Genealodzy.PL Genealogia

Posiadam listę, wykaz - Posiadam publikację-40 lat Gimnazjum Państwowego w Przemy¶lu

Aftanas_Jerzy - 26-11-2009 - 17:34
Temat postu: Posiadam publikację-40 lat Gimnazjum Państwowego w Przemy¶lu
Posiadam publikację "40 lat Gimnazjum Państwowego w Przemy¶lu z ukraińskim językiem nauczania", zawieraj±c± imienne listy absolwentów poszczeg. roczników od 1896 do 1936 (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenie, kariera, wyznanie) oraz wykazy uczniów poszczeg. klas w 1935/36. Ł±cznie 2950 nazwisk.
Mendyka_Grzegorz - 28-11-2009 - 16:48
Temat postu: Posiadam publikację-40 lat Gimnazjum Państwowego w Przemy¶lu
Jurek
-czy pozwolisz, że wstawię Twoj± informację na jak±¶ now± "półeczkę" naszej biblioteki ¦TG ?
-oraz Twój bezpo¶redni kontakt, bo widzę, że deklarujesz ew. wyszukanie w tej publikacji; możesz podać np. email?

Pozdrawiam
Grzegorz
Aftanas_Jerzy - 28-11-2009 - 20:00
Temat postu:
Witam!
Dziękuję. Własnie chciałem zaapelować o większe zainteresowanie t± pozycj±, bo warto. Kupiłem j± za 5 złotych na Targach Dominikańskich w Gdańsku wraz z kilkoma innymi pozycjami, ale tę wyróżniam.
Nigdy nie byłem w Przemy¶lu i nie zagłębiałem się w historii ziemi przemyskiej, ale z lektury tej ksi±żeczki (240 stron) dowiedziałem się bardzo dużo o faktach, które zmieniły mój pogl±d na wiele spraw w stosunkach polsko - ukraińskich (stara nazwa "ruskich"), systemu kształcenia inteligencji i karierach absolwentów. Zaskoczyły mnie np dane statystyczne : 21% uczniów VIII klasy w roku szkolnym 1895/96 to dzieci rolników ze wsi czasem odległych (nawet z Krynicy), 52% -dzieci księży greko-katolickich, 8,7%- urzędników państwowych, 8,7% - mieszczan i rzemie¶lników, 4,5%- robotników, 4,5%-dzieci służby. Inne dane statystyczne: 64% przedwojennych (przed I wojn± ¶wiatow±) maturzystów studiowało dalej, 12,6% dostało posady na podstawie ¶wiadectwa, 22,6% zmarło , przepadło na wojnie lub wyemigrowało. Struktura narodowo-religijna za cały 40-letni okres: 95% gr.-katolicy, 0,25% rzym,-katolicy, 0,17% prawosławni, 0,08% protestanci, 4,75% w. mojrzeszowe. Najwięcej Żydów zdało maturę w czasie wojny i bezpo¶rednio po niej (pierwszy Żyd maturzysta w 1905 roku). Przeważnie były to dzieci żydowskich rodzin, które mieszkały we wsiach i tam od małego poznały język ruski, a polskiego nie znały w ogóle. W gimnazjum uznawano narodowo¶ć żydowsk±.
Gimnazjum było uznawane jako wyprzedzaj±ce poziomem Lwowskie Gimnazjum Akademickie (cytuje się tutaj pozycję: Stan. Goliński "Historya Gimnazyum Przemyskiego" Przemy¶l 1894). Przedmioty nauczania: j. ukraiński (ruski), j. polski, j. niemiecki, j, łaciński, greka klasyczna, matematyka,fizyka, chemia, propedeutyka filozofii, psychologia, geografia, historia i statystyka austro-węg. monarchii, fakultatywne zajęcia z historii swojego narodu, stenografii, ¶piewu chóralnego. W¶ród nauczycieli był też póĽniejszy pisarz Iwan Franko.
Egzamin maturalny obejmował 8 przedmiotów (wszystkie pisemne). Przedmioty maturalne: j. ukraiński, j. polski, j. niemiecki, 2 egzaminy z j. łacińskiego (tekst tłumaczyć z łaciny na ukraiński i na odwrót), greka (przetłumaczyć 50 wybranych wersetów z Iliady lub Odysei), matematyka (trzy zadania: z algebry, trygonometrii, procentów). W ksi±żce zostały podane tre¶ci zadań pisemnych z matury 1896r. Do egzaminu ustnego dopuszczono wtedy 20 osób, a 3 odpadło. Egzaminy ustne obejmowały wszystkich ww przedmiotów i trwały 5 dni od 8 rano do 22 w nocy (z przerw± obiadow± 2 godzinn±); w każdym dniu egzaminowano 4 osoby. Na 20 zdaj±cych 16 osób zdało i mogło już od jesieni zacz±ć studia uniwersyteckie, 2 miało poprawkowy jesieni±, a 1 musiał powtarzać rok.
A teraz młodzież dostaje rozstroju nerwowego przed matur± i dobrzy ministrowie zaniżaj± i tak skromne wymagania.
Maturzy¶ci przemyscy podejmowali studia przeważnie na kierunkach, w kolejno¶ci: teologia, prawo, pedagogika, filologia, medycyna, s. inżynierskie, szkoły oficerskie, handlowe, rolnicze, dyplomatyczne (Paryż). W¶ród wybitniejszych absolwentów byli: profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego -lingwista, pedagodzy, dyrektorzy banku, urzędnicy ministerialni w Warszawie, księża i katecheci, pastor ewangelicki, major WP, kapitan WP (KOP), sędziowie, adwokaci, notariusze, lekarze, aptekarze, denty¶ci.
Uderzaj±co mały procent emigruj±cych. Lata powojennego kryzysu odbiły się na zmniejszeniu ilo¶ci abiturientów i studiuj±cych (szczyt - w 1921 roku 147 maturzystów, spadek do 43 osób w 1935).

Wykaz imienny wszystkich absolwentów ze wskazaniem aktualnych karier, to bogaty materiał Ľródłowy do opracowań historyczno - socjologicznych na poziomie uniwersyteckim i mam nadzieję, że będzie wykorzystany. Narazie tak jak radzisz umieszczę w bibliotece (tak zrozumiałem).
Zastanawiam się jako genealog, co z krewnymi tych ludzi, nikt nie poszukuje wiadomo¶ci o nich, gdzie się podziali ich potomkowie? Dotychczas tylko jedna osoba zapytała o dane jej krewnego, które wysłałem mailem. Tylko 1 na 2500 osób.
Tymczasem na 43 osoby, których nagrobki sfotografowałem w Odessie, zgłosiło się 5 osób, a prof. UJ Joachim ¦liwa przysłał mi podziękowania za wiadomo¶ć o nagrobku gen. Stahela wraz z piękn± ksi±żk± o zabytkach starożytno¶ci Grecji, Rzymu, Italii w zbiorach UJ. A tutaj nic. Cisza.

PS
Podaje moje adresy mailowe: jaftanas@gmail.com
jaft@wp.pl
Muszę wyjechać na tydzień (będę osi±galny po 6 grudnia)
konradus - 28-11-2009 - 21:56
Temat postu:
j_aftanas napisał:
Dotychczas tylko jedna osoba zapytała o dane jej krewnego

Panie Jerzy, pozdrawiam i bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Fedaczyński.
Łopiński_Jacek - 28-11-2009 - 22:33
Temat postu:
Witam, Panie Jerzy Smile
Korzystaj±c z okazji spytam o moj± prababcię Katarzynę Nowak ur. 1883.
Interesuje mnie również osoba o nazwisku Kania (lub Konia) Eufrozyna.
Ponadto, je¶li to nie za dużo z mojej strony:
- nazwisko Kusy (szczególnie osoby rodzone w Powitnie; pow. Gródek Jagielloński);
- Czerwonka (urodzeni Wielkopole k./Gródka Jagiellońskiego lub Grodzisko k./Leżajska);
- Fedan (z Podkarpacia);
- Łopińscy;
Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie Smile
Jacek Łopiński, Szczecinek
Aftanas_Jerzy - 29-11-2009 - 00:06
Temat postu:
Witaj Konradzie!
Tego nazwiska Fedaczyński nie znalazłem ani wsród maturzystów, ani wsód pedagogów. Może być jakie¶ przekłamanie, przerwana nauka lub póĽniejsza zmiana nazwiska. Podaje podobne:
Faciewicz
Fedonowicz
Fedorowicz
Fedyński
Fedewicz
Fedak
de Facuła
Furtak
Fesnak
Ferenc
Fed'kiw
Fedyna
Fedyń
Fedoryszak
Fedyniak
Fedeniszyn
Fedyn
Fedyw
Aftanas_Jerzy - 29-11-2009 - 02:36
Temat postu:
Witam Panie Jacku!
Z podanych nazwisk dopasowałem trzy osoby:
1. Nowak Karlo, ur. 24.02.1890 Skopów, rocznik matury 1910/1911, zredukowany prac. urzędu monopolowego Dobromil
2. Nowak Stefan, ur. 14.01.1904 Przemy¶l, rocznik matury 1922/1923, mgr praw,
3. Nowak Tadeusz, ur. 22.06.1914 Skopów (Skopiw), roczni matury 1934/1934, nie studiuje
Nazwisko 'Fedan', to może być błędny zapis którego¶ z nazwisk podanych wyżej Konradowi
Łopiński_Jacek - 29-11-2009 - 11:09
Temat postu:
Dziękuję za po¶więcony czas Smile

Czy z tych zbliżonych nazwisk wypisanych wyżej, mógłbym spytać o:
- Fedak;
- Fedyn;
Czy pochodz± z Jarosławia lub okolic?

Pozdrawiam serdecznie Smile
Jacek Łopiński
konradus - 29-11-2009 - 12:18
Temat postu:
Dziękuję Panie Jerzy. Zmiana nazwiska bardzo prawdopodobna. W jednej z moich gałęzi, bliskiej na dodatek Fedaczyńskim, a do połowy XIX wieku greckokatolickiej, miałem tak± sytuację. Tam gdzie urywa się ¶lad po moich pradziadkach Fedaczyńskich, a jednym z tropów jest Przemy¶l, spotykam się zawsze z nazwiskiem Fedak.
Aftanas_Jerzy - 29-11-2009 - 16:47
Temat postu:
Łopiński_Jacek napisał:
Dziękuję za po¶więcony czas :)

Czy z tych zbliżonych nazwisk wypisanych wyżej, mógłbym spytać o:
- Fedak;
- Fedyn;
Czy pochodz± z Jarosławia lub okolic?

Pozdrawiam serdecznie :)
Jacek Łopiński

Witam!
Podaję dane dot. tych nazwisk i dodatkowo Fedyna (może być przekłamanie). Imiona w wersji polskiej:
- Fedak Włodzimierz, ur. 24.06.1914 Czortków, matura rok szk. 1931/32,
student praw, Poznań;
- Fedyn Grzegorz, uczeń klasy VIIA rok szk. 1935/36, innych danych brak;
- Fedyna Andrzej, ur. 10.12.1901, Czerniewa, matura rok. szk. 1921/22, student techniki, Gdańsk (wówczas Technische Hohschule, obecnie Politechnika Gdańska);
Aftanas_Jerzy - 29-11-2009 - 17:09
Temat postu:
konradus napisał:
Dziękuję Panie Jerzy. Zmiana nazwiska bardzo prawdopodobna. W jednej z moich gałęzi, bliskiej na dodatek Fedaczyńskim, a do połowy XIX wieku greckokatolickiej, miałem tak± sytuację. Tam gdzie urywa się ¶lad po moich pradziadkach Fedaczyńskich, a jednym z tropów jest Przemy¶l, spotykam się zawsze z nazwiskiem Fedak.

Witam!
Dane Fedaka podałem koledze Łopińskiemu (patrz wyżej). Mog± wchodzić w rachubę jeszcze inne nazwiska pochodne od 'Fed-', a nawet od innych rdzeni. W wykazie uderza znaczna ilo¶ć zmian nazwisk, ale tylko w rocznikach maturalnych do 1917/18 roku (¶rednio 1 zmiana na 100 nazwisk). Zmiany s± podawane w odno¶nikach wg stanu na rok 1936, kiedy sporz±dzano wykazy absolwentów. Przyczyny dla mnie niejasne.
Łopiński_Jacek - 29-11-2009 - 17:25
Temat postu:
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Smile

Jacek Łopiński
Aftanas_Jerzy - 29-11-2009 - 18:13
Temat postu:
Witam jeszcze raz Konrada i Jacka!

Czytam wła¶nie rozdział o "Historii burs w Przemy¶lu" i wła¶nie nazwisko FEDAK znów tutaj występuje; jest to jeden z 15 członków-założycieli Towarzystwa budowy burs dla uczniów zamiejscowych (dane z 1913r). Wpis: "Dr STEFAN FEDAK - adwokat we Lwowie." Ta ksi±żeczka roi się od nazwisk i je¶li jeszcze gdzie¶ w dodatkach (do nich jeszcze nie dotarłem) spotkam interesuj±ce Was nazwiska, to zawiadomię.
Marszycki - 29-11-2009 - 19:00
Temat postu:
Witam
Proszę o sprawdzenie nazwisk: Marszycka Helena i Marszycka Wanda.
Stefan
elgra - 29-11-2009 - 20:55
Temat postu:
Wiec i ja prosze o sprawdzenie nazwisk Czemeryński Chyliński Pozniak Sander.

Elzbieta
Wcislo_Andrzej - 29-11-2009 - 21:26
Temat postu:
I ja proszę o sprawdzenie nazwiska Myszkowski.

Andrzej Wcisło
Aftanas_Jerzy - 30-11-2009 - 02:58
Temat postu:
Witam !
Dopiero teraz doczytałem do końca ksi±żkę wraz z aneksami, uzupełnieniami spisów i errat±. Teraz powrócę do sprawdzania reszty osób, ale muszę na kilka dni wyjechać na wie¶ i odpowiem dopiero po 6 grudnia. Proszę cierpliwie poczekać. Dotyczy to też zapytań napływaj±cych na mój adres mailowy jaftanas@gmail.com.
W uzupełnieniach spisów znalazłem jeszcze jednego absolwenta o nazwisku Fedak|:
Fedak Siemion, ur. 15.08. 1883 w miejscowo¶ci Pozdiacz, rok matury 1903/1904, weterynarz w Czechosłowacji
Augusiak_Andrzej - 02-12-2009 - 19:00
Temat postu:
To ja sie dopraszam o weryfikacje nazwisk Lechman, Krzyszycha i Hus

Andrzej Augusiak
AlicjaSurmacka - 02-12-2009 - 20:00
Temat postu:
....
Aftanas_Jerzy - 07-12-2009 - 07:54
Temat postu:
Witam!
1. Po kilkudniowej nieobecno¶ci odpowiadam na pytania koleżeństwa: Marszycki, Elgra, Andrzej Wcisło, Andrzej Augusiak

Nie znalazłem w publikacji nast. nazwisk: Myszkowski, Marszycka Henryka, Marszycka Wanda, Czemeryński, Chyliński, Pozniak, Sander, Lechman, Krzyszycha, Hus.

Uwaga: spisy nazwisk s± podane wg roczników klas maturalnych, ale układ alfabetyczny zachowano tylko dla poszczególnych klas w danym roczniku, co utrudnia odszukiwanie. Dlatego proszę podawać choć orientacyjny rok ukończenia nauki.
-------------------------------------------------------------------------------------
2. W czasie przegl±dania spisów spotkałem szereg znanych nazwisk rodów szlacheckich galicyjskich. Podaję przykłady:
Horodyski-Korczak
Nemetti
Kropiwnicki
Budzinowski
Jasinicki
KuĽmiński
Dmochowski
Onyszkiewicz
Łomiński
Groński
Mazurkiewicz
Czechowicz
Nehrebecki
Kostrzewski
Kulczycki de Sas
Kulczycki-Gut
Domaradzki
Dżurdż-Sielecki
Janiszewski-Piotrowina

Wszyscy wyznania greko-katolickiego.

Szczegóły podam zainteresowanym.
Aftanas_Jerzy - 07-12-2009 - 10:22
Temat postu:
Odszukane dane dwóch osób (zapytanie anonimowe):
1. Pauk Michał, ur, 9.01.1883 Stapiawa, zmarł w 1936 r., rocznik kl. maturalnej 1902/03, ksi±dz gr.- kat. w Seredpilce k.Radechowa.
2, Stroński Mikołaj, ur. 17.12.1880 Jasienica Sielna, zmarł w 1938r., kl. mat. 1902/03, gr.-kat, urzędnik konsularny we Lwowie
Aftanas_Jerzy - 07-12-2009 - 20:31
Temat postu:
Aby nie 'przepełniać' forum, udzielam odpowiedzi na zapytania kierowane na PW lub bezpo¶rednio na moje skrzynki mailowe:
jaftanas@gmail.com lub jaft@wp.pl.
Proszę, o ile to możliwe, podawać w zapytaniach orientacyjny rok ukończenia nauki.
suaveg - 11-12-2009 - 14:28
Temat postu:
Łopiński_Jacek napisał:
Witam, Panie Jerzy Smile
Korzystaj±c z okazji spytam o moj± prababcię Katarzynę Nowak ur. 1883.
Interesuje mnie również osoba o nazwisku Kania (lub Konia) Eufrozyna.
Ponadto, je¶li to nie za dużo z mojej strony:
- nazwisko Kusy (szczególnie osoby rodzone w Powitnie; pow. Gródek Jagielloński);
- Czerwonka (urodzeni Wielkopole k./Gródka Jagiellońskiego lub Grodzisko k./Leżajska);
- Fedan (z Podkarpacia);
- Łopińscy;
Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie Smile
Jacek Łopiński, Szczecinek


Panie Jacku. Pisze pan o miejscowo¶ci Grodzisko k.Leżajska (rozumiem że chodzi o Grodzisko Dolne lub Górne). Mam w zwi±zku z tym pytanie czy wymieniona przez pana Katarzyna Nowak pochodzi z Grodziska?Moja rodzina o tym samym Nazwisku pochodzi z tych okolic.
Aftanas_Jerzy - 14-12-2009 - 21:30
Temat postu:
Witam!
Zanim temat "spadnie" do archiwum, podaje informację, że wprowadzam pozycję do naszych zasobów bibliotecznych PTG. Nadal służę informacjami o absolwentach (na PW , lub bezpo¶rednio na mój adres mail-owy).
Aftanas_Jerzy - 15-12-2009 - 12:27
Temat postu:
Mendyka_Grzegorz napisał:
Jurek
-czy pozwolisz, że wstawię Twoj± informację na jak±¶ now± "półeczkę" naszej biblioteki ¦TG ?
-oraz Twój bezpo¶redni kontakt, bo widzę, że deklarujesz ew. wyszukanie w tej publikacji; możesz podać np. email?

Pozdrawiam
Grzegorz

Witaj!
Dziękuję za pomysł umieszczenie tej pozycji w naszej bibliotece PTG z podaniem mojego adresu mailowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to samo zrobić u Was (skopiować podany opis z naszej biblioteki). Ksi±żka ta została wydana staraniem i na koszt "Koła Rodziców", była drukowana we Lwowie, a rozsyłano j± w¶ród absolwentów i nielicznych darczyńców (cena egzemplarza 3,0 złote). Cały zysk przeznaczono na zapomogi dla "biednej młodzieży naszej szkoły"; autorzy tekstów to wychowankowie i nauczyciele, którzy pracowali za darmo. Z takiej dystrybucji wynika, że cały nakład trafił do najbardziej zainteresowanych a do księgarń musiały trafiać tylko nieliczne egzemplarzy. Jest to więc unikat i szkoda, że nie wzbudził większego zainteresowania, bo przecież s± gdzie¶ w Polsce potomkowie tych ludzi. Czę¶ć absolwentów emigrowała , czę¶ć zginęła na wojnie lub na Syberii po 1939 roku, ale wielu zostało w kraju. Nasuwa mi się smutny wniosek, że nasz ruch genealogiczny nie jest zbyt popularny, a pamięć o własnych przodkach ogranicza się przeważnie do dwóch-trzech pokoleń.
Łucja - 15-12-2009 - 13:21
Temat postu:
Jerzy, wydaje mi się, że Twoje obawy o mał± popularno¶ć, itd. s± przedwczesne i nieuzasadnione. To nie jest tak, że każdy Polak czyta codziennie forum na genealodzy.pl, oczywi¶cie, ale to przecież nadal istnieje w internecie jako "gazeta". Nie jest to "dziennik", który się po przeczytaniu wyrzuca, to trwa nadal, na tym polega magia internetu przecież. Dla nas dziennik, a inni zajrz± tu potem (wyszukiwarka działa dobrze, z google jako¶ na forum się trafia - mam nadzieję).
Powiniene¶ zmienić tytuł w±tku i koniecznie wstawić tam "ukraińskie", tego nie ma, i to uważam za główn± przyczynę ,że nie trafiło tu wiele osób, nawet po¶ród tych, którzy zagl±daj± tu codziennie.
Np. "Ukraińskie" gimnazjum w Przemy¶lu 1896-1936, absolwenci.

Pozdrawiam
Łucja
Aftanas_Jerzy - 16-12-2009 - 01:52
Temat postu:
Łucjo!
Czy mam rozumieć, ze taka operacja (zmiana nazwy postu) wywoła wzrost zainteresowania pozycj±? Jakie to ma znaczenie? Czy ludzie o ukraińskich korzeniach bardziej interesuj± się swoimi przodkami niż tzw. "czy¶ci Polacy"? Otóż ja my¶lę, że taki zabieg jest bezcelowy. Na Ukrainie (akurat to wiem) zainteresowanie genealogi± jest jeszcze mniejsze niż w Polsce. Zreszt± mój pesymistyczny wniosek ogólny o miernym zainteresowaniu histori±, w tym historia własnego rodu, wynika nie tylko z tego drobnego przypadku, ale z obserwacji i przemy¶leń, do których życie mnie ci±gle zmusza. A może zaczynam gorzknieć na stare lata?
Dunajewski_Paweł - 20-02-2010 - 16:59
Temat postu:
Witaj Jerzy
Proszę o sprawdzenie nazwiska Dunajewski
Pozdrawiam
Paweł
Aftanas_Jerzy - 21-02-2010 - 01:53
Temat postu:
Witaj!
Takiego nazwiska w¶ród absolwentów do rocznika 1935/36 wł±cznie nie znalazłem. Jest J. Dunaj - absolwent rocznika 1928/29 (może zmienił nazwisko?).
Aftanas_Jerzy - 27-08-2010 - 21:19
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
W zwi±zku z tym, że otrzymuję nadal pro¶by o sprawdzenie czy dana osoba znajduje się w wykazie absolwentów opublikowanym w Almanachu po¶więconym 40-leciu pierwszej matury, a wydanym w 1936 roku w Przemy¶lu (w języku ukraińskim), postanowiłem etapamipublikować w tym w±tku nazwiska absolwentów wg roczników maturalnych. Wszystkich nazwisk jest 2864, z czego: 2452 absolwentów oraz dodatkowo 412 uczniów promowanych do wyższej klasy w roku szkolnym 1935/36 (w klasach I do VIII).
Dane szczegółowe poszczególnych osób (imię, data i miejsce urodzenia, wyznanie, dalsze losy wg stanu na 1936 rok) udostępnię zainteresowanym w korespondencji prywatnej na podany adres e-mail.Proszę przy tym podawać numer kolejny osoby wg poniższego spisu.
Nazwiska podaję w transkrypcji polskiej, a w przypadkach w±tpliwych z alternatywn± pisowni± (m. in. nieliczne nazwiska żydowskie, niemieckie, włoskie). Przy nazwiskach kobiet dodaję literę k.
Proszę nie wpisywać swoich uwag i pytań w tym w±tku, a kierować je na priw.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok maturalny 1895/1896
1. Borysewicz
2. Gdula
3. Dobrian¶kyj
4. Durkot
5. Klucznik
6. Kucil v.Kucyl
7. Nakoniecznyj
8. Olszan¶kyj
9. Pasiczyn¶kyj
10.Piasećkyj
11 Sembratowicz v. Sembratowycz
12. Skubisz
13. Tesla
14. Fedorowicz v. Fedorowycz
15. Szechowicz v. Szechowycz
16. Jarema v. Jariema

Rok maturalny 1896/1897
17. Wasyłyk v. Wasylik
18. Wojtowicz v. Wojtowycz
19. Wołosjenko
20. Hrycajko
21. Zachariasewycz
22. Iwaszko
23. Kałynycz
24. Kebuzyn¶kyj
25. Klisz
26, Klufas
27. Nestorowycz
28. Paar
29. Przepiór¶kyj
30. Ryniawiec
31. Rudaw¶kyj
32. Sawyćkyj
33. Tysow¶kyj
34. Tuna
35. Ustianow¶kyj
36. Ciuk (zmienił nazwisko na Adrianowycz)
37. Ciuk (zmienił nazwisko na Adrianowycz)
38. Szewczyk
39. Szechowycz
40. Szopa
41. Jawor¶kyj

Rok maturalny 1898/1899
42. Biłyń¶kyj
43. Bodrewycz (wcze¶niej Bzdur)
44. Bryk
45. Buła
46. Bułyk
47. Werbeneć
48. Horoszko
49. Gmytrasewycz
50. Kaczmar
51. Kaszubyn¶kyj
52. Kernyćkyj
53. Kołodij
54. Konczyło
55. Kunyćkyj
56. Łysiak
57. Malarczyk
58. Pynyło
59. Tanczuk
60. Tuna
61. Facijewycz
62. Fedonowycz
63. Ciuk (zmiana nazwiska na Adrianowycz)
64. Czechowycz
65. Czyczyłowycz
66. Szczurko
Aftanas_Jerzy - 29-08-2010 - 19:39
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 2

Rok maturalny 1898/1899
67. Berezynskyj
68. Bluj (zmienił nazwisko na Lechyćkyj)
69. Boryło
70. Horczyćkyj
71. Hurkewycz
72. Dziubin¶kyj
73. Dub
74. Żurawećkyj
75. Jojko
76. Iwanow¶kyj
77. Iwanczuk
78. Karman¶kyj
79. Karpiak
80. Kobylećkyj
81. Kotys
82. Łysiak
83. Olszan¶kyj
84. Pawluk
85. Pich
86. Prystasz
87. Rejnarowycz
88. Serenko (zmienił nazwisko na Artemowycz)
89. Stryj¶kyj
90. Tysow¶kyj
91. Ustianow¶kyj
92. Fedynskyj
93. Ciuk (zmienił nazwisko na Adrianowycz)
94. Sztaicer v. Steitzer

Rok maturalny 1899/1900
95. Biłyn¶kyj
96. Borys
97. Wołczuk
98. Hadzewycz
99. Hrab
100. Huczko
101. Zalitacz
102. Zelib v. Selib
103. Ziłyh¶kyj
104. Kulczyćkyj
105. Łysiak
106. Lisykewycz
107. Lisnyj
108. Litynskyj
109. Łopaczak
110. Makarewycz
111. Pawluch
112. Pasław¶kyj
113. Petryk
114. Petrow¶kyj
115. Petrow¶kyj
116. Pik
117. Sabat
118. Sawyćkyj
119. Siczyn¶kyj
120. Switłyk
121. Szechowycz
122. Jamin¶kyj
Aftanas_Jerzy - 30-08-2010 - 11:57
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 3

Rok maturalny 1900/1901
123. Baranyk
124. Biłobram
125. Hambacej
126. Gemba v. Gęba (zmienił nazwisko na Rostyń¶kyj)
127. Golijczuk
128. Danio
129. Kapszij
130. Karpiak
131. Kołtuniuk
132. Kotećkyj
133. Kotys
134. Krućko
135. Lepkyj
136. Medyckyj
137. Nyczaj
138. Ropyćkyj
139. Sawyćkyj
140. Sawczyn
141. Smołyn¶kyj
142. Stafiniak
143. Tarasowycz
144. Tesla
145. Fyłypowycz
146. Czajkiw¶kyj
147. Jurczak
148. Jac

Rok maturalny 1901/1902
149. Babiak
150. Bałakym
151. Biłyn¶kyj
152. Wachnianyn
153. Wityk
154. Wołk
155. Gemba v. Gęba
156. Zadorećkyj
157. Konczewycz
158. Kotowycz
159. Kuzycz
160. Łotoćkyj
161. Małećkyj
162. Małynow¶kyj
163. Manastyr¶kyj
164. Manastyr¶kyj
165. Maslanyk
166. Maslanyk
167. Napurko
168. Padoch
169. Petryk
170. Pryjma
171. Rogużyn¶kyj
172. Rudaw¶kyj
173. Sałuk
174. Turczyn
175. Fedewycz
176. Cegłyn¶kyj
177. Szemerdiak
178. Szechowycz
179. Szkwirko
180. Jakymowycz

Rok maturalny 1902/1903
181. Adrianowycz
182. Bażałuk
183. Bełkot
184. Biłyn¶kyj
185. Bober¶kyj
186. Bodnar
187. Bryłyn¶kyj
188. Hoza
189. Hrynczuk
190. Huczko
191. Gerynowycz
192. Gudz v. Guds
193. Dełyn¶kyj v. Delinskyj
194. Dublanycja
195. Zakałata
196. Zajac
197. Kyprian
198. Kos
199. Kostyszyn
200. Kotys
201. Kucil
202. Krućko
203. Liszczyn¶kyj
204. Makar
205. Martyneć
206. Medyćkyj
207. Momryk
208. Ogonowskyj
209. Ołeksiw
210. Pauk
211. Paszczak
212. Prokopowycz
213. Rybaczew¶kyj
214. Rogużyn¶kyj
215. Seneczko
216. Stron¶kyj
217. Tarczanyn
218. Teodorowycz
219. Tysow¶kyj
220. Towarnyćkyj
221. Tresznew¶kyj
222. Fedewycz
223. Capiak
224. Szczurow¶kyj
225. Jarema

cdn
Aftanas_Jerzy - 31-08-2010 - 11:58
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu 1896-1936. Absolwenci.
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 4

Rok maturalny 1903/1904
226. Biłas
227. Wachnianyn
228. Wołoszyn
229. Hirniak
230. Gmytrasewycz
231. Gontar¶kyj
232. Żdan
233. Żelechiw¶kyj
234. Zańkiw
235. Kasjan
236. Kocuła
237. Kmit'
238. Kołodij
239. Kurdiak
240. Lisykewycz
241. Małaniak
242. Medwećkyj
243. Michać
244. Pasiczynskyj
245. Prokurat
246. Sinkewycz
247. Terłećkyj
248. Fedak
249. Futa
250. Szaławyło (zmienił nazwisko na Szałyn¶kyj)
251. Szpilka
252. Jawor¶kyj
253. Jarema

Rok maturalny 1904/1905
254. Bakonij
255. Berezow¶kyj
256. Berko
257. Biłyk
258. Werhun
259. Wynar
260. Hapiak
261. Harabacz
262. Harkawyj
263. Hasiuk
264. Zachidnyj
265. Kobrynowycz
266. Kowaliw
267. Kotys
268. Kurij (zmienił nazwisko na Panasewycz)
269. Łapyczak
270. Łewkewycz
271. Łysiak
272. Lubynećkyj
273. Olchowyj
274. Pasiczyn¶kyj
275. Pacuta
276. Petyk
277. Prystasz
278. Przepiór¶kyj v. Pszepiur¶kyj
279. Rejnarowycz
280. Sełezinka v. Selezinka
281. Symko
282. Singalewycz de Schilling
283. Siczyn¶kyj
284. Smułka v. Smółka
285. Tyna
286. Carewycz
287. Cicimir¶kyj
288. Szweber v, Schweber
289. Szczurko
290. Jaremkewycz

Rok maturalny 1905/1906
291. Bluj (zmienił nazwisko na Omelkowycz)
292. Bulik
293. Wełyczkow¶kyj
294. Wesołow¶kyj
295. Wynnyćkyj
296. Wozniak
297. Wojtowycz
298. Wołosian¶kyj
299. Hładyłowycz
300. Hoczar
301. Horniatkewycz
302. Horczyckyj
303. Hrywnak
304. Hruszkewycz
305. Głemboćkyj v. Głęboćkyj
306. Głemboćkyj v. Głęboćkyj
307. Gut
308. Dmyterko
309. Dobrian¶kyj
310. Żyławyj
311. Żuk
312. Zybryćkyj
313. Ziatyk
314. Kaczmar
315. Kaszubyn¶kyj
316. Kozij
317. Kołtuniuk
318. Kondrat
319. Konczyło
320. Kossak
321. Krupa
322. Łeszczyj
323. Małynow¶kyj
324. Małyćkyj
325. Maszczak
326. Pasiczyn¶kyj
327. Pasiczyn¶kyj
328. Pyłypiw¶kyj
329. Sanoćkyj
330. Senyszyn
331. Senyszyn
332. Stańko
333. Stafiniak
334. Stachniak
335. Stecyszyn
336. Tkaczyk
337. Tkaczyk
338. Tresznewskyj
339. Filc v. Filz
340. Choma
341. Chrobak
342. Ciapka
343. Czajkow¶kyj
344. Szajdzićkyj
345. Szarko
346. Szlaf v, Schlaf
347. Szopa
348. Jajus

cdn
Aftanas_Jerzy - 01-09-2010 - 12:16
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 5

Rok maturalny 1906/1907
349. Bassarab
350. Bachow¶kyj
351. Boroweć
352. Białogłówka
353. Waszczuk
354. Werbowyj
355. Wynar
356. Wijtowycz
357. Hentosz-Janyszyn
358. Hołubeć
359. Horoszko
360. Hrabeć
361. Głowa
362. Derkacz
363. Dołyn¶kyj
364. Dyda
365. Zamora
366. Zaryćkyj
367. Zubryćkyj
368. Kabłak
369. Kalimon
370. Karpiak
371. Kluk
372. Kmicykewycz
373. Kołpećkyj
374. Kotys
375. Kułyćkyj
376. Łewyćkyj
377. Łewyćkyj
378. Maluca
379. Martynowycz
380. Mencyn¶kyj
381. Ołeksij
382. Pawłow¶kyj
383. Pacław¶kyj
384. Pytłyk
385. Placko
386. Prokip
387. Reszetyło
388. Rubczak
389. Sawczyn
390. Sajko
391. Salwarow¶kyj
392. Sitnyćkyj
393. Sołowij
394. Uchniat
395. Fedak
396. Cisyk
397. Jarko

Rok maturalny 1907/1908
398. Babiak
399. Baczyn¶kyj
400. Biłas
401. Bober¶kyj
402. Bordun
403. Bryttan
404. Wojtowycz
405. Hajdukewycz
406. Hajdukewycz
407. Hentisz
408. Hrynewećkyj
409. Gera
410. Gułyn
411. Żywko
412. Iwanusyk
413. Isaak
414. Karpiak
415. Kassyjan
416. Kłocznyk
417. Klucznyk
418. Kozak
419. Krupa
420. Kruszelnyćkyj
421. Kuzyk
422. Łaszkewycz
423. Łysenko
424. Lisnyj
425. Łućkyj
426. Mazurek
427. Małynow¶kyj
428. Maslanyk
429. Machnyk
430. Maszczak
431. Mysyk
432. Mokriw¶kyj
433. Moraw¶kyj
434. Moroz
435. Nakonecznyj
436. Pasław¶kyj
437. Pasław¶kyj
438. Pauk
439. Pidłużnyj
440. Ryniaweć
441. Sawyćkyj
442. Sawyckyj
443. Skwarko
444. Sokił
445. Sprys
446. Stecyszyn
447. Stupnyćkyj
448. Tymoczko
449. Utrysko
450. Filc v. Filz (Iwanna) - k (nazwisko po mężu: Koczenasz)
451. Flunt
452. Fostiak
453. Chmelnykiak
454. Chomań
455. Cap
456. Czorniak
457. Szpital
458. Juhan
Aftanas_Jerzy - 01-09-2010 - 15:08
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 6

Rok maturalny 1908/1909
459. Antonyszyn
460. Bobelak
461. Boluch
462. Wołyneć
463. Hrynyszyn
464. Humećka - k (nazwisko po mężu: Stasiw)
465. Zaplitnyj
466. Zajac'
467. Iwanio
468. Kałużniaćkyj
469. Kaczmar¶kyj
470. Klisz
471. Kozioryn¶kyj
472. Kosonoga
473. Koczenasz
474. Krasij
475. Kruk
476. Kruk
477. Kuzyk
478. Kucil
479. Łewyćka - k (nazwisko po mężu: Bassarabowa)
480. Łelio v. Lelio
481. Łechyćkyj
482. Małećkyj
483. Markewycz
484. Markiw
485. Mosora
486. Motało
487. Nahur¶kyj
488. Ołeniak
489. Reszetyło
490. Rozłućkyj
491. Semeniuk
492. Symko
493. Skrypczuk
494. Smolnićkyj
495. Teodorowycz
496. Fedewycz
497. Filc v. Filz
498. Chuchra
499. Czerewko
500. Jackewycz
501. Baranećkyj
502. Bożejko
503. Bryćkyj
504. Wojewidka
505. Gontar¶kyj
506. Donarowycz
507. Zachariasewycz
508. Kałynycz
509. Kobzdaj
510. Kołen¶kyj
511. Koniuszyk
512. Kostiw
513. Kril
514. Kurmanowycz
515. Łapiczak
516. Łesyk
517. Łeszczij
518. Liskowaćkyj
519. Melnyk
520. Mykytej
521. Mudrećkyj
522. Palijiw
523. Paszula
524. Pryjma
525. Raif recto Raiwer
526. Rybaczew¶kyj
527. Sanoćkyj
528. Sanoćkyj
529. Sas
530. Sozan¶kyj
531. Stryj¶kyj
532. Tarnaw¶kyj
533. Tymciurak
534. Turczynow¶kyj
535. Fedewycz
536. Czajkow¶kyj
537. Czyż
538. Szarko

cdn
Aftanas_Jerzy - 01-09-2010 - 22:14
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 7

Rok maturalny 1909/1910
539. Andruszczyszyn
540. Bawankewycz
541. Baczyn¶kyj
542. Berezowskyj
543. Borys'iwna - k
544. Bułyk
545. Witoszyn¶kyj
546. Hamracej
547. Hynyłewycz
548. Hynyłewycz
549. Gmytrasewycz
550. Zaremba
551. Zielik
552. Klucznyk
553. Korzeniow¶ka - k (nazwisko po mężu: Fedewycz)
554. Korpało
555. Kostek
556. Kostyk
557. Krućko
558. Łazoryszak
559. Łebedowycz
560. Łewkewycz
561. Makar
562. Majer vel Maier
563. Miahkyj
564. Panas
565. Paraszczak
566. Pohorećka - k (nazwisko po mężu: Gregoryn¶ka)
567. Sabat
568. Samułewycz
569. Seńczuk
570. Seredowycz
571. Sirko
572. Skowron
573. Fedynskyj
574. Czajkiwskyj
575. Czyczkewycz
576. Szeparowycz
577. Wołoszczak
578. Gorodećkyj
579. Kałymon
580. Kozak
581. Kołtuniuk
582. KuĽmycz
583. Ławećkyj
584. Lisykewycz
585. Łozyn¶kyj
586. Łubianećkyj
587. Maruszczak
588. Medwyd¶kyj
589. Mencin¶kyj
590. Myhal
591. Mychalunio
592. Maleszczyj
593. Nehrebećkyj
594. Ołeksyszyn
595. Pasternak
596. Pid'żarko
597. Rindlier vel Rindler
598. Rubenfeld
599. Sawojka
600. Seneta
601. Smułka vel Smółka
602. Tymkewycz
603. Turko
604. Charambura
605. Szkolnyk

cdn
Aftanas_Jerzy - 02-09-2010 - 11:24
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 8

Rok maturalny 1910/1911
606. Bałakym
607. Baczyn¶kyj
608. Baczyn¶kyj
609. Berezow¶kyj
610. Biłewycz
611. Bożejko
612. Borysewycz
613. Bryttan
614. Wozniak
615. Hołowid
616. Hrynewećkyj
617. Hrycelak
618. Gardyj
619. Dawydowycz
620. Daszkewycz
621. Dołyn¶kyj
622. Dudykewycz
623. Zaryćkyj
624. Zajac
625. Iwanow¶kyj
626. Karabyn
627. Kisiłew¶kyj
628. Klisz
629. Korol
630. Krochmaluk
631. Kunićkyj
632. Łewyn¶kyj
633. Łewyćka - k
634. Łeżogub¶kyj
635. Maziar
636. Maksymiak
637. Masiuk
638. Mychajliw
639. Mychalczuk
640. Nehrebećkyj
641. Paszkow¶kyj
642. Popel
643. Rybak
644. Sabaraj
645. Sawa
646. Fajt (zmienił nazwisko na Tajch)
647. Fedorowycz
648. Czerewko
649. Jakymczuk
650. Bak
651. Wengryn
652. Hamiwka
653. Hryhorczuk
654. Huk
655. Dawydowycz
656. Danyliw
657. Demczuk
658. Dmytrasz
659. Dublanycia
660. Durdella
661. Żyła
662. Żuk
663. Zachariasewycz
664. KiĽ
665. Kokodyn¶kyj
666. Kołen¶kyj
667. Kostyk
668. Krupa
669. Łewyćkyj
670. Matiuk
671. Melnyk
672. Nesiłow¶kyj
673. Nowak
674. Nowyćka - k
675. Orełećkyj
676. Panasiuk
677. Pasław¶kyj
678. Sawczyniwna - k
679. Semeńczuk vel Semeniuk
680. Seneta
681. Skypakewycz
682. Solczanyk
683. Chaber
684. Czmoła
685. Czopyk
686. Sztojko
687. Szułyk
688. Szumyło
689. Szumyło
690. Jaremko
691. Jacenio
Aftanas_Jerzy - 03-09-2010 - 23:39
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 9

Rok maturalny 1911/1912
692. Bak
693. Bryłyn¶kyj
694. Wegera
695. Wełyczko
696. Werhun
697. Werenyćkyj
698. Wityk
699. Wołyneć
700. Wołoszyn
701. Wołoszczak
702. Hajdukewycz
703. Hałewycz
704. Hołowacz
705. Hrabeć
706. Hryńczuk
707. Dzul
708. Dobrowol¶kyj
709. Żeglin
710. Ziatyk
711. Kwasnycia
712. Kłos
713. Kostrzem¶kyj
714. Małanczak
715. Machnyk
716. Małech
717. Nakonecznyj
718. Orłow¶kyj
719. Pawluk
720. Puszkar
721. Ryszawyj
722. Sałuk
723. Sklar¶kyj
724. Sorokiw¶kyj
725. Frant
726. Czechowycz
727. Czechowycz
728. Czyż
729. Szajdzićkyj
730. Szmateriwna - k
731. Jaremko
732. Jaroszewycz
733. Bardyniwna - k
734. Baczyn¶kyj
735. Wowczuk
736. Wołosianskyj
737. Helmrajch v. Helmreich
738. Horajećkyj
739. Hornyćkyj
740. Hrynewećkyj
741. Derewlanyj
742. Didoszak
743. Ilnyćkyj
744. Kaszubyn¶kyj
745. Kmicykewycz
746. Konstantynowycz
747. Kostiuk
748. Ławryw¶kyj
749. Łopatynskyj
750. Lubomyrowycz
751. Małeć
752. Małko
753. Matiuk
754. Mancin¶kyj
755. Miszkawecz
756. Moraw¶kyj
757. Moroz
758. Olijnyk
759. Pawluk
760. Pohorećkyj
761. Rybaczew¶kyj
762. Sinkewycz
763. Sorokewycz
764. Spas
765. Strokon
766. Towarnyćkyj
767. Tryciećkyj
768. Trusewycz
769. Ukarma
770. Chaba
771. Czuma
772. Szkolnyk
773. Jartymeć
774. Jackewycz
Aftanas_Jerzy - 05-09-2010 - 23:04
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 10

Rok maturalny 1912/1913
775. Bardachiw¶kyj
776. Wowczyk
777. Goc'kyj
778. Dutka
779. Dutko
780. Kebuz
781. Kowałyk
782. Kołen¶kyj
783. Korzeniow¶kyj
784. Kos
785. Lwiw¶kyj
786. Małećkyj
787. Malczyk
788. Mandel
789. Michałowycz
790. Mrygłod
791. Nakonecznyj
792. Pasternak
793. Paczkow¶kyj
794. Perweneć
795. Prokopiw
796. Pszanećkyj
797. Rygel
798. Rubinfeld
799. Sawyćkyj
800. Seneta
801. Sjokało v. ¦jokało
802. Filc v. Filz
803. Choma
804. Choma
805. Czechowycz
806. Szpilka
807. Bober¶kyj
808. Harmatij - k
809. Hatalak
810. Hojdysz
811. Gronda
812. Dzikow¶kyj
813. Dorosz
814. Kmicykewycz
815. Kozij
816. Kosono¶kyj
817. Kostek
818. KuĽmin¶kyj
819. Kupczyn¶kyj
820. Kusznir
821. Łukom¶kyj
822. Łuczeczkiwna - k
823. Mencin¶ka - k - (nazwisko po mężu - Onylak)
824. Okołot
825. Pawlisz
826. Pasiczyn¶kyj
827. Perchacz
828. Prystaj
829. Prystaj
830. Sozan¶kyj
831. Staruch
832. Terlećkyj
833. Tryliow¶kyj
834. Trusewycz
835. Faryniak
836. Fedasz
837. Felzen
838. Cełewycz
839. Czernyk
840. Szajdyćkyj
841. Szczyrba
842. Janow¶kyj
843. Janusz

cdn
Aftanas_Jerzy - 18-09-2010 - 17:51
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 11

Rok maturalny 1913/1914
844. Bluj
845. Wasylkiw
846. Werchomyj
847. Wołoszczak
848. Hnatow¶kyj
849. Hrabowyj
850. Demko
851. Derkacz
852. Dmochow¶kyj
853. Zabłoćkyj
854. Zyblikewycz
855. Kaliwoszka (zmienił nazwisko na Koranowski)
856. Klisz
857. Klufas
858. Kowal¶kyj
859. Kohut
860. Kuzycz
861. Kulczyćka - k
862. Leszczuk
863. Łopadczak
864. Maziar
865. Malczyk
866. Matyczak
867. Oleksyszyn - k
868. Oleszko
869. Pawłyk
870. Rywak
871. Rywak
872, Stachniak
873. Tkacz
874. Furtak - k (nazwisko po mężu: Derkacz)
875. Chorostil
876. Czajkiw¶kyj
877. Czechowycz
878. Szkremetko
879. Jandruchiw
880. Jarisz
881. Baranow¶kyj
882. Burmycz
883. Wengrynowycz
884. Hawryszo
885. Hamar
886. Hołejko
887. Goćkyj
888. Guła
889. Dziedzic
890. Zajać
891. Iwa¶kewycz
892. Kotyk
893. Kocyk
894. Kunyk
895. Łesyk
896. Łomynskyj
897. Petrusiak
898. Prybytkow¶kyj
899. Prokip
900. Prosićkyj
901. Prudius v, Prudyus
902. Seń
903. Sozan¶kyj
904. Sonewyćkyj
905. Starczak
906. Tałpasz
907. Tymkewycz
908. Tchir
909. Fesnak
910. Charambura
911. Cepyn¶kyj
912. Czmoła

Rok maturalny 1914/1915 (kursy gimnazjalne w Wiedniu)
913. Artymowycz
914. Bandriw¶kyj
915. Berezka
916. Bochonko
917. Dołynskyj
918. DomaradĽkyj
919. Zaworotiuk
920. Jowyk
921. Kac v, Katz
922. Kowałysko
923. Kozak
924. Kozyj
925. Kokot
926. Krutij
927. KuĽmycz
928. Łazor
929. Madaj
930. Manulak
931. Nakonecznyj
932. Nowakow¶kyj
933. Onyszkewycz
934. Palijiw
935. Prystaj
936. Sawka
937. Charchalis
938. Chronowiat
939. Jarisz
940. Kozij
941. Kołen¶kyj
942. Saprun
943. Filc v.Filtz
944. Ciupka
945. Czubko
Aftanas_Jerzy - 19-09-2010 - 13:30
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 12 

Rok maturalny 1915/1916 
Wojenna matura w Wiedniu
946. Deneka
947. Kałużniaćkyj
948. Kraweć
949. Marciw
950. Mykołajewycz
951. Reszetyłowycz
Wojenna matura w Przemy¶lu
952. Andruch
953. Babiak
954. Baryła
955. Bosyj
956. Wasyłyk
957. Hoszow¶kyj
958. Hrabar
959. Hrynyszyn
960. Hubal
961. Gera
962. Danyłko
963. Dackiw
964. Zełyk
965. Kłeban v, Kleban
966. Konrad
967. Koczyrkewycz
968. Łabiak
969. Łapczuk
970. Łomyn¶kyj
971. Radiuk
972. Rajnarowycz
973. Senczyna
974. Stachura
975. Chodolak
976. Cepyn¶kyj
977. Józyczyn¶kyj
Zwyczajna matura w Przemy¶lu
978. Beń
979. Berezka
980. Wengrynowycz
981. Hołejko
982. Kyryczyn¶kyj
983. Popel v. Popiel
984. Pukysz
985. Seneta
986. Bazylewycz
987. Bałko
988. Buryj
989. Żuk
990. Karanowycz
991. Kochanow¶ka – k
992. Makareć
993. Metella
994. Nakonecznyj
995. Ohorodnyk
996. Paszko
997. Popel v. Popiel
998. Tymczyszyn
999. Fok
1000. Szczyrba

Rok maturalny 1916/1917
Zwyczajna matura

1001. Biłobram
1002. Boszko
1003. Wełyczkowycz
1004. Hrynyk
1005. Karwan¶kyj
1006. Krywiak
1007. Łew
1008. Łeszega
1009. Mosora
1010. Osidacz
1011. Ferenc
1012. Jaremkowycz
Wojenna matura
1013. Ario
1014. Babij
1015. Babiak
1016. Badan
1017. Winnićkyj
1018. Wojtkiw
1019. Hawrylak
1020. Huzar
1021. Dolin¶kyj
1022. Kałużniaćkyj
1023. Kolasa
1024. Komaryn¶kyj
1025. Kuszyk
1026. Ławrećkyj
1027. Łewyćkyj
1028. Maziar
1029. Myketiuk
1030. Mryhłod
1031. Reszetyło
1032. Rubczak
1033. Tyma
1034. Tymczyszyn
1035. Tresznew¶kyj
1036. Szewczyk
Zwyczajna matura poza zwyczajnym terminem
1037. Badan
1038. Gołko
1039. Krutij
1040. KuĽmiw (zmienił nazwisko na Wigoryn¶kyj)
1041. Łuczeczko
1042. Laszećkyj
1043. Martynowycz
1044. Mykyta
1045. Płachta
1046. Sagało
1047. Cymbałko
1048. Szylhan
1049. Jaremczyszyn

Rok maturalny 1917/1918
Zwyczajna matura
1050. Balak
1051. Bryłyn¶kyj
1052. Haber
1053. Hładij – k (nazwisko po mężu: Markowska)
1054. Garbaczew¶kyj
1055. Doczyło
1056. Krysa
1057. Łaszkewycz
1058. Olijarczyk
1059. Paszczak
1060. Pfeffer
1061. Sołtykewycz
1062. Stawka
1063. Stupak
1064. Tełep
1065. Szot
1066. Jałocha
Wojenna matura
1067. Bel
1068. Bonk v. B±k
1069. Brycz
1070. Broda
1071. Wityk
1072. Hynełewycz
1073. Guła
1074. Gul
1075. Karabyn
1076. Kasiuk
1077. Kozak
1078. Kołtuniuk
1079. Kostećkyj
1080. Kulczyćkyj
1081. Łechyćkyj
1082. Łechyćkyj
1083. Makar
1084. Mykołajewycz
1085. Mudryk
1086. Pawlisz
1087. Paszkow¶kyj
1088. Petraszkewycz
1089. Pidhirnyj
1090. Raif v. Reif
1091. Semczuk
1092. Stachiw
1093. Stefanyszyn
1094. Tresznew¶kyj
1095. Truchan
1096. Czopyk
1097. Czubyn¶kyj
1098. Szmyłeć
Zwyczajna matura poza zwyczajnym terminem
1099. Danyłowycz
1100. Zalcberg v. Salzberg
1101. Oberlender
1102. Pasław¶kyj
1103. Perczyn¶kyj
1104. Jarema

Rok maturalny 1918/1919
Wojenna matura
1105. Błonarowycz
1106. Wołyćkyj
1107. Gengało
1108. Żdan
1109. Zabołoćkyj
1110. Krenta v.Kręta
1111. Małyk
1112. Mykołajczuk
1113. Fed'kiw
1114. Chymka
1115. Czukwyn¶kyj
1116. Szpajzer
Zwyczajna matura
1117. Bałko
1118. Wodyczko
1119. Wozniczak
1120. Żukow¶kyj
1121. Zabor¶kyj
1122. Zyblikewycz
1123. Koczyrkewycz
1124. Nestorowycz
1125. Powch
1126. Procakewycz
1127. Reben
1128. Skorczynskyj
1129. Tymczyszun
1130. Figlus
1131. Szprung
1132. Jaremkewycz

cdn
Aftanas_Jerzy - 20-09-2010 - 14:19
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 13

Rok maturalny 1919/1920

1133. Warhafrig recte Kac
1134. Hnatiw
1135. Hułewycz
1136. Gałenzyka
1137. Romanow¶kyj
1138. Sozan¶kyj
1139. Sonewyćkyj
1140. Fedewycz
1141. Chomko
1142. Czuper
1143. Jaroszewycz
1144. Baran¶kyj
1145. Beń
1146. Berezka
1147. Biłyj
1148. Biłyk
1149. Bugera
1150. Wasiuneć
1151. Wojcićkyj
1152. Hołyszka
1153. Drymała
1154. Duda
1155. Kaczmar
1156. Kic
1157. Koz'ij
1158. Kret
1159. Kulczyćkyj-Gut
1160. Łeweć
1161. Maler
1162. Małysz
1163. Manulak
1164. Marko
1165. Misiuk
1166. Michałowycz
1167. Mikuła
1168. Młot
1169. Monczak v. M±czak
1170. Nehrebećkyj
1171. Ney
1172. Pełen¶kyj
1173. Pidgarbij
1174. Stachniak
1175. Stećkiw
1176. Tajch false Zinger v. Singer
1177. Flak
1178. Chodaczek
1179. Cołta
1180. Cienkyj
1181. Czernećkyj
1182. Czorniak
1183. Szewczyk
1184. Jacykewycz
1185. Aberbach
1186. Bazyłewycz
1187. Byj
1188. Wajsmann v. Weismann
1189. Hawczykewycz - k- nazwisko po mężu: Sozańska
1190. Hnatyszak
1191. Hołejko
1192. Gitter
1193. Guran v.Góran
1194. Dutko
1195. Iwanusiw
1196. Ilnyćka - k
1197. Kałużniaćkyj
1198. Kammermann
1199. Kusznir
1200. Łew v. Lew
1201. Łomyn¶ka - k
1202. Łuczeczko
1203. Malczyk
1204. Masiak
1205. Matwijas
1206. Monczałow¶kyj
1207. Nussbach
1208. Płaksa
1209. Pohrille
1210. Pszepiur¶kyj v. Przepiór¶kyj (pol. Przepiórski)
1211. Rebhun
1212. Sawaryn
1213. Staruch
1214. Starucha - k (nazwisko po mężu poz. 1213)
1215. Tannenbawm v. Tannenbaum
1216. Tymczyszyn
1217. Chylak
1218. Chomyn¶kyj
1219. Czajkiw¶kyj
1220. Szyman¶kyj

cdn
Aftanas_Jerzy - 21-09-2010 - 12:38
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 14

Rok maturalny 1920/1921
1221. Brodhajm v. Brodheim
1222. Hawryszko
1223. Gawdiak
1224. Dragan
1225. Karbownyk
1226. Kulczyckyj - Gut
1227. Łanycia
1228. Łub
1229. Mosewycz
1230. Popel
1231. Proć
1232. Rebhun
1233. S'iryj
1234. Sołłohub
1235. Jawor¶kyj
1236. Wełyczko
1237. Figar
1238. Szwedzićkyj
1239. Szupłat
1240. Biłyn¶kyj
1241. Bortnyk
1242. Wysłoćkyj
1243. Wołyneć
1244. Harasymczuk
1245. Hirnyj
1246. Hojdysz
1247. Horeczko
1248. Koz'ij (zmienił nazwisko na: Doslidnyj)
1249. Korczak
1250. Nimc'iw
1251. Onyszko
1252. Pełen¶kyj
1253. Sasowycz
1254. Stecew
1255. Fokszej
1256. Czuczkewycz
1257. Szuflat
1258. Kaszyckyj
1259. Matejczak
1260. Aberbach
1261. Bałko
1262. Borysewycz
1263. Budzynow¶ka - k
1264. Wdowyn
1265. Hajdukewycz
1266. Hładiiwna - k
1267. Horody¶kyj
1268. Gron¶kyj
1269. Daćko
1270. Dublanycia
1271. Zaricznyj
1272. Ilnyckyj
1273. Klufas
1274. Kozanewycz
1275. Kokorudz
1276. Kociuba
1277. Krajczyk
1278. Kulczyćkyj - Gut
1279. Kulczyćkyj - Poływka
1280. Kulczyćkyj
1281. Kusznir
1282. Linyn¶ka - k (nazwisko po męzu: Dublanycia)
1283. Matwijas
1284. Machlaj
1285. Metella
1286. Mykołajewycz
1287. Nimyłowycz
1288. Petryszak
1289. Popel
1290. Reben
1291. Senyszyn
1292. Sozan¶kyj
1293. Stachura
1294. Jachno
1295. Biłozor
1296. Boruszczak
1297. Waluch
1298. Wasylkewycz
1299. Hirnyj
1300. Hrab
1301. Dyczko (zmienił nazwisko na: Duczkow¶kyj)
1302. Dołhuń
1303. Duda
1304. Dutko
1305. Żahalak
1306. Zacharijasewycz
1307. Zacharko
1308. Klisz
1309. Kozak
1310. Konkolow¶kyj
1311. Korlatowycz
1312. Kostyk
1313. Krywowiaza
1314. Kuzemczak
1315. KuĽmiw
1316, Łewko
1317. Łe¶kiw
1318. Sawaryn
1319. S'iryj
1320. Stas'iw
1321. Stec'iw
1322. Tymoczko
1323. Uszkewycz
1324. Fedewycz
1325. Filipp
1326. Chruszcz
1327. Cipciura
1328. Szarszanewycz
1329. Jawor¶kyj
1330. Antoniak
1331. Biłyj
1332. Bożejko
1333. Boszko
1334. Buba
1335. Bubniak
1336. Wygnan¶kyj
1337. Huzil
1338. Gumow¶kyj
1339. Durkotiwna - k
1340. Durkotiwna - k
1341. Zełyk
1342. Karpyneć
1343. Kacałaj
1344. Kerpyćkyj
1345. Kecun
1346. Licht
1347. Licht
1348. Mazykewycz
1349. Malec
1350. Onyszkewycz
1351. Opryszko
1352. Os'idacz
1353. Paszula
1354. Pełen¶kyj
1355. Potycz
1356. Procewiat
1357. Rubenfeld
1358. Swystowycz
1359. Sobel
1360. Strus
1361. Tarnaw¶kyj
1362. Tesla
1363. Fedewycz
1364. Fulmes
1365. Fylakiwna - k (nazwisko po mężu: Berezowska)
1366. Czołacz
1367. Jaremkewycz

cdn
Aftanas_Jerzy - 22-09-2010 - 11:46
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 15

Rok maturalny 1921/1922
1368. Waginnyj
1369. Zaryćkyj
1370. Kowal¶kyj
1371. Koritan
1372. Makar
1373. Rudzin¶kyj
1374. Firczuk
1375. Czajkiw¶ka - k
1376. Baranećkyj
1377. Wurm
1378. Kuzyk
1379. Popel
1380. Wawryk
1381. Dachnow¶kyj
1382. Zaryćkyj
1383. Koz'ij
1384. Rakoczyj
1385. Tarnaw¶kyj
1386. Fukańczyk
1387. Szupianyj
1388. Józwiak
1389. Werhun
1390. Melnyk
1391. Seniuta
1392. Barabach
1393. Basiw¶kyj
1394. Biłas
1395. Wachnianyn
1396. Watysz
1397. Hnatio
1398. Dmytruk
1399. Zajać
1400. Myrowycz
1401. Onyszkewycz
1402. Skrypczuk
1403. Stachniak
1404. Todt
1405. Fed'kiw
1406. Chanyk
1407. Horeczko
1408. Adam¶ka - k
1409. Buks
1410. Hajdukewycz
1411. Hadowaneć
1412. Horczyćkyj
1413. Hrynnyk
1414. Żuk
1415. Klufas
1416. Kmitiwna - k (nazwisko po mężu: Góra)
1417. Kobłyk
1418. Komarnyćkyj
1419. Madaj
1420. Machiwna - k
1421. Osidacziwna - k (nazwisko po mężu: Bohaczew¶ka)
1422. Pilliersdorf
1423. Przepiór¶kyj
1424. Rozenfeld
1425. Sawczak
1426. Sywak
1427. Sobol
1428. Stachura
1429. Torbe - k
1430. Ustianiw¶kyj
1431. Brodhaim v. Brodheim
1432. Hamel
1433. Gałan
1434. Głemboćkyj
1435. Dutko
1436. Kowały¶ko
1437. Kresz v. Kresch
1438. Kulmatyćkyj
1439. Kuszko
1440. Mazurkewycz
1441. Masełko
1442. Mykyta
1443. Mylianycz
1444. Mysewycz
1445. Onisko
1446. Ryfun
1447. Fed'kiw
1448. Frejiw
1449. Banach
1450. Borym
1451. Budzynow¶kyj
1452. Heller
1453. Hołowczak
1454. Horod¶kyj - Macejczak
1455. Zanewczyk
1456. Kac v.Katz
1457. Kos
1458. Kraweć
1459. Krywko
1460. Krup¶kyj
1461. Kucyk
1462. Łew v. Lew
1463. Mencin¶kyj
1464. Mencin¶kyj
1465. Pawłyk
1466. Reszetyło
1467. Siłećkyj
1468. Sochań
1469. Fedyna
1470. Juryneć

cdn
Aftanas_Jerzy - 23-09-2010 - 13:22
Temat postu: Ukraińskie gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896-1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 16

Rok maturalny 1922/1923
1471. Hawryliw vulgo Hawrylak
1472. Hnatkewycz
1473. Homza
1474. Hrymak
1475. Gełeta
1476. Dziedzin¶kyj
1477. Diakiw
1478. Zachariasewycz
1479. Łenczyk
1480. Myłaszczak
1481. Sływka
1482. Charambyra
1483. Szostaczko
1484. Pawłow¶kyj
1485. Pahuta
1486. Sas
1487. Boruszczak
1488. Buryj
1489. Wojtowycz
1490. Hawryliw
1491. Hornyćkyj
1492. Dmytryszyn
1493. Kyrylak
1494. Łyszyk
1495. Lam
1496. Melnyk
1497. Ochab
1498. Tod
1499. Jurczyn¶kyj
1500. Nowak
1501. Haszczak
1502. Horodyskyj - Korczak
1503. Horodyskyj - Korczak
1504. Gengało
1505. Zhorlakewycz
1506. Zubryćkyj
1507. Łewyćkyj
1508. Łypećkyj
1509. Maslanyk
1510. Mychajliw
1511. Nyżnyk
1512. Sałaman
1513. Sorokewycz
1514. Stecyszyn
1515. Szmigel¶kyj
1516. Sztajcer
1517. Jarow¶kyj
1518. Bek v. Beck
1519. Berezow¶ka - k
1520. Bereziuk
1521. Biłyk
1522. Waisinger v. Weisinger
1523, Wyszywaniuk
1524. Wolan¶kyj
1525. Hynyłewycz
1526. Hołowej
1527. Głemboćkyj
1528. Głowa
1529. Erdhajm v. Erdheim
1530. Zacharko
1531. Iwanusiw
1532. Karpiak
1533. Kozanewycz
1534. Kozićkyj
1535. Komarnyckyj
1536. Koronczew¶kyj
1537. Łewyćkyj
1538. Lubinećkyj
1539. Mryczko -k (nazwisko po mężu: Masiuk)
1540. Nehrebećkyj
1541. Nemetti
1542. Nimciw
1543. Olman¶ka -k
1544. Podłu¶ka - k (nazwisko po mężu: Maksymowycz)
1545. Popel
1546. Radowycz
1547. Toporiw¶kyj
1548. Charchalis
1549. Czuczkewycz
1550. Szewczyk
1551. Józwiak
1552. Jaremczyszyn
1553. Wajsman v. Weismann
1554. Hawrysz
1555. Horak
1556. Hrab
1557. Hryń
1558. Derewlanyj
1559. Drymała
1560. Zaremba v. Zaręba
1561. Iwanko
1562. Karanowycz
1563. Kopystrian¶kyj
1564. Krysztal
1565. Kulik
1566. Maciurak
1567. Mykyta
1568. Podoluch
1569. Puszkar
1570. Sorochtej
1571. Tereszczuk
1572. Jarosewycz
1573. Jasenyćkyj

cdn
Aftanas_Jerzy - 23-09-2010 - 23:47
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1886-1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 17

Rok maturalny 1923/1924
1574. Bodrewycz
1575. Worobel
1576. Hnatyszak
1577. Gitter
1578. Gowda
1579. Kyszakewycz
1580. Kostećkyj
1581. Kotowycz
1582. Łukasewycz
1583. Mychajliw
1584. Seredowycz
1585. Tanczuk
1586. Szczyrba
1587. Igal
1588. Flunt
1589. Budzynow¶kyj
1590. Habłyn¶kyj
1591. Hołowećkyj
1592. Horak
1593. Danyłko
1594. Derkacz
1595. DomaradĽkyj
1596. Dużyj
1597. Zabłoćkyj
1598. Kaczor
1599. Kebuz
1600. Łencyk
1601. Małyj
1602. Malczyk
1603. Nahaj¶kyj
1604. Omełko
1605. Pajdiak
1606. Paraszczij
1607. Petryszyn
1608. Seneczko
1609. Stańko
1610. Strilczyk
1611. Filas
1612. Cymbalistyj
1613. Czornyj
1614. Berezka
1615. Buczko
1616. Wolfstal v. Wolfstahl
1617. Bereziak
1618. Bobyn¶kyj
1619. Gliksman
1620. Gmytrasewycz
1621. Żdan
1622. Zabaw¶kyj
1623. Kmit
1624. Kołodij
1625. Kotowycz
1626. Kotowycz
1627. Kuchta
1628. Łypar
1629. Medwid' (zmienił nazwisko na Medwyćkyj)
1630. Myrowycz
1631. Nazarewycz
1632. Petruszkewycz
1633. Pokładok
1634. Pomirko
1635. Rot
1636. Smółka
1637. Fedewycz
1638. Fedyń
1639. Fołys
1640. Czorniak
1641. Szatyn¶kyj
1642. Szczyrba
1643. Antonowycz
1644. Biłyn¶kyj - Słotyło
1645. Wasyłyna
1646. Hajdukewycz
1647. Hac
1648. Hnatyszak
1649. Horeczko
1650. Durkot
1651. Kałużniaćkyj
1652. Klufas
1653. Koropej
1654. Kunyk
1655. Kusznir
1656. Kuszczak
1657. Maksymowycz
1658. Mychalczuk
1659. Pawłow¶kyj
1660. Pohorećkyj
1661. Rebhan
1662. Rywak
1663. Salio
1664. Sołgan
1665. Strychar
1666. Terszakoweć
1667. Facijewycz

cdn
Aftanas_Jerzy - 24-09-2010 - 10:22
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 18

Rok maturalny 1924/1925
1668. Ałeksewycz
1669. Muc v, Mutz
1670. Nawroćkyj
1671. Kawyn¶kyj
1672. Karwan¶kyj
1673. Kulhaweć
1674. Maciuk
1675. Połenskyj
1676. Sołhan
1677. Stec'iw
1678. Tymczyszyn
1679. Chudyk
1680. Wachowycz
1681. Zełez
1682. Kaływoszka
1683. Kebuz vel Kebuzyn¶kyj
1684. Komisar
1685. Fedoryszak
1686. Chylak
1687. Kłocznyk
1688. Łuczeczko
1689. Mus'ij
1690. Podłu¶kyj
Aftanas_Jerzy - 27-09-2010 - 00:29
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 19

Rok maturalny 1925/1926 (121 osób)
1691. Antonowycz
1692. Warećkyj
1693. Wachnianyn
1694. Wołosian¶kyj
1695. Hamer¶kyj
1696. Hirnyj
1697. Hirniak
1698. Hładkyj
1699. Hnatyszak
1700. Garbow¶kyj
1701. Goldsztajn v Goldstein
1702. Zanewycz
1703. Kałamunećkyj
1704. Kinasz
1705. Makar
1706. Masiuk
1707. Medyćkyj
1708. Mencin¶kyj
1709. Nawroćkyj
1710. Pinian¶kyj
1711. Polan¶kyj
1712. Sawyćkyj
1713. Sorokow¶kyj
1714. Chomyn¶kyj
1715. Szłemko
1716. Jabłonow¶kyj
1717. Bożejko
1718. Wołyneć
1719. Hordyn¶kyj
1720. Hornyćkyj
1721. Gerber
1722. Gowda
1723. Grabow¶kyj
1724. Dwulit
1725. Zaryćkyj
1726. Zełyk
1727. Kebuz vel Kebuzin¶kyj
1728. Kowtun
1729. Kołodij
1730. Koppel
1731. Kotowycz
1732. Krup¶kyj
1733. Łeszczyszyn
1734. Li¶kewycz
1735. Maksymeć
1736. Melnyk
1737. Owerko
1738. Pawłyk
1739. Płachtyna
1740. Swystowycz
1741. Sitkewycz
1742. Usćkyj
1743. Sztendera
1744. Jarisz
1745. Puszkar
1746. Sawyćkyj
1747. Soropiw¶kyj
1748. Wowk
1749. Kwasniuk
1750. Łućkyj
1751. Opałyn¶kyj
1752. Skubysz
1753. Tycholis
1754. Ajsler v. Eisler
1755. Bułat
1756. Hrabeć
1757. Huk
1758. Daczyszyn
1759. Demianczyk
1760. Zaremba v. Zaręba
1761. Jollek
1762. Kowałyk
1763. Koziak
1764. Kostyszyn
1765. Krajczyk
1766. Krasnyk
1767. Kusio
1768. Ławećkyj
1769. Łemecha
1770. Łomnyćkyj
1771. Lajchter v. Leichter
1772. Małynow¶kyj
1773. Melnyk
1774. Rajf v. Reif
1775. Skyba
1776. Skubysz
1777. Sosnow¶kyj
1778. Fil
1779. Chrobak
1780. Szczurko
1781. Janda
1782. Jarisz
1783. Bek
1784. Wasylkewycz
1785. Woronka
1786. Hanczuk
1787. Hładkyj
1788. Hrynewycz
1789. Żuk
1790. Żuk
1791. Zacharko
1792. Kłaczyn¶kyj
1793. Kołodij
1794. Makar
1795. Maksymowycz
1796. Mykyta
1797. Myrowycz
1798. Mysiak
1799. Mychałowycz
1800. Naszczoczyk
1801. Neweła
1802. Pawlisz
1803. Paczkow¶kyj
1804. Senjo v. Senio
1805. Starodub
1806. Taubenfeld
1807. Usćkyj
1808. Chrobak
1809. Szul
1810. Szumiełda
1811. Janyk
Aftanas_Jerzy - 27-09-2010 - 17:11
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 20

Rok maturalny 1926/1927 (41+9=50 osób)
1812. Bałko
1813. Baczyn¶kyj
1814. Berger
1815. Branow¶kyj
1816. Gryciuszko
1817. Humeniuk
1818. Geła v. Gela
1819. Dmochow¶kyj
1820. Kebuz
1821. Kłosow¶kyj
1822. Koropej
1823. Kraweć
1824. Kunyk
1825. Marynowycz
1826. Mykyta
1827. Mylanowycz
1828. Mychalczyszyn
1829. Pasiczyn¶kyj
1830. Chanyk
1831. Szarszanewycz
1832. Jasenyćkyj
1833. Bałuch
1834. Biszko
1835. Biszko
1836. Burda
1837. Wacyk
1838. Hanczuk
1839. Hrycyk
1840. Djawił (zmienił nazwisko na: Dmytrenko)
1841. Kadjuk
1842. Klipko
1843. KuĽmycz
1844. Ładyżyn¶kyj
1845. Łew
1846. Pelechowycz
1847. Rybałt
1848. Swyta
1849. Sofer recte Frizer
1850. Tyljaw¶kyj
1851. Turko
1852. Ciuk
W zimowym terminie 1926/27 odbył się egzamin dojrzało¶ci dla abiturientów tutejszego gimnazjum w filii państwowego ukraińskiego gimnazjum we Lwowie. Egzamin dojrzało¶ci zdali:
1853. Wachniak
1854. Horczyćkyj
1855. Dlaboha
1856. Duda
1857. Klufas
1858. Pilliersdorf
1859. Płatosz
1860. Stańko
1861. Szkilnyk
Aftanas_Jerzy - 28-09-2010 - 13:09
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 21

Rok maturalny 1927/1928 (65 osób)
1862. Makar
1863. Piszak
1864. Hrycyk
1865. Romaneć
1866. Faryło
1867. Bahnij
1868. Bardyn
1869. Wynnyćkyj
1870. Wijtiw
1871. Harasym
1872. Hnatyk
1873. Gułkewycz
1874. Daczyszyn
1875. DomaradĽkyj
1876. Drymała
1877. Drymała
1878. Kaczmar
1879. Kowalczyk
1880. Kunyćkyj
1881. Kurcwajl v. Kurzweil
1882. Łopuszynskyj
1883. Łuczkowskyj
1884. Małynow¶kyj
1885. Mandel
1886. Matejko
1887. Mysiak
1888. Nimciw
1889. Pawlisz
1890. Polniak
1891. Rożko
1892. Rożko
1893. Sawczak
1894. Seredyn¶kyj
1895. Tuczak
1896. Cichan¶kyj
1897. Czornyj
1898. Szipper v. Schipper
1899. Szczurko
1900. Ałeksander
1901. Artemowycz
1902. Baczyn¶kyj
1903. Hnat
1904. Hrabeć
1905. Hryhorowycz
1906. Hryńczuk
1907. Głuchyj
1908. Groćkyj
1909. Zahajkewycz
1910. Zadorożnyj
1911. Kaczmar
1912. Kessel
1913. Koniuszyk
1914. Kotys
1915. Kuc'il
1916. Łebid' – Jurczyk
1917. Maszczak
1918. Nazarewycz
1919. Nakłowycz
1920. Pawłyk
1921. Pawłyk
1922. Patron
1923. Patron
1924. Skab
1925. Sołhan
1926. Szternberg

Rok maturalny 1928/1929 (59 osób)
1927. Kondro
1928. Łebedowycz
1929. Juras
1930. Waisinger v. Weisinger
1931. Horbowyj
1932. Hryciw
1933. Matycz
1934. Orner
1935. Jarisz
1936. Bakała
1937. Borodacz
1938. Wanderer
1939. Workun
1940. Homonko
1941. Dunaj
1942. Zachariasewycz
1943. Kebuz
1944. Kowalczyk
1945. Kołodij
1946. Łebid' – Jurczyk
1947. Łewyćkyj
1948. Liwers
1949. Majiwka
1950. Makarucha
1951. Mecger v. Metzger
1952. Osołyn¶kyj
1953. Pacanow¶kyj
1954. Seredyn¶kyj
1955. Smoła
1956. Tenenbawm v. Tenebaum
1957. Szaten
1958. Szushajm v. Schusheim
1959. Badan
1960. Bosyj
1961. Wolksztajn v. Volkstein
1962. Hanczuk
1963. Hardybała
1964. Hirnyj
1965. Hrabeć
1966. Geriak
1967. Debera
1968. Duda
1969. Iwaszko
1970. Kicyła
1971. Klisz
1972. Kohut
1973. Lubowycz
1974. Melnyczuk
1975. Mychalczyszyn
1976. Osmak
1977. Sawczak
1978. Seńkiw¶kyj
1979. Sywyj
1980. Strizower
1981. Fedyna
1982. Fedyniak
1983. Chud'io
1984. Cygyłyk
1985. Szupłat
Aftanas_Jerzy - 28-09-2010 - 23:00
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 22

Rok maturalny 1929/1930 (109 osób)

1986. Wojtowycz
1987. Korbećkyj
1988. Matyczak
1989. Mykyta
1990. Poller
1991. Cichan¶kyj
1992. Buła
1993. Geła
1994. Koniuszko
1995. Łe¶kiw
1996. Redko
1997. Bojko
1998. Bydzinow¶kyj
1999. Buk
2000. Hrycelak
2001. Guła
2002. Dach
2003. Demkowycz
2004. DomaradĽkyj
2005. Żurawećkyj
2006. Kitura
2007. Kobat
2008. Kołomyjeć
2009. Kołomyjeć
2010. Kril
2011. Kropywnyćkyj
2012. Kumaniak
2013. Kuryło
2014. Lubowycz
2015. Makarucha
2016. Medyćkyj
2017. Nakłowycz
2018. Nakłowycz
2019. Olszan¶kyj
2020. Olszan¶kyj
2021. Orner
2022. Pawlisz
2023. Pipka
2024. Powch
2025. Semczyszyn
2026. Syrotyn¶kyj
2027. Stańko
2028. Stachiw
2029. Fedewycz
2030. Fik
2031. Chytra
2032. Jamniak
2033. Bek v. Beck
2034. Błażejow¶kyj
2035. Habłun¶kyj
2036. Hałazyka
2037. Hornyćkyj
2038. Gre¶ko
2039. Demianczyk
2040. Dziubyn¶kyj
2041. Dub
2042. Żuk
2043. Kiszka
2044. Klisz
2045. Kubrak
2046. Kuzycz
2047. Łazyrko
2048. Litower vel Zainfeld (v. Seinfeld)
2049. Maćkiw
2050. Mysiuk
2051. Prokop
2052. Pawłyk
2053. Rudaw¶kyj
2054. Sak
2055. Salwyćkyj
2056. Sołhan
2057. Soroko
2058. Tarczanyn
2059. Tymczuk
2060. Czerlunczakewycz
2061. Czerchaw¶kyj
2062. Bojar¶kyj
2063. Bryckyj
2064. Wasyluk
2065. Habak
2066. Hawryłyszyn
2067. Hrebeniak
2068. Hrynczuk
2069. Demczuk
2070. Dołyn¶kyj
2071. DomaradĽkyj
2072. Karpiak
2073. Kindro
2074. Korzuszko
2075. Kozak
2076. Koz'ij
2077. Kochanow¶kyj
2078. Koczenasz
2079. Kraws vel Kraus
2080. Łewyćkyj
2081. Maruszczak
2082. Moz'il
2083. Muszyn¶kyj
2084. Opałyn¶kyj
2085. Pawluk
2086. Pełech
2087. Rejnarowycz
2088. Rywak
2089. Ruczka
2090. Sandowycz
2091. Skoczylas
2092. Chrobak
2093. Chtiej
2094. Szleifer v. Knebelbard
Aftanas_Jerzy - 29-09-2010 - 14:29
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 23

Rok maturalny 1930/1931 (95 osób)
2095. Kaczor
2096. Rad'io
2097. Chanas
2098. Kopystian¶kyj
2099. Kostyszyn
2100. Łuczkow¶kyj
2101. Czachraj
2102. Harcuła
2103. Polan¶kyj
2104. Tomir
2105. Fediuszka
2106. Awgarten v. Augarten
2107. Babiak
2108. Wityk
2109. Wolan¶kyj
2110. Wolksztajn v. Volkstein
2111. Hirnyj
2112. Hrynyk
2113. Hyk
2114. Gibałewycz
2115. Giżow¶kyj
2116. Kessel
2117. Kyszakewycz
2118. Kochanyj
2119. Małynow¶kyj
2120. Małyniak
2121. Myczuda
2122. Obergard
2123. Obergard
2124. Podłu¶kyj
2125. Sawka
2126. Sajko
2127. Seneńkyj
2128. Sydor
2129. Sim
2130. Skicko
2131. Fedorowycz
2132. Fenyk
2133. Szafran
2134. Bałko
2135. Biłyn¶kyj
2136. Wilczan¶kyj
2137. Hoza
2138. Hornyćkyj
2139. Hrabeć
2140. Huczko
2141. Dziuban
2142. Dziubyn¶kyj
2143. Dorosz
2144. Zadorożnyj
2145. Knebel
2146. Kohut
2147. Kraws v. Kraus
2148. Krajczyk
2149. Łapyczak
2150. Martynowycz
2151. Myhal
2152. Mykyta
2153. Mryczko
2154. Pich
2155. Polan¶kyj
2156. Romaniw
2157. Sandowycz
2158. Tkaczuk
2159. Tkaczuk
2160. Tołkan
2161. Gor¶kyj
2162. Fedewycz
2163. Bardyn
2164. Biłas
2165. Broczkow¶kyj
2166. Hud'
2167. Dużyj
2168. Karwan
2169. Karpyneć
2170. Kaspryk
2171. Kaczmar
2172. Kaczmar
2173. Komonyćkyj
2174. Koropej
2175. Liwers
2176. Łopuszyn¶kyj
2177. Makowećkyj
2178. Małanczuk
2179. Mełech
2180. Małech
2181. Naszczuk
2182. Petryk
2183. Pidgarbij
2184. Powch
2185. Rejnarowycz
2186. Safijanyk
2187. Stańsko
2188. Cmoć
2189. Szewczyk
Aftanas_Jerzy - 29-09-2010 - 22:16
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Kontynuacja spisu absolwentów - cz. 24

Rok maturalny 1931/1932 (66 osób)

2190. Billig
2191. Harmata
2192. Hul
2193. Karwan
2194. Mokryj
2195. Posiko
2196. Jakymeć
2197. Jarisz
2198. Antonowycz
2199. Baryćkyj
2200. Becz
2201. Buczak
2202. Witoszyn¶kyj
2203. Hałazyka
2204. Zubal¶kyj
2205. Kaszubyn¶kyj
2206. Kaczmar
2207. Kozak
2208. Mytiuk
2209. Pawłyk
2210. Pawłyk
2211. Pellich
2212. Tołopka
2213. Fedak
2214. Fedewycz
2215. Chadżaj
2216. Biłanycz
2217. Ha¶ko
2218. Dudra
2219. Żurawećkyj
2220. Zawitkow¶kyj
2221. Zajać
2222. Ziatyk
2223. Koznar¶kyj
2224. Kopystian¶kyj
2225. Korostil
2226. Kuczerepa
2227. Łapyczak
2228. Mełeszko
2229. Mylanyk
2230. Onuferko
2231. Rejnarowycz
2232. Rosow¶kyj
2233. Siczka – Wytwyćkyj
2234. Stachur¶kyj
2235. Turczyn¶kyj
2236. Ferenc
2237. Jacu¶
2238. Bak
2239. Bałasz
2240. Biłyn¶kyj
2241. Iwasz v. Iwa¶
2242. Kowal¶kyj
2243. Kołtuniuk
2244. Matejko
2245. Maćkiw
2246. Maczaj
2247. Mryczko
2248. Opoka
2249. Połen¶kyj
2250. Podlaszećkyj
2251. Prokop
2252. Rampas
2253. Sandbank
2254. Stachiw
2255. Felzen vel Kronfeld

Rok maturalny 1932/1933 (51 osób)
2256. Bluj
2257. Legućkyj
2258. Os'idacz
2259. Oszczudlak
2260. Pasiczyn¶kyj
2261. Seneta
2262. Djawił (zmienił nazwisko na: Dmytrienko)
2263. Djakiw
2264. Karawan
2265. Pawlisz
2266. Sałuk
2267. Siu¶ka
2268. Bieńko
2269. Kotelnyćkyj
2270. Perejko
2271. Słoniow¶kyj
2272. Ferec
2273. Budzynow¶kyj
2274. Wojtowycz
2275. Hrynyszyn
2276. Hurko
2277. Greczyło
2278. Karpiak
2279. Kaspryk
2280. KuĽmyn¶kyj
2281. Kurnyćkyj
2282. Myszczyszyn
2283. Pasieka
2284. Pasław¶kyj
2285. Pluwak
2286. Roman
2287. Sabat
2288. Sałuk
2289. Fajchtbaum v. Feichtbaum
2290. Bałuch
2291. Baszuk
2292. Harabacz
2293. Horbaczew¶kyj
2294. Hrynyszyn
2295. Hura
2296. Gut
2297. Dziubyn¶kyj
2298. Karawan
2299. Kusznir
2300. Mencin¶kyj
2301. Musianowycz
2302. Orenczuk
2303. Sembratowycz
2304. Sohor
2305. Czaws
2306. Szpynda

Rok maturalny 1933/1934 (50 osób)
2307. Bacza
2308. Dżurdż – Siłećkyj
2309. Kowal
2310. Kuzio
2311. Mykyta
2312. Naływajko
2313. Gec
2314. Golisz
2315. Komarnyćkyj
2316. Korostil
2317. Łaba
2318. Buczyn¶kyj
2319. Wasyluk
2320. Wowk
2321. Hodowaneć
2322. Hruszczak
2323. Demczyna
2324. Zachariasewycz
2325. Zełeniak
2326. Karwaw¶kyj
2327. Kusznir
2328. Marynowycz
2329. Obszan¶kyj
2330. Pasiczyn¶kyj
2331. Sabat
2332. S'irota
2333. Farion
2334. Fundak
2335. Szefler v. Schefler
2336. Jawor¶kyj
2337. Jarka
2338. Bandrowycz
2339. Bielan¶kyj
2340. Workun
2341. Hnatow¶kyj
2342. Głemboćkyj
2343. Dackow
2344. DomaradĽkyj
2345. Kuc'il
2346. Malgow¶kyj
2347. Maciurak
2348. Myhal
2349. Mykyta
2350. Romaneć
2351. Romanyk
2352. Sendzik v. Sędzik
2353. Słotylak
2354. Tysow¶kyj
2355. Trytiak
2356. Czartoryn¶kyj

Rok maturalny 1934/1935 (43 osoby)
2357. Bobelak
2358. Mychalczyszyn
2359. Nowak
2360. Janiszew¶kyj – Piotrowyna
2361. Ałeksander
2362. Bacza
2363. Bryćkyj
2364. Witoszyn¶kyj
2365. Wolan¶kyj
2366. Hirnyj
2367. Homza
2368. Danyluk
2369. Decyk
2370. Dziubyn¶kyj
2371. Drań
2372. Drozd
2373. Dub
2374. Iwanio
2375. Karpiak
2376. Kebało
2377. Kindrat
2378. Kohut
2379. Kraws v Kraus
2380. Kril
2381. Krupa
2382. Łozyn¶kyj
2383. Masełko
2384. Masełko
2385. Maslanyk
2386. Melnyk
2387. Noga
2388. Parfeniuk
2389. Pasiczyn¶kyj
2390. Perejma
2391. Prokop
2392. Seredowycz
2393. Sołtys
2394. Stańko
2395. Treszniew¶kyj
2396. Turczynow¶kyj
2397. Szewczuk
2398. Szych
2399. Szumełda

Dodatek – Spis abiturientów za rok szkolny 1935/36
1.Bernakewycz
2.Budzinow¶kyj
3.Buciak
4.Wasyluk
5.Wityk
6.Horody¶kyj de Bratko
7.Huła
8.Huczko
9.Gołembiowskyj
10.Gut
11.Debera
12.Demkowycz
13.Dziubyn¶kyj
14.Doskocz
15.Eustachewycz
16.Żywko
17.Żownir
18.Zawij¶kyj
19.Zubrej
20.Klisz
21.Krywulak
22.Krupa
23.KuĽmyn¶kyj
24.Kukurba
25.Łapyczak
26.Łewandow¶kyj
27.Maziar
28.Makar
29.Małećkyj
30.Onuferko
31.Parkasewycz
32.Perdak
33.Pynyło
34.Pomirko
35.Poticznyj
36.Rad'io
37.Rosow¶kyj
38.Skłepkowycz
39.Smolij
40.Stachiw
41.Stelmachiw
42.Stecyk
43.Tarnaw¶kyj
44.Turko
45.Turko
46.Fedenyszyn
47.Futryk
48.Szalko
49.Szewczuk
50.Szpytal
51.jarka
52.Jarka
53.Jackiw

cdn
Aftanas_Jerzy - 30-09-2010 - 19:11
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Uzupełnienie
Imienny spis uczniów Gimnazjum na koniec roku szkolnego 1935/36, którzy otrzymali promocję do klasy następnej (od I do VIII klasy)


Klasa I A (na pocz±tku roku wpisano 42 uczniów, promowano 37)

1.Bojko
2.Bojko
3.Wełykyj
4.Wynnyćkyj
5.Wojtowycz
6.Hałuszka
7.Hrucelak
8.Gankewycz
9.Golin¶kyj
10.Gontar¶kyj
11.Demczuk
12.Durzyj
13.Zalitacz
14.Zełez
15.Krupej
16.Krupej
17.Kuchtiak
18.Małkosz
19.Melnyk
20.Myketyn
21.Nawroćkyj
22.Nowosil¶kyj
23.Pełez
24.Pełeszak
25.Puszkar
26.Rudyk
27.Semczuk
28.Sławyszyn¶kyj
29.Smoła
30.Smotrycz
31.Soroczak
32.Sochan
33.Suriwka
34.Tymeć
35.Charow¶kyj
36.Cyra
37.Jaremko

Klasa I B (na pocz±tku roku wpisano 42 uczniów, promowano 31)

1.Anin
2.Bobak
3.Bojsan
4.Borysewycz
5.Bulczak
6.Walczyk
7.Hrycak
8.Hul
9.Gawlak
10.Gnyra
11.Dełeńko
12.Dyc'io
13.Zahajkewycz
14.Ilnyćkyj
15.Kwarcianyj
16.Kołenskyj
17.Kotys
18.Kociołok
19.Łe¶ko
20.Mykyta
21.Moroz
22.Nazarewycz
23.Petreczko
24.Procakewycz
25.Pukałeć
26.Sendzik v. Sędzik
27.Stabryn
28.Surowećkyj
29.Tysow¶kyj
30.Furtak
31.Furtak

Klasa II A (na pocz±tku roku wpisano 42 uczniów, promowano 35)

1.Bulwyn¶kyj
2.Wojtowycz
3.Harasymowycz
4.Huk
5.Załuckyj
6.Diug
7.Załućkyj
8.Zachariasewycz
9.Kaban
10.Kadykało
11.Karpiak
12.Klufas
13.Kohut
14.Kołcio
15.Kry¶ko
16.Kuchtiak
17.Kuszyk
18.Makarenko
19.Milianycz
20.Mryczko
21.Nawroćkyj
22.Pawluk
23.Paszczak
24.Płachta
25.Procajło
26.Procenko
27.Proć
28.Rywak
29.Switłyk
30.Smigurow¶kyj
31.Stelmachiw
32.Czernenko
33.Szkarupa
34.Jasnogór¶kyj
35.Jurczak

Klasa II B (na pocz±tku roku wpisano 43 uczniów, promowano 37)

1.Bereżnyj
2.Bobak
3.Bober
4.Wynnyćkyj
5.Wowk
6.Wowk
7.Wróbliw¶kyj
8.Hawdio
9.Harcuła
10.Hodiak
11.Hucaluk
12.Grech
13.Grobel¶kyj
14.Dawyd
15.Dach
16.Dedio
17.Demko
18.Zajlio
19.Zańkiw
20.Iwaszczuk
21.Koznar¶kyj
22.Kołcun
23.Kociołok
24.KuĽmin¶kyj
25.Kulczyćkyj de Sas
26.Kupycz
27.Łe¶ko
28.Łomaćkyj
29.Pidgór¶kyj
30.Rywak
31.Sapelak
32.Senyszyn
33.Tkaczyk
34.Cehłyn¶kyj
35.Czupaszko
36.Szum¶kyj
37.Jarisz

cdn [/b]
Aftanas_Jerzy - 12-10-2010 - 13:09
Temat postu: Ukraińskie Gimnazjum w Przemy¶lu. Absolwenci 1896 - 1936
Ci±g dalszy

Klasa III A (na pocz±tku roku wpisano 27 uczniów, promowano 24)
1.Barniak
2.Wityk
3.Glut
4.Groszko
5.Jenkała v. Jękała
6.Żarowskyj
7.Zaricznyj
8.Kitura
9.Kmit'
10.Kokorudz
11.Kuryłeć
12.Kusznir
13.Łedakiw¶kyj
14.Łechićkyj
15.Łechickyj
16.Łazurko
17.Łapyczak
18.Sanoćkyj
19.Sywulak
20.Stańko
21.Strychar
22.Surowećkyj
23.Tarapaćkyj
24.Szumylak

Klasa III B (na pocz±tku roku wpisano 28 uczniów, promowano 21)
1.Babiak
2.Dziad
3.Jeroszczuk
4.Kawa
5.Klufas
6.Krywonis
7.Marczak
8.Midianka
9.Mułyk
10.Okołot
11.Podły¶kyj
12.Prokop
13.Rybak
14.Seredocha
15.Skarwinko
16.Sływyn¶kyj
17.Sołtysik
18.Stachiw
19.Steranka
20.Fedewycz
21.Szechowycz

Klasa III W (na pocz±tku roku wpisano 27 uczniów, promowano 21)
1.Baczyn¶kyj
2.Wełytiak
3.Dobrjan¶kyj
4.Duber
5.Kłos
6.Kozioryn¶kyj
7.Komarowskyj
8.?
9.Kruk
10.Łapuczak
11.Łapyczak
12.Matejko
13.Pawluk
14.Płachta
15.Rodak
16.Sejfert
17.Sendzik v. Sędzik
18.Sikora
19.Steczyszyn
20.Cymbałko
21.Czisnok

Klasa VI A – klasyczny typ (na pocz±tku roku wpisano 42 uczniów, promowano 34)
1.Benyćkyj
2.Bieńko
3.Biłas
4.Biłas
5.Bulczak
6.Wynar
7.Harabacz
8.Iwan¶kyj
9.Kołcun
10.Kołtuniuk
11.Korytko
12.Kostyszyn
13.Kupybida
14.Mandryk
15.Melnyk
16.Melnyk
17.Melnyk
18.Melnyczuk
19.Miniw
20.Nakonecznyj
21.Papst
22.Pistoła
23.Popadiuk
24.Sendzik v. Sędzik
25.Sywak
26.Suszko
27.Fastnacht
28.Fedewycz
29.Chytra
30.Czyczuła
31.Szaftan
32.Szaszkewycz – Konećkyj
33.Jakubiw
34.Jarka

Klasa VI B humanistyczny typ ( na pocz±tku roku wpisano 27 uczniów, promowano 22)
1.Antoniak
2.Bajdała
3.Bardyn
4.Buciak
5.Wołyneć
6.Hryciw
7.Huk
8.Dlaboga
9.Dutko
10.Kozioryn¶kyj
11.Kryżow¶kyj
12.Kuzio
13.Łeszczyszyn
14.Miahkyj
15.Prokop
16.Smołyn¶kyj
17.Smółka
18.Sochan
19.Suchodol¶kyj
20.Terszakoweć
21.Chamulak
22.Czerwin¶kyj

Klasa VI W humanistyczny typ ( na pocz±tku roku wpisano 27 uczniów, promowano 26)
1.Ardan
2.Bilan¶kyj
3.Biłyk
4.Warko
5.Wasylkewycz
6.Wojtowycz
7.Horko
8.Husar
9.Dlaboga
10.Karasziw¶kyj
11.Kica
12.Kostek
13.Krywowiaza
14.Kusznirewycz
15.Łopadczak
16.Marynczak
17.Mochnaćkyj
18.Morozow¶kyj
19.Neofita
20.Pawłyk
21.Polatyn¶kyj
22.Sabal
23.Tyran¶kyj
24.Chamulak
25.Chwostow
26.Czupak

Klasa VII A (na pocz±tku roku wpisano 44 uczniów, promowano 34)
1.Bajus
2.Branow¶kyj
3.Buczyn¶kyj
4.Wojtowycz
5.Wowk v. Wołk
6.Hajećkyj
7.Hajdukewycz
8.Hamiwka
9.Ha¶ko
10.Hrynyk
11.Hurko
12.Hurko
13.Żuk
14.Ziatyk
15.Kyszakewycz
16.Kizyn
17.Koropej
18.Kosonoha
19.Kostiuk
20.Koszyk
21.Kuc'il
22.Łazurko
23.Małećkyj
24.Małyj
25.Mryczko
26.Ołeniak
27.Oczabruk
28.Petluch
29.Podilczak
30.Policha
31.Stańko
32.Fedun
33.Czaws
34.Szcze¶niuk

Klasa VII B (na pocz±tku roku zapisano 45 uczniów, promowano 36)
1.Ałeksander
2.Bahrynow¶kyj
3.Wasiuta
4.Hałewycz
5.Horodećkyj
6.Zaporoż¶kyj
7.Kowal
8.Kowal¶kyj
9.Kropywnyćkyj
10.Łewyćkyj
11.Małećkyj
12.Mandiuk
13.Marynowycz
14.Martynowycz
15.Melnyczek
16.Miahkyj
17.Pawłyszyn
18.Pańko
19.Perejma
20.Polan¶kyj
21.Popadiuk
22.Popadiuk
23.Rybak
24.Sajewycz
25.Sajik
26.Sałuk
27.Switłyk
28.Su¶kyj v. Suski
29.Tymczuk
30.Tysow¶kyj
31.Usćkyj
32.Farion
33.Firko
34.Furt
35.Ciok
36.Janusz

Klasa VIII A (na pocz±tku roku zapisano 26 uczniów, promowano 26)
1.Badan
2.Bandrowycz
3.Bernakewycz
4.Buciak
5.Budzynow¶kyj
6.Wasyluk
7.Huła
8.Gołembiow¶kyj v. Gołębiowski
9.Zubrej
10.Krupa
11.Krywulak
12.Łapyczak
13.Łucejko
14.Maziar
15.Rad'o
16.Romanyk
17.Rosow¶kyj
18.Stachiw
19.Stecyszyn
20.Turko
21.Fedyniak
22.Szalko
23.Szewczuk
24.Szechowycz
25.Jarka
26.Jarka

Klasa VIII B (na pocz±tku roku wpisano 27 uczniów, przybył 1, promowano 28)
1.Bonk v. B±k
2.Wityk
3.Władyczyn¶kyj
4.Horody¶kyj de Bratko
5.Gut
6.Debera
7.Demkowycz
8.Dziubyn¶kyj
9.Ewstachewycz v. Eustachewycz
10.Żywko
11.Żownir v. Żołnir
12.Zawij¶kyj
13.Klisz
14.Kukurba
15.KuĽmin¶kyj
16.Łewandow¶kyj
17.Makar
18.Onuferko
19.Parkasewycz
20.Perdak
21.Pynyło
22.Pomirko
23.Poticznyj
24.Smolij
25.Stelmachiw
26.Futryk
27.Szpytal
28.Jackiw

Grono pedagogiczne Gimnazjum w 1936 r.
(wg opisy zjęcia)
Dyrektor: Stefan Szach
Profesorowie:
S. Kuzyk
R. Dublanycia
F. Nowotny
P. Hołun¶kyj
J. Popow¶kyj
S. Małynow¶kyj
K. Wachnianin
P. Hornyćkyj
B. Zahajkewycz
W. Grech
dr E. Hrycak
T. Rostkowycz
B. Szechowycz
T. Policha
W. Sołłohub
P. Wolan¶kyj
M. Fedewycz
M. Knobloch
P. Czerwak
E. Baczyn¶kyj
M. Proć
J. Wilk
dr. K. Lic
J. Dżygało
dr Z. Chrapliwyj
M. Pomaneć
mgr S. Ały¶kewycz
mgr S. Flunt
mgr M. Wojdowycziwna
mgr M. Hnatyszak
mgr M. Ałeksander
mgr. M. Jarisz
lekarz dr M. Kunyk
lekarz-dentysta dr S. Majer
sekretariat Ały¶kewycz St.

Koniec spisów
andrzejp1 - 15-10-2011 - 13:27
Temat postu:
Czy może pan podać więcej informacji na temat ucznia PETRECZKO - klasa I B, oznaczony pod numerem 23. (Imienny spis uczniów Gimnazjum na koniec roku szkolnego 1935/36, którzy otrzymali promocję do klasy następnej (od I do VIII klasy).
Aftanas_Jerzy - 15-10-2011 - 16:41
Temat postu:
andrzejp1 napisał:
Czy może pan podać więcej informacji na temat ucznia PETRECZKO - klasa I B, oznaczony pod numerem 23. (Imienny spis uczniów Gimnazjum na koniec roku szkolnego 1935/36, którzy otrzymali promocję do klasy następnej (od I do VIII klasy).

Witam!
Niestety w tym opracowaniu podano dla uczniów promowanych w końcu roku szkolnego 1935/36, tylko imiona i nazwiska oraz informację o udziale w uroczysto¶ciach 40-lecia szkoły, które odbyły się w 1936 roku w Przemy¶lu.
Imię tego ucznia to Myrosław (ukr. Мирослав) i nie brał udziału w uroczysto¶ciach, prawdopodobnie nie był mieszkańcem Przemy¶la (był w bursie lub na stancji) a na wakacje wyjechał do rodziców. Z tej klasy na 31 osób promowanych, tylko 4 osoby brały udział w uroczysto¶ciach,
andrzejp1 - 15-10-2011 - 16:57
Temat postu:
Wow...Ja poszukuję Meseslawa Petreczko, który urodził się 01.10.1925 roku. Nie znamy (jako rodzina)miejscowo¶ci w której się urodził. Na pewno urodził się w powiecie drohobyckim. To prawdopodobnie brat mojego ojca i może miałna imię Mirosław a nie Mieczysław?To może być cenny ¶lad.Dlatego potrzebuję chyba pana pomocy.Jak się dowiedzieć więcej na temat tego chłopca?Jak znaleĽć imię jego ojca i matkę?Proszę o pomoc.
Aftanas_Jerzy - 16-10-2011 - 10:46
Temat postu:
andrzejp1 napisał:
Wow...Ja poszukuję Meseslawa Petreczko, który urodził się 01.10.1925 roku. Nie znamy (jako rodzina)miejscowo¶ci w której się urodził. Na pewno urodził się w powiecie drohobyckim. To prawdopodobnie brat mojego ojca i może miałna imię Mirosław a nie Mieczysław?To może być cenny ¶lad.Dlatego potrzebuję chyba pana pomocy.Jak się dowiedzieć więcej na temat tego chłopca?Jak znaleĽć imię jego ojca i matkę?Proszę o pomoc.


Radzę spytać, może co¶ się zachowało z przeszło¶ci w nast. instytucjach:
1. Archiwum Państwowe w Przemy¶lu http://www.przemysl.ap.gov.pl/pl/zasob.html
2. Centralne Państwowe historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ca04
andrzejp1 - 16-10-2011 - 13:11
Temat postu:
My¶lę, też o napisaniu do ZAKSu w Drohobyczu. Tam też podobno znajduj± się odpisy ksi±g metrykalnych z powiatu drohobyckiego.Ale ciekawi mnie ten Mirosław (...)
Czy mógłbym się z panem umówić na rozmowę telfoniczn±? Gdyby zechciał Pan być tak uprzejmy, to bardzo proszę przesłać mi na moj± prywatn± skrzynkę pocztow± swój nr telefonu.
Mój email : apetreczko@wp.pl
Pozdrawiam.
Andrzej Petreczko.
Trotwood - 25-04-2012 - 16:14
Temat postu:
Czy można prosić o więcej informacji nt. uczniów nazwiskiem ŁE¦KO. Klasa I B i II B w r. szk. 1935/1936?

Pozdrawiam
Marcin Senderski
Aftanas_Jerzy - 25-04-2012 - 23:29
Temat postu:
Trotwood napisał:
Czy można prosić o więcej informacji nt. uczniów nazwiskiem ŁE¦KO. Klasa I B i II B w r. szk. 1935/1936?

Pozdrawiam
Marcin Senderski

Witam!
W ksi±żce podawane s± dane szczegółowe tylko absolwentów poszczególnych lat. Dodatkowo umieszczono spis uczniów (klasa, imię i nazwisko), którzy na koniec roku szkolnego 1935/36 zostali promowani do klasy następnej. Tak więc dane s± ograniczone i wygl±daj± tak:
Кляса 1. Б
Лесько Микола
Кляса 2. Б
Лесько Михайло
eldroza54 - 19-06-2012 - 09:28
Temat postu:
Witam !!!!!!
Bardzo proszę o podanie mi z listy maturzystów 1901/1902 rok danych na nazwisko TURCZYN i z roku szkolnego 1908/1909 na nazwiskoTURCZYNOW¦KYJ. Dziękuję za przysługę . Pozdrawiam . Elżbieta
Aftanas_Jerzy - 19-06-2012 - 13:14
Temat postu:
eldroza54 napisał:
Witam !!!!!!
Bardzo proszę o podanie mi z listy maturzystów 1901/1902 rok danych na nazwisko TURCZYN i z roku szkolnego 1908/1909 na nazwiskoTURCZYNOW¦KYJ. Dziękuję za przysługę . Pozdrawiam . Elżbieta

Podaję informacje zawarte w wykazie (po ukraińsku):
Турчин Лука; гр.-кат.; рік ур. - 27.10.1881; місце ур.- Глубічок Велик.; звання - Ґімназ. проф., Львів
Турчиновський Марко; гр.-кат.; рік ур. - 25.4.1889; місце ур.- Чесанів; звання - Священик, Бахір

Uwaga: Stanowiska (звання) podano wg stanu na rok 1936
eldroza54 - 19-06-2012 - 18:59
Temat postu: 40 lat Gimnazjum Państwowego w Przemy¶lu
Witam !!!!!!!
Bardzo serdecznie dziękuję za wiadomo¶ć . Pozdrawiam . Elżbieta
Joanna_Lewicka - 14-11-2012 - 22:11
Temat postu:
Panie Jerzy,
przede wszystkim jestem pod wrażeniem ogromnej pracy, któr± Pan włożył w spisanie tylu nazwisk maturzystów! Przed chwil± "odkryłam" ten spis, a wła¶nie intensywnie poszukuję przodków i rodziny mojego męża - Lewickich z różnych miejscowo¶ci kresowych. My¶lę, że nazwisko "Łewyćkyj", które powtarza się w spisie przemyskim, to nic innego, tylko Lewiccy. Niestety, nie widzę Lewickiego/Łewyćkiego, który zdał maturę w roku 1925 ( imiona: Ro¶cisław Roman - dawno nieżyj±cy ojciec męża), ale może to był inny rok, a może inne gimnazjum. Wiem na pewno, że chodzi o Przemy¶l, a skłaniam się do tego wła¶nie gimnazjum dlatego, że był on synem gr.kat. proboszcza z Oleska, a jego ojciec, stryj i starsi bracia kończyli gimnazjum w Brodach - bardzo podobne pod względem programu nauczania i poziomu do gimnazjum w Przemy¶lu.
Bardzo proszę o sprawdzenie Łewyćkiego spod numeru 1947 ( matura 1929 - może to jednak on?) i - w miare możliwo¶ci - innych Łewyćkich: 376,377,479,633,669,1027,1507,1537,2080 i ucznia kl.VIIB nr 10.
Z góry bardzo, bardzo dziekuję i pozdrawiam - Smile
Joanna
PS Na innym forum i w innej sprawie dostałam od Pana namiary na Archiwum we Lwowie. Ponieważ telefonu nie odbierano, wysłałam tam maila i czekam na odpowiedĽ.
Aftanas_Jerzy - 15-11-2012 - 00:05
Temat postu:
JoannaL napisał:
Panie Jerzy,
przede wszystkim jestem pod wrażeniem ogromnej pracy, któr± Pan włożył w spisanie tylu nazwisk maturzystów! Przed chwil± "odkryłam" ten spis, a wła¶nie intensywnie poszukuję przodków i rodziny mojego męża - Lewickich z różnych miejscowo¶ci kresowych. My¶lę, że nazwisko "Łewyćkyj", które powtarza się w spisie przemyskim, to nic innego, tylko Lewiccy. Niestety, nie widzę Lewickiego/Łewyćkiego, który zdał maturę w roku 1925 ( imiona: Ro¶cisław Roman - dawno nieżyj±cy ojciec męża), ale może to był inny rok, a może inne gimnazjum. Wiem na pewno, że chodzi o Przemy¶l, a skłaniam się do tego wła¶nie gimnazjum dlatego, że był on synem gr.kat. proboszcza z Oleska, a jego ojciec, stryj i starsi bracia kończyli gimnazjum w Brodach - bardzo podobne pod względem programu nauczania i poziomu do gimnazjum w Przemy¶lu.
Bardzo proszę o sprawdzenie Łewyćkiego spod numeru 1947 ( matura 1929 - może to jednak on?) i - w miare możliwo¶ci - innych Łewyćkich: 376,377,479,633,669,1027,1507,1537,2080 i ucznia kl.VIIB nr 10.
Z góry bardzo, bardzo dziekuję i pozdrawiam - :)
Joanna
PS Na innym forum i w innej sprawie dostałam od Pana namiary na Archiwum we Lwowie. Ponieważ telefonu nie odbierano, wysłałam tam maila i czekam na odpowiedĽ.


Pani Joanno,
oto dane z wykazu dotycz±ce osoby poszukiwanej:
Matura 1922/23
1537. Левицький Ростислав Роман, гр.-кат. 6.1.1903, Oлесько
Brak wiadomo¶ci o nim na moment sporz±dzania spisu w rubryce 'Zwannia'.
Mam skany całego spisu i je¶li Pani chce, to na pani adres mailowy wy¶lę jako zał±czniki strony z innymi Lewickimi. Miejsca urodzenia pozostałych osób s± różne, wiec może nie s± spokrewnieni. Lewickich na Ukrainie jest bardzo dużo (przeszło 10 tys adresów). Proszę wpisać nazwisko (po rosyjsku - Левицкий) i nazwę miejscowo¶ci (po ukraińsku) w wyszukiwarkę: http://www.nomer.org/allukraina/
Joanna_Lewicka - 15-11-2012 - 06:10
Temat postu:
Panie Jerzy,
serdeczne dzięki! To jest nasz Ro¶cisław Roman Lewicki! Maturę mógł zdawać w roku 1923, jedynie w dacie urodzenia jest bł±d (powinno być: 1905, ale dzień, miesi±c i miejsce zgadzaj± się idealnie). Napiszę krótko o jego dalszych dziejach, bo może to Pana zainteresuje: Ro¶cisław Lewicki po maturze pojechał na studia do Gdańska, skończył Wydział Elektrotechniczny na Politechnice, ożenił się z Gdańszczank±, miał czworo dzieci. Potem nadeszła wojna: żona umarła, a Ro¶cisława zgarnęła Armia Czerwona jako "swojego". Do Gdańska udało mu się wrócić w roku... 1950. Całe szczę¶cie, że przez ten czas dziećmi opiekował się jego brat z żon±, którzy także zamieszkali w Gdańsku.
Gdyby był Pan tak miły i zechciał wysłać mi skany z reszt± Lewickich, to byłabym bardzo wdzięczna ( joanna.m.lewicka@gazeta.pl).
Wynotowałam z tej listy jeszcze inne rodzinne nazwiska, ale nie chcę Pana nimi zarzucać (może u¶miechnę się póĽniej).
I jeszcze ciekawostka: pod numerem 479 jest wpisana Olga Łewyćka - Bassarabowa - to nie moja rodzina, ale ciekawa, choć kontrowersyjna, tragiczna postać, o której czytałam w ukraińskiej Wikipedii.
Pozdrawiam bardzo serdecznie-
Joanna
Aftanas_Jerzy - 15-11-2012 - 08:43
Temat postu:
Pani Joanno,
mogę Pani wysłać cały komplet skanów stron ksi±żki obejmuj±cy spis absolwentów. Kiedy¶ zeskanowałem na pro¶bę osoby zainteresowanej i mam jeszcze te pliki w komputerze. Jest tego ok. 30 skanów, więc sesja potrwa (4 skany w jednym li¶cie). Ja z tego materiału nie korzystam, wiec mogę przez nieuwagę skasować pliki, które akurat Pani przydadz± się.
Joanna_Lewicka - 15-11-2012 - 09:27
Temat postu:
Panie Jerzy,
w takim razie bardzo proszę o te skany. Może znajdę jeszcze co¶ (kogo¶) ciekawego. Dopiero niedawno zabrałam się do genealogii, nie od zera, bo kto¶ w mojej rodzinie już trochę przygotował, ale to rzeczywi¶cie wci±ga, poszerza się, w miejsce spraw wyja¶nionych wchodz± ci±gle nowe!
Pozdrawiam gor±co -
Joanna
zentaur - 15-11-2012 - 09:29
Temat postu:
Dzień dobry

Czy mógłbym prosić o więcej informacji na temat tych osób?:

850 Demko
936 Sawka
2125 Sawka

z dodatków (Spis abiturientów za rok szkolny 1935/36 ):

12 Demkowycz

zentaur@wp.pl

z góry dziękuję

Andrzej
Mendyka_Grzegorz - 15-11-2012 - 10:17
Temat postu:
Aftanas_Jerzy napisał:
mogę Pani wysłać cały komplet skanów stron ksi±żki obejmuj±cy spis absolwentów.

ja też poproszę o zestaw skanów ze spisem absolwentów;
wstawię je do naszej biblioteki ¦TG ku Twojej Jurku chwale*)
tudzież pożytkowi członków i sympatykow Towarzystwa.

Z góry dziękuję i pozdrawiam -

*) już tu jeste¶ od dawna: http://www.gento.wroclaw.pl/index.php?o ... ;Itemid=49

Grzegorz
Aftanas_Jerzy - 15-11-2012 - 12:16
Temat postu:
Mendyka_Grzegorz napisał:

ja też poproszę o zestaw skanów ze spisem absolwentów;
Grzegorz


Prze¶lę po "kawałku", ale czy na poniższy adres mailowy?
gmendyka@wp.pl
Mendyka_Grzegorz - 15-11-2012 - 12:20
Temat postu:
Aftanas_Jerzy napisał:

tak, na poniższy adres mailowy?
gmendyka(małpa)wp.pl

G Very Happy
Aftanas_Jerzy - 15-11-2012 - 12:56
Temat postu:
zentaur napisał:
Dzień dobry

Czy mógłbym prosić o więcej informacji na temat tych osób?:

850 Demko
936 Sawka
2125 Sawka

z dodatków (Spis abiturientów za rok szkolny 1935/36 ):

12 Demkowycz

zentaur@wp.pl

z góry dziękuję

Andrzej


Przepisałem z oryginalnego zestawienia:

850. Демко Станислав ; гр.-кат.; рік ур. -7.4.1894, місце ур.-Болестрашичі; звання - Священик, Лівча
936. Савка Петро; гр.-кат.; рік ур. - 28.2.1895; місце ур.- Сколошів; звання - Др прав
2125.Савка Дмитро; гр.-кат.; рік ур. - 6.11.1910; місце ур.- Княжичі; звання - Священик, Гаї Нижні
12.Демкович Іван Ост. ; гр.-кат.; рік ур. - 22.9.1918; місце ур.- Бірча

Uwaga: Stanowiska (звання) podano wg stanu na rok 1936
zentaur - 15-11-2012 - 18:05
Temat postu:
Bardzo dziękuję za pomoc!
Maj_Paweł - 19-11-2012 - 10:05
Temat postu:
Proszę o sprawdzenie nazwiska K¶ciucki lub Krzciucki
Aftanas_Jerzy - 19-11-2012 - 13:44
Temat postu:
Maj_Paweł napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwiska K¶ciucki lub Krzciucki


Sprawdzić można samodzielnie wg wykazu nazwisk wszystkich absolwentów podanych w tym watku
http://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... t-15.phtml

Po znalezieniu osoby i podaniu jej numeru, podam (ewent. drog± mailow±) informacje szczegółowe.
Joanna_Lewicka - 04-01-2013 - 02:32
Temat postu:
Panie Jerzy,
nadal zajmuję się absolwentami Gimnazjum w Przemy¶lu i znów zwracam się z pro¶b±: czy w posiadanej przez Pana publikacji s± jakie¶ dane dotycz±ce budynku szkoły (opis, historia, zdjęcie)? Gdyby co¶ było, bardzo przydałby mi się skan...To była ¶wietna szkoła, z ciekaw±, ale trudn± histori±.
Pozdrawiam-
Joanna
Aftanas_Jerzy - 04-01-2013 - 14:08
Temat postu:
Pani Joanno,
ksi±żka liczy 240 stron, jest to praca zbiorowa kilku autorów. Wydana została w 1936 roku staraniem i na koszt Koła Rodzicielskiego. Dystrybucja tylko w¶ród absolwentów i osób przychylnych szkole. Cena 3,5 zł - wpłata na konto Koła z przeznaczeniem wył±cznie na pomoc biednej młodzieży gimnazjum.
My¶lę, że więcej egzemplarzy nie zachowało się, dlatego jest tylko do wgl±du (ujęta w zbiorach naszej biblioteki), z możliwo¶ci±, w uzasadnionych przypadkach, kopiowania tylko fragmentów.
Joanna_Lewicka - 04-01-2013 - 17:50
Temat postu:
Panie Jerzy,
dziękuję za odpowiedĽ, ale nie miałam na my¶li skanowania cało¶ci, ani nawet większych fragmentów ksi±żki. W tej chwili chcę tylko ustalić dokładn± lokalizację budynku tego gimnazjum w Przemy¶lu. Obecnie pod znanym mi adresem (ul. Słowackiego 21) mie¶ci się zarówno Liceum Słowackiego, jak i wolnostoj±ca kamienica. Wiem też, że gimnazjum ukraińskie w roku 1865 wydzieliło się ze starego gimnazjum. Chciałabym wiedzieć, jak po podziale szkoły poradzono sobie z podziałem ogromnego budynku.
Nie widzę nigdzie tej ksi±żki w postaci cyfrowej, a w spisie "nasze ksi±żki" znajduję kontakt wła¶nie do Pana Smile
Moja pro¶ba sprowadza się więc do pro¶by o skan zdjęcia budynku gimnazjum ukraińskojęzycznego (o ile takie zdjęcie jest w publikacji).
Pozdrawiam serdecznie-
Joanna
Aftanas_Jerzy - 04-01-2013 - 23:44
Temat postu:
Pani Joanno!
Z tre¶ci tej ksi±żeczki dowiedziałem się o nast. faktach dotycz±cych genezy tej szkoły, która powstała jako druga szkoła ¶rednia z ukraińskim językiem wykładowym po lwowskiej powstałej w 1850 r.

Przemyskie gimnazjum z ukraińskim językiem nauczania powstało w wyniku uchwały Sejmu Galicji z 14.01.1887 roku wprowadzonej w życie cesarskim dekretem z dnia 29. lipca 1887 r. jako wydzielone równorzędne klasy ukraińskie w ramach jedynego wówczas CK Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Przemy¶lu, ze wspólnymi nauczycielami i pod prowizorycznym wówczas kierownictwem profesora akademickiego gimnazjum ukraińskiego we Lwowie Hrihorija Cegliń¶koho mianowanego z dniem 10. lipca 1888 na to stanowisko. Wtedy (1887r) w całym Gimnazjum było : 403 uczniów wyznania rzymsko-katolickiego, 203 uczniów wyznania greko-katolickiego i 108 - wyznania mojżeszowego (razem 714 uczniów). Z każdym rokiem dochodziła jedna klasa z językiem wykładowym ukraińskim, a w roku 1895/96 już był pełny zakres 8 klas gimnazjalnych i wtedy z dniem 14 sierpnia 1895r. decyzj± "władzy najwyższej" nadano nazwę C.K. II Gimnazjum w Przemy¶lu z samodzielnym dyrektorem (Ceglińskim) z rad± pedagogiczn± składaj±ca się z 9 profesorów, 3 nauczycieli, 2 zastępców nauczycieli i 1 nauczyciela pomocniczego..
A dnia 3 wrze¶nia 1895 roku przeniesiono gimnazjum z dotychczasowego pomieszczenia w starym budynku koło pojezuickiego ko¶cioła do nowo zbudowanego w latach 1893-95 wielkiego budynku przy ulicy Dobromilskiej (póĽniej nazwanej J. Słowackiego), do wspólnego użytkowania z C.K. I Gimnazjum z polskim językiem wykładowym, które było jakby "macierzystym organizmem" dla nowego C.K. II Gimnazjum z ruskim (ukraińskim) językiem wykładowym.
Jak zorganizowano to wspólnie eksploatowanie tego nie wiem. - chyba były dwa wej¶cia główne i dwa dziedzińce, ale to tylko domysł, bo nie byłem nigdy w Przemy¶lu ; raz jeden w drodze do Odessy widziałem stację i wzgórze z okien wagonu.
W ksi±żce jest zdjęcie z uroczysto¶ci na dziedzińcu szkoły z 1936 r. oraz rysunek całego budynku. Jest też zdjęcie tablicy upamiętniaj±cej pierwszego dyrektora oraz zdjęcie bursy szkolnej. Proszę podać kontakt mailowy na mój adres jaftanas@gmail.com oraz co¶ bliższego o celu gromadzenia tych danych. Jako zał±czniki mogę przesłać te fotografie po zeskanowaniu.
Joanna_Lewicka - 05-01-2013 - 14:51
Temat postu:
Panie Jerzy!
Bardzo serdecznie dziękuję za obszern± informację. Wła¶ciwie jest ona dla mnie wystarczaj±ca, ale wysyłam swojego maila na Pana adres mailowy licz±c jeszcze na skan fotografii Smile . Dane o tej szkole zbieram wył±cznie w celach genealogicznych, ponieważ opracowuję historię rodziny swojej i męża, głównie z my¶l± o naszych synach. W mailu do Pana nieco rozwijam temat.
Serdecznie pozdrawiam-
Joanna
jarzynkka - 20-02-2013 - 17:25
Temat postu:
elgra napisał:
Wiec i ja prosze o sprawdzenie nazwisk Czemeryński Chyliński Pozniak Sander.

Elzbieta
Witam!
Proszę o sprawdzenie nazwisko Gryneczko, Kociuba, PowroĽniak/PowroĽnik, Sokół,
Z góry serdecznie dziękuję
Teresa Jarynowska
Aftanas_Jerzy - 20-02-2013 - 19:08
Temat postu:
jarzynkka napisał:
elgra napisał:
Wiec i ja prosze o sprawdzenie nazwisk Czemeryński Chyliński Pozniak Sander.

Elzbieta
Witam!
Proszę o sprawdzenie nazwisko Gryneczko, Kociuba, PowroĽniak/PowroĽnik, Sokół,
Z góry serdecznie dziękuję
Teresa Jarynowska


Pełna listę nazwisk (bez imion, dat i miejsc urodzenia) podałem w tym temacie poczynaj±c od http://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic ... t-15.phtml
Proszę odszukać 'swoje' osoby i podać ich numer kolejny drog± mailowa na moj± skrzynkę jaftanas@gmail.com. Przy¶lę dane z oryginału ukraińskiego.
jarzynkka - 20-02-2013 - 20:29
Temat postu:
Witam!

Serdecznie dziekuję za wiadomo¶ć, ale niestety nazwiska te nie występuj±.
Pozdrawiam Teresa Jarynowska
docia00 - 20-05-2013 - 00:39
Temat postu:
Witam prosze o nazwisko z listy Senyszyn 300 i 301 pozdrawiam
Pauk_Kamil - 08-09-2013 - 23:10
Temat postu:
Witam

Proszę i informację o osobie o nazwisku CHTIEJ poz. 2093
pozdrawiam serdecznie

Kamil Pauk
Aftanas_Jerzy - 09-09-2013 - 21:43
Temat postu:
docia00 napisał:
Witam prosze o nazwisko z listy Senyszyn 300 i 301 pozdrawiam

Proszę powtórzyć zapytanie w li¶cie na moj± skrzynkę jaftanas@gmail.com. Wy¶lę skan strony.
Aftanas_Jerzy - 09-09-2013 - 21:44
Temat postu:
panku napisał:
Witam

Proszę i informację o osobie o nazwisku CHTIEJ poz. 2093
pozdrawiam serdecznie

Kamil Pauk


Proszę powtórzyć zapytanie w li¶cie na moj± skrzynkę jaftanas@gmail.com. Wy¶lę skan strony.
stupak_kacper - 03-04-2016 - 21:10
Temat postu:
Witam szukam osób o nazwisku Stupak jak się nazywały dokładnie te osoby?
loreii - 03-04-2016 - 22:31
Temat postu:
Bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Znamirowski.
termos - 04-04-2016 - 11:01
Temat postu:
Adam Znamirowski chodził do Gimnazjum Słowackiego - matura 1929. Był koleg± mego ojca. Potem był zakonnikiem. Je¶li o niego chodzi - proszę o kontakt.
Teresa
sanrkon - 23-03-2018 - 22:42
Temat postu:
Proszę uprzejmie o informację o poniższych pozycjach:
362. Derkacz
851. Derkacz
874. Furtak - k (nazwisko po mężu: Derkacz)
1555. Horak
1592. Horak
1594. Derkacz
Dziękuję i pozdrawiam
pchla17 - 23-02-2020 - 15:14
Temat postu:
dzień dobry, czy mógłby Pan podać więcej informacji nt. osoby o nazwisku Pełech?

Z góry dziękuję i pozdrawiam
Paulina Pełech
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits