Genealodzy.PL Podziel się na Facebooku

http://www.genealodzy.pl/

Polskie TG  
Użytkownik:         Rejestracja
Hasło: Zapamiętaj

flag-pol flag-eng     home login logout     Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty Mapy szukacz

14:43 poniedziałek, 24 lipca 2017

Nasi tu byli

arrow ZbyszekCHaosu
14:43:42 - 24.07.2017
arrow Bialas_Malgorzata
14:43:24 - 24.07.2017
arrow elżbieta
14:43:23 - 24.07.2017
arrow Lukaszlac1983
14:43:18 - 24.07.2017
arrow antos
14:42:12 - 24.07.2017
arrow M.Olbrycht
14:41:34 - 24.07.2017
arrow mirka0312
14:41:30 - 24.07.2017
arrow Szczepaniak_Tomasz
14:41:15 - 24.07.2017
arrow Kyon
14:39:30 - 24.07.2017
arrow labarnerie
14:38:34 - 24.07.2017
arrow Domino
14:38:21 - 24.07.2017
arrow Worwąg_Sławomir
14:38:06 - 24.07.2017
arrow MARIOK
14:37:57 - 24.07.2017
arrow KarwalskaJustyna
14:37:24 - 24.07.2017
arrow Jadwiga_Kaleta
14:36:50 - 24.07.2017
arrow Śmiech_Michał
14:35:59 - 24.07.2017
arrow Kiersznowski_Tomasz
14:35:57 - 24.07.2017
arrow Pluzinski
14:33:53 - 24.07.2017
arrow WaldemarChorążewicz
14:33:29 - 24.07.2017
arrow Bańkowski_Leszek
14:32:13 - 24.07.2017
arrow Lukas1212
14:30:42 - 24.07.2017
arrow Albin_Kożuchowski
14:30:28 - 24.07.2017
arrow nowaczek007
14:29:40 - 24.07.2017
arrow Marcin1973
14:29:20 - 24.07.2017
arrow Samsel_Artur
14:29:03 - 24.07.2017
arrow Danuta_Stojek
14:28:10 - 24.07.2017
arrow Krystyna_Rykowska
14:25:28 - 24.07.2017
arrow AngelikaBachanek
14:25:12 - 24.07.2017
arrow Sroczyński_Włodzimierz
14:23:21 - 24.07.2017
arrow Elzbieta1900
14:23:18 - 24.07.2017
Członkowie i sympatycy

Słownik genealogiczny Łacińsko-Polski

Słownik zawiera słowa i zwroty występujące w różnych łacińskich dokumentach przydatnych pod względem genealogicznym.
Autorami poszczególnych haseł (tłumaczeń) są internauci. Słownik nie jest ukończony.
Jeśli możesz i chcesz pomóc w rozwijaniu słownika przyślij uwagi, korekty, nowe tłumaczenia na adres administratora strony admin @ genealodzy . pl .

[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]

Sprawdź również maciupki słowniczek staropolskiej łaciny sądowej kocibrzucha
Vacatio legis spoczywanie ustawy ( czas między opublikowaniem a wejściem w życie)
vaco, are oddawać się/poświęcać
vaco, are wolność (od czegoś)
vadis poręczyciel
vadius poręczyciel
Vado ad eum niedziela Cantate.
Valentini ep. Patavini cf. styczeń7, K. N.; transl. sierpień 4.
Valentini m. maj 23, N.; (maj 21 Kt).
Valentini pb. m. luty 14 (K. grudzień 16).
Valentinus Walenty relikwie w polsce Bieruń Śl. i Lipnik B-B
Valeriani ep. cf. grudzień 15, N.
Valeriani et Tiburcii mm. kwiecień 14, L.
Valerii ep. Treveren. cf. styczeń29, K. N.
Valerii et Rufi mm. czerwiec 14, K.
valvarius klucznik, szafarz
Vanadium Wanad-V
Varia różności, rozmaitości, różne rzeczy
vasto, are pustoszyć
vecesgerens namiestnik
vector woźnica
Vedasti et Amandi ep. cf. październik 26, K.; Depositio luty 6f (rzadziej luty 7); transl. Vedasti ep. AtrebaŁ październik 1;Relatio lipiec 15.
Venantii ep. m. kwiecień l, N.
venator myśliwy ale i łowczy
venator aulicus łowczy nadworny
Venceslai reg. wrzesień 28;. kwiecień 20, K.; transl. marzec 4 (obecnie marzec 5, off.).
Venceslaus Wacław
venditor kupiec
vendo, ere, didi, ditum sprzedawać
venerabilis dostojny - członek kapituły, kanonik, proboszcz
veni przyjść, zejść się
Veni et ostende środa i sobota Suchych Dni m grudniu.
venio, ire, veni, ventum przyjść/przybyć
Venite adoremus Sobota Suchych dni we wrześniu.
Venite benedicti patris met Środa po Wielkanocy.
Verba docent, exempla trahunt słowa uczą, przykłady pociągają
Verba legis brzmienie ustawy
Verba mea auribus percipe sobota po niedzieli Oculi.
Verba volant, scripta manet słowa ulatują, pismo pozostaje
Verbalis dosłowny
Verberalia Niedziela Palmowa.
Verbum incarnatum Boże Narodzenie, grudzień 25.
Verenae v. wrzesień 1.
verisimilis prawdopodobny
Veronica Weronika
Veronicae vid. luty 4.
Versus przeciw
verto, ere, verti, versum odwracać/kierować
Vesper largus wigilja Bożego Narodzenia
vespillo grabarz
vestiarius krawiec
vestiplica praczka
vetcrinarius weterynarz
vetustas starość
vexillifex chorąży
viator podróżny
vicanus wieśniak
vicarius namiestnik
vicarius vexilliferi podchorąży
Vice versa na odwrót
vice-cancellarius podkanclerzy
vice-capitaneus podstarości
vice-palatinus podwojewodzi
vicinalis sąsiedni
Victima ofiara
Victor Wiktor
Victoria Wiktoria
Victoria Michaglis maj 8.
Victoriae et Asciscli mm. listopad17, N.
Victoriae v. grudzień 23, K
Victorici, Fusciani et Gentianimm. grudzień 11.
Victorini ep. m. wrzesień 5, K. N.
Victorini et Fioriani mm. listopad 2.
Victorini et Victoris mm. marzec6, K.; luty 25; marzec 30 N.
Victorini m. marzec 7, (P. luty 25).
Victoris et Coronae mm. maj 14.
Victoris et soc. mm, październik10 (Brem., Kolon, Magd., Mogun.);lipiec 21 (Trew.).
Victoris et Ursi mm. wrzesień 30.
Victoris et Victorini mm. v. Victorini et Victori.
Victoris m. maj 8.
Victoris pp. m. kwiecień 20, N.
Victricem manum tuam Czwartek po Wielkanocy.
viculus wioska
Vide zobacz
Vide infra patrz poniżej
Vide supra patrz wyżej
video, ere, vidi, visum widzieć
Vidi dominum niedziela po 28 października.
Vidimus stellam styczeń 6.
vidua wdowa
Vidua Naim 16-ta niedziela po Św. Trójcy.
viduus wdowiec , owdowiały
viego bednarz
vietor bednarz
vigilarius strażnik, stróż
Vigilia apostolorum czerwiec 28,
Vigilia Christi, Domini, verbi incarnati grudzień 24.
Vigilii ep. Tridentini m. czerwiec 26(K. styczeń31 ); transl styczeń 31.
Vigililet Saturnini mm. styczeń31, N.
Vilhelmus Wilhelm
villa wieś
Villibardi cf. lipiec 7. K.
villula dworek wiejski
Vim vi repellere licet siłę wolno odeprzeć siłą
Vincentii ep. m. czerwiec 6; Inv. listopad 3.
Vincentii et Agnetis altaris dedicatio marzec 24, K.
Vincentii Ferrerii (de Valentia) prb.cf, (kan. 1455) kwiecień 5; (kwiecień 6, P. K)
Vincentii Kadłubek ep. cf. patroniregni Poloniae luty 2. S.; dawniej 2-ga niedziela października,obecnie marzec S (iv diecezjach:Chełmińskiej, Gnieźnieńskiej, , Płockiej, Poznańskiej, Tarnowskiej, Włocławskiej, festum duplex).
Vincentii levitae et m. styczeń 22, K.
Vincentius Wincenty
Vincentu et Anastasii mm. styczeń22, N.
Vincentus Wincenty
vinco, ere, vici, victum zwyciężać
Vincolae piątek po niedz. Reminisc,
vinctor bednarz
Vincula Petri sierpień 1.
Vindani cf. listopad 15.
Vineentii et Peregrini mm. maj 16, K.
vinitor winogrodnik,uprawiający winnicę
vinopola winiarz
Violatio pogwałcenie, przekroczenie, naruszenie
violationis zgwałcenie
Violatum występek
Violentum stuprum zgwałcenie kobiety
vir consularis rajca
vir egregius mąż znamienity - uczony, lekarz, filozof
vir excellens mąż znamienity - uczony, lekarz, filozof
Virgiii ep. Salisburgens. cf. listopad 27; transl. wrzesień 26.
virginalis dziewiczy, panieński
Virginum 11.000 październik 21.
Virginum monialium et martyrum monasterii Vitoviensis styczeń 26, S.
virgo dziewica, panna
Virgo (intacta) dziewica
virgulator miotlarz, szczotkarz
viri małżonek, mąż
Viri Galilei quid admiramini Wniebowstąpienie Pańskie.
viricus ojczym
Viridium (dies) Wielki Czwartek,
virilis męski
Vis absoluta przymus fizyczny (bezwzględny)
Vis compulsiva przymus psychiczny (kompulsywny)
Vis maior siła wyższa,
Visennae abbs. Staniotecensis grudzień 14;transl. lipiec 23.
Visio Mariae czerwiec 19,
Visitatio apostolorum lipiec 15.
Visitatio Mariae v. (in montana, ad Elisabeth) lipiec 2.
Visitatio occisorum czerwiec 2.
visito, are zwiedzać
Vitae habilis noworodek zdolny do życia
Vitalis et Agricolae mm. listopad 27, Ł. N,: (listopad 4, Akwil).
Vitalis et soc. mm. luty 14.
Vitalis mil. kwiecień 28.
Viti, Modesti et Crescentiae mm. czerwiec 15; transl. marzec 10;(marzec 9 K.).
vito, are unikać/obchodzić
Vitoldus Witold
vitreator szklarz, hutnik szkła
vitriarius szklarz, hutnik szkła
vitricus ojczym
vivitor winogrodnik
Vladimirus Włodzimierz
Vladislai conversi październik 31, S.
Vladislai reg. czerwiec 27; Depositio lipiec 29.
vlodarius włodarz
Vlodimiri mon. Tynecensis ex duce Osvencimensi maj 21, S.
voce, are wołać
Vocem jifcunditatis 5-ta niedziela po Wielkanocy.
Volens nolens chcąc nie chcąc
Volenti non fit iniuria chcącemu nie dzieje się krzywda
volo, are latać
Volumen pismo, tom
Volumina legum zbiory praw
Votum separatum zdanie odrębne
vulgo quaesitus nieślubne dziecko
Vulmari abb. cf. lipiec 20.
Vulnera Christi piątek po oktawie Bożego Ciała.
Vulstani ep. Wigornien. cf. styczeń 19; transl. czerwiec 7.W.
donate.jpg

Zarząd PTG: ptg@genealodzy.pl.:. rss Nasz RSS .:. Administrator strony: admin@genealodzy.pl
Strona wygenerowana w czasie 0.046633 sekund(y)