Genealodzy.PL Genealogia

Tłumaczenia - rosyjski - par. Dzietrzniki, Rychłocice, Stolec, Semkowice, Wojków ...

kwysota - 29-01-2016 - 13:46
Temat postu: par. Dzietrzniki, Rychłocice, Stolec, Semkowice, Wojków ...
Witam!
Proszę o przetłumaczenie następujących aktów:

Pierwszy z roku 1873, akt zgonu nr 48, Niechmirów, Antoni Olszowski, par. Stolec:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

Drugi z roku 1875, akt zgonu nr 43, Emila Olszowska z Kiślańskich, Niechmirów, par. Stolec:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=224

Trzeci z roku 1875, akt chrztu nr 35, Jadwiga Olszowska, Niechmirów, par. Stolec:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=335

Czwarty z roku 1893, akt małżeństwa nr 4, Niechmirów, Jadwiga Olszowska i Stefan Teodor Domaniewski, par. Stolec:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=385

Bardzo dziękuje za pomoc,
Pozdrawiam,
Krzysztof Wysota
Kaczmarek_Aneta - 01-02-2016 - 08:00
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie z języka rosyjskiego
Witam,

ad. 1
48.Niechmierów
Działo się we wsi Stolec 22 maja/3 czerwca 1873 r. o godz. 10 rano. Stawił się Jakub Bartoszyński lat 80 i Michał Tumiłka lat 40 mający, służący ze wsi Niechmierowo i oświadczyli, że we wsi Niechmierowie 15/27 maja bieżącego roku o godz. 3 po południu umarł Antoni Olszowski lat 60 mający, syn Marcelina i Agnieszki z Bartochowskich Olszowskich; pozostawił po sobie owdowiałą żonę Emilię z Kisłańskich (Kiślańskich?), właściciel mienia? Niechmierów. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Antoniego Olszowskiego akt ten obcenym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. Madaliński

Pozdrawiam,
Aneta

Ps. Jeśli nikt się "nie zlituje" nad pozostałymi aktami, przetłumaczę je w wolnej chwili Wink
kwysota - 01-02-2016 - 11:56
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie z języka rosyjskiego
Witam,
Bardzo, bardzo dziękuje za przetłumaczenie tego aktu, będę czekał z niecierpliwością na pozostałe. Sądzę, że zamiast "mienia" może być "dóbr", tak jak to jest zapisywane w aktach dotyczących Olszowskich po polsku.

Pozdrawiam,
Krzysztof Wysota
Kaczmarek_Aneta - 02-02-2016 - 16:18
Temat postu:
Witam ponownie,

myślę, że słówko "mienije" oznacza dosłownie "majątek" - bardzo podobne słowo "imienije", które tłumaczy się dosłownie jako majątek. Oczywiście dobra, majątek, mienie to słowa bliskoznaczne, więc praktycznie można je stosować zamiennie.
Poniżej moje tłumaczenia pozostałych aktów (z kilkoma znakami zapytania) - niedoskonałe, niestety Wink

43. Niechmierów
Działo się we wsi Stolec 11/23 sierpnia 1875 r. o godz. 12 w południe. Stawił się Antoni Skowron lat 30 i Jakub Bartosiński lat 60 mający, służący ze wsi Niechmierowo i oświadczyli, że we wsi Niechmierowie 7/19 bieżącego miesiąca i roku o godz. 10 w nocy umarła Emilia Olszowska, wdowa lat 58 mająca, córka Karola i Franciszki z Wosielkowskich? małżonków Kiślańskich mieszkanka majątku Niechmierów. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Emilii Olszowskiej akt ten obcenym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. Madaliński

35. Wolnica
Działo się we wsi Stolec 2/14 kwietnia 1875 roku o godz. 10 rano. Stawił się Andrzej Olszowski lat 33 mający dziedzic (a. obszarnik, właściciel ziemski) majątku Wolnica, zamieszkały we wsi Wolnica, w obecności świadków Mariana Królikowskiego lat 30 mającego organisty ze wsi Stolec i Józefa Zakszewskiego (sic!) lat 40 mającego ekonoma ze wsi Wolnica; i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Wolnica 15/27 marca bieżącego roku z prawowitej jego małżonki Felicji z Kasznickich 24 lata mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dano imiona Jadwiga Emilia Kornelia i Zuzanna, a rodzicami chrzestnymi byli Ignacy Kasznicki i Emilia Olszowska. Akt ten okazującemu i świadkom przeczytany i podpisany.
Andrzej Olszowski Ks. Madaliński

4. Wolnica
Działo się we wsi Stolec 13/25 dnia miesiąca stycznia 1893 roku o godz. 3 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków: Józefa Grodzickiego lat 45 właściciela majątku Wrząca, tamże zamieszkałego i Wacława Domaniewskiego lat 29, brata nowożeńca, dziedzica ze wsi Ostrów - zawarto religijny związek małżeński dnia 12 /24 stycznia 1893 roku o godzinie 5 po południu, pomiędzy Teodorem Stefanem Domaniewskim, kawalerem, lat 29, dziedzicem we wsi Ostrów parafii Brzeźno powiatu sieradzkiego, urodzonym i tamże zamieszkałym, synem już zmarłego Apolinarego Ludwika Domaniewskiego i żyjącej jego żony Pauliny z Rzeszotarskich, we wsi Ostrów przy synie zamieszkałą- i Jadwigą Emilią Kornelią Zuzanną Olszowską, lat 17, panną urodzoną we wsi Wolnica stoleckiej parafii, powiatu sieradzkiego i tamże przy rodzicach zamieszkałą, córką właściciela majątku Wolnica Andrzeja Olszowskiego i Felicji z Karśnickich małżonków tam zamieszkałych. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w parafialnych kościołach Stolec i Brzeźno 20/1, 27/8 grudnia/stycznia i 3/15 stycznia bieżącego roku. Pozwolenie obecnego przy akcie małżeństwa ojca niewiasty oświadczono ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że żadna ślubna umowa nie została zawarta. Religijnego obrzędu małżeństwa ? dokonał ksiądz Hiacenty? Jędrecki, proboszcz parafii Wojków, jako dokument wydany 12/24 stycznia tego roku przybyłym. Akt ten po przeczytaniu nowożeńcom i świadkom, przez ojca niewiasty i nas podpisany. - Andrzej Olszowski, Stefan Lubicz Domaniewski, Jadwiga z Olszowskich Domaniewska, Józef Grodzicki, Wacław Domaniewski, ksiądz Jan D.? utrzymujący akta stanu cywilnego


Pozdrawiam
Aneta
kwysota - 10-03-2016 - 15:55
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie dokumentu.
Witam,
Proszę o przetłumaczenie dokumentu ze strony:
http://niechmirow.pl/galeria-2/kolonizacja/
Z góry dziękuje
Pozdrawiam
Krzysztof Wysota
Kasprzyk_Anna - 11-03-2016 - 18:26
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie dokumentu.
Gubernia Kaliska
Powiat Sieradzki
Parafia Gruszczyce
Administrator Rzymsko-Katolickiej Gruszczyckiej Parafii
zaświadcza, że w miejscowych księgach aktów stanu cywilnego znajduje się następujący akt ślubu:
Nr 8 Cienia
Działo się w Gruszczycach 24 stycznia/6 lutego 1907 r. o godz. 5-ej po południu. W obecności świadków: Michała Kędzierskiego 40-letniego owczarza i Józefa Szymczaka 32-letniego włościanina - obydwóch zamieszkałych we wsi Cienia, zawarty został w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Marczak 23-letnim kawalerem, włościaninem, urodzonym i zamieszkałym we wsi Ręszów parafii Burzenin przy ojcu, synem Aleksego i zmarłej Franciszki z domu Skowron małżonków Marczak - włościan
i Stanisławą Skupińską 17-letnią panną, urodzoną we wsi Rogaczewsk parafii Żytno, zamieszkałą we wsi Cienia przy wuju, córką zmarłego Antoniego i żyjącej Marianny z domu (C)Hałaszkiewicz małżonków Skupińskich - owczarzy.
Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym i Burzenińskim kościołach parafialnych 7/20, 14/27 stycznia i 21 stycznia/3 lutego tego roku. Matka niewiasty uczestnicząca osobiście przy spisaniu aktu wyraziła ustne pozwolenie na ślub. Nowozaślubieni oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Religijny obrzęd małżeństwa sprawował ksiądz Stanisław Frąckiewicz - Administrator miejscowej parafii. Akt ten nowozaślubionym i świadkom niepiśmiennym został przeczytany i przez Nas tylko podpisany.
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego - Ks. S. Frąckiewicz

Wydając powyższy wypis z miejscowych ksiąg - zgodność z oryginałem potwierdzam własnoręcznym podpisem i przyłożeniem urzędowej pieczęci. Gruszczyce, dnia 6/19 marca 1913 r. /-/ podpis księdza nieczytelny

Pozdrawiam serdecznie
Anka
kwysota - 15-03-2016 - 11:41
Temat postu: Prośba o przetłumaczenie dokumentu.
http://niechmirow.pl/galeria-2/dokument ... umaczenia/
Gorąca prośba o przetłumaczenie. Jest to fragment ks. wieczystej Niechmirowa. Wybieram z tego obfitego źródła zapisy dotyczące kupna-sprzedaży.
Krzysztof Wysota
kwysota - 13-02-2017 - 12:15
Temat postu: akt urodzenia Stolec 1894 - ok
Proszę o tłumaczenie aktu nr 82:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 0&y=12

Krzysztof Wysota
kujawa_cezary - 14-02-2017 - 07:10
Temat postu:
Stolec
82

Działo się we wsi Stolec, piątego /siedemnastego/ lipca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Feliks Narcyz dwóch imion Murzynowski trzydzieści dwa lata mający właściciel majątku Stolec, tu zamieszkały w obecności: Władysława Medyńskiego trzydzieści cztery lata mającego, zarządcy majątku Stolec i Piotra Medyńskiego dwadzieścia dziewięć lat mającego, pisarza tegoż majątku, obu tu zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci męskiej, oświadczając że urodził się on we wsi Stolec, piątego /siedemnastego/ maja bieżącego roku, o godzinie szóstej po południu z prawowitej jego żony Jadwigi z Rzeszotarskich dwadzieścia trzy lata mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym z powodu rodzinnych okoliczności przez Księdza Jana Dzięczkowskiego nadano imiona Karol Michał, a jego chrzestnymi byli Witold Murzynowski i Paulina Domaniewska. Akt ten Oświadczającemu i Świadkom przeczytano, przez Nas, Ojca dziecka i Świadków podpisano.

Podpisy:

/Ksiądz Jan Dzięczkowski Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego/

/F. Murzynowski ojciec/
/W. Medyński/
/P. Medyński/

Adnotacja:

Urodzony Karol Michał Murzynowski zmarł 28 marca 1972 r. w Jeleniej Górze – Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze Nr 67/72
kwysota - 14-02-2017 - 11:21
Temat postu: akt chrztu Stolec 1894 - ok
Proszę o tłumaczenie aktu chrztu nr 90;

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1279

Krzysztof Wysota
kwysota - 14-02-2017 - 11:23
Temat postu: akt chrztu Stolec 1895 - ok
Proszę o tłumaczenie aktu chrztu nr 83:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=687

Krzysztof Wysota
kwysota - 14-02-2017 - 11:27
Temat postu: akt chrztu Stolec 1897 - ok
Proszę o tłumaczenie aktu chrztu nr 67:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =0&y=0

Krzysztof Wysota
kwysota - 14-02-2017 - 11:29
Temat postu: akt chrztu Stolec 1902 - ok
Proszę o tłumaczenie aktu chrztu nr 160:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1163

Krzysztof Wysota
kwysota - 14-02-2017 - 11:52
Temat postu: dokument z 1893 - ok
Proszę o przetłumaczenie dokumentu ze strony:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1195

Krzysztof Wysota
kwysota - 14-02-2017 - 13:15
Temat postu: akt małżeństwa Siemkowice 1869 - ok
Proszę o tłumaczenie aktu małżeństwa nr 11:

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1 ... at=1932191

Krzysztof Wysota
Jegier - 15-02-2017 - 00:36
Temat postu:
Działo się w osadzie Semkowice 25. stycznia /6.lutego/ 1869 r. o godz. 5 po południu.
Ogłaszamy, że w obecności świadków Walerego Zbiewskiego właściciela majątku Chorzów, żyjącego w tej wsi, lat 49 i Marcina Radojewskiego zarządcy majątku Semkowice, lat 45, żyjącego w Semkowicach
zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Andrzejem Olszewskim, lat 27, kawalerem, właścicielem majątku Wolnica, sieradzkiego powiatu, urodzonym w Nichmirowie, sieradzkiego powiatu, synem Antoniego O. i jego żony Emilii zd. Kialiańska, właścicieli ziemskich żyjących w osadzie Nichmirów, mającym zamieszkanie w osadzie Wolnica
i Felicją Karsnicką , panną urodzoną w osadzie Semkowice, lat 18, córką Ignacego K. i jego żony Zuzanny zd. Wituska, właścicieli ziemskich żyjących w osadzie Semkowice , żyjącą przy rodzicach.
Ślub poprzedziły 3 zapowiedzi w dniach.....
Pozwolenie na ślub niewiasty udzielono słownie
Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej.
Ślubu udzielił ksiądz....
Dalej o podpisaniu aktu.
kujawa_cezary - 15-02-2017 - 07:07
Temat postu:
Wolnica
N160

Działo się we wsi Stolec trzynastego /dwudziestego szóstego/ grudnia tysiąc dziewięćset drugiego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawili się: Stefan Teodor Domaniewski trzydzieści dziewięć lat mający, właściciel majątku Wolnica zamieszkały we wsi Wolnica, w obecności: Mikołaja Bartoś czterdzieści trzy lata mającego, i Antoniego Kupczaka czterdzieści cztery lata mającego obu rolników zamieszkałych we wsi Wolnica, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Wolnica dwudziestego drugiego grudnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku /trzeciego stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku/ o godzinie drugiej po południu, z prawowitej jego żony Jadwigi z Olszowskich dwadzieścia siedem lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym, odprawionym w dniu dzisiejszym przez Księdza Michała Kosmierskiego, nadano imiona Felicja Zofia, a chrzestnymi byli: Wacław Gołombowski i Ksawera Gołombowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas i ojca dziecka podpisano.

Podpisy:

/Ksiądz Michał Kosmierski/

/Stefan Domaniewski/
kujawa_cezary - 15-02-2017 - 07:14
Temat postu:
Wolnica
67

Działo się we wsi Stolec, siedemnastego /dwudziestego dziewiątego/ czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Stefan Domaniewski trzydzieści pięć lat mający właściciel majątku Wolnica, tamże zamieszkały, w obecności Władysława Medyńskiego, czterdzieści lat mającego, i Piotra Medyńskiego, trzydzieści trzy lata mającego, obu zarządców majątku Stolec, tutaj zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając że urodziło się ono we wsi Wolnica drugiego /czternastego/ sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku, o godzinie drugiej po południu, z prawowitej jego żony Jadwigi z Olszowskich dwadzieścia trzy lata mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym z powodu rodzinnych okoliczności przez Księdza Marcelego Szymańskiego nadano imiona Maria Stefania Felicja, a chrzestnymi byli Wacław Domaniewski i Marianna Grodzicka. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez Nas, Ojca dziecka i świadków podpisano.

Podpisy:

/W. Medyński/ /P. Medyński/
/Stefan Domaniewski/
/Ks. M. Szymański Administrator/
kujawa_cezary - 15-02-2017 - 07:20
Temat postu:
Wolnica
83

Działo się we wsi Stolec, czwartego /szesnastego/ czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku, o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Stefan Domaniewski trzydzieści trzy lata mający, we wsi Wolnicy zamieszkały, dziedzic właściciel tego że majątku, w obecności Józefa Mirkiewicza pięćdziesiąt pięć lat mającego i Michała Janiszewskiego pięćdziesiąt lat mającego we wsi Wolnicy zamieszkałych obu służących, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Wolnicy drugiego /czternastego/ kwietnia bieżącego roku o godzinie czwartej rano, z prawowitej jego żony Jadwigi z Olszkowskiej dziewiętnaście lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym, odprawionym w dniu dzisiejszym z powodu rodzinnych okoliczności przez Księdza Jana Dzięczkowskiego nadano imię Helena, a jego chrzestnymi byli Andrzej Olszkowski i Paulina Domaniewska. Akt ten Oświadczającemu i Świadkom przeczytano, przez Nas, Ojca dziecka podpisano, ponieważ Świadkowie niepiśmienni.

Podpisy:

/Stefan Domaniewski ojciec/
/Ksiądz Jan Dzięczkowski Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego/
kujawa_cezary - 15-02-2017 - 07:27
Temat postu:
Wolnica
90

Działo się we wsi Stolcu, czternastego /dwudziestego szóstego/ sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się: Teodor Stefan dwóch imion Domaniewski trzydzieści lat mający, dziedzic, właściciel majątku Wolnica, tamże zamieszkały, w obecności: Feliksa Murzynowskiego trzydzieści trzy lata mającego właściciela majątku Stolec, i Władysława Barszczewskiego trzydzieści pięć lat mającego, gospodarza, obu we wsi Stolec zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając że urodziło się ono we wsi Wolnicy siódmego /dziewiętnastego/ kwietnia bieżącego roku o godzinie dwunastej w południe, z prawowitej jego żony Jadwigi z Olszkowskich osiemnaście lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym, odprawionym w dniu dzisiejszym z powodu rodzinnych okoliczności przez Księdza Jana Dzięczkowskiego nadano imiona Jadwiga Zuzanna Paulina, a jego chrzestnymi byli Stefan Schimler i Zuzanna Karśnicka. Akt ten Oświadczającemu i Świadkom przeczytano, przez Nas, Ojca dziecka i Świadków podpisano.

Podpisy:

/Stefan Domaniewski/ /F. Murzynowski/
/W. Barszczewski/ /Ksiądz Jan Dzięczkowski Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego/
Kamiński_Janusz - 15-02-2017 - 11:16
Temat postu: dokument z 1893
Do Aktu Nr 4
Proboszcz Parafii Wojków
Zaświadcza się, że na podstawie świadectwa danego 10/22 stycznia 1893 r. przez księdza Jana Dzienczkowskiego proboszcza kościoła parafialnego w Stolcu, potwierdzającego fakt publikowania ogłoszeń (zapowiedzi) o przyszłym małżeństwie między:
- panem Teodorem Stefanem Domaniewskim, kawalerem, dziedzicem wsi Ostrowo w parafii Brzeźno, mieszkającym we wsi Ostrowo, synem Apolinarego i Pauliny z domu Ziemotarska prawowitych małżonków Domaniewskich,
- Panią Jadwigą Olszewską, panną, córką Alfreda i Felicji z domu Karsznicka prawowitych małżonków Olszewskich, mieszkającą przy rodzicach we wsi Wolnica w parafii Stolec,
a dokładnie o tym, że nie zaszły przeszkody dopuszczające to małżeństwo, i na podstawie złożonego w tymże akcie pozwolenia każdemu duchownemu na ... , odprawiony dzisiaj przeze mnie duchowny obrzęd zaślubin przy osobistej obecności niżej wymienionych świadków, pomiędzy panem Teodorem Stefanem Domaniewskim i Panią Jadwigą Olszewską (skreślenie błędnego wpisu), z zastrzeżeniem, że świadectwo to zostanie przedstawione w parafii w odpowiednim czasie oraz załączone do akt stanu cywilnego. Prócz tego pozwolenie ustne ojca panny młodej udzielono przy zawarciu małżeństwa.
W Wojkowie 12/24 stycznia 1893 roku
podpisy: Teodor Stefan Domaniewski
Jadwiga Olszowska
Andrzej Olszowski - ojciec
Józef Grodzicki - świadek
Wacław Domaniewski
pieczęć okrągła: Urzędnik Stanu Cywilnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Wojków
ks. (podpis nieczytelny) proboszcz parafii Wojków
kwysota - 21-02-2017 - 13:28
Temat postu: akt zgonu Stolec 1897 - ok
Proszę o tłumaczenie aktu zgonu nr 33:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 0&y=52

Krzysztof Wysota
kujawa_cezary - 21-02-2017 - 14:53
Temat postu:
Stolec
33

Działo się we wsi Smolec, trzeciego /piętnastego/ czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Walenty Różański pięćdziesiąt sześć lat mający i Jan Owczarek sześćdziesiąt lat mający obaj tutaj we wsi Stolec zamieszkali włościanie, i oświadczyli, że: pierwszego /trzynastego/ czerwca bieżącego roku, o godzinie trzeciej rano zmarł we wsi Stolec Ksiądz Jan Dzięczkowski siedemdziesiąt lat mający, Proboszcz Parafii Stolec, tutaj zamieszkały, urodzony we wsi Bycz w powiecie nieszawskim, w Guberni Warszawskiej, syn nieżyjących rodziców Józefa Dzięczkowskiego i Rozalii z Wonerów. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Jana Dzęczkowskiego Proboszcza Parafii Stolec Akt ten obecnym przeczytano, prze Nas tylko i jednego świadka podpisano, ponieważ, drugi świadek niepiśmienny.

Podpisy:

/Ks. Szymański Administrator/

/W. Różański/
kwysota - 04-03-2017 - 11:51
Temat postu: akt chrztu Dzietrzniki 1896 rok - ok
Proszę o tłumaczenie aktu nr 152:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1071

Krzysztof Wysota
kujawa_cezary - 19-03-2017 - 16:41
Temat postu:
N152
Dzietrzniki
Władysław Piotr Łabęcki

Działo się we wsi Dzietrzniki siedemnastego /dwudziestego dziewiątego/ listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Józef Łabęcki nauczyciel wiejski dwadzieścia trzy lata mający ze wsi Dzietrzniki w obecności Władysław Menc Wójta Gminy Kamionka pięćdziesiąt dwa lata mającego ze wsi Grębień i Rocha Kowalczyka gospodarza pięćdziesiąt jeden lat mającego ze wsi Dzietrzniki i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodził się on we wsi Dzietrzniki czternastego /dwudziestego szóstego/ listopada tego roku o godzinie siódmej rano z prawowitej jego żony Stanisławy z domu Menc dziewiętnaście lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano dwa imiona Władysław Piotr, a chrzestnymi jego byli Ludwik Kański i Pelagia Żarkiewicz. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano i niepiśmiennemu przeczytano, przez nas i ich podpisano.

Tutaj następują podpisy
kwysota - 27-04-2017 - 10:19
Temat postu: Akt ślubu, Stolec, nr 33, 1913 r. - ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 33 z 1913 r.

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2&y=36

z góry dziękuje
Krzysztof Wysota
kwysota - 27-04-2017 - 10:36
Temat postu: Akt ślubu, Stolec, nr 37, 1913 r. - ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 37 z 1913 r.

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=356

z góry dziękuje
Krzysztof Wysota
kwysota - 29-04-2017 - 13:22
Temat postu: akt zgonu Stolec 1879 - ok
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu nr 53 z 1879 roku:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 11&y=0

z góry dziękuje
Krzysztof Wysota
Sroczyński_Włodzimierz - 07-05-2017 - 12:52
Temat postu: Akt ślubu Stolec
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-12392.phtml
Sroczyński_Włodzimierz - 07-05-2017 - 12:53
Temat postu: Akt ślubu nr 37 z 1913 r.
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-12392.phtml
Sroczyński_Włodzimierz - 07-05-2017 - 15:17
Temat postu: akt zgonu Stolec 1879
do uzupełnienia, sprawdzenia
6/18 VIII 10:00
zgł: Marian Królikowski l.40, organista z par. Stolec?; Ignacy Palytyński?

poległem:)
może wieczorem podejmę, jęsli nikt do tej pory nie uzupełni i nie skoryguje
ryszard_1463 - 09-05-2017 - 00:16
Temat postu:
Stolec 53.

Działo się we wsi Stolec 18 sierpnia 1879 roku o godz. 10 rano. Stawili się Marian Królikowski lat 40 organista z parafii Stolec i Ignacy Małaszyński lat 40 gorzelany ze wsi Stolec i oświadczyli, że we wsi Stolec przedwczoraj o godz. 10 wieczorem umarła Stanisława Stażyńska lat 28 córka Andrzeja i Hortensji Tomaszewskich pozostawiając owdowiałego męża Aleksandra Stażyńskiego zamieszkałego we wsi Stolec. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Stanisławy Stażyńskiej akt niniejszy został świadkom przeczytany i podpisany.

Ks. Madaliński Ut. A. St. C.
kujawa_cezary - 16-07-2017 - 11:27
Temat postu: Re: Akt ślubu, Stolec, nr 37, 1913 r.
kwysota napisał:
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 37 z 1913 r.

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=356

z góry dziękuje
Krzysztof Wysota


Wolnica
N37

Działo się we wsi Stolec drugiego /piętnastego/ czerwca tysiąc dziewięćset trzynastego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Oświadcza się że w obecności świadków Adama Krzyżanowskiego właściciela majątku Gardów trzydzieści dwa lata mającego i Adama Słomińskiego adwokata trzydzieści dwa lata mającego zamieszkałego w gubernialnym mieście Piotrkowie, zawarto dziś religijny związek małżeński między Stanisławem Feliksem Murzynowskim kawalerem, inżynierem elektrotechnikiem, dwadzieścia dziewięć lat mającym, urodzonym we wsi Skrzynki parafii Giżyce, zamieszkałym w mieście Kalisz, synem Witolda i Felicji ze Stadnickich małżonków Murzynowskich właścicieli majątku Skrzynki; i Heleną Domaniewską panną, osiemnaście lat mającą, urodzoną i zamieszkałą we wsi Wolnica, córką Stefana i Jadwigi z Olszowskich małżonków Domaniewskich właścicieli majątku Wolnica. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym i kaliskim kościele parafialnym Świętego Mikołaja, a mianowicie: piątego /osiemnastego/, dwunastego /dwudziestego piątego/, dziewiętnastego maja /pierwszego czerwca/ bieżącego roku. Pozwolenie młodej na zawarcie małżeństwa udzielili jej rodzice obecni przy małżeńskim akcie. Nowożeńcy oświadczyli że nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd małżeństwa odprawił Ksiądz Tadeusz Murzynowski Proboszcz parafii Nagłowice za zgodą i w obecności Księdza Mikołaja Relkowskiego Proboszcza parafii Stolec. Akt ten obecnym nowożeńcom i świadkom przeczytano, przez nas i ich podpisano.

Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
Ks. M. Relkowski

Stanisław Murzynowski
Helena Domaniewska
Adam Krzyżanowski
Adam Słomiński
kujawa_cezary - 16-07-2017 - 11:35
Temat postu: Re: Akt ślubu, Stolec, nr 33, 1913 r.
kwysota napisał:
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 33 z 1913 r.

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2&y=36

z góry dziękuje
Krzysztof Wysota


Wolnica
N33

Działo się we wsi Stolec czternastego /dwudziestego siódmego/ kwietnia tysiąc dziewięćset trzynastego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Oświadcza się że w obecności świadków Stanisława Murzynowskiego dwadzieścia dziewięć lat mającego inżyniera zamieszkałego w mieście Kalisz i Zygmunta Słomińskiego trzydzieści pięć lat mającego inżyniera architekta zamieszkałego w mieście Radom, zawarto dziś religijny związek małżeński między Adamem Michałem Słomińskim kawalerem, adwokatem, trzydzieści dwa lata mającym, urodzonym i zamieszkałym w mieście Piotrkowie, synem zmarłych Michała i Marianny z Grabowskich małżonków Słomińskich urzędników Kolei Żelaznej; i Jadwigą Zuzanną Pauliną Domaniewską panną, dziewiętnaście lat mającą, urodzoną i zamieszkała we wsi Wolnica przy rodzicach, córką Teodora Stefana i Jadwigi z Olszowskich małżonków Domaniewskich właścicieli majątku Wolnica. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym i piotrkowskim kościele parafialnym, a mianowicie: siedemnastego /trzydziestego/ marca, dwudziestego czwartego marca /szóstego kwietnia/ i trzydziestego pierwszego marca /trzynastego kwietnia/ bieżącego roku. Pozwolenie młodej na zawarcie małżeństwa udzieli jej rodzice obecni przy małżeńskim akcie. Nowożeńcy oświadczyli że umowy przedślubnej nie zawarli. Religijny obrzęd małżeństwa odprawił Ksiądz Mikołaj Relkowski Proboszcz parafii Stolec. Akt ten obecnym nowożeńcom i świadkom przeczytano, przez nas i ich podpisano.

Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
Ks. M. Relkowski

Jadwiga Domaniewska
Adam Słomiński
Zygmunt Słomiński
Stanisław Murzynowski
kwysota - 06-05-2018 - 13:38
Temat postu: akt zgonu Osjaków 1906r. - ok
Proszę o przetłumaczenie wpisu nr 77, Madaliński Ignacy:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2&y=51

Krzysztof Wysota
Sroczyński_Krzysztof - 06-05-2018 - 15:07
Temat postu: akt zgonu Osjaków 1906r.
Osjaków 77
Działo się w osadzie Osjaków 21.05.1906 roku o 11-tej w dzień.
Stawili się: Bronisław Koźmiński naczelnik Osjakowskiego oddziału pocztowego 49 l. i Czesław Psurski nauczyciel Osjakowskiej szkoły początkowej 38 l. zamieszkali w osadzie Osjaków i oświadczyli że 18.05 tego roku o 9-tej rano umarł w osadzie Osjaków Ksiądz Jakub Ignacy dwóch imion Madaliński zwierzchnik miejscowej parafii 84 l. urodzony w majątku Dembina miejscowej parafii , syn zmarłych rodziców: Wojciecha Madalińskiego i Heleny z domu Nieniewskiej. Po naocznym przekonaniu o zejściu księdza Jakuba Jgnacego dwóch imion Madalińskiego , akt ten stawającym przeczytany Nami i nimi podpisany. (podpisy księdza i stawających)
kwysota - 11-05-2018 - 21:22
Temat postu: akt zgonu Marceli Szymański, 1900 rok Złoczew-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu nr 49, Złoczew 1900 rok:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 47&y=3

Krzysztof Wysota
Kamiński_Janusz - 15-05-2018 - 11:05
Temat postu: Re: akt zgonu Marceli Szymański, 1900 rok Złoczew
Działo się w osadzie Złoczew 10/23 lipca 1900 roku o godzinie 10 rano. Stawili się: Józef Chaberkowski organista lat 47 i Michał Perski stolarz lat 50, obaj mieszkający w Złoczewie, i oświadczyli, że tegoż dnia o godzinie 4 rano umarł w Złoczewie ksiądz Marceli Szymański, proboszcz parafii Złoczew lat 60 mający, syn Aleksandra i Marianny ze Święcichowskich małżonków Szymańskich, urodzony w Piotrkowie a mieszkający w Złoczewie. Po naocznym potwierdzeniu zgony księdza Marcelego Szymańskiego, akt ten oświadczającym przeczytany, przez nas i przez nich podpisany został.
Ks. R. Wyszomierski /.../
kwysota - 19-07-2018 - 19:49
Temat postu: Akt małżeństwa, Kucice, 1879, Łabęcki i Łepicka - ok
Proszę o tłumaczenie aktu małżeństwa nr 4:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2&y=40

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kujawa_cezary - 19-07-2018 - 20:10
Temat postu:
Kucice i Okęcie
N4.

Działo się we wsi Skołatowie 6 /18/ września, 1879 roku o godzinie 8 rano. Oświadcza się że w obecności świadków Hrabiego Feliksa Rostworowskiego posiadacza majątku Górka Narodowa i tam zamieszkałego w powiecie krakowskim lat 53 i Jego Ekscelencji Hieronima Księcia Settimo Fitalia, lat 30, zamieszkałego w mieście Palermo, sycyliańskiej (sycylijskiej) wyspie, zawarto dziś religijny związek małżeński między Władysławem Teofilem Łabenckim kawalerem, lat 34, posiadaczem majątku Okęcie w parafii służewskiej, powiatu warszawskiego, tamże zamieszkałym i urodzonym, synem Władysława i nieżyjącej Teofili ze Słupeckich małżonków Łabenckich i Martą Ludwiką Franciszką Łempicką panną, lat 24, urodzoną i zamieszkałą przy swojej matce w parafialnej wsi Kucice, powiatu płońskiego, córką nieżyjącego Karola i pozostającej wśród żywych Marii z Hrabiów Rostworowskich małżonków Łempickich.

Trzy zapowiedzi w w kucickim kościele parafialnym, brak umowy przedślubnej, piśmienni.
kwysota - 20-07-2018 - 17:27
Temat postu: akt chrztu Adam Trepka, Rychłocice 1880r. - ok
Proszę o tłumaczenie aktu chrztu nr 36:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=655

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kujawa_cezary - 20-07-2018 - 17:41
Temat postu:
36
Rychłocice

Działo się we wsi Rychłocice 13 /25/ grudnia 1880 roku o godzinie 3 wieczorem. Stawił się Artur Trepka posiadacz majątku Rychłocice, Wrońsko i Brzyków w Rychłocicach zamieszkały, lat 43 w obecności Franciszka Bieniakowskiego służącego kościelnego z Brzykowa lat 48 i Leopolda Dobrowolskiego Ekonoma Dominialnego zamieszkałego w Rychłocicach, lat 46 i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzonego w Rychłocicach 30 grudnia /11 stycznia/ 1879 roku o godzinie 9 rano z jego żony Lucyny z Łabęckich lat 33. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odprawionym nadano imiona Adam Władysław Teofil Marian Franciszek Salezy, a chrzestnymi byli: Władysław Łabęcki i Emilia Trepka. Akt ten oświadczającemu i świadkom piśmiennym przeczytano, z przyczyn nieobecności ojca dziecięcia opóźniony, przez Nas, Ojca i świadków podpisano.

Tutaj podpisy
kwysota - 20-07-2018 - 17:48
Temat postu: Akt chrztu Emili i Henryka Trepków, Rychłocice 1876 - ok
Proszę o tłumaczenie aktu 23 i 24;
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1110

z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kwysota - 20-07-2018 - 17:53
Temat postu: Akt zgonu Jan Trepka, Rychłocice, 1871 - ok
Proszę o tłumaczenie aktu zgonu nr 17:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=113

z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kujawa_cezary - 20-07-2018 - 17:54
Temat postu:
23.
Rychłocice

Działo się we wsi Rychłocice 29 sierpnia /9 września/ 1876 roku o godzinie 5 wieczorem. Stawił się Artur Trepka posiadacz majątku Rychłocice, Wrońsko i Brzyków w Rychłocicach zamieszkały, lat 40 w obecności Alfonsa Trepki brata rodzonego zamieszkałego w Rychłocicach lat 37 i Ludomira Kijeńskiego posiadacza wsi Osieczna tamże zamieszkałego lat 43 i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, urodzone w Warszawie 15 /27/ lutego 1869 roku o godzinie 7 wieczorem z jego żony Lucyny z Łabęckich lat 31. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odprawionym nadano imiona Emilia Marianna Anna Teofila, a chrzestnymi byli Władysław Łabęcki brat matki dziecięcia i Emilia Settimo także siostra matki. Akt ten z przyczyny nieobecności ojca dziecięcia opóźniony, Oświadczającemu i świadkom piśmiennym przeczytano, przez Nas, Ojca i świadkom podpisano.

Tutaj podpisy

24.
Rychłocice

Działo się we wsi Rychłocice 28 sierpnia /9 września/ 1876 roku o godzinie 5 wieczorem. Stawił się Artur Trepka posiadacz majątku Rychłocice, Wrońsko i Brzyków w Rychłocicach zamieszkały lat 40 w obecności Alfonsa Trepki brata rodzonego zamieszkałego w Rychłocicach lat 37 i Ludomira Kijeńskiego posiadacza wsi Osieczna tamże zamieszkałego lat 43 i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Rychłocicach 2 /14/ lipca bieżącego roku o godzinie 6 rano z jego żony Lucyny z Łabęckich lat 31. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odprawionym nadano imiona Henryk Zygmunt Augustyn Teofil Hieronim Franciszek Salezy, a chrzestnymi byli Hieronim Settimo Książe z Italii i Adela Kozarska z Konopnicy. Akt ten z przyczyny nieobecności Ojca dziecięcia opóźniony Oświadczającemu i świadkom piśmiennym przeczytano przez Nas, Ojca i świadków podpisano.

Tutaj podpisy
kujawa_cezary - 20-07-2018 - 18:03
Temat postu:
17.
Rychłocice

Działo się we wsi Rychłocice 30 dnia października /11 listopada/ 1871 roku o godzinie 3 po południu. Stawili się: Walenty Domański lat 52 i Józef Domański lat 28 obaj rolnicy zamieszkali we wsi Rychłocice i oświadczyli że 28 dnia października /9 listopada/ bieżącego roku o godzinie 2 po południu zmarł we wsi Rychłocice Jan Trepka syn Artura Trepki i jego żony Lucyny z Łabęckich, urodzony w Mieście Warszawie, zamieszkały przy rodzicach posiadaczach majątku Rychłocice, w Rychłocicach, 3 miesiące mający. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Jana Trepki, Akt ten obecnym przeczytano, a przez ich niepiśmienność przez Nas tylko podpisano.

Podpis:

(-)
kwysota - 20-07-2018 - 18:27
Temat postu: Akt zgonu Henryk Trepka,Rychłocice 1877 - ok
Proszę o tłumaczenie akt zgonu nr 13:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2&y=63

z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kujawa_cezary - 20-07-2018 - 18:33
Temat postu: Re: Akt zgonu Henryk Trepka,Rychłocice 1877
kwysota napisał:
Proszę o tłumaczenie akt zgonu nr 13:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 2&y=63

z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota


13
Rychłocice

Działo się we wsi Rychłocice 10 /22/ marca 1877 roku o godzinie 10 rano. Stawili się Walenty Domański lat 54 i Józef Domański lat 32 obaj rolnicy z Rychłocic i oświadczyli, że 7 /19/ bieżącego miesiąca i roku o godzinie 7 wieczorem zmarł w Rychłocicach Henryk Trepka syn Artura Trepki i jego żony Lucyny z Łabęckich urodzony i zamieszkały przy rodzicach posiadaczach majątku Rychłocice, w Rychłocicach, 8 miesięcy mający. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Henryka Trepki Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko podpisano.

Podpis:

(-)
kwysota - 21-07-2018 - 11:10
Temat postu: Akt chrztu Maria Załuskowska, Rychłocice 1898 - ok
Proszę o tłumaczenie aktu chrztu nr 22:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=627

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kwysota - 21-07-2018 - 11:50
Temat postu: Akt chrztu Paweł Załuskowski,Rychłocice 1896 - ok
Proszę o tłumaczenie aktu nr 21:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 4&y=73

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Sroczyński_Włodzimierz - 21-07-2018 - 13:07
Temat postu: Akt chrztu Paweł Załuskowski,Rychłocice 1896
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-12392.phtml
kujawa_cezary - 21-07-2018 - 15:05
Temat postu:
kwysota napisał:
Proszę o tłumaczenie aktu nr 21:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 4&y=73

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota


21.
Rychłocice

Działo się we wsi Rychłocice 30 czerwca /12 lipca/ 1896 roku, o godzinie 1 po południu. Stawił się Teodor Załuskowski posiadacz majątku Niemojew tamże zamieszkały, lat 35, w obecności Walentyna Domańskiego lat 70 i Józefa Domańskiego lat 44 obu posiadaczy ziemskich z Rychłocic i okazał Nam, dziecię płci męskiej, w Rychłocicach urodzonego 29 maja /10 czerwca/ bieżącego roku, o godzinie 10 rano, z jego żony Emilii z Trepków lat 27. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odprawionym nadano imię Paweł, a chrzestnymi byli: Artur Trepka i Walentyna Wardeńska. Akt ten z powodu nieobecności Ojca dziecięcia opóźniony, oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko i Ojca podpisano.

Tutaj podpisy
kujawa_cezary - 21-07-2018 - 15:09
Temat postu: Re: Akt chrztu Maria Załuskowska, Rychłocice 1898
kwysota napisał:
Proszę o tłumaczenie aktu chrztu nr 22:
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=627

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota


22.
Rychłocice

Działo się we wsi Rychłocice 19 /31/ sierpnia 1898 roku o godzinie 11 rano. Stawił się Teodor Załuskowski posiadacz majątku Niemojew tamże zamieszkały, lat 37, w obecności Walentyna Domańskiego lat 72 i Józefa Domańskiego lat 46 obu posiadaczy ziemskich z Rychłocic i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, urodzone w Rychłocicach 16 /28/ lipca bieżącego roku o godzinie 1 rano z jego żony Emilii z Trepków lat 29. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odprawionym nadano imiona Maria Róża, a chrzestnymi byli Adam Trepka i Emilia Settimo Księżna z Palermo [zapisano „Palerma” Smile]. Akt ten z powodu nieobecności Ojca dziecięcia opóźniony oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez Nas tylko i Ojca podpisano.

Tutaj podpisy
kwysota - 01-02-2019 - 23:06
Temat postu: Akt zgonu nr 423, 1905 rok, Irena Olszowska-OK
Proszę o przetłumaczenie aktu zgony nr 423 z 1905 Ireny Olszowskiej:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=2158

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
el_za - 02-02-2019 - 09:41
Temat postu: Akt zgonu nr 423, 1905 rok, Irena Olszowska
Irena Olszowska, wdowa po notariuszu, lat 55, urodzona we wsi Kołodne, pow. pińskim, Guberni Mińskiej, córka Kazimierza i Heleny ze Skirmuntów, małż. Skirmunt, zmarła 02/ 15.VII.1905 o 4 po południu w Warszawie, przy ul. Instytutowej pod nr 5623.
Zgłosili - Józef Wodziński, kupiec i Kazimierz Piętka, sprzedawca/subiekt, obaj z Warszawy.

Ela
kwysota - 02-02-2019 - 21:48
Temat postu: Akt zgonu, Olszowski Tytus,Warszawa parafia PP, 1900
Z, nr 89, Warszawa, 1900 Olszowski Tytus (zgon)

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... amp;y=1346

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kwysota - 09-02-2019 - 17:18
Temat postu: Akt zgonu, Olszowski, Kalisz, 1901 - ok
Z, nr 100, Kalisz, parafia Św. Mikołaja, 1901, Olszowski Andrzej (zgon):

https://szukajwarchiwach.pl/11/691/0/-/ ... DbxpwtITtQ

Krzysztof Wysota
Rojek_Radosław - 21-02-2019 - 18:46
Temat postu: Akt zgonu, Olszowski, Kalisz, 1901
Kalisz 26 lutego/11 marca 1901 roku

Zgłaszają: Szymon Molik 35 i Nepomucen Strzelecki 38 obaj słudzy kościelni

25 lutego/10 marca o 3 w nocy umarł w Kaliszu... Andrzej Olszowski 60 lat urzędnik przy hipotecznym kaliskim sądzie okręgowym, urodzonym we wsi Niechmirów (sieradzkiego powiatu), mieszkający w Kaliszu syn Antoniego i jego żony Emilii zd. Kislańska, zostawił owdowiałą żonę Felicję zd. Karsnicka.

Pozdrawiam
Radek
kwysota - 21-02-2019 - 19:46
Temat postu: Akt zgonu, Olszowski, Kalisz, 1901
Panie Radku bardzo dziękuje za tłumaczenie tego aktu, na forum jest jeszcze jeden akt wysłany przeze mnie do tłumaczenia, bardzo proszę o jego przetłumaczenie.

Pozdrawiam,
Krzysztof Wysota
kwysota - 05-03-2019 - 21:54
Temat postu: Akt ślubu, Załuskowski-Rchłocice, 1890 - OK
Proszę o przetłumaczenie
M, nr 3, Rychłocice - 1890 - Załuskowski Teodor i Trepka Emilia (ślub):

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=188

Z góry Dziękuje,
Krzysztof ysota
Sroczyński_Włodzimierz - 06-03-2019 - 21:38
Temat postu: Akt ślubu, Załuskowski-Rchłocice, 1890
rodzice?
kwysota - 07-03-2019 - 20:29
Temat postu: Akt ślubu, Załuskowski-Rchłocice, 1890
nie rozumiem zapytania???
elgra - 07-03-2019 - 21:54
Temat postu:
Jeśli akt jest zindeksowany w Genetece lub innych bazach, to obowiązkowo podawaj to co odczytała osoba indeksująca, która poświeciła jednak na to trochę czasu.

https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-64024.phtml

W Genetece podani są tez rodzice.
kwysota - 07-03-2019 - 22:19
Temat postu:
Teodor Załuskowski, rodzice: Hilary Załuskowski i Adela Wardęska
Emilia Trepka, rodzice: Artur Trepka i Lucyna Łabędzka
Andrzej75 - 13-03-2019 - 05:10
Temat postu:
Rychłocice: nr 3 (wieś Rychłocice)
29 V / 10 VI 1890 r. o godz. 6 po południu
pan młody: szlachcic Teodor Andrzej Rola-Załuskowski, właściciel dóbr Niemojew, kawaler, 29 l., syn Hilarego i Adeli z Wardeńskich małżonków Załuskowskich, dziedziców, zamieszkały w dobrach Niemojew w par. lututowskiej, urodzony we wsi Cienia Wielka w par. Gruszczyce
panna młoda: szlachcianka Emilia Nekanda-Trepka, panna, 21 l., córka Artura i Lucyny z Łabęckich małżonków Trepków, właścicieli dóbr Rychłocice i innych, urodzona i zamieszkała przy rodzicach w Rychłocicach
świadkowie: Władysław Łabęcki, właściciel dóbr Okęcie w pow. warszawskim, 45 l.; ksiądz Władysław Załuskowski, proboszcz parafii Świerczyn w pow. nieszawskim, 32 l.
[Ślub poprzedziły 3 zapowiedzi, ogłoszone w rychłocickim i lututowskim kościołach parafialnych; dyspensa od IV równego stopnia pokrewieństwa w linii bocznej — z diecezji kujawsko-kaliskiej z 16 V 1890 r., nr 1655; umowy małżeńskiej nie zawierano; akt podpisany przez księdza, nowożeńców i świadków].
kwysota - 02-02-2020 - 23:36
Temat postu: Akt zejścia Olszowskiego-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu zejścia Tytusa Olszowskiego s. Antoniego nr 89 z roku 1900:

https://szukajwarchiwach.pl/72/1216/0/- ... VbX1X24j4A

Krzysztof Wysota
ryszard_1463 - 11-02-2020 - 17:47
Temat postu:
89.
Działo się w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego 25 sierpnia / 7 września 1900 r. o godz. 7 wieczorem. Stawili się: Józef Wodczyński, kupiec i Mieczysław Ostrowski pomocnik notariusza, pełnoletni zamieszkali w Warszawie i oświadczyli, że tu w Warszawie pod numerem 5615 na ulicy Kapucyńskiej dzisiaj o godz. 10 rano umarł Tytus Seweryn Marceli trzech imion Olszowski notariusz Warszawskiego Sądu Okręgowego lat 54, urodzony we wsi Niechmirów powiatu sieradzkiego, syn Antoniego i Emilii z domu Kilańska małżonków Olszowskich pozostawiając po sobie owdowiałą żonę Irenę z domu Skirmunt. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Tytusa Seweryna Marcela Olszowskiego akt niniejszy przeczytany obecnym, przez nas i przez nich podpisany został.

(-) Ks. M. Cichocki
(-) Józef Wodczyński
(-) Mieczysław Ostrowski
kwysota - 21-02-2020 - 22:51
Temat postu: Akt ślubu 111/1894, Kutno-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu Ignacego Gąsiorowskiego (s. Ignacego i Wiktorii Borkowskiej) i Zofii Kruczkowskiej (c. Józefa, AnnY Łasiczyńskiej), akt nr 111/1894 Kutno:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 6&y=24

Z poważaniem
Krzysztof Wysota
Marek70 - 21-02-2020 - 22:56
Temat postu: Akt ślubu 111/1894, Kutno
Kutno 14/11/1894 o 16:00,
Świadkowie: Józef Sadowski lat 52, Feliks Gąsiorowski lat 36, obaj szewcy z Kutna,
Młody: Ignacy Gąsiorowski, kawaler, lat 28, szewc, żołnierz urlopowany, ur. i zam. w Kutnie, syn zmarłych Ignacego i Wiktorii zd. Borkowska małż. Gąsiorowskich,
Młoda: Zofia Kruczkowska, panna, lat 19, szwaczka, ur. i zam. w Kutnie, córka zmarłych Józefa i Anny zd. Łasiczyńska małż. Kruczkowskich.
kwysota - 21-02-2020 - 22:57
Temat postu: Akt ślubu 35/1906, Łowicz-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu Ignacego Gąsiorowskiego (s. Ignacego i Wiktorii Borkowskiej) i Marianny Rębowskiej (c. Franciszka i Teofili Swierzbowskiej), akt nr 35/1906, Łowicz:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... &y=420

Z poważaniem
Krzysztof Wysota
Marek70 - 21-02-2020 - 23:14
Temat postu: Akt ślubu 35/1906, Łowicz
Łowicz 21/02/1906 o 18:00,
Świadkowie: Jan Słoniewicz lat 45, Ignacy Leszczyński lat 46, obaj szewcy z Łowicza,
Młody: Ignacy Gąsiorowski, wdowiec, szewc, lat 39, syn zmarłych Ignacego i Wiktorii zd. Borkowska małż. Gąsiorowskich, ur. w Kutnie, zam. w Łowiczu,
Młoda: Marianna Rębowska, panna, lat 27, córka Franciszka Rębowskiego rolnika i jego żony Teofilii zd. Swierzbowska, ur. i zam. w Łowiczu przy rodzicach.
kwysota - 08-09-2020 - 21:04
Temat postu: Akt ślubu 30/1912 Lututów-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu Walentego Dudkowskiego s. Jakuba i Marianny Buchla? i Marianny Piekarek c. Kazimierza i Michaliny Koryckiej:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 55&y=0

z góry
Dziękuje
Krzysztof Wysota
Marek70 - 09-09-2020 - 11:33
Temat postu: Akt ślubu 30/1912 Lututów
Lututów 06/02/1912 o 16:00,
Świadkowie: Stanisław Pawelec lat 24 ze wsi Żmuda, Franciszek Sorzawa(?) lat 30 ze wsi Strzałki, obaj rolnicy,
Młody: Walenty Dudkowski, lat 48, wdowiec po zmarłej Zofii zd. Saryła(?), ur. w Osiakowie w tejże parafii, zam. we wsi Majaczewice parfia Burzenin, rolnik, syn Jakuba i Marianny zd. Bujak małż. Dudkowskich,
Młoda: Marianna Piekarek, panna, lat 24, ur. we wsi Kliczków Mały w tejże parafii, zam. we wsi Żmuda, córka Kazimierza i Michaliny zd. Korycka małż. Piekarek robotników.

Zapowiedzi w Lututowie i Burzeninie.
Umowa przedślubna nr 186 zawarta w mieście Sieradz 05/02/1912 u notariusza Władysława Tymienieckiego.
kwysota - 10-09-2020 - 23:23
Temat postu: Akt zgonu 126/1911 Burzenin
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu Zofii Dutkowskiej z Szarzawskich c. Piotra i Łucji:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 0&y=12

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota

moderacja (elgra)
Tu zamieszczaj swoje następne prośby (jeden akt, nie więcej) za pomocą ikonki „odpowiedz” a nie „nowy temat”.
Temat dotyczy tylko Twoich parafii.
Tytuł możesz zmienić (ikonka „zmień” w pierwszym poście tematu) zostawiając tylko główne parafie lub na przykład główne nazwiska (jest limit ilości znaków w tytule).
Jak odnaleźć swoje posty:
-> [Wejdź na Forum]
-> na zielonym pasku Szukaj
-> Szukaj Autora: wpisz swój nick
-> Kategoria: Tłumaczenia
kwysota - 13-09-2020 - 20:24
Temat postu: Akt zgonu 126/1911 Burzenin-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu Zofii Dutkowskiej z Szarzawskich c. Piotra i Łucji:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 0&y=12

Z góry dziękuje
Krzysztof Wysota
Marek70 - 15-09-2020 - 09:32
Temat postu: Re: Akt zgonu 126/1911 Burzenin
kwysota napisał:
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu Zofii Dutkowskiej z Szarzawskich c. Piotra i Łucji:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 0&y=12

Z góry dziękuje
Krzysztof Wysota


Burzenin 05/12/1911 o 9:00,
Zgłaszający: Wawrzyniec Zając lat 50, Józef Krawczyk lat 38, obaj rolnicy zam. we wsi Majaczewice,
Zmarły: Zofia Dutkowska, zm. 03/12/1911 o 19:00 we wsi Majaczewice, lat 36, żona rolnika, ur. we wsi Chorzów, zam. we wsi Majaczewice, córka Piotra i Łucji małż. Szarzała rolników, zostawiła męża Walentego.
kwysota - 15-09-2020 - 20:34
Temat postu: Re: Akt zgonu 126/1911 Burzenin
Chorzów czy być morze Chorzew w parafii Siemkowice w powiecie pajęczańskim ?
KrystynaZadworna - 16-09-2020 - 10:22
Temat postu: Re: Akt zgonu 126/1911 Burzenin
W akcie napisane wieś Chorzow. Reszta do ustalenia przez Pana.

Pozdrawiam.
Krystyna
kwysota - 22-09-2020 - 23:47
Temat postu: Akt ślubu Konopnica-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu 5/1886 par. Konopnica, Walentego Dudkowskiego i Marianny Rabikowskiej:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 0&y=76

Z góry dziękuje
Krzysztof Wysota
KrystynaZadworna - 23-09-2020 - 14:28
Temat postu: Akt ślubu Konopnica
Akt 5
Działo się w Konopnicy 02/14.06.1886 roku o godz. 9 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków: Leona Rabikowskiego, kowala, zamieszkałego we wsi Konopnica, 30 lat i Piotra Krzyżańskiego, gospodarza, zamieszkałego w mieście Sieradz, 50 lat mającego, zawarto dzisiaj religijny związek małżeński między:
Walentym Dutkowskim – kawalerem, kowalem, 28 lat mającym, synem zmarłych rodziców Jakuba i żony jego Marianny urodzonej Bujakowska, urodzonym w osadzie Osjaków, zamieszkałym we wi Siemkowice
i Marianną Rabikowską – panną, 22 lata mającą, córką zmarłych rodziców Jana i żony jego Marianny urodzonej Człapińska, urodzoną i zamieszkała przy bracie we wsi Konopnica.
Ślub poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszej i siemkowickiej parafii. Nowożeńcy oświadczyli, że oni nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd ślubu dokonany przez nas, niżej podpisanego. Akt ten obecnym niepiśmiennym świadkom odczytany, przez nas tylko podpisany. Ks. Marcin Makowski

Pozdrawiam.
Krystyna
kwysota - 28-09-2020 - 21:50
Temat postu: Akt chrztu Konopnica-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu 19/1879 Marianny Rabikowskiej:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=100

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kwysota - 29-09-2020 - 00:19
Temat postu: Akt chrztu Wieluń-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu 105/1873 Stanisława Dudkowskiego s.Jakuba i Marianny Bujakowskiej:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=422

A góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
el_za - 29-09-2020 - 09:45
Temat postu: Akt chrztu Wieluń
09/ 21.IV, tego roku o 3 rano, zmarł w Wieluniu, Stanisław Dutkowski, syn Jakuba i Marianny, tu urodzony, żyjący lat 5
zgł. Adam Prozner l.36 i Jakub Dutkowski l.35

Ela
KrystynaZadworna - 01-10-2020 - 09:44
Temat postu: Akt chrztu Konopnica
Akt 19
Działo się we wsi Konopnica 05/17.08.1879 roku o godz. 7 po południu. Stawił się: Jan Rabikowski, kowal, 68 lat, w obecności: Tomasza Korczak, 59 lat, a także Józefata Rabikowskiego, 35 lat mających, obaj gospodarze zamieszkali we wsi Konopnica i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że ono urodzone tego dnia, bieżącego miesiąca i roku o godz. 3 po południu, od Marianny Rabikowskiej niezamężnej, 18 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonany dzisiaj dano imię: Marianna, a chrzestnymi jego byli: Józefat Rabikowski i Urszula Rabikowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym odczytany i przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
kwysota - 01-10-2020 - 20:04
Temat postu: Akt chrztu Kliczków Mały
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu 35/1884 par. Kliczków Mały - Marianny Piekarek c. Kazimierza i Michaliny Koryckiej:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=976

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kwysota - 01-10-2020 - 20:08
Temat postu: Akt ślubu Kliczków Mały
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu 5/1881 par. Kliczków Mały - Kazimierza Piekarek (s. Antoniego i Józefy Klin) i Michaliny Koryckiej (c. Łukasza i Łucji Pietrzyckiej):

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=725

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kwysota - 01-10-2020 - 20:31
Temat postu: Akt chrztu Lututów
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu nr 73/1908 par. Lututów Zygmunta Piekarek s. Marianny Piekarek:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=184

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Kamiński_Janusz - 02-10-2020 - 09:58
Temat postu: Akt ślubu Kliczków Mały
Działo się we wsi Kliczków Mały w dniu 18/30 stycznia 1881 roku o godzinie 5 po południu. Oznajmiamy, że w obecności świadków: Józefa Wypycha lat 32 i Kaspra Jurczaka lat 56, obu gospodarzy mieszkających we wsi Gęsina, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Kazimierzem Piekarkiem lat 21, kawalerem, woźnicą mieszkającym we wsi Gęsina, urodzonym w Kliczkowie Małym, synem Antoniego Piekarka i żony jego Józefy z domu Klin, gospodarzy mieszkających w Kliczkowie Małym, - i Michaliną Korycką panną urodzoną w Kolonii Józefów parafii Lisków???, córką Łukasza Koryckiego i żony jego Łucji z domu Pietrzycka, gospodarzy mieszkających we wsi Gęsina, lat 23 mającą, mieszkającą przy rodzicach.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym kościele parafialnym, pierwsza – 4/16, druga – 11/23 i trzecia – 18/30 stycznia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Religijnego ślubu udzielił ksiądz Piotr Kobyliński, proboszcz kliczkowskiej parafii. Akt ten obecnym i nowożeńcom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
ks. /.../.
KrystynaZadworna - 05-10-2020 - 08:53
Temat postu: Akt chrztu Kliczków Mały
Akt 35
Działo się we wsi Kliczków Mały 17/29.06.1884 roku o godz. 5 po południu. Stawił się: Kazimierz Piekarek, rataj zamieszkały we wsi Kliczków Mały, 24 lat mający, w obecności: Jakuba Kluszczyńskiego, rataja, 40 lat, a także Franciszka Slęzaka, woźnicy, 36 lat mających, obaj zamieszkali we wsi Kliczków Mały i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że ono urodzone we wsi Kliczków Mały 12/24 bieżącego miesiąca i roku o godz. 7 rano, od ślubnej jego żony Michaliny urodzonej Korycka, 26 lata mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj dano imię: Marianna, a chrzestnymi jego byli: Wincenty Gronta i Honorata Klich?. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym odczytany, przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
KrystynaZadworna - 05-10-2020 - 08:54
Temat postu: Akt chrztu Lututów
Akt 73
Działo się we wsi Lututów 20.02/04.03.1908 roku o godz. 11 w dzień. Stawiła się: Katarzyna Otremba, akuszerka, 56 lat mająca, zamieszkała we wsi Kijanice, w obecności: Józefa Obrzut, 35 lat mającego z Niemojewa i Nepomucena Piekarek, 40 lat z Lututowa, obaj gospodarze i okazała nam dziecię płci męskiej oświadczając, że ono urodzone we wsi Zmudzie 04/17.02 tego i roku o godz. 10 wieczorem, od Marianny Piekarek, 22 lata mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj dano imię: Zygmunt, a chrzestnymi jego byli: Szymon Jurek i Anna Obrzut. Opóźnienie tego aktu spowodowane nie wnioskowaniem matki dziecka, z powodu jej choroby. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym odczytany, przez nas tylko podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
kwysota - 07-10-2020 - 21:54
Temat postu: Akt ślubu Bendków-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu 9/1879 ? Pudełek i Jadwigi Piekielnej:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 61&y=0

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 08-10-2020 - 06:18
Temat postu: Akt ślubu Bendków
Burzenin 02/02/1879 o 14:00,
Świadkowie: Jan Owczarek lat 42, Wojciech Figas lat 34, chłopi z Będkowa,
Młody: Jan Pudełek, lat 25, kawaler, ur. w Będkowie, syn zmarłego Pawła i żyjącej jego żony Zofii zd. Szymchała zam. w Będkowie przy synu,
Młoda: Jadwiga Piekielna, ur. w wiosce Będkowo, córka Marcina Piekielnego i jegożony Kunegundy zd. Falbura(?), lat 20, zam. przy rodzicach.
kwysota - 11-10-2020 - 00:39
Temat postu: Akt ślubu Wola Bedkowska-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu 49/1907 Wincentego Flisowskiego i Władysławy Pudełek:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 8&y=63

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kwysota - 11-10-2020 - 00:46
Temat postu: Akt ślubu Będków-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu Józefa Owczarka i Marianny Piekielnej:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =0&y=0

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Kamiński_Janusz - 11-10-2020 - 09:43
Temat postu: Akt ślubu Będków
Działo się w osadzie Burzenin 24/27 stycznia 1902 roku o godzinie 4 wieczorem. Oznajmiamy, że w obecności świadków: Andrzeja Owczarka lat 35 i Idziego Bartnickiego lat 48, obu rolników ze wsi Będków, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między: Józefem Owczarkiem kawalerem lat 23 mającym, urodzonym i mieszkającym przy matce we wsi Będków, synem zmarłego Jana i żyjącej Katarzyny z Bartnickich małżonków Owczarek, rolników, - a Marianną Piekielną vel Pudelek panną lat 18 mającą, urodzoną i mieszkającą przy matce we wsi Będków, córką Jadwigi z Piekielnych po mężu Pudelek, rolniczką.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym burzenińskim kościele parafialnym w dniach: 23 grudnia/5 stycznia, 30 grudnia 1901 roku/ 12 i 6/19 stycznia 1902 roku.
Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Pozwolenie zaś od uczestniczącej przy akcie małżeństwa matki panny młodej oświadczone zostało ustnie.
Religijnego ślubu udzielił ksiądz Cezary Goczałkowski, wikary.
Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
Ksiądz I. Szymanowski /.../., administrator parafii Burzenin, prowadzący akta stanu cywilnego.
kwysota - 11-10-2020 - 16:23
Temat postu: Akt chrztu Bendków-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu 115/1884 Marianny Piekielnej c Jadwigi Piekielnej i ?Jana Pudełka:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=276

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 11-10-2020 - 19:25
Temat postu: Akt ślubu Wola Bedkowska
Burzenin 02/10/1907 o 10:00,
Świadkowie: Józef Mucha lat 31, Jan Ankijewicz lat 40, obaj rolnicy zam. we wsi Wólka Będkowska,
Młody: Wincenty Flisowski, kawaler, lat 22, robotnik, ur. w lasku, zam. we wsi Dąbrowa parafia Wróblew, syn Leona i Tekli zd. Gruchaj małż. Flisowskich rolników,
Młoda: Władysława Pudelek, panna, lat 18, ur. i zam. przy matce we wsi Wólka Będkowska, córka Józefy Pudelek niezamężnej robotnicy.

Zapowiedzi w dwóch kościołach wróblewskim i burzenińskim
kwysota - 11-10-2020 - 23:39
Temat postu: Akt zgonu Bendków par. Burzenin-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu zejścia 105/1893 Zofii Pudełek:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=117

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 11-10-2020 - 23:50
Temat postu: Akt zgonu Bendków par. Burzenin
Burzenin 01/12/1893 o 10:00,
Zgłaszający: Teofil Kossecki lat 40, Tomasz Figas lat 50, gospodarze ze wsi Bendków,
Zmarły: Zofia Pudelek, zm. 29/11/1893 o 20:00 we wsi Bendków, wdowa, lat 82, córka Stanisława i Rozalii małż. Królewiaków, ur. we wsi Majaczewice, zam. przy synu we wsi Bendków.
KrystynaZadworna - 12-10-2020 - 18:26
Temat postu: Akt chrztu Bendków
Akt 115
Działo się w Burzeninie 05/17.08.1884 roku o godz. 2 po południu. Stawiła się osobiście: Marianna Figas, akuszerka, 31 lat, zamieszkała we wsi Będków, w obecności: Szymona Głuszczyńskiego, 49 lat, ze wsi Ręszew i Tomasz Kosieckiego, 33 lata, ze wsi Będków, obaj gospodarze i okazała nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że ono urodzone we wsi Będków 27.07/08.08 bieżącego roku o godz. 10 wieczorem, od zamężnej Jadwigi Pudełek urodzonej Piekielna, ojciec Jan Pudełek nie uznaje dziecka za swoje, 28 lat. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dokonanym dzisiaj dano imię: Maryanna, a chrzestnymi byli: Szymon Głuszczyński i Józefa Rybacka. Akt ten oświadczającej i świadkom odczytany, a następnie z powodu ich niepiśmienności przez nas podpisany.

Pozdrawiam.
Krystyna
kwysota - 01-12-2020 - 22:37
Temat postu: Akt zgonu 1067/1874, Warszawa, par. św. Krzyża-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu 1067/1874 Tefila Łabęcka z d. Słupecka c. Józefa i ?:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1081

Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Sroczyński_Włodzimierz - 03-12-2020 - 12:29
Temat postu: Akt zgonu 1067/1874, Warszawa, par. św. Krzyża
Warszawa, par. Św. Krzyża
KrystynaZadworna - 05-12-2020 - 10:37
Temat postu: Akt zgonu 1067/1874, Warszawa, par. św. Krzyża
Akt 1067
Działo się w Warszawie w parafii Św. Krzyża 15/27.04.1874 roku o godz. 12 w południe. Stawili się: Stanisław Bogowolski, emeryt, 55 lat i Mieczysław Huba, dziedzic, 38 lat mający, pierwszy w Warszawie, drugi we wsi Nowa Wieś zamieszkali i oświadczyli, że tu w Warszawie, pod nr 1396 litera A na Marszałkowskiej ulicy dzisiaj o godz. 12 rano umarła Teofila Łabęcka, 49 lat mający, urodzona we wsi Sobienie Biskupie, córka Józefa i Bazylii urodzonej Gorodyńska/Horodyńska? małżonków Słupieckich. Zostawiła po sobie owdowiałego męża Władysława. Po naocznym potwierdzeniu zgonu Tekli Łabęckiej akt ten odczytany i przez obecnych i nas podpisany. Ks. A.Jakubowski

Pozdrawiam.
Krystyna
kwysota - 26-02-2021 - 23:11
Temat postu: Akt zejścia Brzeźnio z 1875
Proszę o przetłumaczenie aktu zejścia nr 152 z 1875 r. Apolinarego Ludwika Domaniewskiego:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1328

z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kwysota - 27-02-2021 - 12:46
Temat postu: Akt zejścia Warszawa 1875-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu zejścia nr 144 z 1875 r. Warszawa, kościół Przemienienia Pańskiego - Apolinarego Ludwika Domaniewskiego:

https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=2328

z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 27-02-2021 - 19:03
Temat postu: Akt zejścia Warszawa 1875
Warszawa par. Przemienienia Pańskiego 08/11/1875 o 13:00,
Zgłaszający: Adam Rzeszotarski obywatel, Józef Łukawski służący, obaj pełnoletni zam. w Warszawie,
Zmarły: Apolinary Ludwik Domaniewski, zm. 07/11/1875 o 23:00, dziedzic, zam. w Warszawie przy ul. Bielańskiej nr 601, lat 45, ur. w wiosce Ostrówek w powiecie sieradzkim, syn Wincentego Domaniewskiego i jego żony Józefy zd. Kulikowska, zostawił żonę Paulinę zd. Rzeszotarska.
kwysota - 15-07-2021 - 22:27
Temat postu: Akt zgonu Kliczków Mały 1903 rok-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu nr 45 Łukacz Korycki, par. Kliczków Mały:
https://app.box.com/s/htgdaci22zhji4r48bz6471wblyu2bld
Z poważaniem,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 16-07-2021 - 10:40
Temat postu: Akt zgonu Kliczków Mały 1903 rok
Kliczków Mały 17/12/1903 o 10:00,
Zgłaszający: Jakub Majda(?) 60 rolnik ze wsi Kazimierzów, Józef Kuk/Kus(?) 33 rolnik ze wsi Głaniszew(?),
Zmarły: Łukasz Korecki, zm. 14/12/1903 o 15:00 we wsi Kazimierzów, syn zmarłych Walentego i jego żony Barbary małż. Koreckich, gorzelnik ze wsi Józefów, miejsce urodzenia zgłaszającym z imienia nieznane, zam. we wsi Kazimierzów na gospodarstwie, lat 77, zostawił żonę Łucję zd. Pietrzycka.
kwysota - 03-08-2021 - 21:59
Temat postu: Akt zgonu Kliczków Mały nr 52 z 1882-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu Antoniego Piekarek akt nr 52 z 1882 roku par. Kliczków Mały:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=298
z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 04-08-2021 - 22:51
Temat postu: Akt zgonu Kliczków Mały nr 52 z 1882
Kliczków Mały 23/11/1882 o 10:00,
Zgłaszający: Błażej Jurczak 28, Jan Maciejeski/Maciejewski(?) 55, gospodarze zam. w Kliczkowie Małym,
Zmarły: Antoni Piekarek, zm. 21/11/1882 o 5:00 w Kliczkowie Małym, ur. i zam. w Kliczkowie Małym przy rodzicach, lat 3, syn Mikołaja Piekarka i jego żony Józefy zd. Stodulska gospodarzy zam. w Kliczkowie Małym.
kwysota - 07-08-2021 - 23:01
Temat postu: Akt chrztu, Lutututów, 1904-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu Anieli Piekarek, córki Kazimierza i Michaliny Koryckiej, par. Lututów, akt nr 198 z 1904 roku:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1412
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 09-08-2021 - 08:45
Temat postu: Akt chrztu, Lutututów, 1904
Lututów 28/09/1904 o 17:00,
Ojciec: Kazimierz Piekarek, rolnik, lat 48, ze Żmudzi,
Świadkowie: Mikołaj Mak 48, Maciej Slenzak 50, rolnicy ze Żmudzi,
Dziecko: dziewczynka, ur. 28/09/1904 o 4:00 w Żmudzi,
Matka: Michalina zd. Korycka, lat 48,
Imię na chrzcie: Aniela,
Chrzestni: Wincenty Sniadek i Marianna Jankoska.
kwysota - 10-08-2021 - 22:16
Temat postu: Akt ślubu, par Kliczków Mały-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 14 z 1892 r. Jakuba Piekarek i Bronisławy Meksa:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1434
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Gośka - 11-08-2021 - 21:13
Temat postu: Re: Akt ślubu, par Kliczków Mały
kwysota napisał:
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 14 z 1892 r. Jakuba Piekarek i Bronisławy Meksa:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1434
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota


Kliczków Mały 25 października/6 listopada 1892 roku o godz. 1 po południu
świadkowie – Jakub Jurek służący lat 44 i Karol Chudecki rolnik lat 50
młody – Jakub Piekarek kawaler, syn zmarłego Antoniego i żyjącej Józefy z Klinów małżonków Piekarków, w Kliczkowie Małym urodzony, lat 25 i 3 miesiące
młoda – Bronisława Meksa panna, córka Marianny Meksa służącej niezamężnej , urodzona w Bukowcu, w Kliczkowie Małym przy matce mieszkająca, lat 20 i 1 miesiąc
zapowiedzi – 4/16, 11/23 18/30 października tego roku
umowa przedślubna nie była zawarta
kwysota - 11-08-2021 - 22:43
Temat postu: Akt ślubu, par Kliczków Mały-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 4 z 1896, par Kliczków Mały, Błażeja Piekarek i Marianny Chudeckiej:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1413
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 11-08-2021 - 23:33
Temat postu: Akt ślubu, par Kliczków Mały
Krzysztofie,

Pamiętaj o "Jak napisać prośbę o tłumaczenie metryki"
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-12392.phtml


Kliczków Mały 26/01/1896 o 13:00,
Świadkowie: Antoni M...ski(?) 55, Karol Chudecki 53, obaj rolnicy zam. we wsi Kliczków Mały,
Młody: Błażej Piekarek, kawaler, żołnierz rezerwy, syn zmarłego Antoniego i żyjącej Józefy zd. Klin małż. Piekarków rolników, ur. i zam. przy matce we wsi Kliczków Mały, lat 25,
Młoda: Marianna Chudecka, panna, córka Bonawentury i Ewy zd. Banasiak małż. Chudeckich rolników, ur. i zam. przy rodzicach we wsi Kliczków Mały, lat 23.
kwysota - 12-08-2021 - 00:07
Temat postu: Akt ślubu, par Kliczków Mały, 1885r.-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 2 z 1885, par. Kliczków Mały, Mikołaja Piekarek s. Antoniego i Józefy Kliniak i Anny Obałka c. Mikołaja i Zofii Maniak:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =0&y=0
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 12-08-2021 - 00:30
Temat postu: Akt ślubu, par Kliczków Mały, 1885r.
Kliczków Mały 25/01/1885 o 16:00,
Świadkowie: Franciszek Kulesza 29 robotnik, Józef Chudecki 46 gospodarz, obaj zam. w Kliczkowie Małym,
Młody: Mikołaj Piekarek, lat 27, kawaler, woźnica, ur. i zam. w Kliczkowie Małym, syn Antoniego Piekarka i jego żony Józefy zd. Wywijas zam. w Kliczkowie Małym,
Młoda: Anna Opałka, panna, ur. we wsi Starce, córka Mikołaja i Zofii zd. Maniak małz. Opałka robotników zam. we wsi Starce już zmarłych, lat 23 i 11 m-cy, służąca zam. w Kliczkowie Małym.
kwysota - 12-08-2021 - 16:39
Temat postu: Akt ślubu, Lututów, 38/1900-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 38 z 1900, par. Lututów, Jana Piekarek (s. Antoniego i Józefy Kliniak) i Agnieszki Gierak (c. Idziego i Elżbiety Piwońskiej):
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 3&y=69
z Góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Sroczyński_Włodzimierz - 13-08-2021 - 12:52
Temat postu:
do weryfikacji, uzupełnienia
Piaski Niemojewskie i Lututów
1/13 II 09:00
św: Jan Zimoch stolarz l. 45, Józefat Rozmarynowski bednarz l. 38; obaj z Lututowa
on: kawaler l. 28, ur. w Kliczkowie Małym , zam. u brata Piaski Niemojewskie (ojciec nie żyje)
ona: panna l. 26, ur. Kłoniczki, zam. Lututów u ojca rolnika , matka nie żyje;

zapowiedzi, brak umowy przedślubnej

https://genealodzy.pl/donate-pol
kwysota - 13-08-2021 - 23:08
Temat postu: Akt chrztu 42/1874, par. Kliczków Mały-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu 42/1874, par. Kliczków Mały, Marianny Chudeckiej ?c. Bonawentury i Ewy Banasiak:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1303
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Sroczyński_Włodzimierz - 14-08-2021 - 09:55
Temat postu:
do sprawdzenia
21 VII / 2 VIII
zgł. ojciec Andrzej gospodarz z Kliczkowa Małego l. 24
św: Stefan Adamski l. 31, Kazimierz Płocienniczak (?) l. 40 obaj z Kliczkowa Małego
m: żona ojca, l. 22
ur: "ur "dziś" w południe, Kliczków Mały,
chrzestni: Stefan Adamski, Stanisława Piekarek
https://genealodzy.pl/donate-pol
kwysota - 14-08-2021 - 12:35
Temat postu: Akt chrztu 42/1875, par. Kliczków Mały-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu nr 42/1875, par. Kliczków Mały, Bronisławy Meksa, c. Marianny Meksa:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1732
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 15-08-2021 - 08:56
Temat postu: Akt chrztu 42/1875, par. Kliczków Mały
Wydaje mi się, że w indeksach jest błąd, gdyż ten AU dotyczy Bronisławy Pogońskiej.

Kliczków Mały 03/10/1875 o 15:00,
Zgłaszający: Marianna Meksa, akuszerka, zam. we wsi Chajew, lat 50,
Świadkowie: Wawrzyniec Mrygoń 29 komornik, Marcin Meksa 54 gospodarz, zam. we wsi Chajew,
Dziecko: dziewczynka, ur. 27/09/1875 o 12:00 we wsi Chajew,
Ojciec: nn
Matka: niezamężna wdowa Marianna Pogońska zd. Mrygoń, lat 24,
Imię na chrzcie: Bronisława,
Chrzestni: Wawrzyniec Mrygoń i Weronika Meksa.
kwysota - 25-08-2021 - 20:14
Temat postu: Akt zgonu Godynice 1891 r._ok
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu nr 52 z 1891 r. par. Godynice, Marianny Pogońskiej z domu Mrygoń:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1634
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
el_za - 25-08-2021 - 22:30
Temat postu: Akt zgonu Godynice 1891 r.
Marianna zmarła w Zwierzyńcu, 06/ 18.XI.1891 o 6 rano, wdowa, służąca, lat 37, córka nieżyjących Łukasza i Petroneli z Potyryłów?, urodzona i mieszkająca w Zwierzyńcu
zgłosili Józef Laskowski i Piotr Kowalczyk

Ela
kwysota - 25-08-2021 - 23:03
Temat postu: Akt chrztu 71/1890 Godynice-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu nr 71 z 1890 par. Godynice Dydaka Pogońskiego s. Marianny Pogońskiej:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... 81&y=2
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
el_za - 26-08-2021 - 09:55
Temat postu: Akt chrztu 71/1890 Godynice
chrzest - 13/ 25.VII.1890
zgłaszający - Katarzyna Gołąbek, l.50, akuszerka oraz Józef Ubych, l.30 i Wawrzyniec Mrygoń, l.40, rolnicy, wszyscy ze Zwierzyńca
Dydak - urodzony w Zwierzyńcu, 12/ 24.VII, tego roku o 9 rano
matka - Marianna Pogońska z Mrygoniów, lat 32
chrzestni - Antoni Wolniak i Zofia Witkowska

Ela
kwysota - 26-08-2021 - 21:06
Temat postu: Akt chrztu 22/1884 Godynice-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu nr 22 z 1884 r., par Godynice, Józefa Pogońskiego s. Marianny Pogońskiej z Mrygonów:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... =0&y=0
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Koluszkowski_Henryk - 26-08-2021 - 21:40
Temat postu: Akt chrztu 22/1884 Godynice
22. Wieś Zwierzyniec, Pogoń Józef
Działo się we wsi Godynice 26.02/9.03.1884 o 1-ej po południu. Stawiła się Zofia Szewczyk akuszerka 70 l. zamieszkała we wsi Zwierzyniec, w obecności Franciszka Pietryga 52 l. i Antoniego Wolniak 50 l., obu gospodarzy ze wsi Zwierzyniec i okazali nam dziecię płci męskiej urodzone we wsi Zwierzyniec 24.02/9. b.m. i roku (błędnie - powinno być 7.03.) o 1-ej w nocy z niezamężnej Marianny z domu Mrygoń po mężu Pogoń wdowy robotnicy 35 l. Dziecięciu temu na chrzcie św. przeprowadzonym przeze mnie w tym czasie dano imię Józef a rodzicami chrzestnymi jego byli Antoni Kowalczyk i Marianna Łaskowska. Akt ten stawającym niepiśmiennym odczytany przez nas tylko podpisany.
kwysota - 26-08-2021 - 22:05
Temat postu: Akt chrztu 31/1884 Godynice-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu nr 31 z 1884 r., par Godynice Józefa Pogońskiego s. Marianny Pogońskiej
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=181
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Koluszkowski_Henryk - 26-08-2021 - 22:49
Temat postu: Akt chrztu 31/1884 Godynice
Prawie wszystkie dane takie same jak w poprzednim akcie.
Różnice:
data 13/25.03 - aktu (7 po południu) i urodzenia (6 rano)
nazwisko Pogońska zd. Mrygoń

Henryk
kwysota - 27-08-2021 - 21:48
Temat postu: Akt chrztu 26/1872 Kliczków Mały
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu nr 26 z 1872, par Kliczków Mały Antoniego Meksa s. Mariany:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1792
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
kwysota - 30-08-2021 - 21:53
Temat postu: Akt chrztu 45/1872 Kilczków Mały-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu nr 45 z 1872, par. Kliczków Mały, Bronisławy Meksa (?) c. Marianny:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=404
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 01-09-2021 - 20:52
Temat postu: Re: Akt chrztu 45/1872 Kilczków Mały
kwysota napisał:
Proszę o przetłumaczenie aktu chrztu nr 45 z 1872, par. Kliczków Mały, Bronisławy Meksa (?) c. Marianny:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=404
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota


Kliczków Mały 16/09/1872 o 21:00,
Zgłaszający: Marianna Krawczyk(?), akuszerka, lat 50,
Świadkowie: Antoni Depka 40, Franciszek Plesiak 50, obaj gospodarze z Bukowca,
Dziecko: dziewczynka, ur. 16/09/1872 o 18:00 w Bukowcu,
Ojciec: Wojciech Meksa, lat 27, w służbie wojskowej (?)"od 6-ciu lat"(?)(tego nie jestem pewien)
Matka: zamężna Marianna Meksa, lat 30,
Imię na chrzcie: Bronisława,
Chrzestni: Antoni Karasiński i Marianna Wronecka(?).
kwysota - 23-09-2021 - 21:11
Temat postu: Akt ślubu 1913, par Burzenin-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 57 z 1913 r. Renszew, par. Burzenin - Tomasza Pudełek i Walerii Krzyżańskiej:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1308
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Jegier - 24-09-2021 - 01:04
Temat postu:
Ręszew 57. Działo się w miasteczku Burzenin 28.10./10. listopada 1913 r. o godz.10.
Ogłaszamy, że w obecności świadków Rocha Rażniewskiego, lat 40 ze Strzałek i Antoniego Lambreka, lat 36, z Ręszewa, obu rolników, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Tomaszem Pudełek, lat 29, wdowcem po zmarłej 04./17.08. br. we wsi Świerki jego żony Bronisławy, rolnikem urodzonym i żyjącym we wsi Świerki, synem zmarłego Ignacego i żyjącej Marianny z d. Świerkowska, małż. Pudełek, rolników
i Walerią Krzyżańską, panną, lat 22, urodzoną i żyjącą przy ojcu we wsi Ręszew, córką Tomasza i zmarłej Zofii z d. Marczak, małż. Krzyżańskich, rolników.
Ślub poprzedziły 3 zapowiedzi w dniach....
Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej.
Ślubu udzielił proboszcz....
Akt przeczytano niepiśmiennym itd.

Stanisław
kwysota - 24-09-2021 - 19:49
Temat postu: Akt ślubu 1910, par. Burzenin-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 2 z 1910 r., par. Burzenin Tomasza Pudełek i Bronisławy Szaflik:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... amp;y=1560
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Jegier - 24-09-2021 - 22:13
Temat postu:
Świerki 2. Działo się w miasteczku Burzenin 04./17. stycznia 1910 r. o godz. 10.
Ogłaszamy, że w obecności świadków Stanisława Wieczorka, lat 48 i Józefa Nowaka, lat 45, obu rolników za Świerków, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Tomaszem Pudełek, kawalerem, lat 27, rolnikiem, urodzonym i żyjącym we wsi Świerki, synem zmarłego Ignacego i żyjącej Marianny z d. Piaskowska, małż. Pudełek, rolników
i Bronisławą Szaflik, panną, lat 20, urodzoną i żyjącą przy rodzicach we wsi Świerki, córką Józefa i Rozalii z d. Kłos, małż. Kłos, rolników.
Ślub poprzedziły 3 zapowiedzi w dniach....
Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej.
Pozwolenie na ślub córki rodzice udzielili słownie.
Ślubu udzielił ksiądz...
Akt przeczytano niepiśmiennym itd.

Stanisław.
elgra - 25-09-2021 - 20:22
Temat postu:
Dzień dobry.
Na forum Genealodzy połączyłam w jeden temat Twoje prośby o tłumaczenia z języka rosyjskiego.
Tu zamieszczaj swoje następne prośby (jeden akt, nie więcej) za pomocą ikonki „odpowiedz” a nie „nowy temat”.

Temat dotyczy tylko Twoich parafii. Protestuj jeśli ktoś inny pisze tam swoją prośbę.
Tytuł możesz zmienić (ikonka „zmień” w pierwszym poście tematu) zostawiając tylko główne parafie lub na przykład główne nazwiska (jest limit ilości znaków w tytule).

Jak odnaleźć swoje posty:
-> [Wejdź na Forum]
-> na zielonym pasku Szukaj
-> Szukaj Autora: wpisz swój nick
-> Kategoria: Tłumaczenia

Zachęcam do samodzielnego tłumaczenia. W zasadzie nie trzeba znać języka rosyjskiego, bo formuły się powtarzają. Wystarczy znać/ przypomnieć sobie cyrylicę. W razie wątpliwości tłumacze chętnie pomogą uzupełnić.
https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-8692.phtml
https://zofiafederowicz. https://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopi ... lcom/akta/
imiona, zawody ... http://forgen.pl/viewforum.php?f=8& ... 0d5b3ddf83

Pozdrawiam,
Elżbieta - elgra, moderator
kwysota - 25-09-2021 - 22:55
Temat postu: Akt ślubu 1886, par. Burzenin-ok
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu nr 32 z 1886, par. Burzenin-Józefa Szaflik i Rozalii Kłos:
https://metryki.genealodzy.pl/metryka.p ... &y=183
Z góry dziękuje,
Krzysztof Wysota
Marek70 - 27-09-2021 - 19:59
Temat postu: Akt ślubu 1886, par. Burzenin-ok
Burzenin 21/09/1886 o 13:30,
Świadkowie: Kazimierz Wieczorek 50, Ignacy Gołębiwski 46, obaj gospodarze zam. we wsi Swierki,
Młody: Józef Szaflik, kawaler, lat 24, syn Jakuba i Agnieszki zd. Stachura małż. Szaflików gospodarzy, ur. i zam. przy rodzicach we wsi Stefanowie,
Młoda: Rozalia Kłoś, panna, lat 20, córka Mateusza i Marianny zd. Baka małż. Kłosiów gospodarzy, ur. i zam. przy rodzicach we wsi Świerki.

Zapowiedzi w parafiach Burzenin i Brzeźnio.
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits