Genealodzy.PL Genealogia

Posiadam listę, wykaz - Herbarz Białoruskiej Szlachty T2

Pawel_Jurewicz - 30-03-2009 - 20:46
Temat postu: Herbarz Białoruskiej Szlachty T2
Trafił do moich rąk Herbarz białoruskiej Szlachty, tom 2, jest to kompedium wyciągów z akt wywodowych szlachty zachowanych w Narodowym Archiwum Historycznym Republiki Białorus w Mińsku, wydany przez NAHRB w 2007r.
Paweł Jurewicz

Opracowane rodziny:

1. BOBIŃSKI h. Leliwa
2. BABICKI h. Dołęga
3. BABICKI h. Dołęga
4. BABICKI h. Dołęga
5. BABICZ h. Topór
6. BOBROWICKI, DOLIWA - BOBROWICKI h. Doliwa
7. BOBROWICZ h. Gryf
8. BOBROW
9. BOBROWSKI h. Jastrzębiec
10. BOBROWSKI h. Jastrzębiec
11. BOBROWSKI h. Jastrzębiec
12. BOBR h. Gryf
13. BOHATKIEWICZ h. Pomian
14. BOHATKO h. Pomian
15. BOHDANOWICZ
16. BOHDANOWICZ h. Bogoria
17. BOHDANOWICZ h. Bończa
18. BOHDANOWICZ h. Łada
19. BOHDANOWICZ h. Łada
20. BOHDANOWICZ h. Łada
21. BOHDANOWICZ h. Mogiła
22. BOHDANOWICZ h. Mogiła
23. BOHDANOWICZ h. Mogiła
24. BOHDANOWICZ h. Mogiła
25. BOHDANOWICZ h. Niezgoda
26. BOHDANOWICZ, DWORZECKI - BOHDANOWICZ
27. BOHDANOWICZ, DWORZECKI - BOHDANOWICZ h. Ostoja
28. BOHDANOWICZ, DWORZECKI - BOHDANOWICZ h. Łada
29. BOHDANOWICZ, DWORZECKI - BOHDANOWICZ h. Mogiła
30. BOHDAŃSKI h. Prus III
31. BOGDASZEWSKI h. Jastrzębiec
32. BAGIENSKI h. Ślepowron
33. BAHRYCEWICZ h. Leliwa
34. BOHUMIŁ
35. BOGUSŁAWSKI h. Prus I
36. BOGUSŁAWSKI h. Przyjaciel
37. BOGUCKI h. Abdank
38. BOGUCKI h. Krzywda
39. BOHUSZEWICZ
40. BOHUSZEWICZ
41. BOHUSZEWICZ h. Wagi 1)
42. BOHUSZEWICZ h. Gozdawa
43. BOHUSZEWICZ, MIŃKOWSKI - BOHUSZEWICZ h.h. Gozdawa i Brama
44. BOGUSZEWICZ, SZPEGAJŁO - BOGUSZEWICZ h. Gozdawa
45. BOGUSZEWSKI h. Juńczyk
46. BODZIUKOWSKI h. Komar
47. BOŻYCZKA, GORWAT - BOŻYCZKA h. Łuk
48. BAZAREWSKI h. Bażeński lub Świerczak 2)
49. BAZYLEWSKI h. Bażeński
50. BAJKOW h. Dołęga (*** Lubicz)
51. BOKIEJ h. Topór (**Wieruszowa)
52. BAKA h. Masalski
53. BAKINOWSKI h. Lubicz
54. BAKINOWSKI h. Lubicz
55. BOKUŃ h. Paprzyca
56. BOŁOTOWICZ h. Rogala
57. BOŁWANOWICZ h. Prawdzic
58. BOŁWANOWICZ h. Ślepowron
59. BALEWICZ h. Gozdawa
60. BALEWICZ h. Gozdawa
61. BALEWICZ h. Korczak
62. BAŁTROMIEWICZ h. Topór
63. BOLCEWICZ h. Pogonia
64. BONDZKIEWICZ h. Radwan
65. BANKOWSKI h. Gryf
66. BANCARIEWICZ h. Junosza
67. BONCZEWSKI h. Bończa
68. BAŃKOWSKI h. Junosza
69. BONIUCICZ h. Pogonia
70. BOROWIK h. Jastrzębiec
71. BARANKIEWICZ h. Ostoja
72. BARANOWICZ h. Kościesza
73. BARANOWICZ h. Junosza
74. BARANOWSKI
75. BARANOWSKI h. Ostoja
76. BARANOWSKI h. Ostoja
77. BARANOWSKI h. Ostoja
78. BARANOWSKI h. Grzymała
79. BARANOWSKI h. Grzymała
80. BARANOWSKI h. Junosza
81. BARANCEWICZ h. Leliwa
82. BARANCEWICZ h. Junosza
83. BORDZIŁOWSKI, HARBUZ - BORDZIŁOWSKI h. Białynia
84. BARDSKI h. Szaszor
85. BORZOBOHATY h. Jelita
86. BORZDYNSKI h. Borejko
87. BORKOWSKI h. Łabędź
88. BORKOWSKI h. Łabędź
89. BORKOWSKI h. Łabędź
90. BORODZICZ h. Brodzic
91. BORODZICZ h. Brodzic
92. BORODZICZ h. Brodzic
93. BOROWSKI h. Ogończyk
94. BOROWSKI h. Lubicz
95. BOROWSKI h. Pilawa
96. BOROWSKI h. Pilawa
97. BOROWSKI h. Prus I
98. BOROWSKI h. Jastrzębiec
99. BOROWSKI h. Jastrzębiec
100. BORSUK
101. BORSUK, SZEMIOT - BORSUK h. Dołęga
102. BORSUK h. Lubicz
103. BARTOSZEWICZ h. Bartliński
104. BARTOSZEWICZ h. Jastrzębiec
105. BARTOSZEWSKI h. Zadora
106. BORTKIEWICZ h. Lubicz
107. BORTKIEWICZ h. Lubicz
108. BORTKIEWICZ h. Jastrzębiec
109. BARTNIKOWSKI h. Rola
110. BARSZCZEWSKI h. Kotwica
111. BORYSEWICZ h. Poraj
112. BORYSIEWICZ h. Poraj
113. BORYSOWICZ h. Dryja
114. BORYCZEWSKI, TARNAWA - BORYCZEWSKI h. Tarnawa
115. BOREYSZA h. Wadwicz
116. BORECKI h. Kożbak 3)
117. BASARZEWSKI h. Świerczak
118. BATUREWICZ h. Topacz
119. BAUR - BATURZYCKI h. Trzy Zręby
120. BOCHANOWICZ h. Lubicz
121. BACHMATOWICZ h. Bożawola
122. BOCIANOWSKI h. Lubicz
123. BOCZKOWSKI h. Gozdawa
124. BOCZKOWSKI h. Gozdawa
125. BOCZKOWSKI h. Gozdawa
126. BOCZKOWSKI h. Gozdawa
127. BACZYŃSKI h. Sas
128. BACZEWSKI h. Lubicz
129. BOJANOWSKI h. Junosza
130. BOJARSKI h. Sas
131. BIEGICZEW
132. BIEZOBRAZOW
133. BEYNAROWICZ h. Abdank
134. BEYSZER (BEUSCHER) h. Beuscher
135. BIAŁOWIESKI h. Topór
136. BIAŁOPIOTROWICZ h. Abdank
137. BIAŁOSTOCKI h. Suchekomnaty
138. BIAŁOSZEWSKI
139. BIELIKOWICZ h. Bielikowicz
140. BELINOWICZ h. Bielinowicz
141. BIELSKI h. Szreniawa4)
142. BIELSKI h. Jelita
143. BENEDYKTOWICZ h. Belina
144. BEREZOWSKI h. Sas
145. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
146. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
147. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
148. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
149. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
150. BEREŚNIEWICZ h. Kościesza
151. BIERBASZ, JUCHNOWICZ - BIERBASZ h. Leliwa
152. BERGMAN h. Orla
153. BERŁO
154. BERNATOWICZ h. Lubicz
155. BERNATOWICZ h. Leliwa
156. BERNATOWICZ h. Rudnica
157. BESMAN h. Dołęga
158. BESSER, EGON de BESSER h. Tarcza
159. BETKO h. Trzaska
160. BIEHLIA
161. BIBERSZTYN (BIBERSTEIN) - BLAUROK h. Biberstein
162. BIOŁT h. Poraj
163. BIŁGORAYSKI h. Cholewa
164. BILLEWICZ h. Łodzia
165. BILIMOWICZ h. Poraj
166. BILDZIUKIEWICZ h. Węzeł
167. BILDZIUKIEWICZ h. Węzeł
168. BILDZIESZEWSKI, BIELDZIESZEWSKI h. Paparona
169. BILMIN h. Poraj
170. BIRIUKOWICZ
171. BICIUTKO h. Pogonia I
172. BŁAŻEJEWICZ h. Sas
173. BŁAŻEWICZ, JUCHNOWICZ - BŁAŻEWICZ h. Sas
174. BŁAŻEWICZ - JUCHNOWICZ h. Sas
175. BŁOSZCZYŃSKI h. Ostoja
176. BŁOŃSKI h. Nałęcz
177. BŁUŚ h. Żalechna 5) (*** Kościesza)
178. BOBOSZ
179. BOHUSZ h. Okmiński
180. BOHUSZ h. Okmiński
181. BOHUSZ h. Okmiński
182. BOGUSZ h. Półkozic
183. BOKSZA h. Paprzyca
184. BOKSZA h. Paprzyca, lub Kuszaba
185. BOŁDYSZ h. Korczak
186. BOŁTUĆ h. Bokij
187. BONG
188. BOTWITT h. Sulima
189. BOCHAN
190. BOCHWIC h. Radwan
191. BRODOWSKI h. Łada
192. BRODOWSKI h. Łada
193. BRONOWICKI h. Korczak (**** Korab)
194. BRONOWSKI h. Korab
195. BRATKOWSKI, SAS - BRATKOWSKI h. Sas
196. BRAUN h. Świnka
197. BROCHOCKI h. Prawdzic
198. BROCHOCKI, JANSON - BROCHOCKI h. Prawdzic
199. BRZEZANSKI h. Rogala
200. BRZEZIŃSKI h. Doliwa
201. BRZEZIŃSKI h. Łabędź
202. BRZEZIŃSKI h. Łabędź
203. BRZEZICKI
204. BRZOZOWSKI h. Gozdawa
205. BRZOZOWSKI h. Korab
206. BRZOZOWSKI h. Korab
207. BRZOZOWSKI h. Korab
208. BRZOZOWSKI h. Korab
209. BRZOZOWSKI, ZASZTOŁTOWICZ - BRZOZOWSKI h. Ślepowron
210. BRZESKI h. Oksza (**** Topór)
211. BROZIN
212. BROŃSKI h. Grzymała
213. BRUJEWICZ h. Bończa
214. BRYLEWSKI h. Sas
215. BRYNK h. Prątnicki
216. BRYTWICZ h. Wczele (**** Węzeł, lub Pretwicz)
217. BRYTKIEWICZ h. Nałęcz
218. BRYCZKOWSKI h. Brochwicz
219. BRECHEYS h. Koen
220. BUDZIŁOWICZ h. Mogiła (**** Paparona)
221. BUDZISKI h. Dąbrowa
222. BUD Z KO h. Paparona
223. BUDZIANOWSKI h. Dąbrowa (**** Wadwicz)
224. BUDKIEWICZ h. Trzaska
225. BUDKIEWICZ h. Trzaska
226. BUDNICKI h. Topacz
227. BUDNY h. Jastrzębec
228. BUDRYK h. Jastrzębec
229. BUZANOWSKI h. Leliwa
230. BUZANOWSKI h. Leliwa
231. BUYWID h. Ślepowron
232. BUJKO h. Ślepowron
233. BUJKO h. Jastrzębiec
234. BUJNIEWICZ h. Bończa
235. BUJNIEWICZ h. Bończa
236. BUJNIEWICZ h. Mogiła
237. BUKATY h. Homan
238. BUKOWSKI h. Bończa
239. BUKOWSKI h. Bończa
240. BUKOWSKI h. Bończa
241. BUKRABA h. Szeliga
242. BUŁAT h. Bończa
243. BUŁAT, BUŁYHA - BUŁAT h. Syrokomla
244. BUŁHAK h. Syrokomla
245. BUŁHAK h. Syrokomla
246. BUŁHAK h. Syrokomla
247. BUŁHAK h. Syrokomla
248. BUŁHAK h. Syrokomla
249. BUŁHARYN h. Bułharyn
250. BULEWSKI h. Łodzia
251. BURGIELSKI h. Burgielski
252. BURZYŃSKI h. Pobóg
253. BURZYŃSKI h. Strzemię
254. BURZYŃSKI h. Strzemię
255. BURZYŃSKI h. Strzemię
256. BURŁO - BURDZICKI h. Odyniec
257. BURNASZEW
258. BUSŁAWSKI
259. BUTKIEWICZ h. Trzaska
260. BUTKIEWICZ h. Trzaska
261. BUTKIEWICZ h. Trzaska
262. BUTKIEWICZ h. Jastrzębiec
263. BUTTMAN h. Samson
264. BUTOWICZ h. Przyjaciel
265. BUTOWICZ h. Przyjaciel
266. BUTOWSKI h. Jastrzębiec
267. BUTRYMOWICZ h. Topór (**** Starża)
268. BUCHOWIECKI h. Drogosław
269. BUCHOLC h. Drogosław
270. BUTWIŁOWSKI h. Prus I
271. BUTWIŁOWSKI h. Starykoń
272. BUCEWICZ h. Korczak
273. BUCZYŃSKI h. Strzemię
274. BUCZYŃSKI h. Strzemię
275. BUSZ h. Ossorya
276. BUSZ h. Jasieńczyk
277. BUSZ h. Jasieńczyk
278. BUSZYŃSKI h. Grzymała
279. BUJALSKI h. Kościesza
280. BUJALSKI h. Kościesza
281. BUJANOWSKI h. Junosza
282. BYDELSKI h. Dołęga
283. BYKOW
284. BYKOWSKI
285. BYKOWSKI h. Gryf
286. BYKOWSKI h. Gryf
287. BYKOWSKI h. Gryf
288. BYKOWSKI h. Gryf
289. BYKOWSKI, z Jaksów BYKOWSKI h. Gryf
290. BYKOWSKI h. Łopot
291. BYLEWSKI h. Watta
292. BYLINA h. Belina
293. BYLINA h. Belina
294. BYCZKOWSKI h. Zaremba
295. BYCZKOWSKI h. Zaremba
296. BYSZEWSKI h. Jastrzębiec
297. BIEGANSKI h. Prawdzic
298. BEYNACKI h. Bełty
299. BIELEWICZ h. Mogiła
300. BIELEWICZ h. Mogiła
301. BIELECKI h. Leliwa
302. BIELECKI h. Leliwa
303. BIELECKI h. Janina
304. BIELECKI h. Janina
305. BIELICKI h. Pobóg
306. BIELICKI h. Roch
307. BIELKIEWICZ h. Dąb
308. BIELKIEWICZ h. Dąb
309. BIELKIEWICZ h. Dąb
310. BIAŁYNICKI - BIRULA h. Hołobok
311. BIELAJEW
312. BIELAK
313. BIELAWSKI
314. BIELAWSKI h. Jelita
315. BIELAWSKI h. Jastrzębiec
316. BIENIECKI h. Rawicz
317. BERNARD
318. BIERNACKI h. Nieczuja
319. BIERNACKI h. Poraj
320. BERNOWICZ h. Koziczkowski

Tlumaczenie wykonane przez J. Łyczkowskiego
beatab - 31-03-2009 - 13:33
Temat postu: Herbarz Białoruskiej Szlachty T2
Interesuje mnie bardzo nazwisko Bujko / ale nie wiem jaki herb / Czy możesz mi przesłać to co jest na temat tego nazwiska?
Pozdrawiam
Beata
Pawel_Jurewicz - 31-03-2009 - 20:24
Temat postu: Herbarz Białoruskiej Szlachty T2
Bujko ( tu Bujki)
herbu Ślepowron

Pochodzili z powiatu nowogródzkiego
I pok
1. Stanislaw , żona Anna Kulesza
IIpok
2/1 Wojciech, razem z bratem Janem władał majątkiem Miasnikowski i Januszkowski w powiecie oszmaińskim
3/1Jan władał maj. Olany w pow. oszmiańskim jaki nabył od Szymona Sulewskiego 14/01/1726 r. miał zonę Mariannę Noryd
Istnije dekret sądu ziemskiego w sprawie Anny z Kuleszów z synami przeciw Józefowi i Justynie z Ćwirków Wialutami z 22/01/1718
IIIpok
4/3 Stanisław ochrz. 21/03/1730
5/3Antoni ochrz 23/12/1737
żona Franciszka Jaroszewicz, arendował folwark Małyszczyce od Stefana Lambiewskiego
IV pok
6/4 Jan ochrz. 5/01/1764 żona Salomea Łężyk
7/5 Jerzy ochrz 22/04/1767 arendował pół włoki ziemi od biskupa Jakuba Dederki i "pustku (?)" u Michała Czarnockiego, żona Felicjanna Kuraczycka
8/5 Stanisław arendował folw. Ostrówki w słuckim powiecie, żona Katarzyna Pławska
V pok
9/6 Józef ochrz. 8/03/1795
10/6 Ludwik ochrz 3/06/1800
Żyli w majatku Sołowy w powiecie słuckim i arendowali pół włoki ziemi od Jana Chomicza w maj. Dałmatowszczyna
11/6 Onufry ochrz. 20/02/1801
robił wywód szlachectwa w grodzieńskim DDS
12/7 Hipolit ochrz. 15/08/1794
żona Wiktoria
13/7 Andrzej ochrz. 12/09/1797
14/7 Adam ochrz 25/12/1804
15/8 Zachariasz ochrz 7/09/1795 żył w folwarku Ostrówki
16/8 Stefan ochrz. 29/09/1798
17/8 Mateusz ochrz 08/09/1804 zył w arendowanym majatku Kaddyczewo w powiecie nowogródzkim
VI pok.
18/12 Michał ur ok 1825
19/12 Augustyn Teofil feliks ochrz. 17/02/1823
Potwierdzone szlachectwo w grodzieńskim DDS7/12/1821, wpisany do 6 części księgi, informacja o decyzji Heroldii nie odszukana.

Bujko herbu Jastrzebiec, podaj mi twój e/mail na priv. to jest 87 osób i 5 stron, wysle Ci skan.
Pozdrawiam
Pawel j.
zmora - 31-03-2009 - 22:11
Temat postu:
Bardzo prosiłbym o informację na temat nazwiska Sawicki herbu Lubicz.

Z góry serdecznie dzięki
Pawel_Jurewicz - 01-04-2009 - 08:03
Temat postu:
JAk wspominałem, są tam tylko nazwiska na literę "B" , umieszczone na załączonej liście
Przykro mi, ale trzeba zaczekać na wydanie następnych tomów.
Paweł Jurewicz
Łucja - 02-04-2009 - 11:00
Temat postu:
Prosiłabym o nazwisko Bohusz.
Z góry dziękuję.
Łucja
Pawel_Jurewicz - 02-04-2009 - 21:16
Temat postu:
Są cztery wywody, Jeden głównie z powiatu sluckiego herbu Okmiński36 osób, drugi cytujacy osoby z Niesieckiego też h. Okmiński 7 osób, trzeci z powiatu nowogródzkiego herbu Okmiński 24 osoby i czwarty herbu Półkozic mieszkający w powiecie mozyrskim 15 osób, ostatni z rodu Wawrzyniec umarł bezpotomnie przed 1859r
Paweł
Łucja - 02-04-2009 - 21:23
Temat postu:
Barbara Bohusz, urodziła się w okolicach Słucza właśnie (Wyzna, Wizna), tak w akcie zgonu, gubernia mińska (urodzenie), zmarła w 1910 roku, w wieku 58 lat. Tak, że ten powiat słucki wygląda ciekawie. Można by to jakoś fotografie na meila, albo skany, bardzo bym prosiła!!
lucjawierzycka@wp.pl

Łucja
Pawel_Jurewicz - 03-04-2009 - 15:26
Temat postu:
Juz wyslane do Twojej skrzynki.
Pozdrawiam
Pawel J
rubinka1 - 03-04-2009 - 17:12
Temat postu:
Witaj , Pawle
Mogłabym prosić o informacje o Baczewskch herbu LUBICZ?
Katarzyna
Pawel_Jurewicz - 03-04-2009 - 22:03
Temat postu:
Wywodzili sie z woj. wolynskiego
I pok
Szymon, otrzymał w spadku majątek Worokomla, żona Katarzyna Wiłuska
II pok
1/2 Ludwik żona Marianna Samborska
iipok
3/2 Antoni żona Marianna Dziawlewska
VI pok
4/3 Dominik och. 13/04/1733 w Baczyńskim kościele
5/3 Samuel Wawrzyniec ,żona Zofia Jarowska
6/3 Józef żona Karolina Miciowska
V pok
7/5Mateusz och.4/10/1751 w Mielnickim kość., żona Aleksandra dąbrowska
8/5Jan och. 10/03/1765 w Łuckim kościele zmarł w 1821 r , robił wywód w wołyńskim DDS 1 żona Leonora Michałowna, 2 żona Anna Jabłońska
9/6 Franciszek och. 13/04/1841 w łuckim kościele
10/6 Marian Władyslaw och. 5/02/1843 w Hajeńskim kościele
11/6 Erazm och. 13/05/1845 w Skorockim kościele
12/6 Maurycy och. 27/09/1847r w Złoczewskim kościele
VI pok
13/7 Kornel
14/7 Tomasz
15/7 Feliks
16/7 Hubert Karol och. 3/11/1799 podoficer minskiego pułku piechoty
17/8 Leonard junkier sofijskiego pułku piechoty
18/8 Henryk Aleksander och. 6/01/1812
19/8 Chrystofor Mikołaj och. 19/09/1815
18 i 19 byli dodatkowo ochrzczeni w Łuckim kościele 11/07/1828
20/8 Jan Mieczyslaw Adam och. 24/06/1816 w łuckim kościele, podoficer pulku piechoty, żona Stefania Michałowna Kurylenka
VII pok.
21/20 Pawel 25/06/1842 we wsi Prakopałka w powiecie Nowogorodzko/siewierskim, naczelnik policji powiatu ihumeńskiego
22/20 Aleksander ur 5/05/1845
23/20 Konstanty ur 11/10/1851 kapitan 18 Wołogodskiego pułku piechoty, mieszkal w Czernihowie.
21-23 ochrzczeni w cerkwi Jana/Bohusławskiej w siele Prakopałka Czernihowskiego konsystorza.
Wpisani do 6 części księgi szlachty guberni wołyńskiej 25/04/1802r

ityle, pozdrawiam
Paweł Jurewicz
gucio - 04-04-2009 - 11:58
Temat postu:
Drogi Pawle,
Mógłbyś zobaczyć ród Białynicki-Birula herbu Hołobok, najprawdopodobniej pochodzę z tego rodu. Posadam tez mały genogram ale chcialbym się upewnić.
Jarek
rubinka1 - 04-04-2009 - 14:52
Temat postu:
Pawle
Stokrotne dzięki. Moi Baczewscy właśnie miszkali w diecezji łuckiej. Może znajdę jakieś powiązania...
Pozdrawiam
Katarzyna
Pawel_Jurewicz - 04-04-2009 - 22:22
Temat postu:
Białynicki Birula herbu Hołobok, albo Birula
Ipok.
1Aleksander władał dziedzicznymi majatkami Stajki, Zajezierze, Oćków i Rubieżnica
IIpok
2/1Andrzej dziedzic, sądził się z Grzegorzem i Gabryelem B/B
III pok
3/2Jan
IV pok
4/3 Stefan +25/07/1779 mieszkał na lennej ziemi w zaścianku Załuczcza
5/3 Jan + 01/09/1784
V pok
6//4Jan och. 17/09/1755 arendował ziemie w zascianku Pianiaki od ks Radziwiłła 1811
7/4 Józef och. 26/03/1764 w Lićwiańskiej cerkwi unickiej arendował ziemię w zascianku Poźniakowszczyna który należał do Stowpieckowego hrabstwa Czartoryskich
8/4 Adam och. 29/05/1767
9/4 Jan och. 7/08/1768
10/5Piotr och, 17/09/1747 w Rubażewickiej cerkwi , arendował ziemie w zascianku Połaniewicze ks. radziwiłła
11/5 Józef
VI pok
12/6 Michał och. 8/10/1781
13/6Szymon och. 15/10/1786
14/6 Bartłomiej och. 15/08/1790 złożył wywód w 1816r
15/7 Dominik och. 2/08/1793 mieszkal w spadkowym folwarku Bialkiewicze pow ihumeńskiego + 24/03/1850 w zascianku Brzozowa Lada w parafii kojdanowskiej, żona Elżbieta
16/7 Tadeusz och. 20/12/1808
Franciszek och. 23/01/1789 w mikołajewskim kościele
18/9 Kazimierz och. 24/02/1792
19/9 Piotr och. 9/10/1793
20/9 Jakub och. 24/02/1794
21/10 Adam och. 31/12/1777
22/10 Karol och. 6/01/1783
23/10 Felicjan och. 6/09/1797
24/11 Michał och. 9/11/1773
25/11 Franciszek och. 22/08/1780
VII pok
26/12 Gabryel och. 26/03/1807
27/15 Józef
18/15 Wincenty
29/15 Iwan
30/15 Malwina
31/15 Magdalena
32/21 Wawrzyniec 16/08/1809

Uznani szlachta w mińskim DDS 28/02/1816r i wpisani do cz 1 ksiegi, zatwierdzeni przez Senat 5/10/1838 r
Druga gałąż wywodziła się w Kijowskim DDS, tu dluzszy tekst, jak podasz adres to wysle skan.
Paweł j.
gucio - 05-04-2009 - 09:37
Temat postu:
Dzieki wielkie!!!!
Część sie pokrywa zmoim genogramem Smile
Amen123 - 09-04-2009 - 10:05
Temat postu:
Witam

Bardzo bym prosił o sprawdzenie nazwiska Bernatowicz ...

Pozdrawiam Artur ;]
Pawel_Jurewicz - 11-04-2009 - 20:08
Temat postu:
Obiecuje wszystkim odpowiedz w przyszlym tygodniu, gdy przejdzie goraczka swiateczna.
Tymczasem serdecznie pozdrawiam
Pawe Jurewicz
Pawel_Jurewicz - 13-04-2009 - 18:29
Temat postu:
Wszystkich zainteresowanych proszę o podpisywanie swoich listów i ew podanie adresu mailowego na priv. Na anonimy nie będę odpowiadał.
Pozdrawiam wszystkich
Paweł Jurewicz
Pawel_Jurewicz - 22-04-2009 - 19:42
Temat postu:
BIALOPIOTROWICZE
Istnieje dekret Deputacji Wywodowej w Wilnie z 10/21 grudnia 1798r.
Przy wywodzie zaznaczono dwie linie
1 linia
1 pok.
1 Jan władał majątkiem Wołojsza w pow. lidzkim jaki nabył od Dowgierdów , zapis sprzedazy 1691r
2pok
2/1 Stefan dziedzic Wolojszy, 1704
3pok
3/2 Józef strażnik lidzki przywilejem króla Augusta III z 8/08/1757 żona Anna Pankiewicz
4pok
4/3 Jerzy + 1812, bylposlem na elekcję Augusta Poniatowskiego, straznik i łowczy lidzki, deputat Trybunału Głównego WXL z powiatu lidzkiego, sekretarz małej pieczęci WXL, na sejmie 1775 wybrany asesorem sądów lidzkich, poseł na sejm 1776r z pow starodubowskiego, sędzia grodzki i ziemski nowogródzki, posel inflancki na sejm 1778r, pisarz wojskowy 1783,rotmistrz brygady husarskiej, deputat do tworzenia konstytucji 1792r, komisarz wojskowy na ostatnim sejmie w Grodnie, nabył folwarki wielka i Mala Bracianka w woj. nowogródzkim, żona Kunegunda Burzymowska
5/3 benedykt major wojsk ros. dziedzic Wolojszy
6/3 Wincenty
5 pok
7/4 Jan
8/4 Romulad
9/4 Jerzy
6pok
10/9 Jerzy ur 1787 pułkownik wojsk pol. władał majątkami Piastów w okręgu mławskim woj. płockie, żona Kunegunda ks. Giedroyć
11/9 Karol och. 12/08/1792 w warsz. kosciele Św Marii, wstąpil do 22 pulku wojsk polskich, 11/08/1812 otrzymał rangę porucznika.
dziedzic majatku Bracianka pow. nowogródzkiego 1864, 1826 podkomorzy nowogródzki, prosil o wydanie paszportu w 1844r na podróz do Niemiec, żona Michalina Pulianowska
7 pok
12/11 Jerzy tadeusz och. 19/11/1833
13/11 Stanisław Michał Edward och. 23/09/1839
2 linia
1pok
1.Jan wladał majatkiem Białopiotrowicze w pow lidzkim, który otrzymał w posagu żony 1692
2pok
2/1 Józef
3pok
3/2 Jerzy
4/2 Marcin
5/2 Jan ,żona Katarzyna Stacewicz, zostawiła spadkową część majątku Stanisławowi (6) i synom Marcina, darowizna 20/01/1813
6/2Stanisław
4 pok
7/3 Andrzej
8/3 Bartłomiej
9/4 Ignacy ur 1792 ,żona Klara Mamczyc
10/4 Maciej ur 1793 ,żona Kunegunda Jacewicz
9i 10 dziedzice Białopiotrowicz w parafi Ejszyszskiej, intromisja 25/07/1806
5 pok
11/9 Jerzy Marian och. 21/07/1818
12/9 Tomasz och. 26/12/1820 mieszkal w Białopiotrowiczach w 1844r
13/9 Ignacy och 9/9/1823
14/9 Michał Antoni och. 8/09/1831
15/10 Marcin och. 4/04/1822
16/10 Jan Sylwester och 4/01/1825
17/10 Józef och 21/04/1829 przechodził śledztwo o falsyfikację dokumentów o pochodzeniu szlacheckim w 1878r
18/10 Dominik och5/10/1834 w kosciele Ejszyszskim, kapitan 21 Muramskiego Pułku Piechoty 1878
6 pok
19/15 Bronisław naczelnik stacji Szyłany Szawelskiej gałęzi kolei Lbawsko / Romeńskiej 1885
20/17 Maciej ur 1853
21/17 Ludwik ur 1858
22/17 Józef ur 1867

wpisany do 6 czesci ksiegi szlachty guberni grodzienskiej 25/09/1826

Pawel Jurewicz
Dzieciuchowicz_Anna - 23-04-2009 - 08:05
Temat postu:
Bardzo prosiłabym o informację na temat nazwiska Bojanowski herbu Junosza.

Z góry dziękuję
Anna Dzieciuchowicz
Pawel_Jurewicz - 23-04-2009 - 10:07
Temat postu:
Bojanowscy herbu Junosza
Pochodzili z Rawskiego woj(??) Królestwa Polskiego.Wywodzą się od Pawła Antoniego wspomnianego u Niesieckiego T.1 str 30.
1pok
1 Paweł Antoni
2pok
2/1 Feliks Stanisław och. 4/09/1730r w toruńskim kosciele, arendował majątek Pokrywna w wRawskim woj. od genarał adiutanta JKM Ignacego Magnuszewskiego
3pok
3/2 Walenty och. 14/02/1771
4/2 Antoni och 11/06/1772 kapitan wojsk polskich, mieszkał w pow. słuckim, otrzymał zaścianek Chisławszczyna w Wilejskim powiecie, składał wywód, żona Barbara Izbinska
5/2 Karol och. 4/11/1776
4 pok
6/4 Teobald Józef och 2/07/1795 mieszkał w pow. nowogródzkim , potem w maj. Waszkiewicze powiatu lidzkiego 1864, żona Teofila córka Aleksandra
7/4 Leopold Stanisław och. 1/01/1797
8/4 Jan Norbert och 27/05/1798 porucznik wojsk ros
9/4 Walenty Andrzej och 10/02/1802 wilejski sędzia mierniczy

7-9 przeniesli się do Królestwa Polskiego, 6-8dali pelnomocnictwo Walentemu Andrzejowi na sprzedaz majatku ziemianinowi wileńskiego powiatu Kazimierzowi Tadeuszowi Domeyce, zapis sprzedazy 25/11/1841

5 pok
10/6 Antoni uznany szlachcicem postanowieniem mińskiej deputacji Wywodowej 27/02/1817 w 1 części, nie zatwierdzony ukazem Senatu 28/06/1822

Pozdrawiam
pawel jurewicz
Dzieciuchowicz_Anna - 24-04-2009 - 07:50
Temat postu:
Bardzo dziękuję za informacje. Bardzo mi się przydały.

Pozdrawiam
Matbir - 04-05-2009 - 17:23
Temat postu:
Witam!
Chciałbym prosić o wywód obu linii rodu Birula h. Hołobok. Przy okazji proszę o objaśnienie cyfr przy poszczególnych osobach i plusów przy dacie(chyba urodzenia ) np. "5/3 Jan + 01/09/1784 "
Mój e-mail: matias50@vp.pl

Pozdrawiam
Mateusz Birula
Górski_Jarosław - 04-05-2009 - 20:12
Temat postu:
Witam!

Czy mogę prosić o sprawdzenie Górskich herbu Ślepowron? Wiem, że w okolicach Wilejki i Nowogródka mój przodek Józef Górski posiadał folwark. Brał czynny udział w Powstaniu Listopadowym i dlatego musiał opuścić swoje dobra, uciekając przed Moskalami.

Pozdrawiam
Jarosław Górski
Pawel_Jurewicz - 04-05-2009 - 20:15
Temat postu:
Niestety , tylko nazwiska na litere B, dalsze tomy jeszcze sie nie ukazaly.
Przykro mi
Pawel Jurewicz
Górski_Jarosław - 04-05-2009 - 20:35
Temat postu:
Dziękuję za informację. Rozumiem, że nie ukazały się jeszcze dalsze tomy w wersji elektronicznej. Ale zapewne są gdzieś w wersji papierowej w jakiejś bibliotece. Może ktoś z Państwa ma do nich dostęp?

Pozdrawiam
Jarosław Górski
Pawel_Jurewicz - 04-05-2009 - 22:18
Temat postu:
W wersji papierowej ukazaly sie tylko tomy na litere A i B, reszta jak rozumiem sa w przygotowaniu, Sa to wspólczesne wydawnictwa Narodowego Archiwum Historycznego Bialorusi, tak wiec wersji elektronicznej jeszcze chyba dlugo nie bedzie (obym sie mylil)
Pawel j.
Górski_Jarosław - 04-05-2009 - 22:49
Temat postu:
Dzięki za informację. Próbowałem wejść na stronę Związku Białoruskiej Szlachty, ale nie mogę. Czyli Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi ma zapewne cenne materiały, które zainteresowałyby mnie. Szkoda, że nie znam nikogo, kto wybiera się tam Sad

Pozdrawiam
J. Górski
danabarto - 13-05-2009 - 11:06
Temat postu:
Prosiłabym o nazwisko Bartoszewicz.
Z góry dziękuję.
Dana Bartoszewicz
Pawel_Jurewicz - 14-05-2009 - 20:17
Temat postu:
Podaj mi adres e/mailowy to wysle skany, bo jest tego 12 stron.
Pawel Jurewicz
Burgielski_Juliusz - 22-06-2009 - 15:43
Temat postu:
Prosze, jesli to mozliwe, o podanie informacji z poz. 251. Herbarza ...T.2 : BURGIELSKI
Opracowuje moją rodzine , mam juz 6 pokolen, bede wdzieczny za informacje.
Z góry dziekuje
Moj adres: juliuszjan@o2.pl
Pawel_Jurewicz - 25-06-2009 - 01:14
Temat postu:
Mam dużo pracy zawodowej, nie zauważyłem postu, ndrabiam zaległości,
Burgielewscy herbu własnego
I pok.
1. Gabryjel
II pok
2/1 Albert, składał wywód w 1802r, władał folwarkiem Królewszczyna powiatu nowogródzkiego. Nadzorca zamku nieświskiego książąt Radziwiłłów 1812r, żona Anna Rumetspergerin
II pok
3/2 Wincenty chrzczony 27/03/1786r w Bielskim ( Biała Podlaska) kosciele Janowskiego dziekanatu w diecezji brzeskiej, służy w ziemskim sądzie powiatowym Mińska w 1815r, władał majatkiem Kułakowce w 1837r -1840r żona Salomea Ciakawa
4/2 Ignacy och. 26/07/1798 r mieszkał w Starosieło w powiecie słuckim w1810r a potem w majatku Dworzec w powiecie wilejskim1839r, Dubian hr. tyszkiewicza w powiecie oszmiańskim w 1844 -1856 i Zajamonoje w powiecie ihumeńskim u obywatelki ziemskiej Kudzianiewiczowej w 1862r, zona Paulina Mirkulewicz
IV pok.
5/3 Jan Korneliusz och. 31/12/1810 w Grozawskim kosciele
6/3 Aleksander Wojciech Maciej ur. w Kułakowcach , och. 23/05/1813 r w rakowskim kosciele, uczył sie w warszawskich szkołach 1828r, żona Józefa Ostromiecka
7/4 Antoni Cyryl ur.16/03/ w folwarku Horodziszcza , och. 18/03/1830r w śmiłowickim kościelechcial wstąpić do sluzby wojskowej w 1848r.
8/4 Elżbieta ur 1832r
V pok
9/6 Kacper Albert Ksawery ur 11.02. w folw. Łukaszów pow. wilejski, och. 09/03/1851r w Chowchławskim
kościele
10/6 Bronisław 24/02/1853r w folw. Jurkoliany w pow. wilejskim och. w rakowskim kościele 16/03

Uznanie szlachectwa postanowieniem Mińskiej Dep. Wywodowej 20/05/1802r ( w 1 części) 22/05/1826r i 02/09/1832r , informacji o decyzji Heroldii brak.

Pozfrawiam
Paweł Jurewicz
Rebell_Cieniewska_Grażyna - 27-06-2009 - 16:54
Temat postu: Posiadam listę,wykaz Herbarz Białoruskiej Szlachty T2
Witaj Pawle - interesuje mnie nazwisko Borowik.
Jeśli to możliwe proszę o skan.
Z góry dziękuję - Grażyna Cieniewska-Rebell
afra59 - 27-06-2009 - 21:05
Temat postu: Posiadam listę,wykaz Herbarz Białoruskiej Szlachty T2
witam
pytanko : Zenowicz.. pojawia sie tam ? Smile

pzdrw i z gory dziekuje
Beata
19edos51 - 28-06-2009 - 15:55
Temat postu:
Witam.
Czy pojawia się może Nazwisko Osikowicz???
Pozdrawiam serdecznie. Hejjj.
Pawel_Jurewicz - 29-06-2009 - 12:18
Temat postu:
Hurtowo odpowiadam,
1.Przepraszam pana Burgielskiego, pomyłkowo napisałem Burgielewscy, powinno być Burgielscy herbu własnego.
2.Herbarz jest tomem dla litery B, innych nazwiska tam nie ma, stad przykro mi ale nie mam informacji.
3.Grażyne proszę o adres to wyslę skan, Borowików jest naprawdę dużo.
4. A wszystkim psyłam gorące słoneczka, bo juz jestem tak wyprażony, ze tęsknię za polskim zielonym chłodkiem.
Paweł J.
Rzeszotek_Łukasz - 01-07-2009 - 00:45
Temat postu:
Witam serdecznie!
Interesuje mnie nazwisko Brzozowski, ale niestety nie wiem jaki to może być herb.
W razie czego podaje swój e-mail: lukasz.rzeszotek@gmail.com
MorBar - 01-07-2009 - 09:16
Temat postu:
Witaj,
interesują mnie Baranowscy, herbu Grzymała. byłbym wdzięczny za informacje.
Dariusz
Taboryszki - 02-07-2009 - 14:24
Temat postu:
Witam
Interesuje mnie Baturewicz h. Topacz. Prosze o informacje
BogusławBykowski - 05-07-2009 - 14:32
Temat postu:
Witam. Bardzo jestem zainteresowany informacjami na temat nazwiska Bykowski. W indeksie nazwisk do herbarza występują w kilku pozycjach. Poszukuje przodków o tym nazwisku i wszystko wskazuje ze są z terenów Litwy. Jeżeli można otrzymać wszystkie informacje dot. Bykowskich jakie znajdują sie w herbarzu to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Rolling Eyes
bossmafi - 08-07-2009 - 19:45
Temat postu:
Bardzo proszę o wszystkie informacje na temat nazwiska Białopiotrowicz herbu Abdank. Z góry serdecznie dziękuję. Mój e-mail bossmafi@gazeta.pl
Bronski - 09-07-2009 - 18:50
Temat postu:
Witaj Pawel
Bardzo mnie interesuje nazwisko Broński h. Grzymala...... tyle tylko wiem ze byl niejaki Mikolaj z Bronna Broński ktory byl rotmistrzem krolwskim w 1487 r. Bylbym bardzo wdzieczny za informacje.
Pozdrawiam serdecznie Wink
e-mail radekbronski@gmail.com
gandia - 11-07-2009 - 10:35
Temat postu:
Serdecznie witam .
Bardzo proszę o informacje na nazwiska Bortnowski herbu Korczak.

Zgóry serdecznie dziękuję.Z.Bortnowski
mai -z.bortowski@yark.pl
Karpowicz_Jarosław - 14-07-2009 - 13:51
Temat postu:
Witam.
Jakiś czas temu otrzymałem od Pawła Jurewicza skany z książki z interesującym mnie nazwiskiem Bereśniewicz .Aby nie pominąć jakiegoś szczegółu postanowiłem te dane przerobić na bardziej nowoczesny format cyfrowy i przetłumaczyć na polski .A ponieważ jestem obecnie na etapie wtórnego analfabetyzmu w posługiwaniu się językiem rosyjskim , liczę na pomoc rusyfisty w sprawdzeniu , poprawieniu i uzupełnienia brakujących fragmentów tłumaczenia . Mam świadomość że w sezonie wakacyjnym nie będzie to proste ale może ?.
Orginalne skany z książki zamieściłem pod linkiem :
http://picasaweb.google.pl/WiesiaJarek/ ... jzmua62gE#

145.
BEREŚNIEWICZ HERBU <KOŚCIESZA>
Wywodzili się z nowogródzkiego województwa .
Wiadomo : manifest Bogusława-Michała
Bereśniewicza z 25.05.1661*, stwierdzający ,
że 08.08.1655 podczas najazdu Wilna ,
a także wileńskiego powiatu i województwa przez rosyjskie
wojska pod przywództwem kniazia Dołgarukaga
zostało zniszczone bardzo dużo archiwalnych
dokumentów, w t.d. majomasc′ z różnymi
dokumentami , jakie należały do Aleksandra
Bereśniewicza , a mianowicie :
- prawa Aleksandra Bereśniewicza na włada-
nie częścią majątku Biała z nowogródzkiego województwa
- prawa Piotra Bereśniewicza. na władanie majątkiem.
Biała;
- testament Jana Bereśniewicza na korzyść
brata Piotra Bereśniewicza i inne .

I pokolenie
1. Aleksander . dziedzic majątku. Biała i
Padarewszczyna w nowogródzkim województwie.
II pokolenie
2/1. Piotr
3/1.Bogusław.
4/1. Jan.
5/1.Jerzy.
III pokolenie
6/3.Kacper.
7/3.Bazyli.
8/3.Jerzy.
9/3.Tomasz.
10/3. Kazimierz.
11/3. Dominik.
12/4. Józef.
13/4. Jan.
14/4.Marcin.
IV pokolenie
15/9. Jakub, obwożny połocki (?).
16/12. Kazimierz.
17/13. Dionizy.*1742.
18/13. Jerzy.*1744.
V pokolenie
19/15.Ignacy.
20/15. Stanisław.
21/17. Antoni.*1765.
22/17.Joachim (Jan -Joachim). *1768.
23/17. Kazimierz .*17712.
24/18. Piotr (Andrzej - Piotr) . *1766.
25/18. Józef, * 1770, robił wywód szlachectwa
(1802).
19 i 20 otrzymali potwierdzenie od Joachima
Kmity , byłego sędziego ziemskiego
nowogródzkiego, deputata, do wywodów
szlachectwa grodzieńskiej guberni,
że dla Bereśniewiczów był przyznany
w szlachectwie 16.12.1798 z odniesieniem
do 1-j części rodowodowej
książki (04.12.1802), a również wydali
20.06.1802 braciom 21-25 testamentowy
dokument zaświadczający 3 .Z
dokumentów wynikało że 21 i 25 posiadali majątek Cepra
Bjarozajka w słuckim powiecie , jaki kupili
od Stanisława i Teresy z Doumantów 4 Możejków (12.04.1794) 5.
VI pokolenie
26/21. Jan 6, żył w zaścianku Garochajcy
słuckiego powiatu. (1859), żona Matrona Grygorjewa.
27/22. Karol, chrz. 04.01.1796 w kopylskim
kościele, spadkobierca folwarku ,
Sadki w słuckim powiecie , jaki nabyli od asesora
Słuckiego Ziemskiego Powiatowego
Sądu Michała Gryckiewicza (prawa
11.02.1824)7, składali wywody 1832,
arendowali ziemie w folwarku Wiegiełaj
igumieńskiego powiatu (1843), żona Aniela
Korbut.
28/22. Kazimierz, chrz. 22.07.1800 w
kopylskim kościele.
29/22. Michał, chrz. 14.09.1808 w
grodzieńskim kościele.
30/23. Antoni, chrz. 14.07.1811 w
radkajskiej unickiej cerkwi, żył w
majątku. Skirdzimy oszmiańskiego powiatu.
wileńskiej guberni. (1843), żonka Zofia
Galeckaja.
31/23. Jan-Adam, chrz. 20.09.1816 w
sultanauskaj unickiej cerkwi .
32/23. Józef -Grzegorz, chrz. 11.03.1822
w salłtanajskaj cerkwi, żył w
folwarku Wierzby w nowogródzkim powiecie
(1857), a potem w majątku Swojatycze
gr. Czapskiej (1866), żonka Paulina
Konopka.
33/24. Michał, chrz. 24.01.1804 w gro -
dzieńskim kościele, arendował ziemie
od Krywabłockoga w zaścianku Rajouka
w słuckim powiecie. (1851-1854).
34/24. Ludwik. chrz.. 20.10.1808 w
grodzieńskim kościele.
35/25. Karol, chrz. 07.01.1793 w kleckim
kościele, żonka Wiktoria Iskryckaja.
36/25. Wincenty. chrz. 08.05.1796 w
kleckim kościele, przesiedlił się do miasta .
Kaszawataja kijowskiej guberni (?), 1-sza
żona Hanna Śnieżka, syn 42 ( Jan – Józef ), 2-ga żona
Ludwika Plichta, syn 43 (Kazimierz – Aureljusz ).
VII pokolenie
37/26. Michał,* ur.14.08 w Garochajcach, chrz.
15.08.1859 w wyznianskaj cerkwi , żył
w falwarku Borowiki mozyrskiego
powiatu. (1877) i wiosce Ladnaja (Ladnyja) słuckiego
powiatu. (1883), żona Jefrassznia, córka
Illi .
38/27. Kazimierz -Ryszard,chrz. 30.04.1830
w uzdzieńskim kościele, żył w
folwarku Sadki. (1848).
39/27. Konstantyn -Teofil, chrz.
26.12.1833.
40/30. Konstantyn -Adolf, *28.06, chrz.
28.06.1842 w żuprańskim kościele
oszmiańskiego powiatu, szlachectwo do wy -
wodu wg kopii protokołu dla postępowania w nowoczalnyju
ustanowionym w (1855)8, pracował w trupie Kartawawa
przy Wileńskim Miejskim Teatrze ,
pseudonim <artysta Garyn> (1891),
ma córkę , jakuju udaczaryu Wysaczaj -
szym zagadam .
41/32. Antoni- Nikodem, *05.08, chrz.
19.09.1857, kapitan wojsk rosyjskich, służył
w 54 Mińskim Jego Królewskiej Wy -
sokości kn. Bułgarskiego Ferdynanda
Pułku Piechoty , który stacjonował w Kiszyniowie .(1903).
42/32. Jan -Józef, *23.10 w Werbach, chrz.
26.10.1858.
43/32. Kazimierz -Aureljusz *25.09 w majątku
Swojatycze, chrz. 01.10.1865 9, żonka Maria
Bobrowicz.
44/33. Adam, chrz. 24.07.1833, żył
na czygunacznaj stancji Juchnawiczy
pińskiego powiatu . (1889), żonka Alena
Kuźmińska.
45/33. Mikołaj. chrz. 25.08.1836, żył
w słuckim powiecie , żona Józefa
Żmijewska.
46/33. Antoni, chrz. 09.05.1842, żył
w folwarku Syngały nowogródzkiego
powiatu . (1899), żonka Leonia Ludwikowna
Łozouskaja.
47/34. Karol, chrz. 27.01.1833.
48/35. Ju1ian, *15.09.1842, chrz.
28.07.1844 w kleckim kościele
49/36. Leon, * 15.05 w Uzdzie , chrz.
17.05.1836 w miejscowym kościele, żył
w mieście Smiła czerkaskiego powiatu.
kijowskiej guberni (1848)10, a potem w mieście
Rotmistraika tego samego powiatu (1854), w wiosce
Kitajgorod (1891) i przy czygunacznaj stan -
sji Fundyklejka (1892) Czypr′szska -
go powiatu tej samej guberni, żonka Karolina
Paulina Jaworska.
50/36. Józef, *23.02 w Kaszawataj, chrz.
19.03.1844 w miejscowym kościele
zaliczony do szlachty chiersonskaj guberni (1889).
VIII pokolenie
51/37. Nikodem . *29.07 w folwarku Borowiki,
chrz. 31.07.1877 w Czuczewickej cerkwi.
52/37. Andrzej. *29.11.1883 w wiosce Ladnaja
(Ladnyja) słuckiego powiatu
chrz. w bialewickej cerkwi.
53/40. N.
54/43. Józef . *20.05 w majątku Swojatycze ,
chrz. 21.08.1894 w Darajskim kościele.
55/43. Jerzy .*24.10.1897 w zaścianku Kukaj
słuckiego powiatu, chrz. 08.04.1898 w kleckim
kościele.
56/43. Marian . *02.03 w zaścianku Kukaj ,
chrz. 16.09.1901 w kleckim kościele
57/44. Józef – Kazimierz chrz. 13.01.1863,
żył w Pińsku (1889).
58/44. Władysław . chrz. 30.08.1865.
59/45. Józef . *14.09,chrz. 15.09.1868.
60/45. Aleksander, *30.03, chrz.02.04.1874.
61/45.Karol,*13.12.1875, chrz. 12.01.1876.
62/45.Jan .*02.07, chrz. 04.07.1878.
63/46. Jerzy . * 18.04 w Pukawa słuckiego
powiatu, chrz. 23.04.1872 w cimkowskim kościele.

Str. 257

64/46. Feliks.*01.03 w folwarku Michali-
nowo słuckiego powiatu, chrz. 05.03.1880 w
cimkowskim kościele.
65/46. Aleksander . * 15.08.1882 w folwarku
Ostrówek słuckiego powiatu , chrz. 04.02.1883
w kopylskim kościele.
66/47. Rudolf 11, kalia 1858 w wiosce Sal-
tanauszczyna słuckiego powiatu , wcielony
do wojskowej służby (1879), żył
w wiosce Bierdy-Bułat Woinskaj wol.
Pierakopskago powiatu Tauryczaskaj guberni
(1907).
67/47. Adam.
68/49. Mikołaj . *20.04.1858, chrz.
w smiljańskim kościele.
69/49. Piotr, *25.11.1873, chrz.
w Kanstansznauskaj cerkwi czarkas -
kiego powiatu.
Przyznane w wywodzie szlachectwa postanowieniem
Mińskiego DDS 22.12.1802 (1 część)
i 01.12.1832 (6 część)12, zatwierdzony
dekretem Senatu 08.07.1843
(Nr.11999).
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Objaśnienia : f. 319, wol. 1, spr. 32, ark. 27-
28 adw.; spr. 179, ark. 5-8 adw.; wol. 2,
spr. 124.
1.Manifest był aktywowany w Wileńskim
Grodzkim Sądzie.
2. W wywodzie 1802 en starszy za Piotra.
3. Testamentalny dokument był aktywowany
21.06.1802 w Ziemstwie Nowogródzkiego Powiatu .
4 . W tekście wywodowym , pomyłkowo < z” Domantaj>.
5 . Zapis był aktywowany 07.06.1794 w Ziemstwie Słuckiego Powiatu .
6 . W prośbie Michała (33) nazwany Jan -
Konstanty z datą chrztu
05.06.1834, co uwidoczniono w sfałszowanym falsyfikacie .
7.Prawo było aktywowane 12.02.1824 w Słuckim Powiatowym Sądzie .
8. Chałajsz cgwa padposali jagony swajak Bernard
9. Franicawicz Gałecki, koledzy sekretarz .
41-43 byli chrzczeni w swojatyckim kościele .
10. Jego opiekunem w dzieciństwie na ten czas
był ks.. smiljańskiego kościoła Kazimierz
Śnieżka .
11.Jego stryjeczni bracia Jan Ćwirko,
Onufry , Kazimierz, Rudolf i Jan Stackiewicze
(1878).
12. Wywód 1832 złamał rodowód składa-
ny w 1802. Rodapaczynałyikam stoi Miko-
łaj Daniel (17) i Jerzy (1Cool,że byli
wykazanymi synami Jana (13),byli synami
Kazimierza (10). Również byli pradstaułs -
ny nowyja dokazy na szlachectwo i geneologię
u t.l. chrosnyja mietryki , zwiestiu z jakich ,
widawoczna u bolszasci ujaulajucca sprzecznymi .
Getym wywodem dołączono osoby z VI pokolenia .

Opracował S.Rybczosnak
Następne wywody 146-150 będę stopniowo podrzucał
Pozdrawiam Jarek .
Karpowicz_Jarosław - 20-07-2009 - 08:31
Temat postu:
Witam .
Jednak sezon wakacyjny w pelni . Nikt się nie zglosił do uzupełnienia i naniesienia poprawek .

146.
BEREŚNIEWICZ HERBU <KOŚCIESZA>

Przy wywodzie powołują się na
wywodowy dekret w Wileńskiej Guberni .
(1799)1, używali rodowego przydomka
Brudny .
I pokolenie
1 . Makar, wiadomo z imienia synów na ojca.
II pokolenie
2/1.Chwedor.
3/1. Andrzej.
2 i 3 posiadali majątek Torczycy w nowo-
gródzkim powiecie , jaki póżniej sprzedali ta -
tarskiemu Kn. Agduliczu 2 , potem otrzy-
mali dla siebie i potomków od rodzonych
braci Iwana i Aleksandra ks. Czarto -
ryskich 6 włók ziemi , wydzielonych z
majątku Stwałowicze lub Stałowiczy (zapis
darowizny 02.06.1547)3.
III pokolenie
4/3. N.4
IV pokolenie
5/4. Jan.
6/4. Samuel.
5 i 6 władali tymi 6 włókami ziemi
dowodem czego jest opisanie Stołowickiej
kamandorii maltańskiego orderu,
zrobione przeznaczonymi komisarzami
dla Heronima -Augustyna Lubomirskiego
(22.08.1669).
V pokolenie
7/6. Jan, chrz. 03.06.1614, żona Alena
Janguszewska (konsens za siebie i synów
Stanisława (Cool i Bonifacego Aleksandry
Czarnobylu na pobudowanie domu
17.10.1648)5.
VI pokolenie
8/7. Stanisław . chrz. 05.05.1634.
VII pokolenie
9/8. Michał .chrz. 25.09.1678.
VIII pokolenie
10/9. Tomasz, chrz. 15.11.1703, władał 6
włókami ziemi na stołowickiej kamandorii
co potwierdził kawaler de Saks 6.
11/9.Jan, chrz. 18.06.1706.
12/9. Kazimierz . chrz. 27.02.1709.
IX pokolenie
13/10. Stanisław. chrz. 18.11.1744.
14/10.Jan. chrz. 22.06.1757.
15/10. Antoni . chrz. 05.07.1739 w
stwałowickim kościele 7, służy jako pisarz w
majątku Żaleznica stołowickiej parafii
nowogródzkiego powiatu Kaszyca
(1795), a po tym żyje w mieście
Puchawiczy igumienskogo powiatu.(1816).
16/11. Andrzej, chrz. 22.11.1739.
17/11. Maciej. chrz. 25.02.1744.
18/11. Jerzy . chrz. 10.04.1746.
19/11. Michał . chrz. 27.09.1750 , podczaszy nougarad-sewerski
(przywilej króla Stanisława Augusta 17.02.1770)8 ,bezpotomny .
20/12. Adam . chrz. 18.12.1741.
17,18,25-27 od imienia swojego i dzieci
odszukali Dekret Nowogródzkiego
Ziemskiego Sądu z kamandorom
maltyiskim ks. Ludwikiem Radziwiłłem
i jego plenipotentem – kapitanem
wojsk polskich Kacprem Iwaszkiewiczem .
(10.11.1811)9
X pokolenie
21/13. Michał .chrz. 06.08.1769.
22/14. Piotr .chrz. 28.06.1790.
23/14. Dominik. chrz. 31.03.1801.
24/15. Grzegorz – Józef . chrz. 13.03.1799
w Błonsium kościele 10, żył w mieście
Rasieny kowieńskiej guberni i zwracał
się o wydanie kopii wywodowego dekretu
do otrzymania stopnia naukowego na
Wileńskim Uniwersytecie (1829).
25/16. Marcin . Chrz . 11.11.1762, skła -
dający wywód (1817), także przedstawił
w akcie o uznanie szlachectwa
zaświadczenie urzędnika i obywatela
nowogródzkiego powiatu (31.10.1797),potrzebnej
do zatwierdzenia rodu w szlachectwie
(1838).
26/16.Ignacy . chrz. 15.08.1765 , żył
w folwarku Pierawaloki nowogródzkiego
powiatu (1848-1850)12.
str. 259
27/16. Józef . chrz 09.11.1769, żył
w majątku Bereśniewicze nowogródzkiego
powiatu i posiadał świadectwo szlachectwa
(1840)13.
28/17. Kazimierz . chrz. 07.03.1797.
29/20. Antoni (Antoni - Józef), chrz.
23.08.1767, studiował w Wileńskiej
Akademii Medyczno-Chirurgicznej
posiadał folwark Marcinaicy w szawelskim powiecie
kowieńskiej guberni (1833).
30/20. Józef .
XI pokolenie
31/21.Karol . Chrz. 08.11.1795.
32/21. Ignacy . chrz. 16.12.1803 w kanstan -
cinajskim kościele, abwinawaszwajsa
Zawilejskim Powiatowym Sądzie u zbiszczi
Daniela Małaszewicza i Antoniego Osińskiego
(1837).
33/23. Józef – Paweł . * 1826 14.
34/28. Władysław - Piotr, * 1824, żył
w majątku Bereśniewicze , żona
Józefa Klukowska.
35/28. Jugen - Rafael, chrz. 25.10.1836,
był politycznym zesłańcem i znalazł
się na zesłaniu w Czaromuchauskaj
województwie Bałaganauskaj Okręgu Irkuckiej
Guberni (do 1873), żył w majątku Sadki
nowogródzkiego powiatu (1899) , a potem w
majątku Bereśnie tego samego powiatu (1901),
żona Filomena 15 , córka Anufryja i Aleny
z Chylińskich Świętochowska (ślub
odbył się 22.07.1881 w elizawet-
grodzkim kościele ).
36/29. Ludwik – Michał . chrz 30.11.1811 w
roskim kościele .
37/29. Adolf – Stanisław . chrz.
14.05.1822 w Dzieraunianskim kościele ,
żył w majątku Lachowicze słuckiego powiatu (1856).
38/29. Fremient-Adam
XII pokolenie
39/34. Fabian- Antoni *12 ,chrz. 16.03.1852.
40/34. Antoni – Felicjan . * 09 , chrz.19.06.1855.
41/34. Kazimierz – Zenon . *10, chrz.16.12.1857.
Przyznanie szlachectwa postanowieniem Grodzieńskiego DDS 09.10.1817
(6 część) i Mińskiego DDS 31.10.1850
(1 część), zatwierdzona Dekretem Senatu
27.09.1855 (Nr. 7544).

Objaśnienia : f. 319, wop. 2, spr. 127.
1. Dekret 1799 był aktywowany
22.06.1806 w Wileńskim Głównym Sądzie
2-go Departamentu Gł. także < Mały Herbarz Nowogródzkiej Szlachty >.
2 . Magczyma , powinno być Abdulicz .
3 . Dodany zapis był potwierdzony
02.05.1575 ks. Michałowi Czartoryskiemu ,
był aktywowany 03.08.1699 w GT WKL i
23.06.1757 w Nowogródku .
4 . W wywodzie imię nieznane , tylko sto-
pień pokrewieństwa -wnuki .Tłumaczenie
Bereśniewicza w 1840 nazywając imieniem Grzegorza
i Lauryna , ale kto z nich był ojcem
Jana i Samuela , nie zgadza się
(spasłałgsia na adsutnasć dokumentu).
5 . Konsens był aktywowany 23.06.1757 w Nowogródku .
6 . Także potwierdzenia Tomasza , Jana i
Adama B., data poświadczenia nie wykazana .
Jego metryka 14.03.1829 zaświadcza proboszcz
stołowicki ks. Mateusz Uliatojski .
7 .Według Litewskiej metryki ks.188 ,
ark.109,nominacja 20.02.1770. (uwaga A. Rachuby).
8 . Ten dekret był potwierdzony postanowieniem
25.05.1815 | 02.05.1817 Grodzieńskiego
Głównego Sądu 2-go Departamentu .
10 Jego metrykę 13.12.1828 potwierdza
błoński proboszcz ks. Mateusz Syrewicz.
11 Także przedstawiono nowe wykazy na
szlachectwo , większość z nich trudno
ocenić krytycznie bez prowadzenia
dodatkowych poszukiwań.
12 Dodatkowe wykazy na szlachectwo
przedstawione im w 1848-1850, zjaulajucca sprzecznymi .
13 Taksama pradstaulau nowaadszukanyja
wykazy na szlachectwo , zwiestiu z jaich
sprzecznja.
14 . 32, 33, 35, 39 - 41 byli chrzczeni w
stwalawickim kościele .
15 . Filomena *25.04, chrz. 19.05.1841 w
nowogródzkim kościele .

Opracował S .Rybczonak
Pozdrawiam .
maziarek - 24-07-2009 - 19:32
Temat postu:
Jarku!

Przykro mi ale również nie jestem rusycystą lecz, podobnie jak Ty przypominam sobie ten język. Miałe z nim do czynienia ostatnio prawie pół wieku temu. Nie mam również rozeznania w sprawach wywodów szlacheckich więc by niczego nie pokręcić i nie zagmatwać nie będę w stanie Ci pomóc. Spróbuj wrzucić te teksty na forum może znajdą się znawcy tematu i skorygują Ci te tłumaczenia. Ze swej strony z ciekawości i w miarę wolnego czasu spojrzę na te teksty. Na początek wprowadził bym kilka poprawek w pierwszej części Twego tekstu:

15/9 OBOŹNY połocki

...że rod B.. był uznany za szlachecki 16.12.1798 ....

....majątek Cepry Biarozauki w słuckim powiecie...

49/36 .... przy szkorbutowej stacji...
(cynga = szkorbut)
Jeszcze raz przepraszam za sprawiony Ci zawód. Rolling Eyes
Pozdrawiam
Bogusław
Karpowicz_Jarosław - 25-07-2009 - 08:39
Temat postu:
Bogusławie !
Wielkie dzięki za dobre chęci .
Pozdrawiam Jarek .
Karpowicz_Jarosław - 25-07-2009 - 09:06
Temat postu:
Wstawiam następny wywód :
147.
BERŚNIEWICZ HERBU <KOŚCIESZA >
Wiadomo: manifest Michała B. z
25.05.1661 2, w którym stwierdzono , że
08.08.1655 podczas najazdu Wilna , a także
wileńskiego powiatu i województwa , przez rosyjskie
wojska i kozaków pod dowództwem
hetmana Załatarenki były zniszczone
akta ważnych dokumentów , w których
mówiło się że Aleksander B . podczas moskiewskiej
nawały w 1655 sam z dziećmi
i majętnością uciekł z nowogródzkiego województwa
do Gamiajnouskuju Puszczy słonimskiego
powiatu , która należała do pana
Przesławskiego. Jednak i tam
17.09.1655 rosyjskie wojska , napadłszy
z południa, samego Aleksandra zabili , a
siamju z zasiej majomasciu, u tl . różnymi
papierami: przywilejami króla polskiego ,
prawami na władanie majątkiem Biała
nowogródzkiego województwa , kwitami za opłatę
podatku , do Moskwy zabrali .
I pokolenie
1. Paweł, otrzymał z przywileju ks .
Hanny z Senguszków Radziwiłł, kanclerzowej
WKL , ziemie w zaścianku Arciuchy 3 z
obowiązkiem wykonywania ziemskiej wojskowej
służby (14.07.1722).
II pokolenie
2/1. Ludwik .chrz. 16.05.1723.
3/1. Antoni . chrz. 16.01.1727, władał
częścią majątku Simionczyce igumien -
skiego powiatu , jaką kupił od Chodaczyńskich ,
Jana-Kazimierza ojca i Franciszka i
Karola synów (23.04.1771), z
jakiego majątku płacili różne podatki ,
w tym na piaszczgórską chorągiew wojsk
litewskich , co zaświadczyli : Tup , towarzysz
(pismo 26.04.1772), Tomasz Augustynowicz ,
namiestnik (07.05.1773), Tadeusz Szmigielski ,
namiestnik tej chorągwi (08.03.1774).
4/1. Jerzy .chrz. 05.08.1729.
5/1. Józef . chrz. 02.07.17314.
III pokolenie
6/2. Rafael, chrz. 10.01.1741.
7/3. Wincenty -Galjasz . chrz. 01.09.1762 ,
trzymał w zastawie : folwark Wugły w igu -
mieńskim powiecie od Szymona , kasztelana
i Generał -Lejtenanta wojsk polskich i Barbary
z Zawiszów Zabielej (wyjaśnienie
do wykupu 07.01.1799), dwie włóki
ziemi w folwarku Charamcy tego powiatu
od Ksawerego Lipskiego , nadwornego
radcy i kawalera polskiego orderu (zas -
tane prawa 20.05.1799)4, robi wywód
szlachectwa , żona Hanna Aljasiewicz 5 .
8/4. Galjasz . chrz. 16.07.1752, trzymał w
zastawie folwark Ratowyja Brody (dokumenty
na wpłatę podatku 22.04.1790 , co
zaświadcza Adam Liszkiewicz , 27.10.1792,

str. 261

co zaświadcza Ignacy Kudzinowicz ,( re -
gent grodzki miński ), i grunt w Lea -
nowiczach w igumieńskim powiecie od Józefa,
podkomorzego chełmskiego i kawalera
różnych orderów polskich i Hanny Askier -
kaj (23.04.1798), żona Lizawieta
Radkiewicz .
9/4. Jan, chrz. 08.04.1756.
10/4. Antoni, chrz. 16.02.1767.
11/4. Adam, chrz. 10.07.1769.
12/4. Szymon. chrz. 23.10.1772.
13/5.Karol -Kacper,chrz. 13.01.1767.
IV pokolenie
14/6. August. chrz. 28.08.1766.
15/6. Antoni . chrz.22.05.1773.
16/6. Franciszek . chrz. 05.10.1802.
17/7. Jan -Franciszek . chrz. 05.05.1797,
szlachectwo w 1837 ab dałuczeszp tak rodu 7.
18/10. Franciszek.
19/12. Hieronim .chrz. 02.10.1785.
20/12. Michał .chrz. 20.09.1787.
21/12. Franciszek . chrz. 20.06.1789, żył
w igumieńskim powiecie. (1832).
22/12. Marek, chrz. 19.06.1796.
23/13.Jan . Chrz.01.09.1801 8.
V pokolenie
24/14. Felicjan . Mieszczanin Mińska ,
starający się o zatwierdzenie szlachectwa (1864) 9, żył w
wiosce Araciuchy mińskiego powiatu . (1873).
25/14. Wincenty . mieszczanin Mińska (z1865).
26/14. Ili. mieszczanin Mińska (z 1865).
27/15. Piotr.
VI pokolenie
28/24. Edward.
29/24. Józef . z 1871 na wojskowej służbie.
30/24.Jan.
31/25. Franc.
32/25. Ksawery (Seweryn)
33/26. Kazimierz .
34/26. Dominik .
Przyznano szlachectwo postanowieniem
Mińskiego DDS 22.12.1802 (1 część),
03.02.1848, dekretom Senatu nie
zatwierdzony (06.10.1870).
Objaśnienia : f. 319. wol. 1, str. 22, ark. 29;
spr. 32, ar. 29-32 adw.; wol. 2, spr. 131.
1 Materiały do tego i następnego rodowodu
zamieszczono w jednej sprawie (f. 319.
wop. 2. spr. 131), jednak wyprowadzenia 22.12.1802
odbył się w osobnych gałęziach rodu Bereśniewicz
(suwiaź pamiż im i powinna być
jednak pakul niewdidawocznaja, patej przyczynie
podaję ich geneologia osobna).
2 Manifest był aktywowany w Wileńskim
Grodzkim Sądzie .
3 W dokumencie pomyłkowo Acjuchi.
4 Magczyma, 2-16 byli chrzczeni w
Staubcojskim kościele , bo ich metryki
zaświadcza Aureliusz Gulicki , supryer
Staubcojskiego konwentu .
5 .Prawa były aktywowane 24.03.1802 w
Igumieńskim Ziemskim Powiatowym Sądzie .
6 . Magszyma , Alisiewicz(?).
7 Tak samo przedstawili nowe dowody na
szlachectwo , zwiesti z jakich przeczności . U jego
gospodarza (ar. 118) zgadana szmat prad -
stajnikoj rodu , jaka w genealogii nie zidentyfikowana .
8 Magczyma, 17, 19-23 byli chrzczeni
w uzdzieńskim kościele ,bo ich metryki
zaświadcza Kazimierz Kamiński , kanonik łucki
i proboszcz uzdzieński .
9 .W jego gospodarstwie (ark . 234) zgadana
szmat przedstawiciele rodu , jakie w
genealogii nie identyfikują .

Opracował S.Rybczonak

Pozdrawiam .
Karpowicz_Jarosław - 31-07-2009 - 08:02
Temat postu:
Następny wywód :
148.
BEREŚNIEWICZ HERBU <KOŚCIESZA>
Wiadomo: manifest Michała -Bogusława
Bereśniewicza z 25.05.1661, co zaświadcza
zniszczenie 08.08.1655 podczas moskie-
wskiego nieszczęścia dokumentów , należących do
rodu B., w których Piotr B. pozywa Piotra B. do Alek -
sandra B. na część majątku Biała ,
testament brata Piotra - Jana B. i inne dokumenty .
I pokolenie
1 . Aleksander, władał majątkiem Biała i
Padarewszczyzna w nowogródzkim województwie .
II pokolenie
2/1. Piotr.
3/1 .Bogusław
4/1. Jan.
5/1. Jerzy .
III pokolenie
6/3. Kacper.
7/3.Bazyli.
8/3. Jerzy.
9/3. Tomasz.
10/3.Kazimierz.
11/3.Dominik.
12/4. Józef.
13/4. Jan.
14/4. Marcin.
IV pokolenie
15/9. Jakub.
16/12. Kazimierz.
17/13.Dionizy.
18/13. Jerzy.
V pokolenie
19/15. Jerzy.
20/15. Stanisław.
21/17. Antoni, władał razem z bratem
Józefem (25) majątkiem Cepra Berezowskaja
słuckiego powiatu (1794).
22/17. Kazimierz.
23/17.Joachim.
24/18. Piotr.
25/18. Józef , składał wywód w 1802,
władał majątkiem Cepra Berezowskaja
( zapis sprzedaży ) od Stanisława
i Teresy z Doumantaj 1 Możejków
12.04.1794) 2.
W wykazach rodowodu był przed-
stawiony testamentowy zapis obożniczych
połockich 3 Ignacego i Stanisława
B. , dodany 21-25 (20.06.1802) 4 ,
także testamentowy zapis Joachima
Kmity, byłego sędziego Sądu Ziemskiego
Nowogródzkiego i Deputata , do wywodu
szlachectwa z nowogródzkiego powiatu .
Litewsko -Grodzieńskiej Guberni , że ród B.
odszukał wywód w Wilnie 10.12.1798 5
(04.12.1802).
W 1832 gospodarze AB dołączyli do rodu :

Wincenty – Jerzy B. genealogia jego
linii następująca 6 .
I pokolenie
Ignacy.
2. Stanisław.
II pokolenie
3/1. Wincenty -Jerzy ,*1782, regent
grodzki słonimski , właściciel spadkowego
majątku Daraj-Kasciukouszczyna
nowogródzkiego powiatu z 6
rewizorskimi dymami, arendował folwark
Anoszki słuckiego powiatu od Słuckiej
Ewangeliczno -Reformatorskiej Kurii
(1832), składał wywody (1832),
żona Kasilda Zagarojskaja.
4/1. Piotr - Tadeusz, * 1776, regent
grodzki, a póżniej graniczny kobryński ,
żył w spadkowym majątku
Daraj-Kasciukojszczyna (1832).
5/1. Atanazy-Florian . * 1777, władał
spadkowym folwarkiem Lubanicze nawo -
gródzkiego powiatu z 5 rewizorskimi dymami
(1832) 7, żona Józefa Eremkiewicz.
6/2. Grzegorz -Łukasz . *1782, arendował
folwark Lutowicze w słuckim powiecie
(1832), żył w folwarku Dombrowa
tegoż powiatu (1843)8, żona KatarzynaTarasiewicz.
7/2. Julian . *1787, władał folwarkiem
Kapatkouszczyna słuckiego powiatu , żona
Aniela Nowakowska .
8/2. Edward, * 1788, pracował jako ekonom w
majątku Tadeusza Pamarnackiego w
wiłkomirskim powiecie .
9/2. Zachariasz .* 1791, pracuje jako ekonom
w majątku Sowiczyny wiłkomirskiego
powiatu Tadeusza Pamarnackiego .
III pokolenie
10/3. Władysław . * 1825, ukończył Słucką
Powiatową Szkołę (1832), służył
w Pułtuskim Pułku Piechoty
(1841) 9.
11/5. Adolf -Leon -Władysław .
* 1812 , pracował w kancelarii Nowo -
gródzkiego Powiatowego Sądu (1832).
15/5 .Hanna .*1816.
16/5. Ksawera .* 1822.
17/5. Antonina . * 1825.
18/5. Julia .* 1828.
19/6.Adam -Kazimierz . *1812.
20/6. Hanna,*1816.
21/6.Marianna,*1818.
22/6. Karol -Kajetan, * 1822.
23/7. Bazyli -Romuald.
Przyznane szlachectwo postanowieniem
Mińskiego DDS 22.12.1802 (1 część),
06.09.1832 (6 część), 20.07.1836,
19.10.1837, zatwierdzony dekretem Senatu
10.05.1838 (Nr. 2646).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objaśnienia : f. 319, wol. 1,spr. 32,ark. 27-
28 adw.; wol. 2, spr. 131.
1 W dokumencie pomyłkowo Domant.
2 Zapis sprzedaży był aktywowany
07.06.1794 w Słuckim Ziemiaństwie .
3 W wywodzie 1834 - płocki.
4 Testamentowy zapis był aktywowany
21.06.1802 w Nowogródzkim Ziemskim Sądzie .
5 Gł. także <<Mały Herbarz Nawogródzkiej Szlachty>>
6 Wincenty -Jerzy przedstawił nowy ogól-
ny rodowód (w nim jego ojciec Ignacy odpo -
wiada Jerzemu za nr. 19/15) i uzupełnia
nowymi dokumentami , wśród których jest
dodatkowa realna, co potrzebują
prawieki , tak i wywodowa sprzeczna. Z
tej przyczyny podany rodowód linii
Wincentego -Jerzego nie całkiem mniejszy
realnym fragmentem.
7 Ten folwark otrzymał po eksmisji od
Niesiołowskich .
8 W 1843 Gospodarze AB dołączonymi do
rodu wykazu po powyższe , jaki i podobne ,
nijak związane z dziedziną genealogi
nie mieli .. Pierwszy o przezwisku
Iwan Maciej B., że żył w zaścianku.
Bałotczycy słuckiego powiatu , jego synowie
Fiodor (*1825) i Iwan (07.01.1837), Fie -
dora syn Aleksander (*23.11.1843),
Iwana syn Mikałaj (gł. także f. 319,
wop. 2, spr. 124). Z ich Aleksander Fiedor
B. służy czynojnikam w Mińskim
gubiernskim praujenni (1880), żył
w folwarku Sangajłauszczyna słuckiego
powiatu (1885), jego żona Idalia
(* 1838) Stanisławowna Kolkojska ,
str. 264
córka Julia (• 1865) i syn Ignacy (* 1867),
jest jego formularz spisu (ark. 294).
Aleksander był dołączony do rodu postanowieniem
Mińskiego DDS 03.07.1885,
zatwierdzonego dekretem Senatu 12.12.1885
(Nr. 4880). Drugi syn pa nazwisku , z
tychże Bałotczyc, Mikołaj
(•04.02.1877), jego synowie Antoni
(•27.12.1901), Grzegorz (22.04.1905) i
Fiodor (06.03.1907).
9 W 1841 ten pułk kwaterował w mieście
Homel bielickiego powiatu Mogileńskiej Guberni .
Opracował S.Rybczonak
klijanienko - 01-08-2009 - 12:59
Temat postu:
Dzien dobry
czy moglbym prosic o dane Bielawskich (2 herby).
Serdecznie dziekuje
Jerzy Klijanienko-Pienkowski
jerzy.klijanienko@curie.net
bydelski - 02-08-2009 - 15:41
Temat postu:
Witam serdecznie !
Znajdowałem nazwisko Bydelski w herbarzach Wołynia, teraz widzę w herbarzu Białoruskim. Czy może mi ktoś pomóc w poszerzeniu wiedzy o rodzinie Bydelskich, gdzie mogę szukać więcej.
Z góry dziękuję
bydelski - 02-08-2009 - 15:42
Temat postu:
Witam serdecznie !
Znajdowałem nazwisko Bydelski w herbarzach Wołynia, teraz widzę w herbarzu Białoruskim. Czy może mi ktoś pomóc w poszerzeniu wiedzy o rodzinie Bydelskich, gdzie mogę szukać więcej.
Z góry dziękuję
Karpowicz_Jarosław - 03-08-2009 - 07:22
Temat postu:
Witam .
A oto następny wywód :
149.
BEREŚNIEWICZ HERBU <KOŚCIESZA>
I pokolenie
1 .Aleksander.
II pokolenie
2/1.Jan , chrz. 19.02.1756 w wiarkalskiej
unickiej (?) cerkwi , pracuje
jako ekonom w majątku Kamionka pisarza
grodzkiego mozyrskiego Jeleńskiego
(świadectwo 24.04.1787), trzymał w
zastawie folwark Jakszyce w kleckiej parafii od
Puzianowskich (specyfikacja za opłatę
podatku do Skarbu RP ad . 24.08.1789) i
księgi w majątku Jakszyce ks. Radziwiłła
(asekuracyjny zapis od trockiego
wojewody ks. Radziwiłła
10.11.1793), nabył od Józefa
Lipińskiego folwark Ostrówek w kleckiej
parafii słuckiego powiatu. (zapis
sprzedaży 23.04.1793) 2, żona Teresa Miładowska .
3/1. Marianna , wyszła za Leona
Duszczyckiego (referencyjny zapis o
otrzymaniu posagu z 23.11.1776) 3.
III pokolenie
4/2. Józef . * 1788, trzymał w zastawie
1/2 włóki ziemi we wsi .Liskowa od
wojewody trockiego ks. Antoniego
Radziwiłła (3-letnie zastane prawa
11.04.1808, w 1811 potwierdzone ).
5/2. Karol, chrz. 08.10.1791 4, żył
w folwarku Ostrówek słuckiego powiatu. (1832),
składał wywód (1817), także szlachcic
i dołączeni do rodu (1832, 1845, 1849) 5.
Podczas wywodu z 1817 w dokumentach
na szlachectwo przedstawił zaświadczenie
od byłego sędziego i deputata
nowogródzkiego powiatu Joachima Kmity
(03.01.1798).
IV pokolenie
6/4. Melchior -Konstanty chrz .13.06.1813.
7/4. Antoni- Wincenty . chrz. 07.02.1816.
8/4. Wiktor . chrz. 29.06.1832.
9/5. Wincenty – Julian .chrz. 13.08.1817 7.
10/5. Antoni -Adam, chrz. 14.06.1820.
11/5. Jerzy – Hilary . chrz. 25.04.1826.
12/5. Wincenty . chrz. 06.01.1833.
W końcu XIX w. przedstawiciele rodu
żyli w słuckim powiecie .
Przyznano szlachectwo postanowieniami
Mińskiego DDS 20.02.1817 (1 część),
27.09.1832 i 28.03.1845, dekretem
Senatu nie zatwierdzony
(08.03.1846).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objaśnienia : f. 319, wol. 1, spr. 82, ark.
137-140 adw.; wol. 2, spr. 128.
1 Jego metrykę chrztu poświadcza ksiądz
Karol Gamalecki.
2 Zapis sprzedaży był aktywowany
02.11.1797 w Nowogródzkim Ziemiaństwie .
Str.265
3 Duszycki zabezpieczony zapis na majątku
Scepkau w nowogródzkim województwie .
4 4-5 byli chrz. 08.10.1791 w kleckim
kościele , 6 i 7 także co zaświadcza
ks. Jan Paciorkowski
5 W 1840, 1845, 1849 przedkładali nowe
wykazy na szlachectwo , w których
są sprzeczności .
6 W treści wykazu na szlachectwo także
przedstawili przywilej króla
Zygmunta III (w wywodzie pomyłkowo
Augusta III) z 23.06.1660, jakie były
aktywowane (zatwierdzone ) 19.01.1733 w GT WKL i
28.02.1777 w Mińskim Ziemstwie , doda -
ny stryjecznym braciom i urzędnikom brac -
ławskiego powiatu padsępka Mikołaja B. i
pisarza Pawła Michajłowicza Tyczynę na
prawo posiadania 14 osób służby w majątku
Ułasy w bracławskim powiecie . W wypisie
uwidoczniona pomyłkowo data , bo
powinno być Zygmunt August i 1560.
7, 9-11 byli chrzczeni w kleckim kościele .
Opracował S.Rybczonak
Pozdrawiam .
Karpowicz_Jarosław - 03-08-2009 - 08:45
Temat postu:
I wreszcie ostatni 150
BEREŚNIEWICZ HERBU < KOŚCIESZA>
I pokolenie
1 Aleksander wiadomo z imienia syna po ojcu 1.
II pokolenie
2/1. Fiodor . Porucznik wojsk polskich ,
władał dziedzicznym folwarkiem Mały Niedzwiedż
albo Bereśniewicze w nowogródzkim województwie
co składało się z 13 obsianych włók (kwit na zapłacenie
podatku od poborcy nowogródzkiego powiatu ,
Krzysztofa Prokopowicza) .
15.01.1630) 2, jaki sprzedali później wileńskiemu
biskupowi Abrahamowi Wojnie za
7000 zł polskich (akt sprzedaży 10.04.1634) 3.
III pokolenie
3/2. Florian . Łowczy Mińskiego województwa 4
IV pokolenie
4/3. Maciej , porucznik pułku lekkiej
kawalerii przedniej warty wojsk litewskich
(patent na stopień porucznika od hetmana
polnego WKL gen. Dengofa 15.03.1727),
jego testament datowany 10.05.1731 5 .
V pokolenie
5/4. Bazyli, miał w zastawie majątek 6
(kwit na zapłacenie podatku od poborcy
Kustyna 20.11.1779).
6/4. Grzegorz .
VI pokolenie
115. Tomasz, żona Marianna.
8/6. Jan, żona Alena.
7 i 8 otrzymał od komisarza słuckiego
powiatu Bogusława Łazarewicza zaświadczenie
o przynależności do szlacheckiego stanu
i prawo do wolnego przejazdu do Wileńskiej
Guberni (10.04.1798).
VII pokolenie
9/7. Ludwik . Umarł w dzieciństwie .
10/7. Teodor . chrz. w 11.1791, pracuje
jako ekonom w majątku Bokszyce słuckiego
powiatu (1835), potem żyje w
folwarku Wostra Borek słuckiego powiatu
(1839).
11/7. Parfiry 7, żył w zaścianku
Trascianiec słuckiego powiatu (1821),
potem pracuje jako ekonom w majątku Branyczycy
tego samego powiatu u byłego szambelana
Jakima Bystrama (1831), zabiegał o
przyznanie dla rodu szlachectwa .
(1842,1845,1859) 8, żona Antonina Kazimirowna .
Str. 266
12/8. Teodor . chrz. 20.11.1793, arendował
ziemie w majątku Trascianiec od Ignacego
Mierżajskiego (3 - letni dzierżawny kontrakt 20.07.1815).
VIII pokolenie
13/10. Aleksander . chrz. 26.1842 w Słuckiej
Mikołajewskiej Cerkwi .
14/11.Jan . *14.08, chrz. 29.08.1855 w
Słuckiej Gieorgiejskiej Cerkwi .
15/11. Michał . *20.10.1855 , chrz. 31.10.1857 w
Sieniawskiej Cerkwi .
Przyznanie szlachectwa postanowieniami
Mińskiego DDS 16.02.1831 (1 część ),
dekretem Senatu nie zatwierdzona (05.05.1842).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objaśnienia :f. 319, wol. 2, spr. 141.
1 Początkowa genealogia rozpracowana
niedostatecznie i mająca widoczne luki (gł.
tak samo potomków Floriana).
2 Podatek na zapłacenie żalawannia
inflandzkim żołnierzom był uchwalony
w Warszawskim Sejmie
3 Zapis sprzedaży był aktywowany
05.05.1634 na nowogródzkiej kadencji GT WKL.
4 Jerzy -Florian Bereśniewicz był
mińskim łowczym już w 1729 i jeszcze w
1738, dlatego nie mógł być synem wyszczególnionego
Fiedora. Także łowczymi byli
Jerzy -Michał B.- już w 1677.
(uwaga A. Rachuby).
5 Testament był aktywowany 07.06.1731
w Nowogródzkim Ziemskim Sądzie .
6 Nazwa majątku nie zaznaczona .
7 Jego chrzciny poświadczyło 6 osób ,
poświadczenie podpisu ks. Pagocki z unickiej
(?) cerkwi Justyn Prorwicz .
8 Także przedstawił nowe wykazy na
szlachectwo, zwiestiu z jakich sprzecznych .
Opracował : S.Rybczonak

Pozdrawiam i oczekuję na odzew.
Pawel_Jurewicz - 21-08-2009 - 18:53
Temat postu:
Przepraszam za dość długą nieobecność spowodowaną wakacjami i innymi przygodami, postaram się nadrobić zaległości w ciągu najblizszych dni.
Na razie odpowiedzi najłatwiejsze>
1. wywodu BORTNOWSKICH nie ma w książce
2. Wywód BIAŁOPIOTROWICZÓW zamiesciłem w poście na str 2.
3 BATUREWICZ herbu Topacz
1pokolenie
1. Aleksander
II Pok
2/1 Kazimierzsłuzył w chorągwi huzarskiej wojsk litewskich , władal majatkiem Topacze w pow. oszmiańskim
III pok
3/2 Jerzy
4/2 Kondrat
5/2 Hanna
IV pok
7/4 Andrzej
8/4 Hieronim
V pok
9/6 Jan
10/6 Teodor
11/6 Jakub
12/6 Paweł
13/7 Antoni
14/7 Szymon
15/8 Jan
VI pok
16/9 Paweł
17/9 Daniel
18/10 Dominik
19/11 Mikołaj
20/12 Stefan
21/14 Łukasz
22/14 Jakub

Na pocz. XIX w przedstawiciele rodu mieszkali w w powiatach słuckim i ihumeńskim
przyanane szlachectwo postanowieniem Mińskiej Deputacji Szlacheckiej 22/08/1825r nie zatwierdzone uchwałą Senatu Heroldii 21/10/1840r

Resztę zamówień roześlę zainteresowanym, gdyż są nieco dłuższe.
Pozdrawiam powakacyjnie
Paweł Jurewicz
Pawel_Jurewicz - 22-08-2009 - 12:11
Temat postu:
Wobec dłuższych wywodów prosze o podanie kontaktu mailowego (może być na priv):
1. Darka ( Baranowscy)
2. Bogusława ( Bykowscy)
3. Nie wiem czy Budelski to to samo co Budzielski h. Dołęga występujący w herbarzu, pochodzą też z Wołynia, gdzie składano wywód 31/12/1802r.

I pok
1.Tomasz żona Urszula Traszewska
II pok
2/1 Piotr żona Katarzyna Kamińska
II pok
3/2 Łukasz Maksymilian och.20,10,1774 w sialickiej cerkwi.
4/2 Józef, żona Hanna Januszkiewicz
IV pok
5/4 Jan och. 29/06/1814 r w Lubaszowskim kościele ,żona Kamila Bielska
6/4 Ignacy , och. 4/02/1817 w kosciele Lubaszowskim robił wywód szlachectwa w 1862r, żona Julia Dmochowska
Vpok
7/5 Ignacy Edwin Edward ur 6/09/1835r, och. 8/12/1835 r w kościele Łohiszyńskim , mieszkał w Łohiszynie i w Pińsku
8/6 Bolesław och. 8/05/1841r w kościele Łachwieńskim w powiecie mozyrskim, piszarz mińskiego okregowego urzędu akcyzowego

Uznani szlachtą przez Mińska Deputacje Szlachecką 13/12/1862r w 1 części, nie zatwierdzony uchwałą Senatu 22/04/1863r

Pozdrawiam
Paweł Jurewicz
PatrycjaMytkowska - 23-08-2009 - 10:54
Temat postu:
Witam!
Czy mogę się dowiedzieć cos o rodzie Bukraba herbu Szeliga?
Bardzo dziękuje z góry!
agnieszka_ak - 23-08-2009 - 15:33
Temat postu:
Witaj!

Bardzo proszę o informacje dotyczące Błońskich h.Nałęcz.
Do tej pory kojarzyłam ich z okolicami Sokołowa, może znajdę jakieś powiązania

Z góry serdecznie dziękuję
kwiat

Aga
historyk99 - 23-08-2009 - 21:23
Temat postu:
Witam pięknie!
Czy mógłbym prosić o informacje o osobach noszących nazwisko BORECKI?

Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam,

Jurek D.
Pawel_Jurewicz - 24-08-2009 - 17:04
Temat postu:
BUKRABA herbu Szeliga
Używali rodowego przydomku Gasztołd

I pok
1. Stefan władał folwarkiem Bajki w pow. brzeskim
II pok
2/1 Leon Kazimierz brał udział w elekcji Augusta II i sejmie 1697
3/1 Krzysztof po smierci brata sprzedał folwark Bajki Marceli Strzałkowskiej i jej synowi Leonowi 15/08/1714r
III pok
4/3 Michał och. 28.12.1770r w Horodziszczu
IV pok
5/4 Onufry arendował w pow. nowogródzkim folw. Budziewicze Władysława, Jerzego, Floriana i Wincentego Bułhaków, wykonywał obowiązki ekonoma 7 lat u marszałka WKL Stanisława Sołtana, 5 lat u generałowej WKL Józefyz Sohołłubów Statkiewiczowej, w spisie 1795r zapisany dozorca majątku Wiasioły Dwór w pow, słonimskim Sołtanów,
żona Konstantyna Mogielnicka, córki Teofila, Hipolita za Michałem Bijołtem (być może pisownia łacińska jest inna?) i Salomea.
V pok
6/5 JAn
7/5 Michał
8/5 Franciszek
9/5 Jerzy
10/5 Jozafat Eliasz Filip och. 15/10/1844 w woroncznskim kościele
Razem z matką arendowali folw. Starżaki w pow. nowogródzkim od posła nowogródzkiego Ignacego Olszewskiego
VI pok
11/9 Józef Franciszek och 15/10/1844 w kościele woronczańskim
Uznani za szlachte w grodzieńskiej Dep. Szlacheckiej 19/11/18/17r, 21/01/1842, w Mińskiej DS 10/05/1856 ( 6 czesc) zatwierdzone uchwałą Senatu 12/07/1843 (3029) oraz 29/10/1857 (6209)

BŁOŃSCY herbu Nałęcz
Wywodzili się z ziemi Drohiczyńskiej
Ipok
1 ALbert
II pok
2/1 Piotrwłaściciel ziemi w wiosce Wiel. Błoń powiatu drohiczyńskiego, prawo darowizny na część majątku od Grzegorza Brodockiego 1699r
IIpok
3/2 Wawrzyniec, komornik węgrowskiego powiatu ( zwolniony z posady 21/07/1817r), adwokat sądu pokoju powiatu łasickiego( przyznanie posady 26/06/1826) włąściciel mjątku w Wiekim Błoniu,( zapis darowizny od Mateusza syna Grzegorza Błońskiego 1771r)
4/2 Andrzej otrzymał od brata Wawrzyńca część maj. W. Błoń
IV pok
Antoni władał maj. W. Błoń, część otrzymał odBenedykta Dziemidzieckiego (21/06/1784), część oddał mateuszowi Błońskiemu ( prawa zastawane 05/06/1794 i 11/05/1795) żona Ewa Dmochowska
V pok
6/5 Piotr
7/5 Jan
8/5 Franciszek
9/5 Kazimierz och. 02/03/1792 w kożuchowskiej cerkwi ( unickiej?) żona Hanna Gąsowska
6-9 otrzymali zapis spadkowy na maj. W. Błoń 31/01/1817r i władali nim w 1834r
VI pok
10/9 Mamert Bronisław Ignacy ur 10/05/1824 składa wywód w Mińskiej DS w 1839r
11/9 Bolesław Bronisław Tadeusz ur. 26/09/1825
Otrzymali 1 włókę i 10 mórg ziemi i 2 dwory od swojej opiekunki ciotki Julii Radzewicz, żony wilejskiego sędziego powiatowego. Składała ona też podanie o uznanie szlachectwa swoich krewniaków w Mińskiej DS w 1832r i 1835r, gdzie był załączony wypis Komisji Zachodniej Galicji o szlacheckimpochodzeniu Antoniego Błońskiego na podstwie aktów szlacheckich 4/12/1806r, oraz poswiadczenie urzędników i obywateli powiatu wilejskiego (01/09/1831)
Uznani szlachtą postanowieniem Mińskiej DS 14/12/1832r, uchwałą Senatu nie potwierdzeni 31/12/1837r

BORECKI herbu Kożbak
I pok
1 Stanisław służył w saksońskim wojsku koronnym, podoficer wojsk pruskich, zwolniony ze służbu w stopniu wachmistrza, chorąży garnizonu homelskiego 23/09/1767r, po przejsciu w stan spoczynku 11/10/1772r mieszkał w pow. rzeczyckim.
II pok
2/1 Tadeusz och. 24/10/1780 r w cerkwi strzeszyńskiej składał wywód 10/08/1802r ,
uznany szlachtą przez Mińską DS 8/12/1802r, uchwała Senatu nie znaleziona.

Pozdrawiam zinteresowanych
Paweł Jurewicz
agnieszka_ak - 24-08-2009 - 17:12
Temat postu:
Bardzo dziękuję za te informacje!

Pozdrawiam

Aga
klijanienko - 24-08-2009 - 22:37
Temat postu:
dziekuje bardzo za Bielawskich, dostalem mailem
Jerzy
ejsmont - 28-08-2009 - 07:30
Temat postu:
Czy wystepuja tam: Terpiłowski /Ciarpilowski/; Jaskołd;
Dziekuje za odpowiedz. ejsmonttadeusz@wp.pl
Pawel_Jurewicz - 28-08-2009 - 08:10
Temat postu:
Jeszcze raz powtarza, tylko nazwiska na literę B.
Przykro mi Sad
Paweł Jurewicz
Szaciłowski_Marcin - 12-09-2009 - 12:15
Temat postu:
Serdecznie proszę o przekazanie informacji na temat nazwiska Brzeziński i ewentualnie Brzozowski (zdarzyło się w metrykach przekręcić proboszczowi nazwiska), niestety nie potrafię określić herbu. Jesli to możliwe to bardzo proszę o przesłanie informacji na maila: mszacilowski@o2.pl.
z góry dziękuję i pozdrawiam
Marcin Szaciłowski
gandia - 12-09-2009 - 19:20
Temat postu:
Serdecznie witam .
Proszę o ewentualne potwierdzenie czy wystepuje nazwisko Bortnowski.
Z góry dziękuję.Pozdrawiam.Zbigniew
Pawel_Jurewicz - 12-09-2009 - 20:09
Temat postu:
Do Zbigniewa, już było to pytanie, BORTNOWSKICH nie ma , wszystkie nazwiska do dyspozycji podałem w poście na str 1.

Pozdrawiam Paweł Jurewicz
Thomeck - 14-09-2009 - 22:48
Temat postu:
Witam
Gdyby znalazła się chwilka prosiłbym o Bazylewskich

Pozdrawiam
Tomek Prusek
Pawel_Jurewicz - 14-09-2009 - 23:47
Temat postu:
Bazylewscy herbu Bażeński
Pochodzili z Wielkopolski
Ipok
1. Kazimierz
IIpok
2/1 Józef żył w arendowanych ziemiach w pow. bobrujskim, przedstawił zaświadczenie urzędników i obywateli powiatu Bobrujskiego dla poświadczenia szlachectwa 13.12.1802r

Wpisany postanowieniem Mińskiej Deputacji Szlacheckiej 29/12/1802r do 1 części księgi. Brak informacji o decyzji Heroldii Senatu.
Brak innych materiałów wywodowych.

Pozdrawiam
Paweł Jurewicz
Thomeck - 15-09-2009 - 01:48
Temat postu:
Dzięki Pawle za informacje Smile

Pozdrawiam
Tomek
kolokolo_ - 15-09-2009 - 10:00
Temat postu: Brzozowscy
Witam,

czy mógłbym prosić o sprawdzenie nazwiska Brzozowski - folwark Widze koło Brasławia.

dziękuję
Marcin Grandowski
Pawel_Jurewicz - 15-09-2009 - 19:37
Temat postu: Brzozowscy
Brzozowskich jest kilka rodzin, choć jedna z nich mieszka w okolicach Brasławia, folwark Widze nie jest wymieniony.
Proszę o email, to wyślę skan.
Pawel jurewicz
Stęplowska_Anna - 15-09-2009 - 20:52
Temat postu: Brzozowscy
Witam

Ja także poproszę Brzozowskich.
Mój adres nefiak @ gmail.com
Adres oczywiście bez spacji.
Dziękuje Anna
Pawel_Jurewicz - 15-09-2009 - 21:10
Temat postu: Herbarz Białoruskiej Szlachty T2
Nie wiem czemu zmienił się tytuł wątku, nie jestem biegły w tych sprawach, ale chyba lepiej by było wrócić do ogólnego tytułu HERBARZ itd..
PAweł
Bohdanowitch - 14-10-2009 - 20:30
Temat postu: Herbarz Białoruskiej Szlachty T2
Serdeczna prośba o informacje nt. nazwiska BOHDANOWICZ.

Moj mail: alicja@bohdanowitch.eu

Dziekuję,
Alicja Bohdanowicz
http://bohdanowitch.eu
Pawel_Jurewicz - 17-10-2009 - 21:57
Temat postu: Herbarz Białoruskiej Szlachty T2
Bohdanowiczów jast sporo rodzin, proszę o odrobinę cierpliwosci, bo jest z tym trochę roboty, chyba że mamy jakieś wskazówki, to wybiore mozliwe wywody.
Paweł J
Pawel_Jurewicz - 18-10-2009 - 15:02
Temat postu: Herbarz Białoruskiej Szlachty T2
Korzystajc z okazji zapraszam obdarowanych do publikacji tumaczeń, tak może skompletujemy polską wersję tegoż herbarza.
Pozdrawiam wszystkich
Paweł Jurewicz
Alan_Jakman - 18-10-2009 - 19:56
Temat postu: Herbarz Białoruskiej Szlachty T2
Proszę informacje nt. nazwisk Wybieraniec i Kamińska/i.
Mój email:alan.jakman@gmail.com
Pozdrawiam,
Alan Jakman
Pawel_Jurewicz - 18-10-2009 - 21:07
Temat postu: Herbarz Białoruskiej Szlachty T2
Zapraszam na 1 stronę , gdyie podałem listę naywisk do dzspoyzcji.
<Paweł Jurewicz
Bartoszewski_Jaroslaw - 06-11-2009 - 21:33
Temat postu:
Witaj, mogę prosić o info na temat:
105. BARTOSZEWSKI h. Zadora
pozdrawiam Smile
Jarek B.
Pawel_Jurewicz - 08-11-2009 - 23:15
Temat postu:
Bartooszewscy h. Zadora

1. Kazimierz, wolający się "z Zadorów"
IIpok
2/1 ok 1669 żuł w zścianku Horbacze w księstwie słuckim, gdzie władał ziemią, na mocy przywileju Anny Radziwiłł z 1722r

III pok
3/2 Wawrzyniec
4/2 Dominik ur. 1710
IV pok
5/4 Jan
V pok
6/5 Onufry ur 1776
7/5 Józef ur 1778
8/5 Rafał ur. 1787
Mieszkali w 1832r w Horbaczach w powiecie nowogródzkim
VI pok
9/6 Rafał ur 1812
10/6 Karol ur 1818
11/7 Adam
12/7 Adolf Leopold

Uznani szlachtą postanowieniem grodzieńskiego zgromadzenia szlachty 13/02/1805r i wpisani do 1 części księgi, informacji o ukazie Heroldii brak
Zródła
fond 319, op.2, dzieło 96

Pozdrawiam
Paweł Jurewicz
VI pok
Bogdaszewski_Marek - 09-11-2009 - 00:38
Temat postu:
będę wdzięczny za informacje o Bogdaszewskich h.Jastrzębiec
z pozdrowieniami
Marek Bogdaszewski
Bartoszewski_Jaroslaw - 09-11-2009 - 06:27
Temat postu:
Wielkie dzięki
pozdrowionka
JB
Pawel_Jurewicz - 09-11-2009 - 10:42
Temat postu:
Marka Bogdaszewskiego proszę o podanie adresu mailowego na priv. to wyślę skany.
Pozdrawiam
Paweł J.
Adamowicz_Marek - 15-11-2009 - 23:16
Temat postu:
Witaj Pawle!
Czy mógłbyś pomóc mi w poznaniu historii rodu BEYNAROWICZ h. Abdank? W prezentowanym spisie występuje pod numerem 133.
Podaję również adres mail'owy: marek.adamowicz22@wp.pl
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję.
Marek
Pawel_Jurewicz - 18-11-2009 - 19:45
Temat postu:
Markowi A. wysłałem pocztą skany.
Pozdrawiam
Paweł Jurewicz
PS.
Wszystkich obdarowanych zapraszam do umieszczenia tłumaczeń, może w ten sposób skompletujemy polską wersje.
Paweł
artur_blus - 28-04-2010 - 08:32
Temat postu:
Witam!
Będę wdzięczny za informacje o osobach które znajdują się w opracowaniu 177 nazwisko Błuś ; ewentualne skany proszę przesłać pod adres born_again@op.pl

Z góry dzięki za pomoc

Pozdrawiam Artur Błuś
Pawel_Jurewicz - 28-04-2010 - 22:03
Temat postu:
Przeslalem skany, jesli dowiesz sie wiecej o zonie Karola, Brygidzie Swietrzeckiej to prosze o informacje, opracowuje genealogie tego rodu i nie mialem dotad informacji o istnieniu tej osoby.
Dziekuje
Pawel Jurewicz
Szyłko_Barbara - 08-09-2010 - 14:54
Temat postu:
Dzień dobry czy można sprawdzić nazwisko Szyłko i Jacewicz?
Pozddrawiam Barbara Szyłko
cyganmokotow - 12-09-2010 - 17:34
Temat postu:
Witam proszę o sprawdzenie nazwiska Zakrzewski
pozdrawiam Michał
WaldemarChorążewicz - 12-09-2010 - 19:33
Temat postu:
Witam.
Spis zawiera informacje o osobach,których
nazwiska zaczynają się na literę B.
Pozdrawiam.
Waldemar
aferdzyn - 04-11-2010 - 15:08
Temat postu:
Dzień dobry. Proszę o informację na temat nazwiska Bierbasz - juchnowicz . mail: aferdzyn@gmail.com , dziękuję.
iwonasudnik - 14-05-2011 - 22:03
Temat postu:
Witam,bardzo proszę o informacje dotyczącą nazwisk poz.151 Bierbasz-Juchnowicz ,poz.292,293 Bylina
mail:tiwonakaczmarek@10g.pl
dziękuję Iwona
Pawel_Jurewicz - 14-05-2011 - 23:20
Temat postu:
Wysyłam skan, bo jest tego parę stron.
Pawel
iwonasudnik - 15-05-2011 - 09:37
Temat postu:
Dziękuję pięknie,proszę jeszcze o skan nazwiska Bylina
pozdrawiam Iwona
rooller - 15-05-2011 - 09:53
Temat postu:
Witam,
Mam wielką prośbę o przesłanie informacji nt. Borowskich. Niestety nie mam wiadomości dotyczących herbów. Mój adres to: przezdziak@wp.pl
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Marcin
Suchodolska_Irena - 31-05-2011 - 23:12
Temat postu:
Witam
Bardzo proszę o skany na nazwisko Bujanowski i Byczkowski.
Irena
irena_suchodolska@wp.pl
Jerzy23 - 14-07-2011 - 20:23
Temat postu:
Szanowny Panie Pawle
Będę wdzięczny za przesłane skany na nazwisko BŁOŃSKI h. NAŁĘCZ. Z góry serdecznie dziękuję. Mój e-mail: jerzydederko@onet.eu
Łucja - 14-07-2011 - 21:46
Temat postu:
A czy jest jakaś wiedza o tomie z literą B czyli "W"? Miał być w tym roku wydany, tyle na stronie archiwum odszukałam. Wiem, że trzeba tam pewnie napisać w tej sprawie, ale strony z której kupuje się książki w archiwum nie znalazłam jakoś.
Podróż na Białoruś mi się odwleka, ale może i dobrze, bo chyba więcej tam mam do poszukania niż myślałam. Dwa lata temu, kiedy przy okazji powrotu z Rosji chciałam odwiedzić Mińsk miałam do poszukania tylko jedno nazwisko, Bohusz, i akurat jest w II tomie Herbarza (stokrotne dzięki autorowi wątku za skany!). Minęły dwa lata i już mam więcej, chyba te dziwnie zaginione linie okażą się u mnie białoruskie, powoli przymierzam się do "bycia Białorusinką". Nie wiem natomiast czy będą aż w herbarzach, bo obawiam się, że one tam były napływowe, ale może zostaną ujęte, bardzo jestem ciekawa. Litera "W" już powinna być w tym roku, stąd ciekawość (chociaż wydaje mi się, że Wierzyckiego tam nie będzie, i ta linijka w google odszukana o A. Wierzyckim marszałku nowogródzkim to jakaś pomyłka chyba jednak. A litera "D", ewentualnie Domański, to za 10 lat chyba dopiero (kolejne tomy herbarza na razie w odstępie 5 lat się ukazują).
Wyjazd na Białoruś wygląda trudny, nie ma map, nie ma przewodników przyzwoitych, trudności z wizą, tam niepewna politycznie sytuacja. Chciałam pojechać na kilka dni na wycieczkę zorganizowaną, żeby dotknąć chociaż tę Białoruś teraz (kiedyś byłam), ale wycieczka została odwołana z braku chętnych na taki wyjazd. Czyżby nikogo nie interesowała Białoruś, co jest????

Łucja
Pawel_Jurewicz - 16-07-2011 - 00:15
Temat postu:
Też czekam na następne tomy, ale chyba patrząc na to co dzieje się po drugiej stronie naszej wschodniej granicy należy uzbroić się w cierpliwość.
Pawelł jurewicz
Diabołek81 - 16-07-2011 - 08:24
Temat postu:
Witaj Pawle
Interesują mnie Borowscy herbu Lubicz i Borowscy herbu Jastrzębiec.
Z góry dzięki za info
Pozdrawiam
Piotrek
Ludwik_Olczyk - 16-07-2011 - 09:15
Temat postu:
Szanowny Panie.

Prosiłbym o Butkiewiczów, Bartoszewskich, Bylczyńskich, Bilminów, Bergielów, Bohatyrewiczów i Borzęckich.

Adres: potworniusz@gmail.com

Serdecznie pozdrawiam.

PS.
Zwrotnie prześlę wersje polskie.
Zambrzycka_Jadwiga - 16-07-2011 - 09:41
Temat postu:
Wiadomość dla: Łucja:
1. samochodowe mapy Białorusi można kupić w empikach
2. na wizę czeka się tylko pięć dni
3. można pojechać samochodem lub pociągiem
4. mogę (na priv) podzielić się doświadczeniami z wyjazdu na Białoruś
Pozdrawiam.
Jadwiga z Zambrzyckich
Ludwik_Olczyk - 16-07-2011 - 12:26
Temat postu:
Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na pewien termin, który może sprawić niektórym osobom problem. Testamenty i inne akty są zazwyczaj aktykowane, nie aktywowane.

Pozdrawiam serdecznie.
Pawel_Jurewicz - 18-07-2011 - 06:26
Temat postu:
Borowskich jest kilka rodzin , proszę o mail to przeslę skan
Paweł J.
Łucja - 18-07-2011 - 23:21
Temat postu:
Zambrzycka_Jadwiga napisał:
Wiadomość dla: Łucja:
1. samochodowe mapy Białorusi można kupić w empikach
2. na wizę czeka się tylko pięć dni
3. można pojechać samochodem lub pociągiem
4. mogę (na priv) podzielić się doświadczeniami z wyjazdu na Białoruś
Pozdrawiam.
Jadwiga z Zambrzyckich


Napisałam na priv kilka dni temu, ale nie wiem czy te privy dochodzą. Mogę też podać e-mail pracowy a więc publiczny - lucjawierzycka@wp.pl.
Map w empiku nie ma żadnych ale mam gdzieś w piwnicy dużą ścienną mapę Białorusi jeszcze z czasów republiki ZSRR (przytargałam kiedyś z wyjazdu w tamte strony, teraz kak raz może zmieści się do samochodu).
Do wizy każą noclegi w hotelach zarezerwować i wykupić (prawie nie wierzę). Nie znam nikogo tam jeszcze.
Chyba boję się jechać, jak Atlantyda ta Białoruś.


Pozdrawiam
Łucja
Pawel_Jurewicz - 19-07-2011 - 20:51
Temat postu:
Swego czasu wybiegiem na ominięcie konieczności wykupu voucherów na nocleg było podanie celu podróży " do rodziny" , termin ten ku mojemu zdziwieniu obejmował także osoby na stałe przebywajace na cmentarzu, tak więc do podania o wizę załączyłem ksero strony z książki z lista nagrobków i oswiadczyłem , że to mój prapra.., przeszło bez potrzeby rezerwcji hotelu.
O ile wiem sa i inne metody załatwienia noclegu spełniajacego wymogi wizowe, ale to już trzeba się skierować do wyspecjalizowanych biur podróży,
Pozdrawiam
Paweł j.
AnuszewskaHonorata - 01-08-2011 - 15:13
Temat postu:
Witam. Bardzo proszę o skany dotyczące Bierbasz, Bierbasz-Juchnowicz h. Leliwa, poz. 151. Mój email jacoszek.h@interia.pl. Pozdrawiam
bogda252 - 16-09-2011 - 22:50
Temat postu:
Proszę o nazwisko Michel Anna, żona Józefa (ur. ok.1900 w Mazuryszkach woj. wileńskie) Lachowicz - Wilno 1927
i wcześniej
W imieniu mojej Przyjaciółki Ireny- serdecznie dziękuję.

Bogusława Stawska-Kaszczyniec. bogda252@wp.pl
Pawel_Jurewicz - 17-09-2011 - 10:52
Temat postu:
JAk pisałem na wstępie nazwiska są tylko rozpoczynające się na iterę B
Pozdrawiam
PawelJ
bochwic_m - 11-11-2011 - 20:39
Temat postu:
Witam, mógłbym prosić o wysłanie informacji nt nazwiska Bochwic?
m_gry - 12-11-2011 - 11:07
Temat postu:
Witam!
Proszę o informacje na temat nazwiska Bazarewski, woj. nowogródzkie, pow. stołpecki i okolice.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc,
Michał Grygorewicz, grygorewicz@o2.pl
iwonasudnik - 12-11-2011 - 13:09
Temat postu:
Proszę o informację,czy na Białorusi są wydane i dostępne inne tomy Herbarza?

pozdrawiam Iwona
mziel - 12-11-2011 - 20:40
Temat postu:
Witam, bardzo proszę o skany dotyczące nazwiska Birula.

Bardzo dziękuję,
Michał
Malgorzata_Rejowska - 01-01-2012 - 18:25
Temat postu:
Witam,
Czy jest jeszcze możliwość sprawdzenia nazwiska Baka h. Masalski
Pozdrawiam
Małgorzata
Pawel_Jurewicz - 02-01-2012 - 00:34
Temat postu:
Pierwszy wywód został złożony 30/05/1800 przed wileńską Deputacją szlachecką, Wiadomo ,że Samuel Baka podczaszy trocki miał sprawę z Samuelem Wojniłowiczem (dekret TG Litewskiego z 15.12.1677r), władał majątkiem Utryława w powiecie Orszańskim
!pok.
1 Jan KAzimierz władał majątkiem spadkowym Niestanowicze woj. mińskiego, jaki pozostawił synom w testamencie 30/10/1698
2pok
2/1 Józef zmarł bezpotomnie
3/1 Antoni
4/1 Adam władał majątkiem Ukropowicze powiatu borysowskiego
5/1 Dominik został księdzem
3 pokolenie
6/3 Felicjan
CDN
danisha - 02-01-2012 - 11:51
Temat postu:
Panie Pawle pięknie proszę o nazwisko Berdowski.
Pozdrawiam serdecznie Danka
Malgorzata_Rejowska - 02-01-2012 - 17:08
Temat postu:
Witam i bardzo dziękuję za odpowiedź w sprawie nazwiska Baka. Ktoś przedemną prosił o skany. Jeżeli nie sprawiłabym problemu prosząc o to samo byłabym "podwójnie usatysfakcjonowana" Smile.
Czy CDN oznacza "ciąg dalszy nastąpi" ?
Pozdrawiam
Małgorzata
mail: malrej@wp.pl
Michal_Borysiewicz - 02-03-2012 - 12:16
Temat postu:
Panie Pawle,
jeśli to możliwe, bardzo prosiłbym o informacje w sprawie nazwiska Borysewicz. Rodzina pochodzi z okolic Nowogródka - Słonimia.
pozdrawiam,
Michał Borysiewicz
Pawel_Jurewicz - 02-03-2012 - 20:16
Temat postu:
BAKA herbu Masalski
Pierwszy wywód został złożony 30/05/1800 przed wileńską Deputacją szlachecką, Wiadomo ,że Samuel Baka podczaszy trocki miał sprawę z Samuelem Wojniłowiczem (dekret TG Litewskiego z 15.12.1677r), władał majątkiem Utryława w powiecie Orszańskim
!pok.
1 Jan KAzimierz władał majątkiem spadkowym Niestanowicze woj. mińskiego, jaki pozostawił synom w testamencie 30/10/1698
2pok
2/1 Józef zmarł bezpotomnie
3/1 Antoni
4/1 Adam władał majątkiem Ukropowicze powiatu borysowskiego
5/1 Dominik został księdzem
3 pokolenie
6/3 Felicjan Sprzedał bratu Janowi część majątku Ukropowicze, jaką odziedziczył po wuju Adamie ( zapis przedażny 1/06/1754), bezpotomnu
7/3 Jan , żona Anna Gawryłkiewicz
8/3 Kazimierz, bezpotomny
IVpok
9/7 Tadeusz crz. 02/06/1748, żona Róża
10/7 Nikodem chrz. 05/02/1755 rotmistrz pow. mińskiego, władał folwarkiem Ukropowicze
i folw. Dobropolew pow nowogródzkim, przedstawił zaświadczenie o szlachectwie od urzędników i obywateli 4/06/1799, żona Anna
Vpok
11/9 Dominik *1799 mieszkał w majatku Miratycze pow nowogródzkiego (1832
0 i majątku jeziory pow. pińskiego 1849
12/10 Józef * 1806 mieszkał w maj. Wialacyczepow. pińskiego 1832,zaliczony do mieszczan miasteczka Wołkowyska, żona Elzbieta Radkiewicz
VI pok
13/11 Adolf mieszkał w Pińsku, pisarz i kancelista w Pińsku
14/12 Jan *1830 chrz. 04/02/1834 w Swisłoczy mieszkał w chutorze Świtezianka pow. nowogródzki w 1857
VIIpok
Ryszard Kazimierz *1832 +26/11/1862 ( wg sernickiej cerkwi pow. pińskiego)
Przyznani szlachectwem przez Grodzieńską DS 9/11/1817, część6, inf. o zatwierdzeniu przez Senat nie odnaleziono.

Pozdrawiam,
spóźnienie spowodowane nawałem pracy
Paweł Jurewicz
Pawel_Jurewicz - 02-03-2012 - 20:19
Temat postu:
Borysewiczów jest kilka rodzin , proszę o adres to prześlę skan
Paweł J.
poddebie - 03-03-2012 - 16:56
Temat postu:
Pawle, czy masz cały skan tej książki?
Muraszko_Tamara - 03-03-2012 - 17:12
Temat postu:
a na literkę M, K, D są?
Pawel_Jurewicz - 03-03-2012 - 20:35
Temat postu:
Odpowiedzi na statnie dwa posty ( czemu nie podpisane?):

1. Mam książkę.
2. Jak pisałe na pierwszej stronie, są to tylko nazwiska na literę "B"
Pozdrawiam
Paweł Jurewicz
Tomorowicz_Wojciech - 04-03-2012 - 16:33
Temat postu:
Panie Pawle, proszę w wolnej chwili o informacje o rodzinie Buczyńskich. Szukam danych o tej rodzinie z okolic Wołkowyska - Izabelina.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wojciech Tomorowicz
Pawel_Jurewicz - 04-03-2012 - 22:34
Temat postu:
Wojtku prześlij mi twój adres na priv, to dam skany, bo jest tego pare stron!
Paweł jurewicz
Strzalkowska_Anna - 05-03-2012 - 02:19
Temat postu:
Witam
czy moge prosic o scan informacji na temat rodziny Billewicz. Nr 164. BILLEWICZ h. Łodzia
anna.zass@utoronto.ca

dziekuje

a
kkarlaa - 29-03-2012 - 16:20
Temat postu:
Pawel_Jurewicz napisał:
Wojtku prześlij mi twój adres na priv, to dam skany, bo jest tego pare stron!
Paweł jurewicz


Witam. Proszę również o podesłanie tych stronic. Bardzo mogą mi się przydać. dziekuję slicznie
kkarlaa - 29-03-2012 - 16:21
Temat postu:
kkarlaa napisał:
Pawel_Jurewicz napisał:
Wojtku prześlij mi twój adres na priv, to dam skany, bo jest tego pare stron!
Paweł jurewicz


Witam. Proszę również o podesłanie tych stronic. Bardzo mogą mi się przydać. dziekuję slicznie

perelkaka@gmail.com
Pawel_Jurewicz - 29-03-2012 - 22:42
Temat postu:
Billewicz h Łodzia

W XIX w pisali się przeważnie jako BIALEWICZ , poprzednicy wyszukali wywód szlachectwa w namiestnictwie połockim ( dekret 10/01/1779)
1. Pok.
1. Chryzostom, stolnik smoleński władał majatkiem Trowpy jaki nabył od Mikołaja Oziembłowskiego, kustosza i gwardiana kowieńskiego klasztoru franciszkanów mniejszych ( 12/06/1678)
II pok
2/1 N
3/1 N
IIIpok
4/2 Józef, zona Elżbieta Zawadzka
5/2 JAn
6/3 Bazyli
7/3 Dominik
3-6 przedstawili świadctwo obywateli i urzędników powiatu wiłkomirskiego o swym pochodzeniu szlacheckim
IVpok
8/4 Wawrzyniec
chrzest 10/08/1745
10 lat arendował ziemię w zaścianku Budkuny, 14 lat arendował ziemię w zaścianku Kaciełów, 3 lata arendował ziemię w wiosce Zajeziorcei majątek Zalesie, podczas spisu 1795r arebdował ziemię w wiosce Wojtków od Józefy Mirskiej.
Vpok.
9/8 Gabriel crzest 8/04/1775 arendował ziemię we wsi Snorki, złożył wywód w 1824r
10/8 Władysław chrz. 18/03/1779
11/8 Bartłomiej
12/8 Tadeusz chrz. 18/09/1789
13/8 Michał
14/8 Felicjan chrz. 18/02/1796
15/8 Józef chrz.8/03/1800
VI pok
16/9 Ignacy chrz. 28/02/1802
17/9 Wincenty chrz. 24/04/1803
18/9 JAn chrz.03/09/1805
19/9 jJózef chrz. 8/04/1812
20/9 Kajetan chrz. 12/02/1817
21/10 Piotr chrz. 29/06/1812
22/10 Ignacy chrz. 27/02/1817
23/10 Paweł chrz. 29/06/1819
Uznani szlachtą przez Mińską Dep. Szlach. 10/06/1824, ukazem Senatu nie zatwierdzeni ( 30/06/1839)
Pozdrawiam
Paweł J.
Strzalkowska_Anna - 30-03-2012 - 00:55
Temat postu:
Pawle
Dziekuje bardzo serdecznie za tak wnikliwe informacje. Bede musiala wyszukac tych 'poprzednikow'.... moze pomoga mi oni polaczyc wspomnienia rodzinne z faktami bo trudno sie w tym wszystkim polapac Smile
Pozdrawiam
A
mziel - 19-04-2012 - 09:55
Temat postu:
Pawel_Jurewicz napisał:
Białynicki Birula herbu Hołobok, albo Birula
Ipok.
1Aleksander władał dziedzicznymi majatkami Stajki, Zajezierze, Oćków i Rubieżnica
IIpok
2/1Andrzej dziedzic, sądził się z Grzegorzem i Gabryelem B/B
III pok
3/2Jan
IV pok
4/3 Stefan +25/07/1779 mieszkał na lennej ziemi w zaścianku Załuczcza
5/3 Jan + 01/09/1784
V pok
6//4Jan och. 17/09/1755 arendował ziemie w zascianku Pianiaki od ks Radziwiłła 1811
7/4 Józef och. 26/03/1764 w Lićwiańskiej cerkwi unickiej arendował ziemię w zascianku Poźniakowszczyna który należał do Stowpieckowego hrabstwa Czartoryskich
8/4 Adam och. 29/05/1767
9/4 Jan och. 7/08/1768
10/5Piotr och, 17/09/1747 w Rubażewickiej cerkwi , arendował ziemie w zascianku Połaniewicze ks. radziwiłła
11/5 Józef
VI pok
12/6 Michał och. 8/10/1781
13/6Szymon och. 15/10/1786
14/6 Bartłomiej och. 15/08/1790 złożył wywód w 1816r
15/7 Dominik och. 2/08/1793 mieszkal w spadkowym folwarku Bialkiewicze pow ihumeńskiego + 24/03/1850 w zascianku Brzozowa Lada w parafii kojdanowskiej, żona Elżbieta
16/7 Tadeusz och. 20/12/1808
Franciszek och. 23/01/1789 w mikołajewskim kościele
18/9 Kazimierz och. 24/02/1792
19/9 Piotr och. 9/10/1793
20/9 Jakub och. 24/02/1794
21/10 Adam och. 31/12/1777
22/10 Karol och. 6/01/1783
23/10 Felicjan och. 6/09/1797
24/11 Michał och. 9/11/1773
25/11 Franciszek och. 22/08/1780
VII pok
26/12 Gabryel och. 26/03/1807
27/15 Józef
18/15 Wincenty
29/15 Iwan
30/15 Malwina
31/15 Magdalena
32/21 Wawrzyniec 16/08/1809

Uznani szlachta w mińskim DDS 28/02/1816r i wpisani do cz 1 ksiegi, zatwierdzeni przez Senat 5/10/1838 r
Druga gałąż wywodziła się w Kijowskim DDS, tu dluzszy tekst, jak podasz adres to wysle skan.
Paweł j.


Pawle, mnie również interesuje to nazwisko, dlatego też byłbym bardzo wdzięczny z przeslanie skanu Birulów wywodziących się w Kijowskim DDS.

Bardzo dziękuję!
Pozdr
Michał Zieliński
Pawel_Jurewicz - 20-04-2012 - 15:07
Temat postu:
Co do Birulów z Kijowszczyzny, to muszę sprostować, nie mam pełnego wywodu, jedynie pewne wzmianki, prześlę Ci oczywiscie skan.
W Herbarz został opracowany na podstawie dokumentów w archiwum Mińska i Grodna, tak więc poza drobnymi wyjatkami (przeniesienie dokumentacji w zwiazku z przeniesieniem całej rodziny) trudno szukać wywodów z innych regionów.
Paweł j.
ew_mar - 23-11-2012 - 01:07
Temat postu:
Uprzejmie proszę o informacje dotyczące nazwiska BIELICKI (obu herbów).
Ewa
IrenaZGB - 23-11-2012 - 10:46
Temat postu:
Witam

Bardzo bym prosiła o sprawdzenie nazwiska Żyliński h.Lubicz
Pozdrawiam Irena
Pawel_Jurewicz - 26-11-2012 - 12:16
Temat postu:
Dla Ewy , nazwisko Bielicki nie występuje, jest tylko BIELSKI, nie wiem czy to Twoja pomyłka , czy nieporozumienie.
Dostępne nazwiska sąw poscie na pierwszej stronie
Ireno, jak na razie jedynie są wydane tomy nazwiska na A , O i B, może w tym roku ujrzy światło dzienne III tom " W", ale do "Ż" jeszcze daleko.
Pozdrawiam
Paweł Jurewicz
Joanna_Lewicka - 26-11-2012 - 13:43
Temat postu:
Witam,
Jurku, czy mógłbyś zerknąć na nazwisko Baczewski ( pozycja 128 z Twojego postu)? Nie wiem, czy moi są z Białorusi i nie wiem, jakiego herbu, ale na pewno z rodziny szlacheckiej.
Pozdrawiam-
Joana
Pawel_Jurewicz - 26-11-2012 - 17:02
Temat postu:
BACZEWSKI herbu Lubicz

Wywodził się z woj. wołyńskiego

1. pok
1 Szymon widnieje na kwicie spłaty długu z 1650r w wys. 15300 zlp, otrzymał od spadkobierców Kiliana Wialgórskiego majątek Worokomla, żona Katarzyna Wiłuska.
2pok
2/1Ludwik, otrzymałw spadku majątek Worokomla, żona mariana Samborska
3pok
3/2 Antoni otrzymałw 1730r pieniądze za wioskę Garachawy , jak była w hipotece, żona Marianna Dziawlewska
4pok
4/3 Dominik ochrz. 13/04/1733r w kosciele Baczyńskim
5/3Samuel Wawrzyniec żona Zofia Jaworska
6/3 Józef żona Karolina Miciowska
5pok
7/5 Mateusz chrz. 4/10/1751 w Mielnickim kościele, żona Aleksandra Dąbrowska
8/5 Jan chrz 10/03/1765 w łuckim kościele, komornik graniczny, pisarz ziemski łucki, władał zastawnym prawe częścią sioła Pohajce ( Podgajce?), robił wywód w wołyńskiej Deputacji Szlacheckiej, 1 żona Eleonora michałowna, 2 żona Anna Jabłońska
9/6 franciszek crz. 13/04/1841r w łuckim kościele
10/6 Marian Władysław chrz. 5/02/1843 w hajeńskim kościele
11/6 Maurycy chrz. 13/05/1845 w skarockim kościele
6 pok
13/7 Kornel
14/7 Tomasz
15/7 Teliks
16/7 Hubert Karol chrz 3/11/1799 podoficer mińskiego pułu piechoty
17/8 Leonard junkier Sofijskiego pułku piechoty
18/8Henryk Aleksander chrz. 6/01/1812
19/8 Krystofor Mikołaj chrz 19/09/1815
18 i 19 byli dodatkowo chrzczeni w łuckim kosciele
20/8 Jan Mieczysłąw Adam chrz. w łuckimkosciele, podofcer pułku piechoty, zona Stefania Michałowna Kurylenko
7pok
21/20Paweł * 25/06/1842 w siele Prokopówka pow. Nowogródek Siewierski, naczelnik ihumeńskiego oddzialu policji, sekretarz gubernialny
22/20 Aleksandder *05/05/1845
23/20 Konstanty* 11/10/1851 kapitan 18 Wołogdskiego pułku piechoty, mieszkał w Czernihowie

Uznani szlachta postanowieniem Wołunskiej DS 25/04/1802r, wpisani do 6 części księgi szalchty.
Paweł J.
ew_mar - 26-11-2012 - 19:50
Temat postu:
Panie Pawle,w pierwszej chwili zwątpiłam, po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że nazwisko BIELICKI występuje pod pozycjami 305 i 306 Smile Bardzo proszę o ile to możliwe o wiadomości dotyczące obu herbów.
Z uszanowaniem Ewa
Joanna_Lewicka - 26-11-2012 - 20:37
Temat postu:
Witaj...Pawle Smile
Wielkie dzięki za Baczewskich. W tej chwili nie umiem do nich przyłączyć moich Baczewskich, ale właśnie czekam na ważną metrykę i wtedy może...
Pozdrawiam serdecznie-
Joanna
Pawel_Jurewicz - 26-11-2012 - 21:06
Temat postu:
Ewo, Ja również mam watpliwości, trudno orzec na 100% jak Białorusini przekrecaja pisownię nazwisk, w herbarzu pod poz 305 i 306 jest Бялицки co raczej jest chyba Bialicki, bez wglądu do teczki trudno to rozstrzygnąć, niemniej podaje oba rodowody:
305 BIALICKI herbu Pobóg
używali przydomku Pierzchała
1pok
1. Bazyli skarbnik nowogródzki, żona Ewa Tużowska
2pok
2/1 Kazimierz , nabył maj. Siogdy w woj nowogródzkim od Jana korbutowicza w 1675r
3/1 Florian
3pok
4/2 samuel dzidzic m. Siogdy.
4pok
5/4 Michał sprzedał m. Aleksandrowicze w 1769r , żona Anna Podabied
5pok
6/5 Tadeusz *1761 wony lidzkiego powiatu, przywilej 1784r króla SAP. arendował ziemię w folwarku Wugły pow. mińskiego, żona Rozalia Paszkiewicz
6 pok
7/6 Piotr *1793
8/6 Józef *1796

Uznani szlachta przez mińską DS 23/03/1822( 1 cz), 07/06/1841 ( 6 cz), ukazu Senatu nie odszukano.
306. BIALICKI herbu Roch
Uzywali przydomek Pierzchała
1.pok
Marcian
2pok
2/1 Jakub
3/1 Dominik
III pok
4/2 Józef służył w wojsku pruskim
5/3 Jan
6/3 Ignacy porucznik artylerii WP, patent krola SAP 20/04/1792składał podanie o uznanie szlachectwa w powiecie wilejskim 12/09/1802r i 12/12/1802, wpisany do 1 cz. księgi szlachty Mińskiej DS 18/12/1802r
informacji o zatwierdzeniu przez Senat brak.

jest też kilka rodzin Bialeckich , ale to znów wątpliwości co do właściwej transkrypcji.
Pozdrawiam Paweł
ew_mar - 28-11-2012 - 14:26
Temat postu:
Dziękuję Panie Pawle.
Ewa
Amen123 - 28-11-2012 - 18:05
Temat postu:
BOŻYCZKA, GORWAT - BOŻYCZKA h. Łuk

Panie Pawle co ów Herbarz zawiera na temat tego nazwiska bo pierwszy raz się spotkałem ze Bożyczko i Horwatt-Bożyczko byli herbu Łuk zawsze byli Lubicz

Pozdrawiam Artur
Pawel_Jurewicz - 28-11-2012 - 22:50
Temat postu:
Pochodzili z woj. trockiego, w połowie XVIII w przenieśli się do pow. rzeczyckiego a potem do bobryjskiego i żyli tam do konca XiXw.
Więcej informaci, podam mailem, proszę o kontakt na priv.

być może herb został przyjęty " przez pomyłkę", zdarzało się to w wywodach drobnej szlachty, że gałęzie tego samego rodu podawały różne herby.
no cóż kolejny wątek do poszukiwań :=)
Chyba arendowali majatki, bo w spisie właścicieli ziemskich gub. mińskiej z 1889r nie figurują.
Pozdrawiam
Paweł Jurewicz
heniedz - 29-11-2012 - 10:02
Temat postu:
A CZY TU JEST NIEDZWIECKI NIEDZWIEDZKI
Pawel_Jurewicz - 01-12-2012 - 15:55
Temat postu:
Drogi " He",
Nie obraż się, ale muszę zwrócic Ci uwagę na Twój sposób zachowania niezbyt delikatny w stosunku do innych forumowiczów, powiesiłeś na licznych wątkach to samo zapytanie, bardzo generalne i nie wnoszace nic konkretnego, pisanie wielkimi literami oznacza na forum internetowym krzyk, a chyba możemy wyrazać se opinie spokojnie i na ostatek generalnie podpisujemy swoje posty , chocby imieniem.
Tyle uwag generalnych, a z konkretnego zapytania odsyłam do 1 stronu postu, sa to nazwiska na litere B.
Pozrdawiam
Paweł Jurewicz
Suchodolska_Irena - 06-01-2013 - 13:12
Temat postu:
Witaj Pawle
Już raz prosiłam [31.05.2011] o wywód do nazwisk Bujanowski h. Junosza-nr281
i Byczkowski h. Zaremba nr.294 i 295.ale nie otrzymałam. Bardzo proszę
o informacje.
Irena
mziel - 16-01-2013 - 19:31
Temat postu:
Witaj Pawle,

Byłbym bardzo zobowiązany za informację o nazwisku Barancewicz (nie wiem jaki mieli herb, więc proszę zarówno o Leliwę oraz Junoszę).
Z góry bardzo dziękuję,
Pozdrawiam,
Michał
k43 - 18-01-2013 - 17:05
Temat postu:
Witam! Czy mógłbym prosić o sprawdzenie nazwiska Kozakiewicz. Pozdrawiam
Pawel_Jurewicz - 23-01-2013 - 22:48
Temat postu:
Ireno, proszę podaj mi jeszcze raz maila na priv.
Wydaje mi się , że wysłałem , bo mam zeskanowane, ale może nie doszło...
Paweł J.
Bogdaszewski_Marek - 16-02-2013 - 22:26
Temat postu:
Pawle,
będę wdzięczny za ponowne przesłanie skanu dotyczącego Bogdaszewskich. Katastrofa komputerowa zniweczyła niestety maje zapiski
mój adres: zosia.marek@wp.pl
pozdrawiam i przepraszam za kłopot
Marek
Joanna_Lewicka - 17-02-2013 - 01:35
Temat postu:
Pawle,
nie wiem, czy Markowi napiszesz o Bogdaszewskich na forum, ale ja także byłabym zainteresowana tym nazwiskiem Smile
Marku,
właśnie niedawno odkryłam, że moja 5xprababcia Bogumiła była z domu Bogdaszewska. Nie wiem o niej nic ponad to, że wyszła za mojego 5xpradziadka, Andrzeja Łochowskiego. Czy masz może takie osoby wśród "swoich"?
Pozdrawiam -
Joanna
ewabe - 17-02-2013 - 23:36
Temat postu:
Witam,
czy moge prosić o informacje o nazwisku:
141. BIELSKI h. Szreniawa
142. BIELSKI h. Jelita
Bardzo dziękuję i podaje adres prawo@interia.pl
Ewa
staszek_wojciech - 03-04-2013 - 13:50
Temat postu:
gucio napisał:
Drogi Pawle,
Mógłbyś zobaczyć ród Białynicki-Birula herbu Hołobok, najprawdopodobniej pochodzę z tego rodu. Posadam tez mały genogram ale chcialbym się upewnić.
Jarek


Serwus,
W wytwórni samolotów PZL w Mielcu jednym z dyrektorów był Marek Białynicki-Birula. Opowiadał mi kiedyś o pochodzeniu swego nazwiska i sądzę że "pasuje" do opisu Pawła. Rodzina chyba w dalszym ciągu mieszka w Mielcu.
Pozdro
Wojtek
Pawel_Jurewicz - 05-04-2013 - 06:25
Temat postu:
Chyba odpowiedziałem wszystkim, ktørzy podali swoje kontakty.
Przepraszam za zwłokę w odpowiedziach, ale obecnie z powodøw zawodowych dość długo jestem poza domem.
pozdrawiam wszystkich
Paweł J.
Baka_Ola - 02-09-2013 - 21:56
Temat postu:
Witam,
poszukuję informacji o pozycji nr 52
Pozdrawiam
Baka_Ola - 03-09-2013 - 20:17
Temat postu:
Witam,
szukam informacji na temat pozycji nr 52 Baka h.Masalski
Pozdrawiam!!
Pawel_Jurewicz - 04-09-2013 - 22:40
Temat postu:
Jest jeszcze po 51 "Bakei" herbu Topór,
Przyślij mi twój email na priv, to wyślę skany
Paweł
andko - 17-09-2013 - 14:59
Temat postu:
Szanowny Panie Pawle!

mógłbym prosić o sprawdzenie rodziny Brzezińskich herbu Doliwa?

Z góry dziękuję!
Andrzej,
Pawel_Jurewicz - 17-09-2013 - 16:28
Temat postu:
Proszę o kontakt na priv
Paweł
andko - 06-10-2013 - 11:00
Temat postu:
Witam Pana!

pozwalam sobie przypomnieć o Brzezińskich herbu Doliwa.

Pozdrawiam
Andrzej,
Barankiewicz_a - 16-01-2014 - 21:20
Temat postu:
Witam bardzo interesuje mnie nazwisko Barankiewicz.
Jego pochodzenie i inne informację
serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję
Barankiewicz_a - 21-01-2014 - 19:31
Temat postu:
Poproszę o nazwisko BARANKIEWICZ pozycja nr71 h.Ostoja

annab36@op.pl

dziękuję serdecznie
Pawel_Jurewicz - 22-01-2014 - 16:52
Temat postu:
Barankiewicz herbu Ostoja
Pochodzili z Wielkopolski
1.pok
1. Benedykt , żona Maryjana Makowiecka
2pok
2/1 Michał, chrzest 26/09/1758, metryka poświadczona w 1790r przez Kacpra Szajowskiego, kanonika poznańskiego i sufragana łódzkiego, rotmistrz pow. oszmiańskiego 12/02/1799 przedstawił oswiadczenie obywateli i urzędników woj. mińskiego. Robił wywód szlachectwa.
3pok
3/2 Bonifacy
Uznany za szlachcica postanowieniem Mińskiej Ds 31/12/1802r, wpsany do 1 części księgi szlachty.
Brak informacji o zatwierdzeniu przez Senat Heroldii

I tyle
Paweł Jurewicz
Barankiewicz_a - 22-01-2014 - 17:06
Temat postu:
Bardzo dziękuję Panie Pawle
oizdob - 29-03-2014 - 20:49
Temat postu:
Serdecznie witam.
Bardzo mnie interesuje nazwisko Brzozowski, ponieważ nie jestem pewien pochodzenia herbowego prosiłbym o: BRZOZOWSKI h. Gozdawa,
h. Korab, BRZOZOWSKI, ZASZTOŁTOWICZ - BRZOZOWSKI h. Ślepowron.
Jeśli to możliwe proszę o skan.
Mój adres: bogumil.brzozowski@wp.pl
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziekuje.
B.Brzozowski
aferdzyn - 09-05-2014 - 22:39
Temat postu:
Poproszę o informację na temat nazwiska Bierbasz, prosiłem o to już w 2010 roku ale nic nie dostałem, jeżeli można to poproszę jeszcze raz, aferdzyn@gmail.com .
Terluk - 10-05-2014 - 09:15
Temat postu:
Witam!
Proszę o sprawdzenie Michniowski vel Michniewski h.Trąba oraz Gnoiński vel Gnojeński h.Warnia

Pozdrawiam
Teresa
klocekoi - 16-05-2014 - 16:58
Temat postu:
Witam, interesuje mnie pozycja 220 i nazwisko Budziłowicz h. Mogiła.

Z góry dziękuję
Sierakowski_Tadeusz - 29-07-2014 - 13:44
Temat postu:
Prosze o sprawdzenie informacji o osobach nazwiska Żyliński/a. Dziekuje i Pozdrawiam
Tadeusz Sierakowski
DanaB - 04-08-2014 - 19:33
Temat postu:
Witam Panie Pawle.
Proszę o przesłanie informacji o nazwisku Bronowicki h.Korczak
Z góry serdecznie dziękuję.
Mój adres danabo@op.pl
Z poważaniem
Danuta B.
Maślanek_Joanna - 04-08-2014 - 21:24
Temat postu:
Witam, poproszę o informacje o Bylewskich i Borkowskich.
Pozdrawiam
Joanna
mszczepanik - 04-08-2014 - 22:17
Temat postu:
Witam
Proszę o przesłanie mi informacji o Bojarskich h. Sas
z góry serdecznie dziękuję
Mój adres mszczepanik49@o2.pl
Pozdrawiam
Michał S. Idea
Agnieszka_Szumska - 05-08-2014 - 17:02
Temat postu:
Witam
proszę o przesłanie informacji o Borysewiczach
Mój adres mh.dabrowska@gmail.com
Pozdrawiam
Małgorzata
Richard1 - 14-12-2015 - 06:02
Temat postu:
Dzień dobry
Proszę o informacje nt Bończewskich h. Bończa poz. 67
ryszarddrag@poczta.onet.pl

Pozdrawiam
Ryszard Drąg
Sieradzka_Małgorzata - 06-01-2016 - 21:33
Temat postu:
Dobry wieczór!

Interesuje mnie nazwisko Bułat h. Bończa oraz Bereśniewicz - czy mogłabym uzyskać informacje na ich temat?

Czy jest to publikacja drukowana, czy w postaci elektronicznej?

Kiedy będą dostępne nazwiska na następne litery?

Z góry dziękuję i pozdrawiam
msf13@gazeta.pl
Sierakowski_Tadeusz - 21-01-2016 - 18:12
Temat postu:
Chcialbym prosic o sprawdzenie zapisow dotyczacych osob nazwiska żyliński/a i sierakowski /a
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Tadeusz
Koscielniak_Maciej - 17-04-2016 - 17:32
Temat postu:
Witam chciałbym prosić o podanie zapisów odnośnie nr 83 Borodziłowski - Harbuz herbu Białynia

na maila : macko.koscielniak@gmail.com
Agnieszka_Szumska - 25-04-2016 - 10:10
Temat postu:
Witam
Widziałam, że masz dane dotyczące rodziny Borysewiczów, proszę przeslij mi te informacje. Mój adres mh.dabrowska@gmail.com
Pozdrawiam
Małgorzata
Babcia_Ela - 26-04-2016 - 19:31
Temat postu:
Witaj Pawle !

Jeżeli mozna , to proszę o Bielkiewiczów.
Bobrowski..Piotr - 17-02-2017 - 00:51
Temat postu:
Witam panie Pawle .
Bardzo proszę o przysłanie mi informacji o dwóch nazwiskach z Pana listy są to .
9,10,11 Bobrowski h.Jastrzebiec oraz
110 Barszczewski h. Kotwica

Mój adres piotreka5@interia.pl

Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Brozek_Oskar - 13-03-2017 - 22:22
Temat postu:
Witam serdecznie,

Czy mógłbym prosić o przesłanie informacji bądź zdjęcia wywodu Brodowski h. Łada?

Mój adres to oaema22(małpa)wp.pl

Bardzo ogromnie byłbym wdzięczny,

Pozdrawiam,
Oskar Brożek
Maślanek_Joanna - 11-04-2017 - 14:12
Temat postu:
Witam,
aktualnie na forum jest "obrabiany" tom IV herbarza. Na fali zainteresowania wyciągam temat tomu 2 z literą B - jeśli dobrze widzę, to od 2014 roku są tu tylko zgłaszane prośby o sprawdzenie (w tym moja o Bylewskich i Borkowskich), które pozostają bez odpowiedzi.
Może w międzyczasie ktoś zdobył tę pozycję i mógłby pomóc poszukującym "B"-owskim?...
Pozdrawiam
Joanna
NikaModzelewska - 21-04-2017 - 13:15
Temat postu:
...
Wawrzyniak_arkadiusz - 30-07-2017 - 23:09
Temat postu:
Witam, jestem tutaj pierwszy raz Smile szukam wiadomości na temat nazwiska Bartoszewski h. Zadora
damian.dabrowski1987 - 17-08-2017 - 21:58
Temat postu:
Witam, poszukuje nazwiska Dulewski z miejscowosci Iwanówka pow. Dokrzyce (tam mieli majątek).
Pilnik_Wiktoryja - 21-09-2017 - 14:58
Temat postu:
Wawrzyniak_arkadiusz napisał:
Witam, jestem tutaj pierwszy raz Smile szukam wiadomości na temat nazwiska Bartoszewski h. Zadora

Есть сведения в архиве Беларуси, фонд 319.
Ł.A.Rynkowski - 02-10-2017 - 12:04
Temat postu:
Witam,

Jeżeli nadal jest taka możliwość, bardzo uprzejmie proszę o informację dotyczące:

165. BILIMOWICZ h. Poraj

Pozdrawiam serdecznie,

Łukasz Rynkowski, pototem Bilimowiczów h. Poraj z parafii Odelskiej.
Barbara_Kubsz - 20-10-2017 - 11:55
Temat postu:
Uprzejmie proszę o podanie zapisów w Herbarzu odnośnie rodziny Bykowskich, pozycje: od 284 do 290.
Podaję mój adres e-mail: bkubsz@wp.pl
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam
Barbara Kubsz z domu Bykowska
Agnieszka_Szumska - 20-10-2017 - 19:40
Temat postu:
Witam,
proszę o podanie danych dotyczących rodziny Borysewiczów
111. BORYSEWICZ h. Poraj
112. BORYSIEWICZ h. Poraj
113. BORYSOWICZ h. Dryja
pozdrawiam
Małgorzata
Domarecka_Elżbieta - 05-11-2017 - 13:51
Temat postu:
Witam
Mam pytanie czy w spisie występuje nazwisko Bielinowicz herbu Belina?

Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź Smile
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits