Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

flag-pol flag-eng home login logout Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty
wtorek, 28 listopada 2023

longpixel
longpixel

Nasi tu byli

arrow przeski
15:27:20 - 28.11.2023
arrow puszek
15:26:32 - 28.11.2023
arrow Kosciuk_Joanna
15:26:32 - 28.11.2023
arrow zbigniewi
15:25:08 - 28.11.2023
arrow TomaszekK
15:24:44 - 28.11.2023
arrow Beata_Wójcik
15:24:41 - 28.11.2023
arrow waldemarb
15:24:11 - 28.11.2023
arrow Małgorzata_Kulwieć
15:23:58 - 28.11.2023
arrow Tadeusz_Wysocki
15:23:55 - 28.11.2023
arrow Mciemala
15:23:36 - 28.11.2023
arrow polgen78
15:21:54 - 28.11.2023
arrow Kasia_Marchlińska
15:21:31 - 28.11.2023
arrow Zofia_Brzeska
15:20:28 - 28.11.2023
arrow boniez
15:19:26 - 28.11.2023
arrow elgra
15:18:24 - 28.11.2023
arrow iks_dna
15:17:18 - 28.11.2023
arrow Nowicka_Lidia
15:16:04 - 28.11.2023
arrow ADrazyk
15:15:57 - 28.11.2023
arrow malgorzata601
15:15:50 - 28.11.2023
arrow Eufrozyn
15:15:13 - 28.11.2023
arrow Aquila
15:15:11 - 28.11.2023
arrow pkleczek
15:14:02 - 28.11.2023
arrow SJDanko
15:13:28 - 28.11.2023
arrow Lukas1212
15:08:11 - 28.11.2023
arrow Bialas_Malgorzata
15:06:52 - 28.11.2023
arrow krakers
15:06:12 - 28.11.2023
arrow Kazmierczak_Slawomir
15:05:26 - 28.11.2023
arrow Piotrowski_Dariusz_..
15:05:03 - 28.11.2023
arrow Michał_Fronczak
15:04:31 - 28.11.2023
arrow Łaptaszynska_Iwona
15:04:06 - 28.11.2023
Członkowie i sympatycy

Słownik genealogiczny Łacińsko-Polski

Słownik zawiera słowa i zwroty występujące w różnych łacińskich dokumentach przydatnych pod względem genealogicznym.
Autorami poszczególnych haseł (tłumaczeń) są internauci. Słownik nie jest ukończony.
Jeśli możesz i chcesz pomóc w rozwijaniu słownika przyślij uwagi, korekty, nowe tłumaczenia na adres administratora strony admin @ genealodzy . pl .

[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]

Sprawdź również maciupki słowniczek staropolskiej łaciny sądowej kocibrzucha
Da pacem domine . 18-ta niedziela po Św. Trójcy
Daemon mutus . niedziela Oculi
Dalmatii m. wrzesień, 11
Dalmatii(Dalmatae)m. grudzień 5 K,
Damasi pp. cf. Damazy grudzień 11, L.
Damiani et Cosmae mm. Damian i Kosma grudzień 11, L.
Damiani m. luty 13, N. Damian grudzień 11, L.
damnatio potępienie
damno skazać, potępić
Danieli et Theodardi ep. mm. wrzesień 10, K.
Danieli proph. Daniel lipiec 21.
danista lichwiarz
dapifer stolnik
Dariae, Chrysantii et Mauri mm. grudzień l, L.
Darii et soc. mm. kwiecień 12,
Datiani v. Tatiani. Datiana popularnie Tatiana
Davidis abb. czerwiec 25.
Davidis ep. et. marzec 1.
Davidis reg. grudzień 30. kwiecień 12,
Davidus Dawid
De facto - w rzeczywistości,
De lege ferenda o ustawie, która ma być uchwalona,
De lege lata o ustawie obowiązujące
De necessitatibus meis piątek poniedzieli Inuocauit.
deauralor pozłotnik
debeo, ere, uit, itum być dłużnym
debilitas ułomność, kalectwo
debitor wierzyciel
decanatus dekanat np dziesięc parafii jednostka podziału w kościele kat.mniejsza od diecezji
Decem millium luilitum mm. czerwiec 22.
December Grudzień
decessio odejście, ustąpienie
declaratio nullitatis unieważnienie małżeństwa /rozwód/
declaratio nullitatis matrimonii anulowanie małżeństwa
Decollatio Ioannis Baptistae sierpień 29.
decorus stosowny, przyzwoity
dedecor hańba, niesława
Dedicatio basilicae b. Mariae de Portiuncula sierpień 2,
Dedicatio basilicae Petri et Pauli listopad 18.
Dedicatio ecclesiae Michaelis o.Michaelis
Dedicatio eccłesiae Salvatoris listopad 9.
Dedicatio Mariae ad martyres maj13.
Dedicatio Mariae ad nives o. Mariae nivis.
defendo, ere, endi, ensum odpychać/bronić
Definiendum to co ma być zdefiniowane
Definiens to co definiuje,
Definitio definicja,
Definitus ustalony, stały,
deflagratio spalenie
defleo opłakać
defleo, ere, flevi, fluxi opłakuję
deformitas hańba, brzydota
deformitas hańba, brzydota
Defunctorum fidelium commemoratio Dzień Zaduszny, listopad 2, Dzień Zaduszny, listopad 2,
defunctus zmarły nieżywy
deglubitor rakarz, hycel
dehonestamentum niesława
deiectio wypędzenie
deiero uroczyście przysięgać/Bogu przysięgać/
delamentor opłakiwać
delatio doniesienie, denuncjacja
delegatus delegat, przedstawiciel
deleo, ere, evi, etum wymazać/niszczyć
deliberatio rozważania
Delicta communia przestępstwa powszechne
Delicta omissionis przestępstwa formalne z zaniechania,
Delicta per omissionem commissa przestępstwa materialne z zaniechania,
Delicta propria przestępstwa indywidualne
delictum uchybienie, błąd
Delictum występek, przestępstwo,
Delictum commissivum przestępstwo z działania,
Delictum commune przestępstwo powszechne
Delictum consumatum przestępstwo dokonane,
Delictum continuatum przestępstwo ciągłe,
Delictum iuris gentium przestępstwo prawa międzynarodowego
Delictum omissivum przestępstwo z zaniechania,
Delictum permanens przestępstwo trwałe,
Delictum proprium przestępstwo indywidualne,
Delictum putativum przestępstwo urojone,
Delictum sui generis przestępstwo odrębnego (samodzielnego) typu,
Delictum tentatum usiłowane przestępstwo,
delirus głupi, szalony/ choroba umysłowa/
delubrum świątynia, świętość
demens głupi, szalony/choroba umysłowa/
Demetrii m. październik 8, K. (październik 26, Węgry, Ruf).
Demetrius Dymitr
demigro oddalić się
demum właśnie, dopiero co
demuto odmienić, zmienić
denatus zmarły- denat
denego zaprzeczyć
denicalis dotyczący zmarłych
denomino nazywać
denubo, denuptum wyjść za mąż, ożenić się
denuo na nowo
Deodati ep. cf. czerwiec 20.
dependo odpokutować za coś
deploro głośno płakać
Deportatio zesłanie
Depositio Mariae sierpień 15.
deprecabundus usilnie proszący
deputatus deputat
derelictio upośledzenie
Desiderii ep. Lingonen. m. maj 21, K(także maj 25, N.); transl. styczeń 19.
Desiderii ep. Viennen m. luty 11,
desidero, are pragnąć/pożądać
designatio mianowanie
despero, are wątpić
despicientia pogarda, lekceważenie
despondi obiecać, przyrzec
Desponsatio B. V. Mariae styczeń 22(teraz styczeń 23).
desponso zaręczyć
destino utwierdzić, umocnić w wierze
destitutio zawód
detractio uprowadzenie
deus Bóg
Deus cum egredieris środa po Zielonych Świętach.
Deus in adjutorium meum intende czwartek po niedz. Reminiscere,lub 12-ta niedziela po Św. Trójcy.
Deus in loco sancto 11-ta niedziela po Św. Trójcy.
Deus in nomine tuo poniedziałek po niedzieli Laetare.
Deus iudica v. zobacz ludica.
Deus omnium exauditor niedziela po oktawie Bożego Ciała.
devotio ślubowanie
dica skarga, proces
dicationis prawo obywatelstwa
Dicit dominus ego cogito 23-cia (ostatnia) niedziela po Św. Trójcy.
dico bóstwu poświęcić
dico, ere, dixi, dictum pokazywać/nazywać
dictio mowa
dicto, are mówić
dictum wyraz, rzecz wypowiedziana
die dnia
Diea focorum niedziela lnuocauit.
Dies absolutionis, absolutus Wielki Czwartek.
Dies adoratus Wielki Piątek.
Dies advesperascena wieczór.
Dies animarum Dzień Zaduszny, listopad 2; (wrzesień 30, Węgry).
Dies apostolorum Piotra i Pawła czerwiec 29.
Dies architriclinii 2-ga niedziela po Trzech Królach.
Dies ater popielec.
Dies azymorum tydzień przed Wielkanocą a szczególnie W. Czwartek.
Dies bordarum, brandonum, baranim . niedziela Invocavit
Dies caniculares, dies messis, vacationum dnie: od 6/VII-17/VIII albo od 13/VII-24/VIII albo od 14/VII-15/VIII.
Dies carnisprivii, festum carnlsprivii niedziela Esto mihi.
Dies cenae dominlcae Wielki Czwartek.
Dies cinerum cineris et cilicii środa po Esto mihi.
Dies corporis (et sanguinis) domini Boże Ciało.
Dies dominicus, dorainicalis niedziela.
Dies duodecimus styczeń 6.
Dies earnisprivii ultima wtorek po Esto mihi,
Dies eepulturae domini Wielka Sobota.
Dies ferialis, feriaticus,feriatus zwyczajny dzień tygodnia.
Dies florum et rainoruni niedziela Palmowa..
Dies hosanna niedziela Palmowa.
Dies Iavationis Wielka Sobota.
Dies illuceseens Świt.
Dies incarnationis Zwiastowanie N.P. M. marzec 25.
Dies indulgentiae Wielki Czwartek.
Dies innocentium grudzień 28.
Dies innocentum (-tium) grudzień 28.
Dies Iohannis luminls czerwiec 26.
Dies Iunae Dzień Junony poniedziałek,
Dies Jovis absolutus, bonus, magnus,sanctus, a mandato Wielki Czwartek.
Dies Jovis czwartek, Dzień Jowisza Czwartek
Dies laraenialionum trzy dni przed Wielkanocą, a szczególnie Wielki Piątek.
Dies litaniarum Krzyżowe dni: poniedziałek, wtorek, środa po niedzieli Rogale (5 po Wiekanocy).
Dies luminariam luty 2.
Dies lunae salax poniedziałek po Esio mihi.Dies magnae festivitatis Wielki Czwartek
Dies magnus z poszczególnym dniem tygodnia oznacza dany dzień Wielkiego Tygodnia.
Dies maigni scrutinii środa po Laetare.
Dies majalis, maii maj 1.
Dies mandati Wielki Czwartek.
Dies Martis Dzień Marsa wtorek
Dies media środek tygodnia środa.
Dies Mercurii, Mercurums, Mercoris Dzień Merkurego środa.
Dies messis o. Dies caniculares.
Dies muti Wielki Czwartek, Piątek i Sobota
Dies mysteriorum Wielki Czwartek.
Dies olivarum. niedziela Palmowa
Dies omnium animarum listopad 2.
Dies omnium apostolorum lipiec 15,diuisio apostolorum.
Dies omnium sanctorum lisiopad 1.
Dies osanna Niedziela Palmowa.
Dies palmarum Niedziela Palmowa.
Dies parasceves Wielki Piątek.
Dies paschales Święta Wielkanocne. Wielki Piątek.
Dies paschalis sabbati Wielka Sobota.
Dies paschalis, paschae, paschalis,paschatos Niedziela Wielkanocna.
Dies passionis lugubris et dolorosus,dies passionis dominieae Wielki Piętek.
Dies pentecostes Niedziela Zielonych Świąt.
Dies pingues poniedziałek i wtorek przed Popielcem,
Dies poenitentiales . Wielki Tydzień
Dies postpaschales Tydzień Wielkanocny
Dies puerorum grudzień 38.
Dies quadragesimae Środa Popielielcowa
Dies quinquagesimus Zielone Święta.
Dies reeonciliationis . W. Czwartek
Dies resurrectionis Niedziela Wielkanocna.
Dies rogationum v. Dni krzyżowe
Dies rogationum. Krzyżowe dni: poniedziałek, wtorek, środa przed Wniebowstąpieniem Pańskiem
Dies sabbati, sabbatinua sobota.
Dies sacramenti . /Dzień sakramentu/ Boże Ciało, czwartek po Sw. Trójcy
Dies sacratissimus, dies sanctus Niedziela Wielkanocna.
Dies Salvatoris Niedziela Św. Trójcy.
Dies sanguinis domini Boże Ciało.
Dies Saturni . Dzień Saturna sobota
Dies scrutinii (magni) środa po Laetare.
Dies solis Dzień Słońca niedziele.
Dies soteriae Wielki Piątek.
Dies spiritus sancti Zielone Święta.
Dies strennarum . Nowy Rok
Dies tertius trzeci dzień przed, albo po każdym Święcie, przyczym wlicza się początkowy i końcowy dzień.
Dies trinitatis niedziela po Zielonych Świętach.
Dies vacationum o. dies caniculares. Wakacje,Kanikuła
Dies venerationis corporis domini Boże Ciało.
Dies Veneris Dzień Wenery -piątek.
Dies Veneris benedictus, bonus, magnus, passionis domini, sanctus Wielki Piątek.
Dies vicesimus styczeń 13.
Dies virginum październik 21.
Dies viridium Wielki Czwartek.
Dietraari cp. Prag. Dietar/Diter/ biskup Praski styczeń 2, S.
difficultas trudność
diffiteor zaprzeczać
diffugium ucieczka
dignatio godność, dostojeństwo
Dignus es Domine niedziela Misericordia 2-ga po Wielkanocy Niedziela Miłosierdzia Bożego ustanowiona przez papieża Jana Pawła II
digressio odejście, ustąpienie
dilatio opóźnienie
diligens staranny
diludium zwłoka, przerwa
dimensor szynkarz
dimidium połowa
Dimissio apostolorum lipiec 15.
Dimissio carnium niedziela Estomihi, 7-ma przed Wielkanocą.
Dioecesious Cracoviensis diecezja krakowska
Dioecesious Gnesnensis diecezja gnieżnieńska
Dioecesious Premisliensis diecezja przemyska
Dioecesious Tarnoviensi diecezja tarnowska
Dioecesious Varsaviensis diecezja warszawska
dioecesis diecezja
Dionyaii et Aemiliani mm. luty 8 K,
Dionysii ep. cf. kwiecień 8, N.
Dionysii et soc. (Rustici et Eleutherii) mm. październik 9, N.;Inv. kwiecień 12.
Dionysius Dyonizy, Dionizy
diremptus rozłączony
diritas okropność, niegodziwość
diruo, ere, rui, rutum burzyć/rozbić
dirus straszny, okropny
disceptatio wyjaśnienie
disceptator sędzia, rozjemca
discidium rozejście się, rozwód
discipulus uczeń
discipulus uczeń, student
disco, ere, didici uczyć
discordia niezgoda
disertus zrozumiały
disimilis niepodobny, różny
dispensator szafarz, rządca
dispero ginąć, niszczeć
Dispersio, disgregatio apostolorum Lipiec 15.
dispicio dostrzec
dispono, ere, posui, positum rozstawić/rozmieszczać
disputo sprawdzić, badać
disputo, are rozprawiać
disquiro poszukiwać
disquisitio poszukiwanie
Districtus dystrykt, okręg
diutinus dłgotrwały
Dives malus 1-sza niedziela po Św.Trójcy.
divinitas boskość
Divisio apostolorum lipiec 15, off.
diviso podział, rozdział
divortium rozwód
Dixit Rebeca filio suo sobota przed niedzielą Oculi.
do, are, dedi, datum dawać/ofiarować
doceo, doctum nauczyć, uczyć
doceo, ere, docui, doctum uczyć
doctrina nauczanie, wiedza
dogma zdanie, twierdzenie
doleator bednarz
doliarius bednarz
dolor smutek, zmartwienie
dolosus podstępny
Dolus alternativus zamiar przemienny,
Dolus antecedens zamiar powstały przed popełnieniem czynu zabronionego,
Dolus coloratus zamiar zabarwiony
Dolus cumulativus zamiar kumulatywny,
Dolus deliberatus zamiar przemyślany,
Dolus directus zamiar bezpośredni
Dolus eventualis zamiar ewentualny
Dolus eventualis cumulativus zamiar ewentualny kumulatywny
Dolus generalis zamiar ogólny
Dolus indirectus zamiar pośredni
Dolus praemiditatus zamiar rozmyślny (przemyślany)
Dolus quasi eventualis zamiar niby ewentualny
Dolus repentinus zamiar nagły
Dolus superveniens zamiar powstały po popełnieniu czynu zabronionego
domesticus domowy, rodzinny
Domiciani ep. maj 7 (K. maj 11).
Domicii m. Dominik lipiec 5, K.
Domicillae v. maj 7, 14, N.
domina gospodyni domowa
dominator władca
Domine in tua misericordia 1-sza Niedziela po Św. Trójcy.
Domine ne in ira tua 2-ga niedziela po Trzech Królach.
Domine ne longe facias Niedziela Palmowa.
Domine refugium factus es wtorek po niedzieli Inuocavit.
Dominica Wielki Czwartek
Dominica (sc. dies) . niedziela /Dzień Pański /
Dominica abrenuntiationis niedziela Oculi.
Dominica ad carnes levandas, tollendas Esto mihi.
Dominica adventus domini, in adventu cztery Niedziele przed Bożym Narodzeniem.Adwent
Dominica albis depositis niedziela Przewodnia.
Dominica ante candelas niedziela przed 2 lutego.
Dominica ante caput ieiunii, ante earnisprivium niedziela Esto mihi.
Dominica ante ingressum Septuagesimae ostatnia niedz. po Trzech Królach.
Dominica ante litanias . 5-ta. niedz.po Wielkanocy
Dominica architriclinii 2-ga niedziela po Trzech Królach.
Dominica aurea Niedziela Św.Trójcy.
Dominica benedicta. Niedziela Św.Trójcy
Dominica bordarum, brandonum,burarum, focorum, de lignis orditis 1-sza niedziela Wielkiego Postu (Invocavit)
Dominica Cananeae 2-ga niedziela Wielkiego Postu (Reminiscere).
Dominica capitilavii niedziela Palmowa.
Dominica carnisprivii (novi), carnelevaris niedziela Esto mihi.
Dominica competentium niedziela Palmowa.
Dominica conductus paschae v. Conduetus paschae.
Dominica corporis Christi niedziela po Bozem Ciele
Dominica de fontanis 4-ta niedziela Wielkiego Postu (Laetare).
Dominica de lignis orditis Invocavit.
Dominica de modicum 3-cia niedz.po Wielkanocy (Jubilate).
Dominica de palma, de ramis palmarum niedziela Palmowa.
Dominica de panibus niedz. Laetare,4-ta Wielkiego Postu.
Dominica de passione, in passione 5-ta niedziela Wielkiego Postu.(ludiea).
Dominica de rosa 4-ta niedz. Wielkiego Postu (Laetare).
Dominica esorcismi 3-cia niedziela Wielkiego Postu (Ocali).
Dominica focorum niedz. Invocavit.
Dominica guasimodo geniti niedziela Przewodnia.
Dominica hebdomationis niedziela po Św.Michale.
Dominica Hierusalem 4-ta niedziela Wielkiego Postu (Laetare).
Dominica Hosanna niedz. Palmowa.
Dominica in adventu domini cztery niedziele Adwentu.
Dominica in albis, post albas, albis depositis niedziela Przewodnia.
Dominica in capite ieiunii, initii quadragenimae niedz. Invocavit
Dominica in carnisprivis niedziela Esto mihi.
Dominica in excelso throno 1-sza niedziela po Trzech Królach.
Dominica in media quadragesimae 4-ta niedziela Wielkiego Postu.
Dominica in palmis, in ramis palmarum niedziela Palmowa.
Dominica in passione niedz.Iudica.
Dominica in quadragesima niedz.Inoocaoit.
Dominica in quinquagesima niedz.Esto mihi.
Dominica in resurrectione Wielkanoc.
Dominica in septuagesima niedz.Circumdederunt.
Dominica in sexagesima niedziela Exurge.
Dominica in voluntate tua . 21-sza niedziela po Św. Trójcy
Dominica indulgentiae . niedz. Palmowa
Dominica infra octavam Circumcisionis Domini niedziela między 1-szym a 6-tym stycznia.
Dominica infra octavam Epiphaniae niedziela między 6-tym a 13-tym stycznia.
Dominica infra oetavam Natalia Domini niedziela między Bozem Narodzeniem a Nowym Rokiem.
Dominica isti sunt dies niedziela Iudica.
Dominica jubilate omnis terra . 3-cia niedziela po Wielkanocy
Dominica judiea me deus 5-ta niedziela Wielkiego Postu.
Dominica lavautium capita niedziela Palmowa.
Dominica mapparum albarum 2-ga niedziela po Wielkanocy.
Dominica mediana octava 5-ta niedziela Wielkiego Postu (Iudica).
Dominica mediana, mediae quadragesimae, media quadragesimae 4-ta niedziela Wielkiego Postu (Laetare).
Dominica memento nostri Domine 4-ta niedziela Adwentu.
Dominica mensis paschalis 4-ta niedziela po Wielkanocy (Cantate).
Dominica miserere mei Domine 16-ta niedziela po Św. Trójcy.
Dominica miseri cordia Domini plena est terra 2-ga niedz.poWielkanocy.
Dominica missae alleluia 9-ta niedziela przed Wielkanocą.
Dominica modicum 5-ta niedziela Wielkiego Postu (Iudica).
Dominica munera oblata quaesumus niedziela Zielonych Świąt.
Dominica nigra 5-ta niedziela Wielkiego Postu (Iudica).
Dominica oculi 3-cia niedziela Wielkiego Postu.
Dominica olivarum, hosanna et olivarum, palmarum niedziela Palmowa.
Dominica omnes gentes 7-ma niedziela po Św. Trójcy i (nie wszędzie) środa przed Wniebowstąpieniem.
Dominica omnia quae fecisti 20-ta niedziela po Św. Trójcy i czwartek po Iudica.
Dominica omnis terra 2-ga niedziela po Trzech Królach.
Dominica panum 4-ta niedz. Wielkiego Postu (Laetare).
Dominica paracleti 6-ta niedziela po Wielkanocy (Exaudi)
Dominica paralytici 19-ia niedziela po Św. Trójcy.
Dominica paschae floridae niedziela Palmowa.
Dominica paschae,paschalis niedziela Wielkanocy
Dominica passionis domini 5-ta niedziela Wielkiego Postu (Iudica).
Dominica pastor bonus 2-ga niedziela po Wielkanocy.
Dominica pentecostes niedziela Zielonych Świąt.
Dominica pinguis niedziela. Esto mihi.
Dominica poenosa niedziela Palmowa.
Dominica populus Sion 2-ga niedz.Adwentu.
Dominica post albas niedziela Przewodnia.
Dominica post Ascensionem domini 6-ta niedziela po Wielkanocy(Exaudi).
Dominica post Novum Annum niedziela między 1-szym a 6-tym stycznia.
Dominica post octavam Epiphaniae
Dominica post ostensionem religuiarum 2-ga niedz. po Wielkanocy.
Dominica post streunas niedziela między 1-szym a 6-tym stycznia.
Dominica prima quadragesimae Inuocauit,
Dominica prima septuagesimae Circumdederunt.
Dominica privilegiata 1-sza niedz.Wielkiego Postu (Inuocaoit).
Dominica protector noster 14-ta niedziela po Św. Trójcy.
Dominica publicani et pharisei 11-ta niedziela po Św. Trójcy.
Dominica qua alleluia clauditur 9-ta niedziela przed Wielkanocą,
Dominica qua alleluia clauditur 9-ta niedziela przed Wielkanocą.
Dominica quadragesimae 1-sza. niedzielą Wielkiego Postu.
Dominica quinquagesimae 7-ma niedziela przed Wielkanocą.
Dominica quinque-panum 4-ta niedziela Wielkiego Posła.
Dominica reddite caesari , 23-cia niedziela po Św. Trójcy
Dominica reliquianim 1-sza niedz.po 7-ym lipca.
Dominica reminiscere miserationum 2-ga niedz. Wielkiego Postu i środa Suchych dni przed nią.
Dominica respice in me 3-cia niedziela po Sw. Trójcy,
Dominica resurrectionis niedziela Wielkanocna.
Dominica rogate, rogationum 5-ta niedziela po Wielkanocy
Dominica rosae, rosata Niedziela różowa/kolor ornatów/ 4-ta niedz.przed Wielkanocą.
Dominica rossa niedziela Esto mihi.
Dominica salus populi ego sum Is-ta niedziela po Św. Trójcy.
Dominica sancta niedz. Wielkanocna.
Dominica septuagesimae 9-ta niedziela, przed Wielkanocą.
Dominica sexagesimae 8-ma niedziela przed Wielkanocą.
Dominica si iniquitates 22-ga niedziela po Św. Trójcy.
Dominica spiritus domini niedziela Zielonych Świąt.
Dominica suscepimus deus 8-ma niedziela po Św. Trójcy
Dominica suscipe Domine fidelium preces 5-ta niedz. po Wielkanocy.
Dominica transfigurationis 2-ga niedziela Wielkiego Postu.
Dominica Trinitatis 1-sza niedziela po Zielonych Świętach.
Dominica vacat(vaeans) niedziele od Bożego Narodź, do Trzech Króli.
Dominica vocem iucunditatis 5-ta niedziela po Wielkanocy.
Dominici cf. sierpień 5 (N. K1, sierpień 4); transl. maj 24.pień 4); transl. maj 24.
Dominiea ramis palmarum niedziela Palmowa.
Dominiea respice Domine 13-ta niedziela po Św. Trójcy.
Dominikus Dominik
dominus władca, gospodarz
Dominus dixit ad me 1-sza msza w dzień Bożego Narodzenia.
Dominus fortitudo plebis 6-ta niedziela po Św.Trójcy.
Dominus illuminatio mea 4-ta niedziela po Św. Trójcy.
Domiwca repoaitionis niedz. ludica.
Donati ep. m. sierpień 7 (N. lały 17;S. marzec 1).
Donatiani ep. Remen cf. październik 14; transl. sierpień 30.
donum podarek, ofiara
Dormientium septem v. Septem,
Dormitio Mariae sierpień 15.
Dorotheae v. m. luty 6,
dos, dosotis posag, dar
dotatus bogaty, obfity
Droctovei abb, marzec 10, N. luty 6, off.
dubitatio wątpliwość
dubito wątpić
ducatus księstwo
dudum długo, od dawna
dulciarius cukiernik
Dulcissimi et Carissimi mm. kwiecień 19.
Dum clamarem ad dominum 10-ta niedziela po Św.Trójcy,albo czwartek po Popielcu.
Dum medium silentium niedziela po Bozem Narodzeniu, o ile przypada 29 lub 30 grudnia.
Dum sanctificatus fuero Środa, po niedzieli Laetare.
dum taxat ściśle biorąc
Dunstani aep. Cantuarien cf. maj19;transl- wrzesień 7.
Duodecim apostolorum lipiec 15.
Duodecim fratrum wrzesień 1,
Duorum Ewaldorum mm. paźdz. 3.
Dura lex, sed lex twarde prawo, ale prawo
dux książę
dux exercitus hetman
donate.jpg
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego zawiera forum genealogiczne i bazy danych przydatne dla genealogów © 2006-2023 Polskie Towarzystwo Genealogiczne
kontakt:
Strona wygenerowana w czasie 0.194823 sekund(y)