Genealodzy.PL Genealogia

Posiadam listę, wykaz - Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy

Myszor_Oskar - 19-01-2017 - 01:42
Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
Mam komplet wydanych tomów z dwóch serii poświęconych urzędnikom (gł. ziemskim) I. Rzeczypospolitej.

Uwaga: postuluję pytanie o konkretne osoby, względnie rodzinę ograniczoną do jednego-dwóch województw (tym bardziej, że wielu rodzin tutaj wcale nie znajdziemy - takie urzędy to jednak pewna elita i "wysokie progi"). Spisy mogą być pomocne do ustalenia, czy (i kiedy) dany człowiek pełnił określony urząd;a czasem także pomagają ustalić (lub zawęzić) datę śmierci. Nie jest to jednak opracowanie genealogiczne, nie podaje np. rodziców. Typowy zapis wygląda następująco: imię i nazwisko; data otwierająca (np. nominacji); data zamykająca (np. awans, śmierć).

Jeżeli wiadomo ci o sprawowaniu jakiegoś urzędu przez daną osobę (i masz co do tego wątpliwość) - podaj to w zapytaniu. Zasadniczo sprawdzam poprzez indeksy nazwisk, ale w takim przypadku mogę dodatkowo zerknąć na konkretną listę. Spisy są opracowane gł. na podstawie literatury i publikowanych źródeł (np. Metryki Koronne), a tylko niektóre opierają się także np. na księgach grodzkich; nie można zatem wykluczyć, szczególnie w przypadku pomniejszych, czysto tytularnych urzędów, że twoja informacja np. z metryki parafialnej, dodaje coś nowego.

Aktualizacja: pokombinowałem trochę z indeksami, więc można pytać bez podania województwa - ale nadal radzę to robić, jeśli jest wiadome (bez - będę sprawdzać mniej dokładnie).

Na zapytania PW będę odpowiadać tutaj (bez ujawniania pytającego) - aby dana informacja pozostała do wyszukania, a nuż komuś się jeszcze kiedyś przyda.

Przy okazji - zainteresowanym tematem polecam lekturę: Zbigniew Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1983 - książeczka dość niewielka, można ją dostać za 5-10 zł na Allewiadomogdzie, a czyta się ciekawie.

Seria: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku

1.1. Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku
1.2. Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku
2.1. Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku
2.2. Urzędnicy woj. łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku
3.1. Urzędnicy woj. ruskiego XIV-XVIII wieku
3.2. Urzędnicy woj. bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku
3.3. Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku
3.4. Urzędnicy woj. kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku
3.5. Urzędnicy wołyńscy XIV-XVIII wieku
3.6. Urzędnicy bracławscy - nie wyszedł
4.1. Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku
4.2. Urzędnicy woj. krakowskiego XVI-XVIII wieku
4.3. Urzędnicy woj. sandomierskiego XVI-XVIII wieku
4.4. Urzędnicy woj. lubelskiego XVI-XVIII wieku
4.5. Burgrabiowie zamku krakowskiego
5.1. Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku
5.2. Urzędnicy Prus Krόlewskich XV-XVIII wieku
6.1. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku
6.2. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVII wieku
7. Urzędnicy mazowieccy - dotąd nie wyszły
8. Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku
9. Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku
10. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku
11. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wlk. Ks. Litewskiego XIV-XVIII wieku

Seria: Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego

1. Woj. wileńskie, XIV-XVIII wiek
2. Woj. trockie, XIV-XVIII wiek
3. Księstwo Żmudzkie, XV-XVIII wiek
4. Ziemia i woj. smoleńskie, XIV-XVIII wiek
5. Ziemia i woj. połockie, XIV-XVIII wiek

W przygotowaniu: 9. Woj. mścisławskie XIV-XVIII wiek; 8. Ziemia i woj. brzeskie XIV-XVIII wiek; 6. Ziemia i woj. nowogródzkie XIV-XVIII wiek.

Planowane: 7. Ziemia i woj. witebskie XIV-XVIII wiek; 10. Ziemia i woj. mińskie XIV-XVIII wiek.

Oczywiście ww. urzędy obsadzała wyłącznie szlachta. Poza tym kilka opracowań o podobnej formie i tematyce:

Urzędnicy sądowi:
Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352-1783

Starostowie niegrodowi:
Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 (Krzysztof Chłapowski) - obejmuje także starostów grodowych woj. bracławskiego i mazowieckiego (tomy niewydane dotąd w ww. serii)
Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 1454-1772 (Paweł Czaplewski)

Urzędnicy miejscy (do końca XVIII wieku):
Urzędnicy miasta Lwowa
Urzędnicy miejscy Krakowa 1500-1794
Urzędnicy miejscy Przemyśla
Urzędnicy miejscy Torunia
Władze miasta Poznania

jurek.solecki - 19-01-2017 - 17:49
Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
Witam.


Czy możesz sprawdzić nazwiska na terenie Wlk. Ks. Litewskiego
Stalewski i Miesojed

Pozdrawiam i będę zobowiązany
Jerzy Solecki
Myszor_Oskar - 19-01-2017 - 18:06
Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
Nie ma nikogo.

Przy czym dodałem uwagę ws. zakresu pytań wyżej (innym ku uwadze) Smile
izabelami - 20-01-2017 - 11:58
Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
Witam
Czy wśród urzędników podolskich występuje nazwisko Szmilewski ?
Pozdrawiam
Izabela
Maślanek_Joanna - 20-01-2017 - 12:44
Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
A jakiej "rangi" urzędy spisy obejmują? Tylko wyższych czy np podsędka grodzkiego też?
Pozdrawiam
Joanna
Myszor_Oskar - 20-01-2017 - 13:25
Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
izabelami: nie

> A jakiej "rangi" urzędy spisy obejmują? Tylko wyższych czy np podsędka grodzkiego też?

Urzędy senatorskie świeckie (wojewodowie, kasztelanowie) oraz urzędy ziemskie (czyli m.in. podsędkowie). A w tomach 10-11 urzędy centralne, zarówno senatorskie jak i niesenatorskie, w tym nadworne, z wyjątkiem tzw. "urzędników dworu".
Matysiak - 20-01-2017 - 13:40
Temat postu:
Uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwiska Więckowski wśród urzędników podolskich z okresu: II połowa XVII wieku i I połowa XVIII wieku.

Dziękuję i pozdrawiam

Piotr
Myszor_Oskar - 20-01-2017 - 14:17
Temat postu:
Jedno trafienie:

Krzysztof Więckowski h. Drogosław, cześnik kamieniecki - zrezygnował z urzędu przed 30 XII 1671. Tutaj trzeba wyjaśnić, że niższe urzędy ziemskie kamienieckie (i latyczowskie) były w okresie ~1650 do ~1760 często dublowane. Czasem wynikało to z wystawienia nominacji po mylnej wieści o śmierci poprzednika, albo nawet świadomej nominacji dwóch różnych osób, w ramach "kaptowania" zwolenników przez króla. Ten problem dotyczył wielu czysto tytularnych urzędów - tutaj dodatkowo nałożył się fakt, że Podole w tym okresie na kilka dekad "odpadło" od Rzeczypospolitej. Na dodatek akurat urząd cześnika często mylono z podczaszym.

W tym okresie na tych urzędach wymienia się aż osiem osób: rotm. Jan Karwowski (nominacja 12 IV 1668, tytułował się jeszcze w 1682); Damian Remigian Stawski (19 XI 1669, zm. między 1679 i 1689); rotm. Józef Michał Wasilkowski (notowany 1671-1699); Więckowski właśnie; Stefan Jarnowski (nominacja 30 XII 1671 po rezygnacji Więckowskiego, notowany jeszcze 1697); rotm. Kazimierz Humiecki (notowany 1671-1681); Franciszek Jerzy Ossoliński (notowany 1672-1685, zm. przed 1690); Franciszek Grodzicki (notowany 1699).
Majtka_Łukasz - 20-01-2017 - 14:25
Temat postu:
Panie Oskarze,

Czy mogę prosić w miarę możliwości o sprawdzenie nazwiska Kamiński (herbu Żnin) z terenu WKL?
Mimo tak popularnego nazwiska, o tych herbu Żnin jest mało informacji a moi przodkowie żyli na terenach woj. wileńskiego (pow. Oszmiana) i Żmudzi (Szewle).
Jeśli więc moje pytanie nie jest zbyt ogólnikowe, proszę o ewentualne informacje.

Dziękuję,
Łukasz
Marszycki - 20-01-2017 - 14:36
Temat postu:
Witam
Sprawdź mi proszę w dziale Urzędnicy woj. krakowskiego XVI-XVIII wieku nazwisko Jerzmanowski.
Stefan
Maślanek_Joanna - 20-01-2017 - 14:41
Temat postu:
Poproszę - o ile to możliwe - o sprawdzenie w woj wielkopolskim:

Radomicki lub Daleszyński: Dobrogost, Jan, Mikołaj, Wojciech, Janusz Nanker – XIV-XVIw
Drzeczkowski Mikołaj - XVw
Grabowiecki Jan, Stanisław - XVIw
Chrzypski Maciej XVw
Siedlecki Jan XV/XVIw
Krzyżanowski Mikołaj, Maciej – XVIw
Słupski lub Turewski Jan, Stanisław XV/XVIw
Tomisław Jezierski z Obrzycka XIV/XVw
Łukasz Wrączski Zajączek – XIV/XVw
Strzelecki lub Bielejewski / Bielewski : Janusz, Wojciech, Jan, Leonard, Zygmunt, Andrzej XV-XVIIw
Chwałkowski Jakub, Walenty(n) – XVIw
Gryżyński Wojsław, Jan, Andrzej, XIV/XV w
Mościc ze Stęszewa XIVw
Wojciech z Chrapowa – XVIw
Sędziwój z Uzarzewa – XIV/XVw
Kołacki Jan, Wincnety XV/XVIw
Jan Zeth – XIV/XV
Zeth-Naramowski Jerzy – XVw - burmistrz Poznania?
Naramowski lub Zeth-Naramowski: Jan, Jerzy, Adam – XV-XVIIw
Czerna z Lubiatowa – XVw
Lubiatowski: Szczedrzyk, Filip, Wiktor(yn) – XV/XVIw
Andrzej Sabaszczewski – XVw
Przeborowski Jerzy, Ambroży „Zbrożek”, Jerzy – XVIw
Kierski Sędziwój – XV/XVIw
Miaskowski lub Tworzyjański Jan, Feliks, Piotr – XV-XVIw
Marcin Krzekotowski – XVw
Szczurski Jakub – XVIw.

Z góry dziękuję i pozdrawiam
Joanna
Myszor_Oskar - 20-01-2017 - 16:30
Temat postu:
Majtka_Łukasz: niestety seria WKL nie zawsze podaje herby. Dla Żmudzi jest Jóżef Kamiński, rzekomy miecznik żmudzki ok. 1742 (koliduje z innymi, zdaniem autora spisu postać fikcyjna). Dla wileńskiego jest ok. 30 Kamińskich, z tego ~10 na urzędach oszmiańskich (wypisać?), niektórzy podani z h. Prawdzic. Sporo też na urzędach lidzkich, h. Rola.

Marszycki: brak.

Maślanek_Joanna:

> Radomicki lub Daleszyński: Dobrogost, Jan, Mikołaj, Wojciech, Janusz Nanker – XIV-XVIw

Za ten okres nic. Jest kilku Radomickich i Daleszyńskich h. Kotwicz w XVII-XVIII w.

> Krzyżanowski Mikołaj, Maciej – XVIw

Maciej Krzyżanowski h. Świnka, podsędek poznański, nominacja 5 IX 1518, zm. między 28 VI 1544 i 20 VIII 1545.

> Tomisław Jezierski z Obrzycka XIV/XVw

Tomisław z Jezior [k. Zaniemyśla] h. Nałęcz?, chorąży poznański, nominacja między 29 VIII 1496 i 7 VIII 1497, zm. między 11 VI 1514 i 17 III 1521.

> Gryżyński Wojsław, Jan, Andrzej, XIV/XV w

Wojsław Borek z Gryżyny, sędzia poznański, od po 9 XII 1322 / przed 5 III 1323, wzmiankowany jeszcze 25 IV 1335, następca 1. raz wzmiankowany 11 III 1339.

Wojsław z Gryżyny, kasztelan santocki (pierwszy znany), od przed 8 XII 1365, zm. 29 I 1373; być może tożsamy z wcześniejszym kasztelanem drużyńskim Wojsławem (od przed 2 IX 1352 do po 5 III 1360)

Jest też dwóch Przybysławów.

> Zeth-Naramowski Jerzy – XVw - burmistrz Poznania? Naramowski lub Zeth-Naramowski: Jan, Jerzy, Adam – XV-XVIIw

Burmistrza takowego spis nie wykazuje. Są Naramowski [de Naramowice] Mikołaj, radny 1441-43 i 1450; i Naramowski Jan, ławnik 1443 i 1450. Z zawodu obaj - krojownicy sukna.

Jest też kilku Naramowskich h. Łodzia na urzędach ziemskich (wt. jeden senator - kasztelan śremski Adam Aleksander), ale to pocżątek XVIII wieku.

> Czerna z Lubiatowa – XVw

Nie ma, ale wydaje mi się że powinno być (imię) Czema.

> Miaskowski lub Tworzyjański Jan, Feliks, Piotr – XV-XVIw

Jest Jan Tworzyański h. Abdank kasztelan przemęcki, ale to XVIII wiek.

Niektóre nazwiska się pojawiają poza okresem lub imionami ww.
Maślanek_Joanna - 20-01-2017 - 18:58
Temat postu:
Bardzo pięknie dziękując za już Smile Smile Smile , mogę poprosić o jeszcze?... (Mam naprawdę dużą gałąź wielkopolską...)

Dodam, że WSZYSCY z powyżej znalezionych (poza Naramowskimi) to MOI Smile Smile Smile - super cenne informacje! A dwaj Wojsławowie z Gryżyny to wg moich dociekań ojciec i syn!

Na odmianę:
Podole, Wołyń i woj. kijowskie (XVII-XVIIIw):
Dąbrowski Stanisław, Andrzej, Antoni-Jan, Franciszek

A z Wielkopolski:
Pakosławski: Jan Tumigrała, Mikołaj, Jan, Piotr – XV/XVIw
Domaradzki Piotr - XVIw
Przecławski Andrzej, Jan XV/XVIw
Knyszyński Jan –XVw
Zajączkowski Benedykt/Bieniasz – XVw
Głębocki Stanisław, Piotr – XVw
Piątkowski Piotr, Wojciech – XV/XVIw
Jan Przebędowski - XVIw
Jarogniewscy/ z Jarogniewic Jarosław, Janusz – XIV/XVw
Granowski Wincenty XIV/XVw (mąż Elżbiety, późniejszej królowej, żony Wł. Jagiełły)
Granowski lub Łukowski Jan, Mikołaj. Stanisław – XVw.
Baltazar z Gołanic - XVw
Młyńscy lub Brodowscy Jarosław, Jan, Mikołaj – XV/XViw
Pierzchliński Szymon (XIV), Bogusz, Stanisław, Jan (XV) Wiktoryn, Stanisław, Stefan (XVI -XVIII),
Wybranowski Marcin, Mikołaj – XVw.
Jakub Kotliński – XVIIw
Chojeński Benedykt, Jan – XV/XVI
Bojanowski Andrzej, Mikołaj – XVw
Karchowski Mikołaj, Jan – XVw

Dziękuję,
Joanna
Majtka_Łukasz - 20-01-2017 - 19:41
Temat postu:
Jeśli ma Pan czas i chęci to poproszę o tych Kamińskich. Wiadomo, im więcej tym lepiej Wink Nazwisko bardzo rozpowszechnione więc pewnie innym też się przyda. Gdyby Pan się natknął na tych h.Żnin na innych ziemiach to proszę o mnie pamiętać.

Pozdrawiam zza miedzy z Sopotu,
Łukasz
marcinkosmalski - 20-01-2017 - 19:48
Temat postu:
Witam serdecznie
Uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwiska Kosmalski w Urzędnicy woj. lubelskiego XVI-XVIII wieku.
Dziękuję
Pozdrawiam
Marcin
Myszor_Oskar - 20-01-2017 - 19:58
Temat postu:
> Dąbrowski Stanisław, Andrzej, Antoni-Jan, Franciszek

Stanisław Dąbrowski, towarzysz husarski; stolnik czernihowski - nominacja 29 IV 1671, wzm. jeszcze 16 XI 1679
Stanisław Dąbrowski, rzekomo stolnik żytomierski 1710-1712
Na obu urzędach było w tym czasie dublowanie - zob. moja uwaga nt. cześników podolskich wyżej.

> Jarogniewscy/ z Jarogniewic Jarosław, Janusz – XIV/XVw

Jarogniew=Jaraczko z Jarogniewic, podsędek poznański 1300-po 1 II 1302

Janusz z Jarogniewic i Szaszorów, burgrabia kościański w 1402, łowczy poznański (21 IX 1406/14 I 1408 do 31 X 1409/24 III 1413)

Jarosław z Jarogniewic, wicewojewoda kościański 1427-1430, podsędek poznański (1 IV/3 VII 1430 do 21 VII 1430/24 V 1432)

> Granowski Wincenty XIV/XVw (mąż Elżbiety, późniejszej królowej, żony Wł. Jagiełły)

Wincenty Granowski h. Leliwa, podstoli kaliski (od 19 XII 1379/15 VII 1381, wzm. I. raz 15 VI 1386; do 15 I/13 X 1387), kasztelan nakielski (od 15 I/13 X 1387 do śmierci), starosta generalny Wielkopolski (od 15 VIII/25 X 1409 do śmierci), zm. 15 VII/12 XII 1410.

> Młyńscy lub Brodowscy Jarosław, Jan, Mikołaj – XV/XViw

Jan z Młynów [Trzykolnych k. Kórnika], stolnik kaliski (od 1 I 1470/14 II 1471 do śmierci), podsędek kaliski (od 24 III 1473/5 I 1474 do śmierci), zm. 27 VI/5 X 1476.

***

marcinkosmalski: nic.

Majtka_Łukasz:

Chronologicznie, Kamińscy w powiecie oszmiańskim:

Jerzy Michał Kamiński h. Prawdzic, kalwin, wojski rzeczycki 1672, wojski oszmiański (od VII 1681/26 VI 1682, rezygnacja 10 VII 1698); x Hanna Czyżówna, kalwinka, zm. 1716

Malcher Kazimierz Kamiński/Kamieński h. Prawdzic?, s. Malchera podkomorzego wiłkomierskiego, cześnik wileński (1690-po 6 IV 1704); x przed 1677 Teodora Hertzdorfówna, c. Krzysztofa

Jakub Piotr Kamiński, kalwin?, koniuszy oszmiański (przed 20 I 1694, jeniec pod Krzyżborkiem 5 VIII 1704, 5 XII siedział w niewoli szwedzkiej)

Krzysztof Michał Kamiński h. Prawdzic, kalwin, wrócił do KRK 1717, wojski oszmiański (nominacja 10 VII 1698 po rezygnacji ww. Jerzego, dymisja pod koniec 1700 za niestawienie się na pospolite ruszenie, zignorował, przywrócony V 1701, ale z "odsunięciem od activitatem" do 1703, cesja 5 X 1713, awans 16 XI), sędzia grodzki trocki (7 II 1708 nominacja od wojewody trockiego Michała Kazimierza Kociełła - była wtedy dwuwładza na tym urzędzie; wzm. jeszcze VI 1710), sędzia ziemski oszmiański (ekspedyta 5 X 1713, nominacja 16 XI, potwierdzenie 15 XII 1713, zm. między 2 XI 1722 i 28 IV 1723); x 27 VII 1692 Krystyna Anna 1 v. Wołmińska z d. Szemberkówna; syn Dominik wzm. mylnie 1729 jako sędzia - w rzeczywistości tylko sędzic

Bogusław Jerzy Kamiński/Kamieński h. Prawdzic?, syn cześnika brasławskiego (od 1673/74, zm. 18 VII 1696) Andrzeja (kalwin, x Konstancja Wereszczakówna, 2 v. 1696/1703 Konstanty Jan Chomiński, podczaszy oszmiański, zmarła 1707), skarbnik oszmiański (3 VIII 1707/2 I 1708 do po 4 XI 1715)

Aleksander Florian Kamiński, s. cześnika brasławskiego (w 1708) Andrzeja Kazimierza, strażnik oszmiański, jakoś lata 30-40. XVIII w.; s. Antoni wzm. w II. poł. wieku jako strażnikowic

Kamiński, rzekomo cześnik oszmiański wzm. 5 IX 1777
Maślanek_Joanna - 20-01-2017 - 20:17
Temat postu:
Bardzo serdecznie dziękuję - to dla mnie wspaniałe informacje! - odezwę się, jak uporządkuję powyższe i przygotuję cd pytań...
Pozdrawiam
Joanna
Marjańska_Ewa - 20-01-2017 - 20:29
Temat postu:
Witam,
Proszę o sprawdzenie w XVIII w : Jan Kanty Stetkiewicz, Ignacy Stetkiewicz, Zygmunt Kamocki i Felicjan Kamocki.
Pozdrawiam
Ewa
Myszor_Oskar - 20-01-2017 - 20:35
Temat postu:
Marjańska_Ewa napisał:
Proszę o sprawdzenie w XVIII w : Jan Kanty Stetkiewicz, Ignacy Stetkiewicz, Zygmunt Kamocki i Felicjan Kamocki.

Województwo?
Gosiad7 - 20-01-2017 - 20:52
Temat postu:
Dzien dobry,
uprzejmie prosze o sprawdzenie nazwiaska Dobaczewki/Dubaczewski
na Ziemi Dobrzynskiej.
Dziekuje Bardzo
Gosia
Myszor_Oskar - 20-01-2017 - 20:56
Temat postu:
Gosiad7: brak
Gosiad7 - 20-01-2017 - 20:59
Temat postu:
Dziekuje
Marjańska_Ewa - 20-01-2017 - 21:15
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
Marjańska_Ewa napisał:
Proszę o sprawdzenie w XVIII w : Jan Kanty Stetkiewicz, Ignacy Stetkiewicz, Zygmunt Kamocki i Felicjan Kamocki.

Województwo?

Najbardziej prawdopodobne są Ziemia Dobrzyńska i Bracławskie.
Ewa
Myszor_Oskar - 20-01-2017 - 21:36
Temat postu:
O ile mi wiadomo, nie wydano tomu dla woj. bracławskiego.

W tomie kujawsko-dobrzyńskim (od XV wieku) ww. nazwisk brak.
Asia1 - 20-01-2017 - 22:21
Temat postu:
Proszę o sprawdzenie:
1) Franciszek Józef Kiernicki - woj. ruskie, wołyńskie, sandomierskie, krakowskie
2) Onufry Kiernicki - woj. ruskie, wołyńskie, sandomierskie, krakowskie
3) Szymon Grodzki (Grocki) - woj. smoleńskie.
Gdyby w w/w województwach byli jacyś inni Kierniccy to też proszę i informacje.
pozdrawiam
Aśka
Myszor_Oskar - 20-01-2017 - 22:36
Temat postu:
2) Onufry Kiernicki h. Kierdeja, regent grodzki nowokorczyński, następnie wojski nowokorczyński (nominacja 10 XI 1773, wzm. 1793 - ostatni).

Więcej Kiernickich w ww. tomach nie było.

3) cytuję: "Łowczy smoleńscy; Grodzki - nominacja oddana do podpisu królowi 19 V 1758 - Czeppe s. 84; być może Szymon Grodzki h. Rola, wzm. 1761 - Boniecki VII 89" - urząd wtedy dublowany (jak często wówczas smoleńskie ziemskie, jako że województwo odpadło).
MP1982 - 20-01-2017 - 23:04
Temat postu:
Witam,

uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwiska "Hirschberg" (ew.:"Hirszberg", "Hirsberg", "Hirsperg", etc.) w tomach dot.: województwa kijowskiego i czernihowskiego oraz urzędników Krakowa i Lwowa (XVIII w.).

Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Michał P.
Asia1 - 20-01-2017 - 23:11
Temat postu:
Dziękuję bardzo. Mam tylko problem z Franciszkiem Józefem Kiernickim. Wiem, że był stolnikiem wendeńskim, a natępnie malborskim. W kilku dokumentach występuje jeszcze jako chorąży halicki i tego potwierdzić nie mogę.

pozdrawiam
Aśka
Myszor_Oskar - 21-01-2017 - 00:28
Temat postu:
Hirszberg: brak. Zaznaczam, że spisy obu miast kończą się na 1787/94.

Asia1 napisał:
W kilku dokumentach występuje jeszcze jako chorąży halicki i tego potwierdzić nie mogę.

Być może zatem odkryłaś uzupełnienie do spisu. Lista chorążych halickich za ostatnie trzy dekady jest mało precyzyjna. Z drugiej strony, wtedy już ziemia odpadła (I rozbiór).
Brozek_Oskar - 21-01-2017 - 02:51
Temat postu:
Witam,

Byłbym bardzo wdzięczny i sprawdzenie nazwiska (bo ciężko powiedzieć jaką konkretna osoba) Domaszewicz w województwie Nowogródzkim i Smoleńskim w Wielkim Księstwie Litewskim.

A w Małopolsce nazwisko Zadębski.


Z góry dziękuję

Pozdrawiam,
Oskar Brożek.
Myszor_Oskar - 21-01-2017 - 03:26
Temat postu:
Brozek_Oskar napisał:
Byłbym bardzo wdzięczny i sprawdzenie nazwiska (bo ciężko powiedzieć jaką konkretna osoba) Domaszewicz w województwie Nowogródzkim

Zob. listę tomów - województwo jeszcze nie opracowane.

Brozek_Oskar napisał:
i Smoleńskim w Wielkim Księstwie Litewskim.

Domaszewicz brak, jest kilku Domaszewskich.

Brozek_Oskar napisał:
A w Małopolsce nazwisko Zadębski.

Brak.
Maślanek_Joanna - 21-01-2017 - 06:50
Temat postu:
Witaj Oskarze,

Dziękuję - w drugiej serii też same trafienia! Prawie wszyscy MOI Smile Smile Smile

nie chciałabym Cię gnębić kolejnymi porcjami moich wielkopolskich antenatów i chętnie kupiłabym te dwa tomy poświęcone Wielkopolsce. Tylko potwierdź, proszę, czy korzystasz z poniższych książek:
1. Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku: spisy, Autorzy Maria Bielińska, Antoni Gąsiorowski, Jerzy Łojko Wydawca Zakład Narodowy im. Ossolínskich, 1985
2. Urzędnicy wielkopolscy XVI-XVIII wieku: spisy, Instytut Historii (Polska Akademia Nauk), Antoni Gąsiorowski Zakład Narodowy im. Ossolínskich, 1987

i gdzie te pozycje można kupić?! Bo wujek google jest bezradny Sad

Natomiast poproszę o sprawdzenie w woj. lubelskim:
Jakub Kotowski – XVIIIw.
Kurowski Łukasz, Ignacy – XVIIIw.
Skomorowski Jan, Wojciech, Władysław, Stefan – XVII i XVIIIw.
Sowiński Franciszek, Jan Sebastian, Wojciech XVII-XVIIIw
Karasiński Józef, Andrzej – XVIIIw
Dunin Samuel, Aleksander – XVII-XVIIIw (możliwi też w ziemi dobrzyńskiej)

Pozdrawiam
Joanna
Myszor_Oskar - 21-01-2017 - 08:23
Temat postu:
Z tej grupy niestety całkowite pudło.

W sprawie Wielkopolan - odbierz PW.
Bury_Anna - 21-01-2017 - 10:16
Temat postu:
Witam
Mam prośbę o odszukanie w woj. krakowskim nazwisk:
Thomiczek/Tomiczek i Sizol/Sizolecki .
Z góry bardzo dziękuję Smile
Anna
Marszycki - 21-01-2017 - 11:15
Temat postu:
Dziękuję
Stefan
Gandalf_de_Grey - 21-01-2017 - 14:08
Temat postu:
Salve,

Jeśli mógłbym prosić o sprawdzenie nazwiska Gallera vel Galera vel Galer (bo różnie pisali) w spisie Prus Wschodnich i woj. wileńskiego?

Serdecznie dziekuje

Rafael
Marjańska_Ewa - 21-01-2017 - 19:57
Temat postu:
Dziękuję Oskarze.

Czy mogę jeszcze Cię prosić o sprawdzenie nazwiska Stetkiewicz w woj. sandomierskim i woj. sieradzkim?

Informacje w aktach metrykalnych nie są jak widać dobrym źródłem informacji o statusie osób w nich występujących.

Ewa
Myszor_Oskar - 22-01-2017 - 02:04
Temat postu:
Cytat:
Mam prośbę o odszukanie w woj. krakowskim nazwisk: Thomiczek/Tomiczek i Sizol/Sizolecki .

Brak.

Cytat:
Gallera vel Galera vel Galer (bo różnie pisali) w spisie Prus Wschodnich i woj. wileńskiego?

Nie ma tam spisu Prus Wschodnich, są tylko Królewskie (później Zachodnie). Zarówno Galler jak Haller - brak. W wileńskim także.

Cytat:
Stetkiewicz w woj. sandomierskim i woj. sieradzkim?


Józef Talwosz Stetkiewicz (Steckiewicz) h. Kościesza, kasztelan zawichojski (nominacja 6 IX 1713, zm. między 12 IV/20 XII 1724).

Cytat:
Informacje w aktach metrykalnych nie są jak widać dobrym źródłem informacji o statusie osób w nich występujących.


Jeżeli posiadasz informację o sprawowaniu danego urzędu, dopisz to w zapytaniu. Mogę sprawdzić w konkretnej liście, a nuż w danym spisie jest luka.

Cytat:
- Pomazański i Pomezański, - Straus i Strauss, - Wohlfeld,
Tereny występowania to Galicja. woj. ruskie, urz. podolscy, woj. kij. i czern. urz. grodzcy i ziemscy lwowscy

Pomazańskich brak, w ruskim jest kilku Pomorzańskich h. Kierdeja w XV wieku. Pozostałe dwa nazwiska - także brak, zresztą mocno pachną szlachtą już proweniencji austriackiej.
Terluk - 22-01-2017 - 10:39
Temat postu:
Witam!
Proszę o sprawdzenie w woj. krakowskim nazwisko Michniewski vel Michniowski

Pozdrawiam
Teresa
Florek_Jacek - 22-01-2017 - 11:15
Temat postu:
Witam Oskarze!
Proszę o sprawdzenie nazwiska Bergman.
Piotr Bergman był ponoć w 1669 sekretarzem królewskim podobnie jak jego ojciec Grzegorz Bergman. Nie mam żadnych informacji dotyczących województwa, ale może to być Litwa lub pow. gdański (tam bowiem Grzegorz otrzymał od króla w 1658 r. zastawem dobra Buszow i Basztenhagen).
Będę wdzięczny za pomoc
Myszor_Oskar - 22-01-2017 - 12:17
Temat postu:
Niestety, nie ma go w żadnym tomie.
Brozek_Oskar - 22-01-2017 - 15:03
Temat postu:
Witam,

Przepraszam, myślałem że nowogródzkie zostało ujęte w tomach związanych z innymi województwami litewskimi.

A czy mogę poprosić o wymienienie Domaszewskich ze Smoleńskiego, po katach widzę, że moi Domaszewiczowie nie raz byli zapisywani Domaszewscy.

Bardzo by mnie interesowało jakby znalazł się Mikołaj, Wawrzyniec albo Stefan.

Pozdrawiam,
Oskar Brożek
Myszor_Oskar - 22-01-2017 - 15:25
Temat postu:
Brozek_Oskar napisał:
A czy mogę poprosić o wymienienie Domaszewskich ze Smoleńskiego, po katach widzę, że moi Domaszewiczowie nie raz byli zapisywani Domaszewscy.

Bardzo by mnie interesowało jakby znalazł się Mikołaj, Wawrzyniec albo Stefan.


Niestety, imiona są inne.

Jan Widlica Domaszewski (przed 1649 x Katarzyna Szymańska), budowniczy smoleński (od 1661/27 II 1663, testament z 24 II 1667 aktykowany 5 III tr.)

Łukasz Domaszewski h. Jastrzębiec (x Marianna d. Wężyk 1v. Rudzka), rzekomy podczaszy bracławski wzm. 1764 (być może pomylony z nw. Franciszkiem - mój domysł?), podczaszy smoleński wzm. 1766, rzekomo przed 1781 awans na podczaszego parnawskiego, ale na tym urzędzie wzm. między 1762 i 1793 (po tym roku zm.). Komentarz "prawdopodobnie używał kilku tytułów równocześnie, nie wiedząc kim jest". Owe urzędy oczywiście 100% tytularne i raczej "tanie".

Franciszek Domaszewski h. Jastrzębiec, cześnik smoleński wzm. 1765, wdowa (Anna Gołuchowska) wzm. 1778
Brozek_Oskar - 22-01-2017 - 17:12
Temat postu:
Bardzo dziękuję,

Herb się zgadza. Najbardziej Ten Franciszek mnie zastanawia. Bardzo dziękuję za informacje.


Pozdrawiam serdecznie,
Oskar Brożek
Myszor_Oskar - 22-01-2017 - 20:07
Temat postu:
Pomorzańscy h. Kierdeja w woj. ruskim:

Jan Hryćko Kierdejowicz z Pomorzan i Winnik [Winiar], s. Hryćka i Klary, starosta ratneński wzm. 1431, chełmski (od przed 1431 do 1438), lubomelski wzm. 1433, krasnostawski (od 1433 do śmierci), kasztelan lwowski (od przed 27 VII 1434 do 19 XII 1438/4 VII 1439), wojewoda podolski (od 19 XII 1438/4 VII 1439 do śmierci), starosta trembowelski (od 8 VII 1448/16 VII 1449 do śmierci), zm. 31 VII/25 XI 1462.

Andrzej z Pomorzan i Maćkowic, pisarz przemyski (od przed 27 VIII 1436 do po 24 XII 1463, być może z kilkumiesięczną przerwą w 1437 gdy 10 VI wzm. Paweł Lenkowicz).

Jan Świnka z Pomorzan, komisarz ziemski lwowski wzm. 12 III 1445, podstoli lwowski wzm. 6 XI 1461, starosta trembowelski (od 31 VII/25 XI 1462, cesja po 1 VI 1471, nominacja następcy 16 XII 1471), chorąży lwowski (prawdopodobnie od 20 II/17 VIII 1461, na pewno przed 3 I 1463), zm. 1 III 1476/28 II 1477.

Zygmunt Kierdejowicz z Pomorzan, brat Jana Świnki, starosta trembowelski 1462-1471 wspólnie z bratem, oraz od 26 I 1478/16 X 1479 do śmierci samodzielnie, zm. IV 1498.

Oraz dwaj (trzej?) nieznanego herbu:

Jan Pomarzański, urzędnik kancelarii grodzkiej lwowskiej (precyzyjne stanowisko nieznane), wzm między 2 I 1692 i 5 IX 1695.
Jan Pomarzański, subdelegat lwowski (urząd zajmowany przez kilka osób naraz) wzm. 1718 - niejasne czy tożsamy z powyższym.

Karol Dominik Pomarzański, subdelegat lwowski (od przed 11 V 1715 do po 30 X 1723).
Gandalf_de_Grey - 23-01-2017 - 10:48
Temat postu:
Dziekuje Oskarze, za sprawdzenie moich Gallerow vel Galerow Smile

Rafael
Florek_Jacek - 23-01-2017 - 11:46
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
Niestety, nie ma go w żadnym tomie.


Serdecznie dziękuję za poszukiwanie
Tomasz_Lenczewski - 23-01-2017 - 12:55
Temat postu:
Informacje podawane w aktach metrykalnych o sprawowanych urzędach bywają często fałszywe. Zwłaszcza te, ktbóre odzwierciedlają urzędy sprawowane przez koroniarzy na Litwie i na odwrót. Również urzędy w województwach ruskich sprawowane prze szlachtę zamieszkałą w innej części ziem Rzeczypospolitej są dość podejrzane. Tomasz
P.S. Należy pamiętać problemie egzulantów, handlu urzędami i tytułomani wśród szlachty. Opracowywanie poszczególnych nowowydawanych spisów, z którymi mam do czynienia to naprawdę trudna sprawa, skoro na dany rok w danym powiecie przypada czasem kilku podczaszych, koniuszych etc.
stiff - 23-01-2017 - 14:08
Temat postu:
Bardzo proszę o sprawdzenie kto był starostą, sędzią ziemskim, podsędkiem, pisarzem i woźnym w Kamieńcu Podolskim w latach 1520-1524.

Pozdrawiam
Tomek
Myszor_Oskar - 23-01-2017 - 14:43
Temat postu:
Tomasz_Lenczewski napisał:
Opracowywanie poszczególnych nowowydawanych spisów, z którymi mam do czynienia to naprawdę trudna sprawa, skoro na dany rok w danym powiecie przypada czasem kilku podczaszych, koniuszych etc.

Dlatego chyba trzeba mocniej oddzielać urzędy wiążące się z jakąś realną rolą (czyli senatorskie, sądowe - np. pisarze czy podkomorzowie) od czysto tytularnych, właśnie różnych podczaszych czy podstolich - a już zupełnie oddzielną kategorią są urzędy w "odpadniętych" (wybaczcie potoczny termin) ziemia, jak inflanckie czy smoleńskie.

Historia staropolskich urzędów to bardzo ciekawa sprawa (dlatego właśnie odesłałem do dalszej lektury - Góralskiego - który jest dobrym "brykiem" w tej tematyce).

Cytat:
Bardzo proszę o sprawdzenie kto był starostą, sędzią ziemskim, podsędkiem, pisarzem i woźnym w Kamieńcu Podolskim w latach 1520-1524.

Pisarz - Paweł Popławnicki (nominacja 12 VIII 1510, zm. 17 X 1528/13 I 1536); podsędek - Wiktoryn Podfilipski (od przed VII 1502, awans 19 II 1529 na sędziego); sędzia ziemski - Ambroży Ormiańczyk Siekierzyński (od 1520, zm. 8/19 II 1528); starosta grodzki - Stanisław Lanckoroński z Brzezia (od III 1510, zm. 15 VII/21 X 1535), zarazem podczaszy sandomierski -> 18 VI 1530 wojewoda podolski. Ww. urzędy zwano wymiennie kamienickimi i podolskimi. Woźnych spis nie podaje.
aniemirka - 23-01-2017 - 18:53
Temat postu:
W latach 60-tych XVIII w. w aktach metrykalnych parafii koło Łosic Józef Szorc tytułowany jest łowczym dobrzyńskim, a jego córki łowczankami dobrzyńskimi.
Czy w owych spisach można by to sprawdzić, zweryfikować?
Marjańska_Ewa - 23-01-2017 - 21:06
Temat postu:
Cytat:
Jeżeli posiadasz informację o sprawowaniu danego urzędu, dopisz to w zapytaniu. Mogę sprawdzić w konkretnej liście, a nuż w danym spisie jest luka.


Oskarze, mimo ostatnich wpisów o "wartości" informacji metrykalnych proszę o sprawdzenie Felicjana Stetkiewicza, który w 1777r w akcie z Gorzkowic (sieradzkie) wpisany został jako wojski a w 1786 w Mierzynie (też sieradzkie) jako burgrabia radomski.
Dziękuję i pozdrawiam
Ewa
Myszor_Oskar - 23-01-2017 - 22:31
Temat postu:
Cytat:
Felicjana Stetkiewicza, który w 1777r w akcie z Gorzkowic (sieradzkie) wpisany został jako wojski

Sęk w tym - wojski, ale jaki? Każda ziemia miała swoich dwóch, większego i mniejszego.

Piotrkowscy (najbliżej Gorzkowic): wojstwo większe - równolegle Kajetan Rychłowski i Antoni Ostrowski; mniejsze - Jakub Kempisty.

Radomszczańscy: większe - 18 IV 1776 mianowany Antoni Ostrowski, ale zdaje się nie objął urzędu i nigdy się tak nie tytułował; mniejsze - Wojciech Zaremba.

Szadeccy: większe - Stanisław Kajetan Stawiski; mniejsze - Prosper Stamierowski.

Sieradzcy: większe - Maciej Święcicki; mniejsze - równolegle Stefan Siemiński i Maciej Zabłocki.

Ale jeżeli w akcie nie podano konkretnej "pertynencji", to mógł trzymać urząd spoza sieradzkiego.

Cytat:
a w 1786 w Mierzynie (też sieradzkie) jako burgrabia radomski.

Burgrabiów ww. spisy nie podają (poza krakowskimi). Spis radomskich powinien być tutaj: Dariusz Kupisz, Urzędnicy grodzcy radomscy w XVI - XVIII wieku, w: „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 41, 2006 (daj znać via PW jeśli to zdobędziesz).
Stradowski_Jacek - 23-01-2017 - 23:37
Temat postu:
Witaj Oskarze!
Mógłbyś sprawdzić, czy przewijają się gdzieś nazwiska STRADOWSKI lub STRADOMSKI?
Przede wszystkim w województwach krakowskim lub lwowskim.
Pozdrawiam! Smile

Jacek
Maciek_Ufnalewski - 24-01-2017 - 05:58
Temat postu:
Dzień dobry. Czy mógłbym prosić o sprawdzenie dwóch nazwisk:
1. Wawrzyniec Orłowski - burgrabia piotrkowski
2. Kazimierz Lewański
Dziękuję i pozdrawiam,
Maciek
stiff - 24-01-2017 - 08:02
Temat postu:
Very Happy Serdecznie dziękuję Oskarze i wielki szacunek dla Ciebie i Twojej pracy.
Very Happy

Pozdrawiam
Tomek
Myszor_Oskar - 24-01-2017 - 10:14
Temat postu:
Uwaga: pokombinowałem z indeksami, o Koroniarzy (szlachta) można także pytać bez znajomości województwa Very Happy. W związku z tym mała aktualizacja poprzednich zapytań:

Marszycki napisał:
w dziale Urzędnicy woj. krakowskiego XVI-XVIII wieku nazwisko Jerzmanowski

Jest kilku Jerzmanowskich h. Dołęga w woj. łęczyckim.

Asia1 napisał:
Gdyby w w/w województwach byli jacyś inni Kierniccy to też proszę i informacje.

Jeszcze (już ci chyba znany): Franciszek Józef Kiernicki h. Kierdeja, stolnik wendeński (wzm. 1774), przed 1789 awans na stolnika malborskiego (zm. 1803)

izabelami napisał:
Czy wśród urzędników podolskich występuje nazwisko Szmilewski ?

Brak.

Matysiak napisał:
Uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwiska Więckowski

Antoni Więckowski h. Drogosław, podczaszy inflancki (nom./pieczętowany 17 X 1746, wzm. ostatni raz 10 I 1752)

***

Maciek_Ufnalewski napisał:
1. Wawrzyniec Orłowski - burgrabia piotrkowski

Jak wyżej wspomniałem - spisy obejmują tylko burgrabiów krakowskich (którzy w przeciwieństwie do innych, mieli wysoką rangę).

Orłowskich (h. Lubicz i Sas, pojedynczo Junosza i Orda) jest bardzo dużo w różnych województwach, ale Wawrzyńca żadnego.

Maciek_Ufnalewski napisał:
2. Kazimierz Lewański

Nazwisko nie pojawia się w indeksach "koronnych".

Cytat:
Mógłbyś sprawdzić, czy przewijają się gdzieś nazwiska STRADOWSKI lub STRADOMSKI? Przede wszystkim w województwach krakowskim lub lwowskim.

Ruskim, nie lwowskim Smile

Jan Czelustka zw. Krzywy ze Stradowa i Glinika h. Jastrzębiec, burgrabia krakowski (nominacja 1418, przysiągł 10 IV 1431, zm. 23 IV 1445/12 I 1450)

Mikołaj ze Stradowa, sędzia podwojewodziński żydowski* [iudex vicepalatinalis iudeorum] lwowski (12 XII 1440/8 VIII 1445 do 1 V 1447/12 V 1501)
* Tzn. sprawujący nadzór nad sądownictwem żydowskim, sam był oczywiście szlachcicem.

Stradomscy h. Prus I:

Stanisław Stradomski, łowczy wieluński (nom. 13 IX 1687, zm. prawdopodobnie przed 15 X 1688, na pewno przed 10 XI 1689)

Michał Stradomski, rzekomy wojski lubelski (nominacja po awansie Jakuba Michałowskiego 30 IX 1659, zapewne nie zrealizowana, bo potem nominacja 7 V 1661 Wacława Stoińskiego - "po Michałowskim")

Jerzy Stradomski, stolnik owrucki (nom. 29 XI 1685, być może nie objął urzędu)

Aleksander Stradomski, rzekomy podstoli żytomierski (wzm. 29 VIII 1696 i 1 X 1697)

Jan Stradomski, stolnik kijowski (przed 4 IV 1701-po 21 V 1708)

Józef Stradomski, skarbnik wiślicki (nom. 31 VII 1736 - nowoutworzony urząd, zm. przed 14 VII 1737)

aniemirka napisał:
W latach 60-tych XVIII w. w aktach metrykalnych parafii koło Łosic Józef Szorc tytułowany jest łowczym dobrzyńskim, a jego córki łowczankami dobrzyńskimi.


Spis łowczych dobrzyńskich wygląda dość precyzyjnie, a w tym okresie wymieniani są (daty sztywne!) Karol Paprocki, Józef Nałęcz i Piotr Paprocki. Nie ma tego Szorca także nigdzie indziej w indeksach "koronnych".

Są Szorcowie h. Mora w woj. podlaskim, malborskim i ziemi chełmskiej.

***

Józef Buszowski (Buszewski) h. Ostoja, rzekomy miecznik latyczowski (wzm. 1744), starosta taraszczański (wzm. 1751), zm. ok. 1775
Stradowski_Jacek - 24-01-2017 - 11:38
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:

Ruskim, nie lwowskim Smile

Jan Czelustka zw. Krzywy ze Stradowa i Glinika h. Jastrzębiec, burgrabia krakowski (nominacja 1418, przysiągł 10 IV 1431, zm. 23 IV 1445/12 I 1450)

Mikołaj ze Stradowa, sędzia podwojewodziński żydowski* [iudex vicepalatinalis iudeorum] lwowski (12 XII 1440/8 VIII 1445 do 1 V 1447/12 V 1501)
* Tzn. sprawujący nadzór nad sądownictwem żydowskim, sam był oczywiście szlachcicem.

Oskarze, dziękuję za powyższe wypisy.
Chciałbym, jeśli można, zapytać o te 4 daty przy Mikołaju - ich skrajny zakres to 61 lat. Co one oznaczają? Wiadomo z innych źródeł, że Mikołaj Stradowski był sędzią w 1447 roku.
Pozdrawiam, kłaniam się Smile

Jacek Stradowski
Myszor_Oskar - 24-01-2017 - 12:08
Temat postu:
stradów napisał:
Chciałbym, jeśli można, zapytać o te 4 daty przy Mikołaju - ich skrajny zakres to 61 lat.

To są daty skrajne - wewnętrzne oznaczają najwcześniejszą i najpóźniejszą, gdy dana osoba jest wzmiankowana na danym urzędzie, zewnętrzne gdy na pewno na nim nie była (bo był ktoś inny, lub występowała z wcześniejszym/późniejszym urzędem). W tym akurat wypadku po prostu nie jest znana wzmianka na tym konkretnym urzędzie w przedziale aż 54 lat. Można to zatem równie dobrze czytać jako "po 1 V 1447".
aniemirka - 24-01-2017 - 14:59
Temat postu:
"Są Szorcowie h. Mora w woj. podlaskim, malborskim i ziemi chełmskiej."
Bardzo dziękuję Oskarze:)
A czy mógłbyś ich podać?
Myszor_Oskar - 24-01-2017 - 17:14
Temat postu:
Jan Szorc z Otrębu, podkomorzy malborski (nom. 6 I 1588, zm. 1607), starosta kiszewski

Przecław Szorc, ławnik sądu ziemskiego tczewskiego (od przed 10 V 1606, zm. 9 V 1628/2 VIII 1631)

Jan Franciszek Szorc, łowczy bielski (od przed 22 III 1669, zm. 26 II 1699/13 VI 1701)

Adam Szorc, skarbnik bielski (przed 15 II 1717-po 1718)

Ignacy Szorc, pisarz grodzki chełmski, 18 VIII 1781 awans na skarbnika krasnostawskiego (rezygnacja krótko przed 26 II 1788)
aniemirka - 24-01-2017 - 20:53
Temat postu:
Bardzo, bardzo dziękujęSmile
Zabomba - 24-01-2017 - 21:14
Temat postu:
Witaj,
Proszę o sprawdzenie nazwiska Tworkowski z Podlasia.
Pozdrawiam
Myszor_Oskar - 24-01-2017 - 23:26
Temat postu:
Zabomba napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwiska Tworkowski z Podlasia.

Brak.
Warakomski - 25-01-2017 - 21:04
Temat postu:
Urzędnicy woj. wileńskiego XIV-XVIII
1832 r. Warakomski asesor.
http://www.epaveldas.lt/object/recordDe ... -000054485

Mickiewicz łowczy powiatu lidzkiego, jego żona Zofia Warakomska pochowana w Bielicy / pow. lidzki/ w 1785 r.
Z góry dziękuję.
Krzysztof
Myszor_Oskar - 25-01-2017 - 21:50
Temat postu:
1832 to już nie ten okres, sorry. A gdyby nawet - asesor to niski urząd sądowy, spisy go nie obejmują.

Inni tego nazwiska:

Bogusław Warakomski Frąckiewicz, strażnik oszmiański (przed 27 V 1708-po 1 VIII 1714, ale równolegle na tym urzędzie są też inni)

Adam Warakomski, podczaszy smoleński (wzm. 4 X 1732, żona Elżbieta Jurewiczówna)

Kazimierz Warakomski, cześnik dorpacki (ok. 1750, zm. przed 1775)

Mickiewicz - wiadomo tyle co napisałeś, znany z tytulatury żony pochowanej 23 XI 1785 (kalwinka). Wcześniej na tym urzędzie znany Rymwid/Rynwid Mickiewicz, jakoś I. połowa XVIII wieku, jego syn (łowczyc) Jan spisał testament 19 IV 1757. Ogólnie - kwestia mocno mglista.
bogdas - 26-01-2017 - 11:22
Temat postu:
Witam.

Ferdynand Wincenty Stankiewicz, syn Ignacego, był Marszałkiem szlachty.
Nie wiem gdzie.
Może znajdzie się "coś" w Twoich zasobach ?
Pozostałych o tym nazwisku również nie odrzucę Wink
Myszor_Oskar - 26-01-2017 - 12:36
Temat postu:
Marszałek szlachty to wynalazek (urząd) z okresu zaboru rosyjskiego (na Ziemiach Zabranych, ale rozszerzony na Rosję właściwą). Byli oddzielni marszałkowie gubernialni i powiatowi.

Stankiewiczów jest sporo w tomach "litewskich", szczególnie Żmudzi (w "koronnych" brak). Trochę za dużo, aby ich wszystkich wypisywać Sad
Litwos - 26-01-2017 - 17:53
Temat postu:
Witam,

czy moglbys sprawdzic nastepujace nazwiska (przepraszam ze tyle na raz):

Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku
Marynowski
Skupiński
Szczepański
Stachurski

Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku
Malinowski

Dziekuje z gory.
Myszor_Oskar - 26-01-2017 - 22:49
Temat postu:
Stanisław Malinowski h. Pobóg, podsędek bielski (1501 do 8 I 1507/1521)

Jerzy Malinowski h. Pobóg, rzekomy podsędek bielski / surrogator subiudex / (wzm. 1533)

Kazimierz Malinowski h. Pobóg, łowczy drohiczyński (zm. przed 6 XII 1684)

Oraz dwóch w kijowskim:

Jan Józef Malinowski h. Pobóg, skarbnik owrucki (nom. 23 XI 1766, zm. po 1794 - ostatni)

Łukasz Malinowski h. Pobóg, miecznik owrucki (nom. 4 V 1782), 3 III 1787 awans na cześnika owruckiego (ostatni - zm. po 1794)

Tego herbu także: Józef Marcin Malinowski h. Pobóg, wojski latyczowski (wzm. 1700, 5 VII 1702 i 18 V 1705) - woj. podolskie, więc urząd czysto "kupny" - mógł być naprawdę z ww. bielskich albo owruckich.

Jest jeszcze paru Malinowskich jest w innych województwach, ale innych herbów (gł. Ślepowron).

Szczepański (h. Dołęga) jest jeden, ale w Prusach Królewskich: Jakub, podkomorzy malborski (nom. 15 VI 1607), 9 III/29 IX 1616 awans na podkomorzego chełmińskiego; także starosta (niegrodowy) grudziądzki, mirachowski i parchowsk; zm. 20 IX 1630.

Pozostałych nazwisk brak.
Litwos - 26-01-2017 - 23:01
Temat postu:
Oskarze,

dziekuje slicznie Smile
Hałat_Anna - 27-01-2017 - 10:11
Temat postu:
Witam!
Bardzo prosiłabym o sprawdzenie nazwiska Mrozowski h. Nałęcz.
Zamieszkiwali ziemię różańską, łomżyńską i wiską.
Wiem, że pełnili tam funkcje mieczników i komorników w XVIII wieku.
Bliższych danych nie posiadam.

Pozdrawiam
Anna
Dorota42 - 27-01-2017 - 12:19
Temat postu:
Serdecznie witam.
Bardzo proszę o sprawdzenie: podstoli dobrzyński - Ignacy Stetkiewicz, podczaszy bracławski: Zygmunt Kamocki ( wiem,że nie ma bracławskiego i dobrzyńskiego, ale może te nazwiska występuje w innej konfiguracji ) i wojski: Felicjan (Felicyan) Stetkiewicz. Dziękuję i pozdrawiam Dorota

Anuluję swoje pytanie, ponieważ doczytałam, że koleżanka już o to pytała. Przepraszam, Dorota.
Sierzputowski_Jan - 27-01-2017 - 12:56
Temat postu:
Dzień dobry . Proszę o sprawdzenie nazwiska Sierzputowski, Sierputowski ,Sierżputowski .
szczególnie Podlasie.
pozdrawiam Jan.
Myszor_Oskar - 27-01-2017 - 15:04
Temat postu:
Hałat_Anna napisał:
Bardzo prosiłabym o sprawdzenie nazwiska Mrozowski h. Nałęcz. Zamieszkiwali ziemię różańską, łomżyńską i wiską. Wiem, że pełnili tam funkcje mieczników i komorników w XVIII wieku.

To niestety Mazowsze - wciąż nie opracowane. W innych tomach - brak.

Wśród oficerów artylerii XVIII w.: Feliks Mrozowski (ur. ok. 1738 na Mazowszu), w służbie od 12 XII 1770, bombardier 16 I 1771, oberbombardier 18 XII 1772, feuerwerker 4 IV 1777, ppor. P 20 I 1790, por. 21 V 1790. Od 1782 "dozorca ludwisarni". Udział w insurekcji, doszedł do stopnia kapitana kompanii.

Sierzputowski_Jan napisał:
Dzień dobry . Proszę o sprawdzenie nazwiska Sierzputowski, Sierputowski ,Sierżputowski . szczególnie Podlasie.

Kazimierz Sierzputowski h. Dąbrowa, łowczy parnawski / urząd czysto tytularny, "kupny" / (nominacja prawdopodobnie po 30 IX 1765; zm. przed 6 XII 1769)

W samym podlaskim - brak.
chołoniewski - 27-01-2017 - 21:06
Temat postu:
Witam .Prosze sprawdzić Józef Chołoniewski - Kołomyja
Hałat_Anna - 27-01-2017 - 22:11
Temat postu:
Witam!
Bardzo dziękuję.
Anna
Myszor_Oskar - 27-01-2017 - 23:39
Temat postu:
chołoniewski napisał:
Witam .Prosze sprawdzić Józef Chołoniewski - Kołomyja

Brak.
Maria_Klimas - 28-01-2017 - 19:13
Temat postu:
Witam !
Proszę o sprawdzenie nazwiska Dubiski, Rosianowski, w woj. wołyńskie, podolskie
Pozdrawiam Maria.
Myszor_Oskar - 28-01-2017 - 19:46
Temat postu:
Tam Dubiskich nie ma. Są Hładunowicze-Dubiscy (znani z Bonieckiego) w różnych innych województwach, gł. kijowskie i Litwa.

Rosianowskich nie ma nigdzie. Są w podolskim natomiast Rosnowscy, h. Ogończyk.
Maria_Klimas - 29-01-2017 - 10:41
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
Tam Dubiskich nie ma. Są Hładunowicze-Dubiscy (znani z Bonieckiego) w różnych innych województwach, gł. kijowskie i Litwa.

Rosianowskich nie ma nigdzie. Są w podolskim natomiast Rosnowscy, h. Ogończyk.


Jeżeli to nie sprawi kłopotu to proszę Rosnowskiego bo po powstaniu styczniowym coś majstrowali przy nazwisku.i opuścili Podole tyle wiem z opowiadań.
Pozdrawiam Maria
Myszor_Oskar - 29-01-2017 - 12:48
Temat postu:
Rodzina pierwotnie wielkopolska, stąd: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosnowo_( ... kopolskie)

Józef Rosnowski h. Ogończyk, łowczy kamieniecki (nom. 31 VIII 1725), 12 IX 1746/6 V 1748 awans na podstolego kamienieckiego

Stanisław Rosnowski h. Ogończyk, rzekomy chorąży czerwonogrodzki in partibus (wzm. 19 I 1771)

Władysław (Antoni, Aleksander?) Rosnowski (Roznowski) h. Ogończyk, pułkownik, stolnik liwski (wzm. 1715), łowczy latyczowski (nom. 20 X 1730, zm. 12 IX 1733/19 VII 1736)

Wojciech Rosnowski h. Ogończyk, rzekomy cześnik latyczowski (wzm. 26 III 1733), podstoli przemyski (nom. 7 V 1735), 15 III 1769 awans na podczaszego przemyskiego, zm. 1771/1 VIII 1775 (najpewniej I/VII 1775)

Poza podolskim:

Jakub Rosnowski h. Ogończyk, stolnik poznański (1507*-zm. 11 XI 1525/25 III 1526)
* Pierwsza wzmianka 30 I, ale ostatnia poprzednika 7 VI.

Franciszek Rosnowski h. Ogończyk, rzekomy podczaszy chełmski (wzm. 7 VIII 1714) - ale wtedy urząd zajmował Kazimierz Dłużewski (III 1689-12 VI 1720, daty sztywne)

Stanisław Rosnowski h. Ogończyk, rzekomy chorąży nowogrodzki-siewierski (wzm. 6 II 1764) - ale wtedy urząd zajmował Antoni Jan Jełowicki (7 VI 1748-9 XI 1768, daty sztywne)

Wreszcie liczna grupa w ruskim (urzędy lwowskie, trembowelskie i przemyskie) - zapisani w indeksie z obocznością: Rosnowski (Krosnowski, Kosnowski) h. Ogończyk. Za dużo aby wypisać wszystkich, więc podaję tylko imiona (wszyscy przedział czasowy 1680-1790): Aleksander, Hieronim-Jarosz † 1694, Jan, Jan Wojciech † 1708, Józef 3x (wt. † 1750 i † 1758 - inni od ww.), Mikołaj 3x (wt. † 1732), Stanisław † 1736; oraz ww. Wojciech († 1775). Więcej szczegółów, jeśli stwierdzisz że któryś to przodek Wink
Ulcia_d - 29-01-2017 - 17:31
Temat postu:
Witam, Czy mogę prosić o sprawdzenie nazwiska Plewicki?
Myszor_Oskar - 29-01-2017 - 18:13
Temat postu:
Brak.
Kołodziejczyk_Anna - 30-01-2017 - 19:23
Temat postu:
Dobry wieczór!

Uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwiska Czermiński dla województwa krakowskiego.
Pozdrawiam
Anna
Myszor_Oskar - 30-01-2017 - 22:01
Temat postu:
W krakowskim jest tylko jeden: Andrzej Czermieński (Czermiński) h. Koźlerogi, burgrabia krakowski (nom. 31 V 1571, zm. 20 VIII/17 IX 1585)

Są też dalsi tego nazwiska, ale inne herby i województwa, m.in. Wieniawa (liczni, Korona i Ruś), Ramułt (podolskie), Dębno (kijowskie), Cholewa (rzekomy w dobrzyńskiej).
Kołodziejczyk_Anna - 31-01-2017 - 09:01
Temat postu:
Bardzo dziękuję za wyszukanie i szczegółową odpowiedź. Na tę chwilę, nie mam śladów przodków o nazwisku Czermiński, innych jak te z XVIII w. Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego. Może kiedyś uda ich się połączyć ztymi z innych województw.
Dziękuję i pozdrawiam
Anna
Kokomo - 31-01-2017 - 11:02
Temat postu:
Dzień dobry,

prosiłbym o sprawdzenie w WXL nazwiska Strebejko(lub jego wersje Strebeyko, lub Strebeika).

Z góry uprzejmie dziękuję i pozdrawiam,
Kokomo
Wielebnowski - 31-01-2017 - 17:39
Temat postu:
Witam
Prosiłbym o sprawdzenie nazwiska Wielebnowski,woj krakowskie czy Małopolska oraz Sandomierskie
Dziękuje
Jaś W
Myszor_Oskar - 31-01-2017 - 23:45
Temat postu:
Kokomo napisał:
prosiłbym o sprawdzenie w WXL nazwiska Strebejko(lub jego wersje Strebeyko, lub Strebeika).

Kazimierz Strebeyko (s. Samuela; x Ewa Krassowska, c. Michała, 1v. Jan Mackiewicz, zm. 14/15 IV 1746), horodniczy kowieński (od przed 26 II 1695, zm. ok. 20 VI 1717)

Michał Strebeyko, komisarz cywilno-wojskowy, sędzia ziemiański kowieński (elekcja 16 II 1792)

Wielebnowski napisał:
Prosiłbym o sprawdzenie nazwiska Wielebnowski,woj krakowskie czy Małopolska oraz Sandomierskie

Brak.

Cytat:
czy mogę prosić o sprawdzenie nazwisk Owczarski i Wesołowski?

Samuel Wesołowski, skarbnik kamieniecki (od 28 VIII 1640/3 X 1641), zarazem podwojewodzi lubelski (od przed 1640); zm. 17 IX 1652/26 VI 1653

Poza tym Wiesiołowscy h. Ogończyk (ważny i liczny ród, różne województwa) są czasem zwani Wesołowskimi.

Owczarskich brak.
stiff - 01-02-2017 - 11:06
Temat postu:
Bardzo proszę o sprawdzenie jeszcze kto był kasztelanem i sędzią grodzkim w Kamieńcu Podolskim w latach 1520-1524.

Pozdrawiam
Tomek
Myszor_Oskar - 01-02-2017 - 13:14
Temat postu:
stiff napisał:
Bardzo proszę o sprawdzenie jeszcze kto był kasztelanem i sędzią grodzkim w Kamieńcu Podolskim w latach 1520-1524.


Kasztelan: Jan Tworowski h. Pilawa z Buczacza (nom. 10 XII 1519, do 1542/43, potem wojewoda podolski, zm. 1547)

Spis podaje tylko sędziów ziemskich.

Warto to zauważyć, że kasztelanowie kamienieccy bywali myleni z kamieńskimi (z Kamienia Krajeńskiego). W tym czasie kamieńskim był Jan Rozdrażewski h. Doliwa (od 5 X 1517/15 VI 1519, 10 VIII 1527 awans na międzyrzeckiego, zm. przed 18 III 1528).
stiff - 01-02-2017 - 20:11
Temat postu:
Dzięki wielkie i pozdrowienia.
Kokomo - 02-02-2017 - 16:31
Temat postu:
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam,
Kokomo
gandawa - 11-02-2017 - 16:02
Temat postu:
Witam,

bardzo proszę o sprawdzenie następujących nazwisk:

Olszewski – podlaskie, sandomierskie, kijowskie.
Przezdziecki/Przeździecki – podlaskie, podolskie.
Czarnecki/Czarniecki – sandomierskie, krakowskie.
Kukawski – podlaskie.
Raciborski – sandomierskie, krakowskie i Urzędnicy miejscy Krakowa 1500-1794.
Majewski – sandomierskie.
Idziński - sandomierskie, wielkopolskie.

Z góry dziekuję i pozdrawiam,
Monika
Myszor_Oskar - 11-02-2017 - 18:11
Temat postu:
gandawa napisał:
Olszewski – podlaskie, sandomierskie, kijowskie.

Mikołaj Olszowski h. Ślepowron, podczaszy nowogrodzki siewierski (nom. 16 IX 1673, wzm. jeszcze 1691, zm. przed 19 XI 1718)

Benedykt Olszewski h. Ślepowron, pisarz grodzki brański (od przed 1658), 1680/81 awans: podczaszy bielski (zm. przed 8 IV 1691)

Michał Olszewski h. Ślepowron, łowczy mielnicki (przed 1694-po 1697)

Leonard Olszewski, podstoli owrucki (zm. przed 5 V 1700)

Tomasz Olszewski, rzekomy skarbnik żytomierski (XVIII w., wg Bonieckiego t. 8 s. 96)

Stanisław Olszowski (Olszewski) h. Brodzic, dystrybutor soli pow. radomskiego, rzekomy miecznik chęciński (wzm. 1738 i 1753-54)

Jerzy Antoni Olszewski, rzekomy wojski czernihowski (wzm. 6 VI i 3 IX 1770)

Antoni Olszewski, rzekomy skarbnik czernihowski (wzm. 27 X 1787)

Ślepowron-Olszewscy w innych tomach (pomijam wymienionych z innym herbem lub bez):

Kasper Olszewski h. Ślepowron, łowczy chełmski (nom. 25 I 1632, wzm. jeszcze 25 VIII 1646)

Józef Paweł Olszewski h. Ślepowron, pisarz buski (nom. 20 X 1686, zm. po 1694)

Paweł Józef Olszewski h. Ślepowron, pisarz grodzki włodzimierski, przed 17 IX 1689 awans: pisarz bełski, 27 VII 1696/VI 1797 awans: wiceinstygator koronny, 7 III 1698 awans: instygator koronny (zm. 1706 przed 17 IV)

Franciszek Olszewski h. Ślepowron, łowczy inflancki (wzm. 7 III 1757)

Józef Olszewski (Olszowski) h. Ślepowron, miecznik bełski (nom. 15 III 1735), 16 V 1742 awans: chorąży lubaczowski, 23 IX 1746 awans: chorąży bełski, 18 IX 1765 awans: podkomorzy buski (wybrany 10 IX, sąd nowo utworzony), 7 I 1767 awans: podkomorzy bełski (wzm. jeszcze 26 IV 1773, zm. przed 16 V 1780); zarazem tytularny starosta szmeltyński / ob. Smiltene (wzm. 1742)

gandawa napisał:
Przezdziecki/Przeździecki – podlaskie, podolskie.

Brak.

gandawa napisał:
Czarnecki/Czarniecki – sandomierskie, krakowskie.

Pytasz o Czarnieckich h. Łodzia, ród hetmana Stefana?

Poza nimi: Andrzej Czarnecki h. własnego, dworzanin królewski, burgrabia krakowski (nom. 17 II 1633 , zm. 9 II 1649, pochowany w Kościele Mariackim)

gandawa napisał:
Kukawski – podlaskie.

Brak. W Prusach jest Fabian Kukowski h. Jastrzębiec, burgrabia chełmiński (przed 5 V 1605, pierwszy? - po 15 VII 1607).

gandawa napisał:
Raciborski – sandomierskie, krakowskie i Urzędnicy miejscy Krakowa 1500-1794.

W krakowskim jest Marcin Raciborowski al. Raciborski h. Jelita, wojski oświęcimski (nom. 2 V 1640, zm. 12 IX 1664 w Kalwarii Zebrzydowskiej, tam pochowany 12 I 1665).

Pojedynczy Raciborowscy h. Jelita pojawiają się w innych tomach.

Poza tym: N. Raciborski, podczaszy smoleński (nom. 13 VII 1713) - urząd tytularny in partibus.

W sandomierskiem tylko ród Morsztynów "z Raciborska". W Krakowie brak.

gandawa napisał:
Majewski – sandomierskie.

Brak. Pojedynczy w różnych innych województwach.

gandawa napisał:
Idziński - sandomierskie, wielkopolskie.

Brak. W spisie oficerów 1777-1794 (przypominam, mam tylko jeden tom) jest fajerwerker Ludwik Idziński (dymisja z nadaniem rangi sztikjunkra 29 III 1794).
jakozak - 12-02-2017 - 08:59
Temat postu:
Czy masz może spis urzędników zza Wisły, czyli po drugiej stronie Sandomierza? Obecnie podkarpackie. Chodzi mi konkretnie o Podczaskich.
Myszor_Oskar - 12-02-2017 - 18:38
Temat postu:
Oczywiście, tom III cz. I i IV cz. II (ruskie i krakowskie). Tam niestety żadnego Podczaskiego nie ma. Są za to gdzie indziej, co ciekawe dwa różne rody:

Stanisław Podczaski h. Rawicz, rotmistrz królewski, stolnik czernihowski (nom. 4 V 1673, zm. po 23 V 1681)

Adam Podczaski h. Rola, wojski bydgoski (nom. 1738, zm. prawdopodobnie VII/VIII 1747, na pewno przed 19 VII 1748)

Paweł Podczaski h. Rola, podstoli kruszwicki (nom. 9 XII 1756, zm. 22 V 1775/22 VI 1778)

Poza tym wśród oficerów artylerii 1777-94: feldfebel Jan Podczaski, dymisja 22 X 1791 z nadaniem rangi chorążego.
jakozak - 12-02-2017 - 22:45
Temat postu:
Dziękuję Ci, Oskar.
Moi to Rawicz.
Prześladuje mnie ten Stanisław od dawna, a nie mam go gdzie przykleić.
hniew - 13-02-2017 - 11:22
Temat postu:
Witam,
Czy na szeroko rozumianym południu (Kijów, Podole, Wołyń, Ruś, Kraków), ok. połowy XVIII w. znajdzie się jakiś Ładomirski?
Pozdrawiam
Hubert
Łucja - 13-02-2017 - 12:32
Temat postu:
Mam pytanie o Księstwo Żmudzkie i nazwisko Dorohinicz.
Czy aż urzędy to nie wiem, w XVII w. tam byli notowani ponoć. Może jeszcze Smoleńskie.

Pozdrawiam
Łucja
gandawa - 13-02-2017 - 13:41
Temat postu:
Oskarze, pięknie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.

gandawa napisał:
Olszewski – podlaskie, sandomierskie, kijowskie.

Ślepowron-Olszewscy w innych tomach (pomijam wymienionych z innym herbem lub bez):

Dobrze wyczułeś, potrzebni mi tylko h. Ślepowron. Przepraszam, że nie podałam herbów.

gandawa napisał:
Czarnecki/Czarniecki – sandomierskie, krakowskie.

Pytasz o Czarnieckich h. Łodzia, ród hetmana Stefana?

Tak, tylko Czarneccy h. Łodzia. [Od Stefana nie da rady, miał same córki, ale 10-ciu braci Wink ].

gandawa napisał:
Majewski – sandomierskie.

Brak. Pojedynczy w różnych innych województwach.

Jeśli można, to poproszę o tych innych.

Pozdrawiam,
Monika
Myszor_Oskar - 13-02-2017 - 16:29
Temat postu:
gandawa napisał:
Tak, tylko Czarneccy h. Łodzia. [Od Stefana nie da rady, miał same córki, ale 10-ciu braci Wink


Hetmana pomijam, zakładam że jego biografię znasz na wylot.

Marcin Ludwik Czarniecki h. Łodzia, kapitan załogi twierdzy Kudak, miecznik czernihowski (nom. 29 I 1649, poległ 3 VI 1651 pod Batohem)

Jan Czarniecki z Czarncy h. Łodzia, s. Krzysztofa (starosty żywieckiego), miecznik krakowski (nom. 30 IV 1658, do śmierci), podstarości i sędzia grodzki krakowski (1680-81), zm. 9 VI 1686/13 II 1690

Stefan Stanisław Czarniecki h. Łodzia, rotmistrz rajtarów, pułkownik wojsk koronnych, skarbnik czernihowski (wzm. 1658 i 11 VII 1661, prawdopodobnie do 1671), pisarz polny koronny (nom. 27 IV/19 X 1671, do śmierci); zarazem starosta /grodowy/ radziejowski (nom. 24 XI 1663, cesja 26 I 1665), brański (nom. 9 III 1673, cesja 31 VII 1679); zarazem starosta niegrodowy: kaniowski (przed 1663-po 1666) i lipnicki; zm. IV 1703.

Stefan Czarnecki h. Łodzia, stolnik inflancki (wzm. 1719)

Wawrzyniec Antoni Czarnecki h. Łodzia, regent łęczycki, podstarości łęczycki, miecznik zawkrzeński, pisarz grodzki łęczycki, podczaszy inowłodzki (nom. 1 IX 1767), 30 IV 1772 awans: stolnik inowłodzki (zm. 17 XI 1783/9 II 1784); mylnie wzm. 1773-74 jako stolnik brzeziński

Józef Czarnecki h. Łodzia, podczaszy wendeński (przed 1775-po 1786)

Grzegorz Czarnecki h. Łodzia, komornik graniczny łęczycki, skarbnik inowłodzki (nom. 14 VI 1771), 2 VII 1772 awans: miecznik inowłodzki, 25 X 1780 awans: wojski większy inowłodzki (rezygnacja przed 14 XI 1789, ale wzm. do 1791); zarazem burgrabia gostyniński i łęczycki; mylnie wzm. jako łowczy łęczycki (25 V 1777) i miecznik łęczycki (1790); zm. po 1791

gandawa napisał:
Majewski – sandomierskie.
Jeśli można, to poproszę o tych innych.


Antoni Leon Majewski h. Starykoń, cześnik parnawski (przed 1668 - zob. Uruski t. 10, s. 116)

Kajetan Michał Józef / Michał Józef Kajetan (kolejność imion niejasna) Majewski z Majów, regent grodzki włodzimierski, 2 X 1738 awans: cześnik nowogrodzki siewierski (zm. 5 IV 1746/23 II 1760)

Józef Franciszek Majewski h. Jastrzębiec, x Katarzyna Garlikowska; skarbnik trocki (od przed 1757, zm. 1776/1782)

Teodor Leon Majewski, podstoli starodubowski (nom. 26 X 1740)

N. Majewski, rzekomy wojski czernihowski (wzm. 29 X 1752)

N. Majowski, łowczy starodubowski (wzm. 11 IV 1775)

Łucja napisał:
Mam pytanie o Księstwo Żmudzkie i nazwisko Dorohinicz.
Czy aż urzędy to nie wiem, w XVII w. tam byli notowani ponoć. Może jeszcze Smoleńskie.


Jedno trafienie:

Ludwik Kazimierz Dorohinicz (Drohinicz, czasem błędnie Dorokinicz, Dorosiewicz) ze Swiatołdycza (Swientołdycza); s. Piotra, x ok. 1682 Anna Teodora Billewiczówna, c. Jana Karola, ciwuna retowskiego; horodniczy radomelski 1669, dworzanin pokojowy JKM, podstoli mścisławski (przed 1676, do śmierci), ciwun pojurski (przed 6 V 1684, wzm. jeszcze 10 VIII 1685 - potem znów tylko jako podstoli mścisławski), zm. (przed czy w?) 1702.

Być może dalsi pojawią się w dalszych tomach Urzędników WKL (jak wyjdą), np. woj. mścisławskim.

hniew napisał:
Czy na szeroko rozumianym południu (Kijów, Podole, Wołyń, Ruś, Kraków), ok. połowy XVIII w. znajdzie się jakiś Ładomirski?


Józef Ładomirski h. Łada, towarzysz wojska, rzekomy cześnik żytomierski (wzm. 1737)

Konstanty Ładomirski h. Łada, rzekomy stolnik nowogrodzki siewierski (wzm. 1790)
Łucja - 13-02-2017 - 17:37
Temat postu:
Bardzo dziękuję za Dorohinicza! Chyba zaraz puszczę to na bloga, województwo mścisławskie - super! Tam mnie jeszcze nie było... A ta Billewiczówna to już w ogóle..


Łucja
hniew - 13-02-2017 - 17:48
Temat postu:
Dziękuję bardzo.
Czy publikacja daje jakieś wskazówki na temat źródeł w których wzmiankowano ww Ładomirskich?
Pozdrawiam
Hubert
gandawa - 13-02-2017 - 17:51
Temat postu:
Oskarze,
raz jeszcze bardzo dziękuję. Gdybyś mógł jeszcze podać mi Skrzetuskich h. Jastrzębiec od XVI w.

Pozdrawiam serdecznie,
Monika
Myszor_Oskar - 13-02-2017 - 18:44
Temat postu:
Wpierw Czarneccy, a teraz Skrzetuscy? No, nieźli antenaci.

ks. Jakub Skrzetuski al. Skrzatuski, jurysta, kanonik kaźmierski (kapituły poznańskiej) 1527, zm. 1544

Piotr Skrzetuski, harcerz JKM Stefana, zm. IX 1591

Bartłomiej Skrzetuski z Jelitkowa h. Jastrzębiec, podwojewoda proszowicki (woj. krakowskie) wzm. 24 III 1733

Stanisław Skrzetuski h. Jastrzębiec, podżupek wielicki, podwojewoda proszowicki (nom. 5 XI 1739)

N. Skrzetuski, pisarz poznański (nom. 24 XI 1738, zm. przed 11 VI 1740)

Józef Skrzetuski h. Jastrzębiec, podczaszy przemyski (nom. 14 VII 1737, rezygnacja przed 21 IX 1752), podstoli bracławski (wzm. 1765 - ale zm. 1764?); zarazem podwojewodzi lwowski (przysięga 1 IV 1735, rezygnacja 15 I/5 III 1739, potem ponownie: nom. 29 XII 1759, do śmierci); zarazem starosta /niegrodowy/ rzeczycki i mogileński (mogilnicki); zm. 9 I/19 III 1764

Tadeusz Skrzetuski h. Jastrzębiec, starościc mogilnicki (czyli s. ww. Józefa), cześnik kołomyjski (nom. 25 IX 1771), przed 1788 awans: cześnik trembowelski
gandawa - 13-02-2017 - 20:13
Temat postu:
Ślicznie dziękuję Smile Nie ma letko, Skrzetuski to moja b. bliska rodzina, ale nie krew. Znam ich drzewo poprowadzone od 1504 roku, mają piękną stronę.

Pozdrawiam,
Monika
Myszor_Oskar - 13-02-2017 - 22:21
Temat postu:
Cytat:
Byłbym wdzięczny za sprawdzenie nazwiska Wyszyński o przydomku rodowym "Jałbrzyk" w woj. podlaskim.

Są, i to tłumnie Surprised Wyszyńscy al. Wyszeńscy (taka forma czasem do pocz. XVIII w.), herbu Grabie.

Marcin Jałbrzyk Wyszyński, pisarz surogator /notarius surrogatus/ bielski (od 1551/53), 1557/65 awans: sędzia bielski, zm. 1567

Stanisław Jałbrzyk Wyszyński, chorąży bielski (nom. 20 X 1551), zm. 1563 po 13 VII

Andrzej Jałbrzyk Wyszyński, brat nw. Fabiana, pisarz grodzki brański (1573-1590), podstarości grodzki brański (1590-XII 1591), wojski drohiczyński (1584/86-XII 1591); nom. 18 i 20 XII 1591 sędzia bielski, zm. 12 XI 1594/23 II 1595

Fabian Jałbrzyk Wyszyński, brat ww. Andrzeja, cześnik podlaski (nom. 1579/83 - urząd nowoustanowiony), nom. 22 XII 1583 (wybrany 14 XI) podsędek bielski (rezygnacja 12 X 1603), zm. po 3 II 1604

Jan Jałbrzyk Wyszyński, chorąży bielski (nom. 1588/89), zm. 24 VI 1606/25 V 1613

Mateusz Jałbrzyk Wyszyński, podsędek bielski (wybrany 22 I 1636), zm. 1657

Stanisław Jałbrzyk Wyszyński, rzekomy chorąży bielski (wzm. 1640) - prawdopodobnie tylko chorążyc, czyli syn ww. Jana

Tomasz Wyszyński, o. nw. Wojciecha, podstoli bielski (nom. 30 VIII 1658), zm. przed 12 XII 1665

Wojciech Wyszyński, s. ww. Tomasza, podstoli bielski (nom. 12 XII 1665 po śmierci ojca), zm. po 13 IX 1677

Stanisław Wyszyński, podsędek bielski (nom. 3 XII 1664), następnie sędzia bielski (wybór 29 I 1678), zm. przed 22 V 1691

Andrzej Wyszyński, o. nw. Jana Kazimierza, skarbnik podlaski (nom. 16 VIII 1664), nom. 1 I 1672 podsędek warszawski, zm. 1695

Jan Kazimierz Wyszyński, s. Andrzeja, podstoli bielski (wzm. 8 VI i 4 VIII 1695)

Grzegorz Jerzy Wyszyński, podsędek bielski (nom. 29 V i 3 VI 1694), zm. po 1704

Antoni Wyszyński, podsędek bielski (wzm. 24 IX 1736)

Jerzy Wyszyński, podsędek bielski, zm. przed 6 X 1750 (nom. następcy)
- pomiędzy Grzegorzem a Antonim oraz Antonim a Jerzym na urzędzie są luki, czyli albo następowali po sobie, albo w międzyczasie był ktoś nieznany; możliwe też że Antoni = Jerzy

Marcin Wyszyński, podstoli bielski (nom. 6 III 1702, wzm. jeszcze 25 VI 1721 oraz bez imienia 11 III 1724)

Antoni Wyszyński, łowczy bielski (nom. 14 VII 1737), nom. 13 X 1744 podstoli bielski (rezygnacja 26 V 1755)

Jan Wyszyński, łowczy bielski (nom. 13 X 1744), nom. 26 V 1755 podstoli bielski, zm. przed 19 IX 1757

Mikołaj Wyszyński, wojski podlaski (nom. 1 XI 1738)

Wyszyński, skarbnik drohiczyński (wzm. 9 V 1745 oraz 1750)

W innych województwach pojawiają się pojedynczy Wyszyńscy h. Trzywdar.

Cytat:
Oprócz tego prosiłbym o sprawdzenie czy w spisie województwa lubelskiego nie występują Kazimierz Bystrzycki burgrabia łukowski i Gracjan Bystrzycki, obaj w XVIII wieku.


Nie ma nikogo tego nazwiska w tomie.
jakozak - 14-02-2017 - 11:22
Temat postu:
Stanisław Podczaski h.Rawicz, rotmistrz królewski, stolnik czernihowski (nom. 4 V 1673, zm. po 23 V 1681

A masz może odnośniki do Metryki Koronnej w AGAD dla tych zdarzeń?
Myszor_Oskar - 14-02-2017 - 19:45
Temat postu:
jakozak napisał:
A masz może odnośniki do Metryki Koronnej w AGAD dla tych zdarzeń?

Przypisy źródłowe:
ASK II, nr 65, k. 37v; ASK VI, nr 15, k. 457 (Archiwum Skarbu Koronnego)
Sig. 12 (Księgi Sigillat Metryki Koronnej), k. 55, Metryka Wołyńska 29
Oczywiście wszystko AGAD.
jakozak - 14-02-2017 - 20:49
Temat postu:
Serdeczne dzięki
Dybowski_Damian - 14-02-2017 - 21:34
Temat postu:
Witam serdecznie
Czy można prosić o sprawdzenie nazwisk Dybowski, Radziszewski?
Myszor_Oskar - 15-02-2017 - 00:35
Temat postu:
Dybowski_Damian napisał:
Witam serdecznie
Czy można prosić o sprawdzenie nazwisk Dybowski, Radziszewski?


Sebastian Dybowski h. Nałęcz, dworzanin królowej Bony, sprawca starostwa krzemienieckiego (wzm. 17 I 1549), grodzieńskiego (1550/51-po 22 VIII 1562), namiestnik-dzierżawca nowodworski, molawicki i ozierski 1557, ostryński (przed 7 III 1559-po X 1561), zm. ok. 1565

Jan Krzysztof Dybowski, miecznik smoleński (przed 22 XII 1648-po 30 V 1660)

Aleksander Radziszewski h. Niezgoda, wiceinstygator koronny, sekretarz JKM, elektor Jana Kazimierza i Michała Korybuta, podkomorzy drohiczyński (nom. przed 1663), nom. 1664 kasztelan liwski - senator, nom. 5 IV 1666 kasztelan podlaski, zm. przed 24 IV 1670

Stanisław Radziszewski, komornik bielski, elektor Michała Korybuta i Jana III z ziemi bielskiej

Jan Radziszewski h. Niezgoda, podstoli podlaski (nom. 24 XII 1692), nom. 24 VII 1699 stolnik podlaski, zm. 10 IV 1704/6 VIII 1705

Jan Radziszewski, rzekomy podczaszy nowogrodzki siewierski (wzm. 23 II 1712 i 3 VIII 1715)

Leon Jerzy Radoszewski (błędnie wzm. Radziszewski) h. Oksza, skarbnik czernihowski (nom. ok. 1745, na pewno przed 31 VIII 1750), nom. 22 XII 1756 koniuszy trocki, nom. 20 II 1765 podczaszy trocki (do śmierci), nom. 1771 sędzia grodzki trocki, zm. pod koniec 1777

Marcin Franciszek Radziszewski, elektor Stanisława Augusta z ziemi warszawskiej

Michał Radziszewski, ur. 1743; x 1v. 16 IV 1776 Maria Morawska (ur. 9 VII 1749, zm. 20 IV 1787); 2v. 1787/88 Ludwika Brzostowska (c. wojewody inflanckiego Stanisława Brzostowskiego zm. 8 IV 1769); pułkownik wojska nadwornego Radziwiłłów; pisarz grodzki starodubowski (wzm. 22 III 1783), nom. 17 III 1785 (elekcja 9 II) pisarz ziemski starodubowski, nom. 17 III 1786 (elekcja 8 II) chorąży starodubowski, nom. 5 II 1794 marszałek stwołowicki, zm. po 1812

Szymon Radziszowski, burgrabia zamku wyższego lwowski (przed 10 IX 1578-po 20 X 1581)

Wojciech Radziszowski, wicesgerent lwowski (po 18 I 1583, wzm. 31 III 1584, przed 11 III 1585)
Dybowski_Damian - 15-02-2017 - 18:59
Temat postu:
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
M_Brejter - 16-02-2017 - 13:55
Temat postu:
Oskarze, czy wystepuje w okolicach lat 1785 +/-10lat Debicki lub Jaxa Debicki, zwlaszcza Adam. Moze gdzies jako chorazy?

pozdrawiam
Mariusz
Myszor_Oskar - 16-02-2017 - 23:42
Temat postu:
Nie występuje. Najbliżej pasuje Antoni Sebastian Dębicki h. Gryf, chorąży wiślicki (nom. 2 XII 1757-rezygnacja przed 17 VIII 1760), zm. 1763.

Bardzo luźna hipoteza: Adam był jego synem = chorążycem?
M_Brejter - 17-02-2017 - 12:15
Temat postu:
Dziekuje Oskarze

Hipoteza warta sprawdzenia. U Bonieckiego jest wykazany Adam- Antoniego wnuk z syna Witta Modesta.
Ale chyba wnuk nie bylby nazywany "chorazycem"?

pozdrawiam
mariusz
jakozak - 17-02-2017 - 12:40
Temat postu:
A może jeszcze Hadziewicz? Na pewno mieszkali we Wrzawach, a nie mam pojęcia, gdzie mogło być coś większego. Obecnie to województwo podkarpackie/ Gorzyce.
Myszor_Oskar - 17-02-2017 - 14:41
Temat postu:
M_Brejter napisał:
Ale chyba wnuk nie bylby nazywany "chorazycem"?

O ile tytuły "odojcowskie" były w XVIII dość częste, to "oddziadkowskie" były już jednak ogromną rzadkością, choć jednak takie zjawisko występowało (wtedy byłby "chorążycowic"). Zatem - możliwe, ale bardzo, bardzo mało prawdopodobne.

Zatem albo pomyłka, albo nieuprawniony tytuł, albo nieznany w spisach (które miewają jednak sporo luk przy urzędach czysto tytularnych), albo spoza zakresu opracowanego spisami (przypominam: brak Mazowsza, woj. bracławskiego, i większości WKL).

jakozak napisał:
A może jeszcze Hadziewicz? Na pewno mieszkali we Wrzawach, a nie mam pojęcia, gdzie mogło być coś większego. Obecnie to województwo podkarpackie/ Gorzyce.


Grzegorz Krzysztof (Krzysztof Grzegorz) Hadziewicz h. Wieniawa, łowczy przemyski (wzm. 1658, 1671, 1676), niedoszły starosta kowalski (nie wykorzystał cesji 17 XI 1665), chorąży wendeński (nom. 1687, wzm. także 1703), zm. 1703/07

Przy nim ciekawy przypis: "Wg Łozińskiego (Prawem i lewem t. I, s. 303) nie utrzymał się na urzędzie na skutek świeżo otrzymanego szlachectwa (zob. Balzer, Skartabelat w ustroju szlachectwa polskiego, s. 129 - tam wymieniony jako Mikołaj, łowczy wzm. 1662 i 1668, nobilitacja 1654) i łowczym został Jerzy Grochowski. Jednak Hadziewicz jako łowczy jest wzm. w 1671 (VL V, s. 1907; PSB IX/226) i 1676 (Niesiecki). Wg Bonieckiego w 1687 otrzymał nominację na chorążego wendeńskiego".

Piotr Paweł Hadziewicz h. Wieniawa, towarzysz wojska koronnego, stolnik czernihowski (wzm. 1679 i 21 VIII 1696, zm. 1716)

Piotr Hadziewicz h. Wieniawa, stolnik czernihowski (przed 5 II 1736-po 21 VIII 1747)

Piotr Hadziewicz h. Wieniawa, podstoli łukowski (nom. 5 X 1746, rezygnacja 10 I 1763/23 IX 1767), zm. 1782

Być może dwaj ww. = jedna osoba, ale raczej nie.

Jakub Aleksy (Aleksander) Hadziewicz h. Wieniawa, komornik graniczny pilzneński, pisarz grodzki nowomiejski (nowokorczyński), nom. 7 XI 1760 wojski nowomiejski, nom. 18 VIII 1773 skarbnik wiślicki, już 26 IX 1773 awans: wojski mniejszy wiślicki (wg Sig. rezygnacja przed 14 XI 1773, ale wg VL występował jeszcze 1775); elektor Stanisława Augusta, sędzia kapturowy (w czasie bezkrólewia po śmierci Augusta III?) i pisarz grodzki sandomierski; rzekomy podsędek sandomierski (wyst. z tym tytułem na sejmie 1777); w Galicji radca Trybunału Apelacyjnego, 1780 baron

Maciej Hadziewicz h. Wieniawa, wojski mniejszy pilzneński (w 1793)
jakozak - 17-02-2017 - 16:02
Temat postu:
Dziękuję bardzo. Z tym pierwszym to w ogóle dziwna sprawa, bo do dziś sądziłam, że Mikołaj Hadziewicz ( a raczej jeszcze Milkon Hadzi) jako bajecznie bogaty kupiec lwowski Ormianin pochodzenia greckiego przekupił chana tatarskiego, żeby nie nękał Polaków w bitwie pod Beresteczkiem. Dzięki temu udało się wygrać tę bitwę w 1651 roku i w 1654 otrzymał on tytuł szlachecki i potem został sekretarzem królewskim. (Boniecki i Niesiecki)
To co piszesz to dla mnie nowość. Wychodzi na to, że Grzegorz to jego syn...
A Piotr Paweł to też jego syn.

Dzięki za rewelacje. Będę się w to wgryzać i najwyżej poproszę Cię o źródła dot. Mikołaja i Piotra Pawła. To moi pra...dziadkowie.
Myszor_Oskar - 17-02-2017 - 19:26
Temat postu:
Skoro Ormianie, to podrzucam dalsze tropy (być może spokrewnieni):

Mikołaj Hadziejowicz, sędzia ormiański (scabinus iudicii armenorum) w Lwowie, wybrany 22 II 1687, zm. przed 22 II 1709 - oczywiście mieszczanin

Szymon Hadziejewicz, urzędnik kancelarii grodzkiej lwowskiej (bez tytułu) wzm. 1688
jakozak - 17-02-2017 - 21:48
Temat postu:
Dzięki Ci serdeczne.
sbasiacz - 05-03-2017 - 20:57
Temat postu:
Witam Panie Oskarze
Mogę prosić o Waleriana Bukara? - miecznik smoleński ok.1697 (podpisał elekcję Augusta IIz woj.bracławskiego) i jego ojca Jana Bukara, który był podstarostą bełskim - och, chyba tych z bracławskiego nie ma?
z góry dziękuję
Basia Sikorska
Maślanek_Joanna - 06-03-2017 - 10:06
Temat postu:
Witaj Oskarze,
jeszcze raz bardzo dziękuję za Wielkopolskę - istne skarby Smile.
Czy mógłbyś mi jeszcze sprawdzić kasztelanów gdańskich w XVII i XVIII wieku o nazwisko - +/- Tuchołka (Jakub, Jan, Kazimierz, Stanisław)?
Pozdrawiam
Joanna
Agnieszka_Szumska - 07-03-2017 - 16:53
Temat postu:
Witam,
proszę o sprawdzenie nazwiska Staniszewski
Pozdrawiam
Małgorzata
Myszor_Oskar - 08-03-2017 - 12:18
Temat postu:
sbasiacz napisał:
Mogę prosić o Waleriana Bukara? - miecznik smoleński ok.1697 (podpisał elekcję Augusta IIz woj.bracławskiego) i jego ojca Jana Bukara, który był podstarostą bełskim - och, chyba tych z bracławskiego nie ma?

Bracławskiego nie ma, ale urząd był formalnie z woj. smoleńskiego (wówczas już in partibus, całkowicie tytularnie). Walerian Bukar, miecznik smoleński wzm. 27 VI 1697 i 12 III 1703

Jana nie ma, bo podstarostów spisy nie obejmują.

Maślanek_Joanna napisał:
Czy mógłbyś mi jeszcze sprawdzić kasztelanów gdańskich w XVII i XVIII wieku o nazwisko - +/- Tuchołka (Jakub, Jan, Kazimierz, Stanisław)?

Jan Piotr Tuchołka, 1651 pisarz pomorski, 12 II/11 X 1666 podkomorzy malborski, nom. 30 X 1677 kasztelan gdański, zm. zimą 1690/91 (przed 16 II 1691)

Są inni tego nazwiska, na urzędach gł. tucholskich.

Agnieszka_Szumska napisał:
Witam, proszę o sprawdzenie nazwiska Staniszewski

Wojciech Staniszewski h. Pobóg, pisarz grodzki łucki (wzm. już 1600), awans 1608/10: sędzia grodzki łucki, awans 1616: podstarości łucki, nom. 22 XI 1617 pisarz ziemski łucki (wybrany 6 XI 1617 na sejmiku elekcyjnym, przysięga 3 I 1618), nom. 18 I 1628 sędzia ziemski łucki (wybrany 7 XII 1627), zm. 16 IV 1634; zarazem klucznik łucki (cesja od poprzednika 30 III 1615, cesja dla syna po 1 IX 1622 - data konsensu, tytułowany jeszcze 20 VIII 1626 i 17 X 1627, 1628 już nie - zob. niżej Jan)

Jan Staniszewski h. Pobóg, s. Wojciecha, sekretarz królewski, klucznik łucki (cesja od ojca, tytułowany już 22 VI 1626, cesja dla następcy 31 I 1640, ale tytułował się do śmierci, zm. 24 VI/14 VIII 1640, pochowany w kościele Jezuitów w Łucku)

Jan Gabriel Staniszewski h. Pobóg, miecznik grabowiecki (nom. 18 IX 1765, zm. po 1792 - ostatni)

Gabriel Staniszewski h. Pobóg, miecznik krasnostawski (nom. 16 III 1794, ostatni) - u Niesieckiego błędnie grabowiecki

Dalej, urzędy w podolskim, czysto tytularne:

Jakub Staniszewski h. Pobóg, podczaszy latyczowski (nom. 1 IV 1691)
Andrzej Staniszewski h. Pobóg, rzekomy cześnik latyczowski w 1748 (za Bonieckim)
Mikołaj Staniszewski h. Pobóg, rzekomy podczaszy latyczowski w połowie XVIII w. (za Bonieckim)
Andrzej i Mikołaj = być może tak naprawdę podczaszycowie, jeśli synowie Jakuba?

Ale poza tym Staniszewscy pojawiają się wśród szlachty ziemi czerskiej - przypominam, Mazowsza w spisach dotąd nie opracowano.
Maślanek_Joanna - 08-03-2017 - 13:31
Temat postu:
Dziękuję Oskarze - jesteś niezawodny Smile
Jan Piotr Tuchołka to mój - wszystko pasuje, a z innych to mam jego synów (lub syna dwojga imion - nie jestem pewna) : Kazimierza i (?) Stanisława - pocz. XVIII wieku. zgon prawdopodobnie ok 1724. Mógł być sędzią tucholskim ew. kasztelanem gdańskim - niepewne.
Pozdrawiam
Joanna
Małgorzata2005 - 08-03-2017 - 15:50
Temat postu:
Witaj Oskarze,

Serdecznie proszę o sprawdzenie, czy w spisach występuje: Jakub Jabłonowski oraz o informacje dotyczące nazwisk:

Podgórski/ Podgurski i Wigura.

Z góry bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas.
Pozdrawiam - Małgorzata
Myszor_Oskar - 09-03-2017 - 03:48
Temat postu:
Maślanek_Joanna napisał:
a z innych to mam jego synów (lub syna dwojga imion - nie jestem pewna) : Kazimierza i (?) Stanisława - pocz. XVIII wieku. zgon prawdopodobnie ok 1724.

Jest takowy, ale zmarły wcześniej. Raczej pokolenie Jana Piotra (brat, kuzyn?), choć "na styk" mógłby być synem.

Stanisław Kazimierz Tuchołka h. Korzbok, ławnik ziemski tucholski (od przed 20 VII 1660-1662/6Cool, sędzia ziemski tucholski (od przed 17 X 1668, elekcja 1659?), zm. po 8 IV 1676, przed 1678.

Innych tych imion spis nie wymienia. Tuchołkowie są jeszcze (wypisuję skrótowo) ławnicy/sędziowie tucholscy: Marcin 1552, Jakub 1610-36, Michał 1722-62, Jan 1761-72; oraz ławnik świecki Stefan 1769.

Małgorzata2005 napisał:
proszę o sprawdzenie, czy w spisach występuje: Jakub Jabłonowski

Jabłonowskich jest dość sporo, ale Jakuba żadnego.

Małgorzata2005 napisał:
Podgórski/ Podgurski i Wigura.


Ignacy Podgórski, niedoszły? łowczy mielnicki (nom. 14 VII 1737, prawdopodobnie niezrealizowana)

Stanisław Wigura, horodniczy kijowski (nom. 30 V 1607, zm. 18 VII 1633/1 III 1635)

Semen Wigura, bratanek Stanisława, horodniczy kijowski (nom. 1 III 1635, zm. 13 XII 1672/19 V 1673)

Piotr Wigura, cześnik halicki wzm. 1701, zm. przed 20 V 1710

Wigura, rzekomy horodniczy kijowski, zm. przed 30 I 1717

Wigura, rzekomy cześnik żytomierski wzm. na elekcji 1733

Wawrzyniec Wigura, cześnik nowogrodzki siewierski (wzm. 14 VI 1745 i 22 IV 1747)

Jan Wigura, horodniczy żytomierski, zm. przed 26 VI 1747
Małgorzata2005 - 09-03-2017 - 07:45
Temat postu:
Witam Oskarze,

Bardzo DZIĘKUJĘ.

Małgorzata
Maślanek_Joanna - 09-03-2017 - 13:11
Temat postu:
Witaj Oskarze,
bardzo dziękuję za te informacje, ale zabiłeś mi solidnego ćwieka...
Sprawdziłam wszystko jeszcze raz i wychodzi na to, że masz rację - Jan Piotr i Stanisław-Kazimierz byli braćmi, synami Jakuba (1610-36), tylko to mi nijak nie pasuje moich przodków!!!
Wg Dworzaczka Jan-Piotr był m.in. kasztelanem gdańskim, ale Stanisław-Kazimierz nie wyszedł poza sędziego zs. tucholskiego - to się całkowicie zgadza z tym, co napisałeś.
Na pewno moja była Katarzyna Tuchołczanka, która przed 1723 wyszła za Marcina Lutomskiego. U Dworzaczka wyraźnie jest w kilku miejscach napisane, że była córką Marianny Czapskiej i KAZIMIERZA TUCHOŁKI KASZTELANA GDAŃSKIEGO!
Entliczek-pentliczek - i gdzie mój Kazimierz - kasztelan?! Sad
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ciekawą zagadkę...
Joanna
Inkwizytor - 09-03-2017 - 14:56
Temat postu:
Oskarze,

Proszę o sprawdzenie Szymona Basińskiego (koniec 18w, okolice Inowrocławia i później Ostrów Wlkp.) i ewentualnie nazwiska Basiński.

Pozdrawiam serdecznie,
Bartosz
Myszor_Oskar - 09-03-2017 - 17:23
Temat postu:
Maślanek_Joanna napisał:
U Dworzaczka wyraźnie jest w kilku miejscach napisane, że była córką Marianny Czapskiej i KAZIMIERZA TUCHOŁKI KASZTELANA GDAŃSKIEGO!

Kasztelan, jak zapewne wiesz, był urzędem senatorskim. Obsada takowych jest dobrze znana. To nie jest jakiś miecznik czy inny podczaszy, których bywało kilku jednocześnie, z czego połowa pewnie się podszywając.

Dlatego moim zdaniem istnieje jedno, dość prawdopodobne wyjaśnienie tej zagwozdki: "twój" Kazimierz nie był kasztelanem, tylko kasztelanicem, czyli synem Jana Piotra-kasztelana.

Inkwizytor napisał:
Proszę o sprawdzenie Szymona Basińskiego (koniec 18w, okolice Inowrocławia i później Ostrów Wlkp.) i ewentualnie nazwiska Basiński.

Brak.
Maślanek_Joanna - 09-03-2017 - 19:09
Temat postu:
Oskarze,
prawdopodobnie masz rację - wprawdzie w przy Katarzynie jest napisane raz, że byłą córką kasztelana a drugi raz o niej mowa jako "kasztelance gdańskiej" - czyli córce kasztelana, ale przy jej siostrze (bezdyskusyjnej) faktycznie jest napisane "córka kasztelanica". Dworzaczek nie doczytał tego "ica" przy Katarzynie lub po prostu się pomylił - też człowiek Smile.
dziękuję - to zapewne rozwiązanie tej zagadki Smile
Pozdrawiam serdecznie
Joanna
Krzysztof_Wasyluk - 20-03-2017 - 13:10
Temat postu:
Oskarze,
sprawdź w województwach podlaskim i lubelskim co jest spośród tych nazwisk:
Szawłowski, Znami(e)rowski, Szańkowski, Izdebski, Wyrzykowski, Wyczółkowski, Jasi(e)ński, Kami(e)ński.

Z góry dziękuję.

Pozdrawiam
Krzysztof
Myszor_Oskar - 21-03-2017 - 05:17
Temat postu:
Krzysztof_Wasyluk napisał:
Oskarze, sprawdź w województwach podlaskim i lubelskim co jest spośród tych nazwisk:


Jan Michał Izdebski h. Pomian, pisarz bełzki (wybrany 13 XI 1659, nom. 24 XII 1659, zm. po 4 II 1666)

Aleksander Izdebski h. Pomian, stolnik (albo podstoli?) żydaczowski (wzm. 1662, rezygnacja 10 VIII 1663), podstoli łukowski (nom. 9 VIII 1659, rezygnacja 11 X 1669)

Feliks Karol Izdebski h. Pomian, stolnik żytomierski (przed 10 I 1699-po 30 VIII 1703)

Józef Franciszek Izdebski h. Pomian, miecznik czernihowski (od 1698 lub wcześniej), 25 VIII 1702: łowczy buski (zm. po 21 II 1707)

Franciszek Izdebski h. Pomian, łowczy inflancki (nom. 1722)

Andrzej Izdebski h. Pomian, rzekomy skarbnik żytomierski (zm. ok. 1738)

Tomasz Izdebski h. Pomian, rzekomy skarbnik łukowski (wzm. u Bonieckiego 1763)

Franciszek Ksawery Jasieński (Jasiński) h. Rawicz, sędzia grodzki liwski, 17 V 1781: wojski mniejszy łukowski, 15 XII 1788: miecznik łukowski, przed 5 II 1790: wojski większy łukowski (ostatni, wzm. jeszcze 29 IV 1794): sędzia ziemski parczewski (1 z 6 wybranych 19 III 1794)

Józef Jasiński h. Rawicz, pisarz grodzki łukowski, 29 XI 1775: wojski mniejszy łukowski, 13 VII 1778: miecznik łukowski, zm. przed 8 III 1780

Leon Jasieński (Jasiński) h. Rawicz, wojski mniejszy łukowski (nom. 8 III 1780), V 1781: wojski mniejszy liwski, 1787: podstoli liwski, 1787: podczaszy liwski

W podlaskim jest także Wojciech Jasieński h. Jastrzębiec - pisarz bielski 1549-1561, ale urząd uzyskał niezgodnie z prawem, jako szlachcic spoza ziemi. Nie rozpisałem, bo strzelam że raczej chodzi ci o ww. Rawiczów.

Jan Kamieński h. Ślepowron, podkomorzy drohiczyński (przed 15 III 1519-po 1527)

Józef Kamieński, regent grodzki lubelski, 29 VIII 1739: cześnik urzędowski, zm. 1744/6 XI 1746

Józef Kamieński h. Ślepowron, cześnik drohiczyński (wzm. 1783)

Mikołaj Kamieński h. Ślepowron, stolnik drohiczyński (nom. 24 VII 1699)

Andrzej Wyrzykowski h. Ślepowron, podczaszy inflancki (od przed 3 IX 1743, wzm. 10 VI 1744, bez tytułu 23 IV 1747), zm. przed 1750

Tomasz Wyrzykowski h. Ślepowron, wojski mielnicki (nom. 14 III 1757), 11 X 1759 awans: łowczy podlaski (rezygnacja 17 VI 1779)

Michał Wyrzykowski h. Ślepowron, podczaszy inflancki (wzm. 23 IV 1763)

Stefan Wyrzykowski h. Ślepowron, cześnik wendeński (zm. przed 1 II 1765)

Józef Wyrzykowski h. Ślepowron, drożny inflancki (wzm. 1770 do 1792, jedyny pełniący ten urząd)

Józef Wyrzykowski h. Ślepowron, oboźny inflancki (1778-1792)

Tadeusz Wyrzykowski h. Ślepowron, rzekomy podczaszy inflancki (wzm. 8 IX 1777) - być może podczaszyc (syn Andrzeja albo Michała)?

Pius Wyrzykowski, konsyliarz konfederacji lubelskiej, sędzia lubelski (1 z 6 wybranych 7 I 1794)

Szańkowski, Szawłowski, Wyczółkowski, Znami(e)rowski - brak (także w innych tomach)
Bialas_Malgorzata - 22-04-2017 - 18:51
Temat postu:
Oskarze,
bardzo bym prosiła o sprawdzenie Mikołaj Malczewski i inni Malczewscy Tarnawa (świętokrzyskie, podkarpackie, łódzkie) w części:
Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku
Urzędnicy woj. łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku
i właśnie nie wiem czy coś podpada pod w/w rejon
mąż jednej z Malczewskich - Stradomski znalazł się w woj Ruskim

pozdrawiam
Małgorzata:)
Dmuchowski_Filip - 23-04-2017 - 13:34
Temat postu:
Czy w urzędnikach Litewskich występuje nazwisko Sitko[wski]
Myszor_Oskar - 24-04-2017 - 13:31
Temat postu:
Dmuchowski_Filip napisał:
Czy w urzędnikach Litewskich występuje nazwisko Sitko[wski]

W tych czterech tomach co wyszły - nie.

Bialas_Malgorzata napisał:
bardzo bym prosiła o sprawdzenie Mikołaj Malczewski i inni Malczewscy Tarnawa (świętokrzyskie, podkarpackie, łódzkie)

W tych tomach nic, ale kilku jest w innych (tylko z h. Tarnawa, pomijam inne):

J. Malczewski (Malczowski), wojski (większy) kołomyjski wzm. 1737

Szymon Malczewski, subdelegat grodzki nowokorczyński, nom. 12 XII 1764: wojski chęciński, awans 22 IV 1765: cześnik chęciński, awans 10 VI 1765: podstoli chęciński, awans 12 V 1772: podczaszy chęciński, awans ok. 16 IX 1783: stolnik chęciński; zm. przełom IX/X lub początek X (przed 11 X) 1783 we wsi Ostrów; zarazem pisarz grodzki chęciński (1765-72), podstarości i sędzia grodzki chęciński (od 1772 do śmierci)

Paweł z Dalechowa Malczewski, burgrabia krakowski (nom. 7 i 14 I 1791, wzm. jeszcze 13 I 1796)
Bialas_Malgorzata - 24-04-2017 - 14:09
Temat postu:
serdecznie dziękuję

Małgorzata:)
Dmuchowski_Filip - 26-04-2017 - 19:54
Temat postu:
Czy istnieje jakiś spis podatkowy lub poprostu szlachty litewskiej z terenów województwa trockiego? Podejżewam że ród Sido/Sitko był wpływową szlachtą. Samo nazwisko wskazuje na pochodzenie Rosyjskie lub Litewskie.
Pozdrawiam
Filip
Myszor_Oskar - 26-04-2017 - 23:25
Temat postu:
A pewien jesteś, że to szlachta? W herbarzach się pojawiają?
Bialas_Malgorzata - 27-04-2017 - 13:06
Temat postu:
Panie Oskarze,
Jeszcze jedno pytanie
czy występuje tam nazwisko Gorzycki
byli związani z Wielkopolską, ale mnie interesują ci z Podkarpacia lub Świętokrzyskiego

pozdrawiam
Małgorzata
Monika_Gierczak - 27-04-2017 - 14:02
Temat postu:
Dzień dobry,

Byłabym bardzo wdzięczna za sprawdzenie nazwisk Łuczkiewicz, Gosławski, Kasprzycki, Borowski i Grabiński. Powinni być wśród lwowskich urzędników sądowych, grodzkich i ziemskich.

pozdrawiam,
Monika Gierczak
jart - 27-04-2017 - 14:38
Temat postu:
Jeśli jest jeszcze możliwość, prosiłbym o sprawdzenie w wolnej chwili dwóch nazwisk:

Mikołaj (?) Maciejowski (Maciejewski), wg. niektórych dokumentów "dworzanin Zygmunta III"
Bonisławski (Benisławski) - woj. wileńskie lub trockie

Dzięki z góry za poświęcony czas.
Myszor_Oskar - 27-04-2017 - 18:06
Temat postu:
Bialas_Malgorzata napisał:
czy występuje tam nazwisko Gorzycki byli związani z Wielkopolską, ale mnie interesują ci z Podkarpacia lub Świętokrzyskiego

Józef Gorzyński albo Gorzycki, rzekomy wojski ostrzeszowski (wzm. 3 VIII 1718 i 12 VIII 1720). Czyli wątpliwy trop, ale nic więcej nie ma (w Wielkopolsce także).

Monika_Gierczak napisał:
Byłabym bardzo wdzięczna za sprawdzenie nazwisk Łuczkiewicz, Gosławski, Kasprzycki, Borowski i Grabiński. Powinni być wśród lwowskich urzędników sądowych, grodzkich i ziemskich.

Tylko: Albert Borowski z Borowa i Kozłowa h. Lubicz, pisarz ziemski lwowski wzm. od 4 II 1484 do 25 V 1495, pisarz grodzki wzm. 13 V 1491 i 8 II 1498

W innych spisach (i województwach) jest sporo Borowskich (albo Borawskich) i Gosławskich, pomogłoby gdybyś podała herby "twoich". W woj. ruskim są Borowscy h. Rola na urzędach chełmskich, halickich i żydaczowskich.

Grabińscy - w różnych miejscach h. Pomian, daj znać czy "twoi".

Łuczkiewiczów i Kasprzyckich w spisach nie znalazłem.

jart napisał:
Mikołaj (?) Maciejowski (Maciejewski), wg. niektórych dokumentów "dworzanin Zygmunta III"
Bonisławski (Benisławski) - woj. wileńskie lub trockie

Jest Mikołaj Maciejowski h. Ciołek, wojewoda lubelski 1572-1574 - oczywiście odpada ze względów chronologicznych. Są też inni tego rodu w XVI w. - dość ważni, mają biogramy w PSB.

Ale nikogo pasującego do ww.

Benisławscy (Bonisławscy) h. Pobóg - w woj. trockim i wileńskim brak, ale pojawiają się w kijowskim, a przede wszystkim na tytularnych urzędach inflanckich (często obsadzanych właśnie przez szlachtę z północy WKL):

Bonifacy, łowczy czernihowski (przed 6 IV 1762-po 21 V 1764), wzm. 6 II 1764 błędnie jako starodubowski

Dominik, stolnik inflancki wzm. 1766

Gedeon, stolnik inflancki (przed 31 VII 1690-po 30 III 1697), podstarości inflancki (przed 31 VII 1690-po 30 VIII 1697), błędnie strażnik inflancki (wzm. 20 II 1693)

Gedeon, stolnik inflancki (połowa XVIII w.)

Ignacy, miecznik inflancki (nom. 17 VIII 1762, zm. w 1786 przed 23 XII)

Jan, oboźny inflancki (od przed 20 XII 1700, zm. 23 VIII 1723/6 X 1744

Józef, miecznik inflancki (nom. 1 II 1749, wzm. jeszcze 26 VIII 1756, rezygnacja ok. 17 VIII 1762)

Józef Michał, wojski czernihowski (przed 6 IV 1762-po 21 V 1764) - być może tożsamy z poprzednim?

Marcin, stolnik inflancki (przed 1677, I na tym urzędzie; zm. 22 III 1691/2 VIII 1695

Marcin, stolnik smoleński (nom. wkrótce po 27 IX 1760, wzm. jeszcze 6 II 1764)

Marcin, III sędzia grodzki inflancki <1765-1778/79, II sędzia 1779/80-1782>, I sędzia wzm. 1785 - być może tożsamy z poprzednim?

Michał, koniuszy inflancki wzm. 18 VIII 1788

Piotr, stolnikowicz inflancki (syn Dominika albo Gedeona), podkomorzy inflancki (nom. 1776), zm. 1808 (testament 11 III)

Władysław, podczaszy inflancki (przed 31 VII 1690, zm. 3 XI 1694/8 X 1697

N., wojski inflancki, zm. przed 1691 (wtedy wzmiankowana wdowa Marianna)

N., łowczy inflancki wzm. 2 VI 1767
Bialas_Malgorzata - 27-04-2017 - 18:12
Temat postu:
dziękuję bardzo
Małgorzata:)
Dmuchowski_Filip - 27-04-2017 - 18:42
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
A pewien jesteś, że to szlachta? W herbarzach się pojawiają?


Tak, dowody na szlachectwo znalazłem. Mieli by Sitkowie herb Nowina. W 1786 płacą ziemiańszczyznę. Byli oni wpływową rodziną jednakże coraz bardziej zastanawiam się czy mimo wszystko nie byli z Korony lecz narazie wskazuje na Wlk.Ks. Lit. Możliwe że ich nazwisko to Sitkowicz ale w akta h metrykalnych widnieją jako Sitko/Sitkowscy.

Przy okazji gdzie można znaleźć metrykę litewską woj. Trockiego?
jart - 27-04-2017 - 18:56
Temat postu:
Oskarze, Wieeeelkie dzięki!

Filipie - a'propos Metryki Litewskiej - zachowane księgi w RGADA, summariusz także w AGAD.

Dodatkowe informacje możesz rzucić okiem:
http://starbel.narod.ru/metrika/metrika_gal.htm

http://rgada.info/poisk/index.php?fund_name=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&Sk=10&page=1
(ostatnia kolumna - linki do skanów online (Смотреть))
jamiolkowski_jerzy - 27-04-2017 - 19:03
Temat postu:
Informacja u Gajla o herbie Nowina to żaden dowód a jedynie poszlaka polegająca na tym że Gajl gdzieś taki wpis wynalazł, Gdzie? należałoby pytać autora.
A w jakim źródle (dokument) ta ziemiańszczyzna?
krutkowski - 29-04-2017 - 08:49
Temat postu:
Proszę uprzejmie o sprawdzenia nazwiska
Rutkowski - szczególnie na terenie Podola, Wołynia,galocji i mazowsza.
Jaroszewski - na terenie Podola Wołynia i mazowsza.
Boruchowski- na terenie Podola Wołynia i mazowsza.
Porczyński - na terania Podola Wołynia i mazowsza.
Chutkowski
Górski/Gorski

Z góry bardzo dziękuję
Kazimierz Rutkowski
Myszor_Oskar - 29-04-2017 - 17:44
Temat postu:
krutkowski napisał:
Rutkowski - szczególnie na terenie Podola, Wołynia,galocji i mazowsza.
Jaroszewski - na terenie Podola Wołynia i mazowsza.
Boruchowski- na terenie Podola Wołynia i mazowsza.
Porczyński - na terania Podola Wołynia i mazowsza.
Chutkowski
Górski/Gorski

Spisy dla Mazowsza dotąd nie wyszły - o czym wspominam na początku tematu. W pozostałych:

Antoni Rutkowski h. Pobóg, łowczy latyczowski (nom. 31 I 1702), zm. 3 IV/20 VI 1713; u Niesieckiego błędnie jako cześnik latyczowski

Rutkowscy h. Pobóg są też w Wielkopolsce i na Kujawach, zaś w bełzkiem jest Rutkowski h. Bończa.

Aleksander Jaroszewski h. Janina, łowczy latyczowski, zm. przed 20 XI 1700

Na Kujawach są Jaroszewscy h. Zagłoba.

Mikołaj Baruchowski (Boruchowski) h. Doliwa, kasztelan kowalski (Kujawy), nom. 22 III 1540/28 VIII 1543, rezygnacja ok. 19 V 1545

Marcin Boruchowski h. Doliwa?, cześnik mielnicki, nom. 21 VIII 1715

Piotr Porczyński h. Jastrzębiec, skarbnik mścisławski 1720, przed 16 IX 1721 awans: podczaszy wendeński, wzm. jeszcze 1724

Krzysztof Porczyński (Parczyński) h. Jastrzębiec, podstoli parnawski (nom. przed 28 V 1714), 1 III 1720 awans: stolnik parnawski, przed 1733 awans: stolnik owrucki

Józef Porczyński h. Jastrzębiec, rzekomy skarbnik czernihowski wzm. 3 I 1761

Chutkowskich brak.

Górscy w podolskim:

Andrzej Górski h. Nałęcz - podskarbi nadworny koronny 1619-24, wojewoda mazowiecki 1624-24/25, jest w PSB (zob.)

Jan Górski h. Nałęcz, łowczy i rotmistrz królewski, łowczy kamieniecki wzm. 1611-12

Piotr Józef Górski (Garski) h. Pobóg, cześnik latyczowski (nom. 28 XI 1720, wzm. jeszcze 5 VI 1736)

Piotr Górski, łowczy kamieniecki wzm. 26 VI i 27 VII 1743 - tożsamy z poprzednim?

W wołyńskim Górskich brak. A w innych jest ich za dużo - doprecyzuj konkretne osoby albo herb.
krutkowski - 29-04-2017 - 20:41
Temat postu:
Bardzo dziękuję
Czyli Rutkowskich w Wołyńskiej nie ma ?
Kazik
Myszor_Oskar - 30-04-2017 - 03:14
Temat postu:
krutkowski napisał:
Czyli Rutkowskich w Wołyńskiej nie ma ?

W spisie urzędników woj. wołyńskiego - nie ma.
Alioshyn_Arthur - 30-04-2017 - 07:31
Temat postu:
Witam!

Szukan:
woj. lubelskiego XVI-XVIII wieku
Rejzner(Rezner, Ryzner, Reyzner, Rozner)
Krukowski

Urzędnicy podlascy
Kurczyński

Urzędnicy woj. bełskiego
KurczyńskiZ gory dziekuje!
Myszor_Oskar - 30-04-2017 - 10:49
Temat postu:
Alioshyn_Arthur napisał:
woj. lubelskiego XVI-XVIII wieku
Rejzner(Rezner, Ryzner, Reyzner, Rozner)
Krukowski
Urzędnicy podlascy Kurczyński
Urzędnicy woj. bełskiego Kurczyński

Rejznerów itd. (to chyba nawet nie szlacheckie nazwisko) oraz Kurczyńskich nigdzie nie ma.

Aleksander Krukowski, łowczy czernihowski wzm. 25 I 1683 do 20 IX 1688

Dominik Krukowski h. Korwin, stolnik starodubowski wzm. 21 XII 1698 do 12 XI 1701

Teodor Krukowicz vel Krukowski h. Korwin, cześnik parnawski wzm. 11 IV 1718, zm. przed 31 V 1719

Karol Krukowski, skarbnik smoleński, zm. przed 7 III 1776

Są też Krukowscy h. Korwin w wileńskiem i trockiem.
BKozin - 27-05-2017 - 21:27
Temat postu:
Proszę o sprawdzenie nazwiska Koziński na terenie województwa sandomierskiego

pozdrawiam
Barbara
math078 - 28-05-2017 - 08:00
Temat postu: Urzędnicy 1. Rzeczypospolitej spisy
Witam serdecznie Panie Oskarze, czy mógłby Pan sprawdzić w spisie oficerów z 17. wieku nazwiska Paczyński, Pacynowski, Paczyna...z ziemi wieluńskiej, okolice Krzepic, Wielunia, Praszki. dziękuję za poświęconą uwagę.
Myszor_Oskar - 29-05-2017 - 14:23
Temat postu: Re: Urzędnicy 1. Rzeczypospolitej spisy
math078 napisał:
spisie oficerów z 17. wieku nazwiska Paczyński, Pacynowski, Paczyna...z ziemi wieluńskiej, okolice Krzepic, Wielunia, Praszki.

Brak.

BKozin napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwiska Koziński na terenie województwa sandomierskiego

Brak.

W innych tomach:

Hryńko Koziński, chorąży łucki wzm. 4 VII 1494

Tychno Hrynkowicz Koziński h. Kierdeja, dworzanin królewski fl. 1513, horodniczy włodzimierski, starosta owrucki (przed 1534)

Michał Tychnowicz Koziński h. Zagłoba al. własnego, podstarości włodzimierski, horodniczy włodzimierski (nom. przed 1554, do śmierci), marszałek hospodarski litewski (wzm. 21 VII 1563 i 21 XII 1565, do 1566), rotmistrz królewski 1565, kasztelan łucki (nom. 12 IX 1566, ale wzm. już 24 V 1566; X 1565 jeszcze nie), zm. 1568 przed 30 XII

Najpewniej dziadek, ojciec i syn. Ród wyraźnie ruski. Herby podaję za spisami, zapewne w którymś tomie są błędne.

W paru województwach (ale nie sandomierskim) są też Kosińscy, herbów Rawicz oraz Rogala.
BKozin - 28-06-2017 - 18:53
Temat postu: Re: Urzędnicy 1. Rzeczypospolitej spisy
Bardzo dziękuję.

pozdrawiam
Barbara
katalana - 20-07-2017 - 14:48
Temat postu: Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
Witam,

Czy mogę prosić o sprawdzenie nazwisk Jackiewicz i Onoszko na Wołyniu?

Pozdrawiam

Karolina
aspaprzyca - 20-07-2017 - 21:22
Temat postu:
Witaj Oskarze,
Proszę o sprawdzenie nazwiska Świeżawski (Swieżawski) h. Paprzyca (Kuszaba) z Ziemi Dobrzyńskiej oraz z Ziemi Bełskiej lub Halickiej.
Z góry dziękuję Andrzej Świeżawski.
Myszor_Oskar - 21-07-2017 - 18:03
Temat postu: Re: Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
katalana napisał:
Czy mogę prosić o sprawdzenie nazwisk Jackiewicz i Onoszko na Wołyniu?

Brak.

aspaprzyca napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwiska Świeżawski (Swieżawski) h. Paprzyca (Kuszaba) z Ziemi Dobrzyńskiej oraz z Ziemi Bełskiej lub Halickiej.

Wszyscy Świeżawscy h. Paprzyca:

Wojciech, burgrabia grodzki chełmiński (od 1654/25 II 1665, do 24 V 1667/1669)

Stanisław, wojski bełski (nom. 1689/91, rezygnacja ok. 21 VIII 1715 na rzecz syna)

Antoni Jan, syn Stanisława, wojski bełski (nom. 21 VIII 1715, do śmierci); zarazem podstarości i sędzia grodzki bełski (wzm. 1737); zm. przed 24 VIII 1744

Antoni, cześnik kołomyjski (nom. 26 IV 1727), zm. przed 1 XI 1738

Adam, podstoli grabowiecki (nom. 24 VII 1736, zm. 18 VIII 1757/14 IV 1758)

Jan, miecznik żytomierski (wzm. 9 VI 1725-28 III 33)

Jan (być może tożsamy z powyższym), stolnik horodelski (nom. 24 VII 1736), zm. 12 IX 1741/30 VIII 1744

Franciszek, podczaszy lubaczowski (nom. 24 VII 1736), 18 IX 1765 awans: stolnik grabowiecki, zm. przed 6 V 1769

Franciszek (inny od powyższego), wojski mniejszy bełski (nom. 24 III 1767), już 1 VII 1767 awans: cześnik horodelski, żył jeszcze 1792

Aleksander, starosta niegr. cudnowski, wojski bełski (nom. 24 VIII 1744), 20 albo 22 X 1746 awans: chorąży lubaczowski, zm. 14 VIII 1753/18 V 1758

Feliks (Felicjan), skarbnik bełski (nom. 7 VI 1748), 21 X 1761 awans: podsędek bełski (wybrany 27 VIII 1761), 22 VIII 1765 awans: sędzia ziemski bełski, zm. po 3 IV 1775

Kasper, miecznik grabowiecki (nom. 5 VIII 1762), 18 IX 1765 awans: podstoli horodelski, 24 III 1767 awans: podczaszy horodelski, wzm. jeszcze 24 IV 1775, zm. przed 1792

Maciej, cześnik buski (nom. 24 VII 1771), żył jeszcze 1792
Metalloviec - 16-08-2017 - 20:28
Temat postu: Re: Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
Witam

Uprzejmie proszę o sprawdzenia Stefana i Ignacego Pruskich w woj. kijowskim.

Z góry dziękuję
Myszor_Oskar - 17-08-2017 - 17:33
Temat postu: Re: Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
Brak. W innych województwach pojedyncze przypadki, gł. XVIII wiek.
Metalloviec - 17-08-2017 - 18:18
Temat postu: Re: Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
Myszor_Oskar napisał:
Brak. W innych województwach pojedyncze przypadki, gł. XVIII wiek.

Są może oni herbu Prawdzic albo Leliwa?
Myszor_Oskar - 19-08-2017 - 21:19
Temat postu: Re: Temat postu: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
Józef Pruski h. Leliwa, podstoli latyczowski, wzm. 1 VI 1745 do 1748 (brak pewnej nominacji). Urząd czysto tytularny.

Pozostali h. Sas albo nie podany.
Piątkowski_Lech - 07-09-2017 - 22:20
Temat postu:
Witam!
Proszę o sprawdzenie nazwiska Piątkowski w Inflantach, na Wołyniu i Podolu.
Pozdrawiam
Lech Piątkowski
Myszor_Oskar - 15-09-2017 - 03:32
Temat postu:
Brak. Przepraszam za późną odpowiedź.
Rakowiecki_Jacek - 20-09-2017 - 05:05
Temat postu:
Oskarze,
Czy można prosić o sprawdzenie nazwiska Rakowiecki herbu Rola w Łęczyckim?
Myszor_Oskar - 21-09-2017 - 00:07
Temat postu:
W łęczyckiem brak. Natomiast na Podolu jest jeden:

Marcin Rakowiecki h. Rola, rzekomy podstoli latyczowski wzm. 1689, cześnik kamieniecki (nom. 31.5.1699)
Rakowiecki_Jacek - 21-09-2017 - 00:29
Temat postu:
Wielkie dzięki! (Burgrabiów, jak Pan zdaje się gdzieś wcześniej pisał, te spisy nie obejmują, tak?)
Myszor_Oskar - 24-09-2017 - 17:43
Temat postu:
Rakowiecki_Jacek napisał:
(Burgrabiów, jak Pan zdaje się gdzieś wcześniej pisał, te spisy nie obejmują, tak?)

Bardzo wybiórczo (najważniejszych), m.in. krakowskich.
Kazzk - 02-11-2017 - 13:05
Temat postu:
Dzień Dobry
Jeśli to jeszcze aktualne chętnie skorzystam z pomocy. Poszukuję osób o nazwisku Strzyżewski. Od połowy XVIII w moja rodzina zamieszkiwała Wielkopolskę, jednak wcześniej byli na kresach. Może znajdzie się jakaś wzmianka?
Z góry serdecznie dziękuję.

Kazimierz Strzyżewski
gosia_21_33 - 02-11-2017 - 18:10
Temat postu:
Dzień dobry !

Poproszę o sprawdzenie - Jan Olewczyński - Nowe Miasto nad Pilicą.

pozdrawiam
Myszor_Oskar - 06-11-2017 - 06:27
Temat postu:
Kazzk napisał:
Poszukuję osób o nazwisku Strzyżewski. Od połowy XVIII w moja rodzina zamieszkiwała Wielkopolskę, jednak wcześniej byli na kresach. Może znajdzie się jakaś wzmianka?

Strzyżewskich nie ma, jest kilku Strzyżowskich. M.in. Mikołaj z Strzyżowa h. Oława, kasztelan sanocki w 1494 i wiślicki od 1494, starosta biecki od 1495, zm. 1497/99.

Piotr Józef Strzyżowski albo Stryszewski, miecznik smoleński 1768-73 - urząd od dawna i całkowicie tytularny, ciężko stwierdzić skąd faktycznie dana osoba pochodziła.

gosia_21_33 napisał:
Poproszę o sprawdzenie - Jan Olewczyński - Nowe Miasto nad Pilicą.

Nie ma spisów dla Mazowsza.
Rasinska_Ela - 06-11-2017 - 09:47
Temat postu:
Dzien dobry,

czy moge prosic o sprawdzenie nazwiska:

Rasinski / Raszynski ?

Z gory wielkie dzieki, pozdrawiam,

Elzbieta
Irena_Monika - 06-11-2017 - 13:51
Temat postu:
Dzień dobry,
Uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwisk:
Krajewski Szczepan (Ostrzeszów XVIII w.)
Kaczkowski Ksawery (Kamieniec Podolski XVIII w.)
Kaczkowski Kacper (sandomierskie)
Pozdrawiam
Irena
Myszor_Oskar - 08-11-2017 - 05:11
Temat postu:
Rasinska_Ela napisał:
czy moge prosic o sprawdzenie nazwiska: Rasinski / Raszynski ?

Niestety, brak trafień.

Irena_Monika napisał:
Uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwisk:
Krajewski Szczepan (Ostrzeszów XVIII w.)

Brak. Innych Krajewskich w różnych województwach (ale nie wielkopolskim) trochę jest, gł. herbu Jasieńczyk.

Irena_Monika napisał:
Kaczkowski Ksawery (Kamieniec Podolski XVIII w.)
Kaczkowski Kacper (sandomierskie)


Michał Kaczkowski h. Świnka, rzekomy podstoli żytomierski wzm. 1715 (Boniecki)

Franciszek Kaczkowski h. Świnka, nom. 9.5.1750 skarbnik kamieniecki, 1764 zrezygnował na rzecz syna Ksawerego albo zmarł

Kazimierz Kaczkowski h. Świnka, nom. 9.5.1750 łowczy latyczowski, nom. 19.1.1769 podstoli latyczowski, nom. 26.1.1774 podczaszy latyczowski, zm. po tej dacie a przed 30.3.1774

Franciszek Ksawery Kaczkowski h. Świnka, syn Franciszka (ww. skarbnika 1750), nom. 1764 skarbnik kamieniecki, nom. 27.4.1772 wojski mniejszy kamieniecki, nom. 17.6.1773 miecznik kamieniecki, nom. 10.2.1776 podczaszy kamieniecki; zarazem sędzia grodzki kamieniecki 1764-75, sędzia pograniczny podolski 1764-69; zm. między 1779 i 30.4.1785

Wojciech Kajetan Kaczkowski h. Świnka, 1766 podczaszy owrucki, nom. 17.2.1776 miecznik kamieniecki, nom. 21.3.1786 podstoli czerwonogrodzki, nom. 16.4.1788 podczaszy czerwonogrodzki; zarazem sędzia graniczny podolski 1766-91; zm. po 1793

Seweryn Kaczkowski h. Świnka, nom. 29.10.1783 łowczy czerwonogrodzki (rez. przed 26.9.1787), nom. 16.4.1788 cześnik czerwonogrodzki; zarazem sędzia graniczny podolski w 1783, rotmistrz kawalerii narodowej 1786; zm. po 1793

Antoni Kaczkowski h. Świnka, rzekomy łowczy łęczycki (Boniecki, prawdopodobnie błędnie), zm. 1781

Józef Kaczkowski h. Świnka, nom. 4.9.1781 wojski większy piotrkowski (nominacja niezrealizowana), nom. 3.3.1789 wojski mniejszy radomski, zm. po 1793
Irena_Monika - 08-11-2017 - 08:55
Temat postu:
Dziękuję serdecznie za podane informacje.
Irena
Rasinska_Ela - 09-11-2017 - 08:23
Temat postu:
Bradzo dziekuje za sprawdzenie i pozdrawiam!

Elzbieta
Łoza_Marek - 09-11-2017 - 08:34
Temat postu:
Witam, czy w spisie woj. bełskiego występuje nazwisko Łoza
Pozdrawiam
Marek
stiff - 09-11-2017 - 12:59
Temat postu:
Bardzo proszę o sprawdzenie kto sprawował urząd starosty i żupnika w Chęcinach w roku 1521.

Pozdrawiam
Tomek
Myszor_Oskar - 10-11-2017 - 09:06
Temat postu:
stiff napisał:
Bardzo proszę o sprawdzenie kto sprawował urząd starosty i żupnika w Chęcinach w roku 1521.

Żupników spisy nie wymieniają. Starosta - Hieronim Szafraniec, po swoim ojcu, od 1519 (między 22.2 i 22.11) do rezygnacji 1.12.1550.

Łoza_Marek napisał:
Witam, czy w spisie woj. bełskiego występuje nazwisko Łoza

Nie.
stiff - 10-11-2017 - 10:16
Temat postu:
Wielkie dzięki i pozdrowienia.
Brozek_Oskar - 10-11-2017 - 11:26
Temat postu:
Witam mój imienniku,

Mam jeszcze do Ciebie prośbę o sprawdzenie w "11. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wlk. Ks. Litewskiego XIV-XVIII wieku":

Łosowski (Łossowski) (Krzysztof, Stanisław, Michał, Jan, Jakub, Piotr) - pełnili funkcję łowczego słonimskiego.

Brodowski Józef - podstoli słonimski

De La Vallee Gustaw Adolf (Delaval, Delalicz) - pułkownik wojsk litewskich

Leszczyłowski (tylko moja rodzina jest, więc co się by znalazło) - dworzanie

Jan lub Maksym (a może ktoś jeszcze był) Pietraszkiewicz (lub sam Pietraszko) z Połocka - XV wiek (horodniczy?)

Kotowicz Jan, Kotowicz Grzegorz - stolnicy orszańscy i grodzieńscy.


Będę Ci bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam,
Oskar Brożek
Myszor_Oskar - 10-11-2017 - 19:28
Temat postu:
Brozek_Oskar napisał:
11. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wlk. Ks. Litewskiego XIV-XVIII wieku":

Łosowski (Łossowski) (Krzysztof, Stanisław, Michał, Jan, Jakub, Piotr) - pełnili funkcję łowczego słonimskiego.
Brodowski Józef - podstoli słonimski
De La Vallee Gustaw Adolf (Delaval, Delalicz) - pułkownik wojsk litewskich
Leszczyłowski (tylko moja rodzina jest, więc co się by znalazło) - dworzanie
Jan lub Maksym (a może ktoś jeszcze był) Pietraszkiewicz (lub sam Pietraszko) z Połocka - XV wiek (horodniczy?)
Kotowicz Jan, Kotowicz Grzegorz - stolnicy orszańscy i grodzieńscy.

Żaden z urzędów nie zalicza się do centralnych. Słonim to woj. nowogródzkie, tom jeszcze nie wyszedł, tak samo jak woj. połockie. Ale jest trockie - Grodno.

Iwan Leszczyłowski, pisarz wojewody trockiego wzm. 5.2.1556

Kotowiczów w pow. grodzieńskim woj. trockiego jest kilkunastu (wt. senator - Andrzej Franciszek zm. 1682, jest w PSB; poniżej dwóch ww.:

Hrehory Józef Kotowicz, s. Piotra; podstarosta grodzieński (od przed 1.7.1698), 1699 chorąży grodzieński (wybrany 12.2, nom. 18.2; do 1700 kontestowany przez frakcję Sapiehów); 10.6.1706 awans z obu urzędów: starosta grodzieński (do śmierci, nieuznawany przez Leszczyńskiego 1707-09); nom. 18.10.1709 wójt grodzieński (do śmierci); nominacja na łowczego wielkiego litewskiego 11 lub 13.3.1710, anulowana 15.7.1710; zm. 2/12 III 1724 - jest biogram w PSB! (być może to nie ww., ale wtedy "twój" Grzegorz byłby tylko stolnikiem orszańskim, wśród grodzieńskich nie ma żadnego; jeśli to twój to potwierdź, jest też coś nt. małżonek)

Jan Kazimierz Kotowicz (x 1671 Konstancja Barbara Nieroszyńska, 1v. Andrzej Eysymont, cześnik rzeczycki; 3v Gabriel Kurzeniecki, podkomorzy bielski), 1658 stolnik orszański, 12.4.1685 pisarz ziemski grodzieński; także podstarosta grodzieński (od przed 9.2.1671), niedoszły podkomorzy grodzieński w 1690; zm. 24.4/22.11.1692

Cytat:
Bardzo proszę o sprawdzenie nazwisk Bogowski ( pisało się wcześniej Bugowski, Bugoski) oraz Mielech w woj. lubelskim a konkretnie w mieście Horodło ( nad Bugiem). Osoby o podanych nazwiskach pełniły kiedyś obowiązki ławników, burmistrzów w XvIIi Ix wieku. Takie zapisy są w księgach miejskich horodelskich.

Nie ma. Zresztą z opisu wynika, że to rodzina mieszczańska, więc w sumie dziwne, aby się tu pojawiła.
Węgrzyn_Ania - 10-11-2017 - 20:01
Temat postu:
Witam
Czy występuje nazwisko Skap w Urzędnicy centralni i dostojnicy Wlk. Ks. Litewskiego XIV-XVIII wieku i Księstwo Żmudzkie , a w centralnym rejonie tzn. Warszawa - Chawłowski.
Brozek_Oskar - 11-11-2017 - 02:30
Temat postu:
[quote="Myszor_Oskar"]
Brozek_Oskar napisał:
11. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wlk. Ks. Litewskiego XIV-XVIII wieku":

Iwan Leszczyłowski, pisarz wojewody trockiego wzm. 5.2.1556

Kotowiczów w pow. grodzieńskim woj. trockiego jest kilkunastu (wt. senator - Andrzej Franciszek zm. 1682, jest w PSB; poniżej dwóch ww.:

Hrehory Józef Kotowicz, s. Piotra; podstarosta grodzieński (od przed 1.7.1698), 1699 chorąży grodzieński (wybrany 12.2, nom. 18.2; do 1700 kontestowany przez frakcję Sapiehów); 10.6.1706 awans z obu urzędów: starosta grodzieński (do śmierci, nieuznawany przez Leszczyńskiego 1707-09); nom. 18.10.1709 wójt grodzieński (do śmierci); nominacja na łowczego wielkiego litewskiego 11 lub 13.3.1710, anulowana 15.7.1710; zm. 2/12 III 1724 - jest biogram w PSB! (być może to nie ww., ale wtedy "twój" Grzegorz byłby tylko stolnikiem orszańskim, wśród grodzieńskich nie ma żadnego; jeśli to twój to potwierdź, jest też coś nt. małżonek)

Jan Kazimierz Kotowicz (x 1671 Konstancja Barbara Nieroszyńska, 1v. Andrzej Eysymont, cześnik rzeczycki; 3v Gabriel Kurzeniecki, podkomorzy bielski), 1658 stolnik orszański, 12.4.1685 pisarz ziemski grodzieński; także podstarosta grodzieński (od przed 9.2.1671), niedoszły podkomorzy grodzieński w 1690; zm. 24.4/22.11.1692Dziękuję bardzo.

Wiadomość o Iwanie Leszczyłowskim mi rozjaśniał sprawę, jeśli chodzi o przeniesienie się rodziny z Połocka na Grodzieńszczyznę.

Jan Kazimierz Kotowicz, to mój przodek, jednak musiał on mieć przed Konstancją jeszcze jedną żonę (skoro żenił się w 1671, a w 1658 już stolnikiem orszańskim był) - moją przodkinię, ale już chyba nigdy nie odnajdę jak się nazywała.

A Hrehory to jego bratanek. Chętnie poznam jakie miał żony.

Co do Kotowiczów to interesuje mnie ojciec Jana i dziadek Hrehorego - Grzegorz Kotowicz (ur. ok. 1560, jego ojciec Andrzej Wasylewicz Kotowicz -pisarz grodzieński, pisarz WX Litewskiego, jego ojciec Bazyli lub Wasyli oraz jego Lew lub Lewon Kotowicz (ur. ok. 1500 lub 1490) (ostatecznie jeszcze Paweł i Michał ok. 1500).


Bardzo dziękuję raz jeszcze! Smile

Pozdrawiam,
Oskar Brożek
Myszor_Oskar - 11-11-2017 - 04:00
Temat postu:
Brozek_Oskar napisał:
Jan Kazimierz Kotowicz, to mój przodek, jednak musiał on mieć przed Konstancją jeszcze jedną żonę (skoro żenił się w 1671, a w 1658 już stolnikiem orszańskim był) - moją przodkinię, ale już chyba nigdy nie odnajdę jak się nazywała.

Te "litewskie" spisy zazwyczaj podają małżonki na moment otrzymania danego urzędu. Więc kto wie, czy nie zostanie ona wymieniona w tomie woj. witebskiego, gdy ten kiedyś tam w końcu wyjdzie.

Brozek_Oskar napisał:
A Hrehory to jego bratanek. Chętnie poznam jakie miał żony.

1x 16.6.1705 Barbara Konstancja Kotowiczówna, starościanka grodzieńska, zm. 30/31.7.1710
2x Elżbieta Orzeszkówna, wojszczanka pińska, zm. po Hrehorym

No i tu jest ciekawostka - patrząc po nazwisku, 1. żona musiała być dalszą krewną (w jakim stopniu, to już sobie będziesz musiał sam rozpisać). Starostów grodzieńskich Kotowiczów było (oprócz Hrehorego) dwóch, moim zdaniem bardziej pasuje Jan niż Andrzej:

1652-1676 Andrzej Franciszek (tego nie rozpisuję, najlepiej zajrzyj po prostu do PSB) (x Barbara Cecylia N., zm. wkrótce po 30.12.1698)

1676-1706 Jan Franciszek, syn Andrzeja Franciszka (x Teresa von Alten Bockum, stolnikówna WKL); nom. 16.4.1676 (z cesji ojca) starosta grodzieński, wzm. jeszcze 3.8.1706

Brozek_Oskar napisał:
Co do Kotowiczów to interesuje mnie ojciec Jana i dziadek Hrehorego - Grzegorz Kotowicz (ur. ok. 1560, jego ojciec Andrzej Wasylewicz Kotowicz -pisarz grodzieński, pisarz WX Litewskiego, jego ojciec Bazyli lub Wasyli oraz jego Lew lub Lewon Kotowicz (ur. ok. 1500 lub 1490) (ostatecznie jeszcze Paweł i Michał ok. 1500).


Lew Iwanowicz, namiestnik (zastępca) wojewody trockiego i kurklewskiego wzm. 25.6.1517 i 15.4.1522, i ponownie 16.6.1531

Paweł Juriewicz (x Katarzyna Wołłowiczówna, c. Łukasza?), sędzia grodzieński 1562-1564/65, podkomorzy grodzieński (nom. p. 1566); zarazem nom. 11.7.1570 marszałek hospodarski grodzieński, zm. 1572/X 1574

Andrzej Wasylewicz, nom. 18.9.1568 pisarz ziemski grodzieński, zm. 28.6.1605/9.1.1606

Poza tym (już wypiszę do końca):

Paweł, podstarości sądowy grodzieński (od 7.3.1650/16.10.1652 do śmierci, zm. 30.10.1658/10.3.1659)

4.2.1700 testament Marianny z d. Glińskiej, wdowy po podczaszym grodzieńskim Andrzeju Kotowiczu

Antoni, nom. 22.3.1713 łowczy grodzieński

Michał albo Mikołaj (x Anastazja Alexandrowiczówna, zm. 1772), krajczy grodzieński (nom. przed 5.10.1730), zm. 30.3 roku nieznanego (1739/1765)

Stanisław, rzekomy skarbnik owrucki wzm. 1739 (urząd zupełnie tytularny)

Do tego w tomie centralnych WKL jest dwóch Kotowiczów-biskupów, nie rozpisuję karier bo biogramy są dostępne m.in. w PSB.

Węgrzyn_Ania napisał:
Czy występuje nazwisko Skap w Urzędnicy centralni i dostojnicy Wlk. Ks. Litewskiego XIV-XVIII wieku i Księstwo Żmudzkie

Nie.

Węgrzyn_Ania napisał:
a w centralnym rejonie tzn. Warszawa - Chawłowski.

Mazowsze nie wyszło.
Węgrzyn_Ania - 11-11-2017 - 15:28
Temat postu:
Bardzo dziękuję za informacje.
Łoza_Marek - 13-11-2017 - 08:37
Temat postu:
Dziękuje bardzo.

Marek
Koskowski_Filip - 04-12-2017 - 23:41
Temat postu:
N. Krajewski - podczaszy czernichowski w 1798 roku,
Maciej Grzybowski - miecznik ciechanowski w 1798 roku,
Alojzy Krajewski - tytuł nieznany w 1798 roku,
Antoni Kozłowski - burgrabia (nie wiem czego) w 1751 roku.
Myszor_Oskar - 05-12-2017 - 09:53
Temat postu:
Koskowski_Filip napisał:
N. Krajewski - podczaszy czernichowski w 1798 roku,

Brak. Ale jako że urząd zupełnie tytularny, niczego to nie wyklucza.

Są natomiast:

Tomasz Krajewski h. n/n - rzekomy chorąży czernihowski wzm. 1767 (wg Bonieckiego), nom. 16.12.1762 (wg M. Czeppe, Tytularne urzędy...)

Józef Michał Krajewski h. Jasieńczyk - wójt orszański, chorąży nowogrodzki siewierski wzm. 1703 (wg Bonieckiego), 1707 regent koronny, zm. przed 1715

Są dalsi z tej rodziny w innych województwach. A także Krajewscy h. Trzaska, z Mazowsza ciechanowskiego & płockiego (dwóch w tomie o centralnych, bo jak niżej - samego Mazowsza brak). Jeśli "twoi" Krajewscy są spokrewnieni z nw. Grzybowskim, to bym z (liczniejszymi) Jasieńczykami ich nie wiązał.

Koskowski_Filip napisał:
Maciej Grzybowski - miecznik ciechanowski w 1798 roku

Mazowsza dotąd nie opracowano.

Koskowski_Filip napisał:
Alojzy Krajewski - tytuł nieznany w 1798 roku,

Brak.

Koskowski_Filip napisał:
Antoni Kozłowski - burgrabia (nie wiem czego) w 1751 roku.

Brak, ale też spisy burgrabiów są wybiórcze.
RobertP - 05-12-2017 - 11:18
Temat postu:
Panie Oskarze,

Czy mógłbym prosić o sprawdzenie nazwisk Magnuski/Magnoski

Uprzejmie dziękuję,
RobertP
Koskowski_Filip - 05-12-2017 - 14:11
Temat postu:
Dziękuję bardzo za ekspresową odpowiedź!
Ale w takim razie nie wiem co dalej Smile.

Raczej wiążę ich z Mazowszem...
Myszor_Oskar - 07-12-2017 - 07:07
Temat postu:
RobertP napisał:
Czy mógłbym prosić o sprawdzenie nazwisk Magnuski/Magnoski


Józef Magnuski h. Abdank, wojski piotrkowski nom. 12.7.1754, zm. 20.3.1765

Ludwik Magnuski h. Abdank, cześnik inowłodzki nom. 26.2.1734, zm. przed 8.3.1735

Jest też trochę Magnuszewskich/Magnuszowskich h. Ogończyk/Powała.
Ludwik_Olczyk - 07-12-2017 - 15:18
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
11. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wlk. Ks. Litewskiego XIV-XVIII wieku":

Kotowiczów w pow. grodzieńskim woj. trockiego jest kilkunastu (wt. senator - Andrzej Franciszek zm. 1682, jest w PSB; poniżej dwóch ww.:

Hrehory Józef Kotowicz, s. Piotra; podstarosta grodzieński (od przed 1.7.1698), 1699 chorąży grodzieński (wybrany 12.2, nom. 18.2; do 1700 kontestowany przez frakcję Sapiehów); 10.6.1706 awans z obu urzędów: starosta grodzieński (do śmierci, nieuznawany przez Leszczyńskiego 1707-09); nom. 18.10.1709 wójt grodzieński (do śmierci); nominacja na łowczego wielkiego litewskiego 11 lub 13.3.1710, anulowana 15.7.1710; zm. 2/12 III 1724 - jest biogram w PSB! (być może to nie ww., ale wtedy "twój" Grzegorz byłby tylko stolnikiem orszańskim, wśród grodzieńskich nie ma żadnego; jeśli to twój to potwierdź, jest też coś nt. małżonek)

Jan Kazimierz Kotowicz (x 1671 Konstancja Barbara Nieroszyńska, 1v. Andrzej Eysymont, cześnik rzeczycki; 3v Gabriel Kurzeniecki, podkomorzy bielski), 1658 stolnik orszański, 12.4.1685 pisarz ziemski grodzieński; także podstarosta grodzieński (od przed 9.2.1671), niedoszły podkomorzy grodzieński w 1690; zm. 24.4/22.11.1692.


Panie Oskarze.

Z tymi Kotowiczami to trzeba nieco uważać. Coraz mniej wierzę w to, że Jan Kotowicz to i stolnik orszański, i podstarości grodzieński i pisarz ziemski, a zarazem ojciec bp wileńskiego, jak podaje PSB. Zważmy, bp rodzi się w 1622 roku, jego brat w 1637. Jeśli ten Jan rzeczywiście został stolnikiem w 1658, to raczej było to już w poważnym wieku. Myślę, że mamy tu do czynienia z dwiema różnymi osobami o imieniu Jan. Ten, o którego chodzi był zapewne bratem biskupa, i możliwe, że stolnikostwo uzyskał raczej w młodym wieku, dzięki pozycji braci. Przypuszczam, że urodził się ok. 1630 roku w Usnarzu (niestety brak z tego czasu dostępnych metryk z Krynek, choć się zachowały w Archidiecezjalnym Archiwum w Białymstoku, ponoć mają je zdigitalizować). Nic nie wiemy jak na razie o jego potomstwie z Nieroszyńską, choć Stanisław Kotowicz, skarbnik owrucki, zdaje się być jego wnukiem bądź innym bliskim krewnym, skoro w 1740 jest dyrektorem sejmiku grodzieńskiego, a Józef Eysymontt, pisze się tam jego sąsiadem i koligatem. Nieroszyńska musiałą być dosyć młoda, gdyż Andrzej Eysymontt, cześnik rzeczycki był jej mężem zaledwie rok z okładem. A u boku Jana Kazimierza widzimy ją już w 1671. Myślę, że dalsza kwerenda w metryki parafii grodzieńskich i zapisy Metryk Litewskich pozwoli tę kwestię przybliżyć.

Pozdrawiam serdecznie.
Czyżewski_Bartłomiej - 23-12-2017 - 17:57
Temat postu:
Proszę o sprawdzenie dwóch osób, a konkretnie czy faktycznie pełniły podane urzędy:
1. Michał Chorkowski h. Rola - podobno był podczaszym żytomierskim,
2. Ignacy Dauksza h. Pierzchałą v. Roch - podobno był podstolim buskim.

Obydwie w/w osoby żyły w okresie 1750-1800 i wtedy też pewnie pełniły wskazane urzędy.

Z góry dziękuję za pomoc! Smile
marcin_kowal - 23-12-2017 - 20:09
Temat postu:
Witam, proszę o informacje czy w wykazach znajdują się osoby:
Bohdan Serbin - XV/XVI w - Wołyń
Fedor Serbin - XVIw Wołyń - 1544 Fedor Chorąży Wołyński
Seńko Serbin - XVIw - Wołyń
Mikita Serbin - 1563 - Sędzi Łucki
Michał Serbin - 1570 Podkomorzy Łucki
Maciej Serbin - XVIw - Wołyń
Stepan Serbin - XVIw - Wołyń

pozdrawiam
Myszor_Oskar - 27-12-2017 - 02:58
Temat postu:
Ludwik_Olczyk napisał:
Z tymi Kotowiczami to trzeba nieco uważać.

Ja tylko przekazuję co jest w spisach. A te mogą się mylić Wink

Czyżewski_Bartłomiej napisał:
Proszę o sprawdzenie dwóch osób, a konkretnie czy faktycznie pełniły podane urzędy:
1. Michał Chorkowski h. Rola - podobno był podczaszym żytomierskim,

Brak, ale to typowy urząd czysto tytularny, którym podpierało się po kilka osób jednocześnie. Poza kijowskim: Jan Chorkowski h. Rola, rzekomy wojski szadecki (prawdopodobnie tytułował się bezprawnie, obsada w tym okresie znana i zasadniczo nie dublowana), wzm. 19.8.1774 do 9.5.1789.

Czyżewski_Bartłomiej napisał:
2. Ignacy Dauksza h. Pierzchałą v. Roch - podobno był podstolim buskim.

Jak wyżej, przy czym lista ma luki. Poza woj. bełskim: Józef Dauksza h. Pierzchała v. Roch, rzekomy (znów jw.) skarbnik owrucki (woj. kijowskie), wzm. 1782 u Bonieckiego.

marcin_kowal napisał:
Bohdan Serbin - XV/XVI w - Wołyń
Fedor Serbin - XVIw Wołyń - 1544 Fedor Chorąży Wołyński
Seńko Serbin - XVIw - Wołyń
Mikita Serbin - 1563 - Sędzi Łucki
Michał Serbin - 1570 Podkomorzy Łucki
Maciej Serbin - XVIw - Wołyń
Stepan Serbin - XVIw - Wołyń


Fedor Serbin Horohoryński, s. Fedora, chorąży wołyński nom. 6.9.1544, zm. w 1559 po 15.4 (testament), pochowany w monastyrze w Łucku

Michajło (Mykita) Serbin Horohoryński, s. ww. Fedora, chorąży wołyński nom. 1559 po śmierci ojca, 27.8.1566 awans: podkomorzy łucki (urząd nowoutworzony 1.7.1566; tytułował się już 8.1.1566, więc zapewne miał obiecany); zarazem sędzia powiatu łuckiego (wybrany 1562); zm. 21.6/6.7.1576
marcin_kowal - 27-12-2017 - 07:23
Temat postu:
Dziękuję bardzo za informacje.
veruka - 27-12-2017 - 08:46
Temat postu:
Witam, czy mogłabym prosić o sprawdzenie niżej wymienionych nazwisk z Podlasia:
Godlewski, Ryszewski, Podbielski, Dąbkowski, Siennicki/Sienicki i Kietliński.
Pozdrawiam
Iwona
Pawel_B - 27-12-2017 - 11:42
Temat postu:
Witam,

Mam prośbę o sprawdzenie nazwiska Słucki w województwie sieradzkim. Wiem, że Idzi Słucki by tam komornikiem granicznym w 18 wieku.

Pozdrawiam

Paweł
Czyżewski_Bartłomiej - 27-12-2017 - 17:58
Temat postu:
Dziękuję za sprawdzenie! Smile
Myszor_Oskar - 27-12-2017 - 22:44
Temat postu:
Pawel_B napisał:
Mam prośbę o sprawdzenie nazwiska Słucki w województwie sieradzkim. Wiem, że Idzi Słucki by tam komornikiem granicznym w 18 wieku.

To niski urząd, przez spisy nieuwzględniany. Ale jest z innym, wyższym:

Idzi Słucki h. Dołęga, podczaszy inowłodzki wzm. między 30.9.1739 i 11.8.1758 w księgach sieradzkich, ale nominacja niepewna (rzekomy?)

Poza tym:

Stanisław Kazimierz Słucki h. Dołęga, dworzanin skarbu litewskiego, pisarz grodzki inflancki wzm. między 20.10.1677 i 1.9.1679

Michał Słucki h. Dołęga, pisarz grodzki inowrocławski, potem sędzia łęczycki (nominacja 1.10.1710, wybrany 23.12.1710, przysięga 28.2.1711), zm. 19.1/21.5.1736

Franciszek Słucki h. Dołęga, rzekomy miecznik brzeski (kujawski) wzm. 15.3.1717 i 12.9.1719

Rafał Słucki h. Dołęga, rzekomy cześnik orłowski 1788, zapewne wzm. omyłkowo

veruka napisał:
Godlewski, Ryszewski, Podbielski, Dąbkowski, Siennicki/Sienicki i Kietliński.


W podlaskiem tylko Godlewscy i Sieniccy.

Stanisław Godlewski h. Gozdawa, 1680 podstoli nurski, 1687 chorąży nurski, 1690 starosta nurski (do śmierci); zarazem dworzanin królewski 1687, regent kancelarii mniejszej królewskiej 1689; 23.3.1689 złożył pretensję na starostwo mielnickie; zarazem nom. 12.10.1705 kasztelan podlaski, zm. 1709 - jest w PSB

Jan Godlewski h. Gozdawa, syn ww. Stanisława, skarbnik podlaski, 1687 podstoli nurski, 1689 stolnik nurski, 1710 starosta nurski

Michał Godlewski h. Gozdawa, podstoli dorpacki nom. 20.3.1694

Stefan Godlewski h. Gozdawa, łowczy inowrocławski nom. 11.10.1732, zm. przed 29.12.1756

Franciszek Godlewski h. Gozdawa, cześnik inflancki wzm. 1765 (Boniecki)

Antoni Godlewski h. Gozdawa, podczaszy wendeński nom. 21.6.1766

Jest też kilkunastu tej rodziny na Rusi (kijowskie, ruskie).

Walenty Sienicki h. Bończa, 1755 pisarz grodzki brański, nom. 9.9.1762 łowczy bielski, nom. 26.4.1765 sędzia bielski, zm. w 1775 przed 10.10

Franciszek Sienicki h. Bończa, cześnik podlaski (nom. 17.5.1761, rez. 2.9.1778 na rzecz Ignacego Pudłowskiego)

Sebastian Kolumna Sienicki h. Bończa, nom. 28.6.1736 miecznik mielnicki, nom. 8.5.1750 podczaszy mielnicki, nom. 4.2.1765 stolnik mielnicki, nom. 24.7.1769 chorąży mielnicki, zm. przed 22.1.1772

Franciszek Kolumna Sienicki h. Bończa, skarbnik drohiczyński nom. 19.9.1744

Kilkunastu z tej rodziny jest w ziemi chełmskiej oraz woj. kijowskim.

Ryszewski - w spisach ogółem jest tylko jeden, bez imienia, rzekomy skarbnik wschowski 1763 (Uruski)

Podbielski - także tylko jeden; Jerzy Podbielski h. Trzaska, horodniczy kijowski wzm. 30.5.1571 i 8.6.1575, żył jeszcze 1581

Wojciech Kietliński h. Odrowąż, 1696 pisarz grodzki opoczyński, 1700/01 (nom. przed 13.9.1701) miecznik sandomierski, nom. 5.3.1720 łowczy sandomierski, już 12.3.1720 awans: wojski sandomierski; zarazem podstarości i sędzia grodzki opoczyński, stolnik kamieniecki (podolski) wzm. 1696 i 27.6.1697, podstarości i sędzia grodzki radomski; zm. 15.10.1722/1.8.1724

Walerian Kietliński h. Odrowąż, komornik graniczny opoczyński, chorąży parnawski wzm. 1701 i 1717

Walenty Kietliński h. Odrowąż, nom. 15.7.1703 stolnik trembowelski

Józef Kietliński (Kutliński) h. Odrowąż, nom. 14.7.1737 wojski stężycki, nom. 12.10.1744 podczaszy sandomierski; zarazem od 1742 podstarości i sędzia grodzki radomski; zm. 11.9.1753/6.12.1756

Franciszek Kietliński h. Odrowąż, komornik graniczny sandomierski, nom. 27.9.1785 łowczy radomski - ostatni
kujawiak - 27-12-2017 - 22:47
Temat postu:
Dobry wieczór!
Chciałbym prosić o sprawdzenie następujących nazwisk z Ziemi Łęczyckiej i Kujaw (województwo brzeskokujawskie): Łukomski, Miecznikowski, Ossowski i Madaliński.
Z góry bardzo serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam:
Filip
Pawel_B - 27-12-2017 - 23:35
Temat postu:
Dziękuję bardzo!
Pozdrawiam
Paweł
veruka - 28-12-2017 - 06:41
Temat postu:
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Iwona
Myszor_Oskar - 29-12-2017 - 22:24
Temat postu:
kujawiak napisał:
Chciałbym prosić o sprawdzenie następujących nazwisk z Ziemi Łęczyckiej i Kujaw (województwo brzeskokujawskie): Łukomski, Miecznikowski, Ossowski i Madaliński.


Łukomski

W wymienionych brak.

Było dwóch księży tego nazwiska w abp. poznańskim - na pocz. XVII wieku Andrzej (syn Macieja h. Nałęcz i Doroty Wardęskiej) oraz na przełomie XVII/XVIII w. Stanisław.

Madaliński h. Laryssa

W obu tomach, poza tym kilku w innych województwach, gł. ruskim.

Jan, chorąży wieluński (od 1551 do 3.2.1567/16.4.1568, wtedy pewnie zm.)

Krzysztof, poborca wieluński 1596-97, od 1606/07 podsędek wieluński, wzm. ostatni raz 8.5.1623, zm. przed 23.11.1631

Jan Aleksander, podsędek wieluński (nom. przed 27.5.1632), nom. 24.10.1634 sędzia wieluński, zm. po 3.11.1654 (następca 1 raz wzm. 20.11.1657)

Wojciech Dobrogost, nom. 30.1.1635 wojski wieluński, rez. 14.3.1651, zm. przed 5.7.1659

Aleksander, s. Jana Aleksandra, sekretarz królewski 1648, nom. 16.11.1651 podkomorzy wieluński, zm. po 28.9.1654

Marcin, podczaszy wieluński (nom. między 1648 i 7.11.1650, pierwszy na tym urzędzie; wzm. ostatni raz jako podczaszy 15.12.1651); zarazem starosta przemyski od 1650 (tylko jurydycznie = władza, bez pełni dochodów ze starostwa); zm. 1.10.1667/24.1.1668

Jerzy, podwojewodzi przemyski (wzm. między 30.7.1649 i 9.5.1651), 1649 wojski żydaczowski, 1651

Stanisław, podstoli wieluński (nom. przed 21.10.1658), zm. 28.8.1662/11.1.1663

Zygmunt, nom. 21.8.1664 pisarz wieluński, zm. 7.5.1685/30.1.1690

Jerzy, rzekomy podczaszy wieluński wzm. 12.12.1664

Sebastian, surogator ostrzeszowski, nom. 18.6.1670 chorąży wieluński, następca nom. 1.2.1769, ale Sebastian wzm. jako żyjący jeszcze 8.1.1680 (zatem cesja lub rezygnacja?)

Ignacy, nom. 1.2.1679 chorąży wieluński, zm. przed 4.10.1681

Jan Kazimierz, nom. VII 1683 wojski wieluński, zm. 2.12.1686/20.1.1687

Aleksander, nom. 30.7.1692 miecznik wieluński, nom. 15.2.1699 chorąży wieluński (ale już 26.2.1699 przywilej skasowany w związku z równoległą nominacją Aleksandra Chlebowskiego, który uzyskał potwierdzenie od sejmiku; procesowali się o urząd, ale Madaliński zmarł wkrótce); zm. przed 16.10.1699

Kazimierz Franciszek, 1680 chorąży wyszogrodzki, nom. 28.3.1700 kasztelan konarski (sieradzki), zm. 29.11.1704/31.8.1705

Andrzej, rzekomy miecznik wieluński wzm. między 12.11.1737 i 25.4.1746

Michał, 1740 podsędek wieluński, podwojewodzi i pisarz grodzki wieluński, zm. ok. 1752

Jerzy, wojski żydaczowski wzm. 1750

Józef, nom. 22.12.1764 skarbnik wieluński, nom. 30.5.1766 łowczy wieluński, nom. 26.3.1770 łowczy inowrocławski (nominacja niezrealizowana), nom. 2.5.1770 wojski większy kowalski; zm. przed 23.11.1771? (na pewno przed 30.3.1775)

Ludwik, nom. 15.6.1765 wojski większy ostrzeszowski, nom. 11.7.1769 łowczy ostrzeszowski, nom. 31.8.1772 cześnik ostrzeszowski (rez. przed 31.10.1785), nom. 23.11.1785 łowczy kowalski, nom. 24.4.1789 cześnik brzeski (kujawski), nom. 4.1.1792 chorąży inowrocławski (ostatni)

Ludwik, nom. 26.2.1789 podstoli parnawski

Był też Jan, bp pomocniczy poznański zm. 1644 - do wyguglania.

Miecznikowski

W wymienionych brak. Poza tym są (ale to raczej inny ród litewski?):

Jerzy Bogusław M. (1713 x Anastazja Nieczajówna), stolnik smoleński (wzm. między 27.1.1684 i 9.9.1706), zm. przed 23.4.1709 (wzm. wdowa)

Jan Miecznikowski-Bartoszewski, podstoli parnawski wzm. 13.12.1700

W brzeskim jest Mieczkowski h. Zagłoba: Franciszek, wiceregent grodzki przemyski, nom. 17.10.1748 łowczy kowalski, nom. 15.3.1765 kasztelan konarski (kujawski), zm. 10.7.1781 w Pakości

Ossowski h. Rola

Michał, nom. 29.3.1727 miecznik kowalski, zm. 28.7.1756/22.4.1760

Wojciech, wojski kowalski (pierwszy na tym urzędzie, nom. przed 18.3.1733), zm. 27.6/31.10.1740

Wojciech, rzekomy wojski większy kruszwicki wzm. między 6.2.1764 i 5.1.1791

Są inni tego nazwiska w dalszych województwach, ale innego herbu.
jurekk - 29-12-2017 - 22:53
Temat postu: Urzędnicy I Rzeczypospolitej
Witam,

czy mógłbym prosić o sprawdzenie nazwiska Kiwerski lub Kiwerecki w województwie wołyńskim i lubelskim.

Pozdrawiam
Myszor_Oskar - 30-12-2017 - 20:53
Temat postu: Re: Urzędnicy I Rzeczypospolitej
jurekk napisał:
czy mógłbym prosić o sprawdzenie nazwiska Kiwerski lub Kiwerecki w województwie wołyńskim i lubelskim.

Brak.
Tadeusz_Zwolski - 31-12-2017 - 11:54
Temat postu: Re: Urzędnicy I Rzeczypospolitej
Witam,
poproszę o sprawdzenie - Zwolski - Wołyń.
Pozdrawiam i życzę wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2018.
Tadeusz
Myszor_Oskar - 31-12-2017 - 13:51
Temat postu: Re: Urzędnicy I Rzeczypospolitej
Tadeusz_Zwolski napisał:
poproszę o sprawdzenie - Zwolski - Wołyń.

Antoni Zwolski, nom. 24.6.1765 podstoli łucki (urząd nowostworzony), zm. przed 25.10.1767

Tadeusz_Zwolski napisał:
Pozdrawiam i życzę wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku 2018.

Nawzajem!
Pawel_Jezierski - 01-01-2018 - 12:19
Temat postu: Re: Urzędnicy I Rzeczypospolitej
Dzień dobry, czy mogę prosić o sprawdzenie nazwiska Jezierski? A dokładniej, Jezierski w ziemi łukowskiej. Z góry dziękuję.
marcinkosmalski - 02-01-2018 - 14:35
Temat postu: Re: Urzędnicy I Rzeczypospolitej
Dzień dobry.
Uprzejmie proszę o sprawdzenie pradziadka Franciszek Kamieński męża Heleny z d. Łopuska. Umarł przed 1816 rokiem. W jednej z metryk zapisane było, że pełnił urząd Burgrabiego ziemi Drohickiej.
Pozdrawiam
Marcin
Myszor_Oskar - 03-01-2018 - 03:33
Temat postu: Re: Urzędnicy I Rzeczypospolitej
Pawel_Jezierski napisał:
Dzień dobry, czy mogę prosić o sprawdzenie nazwiska Jezierski? A dokładniej, Jezierski w ziemi łukowskiej.

dwa rody tego nazwiska na urzędach łukowskich, jeden h. Nowina (3 osoby, wt. ostatni kasztelan łukowski), drugi h. Prus (kilkanaście osób). Który zatem?

marcinkosmalski napisał:
Uprzejmie proszę o sprawdzenie pradziadka Franciszek Kamieński męża Heleny z d. Łopuska. Umarł przed 1816 rokiem. W jednej z metryk zapisane było, że pełnił urząd Burgrabiego ziemi Drohickiej.

Franciszka brak, tego urzędu spisy nie obejmują. Ale są w tym samym rejonie Kamieńscy h. Ślepowron:

Jan, podkomorzy drohicki wzm. 15.3.1519 do 1527

Mikołaj, stolnik drohicki 1699

Józef, cześnik drohicki wzm. 1783

Oraz Łopuscy, co ciekawe także h. Ślepowron:

Marcin, podpisek grodzki drohicki, nom. 5.9.1752 łowczy drohicki, nom. 28.2.1775 podstoli drohicki, nom. 28.2.1778 sędzia drohicki, nom. 8.1.1784 podkomorzy drohicki (ostatni, zm. po 1793)

Antoni, skarbnik podlaski nom. 7.2.1794 (ostatni)
majkuss - 03-01-2018 - 07:30
Temat postu: Re: Urzędnicy I Rzeczypospolitej
Proszę o sprawdzenie nazwisk:
- Dziewanowski (Dziwanowski) - pewnie będzie tego sporo, więc najbardziej zależy mi na osobach i ich funkcjach z początku XVIII wieku,
- Sebastyański (Sebastiański, Sebastjański, Sobestyański, Sobestiański, Sobestjański)
Pawel_Jezierski - 03-01-2018 - 10:20
Temat postu:
Cytat:
Są dwa rody tego nazwiska na urzędach łukowskich, jeden h. Nowina (3 osoby, wt. ostatni kasztelan łukowski), drugi h. Prus (kilkanaście osób). Który zatem?


Poproszę o informację o obu, z góry bardzo dziękuję.
Mamaj_Jan - 03-01-2018 - 22:17
Temat postu:
Poproszę o sprawdzenie pełnionych stanowisk i rodziców Romualda Wyszkowskiego cześnika łomżyńskiego.
Pozdrawiam
Jan
Myszor_Oskar - 04-01-2018 - 07:26
Temat postu:
Mamaj_Jan napisał:
Poproszę o sprawdzenie pełnionych stanowisk i rodziców Romualda Wyszkowskiego cześnika łomżyńskiego.

Tom dot. Mazowsza dotąd nie wyszedł, jest o tym mowa w pierwszym poście.

majkuss napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwisk: - Dziewanowski (Dziwanowski) - pewnie będzie tego sporo, więc najbardziej zależy mi na osobach i ich funkcjach z początku XVIII wieku

E tam, tylko czterech, za to dwóch - senatorowie Wink

Dziewanowscy h. Jastrzębiec

Franciszek Łukasz, rotmistrz królewski, nom. 26.2.1662 pisarz kamieniecki, zm. 27.3.1686/10.10.1698 (ostatnia wzmianka/wspomniany jako zmarły)

Andrzej, nom. 6.7.1699 kasztelan rypiński, nom. 25.10.1704 kasztelan słoński, nom. 23.1.1713 kasztelan dobrzyński, zm. 17.7.1721/1.12.1722

Juliusz, wicewojewoda chełmiński (od przed 22.8.1748, ustąpił przed 1.10.1766, zapewne po nominacji na kasztelana), nom. 8.2.1765 chorąży malborski, nom. już 10.8.1765 kasztelan elbląski, nom. 30.8.1766 kasztelan chełmiński, zm. 14.4.1772, jest w PSB

Jan, nom. 1.10.1766 regent grodzki chełmiński (ostatni, do I rozbioru)

majkuss napisał:
Sebastyański (Sebastiański, Sebastjański, Sobestyański, Sobestiański, Sobestjański)

Nie znalazłem. Ale wyszukiwarka trochę wariuje - powiela się z imieniem Sebastian. Przydałoby się województwo dla upewnienia.

Pawel_Jezierski napisał:
Poproszę o informację o obu, z góry bardzo dziękuję.

Jezierscy h. Nowina

Jacek (Hiacynt), nom. 8.8.1759 skarbnik łukowski, nom. 13.9.1770 wojski mniejszy łukowski, nom. 13.10.1771 miecznik łukowski, nom. 11.4.1775 kasztelan łukowski, zm. 1805

Józef, regent ziemski lubelski, nom. 27.2.1777 skarbnik lubelski, nom. 2.9.1778 wojski mniejszy lubelski (wzm. jeszcze 20.10.1779), nom. 4.5.1779 miecznik lubelski, nom. 3.8.1784 wojski większy lubelski (wzm. jeszcze 22.11.1790), łowczy lubelski wzm. 22.2.1790 (data nominacji nieznana)

Jezierscy z Gołąbków h. Prus

Zygmunt Jan Gołąbek, pisarz łukowski (wzm. pierwszy raz 3.6.1632; nom. po 1626), zm. przed 27.10.1643

Franciszek z Gołąbków, nom. 18.3.1715 łowczy łukowski (ale wzm. już 15.9.1711), nom. 9.8.1715 cześnik łukowski, nom. 19.11.1718 stolnik łukowski, nom. 29.10 i 8.11.1720 chorąży łukowski, zm. przed 8.5.1750

Antoni z Gołąbków, podstarości lubelski, nom. 4.10.1744 cześnik lubelski (nominacja niezrealizowana), nom. 21.9.1746 łowczy lubelski, nom. 11.5.1750 stolnik lubelski, zm. 30.4/18.12.1771

Józef Gołąbek, rzekomy skarbnik owrucki wzm. 1750, potem rzekomy skarbnik bracławski

Jacek (Hiacynt) z Gołąbków, cześnik gostyniński, nom. 3.12.1756 łowczy łukowski, nom. 2.6.1759 podczaszy łukowski, nom. 13.9.1770 chorąży łukowski, zm. przed 13.7.1778

Jezierscy h. Prus

Jan Dominik, podsędek łukowski wzm. między 11.9.1686 i 19.12.1690, potem sędzia łukowski wzm. między 27.7.1696 i 18.4.1701, zm. 1712/21.1.1713

Przecław, rzekomy łowczy owrucki wzm. 1691, zm. 1727

Wojciech, podwojewodzi Ks. Zatorsko-Oświęcimskiego wzm. między 4.5.1692 i 24.7.1696, deputat trybunalski, rzekomy skarbnik owrucki

Józef, stolnik łukowski wzm. 1695

Franciszek, nom. 9.2.1713 podsędek łukowski

Krzysztof, nom. 8.6.1713 starosta grójecki (wtedy wzm. jako miecznik łukowski), podstoli kijowski wzm. 1726, 17.8.1738 ponownie wzm. jako miecznik łukowski (rzekomy - nominacja niepotwierdzona)

Antoni, nom. 9.8.1715 łowczy łukowski, zm. przed 16.12.1722

Antoni, rzekomy stolnik łukowski (Bon.), raczej tylko stolnikowic (syn Józefa albo Franciszka), zm. przed 1717

Jan Franciszek, rzekomy miecznik lubelski wzm. 1736

Ludwik, komornik ziemski lubelski; oraz Antoni, burgrabia grodzki lubelski (chyba tożsamy z Antonim-potem cześnikiem urzędowskim albo Antonim-cześnikiem lubelskim??); obaj wzm. jako podstolowie kijowscy 1736-38 - w rzeczywistości podstolicowie, synowie ww. Krzysztofa

Antoni, komornik lubelski, nom. 6.11.1746 cześnik urzędowski, nom. 17.4.1760 podczaszy urzędowski, nom. 26.9.1766 pisarz lubelski (wybrany 12.10.1766), zrezygnował przed 10.3.1781

Jan Franciszek, nom. 20.9.1754 pisarz łukowski, zrezygnował przed 23.10.1775

Jan, syn Antoniego, miecznik zakroczymski, rzekomy skarbnik dobrzyński, rzekomy cześnik łukowski od 1763 (Bon.)

Rajmund, nom. 30.4.1771 skarbnik urzędowski, nom. już 10.5.1771 wojski mniejszy urzędowski, nom. 23.7.1777 cześnik łukowski, nom. 13.7.1778 podstoli łukowski, zm. 22.4.1785/24.10.1788

Piotr, nom. 13.10.1771 skarbnik łukowski, nom. 13.7.1778 wojski mniejszy łukowski, nom. 8.3.1780 miecznik łukowski, nom. ok. 15.12.1788 i 2.5.1789 wojski większy łukowski, zrezygnował przed 5.2.1790
krzysztof_lubieński - 05-01-2018 - 00:44
Temat postu:
Dobry wieczór, proszę o sprawdzenie nazwiska Koc. Z góry dziękuję.
Myszor_Oskar - 05-01-2018 - 03:16
Temat postu:
krzysztof_lubieński napisał:
Dobry wieczór, proszę o sprawdzenie nazwiska Koc. Z góry dziękuję.

Koc h. Dąbrowa

Jan, skarbnik drohicki w XVII w.

Wojciech Kazimierz, cześnik mielnicki wzm. między 26.5.1659 i 1677, 1661 niedoszły pisarz halicki (nominacja niezrealizowana, gdyż wystawiona w związku z mylną informacją o śmierci poprzednika), 1678 podsędek buski, nom. 30.12.1685 sędzia buski

Stanisław, nom. 5.5.1700 podstoli owrucki, zm. przed 11.8.1703

Wojciech, sędzia bełski, nom. po 2.3.1712, zm. 6.10/7.12.1713

Mikołaj Józef, nom. 11.5.1706 podstoli buski, nom. 7.12.1713 sędzia bełski, nom. 30.5.1738 chorąży bełski, nom. 3 albo 30.6.1746 podkomorzy bełski (wybrany 15.1.1745), zm. przed 27.9.1758

Józef, nom. 28.10.1744 łowczy horodelski (wzm. jeszcze 28.3.1746), nom. 9.5.1750 niedoszły podczaszy grabowiecki (nominacja niezrealizowana), zm. przed 8.9.1750

Józef, rzekomy cześnik owrucki wzm. 14.10.1752

Piotr, rzekomy cześnik czernihowski wzm. 1777 (Bon.)
krakers - 05-01-2018 - 10:46
Temat postu:
Dzień dobry,
Proszę o sprawdzenie nazwiska Żmudzki - Litwa, Wielkopolska, lubelskie... .
Myszor_Oskar - 05-01-2018 - 19:47
Temat postu:
Brak.
kujawiak - 05-01-2018 - 23:17
Temat postu:
Z lekkim opóźnieniem, ale bardzo serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam:
Filip
krakers - 06-01-2018 - 11:19
Temat postu:
Dziękuję bardzo
Gabriela_Kuchna - 10-01-2018 - 21:50
Temat postu:
Bardzo proszę, jeśli to możliwe, o sprawdzenie nazwiska Magnuski dla terenów Wielkopolska, łęczyckie i sieradzkie. Z góry pięknie dziękuję i pozdrawiam
Gabrysia
Myszor_Oskar - 11-01-2018 - 02:55
Temat postu:
Gabriela_Kuchna napisał:
Bardzo proszę, jeśli to możliwe, o sprawdzenie nazwiska Magnuski dla terenów Wielkopolska, łęczyckie i sieradzkie.

Franciszek Magnuski (x Aniela Iskrówna), podczaszy smoleński wzm. jako elektor 12.9.1733

Ludwik Magnuski h. Abdank, nom. 26.2.1734 cześnik inowłodzki, zm. przed 8.3.1735

Józef Magnuski h. Abdank, nom. 12.7.1754 wojski piotrkowski, zm. 20.3.1765
Gabriela_Kuchna - 14-01-2018 - 21:57
Temat postu:
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Gabrysia
herka - 29-01-2018 - 23:17
Temat postu:
Witam

Proszę o sprawdzenie nazwiska Soszyński
Ponoć Jan Soszyński był w 1703r vicesgerentem grodzkim łukowskim.

Pozdrawiam
Krzysiek
Myszor_Oskar - 30-01-2018 - 13:34
Temat postu:
herka napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwiska Soszyński


Brak (a vicesgerent to urząd niski rangą, spisami nie objęty - choć faktycznie dość ważny, zastępca starosty).
herka - 31-01-2018 - 20:43
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
herka napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwiska Soszyński


Brak (a vicesgerent to urząd niski rangą, spisami nie objęty - choć faktycznie dość ważny, zastępca starosty).


Oskarze
Dziękuję

Krzysiek
aradecki - 23-02-2018 - 18:46
Temat postu:
Witam,

W zestawieniu znalazłem pozycję "Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII w.". Jeśli dysponuje Pan tymi książkami to proszę o sprawdzenie nazwiska Radecki.

Dziękuję.
Arkadiusz Radecki
Białobrzeski_Marek - 24-02-2018 - 20:53
Temat postu:
Koskowski_Filip napisał:
N. Krajewski - podczaszy czernichowski w 1798 roku,
Maciej Grzybowski - miecznik ciechanowski w 1798 roku,
Alojzy Krajewski - tytuł nieznany w 1798 roku,
Antoni Kozłowski - burgrabia (nie wiem czego) w 1751 roku.


Witam serdecznie!

Podstolim czernichowskim od co najmniej 1768 r. do 1789 r. był Bernard Krajewski h. Trzaska, syn Stanisława i Ewy z Kijewskich, urodzony w 1722 r., brat rodzony mojego 7xpradziadka Jacka Krajewskiego Very Happy. Był dziedzicem wsi Pokrzywnica Wielka, a następnie wsi Szczepkowo-Zalesie w parafii Janowiec Kościelny. Jacek Krajewski spłacał brata z jego części po nabyciu przez niego innej wsi, a potem robiło to jeszcze następne pokolenie z tej linii, mieszkające w Pokrzywnicy Wielkiej. Bernard zmarł w 1789 r., miał m.in. syna Alojzego, możliwe że to on był kolejnym podstolim czernichowskim, a z kolei inny syn Bernarda - Teodor był pierwszym w Księstwie Warszawskim notariuszem (pisarzem aktowym) mławskim, następnie notariuszem (departamentowym i wojewódzkim) płockim, potem sędzią Trybunału Cywilnego w Płocku, a ostatecznie sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Poniżej zamieszczam link do skanu aktu zgonu Bernarda Krajewskiego:

https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=446876

Pozdrawiam!

Marek
Dobijański_Marcin - 25-02-2018 - 22:38
Temat postu:
aradecki napisał:
Witam,

W zestawieniu znalazłem pozycję "Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII w.". Jeśli dysponuje Pan tymi książkami to proszę o sprawdzenie nazwiska Radecki.

Dziękuję.
Arkadiusz Radecki


Dobry wieczór,

Niestety nazwisko Radecki w "Słowniku biograficznym oficerów..." nie występuje.

Pozdrawiam,
Marcin Dobijański.
Myszor_Oskar - 26-02-2018 - 07:43
Temat postu:
aradecki napisał:
W zestawieniu znalazłem pozycję "Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII w.". Jeśli dysponuje Pan tymi książkami to proszę o sprawdzenie nazwiska Radecki.

Brak.
gosia_21_33 - 26-02-2018 - 08:22
Temat postu:
Proszę o sprawdzenie nazwiska Olewczyński .
Pozdrawiam

Gosia
Myszor_Oskar - 27-02-2018 - 07:59
Temat postu:
Brak, są tylko Olewińscy.
cyganmokotow - 27-02-2018 - 10:42
Temat postu:
Proszę o sprawdzenie nazwiska Domański z rejonu A białej podlaskiej oraz Smardzewscy Kujawy, Dobrzyń , Mazowsze
Pizdrawiam Michał
Myszor_Oskar - 28-02-2018 - 23:05
Temat postu:
cyganmokotow napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwiska Domański z rejonu A białej podlaskiej

W podlaskiem brak. Poza tym:

Kazimierz Domański (x Krystyna Hańska), strażnik smoleński wzm. 1.6.1689.

cyganmokotow napisał:
oraz Smardzewscy Kujawy, Dobrzyń , Mazowsze

Brak (a spisów z Mazowsza nie ma, przypominam).
Jana - 02-03-2018 - 10:51
Temat postu:
Bardzo bym prosiła o sprawdzenie nazwisk :
KONONOWICZ i STANISZEWSKI Księstwo Litewskie (Wileńsko-Trockie), a także woj. sieradzkie sam Kononowicz.
Myszor_Oskar - 02-03-2018 - 12:40
Temat postu:
Jana napisał:
KONONOWICZ i STANISZEWSKI Księstwo Litewskie (Wileńsko-Trockie), a także woj. sieradzkie sam Kononowicz.

Bogusław Kononowicz h. Radwan, wojski parnawski nom. 13.8.1773

Samuel Teodor Kononowicz, skarbnik brasławski, zm. przed 1788

Są Staniszewscy h. Pobóg na Wołyniu i Podolu, na Litwie wileńskie/trockie brak.
Jana - 02-03-2018 - 12:58
Temat postu:
Bardzo dziękuję Smile
aradecki - 02-03-2018 - 18:21
Temat postu:
Dziękuję obu Panom za sprawdzenie nazwiska Radecki.
jwkbrb - 02-03-2018 - 20:23
Temat postu:
Dobry wieczór,

Uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwiska WĄSOWICZ, województwo krakowskie.
Hermanos - 03-03-2018 - 11:57
Temat postu:
jwkbrb napisał:
Dobry wieczór,

Uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwiska WĄSOWICZ, województwo krakowskie.


Wąsowicz Ludwik h. Łabędź, stolnik łomżyński, następnie burgrabia krakowski (1664-65).
Mamaj_Jan - 03-03-2018 - 13:16
Temat postu:
Poproszę o sprawdzenie Świderskich z ziemi łomżyńskiej i Siestrzewitów
Jan
Myszor_Oskar - 03-03-2018 - 16:35
Temat postu:
jwkbrb napisał:
Uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwiska WĄSOWICZ, województwo krakowskie.

Wacław Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, dworzanin królewski, pisarz polny (wojskowy) wzm. 18.1 i 6.2.1579; zarazem starosta łomżyński; zarazem starosta lemzalski (Limbaži) od 1570; zm. 1586 albo wzm. jeszcze 15.2.1588?

Anna, córka Wacława, wyszła za Stanisława Kosa (Kossa), tenże podkomorzy wendeński wybr. 5.3.1599, starosta lemzalski wzm. od 4.4.1598, zm. 6.3/20.6.1605, na pewno przed 15.3.1607; po jego śmierci Anna 2o. voto Gotthard Georg (Gotard Jerzy) Butler, tenże podkomorzy wendeński nom. 26.1.1612, zarazem nom. 13.4.1613 starostwa wandzelski, zm. po 20.3.1635

Mikołaj Wąsowicz, ksiądz w archidiecezji krakowskiej, święcenia 1587, 20.1.1590 proboszcz w Starym Sączu, 17.12.1704 prałat prepozyt kapituły sądeckiej, zarazem oficjał i dziekan sądecki, 25.10.1614 archidiakon sądecki, zm. VII 1619

Wacław Wąsowicz, ksiądz w archidiecezji poznańskiej, 25.3.1641 kanonik mosiński, 20.10.1646 archidiakon poznański, zm. 1654 przed 9.3

Ludwik Wąsowicz ze Smogorzewa h. Łabędź, stolnik łomżyński, nom. 18.12.1664 burgrabia krakowski, rez. 28.2, 3.3 i 7.3.1665, generalny podwojewoda krakowski wzm. 23.7.1668 i 2.5.1669

Franciszek Wąsowicz, ksiądz w archidiecezji poznańskiej, 9.7.1674 kanonik winiarski, zrez. 1681

Mateusz (Maciej) Wąsowicz h. Łabędź, podczaszy łukowski, wzm. jako zmarły 20.1.1680

NN. Wąsowicz, rzekomy łowczy inowrocławski wzm. jako zmarły 10.5.1701

Michał Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, nom. 8.3.1690 miecznik latyczowski, nom. ok. 18.4.1691 łowczy sandomierski, zm. prawdopodobnie VI 1708/I 1710

Wojciech Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, cześnik kamieniecki wzm. między 29.1.1704 i 7.1.1710; rzekomy skarbnik kamieniecki błędnie? wzm. 16.9.1707

Aleksander Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, rzekomy cześnik żytomierski wg Bonieckiego (XVIII w.)

Józef Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, rzekomy skarbnik dobrzyński nom. 9.8.1715 w woj. sandomierskim

Józef Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, rzekomy łowczy inowrocławski wzm. 10.6.1727 w krakowskiem, zm. przed 13.4.1747 (data pogrzebu, pochowany w kościele reformatów w Bieczu)

Józef Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, rzekomy łowczy latyczowski wzm. 12.9.1733

Józef Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, nom. 20.11.1738 cześnik wendeński, wzm. jeszcze 1764?

Możliwe, że niektórzy z ww. Józefów to jedna osoba.

Stanisław Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, nom. 12.11.1744 stolnik nowogrodzki siewierski, wzm. jeszcze 17.5.1764

Jerzy Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, starościc kiślacki, rzekomy podstoli kijowski wzm. 4.2.1752 i 5.11.1764

Antoni Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, nom. 6.7.1754 skarbnik sanocki, nom. 19.1.1758 łowczy sanocki, nom. 17.6.1761 podstoli sanocki, nom. 11.7.1766 podczaszy sanocki, zm. 1768 przed 22.10

Andrzej Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, nom. 12.12.1764 miecznik radomski, nom. 4.6.1768 łowczy radomski, nom. 27.9.1785 cześnik radomski, zrez. 27.2/24.5.1788

Józef Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, rzekomy podstoli owrucki wzm. 6.2.1764

Karol Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, nom. 1.3.1765 podsędek radomski, nom. 20.8.1775 sędzia radomski, zm. po 1793 (ostatni)

Karol Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, rzekomy cześnik owrucki wzm. 14.6.1783

Jakub Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, miecznik inflancki, córka wzm. 1784 (Boniecki)

Jan Kanty Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, nom. 30.1.1771 łowczy stężycki (ostatni)

Cyprian Dunin-Wąsowicz h. Łabędź, nom. 1.2.1782 łowczy opoczyński, nom. 24.5.1788 cześnik radomski, nom. 19.8.1793 podczaszy radomski (ostatni)

Mamaj_Jan napisał:
Poproszę o sprawdzenie Świderskich z ziemi łomżyńskiej

Powtarzam, Mazowsza nie wydano. Poza tym:

Samuel Świderski, nom. 12.10.1662 starosta grabowiecki, nominacja zapewne niezrealizowana

Jan Samuel Świderski, chorąży parnawski wzm. od 25.12.1664, zm. po 3.4.1682

Paweł Michał Świderski h. Lubicz, dworzanin królewski, nom. 18.12.1670 stolnik nowogrodzki siewierski, wzm. jeszcze 30.11.1673

Andrzej Świderski h. Lubicz, chorąży żytomierski, zm. przed 20.11.1685

Marcin Gołąbek Świderski, nom. 12.5.1702 wojski latyczowski

Paweł Świderski h. Lubicz, stolnik owrucki, zm. przed 13.10.1730

Rafał Świderski, skarbnik inflancki wzm. 1780-1782 (Kalendarzyk)

Mamaj_Jan napisał:
i Siestrzewitów

Ród zdaje się z ziemi mielnickiej woj. podlaskiego.

Mikołaj Siestrzewitowski h. Leszczyc, stolnik chełmski od 18.3.1627/17.3.1635 do 24.6.1647/22.8.1651

Daniel Stanisław Siestrzewitowski h. Leszczyc, porucznik chorągwi pancernej oboźnego koronnego, nom. 27.2.1668 podczaszy wołyński, zm. 21.7.1679/29.5.1680, pochowany w kościele bernardynów w Sokalu

Stanisław Siestrzewitowski h. Leszczyc, wojski mielnicki wzm. od 15.1.1669 do 21.5.1674

Mikołaj Siestrzewitowski h. Leszczyc, nom. 18.10.1692 podstoli czernihowski, wzm. jeszcze 1697, zm. przed 28.3.1732

Karol Augustyn Siestrzewitowski h. Leszczyc, od 1693/94 wojski mielnicki, wzm. jeszcze 13.9.1703, nom. 24.4.1706 stolnik mielnicki (nominacja niezrealizowana)

Antoni Jan Siestrzewitowski h. Leszczyc, od przed 6.7.1702 łowczy mielnicki, nom. 18.4.1712 łowczy podlaski, rez. 5.4.1739

Łukasz Siestrzewitowski h. Leszczyc, cześnik latyczowski wzm. od 10.9.1743 do 11.9.1753

Paweł Siestrzewitowski h. Leszczyc, nom. 17.2.1765 podsędek mielnicki, nom. 26.11.1773 sędzia mielnicki, zm. przed 3.10.1781
hedwig - 03-03-2018 - 17:19
Temat postu:
Proszę o sprawdzenie nazwiska Różański Małopolska i Galicja
jwkbrb - 03-03-2018 - 19:53
Temat postu:
Bardzo dziękuję za Wąsowiczów.

Pozdrawiam
Myszor_Oskar - 03-03-2018 - 21:08
Temat postu:
hedwig napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwiska Różański Małopolska i Galicja

Tylko NN. Różański, wzm. 6.9.1681 jako podstoli kamieniecki.
Mamaj_Jan - 03-03-2018 - 22:36
Temat postu:
Bardzo, bardzo dziękuję za Świderskich i Siestrzewitów.
Jan
Michał_Kondracki - 08-03-2018 - 19:26
Temat postu:
Witam, byłbym bardzo wdzięczny za sprawdzenie nazwisk Kondracki i Jeziorkowski wśród urzędników podolskich.
Michał
Myszor_Oskar - 08-03-2018 - 21:33
Temat postu:
Michał_Kondracki napisał:
Witam, byłbym bardzo wdzięczny za sprawdzenie nazwisk Kondracki i Jeziorkowski wśród urzędników podolskich


W podolskiem:

Stanisław Jeziorkowski h. Rawicz, wojski czerwonogrodzki (od przed 7.11.1624), zm. 8.8.1625/7.5.1626

Walenty Jeziorkowski h. Rawicz, rotmistrz piechoty, nom. 18.11.1627 miecznik kamieniecki, zm. 23.4.1642/27.1.1643

Poza tym:

Jan Kondracki (Konracki) h. Kałuszowski, nom. 16.11.1701 wojski krzemieniecki, nominacja niezrealizowana

Jan Kondracki, łowczy smoleński wzm. 1754

Jan Kondracki (Konradzki) h. Ossorya, sędzia grodzki nowogrodzki-siewierski, nom. 17.3.1769 miecznik nowogrodzki, już 19.4.1769 nom. wojski większy czernihowski (wzm. jeszcze 1775), przed 14.2.1785 nom. cześnik lwowski

Paweł Kufell Kondracki h. Kałuszowski, 1782 pisarz grodzki nowogrodzki-siewierski, w 1792 komisarz cywilno-wojskowy pow. krzemienieckiego, 19.2.1792 wybrany jednym z 10 sędziów ziemiańskich tegoż powiatu

Jan Kondracki (Kondradzki) h. Kałuszowski, podstarości grodzki krzemieniecki, nom. 11.2.1785 cześnik łucki, zm. przed 24.1.1789

Maciej Kondracki h. Kałuszowski, w 1792 komisarz cywilno-wojskowy pow. krzemienieckiego, 19.2.1792 wybrany jednym z 10 sędziów ziemiańskich tegoż powiatu
Michał_Kondracki - 11-03-2018 - 23:08
Temat postu:
Bardzo dziękuję za Kondrackich i Jeziorkowskich. Smile
sbasiacz - 20-03-2018 - 21:22
Temat postu:
Witam
Pytałam kiedyś o Waleriana Bukara miecznika smoleńskiego, teraz znalazłam jego syna Antoniego, który w dokumentach sądowych określa się jako miecznik smoleński, czy to możliwe?
Prosiłabym też o sprawdzenie, czy są Rzeszotarscy z Ukrainy
pozdrawiam
Basia Sikorska
Myszor_Oskar - 21-03-2018 - 17:32
Temat postu:
sbasiacz napisał:
Pytałam kiedyś o Waleriana Bukara miecznika smoleńskiego, teraz znalazłam jego syna Antoniego, który w dokumentach sądowych określa się jako miecznik smoleński, czy to możliwe?

Że się podawał? Jak najbardziej. Czy prawdziwie, to już inna kwestia. Mamy tutaj do sprzężenia kilku zjawisk typowych dla tytułomanii XVIII-wiecznej szlachty. Raz, urząd "in partibus", tzn. w województwie utraconym. Dwa, urząd niski w hierarchii (ale wciąż honorowy). Trzy, powoływanie się na urząd ojca, czyli np. miecznikowic tytułujący się miecznikiem.

sbasiacz napisał:
Prosiłabym też o sprawdzenie, czy są Rzeszotarscy z Ukrainy

Brak.
Maślanek_Joanna - 22-03-2018 - 06:01
Temat postu:
Witam,

i mam pytanie trochę obok - mianowicie o wiarygodność podawanych w spisach herbów.

Dotychczas wszystkie informacje o konkretnych osobach - czasach życia, urzędach itp. znalazły potwierdzenie w innych źródłach, ale mam bardzo istotną kwestię herbu rodziny Dąbrowskich z kresów. Tych rodzin było tam dużo i używały różnych herbów.

Mam sporo informacji o swoich Dąbrowskich, ale jedynym miejscem, gdzie mam na pewno "swoich" i jest wymieniony herb - Jelita - jest właśnie spis urzędników. Czy tę informację można uznać za pewną?...

Pozdrawiam,
Joanna
sbasiacz - 22-03-2018 - 09:43
Temat postu:
Dziękuję za informację
pozdrawiam
Basia Sikorska
Myszor_Oskar - 22-03-2018 - 17:55
Temat postu:
Maślanek_Joanna napisał:
Mam sporo informacji o swoich Dąbrowskich, ale jedynym miejscem, gdzie mam na pewno "swoich" i jest wymieniony herb - Jelita - jest właśnie spis urzędników. Czy tę informację można uznać za pewną?...

Raczej nie. Mam wrażenie, że herby są dodawane do indeksów, niekoniecznie na podstawie źródłowej.
Maślanek_Joanna - 23-03-2018 - 17:07
Temat postu:
Dziękuję, Oskarze, choć nie jest to dla mnie dobra wiadomość - kwestia herbu moich Dąbrowskich pozostaje zagadką...
Pozdrawiam
Joanna
germanasg - 25-04-2018 - 12:31
Temat postu: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Oskarze,

czy możesz sprawdzić Hulewiczów w "Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego"? Dziękuję!
elagrano - 25-04-2018 - 12:56
Temat postu: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Witam.
Czy mogę prosić o sprawdzenie wśród urzędników podlaskich nazwiska Milewski?

Grażyna
Myszor_Oskar - 26-04-2018 - 17:10
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
germanasg napisał:
czy możesz sprawdzić Hulewiczów w "Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego"? Dziękuję!


Mikołaj Hulewicz Dolski, klucznik kijowski, nom. 28.2.1595 horodniczy kijowski, do 9.8.1606/30.5.1607

Gabriel Hulewicz, rotmistrz królewski, deputat 1639, nom. 4.4.1639 chorąży czernihowski, rez. 28.7.1672 na rzecz syna; pozbawiony szlachectwa 1658 za zdradę (przeszedł na stronę Szwedów), przywrócony 1662

Erazm Paweł Hulewicz, s. Gabriela, nom. 23.9.1672 chorąży czernihowski, do 1674/4.2.1676 (zm. lub rez.)

Andrzej Hulewicz, rzekomy cześnik kijowski wzm. 9.12.1679

Samuel Hulewicz, rzekomy stolnik nowogrodzki-siewierski wzm. 1680 (Uruski)

Teodor Hulewicz, chorąży owrucki zm. przed 9.8.1710

Kazimierz Hulewicz, rzekomy chorąży czernihowski wzm. 1716-47 - raczej tylko chorążyc (syn Erazma?)

Jakub Hulewicz, rzekomy podczasy owrucki zm. przed 1736

Jan Hulewicz, s. Jakuba, podczaszy owrucki wzm. 30.1.1736-6.10.1739

Józef Hulewicz, stolnik czernihowski od przed 1733, do po 4.3.1746; mylnie stolnik bracławski 1736 i stolnik nowogrodzki 1733-42

Aleksander Hulewicz, skarbnik czernihowski wzm. 18.12.1745-11.9.1753

Michał Hulewicz, rzekomy chorąży czernihowski wzm. 17.7.1747 - zapewne chorążyc

Franciszek Hulewicz, nom. 8.1.1787 łowczy czernihowski, ostatni (żył 1794)

Hulewiczów h. Nowina jest wielu w innych województwach, przede wszystkim wołyńskim (kilkudziesięciu!).

elagrano napisał:
Czy mogę prosić o sprawdzenie wśród urzędników podlaskich nazwiska Milewski?


Jan Milewski h. Ślepowron, podstoli drohicki (drohiczyński) wzm. 1632-1648

Jan Milewski h. Ślepowron, podstoli drohicki wzm. 12.9.1650-14.8.1676 (syn?)
elagrano - 26-04-2018 - 18:09
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Serdeczne dzięki za Milewskich,
pozdrawiam.Grażyna
Bartek_M - 21-07-2018 - 07:10
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Wyszedł spis starostów niegrodowych:

http://www.dig.pl/index.php?s=karta&id=1328
Myszor_Oskar - 21-07-2018 - 14:34
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Bartek_M napisał:
Wyszedł spis starostów niegrodowych:
http://www.dig.pl/index.php?s=karta&id=1328


Dzięki!

Dla zainteresowanych, jak poszukać to jest do kupienia o 1/3 taniej (ja znalazłem za 4Cool.
gandawa - 22-07-2018 - 01:59
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Witam,

bardzo proszę o sprawdzenie, czy przy osobie: "Leonard Olszewski, podstoli owrucki (zm. przed 5 V 1700)" [kijowskie, h. Ślepowron] są podane jakieś skróty źródłowe, ewentualnie więcej danych.

Serdecznie pozdrawiam,
Monika
Maciej_Kosmal - 22-07-2018 - 10:53
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Kraskowski i Pachniewski gubernia grodzieńska.
Pozdrawiam
Maciej
Myszor_Oskar - 22-07-2018 - 13:19
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Maciej_Kosmal napisał:
Bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Kraskowski i Pachniewski gubernia grodzieńska.

Woj. trockie i wileńskie - brak.

gandawa napisał:
bardzo proszę o sprawdzenie, czy przy osobie: "Leonard Olszewski, podstoli owrucki (zm. przed 5 V 1700)" [kijowskie, h. Ślepowron] są podane jakieś skróty źródłowe, ewentualnie więcej danych.

ZZG (zbiór Zygmunta Glogera w Archiwum Państwowym w Krakowie) 29, s. 220.

Zespół jest zeskanowany: https://szukajwarchiwach.pl/29/678/0/1/29#tabSkany - miłych poszukiwań zatem Wink
gandawa - 23-07-2018 - 00:54
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Bardzo dziękuję za wyjątkową życzliwość i pomoc.

Serdecznie pozdrawiam,
Monika
michalp - 23-07-2018 - 09:35
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Dzień dobry, uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwiska Przyjałkowski w woj. Lubelskim, Ruskim i Wołyńskim (wiem, że przodkowie żyli na Lubelszczyźnie zaś przemieszczali się we wschodnie tereny).

Pozdrawiam, Michał
Kaffi - 23-07-2018 - 10:56
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Dzień dobry
szukam informacji o Teofil Mateusz Romuald Julian Chodakowski woj Łódzkie

pozdrawiam
Asia Grzybowska
Myszor_Oskar - 24-07-2018 - 11:56
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Kaffi napisał:
Dzień dobry szukam informacji o Teofil Mateusz Romuald Julian Chodakowski woj Łódzkie

To chyba nie ten okres? Po liczbie imion brzmi XIX-wiecznie.

W tym rejonie jest tylko (Mazowsza przypominam nie wydano) Piotr Chodakowski h. Dołęga, miecznik ostrzeszowski (lub gostyniński?), nom. 10.12.1787 skarbnik ostrzeszowski (ostatni), komornik ziemski wieluński, podstarości ostrzeszowski.

michalp napisał:
Dzień dobry, uprzejmie proszę o sprawdzenie nazwiska Przyjałkowski w woj. Lubelskim, Ruskim i Wołyńskim (wiem, że przodkowie żyli na Lubelszczyźnie zaś przemieszczali się we wschodnie tereny).

Brak.
Joanna_Krzemińska - 24-07-2018 - 12:28
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Witam,
Szukam informacji na temat Macieja Janiszewskiego zamieszkałego w Sobkowie w latach ok. 1800- 1811 i Wincentego Janiszewskiego zamieszkałego w Dzierlinie ( Łódzkie ), ekonoma z Zagórowie.
Pozdrawiam
Myszor_Oskar - 24-07-2018 - 17:40
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Joanna_Krzemińska napisał:
Szukam informacji na temat Macieja Janiszewskiego zamieszkałego w Sobkowie w latach ok. 1800- 1811 i Wincentego Janiszewskiego zamieszkałego w Dzierlinie ( Łódzkie ), ekonoma z Zagórowie.

To jest temat o urzędnikach RON.
Irena_Monika - 25-07-2018 - 17:12
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Witam,
Jestem zainteresowana informacjami nt. Szczepana Krajewskiego piastującego stanowisko w Ostrzeszowie w XVIII w.
Pozdrawiam
Irena
Myszor_Oskar - 27-07-2018 - 14:41
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Irena_Monika napisał:
Jestem zainteresowana informacjami nt. Szczepana Krajewskiego piastującego stanowisko w Ostrzeszowie w XVIII w.

Brak Krajewskich wśród urzędów ziemskich ostrzeszowskich.
gandawa - 29-07-2018 - 17:17
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Witam,

bardzo proszę o sprawdzenie, czy przy osobie: " Józef Czarnecki h. Łodzia, podczaszy wendeński (przed 1775-po 1786)" są podane jakieś skróty źródłowe.

Pozdrawiam,
Monika
Myszor_Oskar - 01-08-2018 - 16:17
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
gandawa napisał:
czy przy osobie: " Józef Czarnecki h. Łodzia, podczaszy wendeński (przed 1775-po 1786)" są podane jakieś skróty źródłowe.

Volumina legum t. 8, col. 523; Rodzina (Uruski) t. 2, s. 369.
gandawa - 02-08-2018 - 12:37
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Oskarze,

bardzo dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam serdecznie,
Monika
Ł.A.Rynkowski - 09-09-2018 - 12:38
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Witam,

Uprzejmie prosze o sprawdzenie nazwiska Prażmowski w ziemi połockiej oraz podolskiej. Poszukuje przodka pelniacego tam ponoc urzad podstolego.

Dziekuje pieknie i pozdrawiam serdecznie,

Lukasz A. Rynkowski
sbasiacz - 09-09-2018 - 13:16
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Ł.A.Rynkowski napisał:
Witam,

Uprzejmie prosze o sprawdzenie nazwiska Prażmowski w ziemi połockiej oraz podlaskiej. Poszukuje przodka pelniacego tam ponoc urzad podstolego.

Dziekuje pieknie i pozdrawiam serdecznie,

Lukasz A. Rynkowski
w poście pisałeś o ziemi podolskiej
pozdrawiam
Basia S
cyganmokotow - 09-09-2018 - 14:42
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
WitamWitam proszę o sprawdzenie nazwiska Smardzewski vel Smarzewski z ziemi płockiej. Jeden z mojej rodziny był burgrabia na zamku w Płocku.
Pozdrawiam Michal
Ł.A.Rynkowski - 09-09-2018 - 15:40
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Przepraszam za czeski błąd, zgadza się.

Jeżeli jest to możliwe, to uprzejmie proszę o sprawdzenia, czy nie ma żadnego Prażmowskiego piastującego urzędu (np. podstolego) w ziemi podolskiej lub połockiej.

Dla uniknięcia omyłki poprawiłem swój oryginalny post powyżej.

Pozdrawiam serdecznie,

Łukasz Rynkowski
Badylarz - 09-09-2018 - 16:25
Temat postu: pisarz skarbowy koronny
Witam !

Proszę o sprawdzenie nazwiska pisarza skarbowego koronnego z początku XVIII w. (1710) o zapisie Reincher/Reinecher lub podobnie.

Z tego samego aktu metrykalnego wynika, że w tym samym czasie (1710) podczaszym podolskim był niejaki Juszyński. Proszę także o sprawdzenie tego nazwiska.

Z góry dziękuję.

Michał (Badylarz)
Myszor_Oskar - 12-09-2018 - 11:41
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Ł.A.Rynkowski napisał:
Uprzejmie prosze o sprawdzenie nazwiska Prażmowski w ziemi połockiej oraz podolskiej. Poszukuje przodka pelniacego tam ponoc urzad podstolego.

Województwa połockiego jeszcze nie opracowano. Nie opracowano także Mazowsza, a z tego co kojarzę Prażmowscy (h. Belina) stamtąd się wywodzą.

Jedyne co znalazłem, to Wojciech Remigian Prażmowski - rozpoczął karierę jako podstoli bracławski. Ale tyle pewnie wiesz.

W spisach dla woj. podlaskiego i podolskiego żadnych Prażmowskich nie ma.

cyganmokotow napisał:
WitamWitam proszę o sprawdzenie nazwiska Smardzewski vel Smarzewski z ziemi płockiej. Jeden z mojej rodziny był burgrabia na zamku w Płocku.

Powtarzam, niestety Mazowsza dotąd nie opracowano. Jest o tym mowa w pierwszym poście.

Badylarz napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwiska pisarza skarbowego koronnego z początku XVIII w. (1710) o zapisie Reincher/Reinecher lub podobnie.

Spisy niestety nie obejmują tego urzędu. To byli pomocnicy podskarbich. Dopiero w 1764 chyba na ich bazie wykształcił się wyższy urząd pisarzy wielkich (świeckich).

Badylarz napisał:
Z tego samego aktu metrykalnego wynika, że w tym samym czasie (1710) podczaszym podolskim był niejaki Juszyński. Proszę także o sprawdzenie tego nazwiska.

Wawrzyniec Juszyński, podczaszy kamieniecki (podolski) nom. 12.4.1700, wzm. jeszcze 9.2.1710.
Ł.A.Rynkowski - 12-09-2018 - 17:53
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Bardzo uprzejmie dziękuję za sprawdzenie informacji w dostępnych spisach.

Pozdrawiam serdecznie,

Łukasz Rynkowski
Badylarz - 12-09-2018 - 21:33
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Witam !

Cytat:
Badylarz napisał:
Cytat:
Proszę o sprawdzenie nazwiska pisarza skarbowego koronnego z początku XVIII w. (1710) o zapisie Reincher/Reinecher lub podobnie.


Spisy niestety nie obejmują tego urzędu. To byli pomocnicy podskarbich. Dopiero w 1764 chyba na ich bazie wykształcił się wyższy urząd pisarzy wielkich (świeckich).


To chyba tylko część prawdy.
Bo:
Cytat:
Pisarzów skarbowych Litwa miała trzech. Korona dodawała im tytuł wielkich i miała tylko dwuch, duchownego i świeckiego, którzy sprawowali służbę wydziału skarbowego przy królu i podskarbich. Pisarzy skarbowych mianował król i do pomocy podskarbiemu naznaczał.


https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklop ... ka/Pisarze
http://www.wilanow-palac.pl/pomocnicy_p ... owscy.html

Na pewno aparat skarbowy I RP istniał przed 1764 rokiem. 1710 rok to rok panowania Augusta II, więc możliwe, że niemieckie nazwisko pisarza wskazuje, że został mianowany przez króla Sasa.

Tak czy inaczej - szkoda, że nic na ten temat nie ma w opracowaniu.
Bardzo dziękuję.

Pozdrowienia
Michał (Badylarz)
G.M.N - 02-10-2018 - 17:39
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
Witam,

Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu informacji o Stefanie Ankiewiczu, sekretarzu królewskim w 1670r. Sprawdziłem w Herbarzu Bonieckiego (chyba jedynym herbarzu, gdzie występuje nazwisko Ankiewicz, w innych jest zapisany tylko inny ród, Ankwicz). W herbarzu zawarte są tylko takie informacje: (Perp. Czers. 13 f. 270).

Z góry bardzo dziękuję,
Grzegorz N
Myszor_Oskar - 02-10-2018 - 23:41
Temat postu: Re: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego
G.M.N napisał:
Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu informacji o Stefanie Ankiewiczu, sekretarzu królewskim w 1670r. Sprawdziłem w Herbarzu Bonieckiego (chyba jedynym herbarzu, gdzie występuje nazwisko Ankiewicz, w innych jest zapisany tylko inny ród, Ankwicz). W herbarzu zawarte są tylko takie informacje: (Perp. Czers. 13 f. 270).

Nie ma. Ale Perp. Czers. to Akta grodzkie czerskie, czyli Mazowsze - dla którego tomów dotąd nie wydano.
Jejus - 16-11-2018 - 09:48
Temat postu: Ziemia Chełmińska
Dzień dobry!

Proszę o sprawdzenie (prawdopodobnie w tomie dotyczącym urzędników kujawskich i dobrzyńskich) nazwiska Chełmoński.
Z góry dziękuję
Andrzej
Krystyna500 - 16-11-2018 - 11:08
Temat postu:
Witam,
proszę o sprawdzenie nazwiska Poleski - najprawdopodobniej wśród " Urzędnicy woj. łęczyckiego i sieradzkiego " ( no może jeszcze woj. wieluńskiego).
Miło, że są jeszcze dobrzy ludzie, którzy chętnie dzielą się swoimi wiadomościami. Dziękuję.
Pozdrawiam Krystyna.
Ewka58 - 16-11-2018 - 14:22
Temat postu: Re: Ziemia Chełmińska
Jejus napisał:
Dzień dobry!

Proszę o sprawdzenie (prawdopodobnie w tomie dotyczącym urzędników kujawskich i dobrzyńskich) nazwiska Chełmoński.
Z góry dziękuję
AndrzejWitam
W z. 2 (XVI-XVIII w.) niestety nie ma

Jest Hieronim w "Urzędnikach Prus Królewskich"
Ewa Very Happy
Krystyna500 - 16-11-2018 - 20:09
Temat postu:
Witam
Czy mogę prosić o sp4rawdzenie nazwiska Poleski.
Pozdrawiam. Krystyna
Myszor_Oskar - 17-11-2018 - 18:01
Temat postu:
Krystyna500 napisał:
proszę o sprawdzenie nazwiska Poleski - najprawdopodobniej wśród " Urzędnicy woj. łęczyckiego i sieradzkiego " ( no może jeszcze woj. wieluńskiego).

Piotr Poleski h. Krzywda, wojski sieradzki nom. 13.7.1713, zrezygnował przed 5.4.1739 na rzecz syna, zm. przed 22.9.1744

Franciszek Poleski h. Krzywda, syn Piotra, wojski sieradzki nom. 5.4.1739, zm. 28.9.1757

W innych tomach:

Tomasz Poleski h. Krzywda, podczaszy wendeński, zm. przed 1.8.1724 (data nominacji następcy)

Paweł Poleski h. Krzywda, podczaszy żytomierski nom. 1.8.1724

Paweł Poleski h. Krzywda, podkomorzy dorpacki wzm. 1772

Jejus napisał:
Proszę o sprawdzenie (prawdopodobnie w tomie dotyczącym urzędników kujawskich i dobrzyńskich) nazwiska Chełmoński.

Brak. Za to jest chmara Chełmickich.

Jedyny Chełmoński w spisach (wyżej wspomniany) to: Hieronim Chełmoński h. Ślepowron, regent grodzki chełmiński wzm. 10.12.1661 i 1.7.1682 (poprzednik i następca wzmiankowani odpowiednio 25.6.1653 i 22.6.1691).
Zuza - 18-11-2018 - 11:32
Temat postu: Baczewski poseł króla polskiego do Tatarów
Przygotowuję publikację o rodzie Baczewskich. Kilka lat temu natknęłam się na informację o posłowaniu Baczewskiego w imieniu króla polskiego do Tatarów. Może jest o nim wzmianka ?
Myszor_Oskar - 18-11-2018 - 12:20
Temat postu: Re: Baczewski poseł króla polskiego do Tatarów
Zuza napisał:
Przygotowuję publikację o rodzie Baczewskich. Kilka lat temu natknęłam się na informację o posłowaniu Baczewskiego w imieniu króla polskiego do Tatarów. Może jest o nim wzmianka ?

W spisach nie ma posłów (ani sejmowych, ani dyplomatycznych).

Ogólnie jest w nich jeden Baczewski, wśród urzędników wołyńskich (s. 84, 155): Jan Baczewski (h. Dołęga lub Lubicz?), pisarz aktowy ziemiański pow. łuckiego w 1792, w 1797 wzm. jako podsędek łucki (w zaborze rosyjskim zachowano niektóre stare urzędy przez pewien czas).

Nie znalazłem też tego nazwiska w kilku pozycjach nt. stosunków polsko-krymskich, jakie mam pod ręką (Podhorodecki, Kołodziejczyk). Co oczywiście niczego nie wyklucza.
Zuza - 21-11-2018 - 10:30
Temat postu: Baczewski
Dziękuję.
Krystyna500 - 21-11-2018 - 15:23
Temat postu:
Witam, dziękuję za Poleskich h. Krzywda.
Może są Polescy h. Poraj w w/w wykazie.
Pozdrawiam. Krystyna.
Myszor_Oskar - 21-11-2018 - 18:19
Temat postu:
Krystyna500 napisał:
Może są Polescy h. Poraj w w/w wykazie.

Nie ma, aczkolwiek nie zawsze herby podawane są poprawnie. Nie można na 100% wykluczyć błędu.
Małgorzata_Kulwieć - 06-12-2018 - 11:36
Temat postu:
Witam serdecznie,

Bardzo prosze o sprawdzenie nazwiska KULWIEC w Urzędnikach Wielkiego Księstwa Litewskiego w
1. Woj. wileńskie, XIV-XVIII wiek
2. Woj. trockie, XIV-XVIII wiek
3. Księstwo Żmudzkie, XV-XVIII wiek

Będę bardzo wdzięczna.
Myszor_Oskar - 06-12-2018 - 21:39
Temat postu:
Małgorzata_Kulwieć napisał:
Bardzo prosze o sprawdzenie nazwiska KULWIEC w Urzędnikach Wielkiego Księstwa Litewskiego


Michał Juszkowicz Kulwieć, sędzia kowieński wzm. między 9.6.1543 i 3.5.1553, 26.3.1559 już jako sędzia grodzki kowieński, nom. na początku 1566 (przed 6.8 ) sędzia ziemski kowieński, wzm. jeszcze 31.8.1576, zm. przed 6.9.1580

Jan Kulwieć, cześnikowic kowieński wzm. 11.12.1736

Mikołaj Kulwieć, skarbnik kowieński wzm. 4.7.1761, strażnik kowieński wzm. 18.1.1776

Michał [Józef?] z Ginwiłła Kulwieć, nom. 22.2.1769 mostowniczy kowieński, zm. 21.8.1786/13.11.1787; x Róża Meysztowiczówna c. Jana

Józef Kulwieć, strażnikowic brasławski wzm. 24.12.1773; być może tożsamy z jednym spośród nw.?

Józef Kulwieć, strukczaszy kowieński wzm. od 1782 do 1793 (ostatni)

Jan Kulwieć, strażnik upicki wzm. między 26.11.1775 i 19.2.1786

Jan Kulwieć, rotmistrz, rzekomo mostowniczy kowieński wzm. 1788 (być może syn Michała?)

Józef Kulwieć, 1792-93 sędzia ziemiański oszmiański, 27.11.1793 nom. stolnik zawilejski (jedyny - był to nowy urząd), 1794 gen. mjr wojsk litewskich; x Tekla Komarówna, podstolanka mozyrska, 1v. Józef Koziełł-Poklewski; Józef Kulwieć zm. przed 1805, bo wtedy żona już 3v. Antoni Łappo
Małgorzata_Kulwieć - 07-12-2018 - 16:53
Temat postu:
Serdecznie dziękuję. Jakieś nowe informacje się znalazły.
Hermanos - 14-12-2018 - 21:46
Temat postu:
Dzień dobry,

bardzo proszę o sprawdzenie czy w wykazie urzędników woj. ruskiego występuje Jan Bielecki h. Janina.
Myszor_Oskar - 15-12-2018 - 16:19
Temat postu:
Hermanos napisał:
bardzo proszę o sprawdzenie czy w wykazie urzędników woj. ruskiego występuje Jan Bielecki h. Janina.


Jana nie ma, jest Mikołaj, wojski halicki wzm. 14.7.1456 do 2.1.1457.

A w innych województwach (sąsiednich):

Aleksy, podstarości krzemieniecki wzm. 1563, nom. 1566 podkomorzy krzemieniecki, przed 28.8.1566 pozbawiony urzędu (z powodu pochodzenia spoza WKL i niedawnego nabycia dóbr w powiecie), sędzia grodzki krzemieniecki wzm. 1576

Aleksander, wojski lubaczowski nom. 24.4.1663, zm. przed 12.3.1665
Marek70 - 31-12-2018 - 18:20
Temat postu:
Witam serdecznie,

i bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Oborski w woj. wołyńskim.

Z góry dziękuję i życzę dużo zdrowia, szczęścia i cierpliwości w Nowym Roku.

Pozdrawiam
Marek
waszadek - 01-01-2019 - 13:57
Temat postu:
witam serdecznie w Nowym Roku.Czy można sprawdzić w woj.podlaskim Cwaliński herbu Cwalina i Bagiński vel Bagieński h.Ślepowron.Pozdrawiam Adek.
Węgrzyn_Ania - 01-01-2019 - 18:24
Temat postu:
Proszę o sprawdzenie przede wszystkim na Żmudzi, Stanisław Skap.
Bartek_M - 12-01-2019 - 13:15
Temat postu:
W jakiej literaturze znajdę średniowiecznych urzędników płockich?
Ewka58 - 12-01-2019 - 15:13
Temat postu:
Bartek_M napisał:
W jakiej literaturze znajdę średniowiecznych urzędników płockich?


Być może tu "Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526" Adama Wolffa wydane w 1962 r.
A tu "Mazowsze Siemowitów (1341-1442). Dzieje polityczne i struktury władzy" autorstwa Anny Supruniuk jest rozdział "Urzędnicy płoccy" Uzupełnienia to tej ksiązki
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php ... 5.11/15473

Ewa
Myszor_Oskar - 12-01-2019 - 16:15
Temat postu:
Przepraszam wszystkich za zwłokę, ale powiadamianie o odpowiedzi na mail "działa" dość erratycznie, a sam z siebie tu zaglądam sporadycznie.

Węgrzyn_Ania napisał:
Proszę o sprawdzenie przede wszystkim na Żmudzi, Stanisław Skap.

Jest Stanisław Skop h. Trąby, aktywny w połowie XVI w. na Żmudzi. Wypisać szczegóły?

waszadek napisał:
Czy można sprawdzić w woj.podlaskim Cwaliński herbu Cwalina i Bagiński vel Bagieński h.Ślepowron

Nie ma. Herbu Cwaliny są w podlaskim - Karwowscy. Bagińscy to chyba ród mazowiecki - tom dotąd niewydany, jak już wspominałem.

Marek70 napisał:
Witam serdecznie, i bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Oborski w woj. wołyńskim.

W wołyńskim nie ma. Jest dość sporo Oborskich (h. Roch, Roch II, Pierzchała - to podobne) w innych województwach.

Bartek_M napisał:
W jakiej literaturze znajdę średniowiecznych urzędników płockich?

Ewka58 już odpowiedziała. Swoją drogą, ktoś ma może wspomnianą pozycję Wolffa w skanie?
Bartek_M - 12-01-2019 - 17:26
Temat postu:
Dziękuję.
Węgrzyn_Ania - 12-01-2019 - 21:09
Temat postu:
Dziękuję Oskarze i proszę o szczegóły odnośnie Stanisława Skop h. Trąby.
Ewka58 - 13-01-2019 - 09:50
Temat postu:
Bartek_M napisał:
W jakiej literaturze znajdę średniowiecznych urzędników płockich?

Ewka58 już odpowiedziała. Swoją drogą, ktoś ma może wspomnianą pozycję Wolffa w skanie?[/quote]

Witaj
Mam książkę Woffla i tą drugą ale w wersji "przedpotopowej" czyli drukowanej Very Happy . Mogę sprawdzić

Ewa
Węgrzyn_Ania - 13-01-2019 - 17:36
Temat postu:
Poproszę jeszcze o sprawdzenie trzech nazwisk:
Chawłowski, Hawłoski
Dworzyński
Sawicz
Myszor_Oskar - 14-01-2019 - 09:03
Temat postu:
Węgrzyn_Ania napisał:
Dziękuję Oskarze i proszę o szczegóły odnośnie Stanisława Skop h. Trąby.

Stanisław Skop zw. Anelino albo Anielinus, h. Trąby, s. Jakuba, x Anna (c. Paszki, ciwuna jurborskiego po 1496-1502); dzierżawca skirstymoński i rosieński nom. 15.7.1523 do 27.9.1532/19.5.1535 oraz od 1/6.2.1542 do 4.10.1546/22.11.1547 (24.7.1547, gdy nom. na brasławskiego?), dzierżawca tendziagolski wzm. 27.6.1529, dzierżawca miednicki wzm. od 6.7.1541, 21.4/21.10.1542 awans (z Miednik) na dzierżawcę lidzkiego i bielickiego, jednocześnie dzierżawca pojurski od przed 4.10.1546, 24.7.1547 awans (z Lidy i Bielicy, Pojur i zapewne Skirstymoni i Rosieni) na dzierżawcę brasławskiego (do śmierci?); jednocześnie sekretarz łaciński hospodarski (wzm. od 27.3.1523 do 4.12.1551); jednocześnie "kuniczny ziemi żmudzkiej" wzm. 6.5.1539 i 20.11.1551, wyszehorodzki wileński wzm. od 6.7.1541 do 21.10.1542 (gdy był dzierżawcą miednickim); zm. po 4.12.1551, na pewno przed 12.4.1554

Jeszcze:

Felicjan Stanisław Ożak Skop, x Konstancja Izabella Eperyeszanka (c. Krzysztofa Eperyeszego, dworzanina JKM, podstolego kowieńskiego nom. 6.5.1648, zm. 27.6.1664/16.2.1667, bliżej drugiej daty); pisarz grodzki wiłkomierski, wzm. od 23.4.1673, zm. 25.5/5.6.1684

Węgrzyn_Ania napisał:
Poproszę jeszcze o sprawdzenie trzech nazwisk:
Chawłowski, Hawłoski Dworzyński

Nie ma.

Węgrzyn_Ania napisał:
Sawicz

W Żmudzi - nie ma.

Poza tym:

Iwan Iwanowicz Sawicz Ryzhorski, chorąży lejpuński i olkienicki wzm. od 3.5.1550 do 10.1561, 10.10.1567 jako były

Ławryn Sawicz Ryzhorski, pisarz grodzki trocki wzm. od 19.1.1582 do 3.7.1585, elekcja 12.9.1595: podsędek trocki (nom. 25 i 29.1.1596), 6.9.1612 awans: sędzia ziemski trocki (elekcja 1.9), zm. 15.6.1615/18.5.1617

Jan Sawicz Ryzhorski, namiestnik grodzki trocki od 1585/87, do 18.4.1589/26.7.1591

Dalej, w Koronie (!): Marek Marcin Sawicz Ryczygórski, rzekomy łowczy wieluński wzm. 16.6.1692; oraz Sebastian Wojciech Sawicz Ryczygórski, rzekomy miecznik ostrzeszowski (wzm. od 4.5.1764, zm. przed 4.5.1767)

2.7.1755 wzm. Brygida Karpiówna, żona niejakiego Sawicza, skarbnika lidzkiego.
Ewka58 - 17-01-2019 - 08:39
Temat postu:
Oskarze zajrzyj na PW

Ewa
Stradowski_Jacek - 17-01-2019 - 10:42
Temat postu:
Dzień dobry Oskarze
Poprosiłbym o sprawdzenie występowania nazwiska RZEPECKI w woj. lubelskim.
Jan Rzepecki był starostą w Zwoleniu w poł. XVII w. - może ktoś z tego rodu został jeszcze opisany?

Jacek
Myszor_Oskar - 17-01-2019 - 11:13
Temat postu:
Stradowski_Jacek napisał:
Poprosiłbym o sprawdzenie występowania nazwiska RZEPECKI w woj. lubelskim. Jan Rzepecki był starostą w Zwoleniu w poł. XVII w. - może ktoś z tego rodu został jeszcze opisany?


Jan Rzepecki, starosta (niegrodowy) zwoleński nom. 2.5.1674; zm. przed 30.4.1676, gdy konsens wdowy po nim Anny z Kozickich na cesję tenuty

Poza tym:

Stanisław Rzepecki z Rzepek h. Białynia, wojski lubelski wzm. między 25.4.1700 a 10.4.1714 (nom. po 27.7.1696 gdy ostatni raz wzm. poprzednik), zm. w 1716 przed 19.12

Kazimierz Rzepecki h. Białynia, stolnik kamieniecki, zm. przed 4.1.1718

Ewka58 napisał:
Oskarze zajrzyj na PW

Niestety nic nie ma. Odezwij się proszę na o.myszor na WP.pl.
Ewka58 - 17-01-2019 - 11:32
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
Stradowski_Jacek napisał:
Poprosiłbym o sprawdzenie występowania nazwiska RZEPECKI w woj. lubelskim. Jan Rzepecki był starostą w Zwoleniu w poł. XVII w. - może ktoś z tego rodu został jeszcze opisany?


Jan Rzepecki, starosta (niegrodowy) zwoleński nom. 2.5.1674; zm. przed 30.4.1676, gdy konsens wdowy po nim Anny z Kozickich na cesję tenuty

Poza tym:

Stanisław Rzepecki z Rzepek h. Białynia, wojski lubelski wzm. między 25.4.1700 a 10.4.1714 (nom. po 27.7.1696 gdy ostatni raz wzm. poprzednik), zm. w 1716 przed 19.12

Kazimierz Rzepecki h. Białynia, stolnik kamieniecki, zm. przed 4.1.1718

Ewka58 napisał:
Oskarze zajrzyj na PW

Niestety nic nie ma. Odezwij się proszę na o.myszor na WP.pl.mail poszedł
ewa
Stradowski_Jacek - 17-01-2019 - 11:46
Temat postu:
Oskarze, dzięki za Rzepeckich!

Jacek
sbasiacz - 18-01-2019 - 22:45
Temat postu:
proszę o sprawdzenie nazwiska
Niezwojewski, podobno miecznik sanocki
z góry dziękuję
Basia Sikorska
Myszor_Oskar - 19-01-2019 - 11:50
Temat postu:
sbasiacz napisał:
proszę o sprawdzenie nazwiska Niezwojewski, podobno miecznik sanocki


Nie ma takiego nazwiska w spisie mieczników sanockich.

Poza tym:

Niezwojewski (imię nieznane), podczaszy wendeński nom. 19.5.1766

Józef (Aleksander) Niezwojewski h. Hołobok, nom. 8.3.1772 łowczy żytomierski, awans 1.10.1785: podstoli żytomierski, wzm. jeszcze 2.10.1790, w Kalendarzyku do 1794 (czyli najpewniej ostatni na tym urzędzie)
sbasiacz - 19-01-2019 - 13:44
Temat postu:
Oskarze, dziękuję bardzo, dla wyjaśnienia, nazwisko to jest wymienione w dokumencie z 1741r., w którym Antoni Bukar ceduje sumę 4000 złp.miecznikom sanockim Niezwojewskim, Antoni Bukar, który był synem Waleriana miecznika smoleńskiego, w tym dokumencie tytułuje się też miecznikiem smoleńskim (chyba, że to pomyłka pisarska, powinno być miecznikowiec)
dzięki
Basia S
Myszor_Oskar - 20-01-2019 - 11:55
Temat postu:
sbasiacz napisał:
wymienione w dokumencie z 1741r., w którym Antoni Bukar ceduje sumę 4000 złp.miecznikom sanockim Niezwojewskim

Krótko mówiąc - odkryłaś nieznanego w Spisach rzekomego miecznika. Rzekomego, bo przy braku nominacji, mogła to być osoba bezprawnie posługująca się tytułem - w XVIII w. zjawisko powszechne (oczywiście tylko dla tytułów bez żadnej faktycznej funkcji, choćby ceremonialnej), szczególnie jeśli dana osoba działała z daleka od danego miejsca. Jeśli wydarzyło się to w ziemi sanockiej, to rzeczywiście dziwne, i mógł ów miecznik być "prawilny".
sbasiacz - 20-01-2019 - 12:04
Temat postu:
podejrzani miecznicy sanoccy Niezwojewscy, działali na terenie guberni podolskiej, dokument jest wypisem z akt grodzkich winnickich.
pozdrawiam
Basia S
Myszor_Oskar - 20-01-2019 - 12:15
Temat postu:
sbasiacz napisał:
podejrzani miecznicy sanoccy Niezwojewscy, działali na terenie guberni podolskiej, dokument jest wypisem z akt grodzkich winnickich.

Niby obok, ale chyba dość aby się "podszywać".
Małgorzata2005 - 21-01-2019 - 13:30
Temat postu:
Dzień Dobry, Oskarze.

Bardzo proszę o sprawdzenie dwóch nazwisk: Połubiński oraz Budkiewicz/ Butkiewicz - WKL.
Myszor_Oskar - 25-01-2019 - 01:12
Temat postu:
Małgorzata2005 napisał:
Bardzo proszę o sprawdzenie dwóch nazwisk: Połubiński oraz Budkiewicz/ Butkiewicz - WKL.


Niżej tylko Połubińscy pominięci przez PSB (zob. t. XXVII)!

Iwan Andrejewicz Połubiński; "sędzia dworny" wielkiego księcia wzm. XII 1540

Jan Połubiński; u Niesieckiego starosta trykacki - błędnie, Aleksander (zob. PSB)!

Aleksander Aleksandrowicz Połubiński; x Anna Alemanówna; dzierżawca wilkijski, nom. 11.2.1603 podkomorzy lidzki, zm. 26.9/26.10.1616

Aleksander Rajnold/Reinhold/Reginold Połubiński; x 1v Krystyna Berkówna Rzeżycka (1v Mikołaj Nieczajewicz), 2v przed 1668 Felicjanna Adamówna Kucharska, 3v przed 1684 Jadwiga Monwidówna Irzykowiczówna (1v Jan Kazimierz Boguszewicz, sędzia grodzki słonimski); podsędek smoleński od przed 9.4.1668, awans 1.2/12.4.1671: chorąży smoleński, zm. 1686/87

Krzysztof Karol Połubiński; stolnik parnawski 22.11.1690

Jan Kazimierz Połubiński; x 1v Katarzyna Staręska, c. ciwuna pojurskiego Staręskiego; 1688 skarbnik mścisławski, pułkownik pow. żorańskiego i szawelskiego wzm. 27.6.1697, ciwun berżański wzm. 27.8.1694, nom. przed 10.6.1698 ciwun użwencki (usunięty 25.4.1703 jako stronnik szwedzki, ale ponownie już 2.9.1704), awans 1708 (przed 25.4): podkomorzy WKL z nadania Lasa wzm. VI-VII 1709 (musiał ustąpić po powrocie Sasa, ale tytułował się jeszcze 27.2.1713), 25.6.1708 wybrany pułkownikiem generalnym Ks. Żmudzkiego, a 16.8.1708 starostą żmudzkim (sejmik zerwany = nominacja niezrealizowana, a wybór anulowany 11.9), zm. po 4.5.1717

Antoni Połubiński; prawdopodobnie syn wojewody nowogrodzkiego Dymitra Samuela; podczaszy grodzieński wzm. od 1718 do 16.10.1723

Władysław Połubiński; łowczy grodzieński wzm. od 14.5.1720 do 4.6.1728; syn Stefan (łowczyc) wzm. 23.4.1748

Leon Połubiński; błędnie wzm. przez Uruskiego jako sędzia ziemski lidzki w 1722

Józef Połubiński; s. Leona Kazimierza; x 1v 1731 Teresa Piestrzecka, 2v przed 1737 Eufrozyna Puzynianka zm. po 20.9.1757; nom. 26.4.1726 (po rezygnacji ojca) i ponownie 24.5 (po śmierci ojca): starosta twerski (Żmudź), zm. przed 25.2.1757

Kazimierz Połubiński; podkomorzy parnawski wzm. 7.8.1732

Władysław Połubiński; x Teresa Baranowiczówna zm. po 1748; porucznik petyhorski, nom. 8.5.1735 skarbnik grodzieński, zm. 4.2/7.7.1737

Jan Połubiński; skarbnik smoleński zm. przed 15.10.1740

Felicjan Połubiński; nom. 15.12.1756 miecznik grodzieński, zm. przed 23.3.1758

Leon Połubiński; x 1v Dowgowska?, 2v Mirska?, albo (1/2v?) Bogumiła Wołkówna?; skarbnik grodzieński wzm. od 27.8.1763 do 7.4.1778, zm. przed 13.7.1786

Rafał Połubiński; rzekomy skarbnik grodzieński wzm. 26.4.1780 - być może skarbnikowic (syn Leona)?

Jan Połubiński; horodniczy lidzki wzm. 13.4.1790

Mikłasz Budkowicz; namiestnik ostryński od 1488, wzm. do 13.8.1496 (następca wzm. od V 1501)

Maciej Butkowicz, chorąży tendziagolski wzm. 1.5.1528

Tomasz Kazimierz Butkiewicz; kancelarysta M. K. Radziwiłła, nom. 12.4.1668 skarbnik lidzki, zm. 3.4.1680

Szymon Hieronim Budkiewicz, cześnik starodubowski wzm. 23.4.1678

Bazyli Budkiewicz, cześnik starodubowski wzm. 30.7.1685

Andrzej Budkiewicz/Butkiewicz; cześnik starodubowski wzm. od 2.7.1770 do 28.2.1784

Michał Budkiewicz; mostowniczy wołkowyski 1781-92, regent sądów zadwornych asesorskich WKL, sędzia ziemski sokólski wybrany 3.2.1794 (1 z 6), 14.4.1794 wybrany także prezydentem sądu ziemskiego
Aquila - 25-01-2019 - 03:04
Temat postu:
Prosiłbym uprzejmie o sprawdzenie nazwiska Bal na terenie obecnego woj. Podkarpackiego.
Małgorzata2005 - 25-01-2019 - 08:16
Temat postu:
Witam Oskarze,

Bardzo Ci dziękuję z podane informacje i podpowiedzi. Dobrego Dnia.
Majtka_Łukasz - 25-01-2019 - 10:11
Temat postu:
Cześć Oskar,

Czy mogę prosić o sprawdzenie nazwiska Jundził(ł) z WKL?
Z góry dziękuję!

Łukasz
Myszor_Oskar - 25-01-2019 - 10:45
Temat postu:
Aquila napisał:
Prosiłbym uprzejmie o sprawdzenie nazwiska Bal na terenie obecnego woj. Podkarpackiego.


Piotr Matiaszowic Bal ze Zboisk i Tyrawy, chorąży sanocki wzm. od 23.10.1434, zm. 8.11.1474/20.3.1475 (pierwszy na tym urzędzie)

Jan Bal, stolnik sanocki wzm. od 14.4.1439 (pierwszy na tym urzędzie), zm. 16.2.1479/29.1.1480

Maciej Bal z Nowotańca na Hoczwi, Terpiczowie, Tarnce, Brzusce i Wołkowyi; chorąży sanocki wzm. od 21.3.1475 (po Piotrze), awans 3.8.1483/21.4.1484: podkomorzy sanocki, awans 16.2.1495: kasztelan sanocki, wzm. do 24.2.1506, zm. przed 25.4.1511 (jest w PSB)

Piotr Bal z Nowotańca, pisarz sanocki wzm. 29.8.1481

Mikołaj Bal z Nowotańca, na Hoczwi; x Zofia; stolnik sanocki wzm. od 20.7.1484 (po Janie), awans 26.5/6.7.1496: podkomorzy sanocki, wzm. do 9.5.1497, zm. przed 17.11.1502, prawdopodobnie żył jeszcze 22.6.1501

Mikołaj Bal, chorąży sanocki wzm. 15.7.1485 (po Macieju), następca wzm. od 28.7.1505

Mikołaj Bal z Nowotańca, podstoli sanocki wzm. 4.5.1490

Mikołaj Bal z Hoczwi, pisarz sanocki wzm. 14.1.1501, awans 21.2.1518: podkomorzy sanocki, zrezygnował 1.9.1535/15.9.1537 na rzecz syna Stanisława

Adam Bal z Nowotańca, wojski sanocki wzm. VIII 1518

Stanisław Bal, s. Mikołaja; nom. 15.9.1537 podkomorzy sanocki, wzm. do 5.9.1554, zm. przed 26.3.1563, chyba żył jeszcze w 1562

Piotr Bal, nom. 25.2.1607 podkomorzy sanocki, zm. po 31.7.1616, prawdopodobnie w 1617

Adam Bal, dworzanin królewski, nom. 25.3.1635 chorąży przemyski, wzm. do 11.5.1637, zm. przed 26.9.1644

Stefan Bal, brat Adama; nom. 26.9.1644 chorąży przemyski, awans 1660 (przed 27.7): podkomorzy sanocki, zm. (albo zrez.?) 4.4/8.5.1679

Mikołaj Bal, stolnik sanocki ok. 1670

Stanisław Bal, podkomorzy sanocki wzm. 9.5.1679 (po Stefanie)

Jan Bal, komornik graniczny sanocki od przed 1680, podkomorzy sanocki wzm. 23.9.1690 (po Stanisławie), zm. przed 18.1.1698

Antoni (Jan?) Bal, sędzia sanocki wzm. od 13.9.1712 do 11.9.1714

Ignacy Bal, podstoli przemyski wzm. 1716

Antoni Bal, nom. 28.12.1716 cześnik przemyski, awans 12.9.1724: podkomorzy sanocki, zm. po 10.12.1733

Michał Bal z Hoczwi, stolnik czernihowski wzm. 26.3.1733, zm. przed 29.7.1743; syn Hieronim (stolnikowic) wzm. 1745

Aleksander Bal z Hoczwi, podstoli latyczowski wzm. 20.8.1758
Aquila - 25-01-2019 - 13:57
Temat postu:
Bardzo dziękuję.
Rychter_Ida - 25-01-2019 - 21:59
Temat postu:
Dobry wieczór Oskarze
Bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Żabczyński
Okolice Lidy /prawdopodobnie/. Pozdrawiam Barbara
zielonag - 26-01-2019 - 00:48
Temat postu:
Dzień dobry, bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Rylski - świętokrzyskie, imiona Antoni, Ignacy, Michał, Franciszek Ksawery, Antoni Hipolit,dziękuję - Wera.
annhof - 26-01-2019 - 11:27
Temat postu:
Dzień Dobry, Oskarze!

Bardzo proszę o sprawdzenie 2-ch nazwisk z XVIII wieku:

Hoffmann Franciszek
Zalewski (Zaleski) Michał

Dziękuję

Anna
slawekkrecicki - 26-01-2019 - 11:36
Temat postu:
Witaj Oskarze
Prosiłbym o sprawdzenie nazwisk Kiedrzyński, Mękarski i Luboieński - Wielkopolska, Ziemia Sieradzka i Wieluńska.
Pozdrawiam
Sławek Kręcicki
Myszor_Oskar - 26-01-2019 - 14:54
Temat postu:
annhof napisał:
Bardzo proszę o sprawdzenie 2-ch nazwisk z XVIII wieku: Hoffmann Franciszek; Zalewski (Zaleski) Michał


Nazwiska bardzo popularne (przy czym pierwsze raczej nie szlacheckie?), więc proszę o doprecyzowanie pod względem lokalizacji.

Majtka_Łukasz napisał:
Czy mogę prosić o sprawdzenie nazwiska Jundziłł z WKL?


Jundziłł h. Łabędź

Jundziło/Jundyło Raczkowicz, dzierżawca dubicki wzm. 25.11.1470

Mikołaj Jundyłowicz (Jundził) s. ww; kuchmistrz wielkiej księżnej Heleny wzm. 1495-1505, ciwun koniawski i dubicki wzm. od 25.7.1495 do 10.4.1511, chorąży ziemski WKL wzm. od lata 1506 do 21.9.1511 (następca wzm. od IV 1514), marszałek hospodarski wzm. od 2.2.1516, zm. po 28.4.1527

Jan Jundyłowicz (Jundził), brat Mikołaja; namiestnik koniawski i dubicki od przed VI 1514 do VI 1519, namiestnik oszmiański od VI 1519 do końca 1522, zm. po 29.9.1525

Sebastian Jundził, dzierżawca dowgowski, przełajski i puński (w imieniu Bony, od 1538/40, ale nie do śmierci), zm. krótko przed 24.3.1551

Maciej Janowicz Jundził, s. Jana Jundziłowicza; marszałek hospodarski wzm. 17.3.1538

Mikołaj Szymkowicz Jundził, dworzanin hospodarski, dzierżawca merecki (w imieniu królowej Bony) od 1537 wzm. do V 1542, nom. 14.5.1539 koniuszy grodzieński, awans już 2.5.1539 wojski grodzieński, zm. przed 13.3.1548

Wojciech Szymkowicz Jundził, brat Mikołaja; dworzanin hospodarski, sędzia trocki wzm. od 5.12.1540 do 23.6.1541, nom. 1541 (przed 23.6) namiestnik lejpuński i olkienicki wzm. do 15.11.1542, ciwun wileński i raduński oraz horodniczy wileński nom. V 1542 (wzm. do 27.9.1542 jako horodniczy, do 12.7.1543 jako ciwun), dzierżawca pieniański i uszpolski (w imieniu królowej Bony) 1542-43/44, zm. przed 13.2.1550

Janusz Szymkowicz Jundziłł; rzekomy horodniczy wileński wzm. 1549 - najpewniej błędnie (pomyłka z Wojciechem?)

Stanisław Mikołajewicz Jundziłł, podstarości lidzki od 1557/1.8.1568 do 5.5.1574/30.7.1577

Andrzej Jundziłł, marszałek wołkowyski, nom. 2.4.1586 marszałek hospodarski wzm. do 1603, zm. przed 14.2.1606; miał córkę Annę (1v po 1580 podczaszy podlaski Mikołaj Włoszek zm. 1592, 2v Walenty Sławogórski)

Jerzy Jundziłł, x 1v 1624 Katarzyna Jewłaszewska, 2v po 1635 Barbara Czarnowska/Ciarniawska/Ciarnowska zm. 1666 (1v Mikołaj Limont, wojski lidzki - rozwód?); podstarości lidzki od 21.5.1629/24.5.1630 do 2.3.1635/6.4.1636, zarazem nom. 1630/31 (przed 8.5.1631) chorąży lidzki, zm. 6.4.1636/12.3.1639

Samuel Jundziłł, podstoli kowieński wzm. 18.9.1661

Krzysztof Wiktoryn Jundziłł, x 1v przed 1664 Elżbieta Anna (c. Jana Dołmata Isajkowskiego; 1v Adam Chreptowicz, wojewodzic nowogrodzki), 2v Domicella Kamodzińska, 3v 1693/96 Teresa Gintowtówna Dziewiałtowska (c. podstolego mińskiego; 1v Jan Hliński, 2v podstoli trocki Jerzy Kazimierz Iwaszkiewicz), 4v 1698/1706 Zofia Krystyna Stryjeńska (*19.4.1661, kalwinka; 1v Adam Grodecki, podczaszy czernihowski zm. 1692/97), 5v przed 1716 Konstancja (wzm. jako wdowa 6.10.1745); nom. przed 1673 stolnik dorpacki, awans 1689 podsędek grodzieński, awans 20.2/4.4.1699 sędzia ziemski grodzieński, awans 20.11.1714/3.2.1716 marszałek grodzieński; w międzyczasie zarazem pisarz grodzki grodzieński (nom. przed 3.12.1683, wzm. do 20.2.1690); zm. po 13.5.1724

Tadeusz Jundziłł, x 1v przed 1739 Franciszka Elżbieta Łazówna (c. kasztelana mścisławskiego; 1v Marcin Połubiński, chorąży słonimski) zm. XI 1749, 2v Angelika Zaleska (c. kasztelana wiskiego) zm. przed 22.12.1779; rzekomy stolnik słonimski, nom. 19.9.1746 podkomorzy grodzieński, awans 28.2.1765 (wybrany 7.2) marszałek grodzieński, zm. 1771

Franciszek Jundziłłł, s. Tadeusza, x Teresa Burzyńska (c. wojewody mińskiego); nom. 10.3.1784 (wybrany 11.2) podkomorzy grodzieński (ostatni), zm. 9.2.1818

Jundziłł Ryłło

Michał Jundziłł Ryłło, x Konstancja Bikowska (2v 20.5.1688 Stanisław Kotowski); nom. 1665 miecznik lidzki, zm. 1675/20.5.1688

Adam Franciszek Jundziłł Ryłło, x Zuzanna Zofia Szretterówna (c. kasztelana inflanckiego); nom. 19.7.1699 cześnik lidzki, zrez. 6.11.1720 na rzecz syna, zm. po 4.1.1725

Aleksander Kazimierz Jundziłł Ryłło, x Barbara Lenkiewiczówna Ipohorska (1v Hilary Kunowski, cześnik mozyrski); nom. 12.5.1712 krajczy lidzki, zrez. przed 17.10.1732, ale tytułu używał nadal, zm. po 30.6.1737

Jerzy Michał Jundziłł Ryłło, s. Michała, x Ludwika Skopówna (1v Leon Laudański Talmont, cześnik żmudzki); wzm. jako miecznikowic lidzki 14.2.1713 i 21.10.1714

Jan Tadeusz Jundziłł Ryłło, x Eleonora Świechowska (c. sędziego ziemskiego oszmiańskiego Erazma Jana; 1v Jan Osiński); nom. I/VI 1713 podczaszy lidzki, zm. po 11.12.1729

Jan Jundziłł Ryłło, s. Adama Franciszka; nom. 6.11.1720 cześnik lidzki

Antoni Jundziłł Ryłło, podczaszy lidzki wzm. 6.7.1721 - być może podczaszyc (s. Jana Tadeusza)?

slawekkrecicki napisał:
Prosiłbym o sprawdzenie nazwisk Kiedrzyński, Mękarski i Luboieński - Wielkopolska, Ziemia Sieradzka i Wieluńska.


Antoni Kiedrzyński h. Ostoja, nom. 16.12.1774 strażnik parnawski (urząd tytularny “w Inflantach”, więc mógł być skądkolwiek)

Ludwik Mękarski h. Prawdzic, regent grodzki inowrocławski, pisarz grodzki inowrocławski, nom. 30.5.1738 cześnik kowalski, zm. 5.10.1750/6.6.1752

Spoza urzędników: 26.9.1741 święcenia niższe w diecezji wrocławskiej otrzymał niejaki Christophorus Luboinski (Krzysztof Lubojeński?)

zielonag napisał:
Dzień dobry, bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Rylski - świętokrzyskie, imiona Antoni, Ignacy, Michał, Franciszek Ksawery, Antoni Hipolit


Rylski h. Ostoja

Franciszek Rylski, 1589 łożniczy królewski, od 1592 (intromisja 30.4) wielkorządca krakowski (do śmierci); zarazem starosta niegrodowy kamionacki 2.11.1588-5.5.1598; zm. 8.3/2.8.1603

Jan Rylski z Wielkiego Rylska, nom. 12.1.1637 (intromisja 27.1) burgrabia krakowski, zm. po 27.6.1651

Samuel Rylski, dworzanin królewski, nom. 14.1.1637 burgrabia krakowski; nom. X 1642 podkomorzy koronny, awans 27.6/21.7.1654 podskarbi nadworny koronny (do śmierci); zarazem starosta niegrodowy przasnyski 3.7.1643-10.7.1647, rabsztyński 23.1.1649-11.6.1652; zm. 1659 (przed 24.7) - jest w PSB t. XXXIII

Wojciech Rylski, pisarz grodzki kijowski, nom. 9.11.1739 (wzm. już 17.9) wojski żytomierski wzm. do 2.3.1650, zm. ok. 1655; mylnie wzm. jako wojski owrucki 25.6.1648

Stanisław Rylski, nom. 25.11.1647 stolnik krakowski, zm. 26.6.1648/15.8.1652

Zbigniew Rylski, rzekomy skarbnik czernihowski wzm. 1648

Jan Rylski z Wielkiego Rylska, nom. 30.5.1653 (konsens od poprzednika) burgrabia krakowski, rez. 7.7.1656

Michał Ścibor Rylski, s. Jana; nom. 4 i 19.2.1676 cześnik łęczycki, awans 26.2.1684 kasztelan gostyniński, zm. 1701

Jan (Ludwik) Rylski, nom. 26.2.1684 (zapewne - ekspetatywa 23.2.1683, nominacja wpisana do ksiąg łęczyckich 29.3.1684) cześnik łęczycki, 14.7.1695 cesja na syna Hieronima

Hieronim Rylski, 14.7.1695 cześnik łęczycki z ww. cesji

Stefan Rylski, nom. 2.10.1697 podstoli nowogrodzki siewierski, zm. po 9.10.1715

Łukasz Rylski, nom. 10.9.1703 podczaszy czernihowski

Antoni Ścibor Rylski, rzekomy cześnik łęczycki wzm. 24.7.1732 - zapewne tylko cześnikowic (s. Michała?)

Stefan Ścibor Rylski, cześnik inflancki wzm. od 1730 do 1739/50

Jerzy Ścibor Rylski, wiceregens biecki, podczaszy wendeński wzm. 6.2.1764

Szymon Rylski, rzekomy stolnik czerwonogrodzki wzm. 27.1.1769

NN Rylski h. NN, rzekomy łowczy wołyński wzm. 1777

Rychter_Ida napisał:
Bardzo proszę o sprawdzenie nazwiska Żabczyński Okolice Lidy


Brak.
slawekkrecicki - 26-01-2019 - 18:25
Temat postu:
Witaj Oskarze
Bardzo dziękuję za sprawdzenie nazwisk.
Pozdrawiam
Sławek Kręcicki
annhof - 26-01-2019 - 19:44
Temat postu:
Witam!
Bardzo proszę o sprawdzenie 2-ch nazwisk z XVIII wieku: Hoffmann Franciszek; Zalewski (Zaleski) Michał
Nazwiska bardzo popularne (przy czym pierwsze raczej nie szlacheckie?), więc proszę o doprecyzowanie pod względem lokalizacji.

Uzupełniam:

Hoffman Franciszek mieszkał w Chorzelowie w Galicji Austriackiej, potem rodzina
przeprowadza się do Królestwa Polskiego, ur. ok. 1755

Zalewski (zaleski) Michał mieszkał w Królestwie Pruskim ur. ok. 1769

Bardzo dziękuję
Anna
Myszor_Oskar - 26-01-2019 - 22:07
Temat postu:
annhof napisał:
Hoffman Franciszek mieszkał w Chorzelowie w Galicji Austriackiej, potem rodzina przeprowadza się do Królestwa Polskiego, ur. ok. 1755
Zalewski (zaleski) Michał mieszkał w Królestwie Pruskim ur. ok. 1769


Masz dowody, że to szlachcice?

Hoffman to chyba nie jest nazwisko szlacheckie, i nie pojawia się w spisach.

Natomiast Zaleskich jest sporo (co też o niczym nie świadczy, sam mam w drzewie jakichś Zaleskich, i to na pewno byli akurat chłopi). Michała żadnego pasującego, ale też data urodzenia raczej "skreśla" z urzędów staropolskich.
Jan.Ejzert - 27-01-2019 - 13:11
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:

Hoffman to chyba nie jest nazwisko szlacheckie, i nie pojawia się w spisach.


W "Spis szlachty Królestwa Polskiego" z 1851 r. występuje nazwisko Hoffmann herbu Różan.
Myszor_Oskar - 27-01-2019 - 13:23
Temat postu:
Rzeczywiście, a Boniecki wymienia kilka rodzin (gł. z XVII-XVIII w. indygenatów). Ale w spisach urzędników Hoffmanów nie ma.
VILLA_POPŁAWY - 27-01-2019 - 21:40
Temat postu:
Witam,

Proszę o sprawdzenie nazwisk Witkowski oraz Woyno/Wojno w woj.podlaskim
Mam informację, że Wojciech z Rudołtowic Witkowski byl w 1692 podstaroscim bielskim, może będzie coś jeszcze o Witkowskich w podlaskim. Co do Woynów to konkretnie mnie ciekawi Seweryn Woyno/Wojno

pozdrawiam Wojciech
Myszor_Oskar - 28-01-2019 - 02:22
Temat postu:
VILLA_POPŁAWY napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwisk Witkowski oraz Woyno/Wojno w woj.podlaskim Mam informację, że Wojciech z Rudołtowic Witkowski byl w 1692 podstaroscim bielskim, może będzie coś jeszcze o Witkowskich w podlaskim. Co do Woynów to konkretnie mnie ciekawi Seweryn Woyno/Wojno


Spisy nie obejmują podstarościch. Starostwo bielskie od 1667 do rozbiorów trzymali Braniccy - byłby ww. Witkowski zapewne ich urzędnikiem.

Witkowskich w podlaskiem brak. Woyno jest jeden:

Wojciech Woyno h. Trąby, nom. 21.5.1742 cześnik podlaski, zm. przed 5.8.1762

Poza tym w bełskim:

Łukasz Woyno, nom. 20.10.1634 cześnik bełski (1szy na tym urzędzie), wzm. do 30.5.1640

Jan Woyno, s. Łukasza; cześnik bełski wzm. od 30.9.1646, zm. 23.3.1649/4.4.1650

Jakiś Woyno był przed 1758 podstolim brzeskim litewskim.
math078 - 28-01-2019 - 08:22
Temat postu:
Proszę o sprawdzenie nazwisk Paczyna, Pieczyna w sieradzkim i wieluńskim.Z góry dziękuję.
ultan - 28-01-2019 - 09:12
Temat postu:
Jeżeli można to poprosiłbym o sprawdzenie Tański (h. Nałęcz)

Pozdrawiam,
Marcin
VILLA_POPŁAWY - 28-01-2019 - 10:01
Temat postu:
dzięki za informacje

Wojciech
Myszor_Oskar - 28-01-2019 - 15:35
Temat postu:
ultan napisał:
Jeżeli można to poprosiłbym o sprawdzenie Tański (h. Nałęcz)


Jan Tański, pisarz grodzki poznański, dworzanin królewski, od ok. 1649 wiceinstygator koronny, awans przed 28.5.1658: instygator koronny, zm. 20.6/3.11.1673

Władysław Tański, s. Walentego (zapewne "rotmistrza w Inflanciech" wzm. u Niesieckiego), x 1v przed 1665 Regina Konstancja Gintowt-Dziewiałtowska (1v podkomorzy wiłkomierski Stefan Kamieński) zm. 26.2.1677, 2v Elżbieta Trzeciakówna zm. po 1690; strażnik trocki wzm. od 9.2.1661, zm. po 1.8. 1678

Michał Tański, x 1v Anna Dzięgielewska, 2v 1688 Barbara Pokirska (c. Stanisława); strażnik trocki wzm. od 13.8.1681, testament z 3.11.1701 aktykowany 27.1.1702

Jerzy Michał Tański, s. Michała (chyba nie ww.); x 1v Teresa Pokirska (c. Stanisława = siostra ww. Barbary), 2v 1697 Eufrozyna Pietraszkowiczówna (c. podczaszego bracławskiego) zm. 10.7.1698, 3v 25.10.1698 Anna Sokołowska (c. Jana) zm. po 1732; od 10.4. 1688 wzm. koniuszy trocki, zm. 4.12.1721/16.6.1722

Walenty Józef (Józef Walenty) Tański, x Felicjanna Wołczkówna; strażnikowic trocki, strażnik trocki wzm. od 23.11.1762, zm. po 29.7.1762

Mateusz Tański, 1730 koniuszy trocki (do śmierci), nom. 8.9.1744 podstoli trocki (niedoszły, nie utrzymał się), zm. po 1746

Jakub Michał Tański, x jako 4. mąż przed 1721 Regina Pogibiłówna (1v chorąży kowieński Mikołaj Korff zm. na pocz. 1717, 2v 7.10.1717 porucznik JKM Stefan Reykowski, 3v chorążyc wieszwiański Dawid Gol[i]gont); skarbnik trocki wzm. od 7.12.1747, zm. przed 23.6.1761

Dominik Ignacy Tański, x Anna Desztrunkówna; strażnikowic trocki, strażnik smoleński wzm. 1752-65, nom. 7.6.1752 klucznik trocki 1762 (rez. 19.10.1760, 6.5.1761 i 9.10.1762, ale tytułował się do śmierci), zarazem od 1768 podstarości trocki, zm. 19.12.1776

Mateusz Michał Tański; nom. 1752 pisarz grodzki trocki, awans 20.2.1765 pisarz ziemski trocki, zm. 7.2.1771/15.1.1772

Michał Tański, strażnikowic trocki, nom. 1761/62 (przed 9.2.62) strażnik smoleński, wzm. do 7.2.1787 + Kalendarzyk 1793; rzekomo 26.4.1762 wybrany strażnikiem trockim (chyba się nie utrzymał, jeśli to prawda)

Michał Mateusz Tański, x po 1781? Helena Dolińska (1v Józef? Tyszkiewicz, skarbnik lidzki); strażnikowic trocki, nom. 9.10.1762 klucznik trocki wzm. do 13.9.1793

Franciszek Tański, strażnik trocki wzm. od 11.4.1766 do 7.8.1771

Tadeusz Tański, s. Mateusza Michała; szambelan JKM, nom. 20.4.1790 horodniczy trocki, zm. 1794 (po 30.4)

poza tym herbu nieznanego:

Jan Tański, miecznik nurski na pocz. XVIII w. - jego sprawa jest omówiona w: K. Mikulski, Podwójna obsada urzędów ziemskich, urzędy „tytularne”/„nielegalne” w Rzeczypospolitej w XVII – XVIII w. – kilka uwag wstępnych, Zapiski Historyczne t82/z2.

Tański, rzekomy cześnik smoleński (postulowana nominacja ok. 1756/57)

Piotr Tański, rzekomy cześnik owrucki w XVIII w. (wg Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich...)

Ignacy Tański, nom. 12.3.1771 wojski mniejszy kruszwicki wzm. do 1793 (Kalendarzyk)

Franciszek Tański był przeorem kanoników regularnych w Trzemesznie ok. 1791.

Są też Tańscy h. Jastrzębiec.

math078 napisał:
Proszę o sprawdzenie nazwisk Paczyna, Pieczyna w sieradzkim i wieluńskim.Z góry dziękuję.


Brak. To na pewno szlachta?
Czyżewski_Bartłomiej - 29-01-2019 - 21:49
Temat postu:
Poproszę o sprawdzenie: Roch Morawski. Podobno był w drugiej połowie XVIII w. stolnikiem smoleńskim.
Myszor_Oskar - 29-01-2019 - 22:35
Temat postu:
Czyżewski_Bartłomiej napisał:
Poproszę o sprawdzenie: Roch Morawski. Podobno był w drugiej połowie XVIII w. stolnikiem smoleńskim.


Brak.
Czyżewski_Bartłomiej - 29-01-2019 - 23:08
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
Czyżewski_Bartłomiej napisał:
Poproszę o sprawdzenie: Roch Morawski. Podobno był w drugiej połowie XVIII w. stolnikiem smoleńskim.


Brak.


Dzięki Smile
baum_a - 29-01-2019 - 23:47
Temat postu:
mogę zadać inne pytanie: czy jest do ustalenia lista starostów z bełskiego w latach 1550-1650?
pozdrawiam Andrzej
Kostkowski - 30-01-2019 - 05:29
Temat postu: Re: Urzędnicy I. Rzeczypospolitej Spisy
[quote="Myszor_Oskar"]Mam prawie komplet tomów z dwóch serii poświęconych urzędnikom (gł. ziemskim) I. Rzeczypospolitej.
...
4.1. Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku
4.2. Urzędnicy woj. krakowskiego XVI-XVIII wieku
4.3. Urzędnicy woj. sandomierskiego XVI-XVIII wieku
4.4. Urzędnicy woj. lubelskiego XVI-XVIII wieku
...
Bardzo proszę o sprawdzenie czy wśród urzędników małopolski i województw: krakowskiego, sandomierskiego, lubelskiego występuje nazwisko Kostkowski.
Myszor_Oskar - 30-01-2019 - 08:46
Temat postu:
baum_a napisał:
mogę zadać inne pytanie: czy jest do ustalenia lista starostów z bełskiego w latach 1550-1650?


Grodowi: Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku (UdR 3.2)

Niegrodowi od 1564: Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795

Kostkowski napisał:
Bardzo proszę o sprawdzenie czy wśród urzędników małopolski i województw: krakowskiego, sandomierskiego, lubelskiego występuje nazwisko Kostkowski


Nie.
Kołodziejczyk_Anna - 30-01-2019 - 18:13
Temat postu:
Dobry wieczór!


Bardzo proszę o sprawdzenie, czy wśród urzędników województwa ruskiego XVII i XVIII wieku występuje ktoś o nazwisku Katyński?

Dziękuję i pozdrawiam

Anna
Myszor_Oskar - 30-01-2019 - 19:56
Temat postu:
Kołodziejczyk_Anna napisał:
Bardzo proszę o sprawdzenie, czy wśród urzędników województwa ruskiego XVII i XVIII wieku występuje ktoś o nazwisku Katyński?


Brak.
Kołodziejczyk_Anna - 30-01-2019 - 20:57
Temat postu:
Bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedź.
Dobrego wieczoru!

Anna
sbasiacz - 01-02-2019 - 11:56
Temat postu:
Proszę o sprawdzenie:
Teofil Bukar
Teofil Józef Bukar
województwo bełskie
pozdrawiam
Basia Sikorska
Myszor_Oskar - 01-02-2019 - 13:56
Temat postu:
W bełskim brak. W kijowskim jest dwóch Bukarów wt. Adam, ojciec Seweryna (1773-1853), dziadek Teofila (zapewne ur. już po rozbiorach). Mogę rozpisać, jeśli pasują do czegoś.

Poza tym: Walerian Bukar, miecznik smoleński wzm. od 27.6.1697 do 12.3.1703.
sbasiacz - 01-02-2019 - 15:09
Temat postu:
dziękuję Oskarze, widocznie wykaz nie obejmuje podwojewodzych ani komorników,
Adam Bukar twierdził, że jest synem Teofila Józefa, a był też Teofil (1670) komornik bełski.
Od Adama Bukara historię urzędów znam.
Dziękuję
pozdrawiam
Basia S.
Myszor_Oskar - 01-02-2019 - 15:30
Temat postu:
sbasiacz napisał:
nie obejmuje podwojewodzych ani komorników

Nie obejmuje niestety. Spisy podwojewodzich opublikowane (poza tymi, które się pojawiają w niektórych tomach UdR) kojarzę tylko woj. krakowskiego oraz przemyskich.
sbasiacz - 16-02-2019 - 10:50
Temat postu:
dziękuję i zapytam jeszcze o
Piotra Podhorodeńskiego podobno cześnika latyczowskiego
za sprawdzenie
z góry dziękuję
Basia Sikorska
Myszor_Oskar - 17-02-2019 - 03:00
Temat postu:
sbasiacz napisał:
Piotra Podhorodeńskiego podobno cześnika latyczowskiego


Piotr Podhorecki (nie Podhorodeński), cześnik latyczowski wzm. od 23.3.1733 do 15.7.1739

Poza tym:

Podhorodeński al. Podhorodyński, h. Korczak

Fryderyk Podhorodyński, podsędek chełmski wzm. od 22.8.1606 (prawdopodobnie wybrany 20.7.1605), zm. 19.1/13.5.1622, u Niesieckiego błędnie podstoli chełmski

Walerian Podhorodeński, rotmistrz królewski, nom. 19.5.1637 miecznik wołyński, zm. 21.2.1647, poch. u Augustianów w Zaturcach

Marcin Bożydar Podhorodeński, rzekomy cześnik dobrzyński, wyb. 7.5.1680 pisarz ziemski włodzimierski, zm. 11/30.7.1691, poch. w kaplicy Michała Archanioła u Dominikanów we Włodzimierzu Wołyńskim

Stefan Podhorodeński, nom. 28.8.1702 miecznik mielnicki

Władysław Podhorodeński, miecznik smoleński wzm. 15.9.1704

Józef Ludwik Władysław Bożydar Podhorodeński, miecznik smoleński wzm. 12.9.1733, nom. 6.4.1735 cześnik czernihowski, awans 10.7.1737 pisarz nowogrodzki siewierski, awans 15.1.1739 pisarz ziemski włodzimierski (wyb. 18.11.1739, złożył przysięgę 16.9.1739), awans 20.9.1765 kasztelan czernihowski, zrezygnował 1784, zm. po 17.7.1793 - jest w PSB

Mateusz Bożydar Podhorodeński, nom. 31.12.1738 miecznik nowogrodzki siewierski, awans 17.3.1769 wojski większy czernihowski, wkrótce zm. przed 19.4.1769

Józef Podhorodeński, nom. 16.1.1749 łowczy czernihowski, zrez. przed 12.11.1780

Tomasz Podhorodyński, nom. 6.12.1765 horodniczy czernihowski, zm. przed 20.12.1773

Maurycy Władysław Bożydar Podhorodeński, s. Ludwika; x Balbina Iwanowska; nom. 25.9.1783 miecznik włodzimierski, awans 18.10.1787 wojski większy wołyński, zm. po 23.1.1794

Józef Podhorodeński, 1790 starosta szmeltyński (urząd w Inflantach, czysto tytularny), zm. po 1804

Andrzej Podhorodeński, nom. 30.9.1793 wojski większy włodzimierski, 21.2.1794 wybrany sędzią ziemskim kowelskim (1 z 6, sąd działał do lata 1796)

Tadeusz Bożydar Podhorodeński, s. Maurycego, ur. ~1756 w woj. podolskim, 1.11.1773 kadet w Korpusie Artylerii Koronnej, 1775 podoficer, 8.2.1776 sztikjunkier, 19.2.1777 podporucznik, 28.7.1780 porucznik, 31.10.1785 dymisja z rangą kapitana
sbasiacz - 17-02-2019 - 11:02
Temat postu:
Oskarze, bardzo dziękuję za szczegółowe informacje, sądzę, że Twój Wykaz... jest w formie drukowanej, bo ja znalazłam tego cześnika w rękopisach Wacława Rulikowskiego w Bibliotece Ossolineum, są to lużne notatki heraldyczne, nazwisko odczytuję Horodyński ale tez Horodylski, napisał tam jeszcze, że "vide Akta dekretacyjne woj.wołyńskiego z 28.10.1785r."więc pewnie pomylił osoby i przypisał tytuł komu innemu, bo przecież "mój" Piotr nie mógł żyć w 1733 i być wzmiankowany w 1785. Tak sądzę
pozdrawiam serdecznie
Basia Sikorska
Myszor_Oskar - 19-02-2019 - 07:30
Temat postu:
sbasiacz napisał:
Oskarze, bardzo dziękuję za szczegółowe informacje, sądzę, że Twój Wykaz... jest w formie drukowanej


Owszem, podaję za publikacjami (wymienione w pierwszym poście), kompilacja własna wynika gł. z porównań (staram się bezmyślnie nie przepisywać, ale sam do źródeł przecież tutaj nie sięgam). Tomy w serii Urzędnicy są jednak nierówne, i zdarza się (gł. dla urzędów mniej znaczących), że ktoś znajdzie coś źródłowo, co jest w nich pominięte Smile

sbasiacz napisał:
bo ja znalazłam tego cześnika w rękopisach Wacława Rulikowskiego w Bibliotece Ossolineum, są to lużne notatki heraldyczne, nazwisko odczytuję Horodyński ale tez Horodylski, napisał tam jeszcze, że "vide Akta dekretacyjne woj.wołyńskiego z 28.10.1785r."więc pewnie pomylił osoby i przypisał tytuł komu innemu, bo przecież "mój" Piotr nie mógł żyć w 1733 i być wzmiankowany w 1785. Tak sądzę

To był urząd tytularny (bez realnego znaczenia + dzierżony przez kilka osób), więc "twój" Piotr mógł być cześnikiem tzw. (termin we współczesnej historiografii) rzekomym - ot, albo gdzieś nieprawnie kupił, albo się podszywał. Im dalej od "lokalizacji" urzędu, tym zjawisko powszechniejsze (a poza tym szczyt przyjęło w XVIII w.). Albo też był tak naprawdę cześnikowicem (zdarzało się, że syn bez żadnego prawa przyjmował tytuł po ojcu), co w tym wypadku daje połączenie z ww. Podhoreckim.

PS. Źródło ogólne dla Podhoreckiego 1733/39 to zespół Castrensia Buscensia (księgi grodzkie buskie) w CDIA (Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Lwowie) - Busk leżał w woj. bełzkim, czyli poza Podolem (tak samo jak twój - w wołyńskim).
sbasiacz - 03-03-2019 - 18:40
Temat postu:
Dziękuję za obszerną informację, a czy mógłbyś sprawdzić, czy tytuł miecznika smoleńskiego po Walerianie Bukarze, który jak pisałeś był wzmiankowany do 1703, ktoś inny otrzymał i kiedy?
Interesuje mnie też przeogromnie Michał Czarnołuski podobno miecznik czerwonogrodzki, był świadkiem na ślubie w 1763r. w Kiełczewicach i ojcem mojej 4xpra
pozdrawiam
Basia Sikorska
Myszor_Oskar - 03-03-2019 - 22:09
Temat postu:
sbasiacz napisał:
ktoś inny otrzymał i kiedy?

Nic to nie da, bo - jak wyżej - to był urząd czysto tytularny, a do tego "in partibus" - takowe dzierżyło (najczęściej po zwyczajnym... zakupie) zazwyczaj po kilka osób naraz - mniej lub bardziej uprawnionych.

sbasiacz napisał:
Interesuje mnie też przeogromnie Michał Czarnołuski podobno miecznik czerwonogrodzki, był świadkiem na ślubie w 1763r. w Kiełczewicach i ojcem mojej 4xpra

Takowego nie ma, w okresie 25.9.1748-10.12.1764 miecznikiem czerwonogrodzkim był Jan Antoni Kicki, a po nim Józef Humiecki. Nie można oczywiście wykluczyć nie do końca prawomocnego tytułowania się - urząd podolski, a dokument jeśli dobrze mniemam z lubelskiego.

Jest kilku innych Czarnołuskich h. Ciołek w okolicy:

Adam, 1649 pisarz grodzki kijowski, 1652 pisarz grodzki włodzimierski (do 1663); zarazem nom. 28.7.1658 wojski buski; zm. 1.4.1667/20.2.1668

Franciszek, rzekomy łowczy czernihowski wzm. 1686 przez Bonieckiego

Józef, sędzia grodzki włodzimierski, deputat do Trybunału Koronnego w 1750, nom. 7.9.1752 stolnik nowogrodzki-siewierski, zm. przed 23.5.1759

Adam, szambelan królewski 1783, nom. 17.5.1785 podstoli czernihowski (ostatni?, wzm. jeszcze 1794), nom. 11.1.1794 podczaszy dubieniecki, już 21.2.1794 wybór: sędzia ziemski włodzimierski (1 z 6), do 20.7.1796

Jan, konsyliarz Konfederacji Targowickiej w 1793, nom. 11.1.1794 łowczy kowelski, II 1794 wybór: sędzia ziemski łucki (jeden z kilku) wzm. jeszcze 25.5.1796 (w tym roku latem sąd rozwiązany)

W bełzkiem są także Orzeszko-Czarnołoscy h. Korab.
sbasiacz - 03-03-2019 - 22:15
Temat postu:
Dziękuję i poproszę jeszcze o Stefana Trzcińskiego cześnika, ale nie mogę odczytać miejscowości (Ro..) również świadek na ślubie w Kiełczewicach w 1763
pozdrawiam
Basia S
sbasiacz - 21-03-2019 - 18:34
Temat postu:
Dawno Cię nie było Oskarze Sad
Odnalazłam w Archiwum Radzimińskich Wacława Suryna podobno miecznika sanockiego, a w Volumen Quintum dwóch! mieczników smoleńskich Waleriana Bukara (o którym już pisałeś) i Marcina Karwickiego
jeśli będziesz mógł proszę o tych panów + Stefana Trzcińskiego z postu powyżej
serdecznie pozdrawiam
Basia Sikorska
Myszor_Oskar - 22-03-2019 - 08:25
Temat postu:
sbasiacz napisał:
Dawno Cię nie było Oskarze Sad

Żyję, ale powiadomienia mailowe tutaj działają... no, czasem nie działają.

sbasiacz napisał:
Dziękuję i poproszę jeszcze o Stefana Trzcińskiego cześnika, ale nie mogę odczytać miejscowości (Ro..) również świadek na ślubie w Kiełczewicach w 1763


Niestety nic nie pasuje. Jest kilku Trzcińskich cześników jakichś w okolicach 1720-30 (których Stefan teoretycznie mógłby być synem-cześnikowicem), ale żaden z lokalizacją na Ro... lub zbliżoną.

sbasiacz napisał:
Odnalazłam w Archiwum Radzimińskich Wacława Suryna podobno miecznika sanockiego


W spisie mieczników sanockich - brak. Dla XVIII w. jest trochę dziurawy, ale raczej bym obstawiał że - rzekomy.

Kilkunastu Surynów-Putiatyczów jest w woj. kijowskim i czernihowskim.

Jest też kilku Surynów z urzędami smoleńskimi:

Eliasz Władysław Suryn (x Katarzyna, c. Jana Wielamina Niekraszewicza), chorąży kozacki, wójt smoleński nom. 7.6.1657, zm. po 13.6.1679

Krzysztof Suryn, podczaszy smoleński (sukcesja 20.3.1683, wzm. do 24.5.1701)

Suryn, sędzia grodzki smoleński nom. III 1732, wzm. do I 1733, prawdopodobnie zrezygnował wkrótce później

sbasiacz napisał:
a w Volumen Quintum dwóch! mieczników smoleńskich Waleriana Bukara (o którym już pisałeś) i Marcina Karwickiego jeśli będziesz mógł proszę o tych panów


Kazimierz Dunin-Karwicki, x Anna Pociejówna, c. Jarosława Pocieja chorążego nowogrodzkiego siewierskiego (nom. 28.2.1653, zm. 1667/71), 2v Mikołaj Wyganowski, podczaszy czernihowski; miecznik smoleński wzm. od 10.6.1666 do 1685

Marcin (albo Marcjan) Zbigniew Dunin-Karwicki, s. ww., 1x Marianna Kurowicka, 2x Dorota Chrzanowska 1v Węglińska; miecznik smoleński wzm. od 27.6.1697 do 1725 (chyba zm. ok. tego roku?)
sbasiacz - 22-03-2019 - 10:28
Temat postu:
Walerian Bukar też był miecznikiem smoleńskim od 27.06.1697 do 12.03.1703(wg.Twojej informacji)
czy obaj mogli dostać nominacje tego samego dnia?
Może mogło być dwóch mieczników smoleńskich i żaden z nich nie był rzekomym?
Dziękuję Oskarze za informację,
jakoś mam pecha jeżeli chodzi o mieczników sanockich, byli już Niezwojewscy, a teraz Suryn też rzekomy:-)
serdecznie pozdrawiam
Basia Sikorska
Myszor_Oskar - 22-03-2019 - 20:50
Temat postu:
sbasiacz napisał:
Walerian Bukar też był miecznikiem smoleńskim od 27.06.1697 do 12.03.1703(wg.Twojej informacji) czy obaj mogli dostać nominacje tego samego dnia?

To nie jest data nominacji, tylko pierwszej wzmianki. Źródłem dla obu jest VL V 974, czyli zdaje się to co sama znalazłaś.

Ze spisu nie wynika to jasno, ale możliwe że Marcin był tylko miecznikowicem (po ojcu), a zdaje się czasem w takich sytuacjach zwyczajowo upraszczano do właściwego tytułu. W tym okresie pojawiła się pewna tendencja do nieoficjalnego "dziedziczenia" takowych czysto honorowych tytułów.

sbasiacz napisał:
jakoś mam pecha jeżeli chodzi o mieczników sanockich, byli już Niezwojewscy, a teraz Suryn też rzekomy:-)

Znajdujesz ich w źródłach z innych województw, więc jakoś jest to wytłumaczalne. Niektóre spisy są mniej dokładne (notabene ogólnie widać dużą różnicę pomiędzy seriami koronnymi a nowymi WKL), a do tego miecznik to jeden z najmniej poważanych urzędów nimi objętych.
sbasiacz - 22-03-2019 - 21:11
Temat postu:
strasznie to pogmatwane, taki tytuł miał znaczenie symboliczne, w tej rodzinie (Bukar) był bardzo szeroko dziedziczony, podejrzewam, że nawet bratanek go zawłaszczył, (o synu już pisałam) jak już pisałam w innym wątku, w 1718 r.Walerian nie żyje (jest postępowanie spadkowe) a w 1726 jakiś Walerian Bukar miecznik smoleński chrzci swoją córkę w Zamościu! No przecież od 8 lat nie żyje Smile
Bardzo dziękuję za informacje
serdecznie pozdrawiam
Basia Sikorska
luigi37 - 23-03-2019 - 10:19
Temat postu:
Witam,
Jeżeli Oskarze masz możliwość sprawdzić czy w spisach znajdują się wzmianki o nazwisku:
Stępowski,
Stempowski,
Stępkowski lub też Stempkowski - w każdym razie to jeden ród herbu Junosza. Będę niezmiernie wdzięczny! Dodam, że istniał jeszcze ród Stępowskich herbu Suchekomnaty - raczej niespokrewniony z Junoszami.
Pomienieni Junoszowie Stępowscy dzierżyli godności przede wszystkim w ziemi gostyńskiej woj. rawskiego, ale również w ziemi różańskiej, dobrzyńskiej, sochaczewskiej, łukowskiej woj. lubelskiego, w woj. bracławskim (gałąź z której wywodzili się znani Junoszowie-Stępowscy np. Jarema). Rodzina wydała przynajmniej dwóch kanoników włocławskich, kasztelana gostyńskiego (1572-1606) i innych. Wg mojej opinii gałąź wschodnią rodu mógł założyć Florian Stępowski chorąży Kazimierza Leszczyńskiego kasztelana winnickiego a rotmistrza chorągwi pancernej. To jedynie domysły. Badam genealogię tej rodziny (XV-XVIIIwiek).
Pozdrawiam,
Adam
Myszor_Oskar - 23-03-2019 - 15:34
Temat postu:
luigi37 napisał:
Stępowski, Stempowski, Stępkowski lub też Stempkowski - w każdym razie to jeden ród herbu Junosza.

Przypominam, dla Mazowsza oraz województwa bracławskiego nie wydano dotąd spisów.

Poza tym, tylko dwóch z h. Junosza:

Michał Stępkowski/Stempkowski, pisarz bełski (wybór 14.4.1651, inauguracja i przysięga 16.10.1651), nom. 21.7.1655 podsędek bełski, zm. 23.2.1656/7.12.1657 (bliżej drugiej daty)

Feliks Stępowski, podwojewodzi łęczycki, nom. 28.2.1765 wojski mniejszy łęczycki, zrez. przed 15.9.1765

Oraz jeden bez wiadomego herbu (ale chyba też Junosza, patrząc po lokalizacji):

Konstanty Stempowski, podczaszy podlaski, 13.11.1740 awans z tego urzędu na podstolego gostynińskiego

Spoza spisów:

Paweł Stempowski, kanonik włocławski i płocki, sekretarz królewski, 6.6.1559-12.8.1566 archidiakon sądecki

Stępowscy, elektorzy Władysława IV (wszyscy z ziemi gostyńskiej):
Florian, łowczy gostyński
Wojciech, stolnik gostyński
bez tytułów: Jakub, Jan, Marcin, Sebastian

Jakiś Stępkowski dostał 3.10.1758 nominację na podstolego bracławskiego (za: Czeppe, Tytularne urzędy...).

Wojciech Stępkowski/Stempkowski h. Junosza, syn Wojciecha podczaszego gostyńskiego zm. 1641 (czyżby ww. wcześniej stolnik?), od lat 70. służył w jeździe, 1683-84 rotmistrz w jakiejś (prywatnej) chorągwi pancernej z Mazowsza, wziął udział w wyprawach wiedeńskiej i żwanieckiej. (za: słownik M. Wagnera t. III s. 190-191).

PS. Stempkowscy (Stępkowscy) h. Suchekomnaty są na Rusi (woj. bełskie, czernihowskie, kijowskie, podolskie, ruskie, wołyńskie). Nie można wykluczyć mylnego przypisania herbu, więc jeśli będziesz mieć jakieś mocne przesłanki co do jakiejś osoby stamtąd, napisz.

Poza tym terenem jest Jakub Stępkowski h. Suchekomnaty, kasztelan żarnowski (nom. 24.11.1722, zm. II 1763).
luigi37 - 24-03-2019 - 13:41
Temat postu:
Jestem Twoim dłużnikiem Oskarze, dziękuję!
I tak do połowy z tych informacji nie udało mi się dotrzeć w innych źródłach.
Skoro poruszyłem temat to dodam od siebie - dla innych szukających:
1. Konstanty Stępowski na Stępowie h.Junosza jako podczaszy podlaski i sędzia kapturowy podpisał elekcję St. Leszczyńskiego w 1733 z woj. rawskim;
2. Paweł Stempowski sekretarz królewski zmarł w 1568 w Neapolu (agent Zygmunta Augusta w sprawie "sum neapolitańskich) - przyjaciel Jana Kochanowskiego - syn Wojciecha i Anny z Głogowskich dziedzicy Woli Stępowskiej i Kaczkowizny. Mylnie!!! przypisany do herbu Suchekomnaty w niektórych herbarzach. Nadmienić należy że Paweł objął kanonię włocławską po swym stryju Stanisławie s. Falisława ze Stępowa, a po śmierci Pawła w Neapolu, agentem został jego brat, inny Stanisław Stępowski rzecz jasna niż kanonik! Herbarze i monografie szlacheckie podają absurdalne informacje i mieszają chronologię, myląc obydwu Stanisławów i traktując ich jako jedną osobę.;
3. Wojciech Stempowski zmarły 1641 podczaszy gostyński, był w 1632 stolnikiem. Istnieje dokument króla Władysława w którym stolnikostwo gostyńskie przejmuje w vacacie po Wojciechu, Jakub Stępowski - pewno bliski krewny - może brat?;
4. Chciałbym trochę namieszać i podać że ojcem chrzestnym Antoniego na Stępowie Stępowskiego s. Jakuba w 1703 roku (parafia Grodziec, Jakub zmarł w rodowym Stępowie ziemi gostyńskiej) był wspomniany przeze mnie Florian, który zdaje się podpisał elekcję Augusta II z woj. bracławskim - jak widać, w ten oto sposób próbuję namacać pokrewieństwo Stępowskich z ziemi gostyńskiej z linią ruską.

I właściwie nie wiem o cóż by prosić jeśli chodzi o Ruś, ponieważ Stępowscy h. Junosza z tymi od h. Suchekomnaty występują obok siebie na Rusi i biorąc pod uwagę możliwe przeinaczenia herbów, trudno będzie jednoznacznie ustalić pokrewieństwo. Coś szumi, ale nie wiem gdzie.
Jedyne lakoniczne wzmianki jakie podają potomkowie tej sławniejszej gałęzi Junoszów to że "ród związany jest z Rusią od połowy XVII wieku" albo jeden Stępowski twierdził że "wywodzi się od Pawła Stępowskiego" - owego kanonika...
Być może ktoś o większych kompetencjach ode mnie wie coś o Junoszach i natrafi na moje wywody...

Zauważyłem że ci od h. Suchekomnaty jakby konsekwentnie piszą się "Stępkowskimi" ale i to nie jest przesłanka bo dziedzice z ziemi gostyńskiej też tak się podpisywali czasami.

Pozdrawiam,
Adam
Myszor_Oskar - 24-03-2019 - 14:37
Temat postu:
luigi37 napisał:
Jestem Twoim dłużnikiem Oskarze, dziękuję!

Nie ma sprawy!

luigi37 napisał:
I właściwie nie wiem o cóż by prosić jeśli chodzi o Ruś, ponieważ Stępowscy h. Junosza z tymi od h. Suchekomnaty występują obok siebie na Rusi i biorąc pod uwagę możliwe przeinaczenia herbów, trudno będzie jednoznacznie ustalić pokrewieństwo.

Po prostu - jeżeli będziesz miał przesłankę, że jakiś "twój" Stęp[k]owski pełnił urząd na Rusi (ww. województwa), zapytaj - sprawdzę co jest w spisach.
Majtka_Łukasz - 17-06-2019 - 18:13
Temat postu:
Witaj Oskar,

Właśnie otrzymałem dokument, w którym zapisano, że mój przodek Andrzej Kamiński herbu Żnin (zm. ok. 1790r.), syna Jana (zm. 1738r) w roku 1769 mógł pełnić funkcję skarbnika województwa nowogródzkiego.
Czy możesz sprawdzić taką ewentualność?
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam,

Łukasz
Myszor_Oskar - 18-06-2019 - 01:51
Temat postu:
Majtka_Łukasz napisał:
Właśnie otrzymałem dokument, w którym zapisano, że mój przodek Andrzej Kamiński herbu Żnin (zm. ok. 1790r.), syna Jana (zm. 1738r) w roku 1769 mógł pełnić funkcję skarbnika województwa nowogródzkiego. Czy możesz sprawdzić taką ewentualność?

Nie mogę, bo tom dot. woj. nowogródzkiego jeszcze nie wyszedł - ale jest w planach, a może nawet opracowaniu (ostatni tom woj. połockie wyszedł w 2018, na tylnej okładce nowogródzkie podane jest "2019-23").

Przy okazji, jak ktoś miał kiedyś pytania dot. połockiego, to informuję że uzupełniłem biblioteczkę o ww.
perkozek - 05-07-2019 - 19:59
Temat postu: Łowczy inflancki /cześnik połocki Żywult
Prosiłbym o sprawdzenie czy występuje łowczy inflancki Franciszek Żywult (Zywult), a także szukam cześnika połockiego Stanisława Żywulta.
Myszor_Oskar - 06-07-2019 - 00:00
Temat postu: Re: Łowczy inflancki /cześnik połocki Żywult
perkozek napisał:
Prosiłbym o sprawdzenie czy występuje łowczy inflancki Franciszek Żywult (Zywult)

Nie.

perkozek napisał:
a także szukam cześnika połockiego Stanisława Żywulta.


Roman Zywult, s. Jana, x 1v 1678 Aleksandra Sopoćkówna, 2v Joanna Petelczycówna (zm. po 1695); budowniczy połocki nom. 11.6.1668, zm. 4.11.1693/1695

Ojciec Joanny: Sebastian Stanisław Petelczyc, x 1v NN, 2v przed 1657 Zofia Niekraszewiczówna (c. Adama Niekraszewicza, s. Szymona; 2v 29.8.1666 Władysław Jan Korsak Zaleski, chorąży połocki; zm. 1681/82); nom. przed 24.5.1660 cześnik oszmiański, zm. 1.7.1663/20.6.1664

Michał Zywult, s. Romana, x Krystyna N.; podstoli połocki wzm. od 20.12.1698 do 14.7.1733

Stanisław Zywult, s. Romana; wzm. bez tytułu 8.5.1696, cześnik połocki nom. przed 1700, wzm. jeszcze 16.6.1710
cyganmokotow - 06-07-2019 - 11:04
Temat postu: Re: Łowczy inflancki /cześnik połocki Żywult
Witam czy występuje nazwisko Domański ze wsi Krzymowskie parafia Bielsko Biała oraz Zakrzewski z Bobrujska
Pozdrawiam Michał
Myszor_Oskar - 06-07-2019 - 16:56
Temat postu: Re: Łowczy inflancki /cześnik połocki Żywult
cyganmokotow napisał:
Witam czy występuje nazwisko Domański ze wsi Krzymowskie parafia Bielsko Biała

Chyba Biała Podlaska?

W woj. podlaskim i lubelskim - brak.

cyganmokotow napisał:
oraz Zakrzewski z Bobrujska

Mińskiego jeszcze nie opracowano.
Majtka_Łukasz - 09-07-2019 - 12:11
Temat postu: Re: Łowczy inflancki /cześnik połocki Żywult
Dzień dobry,

Oskarze, nawiązując poniekąd do powyższych postów na temat Stempkowskich (h. Junosza), czy mogę prosić o 'wykaz' dla województwa wileńskiego? Ewentualnie dla innych na kresach jeśli nie będzie tego bardzo dużo.
Wczoraj się dowiedziałem, że jednym z moich przodków miał być Stanisław syn Andrzeja, który w XVII wieku pełnił urząd Skarbnika Oszmiańskiego.

Dzięki!
Łukasz
Myszor_Oskar - 10-07-2019 - 02:23
Temat postu: Re: Łowczy inflancki /cześnik połocki Żywult
Majtka_Łukasz napisał:
Oskarze, nawiązując poniekąd do powyższych postów na temat Stempkowskich (h. Junosza)

Możesz je przypomnieć?

Stępkowscy w wileńskim:

Leon B[o]rucki Stempkowski h. Suche Komnaty, dworzanin skarbowy WKL, cześnik wileński wzm. od 20.6.1705 do 9.10.1716 (w II 1707 dwukrotnie jako "wieluński", omyłkowo)

Antoni Stępkowski, cześnik wileński wzm. 26.4.1745 (być może cześnikowic?? - uwaga moja)

Antoni Stempkowski, skarbnik wiłkomierski wzm. od 16.10.1792 do 30.4.1796

Oraz w woj. połockim:

Wojciech Stempkowski; x Regina Kneblówna (c. Grzegorza Jurgiewicza Knebla, wójta kowieńskiego od 1.2.1611 zm. 1627; Regina zm. po 1667); nom. 11.3.1658 cześnik połocki, 12.3.1659 (lub krótko przed) awans: podstoli połocki, zm. przed 26.3.1661

Majtka_Łukasz napisał:
Wczoraj się dowiedziałem, że jednym z moich przodków miał być Stanisław syn Andrzeja, który w XVII wieku pełnił urząd Skarbnika Oszmiańskiego.

Jest, i to pierwszy na tym urzędzie: Stanisław Andrzejkowicz Stempkowski; x Zofia Tołokońska (wdowa, 1v Aleksander Bryndza); wzm. od 1637, zm. 8.6.1655/7.4.1656.
Majtka_Łukasz - 10-07-2019 - 14:20
Temat postu: Re: Łowczy inflancki /cześnik połocki Żywult
Oskar, dziękuję Ci bardzo za nowe informacje!
W moim poprzednim poście miałem na myśli nawiązanie do kilku postów wyżej (03/2019), kiedy to Adam (luigi37) zapytywał o Stempkowskich h. Junosza z Korony.
Marzę, że kiedyś uda się znaleźć konkretne powiązanie z tymi "moimi" z Kresów.

Czy mogę prosić o następną przysługę?
Poszukuję wszelkich informacji o nazwisku Bokszczanin (h. Kos), czasami mylnie Bakszczanin, Bokszanin...
Znana mi linia od poł.XVII zamieszkiwała na terenach WLK, głównie powiat oszmiański.
Sprawdź proszę głównie w wileńskim, ale jak możesz więcej to było by super. Gdyby jakimś cudem pojawili się w Koronie to już w ogóle by była ciekawostka...

Pozdrawiam,
Łukasz
Myszor_Oskar - 10-07-2019 - 18:56
Temat postu: Re: Łowczy inflancki /cześnik połocki Żywult
Majtka_Łukasz napisał:
Poszukuję wszelkich informacji o nazwisku Bokszczanin (h. Kos), czasami mylnie Bakszczanin, Bokszanin... Znana mi linia od poł.XVII zamieszkiwała na terenach WLK, głównie powiat oszmiański.


Niestety, nigdzie ich nie widzę.
akijewski - 21-11-2019 - 14:46
Temat postu: Re: Łowczy inflancki /cześnik połocki Żywult
Witam czy nazwisko Wszelaki występuje w woj. kijowskim ?

Pozdrawiam
Adam
Myszor_Oskar - 22-11-2019 - 08:59
Temat postu:
Nie.
Purzyński - 27-11-2019 - 20:34
Temat postu:
Witam
Poszukuje informacji o Andrzeju Ciesielskim (XVI wiek). Czy w spisach woj. sieradzkiego występuje taka osoba?
Pozdrawiam,
Marcin
Potomek_Wosinskich - 27-11-2019 - 21:26
Temat postu:
Dobry Wieczór

Mam pytanie o dwa województwa
Czy w urzędnikach smoleńskich widnieje Hieronim Ciechanowicz?
I czy w wileńskim widnieje jakikolwiek Ciechanowicz, lub Strzyżewski?

Pozdrawiam- Wojciech Wosiński
Myszor_Oskar - 27-11-2019 - 22:46
Temat postu:
Potomek_Wosinskich napisał:
Czy w urzędnikach smoleńskich widnieje Hieronim Ciechanowicz?

Nawet dwóch, zm. 1650 i 1710. O którego chodzi?

Poza nimi 12 osób tego nazwiska.

Potomek_Wosinskich napisał:
I czy w wileńskim widnieje jakikolwiek Ciechanowicz, lub Strzyżewski?

Nie. W smoleńskim jest Piotr Józef Strzyżowski (Slryszewski), miecznik smoleński wzm. od 3.10.1768 do 7.2.1771, oraz 16.3.1773 błędnie jako starodubowski.
Potomek_Wosinskich - 27-11-2019 - 23:12
Temat postu:
Dziękuję za odnalezienie!
Chodzi o tego z 1650
Tom_mk - 28-11-2019 - 06:27
Temat postu:
Czy w wojewodztwie Wolynskim wystepuje Drzewiecki ?
Dziekuje za sprawdzenie.
Tomasz Drzewiecki
Ludwik_Olczyk - 28-11-2019 - 12:21
Temat postu:
Szanowni Państwo.

Ci Ciechanowiczowie umiłowali sobie imię Hieronim niemal tak samo jak Puzynowie. Poza smoleńskiem sprawowali też wysokie urzędy w pińskiem. Hieronim, sędzia ziemski smoleński, miał m.in. synów Hieronima Władysława, pisarza z. smol. i Stanisława Hieronima, podkomorzego pińskiego.

Pozdrawiam serdecznie.
Brozek_Oskar - 29-11-2019 - 02:34
Temat postu:
W bardzo bliskim pokrewieństwie Hieronim syn Hieronima wilka smolenskiego był z biskupem Aleksandrem Kotowiczem i jego bratem Janem, moim przodkiem. Byli braćmi ciotecznymi. Tenże Hieronim wraz z bratem Stanisławem otrzymali od biskupa w spadku Łukonnicę. Gdyby podczas badań ktoś znalazł jakąkolwiek wzmiankę o Kotowiczach przy badaniu Ciechanowiczów lub (po żonie Hieronima) Wołłodkowiczów, to będę przeszczęśliwy z podzieleniem się tą informacją. Być może sam Hieronim Ciechanowicz jest również moim przodkiem.

Pozdrawiam,
Oskar Brożek
Myszor_Oskar - 29-11-2019 - 04:06
Temat postu:
Tom_mk napisał:
Czy w wojewodztwie Wolynskim wystepuje Drzewiecki ? Dziekuje za sprawdzenie. Tomasz Drzewiecki


Tomasz Borsza Drzewiecki h. Nałęcz, stolnik chełmski wzm. od 1669, zm. 19.5.1688/29.4.1690

Felicjan Borsza Drzewiecki, stolnik chełmski wzm. od 5.10.1696 (zrezygnował przed 5.3.1720 na rzecz Piotra - syna?); zarazem w 1715 sędzia grodzki krzemieniecki, w 1719 podstarosta krzemieniecki 1719; nom. 27.7.1722 sędzia ziemski krzemieniecki (wzm. do 12.9.1729); zm. przed 1761 (najpewniej wcześniej, na urzędzie były częste wieloletnie wakansy)

Piotr Antoni Borsza Drzewiecki z Drzewca na Baszarowcach; s. Felicjana?; stolnik chełmski nom. 5.3.1720 (zrezygnował krótko przed 21.8.1725), nom. 14.7.1737 podstoli wołyński (wcześniej nom. na ten sam urząd 27.7.1736, zapewne niezrealizowana), 1.9.1744 podczaszy wołyński, 16.1.1758 podkomorzy krzemieniecki (do śmierci); zarazem pisarz grodzki łucki 1721-26, sędzia grodzki krzemieniecki 1737-44, podstarosta krzemieniecki 1748; zm. w 1765 przed 24.6.

Felicjan Borsza Drzewiecki, nom. 3.12.1748 cześnik wołyński, 10.1.1761 podczaszy wołyński, 24.6.1765 chorąży krzemieniecki (pierwszy), 20.4.1785 podkomorzy krzemieniecki; kawaler orderu św. Stanisława; zm. 30.7.1793/18.1.1794

Józef Borsza Drzewiecki, pisarz grodzki krzemieniecki, 1761 pisarz ziemski krzemieniecki, 24.6.1765 sędzia ziemski krzemieniecki, zm. przed 7.10.1777

Stanisław Borsza Drzewiecki, s. Piotra; nom. 9.1.1768 łowczy włodzimierski, zm. przed 7.10.1777

Antoni Drzewiecki, rzekomy wojski większy krzemieniecki wzm. 14.2.1785

Kazimierz Drzewiecki, s. Stanisława; sędzia ziemiański powiatu krzemienieckiego (1 z 10) wybrany i zaprzysiężony na sejmiku 19.2.1792 (pełnił urząd do 15.11.1793, gdy sąd ziemiański zniesiono)

Poza wołyńskim:

Jan Drzewiecki h. Nałęcz, skarbnik kijowski nom. 6.3.1618, zm. 16.7.1639/27.8.1640

Jan Drzewiecki h. Nałęcz, cześnik czernihowski nom. 29.2.1706 (wzm. do 12.9.1719)

Ludwik Drzewiecki h. Nałęcz, nom. 24.11.1726 skarbnik urzędowski, 12.8.1744 wojski urzędowski, rzekoma nom. 11.12.1746 miecznik łukowski, zm. 1747/50

Jan Drzewiecki h. Nałęcz, nom. 12.8.1744 skarbnik urzędowski, zm. 1746

Jan Drzewiecki h. Nałęcz, wojski urzędowski (nom. przed 25.6.1750, gdy pierwszy raz wzm.), 17.4.1760 łowczy urzędowski, 27.9.1766 cześnik urzędowski (wzm. do 3.6.1767, prawdopodobnie do śmierci, ale być może zrezygnował ok. 2.4.1770), nom. 26.11.1778 podstoli urzędowski (chyba niezrealizowana), zm. przed 1780

Ludwik Drzewiecki h. Nałęcz, rzekomy cześnik łukowski wzm. 2x w 1759

Aleksander Drzewicki h. Nałęcz (tak podane w spisie, ale lokalizacja i brzmienie raczej sugeruje Ciołka?), podwojewoda ksiąski w woj. krakowskim (nom. 28.5.1706, przysięga 14.6 tr.; następca nom. 16.3.1710)

Są też Drzewieccy/Drzewiccy h. Ciołek, gł. w Małopolsce.

Potomek_Wosinskich napisał:
Dziękuję za odnalezienie! Chodzi o tego z 1650


Hieronim Ciechanowicz h. Nałęcz; s. Jana; x Anna/Marianna Wołodkowiczówna; wójt smoleński (urząd ustanowiony 4.11.1611, wzm. pierwszy raz 31.8.1614, do śmierci - pierwszy na tym urzędzie, a zarazem jeden z dwóch realnie, od 1654 urząd czysto tytularny); nom. 21.6.1622 podsędek smoleński, VII/VIII 1636 sędzia ziemski smoleński (do śmierci); 26.8.1649 nom. kasztelan witebski (cofnięta bo mylna informacja o wakansie), nom. I 1650 kasztelan nowogrodzki (nie przyjął); rewizor JKM; zm. 1650 (po 6.4, krótko przed 11.11), pogrzeb 7.2.1651 w Smoleńsku

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/454578

Marcin/Marcjan Aleksander Ciechanowicz; x Anna Kędzierzawska (Kandzierzawska); nom. 13.7.1636 podczaszy smoleński (do śmierci); zarazem 1651-56 sędzia grodzki słonimski; zm. w 1663 po 15.2

Aleksander Ciechanowicz; s. Jana; x Marancja Chlewińska; łowczy smoleński wzm. od 13.4.1650 do 1.11.1653 (u Bonieckiego już 1642, mało prawdopodobne); zarazem podstarosta słonimski wzm. od 1642 do 1651; zm. 1654/55

Jan Ciechanowicz; chyba s. Aleksandra; x Marta Magdalena Sipayłłówna (c. Daniela Sipayłły); łowczy smoleński wzm. od 5.6.1659 do 4.8.1667; zm. przed 10.3.1670 (wdowa wzm.)

Samuel Stanisław na Pokornowie Ciechanowicz; s. Hieronima; 1x 1665 Krystyna Giedroyciówna, 2x już 1666 Konstancja Judycka; nom. 12.8.1658 cześnik smoleński (wzm. do 30.11.1666)

Stanisław Hieronim Ciechanowicz; s. Hieronima; łowczy smoleński wzm. od 28.3.1665, 8.1/18.6.1668 awans: wojski piński, 1673? chorąży piński, 1691 podkomorzy piński, zm. po 1700

Hieronim Władysław na Pokornowie Ciechanowicz; s. Hieronima; x Elżbieta Skopówna (c. Jana Ożaka Skopa) zm. 1712; horodniczy smoleński (wzm. od 12.1.1667 do 23.2.1671), 23.2.1671 wybrany pisarzem ziemskim smoleńskim (śmierci); zm. 29.1.1710

Aleksander Ciechanowicz; horodniczy smoleński (wzm. pd 24.4.1674 do do 1678, w 1682 już się tak nie tytułował); sekretarz i dworzanin królewski; zm. po 1688

Jan Konstanty Ciechanowicz; łowczy smoleński (wzm. od 1687 do 5.12.1715); zm. przed 28.6.1735

Stanisław Ciechanowicz; cześnik smoleński wzm. od 6.2.1690 do 24.4.1697

Gaspar/Kasper Kazimierz Ciechanowicz; cześnik smoleński wzm. od 24.11.1700 do 12.10.1731; miał syna Michała Onufrego wzm. jako cześnikowic w 1757

Franciszek Ciechanowicz, x Anna Zaleciałówna; cześnik smoleński, zm. przed 12.11.1715 (wdowa wzm.)

Aleksander Ciechanowicz; 1x Róża Komarówna (zm. 1754), 2x 1757 Scholastyka Tuhanowska; cześnik smoleński wzm. od 17.8.1754 do 15.6.1757

Tom_mk napisał:
Gdyby podczas badań ktoś znalazł jakąkolwiek wzmiankę o Kotowiczach przy badaniu Ciechanowiczów lub (po żonie Hieronima) Wołłodkowiczów, to będę przeszczęśliwy z podzieleniem się tą informacją. Być może sam Hieronim Ciechanowicz jest również moim przodkiem.


Kotowiczów w spisie urzędników smoleńskich nie ma, ale jest kilku Wołodkowiczów h. Radwan:

Jan Kazimierz Wołodkowicz; s. Stefana; skarbnik starodubowski wzm. od 4.2.1678 do 16.11.1692

Marcin Wołodkowicz; s. podsędka mińskiego, wojski starodubowski wzm. 18.3.1739

Józef Wołodkowicz; s. wojskiego mińskiego; ur. 1724; wojski starodubowski wzm. 1756; zarazem starosta krasowicki, zm. 1.10.1766

Poza tym urzędnicy inflanccy, z tej samej rodziny:

Adam Wołodkowicz; stolnik wendeński wzm.. od 2.8.1679 do II 1686

Franciszek Wołodkowicz; wojski miński; rzekomy stolnik wendeński wzm. 12.9.1733

No i sporo ich wymienia Fiodar Czarniauski w swoim spisie urzędników mińskich.
Myszor_Oskar - 29-11-2019 - 17:26
Temat postu:
Purzyński napisał:
Witam Poszukuje informacji o Andrzeju Ciesielskim (XVI wiek). Czy w spisach woj. sieradzkiego występuje taka osoba?


Nie, nie ma nikogo tego nazwiska.
Ludwik_Olczyk - 02-12-2019 - 14:57
Temat postu:
Szanowni Państwo.

Tu trochę więcej o Hieronimie, nad którym trochę siedziałem na początku roku.

Ciechanowicz, Hieronim (Atanazy Hieronim), h. Nałęcz (zm. listopad 1650), zapewne syn Jana, bratanek Dymitra rotmistrza JKM, brat Aleksandra, podstarościego słon., łowczego smol. W 1605 zapisany pośród uczniów Akademii Wileńskiej. Uzyskał tytuł magistra sztuk i filozofii. Rewizor i sekretarz JKM, wójt (1611-1650), podsędek (1622-1636), sędzia ziemski smoleński (1636-1650). Poseł smoleński: 1623, 1626, 1635, 1638, 1642, 1649. Deputat smoleński na Trybunał Główny Litewski: 1639, 1644. Poseł smoleński 1623 – na tymże sejmie obrany deputatem do komisji skarbowej wileńskiej, jako podsędek smoleński. Na sejmie w 1626 obrany poborcą łanowym dla woj. smol. Poseł smoleński 1635, obrany do Trybunału Skarbowego Litewskiego, z urzędem podsędka smol. Poseł smoleński na sejm 1638, jako sędzia ziemski smoleński. Obrany komisarzem do zaopatrzenia twierdz pogranicznych. Na sejmie w 1642 obrany do Komisji z Moskwą, jako sędzia z. smol. Posłował do Moskwy w 1648. Na sejmie elekcyjnym w 1648 był elektorem smoleńskim Jana Kazimierza jako sędzia z. smol. i Sekretarz JKM. Poseł smoleński w 1649 jako sędzia z. smol. Obrany do Komisji ds. zapłaty piechocie smoleńskiej. W 1649 nominowany na urząd kasztelana witebskiego, lecz została ona cofnięta, gdyż ówczesny kasztelan Józef Klonowski nie objął kasztelanii połockiej. W styczniu 1650 nominowany na kasztelana nowogrodzkiego, lecz nie przyjął tej nominacji. Narkiewicz podaje, że posłował na 28 sejmów i 11 trybunałów (dzisiaj możemy z całkowitą pewnością potwierdzić tylko 6 sejmów i 2 trybunały). Był właścicielem rozlicznych majątków w smoleńskiem, w 1650 posiadał łącznie 354 dymy. Lokował też nowe miasteczka jak Katyń i Ciechanowicze. Wielce zasłużony dla smoleńszczyzny, gdzie rozpoczął tworzenie instytucji edukacyjnych i religijno-państwowych. Planował utworzenie Akademii Smoleńskiej, na wzór Wilna i Krakowa. Umacniał też fortyfikacje miejskie. Ożeniony z Anną z Wołodkiewiczów. Dzieci: Anna, żona → Hieronima Michała Puzyny (zm. 1703), podsędka upickiego, a następnie Michała z Susza Kaczyńskiego, → Stanisław Hieronim, podkomorzy piń., starosta drohobuski, → Hieronim Władysław, pisarz z. smol. Żona i córka Prudentianna zmarły przed nim. Zmarł w listopadzie 1650 w Smoleńsku, otoczony powszechnym szacunkiem. Został pochowany w Smoleńsku 7.02.1651. Źródła: ASD XIV, s. 20; Boniecki III, s. 150; Czarniecki I, s. 384; S. Narkiewicz, Dekret wiecznej pamięci…, Wilno 1651; Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo smoleńskie 1650 r., s. 30, 31, 34, 35, 73, 74, 168; UWKL IV, s. 142, 164, 226, 347; Vol.Leg. III, s. 219 (poz. 10, kol. 454), 250 (kol. 519), 430 (poz.13, kol. 906), 451 (poz. 48, kol. 951), IV, s. 28 (poz. 12, kol. 50), 106 (kol. 227), 148 (poz. 5, kol. 323).

Pozdrawiam Państwo serdecznie.
Myszor_Oskar - 02-12-2019 - 19:42
Temat postu:
Ludwik_Olczyk napisał:
Szanowni Państwo. Tu trochę więcej o Hieronimie, nad którym trochę siedziałem na początku roku.


Bardzo ładne, czy to do jakiegoś słownika biograficznego?

Ludwik_Olczyk napisał:
Lokował też nowe miasteczka jak Katyń i Ciechanowicze.


Katyń miał prawa miejskie?
Ludwik_Olczyk - 02-12-2019 - 19:59
Temat postu:
To w ramach takiej koncepcji by przybliżyć posłów na Sejmy RP z WKsL. Chciałbym, by były tam biogramy wszystkich o których wiemy. Co do Katynia, to było to miasteczko prywatne. Kiedyś natrafiłem na jakiś dziwny dokument o człowieku, który dostał prawo królewskie na opuszczenie Katynia, a na sprawie przed aktami ówczesny właściciel oświadczył, że jeszcze będzie żałował, że opuszcza piękny Katyń... Nie wiem czy nie był to któryś z Ogińskich...

Pozdrawiam serdecznie.
eve174 - 06-12-2019 - 15:57
Temat postu:
Dzien dobry, Prosze o sprawdzenie nazwiska Aleksandrowicz, chodzi o Teodora Aleksandrowicza, wg roznych zrodel Teodora Tomasza badz Tomasza Teodora, Byl on burmistrzem w Czemiernikach, pozniej przeniosl sie do Parczewa, niestety nie wiem skad pochodzil. Jezeli ktos jest zainteresowany ta galezia to prosze o kontakt gdyz posiadam zdjecia rodzinne z XIX wieku.


Poszukuje takze rodziny Chojeckich, jezeli jest mozliwosc spisania, chodzi o tereny obecnych okolic Siedlec i miejscowsci Liw.
Ludwik_Olczyk - 06-12-2019 - 16:57
Temat postu:
Szanowna Pani.

Burmistrzowie nie byli urzędnikami ziemskimi, a tych dotyczą te spisy.

Pozdrawiam serdecznie.
Myszor_Oskar - 06-12-2019 - 17:14
Temat postu:
eve174 napisał:
Dzien dobry, Prosze o sprawdzenie nazwiska Aleksandrowicz, chodzi o Teodora Aleksandrowicza, wg roznych zrodel Teodora Tomasza badz Tomasza Teodora, Byl on burmistrzem w Czemiernikach, pozniej przeniosl sie do Parczewa, niestety nie wiem skad pochodzil.

Burmistrzów spisy nie obejmują. Chyba że mowa o XIX wieku, wtedy można poszukać w różnych rocznikach.

eve174 napisał:
Poszukuje takze rodziny Chojeckich, jezeli jest mozliwosc spisania, chodzi o tereny obecnych okolic Siedlec i miejscowsci Liw.

Liw to Mazowsze, dla tego regionu spisów dotąd nie opracowano.

Natomiast w woj. lubelskim jest dwóch:

Michał Chojecki h. Lubicz, rzekomy łowczy łukowski (nominacja 24.11.1715, być może niezrealizowana)

Kazimierz Ignacy Chojecki h. Lubicz, nom. 8.10.1746 skarbnik łukowski, 13.6.1759 miecznik łukowski, 13.9.1770 wojski większy łukowski, 13.7.1778 łowczy łukowski, 5.12.1788 cześnik łukowski

Osoby z tej rodziny są też wymieniane w woj. kijowskim i bełskim.
eve174 - 06-12-2019 - 17:36
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
eve174 napisał:
Dzien dobry, Prosze o sprawdzenie nazwiska Aleksandrowicz, chodzi o Teodora Aleksandrowicza, wg roznych zrodel Teodora Tomasza badz Tomasza Teodora, Byl on burmistrzem w Czemiernikach, pozniej przeniosl sie do Parczewa, niestety nie wiem skad pochodzil.

Burmistrzów spisy nie obejmują. Chyba że mowa o XIX wieku, wtedy można poszukać w różnych rocznikach.

eve174 napisał:
Poszukuje takze rodziny Chojeckich, jezeli jest mozliwosc spisania, chodzi o tereny obecnych okolic Siedlec i miejscowsci Liw.

Liw to Mazowsze, dla tego regionu spisów dotąd nie opracowano.

Natomiast w woj. lubelskim jest dwóch:

Michał Chojecki h. Lubicz, rzekomy łowczy łukowski (nominacja 24.11.1715, być może niezrealizowana)

Kazimierz Ignacy Chojecki h. Lubicz, nom. 8.10.1746 skarbnik łukowski, 13.6.1759 miecznik łukowski, 13.9.1770 wojski większy łukowski, 13.7.1778 łowczy łukowski, 5.12.1788 cześnik łukowski

Osoby z tej rodziny są też wymieniane w woj. kijowskim i bełskim.Dziekuje, wlasnie chodzi tex o XIX wiek jezeli chodzi o Aleksandrowiczow.

Czy moglabym prosic tez o podanie informacji z woj kijowskiego i belskiego

Dziekuje
Myszor_Oskar - 06-12-2019 - 20:51
Temat postu:
eve174 napisał:
Dziekuje, wlasnie chodzi tex o XIX wiek jezeli chodzi o Aleksandrowiczow.


Przejrzałem na szybko (od ok. 1825 do 1875), nic. Nie ma też Alexandrowicza wśród burmistrzów wymienionych za lata 1809-1866 w Dziejach Parczewa 1401-2001. Ale w tej samej pracy w 1789 roku wspomniany jest Teodor Alexandrowicz jako (1 z 5) radca miasta Parczewa. Czyli jeśli był burmistrzem, to jakoś wtedy - a w Czemiernikach jeszcze wcześniej.

eve174 napisał:
Czy moglabym prosic tez o podanie informacji z woj kijowskiego i belskiego


Tomasz Chojecki, 1650 wicesgerens grodzki krasnostawski, 1651 regent grodzki krasnostawski, 1669 podstarości krasnostawski, 31.1.1678 pisarz ziemski chełmski (zmarł lub zrezygnował przed IV 1682); zarazem sekretarz królewski

Jan Chojecki, stolnik owrucki wzm. od 11.8.1729 do 3.12.1757

Jan Samuel Chojecki, 22.12.1731 skarbnik owrucki, 10.4.1736 skarbnik kijowski, zm. 20.9.1749/8.5.1750

Franciszek Chojecki, podczaszy czernihowski wzm. od 1733; zarazem 1742 ppłk wojska koronnego; zm. po 31.1.1774

Franciszek Kazimierz Chojecki, 1735 burgrabia kijowski, 1737 komornik graniczny bracławski, 1744 wojski bracławski, 1753 pisarz grodzki kijowski, 1757 podwojewodzi kijowski, 1757 sędzia graniczny bracławski, 14.9.1757 chorąży owrucki (nominacja niezrealizowana), 1758 stolnik bracławski, 8.3.1758 stolnik owrucki, 18.8.1759 chorąży żytomierski, 1.11.1774 chorąży kijowski, zm. 6.8.1778/17.8.1779

Kazimierz Chojecki, rzekomy skarbnik owrucki wzm. 24.7.1736 i 17.5.1737 - prawie na pewno skarbnikowicz (s. Jana Samuela)

Jan Chojecki, 23.1.1765 horodniczy owrucki, 9.10.1766 podsędek żytomierski, zm. przed 9.1.1775

Hilary Chojecki, chorążyc kijowski (s. Franciszka Kazimierza); podwojewodzi i sędzia grodzki kijowski, 4.12.1775 skarbnik kijowski, 1779/81 sędzia ziemski kijowski (ostatni), zm. po 1794

Ignacy Chojecki, 1782 sędzia graniczny bracławski, 29.4.1788 łowczy owrucki (ostatni, wzm. na urzędzie ostatni raz 6.6.1795); zarazem 1791 podwojewodzi kijowski

Jan Nepomucen Chojecki, 1782 sędzia graniczny bracławski, 10.6.1785 wojski większy kijowski (zrezygnował 8.1/12.3.1791)
Majtka_Łukasz - 06-12-2019 - 21:53
Temat postu:
Oskar, czy mogę prosić o sprawdzenie nazwiska Dokurno herbu Dołęga (ewentualnie pokrewne jak "Dokurnowicz") z woj. wileńskiego? Jeśli możesz zerknąć w całym WKL to oczywiście jeszcze lepiej Wink
Wielkie dzięki!

Łukasz
Myszor_Oskar - 07-12-2019 - 02:22
Temat postu:
Majtka_Łukasz napisał:
Oskar, czy mogę prosić o sprawdzenie nazwiska Dokurno herbu Dołęga (ewentualnie pokrewne jak "Dokurnowicz") z woj. wileńskiego? Jeśli możesz zerknąć w całym WKL to oczywiście jeszcze lepiej Wink


Maciej Ludwik Dokurno, budowniczy oszmiański nom. 10.2.1713, zrez. 14.9.1744 na rzecz Jana Hutorowicza
Majtka_Łukasz - 17-12-2019 - 11:05
Temat postu:
Oskar, dziękuję za ostatnie info o Macieju Dokurno. A czy widać w wileńskim (albo okolicznych jeśli to nie problem) nazwisko Kościukiewicz?

Łukasz
Ludwik_Olczyk - 17-12-2019 - 11:09
Temat postu:
Pani Łukaszu.

Ani w Wileńskim ani w Trockim nie występuje to nazwisko, poza wspomnianym.

Pozdrawiam serdecznie.
Majtka_Łukasz - 17-12-2019 - 11:56
Temat postu:
Panie Ludwiku, dziękuję za odpowiedź, ale domniemam, że dotyczyła ona tylko nazwiska Dokurno?
Ja tymczasem dopytuję o nazwisko Kościukiewicz (prawdopodobny herb Odrowąż).

Pozdrawiam,
Łukasz
Myszor_Oskar - 17-12-2019 - 12:12
Temat postu:
Majtka_Łukasz napisał:
Panie Ludwiku, dziękuję za odpowiedź, ale domniemam, że dotyczyła ona tylko nazwiska Dokurno?
Ja tymczasem dopytuję o nazwisko Kościukiewicz (prawdopodobny herb Odrowąż).


Nikogo.
Jejus - 21-01-2020 - 15:27
Temat postu:
Proszę o sprawdzenie, potwierdzenie i uzupełnienie danych (zwłaszcza o daty) dla:
Wacła ? Kucharski - miecznik sieradzki,
Radecki/ S/Ś-wizawski - łowczy buski (po łac. buscensi),
Stanisław Sobieszczański - podstoli łukowski,
Stanisław Kordaszowski - skarbnik ciechanowski,
Kazimierz Wolski - cześnik opoczyński,
Giżycki/Pągowski - cześnik sieradzki,
Stanisław Hołubowicz - skarbnik buscensi.
Datowanie pierwszego z nich mam na początek XVIII w., a pozostałych w połowie lub drugiej połowie XVIII w.
Z góry serdecznie dziękuję i pozdawiam.
Andrzej
Myszor_Oskar - 22-01-2020 - 16:24
Temat postu:
Jejus napisał:
Proszę o sprawdzenie, potwierdzenie i uzupełnienie danych (zwłaszcza o daty) dla:


> Giżycki/Pągowski - cześnik sieradzki

Walenty Pągowski h. Pobóg, podczaszy liwski (do 1752), mylnie wzm. jako podczaszy sieradzki 29.7.1751, nom. 7.6.1752 wojski sieradzki, zm. w 1761 przed 2.10

Giżyckich na urzędach sieradzkich brak, są (h. Nałęcz) na wieluńskich w XVI-XVII w.

> Stanisław Kordaszowski - skarbnik ciechanowski

Spisów dla Mazowsza dotąd nie wydano.

> Wacław Kucharski - miecznik sieradzki

Brak - a zatem rzekomy, nazwany błędnie, bądź nominacja niezrealizowana. Być może tożsamy z nw. Władysławem?

Są w spisach:

Sebastian Kucharski h. Zagłoba, pisarz grodzki piotrkowski, łowczy wieluński wzm. od 12.10.1682 do 3.2.1688

Władysław Kucharski h. Zagłoba, pisarz grodzki sieradzki, nom. 24.10.1698 skarbnik sieradzki, wzm. do 18.12.1714, zrezygnował (na rzecz syna?) wkrótce.

Kazimierz Kucharski h. Zagłoba, s. Władysława, pisarz grodzki sieradzki, nom. 24.4 i 4.5.1721 skarbnik sieradzki, wzm. do 30.6.1727, zm. przed 26.5.1735

> Radecki/ S/Ś-wizawski - łowczy buski (po łac. buscensi)

Nawet trzech!

Stanisław Cyriak Radecki h. Godziemba, łowczy buski wzm. od 20.4.1700, zm. na pewno przed 15.12.1714, prawdopodobnie już przed 26.10 tr.

Cyriak Radecki h. Godziemba, s. Tomasza (chorąży horodelski nom. 6.4.1735), nom. 20.10.1746 podstoli horodelski (wzm. już 26.9.1738), wzm. do 18.2.1749, nom. 26.5.1755 łowczy buski, zm. 22.8.1758/18.8.1759

Jan Radecki h. Godziemba, nom. 5.12.1767 skarbnik lubaczowski, nom. 25.9.1768 łowczy buski, wzm. do 1792

W okolicy na urzędach są Radeccy zarówno h. Godziemba jak i Doliwa.

Są też w okolicy na urzędach Świeżawscy h. Paprzyca, wt. na buskim jeden: Maciej Świeżawski, cześnik buski nom. 24.7.1771, wzm. do 1792.

> Kazimierz Wolski - cześnik opoczyński

Rzekomy, wzm. 3.10.1759 (AP w Krakowie, Varia wawelskie 83, s. 355).

W okolicy na urzędach są Wolscy h. Łabędź.

> Stanisław Sobieszczański - podstoli łukowski

> Stanisław Hołubowicz - skarbnik buscensi

Obu brak. Urzędy czysto tytularne i słabo opracowane, więc niczego to nie wyklucza.

Sobieszczańscy h. Nałęcz są na urzędach bełskich (Antoni pisarz bełski 1730-61, Spirydion skarbnik lubaczowski 1768-78 ).

W woj. ruskim jest Samuel Hołubowicz h. Janina, 1676-77 pisarz grodzki żydaczowski, 1680-82 burgrabia lwowski, 1680-85 miecznik żydaczowski.
Jejus - 23-01-2020 - 07:43
Temat postu:
Wielkie, wielkie dzięki za tyle informacji i jeszcze w tak szybko!
Pozdrawiam!
Jejus - 29-01-2020 - 14:23
Temat postu: urzędnicy lubelscy
Czy mogę jeszcze, Panie Oskarze, prosić o sprawdzenie na urzędach lubelskich nazwisk: Sobieszczański i Dmochowski. Tych pierwszych pewnie będzie kilku, albo i więcej na różnych urzędach.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Myszor_Oskar - 29-01-2020 - 23:48
Temat postu: Re: urzędnicy lubelscy
Jejus napisał:
Czy mogę jeszcze, Panie Oskarze, prosić o sprawdzenie na urzędach lubelskich nazwisk: Sobieszczański i Dmochowski. Tych pierwszych pewnie będzie kilku, albo i więcej na różnych urzędach.


Na urzędach lubelskich Sobieszczańskich nie ma. Są na bełskich, h. Nałęcz:

Antoni Sobieszczański, pisarz (ziemski) bełski nom. 25 i 29.8.1730, zm. w 1761 przed 26.7 (data zwołania sejmiku elekcji następcy)

Spiridion Sobieszczański, skarbnik lubaczowski nom. 25.9.1768, wzm. do 1778

Na Rusi są Sobieszczańscy h. Rogala. Poza tym dwóch Sobieszczańskich nn. herbu jest na urzędach inflanckich (czysto tytularnych, więc nieznane jest pochodzenie terytorialne tychże):

Józef Sobieszczański, cześnik inflancki wzm. 1760 u Bonieckiego

Marcin S. Sobieszczański, łowczy inflancki jakoś w latach 40-60. XVIII w.

Co do Dmochowskich, jest jeden h. Pobóg w bełskim:

Andrzej Teofil Dmochowski, pisarz (ziemski) chełmski wzm. od 1.4.1682 do 18.3.1700, zm. przed 8.2.1704 (wybór następcy)

Poza tym w woj. smoleńskim jest:

Roman Kazimierz Dmochowski (x Ludwika Zabłocka, strukczaszanka oszmiańska), cześnik starodubowski wzm. od 15.4.1748, zm. 23.2/21.8.1776. Miał syna Jana, wzm. 9.5.1787 jako "czesznikowicza starodubowskiego".

Wprawdzie w XVIII w. urzędy smoleńskie były (poza najwyższymi) czysto tytularne, ale jednak wchodziły w skład hierarchii WKL (i takie pochodzenie sugeruje związek małżeński ww.), więc przyznanie takowego urzędu "Koroniarzowi" jest mało prawdopodobne - ale nie wykluczone.
Węgrzyn_Ania - 30-01-2020 - 16:43
Temat postu: Re: urzędnicy lubelscy
Czy mogę prosić o sprawdzenie Nazwiska Skap w Księstwie Żmudzkim?
Myszor_Oskar - 30-01-2020 - 19:31
Temat postu: Re: urzędnicy lubelscy
Węgrzyn_Ania napisał:
Czy mogę prosić o sprawdzenie Nazwiska Skap w Księstwie Żmudzkim?


Brak. Jest Stanisław Skop w XVI w.
Majtka_Łukasz - 07-02-2020 - 13:41
Temat postu: Re: urzędnicy lubelscy
Oskarze, nie raz już mi pomogłeś za co bardzo dziękuję i dziś mam kolejną prośbę/zagadkę.
Czy widać gdzieś w spisach urzędników WKL niejakiego Władysława Kamińskiego (może Kamieńskiego?) h. Żnin, który wedle relacji mojego przodka (z roku 1835) miał być, cytuję: "dworzaninem skarbowym WKL"...
Linię tych Kamińskich znam praktycznie od początku XVIIIw, więc jeśli ów Władysław w ogóle istniał, to musiał żyć raczej w wiekach wcześniejszych.
Regionalnie to podejrzewam, że z wileńskiego (moi Kamińscy mieszkali w pow.oszmiańskim) ewentualnie do głowy mi przychodzi województwo nowogródzkie (jeden z potomków Władysława miał być skarbnikiem z tego województwa w roku 1759).

I przy okazji zapytam, o jaki ewentualnie urząd może chodzić w przypadku "dworzanina skarbowego WKL"?

Pozdrawiam,
Łukasz
Myszor_Oskar - 07-02-2020 - 15:16
Temat postu: Re: urzędnicy lubelscy
Majtka_Łukasz napisał:
Czy widać gdzieś w spisach urzędników WKL niejakiego Władysława Kamińskiego (może Kamieńskiego?) h. Żnin, który wedle relacji mojego przodka (z roku 1835) miał być, cytuję: "dworzaninem skarbowym WKL"... Linię tych Kamińskich znam praktycznie od początku XVIIIw, więc jeśli ów Władysław w ogóle istniał, to musiał żyć raczej w wiekach wcześniejszych. Regionalnie to podejrzewam, że z wileńskiego (moi Kamińscy mieszkali w pow.oszmiańskim) ewentualnie do głowy mi przychodzi województwo nowogródzkie (jeden z potomków Władysława miał być skarbnikiem z tego województwa w roku 1759). I przy okazji zapytam, o jaki ewentualnie urząd może chodzić w przypadku "dworzanina skarbowego WKL"?


Województwa nowogródzkiego jeszcze nie opracowano, rzekomo spisy mają być gotowe ok. 2024.

W spisach wileńskich, trockich i połockich - brak. Tzn. Kamińskich i Kamieńskich jest sporo (zresztą chyba ich ci wypisywałem?), ale żadnego Władysława.

Co do tytułu - zapewne (tak myślę) po prostu przebywał na dworze jakiegoś urzędnika skarbowego (np. podskarbiego WKL), bądź to jako rzeczywisty pracownik, bądź... tzw. klient na utrzymaniu.
Ludwik_Olczyk - 07-02-2020 - 17:50
Temat postu: Re: urzędnicy lubelscy
Skarbnikiem nowogrodzkim w 1699 był Jan Dadzibóg Kamiński ożeniony z Anną Estkówną. Jego syn Teofil był w 1715 skarbnikiem połockim.
Łukasz Kamiński jest pisany w 1764 łowczym nowogrodzkim.
Tyle, że oni są raczej h. Łuk Napięty.

Pozdrawiam serdecznie.
Jejus - 24-02-2020 - 15:14
Temat postu: Re: urzędnicy lubelscy
Dziękując za dotychczasowe sprawdzanie, Panie Oskarze, czy można by jeszcze tych "nieszczęsnych" Sobieszczańskich sprawdzić jeszcze w województwie podolskim?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Myszor_Oskar - 26-02-2020 - 20:46
Temat postu: Re: urzędnicy lubelscy
Jejus napisał:
Dziękując za dotychczasowe sprawdzanie, Panie Oskarze, czy można by jeszcze tych "nieszczęsnych" Sobieszczańskich sprawdzić jeszcze w województwie podolskim?


Sobieszczańscy h. Rogala (tak w indeksie):

Marcin, podczaszy latyczowski nom. 10.2.1713, ale wzm. także jako cześnik latyczowski (m.in. 9.10.1715 i 1.11.1738), zm. po 1738

Antoni, rzekomy cześnik latyczowski wzm. 14.3.1763 - jeśli był synem Marcina, być może po prostu uzurpował sobie tytuł po ojcu?
Jejus - 27-02-2020 - 08:14
Temat postu:
Serdecznie dziękuję. Informacje jak zawsze dokładne i wyczerpujące Very Happy
Bialas_Malgorzata - 06-03-2020 - 18:20
Temat postu:
Serdeczna prośba o sprawdzenie:

4.2. Urzędnicy woj. krakowskiego XVI-XVIII wieku
Popiel Sulima Dominik

to jest spis Elektorzy... - czy osoby o tym imieniu są w Urzednikach...

1. Malczowski Tarnawa Poracz Jan: Królowie na których głosowali – Jan Kazimierz 1648; z Województwa Sandomierskiego.
2. (Stefan)? Malczewski Tarnawa: Królowie na których głosowali – August II. 1697; z Województwa Sandomierskiego.
6. Malczewski Tarnawa Samuel: Królowie na których głosowali – August II. 1697 ; z Województwa Sandomierskiego.
9. Malczewski Tarnawa Ignacy, regent kancellaryi: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764 ; Ziemie z których głosowali – Województwo Wołyńskie.
11. Malczowski Tarnawa Ignacy, komornik Chęciński: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764; z Województwa Sandomierskiego.
12. Malczowski Tarnawa Ludwik, subdelegat grodzki Chęciński: Królowie na których głosowali – Stanisław August 1764; z Województwa Sandomierskiego.

czyli Jan, Stefan, Samuel, dwaj Ignacy i Ludwikpozdrawiam
Małgorzata
Myszor_Oskar - 11-03-2020 - 05:56
Temat postu:
Bialas_Malgorzata napisał:
Serdeczna prośba o sprawdzenie: Popiel Sulima Dominik


Nie ma. Sulima-Popielowie są w sandomierskim, na Rusi i na Podlasiu - sporo!

Bialas_Malgorzata napisał:
to jest spis Elektorzy... - czy osoby o tym imieniu są w Urzednikach...

1. Malczowski Tarnawa (...) czyli Jan, Stefan, Samuel, dwaj Ignacy i Ludwik


Ww. nie ma.

W wołyńskim jest J. Malczewski, wojski kołomyjski wzm. 1737.

W sandomierskim jest tylko Szymon: subdelegat grodzki nowokorczyński, 12.12.1764 wojski chęciński, 22.4.1765 cześnik chęciński, już 10.6.1765 podstoli chęciński, 12.5.1772 podczaszy chęciński, połowa IX 1783 stolnik chęciński; równolegle od 1765 pisarz grodzki chęciński, 1772 sędzia grodzki i podstarosta chęciński; zm. jesienią 1783 (17.9/11.10).
Bialas_Malgorzata - 11-03-2020 - 14:53
Temat postu:
serdecznie dziękuję

pozdrawiam
Małgorzata Smile
cbozenna - 28-03-2020 - 13:13
Temat postu:
Witam. Proszę o sprawdzenie wśród urzędników z Podlasia nazwiska Szczucki.Pozdrawiam. Bożena
Myszor_Oskar - 29-03-2020 - 00:11
Temat postu:
cbozenna napisał:
Witam. Proszę o sprawdzenie wśród urzędników z Podlasia nazwiska Szczucki.Pozdrawiam. Bożena


Brak.
Bialas_Malgorzata - 01-04-2020 - 14:00
Temat postu:
6.1. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku
6.2. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVII wieku

Nałęcz herbu Nałęcz

bardzo proszę Smile
Małgorzata
Myszor_Oskar - 01-04-2020 - 22:18
Temat postu:
Nałęcz h. Nałęcz

Maciej: 23.4.1606 wojski dobrzyński, wzm. do 23.3.1621, zm. przed 29.3.1632

Wojciech: wojski dobrzyński wzm. od 12.12.1635 do 27.1.1659, zm. przed 6.11.1662

Gabriel: 22.4.1727 łowczy dobrzyński, 9.9.1744 podczaszy dobrzyński, 14.10.1758 chorąży dobrzyński, zm. 6.2/22.6.1767

Kazimierz: 2.8.1729 stolnik dobrzyński, 10.9.1735 chorąży dobrzyński, zrez. ok. 8.7.1737 na rzecz nw.

Józef: 8.7.1737 chorąży dobrzyński, wzm. do 26.1.1750, zm. w 1752 przed 1.12

Józef: nom. 2.11.1754 podstoli dobrzyński – nominacja niezrealizowana

Józef: 7.12.1756 miecznik dobrzyński, 14.10.1758 łowczy dobrzyński, 2.9.1761 podczaszy dobrzyński, 22.6.1767 stolnik dobrzyński, 22.11.1775 chorąży rypiński, 13.3.1778 chorąży dobrzyński (ostatni), zm. po 1793

Franciszek: 2.9.1761 skarbnik dobrzyński, 24.10.1762 wojski dobrzyński, wzm. do 23.6.1774, zm. w 1776 przed 22.6

Antoni: 20.12.1774 miecznik dobrzyński, 22.6.1776 wojski większy dobrzyński, 13.3.1778 łowczy rypiński, 7.2.1788 podstoli rypiński, 15.1.1789 podstoli dobrzyński, 24.2.1790 stolnik rypiński (ostatni), zm. po 1793

Roch: 13.3.1778 skarbnik rypiński, 22.10.1783 wojski mniejszy rypiński (ostatni), zm. po 1793
Bialas_Malgorzata - 01-04-2020 - 22:54
Temat postu:
pięknie dziękuję

Małgorzata Smile
kkrzastek - 04-04-2020 - 19:19
Temat postu:
Dzień dobry

Z powodu zamknięcia bibliotek nie mogę sprawdzić potrzebnych mi informacji w spisie urzędników woj. sandomierskiego. Poszukuję wszelkich danych razem z odnośnikiem do cytowania na temat:

1) Mikołaj Strzeżowski
2) Jan Krzelczycki Mrożek
3) Józef Stokowski
4) Stanisław Złocki
5) Stefan Jordan Stojowski
6)Stanisław Moszyński - pisarz grodzki sand [?]
7) Michał Trzebi[e]ński

Serdecznie dziękuję z góry za pomoc.

Krzysztof
Myszor_Oskar - 05-04-2020 - 13:12
Temat postu:
kkrzastek napisał:
Poszukuję wszelkich danych razem z odnośnikiem do cytowania na temat:

1) Mikołaj Strzeżowski
2) Jan Krzelczycki Mrożek
3) Józef Stokowski
4) Stanisław Złocki
5) Stefan Jordan Stojowski
6)Stanisław Moszyński - pisarz grodzki sand [?]
7) Michał Trzebi[e]ński


Stanisław Moszyński h. Nałęcz, pisarz grodzki sandomierski, 24.11.1726 cześnik urzędowski (Sig. 20, s. 210), 4.3.1739 podstoli sandomierski (Sig. 25, k. 89v; Sig. 26, k. 112v), 6.12.1756 kasztelan radomski (Sig. 27, s. 363; BN, rps V 9923, k. 83-84v), zm. 1757 przed 16.6 (Sig. 27, s. 396)

Łukasz Moszyński, s. Stanisława, 30.6.1757 łowczy radomski (Sig. 27, s. 398), 7.5.1768 cześnik radomski (Sig. 32, k. 24v), ok. 4.6.1768 podstoli radomski (Sig. 32, k. 29v), zm. 1796 (epitafium w kościele w Łoniowie; Kat. zab. III, z. 11, s. 31)

Innych brak w tomie.
andrzej_seweryn - 05-04-2020 - 15:29
Temat postu:
dzień dobry
mam pytanie i prośbę do forumowiczów
czy i ewentualnie gdzie można sprawdzić urzędników pocztowych z 18 wieku - chodzi m,in. o miasto kozienice
zbierając dane o przodkach natknąłem się na opis w jednym z aktów chrztu iż ojciec dziecka był tzw posta magister itd.
z góry dziękuję za wszelkie wskazówki/podpowiedzi
pozdrawiam serdecznie
andrzej
kkrzastek - 05-04-2020 - 18:37
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
kkrzastek napisał:
Poszukuję wszelkich danych razem z odnośnikiem do cytowania na temat:

1) Mikołaj Strzeżowski
2) Jan Krzelczycki Mrożek
3) Józef Stokowski
4) Stanisław Złocki
5) Stefan Jordan Stojowski
6)Stanisław Moszyński - pisarz grodzki sand [?]
7) Michał Trzebi[e]ński


Stanisław Moszyński h. Nałęcz, pisarz grodzki sandomierski, 24.11.1726 cześnik urzędowski (Sig. 20, s. 210), 4.3.1739 podstoli sandomierski (Sig. 25, k. 89v; Sig. 26, k. 112v), 6.12.1756 kasztelan radomski (Sig. 27, s. 363; BN, rps V 9923, k. 83-84v), zm. 1757 przed 16.6 (Sig. 27, s. 396)

Łukasz Moszyński, s. Stanisława, 30.6.1757 łowczy radomski (Sig. 27, s. 398), 7.5.1768 cześnik radomski (Sig. 32, k. 24v), ok. 4.6.1768 podstoli radomski (Sig. 32, k. 29v), zm. 1796 (epitafium w kościele w Łoniowie; Kat. zab. III, z. 11, s. 31)

Innych brak w tomie.


Serdecznie dziękuję za pomoc.
Czy mógł Pan sprawdzić, czy Michał Trzebi[e]ński był podczaszym dobrzyńskim? Niestety nie wiem, do którego tomu należałoby przyporządkować takie wyszukanie.

Krzysztof
Myszor_Oskar - 06-04-2020 - 11:38
Temat postu:
kkrzastek napisał:
Czy mógł Pan sprawdzić, czy Michał Trzebi[e]ński był podczaszym dobrzyńskim? Niestety nie wiem, do którego tomu należałoby przyporządkować takie wyszukanie.


Nie ma takiego w spisie podczaszych dobrzyńskich.
kkrzastek - 06-04-2020 - 18:33
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
kkrzastek napisał:
Czy mógł Pan sprawdzić, czy Michał Trzebi[e]ński był podczaszym dobrzyńskim? Niestety nie wiem, do którego tomu należałoby przyporządkować takie wyszukanie.


Nie ma takiego w spisie podczaszych dobrzyńskich.Serdecznie dziękuję za pomoc.
Ogon1991 - 13-04-2020 - 14:00
Temat postu:
Witam,

Prosiłbym Pana o sprawdzenie nazwiska Siewierski h.Ogończyk - woj.łęczycko-sieradzkie XVI-XVIII wiek , woj.wielkopolskie XVI-XVIII wiek .
Będę zobowiązany.
Pozdrawiam
Myszor_Oskar - 13-04-2020 - 14:51
Temat postu:
Ogon1991 napisał:
Witam, Prosiłbym Pana o sprawdzenie nazwiska Siewierski h.Ogończyk - woj.łęczycko-sieradzkie XVI-XVIII wiek , woj.wielkopolskie XVI-XVIII wiek . Będę zobowiązany. Pozdrawiam


Siewierscy h. Ogończyk

Stanisław Siewierski (Starochowski, Jarochowski), 17.12.1537 kasztelan konarski (kujawski), 30.5.1556 kasztelan kruszwicki, zm. w 1558 przed 8.12

Stanisław Siewierski, 22.2.1591 starosta ostrzeszowski, cesja na rzecz Andrzeja 16.5.1610, zm. przed 15.11.1611

Andrzej Siewierski, 16.5.1610 starosta ostrzeszowski, wzm. do 24.5.1651 (następca wzm. od 8.7.1652), zm. przed 12.12.1654

Michał Siewierski, podczaszy brzeski (kujawski) wzm. od 20.9.1633 (poprzednik zm. 4.5.1632/21.6.1633), zm. 1.9/4.10.1644

Andrzej Siewierski, łowczy brzeski wzm. od 10.7.1642 do 11.3.1659, zm. lub zrez. przed 13.6.1659

Wojciech Siewierski, skarbnik inowrocławski wzm. od 23.8.1642 (poprzednik wzm. do 17.6.1642), 4.10.1644 podczaszy brzeski (po Michale), wzm. do 31.8.1649, zm. 1650 (następca wzm. od 6.9.1650)

Kazimierz Siewierski, 25.7.1701 nominacja: pisarz wieluński, niezrealizowana!; 1707 cześnik wieluński (nominacja Leszczyńskiego, występował z tytułem do 8.4.1715)

Jan Adam (lub Adam Jan) Siewierski, 27.7.1736 skarbnik ostrzeszowski, 22.8.1744 cześnik ostrzeszowski, zm. w 1754 przed 12.10
Ogon1991 - 13-04-2020 - 14:54
Temat postu:
Myszor_Oskar napisał:
Ogon1991 napisał:
Witam, Prosiłbym Pana o sprawdzenie nazwiska Siewierski h.Ogończyk - woj.łęczycko-sieradzkie XVI-XVIII wiek , woj.wielkopolskie XVI-XVIII wiek . Będę zobowiązany. Pozdrawiam


Siewierscy h. Ogończyk

Stanisław Siewierski (Starochowski, Jarochowski), 17.12.1537 kasztelan konarski (kujawski), 30.5.1556 kasztelan kruszwicki, zm. w 1558 przed 8.12

Stanisław Siewierski, 22.2.1591 starosta ostrzeszowski, cesja na rzecz Andrzeja 16.5.1610, zm. przed 15.11.1611

Andrzej Siewierski, 16.5.1610 starosta ostrzeszowski, wzm. do 24.5.1651 (następca wzm. od 8.7.1652), zm. przed 12.12.1654

Michał Siewierski, podczaszy brzeski (kujawski) wzm. od 20.9.1633 (poprzednik zm. 4.5.1632/21.6.1633), zm. 1.9/4.10.1644

Andrzej Siewierski, łowczy brzeski wzm. od 10.7.1642 do 11.3.1659, zm. lub zrez. przed 13.6.1659

Wojciech Siewierski, skarbnik inowrocławski wzm. od 23.8.1642 (poprzednik wzm. do 17.6.1642), 4.10.1644 podczaszy brzeski (po Michale), wzm. do 31.8.1649, zm. 1650 (następca wzm. od 6.9.1650)

Kazimierz Siewierski, 25.7.1701 nominacja: pisarz wieluński, niezrealizowana!; 1707 cześnik wieluński (nominacja Leszczyńskiego, występował z tytułem do 8.4.1715)

Jan Adam (lub Adam Jan) Siewierski, 27.7.1736 skarbnik ostrzeszowski, 22.8.1744 cześnik ostrzeszowski, zm. w 1754 przed 12.10
Bardzo dziękuję za informacje.

Pozdrawiam
gosiewski - 17-04-2020 - 07:49
Temat postu:
Serdeczna prośba o podanie informacji o Gosiewskich / Gąsiewskich wymienionych w opracowaniu "Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego" - w szczególności interesują mnie województwa: smoleńskie, wileńskie i trockie.
Myszor_Oskar - 20-04-2020 - 01:57
Temat postu:
gosiewski napisał:
Serdeczna prośba o podanie informacji o Gosiewskich / Gąsiewskich wymienionych w opracowaniu "Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego" - w szczególności interesują mnie województwa: smoleńskie, wileńskie i trockie.


Aleksander Korwin Gosiewski; x Ewa Pacówna, podkomorzanka brzeska (zm. po 1642); sekretarz JKM, rotmistrz JKM; starosta puński, wieliski; pisarz kancelarii WKL (wzm. od 1596); 13.8.1610 referendarz WKL i 26.3/7.4.1615 pisarz wielki litewski (oba urzędy do 15.6.1625); zarazem od 10.8.1623 wiceadministrator lub namiestnik smoleński i siewierski (w zastępstwie królewicza Władysława, wzm. do 10.3.1629); 15.6.1625 wojewoda smoleński (do śmierci); zarazem nom. 12.8.1630 pisarz polny WKL (wzm. do 25.5.1637, przed 29.3.1638 cesja na rzecz zięcia Mikołaja Krzysztofa Sapiehy), zm. 24.5.1639

Jan Korwin Gosiewski; starosta białokamieński (Payde) na początku XVII w.

Marcin (Marcjan) Korwin Gosiewski; rotmistrz JKM; 25.5.1621 wojski smoleński (do śmierci), 22.2.1625 kasztelan parnawski (nie przyjął nominacji), zm. w 1634 wkrótce po 21.5

Mikołaj Korwin Gosiewski; rotmistrz JKM; 20.5.1621 podkomorzy smoleński (wzm. do 5.1.1633); zarazem kapitan smoleński wzm. 2.3.1622-7.8.1623; zarazem na "urzędzie sądowym w zamku smoleńskim" (administracji królewicza Władysława) wzm. 2.4.1622-7.8.1623

Krzysztof Korwin Gosiewski; s. Aleksandra; 1638/4.1.1639 referendarz WKL i 15.6.1625 pisarz wielki litewski (oba urzędy do 24.5.1639); 24.5.1639 wojewoda smoleński, zm. 1?.1.1643, pochowany 16.1.1643

Wincenty Aleksander Gosiewski; hetman polny litewski – jest w PSB

Maciej Kazimierz Korwin Gosiewski; starosta łoździejski; 1654 płk, 1663 gen. mjr, 1673 (przed 1.9) generał artylerii WKL, zm. w 1683 przed 11.11

Jan Franciszek Korwin Gosiewski (Gąsiewski); sędzia generalny wojskowy; podstoli grodzieński wzm. od 4.9.1693, zm. 1.2.1700/21.2.1701

Antoni Aleksander Korwin Gosiewski (Gąsiewski); x Agata Zyberkówna (1v Eperyeszyna, starościna mejszagolska); starosta połangieński; podwojewodzi smoleński 11.11.1731 (wzm. do 15.1.1737) i ponownie od 1743 (po 5.3) do 1750 (wzm. do 20.4); 1750 (nom. po 9.5) wojski smoleński, zm. w 1754 przed 7.8

Bogusław Gosiewski; biskup smoleński 1724-44 – jest w PSB

Gosiewski (imię nieznane); koniuszy smoleński obecny na elekcji 12.9.1733

Gosiewski (imię nieznane); wojski grodzieński wzm. 6.12.1764

Bazyli Korwin Gosiewski; 4.3.1782 koniuszy smoleński; zarazem 15.2.1792 wybrany na sędzię ziemiańskiego smoleńskiego (wzm. do XI 1794)

Franciszek Korwin Gosiewski; 1798 x Anna Sylwestrowiczówna; szambelan JKM; 1789 cześnik smoleński, 2.5.1791 (przysięga) sędzia grodzki smoleński, 22.2.1792 (wybór) sędzia ziemiański grodzieński

Narcyzy Gosiewski; komisarz graniczny; 1791-92 regent komisji cywilno-wojskowej pow. oszmiańskiego; 6.2.1794 (wybór) sędzia ziemiański zawilejski; 13.7.1794 sędzia kryminalny oszmiański
gosiewski - 20-04-2020 - 07:11
Temat postu:
Bardzo dziękuję za pomoc!
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits