Genealodzy.PL Genealogia

Posiadam listę, wykaz - Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista Ole-Ż

Jursza_Wasil - 09-10-2011 - 21:14
Temat postu: Szlachta Oszmiańskiego powiatu -Lista Ole-Ż
Olechnowicz h. Leliwa (aktykacja 1823 Oszmiana/ Сhoćkuny, Soły, Żwirbliszki, Półtorowszczyzna, 1528- ), Olachnowicz (Dworzyszcze)
Oleński h. Rawicz (1802 Mińsk/ Chodorowka)
Olszewski h. Slepowron (1804 Wilno, 1833 Mińsk/ Koraby, Nowosiólki, Końcerezy, Bonifacow, Nowawieś, Mieszkuciszki, Krzemeszowo, Koziany, Poklewe)
Oleszkiewicz h. Sas (1816 Mińsk, 1822 Oszmiana/ Bienica), Olaszkiewicz (Nowosiołki)
Omelanowicz (1528)
Onoszko h. Jacyna (1815 Mińsk/ Jałkowszczyzna, Wołkowszczyzna)
Onyszkiewicz h. Jacyna ? (Pełkowszczyzna gm. Dziewieniszki)
Opacki h. Prus ? (1862 Mińsk/ Zabrzezie)
Oponowicz (aktykacja 1801 і 1825 Oszmiana), Apanowicz (Dowkniewicze)
Ordyniec (gm. Krewo ?)
Orlicki h. Nowina (aktykacja 1826 Oszmiana/ Raczki, Ginkowszczyzna, Naruszowce)
Sterło-Orlicki h. Nowina (f. Trokiele)
Orliński (Skiłądziszki)
Orłowski h. Chomąto (1802 Mińsk/ Zamosze, Chrołowszczyzna)
Orzechowski h. Oksza (1804 Mińsk/ Rudniki)
Osiński (Kazarezy, Buniany)
Osipowicz (Dwór Chotowo, Chorążyszki)
Oskierko h. Murdelio (Bołtupie, Kobylnik)
Osmolski (Raczki ?, f. Pawlinow, Debiesie, Mieszkuciszki), Osmólski (Rymowicze, Sieliszcze)
Ossowski (Golginiszki)
Ostromecki (Polany)
Ostrowski (Oszmiana, Tarasowszczyzna, Kozłowszczyzna, Mostwiliiszki, Skilondziszki)
Ostrouch (Chożowa, Cycyn, Bienica, Nielidki, Trepalow, Kozłowszczyzna)
Ostyłowski (Ludwinow)
Oswiecimski (Bortkiewicze, Bortele, Piotrowicze)
Owczynicz (1528)
Owsiany h. Ostoja (Owsianiki)
Oymucianski (Mokrzyce, Widoki, Wisztoki, Romiejki, Skobeyki, Olany)
Oziembłowski (Lenkowszczyzna, Mokrzyce)
Oziewicz i Aziewicz (Tanszczyzna)
Pac h. Gozdawa (1814 Oszmiana/ Wiliejka, Jachimowszczyzna gm. Traby)
Pacewicz (Miedniki, Raczuny)
Packiewicz (Jurszany, Żurawy)
Pacowski (Kamienny Łog)
Palczewski (Nowosiółki, Łostaie)
Pałaski i Pałuski h. Poraj ? (Jurszany, Skirmunciszki)
Pałecki h. Ostoja ?
Pancerzyński h. Trzaska ? (Piktusza)
Panfiłowicz (Dworzyszcze)
Pankiewicz (Krewo)
Parаfinowicz ? (1821 Oszmiana/), Parafianowicz (Gabryałowszczyzna, Komorczów)
Parfianowicz h. Ogończyk (1822 Oszmiana/ Końcerezy)
Paszkiewicz (1801 і 1825 Oszmiana/ Gabryjałowszczyzna, Lenkowszczyzna, Pociewicze, Kuszlany, Ankudy, 1528- )
Tołokoński-Paszkiewicz h. Tołokoński
Paszkowicz (1528)
Paszkowski (1827 Oszmiana/ Oszmiana, f. Kryliszki, Łużyszcze, Połudy, f. Czerkasy, Dębina)
Pawłowicz (Prackowszczyzna, Kozłowszczyzna, Kurowszczyzna, Łużyszcze)
Pawłowski (Jurszany, Rownopole, Rymuny, Woyniewicze, Żuprany)
Pazowski (Boruny)
Perfurewicz (1528)
Perkowski ( Golginiszki, Jurszany, Nowosiady, Mostwiliszki, Bortkiewicze)
Perzchalski (Wojtkuny)
Petelczyc h. Pobóg
Petrulewicz
Petrusewicz, Petruszewicz h. Łabędź (Krywule, Mieszkucie)
Peżarski h. Pomian (1827 Oszmiana/)
Piеlecki (Jurszany, Daukszyszki; gm. Graużyszki)
Pilecki (Stodolniki, Podbałwaniszki, Gudele, Giniewce, Zahorze gm. Bienica)
Piasecki (1801 Wilno, 1814 i 1827 Oszmiana/ Dwór Barańce, Krzemieszowo, Nowopole, Prackowszczyzna, Wielbutowo, Jurszany, Klewica, Paszkiszki, Bohuszki)
Piekarski (Zabłocie, Dziesiętniki, Sieliszcze, Maniuszczyca)
Pieńkowski (Gudohaje)
Pieślewicz h. Szeptycki ? (Haniewo, Wisztoki, Jurszany, Dukiele, Pikuny, Bierwieńciszki, Bryndziszki, Stępkowszczyzna)
Pieślak h. Bzura (1822 Oszmiana/ Boruny, Lękowszczyzna, Koziakowszczyzna)
Pietkiewicz (Dwór Bienica, Franopole, Łosza, Mostwiliszki, Polany, z. Kujałowszczyzna), Piećkiewicz (1528)
Pietkowicz (1528)
Pietraszko (1818 Oszmiana/)
Pietraszewicz (1528)
Pietraszkiewicz (Wiszniowka)
Pietrowicz h. Leliwa (1820 Oszmiana/ Ejgirdy, Czyczynowszczyzna, 1528- ), Pietrowicz h. Abdank (1827 Oszmiana/ Zaleskowszczyzna ?)
Piеtrowski h. Junosza ? ( Rownopole), Piotrowski (Kuszlany)
Piwoszewicz (1528)
Pławski (Roginczynięta, Poholsza)
Plechniewicz (Oszmiana, par. Gudohaie)
Pleskaczewski h. Ślepowron ? (Żurawy, Woyniewicze, Krzemieszowo)
Plewako (Kozłowszczyzna)
Pobiedziński h. Gryf ? (Raczki, Żurawy, Daukszyszki, Nowodworce, Rogiszki, Nowosiady)
Pobojewski z Pobeżan (Dwór Róhajec, Dwór Józefpole)
Pociej h. Pociej ? (Kawkle)
Poczobut-Odlanicki (Karłowszczyzna)
Podbipięta (Dobrowlany)
Podhayski (Holszany)
Podhorecki (Szumiliszki, Dubowa, f. Kozarowszczyzna), Podarecki (Grayżyszki)
Podlewski (Rudziszki)
Podolski (Mokrzyce, Karszuniszki)
Podwysocki (Ałoizow, Poklew)
Pohoski (Osipany)
Pokuć (Sabiłki)
Polak (Łosza)
Polanowski (Hamzicze)
Polański i Poląski (1822 Oszmiana/ Łoszany, Rodziewicze, Wołoycie)
Polański (tatarska rodzina/ Polany)
Połoczański (Mikuciany, Mokry)
Połoński (Golginiszki, Bohuszki, Pogiry, Masłowszczyzna)
Połski (1528)
Półtorzycki h. Przyjaciel (tatarska rodzina/ Dowbuciszki, Ponary, Jarociszki)
Połubiński h. Jastrzębiеc (f. Radunka)
Pomarnacki (Piktusza, Dwór Oszmiankowski)
Ponizowski (tatarska rodzina/ Kaskiewicze alias Zahorze)
Popławski h. Ślepowron (Dwór Jakientany, Surwiliszki, Jachimowszczyzna, Haniewo, Macieiszki, Łosza, Sołki, Ciupiszki, Rudziszki)
Porzecki
Poskoczym (Michałowszczyzna)
Postawczycz (1528)
Potocki (Oszmiana/)
Poznański (Okmienieje, Żwirbliszki, Kuszlany)
Pożarzecki (Norszty)
Pożarzycki h. Pozorzycki ? (Olany, Bołtupie, Czarany)
Pożniak h. Grzymała
Pozniak i Pożniak h. Pożniak (1797 Oszmiana, 1799 Wilno/ Szumiliszki, Uszpoń, Bonifacowo, Dokurniszki, f. Sikuń, Kuszlany)
Póykowski (Soły)
Prokopowicz (1825 Oszmiana/ Pawłowce, Powiaże, Boruny, Glinna)
Proksza (Golginiszki, Pogiry)
Protasewicz h. Drzewica ? (Ukropiszki), Protasоwicz (Dorgiszki)
Pruszyński і Prószyńskі (Jachimowszczyzna, Świrany, Dwór Ponizie, Smorgonie)
Przeciszewski h. Grzymała
Przesmycki (Wielkie Sioło)
Przezdziecki h. Roch III (Smorgoń, Raczuny, Giejstuny)
Przezdomski h. Przeginia ? (Oszmiana/)
Przyiałkowski (f. Weyszkiszki)
Przygodzki (Gieystuny)
Puciata h. Kołodyn (gm. Połoczany)
Puhowski (Dwór Daukszyszki, Mikuciany, Emelany)
Pusłowski h. Szeliga odm.
Puzowski, Pazowski (Boruny)
Puzyna h. Oginiec (Zamoscie, Horodziłowo, Kopanebłoto, Dobrowlany)
Pszemuniecki ? Przemieniecki ? (Jurszany)
Rabecki (Janusze)
Raczewski
Raczkiewicz (Żurawy, Bohuszki, Skirdzimy, Olany, Michałowszczyzna)
Bogszczanin-Raczkiewicz (1814 Oszmiana/)
Raczko h. Ostoja ? (Golginiszki, Daukszyszki, Wielbutowo, Janowo)
Raczkowski (Goreckowszczyzna, Szczepanowucze)
Radecki (tatarska rodzina/ Kajacienięta)
Radecki (Kamiąka)
Radziwanowski h. Bełty ? (Pogiry, Nowawieś, Pobolewszczyzna)
Radziwiłł h. Trąby (Żuprany)
Radziwiłłowicz (wywod 1817 Mińsk, 1828 Oszmiana/ Szczepanowicze, Jachimowszczyzna gm. Traby, 1528- )
Radzikowski (Górki gm. Bienica)
Rafanowicz (Wielbutowo)
Rahoza h. Rahoza ?
Rajecki h. Trzaska (Dobowo ?)
Rajski (Ponary)
Rak (Bohdanow)
Rakielewicz h. Korab ? (1830 Oszmiana/)
Rakint h. Łabędź ? (1820 Oszmiana/ Gierduszki, Ligi)
Rakowski (Dwór Oszmiana Murowana, Bieniuny, Łostaje, Kaiecienięta, Urlenięta)
Rarowski h. Rarowski ? (Bierwieńciszki, Adamowszczyzna, Nowodworce, Chodorki)
Rawdowicz, Raudowicz h. Wieniawa ? (f. Proniuny)
Rekuciewicz (1528)
Reszkowski (Wilanowo, Wisztoki)
Reut (Dokurniszki)
Rewko (Bukaty, Multanka)
Rewkowski h. Świerczek ? (Franopole gm. Dziewieniszki)
Rodecki (Kamionka)
Rodkiewicz (1805, 1815 і 1821 Oszmiana/ Julianowo, Gierduszki, Rosalszczyzna, Raczyny, Tokaryszki, Juraciszki, Olany)
Rodziewicz (1816 Oszmiana/ Rodziewicze, Łosza, Szumiliszki, Penkowszczyzna gm. Horodzki, Dąbrowiec)
Rodziewicz h. Łuk (1822 і 1827 Oszmiana/ Polany, Bortkiewicze, Giry, Rodziewszczyzna)
Rogalski (Szuneliszki)
Rogiński (1827 Oszmiana/ Wojsznaryszki, Paszkiszki, Ponary, Jachimowszczyzna, Dworżyszcze)
Rogowski (Dwór Wiszniowka, Stare Boruny)
Rokicki (1825 Oszmiana/ Wilanow, Ostrowiec, Rodziewicze, Żuprany, Łopocie, Sproguny)
Romanowicz (Dzierażna)
Romanowski (f. Nowosiady, Krzywsk, Cimochi, Swinkowszczyzna, Dorgiszki)
Romaszkiewicz (Woytkuny), Romaszkowicz (1528)
Romer h. Romer (Dwór Graużyszki, Górele), Roemer (Daukszyszki) Reyner czyli Reymer ? (Kamienny Łog)
Rossalski (Jurszany, Rosalszczyzna, Krywule, Graużyszki, Ciupiszki, Kozłowszczyzna, Markinięta)
Rosochacki (Działoycie)
Roski h. Wadwicz ? (Kondraciszki gm. Dziewieniszki)
Rostocki (Dwór Bieyniuny)
Royba (Pogiry)
Rozwadowski (Golginiszki, Kuraszowo, Żurawy, Żwirbliszki, Popowszczyzna, Stara Rudnia)
Rożewaj ? (1528)
Rudomina-Dusiacki h. Trąby (Żuki, Dzierkowszczyzna)
Rudnicki h. Podkowa (tatarska rodzina/ Łostaje, 1690-)
Giuzal-Emirza-Rudziewicz h. Miesiąc (tatarska rodzina/ f. Łostaja, 1764-)
Rudziński (1816 і 1827 Oszmiana/ Jurszany, Haniewo, Sołomianka)
Rudzki (Bijuciszki, Zaskiewicze), Rucki (Kozłowszczyzna)
Rukiewicz (Kuszlany, Indrupie)
Rukuć (Krzywsk)
Rusecki i Rusiecki (Miedniki, Kozarowszczyzna, Kołotuny ?, Rudziszki, Nowosiołki)
Rutkiewicz (Hamzicze)
Rutkowski (Rownopole, Jurszany, Biryndziszki, Piktusza, Oszmiana, Sylwiestrowo, Trepałów, Truchaniszki)
Zbirogowski-Ruszczyс h. Lis (1803 Oszmiana/ f. Anielin gm. Holszany, Dorgiszki, Bohdanowo, Wojgiany)
Rybaczewski (Olany)
Rybiński (Dowbuciszki, Zajeziory, Kuszlany)
Rydzewski (Piktusza, Wasiewce)
Ryłło (Żuprany)
Rymsza h. Gozdawa (Dokurniszki)
Rymaszewski (Babińsk)
Rynkiewicz (Kamienny Łog, Jurszany, Wołkowszczyzna, Żwirbliszki), Rymkiewicz (Gaudziewicze), Rynkowicz (1528)
Rypiński (Łubianka)
Ryzwanowicz (tatarska rodzina/ Łostaje, 1830-)
Rzążewski (Ejgirdziszki-Jelenkowszczyzna)
Rzeczycki (Olany)
Sabiński (Pułtorowszczyzna)
Sabliński h. Doliwa (1816, 1822, 1825 Oszmiana/ Blikany, Dokurniszki, Suchodoły, Kropiwno)
Sadowski (1804, 1816 і 1828 Oszmiana/ Nowopole, Graużyszki, Poleniki, Murowana Oszmiana, Jurszany, Lenkowszczyzna, Siękowszczyzna)
Sadowski h. Doliwa (1819 Wilno, 1827 Oszmiana/)
Sakowicz h. Korwin odm. (1819 Wilno, 1803 Oszmiana/ Dwór Holszany, Giejstuny, Karłowszczyzna, Stymonie, Obórek, Piotrowicze, Kryule)
Sakowicz h. Pomian (1819 Wilno/ Soły, Miadziel)
Drowinicki-Sakowicz (Ukropiszki)
Salmanowicz h. wł. i Szaszoł (1819 Wilno/ Jurszany, Żurawy, Remiejkiszki, f. Łokucijewszczyzna, Raczuny, Wołoćkowszczyzna)
Salamonowicz (tatarska rodzina/ Kaiacienięta)
Salimanowicz (tatarska rodzina)
Salżycki (Kuszlany)
Samiszcza (Pogiry)
Samsonowicz (Łoyciowszczyzna)
Sanguszko h. Sanguszko ? (Świrany, Bieniuny)
Sankiewicz h. Prawdzic (1819 Wilno/ Daubuciszki, Karłowszczyzna)
Santocki (Kurowszczyzna, Koraby, Nowosiady)
Sapieha h. Lis (Holszany, Bohdanowo, Borce, Klewica, Paszkiszki, Sokocienięta, Ukropiszki)
Sasin h. Jastrębiec (1820 Wilno/ Syrmież)
Sasinowski (1805 Oszmiana/ Szumiliszki)
Saszowski (Ponary)
Sawaniewski (Szumiliszki, Wołczany; Skodorwa gm. Wiszniewo)
Sawicki (Golginiszki, Adamowszczyzna, Żygiany, Pogiry, Górele, Skirmunciszki, Bujki, Żynkowszczyzna)
Sawicz h. Sulima (1820 Wilno/ Piktusza), Sowicz (1528)
Sągajło (Daubuciszki)
Ściawid (Jurszany, Raczuny, Wesztortowszczyzna, Szczepanowicze, Pietkowszczyzna, Bujki)
Sciepura (Ukropiszki)
Serafinowicz (Ponarka Mała)
Sidоrowicz (Mostwiliszki)
Siehień h. Syrokomla (Rymowicze)
Sieklucki h. Kuszaba (1820, 1843 Wilno/ Narbutowszczyzna, Szechowszczyzna)
Sielatycki h. Lubicz ? (f. Chowanszczyzna, Dorże, Ozaryszki, Mieszkuciszki) i Sulatycki (Baranowicze)
Sielanko h. Syrokomla (1820 Wilno/)
Sielawa h. Sielawa (Cudzeniszki, Stempkowszczyzna)
Sielicki h. Korczak (1817 Wilno/ Iwanowskie)
Kołb-Sielecki (Kamionka)
Sieliecki (Szlamki), Sielicki (f. Łowszczyzna)
Sielecki (tatarska rodzina, Łostaja, 1660-)
Sielewicz h. Lubicz (1820 Wilno/ Sielce, Małyszkowszczyzna)
Siemaszko (Łosza, Kuszlany, Wierbiszki)
Siemienowicz (Dziehiele)
Sieniehub-Szołomski /Sieniehubszczyzna/
Sienkiewicz h. Wenda (1819 Wilno, 1821 Oszmiana/ Borowa), Sieńkowicz (1528- )
Sierhiejewicz (z. Miszkinia)
Sierzputowski h. Dąbrowa ? (Wołkowszczyzna), Sierzputowski (Stymonie, Derewna)
Dowmont-Siesicki h. Bawola głowa
Siewruk h. Lubicz ? (Baranowicze, Olany)
Sikorko (Ostrowiec Urbanowski)
Silicz
Siniakowicz (1828)
Sinickі (Polany ?)
Siolkiewicz (Olany)
Sipilewicz (1528)
Sipowicz (1820 Wilno/ 1528)
Siwacho h. Grzymała
Dermont-Siwicki h. Korczak (Osipany)
Skarzyński h. Bończa (1820 Wilno, 1803 Oszmiana/ f. Gupie, Olany, Kamionka, Mackony)
Skibiński (Zahorze, Holszany, Kuszlany)
Skinder h. Śreniawa (1827 Oszmiana/ Michałowszczyzna)
Skirmont h. Przyiaciel (Jurszany, Kijudziszki, Borzdobohaciszkii, Dokurniszki)
Skirmunt h. Przyjaciel (tatarska rodzina/ Dowbuciszki, Łoszanswirszczyzna, Sielec, Polany)
Skirmunt h. Skirmunt (tatarska rodzina/ Łostaja, 1766-
Bohdanowicz-Skirmont (tatarska rodzina/ Dowbuciszki)
Sklenikowicz (1528)
Skorko (Pietrule)
Skrodzki, Skrocki h. wł czyli Krocki (1798, 1834 Wilno/ Derewno, Skrodzczyzna, Szapowały)
Skrzycki h. Jastrzębiеc ?
Skrzypkowski (Skobiejki)
Skupski (Daukszyszki Hrynkiewiczowskie, 1641-)
Skuratowicz h. Korczak (1804, Minsk/ Mozaicha)
Skwarczyński (Bałwaniszki) Skwirczyński (Giedeyki)
Skwarko (Dziesiętniki)
Slawiński h. Prus (1820 Wilno/ Raczuny, Mazuryszki, Pikuny, Wołodzkowszczyzna)
Sliskiewicz (Sielec)
Sławski (Łosza, Raczuny)
Słoński (Piktusza)
Słotwiński h. Leliwa (Wilno, Minsk/ Berwienciszki)
Smoniewski h. Pielesz ? (Chwecewicze)
Smolski (Haniewo, Panawiliszki, Mirkliszki, Kuszlany)
Snadski h. Murdelio, Jabłonowski-Snadzki (Dwór Szumiliszki, Holszany, f. Remiejkiszki, Ignacynowo, 1750-)
Snarski h. Murdelio (1817, 1819 Wilno, 1825 Oszmiana/ Oszmiana, Łosza, Cudzeniszki, Stasin, Wolejkowicze, Narkowszczyzna, Raczuny, 1768- )
Sobański h. Lubicz ? (Boruny, Oszmiana, Dokurniszki, Kuszlany)
Sobolewski h. Łada (1820 Wilno/ 1811 Oszmiana/ f. Dowbuciszki, Szwachi, Łosza, Sieliszcze-Nowosiady, Podhaje)
Sobolewski (tatarska rodzina/ Bieniuny, Goreckowszczyzna, Bołdyry gm. Krewo, Rowy)
Sobіński h. Dolęga ? (Piktusza, Karłowszczyzna)
Sokołowski (1815 Oszmiana/ Wisztoki, Wojsznaryszki, Golginiszki, Mazuryszki, Łosza, Feliksowo, Kieyzduny, Wiaże)
Sołłohub h. Prawdzic (Ostrów,1758- )
Sągajło, Songajło (Daubiciszki0
Songin h. Leliwa (1819 Wilno/ Bonifacowo, Żuprany)
Soroczyński i Suroczyński (Trzychwoscie)
Soroka h. Leliwa (1816 Oszmiana/ Macieiszki; Dwór Krzywsk, Krywule, Kozłowszczyzna)
Sоsinowicz (gm. Bienica)
Sosnowski h. Nałęcz (1820 Wilno/ Pogiry, Wiciule, Matowszczyzna, Bohuszki, Nowiny, Jurszany, Wielbutowo, Roystowszczyzna)
Swałyński (Jachimowszczyzna)
Swieiewski (Ukropiszki)
Spiecholski i Spieholski (Haniewo, Dowbuciszki)
Stabiński h. Wieniawa ? (Holszany)
Stabrowski (Dobrowlany, Bieniuny)
Stachowski h. Ogończyk (Kondraciszki)
Staniewicz h. Leliwa (1819 Wilno/ Dwór Polany, Cimochi)
Stanilewicz h. (1820 Wilno/ f. Justynow)
Stanisławowicz (1528- )
Stankiewicz, Stańkiewicz (1816 Oszmiana/ Barwaniszki, Grauże, Kamionka, Góry, Kuszlany, Trzesieczenięta, Gudohaie, Truchaniszki, Polany, Bergaliszki, 1528- ), Stańkowicz (1528)
Stankowski h. Wadwicz ? (Raczki, Klei, Meljanowo, Raudonniki)
Stanulewicz (Siedlarowszczyzna)
Starosielski (Stodolniki, Podbałwaniszki, Szumieliszki, Hermaniszkі)
Stasiński (Derewna, Żukowszczyzna)
Staszkiewicz (Zaskiewicze, Strzelczyki), Staszkowicz (1528)
Zawierski-Statkiewicz h. Kościesza (Zawierce, Dajnowo)
Steckiewicz (Nielidki, Sienkowszczyzna p. Horodziłowo), Steckowicz (1528)
Tałwosz-Steckiewicz h. Łabędź (Wojstom, Dubotowka, 1666-)
Stecewicz
Stefanowicz h. Pogonia (Sielec, f. Cimuty, Uhlany)
Stępkowski h. Suchekomnaty ? (Siękowszczyzna, Kamionka, Cielieżyszki)
Stecki, Stocki (Goloty ?, Bortele, Polany)
Stołyhwa (1862 Wilno/)
Straszewicz ? Straszkiewicz h. Topór (1819 Oszmiana/)
Strauz (Łoyciowszczyzna)
Strawiński h. Sulima (1819, 1835 Wilno/ Kuszlany)
Straszyński h. Sulima (Słowiensk)
Streczon i Strzeczon h. Świerczek ? (1829 Oszmiana/ Kryliszki, Kamionka, Kwacze)
Stromejko h. Abdank
Strumiłło h. Dąbrowa (1820 Wilno/ Cieniukowszczyzna, Oszmiana, Lenkowszczyzna, Rakowicze Łostajszczyzna)
Strumiłło-Zgierski h. Dąbrowa (1820 Wilno/ f. Krzywsk/
Strutyński h. Sas ? (Lenkowszczyzna gm. Krewo; gm. Bienica)
Strzałkowski h. Poraj ? (Łosza, Sielec)
Strzecki h. Doliwa ? (Prackowszczyzna, Olany)
Strzyiewski (Remichowszczyzna, Hromykowszczyzna)
Strzyżewski (Stodolniki)
Stypałkowski h. Róża (Jurszany, Kamienny Łog, Baranowicze, Surwiliszki)
Styczyński h. Strremię ? (Bołtupie)
Sucharzewski h. Boża Wola (1819 Wilno/ Adamowszczyzna, Widejsze)
Sochocki
Suchеcki h. Poraj ? (Wisztoki)
Suchocki h. Kościesza (1820 Wilno, 1825 Oszmiana/ Kamienny Łog, Oszmiana, Sienkowszczyzna, Kimborowszczyzna)
Suchocki h. «Łuk» (1820 Wilno/ Tutany, Jurkowszczzyzna, Masłowszczyzna)
Suchodolski (Jakielowszczyzna)
Suchorski (Bierwieńciszki)
Suhłobicz (1528)
Sulewski (Selec, Wojnicze Zakrewie)
Hózman-Emirza-Sulkiewicz h. Prassa (tatarska rodzina/ Łostaja, Ordasze, Sakowicze, Ponizie Azarowszczyzna, 1725-)
Sulikowski (Żyżma, Dwór Woszkienniki)
Sulistrowski h. Lubicz (Zawielle, Mokrzyce, f. Stankowszczyzna, Skomorogi, Połoczany, Narbuty, Kuszlany)
Sulkowski
Sułkowicz ? (1824 Oszmiana/)
Supiński (Strypuny)
Surawiec (Kuszlewo)
Suroż h. Brodzicz (1822 Oszmiana/ Jurszany, Poleniki, Golginiszki, Stodolniki, Miedniki, Wojczany, Świrany, Nowopole)
Surynt h. Lubicz (Migule)
Surwiłło h. Korwin ? (Polipnice, Surwiliszki)
Suszyńskі h. Suszyński ?
Suzin (Łosza)
Sylewicz (Adamowszczyzna)
Sylwestrowicz h. Szeliga (1841 Wilno/ Miżany, Zamosciany, Sylwestrowszczyzna, Daniłowszczyzna, Burgaliszki ? Barguliszki gm. Bienica)
Symonowicz (Dukurniszki, Lenkowszczyzna) Szymonowicz (Rownopole)
Synkiewicz (Borowa, Skirciany)
Śmigielski h. Łodzia ? (1816 Oszmiana/)
Śnieszko, Sznieszko h. Nieczuja (1819 i 1822 Oszmiana/ Wołoycie, Siękowszczyzna, Haniewo)
Śnitko h. Suchekomnaty (1823 Oszmiana/)
Sympliński (Dwór Wiszniowka)
Swiacki h. Szeliga (Czurłowszczyzna, Czerepowszczyzna)
Swiatus (1528)
Swiżewski (Boruny)
Szabanowicz (tatarska rodzina ?)
Szabliński (Słoboda, Żurawy, Blikany, Prackowszczyzna)
Szabłоwski h. Bończa (1811 Wilno/ Szarki, Prackowszczyzna, Osany)
Szabuniewicz h. Ślepowron (Łoszany, Rakowce, Uhlany)
Szehidewicz h. Przyjaciel (tatarska rodzina/ Łostaje, 1631-)
Szachuniewicz (tatarska rodzina/ f. Łoszany, Selec Jakubowicze, Bohdanowka)
Szadurski h. Ciołek (Holszany)
Szafrański
Szalewicz (Dwór Ankudy, Kondraciszki gm. Dziewieniszki)
Szalkiewicz h. Leliwa ?
Szalkowski (tatarska rodzina ?/ Kaszymow gm. Bienica)
Szatkowski ! Szałkowski ? (Dwór Bierwienciszki, Jasieniowa)
Szatrowski (Krewo, Hlinna, Medryki)
Szawernowski (Bohdanowo)
Szczepanowicz h. Tępa Podkowa ? (Szczepanowicze, Łojce, Kuszelewszczyzna, 1528- )
Szczepkowski (f. Justynow)
Szeptunowski (Cimochi)
Szczerbiński (Sienkienięta gm. Traby)
Szczerbа h. Żnun ? (tatarska rodzina/ Hamzicze)
Szczęsnolewicz, Szczesnulewicz (Graużyszki)
Szczęsnowicz (tatarska rodzina/ Hamzicze, Muratowszczyzna)
Szczuka (Wielbutowo)
Szczucki (Popowszczyzna)
Szczucki h. Łuk (tatarska rodzina/ Łostaje)
Szczygłowski (Giejstuny)
Szczytt h. Radwan ? (Wielbutowo)
Szejh (tatarska rodzina/ Borsukowszczyzna)
Szelking (gm. Soły)
Szemiot, Szemiatt h. Łabędź (1819 Wilno/ Oszmiana,1829-)
Szerenos i Serenos h. Jastrębiec (Szczepanowicze)
Szęciłło (f. Tomasówka)
Szkoda h. Szkoda
Szmigielski h. Łodzia ?
Szmidt (Kodze)
Szmit h. Szeliga ? (Marjanowo)
Szołuchowski, Szołоchowski (Karłowszczyzna)
Szorc h. Mora (Narwiliszki)
Szostak h. Łabędź ? (1835 Wilno/ parafia Cudzieniszki)
Szott (Bijuciszki, Szzapowały, Łostaje)
Szpakowicz (Cimochy)
Szpakowski (Cimochy, Woysznaryszki, Podlaskowo, Żygiany, Białomosze)
Szpigliński (Suśliszki, Mikszany)
Sztucki (Wielkie Sioło)
Szubiński (Ciupiszki)
Szucki (Nowosiołki)
Szulс h. Szulс (1820 Wilno/ Kamienny Łog)
Szulniński (Kopciewicze)
Szuliński (Karędy)
Szumkowski h. Korczak (1799/ Kropiwno, Kleje, Podbrzozy), Szymkowski (Szumiliszki)
Szumоwicz h. Rawicz ? (Rownopole)
Szumski h. Jastrzębiec (Krewo, Suchodoły, Szwiejcaryja)
Szuniewicz h. Łada (1811 Mińsk, 1828 Oszmiana/ Miedniki, Łosza)
Szutowicz, Szotowicz (Tańkowszczyzna, Gaje gm. Krewo)
Szybut (Łodwikowszczyzna)
Szydłowski (Kamionka, Holszany, Grayżyszki, Łeyłubka, Karłowszczyzna)
Szyłejko h. Kalinowa (1805 Wilno, 1822 Oszmiana/ Bujwidy, Kasperyszzki)
Szymański (Kozarowszczyzna, f. Sokocienięta, z. Porojscie)
Szymanowski h. Jezierza ? (Bienica, Kamionka, Nowodworzce, Nowopole, Czerkasy, Poleniki, Mieszkuciszki)
Szymborowicz (1528)
Szymkiewicz (Romejki) Szymkiewicz (f. Dobra Ziemia, Borowa)
Girdzimont-Szymkiewicz (Wielbutowo)
Szymkоwicz (f. Narbutowszczyzna, Ceniukowszczyzna)
Szypiłło h. Szynweski (1820 Wilno/ Olany, Trzesiecienięta, Rymowicze)
Szyrwiński h. Dołęga ? (Bicienięta)
Szyszko h. Dołęga (1799, 1808, 1811, 1827 Wilno/ Dwór Polany)
Szyszło h. Dołęga ? (Bortkiszki, Golginiszki)
Szwański h. Jastrzębiеc ? (Dwór Dorże, f. Słobodka, f. Kopacze; Obórek)
Szwaykowski (Siedlarowszczyzna)
Powała-Szwykowski i Szweykowski h. Ogończyk (Bienica, Kondraciszki)
Świderski h. Lubicz (1832 Wilno/ Dwór Dejnow)
Śwęntochowski (1820 Wilno/ Tańszczyzna gm. Krewo)
Śwіęntоrzecki h. Trąby (1820 Wilno/ Turzec i Malinowszczyzna gm. Bienica, Kobylnik)
Świdziński h. Pуłkozic ?
Świrski h. Lis (1800 Wilno, 1828 Oszmiana/ Prackowszczyzna, Dubniki)
Świrski h. Doliwa (1804 Wilno)
Świrski h. Szaława (1819 Wilno, 1828 Oszmiana/ Pogiry, Jurszany, Golginiszki, Żurawy)
Swieboda (Dwór Jackowszczyzna, Raczuny, Ankudy, Szczepanowicze, Dwór Barańce)
Święcicki h. Krzywda (1832 Wilno/ Iwanowszczyzna, Kuszlany, Krewo)
Swięczkowski (Doybuczki)
Świechowski
Światkiewicz (1827 Oszmiana/)
Ścielnicki h. Przestrzał
Dunin-Ślepść (f. Zahorze gm. Holszany)
Śliwiński h. Rawicz
Ślizień h. własny (Matyki, Kurzin, Kniaginin, Studzionka, Ryndzewicze)
Śniadecki h. Leliwa (Bołtupie, Wielbutowo, Rownopole, Waszkieniki, Horodniki, Berniki, Remikiszki)
Tabeński h. Łada ? (f. Teresjanow gm. Holszany; Nickiewicze)
Tailkowicz (1528)
Talibski h. Brodzic ? (Lenkowszczyzna) Talipski (Szołomki/
Taliszewski (Chowanszczyzna)
Talkowski-Kulziman-Emirza h. Aksak (tatarska rodzina/ Łostaje, Kasimowo gm. Bienica; Czerwony Dwór gm. Dowbuciszki, 1781-)
Tański h Nałęcz (Tańkowszczyzna, Sielce, Jakubowszczyzna, Szydłowicze)
Tarasewicz (1827 Oszmiana/ Stymonie)
Taraszkiewicz (Szczepanowicze, Wielbutowo, Rałowszczyzna, Kozłowszczyzna)
Tarczewski h. Tarnawa (1805 Wilno, 1827 Oszmiana/ Żurawy, Debiesie, Lubciszki, Gudohaje, Żwirbliszki)
Targoński h. Kościesza (1820 Wilno/ Rymowicze, Nowosiołki)
Targowski (Bargaliszki Nałostaj)
Tarłowski (Mileykowo)
Tarnalicki (Huminowszczyznas)
Tarnowski (Sienkienięta gm. Traby, Słobodka)
Taszliński h. Radwan (1820 Wilno/ Kleje)
Tеrlecki (Dwór Bienica, f. Skuratowo)
Terpiłowski (Boruny)
Tołłoczko h. Pobóg ? (Żurawy, Wasiewce)
Tomaszewicz h. Ogończyk (1823 Oszmiana/), Tomaszewicz (1832 Wilno,1805 і 1825 Oszmiana/ Haniewo, Praskowszczyzna, Bukaty)
Tomaszewski (f. Trokiele)
Тоmiłоуć (Żurawy)
Tomkiewicz (1800 Wilno/ Graużyszki, Piktusza, Łoycie) Tonkiewicz (Wołowiki)
Tomkowicz (1804 Oszmiana/ Stare Boruny, Dembina, Naruszowce, Szczepanowicze, Graużyszki, 1528- ), Tumkowicz (Debesie)
Torczyłło h. Odrowąż (1801 Wilno, 1803 Oszmiana/ Pomierecz, Ostrowiec, Wojsznaryszki, Wowierany-Hermaniszki, 1669-)
Torczyło h. Podkowa
Torczyński i Troyczyński (Soły)
Tracewski h. Abdank ? (Gaucie, Łajłubka)
Trokiennicki h. Troska (1799 Wilno/ Moszki)
Troniewski (Oszmiana Murowana)
Tronowicz h. Kościesza (Zarosień)
Trot (Wołowiki)
Trubłajewicz h. Radwan (1819 Wilno/ Bierwieńciszki)
Truchowski, Truchanowski (Tarasowszczyzna, Wołkowszczyzna)
Truskowski (Osotniki, Tołociszki, Szczopany)
Trzaskowski h. Trzaska (1820 Oszmiana/ Baranowszczyzna)
Trzeciak h. Trzaska (1820 Wilno, 1828 Oszmiana/ Szumiliszki, Bijuciszki; Galimszczyzna gm. Subotniki)
Trzeciak h. Sas (1799 Wilno/ Zakrewszczyzna, Łuszniew)
Trzecinicz (1528)
Tubielewicz (Boruny)
Tuchanowski h. Masalski ? (Lipniszki), Tuhanowski (Boruny)
Tukałło h. Śreniawa (Zyżma, Ponizie gm. Bienica)
Tumanowicz h. Radwan (Golginiszki, Miszkuciszki, Rałowszczyzna, Olany, Bortkiewicze)
Tułbaj (tatarska rodzina/ Ponary Tułbajewszczyzna)
Tułowski (Dwór Nowosiołki, Żuprany, Stara Oszmiana)
Tupalski h. Klamry (tatarska rodzina/ Dowbuciszki)
Tur h. Łuk ? (Oszmiana)
Turczynowicz (Huta)
Turczyński (Dwór Łokuciowszczyzna, f. Justynowo, Anielino)
Turgielski
Turłaj h. Jastrzębiеc (1822 Oszmiana/ Ludwikowszczyzna, Cielieżyszki, Emelany, Trokiele), Turło (Indrupie, Omelany, Dziegieniow, Miżany)
Turowicz
Turowski (Rownopole, Wiaże)
Tymowski (1820 Oszmiana/ Kuszlany)
Tyczyński (Jabrowicze)
Tygird h. Abdank
Tyszkiewicz h. Leliwa (1822 Oszmiana/ Ponastawe, Haniewo, Kamienny Łog, Wisztoki)
Tyszka h. Trzaska (Golginiszki, Rudziszki)
Uhelski (Zienkowszczyzna, Sieliszcze)
Ułan h. Stołobot (tatarska rodzina/ Kajacienięta, Łostaja, Polany, Lasiewicze, 1701-)
Ułan-Łostajski (tatarska rodzina/ Łostaja, 1631-)
Ułan-Maluszycki (tatarska rodzina/ Łostaja, 1601-)
Ułanowski h. Sulima (1799 Wilno,1816 Oszmiana/ f. Anusin, Czerkasy)
Ułaszewicz, Ułasewicz h. Rawicz (1816 Minsk)
Ulatowski (Kryliszki)
Ulecki (Łodwikowszczyzna), Ulicki (Borcie, Woronowszczyzna, Szczepanowicze, Niwki)
Umiastowski h. Roch III (1798 Wilno/ Żurawy, Klewica, Żemłosław, Ludwinowo, Dowbuciszki, Dokszniany, Jurkowlany)
Upnicki h. Korwin ? (Skirmunciszki, Jurszany, Polany)
Urbanowicz h. Łabędź (1820 Wilno, 1815 Oszmiana/ Kamienny Łog, Barwaniszki, Karpuciszki, Hołowaciszki, Dorgiszki, 1528)
Urkil (1528)
Usakowski (1819 Wilno/)
Uszak h. Drogomir (Gaudziewicze)
Uściłowicz h. Syrokomla (1819 Wilno/)
Wagner h. Lew ? (Żurowicze)
Wakulewicz-Kmita h.Nałęcz (1820 Wilno/ Stodolniki)
Walentynowicz h. Bawola Głowa (1819 Wilno/ Haniewo, Jurszany, Kieyzduny, Kirklany, Romeyki)
Walewicz (Kuszlany, Ankudy, Osotniki) Wolewicz (Żwirbliszki)
Walicki h. Łada (1826, 1834, 1846, 1898 Wilno/ Sawicze; Sieliszcze, Holszany, f. Rymowicze)
Walkowski (Ankudy, Debesie)
Wańkowicz (Bijuciszki, Antony, Kamionka, Dynapol, Dwór Trzesiecienięta)
Wańkowski (Sokocienięta)
Warakomski i Werakomski (1821 Oszmiana/ Raczki, Raczuny, Warakomszczyzna, Polany, Kasinowo, Poleniki, Krzemieszow)
Warakowski (Cieleżyszki)
Waraxa (Białomosze, Podlasek)
Wardomski (1528)
Wardzicki (Uhlany)
Warkowicz (Tarasowszczyzna, Wołkowszczyzna)
Warsocki i Wersocki h. Lubicz (1819 Wilno/ Koraby)
Wasilewski h. Drzewica (1822 Oszmiana/ Jurszany, Haniewo, Kamienny Łog, Szumiliszki, Kropiwno), Wasilewski h. Rudnica ?
Wasilewski h. Ostoja (1819 Minsk/)
Wasilkowski (Suśliszki, Kuszlany)
Wawrzecki h. Rola
Wazanowicz (Olany)
Skarbek-Ważyński h. Abdank (1827 Oszmiana/ Murowana Oszmiana, Jagiełłowszczyzna, Ordzewicze, Ukropiszki, Olany, Kucewicze, Girgilany)
Wernikowski h. Łagoda ? (1821 Oszmiana/), Wiernikowski (Mackany, Tołociszki, Słoboda)
Weryha h. Śreniawa (1819 Wilno/ Cudzeniszki)
Węckowski (Soły), Więckowski (Żuprany, Chodorki)
Węcewicz h. Łabędź ? (Debesie)
Węclawowicz h. Zabawa (1837 Wilno, 1810 i 1827 Oszmiana/ Morgi-Mościszcze, Sienkowszczyzna, Rodziewicze, Połudy), Węsławowicz (Stodolniki), Węsłowicz (Poludy)
Węgrowicz h. Rawicz (1820 Wilno/ Prachowszczyzna Szkindzie)
Wialbutt h. Doliwa (Kozłowszczyzna, Wielbutowo, Dorgiszki)
Widawski h. Wężyk (Biryndziszki)
Widejszewicz (1528)
Widziewicz, Wildziewicz h. Jastrzębiеc (Wołowiki, Kozłowszczyzna)
Widziski (Wilanow, Dwór Jasienow, Oszmiana Murowana)
Wieczor (Nowopole, Miżany)
Wielegurski (Kamienny Łog) Wielhorski h. Kierdeja
Wieliczko h. Syrokomla (1799 Minsk/ Horodzeczno, Raczuny)
Wieliczko h. Jastrzębiеc (1819 Wilno/ Jurkiszki)
Wierciński (Szczepanowicze, Kaszymowo)
Snopek-Wierciński h. Rawicz (1836 Wilno/ Hruszczakowszczyzna)
Wiereszczaka h. Kościesza (Grodno 1848/ Bołtupie)
Wiernikowski (Mackany)
Wierzbicki h. Jastrzębiеc (Nowopole, Bojary, Łosza, Łużyszcze, Ciupiszki)
Wierzbowicz (Matjasowszczyzna)
Wierzbowski
Wiesiołowski h. Ogończyk (Klewica, Koziszki)
Wiesztort h. Waszkiewicz, Wiesztort h. Nieczuja (Dukiele, Szarki, Łosza, Gradowszczyzna, Wojsznaryszki, Nowodworzce, Prackowszczyzna)
Wilamowicz h. Оgończyk (Michałowszczyzna, Wielbutowo)
Wilbik h. Lubicz
Wilczek h. Poraj
Wilczewski h. Wilczewski (Trzy Radła) (Oszmiana)
Wilczyński h. Poraj (f. Krzywsk, Sienkienięta gm. Traby)
Wilkaniec h. Wilcza Głowa (Tryple, Paszkiszki, Pogiry, Kuckuny, Kijudziszki)
Wilniewczyc (Straż Hrań)
Winksza h. Ciołek (Podbałwaniszki, Milwedowszczyzna gm. Krewo)
Winiarski h. Trąby (Reszkuciany, Baranowicze)
Wiszczyński (Kozłowszczyzna)
Wiszowaty h. Roch ? (Haniewo)
Wiszniewski (1807 Wilno, 1809 Oszmiana/ Bieniany, Grzymałowszczyzna, Koraby, Michałowszczyzna, Wołowiki)
Semko-Witkiewicz h. Nieczuja (Cudzeniszki, Giejstuny)
Witkowski (Kuszlany, Mieszkuciszki, Kozłowszczyzna)
Witorżeńc (Bolesław)
Wituński h. Rola (Dwór Michałowszczyzna, f. Teresjanow, Kozłowszczyzna, f. Łużki, Wielkie Sioło)
Wizgird h. Murdelio ? (Wielbutowo), Wizkgirdowicz (1528)
Wodoracki h. Tępa Podkowa
Woksznar (1528)
Wojcicki (Boruny)
Wojciechowski (Bijuciszki, Ruda)
Wojgienic (Hołoblewszczyzna)
Wojewódzki h. Abdank (1823 Grodno, 1827 Oszmiana/ Cudzeniszki, Karłowszczyzna, Małyszkowszczyzna, Antony)
Wojna h. Trąby (Gudohaje; Obórek)
Wojnicki h. Strzemię ? (1825 Oszmiana/ Kryule)
Wojnicz h. Poraj (1803, 1804, 1819 Wilno/ 1829 Oszmiana/ Dwór Ukropiszki, Rodziewicze, Baruliszki, Bałabanowszczyzna, Komajsk)
Wojniewicz (Rodziewicze)
Wojniłowicz h. Wojniłowicz ? (Tarasowszczyzna)
Wojniusz h. Trąby (1800 Wilno, 1827 Oszmiana/ Jurszany, Grodzie, Adamowszczyzna, Zagórowszczyzna, Polany, Tołociszki, Suchodoły, Kewliszki, Barańce)
Wojniusz h. Charyton ? (1822 Oszmiana/)
Wojsiall (Białomosze)
Wojsznar h. Kot Morski
Wojtechowicz (1528)
Wojtkiewicz h. Wolf (1819 Wilno, 1825 Oszmiana/ Bijuciszki, Łużyszcze, Nowosiady, Bakszyszki, Wołowiki, Tabory, Olany, Naruszowce)
Wolan h. Lis (Bijuciszki, Bieniuny, Giejstuny, Karłowszczyzna)
Wolejsza (Nowosiołki)
Wołczaski i Wołczaсki h. Murdelio (Dwór Sakowicze, Kuszlany, Tenczyn gm. Krewo)
Wołczek-Dorniak
Wołejko h. Korwin (Łusznew)
Wołeynia (Bałwaniszki)
Wolff (Żuprany)
Wołk (1822 Oszmiana/ Kisieliowo, Kozarowszczyzna, Krewo, 1693-)
Wołk (tatarska rodzina/ Ponary Kadyszowszczyzna)
Karaczewski-Wołk h. Dwie Wieże (Upity, Wieże, Zakrewszczyzna gm. Dziewieniszki, Poholsza, 1853-)
Łaniewski-Wołk h. Korczak (1836 Wilno/ Łogumowicze, f. Narbutowszczyzna, Żuprany, 1690-)
Wolkiewicz (Jurszany), Wołkowicz (Nowosiady, Jabrowicze)
Wołkowyski (Trepałow)
Wołkowski h. Leliwa ? (Karszuniszki, Mokrzyce, Soły)
Wоłłowicz h. Bogorya (Łazduny, Hermaniszki)
Wołodkiewicz (Rymuny, Słoboda, Zaskiewicze, 1528- ), Wołotkiewicz (Denapol)
Wołodkowicz (Dwór Czerkasy, Żuprany)
Wołoćko (Białomosze)
Wołodźko (Wołodzkowszczyzna, Borzdobohaciszki, Rudniki, Dwór Jagiełłowszczyzna, 1674-)
Wołosowski h. Sas ? (Wołojcie, Kisieliowo)
Wołoszyński h. Sas
Wolski (1803 Oszmiana/ Prackowszczyzna, Kurowszczyzna, Boruny, Woysznaryszki, Lipniszki, f. Sapeżyn gm. Dziewieniszki)
Wołżynski h. Gipocentaur ? (Oliechnowo, Kamienny Łog)
Wonsowicz, Wąsowicz h. Łabędż ? (1827 Oszmiana/ Grauzyszki, Wiciule, Łoycie, Koncarezy)
Worokunsciewicz (1528)
Woronowicz (1800 Oszmiana/ Golginiszki, Jurszany, Szumiliszki)
Woronicz h. Pawęża ? (Grzybowszczyzna, Nowopole)
Worotnicki h. Sas ? (Białomosze)
Waratyński, Worotyński i Weratyński h. Jastrzębiеc (Cymochy)
Wostrowicz (Miżany)
Wnukowicz, Unukowicz (Haniewo, Jurszany, Kiezduny)
Wróblewski h. Slepowron (1816 Minsk, 1819 Wilno, 1816 і 1827 Oszmiana/ Stępkowszczyzna, Zamary, Mokre, Hermaniszki, Luliszki)
Wroczyński (Zaski parafia Smorgońska)
Wronowski (Meszkuciszki, 1728)
Wyrzykowski i Werzykowski (1820 Wilno/ Kamionka, Gudohaie)
Wysocki (1801 і 1804 Oszmiana/ Olchówka, Rodziewicze, Sikunia, Skiłądziszki, Ligowszczyzna)
Borejsza-Wysocki h. Odrowąż (Kisielowo)
Wyszomirski h. Rawicz ? (Dwór Urlinięta, Adamowszczyzna, Końcerezy, Wiszniewo, Graużyszki, Lękowszczyzna, Widejsze, Czerkasy, Szyłowicze)
Wyszotrawko, Wysetrawka (Szumieliszki, Dziahowce)
Wyszyński h. Trzywdar (1819 Wilno/ Kropiwno)
Wyszyński h. Krzywda (Gaudziewicze)
Zabiełło (Hryniewszczyzna, f. Narbutowszczyzna)
Zabłocki h. Łada (1819 Wilno і Oszmiana/ Dwor Kucewicze, Grodzie, Rownopole, Nowopole, Barsuki, Strzałkowszczyzna, Grzybowszczyzna)
Sawicz-Zabłocki h. Sulima (Wisztoki, Kuszlany, Pietkowszczyzna, Ponary)
Zaborowski h. Rawicz (Bunie)
Zabrzeziński h. Leliwa (Łużany, Zabrzezie)
Zacharewiсz
Zacharzewski h. Doliwa (1828 Oszmiana/ Poleniki, Biryndziszki, Olany)
Zagoranko h. Korczak (1801, 1835 Wilno, 1819 Oszmiana /Franusino, Słobodka)
Zagórski (Kamienny Łog, Polany), Zahorski (Tomasowka, Sabiłki), Zagurski h. Ostoja ?
Zajączkowski (Krewo)
Zajasiewicz h. Nowina
Zajelski h. Ostoja (Rownopole)
Zakrzewski h. Lubicz (1823 Oszmiana/ Olany, Paszkiszki)
Zakrzewski h. Doliwa (1828 Oszmiana/ Chochowszczyzna)
Zaleski (Rownopole, Raczki, Wideysze; Ciupiszki, Sokocienięta, Bohdanowszczyzna, Gradowszczyzna, Bijuciszki)
Еygird-Zaleski h. Abdank (1826 Oszmiana/ Zaleskowszczyzna)
Zalewski (Raczki, Dziertniki)
Zalewako, Zaliwako h. Topór (Janusze, Radziuki)
Załuski h. Lubicz (Oszmiana, Ankudy)
Zambrzycki h. Kościesza (1831 Oszmiana/ Dwór Kewliszki, Suchodoły, Zamosze)
Zamoyski (Zakoscielce, Zubkowicze, Iwje)
Zapolski h. Pobóg (Oszmiana)
Zarakowski (f. Gupie, Cielieżyszki)
Zaremba, Zaręba (Nowopole, Żuprany)
Zarzecki h. Warnia (Kudziekolnie)
Zasimowski i Sasinowski h. Łzawa ? (Suchodoły, Kirkliszki, Szumieliszki)
Zaszczyński (f. Chodzkowszczyzna)
Zawadski i Zawacki h. Ślepowron (1821 Oszmiana/ Poholsza, Jurszany, Czerniata, Mickiewszczyzna, Świłówka)
Zawadzki h. Ostoja
Zawadzki (tatarska rodzina/ Kajacienięta)
Zbicki (Gieniowce)
Zborowski (1816 Oszmiana/ Zagorowszczyzna)
Zbyszewski (Krewo)
Zdanowicz (Zdanowszczyzna, Bordzobohaciszki, Bienica, Czerkasy, Zakrzewie, Zahorże, f. Chodzkowszczyzna) Żdanowicz (f. Osany)
Zdanowski (1823 Oszmiana/ Ginkowszczyzna, Osany, Medryki), Żdanowski (Łodwikowszczyzna)
Zdziarski (Gieystuny)
Zgorzelski ( ? Mińsk, 1825 Oszmiana/)
Zіemаcki, Zemęcki h. Rawicz (1822 Oszmiana/ Dachny gm. Krewo; Daukszyszki, Uhlany)
Zieleniewski h. Drzewica (Wisztoki)
Zieliński (Zabłocie)
Zieleniecki (Zabłocie)
Zieniewicz (Cimochy, Nierowka, Rymowicze, Oleszkiewicze alias Czotyrki)
Zinkiewicz h. Pobóg ? (Raczki)
Zienkiewicz (Dwór Deynowa)
Zienkowicz h. Siestrzeńcewicz (1827 Oszmiana/ Nędza, Rownopole, Karmielany, Dziegieniewo)
Zienowicz h. Deszpot ? (Rownopole, Dobrowlany, Kondraciszki)
Deszpot-Zenowicz z Bratoszyna
Zniszczyński (Szczepanowicze)
Znosko h. Kościesza (1803 Oszmiana/ Swinkowszczyzna, Kozłowszczyzna, Dworzyszcze)
Zub
Zublewicz h. Pobóg (Bałwaniszki)
Zubowicz (Łużyszcze)
Zyczałowicz (1528)
Zygmuntowicz h. Nałęcz (Zygmunciszki)
Zwirdowski, Zwierdowski h. Przyjaciel (f. Bargaliszki)
Zwoliński (Żuprany)
Żaba h. Kościesza (Dwór Holszany, Lenkowszczyzna, Remiejkiszki)
Żabiński (Dobrowlany)
Żakiewicz (Żygiany, Wołowiki)
Żdanowicz h. Przyjaciel (tatarska rodzina/ Łostaja, 1670-)

Żebrowski h. Jasieńczyk (1800, 1819 Wilno/ Skirmunciszki, Szumiliszki, Kisieliowo, Bierwieńce, Łatowicze, Kleje, Skiłondziszki, Żwirbliszki)
Żelazowski h. Jezierza ? (gm. Dziewieniszki)
Żeligowski h. Belina (1802 Minsk/ Perechody, Siekuńia)
Żelwietr h. Grzymała ? (Bortkiewicze)
Zemło h. Topór ? (Prackowszczyzna)
Żemłła z Tenczyna h. Topór (Klewica, Żemłosław)
Żodziewski (f. Popowszczyzna)
Żołkowski (Michałowszczyzna)
Żuk (Kuncewszczyzna)
Żukowski h. Junosza (1799 Wilno, 1816 Oszmiana/ Polany, Małyszkowszczyzna), Susliszki
Żukowski h. Jastrzębiеc (1827 Oszmiana/ Oszmiana, Kamienny Łog, Ukropiszki, Sylwestrowszczyzna, Bryndziszki)
Żukowski (tatarska rodzina, Doubucisxki)
Żuprański h. Abdank (Bortkiszki, Orzyszki, Łużyszcze, Mileyszuny)
Żurawski (1802 Oszmiana/ Haniewo, Golginiszki, Adamowszczyzna, Huszcze)
Żuromski h. Jelita (Drahlowce, Ukropiszki, Naruszowce, Osteykiszki)
Żуłtowski
Żyburtt (Rownopole)
Zygadlowicz ? (1815 Oszmiana/)
Żygielewicz (Skobeyki, Mokry, Chodorki), Żygilewicz (Mileyszuny)
Żyliński h. Janina ? (Jurszany, Dwór Łosza, Dokurniszki, Kleje, Truchaniszki, Siemiuny, Plebania Krewska)
Żytkiewicz (Górki, gm. Bienica)
Żyżniewski (Plebańce, Ostaszki, Miżany, Rodziewicze)
Żwański h. Rawicz ? (Rudziszki)
Zwiartowski h. Pogonia ? (Klewica)
Żwicewicz, Zwycewicz h. Lubicz (Ankudy)
mziel - 15-02-2012 - 22:29
Temat postu:
Witam serdecznie!, będę bardzo wdzięczny za podanie informacji o Wyszomirskich herbu Rawicz z powiatu oszmiańskiego.

Informacje posiadane przeze mnie są następujące:

"Że tenże Tomasz (syn Jana) Wyszomirski miał synów dwóch Piotra i Michała, a z nich Piotr Rafała dziś wywodzącego się z synami dwuimiennymi Janem Józefem i Tadeuszem Kazimierzem, a Michał podczaszy smoleński Adama również z synami Michałem i Adamem wywodzącego się spłodzili, i o tem metryki chrztu jako to 1770 Marca 4 Rafała syna Piotra, 1814 Obra 14 Michała i 1817 Obra 14 Adama synów Adama Wyszomirskich zapewniły. Naostatek, że Rafał Wyszomirski posiada dziedzictwem folwark Podlipie i Sieredzie w Oszmiańskiem leżący, dowiodła to intromisja woźnieńska czyniona 1805 Marca 2 a Eorundem 6 w Ziemstwie Oszmiańskim zeznana do folwarku Sieredziów na rzecz Rafała Wyszomirskiego, od żony jego Zofii z Chodźków Wyszomirskiej; powtóre kwitacja o podaniu Schemy Szlacheckiej z własnej posesji Sieredziów w roku 1816 Marca 8 dnia do Komisji Rewizyjnej Powiatu Oszmiańskiego, i naostatek książeczka z opłaty wszelkich skarbowych podatków."

Pozdrawiam,
Michał Zieliński
Jursza_Wasil - 16-02-2012 - 10:17
Temat postu:
Tak, zgodny, dziękuje. Jakim rokem datny ten dokument który Pan cytuje?
Moge dodać do tego, że w 1795r. Rafał arędował f. Lenkowszczyzna w OP.
Oprocz Jana i Tadeusza Rafał miał syna Rajmónda, corek Roza, Anna, Ksaweria, Leonarda i Leonora.

Cały kust Wyszomirskich mieszkał w parafii krewskiej, mamy dobrzy blok dannych po tej rodzinie z Oszmiańszczyzny bo mój pradziadek był pokrewniony z Marciannej Wyszomirskiej i ja oddał tym poszukiwanniam już więcej jak 10 lat

2/1 Марцианна Wyszomirska, дочь Вавжинца (р.1781г., брак до 1822г., ум. 26.03.1851г., Видейши, муж – я/п Антони Лобачевский р.1764г., ум. 17.04.1854г., ГрК, родители мужа – Юзеф и Доминика Лобачевские )
mziel - 16-02-2012 - 11:30
Temat postu:
Bardzo dziękuję!! Very Happy Very Happy
Już piszę na priva
aldonalata - 16-02-2012 - 13:24
Temat postu:
Witam serdecznie!
Czy ma Pan jakies dane na temat Witkiewiczów (h. Syrokomla)? Mój pradziad Wincenty Marcin przeniósł sie do Warszawy (ok 1870r?) a liczna rodzina pozostała na Litwie.
pozdrawiam serdecznie
Aldona
Jursza_Wasil - 16-02-2012 - 20:11
Temat postu:
Witam!


ks. Samuel Semko Witkiewicz (wspomianiony w latach 1829-32, wikary cudzieniszski), jego brat Izidor.
Więcej Witkiewiczow na Oszmiańszczyznie w latach 1798-1900 nie widze...
aldonalata - 18-02-2012 - 14:54
Temat postu:
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ja wśród swoich nie widzę Samuela. Moi chyba raczej z Kowieńszczyzny.
Pozdrawiam
Serdecznie Aldona
wollowicz_joanna - 18-02-2012 - 15:21
Temat postu:
Panie Wasylu, czy może ma Pan bliższe dane na temat Wołłowiczów h. Bogorya na Oszmianszczyżnie?

Serdecznie pozdrawiam
Joanna
Ludwik_Olczyk - 18-02-2012 - 19:57
Temat postu:
A ja chciałbym znać koneksje Wołowiczów z Eysymontami...

Pozdrawiam serdecznie.

PS.
I Eysymontów w oszmiańskiem...
Jursza_Wasil - 19-02-2012 - 06:34
Temat postu:
Dla Pani Joanny
Po Wołłowiczach z Oszmiańszczyzny moje danne na razie bardzo skupy.
Moge tylko zatwierdzić że szlachetnich Wołłowiczow w mietrykach kościołow Oszmiańskiego dekanatu w latach 1798-1900 nie widziałem i dumaju że tych tam niema. Ale to napewno też est ważna informacja dla poszukiwańcow.

Dla Pana Ludwika
Po Eysmontach est szczegolowa informacja. Zapraszam do kontaktu dla wyjasnienia jaka linia Eysmontow z Oszmiańszczyzny Pana interesuje.

Pozdrawiam
Vasili
Frąckiewicz_Janka - 24-02-2012 - 13:25
Temat postu:
Panie Wasylu,
Poszukję informacji na temat rodziców mojego ojca Romualda Frąckiewicz,
urodzonego 2.09.1925 w Narbutowszczyźnie, i ich przodków. Imiona moich
dziadków to Józef i Amelia. Amelia zmarła w latach 60-tych ub. wieku,
prawdopodobnie w Narbutach, a o Józefie nic nie wiem. Interesują mnie
daty i miejsca ich urodzin, śmierci, miejsca pochówku jak również ich przodków.
Będę wdzięczna za wszelkie informacje.
Serdecznie pozdrawiam,
Janka Frąckiewicz
Jursza_Wasil - 24-02-2012 - 15:19
Temat postu:
Witam Janka,
podanej informacji est zamało żeby połonczyć Twoje i moje danne.
Mam danne po Frąckiewiczach z Sprogun, Łubianki, Miżan i inne w latach 1750-1900 - coś za 50 osob, ale niema w tych Romualda,
nie widze i Józefa który by miał żona Amelia. Jak masz rodzine w Smorgoni to onie musili by sprawdzić Twoje danne w ZAGSie.
Jak nie masz takiej rodziny, to możliwe złożyć list do archiwu w Grodnie.

Pozdrawiam serdecznie
Vasili
Frąckiewicz_Janka - 24-02-2012 - 20:30
Temat postu:
Dziekuję Vasili za odpowiedź.
A czy jest w Twoich danych jakikolwiek Józef Fąckiewicz, niekoniecznie mąż Amelii, Kktóry żyłby w okolicach Narbutowszczyzny na początku ubiegłego wieku czyli od 1900 do 1930?
pozdrawiam serdecznie.
Janka
Jursza_Wasil - 24-02-2012 - 20:56
Temat postu:
Niema, bo moje danne do 1900. Nie widze żeby Frąckiewicze byli powiazany z Narbutowszczyznoj.
Frąckiewicz_Janka - 25-02-2012 - 09:30
Temat postu:
Witam serdecznie Vasili,
To znowu ja. Nie daje mi spokoju ten mój dziadek Józef. W końcu mój ojciec nazywał się Frąckiewicz i urodził w Narbutowszczyźnie. Prześlij mi proszę dane jakie masz o Frąckiewiczach z tamtych stron, które posiadasz z lat 1800-1900. Moze jednak coś tam znajdę.
Z góry bardzo dziękuję,
Janka
Jursza_Wasil - 25-02-2012 - 11:06
Temat postu:
Dla tego zapraszam do kontaktu w Skype
vasili471
annamaria-dm - 21-04-2012 - 18:01
Temat postu:
Witam serdecznie,poszukuje wszelkich informacji na temat nazwiska Tumanowicz.
Jursza_Wasil - 21-04-2012 - 19:39
Temat postu:
Witam
Pani moge powiedzić co już zna o swojej rodzinie i w jakoj miejscowości musimy szukać pradziadkow?
misty69 - 21-04-2012 - 21:39
Temat postu:
Prosze o informacje na temat rodziny Truskowski.
pzdr
misty69
annamaria-dm - 21-04-2012 - 21:47
Temat postu:
Jursza_Wasil napisał:
Witam
Pani moge powiedzić co już zna o swojej rodzinie i w jakoj miejscowości musimy szukać pradziadkow?

Jeśli to do mnie to bardzo proszę.
Jursza_Wasil - 21-04-2012 - 21:58
Temat postu:
Na razie informacja o szlachetnich Truskowskich z Oszmiańszczyzny nie bardzo wielka - ok.1830 r. oni meszkali w parafii Słobodka (w Osotnikach i Tołociszkach). Mam 4 metryki. Ala ta sama historyja - potrebuje podać swoje danne żeby polączyć te z moimi
lopato - 22-04-2012 - 18:26
Temat postu:
Witam, bardzo proszę o wszelkie informacje o rodzinie Ziemackich herbu Rawicz oraz o Wysockich. Co do Ziemackich to mam pewność, że to moi przodkowie, co do Wysockich nie mama pewności.
Pozdrawiam Beata
Jursza_Wasil - 22-04-2012 - 19:04
Temat postu:
Witam, mam dobrzy blok dannych po Ziemackich i Wysockich z Oszmiańszczyzny
Zapraszam do kontaktu Skype - vasili 471
czyli e-mail - vasili.yursha@gmail.com
mziel - 19-05-2012 - 01:29
Temat postu:
Witam Panie Wasylu,

Tym razem szukam informacji o rodzinie Szyłejko herbu Kalinowa. Mieli majątek Jukiszki w powiecie oszmiańskim.
Pod tym linkiem zamieściłem wywód ich szlachectwa:
http://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... 125#128125

Pozdrawiam,
MIchał Zieliński
annhof - 20-05-2012 - 09:05
Temat postu:
Witam!
Bardzo proszę o pomoc w odszukaniu mojego prapra.. dziadka, który prawdopodobnie urodził się w pow. oszmiańskim:
Zalewski Michał ur. ok. 1796r.( Zaleski) zmarł przed 1841r. Jego żona to Marianna. Z tych rejonów przenieśli się do miejscowości Podgórze w Królestwie Prus, ponieważ w 1816 r. tam urodził się im syn Marian Zalewski.
Mile pozdrawiam
Anna
Jursza_Wasil - 20-05-2012 - 09:42
Temat postu:
Witam Pani Anna!
Zalewskich (tak, po moich dannych też to est to samo co Zaleskich) na Oszmiańszczyznie w latach 1798-1900 mnie wiadomo więcej jak 100 osob.
Z tego co jak by pasuje w temat Pani znam na Oszmiańszczyznie tylko Michała Zaleskiego (ur. 27/08/1801 r. w Sokocieniętach (parafia Holszany). Jego ojcowie - Ioachim Z. i Józefata Abramowicz. Los tego Michała mnie niewiadomy, żony jego nie znam. Est pare metryk w temat tej linii po braciach-siostrach i tylko. Ale napewno żona "mójego" Michała nie mogła urodzić w 1816 syna Mariana.
Tych dannych co Pani powiedziała niedostatecznie dla powiazannia pra...dziadkow Pani z Oszmiańszczyznej.
Pozdrawiam serdecznie
Wasili Jursza
Jursza_Wasil - 20-05-2012 - 09:57
Temat postu:
Witam Panie Michał!


Шилейко /Szylejko/

1795 Якуб=Ежи Шилейко (упоминается как ошм. «czeszn», он же ? в 1781-86гг. уп. как ошмянский коморник, его брат Доминик, ф-к Сабодишки иначе Буйвиды)

Cikawe, ze Szydeyko Jakub - 16/08/1786 - orszański cześnik, jego braciami pokazany Dominik (orszański komornik) i Erzy

Napewno chodzi o jednoj linii
Moge tylko dopelnić że szlachetnich Szylejkow-Szydejkow w metrykach kosciołów Oszmiańskiego dekanatu w latach 1798-1900 brak

Pozdrawiam
Wasili Jursza
Haponiuk_Daniel - 20-05-2012 - 11:45
Temat postu:
Witam!

Czy może Pan spotkał się z takimi nazwiskami:
- Biczel (Bichel) okolice Trokiel
- Emilianowicz (Emilianovich) okolice Lipniszek
- Kaszczyc (może Kaszyc?) okolice Trokiel
- Balbaton okolice Lipniszek

Są to moje nazwiska, którzy mieszkali na Oszmianszczyźnie. Czekam na odpowiedź.

Pozdrawiam

Daniel
Jursza_Wasil - 20-05-2012 - 12:29
Temat postu:
Witam,
ja dobre znam metryki kościołow Oszmiańskiego dekanatu (powiat więcej terenow dekanatu).
Nie oględał metryk Trokieli-Lipniszki.
W oszmiańskim dekanacie Biczel nie widzialem (szlachetnich niema 99 %), Emilianowicz coś było, Kaszczyc-Koszczyc est w parafii Oszmiany, Balbaton - nie widzialem
Pozdrawiam
Wasili
mziel - 20-05-2012 - 17:01
Temat postu:
Jursza_Wasil napisał:
Witam Panie Michał!


Шилейко /Szylejko/

1795 Якуб=Ежи Шилейко (упоминается как ошм. «czeszn», он же ? в 1781-86гг. уп. как ошмянский коморник, его брат Доминик, ф-к Сабодишки иначе Буйвиды)

Cikawe, ze Szydeyko Jakub - 16/08/1786 - orszański cześnik, jego braciami pokazany Dominik (orszański komornik) i Erzy

Napewno chodzi o jednoj linii
Moge tylko dopelnić że szlachetnich Szylejkow-Szydejkow w metrykach kosciołów Oszmiańskiego dekanatu w latach 1798-1900 brak

Pozdrawiam
Wasili Jursza


Bardzo dziękuję Very Happy
Jursza_Wasil - 25-05-2012 - 05:29
Temat postu:
Witam Irenka,
oszmiańska linia Urbanowicz=Hurbanowicz powiazana z parafiami Holszany (naiwięcej), Oszmiana, Słobódka, Krewo, Cudzieniszki.
Posiadam coś za 50 metryk w ten temat w latach 1798-1910. Jak Pani Irenka zna swoich pradziadkow w tych latach, to możliwe pogadać detalnie.
Pozdrawiam
Wasili
Żebrowski_Oktawian - 07-01-2013 - 21:12
Temat postu:
Szanowny Panie Wasylu!

Poszukuję jakich kolwiek informacji o moich bliskich.
Dziadek mój Adam Żebrowski urodził się 17-04-1911 w folwarku Bołbutowo, województwo wileńskie, powiat oszmiański, gmina Krewo i ochrzcony został w Parafi w Krewie dnia 29-05-1911. Ojciec jego Bronisław, a Mama Józefa z domu Ostrouch. W opracowanym przez Pana spisie Szlachty powiatu oszmiańskiego widnieje Żebrowski h. Jasieńczyk, lecz nie jestem pewien, czy chodzi o moich krewnych. W dowodzie osobistym dziadka widnieje rubryka przynależność organizacyjna i jest tam wpisane Szlachta Ziemi Wileńskiej.
Za jakiekolwiek informacje będę bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam!

Oktawian Żebrowski
ZASIMOWSKA_RENATA - 08-01-2013 - 00:32
Temat postu:
Witam czy ma pan wiecej wiadomosci o nazwisku Zasimowski mój dziadek LEON SYN LONGINA pochodził z Saweczany może udao by mi sie dopasować tych zasimowskich do moich była bym wdzięczna Smile

Zasimowski i Sasinowski (Suchodoły, Kirkliszki, Szumieliszki)
Very Happy
TomS - 22-02-2013 - 09:57
Temat postu:
Szanowny Panie Wasili,

Czy w materiałach znajdują się jakieś szersze informacje na temat Tarłowskich z Milejkowa (vel Mileykowa)? Z góry dziękuję.

Pozdrawiam,
Tomasz Schroeder
kamilo86 - 22-02-2013 - 16:15
Temat postu:
Witam,
Jakie informacje posiada Pan o Walickich h. Łada?

Pozdrawiam,
Kamil
szyla - 09-03-2013 - 17:41
Temat postu:
Witam Serdecznie!!

Poszukuje informacji o rodzinie Szyłejko, najstarszy znany przodek o tym nazwisku to Jan Szyłejko ur. 1889, okolice Wilna (wieś Grygajcie?)
mdanka - 17-04-2013 - 02:15
Temat postu:
Witam!
1. Mam prośbę odnośnie nazwiska BAŁTRUKOWICZ Paweł ur 25.22.1924 w WARAKOMSZCZYŹNIE. był synem Pawła i Emilii. Nic nic poza tym nie wiem o rodzinie jego- jakie miał rodzeństwo? Jak matka miała nazwisko panieńskie.
2. Dotyczy PIEKARSKICH ze wsi Gajdzie parafia Żuprany. Mam dwóch braci: DOMINIK ( II żona WANDA ) ur 1880 i Józef (II żona Magdalena Augustynowicz ) Nie wiem kto był ich rodzicami i jakie mieli rodzeństwo.
3. Małzeństwo ALEKSANDER BOGUSZEWICZ i ZOFIA ŻUKOWSKA TEŻ CHYBA ŻUPRANY
Będę wdzięczna za jakąkolwiek informację.
Pozdrawiam Danka
Matysiak - 17-04-2013 - 08:24
Temat postu:
Uprzejmie proszę o podanie informacji dotyczących Wojniłowiczów/Woyniłowiczów.

Z góry bardzo dziękuję

Pozdrawiam

Piotr
basiafab - 17-04-2013 - 12:14
Temat postu:
Dzien dobry, Wasilij

Czy mozna prosic o sprawdzenie nazwiska Grzymala-Tarnogorski albo sam Tarnogorski?

Dziekuje I pozdrawiam z Australi
Basia
ewabe - 21-01-2014 - 20:00
Temat postu:
Witam
będę bardzo wdzięczna za informacje o nazwisku Tubielewicz i Wilkaniec
Bardzo dziękuję i pozdrawiam
Ewa
Jursza_Wasil - 22-01-2014 - 09:10
Temat postu:
Witam!1

Po Wilkańcach, Tubielewiczach, Wojniłowiczach, Piekarskich, Bohuszewiczach, Dfłtrukowiczach, Tarłowskich, Żebrowskich, Walicki - prosze kontaktować na e-mejła vasili.yursha@gmail.com - z tym moge pomoc

Szylejko, Grzymala-Tarnogorski - nie temat szlachty z dekanatu oszmiańskiego, nie znam tych linij

POzdrawiam
Wasili Jursza
basiafab - 03-02-2014 - 02:00
Temat postu:
Dzien dobry Wasilij,
Dzieki za odpowiedz I za Trudy poszukiwawcze.
Powodzenia w poszukiwaniach

Basia z Australii
SadowskiZ - 26-01-2015 - 21:10
Temat postu:
Witam czy mogłby mi pan przyblizyc historie Zienowiczów herb Deszpot pochodzacych ze Smorgoń. Moja prababcia Michalina z domu Zienowicz poślubila Aleksandra Sadowskiego ktory posiadał wielką garbarnie. Wydaje mi sie ze Jozef Zienowicz byl jej ojcem o ktorym jest wzmianka w traktacie Napoleońskim. 
Jursza_Wasil - 26-01-2015 - 21:24
Temat postu:
Witam.
Tak możemy pogadać na ten temat.
Sawicki_Julian - 26-01-2015 - 23:11
Temat postu:
Witam, na temat Zenowiczów ( Zienowiczów ) z herbem Deszpot, czyli kruk to tak jak Korwin i być może wywodzi się od tych samych Waleriuszy z Rzymu. Fakt ze despta to ma być syn wysokiego dostojnika, a był cesarzem Rzymu ; Zeno i to od niego ma być przybrane nazwisko na Litwie w czasach Witolda, bo uciekł Bratosz z Mołdawii w 1387 r. do księcia Litwy Witolda.
Podam link z ich drzewkiem prawie od tego Bratosza i syna jego Zenona. O cesarzu Zeno można znaleźć w spisie wszystkich cesarzy Rzymu, są nawet ich portrety np. na monetach. Mnie też interesuje ród Zenowiczów, bo podobny ten herb do Ślepowrona i ci pochodzą z Bośni ( i Mołdawii) i raz znalazłem takie nazwisko na Litwie ; Sawicki Zenowicz, pozdrawiam - Julian ;
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zenowiczowie_herbu_Deszpot
Joanna_Lewicka - 27-01-2015 - 20:56
Temat postu:
Witaj, Wasili!
Uprzejmie proszę Cię o informacje na temat Zabłockich herbu Łada.
Poszukuję przede wszystkim swojego 3xpradziadka, Wincentego Zabłockiego, urodzonego w Oszmianie lub Wilnie, syna Teodora i Katarzyny, męża Walerii Kowalskiej, ojca Feliksa Juliana - mojego prapradziadka oraz Leokadii i Karola, urodzonych w Łowiczu. Będę wdzięczna za wszelkie wiadomości o tej rodzinie.

Pozdrawiam -
Joanna
Jursza_Wasil - 28-01-2015 - 05:20
Temat postu:
Witaj, Ioanna.
3xpradziadek, 2xpradziadek - to fajnie, ale w wiadomości niema żadnej daty!
Przepraszam, co, ja muszu policzyć, kiedy to było ?

Jest u mnie jedna para Teodor i Katarzyna Zabłoccy.
Nie znam, że oni miali syna Wincenta - to moge być tak.
Znam, że Teodor miał syna Antoniego, ur. ca 1789.
Ten Antoni miał druga żona & 12.08.1841, Soły.
To pasuje dla Pani czyli ja naprasnie marnował czas?
Pozdrawiam
Vasili
kamilo86 - 28-01-2015 - 09:16
Temat postu:
Witaj Wasili,
Jakie informacje posiadasz o Walickich h. Łada?

Bardzo dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam,
Kamil
Sawicki_Julian - 28-01-2015 - 10:02
Temat postu:
Witam i przepraszam Wasili, ale ja też mam dla Joanny Lewickiej wiadomość, jest to drzewko Zabłockich herbu Łada od lat chyba 1700 ( trudno czytelne ale po polsku ) i jest tam dwa razy imię ; Wincenty. Dostałem to z Francji od Kajetana Sawickiego, bo jesteśmy rodziną , Józef Zabłocki i jego żona Anna Sawicka herbu Nowina sprzedają majątek na Litwie w 1759 roku i uciekają do Polski, nie dojechali, zabili ich tam oboje, a syn Andrzej zamieszkał w Zaklikowie w Lubelskim, na tym drzewku opisane i wyrysowane ich całe pokolenie z zamianą na nazwisko Sawicki. Chętnie Ci Joanno pomogę, tyko podaj maila i pozdrawiam - Julian

Ps. - na temat wszystkich Zabłockich Kajetan ma więcej danych, ponoć pochodzą od Tatarów z nazwiskiem Sawicz.
Joanna_Lewicka - 28-01-2015 - 10:10
Temat postu:
Witaj, Wasili!
Przepraszam Cię, że nie podałam dat, ale najstarszą pewną datą dotyczącą tej rodziny jest rok 1843, gdy Wincenty Zabłocki brał ślub z Walerią, już w Warszawie. Wg tego aktu małżeństwa miał wtedy 49 lat, czyli urodził się w roku 1794. Jednak według innych, późniejszych dokumentów, data jego urodzenia to różne lata pomiędzy 1784 a 1794 - tak bywa często w genealogii. Nie chciałam namieszać tymi szczegółami...Nie jest więc wykluczone, że mój Wincenty jest synem Teodora i Katarzyny Zabłockich, o których piszesz. Moja Katarzyna nazywała się Juchniewicz lub Ignatowicz - znów wg różnych dokumentów, a Wincenty był kapitanem byłych wojsk polskich.
Czy możesz być tak miły i napisać, czy jeszcze coś wiesz o parze Teodor - Katarzyna?
Dziękuję serdecznie za poświęcony czas.
Pozdrawiam-
Joanna
Jursza_Wasil - 28-01-2015 - 10:33
Temat postu:
Masz, Joanna, szczęscia !
Zobacz

-- 1/х szlachta Теодор Заблоцкий (żona – Катерина Юхневич !!!)
2/1 Антон (р. 1789, Городзище, 2ж. – Грасыльда Михаловская, р. 1809, & 12.08.1841, świadkowie – Героним и Вацлав Цехановичи, Зыгмунд Скродский)Masz dokumet w którym występuje Teodor i Katarzyna z d. Juchniewicz ?
Joanna_Lewicka - 28-01-2015 - 13:46
Temat postu:
Wasili, bardzo dziękuję i już piszę na podanego przez Ciebie maila. Dokumentem, w którym występują Teodor i Katarzyna z Juchniewiczów Zabłoccy, jest akt ślubu ich syna Wincentego. Czy wysłać Ci ten dokument?

Julianie, Tobie także serdecznie dziękuję i cieszę się, że chcesz podzielić się ze mną informacjami o moich przodkach. Swój adres mailowy wysłałam Ci na priv.

Pozdrawiam -
Joanna
terenia - 14-04-2015 - 22:57
Temat postu:
Drogi Wasylu,
Poszukuję przodków moich teściów, którzy urodzili sie przed II Wojną Światową w miejscowości Debesie gm.Polany, pow.Oszmiana ,parafia Gudohaje.
Rodzice teścia to Jan Wiszniewski ur ok.1888r. chyba w Dedesie, zmarł tamże chyba ok. 1970r ?, ślub z Stanisłąwa Rusicka, drugi ślub z Stanisława Lisowska (wdowa po Szczepanie Kownackim)
Rodzice teściowej to Karol Tur i Zofia Songajło, ślib chyba brali ok.1900 r.,
Zofia Songajło miała brata Piotr Songajło ur.1885r. zmarł w 1971 w Gudohaje ?
Może jesteś mi w stanie pomóc ?
Pozdrawiam serdecznie Teresa Wiszniewska
(Chyba tutaj powinnam dać swój post ?)
evelines1 - 13-01-2017 - 22:32
Temat postu:
Witam, bardzo proszę o informacje na email ewelina.siniakowicz@gmail.com na temat nazwiska Siniakowicz. Dziękuję. Ewelina
Jursza_Wasil - 14-01-2017 - 05:24
Temat postu:
Witam Pani Ewelina.
Nia mam dannych że Siniakowiczowie miali doczynienie do Oszmiańszczyzny.

Pozdrawiam
evelines1 - 14-01-2017 - 10:44
Temat postu:
Dziękuję za odpowiedź. Szkoda, bo w spisie Pana pojawia się to nazwisko z datą 1828. Ale jest jeszcze jedno nazwisko, które mnie interesuje, a mianowicie Sadowski. Z góry dziękuję za sprawdzenie. Pozdrawiam, Ewelina
przemko20161 - 14-01-2017 - 11:44
Temat postu:
Witam a czy nazwisku Perucki herbu Korab czy jakaś informacja o Peruckich ? ponoć pochodzili z powiatu Oszmiańskiego z wsi Perucz gdzie to teraz jest ta miejscowość ?
Przemek
Grazyna_Gabi - 14-01-2017 - 12:29
Temat postu:
przemko20161 napisał:
ponoć pochodzili z powiatu Oszmiańskiego z wsi Perucz gdzie to teraz jest ta miejscowość ?

Odpowiedz na to zapytanie juz miales od Romana ale chyba nie czytasz odpowiedzi na swoje posty ?
http://genealodzy.pl/index.php?name=PNp ... p;p=314457
Miejscowosc obecnie chutor* - ros. Перучь I i II — хутор - nadal lezy w okolicy
Bakszty/Бакшты
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Bakszty
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... %BE%D0%BD)
ciut na polnocny wschod od Bakszty
http://karta-belarusi.net/podrobnaja-ka ... odnen.html

*
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chutor

Pozdrawiam
Grazyna
przemko20161 - 14-01-2017 - 13:39
Temat postu:
Dziękuję za pomoc a czy na terenach obecnej Białorusi natrafiła pani w metrykach na nazwisko Perucki z XVIII - XX w ? jeśli tak to gdzie ? Czy ma pani dostęp do metryk Białorusi ?
Przemek
Jursza_Wasil - 15-01-2017 - 10:00
Temat postu:
Witam!

1) oszmiański bojar Aleksander Siniakowicz wzmiankowany w Spisie wojska WKL 1528 rok
2) W temat Sadowskich mam znaczny zbior - prosze kontaktować prywat
3) Peruckich w metrykach Oszmiańskiego nie widziałem
4) Czy ma dostęp do metryk Białorusi ? - z tym moge pomoc
przemko20161 - 15-01-2017 - 11:28
Temat postu:
Wasil

Powiedz czy masz dostep do metryk całej Białorusi ? Czy spotkaleś się z nazwiskiem Perucki w metrkach kiedyś ? Czy masz dostęp do metryk Ukrainy i Rosji na famylysearch ?
Przemek
Jursza_Wasil - 15-01-2017 - 12:42
Temat postu:
1) nazwiskiem Perucki w metrikach - szlachty na oszmiańszczne pod nazwiskiem Perucki nie widziałem
2) czy masz dostep do metryk całej Białorusi ????? - oni znajduje sie w różnych krajach. Niema takiego facowcy, który miał by dostep do wszystkiego Smile
3) Czy masz dostęp do metryk Ukrainy i Rosji na famylysearch - zajmuje sie tylko Oszmiańszczyznej
Dmuchowski_Filip - 26-04-2017 - 19:40
Temat postu:
Prosił bym o informacje o Sidkowiczach/Sitków/Sitkowskich(d?) i Dmuchowskich/Dmochowskich

Filip
Jursza_Wasil - 27-04-2017 - 08:10
Temat postu:
Zajmuje sie tylko oszmiańszczyznej
Sitków/Sitkowskich - takego nie widziałem.
Sitkiewicz jest. Mieszkali w parafii Oszmiana i Soły. Coś jest w ten temat.
Dmuchowskich/Dmochowskich - znacznie więcej. Możemy gadać konkretnie po oszmiańskich drzewkach w latach 1750-1900.
Czyli Pan moge poczekać na 3 tom 'Oszmiański kraj. Szlachta i dworianie" - plan na druk - lato 2017
Pozdrawiam
Wasili Jursza
Majtka_Łukasz - 27-04-2017 - 09:12
Temat postu:
Dmuchowski_Filip napisał:
Prosił bym o informacje o Sidkowiczach/Sitków/Sitkowskich(d?) i Dmuchowskich/Dmochowskich


Filip czy sprawdzałeś już w 'Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw.' pana Malewskiego? Do ściągnięcia tutaj:
http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?l ... nge=Change
Widzę tam sporo szczególnie o Dmochowskich.

P.S. W miarę możliwości czasowych indeksuję właśnie metryki z ksiąg parafii oszmiańskiej do naszej genetyki. Opracowuję też wykaz linków do konkretnych ksiąg dostępnych na Family Search dla całego dekanatu oszmiańskiego. Jak będzie kompletny to wrzucę tu na forum.

Pozdrawiam,
Łukasz
Dmuchowski_Filip - 27-04-2017 - 10:40
Temat postu:
Bardzo dziękuje,
Będę czekał.
Filip
jamiolkowski_jerzy - 27-04-2017 - 11:06
Temat postu:
Jedyny znany mi informator o herbach (bo nie jest to herbarz) który wymienia Sitków jako szlachtę to Herby Szlacheckie Rzeczypospoltej Tadeusza Gajla. Mieliby być herbu Nowina
Ale to żadna wskazówka do kwerendy.
Na marginesie
Obserwuje że założył Pan kilka watków dotyczacych Sitków.
Pytanie podstawowe co jest wynikiem metrykalnej kwerendy a co zbiorem wirtualnych informacji?
Sitków (Sitkowskich) na Suwalszczyźnie zatrzęsienia. Sam mam Sitkównę w drzewie mojego wnuka.Stuprocentowa włościanka.
Dmuchowski_Filip - 27-04-2017 - 16:46
Temat postu:
Potwierdzone jest to iż posiadali oni folwark Sitkowizna, byli szlachtą, mieli kontakty z Wielmożnymi- Sieniawscy, Kozłowscy a także to że przed uwłaszczeniem posiadali 2/3 wioski (folwark został spalony). W 1854 mieszkali w dworku z parkiem i na ziemi ok. 40-50 hektarów. Mieli obrazy, pianino, porcelanę i stare meble. W drugiej połowie XIX wieku nadalbyli wpływową rodziną-kontakty z biskupem (Piotr Pawł Wierzbowski herbu Lubicz), jeden z nich- Antoni Sitko posiadał Królówek i ziemię w poddubówku (płacił on ziemiańszczyznę), byli także Sitkowscy pisarzami procentowymi w folwarku Komorowie
Domysły itp.- podobno byli to Sitkowicze- potomkowie Kniaziów Możajskich- krewni Możarowskich, podobno posiadali przed rozbiorami 3 folwarki i kilka wsi, możliwe że pochodzili z szlachty litewskiej lub ruskiej, brali udziale konfederacji barskiej

Co do Sitków- chłopów- owszem są takowi pod Sandomierzem i w Parafi Wigierskiej( Walne, Monkinie...) i zapewne wiele więcej.

Pozdrawiam
Filip
jamiolkowski_jerzy - 27-04-2017 - 19:16
Temat postu:
Czy można prosić o źródła tych informacji.i
Czy Antoni został ustalony w w wyniku kwerendy metrykalnej . Czy w metrykach parafii Puńsk? Kaletnik? ( do którejs z nich bowiem chyba przynależała Sitkowizna) Antoni był zapisywany jako szlachcic? tym bardziej wielmożny? Z mojej wiedzy wynika że ani przed Heroldia KP ani Heroldia Cesarstwa żaden Sitko się nie legitymował.
I dla jasności Polska to był taki kraj że nierzadko zdarzało iż chłop mógł być sporo bogatszy od szlachcica.
Dmuchowski_Filip - 28-04-2017 - 16:20
Temat postu:
Źródłem moich informacji są głównie akta metrykalne. Sitkowizna to dziś Królówek (parafia Wigry). O parku i dworku wiem z mapy.

Sitkowscy są szalchtą- i to wiem z akt metrykalnych jednakże tu chodzi o Sitkowskich z Mazowsza. Z tego wynika iż to nie była by szlachta litewska, lecz polska, co by całkowicie zmieniło mój pogląd o ich pochodzeniu. W jednym z nich Sitkowska Zofia jest żoną Bogumiła Folkmana Murgrabiego Pałacu Radziejowickiego (Katarzyna z Folkmanów wyszła za Augustyna Komorowskiego- Szefa Komisji Rządowej Wojny), w innym zaś urodzony Franciszek Sitkowski jest dziedzicznym posesorem dzierżawnym, w następnym urodzona Marianna Sitkowska wychodzi za urodzonego Klemensa Bonawenture Kraszewskiego Sędziego Powiatu Sejnejskiego,w folwarku Komorowie ur. Augustyn Sitkowski z żoną ur. Zofią z Zalewskich są Pisarzami Prowentowymi. Ponadto mój bezpośredni przodek płaci ziemiańszczyznę(1786-20złp)- myślę iż to są wystarzczające dowody z Akt.
Pozdrawiam
Filip
jamiolkowski_jerzy - 28-04-2017 - 19:00
Temat postu:
Parafie Wigry i Krasnopol (w których nazwisko Sitko vel Sitkowski jest popularne) akurat przeglądałem szukając przodków wnuka, Charakterystyczną cechą jest tam duża ilość osob zapisywanych lozny. Tak zdaje się byli zapisywani i Sitkowie. Oznacza to tylko tyle że nie byli poddanymi. To może być przesłanką pochodzenia szlacheckiego ale tylko przesłanką..
Na te tereny krolewszczyzn (głównie puszcz) ściągała w XVIII wieku także licznie drobna szlachta z różnych kierunków, Stawali sie min strażnikami leśnymi. Próbowałem to rozpoznawać w odniesieniu do szlachty podlaskiej. Bez większego powodzenia z uwagi na braki w ksiegach metrykalnych XVIII wieku. Podkreslam z naciskiem - ja nie wykluczam że Pańscy Sitkowie mieli szlacheckie pochodzenie. Problem że trzeba by tego dowieść tylko wywodem metrykalnym a nie herbarzowymi wpisami od Berlina po Moskwę. Bo wtedy to nie jest genealogia ale genealogiczna mitologia,
Odwołam się do własnorodzinnych przykładów takiej mitologii, Wywód drobnoszlacheckiej rodziny Jamiołkowskich mam dociągnięty do XV wieku , Udokumentowany setkami dokumentów. Mieli przydomek Sieniuty. Stryj przed wojną ucząc się w Warszawie od ponoć Pani profesor usłyszał że Sieniutowie to książęcy ród, Faktycznie byli tacy tyle że korzeniami na Podolu. Stryj umarł w przekonaniu płynącej w nim błękitnej krwi. Z kolei wywód włościańskiej (może z putnych bojarów) rodziny po kądzieli udało mi sie doprowadzić do początków XVII wieku. uważam to za wiekszy sukces od wywodu po mieczu (chłopska genealogia to dopiero wyższa szkoła genealogicznej jazdy). I co z tego kiedy jedna z ciotek wyczytała ze rodzina Mogilewskich (moi Andrukowie zapisywani byli min - oprócz jeszcze kilku imienisk - takze tak) ma pochodzenie szlacheckie i zawiesiła w domu ich herb .
Można i tak . Pan wybierze sposób dochodzenia: do prawdy? czy do dobrego samopoczucia?.
Przepraszam za mentorstwo - więcej nie będę sie wtrącał
Dmuchowski_Filip - 28-04-2017 - 19:49
Temat postu:
Niech Pan nie przeprasza, zgadzam się z Panem. Ja także mam „duży" zbiór akt metrykalnych- ok. 150. U mnie jest jednak tak iż każdy Sitkowski jest gospodarzem(co nie wyklucza szlachectwa) a jak wspomniałem z dokumentów (rejestry pomiarowe i mapy) dowiedziałem się o tym iż mieli Dworek z Parkiem ok.6 ha co by oznaczało że był tam folwark. A łączne (w tej wsi) Ok. 45ha (2/3 wsi). Ponadto wieś ma nazwę od nazwiska właścicieli Królówek vel Sitkowizna. Królówek- nadanie od króla? Na ich szlachectwo moim dowodem (narazie) są zeznania „naocznych świadków"- opowieści o ich szlachetnym zachowaniu, zamożności i wielkim szacunku a także ich kontakty z Sieniawskimi i Kozłowskim/ owa ziemiańszczyzna. Co prawda nie są to dostateczne dowody więc poszukuję ich więce (nie biorę pod uwagę Sitkowskich z Mazowsza ponieważ nie mam metrykalnego powiązania z nimi). Ujmę to tak- jeszcze dużo „szukania" przede mną ale będę święcie wierzył w ich szlachectwo w co przestałbym wierzyć jeśli znalajdę akt gdzie są wymienieni jako chłopi.
Serdeczne pozdrawiam
Filip
Milara - 27-06-2017 - 15:34
Temat postu: Tumanowicz
Dzień dobry,
czy posiada Pan informacje na temat rodziny Tumanowicz? W drzewie mam małżeństwo: Ignacego Tumanowicza oraz Józefę Kolwzanowicz. Ich córka, Maria urodziła się w Oszmianie w 1886 roku.
Byłabym wdzięczna za jakiekolwiek informacje.
Pozdrawiam,
Milena Murawska
TarnalickaAnna - 11-03-2018 - 21:55
Temat postu: Tarnalicki
Dzień dobry! Widziałem moje imię na liście! Chętnie pomogę w uzyskaniu informacji! Very Happy Będę wdzięczny za informacje!
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits