Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

flag-pol flag-eng home login logout Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty
niedziela, 03 grudnia 2023

longpixel
longpixel

Nasi tu byli

arrow wilku1967
14:03:39 - 03.12.2023
arrow prochaska
14:03:22 - 03.12.2023
arrow harry01
14:03:14 - 03.12.2023
arrow Bialas_Malgorzata
14:01:28 - 03.12.2023
arrow diabolito
14:01:04 - 03.12.2023
arrow Zioło_Rafał
14:01:00 - 03.12.2023
arrow Jarosław_Zapała
14:00:26 - 03.12.2023
arrow SzymonMarczuk
14:00:19 - 03.12.2023
arrow Sz_Joanna
14:00:00 - 03.12.2023
arrow Danuta59
13:59:47 - 03.12.2023
arrow dzawona
13:59:41 - 03.12.2023
arrow Łukaszek_Mlonek
13:59:29 - 03.12.2023
arrow Marek_Kwarciński
13:56:37 - 03.12.2023
arrow Król_Andrzej379
13:56:30 - 03.12.2023
arrow Tomasz_Lenczewski
13:54:31 - 03.12.2023
arrow Natalia2005
13:53:58 - 03.12.2023
arrow peters
13:53:43 - 03.12.2023
arrow grazynkap
13:52:26 - 03.12.2023
arrow Czarnecki_Kamil
13:51:46 - 03.12.2023
arrow hniew
13:51:36 - 03.12.2023
arrow MaciejW
13:50:10 - 03.12.2023
arrow rendziojaroslaw
13:49:44 - 03.12.2023
arrow Małgorzata_Kulwieć
13:48:26 - 03.12.2023
arrow Nagórski_Bogusław
13:48:02 - 03.12.2023
arrow kujawiak
13:46:50 - 03.12.2023
arrow PiotrKcz
13:45:25 - 03.12.2023
arrow SobczakGrzegorz
13:45:11 - 03.12.2023
arrow dorotan
13:44:01 - 03.12.2023
arrow puszek
13:43:50 - 03.12.2023
arrow świątkowski-andrzej
13:43:34 - 03.12.2023
Członkowie i sympatycy

Słownik genealogiczny Łacińsko-Polski

Słownik zawiera słowa i zwroty występujące w różnych łacińskich dokumentach przydatnych pod względem genealogicznym.
Autorami poszczególnych haseł (tłumaczeń) są internauci. Słownik nie jest ukończony.
Jeśli możesz i chcesz pomóc w rozwijaniu słownika przyślij uwagi, korekty, nowe tłumaczenia na adres administratora strony admin @ genealodzy . pl .

[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]

Sprawdź również maciupki słowniczek staropolskiej łaciny sądowej kocibrzucha
Iacincti et Proti mm. wrzesień 11.
Iacincti m. l lipiec 26, K. N.
Iacobi (Alphei, minoris) ap. Jakub czerwiec 22; przeważnie połączony z Filipem maj 1.
Iacobi ap. lipiec 25.
Iacobi de Strepa ben. ep. cf. ordinis Mioorum aep. Leopolienais dawniej czerwiec l, obecnie 3-eia niedziela po Zielonych Świętach
Iacobi, Chisai, Pauli Mich i et Ioannis de Goto mm japoniensiuin pierwej luty 5, obecnie luty 12 (w diecezjach Włocławskiej i Tyraspolsktej).
iaculator błazen, kuglarz
Ianuarii ep. et soc. mm. październik 19, K. P. (wrzesień 19, Gniez.).
Ianuarii m. marzec 2, N.
Iaponensium 26 martyrum luty 13 w diecezjach Łucko-Żytomierskiej, Płockiej i Sejneńskiej; luty15 w Kieleckiej i Sandomierskiej
Ibidem tamże, w tym samym miejscu (w tym samym dziele)
Idziego opata wrzesień 1.
Ieiunium medium środek postu, niedziela Laetare.
Ieiunium, ieiunia Wielki Post przed Wielkanocą.
Iereon (et Victor) Gereon październik 10.
Ieronymi pb. cf. wrzesień .30.
Iginii pp. m. styczeń 11.
Ignatii ep. m. styczeń 31; luty 7, grudzień 17, K. N.
Ignatius Ignacy również Żegota (łac. ignis - ogień, żgać to palić).
Ignes Niedziela Invocavit.
igniculus iskierka, żar
ignominiosus haniebny
ignominiosus haniebny
Ignorantia iuris nocet nieznajomość prawa (ustawy) szkodzi
ignoro, are nie wiedzieć
ignoro, are nie znam
Ildefonsi ep. cf. Ildefons -pierwej styczeń 23,obecnie w jakikolwiek dzień w lutym (w archidiecezjach gnieźnieńskiej i warszawskiej i w diecezjach chełmińskiej, Lubelskiej,Łucko - Żytomierskiej, płockieji włocławskiej).
illata posag
Illatio Mariae listopad 26, v. Praesentatio Mariae.
illegis. nieślubny
illegitimi thori z nieprawego łoża
illegitimus nieślubny
illustrissimus ac magnificus jaśnie wielmożny - magnat, senator
Imaginis Jesu Christi et tabularum B. V. Mariae consecratio seu dedicatio wtorek w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego
imbecillus słaby, bezsilny
Imienia Jezus styczeń 14.
immerens niewinny
Immolabit aedum Boże Ciało.
imperium cesarstwo
impermissus niedozwolony
impius bezbożny
Implicite ciemno, niewyraźnie, pośrednio
Impressio stigmatam Francisci wrzesień 17.
impressor drukarz
imprimatorus drukarz
impuditia nierząd
In concreto w określonej sytuacji, w określonym wypadku
In deo laudabo poniedziałek po niedzieli Ocali.
In dubio mitius w razie wątpliwości łagodniej
In dubio pro libertate w razie wątpliwości na rzecz wolności
In dubio pro reo w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego
In excelso throno 1-sza niedziela po Trzech Królach.
In extenso w całości
In extreme w ostateczności
In fine na końcu stronicy, rozdziału
In genere w ogóle
In medianie die festo środa po Iubilate.
In medio ecclesiae św. Jana ewang.maj 6 i grudzień 27.
In nomine domini Wielka Środa.
In principio w zasadzie
In principio deus niedziela po 27 lipca.
In principio erat verbum grudzień 25,
In principio fecit deus niedziela Septuagesima.
In silvam ligna ne feras! nie zanoś drewna do lasu
In spe w przyszłości
In statu dormiendi w stanie uśpienia
In statu nascendi w stanie rodzenia się, powstawania
In statu praesenti w stanie obecnym
In vivo na żywym ciele
In voluntate tua 21-wsza niedziela po Św. Trójcy.
Incathedratio Petri luty 22.
incelebratus nie wspominany
incensio podpalenie, pożar
Incensio cerei paschalis Sobota Wielkanocna.
incesto zhańbić
incestus kazirodztwo
incisor krawiec, krojczy
Inclina (domine) nurem tuam 15 -niedziel po Św. Trójcy.
incognitus nieznany
incola mieszkaniec
incommendatus opuszczony, pozostawiony
inconcessus zakazany
inconsolabilis niepocieszony
incredulus niewierzący
incrementum potomek
Inculpata tutela obrona konieczna
incunabula miejsce urodzenia, dzieciństwo
indagatio badanie
indubius niewątpliwy
indusiarius krawiec koszul
inedia post, głód
Inelinatio mediae noctis czas bezpośredni po północy.
inenodabilis nierozwikłany
infamis zniesławiony, hańba, skazany na infamię
infans dziecko
Infantum, infantium grudzień 28;octava styczeń 4.
infector farbiarz
infelix niepłodny
Infermus factus est luty 12.
infidelis niewierny,wiarołomny, spotykane jako Żyd
infirmatio osłabienie, choroba
Infirmus 38 annorum piątek po Invocavit.
inflatio wzdęcie
Ingenuini et Albuini ep. luty 5; transl. maj 13.
inhumatus nie pogrzebany
Initium quadragesimae o. Caputieiunii.
Innoceatii ep. m. marzec 14.
Innocentum (infantium) mm. grudzień 28; octava styczeń 4.
Innumerabilium mm. październik 6.
innupta niezamężna /panna , wdowa/
innuptus nieżonaty/ kawaler, wdowiec/
inominatus wyklęty
inopia bieda
inquam mówić/rzec
inquilinus komornik, kątnik - mieszkający u innego gospodarza, pracownik folwarku, lokator
insanabilis nieuleczalny
insanitas choroba
insanus wariat, szalony
insepultus nie pogrzebany
insolabilis niepocieszony
inspector dozorca
insperatus niespodziewany
instigator instygator
institor kramarz
instructor nauczyciel, instruktor
Intempestum, intempesta nox czas przed północą.
Inter duo carnisprivia tydzień od Esto mihi do Invocavit /w którym przypada Popielec/
Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita W interesie publicznym leży, by przestępstwa nie pozostały bezkarne
interfectio zabójstwo
interficio, ere, feci, fectum zabijać
interitio zagłada
interroge, are pytać
Intervallum czas od Bożego Narodzenia do 1-szej niedzieli Wielkiego Postu.
intestatus zmarły bez testamentu
Intraneus osoba o szczególnych, wskazanych w ustawie właściwościach
Intret (in conspectu tuo) oratio mea sobota Suchych dni po Invocavif.
intro, are wchodzić
introduco, ere, duxi, ductum wchodzić
Introduxit vos domimis poniedziałek Wielkanocy.
intumulatus nie pogrzebany
invado, ere, vasi, vasum wkraczać/njeżdzam/wchodzić
Invencio prothomartiris Christi sierpień 3, Stephani.
Invencio pueri (Jesu) czwartek po Exurge, luty 21 (Wrocław od r.1397)
Invencio reliquiarum in monte sancto Andechs maj 26, S
invenio, ire, veni, ventum znajdować
inventus znajda, podrzutek / dziecko/
invideo, ere, vidi, visum zazdrościć
invisus nie widziany
Invocavit me , niedziela Wstępna 1-sza Wielkiego Postu, 6-ta przed Wielkanocą.
Ioachimi cf. patris B. V. Mariae grudzień 9 (Baz., Chur., Konst.)marzec 20 (Franciszk.);lipiec 27 (Premonstr.) wrzesieńW (Karm.) grudzień 10 (Lund.); marzec 22 (Kraków)
Ioannae v. maj 26, N.
Ioannes albus narodzenie św. Jana Chrzciciela, czerwiec 24,
Ioannis a Capistrano cf. październik 23.
Ioannis abb. Vvaldsassensis sierpień 23, S.
Ioannis ante portam latinam (in dolio, parvus) maj 6.
Ioannis ap. ev. grudzień 27; octava styczeń 3.
Ioannis Baptistae Jana Chrzciciela
Ioannis baptistae nativitas (natale,Ioan mediae aes tatis, Ioan. de iunio, precursoris domini) czerwiec 24; octawa lipiec 1; decollatio sierpień 29; conceptio wrzesień 24; receptio faciei grudzień17; inv. capitis luty 4 (Verd.),marzec 11 (Arles).
Ioannis Beverlacen, aep. Eborac. cf. maj 7; transl. październik 25.
Ioannis Chrysostomi ep. styczeń 27.
Ioannis de Ducia cf. niedziela po oktawie św. Piotra i Pawła.
Ioannis de Goto, Pauli, Michi, Iacobi Chisai mm. japoniensium luty 5,(obecnie luty 12 w diecezjach Tyraspolskiej i Włocławskiej)
Ioannis de Prado maj 25, off.
Ioannis Elemosynarii cf. styczeń 28(Clun.); listopad 14 (Gniezno, Kt).
Ioannis er. marzec 19, K.; marzec 27, N.
Ioannis et Benedicti mm. Camaldulensis congregationis, Sclavoniae apostoł, grudzień 2, S.
Ioannis et Pauli mm. czerwiec 26.
Ioannis Gualberti abb. cf. lipiec 12;transl. październik 10.
Ioannis Holumen. ep.cf. kwiecień 23; transl. marzec 3.
Ioannis in captivitate 3-cia niedz.Adwentu.
Ioannis monachi Casinatis listopad 5, S.
Ioannis Nepomuceni m. Jan Nepomucen maj 16(w diecezjach Krakowskiej, Lwowskiej, Łucko-Żytomierskiej, Mohylewskiej i Warszawskiej).
Ioannis pp. m. styczeń 12, maj 28,29, N.
Ioannis theologi maj 8.
Ioannis, Benedicti, Matthaei, Isaaciet Christini mm, polonorum listopad 12, s.
Iob cf. proph. listopad 15 (maj 22,K,).
ioculator błazen, kuglarz, oszust
Iodoci pb. cf. grudzień 13; transl.lipiec 26; styczeń 9.
Iolentae vid. ben. czerwiec 16, off. ;kanoniz. 26 września 1827.
Iosaphati ep. m. patroni regni Poloniae wrzesień 26.
Iosephi abb. Arimatheae cf . marzec17 (w diecezji Telszewskiej),
Iovianae m. grudzień 2, N.
Ioviniani m. maj 5, N.
Iovis (dies) czwartek. /dzień Jowisza/
Iovitae et Faustini mm. luty 15, N.
Ipolyti m. sierpień 13, Hippoliti.
Ipso facto na mocy samego faktu
Ipso iure z mocy samego prawa
Irenaei et Abundi mm. sierpień 26.
Iridium Iryd-Ir
irrepertus nie znaleziony
irritus nieważny
irrumpo, ere, rupi, ruptum wtargnąć
Isaaci mon. cf. kwiecień 11.
Isaaci. Benedicti, Matthaei, Ioannis et Christini mm polonorum listopad 12, S.
Isidori ep. m. kwiecień 4; styczeń15; styczeń 7.
Isidori m. kwiecień 16 (N. maj 15).
Isti sunt dies Niedziela Iudica.
Ite in castellum 1-sza niedziela Adwentu.
Iter delicti formy stadialne czynu zabronionego
Iubilate deo onmis terra 3-cia niedziela po Wielkanocy.
iudex sędzia
Iudica domine nocentes poniedziałek po niedzieli Palmowej.
Iudica me dens niedz. Biała, 5-taWielkiego Postu, 2-ga przed Wielkanocą.
Iudicatura orzecznictwo
Iudicium extremum poniedziałek po niedzieli Invocavit.
Iulianae Cornelionensis v. kwiecień 6.
Iulianae v. luty 16 (R. luty 13).
Iuliani (levitae) m. czerwiec 22.
Iuliani ep. Cenoman. cf. styczeń 27 (styczeń 29, O.); transl. lipiec25.
Iuliani ep. cf. marzec 6, N.
Iuliani et Masimini et Sabini mm. lipiec 20, E.
Iuliani et soc, mm. styczeń 9, K.
Iuliani hoapitatoris styczeń 29.
Iuliani m. sierpień 28 (grudzień 2,luty 27, K.; luty 19, marzec22, N.).
Iuliettae et Quirici mm. czerwiec16, N.
Iulii ep. kwiecień 12, maj 27, czerwiec 14, K.
Iulii et Eusebii mm. listopad 28, K.
Iulii et luliani cf. styczeń 31.
Iulii pb. cf. styczeń 31.
Iulittae et Cyrici mm. czerwiec 16,
Iura novit curia sąd zna prawo
Iurisprudentia prawoznawstwo, nauka prawa
Iurista prawnik
Ius prawo
Ius castigandi prawo karcenia domowego
Ius coercendi prawo nakładania kar
Ius est ars boni et aequi prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne
Ius ex non scripto (ius non scriptum) prawo zwyczajowe/nie spisane prawo/
Ius poenale prawo karne
Ius primae noctis prawo pierwszej nocy
Ius puniendi prawo karania (prawo karne podmiotowe)
Iusti cf. lipiec 14, N.
Iusti ep. ef. wrzesień 2, K.
Iusti m. październik 18 (Anglia).
Iusti, Arthemii et Honestae inni. październik 11.
Iustificatio Pauli styczeń 25, Conuersio Pauli,
Iustinae et Cypriani mm. wrzesień 26.
Iustinae v. m. wrzesień 26.
Iustini prb. m. sierpień 4.
Iustioi et Aurei mm. czerwiec 16, K.
iustitia sprawiedliwość
Iustitia wymiar sprawiedliwości
Iustus es domine et rectus 17-ta niedziela po Sw. Trójcy.
Iuvenalis m. maj 7,
iuvenis młodzieniec, kawaler
Iuventii et Syri mm. wrzesień 12, K.
Ivonis pb. maj 19, O.; transl październik 27.
Izidori agricolae ef. maj 10 (w diecezjach Kieleckiej i Krakowskiej).
donate.jpg
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego zawiera forum genealogiczne i bazy danych przydatne dla genealogów © 2006-2023 Polskie Towarzystwo Genealogiczne
kontakt:
Strona wygenerowana w czasie 0.278975 sekund(y)