Genealodzy.PL Genealogia

Tłumaczenia - łacina - Wieś Borzęta, parafia Myślenice - łacina - OK

Jakubas_Eugeniusz - 23-10-2021 - 15:32
Temat postu: Wieś Borzęta, parafia Myślenice - łacina - OK
Przetłumaczyłem za pomocą Googla informacje Jana Długosza o wsi Borzeta. Gdyby ktoś wskazał "grubsze" błędy, byłbym bardzo wdzięczny.

BORZANCZYCZE, villa super fluvium Raba,
sub parochia ecclesiae de Mislimicz e sita,
in qua multi sunt nobiles de variis generibus et familiis,
pauci vel nulli cmethones,
lanei autem sive agri praefatae villae non sunt distincti in laneos integros vel medios, eo, quod villa ipsa inter mon-tes sita est et glebam habet sterilem,
et nobiles praefati inaequales sunt in suis agris et praediis
quod unus plus possidet, alter minus,
non solvunt autem decimam manipularem,
quamvis ad illam praefati nobiles et eorum cmethones, hortulani tenentur solvendam,
sed pro decima manipulari praesenti praebendae Craco-viensi et eius canonico pro tempore très marcas latorum grossorum Pragensium aut earum valorem,
ad decimam autem canapi non tenentur,
praefatas autem très marcas solvunt communiter et in solidum cum villa Nadolna et eius incolis.

BORZĘTA, wieś nad dużą rzeką Rabą,
kościół parafialny w Myślenicach,
w której mieszka wielu szlachciców różnych rodów i rodzin,
mało lub nie ma wcale kmieci,
łany i pola w tej wsi nie należą do łanów urodzajnych ani średnich, ponieważ sama wioska jest wśród gór położona i ma jałową glebę,
a wspomniana szlachta jest nierówna pod względem ziemi,
tak że jeden posiada więcej, a drugi mniej,
nie płacą dziesięciny jak zwykle bywa,
chociaż szlachta i kmiecie oraz zagrodnicy są zobowiązani do płacenia,
dziesięciny przeznaczone na zaopatrzenie Krakowa i jego kanoników w wysokości trzech marek brutto groszy praskich lub ich równowartość,
jednakże dziesięcina nie jest trzymana,
wcześniej wspomniane trzy marki są płacone solidarnie z Dolną Wsią i jej mieszkańcami.

Pozdrawiam, Eugeniusz
Andrzej75 - 24-10-2021 - 00:01
Temat postu: Wieś Borzęta, parafia Myślenice - łacina
BORZANCZYCZE, villa super fluvium Raba, sub parochia ecclesiae de Mislimicze sita, in qua multi sunt nobiles de variis generibus et familiis, pauci vel nulli cmethones, lanei autem sive agri praefatae villae non sunt distincti in laneos integros vel medios, eo, quod villa ipsa inter montes sita est et glebam habet sterilem, et nobiles praefati inaequales sunt in suis agris et praediis ita, quod unus plus possidet, alter minus; non solvunt autem decimam manipularem, quamvis ad illam praefati nobiles et eorum cmethones, hortulani tenentur solvendam, sed pro decima manipulari praesenti praebendae Cracoviensi et eius canonico pro tempore tres marcas latorum grossorum Pragensium, aut earum valorem; ad decimam autem canapi non tenentur, praefatas autem tres marcas solvunt communiter et in solidum cum villa Nadolna et eius incolis.
* * *
BORZĘCICE, wieś nad rzeką Rabą, należąca do parafii kościoła w Myślenicach, jest w niej liczna szlachta z różnych rodów i rodzin, kmieci mało lub całkiem brak, łany zaś, czyli pola wspomnianej wsi nie dzielą się na łany całe i półłanki, gdyż wieś owa leży pośród gór i ma jałową glebę, a wspomniana szlachta jest nierówna co do swoich pól i folwarków, tak że jeden szlachcic posiada więcej, a drugi mniej; nie płacą zaś dziesięciny snopowej, chociaż wspomniana szlachta oraz jej kmiecie i zagrodnicy mają obowiązek jej płacenia, lecz zamiast dziesięciny snopowej [dają] niniejszej prebendzie krakowskiej i jej kanonikowi tymczasowo trzy grzywny szerokich groszy praskich albo ich równowartość; do [oddawania] dziesięciny konopnej nie są zaś zobowiązani, a wspomniane trzy grzywny płacą wspólnie i w całości wraz ze wsią Nadolną i jej mieszkańcami.
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits