.) ;
- Jan s. Antoniego (Antona) , rotmistrz w 1 Lejb Dragunskim Moskiewskim Imperatora Aleksandra III Pułku , m-sto Twer (Ros.Imp.Armia 1909)
- Jan s. Jana ur. 12/04/1872 r., kapitan w gwardii piechoty, pomocnik adiutanta sztabu wojsk gward. w okręgu Petersburskim (Spis kap.Gward.Piech.1910) ;
- Kazimierz s. Wincentego , porucznik w Zaamurskim Okręgu Straży Granicznej 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Graniczn.1902r.) ;
- Konstanty s. Pawła, kapitan w 204-tym Obojanskim batalionie rezerwy, m-sto Kursk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty s. Wincentego, sztabs-kapitan w 10-tym strzeleckim pułku, m-sto Żmornika lub Żmorinka (słabo widoczne litery) (Ros.Imp.Armia 1909)
- Kuźma s. Timofieja, ur. 1861 r., pułkownik , dowódca 192-go Rymskiego pułku piechoty (Spis.ord.1914-1918);
- Leon s. Michała, ur. 1889 r.; 1909 - Morski Korpus, 1910 - oficer; lejtienant (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Marcin , chorąży , ujęty w spisie 65-go Moskiewskiego Pułku Piechoty na dzień 01/02/1790r. (Historia 65-go Moskiewskiego Pułku Piechoty 1890r.) ;
- Michał s. Borysa ur. 22/07/1850 r. żonaty, 3 dzieci, lekarz 8-ej Dywizji Kawalerii - 1876r. (Spis cywilsłużb.wojsk.1909r.);
- Michał s. Piotra, chorąży - lista poległych 1914 r. (Spis poległych 1914);
- Michał s. Stanisława, sztabs-kapitan w 124-tym Woroneżskim pułku piechoty, m-sto Charków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mieczysław , rotmistrz w 6-tym Kawaleryjskim pułku rezerwy, m-sto Borisogljebsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj , kursant junkerów Uczeln.Wojsk.w Wilnie, po jej ukończeniu w roku 1883 przeznaczony do 240go batalionu rezerwy piechoty (Uczeln.Wojsk.Wilno 1864-1899r.) ;
- Mikołaj s. Alberta, porucznik w 30-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Krasnojarsk (Ros.Imp.Armia 1909)
- Mikołaj s. Aleksandra, kapitan w 158 Kutaisskim pułku piechoty, m-sto Bobrujsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Antoniego, rotmistrz w Jamburgskim pułku od 26/10/1864 r., przeniesiony z Lejb Gwardii Ułańskiego Pułku; po r. 1871 dalej figurował w tym samym pułku w tym samym stopniu wojsk. (Jamburgski Pułk) ;
- Mikołaj s. Jana ur. 22/02/1865 r. ; generał-major przy sztabie generalnym od 06/12/1908 r. (Spis gener. 1914 r.) ;
- Mikołaj s. Mikołaja, podporucznik w sztabie 6-go grenadierskiego Tawriczewskiego Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Michała Mikołajewicza Pułku od 12/08/1883 r. (6-ty grenad.Tawr.pułk 1890) ;
- Mikołaj s. Pawła, ur. 1845 r., wojenny topograf (Spis cywil.służb.wojsk.1909r.) ;
- Mikołaj Franc s. Andrzeja, sztabs-kapitan 148-go Kaspijskiego pułku piechoty od 07/12/1863 r.; w latach późniejszych jako kapitan przeniesiony do Tomskiego pułku piechoty; w roku 1878 zwolniony ze służby wojsk. (37 Dywizja Piechoty 1700-1880);
- Paweł , kursant junkerów Wileńsk.Uczeln.Wojsk., po jej ukończeniu w roku 1882 przeznaczony do 17-go batalionu strzeleckiego (Uczeln.Wojsk.Wilno 1864-1899r.) ;
- Piotr , porucznik 411-go Sumskiego pułku piechoty (Spis ord.1914-1918);
- Piotr s. Michała, szeregowy, wyzn. rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, m-sto Lublin , zaginął 14/08/1914 lub 14/08/1915r. (Spis pol.1915,str. 1787);
- Piotr s. Wasyla, ur. 12/01/1868 r. , żonaty, 2 dzieci , młodszy ordynator oddz.duchownego przy wojennym Kijowskim szpitalu (Spis cywil.służb.wojsk.1909 r.) ;
- Piotr; 1913 - porucznik; w korpusie oficerów floty Czernomorskiej; 1921-1923 oficer na krążowniku "Generał Korniłow" (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Stanisław, szeregowy 6-go grenadierskiego Tawriczewskiego Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Michała Mikołajewicza Pułku, otrzymał order św. Grzegorza Nr 46481 (1877-1878) (6-ty Grenad.Tawriczewski Pułk 1890) ;
- Stanisław s. Ignacego, ur. 22/06/1869 r. Gub.Witebska; 25/07/1886 r. - szeregowy, 15/07/1894 r. - porucznik w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;
- Walerian , poddoficer 6 Roty 125-go Kurskiego pułku piechoty (125 Kurski Pułk Piechoty 1891 r.) ;
- Władysław s. Jana, porucznik w 3 Grenadierskim Pernowskim Karola Fryderyka Wilhelma IV Pułku, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909)
- Władysław s. Michała, szeregowy, wyzn. rzymsko-katolickie, kawaler, Gub. Kaliska, powiat kaliski, Kościelec, zaginął 29/09/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14804);
- Władysław s. Władysława, sztabs-kapitan w 115-tym Wjaziemskim pułku piechoty, m-sto Ryga (Ros.Imp.Armia 1909)
- Włodzimierz s. Michała, podporucznik 331-go Orskiego pułku piechoty, poległ pod m.Opatów (Spis ord.1914-1918);
- Włodzimierz s. Romualda, ur. 30/01/1873 r. , kapitan w Lejb Gwardii Grenadierskiego pułku , m-sto Sankt Petersburg - 1905 r. (Spis kapitan.Gward.Piech.1910);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 11-03-2010 - 19:09
Temat postu:
Modest :

- Aleksander s. Dimitra, ur.06/08/1851 r. , żonaty, 1 syn, starszy lekarz Kijowskiego arsenału (Spis cywil.służb.wojsk.1909 r.) ;
- Aleksander s. Mikołaja, sztabs-kapitan 56-go Syberyjskiego pułku strzeleckiego, poległ 23/12/1916 r. w Rydze (Łotwa) (Ord.1914-1918) ;
- Jan s. Aleksandra , sztabs-kapitan 9-go batalionu saperskiego (Ord.1914-1918) ;
- Mikołaj s. Wasyla, sztabs-rotmistrz 6-go eskadronu 33-go Dragunskiego Iziumskiego Jego Wysokości Księcia Germańskiego i Pruskiego Pułk (kwatera Łuck) (K.P.Gub.Wołyńska 1892 r.) ;
- Piotr s. Wiktora, ur. 22/08/1856 r., starszy lekarz 5-go Orenburskiego kozaczego pułku (Spis cywil.służb.wojsk.1909r.) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 14-03-2010 - 07:00
Temat postu:
Matwiejew :

- Aleksander , szeregowy w 95-tym Krasnojarskimpułku piechoty, otrzymał order wojenny Nr 60.041 - rok 1830 (95 Krasnojarski płk.piech.1797-1897) ;
- Aleksander s. Platona , ober-oficer floty, starszy lejtienant od 30/07/1916r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Grzegorz , podooficer 12 Roty Lejb Gwardii Litewskiego Pułku, na liście poległych z dn. 04/01/1878 r. (L.Gw.Litewski Pułk 1887 r. ) ;
- Grzegorz s. Konstantego, oficer floty, miczman od 06/11/1914r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Jan - obozowy (kwatermistrz) od 1726 r. w Wyborgskim pułku , w 1735 - podporucznik (Wyborgski pułk 1901) ;
- Michał s. Piotra , młodszy oficer 15-go Dragunskiego Aleksandrinskiego A.Fiodorowny Pułk - sztab w Kaliszu (K.P.Gub.Kaliska 1906 r.) ;
- Mikołaj s. Piotra ,ur. 22/11/1867 r., sztab-rotmistrz Zakaspijskiej Brygady Granicznej , spis 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Graniczn.1902r.) ;
- Paweł s. Pawła, ur. 20/07/1837 r. Cholost; generał-major sztabu generalnego, pomocnik naczelnika sztabu Turkestjanskiego okr.wojenn. (Spis gen. 1891 r.) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 17-03-2010 - 06:59
Temat postu:
Wiśniewski / Wiszniewski :

- Adolf , kursant junkerów Uczeln.Wojsk.w Wilnie, po jej ukończeniu w r. 1897 przeznaczony do 104-go Ustjużskiego pułku piechoty (Uczeln.Wojsk.Wilno 1864-1899) ;
- Aleksander syn A. , chorąży , poległ w 1914 r. (Lista poległych 1914);
- [b]Aleksander[/b] , starszy podoficer 12 Roty Lejb Gwardii Litewskiego Pułku; w roku 1878 otrzymał order wojenny Nr 67902 (L.Gw.Litewski Pułk 1887)
- Aleksander s. Aleksandra, porucznik 134-go Fiedosijskiego pułku piechoty (ord.1914-1918) ;
- Aleksander s. J lub I , sztabs-kapitan w 242 Belebiejewskim batalionie rezerwy, m-sto Orenburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Włodzimierza, podpułkownik, pomocnik naczelnika w Dowództwie Dyżurnego Generała - Sztab Główny, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Włodzimierza, porucznik w 6-stym strzeleckim pułku, m-sto Kielce (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksy s. Jana, sztabs-kapitan w 240-tym Krasinskim batalionie rezerwy, m-sto Kostroma (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Borys s. Grzegorza, podporucznik w 7 batalionie saperskim, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Borys s. Mikołaja, sztabs-kapitan w 258 Suchumskim pułku piechoty, m-sto Suchum (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Dmitri s. Michała, pułkownik, dowódca 7-go Wschodnio-Syberyjskiego górnego artyleryjskiego dywizjonu, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eugeniusz s. Aleksandra, porucznik w 9-tej Wschodnio-Syberyjskiej Strzeleckiej Jego Wysokości Gen.Feldm.Wielkiego Kniazia Michała Michałowicza Artyleryjskiej Brygadzie, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eugeniusz s. Kondrada, sztabs-kapitan w 7 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, rejon Nowokijewskoje (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Fiodor s. Timofieja, podporucznik 11-go Pskowskiego pułku piechoty (Ord.1914-1918) ;
- Fiodor , wachmistrz Konnej Gwardii - 22/09/1769 r. ; (Lejb Gw.Konnego Pułku 1731-1886r.) ;
- Grzegorz (Georg) s. Pawła, podporucznik w 212-tym Bachczisarajskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Cherson (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Henryk s. Jana, podpułkownik w 10-tym Grenadierskim Małorossijskim Gen.Feldm.Rumjancewa-Zadunajewskiego Pułku, m-sto Władimir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Ignacy Karol s. Antoniego, młodszy lekarz przy 11-tym grenadierskim Fanagorijskim pułku - 28/11/1877r. (11 Grenad.Fanag.Pułk 1790-1890r.) ;
- Jan , wachmistrz Konnej Gwardii - 22/09/1769 r.; z dniem 07/01/1778 r. w stopniu pułkownika przeniesiony do rezerwy (Lejb.Gw.Konnego Pułku 1731-1886r.) ;
- Jan s. Kazimierza, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., żonaty, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, ranny 5/11/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8683);
- Jan s. Konstantego, porucznik w 12-stym Wschodnio-Syberyjskim Strzeleckim Jego Wysokości Cesarewicza Pułku, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef s. Augusta, porucznik w 93 Irkutskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Michała Aleksandrowicza Pułku Piechoty, m-sto Psków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Kazimierz s. Antoniego (Antona), podporucznik w 39-tym Tomskim Jego Wyskości Austriackiego Ludwika-Wiktora Pułku Piechoty, m-sto Łowicz (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty s. Włodzimierza, podporucznik 28-go Połockiego (Płockiego) pułku piechoty (ord. 1914-1918) ;
- Michał , kursant junkerów Uczel.Wojskow.w Wilnie, po jej ukończeniu w r. 1899 przeznaczony do 159-go Gurijskiego pułku piechoty (Uczeln.Wojsk.Wilno 1864-1899) ;
- Michał s. Grzegorza, ur. 15/03/1868 r., dworzanin, sztab-rotmistrz w Wołyńskiej Brygadzie Granicznej, spis 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Graniczn.1902 r.) ;
- Michał s. Jana, sztabs-kapitan w 3 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Nikolsk-Ussurijskij (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Jana, podporucznik w 231 Kotelniczskim batalionie rezerwy, m-sto Wiatka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Mikołaja, chorąży 145-go Nowoczerkawskiego Jego Wysokości Pułku od 23/02/1866 r.; z dniem 11/06/1869 r. zwolniony ze służb.wojskowej z przyczyn rodzinnych (37 Dywizja Piechoty 1700-1880);
- Mikołaj s. Mikołaja , dowódca w 11-tym grenadierskim Fanagorijskim pułku od 23/03/1887 r. (11-ty Grenad.Fanag.Pułk 1790-1890r.) ;
- Mikołaj s. Mikołaja, ur. 27/11/1838 r., żonaty, 2 dzieci; generał-major w armii piechoty, dowódca 2 Brygady 3 Dywizji Piechoty (Spis gen. 1891r.) ;
- Mikołaj s. Mikołaja, podporucznik w 31 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Bielogorod (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Pawła, porucznik w 113-tym Starorusskim pułku piechoty, m-sto Szawli (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Siemiona, porucznik w 36-tym Orłowskim Gen.Feldm.Kniazia Warszawskiego Paskiewicza-Eriwańskiego Pułku Piechoty, m-sto Kremenczug (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Fiedora , porucznik w Lejb Gwardii Izmajłowskim Pułku - 1800 (L.Gw.Izmajł.Pułk 1730-1880) ;
- Piotr s. Jana, sztabs-kapitan w 10-tym Grenadierskim Małorossijskim Gen.Feld.Rumjancewa-Zadunajewskiego Pułku, m-sto Władimir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Wasyla , kapitan 59-go Lublińskiego pułku piechoty (Ord.1914-1918) ;
- Sergiusz s. Wasyla, porucznik 59-go Lublińskiego pułku piechoty (Ord.1914-1918) ;
- Stanisław Jan, chorąży 145-go Nowoczerkawskiego Jego Wysokości Pułku od 30/12/1869 r.; w latach późniejszych figuruje w stopniu sztabs-kapitana, dowódcy 11 Roty tego samego pułku (37 Dywizja Piechoty 1700-1880) ;
- Stanisław s. Józefa, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., Gubernia Lubelska, powiat lubelski, gmina K., zaginął 2/03/1915r. (Spis pol. 1915r., str. 8499);
- Stanisław s. Zenona, pułkownik w Dowództwie Saratowskiej Miestnoj Brygadzie, rejon Bugurusłanskij (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl s. Timofieja, podporucznik w 255-tym Awarskim batalionie rezerwy (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiktor s. Arseniusza, sztabs-kapitan w 118-tym Szujskim pułku piechoty, m-sto Słonim (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz , chorąży 59-ej artyleryjskiej brygady (K.P.Gub.Kałużska 1905r.) ;
- Włodzimierz s. Aleksego , inżynier-mechanik floty, miczman od 06/05/1916r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Włodzimierz s. Grzegorza, porucznik w 61 Władimirskim pułku piechoty, m-sto Białystok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Jana, rotmistrz w 12-tym Husarskim Achtyrskim Jej Wysokości Wielkiej Kniaziny Olgi Aleksandrowny Pułku (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Wasyla, sztabs-kapitan w 59-tym Lublińskim pułku piechoty, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 17-03-2010 - 07:01
Temat postu:
Chojnacki :

- Aleksander s. Aleksandra, kapitan 176-go Pierewołoczewskiego pułku piechoty (Ord.1914-1918) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 17-03-2010 - 07:04
Temat postu:
Skrzyński :

- Fiedor, szeregowy w 10-tym Grenadierskim Małorossijskim pułku, poległ w okresie wojny ros.-tureckiej 1877-1878 (Historia 10 Grenad.Małoros.Pułku 1889) ;
- Leon - syn najprawdopodobniej Eustachego , kapitan w 127 Putiwlskim pułku piechoty, m-sto Równo (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Władysław s. Antoniego , podpułkownik w 53 Wołyńskim pułku piechoty , m-sto Kisziniew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Jana , porucznik 84-go Szirwanskiego Jego Wysokości pułk (Ord.1914-1918) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 17-03-2010 - 07:08
Temat postu:
Ludwik :

- Jakub , w r. 1806 wstąpił do 32-go Egerskiego pułku, chorąży; z dn. 26/02/1817 r. w stopniu sztabs-kapitana zwolniony ze służb.wojsk. (Pażewski Korpus 1711-1875) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


[b]Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w[/b] T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 17-03-2010 - 07:58
Temat postu:
Domański :

- Aleksander s. Władysława, porucznik 19-go Kostromskiego pułku piechoty (Ord.1914-1918) ;
- Bronisław s. Aleksandra, kapitan w 10-tym pułku strzeleckim , Żmierinka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. Józefa, porucznik w Zaamurskim Okręgu Straży Granicznej, spis 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Gran.1902 r.) ;
- Kazimierz Ilia s. Adama ur. 19/07/1849 r. Gub.Mogilewska; 31/08/1873 - szeregowy , 26/02/1895 r. - podpułkownik w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;
- Mieczysław s. Mikołaja, podpułkownik w 3-cim saperskim batalionie rezerwy, m-sto Starica (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sabin s. Wincentego, podporucznik w 33 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wacław s. Aleksandra, kapitan w 183 Pułtuskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiktor s. Bolesława, podpułkownik w 29-tym Czernigowskim Gen.Feldm.Dubicza-Zabalkanskiego Pułku, sztab Rożany, Ostrowsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Witalij s. Aleksandra, podporucznik w 56-tym Żytomirskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Mikołaja Mikołajewicza Pułku, m-sto Tiraspol (Terespol) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Macieja; kadet Morskiego Korpusu do ewakuacji Krymu (Oficerzy Morskiej Floty) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 17-03-2010 - 08:00
Temat postu:
Popławski :

- Aleksander s. Stefana (Stiepana), rotmistrz, junker 2 Roty - 1909r., zmarł w Jugosławii w 1963 r. (Aleksiejewska Uczelnia Wojenna) ;
- Anatol s. Zygmunta, chorąży w Lejb Gwardii Pawłowskiego Pułku od 16/08/1861 r., z dniem 01/08/1862 r. w stopniu podporucznika zwolniony ze służby wojskowej z powodu choroby (L.Gw.Pawłowski Pułk 1890r.) ;
- August s. Wiktora, sztabs-kapitan w 52-gim Wileńskim pułku piechoty, m-sto Fiedosja (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Bronisław s. Mikołaja, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, okręg szkórecki, zaginął 20/10/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8885);
- Florian s. Mieczysława, rotmistrz w 9-tym Husarskim Kijowskim Jego Wysokości Karola Edwarda VII Pułku, m-sto Wasilków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Florian Grzegorz s. Mieczysława , pułkownik, dowódca 9-go Kijowskiego huzarskiego pułku (Ord.1914-1918) ;
- Jakub s. Fiodora, kapitan w Lejb Gwardii Siemieniowskiego Jego Wysokości Imperatora Aleksandra Aleksandrowicza Pułku , figuruje w roku 1711; poległ (L.Gw.Siemieniowski Pułk 1883r.) ;
- Jan s. Michała, podporucznik w 156-tym Jelisawietpolskim Gen.Kn.Cicianowa Pułku Piechoty, sioło: Sarykamysz (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jerzy s. Aleksandra, porucznik w 146-tym Carycynskim pułku piechoty m-sto Jamburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Julian (Ilia) s. Antoniego (Antona), kapitan w 2-gim Wschodnio-Syberyjskim Strzeleckim Gen.Adjutanta Murawjewa-Amurskiego Pułku, m-sto Nikolsk - Ussurijskij (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Julian (Ilja), junker Wileńskiej Uczelni Wojennej, po jej ukończeniu w roku 1888 przydzielony do 102-go Wiatskiego pułku piechoty (Wileń.Uczeln.Junkerów 1864-1899) ;
- Józef s. Benedykta, podpułkownik , sztabs-oficer w Wileńskim Okręgu Wojennym, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef s. Józefa, kapitan w 10-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef s. Józefa, kapitan w 4-tym Syberyjskim Wierchnieudinskim pułku rezerwy, m-sto Aczinsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty s. Aleksandra, podpułkownik w Głównym Dowództwie Artyleryjskim, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Franciszka/Franca, porucznik , 138 Bołchowski pułk, poległ w wojnie rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,str.52);
- Michał s. Piotra, efr., wyzn.rzym.-katol., kawaler, Gubernia Chełmska, powiat konstantynowski, gmina Kornica, zaginął 5/11/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8776);
- Konstanty s. Kazimierza, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., żonaty, Gubernia grodzieńska, powiat białostocki, okręg szkórecki, ranny 2/09/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8815);
- Mikołaj s. Apoloniusza, ur. 27/12/1858 r., w stopniu rotmistrza od 01/04/1901r. - 30 Zakaspijska Brygada Straży Granicznej (Oddz.Korpus Straży Granicznej 1913) ;
- Mikołaj s. Franciszka (Franca) , sztabs-kapitan w Moskiewskim Artyleryjskim składzie (oddziały: Tulskij i Brianskij), m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Włodzimierza, ur. 09/02/1895 r. ; starszy gardemarin; od 14/10/1918 r. w Dobrowolczeskoj armii; służył na pancerniku " Admirał Nepenin " (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Walery (Walerian) s. Bronisława, podporucznik w 2-gim Władiwostokskim artyleryjskim pułku (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Aleksandra, kapitan - szpital wojenny Petersburskiego Okręgu Wojennego (Petersbursko-Nikołajewski) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Stefana (Stiepana), podporucznik w 59-tym Lublińskim pułku piechoty, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 17-03-2010 - 08:03
Temat postu:
Rybczyński :

- Aleksander s. Andrzeja, kapitan w 49-tym Brestskim pułku piechoty, m.Sewastopol (Ros.Imp.Armia 1909);
- Mikołaj s. Andrzeja, podporucznik 121-go Penzenskiego pułku, poległ 25/06/1916 r. (Ord.1914-1918) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 18-03-2010 - 10:23
Temat postu:
Waśkowski :

- Konstanty; w Czernomorskiej flocie do ewakuacji Krymu (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Piotr s. Mikołaja, ur. 29/04/1863 r., w stopniu pułkownika od 15/03/1911 r.; sztabs-kapitan - Kazanski Okręg Wojenny (Wykaz płk. 1914) ;
- Siemion s. Konstantego, dowódca 4-ej Roty (K.P.Gub.Smoleńska 1857 r.) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 18-03-2010 - 10:31
Temat postu:
Szymański :

- Adam, kursant kadeckiego korpusu Orłowskiej Uczeln.Wojsk., po jej ukończeniu w roku 1854 przeznaczony do Grenadierskiego Jego Wysokości Kniazia Aleksandra Aleksandrowicza Pułku (Orłowsk.Uczeln.Wojsk. 1843-1893) ;
- Andrzej s. Jana , pułkownik, dowódca 4 kaukazkiego batalionu strzelekiego od 17/09/1871 (4 Kauk.Batal.Strzel.1877-1878) ;
- Antoni s. Józefa, szeregowy, wyznanie katolickie, żonaty, Gub. Chełmska, powiat tomaszowski, Rachanie, ranny 22/11/1914 r. (Spis pol. i rannych, 13822);
- Edward s. Witalego, ur. 03/12/1856 r., wyznanie katolickie, żonaty, 2 dzieci, starszy lekarz przy 1 artyleryjskiej brygadzie rezerwy (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Grzegorz s. Anatola; służył na krążowniku " Orzeł "; od 01/12/1918 r. w Morskiej Uczeln.we Władywostoku (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Jan s. Andrzeja, grenadier, wyzn.katolickie, żonaty, Gubernia Lubelska, powiat łukowski, zaginął 6/03/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10077);
- Jan s. Antoniego, porucznik 120-go Sierpuchowskiego pułku piechoty; poległ 07/08/1914 (Ord.1914-1918) ;
- Julian s. Wieńczysława , inżynier w korpusie okrętowym , kapitan od 14/01/1913 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Kazimierz s. Karola, sztabs-kapitan 225-go pułku rezerwy (K.P.Gub.Saratowska 1907 r.) ;
- Marcin s. Józefa, szeregowy, wyznanie katolickie, żonaty, Gub. Chełmska, powiat tomaszowski, Tyszowce, zaginiony 22/11/1914 (Spis pol. i rannych, 13823);
- Michał s. Józefa, szeregowy, wyznanie katolickie, kawaler, Gub. Chełmska, powiat tomaszowski, Czerkasy, ranny 22/11/1914 r. (Spis pol. i rannych, 13822);
- Mieczysław s. Rafała , ur. 02/12/1892 r.; 1915 - Morski Korpus; służył na okręcie woj. " Imperator Paweł I "; poległ 03/03/1917 r. w Gelsingforsie (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Mikołaj s. Ignacego, wyznanie prawosł., kawaler, Gub.Grodnieńska, m-sto Brześć; ranny 8/04/1915 r. (Spis pol. 1915);
- Mikołaj s. Protona, sztabs-kapitan 215-go Buzuluskiego pułku piechoty, ranny w woj. ros.-jap. ; z dniem 17/02/1905 r. ewakuowany do Rosji (215-ty Buzuluski pułk piechoty 1904-1905) ;
- Osip s. Władysława, szeregowy, wyzn.prawosł., kawaler, Gub. Warszawska, m-sto Warszawa, zaginął bez wieści 27/03/1915r. (Spis pol. 1915);
- Seweryn s. Aleksandra , lekarz weterynarii przy 18-tym Draguńskim Kliastickim pułku , m-sto Lipno (K.P.Gub.Płocka 1889r.) ;
- Stanisław , kursant junkerów Uczeln.Wojsk. w Wilnie, po jej ukończeniu w roku 1878 przeznaczony do 103-go Pietrozawskiego pułku piechoty (Uczeln.Wojsk.Wilno 1864-1899r.) ;
- Wiaczesław Aleksander s. Wiktora, starszy lekarz przy 225-tym pułku rezerwy (K.P.Gub.Saratowska 1907 r.) ;
- Wieńczysław Aleksander s. Wiktora, ur. 12/01/1855 r., wyznanie katolickie, żonaty, 4 dzieci, dywizjonowy lekarz przy 38 pułku dywizji (Spis.cywil.wojsk.1909) ;
- Władysław s. Platona, chorąży 145-go Nowoczerkawskiego Jego Wysokości Pułk od 16/04/1878 r.; w roku 1880 przeniesiony do 146-go Caricinskiego pułku (37 Dywizja Piechoty 1700-1880) ;
- Włodzimierz s. Platona, chorąży w Carycinskim pułku piechoty od 17/11/1880 r., w latach późniejszych w tym samym pułku w tym samym stopniu wojsk. (37 Dywizja Piechoty 1700-1880) ;
- Włodzimierz s. Wiaczesława, sztabs-kapitan Lejb Gwardii Litewskiego Pułku; od wrzesnia 1918 adiutant 4 batalionu 1 Ofcerskiego Markowskiego Pułku; maj 1920 - Jugosławia; zmarł 13/03/1963 r. w Paryżu (Oficerzy Gwardii 2002);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 18-03-2010 - 10:47
Temat postu:
Sikorski :

- Aleksander s. Antoniego, podporucznik 146-go Caricinskiego pułku piechoty - 1867r. ; z dniem 03/11/1871 r. przeniesiony do Archangielgorodskiego gub. batalionu (37 Dywizja Piechoty 1700-1880) ;
- Aleksander s. Wincentego, kornet w Gwardzieńskim Kawaleryjskim pułku rezerwy - Gubernia Nowgorodzka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Igor s. Aleksego; kadet Morskiego Korpusu; ; po roku 1922 na emigracji we Francji (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Jan s. Franca, kursant korpusu kadeckiego Aleksandrinskiego, w r.1868 wstąpił w szeregi oficerów; podpułkownik 2-go Płockiego pułku strzeleckiego (Uczeln.Wojsk.Aleksandrowska 1901) ;
- Jan , kursant junkerów Uczeln.Wojsk. w Wilnie, po jej ukończeniu w roku 1869 przeznaczony do Wołżanskiego pułku piechoty; w latach późniejszych podpułkownik tego samego pułku (Uczeln.Wojsk.Wilno 1864-1899r.) ;
- Paweł s. Wincentego, kapitan w 28 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiaczesław s. Jana, sztabs-kapitan w Kaukazkim Okręgu Wojennym, dowództwo - Rota Artyleryjska, m-sto Pietrowsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Jana, sztabs-kapitan w 2-gim Wschodnio-Syberyjskim mort.parku artyleryjskim, m-sto Niżnejdinsk (Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 18-03-2010 - 10:50
Temat postu:
Łukowski / Lukowski :

- Kostan Edward s. Fiodora, chorąży 147-go Samarskiego pułku piechoty od 21/12/1867 r.; z dniem 12/09/1874 r. przeniesiony do straży granicznej (37 Dywizja Piechoty 1700-1880) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 20-03-2010 - 08:21
Temat postu:
Lenkowski :

- Mikołaj s. Lwa, sztabs-kapitan w Lejb Gwardii Pawłowskim Pułku od 10/08/1831 r.; w latach późniejszych przeniesiony do Władimirskiego pułku piechoty; 21/08/1840 awansował na pułkownika (L.Gw.Pawłowski Piłk 1890r.) ;
- Zygmunt s. Seweryna w latach 10/08/1877 - 1880 kadet Korpusu Grafa Arkaczejewa, w roku 1880 skierowany do III Aleksandrowskiej Uczelni Wojennej, w roku 1882 podporucznik w 14-tej brygadzie rezerwy (Historia Kad.Korpusu Grafa Arakczejewa 1834-1884) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 21-03-2010 - 07:14
Temat postu:
Kucharski :

- Aleksander s. Aleksandra, porucznik w 7 pontonowym batalionie, m-sto Płock (K.P.Gub.Płocka 1889) ;
- Antoni, szeregowy, wyznanie katolickie, Gub. Kaliska, powiat łęczycki, zaginął 13/08/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14808);
- Bolesław s. Adama, mł.podoficer, wyznanie rzymsko-katolickie, kawaler, ujezd Wieluński, Działoszyn, Gub.Kaliska, ranny 25/01/1915r. (Spis rannych itp.1915);
- Stanisław s. Jana, szeregowy, żonaty, wyzn.rzymsk.-katol., Gub.Warszawska, Powiat Radzymiński - Renczaje, ranny 27/04/1915r. (Spis pol. 1915);
- Włodzimierz s. Aleksandra ur. 16/07/1859 r., generał-major, pomocnik inspektora d/s niższych stopni wojskowych S.Petersburskiego Okręgu Wojennego od 05/03/1910 r. (Spis gener.1914r.) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 21-03-2010 - 07:18
Temat postu:
Jodko / Iodko

- Mikołaj otczestwo Enifanowicz, ur. 13/06/1857 r., w stopniu pułkownika od 06/12/1909 r. - 3 Syberyjska strzelecka artyleryjska brygada (Wykaz płk. 1914) ;
- Walerian s. Onufrego, pułkownik w Lejb Gwardii Ułańskim Jej Wysokości Aleksandry Fiedorowny Pułku od 1833 r. ; w roku 1849 przeniesiony do batalionu rezerwy Grenadierskiego Ferdynanda Pułku (L.Gw.Ułański Pułk 1896r.) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.W tym wątku, nie udzielam odpowiedzi.
Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w

T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... amp;t=7071
joanna23 - 24-03-2010 - 11:24
Temat postu:
Jakowicki :

- Aleksander s. Polikarpa , sztab-tormistrz w Zaamurskim Okręgu Straży Granicznej 1902 r. (Oddz.Korpu.Straży Graniczn.1902 r. ) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, ober-oficer floty, starszy lejtienant od 06/12/1916 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Sergiusz s. Polikarpa, porucznik w 6 pontonowym batalionie, m-sto Płock (K.P.Gub.Płocka 1889) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 24-03-2010 - 11:30
Temat postu:
Szyrma / Szirma :

- Antoni s. Antoniego , rotmistrz w Tomaszowskiej brygadzie straży granicznej 1902 r. (Oddz.Korp.Straż.Graniczn.1902) ;
- Konstanty s. Antoniego , pułkownik, dowódca w Lejb Gwardii Ataman.Jego Wysokości Cesarewicza Pułku - 24/04/1888 r. ; w roku 1896 otrzymał order św. Włodzimierza 3-go stopnia (Wojsko Dońskie 1897 r.) ;
- Włodzimierz s. Piotra, po ukończeniu w 1883 roku II Moskiewskiego Korpusu Kadeckiego Imperatora Mikołaja I przydzielony do Aleksandrowskiej Uczelni Wojennej; w latach późniejszych porucznik w 152 Władikaukazkim pułku piechoty (Moskiewski Korpus Kadecki 1899) ;


Szirmo - Szczerbiński :

- Aleksander s. Dmitra, od 29/08/1857 roku chorąży w Sankt-Petersburgskim Wilhelma III Pułku ( Sankt-Petersburgski pułk 1726-1880 ) ;
- Mikołaj s. Dmitra, od 28/07/1850 roku chorąży w Sankt-Petersburgskim Wilhelma III Pułku ( Sankt-Petersburgski pułk 1726-1880 ) ;W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 24-03-2010 - 11:33
Temat postu:
Morawicki :

- Konstanty s. Aleksandra, pułkownik, dowódca 1-go Zaamurskiego Konnego Pułku (Ord.1914-1918 r.) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 25-03-2010 - 10:24
Temat postu:
Statkiewicz / Stetkiewicz :


- Aleksander , 1873-1883 porucznik w Lejb Gwardii Siemieniowskim Pułku (L.Gw.Siemien.Pułk 1883) ;
- Andrzej, junker Pawłowskiej Uczel.Wojennej, ukończył w 1877 roku (Pawłowsk.Uczeln.Wojenna 1798-1898) ;
- Franc/Franciszek, po ukończeniu w roku 1876 Wileńskiej Junkierskiej Uczelni Piechoty przeznaczony do 117 Jarosławskiego pułku piechoty; 30/08/1877 poległ w bitwie pod Plewą (Wil.Junk.Uczel.Piech.1864-1899);
- Jan s. Jana, sztabs-kapitan w 61 Władimirskim pułku piechoty,; w latach 17/01/1870 - 22/09/1873 odbywał naukę w Wileńskiej Junkierskiej Uczelni Piechoty (Wil.Junk.Ucz.Piech. 1864-1899) ;
- Józef s. Jana, podporucznik w 222 Szackim pułku piechoty rezerwy, m-sto Kozłow (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj , 1876 r. - sztabs-kapitan w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 25-03-2010 - 10:29
Temat postu:
Dubicki / Dubiskij


- Dmitrii s. Aleksandra, sztabs-kapitan - 5-ta artyleryjska brygada, m-sto Żytomir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Kazimierz s. Józefa , ur. 02/08/1858 r., Chołost, sztab-oficer w okręgu Priamurskim 1896 (Wykaz płk.1902);
- Stanisław Wincenty s. Tadeusza, ur. 15/11/1876 r. Gub.Wołyńska ; 15/07/1893 r. - szeregowy , 20/03/1899 podporucznik w 17-tym Archangielskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku (17 Archang.Pułk 1700-1900) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.W tym wątku, nie udzielam odpowiedzi.
Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w

T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... amp;t=7071
joanna23 - 27-03-2010 - 09:31
Temat postu:
Majkowski :

- Igor i Wiaczesław synowie Wiaczesława (wnioskuję, że bliźniacy) urodzeni 02/01/1899 r. w Kijowie (z dworzan), kadeci Morskiego Korpusu; od 1918 r. w Dobrowolczeskoj armii; (Oficerzy Morskiej Floty ) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 27-03-2010 - 09:34
Temat postu:
Kietliński / Ketliński :

- Kazimierz s. Filipa, ur. 27/07/875 r.; 1895 r. - Morski Korpus; kontr-admirał dwowodzący rejonem Murmańska (Oficerzy Morskiej Floty );

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 31-03-2010 - 06:20
Temat postu:
Matulewicz :

- Konstanty s. Michała , kapitan w 148 Kaspijskim pułku piechoty m-sto Nowyj Pietergof (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał , starszy wachmistrz w Charkowskim pułku; otrzymał order wojenny 4-go stopnia Nr 41066 (1877-1878) (Charkowskie Kazaki 1914) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.W tym wątku, nie udzielam odpowiedzi.
Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w

T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... amp;t=7071
joanna23 - 08-04-2010 - 09:20
Temat postu:
Błażewski / Błażowski

- Konstanty s. Fortunata, audytor pułkowy - 145-ty Nowoczerkawski Jego Wysokości Pułk, w pułku od 23/05/1864r., z dniem 01/12/1869r. przeniesiony do 7-go Rewelskiego pułku piechoty (Historia 37 Dywizji Piechoty 1700-1880) ;
- Michał s. Aleksandra, podpułkownik w 34-tej artyleryjskiej brygadzie m-sto Aleksandria - Gubernia Chersońska (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Aleksandra , generał-major arsenału m-sta Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Andrzeja, ur. 23/06/1854 r., żonaty, 2 dzieci, pułkownik - Petersburski Arsenał (Wykaz płk.1902r.) ;
- Włodzimierz s. Aleksandra , porucznik w Kijowskim 'osadnom' artyleryjskim pułku, m-sto Kijów - Kijowski Wojenny Okręg (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.[/list]
joanna23 - 09-04-2010 - 07:42
Temat postu:
Milewski :

- Antoni s. Osipa , kapitan, naczelnik rejonu Wołmarskiego d/s wojskowych (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Bolesław Piotr s. Adolfa, kapitan w 15-tym Szlisselburgskim Gen.Feldm.Anikity Repnina Pułku , reon.łomżyński (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan , szeregowy w 3 Wierchnieubińskim pułku Zabajkalskiego Kozackiego Wojska, otrzymał order wojenny 4 stopnia (Zabajkalcy w Mandżurii 1900) ;
- Michał s. Kazimierza, porucznik w 68-ym Borodinskim Imperatora Aleksndra III Pułku Piechoty, m-sto Zamość (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Adama, ur. 06/03/1890 r., 1911-Morski Korpus; lejtienant, dowódca trawlera ' Besstrasznyj ', poległ 21/03/1920 r. na okręcie w Murmańsku (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Mikołaj s. Józefa, podpułkownik 1-go Syberyjskiego Strzeleckiego Jego Wysokości Pułku , sioło: Razdolnoje; odznaczony orderem wojennym św.Grzegorza (Ord. 1914-1918) ;
- Włodzimierz s. Władysława, porucznik w 19-tym dragunskim Archangelogorodzkim pułku, m-sto Mitawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... amp;t=7071
joanna23 - 09-04-2010 - 18:59
Temat postu:
Bąkowski / Bonkowski :


- Bogdan s. A. , sztabs-kapitan w 22-gim Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim m-sto Błagowszczensk (Ros.Imp.Arm.1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 09-04-2010 - 19:03
Temat postu:
Korczyński :

- Andrzej s. Stefana (Stiepana), sztabs-rotmistrz w Zaamurskim Okręgu Straży Granicznej (Oddz.Korpus Straży Granicznej 1902) ;
- Konstanty s. Kuźmy , podporucznik w 65-tym Moskiewskim Jego Wysokości Pułku (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Antoniego, podpułkownik w Dońskim Aleksandra III pułku, miasto Tibilisi (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Stefana (Stiepana), rotmistrz 1-go pogranicznego Zaamurskiego pułku konnego, otrzymał order św.Grzegorza (Ord.1914-1918);
- Sergiusz s. Konstantego , porucznik w 2-giej Turkenstanskiej artyleryjskiej brygadzie , m-sto Aschabad (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 09-04-2010 - 19:07
Temat postu:
Artysiewicz :

- Aleksander s. Dymitrego , podporucznik w Osowieckim pułku piechoty - kwatera Osowiec (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.
joanna23 - 09-04-2010 - 19:13
Temat postu:
De Roche / Rosze / Rosz :


- Paweł s. Mikołaja, porucznik w 1-ym Wschodnio-Syberyjskim artyleryjskim dywizjonie (Spasskoje) (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


W tym wątku, nie udzielam odpowiedzi.
Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w

T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... amp;t=7071
joanna23 - 10-04-2010 - 06:41
Temat postu:
Pawłowicz :

- Aleksander s. Feliksa, ur. 03/08/1851 r., żonaty, 2 dzieci, pułkownik w armii piechoty, naczelnik Olitinskiego okręgu wojennego, 1899 (Wykaz płk. 1902) ;
- Bronisław s. Antoniego, ur. 31/05/1863 r., dworzanin, żonaty, starszy lekarz przy Arsenburgskiej Brygadzie Straży Granicznej, 1901 (Spis lek.med.str.gran.1909) ;
- Mikołaj , oficer floty, miczman od 04/05/1917 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Mikołaj, po ukończeniu w roku 1871 Wileńskiej Junkierskiej Uczelni Piechoty przeznaczony do 109 Wołżańskiego pułku piechoty; rok 1899 - adnotacja - ( stopień podpułkownik ) - nie żyje (Wil.Junk.Ucz.Piech.1864-1899) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... amp;t=7071
joanna23 - 11-04-2010 - 09:49
Temat postu:
Baum :

- Aleksander s. Roberta , kapitan , 4-ta Wschodnio-Syberyjska strzelecka brygada artyleryjska (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 11-04-2010 - 10:22
Temat postu:
Sadowski :

- Aleksander s. Pawła, szeregowy, wyznanie prawosławne, Gub. Grodzieńska, powiat bielski, włość Pawłowska, zaginął 10/12/1914 r. (Spis pol. i rannych,8455);
- Aleksander s. Piotra , kapitan w Nowogeorgiewskim pułku piechoty, m-sto Nowogeorgiewsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Stacha, ur. 30/12/1872 r., kapitan w Lejb Gwardii Finlandzkim Pułku od 07/08/1905 r. ; w 1920 r. rozstrzelany na Krymie(Spis kapitanów gwardzieńskiej piechoty 1910) ;
- Aleksander s. Wasyla, kapitan w 132-gim Benderskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Antoni, służba w 11 Rota 12 Wielkołucki pułk piechoty; odznaczony Wojennym Orderem 4 stopnia za udział w wojnie ros.-jap (12 Wielkołucki płk.piech. 1877-1904) ;
- Bronisław, junker Wileńskiej Uczel.Wojennej, po jej ukończeniu w roku 1882 przydzielony do 108-go Saratowskieo pułku piechoty (Wileń.Uczeln.Junkerów 1864-1899) ;
- Edward s. Czesława , ober-oficer floty, starszy lejtienant od 30/07/1916r. (Oficerzy floty 1917);
- Jan , oficer floty, miczman od 25/03/1917r. (Oficerzy floty 1917);
- Józef, szeregowy, wyznanie rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Grodnieńska, Powiat B-stocki, wieś Ciasne, przepadł bez wieści 25/12/1914 r. (Spis pol. 1914);
- Jan s. Dymitra, szeregowy, wyznanie prawosławne, kawaler, Gub. Grodzieńska, powiat bielski, włość Łosińska, zaginął 9/12/1914 r. (Spis pol. i rannych,8454);
- Jan s. Jana, szeregowy, wyzn. prawosławne, Gubernia Grodnieńska, Powiat Grodnieński, przepadł bez wieści 2/11/1914r. (Spis pol.1914);
- Józef s. Feliksa, starszy podoficer, wyznanie rzymsk.-katol.; żonaty, Gub. Warszawska; powiat Nowomiński, wieś Wontitiwa; przepadł bez wieści 31/01/1915r., (Spis.pol.1915);
- Ksawery s. Ksawerego , sztabs-kapitan 106 Ufimskij pułk piechoty (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty s. Antoniego/Antona, oficer od 1915 r.; sztabs-rotmistrz Lejb Gwardii Kirasirskiego Jego Wysokości Pułku; rozstrzelany 26/01/1918 r. na Krymie (Oficerzy Gwardii 2002);
- Maciej , szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Lubelska, powiat, lubelski, ranny 11/10/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8495);
- Mikołaj s. Sergiusza, sztabs-kapitan w 203 Grajworeńskim batalionie rezerwy, m-sto Kursk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł, szeregowy 5 Roty 2-o Grenadierskiego Rostowskiego pułku, otrzymał order wojenny Nr 63042 za szturm Karssa - 5-6/11/1877r. (Historia 2 Grenad.Rostow.pułku 1889) ;
- Roman s. Witolda , sztabs-kapitan w 91-ym Dwinskim pułku piechoty, otrzymał order św.Grzegorza (Ord.1914-1918) ;
- Sergiusz s. Siemiona , ober-oficer floty, starszy lejtienant od 01/01/1915 r. (Oficerzy floty 1917) ;
- Stanisław, szeregowy, wyznanie rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Białostocka, Powiat B-stocki, przepadł bez wieści 25/12/1914r. (Spis.pol. 1914);
- Witold s. Edwarda, ur. 16/01/1859 r., w stopniu rotmistrza od 06/12/1896 r. - 3 Arensburgska Brygada Straży Granicznej (Oddz.Korpus Straży Granicznej 1913) ;
- Włodzimierz s. Jakuba, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., żonaty, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, okręg aleksandrowski, zaginął 10/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8681);
- Włodzimierz s. Pawła , porucznik , 239 Okskij batalion rezerwy (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Stacha, pułkownik Lejb Gwardii Finlandzkiego Pułku; w 1919 r. rozstrzelany przez bolszewików w Moskwie (Oficerzy Gwardii 2002);
- Zygmunt , oficer floty, podporucznik w admiralicji od 07/07/1917r. (Oficerzy floty 1917) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 11-04-2010 - 22:26
Temat postu:
Szczasny / Szczastnyj :

- Aleksy s. Michała, sztabs-oficer floty, kapitan I rangi od 28/07/1917 (Oficerzy floty 1917) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 12-04-2010 - 06:50
Temat postu:
Winter :

- Andrzej s. Wiktora, ur. 30/10/1868 r., w stopniu pułkownika od 18/04/1910 r. - Kazanskij Okręg Wojenny (Wykaz płk. 1914) ;
- Aleksander s. Jana, rotmistrz w Oddz.Korpusie Żandarmerii od 06/12/1915 roku (Spis rotmistrzów Armeńskiej kawalerii 1916) ;
- Borys s. Franca, ober-oficer floty, starszy lejtienant od 10/01/1916 (Oficerzy floty 1917) ;
- Ernest s. Adolfa, ur. 1857 r., w służbie wojsk. od 1888 r.; oficer od 1901 r.; kapitan korpusu ' gidrografów '; emigrował; zmarł 17/08/1934 r. (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Fiedor s. Fiedora, chorąży w Petersburskim Grenadierskim Karola Fryderyka Wilhelma III Pułku, wykluczony ze służby z dniem 17/07/1807 r. - śmierć z powodu choroby (Historia Petersb.Grenadier.K.F.W.III Pułk 1726-1880) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 12-04-2010 - 06:54
Temat postu:
Popowski :

- Jan s. Jana, szeregowy, wyzn.prawosławne, kawaler, Powiat Grodzieński, okręg Krymski, poległ 12/12/1914r. (Spis pol. 1914,str.14747);
- Michał s. Wiktora, ober-oficer floty, starszy-lejtienant od 06/12/1912 r. (Oficerzy floty 1917) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 12-04-2010 - 15:00
Temat postu:
Głuchowski :

- Aleksander s. Jana - po ukończeniu w 1858 roku II Moskiewskiego Korpusu Kadeckiego Imperatora Mikołaja I - przydzielony do Lejb Gwardii Kirasirijskiego Pułku (Moskiewski Korpus Kadecki 1899) ;
- Bronisław s. Hipolita, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., kawaler, Gubernia Chełmska, powiat konstantynowski, gmina Czuchleby, zaginął 5/11/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8775);
- Konstanty s. Adama, podpułkownik w 33 Izowskim pułku piechoty, m-sto Mława (K.P.Gub.Płocka 1889) ;
- Piotr s. Donata , oficer floty, miczman od 06/11/1914r. (Oficerzy floty 1917) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 13-04-2010 - 08:33
Temat postu:
Chyliński / Chiliński :

- Anatol s. Konstantego , kapitan w 41-ym Selenginskim pułku piechoty - 11 Dywizja Piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Dawid s. Aleksandra , sztabs-kapitan w Lejb Gwardii Kensgodmskim Imperatora Austriackiego Pułku, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 13-04-2010 - 09:09
Temat postu:
Cichocki :

- Aleksander s. Jana, chorąży Lejb Gwardii Keksgołmskiego Pułku; w 1920 r. przepadł bez wieści przy ewakuacji Odessy (Oficerzy Gwardii 2002);
- Aleksander s. Wiaczesława, porucznik w 11-tym Husarskim Iziumskim Jego Wysokości Księcia Henryka Prusskiego Pułku , m-sto Łuck (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksy s. Jana, podporucznik ( 1918) Lejb Gwardii Keksgołmskiego Pułku
(Oficerzy Gwardii 2002);
- Borys s. E. , porucznik w 106 Ufimskim pułku piechoty (KP Gub.Wileńska 1912) ;
- Jan s. Jana , kapitan w 32-gim Kremenczugskim pułku piechoty, m-sto Ciechanów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Jana , ur. 09/01/1895 r., dworzanin Gub. Warszawskiej, w 19187 dowódca 4 Roty Lejb Gwardii Keksgołmskiego Pułku (Oficerzy Gwardii 2002);
- Karol - kontradmirał (wykaz floty 1904) ;
- Michał s. Michała, podporucznik w 95 Krasnojarskim pułku piehoty, ranny w wojnie tureckiej 1877-78 (95 Krasnojarski płk.piech.1797-1897) ;
- Włodzimierz s. Antoniego, kapitan w 173 Kamienieckim pułku piechoty, m-sto Czerkasy (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 14-04-2010 - 07:18
Temat postu:
Pławiński :

- Henryk s. Michała, chorąży w 36-tym Syberyjskim pułku strzeleckim, poległ 14/03/1915 r., otrzymał order św. Grzegorza (Ord.1914-1918) ;
- Kazimierz s. Piotra, sztabs-kapitan 19-go strzeleckiego pułku, ms-to Suwałki (Ros.Imp.Armia 1909);
- Michał s. Floriana, od 20/06/1865 r. porucznik w 147 Samarskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.107);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 14-04-2010 - 08:25
Temat postu:
Karelin :

- Michał s. Mikołaja , podpułkownik w 115-stym Wiaziemskim pułku m-sto Riga (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 14-04-2010 - 09:02
Temat postu:
Bortnowski :

- Anatol s. Henryka, kapitan w 104 Ustjużskim Gen.Bagpationa Pułku m-sto Augustów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Franc / Franciszek s. Feliksa, porucznik w 221 Trocko-Siergewskim pułku m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Jana , w latach 1874-1882 kadet Niżegrodzkiego Gimnazjum Wojennego, po jego ukończeniu przeniesiony do III Wojennej Uczelni Aleksandrowskiej, w latach późniejszych podporucznik 65 Moskiewskiego pułku (Niż.Gimn.Woj. 1834-1884) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 20-04-2010 - 09:36
Temat postu:
Dobrzański :

- Aleksander s. Aleksandra , sztabs-kapitan w 17-tym Archangelogorodskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku, m-sto Żytomir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Mikołaja, kapitan w Lejb Gwardii Egerskim Pułku, m-sto Sankt-Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Mikołaja , sztabs-kapitan w Kaukazkim Okręgu Wojennym m-sta Tifilis (Tibilisi) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Wasyla, ur. 03/07/1866 r., w stopniu rotmistrza od 06/12/1902 r. - 19 Wołocziska Brygada Straży Granicznej (Oddz.Korpus Straży Granicznej 1913) ;
- Arnold s. Józefa, sztabs-kapitan w admiralicji; w siłach zbrojnych południowej Rosji; ewakuowany do Turcji; od 01/01/1922 r. oficer morski w Konstantynopolu (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Foma - Teofil s. Oktawiana, rotmistrz w 5 pułku kawalerii od 18/06/1911 roku (Spis rotmistrzów Armeńskiej kawalerii 1916) ;
- Gustaw s. Karola, podporucznik w Szuminskim Kaukazkim Okręgu Wojennym (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan otczestwo Anbronikowicz, ur. 25/05/1879 r., w stopniu sztabs-rotmistrza od 09/04/1912 r. - 14 Częstochowska Brygada Straży Granicznej (Oddz.Korpus Straży Granicznej 1913) ;
- Orest s. Klemensa, ur. 1848 r,, rotmistrz, pomocnik naczelnika Władimirskiego Gub.Żandarm., rejon Szujski i Kowrowski (Oddz.Korpus Żandarm.1890) ;
- Paweł s. Józefa, 1836-1847 służba w 65 Moskiewskim pułku; 1836- pułkownik, od 7 kwietnia 1846 - generał-major ( 65 Moskiewski pułk 1642-1700-1890 );
- Włodzimierz, kadet 3 Roty Morskiego Korpusu; ewakuowany z flotą do Bizertu (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Włodzimierz s. Aleksandra , podpułkownik w 1 Wschodnio-Syberyjskim Strzeleckim Jego Wysokości Pułku , sioło: Razdolnoje (Ros.Imp.Armia 1909) ;


Dobriański :

- Flawian s. Mikołaja, wykładowca j.rosyjskiego Wileńskiej Junkierskiej Uczelni Piechoty w latach 1875/76; 1876/77, 1881/82 (Wil.Junk.Ucz.Piech. 1864-1899) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 20-04-2010 - 10:30
Temat postu:
Kossowski :

- Feliks s. Kazimierza, chorąży , 50 Białostocki pułk piechoty, 1833 r. (50 B-stocki płk .piech.1907);
- Jan s. Piotra, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., Gub.Lubelska, m-sto Lublin, ranny 2/03/1915r. (Spis pol.1915, str. 8500);
- Władysław s. Grzegorza, kapitan w Warszawskim Okręgu Wojennym (Artyleria) , m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Józefa , podpułkownik w 101 Permskim pułku piechoty, m-sto Grodno (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Kondrada , podporucznik w 21 Saperskim batalionie, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 20-04-2010 - 10:45
Temat postu:
Gordziejczuk :

- Wasyl s. Wasyla, podporucznik w 9-tym grenadierskim Syberyjskim Gen.Feldm.Wielkiego Kniazia Mikołaja Mikołajewicza pułku, m-sto Władimir (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 20-04-2010 - 11:15
Temat postu:
Kobyliński :

- Anton/Antoni s. Igora, podporucznik, 50 Białostocki pułk piechoty, 1820 r. (50 B-stocki płk.piech.,1907);
- Eugeniusz s. Stefana (Stiepana) , porucznik w Lejb Gwardii S.Petersburskim Karola Fryderyka Wilhelma III Pułku , m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty s. Mikołaja, major w 147 Samarskim pułku piechoty, w pułku od 01/06/1872 r. (37 Dywizja Piechoty 1700-1880) ;
- Leon (Leontiew) s. Feliksa , sztabs kapitan w 159-tym Gurijskim pułku piechoty, m-sto Rogaczew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Grzegorza; od 05/05/1794 r. podporucznik w Smoleńskim draguńskim pułku; 19/10/1799 r. 'odstawiony' od służby wojskowej (3 ułański Smoleński pułk 1708-1908);
- Mikołaj s. Piotra, kornet w Grodzieńskim pułku husarów; z dniem 23/06/1868r. przeniesiony do armeńskiej kawalerii (Grodz.płk 1897);
- Piotr s. Fadieja, od 12/01/1864 r. major w 148 Kaspijskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880, str.137);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 20-04-2010 - 11:30
Temat postu:
Łukomski :

- Aleksander s. Sergiusza , pułkownik, naczelnik w sztabie 42-giej Dywizji Piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eugeniusz, junker Wileńskiej Uczelni Wojennej, po jej ukończeniu w roku 1884 przydzielony do 62-go Suzdalskiego pułku piechoty (Wileń.Uczeln.Junkerów 1864-1899) ;
- Jan s. Stefana (Stiepana), kapitan, komendant kwatery m-sto Połtawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Włodzimierza , sztabs-kapitan w gwardzienskiej S.Petersburskiej konno-artyleryjskiej brygadzie (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 20-04-2010 - 11:35
Temat postu:
Kurowski :

- Antoni s. W., szeregowy, wyzn.rz.-katol., kawaler, Gubernia Łomżyńska, powiat ostrowski, gmina Brańszczyk, ranny 17/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 9655);
- Eugeniusz s. Aleksandra, w roku 1862 ukończył 2 Moskiewski Kadecki Korpus Imperatora Mikołaja I , po jego ukończeniu przeniesiony do Michałowskiej Uczelni Artyleryjskiej, w latach póżniejszych - senator (2 Mosk.Kad.Korpus 1899) ;
- Jakub , szeregowy 4 Roty - 4 kaukazki batalion strzelecki , poległ z 5 na 6/11/1877 r. (4 Kauk.Batal.Strzel.1877-1878) ;
- Michał, podporucznik w Smoleńskim Draguńskim pułku od 1782 roku - z królewskiej polskiej służby (3 Smoleński pułk 1708-1908) ;
- Piotr s. Zygmunta , porucznik w 33 Eleckim pułku piechoty, m-sto Połtawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Ignacego, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, Gub. Kielecka, ujezd Stopnicki, gmina Drugnia, ranny 06/02/1915 r. (Spis rannych ipt.1915);
- Walery lub Walerian s. Włodzimierza , kornet w 6-tym Husarskim Kliastickim Jego Wysokości Gesseńskiego Ernesta-Ludwika Pułku (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Władysław s. Stanisława, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Warszawska, Powiat Błoński, Grodzisk, zaginął bez wieści 25/05/1915 r. (Spis pol. 1915);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 21-04-2010 - 09:07
Temat postu:
Wojtkiewicz-Pawłowicz :

- Eugeniusz (imię ojca skrót Il.) , kapitan w 104-tym Ustjużskim Gen.Kniazia Bagrationa Pułku , m-sto Augustów (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3953#53953
joanna23 - 21-04-2010 - 09:46
Temat postu:
Łapczyński :

- Aleksander s. Aleksandra, podpułkownik w Chabarowskim Gen. Murawjewa-Amurskim Pułku , m-sto Chabarowsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mois. (skrót) s. Konstantego , kapitan w 69-tym Riazanskim Gen.Feldm.Kniazia Aleksandra Golicyna Pułku, m-sto Lublin (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3953#53953
joanna23 - 21-04-2010 - 10:34
Temat postu:
Jaskułowski / Jaskłowski :

- Fiodor s. Konstantego , podporucznik w 257 Poitijskim pułku piechoty rezerwy , m-sto Duszet (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Maciej s. Kazimierza , major w 3 Ułańskim Smoleńskim Imperatora Aleksandra III Pułku od 05/03/1857 r. ; z dniem 28/03/1862 r. zwolniony ze służby wojskowej z przyczyn zdrowotnych (3 uł.Smol.Pułk 1700-1908) ;
- Maciej s. Michała Kazimirow - Jaskłowski , porucznik w 3 Ułańskim Smoleńskim Imperatora Aleksandra III Pułku od 16/11/1851 r. ; z dniem 17/05/1854 r. w rezerwie wojska 2 piechoty korpusu (3 Uł.Smol.Pułk 1700-1908) ;
- Mikołaj s. Piotra, porucznik w 9-tym Staroingermanlandskim Gen.-Feldm.Kniazia Michała Golicyna Pułku (Gub.Niżnogorodzka 1891 r.) ;
- Piotr s. Pawła , major ( z polskich kornetów ) w 3 Ułańskim Smoleńskim Imperatora Aleksandra III Pułku od 25/10/1833 r. ; z dniem 01/03/1845 r. zwolniony ze służby wojskowej z przyczyn zdrowotnych (choroba) (3 Uł.Smol.Pułk 1700-1908) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3953#53953
joanna23 - 21-04-2010 - 10:37
Temat postu:
Jaskólski :

- Kazimierz s. F. , porucznik w 15-tym ułańskim Tatarskim pułku piechoty, m-sto Rypin (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3953#53953
joanna23 - 21-04-2010 - 10:41
Temat postu:
Tapper / Taper :

- Piotr s. Mikołaja , podporucznik w 32-gim Kremenczugskim pułku piechoty, m-sto Ciechanów (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3953#53953
joanna23 - 21-04-2010 - 10:50
Temat postu:
Tkaczuk :

- Benedykt s. Gierasima, ur. 14/03/1879 r. porucznik w 7 Wierżbołowskiej brygadzie Oddzielnego Korpusu Straży Granicznej (Oddz.Kor.Str.Graniczn.1913) ;
- Grzegorz s. Romana , porucznik w 96-tym Omskim pułku piechoty , m-sto Psków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Leon s. Kiryła, szeregowy, kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat kobryński, wieś Wołowiec, zaginął ? 2/09/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10053);
- Michał s. Wiktora , podporucznik w 19-tym Kostromskim pułku piechoty, m-sto Żytomir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Zachary , podoficer w 156 Elisawietpolskim pułku piechoty, otrzymał order wojenny Nr 43424 - 1877-1878 (156 Elisawietpolski płk.piech.1877-1878) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3953#53953
joanna23 - 22-04-2010 - 07:41
Temat postu:
Burzyński / Burrzyński :

- Aleksander s. Grzegorza, podporucznik w 170-tym Mołogeczeńskim pułku piechoty, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909);
- Jakub, szeregowy w 2-gim batalionie 5-go Egerskieo pułku piechoty, poległ w boju pod Kaliszem - na liście poległych 1813-1814 (Historia 95 Krasnojarskiego pułku piechoty 1797-1879) ;
- Michał s. Jana, ur. 27/11/1883 r.; 1905 - ukończenie Morskiego Korpusu, starszy lejtienant, dowódca na okręcie " Kapitan - Lejtienant Baranow "; rozstrzelany przez bolszewików podczas ewakuacji Krymu w 1920 r. w Sewastopolu (Oficerzy Morskiej Floty) ;
- Michał s. Michała, sztabs-kapitan w 3-cim Moskiewskim Imperatora Aleksandra III Pułku , m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Jana , sztabs-kapitan w 235 Spasskim batalionie rezerwy, m-sto Kazań (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Michała, sztabs-kapitan w 11-tym Wschodnio-Syberyjskim Strzeleckim Jej Wysokości Marii Fiedorowny Pułku, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 4009#54009
joanna23 - 22-04-2010 - 09:15
Temat postu:
Gałkowski :

- Michał s. Macieja, sztabs-kapitan w Wojenno-Topograficznym Oddziale Dowództwa Turkenstańskiego , m-sto Taszkient (Ros.Imp.Armia 1909);
- Siemion s. Michała, podporucznik w 108 Saratowskim pułku piechoty, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 4009#54009
joanna23 - 22-04-2010 - 09:24
Temat postu:
Górecki :

- Grzegorz s. Grzegorza, podpułkownik w 18-tym pułku strzeleckim , m-sto Suwałki (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Jana, strzelec, wyzn.rzy.-katolickie, kawaler, Gubernia Kielecka, powiat kielecki, rejon słupski, zaginął 25/02/1915r. (Spis pol. 1915, str. 9983);


Gorecki :

- Eugeniusz s. Piotra, sztabs-kapitan w 59-tym Lublińskim pułku piechoty, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Franc (Franciszek) s. Jana, kapitan w dowództwie XVIII Armii Korpusu, m-sto Juriew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Piotra, kapitan w 56-tym Żytomirskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Mikołaja Mikołajewicza Pułku, m-sto Tiraspol (Terespol) (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 4009#54009
joanna23 - 23-04-2010 - 08:32
Temat postu:
Karasiewicz :

- Michał s. Mikołaja, porucznik w 148 Kaspijskim pułku piechoty, m-sto Nowyj Petergof (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 23-04-2010 - 21:58
Temat postu:
Maszkowski :

- Aleksander s. Edmunda, podporucznik w 38 Tobolskim pułku piechoty, m-sto Skierniewice (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Klaudiusz s. Ernesta, podporucznik w 160-tym Abchazkim pułku piechoty, m-sto Gomel (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Maciej s. Wasyla, od 11/03/1848 roku sztabs-kapitan w S.Petersburgskim Wilhelma III Pułku; 20/04/1858 r. zwolniony ze służby wojskowej w stopniu pułkownika ( Sankt-Petersburgski pułk 1726-1880 ) ;
- Michał s. Wasyla, porucznik w 5-tym Grenadierskim Kijowskim Gen.Feldm.Kniazia Mikołaja Repnina Pułku Piechoty, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wojciech , szeregowy w 156 Elisawietpolskim pułku piechoty - 1877-1878 (156 Elisawietpolski płk.piech. 1902) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 23-04-2010 - 22:26
Temat postu:
Olejnik :

- Andrzej s. Jana, podporucznik w 12-tym Turkestanskim batalionie strzeleckim, m-sto Kokand (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef s. Andrzeja, podporucznik w 15-stym Grenadierskim Tifilijskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Konstantego Konstantynowicza Pułku, m-sto Tifilis (Tibilisi) (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 23-04-2010 - 22:38
Temat postu:
Peszyński :

- Ludwik s. Piotra, kapitan w 139-tym Morszańskim pułku piechoty, m-sto Jegorjewsk- Gubernia Rjazańska (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 24-04-2010 - 09:41
Temat postu:
Pomezański / Pomazański :

- Fiodor s. Fiodora, sztabs-rotmistrz w 4-tym Charkowskim pułku ułańskim, m-sto Białystok (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 25-04-2010 - 08:01
Temat postu:
Sapkowski :

- Józef s. Władysława, podporucznik w 8 Turkestańskim batalionie strzeleckim, m-sto Katta-Kurgan (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 25-04-2010 - 08:07
Temat postu:
Sarnecki :

- Anatol s. Antoniego (Antona), porucznik w 15-tym Tatarskim pułku ułańskim, m-sto Rypin (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Antoni (Anton) s. Grzegorza, pułkownik, naczelnik w Odesskim Oddziale Okręgu Wojennego - dowództwo inżynieryjne (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 25-04-2010 - 09:07
Temat postu:
Smoliński :

- Ignacy, szeregowy 3 Roty w 10-tym Grenadierskim Małorossijskim Pułku , otrzymał order wojenny Nr 83138 w roku 1877 (Historia 10 Grenad.Małoross.Pułku 1889) ;
- Robert s. Karola, sztabs-kapitan w 48 Odesskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 25-04-2010 - 09:11
Temat postu:
Skąpski / Skompski :

- Bronisław s. Osipa, ur. 17/01/1865 r.; rotmistrz w 3 Elisawietgradskim pułku husarskim, rejon Marijampola ; w stopniu pułkownika od 05/08/1913 r. (Ros.Imp.Armia 1909; Wykaz płk. 1914) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 26-04-2010 - 07:59
Temat postu:
Łysakowski :

- Jan s. Piotra, podporucznik w 1 Syberyjskim Strjetenskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Fiodor s. F. (ale nie Fiodora ) , sztabs-kapitan w 10-tym Nowoingermanlandzkim pułku piechoty, m-sto Kaługa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Michała, podpułkownik w 41 Selenginskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 28-04-2010 - 06:40
Temat postu:
Tyszko :

- Aleksander s. Andrzeja, sztabs-kapitan w 3 żeleznodorożnym batalionie, m-sto Dmitrow (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Jana, podpułkownik w 4-tym Draguńskim Nowotroicko-Jekatierinosławskim Ge.Feldm.Kn.Potemkina-Tawriczewskiego Pułku, Potemkinskij sztab , m-sto Grajewo, Gubernia Łomżyńska (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Józefa, kapitan w 1 Zachodnio-Syberyjskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Władimira Aleksandrowicza Batalionie Strzeleckim, m-sto Zajsan (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Walery / Walerian s. Floriana , podporucznik w 135 Kercz-Jenikolskim pułku piechoty, m-sto Pawłograd (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiaczesław s. Franciszka (Franca), kapitan w 159-tym Gurijskim pułku piechoty, m-sto Rogaczew (Ros.Imp.Armia 1909) ;

Tiszko :

- Walery lub Walerian s. Floriana, podporucznik w 135-tym Kercz-Jenikolskim pułku piechoty, m-sto Pawłograd (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 28-04-2010 - 06:59
Temat postu:
Chrzanowski :

- Aleksander s. Józefa , oficer w 1 kaukazkim strzeleckim Jego Wysokości Imperatora Michała Nikołajewicza batalionie (1 kaukazki strzel.batalion 1837-1897) ;
- Piotr s. Pawła , porucznik w Lejb Gwardii Grenadierskim Pułku, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 28-04-2010 - 09:12
Temat postu:
Czuczmajew / Czuczmarew :

- Aleksander s. Michała, mł.oficer, rotmistrz w Jelisawetgradzkiej Kawaleryjskiej Uczelni Wojennej, m-sto Jelisawetgrad (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Andrzej s. Michała, kapitan w 166-tym Rowieńskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 28-04-2010 - 09:15
Temat postu:
Czujko / Czujkow :

- Aleksy s. Piotra, chorąży w 5-tym Egerskim pułku piechoty, ranny w 1813 r. (Historia 95 Krasnojarskiego pułku piechoty 1797-1897) ;
- Michał s. Mikołaja, podporucznik w 34-tej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Aleksandria - Gubernia Chersońska (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. N., podpułkownik w 141 Możanskim pułku piechoty, m-sto Orel (Ros.Imp.Armia 1909) ;Czujko :


- Dionizy, szeregowy, wyznanie prawosławne, kawaler, Gub. Grodzieńska, powiat kobryński, zaginął 11/11/1914 r. (Spis pol. i rannych,8812);W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 28-04-2010 - 09:39
Temat postu:
Szaniawski :

- Ignacy s. Pawła, podpułkownik w 7 Rewelskim pułku piechoty, m-sto Brest-Litowsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Ignacy s. Ignacego, kapitan 2 rangi floty morskiej od 06/12/1916r. (Oficerzy morskiej floty 1917) ;
- Leon lub Leonard s. Stanisława, porucznik - 1,2,3,4 bataliony strzeleckie, Warszawski Okręg Wojenny - Iwanogrodski (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Rościsław s. Stanisława, porucznik w 19-stej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Winnica (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stefan s. Aleksandra, ur. 1858 r., wyznanie katolickie, żonaty, 3 dzieci, starszy lekarz przy Kaukazkiej Grenadierskiej Artyleryjskiej Brygadzie (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Wiaczesław s. Stanisława, sztabs-kapitan w Lejb Gwardii 1 artleryjska brygada, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 05-05-2010 - 06:48
Temat postu:
Kowalewski :

- Aleksander s. Aleksandra, porucznik w 79-tym Kurpinskim Gen.Feldm.Kniazia Woroncowa Pułku, m-sto Tifilis (Tibilisi) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Mikołaja, sztabs-kapitan w 3 Wschodnio-Syberyjskiej artyleryjskiej brygadzie strzeleckiej, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Mikołaja, porucznik w 15-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Czita (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Mitrona, podporucznik w 3 Syberyjskim Nerczinskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Kańsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Oskara , 1878 - chorąży w lejb Gwardii Siemieniowskim pułku, w tym też roku został zwolniony ze służby wojskowej (L.Gw.Siemien.pułk 1883) ;
- Aleksander s. Wiktora, sztabs-kapitan w Lejb Gwardii 3 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Wincentego w latach 24/06/1841 - 1847 kadet Korpusu Arakczejewa, w roku 1848 przydzielony do Białostockieo pułku piechoty (Historia Kadeckiego Korpusu Grafa Arakczejewa 1834-1884) ;
- Anatol s. Hektora, ur. 16/09/1861 r., w stopniu pułkownika od 06/12/1909 r., dowódca 7 pontonowego batalionu (Wykaz płk. 1914) ;
- Antoni (Anton) s. Ksawerego, chorąży w 146-tym Caricyńskim pułku piechoty od 21/10/1874r., w roku 1880 zwolniony ze służby wojskowej z przyczyn rodzinnych (Historia 37 Dywizji Piechoty 1700-1880) ;
- Bolesław s. Pawła, kapitan w Dowództwie Głównego Kwatersmistrzostwa, Sztab Główny, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Borys s. Fiedora, sztabs-kapitan w 32 Kremenczugskim pułku piechoty, m-sto Ciechanów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Borys s. Mikołaja, kornet w 1 Ułańskim S.Petersburgskim Gen.Feldm.Kn. Mienszikowa Pułku, m-sto Rżew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Dmitry s. Filemona, sztabs-kapitan w 198 Aleksandro-Newskim pułku piechoty, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Dmitry s. Jana , od 30/07/1854 roku chorąży w S.Petersburgskim Wilhelma III Pułku ( Sankt-Petersburgski pułk 1726-1880 ) ;
- Edmund s. Franciszka/Franca , w latach 1864-1868 kadet Niżegrodzkiego Gimnazjum Wojennego (Niż.Gimn.Woj. 1834-1884) ;
- Eugeniusz s. Mikołaja, podoficer morskiej floty, w stopniu lejtienanta od 01/01/1915 r. (Oficerzy morskiej floty 1917) ;
- Faust otczestwo Moissejewicz, ur. 28/10/1864 r., w stopniu pułkownika od 06/12/1909r. - armia piechoty - Olgopolskij rejon (Wykaz płk. 1914) ;
- Faust, podpułkownik w Dowództwie Priamurskiego Okręgu Wojennego, m-sto Chabarowsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Fiedor s. Aleksandra, podpułkownik - Wojsko Inżynieryjne - rejon Kubański, m-sto Stawropol (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Filemon s. Jana, chorąży w Petersburskim Grenadierskim Karola Fryderyka Wilhelma III Pułku , w pułku od 12/06/1863r. z junkerów Mikołajewskiej Uczelni Wojennej; z dniem 17/04/1866r. przeniesiony do Lejb Gwardii Izmajłowskiego Pułku (Historia Petersb.Grenad.K.F.W.III P. 1726-1880) ;
- Florian s. Fiedora, ur. 23/08/1861 r., wyznanie prawosławne, starszy lekarz w Aleksandrowskim Miestnom Szpitalu (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Franciszek s. Jana, strzelec, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub. Łomżyńska, Powiat kolno, zaginął 13/10/1914 lub 13/10/1915r. (Spis pol.1915, str.1918);
- German s. Pawła, ur. 20/04/1862 r., wyznanie prawosławne, żonaty, 2 dzieci, starszy lekarz przy 223 Korotojakskim pułku (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Grzegorz s. Włodzimierza, kapitan w S.Petersburgskim Więzieniu Wojennym (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz , w latach 1853 - Michałowsko-Woroneżski Korpus, w roku 1859 przeniesiony do Konstantynowskiej Uczelni Wojennej (Michał.-Woroneż.Korpus 1845-1895) ;
- Jan s. Dymitra, ur. 1859 r., wyznanie prawosławne, żonaty, 1 córka, starszy lekarz przy 19 batalionie saperskim (Spis ywil.wojsk.1909) ;
- Jan s. Waleriana (Walerego) , ur. 23/06/1866 r., w stopniu pułkownika od 13/04/1908 r. - Lejb Gwardii Moskiewski Pułk (Wykaz płk.1914) ;
- Konstanty s. Jana, podporucznik w 11 Wschodnio-Syberyjskim Jej Wysokości Marii Fiedorowny Pułku Strzeleckim, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Eugeniusza, porucznik w Lejb Gwardii Draguńskim Pułku, m-sto Staryj Petergof (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Włodzimierza, kapitan w Dowództwie XII Korpusu Armii, m-sto Winnica (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Aleksego , w roku 1863 przeniesiony z Aleksandrowskiego Sirotskiego Kadeckiego Korpusu do 1-go Moskiewskiego Gimnazjum Wojennego (Aleksandrowska Uczelnia Wojenna 1863-1901) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, ur. 19/05/1861 r., w stopniu pułkownika od 06/12/1909 r. - lekka artyleria - Kijowskij rejon (Wykaz płk.1914) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, podpułkownik w 1 Wschodnio-Syberyjskim 'wozduchoplawetielnym' batalionie polowym, m-sto Omsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, podpułkownik w komisji d/s artyleryjskich, m-sto Siestrorjeck (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Filemona, porucznik w 94 Jenisiejskim pułku piechoty, m-sto Psków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Laurentego, sztabs-kapitan w 33 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Wasyla , w roku 1871 starszy adiutant sztabu 33 Dywizji w 131 Tiraspolskim Gen.-Adiut. Wannowskiego pułku piechoty (131 Tiraspolski płk.piech.1877) ;
- Paweł s. Pawła, podoficer morskiej floty, w stopniu lejtienanta od 06/12/1913 r. (Oficerzy morskiej floty 1917) ;
- Piotr s. Jana, rotmistrz w Kaukazkim kawaleryjskim dywizjonie rezerwy, sioło: Armawir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Wiktora, ur. 07/10/1859 r., w stopniu pułkownika od 26/02/1909 r., dowódca w armii piechoty Kaukazkiego Okręgu Wojennego (Wykaz płk. 1914) ;
- Sergiusz s. Włodzimierza, oficer morskiej floty, w stopniu kapitana 1 rangi od 06/12/1915 r. (Oficerzy morskiej floty 1917) ;
- Seweryn s. Mikołaja, sztabs-kapitan, dowódca 1 Roty w 168 Ostrożskim pułku piechoty rezerwy - kwatera Ostróg (K.P. Gub.Wołyńska 1892) ;
- Siemion s. Wasyla, pułkownik , naczelnik Lubieńskiego Oddziału Wojennego (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stefan s. Piotra, efr., wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub. Łomżyńska, Węgrów, zaginął 22/08/1914 lub 22/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1917);
- Wacław s. Franciszka (Franca), sztabs-kapitan w 10 Grenadierskim Małorossijskim pułku od 15/12/1871 r. (Historia 10 Grenad.Małoross.Pułku 1877-1878) ;
- Walery/Walerian s. Franciszka/Franca , w latach 1864-1867 kadet Niżegrodzkieg Gimnazjum Wojennego (Niż.Gimn.Woj. 1834-1884) ;
- Wasyl s. Platona, kapitan, naczelnik rejonu wojennego - Bieleckiego - Wojenny Oddział - Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiaczesław s. Stefana (Stiepana), kapitan w 1 Zachodnio-Syberyjskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Batalionie Strzeleckim, m-sto Zajsan (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiktor s. Sylwestra, kapitan w 153 Bakińskim Jego Wysokości Imperatora Wielkiego Kniazia Siergieja Michajłowicza Pułku Piechoty - 1878 r. (153 Bakiński Pułk Piechoty 1877-1878) ;
- Wincenty , w latach 1877/1884 kadet Michałowsko-Woroneżskiego Korpusu Kadeckiego, po jego ukończeniu przeniesiony do 1 Pawłowskiej Uczelni Wojennej (Mich.-Woroneż.Kadecki Korpus 1845-1895) ;
- Włodzimierz s. Aleksandra, kornet w Grodzieńskim pułku husarów; z dniem 16/10/1862r. zakończył służbę wojskową (Grodz.płk 1897) ;
- Włodzimierz s. Apoloniusza , ur. 02/07/1855 r., wyznanie prawosławne, żonaty, starszy lekarz przy 183 Pułtuskim pułku piechoty rezerwy (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Włodzimierz s. Grzegorza, porucznik w Gwardzieńskim kawaleryjskim pułku - Gubernia Nowgorodzka - Kreczewickja (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Mikołaja, podpułkownik w Syberyjskim górnym artyleryjskim dywizjonie rezerwy, m-sto Barnaul (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Stefana (Stiepana), podpułkownik w Taszkientskim Cesarewicza Pułku, m-sto Omsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Zachary (Zachariasz), szeregowy w 113-tym Starorusskim pułku piechoty, odznaczony orderem wojennym 4 stopnia Nr 110953 - 1855r. (Historia 113 Staroruss.pułku piech. 1796-1896) ;
- Włodzimierz s. Jana ur. 21/06/1887r.; w stopniu porucznika od 15/06/1912r. - 13 Wieluńska Brygada Straży Granicznej (Oddz.Korpus Straży Granicznej 1913) ;
- Włodzimierz s. Włodzimierza, oficer floty morskiej, w stopniu kapitana 1 rangi od 06/12/1912 r. (Oficerzy morskiej floty 1917) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 05-05-2010 - 17:31
Temat postu:
Mańkowski :

- Aleksander s. Wasyla , w roku 1871 ukończył 2 Moskiewski Kadecki Korpus Imperatora Mikołaja I - podpułkownik w Kierczeńskiej artylerii (2 Mosk.Kad.Korpus 1899) ;
- Anton/Antoni s. Antona/Antoniego, szeregowy, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat kobryński, zaginął 16/08/1914 r. (Spis pol. i rannych,11457);
- Jan s. Gawryłła, kapitan w 175-tym Baturinskim pułku piechoty, m-sto Uman (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Fiedora, porucznik w 55-tym Podolskim pułku piechoty, m-sto Bendery (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Jana, od 26/03/1824 r. porucznik w Grodzieńskim pułku husarów; z dniem 26/03/1830 w stanie spoczynku (Grodz.płk 1897);
- Konstanty s. Grzegorza, chorąży w 58 artyleryjskiej brygadzie (1 Dywizjon) - (K.P.Gub.Kałużska 1905) ;
- Mikołaj s. Feliksa, po ukończeniu II Moskiewskiego Korpusu Kadeckiego Imperatora Mikołaja I w roku 1896 przydzielony do Pawłowskiej Uczelni Wojennej, w latach późniejszych podporucznik w 2-tym Galickim pułku (Moskiewski Korpus Kadecki 1899) ;
- Mikołaj s. Piotra, ur. 1843 r., 1 córka, podpułkownik w Żandarmerii rejonu Moskwa (Oddz.Korpus Żandarm.1890) ;
- Mikołaj s. Stefana (Stiepana), oficer morskiej floty, w stopniu admirała od 30/07/1916r. (Oficerzy morskiej floty 1917) ;
- Stanisław s. Teofila , ur. 06/07/1861 r., wyznanie luterańskie, żonaty, 3 dzieci, starszy lekarz przy 1 Dońskim kozaczym Kniazia Suworowa pułku (Spis cywil.wojsk.1909) ;


Mańko :

- Mikołaj s. Jana, sztabs-kapitan w 37 Jekaterinoburgskim pułku piechoty, m-sto Łódź (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 06-05-2010 - 08:39
Temat postu:
Suchanow :

- Pantelejmon s. Grzegorza, ur. 24/09/1874 r.; w stopniu pułkownika od 10/04/1911 r. - naczelny sztab 2 Okręgu Oddziału Korpusu Straży Pogranicznej (Wykaz płk. 1914) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać wT: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 10-05-2010 - 08:28
Temat postu:
Wyszomierski / Wyszemirskij / Wyszomirskij :

- Aleksander s. Leona, porucznik w Warszawskiej Artylerii, fort Nr 12 (K.P.Gub.W-wskiej 1894r.) ;
- Mikołaj s. Edwarda, porucznik, dowódca arsenału - 6-ty Grenadierski Tawriczewski Jego Wysokości Imperatora Wielkiego Kniazia Michała Nikołajewicza Pułk, służba w pułku od 02/05/1879 r. (Historia 6-go Grenad.Tawricz.Pułku 1890r.) ;
- Nikifor s. Józefa, ur. 17/05/1856 r., wyznanie prawosławne, starszy lekarz w Chersońskim Miestnom Szpitalu (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Sergiusz s. Nikifora, podporucznik w 34-tej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Aleksandria - Gubernia Chersońska (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
[color=blue]Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej [/color]
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 10-05-2010 - 08:45
Temat postu:
Krym - Szamchałow :

- Borys s. Aleksandra, porucznik w Lejb Gwardii Grenadierskim Pułku, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Dmitry s. Konstantego, podporucznik w 81 Apszeronskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Georgia Michałowicza Pułku, m-sto Władykaukaz (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty s. Lwa, pułkownik w Dońskim Imperatora Aleksandra III Pułku, m-sto Władykaukaz (Ros.Imp.Armia 1909) ;

Krym - Girej - Adil - Girej Mikołaj syn Aleksandra, podporucznik w Lejb Gwardii Litowskim pułku, z dniem 05/09/1861 zwolniony ze służby wojskowej z powodu choroby (Lejb Gw.Litowski pułk 1887) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 10-05-2010 - 13:33
Temat postu:
Brzeski :

- Aleksy , rok 1747 - sierżant w Wyborgskim pułku, w roku 1762 opuścił pułk jako sekund-major (Wyborgski pułk 1901) ;
- Don. (skrót imienia w j.rosyjskim, może Donat ) s. Adama Brzewskij, kapitan w Kierczenskim batalionie strzeleckim, kwatera Kercz (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef - Mikołaj s. Jana , w roku 1876 adiutant, kwatermistrz 1-go batalionu w 131 Tiraspolskim Gen.-Adiut.Wannowskiego pułku piechoty (131 Tiraspolski płk.piech. 1877) ;
- Konrad s. Axiłos. (skrót imienia w j. rosyjskim) Brzeskij, sztabs-kapitan w 2-gim Kronsztadtskim pułku piechoty, kwatera Kronsztadt (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj Hubert s. Konrada, młodszy lekarz w 95 Krasnojarskim pułku piechoty - 1889; z dniem 05/02/1896 przeniesiony do Imperatorskiej Akademii Medycznej (Historia 95 Krasnojar.Pułku Piech. 1797-1897) ;
- Mikołaj , starszy medyk w 19 eskadrze 1 Dywizji Floty (Ros.Flota 1904) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- szukam pradziadka w Armii Carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 13-05-2010 - 14:43
Temat postu:
Rothenberg / Rotenberg / Rozenberg :

- Jakub s. Jakuba, podporucznik w Arenburgskiej Brygadzie Straży Granicznej (Oddz.Korpus Straży Granicznej 1902) ;
- Michał s. Fiedora, podporucznik w 4 baterii - 2 grenadierska artyleryjska brygada - 5 Grenadierski Kijowski Jego Wysokości Karola Inderlandskiego Pułk (K.P.Gub.Kałużska 1885) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 14-05-2010 - 06:24
Temat postu:
Łuczyński :

- Afanazy s. Pawła, porucznik w 6-tym Egerskim pułku piechoty - 1797r. (Historia 95 Krasnojars.pułku piechoty 1797-1897) ;
- Aleksander s. Laurentego, pułkownik, dowódca pułku - 215-ty Buzułukskij pułk piechoty rezerwy, m-sto Samara (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksader s. Mikołaja, porucznik w 168 Mirgorodskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Wojciecha, porucznik w 8 Syberyjskim Tomskim pułku piechoty rezerwy , m-sto Tomsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef s. Józefa, porucznik w 6-stym Wschodnio-Syberyjskim batalionie saperskim, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Justyn s. Stefana/Stiepana , ur. 30/05/1839 r., wyznanie prawosławne, żonaty, 1 córka, pomocnik w Wojennym Ministerstwie w Moskwie (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Leonard s. Antoniego (Antona), kapitan w 130-tym Chersońskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Andrzeja Władimirowicza Pułku Piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiaczesław s. A. , kapitan w Okręgowym Sztabie Warszawskiego Okręgu Wojennego, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Jana, podporucznik w 58 Pragskim pułku piechoty, m-sto Nikołajew (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać wT: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 14-05-2010 - 19:06
Temat postu:
Łoza :

- Stefan , szeregowy, wyzn.prawosławne; żonaty, Gub. Grodnieńska, powiat grodnieński, sioło Gorlica, przepadł bez wieści 11/11/1914 r. (Spis pol.1914);
- Właś , szeregowy w 5-tym Egerskim pułku piechoty, na liście poległych z 1813 r. (Historia 95 Krasnojarskiego pułku piechoty 1797-1897) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 15-05-2010 - 09:02
Temat postu:
Sobański / Sabański :

- Karol s. Macieja, porucznik w 147 Samarskim pułku piechoty, m-sto Czistopol, w pułku od 08/01/1868r. ; z dniem 26/03/1870r. zwolniony ze służby wojskowej z przyczyn zdrowotnych (Historia 37 Dywizji Piechoty 1700-1880) ;
- Kazimierz, podoficer 5 Roty 131-go Tiraspolskiego Gen.-Adjut.Wannowskiego Pułku Piechoty, otrzymał order wojenny Nr 77250 za bój - miejscowość : Mieczki i Trestinka (Historia 131 Tiraspolsk.Pułku 1877) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 15-05-2010 - 13:37
Temat postu:
Miliszewski :

- Aleksander s. Pawła, kapitan w 11 Syberyjskim Siemiopałtyńskim pułku rezerwy , m-sto Omsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Grzegorza, podporucznik w 11 Imperatora Mikołaja I batalionie saperskim, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Kazimierza s. Alberta, podpułkownik w 4 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Nikols-Ussurijski (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł, podoficer 10 Roty 131-go Tiraspolskiego Gen.-Adjut.Wannowskiego Pułku, otrzymał order wojenny Nr 77265 w roku 1877 za bój w miejscowościach : Mieczki i Trestinka (Historia 131 Tiraspols.Pułku 1877) ;
- Włodzimierz s. Lwa, sztabs-kapitan w 27 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Władysław s. Wincentego; ur. 13/02/1856 r., wyznanie katolickie, żonaty, 1 dziecko, generał-major, naczelnik Turkestańskiej brygady saperów, m-sto Taszkient (Ros.Imp.Armia 1909) ;
W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 17-05-2010 - 09:55
Temat postu:
Lubiński / Lubieński :

- Aleksander s. Aleksego, sztabs-kapitan w 34-tym Siewskim gen. Kamieńskiego pułku piechoty, m-sto Połtawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz , służba w 17 ekipażu floty ( wykaz floty 1904 ) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać wT: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 18-05-2010 - 13:27
Temat postu:
Cybulski :

- Aleksander s. Aleksandra, kapitan w 19-tej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Winnica (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. Fiedora/Teodora, chorąży, 50 Białostocki pułk piechoty, 1815 r. (50 B-stocki płk.piech.,1907);
- Mikołaj s. Apolinarego, kapitan w 48 Odesskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Oktawian s. Ignacego, chorąży, 50 Białostocki pułk piechoty, 1841 r. (50 B-stocki płk.piech.,1907);
- Olgiert s. Kazimierza, kapitan w 3 Grenadierskim Piernowskim Karola Fryderyka Wilhelma IV Pułku, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909)
- Władysław, szeregowy, wyznanie katolickie, Gub. Kaliska, powiat łęczycki, zaginął 13/08/1914 r. (Spis pol.i rannych, 14808);
- Wincenty , od 11/08/1796r. w 3 Ułańskim Smoleńskim Imeratora Aleksandra III Pułku; od 18/03/1797 w stanie spoczynku od służby wojskowej w stopniu sekund-majora (3 Smoleński płk 1708-1908) ;
- Włodzimierz s. Osipa, eger., wyzn.rz.-katol., kawaler, Gubernia Suwalska, powiat władysławowski, gmina Światoszyn, ...? 30/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 9739);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 18-05-2010 - 13:34
Temat postu:
Turczyn :

- Leon s. Leona, sztabs-kapitan w Grenadierskim Saperskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Piotra Nikołajewicza batalionie (Wojska Inżynieryjne), m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał , porucznik w 107 Troickim pułku piechoty, 13/09/1863 roku przeniesiony do Kamskiego pułku piechoty (107 Troicki płk.piech.1875) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 19-05-2010 - 10:07
Temat postu:
Fijałkowski :

- Aleksy , podpułkownik w 40-tej artyleryjskiej brygadzie, m-sto Nieswiż (Nieśwież) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Georg (Grzegorz) s. Rafała, porucznik w 16-tym Grenadierskim Mingrjelskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Dymitra Konstantynowicza Pułku, m-sto Tifilis (Tibilisi) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Fiedor s. Mikołaja , kornet w 15-tym Draguńskim Pierejasławskim Imperatora Aleksandra III Pułku, m-sto Płock (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. Michała, kapitan w 19-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, sioło : Bieriezowska (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Mikołaja, pułkownik, dowódca 7-go konno-artyleryjskiego dywizjonu, m-sto Kowel (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Jana, porucznik w 5-tym strzeleckim pułku, m-sto Kielce (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Rafała, sztabs-kapitan w 264-tym Łogrijskim pułku rezerwy, m-sto Łagodechi (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Rafał s. Rafała, pułkownik w 16-tym Grenadierskim Mingrjelskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Dymitra Konstantynowicza Pułku, m-sto Tifilis (Tibilisi) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl s. Seweryna , w latach 13/02/1836 - 1842 kadet Korpusu Grafa Arakczejewa; od roku 1844 służył w 21 batalionie konno-artyleryjskim pułku (Kadecki Korpus Grafa Arakczejewa 1834-1884) ;
- Władysław s. Rafała , kapitan w Niżneturinskiej Miestnej Brygadzie Kazańskiego Okręgu Wojennego (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać w T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 25-05-2010 - 12:47
Temat postu:
Metelski :

- Mikołaj s. Włodzimierza, podporucznik w Wyborgskim batalionie piechoty, kwatera Wyborg (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać wT: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 25-05-2010 - 12:54
Temat postu:
Prusinowski :

- Aleksander s. Aleksandra, porucznik w 6-tym Syberyjskim Jenisiejskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Nowo-Nikołajewsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Aleksandra, sztabs-kapitan w 6-tym Syberyjskim Jenisiejskim pułku rezerwy, m-sto Nowo-Nikołajewsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Aleksandra, podporucznik w 182-gim Grochowskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 26-05-2010 - 05:56
Temat postu:
Czerwonka :

- Antoni (Anton) s. Jana , podpułkownik, naczelnik d/s wojennych rejonu Wiezenbergskiego (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 26-05-2010 - 06:11
Temat postu:
Sitarski :

- Michał s. Konstantego, kapitan w 6-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, dowództwo Nowokijewskie (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 26-05-2010 - 21:26
Temat postu:
Szekalski / Szokalskij :

- Aleksander s. Juliana, podoficer morskiej floty, w stopniu lejtienanta od 06/04/1914 r. (Oficerzy morskiej floty 1917) ;
- Julian (Julij) s. Michała , oficer floty, w stopniu generała - lejtienanta od 25/03/1912r. (Oficerzy morskiej floty 1917) ;
- Lew s. Macieja, kapitan w 245-tym Soligaliczskim batalionie rezerwy, m-sto Kostroma (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wacław s. Mikołaja, sztabs-kapitan w 50-tym Białostockim pułku piechoty , m-sto Sewastopol (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 27-05-2010 - 07:15
Temat postu:
Jankowski :

- Adam s. Antona/Antoniego - od 05/12/1850 roku chorąży w S.Petersburgskim Wilhelma III Pułku ( Sankt-Petersburgski pułk 1726-1880 ) ;
- Aleksander s. Józefa, ur. 24/05/1849r., wyznania prawosławnego, żonaty, 2 dzieci, dywizjonowy lekarz przy 12 kawalerii dywizji (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Aleksander s. Michała, podporucznik w 96-tym Omskim pułku piechoty, m-sto Psków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Dmitri s. Michała, podpułkownik w 96-tym Omskim pułku piechoty, m-sto Psków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eugeniusz s. Leona (Leontiewa), podporucznik w Lejb Gwardii Kensgodomskim Imperatora Austriackiego Pułku, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Mikołaja, kapitan w 17-tym Turkestanskim batalionie strzeleckim, m-sto Czardżuj (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef s. Mariana, szeregowy, wyzn.prawosławne, kawaler, Gubernia Płocka, powiat sierpiecki, Raciąż, ranny 18/08/1915 (Spis pol. 1915, str. 9701);
- Konstanty s. Jakowlewa, od 20/02/1864 r. porucznik w 147 Samarskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.102);
- Leonty s. Adama, lekarz przy 6 Dywizji piechoty , m-sto Ostrołęka (K.P. Gub. Łomżyńskiej 1912) ;
- Michał s. Antoniego, porucznik w 31 Wschodnio-Syberyjskim Jej Wysokości Aleksandry Fiedorowny Pułku, m-sto Błagowieszczensk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Mikołaja, kapitan w 46-tym Dnieprowskim pułku piechoty, m-sto Proskurow (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Marcelego, podpułkownik w 54-tym Mińskim Jego Wysokości Kniazia Bołgarskiego Ferdynanda Pułku, m-sto Kisziniew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr Wincenty s. Marcelego, ur. 30/09/1864 r., pułkownik w 54 Mińskim Jego Wysokości Cara Bołgarskiego Pułku Piechoty (Spis Płk. 1914) ;
- Piotr s. Piotra, kapitan w 161 Aleksandropolskim pułku piechoty, m-sto Mogiliew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl s. Jana, porucznik w 146-tym Caricynskim pułku piechoty, m-sto Jamburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Władysław s. Antoniego/Antona, wyzn. rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Warszawska, Powiat Pułtuski, wieś Sunczewo, zaginął 07/12/1915r. (Spis pol. 1915);
- Władysław s. Józefa, efr., wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gubernia Lubelska, powiat lubartowski, zaginął 10/10/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8496);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 27-05-2010 - 20:21
Temat postu:
Sienicki :

- Mikołaj s. Michała, pułkownik, sędzia wojenny w Priamurskim Okręgu Wojennym, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Feliks s. Stanisława , porucznik w 107 Troickim pułku piechoty, w roku 1866 zwolniony od służby wosjkowej (107 Troicki płk.piech. 1875) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 28-05-2010 - 19:42
Temat postu:
Kwiatkowski :

- Adam s. Franciszka/Franca, ordyn., wyzn.katolickie, żonaty, Gubernia Łomżyńska, powiat Kolno, zaginął 28/01 - 8/02/1915r. (Spis pol. 1915, str. 9991);
- Aleksander s. Antoniego/Antona, w latach 1840-1847 Niżegrodzkie Gimnazjum Wojenne, po jego ukończeniu przeznaczony do Pułku Piechoty Feldm.Gerc.Wilhelma (Niż.Gimn.Woj. 1834-1884) ;
- Aleksander s. Waleriana (Walerego), sztabs-kapitan w 10-tym Grenadierskim Małorossijskim Gen.Feldm.Rumjancewa-Zadunajskiego Pułku, m-sto Władimir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Jana, sztabs-kapitan w 18-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, sioło: Bieriezowka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Spiryda , porucznik, przepadł bez wieści (Spis 1914) ;
- Franciszek s. Jakuba, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, Szczekarków, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol. 1915 str. 1785);
- Jan, szeregowy, wyzn.katol., kawaler, Gub.Warszawska, Powiat Błoński, Grodzisk, zaginął 25/05/1915 r. (Spis pol. 1915);
- Jan s. Romualda ur. 06/10/1866 r., rotmistrz ( od 06/12/1902r. ) w Karsskiej Brygadzie Oddzielnego Korpusu Straży Granicznej (Oddz.Korp.Straży Granicznej 1909) ;
- Józef, szeregowy, wzyn. prawosławne, Gyb.Chełmska, Powiat Tomaszowski, gmina Rachanie, ranny 22/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 13527);
- Józef s. Bolesława, podporucznik, na liście rannych za m-c VII, VIII, IX/1914 rok (Lista rannych 1914) ;
- Konstanty , w roku 1863 przeniesiony z Aleksandrowskiego Sirotskiego Kadeckiego Korpusu do 2-go Moskiewskiego Gimnazjum Wojennego (Aleksandrowska Uczelnia Wojenna 1863-1901) ;
- Michał s. Ignacego, kapitan w 168 Mirgorodskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Juliana (Ilia) ur. 15/02/1849r., w stopniu pułkownika od 07/08/1874 r., sztabs-oficer, naczelnik Permskiej Miestnoj Brygady (Wykaz płk. 1902) ;
- Mikołaj s. Karola , w latach 1863-1871 Niżegrodzkie Gimnazjum Wojenne, po jego ukończeniu przeniesiony do II Wojennej Uczelni Konstantynowskiej, w latach póżniejszych podporucznik w 4 grenadierskim Nieswiżskim pułu (Niż.Gimn.Woj. 1834-1884) ;
- Osip , po ukończeniu w roku 1870 Wileńskiej Junkierskiej Uczelni Piechoty przeznaczony do 105 Orengurgskiego pułku piechoty (Wil.Junk.Ucz.Piech. 1864-1899) ;
- Piotr s. Romualda, kapitan w 250-tym Achulginskim batalionie rezerwy (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Bolesława, podporucznik w 2 Syberyjskim artyleryjskim dywizjonie rezerwy, m-sto Nowo-Nikołajewsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Konstantego, ur. 02/04/1858r., wyznania prawosławnego, żonaty, 2 dzieci, dywizjonowy lekarz przy 26 Dywizji Piechoty (Spis cywil.wojsk.1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 29-05-2010 - 09:02
Temat postu:
Daniszewski :

- Ad. (skrót imienia w j. rosyjskim ) s. Władysława, kapitan w 2-giej artyleryjskiej brygadzie rezerwy, m-sto Sierpuchow (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Dmitri s. Andrzeja, sztabs-kapitan w 25-tym Wschodnio-Syberyjskim Strzeleckim Gen. Kondratienko Pułku, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Fiedor s. Mikołaja, kapitan w 76-tym Kubańskim pułku piechoty, m-sto Tulczyn (Ros.Im.Armia 1909) ;
- Piotr s. Władysława, podporucznik w 224-tym Skopinskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Woroneż (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 30-05-2010 - 05:39
Temat postu:
Maciejewski :

- Aleksander s. Aleksandra , pułkownik w Lejb Gwardii Dragunskim Pułku, m-sto Staryj Petergof (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Aleksego , w latach 1870-1880 kadet Niżegrodzkiego Gimnazjum Wojennego, po jego ukończeniu przeznaczony do Lejb Gwardii Draguńskiego Pułku (Niż.Gimn.Woj. 1834-1884) ;
- Eugeniusz s. Jana, w latach 1863-1867 kadet Niżegrodzkiego Gimnazjum Wojennego (Niż.Gimn.Woj.1834-1884) ;
- Grzegorz (Georg) s. Eugeniusza , sotnik w 1 Wierchnieudskim Pułku Zabajkalskiego Kozaczewo Wojska, m-sto Troickosawsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jakub - szeregowy 8 Roty w Lejb Gwardii Litowskim pułku, na liście poległych 04/01/1878 r. (Lejb Gw.Litowski pułk 1887) ;
- Jan , podoficer w 113-tym Starorusskim pułku piechoty, otrzymał order wojenny Nr 106838 w roku 1855 (Historia 113 Starorussk.Pułku piechoty 1796-1896) ;
- Józef s. Józefa , w latach 1864-1868 kadet Niżegrodzkiego Gimnazjum Wojennego, po jego ukończeniu przeznaczony do 4 husarskiego Marjampolskiego pułku (Niż.Gimn.Woj. 1834-1884) ;
- Józef s. Siemiona, szeregowy, wyzn. prawosławne, żonaty, Gub. Chełmska, powiat hrubieszowski, Kryłowo, ranny 21/11/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14057);
- Mieczysław s. Michała, porucznik, 55 Podolski pułk piechoty, zaginął podczas wojny rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,str.44);
- Piotr s. Pawła, od 11/11/1863 r. sztabs-kapitan w 147 Samarskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.97);
- Sergiusz , podporucznik Roty Jego Wysokości, odznaczony orderem Nr 6 za bój 26/08/1914 r. pod Kaliszany-Kamień (Pamiętne dni strzelców gwardzieńskich 1937)
- Stanisław, po ukończeniu w roku 1876 Wileńskiej Junkierskiej Uczelni Piechoty przeznaczony do 112 Uralskiego pułku piechoty; roku 1899 w stopniu kapitana w tym samym pułku (Wil.Junk.Uczel.Piech. 1864-1899) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać

T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 30-05-2010 - 18:42
Temat postu:
Miller :

- Aleksander s. Jana , porucznik w 24-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Chabarowsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Anatol s. Jana , pułkownik w Głównym Dowództwie Wojsk Inżynieryjnych, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Anatol s. Józefa , podpułkownik w 132 Benderskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Artur s. Grzegorza (Georga), podporucznik w 171 Kobryńskim pułku piechoty, m-sto Grodno (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Borys s. Michała, sztabs-rotmistrz w Lejb-Gwardii Draguńskim Pułku, m-sto Staryj Petergrof (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Borys s. Fryderyka , porucznik w Lejb Gwardii Izmajłowskim Pułku, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Edward Ferdynand s. Edwarda, ur. 27/07/1865 r., wyznanie luterańskie, starszy lekarz przy 207 Kiszniewskim pułku piechoty rezerwy (Spi cywil.wojsk.1909) ;
- Fiedor s. Piotra, pułkownik, sztabs-oficer w Okręgowym Dowództwie Wojsk Inżynieryjnych , m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. Augusta, podporucznik w 1 pułku strzeleckim, m-sto Przasnysz (K.P.Gub.Płocka 1889) ;
- Henryk s. Ludwika, podporucznik w 9 batalionie saperów m-sto Warszawa ul. Wileńska 29 (KP Gub.W-awa 1913 r. )
- Józef s. Józefa, podpułkownik, sztabs-oficer w Okręgowym Dowództwie Kwatermistrzostwa Moskiewskiego Okręgu Wojennego, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Karol s. Karola, podpułkownik w Dowództwie Petersburgskiej Miestnoj Brygadzie, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Leon s. Apoloniusza, podporucznik w 22-gim Niżegorodskim Jego Wyskości Wielkiej Kniaziny Wiery Konstantynowny Pułku, m-sto Ostrolenki (być może chodzi o Ostrołękę) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Leon s. Fiedora , 1864-1871 sztabs-kapitan w Lejb Gwardii Siemieniowskim Pułku, 1871 - zwolniony ze służby wojskowej w stopniu kapitana (L.Gw.Siemien.Pułk 1883)
- Leon s. Konstantego, kapitan w 3 saperskim batalionie, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Piotra, sztabs-kapitan w 1 artyleryjskiej brygadzie rezerwy, m-sto Niżny-Nowgorod (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Jana , 1854-1860 , podporucznik w Lejb Gwardii Siemieniowski Pułk, 1860 - zwolniony ze służby wojskowej w stopniu sztabs-kapitana (L.Gw.Siemien.Pułk 1883) ;
- Mikołaj s. Michała, sztabs-rotmistrz w Dowództwie Komendy , m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Pawła, podpułkownik w 29-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Krasnojarsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Piotra, ur. 11/06/1871 r., wyznanie prawosławne, żonaty, starszy lekarz przy 13 Ułańskim Władimirskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Michała Nikołajewicza Pułku (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Piotr s. Krystiana , 1841-1845 porucznik w Lejb Gwardii Siemieniowskim Pułku, 1845 - zmarł/poległ (L.Gw.Siemie.Pułk 1883) ;
- Sergiusz s. Mikołaja, kapitan, komendant stacji Noworossijsk, rejon Kozłowo-Władikaukazkij (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl s. Aleksandra, podporucznik w Lejb Gwardii 1 Artyleryjskiej Brygadzie, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Wasyla, sztabs-kapitan w 4-tym Grenadierskim Nieswiżskim Gen.Feldm.Kniazia Barkłaja - De - Tolli Pułku, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 30-05-2010 - 20:08
Temat postu:
Zdrojewski :

- Michał s. Michała, sztabs-rotmistrz w Lejb Gwardii Ułańskim Jego Wysokości Pułku, m-sto Warszawa ul. Ułańska 31 (KP Gub.W-awa 1913) ;
- Paweł s. Jana, kapitan w 134-tym Woroneżskim pułku piechoty, m-sto Charków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Jana, sztabs-kapitan w 63 Uglickim Gen.Feldm.Apraksina Pułku, m-sto Sokółka (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać

T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 31-05-2010 - 09:36
Temat postu:
Nejman :

- Adolf s. Karola, kapitan w 63 Uglickim Gen.Feldm.Apraksina Pułku Piechoty, m-sto Sokółka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Daniel s. Grzegorza, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat wołkowyski, zaginął 17/08/1914 r. (Spis pol. i rannych,408);
- Edmund s. Teofila, sztabs-kapitan w 165 Łuckim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Edward s. Jana, ur. 28/06/1852 r., wyznanie luterańskie, starszy weterynarz przy 1 Wschodnio-Syberyjskim górnym dywizjonie artyleryjskim (Spis cywil.wojsk.1909);
- Jan s. Jana, od 8/12/1873 r. sztabs-kapitan w 146 Carycyńskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.89);
- Johan , 1740-1742 porucznik w Wyborgskim pułku (Wyborgski płk.1901) ;
- Karol s. Wilhelma, sztabs-kapitan w 174-tym Romejskim pułku piechoty, m-sto Czerkasy (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Karol s. Włodzimierza, kapitan w 76 Kubańskim pułku piechoty, m-sto Tulczyn (Ros.Imp.Armia 1909);
- Michał s. Mikołaja, sztabs-kapitan w 29 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Krasnojarsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Piotra, podpułkownik w Dowództwie Odesskiego Okręgu Wojennego, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Jana, ur. 28/06/1849 r., wyznanie katolickie, aptekarz w Chersońskim Miestnom Szpitalu (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Paweł s. Krystiana, 1845 - Borodziński pułk, podporucznik w Nowgorodskim Korpusie (Niżegrodskie Wojenne Gimnazjum 1834-1884) ;
- Piotr s. Wiaczesława, kornet w 10 Draguńskim Nowgorodskim Jego Wysokości Karola Wirtembergskiego Pułku, m-sto Sumy (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Tomasz - w 1891 roku ukończył kurs na mechanika (flota), ' minnyj ' mechanik (wykaz floty 1904) ;
- Walery/Walerian s. Krystiana, porucznik, nauczyciel geografii w Nowgorodskim Korpusie, 1849 - podpułkownik (Niżegrodskie Wojenne Gimnazjum 1834-1884)
- Włodzimierz s. Wiaczesława, podporucznik w 2 Konno-Górskim artyleryjskim dywizjonie, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wsiewołod s. Dominika, w latach 18/12/1873 - 1875 chorąży w 146 Carycińskim pułku piechoty (37 Dywizja Piechoty 1700-1880) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 08-06-2010 - 08:52
Temat postu:
Waszczenko :

- Aleksander s. Tichona, kapitan w Lejb Gwardii Grenadierskiego pułku, zmarł 22/01/1923 r. w Płowdiwie (Bułgaria ); (Oficerzy Gwardii 2002);
- Aleksy s. Jana, podporucznik w 56-tym Żytomirskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Nikołaja Nikołajewicza Pułku Piechoty, m-sto Tiraspol (Terespol) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Michała, podporucznik w 8 Kaukazkim batalionie strzeleckim, m-sto Jeriwań (Erewań) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl s. Wasyla, podpułkownik w 46 Dnieprowskim pułku piechoty, m-sto Proskurow (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 08-06-2010 - 08:59
Temat postu:
Trojanowski :

- Aleksander s. Kazimierza, podporucznik w 5 Wschodnio-Syberyjskiej artyleryjskiej brygadzie strzeleckiej, sioło: Bieriezowska (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Antoni s. Ignacego, od 30/06/1877 r. chorąży w 148 Kaspijskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.158 );
- Eugeniusz s. Maksymiliana, kapitan, pomocnik księgowego - Okręgowe Dowództwo Wojenne, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty s. Maksyma, kapitan w 19-tym Kostromskim pułku piechoty, m-sto Żytomir (Ros.Im.Aria 1909) ;
- Wasyl s. Siemiona, od 16/04/1878 r. chorąży w 146 Carycyńskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.95);
- Wiaczesław s. Eugeniusza, porucznik w 18 Nieżińskim (nazwa słabo widoczna) pułku husarskim, m-sto Jemiec (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 7071.phtml
joanna23 - 21-08-2010 - 07:34
Temat postu:
Kaczorowski :

- Konstanty s. Jana, sztabs-kapitan w 17 Archangielogorodskim Jego Wysokości Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza Pułku Piechoty, m-sto Żytomir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Leonard Marcin s. Łukii (może Lujana ?) ur. 11/11/1863 r., wyznanie katolickie, żonaty, lekarz (Spis cywil.wojsk.1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 2684#62684
joanna23 - 21-08-2010 - 08:01
Temat postu:
Szyłko :

- Piotr s. E. , kapitan w 76-tym Kubańskim pułku piechoty, m-sto Tulczyn (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... -480.phtml
joanna23 - 21-08-2010 - 08:22
Temat postu:
Karwowski :

- Aleksander s. Dymitra , kapitan w 191 Drohiczyńskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Jabłonna (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Borys s. Mikołaja, podporucznik w 5-tej artyleryjskiej brygadzie rezerwy, m-sto Wozniesieńsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eugeniusz s. Fiodora, pułkownik, prokurator wojskowy w Odesskim Okręgu Wojennym, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl s. Dymitra, podporucznik w dowództwie I-go Syberyjskiego Korpusu, m-sto Nikolsk-Ussurijskij (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... -480.phtml
joanna23 - 24-08-2010 - 14:41
Temat postu:
Kazakow :

- Aleksander syn Aleksego, podporucznik w 227 Bałaszowskim pułku piechoty, m-sto Saratow (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Andrzej syn Dymitra, porucznik w Turkestanskim Wojennym Okręgu (Miestnoje artyleyjskie dowództwo) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Apolinary ewentualnie Apoloniusz syn E., porucznik w 1,2 artyleryjskim batalionie, m-sto Michajłowsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Arkadiusz syn Mikołaja, podporucznik w 4-tym Władywostotskim pułku piechoty (Ros.Imp.Armia 1909);
- Jan s. Michała , 1813-1820 porucznik w Lejb Gwardii Siemieniowski pułk (L.Gw.Siemien.pułk 1883) ;
- Kirył syn Dymitra, sztabs-kapitan w 16-tym Turkestanskim batalionie strzeleckim, m-sto Termez - Buchara (Ros.Imp.Armia 1909);
- Michał syn T. sztabs-kapitan w 150-tym Tamanskim pułku piechoty, m-sto Kobryń (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Włodzimierza, podporucznik w Asłanduzskim batalionie rezerwy , m-sto Chan-Kendy (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl s. Wasyla, podporucznik w 1 saperskim batalionie rezerwy, m-sto Aleksandrow )Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 2910#62910
joanna23 - 24-08-2010 - 15:01
Temat postu:
Duszkiewicz :

- Aleksander syn Aleksandra, generał-major, naczelnik 1 Turkestanskiej brygady strzeleckiej, m-sto Taszkient (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander syn Aleksandra, sztabs-kapitan w 10-tej artyleryjskiej brygadzie , m-sto Łódź (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 2910#62910
joanna23 - 26-08-2010 - 08:34
Temat postu:
Fedorowicz :

- Ludwik s. Floriana , porucznik w 8 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, Barabasz (Ros.Imp.Armia 1909);
- Maciej , szeregowy 4 skadron Lejb Gwardii konny pułk, order wojenny 4 stopnia - 1805-1807 (Lejb Gw.konny pułk 1739-1880) ;
- Piotr syn Konstantego , podporucznik w 3 batalionie pontonowym , m-sto Kowno (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl syn Antoniego/Antona , porucznik w 107 Troickim pułku piechoty, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3110#63110
joanna23 - 26-08-2010 - 13:22
Temat postu:
Radzimiński :

- Wiaczesław s. Gawriła/Gabriela, ur. 12/08/1862 r., ukończył Michałowsko-Woroneżskie Gimnazjum, na rok 1909 - podpułkownik w 23 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Chabarowsk; w roku 1914 - podpułkownik w 7 Syberyjskim pułku strzeleckim (Wykaz płk. 1914 i Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3126#63126
joanna23 - 27-08-2010 - 09:34
Temat postu:
Zaborski :

- Kazimierz syn L., ur. 12/03/1848 r., dowódca 133-go Simferop. pułku (Wykaz płk. 1902)
- Wiaczesław syn Kazimierza, podporucznik w 104-tym Ustjużskim Generała Kniazia Bagratowa pułku piechoty, m-sto Augustów (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej

http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3213#63213
joanna23 - 28-08-2010 - 06:56
Temat postu:
Buszyński :

- Józef s. Romana, pułkownik w latach 1831-1834 13-go Biełozierskiego Gen.Grafa Łassiego pułku piechoty ( 13 Biełozierski płk.piech.1708-1893) ;
- Michał s. Stefana , w latach 1873-1883 kadet Niżegrodzkiego Gimnazjum Wojennego, po jego ukończeniu przeniesiony do I Wojennej Uczelni Pawłowskiej, w latach późniejszych podporucznik w 125 Kurskim pułku (Niż.Gimn.Woj. 1834-1884) ;
- Mikołaj s. Jana, kapitan w 19 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Winnica (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. O., sztabs-rotmistrz w 3 Smoleńskim Imperatora Aleksandra III pułku ułańskim, Aleksandrowskij sztab, k/ Wilkowiszki (Ros.imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Adolfa, porucznik w 15-tym Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Czita (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3300#63300
joanna23 - 28-08-2010 - 10:29
Temat postu:
Urbański :

- Ludwik , szeregowy w 10-tym Grenadierskim Małorossijskim Pułku - na liście poległych w latach 1877-1878 ( 10 Grenad.Małoros.Płk. 1889 ) ;
- Wojciech s. Ignacego, starszy podoficer, wyzn.katol., żonaty, Gub.Chełmska, Powiat Tomaszowski, gmina Kotlicy, zaginął 9/11/1914r. (Spis pol. 1914r., str. 13511)

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3300#63300
joanna23 - 28-08-2010 - 10:59
Temat postu:
Woźny :

- Grzegorz , feldfebel w Lejb Gwardii Litowskim pułku, otrzymał order wojenny Nr 54488 - 28/11/1878 r. (Lejb Gw.Litowski pułk 1887) ;
- Jan , szeregowy w 95-tym Krasnojarskim pułku piechoty, w roku 1812 otrzymał order wojenny ( 95 Krasnojars.płk.piech. 1797-1897) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3300#63300
joanna23 - 28-08-2010 - 14:41
Temat postu:
Żuk :

- Aleksander s. Aleksandra, ur. 15/03/1895 roku, 1914 - ukończył Morski Korpus, stopień wojskowy : miczman; od 24/11/1919 r. lejtienant;
emigrował do Francji; zmarł 12/02/1960 r. w Paryżu; żona Maria zmarła również w Paryżu w 1922 roku (Oficerzy morskiej floty 2004) ;
- Aleksander s. Daniela, szeregowy, wyznanie prawosławne, zonaty, Gub. Grodzieńska, powiat kobryński, włość Iwanowska, zaginął 7/12/1914 r. (Spis pol. i rannych,11459);
- Aleksander s. Ignacego, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat białostocki, zaginął 9/12/1914r. (Spis pol. 1914, l. 529-0535);
- Aleksander s. Ignacego, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat bielski, zaginął 9/11/1914 r. (Spis pol. i rannych,8460);
- Aleksy s. Marcina, szeregowy, wyznanie prawosławne, kawaler, Gub. Grodzieńska, powiat grodzieński, włość Ozierska, zaginął 19/12/1914 r. (Spis pol. i rannych,14748);
- Bronisław s. D. ; podporucznik w 17 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Włodawa (Ros.Imp.Armia 1909);
- Damian, szeregowy w 5 Egerskim pułku piechoty, poległ 20/11/1805 r. w bitwie pod Austerlitz (95 Krasnojarski płk.piech.1797-1897) ;
- Daniel s. Grzegorza, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat kobryński, włość Drużkowiczska, ranny 6/11/1914 r. (Spis pol. i rannych,11432);
- Filip s. Daniela, podporucznik w 14-tym Oloneckim pułku piechoty, m-sto Łomża (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Filip s. Lucjana, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Grodzieńska , powiat grodzieński, poległ 10/11/1914 r. (Spis pol. i rannych,8937);
- Ignacy s. Pawła, efr., wyzn.katol., kawaler, Gub.Chełmska, Powiat Tomaszowski, gmina Rochanie, ranny 20/11/1914 (Spis pol. 1914r., str. 13513);
- Jan s. Stiepana/Stefana , kapitan w 130 Chersońskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Andrzeja Władimirowicza pułku, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef, szeregowy, wyzn.prawosławne, żonaty, Gub. Grodnieńska, Powiat Prużański, ranny 20/10/1914 (Spis pol. 1914);
- Maksym s. Kondrada, efr., wyzn.praw., kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat kobryński, osada Jakowicze/Jakowice, zaginął 6/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8811);
- Mikołaj s. Jana , ur. 09/05/1881 r., żonaty, kornet w Częstochowskiej Brygadzie Straży Granicznej (Odd.Korp.Str.Gran.1909) ;
- Mikołaj s. S., porucznik w 107 Troickim pułku piechoty, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wincenty s. Grzegorza, kapitan w 106 Ufimskim pułku piechoty, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3325#63325
joanna23 - 29-08-2010 - 17:06
Temat postu:
Gut :

- Mikołaj s. Karola , generał-major przy sztabie głównym w Sankt Petersburgu (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3413#63413
joanna23 - 29-08-2010 - 17:14
Temat postu:
Piątek / Piontek :

- Paweł s. Józefa, podporucznik w 33 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wojciech s. J., szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub. Lubelska, gmina Kurów, ranny 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1783);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3413#63413
joanna23 - 30-08-2010 - 08:46
Temat postu:
Lesiuk :

- Mikołaj s. Michała, podporucznik w 30-tym rezerwowym (kadrowym) batalionie piechoty, m-sto Płock (Księga Pamięci Gub.Płocka 1889) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3449#63449
joanna23 - 31-08-2010 - 08:57
Temat postu:
Zieliński :

- Aleksander s. Jana , podporucznik w 86 Borodzińskim Imperatora Aleksandra III pułku piechoty, m-sto Zamość (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Mikołaja, ur. 1895 r. od 25/05/1919 podporucznik Dońskiej Armii; od wiosny 1920 w rezerwie Dońskiej Kawalerii (Oficerzy Gwardii 2002);
- Aleksander s. Piotra, porucznik w Warszawskim Okręgu Wojennym, rejon Oczakowski (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. S. , podporucznik w 13-tym Turkestańskim batalionie strzeleckim, m-sto Buchara (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksy s. Bronisława , podporucznik w 4-tym Wschodnio-Syberyjskiej artyleryjskiej brygadzie strzeleckiej , m-sto Czita (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Antoni s. Jana, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., Gub. Lubelska, powiat lubelski, zaginął 2/03/1915r. (Spis pol. 1915r.,str. 8499);
- Dmitry s. Jana, podporucznik w 27 Witebskim pułku piechoty, m-sto Końsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Franciszek/Franc s. Antoniego/Antona, sztabs-kapitan w 73 Krymskim Jego Wysokoście Wielkiego Kniazia Aleksandra Michajłowicza pułku piechoty, m-sto Mogilew Podolski (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Ignacy s. Michała, szeregowy, wyzn.rzyms.-katol., Gubernia Lubelska, powiat lubelski, gmina Zemborzyce, ranny 9/02/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8501);
- Jan s. Andrzeja, młodszy oficer w 95 Krasnojarskim pułku piechoty rok 1892 (95 Krasnojar.płk.piech. 1797-1897) ;
- Jan s. Leopolda, eger., wyzn.rzym.-katol., kawaler, Gubernia Radomska, powiat koński, gmina Szydłowiec, ranny 17/07/1915 (Spis 1915, str. 9713);
- Jan s. Mikołaja, podpułkownik w 55-tym Podolskim pułku piechoty, m-sto Bendery (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef s. Michała, grenadier, wyzn.rz.-katolickie, kawaler, Gubernia Lubelska, powiat lubelski,, ranny 8/07/1915r. (Spis pol. 1915, str. 9991);
- Leonard s. Aleksandra, podpułkownik, pomocnik dowódcy pułku w 6 Draguńskim Imp.Katarzyny Wielkiej , m-sto Ostrołęka (K.P.Gub.Łomżyńskiej 1912) ;
- Konstanty s. Juliana, kapitan w 133 Simferopolskim pułku piechoty, m-sto Jekatierinosław (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Wincentego, sztabs-kapitan w 14 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Kisziniew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiktor s. Piotra, pułkownik w 3 Wschodnio-Syberyjskiej artyleryjskiej brygadzie strzeleckiej, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Piotra, podporucznik w 207 Kisziniewskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Kisziniew (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3544#63544
joanna23 - 31-08-2010 - 13:11
Temat postu:
Gutor :

- Aleksander s. Eugeniusza, pułkownik , naczelnik dywizji - 3 Grenadierska Dywizja , m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksy s. Eugeniusza, dowódca pułku - 121 Penzinskij Gen.-Feldm. Miliutina Pułk, m-sto Charków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Anatol s. Eugeniusza, kapitan w Głównym Dowództwie Wojenno-Sądowym, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Dymitra, pułkownik w dowództwie Kaukazkiego Wojennego Okręgu, m-sto Tifilis (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Leona , podporucznik w 213-tym Orowanskim pułku rezerwy, m-sto Cenza (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3589#63589
joanna23 - 02-09-2010 - 07:06
Temat postu:
Borkowski :

- Aleksander s. Kazimierza, feldf., wyzn.rzymsko-katol., kawaler, Gubernia Lubelska, powiat lubartowski, gmina Biała, ranny 11/10/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8497);
- Anatol , porucznik w 123 Kozłowskim pułku piechoty, m-sto Kursk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Andrzej s. Andrzeja, ur. 07/04/1896 r. w Kijowie, syn oficera, ukończył Kijowski korpus kadecki i Aleksandorwską Uczelnię Wojenną ( 1914 ), pułkownik, w 1919 r. dowódca 3-Roty Lejb Gwardii Keksgołmskiego pułku, zmarł 02/11/1969 r. we Francji (Oficerzy Gwardii 2002);
- Antoni s. Ludwika , kapitan w 92 Peczorskim pułku piechoty, m-sto Narwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Brunon s. Stanisława, ur. 25/09/1853 r., wyznanie katolickie, aptekarz przy Żytomirskim miestnom szpitalu (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Edward s. Karola, podporucznik , na liście rannych za m-c VII, VIII, IX/1914 rok (Lista rannych 1914) ;
- Grzegorz s. Andrzeja, ur. 14/04/1870 r., oficer Keksgołmskiego pułku, generał-major, naczelnik 75 Dywizji Piechoty, zmarł 10/10/1929 r. w Nicei (Francja ) (Oficerzy Gwardii 2002);
- Jan , porucznik w 164 Zakatalskim pułku piechoty, m-sto Witebsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Andrzeja, ur. 1878 r., w słuzbie wojskowej od 1897 r., oficer od 1899 r., pułkownik w Lejb Gwardii Keksgołmskiego pułku, zmarł 27/11/1961 r. w Paryżu (Oficerzy Gwardii 2002);
- Józef s. Zacharego/Zachariasza , podporucznik w 5-tym Kałużskim Imperatora Wilhelma I pułku piechoty , m-sto Bieła (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr , podporucznik w 125 Kurskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Robert s. Wincentego, kapitan w 215 Buzulskim pułku piechoty; uczestnik wojny ros.-jap., 20/08/1904 ranny - ewakuowany do Rosji (215 Buzulski płk.piech.1904-1905) ;
- Władysław s. Rocha, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Warszawska, Ożarów, poległ 5/07/1915r. (Spis pol. 1915r., str. 42900);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... -570.phtml
joanna23 - 02-09-2010 - 12:54
Temat postu:
Wróbel :

- Jan s. Osipa, efr., wyzn.katol., kawaler, Gub. Chełmska, Powiat Biłgorajski, gmina Babiszcze, ranny 22/10/1914r. (Spis pol. 1914, str. 13528);
- Michał s. Andrzeja, pułkownik , dowódca pułku - 26-ty Wshodnio-Syberyjski pułk strzelecki, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wincenty s. Józefa, szeregowy, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Radomska, powiat koński, zaginął ? 29/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10107);
- Włodzimierz s. Aleksandra, ur. 12/11/1869 r., dworzanin, wyznanie prawosławne, rotmistrz w Odesskiej Brygadzie Oddzielnego Korpusu Straży Granicznej (K.str.Gran.1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3800#63800
joanna23 - 02-09-2010 - 12:57
Temat postu:
Suski :

- Michał s. Józefa, kornet w 14-tym draguńskim Małorossijskim Księcia Germańskiego i Pruskiego pułku, m-sto Staszew (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3800#63800
joanna23 - 03-09-2010 - 09:30
Temat postu:
Rajewski :

- Aleksander s. Jana , porucznik w 1 Zachodnio-Syberyjskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Włodzimierza Aleksandrowicza batalionie strzeleckim, m-sto Zajsan (Ros.Imp.Gwardia 1909) ;
- Aleksy s. Andrzeja, od 09/10/1791r. premier-major w 3 Ułańskim Smoleńskim Imperatora Aleksandra III Pułku; od 28/01/1792 w stanie spoczynku (3 Smoleński płk 1708-1908) ;
- Aleksy s. Mikołaja, ur. 10/03/1853 r. wyznanie - prawosławny, żonaty, 3 dzieci, aptekarz w Odesskim szpitalu (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Arkadiusz s. Włodzimierza , podpułkownik - Dowództwo Generał-Inspektora Kawalerii , m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Dymity s. Andrzeja, od 21/11/1796 r. premier-major w 3 Ułańskim Smoleńskim Imperatora Aleksandra III Pułku ( z personelu grafa Zubowa ); od 28/01/1797 w stanie spoczynku od służby wojskowej (3 Smoleński płk 1708-1908) ;
- Dymitry s. Dymitra , 1831-1837 podporucznik w Lejb Gwardii Siemieniowskim Pułku, 1837 - zwolniony od służby wojskowej (L.Gw.Siemien.Pułk 1883) ;
- Dmitry s. Mikołaja, podpułkownik w 4-tym Wschodnio-Syberyjskim artyleryjskim dywizjonie, m-sto Bieriezowka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Fiedor s. Michała, sztabs-kapitan w 2 Kowieńskim pułku piechoty, m-sto Kowno (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Fiedor s. Mikołaja, od 07/11/1859 roku chorąży w S.Petersburgskim Wilhelma III Pułku ( Sankt-Petersburgski pułk 1726-1880 ) ;
- Jan , szeregowy 1 eskadron Lejb Gwardii konnego pułku , order wojenny Nr 16586 - 1812 rok (Lejb Gw.Konny pułk 1739-1880) ;
- Jan , od 01/01/1796 - wachmistrz Konnej Gwardii; od 06/12/1796 - rezerwista (Lejb Gward.Konnego Pułku 1731-1886) ;
- Jan s. Antoniego/Antona, wyzn.rzymsk.-katol., Gub.Warszawska, Powiat Włocławski, Lubeń, zaginął 28/03/1915r. (Spis pol.1915);
- Konstanty s. Antoniego/Antona , ur. 13/12/1861 r., wyznania prawosławnego, starszy lekarz przy 59 Lublińskim pułku piechoty (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Maciej s. Andrzeja, od 1791 sekund-major w 3 Ułańskim Smoleńskim Imperatora Aleksandra III Pułku; 25/09/1794 zmarł (3 Smoleński płk 1708-1908) ;
- Michał , od 01/01/1790 wachmistrz Konnej Gwardii, od 26/12/1796 - sekund-rotmistrz Konnej Gwardii - rezerwista (Lejb Gw.Konny Pułk 1731-1886) ;
- Michał s. Eugeniusza, podporucznik w 95-tym Krasnojarskim pułku piechoty, m-sto Juriew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Fiedora , kapitan w 2 Kaukazkim batalionie saperskim, m-sto Tifilis (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Michała , ur. 16/03/1875 r., adiutant w Lejb Gwardii Husarskim Jego Wysokości Pułku (Spis rotmistrzów Gward.Kawal.1913) ;
- Mikołaj s. Andrzeja , od 1791 w 3 Ułańskim Smoleńskim Imperatora Aleksandra III Pułku; od 09/05/1797 r w stanie spoczynku od służby wojskowej w stopniu sekund-major ( 3 Smoleński płk 1708-1908) ;
- Mikołaj s. Jana, ur. 01/12/1860 r., wyznanie prawosławne, żonaty, 4 dzieci, starszy lekarz przy Iwang.artylerii (Spis cywil.wojsk.1909) ;
- Mikołaj s. Józefa, w roku 1862 ukończył 2 Moskiewski Kadecki Korpus Imperatora Mikołaja I i przeznaczony do Jelizawietańskiego Husarskiego Jego Wysokości Wielkiej Kniaziny Olgi Nikołajewnej Pułku ( 2 Mosk.Kad.Korpus 1899) ;
- Mikołaj s. Włodzimierza, sztabs-kapitan w 3 Wschodnio-Syberyjskiej artyleryjskiej brygadzie strzeleckiej, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł , od 01/01/1796 - wachmistrz Konnej Gwardii; od 18/12/1796 kornet - rezerwista Konnej Gwardii (Lejb Gw.Konny Pułk 1731-1886) ;
- Paweł s. Piotra, kapitan w 3 Warszawskim pułku piechoty , m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Michała, kornet w Lejb Gwardii Husarskim Jego Wysokości pułku, m-sto Carskie Sieło (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Samson s. Dymitra , 1821-1834 kapitan w Lejb Gwardii Siemieniowskim Pułku (przy sztabie generalnym) , 1834 zwolniony ze służby wojskowej (L.Gw.Siemien.Pułk1883) ;
- Sergiusz s. Mikołaja, podporucznik w 5-tym Wschodnio-Syberyjskim batalionie strzeleckim, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Walery/Walerian s. Michała, kapitan w 3 Nowogeorgijewskim pułku piechoty, m-sto Nowogeorgijewsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl s. Andrzeja , od 09/10/1791 w 3 Ułańskim Smoleńskim Imperatora Aleksandra III Pułku; 28/01/1797 w stanie spoczynku od służby wojskowej w stopniu premier-majora ( 3 Smoleński płk 1708-1908);
- Wasyl s. Igora , podporucznik w Lejb Gwardii Izmajłowskim Pułku - 1800 (L.Gw.Izmajł.Pułk 1730-1880) ;
- Włodzimierz s. Aleksandra, generał-major w 1 Brygadzie 22 Dywizji Piechoty, m-sto Nowogrod (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Artemiego, od 06/08/1830 r. - kornet Konnej Gwardii; od 05/12/1834 zwolniony ze służby wojskowej w stopniu porucznika (Lejb Gw.Konny Pułk 1731-1886) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3865#63865
joanna23 - 03-09-2010 - 10:14
Temat postu:
Tarnowski :

- Alfred s. Ed., rotmistrz w 8 kawaleryjskim pułku rezerwy, m-sto Nowogeorgijewsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Andrzej s. Wasyla , sztabs-kapitan w Lejb Gwardii 1 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eustachy s. Antoniego/Antona , od 22/02/1818 - kornet Konnej Gwardii; od 11/06/1822 - sztabs-rotmistrz, przeniesiony do rezerwy z przyczyn zdrowotnych (Lejb Gw.Konny Pułk 1731-1886) ;
- Grzegorz / Georg s. Wasyla , kapitan w 3 brygadzie artyleryjskiej , m-sto Kaługa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Henryk s. Ed., podpułkownik w 15-tym Husarskim Jej Wysokości Wielkiek Kniaziny Ksenii Aleksandrowny Pułku, m-sto Sierpiec (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Ludwik , kadet 2 Moskiewskiego Kadekiego Korpusu Imperatora Mikołaja I, w roku 1866 po ukończeniu kursu przeniesiony do Aleksandrowskiej Uczelni Wojennej, w latach późniejszych podpułkownik Krasninskiego batalionu rezerwy (2 Mosk.Kad.Korpus 1899) ;
- Michał s. K., podporucznik w 5-tym batalionie saperskim, m-sto Torżkow (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Wasyla, porucznik w 2-gim saperskim batalionie rezerwy, m-sto Zarajsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl s. Wasyla, porucznik w Oficerskiej Szkole Artyleryjskiej , m-sto Carskoje Sieło (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wsiewołod s. Michała , w roku 1857 ukończenie 2 Moskiewskieo Kadeckiego Korpusu Imperatora Mikołaja I i przeznaczony do 12 artyleryjskiej brygady (2 Mosk.Kad.Korpus 1899) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3865#63865
joanna23 - 04-09-2010 - 20:51
Temat postu:
Major :


Oboczności nazwiska

Majer :

- Aleksander s. Karola , podpułkownik w 37 artyleryjskiej brygadzie , Sieliszczeńskaja kazarmy (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Borys s. Wilhelma , sztabs-kapitan w Lejb Gwardii Litowskim pułku, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Ludwik s. Andrzeja , kapitan w 37 Dywizji Piechoty, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Grzegorza, kapitan w 29 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Ryga (Ros.Imp.Armia 1909) ;

Majorow :

- Aleksander s. Michała, podporucznik w 26-tym Mogilewskim pułku piechoty, m-sto Radom (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eugeniusz s. Stefana/Stiepana , podpułkownik w 7 saperskim batalionie, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Michała , sztabs-kapitan w 214 Mokszańskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Samara (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Gabriela, kapitan w 2 Moskiewskim Imperatora Mikołaja I pułku , m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3997#63997
joanna23 - 06-09-2010 - 11:28
Temat postu:
Jarzemski / Jażemski :

- Włodzimierz s. Siemiona, ur. 28/04/1857 r., wyznanie prawosławne, księgowy w Warszawskim Okręgu Wojennym (Spis cywil.wojsk.1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 3997#63997
joanna23 - 07-09-2010 - 07:42
Temat postu:
Tarnogórski :

- Paweł s. Włodzimierza, generał-major, dowódca 2 brygady, m-sto Ostrów (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 4151#64151
joanna23 - 10-09-2010 - 19:10
Temat postu:
Żabicki :

- Jan s. Jana , podpułkownik w 40-tym Koływańskim pułku piechoty, m-sto Łódź (Ros.Imp.Armia 1909);
- Karol s. Bogumiła, od 10/03/1864 r. sztabs-kapitan w 148 Kaspijskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.139);
- Stefan / Stiepan s. Jana , porucznik w 3 Warszawskim pułku piechoty, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... -600.phtml
joanna23 - 14-09-2010 - 08:57
Temat postu:
Fiałkowski :

- Aleksy s. F. , podpułkownik w 40 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Nieśwież (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Fiedor s. Mikołaja, kornet w 15 Draguńskim Pierejasławskim Imperatora Aleksandra III Pułku, m-sto Płock (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. Rafała , porucznik w 16 Grenadierskim Mingrelskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Dymitra Konstantynowicza Pułku, m-sto Tifilis (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Grzegorz s. Michała, kapitan w 19 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Bieriezowka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Jana, kadet 2 Moskiewskiego Korpusu Kadeckiego Imperatora Mikołaja I , w roku 1878 ukończenie korpusu, w latach późniejszych kapitan 10 konno-artyleryjskiej baterii (2 Mosk.Kad.Korpus 1899) ;
- Mikołaj s. Mikołaja, pułkownik, dowódca 7 konno-artyleryjskiego dywizjonu , m-sto Kowel (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Jana , porucznik w 5 strzeleckim pułku, m-sto Kielce (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Rafała, sztabs-kapitan w 264 Łorijskim pułku piechoty, m-sto Łagodechi (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Rafał s. Rafała, pułkownik w 16 Grenadierskim Mingrelskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Dymitra Konstantynowicza Pułku, m-sto Tifilis (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl s. Seweryna , w latach 1836-1844 Niżegrodzkie Gimnazjum Wojenne, po jego ukończeniu przeznaczony do 21 batalionu konn-artyleryjskiego (Niżegr.Gimn.Woj. 1834-1884) ;
- Włodzimierz s. Rafała , kapitan - Permska Miestna Brygada rejon Niżnieturińskij (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 4554#64554
joanna23 - 15-09-2010 - 21:22
Temat postu:
Zajączkowski :


- Aleksander s. Antoniego , porucznik w 5 Kałużskim Imperatora Wilhelma I pułku piechoty, m-sto Biela (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Henryka , podporucznik w 8 Zakaspijskim batalionie strzeleckim, mjsc. Kuszka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Andrzej s. M. , generał - major 1 konnej brygady, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ; ur. 8/12/1862 r., wyznanie prawosławne, żonaty, 2 dzieci (Spis płk 1902);
- Andrzej s. Medarda, kapitan Sztabu generalnego, w latach 1890-1895 wykładowca historii wojennej w Pawłowskiej Uczelni Wojennej (Pawł.Ucz.Woj.1798-1898,str.726);
- Antoni/Anton , w latach 1869-1876 kadet w Michałowsko-Woroneżskim Korpusie Kadeckim (Mich.-Woroneż.Korp.Kadec.1845-1895) ;
- Brunon - podpułkownik - 18 ekipaż floty, korpus morskiej artylerii (wykaz floty 1904) ;
- Grzegorz s. Aleksandra, kapitan w 1 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Wjaźma (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Gustaw s. Antona/Antoniego, od 29/05/1868 r., młodszy lekarz w 146 Carycyńskim pułku piechoty - sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.81);
- Jan s. Kuźmy, sztabs-kapitan w 13 Biełozierskim Gen.-Feldm.Grafa Łassi Pułku Piechoty , rok 1849 (13 Biełoz.płk.piech 1708-1893) ;
- Karol s. Włodzimierza , sztabs-kapitan w 4 Zakaspijskim batalionie strzeleckim, m-sto Aschabad (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty s. Karola, od 11/10/1871 r. chorąży w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty - sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.52);
- Ludwik s. Aleksandra , podpułkownik w 149 Czernomorskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Michała Nikołajewicza Pułku , m-sto Władimir - Wołyńsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Ludwik s. Jana , podpułkownik w 12 Wschodnio-Syberyjskim Jego Wysokości Cesarewicza Pułku Strzeleckim, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Antona/Antoniego, ur. 1839 r., wyznanie katolickie, podpułkownik, 85 Wyborgski J.W.Wilhelma II Pułk Piechoty (Spis płk 1902)
- Paweł s. Czesława , kapitan w 1 grenadierskiej Gen.-Feldm. Briusa artyleryjskiej brygadzie, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr, po ukończeniu w roku 1875 Wileńskiej Junkierskiej Uczelni Piechoty przeznaczony do 119 Kołomyjskiego pułku piechoty; w roku 1899 w stopniu kapitana w tym samym pułku (Wil.Junk.Ucz.Piech. 1864-1899) ;
- Roman , starszy szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, żonaty, Warszawa, zaginął bez wieści 17/08/1914 r. (Spis rannych itp. 1915) ;
- Wasyl s. Stefana/Stiepana , sztabs-kapitan w Odesskim Morskim Batalionie , m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 4660#64660
joanna23 - 18-09-2010 - 19:43
Temat postu:
Wnuk / Wnukow :

- Leon s. Wasyla , podpułkownik w Kaukazkim Okręgu Wojennym rejon Karsskij (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Piotra , kapitan w Aleksandrowskiej Uczelni Wojennej, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 4938#64938
joanna23 - 18-09-2010 - 19:52
Temat postu:
Golik / Golikow :

- Apoloniusz s. Andrzeja , podpułkownik w 18 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Lublin (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eugeniusz s. Andrzeja, podpułkownik w 90 Oneżskim pułku piechoty, m-sto Rewel (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Klement / Klemens s. Klemensa / Klementego , podpułkownik w 8 artyleryjskim dywizjonie - Murawjewskaja Kazarmy (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Mikołaja , porucznik w 3 syberyjskim Nerczinskim pułku piechoty , m-sto Kańsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Wasyla , kapitan w 68 Borodzinskim Imperatora Aleksandra III pułku, m-sto Zamość (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- T. s. Jana , kapitan w 151 Piatigorskim pułku piechoty, m-sto Kowel (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 4938#64938
joanna23 - 19-09-2010 - 08:25
Temat postu:
Dabic / Dabicz :

- Anatol s. Dymitra, kapitan w 2 Kroisztadskim artyleryjskim pułku, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Fiedora , pułkownik w Lejb Gwardii Ułańskim Jego Wysokości Pułku, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Dymitra, ur. 1870 r.; mechanik na okręcie ' Jenisiej ', kawaler; poległ 29/02/1904 (Wojna ros.-jap. 1904 );
- Sergiusz s. Fiedora , sztabs-rotmistrz w Lejb Gwardii Ułańskim Jego Wysokości Pułku, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 4938#64938
joanna23 - 19-09-2010 - 08:29
Temat postu:
Zawłocki / Zawołocki :

- Aleksander s. Fiedora , kapitan w 164 Zakatalskim pułku piechoty , m-sto Witebsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 4938#64938
joanna23 - 19-09-2010 - 08:39
Temat postu:
Dieth :

Dit Leon s. Mikołaja , kapitan w 1 syberyjskim Strjetenskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;

Dic Aleksander s. Konstantego , podporucznik w Lejb Gwardii Pawłowskim Pułku, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;

Dicht Jan s. Eugeniusza , porucznik w 45 artyleryjskim parku, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909) ;

Ditc Aleksander s. E., sztabs-kapitan w 158 Kutaisskim pułku piechoty, m-sto Bobrujsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;

Ditc Otto s. Germana , sztabs-kapitan - dowództwo Petersburgskiej Gubernii i Finlandii , m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 4938#64938
joanna23 - 19-09-2010 - 08:57
Temat postu:
Zielonka :

Zielenko :

- Konstanty s. Wasyla , sztabs-kapitan w 36 Orłowskim Gen.-Feldm.Kniazia Warszawskiego gr. Paskiewicza-Eriwańskiego Pułku , m-sto Kremenczug (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Michała , rotmistrz w 6 Dragunskim Głuchowskim Jej Wysokości Wielkiej Kniaziny Aleksandry Józefowny Pułku , m-sto Ostrołęka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Michała , podporucznik w 4 polowym inżynieryjnym parku, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
joanna23 - 26-09-2010 - 16:26
Temat postu:
Sieniawski :

- Aleksander s. Piotra , sztabs-kapitan d/s mobilizacji w 137 Nieżińskim Jej Wysokości Imper. Wielkiej Kniaziny Marii Pawłowny pułku piechoty (KP Gub.Kazańska 1914) ;Sieniawin :

- Dmitry s. Lwa , kornet w 10 ułańskim Odesskim Jego Wysokości Gerc. Luksemburskiego i Nassayckiego pułku, m-sto Achtyrka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Lew s. Sergiusza , generał-major w Dowództwie Generał-Inspektora Kawalerii, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Lwa , sztabs-rotmistrz w 11 draguńskim Riżskim pułku, m-sto Krzemieniec (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 5757#65757
joanna23 - 02-11-2010 - 20:41
Temat postu:
Kożuchowski :

- Franciszek s. Aleksandra , kapitan w 48 Odesskim pułku piechoty , m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj syn Apol. , podpułkownik w 6 artyleryjskim dywizjonie rezerwy , m-sto Saratow (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz syn Apol. , kapitan w 18 pułku strzeleckim, m-sto Suwałki (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wasyl syn Apoll. , kapitan w 113 Staroruskim pułku piechoty, m-sto Szawli (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Antoniego (Antona) , podporucznik w 28 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 8527#68527
joanna23 - 02-11-2010 - 20:45
Temat postu:
Tyszkiewicz :


- Anton/Antoni s. Dziemiana, rotmistrz w Lejb Gwardii Konnym Pułku, 1814 r. (Konna Gwardfia 1730-1880);
- Michał, podoficer, wyznanie prawosławne, kawaler, Gub. Grodzieńska, powiat bielski, Ciechanowiec, zaginął 21/08/1914 r. (Spis pol. i rannych,406);
- Włodzimierz s. Ambrożego , porucznik w 7 Husarskim Białoruskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Michała Nikołajewicza Pułku , m-sto Władimir-Wołyński (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 8527#68527
joanna23 - 03-11-2010 - 07:06
Temat postu:
Falkowski :

- Aleksander s. Michała , rotmistrz w 6 pułku kawalerii , m-sto Borisogljabsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Ambrożego, pułkownik, dowódca pułku 2 Lejb Gwardii Draguński Pskowski Jej Wysokości Imper. Fiedorowny Pułk , m-sto Suwałki (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Jana, kapitan w 30 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Krasnojarsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 8931#68931
joanna23 - 05-11-2010 - 11:30
Temat postu:
Król / Krol :

- Aleksander , starszy inżynier-mechanik w 34 ekipażu floty ( wykaz floty 1904 ) ;
- Józef s. Tomasza, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., kawaler, Gubernia Lubelska, powiat lubelski, zaginął 11/10/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8495);
- Stanisław, grenadier, wyzn.rzy.-katolickie, kawaler, Gubernia Warszawska, powiat Gostyński, Burtyńska, poległ 4-03/1915 (Spis pol. 1915, str. 10039);
- Stanisław s. Franciszka, młodszy podoficer, wyzn.rz.-katolickie, kawaler, Gubernia Warszawska, powiat Radzymiński, gmina Jadów, ranny 4/03/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10039);W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 9100#69100
joanna23 - 05-11-2010 - 13:57
Temat postu:
Szymanowski :

- Aleksander s. Aleksandra , podporucznik w 15 saperskim batalionie, m-sto warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Mikołaja , kapitan w 93 Irkutskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Michała Aleksandrowicza pułku piechoty, m-sto Psków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksy s. Aleksandra, porucznik w 15 batalionie saperów, m-sto Warszawa-Powązki (KP Gub.Warszawa 1913) ;
- Aleksy s. Jana , kapitan w 81 Apszeronskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Georga Michaiłowicza pułku piechoty, m-sto Władykaukaz (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Dmitry s. Jana , porucznik w 81 Apszeronskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Georga Michaiłowicza pułku piechoty, m-sto Władykaukaz (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eugeniusz s. Piotra , porucznik w 165 Łuckim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Mitrona , podporucznik w 4 artyleryjskim dywizjonie strzeleckim, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Kondrad s. Stefana/Stiepana, podpułkownik w batalionie dyscyplinarnym, sioło Miedzwiedz - Gubernia Nowgorodzka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Lew s. Leona/Leonida , kapitan w 58 Pragskim pułku piechoty, m-sto Nikołajew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj , miczman w 17 ekipażu floty (wykaz floty 1904) ;
- Paweł s. Jana , podpułkownik w 93 Niżniełomowskim Okręgu Wojennym (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Nikifora , pułkownik w 82 Dagestańskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Mikołaja Michaiłowicza pułku piechoty, m-sto Grozny (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Wiktora , pułkownik, dowódca pułku , 11 Huzarski Izjumski Księcia Prusskiego Pułk, m-sto Łuck (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Mikołaja , porucznik w 93 Irkutskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Michała Aleksandrowicza pułku piechoty, m-sto Psków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Władysław s. Józefa, podporucznik w 40 Koływanskim pułku piechoty, m-sto Łódź (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Mikołaja , sztabs-kapitan w 93 Irkutskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Michała Aleksandrowicza pułku piechoty, m-sto Psków (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 9100#69100
joanna23 - 05-11-2010 - 18:07
Temat postu:
Trocki :

- Aleksy s. Eugeniusza , podporucznik w 74 Stawropolskim pułku piechoty, m-sto Kamieniec Podolski (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Borys s. Aleksandra, chorąży, ranny w 1914 r. (Spis 1914) ;
- Dmitry s. Pawła, generał-major - 65 Dywizja Piechoty (Spis gen.1916) ;
- Grzegorz s. Pawła , kapitan w 131 Tiraspolskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Georga , porucznik w 20 batalionie saperskim, Olita (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Andrzeja , podpułkownik w 162 Achalcychskim pułku piechoty, m-sto Mogiliew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Konstantego , sztabs-rotmistrz w 14 Draguńskim Małorossijskim Księcia Germańskiego i Prusskiego Pułku, m-sto Staszew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Witali s. Witalego , sztabs-kapitan w 1 grenadierskiej Gen.-Feldm.Briusa artyleryjskiej brygadzie, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz otczestwo Ioannkiewicz, generał (Spis gen. 1916) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/modules.php?op ... 9199#69199
joanna23 - 21-11-2010 - 11:58
Temat postu:
Gorbaczewski :

- Mikołaj s. Samsona, ur. 19/03/1855 r., wyznanie prawosławne, pułkownik w Sierpuchowskim pułku piechoty - 16/09/1912 (Wykaz płk. 1914 rok) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... -675.phtml
joanna23 - 21-11-2010 - 13:49
Temat postu:
Szuberski :

- Aleksander s. Mikołaja, kapitan, pomocnik starszego adiutanta w Dowództwie Petersburgskiego Okręgu Wojennego, Sztab Okręgowy, m-sto Sankt-Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 0801#70801
joanna23 - 22-11-2010 - 07:50
Temat postu:
Kotiurzyński :

- Eugeniusz s. Jakowlewa, generał w armii piechoty od 10/06/1913 roku; 21/01/1916 rezerwa przy sztabie Kijowskiego Okręgu Wojennego (Spis gen. 1916r.) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej

http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 0890#70890
joanna23 - 03-12-2010 - 07:58
Temat postu:
Sas :

- Sas-Tisowski Wasyl s. Jana, kapitan w 124 Woroneżskim pułku piechoty, m-sto Charków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sass-Tisowski Michał s. Aleksandra, sztabs-kapitan w 12 Wschodnio-Syberyjskim Strzeleckim Jego Wysokości Cesarewicza Pułku, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 1712#71712
joanna23 - 05-12-2010 - 07:45
Temat postu:
Wilk :
Karaczewski - Wilk Kazimierz, po ukończeniu w roku 1868 Wileńskiej Junkierskiej Uczelni Piechoty przeznaczony do 115 Wjaziemskiego pułku piechoty; w roku 1899 w stopniu podpułkownika w tym samym pułku (Wil.Junk.Ucz.Piech. 1864-1899) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 1806#71806
joanna23 - 05-12-2010 - 19:42
Temat postu:
Kochanowicz :

- Andrzej s. Abrama, eger., wyzn.prawosławne, kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat białostocki, gmina Gródek, ranny 17/07/1915r. (Spis pol. 1915, str. 9615);
- Eremiasz (Eremij) - po ukończeniu w roku 1880 Wileńskiej Junkierskiej Uczelni Piechoty przeznaczony do 23 batalionu kadr.rezerwy; w roku 1899 w stopniu sztabs-kapitana w 170 Mołodeczańskim pułku piechoty (Wi.Junk.Ucz.Piech.1864-1899) ;
- Jan s. Wasyla, od 26/03/1824 porucznik w Grodzieńskim pułku husarów (Grodz.płk 1897);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 1916#71916
joanna23 - 10-12-2010 - 07:39
Temat postu:
Sławiński :

- Andrzej s. Fiedora , kapitan w 29 atryleryjskiej brygadzie, m-sto Riga (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Bronisław s. Wincentego, od 13/06/1862r. kornet w Jejb Gwardii Grodzieńskim Pułku Husarskim ( Grodz.płk.husar.1897 )
- Konstanty s. Piotra , ur. 26/05/1880r., prawosławny, Chołost, w służbie wojskowej od 1896 r., w stopniu miczmana od 1899 r., dwukrotnie odznaczony (Spis oficerów floty 1904) ;
- Michał s. Władysława, sztabs-kapitan w 4 Zachodnio-Syberyjskim batalionie strzeleckim, m-sto Biernyj (Ros.Im.Armia 1909) ;
- Paweł s. Antoniego/Antona, od 31-X-1871 roku kapitan w 5 baterii 38 artyleryjskiej brygady (Historia 38 artyler.bryg.Tibilisi 1884);
- Stanisław s. Walentego, szeregowy, wyzn.prawosławne, żonaty, Gub. Warszawska, Powiat Błoński, zaginął 28/01/1915r. (Spis pol. 1915);
- Piotr s. Jana, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat sokólski, sioło Suchowo < może chodzi tu o Suchowolę > zaginął 10/12/1914 r. (Spis pol. i rannych,8456);
- Władysław Józef s. Antona/Antoniego, adiutant w 1 batalionie 113 Starorusskiego pułku piechoty (H-ia 113 Starorusskiego płk.piech 1796-1896) ;
- Włodzimierz s. Antoniego/Antona , kapitan w 170 Mołodeczeńskim pułku piechoty, m-sto Vilnius (Ros.Imp.Armia 1909);
- Włodzimierz s. Pawła służył w 1 Nerczyńskim pułku Zabajkalskiego wojska kozaczego , Nowokiewskoje (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 2161#72161
joanna23 - 13-12-2010 - 23:31
Temat postu:
Zapolski :

- Aleksander s. Pawła, porucznik w 20 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Troickosawsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Pawła, podpułkownik w 221 Troicko-Siergiejewskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Fiedora, podpułkownik w 3 Kaukazkim batalionie strzeleckim, m-sto Tifilis (Tibilisi) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Włodzimierza, kapitan w dowództwie 9 Armii Korpusu Wojska Inżynieryjnego , m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Orest s. Fiedora, porucznik w 144 Kaszirskim pułku piechoty, m-sto Brjańsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wsiewołod s. Fiedora, sztabs-kapitan w 3 Kaukazkim batalionie strzeleckim, m-sto Tifilis (Tibilisi) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Zygmunt s. Antoniego, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, kawaler, Gub. Grodzieńska, powiat grodzieński, Żydomla, zaginął 4/08/1914r. (Spis pol. i rannych,406);

Zapolski - Downar :

- Anton/Antoni s. Witolda, podporucznik w 31 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Krasnojarsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Leon/Leonid s. Wincentego, podporucznik w Lejb Gwardii S.Petersburgskim Fryderyka Wilhelma III Pułku, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Kazimierza, porucznik w 101 Permskim pułku piechoty, m-sto Grodno (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 2412#72412
joanna23 - 14-12-2010 - 08:17
Temat postu:
Kuczyński :

- Aleksander s. Grzegorza, kapitan w 15 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Czita (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Antoni/Anton s. Antoniego/Antona, pułkownik w Okręgowym Dowództwie Inżynieryjnym, Kaukazski Okręg Wojenny, m-sto Tifilis (Tibilisi) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Bolesław s. Ludwika, kapitan , dwódca 5 Roty w 13 Biełozierskim Gen.-Feldm.Grafa Łassi Pułku Piechoty rok 1894 (13 Biełoz.płk.piech. 1708-1893) ;
- Michał s. Aleksandra, porucznik w 3 grenadierskiej brygadzie artyleryjskiej, m-sto Rostow (Ros.Imp.Armia 1909);
- Mikołaj s. Aleksego, podpułkownik w Odesskim Okręgu Wojennym (Oczakowska) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Antoniego/Antona, kapitan w 132 Benderskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Aleksandra, kapitan w 12 saperskim batalionie, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909);
- Siemion s. Aleksandra, sztabs-kapitan w 160 Abchazskim pułku piechoty, m-sto Gomel (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Michała, podporucznik w 10 saperskim batalionie, m-sto Ostrołęka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Piotra, kornet w 7 Ułańskim Olwiopolskim Jego Wysokości Króla Hiszpańskiego Alfonsa XIII Pułku, m-sto Hrubieszów (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 2421#72421
joanna23 - 15-12-2010 - 10:46
Temat postu:
Trynkos :


Trikoza Włodzimierz , junker Aleksandrowskiej Uczelni Wojennej, po jej ukończeniu 24/08/1871 roku przeniesiony do 15 strzeleckiego batalionu (Aleks.Ucz.Woj.1863-1932) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 2467#72467
joanna23 - 15-12-2010 - 19:31
Temat postu:
Wilski :

- Jan s. Lwa ? - kapitan w 46 Dnieprowskim pułku piechoty, m-sto Proskurow (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 2517#72517
joanna23 - 17-12-2010 - 11:53
Temat postu:
Mejbaum :

- Andrzej s. Andrzeja, porucznik w 6 Egerskim pułku piechoty - rok 1799 (95 Krasnojarski płk.piech.1797-1897) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 2565#72565
joanna23 - 14-01-2011 - 08:32
Temat postu:
Lipski :

- Albert s. Antona/Antoniego, sztabs-kapitan w 76 Kubańskim pułku piechoty, m-sto Tulczyn (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Włodzimierza , podporucznik w 22 Niżegorodskim Jej Wysokości Wielkiej Kniaziny Wiery Konstantynowny Pułku Piechoty, Niżegorodskij Sztab m-sto Ostrołęka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Alfred s. Józefa, pułkownik , dowódca batalionu - Swodnyj batalion rezerwy, m-sto Kusary (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Andrzej s. Wasyla, podporucznik w 4 Wschodnio-Syberyjskiej strzeleckiej artyleryjskiej brygadzie, posiełok Piesczanka obok m-sta Czity (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Anton/Antoni s. Laurentego, kapitan w 74 Stawropolskim pułku piechoty, m-sto Kamieniec Podolski (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Fiedor s. Józefa, pułkownik - Dowództwo Artyleryjskie, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Franciszek, wyzn.prawosławne, żonaty, Gub. Grodnieńska, przepadł bez wieści 11/11/1914r. (Spis.pol.1914);
- Jan, grenadier, wyzn.prawosławne, kawaler, Gubernia Lubelska, powiat janowski, rejon Annopola, ranny 3/03/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10076);
- Jan s. Józefa, podpułkownik, sztabs-oficer - Straż konwonnaja, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Laurentego, kapitan w 74 Stawropolskim pułku piechoty, m-sto Kamieniec Podolski (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Antona/Antoniego , kapitan w 55 Podolskim pułku piechoty, m-sto Bendery (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Osip s. Ignacego, od 04/02/1877 kornet w Grodzieńskim pułku husarów; z dniem 24/04/1888 w stopniu rotmistrza przeniesiony do gwardzieńskiej kawalerii (Grodz.płk 1897);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... -765.phtml
joanna23 - 14-01-2011 - 09:24
Temat postu:
Zakrzewski :

- Aleksander s. Kazimierza, sztabs-kapitan w 7 Wschodnio-Syberyjskim górnym artyleryjskim dywizjonie, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Michała, szeregowy, kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat wołkowyski, wieś Mił., ranny 22/11/1914r. (Spis pol. 1914,str.8813);
- Anatol s. Michała, kapitan w 1 kriepostnym artyleryjskim batalionie (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Bronisław s. Aleksandra, kapitan w 61 Władimirskim pułku piechoty, m-sto Białystok (Ros.Imp.Armia 1909);
- Jan s. Waleriana/Walerego , kapitan w 127 Putwilskim pułku piechoty, m-sto Równo (Ros.Imp.Armia 1909);
- Jan s. Wnicentego, kapitan w 96 Omskim pułku piechoty, m-sto Psków (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef s. Aleksandra, sztabs-kapitan, ranny w wojnie rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,42);
- Józef s. Ignacego, sztabs-kapitan w 119 Kołomeńskim pułku piechoty, m-sto Mińsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Józefa , generał w 17 Dywizji Piechoty, m-sto Chełm (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Paweł s. Michała, sotnik w 1 Nerczińskim Pułku Zabajkalskiego Kozaczego Wojska, Nowokijewskoje (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr, od 1791 roku chorąży w 3 Ułańskim Smoleńskim Imperatora Aleksandra III Pułku; od X/1792 e Mariupolskim Lekko-Konnym Pułku (3 Smoleński płk 1708-1908) ;
- Richmond s. Richmonda, sztabs-kapitan w 144 Kaszirskim pułku piechoty, m-sto Briańsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Romuald s. Fiedora, kapitan w 8 grenadierskim Moskiewskim Meklenburg-Szwerińskiego Fryderyka Pułk, m-sto Twer (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Wiktora, porucznik w 5 Turkestańskim batalionie strzeleckim, m-sto Samarkanda (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. K., kapitan w 85 Wyborgskim Imperatora Germańskiego Króla Pruskiego Wilhelma II Pułku Piechoty, m-sto Nowgorod (Ros.Imp.Armia 1909);
- Wasyl s. Jana, podpułkownik , dowódca roty, 2 Wschodnio-Syberyjska Rota Telegrafu, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Władysław s. Ignacego, kapitan w 118 Szujskim pułku piechoty, m-sto Słonim (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Zygmund s. Grzegorza, kapitan w 4 Wschodnio-Syberyjskim mortinnym parku artyleryjskiego dywizjonu, sioło Bieriezowka (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 4405#74405
joanna23 - 25-01-2011 - 20:09
Temat postu:
Szymkiewicz :

- Aleksander s. Konstantego, podporucznik w 34 Wschodnio-Syberyjskim strzeleckim pułku, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909);
- Georg s. Stanisława, kapitan 1,2,3 i 4 - bataliony ciężkiej artylerii, m-sto Iwanogorsk (Ros.Imp.Armia 1909);
- Hipolit s. Bolesława, kapitan w 20 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Achalcych (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Aleksandra, ur. 1899r.; porucznik Lejb Gwardii Litewskiego Pułku; zmarł 13/12/1961r. w Paryżu (Oficerzy Gwardii 2002);
- Włodzimierz s. Władysława, kapitan w 98 Jurewskim pułku piechoty, m-sto Dwińsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;


Szymkowicz :

- Jan s. Grzegorza, kapitan w 62 Suworowa pułk, sztab m-sto Mońki (Ros.Imp.Armia 1909);

Szynkiewicz:

- Wiktor s. Antona/Antoniego, podporucznik w 2 artyleryjskiej brygadzie rezerwy, m-sto Sierpuchow (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 5442#75442
joanna23 - 25-01-2011 - 20:30
Temat postu:
Lunkiewicz :

- Jan s. O. , kapitan w 2 strzeleckim pułku, m-sto Płock (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Władysław s. O., podpułkownik w 1 strzeleckim pułku, m-sto Płock (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 5442#75442
joanna23 - 27-02-2011 - 05:58
Temat postu:
Kosiński :

- Aleksander, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, kawaler, Gub. Grodzieńska, powiat bielski, Siemiatycze, zaginął 7/12/1914 r. (Spis pol. i rannych,14746);
- Alfred s. Kazimierza, podpułkownik w 37 Jekaterińskim pułku piechoty, m-sto Łódź (Ros. Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Jana , rotmistrz w Suwrowskim Kadeckim Korpusie, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909 );


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... mp;p=76956
joanna23 - 27-02-2011 - 06:09
Temat postu:
Maliszewski :

- Aleksander s. Pawła, kapitan w 11 Syberyjskim Siemiopałtyńskim pułku rezerwy , m-sto Omsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Grzegorza, podporucznik w 11 Imperatora Mikołaja I batalionie saperskim, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Kazimierza s. Alberta, podpułkownik w 4 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Nikols-Ussurijski (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Lwa, sztabs-kapitan w 27 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Irkutsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Władysław s. Wincentego; ur. 13/02/1856 r., wyznanie katolickie, żonaty, 1 dziecko, generał-major, naczelnik Turkestańskiej brygady saperów, m-sto Taszkient (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... mp;p=76956
joanna23 - 27-02-2011 - 07:16
Temat postu:
Machnowski :

- Dmitry s. Afanazego, podporucznik w 133 Simferopolskim pułku piechoty, m-sto Jekatierinosław (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... mp;p=76956
joanna23 - 28-02-2011 - 20:09
Temat postu:
Ostrowski :

- Adam s. Władysława, kapitan w 53 Wołyńskim pułku piechoty, m-sto Kisziniew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Aleksander s. Jana , ur. 1850 r., wyznanie prawosławne, oficer w 67 Tarutińskim pułku piechoty (Spis podpłk. 1893);
- Alojzy s. Sylwestra, kapitan w 125 Kurskim pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909);
- Bronisław s. Narcyza, porucznik w 261 Szemachińskim pułku piechoty, m-sto Jelisawietpol (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eugeniusz s. Stefana/Stiepana, kapitan w 19 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Winnica (Ros.Imp.Armia 1909);
- Franciszek s. Mieczysława, kapitan w 17 pułku strzeleckim, m-sto Suwałki (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Józef, szeregowy, 3 Wschodnio-Syberyjski pułk strzelecki, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,32);
- Michał s. Karola, sztabs-rotmistrz w 17 ułańskim Nowomirgorodskim pułku piechoty, m-sto Włocławsk (Włocławek ? ) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Grzegorza, porucznik w 20 Galickim pułku piechoty, m-sto Żytomir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Stefana/Stiepana , sztabs-kapitan w Dowództwie XII Armii Korpusu, m-sto Winnica (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Stefana/Stiepana, sztabs-kapitan w 32 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Równo (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Roman s. Karola , porucznik w 210 Pieriekopskim pułku piechoty, m-sto Jekatierinosław (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Grzegorza, sztabs-kapitan w 5 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Żytomir (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Franciszka, sztabs-kapitan w 143 Dorogobużskim pułku piechoty, m-sto Brańsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stiepan/Stefan s. Antona/Antoniego, szeregowy, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat grodzieński, ranny 11/11/1914 r. (Spis pol. i rannych,8081);
- Wiktor s. Aleksandra, sztabs-kapitan w 14 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Kisziniew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Michała, sztabs-kapitan w 15 artyleryskiej brygadzie, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Sylwestra, porucznik w 51 Litewskim Jego Wysokości Cesarewicza Pułku Piechoty, m-sto Simferopol (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... -825.phtml
joanna23 - 01-03-2011 - 05:14
Temat postu:
Kozłowski :

- Augustyn s. Jana, od 17/11/1863 r. sztabs-kapitan w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880);
- Bronisław s. Stanisława, młodszy lekarz w 131 Tiraspolskim Gen.Adiutanta Wannowskiego pułku piechoty - 1882 ( 131 Tiraspolski płk pieh );
- Feliks s. Grzegorza, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol.,Gubernia Lubelska, powiat lubelski, gmina Piotrkowska, wieś Jabłonka, zaginął 2/03/1915r. (Spis pol. 1915, str. 8499);
- Jan s. Konstantego, podoficer, dowódca 8 Roty ( 1865 ) w 131 Tiraspolskim Gen.Adiutanta Wannowskiego pułku piechoty (131 Tiraspolski płk piech.);
- Jan s. Mateusza, kanonier, wyzn.rzymsk.-katol.,Gub. Łomżyńska, ranny 23/11/1914 lub 23/11/1915r, (Spis pol. 1915r.str. 1917);
- Józef s. Jana, szeregowy, wyzn.katol., kawaler, Gubernia Łomżyńska, powiat ostrołęcki, zaginął 30/08/1915r. (Spis pol. 1915,str. 9655);
- Józej s. Juliana, efrejtor, wyznanie rzymsko-katolickie, kawaler, Gub. Grodzieńska, powiat wołkowyski, włość Mścibowska, ranny 3/10/1914 r. (Spis pol. i rannych,5500);
- Konstanty s. Pawła, szeregowy, wyzn.prawosławne, żonaty, Gub.Grodnieńska, Powiat Sokółka, zaginął bez wieści 9/02/1915r. (Spis pol. 1915);
- Leon s. Aleksandra, ur. 16/04/1866 r., wyznanie prawosławne, od 29/03/1909 pułkownik, oficer-wykładowca w Wojskowej Tifilisskiej Wielkiego Kniazia Michała Nikołajewicza Uczelni (Spis płk. 1914 );
- Mikołaj s. Piotra, szeregowy, wyzn.prawosławne, kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat słonimski, rejon rużański, ranny 17/09/1915r. (Spis pol.1915, str. 10053);
- Piotr s. Eustachego, ur. 02/09/1868 r., wyznanie prawosławne, od 25/03/1912 r. pułkownik, pomocnik naczelnika oddziału w dowództwie tehnicznym (Spis płk. 1914) ;
- Stefan/Stiepan s. Piotra, młodszy podoficer, wyzn.katol., kawaler, Gub.Chełmska, Powiat Tomaszowski, wieś Czerkasy, ranny 20/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 13513);
- Walerian s. Marka, od 16/03/1864 r. chorąży w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.36);
- Wincenty s. Konstantego, ur 10/10/1868 r., wyznanie prawosławne, od 06/12/1910 pułkownik w 74 Stawropolskim pułku piechoty (Spis płk. 1914) ;
- Wojciech Stanisław s. Seweryna, ur. 23/01/1855 r., wyznanie rzymskokatolickie; od 01/01/1906 pułkownik w Armii Piechoty, m-sto Aleksandrowsk - Gubernia Jekatierinosławska (Spis płk 1914 );W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... -825.phtml
joanna23 - 01-03-2011 - 06:07
Temat postu:
Czajkowski :

- Anatol s. Aleksandra, sztabs-kapitan w 31 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Białogrod (Białograd ? ) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Eugeniusz s. Klemensa/Klementa, podporucznik w Lejb Gwardii Egerskim pułku, m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Arrmia 1909) ;
- Jakub , podoficer - eskadron 4 w Lejb Gwardii Konnym Pułku, otrzymał Krzyż Wojenny Nr 33 ( bitwa pod Austerlitz 1805/1807 ) ( Konna Gwardia 1730-1880 ) ;
- Jakub s. Mikołaja, podporucznik, wyz.prawosławne, żonaty, Gub.Grodzieńska, Powiat Słonimski, ranny 26/09/1914 lub 26/09/1915 r. (Spis pol.1915, str. 3018);
- Mikołaj s. Wincentego, kapitan - I Rota - Iskrowy Telegraf - m-sto Sankt Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909);
- Mikołaj s. Jana, pułkownik , dowódca 6 ułańskiego Wołyńskiego pułku, m-sto Łomża (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Aleksandra, sztabs-kapitan w 12 batalionie saperskim, m-sto Odessa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Jana, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Chełmska, powiat hrubieszowski, Horodło, zaginął 9/11/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14062);
- Piotr s. Pawła, sztabs-rotmistrz w 11 dragońskim Riżskim pułku, m-sto Krzemieniec (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Roman s. Mikołaja, oficer od 1914r., kapitan Lejb Gwardii Saperskiego Pułku; emigrował do Francji; zmarł 21/10/1968r. w Paryżu (Oficerzy Gwardii 2002);
- Sergiusz, efrejtor, wyznanie prawosławne, kawaler, Gub. Grodzieńska, Grodno, zaginął 4/08/1914 r. (Spis pol. i rannych,560);
- Stefan/Stiepan s. Aleksandra, sztabs-kapitan w 120 Sierpuchowskim pułku piechoty, m-sto Mińsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stefan s. Jana, starszy podoficer, wyzn.prawosławne, żonaty, Gubernia Chełmska, powiat włodawski, gmina Włodawa, zaginął 5/11/1914 (Spis pol. 1914,str. 8776);
- Wasyl s. Mikołaja, sztabs-kapitan w 58 Pragskim pułku piechoty, m-sto Nikołajew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wincenty s. Stiepana/Stefana, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, kawaler, ujezd Łomżyński, Drozdowo, Gub. Łomżyńska, w lutym 1915r. zaginął bez wieści (Spis rannych itp. 1915);
- Witalij s. Józefa, podporucznik w 34 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Aleksandria - Gubernia Chersońska (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... -825.phtml
joanna23 - 13-03-2011 - 08:48
Temat postu:
Osiński :


- Aleksander s. Antona/Antoniego - kapitan w 4 Syberyjskim rezerwowym Wierchnieudskim pułku piechoty m-sto Aczińsk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Pawła sztabs-kapitan w 33 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Sergiusz s. Pawła , porucznik, 85 Wyborgski JW Wilhelma II pułk piechoty, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 0582#80582
joanna23 - 24-04-2011 - 10:41
Temat postu:
Strzałkowski :

- Anton/Antoni s. Dionizego, podpułkownik, dowództwo Moskiewskich Miestnych Brygad, naczelnik w Pierejesław-Zalesskij (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Franciszka/Franca , podporucznik - Nikołajewska Rota saperska (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... -840.phtml
joanna23 - 24-04-2011 - 20:57
Temat postu:
Sztuss / Stussi / Sztiussi :

- Aleksander s. Karola, od 26 listopada 1874 roku porucznik w 38 artyleryjskiej brygadzie - 2 bateria ( Historia 38 artyler.brygady, Tibilisi 1884 ) ;
- Alfred s. Karola, sotnik w 2 baterii 38 artyleryjskiej brygady ( Historia 38 artyler.brygady, Tibilisi 1884 ) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/modules.php?op=mod ... 4086#84086
joanna23 - 25-04-2011 - 08:18
Temat postu:
Czarnecki :

- A. syn Ludwika, kapitan w 54 Mińskim Jego Wysokości Kniazia Ferdynanda Bołgarskiego pułku piechoty, m-sto Kisziniew (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Zygmunt s. Emiliana, sztabs-kapitan w 179 Just-Dwińskim pułku piechoty, m-sto Poniewież - Litwa (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/modules.php?op=mod ... 4103#84103
joanna23 - 25-04-2011 - 08:55
Temat postu:
Pawłowski :

- Aleksander s. Edmunda , podporucznik w 15 grenadierskim Tifilijskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Konstantyna Konstantynowicza pułku, m-sto Tifilis - obecnie Tibilisi (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Andrzej s. Jana, podoficer, dowódca 7 Roty - 1876 rok w 131 Tiraspolskim Gen.Adiutanta Wannowskiego pułku piechoty ( 131 Tiraspolski płk.piech. 1796-1896 );
- Anton/Antoni s. Ksawerego, podpułkownik w 12 Wschodnio-Syberyjskim strzeleckim Jego Wysokości Cesarewicza pułku, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Jan s. Walentego - szeregowy, żonaty, Gubernia Warszawska, powiat włocławski, gmina Śmiłowice, zaginął 8/02/1915r. (Spis pol. 1915, str. 9876);
- Józef s. Władysława, podpułkownik w 15 Turkestańskim strzeleckim batalionie, m-sto Termez ( Buchara ) ; (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty s. Osipa, szeregowy, wyzn.prawosławne, kawaler, Gub.Grodnieńska, Powiat Grodnieński, sioło Gorlica, zaginął bez wieści 11/11/1914 (Spis pol. 1914);
- Michał s. Aleksego, kapitan w Głównym Dowództwie Wojsk Kozaczych, m-sto Sankt-Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Antona/Antoniego, kapitan w 38 Tobolskim pułku piechoty, m-sto Skierniewice (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Piotra, sztabs-kapitan w 148 Kaspijskim pułku piechoty, m-sto Nowyj Pietergof (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Michał s. Edmunda, podporucznik w 15 grenadierskim Tifilijskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Konstantyna Konstantynowicza pułku, m-sto Tifilis ( obecnie Tibilisi ) (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Jana, chorąży w 6 Kubańskim batalionie, m-sto Gunib (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiaczesław s. Michała, porucznik w Lejb Gwardii Litowskim pułku, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/modules.php?op=mod ... 4103#84103
joanna23 - 31-05-2011 - 05:58
Temat postu:
Wolfram :

- Eugeniusz s. Jana, porucznik w 89 Biełomorskim pułku piechoty, m-sto Rewel ( Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 7039#87039
joanna23 - 31-05-2011 - 06:01
Temat postu:
Reschke / Reszke :

- Oswald s. Adolfa, porucznik w 89 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Barabasz (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 7039#87039
joanna23 - 01-06-2011 - 05:50
Temat postu:
Rosiński :

- Leon s. Aleksandra , podpułkownik w 1,2,3 i 4 artyleryjskim ciężkim batalionie, m-sto Brest-Litowskaja (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Sergiusza, kapitan w 138 Bołchowskim pułku piechoty, m-sto Riazań (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Piotra, porucznik w 36 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim , m-sto Własywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 7039#87039
joanna23 - 05-06-2011 - 15:02
Temat postu:
Dubiński :

- Aleksander s. Jana, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., żonaty, Gubernia Warszawska, powiat radzymiński, gmina Strachówka, zaginął 8/02/1915r. (Spis pol. 1915,str. 9876);
- Anatol s. Wiktora, kapitan w 4 grenadierskim Niesbużskim gen.feldm.Barkłaja - De Tolli pułku, m-sto Moskwa (Ros.Imp.Armia 1909);
- Eugeniusz s. Ludwika, sztabs-kapitan w 32 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Krasnojarsk (Ros.Imp.Armia 1909);
- Franc/Franciszek s. Marcina, szeregowy, wyznanie rzymsk.-katol., żonaty, Gub. Kaliska, powiat wieluński, zaginął 13-17/08/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14805);
- Kazimierz s. Józefa, młodszy podoficer, wyznanie rzymsko-katolickie, żonaty, Gub. grodzieńska, powiat bielski, gmina Dubiażyńska, zaginął 10/10/1914r. (Spis pol. i rannych,8455);
- Mikołaj s. Mikołaja, porucznik w 141 Możajskim pułku piechoty, m-sto Orel (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Włodzimierza, sztabs-kapitan s 2 Sofijskim Imperatora Aleksandra III Pułku Piechoty, m-sto Smoleńsk (Ros.Imp.Armia 1909);
- Wiaczesław s. Mikołaja, porucznik w 9 Ingermanlandzkim Imperatora Piotra I Pułku Piechoty, m-sto Kaługa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Włodzimierza, podporucznik w Lejb-Gwardii Litewskim pułku, m-sto Warszawa (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Włodzimierz s. Marcina, pułkownik , naczelnik oddziału Proskurowskiego (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 7261#87261
joanna23 - 19-11-2011 - 19:07
Temat postu:
Dmitriew Konstanty :

- syn Aleksieja - kapitan w Nikołajewskim Okręgu Wojennym ( Ros.Imp.Armia 1909 );
- syn Georga, podporucznik w 38 Tobolskim pułku piechoty, m-sto Skierniewice ( Ros.Imp.Armia 1909) ;
- syn Grigora , porucznik w 4 Wschodnio-Syberyjskim artyleryjskim dywizjonie, posiełok Bieriezowka (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- syn Piotra, porucznik w Okręgowym Dowództwie Artyleryjskim, m-sto Tifilis ( Tibilisi ) (Ros.Imp.Armia 1909);
- syn Jakoba , kapitan w 122 Tambowskim pułku piechoty, m-sto Charków (Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... -930.phtml
joanna23 - 19-11-2011 - 19:16
Temat postu:
Otocki :

- Konstanty s. Włodzimierza, porucznik w 4 pontonnym batalionie, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Piotr s. Włodzimierza, kapitan m-sto Warszawa, Suworowskij pułk (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Stanisław s. Ferdynada, kapitan w Sumskim pułku, m-sto Sumy (Ros.Imp.Armia 1909);
- Witold s. Ferdynanda, ur. 26/II/1871 r. podpułkownik w 142 Zwienigorodskim pułku piechoty, m-sto Orel (Ros.Imp.Armia 1909) ; 1914 rok służył w 129 Bessarabskim Wielkiego Kniazia Michała Aleksandrowicza Pułku Piechoty , wyznanie: rzymsko-katolickie :
- Włodzimierz s. Konstantego, od 27/01/1870 r. porucznik w 148 Kaspijskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.150);
- Włodzimierz s. Wiktora, kapitan w 32 Wschodnio-Syberyjskim strzeleckim pułku piechoty, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... -930.phtml
joanna23 - 19-11-2011 - 20:51
Temat postu:
Babicz :

- Eugeniusz s. Jana, porucznik w 1,2 batalionie ciężkiej artylerii, m-sto Sewastopol - Odesski Okręg Wojenny (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Georg/Grzegorz ? s. Jana, porucznik w 6 Dragońskim Głuchowskim Wielkiej Kniaziny Aleksandry Józefowny Pułku - sztab Niżegorodskij (Ros.Imp.Armia 1909);
- Jan s. Pawła ur. 22/01/1850 r., wyznanie prawosławne, żonaty; w roku 1896 w stopniu pułkownika w Kubańskim Kozaczym Wojsku ( wykaz płk.1902 );
- Józef s. Wojciecha, szeregowy, wyzn. katolickie, żonaty, Gub. Chełmska, powiat hrubieszowski, Grabowiec, ranny 13/10/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14055);
- Walenty s. Jana , porucznik w 252 Anapskim batalionie rezerwy, m-sto Jekaterinodar ( Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Wiaczesław s. Stiepana/Stefana, podpułkownik Okręg Zamojski Warszawskiego Okręgu Wojennego ( Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... -930.phtml
joanna23 - 20-11-2011 - 12:29
Temat postu:
Makowski :

- Anton/Antoni, szeregowy, 2 Wschodnio-Syberyjski pułk strzelecki, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,34);
- Michał s. Antona/Antoniego, porucznik w 53 Wołyńskim pułku piechoty, m-sto Kisziniew (Ros.Imp.Armia 1909);
- Michał s. Romualda, kapitan w 212 Bachczisarajskim pułku piechoty, m-sto Cherson (Ros.Imp.Armia 1909);
- Mikołaj s. Karola, porucznik w 147 Samarskim pułku piechoty, m-sto Oranienbaum (Ros.Imp.Armia 1909);
- Mikołaj s. Faustyna, kapitan w 62 Susdolskim Suworowa pułku piechoty, m-sto Mońki (Ros.Imp.Armia 1909);
- Władysław s. Juliana/Juliusza, porucznik w 136 Taganrogskim pułku piechoty, m-sto Jelisawietgrad (Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... -930.phtml
joanna23 - 20-11-2011 - 12:41
Temat postu:
Jurowski :

- Mikołaj s. Wasyla, porucznik w 93 Irkuckim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Michała Aleksandrowicza Pułku Piechoty, m-sto Psków (Ros.Imp.Armia 1909);W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... -930.phtml
joanna23 - 24-11-2011 - 08:06
Temat postu:
Szostak :


- Andrzej s. Andrzeja, pułkownik, 50 Białostocki pułk piechoty, 1855 r. (50 B-stocki płk.piech.1907);
- Eugeniusz s. Lwa, od 6/10/1863 r. chorąży w 146 Carycyńskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.66);
- Fiedor s. Aleksandra, ur. 17/04/1853 r., wyznanie prawosławne, żonaty, 3 dzieci, generał-lejtienant 35 Dywizji Piechoty, m-sto Riazań (Spis. gen. 1914 );
- Jakub, szeregowy 1 Roty strzelców - 131 Tiraspolski Wannowskiego pułk piechoty, za bój w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877-1878 otrzymał Order Św. Grzegorza Nr 77278 (131 Tiraspolski płk piech.)
- Kondrad s. Fiedora, kapitan w 1,2,3,4 bataliony artylerii ciężkiej , m-sto Brześć-Litowska (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Leon s. Stiepana/Stefana, podporucznik w 176 Pietrowołczeńskim pułku piechoty, m-sto Zwienigorodka ( słabo widoczna nazwa ) (Ros.Imp.Armia 1909);
- Witalij s. Georga, chorąży w 1 Tamańskim Gen. Biezkrownego Pułku Kubańskiego Wojska Kozaczego, sioło Kaszi k/m. Aschabada (Ros.Imp.Wojsko 1909) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/modules.php?op=mod ... 346#104346
joanna23 - 24-11-2011 - 10:44
Temat postu:
Żółkiewski :

- Adolf s. Ludwika, ur. 1841 r., wyznanie katolickie, dowódca 1 baterii 34 artyleryjskiej brygady (Spis podpułk. 1893);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/modules.php?op=mod ... 471#104471
joanna23 - 26-11-2011 - 08:12
Temat postu:
Chodorowski :

- Aleksander s. Michała, sztabs-kapitan w 32 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Równo (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Konstanty s. Kazimierza, sztabs-kapitan w 2 Turkestańskim batalionie strzeleckim, m-sto Taszkient (Ros.Imp.Armia 1909);
- Ksawery s. Antona/Antoniego, podpułkownik w Roczensalmie (Spis podpłk. 1855);
- Paweł s. Kazimierza, ur. 1842r., wyznanie katolickie, podpułkownik w armii kawalerii (Spis podpłk. 1893);
- Włodzimierz s. Jana, ur. 13/04/1840 r. , wyznanie prawosławne, żonaty, 2 dzieci, od 17/06/1882r. w stopniu podpułkownika Wiatskiej piechoty (Spis pdpłk. 1902);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... -945.phtml
joanna23 - 02-12-2011 - 21:59
Temat postu:
Paczkowski :

- Franc/Franciszek s. Adama - szeregowy, wyznanie katolickie, kawaler, ujezd Lubliński, sioło Bistricy ( Bystrzyca ? ), przepadł bez wieści w lutym 1915 r. (Spis rannych itp 1915);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 278#105278
joanna23 - 02-12-2011 - 22:32
Temat postu:
Fornalski :

- Władysław s. Wincentego, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, ujezd Opatowski, m-sto Opoczno, Gub. Radomska, przepadł bez wieści 7 - 12 luty 1915 r. ((Spis rannych itp 1915) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 809#105809
joanna23 - 02-12-2011 - 23:57
Temat postu:
Motyl :

- Józef s. Michała, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, kawaler, Gubernia Kielecka, ujezd Włoszczowski, wieś-miejscowość : Lelew/Lelewo, zaginął bez wieści 02/12/1915 r. ( Spis rannych itp. 1915 );

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 832#105832
joanna23 - 03-12-2011 - 09:06
Temat postu:
Bobrowski :

- Mikołaj s. Piotra, ur. 6/06/1855r., wyzn.prawosławne, żonaty, pułkownik - Wileński Okręg Wojenny (Spis płk. 1902);
- Sergiusz s. Pawła, ur. 04/11/1870 r., wyznanie prawosławne, od 25/01/1909 w stopniu podpułkownika w Irkutskiej artylerii (Spis płk. 1914);
- Stanisław s. Osipa, od 15/02/1849 kornet w Grodzieńskim pułku husarów; zmarł w stopniu rotmistrza ( 1859 r. ) (Grodz.płk. 1897);
- Włodzimierz s. Pawła, ur. 7/07/1859r., wyzn.prawosławne, kawaler, pułkownik - Lejb Gwardia Moskiewski Pułk (Spis płk. 1902)


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 848#105848
joanna23 - 03-12-2011 - 09:46
Temat postu:
Kisielewski :

- Borys s. Mikolaja, w 1917 ukończył Pażewski Korpus, podporucznik w Lejb gwardii 1 artyleryjskiej brygady; od 22/11/1931 w emigracji we Francji; zmarł 12/07/1932 r. w Grenoble (Oficerzy Gwardii 2002);
- Jan otczestwo Artemowicz, kornet w Grodzieńskim pułku husarów, z dniem 12/06/1853 zakończył służbę wojskową (Grodz.płk 1897) ;
- Kiryłł s. Wasyla, chorąży w Lejb Gwardii konnej artylerii; od jesieni 1918 r. w oficerskim eskadronie ochrony Hetmana w Kijowie; zmarł w 1974 r. w Paryżu (Oficerzy Gwardii 2002);
- Michał s. Mikołaja, od 14/12/1918r. chorąży w kadrze gwardzieńskiej artylerii; awans na podporucznika, zabity latem 1920 r. w Terny pod Kachowką (Oficerzy Gwardii 2002);
- Mikołaj otczestwo Artemowicz, od 07/08/1851 kornet w Grodzieńskim pułku husarów (Grodz.płk 1897) ;
- Mikołaj s. Michała, ur. 06/01/1866r., dowódca Lejb Gwardiii Izmajłowskiego pułku 1 brygady 2 gwardzieńskiej Dywizji Piechoty; generał-lejtienant 10 Armii; zamrł 21/07/1939 r. w Antibie (Francja);(Oficerzy Gwardii 2002);
- Włodzimierz s. Wasyla, ur. około 1898r., student Pietrogradzkiego Uniwersytetu; junker w lejb Gwardii konnej artylerii; zmarł 18/09/1983 r. w Paryżu (Oficerzy Gwardii 2002);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 848#105848
joanna23 - 03-12-2011 - 10:13
Temat postu:
Miszta :

- Jan s. Józefa, starszy szeregowy, wyznanie katolickie, kawaler, ujezd Kielecki, gmina Mniów, zaginął bez wieści 12/02/1915 r. (Spis ranych itp.1915) ;

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 848#105848
joanna23 - 06-12-2011 - 06:45
Temat postu:
Gałaktionow :

- Aleksander s. Fiedora, ur. 05/05/1862 r., wyznanie prawosławne, od 29/01/1907 r. w stopniu podpułkownika - 39 Tomski Ludwika-Wiktora pułk piechoty (Spis płk. 1914) ;


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 002#106002
joanna23 - 05-02-2012 - 18:22
Temat postu:
Terlecki :

- Florian s. Marcina, ur. 24/05/1857 r., kawaler, wyznanie prawosławne, pułkownik w armii piechoty Krzemieniec ( Spis płk. 1914 );
- Ignacy s. Józefa, kapitan w 1 Nowogieorgijewskim pułku piechoty, m-sto Nowogeorgijewsk ( Ros.Imp.Armia 1909 );
- Józef s. Wasyla, chorąży, 50 Białostocki pułk piechoty, 1842 r. (50 B-stocki płk piech.1907);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 078#114078
joanna23 - 10-02-2012 - 11:29
Temat postu:
Jóźwikiewicz :

- Aleksander s. Fiedora, kapitan w 130 Chersońskim Jego Wysokości Wielkiego Kniazia Andrzeja Władimirowicza pułku piechoty, m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909) ;
- Mikołaj s. Franciszka , od 14/08/1884 roku kornet w Lejb Gwardii Grodzieńskim Pułku Husarskim ( Grodz. płk husar. 1897 r. )


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 010#115010
joanna23 - 10-02-2012 - 13:57
Temat postu:
Tomaszewski :

- Aleksy s. Michała, podporucznik w 9 strzeleckim pułku, m-sto Żmierienka (Ros.Imp.Armia 1909);
- Grzegorz s. Romana, porucznik w 10 Turkestanskim batalionie strzeleckim, m-sto Osz (Ros.Imp.Armia 1909);
- Dmitri s. Leona, strzelec wojskowy w 1-Sużeńsko-Władikaukaskim gen. Slepcowa Pułku Wojsk Kozaczych (Ros.Imp.Armia 1909);
- Eugeniusz s. Aleksandra, sztabs-kapitan w 20 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Troickosawsk (Ros.Imp.Armia 1909);
- Franciszek s. Józefa, porucznik w 115 Wjaziemskim pułku piechoty, m-sto Ryga (Ros.Imp.Armia 1909);
- Jan s. Edmunda, kapitan w 20 Galickim pułku piechoty, m-sto Żytomir (Ros.Imp.Armia 1909);
- Józef s. Fabiana, porucznik w 162 Achalcychskim pułku piechoty, m-sto Mogiliew (Ros.Imp.Armia 1909);
- Józef s. Juliana, kapitan w 56 rezerwwowej brygadzie piechoty, m-sto Woroneż (Ros.Imp.Armia 1909);
- Józef s. Kazimierza, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub. Kaliska, Powiat Końskie, kontuzjowany 11/11/1914 lub 11/11/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1912);
- Julian s. Macieja, kapitan w 49 Bretskim pułku piechoty , m-sto Sewastopol (Ros.Imp.Armia 1909);
- Leon s. Onufrego, podpułkownik, naczelnik wojskowy powiatu Timskiego (Ros.Imp.Armia 1909);
- Mikołaj s. Konstantego, ur. 8/05/1854 r., żonaty, wyznanie prawosławne, 1 syn, generał-major, I Korpus Syberyjski, m-sto Nikolsk-Ussurijskij (Ros.Imp.Armia 1909 i sps gen. 1909);
- Paweł s. Szymona, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gubernia Lubelska, powiat lubelski, gmina Wojciechów, zaginął 21/10/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8498);
- Piotr s. Pawła, podpułkownik - naczelnik wojskowy powiatu Łódzkiego (Ros.Imp.Armia 1909);
- Piotr s. Piotra, porucznik w 3 Wschodnio-Syberyjskim artyleryjskim, gornym dywizjonie, m-sto Władywostok (Ros.Imp.Armia 1909);
- Sergiusz s. Włodzimierza, pułkownik, dowódca pułku, 7 Olwiopolski Alfonsa XIII Pułk, m-sto Hrubieszów (Ros.Imp.Armia 1909);
- Stanisław s. Piotra, kapitan w 2 Turkestańska Bateria, m-sto Aschabad (Ros.Imp.Armia 1909);
- Wiktor s. Jana, strzelec, Gub. Grodzieńska, powiat sokólski, ranny 3/11/1914r. (Spis pol. i rannych,3018);
- Władysław s. Leona, sztabs-kapitan w 44 artyleryjskiej brygadzie w Mlewskim Zawodzie (Gubernia Kijowska ) (Ros.Imp.Armia 1909);
- Włodzimierz s. Edmunda, sztabs-kapitan w 226 Bobruskim pułku piechoty, m-sto Carycyn (Ros.Imp.Armia 1909);
- Włodzimierz s. Mikołaja, porucznik w 43 Ochołskim pułku piechoty, m-sto Łuck (Ros.Imp.Armnia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1020.phtml
joanna23 - 11-02-2012 - 11:17
Temat postu:
Drozdowski :


- Lew s. Antoniego/Antona, ur. 15/02/1869 r., w Kerczi; dworzanin Gub. Podolskiej; od 25/08/1918 r. 1 generał-kwatermistrz Gensztabu, naczelnik sztabu 3-go korpusu; 25/10/1918 r. wyznaczony jako wojskowy attache w ambasadzie w Szwajcarii; emigrował do Niemiec a w 1948 r. do Peru; zmarł 19/10/1951 r. w Limie; (Oficerzy Gwardii 2002);
- Michał s. Andrzeja, porucznik, uczestnik - ranny w wojnie rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,40);
- Michał otczestwo Gordziejewicz, ur. 07/10/1881 r. w Kijowie, dworzanin, syn generała; oficer w Lejb Gwardii Wołyńskiego pułku; od 1918 r. naczelnik 3 Dywizji Dobrowolczeskoj Armii; od 12/11/1918 r. generał-major; ranny 31/10/1918 r. pod Stawropolem; poległ od ran 01/01/1918r. w Rostowie; miał siostrę Julię ( 1868-1922) (Oficerzy Gwardii 2002);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1020.phtml
joanna23 - 11-02-2012 - 11:30
Temat postu:
Żyliński :

- Aleksander s. Mikołaja, bombardier, kawaler, wyzn.prawosławne, Gub.Grodzieńska, Powiat Wołkowyski, wieś Ławrinow/ka, ranny 03/12/1914r. (Spis pol. 1914, str. 10382);
- Jakub s. Grzegorza, ur. 15/03/1853 r.; 1876 r. - Nikołajewska Uczelnia Kawalerii; 1883 r. - Akademia Gensztabu; oficer Kawalegradzkiego Pułku; generał od kawalerii północno-zachodniego frontu; rozstrzelany przez bolszewików w 1918 roku (Oficerzy Gwardii 2002 );


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1020.phtml
joanna23 - 12-02-2012 - 09:07
Temat postu:
Świderski :


- Antoni/Anton, szeregowy, wyzn.jud., kawaler, m-sto Grodno, zaginął 7/11/1914r. (Spis pol.1914;str.21568);
- Grzegorz s. Aleksandra, ur. w 1870 r.; oficer Lejb gwardii 1 artyleryjskiej brygady; generał-major (Oficerzy Gwardii 2002);
- Włodzimierz s. Aleksandra, ur. 06/03/1875 r., oficer Lejb Gwardii 1 artyleryjskiej brygady; generał-major; zmarł 06/08/1941 r w Paryżu (Oficerzy Gwardii 2002);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 132#115132
joanna23 - 12-02-2012 - 09:18
Temat postu:
Suchodolski :

- Mikołaj s. Aleksandra, ur. w 1875r.; w służbie wojskowej od 1896r.; oficer od 1898r.; pułkownik Lejb Gwardii Kirasirskiego Jego Wyskości Pułku; po wojnie emigrował; zmarł około 1938/1939r. (Oficerzy Gwardii 2002);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 132#115132
joanna23 - 12-02-2012 - 10:20
Temat postu:
Herman / German :

- Maksymilian s. Konstantego, ur. 29/04/1875r., w Sankt-Petersburgu; w służbie wojskowej od 1892r.,w czynie kapitana od 12/05/1916r.; lato 1921 - Jugosławia, wdowiec, syn oficer (1910) (Spis floty 1917; oficerzy floty 2004);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/modules.php?op=mod ... 265#115265
joanna23 - 13-02-2012 - 20:35
Temat postu:
Bućko :

- Antoni/Anton s. Antoniego/Antona, szeregowy, wyznanie prawosławne, kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat Wołkowyski, rany 15/02/1915 r. ( Spis pol.1915);
- Ludwik s. Siemiona, dragon, wyzn.katolickie, kawaler, Gub.Grodzieńska, Powiat Bielski, wołość Ostrogorska, zaginął bez wieści 27/08/1914r. (Spis pol.,str. 7493);
- Paweł s. Mikołaja, lejtienant; służył na okręcie wojennym ' Amur '; poległ w wojnie ros.-jap. 09/08/1904 r. przy odparciu ataku; ( Pamiątka poległym marynarzom 1915);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 539#115539
joanna23 - 15-02-2012 - 16:00
Temat postu:
Kardasz :

- Jakub s. Kondrada, żonaty, wyznanie prawosławne, Gub. Grodzieńska, powiat Kobryński, ranny 22/11/1914 (Spis pol. 1914);
- Julian s. Karola, żonaty, wyzn.prawoslawne, Gub. Grodzieńska, powiat Słonimski, przepadł bez wieści ok. 18/02/1915r. (Spis pol.1915);
- Osip s. Mikołaja, strzelec, wyz.prawosławne, kawaler, Gub.Grodzieńska, Powiat Wołkowyski, wołość Świsłocz, ranny 23/11/1914 lub 23/11/1915r. (Spis pol.1915,str.3018);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 641#115641
joanna23 - 15-02-2012 - 16:03
Temat postu:
Jarocki :

- Bogdan s. Jana, ur. 11/09/1854r., wyzn.prawosławne, kawaler, pułkownik, dowódca 35 pułku piechoty (Spis płk. 1902);
- Edmund Stefan s. Serafina, sztab-rotmistrz w Jerewańskim Okręgu Straży Granicznej - 1899r. (Straż graniczna 1902)
- Feliks s. Jana, grenadier, wyzn.rz.-katolickie, kawaler, Gubernia Lubelska, powiat siedlecki, ranny 4/03/1915 r. (Spis pol. 1915, str. 10076);
- Konstanty , mł.podoficer. wyznanie rzymsk.-kat.; żonaty, Gubernia Grodnieńska, powiat Białostocki, ranny 17/11/1914 (Spis pol. 1914);
- Paweł, szeregowy 1 Roty strzelców - 2 Grenadierski Rostowski Pułk, za bój w wojnie rosyjsko-tureckiej otrzymał Order wojenny Nr 56263 (2 Grenad.Rostowski Pułk 1889);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 641#115641
joanna23 - 15-02-2012 - 18:33
Temat postu:
Majewski :

- Bronisław s. Juliana, szeregowy, wyzn.katol., żonaty, Gub.Warszawska, Powiat Płońsk, wieś Brony, zaginął 10/07/1915r. (Spis pol. 1915, str. 42900);
- Franciszek, starszy podoficer, wyznanie prawosławne, kawaler, Gub.Grodzieńska, Powiat Słonimski, zaginął bez wieści przed 1/02/1915 r. (Spis pol. 1915);
- Wiktor s. Grzegorza, efr., wyzn.rzym.-katol., kawaler, Gubernia Chełmska, powiat bielski/bialski, ranny 5/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8775);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 818#115818
joanna23 - 15-02-2012 - 18:47
Temat postu:
Szydłowski :

- Filip , szeregowy, wyzn.prawosławne, Gubernia Grodzieńska, powiat kobryński, zaginął 7/114/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8686);
- Lucjan s. Wincentego, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol.,żonaty, Gub.Grodnieńska, Powiat Grodnieński, zaginął bez wieści 13/11/1914r. (Spis pol. 1915);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 818#115818
joanna23 - 15-02-2012 - 18:56
Temat postu:
Rakowski :

- Boruch s. Mor., szeregowy, wyzn.jud., kawaler, Gub.Suwalska, gmina Przerośl, ranny 26/08/1914 lub 26/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1886);
- Lucjan s. Leona, sztabs-kapitan, 50 Białostocki pułk piechoty, 1863 r. (50 B-stocki płk.piech.,1907);
- Osip, szeregowy, kawaler, wyzn.rzymsk.-katol., Gub.Warszawska, Powiat Radzymiński, Międzylesie; ranny 09/04/1915 r. (Spis pol. 1915);W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 818#115818
joanna23 - 18-02-2012 - 08:56
Temat postu:
Krupa :


- Adam, gwardzista, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gubernia Grodzieńska, Powiat Wołkowyski, wołość Bojarska, ranny 11/08/1914 lub 11/08/1915 r. (Spis pol.1915, l.36);
- Piotr s. Jana, szeregowy, wyzn.katol., Gubernia Lubelska, powiat lubartowski, gmina Tarło, zaginął 7/06/1915 (Spis pol. 1915,str. 9655);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1050.phtml
joanna23 - 18-02-2012 - 09:36
Temat postu:
Siemaszko :

- Franciszek s. Jana, pułkownik polowy artylerii pieszej, w latach 1864-1865 instruktor w Pawłowskiej Uczelni Wojennej (Pawłowska Uczel.Wojenna 1798-1898,str.707);
- Mikołaj s. Franciszka, sztab-rotmistrz w 15 Draguńskim Aleksandrijskim pułku, w latach 1885-1895 instruktor w Pawłowskiej Uczelni Wojennej (Pawł.Uczeln.Woj.1798-1898,str.706);
- Wiktor s. Józefa, szeregowy, wyzn.prawosławne, żonaty, Gub.Grodzieńska, Powiat Grodzieński, ranny24/11/1914r. (Spis pol.1914,str. 8075);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1050.phtml
joanna23 - 18-02-2012 - 10:06
Temat postu:
Kozak :

- Antoni s. Pawła, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Końskowola, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol. 1915,str.1787);
- Daniel s. Jana, strzelec, Gubernia Grodzieńska, powiat kobryński, poległ 30/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 9614);
- Grzegorz s. T., szeregowy, wyznanie prawosławne, Gub. Grodzieńska, powiat kobryński, zaginął 11/10/1914 r. (Spis pol. i rannych,8935);
- Jan s. Wojciecha, szeregowy,wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub. Lubelska, gmina Karczmiska, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol. 1915 str. 1786);
- Maksym s. Marcina, szeregowy, wyzn.prawosławne, kawaler, Powiat Grodzieński, ranny 15/11/1914 lub 15/11/1915r. (Spis pol. 1915, str. 8082);
- Sawwa s. Michała, efr., wyzn.prawosławne, żonaty, Gubernia Chełmska, powiat biełgorajski, Babiszcze, zaginął 12/12/1915r. (Spis pol. 1915, l. 541);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 125#116125
joanna23 - 18-02-2012 - 10:22
Temat postu:
Zaniewski :

- Bolesław, strzelec, wyzn.rzymsk.-katol., Powiat B-stocki, ranny 12/12/1914r. (Spis.pol.1914,str.12098);
- Wincenty, szeregowy, wyzn.prawosławne, żonaty, m-sto Grodno, zaginał bez wieści 7-8/11/1914 r. (Spis pol. 1915, str. 8076);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 127#116127
joanna23 - 18-02-2012 - 12:05
Temat postu:
Adamowicz :

- Franc/Franciszek s. Franca/Franciszka, sieżant sztabowy, wyznanie katolickie, żonaty, Gub. Chełmska, m-sto Zamość, ranny 22/11/1914r. (Spis pol. i rannych, 13822);
- Franciszek s. Franciszka, młodszy podoficer, wyzn.katol.,żonaty, Gub.Chełmska, Powiat Zamojski, gmina Zamość, ranny 22/10/1914r. (Spis pol. 1914, str. 13528);
- Jan s. Akima, sztabs-lekarz w 50 B-stockim JW Ger.Saksen-Altenburgskiego pułku piechoty - od 16/04/1836r.; wcześniej w szpitalu wojennym Tulczyn ( (50 B-cki płk.piech.1807-1907)
- Julian, szeregowy, wyznanie mojżeszowe, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat wołkowyski, zaginął 17/08/1914 r. (Spis pol. i rannych,407);
- Modest s. Stanisława, od 24/04/1876 r. chorąży w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.59)
- Paweł s. Bronisława, podporucznik w 50 B-stockim JW Ger.Saksen-Altenburgskiego pułku piechoty - w w/w pułku od 26/04/1862r. (50 B-cki płk.piech.1807-1907);
- Wiaczesław, szeregowy, wyzn.katolickie, żonaty, Powiat Wołkowyski, okręg Iskurski, ranny 17/08/1914 lub 17/08/1915r. (Spis.pol.1915,str.407);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 127#116127
joanna23 - 19-02-2012 - 08:45
Temat postu:
Kuś :

- Feliks s. Michała, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gm. Szczekary, zaginął 13/08/1914 lub 13/08/1915 r. (Spis pol.1915,str. 1786);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 250#116250
joanna23 - 19-02-2012 - 09:52
Temat postu:
Socha :

- Antoni s. Jana, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Karczmiska, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol.1915,str.1789);
- Antoni s. Marcina, szeregowy, wyznanie rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Żyrzyń, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol.1915 str. 1789);
- Franciszek s. Jana, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., Gub. Lubelska, powiat lubelski, gmina Łuck, zaginął 2/03/1915r. (Spis pol. 1915,str. 8499);
- Marcin s. Jana, szeregowy, wyzn.katol., kawaler, Gub.Chełmska, Powiat Zamojski, gmina Wysoka ? ( w j. rosyjskim Wysokskaja ), ranny 22/10/1914 (Spis pol. 1914, str. 13528);
- Maszus s. Andrzeja, grenadier, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Lubelska, powiat lubelski, gmina Gorzków, poległ 10/07/1915r. (Spis pol.1915, str. 9991);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1065.phtml
joanna23 - 19-02-2012 - 09:58
Temat postu:
Duda :

- Franciszek s. Józefa, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol.,Gub.Lubelska, gmina Karczmiska, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol.1915 str. 1785);
- Wincenty, szeregowy, wyz.katol., kawaler, Gubernia Łomżyńska, powiat ostrowski, gmina Komorów ( dzisiejsze Komorowo ? ), ranny 22/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 9655);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1065.phtml
joanna23 - 19-02-2012 - 10:23
Temat postu:
Głowacki :

- Jan s. Franciszka, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Żyrzyń, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1784);
- Michał s. Fiedora , sztabs-rotmistrz - Grodzieński pułk husarski - 1862r. (Grodz.płk.piech.1897);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 275#116275
joanna23 - 19-02-2012 - 10:39
Temat postu:
Sosiek :

- Stanisław s. Ludwika, efr., wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Karczmiska, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol. 1915,str. 1784);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 281#116281
joanna23 - 19-02-2012 - 11:13
Temat postu:
Polkowski :

- Józef, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Suwalska, Powiat Sejny, ranny 26/08/1914 lub 26/08/1915r. (Spis pol.1915, str. 1886);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 281#116281
joanna23 - 19-02-2012 - 11:44
Temat postu:
Łapiński :

- Andrzej s. Antoniego/Antona, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol.,Gub.Lubelska, Powiat Janów , zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1785);

W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 281#116281
joanna23 - 19-02-2012 - 14:15
Temat postu:
Krzak :

- Franciszek s. Józefa, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Warszawska, ranny 11/11/1914 lub 11/11/1915r. (Spis pol. 1915,str. 1887);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 091#116091
joanna23 - 19-02-2012 - 14:43
Temat postu:
Woźniak :

- Bronisław s. Jakowlewa, grenadier, wyzn. rzymsk.-katol., kawaler, Gub. Łomżyńska, Powiat Węgrowski, wieś Czerwonki, poległ 16/08/1914 lub 26/08/1915r. (Spis pol.1915, str, 1917);
- Feliks s. Andrzeja, efr., wyznan.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Godów, zaginął 16/08/1914 lub 16/08/1915r. (Spis pol. 1915r.,str. 1784);
- Piotr, feld., wyzn.katol., żonaty, Gub. Warszawska, Powiat W-wski, sioło w j.rosyjskim Nowolja, zaginął 17/08/1914 lub 17/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1827);
- Stefan/Stiepan s. Jakuba, strzelec, wyzn.,katol., kawaler, Gub.Kaliska, Powiat Lenczycki, zaginął 16-20/10/1914 lub 16-20/10/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1912);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 091#116091
joanna23 - 19-02-2012 - 15:30
Temat postu:
Adamczyk :

- Feliks s. Józefa, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, kawaler, Gub. Kaliska, powiat kolski, zaginął 27/09/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14804);
- Michał s. Karola, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Opole, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915 (Spis pol. 1915, str. 1787);
- Osip s. Piotra, szeregowy, wzyn.rzymsk.-katol.,żonaty, Gub.Lubelska, gmina Kamień, zaginął 10/08/1914 lub 10/08/1915 r. (Spis pol. 1915, str. 1788);
- Stanisław s. Michała, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., żonaty, Gub.Lubelska, gmina Końskowola, ranny 10/08/1814 lub 10/08/1915r. (Spis pol. 1915. str. 1783);
- Walery s. Tomasza, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., zonaty, Gub. Lubelska, gmina Nowa Aleksandria, zaginął 6/08/1914 lub 6/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 1785);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1065.phtml
joanna23 - 19-02-2012 - 18:30
Temat postu:
Orzechowski :

- Adam s. Mikołaja, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, okręg Małyszew, ranny 5/11/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8683);
- Feliks s. Józefa, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., kawaler, Gub.Warszawska, Powiat Błoński, Radziejowice, poległ między 1/03 a 30/05/1915r. (Spis pol. 1915);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1080.phtml
joanna23 - 19-02-2012 - 19:27
Temat postu:
Matuszak :

- Paweł s. Jana, szeregowy, wyzn.katol., kawaler, Gub.Chełmska, Powiat Zamojski, gmina Terespol, ranny 22/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 13527);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 342#116342
joanna23 - 20-02-2012 - 19:10
Temat postu:
Sieracki :

- Władysław s. Feliksa, szeregowy, wyzn.katol., kawaler, Gub.Chełmska, m-sto Tomaszów, poległ 22/11/1914r. (Spis pol. 1914),str. 13527);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 091#116091
joanna23 - 20-02-2012 - 19:53
Temat postu:
Pawluk :

- Laurenty, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Kaliska, powiat kaliski, Zbiersk, ranny 9/12/1914r. (Spis pol. i rannych, 14807);
- Stefan/Stiepan, szeregowy, wyzn.prawosławne, żonaty, Gub.Chełmska, Powiat Zamojski, okręg Terespol, zaginął 2/10/1914 r. (Spis pol. 1914, str. 13504);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1080.phtml
joanna23 - 20-02-2012 - 20:10
Temat postu:
Janicki :

- Fiedor s. Ignacego, szeregowy, wzyn.prawosławne, kawaler, Gub.Chełmska, Powiat Tomaszowski, gm. Kotlicy, ranny 9/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 13511);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1080.phtml
joanna23 - 20-02-2012 - 20:30
Temat postu:
Lewicki :

- Jan, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat wołkowyski, Świsłocz, zaginął 22/08/1915r. (Spis pol. i rannych,9616);
- Mikołaj, szeregowy, wyzn.katol.,żonaty, Gub.Chełmska, Powiat Tomaszowski, gmina Komarów, ranny 9/11/1914r. (Spis pol. 1914, str. 13511);
- Mikołaj s. Piotra, chorąży , od 8/12/1871r. w 107 Troickim pułku piechoty (107 Troicki płk.piech. 1875);
- Stanisław s. Jana, kapitan, dowódca 5 Roty , 77 Tenginski pułk (77 Tenginski płk.1900);

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1080.phtml
joanna23 - 25-02-2012 - 08:45
Temat postu:
Mróz :

- Bolesław s. Teofila, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., Gubernia Lubelska, powiat lubelski, gmina Krzczonów, wieś B,. ranny 9/02/1914 lub 9/02/1915r. (Spis pol. 1915,str. 8502);W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 938#116938
joanna23 - 25-02-2012 - 09:30
Temat postu:
Kwiecień :

- Józef s. Tomasza, szeregowy, wyzn.rzymsk.-katol., Gub.Lubelska, powiat lubelski, wieś S., zaginął 2/03/1915r. (Spis pol. 1915r., str. 8499);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 938#116938
joanna23 - 25-02-2012 - 10:13
Temat postu:
Krzyżanowski :


- Jan s. Ludwika, szeregowy, wyznanie rzymsk.-katol., Gubernia Lubelska, powiat lubartowski, ranny 9/02/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8501);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 938#116938
joanna23 - 26-02-2012 - 07:29
Temat postu:
Jakubowski :

- Andrzej s. Osipa, szeregowy, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, okręg Małyszew, zaginął 10/11/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8682);
- Antoni s. Mikołaja, szeregowy, wyzn.prawosł., Gubernia Chełmska, powiat konstantynowski, gmina Huszlew, ranny 5/11/1914r. (Spis pol. 1914,str. 8776);
- Franciszek s. Michała, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., Gubernia Lubelska, powiat lubelski, wieś K., zaginął 2/03/1915r. (Spis pol. 1915, str. 8499);
- Jan s. Jana, porucznik, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,str.36);
- Józef s. Stefana/Stiepana , ur. 11/10/1853r., pułkownik, dowódca 27 Witebskiego pułku piechoty (Spis płk. 1902);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 938#116938
joanna23 - 26-02-2012 - 09:18
Temat postu:
Robak :

- Paweł s. Laurentego, szeregowy, wyzn.rzym.-katol., kawaler, Gubernia Chełmska, powiat włodawski, gmina Wola-Wereszczyńska, zaginął 6/11/1914 r. (Spis pol. 1914,str. 8777);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 938#116938
joanna23 - 26-02-2012 - 10:34
Temat postu:
Leszczyński :


- Aleksander, porucznik 10-go strzeleckiego pułku, uczestnik wojny rosyjsko - japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,II,str.30);
- Nikita s. Dymitra, szeregowy, wyzn.prawosławne, żonaty, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, gmina Siemiatycze, ranny 12/10/1914r. (Spis pol. 1914, str. 8815);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 341#117341
joanna23 - 26-02-2012 - 11:03
Temat postu:
Turkiewicz :

- Andrzej s. Jana, szeregowy, wyzn.prawosławne, Gubernia Grodzieńska, powiat bielski, gmina Dubjażyn, ranny 12/10/1914 (Spis pol. 1914,str. 8817);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 341#117341
joanna23 - 04-03-2012 - 10:48
Temat postu:
Piórkowski :

- Aleksander s. Pawła, grenadier, wyzn.rz.-katol., kawaler, Gubernia Łomżyńska, powiat ostrowski, gmina Długosiodło, ranny 21/08/1915r. ( Spis pol. 1915, str. 9655);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1110.phtml
joanna23 - 04-03-2012 - 11:18
Temat postu:
Studziński :


- Stanisław s. Filipa, grenadier, Gubernia Lubelska, powiat lubartowski, gmina Niemce, zaginął 28/08/1915 (Spis pol. 1915, str. 9656);
- Aleksander s. Wincentego, porucznik w Grodzieńskim pułku husarskim - 1849 r.; od 19/04/1856 zwolniony od służby wojskowej z powodu choroby (Grodz.płk.piech.1897);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1110.phtml
joanna23 - 11-03-2012 - 08:14
Temat postu:
Zawada :

- Władysław s. Franciszka, strzelec, Gubernia Radomska, powiat koński, poległ 30/08/1915r. (Spis pol. 1915,str, 9713);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 907#118907
joanna23 - 11-03-2012 - 08:21
Temat postu:
Wierzbicki :

- Adam, szeregowy, 33 Wschodnio-Syberyjski pułk strzelecki, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,26);
- Konstanty s. Piotra, od 20/02/1864 r. podporucznik w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.36);
- Paweł s. Stanisława, szeregowy, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Łomżyńska, powiat węgrowski, gmina Sadowne, zaginął 29/08/1915r. (Spis pol. 1915,str. 9655);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 907#118907
joanna23 - 09-04-2012 - 09:18
Temat postu:
Bartosik :

- Adam s. Macieja, wyzn.rzy.katol., kawaler, Gubernia Kielecka, powiat pinczowski, gmina Czarków, wieś Szcz., zaginął 6-12/07/1915r. (Spis pol. 1915,str. 9984);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 094#122094
joanna23 - 09-04-2012 - 10:31
Temat postu:
Lewandowski :

- Stanisław, szeregowy, wyzn.rzy.-katolickie, żonaty, Gubernia Warszawska, powiat włocławski, gmina Chodecz, zaginął n7/01/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10039);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 094#122094
joanna23 - 09-04-2012 - 10:35
Temat postu:
Trus / Truś :

- Włodzimierz s. Pawła, szeregowy, wyzn.prawosławne, kawaler, Gubernia Grodzieńska, powiat prużański, gmina Michałowska, ranny 7-8/05/1915r. (Spis pol. 1915r., str. 10052);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 094#122094
joanna23 - 09-04-2012 - 10:39
Temat postu:
Sobolewski :

- Franciszek, feldfebel - 113 Starorusskij pułk piechoty, 1855 r. (113 Starosusskij płk.piech.1796-1896);
- Jan s. Ignacego, major, 50 Białostocki pułk piechoty, 1850 r. (50 B-stocki płk.piech.,1907);
- Jan s. Stanisława, szeregowy, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Radomska, powiat radomski, wieś Bielewo, zaginął ? 29/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10108);
- Ludwik Henryk s. Michała, od 8/10/1863 r. porucznik w 147 Samarskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.100);
- Piotr s. Piotra, ur. 23/12/1850r., wyzn.prawosławne, żonaty, 1 córka, pułkownik, dowódca 4 Kaukaskiego batalionu strzeleckiego (Spis płk. 1902);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 094#122094
joanna23 - 09-04-2012 - 10:44
Temat postu:
Boruch :

- Wojciech, szeregowy, wyzn.katolickie, kawaler, Gubernia Radomska, powiat radomski, gmina Orońsk obecnie Orońsko, zaginął ? 29/08/1915r. (Spis pol. 1915, str. 10108);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 094#122094
joanna23 - 10-04-2012 - 07:00
Temat postu:
Wolski :

- Ignacy - Hipolit Leonard s. Ludwika, ur. 15/06/1845 r., wyzn. katolickie, żonaty, 5 dzieci, pułkownik, dowódca 5 Turkestańskiego batalionu strzeleckiego ( Spis płk. 1902 r. );
- Rudolf s. Adolfa von Wolski, ur. 20/06/1852 r., wyzn. luterańskie, żonaty, 4 dzieci, pułkownik, dowódca 1 Dywizja 23 atryleryjska brygada ( Spis płk. 1902r. );
- Stanisław Justyn s. Antona/Antoniego, od 23/05/1864 r. podporucznik w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.3Cool;
- Zygmunt s. Wiktora, ur. 30/03/185 r,, wyzn. katolickie, żonaty, 3 dzieci, pułkownik, dowódca 13 Lejb Grenadierski Jerewański Jego Wysokości Pułk ( Spis płk. 1902 r. );


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/modules.php?op=mod ... 657#123657
joanna23 - 10-04-2012 - 07:59
Temat postu:
Gliński :

- Antoni s. Wiktora, ur. 14/05/1847r., wyzn.prawosławne, żonaty, pułkownik - Armia Piechoty - Symbirsk (Spis płk. 1902);
- Arkadiusz s. Sergiusza, ur. 8/10/1853r., wyzn.prawosławne, żonaty, 6 dzieci, pułkownik - Wojsko Kazańskie (Spis płk. 1902);
- Grzegorz s. Efgrafa, ur. 17/11/1848r., wyzn.prawosławne, kawaler, pułkownik, dowódca 261 Szemachiński pułk piechoty rezerwy (Spis płk. 1902);
- Józef s. A., ur. 2/03/1848r., wyzn.katolickie, żonaty, 6 dzieci, pułkownik, dowódca 128 Starospolski pułk piechoty (Spis płk. 1902);
- Mikołaj s. Sergiusza, ur. 14/11/1858r., żonaty, wyzn.prawosławne, 2 dzieci, pułkownik - sztab generalny (Spis płk. 1902);
- Paweł s. Wasyla, ur. 16/01/1851r., wyzn.prawosławne, żonaty, 3 dzieci, pułkownik, Armia Piechoty (Spis płk. 1902);
- Sergiusz s. Sergiusza, ur. 15/06/1851r., wyzn.prawosławne, żonaty, 1 córka, pułkownik, naczelnik Bobrujskiego atryleryjskiego składu (Spis pł. 1902);
- Włodzimierz s. Wiktora, od 16/05/1866 r. sztabs-kapitan w 146 Carycyńskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.76);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać : T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 694#123694
joanna23 - 10-04-2012 - 08:36
Temat postu:
Frankowski :

- Rafał s. Fomy, ur. 3/11/1849r., wyzn.prawosławne, żonaty, pułkownik, dowódca 6 grenadierskiego Tawriczewskiego pułku (Spis płk. 1902);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać : T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 694#123694
joanna23 - 10-04-2012 - 08:41
Temat postu:
Górski :

- Gotfryd s. Adolfa, kapitan, 57 Modliński pułk piechoty, poległ w wojnie rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,19);
- Jan s. Ignacego, ur. 18/07/1856r., wyzn.prawosławne, żonaty, 3 dzieci, pułkownik, dowódca Michałowsko-Woroneżskiego Kadeckiego Korpusu (Spis płk. 1902);
- Józef s. Jana, kawaler 4 stopnia Orderu Św. Grzegorza w wojnie przeciwko Turcji, 21/07/1870 r. ukończył Pawłowską Uczelnię Wojenną (Pawł.Ucz.Woj.1798-1898);
- Osip s. Antona/Antoniego, od 24/01/1865 r. chorąży w 148 Kaspijskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.142);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać : T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 694#123694
joanna23 - 28-11-2012 - 18:34
Temat postu:
Basiński :

- Anton/ni s. Karla / Karola , lekarz medycyny, 1879 r. ( Rosyjska lista lekarska, 1889 );
- Stanisław s. Samuela ?, lekarz medycyny , 1878 r. ( Rosyjska lista lekarska, 1889 );


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać :
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1230.phtml
joanna23 - 28-11-2012 - 19:15
Temat postu:
Grabski :


- Michał s. Stiepana/Stefana, podporucznik w 3 Kowieńskim pułku piechoty ciężkiej , m-sto Kowno/Kaunas ( Ros.Imper.Armia 1909 );W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1230.phtml
joanna23 - 17-01-2013 - 09:42
Temat postu:
Umiński :


- Mikołaj s. Władysława, porucznik w 23 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim m-sto Chabarowsk (Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1275.phtml
joanna23 - 17-01-2013 - 10:50
Temat postu:
Konopacki :

- Hipolit s. Rajmunda, kornet ; od 1824 roku w Grodzieńskim pułku husarskim ( wcześniej Polski Pułk Ułański ); od 29 września 1827 roku porucznik w rezerwie ( Grodz.płk.husar.1897)


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1275.phtml
joanna23 - 17-01-2013 - 17:15
Temat postu:
Dubieński :

- Włodzimierz s. Mikołaja; w latach 1835-1840 oficer w Lejb Gwardii Moskiewskim Pułku ( Lejb.Gward.Mosk.Płk 1811-1900);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
joanna23 - 17-01-2013 - 17:27
Temat postu:
Kisiel :

- Aleksander s. Antona/Antoniego, sztabs-kapitan w 196 Zasławskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Kobryń (Ros.Imp.Armia 1909);
- Aleksander s. Jana, pułkownik naczelnik wojskowy - powiat Aleksandrowski ( Ros.Imp.Armia 1909 );
- Jan s. Benedykta, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, kawaler, Gub. Grodzieńska, powiat grodzieński, ??? - 28/08/1914 r. (Spis pol. i rannych 12382);
- Michał s. Antona/Antoniego, porucznik w 145 Nowoczerkawsskim Imperatora Aleksandra III Pułku Piechoty (Ros.Imp.Armia 1909);
- Michał s. Karola, sztabs-rotmistrz w 5 Litewskim J.W.Wiktora Em. III Pułku Ułańskim ( Ros.Imp.Armia 1909);
- Włodzimierz s. Dimitrego, sztabs-kapitan w 203 Grajworońskim batalionie rezerwy, m-sto Kursk (Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 460#158460
joanna23 - 18-01-2013 - 08:40
Temat postu:
Puchalski :

- Aleksander s. Jana, podporucznik w 5 Wołyńskim pułku piechoty m-sto Kisziniew (Ros.Imp.Armia 1909);
- Jan s. Jana, porucznik w 67 Tarutińskim W.Gerc.Olenburgskiego pułku piechoty m-sto Zamość (Ros.Imp.Armia 1909);
- Józef, szeregowy, wyznanie katolickie, kawaler, Gub. Grodzieńska, powiat bielski, Brańsk, ranny 25/08/1914 r. (Spis pol. i rannych,8814);
- Kazimierz, szeregowy, wyznanie katolickie, kawaler, Gub. Kaliska, powiat łęczycki, Witonia, poległ 17/11/1914, str. 14805);
- Lucjan s. Stanisława, kapitan w 166 Rowieńskim pułku piechoty m-sto Kijów (Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 555#158555
joanna23 - 18-01-2013 - 11:08
Temat postu:
Podgórny :

- Borys, na dzień 30/07/1916 - miczman ( Spis floty 1917 )
- Jakub s. Jana, na dzień 28/07/1917 - kapitan II Rangi ( Spis Floty 1917 );
- Konstanty s. Michała, kapitan w 208 Oczakowskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Oczakow (Ros.Imp.Armia 1919);
- Michał s. Mikołaja, kapitan w 29 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Krasnojarsk (Ros.Imp.Armia 1909);
- Mikołaj s. Mikołaja, kapitan w 215 Buzulskim pułku piechoty rezerwy, m-sto Samara (Ros.Imp.Armia 1909);
- Paweł s. Konstantego, porucznik w 4 strzeleckim pułku, m-sto Kutno (Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 597#158597
joanna23 - 18-01-2013 - 16:39
Temat postu:
Stawiński :


- Bronisław s. Wincentego, kornet Grodzieńskiego pułku piechoty; będąc w stopniu porucznika przeniesiony w konne pułki Amurskiego kozaczego wojska esaułów - 24/03/1864r. (Grodz.płk.piech. 1897);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 628#158628
joanna23 - 18-01-2013 - 17:35
Temat postu:
Kasprzycki :


- Marceli s.Ignacego, doktor medycyny - Spis medyków w Rosji uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej - 1871 rok


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 628#158628
joanna23 - 18-01-2013 - 18:45
Temat postu:
Nowakowski :

- Józef s. Antoniego, szeregowy, wyznanie katolickie, Gub.Kaliska, powiat łęczycki, ranny 19/11/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14804);
- Stanisław, feldfebel 16 Roty - 73 Krymski Jego Wysokości Aleksandra Michałowicza pułk piechoty (73 Krymski płk.piech.1887);
- Stiepan/Stefan s. Pawła, major w 107 Troickim pułku piechoty - 3/05/1871r. (107 Troicki płk.piech.1875);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 671#158671
joanna23 - 18-01-2013 - 18:49
Temat postu:
Mielech :


- Eugeniusz s. Józefa, sztabs-kapitan w 27 artyleryjskiej brygadzie, m-sto Wilno (Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 671#158671
joanna23 - 19-01-2013 - 10:51
Temat postu:
Polak :


- Jan s. Wojciecha, szeregowy, wyzn.katolickie, żonaty, Gub.Chełmska, powiat tomaszowski, wieś Pasieki, ranny 22/11/1914r. (Spis pol.i rannych, str. 13822);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 671#158671
joanna23 - 19-01-2013 - 19:19
Temat postu:
Stawski :

- Aleksander, szeregowy, wyznanie katolickie, Gub.Kaliska, powiat łęczycki, zaginął 13/08/1914r. (Spis pol.i rannych 1914, str. 14808);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 671#158671
joanna23 - 19-01-2013 - 20:37
Temat postu:
Gwiazdowski :


- Kazimierz s. Antona/Antoniego, szeregowy, wyznanie katolickie, Gub. Chełmska, powiat tomaszowski, Komarów, ranny 22/11/1914 r. (Spis pol. i rannych,str.13822);Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 671#158671
joanna23 - 19-01-2013 - 20:43
Temat postu:
Kowalczyk :


- Bronisław s. Józefa, szeregowy, wyznanie rzymsk-katol., kawaler, Gub.Kaliska, powiat kaliski, zaginął 18/08/1914r. (Spis pol. i rannych, 14805);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 671#158671
joanna23 - 20-01-2013 - 07:49
Temat postu:
Szymczak :


- Adam s. Macieja, szeregowy, wyzn. katolickie, kawaler, Gubernia Kaliska, powiat koniński, zaginął 5/12/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14805);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 894#158894
joanna23 - 20-01-2013 - 08:43
Temat postu:
Wróblewski :


- Aleksander, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Chełmska, powiat chełmski, Turka, zaginął 23/11/1914 r. (Spis pol. i rannych, 14056);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 894#158894
joanna23 - 20-01-2013 - 10:37
Temat postu:
Bąk / Bonk :


- Wasyl s. Stefana / Stiepana, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat bielski, włość orlańska, zaginął 12/12/1914 r. (Spis pol. i rannych, 8457);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 158919[/u]
joanna23 - 20-01-2013 - 11:39
Temat postu:
Stasiak :

- Jan, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat prużański, włość Sielecka, poległ 9-21/10/1914 r. (Spis pol. i rannych,8075);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 919#158919
joanna23 - 23-01-2013 - 08:31
Temat postu:
Seredyński :


- Stiepan/Stefan s. Jana, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Grodzieńska, Bielsk, zaginął 10/12/1914 r. (Spis pol. i rannych,8455);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 250#159250
joanna23 - 23-01-2013 - 08:38
Temat postu:
Chudziński :


- Franc/Franciszek s. Osipa, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, żonaty, Gub. grodzieńska, powiat bielski, gmina Małyszew, zaginął 10/12/1914 r. (Spis pol. i rannych, 8457);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 250#159250
joanna23 - 23-01-2013 - 08:42
Temat postu:
Tokarski :


- Ignacy, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat bielski, zaginął 5/11/1914 r. (Spis pol. i rannych,8462);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 250#159250
joanna23 - 23-01-2013 - 08:57
Temat postu:
Czerniawski :


- Grzegorz s. Józefa, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat bielski, okręg Małyszew, zaginął 10/12/1914 r. (Spis pol. i rannych,8455);
- Mikołaj s. Włodzimierza, kapitan 139 Morszański pułk piechoty, poległ w wojnie rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,str.52)


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 250#159250
joanna23 - 23-01-2013 - 09:22
Temat postu:
Raczko :


- Wasyl s. Jana, szeregowy, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. grodzieńska, powiat wołkowyski, Podorosk, poległ 17/08/1914r. (Spis pol. i rannych,406);


Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 250#159250
joanna23 - 24-01-2013 - 07:13
Temat postu:
Kuć :


- Antoni, szeregowy, wyznanie prawosławne, kawaler, Gub. Grodzieńska, powiat kobryński, ranny 10/10/1914 r. (Spis pol. i rannych,8814);
- Jan s. Andrzeja, młodszy podoficer, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat grodzieński, zaginął 2/11/1914 r. (Spis pol. i rannych,8075);
- Michał s. Andrzeja, starszy podoficer, wyznanie prawosławne, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat grodzieński, zaginął 1/11/1914 r. (Spis pol. i rannych,8075);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 363#159363
joanna23 - 24-01-2013 - 08:31
Temat postu:
Żurawski :


- Aleksander, ur. 1850 r., wyznanie prawosławne, podpułkownik, dowódca 3 baterii 14 artyleryjskiej brygady (Spis podpłk.1898);
- Aleksy s. Wiktora, porucznik 4 konno-artyleryjskiego dywizjonu, m-sto Białystok (Ros.Imp.Armia 1909);
- Jan s. Antoniego, kapitan w 24 Symbirski pułk piechoty, m-sto Ostrów (Ros.Imp.Armia 1909);
- Jan s. Wiktora, kornet w 6 Klajstickim Ernesta-Ludwika pułku huzarów (Ros. Imp.Armia 1909);
- Jerzy s. Mikołaja, podpułkownik w 23 Wschodnio-Syberyjskim pułku strzeleckim, m-sto Chabarowsk (Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 363#159363
joanna23 - 05-02-2013 - 09:20
Temat postu:
Kozakiewicz :


- Eugeniusz s. Michała, ur. 26/04/1869, wyznanie prawosławne, kapitan - Lejb Gwardia Preobrażeński pułk piechoty, m-sto Sant Petersburg (Ros.Imp.Armia 1909, spis kapitanów gwardzieńskiej piechoty 1910);
- Jan s. Osipa, pułkownik, dowódca pułku, 214 Mokszański pułk piechoty rezerwy, m-sto Samara (Ros.Imp.Armia 1909);
- Ignacy s. Fiedora, ur. 17/11/1849r., wyznanie prawosławne, kawaler, generał-major, 61 brygada piechoty rezerwy, m-sto Ufa (Ros.Imp.Armia 1909,spis generałów 1909);
- Mikołaj s. Józefa, kapitan, 185 Siedlecki pułk piechoty, m-sto Siedlce (Ros.Imp.Armia 1909);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1320.phtml
joanna23 - 05-02-2013 - 09:32
Temat postu:
Karski :

- Mikołaj s. Michała, oficer od 13/05/1831 r., dowódca Konno-Artyleryjskiej 10 baterii Kubańskiego Kozaczego Wojska (Spis podpułkowników 1862);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... 1320.phtml
joanna23 - 05-02-2013 - 10:56
Temat postu:
Krzyżanowski :


- Aleksander s. Jana, od 01/12/1874 r. chorąży w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.57);
- Anatol s. Rafała, od 12/09/1875 r. podpułkownik w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str. 58 );
- Konstanty s. Konstantego, od 01/12/1874 r. chorąży w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.57);
- Paweł s. Andrzeja, pułkownik Lejb Gwardia Konna Artyleria, w latach 1865-1878 instruktor w Pawłowskiej Uczelni Wojennej (Pawłowska Ucz.Woj.1798-1898,707);
- Stefan, feldfebel, 6 Grenadierski Tawriczewski JW Michała Mikołajewicza Pułk, uczestnik wojny 1877-1878 - otrzymał order wojenny Nr 46466 (6 Grenad.,Tawriczewski pułk 1890);
- Wiaczesław s. Wasyla, porucznik w Zakaspijskim Okręgu Straży Granicznej (Straż graniczna 1902);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 526#161526
joanna23 - 09-02-2013 - 10:33
Temat postu:
Jasieński :


- Bonifacy Benedykt s. Aleksego, od 12/07/1869 r. podporucznik w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty - sztab generalny ( 37 Dywizja Piechoty 1700-1880, str. 47);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 103#162103
joanna23 - 09-02-2013 - 10:51
Temat postu:
Sierakowski :

- Fiedor s. Wasyla, od 17/02/1864 r. porucznik w 145 Nowoczerkawskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.35);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 103#162103
joanna23 - 09-02-2013 - 11:10
Temat postu:
Buczyński :

- Siemion s. Antona/Antoniego, od 20/02/1864 r. kapitan w 146 Carycyńskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.72);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 103#162103
joanna23 - 09-02-2013 - 11:19
Temat postu:
Olszewski :


- Modest s. Gabriela, chorąży, 50 Białostocki pułk piechoty, 1822 r. (50 B-stocki płk.piech.,1907);
- Stefan s. Macieja, sztabs-kapitan, 50 Białostocki pułk piechoty, 1833 r. (50 B-stocki płk.piech.,1907);
- Walerian s. Kalasanta, od 22/02/1869 r. sztabs-kapitan w 146 Carycyńskim pułku piechoty, sztab generalny (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.81);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 238#162238
joanna23 - 09-02-2013 - 11:24
Temat postu:
Pruszkowski :


- Jan s. Marcina, pułkowy weterynarz , 46 Draguński Imperatora Aleksandra III Pułk (46 Drag.pułk 1899);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 238#162238
joanna23 - 09-02-2013 - 21:50
Temat postu:
Laskowski :


- Feliks s. Antona/Antoniego, porucznik, 50 Białostocki pułk piechoty, 1817 r. (50 B-stocki płk.piech.,1907);
- Stanisław, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, żonaty, Gub. Grodzieńska, powiat białostocki, wieś Tuman., poległ 25/12/1914 r. (Spis pol.i rannych,10368);
- Wasyl s. Pawła, od 3/02/1872 r. kapitan w sztabie generalnym 37 Dywizji Piechoty (37 Dywizja Piechoty 1700-1880,str.26);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 339#162339
joanna23 - 10-02-2013 - 10:25
Temat postu:
Kaczyński :


- Bolesław s. Ferdynanda, kapitan , 2 pułk strzelecki, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,str.23);
- Tadeusz s. Oktawiana, oficer 4 batalionu - 131 Tiraspolski Wannowskiego pułk piechoty, 1896 r. (131 Tiraspolski płk piech.);W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 362#162362
joanna23 - 10-02-2013 - 10:29
Temat postu:
Niedzielski :


- Filemon, szeregowy - 10 Grenadierski Małorossijskij pułk, poległ w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877-1878 (10 Grend.Małoros.pułk 1877-1878);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 362#162362
joanna23 - 10-02-2013 - 10:32
Temat postu:
Murawski :


- Franciszek, szeregowy - 10 Grenadierski Małorossijskij pułk, poległ w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877-1878 (10 Grenad.Małoros.płk 1877-1878);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 362#162362
joanna23 - 10-02-2013 - 10:43
Temat postu:
Kołodziejski :


- Józef, feldfebel, 113 Starorusskij pułk piechoty, 1855 r. (113 Starorusskij płk piech 1796-1896);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 362#162362
joanna23 - 10-02-2013 - 10:52
Temat postu:
Bogacki :


- Konstanty s. Jana, oficer - 131 Tiraspolski Wannowskiego pułk piechoty, 1896 r. (131 Tiraspolski płk.piech.);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 362#162362
joanna23 - 11-02-2013 - 09:25
Temat postu:
Małyszewicz :


- Czesław s. Fiedora/Teodora, ur. 1876 r., w służbie oficerskiej od 1903 roku, ukończył Morską Uczelnię Inżynieryjną, kapitan 2 Rangi, inżynier mechanik, w czasie wojny rosyjsko-japońskiej służył na krążowniku AURORA ; emigrował do Francji, zmarł około 1930 roku (Oficerzy floty 2004);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 603#162603
joanna23 - 11-02-2013 - 11:41
Temat postu:
Jasieński :


- Rudolf, kapitan , 4 Wschodnio-Syberyjska strzelecka artyleryjska brygada, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 603#162603
joanna23 - 11-02-2013 - 11:57
Temat postu:
Różycki :


- Antoni s. Osipa, porucznik, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 603#162603
joanna23 - 11-02-2013 - 13:08
Temat postu:
Sobiecki:


- Włodzimierz s. Włodzimierza, porucznik, 57 Modliński pułk piechoty, poległ w wojnie rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.-jap.1905,19);W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 603#162603
joanna23 - 11-02-2013 - 13:29
Temat postu:
Maruszewski :


- Włodzimierz s. Włodzimierza, adiutant, 18 batalion saperski,1896 r. (18 bat.saperski 1894-1899);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 603#162603
joanna23 - 11-02-2013 - 17:58
Temat postu:
Kruk :


- Dawid, szeregowy 145 Nowoczerkawski pułk piechoty, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (Wojna ros.jap.1905,57);
- Grzegorz s. Jana, efrejtor, wyznanie prawosławne, żonaty, Gubernia Grodzieńska, powiat kobryński, włość Iłoska, zaginął 3/12/1914 r. (Spis pol. i rannych,11527);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 632#162632
joanna23 - 12-02-2013 - 19:16
Temat postu:
Rylski :


- Konstanty s. Józefa, generał major , Lejb Gwardia Grenadierski Jego Wysokości Pułk, 1916 (Spis gen.1916);W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 786#162786
joanna23 - 18-02-2013 - 21:41
Temat postu:
Zaremba :

- Kazimierz s. Fomy/Tomasza , szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, kawaler, Gub. Grodzieńska, miasteczko Bielsk ( dzisiejszy Bielsk Podlaski ), ranny 1/10/1914r. (Spis pol.i rannych,14736);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 559#163559
joanna23 - 19-02-2013 - 09:09
Temat postu:
Konecki :


- Włodzimierz s. Jana, dobr., wyznanie prawosławne, kawaler, Gub. Grodzieńska, powiat bielski, sioło Malesz/i , włość Małyszewska, zaginął 4/11/1914 r. (Spis pol. i rannych,10368);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać
T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 790#163790
joanna23 - 19-02-2013 - 09:13
Temat postu:
Lewkowicz :


- Anton/Antoni, szeregowy, wyznanie prawosławne, kawaler, Gub. Grodzieńska, m-sto Białystok, zaginął 5/12/1914 r. (Spis pol. i rannych,10381);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskiej
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 790#163790
joanna23 - 19-02-2013 - 09:18
Temat postu:
Stankiewicz :


- Franciszek, szeregowy, wyznanie rzymsko-katolickie, kawaler, Gub. Grodzieńska, m-sto Białystok, kontuzjowany 5/12/1914 r. (Spis pol. i rannych,10381);


W miarę pozyskiwania informacji odnośnie tego nazwiska będę uaktualniać post.

Zapytania o występowanie Nazwiska... proszę zamieszczać T: Prośba o pomoc- pradziadek w armii carskie
https://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 790#163790

Lista alfabetyczna nazwisk zamieszczonych w tym wątku, dostępna w temacie : Indeks Nazwisk do ''Wykaz nazwisk w wojsku carskim- ...'' . Listę przygotował Pan Stefan ''Sianin_1948''
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits