Genealodzy.PL Genealogia

Posiadam listę, wykaz - Księgi grodzkie sieradzkie - moje notatki

mziel - 04-05-2017 - 22:08
Temat postu: Księgi grodzkie sieradzkie - moje notatki
W ślad za wątkiem dotyczącym ksiąg grodzkich łęczyckich zakładam niniejszy wątek służący umieszczaniu wypisów z ksiąg grodzkich sieradzkich. Ma on na celu publikację notatek robionych przy okazji kwerend w tym zasobie, a także zachęcenie do podejmowania samodzielnych poszukiwań w księgach grodzkich.

Na pierwszy rzut lata 1747-1756

Pozdrawiam,
Michał

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Prothocollon inscriptionum

Prot.inscr. 1747-1750, sygn. 215
1747 s. 43 Bartłomiej Kędzierski rodzice: ol. Chryzostom Kędzierski i ol. Jadwiga Rzekiecka dziedzic dóbr Zelgoszcza, jego bratankowie: Andrzej Kędzierski, Felicjan Kędzierski, Michał Kędzierski, Barbara Kędzierska i Katarzyna Kędzierska, ich rodzice: ol. Walenty Kędzierski i Zofia Imiełkowska

1747 s. 79 Marianna Wolska (z Woli Blokowej) rodzice: ol. Jan Wolski i Zofia Żeromska, jej mąż: Stefan Bieliński
Adam Zakrzewski rodzice: ol. Felicjan Zakrzewski i ol. Marianna Łączkowska, posesor dóbr Brodnia
dobra: Pstrokońszczyzna

1747 s. 179 Józef Dunin Szpot rodzice: ol. Antoni Szpot i ol. Joanna Zwiastowska
dobra: Wojsławice i Błonie (pow. kaliski)

1747 s. 201 Walenty Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Elżbieta Zamoyska, posesor dóbr Ruszków (p. sier.), jego żona: Anna Pfaltz rodzice: ol. Jan Pfaltz i Konstancja Chlebowska, brat rodzony Anny: Jan Andrzej Pfaltz, testament ojca (Jana Pfaltz) spisany na przedmieściach Sycowa w dniu 7 czerwca 1745 r., wniesiony do akt grodzkich wieluńskich

1747 s. 202 siostry rodzone: Marianna Sieroszewska (starsza, panna, mająca lat 50 zgodnie z metryką wyciągniętą z akt metrykalnych parafii Wysocko), Petronella Sieroszewska (młodsza, jej mąż: Tomasz Grabowski), ich rodzice: ol. Wojciech Sieroszewski i ol. Katarzyna Parczewska
bracia: Tomasz i Wawrzyniec Wstrowscy, ich rodzice: ol. Antoni Wstrowski i ol. Anna Kowalska, posesorzy dóbr Słomów Górny (pow. sier.)
Teofil Krzemieniewski rodzice: ol. Wojciech Krzemieniewski i ol. Aleksandra Gaszyńska, posesor dóbr Wielgawieś (p. szadk.)

1747 s. 205 Jan Abramowicz, jego matka: ol. Barbara Gaszyńska, posesor dóbr Ułany, jego brat przyrodni: Tomasz Grabowski rodzice: ol. Zygmunt Grabowski i ol. Barbara Gaszyńska, żona Tomasza: Petronella Sieroszewska

1747 s. 226 Marcjanna Balicka rodzice: ol. Dadźbóg Balicki i ol. Marianna Chlewska, jej mąż: Bogumił Jankowski

1747 s. 281 (oblata wypisu dokumentu z 1740 r., z ksiąg grodzkich łęczyckich) Paweł Wolski rodzice: ol. Franciszek Wolski i Marianna Napiórkowska, jego żona: Rozalia Orzelska rodzice: Franciszek Orzelski i ol. Helena Przeczoniówna

1748 s. 442 Kazimierz Jadamczewski rodzice: ol. Jan Jadamczewski i Agnieszka Więckowska (2v Andrzej Podleski)
Teresa Bojanowska, jej mąż: ol. Maksymilian Wierusz Kowalski

1748 s. 463 Andrzej Sieroszewski rodzice: ol. Wojciech Sieroszewski i ol. Katarzyna Parczewska

1748 s. 471 Jakub Wolski rodzice: ol. Marcin Wolski i ol. Marianna Pacynowska
Jan Pacynowski, Franciszek Pacynowski

1748 s. 639 Marianna Wolińska (z Jarek), jej mężowie: 1v ol. Łukasz Trzciński, 2v ol. Tomasz Wolski (sędzia grodzki sieradzki), 3v Stanisław Borzewicki, jej dzieci: Jan Wolski, Barbara Wolska. Przyszły mąż Barbary: Samuel Giżycki (miecznik wieluński) oprawia jej posag (15.000 zł) na swoim miasteczku Lututów oraz na ½ wsi Łyskornie
małżeństwo: Chryzostom Giżycki (sędzia ziemski wieluński) i Zofia z Wielgwsi

1749 s. 872 Teresa Chrzanowska rodzice: ol. Stanisław Chrzanowski i ol. Konstancja Koziorowska, jej babka: ol. Teresa Żeromska, jej mężowie: 1v ol. Felicjan Biesiekierski 2v ol. Marcin Wojciechowski, jej brat: Franciszek Chrzanowski
dobra Piaski (woj. krakowskie)
Marcin Żeromski (archidiakon krakowski), Ludwik Jabłkowski

1749 s. 919 Marianna Sieroszewska rodzice: ol. Stefan Sieroszewski i ol. Katarzyna Chwałkowska, jej mąż: ol. Kazimierz Pętkowski, kwituje
Adam Kromno Piotrowski (miecznik wieluński) dziedzic dóbr Rychłowice (pow. wieluń.), z sumy którą
ol. Justyna Skąpska 1v ol. Jan Szołowski (dziedzic dóbr Rychłowice) 2v ol. Tomasz Bujnowski zapisała w 1716 r. Katarzynie Chwałkowskiej na tych dobrach
bracia Antoni Bujnowski i Józef Bujnowski, ich rodzice: ol. Tomasz Bujnwoski i ol. Justyna Skąpska
Stanisław Chlebowski i Felicjan Chlebowski
dobra: Radziechów

1749 s. 920 Marcin Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Zofia Żeromska, dziedzic dóbr Lgota, jego bracia rodzeni: Jan Wolski (kanonik przemyski) i Antoni Wolski, opiekun i stryj dla: Wawrzyniec Wolski, Wincenty Wolski i Teresa Wolska, ich rodzice: ol. Walenty Wolski i ol. Dorota Potocka, dziedzice dóbr Podole (pow. szadk.)

1749 s. 959 Mateusz Wolski rodzice: ol. Jakub Wolski i ol. Zofia Zapolska, dziad: ol. Michał de Rożyce Zapolski, dziedzic dóbr Brzeźnio i Ostrów (pow. sieradz.), jego wujowie: Szymon Zapolski (kanonik łęczycki) i Andrzej Zapolski (kasztelan rozpiski), jego siostry: Marianna Wolska (jej mąż: Władysław Otocki) i Franciszka Wolska (panna)

1749 s. pomiędzy 975/996 Aleksandra Szpot rodzice: ol. Jan i Konstancja Gowarzewska, jej mąż: ol. Mikołaj Wolski
rodzeństwo: Maciej Wolski, Jan Wolski, Marianna Wolska (jej maż: Władysław Otocki), Franciszka (panna) ich rodzic: ol. Jakub Wolski (dziedzic dóbr Będków) i ol. Zofia Zapolska
Antonina Wolska, Paweł Wolski

1749 s. 1022 Kazimierz Jadamczewski rodzice: ol. Jan Jadamczewski i ol. Agnieszka Więckowska, posesor dóbr Towalczów
małżeństwo: Tomasz Zielonacki i Marianna Idzikowska
Teofil Jankowski
dobra Jankowice

1749 s. 1051 bracia: Michał Błażej i Andrzej Magnuski, ich rodzice: ol. Marcin Magnuski i ol. Marianna Wolska, dziedzice dóbr Kozuby (p. szadk.)

1750 s. 1099 Antoni Rzeszowski rodzice: ol. Józef Rzeszowski i Petronella Gawrońska (2v Ignacy Serajewski?), dziadowie: ol. Sebastian Gawroński i ol. Katarzyna Charkowska

1750 s. 1104 Wojciech Stanisławski rodzice: ol. Andrzej Stanisławski i ol. Katarzyna Podleska, jego żona: ol. Agnieszka Stokowska rodzice: ol. Jan Stokowski i ol. Anna Wolska
wuj Agnieszki: Walenty Wolski

1750 s. 1234 Helena Kamińska rodzice: Sebastian Kamiński i ol. Agnieszka Taczanowska, jej mąż: Stanisław Jerzy Więckowski rodzice: Michał Więckowski i ol. Marianna Sulinowska, dziedzic dóbr Mroczki (pow. kaliski)

1750 s. 1263 Rozalia Wolska (z Dobruchowa) rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Joanna Zajączek, jej mąż: Wojciech Bielski rodzice: ol. Marcin Bielski i Jadwiga Kraszkowska, dziedzic dóbr Dąbrówka
Antoni Żelisławski (cześnik piotrkowski) dziedzic dóbr Mikołajewice (p. sier.)
inne wymienione dobra: Ostrów, Jeziorsko

1750 s. 1265 Konstancja Bielska rodzice: ol. Marcin Bielski i ol. Marcjanna Krąkowska, jej mąż: Maciej Jadamczewski

1750 s. 1291 Eleonora Wolska (z Dobruchowa) rodzice: ol. Kazimierz Wolski i ol. Marianna Bartochowska, jej mężowie: 1v ol. Franciszek Biernacki (skarbnik kaliski), 2v Wojciech Zaremba Tymieniecki (podczaszy dobrzyński)
jej dzieci z 1v: Jan Kanty, Władysław, Antoni, Paweł, Franciszek, Barbara Biernaccy

Prot.inscr. 1751-1752, sygn. 216
1751 s. 24 Franciszka Nieradzka rodzice: ol. Jan Nieradzki i ol. Marianna Wilkowska, jej mąż: ol. Florian Jankowski
Barbara Ostrowska rodzice: ol. Mikołaj Ostrowski i ol. Marianna Sieroszewska, jej mąż: ol. Józef Nieradzki

1751 s. 29 Regina Jankowska rodzice: ol. Sebastian Jankowski i Agnieszka Suchorska, jej mąż: Felicjan Porczyński rodzice: ol. Marian Porczyński i ol. Teresa Abramowicz, dziedzic dóbr Porczyny (p. szadk.) z I strony
Józef Porczyński rodzice: ol. Marian Porczyński i ol. Agnieszka Borucka, jego żona: Anna Dobiecka rodzice: ol. Samuel Dobiecki i ol. Aleksandra Ludnicka z II strony

1751 s. 33 Stanisław Daleszyński rodzice: ol. Antoni Daleszyński i Marianna Otorowska (1v ol. Zygmunt Czyżowski), jego żona: Petronella Pętkowska, jego siostra: Apolonia Daleszyńska z I strony
Antoni Borzysławski z II strony

1751 s. 60 Marianna Wolska rodzice: ol. Jan Wolski (de Wola Blakowa) i Zofia Żeromska, jej mąż: Stefan Bieliński
Stanisław Kołczyński (chorąży smoleński)
dobra: Pstrokokonszczyzna, Wola Kamocka

1751 s. 130 Jadwiga Rakowska rodzice: ol. Maciej Rakowski i ol. Barbara Malińska, jej mąż: ol. Muchliński z I strony
Paweł Dobruchowski rodzice: ol. Andrzej Dobruchowski i ol. Helena Jadamczewska, jego bratanek: Stanisław Dobruchowski rodzice: ol. Stanisław Dobruchowski i Krystyna Dąbska

1751 s. 157 Melchior Jankowski rodzice: ol. Sebastian Jankowski i ol. Katarzyna Grodnicka, jego bratankowie i bratanice: Bogumił, Józef, Jakub, Franciszka (jej mąż: Świętosław Rzeszowski), Magdalena (panna) Jankowscy, ich rodzice: ol. Franciszek Jankowski i ol. Krystyna Zalewska, ich dziadowie: ol. Sebastian Jankowski i ol. Agnieszka Suchorska
Inny brat Melchiora: ol. Kazimierz Jankowski
dobra: Jankowice

1751 s. 163 Marianna Jankowska rodzice: ol. Sebastian Jankowski i ol. Agnieszka Suchorska, jej mąż: ol. Adam Grabski
dobra: Jankowice

1751 s. 175 Mikołaj Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Helena Krasińska, dziedzic dóbr Mrowno (p. szadk.), jego bracia rodzeni: Józef Wolski, Baltazar Wolski, Maciej Wolski

1751 s. 185 Maciej Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Helena Krasińska, dziadowie: ol. Sebastian Krasiński i ol. Marianna Górecka, działający w imieniu swoim i braci: Baltazar Wolski (pełnomocnictwo z ksiąg ostrzeszowskich) i Józef Wolski (pełnomocnictwo z ksiąg łęczyckich)
dobra: Brudnówek seu Mrowno (p. szadk.)
Jan Jankowski rodzice: ol. Szymon Jankowski i ol. Zofia Brudnowska

1751 s. 187 Salomea Krasińska rodzice: ol. Sebastian Krasiński i ol. Felicjanna Leszczyńska, dziadowie: ol. Michał Leszczyński i ol. Urszula Mikołajewska, pradziad: ol. Stefan Mikołajewski, jej mąż: Jan Jankowski rodzice: ol. Szymon Jankowski i ol. Zofia Brudnowska
dobra: Mrowno (p. szadk.)
Hieronim Skrzyński (kasztelan brzezińskI)

1752 s. 425 Ignacy Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Joanna Zajączek, jego żona: Marianna Otocka rodzice: ol. Marcin Otocki i Marcjanna Starzyńska (1v ol. Stefan Otocki, 2v ol. Marcin Otocki, 3v Andrzej Kozlański?)

1752 s. 480 Antoni Jasiński rodzice: ol. Jan Jasiński i ol. Zofia Bogdańska, dziadowie: ol. Zygmunt Bogdański i ol. Teresa Rudnicka, pradziadowie: ol. Stanisław Rudnicki i ol. Joanna Biskupska,
rodzeństwo (także Antoniego?): Andrzej Jasiński i Joanna Jasińska

1752 s. 519 Zofia Molska 1v ol. Józef Miniszewski 2v Jan Chociszewski
Józef Mycielski dziedzic dóbr Socha (p. sier.)
dobra Małków Cielecki (p. sier.), własność Kawieckich

Prot.inscr. 1753-1756, sygn. 217
1753 k. 10 Stanisław Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Joanna Zajączek dziadowie: ol. Kazimierz Wolski i Marianna Bartochowska, jego brat rodzony: Ignacy Wolski
dobra: Ostrów i Jeziorsko (p. sier.)
Florian Biernacki rodzice: ol. Franciszek Biernacki (skarbnik kaliski) i Eleonora Wolska (z Dobruchowa)

1753 k. 19 Franciszek Potocki rodzice: ol. Wawrzyniec Józef Potocki i ol. Rozalia Bieniecka, jego stryj rodzony: Stanisław Potocki (bezpotomny), dziedzic dóbr Gzików (p. sier.)
Ludwik Murzynowski

1753 k. 22 Marianna Wolska rodzice: ol. Jakub Wolski i ol. Zofia Zapolska, jej mąż: Władysław Otocki, jej rodzeństwo: Maciej, Jan, Franciszka Wolscy

1753 k. 69 Jan Wolski rodzice: ol. Wojciech Wolski i ol. Teresa Rakowska, dziedzic dóbr Sobiepany (p. szadk.), jego żona Magdalena Nowacka rodzice: Józef Nowacki i ol. Anna Wiewiórowska

1753 k. 93 Chryzostom Imiełkowski rodzice: ol. Stanisław Imiełkowski i ol. Marianna Bratkowska, dziedzic dóbr Czepów Średni (p. szadk.), jego żona: Katarzyna Różycka rodzice: ol. Jan Różycki i ol. Agnieszka Kędzierska, jej rodzeństwo: Antoni, Felicjan, Wawrzyniec Różyccy, dobra Zelgoszcza

1753 k. 96 Franciszek Lipski (a Lipe Lipski) (cześnik kamieniecki) rodzice: ol. Władysław Lipski i ol. Jadwiga Niemiera, jego żona: Franciszka Orzelska (1v ol. Kazimierz Nitnicki) rodzice: ol. Stanisław Orzelski i ol. Konstancja Madalińska

1754 k. 188v Antoni Jadamczewski rodzice: ol. Adam Jadamczewski i ol. Marianna Łabińska, jego żona: Anna Gnatowska rodzice: Walenty Gnatowski i Anna Skalska

1754 k. 198v Władysław Morawski dziedzic dóbr Wilksice (pow. kaliski) z I strony
Franciszek Wolski (z Dobruchowa) ojciec: Józef Wolski, dziedzic dóbr Korzenica (p. sier.) z II strony

1754 k. 238v Antoni Życiński rodzice: ol. Wojciech Życiński i ol. Zofia Grodziecka, jego żona: Katarzyna Gnoińska rodzice: ol. Stanisław Gnoiński i ol. Helena Pągowska, jej brat Antoni Gnoiński
dobra: Wola Szczawińska (p. sier.)

1754 k. 245v Petronella Sieroszewska rodzice: ol. Wojciech Sieroszewski i ol. Katarzyna Parczewska, jej mąż: ol. Tomasz Grabowski
Andrzej Dobek rodzice: ol. Wojciech Dobek i ol. Zofia Bielawska
dobra: Piorunów, Piorunówek, Wrzasawa, Czarnyż, Wielkawieś (p. szadk.)

1754 k. 283v siostry rodzone: Anna Górecka (jej mąż: Wojciech Różycki), Magdalena Górecka (jej mąż: Jan Godebski) i Marianna Górecka (panna), ich rodzice: ol. Łukasz Górecki i Barbara Zwiastowska, ich dziadowie: ol. Daniel Zwiastowski i ol. Ewa Bogusławska, ich wuj rodzony i opiekun: Jan Zwiastowski dziedzic dóbr Czepów Dolny
dobra: Dąbrówka, Zwiasty (p. szadk.)
wymienieni: ol. Anna Spinek rodzice: ol. Karol Spinek i Dorota Łącka, jej mąż: ol. Bronisław Dąbrowski
ol. Jan Dąbrowski rodzice: ol. Bronisław Dąbrowski i ol. Barbara Miecznikowska

1754 k. 294 Andrzej Kędzierski rodzice: ol. Walenty Kędzierski i ol. Zofia Imiełkowska, dziedzic i posesor dóbr Zelgoszcza (p. szadk.), inne wymienione dobra: Kiki

1754 k. 305v Józef Jankowski rodzice: ol. Franciszek Jankowski i ol. Krystyna Zalewska, jego bracia rodzeni: Jan Bogumił Jankowski i Jakub Jankowski, ich stryj rodzony: Melchior Jankowski rodzice: ol. Sebastian Jankowski i Katarzyna Grodzicka, dziedzice dóbr Jankowice (p. szadk.)

1754 k. 306 Anna Grabska rodzice: ol. Adam Grabski i ol. Marianna Jankowska
Melchior Jankowski rodzice: ol. Sebastian Jankowski i Katarzyna Grodzicka, dziedzic dóbr Jankowice

1754 k. 312 Franciszek Bratkowski rodzice: ol. Stanisław Bratkowski i ol. Zofia Sulmierska, dziadowie: ol. Stanisław Bratkowski dziedzic dóbr Gzików i ol. Teresa Nieniewska
jego siostrzeńcy rodzeni: Tomasz, Wawrzyniec, Franciszka (jej mąż: Jan Szołowski) Ostrowscy ich rodzice: ol. Antoni Ostrowski i ol. Anna Bratkowska
Wojciech Daleszyński rodzice: ol. Franciszek Daleszyński i ol. Zofia Falecka

1754 k. 315v Maciej Wolski rodzice: ol. Jakub Wolski i ol. Zofia Zapolska, dziedzic dóbr Będków
Teofila Gnoińska rodzice: ol. Stanisław Gnoiński i ol. Helena Pęgowska, jej mąż: Andrzej Stanisławski

1755 k. 317 Stanisław Magnuski ojciec: Józef Magnuski (cześnik owrucki)
bracia: Maciej Wolski i Jan Wolski, ich rodzice: ol. Jakub Wolski i Zofia Zapolska, dziedzice dóbr: Będków i Wola Będkowska

1754 k. 324 Walenty Bogdański rodzice: ol. Zygmunt Bogdański i ol. Teresa Rudnicka, posesor dóbr: Równa (p. sier.) z I strony
Franciszek Milewski rodzice: ol. Stefan Milewski i Marianna Papieska, jego żona Marianna Rowińska rodzice: ol. Wawrzyniec Rowiński i ol. Katarzyna Chociszewska z II strony

1755 k. 419v Jan Sieroszewski rodzice: ol. Wojciech Sieroszewski i ol. Katarzyna Parczewska, jego żona: Anna Kałowska rodzice: ol. Jan Kałowski i ol. Marianna Łaszewska
Aleksander Łubieński, jego żona: ol. Teresa Kałowska, dziedzic dóbr Łubna Jarosłaj (p. sier.)

1755 k. 431 Michał Madaliński (de Niedzielsko) rodzice: Adam Madaliński i ol. Łucja Wolska, dziadowie: ol. Walenty Wolski i Helena Kwiatkowska (1v ol. Bartłomiej Gaszyński, 2v ol. Walenty Wolski), dziedzic dóbr Stryje Białłe
rodzeństwo Łucji: Jadwiga Gaszyńska (Bielska), Zygmunt Wolski

1755 k. 458 (i kolejne, dużo wpisów) Gaspar Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Józef Wolski i ol. Anna Olszewska, dziadowie: ol. Kazimierz Wolski i ol. Marianna Bartochowska, jego żona: Franciszka Łukowska rodzice: ol. Marcin Łukowski i Zofia Kosicka, dziadowie: ol. Jan Watt Kosicki i ol. Anna Bronikowska
bracia rodzeni Gaspra (najstarszego z braci): Franciszek (średni), Jan (najmłodszy), siostra rodzona Gaspra: Magdalena Wolska, jej mąż: ol. Maciej Zaremba Tymieniecki rodzice: ol. Zygmunt Tymieniecki i ol. Krystyna Masłowska
wyst.: Władysław Biernacki
dobra: Wólka Miłkowska, Korzenica, Maszew, Ostrów, Jeziorsko, Klonów

1755 k. 465 Mikołaj Molski rodzice: ol. Andrzej Molski i ol. Jadwiga Rudnicka, jego brat rodzony: ol. Tomasz Molski, wdowa po Tomaszu: Marcjanna Wolska (2v Michał Pętkowski)

1755 k. 469 Ignacy Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Joanna Zajączek, jego żona: Marianna Otocka rodzice: Marcin Otocki i Marcjanna Starzyńska

1755 k. 487 Stanisław Korzeniecki rodzice: ol. Marcin Korzeniecki i ol. Teresa Kociełkowska, jego żona: Konstancja Wolska rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Katarzyna Mycielska

1755 k. 495 Gaspar Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Józef Wolski i ol. Anna Olszewska
Józef Kamionacki rodzice: ol. Franciszek Kamionacki i ol. Katarzyna Jabłkowska, jego żona: Krystyna Dzibałtowska rodzice: ol. Stanisław Dzibałtowski i ol. Marianna Jeziorska
dobra: Małgów (p. sier.)

1755 k.528 Gaspar Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Katarzyna Mycielska (2v Gorzewski)
Wojciech Wężyk rodzice: ol. Mikołaj Wężyk (miecznik dobrzyński) i ol. Katarzyna Mniszkowna
dobra: Bartochów (pow. sier.), Ochel (woj.kal., pow. koniński)

1756 k. 624v Jakub Wolski rodzice: Marcin Wolski i ol. Marianna Pacynowska, dziadowie: Jan Pacynowski i Zofia Złotnicka, pradziadowie: Stefan Złotnicki i Dorota Sokołowska
Mikołaj Strzała rodzice: ol. Franciszek Strzała i Teresa Złotnicka, dziadowie: Stefan Złotnicki i Dorota Sokołowska

1756 k. 626 Jadwiga Gaszyńska rodzice: ol. Baltazar Gaszyński i ol. Helena Kwiatkowska (2v ol. Walenty Wolski), jej mąż: ol. Józef Bielicki
rodzeństwo: Zygmunt Wolski i Łucja Wolska rodzice: ol. Walenty Wolski i Helena Kwiatkowska
dobra: Stryje Białe

1756 k. 650 Franciszek Wolski (z Dobruchowa Wolski) rodzice: ol. Józef Wolski i ol. Anna Olszewska z I strony
jego brat stryjeczny: Ignacy Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Joanna Zajączek z II strony

1756 k. 656 Stanisław Kwiatkowski rodzice: ol. Cyprian Kwiatkowski i Marianna Ostrowska, jego żona: Katarzyna Dzierżążyńska z I strony
Bracia: Antoni i Stefan synowie Stefana i Barbary Lu… z II strony

1756 k. 676v Marianna Spinek rodzice: ol. Kazimierz Spinek i ol. Anna Konopnicka, jej mąż: Jan Bogdański, jej syn: Mateusz Bogdański

1756 k. 681v Jan Wolski (z Dobruchowa Wolski) rodzice: ol. Józef Wolski i ol. Anna Olszewska z I strony
Wojciech Wężyk rodzice: ol. Mikołaj Wężyk i Katarzyna Mniszkowna z II strony
dobra: Maszów (pow. sier.)

1756 k. 683 Ignacy Wolski (z Dobruchowa Wolski) rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Joanna Zajączek z I strony
jego bracia stryjeczni, bracia między sobą rodzeni: Gaspar Wolski, Franciszek Wolski, Jan Wolski z II strony
dobra: Tomisławice (pow. sier.)

1756 k. 695 bracia rodzeni: Maciej Wolski i Jan Wolski rodzice: ol. Jakub Wolski i ol. Zofia Zapolska, dziedzice dóbr: Będków i Wola Będkowska
Marianna Kierzniewska rodzice: ol. Stanisław Knierzniewski i ol. Jadwiga Papieska, jej mąż: Wojciech Wiewiórowski

1756 k. 697v Franciszka Wolska, jej mąż: Felicjan z Wybranowa Chlebowski, jej bracia rodzeni: Maciej Wolski i Jan Wolski, dobra: Będków i Wola Będkowska

1756 k. 702v Jan Zwiastowski rodzice: ol. Daniel Zwiastowski i Ewa Bogusławska, dobra: Dąbrówka (p. szadk.)

1756 k. 704v Mateusz Zwiastowski rodzice: Jakub Zwiastowski i Rozalia Górecka, jego żona: Teresa Kucharska (1v ol. Wojciech Łagiewski)
Józef Stawicki rodzice: ol. Stanisław Stawicki i Marianna Zwiastowska
dobra: Zwiasty

1756 k. 705 Teresa Kucharska rodzice: ol. Aleksander Kucharski i Marianna Grabowska, mężowie: 1v ol. Wojciech Łagiewski 2v Mateusz Zwiastowski

1756 k. 755v Wojciech z Nieniewa Nieniewski rodzice: ol. Jakub Nieniewski i ol. Anna Bartochowska z I strony
Magdalena Wolska (z Dobruchowa) rodzice: ol. Józef Wolski i ol. Anna Olszewska z II strony
mziel - 15-05-2017 - 09:55
Temat postu:
lata 1757-1763

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Prothocollon inscriptionum

Prot.inscr. 1757-1759, sygn. 218
1757 k. 5v siostry rodzone: Zofia Strzelecka (jej mąż: Jan Gumiński) i Zuzanna Strzelecka (jej mąż: Szymon Truszkowski), ich rodzice: ol. Józef Strzelecki i ol. Marianna Kamocka
wymienione bpt małżeństwo: ol. Jerzy Strzelecki i ol. Ewa Kamocka

1757 k. 7 Ignacy z Dobruchowa Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Joanna Zajączek, nepos ol. Jana Wolskiego (skarbnika wieluńskiego)

1757 k. 28 Aleksander Kędzierski rodzice: ol. Paweł Kędzierski i Aleksandra Kraszewska (2v Mikołaj Garbowski), jego brat: Krzysztof Kędzierski

1757 k. 32 Wojciech Wolski (ze Srebrnej Woli) rodzice: ol. Szymon Wolski i ol. Zofia Magnuska, jego starszy brat: Chryzostom Wolski
Grzegorz Magnuski rodzice: ol. Marcin Magnuski (brat ww. Zofii Magnuskiej) i ol. Marianna Wolska
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.), część Magnuszczyzna

1757 k. 55 Wojciech ze Srebrnej Woli Wolski rodzice: ol. Szymon Wolski i ol. Zofia Magnuska, jego żona: ol. Anna Uwielińska, ich synowie: Szymon Wolski i Tomasz Wolski
Stanisław Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Wojciech Wolski i Eufrozyna Lipska

1757 k. 55v Stanisław Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Wojciech Wolski i Eufrozyna Lipska z I strony
Władysław Bartochowski (łowczy sieradzki) rodzice: ol. Franciszek Bartochowski i Anna Korzbok Zawadzka z II strony
dobra: Gzików (p. sier.)

1757 k. 56 Stanisław Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Wojciech Wolski i Eufrozyna Lipska
wymieniony: ol. Tomasz Rudnicki rodzice: ol. Michał Rudnicki i ol. Konstancja Potocka
dobra: Gzików (p. sier.)

1757 k. 63v Ewa Ruszkowska, jej mężowie: 1v ol. Jan Stokowski, 2v Stanisław Wojnowski posesor d. Wielgawieś (p. sier.) z I strony
Wojciech Wolski (ze Srebrnej Woli) rodzice: ol. Szymon Wolski i ol. Zofia Magnuska z II strony

1757 k. 76 Tomasz Otocki rodzice: ol. Stefan Otocki i Marcjanna Starzyńska (2v Andrzej Koczański), jego żona: Katarzyna Wolska (z Dobruchowa) rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Anna Zajączek

1757 k. 85 Konstancja Kwaśniewska rodzice: ol. Tomasz Kwaśniewski i ol. Anna Gorska, jej mąż: ol. Józef Kamiński posesor dóbr Opiesin

1757 k. 90v Petronella Rożycka rodzice: ol. Jan Rożycki i ol. Agnieszka Kędzierska, jej mąż: Józef Osiński
Tomasz Jankowski, dziedzic dóbr Zelgoszcza

1757 k. 91 Jan Zwiastowski rodzice: ol. Daniel Zwiastowski i ol. Ewa Bogusławska, dziedzic cz. Piaskowszczyzna w dobrach Czepów Dolny
Petronella Rożycka, rodzice: j.w.

1757 k. 94v Józef Kamionacki rodzice: ol. Franciszek Kamionacki i ol. Katarzyna Jabłkowska, jego żona Krystyna Dzibałtowska
Agnieszka Kamionacka rodzice: ol. Stanisław Kamionacki i ol. Marianna Jezierska
Gaspar Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Józef Wolski i ol. Marianna Olszewska, dziedzic dóbr Wólka Miłkowska

1757 k. 104v Zofia Wolska rodzice: ol. Paweł Wolski i ol. Zofia Szpot, jej mąż: Aleksander Mikołajewski
Jan Rychłowski (sędzia piotrkowski), dziedzic dóbr Grabówka

1758 k. 227v Jan Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Józef Wolski i ol. Anna Olszewska, jego żona
Barbara Nieniewska rodzice: Andrzej Nieniewski (podsędek ziemski wieluński) i ol. Anna Myszkowska z II strony

1758 k. 245v Kazimierz Wolski rodzice: ol. Chryzostom Wolski i Katarzyna Uwielińska, posesor dóbr Morawki (woj. i pow. kaliski), jego żona Ewa Stawińska rodzice: ol. Franciszek Stawiński i Helena Szołowska (2v Piotr Chmieliński)

1758 k. 254v Benedykt Zieliński (cześnik nurski) rodzice: ol. Stefan Zieliński (miecznik trembowelski) i Aleksandra de Konary Kołaczkowska posesor dóbr Kolanka (p. brzeziń.)
małżeństwo: Barbara Wodzyńska i Marcin Kozyrski

1758 k. 256 Jan Antoni Rozdrażewski rodzice: ol. Eustachy Rozdrażewski i ol. Zofia Kroska, dziedzic dóbr Słupy (woj. kaliskie, pow. kcyński) z I strony
Józef Grabski rodzice: ol. Stanisław Grabski (sędzia nakielski) i ol. Rozalia Molska z II strony

1758 k. 260v Maciej Rola Zbijewski rodzice: Ignacy Zbijewski i ol. Marianna Zbijewska, dziedzic dóbr Tubądzin (p. sier.), jego żona: Antonina Biernacka rodzice: Jan Kanty Biernacki (podskarbi piotrkowski) i Katarzyna Witowska

1758 k. 267v bracia: Jan Wolski i Michał Wolski (de Wola Blokowa), ich rodzice: ol. Kazimierz Wolski i Marianna Radoszewska, dziadowie: ol. Jan Radoszewski i ol. Zofia Stawiska
Piotr Boxa de Sumikowice Radoszewski rodzice: ol. Maciej Radoszewski i ol. Anna Kosińska, dziadowie: ol. Ignacy Radoszewski i ol. Teresa Kowalska, dziedzic dóbr Wrząca (p. sier.)

1758 k. 298v Katarzyna Uwielińska wdowa po Wolskim
małżeństwo: ol. Andrzej Jadamczewski i ol. Katarzyna Miniszewska
Bracia Szymon Wolski i Tomasz Wolski, ich rodzice: Wojciech Wolski i ol. Anna Uwielińska
bracia Łukasz Łagiewski i Marcin Łagiewski, ich rodzice: ol. Dobrogost Łagiewski i Marianna Jadamczewska
bracia rodzeni: Jan Kowalski (cześnik czernihowski) i Ignacy Kowalski (surogator wschowski), dziedzice dóbr Towalczów
bracia stryjeczni: Antoni Jadamczewski i Kazimierz Jadamczewski
Jan Magnuski

1758 k. 301 Karol Wodzyński rodzice: ol. Maciej Wodzyński i Marianna Szczepanowska, dziadowie: ol. Stefan Szczepanowski i ol. Elżbieta Ostrowska dziedzice dóbr: Wsto (p. siedl)
Dotyczy kontraktu zawartego w 1698 r. pomiędzy jego dziadkami a ol. Marianna Wolska, jej rodzice: ol. Piotr Wolski i ol. Dorota Więckowska, jej mąż: ol. Aleksander Dąbrowski
rodzeństwo: Mikołaj Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski, Jan Dąbrowski, Antoni Dąbrowski, Anna Dąbrowska (jej mąż: Pruszkowski), ich rodzice: ol. Marcin Dąbrowski i ol. Katarzyna Stokowska

1758 k. 311v Jakub Rzepecki rodzice: ol. Wojciech Rzepecki i ol. Zofia Zapolska, dziedzic dóbr Wolin (p. sier.)
Marianna Gajewska rodzice: ol. Franciszek Gajewski i ol. Jadwiga Gałęska, jej mąż: Walenty Siemoński

1758 k. 349v Anna Grabowska rodzice: ol. Zygmunt Grabowski i ol. Barbara Gaszyńska, dziadowie: ol. Franciszek Gaszyński i ol. Anna Skórzewska, jej mąż: ol. Michał de Łasko Korabita Łopatecki, dobra Ułany (pow. szadk.), jej syn: Antoni Łopatecki, jej bratankowie rodzeni: Michał Grabowski, Walenty Grabowski, Maciej Grabowski i Stanisław Grabowski, ich rodzice: ol. Tomasz Grabowski i Petronella Sieroszewska

1758 k. 367v Michał Skotnicki rodzice: ol. Seweryn Skotnicki i Katarzyna Pietrasiewicz
Jan Zwiastowski rodzice: ol. Daniel Zwiastowski i ol. Ewa Bogusławska

1758 k. 373 bracia Franciszek Pacynowski, Wawrzyniec Pacynowski i Jakub Pacynowski, ich rodzice: Jan Pacynowski i Katarzyna Sulmierska
Jan Pacynowski rodzice: ol. Jan Pacynowski i ol. Zofia Złotnicka
bracia Andrzej Pacynowski, ol. Wojciech Pacynowski i ol. Józef Pacynowski, ich rodzice: ol. Jan Pacynowski i ol. Anna Ostrowska

1758 k. 377v bracia Świętosław Rzeszewski i Antoni Rzeszewski, ich rodzice: ol. Stanisław Rzeszewski i ol. Katarzyna Krzyżanowska z I strony
Andrzej Kędzierski, jego żona Marianna Bartoszewska, jej rodzice: ol. Stanisław Bartoszewski (dziedzic dóbr Pęgówek seu Klekoty) i ol. Anna Tymieniecka (2v Andrzej Żaboklicki)

1758 k. 379 Andrzej Kędzierski rodzice: ol. Walenty Kędzierski i ol. Zofia Imiełkowska, dziedzic dóbr Czepów Górny
Jan Rzeszewski rodzice: ol. Stanisław Rzeszewski i ol. Katarzyna Krzyżanowska

1759 k. 491 Konstancja Wolska rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Katarzyna Mycielska (2v Michał Gorzeński), jej mąż: ol. Stanisław Korzenicki
Józef Mycielski rodzice: ol. Franciszek Mycielski i Marianna Skąpska

1759 k. 506v bracia Maksymilian Wielowiejski i Kazimierz Wielowiejski rodzice: ol. Aleksander Wielowiejski i ol. Marianna Korytowska
bracia Maciej Wolski i Jan Wolski rodzice: ol. Jakub Wolski i ol. Zofia Zapolska, sukcesorzy po ol. Barbara Wolska (po mężu Giżycka)

1759 k. 519 bracia: Antoni Jasiński i Andrzej Jasiński rodzice: Jan Jasiński i ol. Zofia Bogdańska
siostry (także ww. braci?): Marianna Jasińska (jej mąż: ol. Kazimierz Szankowski) i Joanna Jasińska (jej mąż: Wojciech Szankowski

1759 k. 530 rodzeństwo Ignacy Wolski, Stanisław Wolski, Rozalia Wolska (jej mąż: Wojciech Bielski), Katarzyna Wolska (jej mąż: Tomasz Otocki), Marianna (jej mąż: Ignacy Obarzankowski), ich rodzice: ol. Jan z Dobruchowa Wolski i ol. Joanna Zajączek, ich dziadowie: ol. Jan Zajączek i ol. Marianna Świniarska
dobra Gołuchów (woj. i pow. kaliski)
Walenty Biernacki

1759 k. 561 Ignacy Saryusz Wolski rodzice: ol. Jakub Wolski i ol. Marianna Puchaczewska(?)
Adam Cieński rodzice: ol. Wojciech Cieński i ol. Ludwika Walewska (1v ol. Kazimierz Szamowski, 2v ol. Wojciech Cieński)

1759 k. 588 małżonkowie: Andrzej Sieroszewski i Zofia Raciborska z I strony
Bartłomie Koszutski z II strony
dobra Kaczki Plastowe (p. sier.)

1759 k. 590 Józef Jankowski rodzice: ol. Kazimierz Jankowski i ol. Anna Drozdowska, dziedzic dóbr Jankowice (p. szadk.)
Magdalena Szczawińska rodzice: ol. Wojciech Szczawiński i ol. Zofia Korzenicka, jej mąż: ol. Kazimierz Jadamczewski

1759 k. 623 Klara Gawrońska, jej mąż: ol. Mikołaj Molski
Stanisław Kwiatkowski

Prot.inscr. 1760-1762, sygn. 219
1760 k. 5 Anna Jankowska rodzice: ol. Jan Jankowski i ol. Barbara Cywińska, dziadowie: ol. Kazimierz Jankowski i ol. Jadwiga Pągowska, brat Kazimierza: Przemysław Jankowski, jej mężowie: 1v ol. Ludwik Pondrowski, 2v Franciszek Bogusławski

1760 k. 14v Jan Bogdański rodzice: ol. Wawrzyniec Roch Bogdański i ol. Konstancja Szumowska, jego żona: Antonina Wolska rodzice: ol. Chryzostom Wolski i Katarzyna Uwielińska

1760 k. 17 (i kolejne) rodzeństwo: Stanisław Daleszyński i Apolonia Daleszyńska (jej mąż: Jan Magnuski rodzice: ol. Wojciech Magnuski i Agnieszka Malińska, dobra Siewieruszki (p. sier.)), ich rodzice: ol. Antoni Daleszyński i ol. Marianna Otorowska, dziadowie: ol. Wojciech Daleszyński i ol. Jadwiga Potocka

1760 k. 20 Wojciech Rzepecki rodzice: ol. Jan Brodacz Rzepecki i ol. Zofia Sekarska
Stanisław Kolczyński

1760 k. 21v Katarzyna Zagórska rodzice: ol. Wojciech Zagórski i ol. Jadwiga Rudnicka (1v ol. Kazimierz Pągowski), jej mąż: Jan Wolski rodzice: ol. Jakub de Wola Blakowa Wolski i ol. Zofia Zapolska, dziedzic dóbr Będków i Wola Będkowska

1760 k. 90 Jan Magnuski rodzice: ol. Wojciech Magnuski i ol. Agnieszka Malińska, jego żony: 1 ol. Barbara Gowarzewska, 2 Apolonia Daleszyńska, jego dzieci z 1 żony: Józef Wojciech Magnuski, Józef Franciszek Manguski, Franciszka Małgorzata Magnuska
Sebastian Jaxa Żeromski rodzice: ol. Andrzej Żeromski i Dorota Jerzmanowska
dobra: Młodawin Kanoniczny (p. szadk.)

1760 k. 91v Jakub Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Kazimierz Wolski i ol. Marianna Bartochowska, dziedzic dóbr Tomisławice z I strony
jego bratanek Ignacy Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Joanna Zajączek z II strony

1760 k. 133v Zofia Molska rodzice: ol. Franciszek Molski i ol. Marianna Taczanowska, jej mężowie: 1v ol. Józef Miniszewski 2v Jan Chociszewski, jej syn: Antoni Miniszewski

1761 k. 279 Paweł Karczewski rodzice: ol. Aleksander Karczewski i ol. Marianna Pęgowska, dziedzic dóbr Piotrowice (p. sier.)
rodzeństwo: Jan Wolski i Jadwiga Wolska (jej mąż: Stanisław Koniecki), ich rodzice: ol. Adrian Wolski (dziedzic części dóbr Wydrzyna Wola pow. radomszczański) i Franciszka Skrzyńska

1761 k. 288v Jan Magnuski rodzice: ol. Wojciech Magnuski i ol. Agnieszka Malińska, posesor dóbr Kozuby Nowe, Sobiepany (p. szadk.)

1761 k. 301v Gaspar Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Katarzyna Mycielska, jego żona: Marcjanna Kawiecka rodzice: ol. Marcin Kawiecki i ol. Anna Sczaniecka

1761 k. 306v rodzeństwo: Szymon Wolski, Tomasz Wolski, Marianna Wolska (jej mąż: Chryzostom Niemojewski), ich rodzice: Wojciech Wolski (ze Srebrnej Woli) i ol. Anna Uwielińska
Tomasz Otocki

1761 k. 322v Wojciech Wolski (ze Srebrnej Woli) rodzice: ol. Szymon Wolski i ol. Zofia Magnuska, jego żona: ol. Anna Uwielińska, ich synowie: Szymon Wolski i Tomasz Wolski
dobra: Wielgawieś, część Stogierzowiane i Gąsiorowiane
małżeństwo: ol. Stanisław Wojnowski i Ewa Ruszkowska

1761 k. 367 Mateusz Bogdański rodzice: Jan Bogdański i ol. Marianna Spinek, jego żona: Marianna Spinek rodzice: ol. Kazimierz Spinek i Anna Konopnicka

1761 k. 408 Antoni Chuderski rodzice: ol. Jan Chuderski i ol. Anna Grabska, jego żona: ol. Zofia Bedońska rodzice: ol. Samuel Bedoński i ol. Elżbieta Pustowska, ich dzieci: Paweł Chuerski i Helena Chuderska

1761 k. 414 Seweryn Czyżewski rodzice: ol. Tomasz Czyżewski i ol. Apolonia Chlebowska, jego żona: Franciszka Kamocka

1761 k. 419v Kazimierz Wolski (ze Srebrnej Woli) rodzice: ol. Chryzostom Wolski i Katarzyna Uwielińska, jego żona: Marianna Starzyńska rodzice: Stanisław Starzyński i ol. Marianna Lipska

1762 k. 551 Paweł Chuderski rodzice: ol. Antoni Chuderski i ol. Zofia Bedońska, jego żona: Zofia Wolska rodzice: ol. Mikołaj Wolski i Konstancja Gajewska

1762 k. 552 bracia Hieronim Łaszowski i Józef Łaszowski, ich rodzice: Karol Łaszowski i Rozalia Łukomska, ich dziadowie: ol. Jan Łukomski i ol. Jadwiga Grabińska, ich pradziadowie: ol. Adam Grabiński i ol. Marianna Łętkowska
Dobra: Wakwasino, Dębsko, Złotniki, Osuchów (woj. i pow. kaliski)

Prot.inscr. 1763-1766, sygn. 220
1763 s. 75 rodzeństwo: Kazimierz Wolski, Marcjanna Wolska (jej mąż: Michał Pętkowski), Antonina Wolska (jej mąż: Jan Bogdański), ich rodzice: ol. Chryzostom Wolski i Katarzyna Uwielińska, ich babka ol. Jadwiga Jadamczewska (1v Uwielińska, 2v Idzikowska) posesorka dóbr Morawki (woj. i pow. kaliski)
małżonkowie: Wojciech Wolski i ol. Anna Uwielińska
Tomasz Otocki rodzice: ol. Stefan Otocki i Marcjanna Starzyńska

1763 s. 78 Mikołaj Magnuski rodzice: ol. Felicjan Magnuski i Marianna Borowiecka, dziadowie: ol. Mikołaj Magnuski i ol. Teresa Karczewska, pradziad: ol. Świętosław Magnuski, prapradziadowie: ol. Jan Magnuski i ol. Anna Zagórska

1763 s. 83 Piotr Radoszewski dziedzic dóbr Wrząca (p. sier.)
Michał Wolski rodzice: ol. Kazimierz Wolski i Marianna Radoszewska
mziel - 14-06-2017 - 23:19
Temat postu:
lata 1703-1725

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Prothocollon inscriptionum

Prot.inscr. 1703-1707, sygn. 200
1703 k. 57 Marianna Kozubska rodzice: Jan Kozubski i ol. Marianna Malińska, jej mąż Wojciech Jarzyna
Andrzej Poleski
dobra Kozuby Stare

1703 k. 60 Petronella Idzikowska rodzice: Paweł Idzikowski, dziedzic dóbr Świedzieniewice, i Marianna Szyszecka

1704 k. 113v Agnieszka Kozubska rodzice: Jan Kozubski i ol. Marianna Malińska, jej mąż: Wojciech Tylski, dziedziczka części dóbr Kozuby Stare

1704 k. 114 Marcjan Poleski rodzice: ol. Klemens Poleski i ol. Teresa Karśnicka, dziedzic części dóbr Kozuby Stare
Sebastian Maliński

1704 k. 117 Jakub Magnuski, dziedzic części dóbr Kozuby Stare, jego rodzice: ol. Walerian Magnuski i ol. Agnieszka Świeżyńska, jego żona: Agnieszka Poleska, jego brat: Wojciech Magnuski

1704 k. 132 Katarzyna Chwałkowska, jej mąż: ol. Stefan Sieroszewski, ich dzieci: Franciszek Sieroszewski, Marianna Sieroszewska i Zofia Sieroszewska, dziedzice dóbr Wójcice
Jacek Pruszkowski, jego ojciec: ol. Andrzej Pruszkowski
Franciszek Psarski

1704 k. 147v Maciej Wolski jego ojciec: ol. Adam Wolski, dziedzic części dóbr Sobiepany, jego żona: Agnieszka Wiewiórowska rodzice: Mikołaj Wiewiórowski i Anna Gawłowska

1704 k. 153v Teresa Karczewska rodzice: ol. Świętosław Stanisław Karczewski i ol. Anna Petrykowska, jej mąż: Mikołaj Magnuski rodzice: ol. Świętosław Magnuski i Anna Górecka, dziedzic dóbr Magnusy, jej brat: Michał Karczewski
Małżeństwo: Stanisław Sadkowski i Elżbieta Jandecka

1704 k. 164 Stefan Bogdański rodzice: ol. Wojciech Bogdański i ol. Marianna Wolska
Mateusz Pstrokoński, dobra Strzelce (p. radomszcz.)

1706 k. 281 Andrzej Poleski rodzice: ol. Klemens Poleski i Marianna Lubikowska, dziedzic części dóbr Kozuby Stare i Nowe, jego żona: Magdalena Kozanecka rodzice: ol. Aleksander Kozanecki i ol. Marianna Sulmierska

1706 k. 284v Stefan Kozubski
Jan Kozubski, jego ojciec: ol. Kazimierz Kozubski

1706 k. 289 Franciszek Taczanowski rodzice: ol. Franciszek Taczanowski i ol. Barbara Ordęga, dziedzic części dóbr Gać Ziemiańska z I strony
Marcin Rzysko Uwieliński z II strony

1707 k. 329 bracia: Franciszek Sadowski, Wawrzyniec Sadowski i Paweł Sadowski, ich rodzice: ol. Mateusz Sadowski i Anna Pruszkowska, ich siostra: ol. Marianna Sadowska (jej mąż: ol. Jan Kicki, bezpotomni)
Marianna Małuska rodzice: ol. Kazimierz Małuski i ol. Anna Trepka, jej mąż: Bartłomiej Maleski (?)

Prot.inscr. 1708-1712, sygn. 201
1708 k. 5 Aleksander Wiewiórowski rodzice: Mikołaj Wiewiórowski i Anna Gawłowska, jego żona: Dorota Magnuska, jej rodzice: Wojciech Magnuski (dziedzic dóbr Kozuby Stare) i Agnieszka Malińska

1708 k. 42 bracia rodzeni: Aleksander Jadamczewski i Stanisław Jadamczewski, posesor dóbr Towalczów, żona Aleksandra: Katarzyna Wilkońska, żona Stanisława: Katarzyna Bąkowska (1v ol. Stanisław Wendełkowski)

1708 k. 44v Katarzyna Chwałkowska, jej mąż: ol. Stefan Sieroszewski, kwituje z sumy 1.000 zł Jacka Pruszkowskiego

1708 k. 50 Sebastian Jankowski (de Janków) rodzice: ol. Marian i Katarzyna Wężyk Widawska, dziedzic dóbr Korczów (p. szadk.), jego bracia: Grzegorz Jankowski i Franciszek Jankowski

1708 k. 69 Katarzyna Bujnowska jej mąż: ol. Stanisław Bujnowski, posesorka folwarku Sulmierki
Teresa Magnuska, mężowie: 1v ol. Mikołaj Sulmierski, 2v Jan Politalski

1709 k. 140 Kazimierz Wolski (z Dobruchowa), dziedzic dóbr Korzenica i Tomisławice, jego żona Marianna Bartochowska z I strony
Franciszek Biernacki, dziedzic dóbr Wilksice z II strony

1709 k. 143 Stanisław Rzeszowski rodzice: ol. Walenty Rzeszowski i Teresa Kwiatkowska, jego żona: Katarzyna Krzyżanowska rodzice: ol. Kazimierz Krzyżanowski i ol. Marianna Łyszkowska

1709 k. 155 (i kolejne) Jan Wolski (z Dobruchowa), skarbnik ziemi wieluńskiej, rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Katarzyna Przespolewska, dziedzic dóbr Wólka Miłkowska, Jeziorsko, Ostrów, Maszów, Klonówek, jego żona: Anna z Mielca Mielecka, jego brat: Kazimierz Wolski, jego bratowa: Marianna Bartochowska, jego bratanica i bratankowie: Eleonora Wolska (jej mąż Franciszek Biernacki), Jan Wolski, Jakub Wolski i Józef Wolski

1710 k. 199 Jacek Pruszkowski, dziedzic dóbr Łubna
Anna Pruszkowska, jej mąż: ol. Maciej Sadowski

1710 k. 230v bracia: Jan Jadamczewski i Aleksander Jadamczewski, ich ojciec: ol. Andrzej Jadamczewski, żona Jana: Agnieszka Więckowska, dobra: Wilkońszczyzna

1710 k. 232 Franciszek Biernacki (skarbnik kaliski) rodzice: ol. Jan Biernacki i Teofila Olszewska, jego żona: Eleonora Wolska (z Dobruchowa) rodzice: Kazimierz Wolski i Marianna Bartochowska, jej stryj: Jan Wolski, skarbnik wieluński

1710 k. 236v Franciszek Jankowski „Świder” rodzice: ol. Sebastian Jankowski „Świder” i Agnieszka Suchorska, dziedzic części dóbr Jankowice, jego żona: Krystyna Zalewska rodzice: Wojciech Zalewski i Agnieszka Gralewska

1711 k. 287 Dadźbóg Balicki rodzice: ol. Stanisław, dziedzic dóbr Kostrzewice zwane Zalassy i Zawady (p. sier.), i ol. Marianna Dąbrowska, jego żona: Marianna Chlewska, jego brat: Marcin Balicki

1711 k. 326v Teresa Poleska, panna lat 55, rodzice: ol. Klemens Poleski i ol. Marianna Lubikowska, jej brat: Andrzej Poleski, dziedzic części dóbr Kozuby Stare
Florian Jankowski

1712 k. 401 rodzeństwo: Wojciech Magnuski, Agnieszka Magnuska (jej mąż: Florian Jankowski), Anna Magnuska

1712 k. 439 Jan Wolski (z Woli Blakowej) jego ojciec: ol. Zygmunt Wolski, posesor dóbr Barczów (p. sier.), jego żona: Katarzyna Mycielska

1712 k. 471 małżeństwo: Wojciech Magnuski jego ojciec: ol. Jan Magnuski i Konstancja Stobiecka, jej ojciec: ol. Wojciech Stobiecki z I strony
małżeństwo Walenty Wolski, jego ojciec: Wojciech Wolski i Helena Kwiatkowska, jej ojciec: Stefan Kwiatkowski z II strony
Porozumienie dotyczące umorzenia długów Aleksandry Jankowskiej, wdowy po: ol. Józef Jankowski

Prot.inscr. 1713-1716, sygn. 202
1713 k. 57v Jan Pzespolewski, jego ojciec: ol. Piotr Przespolewski, posiadacz dóbr Wójcice z I strony
Stefan Otocki z II strony

1713 k. 60v Katarzyna Chwałkowska (jej mąż: ol. Stefan Sieroszewski) - matka z I strony
Aleksander Pętkowski - zięć (gener) z II strony
Jan Kobierzycki rodzice: ol. Maciej Kobierzycki i ol. Marianna Mosińska (de Bnin), dziedzic części dóbr Kawęczyn i Kłady (p. szadk.) z III strony
małżonkowie: Franciszek Potocki i Rozalia Wierzbowska

1714 k. 125 Jan Wolski (de Wola Blakowa) rodzice: ol. Jan Wolski i Zofia Krąkowska, jego przyszła żona: Ewa Wierzchlejska (de Goszyn), jej ojciec: Mikołaj Wierzchlejski

1714 k. 126 Anna Zagórska rodzice: ol. Stefan Zagórski i ol. Barbara de Dziwle, jej mąż: ol. Jan Magnuski, dziedzic dóbr Poleszyn-Orpelów (p. szadk.)

1714 k. 160v Zofia Ruszkowska rodzice: ol. Jan Ruszkowski i Katarzyna Raczyńska, jej mąż: ol. Stanisław Kozubski
Franciszek Antoni Zapolski (de Rożyce)
dobra: Chojne, Bobrowniki (p. sier.)

1714 k. 201v Agnieszka Kozubska rodzice: ol. Jan Kozubski i Marianna Malińska, dziedzice części dóbr Kozuby Stare, jej mąż: Wojciech Tylski
Piotr Zieliński rodzice: ol. Adam Zieliński i ol. Elżbieta Wąsowicz
wyst.: Ignacy Wierusz Niemojewski, Franciszek Winnicki

1714 k. 206 Jadwiga Jadamczewska rodzice: ol. Andrzej Jadamczewski i ol. Katarzyna Miniszewska, jej mężowie: 1v ol. Stanisław Czartkowski – dziedzic dóbr Czartki (p. sier.), 2v ol. Marcin Uwieliński
rodzeństwo: Michał, Jan, Regina, Anna, Katarzyna Czartkowscy, ich stryj: Wojciech Czartkowski
dobra Jadamki

1714 k. 218 (oblata wypisu z ksiąg grodzkich piotrkowskich z 1713 r.) bracia Tomasz Magnuski i Mikołaj Magnuski, ich rodzice: ol. Świętosław Magnuski i Agnieszka Górecka, ich stryj bezpotomny: ol. Jan Magnuski, dziedzic dóbr Poleszyn-Orpelów (p. szadk.)
Piotr Poleski (sędzia sieradzki)

1715 k. 335 rodzeństwo: Marcin, Wojciech, Anna (jej mąż: Aleksander Dembicki, ich syn: Józef Dembicki), Dadźbóg Baliccy
dobra: Rakowice (p. sier.)

1715 k. 346 (i kolejne) Anna Strzelecka jej rodzice: ol. Tomasz Strzelecki i ol. Zofia Rudnicka, jej mężowie: 1v ol. Walerian Kamiński, 2v ol. Andrzej Wolski (z Dobruchowa, jego ojciec: ol. Walerian Wolski), 3v Stanisław Wężyk (de Osiny) (stolnik wieluński, jego brat: Ludwik Wężyk, kasztelan wieluński), jej córka z 1v: Jadwiga Kamińska (jej mąż: Zygmunt Bratkowski), jej córki z 2v: Barbara Wolska (jej mąż: Walenty Mieszkowski), Marianna Wolska
dobra: Słomków Suchy (p. sier.)

1715 k. 371 Jan Przespolewski rodzice: Piotr Przespolewski i ol. Barbara Piątkowska
małż: Stanisław Kaczkowski i Konstancja Piątkowska, dobra: Piątek

1716 k. 407v Marcjanna Wolska (de Wola Blakowa), jej mąż: ol. Jan Tomaszewski

1716 408 Stanisław Jadamczewski, posesor dóbr Równa cz. Wendełkowszczyzna i Rubice, dobra Towalczów, jego żona: Marianna Łabęcka (1v ol. Jan Sawicki), jej rodzice: ol. Andrzej Łabęcki i ol. Anna Molska

1716 k. 430v Katarzyna Chwałkowska jej mąż: ol. Stefan Sieroszewski
Rozalia Wierzbowska (de Magna Chrząstów), jej mężowie: 1v ol. Ignacy Mikołaj Chlebowski (de Wybranów, chorąży kaliski), 2v Franciszek Potocki (de Potok, cześnik dobrzyński), jej synowie z 1v: Stanisław Chlebowski i Felicjan Mikołaj Chlebowski
Justyna Skąpska, jej mężowie: 1v ol. Jan Szołowski, 2v ol. Tomasz Bujnowski
dobra: Rychłowice (p. wieluń.)

1716 k. 433 Jan Wolski (de Wola Blakowa) rodzice: ol. Zygmunt Wolski i ol. Zofia Starczewska, jego brat cioteczny: ol. Maciej Koszkowski, jego rodzice: ol. Wawrzyniec Koszkowski i ol. Dorota Starczewska
Wojciech Psarski, dziedzic dóbr Kadzidłowa (p. łęczyc.)

1716 k. 437 Józef Kozubski rodzice: ol. Stefan Kozubski i ol. Zuzanna Rembiewska, jego żona: Marcjanna Chlebowska rodzice: Jan Chlebowski i Marianna Siewierska

Prot.inscr. 1717-1718, sygn. 203
1717 k. 5 Jakub Wolski (de Wola Blakowa) rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Zofia Krąkowska, dziedzic dóbr Będków i Wola Będkowska, jego żona: Zofia Zapolska rodzice: Michał Zapolski (stolnik brzeski kujawski) i Katarzyna Radolińska

1717 k. 6v Anna z Mielca Mielecka rodzice: ol. Rafał Mielecki (rotmistrz S.G.M.) i ol. Helena Żółkiewska (2v Stanisław Kozubski), dziedziczka dóbr Rzędzianowice (woj. i pow. sandomierski), jej mąż: ol. Jan z Dobruchowa Wolski (skarbnik ziemi wieluńskiej), dziedzic dóbr: Jeziorsko, Wola Miłkowska, Ostrów, Klonówek
Stanisław Śleszyński

1717 k. 18v Wojciech Magnuski rodzice: ol. Jan Magnuski i ol. Anna Papieska, dziedzic części dóbr Bielów (p. szadk.), jego żona: Teresa Morawska rodzice: ol. Marcin Morawski i ol. Anna Zabłocka

1717 k. 73v Wojciech Trzebicki, jego brat rodzony: ol. Mateusz Trzebicki (kasztelan spicymierski), dziedzic dóbr Wola Męcka i Trzebiczna (p. sier.) z I strony
Jan Wolski – posesor ww. dóbr z II strony

1717 k. 78 Wojciech Magnuski rodzice: ol. Walerian Magnuski i ol. Anna Świeżyńska, dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.)
rodzeństwo: Jakub, Marcin, Marianna (jej mąż: Paweł Rzepecki), Katarzyna i Konstancja Malińscy, ich rodzice: ol. Jan Maliński i ol. Anna Jaworska

1717 k. 101 Franciszek Magnuski
Joanna Wierusz Kowalska rodzice: ol. Marcin Kowalski i ol. Jadwiga Miąszkowska, jej mąż: ol. Andrzej Zielonacki

1717 k. 110v Antoni Madaliński rodzice: ol. Jakub Madaliński i ol. Katarzyna Siewierska (1v ol. Marcin de Osiny Wężyk, 2v ol. Jakub Madaliński, 3v Stanisław Lutosławski)
dobra: Podole, wyst.: Jan de Wola Blakowa Wolski

1717 k. 127 Andrzej Kobylański, dziedzic dóbr Kozuby Stare i Nowe z I strony
Stanisław Lutosławski z II strony

1717 k. 127v Andrzej Kobylański, dziedzic dóbr Kozuby Stare i Nowe
Maciej Żeromski rodzice: ol. Sebastian Żeromski i Marianna Psarska (2v Andrzej Korzenicki)

1717 k. 133v Marianna Bartochowska, jej maż: ol. Kazimierz Wolski (z Dobruchowa), ich synowie: Józef Wolski, Jakub Wolski, Jan Wolski, dobra: Błaszki i Borzysławice (p. sier.)

1717 k. 146v Agnieszka Górecka rodzice: ol. Wojciech Górecki i ol. Zofia Kaczkowska, jej babka: ol. Zofia Sypińska, mąż babki: ol. Maciej Wolski, jej brat: ol. Jacek Górecki, jej mąż: ol. Świętosław Magnuski, ich córka: Marianna Magnuska
dobra: Magnusze (p. szadk.)

1718 k. 290 małżeństwo: Franciszek Biernacki i Katarzyna Madalińska, dziedzice dóbr Morawki (p. kalis.)
Jan Morawski, posesor dóbr Kwasków i Zawady (p. sier.)

1718 k. 293 Michał Dzibałtowski rodzice: ol. Piotr Dzibałtowski i ol. Barbara Boczkowska (dziedziczka dóbr Kwasków i Zawady), jego brat: Stanisław Dzibałtowski, jego wujowie: ol. Walenty Boczkowski (kanonik poznański i warszawski) i ol. Andrzej Boczkowski

1718 k. 308v Marcin Maliński rodzice: ol. Jan Maliński i ol. Anna Jaworska
Florian Jankowski rodzice: ol. Jan Jankowski i ol. Elżbieta Skoraszewska
obydwaj: dziedzice części dóbr Kozuby Stare

1718 k. 328 bracia: Adam Poleski i Marcin Poleski, ich rodzice: ol. Andrzej Poleski i ol. Anna Skrzyńska,
rodzeństwo matki: Mikołaj Skrzyński, Izabella Skrzyńska (jej mąż: Maciej Pstrokoński), Marianna Skrzyńska (jej mąż: Wojciech Pstrokoński)

Prot.inscr. 1719-1720, sygn. 204
1719 k. 4 Wojciech Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Walerian Wolski i ol. Zofia Kobierzycka, dziedzic dóbr Słomków Suchy (p. sier.) i Smółki (p. kalis.)

1719 k. 128v Andrzej Miniszewski rodzice: ol. Franciszek Miniszewski i ol. Petronella Rogozińska, jego żona: Zofia Cywińska rodzice: Bartłomiej Cywiński i ol. Helena Węgierska

1719 k. 139v Antoni Wolski (z Woli Blakowej) rodzice: ol. Stanisław Wolski i Aleksandra Marianna Koczańska (1v. ol. Adam Strzelecki 2v Wolski), jego siostra przyrodnia: ol. Marianna Strzelecka, jej mąż: ol. Jan Konopnicki (bezpotomni)

1720 k. 271 Mikołaj Magnuski rodzice: ol. Świętosław Magnuski i ol. Agnieszka Górecka, dziedzic cz. dóbr Magnusze
Tomasz Magnuski, Wojciech Magnuski

1720 k. 354 bracia Piotr Krąkowski i Sebastian Krąkowski, ich rodzice: ol. Władysław Krąkowski i ol. Teresa Szczawińska
bracia: Aleksander Nagórski, Wojciech Nagórski, Adam Nagórski, ich rodzice: ol. Jan Nagórski i ol. Marianna Boczkowska

1720 k. 371 Tomasz Wolski dziedzic dóbr Dziatkowice (p. szadk.) z I strony
Sebastian Krąkowski z II strony

1720 k. 429 Agnieszka Rembiewska rodzice: ol. Adam Rembiewski i Konstancja Wężyk, jej mąż: Andrzej Krąkowski, w asyście amicii - Wojciech Wolski

Prot.inscr. 1721-1722, sygn. 205
1721 k. 28v Antoni Chojecki rodzice: ol. Jan Chojecki i Marianna Oklińska, jego żona: Katarzyna Uwielińska rodzice: ol. Marcin Uwieliński i Jadwiga Jadamczewska (2v Paweł Idzikowski)
dobra Grzymaczów (p. sier.)

1721 k. 58 Paweł Magnuski rodzice: ol. Mikołaj Magnuski i Anna Gledzianowska, jego żona: Agnieszka Zaleska rodzice: ol. Walenty Zaleski i ol. Anna Węgierska

1721 k. 75 bracia Jan i Jakub Wierusz Niemojewscy rodzice: ol. Marcin Niemojewski (posiadacz Zduńskiej Woli) i Ewa Hederbrant (2v Kazimierz Idzikowski) z I strony
Marianna Wiewiórowska rodzice: ol. Wojciech Wiewórowski i ol. Agnieszka Trzemeska, jej mężowie: 1v ol. Jan Trojanowski 2v Jan Jadamczewski, jej dzieci z 1v: Tomasz Wiewiórowski i Wawrzyniec Wiewiórowski z II strony

1721 k. 84v Stanisław Jadamczewski jego ojciec: ol. Andrzej Jadamczewski, dziedzic części dóbr Równa i Rubice (p. sier.)

1721 k. 119v Tomasz Magnuski, jego sąsiad Wojciech Krzywart Magnuski

1722 k. 212v małżonkowie: Teresa Morawska i ol. Wojciech Magnuski
bracia: Józef Magnuski i Franciszek Magnuski

1722 k. 235v Marianna Kozubska rodzice: ol. Stefan Kozubski i ol. Zuzanna Kruszynianka Rembiewska, jej mężowie: 1v ol. Jan Franciszek Zaleski (dziedzic dóbr Magnusy) 2v Tomasz Magnuski
ol. Walenty Zaleski rodzice: ol. Grzegorz Zaleski i ol. Anna Gajewska

1722 k. 238 Katarzyna Jadamczewska jej mąż: ol. Stefan Zaleski
Paweł Rembiewski

1722 k. 246 Aleksander Jadamczewski (posesor dóbr Towalczów), jego brat: ol. Jan Jadamczewski, wdowa po Janie: Agnieszka Więckowska (2v Andrzej Podleski), synowie Jana i Agnieszki: Jan Jadamczewski i Kazimierz Jadamczewski

1722 k. 259 Wojciech Sieroszewski posesor dóbr Będziechów (p. kaliski)
Zofia Łoś rodzice: Aleksander Łoś i Marianna Łempicka, jej mąż: Jan Markowski

1722 k. 263 Andrzej Miniszewski
Piotr Cywiński rodzice: ol. Wojciech Cywiński i ol. Anna Mroczkowska

1722 k. 283 małżonkowie Wojciech Wolski i Anna Rembiewska

1722 k. 286 Jan Wolski posesor dóbr Barczów (p. sier.)
Marianna Papieska, jej mąż: ol. Stefan Miewski

1722 k. 305v Jan Wolski (z Dobruchowa) rodzice: ol. Andrzej Wolski i ol. Anna Strzelecka, jego siostry: Zofia Wolska (wdowa po Piekarskim), Marianna Wolska (jej mąż: ol. Wojciech Dalicki) z I strony
Franciszka Nieborowska, mężowie: 1v ol. Stefan Wienborski 2v ol. Franciszek Radoszewski z II strony
dobra Sobótka (p. kalis.)

1722 k. 332v Tomasz Magnuski rodzice: ol. Świętosław i ol. Agnieszka Górecka, jego żona: Marianna Kozubska (1v ol. Franciszek Zaleski), jej rodzic: ol. Stefan Kozubski i ol. Zuzanna Rembiewska

1722 k. 343 Sebastian Jankowski (de Janki) rodzice: ol. Marian Jankowski (burgrabia sieradzki) i ol. Katarzyna Wężyk Widawska, jego żona: Joanna Walewska (z Walewic) rodzice: ol. Wawrzyniec Walewski (kasztelan spicymierski) i ol. Konstancja Gorzewska

Prot.inscr. 1723-1724, sygn. 206
1723 k. 20v małżonkowie: Maciej Wolski i Aleksandra Zielęcka (1v ol. Józef Jankowski), dziedzice części dóbr Sobiepany (p. szadk.) z I strony
Sebastian Chabielski z II strony
Barbara Malińska, jej mąż: ol. Maciej Rakoński

1723 k. 78 bracia Kazimierz Wolski i Marcin Wolski (z Woli Blakowej), ich ojciec: ol. Franciszek Wolski, posesor dóbr Klonów (p. sier.) z I strony
Tomasz Rzepecki z II strony

1723 k. 81 małżonkowie: Jan Wolski (z Woli Blakowej) i Zofia Żeromska, ich dzieci: Marcin Wolski, Antoni Wolski, Marianna Wolska i Marianna Wolska, dobra: Podole Wyższe (p. szadk.)

1724 k. 210 Paweł Głuchowski rodzice: ol. Stanisław Głuchowski i ol. Marianna Wolska, jego brat: Antoni Głuchowski

1724 k. 267 Aleksander Jadamczewski, posesor części dóbr Towalczów, jego żona: Katarzyna Wilkońska, ich córka: Franciszka Jadamczewska

1724 k. 298v Katarzyna Chwałkowska, jej mąż: ol. Stefan Sieroszewski
bracia Antoni Szołowski i Józef Szołowski rodzice: ol. Jan Szołowski i Justyna Skąpska (2v ol. Tomasz Bujnowski), dziedzice dóbr Rychłowice (p. wieluń.)
bracia Stanisław i Felicjan Chlebowscy, dobra Raduchów (p. szadk.)

1724 k. 326v Marianna Mikołajewska (de Drzewce) rodzice: ol. Stanisław Mikołajewski i ol. Katarzyna Stawska, jej mąż: Tomasz Borzysławski (a Miłkowice), w asyście: Franciszek Borzysławski, dziedzic dóbr Grzymaczów i Włocin (p. sier.)

1724 k. 327 Andrzej Kobylański (łowczy bracławski) i jego syn Franciszek Kobylański, dziedzice dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) z I strony
Tomasz Borzysławski rodzice: ol. Jakub Borzysławski i ol. Konstancja Wolska, jego brat: Kazimierz Borzysławski, jego żona: Marianna Mikołajewska z II strony
JACEK_WINKIEL - 15-06-2017 - 07:48
Temat postu:
Dziekuję panu za wkład i poświecenie. Nic jeszcze dla siebie nie znalazłem ale publikuje pan bardzo cenne informacje które na bieżąco śledzę.
Litwos - 15-06-2017 - 11:47
Temat postu:
Ja rowniez podziekuje i potwierdze ze "cicho" sledze watek, z nadzieja ze ktos z "moich" sie pojawi.

P.S. Szkoda, ze nie istnieje mozliwosc indeksowania ksiag grodzkich na podobienstwo metryk. Mam nadzieje, ze taka mozliwosc bedzie w bliskiej przyszlosci dostepna.
mziel - 29-06-2017 - 09:50
Temat postu:
Nie ma za co dziękować - ja po prostu prowadzę poszukiwania moich przodków, robiąc przy tej okazji notatki. Tak czy inaczej przepisywałbym je do Worda, żeby móc je przeszukiwać za pomocą Ctrl+F (dlatego wszystkie imiona i nazwiska są w mianowniku, co może czasem niezgrabnie wyglądać). Wrzucenie ich na forum to niecała minuta. Mam nadzieję, że zachęcę w ten sposób inne osoby mające notatki z ksiąg grodzkich do robienia podobnie, a tych co nie przeprowadzali kwerend w księgach grodzkich, a mają taką możliwość, do rozpoczęcia tego (to nie jest takie trudne), no i oczywiście liczę na to, że przy sporej dawce szczęścia znajdziecie coś dla siebie. Sporej, bo lista nazwisk jakie mnie obecnie interesują nie jest zbyt długa. Podaję ją dla orientacji:

Przodkowie: Chwałkowski, Grochowski, Jadamczewski, Karśnicki, Kokowski, Kołdowski, Madaliński, Magnuski, Miniszewski, Pętkowski, Sieroszewski, Ulanowski, Uwieliński (Rzysko Uwieliński), Wolski

Inne nazwiska (krewni, sąsiedzi, chrzestni etc.): Balicki, Bogdański, Dąbrowski, Jankowski, Kozubski, Maliński, Poleski, Sadowski, Świeżyński, Więckowski

Lista jest orientacyjna: nie oznacza że wynotowuję wszystkie wpisy zawierające te nazwiska (szczególnie z drugiej grupy), oraz że nie wynotowuję wpisów w których tych nazwisk nie ma. Oczywiście w miarę postępu poszukiwań będzie ulegała zmianom.

Co do indeksacji: aby była możliwa księgi powinny być dostępne on-line. Nie są i z tego co mi wiadomo AGAD nie ma w najbliższym czasie planów ich digitalizować.

Poniżej kolejna porcja: lata 1691-1702

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Liber resignationum 1691-1697, sygn. 192
1691 k. 3v Franciszek Karśnicki „Fundament” rodzice: ol. Jan Karśnicki „Fundament” i ol. Zofia Kamocka, jego brat rodzony: Wojciech Karśnicki, jego brat stryjeczny: Andrzej Karśnicki „Fundament” (łowczy wieluński), syn Wojciecha: Jan Karśnicki
darowizna części dóbr Karśnice Olbrachtowe, Wsto (cz. Leżaj), Swędzieniejewice (cz. Kąty) (p. szadk.)

1691 k. 9 Anna Ruszkowska rodzice: ol. Bogusław Ruszkowski i Konstancja Pruszkowska, jej mąż: ol. Mikołaj Zieliński

1691 k. 22 (i kolejne) rodzeństwo: Dorota Wolska (jej mąż: fam. Józef Giejkowski), Anna Wolska (jej mąż: ol. Wojciech Burzkowski), Teresa (panna), ol. Stanisław Wolski (bezpotomny), ol. Sebastian Wolski (jego żona: Anna Nasiechowska) ich rodzice: ol. Dadźbóg Wolski i ol. Marianna Bonczkowska(?)
dziedzice dóbr Sycanów (p. szadk.)

k. 55 skorowidz wpisów za rok 1691

1692 k. 85v Florian Poleski rodzice: Marcin Poleski i Anna Krzemieniewska, dziedzic części dóbr Poleszyn Orpelów, jego żona (?): Zofia Kozubska

1692 k. 116v Hieronim Więckowski
Adam Więckowski „Trixa”, jego żona: Marianna Magnuska
dobra: Mielów

1692 k. 136 Adam Ważyński rodzice: ol. Walerian Ważyński i ol. Marianna Pstrokońska, dobra: Kłady i Kawęczyn (p. szadk.)

1692 k. 138 Andrzej Rajski rodzice: ol. Adam Rajski i ol. Anna Marzyńska, sukcesor ciotki rodzonej: ol. Jadwiga Marzyńska (jej mąż: Franciszek P..oński), dobra: Magnusy (p. szadk.)

k. 155 Skorowidz wpisów z roku 1692

1693 k. 24 Wojciech Bielowski rodzice: ol. Andrzej Bielowski i ol. Agnieszka Leszczyńska
dobra: Bielów (p. szadk.)

1693 k. 36 Marianna Wolska, wdowa po ol. Jan Arciszewski, daje część dóbr Olbrachty (p. szadk.) na rzecz Jadwiga Chlewska, wdowa po ol. Marcin Zaleski
asysta: Walentry Strachanowski, Wojciech Karśnicki

1693 k. 193 Marianna Wolska wdowa po: ol. Jan Arciszewski
małż.: Jadwiga Chlewska i ol. Marcin Zaleski
wyst.: Walenty Drachanowski, Wojciech Karśnicki
dobra: Olbrachty (p. szadk.)

1693 k. 119v Michał Zapolski (de Rożyce) rodzice: ol. Władysław (stolnik brzeski kujawski) i Marianna Plichcianka, dziedzic dóbr Jeziorsko i Ostrów (p. sier.)
Jan Wolski (z Dobruchowa, sędzia wieluński, chorąży) rodzice: ol. Wojciech Wolski i Katarzyna Przespolewska

1693 k. 130 Piotr Madaliński rodzice: ol. Piotr Madaliński i ol. Ewa Stypierska(?)
małż.: Katarzyna de Trzebiczna i Andrzej Żeromski
dobra: Sobiepany

k. 143 skorowidz wpisów z roku 1693

1694 k. 150 Jadwiga Poleska rodzice: ol. Klemens Poleski i ol. Marianna Lubikowska, jej mąż: Jan Wolski, jej brat Andrzej Poleski

1694 k. 153 Wojciech Bielowski rodzice: ol. Andrzej Bielowski i ol. Jadwiga Leszczyńska, dziedzic dóbr Bielów (p. szadk.)
Jan Magnuski

1694 k. 198v rodzeństwo: Jan Wolski, Stefan Wolski i Zofia Wolska, ich rodzice: ol. Sebastian Wolski i Anna Nasiechowska, dziedzice części dóbr Sycanów (p. szadk.)
Kazimierz Sokołowski (miecznik płocki) jego ojciec: ol. Jan Sokołowski (podstoli ciechanowski)

1694 k. 205 Marianna Gacka rodzice: ol. Jan Gacki i ol. Justyna(?) Biernacka, jej mąż: Stefan Czyżewski
dobra: Gać Ziemiańska (p. sier.)
Wawrzyniec Korzenicki rodzice: ol. Mikołaj Korzenicki i ol. Marianna Złotnicka

1694 k. 231v Marianna Otocka rodzice: ol. Marcin Otocki i Zuzanna Kraszyńska, jej mąż: Marcin Jankowski rodzice: ol. Jan Jankowski i ol. Justyna Górecka

1694 k. 244v Andrzej Jadamczewski jego ojciec: ol. Marcin Jadamczewski, jego żona: Katarzyna Miniszewska, jej bratankowie: Aleksander Miniszewski i Jan Miniszewski, ich ojciec: Franciszek Miniszewski. Rezygnacja części w dobrach Jadamki i Maciszewice (p. szier.) na rzecz: Wawrzyniec Walewski, jego ojciec: ol. Stefan Walewski (kasztelan spicymierski)

1695 k. 291v Franciszek Świeżyński jego ojciec: Walenty Świeżyński, jego stryj: ol. Jan Świeżyński (żona Jana: Anna Malińska), jego siostra stryjeczna: Marianna Świeżyńska (córka Jana), jej mąż: lab. Wojciech Krawczyk (sartoris)
małż.: ol. Michał Ostrowski i Marianna Malińska
Wojciech Magnuski rodzice: ol. Walerian Magnuski i ol. Anna Świeżyńska
Rezygnacja dot. dóbr Kozuby

1695 k. 299 rodzeństwo: Aleksander Jadamczewski i Katarzyna Jadamczewska (jej mąż: Stefan Zaleski), ich ojciec: Andrzej Jadamczewski
dobra: Jadamki i Maciszewice

1695 k. 351v Helena Jadamczewska rodzice: Andrzej Jadamczewski i Katarzyna Miniszewska, jej mąż: Andrzej Kotarba Dobruchowski. Zrzeka się prawo do majątku rodzinnego. Jej siostry: Katarzyna Jadamczwska, Marianna Jadamczewska i Anna Jadamczewska

1696 k. 26v Ewa Świeżyńska rodzice: ol. Walenty Świeżyński i ol. Zofia Chlewska, jej mąż: ol. Stanisław Maliński, jej brat: Franciszek Świeżyński
Marianna Idzikowska rodzice: Paweł Idzikowski i Marianna Szyszecka, jej mąż: Andrzej Rembiewski

1696 k. 446v (i kolejne) bracia: Jan Wolski i Stefan Wolski, ich rodzice: ol. Sebastian Wolski i ol. Anna Nasiechowska, ich dziadowie: Dadźbóg Wolski i ol. Marianna Barzkowska(?), ich ciotki: ol. Teresa Wolska (bezpotomna), Anna Wolska (jej mąż: ol. Wojciech Buszkowski), Dorota Wolska (jej mąż: hon. Stefan Giejkowski)

1697 k. 468v Zofa Byszewska rodzice: ol. Sebastian Byszewski i ol. Anna Kowalska, jej mąż: Wojciech Kozubski, jej brat: Jan Byszewski, dziedzice dóbr Rogowo (p. szadk.)

k. 519 skorowidz wpisów z roku 1694
k. 521v skorowidz wpisów z roku 1695
k. 523 skorowidz wpisów z roku 1696
k. 525 skorowidz wpisów z roku 1697

Liber resignationum 1693-1694, sygn. 194
1693 k. 22v Aleksander Wolski oblatuje skrypt dłużny (pożyczka 1.000 zł od Jana Bykowskiego)

1693 k. 54v rodzeństwo: Andrzej Żeromski i Zofia Żeromska (jej mąż: Jan Wolski) rodzice: ol. Sebastian Żeromski i Teresa Wierzbowska, dobra: Brody (p. szadk.)

1693 k. 58v siostry: Regina Czartkowska, Anna Czartkowska, Katarzyna Czartkowska, ich rodzice: ol. Jan Czartkowski i Anna Jadamczewska

1693 k. 162v małż. Wojciech Żeromski i Katarzyna Korzenicka z I strony
małż. Jan Wolski i Dorota Wilkszycka z II strony

1693 k. 167v Jakub Wolski, jego ojciec: ol. Andrzej Wolski, dziedzic części dóbr Pszczółki (p. szadk.), ustanawia zastaw na rzecz: Aleksandra Żuchowska (jej mąż: Maciej Rzeczycki)

1693 k. 190 Szymon Łopatecki rodzice: ol. Stefan Łopatecki i ol. Ewa Bądkowska, dziadowie: ol. Tomasz Bądkowski i ol. Jadwiga Kałowska, jego brat: Stanisław Łopatecki
rodzeństwo: Bonawentura Łagiewski, Paweł Łagiewski, Aleksander Łagiewski, Zofia Łagiewska, Eufrozyna Łagiewska, ich rodzice: Wojciech Łagiewski (komornik graniczny sieradzki) i Marianna Bądkowska

1694 k. 30 małż. Jan Maliński i Anna Jaworska z I strony
małż.: Andrzej Zdzieszulski i Zofia Poleska z II strony

1694 k. 33 Jan Wolski rodzice: Wojciech Wolski i Dorota Karśnicka, jego żona: Jadwiga Poleska jej ojciec: ol. Klemens Poleski, jej brat: Andrzej Poleski

1694 k. 106 rodzeństwo: Marian Magnuski, Anna Magnuska i Ewa Magnuska (jej mąż: Marian Nagórski)

1694 k. 114v bracia Bonawentura Łagiewski i Aleksander Łagiewski ich ojciec: ol. Wojciech Łagiewski (komornik graniczny sieradzki), w imieniu swoim i rodzeństwa, jako nepoci i spadkobiercy bezpotomnego: ol. Chryzostom Łagiewski

1694 k. 194 Anna Nasiechowska, wdowa po: ol. Sebastian Wolski, ich dzieci: Jan Wolski, Stefan Wolski, Agnieszka Wolska, Zofia Wolska, Anna Wolska
Kazimierz Sokołowski, dobra Sycanów

1694 k. 248 Katarzyna Mikołajewska rodzice: ol. Stanisław Mikołajewski i ol. Katarzyna Sulmowska, jej ciotka: ol. Marianna Sulmowska (jej mąż: ol. Andrzej Sokołowski), jej mąż: ol. Piotr Borzysławski
Jan Wolski (z Dobruchowa, skarbnik wieluński)
dobra: Ostrów i Jeziorsko (p. sier.)

1694 k. 283 Paweł Biernacki z I strony
bracia: Mikołaj Kozubski, Jakub Kozubski, Wojciech Kozubski rodzice: ol. Kazimierz Kozubski i Dorota Wolska z II strony

1694 k. 292v Katarzyna Mikołajewska wdowa po: ol. Wojciech Maliński, kwituje braci: Michał Zaborski i Stefan Zaborski rodzice: ol. Wawrzyniec(?) Zaborski i ol. Helena de Baranów

1694 k. 312v Mikołaj Biernacki, jego żona: Teofila Jaraczewska
siostry: Marianna Biernacka (jej mąż: Michał Magnuski) i Katarzyna Biernacka (jej mąż: Dionizy Chmieliński) ich ojciec: Tomasz Biernacki

1694 k. 320 Jadwiga Magnuska rodzice: ol. Feliks Magnuski i ol. Katarzyna Magnuska, jej mąż: Wojciech Zwiastowski
Tomasz Bielski, jego ojciec: ol. Wojciech Bielski
Mikołaj Magnuski, jego ojciec: ol. Świętosław Magnuski
Jacek Górecki, jego ojciec: ol. Wojciech Górecki

1694 k. 350v małż. Andrzej Jadamczewski i Katarzyna Miniszewska, małżeńskie dożywocie.

1694 k. 351v Wawrzyniec Walewski, jego ojciec: ol. Stefan Walewski
rodzeństwo: Katarzyna Jadamczewska, Helena Jadamczewska, Anna Jadamczewska, Stanisław Jadamczewski, Aleksander Jadamczewski, ich ojciec: Andrzej Jadamczewski
dobra: Jadamki i Maciszewice (p. sier.)

1694 k. 383 Marianna Malińska, wdowa po: ol. Jan Kozubski, jej córki: Marianna Kozubska, Agnieszka Kozubska, Jadwiga Kozubska, Anna Kozubska, Elżbieta Kozubska, jej brat: Wojciech Maliński

1694 k. 451 Jakub Kozubski rodzice: ol. Kazimierz Kozubski i ol. Dorota Wolska
Marianna Piaskowska rodzice: ol. Stefan Piaskowski i ol. Barbara Brodnicka, jej dziad: ol. Mikołaj Brodnicki
Hieronim Brodnicki, małż.: Zofia Piaskowska i Hieronim Pęgowski

Liber resignationum 1695-1696, sygn. 195
1695 k. 24 Jakub Poleski rodzice: ol. Jan Poleski i ol. Dorota Zabłocka, jego siostra: Anna Poleska (panna)
bracia: Sebastian Zabłocki i Marcin Zabłocki, ich ojciec: Mikołaj Zabłocki

1695 k. 36 małż.: Stanisław Jadamczewski i Katarzyna Bąkowska z I strony
Stanisław Karski z II strony
dobra: Równa (p. sier.)

1695 k. 39 małż. Andrzej Jadamczewski i Katarzyna Miniszewska z I strony
Stefan Zaleski jego ojciec: ol. Mikołaj Zaleski z II strony

1695 k. 39v Stefan Zaleski jego rodzice: ol. Mikołaj Zaleski i ol. Katarzyna Raczyńska (de Małyszyn) dziedziczka dóbr Gać Ziemiańska, z I strony
Sebastian Woliński z II strony

1695 k. 50v Marcin Stefan Pratkowski seu Kamocki
małż.: Jakub Kozubski i Zofia Piaskowska, jej ojciec (?): ol. Stefan Piaskowski

1695 k. 56 Mikołaj Wolski jego ojciec: ol. Zygmunt Wolski
Andrzej Pstrokoński jego ojciec: ol. Aleksander Pstrokoński
dobra: Tądów Niski (p. sier.)

1695 k. 57v Marianna Świeżyńska rodzice: ol. Jan Świeżyński i Anna Malińska, jej mąż: labor. Wojciech Krawiec z miejscowości Podłężyce, jej brat (?): Franciszek Świeżyński
Stanisław Maliński
Wojciech Magnuski jego ojciec: ol. Walerian Magnuski

1695 k. 63 Piotr Poleski rodzice: ol. Adam Poleski i Katarzyna G..elska, jego żona: Elżbieta Brzezańska rodzice: ol. Daniel Brzezański i Anna Rudzka

1695 k. 85 Teresa Karśnicka, wdowa po: ol. Klemens Poleski, ich dzieci: Marcjan, Magdalena, Dorota i Rozalia Polescy z I strony
Florian Jankowski z II strony

1695 k. 88v Jan Magnuski jego ojciec: ol. Andrzej Magnuski
siostry: Marianna Bielowska (jej mąż: Szymon Kicki) i Jadwiga Bielowska (panna)
wyst.: Stanisław Chrzanowski, Stanisław Rajski
dobra Bielów (p. szadk.)

1695 k. 100v Stefan Kozubski rodzice: ol. Jakub Kozubski i ol. Marianna Leszkowska, jego żona: Katarzyna Suchorska
dobra: Górki (p. szadk.)

1695 k. 123 Anna Mikołajewska rodzice: ol. Stanisław Mikołajewski i ol. Katarzyna Sulmowska, jej mąż: ol. Jan Kwiatkowski, jej ciotka: ol. Marianna Sulmowska (jej mąż: ol. Andrzej Sokołowski)
Jan Wolski, skarbnik wieluński, chorąży w armii Czarneckiego, dziedzic dóbr Ostrów i Jeziorsko (p. sier.)

1695 k. 187 Jan Wolski rodzice: ol. Sebastian Wolski i Anna Nasiechowska
Kazimierz Sokołowski (a Warzymów, miecznik płocki)

1695 k. 216v Jan Kozubski rodzice: ol. Marcin Kozubski i ol. Ewa Mokracka
Wacław Papieski rodzice: ol. Jan Papieski i ol. Marianna Górecka

1695 k. 262 Franciszek Bartochowski jego ojciec: ol. Stanisław Bartochowski
małżeństwo: Andrzej Jadamczewski i Katarzyna Miniszewska

1696 k. 20v Teresa Mikołajewska rodzice: ol. Paweł Mikołajewski i ol. Zofia Wie…, jej mężowie: 1v ol. Ad… Poleski (jego ojciec: ol. Szymon Poleski), 2v ol. Władysław Chyliński, jej córka z 1v: Zofia Poleska (panna)
dobra: Poleszno-Orpelów

1696 k. 44v Oblata testamentu sporządzonego przez: ol. Andrzej Jadamczewski, wniesiona przez jego żonę: Katarzyna Miniszewska. Testator wspomina, że ma synów (jednego wymienia z imienia: Aleksander Jadamczewski) oraz córki zamężne i dwie niezamężne: Marianna Jadamczewska i Anna Jadamczewska. Czyni różne zapisy (w tym na kościół w Błaszkowie). Jego dobra: Towalczów.

1696 k. 74v bracia: Marcin Balicki i Dadźbóg Balicki ich rodzice: ol. Stanisław Balicki i Marianna Dąbrowska, dobra: Dąbrówka

1696 k. 90v Michał Małski (de Małe) z I strony
Marianna Łagiewska (de Bętków) jej ojciec: ol. Wojciech Łagiewski (komornik graniczny sieradzki) z II strony
dobra: Włocin i Grzymaczów

1696 k. 131 Kazimierz Bartochowski rodzice: ol. Stanisław Władysław Bartochowski i ol. Ewa Walknowska, w imieniu swoim oraz rodzeństwa z tej samej matki: Teofila Bartochowska, Anna Bartochowska, Katarzyna Bartochowska, oraz rodzeństwa z małżeństwa ojca z Anna Błociszewska: Andrzej Bartochowski, Aleksander Bartochowski, Konstancja Bartochowska
dobra: Żelisław, Janowice, Wójcice, Zaborów, Sarny (p. sier.)
Stanisław Wilkszycki

1696 k. 139v małż.: Kazimierz Wolski (z Dobruchowa) i jego żona Marianna Bartochowska kwitują: Wojciech Pstrokoński jego ojciec: ol. Andrzej Pstrokoński, z 3.600 zł

1696 k. 204v Jan Wolski jego ojciec: ol. Tomasz Wolski (sędzia grodzki sieradzki) z I strony
Anna Dąbrowska wdowa po: ol. Władysław Papieski, dziedzicu dóbr Kuśno (p. sier.) z II strony

1696 k. 240v rodzeństwo: Adam Wilkoński, Marianna Wilkońska (jej mąż: Jan Nieradzki), Katarzyna Wilkońska (jej mąż: Aleksander Jadamczewski), Zofia Wilkońska (panna), ich rodzice: ol. Stanisław Wilkoński i ol. Jadwiga Gosławska
dobra: Równa, Zakrzew, Rubice (p. sier.)
Stanisław Jadamczewski

1696 k. 372 małż.: Jan Mycielski i Zuzanna Zaleska oraz Zofia Zaleska (panna) z I strony
małż.: Jakub Wolski i Katarzyna Jarocka z II strony

Liber resignationum 1697, sygn. 196
k. 130v Marianna Kromolicka, wdowa po: ol. Sebastian Woliński, ich dzieci: Antoni Woliński, Tomasz Woliński i Marianna Wolińska
wyst. Stanisław Jadamczewski

k. 177v Zygmunt Wolski jego ojciec: ol. Trojan Wolski, kwituje Jana Krobanowskiego

k. 236 Andrzej Poleski rodzice: ol. Klemens Poleski i ol. Marianna Lubikowska robi zapis na dobrach Kozuby Stare na rzecz: Florian Jankowski

k. 268 Jan Maliński, dziedzic części Kozuby Stare, robi zapis na tych dobrach na rzecz: Jakub Magnuski

Na końcu tej księgi znajdują się skorowidze (alfabetyczne, nazwiskami lub miejscowościami) 3 roczników ksiąg rezygnacji (lata 1695-1697)

Liber inscriptionum 1699-1701, sygn. 198
1699 k. 2v Marianna Dąbrowska rodzice: ol. Świętosław Dąbrowski (dziedzic dóbr Dąbrówka, p. sier., parafia Wróblew) i ol. Agnieszka Busińska, wdowa po: ol. Stanisław Balicki, jej siostra: Zofia Dąbrowska (jej mąż: Wojciech Gnatowski), jej synowie: Dadźbóg Balicki, Marcin Balicki, Wojciech Balicki

1699 k. 14 Franciszek Wolski z I strony jego ojciec Marcin Wolski z II strony

1699 k. 32 małż.: Wojciech Napruszewski i Anna Piorunowska z I strony
rodzeństwo: Stanisław Jankowski, Karol Jankowski, Katarzyna Jankowska (jej mąż: Krzysztof Polikowski), Zuzanna Jankowska, Barbara Jankowska z II strony

1699 k. 39 testament Wawrzyńca Wolskiego (z parafii wierzchlejskiej). Żadnych szczegółów genealogicznych, wspomina jedynie o małżonce.

1699 k. 105v małż. Walenty Zalewski i Anna Węgierska
Bracia rodzeni: Walenty Magnuski i Wojciech Magnuski (jego żona: Anna Zagajewska), dziedzice dóbr Magnusze (p. sier.)

1699 k. 114 (i kolejne) małż.: Walenty Wolski i Marianna Labosz, jej rodzice: ol. honest. Gaspar Labosz i Zofia Poleska (2v Andrzej Zdzieszulski), jej wuj: Andrzej Poleski, jej dziad: ol. Klemens Poleski
małż.: honest. Marcin Labosz i gen. Katarzyna Zdzieszulska
dobra: Kozuby Stare, część Zdzieszulszczyzna

1699 k. 231v małż. Maciej Magnuski i Zuzanna Grochowska, małżeńskie dożywocie

1700 k. 333v małż. Maciej Magnuski i Zuzanna Grochowska z I strony
Florian Jankowski z II strony

1700 k. 346 bracia: Stefan Wolski i Jan Wolski, ich rodzice: Wojciech Wolski i ol. Teresa Kossowska, ich siostra: Helena Biskupska, jej rodzice: ol. Jan Biskupski i ol. Teresa Kossowska, jej mąż: Stanisław Brochocki
małż.: ol. Anna de Waliszewice i ol. Mikołaj Suchorski, dziedzice części Dzierlina w dobrach Żerosławice (p. sier.)

1700 k. 444 Michał Magnuski oblatuje skrypt dłużny. Feliks Magnuski, jego stryj: Aleksander Magnuski (kanonik kujawski). Kazimierz Magnuski (wojski gostyński), „rodzony nasz”.

1700 k. 475v Stefan Bogdański rodzice: ol. Wojciech Bogdański i Marianna Wolska (de Mnin)
Maciej Pstrokoński

1700 k. 480 Katarzyna Gidzielska wdowa po: ol. Adam Poleski, ich syn: Piotr Poleski, jego bracia: Stanisław Poleski, Maciej Poleski, Jan Poleski z I strony
małż.: Jan Magnuski i Anna Nagórska z II strony

1701 k. 555 Jadwiga Brodzka rodzice: ol. Klemens Brodzki i Zuzanna Raczyńska (2v ol. Marcin Wodzyński), jej mąż: ol. Jan Magnuski
Bartłomiej Maliński
rodzeństwo: ol. Jan Maliński, Agnieszka Malińska (jej mąż: Wojciech Magnuski), Anna Malińska (jej mąż: Florian Jankowski)
dobra: Kozuby Stare

1701 k. 598 Wojciech Magnuski rodzice: Krzysztof Magnuski i Katarzyna Molska, jego żona: Anna Zagajewska rodzice: ol. Jan Zagajewski i Marianna Bielska, dożywocie małżeńskie.

1701 k. 629v Teofil Jankowski rodzice: ol. Jan Jankowski i ol. Elżbieta Skoraszewska, jego żona: Zofa Ciszewska (1v ol. Stanisław Brodzki), dożywocie małżeńskie

1701 k. 659v Marianna Wolska, jej mężowie: 1v ol. Aleksander Dąbrowski, 2v ol. Jan Arciszewski
wymien.: ol. Wojciech Pęgowski

Prothocollon inscriptionum 1701-1702, sygn. 199
1702 k. 274 bracia: Wojciech Maliński i Sebastian Maliński, ich rodzice: ol. Jan Maliński i ol. Anna Wodzińska, dziedzice części dóbr Kozuby Stare
Florian Jankowski

1702 k. 284 Katarzyna Chwałkowska, wdowa po: ol. Stefan Sieroszewski, ich dzieci: Franciszek Sieroszewski, Marianna Sieroszewska i Zofia Sieroszewska
Franciszek Psarski, dziedzic dóbr Wójcice (p. sier.)

1702 k. 290 Konstancja Wolska rodzice: Zygmunt Wolski i ol. Zofia Starczewska, jej mąż: Michał Grabiński rodzice: Marcin (Maciej?) Grabiński i ol. Eufrozyna Skrzynecka

1702 k. 302v Jan Wolski (de Wola Blakowa) rodzice: Zygmunt Wolski i ol. Zofia Starczewska, jego żona: Elżbieta Zamoyska rodzice: ol. Aleksander Zamoyski i Marianna Mniszkowna

1702 k. 303v Michał Magnuski (de Magnusze) jego ojciec: Stanisław Magnuski zwany Klimontowicz
ol. Feliks Magnuski jego ojciec: ol. Feliks Magnuski
bracia Jan Magnuski i ol. Świętosław Magnuski ich ojciec: Feliks Magnuski
Mikołaj Magnuski rodzice: ol. Świętosław Magnuski i Agnieszka Górecka
mziel - 21-09-2017 - 23:47
Temat postu:
Po dłuższej przerwie zamieszczam kolejną porcję notatek. Nie miałem czasu na zrobienie notatek z nagromadzonych zdjęć (nadal zdjęcia 8 ksiąg czekają na spisanie), ale w końcu trochę udało się nadgonić. Notatki obejmują księgi z różnych lat: bardzo długo czekałem, aż mikrofilm kluczowej dla mnie księgi wróci z wypożyczenia, więc w tym czasie badałem różne boczne linie. Oto owoc (a raczej pierwsza jego część).

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1672-1673 sygn. 176
1672 k. 13v Katarzyna Bogucka, jej mąż: ol. Chryzostom Magnuski, ich synowie: Wojciech Magnuski i Walenty Magnuski, z I strony
Chryzostom Kucharski jego ojciec: ol. Maciej Kucharski z II strony

1672 k. 22 Kazimierz Wolski (z Dobruchowa), Marianna Wyleżyńska wdowa po: ol. Marian Drozdowski, bracia: Bartłomiej, Marcin i Kazimierz Czołczyńscy, synowie: ol. Adama

1672 k. 23 bracia: Wojciech Maliński i Adrian Maliński
Jadwiga Rosochacka, wdowa po: ol. Stanisław, jej syn: Władysław Rosochacki

1672 k. 47 Jan Zagajewski, jego ojciec: ol. Stanisław Zagajewski, jego brat: ol. Stefan Zagajewski (bpt)
Jan Magnuski

1672 k. 68v Świętosław Magnuski rodzice: ol. Feliks Magnuski i Anna Poleska, jego brat: Jan Magnuski, z I strony
małżeństwo: Paweł Wierzchowski i Zofia Małachowska z II strony

1672 k. 72 Jerzy Kozubski (de Magnusze) jego ojciec: ol. Zygmunt Kozubski
Mikołaj Gomoliński – dzierżawca dóbr Dziadkowice (p. szadk.)

1672 k. 76 Marianna Kamocka, wdowa po: ol. Jakub Magnuski
wyst.: Jakub Zabłocki

1672 k. 81v Andrzej Mikołajewski, jego ojciec: ol. Jakub Mikołajewski, dziedzic dóbr Zamoście (woj. i pow. łęczycki) z I strony
Helena Zaleska, wdowa po ol. Stanisław Kędzierski z II strony

1672 k. 140 Stanisław Balicki (jego ojciec: ol. Jan Balicki) kwituje: Marian Magnuski (jego ojciec: Andrzej Magnuski)

1672 k. 227 Marianna Wolińska jej mężowie: 1v ol. Tomasz Wolski, 2v Stanisław Borzewicki

1672 k. 227 Andrzej Jadamczewski, jego ojciec: ol. Marcin Jadamczewski
Sebastian Kołdowski

1673 k. 258 Magnusze intromissio, Wojciech Wolski

1673 k. 269 Wojciech Krajkowski syn Piotra
Barbara Wolska, jej ojciec: Mikołaj Wolski
Mikołaj Wolski, jego ojciec: ol. …denty
dobra: Sobiepany (p. szadk.)
Bartłomiej Maliński

1673 k. 398v bracia Marcin Wolski i Zygmunt Wolski (de Wola Blakowa), ich rodzice: ol. Trojan Wolski i ol. Anna Ciesielska

1673 k. 415 Wojciech Bielowski „Żaczek”, jego ojciec: ol. Andrzej Bielowski, jego żona: Anna Lacka
małżeństwo: Marian Magnuski i Teresa Molska
dobra: Bielów (p. szadk.)

1673 k. 438v Wojciech Wolski (z Dobruchowa), jego ojciec: ol. Wojciech Wolski

1673 k. 476v Zofia Kobierzycka, jej mężowie: 1v ol. Walerian Wolski, 2v Jan Naramowski, dobra: Słomków Suchy (p. sier.)

Liber inscriptionum 1691, sygn. 191
k. 19v bracia: Stefan Jarzyna i Wojciech Jarzyna
Jan Maliński działający w imieniu: Jan Kozubski

k. 22v Stefan Wolski (z Dobruchowa), Jan Wolski seu Dobrucowski jego ojciec: ol. Marcin Wolski
dobra: Nowy Folwark Chropy, młyn chłopski

k. 64 Jadwiga Kozerska (Zdzierska?) rodzice: ol. Andrzej Kozerski(?) i ol. Marianna Poleska
w asyście: Andrzej Poleski, przyjaciel

k. 153v Anna Wolska jej ojciec: ol. Jan Wolski, wdowa po: ol. Jan Garliński
Samuel Łaszowski, jego ojciec: ol. Krzysztof Łaszowski

k. 253 małż.: Wojciech Grochowiecki i Bogumiła Łochyńska z I strony
Jadwiga Jadamczewska wdowa po: ol. Stanisław Czartkowski z II strony
dobra: Czartki (p. sier.)

k. 437 ksiądz kanonik Adam Kazimierz Uwieliński zapisuje sumę 2.000 zł na rzecz swojego brata rodzonego: Marcin Uwieliński, przyszła żona Marcina: Jadwiga Jadamczewska (1v ol. Stanisław Czartkowski), jej rodzice: Andrzej Jadamczewski i Katarzyma Miniszewska

k. 502 skorowidz wpisów za rok 1691

Liber resignationum 1692, sygn. 193
k. 12v małż. Stefan Kozubski i Katarzyna Suchorska, jej ojciec: ol. Łukasz Suchorski, ich córka: Marcjanna Kozubska
wyst.: Andrzej Suchorski

k. 71 małż.: Jan Maliński i Anna Jaworska
małż.: Andrzej Zdzieszulski i Zofia Poleska (oblata kontraktu)

k. 235 Katarzyna Modlińska rodzice: ol. Andrzej Modliński i ol. Elżbieta Malanowska, jej mąż: Władysław Miłoński rodzice: ol. Wawrzyniec Miłoński i ol. Anna Aleksandra Mielecka, jej brat cioteczny: Jan Malanowski
Jan Wolski (z Dobruchowa, skarbnik wieluński)

k. 245v Aleksander Wolski, jego żona: Regina Kurowska rodzice: ol. Jan Kurowski i ol. Zofia Busińska
Przemysław Szypowski, dziedzic dóbr Lipice

k. 386v Wojciech Kozubski rodzice: ol. Marcin Kozubski i ol. Katarzyna Wolska, jego bezpotomna ciotka: ol. Barbara Wolska, jej rodzice: ol. Wawrzyniec Wolski i ol. Katarzyna Przespolewska
bracia Stanisław Skrzyński i Kazimierz Skrzyński, ich ojciec: ol. Kazimierz Skrzyński

k. 453 Anna Wolska wdowa po: ol. Jan Gardliński
Elżbieta Rembiewska, jej mężowie: 1v ol. Maciej Łaszewski, 2v Szymon Śleszyński
wymien.: ol. Chryzostom Łaszewski

1692 k. 476 Jan Świeżyński oblatuje testament sporządzony wspólnie (!) przez małżonków: ol. Wojciech Karśnicki i Katarzyna Mikołajewska, on dziedzic dóbr Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.), świadkowie: Jan Świeżyński, Rafał Kwiatkowski. Spadek dzielony między trzy ich córki: Jadwiga Karśnicka (jej mąż: Jan Świeżyński), Dorota Karśnicka i Teresa Karśnicka.

k. 496 skorowidz wpisów za rok 1692

Prot.inscr. 1698-1700, sygn. 197
1698 s. 147 Marianna Wolska rodzice: ol. Piotr Wolski i ol. Dorota Więckowska, dziedziczka dóbr Wsto (p. szadk.), jej mąż Aleksander Dąbrowski
Stefan Szczepanowski

1698 s. 306 Anna Magnuska rodzice: ol. Gaspar Magnuski i ol. Zofia Poleska, jej mąż: ol. Gaspar Olszowski, dziedziczka części dóbr Kozuby Stare i Kozuby Nowe
Florian Jankowski rodzice: ol. Jan Jankowski i Elżbieta Skoraszewska

1698 s. 342 rodzeństwo: Dadźbóg Balicki, Marcin Balicki, Wojciech Balicki, Katarzyna Balicka (jej mąż: Wojciech Gawłowski), ich rodzice: ol. Stanisław Balicki i Marianna Dąbrowska

1698 s. 349 rodzeństwo: Franciszek Jankowski, Marian Jankowski, Teresa Jankowska, Katarzyna Jankowska, Barbara Jankowska i Marianna Jankowska, rodzice: Sebastian Jankowski (dziedzic dóbr Jankowski, p. szadk.) i ol. Agnieszka Suchorska
dobra Wylazłów (p. szadk.)
Michał Osiński

1699 s. 431 Andrzej Poleski rodzice: ol. Klemens Poleski i ol. Marianna Lubikowska, jego bracia: Wojciech Poleski i Marcjan Poleski, dziedzice części dóbr Kozuby Stare
Szymon Wolski rodzice: Wojciech Wolski i Dorota Karśnicka

1699 s. 432 Szymon Wolski rodzice: Wojciech Wolski i Dorota Karśnicka, dziedzic części Zdzieszulszczyzna w dobrach Kozuby Stare, dziś nabytych
małżeństwo: hon. Marcin Labosz i Katarzyna Zdzieszulska

1699 s. 457 Piotr Wolski rodzice: ol. Andrzej Wolski i Jadwiga Malińska, dziedzic części dóbr Pszczółki (p. szadk.), jego żona: Teresa Rakowska rodzice: ol. Kazimierz Rakowski i ol. Eleonora Rembiewska

1699 s. 459 Katarzyna Miniszewska, wdowa po: ol. Andrzej Jadamczewski, ich syn: Aleksander Jadamczewski

Prot.inscr. 1725-1727, sygn. 207
1725 k. 19v Katarzyna Uwielińska, wdowa po: ol. Antoni Chojecki, jej przyszły mąż: Chryzostom Wolski, jego rodzice: Szymon Wolski i ol. Zofia Magnuska
dobra: Morawki (p. kaliski) i część Franciszka Taczanowskiego w dobrach Łabędzie (p. sier.)

1725 k. 34v rodzeństwo: Kazimierz Wolski, Marcin Wolski, Paweł Wolski, Józef Wolski i Magdalena Wolska, ich rodzice: ol. Franciszek Wolski i Marianna Napiórkowska
dobra: Klonów (p. sier.)
wymienieni.: Hieronim Franciszek Grabiński, Tomasz Rzepecki, Kazimierz Zielonacki

1725 k. 103 Katarzyna Mycielska rodzice: ol. Franciszek Mycielski i Marianna Skąpska (2v Józef Snopkowski), jej mąż: Jan Wolski rodzice: ol. Zygmunt Wolsk i ol. Anna Starczewska, jej brat: Jan Mycielski, dobra: Socha (p. sier.)

1725 k. 113v Jadwiga Jadamczewska, jej mężowie: 1v ol. Stanisław Czartkowski, 2v ol. Marcin Uwieliński, 3v ol. Paweł Idzikowski
bracia: Kazimierz Idzikowski i Jan Idzikowski, ich ojciec: ol. Paweł Idzikowski
dobra: Swędzieniejewice (p. szadk.)

1725 k. 138 Teofil Jankowski rodzice: ol. Jan Jankowski i ol. Elżbieta Skoroszewska, jego żona: Zofia Ciszewska (1v ol. Stanisław Brodzki), jej dzieci 1v: Mikołaj Brodzki, Józef Brozdki, Katarzyna Brodzka (jej mąż: Jan Piaskowski), jej córka 2v: Helena Jankowska (jej mąż: Jan Welęcki)

1725 k. 142 małż.: Konstancja Rudnicka i Walenty Zdzieszulski, jej brat: Walenty Rudnicki
Adam Nagórski posesor dóbr Lubocha (p. łęczyc.)

1725 k. 148 Maciej Wolski jego ojciec: ol. Adam Wolski, dziedzic części dóbr Sobiepany
Marcin Jankowski rodzice: ol. Józef Jankowski i ol. Aleksandra Zielęcka

1726 k. 203 Wojciech Kozubski rodzice: ol. Stefan Kozubski i Katarzyna Suchorska, dziedzic dóbr Górki (p. szadk.), jego brat: Jóżef Kozubski rodzice: ol. Stefan Kozubski i ol. Zuzanna Rembiewska Kruszynianka

1726 k. 218v Jan Walęcki rodzice: ol. Jan Walęcki i ol. Helena Porębska, jego żona: Helena Jankowska rodzice: Teofil Jankowski i Zofia Ciszewska, dobra: Stryje Paskowe (p. szadk.)

1726 k. 233 Wojciech Magnuski rodzice: ol. Walerian Magnuski i Anna Świeżyńska, dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) zwanych Brodczyzna, Świeżyńszczyzna, Poleszczyzna, Malińszczyzna, jego syn z ol. Agnieszka Malińska: Wojciech Magnuski

1726 k. 237v Jan Piaskowski rodzice: ol. Stanisław i ol. Katarzyna Kwiatkowska, posesor dóbr Budki (p. łęcz.) jego żona: Katarzyna Brodzka rodzice: ol. Stanisław Brodzki i Zofia Ciszewska (2v Teofil Jankowski)
dobra: Stryje Paskowe (p. szadk.)

1726 k. 238v Józef Magnuski rodzice: ol. Jan Magnuski i ol. Jadwiga Nagórska, dziedzic dóbr Bielów (p. szadk.), jego żona: Teresa Madalińska

1726 k. 243 Jan Wolski (de Wola Blakowa) rodzice: ol. Zygmunt Wolski i ol. Zofia Starczewska, dziadowie: ol. Stanisław Starczewski i ol. Anna Czartkowska
Szymon Chmieliński dziedzic części Ściborowskiej dóbr Bielów

1727 k. 344 Antoni Miniszewski rodzice: ol. Marian Miniszewski i ol. Katarzyna Wolska, dziedzic części Wolszczyzna w dobrach Dzierzązna (p. sier.), jego żona: Ewa Chmielińska
Ludwik Chmieliński rodzice: ol. Stanisław Chmieliński i ol. Marianna Rodzińska

1727 k. 360 Paweł Wolski rodzice: ol. Adam Wolski i ol. Małgorzata Sobiepańska, dziedzic części zwanej Wolszczyzna w dobrach Sobiepany (p. szadk.), jego brat: Maciej Wolski
Marcin Jankowski jego ojciec: Józef Jankowski

1727 k. 406 Katarzyna Kozubska rodzice: ol. Stanisław Kozubski i Zofia Ruszkowska (uv Molska), jej maż: Andrzej Paczyński, dobra: Złoczew (p. sier.)

1727 k. 412 bracia Wojciech Magnuski i Marcin Magnuski, dziedzice części dóbr Kozuby Stare, ich rodzice: Wojciech Magnuski i ol. Agnieszka Malińska, żona Wojciecha: Marianna Zdzienicka, jej rodzice: Stanisław Zdzienicki i Katarzyna Idzikowska

1727 k. 471 Antoni Wolski rodzice: Jan Wolski i Zofia Żeromska, dziedzic (z braćmi) dóbr Podole Wyższe
małżeństwo: Wojciech Magnuski i Teresa Gniazdowska

Prot.inscr. 1728-1731, sygn. 208
1728 k. 271 Wojciech Kozubski rodzice: ol. Stefan Kozubski i ol. Katarzyna Suchorska, jego żona: Marianna Majeranowska rodzice: Jakub Majeranowski i Anna Sakowicz

1729 s. 463 Aleksander Wolski, dziedzic części dóbr Dziebałtów i Brody (woj. sandom., pow. opoczyń.), jego siostra cioteczna: Anna Stogniew rodzice: ol. Mikołaj Stogniew i ol. Katarzyna Gawrońska, jej mąż: Michał Dziebałtowski

1729 s. 602 Tomasz Wolski (wicewojewoda brzeski kujawski) rodzice: ol. Zygmunt Wolski i ol. Konstancja Obrębska, dziedzic części dóbr Dziadkowice (p. szadk.)
bracia Jan, Franciszek, Mikołaj, Józef Gomolińscy rodzice: ol. Rafał Gomoliński i ol. Katarzyna Borucka

1729 s. 612 Paweł Jadamczewski rodzice: ol. Stanisław Jadamczewski i ol. Teresa Bąkowska
ol. Stanisław Wądołkowski jego ojciec: ol. Gasper Wądołkowski
dobra: Zakrzew, Rubice, Równa (p. sier.)

1729 s. 649 Antoni Wolski, jego żona: Marianna Świderska (1v ol. Franciszek Rutkowski), dobra: Kustrzyce (p. szadk.)

1731 s. 1567 Józef Balicki jego ojciec: ol. Marcin Balicki
wymien.: ol. Jan Wolski

1731 s. 1572 Jadwiga Garlińska rodzice: ol. Stanisław Garliński i Elżbieta Zdzieszulska, jej stryj: ol. Marcin Garliński (bpt)
bracia: Bartłomiej Garliński i Mikołaj Garliński

Prot.inscr. 1736-1738, sygn. 210
1736 k. 13v Antoni Magnuski rodzice: ol. Wojciech Magnuski i ol. Anna Zagajewska, jego siostra cioteczna: Anna Pacanowska, jej mąż: Mateusz Ossowski

1736 k. 64v Anna Kozubska rodzice: ol. Stanisław Kozubski i Zofia Ruszkowska, jej mąż: Józef Kwaśniewski, ich syn: Wojciech Kwaśniewski

1736 k. 65v bracia: ks. Jan Wolski, Marcin Wolski, Antoni Wolski, Walenty Wolski, ich rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Zofia Żeromska
dobra: Podole (p. szadk.)

1736 k. 157v Marianna Magnuska rodzice: ol. Świętosław Magnuski i ol. Agnieszka Górecka, jej mąż: Stanisław Dobruchowski rodzice: ol. Joachim Dobruchowski i ol. Katarzyna Czernielowska
Józef Kozubski
dobra: Magnusy (p. szadk.)

1736 k. 169 Maciej Jadamczewski rodzice: ol. Stanisław Jadamczewski i ol. Teresa Bąkowska, dziedzic części dóbr Towalczów (p. sier.)
(to niepewne): Antoni i Michał bratankowie Teresy córki ol. Pawła Jadamczewskiego i Teresy Wolickiej

1736 k. 171 rodzeństwo: Krzysztof Kwiatkowski i Helena Kwiatkowska (ultimo voto Walenty Wolski) rodzice: ol. Stefan Kwiatkowski i ol. Anna Czernińska, ich stryj(?): ol. Jan Kwiatkowski rodzice: ol. Rafał Kwiatkowski i ol. Chordowska

1737 k. 297 Aleksandra Zielęcka rodzice: ol. Stanisław Zielęcki i ol. Anna Miedzianowska, mężowie: 1v ol. Józef Jankowski, 2v ol. Maciej Wolski, jej córka z 1v: Krystyna Jankowska

1737 k. 299v Marcin Maliński rodzice: ol. Jan Maliński i ol. Anna Jaworska, jego żona: Jadwiga Garlińska rodzice: ol. Stanisław Garliński i ol. Elżbieta Magnuska
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)
Wojciech Magnuski rodzice: Wojciech Magnuski i ol. Agnieszka Malińska

1737 k. 302v Jan Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Katarzyna Lipska, jego żona: ol. Ewa Gałczyńska (1v ol. Andrzej Zdzienicki, 2v Jan Wolski) rodzice: ol. Jan Gałczyński i ol. Katarzyna Molska

1737 k. 304v Antoni Magnuski rodzice: ol. Wojciech Magnuski i ol. Anna Zagajewska, jego stryj: ol. Walenty Magnuski, dziedzic części dóbr Magnusy (p. szadk.)
Andrzej Chrzanowski jego ojciec: ol. Walenty Chrzanowski

1737 k. 307 Marianna Wolska rodzice: ol. Jan Wolski i Katarzyna Mycielska, jej mąż: Michał Wolicki (burgrabia brzesko kujawski)
Michał Grabiński rodzice: Marcin Grabiński i Konstancja Wolska

1737 k. 313v Mateusz Zieliński, jego żona: Anna Zakrzewska rodzice: ol. Jan Zakrzewski i ol. Barbara Barska, dobra: Zawady

1737 k. 390 Walenty Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i Zofia Żeromska
Wojciech Magnuski rodzice: Wojciech Magnuski i Agnieszka Malińska

1737 k. 408v Teofil Jankowski rodzice: ol. Florian Jankowski i ol. Anna Malińska, dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), jego żona: Marcjanna Balicka rodzice: ol. Dadźbóg Balicki i ol. Marianna Chlewska

1738 k. 568 Ludwina Wolska rodzice: ol. Dominik Wolski (skarbnik inowrocławski) i Marcjanna Borucka, jej mąż: Jan Młodziejowski, jej ciotka: Joanna Borucka rodzice: ol. Marcin Borucki i ol. Anna Gulczewska

1738 k. 615 bracia: Andrzej Kozubski i Wojciech Kozubski rodzice: ol. Jakub Kozubski i ol. Zofia Pruszkowska, dziedzice dóbr Busina i Lipki (p. szadk.)

1738 k. 625 Józef Magnuski rodzice: ol. Jan Magnuski i ol. Jadwiga Nagórska, posesor dóbr Żłobnica (p. radomszcz.)

1738 k. 661 Franciszek Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i ol. Katarzyna Mycielska
mziel - 07-10-2017 - 11:07
Temat postu:
Lata: 1667-1668, 1670-1674, 1676-1681, 1687, 1739-1746

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1667-77, sygn. 173
1667 k. 13v Wojciech Karśnicki, jego ojciec: ol. Jan Karśnicki, dziedzic części w dobrach Wsto (p. szadk.), jego żona: Katarzyna Mikołajewska, ich syn: Jan Karśnicki

1667 k. 15 Łukasz Magnuski, jego ojciec: ol. Jan Magnuski, dokonuje darowizny części swoich dziedzicznych w dobrach Kozuby Stare i Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz swojego bratanka: Adam Magnuski (jego ojciec: ol. Gaspar Magnuski)

1667 k. 25 Walerian Kamiński jego ojciec ol. Mikołaj Kamiński, jego żona: Helena Sieroszewska rodzice: ol. Andrzej Sieroszewski i ol. Agnieszka Kobierzycka, małżeńskie dożywocie

1667 k. 25v Jan Karśnicki rodzice: Wojciech Karśnicki i Katarzyna Mikołajewska, dziedzic części dóbr Wsto (p. szadk.), jego żona: Marianna Prusinowska rodzice: ol. Jan Prusinowski i Katarzyna Rudnicka

1667 k. 35v Kazimierz Kozubski rodzice: ol. Marcin Kozubski i ol. Katarzyna Wolska, jego ciotka: ol. Jadwiga Wolska (bpt)
Barbara Wolska (panna, lat 50) rodzice: ol. Wawrzyniec Wolski i ol. Katarzyna Poleska, jej brat: Wawrzyniec Wolski
Piotr Walewski
dobra: Wola Krokocka (p. szadk.)

1667 k. 49 Stanisław Magnuski „Klimontowicz”, jego żona: Zofia Bielska rodzice: Łukasz i ol. Anna Walydrowska(?), małżeńskie dożywocie

1667 k. 55v Piotr Świeżyński, jego ojciec: ol. Stanisław Świeżyński, jego żona: Marianna Zwiastowska rodzice: Przemysław Zwiastowski i Ewa Bartochowska, małżeńskie dożywocie

1667 k. 63v Stanisław Balicki, jego ojciec: ol. Jan Balicki, dziedzic części dóbr Bielów (p. szadk.)
Marian Magnuski, jego ojciec: Stanisław Magnuski

1667 k. 64v bracia Franciszek Bielowski i Wojciech Bielowski, ich ojciec: ol. Jan Bielowski
dobra: Bielów (p. szadk.)

1667 k. 67 Marcin Wolski, jego ojciec: ol. Trojan Wolski, jego żona: Teresa Grabińska rodzice: ol. Baltazar Grabiński i ol. Barbara Sadowska, dożywocie małżeńskie

1667 k. 81 bracia Wojciech Karśnicki „Fundament” i Franciszek Karśnicki „Fundament”, ich ojciec: ol. Jan Karśnicki, dziedzice części dóbr Karśnice-Olbrachty (p. szadk.), żona Wojciecha: Katarzyna Mikołajewska
Walenty Świeżyński, jego ojciec: ol. Mikołaj Świeżyński
wymien.: ol. Piotr Wolski

1667 k. 81v Zofia Rembiewska rodzice: ol. Sebastian Rembiewski i ol. Katarzyna Zamojska, jej mąż: Wojciech Poleski, jego ojciec: ol. Maciej Poleski, dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), zrzeczenie się małżonki praw do majątku rodzinnego
Andrzej Rembiewski, jego ojciec: ol. Sebastian Rembiewski
dobra: Młodawin Wygiełzów

k. 93 skorowidz wpisów za rok 1667

1667 k. 102v Justyna Wolska seu Dobruchowska rodzice: Jan Wolska seu Dobruchowska i ol. Urszula Jemiałkowska, jej mąż: Ludwik Bo..mski

1667 k. 119 Jan Dobruchowski rodzice: ol. Jan Dobruchowski i ol. Anna Kicka, jego żona: Jadwiga Psarska rodzice: Jan Psarski i ol. Anna Skórzewska

1667 k. 121 bracia Walerian Kołdowski i Michał Kołdowski rodzice: ol. Stanisław Kołdowski i Katarzyna Tymniecka
dobra: Siewieruszki (p. sier.)

1667 k. 136 Wojciech Karczewski rodzice: ol. Wojciech Karczewski, jego żona: Helena Kozanecka rodzice: ol. Adrian Kozanecki i ol. Agnieszka Ostrowska

1667 k. 153v Walenty Świeżyński rodzice: ol. Jan Świeżyńśki i ol. Barbara Górecka, dziedzic cz. dóbr Kozuby Stare (p. szadk.)
małżonkowie: Klemens Poleski i Marianna Lubikowska
Zofia Chlewska rodzice: Marcin Chlewski i Katarzyna Strachanowska

1668 k. 198v bracia Jan Zaleski, Marcin Zaleski i Andrzej Zaleski, ich rodzice: ol. Szymon Zaleski i Jadwiga Wolska
dobra: Bielów (p. szadk.)

1668 k. 204v Jakub Magnuski rodzice: ol. Maciej Magnuski, jego żona: Marianna Kamocka rodzice: ol. Maciej Kamocki i ol. Elżbieta Czepowska

1668 k. 217 Bartłomiej Maliński jego ojciec: ol. Klemens Maliński, jego żona: Katarzyna Sobiepańska rodzice: ol. Marcin Sobiepański i Agnieszka Kozubska

1668 k. 230 bracia: Jan Zagajewski i Stefan Zagajewski, ich ojciec: ol. Stanisław Zagajewski
Jan Magnuski, jego ojciec: ol. Andrzej Magnuski, dziedzic części dóbr Bielów (p. szadk.)
dobra: Łochyńsko (p. piotrk.)

1668 k. 242 Marianna Ostrowska rodzice: ol. Adam Ostrowski i ol. Dorota Rudnicka, jej mężowie: 1v ol. Marian Sobiepański, 2v Michał Maliński
Walenty Świeżyński, Łukasz Bielowski – przyjaciele z linii ojczystej
Stanisław Papieski, jego ojciec: ol. Walerian Papieski
dobra: Wsto (p. szadk.)

1670 k. 268 oblata testamentu sporządzonego przez: ol. Aleksadner Dąborwski (jego ojciec: ol. Jan Dąbrowski), brak szczegółów genealogicznych

1670 k. 292v Jadwiga Magnuska rodzice: ol. Feliks Magnuski i ol. Katarzyna Magnuska, jej mąż: Wojciech Zwiastowski, jego ojciec: ol. Andrzej Zwiasowski, jej bracia: Jan Magnuski i Świętosław Magnuski
Anna Mianowska, jej mąż: ol. Jan Magnuski (bpt)

1670 k. 297v Wojciech Maliński, jego żona: Katarzyna Mikołajewska rodzice: ol. Andrzej Mikołajewski i Marianna Linowska, dożywocie małżeńskie
dobra: Sobiepany (p. szadk.)

1670 k. 302v Zofa Mikołajewska rodzice: ol. Stanisław Mikołajewski i ol. Anna Malińska, jej mąż: Jakub Świeżyński

1670 k. 304 Elżbieta Poleska rodzice: ol. Maciej Poleski i ol. Ewa Siemmianowska, jej mąż: Szymon Rajski, jego ojciec: ol. Maciej Rajski, jej brat: Wojciech Poleski
dobra: Kozuby Nowe (p. szadk.)

1671 k. 360 Anna Ważyńska rodzice: ol. Walerian Ważyński i ol. Jadwiga Piekarska (de Sienno), jej mąż: Piotr Lipski
dobra: Sielce (p. sier.)

1671 k. 384 oblata testamentu sporządzonego przez: ol. Jan Kozubski (de Magnusze), bezpotomny, jego ojciec: ol. Maciej Kozubski, dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), jego żona: Anna z Kwiatkowic, jego brat stryjeczny: Jan Kozubski

1671 k. 385 Florian Poleski, jego ojciec: ol. Marcin Poleski z I strony
bratanek Floriana: Świętosław Poleski, jego ojciec: ol. Piotr Poleski z II strony
Adrian Poleski, jego ojciec: ol. Szymon Poleski z III strony
dział majątku Poleszyn i Poleszyn-Orpelów (p. szadk.)

1671 k. 413v Wojciech Lutosławski, jego ojciec: Piotr Lutosławski, jego żona: Ewa Siedlecka rodzice: ol. Jan Siedlecki i Marianna Żeromska, dożywocie małżeńskie

1672 – brak notatek z wpisów za ten rok

1673 k. 510 Marianna Bielowska rodzice: ol. Jan Bielowski „Ścibor” i ol. Dorota Młodawska, jej mąż: Kazimierz Kaliński
dobra: Bielów (p. szadk.)

1673 k. 518v Zofia Poleska, jej ojciec: ol. Sebastian Poleski, wdowa po: ol. Gaspar Magnuski, dokonuje darowizny części dóbry Kozuby Stare i Kozuby Nowe (p. szadk.), na rzecz syna: Adam Magnuski

1673 k. 521v Wojciech Maliński rodzice: ol. Stanisław Maliński i ol. Anna Brodzka, jego stryj: ol. Jakub Maliński (bpt), daruje na rzecz Jan Maliński jego ojciec: ol. Piotr Maliński, brat Wojciecha, części dóbr Kozuby Stare zwane Maliszczyzna

1673 k. 528 Stanisław Maliński rodzice: ol. Stanisław Maliński i ol. Anna Brodzka rezygnuje swoje części w dobrach Kozuby Stare, zwane Maliszczyzna

k. 554 skorowidz wpisów za rok 1673

1674-1675 w tej księdze brak wpisów z tych lat

1676 k. 604v rodzeństwo: Stanisław Więckowski i ol. Regina Więckowska, ich ojciec: ol. Mikołaj Więckowski, mąż Reginy: ol. Jan Kozubski sive Magnuski, jego ojciec: ol. Maciej Kozubski sive Magnuski
dobra: Kozuby Stare i Kozuby Nowe (p. szadk.)

1676 k. 622 Stanisław Grabski oblatuje testament sporządzony przez: Anna de Kwiatkowice, wdowa po: ol. Jan Kozubski

1676 k. 634v Bartłomiej Maliński, jego ojciec: ol. Klemens Maliński, jego żona: Zofia Krajkowska rodzice: ol. Piotr Krajkowski i ol. Marianna Rembiewska, jego brat: Wojciech Maliński, dziedzic części dóbr Sobiepany (p. szadk.)

1676 k. 656 Jan Kozubski, jego ojciec: ol. Adam Kozubski, dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), jego żona: Marianna Malińska rodzice: Jan Maliński i ol. Anna Wodzińska

k. 665 skorowidz wpisów za rok 1676

1677 k. 674 bracia: Jan Więckowski i Stanisław Więckowski, ich ojciec: ol. Mikołaj Więckowski, ich siostra: ol. Regina Więckowska, jej mąż: ol. Jan Kozubski sive Magnuski (bpt)
Jan Kozubski sive Magnuski, jego ojciec: ol. Stanisław Kozubski sive Magnuski
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)

1677 k. 681 Marianna Magnuska, jej ojciec: ol. Piotr Magnuski, jej mąż: Piotr Zdzieszulski
w asyście: Łukasz Magnuski i ? Wolski – przyjaciele
Klemens Poleski, jego ojciec: ol. Piotr Poleski
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)

1677 k. 706 bracia: Jan Maliński, Wojciech Maliński i Bartłomiej Maliński, ich ojcec: ol. Klemens Maliński
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)

1677 k. 709 Agnieszka Górecka rodzice: ol. Wojciech Górecki i ol. Zofia Kuczkowska, jej maż: Świętosław Magnuski, jego ojciec: ol. Feliks Magnuski
dobra: Magnusy (p. szadk.)

1677 k. 709v Jacek Górecki, jego ojciec: ol. Wojciech Górecki, jego żona: Marianna Siekierska rodzice: Andrzej Siekierski i Anna Paprocka

1677 k. 742v Jadwiga Wolska rodzice: ol. Adam Wolski i Dorota Jencyńska/Tęczyńska(?), jej mąż: ol. Wojciech Rybiński, jej brat: Michał Wolski
dobra: Wola Wędrzyńska (p. radomszcz.)

Libri inscriptionum 1670-71, sygn. 175
1670 k. 31 Anna Świętochowska (po mężu Osiecka) jej rodzice: ol. Piotr Świętochowski i ol. Katarzyna de Łobudzice, jej rodzeństwo: ol. Jan Świętochowski i ol. Zofia Świętochowska (jej mąż: Marcin Zdzieszulski), jej siostrzeniec: Tomasz Zdzieszulski

1670 k. 104 Marianna Wolska rodzice: ol. Piotr Wolski i ol. Dorota Więckowska, wdowa po: ol. Aleksander Wolski, ich dzieci: Adam Dąbrowski, Konstancja Dąbrowska, Anna Dąbrowska, Marianna Dąbrowska, Katarzyna Dąbrowska
Jadwiga Dąbrowska rodzice: ol. Marian Dąbrowski i ol. Łucja Marszewska
wym.: Jan Karśnicki, Walenty Świeżyński

1670 k. 120v Jadwiga Magnuska rodzice: ol. Feliks Magnuski i ol. Katarzyna Magnuska, jej maż: Wojciech Zwiastowski, jej brat: Świętosław Magnuski, jej brat cioteczny: Jan Pilichowski

1670 k. 124v Stanisław Balicki, jego ojciec: ol. Jan Balicki
Jan Magnuski, jego ojciec: Andrzej Magnuski

1670 k. 134 Marianna Kamocka, wdowa po ol. Jakub Magnuski Krzynowiec
Andrzej Modliński, jego ojciec: ol. Wojciech Modliński

1670 k. 155 Anna Jankowska rodzice: ol. Hieronim Jankowski i ol. Katarzyna Wrzącka, jej mąż: Maciej Sromocki

1670 k. 156v Klemens Poleski, jego ojciec: ol. Piotr Poleski, jego żona: Marianna Lubikowska

1670 k. 200v i kolejne Marianna Wolińska (z Jarek), jej mężowie: ol. Tomasz Wolski (sędzia grodzki sieradzki), uv Stanisław Brzenicki, jego ojciec: ol. Mikołaj Borzenicki, jej syn: Jan Wolski, dziedzic dóbr Będków i Wola Będkowska

1671 k. 3v małżonkowie: Anna Wolska i Andrzej Milewski
wymien.: Stanisław Ruszkowski, Stanisław Rozdziałowski

1671 k. 197 małżonkowie: Ewa Wolska i Stanisław Gośliński, jej stryj: ol. Marcin Wolski (bpt)
Krzysztof Łaszewski

1671 k. 200 Wawrzyniec Jankowski, jego ojciec: ol. Mikołaj Jankowski, jego żona: Ewa Malińska rodzice: ol. Wojciech Maliński i Marianna Bogucka

1671 k. 252 Stanisław Poleski rodzice: Adam Poleski i Katarzyna de Żbiki
Jan Poleski, jego ojciec: ol. Jan Poleski

Libri inscriptionum 1674, sygn. 177
k. 28v Magdalena Świeżyńska, jej mąż: ol. Paweł Wolski, ich córka: Anna Wolska

k. 371 siostry: Jadwiga Świeżyńska (jej mąż: ol. Mateusz Zabłocki) i Magdalena Świeżyńska (jej maż: ol. Paweł Wolski), ich rodzice: ol. Jan Świeżyński i ol. Bielowska
dobra: Swędzieniejewice (p. szadk.)

k. 639 Wojciech Karśnicki, jego ojciec: ol. Aleksander Karśnicki

k. 740v Marianna Wolska, wdowa po: 1v ol. Aleksander Dąbrowski, 2v ol. Jan Arciszewski, protest przeciwko małżonkom: Stanisław Ostrowski i Zuzanna Zagajewska
dobra: Swędzieniejewice (p. szadk.)

Libri inscriptionum 1678-81, sygn. 182
1678 k. 6 Łukasz Magnuski, jego ojciec: ol. Jan Magnuski

1678 k. 30v Mikołaj Magnuski, jego ojciec: ol. Jan Magnuski

1678 k 31v Stefan Sieroszewski, jego ojciec: ol. Andrzej Sieroszewski, jego żona: Katarzyna Chwałkowska rodzice: ol. Wojciech Chwałkowski i ol. Zofia Żabińska

1678 k. 40v dożywocie małżeńskie: Piotr Wolski jego ojciec: ol. Walerian Wolski, dane żony Piotra nieczytelne

1678 k. 51v Zofia Kołdowska rodzice: Mikołaj Kołdowski i ol. Anna Sieroszewska, jej mąż: Jakub Gałęzki

1678 k. 69 (i dalej) Marianna Kozikowska (nazwisko niepewne), wdowa po ol. Teofil Wolski, jej synowie: Sebastian Wolski i Stanisław Wolski
dobra: Sycanów (p. szadk.)

k. 72 skorowidz wpisów za rok 1678

1679 k. 73v testament ol. Łukasz Magnuski (bezpotomny) jego ojciec: ol. Jan Magnuski, dziedzic dóbr: Pszczółki i Wola Pszczólecka (p. szadk.), oblatuje jego żona: Ewa Krzonowska, jej rodzice: ol. Stanisław Krzonowski i ol. Anna Masłowska

1679 k. 82 oblata rezygnacji dotyczącej dóbr Magnusze (p. szadk.) z 1678 r., bracia: Wojciech Magnuski, Stanisław Magnuski i ol. Jan Magnuski, małoletnie dzieci Jana: Jan Magnuski, Walerian Magnuski, Marcjan Magnuski, Dorota Magnuska, Marianna Magnuska, Helena Magnuska
Walenty Magnuski, jego ojciec: ol. Chryzostom Magnuski

1679 k. 102 bracia: Jan Rojek i Paweł Rojek, ich ojciec: ol. Stanisław Rojek, żona Pawła: Jadwiga Wyleżyńska rodzice: Piotr Wyleżyński i ol. Dorota Miniszewska
dobra: Sycanów (p. szadk.)

1679 k. 103v Szymon Poleski, jego ojciec: ol. Piotr Poleski
małżeństwo: Klemens Poleski i Teresa Karśnicka

1679 k. 146 skorowidz wpisów za rok 1679

1680 k. 149 Jadwiga Suska rodzice: ol. Stefan Suski i Katarzyna Marszewska (2v Maciej Bogusławski), jej mężowie: 1v Kazimierz Korowski (nazwisko niepewne), 2v Jan Ciarnowski
dobra: Magnusze (p. szadk.)

1680 k. 154 Kazimierz Wolski (de Dobruchów) jego ojciec: ol. Stanisław Wolski
Jan Lipski

1680 k. 166v Stanisław Kozubski (de Magnusze) rodzice: Jan Kozubski i ol. Anna Strużyńska, jego brat: Jan Kozubski
Adam Psarski rodzice: ol. Jan Psarski i ol. Anna Skórzewska
dobra: Kozuby Stare i Kozuby Nowe (p. szadk.)

1680 k. 190 Stanisław Kozubski (de Magnusze), jego ojciec: Jan Kozubski, jego żona: Zofia Ruszkowska rodzice: ol. Jan Ruszkowski i Katarzyna Raczyńska

1680 k. 204v dożywocie małżeńskie: Andrzej Rozdziałowski (jego ojciec: ol. Wojciech Rozdziałowski) i Anna Magnuska (jej ojciec: ol. Stanisław Magnuski)

1681 k. 225 Regina Magnuska rodzice: ol. Walerian Magnuski i Anna Świeżyńska, jej mąż: Tomasz Zielęcki, jej brat: Wojciech Magnuski
dobra: Kozuby Nowe (p. szadk.)

1681 k. 244 Helena Wolska rodzice: ol. Stanisław Wolski i ol. Marianna Wyleżyńska, jej mąż: Franciszek Orłowski
Jan Lipski

1681 k. 268v Marcin Kozubski (de Trzebiczna), jego ojciec: ol. Wacław Kozubski, jego syn: Wojciech Kozubski (jego żona: Agnieszka Kozubska)
dobra: Podwody (p. piotrk.)

1681 k. 295 i kolejne Marcin Jankowski „Jambrożek” rodzice: ol. Bartłomiej Jankowski i ol. Marianna Wielowiejska, działający w imieniu swoim i sióstr swoich: Jadwiga Jankowska (panna), Marianna Jankowska (jej mąż: Stanisław Obuchowski)
Paweł Jankowski „Jambrożek” rodzice: ol. Jan Jankowski i Anna Jankowska „Świder”
Sebastian Jankowski „Świder”, jego ojciec: ol. Jan Jankowski, jego żona: Agnieszka Suchorska rodzice: ol. Adam Suchorski i Elżbieta Kuczkowska
dobra: Jankowice (p. szadk.)

k. 313 skorowidz wpisów za rok 1681

Libri inscriptionum 1679, sygn. 183
k. 164v Teresa Karśnicka jej ojciec: Wojciech Karśnicki, jej mąż: Klemens Poleski

k. 175 Jan Dąbrowski, jego ojciec: ol. Jan Dąbrowski, jego żona: Febronia Kobierzycka (1v Zygmunt Saperski(?))
Andrzej Wolski

k. 177v Adam Poleski, jego ojciec: ol. Piotr Poleski
małż.: Samuel Żabiński i Zofia Roguska

k. 179 Jan Malanowski z I strony
małżonkowie: Stefan Sieroszewski i Katarzyna Chwałkowska z II strony
dotyczy dzierżawy dóbr Poprężniki (p. sier.)

k. 201 Wojciech Karśnicki (de Karśnice) z I strony
małż.: Stefan Kozubski i Zuzanna Rembiewska Kruśnianka
dobra: Pruszków (p. szadk.)

k. 377 bracia Wojciech Maliński i Jan Maliński, ich ojciec: ol. Klemens Maliński
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)

Prothocollon inscriptionum 1739-1741, sygn. 211
1739 k. 6 Jan Lutosławski rodzice: ol. Gasper Lutosławski i ol. Agnieszka Rożycka, jego żona: Franciszka Zielińska rodzice: Maciej Zieliński i Katarzyna Zakrzewska

1740 k. 202 Michał Kozubski rodzice: ol. Jan Kozubski i Katarzyna Kamińska, jego dziadowie: ol. Jan Kozubski i ol. Marianna Wolowska/Marianna Zaleska(?), nepos Heleny Czołczyńskiej
bracia: Andrzej Kozubski i Wojciech Kozubski, ich rodzice: ol. Jakub Kozubski i ol. Zofia Piaskowska, ich dziadowie: ol. Kazimierz Kozubski i ol. Dorota Wolska
dobra: Busina i Lipki (p. szadk.)

1740 k. 205 bracia Mikołaj Wolski i Paweł Wolski rodzice: Jan Wolski i ol. Jadwiga Poleska
Józef Poleski rodzice: ol. Andrzej Poleski i ol. Magdalena Kozanecka, dziedzic części dóbry Kozuby Stare (p. szadk.)

1740 k. 261 Paweł Dobruchowski rodzice: ol. Andrzej Dobruchowski i ol. Halena Jadamczewska, dziedzic części dóbr Karśnice i Tymianka (p. szadk.)

1741 k. 478 Józef Magnuski rodzice: ol. Jan Magnuski i ol. Jadwiga Nagórska z I strony
Franciszek Błeszyński de Błeszno (mecznik piotrkowski), jego żona: Teresa Pstrokońska de Bużenin (1v ol. Stanisław Mączyński) rodzice: ol. Wojciech Pstrokoński (stolnik sieradzki), dziedzic dóbr Bużenin (p. sier.) i ol. Józefa Michałowska, dzidziczka dóbr Chorzenice i Żłobnica (p. radmoszcz.) z II strony

1741 k. 500 Wojciech Kozubski rodzice: ol. Jakub Kozubski i ol. Zofia Piaskowska, jego żona: Magdalena Kawiecka rodzice: ol. Stefan Kawiecki i ol. Jadwiga Korzenicka

Prothocollon inscriptionum 1742-1743, sygn. 212
1742 k. 7 rodzeństwo Fabian Potocki, Marcin Potocki i Marianna Potocka (panna), ich rodzice: ol. Stanisław Potocki i ol. Anna Porowska z I strony
bracia Jan Potocki i Michał Potocki, w imieniu swoim i matki swej: Agnieszka Stawska (wdowa po ol. Wojciech Potocki) oraz braci: Maciej Potocki, Andrzej Potocki, Józef Potocki i Mikołaj Potocki
dobra: Pruszków (p. szadk.)

1742 k. 88 Marianna Sieroszewska rodzice: ol. Stefan Sieroszewski i ol. Katarzyna Chwałkowska, wdowa po: ol. Kazimierz Pętkowski
Felicjan Chlebowski rodzice: ol. Mikołaj Ignacy Chlebowski i ol. Rozalia Wierzbowska
dobra: Roduchów (p. szadk.) i Rychłowice (p. wiel.)

1743 414v Antoni Jadamczewski rodzice: ol. Stanisław Jadamczewski i ol. Marianna Łabęcka, jego siostra przyrodnia (z 1v matki): Anna Sawicka rodzice: ol. Jan Sawicki i ol. Marianna Łabęcka, jej mąż: Piotr Dłuski
dobra: Łabędzie (p. sier.)

Prothocollon inscriptionum 1744-1746, sygn. 213
1744 k. 140v Andrzej Skórzewski rodzice: Kazimierz Skórzewski i ol. Dorota Malińska, nepos ol. Marcina Skórzewskiego (żona Marcina: ol. Agnieszka Robaczyńska), jego żona: Katarzyna Kolczyńska rodzice: ol. Stanisław Kolczyński i ol. Marianna Starczewska, jej dziad: ol. Wojciech Kolczyński

1745 k. 403 bracia Wojciech Magnuski i ol. Marcin Magnuski, żona Marcina: Franciszka Jadamczewska, ich dzieci: Jan Magnuski, Katarzyna Magnuska i Helena Magnuska z I strony
Maciej Jadamczewski z II strony

1745 k. 407v Wojciech Sieroszewski rodzice: ol. Adam Sieroszewski i ol. Katarzyna Bielicka, jego siostra stryjeczna: Marianna Sieroszewska rodzice: ol. Stefan Sieroszewski i ol. Katarzyna Chwałkowska, jej mąż: ol. Kazimierz Pętkowski
Wojciech i Marianna są neposami: ol. Franciszek Rydzyński i ol. Piotr Rydzyński
syn Wojciecha z ol. Katarzyna Parczewska: Jan Sieroszewski
dobra: Dryżyna (woj. pozn., p. wschow.)

1746 k. 504v Franciszka Jadamczewska, jej mąż: ol. Marcin Magnuski
Kazimierz Jadamczewski, jego brat stryjeczny: ol. Marcin Jadamczewski

1746 k. 583v Jan Zwiastowski rodzice: ol. Daniel Zwiastowski i ol. Ewa Bogusławska
Józef Pętkowski
mziel - 21-11-2017 - 22:20
Temat postu:
Lata 1666-1669, 1675-1677, 1682-1683

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1666-67, sygn. 172
1666 k. 4 Jadwiga Zofia Gosławska (de Zieleńczyn), jej ojciec: ol. Andrzej Gosławski, wdowa po: ol. Kazimierz Gawłowski
dobra: Dobra i Dąbrowa
Łukasz Magnuski, jego ojciec: ol. Jan Magnuski, dziedzic części dóbr Pszczółki (p. szadk.) zwanych Kobelecczyzna

1666 k. 5 bracia: Stanisław Gawłowski i Jan Gawłowski ich ojciec: ol. Maciej Gawłowski
wymien.: ol. Adam Wolski
dobra: Pszczółki (p. szadk.)

1666 k. 11 Rafał Noskowski, jego ojciec: ol. Stanisław Noskowski
Katarzyna Przespolewska, wdowa po: ol. Wojciech Wolski, jej synowie: Jan Wolski, Kazimierz Wolski, Wojciech Wolski

1666 k. 51v bracia: Michał Pruszkowski i Jan Pruszkowski, ich ojciec: ol. Marcin Pruszkowski
bracia: Andrzej Dobruchowski i Jan Dobruchowski, ich ojciec: ol. Jan Dobruchowski
dobra: Karśnice, część Dondzizna (p. szadk.)

1666 k. 54 bracia: Michał Pruszkowski i Jan Pruszkowski, ich ojciec: ol. Marcin Pruszkowski
Stanisław Papieski, jego ojciec: ol. Walerian Papieski
dobra: Wsto, część Dondzizna (p. szadk.)

1666 k. 61v Andrzej Słonczewski, jego ojciec: ol. Marcin Słonczewski
Marcin Mikołajewski, jego ojciec: ol. Andrzej Mikołajewski
dobra: Zamoście (woj. i pow. łęczyc.)

1666 k. 180v małżonkowie: Franciszek Karśnicki i Marianna Laskowska, jej brat: Adam Laskowski
Mateusz Rajski

1666 k. 198 Andrzej Jadamczewski (jego ojciec: ol. Marcin Jadamczewski) kwituje Stanisław Kołdowski, jego ojciec: ol. Stanisław Kołdowski

1666 k. 199 Stanisław Magnuski, Walenty Magnuski
Małgorzata Magnuska seu Zaleska rodzice: ol. Grzegorz Magnuski seu Zaleski i ol. Anna Gajewska, jej mąż: ol. Stanisław Marszewski, jego ojciec: ol. Hieronim Marszewski
dobra: Magnusze (p. szadk.)

1666 k. 200v Andrzej Kołdowski, jego ojciec: ol. Stanisław Kołdowski
Jadwiga Trzebińska rodzice: ol. Wawrzyniec Trzebiński i ol. Zofia Tarnowska, wdowa po: ol. Wojciech Wilczkowski

1666 k. 206 Marianna de Piotrowice Linowska, jej mężowie: 1v ol. Andrzej Mikołajewski, 2v Gaspar Chwałkowski, jej syn z 1v: Marcin Mikołajewski

1666 k. 211v Wojciech Poleski daje część dóbr Poleszyn-Orpelów (p. szadk.) córce: Marianna Poleska, urodzonej z jego żony: Anna Dąbrowska

1666 k. 215 Wawrzyniec Jankowski, jego ojciec: ol. Mikołaj Jankowski, jego żona: Regina Suska rodzice: ol. Stanisław Suski i Magdalena Pruszkowska

1666 k. 237 Jerzy Kozubski (de Magnusze), rodzice: ol. Zygmunt Kozubski i ol. Zofia Dobroszołowska
wymien.: Michał Kozubski, Maciej Dobroszołowski

1667 k. 250v Bartłomiej Mikołajewski, jego ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski, jego żona: Marianna Czermińska
dobra: Mikołajewice

1667 k. 258v Urszula Karśnicka rodzice: ol. Jan Karśnicki „Sasin” i ol. Jadwiga Gacka, jej mąż: Świętosław Starzyński

1667 k. 268 Łukasz Magnuski
Zofia Poleska, wdowa po: ol. Gaspar Magnuski, ich dzieci: Adam Magnuski (ksiądz), Maciej Magnuski i Kazimierz Magnuski

1667 k. 278v Zofia Bogucka, wdowa po: ol. Świętosław Magnuski
Stanisław Magnuski, jego ojciec: ol. Bartłomiej Magnuski, jego żona: Zofia Bielska
dobra: Magnusze (p. szadk.)

1667 k. 327v bracia: Stanisław Krajkowski i Piotr Krajkowski, ich ojciec: ol. Marcin Krajkowski
Szymon Świeżyński, jego ojciec: ol. Piotr Świeżyński
Anna Świeżyńska, wdowa po: ol. Walerian Magnuski
Marianna Lubikowska, jej mąż: Klemens Poleski

1667 k. 329 Anna Świeżyńska rodzice: ol. Wojciech Świeżyński i ol. Sabina Rzepecka, jej dziad: ol. Tomasz Rzepecki (de Brod), jej mąż: ol. Walerian Magnuski, jej dzieci: Wojciech Magnuski, Jakub Magnuski, Jadwiga Magnuska, Regina Magnuska, Marianna Magnuska, Katarzyna Magnuska
Marianna Lubikowska rodzice: ol. Piotr Lubikowski i ol. Marianna Świeżyńska, jej mąż: Klemens Poleski
Jakub Żernicki, jego ojciec: ol. Wojciech Żernicki

1667 k. 397v Andrzej Rembieski, jego ojciec: ol. Sebastian Rembieski
Wojciech Poleski, jego ojciec: ol. Mateusz Poleski

1667 k. 407v Jadwiga Łobodzka, wdowa po ol. Maciej Rajski, ich dzieci: Marianna Rajska, Anna Rajska, Zofia Rajska, Bogumiła Rajska, Katarzyna Rajska, Dorota Rajska
małżonkowie: Franciszek Karśnicki i Marianna Laskowska
dobra: Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.)

1667 k. 439 Marcin Kozubski, jego ojciec: ol. Jakub Kozubski
bracia (kawalerowie): Kazimierz Kozubski i Wojciech Kozubski

1667 k. 441 Jan Bratkowski, jego ojciec: ol. Zygmunt Bratkowski
Adam Więckowski, jego ojciec: Mikołaj Konstanty Więckowski

1667 k. 451v Wacław Górecki, jego ojciec: ol. Stanisław Górecki
Jan Więckowski rodzice: ol. Adam Więckowski i Marianna Żeromska

1667 k. 499 rodzeństwo: Michał Kołdowski i Anna Kołdowska (panna), ich ojciec: ol. Stanisław Kołdowski, dobra: Żerniki

1667 k. 501 Katarzyna Tymieniecka wdowa po ol. Stanisław Kołdowski, ich dzieci: Michał Kołdowski i Walerian Kołdowski

1667 k. 575 bracia: Andrzej Dobruchowski i Jan Dobruchwoski, ich rodzice: ol. Jan Dobruchowski i ol. Anna Kicka
bracia: Mikoł Pruszkowski i Jan Pruszkowski, ich ojciec: ol. Marcin Pruszkowski
wymien. małż.: ol. Marianna Dzierżanowska i ol. Leonard Pruszkowski

Libri inscriptionum 1668-69, sygn. 174
1668 s. 18 Marianna Wylezińska, mężowie: 1v ol. Stanisław Wolski, 2v ol. Marian Drozdowski, jej syn: Kazimierz Wolski, z I strony
Paweł Malski jego ojciec: ol. Wojciech Malski z II strony

1668 s. 46 bracia: Jan Magnuski i Marian Magnuski, dobra Bielów (p. szadk.)
Adam Rajski

1668 s. 60 rodzeństwo: Andrzej Modliński i Anna Modlińska (panna), ich rodzice: ol. Wojciech Modliński i Anna Wolska

1668 s. 81 Piotr Gawłowski, jego ojciec: ol. Marcin Gawłowski
Katarzyna Przespolewska, wdowa po: ol. Wojciech Wolski seu Dobruchowski, jej syn: Jan Wolski seu Dobruchowski

1668 s. 262 Marianna Wylezińska, mężowie: 1v ol. Stanisław Wolski, 2v ol. Marian Drozdowski, jej syn: Kazimierz Wolski, z I strony
Marian Nagórski, jego żona: Agnieszka Kwiatkowska (1v ol. Jan Wstowski, 2v ol. Jan Balicki, 3v Marian Nagórski) z II strony

1668 s. 591 Michał Maliński, jego ojciec: ol. Adam Maliński, jego żona: Marianna Ostrowska (1v ol. Marian Sobiepański), jej rodzice: ol. Adam Ostrowski i ol. Dorota Karśnicka

1668 s. 592 Łukasz Bielowski, jego ojciec: Piotr Bielowski, jego dziad (nepos): ol. Stanisław Bielowski

1668 s. 808 bracia Świętosław Balicki i Stanisław Balicki, ich ojciec: ol. Jan Balicki, protest przeciwko: Wojciech Wolski
dobra: Zawadki, Dąbrówka
wymieniony: Sebastian Małuski, cześnik nowogrodzki

1669 s. 978 bracia Andrzej Dobruchowski i Jan Dobruchowski (Kotarba Doburchowski), ich ojciec: ol. Jan Dobruchowski, ich ciotka (bpt): ol. Agnieszka Dobruchowska, jej mąż: ol. Stanisław Magnuski „Klimontowicz”

1669 s. 979 Stanisław Magnuski „Klimontowicz”, jego ojciec: ol. Bartłomiej Magnuski, dziedzic części dóbr Magnusze Stare (p. szadk.), jego żona: Zofia Bielska rodzice: ol. Łukasz Bielski i ol. Anna Walichowska
dobra: Bogucice (p. szadk.)

1669 s. 1183 siostry: Marianna Dąbrowska (jej mąż: Stanisław Balicki, jego ojciec: ol. Jan Balicki), Zofia Dąbrowska (jej mąż: Wojciech Gnatowski), Anna Dąbrowska (wdowa po: ol. Hieronim Ostrowski), Katarzyna Dąbrowska (wdowa po: ol. Stanisław Tytlewski), ich rodzice: ol. Świętosław Dąbrowski i ol. Agnieszka de Businy
dział dóbr Dąbrówka

1669 s. 1235 Paweł Poleski, jego ojciec: ol. Maciej Poleski, uwalnia poddanego

1669 s. 1260 bracia Jan Wodziński i Andrzej Wodziński, ich ojciec: ol. Andrzej Wodziński, ich stryj: ol. Marcin Wodziński
małżeństwo: Jan Maliński i Jadwiga Brodzka, dziedziczka części Brodczyzna w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.)

1669 s. 1301 Katarzyna Mikołajewska, jej mąż: Wojciech Karśnicki, uwalnia poddanego

1669 s. 1346 Marianna Lubikowska, jej ojciec: Paweł Lubikowski, w asyście: Jan Radoszewski (przyjaciel z linii ojczystej), jej mąż: Klemens Poleski, jego ojciec: ol. Piotr Poleski
Jakub Żernicki, jego ojciec: ol. Wojciech Żernicki
dobra: Kozuby

1669 s. 1351 Adrian Poleski, jego ojciec: ol. Szymon Poleski, jego żona: Teresa Mikołajewska rodzice: ol. Paweł Mikołajewski i ol. Zofia Wierusz-Kowalska, dożywocie małżeńskie

1669 s. 1381 Jan Kamiński, jego ojciec: ol. Mikołaj Kamiński, jego żona: Katarzyna Wolska (de Dobruchów) rodzice: ol. Walerian Wolski i Zofia de Rajsko, dożywocie małżeńskie

1669 s. 1812 Wojciech Bielowski „Ścibor”, jego ojciec: ol. Wojciech Bielowski, jego żona Marianna Anna Papieska, dożywocie małżeńskie

1669 s. 1859 Zygmunt Koźmiński, jego ojciec: ol. Mikołaj Koźmiński
Marianna Chociszewska, wdowa po: ol. Wojciech Chwałkowski

1669 s. 1888 małżeństwo: Andrzej Milewski i Anna Wolska
Małżeństwo: Maksymilian Krobanowski i Bogumiła Krosnowska

1669 s. 1920 Zuzanna Grochowska, jej mąż: Adam Kozubski, uwalnia poddanego

1669 s. 1973 Wojciech Poleski, jego ojciec: ol. Maciej Poleski
małżeństwo: Walenty Świeżyński i Zofia Chlewska
małżeństwo: Klemens Poleski i Marianna Lubikowska
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)

1669 s. 2103 Piotr Lutosławski
małżeństwo: Franciszek Karśnicki „Fundament” i Marianna Łaskowska
dobra: Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.)

1669 s. 2242 Franciszek Łukomski, jego ojciec: ol. Wojciech Łukomski, jego żona: Katarzyna Czeska rodzice: ol. Stefan Czeski i Barbara Urbanowska, dożywocie małżeńskie

1669 s. 2319 Andrzej Więckowski, jego ojciec: ol. Maciej Więckowski (imię niewyraźne), jego żona: Zofia Olszewska rodzice: Marcin Olszewski i ol. Ko… (imię matki niepodane, nazwisko niewyraźne)

Libri inscriptionum 1675, sygn. 178
1675 k. 246v Bartłomiej Maliński, jego siostrzeniec: Jan Wolski (jego ojciec: Andrzej Wolski)

1675 k. 330 Marianna Wierzbowska, jej mężowie: 1v ol. Wojciech Mieczkowski, 2v ol. Jan Pruszkowski 3v Stanisław Rakowski
Katarzyna Pruszkowska rodzice: Mikołaj Pruszkowski i ol. Anna Gorunowska, jej mąż: Jan Krobanowski

1675 k. 457v Adam Dembowski, jego ojciec: ol. Stefan Dembowski
Mikołaj Wstowski, jego ojciec: ol. Jan Wstowski

1675 k. 492 Jerzy Kozubski, jego ojciec: ol. Jan Zygmunt Kozubski
Mikołaj Gomoliński, jego ojciec: ol. Marcin Gomoliński, jego żona: Anna Zaleska

1675 k. 526 Walenty Krobanowski, jego ojciec: ol. Sebastian Krobanowski, jego stryj: ol. Stanisław Krobanowski (bpt)
Marianna Wolska, jej mężowie: 1v ol. Aleksander Dąbrowski, 2v ol. Jan Arciszewski

1675 k. 533a Wojciech Krajkowski rodzice: ol. Wojciech Krajkowski i Marianna Rembiewska „Kruszyna”, jego siostra: Zofia Krajkowska (jej mąż: Bartłomiej Maliński)

1675 k. 533a v Wojciech Jankowski, jego ojciec: ol. Tomasz Jankowski, jego żona: Jadwiga Kozubska, jej ojciec: ol. Jakub Kozubski, dożywocie małżeńskie

1675 k. 592 Bartłomiej Maliński, Jan Struski (jego ojciec: ol. Stanisław StruskiI), ol. Marian Sobiepański (jego ojciec: ol. Andrzej Sobiepański), Adam Wolski
dobra: Sobiepany (p. szadk.)

1675 k. 617 Krzysztof Franciszek Zarudowski
Aleksander Muchliński, jego ojciec: ol. Andrzej Muchliński
dobra: Młodawin Górny (p. szadk.)
Marianna Wolska, jej mężowie: 1v ol. Aleksander Dąbrowski, 2v ol. Jan Arciszewski

1675 k. 647 Marianna Karśnicka rodzice: Wojciech Karśnicki i Katarzyna Mikołajewska, jej mąż: fam. Marcin Sowik (Sowikowski), kupiec widawski

1675 k. 679 Wojciech Lutosławski, jego ojciec: Piotr Lutosławski
Anna Dobiecka rodzice: ol. Samuel Dobiecki i ol. Jadwiga Karśnicka, jej mąż: Feliks Lutosławski
dobra: Karśnice, Tymianka, Wsto (p. szadk.)

1675 k. 837v bracia Stanisław Rutkowski i Jerzy Rutkowski, ich rodzice: Piotr Rutkowski i Marianna Kozubska

1675 k. 866 Adam Wolski, jego ojciec: Andrzej Wolski, jego żona: Łucja Sobiepańska, jej ojciec: ol. Marcjan Sobiepański, dożywocie małżeńskie

1675 k. 909 Stefan Czyżewski rodzice: Wawrzyniec Czyżewski i Marianna Mikołajewska, jego żona: Marianna Gacka rodzice: ol. Jan Gacki i ol. Anna Bieniecka, dożywocie małżeńskie

Libri inscriptionum 1676, sygn. 179
1676 k. 564 Zofia Poleska, wdowa po ol. Gaspar Poleski, jej syn: Adam Magnuski (ksiądz)
Klemens Poleski (jego ojciec: ol. Piotr Poleski), Mikołaj Magnuski
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)

Libri inscriptionum 1677, sygn. 180
1677 k. 87v Piotr Zdzieszulski, jego ojciec: ol. Piotr Zdzieszulski, dziedzic części dóbr Zdzieszulice (p. piotrk.), jego żona: Marianna Magnuska
Klemens Poleski

1677 k. 288v Stefan Kociełkowski (komornik sieradzki) rodzice: ol. Zygmunt Kociełkowski i Krystyna de Trzebiczna
Wojciech Karśnicki
dobra: Dąbrówka Zaleśna i Wyrębów (p. szadk.)

1677 k. 292 Wojciech Karśnicki, jego ojciec: ol. Aleksander Karśnicki, stryj jego: ol. Jan Karśnicki (jego ojciec: ol. Jan Karśnicki)

1677 k. 670v Marianna Magnuska, wdowa po ol. Jakub Dobruchowski, ich córka: Katarzyna Dobruchowska (jej mąż: Wojciech Bielowski)
dobra: Magnusze (p. szadk.)

Libri inscriptionum et resignationum 1682-1683, sygn. 186
1682 k. 55 Franciszek Karśnicki, jego ojciec: ol. Jan Karśnicki, dziedzic części dóbr Karśnice-Olbrachty i Wsto, zwane Leżaj. Obszary jego we Wsto leżą pomiędzy obszarami ol. Wojciech Karśnicki „Fundament” z jednej i Jan Karśnicki seu Magnuski z drugiej strony. Jego dziadek: ol. Wojciech Karśnicki
Stanisław Mianowski

1682 k. 94v Paweł Idzikowski rodzice: ol. Wojciech Idzikowski i ol. Katarzyna Ględzianowska
Łukasz Ścibor Bielowski rodzice: ol. Piotr Bielowski i ol. Katarzyna L/B..lewska, jego dziad: ol. Wawrzyniec Bielowski
Stanisław Bielowski rodzice: ol. Marcin Bielowski i Katarzyna Kamocka
stryj z bratankiem
dobra: Swędzieniejewice (p. szadk.)

1682 k. 101 Zofia Kozubska rodzice: ol. Adam Kozubski i ol. Anna Porczyńska, jej mąż: Jan Jankowski

1682 k. 153v Helena Tokarska, jej mężowie: 1v ol. Wojciech Wolski, 2v Jan Radoszewski, jej syn z 1v: Stanisław Wolski

1682 k. 171 Andrzej Jadamczewski, jego ojciec: ol. Marcin Jadamczewski, jego brat: ol. Stanisław Jadamczewski (bpt), kwituje braci: Jan Lubiatowski i Stanisław Lubiatowski, ich ojciec: ol. Marcin Lubiatowski (z Konar)

1682 k. 308 Stanisław Wolski rodzice: ol. Wojciech Wolski i ol. Zofia Małuska
Zofia Rudnicka, jej mąż: Stanisław Kuczkowski
dobra: Zawadki

1682 k. 434 małżeństwo: Stanisław Karśnicki „Duch” i Marianna Suska

1682 k. 435 Katarzyna Sulmierska (z Sienna), jej mężowie: 1v ol. Andrzej Kociełkowski, 2v Maciej Konstanty Waliszewski, dziedziczka części dóbr Kociełki i Jadamki (p. sier.) z I strony
Stefan Jadamczewski, jego ojciec: ol. Marcin Jadamczewski z II strony
Anna Kociełkowska córka ww. ol. Andrzeja, jej mąż: Piotr Kurczewski

1682 k. 436v Aleksandra Poleska wdowa po ol. Andrzej Chwałkowski
Małżeństwo: Walenty Starczewski i Elżbieta Zyda, dziedzice dóbr Karśnice Olbrachtowe
Stanisław Karśnicki seu Młodawski, jego ojciec: Krzysztof

k. 461 skorowidz wpisów za rok 1682

1683 k. 705v bracia Michał Magnuski i Jan Magnuski
Franciszek Skrzyński, Anna de Skrzynno Ruszkowska, jej mąż: Stanisław Ruszkowski

1683 k. 733 Marianna Kamińska rodzice: ol. Walerian Kamiński i ol. Helena Sieroszewska, jej mąż: Jerzy Strzelecki
Anna Strzelecka, jej mężowie: 1v ol. Walerian Kamiński, 2v Andrzej Wolski (de Dobruchów)

1683 k. 733v Dorota Magnuska wdowa po: ol. Jan Jankowski
małżeństwo: Jakub Magnuski i Anna Bielowska

1683 k. 1795 Łukasz Suchorski z I strony
Ewa de Białobrzegi, wdowa po: ol. Mikołaj Wolski
brat Mikołaja: Paweł Wolski
dzieci Pawła (ew. Mikołaja): Władysław Wolski, Jan Wolski, Wincenty Wolski
dobra: Górki

1683 k. 894 dożywocie małżeńskie: Kazimierz Wolski (de Dobruchów) i Marianna Bartochowska

1683 k. 924 Ludwik Wstowski rodzice: ol. Jan Wstowski i Agnieszka Kwiatkowska, jego żona: Zofia Trzemeska rodzice: ol. Stanisław Trzemeski i Elżbieta Zapolska
mziel - 09-12-2017 - 21:47
Temat postu:
Lata 1660-1666, 1680-1681, 1684-1689

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1660-66, sygn. 169
1660 k. 70 małż.: Piotr Pszczółecki (jego ojciec: Stanisław Pszczółecki) i Barbara Młodawska (jej ojciec: Walenty Młodawski, burgrabia sieradzki)

1660 k. 96v Andrzej Jadamczewski, jego ojciec: ol. Marcin Jadamczewski, zapisuje na swoich dobrach dziedzicznych: Jadamki i Maciszewice (p. sier.) 3.500 złp posagu swojej żonie: Katarzyna Miniszewska, rodzice: Aleksander Miniszewski (dziedzic dóbr Śliwniki, woj. i pow. kaliski) i Katarzyna Madalińska

1660 k. 98 Katarzyna Miniszewska, rodzice: Aleksander Miniszewski i Katarzyna Madalińska, jej mąż: Andrzej Jadamczewski, zrzeka się swoich praw do dóbr rodzinnych

k. 191 skorowidz wpisów za rok 1660

1661 k. 204v Katarzyna Przespolewska, jej ojciec: ol. Jan Przespolewski, wdowa po: ol. Wojciech Wolski
dobra: Wola Miłkowska (p. sier.)

1661 k. 207 bracia: Maciej Rajski i Szymon Rajski, ich ojciec: ol. Maciej Rajski
Jan Kozubski „Biernat”, Adam Kozubski „Dubiel”
rezygnacja ogrodu w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.)

1661 k. 215v Jadwiga Lichawska, jej ojciec: ol. Maciej Lichawski, dziedziczka części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.), jej mąż: Maciej Karśnicki

1661 k. 218 Walerian Ważyński, jego żona Marianna Pstrokońska (jej ojciec: ol. Wojciech Pstrokoński)
dobra: Wólka Dzierlińska (p. sier.)

1661 k. 231 Aleksandra Gomolińska (jej ojciec: ol. Wojciech Gomoliński), jej mąż: Łukasz Magnuski (jego ojciec: ol. Jan Magnuski), zapisanie posagu, zrzeczenie się dóbr rodzinnych przez małżonkę

1661 k. 234v Piotr Lutosławski (jego ojciec: ol. Bartłomiej Lutosławski), jego żona: Marianna Starczewska (jej ojciec: ol. Jakub Starczewski), dożywocie małżeńskie

1661 k. 241v Świętosław Magnuski (jego ojciec: ol. Stanisław Magnuski), jego żona: Zofia Bogucka (jej ojciec: ol. Stanisław Bogucki)
dobra: Magnusze (p. szadk.)
Feliks Magnuski, jego ojciec: ol. Feliks Magnuski

1661 k. 243v Stanisław Jadamczewski (jego ojciec: ol. Marcin Jadamczewski), jego żona: Anna Lubiatowska (jej ojciec: ol. Jan Lubiatowski), dożywocie małżeńskie

k. 245 skorowidz wpisów za rok 1661

k. 248 skorowidz wpisów za rok 1662

1662 k. 256 Wojciech Żernicki seu Szczepanowski, jego ojciec: ol. Andrzej Żernicki seu Szczepanowski, darowuje części dziedziczne w dobrach Kozuby Nowe (p. szadk.) synowi: Jakukb Żernicki seu Szczepanowski

1662 k. 267 olbatata testamentu: ol. Jan Więckowski, dokonywana przez Adam Ligęski, pleban w Burzeninie. Wymieniona siostra testatora: Marianna Zowcarna, i m.in. Aleksander Dąbrowski

1662 k. 286v Marcin Poleski rodzice: ol. Maciej Poleski i Ewa Siemianowska, rezygnuje części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.)

1662 k. 288v Marcin Poleski (jego ojciec: ol. Maciej Poleski), jego żona: Dorota Zabłocka rodzice: ol. Andrzej Zabłocki i Anna Więckowska, dożywocie małżeńskie

1662 k. 299 Feliks Magnuski (jego ojciec: ol. Feliks Magnuski), jego żona: Anna Poleska rodzice: ol. Stanisław Poleski i ol. Anna Papieska, dożywocie małżeńskie

1662 k. 304v Michał Maliński rodzice: ol. Adam Maliński i Zofia Kozubska, jego żona: Marianna Ostrowska, jej ojciec: ol. Adam Ostrowski, rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Jan Świeżyński

1662 k. 306 Jan Świeżyński (jego ojciec: ol. Jan Świeżyński), jego żona: Anna Malińska rodzice: ol. Adam Maliński i Zofia Kozubska, dożywocie małżeńskie

1662 k. 307 bracia: Andrzej Kołdowski, Jan Kołdowski i Stanisław Kołdowski, ich ojciec: ol. Stanisław Kołdowski, rezygnują części dóbr Wójcice (p. sier.) na rzecz Marcin Radoszewski (jego ojciec: ol. Adam Radoszewski)

1662 k. 314 Dorota Bielowska rodzice: ol. Potr Bielowska i ol. Anna Bogucka, jej mężowie: 1v ol. Aleksander Strzyski, 2v Wojciech Wilczkowski, jej brat stryjeczny: Wojciech Bielowski
małż.: Jan Magnuski (jego ojciec: ol. Andrzej Magnuski) i Anna Papieska
rezygnacja części dóbr Bielów

1662 k. 330v Wojciech Maliński, jego ojciec: ol. Adam Maliński, rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Jan Świeżyński

1662 k. 343 Wojciech Maliński (jego ojciec: Jan Maliński), jego żona: Marianna Raczyńska rodzice: ol. Zygmunt Raczyński i Anna Jarzyna, dożywocie małżeńskie

1663 k. 390 Florian Kozłowski rodzice: ol. Florian Kozłowski i Zuzanna Kaszewska, jego żona: Katarzyna Korzenicka rodzice: Jan Korzenicki i Agnieszka Ordęga, dożywocie małżeńskie

1663 k. 399v Andrzej Rembiewski (jego ojciec: ol. Sebastian Rembiewski), jego żona: Marianna Stokowska rodzice: ol. Stanisław Stokowski (podstsoli łęczycki) i Elżbieta Karśnicka, dożywocie małżeńskie

1663 k. 443v Jan Papieski (jego ojciec: ol. Adam Papieski), jego żona: Marianna Górecka rodzice: Wacław Górecki i Jadwiga Żeromska, dożywocie małżeńskie

1663 k. 450v Adam Kozubski (jego ojciec: ol. Jan Kozubski) rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Jan Świeżyński (jego ojciec: Jan Świeżyński)

k. 468 skorowidz wpisów za rok 1663

1664 k. 474v Stanisław Marszewski (jego ojciec: ol. Hieronim Marszewski), jego żona: Małgorzata Magnuska seu Zaleska rodzice: ol. Grzegorz Magnuski seu Zaleski i ol. Anna Gajewska, dożywocie małżeńskie

1664 k. 483v Marcin Chlewski (jego ojciec: ol. Jan Chlewski), jego żona: Katarzyna Strachanowska rodzice: ol. Stanisław Strachanowski i Barbara Cieńska, rezygnują części dóbr Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) na rzecz Walenty Świeżyński rodzice: ol. Jan Świeżyński i Zofia Chlewska
wymien.: Piotr Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski, dobra Wsto (p. szadk.)

1664 k. 504 Jan Rojewski (jego ojciec: ol. Jan Rojewski) dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), jego żona: Anna Malińska
Jan Kozubski

1664 k. 508v Kazimierz Kozubski rodzice: ol. Marcin Kozubski i ol. Katarzyna Wolska, jego ciotka: ol. Jadwiga Wolska (bpt), rezygnuje części dóbr: Wola Krokocka (p. szadk.)

1664 k. 573v Kazimierz Łopatecki (jego ojciec: ol. Stanisław Łopatecki), jego żona: Katarzyna Milewska rodzice: Andrzej Milewski i Anna Wolska, dożywocie małżeńskie

1664 k. 582 Tomasz Mikołajewski (jego ojciec: ol. Jakub Mikołajewski), jego żona: Marianna Jastrzembowska rodzice: Jan Jastrzembowski i Anna Corhausen, dożywocie małżeńskie

k. 585 skorowidz wpisów za rok 1664

1665 k. 631v Maciej Łabęcki (jego ojciec: ol. Stanisław Łabęcki), jego żona: Anna Kołdowska rodzice: ol. Stanisław Kołdowski i ol. Marianna Gosławska, dożywocie małżeńskie

1665 k. 636 bracia: Aleksander Prusinowski, Walenty Prusinowski i Maciej Prusinowski, ich rodzice: ol. Piotr Prusinowski i ol. Małgorzata Pucniewska
dobra: Młodawin Dolny (p. szadk.)

1665 k. 669 Maciej Wawrowski (jego ojciec: ol. Zygmunt Wawrowski), jego żona: Magdalena Piorunowska rodzice: ol. Wacław Piorunowski i ol. Katarzyna Kochanowska, dożywocie małżeńskie

1666 k. 678 Piotr Lipski (jego ojciec: Maciej Lipski), jego żona: Marianna Ważyńska rodzice: ol. Walerian Ważyński i ol. Jadwiga Piekarska, dożywocie małżeńskie

1666 k. 702 Stefan Jadamczewski (jego ojciec: ol. Marcin Jadamczewski), jego żona: Zuzanna Małysczanka rodzice: Hieronim Małyszka i ol. Barbara Słonkowska, dożywocie małżeńskie

k. 762 skorowidz wpisów za rok 1666

Libri inscriptionum 1661-63, sygn. 170
1661 k. 6v Kazimierz Poleski (jego ojciec: Wojciech Poleski), kwituje Świętosław Magnuski rodzice: Feliks Magnuski i Anna Poleska
dobra: Poleszyn-Orpelów (p. szadk.)

1661 k. 29 Jan Wężyk kwituje Stanisław Mikołajewski (jego ojciec: ol. Paweł Mikołajewski)

1661 k. 103 Jadwiga Kozłowska wdowa po ol. Piotr Gomoliński, kwituje Łukasz Magnuski (jego ojciec: ol. Jan Magnuski)

1661 k. 103v Aleksandra Gomolińska, jej ojciec: ol. Wojciech Gomoliński, jej mąż: Łukasz Magnuski
bracia: Władysław Gomoliński i ol. Piotr Gomoliński

1661 k. 107 Anna Starzyńska (de Siemikowice), wdowa po: ol. Jerzy Gomoliński, ich synowie: Marcin Gomoliński i Mikołaj Gomoliński
Łukasz Magnuski (jego ojciec: ol. Jan Magnuski)
dobra: Pszczółki (p. szadk.)

1661 k. 163 Wacław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski
wmien.: ol. Zuzanna Mikołajewska, jej mężowie: 1v ol. Jankowski, 2v ol. Krzysztof Karliński, jej syn: ol. Jan Jankowski

1662 k. 57v Zofia Poleska, jej ojciec: ol. Sebastian Poleski, wdowa po: ol. Gaspar Magnuski, ich synowie: Adam Magnuski, Maciej Magnuski, Marcin Magnuski, Kazimierz Magnuski, ich córka: Anna Magnuska
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)

1662 k. 88v Wojciech Bielowski (jego ojciec: ol. Andrzej Bielowski), kwituje Dorota Bielowska rodzice: ol. Piotr Bielowski i ol. Anna Bogucka, jej mężowie: 1v ol. Aleksander Strzyski, 2v Wojciech Wilczkowski

1662 k. 116 Andrzej Mniszek, jego ojciec: ol. Piotr Mniszek
Dobrogost Łagiewski i jego syn Wojciech Łagiewski
dobra: Grabowie (p. sier.)

1662 k. 143v rodzeństwo: Anna Mikołajewska i Andrzej Mikołajewski, ich rodzice: ol. Stanisław Mikołajewski i Anna Boczkowska
Jan Biesiekierski, jego ojciec: ol. Mikołaj Biesiekierski, jego żona: Marianna Mikołajewska

1662 k. 187v bracia: Jan Świeżyński (jego żona: Anna Malińska) i Walenty Świeżyński (jego żona: Zofia Chlewska), ich ojciec: ol. Jan Świeżyński
Wojciech Poleski, jego ojciec: ol. Maciej Poleski
wymien.: ol. Gaspar Poleski
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)

1662 k. 209 Walerian Magnuski, jego ojciec: ol. Andrzej Magnuski, jego brat: ol. Wojciech Magnuski (bpt), kwituje z sumy 31 złp braci: Adam Magnuski, Maciej Magnuski, Kazimierz Magnuski, ich rodzice: ol. Gaspar Magnuski i Zofia Poleska

1662 k. 209 bracia Adam Magnuski, Maciej Magnuski, Kazimierz Magnuski, dziedzice części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.)
Jan Kozubski (de Magnusze), Jakub Żernicki, dobra Grabica (p. szadk.)

1663 k. 314v bracia: Aleksander Porowski i Mikołaj Porowski (kanonik kielecki), ich ojciec: ol. Eustachy Porowski
Paweł Zaleski, Dorota de Gembice, wdowa po ol. Hieronim Grabowski
dobra: Siemiechów i Brzyków (p. sier.)

1663 k. 315 Franciszek Karśnicki, jego ojciec: ol. Jan Karśnicki
Maciej Rajski, jego ojciec: ol. Maciej Rajski
dobra: Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.)

1663 k. 319 Jan Karśnicki (jego ojciec: ol. Jan Karśnicki), kwituje Anna Starzyńska (de Siemikowice), wdowę po ol. Jerzy Gomoliński
dobra: Lubiec (p. piotrk.)

1663 k. 384 Łukasz Magnuski, jego ojciec: ol. Jan Magnuski
Agnieszka Kwiatkowska, jej mąż: Marian Nagórski
wymien.: ol. Aleksander Kwiatkowski

1663 k. 479 Świętosław Poleski rodzice: ol. Piotr Poleski i Ewa Radlicka
Zofia Poleska, jej mąż: Wojciech Kamieniomojski
Jakub Świeżyński, jego ojciec: ol. Stanisław Świeżyński
dobra: Poleszyn

Libri inscriptionum 1664-65, sygn. 171
1664 k. 52v Petronella Poleska (panna) rodzice: Baltazar Poleski i ol. Anna Rożniatowska

k. 60 skorowidz wpisów (niekompletny)

1664 k. 79v rodzeństwo Piotr Magnuski i Marianna Magnuska (jej mąż: Piotr Zdzieszulski), ich ojciec: ol. Marcin Magnuski
Jadwiga de Brzeziny, wdowa po ol. Zygmunt Zapolski

1664 k. 149 Stanisław Maliński, jego ojciec: ol. Adam Maliński
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)
bracia: Walenty Świeżyński i Jan Świeżyński, ich ojciec: ol. Jan Świeżyński

1664 k. 204v Anna Dobiecka rodzice: ol. Samuel Dobiecki i ol. Jadwiga Karśnicka, jej mąż: Feliks Lutosławski (jego ojciec: ol. Sebastian Lutosławski), jej siostrzeńcy: Wojciech Lutosławski, Jadwiga Lutosławska i Anna Lutosławska, ich rodzice: Piotr Lutosławski i ol. Marianna Dobiecka
dobra: Karśnice, Tymianka, Wsto (p. szadk.)

1664 k. 225 Jan Wolski, jego ojciec: ol. Marcin Wolski, jgo żona: Urszula de Imiełków, ich córka: Krystyna(?) Wolska
Ludwik Bojembski, jego ojciec: ol. Mikołaj Bojembski

1664 k. 236 Marianna Paprocka, jej mężowie: 1v ol. Mikołaj Wierzbięta, 2v Jan Dłucki
Adam Więckowski, jego ojciec: Mikołaj Więckowski
dobra: Wielga Wieś

1664 k. 242 małżeństwo: Anna Bielowska i Maciej Magnuski

1665 k. 269v Anna Łobodzka, wdowa po ol. Jan Balicki, ich synowie: Świętosław Balicki i Stanisław Balicki
rodzeństwo: Jan Zdziarski i Jadwiga Zdziarska, ich rodzice: Andrzej Zdziarski i ol. Marianna Poleska

1665 k. 318v Katarzyna Krąkowska wdowa po: ol. Jakub Poleski
rodzeństwo: Anna Poleska (jej mąż: Feliks Magnuski) i Jakub Poleski, ich ojciec: ol. Stanisław Poleski
Anna, wdowa po ol. Piotr Poleski, ich dzieci: Adam Poleski, Anna Poleska, Ewa Poleska

1665 k. 323 Łukasz Magnuski, jego ojciec: ol. Jan Magnuski z I strony
ksiądz Adam Magnuski, jego ojciec: ol. Gaspar Magnuski z II strony
dobra: Pszczółki (p. szadk.)

1665 k. 338v Jadwiga Wolska wdowa po ol. Szymon Zaleski, ich dzieci: Jan Zaleski, Marcin Zaleski i Andrzej Zaleski
dobra: Bielów

1665 k. 345 Marianna Wolska, wdowa po ol. Aleksander Dąbrowski z I strony
Władysław Podolski z II strony
dobra: Wsto (p. szadk.)

Libri inscriptionum 1680-1681, sygn. 184
1680 s. 25 bracia: Andrzej Skrzyński, Stanisław Skrzyński, Kazimierz Skrzyński, ich ojciec: ol. Kazimierz Skrzyński
Adam Więckowski „Trixa”, jego ojciec: ol. Mikołaj Konstantyn Więckowski
dobra: Małyń (p. szadk.)

1680 s. 136 Franciszek Wolski
małżeństwo: Jakub Wodziński i Agnieszka Rajska
Marianna Ostrowska, mężowie: 1v ol. Marian Sobiepański, 2v ol. Michał Maliński
dobra: Karśnice Wielkie (p. szadk.)

1680 s. 245 małż.: Franciszek Karśnicki i Marianna Laskowska
małż.: Wojciech Kozubski i Zofia Byszewska
dobra: Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.)

1680 s. 255 bracia Jan Kozubski (de Magnusze) i Stanisław Kozubski (de Magnusze), ich ojciec: ol. Jan Kozubski
Adam Psarski, jego ojciec: ol. Jan Psarski
dobra: Kozuby Stare i Kozuby Nowe

1680 s. 279 małż.: Jan Więckowski i Katarzyna Chrząsiewska
Stanisław Kozubski (de Magnusze)

1680 s. 434 Władysław Iwański, jego ojciec: ol. Piotr Konstanty Iwański
Wojciech Karśnicki (de Karśnice)
dobra: Pruszków (p. szadk.)

1680 s. 635 małż.: Wawrzyniec Wolski i Anna Wojciechowska
bracia: Aleksander Dominikowski i Adam Dominikowski

1680 s. 734 Tomasz Zdzieszulski rodzice: ol. Marcin Zdzieszulski i ol. Zofia Świętochowska, jego ciotka: ol. Anna Świętochowska (jej mąż: ol. Paweł Osiecki, bezpotomni)

1680 s. 762 małż.: Wojciech Maliński i Katarzyna Mikołajewska, jej ciotka: ol. Katarzyna Mikołajewska (po mężu: Ruszkowska)
Stanisław Mikołajewski, sędzia grodzki sieradzki

1681 s. 1243 Jan Papieski (jego ojciec: ol. Adam Papieski), jego żona: Marianna Górecka (jej ojciec: ol. Wacław Górecki, burgrabia piotrkowski)
małż.: Marcin Kozubski (de Trzebiczna) i Ewa Żegocinka Mokracka
dobra: Stryje Białe (p. szadk.)

Liber inscriptionum 1684-1686, sygn. 188
1684 k. 145v Magdalena Świeżyńska, wdowa po ol. Paweł Wolski, ich córka: Anna Wolska
asysta: Wojciech Karśnicki, ksiądz Franciszek Wolski
Paweł Idzikowski rodzice: ol. Wojciech Idzikowski i Katarzyna Ględzianowska

1684 k. 146v małżeństwo: Andrzej Więckowski i Ewa Krobanowska
Stanisław Kołdowski, jego żona: Elżbieta

1685 k. 372v rodzeństwo: Wojciech Chwałkowski, Józef Chwałkowski, Marianna Chwałkowska (jej mąż: Andrzej Paprocki), Ewa Chwałkowska (panna)
Magdalena, wdowa po ol. Paweł Wolski, ich syn: Franciszek Wolski
dobra: Swędzieniejewice (p. szadk.)

1685 k. 390 Magdalena Świeżyńska, wdowa po ol. Paweł Wolski, ich córka: Anna Wolska (jej mąż: Jan Świeżyński)
Paweł Idzikowski
dobra: Swędzieniejewice (p. szadk.)

1686 k. 47 Jan Maliński, jego ojciec: ol. Klemens Maliński, dziedzic części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.)
Wojciech Magnuski, jego ojciec: ol. Walerian Magnuski

Prothocollon inscriptionum 1686-1689, sygn. 190
1687 k. 253v bracia Ludwik Kołdowski i Adam Kołdowski, ich rodzice: ol. Mikołaj Kołdowski i ol. Anna Sieroszewska

1687 k. 325 małżonkowie: Stefan Sieroszewski i Katarzyna Chwałkowska

1688 k. 400v Teresa Karśnicka, wdowa po ol. Klemens Poleski z I strony
bracia: Andrzej Poleski, Wojciech Poleski, Marcjan Poleski, ich ojciec: ol. Klemens Poleski z II strony
Wojciech Karśnicki
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)

1688 k. 424 małż.: Stefan Sieroszewski i Katarzyna Chwałkowska
Elżbieta Chełmowska, wdowa po ol. Stanisław Kołdowski

1689 k.602 bracia: Ignacy Wolski i Piotr Wolski, ich rodzice: Stanisław Wolski (a Puczajew) i Anna Kamocka
Robert_Kostecki - 10-12-2017 - 21:08
Temat postu:
Super. Takich indeksów nam trzeba. Znajduję tu kilka rodzin spowinowaconych poprzez małżeństwa na przełomie XVIII/XIX wieku z moją rodziną, np. Wodzińscy, czy Fundament-Karśniccy. Podobne indeksy opracował śp. Roman Knap-Kurowski (ur. 25.04.1974 - zm. 17.07.2013) dla ksiąg miejskich kaliskich. Z nich dowiedziałem się, że wśród mieszczan kaliskich nazwisko Kostecki nie występowało przed 1771 rokiem, nie licząc ślubu zawartego w 1769 roku w Kolegiacie Kaliskiej przez Józefa Kosteckiego, mojego dowodnego przodka.

Pozdrawiam serdecznie

Robert Kostecki
mziel - 21-12-2017 - 11:18
Temat postu:
Poniżej notatki z lat: 1641-1655

Podaję też aktualną listę nazwisk, wokół których koncentruję moje poszukiwania:
Przodkowie: Chwałkowski, Grochowski, Jadamczewski, Kamocki, Karśnicki (Fundament-Karśnicki), Kokowski, Kołdowski, Madaliński, Magnuski, Mikołajewski, Miniszewski, Niechmierowski, Pętkowski, Poleski, Sieroszewski, Uwieliński (Rzysko Uwieliński), Warszycki, Więckowski, Wolski

Inne: Balicki, Bielowski, Bogdański, Dąbrowski, Kozubski, Laskowski, Lutosławski, Łagiewski, Maliński, Papieski, Sadowski, Świeżyński, Wodziński, Wstowski

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1641-42, sygn. 153
1641 k. 29v Stanisław Wolski „Zbroch” jego ojciec: ol. Jan Wolski, dziedzic dóbr Wola Jajkowska (p. radomszcz.)

1641 k. 36 intromisja Wojciech Porowski (komornik graniczny piotrkowski) do części dóbr Wsto i Karśnice (p. szadk.) sprzedanych przez Dorota Więckowska, wdowa po ol. Piotr Wolski, ich córka: Marianna Wolska

1641 k. 36v Stanisław Mikołajewski (jego ojciec: ol. Piotr Mikołajewski) z I strony
Wacław Mikołajewski (jego ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski) i Stanisław Mikołajewski (jego ojciec: ol. Jan Mikołajewski) z II strony
oblata działu dóbr Mikołajewice (p. szadk.)

1641 k. 79v Aleksaner Madaliński (sekretarz królewski), jego ojciec: Jan Aleksander Madaliński (sędzia ziemski wieluński), jego żona: Jadwiga Tarnowska, jej ojciec: ol. Mikołaj Tarnowski (cześnik gostyniński), dożywocie małżeńskie

1641 k. 81 Sebatian Tarnowski (de Tarnówka), jego ojciec: ol. Mikołaj Tarnowski (cześnik gostyniński), jego żona: Zofia Głębocka (de Łagiewniki), jej ojciec: ol. Stefan Głębocki (wojski kaliski), dożywocie małżeńskie

1641 k. 88v Wacław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski
Paweł Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Stanisław Kwiatkowski
dobra: Mikołajewice (p. szadk.)

1641 k. 118v Anna Magnuska seu Zaleska, jej ojciec: ol. Mikołaj Magnuski seu Zaleski, jej mąż: Wojciech Mieczkowski (jego ojciec: Marcin Mieczkowski), jej bracia rodzeni: Grzegorz Magnuski seu Zaleski i Piotr Magnuski seu Zaleski

1641 k. 163 Wojciech Wolski seu Dobruchowski, jego ojciec: ol. Marcin Wolski seu Dobruchowski, jego żona: Katarzyna Przespolewska, jej ojciec: ol. Jan Przespolewski (podstarości sieradzki), w asyście jej brat stryjeczny: Stanisław Przespolewski, rezygnują dobra Głaniszew (p. sier.) na rzecz Stanisław Głaniszewski (jego ojciec: ol. Jan Głaniszewski)

1641 k. 190v Anna Wolska (de Wola Blakowa) jej ojciec: ol. Stanisław Wolski i Anna de Steszyce, jej mąż: Andrzej Miechowski, jego ojciec: ol. Adam Miechowski (z województwa płockiego), jej bracia: Trojan Wolski, Roman Wolski, Tomasz Wolski, Maciej Wolski

1641 k. 195 Stanisław Wolski seu Dobruchowski, jego ojciec: ol. Marcin Wolski seu Dobruchowski, rezygnuje dobra Wola Berutowska seu Miłkowska (p. sier.) na rzecz brata rodzonego: Wojciech Wolski seu Dobruchowski

1641 k. 197v Hieronim Wolski seu Dobruchowski, jego ojciec: ol. Wojciech Wolski seu Dobruchowski, dziedzic dóbr Zadąbrowie (p. sier.), rezygnuje dobra Wola Berutowska seu Miłkowska (p. sier.) na rzecz: Wojciech Wolski seu Dobruchowski i jego brata Jan Wolski seu Dobruchowski, ich ojciec: ol. Marcin Wolski seu Dobruchowski

1641 k. 200 Zygmunt Wolski seu Dobruchowski, jego ojciec: ol. Marcin Wolski seu Dobruchowski, rezygnuje dobra Wola Bertuwoska seu Miłkowska (p. sier.) na rzecz swojego brata rodzonego: Wojciech Wolski seu Dobruchowski

1641 k. 219v Olbracht Mikołajewski, jego ojciec; ol. Jan Mikołajewski, jego żona: Marianna Biernacka jej ojciec: ol. Wojciech Mikołajewski, dożywocie małżeńskie

k. 362 skorowidz wpisów za rok 1641

k. 367 skorowidz wpisów za rok 1642

1642 k. 30v Krzysztof Karśnicki oblatuje wypis z ksiąg grodzkich kowalskich, zawierający wpis z roku 1642: Anna Młodawska rodzice: ol. Stanisław Młodawski i Dorota Dumaniewska, jej mąż: ol. Jan Walewski, jej brat: Wojciech Młodawski, asysta: Jan Kamski z miejscowości Kamy, dokonuje darowizny dóbr Karśnice Olbrachtowe i Leżaj (p. szadk.) na rzecz Krzysztof Karśnicki, jego ojciec: Marcjan Karśnicki

1642 k. 44 Stanisław Wygrecki oblatuje testament ol. Samuel Poleski

1642 k. 61v Jadwiga Kozubska rodzice: ol. Jan Kozubski „Dubiel” i ol. Agnieszka Podleska, jej mąż: hon. Grzegorz Kitka, młynarz w miejscowości Wodzierady, jej bracia: Jan Kozubski „Dubiel” i Adam Kozubski „Dubiel”

1642 k. 62v bracia Sebastian Wolski „Mścich” i Andrzej Wolski „Mścich”, ich ojciec: ol. Jan Wolski „Szymankowic”, dziedzice dóbr Zalesie (p. szadk.), parafia Wygiełzów, rezygnują część tych dóbr zwaną Mścichowska na rzecz Stanisław Zaleski

1642 k. 69v bracia Wojciech Poleski i Piotr Poleski, ich ojciec: ol. Jan Poleski, dział dóbr Poleszyn-Orpelów (p. szadk.)

1642 k. 83 bracia Sebastian Krobanowski, Stanisław Krobanowski, Agapit Krobanowski, ich ojciec: ol. Walenty Krobanowski, z I strony
ich brat stryjeczny: Jan Krobanowski, jego ojciec: ol. Wojciech Krobanowski, z II strony
dział dóbr Młodawin Górny (p. szadk.)

1642 k. 95 Roman Wolski, jego ojciec: ol. Stanisław Wolski, daje dobra Bujnów (p. sier.) na rzecz swojego brata: Tomasz Wolski

1642 k. 112 Zofia Kamocka, jej mąż: Jan Karśnicki „Fundament”, w asyście: Jan Wstowski, Aleksander Krzetowski, ceduje sumy zapisane na dobrach Karśnice Olbrachtowe, Wsto. Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz Wojciech Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Karśnicki, dziedzica tych dóbr

1642 k. 211v Andrzej Kozubski (de Trzebiczna), jego ojciec: Jan Kozubski, daje części dóbr Kamocin (p. piotrk.) żonie: Zofia Kawiecka (1v ol. Grzegorz Rogawski)

1642 k. 238 Zofia Niechmierowska rodzice: ol. Władysław Niechmierowski i ol. Anna Parczewska, jej mąż: Jan Olszewski, jej brat: Stanisław Niechmierowski (de Bużenin)

Libri inscriptionum 1643-45, sygn. 156
1643 k. 45 Piotr Zdzichowski oblatuje wypis z ksiąg grodzkich wieluńskich, zawierający wpis z roku 1624: Adam Więckowski „Trixa”, jego ojciec: ol. Marcin Więckowski, żona: Marianna Żeromska, dożywocie małżeńskie

1643 k. 46 Stanisław Wolski seu Dobruchowski, jego ojciec: ol. Piotr Wolski seu Dobruchowski, jego brat: ol. Paweł Wolski seu Dobruchowski, dziedzic części dóbr Wola Czarnyska (p. szadk.), jego bratanica: Zofia Wolska rodzice: ol. Paweł Wolski i Zofia Świeżyńska (2v Remigiusz Sokołowski)

1643 k. 50v Aleksander Porowski, jego ojciec: ol. Eustachy Porowski, jego żona: Barbara Magnuska, jej ojciec: ol. Sebastian Magnuski, dożywocie małżeńskie

1643 k. 67v Anna Kicka, jej ojciec: ol. Wojciech Kicki, jej mąż: Jan Dobruchowski Kotarba, jego ojciec: ol. Maciej Dobruchowski, jej brat: Maciej Kicki, rezygnuje części dóbr Karśnice Wielkie, Wsto, Tymianka (p. szadk.) na rzecz Marcin Pruszkowski, jego ojciec: ol. Andrzej Pruszkowski, dziedzica części dóbr Krobanów (p. szadk.)

1643 k. 107 Zofia Kozubska, jej ojciec: ol. Wojciech Kozubski „Król”, jej mąż: Wojciech Kawiecki, jej stryj Jakub Kozubski, jego ojciec: ol. Stanisław Kozubski „Król”, w asyście: jej brat stryjeczny Wojciech Kozubski, Wojciech Magnuski, rezygnuje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.), na rzecz Jan Kozubski seu Magnuski „Bieniaczyk”, jego ojciec: ol. Maciej Kozubski seu Magnuski, jego brat rodzony: ol. Piotr Kozubski seu Magnuski

1643 k. 109v Wojcich Kawiecki, jego ojciec: ol. Stanisław Kawiecki, jego żona: Zofia Kozubska, jej ojciec: ol. Wojciech Kozubski, dożywocie małżeńskie

kk. 209v-212v skorowidz wpisów za rok 1643

1644 k. 219 Jan Jankowski, jego ojciec: ol. Wojciech Jankowski, dziedzic dóbr Zdziechów (woj. i pow. łęczyc.), jego żona: Dorota Magnuska rodzice: Jakub Magnuski i Anna Bielowska

1644 k. 258 Adam Ostrowski, jego ojciec: ol. Stanisław Ostrowski, jego córka z ol. Dorota Karśnicka: Marianna Ostrowska
siostra Doroty: Jadwiga Karśnicka, jej ojciec: Marcin Karśnicki seu Magnuski
darowizna dóbr Karśnice Białe na rzecz małżonków: Gaspar Zawadzki i Anna Kowalska

1644 k. 285 Jadwiga Bielowska rodzice: ol. Wojciech Bielowski „Ścibor” i ol. Anna Magnuska, jej mąż: Jan Marzyński
Zofia Bielowska (wdowa po ol. Wojciech Magnuski), Agnieszka Bielowska (jej maż: Adam Rajski), sukcesorki: ol. Jakub Bielowski

1644 k. 285 Jadwiga Bielowska, jej ojciec: ol. Wojciech Bielowski „Ścibor”, jej mąż: Wojciech Marzyński, jego ojciec: ol. Jan Marzyński, dożywocie małżeńskie

1644 k. 308v Adam Kozubski, jego ojciec: ol. Jan Kozubski, rezygnuje dobra Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Elżbieta Trzebicka, wdowa po: ol. Wawrzyniec Zwiastowski

1644 k. 337 Szymon Wodziński, jego ojciec: ol. Wojciech Wodziński, jego stryj: ol. Bartłomiej Wodziński, dokonuje darowizny części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz swojego brata: Marcin Wodziński

1644 k. 354 Mikołaj Krasiński, jego ojciec: ol. Piotr Krasiński, jego żona: Marianna Karchowska, jej ojciec: Jan Karchowski, dożywocie małżeńskie

1644 k. 362v Jan Kozubski, jego ojciec: ol. Jan Kozubski, rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Elżbieta Trzebińska, jej ojciec: ol. Maciej Trzebiński, jej mąż: Adam Kozubski

1644 k. 377v Zofia Konopnicka rodzice: ol. Jan Konopnicki i ol. Jadwiga Karśnicka, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych, jej brat: Andrzej Konopnicki, jej maż: Jan Kozubski, jego ojciec: ol. Jan Kozubski

1644 k. 396 Zofia Kozubska, jej ojciec: ol. Stanisław Kozubski, jej mąż: Adam Maliński, jej brat: Marcjan Kozubski

1644 k. 397 Marcjan Kozubski rodzice: ol. Stanisław Kozubski i ol. Elżbieta Wodzińska, dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) rezygnuje je na rzecz Adam Maliński (jego ojciec: ol. Piotr Maliński), i jego żony Zofia Kozubska (jej ojciec: ol. Stanisław Kozubski)

kk. 405-409 skorowidz wpisów za rok 1644

kk. 410-413v skorowidz wpisów za rok 1645

1645 k. 416 Stanisław Wodziński, jego ojciec: ol. Jakub Wodziński, dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), rezygnuje je na rzecz: Andrzej Wodziński (jego ojciec: ol. Wojciech Wodziński), bracia Andrzeja: Szymon Wodziński i Marcin Wodziński

1645 k. 432v Zofia Bielowska rodzice: ol. Jakub „Ścibor” i Ewa Kokowska, wdowa po: ol. Wojciech Magnuski, jej córka: Marianna Magnuska, w asyście: Andrzej Bielowski – wuj, Andrzej Magnuski – brat cioteczny, rezygnuje część dóbr Bielów i Zawady w parafii Marzenin (p. szadk.) na rzecz Jerzy Scukocki, jego ojciec: ol. Piotr Scukocki

1645 k. 437 Tomasz Górecki, jego ojciec: ol. Mikołaj Górecki, dziedzic dóbr Galewice (p. wieluń.), jego córka: Zofia Górecka, jej mąż: Wojciech Karśnicki „Fundament”

1645 k. 476 Wacław Mikołajewski, dziedzic dóbr Mikołajewice, przekazuje swoją służącą: lab. Zofia Magasz (jej ojciec: ol. Maciej Magasz), Janowi Karśnickiemu (jego ojciec: ol. Jan Karśnicki)

1645 k. 483v Katarzyna Kozubska, jej ojciec: Jakub Kozubski „Król”, jej mąż: Szymon Wodziński

1645 k. 484 Marianna Mantycka rodzice: ol. Jan Mantycki i Anna Kozubska, jej dziadowie: ol. Jan Kozubski i ol. Zofia Rzepecka, jej mąż: Jan Rakowski, rezygnuje część dóbr Prusinowice (p. szadk.) na rzecz Baltazar Kowalewski, jego ojciec: ol. Stanisław Kowalewski

1645 k. 494 Stanisław Kozubski, jego ojciec: ol. Piotr Kozubski, jego żona: Marianna Chodakowska, jej ojciec: ol. Jan Chodakowski, dożywocie małżeńskie

1645 k. 494v Stanisław Wolski seu Dobruchowski, jego ojciec: ol. Marcin Wolski seu Dobruchowski, jego żona: Marianna Wylezińska, dożywocie małżeńskie

1645 k. 516 Jan Kozubski (de Magnusze), jego ojciec: ol. Maciej Kozubski (de Magnusze), daje poddanego na rzecz: Walenty Młodawski (jego ojciec: ol. Jakub Młodawski), dziedzic dóbr Młodawin Dolny (p. szadk.)

1645 k. 517 Paweł Wolski, jego ojciec: ol. Stanisław Wolski, jego żona: Ewa Krąkowska, jej ojciec: ol. Jan Krąkowski, dożywocie małżeńskie

Libri inscriptionum 1646-55, sygn. 160
1646 k. 18v Stanisław Poleski (jego ojciec: ol. Bartłomiej Poleski), jego żona: Anna Kawiecka (jej ojciec: ol. Krzysztof Kawiecki), dożywocie małżeńskie

1646 k. 19 Anna Młodawska rodzice: ol. Piotr Młodawski „Wołdoch” i ol. Zofia Krzemieniowska, rezygnuje części w dobrach Młodawin Górny (p. szadk.) na rzecz Tomasz Krzemieniowski (jego ojciec: ol. Wiktoryn Krzemieniowski)

1646 k. 20v Sebastian Bielski (jego ojciec: ol. Maciej Bielski), jego żona: Zofia Mikołajewska (jej ojciec: ol. Jan Mikołajewski), dożywocie małżeńskie

1646 k. 25v Tomasz Wolski (jego ojciec: ol. Stanisław Wolski), jego żona: Marianna de Wolin (1v ol. Łukasz Trzciński)

1646 k. 27 Andrzej Wolski, rodzice: ol. Jan Wolski i Katarzyna Pszczółecka (jej ojciec: ol. Paweł Pszczółecki), dziedzic dóbr Pszczółki (p. szadk.), jego żona: Jadwiga Malińska (jej ojciec: ol. Klemens Maliński)

1646 k. 37v Jakub Balicki, jego ojciec: ol. Mikołaj Balicki, jego żona: Marianna Kowalska rodzice: ol. Jerzy Kowalski i Anna Biernacka

1646 k. 41v Stanisław Malski, jego ojciec: ol. Maciej Malski, dziedzic części dóbr Kraszyn (p. szadk.)
wymien.: Andrzej Zwiastowski, ol. Wojciech Pągowski

1646 k. 48v Wojciech Porowski (komornik graniczny piotrkowski), dziedzic dóbr Będków i Wola Będkowska (p. sier.), rezygnuje części dóbr Wsto i Karśnice (p. szadk.) na rzecz Marianna Wolska rodzice: ol. Piotr Wolski i ol. Dorota Więckowska

1646 k. 59 Zofia Brodzka rodzice: ol. Stanisław Brodzki i Anna Wodzińska, jej mąż: hon. Wawrzyniec Świtacek, daruje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz: Maciej Poleski, jego ojciec: Grzegorz Poleski

1646 k. 74 bracia Walerian Magnuski i Wojciech Magnuski, ich rodzice: ol. Andrzej Magnuski i Jadwiga Wodzińska, rezygnują części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz swojego brata stryjecznego: Gaspar Magnuski (jego ojciec: ol. Jan Magnuski)

1646 k. 92 Jan Krajkowski, jego ojciec: ol. Walenty Krajkowski, jego żona: Agnieszka Radolińska, jej ojciec: ol. Hieronim Radoliński, dożywocie małżeńskie

k. 100 skorowidz wpisów za rok 1646

1647 k. 119 bracia Maciej Wolski i Tomasz Wolski, ich ojciec: ol. Stanisław Wolski z powiatu radomszczańskiego, dobra: Bujnów (p. sier.)

1647 k. 128 Krzysztof Karśnicki seu Młodawski „Duch”, jego ojciec: Marcjan Karśnicki, jego żona: Anna Młodawska, jej ojciec: ol. Jan Młodawski, rezygnuje dobra Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) na rzecz Walenty Strachanowski, jego ojciec: ol. Stanisław Strachanowski

1647 k. 156 intromisja do dóbr Wsto (p. szadk.) na rzecz Marianna Wolska, jej ojciec: ol. Piotr Wolski, jej mąż: Aleksander Dąbrowski, sprzedanych jej przez Wojciech Porowski

1647 k. 175 (i kolejne) bracia: Adam Maliński (jego żona: Zofia Kozubska), Jakub Maliński i Jan Maliński, ich ojciec: ol. Piotr Maliński
dobra: Kozuby Stare i Kozuby Nowe (p. szdk.)

1647 k. 183v intromisja do dóbr Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) na rzecz Walenty Strachanowski, jego ojciec: ol. Stanisław Strachanowski
bracia: Piotr Karśnicki i Krzysztof Karśnicki „Duch”, ich ojciec: Marcjan Karśnicki

1647 k. 213v bracia Stanisław Jadamczewski, Stefan Jadamczewski, ich rodzice: ol. Marcin Jadamczewski i Marianna Kołdowska, ich młodszy brat: Andrzej Jadamczewski, dziedzice części dóbr Błaszki (p. sier.), rezgnują te dobra na rzecz Stanisław Bartochowski (jego ojciec: Jan Bartochowski)

1647 k. 214v Anna Jadamczewska rodzice: ol. Marcin Jadamczewski i Marianna Kołdowska, jej mąż: Jan Czartkowski (jego ojciec: ol. Stanisław Czartkowski), ona zrzeka się swoich dóbr rodzinnych, on oprawia jej posag 2.500 złp na swych dobrach: Czartki (p. sier.)

1647 k. 228v Marianna Wolska rodzice: ol. Piotr Wolski i ol. Dorota Więckowska, jej mąż: Aleksander Dąbrowski, jej brat cioteczny: Jan Więckowski „Trixa”, rezygnuje czści dóbr Wsto (p. szadk.) na rzecz Adam Wstowski
wymien.: Urszula Wolska (jej mąż: Policzkowski)

1647 k. 233v bracia Jan Mikołajewski, Roman Mikołajewski, Tomasz Mikołajewski, Andrzej Mikołajewski, ich ojciec: ol. Jakub Mikołajewski, dziedzice dóbr: Boczki i Kobyla (p. szadk.), dział majątku

k. 236 skorowidz wpisów za rok 1647

k. 239 skorowidz wpisów za rok 1648

1648 k. 275 Stanisław Paprocki, jego ojciec: ol. Wojciech Paprocki, dziedzic dóbr Wielga Wieś
Adam Paprocki de Jawor, jego dziadowie: ol. Jakub Paprocki i ol. Elżbieta Wolska de Zduńska Wola

k. 278 skorowidz wpisów za rok 1649

1649 k. 282v Jan Mikołajewski (jego ojciec: ol. Jan Mikołajewski), jego żona: Zofia Zaleska, jej ojciec: ol. Wojciech Zaleski, dożywocie małżeńskie

1649 k. 286v Jan Mikołajewski i Andrzej Mikołajewski, ich ojciec: ol. Olbracht Mikołajewski

1649 k. 356 Piotr Potocki (jego ojciec: ol. Przecław Potocki), jego żona: Eleonora Bużyńska (jej ojciec: ol. Hieronim Bużyński), dożywocie małżeńskie

k. 360 skorowidz wpisów za rok 1650

1650 k. 366 Wojciech Kozubski (komornik ziemski sieradzki), jego żona: Zofa Łabecka, jej ojciec: Marcjan Łabecki, dożywocie małżeńskie

1650 k. 388 Dorota Wolska, jej ojciec: ol. Wawrzyniec Wolski, jej siostra: ol. Jadwiga Wolska (bpt), jej mąż: Wojciech Rozdziałowski
dobra: Wola Krokocka (p. szadk.)

1650 k. 406v Zofia Bielowska, jej ojciec: ol. Jakub Bielowski „Ścibor”, jej maż: Jan Wolski, jej stryj Jan Bielowski

1650 k. 409v Andrzej Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski „Mścich”, dziedzic części dóbr Pszczółki i Wola Pszczółecka (p. szadk.), rezygnuje je na rzecz Łukasz Magnuski (jego ojciec: ol. Jan Magnuski)

1650 k. 418 Łukasz Wolski (podstoli sochaczewski), dziedzic dóbr Wola Koziełkowa i Koziełki (woj. i pow. rawski), jego żona: Katarzyna Kowalska-Wieruszówna (1v ol. Piotr Podolski), jej ojciec: Eustachy Kowalski

1650 k. 425 Wojciech Karśnicki „Fundament”, jego ojciec; ol. Wawrzyniec Karśnicki, jego żona: Zofia Górecka, dziedzic części dóbr Karśnice Olbrachtowe, Wsto (cz. zwana Leżaj), Swędzieniejewice (p. szadk.) rezygnuje je na rzecz Wojciech Karśnicki „Fundament" (jego żona: Katarzyna Mikołajewska)

1650 k. 426v Katarzyna Mikołajewska rodzice: Wacław Mikołajewski i ol. Jadwiga Warszycka, jej mąż: Wojciech Karśnicki „Fundament”, w asyście: Stanisław Kawiecki, Andrzej Dąbrowski (przyjaciele z linii ojczystej)
dobra: Mikołajewice

1650 k. 427 Franciszek Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: Jan Karśnicki dziedzic części dóbr Karśnice Olbrachtowe, Wsto, Swędzieniejewice (p. szadk.), jego żona: Marianna Laskowska, jej ojciec: ol. Wojciech Laskowski
Aleksander Sulmowski jego ojciec: ol. Władysław Sulmowski

1650 k. 427v dożywocie małżeńskie: Franciszek Karśnicki „Fundament” i Marianna Laskowska

1650 k. 429 bracia Franciszek Karśnicki i Wojciech Karśnicki „Fundament” rezygnują na rzecz ojca Jan Karśnicki „Fundament” części dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.)

1650 k. 429v Wojciech Karśnicki „Fundament” rezygnuje części dóbr Karśnice Olbrachtowe, Wsto (cz. zwana Leżaj), Swędzieniejewice (cz. zwana Kąty) (p. szadk.) na rzecz brata Franciszek Karśnicki „Fundament”
żona Wojciecha: Katarzyna Mikołajewska, w asyście: Andrzej Dąbrowski, Bogusław Boxa Radoszewski (przyjaciele z linii ojczystej)

1650 k. 466 Walerian Wolski seu Dobruchowski (jego ojciec: Hieronim Wolski), jego żona: Zofia Kobierzycka (jej ojciec: ol. Wojciech Kobierzycki), dożywocie małżeńskie

1650 k. 466v intromisja do dóbr Stryje Paskowe (p. szadk.) na rzecz: Marianna Laskowska rodzice: ol. Wojciech Laskowski i ol. Barbara de Romiszewice, jej mąż: Piotr Bryskowski, jego ojciec: ol. Wojciech Bryskowski, jego brat: Chryzostom Bryskowski

k. 481 skorowidz wpisów za rok 1651

1651 k. 485v Andrzej Wolski seu Dobruchowski, ksiądz w Rajsku, darowuje swojemu bratu: Walerian Wolski seu Dobruchowski (ich ojciec: ol. Hieronim Wolski) dobra Zadąbrowie (p. sier.)

1651 k. 506 Trojan Wolski, jego ojciec: ol. Stanisław Wolski, jego żona: Anna Ciesielska, ustanawia opiekunami: żonę, Tomasz Wolski (podstarości grodzki przedecki) i Zygmunt Ciesielski

1651 k. 507 Jakub Wodziński, jego ojciec: ol. Adam Wodziński, jego żona: Anna Dzierżążyńska, dożywocie małżeńskie

1651 k. 513 Jan Wolski seu Dobruchowski, jego ojciec: ol. Marcin Wolski, jego żona: Urszula Imiełkowska, jej ojciec: Hieronim Imiełkowski, dożywocie małżeńskie

1651 k. 520v Jan Magnuski seu Kozubski, jego ojciec: Maciej Magnuski seu Kozubski, dziedzic części dóbr Kozuby Stare, robi zapis na rzecz kościoła w Sędziejowicach (p. szadk.)

1651 k. 541 bracia Walerian Wolski seu Dobruchowski i Krzysztof Wolski seu Dobruchowski, ich ojciec: ol. Hieronim Wolski, ich siostra: Marianna Wolska, jej mąż: Piotr Molski (jego ojciec: ol. Walenty Molski)

1651 k. 545v siostry Jadwiga Karśnicka (jej mąż: fam. Jan Lamduski) i Anna Karśnicka (jej mąż: fam. Marcin Lato), ich ojciec: ol. Marcin Karśnicki „Dońda”, spadkobierczynie brata: ol. Stanisław Karśnicki (bpt), rezygnują części dóbr Karśnice Wielkie i Wsto (p. szadk.) na rzecz Marcin Pruszkowski (jego ojciec: ol. Stanisław Pruszkowski)

1651 k. 549v Jan Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki „Fundament”, dziedzic części dóbr Swędzieniejewice, rezygnuje je na rzecz Jerzy Mielaczewski (jego ojciec: ol. Florian Mielaczewski)

1651 k. 556 bracia Jan Świeżyński i Walenty Świeżyński, ich ojciec: ol. Jan Świeżyński
Maciej Poleski, jego ojciec: ol. Grzegorz Poleski
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)

1651 k. 558 Stanisław Kołdowski rodzice: ol. Jan Kołdowski i ol. Anna Kobierzycka, jego bracia: Łukasz Kołdowski, Mikołaj Kołdowski, ol. Marcin Kołdowski (bpt)
dobra: Kobierzycko (p. sier.)

k. 560 skorowidz wpisów za rok 1652

1652 k. 576 Franciszek Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: Jan Karśnicki, dokonuje darowizny części dóbr Wsto (p. szadk.) na rzecz Adam Wstowski, jego ojciec: ol. Mikołaj Wstowski

1652 k. 583v Wojciech Łukomski, jego ojciec: ol. Jan Łukomski, jego żona: Anna Chlebowska, jej ojciec: ol. Bartłomiej Chlebowski, dożywocie małżeńskie

1652 k. 587v Kazimierz Mikołajewski, jego ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski, jego żona: Marianna Prębowska, jej ojciec: ol. Adam Prębowski, dożywocie małżeńskie

1652 k. 615 Wojciech Kozubski rodzice: ol. Marcin Kozubski i ol. Katarzyna Wolska, jego ciotka: ol. Jadwiga Wolska (bpt)
dobra: Wola Krokocka (p. szadk.)

1652 k. 635 Zofia Łabecka, jej mężowie: 1v ol. Eustachy Chodakowski, 2v Wojciech Kozubski (komornik sieradzki)

1652 k. 636 Paweł Wolski, jego ojciec: ol. Marcin Wolski, posesor dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.)
wymien.: Anna Szadkowska

1652 k. 636v rodzeństwo: Agnieszka Mikołajewska (jej mąż: Maksymilian Krobanowski) i Wojciech Mikołajewski, ich ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski

1652 k. 636v Anna Stokowska rodzice: ol. Jakub Stokowski i ol. Ludmiła Wężyk Widawska, jej mąż: Wojciech Mikołajewski

1652 k. 639v Marianna Zawadzka, rodzice: ol. Maciej Zawadzki i ol. Anna Wolska, jej mąż: Marcin Jedlecki, jej bracia: Wojciech Zawadzki (kanonik łęczycki) i Gaspar Zawadzki, jej wuj: ol. Paweł Wolski
dobra: Janiszewice (p. szadk.)

k. 664 skorowidz wpisów za rok 1653

1653 k. 681v Andrzej Mikołajewski, jego ojciec: ol. Jakub Mikołajewski, dziedzic części dóbr Kobyla Wielka i Kobyla Chmielowa (p. szadk.), oprawa na swych dobrach posag żonie: Anna Prusinowska rodzice: ol. Maciej Aleksander Prusinowski i Dorota Necowna

1653 k. 702 Jan Świeżyński, jego ojciec: ol. Jan Świeżyński, jego żona: Agnieszka Bielowska, jej ojciec: ol. Wawrzyniec Bielowski, dożywocie małżeńskie

1653 k. 702v Wojciech Balicki, jego ojciec: ol. Jan Balicki, jego żona: Jadwiga Pęgowska, jej ojciec: ol. Maciej Pęgowski, dożywocie małżeńskie

1653 k. 703v Adam Kozubski, jego ojciec: ol. Jan Kozubski, jego żona: Elżbieta Trzebicka, jej ojciec: ol. Maciej Trzebicki
wymien.: Bernard Kozubski, małżeństwo: Jan Kozubski i Zofia Konopnicka
dobra: Kozuby Stare (p. szadk.)

1653 k. 706 Elżbieta Wolska, jej ojciec: ol. Maciej Wolski, jej mąż: Hieronim Czyżewski

1653 k. 706 Marianna Mikołajewska, jej ojciec: ol. Wacław Mikołajewski, jej mąż: Wawrzyniec Cieński
w asyście: Jan Mikołajewski (brat rodzony), Stanisław Grabski (Grubski)

1653 k. 707 Wojciech Świeżyński, jego ojciec: ol. Stanisław Świeżyński, dziedzic dóbr Kraszyn (p. szadk.), rezygnuje je na rzecz brata rodzonego: Jakub Świeżyński

1653 k. 716 Baltazar Poleski, jego ojciec: ol. Stanisław Poleski

1653 k. 738 Adam Potocki, jego ojciec: ol. Przecław Potocki, jego żona: Barbara Rembiewska „Kruszynianka”, dożywocie małżeńskie

1654-1655 bez notatek z wpisów za te lata

k. 809 skorowidz wpisów za rok 1655
mziel - 06-01-2018 - 18:56
Temat postu:
Lata 1629-1640, 1659

Niestety od nowego roku zmieniły się godziny otwarcia AGAD: do tej pory pracownia naukowa była czynna od poniedziałku do piątku do 19, teraz tylko w poniedziałek i środę do 19, w pozostałe dni do 16. Tak więc pewnie nieco wolniej będą powstawały kolejne notatki.

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1629-32, sygn. 139

1629 k. 17 Jan Karśnicki „Jedynak”, jego żona: Dorota Cieńska (1v ol. Jan Wstowski, 2v Jan Karśnicki)
dobra: Karśnice Białe, Wsto (p. szadk.)

1629 k. 21 Katarzyna Wolska, jej mąż: Jan Bielowski, jej brat Piotr Wolski, zrzeka się praw do majątku rodzinnego, dobra: Karśnice, Wsto (p. szadk.)

1629 k. 21v Małgorzata Wolska, jej mąż: Andrzej Bielowski, jej brat Piotr Wolski, zrzeka się praw do majątku rodzinnego, dobra: Karśnice, Wsto (p. szadk.)

1629 k. 21v Andrzej Bielowski, jego ojciec: ol. Wojciech Bielowski, oprawia na swych dobrach dziedzicznych Bielów 50 złp posagu żonie Małgorzata Wolska, jej ojciec: ol. Jan Wolski

1629 k. 55 Jan Magnuski, ojciec: ol. Maciej Magnuski seu Kozubski, rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Piotr Poleski, jego ojciec: ol. Jan Poleski

1629 k. 114v Jan Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki, daje części dóbr Karśnice Olbrachtowe zwane Zleżaj, nabyte od Marcjan Karśnicki seu Młodawski, na rzecz: Stanisław Strachanowski, jego ojciec: ol. Jan Strachanowski

1629 k. 128 Wojciech Zamłyński, jego ojciec: ol. Joachim Zamłyński, oprawia posag żonie: Anna Wolska, jej ojciec: Maciej Wolski

1629 k. 129 Stefan Strachanowski rodzice: Stanisław Strachanowski i Barbara Cieńska

1629 k. 136v Urszula Grudzińska, wdowa po ol. Jakub Karśnicki „Sasin” (kasztelan inowłodzki), ich syn: Jan Karśnicki, jego żona: Zofia Żernicka (jej ojciec: Jan Żernicki, skarbnik wieluński)

1629 k. 164v Stanisław Karśnicki „Sasin”, jego ojciec: ol. Jan Karśnicki (pisarz ziemski łęczycki, starota bolesławski), jego żona: Marianna Pogorzelska, jej ojciec: Maciej Pogorzelski, dożywocie małżeńskie

1630 k. 220 Jadwiga Młodawska, mężowie: 1v ol. Świętosław Karśnicki „Fundament”, 2v Aleksander Krzetowski, dziedziczka części dóbr Młodawin Dolny (p. szadk.), rezygnuje je na rzecz: Piotr Zwiastowski, jego syn: Jan Zwiastowski

1630 k. 243 Anna Kowalska, jej ojciec: ol. Wacław Kowalski „Cholewa”, jej mąż: Świętosław Karśnicki
Stefan Kowalski, jego ojciec: ol. Walenty Kowalski

1630 k. 273 ksiądz Mikołaj Porowski (kanonik), dziedzic części dóbr Będków i Wola Będkowska (p. sier.)

1630 k. 273v Baltazar Wstowski, jego ojciec: ol. Jakub Wstowski, dokonuje darowizny części dóbr Wsto (p. szadk.) na rzecz swej matki: Anna Marzyńska

1630 k. 274 ksiądz Mikołaj Porowski (kanonik) wprowadzony do dóbr Będków i Wola Będkowska (p. sier.) nabytych od Wojciech Porowski, jego ojciec: ol. Adrian Porowski
wymien.: Aleksander Porowski

kk. 295-296v skorowidz wpisów za rok 1630

1631 k. 308v Benedykt Wstowski, jego ojciec: ol. Jakub Wstowski, intromitowany do dóbr Wsto (p. szadk.) nabytych od Anna Kobyłecka, jej ojciec: Wojciech Kobyłecki, jej mąż: ol. Jan Kobyłecki „Chabusik”

1631 k. 309 Marcjan Młodawski seu Karśnicki, jego ojciec: ol. Jakub Młodawski seu Karśnicki „Duch”, jego brat: Piotr Młodawski seu Karśnicki, rezygnuje część dóbr Karśnice na rzecz: Bartłomiej Magnuski „Klimontowicz”, jego ojciec: ol. Mikołaj Magnuski

1631 k. 310v Marianna Karśnicka, jej ojciec: ol. Jan Karśnicki „Jedynak”, jej mąż: Stanisław Fałkowski, daje części dóbr Karsnice Białe na rzecz Jadwiga Karśnicka, jej mąż: Adam Ostrowski

1631 k. 324 Jan Bielowski, jego ojciec: ol. Adam Bielowski „Ścibor”, jego żona: Dorota Młodawska, jej ojciec: ol. Jakub Młodawski, dożywocie małżeńskie

1631 k. 328v Marianna Karśnicka rodzice: ol. Jan Karśnicki „Jedynak” i Dorota Cieńska, jej mąż: Stanisław Żalikowski, jej brat: Świętosław Karśnicki, zbywa swoje części dziedziczne w dobrach Karśnice Białe i Wsto na rzecz: Anna Kowalska (1v ol. Świętosław Karśnicki, 2v Walerian Papieski), za 1.200 złp
siostra Świętosława: Agnieszka Karśnicka

1631 k. 346 Agnieszka Bielowska, jej ojcic: ol. Wawrzyniec Bielowski, jej mąż: Jan Świeżyński, jej brat: Piotr Bielowski

1631 k. 356 Stanisław Poleski, jego ojciec: ol. Adam Poleski, jego żona: Regina Ostrowska, dożywocie małżeńskie

1631 k. 369 Anna Marzyńska, wdowa po ol. Jakub Wstowski, dziedziczka części dóbr Karśnice i Wsto (p. szadk.), rezygnuje te dobra na rzecz: Piotr Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski
wymienieni: Sebastian Wstowski, ol. Andrzej Wstowski, Marcin Karśnicki

1631 k. 370 Baltazar Wstowski, jeg ojciec: ol. Jakub Wstowski, dziedzic części dóbr Karśnice i Wsto (p. szadk.), jego stryjowie: ol. Wojciech Wstowski i Sebastian Wstowski, rezygnuje te dobra na rzecz Piotr Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski, za sumę 250 złp

1631 k. 380 Wincenty Piorunowski, dziedzic części dóbr Kaszew (p. szadk.), daje poddanego: lab. Jan Starkowicz, syn ol. Pawła, na rzecz: Łucja Wolska de Czołczyn, wdowie po: ol. Piotr Wolski seu Dobruchowski

1631 k. 401 Zofia Kwiatkowska, jej ojciec: ol. Stanisław Kwiatkowski, jej mąż: Jan Kamocki seu Praktkowski, zrzeka się praw do majątku rodzinnego, jej bracia: Stefan Kwiatkowski, Adam Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski, Maciej Kwiatkowski

1631 k. 403v Eleonora Wolska, jej ojciec: ol. Adrian Wolski, jej mąż: Świętosław Kwiatkowski, zrzeka się praw do majątku rodzinnego, jej bracia: Adam Wolski, Jan Wolski, Piotr Wolski

1631 k. 404 Świętosław Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Jan Kwiatkowski, oprawia 7.000 złp posagu żonie: Eleonora Wolska, jej ojciec: ol. Adrian Wolski

1631 k. 408 Anna Strachanowska, jej ojciec: Maciej Strachanowski, jej mąż: Andrzej Wolski, kasuje oprawę posagu
wymien. małż.: Stanisław Karśnicki „Fundament” i Dorota Strachanowska
dobra: Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.)

1631 k. 408v Dobrogost Łagiewski, jego ojciec: ol. Jan Łagiewski, oprawa na swoich dobrach dziedzicznych Łagiewniki (p. sier.) 4.500 złp posagu żonie: Małgorzata Dąbrowska, jej ojciec: ol. Stanisław Dąbrowski

1631 k. 415v Jan Bułakowski w imieniu Marianny Pogorzelskiej oblatuje wypis z ksiąg grodzkich wieluńskich z 1625 r.: Stanisław Karśnicki „Sasin” rodzice: ol. Jan Karśnicki (sędzia ziemski łęczycki, kasztelan bolesławski) i Anna Bykowska (jej ojciec: ol. Stanisław Bykowski, wojewoda sieradzki), na dobrach swych Sarnów, Korablów, Zawady, Zalesie, Chrosty, Widawa przedmieście (p. sier.) oprawia 15.000 złp posagu żonie: Marianna Pogorzelska, jej ojciec: Maciej Pogorzelski

1631 k. 449v Łucja Czołczyńska, wdowa po ol. Piotr Wolski, oblatuje wypis z ksiąg grodzkich łęczyckich z 1601 r.: Piotr Wolski, jego ojciec: ol. Tomasz Wolski, dziedzic dóbr Wola Czarnecka (woj. sier.) oprawia posag żonie: Łucja Czołczyńska, jej ojciec: ol. Stanisław Czołczyński, jej brat Wawrzyniec Czołczyński

1631 k. 456 Piotr Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski, wprowadzany do dóbr Wsto (p.szadk.) nabytych od Anna Marzyńska, wdowa po ol. Jakub Wstowski i od Baltazar Wstowski (syn ol. Jakuba)

1631 k. 456v Jan Świeżyński wprowadzany do dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.) nabytych od Piotr Bielowski, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Bielowski, jego żona: Katarzyna Parochlińska

kk. 458-460 skorowidz wpisów za rok 1631

kk. 460v-461 skorowidz wpisów za rok 1632

1632 k. 470 Bartłomiej Wodziński oblatuje wypis z ksiąg grodzkich piotrkowskich z 1631 r.: Agnieszka Krasińska rodzice Sebastian Krasiński i ol. Anna Jankowska, jej mąż: Piotr Sromota, rezygnuje część dóbr Kozuby na rzecz Bartłomiej Wodziński

1632 k. 471 bracia: Piotr Magnuski seu Zalewski i Grzegorz Magnuski seu Zalewski, ich ojciec: ol. Mikołaj Magnuski seu Zalewski, dobra: Magnusze (p. szadk.)

1632 k. 471v Jan Świeżyński w imieniu Jadwigi, żony Jakub Dobieckiego, oblatuje wypis z ksiąg grodzkich łęczyckich z 1631 r.: Zofia Kempalska, mężowie: 1v ol. Walerian Leszczyński, 2v Jakub Dobiecki
małżeństwo: Samuel Dobiecki i Jadwiga Karśnicka
dobra: Karśnice, Tymianka, Wsto (p. szadk.)

1632 k. 475 Jan Magnuski, jego ojciec: ol. Wojciech Magnuski, oprawia 200 złp posagu i tyleż wiana na swych dobrach dziedzicznych Magnusze (p. szadk.) swej żonie: Agnieszka Bielowska, jej ojciec: ol. Wojciech Bielowski

1632 k. 478v Wojciech Magnuski seu Kozubski, jego ojciec: ol. Paweł Magnuski, rezygnuje części dziedziczne Magnusze na rzecz: Jakub Magnuski, jego ojciec: ol. Maciej Magnuski

1632 k. 479v Samuel Dobiecki, jego ojciec: ol. Jan Dobiecki, jego żona: Jadwiga Karśnicka, w asyście: Piotr Bielowski i Jakub Bielowski, rezygnuje dobra Wsto na rzecz: Paweł Bolkowski (jego ojciec: ol. Marcin Bolkowski) i jego synów: Jana, Adnrzeja i Walentego Bolkowskich
wymien.: ol. Waleria Karśnicki (ojciec Jadwigi?)

1632 k. 482 Andrzej Mantycki, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Mantycki, dziedzic części dóbr Korczyska (p. szadk.)
Stanisław Zaleski, dziedzic części dóbr Zalesie (p. szadk.)

1632 k. 483 Stanisław Wodziński, jego ojciec: ol. Jakub Wodziński, rezygnuje pole w dobrach Kozuby, między polami Marcjan Kozubski „Niedbała” i Piotr Poleski, na rzecz: Sebastian Poleski, jego ojciec: ol. Grzegorz Poleski, dzedzica części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.)

1632 k. 487 Stanisław Łopatecki (a Łasko), jego żona: Katarzyna Mikołajewska, jej ojciec: ol. Olbracht Mikołajewski, dożywocie małżeńskie

kk. 513-514 skorowidz wpisów za rok 1632 (uszkodzony)

1632 k. 543v Katarzyna Gajewnicka rodzice: Jan Gajewnicki i Dorota Majkowska, jej mąż: Wojciech Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Jan Kwiatkowski, ona zrzeka się praw do majątku rodzinnego, on oprawia jej 2.300 złp posagu i tyleż wiana na swych dobrach Bałucz (p. szadk.)

1632 k. 605v Piotr Wolski, małżeństwo: Jakub Kwiatkowski i Zofia Błędowska
dobra: Wsto (p. szadk.)

1632 k. 607 Jadwiga Kowalska, jej maż: Wojciech Łobodzki, kwituje z kwoty 400 złp: Piotr Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski

1632 k. 622 Baltazar Wstowski, jego ojciec: ol. Jakub Wstowski, jego żona: Zofia Chodakowska, kwituje: Jerzy Bykowski

1632 k. 624 Stanisław Poleski, jego ojciec: ol. Bartłomiej Poleski, dziedzic w Poleszyn-Orpelów (p. szadk.), jego brat stryjeczny: Stanisław Poleski, jego ojciec: ol. Maciej Poleski, składa protest przeciwko: Wojciech Kamieniomojski, o najście i pobicie

1632 k. 626 bracia Adam Wodziński i Wojciech Wodziński, ich ojciec: ol. Andrzej Wodziński „Klimo”, rezygnuje części dziedziczne w dobrach Magnusze (p. szadk.) na rzecz Hieronim Marszewski, jego ojciec: ol. Tomasz Marszewski

1632 k. 630v Stanisław Kamocki seu Pratkowski, dziedzic dóbr Karchówko Pańskie (p. szadk.), oprawa 400 złp posagu i tyleż wiana żonie: Dorota Zbierzchowska, jej ojciec: Andrzej Zbierzchowski

1632 k. 635v Dobrogost Waliszewski, jego ojciec: ol. Adam Waliszewski (podstarości sieradzki), kwituje: Jan Jadamczewski z kwoty 400 złp

Libri inscriptionum 1633-37, sygn. 143
1633 s. 11 Piotr Kozubski oblatuje wypis z ksiąg grodzkich kaliskich aktu rezygnacji dóbr Kozuby Stare dokonanego przez jego brata: Jan Kozubski (de Magnusze), jego ojciec: ol. Maciej Kozubski

1633 s. 30 Maciej Wolski, jego ojciec: ol. Marcin Wolski, rezygnuje części dóbr Muchlin (p. sier.) na rzecz: Marcjan Muchliński seu Balicki, jego ojciec: ol. Stanisław Muchliński seu Balicki

1633 s. 33 Jan Świeżyński, dziedzic dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.) daje swego poddanego Stanisław Krawczyk z Tymianki, na rzecz: Piotr Wolski
wymien.: Jan Dobruchowski, jego ojciec: ol. Maciej Dobruchowski

1633 s. 95 Jan Karśnicki „Sasin”, jego ojciec: ol. Jakub Karśnicki, kapelan inowłodzki, dziedzic dóbr Rzepiszów (p. szadk.)

1633 s. 116 dział dóbr Karśnice, Tymianka, Wsto dokonany przez braci: Jan Dobruchowski i Leonard Dobruchowski, ich ojciec: ol. Maciej Dobruchowski

1633 s. 171 Elżbieta Poleska, jej mężowie: 1v ol. Aleksander Rakowski, 2v ol. Mikołaj Wolski „Flaszka”, 3v Jan Otocki, jej brat stryjeczny: Andrzej Poleski

ss. 173-176 skorowidz wpisów za rok 1633

1634 s. 200 Marcin Wodziński, jego ojciec: ol. Wojciech Wodziński, jego brat: Szymon Wodziński, rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.)
żona Marcina: Zuzanna Raczyńska (1v ol. Klemens Brodzki), jej ojciec: ol. Andrzej Raczyński

1634 s. 202 Marcjan Sobiepański „Długi”, jego ojciec: ol. Andrzej Sobiepański, jego żona: Agnieszka Kozubska, jej ojciec: Jakub Kozubski, dożywocie małżeńskie

1634 s. 219 Jakub Magnuski, jego ojciec: ol. Maciej Magnuski, intromitowany do części dóbr Magnusze (p. szadk.) nabytych od Wojciech Magnuski seu Kozubski, jego ojciec: ol. Paweł Magnuski seu Kozubski

1634 s. 267 Bartłomiej Magnuski „Klimontowicz”, jego ojciec: ol. Mikołaj Magnuski, intromitowany do dóbr Karśnice (p. szadk.), nabytych od Marcjan Młodawski seu Karśnicki, jego ojciec: ol. Jakub Młodawski seu Karśnicki

1634 s. 287 Małgorzata Wolska, jej ojciec: ol. Jan Wolski, jej mąż: Szymon Zaleski, w asyście: brat rodzony Piotr Wolski, Wojciech Magnuski (przyjaciel z linii ojczystej)

1634 s. 323 Aleksander Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski, jego żona: Jadwiga Wilczkowska (1v ol. Jakub Chodakowski)

1634 s. 343 Jan Karśnicki, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki, daje poddaną z Karśnic Olbrachtowych Zofię Piszczałkę, córkę ol. Szymona, na rzecz Jan Świeżyński ze Swędzieniejewic

1634 s. 345 ksiądz Krzysztof Karśnicki „Sasin”, jego ojciec: ol. Jan Karśnicki (starosta bolesławski, pisarz ziemski łęczycki), jego brat: ol. Stanisław Karśnicki (bpt), rezygnuje części dóbr: przedmieścia Widawy, Zawady, Chrosny, Rożny

1634. s. 368 Aleksander Pajęcki, jego ojciec: ol. Stanisław Pajęcki, dziedzic dóbr Wielgomierz, jego brat: Gaspar Pajęcki, daje ogród w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz: Łukasz Magnuski, jego ojciec: Jan Magnuski

ss. 374-376 skorowidz wpisów za rok 1634

ss. 378-381 skorowidz wpisów za rok 1635

1635 s. 412 Andrzej Grudziński, jego ojciec: ol. Zygmunt Grudziński (wojewoda rawski), rezygnuje dobra Niechmirów, Wola Niechmirowska (p. sier.) na rzecz: Walerian Olszewski, jego ojciec: ol. Marcin Olszewski

1635 s. 415 olbata wypisu z ksiąg grodzkich sochaczewskich aktu z 1629 r., w którym Wojciech Kozubski (de Magnusze), jego ojciec: ol. Maciej Kozubski, daje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) swojemu bratu: Piotr Kozubski (de Magnusze)

1635 s. 430 Marianna Karchowska, jej ojciec: ol. Wacław Karchowski, jej mąż: Piotr Kawiecki

1635 s. 435 Mikołaj Kamocki, jego ojciec: ol. Mikołaj Kamocki, jego żona: Katarzyna Otocka, dożywocie małżeńskie

1635 s. 450 Paweł Wolski, jego ojciec: ol. Stanisław Wolski, jego żona: Ewa Krąkowska (jej brat: Wojciech Krąkowski), rezygnuje dobra Wola Będkowska (p. sier.) na rzecz: Wojciech Porowski (komornik graniczny piotrkowski i radomszczański), jego ojciec: ol. Adrian Porowski

1635 s. 458 Marianna Świeżyńska, jej ojciec: ol. Wojciech Świeżyński, jej mąż: Paweł Lubikowski, jej siostra: Anna Świeżyńska (panna), rezygnuje dom w dobrach Kozuby Nowe na rzecz Jan Magnuski, dziedzica części dóbr Kozuby Stare

1635 s. 596 Małgorzata Magnuska rodzice: ol. Stanisław Magnuski (dziedzic dóbr Kozuby Nowe) i Dorota Górecka, jej mąż: hon. Paweł Grzybowski
Piotr Magnuski, jego ojciec: ol. Sebastian Magnuski

ss. 626-629 skorowidz wpisów za rok 1636

1636 s. 658 Mikołaj Więckowski „Trixa” (podwojewodzi sieradzki ziemi wieluńskiej), jego brat: ol. Stanisław Więckowski (bpt), rezygnuje dobra Wielga Wieś (p. sier.) na rzecz brata rodzonego: Adam Więckowski „Trixa”

1636 s. 671 Mikołaj Więckowski „Trixa” (podwojewodzi sieradzki ziemi wieluńskiej) rodzice: ol. Marcin Więckowski „Trixa” i Zofia Masłowska (de Mierzyce), rezygnuje dobra Zabłocie (p. sier.) na rzecz siostry: Anna Więckowska (jej mąż: Andrzej Zabłocki)

1636 s. 678 Anna Golińska, jej ojciec: Dobrogost Goliński, jej mąż: Krzysztof Kotkowski, jego ojciec: ol. Baltazar Kotkowski, rezygnuje Maciszewice (p. sier.) na rzecz Marcjan Zaleski (pisarz sieradzki) za sumę 2200 złp
wymien.: Barbara Gadamczewska, jej mąż: Wojciech Gadomski
Barbara, wdowa po ol. Sebastian Jadamczewski
Dorota Krzonowska, jej maż: Jan Jadamczewski

1636 s. 720 Anna Parczewska (de Wylezino), wdowa po ol. Władysław Niechmierowski, kasuje oprawę swojego posagu
wymien.: ol. Aleksander Parczewski, Jan Wyleziński

1636 s. 722 Marianna Balińska, jej ojciec: ol. Horacy Baliński, jej mąż: Stanisław Mikołajewski, asysta: Jan Szadkowski, Łukasz Podleski, rezygnuje dobra: Dominikowice, Lipnica, Krajkowice (p. szadk.) na rzecz: Maciej Dominikowski, jego ojciec: ol. Jan Dominikowski

1636 s. 773 Jakub Kozubski „Król”, jego ojciec: ol. Stanisław Kozubski „Król”, w imieniu swoim i bratanicy: Zofia Kozubska (jej ojciec: ol. Wojciech Kozubski), rezygnuje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz: Piotr Kozubski seu Magnuski „Biernacik, jego ojciec: ol. Maciej Kozubski
żona Jakuba: Marianna Leskowska, jej ojciec: Adam Leskowski

1636 s. 806 Konstancja Więckowska „Tryxanka”, jej ojciec: ol. Marcin Więckowski „Trixa”, jej mąż: Stanisław Arciszewski, jej brat: Adam Więckowski „Trixa”, kasuje oprawę posagu

1636 s. 807 Stanisław Arciszewski, jego ojciec: Michał Arciszewski, oprawia posag swojej żonie: Konstancja Więckowska

1637 s. 893 Katarzyna Kłomińska (de Świeszkowice), wdowa po ol. Władysław Wolski, jej syn: Wawrzyniec Wolski
dobra: Wola Blakowa (p. radomszcz.)

1637 s. 896 Ewa Kozubska „Dubielowna” rodzice: ol. Jan Kozubski „Dubiel” i ol. Agnieszka Podleska, jej mąż: fam. Wojciech Tlak z przedmieścia Widawy, jej brat: Adam Kozubski „Dubiel”, kasuje oprawę swego posagu na dobrach: Kozuby i zrzeka się praw do majątku rodzinnego

1637 s. 896 Adam Kozubski „Dubiel” jego ojciec: ol. Jan Kozubski „Dubiel”, oprawia na dobrach Kozuby (p. szadk.) 200 złp posagu swojej żonie: Anna Porczyńska, jej ojciec: Mikołaj Porczyński

1637 s. 956 Wojciech Ubysz oblatuje wypis z ksiąg grodzkich piotrkowskich aktu z 1636 r.: Marianna Krzysztoporska rodzice: ol. Piotr Krzysztoporski i ol. Zofia Balińska, jej mąż: Piotr Wolski, jej brat: Mikołaj Krzysztoporski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych
dobra: Siedlątków, Łyskowice (p. szadk.)

1637 s. 990 małżonkowie: Piotr Wolski i Dorota Więckowska, dożywocie małżeńskie

1637 s. 991 Piotr Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski, dziedzic części dóbr Wsto (p. szadk.), rezygnuje za 40 złp część dóbr Karśnice Olbrachtowe, graniczącą z Swędzieniejowicami oraz z częścią Leżaj, na rzecz: Marcin Chlewski (jego żona Katarzyna Strachanowska)

1637 s. 1061 Marcin Kozubski, jego ojciec: ol. Walenty Kozubski, jego żona: Katarzyna Wolska, dożywocie małżeńskie

1637 s. 1073 Piotr Magnuski, jego ojciec: ol. Sebastian Magnuski, jego przodkowie: Mikołaj Magnuski (pradziad?), Stanisław Magnuski (dziad), jego stryj: Walerian Magnuski, daje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz: Jan Kozubski de Magnusze, jego ojciec: ol. Maciej Kozubski

1637 s. 1082 Piotr Poleski, jego ojciec: ol. Marcin Poleski, dziedzic części dóbr Poleszyn-Orpelów, oprawia 1000 złp posagu żonie: Ewa Radlicka, jej ojciec: Wiktoryn Radlicki

s. 1188 skorowidz wpisów za rok 1637

Libri inscriptionum 1638-40, sygn. 149
1638 k. 26v Wojciech Kamieniomojski, jego ojciec: ol. Marcin Kamieniomojski, jego żona: Zofia Poleska, dożywocie małżeńskie

1638 k. 29 Hieronim Marszewski, jego ojciec: Tomasz Marszewski, rezygnuje część dóbr Magnusze (p. szadk.)
Anna Magnuska (jej mąż – hon., młynarz), jej brat: Jakub Magnuski „Krzynowicz”, ich ojciec: ol. Maciej Magnuski „Krzynowicz”

1638 k. 42v Aleksander Biernacki, jego ojciec: ol. Wojciech Biernacki, rezygnuje dobra Chabierów (p. sier.) na rzecz swojej matki – Barbara de Wturek (1v ol. Wojciech Biernacki, 2v Dobrogost Sulmowski)

1638 k. 46 Jadwiga Wolska rodzice: ol. Mikołaj Wolski „Flaszka” i ol. Anna Otocka, jej mąż: Szymon Zaleski (jego ojciec: ol. Jan Zaleski), jej siostra: Anna Wolska (jej mąż: Andrzej Porczyński), ich wuj: Jan Otocki
dobra: Kościerzyn (p. sier.)

1638 k. 77v Anna Kwiatkowska, jej ojciec: ol. Stanisław Kwiatkowski, jej mąż: Jan Kozubski (jego ojciec: ol. Maciej Kozubski), ona zrzeka się praw do majątku rodzinnego, on oprawia jej posag 1.000 złp na swoich dobrach dziedzicznych Kozuby Nowe (p. szadk.)
wymien.: Piotr Magnuski

1638 k. 91 Paweł Wolski, jego ojciec: ol. Stanisław Wolski, dziedzic dóbr Janiszewice (p. szadk.), oprawia na tych dobrach posag żonie: Ewa Krąkowska (jej ojciec: ol. Jan Krąkowski)

1638 k. 105 Barbara Magnuska, jej ojciec: ol. Sebastian Magnuski, jej mąż: Aleksander Porowski, zrzeka się praw do majątku rodzinnego
Jan Kozubski (de Magnusze), jego ojciec: ol. Maciej Magnuski, jego brat: Piotr Magnuski

1638 k. 136 Piotr Poleski, jego ojciec: ol. Adam Poleski, jego żona: Zofia Dąbrowska, dożywocie małżeńskie

1638 k. 174 Katarzyna Paprocka, jej ojciec: ol. Maciej Paprocki, jej mąż: Marcin Chlewski, zrzeka się praw do majątku rodzinnego

kk. 182-183v skorowidz do wpisów za rok 1638

kk. 184-186 skorowidz do wpisów za rok 1639

1639 k. 200 Samuel Poleski, jego ojciec: ol. Wacław Poleski, rezygnuje części dóbr Poleszyn-Orpelów (p. szadk.) na rzecz: Piotr Poleski, jego ojciec: ol. Jan Poleski „Mścich”

1639 k. 202v Łukasz Podolski, jego ojciec: ol. Stanisław Podolski, rezygnuje części dóbr Kozuby Nowe na rzecz: Jan Kozubski (de Magnusze), jego ojciec: ol. Maciej Kozubski (de Magnusze)

1639 k. 205v Stanisław Poleski, jego ojciec: ol. Adam Poleski, daje części dóbr Poleszyn na rzecz: Wojciech Kamieniomojski

1639 k. 212 Jan Poleski, jego ojciec: ol. Adam Poleski, daje części dóbr Poleszyn na rzecz: Wojciech Kamieniomojski

1639 k. 223v Jan Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki, jego żona: Zofia Kamocka, jego stryj: ol. Jakub Karśnicki „Fundament” (bpt), rezygnuje części dóbr Karśnice, Wsto, Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz brata stryjecznego: Wojciech Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Karśnicki

1639 k. 246v oblata aktu rozgraniczenia dóbr Wola Puczniewska (woj. i pow. łęczyc.) i Kłoniszew (p. szadk.)
wymienieni m.in.: bracia: Marcin i Jan de Wola Puczniweska (Marcin Wolski i Jan Wolski?), Mikołaj de Wola Puczniewska (Mikołaj Wolski?), Stanisław Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski

1639 k. 297v Wojciech Wolski, jego ojciec: ol. Łukasz Wolski, jego żona: Barbara Zaborowska, dożywocie małżeńskie

1639 k. 311 Jan Kozubski (de Magnusze), jego ojciec: ol. Maciej Kozubski, intromitowany do dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.), nabytych od Piotr Magnuski, jego ojciec: ol. Sebastian Magnuski, Barbara Magnuska (jej mąż: Aleksander Porowski)

1639 k. 322v bracia: Andrzej Magnuski, Aleksander Magnuski (ksiądz), ich ojciec: ol. Jan Magnuski (podstarości płocki), rezygnują części dóbr Magnusze na rzecz Feliks Magnuski, jego ojciec: ol. Feliks Magnuski, jego brat: Jan Magnuski, jego stryj Świętosław Magnuski
wymien: Piotr Kozubski, jego żona Zapolska (jej ojciec: ol. Hieronim Zapolski)

1639 k. 324 Feliks Magnuski (jego ojciec: ol. Feliks Magnuski), jego żona: Katarzyna Magnuska (jej ojciec: ol. Jan Magnuski), oprawa posag żonie

1639 k. 354v Jan Podolski, jego ojciec: ol. Stanisław Podolski, dziedzic części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) rezygnuje je na rzecz: Jan Kozubski (de Magnusze), jego ojciec: ol. Maciej Kozubski
wymien.: Piotr Poleski, Gaspar Magnuski

1639 k. 366 Jan Dobruchowski, jego ojciec: ol. Maciej Dobruchowski, daje dobra Karśnice, Tymianka, Wsto (p. szadk.) na rzecz Maciej Kicki

1640 k. 394 małż.: Marcin Chlewski i Katarzyna Strachanowska intromitowani do dóbr Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) nabytych od Piotr Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski

1640 k. 401 Jakub Kozubski „Król”, jego ojciec: ol. Stanisław Kozubski, jego żona: Marianna Leskowska, jej ojciec: ol. Adam Leskowski, dożywocie małżeńskie

1640 k. 409v Mateusz Magnuski, jego ojciec: ol. Maciej Magnuski, jego żona: Jadwiga Lichawska, dożywocie małżeńskie

1640 k. 416v Jan Magnuski, jego ojciec: ol. Jan Magnuski (podstarości płocki), jego bracia: Aleksander Magnuski (księdz kanonik), Andrzej Magnuski, rezygnuje części dóbr Magnusze (p. szadk.) na rzecz: Feliks Magnuski, jego ojciec: ol. Feliks Magnuski, jego stryj: ol. Świętosław Magnuski (bpt)

1640 k. 436 Feliks Magnuski, jego ojciec: ol. Feliks Magnuski, rezygnuje część dóbr Magnusze (p. szadk.) na rzecz swego stryja: Jan Magnuski, jego ojciec: ol. Wojciech Magnuski, żona Jana: Katarzyna Mianowska

1640 k. 438 Wojciech Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Karśnicki, aprobuje rezygnację dóbr Zabłocie (p. sier.) dokonaną przez swego stryja: ol. Jakub Karśnicki „Fundament”, na rzecz: Wojciech Wężyk Widawski, jego ojciec: ol. Samuel Wężyk Widawski

1640 k. 456 Dorota Więckowska, wdowa po ol. Piotr Wolski, dziedzicu dóbr Wsto i Karśnice (p. szadk.), w asyście: Adam Więckowski „Trixa” (brat rodzony), w imieniu swojej córki: Marianna Wolska, rezygnuje część ww. dóbr na rzecz Wojciech Porowski (komornik graniczny piotrkowski i radomszczański) i kasuje oprawę swego posagu na tych dobrach

1640 k. 470 Gaspar Magnuski, jego ojciec: Jan Magnuski, jego żona: Zofia Poleska, dożywocie małżeńskie

1640 k. 470v Marcin Poleski, jego ojciec: ol. Grzegorz Poleski, daje część dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) zwaną Owakowska, na rzecz: Zofia Poleska, jej mąż: Gaspar Magnuski

1640 k. 471v Zofia Poleska (jej mąż: Gaspar Magnuski), w asyście: brat stryjeczny Piotr Poleski, daje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), znajdujące się pomiędzy częściami należącymi do Marian Kozubski i Piotr Kozubski, na rzecz swego stryja rodzonego: Maciej Poleski

1640 k. 476 Wawrzyniec Świeżyński, jego ojciec: ol. Mikołaj Świeżyński, jego żona: Marianna Młodawska, dożywocie małżeńskie

1640 k. 483 Aleksander Życiński (de Brzezie), jego ojciec: ol. Wawrzyniec Życiński, oprawa posag na dobrach Wola Blokowa (p. radomszcz.) swej żonie: Anna Poleska rodzice: ol. Adam Poleski i Katarzyna de Jarki

1640 k. 493 Walenty Świeżyński „Łazecka”, jego ojciec: ol. Jan Świeżyński, jego brat stryjeczny: Wawrzyniec Świeżyński, jego ojciec: ol. Mikołaj Świeżyński
dobra: Kozuby (p. szadk.)

kk. 528-531v skorowidz wpisów za rok 1640

Libri inscriptionum 1657-59, sygn. 167
1657 – bez notatek z wpisów z tego roku
1658 – bez notatek z wpisów z tego roku

1659 k. 148 bracia: Stefan Jadamczewski i Andrzej Jadamczewski, ich ojciec: ol. Marcin Jadamczewski
dobra: Jadamki, Macieszowice (p. sier.)

1659 k. 316 Anna Kamocka, mężowie: 1v ol. Mateusz Łącki, 2v Stanisław Wolski, dzieci z 1v: Ma.. Łącki, Franciszek Łącki, Anna Łącka, Jadwiga Łącka, Helena Łącka, Marianna Łącka

1659 k. 366 Anna Poleska (de Kawęczyn), jej ojciec: ol. Stanisław Poleski, jej mąż: Feliks Poleski

1659 k. 415v Stanisław Wolski (de Kotkowa Wola), jego żona: Katarzyna Starkowiecka
małżeństwo: Andrzej Radoszewski (kasztelan wieluński) i Jadwiga de Wyszyn

1659 k. 437v Marianna Kamocka seu Pratkowska, jej ojciec: ol. Maciej Kamocki seu Pratkowski, jej mąż: Jakub Magnuski, jej brat: Adam Kamocki seu Pratkowski

1659 k. 479 Andrzej Magnuski, jego ojciec: ol. Jakub Magnuski
Jadwiga Świeżyńska, jej mężowie: 1v ol. Mateusz Zabłocki, 2v ol. Krzysztof Siemoński
Magdalena Świeżyńska, wdowa po ol. Paweł Wolski
mziel - 24-01-2018 - 23:35
Temat postu:
Lata 1618-1628, 1640

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1618-20, 26-28, sygn. 125
1618 k. 30v oblata wypisu z ksiąg grodzkich wieluńskich aktu z 1617 r.: Stanisław Kamocki seu Pratkowski, jego ojciec: Walenty Kamocki seu Pratkowski, dziedzic w dobrach Pratków (p. szadk.), oprawa posag żonie: Barbara Bolkowska rodzice: ol. Jan Bolkowski i Anna Raczyńska, jej dziad: ol. Stanisław Raczyński, jej wuj: Piotr Raczyński

1618 k. 32v Jan Dzierzążyński, jego ojciec: ol. Hieronim Dzierzążyński, jego brat: Joachim Dzierzążyński, jego żona: Zofia Lipnicka (jej ojciec: Andrzej Lipnicki) rezygnuje części w Dzierzązna (p. szadk.) na rzecz: Tomasz Dzerzążyński seu Żolewski

1618 k. 35 Stanisław Magnuski, jego ojciec: ol. Wojciech Magnuski, dziedzic dóbr Magnusze (p. szadk.), oprawia 3000 złp posagu i tyleż wiana żonie: Agnieszka Dobruchowska, jej ojciec: Maciej Dobruchowski „Kotarba”

1618 s. 41v Anna Karśnicka, jej ojciec: Wojciech Karśnicki „Fundament”, jej mąż: Wojciech Korczycki, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1618 k. 50 Anna Kobierzycka, jej mąż: Jan Kołdowski, jej brat Jan Kobierzycki
dobra: Kołdów i Kobierzycko (p. sier.)

1618 k. 54v Wiktoria Bielowska, jej ojciec: ol. Adam Bielowski „Ścibor”, jej mąż: hon. Szymon Bajan z przedmieść Szadka, jej stryj Jan Bielowski „Ścibor”

1618 k. 60 Stanisław Poleski, jego ojciec: Bartłomiej Poleski, intromitowany do dóbr Poleszyn (p. szadk.) nabytych od Marcin Poleski, jego ojciec: ol. Stanisław Poleski

1618 k. 62v Marcjan Zaleski, jego ojciec: ol. Stanisław Zaleski, oprawia 2000 złp posagu i tyleż wiana żonie: Zofia Mikołajewska, jej ojciec: Wojciech Mikołajewski

1618 k. 87 Marianna Kwiatkowska, jej ojciec: Stanisław Kwiatkowski, jej mąż: Łukasz Szyszecki, zrzeka się praw do majątku rodzinnego

1618 k. 92v Jan Jadamczewski, jego ojciec: ol. Sebastian Jadamczewski, rezygnuje części w dobrach Maciszewice (p. sier.) na rzecz Dobrogost Goliński, jego ojciec: Andrzej Goliński

1618 k. 101v Władysław Niechmierowski, jego żona: Anna Parczewska, dożywocie małżeńskie

1618 k. 132v Jan Magnuski seu Zolewski, jego ojciec: ol. Mikołaj Magnuski seu Zolewski, intromitowany do dóbr Magnusze (p. szadk.) nabytych od ol. Mikołaj Magnuski, jego ojciec: ol. Jan Magnuski

1618 k. 136 Jadwiga Opojowska, jej ojciec: ol. Maciej Opojowski, jej mąż: Stanisław Kawiecki; Gaspar Kawiecki rodzice: ol. Piotr Kawiecki i ol. Anna Opojowska (jej ojciec: ol. Maciej Opojowski) rezygnują dobra Plebańska Wieś (p. szadk.) na rzecz małżonków: Krzysztof Karliński i Anna Żerońska

1618 k. 146v Paweł Mikołajewski, jego ojciec: ol. Jan Mikołajewski, jego brat: Marcin Mikołajewski, oprawia 5000 złp posagu żonie Katarzyna Wężyk, jej ojciec: ol. Piotr Wężyk (łowczy sieradzki)

kk. 154-155 skorowidz wpisów za rok 1618

kk. 156-157v skorowidz wpisów za rok 1619

1619 k. 172 Piotr Prusinowski, jego ojciec: Franciszek Prusinowski, jego żona: Małgorzata Puczniewska, rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Maciej Poleski, jego ojciec: ol. Grzegorz Poleski

1619 k. 176 Mikołaj Karśnicki seu Młodawski, jego żona: Barbara Ostrowska, dożywocie małżeńskie

1619 k. 176v małżonkowie Wojciech Łobodzki i Zuzanna Magnuska intromitowani do dóbr Magnusze (p. szadk.)
Katarzyna Magnuska, wdowa po hon. ol. Maciej Golian

1619 k. 177v Paweł Magnuski, jego ojciec: ol. Wojciech Magnuski rezygnuje części dóbr Magnusze na rzecz swojego brata: Stanisław Magnuski

1619 k. 182v Krzysztof Kamieniomojski, jego ojciec: ol. Marcin Kamieniomojski, jego żona: Anna Kowalska, dożywocie małżeńskie

1619 k. 184v Sebastian Wstowski, jego ojciec: ol. Andrzej Wstowski, jego żona: Elżbieta Marzyńska, rezygnuje części dóbr Wsto i Karśnice (p. szadk.) na rzecz Wojciech Iwański, jego ojciec: ol. Gabriel Iwański
wymien.: Zofia Brodzka, wdowa po ol. Marcin Karśnicki

1619 k. 189v Stanisław Świeżyński, jego ojciec: ol. Marcin Świeżyński „Łazecka”, dziedzic dóbr Kraszyn i Zwiasty (p. szadk.) oprawa posag swojej żonie: Katarzyna Chodakowska, jej ojciec: Jakub Chodakowski „Fidrych”

1619 k. 209v dział dóbr Chodaki (p. szadk.) między braćmi: Gabriel Chodakowski i Piotr Chodakowski, ich rodzice: ol. Jan Chodakowski i Zofia

1619 k. 214v Regina Magnuska, jej mąż: Wawrzyniec Zwiastowski, rezygnuje swoje części w dobrach Bielów (p. szadk.) na rzecz Wojciech Korzecki, jego ojciec: ol. Jan Korzecki

1619 k. 217v Elżbieta Poleska, jej ojciec: ol. Jakub Poleski, jej mąż: Aleksander Rakowski
Stanisław Poleski, dobra Poleszyn (p. szadk.)

1619 k. 228v bracia Baltazar Mikołajewski, Stefan Mikołajewski i Mikołaj Mikołajewski, ich ojciec: ol. Jan Mikołajewski, rezygnują części dóbr Mikołajewice (p. szadk.) na rzecz brata rodzonego: Stanisław Mikołajewski

1619 k. 238 Zofia Rzepecka, jej ojciec: ol. Jan Rzepecki, dziedziczka dóbr Prusinowice (p. szadk.), jej mąż: Paweł Kozubski, dożywocie małżeńskie

1619 k. 243v Jakub Wstowski, jego ojciec: ol. Marcin Wstowski, jego żona: Anna Krobanowska, jej ojciec: ol. Andrzej Krobanowski, jej brat: Jan Krobanowski, dożywocie małżeńskie

1619 k. 248v dział w dobrach Swędzieniejewice (p. szadk.) dokonany na mocy wyroku sądu w Piotrkowie Trybunalskim, aktor (powód): Florian Kawiecki, pozwani: bracia Piotr Bielowski i Jakub Bielowski ich ojciec ol. Wawrzyniec Bielowski, Marcin Pruszkowski i Wojciech Pruszkowski, Jan Borchowski, Wojciech Pstrokoński, Stanisław Pstrokoński i Zygmunt Pstrokoński, bracia Wojciech Karśnicki „Fundament” i Jakub Karśnicki „Fundament”, Szymon Swędzieniowski, Jakub Młodawski „Mniszek” i Wojciech Młodawski „Mniszek”
Andrzej Bielowski i Piotr Bielowski

1619 k. 264v bracia Andrzej Kwiatkowski, Wojciech Kwiatkowski, Chryzostom Kwiatkowski, Baltazar Kwiatkowski, ich rodzice: ol. Maciej Kwiatkowski i Jadwiga Korycińska (de Chocień)

kk. 276-278 skorowidz wpisów za rok 1620

1620 k. 292 Bartłomiej Młodawski „Mniszek”, jego ojciec: ol. Józef Młodawski, jego żona: Dorota Zapolska, rezygnuje staw Zimna Wódka w dobrach Młodawin Kanoniczny (p. szadk.) na rzecz córki: Jadwiga Młodawska, jej mąż: Świętosław Karśnicki

1620 k. 342 bracia Wojciech Prusinowski i Piotr Prusinowski, ich rodzice: ol. Franciszek Prusinowski i Małgorzata Wolska, żona Piotra: Małgorzata Puczniewska, rezygnują części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz: Maciej Poleski, jego ojciec: ol. Grzegorz Poleski

1620 k. 359v Anna Bielowska, jej ojciec: ol. Andrzej Bielowski, mężowie: 1v ol. Sebastian Kowalski, 2v Jan Zwiastowski, rezygnuje części dóbr Bielów i Zawady (p. szadk.) na rzecz Jan Bielowski, jego ojciec: ol. Marcin Bielowski

1620 k. 361v Bartłomiej Wodziński seu Kozubski, dziedzic dóbr Pszczółki (p. szadk.), jego żona: Katarzyna Jaworska, dożywocie małżeńskie

1620 k. 364v Maciej Wolski „Mścich”, jego ojciec: ol. Szymon Wolski, rezygnuje części w dobrach Wola Pszczolecka i Pszczółki (p. szadk.) na rzecz stryja: Wojciech Wolski „Mścich”

1620 k. 372v ojciec Klemens Struski i syn: Stanisław Struski, de Sobiepany, córka Klemensa: Elżbieta Struska (jej mąż: Maciej Rajski), rezygnują części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz Jan Świeżyński, jego ojciec: ol. Jan Świeżyński

1626 k. 475 Jadwiga Beleńska, wdowa po ol. Jan Wolski (de Wola Dziekciowa), z miłości matczynej do syna: Piotr Wolski, kasuje oprawę 400 złp swojego posagu i tyleż wiana zapisaną na dobrach Wsto (część zwana Leżaj) i Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.)

1626 k. 479v dział między braćmi: Andrzej Kwiatkowski, ksiądz Wojciech Kwiatkowski, Chryzostom Kwiatkowski, ich ojciec: ol. Maciej Kwiatkowski, dziedzice dóbr Podgórze, Świerczów i Wielga Wieś

1626 k. 501v Andrzej Mantycki, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Mantycki, dziedzic dóbr Korczyska (p. szadk.), rezygnuje dobra Mantyki (p. sier.) spadłe po stryju: ol. Wojciech Mantycki (bpt) na rzecz Tomasz Mantycki, jego ojciec: ol. Maciej Mantycki

1626 k. 507 małżonkowie: Maciej Wolski i Zofia Sipińska, dożywocie małżeńskie

1626 k. 519v Stanisław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Wojciech Mikołajewski, dziedzic dóbr Miłkowice i Zaspy (p. sier.), oprawia 4.000 złp posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Sulimowska (de Sienno), jej ojciec: Dobrogost Sulimowski

1626 k. 522v Piotr Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski, dziedzic dóbr Wsto i Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.), oprawa 700 złp posagu i tyleż wiana żonie: Dorota Więckowska, jej ojciec: ol. Marcin Więckowski „Trixa”

1626 k. 536v Piotr Karśnicki, jego ojciec: Jan Karśnicki, oprawia posag na dobrach Młodawin Dolny (p. szadk.) żonie: Katarzyna Dębowska, jej ojciec: ol. Maciej Dębowski, z województwa łęczyckiego

1626 k. 560 Jan Masłowski, jego ojciec: ol. Antoni Masłowski (chorąży wieluński), jego brat: ol. Hieronim Masłowski (bpt, wdowa po nim: Marianna Strachanowska), rezygnuje części dóbr Obrzębin (p. sier.) na rzecz: Paweł Woliński, jego ojciec: ol. Józef Woliński (de Jarki)

1626 k. 577 Marcjan Wolski, jego ojciec: ol. Andrzej Wolski (z Woli Olszowej w województwie rawskim), rezygnuje dobra Błaszki (p. sier.) na rzecz: Marcjan Kociełkowski

1626 k. 607v Jan Poleski, jego ojciec: ol. Wojciech Poleski, jego żona: Anna Kluczewska, jej ojciec: ol. Jakub Kluczewski, dożywocie małżeńskie

1626 k. 615v Jan Bielowski, jego ojciec: ol. Marcin Bielowski, oprawia 400 złp posagu żonie: Ewa Wstowska, jej ojciec: ol. Mikołaj Wstowski

1626 k. 617v Jan Świeżyński, jego ojciec: ol. Jan Świeżyński, jego żona: Agnieszka Bielowska, dożywocie małżeńskie

1626 k. 618 Piotr Bielowski, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Bielowski, oprawia posag żonie: Katarzyna Parchlińska, jej ojciec: ol. Marcin Parchliński

1626 k. 625v Wiktoria Magnuska, jej mąż: Jakub Wodziński, daje części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz małżonków: Adam Maliński i Zofia Kozubska

1626 k. 636 Jan Karśnicki „Sasin”, jego ojciec: ol. Jakub Karśnicki (kasztelan inowłodzki), jego żona: Jadwiga Górska (de Miłosław) (1v ol. Aaron Bełdowski), dożywocie małżeńskie

1626 k. 654 Zofia Wolska rodzice: ol. Mikołaj Wolski „Flaszka i ol. Elżbieta Poleska (1v ol. Aleksander Rakowski), jej mąż: hon Stanisław Cech z przedmieść Szadka

1627 k. 707v Roman Mikołajewski w imieniu Anny Boczkowskiej oblatuje wypis z ksiąg grodzkich łęczyckich aktu z 1616 r.: Stanisław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Piotr Mikołajewski, dziedzic dóbr Mikołajewice (p. szadk.) oprawia posag żonie: Anna Boczkowska, jej ojciec: Gaspar Boczkowski

1627 k. 723 Mikołaj Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski de Gzików (p. sier.) oprawia posag żonie: Zofia Starczewska, jej ojciec: ol. Stanisław Starczewski

1627 k. 741 Anna Kamionomojska rodzice: ol. Jan Kamionomojski i ol. Agnieszka Kowalska, jej mąż: Jakub Młodawski seu Świeżyński, jej brat stryjeczny: Krzysztof Kamionomojski, rezygnuje dobra Kamionomostek (p. szadk.) na rzecz Jan Poddębski, jego ojciec: ol. Jan Poddębski

1627 k. 743 Maciej Rajski, jego ojciec: ol. Jan Rajski, dziedzic w Kozuby Nowe (p. szadk.), oprawia posag żonie: Marianna Młodawska seu Świeżyńska, jej ojciec: Jakub Młodawski seu Świeżyński

1627 k. 746v dział dóbr Bałucz i Kiki (p. szadk.) pomiędzy braci: Paweł Kwiatkowski, Jakub Kwiatkowski, Świętosław Kwiatkowski i Wojciech Kwiatkowski, ich rodzice: ol. Jan Kwiatkowski i Anna Sarnowska (de Dalików)

1627 k. 772 Jan Bielowski seu Magnuski, jego ojciec: ol. Wojciech Bielowski seu Magnuski, daje pole w dobrach Bielów (p. szadk.) bratu: Andrzej Bielowski seu Magnuski

1627 k. 773 Gaspar Magnuski dokonuje intromisji do dóbr Kozuby nabytych przez Mikołaj Kamiński rodzice: ol. Wawrzyniec Kamiński i Elżbieta Magnuska, od matki
wymienione małżeństwa: Anna Lichawska i Walerian Magnuski, Anna Raciborowska i Sebastian Magnuski

1628 k. 803v Zofia Poleska, wdowa po ol. Adam Bielowski, jej brat: Marcin Poleski „Mścich”

1628 k. 825 Elżbieta Czepowska, wdowa po ol. Maciej Kamocki seu Pratkowski, ich synowie: Jan Kamocki seu Pratkowski i Adam Kamocki seu Pratkowski

1628 k. 826 Jan Kamocki seu Pratkowski oprawia 1000 złp posagu żonie: Zofia Kwiatkowska, jej ojciec: Stanisław Kwiatkowski

1628 k. 831 Andrzej Bielowski, jego ojciec: ol. Wojciech Bielowski, jego żona: Agnieszka Leszczyńska, jej ojciec: Piotr Leszczyński

1628 k. 874 Adam Więckowski „Trixa” rezygnuje części dóbr Zabłocie (p. sier.) na rzecz Anna Więckowska (1v ol. Wojciech Pratkowski, 2v Andrzej Zabłocki „Wierześć”)
wymien.: Anna Bieniecka (1v ol. Maciej Zabłocki, 2v Piotr Więckowski)

1628 k. 876 Sebastian Magnuski, jego ojciec: ol. Stanisław Magnuski, rezygnuje ogród w dobrach Kozuby Nowe na rzecz Maciej Rajski

1628 k. 889v Jadwiga Malińska, jej mąż: Piotr Poleski (jego ojciec: ol. Jan Poleski), jej matka: Elżbieta, jej bracia: Klemens Maliński, Adam Maliński, Jan Maliński, Stanisław Maliński, Jakub Maliński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1628 k. 898 Jadwiga Wilczkowska, wdowa po ol. Jakub Chodakowski, synowie małoletni Jakuba: Jan Chodakowski, Łukasz Chodakowski, Maciej Chodakowski, pełnoletni: Wincenty Chodakowski, rezygnują części w dobrach Chodaki (p. szadk.) na rzecz Eustachy Chodakowski, jego ojciec: ol. Jakub Chodakowski
wymien.: ol. Katarzyna Stojanowska, wdowa po ol. Jakub Chodakowski

1628 k. 932v Chryzostom Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Maciej Kwiatkowski, oprawia posag żonie: Eufrozyna Gomolińska, jej ojciec: Olbracht Gomoliński

Libri inscriptionum 1621-25, sygn. 129
1621 s. 37 Adrian Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Andrzej Kwiatkowski, rezygnuje swoje części dziedziczne w dobrach Zabłocie (p. sier.) na rzecz: Zofia Masłowska (de Mierzyce), wdowa po ol. Marcin Więckowski
wymien.: Druzjanna Kamocka, jej ojciec: ol. Gabriel Kamocki, jej mąż: Jakub Zabłocki

1621 s. 42 Adrian Kwiatkowski i jego żona Jadwiga Zborowska (de Kamik), dożywocie małżeńskie

1621 s. 61 Adam Kuczkowski rodzice: ol. Marcin Kuczkowski i ol. Anna Zamojska (1v ol. Marcin Swędzieniewski, 2v ol. Marcin Kuczkowski) i fam. Piotr Grzeczny, z przedmieść Łaska, rodzice: ol. Łukasz i ol. Ewa Swędzieniewska, rezygnują dobra Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz: Jan Świeżyński, jego ojciec: ol. Jan Świeżyński
wym.: ol. Szymon Swędzieniewski

1621 s. 65 Wojciech Bielowski „Żaczek” daje części dóbr Bielów (p. szadk.) na rzecz syna: Andrzej Bielowski

1621 s. 66 Wojciech Bielowski daje części dóbr Bielów (p. szadk.) na rzecz: Andrzej Magnuski, jego ojciec: Jakub Magnuski „Krzynowicz”

1621 s. 103 Wojciech Wolski (de Wola Krokocka), jego ojciec: ol. Łukasz Wolski, jego żona: Małgorzata Mianowska, dożywocie małżeńskie

1621 s. 108 Zofia Świeżyńska rodzice: ol. Melchior Świeżyński i ol. Dorota Krobanowska, mąż: fam. Wawrzyniec Lugoński z przedmieść Widawy, rezygnuje swoje części dziedziczne w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Jan Świeżyński „Łazecka”

1621 s. 145 Florian Świeżyński, jego ojciec: ol. Stanisław Świeżyński, jego brat: Wojciech Świeżyński, sprzedaje za 3.400 złp dobra dziedziczne Młodawin Wygiełzów (p. szadk.) na rzecz: Adam Rembiewski

1621 s. 149 Wojciech Kamieniomojski, jego ojciec: Marcin Kamieniomojski, jego żona: Jadwiga Świeżyńska, dożywocie małżeńskie

1621 s. 157 Wojciech Młodawski, jego ojciec: ol. Józef Młodawski, jego żona: Jadwiga Słonkowska, rezygnuje części dziedziczne w dobrach Młodawin Kanoniczny (p. szadk.) na rzecz Maciej Głowacki, jego ojciec: ol. Jakub Głowacki

1621 s. 170 Andrzej Bielowski, jego ojciec: Wojciech Bielowski, oprawia 550 złp posagu żonie: Dorota Skrzyńska, jej ojciec: ol. Andrzej Skrzyński (de Gromadki), jej brat: Jan Skrzyński

1621 s. 224 Wojciech Porowski, jego żona: Teofila Sobiekurska, dożywocie małżeńskie

1621 s. 320 Jadwiga Karśnicka rodzice: ol. Walerian Karśnicki i ol. Zofia Łuczywińska, jej mężowie: 1v ol. Paweł Kempalski, 2v Samuel Dobiecki, rezygnuje części dóbr Karśnice Białe zwane Wsto, Tymianka (p. szadk.) na rzecz Jan Karśnicki seu Magnuski

1621 s. 329 Agnieszka Bielowska rodzice: ol. Wojciech Bielowski i Jadwiga Magnuska, jej mąż: Piotr Młodawski, zrzeka się praw do majątku rodzinnego

1622 s. 345 Stefan Magnuski, jego ojciec: ol. Wojciech Magnuski, jego bracia: Feliks Magnuski, Jan Magnuski, Stanisław Magnuski, rezygnuje części w dobrach Magnusze (p. szadk.) na rzecz siostry: Zofia Magnuska

1622 s. 370 Zofia Jasińska (de Płochocin), wdowa po: ol. Stanisław Mikołajewski, i jej synowie: Adam Mikołajewski i Stanisław Mikołajewski, dokonują podziału dóbr: Suliszewice, Dębe, Biernatki, Bielawy (woj. i pow. kaliski)

1622 s. 404 Jakub Wstowski, jego ojciec: ol. Marcin Wstowski, jego żona: Anna Krobanowska, daje swoje części dziedziczne w dobrach Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) na rzecz Jan Karśnicki „Fundament”
wymien.: Stanisław Karśnicki „Fundament”, Anna wdowa po ol. Mikołaj Wstowski

1622 s. 418 Urszula Karśnicka, jej ojciec: ol. Marcin Karśnicki (burgrabia sieradzki), jej mąż: Stanisław Dobrzyniecki, rezygnuje części w dobrach Karśnice Białe (p. szadk.) na rzecz Samuel Dobiecki, jego ojciec: ol. Jan Dobiecki

1622 s. 429 Jan Poleski, jego ojciec: ol. Piotr Poleski, ustanawia opiekunem dla swoich dzieci z Dorota Rzekiecka(? – nazwisko niepewne): Piotr Poleski, Stanisław Poleski, Wojciech Poleski, Maciej Poleski, Łukasz Poleski, Anna Poleska, Ewa Poleska, Zofia Poleska, opiekun: Adam Poleski „Bolek”, jego ojciec: Jan Poleski

1622 s. 439 Piotr Pruszkowski, jego ojciec: ol. Walerian Pruszkowski, rezygnuje części w dobrach Swędzieniejewice na rzecz: Andrzej Podolski, jego ojciec: ol. Tomasz Podolski, jego brat: Stanisław Podolski

1622 s. 554 Mikołaj Wolski „Flaszka”, jego ojciec: ol. Tomasz Wolski, dziedzic dób Wola Flaszczyna (p. szadk.), rezygnuje te dobra na rzecz: Aleksander Zaleski (z Otoka), jego ojciec: łowczy sieradzki [Remigian Zaleski]

1622 s. 556 Sebastian Poleski, jego ojciec: ol. Grzegorz Poleski, jego brat: Maciej Poleski, dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), daje swoje części dziedziczne w dobrach Dzierzązna (p. szadk.) na rzecz Aleksander Pajęcki, jego ojciec: ol. Stanisław Pajęcki

1622 s. 607 Stanisław Karśnicki, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki, oprawa na swych dobrach Karśnice Olbrachtowe, Wsto, Swędzieniejewice (p. szadk.) 400 zł posagu i tyleż wiana żonie: Dorota Strachanowska

1622 s. 610 Dorota Karśnicka, jej ojciec: ol. Jan Karśnicki, wdowa po: ol. Józef Młodawski, rezygnuje części dóbr Karśnice Wielkie (p. szadk.) na rzecz Jan Karśnicki seu Magnuski, dziedzica tamże

1622 s. 633 Jadwiga Kostrzewska, wdowa po: ol. Sebastian Jadamczewski, ceduje sumy zapisane na dobrach Maciszewice (p. sier.) na rzecz: Marcin Jadamczewski, jego ojciec: ol. Jan Jadamczewski

1622 s. 648 Maciej Kociołkowski, jego ojciec: ol. Stanisław Kociołkowski, dziedzic dóbr Kociołki, Adamki, Golików (p. sier.), jego brat: ol. Wojciech Kociołkowski, rezygnuje te dobra na rzecz: Wojciech Kociołkowski, jego ojciec: ol. Andrzej Kociołkowski

1623 s. 682 Wojciech Poleski, jego ojciec: ol. Stanisław Poleski, rezygnuje części w dobrach Poleszyn-Orpelów (p. szadk.) na rzecz brata stryjecznego: Stanisław Poleski, jego ojciec: Bartłomiej Poleski

1623 s. 713 Florian Świeżyński, jego ojciec: ol. Stanisław Świeżyński, oprawia 1.000 złp posagu żonie: Anna Bąkowska, jej ojciec: ol. Stanisław Bąkowski, jej bracia: Bernard Bąkowski, Krzysztof Bąkowski, Jan Bąkowski

1623 s. 725 Stanisław Pszczółecki, jego ojciec: Sebastian Pszczółecki, jego żona: Anna Radoszewska, dożywocie małżeńskie

1623 s. 727 Sebastian Pszczółecki, jego ojciec: ol. Wojciech Pszczółecki daje części dóbr Pszczółki (p. szadk.) na rzecz syna: Stanisław Pszczółecki, inny syn Sebastiana: Jakub Pszczółecki

1623 s. 780 Andrzej Zabłocki, jego ojciec: ol. Stanisław Zabłocki, jego żona: Anna Więckowska, jej bracia: Adam Więckowski i Mikołaj Więckowski „Trixa”

1623 s. 827 Hieronim Masłowski i jego żona Marianna Strachanowska, dożywocie małżeńskie

1623 s. 828 Maciej Wolski i jego żona Elżbieta Poniatowska, dożywocie małżeńskie

1623 s. 889 Marcin Karśnicki, jego ojciec: ol. Sebastian Karśnicki, rezygnuje części dóbr Karśnice Wielkie i Wsto (p. szadk.) na rzecz brata: Jan Karśnicki

1623 s. 906 Katarzyna Suliszewska, wdowa po: ol. Wacław Poleski, jej bracia: Maciej Suliszewski i Jan Suliszewski, ich ojciec: ol. Jan Suliszewski

1623 s. 914 Dorota de Krczonowice, mężowie: 1v ol. Jan Gosławski, 2v Jan Jadamczewski
małżeństwo: Stanisław Molski i Zofia Rosnowska

1623 s. 928 Marcin Rzepecki, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Rzepecki, sukcesor ol. Maciej Rzepecki, rezygnuje części w dobrach Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz małżeństwa: Wojciech Żernicki i Anna Charłupska

1623 s. 931 Piotr Lutosławski, dziedzic dóbr Lubonia, działający w imieniu: Wojciech Rzepecki, jego ojciec: ol. Jan Rzepecki, stryj Jana: Maciej Rzepecki, rezygnuje dobra Kozuby Nowe na rzecz małżeństwa: Wojciech Żernicki i Anna Charłupska

1623 s. 937 Wojciech Świeżyński, jego ojciec: ol. Jan Świeżyński, rezygnuje dobra Kamionomostek (p. szadk.) na rzecz Wojciech Świeżyński, jego ojciec: ol. Marcin Świeżyński

1623 s. 1021 Jan Osiński Wężyk, jego ojciec: Stanisław Osiński Wężyk, rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz brata: Marcin Osiński Wężyk

1623 s. 1042 Łucja Mikołajewska, jej ojciec: ol. Jan Mikołajewski, jej mąż: Maciej Bedoński, jego ojciec: ol. Stanisław Bedoński „Forczyk”

1623 s. 1044 Marcin Głowacki, jego ojciec: ol. Jakub Głowacki, jego żona: Barbara Poleska, jej ojciec: Jakub Poleski, dożywocie małżeńskie

1624 s. 1049 Dorota P(h?)alecka, jej mężowie: ol. Adam Dzierzążyński, 2v Marcin Kozubski, jej synowie 1v: Wojciech Dzierzążyński i Jakub Dzierzążyński
dobra: Dzierzązna

1624 s. 1087 Marcin Pruszkowski, jego ojciec: ol. Andrzej Pruszkowski, rezygnuje części dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz: Jan Świeżyński, jego ojciec: ol. Jan Świeżyński

1624 s. 1131 Walerian Magnuski, dziedzic dóbr Kozuby, jego brat: Sebastian Magnuski, rezygnuje części w tych dobrach na rzecz: Maciej Rajski, jego ojciec: Jan Rajski

1624 s. 1183 Jakub Magnuski „Krzynowiec”, jego ojciec: ol. Maciej Magnuski, jego brat: Andrzej Magnuski, daje części dóbr Bielów (p. szadk.) na rzecz Andrzej Bielowski „Żaczek”, jego ojciec: Wojciech Bielowski

1624 s. 1190 małżonkowie: Mikołaj Puchnowski (jego ojciec: Baltazar Puchnowski) i Jadwiga Lipska intromitowani do dóbr Magnusze (p. szadk.) nabytych od Wojciech Łobodzki, jego ojciec: ol. Paweł Łobodzki, jego żona Zuzanna Magnuska, jej ojciec: ol. Jakub Magnuski

1624 s. 1214 Zofia Poleska, jej ojciec: ol. Jan Poleski, jej mąż: Wojciech Kamieniomojski, jej brat: Adam Poleski

1624 s. 1241 Andrzej Pajęcki, jego ojciec: ol. Stanisław Pajęcki intromitowany do dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) nabytych od brata: ol. Gaspar Pajęcki

1624 s. 1261 Maciej Kozubski seu Magnuski, dziedzic części dóbr Kozuby Stare i Kozuby Nowe (p. szadk.), jego syn: Jan Kozubski seu Magnuski, jego synowa: Regina Więckowska, jej ojciec: ol. Marcin Więckowski „Trixa”, oprawa posagu
ol. Agnieszka Opojowska - żona Macieja

1624 s. 1263 Regina Więckowska rodzice: ol. Marcin Więckowski „Trixa” i Zofia Masłowska, jej mąż: Jan Kozubski seu Magnuski, jej bracia: Adam Więckowski i Mikołaj Więckowski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1624 s. 1269 hon. Stanisław Lisowski rodzice: ol. Walenty Lisowski i ol. Katarzyna Malińska, rezygnuje części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Jan Kozubski seu Magnuski (syna Macieja)

1624 s. 1291 bracia: Adam Więckowski i Mikołaj Więckowski, ich ojciec: ol. Marcin Więckowski „Trixa” intromitowani do dóbr Wielga Wieś (p. sier.), nabytych od Paweł Wielowiejski

1624 s. 1291 Anna Więckowska, jej mąż: Andrzej Zabłocki, intromitowana do dóbr Zabłocie (p. sier.) otrzymanych od męża

1624 s. 1300 Stanisław Maliński, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Maliński, rezygnuje części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz: Klemens Maliński, jego ojciec: ol. Piotr Maliński
zapisy na tych dobrach na rzecz: małż.: Jan Świeżyński i ol. Jadwiga Magnuska, Jan Brodzki, Walenty Maliński, małż.: ol. Katarzyna Jankowska i fam. Walenty Łysowski, Wawrzyniec Karśnicki

1624 s. 1335 Jan Świeżyński, jego ojciec: ol. Jan Świeżyński, rezygnuje części w dobrach Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz brata Zygmunt Świeżyński

1624 s. 1338 Agnieszka Brodzka, jej ojciec: ol. Jan Brodzki, jej mąż: Klemens Maliński (dziedzic części dóbr Kozuby Stare), jej brat: Klemens Brodzki, żona zrzeka się praw do majątku rodzinnego, mąż oprawia jej posag

1624 s. 1377 Małgorzata Poleska (panna) rodzice: ol. Jerzy Poleski i ol. Jadwiga Świeżyńska daje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) bratu ciotecznemu: Jan Trzebicki seu Porczyński, jego ojciec: ol. Jan Trzebicki seu Porczyński

1624 s. 1384 Andrzej Bielowski seu Magnuski rezygnuje części w dobrach Bielów na rzecz brata: Gabriel Bielowski seu Magnuski, ich rodzeństwo: Anna Bielowska seu Magnuska, Małgorzata Bielowska seu Magnuska, Jan Bielowski seu Magnuski

1624 s. 1399 Paweł Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Jan Kwiatkowski, dziedzic dóbr Bałucz (p. szadk.), jego żona: Zofia Bielicka, dożywocie małżeńskie

1625 s. 1461 Maciej Wolski, dziedzic w Muchnino (p. sier.), oprawia 1.500 złp posagu i tyleż wiana żonie Elżbieta Poniatowska

1625 s. 1488 Urszula Rozdziałowska (Rożniatowska?), wdowa po ol. Marcin Radomicki, rezygnuje części w dobrach Stryje Paskowe (p. szadk.) na rzecz Anna Poleska, wdowy po ol. Stanisław Maliński seu Kozubski

1625 s. 1493 Stanisław Wodziński, jego ojciec: ol. Jakub Wodziński, dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), rezygnuje pole tamże na rzecz Sebastian Poleski

1625 s. 1509 Wojciech Kozubski seu Bolkowski rezygnuje części dóbr Stryje Paskowe (p. szadk.) na rzecz Andrzej Pruszkowski, jego ojciec: ol. Wincenty Pruszkowski

1625 s. 1511 Jakub Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Jan Kwiatkowski, jego żona: Zofia Błędowska, jej ojciec: ol. Mikołaj Błędowski, dożywocie małżeńskie

1625 s. 1532 Mikołaj Wolski „Flaszka”, jego ojciec: ol. Wojciech Wolski, dziedzic części dóbr Rościeszyn i Pietrachy (p. szadk.), oprawa posag żonie: Elżbieta Poleska (1v ol. Aleksander Rakowski), żona Mikołaja 1v: ol. Anna Otocka

1625 s. 1566 bracia Marcjan Karśnicki i Piotr Karśnicki „Duch”, ich rodzice: ol. Jakub Karśnicki „Duch” i ol. Elżbieta Kawiecka, rezygnują części w dobrach Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) na rzecz braci: Jan Karśnicki i Stanisław Karśnicki „Fundamet”, ich ojciec: ol. Wojciech Karśnicki „Fundament”
siostry Marcjana i Piotra (z tej samej matki): [imię niepodane] Karśnicka (wdowa po ol. Marcin Rońda), Zofia Karśnicka (jej mąż: Stanisław Lutosławski), Anna Karśnicka (jej mąż: Piotr Kobyłecki)
żona Marcjana: Agnieszka Puczniewska, jej brat: Mikołaj Puczniewski
wymien.: ol. Wawrzyniec Bielowski „Bernardini”

1625 s. 1779 Maciej Maliński rodzice: ol. Jan Maliński i Agnieszka Magnuska, jego siostra: Jadwiga Malińska, rezygnuje części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Sebastian Poleski, jego ojciec: ol. Grzegorz Poleski

1625 s. 1787 Jan Poleski, jego ojciec: ol. Andrzej Poleski, ustanawia opiekunami swych dzieci zrodzonych z żony: Małgorzata Zaleska: brata rodzonego – Andrzej Poleski, brata przyrodniego (uterinus) - Mikołaj Poleski i Paweł Zaleski (jego ojciec: ol. Marcin Zaleski)

1625 s. 1789 Jan Karśnicki, jego ojciec: ol. Sebastian Karśnicki, rezygnuje części dóbr Karśnice Wielkie i Wsto (p. szadk.) na rzecz: Samuel Dobiecki, jego ojciec: ol. Jan Dobiecki

1625 s. 1815 Jan Bielowski, jego ojciec: ol. Adam Bielowski „Ścibor”, dziedzc dóbr Bielów (p. szadk.), oprawia 150 złp posagu i tyleż wiana żonie: Dorota Młodawska, jej ojciec: Jakub Młodawski, jej dziad: ol. Józef Młodawski „Mnich”

1625 s. 1831 Wojciech Młodawski „Mnich”, jego ojciec: ol. Józef Młodawski, rezygnuje części dóbr Kozanki Wielkie (p. szadk.) na rzecz: Aleksander Bielowski, jego ojciec: ol. Sebastian Bielowski
żona Wojciecha: Jadwiga Słonkowska

1625 s. 1834 Walenty Bielowski, jego ojciec: ol. Sebastian Bielowski rezygnuje części dóbr Kozanki Wielkie (p. szadk.) na rzecz: Aleksander Bielowski, jego ojciec: ol. Sebastian Bielowski

1625 s. 1848 Sebastian Poleski, jego ojciec: ol. Grzegorz Poleski, jego żona: Zofia Chodakowska
dobra: Kozuby Stare i Kozuby Nowe (p. szadk.)
wymien.: małż. Maciej Maliński i Agnieszka Krobanowska

1625 s. 1872 Stanisław Karśnicki „Fundament”, rezygnuje dobra Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) na rzecz Piotr Młodawski seu Karśnicki

1625 s. 1907 Jan Stokowski daje poddanego lab. Pawła Osuska na rzecz: Piotr Karśnicki, jego ojciec: ol. Jan Karśnicki

1625 s. 1912 Florian Kawiecki, jego ojciec: ol. Świętosław Kawiecki, rezygnuje części dóbr Swędzieniejewice, Młodawin Kanoniczny, Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) na rzecz Daniel Życiński, jego ojciec: ol. Jan Życiński (de Brzezie)
żona Floriana: Zofia Rychłowska, jej ojciec: ol. Andrzej Rychłowski, jej brat: Sebastian Rychłowski

1625 s. 1925 Maciej Magnuski seu Karśnicki, jego ojciec: ol. Sebastian Karśnicki, rezygnuje części dóbr Karśnice Wielkie i Wsto (p. szadk.) na rzecz: Samuel Dobiecki, jego ojciec: ol. Jan Dobiecki
żona Macieja: Elżbieta Pszczółecka (?)

1625 s. 1947 Anna Rożniatowska, jej ojciec: ol. Jan Rożniatowski, jej mąż: Adam Wolski de Wola Pszczółecka, jej bracia: Stanisław Rożniatowski, Florian Rożniatowski i Rafał Rożniatowski, zrzeka się swoich praw do dóbr rodzinnych

1625 s. 1973 Jan Rajski, jego ojciec: ol. Maciej Rajski, jego żona: Zofia Leskowska, rezygnuje części w dobrach Kozuby Nowe i Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Jan Kozubski seu Magnuski, jego ojciec: Maciej Kozubski seu Magnuski

1625 s. 1982 Katarzyna Chodakowska, jej mąż: Stanisław Świeżyński, jej brat: Jakub Chodakowski, zrzeka się swoich praw do dóbr rodzinnych

1625 s. 1982 Magdalena Chodakowska, jej mąż: Mikołaj Jankowski, jej brat: Jakub Chodakowski, zrzeka się swoich praw do dóbr rodzinnych

1625 s. 1982 Zofia Chodakowska, jej mąż: fam. Maciej Kozanecki, jej brat: Jakub Chodakowski, zrzeka się swoich praw do dóbr rodzinnych

1625 s. 2000 Stefan Wolski seu Podolski, dziedzi dóbr Grabowiny, oprawia 5000 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Jadwiga Czołczyńska, jej ojciec: ol. Stanisław Czołczyński

1625 s. 2045 Jakub Dzierzążyński, jego ojciec: ol. Adam Dzierzążyński, dziedzic dóbr Dzierzązna, oprawia posag żonie: Zofia Chodakowska, jej ojciec: Gabriel Chodakowski „Odnoga”

1625 s. 2107 Maciej Magnuski seu Kozubski darowuje części dóbr Kozuby Małe (p. szadk.) na rzecz syna: Jakub Magnuski seu Kozubski

Libri inscriptionum 1640, sygn. 151
1640 k. 3 Adam Więckowski „Trixa”, Walenty Maliński, jego ojciec: ol. Wojciech Maliński

1640 k. 50 Piotr Wolski, Jakub Żeromski
małżonkowie: Jan Dobruchowski i Anna Kicka

1640 k. 67 Marcin Jadamczewski udziela pełnomocnictwa na rzecz syna Stanisław Jadamczewski, oraz Andrzej Gosławski, Stefan Kowalski

1640 k. 120 Olbracht Mikołajewski, jego ojciec: ol. Jan Mikołajewski, dziedzic dóbr Jerwonice (p. szadk.) udziela pełnomocnictwa na rzecz: Stanisław Mikołajewski (jego stryj), Gal Osiecki, Jan Poleski, Aleksander Cieluchowski

1640 k. 125 małżonkowie: Marcin Jadamczewski i Marianna Kołdowska, ich córka: Anna Jadamczewska

1640 k. 129v bracia: Andrzej Mikołajewski i Jan Mikołajewski, ich ojciec: ol. Jan Mikołajewski, udzielają pełnomocnictwa na rzecz: Stanisław Mikołajewski (ich stryj), Jan Mikołajewski (ich brat stryjeczny), Stanisław Krobanowski

1640 k. 147 Stanisław Poleski, jego ojciec: ol. Maciej Poleski, jego żona: Anna Pruska
Baltazar Poleski, jego ojciec: ol. Stanisław Poleski, jgo żona: Anna Rożniatowska
dobra: Poleszyn Stary (p. szadk.)

1640 k. 189 Stanisław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Piotr Mikołajewski, udziela pełnomocnictwa na rzecz: Stanisław Krobanowski, Jan Miniszewski, Jan Mikołajewski

1640 k. 205 Katarzyna de Grabice, wdowa po ol. Jan Dobiecki z I strony
Agnieszka Kwiatkowska (de Szydłów) wdowa po ol. Wawrzyniec Wolski (z Woli Żelaznej) z II strony

1640 k. 208v Jan Charbiński, jego ojciec: ol. Wojciech Charbiński
bracia: Stanisław Wolski i Marian Wolski, ich ojciec: ol. Wawrzyniec Wolski

1640 k. 212 Wojciech Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Karśnicki, kwituje Jan Arciszewski z sumy 300 złp

1640 k. 216 Stanisław Magnuski „Katno”, jego ojciec: ol. Wojciech Magnuski, kwituje Feliks Magnuski, jego ojciec: ol. Feliks Magnuski z sumy 100 złp

1640 k. 228v Dorota Więckowska wdowa po ol. Piotr Wolski, dziedzicu dóbr Wsto i Karśnice (p. szadk.), wydzierżawia te dobra na rzecz Wojciech Porowski (komornik graniczny piotrkowski i radomszczański)

1640 k. 230 Wojciech Porowski (komornik graniczny piotrkowski i radomszczański), wydzierżawia dobra Wsto i Karśnice (p. szadk.) na rzecz: Helena Sobiekurska, wdowa po: ol. Jan Kotkowski
Jan Arciszewski, jego ojciec: ol. Michał Arciszewski

1640 k. 230v Adam Więckowski „Trixa”, jego siostra: Dorota Więckowska, wdowa po ol. Piotr Wolski

1640 k. 232v Stefan Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Stanisław Kwiatkowski, pożycza 170 złp Jan Świeżyński, dziedzicowi dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.)

1640 k. 248v Wojciech Porowski kwotę 880 zlp zapisaną mu przez Katarzyna Rogozińska, wdowę po ol. Piotr Przerembski, transferuje na rzecz Jan Karśnicki

1640 k. 318 Zofia Poleska, jej mąż: Gaspar Magnuski, jej siostra: Anna Poleska (panna), kwituje Jan Kozubski seu Magnuski, jego ojciec: ol. Maciej Kozubski

1640 k. 319 Łukasz Magnuski, jego ojciec: Jan Magnuski, transferuje kwoty zapisane przez ol. Jadwiga Lichawska, jej mąż: ol. Stanisław Postolski, na rzecz: Jan Świeżyński
wymien.: Wojciech Kozubski „Królik” jego ojciec: Jakub Kozubski „Król”

1640 k. 320 Jan Maliński, jego ojciec: ol. Piotr Maliński, intromitowany do dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) nabytych od Marianna Świeżyńska, jej mąż: Paweł Lubikowski

1640 k. 321 Piotr Poleski, jego ojciec: ol. Jan Poleski, Jan Podolski, dobra: Kozuby Nowe (p. szadk.)

1640 k. 321v bracia: Maciej Rajski i ksiądz Jan Rajski, ich ojciec: Wojciech Rajski

1640 k. 322 Walerian Magnuski, jego ojciec: ol. Andrzej Magnuski, dziedzic części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), wydzierżawia je na rzecz: Piotr Poleski, jego ojciec: ol. Jan Poleski

1640 k. 322v Zofia Poleska, jej ojciec: ol. Sebastian Poleski, jej mąż: Gaspar Magnuski, kwituje brata stryjecznego: Piotr Poleski, jego ojciec: Maciej Poleski (ojciec Macieja: ol. Grzegorz Poleski)

1640 k. 354 Walenty Młodawski, jego ojciec: ol. Jakub Młodawski, zapisuje dług 60 złp na rzecz Wawrzyniec Świeżyński, jego ojciec: ol. Mikołaj Świeżyński

1640 k. 362v Grzegorz Górecki, jego ojciec: ol. Jan Górecki, zapisuje dług 100 złp na rzecz Wojciech Kozubski, jego ojciec: Jakub Kozubski

1640 k. 423 Eufrozyna Gomolińska, wdowa po ol. Chryzostom Kwiatkowski, udziela pełnomocnictwa na rzecz Tomasz Grzybowski, Jan Mniszek

1640 k. 465v Paweł Lubikowski, jego ojciec: ol. Szymon Lubikowski, kwituje: Jan Kozubski (de Magnusze), jego ojciec: ol. Maciej Kozubski

1640 k. 468 Paweł Wolski, dziedzic dóbr Janiszewice (p. szadk.), kwituje: Piotr Paprocki i jego synów z ol. Elżbieta Gajewnicka: Maciej Paprocki i Jan Paprocki

1640 k. 475 Remigian Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Andrzej Kwiatkowski, zapisuje dług 2.000 złp córce: Ewa Kwiatkowska, urodzonej z: ol. Jadwiga Letkowska

1640 k. 477 (albo 487) Marian Rogaczowski, jego ojciec: ol. Marian Rogaczowski zapisuje dług dług 1.000 złp na rzecz: Krzysztof Maj, dziedzica dóbr Żytne

1640 k. 497 Anna Wolska, jej ojciec: ol. Wojciech Wolski „Mścich”, jej brat: Andrzej Wolski „Szymanek”
Jakub Ostrowski, jego ojciec: ol. Marcin Ostrowski

1640 k. 507 małżeństwo: Piotr Bielowski i Katarzyna Parchlińska, udzielają pełnomocnictwa na rzecz: Wojciech Miedzianowski
mziel - 09-02-2018 - 22:31
Temat postu:
Lata 1603-1617

Aktualna lista nazwisk:

Przodkowie: Beleński, Chodakowski, Chwałkowski, Grochowski, Jadamczewski, Kamocki, Karśnicki (zwany Fundament), Kokowski, Kołdowski, Konopnicki, Koźmiński, Łobodzki, Madaliński, Magnuski, Masłowski, Mikołajewski, Miniszewski, Niechmirowski, Pętkowski, Pokrzywnicki, Poleski, Sieroszewski, Szadkowski, Uwieliński (Rzysko Uwieliński), Warszycki, Więckowski (zwany Trixa), Wolski (z Woli Dziekciowej obecnie Wola Marzeńska, w połowie XVIII w. pisali się ze Srebrnej Woli)

Inne: Bielowski, Dzierzążyński, Kozubski, Krobanowski, Kwiatkowski, Maliński, Młodawski, Pajęcki, Porowski, Pruszkowski, Świeżyński, Wodziński, Wstowski, Zabłocki

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1603-06, sygn. 108

1603 k. 14 Hieronim Wolski (Pomian Wolski), jego bracia: ol. Gaspar Wolski (Pomian Wolski) i Mikołaj Wolski (Pomian Wolski), daje części dóbr Wola Pomianowa i Borki (p. szadk.) na rzecz Jan Poddembski

1603 k. 16v bracia Paweł Wodziński i Stanisław Wodziński, ich ojciec: ol. Jakub Wodziński, rezygnują części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) zwane Zapuszcze na rzecz Sebastian Poleski, jego ojciec: Grzegorz Poleski

1603 k. 36 Marcin Kamocki seu Pratkowski rezygnuje części dóbr Pratków (p. szadk.) na rzecz Stanisław Zaleski i Wacław Karchowski

1603 k. 40 Elżbieta Pszczółecka, jej mąż: Maciej Karśnicki seu Magnuski, jej bracia: Sebastian Pszczółecki i Stanisław Pszczółecki, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1603 k. 44 bracia: Jan Maliński, Stanisław Maliński, Piotr Maliński „Glonek”, ich ojciec: ol. Wawrzyniec Maliśki, dziedzice dóbr Kozuby Nowe

1603 k. 59 dział między braćmi: Jan Mikołajewski, Jakub Mikołajewski, Stanisław Mikołajewski i Gaspar Mikołajewski, ich ojciec: ol. Piotr Mikołajewski
Jan dostaje Jerwonice (p. szadk.), Jakub – Boczki i Kobyla (p. szadk.), Stanisław – Mikołajewice, Gaspar (jego matka: Anna Małkowska de Romiszewice) – Zamoście

1603 k. 121v Marcin Karśnicki, burgrabia sieradzki, daje części dóbr Karśnice Wielkie i Wsto (p. szadk.) żonie: Teofila seu Bogumiła Kozłowska

1603 k. 122v Melchior Krobanowski, jego żona: Katarzyna Czissowska, dożywocie małżeńskie

1603 k. 146 Sebastian Magnuski, jego ojciec: ol. Stanisław Magnuski, rezygnuje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz Piotr Wężyk (łowczy sieradzki)

1603 k. 151 Maciej Kozubski seu Magnuski „Biernat” rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Andrzej Magnuski, jego ojciec: ol. Maciej Magnuski

kk. 204-207v skorowidz wpisów za ok. 1603

1604 k. 236 Walerian Kozubski seu Magnuski, jego ojciec: ol. Stanisław Kozubski seu Magnuski, dziedzic dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.), oprawia 150 złp posagu żonie: Anna Lichawska, jej ojciec: ol. Jan Lichawski, jej brat: Stanisław Lichawski

1604 k. 241 Bartłomiej Młodawski „Mniszek”, jego ojciec: Józef Młodawski, daje części dóbr Młodawin Kanoniczny (p. szadk.) córce: Jadwiga Młodawska, jej mąż: Świętosław Karśnicki „Fundament”

1604 k. 252 Zofia, wdowa po ol. Jan Beleński, mająca oprawę posagu i dożywocie na dobrach Beleń i Zagórzyce (p. szadk.) z I, Mikołaj Beleński, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Beleński (podstarości kaliski) z II strony

1604 k. 254 Anna Wodzińska, jej ojciec: ol. Prokop Wodziński, jej mąż: ol. Stanisław Pajęcki, jej siostra: Regina Wodzińska, wdowa po ol. hon. Andrzej Barbitos, jej brat: ks. Marcin Wodziński, daje części dóbr Kozuby na rzecz braci stryjecznych: Paweł Wodziński i Stanisław Wodziński, ich ojciec: ol. Jakub Wodziński

1604 k. 293v Jan Maliński, jego ojciec: ol. Jakub Maliński
Małżonkowie: Marcin Maliński i Dorota Kozubska

1604 k. 324v Agnieszka Kamionacka, jej mąż: Marcin Wstowski, jej brat: Aleksander Kamionacki, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1604 k. 356v Jerzy Chodakowski, jego ojciec: ol. Wojciech Chodakowski, jego żona: Anna Korzenicka, rezygnują dobra Golików (p. szadk.) na rzecz: Stanisław Starczewski

1604 k. 396v bracia Jan Poleski i Andrzej Poleski „Szczerba”, ich ojciec: ol. Andrzej Poleski, ich bracia: Stanisław Poleski i Mikołaj Poleski, sprzedają dobra Poleszyn i Poleszyn-Orpelów (p. szadk.) na rzecz Filip Krzemieniowski

kk. 406-410 skorowidz wpisów za rok 1604

1605 k. 422 Maciej Magnuski, jego ojciec: ol. Bartłomiej Magnuski „Górny”, rezygnuje części dóbr Magnusze (p. szadk.) na rzecz brata: Wojciech Magnuski

1605 k. 428 Stanisław Karśnicki „Sasin” (sędzia ziemski sieradzki) rodzice: Jan Karśnicki i Anna Bykowska, oblatuje wypis z ksiąg grodzkich piotrkowskich aktu z 1596 r.: Jan Karśnicki „Sasin” oprawia posag żonie: Anna Bykowska, jej ojciec: Stanisław Bykowski (starosta sieradzki)

1605 k. 481v Jeremiasz Kwiatkowski, jego żona: Jadwiga Łętkowska (1v ol. Łukasz Tarnowski), dożywocie małżeńskie

1605 k. 482 Stanisław Krobanowski rodzice: Andrzej Krobanowski i ol. Anna Klizińska, daje rzeczy ruchome bratu: Mikołaj Krobanowski

1605 k. 506 Andrzej Pruszkowski, jego ojciec: ol. Wincenty Pruszkowski, jego żona: Katarzyna Bratkowska, jej brat: Stanisław Bratkowski, intromitowany do dóbr Wola Dziekciowa i Rososza (p. szadk.)

1605 k. 509 Mikołaj Krobanowski, jego żona: Dorota Zadzimska, dożywocie małżeńskie

kk. 528-530v skorowidz wpisów za rok 1605

kk. 533v-535v skorowidz wpisów za rok 1606

1606 k. 558v Jakub Mikołajewski, jego ojciec: ol. Piotr Mikołajewski, jego żona: Małgorzata Dąbrowska, jej matka: Anna de Boczki

1606 k. 562v ugoda pomiędzy Jan Jadamczewski, dziedzicem dóbr Adamki (p. sier.) i braćmi: Wojciech Kociełkowski i Jan Kociełkowski

1606 k. 566v Maciej Kozubski, jego ojciec: ol. Bernard Kozubski, rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Piotr Wężyk (łowczy sieradzki)

1606 k. 573v Elżbieta Młodawska, jej mężowie: 1v ol. Wojciech Zagórski, 2v Krzysztof Malanowski, jej brat: ol. Bartłomiej Młodawski, rezygnuje części dóbr Młodawin Wygiełzów i Przymiłów (p. szadk.) na rzecz siostrzeńców: Wojciech Świeżyński i Florian Świeżyński, ich rodzice: ol. Stanisław Świeżyński i Dorota Młodawska

1606 k. 592 Anna Porczyńska wdowa po ol. Stanisław Kozubski „Król”, jej synowie: Jakub Kozubski, Jan Kozubski, Wojciech Kozubski

1606 k. 603v bracia Jan Karśnicki, Stanisław Karśnicki, Świętosław Karśnicki, Jakub Karśnicki intromitowani do dóbr Wsto (p. szadk.) nabytych od: Wojciech Wstowski, Sebastian Wstowski, Adam Wstowski i Jakub Wstowski

1606 k. 605 Adrian Kwiatkowski rodzice: ol. Andrzej Kwiatkowski i ol. Katarzyna Rogozińska, aprobuje rezygnację części dóbr Wola Szydłowska, zwanych Garnek oraz Oleśnica (woj. i pow. łęcz.), dokonaną przez braci: ol. Stanisław Kwiatkowski, Wojciech Kwiatkowski i Świętosław Kwiatkowski na rzecz braci: Hieronim Kwiatkowski i Jan Kwiatkowski, ich ojciec: ol. Stanisław Kwiatkowski

1606 k. 641 Jan Mikołajewski, jego żona: Zofia de Rozrażew, dożywocie małżeńskie

1606 k. 645 Anna Szadkowska, wdowa po ol. Jan Jadamczewski, ich dzieci: Adrian Jadamczewski, Marcin Jadamczewski, Agnieszka Jadamczewska (jej mąż: Aleksander Kamionacki), dobra: Adamki, Maciszewice, Błaszki (p. sier.)

1606 k. 681 Zuzanna Poleska rodzice: ol. Marcin Poleski i Anna Glińska, jej mąż: fam. Hieronim Grabiec
bracia: ol. Wacław Poleski (jego żona: Katarzyna Suliszewska) i Gaspar Poleski

Libri inscriptionum 1607-09, sygn. 111
1607 k. 14 Piotr Marzyński, jego ojciec: ol. Stefan Marzyński, daje części dóbr Marzynek (p. szadk.) swojemu stryjowi: Stanisław Marzyński
wymien.: Jan Wolski

1607 k. 43v Wawrzyniec Maliński, jego ojciec: ol. Mikołaj Maliński, sprzedaje części w dobrach Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz: Piotr Wężyk (łowczy sieradzki)

1607 k. 47v Elżbieta Kawiecka, jej ojciec: ol. Jan Kawiecki z Kawęczynka, wdowa po ol. Jakub Karśnicki

1607 k. 51v Walerian Magnuski rezygnuje część w dobrach Kozuby Nowe (p. szadk.) zwaną Dąbrowie na rzecz: Piotr Wężyk (łowczy sieradzki)

1607 k. 59v Stanisław Maliński, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Maliński „Glonek”, sprzedaje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz swojego bratanka: Maciej Maliński, jego ojciec: Jan Maliński „Glonek”
żona Stanisława: Anna Poleska, jej ojciec: ol. Marcin Poleski

1607 k. 60v Maciej Maliński, jego ojciec: Jan Maliński, oprawia 150 złp posagu żonie: Agnieszka Krobanowska, jej ojciec: ol. Wawrzyniec Krobanowski

1607 k. 104v oblata wypisu z ksiąg grodzkich ostrzeszowskich aktu z 1601 r.: Samuel Niechmirowski, dziedzic dóbr Niechmirów, Nieczuj, Jarocice (p. sier.) i innych, oprawia 5000 złp posagu żonie: Jadwiga Trzcińska, jej ojciec: Grzegorz Trzciński

1607 k. 107 Mikołaj Wolski „Flaszka”, jego ojciec: ol. Wojciech Wolski, dziedzic dóbr Wola Flaszczyna (p. szadk.), oprawia 600 złp posagu żonie Anna Otocka, jej ojciec: Marcin Otocki

1607 k. 113 Piotr Madaliński, jego ojciec: ol. Sebastian Madaliński, dziedzic części dóbr Łyskornie (p. wieluń.), oprawa 700 złp posagu żonie: Marianna Jemiołkowska rodzice: ol. Łukasz Jemiołkowski i Anna Turska

1607 k. 135 Jadwiga Poleska, jej ojciec: ol. Marcin Poleski, jej mąż: Jan Poleski „Szczerbek”, dziedzic w dobrach Kozuby, daje części w dobrach Poleszyn-Orpelów (p. szadk.) na rzecz Jan Lutosławski

1607 k. 136v Katarzyna Wstowska, jej ojciec: ol. Wojciech Wstowski, jej mąż: fam. Stanisław Rościeski, jej bracia: Marcin Wstowski i Mikołaj Wstowski

1607 k. 147v Jan Poleski, jego ojciec: ol. Andrzej Poleski, jego żona: Małgorzata Zaleska, dożywocie małżeńskie

1607 k. 150 bracia: Wojciech Kawiecki, Stanisław Kawiecki, Jan Kawiecki (pisarz latyczowski), Aleksander Kawiecki (pisarz trembowelski), ich ojciec: ol. Świętosław Kawiecki, dają części w dobra Swędzieniejewice bratu rodzonemu: Florian Kawiecki
ich siostry (córki Świętosława z Zofia Stawska): Katarzyna Kawiecka i Barbara Kawiecka (panny, nieletnie)
żona Wojciecha: Małgorzata Naropińska, jej ojciec: ol. Stanisław Naropiński

kk. 155-156v skorowidz wpisów za rok 1607

kk. 157-158v skorowidz wpisów za rok 1608

1608 k. 1 Szymon Swędzieniewski rodzice: ol. Jan Swędzieniewski i Anna Młodawska seu Jaworska, sprzedaje części w dobrach Młodawin Kanoniczny (p. szadk.) na rzecz Jakub Młodawski „Mniszek”
pierwsza żona Jana: ol. Dorota Jaworska

1608 k. 39 Wojciech Wolski seu Dobruchowski, dziedzic dóbr Wola Bierułtowa, oprawia 3000 złp posagu i tyleż wiana żonie swojego syna: Marcin Wolski seu Dobruchowski, Marianna Kobierzycka, jej ojciec Jan Kobierzycki

1608 k. 40v Walenty Kamocki seu Pratkowski, daje części w dobrach Pratków (p. szadk.) na rzecz syna: Wojciech Kamocki seu Pratkowski, jego inny syn (małoletni): Stanisław Kamocki seu Pratkowski

1608 k. 50v (i kolejne) Bartłomiej Młodawski „Mniszek” (jego żona: Dorota Zapolska) sprzedaje części dóbr Młodawin Kanoniczny seu Nadolny (p. szadk.) na rzecz brata: Wojciech Młodawski „Mniszek” (jego żona: Jadwiga Słonkowska), ich brat: Jakub Młodawski

1608 k. 60 Jan Maliński, jego żona: Agnieszka Magnuska, daje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz syna Wojciech Maliński

1608 k. 111 Sebastian Wstowski, jego ojciec: ol. Andrzej Wstowski, jego żona: Elżbieta Marzyńska, jego brat: Jakub Wstowski, w asyście dla Elżbiety: Jan Wolski (przyjaciel z linii ojczystej), sprzedają części w dobrach Wsto (p. szadk.) na rzecz: Wojciech Karśnicki „Fundament”

1608 k. 113v (i kolejne) bracia: Paweł Wodziński (jego żona: Dorota Kucharska) i Stanisław Wodziński (jego żona: Magdalena Krobanowska), ich ojciec: ol. Jakub Wodziński, części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) położone między częściami należącymi do Jan Wodziński i Franciszek Prusinowski, dają na rzecz ich brata ciotecznego: Gaspar Pajęcki rodzice: Stanisław Pajęcki i Anna Kozubska

1608 k. 134v Jakub Kozubski, jego żona: Zuzanna Grabska, dożywocie małżeńskie

1608 k. 142 Jan Świeżyński, jego żona: Katarzyna Brodzka, dożywocie małżeńskie

1608 k. 187 Jan Kaczanowski rodzice: ol. Marcin Kaczanowski i ol. Katarzyna Bielowska, jego dziad: ol. Wawrzyniec Bielowski, jego żona: Jadwiga Zamłyńska, rezygnuje części w dobrach Bielów (p. szadk.) na rzecz: Marcin Kotliński, jego ojciec: ol. Gabriel Kotliński

1608 k. 241 Mikołaj Poleski, jego ojciec: ol. Andrzej Poleski, abrobuje rezygnację dóbr Poleszyn (p. szadk.) dokonaną przez brata: Jan Poleski, ich brat stryjeczny: Stanisław Poleski

kk. 244-246 skorowidz wpisów za rok 1609

1609 k. 17 Jan Kozubski rodzice: ol. Stanisław Kozubski „Król” i Anna, sprzedaje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) braciom: Jakub Kozubski i Wojciech Kozubski, ich siostra: Katarzyna Kozubska (jej mąż: Wojciech Rajski)

1609 k. 47v Jakub Kozubski, jego ojciec: ol. Stanisław Kozbuski „Król”, oprawia posag żonie: Zofia Górecka, jej ojciec: ol. Jan Górecki, jej brat: Grzegorz Górecki

1609 k. 138v Jerzy Mikołajewski, jego ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski, jego brat: Jan Mikołajewski, sprzedaje części dóbr Chwalborzyce (p. szadk.) na rzecz Jakub Bratkowski, jego ojciec: ol. Mikołaj Bratkowski

1609 k. 144v Małgorzata Niechmirowska rodzice: ol. Marcin Niechmirowski i ol. Anna Pokrzywnicka, jej mąż: Jan Madaliński, z dóbr spadłych po matce i po siostrze (Zofia Niechmirowska, panna) wydziela części macierzyste dla Katarzyna Wituńska, córki ol. Anny Pokrzywnickiej z jej pierwszego małżeństwa z ol. Stanisław Wituński, mąż Katarzyny: Janusz Sierakowski (z Bogusławic), kasztelan kruszwicki
obecni m.in.: Maciej Konopnicki, Samuel Niechmirowski, Władysław Niechmirowski, Jan Niechmirowski

Libri inscriptionum 1610-11, sygn. 115
1610 k. 3v Jan Świeżyński „Łazeczka” części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) nabyte od małżonków: Stnisław Kliczewski i Agnieszka Lichawska, rezygnuje na rzecz brata: Piotr Świeżyński

1610 k. 15 bracia Samuel Niechmirowski i Władysław Niechmirowski, ich ojciec: ol. Marcin Niechmirowski, ich brat: ol. Tadeusz Niechmirowski, rezygnują części dóbr Jarocice i Mieczuj (p. sier.) na rzecz: Mikołaj Stokowski

1610 k. 24v Władysław Niechmirowski, jego ojciec: ol. Marcin Niechmirowski, jego brat: Samuel Niechmirowski, rezygnuje części w dobrach: Rychłocice, Wola Rychłocka, Mała Wieś (p. wieluń.) na rzecz Wojciech Grabiński

1610 k. 27 Anna Niechmirowska (panna) rodzice: ol. Marcin Niechmirowski i ol. Anna Pokrzywnicka, jej bracia: Samuel Niechmirowski i Władysław Niechmirowski, daje części w dobrach Niechmirów (p. sier.) siostrze: Małgorzata Niechmirowska, jej mąż: Jan Madaliński

1610 k. 28 Samuel Niechmirowski rodzice: ol. Marcin Niechmirowski i ol. Anna Pokrzywnicka, daje części dóbr Niechmirów siostrze: Małgorzata Niechmirowska, jej mąż: Jan Madaliński

1610 k. 33v Dorota Kozubska, jej ojciec: ol. Maciej Kozubski „Dubiel”, jej mąż: hon. Marcin Mieczkowski z przedmieść Łaska, jej brat: Jan Kozubski, zrzeczenie się praw do majątku rodzinnego

1610 k. 41 Stanisław Poleski, jego ojciec: ol. Maciej Poleski, dziedzic dóbr Stary Poleszyn (p. szadk.), oprawia 500 złp posagu żonie: Jadwiga Ciemińska rodzice: ol. Jan Ciemiński i Anna, brat Stanisława: Feliks Poleski

1610 k. 86 bracia Samuel Niechmirowski i Władysław Niechmirowski z dóbr spadłych po śmierci ich brata ol. Tadeusz Niechmirowski rodzice: ol. Marcin Niechmirowski i ol. Anna Pokrzywnicka, wydzielają części macierzyste dla Katarzyna Wituńska, córki ol. Anny Pokrzywnickiej z jej pierwszego małżeństwa z ol. Stanisław Wituński, mąż Katarzyny: Janusz Sierakowski (z Bogusławic), kasztelan brzeski

1610 k. 89 Wojciech Bielowski „Żaczek”, jego siostrzenica: Zofia Dąbrowska rodzice: ol. Jan Dąbrowski (dziedzic dóbr Dąbrówka Wylazłowska) i ol. Małgorzata Dąbrowska, jej mąż: Jan Tymieniecki

1610 k. 111v Jan Magnuski seu Zolewski, jego ojciec: Mikołaj Magnuski seu Zolewski, oprawia 300 złp posagu i tyleż wiana żonie: Agnieszka Słonkowska, jej ojciec: ol. Jan Słonkowski

1610 k. 147v Anna Poleska, jej ojciec: ol. Andrzej Poleski, jej mąż: Jan Jarzyna, jej brat: Jan Poleski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1610 k. 148 Bartłomiej Wodziński, jego ojciec: ol. Jan Wodziński, rezygnuje części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz bratowej: Wiktoria Magnuska, jej mąż: Jakub Wodziński

1610 k. 181v Jan Madaliński, jego ojciec: Aleksander Madaliński, dziedzic dóbr Ruda (p. wieluń.), jego żona: Małgorzata Niechmirowska, dożywocie małżeńskie

1610 k. 190v Stanisław Żeromski, jego ojciec: ol. Maciej Żeromski, oprawia 1500 złp posagu żonie: Jadwiga Stokowska, jej ojciec: Marcin Stokowski (podstoli łęczycki)

1610 k. 202 Jan Zabłocki „Wytrzeszcz”, jego ojciec: ol. Andrzej Zabłocki, jego żona: Anna Chodakowska, jej ojciec: ol. Marcin Chodakowski, rezygnują części Chodaki (p. szadk.) na rzecz Łukasz Żeroński

1610 k. 219 Bartłomiej Magnuski „Klimontowicz”, jego ojciec: ol. Mikołaj Magnuski, dziedzic dóbr Magnusze (p. szadk.), oprawia 300 złp posagu żonie: Anna Porczyńska, jej ojciec: ol. Piotr Porczyński

kk. 245-245v skorowidz wpisów za rok 1610 (do litery M)

kk. 246-247v skorowidz wpis za rok 1611

1611 k. 3 Marcin Jadamczewski, jego żona: Marianna Kołdowska, dożywocie małżeńskie

1611 k. 29v Jan Karśnicki seu Magnuski, dziedzic dóbr Wsto i Karśnice Białe, jego żona: Dorota Cieńska, dożywocie małżeńskie

1611 k. 41 Grzegorz Rembiewski, jego ojciec: ol. Sebastian Rembiewski, intromitowany do dóbr Młodawin Wygiełzów i Stypuły (p. szadk.) nabytych od Stanisław Brozki, jego ojciec: Grzegorz Brodzki
wymien.: małżonkowie Andrzej Rozdziałowski i Zofia Krobanowska, dobra Głowaczowice

1611 k. 58 Jan Świeżyński, jego ojciec: Marcin Świeżyński, dziedzic dóbr Kozuby Stare, jego żona: Jadwiga Magnuska, jej ojciec: Jakub Magnuski, dożywocie małżeńskie

1611 k. 65v Wawrzyniec Karśnicki „Fundament” sprzedaje części w dobrach Zbłocie (p. sier.), znajdujące się pomiędzy częściami Stanisława Wytrzeszcza i Jana Wytrzeszcza, na rzecz: Adrian Kwiatkowski
wymien.: ol. Dorota Kozubska, jej ojciec: ol. Mikołaj Kozubski „Pluta”, jej mąż: ol. Marcin Zabłocki seu Maliński

1611 k. 74 bracia: Jan Magnuski i Andrzej Magnuski, ich ojciec: ol. Maciej Magnuski, dziedzice dóbr Kozuby Stare i Kozuby Nowe (p. szadk.), działając w imieniu swoim i ich brata: Piotr Magnuski, rezygnują pole w Kozubach Nowych zwane Dąbrowie na rzecz Piotr Wężyk (łowczy sieradzki)

1611 k. 75 Maciej Maliński, jego ojciec: Jan Maliński, jego brat: Wojciech Maliński, sprzedaje pole w Kozuby Stare (p. szadk.) między polami Piotr Maliński i ol. Sebastian Krasińki na rzecz braci: Jan Magnuski, Andrzej Magnuski, Piotr Magnuski

1611 k. 76v Piotr Wodziński, jego ojciec: ol. Jan Wodziński rezygnuje części w dobrach Kozuby Stare na rzecz brata: Wojciech Wodziński

1611 k. 84 Wojciech Karśnicki „Fundament” instromitowany do dóbr Wsto (p. szadk.) nabytych od Stanisław Mianowski

1611 k. 140v Sebastian Poleski wprowadza Wojciech Wodziński do dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) nabytych od brata rodzonego: Piotr Wodziński i brata stryjecznego: Paweł Wodziński

1611 k. 168 Wiktoria Magnuska, jej ojciec: Jan Magnuski „Wojcieszek”, jej mąż: Jakub Wodziński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1611 k. 205 Stanisław Marzyński, jego ojciec: ol. Jan Marzyński, jego żona: Jadwiga Wstowska, jej ojciec: ol. Wojciech Wstowski, rezygnuje części dóbr Marzynek na rzecz Wojciech Stokowski

1611 k. 271v Anna Bielowska, jej ojciec: Wojciech Bielowski, jej mąż: Jakub Magnuski

Libri inscriptionum 1612-14, sygn. 118
1612 k. 22v małżonkowie Marcin Karśnicki i Bogumiła Kozłowska dają części Wsto (p. szadk.) na rzecz: Mikołaj Wstowski

1612 k. 39v Walenty Kozubski, jego ojciec: ol. Bartłomiej Kozubski, intromitowany do dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) nabytych od Agnieszka Lichawska, jej mąż: Stanisław Kliczewski

1612 k. 71 oblata wyciągu z ksiąg grodzkich wieluńskich aktu z 1611 r.: Aleksy Kamocki, jego ojciec: ol. Wojciech Kamocki, dziedzic dóbr Wielga Wieś, jego żona: Katarzyna Laskowska, jej ojciec: Wojciech Laskowski

1612 k. 76 Barbara Wielowiejska, wdowa po ol. Stanisław Wolski, kasuje oprawę swojego posagu na dobrach Wola Będkowska, ich synowie: Paweł Wolski i Wojciech Wolski

1612 k. 130v (i kolejne) dział w dobrach Niechmirów (p. sier.), na podstawie wyroków sądów w Piotrkowie Trybunalskim i sądu ziemskiego sieradzkiego, pomiędzy: Jadwiga z Pacanowa, wdowa po ol. Piotr Zdrowski, jej synowie: Prokop Zdrowski i Hieronim Zdrowski z I strony, a
Małgorzata Niechmirowska rodzice: ol. Marcin Niechmirowski i ol. Anna Pokrzywnicka, jej mąż: Jan Madaliński, jej bracia rodzeni: ol. Tadeusz Niechmirowski, Samuel Niechmirowski i Władysław Niechmirowski, jej bracia stryjeczni: Stanisław Niechmirowski i Jan Niechmirowski, z II strony

1612 k. 165v Maciej Kozubski i Agnieszka Kicka, dożywocie małżeńskie

1612 k. 167 bracia Marcin Jadamczewski i Adrian Jadamczewski, ich ojciec: ol. Jan Jadamczewski
Wojciech Kociełkowski, jego ojciec: ol. Andrzej Kociełkowski
Wojciech Kociełkowski, jego ojciec: ol. Stanisław Kociełkowski
dobra: Adamki (p. sier.)

1612 k. 179v dział między braćmi: Marcin Wolski seu Dobruchowski oraz Hieronim Wolski seu Dobruchowski, ich ojciec: ol. Wojciech Wolski seu Dobruchowski
dobra: Wola Berutowska, Zadąbrowie (p. sier.)

1613 k. 210v Anna Starczewska, jej mąż: Wojciech Magnuski, intromitowana do dóbr Magnusze (p. szadk.)

1613 k. 214 Benedykt Kozubski, jego ojciec: ol. Michał Kozubski, jego żona: Zofia Kociełkowska, dożywocie małżeńskie

1613 k. 254v Ewa Kamocka seu Pratkowska, jej ojciec: Walenty Kamocki seu Pratkowski, jej mąż: Jan Wężyk

1613 k. 311v Jan Magnuski intromitowany do dóbr Kozuby Stare (p. szadk.)

1613 k. 340v Jan Magnuski, jego ojciec: ol. Wojciech Magnuski, rezygnuje poddanego z dóbr Magnusze na rzecz: Jerzy Modliński, jego ojciec: ol. Joachim Modliński

1613 k. 341 Jan Świeżyński „Łazęka”, jego ojciec: ol. Marcin Świeżyński sprzedaje pole w Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Stanisław Osiński Wężyk

1613 k. 361 oblata wypisu z ksiąg grodzkich łęczyckich aktu z 1599 r.: Maciej Kamocki seu Pratkowski, dziedzic dóbr Rembieszów (p. szadk.), oprawia 600 złp posagu żonie: Elżbieta Czepowska, jej ojciec: Grzegorz Czepowski

1614 k. 405 Jan Poleski „Bolek”, jego ojciec: ol. Adam Poleski, daje części dóbr Poleszyn (p. szadk.) na rzecz swoich dzieci z żony Jadwiga Gozdowska: Adam Poleski i Zofia Poleska (panna)

1614 k. 419 Piotr Wężyk (łowczy sieradzki) intromitowany do dóbr Kozuby Nowe, nabytych od: (1) Walenty Kozubski, jego ojciec: ol. Bartłomiej Kozubski „Krawczyk”, (2) Walerian Magnuski, (3) Agnieszka Lichawska, jej mąż: Stanisław Kliczewski

1614 k. 420 Katarzyna Otocka, jej ojciec: Zygmunt Otocki, jej mąż: Mikołaj Kamocki, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1614 k. 423 Jakub Poleski, jego ojciec: ol. Świętosław Poleski, jego żona: Elżbieta Kowalska (jej brat stryjeczny: Hieronim Kowalski), jego brat: ol. Andrzej Poleski, rezygnuje części dóbr Poleszyn-Orpelów (p. szadk.) na rzecz Stanisław Poleski, jego ojciec: Bartłomiej Poleski

1614 k. 442v (i kolejne) Małgorzata Niechmirowska, jej mąż: Jan Aleksander Madaliński, jej bracia rodz.: Tadeusz Niechmirowski, Samuel Niechmirowski i Władysław Niechmirowski, jej brat stryjeczny: Jan Niechmirowski (jego ojciec: ol. Jan Niechmirowski)
Jan Bykowski (starosta sieradzki) i jego żona: Marianna Grudzińska
dobra: Niechmirów, Wola Niechmirowska (p. sier.)

1614 k. 453 Izabella Charłupska, jej ojciec: Stanisław Charłupski, jej mąż: Wojciech Madaliński, zrzeczenie się praw do dóbr rodzinnych

1614 k. 481 Walenty Jankowski seu Maliński, dziedzic dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), oprawia posag żonie: Dorota Stryjowska

1614 k. 482 Wojciech Kozubski „Królik”, jego ojciec: ol. Stanisław Kozubski „Królik”, dziedzic dóbr Kozuby (p. szadk.), oprawia posag żonie: Agnieszka Starczewska, jej ojciec: ol. Jerzy Starczewski

1614 k. 495 bracia: Stanisław Świeżyński i Mikołaj Świeżyński „Łazęka”, ich ojciec: ol. Marcin Świeżyński „Łazęka”, rezygnują części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz brata rodzonego Jan Świeżyński „Łazęka”
żona Stanisława: Regina Pęgowska

1614 k. 495v Jan Świeżyński „Łazęka”, jego ojciec: ol. Marcin Świeżyński, oprawia posag żonie: Barbara Górecka, jej ojciec: ol. Jan Górecki

1614 k. 501v Zofia Chodakowska, jej ojciec: ol. Sebastian Chodakowski, jej mąż: Łukasz Kozanecki, rezygnuje części dóbr Chodaki (p. szadk.) na rzecz Jan Chodakowski, jego ojciec: Paweł Chodakowski

1614 k. 515v Hieronim Wolski seu Dobruchowski, jego żona: Jadwiga Zbijewska (1v ol. Konstanty Skotnicki), dożywocie małżeńskie

Libri inscriptionum 1615-17, sygn. 121
1615 k. 10 Samuel Niechmirowski, jego żona: Jadwiga de Trzcinica, dożywocie małżeńskie

1615 k. 14v Marianna Krowicka, jej ojciec: ol. Gabriel Krowicki, jej mąż: Jakub Kozubski (de Magnusze), jego ojciec: Maciej Kozubski de Magnusze

1615 k. 40v Jan Chodakowski „Stojek”, jego ojciec: ol. Paweł Chodakowski, oprawia posag żonie: Zofia Zalewska, jej ojciec: ol. Jakub Zalewski

1615 k. 47v Stanisław Czartkowski „Smoczek”, dziedzic dóbr Czartki i Głaniszów (p. sier.), oprawia 3.000 złp posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Grochowska, jej ojciec: Andrzej Grochowski

1615 k. 49v (i kolejne) Marianna Kobierzycka, jej ojciec: Jan Kobierzycki (de Rajsko), jej mąż: Marcin Wolski seu Dobruchowski, jego ojciec: ol. Wojciech Wolski seu Dobruchowski, dziedzic dóbr Wola Berutowa (p. sier.) asysta: jej brat rodzony Wojciech Kobierzycki, kuzyn Andrzej Kobierzycki de Smaszków, kolejno: cesja, oprawa posagu, zrzeczenie się dóbr rodzinnych, dożywocie małżeńskie

1615 k. 63 Jakub Młodawski, jego ojciec: ol. Józef Młodawski „Mnich, jego żona: Jadwiga Suska, dożywocie małżeńskie

1615 k. 69 Dorota Młodawska, jej ojciec: ol. Jakub Młodawski „Wołdoszek”, jej stryj ol. Stanisław Młodawski „Wołdoszek” (bpt), jej mąż: Wiktoryn Krzemieniowski, w asyście: Piotr Pruszkowski i Wojciech Wolski (de Wola Krokocka), rezygnuje części dóbr Marzynek (p. szadk.) na rzecz Wojciech Stokowski

1615 k. 77v Wojciech Świeżyński, jego ojciec: ol. Jan Świeżyński, daje części dóbr Świeżyny, zwane Mokradłe (p. szadk.) na rzecz brata: Wawrzyniec Świeżyński

1615 k. 106v Łukasz Brodzki, jego ojciec: ol. Wojciech Brodzki „Białek”, rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Jan Rajski de Podole Górne, jego ojciec: ol. Maciej Rajski

1615 k. 107v Jan Rajski de Poddębie, jego żona: Zofia Leskowska, dożywocie małżeńskie

1615 k. 117 Elżbieta Kowalewska, jej mąż: Jan Niechmirowski, jego ojciec: ol. Jan Niechmirowski, asysta: Jan Kowalewski – stryj, Jan Aleksander Madaliński – przyjaciel z linii ojczystej

1615 k. 125 Andrzej Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Maciej Kwiatkowski, dziedzic dóbr Pogórze i Świerczów, oprawia 1500 złp posagu żonie: Małgorzata Grabińska (de Walichnowy), jej ojciec: ol. Jan Grabiński (na początku aktu jest podanę imię Małgorzata, potem kilkakrotnie: Barbara Grabińska)

1615 k. 125v Barbara Grabińska, rodzice: ol. Jan Grabiński i Małgorzata, jej mąż: Andrzej Kwiatkowski, zrzeka się praw do majątku rodzinnego

1615 k. 162 Paweł Kempalski, jego ojciec: ol. Szymon Kempalski, wprowadzany do dóbr Karśnice, Tymianka, Wsto (p. szadk.), nabytych od Urszula Zieleniewska rodzice: ol. Adam Zieleniewski i Zofia Łuczywińska, jej mąż: Paweł Bolkowski

1615 k. 171 Jakub Karśnicki „Sasin” (kasztelan inowłodzki) oprawia 7000 złp posagu i tyleż wiana żonie Urszula Grudzińska

1616 k. 178v Paweł Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski (de Wola Będkowska), oprawia 800 złp posagu i tyleż wiana żonie: Ewa Krąkowska, jej ojciec: Jan Krąkowski (de Stojanów)

1616 k. 209 Jan Kołdowski, jego ojciec: ol. Mikołaj Kołdowski, jego żona: Anna Kobierzycka, rezygnuje część dóbr Kołdów (woj. i pow. kaliski) na rzecz brata rodzonego: Stanisław Kołdowski
ich inny brat rodzony: Wawrzyniec Kołdowski, ich kuzyn (nepos ex fratre germano): ol. Jan Kołdowski (bpt)

1616 k. 337v Jan Krobanowski, jego ojciec: ol. Andrzej Krobanowski, jego żona: Jadwiga Kowalska, jej ojciec: Wacław Kowalski, dożywocie małżeńskie

1617 k. 381 Hieronim Masłowski, jego ojciec: ol. Antoni Masłowski (chorąży wieluński), jego żona: Marianna Strachanowska (de Poniatowo), dożywocie małżeńskie

1617 k. 400 Stanisław Marzyński daje dobra Marzynek (p. szadk.), które na jego rzecz rezygnował ol. Piotr Marzyński, jego ojciec: ol. Stefan Marzyński, na rzecz sióstr: Zofia Marzyńska (jej mąż: Andrzej Dobruchowski) i Łucja Marzyńska (jej mąż: hon. Paweł Urbańczyk)

1617 k. 400v siostry: Zofia Marzyńska (jej mąż: Andrzej Dobruchowski) i Łucja Marzyńska (jej mąż: hon. Paweł Urbańczyk z Paprotni), w asyście: Stanisław Marzyński – ich stryj rodzony, Jan Wolski z Pszczółek, rezygnują części w dobrach Marzynek (p. szadk.) na rzecz Wojciech Stokowski
wymien.: Agnieszka (1v ol. Stefan Marzyński, 2v Jan Starczewski)

1617 k. 407 Stanisław Wodziński, dziedzic dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), jego żona: Magdalena Krobanowska, dożywocie małżeńskie

1617 k. 407 Marek Magnuski, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Magnuski, dziedzic w dobrach Magnusze (p. szadk.), jego żona: Regina Porczyńska, dożywocie małżeńskie

1617 k. 441 Andrzej Zabłocki „Wytrzeszcz”, jego ojciec: ol. Stanisław Zabłocki, jego żona: Anna Więckowska (1v ol. Wojciech Pratkowski)

1617 k. 479 Jan Wolski, jego żona: Zofia Krokocka, dożywocie małżeńskie

1617 k. 493 Mikołaj Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski, dziedzic dóbr Gzików (p. sier.)

1617 k. 503 Jan Bielowski „Ścibor”, jego ojciec: ol. Marcin Bielowski, dziedzic dóbr Bielów (p. szadk.), oprawia posag żonie: Anna Politalska

1617 k. 527 Wawrzyniec Karśnicki „Fundament”, jego żona: Anna Kamocka, dożywocie małżeńskie

1617 k. 542v Anna Młodawska, jej ojciec: ol. Jan Młodawski, wdowa po: ol. Marcin Dobruchowski, rezygnuje dobra Młodawin (p. szadk.) na rzecz Stanisław Żeromski, jego ojciec: ol. Maciej Żeromski

1617 k. 545 Mikołaj Krobanowski, jego ojciec: ol. Andrzej Krobanowski, jego żona: Anna Dzierzążyńska, jej ojciec: ol. Joachim Dzierzążyński, dożywocie małżeńskie

1617 k. 548v Bartłomiej Kołdowski, jego ojciec: ol. Mikołaj Kołdowski, rezygnuje dobra Kołdów (woj. i pow. kaliski) na rzecz brata: Stanisław Kołdowski

1617 k. 562 Andrzej Pruszkowski, jego ojciec: ol. Wincenty Pruszkowski, dziedzic dóbr Wola Dziekciowa, Rososza, Kąty (p. szadk.) oprawia posag żonie: Katarzyna Lubstowska, jej ojciec: ol. Jakub Lubstowski

1617 k. 572 Jan Kozubski „Królik”, jego ojciec: ol. Stanisław Kozubski, jego żona: Zofia Leszyńska (Zofia Leszczyńska?), jej ojciec: ol. Jakub Leszyński, dożywocie małżeńskie

1617 k. 588v bracia Jan Magnuski i Grzegorz Magnuski, ich ojciec: ol. Mikołaj Magnuski „Jedynak, ich brat: Piotr Magnuski, rezygnują dobra Magnusze (p. szadk.) na rzecz Zaleskiego

kk. 617-619 skorowidz wpisów za rok 1617
Gabriela_Kuchna - 13-02-2018 - 21:04
Temat postu:
Wspaniałe materiały i ogrom włożonej pracy. Dziękuję!
Gabrysia
Boguslawski - 24-02-2018 - 23:42
Temat postu:
Znakomita praca, gratuluję! To wielka rzecz to co Pan robi. Dziękuję! Gdyby trafił Pan na Bogusławskich to proszę o notatkę.
mziel - 02-03-2018 - 23:44
Temat postu:
Boguslawski napisał:
Znakomita praca, gratuluję! To wielka rzecz to co Pan robi. Dziękuję! Gdyby trafił Pan na Bogusławskich to proszę o notatkę.


Dziękuję. Niestety, tak jak już kiedyś wspominałem, ze względu na bardzo ograniczony czas jaki mam na kwerendę i ogrom materiału jaki mam do przejrzenia, nie mam możliwości wynotowywania nazwisk/osób spoza obszaru mojego zainteresowania.

Lata 1598-1602, 1620-1631

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1598-1599, sygn. 101

1598 s. 24 Małgorzata Waliszewska rodzice: ol. Franciszek Waliszewski i Agnieszka Zamłyńska, jej mąż: Chryzostom Łobodzki, jej brat: Adam Waliszewski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1598 s. 48 Paweł Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski, rezygnuje części w dobrach Wsto, Karśnice Olbrachtowe, Swędzieniejewice i Leżaj (p. szadk.) spadłe po bracie ol. Wojciech Wolski, na rzecz brata: Jan Wolski (jego żona: Jadwiga Beleńska)

1598 s. 50 małżonkowie: Jan Wolski i Jadwiga Beleńska, ona w asyście brata: Marcin Beleński, rezygnują części dóbr Kaśnice Olbracthowe i Swędzieniejewice (położone, między dobrami Jan Karśnicki „Duch” i Wojciech Karśnicki „Fundamentów”) na rzecz Jakub Karśnicki „Fundament” i Wojciech Karśnicki „Fundament”

1598 s. 81 Katarzyna Beleńska, jej ojciec: ol. Wawrzyniec Beleński (podstarości kaliski), jej mąż: Stanisław Bogucki, jego ojciec: ol. Jan Bogucki, jej brat: Mikołaj Beleński, wymieniony: ol. Jan Beleński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1598 s. 115 siostry: Dorota Krobanowska (jej mąż: Melchior Świeżyński seu Kozubski) i Magdalena Krobanowska (jej mąż: Stanisław Kozubski seu Wodziński), ich ojciec: ol. Wawrzyniec Krobanowski, ich brat: ol. Mikołaj Krobanowski, zrzekają się dóbr Krobanówek (p. szadk.) na rzecz Andrzej Pruszkowski

1598 s. 174 Melchior Świeżyński, jego ojciec: Marcin Świeżyński, dziedzic dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), oprawia 150 złp posagu żonie: Dorota Krobanowska, jej ojciec: ol. Wawrzyniec Krobanowski

1598 s. 189 Marcin Kamocki seu Pratkowski intromitowany do dóbr Kamocin i Wola Kamocka (p. piotrk.) nabytych od brata stryjecznego: Walenty Kamocki seu Pratkowski

1598 s. 298 bracia Jan Wolski seu Dobruchowski i Piotr Wolski seu Dobruchowski, ich ojciec: ol. Tomasz Wolski seu Dobruchowski, rezygnują części w dobrach Piorunów i Piorunówek (p. szadk.) na rzecz Jakub Karśnicki „Sasin”, jego ojciec: ol. Jan Karśnicki „Sasin”

1598 s. 302 Jan Wolski seu Dobruchowski, jego żona Katarzyna Trojanowska (jej brat: Stanisław Trojanowski), rezygnuje swoje części w dobrach Wola Czarnyska (p. szadk.) na rzecz brata: Piotr Wolski seu Dobruchowski

1598 s. 307 Walenty Wstowski, jego ojciec: ol. Andrzej Wstowski „Migas” rezygnuje części w dobrach Wsto (p. szadk.) na rzecz brata: Wojciech Wstowski

1598 s. 320 Marek Magnuski „Stanisławek”, jego brat: ol. Jan Magnuski, rezygnuje części w dobrach Magnusze Stare (p. szadk.) na rzecz Andrzej Wodziński

1598 s. 374 Marcjan Łobodzki, jego ojciec: ol. Jan Łobodzki (wdowa po nim: Zuzanna Skrzyńska), jego żona: Ewa Gajewska, rezygnuje części dóbr Łobodzice (p. szadk.) na rzecz Tomasz Grodziński, jego ojciec: ol. Mikołaj Grodziński. Sumę na tych dobrach ma zapisaną Jadwiga Skrzyńska, jej mąż: Bartłomiej Ulanowski

1598 s. 424 małżonkowie: Jakub Chodakowski i Dorota Galińska, dożywocie małżeńskie

1598 s. 431 Anna Jaworska, rodzice: ol. Paweł Jaworski i Katarzyna, jej mąż: Wojciech Wstowski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1599 s. 607 Jerzy Chodakowski, dziedzic dóbr Golików (p. sier.), oprawia 200 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Korzenicka, jej ojciec: ol. Melchior Korzenicki

1599 s. 657 Mikołaj Beleński, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Beleński, oprawia 500 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Piaskowska seu Kostrzewska, jej ojciec: Mikołaj Piaskowski seu Kostrzewski

1599 s. 743 Jakub Wodziński „Prokopik”, jego ojciec: ol. Prokop Wodziński, dajde części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) synowi: Paweł Wodziński

1599 s. 748 Wojciech Młodawski „Mniszek”, jego ojciec: Józef Młodawski „Mniszek”, oprawia 320 złp posagu i tyleż wiana żonie: Jadwiga Słonkowska, jej ojciec: ol. Gabriel Słonkowski

1599 s. 773 Bartłomiej Łobodzki, jego synowie: Jan Łobodzki (nieletni) i ol. Stanisław Łobodzki, rezygnuje części dóbr Łobodzice (p. szadk.) na rzecz: Tomasz Grudziński

1599 s. 802 Mikołaj Beleński, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Beleński (podstarości kaliski), jego stryj: ol. Jan Beleński, rezygnuje części w dobrach Beleń i Zagoszcze (p. szadk.) na rzecz Jan Stęszycki, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Stęszycki, dziedzica dóbr Złotnica

1599 s. 819 olbata wypisu z ksiąg grodzkich wieluńskich aktu z 1589 r.: Maciej Konopnicki, jego ojciec: ol. Wojciech Konopnicki (podsędek ziemski wieluński), dziedzic dóbr Konopnica (p. wieluń.) i Wrońsko (p. sier.), oprawia 600 złp posagu i tyleż wiana żonie: Zofia Madalińska, jej ojciec: ol. Antoni Madaliński

1599 s. 854 oblata testamentu z dnia 6 maja 1599 sporządzonego przez ol. Walerian Karśnicki: jego żona: Magdalena Skotnicka, jej ojciec: ol. Wojciech Skotnicki, wymienieni: Stanisław Prusinowski (jego ojciec: ol. Mikołaj Prusinowski), Jan Skotnicki (jego ojciec: ol. Florian Skotnicki), Jan Karśnicki (jego ojciec: ol. Świętosław Karśnicki), Konstanty Skotnicki (jego ojciec: Wojciech Skotnicki), Jakub Skotnicki (ol. Jan Skotnicki)

1599 s. 884 Magdalena Skotnicka, wdowa po ol. Walerian Karśnicki, intromitowana do dóbr Karśnice Wielkie (p. szadk.)

1599 s. 920 małżonkowie: Józef Łobodzki i Zofia Tomicka (de Jarosłaj), dożywocie małżeńskie

1599 s. 1057 ugoda między Stefan Mianowski, a Wojciech Karśnicki, jego ojciec: ol. Walerian Karśnicki

1599 s. 1059 małżonkowie: Stefan Mianowski i Katarzyna Łobodzka, dożywocie małżeńskie

1599 s. 1060 Wojciech Karśnicki, jego ojciec: ol. Walerian Karśnicki, rezgnuje części dóbr Karśnice Wielkie (p. szadk.)

1599 s. 1089 małżonkowie: Jakub Karśnicki „Fundament” i Elżbieta Łobodzka, dożywocie małżeńskie

1599 s. 1101 Adam Wstowski, jego ojciec: ol. Andrzej Wstowski, oprawia 300 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Bartochowska, jej ojciec: Paweł Bartochowski

Libri inscriptionum 1600-02, sygn. 104
1600 k. 2 Jan Poleski „Bolek” i jego żona: Jadwiga Gozdawska, dożywocie małżeńskie

1600 k. 14v Wojciech Karśnicki, jego ojciec: ol. Walerian Karśnicki, dziedzic dóbr Karśnice
wymien.: ol. Marcin Karśnicki „Dońda” i Marcin Karśnicki, burgrabia sieradzki

1600 k. 20 ugoda między braćmi: Jan Jadamczewski i Sebastian Jadamczewski, ich rodzice: ol. Maciej Jadamczewski i ol. Jadwiga Borzysławska, ich siostra ?[nieczytelne] Jadamczewska, jej mąż: Adam Jasiński, żona: Sebastiana: Jadwiga Kostrzewska

1600 k. 34v Jan Magnuski, dziedzic dóbr Magnusze (p. szadk.), oprawia posag żonie: Anna Liszowska z woj. sandomierskiego
wymien.: Wojciech Magnuski

1600 k. 35 Stanisław Wodziński, jego ojciec: ol. Maciej Wodziński rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz braci: Wojciech Wodziński i Bartłomiej Wodziński, ich ojciec: Jan Wodziński

1600 k. 51 Jan Magnuski, jego ojciec: ol. Maciej Magnuski, dziedzic dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), oprawia 30 grzywien posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Wodzińska, jej ojciec: Jan Wodziński

1600 k. 51v małżonkowie: Jan Magnuski i Katarzyna Wodzińska, dożywocie małżeńskie

1600 k. 52 małżonkowie: Wojcidch Wodziński i Dorota Krobanowska, dożywocie małżeńskie

1600 k. 54v Anna Magnuska, jej ojciec: ol. Piotr Magnuski, jej mężowie: 1v ol. Joachim Magnuski, 2v ol. Paweł Kozubski, 3v Stanisław Magnuski, rezygnuje części dóbr Magnusze (p. szadk.) na rzecz Jakub Magnuski, jego ojciec: Jakub Magnuski „Klimontowicz”

1600 k. 63 Walenty Kamocki seu Pratkowski, jego ojciec: ol. Jan Kamocki seu Pratkowski, jego żona: Zofia Krobanowska, rezygnuje części w dobrach Rębieskie (p. szadk.) na rzecz brata stryjecznego: Maciej Kamocki seu Pratkowski, jego ojciec: ol. Wojciech Kamocki seu Pratkowski

1600 k. 75v Jakub Kozubski, jego ojciec: ol. Piotr Kozubski, rezygnuje części dóbr Stryje Paskowe (p. szadk.) na rzecz: Stanisław Ostrowski seu Kawiecki

1600 k. 81 Zofia Krobanowska, jej ojciec: ol. Jan Krobanowski, jej mąż: Walenty Kamocki seu Pratkowski

1600 k. 94 Jan Kozubski „Dubiel” rodzice: Maciej Kozubski i Dorota Świeżyńska

1600 k. 105v Jakub Magnuski, jego ojciec: ol. Maciej Magnuski, dziedzic dóbr Magnusze (p. szadk.), oprawia 300 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Bielowska

1600 k. 111v Agnieszka Tarnowska, jej mąż: Paweł Łobodzki, ceduje sumy zapisane na dobrach Starcze na rzecz Marcin Biskupski

1600 k. 165v Wojciech Magnuski „Kątny”
małżonkowie: Jan Magnuski i Anna Liszowska
bracia: Bartłomiej Magnuski i Jakub Magnuski „Klimontowicz”, ich ojciec: ol. Mikołaj Magnuski

1600 k. 204 Piotr Młodawski, jego ojciec: ol. Bernard Młodawski „Wołdoch”, oprawia posag żonie: Zofia Krzemieniowska, jej ojciec: Paweł Krzemieniowski

kk. 215-219v skorowidz wpisów za ok. 1600

1601 k. 4 Petronella Zwierzchowska, jej ojciec: Feliks Zwierzchowski, wdowa po ol. Marcin Poleski

1601 k. 6v Adam Wstowski, jego ojciec: ol. Andrzej Wstowski, rezygnuje Karśnice Białe (p. szadk.) na rzecz Tomasz Bartochowski, jego ojciec: Paweł Bartochowski

1601 k. 12 Adrian Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Andrzej Kwiatkowski, jego żona: Jadwiga Zborowska, jej ojciec: ol. Jan Zborowski (de Kamyk)

1601 k. 36 bracia Stanisław Magnuski i Jakub Magnuski, ich ojciec: ol. Mikołaj Magnuski „Klimontowicz”, rezygnują części dóbr Magnusze (p. szadk.) na rzecz ich brata: Bartłomiej Magnuski

1601 k. 40 Jan Kozubski, jego ojciec: Maciej Kozubski „Dubiel” dziedzic dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), oprawia 50 złp posagu żonie: Agnieszka Podleska, jej ojciec: Jan Podleski

1601 k. 45 Wojciech Magnuski, jego ojciec: ol. Bartłomiej Magnuski „Górny”, dziedzic dóbr Magnusze (p. szadk.), oprawia 350 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Starczewska, jej ojciec: Benedykt Starczewski, brat Wojciecha: Maciej Magnuski

1601 k. 161 Elżbieta Wodzińska, jej ojciec: ol. Jan Wodziński, jej mąż: Stanisław Kozubski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1601 k. 163v Samuel Niechmirowski, jego ojciec: ol. Marcin Niechmirowski, jego brat: Władsław Niechmirowski
Maciej Stolecki, jego ojciec: ol. Stanisław Stolecki

1601 k. 166v Jan Maliński, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Maliński, daje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Maciej Magnuski, jego ojciec: ol. Bernard Magnuski

1601 k. 194 Adam Wstowski i jego żona: Anna Bartochowska, dożywocie małżeńskie

kk. 223-226v skorowidz wpisów za rok 1601

1602 k. 71v Anna Kamocka, jej mąż: Jan Krobanowski (jego ojciec: ol. Jan Krobanowski), w asyście: Walenty Kamocki seu Pratkowski i Mikołaj Krobanowski, przyjaciele z linii ojczystej, rezygnuje części dóbr Młodawin Górny (p. szadk.) na rzecz Hieronim Młodawski „Wałdoch”

1602 k. 134v Marcin Wstowski, jego ojciec: ol. Wojciech Wstowski, oprawia na dobrach Wsto i Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) 100 złp posagu i tyleż wiana żonie: Agnieszka Kamionacka, jej ojciec: ol. Marcin Kamionacki, pierwsza żona Marcina Wstowskiego: ol. Anna Wolska

1602 k. 139v Jan Jadamczewski, jego ojciec: ol. Maciej Jadamczewski, daje część dóbr Błaszki zwaną Lubanów oraz część dóbr Maciszewice zwaną Pszczelna (p. sier.) swojemu synowi: Marcin Jadamczewski

Libri inscriptionum 1620, sygn. 127
1620 k. 56v Jakub Młodawski seu Świeżyński, jego ojciec: ol. Józef Młodawski
Marcjan Karśnicki rodzice: ol. Jakub Karśnicki „Duch” i Elżbieta Kawiecka

1620 k. 61 Jan Bykowski kwituje z zapłaty 4000 złp małżonków: Jan Aleksander Madaliński i Małgorzata Niechmirowska

1620 k. 209v Zofia Brodzka, wdowa po ol. Marcin Karśnicki „Dońda”, kwituje z zapłaty 23 grzywien: Jadwiga Beleńska, wdowę po ol. Jan Wolski

1620 k. 329 Maciej Wolski, dziedzic dóbr Obrzębin (p. sier.), jego córki: Ewa Wolska (jej mąż: Stanisław Kałowski), Marianna Wolska, Anna Wolska, Elżbieta Wolska, Jadwiga Wolska (panny)

1620 k. 411v Jan Sarczewski kwituje Anna Kamocka, jej mąż: Jan Krobanowski

1620 k. 422v bracia Jakub Chodakowski i Eustachy Chodakowski pożyczają 40 złp na rzecz Tomasz Pietrachowski

1620 k. 495v rodzeństwo: Anna Karśnicka (jej mąż: Wojciech Korczycki), Jan Karśnicki „Fundament”, Stanisław Karśnicki „Fundament”, ich rodzice: ol. Wojciech Karśnicki i ol. Troja Łobodzka (de Łobodzice), sukcesorzy ciotki: ol. Katarzyna Łobodzka (jej mąż: ol. Stefan Mianowski), sumę 300 złp zapisaną ciotce przez jej męża w aktach łęczyckich na dobrach Karśnice i Tymianka (p. szadk.) transferują na rzecz: Marcin Dobruchowski „Kotarba” (jego żona: Zofia Słostowska)

1620 k. 508 (i kolejne) Anna Krzemieniowska, jej mąż: Marcin Poleski, kwituje z zapłaty 150 złp braci: Jan Poleski, Maciej Poleski, Piotr Poleski, Stanisław Poleski, ich ojciec: ol. Wojciech Poleski
Adam Poleski, jego ojciec: Jan Poleski, jego żona: Katarzyna Żbikowska

1620 k. 519 Anna Marzyńska, wdowa po ol. Jakub Wstowski
małżonkowie: Stanisław Struski i Jadwiga Lichawska

1620 k. 534 bracia: Eustachy Chodakowski i Piotr Chodakowski, ich ojciec: ol. Jakub Chodakowski z I strony
Wojciech Wolski, jego ojciec: ol. Łukasz Wolski, jego żona: Małgorzata Mianowska, z II strony
dobra: Chodaki (p. szadk.)

1620 k. 537v Jan Karśnicki, jego ojciec: ol. Sebastian Karśnicki, jego żona: Dorota Cieńska (1v ol. Jan Wstowski), zapisuje dług 100 złp na rzecz Jadwiga Lichawska, jej ojciec: ol. Stanisław Lichawski, jej mąż: Stanisław Struski

1620 k. 599 Jan Aleksander Madaliński (poborca sieradzki), dziedzic dóbr Niedzielsko (p. wieluń) rodzice: Aleksander Madaliński i Anna Konopnicka

1620 k. 683 Zofia Zolewska, wdowa po ol. Jan Chodakowski, jej synowie: Piotr Chodakowski i Paweł Chodakowski, udziela pełnomocnictwa na rzecz Maciej Bielski (komornik sieradzki) i Gabriel Chodakowski „Odnoga”

1620 k. 685 fam. Paweł Pawełkowicz działający w imieniu Barbara Karśnicka, wdowa po ol. Zygmunt Grudziński (wojewoda rawski) kwituje z zapłaty: Stanisław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski

Libri inscriptionum 1621, sygn. 128
1621 s. 77 Paweł Wolski seu Dobruchowski, jego ojciec: ol. Piotr Wolski seu Dobruchowski, dziedzic dóbr Wola Czarnyska
Hieronim Wolski seu Dobruchowski

1621 s. 78 Jan Wolski seu Dobruchowski kwituje swoich bratanków: Paweł Wolski seu Dobruchowski, Jan Wolski seu Dobruchowski, Stanisław Wolski seu Dobruchowski, ich ojciec: ol. PIotr Wolski seu Dobruchowski

1621 s. 79 siostry: Dorota Jadamczewska (jej mąż: Wojciech Czachorski) i Jadwiga Jadamczewska (wdowa po: ol. Wawrzyniec Dangraczewski)

1621 s. 144 Wawrzyniec Kołdowski, jego ojciec: ol. Mikołaj Kołdowski, daje pełnomocnictwo bratu rodzonemu: Stanisław Kołdowski

1621 s. 149 Wojciech Łobodzki, jego ojciec: ol. Marcjan Łobodzki, udziela pełnomocnictwa na rzecz: Eustachy Chodakowski

1621 s. 452 Wojciech Konopnicki, jego ojciec: ol. Maciej Konopnicki, kwituje Jan Kobierzycki, jego ojciec: ol. Mikołaj Kobierzycki, z zapłaty 1500 złp posagu swojej żony, a siostry Jana: Zofia Kobierzycka

1621 s. 558 Stanisław Kamocki seu Pratkowski, jego żona: Konstancja Karchowska

1621 s. 890 Jakub Karśnicki „Fundament” zrzeka się długu zapisanego mu przez: Jadwiga Beleńska, wdowa po ol. Jan Wolski, na dobrach Wsto (p. szadk.), jej syn: Piotr Wolski

1621 s. 972 Walenty Magnuski, jego ojciec: ol. Stanisław Magnuski, dziedzic dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.), zapisuje dług na rzecz Sebastian Poleski

Libri inscriptionum 1622, sygn. 130
1622 k. 233v Stanisław Kamocki seu Pratkowski, jego ojciec: ol. Walenty Kamocki seu Pratkowski, jego żona: Konstancja Karchowska, zapisuje dług na rzecz: Sebastian Zadzimski, jego ojciec: ol. Wojciech Zadzimski

1622 k. 260 Jadwiga Kostrzewska, wdowa po ol. Sebastian Jadamczewski, udziela pełnomocnictwa na rzecz Stefan Kowalski

Libri inscriptionum 1623, sygn. 131
1623 k. 51 Andrzej Mantycki, jego ojciec: Wawrzyniec Mantycki, dziedzic dóbr Korczyska (p. szadk.) zapisuje dług 50złp na rzecz małżonków Jan Mantycki i Agnieszka Nieradzka

1623 k. 174 Stanisław Kamocki seu Pratkowski, jego ojciec: ol. Walenty Kamocki seu Pratkowski, działający w imieniu swojej córki zrodzonej z Barbara Bolkowska: Dorota Kamocka, kwituje z zapłaty Wojciech Wężyk (podsędek sieradzki)

1623 k. 244v Piotr Karśnicki, jego żona: Katarzyna Dembska (1v ol. Maciej Głowacki) udziela pełnomocnictwa na rzecz: Jan Miedzianowski

1623 k. 258v Anna Marzyńska, wdowa po ol. Jakub Wstowski z I strony
Piotr Młodawski z II strony

1623 k. 538 Anna Leskowska, wdowa po ol. Mikołaj Wstowski, kwituje z zapłaty 70 złp Jan Krobanowski

1623 k. 560v bracia Sebastian Poleski i Maciej Poleski, ich bratanek: Piotr Poleski

1623 k. 581 Stanisław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski, w imieniu swoim i bratanków i bratanic: Marcin Mikołajewski, Władysław Mikołajewski, Zygmunt Mikołajewski, Mikołaj Mikołajewski, Marianna Mikołajewska, Barbara Mikołajewska, Anna Mikołajewska, Izabella Mikołajewska, udziela pełnomocnictwa na rzecz: Jan Wawrowski, Andrzej Łoś, małż. Wojciech Suski i Barbara Ciosnowska

Libri inscriptionum 1624-1625, sygn. 132
1624 k. 86 Adam Lubstowski, jego ojciec: ol. Jan Lubstowski, kwituje Zygmunt Pratkowski, jego ojciec: ol. Stanisław Pratkowski

1624 k. 240 Jan Bykowski kwituje z zapłaty 2000 złp małżonków: Jan Aleksander Madaliński i Małgorzata Niechmirowska

1624 k. 295v Elżbieta Chodakowska, wdowa po ol. Piotr Maliński, kwituje z zapłaty 20 grzywien tytułem zwrotu posagu po ol. Jadwiga Malińska, jej męża: Piotr Poleski, jego ojciec: ol. Jan Poleski, dziedzica dóbr Kozuby Stare (p. szadk.)

1624 k. 296v Stanisław Mikołajewski z pow. kaliskiego w imieniu swoim i bratanków: Marcin Mikołajewski, Władysław Mikołajewski, Zygmunt Mikołajewski, Stanisław Mikołajewski, ich ojciec: ol. Adam Mikołajewski, udziela pełnomocnictwa

1624 k. 323 Stanisław Opojewski, jego ojciec: ol. Mikołaj Opojewski (burgrabia sieradzki), kwituje z zapłaty: Aleksy Kamocki (jego żona: Katarzyna Laskowska)
Wymien.: Katarzyna Opojowska, wdowa po ol. Stanisław Paprocki

1625 k. 183 Jakub Wstowski, jego ojciec: ol. Marcin Wstowski, dziedzic dóbr Wsto z I strony
Jakub Karśnicki „Fundament” z II strony

1625 k. 549v Jakub Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Jakub Karśnicki, zrzeka się długu w wysokości 20 złp zapisango na dobrach Karśnice Białe i Wsto (p. szadk.) przez Maciej Karśnicki seu Magnuski, jego ojciec: ol. Sebastian Karśnicki seu Magnuski

Libri inscriptionum 1626, sygn. 133
1626 k. 10 Jan Pełczycki, opiekun swoich małoletnich bratanków: Walenty Pełczycki, Wojciech Pełczycki i Zofia Pełczycka, ich ojciec: ol.Stanisław Pełczycki, daje pełnomocnictwo na rzecz swojego brata: Mikołaj Pełczycki

1626 k. 30v Piotr Wolski rodzice: ol. Jan Wolski i Jadwiga Beleńska, wydziela posag siostrom (z tej samej matki) po 50 złp: Dorota Wolska, Zofia Wolska, Urszula Wolska, Małgorzata Wolska

1626 k. 63 Katrarzyna Sulimowska, jej ojciec: Dobrogost Sulimowski (de Sienno), dziedzic dóbr Maszew, Jeziersko, Ostrów, Klonówko (p. sier.), jej mąż: Stanisław Mikołajewski, dziedzic dóbr Miłkowice i Zaspy (p. sier.), jego ojciec: ol. Wojciech Mikołajewski

1626 k. 103 małżonkowie Mikołaj Kamiński i Jadwiga Mieszkowska, kwitują Jan Osiński Wężyk

1626 k. 155v (i kolejne) siostry Marianna Balińska (jej mąż: Stanisław Mikołajewski, syn ol. Stanisława) i Barbara Balińska (panna), ich ojciec: ol. Horacy Baliński, ich stryj: ol. Marcin Baliński (jego żona: Anna de Chorzepin, 2v Mikołaj Bełdowski)
wymien.: Barbara Mikołajewska, wdowa po ol. Piotr Dunin

Libri inscriptionum 1627, sygn. 134
1627 k. 4v Andrzej Mantycki, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Mantycki, dziedzic dóbr Korczyska (p. szadk.), jego żona: Katarzyna Kamocka

1627 k. 160v Elżbieta Magnuska, jej ojciec: ol. Jan Magnuski, wdowa po ol. Wawrzyniec Kamiński, ich syn: Mikołaj Kamiński

1627 k. 183 Sebastian Zabłocki, jego ojciec: ol. Jan Zabłocki, intromitowany do dóbr Chodaki (p. szadk.) nabytych od Gabriel Chodakowski, jego ojciec: ol. Maciej Chodakowski
wymien.: ol. Marchin Chodakowski, Anna Chodakowska

1627 k. 264v Katarzyna Chodakowska, jej ojciec: ol. Jerzy Chodakowski, jej mąż: Stanisław Mroczkowski, wdowa po Jerzym: Anna Korzenicka

Libri inscriptionum 1628, sygn. 135
1628 k. 12v Gabriel Chodakowski udziela pełnomocnictwa swojemu synowi: Łukasz Chodakowski

1628 k. 86 małżonkowie: Stanisław Kamocki i Elżbieta Głaniszewska udzielają pełnomocnictwa na rzecz: Stanisław Kowalski i Jan Zbierski

1628 k. 198 Paweł Zaleski z I strony
Mikołaj Kamocki, jego ojciec: ol. Mikołaj Kamocki, jego żona: Katarzyna Otocka z II strony

1628 k. 237 Łukasz Miłaczewski, jego ojcic: ol. Maciej Miłaczewski z I strony
bracia: Jan Kamocki i Adam Kamocki, ich ojciec: ol. Maciej Kamocki z II strony
dzierżawa dóbr Rębieskie (p. szadk.)

1628 k. 315 Wojciech Łobodzki, jego ojciec: Paweł Łobodzki z I strony
Jan Łobodzki, jego ojciec: ol. Marcjan Łobodzki z II strony

1628 k. 321 Jan Karśnicki „Dońda” rodzice: ol. Marcin Karśnicki i Zofia Brodzka z I strony
Piotr Beleński z II strony
dobra: Karśnice Wielkie i Wsto (p. szadk.)

1628 k. 440 Dorota Kamocka de Kamocin, wdowa po: Paweł Laskowski, daje pełnomocnictwo na rzecz: Wojciech Laskowski, Stanisław Kowalski

Libri inscriptionum 1629, sygn. 136
1629 k. 29 Świętosław Karśnicki rodzice : Jan Karśnicki i Dorota Cieńska, zapisuje dług na dobrach Karśnice i Wsto swoim siostrom: Agnieszka Karśnicka i Marianna Karśnicka (panny)

1629 k. 39 Stanisław Mkołajewski, jego ojciec: ol. Jan Mikołajewski, daje zobowiązanie dotyczące części dóbr Mikołajewice zwanej Sytkowska (położonej pomięzy częścią Plebańską i częścią Kalastońską) swojemu bratu: Stefan Mikołajewski

1629 k. 54v Jan Kozubski, jego ojciec: ol. Stanisław Kozubski, dziedzic dóbr Młodawin (p. szadk.) zapisuje dług 30 złp na rzecz Jan Karśnicki, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki „Fundament”, dziedzic dóbr Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.)

1629 k. 163 Stanisław Głaniszewski, jego ojciec: ol. Jan Głaniszewski, zapisuje dług 80 złp na rzecz Elżbieta Naczesławska, jej mąż: Stanisław Kamocki

1629 k. 217v Anna Karśnicka, jej ojciec: ol. Jakub Karśnicki „Duch”, jej mąż: Piotr Kobyłecki, sumę 50 złp posagu, oprawionego jej matce: ol. Elżbieta Kawiecka, transferuje na rzecz Stanisław Bykowski, jego ojciec: ol. Andrzej Bykowski

1629 k. 234 Jan Kamocki, jego ojciec: ol. Maciej Kamocki, kwituje z zapłaty kwoty 1000 złp Stanisław Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Baltazar Kwiatkowski

1629 k. 294 Jakub Karśnicki „Fundament” oraz małżonkowie Jan Bolkowski i Barbara Dąbrowska kwitują się wzajemnie

1629 k. 420v Wojciech Łobodzki, jego ojciec: ol. Marcin Łobodzki, kwituje swoją żonę: Zofia Rogozińska

Libri inscriptionum 1630, sygn. 137

1630 k. 78v Wacław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski, zapisuje dług 100 złp na rzecz Stanisław Mikołajewski

1630 k.83 Jan Mączyński zapisuje dług 3500 złp braciom: Piotr Chodakowski, Jan Chodakowski, Łukasz Chodakowski, Maciej Chodakowski, ich ojciec: ol. Jakub Chodakowski

1630 k. 190 Adam Kamocki seu Pratkowski, jego ojciec: ol. Maciej Kamocki seu Pratkowski, dziedzic dóbr Rębieskie (p. szadk.), zapisuje dług 300 złp na rzecz Jan Zamłyński

1630 k. 211 Marcin Jadamczewski, jego ojciec: ol. Jan Jadamczewski z I strony
Barbara Jadamczewska, wdowa po ol. Dobrogost Goliński z II strony

1630 k. 373v Agnieszka Jadamczewska, wdowa po ol. Aleksander Kamionacki, kwituje swojego zięcia: Adam Kamocki seu Pratkowski, jego ojciec: ol. Maciej Kamocki seu Pratkowski, jego żona: Dorota Kamionacka

Libri inscriptionum 1631, sygn. 140
1631 k. 107v Olbracht Kamocki, jego ojciec: ol. Marcin Kamocki, kwituje z zapłaty 100 złp brata stryjecznego: Jan Kamocki

1631 k. 115v Jan Świeżyński, jego ojciec: ol. Jan Świeżyński, kwituje: Jan Karśnicki, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki oraz Wojciech Karśnicki, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Karśnicki, sukcesorów stryja: ol. Jakub Karśnicki

1631 k. 122v Adam Niesłychanowski kwituje Brykcego Niedopytalskiego z zapłaty 2 oboli [przykład wpisu fikcyjnego, służącego do zapełnienia pustej strony – przyp. mziel]

1631 k. 152 Anna Kamocka, wdowa po ol. Jan Krobanowski kwituje syna: Wojciech Kamocki, jego żona: Zofia Kraszewska

1631 k. 352v Zachariusz Słostowski rodzice: Stanisław Słostowski i ol. Anna Łobodzka
małżonkowie: ol. Jakub Karśnicki i ol. Elżbieta Łobodzka
Jan Karśnicki rodzice: ol. Wojciech Karśnicki i ol. Troja Łobodzka, jego brat stryjeczny: Wojciech Karśnicki, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Karśnicki

1631 k. 381v Zuzanna Kwiatkowska, wdowa po ol. Piotr Krasiński, kwituje: Zuzanna Kamienomojska, jej mąż: Jan Karśnicki

1631 k. 482 Jan Karśnicki, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki, jego brat stryjeczny: Wojciech Karśnicki, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Karśnicki, spadkobiercy stryja: ol. Jakub Karśnicki „Fundament”, kwitują braci: Jan Gomoliński i Mikołaj Gomoliński, ich ojciec: ol. Piotr Gomoliński (kasztelan spicymirski)

1631 k. 487-488v katalog ksiąg grodzkich sieradzkich za okres 1600-1631: volumina resignationum, volumina obligationum, volumina rellationum, volumina judiciorum

1631 k. 518v Jan Kamocki seu Pratkowski, jego ojciec: ol. Maciej Kamocki seu Pratkowski, kwituje braci: Stefan Kwiatkowski, Adam Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski i Maciej Kwiatkowski, ich ojciec: ol. Stanisław Kwiatkowski

1631 k. 550v Andrzej Chlewski, jego ojciec: ol. Piotr Chlewski, jego żona: Anna Strachanowska, jej siostra: ol. Dorota Strachanowska (jej mąż: ol. Stanisław Karśnicki)
Jan Karśnicki, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki „Fundament”

1631 k. 667 Anna Świeżyńska, wdowa po ol. Paweł Wolski udziela pełnomocnictwa
Robert_Kostecki - 03-03-2018 - 00:10
Temat postu:
Kapitalna rzecz dla poszukiwaczy. Ciągle w tych wypisach znajduję nazwiska przedstawicieli szlachty sieradzko/kaliskiej, z którymi na przełomie XVIII/XIX wieku wiązali się moi dowodni krewni. Jednak, to nie stanowi jeszcze dowodu na ich szlacheckie pochodzenie.

Pozdrawiam

Robert
Gabriela_Kuchna - 03-03-2018 - 22:28
Temat postu:
Bardzo dziękuję za kolejną fascynującą część wypisów. To wielkie szczęście dla poszukiwaczy, że dzieli się Pan swoja pracą

Pozdrawiam

Gabrysia
Diabołek81 - 04-03-2018 - 11:03
Temat postu:
Świetna robota Michale

Trochę też mam tych wypisów. Tutaj moi przodkowie:

Prot.inscr. 1757-1759, sygn. 218
1757 k. 63v Ewa Ruszkowska, jej mężowie: 1v ol. Jan Stokowski, 2v Stanisław Wojnowski posesor d. Wielgawieś (p. sier.) z I strony
Wojciech Wolski (ze Srebrnej Woli) rodzice: ol. Szymon Wolski i ol. Zofia Magnuska z II strony

Prot.inscr. 1713-1716, sygn. 202
1714 k. 160v Zofia Ruszkowska rodzice: ol. Jan Ruszkowski i Katarzyna Raczyńska, jej mąż: ol. Stanisław Kozubski
Franciszek Antoni Zapolski (de Rożyce)
dobra: Chojne, Bobrowniki (p. sier.)

Libri inscriptionum 1680-1681, sygn. 184
1680 s. 762 małż.: Wojciech Maliński i Katarzyna Mikołajewska, jej ciotka: ol. Katarzyna Mikołajewska (po mężu: Ruszkowska)
Stanisław Mikołajewski, sędzia grodzki sieradzki

Libri inscriptionum 1646-55, sygn. 160
1646 k. 20v Sebastian Bielski (jego ojciec: ol. Maciej Bielski), jego żona: Zofia Mikołajewska (jej ojciec: ol. Jan Mikołajewski), dożywocie małżeńskie

Libri inscriptionum 1603-06, sygn. 108
1603 k. 44 bracia: Jan Maliński, Stanisław Maliński, Piotr Maliński „Glonek”, ich ojciec: ol. Wawrzyniec Maliśki, dziedzice dóbr Kozuby Nowe

1603 k. 59 dział między braćmi: Jan Mikołajewski, Jakub Mikołajewski, Stanisław Mikołajewski i Gaspar Mikołajewski, ich ojciec: ol. Piotr Mikołajewski
Jan dostaje Jerwonice (p. szadk.), Jakub – Boczki i Kobyla (p. szadk.), Stanisław – Mikołajewice, Gaspar (jego matka: Anna Małkowska de Romiszewice) – Zamoście

1606 k. 641 Jan Mikołajewski, jego żona: Zofia de Rozrażew, dożywocie małżeńskie

Libri inscriptionum 1598-1599, sygn. 101
1598 s. 24 Małgorzata Waliszewska rodzice: ol. Franciszek Waliszewski i Agnieszka Zamłyńska, jej mąż: Chryzostom Łobodzki, jej brat: Adam Waliszewski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

Może mamy wspólnych przodków Madalińskich, Mikołajewskich herbu Lis, Karśnickich (ja mam tych z przydomkiem Sasin). Dodatkowo mam Malińskich, Laskowskich i Dąbrowskich z Wielkiej Dąbrowy herbu Pobóg.

Pozdrawiam
Piotrek
mziel - 04-03-2018 - 17:45
Temat postu:
Dobry pomysł z boldowaniem przodków, łatwiej wtedy trafić do osób zainteresowanych tymi samymi rodzinami. Wśród zaznaczonych przez Ciebie osób nie ma moich przodków (ani ich bliskich krewnych, za wyjątkiem Mikołajewskich z Mikołajewic).

Z wymienionych rodów:
Madalińscy: zapewne mamy wspólnych przodków, ja mam zrobione ich drzewo do protoplasty wszystkich Madalińskich – Piotra (+1441). Pierwszą osobą z tego rodu w moim drzewie jest żona Aleksandra Miniszewskiego (+1670) - Katarzyna Madalińska (+1664). Jej rodzice to: Jan Aleksander Madaliński (+po 1650) i Małgorzata Niechmirowska. Rodzice Jana Aleksandra: Aleksander (+po 1620) i Anna Konopnicka (+po 1620). Rodzice Aleksandra: Antoni i Anna Wierusz-Galewska. Rodzice Antoniego: Stanisław (+po 1541) i Katarzyna Kurozwęcka. Rodzice Stanisława: Sędziwój (+po 1502) i Barbara Grądzka. Ojciec Sędziwoja: Piotr Madaliński (+1441).
Z Madalińskich szukam przodków ich żon: ww. Anny Konopnickiej i Anny Wierusz-Galewskiej – jeśli udało Ci się tu coś ustalić i chciałbyś się tym podzielić byłbym wdzięczny.

Karśniccy: moi, przynajmniej na tym etapie (przełom XVI i XVII wieku), to wyłącznie Karśniccy zwani „Fundament”, choć niewykluczone, że będą także Sasinowie, bo natrafiłem na małżeństwa między przedstawicielami obu tych rodów.

Mikołajewscy: moim przodkiem był Wacław Mikołajewski (+po 1661), syn Stanisława, dziedzic w Mikołajewicach (p. szadk.). Zapewne był bardzo blisko spokrewniony z zaznaczonym przez Ciebie Janem, synem Piotra, bo w 1641 dokonywał działu w Mikołajewicach z jego bratem: Stanisławem synem Piotra, oraz Stanisławem synem Jana. Mnogość Stanisławów nieco utrudniała mi identyfikację ojca mojego Wacława. Gdybyś miał więcej informacji o Mikołajewskich z końca XVI w. i pierwszej połowy XVII w. będę zobowiązany za takie dane.

Oto dwa krótkie genogramy Mikołajewskich:
Potomkowie Piotra, którego synowie w 1603 r. dokonali działu dóbr.
1 Piotr Mikołajewski (+przed 1603) & Anna Małkowska de Rmiszewice

2/1 Jan
3/1 Jakub & Małgorzata Dąbrowska
4/1 Stanisław & Anna Boczkowska
5/1 Gaspar

6/2 Wojciech
7/2 Andrzej
8/2 Jan

9/3 Jan
10/3 Roman
11/3 Tomasz & Marianna Jastrzembowska
12/3 Andrzej

13/4 Anna
14/4 Andrzej

EDIT [26.03.18]
Potomkowie Baltazara Mikołajewskiego:
1 Baltazar Mikołajewski

2/1 Jan Mikołajewski (+przed 1619)
3/1 Stanisław Mikołajewski (+po 1596) & Zofia Kwiatkowska (+po 1596)
4/1 Wacław Mikołajewski
5/1 Katarzyna Mikołajewska & Stanisław Wolski seu Dobruchowski

6/2 Baltazar Mikołajewski
7/2 Stefan Mikołajewski
8/2 Mikołaj Mikołajewski
9/2 Stanisław Mikołajewski

10/3 Maciej Mikołajewski
11/3 Wacław Mikołajewski (+po 1661) & Jadwiga Warszycka (+przed 1650)
12/3 Zofia Mikołajewska
13/3 Dorota Mikołajewska
14/3 Zuzanna Mikołajewska &1v Jankowski &2v Krzysztof Karliński

15/11 Jan Mikołajewski
15/11 Katarzyna Mikołajewska (+po 1692) & Wojciech Karśnicki "Fundament" (*12.03.1622 Karśnice Olbrachtowe +1692)
15/11 Marianna Mikołajewska & Wawrzyniec Cieński

Malińscy
: wielu Malińskich (w tym zaznaczeni przez Ciebie) było dziedzicami w Kozubach, gdzie z kolei było wielu moich przodków: Wolscy, Magnuscy, Polescy, Wodzińscy, ale na razie nie ma wśród nich Malińskich.

Laskowscy i Dąbrowscy
: śledziłem ich przez krótki moment, ze względu na powinowactwo z moimi krewnymi.
Diabołek81 - 06-03-2018 - 18:21
Temat postu:
Witaj Michale
Będziemy spokrewnieni przez Madalińskich, ale też przez Galewskich i Konopnickich Smile
Tak na początek:
Inskrypcje Grodzkie Wieluńskie sygnatura 12, lata 1559-1560
karty 141-142
Jan Galewski właściciel części Galewic, żona Anna córka zmarłego Mikołaja Brzechwy, siostra Jana Brzechwy, kuzynka Mikołaja Niemojowskiego "Kurka"
dalej: Antoni Madaliński właściciel Niedzielska, Mikołaj Cielecki
Zofia córka Jana Galewskiego, żona Antoniego Madalińskiego

Inskrypcje Grodzkie Wieluńskie sygnatura 53 rok 1612
karty 32-35
Aleksander Madaliński właściciel części Niedzielska, żona Anna z Konopnicy, córka zmarłego Wojciecha Konopnickiego podsędka ziemskiego wieluńskiego, rodzona siostra Macieja Konopnickiego z Kroczów
dalej: Samuel Konopnicki syn jej zmarłego brata rodzonego Aleksego Konopnickiego podsędka ziemskiego wieluńskiego, Andrzej Wierzchlejski
Pozdrawiam
Piotrek
Boguslawski - 07-03-2018 - 23:49
Temat postu:
Pozdrawiam i raz jeszcze gratuluję i dziękuję
Raf
Robert_Kostecki - 08-03-2018 - 11:51
Temat postu:
Witam,

a nie natrafiliście Panowie w księgach grodzkich lub ziemskich na Jadwigę Wodzińską vel Wodzyńską (* ok.1753 – † 03.05.1793 Kalisz), żonę Józefa Kosteckiego, pochowaną w Kolegiacie Kaliskiej?

Pozdrawiam

Robert Kostecki
mziel - 17-03-2018 - 15:38
Temat postu:
Bardzo się cieszę, że pojawiają się tu inne prócz moich wypisy z ksiąg grodzkich. To jest jeden z głównych celów założenia tego wątku.

Piotrowi jeszcze raz dziękuję za wpisy dotyczące Konopnickich i Galewskich. Dzięki nim można połączyć dwie żony Madalińskich z genealogiami ich rodów z ziemi wieluńskiej do XV w., które są zawarte w książce T. Stolarczyka „Szlachta wieluńska od XIV do połowy XVI wieku”. A że genealogia Madalińskich jest bardzo dobrze opracowana, a ród szeroko rozrodzony, myślę, że sporo osób może z tego skorzystać.

Panu Bogusławskiemu dziękuję za zamieszczenie tu wielu niezwykle szczegółowych notatek. Ja aż tak szczegółowo nie tłumaczę wpisów – mój poziom znajomości łaciny oraz skupianie się przede wszystkim na szczegółach genealogicznych powodują, że ograniczam się tylko do relacji rodzinnych i miejscowości związanych z danymi rodami.

Poniżej kolejna porcja notatek.

Lata 1588-1597, 1641

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1588-1593, sygn. 89
1588 s. 19 Benedykt Beleński, jego ojciec: ol. Paweł Beleński, rezygnuje części dóbr Beleń i Zagórzyce (p. szadk.) na rzecz swojego brata: Stanisław Beleński

1588 s. 102 Andrzej Chodakowski i Grzegorz Poleski dokonują intromisji do dóbr Podole Górne (p. szadk.) na rzecz Marcin Zapolski de Strońsko

1588 s. 105 Jan Wstowski „Pierzak”, jego ojciec: Jan Wstowski, dziedzic dóbr Wsto (p. szadk.), jego żona: Dorota Cieńska

1588 s. 111 Barbara, mężowie: 1v ol. Piotr Młodawski, 2v Wawrzyniec Garnysz, rezygnuje części dóbr Młodawin Górny (p. szadk.) na rzecz: Anna Kamocka, jej ojciec: ol. Jan Kamocki, jej mąż: Jan Krobanowski

1589 s. 293 Zuzanna Skrzyńska, jej ojciec: ol. Urban Skrzyński de Skrzynno (p. wieluń.), jej mąż: Jan Łobodzki, ich synowie: Jarosław Łobodzki i Marcjan Łobodzki, kasuje oprawę posagu

1589 s. 296 Jadwiga Korycińska, jej ojciec: ol. Baltazar Koryciński, jej mąż: Maciej Kwiatkowski de Podgórze, jej brat: Jan Koryciński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1589 s. 299 Wojciech Bielowski seu Magnuski, jego ojciec: ol. Piotr Bielowski seu Magnuski, oprawia 100 złp posagu i tyleż wiana żonie: Jadwiga Gawłowska, jej ojciec: ol. Jan Gawłowski de Dobra

1589 s. 354 Marcjan Łobodzki, jego ojciec: Jan Łobodzki, oprawia 550 złp posagu i tyleż wiana żonie: Ewa Gajewska, jej ojciec: Wojciech Gajewski

1589 s. 359 Agnieszka Magnuska rodzice: ol. Hieronim Magnuski i Anna Przanowska, jej mąż: fam. Wojciech Mita z przedmieść Szadka, rezygnuje części dób Magnusze (p. szadk.) na rzecz brata stryjecznego: Wojciech Magnuski „Kaczmarczyk”

1589 s. 361 Wawrzyniec Beleński (wicestarosta kaliski) w imieniu swoim i swojego brata: Jan Beleński
Marcin Beleński, jego ojciec: ol. Piotr Beleński

1589 s. 378 Anna Porczyńska, jej ojciec: ol. Jakub Porczyński, jej mąż: Stanisław Kozubski „Król”, dziedzic dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.), jej brat: Jan Porczyński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1589 s. 386 Jan Karśnicki, jego ojciec: ol. Świętosław Karsnicki, dziedzic dóbr Karśnice, Tymianka (p. szadk.) i inne, oprawia 400 złp posagu i tyleż wiana żonie: Zofia Kamionomojska, jej ojciec: Jan Kamionomojski

1589 s. 395 Bogumiła Kozłowska, jej ojciec: ol. Florian Kozłowski de Kozłów (woj. sandom., p. chęciński), jej mąż: Marcin Karśnicki seu Magnuski de Karśnice Wielkie, jego ojciec: ol. Paweł Karśnicki seu Magnuski, jej brat: Mikołaj Kozłowski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1589 s. 416 Stanisław Wolskie seu Dobruchowski de Wola Czarnyska (p. szadk.) oprawia 500 złp posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Mikołajewska, jej ojciec: ol. Baltazar Mikołajewski

1589 s. 437 Stanisław Marzyński, jego ojciec: Jan Marzyński, rezygnuje części dóbr Marzynek (p. szadk.) na rzecz Marcin Wstowski, jego ojciec: Wojciech Wstowski

1589 s. 458 Hieronim Młodawski, jego ojciec: ol. Jan Młodawski „Wołdoszek” daje części dóbr Młodawin Górny i Marzynek (p. szadk.) na rzecz Anna Kamocka, jej mąż: Jan Krobanowski

1589 s. 462 Aleksander Łobodzki, jego ojciec: Łukasz Łobodzki, daje swoje części w dobrach Łobodzice na rzecz braci: Paweł Łobodzki i Chryzostom Łobodzki (synowie Łukasza z ol. Druzjanna Delowska)

1589 s. 515 Wiechna Karśnicka, jej ojciec: ol. Jan Karśnicki, jej mąż: hon. Walerian Trojańczyk z Marzenina, asysta: Sebastian Karśnicki i Andrzej Bielowski – bracia stryjeczni, daje dobra Karśnice i Wsto (p. szadk.) na rzecz brata stryjecznego: Marcin Karśnicki

1589 s. 553 Ewa Swędzieniewska rodzice: Wojciech Swędzieniewski i ol. Jadwiga Młodawska seu Jaworska, wdowa po ol. Grzegorz Brodzki „Brzeszczot”, rezygnuje części dóbr Młodawin Kanoniczny (p. szadk.) na rzecz drugiej żony ojca: Anna Krobanowska, jej ojciec: Wawrzyniec Krobanowski

1589 s. 564 Paweł Łobodzki, jego ojciec: Łukasz Łobodzki, dziedzic dóbr Łobodzice (p. szadk.), Delów (p. radomszcz.), Wola Kozubowa (p. piotrk.), oprawia 500 złp posagu i tyleż wiana żonie: Agnieszka Tarnowska, jej ojciec: Stanisław Tarnowski de Tarnówka (p. szadk.)

1589 s. 592 Małgorzata Malińska, jej ojciec: ol. Mikołaj Maliński „Glonek”, jej bracia: Jan Maliński i Stanisław Maliński „Glonek”, daje części dóbr Kozuby Wielkie (p. szadk.) swojemu mężowi: Maciej Lichawski

1589 s. 601 Tomasz Mantycki, jego ojciec: Maciej Mantycki seu Rakowski, dziedzic części dóbr Mantyki (p. szadk.), jego żona: Katarzyna Rozdziałowska, jej ojciec: ol. Jan Rozdziałowski, dożywocie małżeńskie

1590 s. 658 Marcin Beleński, jego ojciec: ol. Piotr Beleński, jego żona: Anna Ciesecka, jej ojciec: ol. Jan Ciesecki, dożywocie małżeńskie

1590 s. 687 Wojciech Kamocki, dziedzic dóbr Wielga Wieś, oprawia 800 złp posagu i tyleż wiana żonie: Zofia Zaleska, jej ojciec: Marcin Zaleski

1590 s. 702 Sebastian Karśnicki seu Magnuski, jego żona: Anna Krobanowska, dożywocie małżeńskie

1590 s. 707 Anna Magnuska, jej mąż: Paweł Kozubski „Piłat”, w asyście: Jakub Magnuski „Klimak”, Jan Magnuski – przyjaciele z linii ojczystej, rezygnuje części w dobrach Magnusze (p. szadk.) na rzecz: Maciej Magnuski „Krzynowicz”

1590 s. 732 Katarzyna Chodakowska, jej ojciec: ol. Jakub Chodakowski, jej mąż: Marcin Marzyński, kasuje oprawę swojego posagu

1590 s. 815 Bartłomiej Łobodzki de Łobodzice (p. szadk.) dla dzieci zrodzonych z jego żony: Barbara Łyszkowska, ustanawia opiekunami: ich matkę, Stanisław Rogoziński (podstarości sieradzki) i Gaspar Pucek

1590 s. 885 Jakub Chodakowski, jego ojciec: ol. Marcin Chodakowski, oprawia 250 złp posagu i tyleż wiana żonie: Dorota Iwańska, jej ojciec: Jan Iwański

1590 s. 932 Anna Młodawska, jej ojciec: ol. Benedykt Młodawski „Kozubek”, jej mąż: Jan Swędzieniewski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1590 s. 949 dział między braćmi: Andrzej Magnuski, Wojciech Magnuski, Stanisław Magnuski, Mikołaj Magnuski, ich ojciec: ol. Piotr Magnuski zw. „Kiki”

1590 s. 952 Wojciech Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Jakub Karśnicki, części w dobrach Swędzieniejewice (p. szadk.), które jego ojciec nabył od ol. Benedykt Swędzieniewski, daje na rzecz: Jeremiasz Swędzieniewski, jego ojciec: ol. Stanisław Swędzieniewski

1591 s. 1019 bracia Franciszek Chodakowski i Jerzy Chodakowski „Ladniczowie” rezygnują części w dobrach Chodaki (p. szadk.) na rzecz swojego brata: Wojciech Chodakowski

1591 s. 1047 Andrzej Krobanowski, jego ojciec: ol. Wojciech Krobanowski, dziedzic dóbr Krobanówek (p. szadk.), oprawia 300 złp posagu i tyleż wiana żonie: Druzjanna Rzekiecka rodzice: Sebastian Rzekiecki i ol. Barbara Ostrowska

1591 s. 1051 Jan Wolski de Wola Cyrusowa (woj. rawskie), jego ojciec: ol. Abraham Wolski, oprawia 900 złp posagu i tyleż wiana żonie: Agnieszka Kwiatkowska, jej ojciec: ol. Zygmunt Kwiatkowski de Bałucz

1591 s. 1058 Anna de Dobruchów Czarnyska (Wolska seu Dobruchowska), jej mąż: Jan Pęgowski de Kraszyn (p. szadk.), asysta: Mikołaj Magnuski „Klimontowicz” (przyjaciel z linii ojczystej), Grzegorz Poleski (przyjaciel z linii macierzystej), rezyguje części dóbr Kraszyn i Zwiasty (p. szadk.) na rzecz Stanisław Świeżyński „Łazecka”
brat Jana: Jakub Pęgowski

1591 s. 1060 Regina Pęgowska, jej mąż: Stanisław Świeżyński „Łazecka” de Kozuby Stare (p. szadk.), asysta: Jan Pęgowski (brat) i Grzegorz Poleski (brat cioteczny)

1591 s. 1092 Stanisław Naczesławski „Raczek”, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Naczesławski, jego żona: Anna Morawska, dożywocie małżeńskie

1591 s. 1155 Wawrzyniec Bielowski „Ścibor”, dziedzic dóbr Bielów i innych, rezygnuje części dóbr Karśnice Olbrachtowe i Wsto (p. szadk.) na rzecz: Marcin Wstowski, jego ojciec: ol. Wojciech Wstowski
córka Wawrzyńca z ol. Agnieszka Rzekiecka: Dorota Bielowska, jego obecna żona: Katarzyna Skrzyńska, jej ojciec: Klemens Skrzyński

1591 s. 1160 s. Agnieszka Łabicka, jej mąż: Paweł Swędzieniewski, asysta: Tomasz Łabicki (brat), Piotr Łabicki (brat stryjeczny), daje części dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz Wawrzyniec Bielowski „Ścibor”

1591 s. 1187 Jan Świeżyński „Łazecka” dziedzic części dóbr Kozuby Stare i Brod (p. szadk.) oprawia 100 złp posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Brodzka, jej ojciec: Jan Brodzki

1591 s. 1192 Mikołaj Chodakowski, jego ojciec: ol. Wojciech Chodakowski „Frydrych”, dziedzic dóbr Golików (p. sier.), oprawia 400 złp posagu i tylez wiana żonie: Anna Bujowska rodzice: ol. Maciej Bujnowski i ol. Justyna Lubińska

1591 s. 1237 Jan Biskupski de Biskupice (p. sier.) rezygnuje dobra Wólka Berułtowa seu Miłkowska (p. sier.) na rzecz Wojciech Wolski seu Dobruchowski

1591 s. 1240 Marcin Biskupski de Biskupice rezygnuje dobra Zadąbrowie (p. sier.) na rzecz Wojciech Wolski seu Dobruchowski

1591 s. 1281 bracia Jan Głaniszewski, Wacław Głaniszewski, Stanisław Głaniszewski, ich ojciec: ol. Stanisław Głaniszewski, rezygnują części dóbr Charłupia (p. sier.) na rzecz Jan Biskupski, jego ojciec: ol. Piotr Biskupski

1591 s. 1329 Piotr Wodziński de Kozuby Stare (p. szadk.), jego ojciec: Jakub Wodziński seu Kozubski, oprawia 40 grzywien posagu i tyleż wiana żonie: Małgorzata Chlewska, jej ojciec: Jan Chlewski de Trzebiczna

1591 s. 1351 Marcin Łobodzki, jego ojciec: ol. Jan Łobodzki, oprawia 550 złp posagu i tyleż wiana żonie: Ewa Gajewska, jej ojciec: Wojciech Gajewski

1591 s. 1393 Maciej Jadamczewski daje pole w dobrach Adamki (p. sier.) na rzecz Anna Szadkowska, żonie jego syna: Jan Jadamczewski

1591 s. 1394 Maciej Jadamczewski, jego nepot: ol. Sebastian Jadamczewski, części spadłe po nim w dobrach Adamki i Stawowicze (p. sier.) zrzeka się na rzecz swojego syna: Jan Jadamczewski

1592 s. 1402 Jarosław Łobodzki, jego ojciec: ol. Jan Łobodzki, daje części w dobrach Łobodzice (p. szadk.) swojemu bratu: Marcin Łobodzki

1592 s. 1439 Stanisław Beleński, jego ojciec: ol. Paweł Beleński de Zagórzyce, oprawia 700 złp posagu i tyleż wiana żonie: Jadwiga Chocimirska, jej ojciec Jan Chocimirski

1592 s. 1520 Stanisław Kwiatkowski de Szydłów, jego ojciec: ol. Hieronim Kwiatkowski, rezygnuje swoje części w dobrach Piorunów, Piorunówek, Wrząsawa i Czarnysz (p. szadk.) na rzecz braci: Jan Wolski seu Dobruchowski i Piotr Wolski seu Dobruchowski, ich ojciec: ol. Tomasz Wolski seu Dobruchowski

1592 s. 1570 Felicjanna Karśnicka, jej ojciec: ol. Jan Karśnicki de Karśnice Wielkie, jej mąż: hon. Augustyn Kołacki, rezygnuje części w dobrach Karśnice i Wsto (p. szadk.) na rzecz swojego brata stryjecznego: Sebastian Karśnicki, jego ojciec: ol. Maciej Karśnicki

1592 s. 1582 Wawrzyniec Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Jakub Karśnicki, części w dobrach Karśnice Olbrachtowe, Wsto, Swędzieniejewice (p. szadk.) rezygnuje na rzecz swoich braci rodzonych: Wojciech Karśnicki, Jakub Karśnicki, Świętosław Karśnicki „Fundamentowie”

1592 s. 1640 Anna Beleńska, jej ojciec: ol. Piotr Beleński, jej mąż: Jan Kurowski z ziemi dobrzyńskiej

1592 s. 1649 Stanisław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Mikołaj Mikołajewski, dziedzic dóbr Jerwonice (p. szadk.) daje poddanego na rzecz Stanisław Karśnicki „Sasin” (sędzia ziemski sieradzki)

1592 s. 1650 Anna Rowińska, jej ojciec: ol. Andrzej Rowiński, jej mąż: Adam Poleski, jej opiekun: Chryzostom Kucieński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1593 s. 1735 Stanisław Mikorski, dziedzi dóbr Kościerzyn (p. sier.) i Janki z I strony
Mikołaj Kołdowski, dziedzic dóbr Kobierzycko Wielkie (p. sier.) z II strony

1593 s. 1771 Jakub Wstowski, jego ojciec: ol. Andrzej Wstowski, daje części dóbr Wsto (p. szadk.) swojemu bratu: Wojciech Wstowski

1593 s. 1774 Katarzyna Koźmińska, wdowa po ol. Jan Kołdowski, jego brat: Mikołaj Kołdowski

1593 s. 1777 Zofia Chodakowska, jej ojciec: ol. Maciej Chodakowski, jej mąż: Wojciech Suchorski, jej brat: Jakub Chodakowski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1593 s. 1831 Marcin Wstowski „Śledzik”, jego ojciec: ol. Wojciech Wstowski, oprawia 200 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Wolska, jej ojciec: Maciej Wolski

1593 s. 1842 Sebastian Kozubski „Niedbała”, jego żona Anna Marzyńska, dożywocie małżeńskie

1593 s. 1933 Anna Ciemińska de Kiki wdowa po ol. Jan Ciemiński, rezygnuje części dóbr Stary Poleszyn (p. szadk.) na rzecz innego dziedzica w tych dobrach: Maciej Poleski, jego ojciec: ol. Mikołaj Poleski „Bolek”

1593 s. 1945 Andrzej Jadamczewski, jego ojciec: Maciej Jadamczewski, rezygnuje części dóbr Adamki, Maciszewice, Stawowice (p. sier.) spadłe po jego bezpotomnej siostrze: ol. Elżbieta Jadamczewska, jej mąż: Adam Jasiński, na rzecz swojego brata: Jan Jadamczewski

1593 s. 1950 Stanisław Wolski seu Dobruchowski, dziedzic dóbr Wola Czarnyska (p. szadk.) i innych, oprawia 400 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Katarzyna Mikołajewska, jej ojciec: ol. Baltazar Mikołajewski

1593 s. 1951 Melchior Krobanowski, jego ojciec: ol. Wojciech Krobanowski, dziedzic części dóbr Krobanówek (p. szadk.), oprawia 270 złp posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Cisowska, jej ojciec: Franciszek Cisowski

1593 s. 1979 Zofia Chodakowska, wdowa po ol. Jakub Brodzki „Brzeszczot”, ich córka: Katarzyna Brodzka, jej mąż: fam. Stanisław Krawiec z przedmieść Opatowa, rezygnuje części dóbr Brody (p. szadk.) na rzecz Maciej Osiński Wężyk

1593 s. 2005 Jan Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski de Wsto, rezygnuje części dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz Marcin Beleński, jego ojciec: ol. Piotr Beleński

Libri inscriptionum 1594-1597, sygn. 96
1594 k. 30v Maciej Chodakowski „Odnoga” daje części dóbr Chodaki (p. szadk.) synowi: Gabriel Chodakowski

1594 k. 35 Anna Ciesecka, jej mąż: Marcin Beleński, jego ojciec: ol. Piotr Beleński
Stanisław Beleński, jego ojciec: ol. Paweł Beleński

1594 k. 50v Uruszula Magnuska, jej mąż: Andrzej Wodziński, jej brat: Wojciech Magnuski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1594 k. 61v Jeremiasz Swędzieniewski, jego ojciec: ol. Stanisław Swędzieniewski, jego żona: ol. Katarzyna Mikołajewska, rezygnuje części dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz: Bartłomiej Młodawski, jego ojciec: Józef Młodawski „Mnich”

1594 k. 62v Jadwiga Swędzieniewska, jej ojciec: ol. Stanisław Swędzieniewski, jej mąż: prov. Wawrzyniec Żelasko, jej brat: Jeremiasz Swędzieniewski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1594 k. 63 Zofia Karśnicka „Fundamentówna”, mężowie: 1v ol. Gaspar Karśnicki, 2v Stanisław Pszczółecki, jej brat: Wojciech Karśnicki, brat Gaspra: Jakub Karśnicki

1594 k. 69 Mikołaj Maliński, Piotr Maliński, Stanisław Maliński, ich ojciec: ol. Mikołaj Maliński, dają części w dobrach Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz Hieronim Wężyk

1594 k. 115v Stanisław Beleński, jego ojciec: ol. Paweł Beleński, sprzedaje części dóbr Piaski i Beleń (p. szadk.) na rzecz Sebastian Chocimiski

1594 k. 132 Barbara Handzel, jej ojciec: Jan Handzel, jej mąż: Marcin Kamocki, jego ojciec: ol. Wojciech Kamocki, dziedzic dóbr Pratków i Rębieskie (p. szadk.), przeniesienie oprawy posagu zapisanej w 1593 w księgach grodzkich wieluńskich

1595 k. 12 Zofia Górecka, jej ojciec: ol. Wojciech Górecki, jej mąż: Franciszek Chodakowski, jej brat: Maciej Górecki, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1595 k. 46 małżonkowie Wojciech Swędzieniewski i Anna Krobanowska, jego syn (z pierwszej żony: ol. Jadwiga Jaworska): Maciej Swędzieniewski, rezygnują części w dobrach Młodawin Kanoniczny (p. szadk.) na rzecz braci: Wojciech Kawiecki (pisarz grodzki trembowelski), Stanisław Kawiecki, Florian Kawiecki, Jan Kawiecki, ich ojciec: ol. Świętosław Kawiecki

1595 k. 51 Zofia Chodakowska, jej ojciec: ol. Wojciech Chodakowski (jego żona: Anna Koziełkowska), jej mąż: Gaspar Kowalski, jego ojciec: Świętosław Kowalski, dziedzic dóbr Trzebinia

1595 k. 51v Anna Koziełkowska, wdowa po ol. Wojciech Chodakowski, daje dobra Golików (p. sier.) synom: Mikołaj Chodakowski i Jakub Chodakowski, a oni zapisują jej na tych dobrach dożywocie

1595 k. 62 Hieronim Pomian Wolski, jego ojciec: ol. Jan Pomian Wolski, rezygnuje dobra Wola Pomianowa i Borki (p. szadk.) na rzecz brata: Mikołaj Pomian Wolski

1595 k. 83 Szymon Dzierzążyński daje części dóbr Dzierzązna na rzecz synów: Jan Dzierzążyński, Stanisław Dzierzążyński, Franciszek Dzierzążyński, Wojciech Dzierzążyński

1595 k. 86v Mikołaj Karśnicki, jego ojciec: ol. Paweł Karśnicki, rezygnuje części dóbr Karśnice i Wsto (p. szadk.) swemu bratu: Marcin Karśnicki

1595 k. 97v Zofia Wolska, wdowa po ol. Jan Beleński, ceduje wójtostwo w dobrach Brodnia i Brzeg (p. sier.) na rzecz Mikołaj Beleński, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Beleński (wicestarosta kaliski)

1595 k. 105 Jan Magnuski, jego ojciec: Mikołaj Magnuski „Klimontowicz”, dziedzic dóbr Magnusze (p. szadk.), oprawia 400 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Lisowska, z województwa sandomierskiego

1595 k. 123 Barbara Jadamczewska rodzice: ol. Jan Jadamczewski i ol. Barbara Lieszewska, jej mąż: Stanisław Horoch Białaszewski, jej brat stryjeczny: Sebastian Jadamczewski

1595 k. 145v Marcin Ligocki, jego żona: Anna Politalska (jej ojciec: ol. Jakub Politalski), części dóbr Karśnice Wielkie, Wsto i Tymianka (p. szadk.) nabyte od Jan Karśnicki (jego ojciec: ol. Świętosław Karśnicki), rezygnuje na rzecz: Stefan Mianowski z Mianowa (pow. łęcz.), jego ojciec: ol. Wojciech Mianowski

1595 k. 152 Piotr Wolski seu Dobruchowski, jego brat: Jan Wolski seu Dobruchowski, rezygnuje części dóbr Wola Czarnyska (p. szadk.) na rzecz stryja Wojciech Wolski seu Dobruchowski

1596 k. 6 Stanisław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Baltazar Mikołajewski, dla swoich dzieci zrodzonych z żony Zofia Kwiatkowska: Maciej Mikołajewski, Wacław Mikołajewski, Zofia Mikołajewska, Dorota Mikołajewska, Zuzanna Mikołajewski, mianuje opiekunami: ich matkę, wujów: Maciej Kwiatkowski, Stanisław Kwiatkowski oraz Piotr Czechowski (komornik graniczny łęczycki)

1596 k. 39 Adam Bielowski „Ścibor”, jego ojciec: ol. Grzegorz Bielowski „Ścibor, oprawia 160 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Zofia Beleńska, jej ojciec: ol. Paweł Beleński

1596 k. 64 Stanisław Beleński, jego ojciec: ol. Paweł Beleński, rezygnuje dobra Piaski (p. szadk.) na rzecz Kaspar Wojsławski rodzice: ol. Jerzy Wojsławski i ol. Zofia Chocimirska (jej ojciec: ol. Jan Chocimirski z Chocimierza w pow. halickim)

1596 k. 65 Sebastian Chocimirski, jego ojciec: ol. Jan Chocimirski z Chocimierza (p. halicki), dziedzic dóbr Żytniów (p. wieluń.) ceduje sumy na rzecz Stanisław Beleński, jego ojciec: ol. Paweł Beleński

1596 k. 74 Anna Bielowska seu Magnuska, jej mąż: Wojciech Bielowski „Ścibor”, jej brat: Wojciech Bielowski seu Magnuski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1596 k. 117v Jadwiga Kwiatkowska, wdowa po ol. Franciszek Mikołajewski, kasuje oprawę swojego posagu

1596 k. 118 Stanisław Wolski Pomian, jego ojciec: ol. Jan Wolski Pomian rezygnuje części dóbr Wola Pomianowa i Borki (p. szadk.) na rzecz brata: Mikołaj Wolski Pomian

1597 k. 9 Walerian Pruszkowski, jego ojciec: ol. Marcin Pruszkowski rezygnuje część dóbr Wola Dziekciowa zwaną Końska (p. szadk.) na rzecz: Andrzej Pruszkowski, jego ojciec: ol. Wincenty Pruszkowski

1597 k. 35v Stanisław Beleński, jego ojciec: ol. Paweł Beleński, ustanawia dożywocie na rzecz swojej matki: Magdalena Piaskowska

1597 k. 39 Jan Bielowski seu Magnuski, dzidzic dóbr Bielów (p. szadk.), oprawia 150 złp posagu i tyleż wiana żonie: Dorota Beleńska, jej ojciec: ol. Paweł Beleński, jej brat: Stanisław Beleński

1597 k. 44 Walenty Świeżyński, jego ojciec: ol. Marcin rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz małżonków Maciej Kozubski seu Magnuski i Zofia Stawska

1597 k. 48v Świętosław Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Jakub Karśnicki, rezygnuje częśći dóbr Karśnice Olbrachtowe, Swiędzieniejewice, Wsto, Leżaj (p. szadk.) na rzecz swoich braci: Wojciech Karśnicki i Jakub Karśnicki „Fundamentów”

1597 k. 49v Świętosław Karśnicki i Jakub Karśnicki „Fundament”, ich ojciec: ol. Jakub Karśnicki, części spadłe po bracie ol. Sebastian Karśnicki (bpt) w dobrach Wsto zwane Podleżaj (p. szadk.) dają swemu bratu: Wojciech Karśnicki „Fundament”

1597 k. 55 bracia Marcin Kamocki seu Pratkowski i Maciej Kamocki seu Pratkowski, ich ojciec: ol. Wojciech Kamocki seu Pratkowski, dziedzice dóbr Pratków i Rębieskie (p. szadk.) i inne, rezygnują części dóbr Pratków na rzecz ich brata stryjecznego: Walenty Kamocki seu Pratkowski

1597 k. 86v Paweł Łobodzki, ich ojciec: ol Łukasz Łobodzki, dziedzic dóbr Łobodzice, oprawia 500 złp posagu i tyleż wiana żonie: Agnieszka Tarnowska, jej ojciec: Stanisław Tarnowski

1597 k. 110v dział między braćmi: Paweł Łobodzki i Chryzostom Łobodzki, dziedzicami dóbr Łobodzice, ich brat: Aleksaner Łobodzki

1597 k. 137v Stanisław Rembiewski, jego ojciec: ol. Marcin Rembiewski, części dóbr Karśnice Wielkie (p. szadk.) nabyte od Adam Wstowski, jego ojciec: ol. Andrzej Wstowski, rezygnuje na rzecz: Walerian Karśnicki, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki

1597 k. 144 Dorota Wstowska, wdowa po ol. Wojciech Wstowski „Śledź”, jej syn: Mikołaj Wstowski

1597 k. 148v dział między braćmi: Jan Konopnicki i Hieronim Konopnicki, ich ojciec: ol. Jakub Konopnicki (sędzia ziemski wieluński). Jan dostaje części w następujących dobrach: Rossoszyca, Rozdziały, Lipiny, Miedźno, pustosz Okrąglica (p. szadk.). Hieronim dostaje części w następujących dobrach: Konopnica, Walków, Bębnów (p. wieluń)

Libri inscriptionum 1641, sygn. 152
1641 k. 20 Jan Kozubski, jego ojciec: ol. Jan Kozubski, zobowiązuje się sprzedaż pole w Kozubach Starych (p. szadk.) położone między polami Adam Kozubski i Szymon Wodziński, na rzecz: Gaspar Magnuski, jego ojciec: ol. Jan Magnuski

1641 k. 42v Zofia Beleńska, jej ojciec: ol. Mikołaj Beleński i Anna Piaskowska, jej mąż: Mikołaj Zapolski

1641 k. 159v Zofia Chodakowska, jej mężowie: 1v ol. Baltazar Wstowski, 2v Andrzej Górecki, kwituje z zapłaty Stanisław Gołembiowski i Wawrzyniec Szczytowski

1641 k. 243 Paweł Chodakowski, jego ojciec: ol. Jan Chodakowski, jego brat: Piotr Chodakowski, jego brat stryjeczny: Łukasz Chodakowski, kwituje swoją matkę: Zofia Zolewska, z zapłaty 200 złp

1641 k. 244v Paweł Chodakowski, jego ojciec: ol. Jan Chodakowski „Stojek”, dziedzic dóbr Chodaki (p. szadk.), daje zobowiązanie siostrze: Marianna Chodakowska, jej mąż: Stanisław Kozubski

1641 k. 341 Paweł Chodakowski, jego ojciec: ol. Jan Chodakowski, zapisuje dług na rzecz Maciej Wstowski rodzice: ol. Baltazar Wstowski i Zofia Chodakowska (2v Andrzej Górecki)

1641 k. 344 Wojciech Wolski seu Dobruchowski, jego ojciec: ol. Marcin Wstowski seu Dobruchowski, kwituje z zapłaty 1000 złp Marianna Biernacka, jej mężowie: 1v ol. Wojciech Biernacki, 2v Wojciech Mikołajewski

1641 k. 346v Andrzej Mikołajewski, jego ojciec: ol. Jan Mikołajewski, kwituje swojego brata Wojciech Mikołajewski z zapłaty kwoty 3000 złp zapisanej na dobrach Jerwonice (p. szadk.), ich inny brat: Jan Mikołajewski

1641 k. 346v Wojciech Mikołajewski, jego jociec: ol. Jan Mikołajewski, dziedzic w dobrach Jerwonice (p. szadk.), kwituje swego brata Andrzej Mikołajewski z kwoty 1000 złp, ich siostry: Katarzyna Mikołajewska, Marianna Mikołajewska, Zofia Mikołajewska

1641 k. 373 Jakub Wstowski, jego ojciec: ol. Marcin Wstowski, dziedzic w dobrach Wsto (p. szadk.), daje zobowiązanie bratu stryjecznemu – Jan Wstowski, jego ojciec: ol. Mikołaj Wstowski

1641 k. 546 Wojciech Mikołajewski rodzice: ol. Jan Mikołajewski i Zofia Rozrażewska, w imieniu swoim i matki z I strony
Sebastian Ruszkowski, jego ojciec: ol. Andrzej Ruszkowski de Rożyce (miecznik kaliski) z II strony

1641 k. 612 Jan Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki, jego żona: Zofia Kamocka, jej ojciec: ol. Stanisław Kamocki, w asyście: Mateusz Zabłocki i Adam Wstowski, daje jej zobowiązanie na 600 złp, na dobrach Karśnice Olbrachtowe, Wsto, Swędzieniejewice i Leżaj
wymien.: małżonkowie Aleksander Krzetowski i Jadwiga Młodawska
mziel - 28-03-2018 - 22:17
Temat postu:
Lata 1580-1587, 1612-1619

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1580-1583, sygn. 79

1580 k. 2 Jan Poleski, jego ojciec: ol. Piotr Poleski de Brzyków (p. sier.), oprawia 500 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie, córce ol. Jakub Politalski

1580 k. 8v Anna, wdowa po ol. Jan Korczowski, i jej syn Jan Korczowski, działając w imieniu swoim i kolejnych synów: Piotr Korczowski i Wojciech Korczowski, sprzedają za 100 grzywien części w dobrach Wsto (p. szadk.) na rzecz braci: Sebastian Karśnicki i Wojciech Karśnicki, ich ojciec: Jakub Karśnicki „Fundament”

1580 k. 21 Jan Wolski daje swoje części w dobrach Wsto (p. szadk.) swojemu synowi: Jan Wolski, zrodzonemu z pierwszej żony: ol. Małgorzata Kodrębska

1580 k.42 Franciszek Prusinowski sprzedaje za 90 grzywien części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Grzegorz Poleski

1580 k. 43 Jakub Wodziński sprzedaje za 20 grzywien części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Grzegorz Poleski

1580 k. 46 oblata wypisu z ksiąg ziemskich wieluńskich aktu z 1540 r.: rozgraniczenie dóbr Niechmirów (p. sier.), których dziedzicem jest Świętosław Niechmirowski oraz dóbr Bębnów (p. wieluń.), których dziedzicami są Andrzej Konopnicki (sędzia i starosta wieluński) oraz jego bratanek Wojciech Konopnicki

1580 k. 69 Stanisław Magnuski w imieniu swojego ojca: Mikołaj Magnuski daje części w dobrach Kozuby położone między częściami Biernat Kozubski i Król Kozubski na rzecz Zofia Magnuska, jej mąż: Jakub Kozubski

1580 k. 78 Zofia Dobruchowska, jej ojciec: Jan Dobruchowski „Kotarba”, jej mąż: Wawrzyniec Wstowski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1580 k. 81 Dorota Świeżyńska, jej ojciec: ol. Rafał Świeżyński, jej mąż: Maciej Kozubski „Dubiel”, jej brat: Jan Świeżyński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1580 k. 88v Anna Waliszewska, jej ojciec: ol. Andrzej Waliszewski, jej mąż: Jan Gawłowski „Gęgno”, w asyście: Melchior Bogwiecki i Kaspar Bogwiecki, rezygnuje części dóbr Waliszewice (woj. i pow. kal.) na rzecz Franciszek Waliszewski „Skarb”

1580 k. 103 Wojciech Wolski seu Dobruchowski de Wola Czarnyska oprawia 200 złp posagu żonie: Elżbieta Rogozińska, jej ojciec: ol. Jan Rogoziński. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz braci: Gabriel Rogoziński, Stanisław Rogoziński, Kaspar Rogoziński (k. 103v)

1580 k. 117v Jadwiga Beleńska, jej ojciec: Paweł Beleński, jej mąż: Wawrzyniec Krokocki seu Piotrachowski, jego ojciec: Jan Krokocki seu Piotrachowski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1580 k. 143v Sebastian Madaliński, jego ojciec: ol. Antoni Madaliński sprzedaje za 220 złp części dóbr Niedzielsko (p. wieluń.) na rzecz swojego brata Aleksander Madaliński

1580 k. 146v Bernard Magnuski de Kozuby daje części w dobrach Kozuby Stare i Kozuby Nowe (p. szadk.) swojemu synowi: Jakub Magnuski, jego żona: Jadwiga Rzepecka, jej ojciec: Piotr Rzepecki de Brody

1580 k. 150v Marcin Kołdowski daje części w dobrach Kołdów (woj. i pow. kal.) swojemu bratankowi: Mikołaj Kołdowski, a ten zapisuje mu na nich dożywocie

1581 k. 165 Mikołaj Magnuski daje części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) swojemu synowi: Maciej Magnuski

1581 k. 176 Mikołaj Magnuski daje części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) swojemu synowi: Stanisław Magnuski

1581 k. 186v Grzegorz Poleski de Kozuby Stare oprawia 20 grzywien posagu i tyleż wiana swojej drugiej żonie: Anna Świeżyńska „Łazeczanka”

1582 k. 248v Grzegorz Świeżyński, jego ojciec: ol. Rafał Świeżyński, daje części dóbr Świeżyny i Trojaków (p. szadk.), nabyte od brata Jerzy Świeżyński, innemu bratu: Stanisław Świeżyński

1582 k. 258 ksiądz Melchior Kozubski seu Wodziński sprzedaje za 40 grzywien części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) swojemu przyrodniemu bratu: Franciszek Prusinowski
wymien.: ol. Jan Wodziński, bracia: ol. Prokop Wodziński, Maciej Wodziński, Piotr Wodziński

1582 k. 268 Jan Korzenicki, jego ojciec: ol. Walenty Korzenicki, dziedzic dóbr Korzenica (p. sier.) i Morawki (woj. i pow. kal.), oprawia 2000 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Zofia Korycińska, jej ojciec: ol. Baltazar Koryciński

1582 k. 285v Wojciech Kamocki de Wielga Wieś daje poddanego lab. Bartłomiej Michalczyk na rzecz Piotr Bugrowski

1582 k. 288v Anna Snialtowska (?), wdowa po ol. Rafał Świeżyński, oraz jej synowie: Jan Świeżyński i Stanisław Świeżyński, daje części dóbr Trojaki na rzecz Marcin Rembiewski

1582 k. 302 Mikołaj Karśnicki „Dońda” daje części dóbr Karśnice Olbrachtowe i Wsto (p. szadk.) synowi Marcin Karśnicki, a on zapisuje mu dożywocie na tych dobrach

1582 k. 302v Marcin Karśnicki, jego ojciec: Mikołaj Karśnicki, oprawia 100 grzywien posagu i tyleż wiana żonie: Zofia Brodzka

1582 k. 324 Piotr Kozubski seu Maliński „Kozuba”, jego żona: Anna Chodakowska, daje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) swojemu bratankowi (nepos ex fratre): Piotr Maliński, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Maliński „Glonek”

1582 k. 325 Piotr Maliński, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Maliński „Glonek” oprawia 40 grzywien posagu i tyleż wiana żonie: Elżbieta Chodakowska, jej ojciec: Maciej Chodakowski

1583 k. 354 Agnieszka Wstowska, jej ojciec: Wojciech Wstowski, jej mąż: Stefan Marzyński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1583 k. 369v Joachim Żeromski, jego żona: Agnieszka, daje części dóbr Kłoniszew (p. szadk.), Nowa Wieś i Dziewki (p. sier.) swojemu synowi: Maciej Żeromski

1583 k. 378v Maciej Żeromski, jego ojciec: Joachim Żeromski, oprawia posag żonie: Anna Rembiewska, jej ojciec: Sebastian Rembiewski

1583 k. 393 Anna Kamocka seu Pratkowska, jej mąż: Jan Krobanowski, jej brat: Walenty Kamocki seu Pratkowski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1583 k. 435 Jakub Karśnicki de Karśnice Olbrachtowe, oprawia 200 złp posagu i tyleż wiana żonie: Elżbieta Kawiecka, jej ojciec: Jan Kawiecki de Kawęczyn, par. Wygiełzów

1583 k. 441 Zofia Brodzka, jej ojciec: Grzegorz Brodzki, jej mąż: Marcin Karśnicki „Dońda” , zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1583 k. 445 dział pomiędzy: Andrzej Poleski i Jakub Poleski, ich ojciec: ol. Świętosław Poleski, dobra: Poleszyn-Orpelów (p. szadk.)

1583 k. 460 Marcin Zielęcki, jego ojciec: ol. Marcin Zielęcki, rezygnuje części dóbr Wola Dziekciowa i Rososza na rzecz Stanisław Kamienomojski
wymien.: Gertruda Wolska, jej ojciec: ol. Stanisław Wolski de Wola Dziekciowa, jej mąż: Krzysztof Kachowski
małżonkowie: Elżbieta Wolska i Wojciech Zaleski

1583 k. 483v Stanisław Świeżyński, jego ojciec: ol. Rafał Świeżyński de Świeżyny, jego żona: Dorota Młodawska, dożywocie małżeńskie

1583 k. 503v Andrzej Pruszkowski, jego ojciec: Benedykt Pruszkowski, oprawia 2000 złp posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Sulimowska, jej ojciec: ol. Mikołaj Sulimowski

1583 k. 517v Łukasz Wolski de Wola Krokocka, oprawia 300 złp posagu i tyleż wiana żonie: Jadwiga Iwańska, jej ojciec: Jan Iwański

Libri inscriptionum 1584-1586, sygn. 84
1584 k. 26 Jadwiga Wolska seu Dobruchowska, jej ojciec: ol. Tomasz Wolski seu Dobruchowski, jej mąż: Stanisław Czuszowski, jego ojciec: Adam Czuszowski, jej stryjowie: Wojciech Wolski seu Dobruchowski, Stanisław Wolski seu Dobruchowski, jej bracia: Jan Wolski seu Dobruchowski i Piotr Wolski seu Dobruchowski

1584 k. 108 Piotr Magnuski, jego ojciec: ol. Mikołaj Magnuski, rezygnuje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz swoich braci: Stanisław Magnuski i Maciej Magnuski za sumę 40 grzywien

1584 k. 113v dział między braćmi: Jan Kwiatkowski i Bartłomiej Kwiatkowski, ich ojciec: ol. Mikołaj Kwiatkowski, dziedzicami dóbr Lipnica (p. szadk.), ich inny brat: ol. Walenty Kwiatkowski

1584 k. 172v bracia Stanisław Naczesławski i Mikołaj Naczesławski „Raczek”, ich ojciec: ol. Łukasz Naczesławski „Rak”, rezygnują części dóbr Naczesławice (woj. i pow. kal.) na rzecz Franciszek Waliszewski „Skarb”

1584 k. 197 Wojciech Kobierzycki kwituje swoją żonę: Jadwiga Madalińska, jej ojciec: Sebastian Madaliński

1584 k. 206 Sebastian Tarnowski de Tarnówka i Lichawa (kasztelan konarski), jego żona: Anna de Dobrzyków, dożywocie małżeńskie
dobra: Kliczków Stary, Chajów, Kliczków Nowy (p. sier.), Gęsiny, Rossosza

1585 k. 234v Jan Kołdowski rezygnuje części dóbr Kołdów (woj. i pow. kal.) na rzecz brata: Mikołaj Kołdowski

1585 k. 235v Jan Kołdowski oprawia 180 złp posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Koźmińska

1585 k. 253 Małgorzata Masłowska, jej ojciec: ol. Zygmunt Masłowski, jej mąż: Stanisław Bliźniewski, rezygnuje dobra Masłowice, Stawek, Małyszyn (p. wieluń.), spadłe po jej bracie: ol. Stanisław Masłowski, na rzecz stryja: Franciszek Masłowski (pisarz ziemski wieluński)

1585 k. 264v Jan Bielowski seu Magnuski rezygnuje części dób Bielów i Zawady (p. szadk.) na rzecz Jan Wolski, jego ojciec: Jan Wolski de Wsto

1585 k. 275 Mikołaj Kołdowski oprawia 800 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Korzenicka, jej ojciec: ol. Walenty Korzenicki, jej brat: Jan Korzenicki

1585 k. 303v Marcin Zabłocki seu Maliński, jego ojciec: Jakub Zabłocki seu Maliński, daje części dóbr Zabłocie (p. sier.) na rzecz Wawrzyniec Karśnicki „Fundament”

1585 k. 307 Wawrzyniec Wolski de Wola Krokocka oprawia 270 złp posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Poleska, jej ojciec: ol. Świętosław Poleski

1585 k. 311 intromisja do dóbr Beleń, Zagórzyce, Gorzeń (p. szadk.) na rzecz Benedykt Beleński seu Bartkowski, jego bracia: Stanisław Beleński seu Bartkowski i Marcin Beleński seu Bartkowski

1585 k. 312v Andrzej Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Hieronim Kwiatkowski de Szydłów (woj. i pow. łęcz.), działając w imieniu swoim i swoich dzieci z ol. Katarzyna Rogozińska: Adrian Kwiatkowski, Jeremiasz Kwiatkowski, Maksymilian Kwiatkowski i Barbara Kwiatkowska, rezygnuje części dóbr Szydłów i Wola Oleśnicka na rzecz swoich braci rodzonych: Stanisław Kwiatkowski, Wojciech Kwiatkowski i Świętosław Kwiatkowski

1585 k. 352v Maciej Magnuski i Katarzyna Krokocka, dożywocie małżeńskie

1585 k. 368 małżonkowie: Łukasz Niemojewski i Marianna Biechowska, ona w asyście: Stanisław Siedlecki i Grzegorz Poleski (przyjaciele z linii ojczystej) rezygnują części dóbr Niemojów, Dymki i Karmionka na rzecz Wojciech Rakowski

1585 k. 374 Jan Wolski, jego ojciec: Jan Wolski de Wsto, rezygnuje części dóbr Bielów i Zawady na rzecz Jan Bielowski
wymien.: małżonkowie ol. Wojciech Bielowski i Katarzyna Stryjowska

1585 k.382 Anna, wdowa po ol. Gabriel Masłowski (sędzia wieluński), ich dzieci: Jan Masłowski, Piotr Masłowski, Mikołaj Masłowski i Marcjan Masłowski oraz małoletni Andrzej Masłowski, Gabriel Masłowski, Franciszek Masłowski rezygnują części dóbr Łaszów (p. wieluń.) na rzecz Marcin Niechmirowski

1585 k. 393 Benedykt Beleński, jego ojciec: ol. Paweł Beleński, jego żona: Barbara Wolska, jej ojciec: ol. Jan Wolski de Wola Raciborowska

1585 k. 405 Zofia Tarnowska, jej ojciec: Sebastian Tarnowski (kasztelan konarski), jej mąż: Andrzej Ruszkowski de Złoczów, w asyście: Jan Pruszkowski (jego ojciec: ol. Benedykt Pruszkowski) i Wojciech Kawiecki (jego ojciec Świętosław Kawiecki) (przyjaciele z linii ojczystej), zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1585 k. 413v bracia: Stanisław Magnuski i Maciej Magnuski, ich ojciec: ol. Mikołaj Magnuski, intromitowany do dóbr Kozuby (p. szadk.) nabytych od ich brata: Piotr Magnuski

1585 k. 414v Anna Niemojewska, jej ojciec: ol. Krzysztof Niemojewski, jej mąż: Jan Kowalski seu Borowski, w asyście jej bracia stryjeczni: Jan Niemojewski (jego ojciec: ol. Jan Niemojewski) i Florian Niemojewski, rezygnuje części dóbr Niemojów, Dymki, Karmionka na rzecz Mikołaj Niemojewski „Kurek”

1585 k. 420v Wawrzyniec Beleński (wicestarosta kaliski), oprawia 1000 złp posagu i tyleż wiana żonie: Elżbieta Starzechowska

1585 k. 421 Jan Wolski, jego ojciec: Jan Wolski de Wsto, oprawia 400 złp posagu i tyleż wiana żonie: Jadwiga Beleńska, jej ojciec: ol. Piotr Beleński. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz brata: Marcin Beleński (k. 421v)

1586 k. 6v Franciszek Mikołajewski oprawia 800 złp posagu i tyleż wiana żonie: Jadwiga Kwiatkowska, jej ojciec: Zygmunt Kwiatkowski de Bałucz

1586 k. 11 Bartłomiej Kwiatkowski de Lipnica, oprawia 900 złp posagu i tyleż wiana żonie: Małgorzata Iwańska, jej ojciec: Gabriel Iwański

1586 k. 18v Stanisław Kamionacki intromitowany do dóbr Wola Dziekciowa i Rososza (p. szadk.) nabytych od Jan Wolski, jego ojciec: ol. Piotr Wolski

1586 k. 28 Anna Kamińska, jej ojciec: ol. Grzegorz Kamiński de Kamionka, jej mąż: Bartłomiej Więckowski „Gorgoń” de Stara Brzeźnica, jej bracia: Jan Kamiński i Urban Kamiński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1586 k. 41v Marcin Kamienomojski, dziedzic dóbr Kamionomostek (p. szadk.), oprawa 300 złp posagu i tyleż wiana żonie: Małgorzata Łącka, jej ojciec: Jan Łącki de Dąbrówka

1586 k. 47v Stanisław Magnuski, jego ojciec: ol. Mikołaj Magnuski, rezygnuje młyn w dobrach Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz Maciej Osiński Wężyk

1586 k. 50v Stanisław Młodawski „Wałdoszek”, jego żona: Agnieszka Wolska, jej ojciec: ol. Jan Wolski „Flaszka”, dożywocie małżeńskie

1586 k. 65v Jan Łobodzki daje części dóbr Łobodzice (p. szadk.) swojemu synowi z Zuzanna Skrzyńska: Jarosław Łobodzki

1586 k. 100v Piotr Maliński, jego ojciec: ol. Mikołaj Maliński, w imieniu swoim i swojego brata Marcin Maliński, rezygnuje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) zwane Lisice na rzecz Hieronim Wężyk

1586 k. 116 Wojciech Wolski seu Dobruchowski de Wola Czarnyska, jego żona: Małgorzata Biskupska (1v ol. Andrzej Sulimowski)

1586 k. 119v Bartłomiej Wodziński, jego ojciec: ol. Maciej Wodziński, sprzedaje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) za 100 złp swojemu bratu: Jan Wodziński

1586 k. 123v Piotr Kwiatkowski de Lipnica, jego ojciec: ol. Mikołaj Kwiatkowski, jego żona Barbara Kołakowska, dożywocie małżeńskie

1586 k. 129v Barbara Wolska, jej ojciec: ol. Jan Wolski, jej mężowie: 1v ol. Benedykt Starski, 2v Benedykt Beleński sprzedaje za 1700 złp części dóbr Wola Czaplina seu Raciborowa, par. Grocholice (p. piotrk.) na rzecz Mikołaj Chodakowski, jego ojciec: Jan Chodakowski

1586 k. 247 bracia Paweł Korzenicki i Piotr Korzenicki, ich rodzice: ol. Maciej Korzenicki i Dorota, sprzedają za 30 grzywien części dóbr Korzenica (p. sier.) na rzecz Wawrzyniec Beleński

Libri inscriptionum 1587-1588, sygn. 87
1587 k. 23v Paweł Wolski, jego ojciec: Jan Wolski, rezygnuje części dóbr Wsto, Karśnice Olbrachtowe, Swędzieniejewice, Leżaj (p. szadk.) na rzecz swojego brata: Jan Wolski

1587 k. 24v Jadwiga Beleńska, jej mąż: Jan Wolski, kwituje z zapłaty Paweł Wolski

1587 k. 27v Hieronim Krobanowski, jego ojciec: ol. Jan Krobanowski, jego siostra: ol. Jadwiga Krobanowska (jej mąż: Jan Wolski), daje części w dobrach Karśnice Olbrachtowe i Wsto (p. szadk.) swemu bratu: Jan Krobanowski

1587 k. 55v Stanisław Magnuski zobowiązuje się sprzedać pole w dobrach Kozuby Nowe (p. szadk.), położone między polami należącymi do: Bartłomiej Kozubski i Bernard Kozubski, na rzecz Maciej Kozubski „Dubiel”

1587 k. 93 Jan Zabłocki zapisuje dług 80 złp na rzecz Walenty Kokowski

1587 k. 111 Stanisław Wolski de Wola Czarnyska (p. szadk.), kwituje z zapłaty 400 złp braci: Stanisław Mikołajewski, ks. Mateusz Mikołajewski, Jan Mikołajewski i Wacław Mikołajewski, ich ojciec: ol. Baltazar Mikołajewski

1587 k. 169 dział między braćmi: Stanisław Kwiatkowski, Wojciech Kwiatkowski, Świętosław Kwiatkowski, dziedzice dóbr Szydłów, Wola Szydłowska (woj. i pow. łęczyc.) i innych. Ich starszy brat: ol. Andrzej Kwiatkowski, ich matka: Katarzyna

1587 k. 184 Regina Kruszyńska, mężowie 1v ol. Joachim Magnuski, 2v Stanisław Świeżyński „Łazecka” do Kozuby Stare, jej brat: Jan Kruszyński

1587 k. 210 Jan Wodziński „Masiona” de Wodzinek (p. piotrk.), oprawia 100 złp posagu swojej żonie: Katarzyna Sadokierska, jej ojciec: ol. Wojciech Sadokierski

1587 k. 218 małżonkowie: Stanisław Ostrowski i Anna Oczanka kwitują z zapłaty 100 złp Jan Kołdowski

1587 k. 254v Wawrzyniec Bielowski „Ścibor”, jego ojciec: ol. Stanisław Bielowski, kwituje z zapłaty Wojciech Wstowski „Śledź”

1587 k. 263 małżonkowie Grzegorz Poleski i Małgorzata Niemojewska, ona w asyście: Jan Niemojewski i Stanisław Dąbrowski (przyjaciele z linii ojczystej), kwitują z zapłaty kwoty 80 złp zapisanej na dobrach Niemojów, Dymki, Kamionka dokonanej przez Bartłomiej Kowalski
małżonkowie: Jan Kowalski i Anna Niemojewska

1587 k. 263v ugoda pomiędzy Mikołaj Niemojewski „Kurek” a małżonkami Grzegorz Poleski i Małgorzata Niemojewska

1587 k. 335 Jan Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski de Wsto, jego żona: Jadwiga Beleńska, dożywocie małżeńskie

1587 k. 320v Justyna, wdowa po ol. Sebastian Chodakowski, składa protest przeciwko: Anna, wdowa po ol. Feliks Wierzchowski i jej synowi: Jan Wierzchowski

1587 k. 368 Maciej Kwiatkowski de Podgórze oprawia 1800 złp posagu swojej żonie: Jadwiga Korycińska, jej ojciec: ol. Baltazar Koryciński, jej brat: Jan Koryciński

1588 brak notatek z tego roku (bardzo mało wpisów w tej księdze z tego roku)

Libri inscriptionum 1612, sygn. 117
1612 k. 40 Anna Grochowska, jej ojciec: ol. Wojciech Grochowski, jej brat przyrodni: ol. Mikołaj Grochowski (bpt), jej mąż: Franciszek Wileżycki, kwituje macochę (matkę Mikołaja): Zofia Osiecka, z zapłaty sumy zasądzonej wyrokiem sądu grodzkiego brzesko-kujawskiego

1612 k. 99v lab. Piotr Białek z Tymianki, poddany braci: Stanisław Mianowski i Grabriel Mianowski, ich ojciec: ol. Wojciech Mianowski, kwituje z zapłaty: Jan Karśnicki „Fundamencik”, jego ojciec: Wawrzyniec Karśnicki „Fundament”

1612 k. 299v Jakub Poleski, jego ojciec: ol. Świętosław Poleski, swoim córkom: Elżbieta Poleska, Zofia Poleska i Barbara Poleska, zapisuje 600 złp posagu

1612 k. 501v Jan Kobierzycki, jego ojciec: ol. Jan Kobierzycki, kwituje z zapłaty 100 złp Anna Korzenicka, wdowę po ol. Mikołaj Kołdowski

1612 k. 502v Anna Korzenicka, wdowa po ol. Mikołaj Kołdowski, kwituje z zapłaty 100 złp swojego nepota: Wawrzyniec Korzenicki

Libri inscriptionum 1613-1614, sygn. 119
1613 s. 105 Mikołaj Kamocki de Głupice (p. piotrk.), jego ojciec: ol. Jan Kamocki, kwituje z zapłaty 110 złp Jakub Poleski de Poleszyn, jego ojciec: ol. Świętosław Poleski

1613 s. 112 Katarzyna Grochowska, jej ojciec: Andrzej Grochowski, jej przyszły mąż: Stanisław Czartkowski, jego ojciec: ol. Jakub Czartkowski

1613 s. 152 Marek Magnuski rodzice: ol. Wawrzyniec Magnuski „Stanisławek” i Regina Porczyńska, transferuje sumę 30 grzywien zapisaną mu przez Walenty Górecki, jego ojciec: ol. Franciszek Górecki, na dobrach Górki, na rzecz Mikołaj Świeżyński „Łazęka”, jego ojciec: ol. Marcin Świeżyński

1613 s. 251 bracia Marcjan Karśnicki i Mikołaj Karśnicki, ich ojciec: ol. Jakub Karśnicki, dzedzice w dobrach Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) zapisują dług 50 złp na rzecz Wojciech Iwański, jego ojciec: ol. Gabriel Iwański

1613 s. 265 oblata wypisu z ksiąg grodzkich wieluńskich aktu z 1608 r.: Wojciech Kamocki seu Pratkowski, jego ojciec: Walenty Kamocki seu Pratkowski dziedzic dóbr Pratków (p. szadk.) kwituje z zapłaty 300 złp Marcin Więckowski „Trixa”

1613 s. 275 Anna Marzyńska, wdowa po ol. Jakub Wstowski, ich syn: Baltazar Wstowski, wydzierżawia dobra Wsto i Karśnice (p. szadk.) na rzecz Zofia Brodzka, wdowa po ol. Marcin Karśnicki

1613 s. 395 Wawrzyniec Mantycki, jego ojciec: ol. Maciej Mantycki, kwituje swojego brata: Tomasz Mantycki

1613 s. 650 Zofia Poleska, jej ojciec: Bartłomiej Poleski, wdowa po ol. Adam Bielowski z I strony
Jan Bielowski „Ścibor” z II strony

1613 s. 844 Jakub Karśnicki „Fundament”
małżonkowie: Florian Olszewski i Anna Zaleska

1614 s. 1348 Joachim Żeromski, jego ojciec: ol. Maciej Żeromski, udziela pełnomocnictwa swojemu bratu: Jan Żeromski

1614 s. 1362 Marcin Poleski rodzice: ol. Stanisław Poleski „Mścich” i Dorota Boska, dziedzic dóbr Poleszyn-Orpelów (p. szadk.), w imieniu swoim, matki oraz rodzeństwa: Wojciech Poleski, Magdalena Poleska (jej mąż: Tchórzewski), Zofia Poleska (panna) kwituje stryja Bartłomiej Poleski z opieki i administrowania ich dobrami

1614 s. 1749 Sebastian Poleski, dziedzic dóbr Kozuby (p. szadk.), jego żona: Zofia Chodakowska, jej ojciec: ol. Maciej Chodakowski, jej brat: Gabriel Chodakowski

1614 s. 1750 Jan Świeżyński „Łazęka” zrzeka się długu od Sebastian Poleski na rzecz żony Sebastiana: Zofia Chodakowska

1614 s. 2002 Wacław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski, dziedzic w dobrach Mikołajewice, zapisuje dług 100 złp na rzecz Jan Karśnicki „Dondzik”, dziedzic w dobrach Karśnice

1614 s. 2026 Anna Rembiewska, wdowa po ol. Maciej Żeromski zapisuje dług 100 złp i 30 groszy synowi: Jan Żeromski

Libri inscriptionum 1615, sygn. 120
1615 k. 13v Zofia de Rozrażew, mężowie: 1v ol. Mikołaj Rogoziński, 2v Jan Mikołajewski, w imieniu swych córek z 1v: Barbara Rogozińska, Helena Rogozińska, Anna Rogozińska, kwituje ich braci przyrodnich: Marcin Rogoziński i Jan Rogoziński

1615 k. 154 Stanisław Czartkowski kwituje z zapłaty 300 złp Andrzej Grochowski

1615 k. 154v bracia Jan Kołdowski, Stanisław Kołdowski, Wawrzyniec Kołdowski, Bartłomiej Kołdowski intromitowani do dóbr Kołdów (woj. i pow. kal.) nabytych od Katarzyna Koźmińska, wdowy po ich stryju: ol. Jan Kołdowski

1615 k. 164v Aleksy Kamocki kwiuje z zapłaty Jakub Młodawski „Mnich”

1615 k. 397v oblata wypisu z ksiąg miejskich chełmińskich aktu z 1615 r.: Zofia Niechmirowska, zakonnica w klasztorze benedyktynek w Chełmnie, rodzice: ol. Jan Niechmirowski i ol. Małgorzata Łaszycka (1v ol. Jan Kośmider Gruszczyński, 2v ol. Jan Niechmirowski), jej bracia: Feliks Kośmider Gruszczyński, Jan Niechmirowski, Stanisław Niechmirowski

1615 k. 401v Jan Rajski, jego ojciec: ol. Maciej Rajski de Podole, kwituje z zapłaty 300 złp Łukasz Brodzki, jego ojciec: ol. Wojciech Brodzki

1615 k. 489 Dorota Górecka, wdowa po ol. Stanisław Magnuski z Kozub z I strony
Katarzyna, wdowa po ol. Sebastian Krasiński, ich syn: Jan Krasiński, z II strony

1615 k. 509v Maciej Kozubski, jego ojciec: ol. Bernard Kozubski, i syn Macieja: Wojciech Kozubski, kwitują z zapłaty 200 złp Wojciech Widawski Wężyk

1615 k. 600v Wacław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Stanisław Mikołajewski, kwituje z zapłaty 200 złp Stanisław Kwiatkowski de Zalesie

1615 k. 617 Jadwiga Beleńska, jej ojciec: ol. Piotr Beleński, wdowa po ol. Jan Wolski, w imieniu swojego syna: Piotr Wolski, kwituje Anna Czerowska, wdowę po ol. Marcin Zielęcki, z zapłaty kwoty 30 złp zapisanej ciotce Piotra: ol. Anna Wolska przez jej męża: ol. Jan Bielowski

Libri inscriptionum 1616, sygn. 122
1616 k. 1a Mikołaj Tarnowski, jego ojciec: ol. Sebastian Tarnowski (kasztelan konarski), dziedzic dóbr Kliczków i innych, kwituje z zapłaty 2000 złp Maciej Bielski, jego ojciec: ol. Sebastian Bielski

Libri inscriptionum 1617, sygn. 123
1617 k. 108 Sebastian Magnuski, jego ojciec: ol. Stanisław Magnuski zapisuje dług na rzecz Jan Kozubski, jego ojciec: ol. Stanisław Kozubski

1617 k. 399 Wawrzyniec Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: ol. Jakub Karśnicki, dziedzic dóbr Zabłocie (p. sier.), zapisuje dług 350 złp swojej żonie: Anna Kamocka, jej ojciec: Mikołaj Kamocki, jej brat: Mikołaj Kamocki

1617 k. 446 Benedykt Kozubski, jego ojciec: ol. Michał Kozubski, jego żona: Zofia Kociełkowska, zrzeka się długu 50 złp od Jan Kociełkowski, jego ojciec: ol. Stanisław Kociełkowski. Syn Jana: Marcjan Kociełkowski

1617 k. 547v Adam Libiszewski, jego ojciec: Stanisław Libiszewski, kwituje z zapłaty 50 złp Stanisław Poleski, jego ojciec: Bartłomiej Poleski

Libri inscriptionum 1618, sygn. 124
1618 k. 24 bracia Mikołaj Chodakowski i Stefan Chodakowski, ich ojciec: Jakub Chodakowski, intromitowani do dóbr Chodaki (p. szadk.) nabytych od ojca

1618 k. 173v Gabriel Chodakowski, jego ojciec: ol. Maciej Chodakowski, kwituje z zapłaty 40 złp Łukasz Chodakowski, jego ojciec: Jakub Chodakowski

1618 k. 281 siostry Zofia Krobanowska (jej mąż: Jan Rozenkowski) i Anna Krobanowska (jej mąż: Jan Czyżowski), ich rodzice: ol. Marcin Krobanowski i ol. Anna Zamojska, sumę 300 złp należną od Aleksander Zaremba transferują na rzecz Dobrogost Goliński

1618 k. 308 Jan Aleksander Madaliński, jego ojciec: Aleksander Madaliński, działający w imieniu sióstr: Elżbieta Niechmirowska, Dorota Niechmirowska, Zofia Niechmirowska i Marianna Niechmirowska, ich rodzice: ol. Samuel Niechmirowski i Jadwiga Trzcińska, kwituje z zapłaty 200 złp małżonków: Jan Bykowski (starosta sieradzki) i Marianna Grudzińska

1618 k. 316 Marcin Jadamczewski, jego ojciec: ol. Jan Jadamczewski, sukcesor swojej siostry: ol. Zofia Jadamczewska (jej mąż: ol. Jan Wojsławski)
Stanisław Wojsławski, jego ojciec: ol. Wojciech Wojsławski
Maciej Korzeniewski, jego ojciec: ol. Jan Korzeniewski

Libri inscriptionum 1619, sygn. 126
1619 k. 132v Dorota Jadamczewska, jej mąż: Wojciech Czadowski seu Chwalęcki, kwituje z zapłaty 40 złp Paweł Woliński, jego ojciec: ol. Stanisław Woliński

1619 k. 140v Bartłomiej Chodakowski, dziedzic dóbr Pudłów kwituje z zapłaty 100 złp Zofia Magnuska, wdowę po ol. Jan Chodakowski

1619 k. 145 Zofia Chodakowska, jej mąż: Łukasz Przerembski
Zofia Zaleska, wdowa po ol. Jan Chodakowski

1619 k. 152 Sebastian Magnuski, jego ojciec: ol. Stanisław Magnuski, zobowiązuje się sprzedać pole w dobrach Kozuby Nowe (p. szadk.) położone między polami jego brata Walerian Magnuski oraz Maciej Kozubski na rzecz: Maciej Rajski rodzice: Jan Rajski i Zuzanna Dłuska
przemko20161 - 29-03-2018 - 11:03
Temat postu:
Witam
Czy widnieje może nazwisko. Perucki i Perucka ?
Przemek
Bartnicki_Jerzy - 29-03-2018 - 11:12
Temat postu:
Witam serdecznie. Serdecznie dziękuje za pracę i czas poświęcony indeksacji ksiąg Sieradzkich.
Mam ogromną prośbę. Poszukuję danych o małżeństwie Magdaleny Bartnickiej z Ignacym Madalińskim
Magdalena córka Franciszka i Katarzyny Zbyczyńskiej ur. 1723r. w Brzeźnicy Nowa Osada poślubiła Ignacego Madalińskiego ok. roku 1750 (gdzie) Dworzaczek podaje syna Felicjana ur. w 1773r. Magdalena zmarła w 1801 r. w Poddębice Chropy (mam akt) a Ignacy w 1791r. W Unikowie. Ignacy był ponoć wojewodą. Czyim synem był i gdzie się urodził. Według wpisów na tej stronie jest opracowana genealogia tej rodziny. Jestem tym zainteresowany. Bardzo proszę o kontakt.
Pozdrawiam
Jerzy Bartnicki
mziel - 24-04-2018 - 22:40
Temat postu:
przemko20161 napisał:
Witam
Czy widnieje może nazwisko. Perucki i Perucka ?
Przemek

Ale czy gdzie widnieje? W moich notatkach? Wszystko co mam publikuję tutaj i czy coś widnieje tutaj można sobie sprawdzić za pomocą Ctrl+F. Czy widnieje w ogóle w księgach grodzkich sieradzkich? Nie wiem. Tak jak wspominałem, sprawdzam tylko nazwiska z mojego kręgu zainteresowania, na nic więcej nie mam czasu. Aktualną listę nazwisk podaję poniżej.

Bartnicki_Jerzy napisał:
Witam serdecznie. Serdecznie dziękuje za pracę i czas poświęcony indeksacji ksiąg Sieradzkich.
Mam ogromną prośbę. Poszukuję danych o małżeństwie Magdaleny Bartnickiej z Ignacym Madalińskim
Magdalena córka Franciszka i Katarzyny Zbyczyńskiej ur. 1723r. w Brzeźnicy Nowa Osada poślubiła Ignacego Madalińskiego ok. roku 1750 (gdzie) Dworzaczek podaje syna Felicjana ur. w 1773r. Magdalena zmarła w 1801 r. w Poddębice Chropy (mam akt) a Ignacy w 1791r. W Unikowie. Ignacy był ponoć wojewodą. Czyim synem był i gdzie się urodził. Według wpisów na tej stronie jest opracowana genealogia tej rodziny. Jestem tym zainteresowany. Bardzo proszę o kontakt.
Pozdrawiam
Jerzy Bartnicki

Nie widzę tego Ignacego Madalińskiego w dostępnych w necie materiałach dotyczących Madalińskich (Teki Dworzaczka, Boniecki, WGM), nie sądzę aby by wojewodą.

Oto aktualna lista nazwisk, wokół których koncentruję moje poszukiwania:

Przodkowie: Beleński, Bielawski, Borzysławski, Chodakowski (zwany Odnoga), Chwałkowski, Dzierzążyński, Grochowski, Jadamczewski, Kamocki, Karmiński, Karśnicki (zwany Fundament), Kodrębski, Kokowski, Kołdowski, Konopnicki, Korzenicki, Koźmiński, Krokocki, Kwiatkowski, Łobodzki, Madaliński, Magnuski, Masłowski, Mikołajewski, Miniszewski, Niechmirowski, Niemojewski, Pętkowski, Pokrzywnicki, Poleski, Sieroszewski, Sulimowski, Szadkowski, Świeżyński, Uwieliński (Rzyśko Uwieliński), Warszycki, Więckowski (zwany Trixa), Wituski, Wodziński, Wolski (z Woli Dziekciowej obecnie Wola Marzeńska, w połowie XVIII w. pisali się ze Srebrnej Woli)

Inne: Bielowski, Kobierzycki, Kozubski, Krobanowski, Maliński, Młodawski, Podlaski, Wstowski, Zabłocki

Lata 1573-1579, 1599-1600

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1573, sygn. 69
1573 k. 73v rodzeństwo : Jan Niechmirowski, Marcin Niechmirowski, Katarzyna Niechmirowska (panna)

1573 k. 86v Jan Kamocki de Kamocin (p. piotrk.) oprawia posag swojej żonie: Dorota Kwiatkowska, jej ojciec: Zygmunt Kwiatkowski de Bałucz

1573 k. 91v Świętosław Karśnicki de Karśnice oprawia posag swojej żonie: Małgorzata Potworowska

1573 k. 101v Marcin Niechmirowski de Niechmirów daje zobowiązanie na 1020 złp na rzecz Jan Stępowski de Stępowo (ziemia gostyńska, pow. gąbiński)

1573 k. 170v Marcin Pruszkowski de Pruszków kwituje małżonków: Sebastian Jadamczewski i Barbara

1573 k. 171 Jan Wolski de Wola Dziekciowa kwituje Marcin Pruszkowski

1573 k. 211v Maciej Kozubski „Dubiel” zapisuje dług na rzecz: Barbara Drużbicka, jej mąż: Stanisław Kozubski „Dubiel”

1573 k. 231 Stanisław Magnuski de Kozuby (p. szadk.) zapisuje posag żonie: Dorota Górecka, jej ojciec: ol. Mikołaj Górecki de Górki. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz braci: Walenty Górecki i Łukasz Górecki (k. 231v).

1573 k. 247v małżonkowie: Jan Kruczkowski i Agnieszka Piaskowska dają zobowiązanie dot. dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Marcin Świeżyński

1573 k. 259v Zofia Krobanowska, jej ojciec: Jan Krobanowski, jej mąż: Walenty Kamocki seu Pratkowski de Pratków, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych. Walenty oprawia jej posag (k. 262).

1573 k. 263v Benedykt Wolski, jego ojciec: ol. Andrzej Wolski de Wola Blokowa (p. radomszcz.), zapisuje dług na rzecz Jan Lichawski

1573 k. 267 Anna Roguska, jej ojciec: ol. Jan Roguski de Paskowe zapisuje dług 50 złp na rzecz Adam Karśnicki de Wola Bałucka

1573 k. 273 Aleksy Stryjowski, jego ojciec: ol. Stanisław Stryjowski kwituje z zapłaty Barbarę, wdowę po ol. Jan Karśnicki de Wola Bałucka

1573 k. 314v Andrzej Krokocki de Krokocice zapisuje dług swojemu synowi: Marek Krokocki

1573 k. 315 Andrzej Krokocki de Krokocice zapisuje dług na rzecz: Sebastian Tarnowski

1573 k. 358 Jan Zielęcki de Zielęcice daje części dóbr Górzno na rzecz Piotr Beleński, dziedzicowi tych dóbr

1573 k. 368 Baltazar Kwiatkowski de Podgórze zapisuje dług na rzecz Piotr Widawski Wężyk

1573 k. 379 Jan Oryński i Bartłomiej Oryński z ziemi łęczyckiej, Stanisław Smok z ziemi wieluńskich, z rodu Grzymała, udzielają zgody na zbycie dóbr Pokrzywnica, Boguszyce, Zachłodzice (woj. i pow. łęcz.) przez Anna Pokrzywnicka, jej mąż: Marcin Niechmirowski, na rzecz: Jan Stępowski de Stępów (woj. raw., pow. gąbiń.)

1573 k. 396v Marcin Niechmirowski de Niechmirów, jego żona: Anna Pokrzywnicka, dożywocie małżeńskie

1573 k. 404v Stanisław Świeżyński de Świeżyny, jego ojciec: Rafał Świeżyński, zapisuje dług na rzecz stryja: Adam Świeżyński (jego żona: Elżbieta)

1573 k. 407v ks. Mateusz Mikołajewski de Mikołajewice koło Lutomierska (p. szadk.), jego ojciec: ol. Baltazar Mikołajewski, daje zobowiązanie dotyczące Mikołajwice swojemu bratu: Jan Mikołajewski

1573 k. 426v Zuzanna Grabska, wdowa po ol. Józef Kozubski, dokonuje darowizny na rzecz Jakub Kozubski „Niedbałka”

1573 k. 427 Jakub Kozubski „Niedbałka” de Kozuby oprawia 150 złp posagu żonie: Zuzanna Grabska

1573 k. 427v Wojciech Karśnicki seu Magnuski de Karśnice (p. szadk.), dokonuje darowizny na rzecz swoich bratanic: Dorota Karśnicka seu Magnuska, Perpetua Karśnicka seu Magnuska, Felicja Karśnicka seu Magnuska, Zofia Karśnicka seu Magnuska (panny), ich ojciec: ol. Jan Karśnicki seu Magnuski

1573 k. 453v Jadwiga Świeżyńska, jej ojciec: ol. Rafał Świeżyński, jej mąż: Grzegorz Brodzki „Brzeszczot”. Ona zrzeka się prwa do dóbr rodzinnych na rzecz braci: Stanisław Świeżyński, Jan Świeżyński, Piotr Świeżyński, Grzegorz Świeżyński, Jerzy Świeżyński. On oprawia jej posag.

1573 k. 530 ugoda pomiędzy: braćmi Piotr Poleski i Marcin Poleski, sukcesorami ol. Druzjanna Poleska, jej ojciec: Jan Poleski de Poleszyn-Orpelów, jej mąż ol. Wojciech Magnuski z I strony
Jan Magnuski rodzice: ol. Wojciech Magnuski i jego żona 1v: ol. Zapolska z II strony

1573 k. 560 Mikołaj Rakowski de Piaski, stryj ex patruelibus germanus dla: Jan Karśnicki, rodzice: ol. Świętosław Karśnicki i Małgorzata Potworowska (jej brat: Jan Potworowski), składa prostest przeciwko: Sebastian Jadamczewski, o zamordowanie Świętosława Karśnickiego

1573 k. 741 Anna, wdowa po ol. Ambroży Korzenicki, i jej syn Franciszek Korzenicki zapisują dług 6 i pół grzywny na rzecz Jan Wilksicki de Korzenica

1573 k. 747v bracia: Michał Korzenicki i Jan Korzenicki (nieletni) ich ojciec: ol. Maciej Korzenicki
Franciszek Korzenicki, Walenty Korzenicki

1573 k. 881v Jan Swędzieniewski de Młdoawin, opiekun swoich bratanków: Wojciech Swędzieniewski i Jeremiasz Swędzieniewski, ich ojciec: ol. Stanisław Swędzieniewski
Benedykt Swędzieniewski

1573 k. 882v Benedykt Swędzieniewski, jego ojciec: ol. Andrzej Swędzieniewski, daje części dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz Jakub Karśnicki „Fundament”

Libri inscriptionum 1574-1576, sygn. 71
1574 k. 19v Mikołaj Magnuski seu Karśnicki de Karśnice, oprawia posag żonie swojego syna (Wawrzyniec Magnuski seu Karśnicki): Zofia Dobruchowska, jej ojciec: Jan Dobruchowski „Kotarba”

1574 k. 20 Mikołaj Magnuski seu Karśnicki i Paweł Magnuski seu Karśnicki, rezygnacja z opieki nad: Jan Bielowski, Wojciech Bielowski i Anna Bielowska, ich ojciec: ol. Piotr Bielowski, ich dziad: ol. Jakub Bielowski

1574 k. 44 Elżbieta Starzechowska, jej ojciec: ol. Bartłomiej Starzechowski, jej mąż: Wawrzyniec Beleński, daje swoje części w dobrach: Toporów, Łaszów, Mierzyce (p. wieluń) swojemu stryjowi: Miołaj Starzechowski

1574 k. 48v Benedykt Podleski Poraj de Podłężyce (p. szadk.), jego córka: ol. Jadwiga Podleska, wdowiec po tej córce: Stanisław Wolski „Drużbicz”

1574 k. 55v Barbara Poleska, jej ojciec: ol. Stanisław Poleski, jej mąż: hon. Andrzej Brozina de Rzgów, jej brat: Bartłomiej Poleski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1574 k. 55v Agnieszka Magnuska, jej ojciec: ol. Mikołaj Magnuski de Kozuby, jej mąż: Jan Maliński de Kozuby, w asyście: Maciej Kozubski (brat rodzony) i Jakub Kozubski (brat stryjeczny), daje części dóbr Kozuby (p. szadk.) swojemu bratu: Stanisław Kozubski

1574 k. 64v Piotr Świeżyński, jego ojciec: ol. Rafał Świeżyński rezygnuje części dóbr Świeżyny (p. szadk.) na rzecz swojego brata: Jakub Świeżyński

1574 k. 68 Katarzyna Kozubska, wdowa po ol. Bartłomiej Podolski, daje części dóbr Kozuby (p. szadk.) synowi: Jakub Podolski

1574 k. 70 siostry Dorota Karśnicka, Perpetua Karśnicka, Felicja Karśnicka, Zofia Karśnicka, ich ojciec: ol. Jan Karśnicki, intromitowane do dóbr Karśnice (p. szadk.) nabytych od stryja: Wojciech Karśnicki seu Magnuski

1574 k. 74 Wawrzyniec Magnuski rodzice: Mikołaj Magnuski de Wsto i Dorota, jego żona: Zofia Dobruchowska

1574 k. 82v dział między braćmi: Stanisław Poleski i Bartłomiej Poleski „Mścichowie”, dziedzicami dóbr Poleszyn-Orpelów (p. szadk.)

1574 k. 100 Stanisław Pratkowski, jego ojciec: ol. Stanisław Pratkowski, daje części dóbr Pratków (p. szadk.) na rzecz Wojciech Kamocki de Pratków

1574 k. 121 Piotr Mikołajewski rodzice: ol. Mikołaj Mikołajewski i Zuzanna, dziedzic dóbr Mikołajewice koło Lutomierska (p. szadk.) daje części w dobrach Boczki i Kobyla (p. szadk.) na rzecz: Jan Skarszewski

1575 k. 128 Anna Wolska rodzice: Jan Wolski i ol. Małgorzata Kodrębska, jej mąż: Jan Westkowski

1575 k. 136v Filip Krzemieniewski de Krzemieniew (woj. i pow. łęcz.), oprawia 400 złp posagu i tyleż wiana żonie: Ewa Otocka, jej ojciec: ol. Jakub Otocki

1575 k. 138v Paweł Kodrąbski na swoich dobrach Zapolice i Kodrąb (p. radomszcz.) oprawia 1600 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Dorota Rudnicka, jej ojciec: ol. Stanisław Rudnicki de Rzeczyca

1575 k. 148v bracia Sebastian Chodakowski i Jan Chodakowski de Chodaki z I strony
Marcin Maliński de Zabłocie z II strony

1575 k. 169 Sebastian Madaliński de Niedzielsko (p. wieluń.) oprawia 1000 złp posagu i wiana swojej żonie: Jadwiga Kobierzycka, jej ojciec: Stanisław Kobierzycki de Smaszków

1575 k. 175v Fabian Kołdowski daje części dóbr Kołdów (woj. i pow. kal.), wolne od oprawy swojej żony: Anna Bielawska, swojemu synowi: Jan Kołdowski, inny jego syn: Mikołaj Kołdowski

1575 k. 176 Jan Kołdowski de Kołdów oprawia 1400 złp posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Koźmińska. Jej mąż 1v: ol. Wojciech Osiecki de Krowica (k. 176v)

1575 k. 179v Jakub Chodakowski de Chodaki daje pole tamże obok pola Maciej Chodakowski „Krawczyk”, swojemu bratu: Stanisław Chodakowski

1575 k. 183v zamiana dóbr: Franciszek Waliszewski „Skarb”, jego żona: Agnieszka (asysta: Jan Żernicki i Marcin Zielecki) daje swoje części w dobrach Morawki (woj. i pow. kal.) na rzecz Anna Korzenicka, jej ojciec: ol. Łukasz Korzenicki, jej mąż: Melchior Morawski, a Anna (asysta: Stefan Morawski i Joachim Kowalski) daje mu swoje części w dobrach Waliszewice (woj. i pow. kal.)

1575 k. 185v Tomasz Magnuski (jego żona: Katarzyna), Małgorzata Magnuska (jej mąż: ol. Maciej), Regina Magnuska (jej mąż: fam. ol. Szymon Franek), Jadwiga Magnuska (jej mąż: fam. ol. Wojciech Kozieł), sukcesorzy ol. Wojciech Jasiński de Wola Krokocka, dają części dóbr Wola Krokocka (p. szadk.) na rzecz: Łukasz Jasiński seu Wolski i Wawrzyniec Jasiński seu Wolski

1575 k. 200v Bartłomiej Bryczkowski, Wojciech Bryczkowski, Jan Bryczkowski, Mikołaj Bryczkowski, ich ojciec: ol. Jakub Bryczkowski, dziedzice dóbr Kozuby (p. szadk.)

1575 k. 235 Jan Magnuski „Klimontowicz” de Magnusze oprawia 50 grzywien posagu swojej żonie: Magdalena Podleska seu Fałkowska, jej ojciec Piotr Podleski seu Fałkowski

1575 k. 283 Maciej Magnuski de Karśnice oprawia 30 grzywien posagu i tyleż wiana, żonie swojego syna: Sebastian Magnuski, Anna Krobanowska, jej ojciec: Wojciech Krobanowski de Krobanów

1576 k. 319v Anna Dzierzążyńska rodzice: Jakub Dzierzążyński „Magnuski” i Barbara Dzierzążyńska, daje części dóbr Dzierzązna swojemu bratu: Mikołaj Dzierzążyński

1576 k. 340v Piotr Kozubski „Niedbałka” de Kozuby oprawia 40 grzywien posagu i tyleż wiana żonie: Zofia Ligocka, jej ojciec: ol Łukasz Ligocki

1576 k. 342v Zofia Magnuska, jej ojciec: Mikołaj Magnuski de Kozuby, jej mąż: Jakub Podolski de Kozuby, w asyście: Stanisław Magnuski (brat rodzony) i Bernard Kozubski, daje części dóbr Kozuby Stare i Kozuby Nowe (p. szadk.) swojemu bratu: Maciej Magnuski

1576 k. 343 Agnieszka Podolska, jej ojciec: ol. Bartłomiej Podolski de Kozuby, jej mąż: Mikołaj Maliński „Glonek” de Kozuby, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1576 k. 352 bracia Grzegorz Bielowski i Marcin Bielowski, ich ojciec: ol. Piotr Bielowski „Ścibor”, dziedzice dóbr Bielów, rezygnują części dóbr Wsto, Karśnice Olbrachtowe i Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz Jakub Karśnicki „Fundament”

1576 k. 358v Anna Magnuska, wdowa po ol. Grzegorz Osmolski rezygnuje części dóbr Magnusze Nowe (p. szadk.) na rzecz Wojciech Magnuski „Kątny”

1576 k. 362v dział pomiędzy braćmi: Stanisław Karśnicki, Kaspar Karśnicki i Jakub Karśnicki, ich ojciec: ol. Jakub Karśnicki seu Młodawski

1576 k. 373v Piotr Mikołajewski oprawia 1000 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Romiszewska, jej ojciec: ol. Jakub Romiszewski, na swych dobrach Boczki, Kobyla, Mikołajewice, Jerwonice (p. szadk.)

1576 k. 429 Walenty Kokowski de Kokoszki (p. sier.) oprawia 200 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Stryjowska, jej ojciec: Florian Stryjowski de Stryje (p. szadk.)

1576 k. 430v dział pomiędzy braćmi: Stanisław Świeżyński, Jan Świeżyński, Grzegorz Świeżyński, Jerzy Świeżyński, ich ojciec: ol. Rafał Świeżyński

1576 k. 432v dział pomiędzy braćmi: Franciszek Mikołajewski, Antoni Mikołajewski, Stanisław Mikołajewski, Marcin Mikołajewski, dziedzicami dóbr Chwalborzyce, Rożniatów, Kozubowo (p. szadk.)

Libri inscriptionum 1577-1579, sygn. 75
1577 k. 37 Zofia Karśnicka, jej ojciec: Jakub Karśnicki „Fundament”, jej mąż: Kasper Karśnicki „Duch”, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1577 k. 37v Jan Wstowski, jego ojciec: ol. Andrzej Wstowski, oprawia 40 grzywien posagu i tyleż wiana swojej żonie: Justyna Chodakowska, jej ojciec: ol. Wojciech Chodakowski „Stojek”

1577 k. 55v ugoda pomiędzy Marcin Niechmirowski, dziedzicem dóbr Niechmirów (p. sier.) oraz Wawrzyniec Kamiński i Urban Kamiński, dziedzicami dóbr Kamionka

1577 k. 80v Maciej Wodziński „Masiona” daje swoje części dziedziczne w dobrach Wodzin (p. piotrk.) na rzecz swojego syna Jan Wodziński

1577 k. 81v Jan Wodziński, jego ojciec: Maciej Wodziński „Masiona”, dziedzic części dóbr Wodzinek (p. piotrk.) oprawia 100 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Zofia Rzepecka, jej ojciec: Piotr Rzepecki de Brody

1577 k. 84 Magdalena Podlaska seu Falkowska, jej ojciec: Piotr Podlaski seu Falkowski, jej mąż: Jan Magnuski, jej brat: Jan Podlaski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1577 k. 85 Wojciech Magnuski „Katny”, dziedzic dóbr Magnusze (p. szadk.), oprawia 50 grzywien posagu i tyleż wiana swojej żonie: Anna Siedlecka, jej ojciec: Stanisław Siedlecki

1577 k. 92v Zofia Korzenicka, jej ojciec: ol. Walenty Korzenicki, jej mąż: Łukasz Biernacki de Chatki, jej brat: Jan Korzenicki, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1577 k. 115v Paweł Wolski, jego ojciec: Jan Wolski, zrzeka się swoich praw dotyczących dóbr Wola Dziekciowa i Rososza (p. szadk.) na rzecz Marcin Pruszkowski

1578 k. 162 bracia Jan Baliński, Hieronim Baliński, Piotr Baliński, Paweł Baliński, Wojciech Baliński, ich ojciec: ol. Marcin Baliński, rezygnują części dóbr Krokocice i Wola Krokocka (p. szadk.) na rzecz Andrzej Tymieński

1578 k. 169 Konstanty Kokowski de Kokoszki (p. sier.), daje części tych dóbr swoim braciom: Walenty Kokowski i Adam Kokowski

1578 k. 173 Jan Korzenicki, jego ojciec: ol. Walenty Korzenicki, dziedzic dóbr Korzenica (p. sier.) oprawia 1500 złp posagu swojej żonie: Anna Mikołajewska, jej ojciec: Marcin Mikołajewski de Włyń

1578 k. 177 Franciszek Korzenicki, jego ojciec: ol. Ambroży Korzenicki, daje części dóbr Korzenica (p. sier.) na rzecz Marcin Wojszewski

1578 k. 178 małżonkowie Adam Świeżyński i Elżbieta, dają części dóbr Świeżyny (p. szadk.) na rzecz Andrzej Bolkowski rodzice: ol. Józef Bolkowski i Wiktoria Świeżyńska

1578 k. 183 Stanisław Kozubski „Królik” de Kozuby, oprawia 70 grzywien posagu i tyleż wiana żonie: Anna Porczyńska, jej ojciec: Jakub Porczyński „Kruk”

1578 k. 183v Anna Kołdowska, jej ojciec: ol. Fabian Kołdowski, jej mąż: Józef Woleński de Woleń, jej bracia: Mikołaj Kołdowski i Jan Kołdowski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1578 k. 185v Jan Poleski „Bolek” de Poleszyn, oprawia 200 złp posagu żonie: Jadwiga Gozdowska, jej ojciec: Jan Gozdowski de Gorzuchy

1578 k. 207 Stanisław Bielowski „Ściborek”, jego żona: Małgorzata, sprzedaje za 90 grzywien części dóbr Karśnice Olbrachtowe, Wsto, Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz Jakub Karśnicki „Fundament”

1578 k. 237 bracia Florian Krobanowski i Jan Krobanoski, ich ojciec: ol. Jan Krobanowski

1578 k. 237v dział pomiędzy braćmi: Aleksy Konopnicki, Piotr Konopnicki, Adrian Konopnicki, Maciej Konopnicki, ich ojciec: ol. Wojciech Konopnicki, dobra: Wrońsko (p. sier.), Konopnica, Bębnów, Wola Bębnowska (p. wieluń.)

1578 k. 247 Anna Sulimowska, wdowa po ol. Walenty Korzenicki, zrzeka się oprawy swojego posagu na rzecz syna: Jan Korzenicki

1578 k. 252v Adam Olewiński, jego ojciec: ol. Wojciech Olewiński, jego żona: Zofia Wolska, rezygnuje części dóbr Kłoniszew (p. szadk.) na rzecz Joachim Żeromski

1578 k. 257v Anna, wdowa po ol. Wojciech Olewiński de Kłoniszew, ich synowie: Adam Olewiński, Jan Olewiński, Feliks Olewiński, Florian Olewiński, Andrzej Olewiński

1578 k. 280v Maciej Magnuski de Karśnice intromitowany do dóbr Wsto i Karśnice (p. szadk.) nabytych od Mikołaj Magnuski, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Magnuski

1578 k. 282v Walenty Kokowski daje części dóbr Kokoszki (p. sier.) swemu bratu: Adam Kokowski

1578 k. 287 Agnieszka Dzierzążyńska, jej ojciec: ol. Tomasz Dzierzążyński, jej mąż: Feliks Poleski de Poleszyn-Bolków, asysta: Mikołaj Poleski de Poleszyn-Bolków, daje części dóbr Dzierzązna (p. szadk.) swojemu synowi: Grzegorz Poleski

1578 k. 293 Stanisław Świeżyński, jego ojciec: ol. Rafał Świeżyński, dziedzic dóbr Świeżyny (p. szadk.), oprawia 120 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Dorota Młodawska, jej ojciec: ol. Marcin Młodawski

1578 k. 294v Wacław Mikołajewski daje części dóbr Mikołajewice (p. szadk.) na rzecz Stanisław Wolski de Wola Czarnyska

1578 k. 296 Anna Korzenicka, jej ojciec: ol. Ambroży Korzenicki, jej mąż: Jan Wilkszycki „Dworak”, jej brat: Franciszek Korzenicki, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1579 k. 296v Walerian Karśnicki, jego ojciec: ol. Wojciech Karśnicki, dziedzic dóbr Karśnice i Gorzuchy, daje część dóbr Gorzuchy (p. sier.) swoim braciom: Hieronim Karśnicki i Andrzej Karśnicki

1579 k. 301 Anna Mojaczowska, jej mąż: Stanisław Madaliński, kasuje oprawę posagu i zapis dożywocia na dobrach męża: Niedzielsko, Galewice i Łyskornie (p. wieluń.)

1579 k. 301 Anna Konopnicka, jej mąż: Aleksander Madaliński, w asyście: Jakub Konopnicki (cześnik sieradzki) i Florian Stawski, przyjaciele z linii ojczystej, kasuję oprawu posagu i zapis dożywocia na dobrach męża: Niedzielsko i Łyskornie (p. wieluń).

1579 k. 301v bracia: Aleksander Madaliński i Stanisław Madaliński, ich ojciec: ol. Antoni Madaliński, dziedzice dóbr Niedzielsko i Łyskonie (p. wieluń.), dokonują wymiany dóbr: Stanisław daje wszystkie swoje części w Niedzielsku Aleksandrowi, a Aleksander daje wszystkie swoje części w Łyskorni Stanisławowi

1579 k. 302v Aleksander Madaliński, dziedzic dóbr Niedzielsko (p. wieluń.), oprawia 500 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Konopnicka, jej ojciec: ol. Wojciech Konopnicki (podsędek ziemski wieluński)

1579 k. 302v Stanisław Madaliński, dziedzic dóbr Łyskornie (p. wieluń), oprawia 1000 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Mojaczewska

1579 k. 320v Jan Czarnyski, jego ojciec: Jan Czarnyski de Dobruchów, rezygnuje części dóbr Dobruchów (p. szadk.) na rzecz Jan Przyrownicki (chorąży sieradzki)

1579 k. 321v Gabriel Kokowski de Kotlinki, jego ojciec: ol. Andrzej Kokowski, rezygnuje części dóbr Kotlinki (p. szadk.) na rzecz Jerzy Stromecki
wymien.: Florian Stryjowski, Wojciech Bielowski „Żaczek”, Walenty Kokowski

1579 k. 322v Jadwiga Kokowska, jej ojciec: ol. Andrzej Kokowski, wdowa po ol. Jakub Kaczkowski, jej brat: Gabriel Kokowski

1579 k. 323v Anna Pokrzywnicka, jej mąż: Marcin Niechmirowski, asysta: Wojciech Jankowski i Maciej Grodziński, dotyczy ugody pomiędzy Anną i Katarzyna Pokrzywnicka (jej mąż: Jan Stempowski)
wymien.: Jan Szamowski i Bartłomiej Szamowski, dobra Szamowo (woj. i pow. łęcz.)

1579 k. 325v Dorota Młodawska, jego ojciec: ol. Marcin Młodawski, jej mąż: Stanisław Świeżyński, jej bracia: Bartłomiej Młodawski i Andrzej Młodawski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1579 k. 331 Adam Jasiński seu Głaniszewski, dziedzic dóbr Dąbrowa Łąka, oprawia 200 złp posagu i tyleż wiana żonie: Elżbieta Jadamczewska, jej ojciec: Maciej Jadamczewski

1579 k. 346v Jan Karśnicki (łowczy łęczycki) oprawia 4000 złp posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Zadąbrowska seu Biskupska, jej ojciec: ol. Piotr Zadąbrowski seu Biskupski

1579 k. 370v Anna Stępicka rodzice: Wawrzyniec Stępicki i Małgorzata, jej mąż: Adam Kokowski, brat: Jan Stępicki, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1579 k. 380v Tomasz Krokocki, jego żona: Katarzyna Żerosławska, rezygnuje części dóbr Krokocice (p. szadk.) na rzecz Marcin Tymieński

1579 k. 381v Stanisław Krokocki rodzice: Tomasz Krokocki i ol. Barbara Dominikowska, ceduje oprawę posagu matki na rzecz Marcin Tymieński

1579 k. 382 Katarzyna Żerosławska, jej ojciec: ol. Jan Żerosławski, jej mąż: Tomasz Krokocki, jej brat: Mikołaj Żerosławski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1579 k. 385 Wojciech Bielowski, jego ojciec: ol. Piotr Bielowski, jego brat: Walenty Bielowski, sprzedaje za 60 złp części dóbr Wsto, Karśnice Olbrachtowe, Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz Jakub Karśnicki „Fundament”

1579 k. 414 Feliks Poleski i Grzegorz Poleski, ojciec z synem, rezygnują części dóbr Poleszyn-Wyśrednie (p. szadk.) na rzecz Wojciech Poleski, jego ojciec: Bartłomiej Poleski

1579 k. 416v Wojciech Poleski, jego ojciec: Bartłomiej Poleski „Szczerba”, oprawia 400 złp posagu i tyleż wiana żonie: Jadwiga Otocka, jej ojciec: ol. Jakub Potocki, jej bracia: Zygmunt Otocki i Jan Otocki

1579 k. 420 Dorota, wdowa po ol. Jakub Młodawski „Duch” daje części dóbr Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) swoim dzieciom: Stanisław Młodawski, Kaspar Młodawski i Jakub Młodawski

1579 k. 440v Marcin Bielski rodzice: Sebastian Bielski de Kłoniszew i ol. Barbara Charbicka ceduje oprawę posagu matki na dobrach Kłoniszew na rzecz ojca

1579 k. 445 Jakub Karśnicki „Fundament” daje części dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.) swojemu synowi: Sebastian Karśnicki „Fundament”

1579 k. 448v ks. Melchior Kozubski, daje swoje części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) swojemu bratu przyrodniemu: Franciszek Prusinowski rodzice: Jan Prusinowski i Anna (1v ol. Jan Wodziński), brat Melchiora: Stefan Kozubski

1579 k. 450 Grzegorz Poleski, jego ojciec: ol. Feliks Poleski, oprawia posag żonie: Barbara Podolska, jej brat cioteczny (syn wuja): Piotr Górecki

1579 k. 458 dział braci: Jan Mikołajewski i Stanisław Mikołajewski, ich ojciec: ol. Baltazar Mikołajewski, dziedziców dóbr Mikołajewice

1579 k. 475v ugoda dotycząca rozgraniczenia dóbr Niechmirów (p. sier.), których dziedzicem jest Marcin Niechmirowski i dóbr Rychłocice (p. wieluń.), których dziedzicami są: Stanisław Grabiński, Piotr Szczawiński, Jan Szczawiński i Maciej Szczawiński

1579 k. 481v Jakub Karśnicki seu Młodawski „Duch” daje części dóbr Karśnice Olbrachtowe semu bratu: Kasper Karśnicki seu Młodawski

Libri inscriptionum 1599, sygn. 102
1599 k. 2v Wojciech Woliński, dziedzic dóbr Jarki, zapisuje dług 30 złp na rzecz Anna Korzenicka, wdowy po ol. Mikołaj Kołdowski

1599 k. 18 Baltazar Wolski de Wola Drzazgowa (woj. łęcz., pow. brzeziń.) z I strony
Małżonkowie: Józef Łobodzki i Zofia Tomicka z II strony

1599 k. 203v Samuel Niechmirowski, jego ojciec: ol. Marcin Niechmirowski, jego brat: Tadeusz Niechmirowski, zobowiązuje się do sprzedaży swych części w dobrach Niechmirów, Rychłocice, Wrońska, Nowawieś na rzecz Wojciech Wężyk Widawski

1599 k. 317v Maciej Kozubski seu Magnuski, jego ojciec: ol. Bernard Kozubski seu Magnuski, zrzeka się uprawnień do nabycia części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) danych mu przez ol. Mikołaj Maliński „Glonek”

1599 k. 531v Maciej Magnuski, jego ojciec: ol. Bernard Magnuski, zrzeka się sumy zapisanej mu przez Jakub Wodziński, jego ojciec: ol. Prokop Wodziński. Syn Jakuba: Paweł Wodziński

1599 k. 532 Stanisław Wodziński, jego ojciec: Jakub Wodziński, kwituje Jan Kozubski, jego ojciec: Maciej Kozubski „Dubiel”

1599 k. 631 bracia Piotr Wolski seu Dobruchowski i Jan Wolski seu Dobruchowski, ich stryjowie: Wojciech Wolski seu Dobruchowski i ol. Stanisław Wolski seu Dobruchowski, kwitują z zapłaty 200 złp Jan Kwiatkowski de Leźnica

1599 k. 698v Anna Kwiatkowska, jego ojciec: ol. Andrzej Kwiatkowski, jej mąż: Andrzej Bielski, jego ojciec: ol. Andrzej Bielski, jej bracia: Adrian Kwiatkowski i Jeremiasz Kwiatkowski

1599 k. 739v Stefan Mianowski i Wojciech Karśnicki, jego ojciec: ol. Walerian Karśnicki, kwitują się wzajemnie

1599 k. 773v Jakub Karśnicki de Karśnice Olbrachtowe, jego ojciec: ol. Jakub Karśnicki „Duch”, kwituje Jan Wolski de Wsto, jego ojciec: ol. Jan Wolski

Libri inscriptionum 1600, sygn. 103

1600 k. 14v Jan Ruszkowski, jego ojciec: ol. Benedykt Ruszkowski, kwituje z zapłaty 300 złp Andrzej Ruszkowski

1600 k. 48v Stanisław Kwiatkowski, jego ojciec: ol. Baltazar Kwiatkowski, kwituje z zapłaty: Jan Kwiatkowski de Bałucz

1600 k. 124v Jan Zaleski de Zalesie zapisuje dług 70 złp na rzecz Zuzanna Skrzyńska (w innych miejscach: Druzjanna Skrzyńska), wdowy po ol. Jan Łobodzki de Łobodzice

1600 k. 153 Maciej Kozubski „Dubiel” zapisuje dług na rzecz Bartłomiej Wodziński, jego ojciec: Jan Wodziński

1600 k. 154 Stanisław Wodziński, jego ojciec: ol. Maciej Wodziński, zapisuje dług na rzecz Wojciech Wodziński, jego ojciec: Jan Wodziński

1600 k. 173 Aleksander Kreza, jego ojciec: ol. Jan Kreza de Bobolice, kwotę 3000 złp zapisaną mu w aktach grodzkich krakowskich przez Andrzej Szafraniec de Pieskowa Skała (starosta lelowski) przekazuje na rzecz Mikołaj Maj, jego ojciec: ol. Jan Maj

1600 k. 185 Anna Magnuska, jej ojciec: Piotr Magnuski, jej mężowie: 1v ol. Joachim Magnuski, 2v ol. Paweł Kozubski, 3v Stanisław Magnuski, zapisuje dług 100 złp swojemu małżonkowi

1600 k. 185v Jakub Magnuski, jego ojciec: Jakub Magnuski „Klimontowicz”, zapisuje dług na rzecz Feliks Magnuski, jego ojciec: Wojciech Magnuski

1600 k. 190v bracia Jan Świeżyński, Stanisław Świeżyński, Piotr Świeżyński, Mikołaj Świeżyński, ich rodzice: ol. Marcin Świeżyński i ol. Barbara Wysocka, ich bratanica: Zofia Świeżyńska, jej ojciec: ol. Melchior Świeżyński, kwitują Piotr Maliński „Glonek” z zapłaty kwoty 6 grzywien zapisanej przez jego stryja: ol. Piotr Maliński „Glonek” na dobrach Kozuby Stare (p. szadk.)

1600 k. 258v Anna Chociszewska(?), jej mąż: Jan Iwański, zapisuje dług na rzecz Jakub Chodakowski, jego ojciec: ol. Maciej Chodakowski

1600 k. 481v Adam Wstowski kwituje braci: Jan Karśnicki seu Magnuski, Maciej Karśnicki seu Magnuski, Marcin Karśnicki seu Magnuski, Jakub Karśnicki seu Magnuski, Mikołaj Karśnicki seu Magnuski, Wojciech Karśnicki seu Magnuski, ich ojciec: ol. Sebastian Karśnicki seu Magnuski, zapisanej mu przez ich ojca i żonę ojca: Anna Krobanowska

1600 k. 654v Florian Kawiecki zapisuje dług 200 złp swojej żonie Agnieszka Bełchacka, jej ojciec: Mikołaj Bełchacki
mziel - 23-05-2018 - 10:08
Temat postu:
Lata 1567-1572, 1598

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1567-1568, sygn. 57
1567 k. 25v bracia Maciej Chodakowski i Marcin Chodakowski de Chodaki (p. szadk.) zapisują dług na rzecz Jan Chodakowski, jego ojciec: ol. Wojciech Chodakowski

1567 k. 63v Jan Młodawski „Parzychmiel” de Młodawin-Nieśmierów (p. szadk.) oprawia posag żonie: Jadwiga Łobodzka, jej ojciec: ol. Jakub Łobodzki de Łobodzice. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Bartłomiej Łobodzki i Jan Łobodzki (k. 64)

1567 k. 78v Jan Wolski de Wola Blokowa (p.radomszcz.) oprawia posag żonie: Jadwiga Piekarska, jej ojciec: ol. Feliks Piekarski

1567 k. 105 Jadwiga Kozubska (jej mąż: Mikołaj Magnuski), Anna Kozubska (jej mąż: Mikołaj Pluta), w asyście mężowie oraz Bernard Kozubski, zrzekają się swoich praw do dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Sebastian Rembiewski de Rojków

1567 k. 113 Walenty Masłowski, dziedzic dóbr Ruda (p. wieluń.) oprawia 1600 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Kwiatkowska, jej ojciec: Baltazar Kwiatkowski de Podgórze

1567 k. 130v Mikołaj Wodziński daje swoje części w dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) swojemu bratu: Jakub Wodziński

1567 k. 133 małżonkowie: Grzegorz Poleski „Dymek” de Kocina i Małgorzata Niemojewska, ona w asyście brata: Grzegorz Niemojewski, dają części dóbr Kocina (p. sier.) na rzecz Wawrzyniec Bąkowski

1567 k. 141 Leonard Kwiatkowski de Kocina oprawia posag swojej żonie: Anna Korczowska, jej ojciec: ol. Łukasz Korczowski de Rakowice (p. sier.)

1567 k. 141v Mikołaj Magnuski de Wsto, jego żona: Dorota, daje części dóbr Wsto (p. szadk.) zwane Pod Leżaj na rzecz Anna Korczowska

1567 k. 145 Anna Kwiatkowska, jej ojciec: Mikołaj Kwiatkowski de Leśnica, jej mąż: Andrzej Gołembiowski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1567 k. 146 Mikołaj Magnuski „Klimontowicz”, dziedzic dóbr „Magnusze”, oprawia posag żonie: Ludmiła Dąbrowska, jej ojciec: ol. Jan Dąbrowski

1567 k. 190v Wawrzyniec Mantycki seu Rakowski, dziedzic dóbr Rakowice Małe seu Mantyki (p. szadk.), oprawia 400 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Katarzyna Łącka, jej ojciec: Jan Łącki de Dąbrówka (p. szadk.)

1567 k. 225v Stanisław Bryskowski daje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Stanisław Świeżyński, jego ojciec: ol. Paweł Świeżyński

1567 k. 237v Aleksander Dobruchowski de Dobruchów, jego brat: ol. Marcin Dobruchowski, kwituje z zapłaty Łukasz Łobodzki

1567 k. 243 Mikołaj Mikołajewski rezygnuje części dóbr Mikołajewice koło Lutomierska (p. szadk.), położone przy drodze wrząckiej, zwane Za Topolą, przy granicy z dobrami Zalew, na rzecz swoich synów: Jan Mikołajewski i Stanisław Mikołajewski

1567 k. 301 Marcin Pruszkowski de Pruszków daje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Mikołaj Magnuski

1567 k. 325 Mikołaj Pucek de Buczek kwtuje z zapłaty 1000 złp małżonków: Jan Wolski de Wola Dziekciowa i Jadwiga Krobanowska

1567 k. 330v małżonkowie: Adam Świeżyński i Elżbieta dają części dóbr Świeżyny (p. szadk.) swemu zięciowi i córce: Jakub Młodawski i Anna Świeżyńska

1567 k. 333v Kaspar Młodawski, rodzice: ol. Jakub Młodawski „Duszek” i Dorota, wraz z matką dają sumę swoim braciom (synom) : Stanisław Młodawski i Jakub Młodawski

1567 k. 354v Stanisław Poleski de Poleszyn Mścichowy kwituje z zapłaty Jan Kamocki de Głupice (p. piotrk.)

1567 k. 372 Paweł Kamocki kwituje z zapłaty Jan Lichawski

1567 k. 375v Agnieszka Trzebicka, jej mąż: hon. Paweł Kowal, kwituje syna z pierwszego małżeństwa z ol. Jakub Magnuski: Adam Magnuski

1567 k. 380v bracia Piotr Beleński i Paweł Beleński rozwiązują umowę zawartą z Mikołaj Krczowski

1567 k. 389 Katarzyna Piecznowska, jej mąż: Piotr Beleński de Górzeń, jej bracia: Jan Piecznowski, Mikołaj Piecznowski i Marcin Piecznowski

1568 k. 399v Barbara, wdowa po ol. Mikołaj Sulimowski z I strony
bracia Marcin Soski i Bernard Soski z II strony

1568 k. 401v Walenty Korzenicki de Korzenica kwituje z zapłaty 80 grzywien Bernard Soski

1568 k. 425 Anna, wdowa po ol. Andrzej Wstowski seu Karśnicki kwituje Wawrzyniec Krobanowski

1568 k. 427v Jan Wolski de Wola Dziekciowa kwituje z zapłaty 40 złp swojego brata: Wojciech Wolski

1568 k. 428 Jakub Wolski daje swoje części w dobrach Wola Dziekciowa i Rososzyca (p. szadk.) swojemu bratu: Jan Wolski

1568 k. 462 Barbara, wdowa po ol. Wojciech Karśnicki, kwituje braci: Wojciech Karśnicki, Walerian Karśnicki, Andrzej Karśnicki, Hieronim Karśnicki
wymien.: Świętosław Karśnicki

1568 k. 470v Mikołaj Podolski de Wola Blokowa oprawia posag swojej żonie: Anna Kaczkowska, jej ojciec: Krzysztof Kaczkowski

1568 k. 475 Elżbieta Klonowska, jej ojciec: Piotr Klonowski, jej mąż: Mikołaj Rakowski de Piaski, asystują: mąż, Marcin Pruszkowski (brat stryjeczny), daje części dóbr Beleń (p. szadk.) swojemu bratu: Jan Klonowski seu Beleński

1568 k. 485 Wojciech Bielowski seu Magnuski de Bielów (p. szadk.) oprawia posag żonie: Katarzyna Stryjowska, jej ojciec: Stanisław Stryjowski de Stryje Paskowe (p. szadk.)

1568 k. 489v Stanisław Szczawiński, kanonik włocławski, daje części dóbr Szczawno i Wola Szczawińska (p. sier.) swoim siostrzeńcom: Jan Kamocki de Kamocin Wielki (p. piotrk.), Stanisław Kamocki, jego ojciec: ol. Mikołaj Kamocki, Mikołaj Sadowski i Piotr Sadowski, Stanisław Siedlecki, Jakub Siedlecki, Wojciech Siedlecki, Jan Zborowski, jego ojciec: ol. Łukasz Zborowski de Kamyk

1568 k. 607 Katarzyna Kozubska, wdowa po ol. Maciej Jankowski seu Kozubski, kasuje oprawę swojego posagu na rzecz synów: Wawrzyniec Jankowski i Stanisław Jankowski

1568 k. 614v Fabian Kołdowski, jego żona: Anna Bielawska, rezygnuje części dóbr Janówka (p. sier.) na rzecz Jan Kobierzycki, jego ojciec: ol. Wojciech Kobierzycki

1568 k. 615v Jan Kobierzycki, jego ojciec: ol. Wojciech Kobierzycki, dziedzic dóbr Janówka (p. sier.), oprawia posag swojej żonie: Zofia Kołdowska, jej ojciec: Fabian Kołdowski

1568 k. 657 Dorota, wdowa po ol. Jan Kamocki de Pratków
Jakub Magnuski „Klimontowicz”

1568 k. 657v Jakub Magnuski „Klimontowicz” rezygnuje części dóbr Magnusze (p. szadk.) na rzecz brata: Mikołaj Magnuski

1568 k. 679 Dorota Kamocka, jej ojciec: ol. Maciej Kamocki de Wielga Wieś, jej mąż: Stanisław Paprocki, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata: Wojciec Kamocki

Libri inscriptionum 1569, sygn. 60
1569 k. 197 Marcin Chodakowski „Odnoga” de Chodaki (p. szadk.) zobowiązuje się sprzedać części dóbr Chodaki na rzecz Maciej Chodakowski „Krawczyk”

1569 k. 543 małżonkowie: Prokop Wodziński i Katarzyna Kozubska zobowiązują się sprzedać części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Jan Wodziński

Libri inscriptionum 1569, sygn. 61/62
1569 k. 2 Maciej Chodakowski „Krawczyk”, dziedzic dóbr Chodaki (p. szadk.), oprawia posag swojej żonie: Barbara Górecka, jej ojciec: Wacław Górecki

1569 k. 18v Jakub Brodzki „Brzeszczotek”, dziedzic dóbr Brody (p. szadk.), oprawia 60 grzywien posagu i tyleż wiana swojej żonie: Zofia Chodakowska, jej ojciec: ol. Jan Chodakowski „Krawczyk”. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata: Maciej Chodakowski „Krawczyk” (k. 19)

1569 k. 26 Katarzyna, wdowa po ol. Jakub Chodakowski „Krawczyk”, brat jej męża: Maciej Chodakowski „Krawczyk”

1569 k. 73v Jan Swędzieniewski de Swędzieniejewice (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie: Dorota Jaworska, jej ojciec: ol. Jakub Jaworski

1569 k. 117 Sebastian Jadamczewski oprawia 450 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Barbara Radoszewska, jej ojciec: ol. Jan Radoszewski

1569 k. 142 Elżbieta Wolska, jej ojciec: ol. Stanisław Wolski, jej mąż: Wojciech Zaleski, daje swojemu mężowi części dóbr Wola Dziekciowa i Rososza (p. szadk.). On oprawia jej posag na tych dobrach (k. 142v)

1569 k. 146 Sebastian Tarnowski oprawia posag swojej żonie: Jadwiga Sarnowska, jej ojciec: Jan Sarnowski de Sarnów (p. łęcz.)

1569 k. 149 Zygmunt Kwiatkowski de Bałucz kwituje z zapłaty swojego brata: Baltazar Kwiatkowski de Podgórze

1569 k. 175 Marcin Dzierzążyński kwituje braci: Jakub Magnuski i Mikołaj Magnuski, ich ojciec: ol. Wojciech Magnuski „Klimontowicz”

1569 k. 263v Franciszek Waliszewski „Skarb” de Waliszewice (woj. i p. kal.) oprawia posag swojej żonie: Anna Zamłyńska, jej ojciec: ol. Jan Zamłyński

1569 k. 270 Agnieszka, wdowa po ol. Stanisław Bielowski seu Magnuski, daje części dóbr Bielów i Zawady (p. szadk.) swiom synom: Jan Bielowski seu Magnuski, Wojciech Bielowski seu Magnuski, Andrzej Bielowski seu Magnuski, Wawrzyniec Bielowski seu Magnuski

1569 k. 271 Mikołaj Magnuski „Pluta” daje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz Marcin Ostrowski. Matka Mikołaja: ol. Anna Kozubska

1569 k. 274 Stanisław Wolski de Wola Blokowa (p. radomszcz.) oprawia posag swojej żonie: Jadwiga Podleska, jej ojciec: Bernard Podleski Poraj de Podłężyce

1569 k. 292 Jan Kozubski „Niedbałka” kwituje z zapłaty Stanisław Kozubski, jego ojciec: ol. Maciej Jankowski

1569 k. 292 bracia stryjeczni Jan Wodziński i Szymon Wodziński rezygnują część dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), zwaną Jurkowska, na rzecz Bernard Kozubski

1569 k. 326 dział dóbr (wydzielenie oprawy wiennej) między Barbara, wdowa po ol. Jan Jadaczmewski, a jej synem: Sebastian Jadamczewski

1569 k. 333v dział dóbr: Katarzyna (jej mąż: Prokop Wodziński), rodzeństwo: Mikolaj Maliński, Jan Maliński, Piotr Maliński, Stanisław Maliński, Jadwiga Maliński, ich ojciec: ol. Wawrzyniec Maliński Glonek” z I strony
Wawrzyniec Jankowski, Stanisław Jankowski, Małgorzata Jankowska, Jadwiga Jankowska, Anna Jankowska, ich ojciec: ol. Maciej Jankowski, ich stryj: Piotr „Kozub”

1569 [druga, współoprawna, księga] k. 72v Jakub Chodakowski „Fendrisik” de Chodaki (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie: Katarzyna Stojanowska, jej ojciec: ol. Maciej Stojanowski de Stojanów (woj. i p. kal.), jej brat Piotr Stojanowski

1569 k. 76v Jan Wolski de Wola Dziekciowa, działając w imieniu i na rzecz swoich bratanków: Marcin Wolski i Jan Wolski, ich ojciec: ol. Piotr Wolski, rezygnuje części dóbr Wola Dziekciowa i Rososza (p. szadk.) na rzecz Marcin Pruszkowski

1569 k. 89 Anna, wdowa po ol. Jan Zamłyński, i Marcin Zamłyński, matka z synem, w imieniu swoim i pozostałych synów Jana: Stanisław Zamłyński i Wit Zamłyński, kwitują z zapłaty Stanisław Pratkowski

1569 k. 255v Jan Wolski intromitowany do dóbr Wola Dziekciowa i Rososza (p. szadk.) nabytych od Helena, wdowy po ol. Piotr Wolski

Libri inscriptionum 1570, sygn. 64
1570 k. 19 Jan Poleski „Bolek”, jego ojciec: ol. Andrzej Poleski, de Poleszyn Wyśredni, oprawia 400 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Stryjowska, jej ojciec: Stanisław Stryjowski

1570 k. 42 Piotr Młodawski de Młodawin-Nieśmierów, oprawia 400 złp posagu i tyleż wiana żonie Barbara Głowacka, jej ojciec: ol. Jan Głowacki de Głowaczewice (p. szadk.)

1570 k. 43v Wojciech Cieński, jego ojciec: Wojciech Cieński, kwituje z zapłaty Sebastian Jadamczewski, jego ojciec: ol. Jan Jadamczewski, jego żona: Barbara

1570 k. 114 Franciszek Waliszewski „Skarb” de Waliszewice (woj. i p. kal.) oprawia 600 złp posagu żonie: Agnieszka Zamłyńska, jej ojciec: ol. Jan Zamłyński. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Marcin Zamłyński, Stanisław Zamłyński i Wiktoryn Zamłyński (k. 115)

1570 k. 142v Sebastian Jadamczewski, jego żona: Barbara Karśnicka, jego stryj: Maciej Jadamczewski, dobra: Maciszewice, Adamki, Błaszki (p. sier.)

1570 k. 189v Gabriel Kokowski, jego ojciec: Andrzej Kokowski, rezygnuje części dóbr Zalesie (p. szadk. par. Wygiełzów) na rzecz Bartłomiej Jaworski

1570 k. 198 ks. Stanisław Szczawiński, kanonik włocławski, daje sumę swojemu siostrzeńcowi: Jan Kamocki de Kamocin

1570 k. 201v Jan Kamocki, jego ojciec: Maciej Kamocki i Stanisław Kamocki, jego ojciec: ol. Mikołaj Kamocki de Kamocin Mały (p. piotrk.), brat Stanisława: Jan Kamocki, ich wuj rodzony: Stanisław Szczawiński, kanonik włocławski, jego siostra Katarzyna Szczawińska

1570 k. 202v Jan Kamocki, jego ojciec: Maciej Kamocki oraz Stanisław Kamocki, jego ojciec: ol. Mikołaj Kamocki, stryj z bratankiem, rezygnują części w dobrach Szczawin i Wola Szczawińska (p. sier.) nabyte od ks. Stanisław Szczawiński, kanonika włocławskiego, plebana brzykowskiego, na rzecz Bartłomiej Bużeński seu Gajewnicki

1570 k. 207v Katarzyna, wdowa po ol. Piotr Beleński seu Klonowski, dokonuje darowizny na rzecz Zofia Lipska (siostrzenicy albo siostry)

1570 k. 226v dział braci: Marcin Niechmirowski (starszy) i Jan Niechmirowski (młodszy), dziedziców dóbr Niechmirów i Wola Niechmirowska (p. sier.)

1570 k. 238v Benedykt Pruszkowski de Pruszków daje części dóbr Lichawa i Łobodzice (p. szadk.) na rzecz Barbara Łobodzka, jej ojciec: Wojciech Łobodzki, jej mąż: Bartłomiej Białyński

1570 k. 281 Jakub Wodziński, rodzice: Prokop Wodziński i Katarzyna, rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) swojemu rodzeństwu (z tej samej matki): Marcin Wodziński, Anna Wodzińska i Regina Wodzińska

1570 k. 294 porozumienie dotyczące dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) pomiędzy: Jakub Wodziński
Piotr Maliński Kozub „Glonek”
Wawrzyniec Jankowski, Stanisław Jankowski, Małgorzata Jankowska, Jadwiga Jankowska i Anna Jankowska, ich ojciec: ol. Maciej Jankowski
Mikołaj Maliński, Jan Maliński, Piotr Maliński, Stanisław Maliński, Anna Malińska i Jadwiga Malińska, ich ojciec: ol. Wawrzyniec Maliński „Glonek”

1570 k. 335v Mikołaj Magnuski „Klimakowicz”, jego bratanek: Mikołaj Magnuski, daje pole w dobrach Magnusze (p. szadk.), położone między polami Jan Magnuski „Krzywanicz” i Mikołaj Magnuski „Klimakowicz”, swojemu synowi: Jakub Magnuski

1570 k. 336v Jakub Magnuski, jego ojciec: Mikołaj Magnuski „Klimakowicz”, oprawia 40 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Dorota Krasińska, jej brat: Wojciech Krasiński

1570 k. 360 Walenty Korzenicki, jego siostry: Katarzyna Korzenicka (jej mąż: Czartkowski) i Barbara Korzenicka (jej mąż: ol. Łabędzki)
dobra: Gać Moskurna, Gać Pawęzowa (woj. i p. kal.)
wymien.: ol. Małgorzata Rajska

1570 k. 360v Jan Niechmirowski de Niechmirów, jego żona: Małgorzata Łasicka, jej ojciec: ol. Jerzy Łasicki de Łasiczniki
dobra: Łasiczniki, Wola Łasicka, Sypień (woj. raw., p. sochacz.)

1570 k. 361v Małgorzata Łasicka, jej ojciec: ol. Jerzy Łasicki de Łasiczniki, daje kwotę na rzecz Feliks Kośmider, swojemu synowi z 1v z: ol. Jan Kośmider

1570 k. 374v ugoda pomiędzy: Druzjanna Poleska, wdowa po ol. Wojciech Magnuski „Klimontowicz”
Jan Magnuski „Klimontowicz”
Stanisław Magnuski
Wojciech Magnuski i Walenty Magnuski

1570 k. 380 małżonkowie Mikołaj Mikołajewski de Mikołajewice i Zuzanna, dają części dóbr Boczki i Kobyla (p. szadk.) swojemu synowie: Piotr Mikołajewski

1570 k. 387 Michał Łobodzki, jego ojciec: ol. Mikołaj Łobodzki, jego żona: Zofia Zduńska, daje części dóbr Lichawa (p. szadk., par. Małyń) swemu bratu: Krzysztof Łobodzki

1570 k. 389 Michał Łobodzki, jego ojciec: ol. Mikołaj Łobodzki, rezygnuje swoje części w dobrach Łobodzice i Wola Łobodzka (p. szadk.) swoim braciom: Krzysztof Łobodzki, Bogusz Łobodzki, ich inny brat: Jan Łobodzki, ich stryj: ol. Świętosław Łobodzki (jego żona: ol. Justyna)
wymien.: Jan Zduński i Mikołaj Zduński, ojciec z synem

Libri inscriptionum 1571, sygn. 65
1571 k. 7 bracia Jan Kamocki i Stanisław Kamocki, ich rodzice: ol. Mikołaj Kamocki de Kamocin Wielki (p. piotrk.) i ol. Magdalena, córka Magdaleny: ol. Anna Kamocka (panna), kwitują z zapłaty 40 złp Jan Krzysztoporski (kasztelan wieluński)

1571 k. 22v Stanisław Kamocki, jego ojciec: ol. Mikołaj Kamocki, kwituje Bartłomiej Gajewnicki de Bużenin

1571 k.62v Jan Czarnyski, jego ojciec: Jan Czarnyski de Dobruchów, oprawia 190 złp posagu i tyleż wiana żonie: Małgorzata Kamocka, jej ojciec: ol. Maciej Kamocki de Wielgawieś. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata: Wojciech Kamocki (k. 63)

1571 k. 80 Sebastian Wolski de Wola Dziekciowa kwituje swego brata: Jan Wolski, z zapłaty 350 złp, ich inny brat: ol. Jakub Wolski

1571 k. 80v Andrzej Tymieński de Krokorcie w imieniu swoim i swojego brata: Marcin Tymieński, kwituje Andrzej Krokocki, jego ojciec: ol. Mikołaj Krokocki

1571 k. 119 Józef Kozubski de Grabia oprawia 300 złp posagu i tyleż wiana żonie: Zuzanna Grabska, jej ojciec: ol. Andrzej Grabski de Grabia

1571 k. 140v Mikołaj Magnuski de Kozuby daje części dóbr Kozuby (p. szadk.) swojemu synowi: Maciej Magnuski

1571 k. 143v Maciej Magnuski de Kozuby oprawia 40 grzywien posagu i tyleż wiana żonie: Katarzyna Krokocka, jej ojciec: Andrzej Krokocki de Krokocice. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych (k. 144)

1571 k. 153v Anna Tarnowska, rodzice: Ambroży Tarnowski i ol. Anna Prusinowska, jej mąż: Szymon Suski de Sucha (z ziemi łęcz.), jej brat: Sebastian Tarnowski de Tarnówka, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1571 k. 159v Andrzej Bielowski seu Magnuski de Bielów (p. szadk.) oprawia 150 złp posagu i tyleż wiana żonie: Agnieszka Bielowska, jej ojciec: Stanisław Bielowski „Ścibor”

1571 k. 179v Walenty Korzenicki kwituje z zapłaty Marcin Beleński de Beleń

1571 k. 206v Jakub Kozubski, jego ojciec: Prokop Kozubski de Kozuby, daje pole w Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz: Jan Kuczkowski (z ziemi łęcz.)

1571 k. 207v Anna Suska, jej ojciec: ol. Jan Suski, mężowie: 1v ol. Mikołaj Kozubski, 2v Michał Kozubski „Dubiel”, ceduje oprawę posagu braciom: Jakub Kozubski i Marcin Kozubski, ich ojciec: Prokop Kozubski

1571 k. 211v Pior Beleński de Gorzeń kwituje z zapłaty Maciej Wierzchowski

1571 k. 241v Dorota Wodzińska, rodzice: ol. Jan Wodziński i Anna, jej mąż: hon. Piotr Sekuła, jej bracia: Maciej Wodziński i Stefan Wodziński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1571 k. 320 Stanisław Wolski de Wola Czarnyska (p. szadk.) oprawia posag żonie: Katarzyna Mikołajewska, jej ojciec: Baltazar Mikołajewski de Mikołajewice (p. szadk.)

1571 k. 322 Bernard Kozubski „Król” kwituje braci Stanisław Kozubski i Marcin Kozubski, ich ojciec: ol. Jan Kozubski

1571 k. 323 Baltazar Mikołajewski de Mikołajewice i Michał Kaniński de Kanino anulują dzierżawę dóbr Kanino.

1571 k. 328 Barbara, wdowa po ol. Wojciech Konopnicki (podsędek ziemski wieluński) z I strony
Jan Bronowski de Wrońsko z II strony

1571 k. 411v Kaspar Młodawski seu Karśnicki de Karśnice (p. szadk.) oprawia 80 grzywien posagu i tyleż wiana żonie: Zofia Karśnicka, jej ojciec: Jakub Karśnicki „Fundament”

1571 k. 440v Wojciech Zaleski rezygnuje części dóbr Wola Dziekciowa i Rososza (p. szadk.) na rzecz Marcin Pruszkowski de Pruszków

1571 k. 455 Walenty Korzenicki de Korzenica swoim córkom zrodzonym z Anna Sulmowska: Zofia Korzenicka, Anna Korzenicka, Barbara Korzenicka (panny), wydziela posag

1571 k. 456 Walenty Korzenicki de Korzenica dla swoich dzieci zrodzonych z żony: Anna Sulmowska, ustanawia opiekunami: ich matkę, wujów: Stanisław Sulmowski i Andrzej Sulmowski

1571 k. 520v Jakub Żeromski (jego żona: Łucja Wolska) rezygnuje części dóbr Kłoniszew na rzecz swojego brata: Joachim Żeromski

1571 k. 524 Stanisław Bryskowski de Kozuby i Dobruchów (p. szadk.) rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Piotr Brodzki „Białek” de Brody

1571 k. 526 Stanisław Bryskowski, dziedzic dóbr Dobruchów (p. szadk.), oprawia 50 grzywien posagu i tyleż wiana żonie: Anna Czarnyska, jej ojciec: Jan Czarnyski de Dobruchów

1571 k. 528 małżonkowie: Jan Wolski i Jadwiga Krobanowska intromitowany do dóbr Wsto, Karśnice Olbrachtowe, Leżaj i Swędzieniejewice (p. szadk.) nabytych od Marcin Pruszkowski i Świętosław Karśnicki

1571 k. 541 Paweł Chodakowski „Stojek” de Chodaki oprawia 200 złp posagu i tyleż wiana żonie: Barbara Radomska, jej ojciec: Maciej Radomski de Suchorzyn (p. szadk.)

Libri inscriptionum 1571, sygn. 66
1571 k. 17v Piotr Żerosławski i Mikołaj Żerosławski zapisują dług 1.200 złp na rzecz Zofia Zduńska, jej mąż: Michał Łobodzki

1571 k. 116v Jan Krzysztoporski de Wola Krzysztoporska (p. piotrk.) (kasztelan wieluński) zapisuje dług 2.000 złp braciom: Jan Kamocki i Stanisław Kamocki, ich ojciec: ol. Mikołaj Kamocki de Kamocin Wielki (p. piotrk.)

1571 k. 197v Andrzej Krokocki, jego ojciec: Mikołaj Krokocki, zobowiązuje się sprzedać części dóbr Krokocice (p. szadk.) braciom: Andrzej Tymieński i Marcin Tymieński

1571 k. 353v bracia Wojciech Magnuski i Stanisław Magnuski, ich rodzice: ol. Wojciech Magnuski i Druzjanna, de Magnusze, zapisują dług 15 grzywien na rzecz Jakub Magnuski de Dzierzązna

1571 k. 463v bracia Jakub Kozubski i Prokop Kozubski, ich ojciec: Prokop Kozubski, zobowiązują się sprzedać części dóbr Kozuby (p. szadk.) na rzecz Jan Wodziński i Stefan Wodziński

1571 k. 491 Adam Świeżyński, jego żona: Elżbieta, zobowiązują się sprzedać części dóbr Świeżyny (p. szadk.) na rzecz Rafał Świeżyński

1571 k. 822 małżonkowie: Adam Świeżyński i Elżbieta Bogucka zapisują dług na rzecz Jadwiga Pokrzywnicka, wdowy po ol. Jan Pstrokoński (chorąży sieradzki)

1571 k. 849 Marcin Chodakowski „Odnoga” zobowiązuje się sprzedać części dóbr Chodaki na rzecz Paweł Chodakowski

1571 k. 941 Wojciech Karśnicki, jego ojciec: Jakub Karśnicki „Fundament”
Andrzej Swędzieniewski

Libri inscriptionum 1572, sygn. 67
1572 k. 33v Zofia Poleska, rodzice: ol. Jakub Poleski de Korzma i Elżbieta, jej mąż: Wawrzyniec Bielowski de Bielów, jej brat: Łukasz Poleski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1572 k. 46v Jakub Karśnicki „Fundament” de Karśrnice i Wsto (p. szadk.), oprawia 100 grzywien posagu żonie: Jadwiga Zaleska, jej ojciec: ol. Maciej Zaleski

1572 k. 145 Wojciech Kamocki de Pratków, jego żona: Łukcja Sulmowska, jej ojciec: ol. Mikołaj Sulmowski. On oprawia jej posag na dobrach Pratków i Rębieskie (p. szadk.). Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz brata: Jan Sulmowski „Odoj” (k. 145v).

1572 k. 162 Małgorzata Potworowska, jej mąż: Świętosław Karśnicki, w asyście: Paweł Potworowski (brat) i Marcin Rembiewski, zrzeka się praw do części dóbr Karśnice, Wsto, Leżaj Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz małżonków: Jan Wolski i Jadwiga Krobanowska

1572 k. 171 małżonkowie: Paweł Chodakowski de Chodaki i Barbara Radomska, dożywocie małżeńskie

1572 k. 171v Joachim Magnuski de Magnusze, oprawia posag swojej żonie: Regina Krasińska, jej ojciec: ol. Feliks Krasiński de Kraszyn, jej brat: Wojciech Krasiński

1572 k. 205 Agnieszka Kozubska, jej ojciec: ol. Piotr Kozubski „Niedbała”, jej mąż: hon. Marcin Smolny, jej rodzeństwo: Jan Kozubski, Jakub Kozubski, Elżbieta Kozubska (jej mąż: Marcin Świeżyński), zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1572 k. 206v Jan Łabęcki, jego żona: Barbara Korzenicka, jej brat: Walenty Korzenicki
dobra: Moskurnia, Gać Pawęzowa (woj. i p. kal.)

1572 k. 226 Fabian Kołdowski de Kołdów sprzedaje swoje części w dobrach Wójcice (p. sier.) na rzecz Maciej Wójcicki

1572 k. 270v Bartłomiej Poleski „Szczerba” daje sumę na rzecz: Świętosław Karśnicki (jego żona: Małgorzata Potworowska) i Barbara Drwalewska, wdowy po ol. Jan Karśnicki

1572 k. 290v Jan Klonowski seu Beleński de Beleń (p. szadk.) oprawia 300 złp posagu i tyleż wiana żonie: Zofia Rogala

1572 k. 293v Mikołaj Magnuski de Kozuby, ojciec wraz z synami: Maciej Magnuski i Stanisław Magnuski z I strony
Bracia Hieronim Wężyk i Wojciech Wężyk de Wola Wężykowa z II strony

Libri inscriptionum 1572, sygn. 68
1572 k. 6 małżonkowie: Sebastian Jadamczewski de Maciszewice i Barbara Karśnicka kwitują Marcin Krobanowski, jego ojciec: Jan Krobanowski

1572 k. 75 Wojciech Mianowski de Mianowo (woj. i p. łęcz.) kwituje z zapłaty Stanisław Bielski, jego ojciec: Jakub Bielski de Kłoniszew

1572 k. 86 Bartłomiej Kowalski seu Borowski de Kowale kwituje z zapłaty Rafał Świeżyński de Świeżyny (jego żona: Katarzyna)

1572 k. 157 Fabian Kołdowski de Kołdów wynajmuje dobra Jarki i Skalmierz (p. sier.) na rzecz Marcin Lipski

1572 k. 336v Piotr Mikołajewski, jego ojciec: Mikołaj Mikołajewski, wydłuża termin do zapłaty dla Jan Żernicki

1572 k. 363v Anna, wdowa po ol. Wawrzyniec Maliński seu Kozubski „Glonek”, oraz jej synowie: Mikołaj Maliński i Jan oraz małoletni: Piotr Maliński i Stanisław Maliński, zobowiązują się sprzedać części dóbr Kozuby (p. szadk.) na rzecz braci: Jakub Kozubski i Maciej Kozubski, ich ojciec: Bernard Kozubski

1572 k. 380 Zuzanna Krobanowska, wdowa po ol. Piotr Bielowski, zobowiązuje się sprzedać części dóbr Karśnice Olbrachtowe i Leżaj (p. szadk.) na rzecz Jakub Karśnicki „Fundament”

1572 k. 406 bracia Warzyniec Magnuski, Jan Magnuski, Jakub Magnuski de Magnusze zapisują dług małżonkom: Joachim Magnuski i Anna

1572 k. 414 Marcin Świeżyński de Kozuby zapisuje dług swej siostrze: Katarzyna Świeżyńska (wdowie po ol. Bryskowski)

1572 k. 447v małżonkowie: Stanisław Maliński de Nowe Kozuby i Jadwiga Kamocka zapisują dług 20 grzywien na rzecz Marcin Brodzki

1572 k. 831 Anna Pokrzywnicka, jej ojciec: ol. Jakub Pokrzywnicki, jej mąż: Marcin Niechmirowski, w asyście: mąż, Brykcy Pokrzywnicki (brat stryjeczny), Melchior Śladkowski (przyjaciel z linii ojczystej) zobowiązuje się sprzedać wszystkie swoje części dziedziczne w dobrach: Piątek, Pokrzywnica, Boguszyce, Zachłodzice (woj. i p. łęcz.) na rzecz Jan Stępowski de Stępów (ziemia gostyńska, p. gąbiński)

1572 k. 841v Jan Bronowski de Wrońsko i jego żona Elżbieta Domiechowska, ona w asyście: Piotr Szczawiński i Mikołaj Bełchacki (przyjaciele z linii ojczystej), zapisują dług 5.000 złp na rzecz Anna Pokrzywnicka, jej mąż: Marcin Niechmirowski

1572 k. 844v Marcin Niechmirowski de Niechmirów (p. sier.) oprawia 4.000 złp posagu i tyleż wiana żonie: Anna Pokrzywnicka, jej ojciec: ol. Jakub Pokrzywnicki

Libri inscriptionum 1598, sygn. 100
1598 s. 415 Tadeusz Niechmirowski, jego ojciec: ol. Marcin Niechmirowski z I strony
Stanisław Grabiński de Rychłocice z II strony

1598 s. 501 Jan Wolski de Wsto zobowiązuje się sprzedać części dóbr Wsto (p. szadk.) na rzecz braci: Jan Karśnicki i Jakub Karśnicki „Dońda”, ich ojciec: ol. Marcin Karśnicki „Dońda”

1598 s. 543 Marcin Wstowski, jego ojciec: ol. Wojciech Wstowski „Mechnia” zobowiązuje się sprzedać części dóbr Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) na rzecz braci: Wojciech Karśnicki i Jakub Karśnicki „Fundament”

1598 s. 959 Wojciech Magnuski „Stanisławek” zapisuje dług 20 grzywien na rzecz Jakub Magnuski, jego ojciec: Jakub Magnuski „Klimontowicz”
Diabołek81 - 11-06-2018 - 17:07
Temat postu:
Wielkie Dzięki Michale Smile Moi przodkowie:
1569 k. 146 Sebastian Tarnowski oprawia posag swojej żonie: Jadwiga Sarnowska, jej ojciec: Jan Sarnowski de Sarnów (p. łęcz.)
1569 k. 263v Franciszek Waliszewski „Skarb” de Waliszewice (woj. i p. kal.) oprawia posag swojej żonie: Anna Zamłyńska, jej ojciec: ol. Jan Zamłyński
1569 k. 89 Anna, wdowa po ol. Jan Zamłyński, i Marcin Zamłyński, matka z synem, w imieniu swoim i pozostałych synów Jana: Stanisław Zamłyński i Wit Zamłyński, kwitują z zapłaty Stanisław Pratkowski
1570 k. 114 Franciszek Waliszewski „Skarb” de Waliszewice (woj. i p. kal.) oprawia 600 złp posagu żonie: Agnieszka Zamłyńska, jej ojciec: ol. Jan Zamłyński. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Marcin Zamłyński, Stanisław Zamłyński i Wiktoryn Zamłyński (k. 115)
1571 k. 153v Anna Tarnowska, rodzice: Ambroży Tarnowski i ol. Anna Prusinowska, jej mąż: Szymon Suski de Sucha (z ziemi łęcz.), jej brat: Sebastian Tarnowski de Tarnówka, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych
1579 k. 440v Marcin Bielski rodzice: Sebastian Bielski de Kłoniszew i ol. Barbara Charbicka ceduje oprawę posagu matki na dobrach Kłoniszew na rzecz ojca
Pozdrawiam
Piotrek
Diabołek81 - 12-06-2018 - 15:38
Temat postu:
Witam
To ja też będę wrzucał swoje indeksy/notatki z ksiąg grodzkich i ziemskich sieradzkich. Bardzo proszę o wyrozumiałość Smile Są to moje wypisy z przed 8 lat ( te pierwsze, które zamieszczam), a wtedy moja znajomość łaciny była słabiutka. Mogą też być błędy w numeracji stron ( niektóre księgi miały potrójną Smile )

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Prothocollon inscriptionum 1703-1707, sygn. 200
s. 22 Józef z Bleszna Bleszyński
s. 27,51 Stanisław z Byk Bykowski
s. 28,34 Władysław Wężyk Widawski, właściciel wsi Jawor
s. 33 Stanisław z Zakrzewa Zakrzewski
s. 35 Jan z Grabia Grabski
s. 60 Wielmożna Zofia z Rozdrażewa Wężykowa żona wielmożnego Aleksandra z Woli Wężykowej kasztelana konarskiego sieradzkiego
s. 96 Rafał Wężyk miecznik dobrzyński
s. 111 Wielmożni Andrzej i Aleksander kasztelan konarski sieradzki Wężykowie z Woli Wężykowej
s. 114,116 Wielmożny Stanisław Wężyk cześnik nowogrodzki
s. 128 Józef z Bleszna Bleszyński syn Stanisława i Katarzyny z Masłowic Rychłowskiej
s. 135 Samuel z Rokszyc Ruszkowski, właściciel wsi Brzeźnio
s. 136 Marianna z Rokszyc Ruszkowska córka Samuela Ruszkowskiego i Anny Chrząnowskiej

s. 141 Stanisław Wężyk cześnik nowgrodzki, Wielmożny Piotr Strogierz
s. 143 Stanisław Wężyk cześnik, właściciel Tubądzina, Władysław Wężyk
s. 151 Samuel z Rokszyc Ruszkowski, Jan Chrząnowski
s. 156 Stanisław Wężyk
s. 161 Andrzej Bykowski, właściciel wsi Gródek, Wielmożny Stanisław z Byk Bykowski
s. 162,168 Stanisław z Osin Wężyk, właściciel wsi Słomków Suchy, Anna z Strzeleckich Wężykowa, Władysław Wężyk Widawski
s. 233,234 Felicjan Wężyk Widawski syn Jana (Samuela) i Katarzyny Jarockiej
s. 233 Konstancja z Rokszyc Walewska córka Samuela, żona Wielmożnego Jana Franciszka Walewskiego
s. 237 Stefan Sielnicki, Wielmożny Piotr Różański, wieś Jarochów
s. 239 Wielmożny Andrzej z Olszewicy Olszewski, wieś Ptulnówko, Anna Bogusławska, wieś Pieczniów
s. 245 Józef Zakrzewski syn Wielmożnego Tomasza
s. 248 Bogusławski
s. 254 Wielmożny Andrzej z Olszewnicy Olszewski
s. 277 Adam Wężyk Widawski
s. 288 Marianna Rudnicka
s. 284 Mikołaj Wężyk
s. 285 Józef Bleszyński
s. 312 Władysław Wężyk Widawski
s. 316 Mikołaj z Woli Wężykowej Wężyk, właściciel miasta Widawa i wsi Łazów, Mikołaj Wężyk właściciel wsi Kopiec i Zawady
s. 317 Wielmożny Rafał z Woli Wężykowej Wężyk
s. 322 Wielmożny Stanisław Wężyk
s. 324, 327 Andrzej Wężyk Widawski syn Władysława
s. 328 Rafał Wężyk syn Jana
s. 330 Władysław Wężyk Widawski

Będzie uzupełnienie
Pozdrawiam
Piotrek
mziel - 15-06-2018 - 23:08
Temat postu:
Bardzo dziękuję Piotr za Twoje wypisy i czekam na kolejne!
Ja miałem tak samo: w większości przypadków genealog-amator zaczynając przygodę z księgami grodzkimi niewiele rozumie z łaciny. Ale w miarę przeglądania uczy się najpierw odczytywać relacje rodzinne, potem majątkowe, potem podstawowe czynności prawne, a potem jeszcze więcej. Na tym polega też przyjemność kwerendy w księgach grodzkich, że oprócz szukania przodków uczymy się czegoś wyjątkowego.

Poniżej kolejna porcja moich notatek.

Lata 1560-1566, 1596-1597

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1560-1561, sygn. 44
1560 k. 85 dział dziedziców dóbr Beleń (p. szadk.):
Piotr Klonowski, Jan Klonowski, Wawrzyniec Klonowski, Łukasz Klonowski, Marcin Klonowski
bracia Paweł Bartkowski i Piotr Bartkowski

1560 k. 182v Feliks Dobruchowski de Wola Czarnyska (p. szadk.), jego żona: Barbara de Puczniew (woj. i p. łęcz.), jego synowie: Tomasz Dobruchowski, Stanisław Dobruchowski

1560 k. 214 Świętosław Niechmirowski de Niechmirów (p. sier.) zapisuje dług na rzecz Mikołaj Tworowski de Wielga Wieś

1561 k. 346 Mikołaj Magnuski de Kozuby Nowe (p. szadk.) w imieniu swoich małoletnich synów: Maciej Magnuski, Piotr Magnuski, Jan Magnuski, Stanisław Magnuski, Marcin Magnuski, kasuje oprawę posagu swojej córki: Regina Magnuska, jej mąż: Mikołaj Maliński

Libri inscriptionum 1561, sygn. 45
1561 k. 23v Kaspar Piecznowski wydzierżawia części dóbr Pęczniew (p. szadk.) na rzecz Mikołaj Małkowski

1561 k. 25v Ambroży Korzenicki, Jan Korzenicki, Stanisław Korzenicki i Marcin Korzenicki, oraz bracia: Piotr Korzenicki i Maciej Korzenicki kwitują braci Piotr Piaskowski i Mikołaj Piaskowski z sumy zapisanej niegdy przez ol. Grzegorz Korzenicki

1561 k. 47v dział braci Korzenickich: Stanisław Korzenicki, Piotr Korzenicki, Maciej Korzenicki, ich ojciec: ol. Marcin Korzenicki de Janówka i Korzenica (p. sier.)

1561 k. 93v Mikołaj Karśnicki, dziedzic dóbr Karśnice i Wsto (p. szadk.) oprawia posag żonie: Katarzyna Karśnicka, jej ojciec: ol. Jakub Karśnickie de Karśnice Białe

1561 k. 116 Józef Młodawski „Mnich” de Młodawin Kanoniczny (p. szadk.) oprawia posag żonie: Dorota Młodawska, jej ojciec: Bernard Młodawski „Wałdoch”

1561 k. 183 Marcin Pruszkowski de Pruszków intromitowany do dóbr Beleń, Zagórzyce i Piaski (p. szadk.) nabytych od braci: Jan Beleński, Łukasz Beleński, Wawrzyniec Beleński

1561 k. 261v Jakub Chodakowski „Odnoga” de Chodaki (p. szadk.) daje części tych dóbr swojemu synowi: Maciej Chodakowski „Odnoga”, inny jego syn: Marcin Chodakowski

1561 k. 378v Jakub Magnuski de Magnusze oprawia posag swojej żonie: Agnieszka Trzebicka, jej ojciec: ol. Adam Trzebicki

1561 k. 390v: dział dziedziców dóbr Łobodzice (p. szadk.): bracia Jan Łobodzki, Łukasz Łobodzki, Bartłomiej Łobodzki

1561 k. 397v Zuzanna, jej mąż: Mikołaj Mikołajewski de Mikołajewice koło Lutomierska (p. szadk.), w asyście: mąż, Wojciech Kamocki i Mikołaj Kamocki de Pratków (przyjaciele z linii ojczystej), daje części dóbr Boczki (p. szadk.) swojemu synowi: Piotr Mikołajewski

1561 k. 424 Katarzyna Kozubska de Kozuby Nowe, wdowa po ol. Bartłomiej Podolski
Stanisław Świeżyński

1561 k. 488 Feliks Poleski i Grzegorz Poleski, ojciec z synem, dziedzice dóbr Poleszyn Wyśredni (p. szadk.) oprawiają posag żonie Grzegorza: Barbara Podolska, jej ojciec: Maciej Podolski de Bidrów i Wola Bidrowska

1561 k. 488v bracia Jakub Poleski i Bartłomiej Poleski „Ściborowie” kwitują z sumy 60 grzywien zapisanej przez ol. Jakub Poleski małżonków: Feliks Poleski i Agnieszka Dzierzążyńska

1561 k. 518 Piotr Beleński de Górzeń kwituje z zapłaty Jan Piecznowski

Libri inscriptionum 1561-1562, sygn. 46
1561 k. 14v Jan Młodawski „Parzychmiel” oprawia posag żonie: Zofia Borszyńska, jej ojciec: ol. Stanisław Borszyński z z. łęcz.

1561 k. 17v Jan Wstowski „Krupa” daje części dóbr Karśnice Olbrachtowe i Swędzieniejewice (p. szadk.) zwane Leżaj, Rabienie i Gąski na rzecz Świętosław Karśnicki

1562 k. 62 Jan Korzenicki daje części dóbr Korzenica (p. sier.) swemu bratu: Ambroży Korzenicki

1562 k. 124 Stanisław Kamocki, dziedzic dóbr Wola Kamocka (p. piotrk.) zapisuje dług 60 złp na rzecz Wojciech Pratkowski

1562 k. 160 małżonkowie Jan Kamocki i Małgorzata, de Kamocin (p. piotrk.) zapisują dług Annie, wdowie po ol. Mikołaj Bleszyński „Chybak”

1562 k. 180 Piotr Bielowski seu Magnuski de Bielów (p. szadk.) oprawia posag żonie: Anna Młodawska, jej ojciec: Jakub Młodawski „Duch”

1562 k. 204 Rafał Brzechwa de Wrząca zaciąga zobowiązanie wobec: Jan Galewski, jego żona: Zuzanna

1562 k. 205 małżonkowie: Jan Brzechwa i Anna zapisują dług 300 złp na rzecz Świętosław Zajączek

1562 k. 205v Walenty Jarski de Jarki i Skalmierz (p. sier.) oprawia posag żonie: Zofia Masłowska, jej ojciec: Zygmunt Masłowski de Masłowice (p. wieluń.)

1562 k. 229v Maciej Magnuski oprawia posag żonie: Małgorzata Tarnowska, jej ojciec: Ambroży Tarnowski de Tarnówka

1562 k. 244 Maciej Wodziński de Kozuby w imieniu syna: Stanisław Wodziński (jego matka – Jadwiga) kwituje Prokop Wodziński

1562 k. 275 Baltazar Brzykowski de Brzyków (p. sier.) oprawia posag swojej żonie: Barbara Łobodzka, jej ojciec: Jan Łobodzki, jej brat: Piotr Łobodzki

1562 k. 288 Józef Kozubski „Piłat” de Kozuby sumę należną od Bernard Kozubski ceduje na Anna Magnuska, jej ojciec: Mikołaj Magnuski
wymien.: Barbara, jej mąż: Marcin Świeżyński

1562 k. 306 hon. Jan Dymny i jego żona Agnieszka, służąca ol. Mikołaj Kamocki de Pratków, kwitują Jan Kamocki, Wojciech Kamocki, Maciej Kamocki, Stanisław Kamocki i Jerzy Kamocki

1562 k. 339v Stanisław Kamocki seu Pratkowski daje części dóbr Praktów i Rębieskie, spadłe po bracie ol. Mikołaj Kamocki (bpt) braciom: Jan Kamocki i Wojciech Kamocki

1562 k. 340 Stanisław Kamocki seu Pratkowski, dziedzic dóbr Wola Kamocka (p. piotrk.) zapisuje dług swojemu bratu rodzonemu: Wojciech Kamocki

1562 k. 389v Maciej Kozubski „Niedbała”, jego ojciec: ol. Piotr Kozubski, sprzedaje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) swoim braciom: Jan Kozubski i Adam Kozubski „Niedbałowie”

1562 k. 430v (i kolejne) rodeństwo: Maciek Kamocki, Jan Kamocki, Wojciech Kamocki, ol. Mikołaj Kamocki (bpt), Elżbieta Kamocka (jej mąż: ol. Adam Molski)
dobra: Praktów i Rębieskie (p. szadk.)

1562 k. 435 Marcin Chodakowski de Chodaki (p. szadk.) oprawia posag żonie: Anna Świeżyńska, jej ojciec: ol. Bartłomiej Świeżyński „Mścich” de Młodawin, jej brat: Józef Świeżyński „Michał”

1562 k. 480 Andrzej Karśnicki de Karśnice Olbrachtowe i Wsto (p. szadk.) zapisuje dług na rzecz Wawrzyniec Krobanowski

Libri inscriptionum 1562-1563, sygn. 47
1562 k. 6v Aleksander Młodawski „Kozubek” oprawia posag żonie: Anna Chodakowska, jej ojciec: ol. Wojciech Chodakowski „Stojek”

1562 k. 56 Helena Karśnicka, jej ojciec: ol. Benedykt Karśnicki, wdowa po ol. Piotr Wolski, zobowiązuje się zbyć części dóbr Wola Dziekciowa i Rososza (p. szadk.) na rzecz Jan Wolski

1562 k. 86v dział między braćmi: Jan Kwiatkowski i Stanisław Kwiatkowski, dziedzicami dóbr Kwiatkowice (p. szadk.)

1562 k. 99v bracia Jan Kozubski, Maciej Kozubski, Michał Kozubski „Dubielowie”, ich inny brat: Piotr Kozubski, dają części dóbr Kozuby (p. szadk.) swojemu bratankowi: Mikołaj Kozubski, jego rodzice: Stanisław Kozubski i Agnieszka

1562 k. 100v bracia Jan Kamocki i Wojciech Kamocki intromitowani do dóbr Pratków i Rębieskie (p. szadk.) nabytych od Stanisław Kamocki, działającego w imieniu brata: Maciej Kamocki oraz siostry: Elżbieta Kamocka (jej mąż: ol. Adam Molski), sukcesorów brata: ol. Mikołaj Kamocki (bpt)

1562 k. 138v Wawrzyniec Maliński, jego ojciec: Maciej Maliński, dziedzic dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) oprawia posag żonie Dorota Malińska, jej ojciec: ol. Piotr Maliński de Zabłocie, jej bracia: Jakub Maliński i Sebastian Maliński

1562 k. 139 Stanisław Kozubski „Niedbałka” daje części swoich dóbr Kozuby (p. szadk.) swoim braciom: Jan Kozubski i Adam Kozubski

1562 k. 161v Wojciech Karśnicki intromitowany do dóbr Wola Bałucka (p. szadk.) nabytych od braci Adam Karśnicki i Kaspar Karśnicki, ich ojciec: ol. Jan Karśnicki

1562 k. 172 Paweł Świeżyński daje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.), położone między polem Prokopa Wodzińskiego a ogrodem Piotra Malińskiego, na rzecz syna: Stanisław Świeżyński

1562 k. 177v ugoda pomiędzy: Mikołaj Kozubski „Piłat” z żoną Anną i córką Katarzyną z I strony
Maciej Kozubski, jego rodzice: ol. Bartłomiej Kozubski „Krawiec” i Katarzyna

1562 k. 191 Jakub Magnuski, Jan Magnuski (jego ojciec: ol. Mikołaj Magnuski), stryj z bratankiem, kwitują z 5 grzywien Wojciech Magnuski „Klimontowicz”, jego ojciec: ol. Jan Magnuski

1562 k. 235v bracia Bartłomiej Podolski i Jakub Podolski kwitują ze 100 złp braci: Wojciech Podolski, Mikołaj Podolski, Jakub Podolski, ich ojciec: ol. Maciej Podolski

1562 k. 235v Baltazar Mikołajewski de Boczki kwituje ze 100 złp Stanisław Poleski „Mścich”

1563 k. 249v Stanisław Przyrownicki de Przyrownica (p. szadk.) zapisuje dług Barbarze, jej mąż: Marcin Dobruchowski

1563 k. 253v Jan Wolski „Flaszka” de Zadzim (p. szadk.) zapisuje dług na rzecz Piotr Dobruchowski de Wola Czarnyska (p. szadk.) (łowczy sieradzki)

1563 k. 254 Wojciech Karśnicki i Świętosław Karśnicki de Karśnice, opiekunowie małoletnich bratanków i bratanicy: Kaspar Karśnicki, Adam Karśnicki, Zofia Karśnicka, ich rodzice: ol. Jan Karśnicki i Barbara Drwalewska
dobra: Wola Bałucka (p. szadk.)

1563 k. 274v (i dalej) bracia Krzysztof Łobodzki, Bogusław Łobodzki i Michał Łobodzki, ich ojciec: ol. Mikołaj Łobodzki (kasztelan spicymierski), zobowiązują się sprzedać części w dobrach Lichawa, Wola Łobodzka, Łobodzice (p. szadk.) na rzecz małżonków: Jan Iwański i Jadwiga

1563 k. 343v Jan Wolski de Wola Dziekciowa (p. szadk.) opawia 200 złp posagu i tyleż wiana żonie Jadwiga Krobanowska, jej ojciec: Jan Krobanowski

1563 k. 344 Helena, wdowa po ol. Piotr Wolski, zobowiązuje się zbyć części dóbr Wola Dziekciowa i Rososza (p. szadk.) na rzecz syna: Jan Wolski

1563 k. 349v Sebastian Wolski zapisuje dług 30 grzywien swojemu bratu: Jan Wolski. Ich siostry: Urszula Wola i Anna Wolska, ich ojciec: ol. Jakub Wolski

1563 k. 383 Andrzej Swędzieniewski daje części dóbr Swędzieniejewice (p. szadk.) swojemu synowi: Benedykt Swędzieniewski. Inni synowie Andrzeja: Jan Swędzieniewski, Wojciech Swędzieniewski (jego żona: Jadwiga Jaworska), Stanisław Swędzieniewski

1563 k. 384v Stanisław Swędzieniewski, jego ojciec: Andrzej Swędzieniewski, oprawia 80 grzywien posagu i tyleż wiana żonie: Anna Karśnicka, jej ojciec: Jakub Karśnicki „Fundament”

1563 k. 455 Stanisław Łopatecki „Kopeć” de Łopatki (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie: Agnieszka Grabska, jej ojciec: ol. Jakub Grabski de Grabie. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz brata: Erazm Górecki (k. 455v)

1563 k. 480v Maciej Korzenicki, jego ojciec: ol. Grzegorz Korzenicki, części w dobrach Korzenica (p. sier.) spadłe po stryju: ol. Jan Korzenicki (bpt) rezygnuje na rzecz Stanisław Korzenicki

1563 k. 485v Piotr Magnuski, dziedzic dóbr Kiki (p. szadk.), jego dzieci z ol. Elżbieta Kozubska: Wojciech Magnuski, Jakub Magnuski, Elżbieta Magnuska (panna)

Libri inscriptionum 1563-1565, sygn. 48
1563 k. 64 ugoda pomiędzy Walenty Korzenicki (stryj) z I strony, a Ambroży Korzenicki i Stanisław Korzenicki (bratankowie) z II strony, dot. dóbr Korzenica (p. sier.)

1563 k. 80v dział braci: Krzysztof Łobodzki i Michał Łobodzki, dziedziców dóbr Łobodzice, Wola Łobodzka i Lichawa (p. szadk.)

1563 k. 98v Anna Malińska, jej rodzice: ol. Stanisław Maliński i Katarzyna Kozubska, jej mąż: Marcin Wolski z z. sandom., sprzedaje za 60 grzywien części dóbr Kozuby (p. szadk.) na rzecz swojego brata: Wawrzyniec Maliński de Kozuby

1563 k. 104 Paweł Świeżyński de Kozuby
Anna Kozubska, jej mąż: Jan Prusinowski

1563 k. 104 Anna Wodzińska, jej rodzice: Jan Wodziński „Gogol” i Anna Kozubska, jej mąż: Stanisław Brodzki „Golanowicz” zrzeka się praw do części dóbr Kozuby (p. szadk.) na rzecz matki. Matka ta daje części dóbr Kozuby swoim braciom: Stefan Kozubski, Maciej Kozubski, Franciszek Kozubski, Jan Kozubski (k. 104v)

1563 k. 136 Marcin Krobanowski, jego ojciec: Jan Krobanowski de Krobanów (p. szadk.), oprawia posag żonie: Agnieszka Zapolska, jego ojciec: ol. Jan Zapolski

1563 k. 145v Mikołaj Wstowski seu Magnuski, dziedzic dóbr Karśnice i Wsto (p. szadk.), jego żona: Dorota, rezygnuje części dóbr Karśnice na rzecz swojego nepota: Jan Bielowski seu Magnuski

1563 k. 147v Mikołaj Małkowski „Jarmusz” daje części dóbr Pęczniew (p. szadk.) na rzecz Maciej Piecznowski, jego ojciec: ol. Łukasz Piecznowski
wymien.: Anna, wdowa po ol. Jakub Małkowski „Jarmusz”

1563 k. 149v Franciszek Waliszewski „Skarb” dziedzic dóbr Waliszewice i Morawki (woj. i p. kal.) oprawia posag żonie: Jadwiga Rajska, jej ojciec: Maciej Rajski de Gać

1563 k. 163 Wojciech Swędzieniewski de Młodawin kwituje z zapłaty: Jakub Karśnicki „Funament”

1563 k. 164v Anna Kozubska, mężowie: 1v ol. Jan Wodziński, 2v Jan Prusinowski, jej brat stryjeczny: Stanisław Kozubski „Dubiel”, rezygnuje części dóbr Kozuby (p. szadk.) na rzecz Maciej Wodziński seu Kozubski i Stefan Wodziński seu Kozubski

1563 k. 171 bracia Jakub Chodakowski i Wincenty Chodakowski, ich ojciec: ol. Mikołaj Chodakowski, dają części dóbr Chodaki (p. szadk.) swojemu nepotowi: Jakukb Chodakowski, jego ojciec: ol. Jan Chodakowski

1563 k. 174v Jan Młodawski, jego ojciec: Bernard Młodawski de Młodawin-Nieśmierów, oprawia posag żonie Annie, córce Wojciecha Nydnirskiego [?] z z. łęcz.

1564 k. 179v Jan Bielowski seu Magnuski de Bielów oprawia posag żonie: Anna Wolska, jej ojciec: ol. Jakub Wolski de Wola Dziekciowa. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz brata: Jan Wolski (k. 180)

1564 k. 199v Grzegorz Poleski de Kocina oprawia posag żonie: Małgorzata Niemojewska, jej ojciec: ol. Mikołaj Niemojewski

1564 k. 200v Piotr Dobruchowski de Wola Czarnyska sumę zapisaną mu przez Joachim Magnuski „Cyganek” przekazuje na rzecz: Wojciech Kamocki de Rębieskie

1564 k. 201v ugoda między: bracia Hieronim Przeczeń i Marcin Przeczeń, ich ojciec: ol. Kaspar Przeczeń, w imieniu swoim oraz wdowy po Kasprze: Małgorzata i nieobecnego brata: Jan Przeczeń z I strony
siostry Zuzanna Przeczeń (jej mąż: Jan Kobyłecki), Dorota Przeczeń (jej mąż: Piotr Starczewski), Katarzyna Przeczeń (jej mąż: Florian Widawski), Elżbieta (jej mąż: Jan Wilksicki), ich rodzice: ol. Wojciech Przeczeń i Anna z II strony

1564 k. 230v bracia: Tomasz Krokocki, Stanisław Krokocki, Andrzej Krokocki, ich ojciec: ol. Mikołaj Krokocki, dają części dóbr Krokocice (p. szadk.) na rzecz braci: Andrzej Tymiński i Marcin Tymiński

1564 k. 241v Dorota, jej mąż: Wawrzyniec Maliński seu Jankowski, jej matka: Małgorzata Zabłocka, daje części dóbr Świeżyny (p. szadk.) swojemu bratu ciotecznemu: Wojciech Świeżyński

1564 k. 258 Jan Wodziński, dziedzic dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie [imię niepodane], jej ojciec: Feliks Kraszyński, jej brat: Jakub Kraszyński

1564 k. 260 Jan Jadamczewski i jego żona Barbara, ich syn: Sebastian Jadamczewski, dają części dóbr Kociołki (p. sier.) na rzecz Jakub Kociołkowski, jego bracia: Paweł Kociołkowski, Bartłomiej Kociołkowski, Jan Kociołkowski

1564 k. 261v Jan Jadamczewski de Adamki oprawia posag swojej żonie: Barbara Żernicka, jej ojciec: ol. Jakub Żernicki

1564 k. 270 Dorota Kraszyńska, wdowa po ol. Andrzej Kozubski „Piłat”, zrzeka się na rzecz brata: Feliks Kraszyński, jego ojciec: Jan Kraszyński, swoich praw do dóbr rodzinnych Kraszyn (p. szadk.) i innych

1564 k. 274 Paweł Kodrębski de Kodrąb (p. radomszcz.), jego pierwsza żona: ol. Zofia Konarska, oprawia posag żonie: Dorota Rudnicka, jej ojciec: Stanisław Rudnicki de Rzeczyca

1564 k. 280v Maciej Rajski de Podole oprawia posag żonie: Zofia Górecka, jej ojciec: ol. Andrzej Górecki „Pęczek”, jej bracia: Jan Górecki i Grzegorz Górecki

1564 k. 281 Stanisław Rajski de Podole rezygnuje części dóbr Podole na rzecz swoich braci: Maciej Podolski seu Rajski i Mikołaj Podolski seu Rajski

1564 k. 294v Marcin Poleski de Poleszyn-Orpelów (p. szadk.) oprawia posag żonie: Zofia Busińska, jej ojciec: Sebastian Busiński de Busina (p. szadk.)

1564 k. 307v Paweł Swędzieniewski de Swędzieniejewice (p. szadk.) oprawia posag żonie: Agnieszka Żabicka, jej ojciec: Marcin Żabicki

1564 k. 311 Jan Jadamczewski daje części dóbr Adamki i Maciszewice (p. sier.) swojemu synowi: Sebastian Jadamczewski. Córki Jana (panny): Jadwiga Jadamczewska, Małgorzata Jadamczewska, Katarzyna Jadamczewska, Barbara Jadamczewska, Regina Jadamczewska, Dorota Jadamczewska, Elżbieta Jadamczewska

1564 k. 355v Wojciech Świeżyński de Kozuby daje swoje części w dobrach Świeżyny (p. szadk.) na rzecz Jakub Pstrokoński

1564 k. 368 ugoda pomiędzy: Andrzej Bogucki de Bogucice z I strony
Anna, wdowa po ol. Jan Karśnicki, w imieniu swoim i synów: Tomasz Karśnicki, Stanisław Karśnicki, Wojciech Karśnicki, Walenty Karśnicki, Maciej Karśnicki z II strony

1564 k. 397v Bartłomiej Łobodzki de Łobodzice (p. szadk.) oprawia posag żonie: Barbara Łyszkowska, jej ojciec: ol. Stanisław Łyszkowski de Łyszkowice (p. szadk.). Ona zrzeka się się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata: Świętosław Łyszkowski. Dobra: Łyszkowice, Siedlątków, Tubądzin Stary (p. szadk.)

1565 k. 435v Stanisław Żłobnicki de Żłobnica (p. radomszcz.) oprawia posag żonie: Konstancja Łobodzka, jej ojciec: ol. Mikołaj Łobodzki. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Krzysztof Łobodzki, Bogusław Łobodzki, Michał Łobodzki (k. 436)

Libri inscriptionum 1563, sygn. 49

1563 k. 1v Klemens Kozubski „Piłat” rezygnuje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz swojego brata: Andrzej Kozubski

1563 k. 70v dział braci: Jan Kamocki i Wojciech Kamocki, dziedziców dóbr Pratków i Rębieskie (p. szadk.), ich zmarły brat: ol. Karol Kamocki

1563 k. 102v dział braci: Andrzej Wstowski, Mikołaj Wstowski, Jan Wstowski, dziedziców we Wsto (p. szadk.)

1563 k. 109 Florian Kietliński, dziedzic dóbr Kietlin (p. radomszcz.) zapisuje dług na rzecz Piotr Maj de Silnica

1563 k. 303 Marcin Chodakowski „Odnoga” de Chodaki (p. szadk.) zapisuje dług na rzecz brata: Maciej Chodakowski

1563 k. 303v Jakub Kociełkowski
Jan Jadamczewski i Sebastian Jadamczewski, ojciec z synem

1563 k. 350 Ambroży Korzenicki, dziedzic dóbr Korzenica (p. sier.) dla dzieci zrodzonych z Anna Wojciechowska, ustanawia opiekunami: Maciej Wojciechowski i Ambroży Jankowski

Libri inscriptionum 1564, sygn. 50
1564 k. 212 Stanisław Rudnicki de Rzeczyca zapisuje dług 1200 złp na rzecz Paweł Kodrębski

1564 k. 285 Łukasz Łobodzki de Łobodzice (p. szadk.) dla dzieci zrodzonych ze swojej żony Druzjanna Delowska ustanawia opiekunami żonę oraz: Marcin Pruszkowski, Adam Bogucki i Jan Bogucki

Libri inscriptionum 1565-1566, sygn. 53
1565 k. 9v Joachim Magnuski „Cyganek”, dziedzic dóbr Magnusze (p. szadk.), opawia 50 grzywien posagu i tyleż wiana swojej żonie: Elżbieta Dąbrowska, jej ojciec: ol. Jan Dąbrowski „Sułek”

1565 k. 25v małżonkowie: Wawrzyniec Maliński „Glonek” i Anna, bracia Stanisław Maliński i Mikołaj Maliński, Katarzyna (wdowa po ol. Bartłomiej Podolski) rezygnują części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Maciej Osiński

1565 k. 43v Anna Wodzińska, jej ojciec: ol. Maciej Wodziński, jej mąż: Mikołaj Maliński de Kozuby, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz braci: Jan Wodziński, Stanisław Wodziński, Bartłomiej Wodziński

1565 k. 44v Stanisław Kamocki de Kamocka Wola (p. piotrk.), Jadwiga Rudnicka de Podole: matka jego żony (?) Zofia

1565 k. 58v Świętosław Karśnicki, dziedzic dóbr Karśnice i Wsto (p. szadk.), oprawia 800 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Małgorzata Potworowska, jej ojciec: ol. Jan Potworowski de Bogumiłowice (p. radomszcz.)

1565 k. 68 Maciej Kamocki, jego brat: Wojciech Kamocki, dziedzic dóbr Pratków i Rębieskie (p. szadk.)

1565 k. 78 Jan Magnuski, jego ojciec: ol. Andrzej Magnuski „Katny”, daje części dóbr Magnusze (p. szadk.) na rzecz Stanisław Rajski de Podole

1565 k. 83v Jan Magnuski, jego ojciec: ol. Andrzej Magnuski „Katny”, daje części dóbr Magnusze (p. szadk.) swoim nepotom: Jakub Magnuski, Stanisław Magnuski, Jan Magnuski, ich ojciec: ol. Jan Magnuski „Skonieczka” seu „Katny”

1565 k. 87 dział dóbr Korytków, Rogów, Kaczki (p. sier.) pomiędzy braćmi: Stanisław Sulmowski (starszy) i Andrzej Sulmowski (młodszy)

1565 k. 115v Jan Wodziński i Prokop Wodziński
bracia Maciej Bryskowski i Stanisław Bryskowski
wymien.: ol. Marcin Wodziński

1566 k. 157 Piotr Beleński de Gorzeń, kwituje z zapłaty 100 złp Marcin Piecznowski, jego ojciec: ol. Gaspar Piecznowski

1566 k. 195 Katarzyna Kraszyńska, jej ojciec: ol. Maciej Kraszyński, jej mąż: Mikołaj Wstowski de Kocina, jej bratankowie: Jan Kraszyński, Piyotr Kraszyński, Stanisław Kraszyński, ich ojciec: ol. Stanisław Kraszyński

1566 k. 195 Marcin Pruszkowski, dziedzic dóbr Pruszków i Beleń, rezygnuje części dóbr Beleń, Zagórzyce i Piaski (p. szadk.) na rzecz braci: Jan Beleński, Łukasz Beleński, Wawrzyniec Beleński

1566 k. 212 Łukasz Bielowski „Żołnierz” de Bielów oprawia 50 grzywien posagu i tyleż wiana swojej żonie: Jadwiga Młodawska, jej ojciec: ol. Jakub Młodawski „Duch”. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Stanisław Młodawski, Kaspar Młodawski, Jakub Młodawski (k. 212v)

1566 k. 237 dział między braćmi: Wojciech Karśnicki i Świętosław Karśnicki, dziedzicami dóbr Karśnice i Wsto (p. szadk.)

1566 k. 241 Wojciech Chodakowski „Fedrich”, dziedzic dóbr Golików i Kociołki (p. sier.) oprawia 300 złp posagu swojej żonie: Anna Kociołkowska, jej ojciec: Paweł Kociołkowski

1566 k. 285 Wojciech Kamocki de Pratków intromitowany do dóbr Stęszyce (p. szadk.) nabytych od Stanisław Stęszycki

1566 k. 388v ugoda między Kozubskimi: siostry Agnieszka (jej mąż: Jakub Świeżyński „Łazeka”), Katarzyna (jej mąż: Prokop Wodziński), Elżbieta (jej mąż: Jan Kozubski „Niedbała”) z I strony
bracia Maciej Jankowski i Wawrzyniec Maliński „Glonek”, ich bratankowie: Stanisław Maliński i Mikołaj Maliński, ich ojciec: ol. Jan Maliński, z II strony

1566 k. 390v bracia: Stanisław Kozubski, Maciej Kozubski, Michał Kozubski „Dubiel”, ich brat: ol. Jan Kozubski, kwitują małżonków: Prokop Wodziński i Katarzyna

Libri inscriptionum 1596, sygn. 98
1596 k. 15 Katarzyna Bratkowska, jej mąż Andrzej Piaskowski, kwituje Jan Wolski, jego ojciec: ol. Jan Wolski, z zapłaty kwoty 860 złp, zapisanej przez ojca Jana na dobrach Wola Dziekciowa i Rososza (p. szadk.) na rzecz ol. Stanisław Górka (wojewoda poznański)

1596 k. 41 Tadeusz Niechmirowski, jego ojciec: ol. Marcin Niechmirowski, zapisuje dług na rzecz Stanisław Charłupski, jego ojciec: ol. Tomasz Charłupski

1596 k. 141v Walenty Kokowski zapisuje dług 72 złp na rzecz swojego brata: Adam Kokowski

1596 k. 146 Katarzyna Koźmińska, wdowa po ol. Jan Kołdowski, kwituje z zapłaty 120 złp braci: Jan Kołdowski, Stanisław Kołdowski, Wawrzyniec Kołdowski, Bartłomiej Kołdowski, ich ojciec: ol. Mikołaj Kołdowski

1596 k. 258v (i kolejne) Jan Raczyński, jego bracia: Feliks Raczyński i Piotr Raczyński, zapisuje dług 300 złp na rzecz Stanisław Kamocki de Kamocin Wielki (p. piotrk.)

1596 k. 307 Anna Jadamczewska, wdowa po ol. Stanisław Stolecki, zapisuje dług na rzecz Mikołaj Stokowski

1596 k. 426v Krzysztof Piecznowski, jego ojciec: ol. Jan Piecznowski, zapisuje dług swoim braciom stryjecznym: Łukasz Piecznowski i Marcin Piecznowski

1596 k. 557v Jan Wodziński seu Kozubski de Stare Kozuby (p. szadk.) kwituje braci: Gabriel Kraszyński, Jan Kraszyński i Andrzej Kraszyński, ich ojciec: ol. Wojciech Kraszyński

Libri inscriptionum 1597, sygn. 99
1597 s. 277 małżonkowie: Maciej Kozubski seu Magnuski, jego ojciec: ol. Bernard Kozubski seu Magnuski, Zofia Stawska zapisują dług 200 złp na rzecz Walenty Świeżyński, jego ojciec: ol. Marcin Świeżyński

1597 s. 283 Florian Maj de Silnica (p. radomszcz.), jego ojciec: ol. Piotr Maj, kwituje z zapłaty 900 złp swojego brata stryjecznego: Mikołaj Maj

1597 s. 350 i kolejne Maciej Kamocki seu Pratkowski de Wola Kamocka (p. piotrk.), jego brat: Marcin Kamocki seu Pratkowski, ich rodzice: ol. Wojciech Kamocki seu Pratkowski i Łucja Sulmowska, ich brat stryjeczny: Walenty Kamocki seu Pratkowski

1597 s. 352 Tadeusz Niechmirowski, jego ojciec: ol. Marcin Niechmirowski, zapisuje dług 100 złp na rzecz Stanisław Grabiński de Rychłocice

1597 s. 449 Anna Chodakowska, jej ojciec: ol. Marcin Chodakowski „Odnoga”, wdowa po ol. Jan Ostrowski, zobowiązuje się sprzedać część dóbr Chodaki (p. szadk.) na rzecz Stanisław Kraszyński

1597 s. 652 umowa dotycząca dóbr Grzymaczów i Włóczyn, koło dóbr Kokoszki, zawarta pomiędzy: Aleksander Suchorzewski z I strony
Adam Kokowski, jego ojciec: ol. Marcin Kokowski z II strony

1597 s. 820 umowa dzierżawy dóbr Zalesie pomiędzy: Barbara Wituńska, wdowa po ol. Baltazar Kwiatkowski de Podgórze z I strony
a jej synami: Stanisław Kwiatkowski i Maciej Kwiatkowski z II strony

1597 s. 1005 Marcin Piecznowski, jego ojciec: ol. Marcin Piecznowski, kwituje Anna Romiszewska, wdowa po ol. Piotr Mikołajewski

1597 s. 1005 Jan Porczyński kwituje Łukasz Piecznowski, jego ojciec: ol. Marcin Piecznowski
mziel - 07-07-2018 - 23:41
Temat postu:
Lata 1556-1560, 1592-1595

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1556-1557, sygn. 38
1556 k. 5 Świętosław Karśnicki, jego ojciec: ol. Jakub Karśnicki „Biał..”, zapisuje dług Jadwidze, wdowie po ol. Mikołaj Krobanowski

1556 k. 10 Małgorzata, jej mąż: Maciej Gołembiewski, wprowadzana do dóbr Bratków nabytych od Elżbieta Łobodzka, wdowy po ol. Świętosław Bratkowski

1556 k. 26v dział Kamockich seu Pratkowskich: Jan Kamocki de Kamocin Wielki i Mikołaj Kamocki seu Pratkowski de Pratków i Wola Kamocka. Ich bracia: Wojciech Kamocki i Maciej Kamocki

1556 k. 28v Wojciech Kamocki seu Pratkowski de Pratków i Wola Kamocka rezygnuje części dóbr Wola Kamocka (p. piotrk.) na rzecz Jan Kamocki, jego ojciec: Maciej Kamocki de Kamocin Wielki

1556 k. 30 Mikołaj Kamocki, dziedzic dóbr Pratków i Wola Kamocka rezygnuje części dóbr Wola Kamocka (p. piotrk.) na rzecz swojego brata: Stanisław Kamocki

1556 k. 53v Bernard Kozubski „Król” de Kozuby Nowe (p. szadk.) i jego żona Urszula, ona w asyście: Adam Świeżyński (brat), Jan Brodzki (krewny z linii ojczystej) dokonują darowizny na rzecz ich syna: Jan Kozubski „Królik”

1556 k. 89v Jakub Magnuski „Krzywanicz” i jego żona Małgorzata, oprawiają posag swojej synowej: Katarzyna Muchowska, jej ojciec: Piotr Muchowski, jej mąż: Piotr Magnuski

1556 k. 98 Ambroży Korzenicki de Korzenica, jego ojciec: ol. Jan Korzenicki, kwituje swoich bratanków: Stanisław Korzenicki, Piotr Korzenicki, Maciej Korzenicki, ich ojciec: ol. Marcin Korzenicki

1556 k. 110v Piotr Beleński, dziedzic dóbr Piaski i Gorzeń zastawia części dóbr Piaski swojemu bratu: Paweł Beleński

1556 k. 121 bracia Piotr Wodziński i Mikołaj Wodziński „Rafałowiczowie” rezygnują części dóbr Wodzin Mały (p. piotrk.) na rzecz swojego stryja: Piotr Wodziński

1556 k. 137 małżonkowie: Piotr Dobruchowski de Wola Czarnyska (łowczy sieradzki) i Wiktoria, dożywocie małżeńskie

1556 k. 142v Jan Zakrzewski de Zakrzów oprawia posag swojej żonie: Katarzyna Rowińska, jej ojciec: Marek Rowiński de Równa

1556 k. 143 Maciej Zolewski seu Kicki de Kiki oprawia posag swojej żonie: Jadwiga Kwiatkowska, jej ojciec: ol. Jan Kwiatkowski. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata: Mikołaj Kwiatkowski de Kwiatkowice

1556 k. 183 Wacław Magnuski de Abramki oprawia 200 złp posagu swojej żonie: Zofia Lubińska, jej ojciec: Tyburcy Lubiński de Lubinia (woj. i p. kal.)

1556 k. 199v Wojciech Raczyński, jego ojciec: ol. Andzej Raczyński de Raczyn (p. wieluń.), w imieniu swoim i swoich braci: Walenty Raczyński, Benedykt Raczyński, Gaspar Raczyński, ich inny brat: ol. Jan Raczyński, kwituje Elżbietę, wdowę po ol. Wincenty Bujnowski, i Maciej Bujnowski, matkę z synem

1556 k. 204 Mikołaj Czarnyski de Dobruchów (p. szadk.) rezygnuje części dóbr Dobruchów swojemu bratu: Jan Czarnyski

1556 k. 213v bracia: Andrzej Kamionomojski, Stanisław Kamionomojski i Jan Kamionomojski, zapisują dług na rzecz Bernard Kozubski i Jan Kozubski „Królom”, ojca z synem

1556 k. 214 Jan Kozobuski „Królik” de Kozuby Nowe (p. szadk.) oprawia posag żonie: Barbara Kamionomojska, jej ojciec: ol. Jan Kamionomojski seu Czechowski. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych Kamionomostek i Dobra (p. szadk.) na rzecz swych braci: Andrzej Kamionomojski, Stanisław Kamionomojski i Jan Kamionomojski

1556 k. 233v Sebastian Bielski de Kłoniszew (p. szadk.) zapisuje dożywocie swojemu ojcu: Jan Bielski

1556 k. 234 Sebastian Bielski de Kłoniszew (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie: Anna Bąkowska, jej ojciec: Wawrzyniec Bądkowski de Bądki (p. szadk.) (komornik szadkowski)

1556 k. 287 Jan Kamocki, jego ojciec: Maciej Kamocki de Kamocin Wielki i Wola Kamocka (zwana Hucisko seu Huta) (p. piotrk.), i jego żona: Małgorzata, zapisują dług na rzecz Stanisław Gomoliński (kasztelan rozpierski), dziedzica dóbr Bądków

1556 k. 289 bracia Tomasz Chodakowski i Maciej Chodakowski de Chodaki, w imieniu swoim i swojego brata: Marcin Chodakowski, kwitują z zapłaty Stanisław Krokocki de Krokocice

1557 k. 291 Małgorzata Domiechowska, jej ojciec: Feliks Domiechowski, jej mąż: Jan Kamocki de Kamocin Wielki (p. piotrk.) zrzeka się praw do dóbr rodzinnych Kakawa i inne

1557 k. 294v Stanisław Kamocki de Wola Kamocka kwituje Jakub Dylowski de Dylów (p. radomszcz.)

1557 k. 295v Wojciech Kamocki de Pratków kwituje swojego brata: Jan Kamocki de Pratków

1557 k. 295v Wojciech Kamocki de Pratków kwituje swojego brata stryjecznego: Jan Kamocki de Kamocin Wielki

1557 k. 295v Jan Kamocki de Pratków kwituje swojego brata stryjecznego: Jan Kamocki de Kamocin Wielki

1557 k. 307v Jan Kobierzycki de Kobierzyce Małe oprawia 70 grzywien posagu swojej żonie: Zofia Kołdowska, jej ojciec: Sebastian Kołdowski de Kołdów (woj. i p. kal.). Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz ojca: Fabian Kołdowski (k. 308)

1557 k. 316v Wawrzyniec Borzysławski de Borzysławice (p. sier.) oprawia posag swojej żonie: Katarzyna Wyleżyńska, jej ojciec: ol. Bernard Wyleżyński. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz brata: Bartłomiej Wyleżyński (k. 317)

1557 k. 319 Ambroży Korzenicki de Korzenica oprawia posag swojej żonie: Anna Wierzchowska, jej ojciec: Jan Wierzchowski „Nikiel”

1557 k. 329v Jan Żeromski de Rozprza oprawia 300 złp posagu swojej żonie: Katarzyna Brodzińska, jej ojciec: ol. Jan Brodziński. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata: Jan Brodziński (k. 330)

1557 k. 361 Melchior Wolski de Wola Dziekciowa (p. szadk.) kwituje swojego brata: Piotr Wolski

1577 k. 371 Jakub Bykowski de Byki (p. piotrk.) w imieniu swoich bratanków: Gaspar Bykowski, Stanisław Bykowski, Piotr Bykowski, Hieronim Bykowski, Marcin Bykowski, ich ojciec: ol. Baltazar Bykowski kwituje z zapłaty: Jan Kamocki de Kamocin Wielki (p. piotrk.)

1577 k. 414 Ambroży Tarnowski, jego ojciec: Baltazar Tarnowski, zapisuje dług na rzecz Jan Dobruchowski „Kotarba”

1577 k. 415 Zuzanna, 1v wdowa po ol. Andrzej Poleski, mąż 2v: Piotr Magnuski de Kiki z I strony
Maciej Poleski „Bolek” z II strony

1577 k. 418v bracia Tomasz Podolski i Maciej Podolski de Podole, ich ojciec: ol. Maciej Podolski, kwitują Marcin Pruszkowski de Pruszków

1577 k. 437v Piotr Beleński wprowadzany do dóbr Górzeń nabytych po jego bracie: ol. Klemens Beleński

1577 k. 447 Maciej Wodziński, dziedzic dóbr Wodzin i Srock (p. piotrk.) rezygnuje części dóbr Srock na rzecz Barbary, żony: Marcin Dąbrowski „Nirka”

1577 k. 474v Mikołaj Ruszkowski de Ruszków (p. sier.) zapisuje dożywocie na rzecz swojej matki Jadwigi, wdowy po ol. Andrzej Ruszkowski

1577 k. 475v Jan Ruszkowski de Złaczów, jego brat: Mikołaj Ruszkowski de Ruszków, ich matka: Jadwiga

1575 k. 530 Maciej Poleski „Bolek” de Poleszyn Wyśredni (p. szadk.) oprawia 240 złp posagu swojej żonie: Zuzanna Grabska, jej ojciec: ol. Andrzej Grabski de Grabia

1577 k. 546 Piotr Magnuski de Kiki oprawia 60 grzywien posagu swojej żonie: Zuzanna Rakowska, jej ojciec: ol. Jakub Rakowski „Biały” de Karśnice

1577 k. 554 Maciej Mantycki de Rakowice zwane Mantyki (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie: Regina Bartochowska, jej ojciec: ol. Łukasz Bartochowski. Ona zrzeka się pra do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Jan Bartochowski i Stanisław Bartochowski (k. 554v)

Libri inscriptionum 1557, sygn. 39
1557 k. 1 Franciszek Waliszewski swojej żonie: Barbara Sulmowska, jej ojciec: ol. Jan Sulmowski de Korytków (p. sier.), oprawia posag na dobrach Waliszewice i Morawki (woj. i p. kal.)

1557 k. 13v Łukasz Waliszewski de Brzeźnio oprawia posag swojej żonie: Katarzyma Sulmowska, jej ojciec: Mikołaj Sulmowski „Odój” de Skarżyn (p. sier.)

1557 k. 25 Andrzej Ciemiński de Ciemino (p. sier.) kwituje małżonków: Benedykt Beleński i Zofia Gąsińska de Gąsin, jej siostry: Helena Gąsińska (jej mąż: Piotr Wolski) i Anna Gąsińska

1557 k. 38 Piotr Kozubski seu Maliński zobowiązuje się zbyć części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) swojej siostrze: Agnieszka Kozubska seu Malińska (jej mąż: Jakub Świeżyński „Łazeka”), jej syn: Marcin Świeżyński

1557 k. 51v Hironim Kwiatkowski de Szydłów, Wola zwana Garnek, Oleśnica (p. łęcz.) oprawia posag swojej żonie: Katarzyna Mikołajewska, jej rodzice: Mikołaj Mikołajewski i Zuzanna. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych, w tym: Mikołajewice koło Lutomiserska, Boczki, Kobyla (p. szadk.) (k. 52v)

1557 k. 60 Piotr Maj de Silniczka kwituje swojego brata Marcin Maj z zapłaty kwoty 100 złp zapisanej na dobrach Silniczka i Borzykówka (p. radomszcz.)

1557 k. 60 Piotr Maj de Silniczka (p. radomszcz.) zapisuje kwotę 200 złp na rzecz Mikołaj Wolski Grzymała de Wola Cisowska (p. radomszcz.)

1557 k. 89v bracia Piotr Górecki i Krzysztof Górecki rezygnują części dóbr Kamocin Wielki (p. piotrk.) na rzecz swojego brata: Marcin Górecki

1557 k. 134 Piotr Magnuski de Kiki, jego nieletnie dzieci z Elżbieta Kozubska: Wojciech Magnuski, Jakub Magnuski, Anna Magnuska, Dorota Magnuska, Elżbieta Magnuska, rezygnuje części dóbr Kozuby Stare i Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz Bernard Kozubski seu Magnuski i Mikołaj Kozubski seu Magnuski

1557 k. 139 Jan Osiński de Osiny (sędzia grodzki sieradzki) kwituje Maciej Wodziński i Prokop Wodziński de Wodziny

1557 k. 220v Stanisław Kozubski „Niedbała” daje części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) swojej żonie Annie i ich dzieciom nieletnim: Sebastian Kozubski, Barbara Kozubska, Agnieszka Kozubska

1557 k. 231v dział braci Żeleńskich: Paweł Żeleński i Bartłomiej Żeleński de Żelanka. Paweł dostaje dobra Lenartowice, Jarosławice i części dóbr Niziny (woj. sand., p. wiśl.), Bartłomiej dostaje dobra Januszkowice, Naczesławice, części dóbr Kownacicie (woj. sand., p. wiśl.)

1557 k. 258 Mikołaj Łobodzki (kasztelan spicymierski) dla dzieci z żony Anny wyznacza opiekunami: żonę, swojego brata: Świętosław Łobodzki, Jan Przyrownicki, Jan Poniatowski, Walenty Piecznowski

1557 k. 267 Łukasz Biestrzykowski kwituje z zapłaty Mikołaj Kodrębski de Kodrąb (p. radomszcz.)

1557 k. 304 Maciej Magnuski seu Zalewski rezygnuje części dóbr Magnusze (p. szadk.) na rzecz swych bratanków: Jan Magnuski seu Zalewski, Jakub Magnuski seu Zalewski, ich ojciec: ol. Mikołaj Magnuski seu Zalewski

1557 k. 304v Jakub Magnuski, jego stryj: Piotr Magnuski seu Kicki, rezygnuje części dóbr Magnusze (p. szadk.) na rzecz: Jan Magnuski seu Zalewski, Jakub Magnuski seu Zalewski, ich ojciec: ol. Mikołaj Magnuski seu Zalewski

1557 k. 319 Maciej Wodziński de Wodzin (p. piotrk.) dokonuje darowizny na rzecz Anny , jej mąż: Benedykt Dąbrowski

1557 k. 320 Maciej Wodziński, dziedzic dóbr Wodzin i Srock (p. piotrk.) oprawia 20 grzywien posagu swojej żonie: Druzjanna Dąbrowska, jej ojciec: ol. Mikołaj Dąbrowski. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata: Benedykt Dąbrowski

1557 k. 340v (i kolejne) dział braci: Piotr Maj, Marcin Maj, Jan Maj, ich ojciec: ol. Marcin Maj, dobra: Barycz, Silniczka, Borzykówka (p. radomszcz.). Ciż bracia zapisują dług swojej siostrze: Elżbieta Maj (panna) (k. 342). Ciż bracia zapisują dług innej swojej siostrze: Anna Maj (panna) (k. 342v). Ich matka: Weronika (k. 343)

1557 k. 347 okazanie ran (obdukcja) u Tomasz Kamocki de Kamocin Mały (p. piotrk.) zadanych mu przez jego brata stryjecznego: Andrzej Kamocki de Kamocin Mały (p. piotrk.)

1557 k. 388v dział braci: Jan Kamocki seu Pratkowski, Wojciech Kamocki seu Pratkowski, Mikołaj Kamocki seu Pratkowski, ich brat: Marcin Kamocki seu Pratkowski

1557 k. 395 okazanie ran u Jan Kamocki de Kamocin Wielki (p. piotrk.) zadanych mu przez Stanisław Kamocki de Wola Kamocka (p. piotrk.)

1557 k. 456v bracia Jan Poleski i Hieronim Poleski de Poleszyn Stary, ich bratanek: Sebastian Poleski (nieletni), jego ojciec: ol. Maciej Poleski

1557 k. 480 Franciszek Waliszewski „Skarb” kwituje Stanisław Sulmowski „Cigielka” de Korytków

Libri inscriptionum 1557-1558, sygn. 40
1557 k. 43v Świętosław Niechmirowski de Niechmirów zapisuje dług na rzecz Piotr Widawski de Widawa

1557 k. 52 Stanisław Ostrowski de Prochny kwituje z zapłaty: Mikołaj Kamocki i Tomasz Kamocki

1558 k. 76 Mikołaj Raciborowski de Raciborowice i Wodzin (p. piotrk.) rezygnuje części dóbr Wodzin na rzecz Marcin Srocki de Srock (p. piotrk.)

1558 k. 77 Mikołaj Gomoliński de Pożdżenice (p. szadk.) zaciąga zobowiązanie dotyczące dóbr Gomolin (p. piotrk.) wobec małżonków: Jan Kamocki i Małgorzata

1558 k. 77v Jakub Dylowski de Dylów (p. radomszcz.) kwituje z zapłaty Jan Kamocki de Kamocin (p. piotrk.)

1558 k. 77v małżonkowie: Jan Kamocki i Małgorzata de Wola Kamocka (p. piotrk.) zaciągają zobowiązanie wobec Jakub Dylowski

1558 k. 96 Eufemia, jej rodzice: fam. ol. Józef czapnik z Łasku i Agnieszka Karśnicka (jej ojciec: Jan Karśnicki), jej mąż: prov. Paweł de Parzno, w asyście męża, krewnych: Maciej Rajski, Stanisław Trzebicki, rezygnuje swoje części w dobrach Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) na rzecz małżonków: Jakub Młodawski „Duch” i Dorota

1558 k. 97v Jan Kamocki de Kamocin Wielki (p. piotrk.) zapisuje dług 40 grzywien na rzecz Wawrzyniec Koziorowski

1558 k. 143 Wojciech Karśnicki de Karśnice Białe (p. szadk.) na dobrach Karśnice Jakuba Białego, Gorzuchy, Wola i Wsto oprawia posag swojej żonie: Barbara Radoszewska, jej ojciec: Jan Radoszewski de Radoszewice (p. wieluń.)

1558 k. 148v Walenty Korzenicki de Korzenica zapisuje dług 40 grzywien na rzecz Jakub Sulmowski

1558 k. 150 Łukasz Głowacki kwituje z zapłaty Jan Kamocki de Głupice (p. piotrk.)

1558 k. 254v Jan Brzechwa de Wrząca i jego żona Anna zapisują dług na rzecz jego brata: Franciszek Brzechwa, inny jego brat: Rafał Brzechwa

1558 k. 267v Stanisław Sulmowski „Cegiełka” de Korytków (p. sier.), w imieniu swoim i swojego brata: Andrzej Sulmowski, kwituje braci: Wawrzyniec Borzysławski, Walenty Borzysławski i Sebastian Borzysławski

1558 k. 289 bracia Wawrzyniec Borzysławski i Sebastian Borzysławski de Borzysławice (p. sier.), ich rodzice: ol. Piotr Borzysławski i Dorota z I strony
Piotr Marzyński de Dziebędów (p. sier.) z II strony

1558 k. 292v bracia Wojciech Sempelborski i Florian Sempelborski składają protest. Wymienieni bracia: ks. Andrzej Zebrzydowski i Mikołaj Zebrzydowski de Więcbork

1558 k. 313v Regina Magnuska, jej ojciec: Mikołaj Magnuski de Kozuby, jej mąż: Mikołaj Maliński, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1558 k. 314 Mikołaj Rajski de Górne Podole oprawia posag swojej żonie: Katarzyna Kozubska, jej ojciec: Bernard Kozubski „Król”

1558 k. 330 Zuzanna, wdowa po ol. Jakub Karśnicki, daje oprawę swojego posagu na dobrach Wola Bałucka, Gorzuchy, Karśnice i Wsto swoim synom: Jan Karśnicki, Wojciech Karśnicki, Świętosław Karśnicki. Ciż bracia dokonują działu dóbr. Ciż bracia zapisują dług swojej siostrze: Urszula Karśnicka (panna) (k. 332)

1558 k. 368 Maciej Bryskowski de Kozuby oprawia posag swojej żonie: Ewa Kozubska, jej ojciec: Bernard Kozubski „Król”

1558 k. 379v Andrzej Świeżyński de Świeżyny oprawia posag swojej żonie: Katarzyna Gołembiowska, jej rodzice: Maciej Gołembiowski de Pudłów i Małgorzata Bagińska

1558 k. 437v Jakub Chodakowski de Chodaki (p. szadk.) kwituje swojego brata: Wojciech Chodakowski

1558 k. 438 siostry: Anna Chodakowska, Jadwiga Chodakowska, Barbara Chodakowska, ich brat: Wojciech Chodakowski, ich ojciec albo stryj (nieczytelne): ol. Stanisław Chodakowski

1558 k. 439 Feliks Suchorski de Suchorzyno zapisuje dług na rzecz Jan Korzenicki

1558 k. 456v bracia: Jan Brzechwa (jego żona: Anna) i Rafał Brzechwa (jego żona: Zuzanna), ich ojciec: ol. Mikołaj Brzechwa z I strony
Świętosław Zajączek z II strony

1558 k. 457v (i kolejne) Grzegorz Dąbrowski de Dąbrowa Mała kwituje Zofię, wdowę po ol. Florian Szczawiński, jej synowie: Piotr Szczawiński, Jan Szczawiński, Franciszek Szczawiński, Maciej Szczawiński

Libri inscriptionum 1558-1559, sygn. 41
1558 k. 63 Jadwiga Beleńska, jej mąż: Wawrzyniec Głowacki de Głowaczewice (p. szadk.), daje części dóbr Beleń, Zagórzyce, Piaski (p. szadk.) swoim braciom stryjecznym: Marcin Puszkowski i Benedykt Pruszkowski
jej brat: ol. Wojciech Beleński (bpt), jego ojciec: ol. Piotr Beleński

1558 k. 94v Piotr Klonowski de Beleń daje części dóbr Beleń, Zagórzyce, Piaski (p. szadk.) swoim synom: Jan Beleński, Łukasz Beleński, Wawrzyniec Beleński, Marcin Beleński (jego matka: Katarzyna Korytkowska)

1558 k. 145v bracia Jan Beleński i Łukasz Beleński de Beleń (p. szadk.) zapisują dług 50 złp na rzecz Baltazar Kwiatkowski de Podgórze

1558 k. 183v Mikołaj Sulmowski „Szricht” de Ziemięcin (p. sier.), żonie Barbara Lutnicka, jej ojciec: ol. Adam Lutnicki de Milejów, oprawia posag na dobrach: Milejów, Ziemięcin, Kaszew, Okrąglica, Gozdowo, Tokary, Chorzeń (p. sier.)

1558 k. 238v małżonkowie: Jan Wstowski i Anna, de Wsto i Karśnice, zobowiązują się zbyć części dóbr Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) na rzecz Jakub Karśnicki „Fundament”

1558 k. 239v Mikołaj Mikołajewski de Mikołajewice koło Lutomierska (p. szadk.) zapisuje dług 100 złp na rzecz Baltazar Mikołajewski

1558 k. 257 Sebastian Kołdowski de Kołdów (woj. i p. kal.) zapisuje dług na rzecz Paweł Pratkowski

1559 k. 280 Marcin Bełchacki de Kraszkowice (p. wieluń.) kwituje swoją bratową Katarzynę, wdowę po ol. Jan Bełchacki

1559 k. 280 Marcin Bełchacki de Kraszkowice (p. wieluń.), kwituje Piotr Wolski, opiekuna swoich bratanków: Jakub Bełchacki, Mikołaj Bełchacki i Jan Bełchacki, ich ojciec: ol. Jan Bełchacki

1559 k. 281v Piotr Wolski de Wola Dziekciowa (p. szadk.) kwituje swojego brata: Jan Wolski

1559 k. 289 Jakub Sulmowski de Sulmów (p. sier.) kwituje z 80 grzywien Walenty Korzenicki de Korzenica (p. sier.)

1559 k. 307v Anna Kozubska, jej ojciec: Jan Kozubski de Kozuby (p. szadk.), jej mąż: prov. Wojciech Moskwa, mieszczanin sieradzki, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych

1559 k. 315 Jan Galewski de Galewice (p. wieluń.) kwituje ze 100 złp Jan Gaszyński de Gaszyn (p. wieluń.) (pisarz sieradzki)

1559 k. 360 Jakub Magnuski seu Zolewski de Magnusze (p. szadk.) oprawia posag żonie: Anna Przyrownicka, jej ojciec: Jan Przyrownicki

1559 k. 374 Agnieszka, jej mąż: Jakub Świeżyński „Łazeka” dziedzic dóbr Świeżyny, daje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) swoijemu synowi: Marcin Świeżyński, jej córki: Małgorzata Świeżyńska i Anna Świeżyńska (panny)

1559 k. 374v Marcin Świeżyński „Łazeka” de Kozuby Stare (p. szadk.) oprawia 30 grzywien posagu swojej żonie: Barbara Wysocka, jej ojciec: Jan Wysocki de Lerski (z. łęcz.)

1559 k. 375 Stanisław Wysocki de Lerski (z. łęcz.) zapisuje dług swojemu zięciowi: Marcin Świeżyński

1559 k. 389 Paweł Świeżyński de Kozuby, jego ojciec: Stanisław Świeżyński, kwituje z zapłaty Prokop Wodziński de Kozuby

1559 k. 389 Prokop Wodziński de Kozuby Stare (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie: Katarzyna Malińska, jej ojciec: ol. Stanisław Maliński de Kozuby

1559 k. 457 Marcin Pruszkowski oprawia posag na dobrach Pruszków i Dobra (p. szadk.) swojej żonie: Zofia Madalińska, jej ojciec: ol. Stanisław Madaliński

Libri inscriptionum 1559, sygn. 42
1559 k. 67v Jadwiga Pokrzywnicka, wdowa po ol. Jan Pstrokoński (chorąży sieradzki), ich synowie: Wawrzyniec Pstrokoński, Wojciech Pstrokoński, Stanisław Pstrokoński, Szymon Pstrokoński
rodzeństwo Jadwigi: Anna Pokrzywnicka (jej mąż: Stanisław Rudnicki de Rzeczyca), Zygmunt Pokrzywnicki, Wojciech Pokrzywnicki

1559 k. 215v dział braci: Jan Magnuski seu Zolewski, Jakub Magnuski seu Zolewski, Krzysztof Magnuski seu Zolewski, ich ojciec: ol. Mikołaj Magnuski seu Zolewski

1559 k. 460 Mikołaj Maliński de Kozuby (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie: Anna Wodzińska, jej rodzice: Maciej Wodziński de Kozuby i Jadwiga Karśnicka

1559 k. 463v dział braci: Jan Kodrębski (pleban w Kodrąbiu), Stanisław Kodrębski, Maciej Kodrębski, Paweł Kodrębski, ich ojciec: ol. Mikołaj Kodrębski, dobra: Kodrąb, Zapolice, Widawka, Smotryszów, Wola Pytowska (p. radomszcz.)

Libri inscriptionum 1559-1560, sygn. 43
1559 k. 125 Łukasz Łobodzki de Łobodzice (p. szadk.), oprawia 350 złp posagu i tyleż wiana swojej żonie: Druzjanna Dylowska, jej ojciec: Jakub Dylowski de Dylów (p. radomszcz.)

1559 k. 155 Piotr Poleski de Poleszyn, jego ojciec: Jan Poleski, oprawia posag swojej żonie: Barbara Wolska, jej ojciec: Dionizy Wolski de Wola Smorzna, brat Piotra – Marcin Poleski

1560 k. 288 Mikołaj Ruszkowski, dziedzic dóbr Ruszków i Baranów (p. sier.) oprawia posag żgonie: Anna Zborowska, jej ojciec: Benedykt Zborowski de Zborów (p. sier.)

1560 k. 288v Mikołaj Ruszkowski ustanawia opiekę dla swoich dzieci, wymien.: Jan Ruszkowski

1560 k. 303 Bartłomiej Magnuski „Górny” de Magnusze (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie: Dorota Wysocka, jej ojciec: Jan Wysocki de Łask (p. szadk.)

1560 k. 315 Maciej Dobruchowski, jego ojciec: ol. Zbigniew Dobruchowski „Kotarba” de Dobruchów (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie: Petronella Dąbrowska, jej ojciec: ol. Jan Dąbrowski „Sulik”

1560 k. 321 bracia Klemens Kozubski i Wojciech Kozubski „Piłatowie” rezygnują części dóbr Kozuby Nowe (p. szadk.) na rzecz ich brata: Józef Kozubski „Piłat”

1560 k. 329v Maciej Wodziński de Kozuby kwituje swego brata (z innej matki): Prokop Wodziński

1560 k. 335 Jakub Stojanowski de Stojanów (woj. i p. kal.) oprawia posag swojej żonie: Zofia Sulmowska, jej ojciec: ol. Andrzej Sulmowski „Chropek”

1560 k. 335 Melchior Wodziński, jego ojciec: ol. Jan Wodziński de Kozuby, kwituje swojego stryja: Maciej Wodziński

1560 k. 339v Maciej Wodziński de Kozuby kwituje swoich bratanków: Melchior Wodziński i Stefan Wodziński, ich ojciec: ol. Jan Wodziński

1560 k. 385 Andrzej Wstowki de Wsto (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie: Małgorzata Krobanowska, jej ojciec: ol. Andrzej Krobanowski

1560 k. 494v Piotr Wolski de Wola Dziekciowa (p. szadk.) kwituje swojego brata: Jan Wolski

1560 k. 499v Maciej Jadamczewski de Adamki i Maciszewice (p. sier.), jego siostra: Jadwiga Jadamczewska (jej mąż: Stanisław Jarski), jego żona: Jadwiga Borzysławska, jej bracia: Wawrzyniec Borzysławski i Sebastian Borzysławski

Libri inscriptionum 1592, sygn. 93
1592 k. 2 rodzeństwo: Marcjan Łobodzki, Jarosław Łobodzki, Zofia Łobodzka (jej mąż: Grzegorz Drwalewski), Wiktoria Łobodzka (jej mąż: Hieronim Grodziecki), Potencjanna Łobodzka, Anna Łobodzka, Izabella Łobodzka (panny), ich rodzice: ol. Jan Łobodzki i Zuzanna Skrzyńska

1592 k. 67v Stanisław Magnuski de Kozuby Nowe zapisuje dług na rzecz Marcin Świeżyński „Sarba”

1592 k. 68 Dorota Górecka, jej mąż: Stanisław Magnuski, kwituje Wojciech Świeżyński, jego ojciec: ol. Adam Świeżyński

1592 k. 385 Mikołaj Górecki w imieniu Stanisław Otha z I strony
Marcin Kobierzycki w imieniu Marcin Niechmirowski z II strony

1592 k. 391v Feliks Pęgowski, jego ojciec: ol. Feliks Pęgowski, kwituje Piotr Gidzielski z zapłaty 18 złp z łącznej sumy 180 złp zapisanej siostrom Zofia Krobanowska, Barbara Krobanowska, Anna Krobanowska, ich ojciec: Andrzej Krobanowski

1592 k. 553v Jan Mikołajewski de Mikołajewice koło Lutomierska (p. szadk.), jego ojciec: ol. Baltazar Mikołajewski, zapisuje dług na rzecz Jeremiasz Swędzieniewski, jego ojciec: ol. Stanisław Swędzieniewski

1592 k. 650v Stanisław Maliński, jego ojciec: ol. Mikołaj Maliński, kwituje Marcin Świeżyński, jego ojciec: ol. Paweł Świeżyński „Soska”, oraz Stanisław Kozubski „Król”

1592 k. 651 Marcin Świeżyński „Soska” kwituje Grzegorz Poleski de Stare Kozuby

Libri inscriptionum 1593, sygn. 94
1593 k. 7v Mikołaj Kołdowski odracza zapłatę długu zapisanego jego bratu: ol. Jan Kołdowski przez Jan Rakowski de Rakowice

1593 k. 34 Stanisław Charłupski, jego ojciec: ol. Tomasz Charłupski, odracza zapłatę długu zapisanego mu przez ol. Marcin Niechmirowski

1593 k. 106 Wojciech Raczyński i jego żona: Elżbieta Dąbrowska zapisują dług na rzecz jego brata: Kaspar Raczyński, inny jego brat: ol. Benedykt Raczyński

1593 k. 296v Mikołaj Rozdziałowski, jego ojciec: Marcin Rozdziałowski, zapisuje dług na rzecz Jan Raczyński, jego ojciec: ol. Stanisław Raczyński de Stęszyce (p. szadk.)

1593 k. 297 Sebastian Karśnicki, jego ojciec: ol. Marcin Karśnicki, jego żona: Anna Krobanowska, zapisuje dług na rzecz Wojciech Karśnicki „Fundament”

1593 k. 373 Kaspar Raczyński de Raczyn (p. wieluń.) sumę 200 złp zapisaną mu przez brata: Wojciech Raczyński daje swojemu synowi: Marcin Raczyński

1593 k. 396v małżonkowie: Wojciech Kamocki de Wielga Wieś i Zofia Zaleska zapisują dług na rzecz Jan Poleski de Wielga Wieś

1593 k. 568 Antoni Raczyński, jego ojciec: ol. Wojciech Raczyński de Raczyn, kwituje Mikołaj Wielowiejski, jego ojciec: ol. Jan Wielowiejski „Gładysz”

Libri inscriptionum 1594, sygn. 95
1594 k. 170 Gabriel Chodakowski, jego ojciec: Maciej Chodakowski „Odnoga” de Chodaki (p. szadk.), zapisuje kwoty tytułem posagu swoim siostrom: Małgorzata Chodakowska, Katarzyna Chodakowska i Zofia Chodakowska (panny)

1594 k. 239v intromisja do dóbr po ol. Jan Mikołajewski de Mikołajewice koło Lutomierska (p. szadk.). Jego druga żona: Małgorzata Pieskowska, jej ojciec: Wojciech Pieskowski. Jego synowie: Stanisław Mikołajewski, Marcin Mikołajewski, Baltazar Mikołajewski, Paweł Mikołajewski, Stefan Mikołajewski, Mikołaj Mikołajewski

1594 k. 249v Walenty Kokowski de Sierpy kwituje Stanisław Pstrokoński, jego ojciec: Szymon Pstrokoński

1594 k. 267v Wawrzyniec Wolski, jego ojciec: ol. Jakub Wolski de Wola Krokocka, zapisuje dług na rzecz Gabriel Chodakowski „Odnoga”, jego ojciec: Maciej Chodakowski

1594 k. 298 Mikołaj Krobanowski, jego ojciec: ol. Wawrzyniec Krobanowski de Krobanów, zapisuje dług 60 złp na rzecz Wojciech Karśnicki „Fundament” de Karśnice Małe zwane Olbrachtowe

1594 k. 298v Wojciech Karśnicki „Fundament” de Karśnice Małe zwane Olbrachtowe sumę 55 złp zapisaną sobie przez Elżbieta Gidzielska, wdowę po ol. Piotr Łobodzki, daje na rzecz Jan Raczyński de Sromotka (p. piotrk.)

1594 k. 413 Tadeusz Niechmirowski, jego ojciec: ol. Marcin Niechmirowski, zapisuje dług 150 złp na rzecz Stanisław Charłupski, jego ojciec: ol. Tomasz Charłupski

1594 k. 450 Marcin Kobierzycki de Wójcice (p. sier., par. Błaszki), jego ojciec: ol. Jan Kobierzycki, zapisuje dług na rzecz Jan Pokrzywnicki, jego ojciec: Brykcy Pokrzywnicki

1594 k. 457v Jan Korzenicki, dziedzic dóbr Morawki i Korzenica, zapisuje dług na rzecz swojej siostry: Anna Korzenicka, wdowa po ol. Mikołaj Kołdowski

1594 k. 464 Elżbieta Wyleżyńska, jej mąż: Marcin Zalewski de Brzyków zapisuje dług na rzecz swojej córki: Zofia Zalewska, jej mąż: Wojciech Kamocki

1594 k. 525v Anna Świeżyńska, jej mężowie: 1v ol. Wojciech Świeżyński, 2v Kaspar Krajkowski kwituje z zapłaty 10 grzywien Dorota Górecka, wdowa po ol. Stanisław Magnuski

Libri inscriptionum 1595, sygn. 97
1595 k. 54 Stanisław Bratkowski z I strony
Tadeusz Niechmirowski, jego ojciec: ol. Marcin Niechmirowski z II strony

1595 k. 572v Wojciech Woliński, jego ojciec: ol. Józef Woliński de Jarki i Woleń (p. sier.) zapisuje dług na rzecz Anna Korzenicka, wdowa po ol. Mikołaj Kołdowski
mziel - 12-08-2018 - 23:02
Temat postu:
Poniżej kolejna porcja notatek z ksiąg grodzkich sieradzkich.
Teraz będę miał przerwę od przeglądania tego zasobu. Co prawda zamierzam przejrzeć go do końca (a raczej początku), ale w najbliższych miesiącach będę miał niewiele czasu na wizyty w AGAD, a jeśli już mi się uda będę przeglądał inne księgi grodzkie. Niedawno dokonałem zaskakującego (dla mnie) odkrycia, że rodzina moich przodków, przez trzy pokolenia w XIX w. będących szewcami w Warszawie, jest pochodzenia szlacheckiego. Co prawda już nie raz miałem okazję się przekonać, że przedstawiciele stanu szlacheckiego w pierwszej połowie XIX wieku przeprowadzali się do miast i podejmowali się fachów typowo mieszczańskich, ale i tak zawsze jest to zaskoczeniem. Rodzina tego przodka (Osieccy herbu Jastrzębiec) pochodzi z powiatu zakroczymskiego, a rodzina jego matki prawdopodobnie z ziemi dobrzyńskiej. Tak więc ten czas który będę miał w AGAD będę teraz poświęcał na przeglądanie ksiąg grodzkich zakroczymskich i bobrownickich (tych, które są w stanie nadającym się do udostępnienia, bo niestety te dwa zasoby nie są ani zmikrofilmowane ani zdigitalizowane). Oczywiście notatki z tych kwerend trafią na to forum, do nowych wątków Very Happy

Lata 1553-1556, 1590-1591, 1601

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE

Acta castrensia Siradiensia - inscriptiones. 1511-1794

Libri inscriptionum 1553, sygn. 32
1553 s. 112 bracia Wawrzyniec Pruszkowski i Marcin Pruszkowski de Pruszków, Jan Zielęcki de Zielęcice, Walenty Karśnicki de Karśnice Olbrachtowe poręczają za braci: Jan Wolski, Stanisław Wolski i Piotr Wolski, ich ojciec: Jakub Wolski de Wola Dziekciowa i Rososza
wymien. Wojciech Zaleski

1553 s. 116 małżonkowie: Jakub Wolski i Anna Bełchacka, ich syn: Jan Wolski, jej brat: Jan Bełchacki de Bełchatów

1553 s. 176 bracia Marcin Bełchacki i Jan Bełchacki, ich matka: Jadwiga, dają części dóbr Parzniewice (p. piotrk.) na rzecz Mikołaj Kietliński de Kietlin (p. radomszcz.)

1553 s. 356 bracia Jakub Mycielski i Jan Mycielski zapisują dług na rzecz Jan Sulmowski de Sulmów i Korytków

1553 s. 362 Bartłomiej Bielski de Kłoniszew oprawia posag swojej żonie: Małgorzata Pudłowska, jej ojciec: ol. Jan Pudłowski

1553 s. 396 Urban Skrzyński de Skrzynno (p. wieluń.) i Wojciech Skrzyński (sędzia wieluński), stryj z bratankiem z I strony
bracia: Jan Madaliński, Antoni Madaliński, Zygmunt Madaliński de Niedzielsko z II strony

1553 s. 427 bracia Jan Brzechwa i Franciszek Brzechwa de Wrząca i Kwasków, ich matka: Małgorzata, wdowa po ol. Mikołaj Brzechwa, dokonują darowizny na rzecz swoich braci: Mikołaj Brzechwa i Rafał Brzechwa

1553 s. 494 okazanie zwłok ol. Wojciech Chodakowski, zabitego przez Stanisław Krokocki, bracia Wojciecha: Tomasz Chodakowski, Jan Chodakowski, Marcin Chodakowski, Maciej Chodakowski „Odnogowie”, ich ojciec: Jakub Chodakowski „Odnoga”

1553 s. 522 Jakub Politalski de Wielga Wieś kwituje Annę, wdowę po ol. Maciej Kamocki de Wielga Wieś

1553 s. 657 Wojciech Zaleski de Wola Dziekciowa kwituje z zapłaty Jan Wolski, jego ojciec: ol. Jakub Wolski de Wola Dziekciowa

1553 s. 678 Krzysztof Wolski de Wola Rozostowa (woj. kal., p. kon.) zapisuje dług na rzecz Jan Sulmowski „Cegiełka” de Korytków

1553 s. 864 Adam Starczewski oprawia posag swojej żonie: Anna Raczyńska, jej ojciec: ol. Andrzej Raczyński de Raczyn (p. wieluń.). Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Wojciech Raczyński, Walenty Raczyński, Benedykt Raczyński, Gaspar Raczyński

1553 s. 878 Małgorzata, wdowa po ol. Jan Bełchacki „Kawka”, daje części dóbr Bełchatówek (p. piotrk.) na rzecz braci: Mikołaj Dobrzelowski i Jan Dobrzelowski. Oni zapisują jej dożywocie na tych dobrach (s. 884)

Libri inscriptionum 1553-1554, sygn. 33
1553 s. 12 bracia Mikołaj Kwiatkowski i Baltazar Kwiatkowski kwitują z zapłaty Mikołaj Nierwoński de Nierwonice

1553 s. 91 okazanie ran u braci: Stanisław Otha i Wincenty Otha

1553 s. 157 Wojciech Wstowski de Wsto oprawia posag na dobrach Wsto i Karśnice Olbrachtowe swojej żonie: Dorota Jakuzowska, jej ojciec: ol. Wacław Jakuzowski

1553 s. 267 Jerzy Dąbrowski kwituje Małgorzata Wsoska, jej ojciec: ol. Wojciech Wsoski, jej mąż: Jakub Konopnicki

1553 s. 344v Jakub Karśnicki de Karśnice Białego aprobuję oprawę posagu uczynioną przez swojego syna (Jan Karśnicki) na rzecz jego żony: Barbara Drwalewska, jej mąż: Andrzej Drwalewski de Drwalew (woj. i p. łęcz.)

1554 s. 400 Jakub Poleski „Dymkowy” de Kocina oprawia posag swojej żonie: Elżbieta Bąkowska, jej ojciec: Wawrzyniec Bąkowski de Bąki

1554 s. 427 bracia Andrzej Konopnicki, Jakub Konopnicki i Jan Konopnicki de Konopnica kwitują Jan Ruszkowski de Złoczew

1554 s. 429 Łukasz Rozdziałowski de Rozdziały i Stęszyce oprawia posag swojej żonie: Dorota Bratkowska, jej ojciec: Maciej Bratkowski de Górny Bratków

1554 s. 431 Bartłomiej Waliszewski kwituje braci: Łukasz Korzenicki i Mikołaj Korzenicki

1554 s. 489 bracia: Stanisław Otha i Wacław Otha de Krzepczów, ich rodzice: ol. Wojciech Otha i ol. Jadwiga

1554 s. 665 Paweł Beleński de Górzeń i Zagórzyceoprawia posag swojej żonie: Magdalena Kostrzewska, jej ojciec: Andrzej Kostrzewski

1554 s. 783 bracia Szymon Poleski i Jan Poleski, ich ojciec: ol. Wojciech Poleski dają części dóbr Górka na rzecz Jakub Dylowski

1554 s. 788 Maciej Suliszewski de Zawady oprawia posag swojej żonie: Małgorzata Borzysławska, jej ojciec: Piotr Borzysławski de Borzysławice

1554 s. 819 Maciej Maliński de Stare Kozuby oprawia posag swojej żonie: Katarzyna Struska, jej ojciec: ol. Feliks Struski de Sobiepany. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: K.. i Łukasz Struski (s. 820)

1554 s. 823 Jakub Chodakowski „Krawczyk” de Chodaki oprawia 40 grzywien posagu swojej żonie: Katarzyna Junczowska, jej ojciec: ol. Jakub Junczowski. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Jan Junczowski i Grzegorz Junczowski (s. 824)

1554 s. 827 Jakub Chodakowski „Odnoga” de Chodaki oprawia 50 grzywien posagu na rzecz Jadwiga Jankowska, jej ojciec: Marcin Jankowski, żony swojego syna: Maciej Chodakowski „Odnoga”

1554 s. 830 Jan Chodakowski de Piotrachy zapisuje dług na rzecz Maciej Chodakowski „Odnoga”

1554 s. 896 Elżbieta Magnuska, jej ojciec: Mikołaj Magnuski de Kozuby, jej mąż: Adam Kozubski „Niedbała”

1554 s. 918 Wojciech Kozanecki „Słowik” de Kozanki Wielkie (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie: Katarzyna Chodakowska, jej ojciec: ol. Jan Chodakowski. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Jakub Chodakowski i Maciej Chodakowski

1554 s. 936 Maciej Wodziński de Stare Kozuby oprawia 20 grzywien posagu swojej żonie: Jadwiga Wstowska, jej ojciec: ol. Mikołaj Wstowski de Wsto. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swoich braci: Wojciech Wstowski i Maciej Wstowski de Wsto (s. 937)

1554 s. 940 Mikołaj Karśnicki zwany Magnuski de Wsto i Karśnice oprawia 20 grzywien posagu swojej żonie: Dorota Wodzińska, jej ojciec: ol. Marcin Wodziński de Stare Kozuby. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata: Maciej Wodziński de Stare Kozuby

1554 s. 1100 Jan Wolski de Wola Dziekciowa i Rososza dokonuje darowizny na rzecz swojej żony: Małgorzata Kodrębska

Libri inscriptionum 1554-1555, sygn. 34
1554 k. 1a Anna Karśnicka, jej mąż: Jakub Pszczółecki „Czech”, daje części dóbr Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) swojemu bratu: Walenty Karśnicki „Busz”

1554 k. 35 Józef Czartkowski składa relację na rzecz Jan Sulmowski „Cegiełka” de Korytków

1554 k. 53 Świętosław Niechmirowski de Niechmirów kwituje Wacław Otha de Krzepczów z wypłaty 30 grzywien posagu za żonę Świętosława i siostrę Wacława – Jadwiga Otha

1554 k. 71v Stanisław Pratkowski de Pratków oprawia posag swojej żonie: Zofia Krobanowska, jej ojciec: ol. Andrzej Krobanowski

1554 k. 142v dział braci: Paweł Beleński i Piotr Beleński. Dobra: Zagórzyce i Górzeń

1554 k. 185 Klemens Beleński, dziedzic dóbr Beleń, Górzeń i Zagórzyce, rezygnuje części tych dóbr na rzecz swojego brata: Piotr Beleński

1554 k. 328 okazanie ran u Jan Drużbicki, jego ojciec: ol. Piotr Drużbicki de Drużbice, zadanych przez Benedykt Korgulski de Korgulino

1554 k. 331 Dorota Zakrzewska, jej mąż: Wojciech Karśnicki de Wsto, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swych braci: Zygmunt Zakrzewski, Andrzej Zakrzewski, Jan Zakrzewski

1554 k. 453v Jadwiga Garszyńska, jej ojciec: ol. Benedykt Garszyński, jej mąż: Wojciech Karśnicki de Wsto, w asyście jej bracia wujeczni: Feliks Karchowski i Jakub Karchowski, rezygnuje części dóbr Garszyn (p. wieluń.) na rzecz Adam Bielanowski de Bielanów)

1554 k. 454 Wojciech Karśnicki „Krupa” na swoich dobrach Wsto i Karśnice Olbrachtowe oprawia posag swojej żonie: Jadwiga Garszyńska, jej ojciec: ol. Benedykt Garszyński

1554 k. 454v Daniel Karśnicki „Krupa” rezygnuje części dóbr Wsto, Karśnice Olbrachtowe, Swędzieniejewice na rzecz swojego brata: Wojciech Karśnicki „Krupa”

1554 k. 455v Jadwiga, jej mąż: Wojciech Karśnicki de Wsto, zapisuje dług swojej córce z 1v: Agnieszka Noskowska, jej ojciec: ol. Wojciech Noskowski

1555 k. 535v Joachim Kośmider de Biała i Wiktorów (p. wieluń.) oprawia posag sojej żonie: Anna Niechmirowska, jej ojciec: Świętosław Niechmirowski

Libri inscriptionum 1555, sygn. 35
1555 k. 2v Jan Raczyński (wicestarosta sieradzki) intromitowany do części dóbr Raczyn (p. wiel.) nabytych od Marcin Raczyński, jego ojciec: ol. Mikołaj Raczyński

1555 k. 133v Dorota, wdowa po ol. Piotr Borzysławski, w asyście krewni: Jan Mączyński i Franciszek Brzechwa, części spadłe po jej bracie: ol. Jan Grzymaczewski w dobrach Grzymaczów i Włocin (p. sier.), daje swoim synom: Walenty Borzysławski, Wawrzyniec Borzysławski, Sebastian Borzysławski

1555 k. 156 ugoda pomiędzy: Piotr Beleński z I strony
Beata ze Sprowy, wdowa po ol. Stanisław Łaski (wojewoda sieradzki) z II strony
wymien.: Wojciech Lutosławski i Wawrzyniec Brodnicki

1555 k. 178v Wojciech Karśnicki „Polewka” daje części dóbr Karśnice Olbrachtowe i Swędzieniejewice (p. szadk.) na rzecz Jakub Karśnicki „Fundament”

1555 k. 265 Mikołaj Mikołajewski de Mikołajewice intromitowany do młyna w dobrach Kłoniszew, nabytego od Jan Bielski

1555 k. 280v Jadwiga, jej mąż: Wojciech Karśnicki „Polewka”, w asyście mąż i Wojciech Sadniewski (krewny z linii ojczystej), zrzeka się oprawy posagu zapisanej na dobrach Karśnice Olbrachtowe na rzecz Jakub Karśnicki „Fundament”

1555 k. 293v małżonkowie: Wojciech Karśnicki „Polewka” i Jadwiga, ona w asyście Adam Bielanowski i Jakub Bielowski (krewni) rezygnują części dóbr Karśnice Olbrachtowe i Wsto (p. szadk.) na rzecz Marcin Pruszkowski de Pruszków

1555 k. 297 Wojciech Karśnicki „Polewka” de Zabłocie oprawia 200 złp posagu swojej żonie Jadwidze, córce ol. Benedykt Garszyński [nazwisko niepewne]

1555 k. 297v Wojciech Karśnicki „Polewka” de Zabłocie zapisuje dług 40 grzywien swojemu bratu: Daniel Karśnicki

1555 k. 302 Małgorzata Kodrębska, jej mąż: Jan Wolski de Wola Dziekciowa (p. szadk.), zrzeka się praw do dóbr rodzinnych: Kodrąb, Zapolice, Smotryszów, Widawka i inne na rzecz Mikołaj Kodrębski

1555 k. 303v małżonkowie: Jan Wolski de Wola Dziekciowa i Rososza i Małgorzata, dożywocie małżeńskie

1555 k. 304 Jan Bełchacki „Wat” wydzierżawia części dóbr Wola Dziekciowa i Rososza na rzecz Jan Wolski, jego rodzice: Jakub Wolski i Anna, jego brat: Piotr Wolski

1555 k. 333 bracia Gaspar Piecznowski i Walenty Piecznowski zapisują dług swojemu szwagrowi: Piotr Beleński de Górzeń, mężowi ich siostry: Katrazyna Piecznowska

1555 k. 334 Piotr Beleński de Górzeń oprawia 300 złp posagu swojej żonie: Katarzyna Piecznowska, jej ojciec: ol. Łukasz Piecznowski

1555 k. 340v Jakub Karśnicki „Krupa” intromitowany do dóbr Karśnice Olbrachtowe i Swędzieniejewice (p. szadk.) nabytych od swojego stryja: Wojciech Wstowski

1555 k. 374 Mikołaj Kamocki de Kamocin Mały daje części tych dóbr swojemu synowi: Andrzej Kamocki. Żona Mikołaja: Helena, w asyście: Stanisław Otha i Jan Otha (powinowaci z linii ojczystej), zrzeka się opracy swojego posagu na tych dobrach

1555 k. 376v Andrzej Kamocki de Kamocin Mały oprawia posag swojej żonie: Anna Drużbicka, jej ojciec: ol. Piotr Drużbicki

1555 k. 384v Stanisław Krokocki de Piotrachy oprawia posag swojej żonie: Anna Górecka, jej ojciec: Mikołaj Górecki de Górki (parafia Zadzim)

1555 k. 385 Stanisław Krokocki de Piotrachy daje części tych dóbr swojemu synowi: Jan Piotrachowski

1555 k. 447v Dorota, wdowa po ol. Jakub Dzierzążyński i jej synowie: Szymon Dzierzążyński, Jan Dzierzążyński, Marcin Dzierzążyński, w imieniu swoim i brata: Jeremiasz Dzierzążyński składają protest przeciwko Jan Falęcki de Jeżów

1555 k. 468v bracia Jan Brzechwa, Franciszek Brzechwa, Rafał Brzechwa de Wrząca i Kwasków
rodzeństwo: Hieronim Kwiatkowski i Baltazar Kwiatkowski, Małgorzata Kwiatkowska (jej mąż: Marcin Grabski, jego ojciec: Andrzej Grabski – kasztelan kruszwicki)

Libri inscriptionum 1555-1556, sygn. 36
1555 k. 63v Maciej Kamocki seu Pratkowski, dziedzic dóbr Praktów i Wola Kamocka, sprzedaje za 1000 złp części tych dóbr na rzecz swych braci: Jan Kamocki seu Pratkowski, Wojciech Kamocki seu Pratkowski, Mikołaj Kamocki seu Pratkowski

1555 k. 203v małżonkowie: Adam Świeżyński i Elżbieta, dożywocie małżeńskie

1555 k. 216v Jan Ostrowski, Mikołaj Smaszkowski i Piotr Wilczkowski składają relację dotyczącą Marcin Kokowski de Kokoszki (p. sier.)

1555 k. 242v zamiana dóbr pomiędzy: Maciej Wodziński „Nowaczek” de Srock i Wodzin z I strony
Marcin Dąbrowski de Dąbrówka i Wodzin z II strony

1555 k. 243v Madziej Wodziński de Wodzin (p. piotrk.) daje części tych dóbr swojemu zięciowi: Jan Kobyłecki

1555 k. 296 Jakub Wodziński „Białowoska” rezygnuje części dóbr Wodzin na rzecz Baltazar Zabłocki de Zabłocice. Żona Jakuba: Katarzyna Mikołajewska, w asyście: Baltazar Mikołajewski (brat) i Rafał Świeżyński (krewny), rezygnuje oprawę swojego posagu na tych dobrach

1555 k. 297 Baltazar Zabłocki, dziedzic dóbr Wodzin, oprawia posag swojej żonie: Anna Mikołajewska, jej ojciec: ol. Piotr Mikołajewski

1555 k. 302 małżonkowie: Piotr Beleński i Katarzyna, dożywocie małżeńskie

1555 k. 310v małżonkowie: Stanisław Cieński de Cienia i Anna, ona w asyście Jan Gaszyński (brat cioteczny) zapisuje dług 100 złp na rzecz Zofii, jej mąż: Benedykt Beleński

1555 k. 312 rodzeństwo: Katarzyna (jej mąż: Piotr Klonowski de Beleń), Stanisław Sulmowski i Andrzej Sulmowski, ich rodzice: ol. Jan Sulmowski de Korytków, Rogów i Kaczki i ol. Barbara Korytkowska, ich ciotka: ol. Marta Korytkowska (bpt)

1555 k. 327v Marcin Pruszkowski de Pruszków daje części dóbr Karśnice Olbrachtowe i Wsto na rzecz Mikołaj Wstowski

1555 k. 331 Paweł Beleński de Górzeń i Zagórzyce oprawia 80 grzywien posagu swojej żonie: Magdalena Piaskowska, jej ojciec: Andrzej Piaskowski seu Kostrzewski

1555 k. 333v Zygmunt Sarnowski de Sarnów oprawia 100 złp posagu swojej żonie: Jadwiga Bielska, jej ojciec: Wojciech Bielski

1556 k. 466v Melchior Wolski rezygnuje części dóbr Wola Dziekciowa i Rososza na rzecz swojego brata: Jan Wolski

Libri inscriptionum 1556, sygn. 37
1556 k. 12 Jan Wolski de Wola Dziekciowa (p. szadk.) zapisuje dług swojemu bratu: Melchior Wolski

1556 k. 14 dział braci Wolskich de Wola Dziekciowa: Piotr Wolski (starszy), Jakub Wolski (młodszy), Jan Wolski, Sebastian Wolski

1556 k. 54 bracia Jan Wolski i Piotr Wolski de Wola Dziekciowa w imieniu swoim i swoich braci: Jakub Wolski i Sebastian Wolski zapisują dożywocie swojej matce Annie

1556 k. 89 Piotr Wodziński zastawia części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz swych braci: Prokop Wodziński i Maciej Wodziński

1556 k. 169v Mikołaj Niemojewski de Niemojew (p. sier.) i Lututów (p. wieluń.) oprawia posag żonie swojego syna (Stanisław Niemojewski): Barbara Widawska, jej ojciec: Jerzy Widawski

1556 k. 186 Mikołaj Maliński de Kozuby Nowe, jego ojciec: ol. Jan Maliński, jego brat: Stanisław Maliński, oprawia posag swojej żonie: Regina Magnuska, jej ojciec: Mikołaj Magnuski de Kozuby Nowe

1556 k. 213 Elżbieta, córka Macieja ? z woj. kaliskiego, wdowa po ol. Maciej Magnuski, pani wienna de Magnusze Stare, zrzeka się oprawy swojego posagu na tych dobrach na rzecz Jan Magnuski

1556 k. 222 okazanie ran u lab. Sebastiana de Podole, poddanego braci: Maciej Podolski i Tomasz Podolski, zadanych przez Maciej Młodawski

1556 k. 222 Jan Kamocki seu Pratkowski, dziedzic dóbr Praktów i Wola Kamocka, rezygnuje części dóbr Wola Kamocka (p. piotrk.) na rzecz brata stryjecznego: Jan Kamocki, jego ojciec: Maciej Kamocki de Kamocin Wielki

1556 k. 279 Jadwiga, wdowa po ol. Marcin Wodziński, zrzeka się oprawy swojego posagu na dobrach Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz swoich synów: Prokop Wodziński i Maciej Wodziński

1556 k. 279v Piotr Wodziński, jego ojciec: ol. Marcin Wodziński, daje swoje części dóbr Kozuby Stare swoim braciom: Prokop Wodziński i Maciej Wodziński

1556 k. 317 Jan Raczyński de Raczyn (p. wieluń.), jego ojciec: ol. Wojciech Raczyński, oprawia 80 grzywien posagu swojej żonie: Jadwiga Malińska, jej ojciec: Stanisław Maliński

1556 k. 324v Jadwiga, wdowa po ol. Feliks Karliński, pani wienna de Poleszyn Orpelów, zastawia te dobra na rzecz małoletnich Jakub Poleski i Bartłomiej Poleski „Szczerbkowie”

1556 k. 325 małżonkowie: Feliks Poleski i Agnieszka Dzierzążyńska de Poleszyn Wyśredni, ona za zgodą swojego krewnego: Stanisław Poleski, zapisują dług na rzecz braci: Jakub Poleski i Bartłomiej Poleski „Szczerbkowie”

1556 k. 326 Maciej Poleski „Bolek” de Poleszyn Wyśredni kwituje Jan Karśnicki seu Rakowski

1556 k. 370 Katarzyna, wdowa po ol. Walenty Karśnicki „Biesz”, pani wienna de Karśnice Olbrachtowe, wydzierżawia te dobra na rzecz Jan Swędzieniewski

1556 k. 423 Piotr Kozubski de Przymiłów, Bernard Kozubski i Adam Kozubski składają relację dotyczącą Bernard Magnuski i Mikołaj Magnuski de Kozuby Nowe

1556 k. 446 Jan Łabędzki „Ślezik” de Łabędzie (p. sier.) oprawia 200 złp posagu swojej żonie: Barbara Korzenicka, jej ojciec: ol. Mikołaj Korzenicki. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata: Walenty Korzenicki (k. 446v)

Libri inscriptionum 1590, sygn. 91
1590 k. 92 Jadwiga, jej mąż: Jakub Karśnicki „Fuddament”, kwituje Grzegorz Bielowski

1590 k. 92v Grzegorz Bielowski kwituje Jakub Karśnicki i Wojciech Karśnicki – ojca z synem

1590 k. 92v Wojciech Bielowski seu Magnuski kwituje Wojciech Karśnicki „Fundamencik”

1590 k. 93v Andrzej Krobanowski de Krobanów, jego żona – ol. Anna Kliźnicka, kwituje Piotr Gidzielski

1590 k. 94 bracia Jan Pągowski, Andrzej seu Przedbor Pągowski, Feliks Pągowski, ich ojciec: ol. Feliks Pągowski, z I strony
Andrzej Krobanowski de Krobanów i jego synowie z ol. Anna Kliźniska: Florian Krobanowski, Stanisław Krobanowski, Mikołaj Krobanowski, Adrian Krobanowski z II strony

1590 k. 95 Piotr Gidzielski i jego zięć: Jan Pągowski (jego żona: Dorota Gidzielska) dają zobowiązanie na rzecz Wojciech Błeszyński

1590 k. 99 siostry: Anna Krobanowska, Zofia Krobanowska, Barbara Krobanowska, ich rodzice: Andrzej Krobanowski i ol. Anna Kliźniska

1590 k. 166 Jan Jajkowski, jego ojciec: ol. Jan Jankowski de Kocina, zapisuje dług na rzecz Wawrzyniec Karśnicki „Fundament”, jego ojciec: Jakub Karśnicki

1590 k. 237v Stanisław Otha, jego ojciec: ol. Wacław Otha, jego poręczyciel: Marcin Niechmirowski

1590 k. 348 Bartłomiej Łobodzki zapisuje posag swoim córkom z Barbara Łyszkowska: Anna Łobodzka, Małgorzata Łobodzka, Dorota Łobodzka, Katarzyna Łobodzka

Libri inscriptionum 1591, sygn. 92
1591 k. 169v Paweł Chodakowski „Stojek” kwituje Maciej Chodakowski „Odnoga”, z kwoty zapisanej na rzecz siostry Pawła: ol. Anna Chodakowska (jej mąż: Aleksander Młodawski „Kozubek”)

1591 k. 284 Elżbieta Gidzielska, wdowa po ol. Piotr Łobodzki de Łobodzice, zapisuje dług 55 złp na rzecz Wojciech Karśnicki „Fundament”

1591 k. 432v Urszula Mączyńska, jej ojciec: ol. Piotr Mączyński, jej mąż: ol. Zygmunt Kwiatkowski de Bałucz, kwituje z zapłaty swojego zięcia: Jan Kamocki de Kamocin

1591 k. 433 Agnieszka Kwiatkowska, jej ojciec: ol. Zygmunt Kwiatkowski de Bałucz, jej mąż: Jan Wolski de Wola Koziełkowska (woj. raw.) kwituje z zapłaty Jan Kamocki de Kamocin Wielki

1591 k. 591v Marcin Ligocki de Karśnice Białe zapisuje dług na rzecz Jan Wolski, jego ojciec: ol. Piotr Wolski de Wola Dziekciowa

Libri inscriptionum 1601, sygn. 105
1601 k. 8v Antoni Raczyński kwituje małżonków: Bartłomiej Łobodzki i Barbara Łyskowska

1601 k. 122 Bartłomiej Magnuski, jego ojciec: ol. Mikołaj Magnuski, zapisuje posag swoim siostrom: Anna Magnuska i Dorota Magnuska (panny), ich bracia: Stanisław Magnuski i Jakub Magnuski

1601 k. 133 małżonkowie: Jan Kozubski i Agnieszka Podleska, zapisują posag siostrom Jana: Anna Kozubska i Dorota Kozubska, ich ojciec: ol. Maciej Kozubski „Dubiel”

1601 k. 212v (i kolejne) Stanisław Kwiatkowski oblatuje kwit wystawiony przez Stanisław Mikołajewski, jego ojciec: ol. Jan Mikołajewski, działającego w imieniu Zofia Kwiatkowska, wdowy po ol. Stanisław Mikołajewski (stryja kwitującego)
siostra Stanisława (kwitującego): ol. Katarzyna Mikołajewska (bpt), jej mąż: Hieronim Swędzieniewski, bracia Stanisława (kwitującego): Marcin Mikołajewski, Baltazar Mikołajewski, Paweł Mikołajewski, Stefan Mikołajewski, Mikołaj Mikołajewski
synowie Zofii i ol. Stanisława: Maciej Mikołajewski i Wacław Mikołajewski
dobra: Mikołajewice (p. szadk.)

1601 k. 459v Franciszek Wilksicki „Bajak” z z. kalis. kwituje Mikołaj Grochowski, jego rodzice: ol. Wojciech Grochowski i ol. Zofia Osiecka (jej ojciec: ol. Ambroży Osiecki)

1601 k. 647 Anna Brodzka, jej ojciec: ol. Jakub Brodzki, jej mąż: Piotr Świeżyński, zrzeka się zastawu na dobrach Kozuby Stare ustanowionego przez Franciszek Prusinowski
małżonkowie: Wiktoria Magnuska i Jan Brodzki „Białek”

1601 k. 837 Elżbieta Gozdziecka, wdowa po ol. Szymon Kempalski wyraża zgodę na intromisję do dóbr Karśnice i Wsto sióstr: Jadwiga Karśnicka (jej mąż: Paweł Kempalski), Barbara Karśnicka, Urszula Karśnicka, Magdalena Karśnicka, ich brat: ol. Wojciech Karśnicki
RobertP - 14-08-2018 - 12:40
Temat postu:
Panie Michale,

Oczywiście jak zawsze wielkie podziękowania za kolejne wypisy z KGS które był Pan uprzejmy udostępnić i gratulacje z powodu dokonanego odkrycia!

Jedno pytanie jeśli Pan pozwoli, czy z kręgu nazwisk które Pana interesowały wynotowywał Pan wszystkie zapisy w których wystepowały osoby o danym nazwisku, czy te w których były osoby o konkretnym nazwisku, o których Pan wiedział czy domniemywał że były bądź mogły być spokrewnione z pańskim przodkami ?

Dziękuje,
RoberP
mziel - 14-08-2018 - 23:01
Temat postu:
Nie mam jednolitego podejścia do wszystkich nazwisk moich przodków, ale na pewno nie można założyć, że wynotowywuję wszystkie zapisy, w których te nazwiska się pojawiają (z wyjątkami dotyczącymi bardzo rzadko występujących nazwisk w tym regionie, np. Pętkowski lub Warszycki).
RobertP - 16-08-2018 - 14:22
Temat postu:
Dziekuje,

RobertP
Krystyna500 - 16-08-2018 - 15:11
Temat postu: dziękuję
Panie Michale, muszę się Panu przyznać, że Pana wpisy z KGS - moje notatki czytam z wielką uwagą - przede wszystkim za nie bardzo dziękuję. Polescy z Poleszyna, to w/g "starszych z rodziny " to również moi przodkowie.
POdziwiam Pana za wytrwałość i cierpliwość - tak to prawda badania na temat naszych przodków wymagają cierpliwości i rzetelności, a jaka radość jak się "wykryje " coś nowego.
Pozdrawiam Pana i wszystkich badaczy.
Krystyna
Gabriela_Kuchna - 22-08-2018 - 20:49
Temat postu: dziękuję
Panie Michale!
Bardzo jestem wdzięczna za ogrom Pańskiej pracy i wszystkie informacje, jakie dzięki Pańskiemu wysiłkowi uzyskałam. Oczywiście nadal będę śledzić nowe i stare wątki.
Pozdrawiam
Gabrysia
jackowski11 - 26-09-2018 - 21:37
Temat postu: dziękuję
Panie Michale, prosze sprawdzić pocztę prv.
jackowski11 - 29-09-2018 - 12:56
Temat postu:
Michale,

zwracam się z prośbą o wskazówki i wytyczne w temacie studiowania różnorakich ksiąg grodzkich czy to ziemskich z okresu XVI-XVIII w, a wiec po łacinie.
Mając podstawową wiedzę pozwalającą "odszyfrować" osoby występujące we wpisie, pełnioną funkcję lub urząd (pamiętając o np. dapiferi - dapiferidam), zależności rodzinne (fratre germano, sororino itp) - jak nauczyć sie odczytwać inskrypcje w tych księgach nie będąc po studiach i historii? Smile
Zrozumieć ich sens
Czy ma Pan na to jakiś sposób moze jakiś "szablon" jak te zapisy wyglądają, czy jest jakaś reguła którą można potwierdzić?.

Księgi grodzkie, ziemskie - co możemy znaleźć w pierwszych, a co w drugich.
Inskrypcje, Relacje, Oblaty - co i gdzie szukać. Typowe zwroty w takich zapisach?
Czy występuje jakaś reguła, czy takie zapisy zawsze wyglądają podobnie. Gdzie taką wiedzę można doczytać?

W imieniu pozostałych forumowiczów zapytuje
Jacek
Bartek_M - 30-09-2018 - 00:07
Temat postu:
Zanim Michał odpowie, moje ogólne spostrzeżenie:

Na początku najdłuższego zdania składowego zapisu jest stawający (w mianowniku), gdzieś w środku druga strona transakcji (w celowniku, bierniku), a pod koniec orzeczenie tego długaśnego zdania, mające postać kilku synonimów w perfekcie i niekiedy zaraz obok w czasie teraźniejszym.

To tak z grubsza podstawowa reguła, od której można wyprowadzać dalsze. Dotyczy to również ksiąg miejskich oraz niektórych zapisów sądów kościelnych.

Przykład obrazujący ten schemat, z ksiąg miejskich:
http://actacastrensia.blogspot.com/2014 ... egina.html

Szczegółowe formuły akt różniły się w zależności od miejsca, czasu i pisarza. Największa różnorodność panuje w XVI w. - tych akt uczę się zawsze najdłużej.
jackowski11 - 30-09-2018 - 18:50
Temat postu:
Bartku_M,

to bardzo cenne spostrzeżenie! Chociaż musiałem przeczytać to dwa razy żeby to do mnie trafiło Smile

Ale do twojego poziomu "spostrzeżeń jeszczem" nie dojrzał.
Przeglądałem stronę, w treści bardzo profesjonalna i konkretna.
W takim razie czy mógłybyś się jeszcze podzielić innymi wskazówkami co do reguł lub schematów zapisów w księgach grodzkich i ziemskich?
Pierwszą cenną już mamy, co z łaciną, niektóre sformułowania/zwroty w przypadku kolejnych zapisów sie powtarzają np: venditio, resignatio, juridicam, recognovit praesentibusque recognoscit actis.
Krótko mówiąc jeśli ktoś nie jest tak biegły w łacinie i nie musi przetłumaczyć cały zapis, jakich i których słów kluczowych szukać żeby zrozumieć sens zapisu?
Jak w twoim przykładzie czyli: na początku stawający, w środku druga strona transakcji i na końcu orzeczenie - najważniejsze

Bartku, jeśli mógłbyś się jeszcze podzielić wiedzą, jaką (jakiego typu) informację można odnaleźć w oblatach, jaką w inskrypacjach lub relacjach?
Czy przykładowo chcę przejrzeć powyższe księgi w poszukiwaniu właściciela wsi w latach 1750-1770? Na jakich ksiegach się skupic, żeby odnaleźć/otrzymać stan ostateczny, jesli w międzyczasie na wsi ciążył dług, zapisana była jakaś suma lub toczyła się sprawa spadkowa?

Może trochę za dużo pytań jak na raz. Przepraszam w nadziei na odpowiedź

Jacek
Ted_B - 01-10-2018 - 11:58
Temat postu:
Witam !
Jacku, wprawdzie zadałeś pytanie Michałowi, ale podzielę się z Tobą moimi spostrzeżeniami po moim kilkuletnim obcowaniu z tego typu dokumentami.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W księgach ziemskich (zwłaszcza z lat 1700) znajdziesz akta kupna-sprzedaży dóbr. Są tu też plenipotencje, kwitowania jakiś sum, itp.
Pożyczki i kwitowania są też w aktach grodzkich. Ponadto mamy tu głównie zapisy (dokumenty) dotyczące różnego rodzaju zatargów (sprawy rodzinne, sprawy granic dóbr - głównie lasy, zabójstwa, najazdy, itp.). Piszę w odniesieniu do wsi, bo jest tu też cała masa rzeczy dot. różnego rodzaju sejmików, zarządzeń królewskich, nadań różnych praw, itp.
W latach ok. 1650 - 1796 jeżeli chcesz poszukiwać właścicieli danej wsi, to sprawa jest w miarę prosta. Najlepiej szukać po nazwie tej miejscowości w tytule danego zapisu (dokumentu). We wcześniejszych latach sprawa się trochę komplikuje. W tytule rzadko mamy miejscowość, najczęściej mamy w nim jakąś (jakieś) osobę (osoby). Wtedy trzeba przeglądać cała treść zapisu, jeśli nie zna się właściciela.
Piszę to w odniesieniu do ksiąg krakowskich, ale i w sieradzkich powinno być podobnie.
Nie wiem, czy dla ksiąg sieradzkich dostępne są jakieś indeksy. Jeśliby były, to polecam studiowanie od przeglądnięcia tych indeksów. Nie obejmują one zapewne całego okresu, ale możemy z nich dowiedzieć się na której karcie (stronie) oraz (przy późniejszych) również jaki jest nr zapisu (dokumentu) gdzie występuje dana wieś, czy też jej właściciel.
Przeglądanie całości - strona po stronie - to praca do końca życia. Przynajmniej jeśli chodzi o krakowskie - to tysiące ksiąg liczących od jakiś 400 stron do prawie 4 tyś.
Pozdrawiam !
Tadek
Robert_Kostecki - 01-10-2018 - 13:26
Temat postu:
Witam,

wielokrotnie już poruszałem tę sprawę. Ilu jest takich poszukiwaczy jak Michał Zieliński, czy śp. Roman Knap-Kurowski. Od zakończenia II WŚ, już dawno powinien być wdrożony (i zakończony) program związany z ustaleniem zawartości ocalałych ksiąg ziemskich, grodzkich, miejskich, radzieckich, itd. W tego rodzaju opracowanie dokumentów powinni być wciągnięci wszelkiej maści archiwiści i naukowcy uczelniani. Przez te ponad 70 lat, do akt ziemskich i grodzkich zaglądała rzesza zainteresowanych (przeważnie osobiście) osób. Uzyskane dane były wykorzystywane do prac dyplomowych, artykułów i opracowań naukowych i amatorskich. Czasami z tzw. "urzędu" powstawały indeksy. Większość z pozyskanych danych jest rozproszona, albo zaginęła wraz ze śmiercią ich dysponenta. Na chwilę obecną są prowadzone nieliczne, prywatne próby w tym kierunku, a chciałoby się, żeby... Może kiedyś?!

Robert
Bartek_M - 01-10-2018 - 16:45
Temat postu:
jackowski11 napisał:
Krótko mówiąc jeśli ktoś nie jest tak biegły w łacinie i nie musi przetłumaczyć cały zapis, jakich i których słów kluczowych szukać żeby zrozumieć sens zapisu?
Jak w twoim przykładzie czyli: na początku stawający, w środku druga strona transakcji i na końcu orzeczenie - najważniejsze

Stawającego znaleźć najłatwiej, pewnie sobie z tym radzisz. Drugą stronę transakcji poznasz po tym, że będzie zapisana w celowniku lub bierniku (trzeba więc znać deklinację imion łacińskich), a po nazwisku wystąpi zwrot "cum suis successoribus", "et ipsius posteris" czy o podobnym znaczeniu (i analogicznie w bierniku). Wreszcie trzecie charakterystyczne miejsce aktu, czyli orzeczenie, zapisane jest w 3 os. lp. lub l.mn. i to zwykle najpierw w perfekcie a zaraz potem w czasie teraźniejszym. Konieczna jest więc znajomośc koniugacji łacińskich. W zapisach o większej wadze (np. obrót ziemią) zarówno zapis w perfekcie jak i w cz. teraźniejszym są zapisane za pomocą synonimów, co dodatkowo wyróżnia ten fragment aktu.

Np. w akcie sprzedaży wsi z ksiąg grodzkich poznańskich:
http://actacastrensia.blogspot.com/2014 ... przez.html

Stawający (w mianowniku): Generosus Andraeas de Radomicko Daleszyński Notarius Terrestris Wschovensis
Druga strona transakcji (w celowniku): Generoso Alberto Konarzewski
Orzeczenie (w perfekcie): dedit, donavit, vendidit, inscripsit et juxta jus ac consuetudinem terrestrem in perpetuum resignavit
Orzeczenie (to samo tylko w cz. teraźniejszym): dat, donat, vendit, inscribit et in perpetuum resignat.

Pewnie można by się pokusić o wskazanie charakterystycznych zwrotów dla poszczególnych rodzajów transakcji w wypadku konkretnego pisarza, lecz wątpię czy jest sens, skoro nawet 1 rocznik księgi prowadziło kilku pisarzy, a i sam pisarz potrafił swoje szablony modyfikować (choć nieznacznie).
jamiolkowski_jerzy - 01-10-2018 - 17:14
Temat postu:
Robert Kostecki
Zalecam realizm. To byłby w swojej skali gigantyczny zamysł. Na własne genealogiczne potrzeby zindeksowałem tylko wszystkie (liczone w tysiącach)zapisy Jamiołków i Jamiołkowskich w ponad 200 księgach brańskich i suraskich. Zajęło mi to wiele miesięcy ( w przeliczeniu na wielogodzinne dniówki, praktycznie robiłem to przez kilka lat).Nie znam łaciny , a jedynie posługiwałem sie słownikiem Sendela.
Nie wyobrażam możliwości instytucjonalnego uruchomienia takiego przedsięwzięcia pro publico bono .Z budżetu państwowego poprzez zatrudnienie indeksujących tym bardziej. Wymagałaby to zaangażowania na wiele miesięcy najpewniej kilkuset osób z pewnym jednak przygotowaniem, większym niż indeksacja metryk.
Czyli tak jak dotąd przeglądanie ksiąg sadowych pozostaje zajęciem wąskiej grupy naukowców i równie małej pasjonatów genealogii. T
I ad rem
Tym którzy zechcą spróbować zalecam najpierw poczytać o księgach sadowych.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_s%C4%85dowa.
Znaleźć można tego więcej.
Dla genealogii najcenniejsze sa księgi wieczyste, inskrypcje. Relacje można sobie darować (zwykle to trudny balast prawniczy).
Przydatny powinien być słownik (dotyczy Podlasia ale przynajmniej dla XVII i XVIII wieku pewnie uniwersalny)
https://agad.gov.pl/?page_id=402
Otworzyć zobacz inwentarz a potem objaśnienie znaczenia określeń transakcji
http://www.dig.pl/ftp/Branska/obj.html
Wybór co przeglądać do uznania. Po pewnym czasie przyjdzie wiedza które sa najbardziej przydatne w genealogii. Najwięcej pewnie będzie zastawów (obligatio) Tak było u podlaskiej drobnej szlachty. . Genealogicznie bezcenne są vulnery. Nie dość że liczne to wymieniają tych którzy nie będąc włascicielami (np synowie) w innych dokumentach nie byli zapisywani. Tu sa.
Oblaty
https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklop ... blatowanie
przeglądać trzeba koniecznie . Zwykle pozwalają złapać nowe ciekawe tropy.
Pozdrawiam
Bartek_M - 01-10-2018 - 17:49
Temat postu:
@Robert_Kostecki
Wielkopolska przoduje. Za nami indeksacja ksiąg grodzkich i ziemskich kaliskich z przełomu XV i XVI wieku, w tym roku ruszyła indeksacja ksiąg sądowych kościelnych z Kalisza:
http://atlasfontium.pl/index.php?article=kkk_09_13

To również w temacie wątku, oficjalat kaliski obejmował zachodni skraj województwa sieradzkiego.
Robert_Kostecki - 01-10-2018 - 18:20
Temat postu:
Witam drogich przedmówców,

Robercie Kostecki, może nie jesteś małpą. Wink
Dzięki za cenne informacje, ale pozostaję przy swoim. Wielu na państwowych, wyspecjalizowanych etatach, robi tak niewiele dla "pro publico bono".

Pozdrawiam serdecznie

Robert

P.S.
Bartku,

to, że Wielkopolska przoduje, to nie dziwota. Smile
Łatwo zauważyć, że oczekiwane prace, zahaczające o genealogię, w głównej mierze dotyczą średniowiecza i XVI wieku. Zapewne ten okres niejako "nobilituje" w środowisku danego naukowca?! Jednym z nielicznych wyjątków są tu, chociażby "Spisy urzędników..." i rozproszone po najrozmaitszych wydawnictwach (często XIX-wiecznych) wykazy imienne, rzadko powiązane z rysami biograficznymi.
Większość natomiast genealogów amatorów przechodzi przez XIX wiek, co jeszcze nie tak dawno uważano za duży sukces. Tu czapki z głów dla indeksujących metryki. To głównie ich zasługa!
Dochodzimy więc do XVIII wieku i koniec drogi metrykalnej, bo ... Wiadomo, o co chodzi.
Na tym Forum wielokrotnie sygnalizowałem swój kaliski problem, licząc po cichu na konkretne porady.Otrzymywałem jedynie nieliczne wskazówki, które jednak nie wychodziły poza poziom zdobytej przeze mnie wiedzy. Wiadomo są biura komercyjne, które nie zdradzają swojego warsztatu pracy. To zrozumiałe.
Realistą jestem, ale czy nie można czasem puścić wodze fantazji. Przecież, to tylko kilka miesięcy pracy dla zawodowców i studentów historii, prawa, itp.
Bartek_M - 01-10-2018 - 21:22
Temat postu:
Średniowiecze - bo wiele z tych przedsięwzięć robionych jest z myślą o SHG:
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/

A te, o których wspomniałem, związane są pewnie z serią SHG dla województwa kaliskiego, która ma ruszyć po zamknięciu serii poznańskiej, więc pewnie wkrótce.

Myślę, że "Słownik" stoi również za decyzją o rozpoczęciu skanowania ksiąg grodzkich i ziemskich ze zbiorów AP Poznań.


Nie wiem, do czego odnosisz termin kilku miesięcy. W samych grodzkich i ziemskich przechowywanych w Poznaniu jest więcej wzmianek o osobach niż wpisów w całej Genetece.
Robert_Kostecki - 01-10-2018 - 21:55
Temat postu:
Do tego: "Wymagałaby to zaangażowania na wiele miesięcy najpewniej kilkuset osób z pewnym jednak przygotowaniem, większym niż indeksacja metryk". A propos, tu nie chodzi o udostępnienie w sieci skanów ksiąg, a o ich "przetworzenie" z myślą o przeciętnym odbiorcy. Taki gest skierowany przez fachowca w kierunku laika.
jackowski11 - 01-10-2018 - 22:08
Temat postu:
Witam Szanownych przedmówców,

cieszę się że jest tyle odpowiedzi. Dodam coś od siebie.

Tadeuszu, dzięki za twoje spostrzeżenia. Masz rację, starsze księgi (1650-1750) niejednokrotnie w tytule zapisu posiadały albo nazwę miejscowości, albo osobę. I chyba nie miało to znaczenia czy były to księgi krakowskie czy interesujące mnie najbardziej łęczyckie.
A co do indeksów. Nie spotkałem jak dotąd takich, co do ksiąg które przeglądałem.

Zgadzam się w 100% z Robertem Kosteckim. To smutne i zarazem trochę zastanawiające że nie istnieje (jak sądze) nawet zaczęty proces związany z indeksacją i ustaleniem zawartości ksiąg grodzkich, ziemskich, miejskich w archiwach?
Głównie mam na myśli księgi łęczyckie, sieradzkie. Czy to jest jakaś wiedza zakazana, tylko dla wybranych? I nie wierzę, że archiwa centralne (przykładowo AGAD) nie posiadają jakiś swoich podręcznych wykazów, indeksów tych ksiag. Nawet w szczątkowej wielkości
Jeśli archiwum na zlecenie wykonuje kwerendę zleconą przykładowo przez pracownika naukowego który opracowuje np. monografię miasta, powstaje konkretny wykaz osobowo-miejscowy z powiazanymi księgami. I co się dzieje z taką pracą wykonaną w archiwum (indeksem)?
Przecież chyba nie idzie do kosza?

Prosze zobaczyć co udało się zrobić z metrykami?! Można? Można! Tylko trzeba od czegoś zacząć.Fakt jest trochę trudniej niż z metrykami, Oczywiście potrzebna jest dobra znajomość łaciny i prawa obowiązującego w tych czasach.
Sądzę że gdyby dostepne były on-line skany wspomnianych ksiąg - chętni by się już znaleźli.
Może kiedyś....? - jak piszesz Robercie

Bartku - dziekuje za kolejne cenne porady. Koniugacja łaciny - gdzie i jak można się tego nauczyć?.

Do Jamiołkowski Jerzy. Nikt chyba znas nie liczy na uruchomienie projektu indeksowania ksiąg z budżetu - tak ot.
Ale jakis pomysł na to mógłby powstać?!
Dziękuje tez za twoje porady i link do słowniczka. Przyda się . A więc skupiam się na inskrypcjach i oblatach. Relacje raczej za ciężkie. A o Vulnerach nic nie słyszałem?

pozdrawiam
Jacek
Bartek_M - 01-10-2018 - 23:05
Temat postu:
jackowski11 napisał:
Zgadzam się w 100% z Robertem Kosteckim. To smutne i zarazem trochę zastanawiające że nie istnieje (jak sądze) nawet zaczęty proces związany z indeksacją i ustaleniem zawartości ksiąg grodzkich, ziemskich, miejskich w archiwach?
Głównie mam na myśli księgi łęczyckie, sieradzkie. Czy to jest jakaś wiedza zakazana, tylko dla wybranych? I nie wierzę, że archiwa centralne (przykładowo AGAD) nie posiadają jakiś swoich podręcznych wykazów, indeksów tych ksiag.

Do ziemi sieradzkiej są chyba tylko Teki Pstrokońskiego, trochę wyrywkowych sumariuszy i "Kartoteka do dziejów wsi" (czy jakoś tak). Ziemia łęczycka i sieradzka nie miały swojego Dworzaczka, zespół ksiąg nie jest nawet zmikrofilmowany w całości. Prace nad słownikiem historyczno-geograficznym dla tych ziem porzucono bodaj w latach 70-tych, może jakieś pomoce zostały w Katedrze Historiografii i NPH Uniwersytetu Łódzkiego.

jackowski11 napisał:
Bartku - dziekuje za kolejne cenne porady. Koniugacja łaciny - gdzie i jak można się tego nauczyć?.

Ta wiedza wystarczy w zupełności:
http://lacina.info.pl/index.php?dzial=g ... pcja=tryby
Robert_Kostecki - 02-10-2018 - 07:36
Temat postu:
Witam,

poznałem kiedyś pana dr Michała Kuleckiego, byłego pracownika AGAD w Warszawie. Powiem tylko tyle. Szkoda, że nie było i nie jest więcej takich pracowników-naukowców we wszelkiej maści archiwach, muzeach i bibliotekach. Był też bardzo dobrze zorientowany, co do ksiąg podlaskich.

1. Kulecki M., Księgi ziemskie i grodzkie sieradzkie; Terrestria et castrensia Siradiensia [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, opr. zb. pod red. D. Lewandowskiej, Warszawa 2008, s. 135-138.

2. Kulecki M., Księgi miejskie Sieradz [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, opr. zb. pod red. D. Lewandowskiej, Warszawa 2008, s. 203.

https://terrasiradiensis.jimdo.com/sieradz/archiwum/

3. Wojciechowska Z., Archiwista Józef Szaniawski i jego spuścizna aktowa [w:] Archeion, t. 99 (1998), s. 93-107.

https://issuu.com/archi725/docs/arch_xcix

https://www.archivesportaleurope.net/ea ... 38_SLASH_0

4. Kulecki M, Księgi podkomorskie sieradzkie, piotrkowskie, szadkowskie i radomskowskie; Acta succamerarialia Siradiensia nec non Piotrcoviensia, Schadcoviensia et Radomsiensia [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, opr. zb. pod red. D. Lewandowskiej, Warszawa 2008, s. 134-135.

5. Kulecki M., Księgi miejskie Wieluń [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, opr. zb. pod red. D. Lewandowskiej, Warszawa 2008, s. 206-207.

6. Kulecki M., Księgi ziemskie szadkowskie; Terrestria Schadkoviensia [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, opr. zb. pod red. D. Lewandowskiej, Warszawa 2008, s. 138.

file:///D:/kosterob/Downloads/A.Bartoszewicz.pdf

7. Kulecki M, Księgi ziemskie łęczyckie; Terrestria Lanciciensia [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie archiwalnym, opr. zb. pod red. D. Lewandowskiej, Warszawa 2008, s. 146-147.

8. Teki Pawińskiego, t. 3. Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419, cz. 1, Warszawa 1897; t. 4. Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1419, cz. 2, Warszawa 1897; t. 3. Księgi sądowe łęczyckie, cz. 3, Warszawa 1898.

9. Tarnowski S., Akta ziemskie i grodzkie wielkopolskie, [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie, oprac. zbior. pod red. T. Zielińskiej, Warszawa 1992, s. 55–57.

10. Wąsowicz M., Księgi sądowe z obszaru Wielkopolski, [w:] Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Przewodnik po zespołach. I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1975, t. 1, s. 156–173.
RobertP - 03-10-2018 - 09:18
Temat postu:
Dołączam do źródeł :

Średniowieczne księgi ziemskie szadkowskie w AGAD

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/b ... zewicz.pdf

RobertP
mziel - 03-10-2018 - 11:09
Temat postu:
jackowski11 napisał:
To smutne i zarazem trochę zastanawiające że nie istnieje (jak sądze) nawet zaczęty proces związany z indeksacją i ustaleniem zawartości ksiąg grodzkich, ziemskich, miejskich w archiwach?


Ciężko wymagać od państwowych instytucji takich inicjatyw, skoro nie zapewniają one bardziej elementarnych rzeczy: jak np. odpowiednie zabezpieczenie istniejących ksiąg. Wiele zespołów ksiąg grodzkich i ziemskich przechowywanych w AGAD nie jest ani zmikrofilmowana ani zdigitalizowana. Jednocześnie, jak otrzymałem informację przy odmowie udostępnienia części z nich, księgi bywają w bardzo złym stanie: zbutwiałe i rozlatujące się (tu chodziło o kilka ksiąg grodzkich zakroczymskich). Dla mnie jest niepojęte, że najcenniejsze zbiory, które przetrwały hekatombę II wojny światowej i wcześniejsze liczne zawieruchy, przy obecnej dostępności różnych rozwiązań utrwalania obrazu, są przechowywane w takim stanie, bez wykonania zabezpieczającej digilitazacji, która jednocześnie pozwoliłaby udostępnić treść tych ksiąg zainteresowanym. W tym kontekście już nawet nie śmiem narzekać, że część zmikrofilmowanych zasobów była mikrofilmowana w połowie lat 50 i jakość obrazu niekiedy pozostawia bardzo wiele do życzenia.

Ale wracając do tematu. Bardzo dziękuję Bartkowi, Tadkowi i Jerzemu za wszystkie cenne uwagi i informacje. Ja bardzo chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Piszę je z perspektywy amatora i osoby o ciągle mocno ograniczonej wiedzy , tak więc gdyby się wkradły jakieś nieprawidłowości, z góry przepraszam: to moje czysto subiektywne spostrzeżenia i wnioski.
Zaczynałem jako zupełny żółtodziób, praktycznie bez znajomości łaciny i chcę podkreślić, że dla celów poszukiwań genealogicznych, przy odrobienie wysiłku i nauczeniu się podstawowych rzeczy, nie jest to przeszkoda nie do pokonania.

Księgi grodzkie czy ziemskie? Zgodnie ze wskazówkami Dworzaczka zawartymi w Genealogii, dla celów poszukiwań genealogicznych w XV w. więcej przydatnych informacji jest w księgach ziemskich, w XVI wieku oba źródła są porównywalne, ale zaczynają przeważać księgi grodzkie, w wieku XVII i XVIII można się ograniczyć wyłącznie do ksiąg grodzkich. Nie oznacza to, że w drugim rodzaju ksiąg takich informacji nie ma – jest ich po prostu mniej. Dlatego jeśli w źródle „podstawowym” nie znajdziemy interesujących informacji, można w drugiej kolejności sięgnąć do innego rodzaju ksiąg. Ja tak robiłem przy księgach dla ziemi zakroczymskiej w XVIII w.

Rodzaje ksiąg grodzkich. Księgi grodzkie dzielą się zasadniczo na trzy rodzaje: inskrypcje (w niektórych zespołach zwane księgami wieczystymi), relacje i dekrety. Inskrypcje w różnych grodach często podlegały dużo większemu zróżniczkowaniu, poprzez wydzielenie do oddzielnych serii ksiąg poszczególnych rodzajów wpisów (np. księgi pełnomocnictw, księgi długów, czy dużo bardziej ogólna kategoria: księgi rezygnacji).

Dla poszukiwań genealogicznych zdecydowanie najbardziej przydatne są inskrypcje, które zawierają m.in. (i) wszelkiego rodzaju transakcje między szlachtą: tj. sprzedaże, darowizny, zastawy, zamiany, cesje, ugody, różnego rodzaju porozumienia, (ii) czynności związane ze stosunkami małżeńskimi/rodzinnymi: bardzo cenne oprawy posagu i wiana, dożywocia, zrzeczenie się praw do majątku rodzinnego, ustanowienie opieki dla dzieci, (iii) testamenty, (iv) najbardziej powszechne: zapisanie długu i pokwitowanie jego spłaty, (v) oblaty dokumentów (umieszczane są też w innych księgach), (vi) intromisje (wprowadzenie w posiadanie nabytych nieruchomości).

W przypadku gdy w danym zespole są wyodrębnione księgi rezygnacji warto zacząć tylko od nich. Są w nich wpisy o charakterze rozporządzającym (zbycie czyli rezygnację nieruchomości, w tym sprzedaż, darowiznę, zamianę, dożywocia, oprawy posagu, zrzeczenia się praw do majątku rodzinnego etc.), które zawierają najwięcej interesujących danych genealogicznych. Warto pamiętać, że nie zawsze są one wyodrębnione pod odrębną nazwą serii. Np. w grodzkich sieradzkich od drugiej połowy XVI w. przez cały XVII w. idą odrębnie dwie serie ksiąg (rezygnacji i inskrypcji), mimo że obie są nazwane (współcześnie) inskrypcjami.

Analogicznie jak przy księgach ziemskich, jeśli w inskrypcjach nie znajdziemy poszukiwanych informacji to można sięgnąć do pozostałych rodzajów ksiąg grodzkich: dekretów, a na końcu relacji. W dekretach mogą się znaleźć wyroki dotyczące spraw rodzinnych (np. spadkowych), które w jednym dokumencie będą posiadały mnóstwo informacji genealogicznych. Tak więc co do zasady jest tu mniej informacji niż w inskrypcjach, ale raz na jakiś czas można na trafić na dużą dawkę szczęścia. Relacje zawierają najmniej danych genealogicznych.

Podkreślam jednak, że jeśli naszym celem jest ustalenie genalogii rodziny, to w większości przypadków same inskrypcje będą wystarczające.

Jak czytać księgi? Relacje rodzinne Minimum łaciny jakie należy znać na początek, które pozwoli na odczytanie danych genealogicznych to relacje rodzinne (conjuges, filus, filiaster, patruus, avus, avunculus, genero etc.), deklinacja (kluczowy jest dopełniacz i, tak jak pisał Bartek, celownik: kogo syn, komu sprzedał), zaimki dzierżawcze, no i pewnie podstawowe przyimki (np. cum, ex). Taka wiedza pozwoli wyszukiwać osoby w dokumencie i (w znacznej części przypadków) określać ich relacje rodzinne.
Bardzo przydatna jest też wiedza z… indeksacji metryk po łacinie. Naprawdę sporo ułatwia, skoro i tu i tu odczytujemy relacje rodzinne, tyle że w księgach grodzkich w szerszym zakresie. No i oswaja z łacińskimi wersjami imion.

Strony czynności Gdy to opanujemy warto być w stanie odczytać jakie są strony danej czynności i czego ona dotyczy.
Pierwsza strona czynności na ogół jest wymieniona na samym początku, więc to nie nastręcza problemu. Druga strona na ogół zaczyna się po słowach quia ipse (który działa, odnoszące się do pierwszej strony). Alternatywnie strony są oznaczane (na końcu ich opisywania, często długiego, bo po jednej stronie może działać wiele osób): ab una (z jednej [strony]), ab altera (z drugiej [strony]).

Przedmiot czynności Dla czystopisów (inducta) prowadzonych w zależności od grodu na ogół do końca XVII wieku (czasem dłużej, czasem krócej) każdy wpis powinien mieć swój tytuł, zawierający jednosłowny opis czynności i nazwisko jednej (rzadziej wszystkich) ze stron albo nazwę miejscowości, której dotyczy czynność. Gdy tego nie ma (we wszystkich brudnopisach – protocollon, czasami też w czystopisach) kluczowe jest znalezienie orzeczenia, aby dowiedzieć się co dana strona robi: resignat, donat, vendit, inscribit, debit, cedit, obliga, no i nazwy miejscowości, których czynność dotyczy, a na końcu kwot (tu warto poznać liczebniki po łacinie).

Pozostałe Potem wiedzę można rozszerzać o kolejne szczegóły. Warto jednak podkreślić, że poszczególne rodzaje czynności mają swoje standardowe, powtarzalne formułki, które nic nie wnoszą a mocno „rozpulchniają” objętość wpisu. Dlatego meritum takiego wpisu często można zmieścić w jednym/trzech zdaniach, co doskonale widać w regestach Dworzaczka.
Aby zdobyć orientację jak wygląda budowa wpisu do ksiąg grodzkich, najlepiej przestudiować wersje dwujęzyczne takich wpisów (po polsku i po łacinie). Można je znaleźć w księgach grodzkich od 1792 r., kiedy to w wyniku reformy sądów grodzkich wprowadzono język polski jako język urzędowy, ale strony nadal wiele wpisów wnosiły zarówno po polsku jak i po łacinie (znalazłem sporo takich wpisów w księgach grodzkich łęczyckich). Przydatne mogą być też tłumaczenia wpisów na polski z przytoczeniem oryginalnego zapisu po łacinie zawarte w różnych opracowaniach (np. „Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka”).
Wreszcie aby zobaczyć konstrukcję poszczególnych wpisów można najpierw sięgnąć do danego rodzaju wpisu wyszukując jakiś przykładowy w Tekach Dworzaczka, a potem odszukać skan tego wpisu w szukajwarciwach.

Na razie to tyle:-) Zachęcam każdego kto ma możliwość do prowadzenia kwerend w księgach grodzkich, to nie jest takie trudne! No a potem zachęcam do dzielenia się swoimi notatkami w Internecie. To właśnie m.in. dzięki jednemu z wpisów zawartych przez Jacka na stronie dotyczącej historii Witoni, trafiłem na trop moich Pętkowskich w województwie łęczyckim, od czego zaczęła się moja przygoda z księgami grodzkimi:-)
Robert_Kostecki - 03-10-2018 - 16:48
Temat postu:
Jaka jest prawda, tego nie wiem, ale w trakcie mojej ponad 30-letniej przygody z genealogią spotkałem się z opiniami, że wiele archiwów i placówek naukowych nie wykorzystuje w pełni swoich mocy badawczych?! Prowadzona jest głownie podstawowa, statutowa działalność, a przecież na etacie, przez 8-godzinny dzień pracy (jeżeli się chce!), to przez dziesiątki lat można zdziałać cuda. Podobno brakuje bodźca w postaci wysokich zarobków, itp. świadczeń. Odbywają się więc pogaduszki, posiadówki, kawki, herbatki, itd., a czas leci. Pracownicy, bądź co bądź, opłacani z budżetu państwowego, po kilkudziesięciu latach "intensywnej" pracy przechodzą na zasłużone emerytury, a wiele tematów nadal leży nie ruszonych. Zaznaczam, że nie są to moje osobiste obserwacje, a tylko zasłyszane.
Wracając do namowy o podjęcie przez amatorów prywatnych kwerend, to oczywiście chwała tym, co podjęli ten trud i coś osiągnęli. Jednak, z różnych względów, większości poszukiwaczy nie stać na to, chociażby ze względów czasowych, a nie tylko merytorycznych. Ostatecznie chciałoby się, żeby odgórnie stworzono i realizowano program badawczy, związany z opracowaniem ksiąg ziemskich, grodzkich i miejskich. Przecież, to olbrzymie możliwości dla twórców i promotorów prac dyplomowych, naukowych, działalności instytutów, wydziałów, itp. Tego sobie i Wam życzę.
jackowski11 - 04-10-2018 - 21:08
Temat postu:
Michale,
dziekuje za odpowiedź. Merytorycznie i konkretnie!
Częściowo rozwiałeś moje wątpliwości z rodzajami ksiąg i co/gdzie można szukać. O to właśnie chodziło.

Poniżej kilka pytań do Ciebie, jeśli miałbyś chęć i czas odpisać....
1. "Analogicznie jak przy księgach ziemskich, jeśli w inskrypcjach nie znajdziemy poszukiwanych informacji to można sięgnąć do pozostałych rodzajów ksiąg grodzkich: dekretów, a na końcu relacji. "
Wobec tego jak zaczynają się wpisy które są dekretami, czy sa to po prostu rozdzielne księgi?

2. Jak mam rozumieć:
"zapis króty jest czystopisem (inducta) lub brudnopisem (protocollon).
Czy że takowe wpisy występuje w jednym typie ksiąg naprzemiennie, np w inskrypcjach?

Właśnie na przykładach (łacina-tłumaczenie) chyba najprościej bedzie trzebo poćwiczyć umiejętności i oko. Może być i na rodzie Świnków Smile
Bardzo bym chciał porównywać Teki Dworzaczka z oryginalnymi inskrypcjami, ale dla Łęczycy to nie możliwe. Ale jak zauważyłem szukajwarchiwach.pl średnio co 0,5 roku "ładuje do bazy" nowe indeksów (i skany) z archiwów, więc jestem dobrej myśli.

pozdrawiam
Jacek
mziel - 08-10-2018 - 23:23
Temat postu:
Ad. 1 To są oddzielne serie ksiąg. Zajrzyj do dowolnego zespołu ksiąg grodzkich żeby zdobyć rozeznanie, np. tu.

Ad. 2 Wszystkie wpisy najpierw były sporządzane w brudnopisie: skrótowo, w obecności stron, bez standardowych formułek, a potem na spokojnie przepisywane do czystopisów. Z czasem (na ogół na przełomie XVII/XVIII w., ale np. w Krakowie sporządzano je do końca XVIII w.) zaprzestano tej praktyki i wpisy były sporządzane jednokrotnie, bez przepisywania.

Nie liczyłbym na skany ani z sieradzkich ani łęczyckich. W AGAD jest wiele zespołów ksiąg ziemskich i grodzkich, które w żaden sposób nie są utrwalone. One w pierwszej kolejności będą skanowane (ale kiedy to nie wiadomo). Łęczyckie i sieradzkie mają mikrofilmy i to dostępne w dwóch archiwach (AGAD, AP Łódź), dlatego minie duuuuuuużo czasu, zanim będą dostępne w Internecie.
Sroczyński_Włodzimierz - 08-10-2018 - 23:39
Temat postu:
zeskanowanie mikrofilmu to najszybsze skanowanie:)
publikacja otrzymanych skanów też niewiele może trwać
więc te duuuuużo to nie z technicznych czy racjonalnych...
mziel - 06-12-2019 - 21:40
Temat postu:
Po dłuższej przerwie powracam powoli do ksiąg grodzkich sieradzkich (a potem także łęczyckich), nie przestając jednak szukać przodków w moich ulubionych Prusach Królewskich.
Korzystając niejako z okazji, że się wybiłem z rytmu w poszukiwaniach w województwie sieradzkim, oprócz głównego nurtu poszukiwań przeglądałem różne księgi, które wcześniej pominąłem jako mało istotne, w tym nawet pojedyncze wieluńskie i ostrzeszowskie. Tak więc poniżej pełen misz-masz z województwa sieradzkiego.

KSIĘGI GRODZKIE SIERADZKIE
Libri inscriptionum 1551-1552, sygn. 30
1551 s. 24 Aleksy Kozubski „Jurkowicz” rezygnuje części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz braci Maciej Wodziński i Prokop Wodziński

1551 s. 56 Jakub Wolski de Wola Dziekciowa (p. szadk.), jego żona: Anna Bełchacka, dożywocie małżeńskie

1551 s. 72 Barbara Krokocka c. ol. Mikołaj Krokocki, jej mąż: Grzegorz Stranowski s. Jan Stranowski i Anna, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata Andrzej Krokocki de Krokocice (p. szadk.)

1551 s. 82 dział braci przyrodnich: Jan Kamocki, Wojciech Kamocki, Mikołaj Kamocki, Stanisław Kamocki (z tych Wojciech i Mikołaj są braćmi rodzonymi). Ich brat: Maciej Kamocki, ich kolejny małoletni brat: Grzegorz Kamocki
dobra: Wola Kamocka (p. piotrk.)

1551 s. 190 Maciej Jadamczewski zastawia część dóbr Adamki (p. sier.) zwaną Długie Pole na rzecz Jakub Kociołkowski de Kociołki (p. sier.)

1551 s. 205 Stanisław Kociołkowski, dziedzic dóbr Kociołki, Adamki i Golków (p. sier.) oprawia 100 grzywien posagu swojej żonie: Katarzyna Lichawska c. ol. Jan Lichawski

1551 s. 289 Stanisław Zielonacki de Zieloncino oprawia 100 grzywien posagu i tyleż wiana swojej żonie Katarzyna Korzenicka c. ol. Mikołaj Korzenicki. Ona zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata Walenty Korzenicki (s. 290)

1552 s. 325 Wojciech Magnuski Górny de Magnusy Stare (p. szadk.) oprawia 20 grzywien posagu swojej żonie Elżbieta Piaskowska c. ol. Wawrzyniec Piaskowski

1552 s. 327 Maciej Magnuski de Magnusy Stare (p. szadk.) oprawia posag swojej żonie Elżbieta Szyszyńska c. ol. Maciej Szyszyński (jej mąż 1v ol. Andrzej Mąkoliński) z województwa kaliskiego

1552 s. 329 Joachim Górecki i jego synowie Sebastian Górecki, Stanisław Górecki, Andrzej Górecki, Wojciech Górecki, Piotr Górecki, Marcin Górecki, Krzysztof Górecki, Wawrzyniec Górecki, Zygmunt Górecki, Zachariasz Górecki zastawiają części dóbr Kamocin (p. piotrk.) na rzecz Jan Kamocki s. Maciej Kamocki

1552 s. 334 Maciej Rębieski de Witów kwituje braci Wojciech Kamocki i Mikołaj Kamocki de Pratków (p. szadk.)

1552 s. 353 Gertruda Wolska c. ol. Stanisław Wolski de Wola Dziekciowa (p. szadk.), jej mąż: Krzysztof Kaczkowski, w asyście krewnych Benedykt Podleski i Wojciech Zaleski, rezygnuje części dóbr Wola Dziekciowa i Rososza na rzecz Maciej Zielęcki de Zielęcice (p. szadk.)

1552 s. 495 Piotr Mikołajewski de Mikołajewice koło Lutomierska (p. szadk.) daje części tych dóbr swojemu synowi Baltazar Mikołajewski, a ten zapisuje na nich dożywocie swojemu ojcu (s. 496)

1552 s. 497 Baltazar Zabłocki de Zabłocie oprawia 40 grzywien posagu i tyleż wiana swojej żonie Anna Mikołajewska c. Piotr Mikołajewski de Mikołajewice koło Lutomierska

1552 s. 514 bracia Jan Korytkowski i Łukasz Korytkowski de Korytków (p. sier.), w imieniu swoim i swoich braci: Mateusz Korytkwoski, Paweł Korytkwoski i Wojciech Korytkowski kwitują Mikołaj Żeroński „Dzierlatka” de Żeronice (p. sier.)

1552 s. 516 Bartłomiej Poleski de Poleszyno-Wyśrednie (p. szadk.) kwituej Jakub Karśnicki seu Rakowski de Karśnice z sumy zapisanej na dobrach Wola Bałucka (p. szadk.)

1552 s. 526 Stanisław Sulmowski „Król” kwituje braci Walenty Korzenicki i Maciej Korzenicki

1552 s. 556 Jan Sulmowski „Cegiełka” zgłasza gotowść do spełnienia świadczenia na rzecz Barbara Milejewska żony Mikołaj Sulmowski „Szrycht”
wymien.: Piotr Milejowski

1552 s. 668 Mikołaj Mikołajewski de Mikołajewice koło Lutomierska (p. szadk.) wydzierżawia dobra Jerwonice (Nierwanice) (p. szadk.) na rzecz Mikołaj Jerwoński

1552 s. 669 Mikołaj Jerwoński rezygnuje części dóbr Mikołajewice koło Lutomierska (p. szadk.) zwane Topola na rzecz Jan Mikołajewski s. Mikołaj Mikołajewski

1552 s. 683 Mikołaj Prusinowski (burgrabia sieradzki) kwituje Andrzej Kokoski de Kotliny (p. szadk.)

1552 s. 724 Benedykt Poniatowski de Poniatów (p. sier.) i Skarżyn (p. wieluń.) oprawia 800 złp posagu swojej żonie Barbara Sulmowska c. Mikołaj Sulmowski de Skarżyn

1552 s. 765 Jan Ruszkowski de Złoczew zapisuje 30 grzywien długu na rzecz Wojciech Konopnicki (podsędek ziemski wieluński)

1552 s. 832 Maciej Zielęcki de Zielęcice (p. szadk.) intromitowany do dóbr Wola Dziekciowa i Rososza (p. szadk.) nabytych od Gertruda Wolska c. ol. Stanisław Wolski, jej mąż: Krzysztof Kaczkowski

1552 s. 852 Piotr Beleński de Beleń i Zagórzyce (p. szadk.) zapisuje dług na rzecz Maciej Piaskowski de Piaski

1552 s. 867 Zofia Jaworska c. ol. Jakub Jaworski, jej mąż Benedykt Młodawski de Młodawin Górny (p. szadk.), zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata Jan Młodawski seu Jaworski

1552 s. 884 Andrzej Marzeński rezygnuje części dóbr Marzenin (p. szadk.) na rzecz swojego brata Jan Marzeński

1552 s. 886 Jan Marzeński de Marzenin oprawia 20 grzywien posagu swojej żonie Dorota Wstowska c. Maciej Wstowski „Goły”

1552 s. 902 Walenty Poleski de Brzyków (p. sier.) opiekun swoich małoletnich bratanic: Dorota Poleska i Agnieszka Poleska cc. ol. Grzegorz Poleski

Libri inscriptionum 1552-1553, sygn. 31
1552 k. 45 Jan Chodakowski „Fridrich” de Chodaki (p. szadkl.) oprawia posag swojej żonie Dorota Kociełkowska c. ol. Jakub Kociełkowski

1552 k. 49v Stanisław Lubiatowski de Lubiatów (p. piotrk.) zapisuje dług na rzecz Świętosław Niechmirowski de Niechmirów (p. sier.)

1552 k. 59 Jan Kamocki seu Pratkowski, dziedzic dóbr Pratków, Rębieskie (p. szadk.), Wola Kamocka (p. piotrk.) oprawia posag swojej żonie Dorota c. Jan Dsirzki (?)

1552 k. 90 Małgorzata, wdowa po ol. Mikołaj Korzenicki, pani wienna w dobrach Korzenica (p. sier.) zrzeka się oprawy swojego posagu na rzecz syna Walenty Korzenicki. On ustanawia matce dożywocie na części tych dóbr (k. 90v). Następnie oprawia 400 złp posagu swojej żonie Anna Sulmowska c. Jan Sulmowski (k. 91)

1552 k. 92 Jan Korczowski i jego córka Zofia Korczowska uwalniają od oskarżeń o napaść na Zofię Jan Mikołajewski s. Mikołaj Mikołajewski de Mikołajewice koło Lutomierska (p. szadk.)

1552 k. 99v Małgorzata, wdowa po ol. Mikołaj Brzechwa, rezygnuje na wyderkauf części dóbr Przystajnia i Ostrów (woj. i p. kal.) swojej córce Dorota Brzechwa i jej mężowi Marcin Mieszkowski

1552 k. 108v Jan Kozubski „Niedbała” de Kozuby Stare (p. szadk.) zapisuje dożywocie swojemu stryjowi Mikołaj Kozubski „Glonek” i jego żonie Barbarze

1552 k. 120v Mikołaj Kamocki zastawia części dóbr Kamocinek (p. piotrk.) na rzecz Maciej Budkowski

1552 k. 146v bracia Jan Naropiński, Jakub Naropiński i Stanisław Naropiński, dziedzice dóbr Czarnyż (p. szadk.)
bracia Stanisław Kwiatkowski i Jan Kwiatkowski ss. ol. Daniel Kwiatkowski

1552 k. 224v Stanisław Podleski de Zakrzew (p. szadk.) zapisuje dług na rzecz Jan Sulmowski seu Korytkowski „Cegiełka” de Korytków (p. sier.)

1552 k. 250 Anna Magnuska, jej mąż: Stanisław Kozubski „Niedbała”, w asyście brata Mikołaj Magnuski de Kozuby Stare (p. szadk.), kwituje Dorotę żonę Piotr Starczowski

1552 k. 314 Jan Magnuski „Kątny” de Magnusze Nowe (p. szadk.) s. ol. Szymon Magnuski oprawia 22 grzywny posagu swojej żonie Katarzyna Dąbrowska de Dąbrówka Zaleśna

1552 k. 368 Stanisław Sulmowski „Król” de Sulmów i Sokołów (p. sier.), jego córka: Katarzyna Sulmowska, jej mąż Piotr Klonowski de Beleń (p. szadk.)

1553 k. 415 Jan Sulmowski „Cegiełka” i Maciej Korytkowski zgłaszają gotowość do spełnienia świadczenia na rzecz Stanisław Podbrzeski

1553 k. 447 okazanie ran u Jakub Karśnicki „Fundament” de Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.) zadanych przez Jan Bielowski s. Łukasz Bielowski de Bielów (p. szadk.)

1553 k. 451v Małgorzata Krobanowska, jej mąż: Andrzej Wstowski de Wsto (p. szadk.), zrzeka się praw do dóbr rodzinnych na rzecz swojego brata Wojciech Krobanowski

1553 k. 451v Wojciech Krobanowski i jego żona Barbara Karśnicka, ona w asyście brata Wojciech Karśnicki i krewnego Maciej Wstowski, zastawiają części dóbr Krobanówek (p. szadk.) na rzecz Mikołaj Prusek

1553 k. 452v Barbara Karśnicka, jej mąż: Wojciech Krobanowski, zrzeka się praw do dóbr rodzinnych, w tym wsi Karśnice, Wola Bałucka, Wsto (p. szadk.), na rzecz swojego ojca Jakub Karścniki de Karśnice Białe

Libri inscriptionum 1602, sygn. 106
1602 k. 98v Łukasz Tomicki de Chojne (p. sier.) zapisuje dług na rzecz Andrzej Kokowski s. Konstanty Kokowski

1602 k. 155v Benedykt Kozubski s. ol. Michał Kozubski „Długi”, jego żona: Zofia Kociełkowska, jej brat: Wojciech Kociełkowski

1602 k. 347 Stanisław Kwiatkowski de Podgórze i Zalesie, jego siostrzeńcy: Maciej Mikołajewski i Wacław Mikołajewski ss. ol. Stanisław Mikołajewski, spadkobiercy swojej ciotki ol. Katarzyna Mikołajewska (bpt), żony ol. Stanisław Wolski seu Dobruchowski, kwituje Wojciech Wolski seu Dobruchowski z kwoty zapisanej przez Stanisława Wolskiego swojej żonie na dobrach Wola Czarnyska (p. szadk.)

1602 k. 569 Wojciech Łaski (wojewoda sieradzki) zapisuje dług na rzecz małżonków Paweł Łobodzki i Jadwiga Przespolewska

1602 k. 605 Wojciech Karśnicki „Fundament” kwituje braci Jan Karśnicki, Mikołaj Karśnicki, Marcin Karśnicki, Jakub Karśnicki i Wojciech Karśnicki ss. ol. Sebastian Karśnicki

1602 k. 639 Wawrzyniec Karśnicki „Fundament” de Zabłocie kwituje Stanisław Zaleski s. ol. Jakub Zaleski z kwoty 250 złp


Libri inscriptionum 1610, sygn. 114
1610 k. 62v porozumienie pomiędzy rodzeństwem: Samuel Niechmirowski, Władysław Niechmirowski, Małgorzata Niechmirowska (jej mąż: Jan Madaliński), Anna Niechmirowska (panna) sc. ol. Marcin Niechmirowski
ich brat wujeczny: Andrzej Rychłowski (komornik wieluński)

1610 k. 234v Marcin Jadamczewski kwituje Anna Korzenicka, wdowę po ol. Mikołaj Kołdowski z kwoty 1.000 złp za jego żonę a jej córkę Marianna Kołdowska

Libri inscriptionum 1611, sygn. 116
1611 k. 116 Piotr Maliński de Kozuby s. ol. Mikołaj Kozubski kwituje Jan Wolski s. ol. Łukasz Wolski

1611 k. 157 bracia Stanisław Jankowski i Walenty Jankowski ss. ol. Wawrzyniec Jankowski zastawiają części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) na rzecz Jan Świeżyński „Łazecka” s. Marcin Świeżyński, i jego żonie Jadwiga Magnuska, brat Jana – Piotr Świeżyński

1611 k. 158v Sebastian Poleski s. ol. Grzegorz Poleski zastawia części dóbr Kozuby Stare (p. szadk.) małżonkom Jan Świeżyński i Jadwiga Magnuska

1611 k. 160v bracia Jan Poleski i Sebastian Poleski ss. ol. Grzegorz Poleski zapisują dług na rzecz Katarzyna Jankowska, jej mąż: hon. Walenty Lis

1611 k. 210v Marcjan Żabicki s. ol. Marcin Żabicki kwituje jakub Mikołajewski s. ol. Piotr Mikołajewski, dziedzica dóbr Boczki

1611 k. 212 Sebastian Wstowski s. ol. Andrzej Wstowski, jego żona: Elżbieta Marzyńska, zastawia pole w dobrach Wsto (p. szadk.) położone między polem Jadwigi wdowy po ol. Jan Wolski z jednej strony, polem Jakub Karśnicki „Fundament” z drugiej strony, a polem sukcesorów ol. Stefan Mianowski z trzeciej strony, na rzecz Zofia Brodzka, wdowy po ol. Marcin Karśnicki

1611 k. 225 bracia Stanisław Niechmirowski i Jan Niechmirowski ss. ol. Jan Niechmirowski z I strony
małżonkowie Jan Madaliński i Małgorzata Niechmirowska z II strony

1611 k. 236v Sanisław Słotowski i Jan Karśnicki dokonują intromisji Wojciech Karśnicki „Fundament” w części dóbr Karśnice Olbrachtowe (p. szadk.), które ten nabył od swojej matki Elżbieta, wdowy po ol. Jakub Karśnicki „Fundament” i jej córki Marianna Karśnicka

1611 k. 570 Wiktoria Beleńska c. ol. Paweł Beleński, jej mężowie 1v ol. Wojciech Dembowski 2v Piotr Bielowsk „Żaczek”, jej brat: Benedykt Beleński, jej córki z 1v: Anna Dembowska i Jadwiga Dembowska (panny)

Acta plenipotentiarum 1707-1732 sygn. 3/4
1717 s. 297 Jadwiga Jadamczewska, jej mężowie: 1v ol. Stanisław Czartkowski 2v ol. Marcin Uwieliński 3v Paweł Idzikowski, działając w imieniu swoim i swoich córek z 2v: Katarzyna Uwielińska i Anna Uwielińska, udziela pełnomocnictwa

1721 s. 581 Jan Jadamczewski s. Aleksander Jadamczewski (dziedzic dóbr Towalczów, p. sier.) i Katarzyna Wilkońska, jego brat wujeczny: ol. Jan Wilkoński s. ol. Adam Wilkoński, udziela pełnomocnictwa

Prothocollon inscriptionum 1732-1735 sygn. 209
1732 k. 10 rodzeństwo Józef Mikołajewski, Marcin Mikołajewski, Katarzyna Mikołajewska (jej mąż: Marcin ?Kłobukowski?) sc. ol. Stanisław Mikołajewski i ol. Marcjanna Kodrębska wnukowie ol. Andrzej Mikołajewki dziedzica dóbr Kobyla Chmielowa i Boczki (p. szadk.), nepoci i spadkobiercy ol. Helena Mikołajewska (bp), jej mąż: ol. Samuel Tomicki

1732 k. 17v Katarzyna Jadamczewska c. ol. Andrzej Jadamczewski i ol. Katarzyna Miniszewska, jej mąż: Stefan Zaleski

1732 k. 104v Marianna Kamocka c. ol. Mikołaj Kamocki i ol. Petronella Poleska, jej mąż: Józef Strzelecki, kwituje Jan Gumiński s. ol. Paweł Gumiński i ol. Elżbieta Piasecka

1732 k. 171v Jan Rutkowski s. ol. Franciszek Rutkowski i ol. Marianna Świderska (uv Antoni Wolski), jego siostra: Katarzyna Rutkowska
małżonkowie: Józef Tomaszewski (cześnik mielnicki) i Justyna Sławęcka
dobra: Kustrzyce (p. szadk.)

1732 k. 253 Marcin Kołdowski s. ol. Marcin Kołdowki i ol. Marianna Dzierzążyńska
bracia Jan Kołdowski i Piotr Kołdowski ss. Walenty Kołdowski i Helena Wierzbińska

1733 k. 299 Jan Rutkowski s. ol. Franciszek Rutkowski i ol. Marianna Świderska, jego żona: Petronella Stobiecka c. ol. Michał Stobiecki i Agnieszka Święcicka, jego rodzeństwo: Franciszek Rutkowski, Rozalia Rutkowska, ol. Justyna Rutkowska (bpt)

1734 k. 467v Wojciech Sieroszewski s. ol. Adam Sieroszewski i ol. Katarzyna Bielicka, sukcesor brata: ol. Kazimierz Sieroszewski (bpt)
Teresa Morawska c. ol. Marian Morawski i ol. Anna Zabłocka, wdowa po ol. Wojciech Magnuski

1735 k. 577 Maciej Jadamczewski s. ol. Stanisław Jadamczewski i ol. Teresa Bąkowska, jego żona: Anna Prądzyńska c. Władysław Prądzyński i Marianna Bonikowska

Prothocollon inscriptionum 1787-1788 sygn. 232
1787 k. 53 Piotr Pętkowski wprowadzony do dóbr Jankowice (p. szadk.) odziedziczonych po ol. Wojciech Jadamczewski (bpt)

1787 k. 64v Jan Wolski s. ol. Kazimierz Wolski i ol. Marianna Radoszewska, wnuk ol. Maciej Radoszewski i ol. Katarzyna Stawiska, prawnuk ol. Stanisław Radoszewski i ol. Kowalska, kwotę 2.000 złp zapisaną na dobrach Myśliwczów (p. radmoszcz.) ceduje swojemu bratankowi Kajetan Wolski (subdelegat burgrabski sieradzki)

Prothocollon inscriptionum 1789-1791 sygn. 233
1789 k. 19v Mikołaj Magnuski s. ol. Felicjan Magnuski i ol. Marianna Borowiecka rezygnuje części dóbr Magnusy (p. szadk.) zwane Magnuszczyzna na rzecz Antoni Jankowski s. ol. Andrzej Jankowski i Krystyna Malinowska

1789 k. 432 oblata wypisu aktu z ksiąg grodzkich opoczyńskich z 30 czerwca 1785 r.: rodzeństwo Filip Libiszowski (podpułkownik wojsk koronnych), Anna Libiszowska (jej mąż: Antoni Pętkowski, podwojewodzi sandomierski w opoczyńskiem), Franciszka Libiszowska (jej mąż: Franciszek Domaniewski, podstarościc szczurowski), one w asyście mężów, kwitują Ignacy Świdziński (starosta lityński) oraz braci Baltazar Bykowski (cześnik bielski) i Dominik Bielski (chorąży bielski) – sukcesorów ol. Marianna Libiszowska, żony ol. Aleksander Mirecki (cześnik bielski)

1790 k. 665 Marianna Gnatowska c. ol. Walenty Gnatnowski i ol. Anna Skalska, panna – 50 lat, kwotę 1445 złp ceduje na rzecz swojego siostrzeńca Kazimierz Jadamczewski s. Wojciech Jadamczewski i Katarzyna Gnatowska, wnuka ol. Maciej Jadamczewski i ol. Anna Prądzyńska, prawnuka ol. Stanisław Jadamczewski i ol. Teresa Bąkowska

1791 k. 804v Józef Wolski s. ol. Kazimierz Wolski i ol. Marianna Starzyńska kwituje z 200 złp Józef Morawski s. ol. Tomasz Morawski (sędzia sieradzki) i Wiktoria Świerska, wnuka ol. Józef Morawski i ol. Wiktoria Łempicka, dziedziców dóbr Mantyki (p. szadk.)

Prothocollon castrense inscriptionum, protokół ziemiański aktowy, protokół konfederacyjny wieczystych transakcji 1792-1793 sygn. 234
1792 k. 39 Felicjan Jadamczewski s. Antoni Jadamczewski i Anna Gnatowska zapisuje 8.000 złp na rzecz żony swojego brata Marcin Jadamczewski: Marianna Skotnicka c. Jacek Skotnicki i Katarzyna Łagiewska

Protokóły ziemiańskie Szadkowskie wieczystych tranzakcji, plenipotencji, relacji, wizyt, wyroków zjazdowych i oblat 1792 sygn. 235
1792 k. 274 wezwanie Jakub Lipski, dziedzica części dóbr Jankowice (p. szadk.), i małżonków Jan Płochocki i Marianna Idzikowska, do stawiennictwa przed sądem ziemiańskim szadkowskim, na żądanie małżonków Piotr Pętkowski i Jadwiga Jadamczewska, dziedziców części dóbr Jankowice, oraz małżonków Bonifacy Lipski i Katarzyna, w celu przedstawienia dowodów na istnienie długu 300 złp zapisanego na tych dobrach przez ol. Kazimierz Jadamczewski na rzecz Płochockich

KSIĘGI GRODZKIE WIELUŃSKIE
Acta castrensia inscriptionum (II) 1710-1713 sygn. 108
1711 k. 150 Anna Więckowska wdowa po ol. Michał Skarżyński, jej bracia stryjeczni: ks. Wojciech Więckowski (pleban łaznowski), Hieronim Więckowski „Trixa”, Jan Francszek Więckowski „Trixa”

Acta castrensia inscriptionum (II) 1712-1718 sygn. 109
s. 234v bracia Hieronim Teodor Więckowski i Jan Franciszek Więckowski „Trixowie” ss. ol. Stanisław Więckowski „Trixa” i ol. Anna Borysławska, ich brat: ol. ks. Wojciech Więckowski, ich stryj: ol. Adam Więckowski „Trixa”

1714 s. 496 Florian Karśnicki „Fundament” (sędzia ostrzeszowski) s. ol. Tomasz Karśnicki „Fundament” (sędzia ostrzeszowski) i ol. Marianna Uleska części dóbr Jatrków (p. ostrzesz.) spadłe na niego po bracie ol. Jan Karśnicki „Fundament” (sędzia ostrzeszowski) rezygnuje swojemu bratu Stanisław Karśnicki „Fundament” (łowczy wieluński, deputat do Trybunału Koronnego)

1715 s. 694 Zofia Niesułowska c. ol. Stanisław Niesułowski i ol. Katarzyna Bielska, jej mężowie: 1v ol. Stanisław Radoszownicki 2v ol. Wojciech Rutkowski, jej córka z 1v: Elżbieta Radoszownicka (jej mąż: Wojciech Zabłocki)

1715 s. 864 rodzeństwo: Stanisław Rutkowski i Krystyna Rutkowska (panna) sc. ol. Wojciech Rutkowski i Zofia Niesułowska

1715 s. 1034 Jan Franciszek Więckowski „Trixa” s. ol. Stanisław Więckowski „Trixa” i ol. Anna Borysławska, jego żona: Marianna Bogdańska c. ol. Sebastian Bogdański i ol. Franciszka Rogolińska, dożywocie małżeńskie

KSIĘGI GRODZKIE OSTRZESZOWSKIE
Libri inscriptionum, relationum, decretorum 1706-1713 sygn. 34
1708 k. 148 Marianna Wybranowska, wdowa po ol. Tomasz Karśnicki „Fundament” (sędzia ostrzeszowski), zrzeka się dożywocie na dobrach Domanin (p. ostrzesz.) na rzecz synów swojego męża z pierwszej żony ol. Mariannna Uleska: ks. Andrzej Karśnicki (kanonik kijowski), Stanisław Więckowski (skarbnik wieluński), Jan Jerzy Karśnicki (kapitan wojska JKM), Franciszek Karśnicki „Fundamentów”

1709 k. 249v Stanisław Grochowski s. ol. Wojciech Grochowski i ol. Anna Wysocka, jego żona: Anna Zakrzewska c. ol. Bogusław Zakrzewski i Katarzyna de Mikorzyn Węgierska, dożywocie małżeńskie
Darek08 - 06-12-2019 - 23:09
Temat postu:
Ogromne dzięki za te wpisy, czekam z niecierpliwością na łęczyckie.
jackowski11 - 07-12-2019 - 09:47
Temat postu:
Ja tez Smile. Michale pytanie dlaczego przegladales ksiege Protocolum Inscrypionum? Nie bylo Libri Insc. dla tego rocznika?
mziel - 07-12-2019 - 20:13
Temat postu:
Ostatnia księga grodzka sieradzka przepisana do czystopisu (indukty) pokrywa lata 1699-1701. Potem były sporządzane wyłącznie w formie brudnopisów (protokoły). Wszystko widać w inwentarzu.
Natomiast protokoły inskrypcji z końca XVIII w. przegląda się bardzo wygodnie, bo każdy wpis jest poprzedzony nagłówkiem z podaniem stron i przedmiotu czynności, co jest niezwykle rzadkie dla brudnopisów.
Darek08 - 07-12-2019 - 23:27
Temat postu:
W przeciwieństwie do grodzkich łęczyckich, dla których ostatni Liber został opracowany dla 1730 r. Łęczyckie protokoły są trudne do szybkiego przeszukiwania.
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits