Genealodzy.PL Genealogia

Tłumaczenia - łacina - par. Pułtusk, Sucha Poduchowna...

Jabłoński_Jacek - 30-09-2023 - 22:22
Temat postu: par. Pułtusk, Sucha Poduchowna...
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu Wojciecha Golyszewskiego i Teresy Utermanówny
Miejscowość: Pułtusk, rok 1770

https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=437844

Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 01-10-2023 - 01:23
Temat postu: Pułtusk
Pułtusk
jw. [tj. 18 II]
zaślubieni: uczciwy Wojciech Goliszewski; sławetna Teresa Utermanówna/Untermanówna; kawaler i panna
świadkowie: sławetni Jan Bobowski; Stanisław Zasadzki; Mateusz Księżniak i inni wiarygodni
błogosławił: jw. [tj. Antoni Józef Wenda]

Zaszła wątpliwość co do wolnego stanu narzeczonego:
„Uczciwy Wojciech Goliszewski rodem z Podlasia, ze wsi Górki w parafii Kulesze, w powiecie brańskim; przed ok. 3 laty przybysz stamtąd do Czerwina, gdzie przemieszkawszy blisko rok, przeniósł się następnie do Pułtuska; pozostający tutaj w Pułtusku od blisko 2 lat” . . . „mający przeszkodę w postaci zarzutu, że jest już żonaty” — został oczyszczony od tego zarzutu przed konsystorzem pułtuskim, na podstawie zeznań własnych i świadków, tj. Jana Goliszewskiego, rodzonego brata, mającego ok. 20 l., i Jana Kossakowskiego, wspólnych towarzyszy jego podróży, pozostających w Pułtusku.
Jabłoński_Jacek - 03-12-2023 - 20:54
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu Józefa Rewackiego i Agnieszki Dąbrowskiej, Sucha Poduchowna, 1773, 21 lutego

https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cc=1407440
Andrzej75 - 03-12-2023 - 23:01
Temat postu:
21 II
zaślubieni: pracowity Józef Rewocki, kawaler, woźnica prześwietnego i wielebnego ks. Józefa Nowickiego, kanonika kat[edralnego] inflanckiego, proboszcza suskiego; pracowita Agnieszka Dobrowska, panna z Suskiej Woli
świadkowie: Jan Grudniowski, kantor; Andrzej Kiełbasa z Suchej i wielu innych
błogosławił: Ign[acy] Walen[ty] Jaroszyński, wik[ariusz] opatrzony kościoła suskiego
Jabłoński_Jacek - 04-12-2023 - 18:38
Temat postu:
Witam. Proszę o przetłumaczenie wpisu z 2 grudnia 1740 roku dot. ks. Antoniego Rzemińskiego

https://www.ksiegimetrykalne.pl/viewer/ ... 2_0043.jpg

Z góry dziękuję serdecznie.
Andrzej75 - 05-12-2023 - 18:39
Temat postu:
Kamionka
Dnia 2 grudnia — Prześwietny i przewielebny ksiądz Antoni Józef Rzemiński, dziekan parczewski, pleban miasta Kamionki, prałat zaś apostolski, jaśniejący w Kościele Bożym zasługami i cnotami. Za jego rządów bazylika kamionecka stała się jak oblubienica strojna dla męża swego; niezmiernie ozdobiona różnorodnymi srebrnymi przyborami mszalnymi i kosztowniejszymi szatami liturgicznymi; niezwykle wdzięczna dzięki swym ołtarzom, wizerunkom świętych, wytwornym antepediom, cynowym kandelabrom, malowidłom na obwodzie świątyni, kaplicy, ambonie, organom, chrzcielnicy oraz pozostałym znakomitszym a niezbędnym sprzętom; na wieki opatrzona kapitałem ponad czternastu tysięcy złotych polskich przez różnych patronów, zjednanych jego uprzejmością i pozyskanych ogładą. Wtedy też owa bazylika rozkwitła godną podziwu liczną obecnością i pobożnością ludu, jak również wielorakim śpiewem świętego bractwa, oprócz tego wielce się rozsławiła, zadziwiając wprost tłumnym zewsząd napływem ludu podczas odpustów w poszczególne uroczystsze święta Najświętszej Maryi Panny, lecz zwłaszcza w święta Przemienienia Chrystusa Pana i świętego Antoniego z Padwy. W końcu ów prałat najczcigodniejszy, zdziaławszy nadzwyczaj wiele dla chwały Bożej i zbawienia dusz, około północy poważnie tknięty nieoczekiwanym napadem sercowym, tak że za dnia trwał w stanie omdlenia, a będąc bez zmysłów, jak najprędzej został opatrzony sakramentem Ostatniego Namaszczenia i kiedy się już wydawało, że nawet nie oddycha, niemal wbrew nadziei odżył, wstał i odzyskawszy pełną świadomość, ze skruszonym sercem wyspowiadał się sakramentalnie, gdy zaś podpisał testament i dał sobie otworzyć żyłę, po upływie jednej godziny szczęśliwie zasnął w Panu tego samego dnia o godzinie drugiej po południu, przy niezmiernym bólu i wielkim płaczu wszystkich; dnia jak wyżej, a mianowicie 2 grudnia roku 1740, w 70. roku życia, 44. kapłaństwa, 19. swej posługi dziekańskiej. Na koniec, w obecności około trzydziestu kapłanów oraz niezliczonej rzeszy ludu, kiedy to znowu powstał wielki płacz wszystkich, tak duchowieństwa jak ludu, przez prześwietnego i przewielebnego księdza Mikołaja Janowskiego, dziekana i oficjała lubelskiego, dnia 12 grudnia został ze czcią pochowany przy ołtarzu głównym po stronie Ewangelii. Dusza jego niech odpoczywa w pokoju. A jeśli cokolwiek zgromadził dla chwały Bożej, ozdoby Kościoła i jego sług oraz pozostałych bliźnich, to niemal wszystko wydał szczodrą ręką. Za te więc swoje liczne dobrodziejstwa niech stokroć więcej otrzyma i żywot wieczne osiągnie. Zostawił też do zapisania na późne lata następujące epitafium swej osoby:
„Tu leży grześnik, pleban miejsca tego,
Prosi o pacierz za siebie zmarłego.
Bóg wam nadgrodzi, a on będąc w niebie,
Nie zapomni was w podobnej potrzebie”.
Tutaj spoczywa pleban tego miasta,
Za swoje grzechy prosi o Ojcze nasz i Zdrowaś.
On to, gdy przejdzie do radości nieba,
Za takim wiernym będzie się też wzajemnie wstawiał.
Jego przeto duszę najusilniej polecam oglądającym i czytającym te słowa, a jednocześnie sam zanoszę pokorne modły:
Boże, który obdarzyłeś godnością kapłańską Twego sługę Antoniego i dałeś mu udział w kapłaństwie Apostołów, spraw, prosimy, aby został na wieki włączony do ich społeczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa itd.
A dusza jego i dusze wszystkich wiernych zmarłych niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju. Amen.

---

A skoro już ktoś (opatrznie albo nieopatrznie) poprosił o przekład tego obszernego nekrologu i może go obejrzeć i przeczytać, to nie byłoby źle, gdyby spełnił zawarte w tymże nekrologu wyraźne życzenie, odmawiając Ojcze nasz i Zdrowaś, Maryjo za zmarłego prawie dokładnie 283 lata temu kapłana.
Jabłoński_Jacek - 12-12-2023 - 22:08
Temat postu:
Witam. Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu Andrzeja Miki, Siedliska, 10 maja 1729
https://www.ksiegimetrykalne.pl/viewer/ ... 2_0037.jpg
Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 12-12-2023 - 22:33
Temat postu:
Siedliska
10 V umarł Andrzej Mika, żonaty, mający ok. 60 l., wprawdzie w najbliższą Wielkanoc opatrzony sakramentami Pokuty i Najśw. Eucharystii, ale w godzinę śmierci ich pozbawiony z powodu nieoczekiwanej utraty tak mowy, jak używania rozumu, jednak warunkowo został i sakramentalnie rozgrzeszony, i namaszczony świętym olejem, a ostatecznie pochowany na cmentarzu.
Jabłoński_Jacek - 15-12-2023 - 19:46
Temat postu:
Witam. Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu Piotra Antoniego na Sulmirzu i Chyszowicach Sulmirskiego, chorążego bracławskiego,
Kamionka, lipiec 1729

https://www.ksiegimetrykalne.pl/viewer/ ... 2_0037.jpg

Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 15-12-2023 - 22:37
Temat postu:
Najprześwietniejszy i wielmożny pan, pan Piotr Antoni z Sulmirza na Chyszowicach Sulmirski, chorąży bracławski, sędzia generalny wojsk koronnych … [bezżenny] … po przeżyciu 53 lat … [opatrzony wszystkimi sakramentami] … zasnął w Panu 20 V w Lublinie … [po egzekwiach jego ciało 25 V wprowadzono do kościoła kamioneckiego] … Wreszcie w obecności niezliczonego duchowieństwa, tak świeckiego, jak zakonnego, zaproszonego przez prześwietną i wielmożną rodzinę Komorowskich, aby przez 2 dni odprawiało za jego duszę tak Oficja Boże, jak i ofiary mszalne, po uczczeniu panegirykiem został z jak największym przepychem złożony do dawniej urządzonego murowanego grobowca po południowej stronie kościoła 11 VII RP 1729.
Jabłoński_Jacek - 16-12-2023 - 19:43
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu z 11 września 1622, parafia Kamionka, Jakub Lubozacki(?) i Barbara Mamonowna

https://www.ksiegimetrykalne.pl/viewer/ ... 1_0030.jpg

Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 16-12-2023 - 22:02
Temat postu:
11 IX
zaślubieni: uczciwy Jakub Luboraczki z Luboracza z powiatu płockiego; Barbara Mamonówna z Rajgrodu z tego samego powiatu
świadkowie: Franciszek Klimuntowicz, nauczyciel kamionecki, i wielu innych wiarygodnych
błogosławił: Stanisław Pigłowski
Jabłoński_Jacek - 17-12-2023 - 18:27
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu Jadwigi Kożuchowej, Kozłówka rok 1736

https://www.fotosik.pl/zdjecie/5b27220baf884e9d

Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 17-12-2023 - 19:12
Temat postu:
Kozłówka
27 III umarła Jadwiga Kożuchowa, mężatka, mająca ok. 34 l., przed swym zgonem niewyspowiadana sakramentalnie, z powodu zbyt późnego powiadomienia o jej chęci wyspowiadania się; a chociaż okazało się, że utraciła już zdolność używania rozumu i mowy, to jednak została warunkowo rozgrzeszona sakramentalnie i namaszczona świętym olejem, a w końcu pochowana na cmentarzu.
Jabłoński_Jacek - 08-01-2024 - 21:38
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu Szymona Lipki, 9 grudnia 1756, Kamionka

https://www.ksiegimetrykalne.pl/viewer/ ... 2_0060.jpg

Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 10-01-2024 - 13:29
Temat postu:
Kamionka
9 XII umarł Szymon Lypka, żonaty, mający ok. 40 l., nagle pozbawiony zdolności używania rozumu, warunkowo rozgrzeszony sakramentalnie i opatrzony św. Olejem, w końcu pochowany na cmentarzu; przedtem jednak żył zawsze po katolicku, pobożnie i przykładnie.
Jabłoński_Jacek - 11-01-2024 - 21:24
Temat postu:
Witam. Proszę o przetłumaczenie 2 aktów zgonów z parafii Kamionka
1. Barbara Błażejczykowna, 16.07.1732
https://www.ksiegimetrykalne.pl/viewer/ ... 2_0038.jpg
2. Akt z 27 lipca 1721 (pod aktem zgonu Marianny Staszkowej)
https://www.ksiegimetrykalne.pl/viewer/ ... 2_0034.jpg

Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 12-01-2024 - 11:30
Temat postu:
Kamionka
16 VII umarła w Biedaczce tutejsza panna Barbara Błażejczykówna, mająca ok. 26 l., w chwili śmierci pozbawiona sakramentów, z powodu zbyt późnego powiadomienia o jej pobożnej prośbie o nie, jednak w końcu, ponieważ dotąd żyła po katolicku, przeto została pochowana na cmentarzu.

---

To jest adnotacja, że księgę okazano podczas wizytacji biskupiej 27 VII 1721 r.; wspomniano w tej adnotacji, że akta zgonów są prowadzone w parafii od 1715 r., wcześniej zaś zgonów nie zapisywano.
Jabłoński_Jacek - 23-01-2024 - 19:50
Temat postu:
Witam. Proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia Agnieszki Olszewskiej, rok 1770, 21 stycznia, Małęczyn

https://www.fotosik.pl/zdjecie/d71dd0b690d61014

Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 23-01-2024 - 20:48
Temat postu:
chrz. 21 I
dziecko: Agnieszka
rodzice: szlachetni Kazimierz i Katarzyna Olszewscy, ślubni małżonkowie
chrzestni: WP Franciszek Mieczkowski, będący w szkołach radomskich; WP Teofila Brodowska, panna z Małenczyna
chrzcił: jw., komendarz w Starym Radomiu
Jabłoński_Jacek - 26-01-2024 - 19:53
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie AU Piotra Bartnika, syna Marcina i Agnieszki, 1780 Jedlińsk
https://www.fotosik.pl/zdjecie/803c4f5aaf996438

Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 26-01-2024 - 20:11
Temat postu:
Jedlińsko
chrz. 1 XII; ur. 30 XI
dziecko: Piotr
rodzice: pracowici Marcin i Agnieszka Bartniczkowie, ślubni małżonkowie, przybysze
chrzestni: uczciwy Izydor Jastrzębski; Apolonia Piniążkowa z Jedlińska
chrzcił: jw.
Jabłoński_Jacek - 28-01-2024 - 15:04
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie AU Ignacego Rzemińskiego, Kamionka, 06.08.1719, rodzice: Błażej i Jadwiga Okrzejska
https://ksiegimetrykalne.pl/viewer/#kam ... 1_0028.jpg
Z góry dziękuje.
Andrzej75 - 28-01-2024 - 16:32
Temat postu:
Kamionka
chrz. 6 VIII; ur. 30 VII
dziecko: Ignacy
rodzice: sławetni Błażej Rzemiński i Jadwiga Okrzejska, ślubni małżonkowie
chrzestni: przewielebny ks. Mikołaj Janowski, senior kolegiaty lubelskiej; urodzona pani Marianna Bufaltowa
asystujący: urodzony Franciszek Bufalt; Marianna Reczychowa [?]
chrzcił: Antoni Rzemiński, proboszcz w Kamionce
Jabłoński_Jacek - 10-02-2024 - 18:03
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu Marianny Kamieńskiej, Kamionka 7 stycznia 1727
https://www.ksiegimetrykalne.pl/viewer/ ... 2_0036.jpg
Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 10-02-2024 - 18:21
Temat postu:
7 I umarła sławetna Marianna Kamieńska (twierdziła, że była zamężna i podczas podróży została niemal zaduszona przez swego męża; a przybywając w wielkiej słabości do miasta Kamionka, została przyjęta do szpitala), mająca 45 l., mówiła, że jest z Leżajska; opatrzona sakramentami, została pochowana na cmentarzu.
Jabłoński_Jacek - 10-02-2024 - 19:54
Temat postu:
Dzień dobry. Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu z dnia 15 maja 1757, Pułtusk, Michał Jan (?) i Rozalia córka Jakuba Górki
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=437844
Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 11-02-2024 - 16:07
Temat postu:
Pułtusk
15 V 1757
zaślubieni: sławetni Michał, syn Jana i niegdyś Elżbiety, małżonków, młynarz, rodem z diecezji warmińskiej, ze wsi Kiełki w parafii kiełeckiej, w powiecie reszelskim, obecnie od jakiegoś czasu przebywający tutaj w Pułtusku i mający wolę pozostania w tejże parafii pułtuskiej; Rozalia, córka sławetnych niegdyś Jakuba Gorksza i Gertrudy, małżonków, panna, również z diecezji warmińskiej z miasta Lidzbarka (gdzie jakoby dalej żyje jej matka, ojciec zaś umarł 10 l. temu), tak samo po zamieszkaniu tutaj w Pułtusku mająca wolę pozostania w tejże parafii pułtuskiej
świadkowie wolnego stanu narzeczonych: ze strony narzeczonego: sławetny Jan Lukau […]; sławetny Michał Sadowski […]; ze strony narzeczonej: sławetny Michał Gniadowski […]; sławetna Gertruda Festerowa […] — wszyscy z Warmii
świadkowie ślubu: sławetni Michał Langhanke, cechmistrz krawiecki; Bartłomiej Nikielkowski; Antoni Zakrzewski; mieszczanie pułtuscy; i wielu innych
błogosławił: przewielebny Jan Ujejski, wikariusz kolegiaty pułtuskiej, tylko przy tym ślubie zastępujący hebdomadariusza

/zaprzysiężeni świadkowie 9 V 1757 przed sądem konsystorskim w Pułtusku złożyli zeznania o wolnym stanie narzeczonych/
Jabłoński_Jacek - 17-02-2024 - 21:24
Temat postu:
Proszę o przetłumaczenie aktu ślubu Mikołaja Kutkowskiego i Magdaleny Kazimierzówny, Skaryszew, 1758, 18 września

https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... ction=view

Z góry dziękuję.
Andrzej75 - 17-02-2024 - 21:59
Temat postu:
18 IX 1758
zaślubieni: Mikołaj Kutkowski; Magdalena Kazimierzówna
świadkowie: Wojciech Lipiec; Franciszek Perłowski; parafianie
błogosławił: wielebny ojciec Wacław Grodzicki
Wszystkie czasy w strefie GMT - 12 Godzin
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits