Genealodzy.PL Genealogia

Indeksacja metryk - Parafia W.W.Świętych w Warszawie

Kaczmarek_Aneta - 28-01-2009 - 15:38
Temat postu: Parafia W.W.Świętych w Warszawie
Witam,

Włodek Sroczyński, trzy osoby pragnące zachować anonimowość oraz pisząca te słowa Aneta Kaczmarek - rozpoczęliśmy prace nad zindeksowaniem XIX-wiecznych zasobów metrykalnych parafii p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie. Do opracowania na początek wybraliśmy chrzty/urodzenia.
Nasze działania opieramy głównie na materiale źródłowym zgromadzonym w parafialnej kancelarii.

Prace, o których mowa powyżej, można podzielić na kilka etapów.
Do każdego z nich szukamy chętnych, najpilniej jednak do opisanego w pkt. 3.

1. sfotografowanie istniejących skorowidzów papierowych (wymagania: własny sprzęt fotograficzny, praca w kancelarii + obróbka, wysłanie zdjęć etc.)

2. wprowadzenie danych z fotografii

3. weryfikacja indeksów z księgami (wymagania: praca w kancelarii z laptopem) – niezbędna przy znakomitej większości roczników

Wyniki naszej pracy zostaną opublikowane w genetece, jak również bezpłatnie przesłane do innych wybranych serwisów o podobnym profilu. Mogą być też użyte przez każdego w każdym celu, z zastrzeżeniem podania źródła. Zgłaszający akceptują te warunki.

Zainteresowane osoby do współuczestniczenia w naszym Projekcie prosimy o kontakt na adres: indexwawaww@gmail.com

Pozdrawiam serdecznie
i zachęcam do współpracy Smile

Aneta Kaczmarek
cocolinko - 28-01-2009 - 19:30
Temat postu: Indeksacja, nabór (Parafia W.W. Świętych, Warszawa)
Witam Serdecznie!!!
Bardzo mi na tej konkretnej indeksacji parafii p.w. W. Św. w Warszawie zależy!!!
Gdybym mieszkał gdzieś w pobliżu, albo gdyby chociaż wasze ogłoszenie pojawiło się wcześniej to nawet obecnie trwający tydzień urlopu bym poświęcił by z Śląska do Warszawy pojechać i popracować przy tym...
Jestem chętny do pomocy, ale bądź pracując na odleglość u siebie, bądź jakiejś innej... np. jeśli potrzebna wam jakaś protekcja księdza Wink
Sroczyński_Włodzimierz - 28-01-2009 - 20:41
Temat postu: Indeksacja, nabór (Parafia W.W. Świętych, Warszawa)
Proszę o kontakt na podanego maila indexwawaww ( ) gmail.com
Pracy jest sporo, starczy dla wszystkich. Owszem, największą wartość ma sprawdzanie na miesjcu, ze względu na małą podaż, ale znajdzie się zajęcie i poza kancelarią. Protekcja przydałałby się na "Samej Górze" (żeby dożyć czasów, gdy będzie wszystko on-line dostępne to chyba o długie życie się trzeba modlićSmile Współpraca z księżmi z parafii układa się do tej pory rewelacyjnie.
Wyniki działań można śledzić na http://agnieszki.ovh.org/WszyscySwieci/ z pewnym opóźnieniem, ale staram się tam coś umieszczać, mam nadzieję że w przyszłości będzie podobnie.
Obecnie jest kilka roczników sfotografowanych, w trakcie wprowadzania. Szczegóły na maila.
Dziękuję za odzew, polecam się szerszemu gronu, pozdrawiam
Kaczmarek_Aneta - 30-01-2009 - 17:39
Temat postu:
Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie i nadsyłane liczne zapytania.

Chcielibyśmy podkreślić, że nawet osoby spoza Warszawy mogą się przyłączyć do naszego Projektu, choćby w zakresie indeksacji w oparciu o przesłane zdjęcia skorowidzów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy SmilePozdrawiam,
Aneta Kaczmarek
Sroczyński_Włodzimierz - 04-02-2009 - 13:31
Temat postu:
więcej informacji na:
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
zapraszam do współpracy
Kaczmarek_Aneta - 06-02-2009 - 12:46
Temat postu:
W związku z pojawiającymi się prośbami o wykonywanie zdjęć aktów, czy nawet przeprowadzanie małych kwerend, chcielibyśmy poinformować:

Warszawski Zespół Indeksacyjny ma ograniczony dostęp do akt i ograniczone możliwości. Zainteresowanie Parafią Wszystkich Świętych jest zrozumiałe - w opracowywanym okresie była jedną z największych, jeśli nie największą parafią w Polsce. Z wielkości zasobów wynika także ogrom prac i zapotrzebowanie na współpracowników, a z ograniczonego dostępu konieczność skupienia się na podstawowym zadaniu.

Celem zindeksowania jest przede wszystkim umożliwienie zamówienia kopii aktu w APW (bez przeprowadzania kwerendy – zbędnej po udostępnieniu indeksów w internecie - są to symboliczne opłaty).

Prowadzenie kwerendy, czy też robienie zdjęć aktów w kancelarii parafialnej:
– opóźnia weryfikację, czyli odkłada publikację wyników w czasie, więc uniemożliwia innym potencjalnym użytkownikom skorzystanie z zasobów APW
– stoi w sprzeczności z założeniem ochrony ksiąg (w kancelarii pracujemy na oryginałach!)
– nie jest w zakresie umowy pomiędzy nami a dysponentem zasobów parafialnych.

Prosimy o wyrozumiałość, ale z ww. względów kwerend prowadzić nie będziemy. Dopuszczalna jest oczywiście możliwość, gdy weryfikujący dany rocznik, korzystając z udostępnienia księgi, posiadając własny sprzęt fotograficzny i będąc na miejscu, wykona zdjęcia dla własnych potrzeb. Każda minuta jest cenna, ale aż takimi ortodoksami nie jesteśmy. Umożliwienie sfotografowania aktów na własne potrzeby przez osobę weryfikującą jest dopuszczalną nieefektywnością, a także zachętą i jedynym (oprócz satysfakcji) „wynagrodzeniem”, jakie możemy zaoferować.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, a szczególnie te osoby, które ta parafia, z punktu widzenia genealogii, bardzo interesuje. Weryfikacja danych – nie dość, że jest zajęciem ciekawym, jest bardzo dobrą okazją również do tego, by odnaleźć i zweryfikować informacje na własne potrzeby.

Serdecznie pozdrawiam,
Aneta Kaczmarek
Nowik_Andrzej - 07-02-2009 - 18:34
Temat postu:
Moje uwagi:

1. "Czy egzemplarz ksiąg ASC (urodzenia) znajdujący się w APW jest taki sam jak księga Chrztów w kancelarii parafialnej? Nie, ale w znakomitej większości przypadków numer aktu odnaleziony dzięki elektronicznym skorowidzom księgi Chrztów będzie tożsamy z numerem aktu w księdze urodzeń znajdującej się w APW."
Oba egzemplarze powinny być identyczne - zarówno ten pozostający w kancelarii urzędnika stanu cywilnego (jego obowiązki pełnił proboszcz), jak i przesyłany do sądu pokoju.

2. W zestawieniu parafii: parafia wykazana jako Wawrzyszew (p. w. św. Marii Magdaleny) do 1905 r. i wykazana jako p. w. M. B. Królowej Polski od 1906 r. to ta sama parafia - wykaz stanowi powielenie oczywistego błędu archiwistów, którzy nie uwzględniając ówczesnego podziału sieci parafialnej, który nie uległ wtedy zmianie, nie uwzględnili faktu, że nastąpiła zmiana jedynie siedziby parafii ze wsi Wawrzyszew (od XVI w.) do wsi Bielany (obecnie na terenie Warszawy).

3. Czy indeksowane zespoły nie zostały już zindeksowane, a indeksy czy nie znajdują się w APW lub USC Warszawa (z XIX w. znaczna część tych zespołów została bowiem już zindeksowana).

Z pozdrowieniami

Andrzej Nowik
Sroczyński_Włodzimierz - 07-02-2009 - 20:21
Temat postu:
ad1. Przychylam się co do zasady - powinny być identyczne. Jak jak piszę dalej - badania na próbce wykazują, że "w zasadzie są" (jeden niepotwierdzony przypadek niezgodności na ok. 6000 porównywanych rekordów z indeksów sporządzonych równolegle przeze mnie i w APW mógł być błędem w indeksie, nie różnicą w księdze).
Gdyby nieco osłabić twierdzenie dodając założenie "powinny być identyczne [w momencie wytworzenia]" podzielilbym pogląd w 100%Smile
Jednakże, dalsze "życie" ksiąg było / bywało nieco inne. Te zamknięte ("duplikaty"), przekazywane do urzędu, na których bazują AP, na ogół były nieuzupełniane w latach późniejszych o zapsiy dot. zmian nazwiska, ślubów, zgonów, rozwodów, uniewaznień etc. "Unikaty parafialne" żyły dalej i bywają znacznie bogatsze w treści jak wyżej.
Chociaż tu nie mogę opierać twierdzenia na badaniu hipotezy w oparciu o próbę 6000 aktów. Jedynie przeglądałem te same roczniki tych samych parafi z konca XIX w z Warszawy, i różnice były "zauważalne" (delikatnie mówiąc).

ad2. dziękujęSmile

ad3. W APW wydaje mi się, że jedynymi indeksami w postaci bazy alfanumerycznej są opracowane (w miarę niedawno - 3-4 lata temu?) indeksy Św. Stanisława BM na Woli rok 1901 i 1903. O porównywaniu tychże roczników wspominam wyżej. Zostały opracowane niezależnie - jedne jako spis części zawartości ksiąg przechowywanych w APW, drugie jako spis zawartości skorowidzów zweryfikowany z księgami w AAW.

W niektórych (nie we wszystkich) księgach ASC przechowywanych w APW i udostępnianych mikrofilmach bądź skanach mikrofilmów (rzadko skanach ksiąg) znajdują się indeksy/skorowidze. Często (najczęściej) w języku rosyjskim, więc w takim układzie alfabetycznym. Nie są to skorowidze alfanumeryczne, ni ezostała z nich stworzna odrębna baza. Nawet (co mnie dziwi najbardziej:) nie zmieniono jednej cechy - mianowicie tego, żeby dotrzeć do zdjęcia takiego skorowidzu trzeba cały mikrofilm przewinąć (czasem jest skorowidz w śrdoku rolki, czasem na początku, czasem na końcu)... a co oczywiste wcz eśniej go zamówić etc.

Jeśli chodzi o USC Warszawa (domyślam się, że chodzi o archiwum) - nie jestem pewien jak mogę ustosunkować się do hipotezy nt indeksów... za mało możliwości weryfikacji hipotez, ale..

Wydawałoby się, że owszem coś powinno być, lecz:

a. przekazywane roczniki (sukcesywnie rok po roku spływające do APW) są bez spoządzonych skorowidzów, nie sądze aby z USCzłośliwie nie dawali indeksówSmile

b. próba zbadania tematu opierała się na danych mocno wtórnych tj rozmowie z szefem Smyczkowej i to telefonicznej - indeksów NIE MA, jest bardzo niepełne robocze zestawienie jakie księgi mają , taki inwentarz do uż. wewnętrznego plus wiedza w głowach archwistów (imponująca ale)

c. z drugiej strony - już wprowadzone do (centralnej? w kazdym razie dostępnej w każdym z dzielnicowych urzedów SC) bazy danych ASC stanowią niewątplwie bazę alfanumeryczną. Możnaby próowac temat rozwinąć jedynie o hipotezy: wydaje mi się, że dane do owej bazy wprowadzane są na bieżące i w miarę możliwości od najmłodszych do najstarszych (plus jeszcze jakiś klucz). Wydaje mi się, że np akty urodzenia z lat 40 sa wprowadzone (być może nie z całego terenu Warszawy), małżeństwa ..raczej nie (moze lata 80 są w miarę pełne).
wniosek roboczy: przyjąłbym, że USC nie miało i nie będzie miało bazy dot. ASC wieku XIX z terenu Warszawy. Co do wieku XX, być może za lat 10-15 baza będzie uzupełniona (choć wątpię), jedoczesne wpisywanie "z góry" i odcinanie "z dołu" (przekazywanie akt APW) może poskutkowac efektem "pełnej bazy za lata 1918-2018 (1923-2023). No ale z tego niewiele wynika dla zewnętrznego użytkownika. w ramach USC i archiwum przypsieszy to wyszukiwania aktów i możliwość uzyskania kopi konkretnego aktu, ale sama baza zapewne będzie niedostępna z zewnątrz.

punkt pierwszy jest wg mnie warty dyskusji poszerzonej o inne tereny niż "Warszawa", proponuję odrębny wątek:)
punkt drugi - sprawdzę, informacja wygląda na bardzo prawdopdobną - jescze raz dziękuję
punkt trzeci: "z XIX w. znaczna część tych zespołów została bowiem już zindeksowana" bardzo bardzo proszę o rozwinięcie - tj podstawę tc, jeśłi tak jest to zarówno pilotaż jak i nasza praca jest ...powieleniem prac. Zupełna nowość dla mnie, stojąca w sprzeczności z mim dotychczasowymi ustaleniami, wydaje mi się, że informacja o takiej bazie (zawierającej większość zdarzeń chrzets/urodzenie, małżeństwo, zgon rzymskich katolików z XIX-wiecznej Warszawy) będzie miło niepsodzianką nie tylko dla genealogów ale (jak mi się wydaje ) dla pracowników Archiwów Państwowych, AAW i innych instytucji (w tym chyba także USC:)
Linka jakiegoś please! skan wydruku na priw cokolwiek:)))

pozdrawiam, czekam z niecierpliwością
Nowik_Andrzej - 07-02-2009 - 20:47
Temat postu:
Są to sprawdzone informacje:
W APW indeksowano księgi metrykalne na masową skalę, lecz indeksy były używane tylko przez pracowników i dla użytkowników z zewnątrz niedostępne; w USC Warszawa przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy zindeksowanych aktów należało do ksiąg już przekazanych do APW, lecz indeksy cyfrowe pozostały w USC (jest zresztą bardzo zaawansowana pełna indeksacja aktualnych zasobów USC Warszawa).
Stąd moje pytanie: czy już przynajmniej znaczna część metryk z tej parafii nie jest zindeksowana?

Andrzej Nowik
Sroczyński_Włodzimierz - 07-02-2009 - 21:04
Temat postu:
O skorowidzach XIXwiecznej Warszawy i indeksach rozmawiałem wielokrotnie z dyr APW - ostatnio przedwczoraj:)
Nie potwierdzam informacji o masowej indeksacji ksiąg metrykalnych w APW. Cóż więcej mogę powiedzieć? Nie uwierzę dopóki nie zobaczę. Gdy zobaczę efekt opisywanej masowej indeksacji będę szczęśliwy (bez żadnej złośliwości - autentycznie!). Wolę rozmawiać o udostenieniu zasobów sporzadzonych na uzytek wewnętrzny niż mrówczo pracować nad tym samym:)

Pytanie o to czy nie została zindeksowana w świetle twierdzeń "są zindeksowane ale indeksy są i [będą] niedostępne" powinno być adresowane raczej z przeciwnym zwrotem:)

Ja nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Skoro masz informacje, których ja nie mam , wiesz o tym, że są one sprawdzone to wiesz o wiele więcej niż ja. Moje badania wskazują na cos innego - istnieją szczątki z USC (sądząc na podstawie dostępnych skanów i mikrofilmów "polskich skorowidzów" będzie to może 2% może 5% licząc pełnymi indeksami). Również mam inne informacje dot. "masowości indeksacji w APW". Wg tego czego się dowiedziałem nawet nazwa "fragmentaryczna" byłaby na wyrost i raczej miałaby zastosowanie do początków X wieku niż XIX. Ale nie badałem wszystkich parafii:)

Podtrzymuję swoje poprzednie prośby: coś więcej niż "są" napisz. Dostępne? Nawet jeśli dla użytku wewnętrznego to bez klauzul chyba...a nawet jeśli z klauzulą to termin maks chyba 6 misięcy, potem inf. jawna etc
Daj coś albo nie drażnij mnie:P (żartobliwe:)
Kaczmarek_Aneta - 07-02-2009 - 21:16
Temat postu:
Przyklad zdigitalizowanej parafii dostepnej w APW ? Swiety Krzyz: lata 1879-1900 bez 1894. Skorowidze w wiekszosci rosyjskie, jesli dobrze pamietam. W parafii z kolei dostepne sa ksiegi za ten okres po lacinie.
Sroczyński_Włodzimierz - 07-02-2009 - 21:40
Temat postu:
ale to jako przykład masowej indeksacji wykonanej w APW?
czy zeskanowania mikrofilmów akt (w tym indeksów z końca roczników) z XIXwiecznej parafii warszawskiej?
na boku na razie pozostawiam kwestię dostępności, możliwości wykorzystania i różnic pomiędzy bazą alfanumeryczną a zbiorem tiff-ów (bliżej magazynu danych niż bazy)
zakładam nowy wątek, bo nie dotyczy to bezpośredni Wszystkich Świętcyh i projektu, a informacje na pewno przydatne - i tam proponuję przenieść dyskusję wykraczającą poza ramy projektu
tzn to co istotne dla meritum "czy jest baza "tekstowa" chrztów/urodzeń z lata 1866-1900 z par. Wszystkich Świętych w Warszawie?" "gdzie jest" - jak najbardziej w tym wątku
a o innych w osobnym - zgoda?
http://www.genealodzy.pl/modules.php?op ... 9656#19656
Nowik_Andrzej - 08-02-2009 - 10:43
Temat postu:
Krótko:
1. Pilotażowo indeks do jednej obszernej księgi z APW był nawet udostępniony w SEZAM-ie (z parafii św. Jana, z 1866 r., akta urodzeń) (to jako dowód).
2. Wg moich informacji baza danych z USC Warszawa miała być w końcu przekazana do APW; była tworzona od połowy 90-tych ubiegłego wieku i dotyczy parafii ze Śródmieścia; widziałem tę bazę na własne oczy i z niej za pośrednictwem urzędnika korzystałem (toteż jako dowód). Jest prawdopodobne, że znajdują sie w niej indeksy dla parafii Wszystkich Świętych od około 1895 r. - małżeństwa i zgony (inną sprawą jest kartoteka prowadzona na pewno również dla tej parafii dla urodzeń od 1900 r. oraz dla małżeństw i zgonów od 1930 r. - w USC Warszawa Śródmieście).

Andrzej Nowik
Sroczyński_Włodzimierz - 08-02-2009 - 11:47
Temat postu:
odpowiedź w wątku:
http://www.genealodzy.pl/modules.php?op ... 9662#19662
Sroczyński_Włodzimierz - 23-02-2009 - 11:21
Temat postu:
Potrzebna pomoc
w najbliższy piątek (28 lutego) od 8:00 rano w kancelarii w Warszawie na Twardej.

http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
JANUSZRZ - 24-02-2009 - 17:00
Temat postu:
Potrzebna pomoc
w najbliższy piątek (28 lutego) od 8:00 rano w kancelarii w Warszawie na Twardej.

Na czym miałaby polegać ta pomoc?
Pozdrawiam Janusz
Sroczyński_Włodzimierz - 24-02-2009 - 17:21
Temat postu:
przede wszystkim na przewracaniu kartek
idiotycznie to brzmi ale znacznie przyspiesza pracę
reszta na pm:)
Sawczuk_Anna - 24-02-2009 - 23:09
Temat postu:
Ja się zgłaszam. Mam blisko i mam czas Smile. Jesli to piątek, to możesz na mnie liczyć - tylko zauwazyłam, że piątek to 27 lutego. (28 .02 to sobota - nie mogę)
ewarogala - 27-02-2009 - 00:07
Temat postu: indeksacja,nabór
znalazłam trochę informacji na stronach genealogii,mnie interesujących,chciałabym się włączyć do poszukiwań na swoim terenie,aby pomóc innym szukającym .Jak mogę pomóc? Proszę o radę,wskazówki?
ewarogala szczecin.
Kaczmarek_Aneta - 27-02-2009 - 09:04
Temat postu: Indeksacja, nabór (Parafia W.W. Świętych, Warszawa)
Witaj Ewo,

to jest wątek dotyczący indeksacji warszawskiej parafii p.w. Wszystkich Świętych - jeżeli byłabyś zainteresowana współpracą z nami, serdecznie Cię zapraszamy i prosimy o kontakt na adres: indexwawaww@gmail.com

Pozdrawiam,

Aneta Kaczmarek
Młochowski_Jacek - 01-03-2009 - 11:57
Temat postu: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksacja
Etap zaplanowany i zapowiedziany na piątek i sobotę odbył się i zakończył powodzeniem. Z zespołem zaangażowanych osób pracowaliśmy 2 dni od 8 rano do 22 wieczorem z krótką przerwą na dobry obiad. Na dwóch stanowiskach sfotografowaliśmy z Leszkiem Ćwiklińskim blisko 30.000 kart z ksiąg metrykalnych (115 Gigabajtów). Samych aktów jest zdecydowanie więcej bo 4 na karcie księgi chrztów i 2 na karcie księgi zaślubionych. Dotychczas sfotografowane zostały księgi chrztów 1866-1908, księgi zaślubionych 1866-1900 oraz skorowidze chrztów, zaślubionych i zgonów. Po opracowaniu i zindeksowaniu całości ksiąg wyniki przekazane zostaną do parafii Wszystkich Świętych oraz częściowo opublikowane zostaną na naszym serwerze. Dotyczy to zarówno indeksów jak i kopii aktów.
Sroczyński_Włodzimierz - 01-03-2009 - 14:11
Temat postu: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksacja
dziękujemy!
o postępach prac będziemy informować
oby to był miły początek dobrego w szerszej skali
pozdrawiam serdecznie
Kaczmarek_Aneta - 01-03-2009 - 15:42
Temat postu:
Dolaczam do podziekowan i gratulacji dla osob, ktore poswiecily swoj weekendowy czas na sfotografowanie zasobow metrykalnych. Podany przez Jacka wynik jest wrecz niewiarygodny, rewelacyjny Smile SERDECZNIE DZIEKUJE !
SzotowskaM - 01-03-2009 - 19:13
Temat postu:
Gratulacje,
już dostałam przydział do indeksacji w domu,mam nadzieję że w miarę szybko uda mi się uporać z tym zadaniem:)
elżbieta - 01-03-2009 - 20:15
Temat postu:
GRATULUJĘ I DZIĘKUJĘ. Potomkini Warszawiaków Elżbieta
ewarogala - 04-03-2009 - 01:00
Temat postu: wiadomośc dla Anety Kaczmarek
przystąpiłam do pracy -rok 1892,czy tabelki mam przekazywać częściami?czy całościowo po skończeniu całego roku? I na jaki adres?
proszę również o wzór tabelki excelowej?
ewarogala szczecin.
Sroczyński_Włodzimierz - 04-03-2009 - 08:53
Temat postu: wiadomośc dla Anety Kaczmarek
domyślam się , że chodzi o Wszystkich Świętych
proszę o kontakowanie się pod adresem indexwawaww@gmail.com
więcej informacji na witrynce:
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
Kaczmarek_Aneta - 04-03-2009 - 09:01
Temat postu:
Właśnie to miałam napisać, ale Włodek już mnie wyprzedził Smile

Pani Ewo, wkrótce odezwę się do Pani.

Pozdrawiam,
Aneta
Sroczyński_Włodzimierz - 07-05-2009 - 20:21
Temat postu:
Na witrynie:
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/Home
są dostępne lata: 1866-1879 , pojedyncze roczniki 1881, 1885, 1886, 1888, 1892, 1897 oraz materiały robocze z pozostałych lat.
1866-1879 został przesłany do geneteki i metryk (z trochę innym zakresem danych niż na witrynie)
1866-1877 do serwisów: Kuby ksiegi-parafialne.pl i Janusza stankiewicze.com (następna porcja dla tych serwisów po uzupełnieniu o rok 1880-kwestia dni)

Dziękuję wszystkim za dotychczasową pracę i polecam się pamięci (poszukujemy osób do opracowania dwóch lat -szczegóły na witrynie)
pozdrawiam
szczesna - 09-05-2009 - 18:00
Temat postu:
Dzięki Państwa wysiłkowi wiem, że moja rodzina mieszka w Warszawie od co najmniej 1877 r.
Z dokumentów wynika, że aż 11 osób z mojej rodziny było chrzczonych w parafii Wszystkich Świętych.
Bardzo, bardzo dziękuję. Może mogłabym włączyć się do pomocy.
Pozdrawiam
Joanna
Sroczyński_Włodzimierz - 09-05-2009 - 22:38
Temat postu:
Proszę o maila na indexwawaww@gmail.com. W poniedziałek postaramy się ustalić szczegóły.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 11-05-2009 - 14:05
Temat postu:
Wiadomość, która być może zainteresuje starających się o zgody proboszczów (i innych dysponentów dokumentów) na publikacje zdjęć, danych.
Na oficjalnej stronie parafii www.wszyscyswieci.pl pojawił się link (lewy dolny róg - tak na wszelkiwypadek ale dobrze widoczny jest) do witrynki WZI.
Dość czytelny sygnał, łatwo przesłać wahającym się jako przykład:)
www.wszysycswieci.pl jest oficjalna witryną prowadzoną pod nadzorem księży z parafii (w sporej części - nie tylko pod nadzorem ale i bezpośrednio)
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 20-05-2009 - 11:07
Temat postu:
Na witrynce WZI
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia
dostępne są zdjęcia papierowego skorowidza chrztów z lat 1903-1907, których autorem jest Leszek Ćwikliński.

Link/banerek na stronie parafialnej został przeniesiony do sekcji "historia"
http://wszyscyswieci.pl/index-3.html

pozdrawiam serdecznie
Sroczyński_Włodzimierz - 22-05-2009 - 13:54
Temat postu:
Rozszerzylismy zakres prac o kolejne dwa lata: 1901 i 1902. Podstawowym zakresem pozostaje wiek XIX, te dwa lata z XX. jedynie aby zastąpić papierowy skorowidz obejmujący także kawałek wieku XX. Kolejne lata, jeśli będą, to w formie zdjęć skorowidza.
Sroczyński_Włodzimierz - 25-05-2009 - 19:20
Temat postu:
Na witrynce WZI dodałem
rok 1882 - w poszerzonym (w stosunku do podstawowego pdf-aSmile zakresie - xls zawiera informacje m.in. o nazwiskach panieńskich matek oraz o roku urodzenia , jeśli był przed 1881 rokiem

do geneteki zostanie przesłany wraz z gotowym 1881 oraz opracowywanym 1880

pozdrawiam
dominikk - 25-05-2009 - 20:03
Temat postu:
W parafii Wszystkich Świętych, mimo, że obejmuje lata 1866-1879 nie można wyświetlić spisu osób ochrzczonych w 1876 r.
Sroczyński_Włodzimierz - 25-05-2009 - 20:41
Temat postu:
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawam ... eniagotowe jest jeden zbiorczy plik obejmujący zapisy z ksiąg z lat 1866-1879, raczej nie o witrynę WZI chodzi, może o genetekę?
Błędy w genetece najlepiej zgłaszać w wątku specjalnie do tego utworzonym "Geneteka-błędy"
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 3177.phtml
zaś uwagi do programu indeksacji metryki.genealodzy.pl (wydaje mi się, że ) w
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... 4489.phtml

Nie sądzę, aby opiekunowie ww serwisów mieli czas przeglądać całe forum:)

pozdrawiam serdecznie
Ćwikliński_Leszek - 25-05-2009 - 22:43
Temat postu:
dominikk napisał:
W parafii Wszystkich Świętych, mimo, że obejmuje lata 1866-1879 nie można wyświetlić spisu osób ochrzczonych w 1876 r.


Chyba znalazłem powod zablokowania wyswietlania rekordów. Z rocznika 1875 wyświetlane były tylko 752 pozycje. Indeksujący wpisał w nazwisku lewy ukośnik który zablokował dalsze dane. Usunąłem go i teraz powinno być wszystko ok.
Proszę o sprawdzanie przed wysyłką do mnie plików pod kontem zabronionych znaków specjalnych. Sam nie jestem nieraz w stanie tego sprawdzić.

Leszek
Sroczyński_Włodzimierz - 26-05-2009 - 09:45
Temat postu:
ja puściłem fuszerkę, kilka rekordów takich będzie..
już przesłałem poprawiony plik
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 26-05-2009 - 11:32
Temat postu:
Na witrynce WZI zastąpiłem 1886 nową wersja - z rokiem urodzenia i nazwiskami panieńskimi matek.
Kaczmarek_Aneta - 26-05-2009 - 14:23
Temat postu:
Aktualnie poszukujemy osób do zweryfikowania (czyli porównania wcześniej wprowadzonych danych z danymi w aktach) roku 1894 – po ok. 150-160 aktów na osobę (nie zabierze wiele czasu)
Chętna osoba otrzymuje gotowy plik formatu excel oraz link do pobrania zdjęć aktów, praca może zatem odbywać się w warunkach domowych.

Nazwiska osób biorących udział w Projekcie zindeksowania Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie, za ich zgodą, zostają umieszczone na oficjalnej stronie Projektu.
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do rozdania zostało jeszcze 7 pakietów po ok. 150-160 aktów każdy.
Zapraszamy do współpracy (kontakt: indexwawaww@gmail.com) Smile

Pozdrawiam serdecznie,
Aneta Kaczmarek
szczesna - 27-05-2009 - 08:27
Temat postu:
Witam. Smile
Podczas weryfikacji aktów chrztu z 1894 r. znalazłam kilka pomyłek w imionach - gdzie nanosić poprawki ???. Sprawdzam po raz pierwszy i proszę o podpowiedź.
Joanna
Kaczmarek_Aneta - 27-05-2009 - 08:54
Temat postu:
Witaj Joanno Smile

najlepiej nanosić poprawki brezpośrednio do pliku excelowego. Zasada jest taka, że za ostateczną wersję przyjmujemy dane, jakie zawarte są w akcie.
Przykładowo:
w skorowidzu jest: Kowalska Anna
w akcie jest: Kowalewska Alina

Do tabeli wpisujemy Alinę Kowalewską bez czynienia jakichkolwiek uwag, że w skorowidzu jest inaczej.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do wspólpracy Smile

Aneta Kaczmarek
Sroczyński_Włodzimierz - 27-05-2009 - 09:04
Temat postu:
"Podczas weryfikacji aktów chrztu z 1894 r. znalazłam kilka pomyłek w imionach "
i dlatego weryfikujemy - dane ze skorowidzów nie dość że niepełne to bywają złeSmile

"gdzie nanosić poprawki ?"
w przesłanym pliku w odpowiedniej komórce

Ważniejsza sprawa, dotycząca szerszego grona, więc piszę tutaj:)
Bardzo proszę o kontaktowanie się przez maila indexwawaww@gmail.com - na forum etc nie każdy i nie zawsze zajrzy. Inne formy mogą być pomocnicze, awaryjne (np jeśli nie mam odpwowiedzi przez kilka dni z gmaila), ale podstawowa to konto na gmailu. Wszystko jest w jednym miejscu i nie będzie pominięte, co może sięprzydarzyć jeśli wiadomości będa rozproszone po forach, prywatnych wiadomościach i prywtanych skrzynkach pocztowych. Ponawiam też prośbę o potwierdzanie otrzymania listu - mailem zwrotnym na indexwawaww@gmail.com. Zdarzały się sytuacje braku odpowiedzi, braku informacji etc przez kilkanascie tygodni - co intepretowalismy (w olbrzymiej większości słusznie, ale pozostaje mniejszość) jako zawieszenie-zerwanie współpracy bez słowa:(
Przepraszm za te wymagania, ale jest nas na tyle dużo, że skoordynowanie prac wymaga trzymania się pewnych zasad -inaczej się gubimy (nie tylko ja, ale ja takżeSmile
Z góry dziękuję.
A "z dołu" wszystkim za dotychczas wykonaną pracęSmile
Pozdrawiam serdecznie
Sroczyński_Włodzimierz - 09-06-2009 - 14:37
Temat postu:
po dzisiejszej aktualizacji dostępne są lata:
1866-1882, 1885, 1886, 1888, 1892, 1897 niektóre wraz z nazwiskami panieńskimi matek (rodowymi, de domo)
plik został przesłany do geneteki
pozdrawiam
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/Home
Sroczyński_Włodzimierz - 10-06-2009 - 14:49
Temat postu:
2009-06-09 lata 1886-1882 dostępne w genetece,
2009-06-10 na witrynce od dziś dostępne 1887 (z nazwiskami panieńskimi matek, rokiem urodzenia) i 1889

w czasie zbliżającego się okresu wakacyjnego prace będą trwały, ale publikowanie danych, aktualizacja witrynki i kontakt może być utrudniony - przepraszam za niedogodności jeśli się pojawią
powoli zbliżamy się do wyznaczonego celu

pozdrawiam
Bozenna - 10-06-2009 - 17:16
Temat postu:
Wlodek,
Wiem ile pracy, ile czasu potrzeba, zeby doprowadzic to "dzielo" do konca.
Nie rezygnuj, bij sie dalej. Bardzo wszyscy to doceniamy.
Bozenna
Sroczyński_Włodzimierz - 10-06-2009 - 18:34
Temat postu:
Ależ nikt nie rezygnuje:)
Zdarzają się przypadki losowe czasowego wyłączenia się z projektu - normalna rzecz.
Księgi różnią się objętością, indeksujący wybierają zakres danych do wprowadzenia (tzn ilość pól w rekordzie), dysponują inną ilością czasu, umiejętnościami etc stąd może wrażenie przestojów, ale prace trwają nieustannie. Bywa, że jednego dnia spływa do sześciu plików od różnych osób (ostatnio dzieliłem na porcje po stokilkadziesiąt aktów), bywa że przez tydzień nic. Nie oczekuję sprintu, to zadanie dla długodystansowców - szczególnie, że się uczymy wszyscy. Być może wypracowane mechanizmy zaowocują szerszym zakresem w przyszłości. Ja osobście nie mogę podjąć się samodzielnej koordynacji kilku parafii naraz (to są spore parafie:) - będzie potrzebna pomoc nie tylko przy wpisywaniu danych ale także przy rozsyłaniu materiałów, uzupelnianiu braków, redakcji i ujednolicaniu i paru innych rzeczach.
W najbliższą sobotę robimy kolejną (i mam nadzieję ostatnią) sesję zdjęciową -uzupełnienia i braki. A przy okazji przekażemy proboszczowi dr Mirosławowi Nowakowi pierszą gotową część zdjęć wykonanych przez
Jacka Młochowskiego i Leszka Ćwiklińskiego - czyli zdjęcia wszystkich zachowanych aktów zgonów (żeby nie minąć się z prawdą kilkanascie tysięcy? oprócz cztrech sztuk:)
Płyty nagrał, pięknie "zilustrował" Leszek Ćwikliński po czym przesłał je do mnie. Zastanawiałem się nawet czy przekazania jakoś nie udokumentowac fotograficznie...ale nie ja zdjęcia robiłem więc głupio by taki reportaż wyszedłSmile Będzie jeszcze okazja - przy chrztach i ślubach.. może Jacek i Leszek będą przy okazji w Warszawie i ostatnie partie to oni przekażą? Zobaczymy... na razie są zgony:)
http://agnieszki.ovh.org/WwaWsSwPlytyZgony.jpg
I przy okazji "zdjęcia aktów zejść": ponieważ cały dotychczasowy zespół albo wypoczywać będzie albo ciężko pracować przy chrztach, a materiały są to zapraszam (może niekoniecznie w ramach WZI, jeśli ktoś woli to indywidualnie -kontakt może Leszkiem po jego powrocie) do ich opracowania.
Mam nadzieję, że zdjęcia opracowywanych aktów chrztów będą się sukcesywnie na metryki.genealodzy.pl pojawiały, ale to nie leży w moich kompetencjach i możliwościach. O to proszę pytać Jacka Młochowskiego:)

My (tzn ja wspólnie z całym zespołem WZI) opracowujemy dane, zamieścić możemy co najwyżej kilkadziesiąt zdjęć - uzupełnień ew. za zgodą autorów zdjęć i w miarę możliwości - materał pomocniczy (jak np zdjęcia skorowidza Chrztów 1903-1907 wykonane przez Leszka).
Jeśli ktoś odczuwał niedosyt informacyjny to chyba teraz ma przesyt.
Pozdrawiam serdecznie

P.S. A materiały i zgody na ich publikację ostatnio dopisująSmile Liczba aktów , które potencjalnie można już byłoby skopiować, zindeksować i umieścić w sieci..jak ostatnio szacowałem (abstrahując od możliwości przerobu -piszę jedynie o zgodach) z terenu Mazowsza (tak mniej więcej) bliższa jest milionowi niż liczbie pięciocyfrowej:)
P.P.S. Już tak zupełnie prywatnie...oprócz zajęć zawodowych i rodzinnych to wezmę urlop od WZI żeby coś o swoich przodkach się dowiedzieć..bo temat leżał i kwiczał... od 8 dni jestem w posiadaniu informacji, które aż korcą żeby nimi się zająć. Do tej pory specjalnie ni edotykałem kilku tematów, ale jak "samo w ręce" wpadło to wstyd żeby leżały dalej;)
Sroczyński_Włodzimierz - 02-07-2009 - 12:47
Temat postu:
od dziś na witrynce WZI dostępny skorowidz chrztów 1896 z datą i miejscem urodzenia i nazwiskiem panieńskim matki
zapraszamy http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
poszukujemy osoby mogącej zweryfikowac dane z 1883 w APW na Krzywym Kole
pozdrawiam
mwpch - 04-07-2009 - 18:44
Temat postu:
Drobna informacja:
w zbiorze aktów małżeństw z 1919r. (sygn. 342), w którym nie powinno być nic, jest powtórzenie wszystkich akt z 1918r. (sygn. 341). Szukałem aktu z 1919, na którym mi bardzo zależy, i "się nie zgadzało" ;-(
Pozdrawiam, Marek.
Sroczyński_Włodzimierz - 07-07-2009 - 13:56
Temat postu:
aktualizacja na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/Home
rok 1874 uzupełniony o nazwiska panieńskie matek , rok urodzenia
rok 1895 - nowy - wraz z panieńskimi matek
zapraszamy
przez pewien czas może być przerwa w aktualizacji -przesyłane materiały mogą czekac na publikację nawet do początków września
Kaczmarek_Aneta - 07-07-2009 - 14:23
Temat postu:
...ale mimo, że mogą wystąpić przerwy w akualizacji strony, nieustannie poszukujemy i zachęcamy do współpracy w zakresie indeksacji metryk z parafii Wszystkich Świętych w Warszawie Smile

Zdjęcia są, pracy jest dużo, indeksować można w warunkach domowych.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: indexwawaww@gmail.com

Pozdrawiam serdecznie,
Aneta
Sroczyński_Włodzimierz - 12-07-2009 - 12:05
Temat postu:
Na witrynce dodano nazwiska panieńskie matek w latach: 1868, 1871.
Sroczyński_Włodzimierz - 13-07-2009 - 10:30
Temat postu:
I kolejny update: Rok 1884 z datami urodzenia (jelsi inne niż rok księgi) i nazwiskami panieńskimi matek. W zbitce 1884-1889.
Zapraszamy
Kaczmarek_Aneta - 14-07-2009 - 09:32
Temat postu:
Witam Smile

miło mi poinformować o kolejnej zmianie na naszej witrynce (dla przypomnienia: http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ ), a mianowicie uzupełniony o nazwiska panieńskie matek został rocznik 1866.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób (nazwiska podajemy na ww. stronie) w ramach Warszawskiego Zespołu Indeksacyjnego, Projekt rozwija się bardzo dynamicznie, niemniej jednak miło nam będzie powitać na naszym pokładzie nowych chętnych do pomocy w opracowaniu indeksów.

Pozdrawiam i zapraszam
bardzo gorąco Smile

Aneta Kaczmarek
kontakt: indexwawaww@gmail.com
Sroczyński_Włodzimierz - 15-07-2009 - 12:35
Temat postu:
Od dziś dostępny jest rocznik 1872 uzupełniony o daty urodzeni a(jesli inne niż 1872 i nazwiska panieńskie matek)
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 16-07-2009 - 15:04
Temat postu:
Od dziś dostępny jest rok 1894 wraz z nazwiskami panieńskimi matek i większością dat uropdzenia (jeśli inne niż 1894)
Jeśli bedzie możliwość (spłyna nowe dane) planowana jest aktualizacja piatkowo-sobotnia, a następna będzie po dłuższej przerwie
Zapraszamy
Sroczyński_Włodzimierz - 17-07-2009 - 15:51
Temat postu:
Prawdopodobnie ostatnia aktualizacja przed przerwą
na witrynce jest dostępny od teraz:
rok 1869 zweryfikowany i uzupełniony o nazwsika panieńskie matek i roku urodzenie jelsi inny niż 1869
rok 1898 niezweryfikowany , z nazwiskami panieńskimi matek

Dane dot. lat
1866-1882 zostaną przesłane do geneteki, gdy cały zakres będzie uzupełniony o nazwiska panieńskie matek i będzie zweryfikowany - zastąpią wtedy dotychczasowe dane
Rok 1883 -brak aktow w parafii (a więc i zdjęć) - szukamy osoby do weryfikacji w APW
1884-1889 -przesłane do geneteki, kolejna wersja po weryfikacji i uzupełnieniu wszystkich lat
1890-1900 w przygotowaniu, wtedy gdy będzie komplet

Kolejne materiały na witrynce WZI ukażą się prawdopodbnie w pierwszej połowie sierpnia, następne juz we wrześniu

Pozdrawiam, zapraszam:)
Sroczyński_Włodzimierz - 24-07-2009 - 10:02
Temat postu:
aktualizacja na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/Home
Chrzty rok 1873 uzupełniony o nazwiska panieńskie matek , rok urodzenia jeśli inny niż rok księgi
Chrzty rok 1875 uzupełniony o nazwiska panieńskie matek , rok urodzenia jeśli inny niż rok księgi
Chrzty rok 1885 uzupełniony o nazwiska panieńskie matek , rok urodzenia jeśli inny niż rok księgi

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 30-07-2009 - 11:24
Temat postu:
aktualizacja:
Chrzty rok 1876 uzupełniony o nazwiska panieńskie matek , rok urodzenia jeśli inny niż rok księgi
Chrzty rok 1891 nowy z nazwiskami panieńskimi matek , rokiem urodzenia jeśli inny niż rok księgi
pozdrawiam zapraszam
tomczyk - 31-07-2009 - 14:12
Temat postu:
Witam!

Jak wszyscy na tym Forum wielkie gratulacje z ogromną pracę przy indeksacji.
I pytanie?
W roku 1867 w indeksie chrztów jest 860 metryk urodzenia, a fotki obejmują tylko 134.
Czy ja popełniam jakiś błąd szukając?, czy też są jakieś braki?.

Wybaczcie za marudzenie, ale pod nr 311 jest mój przodek.

z uśmiechem

Jacek Tomczyk

www.genealodzy.czestochowa.pl
Sroczyński_Włodzimierz - 31-07-2009 - 14:28
Temat postu:
Witam!
http://www.genealodzy.pl/modules.php?op ... 1566#31566
pozdrawiam serdecznie
P.S. Według deklaracji indeksującego dziś powinienem otrzymać plik z danymi chrzty 1867 uzupełnionymi o nazwiska panieńskie matek, aktualizacja danych na witrynie powinna być na dniach. Nie rozwiąże to wszystkich problemów związanych z brakami w 1867, ale może pomoże (w oczekiwaniu na uzupełnienie zdjęć) posunąć niektórym osobom poszukiwania.
Młochowski_Jacek - 31-07-2009 - 19:30
Temat postu:
tomczyk napisał:
...W roku 1867 w indeksie chrztów jest 860 metryk urodzenia, a fotki obejmują tylko 134. Czy ja popełniam jakiś błąd szukając?, czy też są jakieś braki?.
Dzisiaj powinienem uzupełnić brakujące akty z 1867 r. Postaram się też do niedzieli wrzucić trochę nowych aktów.
tomczyk - 31-07-2009 - 20:53
Temat postu:
Jacku !, Włodku !

Wielkie dzięki za błyskawiczną reakcję na mój list.
Czuję się wyróżniony !!!!

pozdrawiam

Jacek Tomczyk
Sroczyński_Włodzimierz - 03-08-2009 - 00:10
Temat postu:
Obiecany 1867 jeszcze nie dotarł, za to jest (dostępna na witrynie) nowa wersja roku 1877 zawierająca nazwiska panieńskie matek oraz daty urodzenia (jeśli sa inne niż 1877).
Do geneteki (i zarazem metryki.genealodzy.pl) lata 1866-1882 zostaną przesłane po uzupełnieniu wszystkich lat z tego okresu o dane dot. nazwisk panieńskich i ew. daty. Uzupełnienie jest wykonywane razem z dodtakową weryfikacją -więc dane z geneteki i z witryny mogą się róznić. Przy czym geneteka zawiera błędy poprawione w danych prezentowanych na witrynie:
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 08-08-2009 - 12:24
Temat postu:
1878 zweryfikowany i dodany rok urodzenia (w przypadku, gdy nie jest to 1878)

1898 i 1900 częściowo uzupełnione (nowa jeszcze nieostateczna wersja w sekcji "opracowywane")

---
Uwaga! testujemy narzędzie do przeszukiwania bazy tworzone przez Sebastiana Gąsiorka

WZIernik

wersja "alfaalfa" dostępna pod adresem http://morfic.nazwa.pl/find.html
nie zawsze będzie pracował na aktualnej bazie i będą przerwy ale czekamy na uwagi -indexwawaww@gmail.com
przeszukiwany zakres zmienny ale "generalnie" Warszawa WszSw. Chrzty 1866-1900

pozdrawiam
Bozenna - 08-08-2009 - 15:33
Temat postu:
Swietnie dziala !!!
Dziekujemy !!
Bozenna
Kaczmarek_Aneta - 10-08-2009 - 10:15
Temat postu:
Bardzo proste i przydatne narzędzie Smile
Jedna uwaga: wpisując nazwisko z polskimi znakami, np." Wroński" pojawia się błąd.
Po wpisaniu nazwiska bez polskich znaków pokazuje już wyniki bez problemów Smile

Pozdrawiam i dziękuję,

Aneta
sebastian_gasiorek - 10-08-2009 - 22:12
Temat postu:
Witaj Aneto,

U mnie działa bez problemu - wpisuję Wroński w dwóch przeglądarkach (Opera i Firefox) i wszystko działa bez problemu.

Mogłabyś podać z jakiej przeglądarki i wersji korzystasz oraz z jakiego systemu operacyjnego?

Proszę jednocześnie inne osoby o sprawdzenie czy występuje u nich tego typu problem.

pozdrawiam,
Sebastian
Kaczmarek_Aneta - 11-08-2009 - 08:51
Temat postu:
Witaj Sebastian Smile

parametry mojego komputera, z którego aktualnie korzystam są następujące:

Internet Explorer wersja 6.0
Windows XP

Kwestia niemożliwości wyszukiwania po nazwiskach z polskimi znakami nie stanowi dla mnie problemu. Ważniejszy jest wynik Smile

Pozdrawiam,
Aneta
sebastian_gasiorek - 11-08-2009 - 15:37
Temat postu:
Oj Oj ... IE 6.0

Zalecałbym aktualizację do najnowszej wersji 8.0 Smile
Tak czy inaczej będę musiał na to zerknąć w wolnym czasie. Niestety nie mam u siebie już nigdzie tej wersji więc błędzik wędruje na koniec listy z problemami.

Pozdrawiam,
Sebastian
Bozenna - 11-08-2009 - 15:44
Temat postu:
Po raz pierwszy trafilo mi sie, ze nie majac polskich znakow jestem "uprzywilejowana" - nie macie pojecia jak mnie to ucieszylo.
Z usmiechem
Bozenna
Kaczmarek_Aneta - 11-08-2009 - 16:06
Temat postu:
sebastian_gasiorek napisał:
Oj Oj ... IE 6.0

Zalecałbym aktualizację do najnowszej wersji 8.0 Smile

Pozdrawiam,
Sebastian


Dzięki za podpowiedź, ale w tym przypadku to niemożliwe (wiadomość na PW) Smile

Pozdrawiam,
Aneta
Klotka - 12-08-2009 - 19:38
Temat postu:
Witam
u mnie WZIernik działa dobrze, wszystkie opcje.
Firefox i Windows Xp.
Pozdrawiam
Gospel - 12-08-2009 - 19:56
Temat postu:
Nazwiska na literę "E" nie wyświetlają się.

Vista Home
Google Chrome
FireFox

pozdro

Gospel
sebastian_gasiorek - 12-08-2009 - 20:13
Temat postu:
Dzięki za zgloszenie Smile

Błąd zlokalizowany i poprawiony.

pozdrawiam,
Sebastian
Gospel - 12-08-2009 - 20:37
Temat postu:
Dziekuję już działa. Very Happy

Pozdro
Gospel

Ps. Gratuluję konstrukcji oraz wykonania tak przydatnego narzędzia.
Sroczyński_Włodzimierz - 12-08-2009 - 23:47
Temat postu:
1. Materiałów do opracowania, polskojęzycznych, dotyczących Wszystkich Świętych już nie mamy. Osoby zainteresowane wspomożeniem indeksacji proszę o kontakt bezpośrednio z administratorem Geneteki - Leszkiem Ćwiklińskim. Delikatnie sugeruję, że czeka na spisanie skorowidz zgonów ze św. Jana. W przypadku gdyby ktoś się zainteresował - dobrze byłoby w uwagach dodać "dane ze skorowidza, nieweryfikowane z aktami".
Mnóstwo innych materiałów czekających na opiekunów można znaleźć w "zgłoszonych przez administratora geneteki"

2. Jeśli będzie czym -jutro postaram się zaktualizować witrynkę oraz przesłać do geneteki nadające się do tego materiały. Później przerwa do września. Prace trwają, ale wyniki będą czekać na opublikowanie. to samo może przydarzyć się mailom kierowanym na adres indexwawaww@gmail.com

3. W oczekiwaniu na komplet zdjęć ślubów zajęliśmy się początkowymi latami zgonów. Mniej pewne i mniej istotne informacje ale uznaliśmy, że warto:)

pozdrawiam
Chrostowski_Włodzimierz - 13-08-2009 - 00:13
Temat postu:
Rewelacyjne narzędzie! Dzięki niemu odnalazłem rodzinę z poziomu prapradziadka o nazwisku, które wcześniej wydawało się z moją rodziną tylko przypadkowo i jedorazowo powiązane. Również gratuluję i dziękuję.
Włodzimierz
Chrostowski_Włodzimierz - 13-08-2009 - 00:41
Temat postu:
Teraz mam problem jak dotrzeć do aktu nr 876 z 1892r, nr 1624 z 1894r i nr 1347 i 1348 z 1896. Skoro pojawiły się to już muszą być zindeksowane. Gdzie ich szukać?
Włodzimierz
Dąbkowska_Alina - 13-08-2009 - 12:36
Temat postu:
spisuję warszawa, św. jan zgony 1860 - 1885 ze zdjęć skorowidzów
Kaczmarek_Aneta - 14-08-2009 - 13:02
Temat postu:
Witam,

w ramach Projektu WZI, aktualnie poszukujemy osób do zindeksowania aktów zgonów za rok 1871 i 1872 (język rosyjski).

Do rozdania pięć pakietów po:
rok 1871
1-260 (aktów 260)
261-380 (aktów 120)
381-514 (aktów 134)

rok 1872
1-285 (aktów 285)
286-639 (aktów 354)

Zainteresowanych prosimy o kontakt: indexwawaww@gmail.com

Pozdrawiam,

Aneta Kaczmarek
Warszawski Zespół Indeksacyjny
Sroczyński_Włodzimierz - 14-08-2009 - 21:55
Temat postu:
aktualizacja dzisiejsza:
na witrynce
rok 1882 zweryfikowany i uzupełniony o daty

pozdrawiam
Młochowski_Jacek - 15-08-2009 - 11:17
Temat postu:
W metrykach parafii Wszystkich Świętych przybyły kolejne 3 lata (5.700) chrztów 1892-94. Dopracowałem też skrypt administracyjny do dodawania nowych i aktualizacji już wprowadzonych indeksów, co znacznie ułatwia zarządzanie. Potrzebne będą indeksy zapisane zgodnie ze wzorem na stronie informacyjnej projektu.
szczesna - 17-08-2009 - 14:40
Temat postu:
WZIernik świetnie działa, już znalazłam 12 moich krewnych Smile
Chyba w ten sam sposób działa "Projekt Poznań".
Pozdrawiam
ewa_os - 17-08-2009 - 15:39
Temat postu:
Przepraszam za malkontenctwo,ale czy ten kapitalny wziernik mógłby też obejmować śluby i zgony?
Kaczmarek_Aneta - 17-08-2009 - 16:35
Temat postu:
Pani Ewo,

owszem, zgony tak, pod warunkiem, że dane zostaną zweryfikowane. Póki co, WZIernik pobiera dane z opracowanych chrztów.
Co do ślubów, na razie posiadamy bardzo niepełne materiały, tak więc nie możemy objąć ich patronatem WZI (indeksuję niektóre roczniki we własnym zakresie).
Bardziej szczegółowe informacje odnośnie narzędzia zapewne posiada jednak autor wyszukiwarki - Sebastian oraz Włodek Sroczyński (obecnie na urlopie).

Pozdrawiam,
Aneta Kaczmarek
sebastian_gasiorek - 17-08-2009 - 16:40
Temat postu:
Witam,

Oczywiście, śluby i zgony również będą zawarte we WZIerniku. W tej chwili jednak nie ma jeszcze danych które można by było zamieścić.

Tak jak wcześnie Włodek Sroczyński napisał - usługa uruchomiona jest w tej chwili tylko testowo.
Większy zakres danych zostanie umieszczony dopiero po fazie testów i w miarę postępu indeksacji.

No tak... Aneta mnie wyprzedziła Smile

Pozdrawiam,
Sebastian
Kaczmarek_Aneta - 19-08-2009 - 10:20
Temat postu:
Witam,

aktualnie na zindeksowanie oczekują następujące materiały:

ZGONY:
rocznik 1866 (język polski) – aktów 221
rocznik 1872
1-285 (aktów 285)
286-639 (aktów 354)

i kolejne roczniki (język rosyjski): 1873, 1874 itd.

Pozdrawiam i zapraszam
do współpracy Smile

Aneta Kaczmarek

WZI: indexwawaww@gmail.com
Sroczyński_Włodzimierz - 01-09-2009 - 07:50
Temat postu:
Zgony 1866, 1872 przydzielone.
Aktualizacja witrynki:
Chrzty 1880, Chrzty 1881 zweryfikowane i uzupełnione.
Pozdrawiam, zapraszam
Młochowski_Jacek - 01-09-2009 - 09:51
Temat postu:
Uzupełniłem indeksy w Metrykach. Chrzty po 1882 są jeszcze niezweryfikowane i nieuzupełnione.
Dane z Metryk widoczne są również w Geneszukaczu.
Aktualizacja indeksów odbywa się szybko jeśli dysponuję indeksami zgodnymi z szablonem dostępnym na stronie http://www.metryki.genealodzy.pl/jak-indeksowac-U-Z.php .
Sroczyński_Włodzimierz - 02-09-2009 - 12:27
Temat postu:
na witrynie http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
dostępny jest rok 1890
lata 1890-1892 zostały przesłane do geneteki

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 06-09-2009 - 16:19
Temat postu:
Dzisiejsza aktualizacja na witrynie
Chrzty1879 uzupełniony, poprawiony i zweryfikowany.
Pozdrawiam
Młochowski_Jacek - 06-09-2009 - 20:15
Temat postu:
Tutaj można sprawdzić indeksy parafii Wszystkich Świętych w projekcie metryki. Chrzty 1866-1882 są zweryfikowane i zawierają pełne dane. Pozostałe roczniki są niepełne. Uzupełnię je jeśli dostanę arkusz zgodny ze wzorcem.
Sroczyński_Włodzimierz - 09-09-2009 - 15:04
Temat postu:
Zakończyliśmy prace nad indeksacją Chrztów 1866-1882.
Wyniki są dostępne na stronie:
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do poniedziałku 14 września czekam na uwagi pod adresem indexwawaww@gmail.com.
We wtorek prześlę pliki do metryk i geneteki. Uwagi przesłane po poniedziałku będą uwzględnione podczas okresowej (prawdopodbnie cokwartalnej) aktualizacji a więc w 2010 roku.
Skupimy się na pozostałym zakresie

Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 13-09-2009 - 21:45
Temat postu:
Rok 1884 na witrynce zaktualizowany i uzupełniony.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 14-09-2009 - 22:07
Temat postu:
Uwag nie było więc 1866-1882 w nowej , ostatecznej wersji przesłane do geneteki i metryki.genealodzy.pl
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 22-09-2009 - 15:41
Temat postu:
Rok 1885 na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ w nowej uzupełnionej i zweryfikowanej wersji.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 27-09-2009 - 20:26
Temat postu:
Rok 1886 na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ w nowej uzupełnionej i zweryfikowanej wersji.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 05-10-2009 - 13:12
Temat postu:
Rok 1887 na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ w nowej uzupełnionej i zweryfikowanej wersji.
Poszukujemy osoby do "audytu" danych 1866-1882
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 05-10-2009 - 13:30
Temat postu:
Pozostałe informacje:
Widzę,że w metryki.genealodzy.pl Jacek Młochowski uzupełnił zdjęcia Chrztów i jest dostępny zakres 1866-1894.
Płyty ze zdjęciami chrztów 1866-1909 zostaną przekazane do kancelarii parafii w ciągu tygodnia.
Dziękuję, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 08-10-2009 - 19:04
Temat postu:
Zdjęcia ksiąg chrztów/urodzeń z lat 1866-1909 zostały przekazane do kancelarii parafialnej.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 10-10-2009 - 14:29
Temat postu:
Zdjęcia ksiąg ślubów małżeństw od 1866 do 1925 zostaną przekazane do kancelarii parafialnej w ciągu dwóch tygodni.
Pozdrawiam
Bozenna - 10-10-2009 - 14:55
Temat postu:
Wlodek,
Czy to znaczy, ze idac do parafii mozna poprosic o udostepnienie CD ze zdjeciami i sprawdzic na miejscu interesujace sluby.
Chodzi tu przede wszystkim o lata 1919-1925, czyli akty dosc aktualne.
Slicznie z gory dziekuje za wyjasnienie.
Bozenna
Sroczyński_Włodzimierz - 10-10-2009 - 23:29
Temat postu:
16(przyjęty subiektywnie minimalny wiek ) + 2009 (obecny rok) -100(ochrona danych)=1925
więc 1925 i wcześniejsze będzie z tego co wiem także w metryki.genealodzy.pl udostępnić

Ślubów w kancelarii jeszcze nie ma (same śluby to 11 DVD nie CD to tak technicznie na marginesie:), będą w ciągu dwóch tygodni. Jak będzie ze sprzętem do przeglądania - nie mogę gwarantować.

Docelowo oznacza to, że będzie możliwość w kancelarii przejrzenia kopii ksiąg. Kiedy, jak, na jakich warunkach - myślę, że to pytanie będzie sens stawiać w kancelarii za około miesiąc.
Ale w metryki też chyba będzie można przejrzeć więc kancelaria to albo dla tych co bez internetu, albo dla tych którzy chcą (muszą mieć) uwierzytelnione kopie (dla celów "kościelnych").
Pozdrawiam
Bozenna - 11-10-2009 - 00:13
Temat postu:
Wielkie dzieki, Wlodek,
W Warszawie bede bardzo krotko i czas bedzie cenny. Lepiej chyba poczekac na "metryki".
Serdecznosci
Bozenna
Dąbkowska_Alina - 13-10-2009 - 09:53
Temat postu:
Witam! A ja mam pytanie: co stało się z "testem wyszukiwarki", w którym można było znaleźć indeksy urodzeń z Parafii Wszystkich Św. z lat, których nie ma jeszcze w Indeksacji metryk (lata 1895-1897)?
Sroczyński_Włodzimierz - 13-10-2009 - 10:21
Temat postu:
Wszystkie aktualne linki i informacje informacje ( w tym o WZIerniku o który pytasz) znajdują się na witrynce WZI.
Przykładowo -link do WZIernika autorstwa Sebastiana Gąsiorka na podstronie
http://sites.google.com/site/wszswwawam ... eniagotowe
Pozdrawiam
Młochowski_Jacek - 13-10-2009 - 10:23
Temat postu:
Wyszukiwarka jest tutaj: http://www.metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=ch
Są takie niepełne dane http://www.metryki.genealodzy.pl/metryk ... p;zs=9264d
W Metrykach jest już ponad 100 tys. aktów z parafii Wszystkich Świętych. Braki są sukcesywnie uzupełniane.
Sroczyński_Włodzimierz - 13-10-2009 - 13:05
Temat postu:
Rok 1888 na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ w nowej uzupełnionej i zweryfikowanej wersji.
Został także przesłany do Jacka i Sebastiana - opiekunów (odpowiednio:) metryki.genealodzy.pl i WZIernika
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 13-10-2009 - 17:30
Temat postu:
Widzę, że dostępne są kolejne akty w metryki.genealodzy.pl

Chrzty/Urodzenia:
1866-1897 całość

Zgony
1866-1921

Małżeństwa
1866-1875

1882-1886

Dziękuję, pozdrawiam
AlicjaSurmacka - 13-10-2009 - 23:41
Temat postu:
O kurcze!
Dziękuję Jacku i Włodku za linki i informacje. Nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie sądziłam, że zobaczę to o czym mogłam tylko pomarzyć. Napisałam do Archiwum USC na Smyczkowej o ksero ślubu z 1918 roku
Mieczysława Dąbkowskiego z Eugenią Czajkowską i niestety dostałam dpowiedź negatywną, bowiem nie jest to krewny w linii prostej. A dzisiaj na własne oczy przeczytałam zarówno akt jak i adnotację z boku o orzeczonym rozwodzie. Mieczysław Dąbkowski był rodzonym bratem mojej babci i o jego istnieniu miałam tylko mgliste pojęcie i dopiero z aktu dowiedziałam się, że urodził się w Radomsku.
Mam jeszcze prośbę. Jest w metrykach skan urodzenia chyba jedynej córki brata prababci Adeli Glińskiej córki Eugeniusza i Olimpi z Langów ur w 1878 roku. Adela Glińska już jako Adela Nipanicz jest chrzestną mojej babci. Za mąż wyszła za Jerzego Nipanicza około roku 1899 i aktu jej ślubu w parafii Wszystkich Świętych nie ma. Najprawdopodobniej Nipanicz był wyznania prawosławnego.
Zależy mi bardzo na przetłumaczeniu adnotacji z boku aktu jej urodzenia.
Pozdrawiam serdecznie Alicja
Bozenna - 13-10-2009 - 23:56
Temat postu:
Jacku,
Jak to sie dzieje, ze zdjecia slubow z roku 1918 ukazuja sie jednoczesnie w 1918 i w 1919 roku.
Zdjec slubow z 1919 roku nie ma.
Moze to narazie normalne i wystarczy cierpliwie poczekac aby moc zobaczyc lata 1919, 1920 i 1921 ?
Serdecznosci
Bozenna
Młochowski_Jacek - 16-10-2009 - 15:33
Temat postu:
Bozenna napisał:
... wystarczy cierpliwie poczekac aby moc zobaczyc lata 1919, 1920 i 1921 ?
Tak, będą małżeństwa do 1925 r.
Bozenna - 16-10-2009 - 21:41
Temat postu:
Dziekuje bardzo za mila odpowiedz, Jacku.
Oczywiscie, ze czekam cierpliwie. To wielka szansa dla wszystkich, ktorzy sa daleko.
Z usmiechem
Bozenna
Sroczyński_Włodzimierz - 22-10-2009 - 18:08
Temat postu:
Rok 1890 na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ w nowej uzupełnionej i zweryfikowanej wersji.

W serwisie metryki.genealodzy.pl dostępne (ale z trudem:) są kolejne zdjęcia -chrzty do 1899 włącznie

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 24-10-2009 - 19:38
Temat postu:
Rok 1893 niezweryfikowany ostatecznie jest dostępny na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 28-10-2009 - 22:47
Temat postu:
Bonus spoza zadeklarowanego zakresu:)
Rok 1904 - dane z papierowego skorowidza -niezweryfikowane z aktami dostępne na witrynce.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 29-10-2009 - 18:12
Temat postu:
Kolejny duży etap za nami:
Chrzty 1884-1890 uzupełniony, zweryfikowany, dostępny na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 15 listopada proszę nadsyłać uwagi dot. danych z tego zakresu (z góry dziękuję). Po 15 XI dane uzupełnione o przesłane uwagi oraz wynik analizy pomiędzy rocznikami zostaną przesłane do geneteki , metryk i innych serwisów.
Nie planujemy powrotu do tego zakresu wcześniej niż za rok
Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 01-11-2009 - 18:43
Temat postu:
Chrzty 1891 - dane uzupełnione i zweryfikowane, dostępne na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 02-11-2009 - 23:57
Temat postu:
Chrzty 1898 - dane uzupełnione i zweryfikowane, dostępne na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Pozdrawiam

P.S. Zarówno 1891 jak i 1898 jeszcze będzie weryfikowany (z sąsiednimi rocznikami, gdy te będą gotowe)
mmaziarski - 04-11-2009 - 06:40
Temat postu:
Panie Włodzimierzu!
Próbowałem pisać na pw,ale nie udaje się.
Od dawna korciło mnie aby zapytać,czy jest pan spokrewniony z Tadeuszem Sroczyńskim ,który był właścicielem Gorajowic Jasło.Z opowiadań emerytowanego proboszcza,wynika że miał kontakt z
panem Sroczyńskim z Warszawy,który napisał książkę o tym rodzie.
Ja mam też prośbę do pana.
Moja matka nazywała się Zofia Boudelle.Pracuję nad tym nazwiskiem od dawna.Ostatnio pojawiło się w parafii Wszystkich Świętych.Konstancja Boudelle jako matka Władysława Piotrowicza ur.26.10.1877.Chciałbym zobaczyć skan tej strony,bo przypuszczam,że może będą podani jej rodzice.Jak do tej pory to wszyscy Boudelle żyjący w Warszawie to jest jedna rodzina.,
Nie wiem jak dobrać się do tego skanu.Może pan ma do nich dojście?
Serdecznie pozdrawiam
Mieczysław Maziarski z Jasła.
Sroczyński_Włodzimierz - 04-11-2009 - 07:05
Temat postu:
ad. Jasło - niewykluczone, choć nie mam możliwości potwierdzić. Książkę znam.
ad dokument Wszystkich Świętych - wszyscy mamy dojście
http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... p;zs=9264d

a Chrzty 1877
http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... 0&kt=1

Pozdrawiam
A.Michałowski - 04-11-2009 - 08:38
Temat postu:
Witam

Czy można zapisać i wydrukować akt (on -line) z parafii Wszystkich Świętych lub innej,dla członka rodziny lub bliskiego znajomego,prywatnie.

Pozdrawiam,

Aleksander.
Sroczyński_Włodzimierz - 04-11-2009 - 08:49
Temat postu:
Z tego co mi wiadomo, to zarówno:
dysponent ksiąg (proboszcz parafii pw Wszystkich Świętych) Ks. Mirosław Nowak
autorzy zdjęć i ich opracowań: Leszek Ćwikliński i Jacek Młochowski
opracowujący dane: WZI (skłąd na http://sites.google.com/site/wszswwawam ... -projekcie ) i ew. inne osoby
jak i prowadzące serwis PTG
właśnie przede wszystkim po to prowadzi projekt metryki.genealodzy.pl. Tzn wszyscy wyżej wymienieni wyrażają zgodęSmile
Pozdrawiam
P.S. Taka jest moja wiedza, mam nadzieję, że trafnie oddająca rzeczywistośćSmile
Sroczyński_Włodzimierz - 05-11-2009 - 20:13
Temat postu:
Chrzty 1897 - dane uzupełnione i zweryfikowane, dostępne na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Pozdrawiam

jeszcze będzie weryfikowany (z sąsiednimi rocznikami, gdy te będą gotowe)
Sroczyński_Włodzimierz - 07-11-2009 - 22:49
Temat postu:
Chrzty z 1903 wprowadzone z papierowego skorowidza, najbardziej rzucające się w oczy pomyłki (braki i podwójna numeracja) zweryfikowane z aktami.
dostępne na witrynce

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 10-11-2009 - 10:03
Temat postu:
Chrzty 1892 - dane uzupełnione i zweryfikowane, dostępne na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
jeszcze będzie weryfikowany "międzyrocznikowo" (z rocznikami 1891-1895, gdy te będą gotowe)

Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 13-11-2009 - 00:12
Temat postu:
Chrzty 1899 - nowośćSmile dane wstępnie zweryfikowane, są dostępne na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Będą jeszcze weryfikowane "międzyrocznikowo" (z rocznikami 1896-1900, gdy te będą gotowe)

Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 14-11-2009 - 16:11
Temat postu:
Kolejny etap skończony
Chrzty 1884-1890 zweryfikowane, uzupełnione o uwagi, opublikowane na witrynce, przesłane do geneteki, metryki.genealodzy, www.WZIernik.genrod.eu i współpracujących serwisów
czyli przez długi długi czas nie wracamy do tego

Pozdrawiam, zapraszam, dziękuję
Sroczyński_Włodzimierz - 15-11-2009 - 02:12
Temat postu:
Na witrynce WZI dodałem linki do stronki zawierającej krótki opis, wyjaśnienia, odpowiedzi na niektóre z wątpliwości.
Podaję i tu:
http://sites.google.com/site/indexwawafaq/
Proszę o informacje co w takim FAQ powinno się znaleźć - to się dopiero kluje, proszę o wyrozumiałość i o ...pomoc:)
Pozdrawiam, z góry dziękuję

P.S. Gdyby z części http://sites.google.com/site/indexwawafaq/ miał powstać pomocnik dla szerszej publiczności, tzn gdyby się okazało, że np opis aktu, przykłady (istniejące i przyszłe) jest pomocny nie tylko dla korzystających z baz WZI - jak najbardziej do wykorzystania! I formie podstawowej i jako półprodukt dla własnych opracowań.
Sroczyński_Włodzimierz - 17-11-2009 - 13:24
Temat postu:
Chrzty 1892 - dane uzupełnione i zweryfikowane, dostępne na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
jeszcze będzie weryfikowany "międzyrocznikowo" (z rocznikami 1891-1895, gdy te będą gotowe)

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 21-11-2009 - 21:17
Temat postu:
Materiały polskojęzyczne dot. chrztów/urodzeń się skończyły, a ponieważ są chętni do pracy w języku polskim to równolegle z uzupełnianiem/ wprowadzaniem chrztów to
zaczniemy prace nad małżeństwami - od roku 1928 przechodząc do starszych aktów.
Dzięki materiałom od Jerzego Żurady (witamy w WZI) będzie to uzupełnianie i weryfikacja już wprowadzonych danych.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 24-11-2009 - 09:47
Temat postu:
Chrzty 1894 - dane uzupełnione i zweryfikowane, dostępne na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
jeszcze będzie weryfikowany "międzyrocznikowo" (z rocznikami 1891-1895, gdy te będą gotowe)
po ww ostatecznych zmianach zostanie przesłany do geneteki , do tego czasu aktualne "prawdziwsze" dane na witrynce

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 24-11-2009 - 20:17
Temat postu:
cd z http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... mp;p=40769
Zdjęcia ślubów już mam - nie są one obrobione do postaci wymaganej w metryki.genealodzy.pl więc tam nie "wstawię" , ale służę w ramach możliwości...uprzedzam że ew. prześlę linki do ciężkich plików (ok 200MB) nie konkretny akt

Indeksy w genetece przesłane przez Jerzego Żuradę i Anetę Kaczmarek wydają się być obarczone znacznie mniejszą ilością błędów, zresztą ten błąd w 1897 ... nie wiem o który akt chodzi:
Zaczęliśmy powoli indeksować i śluby - będą indeksy z aktów, nie umiem odpowiedzieć na pytanie "kiedy"

pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 25-11-2009 - 09:38
Temat postu:
Indeksy przygotowywane przez WZI mają kilak cech , o których warto wspomnieć, gdyż rodzą znaczące skutki:

W przypadku wątpliwości (mała czytelność, treść aktu, ogólnie brak jednoznaczności) tworzymy do tego samego więcej niż jeden rekord.

Przykład1: Akt numer X Niezamężna matka Anna Kowalska zgłasza urodzenie syna Jana z ojca NN, dopisek na marginesie: "Józef Nowak uznał Jana za syna"
w skorowidzu będzie (fragment rekordu)
nr aktu; Nazwisko; Imię; Uwagi
X; Kowalski; Jan; vel Nowak
X; Nowak; Jan; vel Kowalski

Przykład2: Akt numer Y Zgłasza urodzenie syna Jana ojciec o niewyraźnie napisanym nazwisku, ni emożemy jednoznacznie ustalic Kowalski czy Kawalski
w skorowidzu będzie (fragment rekordu)
nr aktu; Nazwisko; Imię; Uwagi
Y; Kawalski; Jan; vel Kowalski
Y; Kowalski; Jan; vel Kawalski


Skutek jest taki, że i szukający Jana Nowaka znajdzie akt i szukający Jana Kowalskiego znajdzie akt X, szukający Kawalskiego i szukający Kowalskiego znajdzie akt Y. A efekt uboczny?
Błędne rekordy - czyli po znalezieniu aktu trzeba zweryfikować czy dotyczy on szukanej osoby.

Założenie, że wolimy błędnie pozytywne wyniki szukania niż fałszywie negatywne zostało przyjęte na początku. Nie są to błey wprowadzania, a wynik przyjętych założeń.

Takie rozwiązanie (szczególnie w przypadku aktów dostępnych on-line) nie rodzi dodatkowych istotnych kosztów a eliminuje przypadki "ukrycia" przez indeksujących aktów.

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 25-11-2009 - 10:27
Temat postu:
Przykład3: Inna parafia ale akurat mam pod ręką a zasada taka sama
http://metryki.genealodzy.pl/ksiegi/59/ ... 43-446.jpg akt 444 - stawił się Walenty Klap
we wszystkich innych aktach
np http://metryki.genealodzy.pl/ksiegi/59/ ... 39-742.jpg akt 740
i innych źródłach jest Knap (ew. Knapp)

Fragment rekordów poniżej:

Rok ; nr ; Nazwisko; Imię; Uwagi
1862; 440; Klap; Ludwika Małgorzata; vel Knap
1862; 440; Knap; Ludwika Małgorzata; vel Klap

pomimo, że w akcie jest jak byk Klap i jeśli ktoś znajdzie w bazie "Knap" to w akcie go nie uświadczy

Nie kasujemy Klap dodajemy vela Knap - bo pozostałe dane zgodne i 99,99% pewności że Klap to błąd ..a jeśli nie błąd to Klap zostaje

Przykład3 - staramy się, żeby tak było, ale to spora praca, więc czasem uda się wykryć takie pomyłki a czasem nie:)

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 26-11-2009 - 10:52
Temat postu:
Chrzty 1901 - nowość Smile dane bez ostatecznej weryfikacji,
Chrzty 1905 - wprowadzone ze skorowidza, nieweryfikowane z aktami

są dostępne na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Aby uniknąć dodatkowej pracy -do geneteki zostaną przesłane po ostatecznej weryfikacji. Do tego czasu jedynym źródłem pozostanie witrynka WZI

Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 26-11-2009 - 19:40
Temat postu:
dziś bogato:
jeszcze jeden rok przybył
Chrzty 1907 - wprowadzone ze skorowidza, nieweryfikowane z aktami
pozdrawiam
jur58boz - 26-11-2009 - 20:28
Temat postu:
Sroczyński_Włodzimierz napisał:
dziś bogato:
jeszcze jeden rok przybył
Chrzty 1907 - wprowadzone ze skorowidza, nieweryfikowane z aktami
pozdrawiam


Panie Włodku ciesze się ,ze jest rok 1907 jest to rok urodzenia i chrztu mojej babci Smile Nowackiej Anny. Nie wiem ale oprócz numeru atu 2229 i nr kolejnego nic więcej nie mogę się dowiedzieć ...a może coś robię źle ?
Mam nadzieje ,ze Pan mnie troszkę uświadomi w tej materi Smile .
Pozdrawiam Jurek
Sroczyński_Włodzimierz - 26-11-2009 - 20:42
Temat postu:
Indeksacja do niczego więcej nie służy niż odnalezienie aktu:)
to są dane ze skorowidzów papierowych, nie konfrontowane z treścią aktów. Docelowo (tak jak w przypadku roczników 1866-1882, 1884-1890 i niektórych pozostałych) skorowidze będą zawierały dane rodziców, tj imiona i nazwisko panieńskie matki.

Publikacją zdjęć w projekcie metryki.genealodzy.pl zajmuje się Jacek Młochowski Ostatnio jest sporo pytań dotyczących publikacji: dat, kolejności, zakresów docelowych etc -część z nich (ale ta mniejsza:) jest na forum PTG. To jest poza WZI.

Nie za bardzo chcę ani mogę być pasem transmisyjnym. O publikacje warto pytać Jacka (zajętego priorytetowym asc. metryki.genealodzy.pl ale...)

Jeśli data będzie odległa, bądź niecierpliwość duża - proszę o maila na indexwawaww@gmail.com - ale po próbie uzyskania informacji od Prezesa:)) Pliki z nieopracowanymi zdjęciami są spore (do 2GB na rok/typ aktu) i mimo dzielenia na części nie jest bardzo wygodne i sensowne dla jednego aktu ściągać 250 MB ale jeśli nie będzie innej w miarę szybkiej możliwości - służę linkiem. Proszę o kontakt na podany wyżej mail

Linków nie umieszczam tu bo nie są na stałe i na wciąż -niedługo znikną, czasem zmieniają nazwę - sporo problemów by to spowodowało

Pozdrawiam serdecznie
Kaczmarek_Aneta - 26-11-2009 - 21:04
Temat postu:
A ja zachęcam do indeksacji tej parafii.
Czekają śluby i zgony - bardzo ciekawy materiał !
Pozdrawiam Smile
Aneta
Sroczyński_Włodzimierz - 28-11-2009 - 13:46
Temat postu:
Ad: Kiedy i jakie zdjęcia będą?

http://www.genealodzy.pl/modules.php?op ... mp;p=41101

Jacek Młochowski napisał:

"Temat postu: Re: Poszukuję aktów ze św. Jana Chrzciciela 28-11-2009 - 02:12
.... Zakładam że do końca roku udostępnimy prawie 100% aktów z tych 4 parafii ...."

W tych "4" jest parafia Wszystkich Świętych

pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 29-11-2009 - 22:10
Temat postu:
Chrzty 1891-1895 dane uzupełnione, zweryfikowane, dostępne są na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 10 grudnia proszę o nadsyłanie uwag dotyczących danych z tego zakresu (z góry dziękuję).

Po 10 XII dane uzupełnione o przesłane uwagi oraz wynik analizy pomiędzy rocznikami zostaną przesłane do geneteki , metryk i innych serwisów.
Nie planujemy powrotu do tego zakresu wcześniej niż za rok
Pozdrawiam, zapraszam
Młochowski_Jacek - 30-11-2009 - 10:29
Temat postu:
Zakres zindeksowanych zasobów zespołu 9264d (Wszystkich Świętych) w projekcie Metryki można zobaczyć tutaj. Oczywiście są to indeksy opracowane przez WZI.
Sroczyński_Włodzimierz - 04-12-2009 - 12:57
Temat postu:
Chrzty 1900 dane uzupełnione, zweryfikowane, dostępne są na:
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do geneteki i innych serwisów zostaną przekazane po uzupełnieniach wynikających z konfrontacji z pozostałymi latami z okresy 1896-1900.
Wydaje się, że do końca roku chrzty z XIX wieku z parafii Wszystkich Świętych zostaną skończone -czyli podstawowy cel zostanie zrealizowany w założonym terminie.
Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 06-12-2009 - 15:08
Temat postu:
Chrzty 1896 wstępnie zweryfikowane dostępne od woczraj na witrynie.
Będą jeszcze zmiany w tym roczniku.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 10-12-2009 - 16:58
Temat postu:
Kolejny etap skończony
Chrzty 1891-1895 wersja ostateczna: zweryfikowane, uzupełnione.
Opublikowane na witrynce WZI, przesłane do geneteki, metryki.genealodzy, www.WZIernik.genrod.eu.
czyli przez długi długi czas (min. rok) nie wracamy do tego zakresu

Pozdrawiam, zapraszam, dziękuję
Sroczyński_Włodzimierz - 11-12-2009 - 10:58
Temat postu:
Małżeństwa / Śluby Rok 1928 - dane niezweryfikowane ale uzupełnione o dane rodziców
Małżeństwa / Śluby Rok 1884 - dane niezweryfikowane, podstawowe informacje
Od dziś dostępne na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 15-12-2009 - 19:29
Temat postu:
Przybyło zdjęć w http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... p;zs=9264d
Dostępne są m.in Chrzty 1900-1905
Dziękujemy
Młochowski_Jacek - 18-12-2009 - 12:06
Temat postu:
Przybyło zdjęć w http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... p;zs=9264d
Dostępne są wszystkie Chrzty do 1909 r. i Zgony do 1945 r. włącznie. Statystyki http://metryki.genealodzy.pl/rejestry.php mówią, że mamy udostępnione prawie 160 tys. metryk z parafii Wszystkich Świętych. Brakuje trochę Małżeństw ale będą musiały do Świąt poczekać bo wracam do Jana Chrzciciela.
Sroczyński_Włodzimierz - 18-12-2009 - 12:13
Temat postu:
a dałbyś radę uzupełnić II tom chrztów 1899 ? Brakuje 278 aktów
stosunkowo niewiele i byłby komplet:)
http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... 1&kt=1
dziękuję, pozdrawiam

P.S. podtrzymuję - do końca roku roku powinny być dostępne indeksy chrzty 1896-1900
Kaczmarek_Aneta - 18-12-2009 - 12:29
Temat postu:
post skasowany
Sroczyński_Włodzimierz - 18-12-2009 - 13:17
Temat postu:
Przepraszam za zamieszanie - śluby które obecnie czekają na chętnych do spisana z aktów to:
1867-1879
1885-1890
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 21-12-2009 - 11:20
Temat postu:
Chrzty 1896-1900 wersja ostateczna: zweryfikowane, uzupełnione.
Opublikowane na witrynce WZI, przesłane do geneteki, metryki.genealodzy, www.WZIernik.genrod.eu.
czyli przez długi długi czas (min. rok) nie wracamy do tego zakresu

Skończyliśmy indeksację chrztów urodzeń z wieku XIX z parafii Wszystkich Świętych w Warszawie , mniej więcej w założonym terminie - tj ciut szybciej.

Chrzty / Urodzenia 1901-1902, których także się podjęliśmy oraz kolejne 3 lata (1903-1905) przewiduję, że uda nam się opublikować w wersjach ostatecznych nie później niż 31 marca 2010 roku.
Równolegle pracujemy nad wybranymi aktami małżeństw i zgonów -ale tutaj nie podaję nawet orientacyjnego terminu zakończenia prac.

Pozdrawiam, zapraszam, dziękuję
Klotka - 21-12-2009 - 18:37
Temat postu:
Gratulacje dla Ciebie jako koordynatora projektu
i gratulacje dla wszystkich biorących udział.
Podziękowania (od jednej) z korzystających z Waszej pracy.

***Wesołych Świąt i powodzenia w Nowym Roku***
Hening - 22-12-2009 - 17:25
Temat postu: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksacja
TVery Happy- 1941
Panie Jacku,
Znalazłem błąd. Otóż w D-1941 (rok na który cierpliwie czekam) mamy metryki z roku 1942, w D -1942 z 3 itd. Metryk z 1941 nie znalazłem wcale. Ktoś powiedział: "Ten się nie myli kto nic nie robi!"
Z wyrazami szacunku,
Wojciech Kozek
Sroczyński_Włodzimierz - 29-12-2009 - 13:11
Temat postu: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksacja
Na witrynce WZI:

Zgony 1866-1867 uzupełnione, zweryfikowane
Małżeństwa 1866 uzupełnione, zweryfikowane


Dane będą przesyłane przez WZI do serwisów (metryki, geneteka, inne) gdy zostaną zweryfikowane i będą w większych blokach, zgodnie z sugestiami:) Do tego czasu dostępne pod adresem:
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/Home

Dziękuję, zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 04-01-2010 - 14:55
Temat postu: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksacja
Na witrynce WZI:

Zgony 1876 niezweryfikowane
Małżeństwa 1927 uzupełnione, niezweryfikowane
Małżeństwa 1928 uzupełnione, zweryfikowane

Dane będą przesyłane przez WZI do serwisów (metryki, geneteka, inne) gdy będą w większych blokach.
Do tego czasu dostępne pod adresem:
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/Home

WZiernik (http://wziernik.genrod.eu) obsługuje zweryfikowane chrzty tj dane dane dot. aktów chrztów/urodzeń z XIX wieku minus jeden (1883) rok oraz kilka innych fragmentów

Dziękuję, zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 08-01-2010 - 19:11
Temat postu: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksacja
Chrzty 1903 uzupełnione z aktów (o dane rodziców i braki), bez ostatecznej weryfikacji
pozdrawiam
ewa_os - 09-01-2010 - 00:24
Temat postu: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksacja
Witam!
W grudniu Hening zgłaszał już ten problem ale nie zauważyłam odpowiedzi.W zgonach u Wsz.Św. brakuje roku 1941 jest za to podwójny 1943.Ewidentna pomyłka ale czy rok 1941 będzie umieszczony czy też są z nim jakieś problemy?
Pozdrowienia, Ewa
Młochowski_Jacek - 09-01-2010 - 01:48
Temat postu: Re: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksa
ewa_os napisał:
W zgonach u Wsz.Św. brakuje roku 1941 jest za to podwójny 1943.
Już poprawiłem, niemniej jednak może być konieczne odświeżenie strony (inaczej przeglądarka korzystając z cache może wyświetlać stare błędne pliki)
Botev - 09-01-2010 - 10:45
Temat postu: Re: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksa
A dlaczego w małżeństwach z 1925 roku jest tylko pierwsze 30 aktów?
ewa_os - 09-01-2010 - 10:56
Temat postu: Re: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksa
Dziękuję bardzo ,panie Jacku.Rok 1941 już działa.
Pozdrowienia,Ewa
Sroczyński_Włodzimierz - 09-01-2010 - 20:27
Temat postu: Re: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksa
Zgony 1870 - z aktów, dane podstawowe + część aktów z danymi rodziców, niezweryfikowane, dostępne od dziś na witrynce (w bloku 1869-1874)

Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam
Bozenna - 10-01-2010 - 15:41
Temat postu: Re: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksa
Witam serdecznie,
Poprosze o pomoc w zrozumieniu,
Parafia WWS - chrzty rok 1899 - w Genetece numery aktow przekraczaja ilosc aktow spisanych i zeskanowanych w "Metrykach".
"Metryki" na ten rok to okolo 2000 aktow, a ja znalazlam w Genetece, ale tez na stronie Wlodka (projekt-"postep prac") akt n° 2597 (pozycja 52600). Tak duzych numerow aktow nie ma w "Metrykach".
Jesli dobrze odczytalam po rosyjsku to rok 1899 (chrzty) w "Metrykach" jest jednak calkowity (do grudnia).
Czy gdzies cos mi ucieklo ?
Z gory dziekuje za wytlumaczenie
Bozenna
Sroczyński_Włodzimierz - 10-01-2010 - 18:39
Temat postu: Re: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksa
patrz post w tym wątku z 18 grudnia 2009 z godziny 12:13
Bozenna - 10-01-2010 - 19:54
Temat postu: Re: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksa
To znaczy, Wlodek, ze brakuje 278 aktow na koncu 1899 roku.
O.K. teraz rozumiem, nie ma problemu.
To i tak jest "cud genealogiczny" te wszystkie akty dostepne w internecie.
Zauwazylam w aktach zgonow, na przyklad rok 1927, ze brakuje stron ze zdjeciami. Mozliwe, ze kartki zostamy wyrwane z ksiegi.
A moze zdjecia jeszcze nie zostaly sprawdzone ? To nie jest zadna reklamacja, to tylko dla informacji.
Przepraszam i serdecznie pozdrawiam.
Bozenna
Sroczyński_Włodzimierz - 10-01-2010 - 21:03
Temat postu: Re: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksa
Zgonów powyżej 1902 WZI nie podejmuje się (przynajmniej na razie), zdjęć nie przeglądaliśmy, mogą być braki w zdjęciach nie księdze (księgach)
Jeśli masz chęć i możliwości przejrzeć zgony od 1903 wzwyż tj 1903 i młodsze -zobaczyć czego brakuje, ew. jakie sa powtórzenia na pewno taka wiadomość się przyda - prześlij Leszkowi listę. Ale nie po nazwach plików ale zawartość trzebaby sprawdzić.
Niezależnie od indeksacji warto zrobić pełną digitalizację i przy okazji dopstrykać brakujące (jeśli to braki w zdjęciach)
A jakby nawet reklamacja, uwaga, opinia , krytyka - to bardzo dobrze:)
to jest pilotażSmile po to żeby zbierać doświadczenia, opinie i jak najbardziej - nie tylko (i nie przede wszystkim) pracujących na aktach ale "także" użytkowników
pozdrawiam
Bozenna - 10-01-2010 - 22:30
Temat postu: Re: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksa
O.K. Wlodek, napisze do Leszka i zobaczymy, moze na cos ja tez sie przydam w tej wielkiej akcji.
Z usmiechem
Bozenna
Ćwikliński_Leszek - 10-01-2010 - 22:43
Temat postu: Re: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksa
Braki w księgach zgonów są spisane i czekają na doróbki.
Ale ja będę mógł to sfotografować dopiero w marcu/kwietniu
jak umówimy się z Włodkiem na dokończenie fotografowania tej Parafii

pozdrowienia

Leszek
Sroczyński_Włodzimierz - 11-01-2010 - 15:48
Temat postu: Re: Parafia W.W.Świętych w Warszawie-Digitalizacja i indeksa
Chrzty 1902 z aktów z danymi rodziców, bez ostatecznej weryfikacji
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
P_Jast - 12-01-2010 - 07:09
Temat postu:
witam

z tego miejsca pragnę podziękować i złożyć wielki pokłon, wszystkim twórcom indeksacji za "kawał dobrej roboty",

dzięki Wam mam dostęp do źródeł, których z pewnych powodów nie mogłem osobiście odwiedzić

WIELKIE DZIĘKI


pozdrawiam
Kaczmarek_Aneta - 12-01-2010 - 22:41
Temat postu:
Dziękujemy za dobre słowo - miłe i na pewno motywujące Smile

Pozdrawiam serdecznie
Aneta
Sroczyński_Włodzimierz - 12-01-2010 - 22:51
Temat postu:
Jak korzystać - dojście do skanu
1. W metryki.genealodzy.pl znając numer aktu
1a link do zespołu http://metryki.genealodzy.pl/zs9264d
1b kliknąć na aktywny identyfikator "sygnatura" (np 134 http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... amp;sy=134 )
1c kliknąć na aktywny rok lub typ (np chrzty 1895 t II http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... 4&kt=1 )
1d kliknąć na odpowiedni numer np 1672 jest w http://metryki.genealodzy.pl/ksiegi/59/ ... 1-1674.jpg

wyszukać:
2a. w metryki http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... p;zs=9264d
2b http://wziernik.genrod.eu
2c przeglądając całą bazę z http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia (odpowiednio sortując xls, ods szukając w txt)

2a cd - jeśli jest "przycisk" skan -kliknąć aby uzyskać zdjęcie aktu, jeśli nie patrz punkt 1
2 b,c - patrz punkt 1
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 15-01-2010 - 22:27
Temat postu:
Małżeństwa 1926 z aktów z danymi rodziców, bez ostatecznej weryfikacji
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 18-01-2010 - 12:09
Temat postu:
Małżeństwa 1880-1882 z aktów - dane podstawowe, bez ostatecznej weryfikacji
Małżeństwa 1884-1885 z aktów - dane podstawowe, bez ostatecznej weryfikacji
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 21-01-2010 - 14:27
Temat postu:
Małżeństwa 1879 z aktów - dane podstawowe, bez ostatecznej weryfikacji
dostępne od dziś w bloku 1879-1882 na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 22-01-2010 - 07:16
Temat postu:
Małżeństwa 1877-1878 z aktów - dane podstawowe, bez ostatecznej weryfikacji
dostępne od dziś w bloku 1877-1882 na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 23-01-2010 - 20:59
Temat postu:
wychodząc poza digitalizację, indeksację, ASC...ryzykując ew głos "to nie jest forum historyczne"Smile wstawię linka:
http://www.rp.pl/artykul/61991,423706_P ... natrz.html
pozdrawiam
Bozenna - 23-01-2010 - 22:26
Temat postu:
Bardzo interesujacy artykuł. Rzuca nowe światło na kawał naszej historii. Nie żałuj, że go wpisałeś. Jest w temacie, dotyczy przecież parafii Wszystkich Świętych.
Bożenna
Sroczyński_Włodzimierz - 23-01-2010 - 22:59
Temat postu:
ja na ogół nie żałujęSmile nawet popełnionych błędówSmile) trudno - jadę dalej, tym razem ryzykując łatkę "poszukiwacza sensacji"Smile

o sprawie wystawiania fałszywych świadectw chrztów, przejmowania tożsamości z kilkoma osobami korespondowałem, co mnie dziwiło to że jest to sprawa nieznana, nowa zaskakująca etc
ja nie miałem pojęcia o skali zjawiska -szacunki mówią o 20-30 tysiącach takich dokumentów stworzonych "w otoczeniu" czy też współpracy ze "środowiskiem kancelarii Wsz. Św."
czyli wiedziałem ( i wydawało mi się, że jest to wiedza powszechna!) ale nie sądziłem że wykraczało to ponad kilkaset przypadków

opisany jeden z mechanizmów tj wystawiania dokumentów na zmarłego - stosowny (jak mówi literatura:) w wielu miejscach świata "powszechnie" przy zdobywaniu/zmianie tożsamości
fragment "do dziś żyją osoby o takich danych" (cytat niedosłowny) niestety nie jest rozbudowany:( a wniósłby wiele do wiedzy nt procedur USC stosowanych jeszcze przed paru laty (opieranie się nie na aktach urodzenia a na odpisach i innych wtórnych)
inne mechanizmy nie są wspomniane (szkoda liczyłem na więcej)
między wierszami ..no dla przeciętnego czytelnika pewnie jasne że skoro "samo świadectwo chrztu nie było wystarczające" etc plus jakaś świadomość ustaw norymberskich i pochodnych daje nam pogląd że czasem chyba były tworzone trzypokoleniowe historie chrześcijańskie. Ale to z zasłyszenia jedynie.
To co jest opublikowane w metrykach - tzn dokładnie niektóre z aktów zgonów - które mamy w zasięgu kilku kliknięć, były podstawą do nowej tożsamości! Ponoć funkcjonującej do dziś!
Badań naukowych tego tematu chyba nie przeprowadzono.
Tyle wynikałoby z linku z "Rzepy". Inne źródła sa trudnolinkowalne:) ale w zasadzie potwierdzałyby (no oprócz tego że "żyją do dziś"...ja słyszałem "żyli jeszcze wiele lat po wojnie"
artykuł warto (chyba:) uzupełnić o parę rzeczy, nie wszystkie sprawdzałem:
przedmiotem badań Hirszfelda były (z sugerowanym wykorzystaniem w praktyce) kwestie eugeniki..tzn decyzji kto powinien żyć, kto mieć prawo do rozmnażania się i z kim - ot ironia...
odbudowę kościoła po II wojnie światowej sfinansowali w dużej mierze Ocaleni

wiele parafii ma równie ciekawe historie, trochę mi brakuje na forum opisów (chęci opisania?Smile takich rzeczy, nawet tych nie bardzo odległych w czasie
to już nie genealogia? zaskakująco mało jest na forum informacji troszkę wykraczających poza "żył, zamieszkiwał, umarł, spłodzi/zrodziła"
takie "ogólniejsze, środowiskowe wstawki" więcej o przodkach mówią, o ich życiu niż dokładna data urodzin, a tu posucha

"moi" przed samą wojną jak i trakcie nie byli parafianami Wsz. Świętych, w ogóle kontakt nie za długi i epizodyczny, nie jest to "moja parafia" bardzo mocno..coś ni epo polsku zabrzmiało..no są parafie z którymi rodzina jest związana znacznie bardziej
więc nie będę starał się na siłę "heimatu" z Grzybowa robić...
inni mają większe pole do popisu:)

pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 24-01-2010 - 21:58
Temat postu:
Chrzty 1901 ostatecznie zweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Przesłane także do "metryk" - są problemy techniczne, ale będzie działaćSmile
Pozostałe serwisy - gdy będzie gotów cały blok chrzty 1901-1905
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 25-01-2010 - 23:02
Temat postu:
Małżeństwa 1925 z aktów z danymi rodziców, niezweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam

P.S. Przypominam, że "niezweryfikowane" zarówno w tym jak i innych przypadkach znaczy "zawiera błędy, powtórzenia, pominięcia" czasem w dużym stopniu. Jeśli wynik przeszukania jest
negatywny (nie ma w wynikach) to należy powtórzyć na bazie zweryfikowanej (gdy będzie dostępna)
pozytywny należy sprawdzić akt czy aby na pewno dotyczy szukanej osoby.

W przypadku danych zweryfikowanych, ostatecznych także zalecamy jak wyżej, lecz przy niezweryfikowanych jest to konieczne!

P.S.2 także przypomnienie dot. poszukiwań: http://sites.google.com/site/wszswwawam ... e/kwerendy
Sroczyński_Włodzimierz - 25-01-2010 - 23:58
Temat postu:
http://wziernik.genrod.eu/ opublikowane i dostępne chrzty 1901 tj jest dostępny m.in. cały zweryfikowany zakres chrztów 1866-1882, 1884-1901

do metryki.genealodzy.pl przesłane także (oprócz ww) dane niezweryfikowane , z błędami bądź niepełne z zakresu:
chrzty 1902-1905
śluby 1877-1882, 1884-1885, 1926-1928

pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 28-01-2010 - 09:57
Temat postu:
Zgony 1878 z aktów z danymi rodziców, wiekiem, poprzednimi nazwiskami mężatek, niezweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 28-01-2010 - 19:45
Temat postu:
Małżeństwa 1927 zweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
w bloku 1927-1928
przesłane do metryki.genealodzy.pl
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 31-01-2010 - 22:30
Temat postu:
Małżeństwa 1925 zweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
także przesłane do metryki.genealodzy.pl
do geneteki zostanie przesłąny wraz z 1926 -gdy ten będzie gotowy
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 03-02-2010 - 13:31
Temat postu:
Małżeństwa 1924 z aktów z danymi rodziców, niezweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 03-02-2010 - 21:57
Temat postu:
Małżeństwa 1926 zweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ - dzień obfity:)
czyli zakres
Małżeństwa 1925-1928 gotowy.
Prosimy o przesyłanie uwag dotyczącego ww do końca lutego 2010. Na początku marca uzupełniony nadesłanymi uwagami zostanie przesłany m.in. do geneteki. Po 1 marca nie planujemy powrotu do tych danych celem zmian czy uzupełnienia.
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 04-02-2010 - 21:48
Temat postu:
Małżeństwa 1916 z aktów z danymi rodziców, niezweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 05-02-2010 - 10:48
Temat postu:
Chrzty 1902 ostatecznie zweryfikowane
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Przesłane do:
http://metryki.genealodzy.pl
http://WZIernik.genrod.eu

Pozostałe serwisy - gdy będzie gotów cały blok chrzty 1901-1905
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 08-02-2010 - 18:54
Temat postu:
WZIernik http://wziernik.genrod.eu/ od wczoraj (chyba:) obsługuje także Chrzty 1902
Pozdrawiam
JANUSZRZ - 12-02-2010 - 21:09
Temat postu:
Parafia Wszystkich Świętych
W genetece znalazłem akt urodzenia przodka nr 1511 w roku 1890,
lecz w projekcie indeksacji dwie księgi z roku 1890 kończą się na numerach wcześniejszych.
Czy to znaczy, że tych zdjęć nie ma? i nie będzie?
Brakuje też księgi ślubów z roku 1893- czy zdjęć też nie będzie?
Pozdrawiam Janusz
Sroczyński_Włodzimierz - 15-02-2010 - 11:51
Temat postu:
Chrzty 1904 uzupełnione, zweryfikowane
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Prosimy o uwagi dotyczące Chrztów 1901-1902 i 1904 . Przysłane do 15 marca zostaną uwzględnione w plikach rozesłanych do serwisów (metryki, geneteka, ksiegi-parafialne i inne). Przesłane po 15 marca zostaną uwzględnione przy aktualizacji na przełomie 2010 i 2011. Uwagi należy nadsyłać na adres indexwawaww@gmail.com

Z góry dziękujemy
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 15-02-2010 - 15:48
Temat postu:
Chrzty 1903 uzupełnione, zweryfikowane
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Prosimy o uwagi dotyczące Chrztów 1901-1904. Przysłane do 15 marca zostaną uwzględnione w plikach rozesłanych do serwisów (metryki, geneteka, ksiegi-parafialne i inne). Przesłane po 15 marca zostaną uwzględnione przy aktualizacji na przełomie 2010 i 2011. Uwagi należy nadsyłać na adres indexwawaww@gmail.com

Z góry dziękujemy
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 16-02-2010 - 08:56
Temat postu:
Chrzty 1906 dane ze skorowidza papierowego niezweryfikowane
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 18-02-2010 - 17:11
Temat postu:
Małżeństwa 1922 uzupełnione o dane rodziców i poprzednie nazwiska panien młodych, niezweryfikowane
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 21-02-2010 - 14:23
Temat postu:
Małżeństwa 1917 uzupełnione o dane rodziców i poprzednie nazwiska panien młodych, niezweryfikowane są
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 23-02-2010 - 09:23
Temat postu:
http://wziernik.genrod.eu/ - uzupełniony czyli dostępne chrzty do 1904 włącznie
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 23-02-2010 - 20:56
Temat postu:
Wydaje się, że deklarację terminu zakończenia prac nad zakresem Chrzty 1901-1905 dotrzymamy, czyli do 31 marca 2010 gotowe pliki zostaną opublikowane i rozesłane serwisom współpracującym.
Przypominam się, że do 15 marca czekamy na uwagi dot. lat 1901-1904. Uwagi na temat 1905 będziemy przyjmować tydzień lub dłużej.

Kolejną partię tj Chrzty 1906-1909 planujemy zakończyć do 30 czerwca. Tym razem termin będzie bardziej napięty (m.in. z uwagi na równoległe prace indeksacyjne członków WZI poza WZI) ale spróbujemy - w wakacje na ogół jest trudniej. Więc jeśli nie koniec czerwca to konie października..a to ciut długo. Na tyle, że warto przysiąść fałd.

Obok prac nad Aktami Chrztów/Urodzeń cały czas pracujemy nad zadeklarowanymi aktami zgonów i małżeństw. Terminu nie określam, ale przyrosty sąSmile

Pozdrawiam, zapraszam i do korzystania i do współtworzenia baz
Sroczyński_Włodzimierz - 28-02-2010 - 21:50
Temat postu:
Chrzty 1905 uzupełnione, zweryfikowane
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Prosimy o uwagi dotyczące Chrztów 1901-1905. Przysłane w ciagu najbliższych dwóch tygodni zostaną uwzględnione przy rozsyłaniu do serwisów (metryki, geneteka, ksiegi-parafialne i inne). Przesłane po 15 marca zostaną uwzględnione przy aktualizacji na przełomie 2010 i 2011. Uwagi należy nadsyłać na adres indexwawaww@gmail.com

Do skończenia bloku Chrzty 1901-1905 brakuje danych kliku aktów oraz ew. nadesłanych aktów. Wydaj się więc, że zadeklarowany termin 31 marca 2010 zostanie dotrzymany -tj podtrzymujemy zamiar opublikowania i rozesłania danych do końca pierwszego kwartału.

Z góry dziękujemy z nadesłane uwagi
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 06-03-2010 - 12:08
Temat postu:
Małżeństwa 1920 uzupełnione o dane rodziców i poprzednie nazwiska panien młodych, niezweryfikowane
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Zgony 1875 w redagowaniu -tj publikacja już niedługo
Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 06-03-2010 - 12:50
Temat postu:
Zgony 1875 z aktów z danymi rodziców, wiekiem, niezweryfikowane
dostępne od dziś w bloku 1868-1876 na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 07-03-2010 - 12:42
Temat postu:
Chrzty 1905 dostępne we WZIerniku
http://wziernik.genrod.eu
Sroczyński_Włodzimierz - 08-03-2010 - 12:45
Temat postu:
Małżeństwa 1876 dane z aktów - podstawowe, niezweryfikowane
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 10-03-2010 - 12:01
Temat postu:
Chrzty 1901-1905 uzupełnione o dane nadesłane i niektóre z wątpliwych skonfrontowane z duplikatem z APW dostępne na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Prosimy o dalsze uwagi dotyczące Chrztów 1901-1905. Przysłane do najbliższego poniedziałku zostaną uwzględnione przy rozsyłaniu do serwisów (metryki, geneteka, ksiegi-parafialne i inne). Przesłane po 15 marca zostaną uwzględnione przy aktualizacji na przełomie 2010 i 2011. Uwagi należy nadsyłać na adres indexwawaww@gmail.com

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 15-03-2010 - 09:55
Temat postu:
Zgony 1879 z aktów z danymi rodziców, wiekiem, niezweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Dzisiaj ostatni dzień przyjmowania uwag do chrztów 1901-1905. Jutro/pojutrze pliki z ostatecznymi danymi chrzty 1901-1905 będą rozesłane do serwisów. Więc poprawki albo dziś albo za 9-12 miesięcy
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 16-03-2010 - 09:08
Temat postu:
Chrzty 1901-1905 w wersji ostatecznej zostały rozesłane do współpracujących serwisów, m.in.:
geneteka.genealodzy.pl
metryki.genealodzy.pl
WZIernik.genrod.eu
ksiegi-parafialne.pl
Janusza Stankiewicza
etc

Teraz skupiamy się na ostatnim zakresie chrztów (1906-1909 praca z podanym terminem zakończenia) oraz równolegle (już bez określonego terminu zakończenia) ślubami i zgonami.
Gdy skończymy chrzty przejdziemy do wybranego zakresu małżeństw/zgonów tak aby móc zaprezentować i rozesłać wersje ukończone, zweryfikowane, w blokach.

Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 17-03-2010 - 10:17
Temat postu:
Zgony 1880 z aktów z danymi rodziców, wiekiem, niezweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 20-03-2010 - 15:02
Temat postu:
Wydaje się, że do końca przyszłego tygodnia co najmniej jeden z roczników chrztów z zakresu 1906-1909 będzie gotowy (zweryfikowany), pozostałe są także mocno zaawansowane. Bieżący blok jest wprowadzany i weryfikowany bardzo szybko i sprawnie. Obecnie nad indeksacją pracuje rekordowo liczna i sprawna ekipa - dziękujęSmile Efekty są znacznie większe niż szacowałem, co oznacza, że prawdopodobnie uda nam się skończyć wszystkie chrzty przed podanym terminem.
Wtedy będziemy szacować (i składać deklaracje) co do terminów zakończenia zadeklarowanych zakresów małżeństw i zgonów.
Część osób zapewne zasili zespół zajmujący się Janem, część zostanie przy ślubach i zejściach.
Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 22-03-2010 - 11:06
Temat postu:
Małżeństwa 1919 uzupełnione o dane rodziców i poprzednie nazwiska panien młodych, niezweryfikowane
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Pozdrawiam zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 22-03-2010 - 21:45
Temat postu:
Chrzty 1909 wraz z danymi rodziców, zweryfikowane,
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Prosimy o nadsyłanie uwag (do 20 kwietnia)

Pozdrawiam zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 24-03-2010 - 08:27
Temat postu:
Chrzty 1907 wraz z danymi rodziców, zweryfikowane
dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Prosimy o nadsyłanie uwag do 20 kwietnia 2010.

Pozdrawiam zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 25-03-2010 - 10:22
Temat postu:
Chrzty 1908 niepełne, niezweryfikowane, w małej części ze skorowidza
dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Opublikowane dlatego. żeby coś z tego rocznika było (zdjęć skorowidzów papierowych z lat 1908-1909 nie zamieściliśmy) - zdecydowanie nie należy traktować jako końcowej wersji (część danych nie jest z aktów, dane są niezweryfikowane, na pewno zawierają błędy). Gdyby nie zbliżające się Święta poczekalibyśmy z publikacją na dokończenie prac nad tym rocnzikiem

pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 28-03-2010 - 22:14
Temat postu:
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ :
Małżeństwa 1918 uzupełnione o dane rodziców oraz poprzednio noszone nazwiska panien młodych, niezweryfikowane
Zgony 1878 dane rozszerzone, zweryfikowane.

Wydaje się, że chrzty 1906-1909 do końca maja lub wczęśniej będą ukończone. Z chrztów pozostanie rok 1883 (brak księgi w kancelarii) - uzupełnimy danymi z księgi urodzeń.
Postaramy się zamknąć chrzty/urodzenia 1866- 1909 wraz z 1883 do końca wakacji albo wcześniej . Wcześniej, gdy będzie możliwość inaczej niż w pracowni naukowej APW, a wydaje się, że taka możliwość zaistnieje.

Do końca kwietnia powinniśmy móc podać orientacyjny termin opracowania małżeństw 1866-1882.
Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 29-03-2010 - 14:10
Temat postu:
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ :
Małżeństwa 1875 dane podstawowe niezweryfikowane
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 31-03-2010 - 09:16
Temat postu:
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ :
Chrzty 1906 - dane rozszerzone niezweryfikowane
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 02-04-2010 - 21:07
Temat postu:
Małżeństwa 1879 dane rozszerzone niezweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
w bloku 1877-1882

W okresie świątecznym i bezpośrednio poświątecznym (wtorek) nie planujemy publikacji nowych danych,
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 09-04-2010 - 14:45
Temat postu:
Chrzty 1906 oraz Chrzty 1908 wraz z danymi rodziców, zweryfikowane dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Prosimy o nadsyłanie uwag do 20 kwietnia 2010.


Na początku przyszłego tygodnia postaram się umieścić informację o dalszych pracach, być może z przewidywanymi terminami zakończenia prac
Pozdrawiam zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 10-04-2010 - 12:15
Temat postu:
Z głębokim żalem informuję, że wśród ofiar dzisiejszej tragicznej katastrofy znajduje się także
Ks. infułat dr Zdzisław Król
wikariusz biskupi były Kanclerz Kurii Metropolitalnej, b. kapelan Rodzin Katyńskich.
Ks. infułat znany wspierał nas, "kibicował" projektowi, część z osób indeksujących metrykalia z Wszystkich Świętych miała okazję poznać Go osobiście.
Msza Św. odbędzie się dziś o 15:00
Sroczyński_Włodzimierz - 13-04-2010 - 14:27
Temat postu:
Plany

0. Po 20 kwietnia: publikacja ostatniego obecnie dostępnego fragmentu dot chrztów/urodzeń. Zakończenie podstawowych prac nad aktami chrztów/urodzeń (1866-1882, 1884-1909).

1. Śluby 1866-1882: uzup. do formatu metryki.genealodzy.pl danych wprowadzonych przez Anetę Kaczmarek do geneteki
2. Śluby 1884-1890: uzup. do formatu metryki.genealodzy.pl danych wprowadzonych przez Anetę Kaczmarek do geneteki
3. uzupełnienie w miarę możliwości danych dot. chrztów/urodzeń i małżeństw z roku 1883 na podstawie ASC z APW
4. Śluby 1914-1925: uzup. do formatu metryki.genealodzy.pl danych wprowadzonych przez J. Żuradę do geneteki
5. Kontynuacja prac nad zgonami z lat 1874-1882
6. uzupełnienie w miarę możliwości danych zgonów z roku 1883 na podstawie ASC z APW
7. Śluby 1902-1913: uzup. do formatu metryki.genealodzy.pl danych wprowadzonych przez PP. Szydków do geneteki
8. (wymaga wyjaśnienia) małżeństwa z lat 1891-1901: uzup. do formatu metryki danych wprowadzanych do geneteki przez Katarzynę Cocyk

Terminu zakończenia prac nie jestem w stanie podać. Część materiałów już jest opracowywana co rodzi optymizm, lecz i czynniki hamujące postęp prac dają się zauważyć.
Uda się oszacować jakąś przybliżoną datę - poinformuję

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 13-04-2010 - 23:04
Temat postu:
Małżeństwa 1879 dane rozszerzone zweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Zapraszam, pozdrawiam

P.S. Do serwisów zewnętrznych zostanie przesłane gdy gotowe roczniki stworzą większą porcję "bez luk"
Sroczyński_Włodzimierz - 16-04-2010 - 20:32
Temat postu:
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ :
Małżeństwa 1874 dane podstawowe niezweryfikowane
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 18-04-2010 - 20:51
Temat postu:
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ :
Małżeństwa 1875 dane rozszerzone niezweryfikowane
Zapraszam, pozdrawiam
Chrostowski_Włodzimierz - 20-04-2010 - 11:15
Temat postu:
Witam
Poprzez WZIERNIK, od pewnego czasu, można odnależć akty chrztu z parafii Przemienienia Pańskiego. Udało mi się znaleźć numer aktu urodzenia siostry pradziadka Bronisławy Eufemii Cichockiej (174 z 1867r). Niestety miejsce na odsyłacz do skanu aktu w tabelce jest puste. Czy będzie to podłączone później czy też są jakieś poważniejsze powody?
Pozdrawiam Włodzimierz
Sroczyński_Włodzimierz - 20-04-2010 - 11:26
Temat postu:
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... mp;p=53894
Sroczyński_Włodzimierz - 20-04-2010 - 14:25
Temat postu:
Zakończyliśmy przyjmowanie uwag do "Chrzty 1906-1909" (nie było żadnych tym razem - do tego zakresu)
Pliki w wersjach ostatecznych zostały przesłane do metryk, geneteki, WZIernika, opublikowane na witrynce.
Jeśli ktoś przyśle uwagi dot. chrzty/urodzenia 1866-1882 lub 1883-1909 to zostaną one opublikowane na przełomie 2010 i 2011 lub później. Wcześniejszego powrotu do tego zakresu nie przewidujemy.
Z chrztów /urodzeń pozostał jeszcze rok 1883 - brak księgi w kancelarii. Dane będziemy wprowadzać z materiałów APW (wtóropisów/ duplikatów/akt urodzeń)

Dziękuję, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 20-04-2010 - 20:01
Temat postu:
i jeszcze Małżeństwa 1915 dane podstawowe niezweryfikowane
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia :
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 22-04-2010 - 14:48
Temat postu:
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ :
Małżeństwa 1878 dane rozszerzone niezweryfikowane
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 22-04-2010 - 21:50
Temat postu:
Dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ :
Małżeństwa 1874 dane rozszerzone niezweryfikowane
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 22-04-2010 - 23:34
Temat postu:
i jeszcze jeden plik dzisiaj
Zgony 1881 dane rozszerzone niezweryfikowane
Sroczyński_Włodzimierz - 23-04-2010 - 12:13
Temat postu:
Małżeństwa 1873 dane podstawowe niezweryfikowane
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 23-04-2010 - 15:20
Temat postu:
Małżeństwa 1866 dane rozszerzone zweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Do 15 maja czekamy na uwagi dot. ślubów z 1866 i 1879 roku.

Zapraszam, pozdrawiam

P.S. Do serwisów zewnętrznych zostanie przesłany, gdy gotowe roczniki stworzą większą porcję - "bez luk"
Sroczyński_Włodzimierz - 23-04-2010 - 18:01
Temat postu:
Dane z aktów chrztów 1906-1909 oprócz geneteki (bardzo szybko uzupełnionej - dziękuję), serwisu Janusa Stankiewicza są dostępna od dziś także we WZIerniku
http://wziernik.genrod.eu
również dziękujęSmile
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 23-04-2010 - 19:21
Temat postu:
dziś bogato:)

Małżeństwa 1875 dane rozszerzone zweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Do 15 maja czekamy na uwagi dot. ślubów z 1866, 1875 i 1879 roku.

Zapraszam, pozdrawiam

P.S. Do serwisów zewnętrznych zostanie przesłany, gdy gotowe roczniki stworzą większą porcję - "bez luk"
Sroczyński_Włodzimierz - 26-04-2010 - 12:56
Temat postu:
Małżeństwa 1872 dane podstawowe, niezweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 28-04-2010 - 11:02
Temat postu:
Małżeństwa 1877 dane rozszerzone, niezweryfikowane
Małżeństwa 1874 dane rozszerzone, zweryfikowane
Do 15 maja czekamy na uwagi 1866, 1874, 1875 i 1879.

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 29-04-2010 - 09:00
Temat postu:
Małżeństwa 1878 dane rozszerzone, zweryfikowane
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 15 maja czekamy na uwagi 1866, 1874, 1875, 1878 i 1879.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 02-05-2010 - 13:08
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1877 dane rozszerzone, zweryfikowane (czekamy na uwagi)
Małżeństwa 1867 dane rozszerzone, niezweryfikowane, niepełne (część ze skorowidza)

Do 15 maja czekamy na uwagi 1866, 1874, 1875, 1877, 1878 i 1879.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 03-05-2010 - 12:51
Temat postu:
dostępne od dziś są Małżeństwa 1873 dane rozszerzone, niezweryfikowane
Sroczyński_Włodzimierz - 04-05-2010 - 19:16
Temat postu:
Ostatnia z opracowanych części danych dotyczących aktów chrztów/urodzeń (1906-1909) jest dostępna w serwisie metryki.genealodzy.pl
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 05-05-2010 - 07:17
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1873 dane rozszerzone, zweryfikowane (czekamy na uwagi)

Do 15 maja czekamy na uwagi 1866, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878 i 1879.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 06-05-2010 - 15:38
Temat postu:
Najbliższe plany:
ok 24 maja powinien zostać udostępniony i rozesłany do serwisów skończony blok śluby 1872-1880 bądź zbliżony
do końca czerwca powinny być gotowe i przesłane do serwisów pozostałe śluby z zakresu 1866-1882
w wakacje prace będą trwały, jednak żadnych deklaracji zakończenia prac w tym terminie nie składamy
po wakacjach (jak się wydaje do 30 września, choć to nie jest wiążąca data): śluby 1884-1889 i być może uzupełnienie bloku 1914-1928

śluby 1890-1913 - w zależności od stanu zaawansowania pracy osób, które zadeklarowały ten zakres poza WZI (na rzecz geneteki)

pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 06-05-2010 - 21:24
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1876 dane rozszerzone, zweryfikowane (czekamy na uwagi)

Do 15 maja czekają na uwagi lata 1866, 1873 - 1879.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 07-05-2010 - 13:32
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1880 dane rozszerzone, zweryfikowane (czekamy na uwagi)

Do 15 maja czekają na uwagi lata 1866, 1873 - 1880.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 08-05-2010 - 10:30
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1868 dane rozszerzone, niezweryfikowane

Do 15 maja czekają na uwagi lata 1866, 1873 - 1880.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 10-05-2010 - 10:54
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1867 dane rozszerzone, zweryfikowane (czekamy na uwagi do 15 maja)

Do 15 maja czekają na uwagi lata 1866-1867, 1873 - 1880.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 11-05-2010 - 14:49
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1868 dane rozszerzone, zweryfikowane (czekamy na uwagi do 15 maja)

Do 15 maja czekają na uwagi lata 1866-1868, 1873 - 1880.

Zapraszamy do udziału w indeksacji
Św. Jan Warszawa kontakt indexwawajan@gmail.com koordynuje Paweł Marecki
Wsz. Św. Warszawa kontakt indexwawaww@gmail.com kord. W. Sroczyński
Przemienienia Pańskiego Warszawa kontakt indexwawapp@gmail.com - poszukiwany także koordynator
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 13-05-2010 - 12:09
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1869 dane rozszerzone, niezweryfikowane

Do 15 maja czekają na uwagi lata 1866-1868, 1873 - 1880.

Zapraszamy do udziału w indeksacji:
Św. Jan Warszawa (Chrzty 1826-1908) kontakt indexwawajan@gmail.com koordynuje Paweł Marecki
Wszystkich Świętych Warszawa kontakt indexwawaww@gmail.com kord. W. Sroczyński
Przemienienia Pańskiego Warszawa (Urodzenia 1871-1882) kontakt indexwawapp@gmail.com - poszukiwany także koordynator
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 13-05-2010 - 23:45
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1869 dane rozszerzone, zweryfikowane (czekamy na uwagi do 15 maja)

Do 15 maja czekają na uwagi lata 1866-1869, 1873-1880.

Zapraszamy do udziału w indeksacji:
Św. Jan Warszawa (Chrzty 1826-1908) kontakt indexwawajan@gmail.com koordynuje Paweł Marecki
Wszystkich Świętych Warszawa kontakt indexwawaww@gmail.com kord. W. Sroczyński
Przemienienia Pańskiego Warszawa (Urodzenia 1871-1882) kontakt indexwawapp@gmail.com - poszukiwany także koordynator
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 17-05-2010 - 12:11
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1870 dane rozszerzone, niezweryfikowane
Małżeństwa 1871 dane rozszerzone, niezweryfikowane

Zapraszamy do udziału w indeksacji:
Św. Jan Warszawa (Chrzty 1826-1908) kontakt indexwawajan@gmail.com koordynuje Paweł Marecki
Wszystkich Świętych Warszawa kontakt indexwawaww@gmail.com kord. W. Sroczyński
Przemienienia Pańskiego Warszawa (Urodzenia 1871-1882) kontakt indexwawapp@gmail.com - poszukiwany także koordynator
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 17-05-2010 - 15:19
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1881 dane rozszerzone, zweryfikowane (czekamy na uwagi do 23 maja)

Zapraszamy do udziału w indeksacji:
Św. Jan Warszawa (Chrzty 1826-1908) kontakt indexwawajan@gmail.com koordynuje Paweł Marecki
Wszystkich Świętych Warszawa kontakt indexwawaww@gmail.com kord. W. Sroczyński
Przemienienia Pańskiego Warszawa (Urodzenia 1871-1882) kontakt indexwawapp@gmail.com - poszukiwany także koordynator
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 17-05-2010 - 21:37
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1872 dane rozszerzone, zweryfikowane (czekamy na uwagi do 23 maja)

Zapraszamy do udziału w indeksacji:
Św. Jan Warszawa (Chrzty 1826-1908) kontakt indexwawajan@gmail.com koordynuje Paweł Marecki
Wszystkich Świętych Warszawa kontakt indexwawaww@gmail.com koord. W. Sroczyński
Przemienienia Pańskiego Warszawa (Urodzenia 1871-1882) kontakt indexwawapp@gmail.com - poszukiwany także koordynator
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 18-05-2010 - 22:38
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1871 dane rozszerzone, zweryfikowane (czekamy na uwagi do 23 maja)

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 20-05-2010 - 08:41
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1884 dane rozszerzone, niezweryfikowane

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 23-05-2010 - 02:20
Temat postu:
1. Dzisiaj ostatni dzień przedłużonego terminu przysyłania uwag do ślubów z lat 1871-1881. Po naniesieniu uwag zakres śluby 1871-1881 zostanie przesłany do serwisów (w tym metryki.genealodzy.pl i geneteka.genealodzy.pl )
2. W tym tygodniu będą opublikowane zweryfikowane lata 1870 i 1882 - będziemy prosić o uwagi do 30 maja. 31 maja zostaną rozesłane do serwisów lata 1886-1870 i rok 1882. Co da pełny zakres 1866-1882 do końca maja.
3. Został udostępniony rok 1883. W czerwcu mamy nadzieję uzupełnić, zweryfikować Urodzenia 1883 oraz opublikować ten brakujący rocznik do końca czerwca ew. połowy lipca.
4. Blok Śluby 1883-1890 (jako, że 1883 jest dostępny, to rozszerzamy blok) będzie opracowywany w wakacje -być może także część ślubów z ostatniej dekady XIX wieku. Terminu zakończenia prac nad tym zakresem nie podaję - okres wakacji nie sprzyja szacunkom zakończenia.

Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 23-05-2010 - 13:32
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1870 dane rozszerzone, zweryfikowane prosimy o nadsyłanie uwag do 29 maja indexwawaww@gmail.com

Dziś ostatni dzień nadsyłania uwag do ślubów 1871-1881.
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 24-05-2010 - 08:53
Temat postu:
Śluby 1871-1881 przesłane do geneteka.genealodzy.pl, metryki.genealodzy.pl, wziernik.genrod.eu - czekają na publikację
do pozostałych serwisów będą przesłane wraz z danymi 1866-1870 i 1882 - gdy utworzą blok bez luk

Zapraszamy do udziału w indeksacji:
Św. Jan Warszawa kontakt indexwawajan@gmail.com koordynuje Paweł Marecki
Wszystkich Świętych Warszawa kontakt indexwawaww@gmail.com kord. W. Sroczyński
Przemienienia Pańskiego Warszawa kontakt indexwawapp@gmail.com - poszukiwany także koordynator
Pozdrawiam
adcis - 24-05-2010 - 10:30
Temat postu:
A ja mam takie pytanie czy do sw. Jana jest mozliwe ze pojawia sie skorowidze do tej sporej ilosci aktow juz dostepnych?
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 24-05-2010 - 10:42
Temat postu:
odp w wątku poświęconym parafii Św. Jana Chrzciciela w Warszawie
http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 6553#56553
Sroczyński_Włodzimierz - 24-05-2010 - 18:35
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1882 dane rozszerzone, zweryfikowane

prosimy o nadsyłanie uwag do ślubów 1870 i 1882 do 29 maja indexwawaww@gmail.com
Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 25-05-2010 - 21:23
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1884 dane rozszerzone, zweryfikowane

prosimy o nadsyłanie uwag
do ślubów 1870 i 1882 do 29 maja indexwawaww@gmail.com
do ślubów 1884 do 25 czerwca indexwawaww@gmail.com
Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 27-05-2010 - 21:45
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Małżeństwa 1883 dane podstawowe, niezweryfikowane
skany aktów dostępne tylko w szukajwarchiwach.pl


nadsyłanie uwag
do ślubów 1870 i 1882 tylko do do 29 maja! indexwawaww@gmail.com

do ślubów 1884 do 25 czerwca indexwawaww@gmail.com
Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 30-05-2010 - 00:06
Temat postu:
Małżeństwa 1866-1870 i 1882 przesłane do geneteka.genealodzy.pl, metryki.genealodzy.pl, wziernik.genrod.eu - czekają na publikację
do pozostałych serwisów (m.in prowadzonych przez Janusza Stankiewicza i Kubę Charężę) przesłane 1866-1882.

Tak więc skończyliśmy kolejny zadeklarowany etap.
Przed wakacjami może uda się jeszcze Urodzenia 1883 i Śluby 1883-1884 ale nie jest to pewne.

Zapraszamy do udziału w indeksacji:
Św. Jan Warszawa kontakt indexwawajan@gmail.com koordynuje Paweł Marecki
Wszystkich Świętych Warszawa kontakt indexwawaww@gmail.com kord. W. Sroczyński
Przemienienia Pańskiego Warszawa kontakt indexwawapp@gmail.com - poszukiwany także koordynator
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 02-06-2010 - 21:15
Temat postu:
Urodzenia 1883 z danymi rodziców, zweryfikowane dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
opracowane na podstawie skanów ksiąg urodzeń przechowywanych w APW (w kancelarii brak księgi)

prosimy o nadsyłanie uwag do 18 czerwca 2010.

Zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 08-06-2010 - 13:15
Temat postu:
Małżeństwa 1883 dane rozszerzone, zweryfikowane dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
opracowane na podstawie skanów ksiąg urodzeń przechowywanych w APW (w kancelarii brak księgi)

prosimy o nadsyłanie uwag do 25 czerwca 2010.

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 08-06-2010 - 18:10
Temat postu:
Małżeństwa 1885 dane rozszerzone, niezweryfikowane dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Pozdrawiam
P.S. Gdyby ktoś chciał współuczestniczyć w indeksacji warszawskiej parafii Wszystkich Świętych - prosimy o zgłoszenie do 22 czerwca 2010 pod adres indexwawaww@gmail.com. W wakacje nie planujemy przyjmowania nowych zgłoszeń do Wsz. Świętych - prace zostaną przydzielone na dwa miesiące osobom, które już pracują lub zgłoszą się do 22 czerwca. Nowych chętnych zapraszam więc - do końca wiosny lub we wrześniu:)
Sroczyński_Włodzimierz - 10-06-2010 - 10:58
Temat postu:
Małżeństwa 1887 dane rozszerzone, niezweryfikowane dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 11-06-2010 - 14:28
Temat postu:
Małżeństwa 1885 dane rozszerzone, zweryfikowane dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

prosimy o nadsyłanie uwag do 25 czerwca 2010.

Zakresy:
małżeństwa 1883-1885 oraz
urodzenia 1883
zostaną porozsyłane do serwisów do końca czerwca- po uzupełnieniu o nadesłane uwagi i przeredagowaniu

Pozdrawiam

Zapraszamy do udziału w indeksacji:
Św. Jan Warszawa kontakt indexwawajan@gmail.com koordynuje Paweł Marecki
Wszystkich Świętych Warszawa kontakt indexwawaww@gmail.com kord. W. Sroczyński
Przemienienia Pańskiego Warszawa kontakt indexwawapp@gmail.com - poszukiwany także koordynator
Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 14-06-2010 - 20:34
Temat postu:
Małżeństwa 1887 dane rozszerzone, zweryfikowane dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 18-06-2010 - 19:49
Temat postu:
Urodzenia 1883 zostały przesłane do geneteki, WZIernika, etc

na witrynce reorganizacja skorowidzów urodzeń/chrztów: luka 1883 została uzupełniona więc xls- są teraz następujące:
1866-1890
1891-1900
1901-1909

Pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 21-06-2010 - 10:10
Temat postu:
Małżeństwa 1886 dane rozszerzone, zweryfikowane dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Prosimy o nadsyłanie uwag do 25 czerwca 2010 do ślubów 1883-1887
Do końca czerwca Śl1883-1887 zostaną porozsyłane do serwisów po uzupełnieniu o nadesłane uwagi i przeredagowaniu.
Zmian w tym zakresie będą nie wcześniej niż w styczniu 2011 roku.

Jeszcze przez tydzień przyjmuję zgłoszenia do prac na par. Wszystkich Świętych, potem przerwa i nabór po wakacjach.

Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 26-06-2010 - 11:39
Temat postu:
Małżeństwa 1883-1887 przesłane do geneteka.genealodzy.pl, metryki.genealodzy.pl, wziernik.genrod.eu
do pozostałych serwisów przesłane będą po uzupełnieniu o lata 1888-1890
Zapraszam, pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 14-07-2010 - 15:52
Temat postu:
Małżeństwa 1889
Małżeństwa 1890

dane rozszerzone, zweryfikowane dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Prosimy o nadsyłanie uwag do 31 sierpnia 2010 do ślubów 1889-1890.

Ww dane zostaną przesłane do WZIernika, projektu metryki.genealodzy, geneteki wraz z rocznikiem 1888 - prawdopodobnie na początku września

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 31-07-2010 - 15:15
Temat postu:
Małżeństwa 1895 dane rozszerzone, niezweryfikowane dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Sroczyński_Włodzimierz - 31-07-2010 - 18:12
Temat postu:
oraz:
Małżeństwa 1892 dane rozszerzone, zweryfikowane

Prosimy o nadsyłanie uwag do 31 sierpnia 2010 do ślubów 1889-1890 oraz 1892 na indexwawa@gmail.com
Sroczyński_Włodzimierz - 06-08-2010 - 10:04
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Małżeństwa 1895 dane rozszerzone, zweryfikowane

Prosimy o nadsyłanie uwag do 31 sierpnia 2010 do ślubów 1889-1890 oraz 1892 na indexwawa@gmail.com
Bozenna - 09-08-2010 - 00:19
Temat postu:
Witam,
Dlaczego w listach chrztow parafii WWS (WZI) i w Genetece w roku 1899 jest okolo 2600 aktow. Niektore akty nosza numery miedzy 2400 a 2600, natomiast zdjecia aktow w "metryki-genealodzy" zatrzymuja sie na numerze aktu 2354 i wyglada na to, ze jest to juz miesiac grudzien 1899 roku.
Gdzie sa zdjecia aktow o numerach pomiedzy 2400 a 2600 z roku 1899 ?
Bede wdzieczna za wytlumaczenie.
Pozdrowienia
Bozenna
Sroczyński_Włodzimierz - 09-08-2010 - 00:45
Temat postu:
"Dlaczego w listach chrztow parafii WWS (WZI) i w Genetece w roku 1899 jest okolo 2600 aktow."
2632 powinno być..bo tyle jest aktów chrztów urodzeń w księdze z roku 1899
http://szukajwarchiwach.pl/72/1219/0/-/ ... 1/66/#tab2
patrz skan 659 zakończenie księgi gdzie wymieniona jest m.in. ta liczba
ba! mam nadzieję że nie tylko w genetece ale i bazie metryki i w wyszukiwarce metryki.genealodzy.pl
http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... &op=se
będzie 2632 aktów i ciut więcej rekordów -wynik velowania

"Niektore akty nosza numery miedzy 2400 a 2600"
ano:) taka kolej rzeczy:)

"natomiast zdjecia aktow w "metryki-genealodzy" zatrzymuja sie na numerze aktu 2354"
a to chyba najlepiej Jacka spytać..zdjęcia były zrobione, w tzw "miedzyczasie" były jakieś pady serwera - może część plików nie została przywrócona?

i wyglada na to, ze jest to juz miesiac grudzien 1899 roku. "
a dokładnie chyba trzeci grudnia:) czyli jeszcze trochę czasu zostało na 2632-2354 akty (278 ..ok 10 dziennie? więcej w grudniu niż średnia a nawet więcej niż wynikałoby z prostej ekstrapolacji trendu -nawet zakładając wykładniczy...ale tak jest prawie w każdym roku - pod koniec więcej było spóźnionych zgłoszeń urodzeń i chrztów. niekoniecznie grudnie (w tym 1899 roku) bardziej obfitowały w urodzenia ale zgłoszeń było więcej -statystycznie istotnie więcej niż w pozostałych miesiącach

"Gdzie sa zdjecia aktow o numerach pomiedzy 2400 a 2600 z roku 1899 ? "

wiemy gdzie ich nie ma:)
a serio to chyba warto skorzystać z kopii wtóropisów przechowywanych w APW a opublikowanych w szukajwarchiwach.pl
końcówka księgi jest ok
za to początek tego ("Zosiowego") egzemplarza chyba zachował się w gorszym stanie niż parafialny

na dole strony http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php
pod "administrator metryk" jest adres mailowy - chyba najszybciej będzie w sprawach publikacji zdjęć napisać pod ten adres

mam nadzieję, że przybliżyłem temat danych, na temat zdjęć to tylko moje spekulacje:)
pozdrawiam
Bozenna - 09-08-2010 - 10:28
Temat postu:
Dziekuje Wlodek,
Bardzo skomplikowales te Twoja odpowiedz.
Zrozumialam, ze nie ma zdjec w "metryki-genealodzy" i nie wiadomo dlaczego ?
Bozenna
Sroczyński_Włodzimierz - 09-08-2010 - 10:37
Temat postu:
a pytanie było proste?Smile
pytasz dlaczego są dane ze zdjęć których nie ma w metryki.genealodzy.pl to odpowiadam:)
gdybyś spytała:
"kiedy będą wszystkie zdjęcia z chrztów 1899 w metryki?" to odpowiedź byłaby prosta:
"spytaj (mailem? / PW?) Jacka Młochowskiego ew. administratora metryk:)

pozdrawiam serdecznie
MAŁGOSIA_1953 - 11-08-2010 - 22:28
Temat postu: Brak skanu !
Witam serdecznie !!
Chciałam zgłosić brak skanu aktów chrztów, rocznik 1906 w parafii WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH w Warszawie.
Dotyczy to skanu 1371-1374.
W wyszukiwarce znalazłam akt nr 1374 dot. chrztu Henryka Łamejko, syna Antoniego i Marianny z d. Mierzejewskiej, więc te dwie strony muszą istnieć.
Czy ten skan jest w innym miejscu, czy też przez przypadek został pominięty ?
Bardzo proszę o pomoc !!!
Z szacunkiem dla pracujących nad indeksacją
Małgosia
ewa_os - 11-08-2010 - 23:44
Temat postu: Brak skanu !!!
Ponieważ zbieram wszystkie metryki Mierzejewskich ,mam ten skan.Proszę podać adres mailowy to Pani prześlę.
Ewa
MAŁGOSIA_1953 - 12-08-2010 - 00:11
Temat postu: Brak skanu !!!
Miło mi pani Ewo panią poznać.
Już przesyłam kontakt:
malamaciopa@o2.pl

PS
A czy ma pani tłumaczenie tego aktu ? Jeżeli tak, to byłabym bardzo wdzięczna
Małgosia
Kaczmarek_Aneta - 13-08-2010 - 11:34
Temat postu:
Małżeństwa 1893 - dane niezweryfikowane - dostępne od dziś na naszej witrynce:
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Pozdrawiam,

Aneta
WZI - 13-08-2010 - 15:32
Temat postu:
oraz
niezweryfikowane Małżeństwa 1891

Zapraszam z nietypowego loginu
Włodek
MAŁGOSIA_1953 - 15-08-2010 - 00:21
Temat postu: Coś jest nie tak
Witam
A oto mój problem :
" Parafia Wszystkich Świętych - Rok 1899 poz.52581 Jadwiga Fernik nr aktu chrztu 2579 c. Teofila i Heleny Mazurek"
Takie dane pokazuje mi wyszukiwarka.
Niestety skany z roku 1899, druga księga chrztów kończą się na skanie z numerami aktów 2351-2354
Jeżeli się mylę bardzo proszę o właściwy trop.
Małgosia Question
tomczyk - 15-08-2010 - 11:15
Temat postu: Coś jest nie tak
Witaj Małgosiu!

Mam ten sam problem.
Podobno brakuje sporej końcówki z 1899 roku.
Pisałem do Jacka Młochowskiego, obiecał uzupełnić brakujące skany, czekam cierpliwie

pozdrawiam

Jacek Tomczyk
www.genealodzy.czestochowa.pl
Sroczyński_Włodzimierz - 15-08-2010 - 11:18
Temat postu: Coś jest nie tak
więcej w
http://www.genealodzy.pl/PNphpBB2-viewt ... -270.phtml
łącznie z podanym źródłem gdzie kopie aktów są dostępne
pozdrawiam
MAŁGOSIA_1953 - 15-08-2010 - 12:34
Temat postu: Coś jest nie tak
Dziękuję za podpowiedź, ale ja nie mogę otworzyć tego linku.
Chyba nie jest pełny, bo widzę tam kropeczki.
A jak Ty Jacku poradziłeś sobie z tym linkiem ?
Małgosia
tomczyk - 15-08-2010 - 14:33
Temat postu: Coś jest nie tak
Witam!

Mnie się udało, poszedłem tropem Włodzimierza.
Akt się otworzył.
Dziękuję

Jacek
MAŁGOSIA_1953 - 15-08-2010 - 14:49
Temat postu: Coś jest nie tak
Ja też nareszcie doszłam do sedna wypowiedzi Włodzimierza i mam już ten akt !!!
Dziękuję
Sroczyński_Włodzimierz - 15-08-2010 - 16:27
Temat postu:
Ponownie uruchamiamy "nabór"

Szukamy chętnych do wprowadzenia danych z aktów małżeństw z lat 1897-1901.
Dla osób, z którymi wcześniej nie współpracowaliśmy kilka słów poniżej:

Wymagania:
akceptacja zasady: opracowanie jest do wykorzystania nieodpłatnie przez każdego do każdych celów
dostęp do sieci nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
program - arkusz kalkulacyjny obsługujący format xls (może być bezpłatny open office, MS Excel, inne)

Do rozdzielenia są bloki po 120-150 aktów. Wprowadzone dane będą podlegać sprawdzeniu i korekcie- nie oczekujemy bezbłędnego wprowadzenia (poziom 10% jest spokojnie akceptowany).

Oczekujemy:
kontaktu e-mailem raz na dwa tygodnie (ew. indywidualne ustalenia)
wypełnienia podjętych zobowiązań ew. uprzedzenia o problemach
przyjęliśmy, że jeden blok (maks 150 aktów) powinien zająć nie dłużej niż do 4-6 tygodni.

zgłoszenia: indexwawaww@gmail.com

zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 17-08-2010 - 14:25
Temat postu:
dostępne od dziś na http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Małżeństwa 1893 dane rozszerzone, zweryfikowane

Prosimy o nadsyłanie uwag do 31 sierpnia 2010 do ślubów 1889-1890 oraz 1892-1893 i 1895 na indexwawaww@gmail.com

po 31 sierpnia (kilka dni po) to co utworzy pełny skończony blok zostanie przesłane do współpracujących serwisów - prawdopodobnie lata 1888-1893

pozdrawiam, zapraszam
Bozenna - 17-08-2010 - 15:14
Temat postu:
Wlodek,
Nie ma mozliwosci, przynajmniej dla mnie, wyslania e-mail'a pod adres: "indexwawa@gmail.com" z prosba o wprowadzenie poprawki w spisanych aktach.
Probowalam wyslac e-mail pod ten adres z moich dwoch roznych adresow e-mail'owych i obydwa e-mail'e do mnie wrocily.
Czy tylko ja mam ten problem ?
Czy dostajesz , na ten adres, prosby o poprawki od innych kolegow ?
Serdecznosci
Bozenna
Kaczmarek_Aneta - 17-08-2010 - 16:04
Temat postu:
Bożenko,

poprawny adres do naszej skrzynki to:

indexwawaww@gmail.com

Pozdrawiam,

Aneta
Bozenna - 17-08-2010 - 16:20
Temat postu:
AAAAH ! Anetko, dziekuje bardzo, juz pisze slowko.
Z usmiechem
Bozenna
Sroczyński_Włodzimierz - 17-08-2010 - 18:55
Temat postu:
był błąd w adresie - przepraszam
uwaga naniesiona i

Nowe:
Małżeństwa 1888 od razu w w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
Sroczyński_Włodzimierz - 18-08-2010 - 15:39
Temat postu:
Małżeństwa 1891 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

do 31 sierpnia przyjmujemy uwagi do bloku śluby 1888-1893 (oraz ślubów 1895)
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 19-08-2010 - 17:00
Temat postu:
Małżeństwa 1896 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

do 31 sierpnia przyjmujemy uwagi do bloków śluby 1888-1893 oraz 1895-1896
pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 22-08-2010 - 23:10
Temat postu:
Małżeństwa 1898 w rozszerzonej, niezweryfikowanej wersji dostępne od dziś na witrynce
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

pozdrawiam, zapraszam

P.S. niebawem księga ślubów 1894
Sroczyński_Włodzimierz - 23-08-2010 - 12:57
Temat postu:
Małżeństwa 1894 w rozszerzonej, niezweryfikowanej wersji dostępne od dziś na witrynce
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 24-08-2010 - 22:55
Temat postu:
Małżeństwa 1914 w rozszerzonej, niezweryfikowanej wersji dostępne od dziś na witrynce
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 27-08-2010 - 18:44
Temat postu:
Małżeństwa 1894 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 31 sierpnia przyjmujemy uwagi do bloku śluby 1888-1896, we wrześniu zostaną rozesłane i następna okazja do naniesienia i rozesłania poprawek -nie wcześniej niż za rok.

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 28-08-2010 - 14:57
Temat postu:
Małżeństwa 1899 w rozszerzonej, niezweryfikowanej wersji dostępne od dziś na witrynce
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 28-08-2010 - 22:04
Temat postu:
Małżeństwa 1898 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 31 sierpnia przyjmujemy uwagi do bloku śluby 1888-1896, we wrześniu zostaną rozesłane i następna okazja do naniesienia i rozesłania poprawek -nie wcześniej niż za rok.

Poprawki do 1898 przyjmujemy do 30 września

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 30-08-2010 - 09:31
Temat postu:
Małżeństwa 1924 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
uwagi do tego rocznika przyjmujemy do końca listopada

Do bloku śluby 1888-1896 - uwagi do jutra.

Pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 31-08-2010 - 22:34
Temat postu:
Dziś zostały przesłane do współpracujących serwisów dane:
Małżeństwa 1888-1896
na witrynce zostały włączone do poprzedniego boku i teraz tworzą
opracowane małżeństwa 1866-1896
poprawki do tego zakresu ( a kilka będzie, szczególnie w początkowych latach) będą wprowadzone hurtem - w roku 2011

Pozdrawiam, zapraszam, dziękuję
Sroczyński_Włodzimierz - 01-09-2010 - 01:59
Temat postu:
W związku z pytaniami (no..pytaniem jednym, ale gdyby miało być więcej Smile o plany i terminy WZI . Wsz. Świętych

Na przełomie września i października albo na początku października planujemy skończyć i porozsyłać
a. pozostałą część ślubów z XIX wieku (1897-1900)

potem równolegle:
b. śluby 1914-1928: dokończenie uzupełniania o dane rodziców, weryfikacja (trochę to potrwa -termin zakończenia będziemy starali się podać po (a)
c. śluby z początków XX wieku (1901-1913) - uzupełnienie o dane rodziców (1902-1913) (w miarę dostępności danych podstawowych) - termin wynika m.in. z dostępności materiałów - więc "b.d."
d. "coś" ze zgonów z zakresu 1866-1882,

ad d. nie zdecydowaliśmy jeszcze czy opracowania zgonów na pewno będą z danymi rodziców - materiał trudny, a akty zawierają relatywnie (w porównaniu z chrztami/urodzeniami i małżeństwami) dużo błędów, więc stosunek praca/efekt najmniej korzystny

zgony 1883-1900 i późniejsze:
na końcu (pewnie będzie to nie wcześniej niż druga połowa 2011) - jeśli nikt inny nie zajmie się tematem.
Nie rezerwujemy, nie deklarujemy tego zakresu, nie zobowiązujemy się. Było i nadal pozostaje wolne.

Pozdrawiam
skapska_honorata - 01-09-2010 - 19:14
Temat postu:
Witam Panie Włodzimierzu. Chciałabym prosić kogoś o sprawdzenie aktu ślubu z 1899 roku ( W-wa Wszystkich Świętych ) nr aktu 469, bo przypuszczam, że matka panny młodej tj Julii Łukaszewskiej z domu jest Sakowska, a nie Sobolewska. Pozwoliłam sobie na wpis na tym forum, bo nie mogłam znaleśc żadnego kontaktu z osobami indeksujacymi. Można wnosić uwagi tylko z kim się kontaktować̣? Chyba, że nie potrafię dobrze szukać. Pozdrawiam Honorata
ewa_os - 01-09-2010 - 19:30
Temat postu:
Witam!
Jestem w trakcie weryfikacji tego rocznika.Nie doszłam co prawda jeszcze do nr 469 ale podejrzałam ten akt w metrykach i tam jest wyraźnie napisane ,że matka nazywała się Sokołowska.Nie wiem zatem skąd wzięła Pani nazwiska Sakowska i Sobolewska.Proszę zajrzeć do metryk.Jeżeli w genetece jest napisane nieprawidłowo to po weryfikacji się zmieni.
Pozdrawiam,Ewa
Sroczyński_Włodzimierz - 01-09-2010 - 20:06
Temat postu:
indexwawaww@gmail.com
Sakowska - takie domo matki młodej jest we wtóropisie (AP) Julia Łukaszewska domo Sakowska
http://szukajwarchiwach.pl/72/1219/0/-/ ... 1/24/#tab2
235

w tej chwili dostępu do pierwopisu nie mam nie wiem jak jest w kopii opracowywanej
Sobolewskiej nie widzęSmile ale Sokołowskiej też nie:)

uwagi przyjmujemy po weryfikacji na adres jak w początku postu
ewa_os - 01-09-2010 - 20:26
Temat postu:
Panie Włodku!
Julia Bieńkowska wdowa,córka Kacpra i Julii z Sokołowskich małżonków Łukaszewskich.Tak jest również w tabeli,którą Pan mi przesłał.
Ewa
Sroczyński_Włodzimierz - 01-09-2010 - 20:31
Temat postu:
już mam dostęp
w pierwopisie (kancelaria parafialna) domo Sokołowska:
http://metryki.genealodzy.pl/ksiegi/59/9264/322/469.jpg

we wtóropisie (AP /sądowa/cywilna kopia) domo Sakowska

będzie pewnie wpisane Sakowska Sokołowska w polu "ona domo matki"
cóż zrobić...nie pierwszy taki przypadek, a pominąć wersji z aktu nie można -dodać owszem -jeśli jest informacja z innego źródłą,
odjąć/zastąpić-nie

a z ciekawości-jak jest w:
1. akcie urodzenia młodej Julii (w Andrzeju)?
2. poprzednim akcie małżeństwa Julii Łukaszewskiej (czy Łukaszewskiej w chwili poprzedniego zamążpójścia nie wiem, ale przy któryś ślubie powinna byłą jako Łukaszewska wystąpićSmile
3. akcie ślubu rodziców Julii? (gdzie on się pewnie nie domyślę)
Sroczyński_Włodzimierz - 01-09-2010 - 21:37
Temat postu:
w chrzcie Julii z 1854 matka jest "z Sakowskich" więc pewnie Sokołowska to błąd...ale my indeksujemy akty nie tworzymy drzewa czy badamy poprawność dokumentów...więc będą obie formy bo obie występuja w ASC:)
Sroczyński_Włodzimierz - 02-09-2010 - 23:51
Temat postu:
Małżeństwa 1899 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 30 września przyjmujemy uwagi do zakresu śluby 1898-1899
Do 30 listopada (ew. przedłużymy) do ślubów 1924.

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 06-09-2010 - 13:11
Temat postu:
od dziś Małżeństwa 1897 w rozszerzonej, niezweryfikowanej wersji
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 30 września przyjmujemy uwagi do zakresu śluby 1898-1899
Do 30 listopada (ew. przedłużymy) do ślubów 1924.

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 09-09-2010 - 09:34
Temat postu:
Małżeństwa 1897 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 30 września przyjmujemy uwagi do zakresu śluby 1897-1899

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 10-09-2010 - 22:30
Temat postu:
Małżeństwa 1900 w rozszerzonej, niezweryfikowanej wersji dostępne od dziś na witrynce
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 13-09-2010 - 22:24
Temat postu:
Małżeństwa 1900 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 30 września przyjmujemy uwagi do zakresu śluby 1897-1900

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 20-09-2010 - 10:58
Temat postu:
Małżeństwa 1921 w rozszerzonej, niezweryfikowanej wersji dostępne od dziś na witrynce
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
uwaga - duża ilość błędów w danych rodziców
pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 22-09-2010 - 20:44
Temat postu:
Małżeństwa 1902 w rozszerzonej, niezweryfikowanej wersji dostępne od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 30 września przyjmujemy uwagi do zakresu śluby 1897-1900

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 23-09-2010 - 09:25
Temat postu:
Małżeństwa 1902 rozszerzone, zweryfikowane od dziś na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 30 września przyjmujemy uwagi do zakresu śluby 1897-1900
Do 31 października do rocznika 1902

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 24-09-2010 - 20:57
Temat postu:
Małżeństwa 1923 w rozszerzonej, niezweryfikowanej wersji dostępne od dziś na witrynce
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 24-09-2010 - 22:33
Temat postu:
i jeszcze:
Małżeństwa 1914 rozszerzone, zweryfikowane dostępne od dzisiaj na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

Do 30 września przyjmujemy uwagi do zakresu śluby 1897-1900
Sroczyński_Włodzimierz - 30-09-2010 - 09:45
Temat postu:
Dziś zostały przesłane do współpracujących serwisów dane:
Małżeństwa 1897-1900
na witrynce http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/ zostały włączone do poprzedniego boku i teraz tworzą
opracowane małżeństwa 1866-1900

Pozdrawiam, zapraszam, dziękuję

Zakres śluby 1901-1903 jest opracowywany, spodziewam się, że gotowy będzie w listopadzie.
Sroczyński_Włodzimierz - 08-10-2010 - 17:06
Temat postu:
Małżeństwa 1915 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji dostępne od dzisiaj na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
do 30 listopada 2010 lub dłużej czekamy na uwagi dot. tego rocznika


a do 31 października - na uwagi do Małżeństw 1902

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 09-10-2010 - 22:33
Temat postu:
Małżeństwa 1916 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji dostępne od dzisiaj na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

do 30 listopada 2010 lub dłużej czekamy na uwagi do małżeństw z roczników 1914-1916
a do 31 października - na uwagi do Małżeństw 1902

pozdrawiam, zapraszam
MonikaS7 - 10-10-2010 - 08:41
Temat postu:
Witam,

właśnie zauważyłam, że w papierowych skorowidzach do aktów małżeństw z lat 1914-1928 w ogóle nie ma liter T i U. Wiadomo co się z nimi stało?

Pozdrawiam
Monika
Sroczyński_Włodzimierz - 11-10-2010 - 10:58
Temat postu:
być może nie zostały sfotografowane


Małżeństwa 1917 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji dostępne od dzisiaj na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

do 30 listopada 2010 lub dłużej czekamy na uwagi do małżeństw z roczników 1914-1917
a do 31 października - na uwagi do Małżeństw 1902

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 20-10-2010 - 14:36
Temat postu:
Małżeństwa 1901 w rozszerzonej, ale niezweryfikowanej wersji dostępne od dzisiaj na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

pozdrawiam, zapraszam
Kaczmarek_Aneta - 21-10-2010 - 14:36
Temat postu:
Podaje jako ciekawostke Wink

Indeksuje wlasnie sluby za rok 1913 i co i rusz napotykam kwiatki w postaci aktow malzenstw zawartych w innych parafiach warszawskich (mam tez slub z Piotrkowa).
Sluby zawierano w roku 1913 albo w latach ubieglych.

To kolejny dowod na to, jak trudno odszukac akta przodkow zwiazanych z Warszawa, choc przyznam, ze bardzo lubie takie niespodzianki Smile

Pozdrawiam serdecznie

Aneta
Sroczyński_Włodzimierz - 21-10-2010 - 17:31
Temat postu:
też jako ciekawostka (już prawie zupełnie w bok od Wsz. Świętych)
w akcie ślubu z 1906 (par. Św. Andrzeja Warszawa) brak jednoznacznej informacji o tym gdzie małżeństwo zostało zawarte
ślub 1905, poślizg w sporządzeniu aktu - pół roku. księża: jeden z par. Św. Andrzeja, drugi kapelan z kaplicy Dom dla Nieuleczalnie chorych
młodzi to parafianie Andrzeja więc akt sporządzony prawidłowo jeśli chodzi o miejsce
opóźnienie w spisaniu trudno by mi było wytłumaczyć, gdyby ślub był u Karola Boromeusza w parafialnym, a że nie jest jednoznacznie podane gdzie małżeństwo było zawarte to tym próbuje wyjaśnić przesunięcie czasowe
i lekkie nawiązanie już do Wsz. Św. - rzucił Ci się może w oczy przypadek ślubu w parafialnym kościele, którego akt został spisany po kilku miesiącach?

pozdrawiam
Kaczmarek_Aneta - 21-10-2010 - 18:14
Temat postu:
Niestety, nie.
Z uwagi na fakt, ze nie wprowadzamy dat slubow, az tak dokladnie nie wczytuje sie w tresc kazdego aktu, chyba, ze cos przyciagnie moja uwage Smile
I tak w przypadkach przeze mnie opisanych, daty slubow zostaly zapisane pogrubiona czcionka, dlatego je wylapalam Smile

Pozdrawiam
A.
Klotka - 21-10-2010 - 18:15
Temat postu:
Mam przypadek ślubu zawartego 15 lutego w par Zbawiciela spisany 31 grudnia w par Wszystkich świętych.
Sroczyński_Włodzimierz - 21-10-2010 - 18:23
Temat postu:
inna parafia - rozumiem przesunięcie
i na podstawie właśnie takich aktów (ślub poza parafią, akt znacznie po ślubie sporządzony) zasugerowałem, że skoro akt był spisany pół roku po zdarzeniu to zdarzenie być może miało miejsce poza parafią, ew. w kościele nie będącym siedzibą parafii
szukam kontrargumentówSmile tj argumentów, że niesłusznie takie rozwiązanie problemu zaproponowałem, tzn przypadków ślub i akt w tej samej parafii ale akt kilka miesięcy po ślubie sporządzony
toby zaprzeczało hipotezie o ścisłym związku:)
Kaczmarek_Aneta - 21-10-2010 - 18:47
Temat postu:
To w ogole ciekawe zjawisko - w sumie to pojecia nie mam dlaczego akta spisywano w innych parafiach i niekoniecznie pol roku czy rok wczesniej. Mam przypadki malzenstw zawartych "wczoraj" Smile
Sroczyński_Włodzimierz - 21-10-2010 - 18:54
Temat postu:
akty raczej spisywano właśnie nie w "innych" a "właściwych" parafiach, tzn istniało dość sztywne połączenie miejsca zamieszkania i miejsca sporządzenia aktu wynikające z regulacji urzędowych

takich ograniczeń (przynajmniej tak mocnych) pomiędzy miejscem zawarcia związku małżeńskiego a miejscem zamieszkania (panny młodej) nie było
czyli : ślub - tam gdzie chcieli (no..prawie:)
spisanie aktu SC - tam gdzie musieli

a ponieważ "tam gdzie chcieli" nie zawsze jest tożsame "tam gdzie musieli" to i miejsca różne

w urodzeniach - podobnie;)
a o zgonach dyskusja nie raz była..i moim zdaniem nie doprowadziła do jakiś konkluzji;)
Kaczmarek_Aneta - 21-10-2010 - 19:16
Temat postu:
Musze zatem jeszcze przeanalizowac odnalezione przypadki pod katem miejsc zamieszkania (czy zawsze chodzilo o wlasciwa parafie czy moze byly jeszcze inne powody ?) Smile
Kaczmarek_Aneta - 22-10-2010 - 12:34
Temat postu:
Rzeczywiscie, we wszystkich przypadkach mamy do czynienia z przynaleznoscia parafialna - niestety, zadnych innych niespodzianek Smile

Pozdrawiam i dziekuje

A.
ewa_os - 28-10-2010 - 14:12
Temat postu:
Witam!
Co ma oznaczać zróżnicowanie kolorów roczników metryk po prawej części strony głównej parafii w metryki.genealodzy?Będę wdzięczna za wyjaśnienie.

Ewa
biblioteka - 28-10-2010 - 14:25
Temat postu:
ewa_os napisał:
Co ma oznaczać zróżnicowanie kolorów roczników metryk po prawej części strony głównej parafii w metryki.genealodzy?Będę wdzięczna za wyjaśnienie.http://www.genealodzy.pl/index.php?name ... 7984#67984
ewa_os - 28-10-2010 - 18:08
Temat postu:
Dziękuję,widać coś przegapiłam.
Sroczyński_Włodzimierz - 16-01-2011 - 22:40
Temat postu:
Małżeństwa 1911 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji dostępne od dzisiaj na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

przez ok miesiąc czekamy na uwagi, po ich uwzględnieniu dane będą gotowe do rozesłania

pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 26-01-2011 - 19:21
Temat postu:
Małżeństwa 1909 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji dostępne od dzisiaj na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
oraz w metryki.genealodzy.pl
przez ok miesiąc czekamy na uwagi, po ich uwzględnieniu dane będą gotowe do rozesłania (m.in do WZIernika, geneteki)


pozdrawiam, zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 28-01-2011 - 21:52
Temat postu:
Małżeństwa 1910 w rozszerzonej, niezweryfikowanej wersji dostępne od dzisiaj na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 18-02-2011 - 00:41
Temat postu:
Małżeństwa 1910 w rozszerzonej, zweryfikowanej wersji dostępne w bloku 1909-1911 od dzisiaj na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/

pozdrawiam
Sroczyński_Włodzimierz - 28-02-2011 - 22:05
Temat postu:
Zweryfikowane śluby z 1913 dostępne na
http://sites.google.com/site/wszswwawametrykalia/
prosimy o uwagi do 15 marca

zapraszam
Sroczyński_Włodzimierz - 03-05-2011 - 21:29
Temat postu:
po dłuższej przerwie wracamy do ślubów z parafii Wszystkich Świętych
zapraszam do spisywania danych z roku 1912 - również początkujących - w ramach treningu, poznania formatu metryki i zasad.
Weryfikacja zapewniona
kontakt indexwawaww@gmail.com
Sroczyński_Włodzimierz - 02-06-2011 - 21:32
Temat postu:
indeksy z księgo Małżeństwa 1924 dodane do metryki.genealodzy.pl - prosimy o uwagi. Po okresie przysyłania uwag (powiedzmy trzy tygodnie do 23?) i ew. korektach pierwszym letnim transportem pojadą do pozostałych

Zaprasza, pozdrawiam
Pawel_O - 11-02-2013 - 14:35
Temat postu: Parafia Wszystkich Świętych Warszawa - urodzenia
Witam, czy może ktoś posiada dostęp do ksiąg urodzeń z ww. parafii? Chodzi mi o rok 1909 lub 1910, ponieważ osoba której szukam (Eugeniusz Jan Pec [czasem pisany Piec]) urodził się jakoś na przełomie tych lat.

Pozdrawiiam
Kaczmarek_Aneta - 11-02-2013 - 14:47
Temat postu:
W GenBazie są indeksy chrztów do 1911r. włącznie - może warto najpierw odnaleźć ten akt w skorowidzu?
Folder AAD_Warszawa

Rok 1909:
http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... 2&kt=1

Pozdrawiam
AK
Otocki_Ryszard - 11-02-2013 - 15:46
Temat postu:
Witam!
Moje pytanie też dotyczy parafii Wszystkich Świętych lecz już dostępnych skanów w Genetece. Otóż akt ur. nr 292 z roku 1883 Feliksa Otockiego jest w bardzo słabej jakości i na dodatek z nadrukiem oraz trochę nabazgrolony. Jednym słowem nieczytelny. Może ktoś ma dostęp do lepszej jakości skanu lub potrafi go odczytać. Z góry dziękuję.
Ryszard
Pawel_O - 11-02-2013 - 16:11
Temat postu:
Dziękuję za odpowiedź. Niestety w księdze z 1909 nie znalazłem go i z tego co widzę w GenBazie na razie nie ma ksiąg z 1910 roku Sad
Sroczyński_Włodzimierz - 11-02-2013 - 16:20
Temat postu:
temat genbazy pozostawiam na boku, nie ten wątek, nie te projekty
AAD_Warszawa (to chyba domyślnie Archiwum Archidiecezji Warszawskiej?) nie ma ksiąg z omawianej parafii
1883 jest w szukajwarchiwach.pl - wtóropisy jedyne, które są
geneteka nie ma skanów
1910-1911 ->APW lub parafia
1909-zindeksowany dawno, dostępny w metryki.genealodzy.pl
Otocki_Ryszard - 11-02-2013 - 19:25
Temat postu:
Może nieprecyzyjnie się zapytałem, ale chodziło mi o czytelność tego skanu, akt nr 292 na stronie:
http://szukajwarchiwach.pl/72/1219/0/-/ ... Ex3Q4npSXw
gdzie występuje nadruk APW oraz słaba jakość. Pomyślałem, że przy okazji digital. i indeks. paraf. Wszyst. Św. może ktoś ma dostęp do lepszych i czytelniejszych skanów tego aktu lub potrafi taki odczytać.
Ryszard
Sroczyński_Włodzimierz - 11-02-2013 - 19:43
Temat postu:
precyzyjnie i precyzyjną odpowiedź i tu w (tym wątku) znajdziesz i w bazach dot. ksiąg ASC jeśłi chodzi o 1883 rok
Otocki_Ryszard - 11-02-2013 - 20:08
Temat postu:
Dziękuję, ale tam też już sprawdzałem, niestety mam pecha, bo
" U1883 brak księgi w kancelarii, kopie aktów dostępne w szukajwarchiwach.pl"
Ryszard
MonikaMaru - 11-02-2013 - 20:22
Temat postu:
Otocki_Ryszard napisał:
. Pomyślałem, że przy okazji digital. i indeks. paraf. Wszyst. Św. może ktoś ma dostęp do lepszych i czytelniejszych skanów tego aktu lub potrafi taki odczytać.
Ryszard


Odczytałam, Ryszardzie.

292.13.III
Działo się w Warszawie w kancelarii parafii Wsz.Świętych 1/13.III.1883 o 5-ej po południu. Stawił się Antoni Otocki utrzymujący się z własnych funduszy, 31 lat mający, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Ciepłej 1094C w obecności Kazimierza Mejera adwokata i Józefa Gradowskiego emeryta, obu zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w jego mieszkaniu 17/29.V. zeszłego roku o godzinie 7-ej wieczorem z jego prawowitej małżonki Marii Anieli Anny z Gradowskich 24 lata mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym nadano imię FELIKS, a jego rodzicami chrzestnymi byli Kazimierz Mejer i Jadwiga Iłakowska. Akt niniejszy, opóźniony z powodu oczekiwania na chrzestnych, po przeczytaniu podpisany został przez stawającego , świadków i przez Nas. Podpisy.

Pozdrawiam,
Monika
Otocki_Ryszard - 11-02-2013 - 20:43
Temat postu:
Bardzo dziękuję Moniko za pomoc. Mimo, że znam trochę rosyjski, to w tym przypadku nie mogłem sobie poradzić. Liczy się jednak doświadczenie i znajomość stosowanych w tych aktach sformułowań. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam
Ryszard
Wiktor_Witek - 13-02-2013 - 01:53
Temat postu:
Dzień dobry,

mam pytanie o aneksy do akt małżeństw z par. Wszystkich Świętych. Być może, jeżeli ktoś miał z nimi do czynienia będzie się orientował. Jak wiadomo czasem do aneksów małżeństwa załączano akt zgonu rodzica, ale reguła to nie była. Mój pradziadek brał ślub w par. Wszystkich Świętych w 1913 r., jego ojciec wówczas już nie żył, co oznaczałoby, że zmarł mając mniej niż 50 lat (ojciec pana młodego); matka pana młodego i rodzice panny młodej wówczas jeszcze żyli. Przewertowałem akta zgonów z par. św. Stanisława na Woli, gdzie urodził się mój pradziadek, ale aktu zgonu jego ojca nie odnalazłem, matki owszem. Jeżeli aktu nie spisano na Woli, nie mam pomysłu, w jakim innym miejscu mógł być spisany. Czy jest szansa, że akt zgonu ojca pana młodego będzie w aneksach do małżeństw z 1913 czy może w tym okresie/w tym przypadku takim szczegółem się nie przejmowano?

Serdeczne pozdrowienia

Wiktor
Sroczyński_Włodzimierz - 13-02-2013 - 06:40
Temat postu:
nawiązując do tematu wątku
nic mi nie wiadomo, aby były plany digitalizacji aneksów, szczególnie tych będących jeszcze w USC. Tym bardziej ich publikacji. Wcześniejsze, będące już w AP także raczej szybko nie zostaną utrwalone w postaci cyfrowej.
Najbliższy temu okresowi zbiór dostępnych aneksów to
http://metryki.genealodzy.pl/metryki.ph ... 0&kt=1
nie badałem dokładnie, ale wydaje mi się, że na akt zgonu rodzica - zarówno w tym jak i poprzednich okresach (które mniej pobieżnie przeglądałem) to w przypadku niepełnoletnich można ewentualnie mieć nadzieję.
Sroczyński_Włodzimierz - 09-03-2013 - 01:25
Temat postu:
księga M1928 została opublikowana w poczekalni metryk
http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/ ... sSw_M1928/
Nizioł_Krzysztof - 09-03-2013 - 10:58
Temat postu:
Dziękuję Smile
_____________
Pozdrawiam
Krzysztof
Sroczyński_Włodzimierz - 09-03-2013 - 11:34
Temat postu:
to ja dziękuję za przypomnienie, że 2012 się skończyłSmile
ewa_os - 25-07-2013 - 09:13
Temat postu:
Przypadkiem natknęłam się na błąd dosyć zasadniczy w par Wsz.Św. W akcie urodz. nr 461/1871 jest :Bronisława Gułdynowicz córka Lucjana i Karoliny Hetz ,winno być: Bronisława Hetz c.niezamężnej Karoliny.Lucyna Gułdynowicz(wg mnie Guldynowicz) to akuszerka zgłaszająca dziecko.Nie nie ma o Lucjanie.
pozdrawiam
Ewa
ewa_os - 27-02-2015 - 19:04
Temat postu:
Być może coś przegapiłam,ale proszę o wyjaśnienie, z jakiego powodu niedostępne są zgony z roku 1903 w tej parafii?
Wszystkie dookoła można oglądać a ten rocznik akurat nie.

pozdrawiam
Ewa
Sroczyński_Włodzimierz - 27-02-2015 - 21:44
Temat postu:
już są w http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/ ... Zgony1903/

ale uwagi o brakach w metryki.genealodzy.pl najlepiej zgłaszać w wątku
http://genealodzy.pl/PNphpBB2-viewtopic-t-11385.phtml
gdzie indziej uwagi mogą być niezauważone
ewa_os - 28-02-2015 - 11:16
Temat postu:
Dziękuję.E.
Margotte - 20-01-2016 - 19:48
Temat postu:
Mam pytanie dotyczące akt parafii Wszystkich Świętych.
Z utęsknieniem czekam na kolejne lata, zwłaszcza dotyczy to ślubów i urodzeń, ale tym razem chciałabym zapytać, kiedy będą udostępnione metryki urodzeń z 1915 roku. Interesuje mnie dziecko, które zmarło w czerwcu 1915 roku (Genowefa akt 892) jako prawie półroczne (5 miesięcy), więc urodziło się najpewniej w styczniu (lub lutym) 1915 roku w tej właśnie parafii.
Para której to dziecko się urodziło (Jan i Anna) to jedno z nielicznych już nieodkrytych przeze mnie zagadek w historii rodziny mojej babci (która zginęła w czasie wojny), nie mogę znaleźć aktu ich ślubu, to łapię się każdej pojawiającej się informacji. Bardzo mi na tym zależy.
Kaczmarek_Aneta - 20-01-2016 - 19:57
Temat postu:
Witaj Margotte,

mam dostęp do skorowidza urodzeń za rok 1915 tej parafii i rzeczywiście, pod nr. aktu 252 widnieje nazwisko Genowefy Sztyk.

Pozdrawiam
Aneta
Sroczyński_Włodzimierz - 20-01-2016 - 19:59
Temat postu:
1915 trzeba chyba sfotografować, tj nie wydaje mi się, że jest to kwestia li tylko udostępnienia (co było do wstawienie - pojawiło się 1 stycznia)
coś tam zostało z funduszy "AAW" na sprzęt (choć wpłaty - przelew z adnotacją) i indeksacja- zawsze mile widziane)
w miarę możliwości, pewnie się pojawi, nie obiecuję kiedy...powyższe byłyby na pewno silniejszą zachętą niż wspomożenie zaspokojenia ciekawości co do jednego aktu urodzenia:)
chętnych na fotografowanie za dużo nie ma, a przybyły i XVII księgi - dość czasochłonne
będę miał na uwadze, wraz z koleinymi małżeństwami (M bardziej korcą, bo USC się do dziś nie dookreśliło, kiedy przekaże do APW to co może zdać (do 1935 włącznie)...a U1915 dość szybko spłyną na Krzywe Koło
Margotte - 20-01-2016 - 20:07
Temat postu:
Kaczmarek_Aneta napisał:
Witaj Margotte,

mam dostęp do skorowidza urodzeń za rok 1915 tej parafii i rzeczywiście, pod nr. aktu 252 widnieje nazwisko Genowefy Sztyk.

Pozdrawiam
Aneta


Bardzo dziękuję za informację, teraz mam potwierdzenie, że taki akt istnieje i dziecko urodziło się w tej samej parafii. Smile
Czy skorowidze (urodzeń i małżeństw, bo zgonów wiem, że tak) są w jakiś sposób dostępne?
Sroczyński_Włodzimierz - 20-01-2016 - 20:13
Temat postu:
małżeństw - owszem do 1928, tam gdzie wszystko
http://metryki.genealodzy.pl/ar8-zs9264d
urodzeń - PTG nie przesłało nikomu i nie opublikowało (zgodnie z warunkami umowy) takich, które wkraczają w stuletni okres ochronny
Kaczmarek_Aneta - 20-01-2016 - 20:13
Temat postu:
Część skorowidzów można odnaleźć w Metrykach:
http://metryki.genealodzy.pl/ar8-zs9264d

Pozdrawiam
Aneta
Margotte - 20-01-2016 - 20:21
Temat postu:
Sroczyński_Włodzimierz napisał:

w miarę możliwości, pewnie się pojawi, nie obiecuję kiedy...powyższe byłyby na pewno silniejszą zachętą niż wspomożenie zaspokojenia ciekawości co do jednego aktu urodzenia:)


Ze względu na to, że Parafia pw. W.W. była jedną z największych w Warszawie, z pewnością zainteresowanych tymi aktami jest bardzo wielu. Smile

Moje badania nad genealogią rodziny trwają już kilka ładnych lat (z przerwami), ale największą nagrodą dla mnie jest rozradowane spojrzenie mojej mamy, która dowiaduje się o losach rodzeństwa swojej matki, której nie pamięta, bo zginęła, gdy moja mama była malutka. Wszystko co moja mama wie o tej rodzinie, to są moje ustalenia oparte na przeglądaniu archiwaliów. Smile
Prawdę mówiąc, próbowałam kiedyś zajrzeć do ksiąg parafii WW. (byłam z moją mamą), było to kilka lat temu i spotkałyśmy się z tak niechętnym przyjęciem przez zajmującą się księgami panią, że mnie to zniechęciło do osobistego kontaktu.
Sroczyński_Włodzimierz - 20-01-2016 - 20:25
Temat postu:
chętni:
do korzystania - owszem
do prac - jak zwykle:(

największą (pod względem liczby mieszkańców - nie tylko w Warszawie ..choć i po względem parafian na podium)
i to było przyczyną , że zdjęcia ksiąg pojawiły się w sieci, ogólnodostępne jako chyba pierwsze w historii

PS a kontakt w kancelarii chyba jeden z najlepszych - zdecydowanie nie potwierdzam niechęci...chyba, że już w okresie ("parę lat" na to by wskazywało), gdy były dostępne kopie w sieci, wtedy zrozumiałe, że udostępnianie ksiąg to nieporozumienie
Margotte - 20-01-2016 - 20:29
Temat postu:
Kaczmarek_Aneta napisał:
Część skorowidzów można odnaleźć w Metrykach:
http://metryki.genealodzy.pl/ar8-zs9264d

Pozdrawiam
Aneta


Wiem. Smile Już przejrzałam, to co zdołałam. Dzięki temu odkryłam ten akt zgonu Genowefy.

Sroczyński_Włodzimierz napisał:
chętni:
do korzystania - owszem
do prac - jak zwykle:(

PS a kontakt w kancelarii chyba jeden z najlepszych - zdecydowanie nie potwierdzam niechęci...chyba, że już w okresie ("parę lat" na to by wskazywało), gdy były dostępne kopie w sieci, wtedy zrozumiałe, że udostępnianie ksiąg to nieporozumienie


To był chyba 2003 rok. Tak pamiętam. Ponieważ pani nie pozwoliła wziąć do ręki księgi, tylko sama dyktowała, a chodziło o akt ślubu rodziców mojej mamy! Pojechałyśmy do USC na Smyczkową i mama tam jakoś wybłagała kserokopię aktu. Było to upokarzające, prawdę mówiąc.
Na pewno obsada w kancelarii parafialnej uległa zmianie, ale jakoś to mnie odrzuciło od korzystania osobistego z akt w tej parafii.
Sroczyński_Włodzimierz - 20-01-2016 - 21:23
Temat postu:
no widzisz..lata lecąSmile paręnaście - może tak, choć ja nigdy nie miałem negatywnych doświadczeń stąd i zdjęcia i ich publikacja
tylko dlaczego nie do USC od razu? zadanie urzędu - także w 2003:) a może i dobrze się stało -księgi mniej zniszczone

to jak z tą chęcią wzięcia udziału w pracach?
Margotte - 20-01-2016 - 21:54
Temat postu:
W miarę możliwości i czasu. Wink
A na czym by ta praca polegała?
Sroczyński_Włodzimierz - 23-01-2016 - 20:03
Temat postu:
pierwopis urodzeń 1915 oraz pierwopis małżeństw 1931 będzie dostępny w
http://poczekalnia.genealodzy.pl/pliki/ ... zSwietych/

foto i kompresja: Rafał Grzęda
Margotte - 23-01-2016 - 21:33
Temat postu:
Shocked
Od razu znalazłam akt o który mi chodziło.
Wczoraj prośba dziś jej spełnienie. Reakcja błyskawiczna. Wink
Bardzo, bardzo dziękuję. Very Happy
Krzysiek_Imiołek - 23-01-2016 - 23:22
Temat postu:
Urodzenia 1915 i Małżeństwa 1931 wstawione do metryk
raf65 - 24-01-2016 - 21:31
Temat postu:
Włodku, nie przypisuj mi wszystkiego, ja tylko pomagałem, Ty byłeś motorem i mentorem, Dziękuję za naukę.
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits