Genealodzy.PL Genealogia

Tłumaczenia - rosyjski - parafia Grochowy Walczak

Walczak_Krzysztof - 02-04-2016 - 16:19
Temat postu: parafia Grochowy Walczak
Prosze o przetłumaczenie aktu urodzenia dziecka

rodzice Marianna Sterta i Jan Walczak

dzieci:

Maria (lub Marianna) Walczak akt nr 15

http://www.szukajwarchiwach.pl/54/753/0 ... G1a7oXA2SQ
Walczak_Krzysztof - 02-04-2016 - 21:57
Temat postu: Akt małżeństwa, Walczak, Grochowy, 1905 nr 3
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu mich pradziadków:

Jan Walczak
Marianna Sterta

http://www.szukajwarchiwach.pl/54/753/0 ... EYlfcG00kA

Z góry pięknie dziękuję.
Walczak_Krzysztof - 02-04-2016 - 22:34
Temat postu: par. Grochowy ...
Prośba o przetłumaczenie aktu urodzenia Jana Walczak
syna
Jana Walczaka i Marianny Sterty

akt nr 24

http://www.szukajwarchiwach.pl/54/753/0 ... bHTCAUWx9A
Kasprzyk_Anna - 02-04-2016 - 23:02
Temat postu: Akt urodzenia, Walczak, Grochowy 1909
Akt 24
Działo się we wsi Grochowy 22 lutego / 7 marca 1909 r. o godzinie 1-ej po południu. Stawił się Jan Walczak 25-letni robotnik zamieszkały we wsi Grochowy, w obecności 23-letniego Józefa Łącznego i 50-letniego Andrzeja Sterta - włościan zamieszkałych we wsi Grochowy i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się we wsi Grochowy w dniu wczorajszym o godzinie pierwszej po południu z jego prawowitej żony 24-letniej Marianny z Stertów. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym dano imię Jan, a chrzestnymi byli Józef Łączny i Wiktoria Walczak. Akt ten zgłaszającemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam
Anna
Kasprzyk_Anna - 02-04-2016 - 23:20
Temat postu: Akt małżeństwa, Walczak, Grochowy, 1905 nr 3
Działo się we wsi Grochowy 5 / 18 stycznia 1905 r. o godzinie 10-ej rano. Ogłaszamy, ze w obecności świadków 55-letniego Wojciecha Chodźwińskiego (?) i i 35-letniego Adama Jakubowskiego - włościan zamieszkałych we wsi Grochowy - zawarty został w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Janem Walczak 22-letnim kawalerem urodzonym we wsi Dąbrowa, zamieszkałym przy rodzicach we wsi Grochowy, synem Wojciecha Walczaka i jego żony Marianny z domu Jędrowska - i Marianną Stertowską 21-letnią panną, urodzoną we wsi Sławek, zamieszkałą przy rodzicach we wsi Grochowy, córką Andrzeja Stertowskiego i jego żony Józefy z domu Graczyk.Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w miejscowym kościele parafialnym 19 grudnia/1 stycznia, 26 grudnia zeszłego roku/8 stycznia i 2/15 stycznia tego roku. Nowo zaślubieni oświadczyli, ze nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijny obrzęd małżeństwa sprawowany przeze mnie, Antoniego Nowobracznego, świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany.

Spisujący akt zmienił nazwisko z "Sterta" na "Stertowski" .

Pozdrawiam
Anna
Kasprzyk_Anna - 02-04-2016 - 23:30
Temat postu: Akt urodzenia, Walczak, Grochowy 1906
Akt 15 Grochowy
Działo się we wsi Grochowy 26 lutego / 11 marca 1906 r. o godzinie 1-ej po południu. Stawił się Jan Walczak 22-letni robotnik zamieszkały we wsi Grochowy, w obecności 30-letniego Tomasza Jędrowskiego i 40-letniego Andrzeja Olejniczak - włościan zamieszkałych we wsi Grochowy i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono we wsi Grochowy w dniu wczorajszym o godzinie czwartej w nocy z jego prawowitej żony 22-letniej Marianny z Stertów. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym dano imię Marianna, a chrzestnymi jego byli Tomasz Jędrowski i Józefa Tomaszewska. Akt ten zgłaszającemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam
Anna
Walczak_Krzysztof - 02-04-2016 - 23:33
Temat postu: Akt małżeństwa, Walczak, Grochowy, 1905 nr 3
Super. Nie wiem jak dziękować Wink. Pozdrawiam

Krzysztof
Walczak_Krzysztof - 02-04-2016 - 23:53
Temat postu: Akt urodzenia, Walczak, Grochowy 1906
Wszystkie 3 Wink dziękuje jeszcze raz.

Pozdrawiam
Krzysztof
Walczak_Krzysztof - 25-03-2019 - 19:03
Temat postu: Akt urodzenia Grochowy 1892 Andrzej Walczak
Proszę o tłumaczenie aktu urodzenia Andrzeja Walczaka

akt nr 55

https://szukajwarchiwach.pl/54/753/0/6. ... /#tabSkany
Sloniasz - 25-03-2019 - 21:24
Temat postu:
Mniej więcej tak...
Działo się w Grochowach 02.10./14.10.1892 r. o godzinie piątej po południu.
Stawił się Wojciech Walczak, robotnik zamieszkały w Grochowach, lat 40, w obecności Bartłomieja Koneckiego (ewentualnie Konieczki), lat 52, i Jakuba Michalaka, lat 40, rolników zamieszkałych w Grochowach.
Okazał dziecię płci męskiej, które urodziło się w Grochowach w dniu 01.10./13.10.1892 r. z niego i jego małżonki, Marianny z Jądroskich, lat 35.
Dziecięciu nadano imię Andrzej.
Rodzicami chrzestnymi zostali Bartłomiej Konecki (ewentualnie Konieczka) i Marianna Stefaniak.
Akt sporządził ks. Poncjan Pniewski.

Tomek
Walczak_Krzysztof - 13-07-2019 - 23:28
Temat postu: Akt urodzenia Grochowy 1898 Stanisław Walczak s.Wojciecha
Prośba o tłumaczenie aktu nr 48

https://szukajwarchiwach.pl/54/753/0/6. ... /#tabSkany

Zmarł w tym samym roku - akt nr 31
https://szukajwarchiwach.pl/54/753/0/6. ... /#tabSkany
Kamiński_Janusz - 14-07-2019 - 10:03
Temat postu: Akt urodzenia i zgonu Grochowy 1898 Stanisław Walczak
To są dwie różne osoby:

Zdarzyło się we wsi Grochowy 12/24 kwietnia 1898 roku, o godzinie 2 po południu. Stawił się Wojciech Walczak lat 50 rolnik (oracz) ze wsi Grochowy, w obecności Michała Tryski lat 35 i Michała Mikołajczyka lat 35, obu rolników ze wsi Grochowy, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodzone zostało we wsi Grochowy 8/20 bieżącego miesiąca i roku, o godzinie 8 po południu, przez ślubną jego żonę Mariannę z domu Jędrowska lat 40 mającą. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym odprawionym dzisiaj dano imię Stanisław, a chrzestnymi byli: Kacper Stajewski i Balbina Tomczak. Akt ten niepiśmiennym oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
Prowadzący akta stanu cywilnego ks. Stanisław M... /.../.


Zdarzyło się we wsi Grochowy 28 sierpnia/9 września kwietnia 1898 roku, o godzinie 9 rano. Stawili się Michał Rzepka lat 33 i Antoni Rzepka lat 36, obaj rolnicy ze wsi Siąszyce, i oświadczyli, że wczoraj, o godzinie 5 rano, we wsi Siąszyce umarł Stanisław Walczak, jeden rok mający syn Szczepana I Józefy z domu Kumosiak, małżonków Walczak, urodzony i mieszkający przy rodzicach we wsi Siąszyce. Po naocznym potwierdzeniu zgonu Stanisława Walczaka, akt ten niepiśmiennym oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
Prowadzący akta stanu cywilnego ks. Stanisław M... /.../.
Walczak_Krzysztof - 14-07-2019 - 14:39
Temat postu: Akt urodzenia Grochowy 1897 Stanisław Walczak s.Szczepana
Pięknie dziękuję, myślałem że to ta sama osoba

Jeśli mogę, proszę o tłumaczenie aktu urodzenia Stanisława - syna Szczepana nr 62

https://szukajwarchiwach.pl/54/753/0/6. ... /#tabSkany
Walczak_Krzysztof - 17-07-2019 - 21:34
Temat postu: Akt urodzenia Grochowy 1897 Stanisław Walczak s.Szczepana
Dziękuję
carmilla - 17-07-2019 - 22:04
Temat postu: Re: Akt urodzenia Grochowy 1897 Stanisław Walczak s.Szczepan
Walczak_Krzysztof napisał:
Ponawiam prośbę


62
Siąszyce

Działo się we wsi Grochowy 21 września/2 października 1897 roku o godzinie 8 wieczorem. Stawił się Szczepan Walczak, rolnik ze wsi Siąszyce, 28 lat, w obecności Antoniego Rzepki, 36 lat i Wawrzyńca Kościelak, 58 lat, obydwu rolników ze wsi Siąszyce i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono wczorajszego dnia we wsi Siąszyce o godzinie 9 wieczorem z jego prawowitej małżonki Józefy z Kumasiaków, 22 lata mającej.
Na Chrzcie Świętym, na dniu dzisiejszym odbytym dziecięciu nadane zostało imię Stanisław, a rodzicami jego chrzestnymi byli: Walenty Kumasiak i Ludwika Rzepka.
Akt deklarującemu i świadkom, niepiśmiennym, odczytano i przez Nas tylko podpisany został.

Utrzymujący akty stanu cywilnego, ks. Stanisław Muznerowski.
Walczak_Krzysztof - 20-08-2019 - 20:06
Temat postu: Akt ślubu Grochowy 1878 Wojciech Walczak i Marianna
Proszę o tłumaczenie aktu małżeństwa przodków

www.familysearch.org/photos/artifacts/9 ... d=mem_copy

Z góry dziękuję

Krzysztof
Marek70 - 21-08-2019 - 12:57
Temat postu: Akt ślubu Grochowy 1878 Wojciech Walczak i Marianna
Wieś Grochowy 24/11/1878 o 12:00
Świadkowie: Stanisław Tomczak lat 45, Tomasz Koralewski lat 40, obaj ze wsi Dąbrowa
Młody: Wojciech Walczak, kawaler, żołnierz, syn zmarłych Pawła i Jadwigi zd. Niamiacka(?), urodzony we wsi Prudzewo(?), żyjący we wsi Grochowy, lat 28
Młoda: Maryanna Jądrowska, panna, córka Stanisława i Józefy zd. Mądra, urodzona i żyjąca przy rodzicach we wsi Dąbrowa, lat 22.
Walczak_Krzysztof - 21-08-2019 - 15:28
Temat postu: Akt ślubu Grochowy 1878 Wojciech Walczak i Marianna
Dzięki panie Marku, sporo tekstu - myślałem że jest więcej szczegółów Smile

Akt ten jest zindeksowany - i imię matki pana młodego ktoś spisał jako Franciszka nie Jadwiga. Można prosić o potwierdzenie? Również nazwa wsi - Prudzewo - nie wyskoczyła w googlach.

Możan prosić o sprawdzenie?

Z dóry dziękuję
Marek70 - 12-09-2019 - 12:08
Temat postu: Akt ślubu Grochowy 1878 Wojciech Walczak i Marianna
Imię Matki młodego zapisano jako Jadwiga, ale jej nazwisko może również brzmieć Nikmiacka. Co do miejsca jego urodzenia to dalej odczytuje to jako Prudzewo, ale może było to Brudzewo/Brudzew, może ktoś za przeproszeniem seplenił.
Walczak_Krzysztof - 12-09-2019 - 15:31
Temat postu: Akt ślubu Grochowy 1878 Wojciech Walczak i Marianna
OK, dziękuję za wyjaśnienia.
Walczak_Krzysztof - 23-09-2019 - 06:16
Temat postu: Akt zgonu Wojciech Walczak nr 74 Grochowy
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu nr 74
https://szukajwarchiwach.pl/54/753/0/6. ... #select107
Marek70 - 23-09-2019 - 07:40
Temat postu: Re: Akt zgonu Wojciech Walczak nr 74 Grochowy
Walczak_Krzysztof napisał:
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu nr 74
https://szukajwarchiwach.pl/54/753/0/6. ... #select107Grochowy 18/12/1905 o 10:00,
Zgłaszający: Kacper Stajewski lat 40, Józef Urbaniak lat 30, rolnicy ze wsi Grochowy,
Zmarły: Wojciech Walczak, lat 78, zm. 18/12/1905 o 2:00 we wsi Grochowy, ur. we wsi Brudzew, zam. we wsi Grochowy, syn Pawła i Kadwigi małż. Walczak, zostawił żonę Mariannę zd. Jędrowska.
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits