Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

flag-pol flag-eng home login logout Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty
sobota, 02 grudnia 2023

longpixel
longpixel

Nasi tu byli

arrow elżbieta
4:18:11 - 02.12.2023
arrow kellym
4:12:11 - 02.12.2023
arrow kafel91
4:12:04 - 02.12.2023
arrow Łukaszek_Mlonek
4:03:20 - 02.12.2023
arrow bitstream12
4:00:32 - 02.12.2023
arrow oksa567
3:58:48 - 02.12.2023
arrow Dakkara
3:52:27 - 02.12.2023
arrow Bożena_Prymus
3:41:52 - 02.12.2023
arrow elgra
3:32:45 - 02.12.2023
arrow lokman
3:16:43 - 02.12.2023
arrow natmarkow
2:37:04 - 02.12.2023
arrow Ruszkowska
2:30:15 - 02.12.2023
arrow Bańkowski_Leszek
2:28:05 - 02.12.2023
arrow mariosoares
2:20:24 - 02.12.2023
arrow Runika
2:16:50 - 02.12.2023
arrow Czerkawska_Ewa
2:12:58 - 02.12.2023
arrow waldemarb
2:01:36 - 02.12.2023
arrow Luc_Jaw
1:53:08 - 02.12.2023
arrow AnKa2023
1:49:37 - 02.12.2023
arrow Ciszewska_Ewa
1:45:51 - 02.12.2023
arrow matix123
1:43:22 - 02.12.2023
arrow Subhagia
1:41:30 - 02.12.2023
arrow danutaslysz
1:39:28 - 02.12.2023
arrow Kamil_Reszczyk
1:32:28 - 02.12.2023
arrow jotzet
1:29:53 - 02.12.2023
arrow Zofia_Brzeska
1:27:15 - 02.12.2023
arrow majkuss
1:26:19 - 02.12.2023
arrow Czupryna01
1:14:52 - 02.12.2023
arrow RenataMik
1:14:36 - 02.12.2023
arrow Graga
1:05:37 - 02.12.2023
Członkowie i sympatycy

Słownik genealogiczny Łacińsko-Polski

Słownik zawiera słowa i zwroty występujące w różnych łacińskich dokumentach przydatnych pod względem genealogicznym.
Autorami poszczególnych haseł (tłumaczeń) są internauci. Słownik nie jest ukończony.
Jeśli możesz i chcesz pomóc w rozwijaniu słownika przyślij uwagi, korekty, nowe tłumaczenia na adres administratora strony admin @ genealodzy . pl .

[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]

Sprawdź również maciupki słowniczek staropolskiej łaciny sądowej kocibrzucha
A bruma. Z zimy.
A capite arcesso, duco, ordior. Poczynam, Z przodku , Przywodzę
A commentariis. pisarek.
A confessionibus. Spowiednik,
A consiliis. poradnik.
A contrario z przeciwieństwa,
A cunabulis. Od młodości.
A cura. Wytworniś.
A curacatellae. Psiarz
A dextra. po prawey stronie.
A facundia mulcumpocest Wymowny
A foris. Z wierzchu/ Z dworu,
A fundamento. . Z gruntu
A lagena leruus. Nalewacz
A lateribus. Z boku
A libcllis. Audytor 2. Referendarz.
A limine. Zdaleka.za mało. Źle.
A me est, stat, facit: a me ducis. Za mno to.
A modo. Od tego czasu.
A morte. po śmierci.
A natura. Przyrodzony.
A pedibus. Chałastra, Kursor.
A posteriori z następstwa,
A potione. podczaszy.
A prima luce. Z rana.
A primordio. Odpoczatku.
A principio. Na początku.
A puero. Od młodości.
A pugione. Giermek.
A punctis. Pisarz
A radice. Przy korzeniu.
A rationibus, Podskarbii/ Rachownik.
A responsis. Audytor 2.
A sacris. Kapelan.
A secretis, Sekretarz.
A sempiternis aetaibus. Od Wieku.
A sole. Od końca /sub Od radośći.
A stirpe. Do czysta/Z gruntui/ Z korzeniem
A studijs. Nauczyciel.
A summis labris, Nie szczerzyć zęby/
Ab absurdo do (od) absurdu
Ab extra od zewnątrz,
Ab initio od początku,
ab intestato bez testamentu ale i zmarły bez testamentu
Ab intra od wewnątrz,
ab ortio poronienie
Ab ovo od samego początku
abamita siostra pradziadka, prapradziadka
abava praprababka
abavia prababka,praprababka
abavunculus brat (pra)prababki
abavus prapradziad, przodek
abbas opat
abcedrix nauczyciel
abenarius faber kotlarz
Aberratio ictus zboczenie działania
Aberratio ictus zboczenie działania
abiectarius stolarz
abmatertera siostra (pra)prababki
abnepos praprawnuk
abneptis praprawnuczka
Abortio poronienie płodu
Abortus criminalis kryminalnie bezprawne przerwanie ciąży
Abortus criminalis kryminalnie bezprawne przerwanie ciąży
abpairuus brat (pra)pradziadka
accedo, ere, cessi, cessum zbliżyć/przyjść
acceptus pożądany, drogi
accipio, ere, cepi, ceptum przyjmować/podejmować
accola sąsiad
accumulator zbieracz
Accusatio oskarżenie,
acicularius, acufex iglarz
Actinium Aktyn-Ac
Actio czynność,
Actio libera in causa działanie wolne w przyczynie (nie w następstwie, skutkach)
actionarius kramarz
actuarius pisarz
acuciator, acuminator szlifierz
acufex iglarz
acuminator szlifierz
acupictor hafciarz (na jedwabiu)
Ad casum stosownie do danego przypadku
Ad eventum forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych
Ad exemplum na przykład,
Ad extremum do ostateczności,
Ad feliciora tempora do lepszych czasów,
Ad finem do końca,
Ad hoc doraźnie,
Ad infinitum do nieskończoności,
Ad probationem forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów dowodowych,
Ad solemnitatem forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności,
Adalbertus Wojciech
Adamus Adam
addo, ere, didi, ditum dodać/zadawać/dokładać
Adhelina Adelina, Adela
administrator ekonom, rządca
admoneo, ere, ui, itum upominć/przestrzegać
adolescens młodzieniec
adolescentia dziewczyna, panna
adsum, esse jestem obecny
adulescens młodzieniec
adulter, adulterator cudzołożnik
adultera, adulteratrix cudzołożnica
adultus dorosły
adumbrator rysownik
adveho, ere, vexi, vectum dowozic
ad-vena przybysz, obcy,cudzoziemiec
advocatus adwokat, prawnik, wójt miejski
aedilis budowniczy
aedituus kościelny, zakrystian
aeger chory
aegrotus chorowity, cierpiący
Aelizia, Alecia Alicja
aerarius faber kotlarz, mosiężnik, ludwisarz, bronzownik
aerarius praefectus, aerarius quaestor poborca podatkowy
aerarius veteramentarius naprawiacz kotłów
aestus pożar
aetas wiek
aevum wieczność
affinis powinowaty, szwagier
affinitas, af-finitas powinowactwo przez małżeństwo
affirmo, are twierdzę
agaso masztalerz
Agatha Agata
ager rola, pole
agicola wieśniak
agitarius łucznik
agitator woźnica
agittarius kusznik, łucznik
agnatus krewny po mieczu
agnatus sum urodzony po śmierci ojca
Agnes Agnieszka
Agnetta Agnieszka
ago, ere, egi, actum pędzić
agrestis chłopski, niokrzesany
agricola rolnik
agripeta osadnik
Alaierealituius. Kochan/ Wiernek.
albator blicharz (wybielacz płótna)
Alberdus, Aluredus Alfred
Albertus Albert
albicerdo białoskórnik
Alexander Aleksander
Alexius Aleksy
algesco zaziębić się
algor mróz
alias zwany też
alluvies powódź
alo, ero, alui, altum żywić/podsycać
Aloysius Alojzy
altarium ołtarz
altoris żywiciel
altrix żywicielka
alumnus student, uczeń, wychowanek
alutarius cerdo jarzęcoskórnik, zamesznik
Amadeus Amadeusz
amanuensis pisarz, sekretarz
ambactus sługa, klient
Ambrosius Ambroży
Ame est, amefaeit. po sobie mam.
Amemoria. przypominacz/Audytor&
amiger giermek
amita stryjenka
amitta ciotka, siostra ojca lub matki
amitta magna siostra dziadka lub babki
amitta major siostra pradziadka lub prababki
amitta maxima siostra prapradziadka lub praprababki
amittalis frater brat cioteczny
amittalis soror siostra cioteczna
amitto, ere, misi, missum odesłać/uwolnić/tracić
amo, are, amavi kocham
ampularius wytwórca butelek
ampulla ampułka
anachoreta pustelnik
Anastasia Anastazja
ancilla służąca
Andreas Andrzej
Andreus Andrzej
Angela Angelika
anhelatio astma
anicula staruszka
anicularius wytwórca sznurowadeł, pasków, klamer do książek
Anna Anna
annexus połączenie, związek
Anno Domini Roku Pańskiego
annonarius kupiec zbożowy
annosus sędziwy, w podeszłym wieku
annularius faber płatnerz, zbrojownik, kotlarz
anomalia anomalia,błąd
Anthonius Antoni
antistes proboszcz
Antonina Antonina
Antonius Antoni
anus staruszka
aorta aorta
Aparuulis, a puero, a prima aetate. Od młodości.
apiarius bartnik, pszczelarz
aplanus bartnik, pszczelarz
apnoea bezdech
Apollonia Apolonia
apothecarius aptekarz
apothecarius (medicamentum) aptekarz
apparatus wspaniały, okazały
appareo, ere, ui ukazuje się
apparitor dozorca, woźny
appello, are nazywać
applicatio przyłączenie, przystąpienie
Appolinia Apolonia
appropinquo, are zbliżać się (do czegoś)
Aprilis kwiecień
apud w okolicy
aquilex studniarz
arator oracz, rolnik
arbitror sądzić
arboretum rodowód, drzewo genealogiczne,wywód przodków
arcarius faber wytwórca skrzyń, stolarz
arcesso wezwanie
archetypon orginał
archiater lekarz
archiater, archigenes lekarz
archidux arcyksiążę
archigenes lekarz
architectus budowniczy
architriclinus szafarz, ekonom
arcis horodniczy
Arcturus Artur
arcuarius kusznik, łucznik
arcularius cieśla, stolarz
Argentum Srebro-Ag
argetarius bankier
Argon Argon-Ar
Argumenta iuris puniendi racja bytu prawa karnego (racjonalizacja kary),
Argumento ex … argument z ...,
Argumentum a contrario wnioskowanie z przeciwieństwa,
Argumentum a fortiori wnioskowanie z silniejszego na słabsze (i odwrotnie),
Argumentum a maiori ad minus a. z większego na mniejsze,
Argumentum a minori ad maius - a. z mniejszego na większe,
Argumentum a rubrica - wnioskowanie z systematyki ustawy,
Argumentum a simili wnioskowanie z podobieństwa (z analogii),
Argumentum ab auctoritate a. odwołujący się do autorytetu,
Argumentum ad absurdum a. z doprowadzenia do absurdu,
Argumentum ad auditorem argument odwołujący się do słuchaczy,
Argumentum ad baculum argument kija,
Argumentum ad crumenam argument odwołujący się do kieszeni (łapówka)
Argumentum ad hominem (ex concesso) argument odwołujący się do człowieka,
Argumentum ad ignorantiam argument odwołujący się do niewiedzy,
Argumentum ad iudicium argument odwołujący się do zdrowego rozsądku,
Argumentum ad misericordiam argument odwołujący się do litości,
Argumentum ad personam argument odnoszący się do osoby,
Argumentum ad populum argument demagogiczny,
Argumentum ad rem argument odnoszący się do meritum sprawy,
Argumentum ad vanitatem - argument odwołujący się do próżności słuchaczy (pochlebstwo),
Argumentum ad verecundiam - argument odwołujący się do nieśmiałości (do autorytetu),
Argumentum certum - , argument nie do zbicia
Argumentum e consensu gentium - wnioskowanie ze zgody powszechnej,
Argumentum e silentio - wnioskowanie z milczenia,
Argumentum per eloquentiam argument z uroku słów,
Argumentum probabile - argument o pozorach prawdopodobieństwa,
arinifusor ludwisarz
armifex płatnerz, kotlarz
armiger giermek
aro, are orzę
aromatopola kupiec korzenny
arrendator dzierżawca
arrythmia arytmia, np. serca
Arsenicum Arsen-As
arteria magna aorta
artifex rzemieślnik
artifex calcarium ostrożnik
artifex loricarius rymarz
ascesis asceza
asesor asesor
aspectabilis widoczny
aspernatio wzgarda
aspirinum aspiryna
aspiro oddychać
asporto, are zabierać/uprowadzać
assator kucharz
assessor ławnik
Astatinum Astat-At
asthma astma
astrologus astrolog
atavia prapraprababka
atavus praprapradziad
atavus przodek, prapradziad
atheus bezbożnik
atriensis oddźwierny
attestor zaświadczać
attono rażony piorunem
aucellator sokolnik
auceps ptasznik
audio, ire słyszeć
auguratio wróżba
Augustinus Augustyn
augustus poświęcony
Augustus sierpień
aulacorum opifex gobelinnik, szpalernik
aulaearius gobelinnik, szpalernik
aulicus dworzanin
aurifaber złotnik
auriga woźnica
Aurum Złoto-Au
auxilium pomoc, ratunek
ava babka
aversor złodziej
avia babka
avitus wrodzony
avuncularis frater brat wujeczny
avuncularis soror siostra wujeczna
avunculus wuj, brat matki (rodzony lub stryjeczny)
avunculus magnus brat babki
avunculus major brat prababki
avus dziadek, przodek
donate.jpg
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego zawiera forum genealogiczne i bazy danych przydatne dla genealogów © 2006-2023 Polskie Towarzystwo Genealogiczne
kontakt:
Strona wygenerowana w czasie 0.175205 sekund(y)