Genealodzy.PL Genealogia

Zasoby internetowe - Indeks światowych Archiwów- Zasoby w Internecie

Kaczmarek_Aneta - 21-10-2009 - 14:26
Temat postu: Indeks światowych Archiwów- Zasoby w Internecie
Artykuł:
http://kurjer.salon24.pl/115128,archiwu ... internecie

Link do wyszukiwarki:
http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky

Pozdrawiam,

Aneta
maria.j.nie - 16-01-2010 - 16:32
Temat postu: Indeks światowych Archiwów- Zasoby w Internecie
Witam,

Archiwa w Internecie - http://www.archives.gov.ua/Eng/useful-Links.php

W wykazie alfabetycznym "Worldwide Archival Services, Archives, Libraries and Other Repositories of Primary Sources" (Cały świat archiwalne Usługi, archiwów, bibliotek i Inne repozytoria pierwotnych źródeł)

Wykaz Archiwów Państwowych w krajach:

Australia, Austria, Andora, Belgia, Białoruś, Bułgaria,
Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Federacja Rosyjska,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Islandia, Irlandia, Izrael, Japonia,
Kanada, Kazachstan, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia,
Republika Słowacka, Serbia, Stany Zjednoczone,
Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina,
Węgry, Wielka Brytania, Włochy.


Ponadto :
UNESCO Archives Portal, Repozytoria pierwotnych źródeł ,
Projekty międzynarodowe ; Rosyjski Archiwa w Internecie;
Bazy danych online i Przewodnik on-line po Archiwach.

Strona przetłumaczona : http://translate.google.pl/translate?hl ... -Links.php

W trakcie przeglądania stron obcojęzycznych można zmienić w oknie
przeglądarki Tłumacz Google „Język oryginału:”....
np.:z angielski na rosyjski, czeski, hiszpański a „Język docelowy:” pozostawić - polski

Pozdrawiam serdecznie Maria
maria.j.nie - 22-02-2010 - 17:02
Temat postu: Archiwa w Internecie
Witam

Archiwa w Internecie

Repositories of Primary Sources https://libguides.princeton.edu/c.php?g ... ox-1604482

" Lista ponad 5000 stron opisujących zbiory rękopisów, archiwów, rzadkie książki,
fotografie historyczne i inne główne źródła uczony badań.
Wszystkie linki zostały przetestowane pod kątem poprawności i stosowności.
Linki dodane lub zmienione w ciągu ostatnich trzydziestu dni i tak są oznaczone (nowe).
Za pomocą tego formularza lub e-mail aby dodać pozycje, stanowią korekty lub
uwag na jego użyteczność . ...Wytyczne w sprawie włączenia terenów, na tej liście są dostępne. Compiled by Terry Abraham . Opracowanie AK. "

Zapraszam do przeglądania Nasze Bazy Katalog www
Kategoria: Archiwa zagraniczne
dostępne są również odsyłacze w podkategoriach:
Metryki- Księgi Metrykalne oraz Zasoby

Pozdrawiam serdecznie Maria
maria.j.nie - 09-03-2010 - 12:40
Temat postu: Archiwa Federalne w Rosji
Witam

Archiwa Federalne w Rosji - http://archives.ru/ strona przetłumaczona http://translate.google.pl/translate?hl ... 2Faf.shtml
> szukaj http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search strona przetłumaczona http://translate.google.pl/translate?hl ... -search%20

Archiwa Regionalne Republik w Rosji - http://guides.rusarchives.ru/search/bas ... ml?enc=rus
strona przetłumaczona : http://translate.google.pl/translate?hl ... ;sandbox=1

"Przewodniki do Rosyjskich Archiwów " strona „guides.rusarchives.ru„ opcja wirtualnej klawiatury (cyrylica) wyszukiwarka... i transliteracji : http://guides.rusarchives.ru/search/bas ... ml?enc=rus
strona przetłumaczona : http://translate.googleusercontent.com/ ... s47KuMzJiw


Archiwa Rosja - "Katalogi i bazy danych ON-LINE "- http://www.rusarchives.ru/search/node (tymczasowo)
strona przetłumaczona : http://translate.googleusercontent.com/ ... viuIRkbQ#2

w tym:
Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne http://fgurgia.ru/start.do (Российский государственный исторический архив (РГИА) – один из крупнейших архивов России и мира. )

Fondy zasoby - http://fgurgia.ru/search.do?objectType= ... ype=STOCKS lub http://translate.googleusercontent.com/ ... JrX_NMRSUg

księgi metrykalne :
Baza danych -księgi metrykalne parafii i kościołów w Centralnym Archiwum Państwowym http://gasur.ru/Databases/bd_on-line/metrbook/ lub http://translate.google.pl/translate?hl ... etrbook%2F

Метрические книги православных и магометанских приходов
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go ... /metbooks/ lub http://translate.googleusercontent.com/ ... MbzoJRLvow

wyszukiwarki :
Polacy prześladowani i skazani na terytorium Ałtaju 1919-1945 http://www.archiv.ab.ru/r-pol/repr.htm lub http://translate.google.pl/translate?hl ... 2Frepr.htm
Memoriał http://www.obd-memorial.ru/

Baza danych "Więźniowie" Perm http://www.politarchive.perm.ru/vplen/ lub http://translate.googleusercontent.com/ ... 6hZAvz454g

i inne ...


Tłumacz Google - Tłumaczenie tekstów, stron internetowych i dokumentów
Wprowadź tekst lub adres URL strony internetowej
http://translate.google.pl/?hl=pl&tab=wT#ru|pl|

Pozdrawiam serdecznie Maria
maria.j.nie - 30-09-2010 - 02:43
Temat postu: Rzeczy osób represjonowanych 1923-1945 Uzbekistan w AAN
Witam

Źródła archiwalne z Uzbekistanu
"Publikujemy imienny wykaz osób represjonowanych, których dotyczą przekazane archiwalia. Wszystkich, których nazwiska występują na tej liście, również członków rodzin, pragnących uzyskać więcej informacji, a także ubiegać się o zwrot dokumentów prywatnych skonfiskowanych niektórym aresztowanym, prosimy o kontakt z Archiwum Akt Nowym w Warszawie - telefonicznie: 822-52-45 lub drogą
elektroniczną: sekretariat(at)aan.gov.pl ."

"Rzeczy osób represjonowanych 1923-1945 Uzbekistan" https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytk ... zbekistanu

W wykazie zawarto m.in. pozycje –
Nazwisko ;Imię ;Imię ojca ; Rok urodzenia ; Data śledztwa

Pozdrawiam serdecznie Maria
Da_Ta - 14-10-2010 - 14:12
Temat postu: Archiwum Swierdłowsk - Jekaterynburg (zasoby)
Witam!
Archiwum Państwowe w regionie Swierdłowsk - Jekaterynburg : http://gaso-ural.ru/
SERWIS: resaurasja/konserwasja dokumentów,badania genealogiczne i inne,
E-MAIL: Gaso(at)usp.ru
INFORMACJA: tryb pracy w czytelni,cennik serwisów
Zaświadczenia archiwalne , wypisy i kopie dokumentów wysyła się odbiorcy tylką pocztą
Zapytanie zaś każdy ma prawo nadesłać używając pocztę, faksa albo E-mil'a według formy on-line: http://gaso-ural.ru/8/

SPIS Fondów: http://gaso-ural.ru/5/
do odczytu http://translate.google.pl/translate?hl ... .ru%2F5%2F

Publikacje ( książki w Bibliotekach w Jekaterynburgu): http://gaso-ural.ru/6/

Zapytanie o metryki : http://gaso-ural.ru/form1/
do odczytu http://translate.google.pl/translate?hl ... 2Fform1%2F

Zapytanie o nagrodzie: http://gaso-ural.ru/form2/

zapytanie genealogiczne: http://gaso-ural.ru/13/ -wniosek
do odczytu http://translate.google.pl/translate?hl ... ru%2F13%2F
maria.j.nie - 29-01-2011 - 01:21
Temat postu: .Archiwum Państwowe w Estonii
Witam

Archiwum Państwowe w Estonii "RAHVUSARHIIV "

http://www.ra.ee/vau/index.php?page=ArchiveMainPage
http://translate.google.pl/translate?hl ... veMainPage

Estonian Historical Archives - http://www.balticconnections.net/index. ... l+Archives

Digitalizacja Archiwum
SAAGA http://www.ra.ee/dgs/explorer.php
http://translate.google.pl/translate?hl ... plorer.php

m.in.
Księgi metrykalne
http://www.ra.ee/dgs/explorer.php?tid=1 ... cbf29ead5b
http://translate.google.pl/translate?hl ... cbf29ead5b

Estońskie księgi metrykalne online -Genealogia kresowa http://genealogia.kresowa.info/index.ph ... p;Itemid=1

"Mieszkańców Republiki Estonii okres (1918-1940)"
Elanike nimekirjad Eesti Vabariigi perioodist (1918-1940) http://www.ra.ee/dgs/explorer.php?tid=2 ... 574f2a5cd3
http://translate.google.pl/translate?hl ... 574f2a5cd3

"Lista powołanych do służby wojskowej 1799-1917" http://www.ra.ee/dgs/explorer.php?tid=7 ... 48d7140561
http://translate.google.pl/translate?hl ... 48d7140561

Pozdrawiam serdecznie Maria
maria.j.nie - 31-03-2011 - 14:47
Temat postu: Archiwa na Białorusi
Witam

Białoruś Archiwa http://www.archives.gov.by/index.php?id=6
Archiwa na Białorusi. Organy i jednostki organizacyjne Państwowej Służby Archiwalnej. Adresy strony internetowe Archiwów. Organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Służby Archiwalnej w regionach oraz w Mińsku : Брестская область- Brześć Województwo; Витебская область- Witebsk Województwo; Гомельская область- Gomel Województwo; Гродненская область -Grodno Województwo; Минск- Mińsk; Минская область- Mińsk Województwo; Могилевская область- Mohylew Województwo i inne
Przetłumaczona strona
http://translate.google.pl/translate?hl ... p%3Fid%3D6

Genealogia (Генеалогия ) http://archives.gov.by/index.php?id=12
"W białoruskich archiwach do przechowywania dużej liczby dokumentów, które mogą być wykorzystane w badaniach genealogicznych zainteresowania przywrócić rodowód (parafia rejestrów, opowieści spisu ewidencji różne założenia, klas, narodowości, itp.).
Zazwyczaj takie dokumenty są w Historycznym Archiwum Narodowym Białorusi w Mińsku (na terytorium byłej Mińsk, Mohylew, Witebsk, Grodno prowincji częścią imperium rosyjskiego) i Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie"
Przetłumaczona strona
http://translate.google.pl/translate?js ... %3Fid%3D12

Księgi Metrykalne (Метрические книги ) http://www.archives.gov.by/index.php?id=360168
Przetłumaczona
http://translate.google.pl/translate?hl ... d%3D360168
Parafie prawosławne i greckokatolickie http://www.archives.gov.by/index.php?id=244873
Przetłumaczona
http://translate.google.pl/translate?hl ... d%3D244873
Parafie katolickie http://www.archives.gov.by/index.php?id=640747
Przetłumaczona
http://translate.google.pl/translate?hl ... d%3D640747

Archiwum w Brześciu i jego regionalne Oddziały . Брестской области. Государственный архив Брестской области - Archiwum Państwowe w Brześciu; Adresy Odziałów Archiwum Państwowego w Brześciu : Зональный государственный архив в г. Барановичи Strefowa Archiwum Państwowego w Baranowiczach; Зональный государственный архив в г. Кобрине- Strefowa Archiwum Państwowe w Kobrin; Зональный государственный архив в г. Пинске- Strefowa Archiwum Państwowe w Pińsku
http://www.archives.gov.by/index.php?id=630065
Przetłumaczona strona
http://translate.google.pl/translate?hl ... d%3D630065

Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego Dokumenty przydatne do badań genealogicznych
"Biblioteka Kresowa - Potyczek z genealogią" Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego - Dokumenty przydatne do badań genealogicznych : powiatu Baranowicze z okresu 1920-1939 r.;powiatu Nieśwież z okresu 1920-1939 r.; powiatu Nowogródzkiego z okresu 1920-1939 r.; powiatu Słonimskiego z okresu 1920-1939 r. http://www.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/baranow ... k_w_pl.htm

Białoruś Archiwum USC http://minjust.by/ru/info/minsk/new_url_10961009
Aрхива ЗАГС -Archiwum USC : USC - Miasto Mińsk (Город Минск) i Oddziały (Отделы ЗАГС) : Брестская область- Brześć Województwo; Гомельская область -Gomel Województwo; Гродненская область- Grodno Województwo; Минская область- Mińsk Województwo; Могилевская область Mohylew Województwo.
Strona przetłumaczona
http://translate.google.pl/translate?hl ... l_10961009

Kategoria: Archiwa zagraniczne - http://genealodzy.pl/index.php?name=Web ... amp;cid=50

Pozdrawiam serdecznie Maria
hniew - 14-04-2011 - 00:07
Temat postu: Przewodniki po archiwach Ukrainy
Witam
Na stronie
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Guidebooks/
znajdują się informacje o serii wydawniczej "Przewodniki".
Część przewodników dostępna jest w całości (pdf) np:
- Центральний державний історичний архів України, м. Львів: Путівник (Київ, 2001)
- Державний архів Івано-Франківської області: Путівник (Київ, 2008)
Książki te zawierają opisy zespołów archiwalnych umożliwiając zorientowanie się w udostępnianych zasobach.
Wiele nazw zespołów podanych jest także w języku polskim.
Pozdrawiam
Hubert
maria.j.nie - 02-07-2011 - 23:46
Temat postu: Archiwa na Ukrainie
Witam

Dodam Wink
Wątek tematyczny "Towarzystwo Genealogiczne- Lwów i spisy Archiwów Ukrainy" http://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-7182.phtml

Archiwa na Ukrainie : http://www.archives.gov.ua/Eng/Archives/
Tłumaczenie Google http://translate.google.pl/translate?hl ... rchives%2F

Na stronie "Archiwa Ukrainy" zamieszczono informację o: "Ukraiński Instytut Spraw archiwalnych oraz dokumentacji ", "Państwowy Komitet Archiwów Ukrainy"
Wykaz : Archiwów na Ukrainie - "Centralne Archiwum Państwowym" , "Regionalne Archiwum Państwowe"; Publikacje on-line...

Wyszukiwarka zespołu akt "Reconstitution of the Memory of Poland" http://rmp.icm.edu.pl/?page=index (wyszukiwanie we wszystkich Archiwach)
Pomoc (Instrukcja) http://rmp.icm.edu.pl/static/pl/help.html
Przeszukuje Archiwa w Rosji i na Ukrainie (w Niemczech, w Austrii)

Serdeczna prośba, proszę nie powielać już zamieszczone linki w tym wątku tematycznym.
Proszę dodawać nowe linki w temacie Indeks światowych Archiwów- Zasoby w Internecie, jeszcze niepublikowane w tym wątku...Pozdrawiam serdecznie Maria
Kaczmarek_Aneta - 08-07-2011 - 14:31
Temat postu: Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce - archiwalia online
Instytut J. Piłsudskiego w Ameryce - archiwalia online
http://www.pilsudski.org/portal/

Zakładka:
Zbiory / Archiwum online - polecam Smile
http://archiwa.pilsudski.org/

Pozdrawiam

Aneta

ps. przeglądałam Powstania Śląskie - rewelacja !
basiaps - 08-07-2011 - 16:16
Temat postu:
Aneto, link do Instytutu jest już umieszczony w katalogu linków.
Podałam go wcześniej Marii http://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... t-45.phtml .
Dzięki tej stronie znalazłam informacje o moim pradziadku. W Związku Powstańców Śląskich informacji o nim nie ma.

Dzięki za przypomnienie Very Happy .

Pozdrawiam serdecznie,
Basia kwiat
Kaczmarek_Aneta - 08-07-2011 - 16:29
Temat postu:
Aaaa... no to moje faux pas Embarassed
Zupełnie nie zarejestrowałam tej informacji - dziękuję Basiu !

Pozdrawiam serdecznie

Aneta
e_karczmarczyk - 26-11-2011 - 23:16
Temat postu: Archiwum w Czerniowcach - informacja o zasobach
Archiwum w Czerniowcach - informacja o zasobach

Znalazłam taką stronkę, może komuś się przydać:

http://translate.google.pl/translate?hl ... md%3Dimvns

Ewentualnie w oryginale:

http://www.archives.gov.ua/Genealogy/Bukovyna.php

Może niewiele z tego wynika, ale lepsze to, niż nic.
heniedz - 12-02-2013 - 19:49
Temat postu: Lida I....
T:"LIDA I...."


http://fk.archives.gov.by/fond/102391/
maria.j.nie - 07-04-2014 - 13:48
Temat postu: Estonia i Ukraina
Witam

Archiwum Państwowe w Estonii "RAHVUSARHIIV " http://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 5981#75981 uzupełnienie informacji ..

„… Archiwum Główne Akt Dawnych podjęło także współpracę w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych z Archiwum Narodowym w Estonii. W 2013 r. zdigitalizowano akta studentów polskich z Uniwersytetu w Dorpacie z lat 1802-1889. W pierwszym etapie współpracy digitalizacji poddano akta osobowe ponad 2 tys. polskich studentów oraz inne dokumenty dotyczące ich pobytu na Uniwersytecie. Zeskanowano łącznie 65 tys. stron materiałów archiwalnych. Kopie cyfrowe będą udostępniane użytkownikom polskim w Pracowni Naukowej Archiwum Głównego Akt Dawnych, po ich uprzednim opracowaniu i przygotowaniu do prezentacji. Część wymienionych materiałów jest już dostępna na stronie internetowej Archiwum Narodowego Estonii. (link : http://www.eha.ee/polska/ )
Projekt jest kontynuowany w 2014 r. Przedmiotem skanowania są akta studenckie Uniwersytetu w Dorpacie z kolejnego okresu jego działalności w latach 1889-1918. …”
Digitalizacja archiwaliów za granicą http://www.archiwa.gov.pl/pl/digitaliza ... ranic.html


Archiwa na Ukrainie http://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 0081#90081 uzupełnienie informacji ..

„ … W 2013 r. Archiwum Główne Akt Dawnych rozpoczęło projekt digitalizacji poloników z zasobu Centralnego Państwowego Archiwum Ukrainy we Lwowie. Efektem współpracy było pozyskanie 86 700 kopii cyfrowych z materiałów archiwalnych z zespołu nr 165, Wydział Krajowy we Lwowie. W pierwszym etapie prac zeskanowano 2170 jednostek archiwalnych. Jest to połowa części trzeciej (opisu nr 3) tego zespołu, zawierająca tzw. legitymacje szlachectwa, czyli dokumenty potwierdzające szlachectwo z lat 1719-1934 (dla nazwisk rozpoczynających się od liter od A do K).
Proces digitalizacji materiałów z zasobu lwowskiego archiwum jest kontynuowany w 2014 r. … ”
Digitalizacja archiwaliów za granicą http://www.archiwa.gov.pl/pl/digitaliza ... ranic.html


Przypominam, Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line http://www.agad.gov.pl/inwentarze/testy.html
oraz
podforum : Pomoc w Archiwum http://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewforum-f-49.phtml (Pomogę lub potrzebuję pomocy w Archiwum)
Pomoc w Archiwum.. wyszukiwanie zasobów w Internecie http://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-12578.phtml

oraz Archiwa Wojskowe, zasoby i przydatne linki http://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-16864.phtml


Serdeczna prośba, proszę nie powielać już zamieszczone linki w tym wątku tematycznym.
Proszę dodawać nowe linki w temacie Indeks światowych Archiwów- Zasoby w Internecie, jeszcze niepublikowane w tym wątku...


Pozdrawiam serdecznie Maria
Nowik_Andrzej - 01-10-2015 - 15:12
Temat postu: Mińskie Archiwum Cyfrowe
Mińskie Archiwum Cyfrowe

W ramach prowadzonego przez Muzeum Ziemi Mińskiej
Mińskiego Archiwum Cyfrowego
http://minskmaz.com/mac/
w którym do tej pory były udostępniane zbiory zdjęć cyfrowych,
zostały opublikowane opracowane cyfrowe kopie
protokołów władz miasta Mińsk Mazowiecki z lat 1918-1922 i 1937-1942
oraz tabel likwidacyjnych gminy Mińsk Mazowiecki
z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach;
w najbliższym czasie planowana jest jeszcze publikacja
księgi hipotecznej dóbr ziemskich Mińsk.

Andrzej Marek Nowik
Zalewska_Anna - 13-12-2017 - 13:11
Temat postu: Księgi metrykalne parafii Antuszi
Znalazłam księgi metrykalne z parafii Antuszi (okolice Żłobina, Bobrujska).
Może komuś się przyda. Mi przydały się bardzo!

http://www.arhisan.com/rodosloviya/zh-l ... ki-chast-3

Pozdrawiam,
Anna Zalewska
Mar_Herr - 05-03-2018 - 14:03
Temat postu: Księgi metrykalne parafii Antuszi
https://www.openarch.nl/

Belgia i Niderlandy. Potencjalnie wartościowe dla osób o olenderskich korzeniach.
Sroczyński_Włodzimierz - 19-07-2018 - 12:47
Temat postu: Re: Księgi metrykalne parafii Antuszi
wydaje się, że w żadnym związanym z tematem "Indeks światowych Archiwów- Zasoby w Internecie " źródle nie znajdziesz poszukiwanej informacji
Bea - 15-08-2018 - 12:49
Temat postu:
W amerykańskich archiwach archives.gov znalazłam księgi więźniów z Dachau,
tj. Concentration Camp Dachau Entry Registers
https://catalog.archives.gov/search?q=* ... p;rows=100

częściowo są to zbiory zindeksowane (czyli można szukać przez wyszukiwarkę - choć mnie nie do końca to działa jak powinno)
Tak wygląda przykładowa strona z tego zbioru:
https://www.dropbox.com/s/8qflm3ycceg6o ... u.JPG?dl=0
Pitlab - 19-07-2019 - 20:53
Temat postu:
Właśnie znalazłem archiwa osób represjonowanych przez narodowy socjalizm: https://arolsen-archives.org
Jest tam dużo zdjęć dokumentacji z obozów koncentracyjnych, dokumentów wystawianych przez aliantów po wojnie
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits