Genealodzy.PL Genealogia

Tłumaczenia - rosyjski - Prośba o tłumaczenie z j.rosyjskiego

nuernberg - 19-11-2011 - 19:30
Temat postu: Prośba o tłumaczenie z j.rosyjskiego
Proszę o pomoc w przetłumaczeniu aktu małżeństwa Marczewski Adam i Aleksandra Miechowiecka z roku 1883

Niestety fotografia jest robiona telefonem (moderacja) więc mogą być problemy z odczytaniem przynajmniej części aktu

http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/Zalesie/?action=view&current=MarczewskiAdamiAleksandraMiechowiecka_1883-84_M-1.jpg

Dziękuję z pomoc
Gabriel Miechowiecki
andrzej_debno - 20-11-2011 - 00:17
Temat postu: prośba o tłumaczenie z j.rosyjskiego
Miasto Łuków
6/18 lipca 1883
Świadkowie: Franciszek Turski 40 lat i Stanisław Michowiecki (?) 40 lat właściciele (drobna szlachta?) ze wsi Zalesie
Adam Marczewski, wdowiec po Antoninie Cepielewskiej zmarłej we wsi Okniny (Okninach ?) parafia Zbuczyn (?) 23 maja bieżącego (?) roku, syn zmarłego Józefa i żyjacej Antoniny Tchorzewskiej małżonków Marczewskich, urodzony i mieszkający we wsi Okniny parafia Zbuczyn - następnego wyrazu nie mogę odczytać, 36 lat
Aleksandra Miechowiecka, panna , 18 lat, córka Franciszka i Katarzyny Sowińskiej małżonków Miechowieckich, urodzona i mieszkająca we wsi Zalesie.
Nowożeńcy nie zawarli umowy przedślubnej.
Zieliński_Piotr - 21-11-2011 - 07:11
Temat postu:
Akt 84
Wydarzyło się w mieście Łukowie 6/ 18 lipca 1883 roku o godzinie 7-ej po południu. Ogłaszamy, że w przytomności świadków Franciszka Turskiego lat 40 i Stanisława Miechowieckiego lat 40 mającego, szlacheckich właścicieli ziemskich, mieszkańców wsi Zalesie – zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy Adamem Marczewskim, wdowcem po Antoninie z Ciepielewskich zmarłej we wsi Okniny parafii Zbuczyn 23 maja bieżącego roku, synem nieżyjącego Józefa i żyjącej Antoniny z Tchórzewskich małżonków Marczewskich, urodzonego i zamieszkującego we wsi Okniny parafii Zbuczyn, wyrobnika lat 36 mającego – i Aleksandrą Miechowiecką, panną lat 18 mającą, córką zmarłych Franciszka i Katarzyny z Sowińskich małżonków Miechowieckich, urodzoną i zamieszkującą we wsi Zalesie pod opieką brata. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi 12, 19 i 26 czerwca / 24 czerwca, 1 i 8 lipca bieżącego roku, ogłaszane w parafialnych kościołach w Łukowie i Zbuczynie. Pozwolenie (na zawarcie związku małżeńskiego), obecny osobiście przy akcie zaślubin główny opiekun Stanisław Miechowiecki udzielił słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali. Religijną ceremonię zaślubin celebrował Ksiądz Rościsław(?) Krombach Wikary Łukowskiej Parafii.
Akt ten po przeczytaniu Nami tylko podpisano ..(ponieważ nowożeńcy i świadkowie pisać nie).. umieją.

Pozdrawiam
Piotr
nuernberg - 21-11-2011 - 21:31
Temat postu:
serdecznie dziękuję za tłumaczenia obu Panom.

i proszę o więcej
posiadam jeszcze kilka fotografii rosyjskojęzycznych aktów. Będę je stopniowo umieszczał i proszę serdecznie o przetłumaczenie

Wysokiński Franciszek i Tekla Turska 23/1897
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=WysokiskiFranciszekiTeklaTurska_1897-23_M.jpg

Śledź Jan i Franciszka Bajura 39/1897
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=ledJaniFranciszkBajura_1897-39_M-1.jpg

Śledź Jan i Emilia Szelągowska 62/1897
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=ledJaniEmiliaSzelgowska_1897-62_M.jpg

Pozdrawiam Gabryś
Zieliński_Piotr - 22-11-2011 - 06:29
Temat postu:
Akt 23
Wydarzyło się w mieście Łukowie 22 stycznia/ 3 lutego 1897 roku o godz. 3 po południu. Ogłaszamy, że w przytomności świadków Wiktora Wysokińskiego lat 35 i Ignacego Lipińskiego lat 25 mającego, rolników gospodarzy zamieszkujących we wsi Aleksandrów, zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy Franciszkiem Wysokińskim lat 22, kawalerem urodzonym we wsi Świdry a zamieszkującym we wsi Aleksandrów na gospodarstwie swoich zmarłych rodziców Ludwika i Józefy z Goławskich małżonków Wysokińskich – i Teklą Turską lat 22 mającą, panną urodzoną i zamieszkującą we wsi Dminin z matką na gospodarstwie, córką zmarłego Ignacego i żyjącej Rozalii ze Szczygielskich małżonków Turskich. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w tutejszym parafialnym kościele 5/17, 12/24 i 19/31 stycznia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijną ceremonię zaślubin celebrował Ksiądz Józef Kozłowski Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten obecnym osobiście nowożeńcom i świadkom, wszystkim niepiśmiennym odczytano, Nami tylko podpisano.
Ks. /reszta dokumentu niewidoczna/

Pozdrawiam
Piotr
Zieliński_Piotr - 23-11-2011 - 03:34
Temat postu:
Akt 39/ 1897
Wydarzyło się w mieście Łukowie 28 stycznia/ 9 lutego 1897 roku o godz. 3 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Jana Cegiełki lat 33 i Stanisława Śledz lat 32 mającego, gospodarzy rolników zamieszkujących we wsi Sięciaszka – zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy Janem Śledz lat 28, rolnikiem kawalerem urodzonym i zamieszkującym we wsi Kownatki u matki na gospodarstwie, synem zmarłego Antoniego i żyjącej Marianny z Matejków małżonków Śledz – i Franciszką Bajura lat 20 mającą, rolniczką panną urodzoną i zamieszkującą we wsi Sięciaszka przy rodzicach na gospodarstwie, córką żyjących Pawła i Katarzyny z domu Wielgosz małżonków Bajura. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w tutejszym parafialnym kościele … Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego udzielił słownie ojcieć niewiasty osobiście obecny przy zaślubinach. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Religijną ceremonię zaślubin celebrował Ksiądz Józef Kozłowski Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten obecnym osobiście nowożeńcom i świadkom, wszystkim niepiśmiennym odczytano, Nami tylko podpisano.
Akt 62/ 1897
Wydarzylo się w m. Łukowie 5/ 17 lutego 1897 r. o godz. 2 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Stanisława Wójcika lat 25 i Józefa Kardas lat 28 mającego, chłopów rolników zamieszkujących we wsi Strzyżew – zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy Janem Śledz lat 22, kawalerem rolnikiem urodzonym i zamieszkującym we wsi Strzyżew, zajmującym się gospodarstwem swoich zmarłych rodziców Feliksa i Marianny z Walkiewiczów małżonków Śledz – i Emilią Szelągowską lat 18, panną urodzoną i zamieszkującą we wsi Jeziory, pomagającą w gospodarstwie córce żyjących Pawła i Anny z domu Kardas małżonków Szelągowskich. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w tutejszym parafialnym kościele … Pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego udzielił słownie ojciec niewiasty obecny osobiście przy ceremonii zaślubin. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Religijną ceremonię zaślubin celebrował Ksiądz Józef vel Kalinowiecki Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten obecnym osobiście nowożeńcom i świadkom wszystkim niepiśmiennym odczytano, Nami tylko podpisano.
Ks. Jan Łubnowski Proboszcz

Pozdrawiam
Piotr
nuernberg - 26-11-2011 - 19:39
Temat postu:
dziękuje Panie Piotrze z poprzednie tłumaczenia.


dodaję kolejne zdjęcia akt małżeństwa wraz z prośbą o ich tłumaczenie

akt 96/1896
Zalewski Franciszek i Postoła/Postała Józefa
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=ZalewskiFranciszekiJzefaPostoa_1896-96_M.jpg

akt 23/1896
Śledź Andrzej i Marianna Natalia Biszek
niestety tutaj początki każdego wersu są obcięte, co może znacznie utrudnić tłumaczenie. Jednak proszę o podjęcie prób
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=ledAndrzejiMariannaNataliaBiszek_1896-23_M.jpg


oraz trzeci akt małżeństwa Krasuskiego Piotra i Anny Miechowieckiej
przesyłam dwa linki do dwóch foto tego samego aktu w dwóch różnych jakościach
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=KrasuskiPiotriAnnaMiechowiecka_1895-87_M1.jpg
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=KrasuskiPiotriAnnaMiechowiecka_1895-87_M.jpg

dziękuję i pozdrawiam Gabriel Miechowiecki
Zieliński_Piotr - 27-11-2011 - 06:39
Temat postu:
Akt 23/ 1896
Wydarzyło się w mieście Łukowie 21 stycznia/ 2 lutego 1896 roku o godz. 3 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Adama Śledz lat 36 i Aleksandra Śledz lat 30 mającego, gospodarzy rolników mieszkańców miasta Łukowa – zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy Andrzejem Śledz, wdowcem po zmarłej żonie Feliksie od 29 pazdziernika/ 10 listopada 1895 roku, lat 27 mającym mieszczaninem właścicielem domu, urodzonym i zamieszkującym w mieście Łukowie, synem zmarłych Jana i Anny z domu Ryczycka małżonków Śledz – i Marianną Natalią (B)iszek lat 18 mającą panną, mieszczanką urodzoną i zamieszkującą w mieście Łukowie przy rodzicach, córką żyjących Mikołaja i Józefy z domu Do(m)ańska małżonków Biszków. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w tutejszym kościele parafialnym 7/19, 14/26 stycznia i 21 stycznia/ 2 lutego bieżącego roku. Pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego zostało udzielone niewiaście słownie przez jej ojca osobiście uczestniczącego w ceremoni. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin celebrował Ksiądz Józef (?)inio Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten obecnym osobiście nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym odczytano, Nami i przez nowopoślubionych podpisano.
Akt 96/1896
Wydarzyło się w mieście Łukowie 4/ 16 czerwca 1896 roku o godz. 11 rano. Ogłaszamy, że w obecności Władysława Wiącka lat 43 i Mikołaja Brewitskiego lat 60 mającego, wyrobników w mieście Łukowie zamieszkujących – zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy Franciszkiem Zalewskim, wdowcem po zmarłej żonie Franciszce od 31 marca/ 12 kwietnia 1895 roku, wyrobnikiem zamieszkującym we wsi Ciężkowizna, lat 60 liczącym, urodzonym we wsi Gąsiory parafii Ulan, synem nieżyjących Pawła i Antoniny z Zarzyckich małżonków Zalewskich – i Józefą Postoła, panną lat 32 mającą, zamieszkującą we wsi Ciężkowizna służącą, urodzoną we wsi Stojadła parafii Mińskiej powiatu Nowomińskiego, córką zmarłego Stanisława i żyjącej Marianny z Zagórskich małżonków Postoła. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w tutejszym kościele parafialnym 7/19, 14/26 kwietnia i 21 kwietnia/ 3 maja bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Religijną ceremonię zaślubin celebrował Ksiądz Leonard Tomaszewski Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten obecnym osobiście nowożeńcom i świadkom, wszystkim niepiśmiennym odczytano, Nami tylko podpisano.
Ks. Jan Łubnowski Proboszcz

Pozdrawiam
Piotr
Zieliński_Piotr - 27-11-2011 - 19:30
Temat postu:
Akt 87/1895
Wydarzylo się w mieście Łukowie 8/ 20 lutego 1895 roku o godz. 4 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Józefa Zalewskiego lat 25 i Konstantego Turskiego lat 25 mającego, właścicieli ziemskich, gospodarzy zamieszkujących we wsi Zalesie – zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy Piotrem Krasuskim lat 24 liczącym, kawalerem urodzonym i zamieszkującym we wsi Łupiny na gospodarstwie swoich żyjących rodziców: Mateusza i Katarzyny z Jastrzębskich małżonków Krasuskich – i Anną Miechowiecką lat 20 liczącą, panną urodzoną i zamieszkującą we wsi Zalesie u ojca na gospodarstwie, córką żyjącego Antoniego i zmarłej Rozalii ze Szczygielskich małżonków Miechowieckich. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w tytejszym i Domanickim, kościołach parafialnych 15/27 stycznia, 22 stycznia/3 lutego i 29 stycznia/10 lutego bieżącego roku. Pozwolenie na zawarcie małżeństwa udzilił słownie ojciec niewiasty, osobiście obecny przy zaślubinach. Nowożeńcy oswiadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin celebrował Ksiądz Leonard Tomaszewski Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten obecnym osobiście nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym odczytano, Nami tylko podpisano.

W XIX wieku - Łupiny, wieś/folwark w pow. siedleckim, gm. Jastrzębie, par. Domanice
Pozdrawiam
Piotr
nuernberg - 27-11-2011 - 23:00
Temat postu:
Piotrze serdeczne dzięki.

Poświęcasz mi bardzo wiele czasu tłumacząc te akty i jeszcze dodatkowo dokładasz opisy miejscowości.
Mieszkałem przez 20 lat w okolicy Łukowa, więc te te wymieniane tu miejscowości są mi znane nawet osobiście.

Poniżej podaję linki do jeszcze trzech akt

jedna fotografia jest niekompletna na zakończenie
Śledź Kacper i Józefa Wiszniewska_1895-143_M
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=ledKacperiJzefaWiszniewska_1895-143_M.jpg

drugi ma braki w początkowej fazie i miejscowości Dminin
Turski Stanisław i Antonina Jopek_1895_39_M
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=TurskiStanisawiAntoninaJopek_1895_39_M.jpg

ale trzeci sprawi najwięcej trudności bo jest rozmazany, ale może przynajmniej najważniejsze dane dotyczące rodziców, wieku i miejscowości będą możliwe do rozszyfrowania

Śledź Franciszek i Franciszka Mądry_1895_60_M
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=ledFranciszekiFranciszkaMdry_1895_60_M.jpg

Pozdrawiam Gabriel
Myslinski - 29-11-2011 - 18:14
Temat postu:
Działo się w mieście Łukowie 5 / 17 listopada 1895 roku o godz. 3 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Józefa Dworniaka lat 30 i Tomasza Fijałkowskiego lat 28 chłopów rolników zamieszkujących we wsi Strzyżewie zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Kacprem Śledź lat 22 chłopem najemnym, kawalerem, zamieszkałym w Strzyżewie, urodzonym we wsi Olszewiec parafii Ko.......kiej synem nieżyjących Marcina i M......ny z domu Grochowska małżonków Śledź i Józefą Wiśniewską lat 17 ... panną urodzoną we wsi Domaszewic... ... zamieszkała we wsi Strzyżewice u matki., córką nieżyjącego Antoniego i żyjącej Karoliny z domu Kosiorek, małżonków Wiśniewskich . Ślub ten poprzedziły trzy zapowiedzi...Zezwolenia kobiecie przez matkę udzielono słownie. Ślubu udzielił ksiądz Grzegorz....wikary ....
nuernberg - 29-11-2011 - 18:32
Temat postu:
Myślinski dziękuję za tłumaczenie,


czy podana miejscowość urodzenia pana młoddego to może być Olszewnica parafi Kąkolewnickiej.
Taka miejscowości leży w pobliżu i bardzo by tu pasowała.
Natomiast przy pannie młodej to może są to miejscowość urodzenia jako Domaszewnica, zaś miejscowość zamieszkania to czy nie jest to również Strzyżew.
I czy nazwisko panny młodej to jest Wiśniewska, czy może raczej Wiszniewska, zgodnie z polskim wpisem.

Pozdrawiam Gabriel Miechowiecki
Myslinski - 29-11-2011 - 19:48
Temat postu:
Zgadaza się, Olszewnica parafii Kąkolewnickiej. Domaszewnica może być, choć końcówka obcięta i oczywiście nie Strzyżewice a Strzyżew.
Akt 2
Działo się w mieście Łukowie ... 1895 roku. ... Ogłaszamy, że w obecności Franciszka Świerczewskiego lat 52 mieszkańca wsi Turzerogi i Antoniego Lipińskiego lat 35 mieszkańca wsi Dołek (?) chłopów rolników zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Stanisławem Turskim lat 26 chłopem kawalerem urodzonym i mieszkającym we wsi Dminin u matki na gospodarstwie, synem zmarłego Ignacego i żyjącej Rozalii z domu Szczygielskiej małżonków Turskich i Antoniną Jopek lat 34 wdową po zmarłym mężu Janie od 25 marca / 6 kwietnia 1894 roku, gospodynią domową urodzoną we wsi Turzerogi córką zmarłego Piotra i żyjącej Agnieszki z domu Łukasiewicz małżonków Czarzaków. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym kościele parafialnym 8 / 20, 15 / 27 stycznia i 22 stycznia / 3 lutego bieżącego roku. Nowozaślubieni oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawierali. Religijny obrządek zaślubin odprawił ksiądz Leopold Tomaszewski wikary kościoła łukowskiego. ...

Z dat zapowiedzi można sądzić, że ślub odbył się 3 lub 10 lutego 1895 roku.

Akt 3
Działo się w mieście Łukowie 31 stycznia / 12 lutego 1895 roku o godz. 4 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Jakuba Chruściel lat 45 i Szczepana Pyrki lat 35 chłopów rolników zamieszkałych we wsi Wólka Świątkowa zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Śledź lat 32 chłopem kawalerem urodzonym i zamieszkałym we wsi Wólka Świątkowa, najemnikiem, synem zmarłych Michała i Franciszki z domu Rybka Very Happy małżonków Śledzi i Franciszką Mądrą lat 30 panną, chłopką urodzoną i mieszkającą we wsi Wólka Świątkowa u rodziców na gospodarstwie, córką żyjących Franciszka i Antoniny z domu Walczak małżonków Mądrych.
...zapowiedzi...umowa...zaślubił ks. wikary Przemysław Olszarzewski...podpisał ks. Leopold...

Pozdrawiam Wawrek
nuernberg - 29-11-2011 - 20:02
Temat postu:
dzięki,

a jeszcze jedna uwaga. czy miejscowość Dołek? nie powinno być odczytane jako Role. na podstawie mojej skromnej znajomości cyrylicy, może można to odczytać jako Role. Proszę o sprawdzenie
Zieliński_Piotr - 30-11-2011 - 06:22
Temat postu:
Nie tylko można, a wręcz należy odczytać jako wieś Role !
nuernberg - 04-12-2011 - 14:18
Temat postu:
umieszczam jeszcze dwa skany aktów z wielką prośbą o tłumaczenie

akt 8/1894
Miechowiecki Józef i Rozalia Świerczewska
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=MiechowieckiJzefiRozaliawierczewska_1894-8_M.jpg

oraz dwa zdjęcie tego samego aktu, ale oba są słabej jakości, może więc z obu da się odczytać przynajmniej najważniejsze informacje

Turski Stanisław i Stanisława Świderska
akt 31/1894

http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=TurskiStanisawiStanisawawiderska_1894-31_M1.jpg

http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=TurskiStanisawiStanisawawiderska_1894-31_M.jpg

z góry dziękuję Gabryś
Zieliński_Piotr - 04-12-2011 - 22:02
Temat postu:
Akt 8/1894 rok
Wydarzyło się w mieście Łuków 12/ 24 stycznia 1894 roku o godz. 3 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Stanisława Miechowieckigo lat 31 mającego i Aleksandra Miechowieckiego lat 25 mającego, obydwóch gospodarzy rolników żyjących we wsi Zalesie – zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy Józefem Miechowieckim lat 26, kawalerem, urlopowanym żołnierzem zamieszkującym we wsi Zalesie u rodziców na gospodarstwie, urodzonym we wsi Olszyc parafii Wodynie, synem żyjących Franciszka i Katarzyny z Sowińskich małżonków Miechowieckich – i Rozalią Świerczewską lat 18 mającą, panną urodzoną i zamieszkującą we wsi Świercze, córką żyjących Wojciecha i Julianny z Szaniawskich małżonków Świerczewskich, przebywającej przy rodzicach na gospodarstwie. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w tutejszym kościele parafialnym 26 grudnia ubiegłego roku/7 stycznia, 2/14 i 9/21 stycznia bieżącego roku. Pozwolenie, obecnych osobiście przy akcie zaślubin rodziców niewiasty, oświadczone było słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Religijną ceremonię zaślubin sprawował Ksiądz Leonard Przemysław Ołtarzewski Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten obecnym osobiście nowożeńcom i świadkom będących niepiśmiennymi odczytano, Nami tylko podpisano. Ks. Leopold Kurowski.
Akt 31/1894 rok
Wydarzyło się w mieście Łuków 18/ 30 stycznia 1894 roku o godz. 4 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Stanisława Domańskiego lat 67 i Leonarda Karwowskiego lat 22 mającego, obydwóch właścicieli ziemskich, gospodarzy zamieszkujących we wsi Gołąbki – zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy Stanisławem Turskim lat 22, kawalerem zamieszkującym we wsi Gołąbki u rodziców na gospodarstwie, urodzonym we wsi Paskudy, synem żyjących Fabiana i Aleksandry z Łabędzkich małżonków Turskich – i Stanisławą Świderską lat 19 mającą, panną zamieszkującą we wsi Aleksandrów u rodziców na gospodarstwie, urodzoną we wsi Zyżyn, córką żyjących Wojciecha i Pauliny z Goławskich małżonków Świderskich. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w tutejszym kościele parafialnym 26 grudnia ubiegłego roku/7 stycznia, 2/14 i 9/21 stycznia bieżącego roku. Pozwolenie, obecnych osobiście przy akcie zaślubin rodziców niewiasty, oświadczone było słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Religijną ceremonię zaślubin sprawował Ksiądz Ignacy Kwiatkowski Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten obecnym osobiście nowożeńcom i świadkom będącym niepiśmiennymi odczytano, Nami tylko podpisano. Ks. Leopold Kurowski.

Pozdrawiam
Piotr
nuernberg - 10-12-2011 - 23:21
Temat postu:
przesyłam kolejne skany akt małżeństwa z prośbą o ich tłumaczenie

Miechowiecki Wojciech i Emilia Julianna Karwowska_1871-79_M
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=MiechowieckiWojciechiEmiliaJuliannaKarwowska_1871-79_M.jpg

Zaleski Ludwik i Seweryna Czerniewicz_1872-10_M
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=ZaleskiLudwikiSewerynaCzerniewicz_1872-10_M1.jpg

Wojnarowicz Bartłomiej i Rozalia Peryt_ -65_M
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=WojnarowiczBartomiejiRozaliaPeryt_-65_M.jpg

oraz Sypiński Ferdynand i Katarzyna Dobrowolska_ -8_M
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=SypiskiFerdynandiKatarzynaDobrowolska_-8_M.jpg

pozdrawiam Gabryś Miechowiecki
Zieliński_Piotr - 11-12-2011 - 06:03
Temat postu:
Akt 79/ 1871
Wydarzyło się w mieście Łukowie 3/ 15 listopada 1871 roku o godz. 14. Ogłaszamy, że w przytomności świadków Władysława Czerkiewicza lat 47 i Stanisława Miechowieckiego lat 30 mającego, drobnych szlachciców zamieszkujących we wsi Zalesie – zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy: Wojciechem Miechowieckim, wdowcem lat 27 mającym, synem żyjącego Antoniego i zmarłej Marianny z Łukasików małżonków Miechowieckich, urodzonym i zamieszkującym we wsi Zalesie przy ojcu – i Julianną Karwoską, panną lat 20 mającą, córką zmarłego Antoniego i żyjącej wdowy po nim Marianny z Gołaskich małżonków Karwoskich, urodzoną i zamieszkującą we wsi Zalesie przy matce. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi: 20,27 czerwca i 4 lipca/2,9 i 16 lipca tego roku ogłaszane w Łukowskim Kościele Parafialnym. Pozwolenia, obecna osobiście przy akcie zaślubin matka niewiasty, udzieliła słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Religijną ceremonię zaślubin sprawował Ksiądz Ludwik Pawłowski Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten po odczytaniu nami tylko podpisano, obecni pisać nie umieją.
Akt 10/ 1872
Wydarzyło się w mieście Łukowie 11/ 23 stycznia 1872 roku o godz. 16. Ogłaszamy, że w przytomności świadków Floriana Turskiego lat 42 i Ignacego Girkowskiego lat 24 mającego, drobnych szlachciców zamieszkujących we wsi Zalesie – zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy: Ludwikiem Zaleskim, kawalerem lat 20 majacym, synem zmarłego Ignacego i żyjącej wdowy po nim Marianny z Miechowieckich małżonków Zaleskich, urodzonym i zamieszkującym we wsi Zalesie przy matce – i Seweryną Czerniewicz, panną lat 19 mającą, córką żyjących Władysława i Marianny z Zaleskich małżonków Czerniewicz, urodzoną i zamieszkującą we wsi Zalesie przy rodzicach. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi: 26 grudnia,2 i 9 stycznia/7,14 i 21 stycznia tego roku ogłaszane w Łukowskim Kościele Parafialnym. Pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego, udzielili słownie obecni osobiście przy akcie zaślubin, matka pana młodego i rodzice niewiasty. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Religijną ceremonię zaślubin sprawował Ksiądz Józef Grynwald Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten po odczytaniu nami tylko podpisano, obecni pisać nie umieją.
Podpisał Ks. Leonard Kurowski.

Pozdrawiam
Piotr
Zieliński_Piotr - 11-12-2011 - 20:00
Temat postu:
Akt 65/ 1894
Wydarzylo się w mieście Łukowie 17/ 29 maja 1894 roku o godz. 16. Ogłaszamy, że w przytomności swiadków Jana Gałacha lat 28 i Kajetana Piekarskiego lat 35 mającego, obydwóch chłopów rolników mieszkańców wsi Świdry – zawarto w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy Bartłomiejem Wojnarowiczem lat 27, kawalerem, chłopem urodzonym i zamieszkującym we wsi Zastawie Parafii Tuchowicz u rodziców na gospodarstwie, synem Szymona i Marianny z Rogalskich małżonków Wojnarowiczów – i Rozalią Peryt lat 19 mającą, panną urodzoną i zamieszkującą we wsi Świdry przy rodzicach na gospodarstwie, córką Franciszka i Zofii z domu Jegodap(Jegodaj-Ogodap/Oczodaj?) małżonków Peryt. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w tutejszym i Tuchowiczeskim, kościołach parafialnych w dniach ….
Pozwolenia udzielili słownie, obecni osobiście przy akcie zaślubin, rodzice niewiasty. Umowy przedślubnej nowożeńcy między sobą nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin sprawował Ksiądz Przemysław Ołtarzewski Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten obecnym osobiście nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym odczytano, Nami tylko podpisano.
Akt 8/ 1894
Wydarzyło się w mieście Łukowie 15/ 27 listopada 1894 roku o godz. 17. Ogłaszamy, że w przytomnosci świadków Antoniego Świderskiego lat 41 i Andrzeja Izdebskiego lat 43 mającego, chłopów rolników zamieszkałych we wsi Świdry – zawarty został w tym czasie religijny związek małżeński pomiędzy: Ferdynandem Sypianskim, urlopowanym żołnierzem, chłopem, kawalerem zamieszkującym we wsi Świdry u ojca na gospodarstwie, lat 28 mającym, urodzonym we wsi Kurów Parafii Trzebieszów, synem żyjącego Jana i zmarłej Anny z Krasuskich małżonkow Sypianskich – i Katarzyną Dobrowolską lat 28 mającą, panną, chłopką urodzoną i zamieszkującą we wsi Suleje u rodziców na gospodarstwie, córką żyjących Stanisława i Marianny z Izdebskich małżonków Dobrowolskich. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłaszane w tutejszym Kościele Parafialnym w dniach ….. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Religijny obrzęd zaślubin sprawował Ksiądz Leonard Tomaszewski Wikary Łukowskiej Parafii. Akt ten obecnym osobiście nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym odczytano, Nami tylko podpisano.

Pozdrawiam
Piotr
nuernberg - 11-12-2011 - 23:01
Temat postu:
Piotrze
serdeczne podziękowania za poświęcony trud i czas.

To był mój przedostatni z posiadanych obecnie aktów rosyjskojęzycznych.
Ostatni jest bardzo zniekształcony. Pogięta karta, więc na razie spróbuję pobawić się w obróbkę graficzną. Jeżeli coś wyjdzie w miarę czytelnego to umieszczę z prośbą o tłumaczenie
Pozdrawiam i raz jeszcze dziękuję
Gabriel Miechowiecki
nuernberg - 13-12-2011 - 22:56
Temat postu:
w domowych dokumentach znalazłem jeszcze jakieś akta z lat 1877-1900 oczywiście pisane cyrylicą.
Prosiłbym zatem również o ich przetłumaczenie, albo jako, że są to obszerne akta to przynajmniej skrótowe podanie treści wraz z występującymi w nim osobami.
Prawdopodobnie dotyczy to rodziny Turskich, przynajmniej znalezione było w domu rodowym mojej mamy, pochodzącej z Turskich
http://75196.file4u.pl/download/2871415/akt_1877_www.file4u.pl.pdf

pozdrawiam Gabryś
Zieliński_Piotr - 14-12-2011 - 18:16
Temat postu:
Link prowadzi do strony logowania Darmowego Hostingu, a nie do samego dokumentu.

Piotr
nuernberg - 14-12-2011 - 19:27
Temat postu:
na tej stronie trzeba wybrać zwykły użytkownik, a następnie po 30 sekundach pojawi się plik, należy wpisać jeszcze napis z rysunku i można ściągnąć plik na lokala.
Nie wiedziałem jak mogę umieścić plik pdf aby umieścić na forum i na szybko znalazłem ten Hosting. Wiem, że pobieranie jest utrudnione, ale nie znam innego sposobu.
Pozdrawiam Gabryś
Zieliński_Piotr - 16-12-2011 - 01:22
Temat postu:
Odpis zupełny Aktu
Przez Wiktora Iwanowicza Wylazłowskiego, Łukowskiego Notariusza sporządzony w 1877 roku, rejestr A463.
Dnia 12/ 24 września 1877 roku. Zgłosiły się do mnie - Wiktora Iwanowicza Wylazłowskiego Łukowskiego Notariusza w kantorze znajdującym się w domu pod numerem A37 na ulicy Siedleckiej. Znane mi osobiście i do sporządzenia aktu ustawowo zdolność prawną posiadające. Drobne posiadaczki ziemskie 1) Tekla Grochowska córka Lucjana z domu Goławska, po Kacprze Grochowskim pozostąjąca wdowa, 2) Józefa Izdebska córka Pawła z domu Karwowska, po Francu Izdebskim pozostajaca wdowa, obie żyjące we wsi Turzerogi Siedleckiej Guberni Łukowskiego powiatu i tamże mające prawne miejsce zamieszkania, w mojej obecności i świadków posiadających zdolność prawną, świadomie i bez przymusu, wyszczególnionych i podpisanych na końcu tego aktu – zawarto umowę kupna-sprzedaży następującej treści:
Po rozpatrzeniu treści zawartych w głównym odpisie Notarialnym Aktu z 17/ 29 kwietnia 1853 roku rejestr A142 sporządzonym przez Regenta w Łukowie Jana Zawadzkiego syna Walentego. Ja Tekla Grochowska zakupiłam w swoje posiadanie od Tekli i Kacpra małżonków Kędzierskich dom położony we wsi Turzerogi oznakowany A31 z ogrodem warzywnym (warzywnikiem) nazywanym Gąska. Dom ten w takim stanie jak naocznie się znajduje z placem na którym stoi i warzywnikiem między ziemią Ludwika Turskiego, bez żadnej z mojej strony obiekcji, Ja Grochowska sprzedaję w pełną całkowicie własność Józefie Izdebskiej za sumę 172 rubli i 50 kopiejek. Jako zaliczkę otrzymałam od Izdebskiej za sporządzenie tego Aktu 37 rubli i 50 kop. W tym dniu i czasie w obecności Notariusza i świadków, od onej to Izdebskiej 135 rubli otrzymuję jako pokrycie pełnej ustalonej sumy, 172 rubli w srebrze i 50 kop. i zezwalam kupującej przejęcie w faktyczne posiadanie sprzedanego domu i ogrodu z tą chwilą. Ja Józefa Izdebska rozumiem przedmiot dzisiejszego zakupu, jego konsekwencje prawne i podatkowe … itp. Tekst tego Aktu odczytany został zainteresowanym w obecności świadków – mieszkańców miasta Łukowa – a imiennie: właściciela kamienicy Zyskunda Naftalewicza Mendelzwejga i ziemskiego strażnika Spiridiona Siemionowicza Pogonowa, którzy rozpatrzyli i przekonali się, że strony dokonują tego aktu z własnej, nieprzymuszonej woli i rozumieją jego treść i znaczenie. Akt ten zakończono i jeszcze raz odczytano w tymże porządku, po czym przez zainteresowane, świadków i przeze mnie Notariusza podpisano. Odpisy tego aktu własności wydano Grochowskiej i Izdebskiej. Opłatę podatkową ze sprzedaży pobrano w kwocie 70 kop. w srebrze. Za usługę Notarialną – kopiejek 37 i pół. /podpisy/ Tekla Grochowska, Józefa Izdebska, świadkowie: Ziskund Naftalewicz Mendelzwejg , Spiridion Siemionowicz Pogonow, Notariusz Wiktor Iwanowicz Wylazłowski.
Odpis ten słowo w słowo zgodny z oryginałem aktu, napisany na zwykłym papierze na którym naklejono znaczek skarbowy za 15 kop., skasowano z adnotacją o wpisaniu do rejestru za 1877 rok pod numerem A463 i wydano wdowie Józefie Pawłownej Izdebskiej z domu Karwowskiej w dniu 9/ 21 listopada 1877 roku.
Łukowski Notariusz Wiktor Iwanow Wylazłowski
Pieczęć okrągła z napisem: „Piecz: Notariusza Wiktora Wylazłowskiego w Łukowie”
Sędzia Pokoju miasta Łukowa Okręgu Siedleckiej Guberni
akt niniejszy sporządzony z dokumentów Łukowskiego Notariusza Wiktora Iwanowicza Wylazłowskiego z dnia 12/24 września 1877 r na podstawie Ustawy 4 … itp. Podpisał Sędzia Pokoju …
Pieczęć okrągła imperium z napisem: „Sędzia Pokoju M(iasta) Łukowa * Okr(ęgu): Sied(leckiej): Gub(erni):”
nuernberg - 16-12-2011 - 22:14
Temat postu:
Piotrze serdeczne podziękowania za tłumaczenie.
Wielką pracę wykonałeś.
Niestety nazwiska tych Pań są mi znane, ale jakie ich powiązanie z rodziną to jeszcze dla mnie zagadka.
Gabryś
robert.kantorek - 17-12-2011 - 15:12
Temat postu:
Witam!
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie aktu urodzenia:
http://kantorek.neostrada.pl/gajdamichal.jpg
Z góry dziękuję
Robert
maziarek - 17-12-2011 - 23:02
Temat postu:
Działo się we wsi Chruślin 23 sierpnia/ 4 września 1895 r. w dwie godziny po południu. Zgłosił się osobiście Wojciech Gajda lat 33, rolnik mieszkający we wsi Guźnia, w towarzystwie Michała Gryń lat 28 oraz Jana Gajdy lat 30, rolników mieszkających we wsi Guźnia i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Guźnia 23 sierpnia/ 4 września bieżącego roku w dziesiątej godzinie dnia z ślubnej jego żony Marianny z Sujkowskich lat 22. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym dziś przez księdza Apolinarego Kaczyńskiego nadano imię MICHAŁ, a chrzestnymi jego byli: Michał Bryk i Marcjanna Gajda. Akt ten zgłaszającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano Nami tylko podpisano.
Proboszcz Ks. Machniewow...

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geogra ... Tom_II/921 GUŹNIA

Pozdrawiam
Bogusław

nuernberg - 21-12-2011 - 07:55
Temat postu:
Prosiłbym jeszcze o przetłumaczenie kolejnego aktu notarialnego tym razem z roku 1912.

link do strony
http://75196.file4u.pl/download/2882285/akt_1912.jpg_www.file4u.pl.pdf

podaję sposób pobrania gdyż link przenosi do strony z łaczem do pliku

na tej stronie trzeba wybrać zwykły użytkownik, a następnie po 30 sekundach pojawi się plik, należy wpisać jeszcze napis z rysunku i można ściągnąć plik na lokala.

Pozdrawiam Gabryś
Zieliński_Piotr - 26-12-2011 - 04:29
Temat postu:
Zupełny odpis z Akt Notarialnych
Łukowskiego Notariusza Romana Uszyńskiego
Za rok 1912, zarejestrowanych pod No 1940.
Rok 1912, 10/23-go dnia sierpnia. U mnie, Michała Francewicza Kalińskiego, zarządzeniem Naczelnego Prezesa Siedleckiego Sądu Okręgowego z dn. 28 czerwca bieżącego roku No 55 pełniącego obowiązki Łukowskiego Notariusza, Romana Antonowicza Uszyńskiego, w kantorze tegoż to notariusza, znajdującego się w Siedleckiej guberni w powiatowym mieście Łukowie, w kamienicy pod No 66, stawili się osobiście mi nieznani posiadacze ziemscy: 1. Anna c. Franciszka z domu Sulej i Karol s. Wojciecha małżonkowie Świderscy oraz 2. Konstantyn s. Franciszka i Józefa c. Romana z domu Domańska małżonkowie Turscy, zamieszkujący we wsi Turzerogi, gminy Celiny, Łukowskiego powiatu i w obecności świadków poniżej podpisanych, znanych mi Notariuszowi osobiście, posiadających zdolności prawne, mieszkańców miasta Łukowa, mieszczan: Stanisława s. Jakuba Kozlarza i Aleksandra s. Antoniego Łapińskiego – sporządzono umowę kupna-sprzedaży treści następującej: Pgf.1. My, Anna i Karol małżonkowie Świderscy oświadczamy, że nabyty przez nas na własność za 160 rubli od wdowy Józefy Izdebskiej wg umowy zawartej w tym kantorze 26.X./ 7.XI. 1895 roku akt No 105, mieszkalny drewniany dom położony we wsi Turzerogi oznaczony w dokumentach numerem 301 z placem pod tym domem i ogrodem rozpościerającym się od drogi wiejskiej do przecinki w miedzach spadkobierców Ludwika Turskiego z obydwu stron, powierzchni około 500 kwadratowych sążni, z wszelkimi prawami, szopą na zboże, wszelkimi należnościami, bez żadnych z naszej strony ograniczeń – tym aktem sprzedajemy w pełną własność Konstantynowi i Józefie małżonkom Turskim za ustaloną między nami sprzedającymi cenę 160 rubli, jaką otrzymaliśmy od kupujących przy sporządzeniu tego aktu w obecności w/w Notariusza i świadków, zezwalamy kupującym na przepisanie ich nazwisk jako prawowitych właścicieli sprzedanych im i wymienionych w tym akcie posesji, a także od tej chwili, przejęcie w faktyczne władanie w/w posesji.
c.d.n.
Zieliński_Piotr - 26-12-2011 - 04:35
Temat postu:
Pgf. 2. My Konstantyn i Józefa małżonkowie Turscy znamy dobrze prawa sprzedających i kupujących, wszelkie koszta i obowiązki wynikające z …. itp. Pobrano: opłatę skarbową 1 rubel, składkę na rozbudowę twierdzy 6 rubli i 40 kopiejek, za dokumenty notarialne 3 ruble, opłatę za dowód własności 35 kopiejek. Opłaty wliczono w zysk i zapisano w księgach rejestrów majątkowych pod No 44/1940. Oryginalny dokument własności z opłatą skarbową 1 rubla wydany został małżonkom Turskim. Za niepismiennych Annę i Karola małżonków Świderskich i Józefę Turską w ich obecności podpisali się mieszkańcy miasta Łukowa #Zenobiusz Jastrzębski s. Franciszka #Konstantyn Turski s. Franciszka.
Przy tym akcie świadkami byliśmy i stwierdzamy pełną świadomość i zdolność prawną stron zawierających tą umowę tzn. Anny i Karola małżonków Świderskich i Konstantyna i Józefy małżonków Turskich i stwierdzamy, że za nich wszystkich z wyjątkiem Konstantyna Turskiego niepiśmiennych, osobiście podpisał się Zenobiusz Jastrzębski w naszej obecności: #Stanisław Kozlacz s. Jakuba, Aleksander Łapiński s. Antoniego i P.O. (peł. Obowiązki) Notariusza #Michał Kamiński.
Ten zupełny odpis słowo w słowo jest zgodny z oryginalnym zapisem w rejestrze pod No 1940 i wydanym małżonkom Turskim. 22 listopad 1912 rok. Notariusz Roman Uszyński (i jego pieczęć).
Wesołych Świąt
Piotr
nuernberg - 26-12-2011 - 17:37
Temat postu:
Piotrze,

serdecznie dziękuje, wspaniały to dla mnie prezent świąteczny. Dzięki temu aktowi wyjaśnia mi się treść aktu pierwszego. Konstantyn i Józefa Turscy to moi pradziadkowie.
Mój wujek do tej pory mieszka na tym siedlisku.

Wspaniała wiadomość odczytać majątkowe transakcje rodziny. Akta leżały do tej pory w domu i nikt nie znał ich treści, a teraz historie wychodzą na wierzch.

Dziękuję

do tłumaczenia pozostaje mi jeszcze akt z roku 1895 ale z treści tego aktu jest to dokument stwierdzający nabycie tej działki przez małżonków Świderskich od Izdebskiej.

prosiłbym również o jego przetłumaczenie
http://75196.file4u.pl/download/2882286 ... e4u.pl.pdf
Zieliński_Piotr - 29-12-2011 - 04:57
Temat postu:
Zupełny odpis z Notarialnych Akt
Łukowskiego Notariusza Romana Uszyńskiego
Za roku 1895, z rejestru No 1057.
Dnia 26 pazdziernika/ 7 listopada 1895 roku. U mnie, Romana Antonowicza Uszyńskiego, Łukowskiego Notariusza, w kantorze moim, znajdującym się w Siedleckiej guberni w powiatowym mieście Łukowie w kamienicy pod No93, stawili się osobiście mi znani i posiadający zdolności prawne mieszkańcy wsi Turzerogi, gminy Celiny, Łukowskiego powiatu, posiadacze ziemscy: 1. Wdowa Józefa Izdebska córka Pawła, z domu Karwowska i 2. Anna córka Franciszka, z domu Sulej i Karol syn Wojciecha, małżonkowie Świderscy, którzy w obecności niżej podpisanych, mnie Notariusza osobiście i posiadających zdolności prawne świadków, mieszkańców miasta Łukowa: emeryta Walentego Lipińskiego s. Jakuba i obywatela Wincentego Pietrzykowskiego s. Szymona – sporządzono umowę kupna-sprzedaży treści następującej: Pgf1. Ja, Józefa Izdebska oświadczam, że zakupiony przeze mnie za 172 ruble i 50 kopiejek od Tekli Grochowskiej, według aktu sporządzonego w kantorze byłego Łukowskiego Notariusza Wiktora Wylazłowskiego 12/ 24 września 1877 roku pod No463, mieszkalny dom drewniany położony we wsi Turzerogi, oznaczony numerem 31, z placem na którym stoi i ogrodem pomiędzy miedzami następców Ludwika Turskiego z obydwu stron, powierzchni około 600 kwadratowych sążni, z wszelkimi prawami, chlewikiem i wszelkimi przybudówkami, z wyjątkiem jednego ograniczenia, które przestanie obowiązywać po upływie dwóch lat odliczanych od tej chwili, poczem bez żadnych innych ograniczeń, tym aktem sprzedaję w pełne posiadanie Annie i Karolowi małżonkom Świderskim za ustaloną między nami cenę sprzedaży w kwocie 160 rubli, którą otrzymałam naliczoną przy sporządzaniu tego dokumentu w obecności Notariusza i świadków i po tym rozpisuję i zezwalam kupującym na przepisanie ich nazwisk jako legalnych właścicieli sprzedanej posesji opisanej w tym akcie z tym, że w faktyczne posiadanie tego domu i ogrodu oni, kupujący wejdą po upływie dwóch lat liczonych od tej chwili, a także przez ten okres wszelkie obowiązujące podatki, składki i powinności będą moim, Józefy Izdebskiej obowiązkiem.
c.d.n.
Zieliński_Piotr - 29-12-2011 - 05:00
Temat postu:
Pgf2. My, małżonkowie Anna i Karol Świderscy, znamy dobrze prawa sprzedających i kupujących oraz przedmiot tej transakcji i tak jak jest w umowie sporządzony, przyjmujemy. Akt ten sporządzono i podpisano po uzgodnieniach ze stawiającymi i przeczytaniu im w obecności wymienionych w akcie świadków, a po jego akceptacji przez stawiających i przekonaniu się, że oni sporządzają akt z własnej, nieprzymuszonej woli i rozumieją jego sens i znaczenie – zaakceptowano i podpisano. Urzędowa wycena równa cenie z ostatniej umowy w wysokości 172 ruble 50 kopiejek jest wyższa od wszystkich pózniejszych wycen. Odpis ten, na notarialnym papierze sporządzony, wartości 1 rubla 25 kopiejek, wydano małżonkom Świderskim, od których pobrano 6 rubli 19 kopiejek opłat skarbowych, 3 ruble opłaty notarialnej i 35 kpiejek składki za wpisanie do rejestru własności. Podpisała (Józefa Izdebska). Za niepiśmiennych Annę i Karola małżonków Świderskich w ich osobistej przytomności podpisał mieszkaniec miasta Łukowa (podpisano) –Teodor Żebrowski syn Wincentego. Przy tym akcie świadkami byliśmy i potwierdzamy, że za niepiśmiennych Annę i Karola małżonków Świderskich w ich osobistej przytomności podpisał się Teodor Żebrowski w naszej obecności (podpisali) Walenty Lipiński s. Jakuba, Wincenty Pietrzykowski s. Szymona. Notariusz (podpisano) Roman Uszyński. Odpis ten słowo w słowo zgodny jest z oryginałem aktu zapisanego w rejestrze pod No1057 i wydanym małżonkom Świderskim na ich prośbę. Sporządzono i wydano 8 lutego 1896 roku.
Notariusz Roman Uszyński (i jego pieczęć)

I to by było na tyle. Pozdrawiam
Piotr
Świstak_Elżbieta - 29-12-2011 - 15:35
Temat postu:
Witam

Mam ogromną prośbę dotyczącą przetłumaczenia aktu urodzenia Bronisława Kluczek
ur. 29.09.1903r w Koloni Oryszew.
O ile zrozumiałam ojciec dziecka nie zgłaszał jego urodzenia, ponieważ…… i tu mam problem.

http://img39.imageshack.us/img39/4461/b ... akt202.jpg

Z góry dziękuję
Elżbieta
Zieliński_Piotr - 29-12-2011 - 17:22
Temat postu:
Ojciec przebywa za pracą w Ameryce i z tego powodu nie może być obecny przy sporządzaniu tego aktu.

Pozdrawiam
Piotr
Świstak_Elżbieta - 29-12-2011 - 18:18
Temat postu:
Panie Piotrze bardzo dziękuję.
Teraz to dopiero będę miała problem… Ponad 2 lata za oceanem…. teoretycznie mogło mu przybyć 2 potomków. (Następne dziecko - moja babcia- urodziła się 14.02.1906r)…
…. a miał tych dzieci …17 … - tyle mam udokumentowane. Ile jeszcze czeka mnie niespodzianek?...
Pozdrawiam serdecznie i życzę w nadchodzącym Nowym Roku wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju i pomyślności.

Elżbieta
Zieliński_Piotr - 30-12-2011 - 04:08
Temat postu:
Dziękuję Elżbieto i z wzajemnością życzę wszystkego najlepszego i wielu niespodzianek w 2012 roku (tych miłych !)

Piotr
nuernberg - 03-01-2012 - 19:12
Temat postu:
proszę o przetłumaczenie kolejnych 4 aktów dotyczących urodzeń osób w parafii Tuchowicz
dotyczy rodziny Suśniaków

Suśniak Wojciech_1900-1_B mój prapradziadek
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/Tuchowicz/?action=view&current=SuniakWojciech_1900-1_B.jpg

oraz jego rodzeństwo
Suśniak Józef_1884-121_B
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/Tuchowicz/?action=view&current=SuniakJzef_1884-121_B1.jpg

Suśniak Józefa_1887-207_B - nie mam pewności czy jest siostrą Wojciecha
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/Tuchowicz/?action=view&current=SuniakJzefa_1887-207_B1.jpg

Suśniak Stanisław_1886-56_B
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/Tuchowicz/?action=view&current=SuniakStanisaw_1886-56_B1.jpg

a na koniec akt małżeństwa Suśniak Wojciecha i Katarzyny Kachniarz_1883-19_M rodziców Wojciecha mojego prapradziadka
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/Tuchowicz/?action=view&current=SuniakWojciechiKatarzynaKachniarz_1883-19_M1.jpg

niestety fotografie nie są najlepszej jakości więc będę wdzięczny nawet za odszyfrowanie części danych z tych aktów

dziękuję i pozdrawiam Gabryś
Zieliński_Piotr - 04-01-2012 - 21:58
Temat postu:
Akt 19/ 1883
Wydarzylo się w Tuchowiczu 25 maja 1883 roku o godzinie 5 po południu. Ogłaszamy, że w obecności świadków Jana Wionckowicza (Wiąckowicza?) lat 40 i Mateusza Gryczki lat 50 mającego, rolników z Tuchowicz - zawarty został w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński pomiędzy: Wojciechem Suśniak, kawalerem lat 30 mającym, rolnikiem, synem Karola i Rozalii nieżyjących małżonków Suśniaków, wdowcem po zmarłej Karolinie z domu Gromek(?), urodzonego i zamieszkującego w Celinach na gospodarstwie - i Katarzyną Kachniarz, panną lat 22 mającą, córką zmarłego Stanisława i żyjącej Marianny z domu Parysek małżonków Kachniarzów, urodzonej i zamieszkującej we wsi Zagozdzie przy matce na gospodarstwie. Związek ten poprzedziły trzykrotnie ogłaszane zapowiedzi w tutejszym Tuchowiczowskim kościele parafialnym w dniach: 3,13 i 20 maja bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy ślubnej między sobą nie zawierali. Religijna ceremonia zaślubin sprawowana była Mną, Administratorem Parafii Tuchowicz. Akt ten obecnym, nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym odczytano, Nami tylko podpisano.
Ks. Adam Bytniewski(?) - proboszcz
Wojciechowi wpisano „kawaler”. Okazuje się jednak, że był wdowcem.

Akt 1/1900
Wydarzyło się we wsi Tuchowicz 20 grudnia 1899/ 1 stycznia 1900 roku o godzinie 2 po południu. Stawił się osobiście Wojciech Suśniak, gospodarz lat 50 majacy, zamieszkujący we wsi Celiny w obecności: Jana Kachniarza, gospodarza lat 34 mającego, zamieszkującego we wsi Zagozdzie i Antoniego Gryczki, gospodarza lat 70 mającego, zamieszkującego we wsi Celiny – i okazał Nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Celiny 15/ 27 grudnia zeszłego roku o godzinie 5 rano od jego prawowitej małżonki Katarzyny z domu Kachniarz mającej lat 36. Niemowlęciu temu podczas Chrztu Świętego sprawowanego w tym czasie przeze mnie, niżej podpisanego, nadano imię: Jan, a jego chrzestnymi byli: Jan Kachniarz i Katarzyna Gryczka. Akt ten okazującemu i świadkom odczytano, a ponieważ niepismienni, Nami tylko podpisano. Ks. (?)
Na marginesie zapis: Jan Suśniak zawarł związek małżeński z Wiktorią Śledz dnia 18 lutego 1925 roku w kościele par. Przemienienia Pańskiego w Łukowie. Ks. Czesław Jaroszczyński.

Pozdrawiam
Piotr
nuernberg - 04-01-2012 - 22:47
Temat postu:
Dzięki Piotrze,

na Ciebie można liczyć zawsze jak na Zawiszę. Mam jednak uwagi co do tych znaków zapytania przy akcie małżeństwa.
Świadek Jan Wionckowicz? - czy można tu odczytać również Więckiewicz. Wiem iż pierwszą żoną Stanisława Kachniarza ojca Katarzyny Kachniarz była Barbara Wiąckiewicz zm. 1856 r - więc to nazwisko by mi tu bardzo pasowało.

oraz drugi znak zapytania - Karolina Gromek? - pierwsza żona Wojciecha Suśniaka - we wcześniejszych aktach nazwisko jej odczytywałem jako Gromada. Czy zapis w tym akcie może być odszyfrowany właśnie jako Gromada?

Pozdrawiam
Gabryś
Zieliński_Piotr - 05-01-2012 - 02:03
Temat postu:
Dobra kooperacja gwarancją sukcesu. Nazwisko Gromada pasuje w 100% . Część znika w zagięciu i wygląda Грома(да), ale górna kreska z litery д jest bardzo widoczna. Natomiast Wionckowicz/Wiąckowicz może być także Wienckiewicz/Więckiewicz. Wystarczy tylko wyblakłą literę o uznać za e. I mamy wtedy Вiонцковичъ lub Вiенцкевичъ.
Reszta aktów w tłumaczeniu.

Piotr
Zieliński_Piotr - 05-01-2012 - 05:02
Temat postu:
Akt 121/ 1884
Wydarzyło się we wsi Tuchowicz 8 lipca 1884 roku o godz. 2-ej po południu. Stawił się osobiście Wojciech Suśniak, rolnik zamieszkujący w Celinach lat 31 mający w obecności Jana Kuchniarza, rolnika z Zagozdzia lat 22 i Józefa Kopeć, sługi kościelnego ze wsi Tuchowicz lat 54 mającego i okazał Nam niemowlę płci męskiej i oświadczył, że urodziło się ono w Celinach 6-tego tego miesiąca i roku o godz. 11 rano z jego prawowitej małżonki Katarzyny z domu Kuchniarz, lat 21 mającej. Niemowlęciu temu podczas Chrztu Świętego sprawowanego w tym czasie przez Księdza Piotra Śladowskiego Zarządcy tutejszego – nadano imię Józef – a jego chrzestnymi byli: Jan Kuchniarz i Marianna Gryczkówna. Akt ten okazującemu i świadkom odczytano a ponieważ niepiśmienni, Nami tylko podpisano. Ks. Adam Bytniewski - proboszcz
Akt 56/ 1886
Wydarzyło się we wsi Tuchowicz 2/ 14 marca 1886 roku o godz. 1 po południu. Stawił się osobiście Wojciech Suśniak rolnik zamieszkujący w Celinach, lat 34 mający w obecności Franciszka Kopeć lat 49 i Józefa Kopeć lat 36 mającego, obydwóch rolników zamieszkujących w Celinach – i okazał Nam niemowlę płci męskiej i oświadczył, że urodziło się ono w Celinach 28 lutego/ 12 marca bieżącego roku o godz. 7 rano z jego prawowitej małżonki Katarzyny z domu Kuchniarz, lat 25 mającej. Niemowlęciu temu podczas Chrztu Świetego sprawowanego w tym czasie przeze mnie, niżej podpisanego, nadano imię Stanisław a jego chrzestnymi byli: Franciszek Kopeć i Franciszka Gromada. Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym odczytano, Nami tylko podpisano. Ks. Adam Bytniewski – proboszcz
Akt 207/1887
Wydazryło się we wsi Tuchowicz 16/ 28 grudnia 1887 roku o godz. 6 wieczorem. Stawił się osobiście Bartłomiej Suśniak, rolnik zamieszkujący we wsi Celiny, lat 40 w obecności Józefa Wiąckiewicza, syna rolnika lat 25 a także Józefa Kopeć, sługi kościelnego lat 56 mającego, zamieszkujących we wsi Tuchowicz – i okazał Nam niemowlę płci żeńskiej i oświadczył, że urodziło się ono we wsi Celiny w dniu wczorajszym o godz. 5 wieczorem z jego prawowitej małżonki Marianny z domu Mondrzyk (Mądrzyk?), lat 24 majacej. Niemowlęciu temu podczas Chrztu Świętego sprawowanego w tym czasie przez Księdza Teofila Dziekońskiego Wikarego Tuchowickiej Parafii, nadano imię Józefa a jego chrzestnymi byli: Józef Wiąckiewicz i Józefa Kopeć. Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym odczytano, Nami tylko podpisano. Ks. Adam Bytniewski – proboszcz

Pozdrawiam z Nowym Rokiem
Piotr
robert.kantorek - 24-02-2012 - 20:44
Temat postu:
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie aktu małżeństwa:

http://www.kantorek.neostrada.pl/kantorekbrudka.JPG

Z góry dziekuję
Robert
maziarek - 24-02-2012 - 22:55
Temat postu:
robert.kantorek napisał:
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie aktu małżeństwa:

http://www.kantorek.neostrada.pl/kantorekbrudka.JPG

Z góry dziekuję
Robert


Działo się we wsi Domaniewice 10/22 maja 1882 roku w dwie godziny po południu. Ogłaszam, że w obecności świadków Józefa Lebiody lat 34 i Ludwika Karaska lat 37, obu rolników mieszkających we wsi Skaratki, zawarty dziś został religijny związek małżeński pomiędzy Józefem KANTOREK kawalerem, we wsi Skaratki tutejszej parafii urodzonym i tam przy swoich rodzicach mieszkającym, synem Jana, rolnika i ślubnej jego żony Heleny z domu Fibor, mającym 25 lat - i Katarzyną BRUDKA panną we wsi Skaratki tutejszej parafii urodzoną i tam przy swoich rodzicach mieszkającą, córką Piotra rolnika i ślubnej jego żony Ludwiki z domu Ruta (Róża?), lat 18. Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym kościele parafialnym w dniach: 25 kwietnia/7 maja, 2/14 maja i 9/21 maja bieżącego roku. Pozwolenia Młodej na zawarcie związku małżeńskiego udzielili słownie jej rodzice uczestniczący przy akcie zaślubin. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał Ksiądz Teofil Świderski Proboszcz tutejszej parafii. Akt ten po odczytaniu nami tylko podpisano - uczestniczący niepiśmienni.
Ks. Teofil Świderski prowadzący akta stanu cywilnego

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/648 SKARATKI


Pozdrawiam
Bogusław

robert.kantorek - 25-02-2012 - 00:30
Temat postu:
Witam!
Zwracam sie z prośbą o przetłumaczenie aktu małżeństwa:
http://www.kantorek.neostrada.pl/wardakantorek.JPG
Z góry dziekuję
Robert
robert.kantorek - 26-02-2012 - 09:08
Temat postu:
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie ponizszych aktów małżeństwa:
http://www.kantorek.neostrada.pl/drozkakantorek.JPG
http://www.kantorek.neostrada.pl/januskantorek.JPG
http://www.kantorek.neostrada.pl/skunecznykantorek.JPG
http://www.kantorek.neostrada.pl/skunecznykantorekk.JPG
http://www.kantorek.neostrada.pl/pawlakkantorek.JPG
http://www.kantorek.neostrada.pl/kantorekwilk.JPG
http://www.kantorek.neostrada.pl/kantorekdrozka.JPG
http://www.kantorek.neostrada.pl/wardakantorek.JPG
http://www.kantorek.neostrada.pl/majcherkantorek.JPG
http://www.kantorek.neostrada.pl/kantorekzagajewska.JPG
http://www.kantorek.neostrada.pl/kantorekziarnik.JPG

Z góry dziekuję Wink
Robert
maziarek - 26-02-2012 - 20:25
Temat postu:
robert.kantorek napisał:
Witam!
Zwracam sie z prośbą o przetłumaczenie aktu małżeństwa:
http://www.kantorek.neostrada.pl/wardakantorek.JPG
Z góry dziekuję
Robert


Ślub w Domaniewicach 24 czerwca/7 lipca 1902 roku w dziesiątej godzinie dnia.
Świadkowie: Józef Lebioda i Andrzej Wilk pełnoletni rolnicy ze Skaratek
Pan Młody Ludwik WARDA, kawaler, żołnierz rezerwy, rolnik, lat 28, syn Łukasza i Franciszki z domu Gratka (Graszka?), urodzony i mieszkający we wsi Skaratki
Panna Młoda Katarzyna KANTOREK, panna lat 21, córka Mar... i Franciszki z domu Witek? urodzona i mieszkająca przy rodzicach we wsi Skaratki
Związek małżeński poprzedziły trzy ogłoszenia: 9/22 czerwca bieżącego roku i w dwie kolejne niedziele, publikowane w tutejszym kościele parafialnym. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał niżej podpisany Administrator Parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym odczytano Nami tylko podpisano.
Ks. Feliks Tac.....wski Prowadzący Akta Stanu Cywilnego


Powyższe dane proszę wstawić w odpowiednie miejsca ogólnie przyjętej formy zapisu tego typu aktu małżeństwa. (patrz moje tłumaczenie z 24.02 b.r).

Pozdrawiam
Bogusław

maziarek - 26-02-2012 - 21:10
Temat postu:
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie ponizszych aktów małżeństwa:
http://www.kantorek.neostrada.pl/drozkakantorek.JPG

Ślub w Domaniewicach 21 stycznia/2 lutego 1885 roku w dwie godziny po południu.
Świadkowie: Jan Maje.. lat 40 i Walenty Wielc lat 30, obaj rolnicy ze Skaratek
Pan Młody Jan DRÓŻKA, kawaler, urodzony we wsi Skaratki tutejszej parafii, i tam przy rodzicach mieszkający, syn Kaspra, rolnika i jego ślubnej żony Heleny z domu Graszka?, lat 25
Panna Młoda Marianna KANTOREK, panna, urodzona we wsi Skaratki tutejszej parafii, i tam mieszkająca przy swojej matce, córka Laurentego (Wawrzyńca) rolnika i jego ślubnej żony Marianny z domu Ziółkowska, lat 18
Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym kościele parafialnym w dniach: 6/18, 13/25 stycznia i 20 stycznia/ 1 lutego bieżącego roku. Pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego przez Młodą udzielili ustnie jej rodzice obecni przy akcie zaślubin. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał Ksiądz Teofil Świderski Proboszcz tutejszej Parafii. Akt ten nami tylko podpisano - uczestniczący niepiśmienni.
Ks. Teofil Świderski prowadzący akta stanu cywilnegohttp://www.kantorek.neostrada.pl/januskantorek.JPG

Ślub w Domaniewicach 14/26 stycznia1885 roku w dwie godziny po południu.
Świadkowie: Antoni Jóźwicki lat 34 i Michał Kowalczyk lat 60, obaj rolnicy ze Stroniewic
Pan Młody Józef JANUS, kawaler, urodzony we wsi Stroniewice tutejszej parafii, i tam przy swojej matce mieszkający, syn Jakuba rolnika i jego ślubnej żony Zofii z domu Gromek, lat 24
Panna Młoda Franciszka KANTOREK, panna, urodzona we wsi Skaratki tutejszej parafii, i tamże mieszkająca przy swojej matce, córka Pawła rolnika i jego ślubnej żony Heleny z domu Majcher, lat 26
Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym kościele parafialnym w dniach: 30 grudnia 1884 roku/11 stycznia1885 roku, 6/18 i 13/ 20 stycznia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał Ksiądz Teofil Świderski Proboszcz tutejszej Parafii. Akt ten nami tylko podpisano - uczestniczący niepiśmienni.
Ks. Teofil Świderski prowadzący akta stanu cywilnegohttp://www.kantorek.neostrada.pl/skunecznykantorek.JPG

Ślub w Domaniewicach 18/30 stycznia1888 roku w trzy godziny po południu.
Świadkowie: Antoni Szymaida lat 40 i Szymon Dróżka lat 30, obaj rolnicy ze Skaratek
Pan Młody Ludwik SKUNIECZNY, kawaler, urodzony we wsi Rogóźno tutejszej parafii, i tam przy swoim ojcu mieszkający, syn Jana, rolnika i jego nieżyjącej ślubnej żony Teresy z domu Figura, lat 22
Panna Młoda Agnieszka KANTOREK, panna, urodzona we wsi Skaratki tutejszej parafii, i tamże mieszkająca przy swoich rodzicach, córka Jana rolnika i jego ślubnej żony Heleny z domu Fibor, lat 21
Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym kościele parafialnym w dniach: 3/15, 10/22 i 17/29 stycznia bieżącego roku. Pozwolenia Młodym na zawarcie związku małżeńskiego udzielili ustnie ich rodzice obecni przy akcie zaślubin. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał Ksiądz Teofil Świderski Proboszcz tutejszej Parafii. Akt ten po odczytaniu nami tylko podpisano - uczestniczący niepiśmienni.
Ks. Teofil Świderski prowadzący akta stanu cywilnego

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geogra ... Tom_IX/675 ROGÓŹNOhttp://www.kantorek.neostrada.pl/skunecznykantorekk.JPG


Ślub w Domaniewicach 18/30 stycznia1888 roku w trzy godziny po południu.
Świadkowie: Jan Bródka lat 30 i Grzegorz Kotecki lat 40, obaj rolnicy z Rogóźna
Pan Młody Józef SKUNIECZNY, kawaler, urodzony we wsi Rogóźno tutejszej parafii, i tam przy swoim ojcu mieszkający, syn Jana, rolnika i jego ślubnej żony Teresy z domu Figura, lat 27
Panna Młoda Katarzyna KANTOREK, panna, urodzona we wsi Skaratki tutejszej parafii, i tamże mieszkająca przy swoich rodzicach, córka Jana rolnika i jego ślubnej żony Heleny z domu Fibor, lat 21
Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym kościele parafialnym w dniach: 3/15, 10/22 i 17/29 stycznia bieżącego roku. Pozwolenia Młodym na zawarcie związku małżeńskiego udzielili ustnie ich rodzice obecni przy akcie zaślubin. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał Ksiądz Teofil Świderski Proboszcz tutejszej Parafii. Akt ten po odczytaniu nami tylko podpisano - uczestniczący niepiśmienni.
Ks. Teofil Świderski prowadzący akta stanu cywilnego


http://www.kantorek.neostrada.pl/pawlakkantorek.JPG

Ślub w Domaniewicach 24 kwietnia/ 6 maja1888 roku w dwie godziny po południu.
Świadkowie: Jan Kujawiak lat 40 i Piotr Kostrzewa lat 60, obaj rolnicy ze Skaratek
Pan Młody Karol PAWLAK, wdowiec po zmarłej w Skaratkach jego żonie Julii z domu Drutka, urodzony we wsi Skaratki tutejszej parafii, i tam mieszkający, syn Aleksego i ślubnej jego żony Agnieszki z domu Janiszewska, lat 37
Panna Młoda Marianna KANTOREK, panna, urodzona we wsi Skaratki tutejszej parafii, i tamże mieszkająca przy swoich rodzicach, córka Piotra rolnika i jego ślubnej żony Zofii z domu Kosiera? Koczera?, lat 20
Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym kościele parafialnym w dniach: 10/22, 17/29 kwietnia i 24 kwietnia/ 6 maja bieżącego roku. Pozwolenia Młodej na zawarcie związku małżeńskiego udzielili ustnie jej rodzice obecni przy akcie zaślubin. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał Ksiądz Teofil Świderski Proboszcz tutejszej Parafii. Akt ten po odczytaniu nami tylko podpisano - uczestniczący niepiśmienni.
Ks. Teofil Świderski prowadzący akta stanu cywilnegohttp://www.kantorek.neostrada.pl/kantorekwilk.JPG

Ślub w Domaniewicach 18/ 30 stycznia 1899 roku w jedenastej godzinie dnia.
Świadkowie: Jan Dróżka i Kacper Dróżka, obaj pełnoletni rolnicy ze Skaratek
Pan Młody Józef KANTOREK, kawaler, rolnik, żołnierz rezerwowy, lat 37, syn Wawrzyńca i Marianny z domu Ziółkowska, urodzony i mieszkajacy we wsi Skaratki
Panna Młoda Józefa WILK z domu Pel, gospodyni, lat 30, wdowa po zmarłym we wsi Skaratki w 1896 roku Antonim Wilk, córka Mikołaja i Marianny z domu Struczyńska?, urodzona i mieszkająca we wsi Skaratki
Związek ten poprzedziły trzykrotne ogłoszenia: 3/15 stycznia bieżącego roku i w dwie kolejne niedziele w tutejszym kościele parafialnym opublikowane. Zezwolenie na małżeństwo, ze względu na trzeci stopień pokrewieństwa, udzielone przez Arcybiskupstwo Warszawskie 6/18 stycznia 1898 roku za numerem 264 przedłożono w oryginale. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu zaślubin dokonałem ja, niżej podpisany Administrator /parafii/. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, Nami tylko podpisano.
Ks. Feliks Ta...owski Prowadzący Akta Stanu Cywilnego


http://www.kantorek.neostrada.pl/kantorekdrozka.JPG

Ślub w Domaniewicach 24 stycznia /5 lutego1900 roku w dziesiątej godzinie dnia.
Świadkowie: Walenty Pawlak i Józef Kantorek, obaj pełnoletni rolnicy ze Skaratek
Pan Młody Jan KANTOREK, kawaler, rolnik, syn Wawrzyńca i Marianny z domu Ziółkowska, urodzony i mieszkajacy we wsi Skaratki, żołnierz rezerwowy, lat 28
Panna Młoda Franciszka DRÓŻKA, panna, lat 24, córka Kacpra i Agnieszki z domu Pel, urodzona we wsi Skaratki i tamże przy rodzicach mieszkająca. Związek ten poprzedziły trzykrotne ogłoszenia: 9/23 stycznia bieżącego roku i w dwie kolejne niedziele w tutejszym kościele parafialnym opublikowane. Zezwolenie na małżeństwo, ze względu na trzeci stopień pokrewieństwa, udzielone przez Arcybiskupstwo Warszawskie 28 grudnia ubiegłego roku /9 stycznia bieżącego roku za numerem 88. Nowożeńcy oświadczyli, że zawarli między sobą umowę przedślubną u notariusza Piramowicza w mieście Łowiczu 4/16 stycznia bieżącego roku za numerem piątym. Religijnego obrzędu zaślubin dokonałem ja, niżej podpisany Administrator /parafii/. Akt ten stronom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, Nami tylko podpisano.
Ks. Feliks Ta...owski Prowadzący Akta Stanu Cywilnego


http://www.kantorek.neostrada.pl/wardakantorek.JPG

Ślub w Domaniewicach 24 czerwca /7 lipca1902 roku w dziesiątej godzinie dnia.
Świadkowie: Józef Lebioda i Andrzej Wilk, obaj pełnoletni rolnicy ze Skaratek
Pan Młody Ludwik WARDA, kawaler, żołnierz rezerwowy, rolnik, lat 28, syn Łukasza i Franciszki z domu Graszka?, urodzony i mieszkajacy we wsi Skaratki
Panna Młoda Katarzyna KANTOREK, panna, lat 21, córka Mar... i Franciszki z domu Witek?, urodzona we wsi Skaratki i tamże przy rodzicach mieszkająca. Związek ten poprzedziły trzykrotne ogłoszenia: 9/22 czerwca bieżącego roku i w dwie kolejne niedziele w tutejszym kościele parafialnym opublikowane. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał niżej podpisany Administrator. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, Nami tylko podpisano.
Ks. Feliks Ta...owski Prowadzący Akta Stanu Cywilnego


http://www.kantorek.neostrada.pl/majcherkantorek.JPG

Ślub w Domaniewicach 17/ 30 maja 1910 roku w jedenastej godzinie dnia.
Świadkowie: Walenty Kosiorek lat 50 i Wojciech Majcher lat 44, obaj rolnicy ze Skaratek
Pan Młody Józef MAJCHER, kawaler, rolnik, mieszkajacy i urodzony we wsi Skaratki lat 21, syn nieżyjących Tomasza i Marianny z domu Siek małżonków Majcher
Panna Młoda Anna KANTOREK, panna, mieszkająca i urodzona we wsi Skaratki przy rodzicach, lat 18, córka Jana i Franciszki z domu Zagajewska małżonków Kantorek, rolników.
Związek ten poprzedziły trzykrotne ogłoszenia opublikowane w tutejszym kościele parafialnym 2/15, 9/22 i 16/29 maja bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że zawarli umowę przedślubną u Notariusza W. I. Piramowicza w mieście Łowiczu 30 kwietnia/13 maja bieżącego roku, za numerem 984. Pozwolenia Młodej na wstąpienie w związek małżeński udzielił słownie jej ojciec. Religijnego obrzędu zaślubin dokonałem ja, niżej podpisany. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, Nami tylko podpisano.
Proboszcz Parafii Domaniewice Prowadzący Akta Stanu Cywilnego
Ks. Ju. Salecki?


http://www.kantorek.neostrada.pl/kantorekzagajewska.JPG

Ślub w Domaniewicach 25 października /7 listopada 1910 roku w trzy godziny po południu.
Świadkowie: Wawrzyniec Kuśmirek lat 35 i Józef Warda lat 49, obaj rolnicy ze Skaratek
Pan Młody Jan KANTOREK kawaler, lat 25, rolnik mieszkajacy we wsi Skaratki przy ojcu i tamże urodzony, syn Kacpra i nieżyjącej Małgorzaty z domu Zagajewska małżonków Kantorek, rolników
Panna Młoda Dorota ZAGAJEWSKA panna lat 22, mieszkająca i urodzona we wsi Skaratki przy rodzicach, córka Jana i Marianny z domu Jurga małżonków Zagajewskich, rolników.
Związek ten poprzedziły trzykrotne ogłoszenia opublikowane w tutejszym kościele parafialnym 10/23, 17/30 i 24 października/ 6 listopada bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że zawarli umowę przedślubną u Notariusza A.A. Goszczyńskiego w mieście Łowiczu 12/25 października bieżącego roku, za numerem 822. Zgodę na związek małżeński udzielił Warszawski Rzymskokatolicki Arcybiskup za numerem 6277 z 17 października bieżącego roku. Religijnego obrzędu zaślubin dokonałem ja, niżej podpisany. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, Nami tylko podpisano.
Proboszcz Parafii Domaniewice Prowadzący Akta Stanu Cywilnego
Ks. Ju. Salecki?


http://www.kantorek.neostrada.pl/kantorekziarnik.JPG

Ślub w Domaniewicach 13/ 26 stycznia1914 roku w dziesiątej godzinie dnia.
Świadkowie: Wojciech Matyjasik lat 44 i Józef Pierzyński lat 50, obaj rolnicy, pierwszy ze Stroniewic a drugi z Domaniewic
Pan Młody Filip KANTOREK kawaler, lat 20, mieszkajacy i urodzony we wsi Stroniewice u rodziców, syn Franciszka i Marianny z domu Januś małżonków Kantorek, rolników
Panna Młoda Wiktoria ZIARNIK panna, lat 17, mieszkająca i urodzona we wsi Domaniewice u rodziców, córka Stanisława i Anny z domu Doroba małżonków Ziarnik, rolników.
Związek ten poprzedziły trzykrotne ogłoszenia opublikowane w tutejszym kościele parafialnym 29 grudnia 1913 roku/11 stycznia 1914 roku, 5/18 stycznia i 12/25 stycznia 1914 roku. Nowożeńcy oświadczyli, że zawarli umowę przedślubną u Notariusza W. I. Piramowicza w mieście Łowiczu 3/16 stycznia bieżącego roku, za numerem 24. Zgodę na związek małżeński udzielili słownie rodzice nowożeńców. Religijnego obrzędu zaślubin dokonałem ja, niżej podpisany. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, Nami tylko podpisano.
Proboszcz Parafii Domaniewice Prowadzący Akta Stanu Cywilnego
Ks. Ju. Salecki?Pozdrawiam
Bogusław

robert.kantorek - 04-03-2012 - 00:58
Temat postu:
Serdecznie dziękuję

Pozdrawiam
Robert
robert.kantorek - 06-03-2012 - 19:34
Temat postu:
Zwracam się z prośbą o przetłumaczenie aktów
urodzenia:
http://www.kantorek.neostrada.pl/urodzenie.jpg
oraz zgonu:
http://www.kantorek.neostrada.pl/zgon.JPG

Z góry dziękuję
Robert
nuernberg - 03-05-2012 - 13:13
Temat postu:
zwracam się z gorącą prośbą o tłumaczenie tych kilku akt z języka rosyjskiego na polski. Akta pochodzą z parafii w Łukowie

Turski Jan_1868_496_B
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=DSC_0147.jpg


Turska xxx_1868-390_B
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=DSC_0150.jpg

Turski Wojciech Adam_1868-284_B
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=DSC_0152.jpg

Turska Antonina_1868-245_B
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=DSC_0153.jpg

Turski Antoni_1868-166_D
http://s172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/?action=view&current=DSC_0184.jpg

Pozdrawiam Gabriel Miechowiecki
Zieliński_Piotr - 05-05-2012 - 07:23
Temat postu:
Tłumaczenia dla Gabriela:
Akt 496/Dminin
Wydarzyło się w mieście Łukowie 22 grudnia 1868 roku o godz. 2 po południu. Stawił się osobiście Ignacy Turski chłop rolnik zamieszkujący we wsi Dminin lat 46 liczący w towarzystwie Jana Goławskiego lat 35 i Wojciecha Gżymowskiego lat 35 mających, chłopów rolników zamieszkujących we wsi Dminin i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczajac, że urodziło się ono we wsi Dminin 13 grudnia bieżącego roku o godz. 12 w nocy z jego prawowitej żony Rozlii z domu Szczygielskiej (z Szczygielskich) mającej lat 35. Dziecięciu temu podczas Chrztu Świętego udzielonego przez Księdza Konstantyna Szyszkowskiego Wikariusza Łukowskiej parafii, nadano imię Jan a chrzestnymi byli: Jan Goławski i Maryjanna Rozwadowska. Akt ten okazującemu i świadkom odczytano poczem nami tylko podpisano, okazujący i świadkowie pisać nie umieją.
Ks. Leopold Kurowski
Akt 390/Zalesie
Wydarzyło się w mieście Łukowie 3 października/21 września 1868 roku o godz. 7 po południu. Stawił się osobiście Florjan Turski (Floryan Turski) lat 37 mający szlachcic zamieszkujący we wsi Zalesie w towarzystwie Feliksa Domanskiego lat 48 i Franciszka Turskiego lat 25 mających, szlachciców zamieszkujących we wsi Zalesie i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Zalesie 22/10 września bieżącego roku o godz. 6 wieczorem z jego prawowitej żony Anny z domu Karaś (z Karasiów) mającej lat 40. Dziecięciu temu podczas Chrztu Świętego udzielonego w dniu dzisiejszym przez Księdza Ludwika Pawłowskiego Wikariusza Łukowskiej Parafii, nadano imię: Konstantyn Maxymilian a chrzestnymi byli: Feliks Domanski i Katarzyna Turska. Akt ten im odczytano, nami tylko podpisano, okazujący i świadkowie pisać nie umieją.
Ks. Leopold Kurowski
Akt 284/Turzerogi
Wydarzyło się w mieście Łukowie 19 lipca 1868 roku o godz. 11 po północy. Stawił się osobiście Jan Turski wyrobnik lat 50 zamieszkujący we wsi Turzerogi w towarzystwie Andrzeja Swiderskiego rolnika lat 28 i Franca (Franciszka) Swiderskiego rolnika lat 20 mających, zamieszkujących we wsi Turzerogi i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodzilo się ono we wsi Turzerogi 16 lipca tego roku o godz. 7 po południu z prawowitej jego żony Zofii z domu Jezierskiej (Zofiji z Jezierskich) mającej lat 32. Dziecięciu temu podczas Chrztu Świetego udzielonego w dniu dzisiejszym przez Księdza Ludwika Pawłowskiego Wikariusza tutejszej Parafii, nadano imię Władysław Adam, a chrzestnymi byli: Andrzej Swirczewski i Tekla Swirczewska Franciszek Swirczewski i Marianna Błotnicka. Akt ten okazującemu i świadkom odczytano, nami podpisano, uczestnicy pisać nie umieją.
Ks. Romkowski
Akt 245/Zalesie
Wydarzyło się w mieście Łukowie 8 czerwca 1868 roku o godz. 6 po południu. Stawił się osobiście Franciszek Turski drobny szlachcic zamieszkujący we wsi Zalesie, majacy lat 25 w towarzystwie Władysława Czerniewicz lat 40 i Antoniego Miechowieckiego lat 48 zamieszkujących we wsi Zalesie i okazał nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Zalesie 8 czerwca bieżącego roku o godz. 12 w południe z jego prawowitej żony Katarzyny z domu Zalewskiej (z Zalewskich) majacej lat 40. Dziecku temu podczas Chrztu Świętegi udzielonego w tym dniu przez Księdza Konstantyna Szyszkowskiego Wikariusza tutejszej Parafii, nadano imię Antonina a chrzestnymi byli: Władysław Czerniewicz i Antonina Oklewska. Akt ten okazującemu i świadkom odczytano poczem nami podpisano, uczestniczący pisać nie umieją.
Ks. Romkowski
Akt 166/Zalesie
Wydarzyło się w mieście Łukowie 10 czerwca 1868 roku o godz. 7 po południu. Stawili się: Antoni Miechowiecki lat 40 i Władysław Czerniewicz lat 42, rolnicy ze wsi Zalesie i oświadczyli, że 9 czerwca bieżącego roku o godz. 12 po północy zmarła we wsi Zalesie Antonina Turska przeżywszy dwa dni, córka Franciszka i Katarzyny z domu Zalewskiej (córka Franciszki(sic) i Katarzyny z Zalewskich). Po naocznym przekonaniu się o zejściu Antoniny Turskiej, Akt ten odczytano, nami podpisano, świadkowie pisać nie umieją.
Ks. Romkowski

Pozdrawiam
Piotr
nuernberg - 05-05-2012 - 13:53
Temat postu:
Piotrze,
serdeczne dzięki za tłumaczenia.

Pozdrawiam
Gabrys
nuernberg - 10-02-2013 - 02:03
Temat postu:
Witam serdecznie,

prosiłbym o tłumaczenie z rosyjskego kilku aktów małżeństw z parafii w Łukowie

1) Turski Aleksander i Franciszka Zaleska_1883-38_M
http://i172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/TurskiAleksanderiFranciszkaZaleska_1883-38_M_zps69c22621.jpg

2) Turski Antoni i Józefa Wysokińska_1883-85_M
http://i172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/TurskiAntoniiJoacutezefaWysoki1440ska_1883-85_M_zps77996dad.jpg

3) Wierzejski Stanisław i Anna Świerczewska_1883-116_M
http://i172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/WierzejskiStanis1420awiAnna15A0wierczewska_1883-116_M_zps6b5e1049.jpg

4) Śledź Adam i Bronisława Głowińska_1882-83_M
http://i172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/15A0led17A0AdamiBronis1420awaG1420owi1440ska_1882-83_M_zpsa652e6b8.jpg

5) Turski Ferdynand i Marianna Świderska_1881-48_M
http://i172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/TurskiFerdynandiMarianna15A0widerska_1881-48_M_zps9e236d8b.jpg

niektóre zdjęcia są mało czytelne, ale może uda się i je odczytać
Pozdrawiam Gabriel Miechowiecki
nuernberg - 11-02-2013 - 17:03
Temat postu:
Witam serdecznie,

ponawiam swą serdeczną prośbę o tłumaczenie tych 5 aktów małżeństwa

Pozdrawiam Gabriel Miechowiecki
nuernberg - 25-02-2013 - 15:02
Temat postu:
Witam,

akt Turski Aleksander i Franciszka Zaleska udało sie przy pomocy pomocy innych przetłumaczyć
1) działo się w Łukowie 18/30 stycznia 1883 roku
2) Stawili się Franciszek Turski (40 lat) i Władysław Czerniewicz z Zalesia (50 lat)
3) małżeństwo zawarte pomiędzy Aleksander Turski, 24 lata, s. żyjących Floriana i Anny Karaś, urodzony i zamieszkały w Zalesiu przy rodzicach utrzymujących się(?) z gospodarki
4) a Franciszką Zaleską, 20 lat c. żyjących Adama i Franciszki Sosnowskiej, urodzona i zamieszkała w Zalesiu przy rodzicach.

co zaś do aktu Turski Antoni i Józefa Wysokińska to wiem na razie tylko tyle
1) działo się w Łukowie 10/22 lipca 1883 roku
2) stawili się Szczepan ??? i Adolf? z Gałaszyna

3) małżeństwo zawarte pomiędzy Antonim Turskim s. Rocha i Rozalii Gołaskiej z Gołaszyna

4) a Józefą Wysokińską c. Szczepana i Katarzyny Świderskiej z miejscowości Suleje ?

Proszę o korekte mego tłumaczenia
Pozdrawiam Gabriel Miechowiecki
el_za - 25-02-2013 - 16:29
Temat postu:
Po małych poprawkach:

38
Działo się w Łukowie 18/30 stycznia 1883 roku, o godz. 4.00 po południu;
Świadkowie - Franciszek Turski (40 lat) i Władysław Czerniewicz (50 lat), szlachcice, właściciele ziemscy z Zalesia;
Małżeństwo zawarte pomiędzy:
- Aleksandrem Turskim, kawalerem, 24 lata, s. żyjących Floriana i Anny Karaś, urodzonym i zamieszkałym w Zalesiu przy rodzicach utrzymujących się z gospodarstwa;
- a Franciszką Zaleską, panną, 20 lat, c. żyjących Adama i Franciszki Sosnowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu przy rodzicach;
Pozwolenie dla młodej dali ustnie, obecni osobiście, jej rodzice;
Umowy ślubnej nie zawarto;
Ślubu udzielił ksiądz Jan Pasek, wikary Parafii Łukowskiej.

85
Ślub – Łuków, 10/22 lipca 1883r. o 4.00 po południu;
Świadkowie – Szczepan Grodzicki, lat 33 i Adolf Wielgórski, lat 40, szlachcice, właściciele ziemscy z Gołaszyna;
MłodyAntoni Turski, kawaler, lat 23, syn zmarłych, Rocha i Rozalii z Gołaskich, urodzony i zamieszkały w Gołaszynie, wyrobnik;
MłodaJózefa Wysokińska, panna, lat 23, córka żyjącego Szczepana i zmarłej Katarzyny ze Świderskich, urodzona i zamieszkała we wsi Suleje, przy ojcu;
Zapowiedzi – trzykrotne, w Łukowskim Kościele Parafialnym.
Umowy przedślubnej nie zawarto.
Ślubu udzielił ksiądz Feliks Halbersztadt, wikary Łukowskiej Parafii.

116
Ślub – Łuków, 15/27 listopada 1883r. o 4.00 po południu;
Świadkowie – Ludwik Wierzejski, lat 29, z Wierzejek i Konstanty Głuchowski, lat 43, z Turzych Rogów, szlachcice, właściciele ziemscy;
MłodyStanisław Wierzejski, kawaler, lat 22, syn żyjących, Jana i (…?) ze Zdanowskich, urodzony i zamieszkały w Wierzejkach, parafii Trzebieszów, przy rodzicach utrzymujących się z gospodarstwa;
MłodaAnna Świerczowska, panna, lat (…?), córka żyjących, Andrzeja i Marianny z Wysokińskich, urodzona i zamieszkała w Turzych Rogach, przy rodzicach utrzymujących się z gospodarstwa;
Zapowiedzi – trzykrotne, w Łukowskim Kościele Parafialnym.
Pozwolenie ustne dla młodej, dali obecni osobiście jej rodzice.
Umowy przedślubnej nie zawarto.
Ślubu udzielił ksiądz Feliks Halbersztadt, wikary Łukowskiej Parafii.

83
Ślub – Łuków, 07/19 lipca 1882r. o 8.00 po południu;
Świadkowie – Józef Krzemiński, stolarz, lat 33 i Józef Ryczycki, gospodarz, lat 27, obaj z Łukowa;
MłodyAdam Śledź, lat 23, wdowiec po Ludwice z domu Cabaj Śledziowej, zmarłej w Łukowie, 10.01.1880r, syn zmarłych, Jana i Anny z Ryczyckich, urodzony i zamieszkały w Łukowie, utrzymujący się z gospodarstwa;
MłodaBronisława Głowińska, panna, lat 20, córka żyjących, Ludwika i Anny z Kurkowskich, urodzona i zamieszkała w Łukowie, przy rodzicach utrzymujących się z gospodarstwa;
Zapowiedzi – trzykrotne, w Łukowskim Kościele Parafialnym.
Pozwolenie ustne dla młodej, dali obecni osobiście jej rodzice.
Umowy przedślubnej nie zawarto.
Ślubu udzielił ksiądz Leopold Kurowski, proboszcz Łukowskiej Parafii.

48
Ślub – Łuków, 04/16 lutego 1881r. o 5.00 po południu;
Świadkowie – Konstanty Głuchowski, lat 40, z Turzych Rogów, i Jan Nużyński, lat 35, z (…?), drobni szlachcice;
MłodyFerdynand Turski, kawaler, lat 25, syn żyjących, Adama i Katarzyny z Nużyńskich, urodzony i zamieszkały w Turzych Rogach, przy rodzicach utrzymujących się z gospodarstwa;
MłodaMarianna Świderska, panna, lat 18, córka zmarłych, Jana i Barbary z Zabłockich, urodzona i zamieszkała w Świdrach, przy bracie utrzymującym się z gospodarstwa;
Zapowiedzi – trzykrotne, w Łukowskim Kościele Parafialnym.
Pozwolenie ustne dla młodej, dał obecny osobiście jej opiekun, Tomasz Świderski.
Umowy przedślubnej nie zawarto.
Ślubu udzielił ksiądz Jan Pasek, wikary Łukowskiej Parafii.

Ela
nuernberg - 25-02-2013 - 20:44
Temat postu:
Elu, serdecznie dziękuję za tłumaczenia.

Gabryś
nuernberg - 26-02-2013 - 22:57
Temat postu:
Witam,

do przetłumaczenia mam jeszcze dwa akty małżeństw

Śledź Wojciech i Marianna Haczka_1870-63_M
http://i172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/58865dfa-ffe2-4fcf-a1a3-3572baa9d79e_zps4832e283.jpg

Śledź Wojciech s. Michała i Franciszki Zduńczyk

i Marianna Haczka/Chaczka c. Wojciecha i ?

oraz drugi akt - niestety słaba jakość
Turski Ludwik i Rozalia Franciszka Kobylińska_1876-12_M

http://i172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/Turze%20Rogi/d0be3a0b-b225-487c-b3df-a8ea2efd84d9_zps83d8a062.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w19/nuernberg_2007/Turze%20Rogi/TurskiLudwikiRozaliaFranciszkaKobyli1440ska_1876-12_M_zpsbc6bb313.jpg

Turski Ludwik s. Ludwika i Ewy Dębowskiej
z Rozalią Franciszką Kobylińską c. Dominika i Małgorzaty Nasiłkowskiej

Pozdrawiam i z góry dziękuję za tłumaczenie
Gabryś
Koplinski_L - 27-02-2013 - 00:47
Temat postu:
Witam,
Serdecznie proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia,
Łódź, 1890, Stanisław Dębowski:

http://koplinscy.fm.interia.pl/debowscy/Stanislaw_Debowski_ur1890.jpg

Z góry dziękuję
Łukasz
Marekko - 27-02-2013 - 12:08
Temat postu:
Witam serdecznie,
mam wielką prosbę do Państwa o przetłumaczenie z J. rosyjskiego na J. Polski Akt zgonu mojego prapradziadka Macieja Tokarczyka, z roku 1872. Parafia Drużbicka, miejsce zgonu wieś Głupice w Łodzi. Byłbym bardzo wdzięczy Państwu.

Link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d1ce3.html

Pozdrawiam serdecznie, Marek
MonikaMaru - 27-02-2013 - 16:55
Temat postu:
[quote="Koplinski_L"]Witam,
Serdecznie proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia,
Łódź, 1890, Stanisław Dębowski:

http://koplinscy.fm.interia.pl/debowscy/Stanislaw_Debowski_ur1890.jpg

Witam,

947 Łódź
1. Działo się: Łódź parafia św. Krzyża 15/27.IV.1890 o 4-ej po poł.
2. Ojciec: Walery Dębowski sadownik z Łodzi 32 lata
3. Świadkowie: Karol Dębowski, ślusarz i Franciszek Ozimiński krawiec, obaj pełnoletni z Łodzi
4. Dziecko: płci męskiej urodzone tutaj (w Łodzi) 8/20.IV.br o 9-ej wieczorem
5. Matka: prawowita małż. Marianna z Kowalewskich 33 lata
6. Nadane imię: STANISŁAW
7. Chrzestni: Karol Dębowski i Berta Dębowska
8. Akt po przeczytaniu podpisał tylko ksiądz, obecni nie piszą.

Pozdrawiam,
Monika
konrad_strzelecki - 28-02-2013 - 10:25
Temat postu:
Szanowni Państwo,

Zwracam się z wielką prośbą o przetłumaczenie aktu małżeństwa moich prapradziadków Kazimierza Żubra i Teresy Petroneli Przeworskiej - nr 98:
http://szukajwarchiwach.pl/72/163/0/-/1 ... TTWc5zrTgA

Oraz aktu urodzenia mojego pradziadka Zygmunta Żubra nr 2492:
http://szukajwarchiwach.pl/72/163/0/-/1 ... S1U5_1NnmQ

Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam serdecznie,
Konrad
MonikaMaru - 28-02-2013 - 12:37
Temat postu:
Witam,

98.
1. Działo się: Praga 23.I./4.II.1894 o 3-ej po poł.
2. Świadkowie: Szymon Bertych/Bertich 35 lat murarz i Władysław Konarski 56 lat, robotnik, obaj pełnoletni z Pragi
3. Pan młody: KAZIMIERZ ŻUBR kawaler, szewc, żołnierz rezerwy, urodzony w Łowiczu, zamieszkały w Pradze, 29 lat, syn zmarłych Franciszka i Józefy z Psarskich
4. Panna młoda: TERESA PETRONELA PRZEWORSKA panna przy matce, urodzona w Warszawie, zamieszk. przy ul. Szerokiej 5, 22 lata, córka zmarłego Marcina i żyjącej Amalii z Mikucińskich
5. Zapowiedzi: trzy w tutejszym kościele parafialnym ogłoszone 2/14.I.br i dwie kolejne niedziele.
6. Umowa przedślubna: nie zawarto
7. Obrzęd odprawił: ks. Włoszczewski tutejszy wikary
8. Akt po przeczytaniu obecnym a niepiszącym podpisał tylko ksiądz (-)

2492.
1. Działo się: Praga 13/25.XII.1897 o 1-ej po poł.
2. Ojciec: Kazimierz Żubr 33 lata, szewc z Pragi
3. Swiadkowie: Paweł Jakubowski szewc i Bonifacy Jakubowski wyrobnik, obaj pełnoletni zamieszkali w Pradze
4. Dziecko: płci męskiej urodzone w Pradze ul. Brukowa 10, dnia 5/17.IX.br o 11-ej w nocy
5. Matka: prawowita małżonka Teresa z Przeworskich 27 lat
6. Nadane imię: ZYGMUNT
7. Chrzestni: Paweł Jakubowski i Edwarda Frączkowska
8. Akt po przeczytaniu niepiśmiennym obecnym podpisał tylko ksiądz.

Pozdrawiam,
Monika
konrad_strzelecki - 28-02-2013 - 13:17
Temat postu:
Wielkie, wielkie dzięki Monika Very Happy
Emocje jakich mi dostarczyłaś są nie do opisania Smile

Pozdrawiam serdecznie.
nuernberg - 28-02-2013 - 15:03
Temat postu:
Witam serdecznie,

ponawiam raz jeszcze moją prośbę o tłumaczenie
Cytat:

Śledź Wojciech i Marianna Haczka_1870-63_M
http://i172.photobucket.com/albums/w19/ ... 32e283.jpg

Śledź Wojciech s. Michała i Franciszki Zduńczyk

i Marianna Haczka/Chaczka c. Wojciecha i ?

oraz drugi akt - niestety słaba jakość
Turski Ludwik i Rozalia Franciszka Kobylińska_1876-12_M

http://i172.photobucket.com/albums/w19/ ... d8a062.jpg
http://i172.photobucket.com/albums/w19/ ... 6bb313.jpg

Turski Ludwik s. Ludwika i Ewy Dębowskiej
z Rozalią Franciszką Kobylińską c. Dominika i Małgorzaty Nasiłkowskiej


i serdecznie z góry dziękuję
Gabryś
MonikaMaru - 28-02-2013 - 16:40
Temat postu:
Witam,

63. Krynka
1. Działo się: Łuków 18/30.V.1870 o 2-ej po poł.
2. Świadkowie: Józef .....sowski? mieszkaniec Krynki 31 lat i Józef Chruściel? mieszkaniec Wólki Świątkowskiej, 35 lat, rolnicy włościanie
3. Pan młody: WOJCIECH ŚLEDŹ kawaler, 22 lata, utrzymujacy się z gospodarstwa, syn zmarłych Michała i Franciszki ze Zduńczyków, urodzony i zamieszkały we wsi Wólka Świątkowa
4. Panna młoda: MARIANNA CHACKA, panna, 19 lat, córka zmarłego Wojciecha i żyjącej Agnieszki z Kozłoskich, urodzona i zamieszkała przy matce w Krynce.
5. Zapowiedzi: trzy ogłoszone w łukowskim kościele parafialnym
6. Umowa:nie zawarto umowy przedślubnej
7. Pozwolenie na ślub: ustne udzielone przez asystującą matkę panny młodej
8. Obrzęd odprawił:ks. Ludwik Pawłowski wikary tutejszy

12. Turze Rogi
1. Łuków 19/31.I.1876 o 3-ej po poł.
2. Stanisław Siewierczyński? 55 lat i Adam Sulaja 42 lata, drobni szlachcice zam. we wsi Turze Rogi
3. LUDWIK TURSKI, kawaler, 29 lat, syn żyjących Ludwika i Ewy z Dębowskich małż. Turskich, urodzony i zamieszkały w Turzych Rogach przy rodzicach
4. ROZALIA FRANCISZKA KOBYLIŃSKA panna 28 lat, córka zmarłego Dominika i żyjącej Małgorzaty z Nasiłowskich, urodzona w Wyrozębach parafia Wyrozęby, zamieszkała we wsi Turze Rogi przy rodzinie
5. trzy ogłoszone w łukowskim kościele parafialnym 28.XII/9.I.; 2/16.I. i 11/23.I.br
6. umowy nie zawarto
7. ks. Leon Przesmycki tut. wikary.
Oba akty po przeczytaniu niepiśmiennym obecnym podpisał tylko ksiądz utrzym, ASC

Pozdrawiam,
Monika
nuernberg - 28-02-2013 - 22:09
Temat postu:
Moniko, wielkie dzięki za tłumaczenia.
nuernberg - 07-07-2013 - 10:17
Temat postu:
poprawiony link bezpośrednio do interesującego aktu

Serdeczna prośba do wszystkich o pomoc w odczytaniu nazwiska panieńskiego matki pana młodego, tj Aleksandra Próchniewicza z aktu nr 2 z roku 1885.
http://szukajwarchiwach.pl/35/1948/0/2. ... iTsTCzyJvg

Sam odczytalem że to Marianna Golwda. Ale czy na pewno?

araz nazwiska panieńskiego matki panny młodej, tj Marianny Rogalskiej.
Odczytałem Muszczyńska?

Prośba o skorygowanie

dziękuję i pozdrawiam Gabryś
nuernberg - 09-04-2014 - 09:14
Temat postu:
Witam serdecznie,

prosiłbym osoby dobrze znające rosyjski o dokładne przetłumaczenie aktu zgonu Miechowieckiego Franciszka. Dane ogłone z aktu jak wiek, dane rodziców juz odszyfrowałem sam, ale jest tam zapis "oficer" nie bardzo potrafię zrozumieć znaczenie tego wpisu, dlatego chciałbym otrzymać kompletne tłumaczenie

akt nr 191

http://www.szukajwarchiwach.pl/62/601/0 ... 4xCDL_gYUw

Pozdrawiam Gabriel Miechowiecki
gosiagosia2 - 09-04-2014 - 13:38
Temat postu:
nuernberg napisał:
poprawiony link bezpośrednio do interesującego aktu

Serdeczna prośba do wszystkich o pomoc w odczytaniu nazwiska panieńskiego matki pana młodego, tj Aleksandra Próchniewicza z aktu nr 2 z roku 1885.
http://szukajwarchiwach.pl/35/1948/0/2. ... iTsTCzyJvg

Sam odczytalem że to Marianna Golwda. Ale czy na pewno?

araz nazwiska panieńskiego matki panny młodej, tj Marianny Rogalskiej.
Odczytałem Muszczyńska?

Prośba o skorygowanie

dziękuję i pozdrawiam Gabryś


Gołda i Muszyńska (ten ogonek jest tu mylący, porównałam inne wpisy)
pozdrawiam,
Gosia
Piotr_Kazimierski - 09-04-2014 - 17:31
Temat postu:
@Gabriel Miechowiecki

191. Łuków (Łukow) Szpital . Franciszek Miechowiecki
Łuków 21/09 III.1881 o 1-ej po południu, stawili się Anton(i) Miechowiecki 60 lat , i Józef Pokrzywnicki 40 lat,
drobni szlachcice żyjący we wsi Zalesie. Oświadczyli , że 19/7 marca bieżącego roku o godzinie 3 po południu
umarł w Łukowskim szpitalu Św. Tadeusza, Franciszek Miechowiecki , wdowiec ,emerytowany podoficer ,
60 lat , syn nieżyjących Ludwika i Wiktorii z domu < Daia(ja)ńskiej>, małżonków Miechowieckich .
Po naocznym upewnieniu się o zgonie Franciszka , akt został obecnym przeczytany , i ze względu
na ich niepiśmienność , przeze mnie tylko podpisany. Ks. Leopold Kurowski

Pozdrawiam Piotr
nuernberg - 12-04-2014 - 23:08
Temat postu:
Piotrze,

dziękuję bardzo za pomoc.

Gabriel
nuernberg - 25-08-2014 - 08:51
Temat postu:
Witam,

indeksując parafię Łuków, a rosyjski znajac tylko na tyle żo potrafieodczytać nazwiska i imioona natrafiłem na taki wpis wez numeru. O co tu chodzi?
Jak to zapisać, i czy pod rokiem 1907, czy raczej pod rokiem 1891 9jak tam jest podane w treści

ponżej link do tego aktu (ostatni na stronie po nr 191
http://www.szukajwarchiwach.pl/62/601/0 ... oPOzEBa5uw

Pozdrawiam Gabrie
el_za - 25-08-2014 - 11:32
Temat postu:
Działo się w mieście Łukowie, 08/ 21 marca 1907r. o 3.00 po południu. Stawił się osobiście Michał Duda, zwrotniczy kolei żelaznej, lat 56, zmieszkały w mieście Łukowie i okazał oficjalny wypis aktu sporządzonego u Notariusza Romana Uszyńskiego w mieście Łukowie, dnia 04/ 17 października 1906 roku, za numerem rejestru 1292, w którym to akcie uznaje siebie ojcem dziecka płci żeńskiej, okazanego Nam dnia 29 września/ 11 października 1891 roku, któremu na chrzcie świętym odbytym w tymże dniu, nadano imię Marianna i które pod tym imieniem zapisano w księdze aktów o urodzeniu za rok 1891, pod numerm 491. Po tym oświadczeniu, wymagane jest dokonanie odpowiedniej wzmianki (adnotacji) na marginesie aktu o urodzeniu. Po uczynieniu onej wzmianki na marginesie wspomnianego (wskazanego) aktu, niniejszy protokół oświadczającemu przeczytany, przez Nas i oświadczającego podpisany.

pozdrawiam Ela
nuernberg - 26-08-2014 - 14:42
Temat postu:
Elu,
serdecznie dziękuję za tłumaczenie.
Pozdr Gabriel
aga28016 - 26-08-2014 - 15:40
Temat postu:
Witam
Czy ja również, mogę bardzo pięknie poprosić o przetłumaczenie paru aktów...Z góry bardzo dziękuję
Z pozdrowieniami Agnieszka
http://www.fotosik.pl/u/aga2801/album/1663678
nuernberg - 15-01-2015 - 23:51
Temat postu:
W załącznikach znajduje się kilkanaście zdjęć księgi hipotecznej miejscowości Brondzin wraz z wpisami dotyczącymi nazwiska Oniszko vel Onisko Fedor vel Teodor.
http://s172.photobucket.com/user/nuernb ... 0i%20Dudek

http://s172.photobucket.com/user/nuernb ... P%20Radzyn

Interesuje mnie czy jest tam zapis mówiącyg gdzie ten Teodor/ Fedor Oniszko mieszkał ewentualnie skąd przybył w te rejony.
Jedyne informacje o nim mam wyłącznie z tych tu wypisów.

Rodzina ta prawdopodobnie była wyznania grekokatolickiego, gdyż w rodzinnych opowieściach przetrwała opowieść, że babka była "Unijatką" czyli osobą wyznania unickiego. Dodatkowo kilkoro dzieci w wieku od 7- do 12 lat zostało ochrzczonych w wierze rzymskokatolickiej w jednym czasie w roku 1905, czyli prodczas odwilży religijnej w Cesarstwie Rosyjskim

Z góry dziękuję za pomoc

Pozdrawiam Gabriel
MonikaMaru - 16-01-2015 - 11:37
Temat postu:
Teodor Oniśko (Oniszko) mieszkał w majątku Broncin pow. radzyński gubernia siedlecka. Pobieżnie przeglądając dokumenty nie znalazłam informacji skąd przybyl.

Pozdrawiam,
Monika
slagra - 17-01-2015 - 11:31
Temat postu:
witam
Mam prośbę o tłumaczenie aktu urodzenia
BRONISŁAW WITKOWSKI (1903 GĄSIN ,par.ŻBIKÓW)
ojciec MICHAŁ , matka FELIKSA PAKUŁA
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05e ... 11897.html

pozdrawiam
Sławek

ps.Dziękuje za poprzednie tłumaczenie.
Koplinski_L - 31-07-2015 - 06:20
Temat postu:
Witam,

Serdecznie proszę o przetłumaczenie z aktu urodzenia ile lat miała matka dziecka? Dwadzieścia ile?
AU 1895, Akt. 37, Babskie Budy, par. Wiskitki, Julianna Bartosiewicz:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 6&y=86

Z góry dziękuję
Łukasz
MonikaMaru - 31-07-2015 - 10:24
Temat postu:
Koplinski_L napisał:
Witam,

Serdecznie proszę o przetłumaczenie z aktu urodzenia ile lat miała matka dziecka? Dwadzieścia ile?
AU 1895, Akt. 37, Babskie Budy, par. Wiskitki, Julianna Bartosiewicz:

http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 6&y=86

Z góry dziękuję
Łukasz


Witam,

Józefa z Konarskich miała 20 lat.

Pozdrawiam,
Monika
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits