Genealodzy.PL Genealogia

Szlachta, herbarze - Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mi

Grzegorz_Gorski - 27-02-2015 - 10:12
Temat postu: Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mi
Witam nie wiem czy piszę w dobrym miejscu ale mam problem: W spisie szlachty znalazłem nazwisko mojego rodu szlacheckiego i tam jest tylko informacja w której księdze się ona znajduje i na jakiej stronie. I moje pytanie jest to księga VI i gdzie ja znajdę czy jest to w jakimś archiwum i jakie informacje tam znajdę najprawdopodobniej ( np. wywód ) ??
Ludwik_Olczyk - 27-02-2015 - 11:04
Temat postu: Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mi
Proszę napisać coś więcej, co tam jest dokładnie napisane. Jeśli mnie pamięć nie myli to chodziło głównie o Archiwum Wileńskie, ale nie pamiętam. Tam na pewno jest wykaz skrótów. I proszę też zajrzeć do spisów wywodów zamieszczonych w 1939, są dostępne w "Potyczkach z Genealogią".

Pozdrawiam serdecznie.
jamiolkowski_jerzy - 27-02-2015 - 11:14
Temat postu: Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mi
Czy aby na pewno zapisani w ksiedze IV. W niej zapisywano szlachtę pochodzenie zagranicznego a jak wiadomo" Polsza nie zagranica"
Jakie to nazwsko?
A gdzie szukac ? Jest kilka watkow na tym forum. Na praktykę jako że trafiały do Petersburga najlepiej szukac od razu tam
Zambrzycka_Jadwiga - 27-02-2015 - 11:23
Temat postu: Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mi
Grzegorzu.
Jakie nazwisko Cię interesuje?
Jadwiga z Zambrzyckich
Grzegorz_Gorski - 27-02-2015 - 16:20
Temat postu: Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mi
Oj przepraszam chodzi o księgę VI na odwrót kreskę postawiłem, chodzi mi o nazwisko Gorski ( które znajduje się na stronie 13 pod numerem645 księga VI ) tyle ustaliłem na podstawie ( Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej, i witebskiej S. V. Dumin, Sławomir Górzyński ) i właśnie stąd moje pytanie gdzie znajdę tą księgę ( z relacji rodzinnej wiem ze istniał dokument to potwierdzający ale po II WŚ zaginą )
Grzegorz_Gorski - 01-03-2015 - 10:24
Temat postu: Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mi
czy jest ktoś na forum kto może mi pomóc ???
jamiolkowski_jerzy - 01-03-2015 - 12:01
Temat postu:
Pańskiego problemu nie rozwiąże nikt z uczestników tego Forum. To Pan sam musi przeprowadzic kwerendę, Moja wiedza jak to zrobic jest bardzo teoretyczna ale na Pana miejscu zrobiłbym następująco . Jako że decyzje gubernialnych deputacji szlacheckich były zatwierdzane przez Departament Heroldi Rzadzącego Senatu w Petersburgu – stąd tak jak napisałem wyżej - zacząłbym od razu od poszukiwań w Petersburgiu. (dla jasności to wcale nie wyklucza, że jakieś dokumenty wywodowe nie mogą być w archiwum wieleńskim czy nawet jakims innym, po prostu wybrałbym racjonalnośc). Z mojej wiedzy wynika,że dokumenty o szlachectwie przechowywane są w Rosyjskim Centralnym Archiwum w Petersburgu.
Jak wspomniałem moja wiedza o tej problematyce jest tylko epizodyczna, nie sprawdzałem praktycznie jak taka kwerenda wyglada, jakie kryteria trzeba spełnic. Znam natomiast wyniki takiej kwerendy w postaci dokumentów jakie zostały znalezione dla jednego z wylegitymowanych z Obwodu białostockiego czyli akurat z guberni grodzieńskieh . Tych znalezionych dokumentów było całkiem sporo. Ale z drugiej strony akurat w przypadku, który przywołuję , prawie wszystkie te dokumenty(mam na mysli dokumenty o znaczeniu genealogicznym, metrykalne) można by było znaleźć w toku klasycznej kwerendy genealogicznej. Nie można zapominać, że kwerenda w Petersburgu raczej nie będzie darmowa
Z jakich stron. z jakiej parafii pochodza poszukiwani Górscy. Czy są ustaleni poprzez solidną kwerende genealogiczną?
Pozdrawiam
anna-grażyna - 01-03-2015 - 13:20
Temat postu:
Księgi te znajdują się w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym (РГИА) w zespole Departamentu Heroldii - i oczywiście tak jak radzi Pan Jamiołkowski musisz zwrócić się do archiwum.
zespół 1343 .

Anna Grażyna
Grzegorz_Gorski - 01-03-2015 - 13:32
Temat postu:
Więc poszukiwani Górscy pochodzą z parafii Topczewo ze wsi Górskie, tak i są bardzo treściwie ustalenia lecz w pewnym okresie brak dokumentów ( zostały zniszczone ) a wyżej wymieniony dokument z oszczędził by mi sporo czasu na ustalanie powiązań bo nie stety Górskich trochę było w tej parafii.
jamiolkowski_jerzy - 01-03-2015 - 14:59
Temat postu:
O jakie okresy chodzi? Topczewo dosyć gruntownie przegladałemz pełnym sukcesem jesli idzie o Jamiolkowskich z Łukawicy, fakt sa dziury czasowe ale minimalne. Stąd mimo wszystko więcej nadziei pokladałbym jednak w ksiegach metrykalnych (chocby niekompletnych) niz w dokumentach Herodli , nie ma żadnej pewności że to czego brak w ksiegach znajdzie sie tam.
A informacje z ksiąg można dopełnić innymi dokumentami np taryfami podatkowymi.
Czy kontaktował się Pan z p. Janem Mamajem, znakomitym ekspertem od parafii topczewskiej. Jesli nie to polecam
Pozdrawiam
Ludwik_Olczyk - 01-03-2015 - 18:58
Temat postu:
Warto pamiętać, że wywody składane do deputacji były złożone z dokumentów oryginalnych w języku polskim. Większość tych w St. Petersburgu jest to urzędowe tłumaczenie, bardzo różnej jakości.
Mamaj_Jan - 01-03-2015 - 22:31
Temat postu:
Z parafii Topczewo do Księgi VI, przeznaczonej dla szlachty starożytnej, składającej dowody szlachectwa sprzed 1685 r.,
wpisane zostały nasępujące rodziny:
Bagińscy na stronie 12 za numerem 581
Górscy na stronie 13 za numerem 645
Zalescy na stronie 13 za numerem 683
Zdrojkowscy na stronie 13 za numerem 684
Mierzwińscy na stronie 14 za numerem 776
Olędzcy na stronie 15 za numerem 793
Górscy w parafii Topczewo byli i są do dzisiaj nie tylko we wsi Górskie, ale
także w kilku innych wsiach i podobnie jak przedstawiciele innych rodów z tej parafii
emigrowali w różne rejony Rzeczypospolitej i świata. Spisów parafialnych i ksiąg
metrykalnych dla tej parafii zachowało się bardzo dużo i z ustaleniem przodków do
połowy XVII w. nie powinno być problemów, a dzięki zachowanym Księgom Brańskim
Grodzkim, także do połowy XVI w.
Pozdrawiam
ROMAN_B - 01-03-2015 - 23:10
Temat postu:
Witam.
Grzegorzu, niestety niewiele napisałeś o poszukiwanej rodzinie Górskich. Nie wspomniałeś co wiesz i jakich dokładnie informacji poszukujesz. Zorientowałem się po wpisach na wątku, że chodzi Ci o rodzinę Górskich ze wsi Górskie w parafii w Topczewo.
Nie wiem czy poniżej zamieszczone informacje znasz? Jeżeli nie, to może one pomogą Ci w twoich poszukiwaniach. Jeżeli je znasz, to trudno – chciałem trochę pomóc.
Poszperałem trochę. To co znalazłem zamieszczam poniżej.

Na stronie Gminy Wyszki znajduje się zakłada dotycząca historie wszystkich wsi tej gminy między innymi jest tam informacja dotycząca wsi Góskie oraz o Górskich:

„W XV wieku na Podlasie przybyło wielu rycerzy z Mazowsza i Polski (ówcześnie dwa różne państwa). Wśród nich liczny był ród Górskich. Założyli oni pięć wsi na Podlasiu, wśród nich również Górskie w parafii Topczewo. Pierwsze dane o tej wsi pochodzą z 1528 roku, ze spisu pospolitego ruszenia rycerstwa litewskiego. Mieszkało tu ówcześnie osiem rodzin rycerskich, ale były one w stanie wystawić zaledwie 2 konnych jeźdźców, co świadczy o niewielkiej zamożności tych rycerzy. Miejscowa szlachta brała też udział w przysiędze rycerskiej z 1569 roku. Spis podatkowy z 1580 roku wspomina dwóch najzamożniejszych mieszkańców: Szczęsnego syna Jakuba oraz Więcława syna Szymona. Ród rycerski Górskich pochodził niewątpliwie z Polski lub Mazowsza, ale z którego herbu bardzo trudno ustalić. W dawnej Rzeczpospolitej istniało ponad 20 różnych rodów Górskich. Być może chodziło o ród Górskich herbu Ślepowron, pochodzący z dawnej ziemi liwskiej, wśród nich występują urzędnicy w ziemi bielskiej i drohickiej, a więc z Podlasia. Przez wieki był to zaścianek szlachecki zamieszkały przed drobną szlachtę, głównie przez Górskich. W drugiej połowie XVI wieku mieszkali tutaj: Jan Górski i Piotr Jakubowicz Górski. Natomiast sto lat później (rok 1676) notowano Mateusza Górskiego, Andrzeja Górskiego i Bartosza Górskiego. Nazwa Górskie utrzymywała się przez wieki i pochodzi od nazwy rodu szlacheckiego, nie od ukształtowania terenu. Słownik Geograficzny z 1882 roku wspomina lakonicznie: Górskie – wieś w guberni grodzieńskiej, w byłej ziemi bielskiej. W czasie spisu powszechnego z 1921 roku miejscowość należała do gminy Topczewo, liczyła 15 domów i 72 mieszkańców, wszyscy podali narodowość polską i wiarę katolicką.”.
http://gminawyszki.pl/index.php?option= ... mp;lang=pl

Na stronie Rodu Zdrojkowskich http://www.zdrojkowscy.pl/index.php w artykule pt. „O osobach wymienionych w wywodzie szlachectwa Zdrojkowskich z 1818 r.” znajduje się informacja: „Druga ich córka Franciszka w wieku 26 lat, 25 stycznia 1800 r. w kościele w Topczewie, poślubiła Szlachetnego Wiktora Markowskiego, kawalera, lat około 25 ze wsi Olszewko. Świadkami byli: Szlachetni Walenty Skrzypkowski, Wojciech Górski i Wiktor Olszewski. Metryka ich ślubu jest na karcie 14 w „Księdze Małżeństw par. Topczewo z lat 1795 – 1814” APT sygn. I/M/3 w A.D. w Drohiczynie.”
http://www.zdrojkowscy.pl/index.php?sho ... mp;more=22
W dziale dotyczącym artykułów znajdują się też inne artykuły dotyczące Górskich z parafii Topczewo. Wynika z nich że rodzina Górskich i Zdrojkowskich była ze sobą skoligacona lub spokrewniona.
W artykule pt. „Wywody Zdrojkowskich i ich sąsiadów” znajduje się informacja o wywodzie Górskich, którą zacytuję:
„Poniżej sąsiedzi lub powinowaci Zdrojkowskich wylegitymowani w Guberni Grodzieńskiej wymienieni w w/w Spisie …
Oznaczenia:
Nr – numer kolejny w drukowanych spisach (w ramach guberni)
Księga – numer księgi do jakiej została wpisana dana rodzina
Strona – oznacza, na której stronie drukowanych Spisoków w danej księdze została wpisana dana rodzina.
Gr - Gubernia Grodzieńska
Nr 79 Nazwisko Gorski Księga 1 Strona 4 Gubernia Gr
Nr 645 Naziwisko Gorski Księga 6 Strona 13 Gubernia Gr
Link do artykułu http://www.zdrojkowscy.pl/index.php?sho ... amp;more=7

Ze strony parafii w Topczewie
http://www.parafiatopczewo.pl/index.php ... itstart=21 wynika, że w parafii tej nadal mieszkają Górscy.
http://nadbuhom.pl/art_2246.html na stronie tej znajduje się informacja dotycząca wsi Górskie

Archiwum Akt Dawnych informacja dot. Górskich:
http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/Vargen467.xml

Roman.
Mamaj_Jan - 02-03-2015 - 13:14
Temat postu:
Panie Romanie, dziękuję za przywołanie informacji ze strony www.zdrojkowscy.pl
Przywołuje tez Pan informacje ze strony Urzędu Gminy Wyszki w zakładce dot. historii wszystkich wsi należących do tej Gminy, zebrane na podstawie Historii Gminy Wyszki autorstwa Leszka Zugaja. Jednak do zamieszczonych tu informacji należy podchodzić z
dużą ostrożnością i krytycyzmem gdyż autor ich nie ustrzegł się wielu błędów lub stwierdzeń dla których nie ma dowodów i mogą być traktowane tylko jako hipotezy. I tak np. "Nazwa Górskie utrzymała się przez wieki i pochodzi od nazwy rodu szlacheckiego, a nie od ukształtowania terenu." W Popisie z 1528 r. wieś ma nazwę Gorka. Ani w Popisie z 1528 r, ani w Popisie z 1567 r. ani w spisie
przysięgających w Bielsku w 1569 r. nie występuje żaden szlachcic ze wsi Gorka/Gorskie z nazwiskiem Gorski. Po raz pierwszy osoby ze wsi Gorskie z nazwiskiem Gorski pojawiają się w księgach brańskich grodzkich na przełomie XVI i XVII w. Dlatego pochodzenie nazwiska Górski pozostaje nadal sprawą niewyjaścioną, jak również to skąd przybyli pierwsi przedstawiciele tego rodu do wsi Gorka i
jak weszlii w jej posiadanie.
Grzegorz_Gorski - 02-03-2015 - 15:24
Temat postu:
Dziękuje za okazywaną pomoc i dodaje do tego ze poszukiwani Górscy najprawdopodobniej są herbu Doliwa ( taką relacje otrzymał mój tata który zasłyszał ja od dziadków ) i mi największa trudność sprawia język rosyjski co prawda rozumiem go lecz trwa to bardzo żmudnie obecnie poszukuje Tytusa Górskiego ( 1859-1918 z czego data urodzenia mi się nie zgadza ponieważ szukałem tego w różnych latach i nie znalazłem tej osoby) z czego jeszcze rozbudowy wuje drzewo po wszystkich osobach, najlepiej mi idzie z nazwiskiem Łuczaj (z Wypych )też z tej parafii doszedłem juz do XVIII w, proszę o jeszcze jakieś wskazówki rady dotyczące zbieraniu informacji na ten temat, a z wsią Górskie dalej jestem związany i wiem że dużo os nosi te nazwisko.
Mamaj_Jan - 02-03-2015 - 16:14
Temat postu:
O herb Górskich z par. Topczewo zapewne będą jeszcze długo trwały spory. Wg. najlepszego znanego mi autorytetu w dziedzinie herbów szlachty podlaskiej Pana dr Tomasza Jaszczołta to ich herbem jest: Wierzbowa - Radwan.
Panie Grzegorzu ponieważ nie przebrnął Pan jeszcze w swych poszukiwaniach przez II połowę XIX w. to radzę skorzystać z
ksiąg spisów parafialnych z tego okresu. W AD w Drohiczynie jest ich 25 i byli w nich spisywani wszyscy parafianie średnio co dwa lata.
Jeżeli wie Pan w której wsi mieszkali Pana przodkowie to wypisanie wszystkich Górskich z tej wsi z tych 25 ksiąg nie powinno
zająć więcej niż kilka godzin, a wiec ograniczyłoby się do jednodniowego wyjazdu do Archiwum.
Grzegorz_Gorski - 02-03-2015 - 20:38
Temat postu:
Dziękuje mam jeszcze pytanie dotyczące AD w Drohiczynie czy są tam jakieś trudności z korzystania z tych zasobów czy są jakieś ograniczenia trudności z korzystania z tych zasobów.
Mamaj_Jan - 02-03-2015 - 22:20
Temat postu:
Trudności z korzystaniem z zasobu Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie żadnych nie ma.
Trzeba telefonicznie uzgodnić z ks. dyrektorem termin wizyty w Archiwum, gdyż ksiądz dr Zenon Czumaj
ma oprócz Archiwum także wiele innych funkcji i zajęć, które musi godzić z udostępnianiem zbiorów
Archiwum na miejscu w czytelni Archiwum.
ROMAN_B - 03-03-2015 - 01:28
Temat postu:
Witam ponownie.

Odnośnie Górskich ( Gorskich ) ze wsi Górskie ( Gorskie ) w Parafii Topczewo, kilka dodatkowych informacji:

1. Franciszek Piekosiński w Wypisach Heraldycznych z Ksiąg Poborowych ( wydanych w 1911 we Lwowie ) w części I. Rekognicyarz poborowy województwa Podlaskiego z r. 1581. Wykaz dziedziców dóbr, ich urzędników, sług i sprawców pow. Bielskiego na stronie 10 pod pozycją:
200. wymienia „Górski Jakub, podstarości grodzki ziemi bielskiej”;
201. wymienia „Górski Piotr Kostro, dziedzic w Kostrach – Podsędkowicach ( par. Wyszeńska );
202. wymienia „z Gorskiego ( par. Topiczewska ) ...”.
203. wymienia „z Górskiego ( par. Topiczewska ) …”
Parafia Topiczewska to obecnie parafia w Topczewie. Z zapisu z pozycji 202 i 203 nasuwa się przypuszczenie, że istniały dwie wsie. Jedna, która nazywała się Gorskie. Druga, która nazywała się Górskie. Zatem właściciele tych wsi nazywali się odpowiednio: Gorski i Górski i mogą to być różne rody. Jest to tylko przypuszczenie – weryfikacja nie leży po mojej stronie.
To jest link do strony z publikacją: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=72073

2. Jeżeli chodzi o Górskich herbu Doliwa. W spisie szlachty Królestwa Polskiego z 1851 roku widnieje wielu Górskich o różnych herbach. Jest tylko jeden Górski, który wylegitymował się z herbem Doliwa – jest to Feliks Górski syn Józefa ( 80 ).
Link do spisu: http://biblioteka.kijowski.pl/antologie ... htykro.pdf

Górski h. Doliwa. Na Podlasiu i Mazowszu. Feliks, syn Józefa i Franciszki z Roginistów, a wnuk Kazimierza, posła na sejm czteroletni, którego inne potomstwo wylegitymowane z herbu Boża-Wola, wylegitymowany w Królestwie 1837 r. Jan i Antoni, synowie Jana, Benedykt z synami, Szymonem i Jakóbem, Tomasz i Feliks, synowie Józefa, i inni wylegitymowani w Cesarstwie 1842 r. i zapisani do ksiąg szlachty obwodu białostockiego.
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/results? ... archAction
Herbarz Seweryna Uruskiego

Na stronie Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich znajduje się wątek o Górskich h. Doliwa.
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/vi ... f215b2f766
Znajdują się tam informacje podane przez potomków Feliksa Górskiego wraz z drzewem genealogicznym.
Nie wiem czy link się otworzy – trzeba być użytkownikiem.

3. Na stronie Wielka genealogia Minakowskiego http://wielcy.pl/ znajduje się znacząca reprezentacja Górskich z obszerną informacja o nich. Jest to strona z płatnym dostępem ( 50 zł rocznie ).

Roman.
Mamaj_Jan - 03-03-2015 - 21:59
Temat postu:
Górscy z par. Topczewo nie pełnili żadnych urzędów ani WXL, ani w Rzeczypospolitej. Jakub podstarości grodzki ziemi bielskiej
nie pochodził ze wsi Gorskie w par. Topczewo. W par. Topczewo była i jest tylko jedna wieś Górskie. Przez 5 wieków nigdy
nie uległa podziałowi. Jej powierzchnia to 5 - 6 włók czyli okolo 100 ha. Podatek łanowy w 1580 -1581 r. ze wsi Gorskie w par.
Topczewo zapłaciło dwóch dziedziców, których imiona w tym spisie nie zostały wymienione. W dokumentach pisanych z XVI i XVII w.
nazwisko Górski i nazwę wsi Górskie pisano bez kreski nad literą "o". Dlatego w dokumentach tych występują zwykle Gorscy, a nie
Górscy, ale to ten sam ród i te same osoby. Np. w par. Topczewo ze wsi Zdroiki, o podobnej powierzchni około 100 ha, jak wieś Gorskie, w 1580 r. podatek łanowy zaplacił za siebie i cześników szl. Marek syn Jana. W tym czasie we wsi Zdrojki działy swoje i
domy miało 9 krewnych Marka, którzy około 1600 r. wszyscy przyjęli nazwisko Zdroykowski. Podobna sytuacja była we wsi Górskie,
ale podatek łanowy zapłaciło z tej wsi dwóch w imieniu swoich krewnych tu gospodarujących.
Grzegorz_Gorski - 03-03-2015 - 22:04
Temat postu:
Odniose sie do punktu 1 raczej to wątpliwe że istniały dwie wsie ponieważ ja sie spotykałem że wieś Górskie była zapisywana tak : Górskie, Gorskie, Gurskie( żadko) przegladając metryki kościelne zapisywano tak samo nazwisko róznie zależnie od okresu i tego co zapisywał wiec raczej jest nie wątpliwe że była tylko jedna wieś w tej parafi o tej nazwie.

Dziekuje za pomoc, duzo one dają mi do myślenia i coraz bardziej mnie ciekawią,

I z danych mi informacji Konstanty Górski http://pl.wikipedia.org/w/index.php?tit ... ownotice=1 pochodzi z gałęzi mojego rodu.
Mamaj_Jan - 04-03-2015 - 11:05
Temat postu:
Informacja podana w wikopedii o tym, że Konstanty Górski urodził się w 1826 r. we wsi Górskie w parafii Topczewo gm. Wyszki, nie
jest prawdziwa, gdyż w 1826 r. w kościele w Topczewie nie zostało ochrzczone żadne dziecko o nazwisku Górski, a tym samym nie
urodziło się w tym roku na terenie tej parafii. Indeksy urodzeń z parafii Topczewo z lat 1743 -1755 oraz 1808 - 1833 znajdują się w
wyszukiwarce Geneszukacz.pl. Czy wspominając o Łuczajach we wsi Wypychy miał Pan na myśli rodzinę Michała Łuczaja i jego żony Marianny z Rzepniewskich mieszkajacych tam na początku XIX w.?
Grzegorz_Gorski - 04-03-2015 - 19:06
Temat postu:
tak Panie Mamaj odnośnie Konstantyna sprawdziłem w archiwum w Białymstoku na mikro filmach i sądzę że urodził się po 1833 r. , A i zapomniałem dodać że najprawdopodobniej przydomek Górskich których poszukuje to Karpik, tą informacje uzyskałem od dziadka gdyż jeszcze długo wołali na ich takim przydomkiem.

Tutaj moje drzewo http://www.myheritage.pl/site-family-tr ... 321/gorski

A odnośnie Łuczajów na 99% jestem pewny że Michał i Marianna to osoby które poszukuje, i daje do podglądu moje drzewo
Mamaj_Jan - 04-03-2015 - 20:38
Temat postu:
Jak wynika z podanego drzewa Pana prababka Jadwiga Zdrojkowswka, żona Michała Łuczaja to zapewne daleka moja krewna.
Przodkowie Jadwigi Zdrojkowskiej to:
rodzice: Michał ur. ok. 1880 r. i Felicja Tworkowska śl. w 1907 r.
dziadkowie: Władysław ur. ok. 1850 r. i Michalina Mierzwińska
pradziadkowie: Jan ur. ok. 1803 r. i Kunegunda Falkowska śl. 1829 r.
2xpradziadkowie: Sebastian ur. ok. 1770 r. i Agnieszka Tworkowska
3xpradziadkowie Wojciech ur. 1729 r. i Teresa Górska
4xpradziadkowie Tomasz ur. 1703 r. i Katarzyna Kryńska
5xpradziadkowie Walenty ur. 1676 r. i Małgorzata Trzeszczkowska
6xpradziadkowie Michał ur. 1652 r. i Zuzanna
7xpradziadkowie Mateusz ur. ok. 1615 r. i Marina
8xpradziadkowie Bartłomiej ur. ok. 1580 i Dorota
Najbliższy wspólny przodek Jadwigi Zdrojkowskiej i mój to Walenty Zdroykowski Pernal ur. w 1676 r.
Wśród Górskich przydomek Karpik był dość popularny i wiele osób z tego rodu go używało.
Pozdrawiam
Grzegorz_Gorski - 04-03-2015 - 21:14
Temat postu:
Dziękuję bardzo za pomoc na 100 % pan dobrze mi podał ponieważ Jadwiga Zdrojkowska pochodziła z Koćmier, i mam pytanie może pan sięoriętuje jakiego herbu byli Zdrojkowscy ?
Mamaj_Jan - 04-03-2015 - 21:36
Temat postu:
Z metryki ślubu w 1907 r. w kościele w Topczewie rodziców Jadwigi Zdrojkowskiej.
Michał Zdrojkowski syn Władysława i Michaliny z Mierzwińskich, kawaler lat 24 ze wsi Koćmiery z panną
Felicją Tworkowską córką Jakuba i Bronisławy z Walickich, lat 20 ze wsi Falki.
Świadkowie: Jan Zdrojkowski, Jan Trzeszczkowski i Jan Roszkowski.
Grzegorz_Gorski - 04-03-2015 - 22:28
Temat postu:
Dziękuje za następną dawkę informacji mi przydatnych Smile , jak będę dysponować dłuższą chwilką czasu wybiorę się do APB i będę rozbudowywać drzewo o następne osoby.
Mamaj_Jan - 05-03-2015 - 00:47
Temat postu:
Pytał Pan o herb Zdrojkowskich.
Odpowiedź znajdzie Pan na stronie:
www.zdrojkowscy.pl
ROMAN_B - 05-03-2015 - 01:43
Temat postu:
Witam ponownie – P. Grzegorzu,
proponuję przeczytać artykuł Józefy Drozgowskiej pt. „Kapliczki przydrożne z miejscowości Górskie” zawarty w Biuletynie Konserwatorskim Województwa Podlaskiego – Zeszyt 14 / 2008, strony 226 – 238. W artykule tym znajdują się informacje o rodzie Górskich / Gorskich ze wsi Gorskie / Górskie z parafii Bargłów Kościelny w gminie Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim w województwie podlaskim. Według autorki wieś Górskie założył Frąc Górski przed 1565 roku, który przybył prawdopodobnie na te tereny z Górek koło Karwowa Konotopów. Polecam przeczytanie przypisów do tego artykułu ponieważ zawierają istotne informacje o Górskich i źródłach informacji.
Tu jest link do strony z artykułem: http://pbc.biaman.pl/publication/32126
Zatem istnieją dwie wsie o nazwie Górskie – równie stare i założone przez Górskich. Tylko czy Ci założyciele wsi byli ze sobą spokrewnieni? Obie wsie oddalone są od siebie o około 120 km.
Roman.
Ps.
Trochę mniej poważnie - Wieś Górskie w parafii Bargłowskiej położona jest nad jeziorem. Może Ci Górscy nosili przydomek „Karpik”?
Grzegorz_Gorski - 05-03-2015 - 10:45
Temat postu:
Panie Romanie odnośnie wsi Górskie są co najmniej 4 wsie o tej nazwie w Podlaskim 3 i 1 w Warmińskim ( z czego 3 są mniej więcej blisko siebie) ogólnie słyszałem o teorii takiej iż ród Górskich na tych terenach założył wsie, ale dziękuje za wskazówki i sugestie nawet te związane z przydomkiem i za podrzucony artykuł.

Dziękuje Panie Mamaj za podesłanie strony ( Świetna inicjatywa z tymi zjazdami)
Mamaj_Jan - 05-03-2015 - 15:32
Temat postu:
Panie Grzegorzu, jeżeli poważnie myśli Pan o poznaniu swoich przodków to i miejsca w którym mieszkali od 5 wieków.
Do tego przydatme może być zapoznanie się z książką, którą wydałem w 2013 r. p.t. "Topczewo historia kościoła, parafii i miasteczka."
Pozdrawiam
Grzegorz_Gorski - 05-03-2015 - 18:55
Temat postu:
Tak zapoznałem się wyrywkowo z tą książką, nawet posiadam 2 egzemplarze, z pewnością ułatwia ona poszukiwania gdyż wiadomo co gdzie sie znajduje, a po drugie to dopiero moje początki w tym przedsięwzięciu.
netsoft - 01-03-2019 - 17:08
Temat postu:
Witam.
Dodam i ja swoje "3 grosze" do Górskich z terenów Podlasia, bo i moi stąd pochodzą.

Mój najstarszy ustalony przodek :
szlachcic (ogrodnik) Eliasz Górski ur.ok.1775 + Franciszka Lachowska ur.ok.1787
w latach mieszkał w :
- 1814-1817 mieszkali w folwark Żuławie
- 1825 ogrodnik zam. Sosnowka par.Motwica
- 1829r. Mieszkali w Kościeniewicze par.Piszczac
- 1841-1844r. Mieszkają Dubica gm.Wisznice
ich dzieci:
Zuzanna Górska ur.ok.1807-1810
Ludwika Górska ur.ok.1804-1814
Franciszek Górski ur.1816 w folwark Żuławie par Żeszczynka
Józefa Górska ur. 1820 par. Żeszczynka
Górski Karol ur.18.05.1825 Sosnówka par.Motwica

Co ciekawe w parafiach obok Nich pojawiają się i inni Górscy powiązani z moimi:
i ta mamy oto 3 linii Górskich, które wygląda, że są spokrewnione :

I Linia - szlachcic ogrodnik Eliasz Górski + Franciszka Lachowska

II Linia - Szymon Górski + Magdalena Filanowicz
jego syn Wiktor Górski żeni się z Pauliną Żukowską
a u jego córki Karoliny Górskiej chrzestnym jest Mateusz Śmieciuszewski mąż Zuzanny Górskiej córki Eliasza

III Linia - szlachcic Karol Górski + Ludwika Żukowaka

a w książce szlachta wylegitymowana w królestwie polskim w latach 1836–1861 na stronie 200 , Górscy herbu Ślepowron są wymienieni synowie Karola Górskiego i Ludwiki Żukowkiej leg.1862

Nie potrafię odszukać owego Eliasza i ewentualny wywód Górskich h. Ślepowron.
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits